ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ MUHSİN MAZMAN GİZLİ ISI DEPOLAMASI VE UYGULAMALARI KİMYA ANABİLİM DALI ADANA, 2006

2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GİZLİ ISI DEPOLAMASI VE UYGULAMALARI Muhsin MAZMAN DOKTORA KİMYA ANABİLİM DALI Bu tez ----/----/2006 tarihinde aşağıdaki juri üyeleri tarafından oy birliği/oy çokluğu ile kabul edilmiştir. İmza İmza İmza Prof.Dr. Halime PAKSOY Prof.Dr.Hunay EVLİYA Prof.Dr. Serdar ÖZTEKİN DANIŞMAN ÜYE ÜYE İmza Prof.Dr. Sermin ÖRNEKTEKİN ÜYE İmza Prof.Dr. Sultan GİRAY ÜYE Bu tez Enstitümüz Kimya Anabilim Dalında Hazırlanmıştır. Kod No: Prof. Dr. Aziz ERTUNÇ Enstitü Müdürü Imza ve Mühür Bu çalışma Ç. Ü. Araştırma Fonu, TUBİTAK ve Lleida Üniversitesi uygulamalı enerji araştırmaları gurubu Tarafından Desteklenmiştir. Proje No:FBE-2003D172 Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanundaki hükümlere tabidir.

3 İÇİNDEKİLER Sayfa Numarası ÖZ...IV ABSTRACT... V TEŞEKKÜR...VI ÇİZELGELER DİZİNİ...VII ŞEKİLLER DİZİNİ...IX 1. GİRİŞ Isıl (termal) Enerji ve Isıl Enerji Depolama Yöntemleri (TED) Duyulur Isı Gizli Isı Reaksiyon Isısı Isıl Tabakalaşma (Stratifikasyon) ile Enerji Depolama Enerji Depolama Sistemlerinin Yapısal Bileşenleri Gizli Isı Depolama Sistemleri TED Uygulaması Olarak Gizli Isı Depolamanın Temel Gereksinmeleri FDM Seçiminde Ölçütler Termodinamik Ölçütler Kinetik Ölçütler Kimyasal Ölçütler Teknik Ölçütler Ekonomik Ölçütler FDM lerin Özelliklerinin Değerlendirilmesi Erime / Donma Aşırı Soğuma Çekirdekleşme Isıl Çevrim Boyunca Kararlılık Paketlenme ve Sistem Bileşenlerine Uygunluk Isı Değiştiricisi Seçimi FDM lerde Isıl Iletkenlik Faz Değiştiren Maddelerin Sınıflandırılması Tuz Hidratları Parafinler Yağ Asitleri Organik ve İnorganik Bileşiklerin Ötektikleri ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR MATERYAL VE METOD Materyal Data Logger Isıl Çift (Termokapl) I

4 Su Banyosu Soğuma/Isınma Eğrileri Düzeneği Termal Enerji Depolama Düzeneği Güneş Enerjisi Depolama Tankı Metod I. Aşama II. Aşama III. Aşama BULGULAR VE TARTIŞMA Birinci Aşama ve Bulguları Birinci Aşama İçin Bulgular İkinci Aşama ve Bulguları :20 Parafin Stearik Asit Karışımı İçin Bulgular Yalnız FDM (Akış hızı: L/s, Sıcaklık : 20 ºC, 85 ºC) Paslanmaz Çelik Kullanılan Deneyler ( L/s, Sıcaklık: 20 ºC-85 ºC) Bakır Kullanılan Deneyler ( Sıcaklık : min; 20 ºC, max; 85 ºC) Grafit Blok Kullanılan Deneyler ( Sıcaklık : min; 20 ºC, max; 85 ºC) %80 Parafin + %20 Palmitik Asit Karışımı İçin Bulgular Yalnız FDM (Akış hızı: L/s, Sıcaklık : min 20 ºC, max 85 ºC) Paslanmaz Çelik Kullanılan Deneyler (0.050 L/s, Sıcaklık: 20 ºC- 85 ºC) Bakır Kullanılan Deneyler ( Sıcaklık : min 20 ºC, max 85 ºC) Grafit Kullanılan Deneyler ( Sıcaklık : min; 20 ºC, max; 85 ºC) %80 Stearik + %20 Myristik Asit Karışımı İçin Bulgular Yalnız FDM (Akış hızı: L/s, Sıcaklık : min; 20 ºC, max; 85 ºC) Paslanmaz Çelik Kullanılan Deneyler (Akış hızı: L/s, Sıcaklık: min; 20 ºC, max; 85 ºC) Bakır Kullanılan Deneyler ( Sıcaklık : min 20 ºC, max 85 ºC) Grafit Blok Kullanılan Deneyler ( Sıcaklık : min 20 ºC, max 85 ºC) %80 Palmitik + %20 Laurik Asit Karışımı İçin Bulgular Yalnız FDM (Akış hızı: L/s, Sıcaklık : min 20 ºC, max 85 ºC) Paslanmaz Çelik deneyleri (Akış hızı: L/s, Sıcaklık : min 20 ºC, max 85 ºC) Bakır Kullanılan Deneyler ( Sıcaklık : min 20 ºC, max 85 ºC) Grafit Kullanılan Deneyler ( Sıcaklık : min 20 ºC, max 85 ºC) Erime Donma Çevrimleri Üçüncü Aşama ve Bulguları Deney Sonuçlar Parafin ve Stearik Asit Karışımı Stearik ve Myristik Asit Parafin ve Palmitik Asit II

