ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ MUHSİN MAZMAN GİZLİ ISI DEPOLAMASI VE UYGULAMALARI KİMYA ANABİLİM DALI ADANA, 2006

2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GİZLİ ISI DEPOLAMASI VE UYGULAMALARI Muhsin MAZMAN DOKTORA KİMYA ANABİLİM DALI Bu tez ----/----/2006 tarihinde aşağıdaki juri üyeleri tarafından oy birliği/oy çokluğu ile kabul edilmiştir. İmza İmza İmza Prof.Dr. Halime PAKSOY Prof.Dr.Hunay EVLİYA Prof.Dr. Serdar ÖZTEKİN DANIŞMAN ÜYE ÜYE İmza Prof.Dr. Sermin ÖRNEKTEKİN ÜYE İmza Prof.Dr. Sultan GİRAY ÜYE Bu tez Enstitümüz Kimya Anabilim Dalında Hazırlanmıştır. Kod No: Prof. Dr. Aziz ERTUNÇ Enstitü Müdürü Imza ve Mühür Bu çalışma Ç. Ü. Araştırma Fonu, TUBİTAK ve Lleida Üniversitesi uygulamalı enerji araştırmaları gurubu Tarafından Desteklenmiştir. Proje No:FBE-2003D172 Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanundaki hükümlere tabidir.

3 İÇİNDEKİLER Sayfa Numarası ÖZ...IV ABSTRACT... V TEŞEKKÜR...VI ÇİZELGELER DİZİNİ...VII ŞEKİLLER DİZİNİ...IX 1. GİRİŞ Isıl (termal) Enerji ve Isıl Enerji Depolama Yöntemleri (TED) Duyulur Isı Gizli Isı Reaksiyon Isısı Isıl Tabakalaşma (Stratifikasyon) ile Enerji Depolama Enerji Depolama Sistemlerinin Yapısal Bileşenleri Gizli Isı Depolama Sistemleri TED Uygulaması Olarak Gizli Isı Depolamanın Temel Gereksinmeleri FDM Seçiminde Ölçütler Termodinamik Ölçütler Kinetik Ölçütler Kimyasal Ölçütler Teknik Ölçütler Ekonomik Ölçütler FDM lerin Özelliklerinin Değerlendirilmesi Erime / Donma Aşırı Soğuma Çekirdekleşme Isıl Çevrim Boyunca Kararlılık Paketlenme ve Sistem Bileşenlerine Uygunluk Isı Değiştiricisi Seçimi FDM lerde Isıl Iletkenlik Faz Değiştiren Maddelerin Sınıflandırılması Tuz Hidratları Parafinler Yağ Asitleri Organik ve İnorganik Bileşiklerin Ötektikleri ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR MATERYAL VE METOD Materyal Data Logger Isıl Çift (Termokapl) I

4 Su Banyosu Soğuma/Isınma Eğrileri Düzeneği Termal Enerji Depolama Düzeneği Güneş Enerjisi Depolama Tankı Metod I. Aşama II. Aşama III. Aşama BULGULAR VE TARTIŞMA Birinci Aşama ve Bulguları Birinci Aşama İçin Bulgular İkinci Aşama ve Bulguları :20 Parafin Stearik Asit Karışımı İçin Bulgular Yalnız FDM (Akış hızı: L/s, Sıcaklık : 20 ºC, 85 ºC) Paslanmaz Çelik Kullanılan Deneyler ( L/s, Sıcaklık: 20 ºC-85 ºC) Bakır Kullanılan Deneyler ( Sıcaklık : min; 20 ºC, max; 85 ºC) Grafit Blok Kullanılan Deneyler ( Sıcaklık : min; 20 ºC, max; 85 ºC) %80 Parafin + %20 Palmitik Asit Karışımı İçin Bulgular Yalnız FDM (Akış hızı: L/s, Sıcaklık : min 20 ºC, max 85 ºC) Paslanmaz Çelik Kullanılan Deneyler (0.050 L/s, Sıcaklık: 20 ºC- 85 ºC) Bakır Kullanılan Deneyler ( Sıcaklık : min 20 ºC, max 85 ºC) Grafit Kullanılan Deneyler ( Sıcaklık : min; 20 ºC, max; 85 ºC) %80 Stearik + %20 Myristik Asit Karışımı İçin Bulgular Yalnız FDM (Akış hızı: L/s, Sıcaklık : min; 20 ºC, max; 85 ºC) Paslanmaz Çelik Kullanılan Deneyler (Akış hızı: L/s, Sıcaklık: min; 20 ºC, max; 85 ºC) Bakır Kullanılan Deneyler ( Sıcaklık : min 20 ºC, max 85 ºC) Grafit Blok Kullanılan Deneyler ( Sıcaklık : min 20 ºC, max 85 ºC) %80 Palmitik + %20 Laurik Asit Karışımı İçin Bulgular Yalnız FDM (Akış hızı: L/s, Sıcaklık : min 20 ºC, max 85 ºC) Paslanmaz Çelik deneyleri (Akış hızı: L/s, Sıcaklık : min 20 ºC, max 85 ºC) Bakır Kullanılan Deneyler ( Sıcaklık : min 20 ºC, max 85 ºC) Grafit Kullanılan Deneyler ( Sıcaklık : min 20 ºC, max 85 ºC) Erime Donma Çevrimleri Üçüncü Aşama ve Bulguları Deney Sonuçlar Parafin ve Stearik Asit Karışımı Stearik ve Myristik Asit Parafin ve Palmitik Asit II

5 5. SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ EK 1: TICARI FDM LER (ANNEX 17) EK 2: TICARI OLMAYAN FDM LER(ANNEX17) III

6 ÖZ DOKTORA TEZİ GİZLİ ISI DEPOLAMASI VE UYGULAMALARI MUHSİN MAZMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİMDALI Danışman:Prof.Dr. Halime PAKSOY Yılı:2006, Sayfa:190 Juri: Prof.Dr. Halime PAKSOY Prof. Dr. Hunay EVLİYA Prof. Dr. Serdar ÖZTEKİN Prof. Dr. Sermin ÖRNEKTEKİN Prof. Dr. Sultan GİRAY Güneş enerjisi depolamayla evsel kullanım için sıcak su eldesi sistemlerinde Faz Değitiren Madde (FDM) olarak yüksek depolama yoğunlukları ve düşük fiyatlarından dolayı daha çok inorganik maddeler kullanılmaktadır. Pasif güneş enerjisi sistemi uygulamalarında sistem yapı elemanlarına kolaylıkla eklemlenebildiğinden organik FDM ler de tercih edilebilir. Organik FDM ler kendi kendilerini çekirdekleştirebilir ve ihmal edilebilecek düzeyde ya da hiç aşırı soğuma göstermezler. Bu çalışma Güneş enerjisiyle sıcak su eldesi sistemlerinde kullanılabilecek FDM ler bulup bunların ısıl iletkenliğini arttırarak uygulamada kullanmayı hedeflemiştir. Bu amaçla, ticari ölçekte parafin (Rubitherm-RT54), sodyumasetat trihidrat (CH 3 COONa 3H 2 O), ve analitik saflıkta değişik yağ asitleri (stearik, palmitik, miristik, ve laurik asit) karışımları hazırlanarak denenmiştir. FDM lerin çoğu çok düşük ısıl iletkenliğe sahiptir. Bu durum enerji depolama sisteminin etkinliğini büyük oranda azaltmaktadır. Çalışmanın ikinci aşamasında FDM ve ısı taşıyıcı akışkan arasındaki ısı transfer hızını arttırmak için FDM nin olduğu depo ortamına paslanmaz çelik bloklar (0.05 L/s akış hızı), bakır borular (0.025 L/s, 0.05 L/s akış hızı) ve grafit matriksler (0.01 L/s, L/s, 0.05 L/s akış hızı) eklenmiştir. Güneş enerjisiyle sıcak su eldesi sistemlerinde depodaki su kısa süreli depolamada kullanılır. Bu sistemde suyun duyulur ısısı doğal tabakalaşmayla (stratifikasyon) depolanır. Çalışmanın üçüncü bölümünde tankın üst bölümüne FDM modüller yerleştirilerek sistemin depolama yoğunluğu arttırılmış ve ısı kayıpları azaltılarak FDM ler yardımıyla gizli ısıda depolanmmıştır. Denemeler Lleida Üniversitesi (İspanya) da kurulu gerçek bir güneş enerjisi depolama tankında gerçekleştirmiştir. Anahtar Kelimeler : Yağ asitleri, Parafin, Faz Değiştiren Madde, Termal Enerji Depolama (TED), stratifikasyon. IV

