Deðerli müþterilerimiz, bu doðrultuda sizleri Z Makina Teknolojisi A.Ş.'nin zemin teknolojisi geliþtiren ve üreten dünyasýna bekliyoruz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Deðerli müþterilerimiz, bu doðrultuda sizleri Z Makina Teknolojisi A.Ş.'nin zemin teknolojisi geliþtiren ve üreten dünyasýna bekliyoruz."

Transkript

1

2

3 Z Makina Teknolojisi A.Ş.Türkiye'nin ve dünyanýn sayýlý delici ekipman ve zemin teknolojisi üreten firmalarýndan biri olma hedefi ile kuruldu. Z Makina Teknolojisi A.Ş., uzman makina mühendislerinin önderliðinde, tecrübeli teknikerleri, kaynakçýlarý, operatörleri ve iþçileri ile hedefi doðrultusunda emin adýmlarla ilerlemektedir. Z Makina Teknolojisi A.Ş.kuruluþundan bu yana ciddi mesafe kat etmiþ olup zemin makinalarý konusunda uygulamadan aldýðý tecrübeyi makina imalatýna aktarmýþ ve yýllar içersinde hem yurtiçi hem de yurtdýþýna makina imalatý yapmýþtýr. Deðerli müþterilerimiz, bu doðrultuda sizleri Z Makina Teknolojisi A.Ş.'nin zemin teknolojisi geliþtiren ve üreten dünyasýna bekliyoruz. Z Makina Teknolojisi A.Ş. was founded with the goal of being one of the Turkey s and world s leading companies in the drilling equipments and foundation technologies. Z Makina Teknolojisi A.Ş. is progressing with certain steps to its target under the leadership of expert mechanical engineers, experienced technicians, welders, operators and workers. Z Makina Teknolojisi A.Ş. has made serious progress since its foundation. The experience have been acquired by the application was put into producing machines. And through the years they have produced for the domestic and foreign countries. Our valued customers, In this way, we expect you to the ground technologies developing and producing world.

4

5 Mekanik Grab/Mechanical Grap ZMG-S ve ZMG-L olmak üzere iki farklý tipte sunulmuþtur. Ana þase sabit kalmak koþuluyla çene ve klavuz deðiþtirilerek farklý ölçüde kazý yapma imkaný saðlar. Çeneler düz ve yuvarlak olarak iki farklý tipte seçilebilmektedir. Tüm makaralar bakým gerektirmeyen ve uzun ömür saðlayan life-time keçeler ve rulmanlý sistemle üretilmiþtir. Aþýnmaya maruz yüzeyler Hardox 500 malzemeden imal edilmiþtir. Mukavemet gerektiren þase ve kollar Weldox 700 malzemeden üretilmiþtir. Klavuz ve tutucular S 355 malzemeden üretilmiþtir. Presented as two different types as being ZMG-S and ZMG-L. Provided that the main chassis will be stable, it enables to make excavation with different sizes by replacing the jaws and guides. Jaws can be selected as two different types as being flat and round. All the pulleys are manufactured by maintenance free durable life-time felts and bearing system. Surfaces exposed to abrasion are manufactured by Hardox 500 material. Chassis and arms that require endurance are manufactured by Weldox 700 material. Guides and holders are manufactured by S 355 material.

6 Mekanik Grab/Mechanical Grap ZMG 400S ZMG 600S BODY WEIGHT BODY WEIGHT Extention Extention Extention Extention Extention Extention Extention Extention Extention Extention Extention Extention JAWS OPENING Jaws Width Jaws Weight TOTAL LENGTH Total Weight Total Weight JAWS OPENING Jaws Width Jaws Weight TOTAL LENGTH Total Weight Total Weight

7 Mekanik Grab/Mechanical Grap ZMG 800S BODY WEIGHT Extention 1000 Extention 1000 Extention 1200 Extention 1200 Extention 3400 Extention 3400 JAWS OPENING Jaws Width Jaws Weight TOTAL LENGTH Total Weight Total Weight ZMG 1000S BODY WEIGHT Extention 1200 Extention 1200 Extention 1500 Extention 1500 Extention 3400 Extention 3400 JAWS OPENING Jaws Width Jaws Weight TOTAL LENGTH Total Weight Total Weight

8 Mekanik Grab/Mechanical Grap ZMG 1200S ZMG 1500S BODY WEIGHT BODY WEIGHT Extention Extention Extention Extention Extention Extention Extention Extention Extention Extention Extention Extention JAWS OPENING Jaws Width Jaws Weight TOTAL LENGTH Total Weight Total Weight JAWS OPENING Jaws Width Jaws Weight TOTAL LENGTH Total Weight Total Weight

9 Mekanik Grab/Mechanical Grap ZMG 400L ZMG 600L BODY WEIGHT Extention 450 Extention 450 Extention 500 Extention 500 Extention 2800 Extention 2800 JAWS OPENING Jaws Width Jaws Weight TOTAL LENGTH Total Weight Total Weight BODY WEIGHT Extention 800 Extention 800 Extention 1000 Extention 1000 Extention 2800 Extention 2800 JAWS OPENING Jaws Width Jaws Weight TOTAL LENGTH Total Weight Total Weight