5 5. SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ EK 1: TICARI FDM LER (ANNEX 17) EK 2: TICARI OLMAYAN FDM LER(ANNEX17) III

6 ÖZ DOKTORA TEZİ GİZLİ ISI DEPOLAMASI VE UYGULAMALARI MUHSİN MAZMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİMDALI Danışman:Prof.Dr. Halime PAKSOY Yılı:2006, Sayfa:190 Juri: Prof.Dr. Halime PAKSOY Prof. Dr. Hunay EVLİYA Prof. Dr. Serdar ÖZTEKİN Prof. Dr. Sermin ÖRNEKTEKİN Prof. Dr. Sultan GİRAY Güneş enerjisi depolamayla evsel kullanım için sıcak su eldesi sistemlerinde Faz Değitiren Madde (FDM) olarak yüksek depolama yoğunlukları ve düşük fiyatlarından dolayı daha çok inorganik maddeler kullanılmaktadır. Pasif güneş enerjisi sistemi uygulamalarında sistem yapı elemanlarına kolaylıkla eklemlenebildiğinden organik FDM ler de tercih edilebilir. Organik FDM ler kendi kendilerini çekirdekleştirebilir ve ihmal edilebilecek düzeyde ya da hiç aşırı soğuma göstermezler. Bu çalışma Güneş enerjisiyle sıcak su eldesi sistemlerinde kullanılabilecek FDM ler bulup bunların ısıl iletkenliğini arttırarak uygulamada kullanmayı hedeflemiştir. Bu amaçla, ticari ölçekte parafin (Rubitherm-RT54), sodyumasetat trihidrat (CH 3 COONa 3H 2 O), ve analitik saflıkta değişik yağ asitleri (stearik, palmitik, miristik, ve laurik asit) karışımları hazırlanarak denenmiştir. FDM lerin çoğu çok düşük ısıl iletkenliğe sahiptir. Bu durum enerji depolama sisteminin etkinliğini büyük oranda azaltmaktadır. Çalışmanın ikinci aşamasında FDM ve ısı taşıyıcı akışkan arasındaki ısı transfer hızını arttırmak için FDM nin olduğu depo ortamına paslanmaz çelik bloklar (0.05 L/s akış hızı), bakır borular (0.025 L/s, 0.05 L/s akış hızı) ve grafit matriksler (0.01 L/s, L/s, 0.05 L/s akış hızı) eklenmiştir. Güneş enerjisiyle sıcak su eldesi sistemlerinde depodaki su kısa süreli depolamada kullanılır. Bu sistemde suyun duyulur ısısı doğal tabakalaşmayla (stratifikasyon) depolanır. Çalışmanın üçüncü bölümünde tankın üst bölümüne FDM modüller yerleştirilerek sistemin depolama yoğunluğu arttırılmış ve ısı kayıpları azaltılarak FDM ler yardımıyla gizli ısıda depolanmmıştır. Denemeler Lleida Üniversitesi (İspanya) da kurulu gerçek bir güneş enerjisi depolama tankında gerçekleştirmiştir. Anahtar Kelimeler : Yağ asitleri, Parafin, Faz Değiştiren Madde, Termal Enerji Depolama (TED), stratifikasyon. IV

7 ABSTRACT DOCTORAL THESIS LATENT HEAT DERYA STORAGE DİKİCİ AND APLICATIONS Muhsin MAZMAN ÇUKUROVA UNIVERSITY INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES CHEMISTRY DEPARTMENT Supervisor:Prof. Dr. Halime PAKSOY Year:2003, Pages:190 Jury: Prof.Dr. Halime PAKSOY Prof Dr. Hunay EVLİYA Prof. Dr. Serdar ÖZTEKİN Prof. Dr. Sermin ÖRNEKTEKİN Prof. Dr. Sultan GİRAY Domestic storage of solar energy in hot water systems usually use inorganic phase change materials (PCM) to exploit their high storage density and low cost. In passive solar applications; however, organic compounds are more suitable because these can easily be impregnated into common construction materials. Organic PCMs are self-nucleating and exhibit none or negligible subcooling. This study attempts to find new PCMs that can be utilized in hot water systems with solar energy storage and enhance their thermal conductivity. Binary mixtures of commercial grade paraffin (Rubitherm-RT54), sodium acetate trihydrate (CH 3 COONa 3H 2 O), and different analytical grade fatty acids (stearic, palmitic, myristic, and lauric acids) were investigated to determine their performance in mixtures. Most PCMs have low thermal conductivities. This is a major drawback that decreases thermal performance of the thermal energy storage system. Second step of the study focused on enhancing heat transfer between PCM and heat carrier fluid by addition of stainless steel and copper pieces to PCM (at two different flow rates; 0.05 L/s and L/s) and using graphite-pcm composite material (at three different flow rates; 0.05 L/s, L/s and 0.01 L/s). In domestic hot water supply by solar energy, water is stored in a tank for short term. This system stored sensible heat of water by stratification. In the third step adding PCM (Phase Change Material) modules at the top of the water tank would give the system higher storage density and compansate heat loss in top layer because of latent heat of PCM. Tests were performed under real operating conditions in a complete solar heating system that has been constructed at the University of Lleida, Spain. Keywords: Fatty acids, Paraffin, Phase change materials, Thermal energy storage (TES), Stratification. V