7 ABSTRACT DOCTORAL THESIS LATENT HEAT DERYA STORAGE DİKİCİ AND APLICATIONS Muhsin MAZMAN ÇUKUROVA UNIVERSITY INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES CHEMISTRY DEPARTMENT Supervisor:Prof. Dr. Halime PAKSOY Year:2003, Pages:190 Jury: Prof.Dr. Halime PAKSOY Prof Dr. Hunay EVLİYA Prof. Dr. Serdar ÖZTEKİN Prof. Dr. Sermin ÖRNEKTEKİN Prof. Dr. Sultan GİRAY Domestic storage of solar energy in hot water systems usually use inorganic phase change materials (PCM) to exploit their high storage density and low cost. In passive solar applications; however, organic compounds are more suitable because these can easily be impregnated into common construction materials. Organic PCMs are self-nucleating and exhibit none or negligible subcooling. This study attempts to find new PCMs that can be utilized in hot water systems with solar energy storage and enhance their thermal conductivity. Binary mixtures of commercial grade paraffin (Rubitherm-RT54), sodium acetate trihydrate (CH 3 COONa 3H 2 O), and different analytical grade fatty acids (stearic, palmitic, myristic, and lauric acids) were investigated to determine their performance in mixtures. Most PCMs have low thermal conductivities. This is a major drawback that decreases thermal performance of the thermal energy storage system. Second step of the study focused on enhancing heat transfer between PCM and heat carrier fluid by addition of stainless steel and copper pieces to PCM (at two different flow rates; 0.05 L/s and L/s) and using graphite-pcm composite material (at three different flow rates; 0.05 L/s, L/s and 0.01 L/s). In domestic hot water supply by solar energy, water is stored in a tank for short term. This system stored sensible heat of water by stratification. In the third step adding PCM (Phase Change Material) modules at the top of the water tank would give the system higher storage density and compansate heat loss in top layer because of latent heat of PCM. Tests were performed under real operating conditions in a complete solar heating system that has been constructed at the University of Lleida, Spain. Keywords: Fatty acids, Paraffin, Phase change materials, Thermal energy storage (TES), Stratification. V

8 TEŞEKKÜR Doktora çalışmamın tüm aşamalarında bana her konuda destek veren, yol gösteren, danışman hocam Prof. Dr. Halime Ömür Paksoy a, varlığını hep yanımda duyduğum, bana her konuda destek olan Prof. Dr. Hunay Evliya hocama ve tez süresince önerileriyle katkıda bulunan Prof.Dr. Serdar Öztekin hocama teşekkürlerimi sunuyorum. Doktora çalışmamın İspanya Lleida Üniversitesinde yaptığım kısmında, bana danışmanlık yapan Dr. Luisa F. Cabeza ya, birlikte çalışarak deneyimlerinden yararlanma şansı bulduğum Dr. Harald Mehling e, İspanyadaki çalışmalarım sırasında sürekli desteğini gördüğüm Dr. Miguel Nourges ve Dr. Juan Roca ya teşekkürlerimi sunarım. Çalışmalarımda Çukurova Üniversitesinden pek çok kişinin emeği vardır. Öncelikle sevgili asistan arkadaşlarım; Bekir Turgut a, Erdal Kuşvuran a, Murat Türk e ve Kimya bölümünde süreçte görevli tüm asistan arkadaşlarıma, tüm aşamalarda desteklerini gördüğüm asistan arkadaşım Derya Dikici ye, yardım ve desteklerini gördüğüm Doktora çalışmalarını yapan sevgili Metin Özer Yılmaz, Yeliz Konuklu ve Özgül Gök e, ve bütün bu süreci paylaştığım Kimya Bölümüne çok teşekkür ediyorum. Bana her konuda destek olan aileme, varlıklarıyla hayatıma anlam ve renk katan, sevgili eşim Özgün Mazman ve biricik oğlum Kerem Mazman a sonsuz teşekkürlerimi sunarım. VI

9 ÇİZELGELER DİZİNİ Çizelge 1.1. Uygulamada Kullanılacak FDM lerin Taşıması Gereken Özellikler (Lane, 1983) Çizelge 1.2. FDM Olarak Kullanılabilen Bazı Tuz Hidratları Çizelge 1.3. Bazı Parafin Olmayan Organik Maddelerin Özellikleri Çizelge 1.4. Isı Depolama İçin Organik ve İnorganik Maddelerin Kıyaslanması (Zalba, 2003) Çizelge 2.1. Yağ Asidi Karışımları (Kauranen ve ark., 1991) Çizelge 2.2. Yağ Asidi Karışımları Çizelge 3.1. Kullanılan Kimyasallar ve Özellikleri (Zalba, 2003) Çizelge 3.2. Isı Transferini Geliştirmek İçin Eklenen Maddelerin Özellikleri (Cabeza L.) Çizelge 4.1. Deneyler İçin Hazırlanan Karışımların Erime Aralıkları ve Ergime Gizli Isıları Çizelge 4.2. İkinci Aşama Deneylerinde Kullanılan Karışımlar ve Özellikleri Çizelge 4.3. Parafin ve Stearik Asit Karışımı İçin Erime/Donma Zamanları (10 mm sol noktası) (47 ºC-55ºC sıcaklık aralığı) Çizelge 4.4. Parafin ve Stearik Asit Karışımı İçin Erime/Donma Zamanları (20 mm sol noktası) (47 ºC-55ºC sıcaklık aralığı) Çizelge 4.5. Parafin ve Stearik Asit Karışımı İçin Erime/Donma Zamanları (10 mm sağ noktası) (47 ºC-55ºC sıcaklık aralığı) Çizelge 4.6. Parafin ve Stearik Asit Karışımı İçin Erime/Donma Zamanları (20 mm sağ noktası) (47 ºC-55ºC sıcaklık aralığı) Çizelge 4.7. Parafin ve Palmitik Asit Karışımı İçin Erime/Donma Zamanları (10 mm sol noktası) (47 ºC-54ºC sıcaklık aralığı) Çizelge 4.8. Parafin ve Palmitik Asit Karışımı İçin Erime/Donma Zamanları (20 mm sol noktası) (47 ºC-54ºC sıcaklık aralığı) Çizelge 4.9. Parafin ve Palmitik Asit Karışımı İçin Erime/Donma Zamanları (10 mm sağ noktası) (47 ºC-54ºC sıcaklık aralığı) Çizelge Parafin ve Palmitik Asit Karışımı İçin Erime/Donma Zamanları VII

10 (20 mm sağ noktası) (47 ºC-54ºC sıcaklık aralığı) Çizelge Stearik ve Myristik Asit Karışımı İçin Erime/Donma Zamanları (10 mm sol noktası) Çizelge Stearik ve Myristik Asit Karışımı İçin Erime/Donma Zamanları (20 mm sol noktası) Çizelge Stearik ve Myristik Asit Karışımı İçin Erime/Donma Zamanları (10 mm sağ noktası) Çizelge Stearik ve Myristik Asit Karışımı İçin Erime/Donma Zamanları (20 mm sağ noktası) Çizelge Palmitik ve Laurik Asit karışımı için erime/donma zamanları (10 mm sol noktası) Çizelge Palmitik ve Laurik Asit Karışımı İçin Erime/Donma Zamanları (20 mm sol noktası) Çizelge Palmitik ve Laurik Asit Karışımı İçin Erime/Donma Zamanları (10 mm sağ noktası) Çizelge Palmitik ve Laurik Asit Karışımı İçin Erime/Donma Zamanları (20 mm sağ noktası) VIII

11 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 1.1. Isı depolanmasında uygulanan yöntemler (Abhat, 1983)... 5 Şekil 1.2. Bir TED sisteminin genel bileşenleri... 5 Şekil 1.3. Duyulur ısı depolama için Termal Enerji Depolama Teknikleri (Andersson, 2000)... 7 Şekil 1.4. Isıl tabakalaşma tankı, akışkanın giriş ve çıkış pozisyonuna bağlı tabakalaşma tank dizaynı (Shimizu ve Fujita, 1985) Şekil 1.5. Aktif bir sistemde gizli ısı depolamanın şematik görünümü ( Sokolov ve Kezman, 1991) Şekil 1.6. FDM depolama üniteleri ( Buchlin, 1989) Şekil 1.7. Faz Değiştiren Materyallerin Sınıflandırılması Şekil 3.1. Data Logger'a ait kalibrasyon eğrisi Şekil 3.2. Soğuma Eğrileri Belirleme Düzeneği Şekil 3.3. Termal enerji depolama düzeneği Şekil 3.4. II. aşama deney düzeneği (temal enerji düzeneği) Şekil 3.5. Güneş enerjisi depolama düzeneği Şekil 3.6. Güneş Enerjisi Depolama Düzeneği Şekil 3.7. Soğuma eğrileri için izolasyon plakası içindeki deney tüpleri Şekil 3.8. Termal Enerji Düzeneği (Bakır bloklar ve yalnız karışım deneyinden) Şekil 4.1. Parafin ve su için soğutma deneyi ölçümleri Şekil 4.2. Sadece yağ asiteri ve su için soğutma deneyi ölçümleri Şekil 4.3. Parafin ve kaprik asit için DSC sonuçları Şekil 4.4. Myristik ve laurik asit için DSC sonuçları Şekil 4.5. Stearik ve palmitik asit için DSC sonuçları Şekil 4.6. Stearik ve myristik asit karışımları için soğutma/ısıtma eğrileri Şekil 4.7. %80stearik + %20myristik asit ve %50stearik + %50myristik asit Karışımları için DSC sonuçları Şekil 4.8. Stearik ve laurik asit karışımları için soğuma eğriler IX