10 Mekanik Grab/Mechanical Grap ZMG 800L ZMG 1000L BODY WEIGHT Extention 1000 Extention 1000 Extention 1200 Extention 1200 Extention 3400 Extention 3400 JAWS OPENING Jaws Width Jaws Weight TOTAL LENGTH Total Weight Total Weight BODY WEIGHT Extention 1200 Extention 1200 Extention 1500 Extention 1500 Extention 3400 Extention 3400 JAWS OPENING Jaws Width Jaws Weight TOTAL LENGTH Total Weight Total Weight

11 Mekanik Grab/Mechanical Grap ZMG 1200L ZMG 1500L BODY WEIGHT Extention 1500 Extention 1500 Extention 1700 Extention 1700 Extention 3400 Extention 3400 JAWS OPENING Jaws Width Jaws Weight TOTAL LENGTH Total Weight Total Weight BODY WEIGHT Extention 1700 Extention 1700 Extention 2000 Extention 2000 Extention 3400 Extention 3400 JAWS OPENING Jaws Width Jaws Weight TOTAL LENGTH Total Weight Total Weight

12 Hidrolik Grab/Hydraulic Grap HİDROLİK GRAB HYDRAULIC GRAB Açýsal diklik kontrol sistemi (inclinometre) sayesinde kazýnýn dik olarak yapýlmasý kontrol altýnda tutulur. Operatör, kumanda panosundaki indikatörden bom açýsýný sürekli takip edebilir. Uzun klavuzlarý sayesinde kazý düþeyliðinin korunmasý saðlanýr. Yüksek grap aðýrlýðý, zemine dalmayý ve malzeme koparmayý kolaylaþtýrýr. 50 tonluk mekanik veya hidrolik vince monte edilebilir. Kafes bomlarý, grap ve klavuzlarý sökülebilir olduðu için nakliyesi kolaydýr. Yüksek çene torku sayesinde daha hýzlý ve verimli kazý yapýlabilir. Çene ve klavuz sökülüp, deðiþik ebatlarda çene ve klavuzlar kullanýlarak farklý geniþliklerde kazý yapmaya olanak saðlar. The construction of excavation to be steep is kept under control by vertical alignment control system (inclinometer). Operator can continuously follow the boom angle from the indicator on the panel board. The preservation of the verticality of excavation is ensured by its long guides. High grab weight eases plunging on ground and cutting of material. Can be mounted on mechanic or hydraulic crane of 50 tons. As the cage booms, grab and guides are demountable, its transportation is easy. By high jaw torque faster and more efficient excavation can be made. It enables to make excavations of different widths by demounting the current jaw and guides and using jaw and guides of different sizes.

13 Hidrolik Grab/Hydraulic Grap MODEL TYPE ZHG K19H ZHG K19F Kazı Genişiliği Excavation Width Çene Açık Ölçüsü Jaws Opening Kazı Derinliği Excavation Depth m Max. Zeminden Yükseklik Max. Height From Ground Kelly Uzunluğu Length of Kelly Bar Min. Zeminden Yükseklik Min. Height from Ground Grap Ağırlığı Weight of Grab Kelly Ağırlığı Kelly Weight Grap Kapasitesi Grab Capacity It Maksimum Çene Torku Max Jaw Torque kn Dönme Açısı Turn Angle o ±45 ± 180 Hidrolik Güç Ünitesi Güç Maks. Debi Max. Maks. Basınç Çalışma Basıncı Yağ Tankı Kapasitesi Uzunluk Genişlik Yükseklik Ağırlık Power Pack Power Flow Peak Pressure Working Pressure Oil Tank Capacity Length Width Height Weight KW/HP It/min bar bar It ZHP /

14 Kaşık/Bored Pile Grap Makaralý sistem ve çatallý sistem olmak üzere iki farklý tipte sunulmuþtur. Maksimum kapma kapasitesinin yanýnda boþaltma hýzlý ve kolaydýr. Kaþýk kazýk yapýmýnda kullanýlan en önemli araçtýr ve sondajýn ilerlemesini belirler. Bütün yapýnýn gerilmeleri giderilmiþ ve çok güçlüdür. Aþýnmaya maruz yüzeyler Hardox 500 malzemeden imal edilmiþtir. Mukavemet gerektiren þase ve kollar Weldox 700 malzemeden üretilmiþtir. Klavuz ve tutucular S 355 malzemeden üretilmiþtir. Presented as two different types as being pulley and x-linked system. Besides maximum capacity of grabbing, emptying of the grab jaws is rapid and easy. The haer grab is the most important tool in pile construction and it determines the drilling progress. The entire construction is stress relieved and extremely strong. Surfaces exposed to abrasion are manufactured by Hardox 500 material. Chassis and arms that require endurance are manufactured by Weldox 700 material. Guide and holders are manufactured by S 355 material.