8 TEŞEKKÜR Doktora çalışmamın tüm aşamalarında bana her konuda destek veren, yol gösteren, danışman hocam Prof. Dr. Halime Ömür Paksoy a, varlığını hep yanımda duyduğum, bana her konuda destek olan Prof. Dr. Hunay Evliya hocama ve tez süresince önerileriyle katkıda bulunan Prof.Dr. Serdar Öztekin hocama teşekkürlerimi sunuyorum. Doktora çalışmamın İspanya Lleida Üniversitesinde yaptığım kısmında, bana danışmanlık yapan Dr. Luisa F. Cabeza ya, birlikte çalışarak deneyimlerinden yararlanma şansı bulduğum Dr. Harald Mehling e, İspanyadaki çalışmalarım sırasında sürekli desteğini gördüğüm Dr. Miguel Nourges ve Dr. Juan Roca ya teşekkürlerimi sunarım. Çalışmalarımda Çukurova Üniversitesinden pek çok kişinin emeği vardır. Öncelikle sevgili asistan arkadaşlarım; Bekir Turgut a, Erdal Kuşvuran a, Murat Türk e ve Kimya bölümünde süreçte görevli tüm asistan arkadaşlarıma, tüm aşamalarda desteklerini gördüğüm asistan arkadaşım Derya Dikici ye, yardım ve desteklerini gördüğüm Doktora çalışmalarını yapan sevgili Metin Özer Yılmaz, Yeliz Konuklu ve Özgül Gök e, ve bütün bu süreci paylaştığım Kimya Bölümüne çok teşekkür ediyorum. Bana her konuda destek olan aileme, varlıklarıyla hayatıma anlam ve renk katan, sevgili eşim Özgün Mazman ve biricik oğlum Kerem Mazman a sonsuz teşekkürlerimi sunarım. VI

9 ÇİZELGELER DİZİNİ Çizelge 1.1. Uygulamada Kullanılacak FDM lerin Taşıması Gereken Özellikler (Lane, 1983) Çizelge 1.2. FDM Olarak Kullanılabilen Bazı Tuz Hidratları Çizelge 1.3. Bazı Parafin Olmayan Organik Maddelerin Özellikleri Çizelge 1.4. Isı Depolama İçin Organik ve İnorganik Maddelerin Kıyaslanması (Zalba, 2003) Çizelge 2.1. Yağ Asidi Karışımları (Kauranen ve ark., 1991) Çizelge 2.2. Yağ Asidi Karışımları Çizelge 3.1. Kullanılan Kimyasallar ve Özellikleri (Zalba, 2003) Çizelge 3.2. Isı Transferini Geliştirmek İçin Eklenen Maddelerin Özellikleri (Cabeza L.) Çizelge 4.1. Deneyler İçin Hazırlanan Karışımların Erime Aralıkları ve Ergime Gizli Isıları Çizelge 4.2. İkinci Aşama Deneylerinde Kullanılan Karışımlar ve Özellikleri Çizelge 4.3. Parafin ve Stearik Asit Karışımı İçin Erime/Donma Zamanları (10 mm sol noktası) (47 ºC-55ºC sıcaklık aralığı) Çizelge 4.4. Parafin ve Stearik Asit Karışımı İçin Erime/Donma Zamanları (20 mm sol noktası) (47 ºC-55ºC sıcaklık aralığı) Çizelge 4.5. Parafin ve Stearik Asit Karışımı İçin Erime/Donma Zamanları (10 mm sağ noktası) (47 ºC-55ºC sıcaklık aralığı) Çizelge 4.6. Parafin ve Stearik Asit Karışımı İçin Erime/Donma Zamanları (20 mm sağ noktası) (47 ºC-55ºC sıcaklık aralığı) Çizelge 4.7. Parafin ve Palmitik Asit Karışımı İçin Erime/Donma Zamanları (10 mm sol noktası) (47 ºC-54ºC sıcaklık aralığı) Çizelge 4.8. Parafin ve Palmitik Asit Karışımı İçin Erime/Donma Zamanları (20 mm sol noktası) (47 ºC-54ºC sıcaklık aralığı) Çizelge 4.9. Parafin ve Palmitik Asit Karışımı İçin Erime/Donma Zamanları (10 mm sağ noktası) (47 ºC-54ºC sıcaklık aralığı) Çizelge Parafin ve Palmitik Asit Karışımı İçin Erime/Donma Zamanları VII

10 (20 mm sağ noktası) (47 ºC-54ºC sıcaklık aralığı) Çizelge Stearik ve Myristik Asit Karışımı İçin Erime/Donma Zamanları (10 mm sol noktası) Çizelge Stearik ve Myristik Asit Karışımı İçin Erime/Donma Zamanları (20 mm sol noktası) Çizelge Stearik ve Myristik Asit Karışımı İçin Erime/Donma Zamanları (10 mm sağ noktası) Çizelge Stearik ve Myristik Asit Karışımı İçin Erime/Donma Zamanları (20 mm sağ noktası) Çizelge Palmitik ve Laurik Asit karışımı için erime/donma zamanları (10 mm sol noktası) Çizelge Palmitik ve Laurik Asit Karışımı İçin Erime/Donma Zamanları (20 mm sol noktası) Çizelge Palmitik ve Laurik Asit Karışımı İçin Erime/Donma Zamanları (10 mm sağ noktası) Çizelge Palmitik ve Laurik Asit Karışımı İçin Erime/Donma Zamanları (20 mm sağ noktası) VIII