12 Şekil 4.9. %10 Laurik + %90 Stearik ve %20 Laurik + %80 Stearik asit karışımları için DSC sonuçları Şekil Stearik ve Kaprik asit karışımları için soğuma eğrileri Şekil %80 Stearik + %20 kaprik asit karışımı için DSC sonuçları Şekil Palmitik ve Kaprik asit karışımları için soğuma eğrileri Şekil %80 Palmitik + %20 Kaprik asit karışımı için DSC sonuçları Şekil Palmitik ve Myristik asit karışımları için soğuma eğrileri Şekil %10 myristik+%90 palmitik ve %40 myristik+%60 palmitik asit karışımları için DSC sonuçları Şekil Palmitik ve Laurik asit karışımları için soğuma eğrileri Şekil %10 laurik+%90 palmitik ve %20 laurik + %80 palmitik asit karışımları için DSC sonuçları Şekil Parafin ve SodyumAsetatTrihidrat karışımları için soğuma eğrileri.. 65 Şekil Parafin ve SodyumAsetatTrihidrat karışımlarında sıvı fazda görülen faz ayrışması Şekil %70parafin+%30CH 3 COONa.3H 2 O ve %60 parafin + %40 CH 3 COONa.3H 2 O için DSC sonuçları Şekil SodyumAsetatTrihidrat ve laurik asit karışımlarının soğuma eğrileri 67 Şekil SodyumAsetatTrihidrat yağ asitleriyle karışımında gözlenen faz ayrışması Şekil %70laurik asit + %30CH 3 COONa.3H 2 O karışımı için DSC sonuçları Şekil SodyumAsetatTrihidrat ve myristik asit karışımlarının soğuma eğrileri Şekil %80myristik asit + %20CH 3 COONa.3H 2 O karışımı için DSC sonuçları Şekil SodyumAsetatTrihidrat ve stearik asit karışımlarının soğuma eğrileri Şekil %70stearik asit + %30CH 3 COONa.3H 2 O ve %80 stearik asit + %20 CH 3 COONa.3H 2 O karışımları için DSC sonuçları X

13 Şekil Parafin ve myristik asit karışımlarının soğuma eğrileri Şekil Parafin ve myristik asit karışımı için DSC sonuçları Şekil Parafin ve palmitik asit karışımlarının soğuma eğrileri Şekil %80Parafin ve %20palmitik asit karışımının DSC sonuçları Şekil Parafin ve stearik asit karışımlarının soğuma eğrileri Şekil %70 Parafin + %30 stearik asit ve %80 Parafin + %20 stearik asit karışımlarının DSC sonuçları Şekil %80 Parafin + %20 stearik asit karışımı için yalnız FDM deneylerindeki soğuma eğrileri Şekil %80 Parafin + %20 stearik asit karışımı için yalnız FDM deneylerindeki ısınma eğrileri Şekil %80 Parafin + %20 stearik asit karışımı için paslanmaz çelik denemeleri soğuma eğrileri Şekil %80 Parafin + %20 stearik asit karışımı için paslanmaz çelik denemeleri ısınma eğrileri Şekil %80 Parafin + %20 stearik asit karışımı için bakır denemeleri soğuma eğrileri (akış hızı; 0,05 80 L/s)... Şekil %80 Parafin + %20 stearik asit karışımı için bakır denemeleri ısınma eğrileri (akış hızı; 0,05 80 L/s)... Şekil Yalnız FDM ve bakır tüpçükler için eritme deneyi Şekil %80 Parafin + %20 stearik asit karışımı için bakır denemeleri ısınma eğrileri (akış hızı; 0, L/s)... Şekil %80 Parafin + %20 stearik asit karışımı için bakır denemeleri soğuma eğrileri (akış hızı; 0, L/s)... Şekil FDM içine yerleştirilmiş grafit bloklar Şekil %80 Parafin + %20 stearik asit karışımı için grafit denemeleri soğuma eğrileri (akış hızı; 0, XI

14 L/s)... Şekil %80 Parafin + %20 stearik asit karışımı için grafit denemeleri ısınma eğrileri (akış hızı; 0, L/s)... Şekil %80 Parafin + %20 stearik asit karışımı için grafit denemeleri soğuma eğrileri (akış hızı; 0, L/s)... Şekil %80 Parafin + %20 stearik asit karışımı için grafit denemeleri ısınma eğrileri (akış hızı; 0, L/s)... Şekil %80 Parafin + %20 stearik asit karışımı için grafit denemeleri soğuma eğrileri (akış hızı; 0, L/s)... Şekil %80 Parafin + %20 stearik asit karışımı için grafit denemeleri ısınma eğrileri (akış hızı; 0, L/s)... Şekil %80 Parafin + %20 palmitik asit karışımı için yalnız FDM deneylerindeki soğuma eğrileri Şekil %80 Parafin + %20 palmitik asit karışımı için yalnız FDM deneylerindeki ısınma eğrileri Şekil %80 Parafin + %20 palmitik asit karışımı için paslanmaz çelik deneylerindeki soğuma eğrileri Şekil %80 Parafin + %20 palmitik asit karışımı için paslanmaz çelik deneylerindeki ısınma eğrileri Şekil %80 Parafin + %20 palmitik asit karışımı için bakır deneylerindeki soğuma eğrileri Şekil %80 Parafin + %20 palmitik asit karışımı için bakır deneylerindeki soğuma eğrileri Şekil %80 Parafin + %20 palmitik asit karışımı için bakır deneylerindeki soğuma eğrileri Şekil %80 Parafin + %20 palmitik asit karışımı için bakır deneylerindeki 96 XII

15 ısınma eğrileri... Şekil %80 Parafin + %20 palmitik asit karışımı için grafit deneylerindeki soğuma eğrileri Şekil %80 Parafin + %20 palmitik asit karışımı için grafit deneylerindeki ısınma eğrileri Şekil %80 Parafin + %20 palmitik asit karışımı için grafit deneylerindeki soğuma eğrileri Şekil %80 Parafin + %20 palmitik asit karışımı için grafit deneylerindeki ısınma eğrileri Şekil %80 Parafin + %20 palmitik asit karışımı için grafit deneylerindeki soğuma eğrileri Şekil %80 Parafin + %20 palmitik asit karışımı için grafit deneylerindeki 100 ısınma eğrileri Şekil %80 Stearik + %20 Myristik asit karışımı için yalnız FDM deneylerindeki soğuma eğrileri Şekil %80 Stearik + %20 Myristik asit karışımı için yalnız FDM deneylerindeki ısınma eğrileri Şekil Isı değiştirici ve duvar materyali ile yağ asitleri arasında ki hava boşluğu Şekil %80 Stearik + %20 Myristik asit karışımı için paslanmaz çelik deneylerindeki soğuma eğrileri Şekil %80 Stearik + %20 Myristik asit karışımı için paslanmaz çelik deneylerindeki ısınma eğrileri Şekil Paslanmaz çelik ve yalnız yağ asiti için hava boşluğu oluşumu Şekil %80 Stearik + %20 Myristik asit karışımı için bakır deneylerindeki soğuma eğrileri Şekil %80 Stearik + %20 Myristik asit karışımı için bakır deneylerindeki ısınma eğrileri Şekil %80 Stearik + %20 Myristik asit karışımı için bakır deneylerindeki soğuma eğrileri XIII

16 Şekil %80 Stearik + %20 Myristik asit karışımı için bakır deneylerindeki ısınma eğrileri Şekil %80 Stearik + %20 Myristik asit karışımı için grafit deneylerindeki soğuma eğrileri Şekil %80 Stearik + %20 Myristik asit karışımı için grafit deneylerindeki ısınma eğrileri Şekil %80 Stearik + %20 Myristik asit karışımı için grafit deneylerindeki soğuma eğrileri Şekil %80 Stearik + %20 Myristik asit karışımı için grafit deneylerindeki ısınma eğrileri Şekil %80 Stearik + %20 Myristik asit karışımı için grafit deneylerindeki soğuma eğrileri Şekil %80 Stearik + %20 Myristik asit karışımı için grafit deneylerindeki ısınma eğrileri Şekil %80 Palmitik + %20 Laurik asit karışımı için yalnız FDM deneylerindeki soğuma eğrileri (0, L/s)... Şekil %80 Palmitik + %20 Laurik asit karışımı için yalnız FDM deneylerindeki ısınma eğrileri (0, L/s)... Şekil %80 Palmitik + %20 Laurik asit karışımı için paslanmaz çelik deneylerindeki soğuma eğrileri (0, L/s)... Şekil %80 Palmitik + %20 Laurik asit karışımı için paslanmaz çelik deneylerindeki ısınma eğrileri (0, L/s)... Şekil %80 Palmitik + %20 Laurik asit karışımı için bakır deneylerindeki soğuma eğrileri (0, L/s)... Şekil %80 Palmitik + %20 Laurik asit karışımı için bakır deneylerindeki ısınma eğrileri (0,050 L/s XIV