15 Kaşık/Bored Pile Grap X-LINKED TYPE Model Type Ağız Açıklığı Uzunluk Kapasite Ağırlık Jaws Opening Length Capacity Weight lt ZKL1000 ZKL1200 ZKL1300 ZKL1500 ZKL1600 ZKL1800 ZKL2000 ZKL2200 ZKL

16 Kaşık/Bored Pile Grap PULLEY TYPE Model Type Ağız Açıklığı Muhafaza Uzunluk Kapasite Ağırlık Type Jaws Opening Borusu Çapı Length Capacity Weight Casing Diameter lt ZKP 600 ZKP640 ZKP 690 ZKP 770 ZKP 850 ZKP 890 ZKP 970 ZKP1050 ZKP1070 ZKP1140 ZKP / / / / / / / / / / /

17

18 Wick Drain Ýnþaat alanlarýnda, yer altý suyunun düþey drenajýný saðlamak amacýyla, zemin iyileþtirme projelerinde uygulanýr. Fitil dren özel tasarlanmýþ mandrel vasýtasý ile zemine sürülür. Konut ve büyük alýþveriþ merkezi gibi inþaat yapýlarý, yollar, havaalaný pistleri, liman ve deniz inþaatý yapýmýnda kullanýlmak için tasarlanmýþtýr. Zemin þartlarýna göre sadece statik baský veya hem statik hem vibro çekiçli dizayn mevcuttur. It is applied in ground improving projects in construction areas in order to provide a vertical drainage for undersoil water. Wick drain is specially designed to lay on the ground by mandrel. It is designed to use in construction works such as building residences, malls, harbours, roads and runways for airports. In respect of ground conditions static press or static press with vibro design is existent.

19 Wick Drain Description ZWD15 ZWD 20 ZWD 25 ZWD 30 Drain Depth Capacity Height Of Mast Required Oil Flow Approx. (Min) Pull Down Force Pull Up Force Pull Down Speed Pull Up Speed Required Excavator Weight m m lt/min kn kn m/sec m/sec ton ,50 1, ,60 0, ,70 1, ,73 0,

20 Dünyanın en büyük Havalimanı İnşaatı, İstanbul. The world biggest airport jobsite, İstanbul.

21 Wick Drain Description Drain Depth Capacity Height Of Mast Required Oil Flow Approx. (Min) Pull Down Force Pull Up Force Pull Down Speed Pull Up Speed Required Excavator Weight m m lt/min kn kn m/sec m/sec ton ZWD 35 ZWD 40 ZWD 45 ZWD ,80 1, ,88 1, ,96 1, ,04 1,

22 Wick Drain

23 Hidrolik Güç Ünitesi/Power Pack ZHP Hidrolik güç üniteleri vince monteli hidrolik diyafram makinasý, ekstraktör, dinamik test üniteleri, enjeksiyon santralleri gibi harici ihtiyaç duyulan sistemlerde kullanýlmaktadýr. ZHP hidrolik güç üniteleri mühendislerden oluþan proje departmanýyla titizlikle projelendirilir ve iç dizaynýnda yüksek kaliteli malzemeler ve hidrolik ekipmanlar kullanýlýr. ZHP Hydraulic power packs are used on externally needed systems such as hydraulic diaphragm machine mounted on crane, extractor, dynamic test units, and injection plants. ZHP hydraulic power packs are designed finically with the project department composed of engineers and high quality materials and hydraulic equipments are used on interior design. Üniteler her türlü vince kolayca monte edilebilecek þekilde dizayn edilir ve ölçülendirilir. Kasa içi ses ve ýsý geçirgenliðine karþý yalýtýlmýþtýr. Elektrik panosunda yüksek kalitede malzemeler kullanýlýr. Power packs are designed and measured in order to be mounted easily on all kinds of crane. It is isolated against noise inside the case and thermal transmittance. High quality materials are used on the electrical system. ZHP hidrolik güç üniteleri çok çeþitlidir ve çalýþma verimliliðine, ekonomik þartlara, isteðe ve ihtiyaca göre dizayn edilebilir. ZHP hydraulic power packs are various and can be designed according to work efficiency, economic conditions and requirements. ZHP hidrolik güç üniteleri þantiye ve iç sahalarýnda birçok kez denenmiþtir ve kazanýlan tecrübeler ile çalýþma verimliliði artýrýlmýþ ve sistemlerin sürekli geliþmesi saðlanmýþtýr. ZHP hydraulic power packs have been tested many times on construction and work areas and working efficiency is increased and continuous development of the systems is ensured by the experience gained.

24 Hidrolik Güç Ünitesi/Power Pack MODEL TYPE ZHP 100 ZHP 200 ZHP 300 ZHP 400 ZHP 500 ZHP 600 Güç Power KW/HP 65/90 147/ / / / /620 Maks. Debi Max Flow lt/min Maks. Basınç Max Pressure bar Çalışma Basıncı Working Pressure bar Yağ Tank Kap. Oil Tank Cap. lt Uzunluk Genişlik Yükseklik Ağırlık Length Widht Height Weight

25 Kum Eleği/Desander Kum eleði üniteleri delgi sýrasýnda kullanýlan su-bentonit, su-polimer, su-çimento veya farklý bentonit karýþýmlarýndan yabancý maddeleri ayýrmak için kullanýlýr. Kaba elekte 5 büyüklüðünde partiküller ayýklanýr. Yatay ve dikey elekte 50 mikron (0,05 ) oranýnda eleme yapýlýr. Hidrosiklon çýkýþlarýnda aþýnmaya dayanýklý döküm dirsekler kullanýr. Diðer kullaným alanlarý arasýnda çakýl iþleme olduðu gibi, madencilik ve mikro tünelleme de yer almaktadýr. Sand screen units are used to separate foreign substances from water-bentonite, water-polymer, water-cement or different bentonite mixtures used during boring. Particles of 5 size are cleaned out on coarse screen. On horizontal and vertical screen elimination with 50 micron (0,05 ) rate is made. Abrasion resistant foundry consoles are used on hydro cyclone exits. Desanding plants have further applications in gravel pits, in the mining industry and in microtunneling projects.