11 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 1.1. Isı depolanmasında uygulanan yöntemler (Abhat, 1983)... 5 Şekil 1.2. Bir TED sisteminin genel bileşenleri... 5 Şekil 1.3. Duyulur ısı depolama için Termal Enerji Depolama Teknikleri (Andersson, 2000)... 7 Şekil 1.4. Isıl tabakalaşma tankı, akışkanın giriş ve çıkış pozisyonuna bağlı tabakalaşma tank dizaynı (Shimizu ve Fujita, 1985) Şekil 1.5. Aktif bir sistemde gizli ısı depolamanın şematik görünümü ( Sokolov ve Kezman, 1991) Şekil 1.6. FDM depolama üniteleri ( Buchlin, 1989) Şekil 1.7. Faz Değiştiren Materyallerin Sınıflandırılması Şekil 3.1. Data Logger'a ait kalibrasyon eğrisi Şekil 3.2. Soğuma Eğrileri Belirleme Düzeneği Şekil 3.3. Termal enerji depolama düzeneği Şekil 3.4. II. aşama deney düzeneği (temal enerji düzeneği) Şekil 3.5. Güneş enerjisi depolama düzeneği Şekil 3.6. Güneş Enerjisi Depolama Düzeneği Şekil 3.7. Soğuma eğrileri için izolasyon plakası içindeki deney tüpleri Şekil 3.8. Termal Enerji Düzeneği (Bakır bloklar ve yalnız karışım deneyinden) Şekil 4.1. Parafin ve su için soğutma deneyi ölçümleri Şekil 4.2. Sadece yağ asiteri ve su için soğutma deneyi ölçümleri Şekil 4.3. Parafin ve kaprik asit için DSC sonuçları Şekil 4.4. Myristik ve laurik asit için DSC sonuçları Şekil 4.5. Stearik ve palmitik asit için DSC sonuçları Şekil 4.6. Stearik ve myristik asit karışımları için soğutma/ısıtma eğrileri Şekil 4.7. %80stearik + %20myristik asit ve %50stearik + %50myristik asit Karışımları için DSC sonuçları Şekil 4.8. Stearik ve laurik asit karışımları için soğuma eğriler IX

12 Şekil 4.9. %10 Laurik + %90 Stearik ve %20 Laurik + %80 Stearik asit karışımları için DSC sonuçları Şekil Stearik ve Kaprik asit karışımları için soğuma eğrileri Şekil %80 Stearik + %20 kaprik asit karışımı için DSC sonuçları Şekil Palmitik ve Kaprik asit karışımları için soğuma eğrileri Şekil %80 Palmitik + %20 Kaprik asit karışımı için DSC sonuçları Şekil Palmitik ve Myristik asit karışımları için soğuma eğrileri Şekil %10 myristik+%90 palmitik ve %40 myristik+%60 palmitik asit karışımları için DSC sonuçları Şekil Palmitik ve Laurik asit karışımları için soğuma eğrileri Şekil %10 laurik+%90 palmitik ve %20 laurik + %80 palmitik asit karışımları için DSC sonuçları Şekil Parafin ve SodyumAsetatTrihidrat karışımları için soğuma eğrileri.. 65 Şekil Parafin ve SodyumAsetatTrihidrat karışımlarında sıvı fazda görülen faz ayrışması Şekil %70parafin+%30CH 3 COONa.3H 2 O ve %60 parafin + %40 CH 3 COONa.3H 2 O için DSC sonuçları Şekil SodyumAsetatTrihidrat ve laurik asit karışımlarının soğuma eğrileri 67 Şekil SodyumAsetatTrihidrat yağ asitleriyle karışımında gözlenen faz ayrışması Şekil %70laurik asit + %30CH 3 COONa.3H 2 O karışımı için DSC sonuçları Şekil SodyumAsetatTrihidrat ve myristik asit karışımlarının soğuma eğrileri Şekil %80myristik asit + %20CH 3 COONa.3H 2 O karışımı için DSC sonuçları Şekil SodyumAsetatTrihidrat ve stearik asit karışımlarının soğuma eğrileri Şekil %70stearik asit + %30CH 3 COONa.3H 2 O ve %80 stearik asit + %20 CH 3 COONa.3H 2 O karışımları için DSC sonuçları X

13 Şekil Parafin ve myristik asit karışımlarının soğuma eğrileri Şekil Parafin ve myristik asit karışımı için DSC sonuçları Şekil Parafin ve palmitik asit karışımlarının soğuma eğrileri Şekil %80Parafin ve %20palmitik asit karışımının DSC sonuçları Şekil Parafin ve stearik asit karışımlarının soğuma eğrileri Şekil %70 Parafin + %30 stearik asit ve %80 Parafin + %20 stearik asit karışımlarının DSC sonuçları Şekil %80 Parafin + %20 stearik asit karışımı için yalnız FDM deneylerindeki soğuma eğrileri Şekil %80 Parafin + %20 stearik asit karışımı için yalnız FDM deneylerindeki ısınma eğrileri Şekil %80 Parafin + %20 stearik asit karışımı için paslanmaz çelik denemeleri soğuma eğrileri Şekil %80 Parafin + %20 stearik asit karışımı için paslanmaz çelik denemeleri ısınma eğrileri Şekil %80 Parafin + %20 stearik asit karışımı için bakır denemeleri soğuma eğrileri (akış hızı; 0,05 80 L/s)... Şekil %80 Parafin + %20 stearik asit karışımı için bakır denemeleri ısınma eğrileri (akış hızı; 0,05 80 L/s)... Şekil Yalnız FDM ve bakır tüpçükler için eritme deneyi Şekil %80 Parafin + %20 stearik asit karışımı için bakır denemeleri ısınma eğrileri (akış hızı; 0, L/s)... Şekil %80 Parafin + %20 stearik asit karışımı için bakır denemeleri soğuma eğrileri (akış hızı; 0, L/s)... Şekil FDM içine yerleştirilmiş grafit bloklar Şekil %80 Parafin + %20 stearik asit karışımı için grafit denemeleri soğuma eğrileri (akış hızı; 0, XI