17 Şekil %80 Palmitik + %20 Laurik asit karışımı için bakır deneylerindeki soğuma eğrileri (0,025 L/s) Şekil %80 Palmitik + %20 Laurik asit karışımı için bakır deneylerindeki ısınma eğrileri (0, L/s)... Şekil %80 Palmitik + %20 Laurik asit karışımı için grafit deneylerindeki soğuma eğrileri (0, L/s)... Şekil %80 Palmitik + %20 Laurik asit karışımı için grafit deneylerindeki ısınma eğrileri (0, L/s)... Şekil %80 Palmitik + %20 Laurik asit karışımı için grafit deneylerindeki soğuma eğrileri (0, L/s)... Şekil %80 Palmitik + %20 Laurik asit karışımı için grafit deneylerindeki ısınma eğrileri (0, L/s)... Şekil %80 Palmitik + %20 Laurik asit karışımı için grafit deneylerindeki soğuma eğrileri (0, L/s)... Şekil %80 Palmitik + %20 Laurik asit karışımı için grafit deneylerindeki ısınma eğrileri (0, L/s)... Şekil Parafin ve Stearik Asit karışımı için erime/donma döngüleri Şekil Parafin ve Palmitik Asit karışımı için erime/donma döngüleri Şekil Stearik ve Myristik Asit karışımı için erime/donma döngüleri Şekil Palmitik ve Laurik Asit karışımı için erime/donma döngüleri Şekil Güneş enerjisi depolama tankı ve FDM modüller Şekil Depolama tankı sıcaklığının FDM siz durumdaki değişimi Şekil FDM modül eklendikten sonra depolama tankı için soğuma eğrileri. 132 Şekil Depolama tankında üst bölgelerdeki sıcaklığın FDM li ve XV

18 FDM siz durumdaki görünümü Şekil Donma noktası civarında FDM li ve FDM siz durum Şekil Deponun yarısı soğuk su ile doldurulduğu zamanki durum Şekil FDM modüllerin etrafındaki suyun yeniden ısıtılması Şekil Depolama tankı sıcaklığının FDM siz durumdaki değişimi Şekil Stearik ve myristik asit karışımlı ortamın soğuma eğrileri Şekil Stearik ve Myristik asit karışımı için FDM li ve FDM siz soğuma eğrileri Şekil Erime aralığında FDM li ve FDM siz durum Şekil Deponun yarısı soğuk su ile doldurulduğu zamanki durum Şekil Stearik ve myristik asit karışımı için FDM in donmasıyla depodaki soğuk suyun ısınması Şekil Depolama tankı sıcaklığının FDM siz durumdaki değişimi Şekil FDM li durum için soğuma eğrileri Şekil Parafin ve Palmitik asit karışımının donma sırasında soğuk depo suyu üzerine etkisi Şekil Depo tankı ve FDM modüllerin eğimli yerleşimi XVI

19 1. GİRİŞ MUHSİN MAZMAN 1. GİRİŞ İnsan Dünya üzerinde yaşadığı doğal ortama uyum sağlamak yerine doğal ortamı kendisine göre değiştirip dönüştürme çabası içindeki yegane canlıdır. Geoge Thomson (1991) insanı ve diğer canlılardan farkını incelerken; insanın ellerini kullanabilmesinin önemine ve zaman bilinci olmasına vurgu yapar. Ellerini kullanabilme, insana sadece kendi imkanlarıyla davranmak yerine çevresinde gördüğü tüm nesneleri kullanabilme ve amaçları için araçlar üretebilme yeteneği sağlamaktadır. Bu durum eldeki imkanların nasıl kullanılabileceğini düşünmeye ve ihtiyaç duyulması halinde yeni araçlar üretebilmek için çalışmaya sebep olmuştur. Bu kısaca beyin fonksiyonlarına daha çok baş vurmayı ve zihinsel gelişmeyi sağlamıştır. Zaman bilinciyse insanın zihinsel gelişiminin paralelinde gelişen bir özelliktir ki; bu da insanın geçmiş deneyimlerini algılama ve bunlardan yola çıkarak gelecekle ilgili çıkarımlar yaparak bu çıkarımlar doğrultusunda şekillendirdiği olası senaryolara göre önceden çözüm yolları üretme yeteneği olarak ifade edilebilir. Karşılaşılan durumlar değişse de insan olmanın bu temel özellikleri değişmemiştir (İlin ve Segal, 1998). İnsanın çevresiyle yürüttüğü bu savaşta geliştirdiği araçlar ona bir güç kazandırırken bu gücün paylaşımı konusunda kendi içinde bir mücadele yaşanmasına sebep olmuştur. Bu gücü sürdürülebilir kılmak için gücü ele geçirenler daima bir çaba içinde olmuştur. İnsan önce gereksinmeyi icat etti sonra gereksinmeleri için icat etmek zorunda kaldı. İnsan elinde en kolay ulaşabildiği araçlarla düşünür. Bu yüzden öncelikle kendi imkanları ve iş gücünü kullanmayı temel alan icatlar yapmıştır. Ancak, istekleri için kendi kas gücü kısa sürede yetersiz kalmaya başlamış ve en yakınındaki canlılarında gücünü kullanacak icatlar yapmayı başarmıştır. Bu güç elde etme ve güce sahip olma serüveninde günümüz dünyasının temellerini atan büyük değişme kas gücüne dayanmayan yani dışsal bir enerji kaynağınca üretilen enerjinin kullanılmaya başlanmasıdır. Sanayi devrimi olarak adlandırdığımız bu dönem ve sonrasında makineleşmeyle birlikte, makinelerin ihtiyacı olan enerjinin nasıl sağlanacağı sorusu en önemli sorun haline gelmiştir. Fosil yakıtların etkin ve vazgeçilemez bir alternatif olarak ortaya çıkması bu dönüşüme büyük katkılar sağlarken toplumlar arası iktidar mücadelesinde gücün 1

20 1. GİRİŞ MUHSİN MAZMAN paylaşımını enerji kaynaklarına sahip olanlar ve ona ihtiyaç duyanlar olarak ikiye bölmüştür. Fosil yakıtlara sahip olanların bir kısmı bu güç sayesinde iktidardan bağımsız maddi güç kazanırken kullanıcılar enerji kaynaklarına bağımlığa karşın iktidarı büyük oranda ellerinde tutmuşlardır. Toplumlar dengesinde iktidar sahipleri ihtiyaçlarına yetecek enerji kaynaklarının ellerinde olmamasından dolayı teknolojilerinin ve iktidarlarının sürekliliği konusunda tedirginlik duymuş ve duymaktadırlar. Geçmişte yaşanan enerji krizleri gelecek konusunda kaygılanmanın haklılığını göstermektedir. Günümüzde kullanımdaki enerji kaynaklarının bir önemli sorunu da yenilenebilir olmaması ve yakın bir gelecekte tükenecek olmasıdır. Bu kaynakların tükenmesi fosil yakıtlarla çalışan sistemlerin atıl hale gelmesi ve insanların yaşamlarında yakaladıkları standartlardan vazgeçmeleri anlamına gelmektedir. Gereksinmeleri için icat etmek zorunda olan insanın bu soruna bir çözüm bulması gerekmektedir. Geçmişine bakarak geleceği planlayan insanlık kendisini bekleyen sorunlara çözüm önermelidir. Bu çözüm arayışı beklenen tehlikelerden en çok etkilenecek olan -yani bu gün için bunlara en çok gereksinim duyan ve yeni arayışları yürütme yeteneğinde olan- gelişmiş ülkelerin öncelikli sorunudur. Büyük oranda dünyadaki iktidarı da denetleyebilen bu toplumlar teknolojik ve ekonomik güçlerinin devamlılığı için geleceğe yönelik açılımlar sunmak zorunda kalmaktadırlar. Şu an için sorunun çözümüne dair öncelikli konular; mevcut kaynaklara alternatif olabilecek yeni ve yenilenebilir kaynaklar bulmak, bunların mevcut sistemlere eklemlenmesini sağlamak ve mevcut kaynakların kullanım ömürlerini uzatmak için bu kaynakların kullanım oranını azaltacak tasarruf sağlayıcı sistemleri geliştirmek olarak özetlenebilecektir. Teknolojik çözüm yollarının yanında iktidar sahipleri fosil yakıtların alternatifi oluşturuluncaya kadar, mevcut kaynakların üretim ve dağıtımını kontrol altına almak istemektedirler. Bu isteğin diplomatik yollarla sağlanamadığı bölgelerde politikaların kabul ettirilmesi askeri yöntemlerle sağlanmaktadır. Dünya fosil yakıt kaynakları azaldıkça kendi geleceğini güvence altına almak isteyen ve bu konuda harcıyabilecek gücü olan toplumlar fosil yakıt kaynakları içeren coğrafyaları denetim altında tutmaya devam etmek isteyecek ve bu gün için denetimleri altında olmayan bölgeleri de kontrol edebilmek için yakın gelecekte yeni riskler alacaklardır. Enerji coğrafyalarında yer 2

TÜBiTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri ( Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği ve Kimya Mühendisliği ) Araştırma Projesi Çalıştayı Kimya-2, Çalıştay-2011

TÜBiTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri ( Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği ve Kimya Mühendisliği ) Araştırma Projesi Çalıştayı Kimya-2, Çalıştay-2011 TÜBiTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri ( Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği ve Kimya Mühendisliği ) Araştırma Projesi Çalıştayı Kimya-2, Çalıştay-2011 ISIL ENERJİ DEPOLAMA MALZEMELERİNİN BARDAKLARDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN

Detaylı

DÜNYADAKİ ATIK SU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ UYGULAMALARI. Doç.Dr.Hüseyin GÜNERHAN Yük.Müh.Oğuzhan ÇULHA

DÜNYADAKİ ATIK SU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ UYGULAMALARI. Doç.Dr.Hüseyin GÜNERHAN Yük.Müh.Oğuzhan ÇULHA DÜNYADAKİ ATIK SU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ UYGULAMALARI Doç.Dr.Hüseyin GÜNERHAN Yük.Müh.Oğuzhan ÇULHA İçerik 1. Sisteme Genel Bakış 2. Atık Su Kaynaklı Isı Pompası Isı Değiştiricileri ve Tasarımı 3. Atık Su Isı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SELMA YILMAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ SOĞUTMA UYGULAMALARI İÇİN FAZ DEĞİŞTİREN MADDELERDE TERMAL ENERJİ DEPOLAMA KİMYA ANABİLİM DALI ADANA, 2008 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Sakla Enerjiyi Gelir Zamanı Termal Enerji Depolama Fırsatları

Sakla Enerjiyi Gelir Zamanı Termal Enerji Depolama Fırsatları Sakla Enerjiyi Gelir Zamanı Termal Enerji Depolama Fırsatları Halime Ö. Paksoy Çukurova Üniversitesi Mersin Kent Konseyi Toplantısı 11 Aralık 2015 Annemin Hayali 240 Yazın sıcağını saklasak da kışın kullansak

Detaylı

Havadan Suya Isı Pompası

Havadan Suya Isı Pompası Havadan Suya Isı sı * Kurulum Esnekliği * Ayrılabilir Boyler * Yüksek Enerji Tasarruflu İnverter Teknolojisi 1. Düşük İşletim Maliyeti 4. Farklılık 2. Düşük CO2 Emisyonu 5. Kolay Kurulum 3. Temiz ve Sessiz

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402

Detaylı

Özellikler: Vakum tüpü ve ısıtma borusunun mükemmel bileşimi.

Özellikler: Vakum tüpü ve ısıtma borusunun mükemmel bileşimi. Özellikler: Vakum tüpü ve ısıtma borusunun mükemmel bileşimi. 1) Daha yüksek ısı verimliliği: Isı borusunun ileri ısı iletme tarzı, mükemmel seçici, emici kaplama ve yüksek vakumlu ısı korunması ile eksiksiz

Detaylı

GIDALARIN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

GIDALARIN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ GIDALARIN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Gıdalara uygulanan çeşitli işlemlere ilişkin bazı hesaplamalar için, gıdaların bazı fiziksel özelliklerini yansıtan sayısal değerlere gereksinim bulunmaktadır. Gıdaların

Detaylı

WINTREX. TÜM ISITMA ve SOĞUTMA TESİSATLARI İÇİN ISI TRANSFER SIVISI

WINTREX. TÜM ISITMA ve SOĞUTMA TESİSATLARI İÇİN ISI TRANSFER SIVISI WINTREX TÜM ISITMA ve SOĞUTMA TESİSATLARI İÇİN ISI TRANSFER SIVISI Houghton Chemical Corporation 1927 yılında endüstri ve otomotiv sektörüne kimyasal üretim için kurulmuştur. Yaklaşık 90 yıllık tarihinde;

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI ISIL ENERJİ DEPOLAMA AMAÇLI BAZI POLİMER/YAĞ ASİDİ KARIŞIMLARININ HAZIRLANMASI VE ISIL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY

GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY DÜZ TOPLAYICI Düz toplayıcı, güneş ışınımını, yararlı enerjiye dönüştüren ısı eşanjörüdür. Akışkanlar arasında ısı geçişi sağlayan ısı eşanjörlerinden farkı,

Detaylı

BİNALARDA ISIL ENERJİ DEPOLAMA İÇİN YAĞ ASİDİ/VERMİKÜLİT KOMPOZİT KARIŞIMLARININ HAZIRLANMASI VE ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

BİNALARDA ISIL ENERJİ DEPOLAMA İÇİN YAĞ ASİDİ/VERMİKÜLİT KOMPOZİT KARIŞIMLARININ HAZIRLANMASI VE ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ BİNALARDA ISIL ENERJİ DEPOLAMA İÇİN YAĞ ASİDİ/VERMİKÜLİT KOMPOZİT KARIŞIMLARININ HAZIRLANMASI VE ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Ali KARAİPEKLİ a*, Ahmet SARI a, Alper BİÇER a a Gaziosmanpaşa

Detaylı

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ 1 Amaçlar Amaçlar Saf madde kavramının tanıtılması Faz değişimi işleminin fizik ilkelerinin incelenmesi Saf maddenin P-v-T yüzeylerinin ve P-v, T-v ve P-T özelik diyagramlarının

Detaylı

Diğer yandan Aquatherm kataloglarında bu konuda aşağıdaki diyagramlar bulunmaktadır.

Diğer yandan Aquatherm kataloglarında bu konuda aşağıdaki diyagramlar bulunmaktadır. Düşük Sıcaklıklı Isıtma, Yüksek Sıcaklıklı Soğutma Ve Isı Pompası Sistemleri Dr. İbrahim ÇAKMANUS Dünyamızda enerji, istenilen yer ve zamanda seyrek olarak uygun sıcaklıkta bulunur. Mühendisler için temel

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ Termal Sistemler 25.10.2014 SOLİMPEKS AKADEMİ İZMİR

GÜNEŞ ENERJİSİ Termal Sistemler 25.10.2014 SOLİMPEKS AKADEMİ İZMİR GÜNEŞ ENERJİSİ Termal Sistemler 25.10.2014 SOLİMPEKS AKADEMİ İZMİR Güneş Enerjisi Dünyadaki tüm enerjinin kaynağı Güneştir. Güneş Enerjisi Gerek ışınımla Dünyaya ulaşan enerji Gerekse Dünyanın Güneşten

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI FAZ DEĞİŞİMLİ ENERJİ DEPOLAMA MADDELERİNDE

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI FAZ DEĞİŞİMLİ ENERJİ DEPOLAMA MADDELERİNDE T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI FAZ DEĞİŞİMLİ ENERJİ DEPOLAMA MADDELERİNDE ISIL İLETKENLİĞİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan: Ali KARAİPEKLİ

Detaylı

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARI. Prof. Dr. İlhami Horuz Gazi Üniversitesi TEMİZ ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TEMENAR)

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARI. Prof. Dr. İlhami Horuz Gazi Üniversitesi TEMİZ ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TEMENAR) TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARI Prof. Dr. İlhami Horuz Gazi Üniversitesi TEMİZ ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TEMENAR) 1. Hava 2. Su (deniz, göl, nehir, dere, yeraltı suyu-jeotermal enerji) 3. Toprak

Detaylı

TERMİK SANTRALLERDEKİ ATIK ENERJİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ: ÇAN ONSEKİZ MART TERMİK SANTRALİ. Celal KAMACI. Dr. Zeki KARACA.

TERMİK SANTRALLERDEKİ ATIK ENERJİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ: ÇAN ONSEKİZ MART TERMİK SANTRALİ. Celal KAMACI. Dr. Zeki KARACA. 111 Dergisi 3 TERMİK SANTRALLERDEKİ ATIK ENERJİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ: ÇAN ONSEKİZ MART TERMİK SANTRALİ Celal KAMACI Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çan Meslek Yüksekokulu celal@comu.edu.tr Dr. Zeki

Detaylı

POLİ(VİNİLALKOL KO VİNİLLAURAT),

POLİ(VİNİLALKOL KO VİNİLLAURAT), POLİ(VİNİLALKOL KO VİNİLLAURAT), POLİ(VİNİL ALKOL-KO-VİNİLMİRİSTAT) VE POLİ(VİNİLALKOL-KO-VİNİLPALMİTAT) POLİMERLERİNİN ISIL ENERJİ DEPOLAMA AMAÇLI KATI-KATI FAZ DEĞİŞİM MADDELERİ OLARAK SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı Günlük Hayatımızda Enerji Tüketimi Fosil Yakıtlar Kömür Petrol Doğalgaz

Detaylı

SIFIR ENERJİ BİNASI BİNA TEKNEOLOJİSİNDE YENİ EĞİLİMLER

SIFIR ENERJİ BİNASI BİNA TEKNEOLOJİSİNDE YENİ EĞİLİMLER BİNA TEKNEOLOJİSİNDE YENİ EĞİLİMLER SIFIR ENERJİ BİNASI Prof.Dr.Yusuf Ali Kara Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Yusufali.kara@btu.edu.tr Sıfır enerji binası (seb)

Detaylı

Sürdürülebilir Binalarda Isıl Depolama. Dr. İbrahim Çakmanus

Sürdürülebilir Binalarda Isıl Depolama. Dr. İbrahim Çakmanus Sürdürülebilir Binalarda Isıl Depolama Dr. İbrahim Çakmanus Özet LEED puanlama sisteminde enerji puanlamada %35 civarında bir yer tutmaktadır. Bunun için bina kabuğu performansının artırılması, yüksek

Detaylı

Şekil 1.1. 2000 yılı verilerine göre Dünya birincil enerji arzının kaynaklara göre dağılımı (World Energy Outlook, 2002, IEA).