26 Kum Eleği/Desander 1- Depo Tanký / Storage Tank 2- Siklon / Cyclone 3- Elenmemiþ malzeme giriþi / Feeding for treatment 4- Elenmiþ malzeme çýkýþý / Slurry after treatment 5- Pompa / Pump 6- Vibrasyon motorlarý / Vibro motors 7- Elenmiþ kaya ve toprak parçalarý / Excavated soil MODEL TYPE ZD50 ZD140 ZD250 Güç Power KW Tank Kapasitesi Tank Capacity It Kaba Elek Primary Screen 550x x x1595 Yatay Elek Horizontal Screen 550x x x1200 Dikey Elek Vertical Screen 550x x x250 Siklon Cyclone Ø300 Ø420 Ø450 Pompa Kapasitesi Pump Capacity m 3 /h Vibrasyon Motorları Vibro Motors KW 2x0,95 2x1,1 2x2 Kum Oranı (İşlem Öncesi) Sand Content (Before Treatment) % %9-10 %9-10 %9-10 Kum Oranı (İşlem Sonrası) Sand Content (After Treatment) % %0,5-1,5 %0,5-1,5 %0,5-1,5 Ölçüler Sand Content (After Treatment) 3400x1230x x1230x x1380x2500 Ağırlık Weight

27 Bentonit Santrali/Betonite Plant ZMB 150-S Operatör Kabini ZMB 150-S geniþ ve rahat çalýþma ortamý saðlayan operatör kabinine sahiptir.kabin içine monteli BTU klima ve duvarlarýndaki yalýtým malzemesi sayesinde sýcak koþullarda çalýþma verimliliðini artýrýr. Uzaktan Kumanda Panosu Operatör ZMB 150-S'in tüm fonksiyonlarýný kumanda panosu vasýtasýyla kontrol edebilir, mikserin ne kadar malzeme aldýðýný indikatörden okuyabilir ve oluþabilecek aksaklýklarý yine pano üzerindeki uyarý ýþýklarýndan görebilir. ZMB 150-S üzerindeki tüm vanalar pnömatik ve uzaktan kumanda panosundan kontrol edilir. Su Tankı ZMB 150-S üzerine monteli 2,5 m su tankýna sahiptir. Su tanký içinde bulunan sensörleri sayesinde su seviyesi azaldýðýnda giriþ pnömatik vanasýný açar ve otomatik su dolumu saðlanýr. Elektronik Tartı Sistemi Mikserin ayaklarýna 120 açý ile yerleþtirilmiþ load-cell'ler vasýtasýyla mikser içindeki aðýrlýk ekrandan okunabilir. Diğer Avantajları ZMB 150-S tam otomatik kumandalý olmasýndan dolayý sadece bir kiþi kullanarak çok hýzlý bir þekilde bentonit hazýrlanýr. Zamandan ve insan gücünden tasarruf saðlanýr. Üzerine monte edilebilen 25 ton kapasiteli ZSB 20 ile ayrý bir siloya ve konveyöre gerek duymaz. ZMB 150-S Operator Cabin ZMB 150-S has an operator cabin which allows wide and comfortable working conditions. The working efficiency under hot conditions is increased by BTU air conditioner mounted in cabin and by the isolation material on walls. Remote Control Panel Operator can control all the functions of ZMB 150-S by the panel board, can read the capacity of mixer from the indicator and can see the possible faults again by the warning lights on the panel. All valves on ZMB 150-S are pneumatic and can be controlled by the remote control panel. Water Tank ZMB 150-S has a water tank of 2,5 m mounted on it. By the sensors in the water tank, it opens entrance pneumatic valve when the water level decreases and automatic water filling is ensured. Electronic Weigher System The weight in mixer can be read from display by the load-cells placed on the jambs of mixer by 120 angle. Other Advantages Because ZMB 150-S is full automatic controlled, it can prepare bentonite very fast by just only one person. Saving from time and manpower is ensured. It does not need another silo or conveyor by ZSB 20 with 25 tons capacity which can be mounted on it.

28 Bentonit Santrali/Betonite Plant ZSB 20 ZMB 150-S üzerine monte edilebilir. 25 tonluk yüksek kapasitesi ile uzun süre bentonit takviyesi yapmaya gerek duymaz. Ýki adet vibro motor ve iki adet hava giriþi ile silo içinde oluþabilecek bentonit sýkýþmasýný önler. Tabanda bulunan helezon konveyörü sayesinde silo içinde bulunan bentonitin miksere aktarýmý ayrý bir konveyöre ihtiyaç duymadan yapýlýr. ZSB 20 Can be mounted over ZMB 150-S. It does not require bentonite reinforcement for a long period by its high capacity of 25 tons. Prevents bentonite compression possible to occur inside silo by two vibro engines and by two air inlets. By the screw conveyor at base, the transfer of bentonite inside silo to the mixer is performed without the requirement of another conveyor. MODEL TYPE ZMB 150S Mikser Kapasitesi Mixer Capacity It 700 Karıştırma Süresi Mixing Time min 4 Pompa Kapasitesi Pump Capacity m 3 /h 150 Güç Power KW 15 Su Tankı Kapasitesi Water Tank Capacity It 2500 Komprasör Compressor bar 8 Komprasör Tank Kapasitesi Compressor Tank Capacity It 100 Hidrofor Water Pump lt/min 90 Ağırlık Weight 4900 Ölçüler Dimension 6000x2400x2600 Silo Silo ZSB20 Depolama Kapasitesi Storage Capacity m 3 25 Aktarma Kapasitesi Transfer Capacity It/dk 400 Konveyör Motoru Conveyor Engine KW 7.5 Vibrasyon Motorları Vibro Motors KW 2x1,5 Ağırlık Weight 2900 Ölçüler Dimension 6000x2400x2600