14 L/s)... Şekil %80 Parafin + %20 stearik asit karışımı için grafit denemeleri ısınma eğrileri (akış hızı; 0, L/s)... Şekil %80 Parafin + %20 stearik asit karışımı için grafit denemeleri soğuma eğrileri (akış hızı; 0, L/s)... Şekil %80 Parafin + %20 stearik asit karışımı için grafit denemeleri ısınma eğrileri (akış hızı; 0, L/s)... Şekil %80 Parafin + %20 stearik asit karışımı için grafit denemeleri soğuma eğrileri (akış hızı; 0, L/s)... Şekil %80 Parafin + %20 stearik asit karışımı için grafit denemeleri ısınma eğrileri (akış hızı; 0, L/s)... Şekil %80 Parafin + %20 palmitik asit karışımı için yalnız FDM deneylerindeki soğuma eğrileri Şekil %80 Parafin + %20 palmitik asit karışımı için yalnız FDM deneylerindeki ısınma eğrileri Şekil %80 Parafin + %20 palmitik asit karışımı için paslanmaz çelik deneylerindeki soğuma eğrileri Şekil %80 Parafin + %20 palmitik asit karışımı için paslanmaz çelik deneylerindeki ısınma eğrileri Şekil %80 Parafin + %20 palmitik asit karışımı için bakır deneylerindeki soğuma eğrileri Şekil %80 Parafin + %20 palmitik asit karışımı için bakır deneylerindeki soğuma eğrileri Şekil %80 Parafin + %20 palmitik asit karışımı için bakır deneylerindeki soğuma eğrileri Şekil %80 Parafin + %20 palmitik asit karışımı için bakır deneylerindeki 96 XII

15 ısınma eğrileri... Şekil %80 Parafin + %20 palmitik asit karışımı için grafit deneylerindeki soğuma eğrileri Şekil %80 Parafin + %20 palmitik asit karışımı için grafit deneylerindeki ısınma eğrileri Şekil %80 Parafin + %20 palmitik asit karışımı için grafit deneylerindeki soğuma eğrileri Şekil %80 Parafin + %20 palmitik asit karışımı için grafit deneylerindeki ısınma eğrileri Şekil %80 Parafin + %20 palmitik asit karışımı için grafit deneylerindeki soğuma eğrileri Şekil %80 Parafin + %20 palmitik asit karışımı için grafit deneylerindeki 100 ısınma eğrileri Şekil %80 Stearik + %20 Myristik asit karışımı için yalnız FDM deneylerindeki soğuma eğrileri Şekil %80 Stearik + %20 Myristik asit karışımı için yalnız FDM deneylerindeki ısınma eğrileri Şekil Isı değiştirici ve duvar materyali ile yağ asitleri arasında ki hava boşluğu Şekil %80 Stearik + %20 Myristik asit karışımı için paslanmaz çelik deneylerindeki soğuma eğrileri Şekil %80 Stearik + %20 Myristik asit karışımı için paslanmaz çelik deneylerindeki ısınma eğrileri Şekil Paslanmaz çelik ve yalnız yağ asiti için hava boşluğu oluşumu Şekil %80 Stearik + %20 Myristik asit karışımı için bakır deneylerindeki soğuma eğrileri Şekil %80 Stearik + %20 Myristik asit karışımı için bakır deneylerindeki ısınma eğrileri Şekil %80 Stearik + %20 Myristik asit karışımı için bakır deneylerindeki soğuma eğrileri XIII

16 Şekil %80 Stearik + %20 Myristik asit karışımı için bakır deneylerindeki ısınma eğrileri Şekil %80 Stearik + %20 Myristik asit karışımı için grafit deneylerindeki soğuma eğrileri Şekil %80 Stearik + %20 Myristik asit karışımı için grafit deneylerindeki ısınma eğrileri Şekil %80 Stearik + %20 Myristik asit karışımı için grafit deneylerindeki soğuma eğrileri Şekil %80 Stearik + %20 Myristik asit karışımı için grafit deneylerindeki ısınma eğrileri Şekil %80 Stearik + %20 Myristik asit karışımı için grafit deneylerindeki soğuma eğrileri Şekil %80 Stearik + %20 Myristik asit karışımı için grafit deneylerindeki ısınma eğrileri Şekil %80 Palmitik + %20 Laurik asit karışımı için yalnız FDM deneylerindeki soğuma eğrileri (0, L/s)... Şekil %80 Palmitik + %20 Laurik asit karışımı için yalnız FDM deneylerindeki ısınma eğrileri (0, L/s)... Şekil %80 Palmitik + %20 Laurik asit karışımı için paslanmaz çelik deneylerindeki soğuma eğrileri (0, L/s)... Şekil %80 Palmitik + %20 Laurik asit karışımı için paslanmaz çelik deneylerindeki ısınma eğrileri (0, L/s)... Şekil %80 Palmitik + %20 Laurik asit karışımı için bakır deneylerindeki soğuma eğrileri (0, L/s)... Şekil %80 Palmitik + %20 Laurik asit karışımı için bakır deneylerindeki ısınma eğrileri (0,050 L/s XIV