Şekil 1.1. 2000 yılı verilerine göre Dünya birincil enerji arzının kaynaklara göre dağılımı (World Energy Outlook, 2002, IEA). 1 1. GĠRĠġ Günümüzde teknolojik ve bilimsel alandaki gelişmelerin hızla ilerlemesi enerji ihtiyacını arttırmış ve buna paralel olarak enerji kaynakları da hızla tükenmeye başlamıştır. Enerji ihtiyacının

Detaylı

SICAK SU ABSORBSİYONLU SOĞUTUCU c

SICAK SU ABSORBSİYONLU SOĞUTUCU c CR8112EC SICAK SU ABSORBSİYONLU SOĞUTUCU c (DÜŞÜK SICAKLIKTA SICAK SU UYGULAMALARI) Model RCH Güneş ısısı için Yakma tesislerinden çıkan atık ısılar için Dünyamızla dost... kaynak sularının ve fabrika

Detaylı

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Seralarda Isıtma Sistemlerinin Planlanması Bitki büyümesi ve gelişmesi

Detaylı

Kristalizasyon Kinetiği

Kristalizasyon Kinetiği Kristalizasyon Kinetiği İçerik Amorf malzemeler amorf kristal Belirli bir kristal yapısı yoktur Atomlar rastgele dizilir Belirli bir kristal yapısı vardır Atomlar belirli bir düzende dizilir camlar amorf

Detaylı

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014 Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru Enes KELEŞ Kasım / 2014 İÇİNDEKİLER Arıtma Çamuru Nedir? Arıtma Çamuru Nerede Oluşur? Arıtma Çamuru Çeşitleri Arıtma Çamuru Nerelerde Değerlendirilebilir? 1. Açık Alanda

Detaylı

KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ BİRSEN BAKIR ELEKTRİK MÜH. ENERJİ YÖNETİCİSİ EVD ENERJİ YÖNETİMİ -1- Kazanlar Yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı enerjisini taşıyıcı

Detaylı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı KOMPLE ÇÖZÜM Isıtma Soğutma Sıhhi Sıcak Su ÇEVRE DOSTU Dünyanın en yüksek COP=4,5 değerine sahip ekonomik sistemlerdir. Yenilenebilir enerji olan Hava ve Güneşten faydalanma Gaz veya yakıt ile ısıtmaya

Detaylı

Yüksek verimli gaz yakıtlı çelik kazan CompactGas

Yüksek verimli gaz yakıtlı çelik kazan CompactGas Yüksek verimli gaz yakıtlı çelik kazan CompactGas Patentli alufer teknolojisi ile yüksek verim, düşük emisyon 1 CompactGas ın (1000-2800) avantajları Hoval CompactGas; konfor,ekonomi, güvenilirlik ve teknik

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 005 (3) 59-63 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Düzlemsel Güneş Kolektörlerinde Üst Yüzeyden Olan Isıl Kayıpların

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

Onur ELMA TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği

Onur ELMA TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 1 TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI SMART HOME LABORATORY FOR SMART GRID INFRASTRUCTURE IN TURKEY Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Sunan Onur ELMA 2

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

PLAKALI ISI EŞANJÖRÜ SEÇĐMĐ: [1)YÜZME HAVUZLARININ ISITILMASINDA ÇAĞDAŞ ÇÖZÜM. Semih Ferit Emekli

PLAKALI ISI EŞANJÖRÜ SEÇĐMĐ: [1)YÜZME HAVUZLARININ ISITILMASINDA ÇAĞDAŞ ÇÖZÜM. Semih Ferit Emekli [1)YÜZME HAVUZLARININ ISITILMASINDA ÇAĞDAŞ ÇÖZÜM Semih Ferit Emekli 1960 Đstanbul'da doğdu. Pertevniyal Lisesi'nden sonra ĐDMMA Yıldız Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden 1980 81 döneminde mezun

Detaylı

Tozların Şekillendirilmesi ve Sinterleme. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

Tozların Şekillendirilmesi ve Sinterleme. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Tozların Şekillendirilmesi ve Sinterleme Fırın Tasarımı Toz metalurjisinin çoğu uygulamalarında nihai ürün açısından yüksek yoğunluk öncelikli bir kavramdır. Toz yoğunlaştırması (densifikasyon) aşağıda

Detaylı

Kaynaklı Isı Değiştiriciler SPS ve SAW

Kaynaklı Isı Değiştiriciler SPS ve SAW SONDEX Kaynaklı Isı Değiştiriciler SPS ve SAW Her hakkı Sondex A/S ye aittir Sondex A/S, plakalı ısı değiştiricilerin ve tatlı su distilasyon ünitelerinin geliştirilmesinde, tasarımında ve üretiminde uzmanlaşmış

Detaylı

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Dünyamızda milyarlarca yıl boyunca oluşan fosil yakıt rezervleri; endüstri devriminin sonucu olarak özellikle 19.uncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren

Detaylı

TOZ METALURJİSİ Prof.Dr. Muzaffer ZEREN

TOZ METALURJİSİ Prof.Dr. Muzaffer ZEREN . TEKNİK SEÇİMLİ DERS I TOZ METALURJİSİ Prof.Dr. Muzaffer ZEREN SİNTERLEME Sinterleme, partiküllerarası birleşmeyi oluşturan ısıl prosestir; aynı zamanda ham konumda gözlenen özellikler artırılır. . Sinterlemenin

Detaylı

GREEN SNOW RAİDERS DOĞAL VE SUNİ ÇİM SAHALAR İÇİN KAR VE BUZ ÇÖZÜCÜ SOLÜSYON

GREEN SNOW RAİDERS DOĞAL VE SUNİ ÇİM SAHALAR İÇİN KAR VE BUZ ÇÖZÜCÜ SOLÜSYON GREEN SNOW RAİDERS DOĞAL VE SUNİ ÇİM SAHALAR İÇİN KAR VE BUZ ÇÖZÜCÜ SOLÜSYON DOĞAL VE SUNİ ÇİM SAHALAR ÜZERİNDE BUZ OLUŞUMUNU VE KARIN ZEMİN YÜZEYİNE YAPIŞMASINI ENGELLEYEN KİMYASAL BİR SIVIDIR. Perpa

Detaylı

YAPICA KARARLI POLİMETİL AKRİLAT(PMA)/YAĞ ASİDİ KOMPOZİT KARIŞIMLARININ HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

YAPICA KARARLI POLİMETİL AKRİLAT(PMA)/YAĞ ASİDİ KOMPOZİT KARIŞIMLARININ HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ YAPICA KARARLI POLİMETİL AKRİLAT(PMA)/YAĞ ASİDİ KOMPOZİT KARIŞIMLARININ HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Ali KARAİPEKLİ a*, Cemil ALKAN a, Ahmet SARI a a Gaziosmanpaşa

Detaylı

1 1: LOJİSTİK KAVRAMI...

1 1: LOJİSTİK KAVRAMI... İÇİNDEKİLER Giriş:... 1 Bölüm 1: LOJİSTİK KAVRAMI... 3 1.1. Lojistiğin Tanımı ve Tarihsel Gelişimi... 4 1.1.1. Lojistik Kavramı... 4 1.1.2. Lojistiğin Tarihsel Gelişimi... 6 1.2. Lojistikle İlgili Genel

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı : Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 23.01.2015 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012 Araştırma Makalesi/Research Article BaCl 2 -Ba(H 2 PO 2 ) 2 -H 2 O Üçlü

Detaylı

EKONOMİK ISITMA-SOĞUTMA ÇÖZÜMLERİ

EKONOMİK ISITMA-SOĞUTMA ÇÖZÜMLERİ EKONOMİK ISITMA-SOĞUTMA ÇÖZÜMLERİ Villa ve Konutlar SPA Merkezleri Otel ve Pansiyonlar Isıtmalı Yüzme Havuzları Diğer ısınma sistemlerine göre %75 e varan tasarruf 1202/1 Sok. No:81-N Yenişehir, İzmir

Detaylı

Gelişmiş olan ülkelere göre Türkiye de kişi başına tüketilen enerji miktarı 1/3 oranında olmasına karşın, ısınma için sarf ettiğimiz enerji 2 kat

Gelişmiş olan ülkelere göre Türkiye de kişi başına tüketilen enerji miktarı 1/3 oranında olmasına karşın, ısınma için sarf ettiğimiz enerji 2 kat YALITIM Yapı ve yapının içindekileri (eşya, insan, hayvan v.b) dış ortamın olumsuz etkilerinden (su, rutubet, ses, ısı ve yangın) korumak için alınan önlemlere yalıtım denir. Yalıtım Çeşitleri Şunlardır:

Detaylı

ENERJİ TASARRUFUNDA CAM FAKTÖRÜ

ENERJİ TASARRUFUNDA CAM FAKTÖRÜ GÜNDEM ENERJİ NEDİR KÜRESEL ISINMA ve KYOTO PROTOKOLÜ TÜRKİYE DE NELER YAPILIYOR? ENERJİ KİMLİK BELGESİ ve LEED SERTİFİKASI YALITIM MALZEMESİ OLARAK CAM ISI, GÜNEŞ VE IŞIK SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA CAM İLE

Detaylı

Özgür LAFCI. Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Ahmet SARI. Her hakkı saklıdır.