29 Jet Grout Santrali/Jet Grout Plant AVANTAJLARI Jet Grout Santralîleri 30 m 3 /h'e kadar üretim kapasitesi ile farklý boyutlarda ekipmanlar içerir. Sürekli madde deðiþ tokuþu sayesinde iki alanda da karýþtýrýlan en yüksek homojenliðe ulaþýr. Tortulaþmayý en düþük seviye ye getirir Kýsa sürede yüksek karýþtýrma performansý Haade kullanýmýný en aza indirgeme Tam otomatik kumandalý operatör kabini ADVANTAGES Jet grout plants range includes different sizes equipment with production capability up to 30 m 3 /hour. The continuous mass transfer between the two zones ensures maximum possible homogeneity of the mixture. Absolutely minimal sedimentation of the mixture. High mixing capacity due to short mixing time. Lowest possible use of raw materials Operator cabin with full automatic control panel board. UYGULAMA ALANLARI Ankraj enjeksiyonu Jet Grout Delgi Uygulaman Betonlama Dip enjeksiyon Tünel uygulamalarý Baraj uygulamalarý APPLICATIONS Anchor injection Jet grouting Drilling Concreting Cavity filling Bottom injection Tunnel applications Dam applications

30 Jet Grout Santrali/Jet Grout Plant MODEL TYPE ZM20 ZM 25 ZM30 Karıştırıcı Kapasitesi Mixer Capacity It Dinlendirici Kapasitesi Agitator Capacity It Su Tankı Kapasitesi Water Tank Capacity It Karıştırma Kapasitesi Vertical Screen m/h Mak. Pompa Debisi Max. Pump Flow Rate It/min Motor Electric Motor kw 22/11 22/11 22/11 Pompa Pump cc Hidrolik Tank Hydraulic Tank It Ölçüler Dimensions 6000x2400x x2400x x2400x2600 Ağırlık Weight It/min

31 Enjeksiyon Santrali/Deep Soil Mix (DSM) Grout Plant and Pump Unit AVANTAJLARI Enjeksiyon santralleri 30 m 3 /h'e kadar üretim kapasitesinin yanýnda tek pistonlu olan enjeksiyon pompasý 150 m 3 kadar basma kapasitesine sahiptir. Sürekli madde deðiþ tokuþu sayesinde iki alanda da karýþtýrýlan en yüksek homojenliðe ulaþýr. Tortulaþmayý en düþük seviye ye getirir Kýsa sürede yüksek karýþtýrma performansý Haade kullanýmýný en aza indirgeme Tam otomatik kumandalý operatör kabini ADVANTAGES Injection plants 30 m 3 /hour production capacity, and single-piston injection pump which is capable of injection to 150m 3. The continuous mass transfer between the two zones ensures maximum possible homogeneity of the mixture. Absolutely minimal sedimentation of the mixture. High mixing capacity due to short mixing time. Lowest possible use of raw materials Operator cabin with full automatic control panel board. UYGULAMA ALANLARI Ankraj enjeksiyonu Jet Grout Delgi uygulamalarý Betonlama Dip enjeksiyon Tünel uygulamalarý Baraj Uygulamalarý APPLICATIONS Anchor injection Jet grouting Drilling Concreting Cavity filling Bottom injection Tunnel applicatiopns Dam applications

32 Enjeksiyon Santrali/Deep Soil Mix (DSM) Grout Plant and Pump Unit MODEL TYPE ZM20/ZP150 MİKSER MIXER Karıştırıcı Kapasitesi Mixer Capacity It 1400 Dinlendirici Kapasitesi Agitator Capacity It 2750 Su Tankı Kapasitesi Water Tank Capacity It 3000 Karıştırma Kapasitesi Mixing Capacity m 3 /h 20 Mak. Pompa Debisi Max. Pump Flow Rate It/min 400 ENJEKSİYON POMPASI INJECTION PUMP Pompa Sayısı Pump Nos Piston Çapı Piston Diameter 1 Piston Stroku Piston Stroke 127 Ee Çapı Suction Diameter 305 Basma Çapı Delivery Diameter 76,2 Dakikadaki Strok Sayısı Stroke Per Minute 30 Mak. Debi Max. Flow Rate 40 Mak. Basınç Max. Pressure It/min 150 HİDROLİK SİSTEM bar 140 HYDRAULIC SYSTEM Motor Electric Motor kw 22/11 Pompa Pump cc 45 Hidrolik Tank Hydraulic Tank It 200 Ölçüler Dimensions 6000x2400x2600 Ağırlık Weight 7500 MODEL TYPE ZSB20 Silo Kapasitesi Ölçüler Silo Capacity Dimensions It x2400x2600