17 Şekil %80 Palmitik + %20 Laurik asit karışımı için bakır deneylerindeki soğuma eğrileri (0,025 L/s) Şekil %80 Palmitik + %20 Laurik asit karışımı için bakır deneylerindeki ısınma eğrileri (0, L/s)... Şekil %80 Palmitik + %20 Laurik asit karışımı için grafit deneylerindeki soğuma eğrileri (0, L/s)... Şekil %80 Palmitik + %20 Laurik asit karışımı için grafit deneylerindeki ısınma eğrileri (0, L/s)... Şekil %80 Palmitik + %20 Laurik asit karışımı için grafit deneylerindeki soğuma eğrileri (0, L/s)... Şekil %80 Palmitik + %20 Laurik asit karışımı için grafit deneylerindeki ısınma eğrileri (0, L/s)... Şekil %80 Palmitik + %20 Laurik asit karışımı için grafit deneylerindeki soğuma eğrileri (0, L/s)... Şekil %80 Palmitik + %20 Laurik asit karışımı için grafit deneylerindeki ısınma eğrileri (0, L/s)... Şekil Parafin ve Stearik Asit karışımı için erime/donma döngüleri Şekil Parafin ve Palmitik Asit karışımı için erime/donma döngüleri Şekil Stearik ve Myristik Asit karışımı için erime/donma döngüleri Şekil Palmitik ve Laurik Asit karışımı için erime/donma döngüleri Şekil Güneş enerjisi depolama tankı ve FDM modüller Şekil Depolama tankı sıcaklığının FDM siz durumdaki değişimi Şekil FDM modül eklendikten sonra depolama tankı için soğuma eğrileri. 132 Şekil Depolama tankında üst bölgelerdeki sıcaklığın FDM li ve XV

18 FDM siz durumdaki görünümü Şekil Donma noktası civarında FDM li ve FDM siz durum Şekil Deponun yarısı soğuk su ile doldurulduğu zamanki durum Şekil FDM modüllerin etrafındaki suyun yeniden ısıtılması Şekil Depolama tankı sıcaklığının FDM siz durumdaki değişimi Şekil Stearik ve myristik asit karışımlı ortamın soğuma eğrileri Şekil Stearik ve Myristik asit karışımı için FDM li ve FDM siz soğuma eğrileri Şekil Erime aralığında FDM li ve FDM siz durum Şekil Deponun yarısı soğuk su ile doldurulduğu zamanki durum Şekil Stearik ve myristik asit karışımı için FDM in donmasıyla depodaki soğuk suyun ısınması Şekil Depolama tankı sıcaklığının FDM siz durumdaki değişimi Şekil FDM li durum için soğuma eğrileri Şekil Parafin ve Palmitik asit karışımının donma sırasında soğuk depo suyu üzerine etkisi Şekil Depo tankı ve FDM modüllerin eğimli yerleşimi XVI

19 1. GİRİŞ MUHSİN MAZMAN 1. GİRİŞ İnsan Dünya üzerinde yaşadığı doğal ortama uyum sağlamak yerine doğal ortamı kendisine göre değiştirip dönüştürme çabası içindeki yegane canlıdır. Geoge Thomson (1991) insanı ve diğer canlılardan farkını incelerken; insanın ellerini kullanabilmesinin önemine ve zaman bilinci olmasına vurgu yapar. Ellerini kullanabilme, insana sadece kendi imkanlarıyla davranmak yerine çevresinde gördüğü tüm nesneleri kullanabilme ve amaçları için araçlar üretebilme yeteneği sağlamaktadır. Bu durum eldeki imkanların nasıl kullanılabileceğini düşünmeye ve ihtiyaç duyulması halinde yeni araçlar üretebilmek için çalışmaya sebep olmuştur. Bu kısaca beyin fonksiyonlarına daha çok baş vurmayı ve zihinsel gelişmeyi sağlamıştır. Zaman bilinciyse insanın zihinsel gelişiminin paralelinde gelişen bir özelliktir ki; bu da insanın geçmiş deneyimlerini algılama ve bunlardan yola çıkarak gelecekle ilgili çıkarımlar yaparak bu çıkarımlar doğrultusunda şekillendirdiği olası senaryolara göre önceden çözüm yolları üretme yeteneği olarak ifade edilebilir. Karşılaşılan durumlar değişse de insan olmanın bu temel özellikleri değişmemiştir (İlin ve Segal, 1998). İnsanın çevresiyle yürüttüğü bu savaşta geliştirdiği araçlar ona bir güç kazandırırken bu gücün paylaşımı konusunda kendi içinde bir mücadele yaşanmasına sebep olmuştur. Bu gücü sürdürülebilir kılmak için gücü ele geçirenler daima bir çaba içinde olmuştur. İnsan önce gereksinmeyi icat etti sonra gereksinmeleri için icat etmek zorunda kaldı. İnsan elinde en kolay ulaşabildiği araçlarla düşünür. Bu yüzden öncelikle kendi imkanları ve iş gücünü kullanmayı temel alan icatlar yapmıştır. Ancak, istekleri için kendi kas gücü kısa sürede yetersiz kalmaya başlamış ve en yakınındaki canlılarında gücünü kullanacak icatlar yapmayı başarmıştır. Bu güç elde etme ve güce sahip olma serüveninde günümüz dünyasının temellerini atan büyük değişme kas gücüne dayanmayan yani dışsal bir enerji kaynağınca üretilen enerjinin kullanılmaya başlanmasıdır. Sanayi devrimi olarak adlandırdığımız bu dönem ve sonrasında makineleşmeyle birlikte, makinelerin ihtiyacı olan enerjinin nasıl sağlanacağı sorusu en önemli sorun haline gelmiştir. Fosil yakıtların etkin ve vazgeçilemez bir alternatif olarak ortaya çıkması bu dönüşüme büyük katkılar sağlarken toplumlar arası iktidar mücadelesinde gücün 1