Özgür LAFCI. Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Ahmet SARI. Her hakkı saklıdır. YENİ TİP KATI-KATI FAZ DEĞİŞİM MADDELERİ OLARAK POLİ(STİREN-KO-ALLİLALKOL)-GRAFT-YAĞ ASİDİ KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ISIL ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Özgür LAFCI Yüksek

Detaylı

Doç. Dr. Özlem Esen KARTAL (A Şubesi) Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ (B Şubesi) :16:57 1

Doç. Dr. Özlem Esen KARTAL (A Şubesi) Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ (B Şubesi) :16:57 1 Doç. Dr. Özlem Esen KARTAL (A Şubesi) Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ (B Şubesi) 28.10.2015 12:16:57 1 I. DERS İÇERİĞİ 1.KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MESLEĞİNİN TANIMI 2.KİMYA MÜHENDİSLİĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 3. MÜHENDİSLİK

Detaylı

BAZI YAĞ ASİDİ ESTERLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Alper BİÇER

BAZI YAĞ ASİDİ ESTERLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Alper BİÇER BAZI YAĞ ASİDİ ESTERLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Alper BİÇER YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA ANABİLİM DALI Danışman: Doç. Dr. Ahmet SARI TOKAT- 2009 Her hakkı

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Erzurum Otomotivde Isıtma, Havalandırma ve Amaç; - Tüm yolcular için gerekli konforun sağlanması,

Detaylı

BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR Sistem ve Hal Değişkenleri Üzerinde araştırma yapmak üzere sınırladığımız bir evren parçasına sistem, bu sistemi çevreleyen yere is ortam adı verilir. İzole sistem; Madde ve her türden enerji akışına karşı

Detaylı

Hidroliğin Tanımı. Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır.

Hidroliğin Tanımı. Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır. HİDROLİK SİSTEMLER Hidroliğin Tanımı Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır. Enerji Türleri ve Karşılaştırılmaları Temel Fizik Kanunları

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI ISIL ENERJİ DEPOLAMA AMAÇLI POLİPROPİLEN/PARAFİN KARIŞIMININ HAZIRLANMASI VE ISIL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Aralık 2014 - Ocak 2015 18.11.2014 Türkiye nin ilk enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden ESCON, endüstriyel işletmelere yönelik enerji

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ VE FOTOVOLTAİK PİLLER SAADET ALTINDİREK 2011282004

GÜNEŞ ENERJİSİ VE FOTOVOLTAİK PİLLER SAADET ALTINDİREK 2011282004 GÜNEŞ ENERJİSİ VE FOTOVOLTAİK PİLLER SAADET ALTINDİREK 2011282004 GÜNEŞİN ÖZELLİKLERİ VE GÜNEŞ ENERJİSİ GÜNEŞİN ÖZELLİKLERİ Güneşin merkezinde, temelde hidrojen çekirdeklerinin kaynaşmasıyla füzyon reaksiyonu

Detaylı

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları 1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları Sol üstte yüzey seftleştirme işlemi uygulanmış bir çelik

Detaylı

SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU

SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU Suyun polaritesinin etkileri Su molekülünün polar olması hidrojen bağlarının oluşmasına neden olur. 2 Su molekülü Oldukça basit yapılıdır. Tekli bağla bağlı olup

Detaylı

TABİİ DOLAŞIMLI, ENDİREKT ISITMALI PRİZMATİK TİP KOLLEKTÖRLÜ GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ

TABİİ DOLAŞIMLI, ENDİREKT ISITMALI PRİZMATİK TİP KOLLEKTÖRLÜ GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ TEKNOLOJİ, Cilt 7, (2004), Sayı 3, 395-400 TEKNOLOJİ TABİİ DOLAŞIMLI, ENDİREKT ISITMALI PRİZMATİK TİP KOLLEKTÖRLÜ GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ İlhan CEYLAN Hikmet DOĞAN Kenan YALÇIN

Detaylı

Paket Tip Isı Pompaları

Paket Tip Isı Pompaları Paket Tip Isı Pompaları Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için Tesisat ekipmanları aynı gövdenin içine yerleştirilmiş Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük Isıtma,

Detaylı

ISI TRANSFER MEKANİZMALARI

ISI TRANSFER MEKANİZMALARI ISI TRANSFER MEKANİZMALARI ISI; sıcaklık farkından dolayı sistemden diğerine transfer olan bir enerji türüdür. Termodinamik bir sistemin hal değiştirirken geçen ısı transfer miktarıyla ilgilenir. Isı transferi

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Ocak - Haziran 2015 07.01.2015 Türkiye nin ilk enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden ESCON, endüstriyel işletmelere yönelik enerji

Detaylı

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Dünyamızda milyarlarca yıl boyunca oluşan fosil yakıt rezervleri; endüstri devriminin sonucu olarak özellikle 19.uncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren

Detaylı

ÖZ YÜKSEK LİSANS TEZİ YERALTI TERMAL ENERJİ DEPOLAMADA KULLANILAN FARKLI DOLGU MADDELERİNİN TERMAL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI.

ÖZ YÜKSEK LİSANS TEZİ YERALTI TERMAL ENERJİ DEPOLAMADA KULLANILAN FARKLI DOLGU MADDELERİNİN TERMAL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. ÖZ YÜKSEK LİSANS TEZİ YERALTI TERMAL ENERJİ DEPOLAMADA KULLANILAN FARKLI DOLGU MADDELERİNİN TERMAL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Metin Özer YILMAZ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM

Detaylı

Abs tract: Key Words: Hartmut HENRİCH

Abs tract: Key Words: Hartmut HENRİCH Hartmut Henrich:Sablon 29.03.2011 10:27 Page 32 Hartmut HENRİCH Abs tract: Isolation is good for energy saving. Never the less comfort control diveces are contributed save energy. This kind of diveces

Detaylı

HASTANE & OTEL & ALIŞVERİŞ MERKEZİ VE ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE KOJENERASYON UYGULAMALARI / KAPASİTE SEÇİMİNDE OPTİMİZASYON

HASTANE & OTEL & ALIŞVERİŞ MERKEZİ VE ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE KOJENERASYON UYGULAMALARI / KAPASİTE SEÇİMİNDE OPTİMİZASYON HASTANE & OTEL & ALIŞVERİŞ MERKEZİ VE ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE KOJENERASYON UYGULAMALARI / KAPASİTE SEÇİMİNDE OPTİMİZASYON 22 Kasım 2014 / İSTANBUL Özay KAS Makina Yük. Müh. TÜRKOTED Yön. Kur. Üyesi KOJENERASYON

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu SONUÇ RAPORU Proje No: 2011/18 YENİ TİP KATI-SIVI FAZ DEĞİŞİM MADDESİ OLARAK GALAKTİTOL HEKZA MİRİSTAT GALAKTİTOL HEKZA PALMİTAT VE

Detaylı

Ön Söz vii Kitabın Türkçe Çevirisine Ön Söz Çevirenin Ön Sözü 1 Sinterleme Bilimine Giriş 2 Sinterleme Ölçüm Teknikleri xiii

Ön Söz vii Kitabın Türkçe Çevirisine Ön Söz Çevirenin Ön Sözü 1 Sinterleme Bilimine Giriş 2 Sinterleme Ölçüm Teknikleri xiii Ön Söz vii Kitabın Türkçe Çevirisine Ön Söz ix Çevirenin Ön Sözü xi 1 Sinterleme Bilimine Giriş 1 Genel bakış / 1 Sinterleme tarihçesi / 3 Sinterleme işlemleri / 4 Tanımlar ve isimlendirme / 8 Sinterleme

Detaylı

Tesisatlarda Enerji Verimliliği & Isı Yalıtımı

Tesisatlarda Enerji Verimliliği & Isı Yalıtımı Türk Sanayisinde Enerji Verimliliği Semineri - 11 Mart 2009 İstanbul Sanayi Odası - Türkiye Tesisatlarda Enerji Verimliliği & Isı Yalıtımı Timur Diz Teknik İşler ve Eğitim Koordinatörü İZODER Isı Su Ses

Detaylı

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ Serhan Küçüka*, Serkan Sunu, Anıl Akarsu, Emirhan Bayır Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

Detaylı

5.4 Sıcak su ve kalorifer destekli sistemler

5.4 Sıcak su ve kalorifer destekli sistemler 5.4 Sıcak su ve kalorifer destekli sistemler 5.4.1 Tank içinde Tank sistemler Daha önce de oldukça detaylı bir şekilde açıklamış olduğumuz gibi, dış tankın içine monte edilen içi emaye kaplı ve Mg koruma

Detaylı

PERFECTION IN ENERGY & AUTOMATION ENDÜSTRİYEL KOJENERASYON UYGULAMALARI

PERFECTION IN ENERGY & AUTOMATION ENDÜSTRİYEL KOJENERASYON UYGULAMALARI ENDÜSTRİYEL KOJENERASYON UYGULAMALARI MAYIS 2015 1 Kojenerasyon Nedir? Bugün enerji, insanların hayatındaki en önemli olgulardan birisi haline gelmiştir. Kojenerasyon fikri, tamamen enerji verimliliği