33 Mini Grout Mixing and Pump Unit Yarým otomatik kumanda paneli. Hýzlý karýþtýrma kapasitesinin yanýnda kýsa sürede karýþtýrýcý dolumu. Boyutunun küçük olmasý inþaat alanlarýnda kolaylýk saðlar. ZM5 ve ZM10 olmak üzere iki farklý tipte sunulmuþtur. Ankraj enjeksiyonu, Jet grout, betonlama, delgi uygulamalarýnda kullanýlmaktadýr. Tartý sistemi mevcuttur. Semi-automatic control panel In addition to the mixing capacity is also the rapid mixer filling. Because of its small format size, it is very useful at construction areas. Presented as two different types as being ZM5 and ZM10. It is used drilling applications as such Anchor injection, jet grouting, concreting. We have weight system

34 Mini Grout Mixing and Pump Unit MODEL TYPE ZM5/ZP90 ZM10/ZP150 MİKSER MIXER Karıştırıcı Kapasitesi Mixer Capacity It Dinlendirici Kapasitesi Agitator Capacity It Karıştırma Kapasitesi Mixing Capacity m 3 /h 5 10 ENJEKSİYON POMPASI INJECTION PUMP Pompa Sayısı Pump Nos 1 1 Piston Çapı Piston Diameter Piston Stroku Piston stroke Ee Çapı Suction Diameter Basma Çapı Delivery Diameter Dakikadaki Strok Sayısı Stroke Per Minute Mak. Debi Max. Flow Rate It/min Mak. Basınç Max. Pressure bar HİDROLİK SİSTEM HYDRAULIC SYSTEM Motor Electric Motor kw 7,5/15 11/22 Pompa Pump cc Hidrolik Tank Hydraulic Tank It Ölçüler Dimensions 2200x1800x x1800x2000 Ağırlık Weight

35 Enjeksiyon Pompası/Grout Pump Yarým otomatik kumanda ve kablolu uzaktan kumanda imkaný. Kesintisiz çalýþma süresi. ZP90 ve ZP150 olmak üzere iki farklý tipte sunulmuþtur. Semi-automatic control and wired remote control options. Continuous working time. ZP150 ZP90 and presented two different types. There are two different types as ZP 150 and ZP 90

36 Enjeksiyon Pompası/Grout Pump MODEL TYPE ZP 90 ZP 150 Pompa Sayısı Pump Nos 1 1 Piston Çapı Piston Stroku Ee Çapı Basma Çapı Dakikadaki Strok Sayısı Piston Diameter Piston Stroke Suction Diameter Delivery Diameter Stroke Per Minute , Mak. Debi Mak. Basınç Motor Ölçüler Max. Flow Rate Max. Pressure Electric Motor Dimensions It/min bar kw /15 500x750x /12 600x850x1600

37 Ekstraktör/Extractor MODEL TYPE ZE 100 ZE 150 Ekstraktör Genişliği (W) Ekstraktör Yüksekliği (H) Çekme Kapasitesi Width of Extractor Height of Extractor Pulling Capacity kn /

38 Tırpan/Chiesl (Haer) Ýstenilen ölçü ve aðýrlýkta imal edilmektedir. Aþýnmaya maruz yüzeyler Hardox 500 malzemeden imal edilmektedir. Ana gövde S 355 malzemeden üretilmektedir. Manufactured by required sizes and weights. Surfaces exposed to abrasion are being manufactured by Hardox 500 material. Main body is manufactured by S 355 material. İhtiyaca göre ölçülendirilir. As per your requirements

39 Manuel Mikser/Manuel Mixer Manuel mikser yardýmýyla insan gücü azaltýlarak kýsa zamanda homojen bir karýþým elde edilebilmektedir. ZM100 ve ZM150 olmak üzere iki farklý tipte sunulmuþtur. Boyutlarýnýn küçük olmasý inþaat alanlarýnda kolaylýk saðlar. By means of manual mixer, homogen mixing can be obtained in short time interval by reducing the manpower. Presented as two different types as being ZM100 and ZM150. It is very useful in construction areas due to its small dimensions. MODEL TYPE ZM100 ZM150 Güç Power KW 7,5 15 Mikser Kapasitesi Mixer Capacity It Karıştırma Kapasitesi Mixing Capacity It Üretim Kapasitesi Production Capacity m 3 /h Karıştırma Süresi Mixing Time min 2 2 Pompa Kapasitesi Pump Capacity m 3 /h Ölçüler Sand Content (After Treatment) 2350x1900x x2150x1540 Ağırlık Weight

40 Tremi Boruları/Tremie Pipes Tremiler, betonu besleme hunisinden fore kazýðýn en altýna kadar doldurmak için kullanýlan birleþebilen borulardýr. Tremileri birbirine ekleme ve birbirinden ayýrma iþlemi oldukça kolaydýr. Müþterilerin isteðine göre çeþitli boy ve çaplarda üretim yapýlabilmektedir. Üretimini yaptýðýmýz tremi ekipmanlarý aþaðýdaki gibidir: Tremi Borusu Tremi Platformu Kravat Tremi Hunisi Tremi Kaldýrma Baþlýðý Tremi Yýkama Baþlýðý vs. They are connectable pipes used to transfer concrete from the buckets and hopper to the bottom of the pile. They are easy to connect and disconnect. Products in various lengths and diameters can be provided as customer requirements. The equipments of tremie set which we can manufacture are as follows: Tremie Pipe Tremie Platforms Suspension Jig Hopper Holder Pipe Cleaner and so on. TREMI BORULAR TREMIE PIPES Boru Çapı Pipe Diameter Boru Et Kalınlığı Wall Thickness Soket Çapı Socket Diameter Tremi Boyu Length of Tremie Tremi Ağırlığı (1 m) Weight of Tremie (1 m) Tremi Ağırlığı (2 m) Weight of Tremie (1 m) Tremi Ağırlığı (3 m) Weight of Tremie (1 m) Tremi Ağırlığı (6 m) Weight of Tremie (1 m) Huni Ağırlığı Weight of Hopper