20 1. GİRİŞ MUHSİN MAZMAN paylaşımını enerji kaynaklarına sahip olanlar ve ona ihtiyaç duyanlar olarak ikiye bölmüştür. Fosil yakıtlara sahip olanların bir kısmı bu güç sayesinde iktidardan bağımsız maddi güç kazanırken kullanıcılar enerji kaynaklarına bağımlığa karşın iktidarı büyük oranda ellerinde tutmuşlardır. Toplumlar dengesinde iktidar sahipleri ihtiyaçlarına yetecek enerji kaynaklarının ellerinde olmamasından dolayı teknolojilerinin ve iktidarlarının sürekliliği konusunda tedirginlik duymuş ve duymaktadırlar. Geçmişte yaşanan enerji krizleri gelecek konusunda kaygılanmanın haklılığını göstermektedir. Günümüzde kullanımdaki enerji kaynaklarının bir önemli sorunu da yenilenebilir olmaması ve yakın bir gelecekte tükenecek olmasıdır. Bu kaynakların tükenmesi fosil yakıtlarla çalışan sistemlerin atıl hale gelmesi ve insanların yaşamlarında yakaladıkları standartlardan vazgeçmeleri anlamına gelmektedir. Gereksinmeleri için icat etmek zorunda olan insanın bu soruna bir çözüm bulması gerekmektedir. Geçmişine bakarak geleceği planlayan insanlık kendisini bekleyen sorunlara çözüm önermelidir. Bu çözüm arayışı beklenen tehlikelerden en çok etkilenecek olan -yani bu gün için bunlara en çok gereksinim duyan ve yeni arayışları yürütme yeteneğinde olan- gelişmiş ülkelerin öncelikli sorunudur. Büyük oranda dünyadaki iktidarı da denetleyebilen bu toplumlar teknolojik ve ekonomik güçlerinin devamlılığı için geleceğe yönelik açılımlar sunmak zorunda kalmaktadırlar. Şu an için sorunun çözümüne dair öncelikli konular; mevcut kaynaklara alternatif olabilecek yeni ve yenilenebilir kaynaklar bulmak, bunların mevcut sistemlere eklemlenmesini sağlamak ve mevcut kaynakların kullanım ömürlerini uzatmak için bu kaynakların kullanım oranını azaltacak tasarruf sağlayıcı sistemleri geliştirmek olarak özetlenebilecektir. Teknolojik çözüm yollarının yanında iktidar sahipleri fosil yakıtların alternatifi oluşturuluncaya kadar, mevcut kaynakların üretim ve dağıtımını kontrol altına almak istemektedirler. Bu isteğin diplomatik yollarla sağlanamadığı bölgelerde politikaların kabul ettirilmesi askeri yöntemlerle sağlanmaktadır. Dünya fosil yakıt kaynakları azaldıkça kendi geleceğini güvence altına almak isteyen ve bu konuda harcıyabilecek gücü olan toplumlar fosil yakıt kaynakları içeren coğrafyaları denetim altında tutmaya devam etmek isteyecek ve bu gün için denetimleri altında olmayan bölgeleri de kontrol edebilmek için yakın gelecekte yeni riskler alacaklardır. Enerji coğrafyalarında yer 2

Özgür LAFCI. Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Ahmet SARI. Her hakkı saklıdır.

Özgür LAFCI. Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Ahmet SARI. Her hakkı saklıdır. YENİ TİP KATI-KATI FAZ DEĞİŞİM MADDELERİ OLARAK POLİ(STİREN-KO-ALLİLALKOL)-GRAFT-YAĞ ASİDİ KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ISIL ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Özgür LAFCI Yüksek

Detaylı

T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ. Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonu SONUÇ RAPORU. Proje No:2011/109

T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ. Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonu SONUÇ RAPORU. Proje No:2011/109 T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonu SONUÇ RAPORU Proje No:2011/109 YENĠ TĠP KATI-KATI FAZ DEĞĠġĠM MADDELERĠ OLARAK POLĠ(STĠREN-KO-ALLĠLALKOL)-GRAFT-YAĞ ASĠDĠ KOPOLĠMERLERĠNĠN

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Invited Review Paper / Çağrılı Derleme Makalesi COMBINING TREND OF RENEWABLE ENERGY SOURCES Sigma 27 60-82, 2009 Olcay KINCAY

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜTÜSÜ

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜTÜSÜ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİNİN SÜREKLİ KULLANILABİLİRLİK KOŞULU ALTINDA MADDELERİN SPESİFİK ISI KAPASİTELERİNİN KULLANILARAK DEPOLANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Mak.