Detaylı

MIRA INFRA NANO ENDÜSTRİYEL

MIRA INFRA NANO ENDÜSTRİYEL MIRA INFRA NANO ENDÜSTRİYEL ELEKTRİKLİ RADYANT ISITICI Yanı başınızdaki güneş YENİ NANO TEKNOLOJİ, ÜSTÜN PERFORMANS MİRA INFRA Nano Elektrikli radyant ısıtıcılar, paslanmaz çelik boru içerisindeki yüksek

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Mayıs-Haziran 2015 14.04.2015 Türkiye nin ilk enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden ESCON, endüstriyel işletmelere yönelik enerji

Detaylı

Döküm Prensipleri. Yard.Doç.Dr. Derya Dışpınar. İstanbul Üniversitesi

Döküm Prensipleri. Yard.Doç.Dr. Derya Dışpınar. İstanbul Üniversitesi Döküm Prensipleri Yard.Doç.Dr. Derya Dışpınar Şekilvermeyöntemleri Talaşlı Talaşsız Torna Freze Matkap Taşlama Dövme Çekme Ekstrüzyon Döküm Kaynak, lehim Toz metalurjisi Birleştirme Döküm 1. Metal veya

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 0 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY İÇİNDE SABİT SICAKLIKTA SİLİNDİRİK ISITICI BULUNAN DİKDÖRTGEN PRİZMATİK SAC KUTU YÜZEYLERİNDEN ZORLANMIŞ TAŞINIM

Detaylı

Enerjinin varlığını cisimler üzerine olan etkileri ile algılayabiliriz. Isınan suyun sıcaklığının artması, Gerilen bir yayın şekil değiştirmesi gibi,

Enerjinin varlığını cisimler üzerine olan etkileri ile algılayabiliriz. Isınan suyun sıcaklığının artması, Gerilen bir yayın şekil değiştirmesi gibi, ENERJİ SANTRALLERİ Enerji Enerji soyut bir kavramdır. Doğrudan ölçülemeyen bir değer olup fiziksel bir sistemin durumunu değiştirmek için yapılması gereken iş yoluyla bulunabilir. Enerjinin varlığını cisimler

Detaylı

YUNUS ACI 2011282001

YUNUS ACI 2011282001 YUNUS ACI 2011282001 Güneş enerjisi,güneşten yayılan ısı ve ışık enerjsine verilen gelen isimdir.güneş ışınları rüzgar ve dalga enerjisi,biyokütle ve hidroelektrik ile birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarının

Detaylı

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR AMAÇ Çorlu katı atık depolama sahası sızıntı sularının ön arıtma alternatifi olarak koagülasyon-flokülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğinin değerlendirilmesi Arıtma alternatifleri

Detaylı

Faz ( denge) diyagramları

Faz ( denge) diyagramları Faz ( denge) diyagramları İki elementin birbirleriyle karıştırılması sonucunda, toplam iç enerji mimimum olacak şekilde yeni atom düzenleri meydana gelir. Fazlar, İç enerjinin minimum olmasını sağlayacak

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MOTORLAR LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MOTORLAR LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MOTORLAR LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI LAMİNER VİSKOZ AKIM ISI DEĞİŞTİRİCİSİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ YRD. DOÇ. DR. GÜLŞAH

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Ekim - Aralık 2015 11/09/2015 Türkiye'nin ilk enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden ESCON, endüstriyel işletmelere yönelik enerji

Detaylı

YILDIZ ENERJİ EVİ. Yıldız Enerji Evi

YILDIZ ENERJİ EVİ. Yıldız Enerji Evi YILDIZ ENERJİ EVİ Yıldız Teknik Üniversitesi, Ülkemizde Temiz Enerji konusunda yapılan çalışmalara bir katkıda bulunarak Yıldız Enerji Evi ni Davutpaşa Yerleşkesi nde kurdu. Her gün enerjiye daha yüksek

Detaylı

Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır.

Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır. 7. YILLIK YAKIT MĐKTARI HESABI VE YAKIT DEPOLARI Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır. 7.1 Yıllık

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI SENSÖRLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER SEVİYENİN ÖLÇÜLMESİ Seviye Algılayıcılar Şamandıra Seviye Anahtarları Şamandıralar sıvı seviyesi ile yukarı ve aşağı doğru hareket

Detaylı

Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi

Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi Bu sunum Greener and Smarter, ICTs, the Environment and Climate Change başlıklı Eylül 2010 tarihli OECD raporundan uyarlanmıştır.

Detaylı

Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi

Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi Akışkanlar dinamiğinde, sürtünmesiz akışkanlar için Bernoulli prensibi akımın hız arttıkça aynı anda

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ. Doç. Dr. Senar AYDIN

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ. Doç. Dr. Senar AYDIN ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ Doç. Dr. Senar AYDIN 7. ENERJİ AKIŞI VE DENGELERİ Çevre mühendisleri tasarladıkları sistemlerde istenmeden oluşabilecek enerji değişimlerinin yanı sıra, tasarımlarda kullanılan

Detaylı

BÖLÜM 3. Yrd. Doç.Dr. Erbil Kavcı. Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

BÖLÜM 3. Yrd. Doç.Dr. Erbil Kavcı. Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü BÖLÜM 3 Sürekli Isı iletimi Yrd. Doç.Dr. Erbil Kavcı Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Düzlem Duvarlarda Sürekli Isı İletimi İç ve dış yüzey sıcaklıkları farklı bir duvar düşünelim +x yönünde

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET 11 1.1. Dairesel Hareket 12 1.2. Açısal Yol 12 1.3. Açısal Hız 14 1.4. Açısal Hız ile Çizgisel Hız Arasındaki Bağıntı 15 1.5. Açısal İvme 16 1.6. Düzgün Dairesel

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE SU ISITILMASI

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE SU ISITILMASI PROJE 032 GÜNEŞ ENERJİSİ İLE SU ISITILMASI 1 GÜNEŞLİ SU ISITICILARININ TASARIMI Edirne de 84 kişilik 21 dairenin su ihtiyacını tüm yıl karşılayacak sistemin hesabı. Sıcak su sıcaklığı, güneşli su ısıtıcılarda

Detaylı

Yüksek kapasiteli boyler Modul-plus

Yüksek kapasiteli boyler Modul-plus Yüksek kapasiteli boyler Modul-plus Temiz kullanım sıcak suyu için doğru seçim 1 Neden Modul-plus? Modul Plus, tüm dünyada otel renovasyonları için temiz sıcak su üretiminde ilk tercihtir. Spor tesislerinde,

Detaylı

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION)

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) Püskürtme şekillendirme (PŞ) yöntemi ilk olarak Osprey Ltd. şirketi tarafından 1960 lı yıllarda geliştirilmiştir. Günümüzde püskürtme şekillendirme

Detaylı

Vakum Tüplü Kollektörlerin Güneş Havuzu Performansı Üzerine Etkisi. ismail_bozkurt44@yahoo.com

Vakum Tüplü Kollektörlerin Güneş Havuzu Performansı Üzerine Etkisi. ismail_bozkurt44@yahoo.com Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 4 (1) (2014) 1-10 Vakum Tüplü Kollektörlerin Güneş Havuzu Performansı Üzerine Etkisi Ayhan Atız 1, İsmail Bozkurt 2*, Mehmet Karakılçık 1 1 Çukurova Üniversitesi,

Detaylı

TEOG Hazırlık Föyü Isı ve Sıcaklık

TEOG Hazırlık Föyü Isı ve Sıcaklık Isı * Bir enerji türüdür. * Kalorimetre kabı ile ölçülür. * Birimi kalori (cal) veya Joule (J) dür. * Bir maddeyi oluşturan taneciklerin toplam hareket enerjisidir. Sıcaklık * Enerji değildir. Hissedilen

Detaylı

AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI

AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI 71AT Serisi Ürün No: 71 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

OTG-130 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ ISI DEĞİTİRİCİ EĞİTİM SETİ. www.ogendidactic.com

OTG-130 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ ISI DEĞİTİRİCİ EĞİTİM SETİ. www.ogendidactic.com 2012 OTG-130 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ ISI DEĞİTİRİCİ EĞİTİM SETİ www.ogendidactic.com GİRİŞ 2 Eşanjör ya da ısı değiştirici, değişik sıcaklıklardaki iki ya da daha çok akışkanın, ısılarını, birbirine karışmadan

Detaylı

EKO MOD ve ENERJİ TASARRUFU. EKO-MOD; Minimum enerji harcayarak, belirlenen gerilim toleransları arasında şebekenin

EKO MOD ve ENERJİ TASARRUFU. EKO-MOD; Minimum enerji harcayarak, belirlenen gerilim toleransları arasında şebekenin ED5-EKO-MOD 2013 EKO MOD EKO MOD ve ENERJİ TASARRUFU EKO-MOD; Minimum enerji harcayarak, belirlenen gerilim toleransları arasında şebekenin bypass hattı üzerinden yüklere aktarılması olarak açıklanabilir.

Detaylı