EKİZOĞLU EKİZOĞLU MAKİNA MERMER TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

EKİZOĞLU EKİZOĞLU MAKİNA MERMER TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. EKİZOĞLU MAKİNA MERMER TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. EKİZOĞLU Ekizoğlu Makina 1986 yılında Denizlide kurulmuştur. 1500 m2 lik fabrika sahası içerisinde tüm çalışanları ile birlikte müşteri memnunuyetine

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

Beton Santralleri Concrete Batching Plants

Beton Santralleri Concrete Batching Plants Polita Sabit Beton Santralleri, hazır beton üretimi ve şantiyelerdeki çok uzun süreli beton dökümü için uygundur. Her türlü betonu üretebilme kabiliyetine sahip, istikrarlı ve sorunsuz çalışan, yedek parça-servis

Detaylı

Model ZT 7728D ZT 9228D ZT 10728D

Model ZT 7728D ZT 9228D ZT 10728D ÜRETİM PRODUCTION 2 ŞİRKETİMİZ; 1975 ten beri endüstrinin birçok kolunda hizmet veren bir aile şirketi, Otuzdan fazla özel tasarım makine modeli sahibi, 1984 ten beri metal boru üreticisi, 1993 ten beri

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width 08 Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme mm mm mm mm mm mm kw mm mm mm kg AHS 20/04 2100 6 4 160 140 120 2.2 4142 1037 1140 2320 AHS 20/06 2100 8 6 190 170 150 3 4042 1254 1380 3290 AHS 20/08 2100 10

Detaylı

MEKANÝK AKSAM OTOMATÝK YAÐLAMA Yüksek hassasiyetli vidalý miller, lineer yataklar, sertleþtirilmiþ ve taþlanmýþ kramayer diþlilerde kalitesi dünyaca tanýnmýþ markalar seçilmiþtir. We use high-performance

Detaylı

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel:

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel: www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYKO 65 AYKO 600 TEK KADEMELİ KOMPRESÖRLER SINGLE STAGE RECIPROCATING AIR COMPRESSORS AZİZ AYDIN KOMPRESÖR Aziz Aydın kompresör

Detaylı

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT AYDIN KOMPRESÖR www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYDIN KOMPRESÖR Aydın kompresör ;0 yılı aşkın kompresör sektöründeki tecrübesinin ardından 2001 yılı temmuz

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

C100 TAM HİDROLİK SONDAJ MAKİNESİ FULL HYDRAULIC DRILLING MACHINE FULL HYDRAULIC DRILLING MACHINE

C100 TAM HİDROLİK SONDAJ MAKİNESİ FULL HYDRAULIC DRILLING MACHINE FULL HYDRAULIC DRILLING MACHINE TAM HİDROLİK SONDAJ MAKİNESİ C100 Sondaj Makinesi, Karotlu Sondaj amacıyla üretilmesinin yansıra, doğru ekipmanlar kullanılarak karotsuz delgi delmeye de imkan vererek günlük daha çok metraj yapmanızı

Detaylı

BASINÇLI YIKAMA MAKİNALARI HIGH PRESSURE WASHER

BASINÇLI YIKAMA MAKİNALARI HIGH PRESSURE WASHER 40 BASINÇLI YIKAMA MAKİNALARI HIGH PRESSURE WASHER 41 42 AYDIN TRAFO BASINÇLI YIKAMA MAKİNALARI AYDIN TRAFO HIGH PRESSURE WASHERS Aydın Trafo Yüksek Basınçlı Yıkama Makinaları nda yüksek kaliteli, 3 silindirli

Detaylı

C100 TAM HİDROLİK TAM HİDROLİK SONDAJ MAKİNESİ SONDAJ MAKİNESİ FULL HYDRAULIC DRILLING MACHINE FULL HYDRAULIC DRILLING MACHINE

C100 TAM HİDROLİK TAM HİDROLİK SONDAJ MAKİNESİ SONDAJ MAKİNESİ FULL HYDRAULIC DRILLING MACHINE FULL HYDRAULIC DRILLING MACHINE TAM HİDROLİK SONDAJ MAKİNESİ C100 Sondaj Makinesi, Karotlu Sondaj amacıyla üretilmesinin yansıra, doğru ekipmanlar kullanılarak karotsuz delgi delmeye de imkan vererek günlük daha çok metraj yapmanızı

Detaylı

CONTAINERTANK GRUBU MOBILETANK GROUP

CONTAINERTANK GRUBU MOBILETANK GROUP CONTAINERTANK GRUBU MOBILETANK GROUP MOBİLTİP MobilTip 1 tank sistemleri 3 m³ den 80 m³ e kadar çeşitli boy ve ölçülerde üretilmektedir. Çift cidarlı ve tek cidarlı, bölmeli ve bölmesiz olmak üzere tank