Detaylı

TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ MAHAL ISITMA SİSTEMİNİN VAN İLİNDE SAĞLADIĞI ENERJİ TASARRUFUNUN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISI POMPASININ TASARIMI, İMALATI VE PERFORMANS DENEYLERİ Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ

Detaylı

ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ ENERGY STORAGE METHOD

ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ ENERGY STORAGE METHOD 17 SDU International Technologic Science pp. 17-29 Mechanical Technology ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ Mehmet KOZAK, Şerife KOZAK ÖZET Bu çalışma kapsamında enerji depolama ve enerji depolama yöntemlerinin

Detaylı

DENİZLİ HAVZASINDAKİ JEOLOJİK FORMASYONLARDA SICAKLIK VE ISI DEPOLAMA KAPASİTESİ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ VE ISI POMPASI UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

DENİZLİ HAVZASINDAKİ JEOLOJİK FORMASYONLARDA SICAKLIK VE ISI DEPOLAMA KAPASİTESİ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ VE ISI POMPASI UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI DENİZLİ HAVZASINDAKİ JEOLOJİK FORMASYONLARDA SICAKLIK VE ISI DEPOLAMA KAPASİTESİ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ VE ISI POMPASI UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ISPARTA İLİNDE DOĞALGAZ KULLANIMINI ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLERİN ANALİZİ Yunus GÜLCÜ Tez Danışmanı

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ SİSTEMİ TASARIMI Celal KARACA YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Eğitimi Anabilim

Detaylı

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKALARI (Ders Notları) Doç.Dr. Sebahattin ÜNALAN

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKALARI (Ders Notları) Doç.Dr. Sebahattin ÜNALAN ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKALARI (Ders Notları) Doç.Dr. Sebahattin ÜNALAN Enerji iş yapabilme kabiliyeti olarak tanımlanır. Endüstriyel manada insanlığı huzuru ve refahı için hizmet veren her enerji türü

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mehmet Akif KÖKSAL GÜNEŞ ENERJİSİYLE SU POMPALAMA ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI ADANA, 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Ardalan ZARRABİ AHRABİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009 Her

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ Yazarlar Prof.Dr. T. Hikmet KARAKOÇ, Dr. Nimet KARAKOÇ (Ünite 1, 2, 5) Prof.Dr. Berrin ERBAY (Ünite 3, 4)

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Okan KARAHAN LİFLERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN ÖZELLİKLERİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2006 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ BACASINDA KONSTRÜKTİF İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI VE PERFORMANS ARTIRICI YÖNTEMLERİN ARAŞTIRILMASI Ziya Ramazan YABUZ Danışman: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ ÖKKEŞ GÜNEÇIKAN YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ OCAK-2008

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ i T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HARDAL YAĞI BİYODİZELİNDE DEPOLAMA SÜRESİ VE ŞARTLARININ YAKIT ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Atakan ALTUNTAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR KONTROLLÜ, İNTERNET DESTEKLİ SERA OTOMASYONU

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR KONTROLLÜ, İNTERNET DESTEKLİ SERA OTOMASYONU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mehmet CİĞER BİLGİSAYAR KONTROLLÜ, İNTERNET DESTEKLİ SERA OTOMASYONU TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI ADANA, 2010 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÖNEMİ 522EE0421 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KETEN YAĞI BİYODİZELİNİN VE MOTORİNLE KARIŞIMLARININ MOTOR PERFORMANSINA VE EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Seda ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ Tarım

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ ONAY FORMU

YÜKSEK LİSANS TEZİ ONAY FORMU GIDA SANAYİNDE KULLANILAN PASLANMAZ ÇELİKLER ve BU ÇELİKLERE UYGULANAN KAYNAK YÖNTEMLERİ İbrahim DORUK Haziran 2005 DENİZLİ GIDA SANAYİNDE KULLANILAN PASLANMAZ ÇELİKLER ve BU ÇELİKLERE UYGULANAN KAYNAK

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Nergis KILINÇ MİRDALI Krom Zenginleştirme Tesisi Atıklarının Seramik Malzemelerde Kullanım Olanakları JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ

BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ 22 BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ 2.1 GİRİŞ Kapalı mekânlarda çok sayıda insanın bulunuşu, endüstriyel ortamlarda ise bazı uygulamalar yüzünden kirlenen hava sürekli veya geçici olarak yenilenmek zorundadır.

Detaylı

FAZ DEĞİŞİMİ YOLUYLA ISIL ENERJİNİN DEPOLANMASI VE BU ALANDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

FAZ DEĞİŞİMİ YOLUYLA ISIL ENERJİNİN DEPOLANMASI VE BU ALANDA YAPILAN ÇALIŞMALAR KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ (KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ VE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ) ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI Kimya-2 (Çalıştay 2011) 20-28 Temmuz 2011 - Çanakkale BİDEB BİLİM İNSANI DESTEKLEME

Detaylı

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü AKILLI ENERJİ SİSTEMİ 228396 S.Serdar SEYMEN 238315 Gökhan AÇIKGÖZ 210223 İhsan TUNÇBİLEK Cemil GÜRÜNLÜ

Detaylı

MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Güler BAYAR EVSEL ISITMADA KULLANILAN NEME DAYANIKLI YAKIT BRİKETLERİNİN HAZIRLANMASI MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2012 ÇUKUROVA

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ İpek ÜÇKARDEŞ RİSK ANALİZİ VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE KAZA RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE ENERJİ TASARRUFU ve SİSTEMDEKİ AKIŞKANA KATKILI SIVI İLAVESİNİN ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE ENERJİ TASARRUFU ve SİSTEMDEKİ AKIŞKANA KATKILI SIVI İLAVESİNİN ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE ENERJİ TASARRUFU ve SİSTEMDEKİ AKIŞKANA KATKILI SIVI İLAVESİNİN ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makina

Detaylı

Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 150 milyon km'dir. Dünya'ya güneşten gelen enerji, Dünya'da bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır.

Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 150 milyon km'dir. Dünya'ya güneşten gelen enerji, Dünya'da bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır. 62 5.1 GÜNEŞ ENERJİSİ VE TEKNOLOJİLERİ Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile (hidrojen gazının helyuma dönüşmesi) açığa çıkan ışıma enerjisidir. Dünya atmosferinin dışında güneş

Detaylı