Detaylı

[ATALAY 76-500 WIRE-LINE SONDAJ MAKİNESİ] [ATALAY 76-500 WIRE-LINE EXPLORATION DRILL RIGS] TEKNİK DÖKÜMAN / TECHNICAL DOCUMANTATION

[ATALAY 76-500 WIRE-LINE SONDAJ MAKİNESİ] [ATALAY 76-500 WIRE-LINE EXPLORATION DRILL RIGS] TEKNİK DÖKÜMAN / TECHNICAL DOCUMANTATION [ATALAY 76-500 WIRE-LINE SONDAJ MAKİNESİ] [ATALAY 76-500 WIRE-LINE EXPLORATION DRILL RIGS] TEKNİK DÖKÜMAN / TECHNICAL DOCUMANTATION -TEKNİK ÖZELLİKLER -TECHNICAL SPECIFICATIONS - DELGİ KAPASİTESİ / DRILLING

Detaylı

Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi

Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi Mechanical Constant Flow Damper MEKANÝK SABÝT DEBÝ AYAR DAMPERÝ (BCAV) MECHANICAL CONSTANT FLOW DAMPER Model: Malzeme: Kullaným: Sipariþ Kodu: *BCAV-R : Dairesel kesitli

Detaylı

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 AKYAPAK AKBEND üretimi üç valsli hidrolik silindir makineleri, 2 mm den 200 mm ye kadar sac kalınlığında ve 1000

Detaylı

[ATALAY 76-700 WIRE-LINE SONDAJ MAKİNESİ] [ATALAY 76-700 WIRE-LINE EXPLORATION DRILL RIGS] TEKNİK DÖKÜMAN / TECHNICAL DOCUMANTATION

[ATALAY 76-700 WIRE-LINE SONDAJ MAKİNESİ] [ATALAY 76-700 WIRE-LINE EXPLORATION DRILL RIGS] TEKNİK DÖKÜMAN / TECHNICAL DOCUMANTATION [ATALAY 76-700 WIRE-LINE SONDAJ MAKİNESİ] [ATALAY 76-700 WIRE-LINE EXPLORATION DRILL RIGS] TEKNİK DÖKÜMAN / TECHNICAL DOCUMANTATION -TEKNİK ÖZELLİKLER -TECHNICAL SPECIFICATIONS - DELGİ KAPASİTESİ / DRILLING

Detaylı

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks TRAKSÝYONER AKÜ GRUPLARI TRACTION BATTERY GROUPS E N E N E N U Z U N Ö M Ü R the Longest Life Y Ü K S E K P E R F O R M A N S the Highest Performance E K O N O M Ý K Ç Ö Z Ü M L E R Ý Ç Ý N the Most Economical

Detaylı

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1 H48.33b H48.33b.54.1 Introduction Filter drier shells are important equipments for refrigeration and air conditioning systems. They are designed to be used in the suction line and liquid line. Filter drier

Detaylı

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TUNNEL SEGMENT FITTING & CONNECTION ELEMENTS 33. YILLIK DENEYİM YEAR PROUDLY WITH YOU HAKKIMIZDA About Us GURBETÇİLER PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş. uluslararası faaliyet gösteren

Detaylı

Seri No: 401 Kilitli Parke Taþý, Bordür ve Biriket Üretim Makinasý Interlock, Curbstone and Hollow Block Making Machine Pallet Size: 1400x1350-1500x1350 42 lik Makina / Machine of 42 CS-42 QUATTRO PLUS

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

artık güç siz de! Now you have power! erdalozkanmakina.com

artık güç siz de! Now you have power! erdalozkanmakina.com artık güç siz de! Now you have power! ARABALI VİNÇ KEDİSİ Trolley Crane Hoist Özel Üretim Kaldırma Redüktörü Special Edition Lifting GearBox Elektro Manyetik Fren ElectroMagnetic Brake FEM Standartlarına

Detaylı

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI ER ENERGY RECOVERY UNITS AKSESUARLAR ACCESSORIES Sayfa/Page 9~ VENCO ER enerji geri kazanım cihazları, rotorlu tip eşanjörü sayesinde, yüksek enerji tasarrufu sağlamak

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers Darbeli Kırıcılar Impact Crushers TK15-TK16 Serisi Darbeli Kırıcılar TK15-TK16 Series Impact Crushers TK15 ve TK16 darbeli kırıcılar, tesiste sekonder veya tersiyer olarak kullanılabilir özellikte kırıcılardır.

Detaylı

GENERAL CATALOGUE. KİBAROĞLU, otomotiv sektörüne faaliyet göstermek üzere kurulmuş bir aile. şirketidir.

GENERAL CATALOGUE. KİBAROĞLU, otomotiv sektörüne faaliyet göstermek üzere kurulmuş bir aile. şirketidir. GENERAL CATALOGUE KİBAROĞLU, otomotiv sektörüne faaliyet göstermek üzere kurulmuş bir aile şirketidir. KİBAROĞLU is a family owned company established to operate in the automotive industry. KİBAROĞLU,

Detaylı

GENEL AÇIKLAMA GENERAL DESCRIPTION

GENEL AÇIKLAMA GENERAL DESCRIPTION 1 GENEL AÇIKLAMA 1982 yılında başlamış olduğumuz ticari hayatımıza ilk yıllarda mekanik sistemli kurtarıcı araç imalatı, daha sonraki yıllarda teleskopik vinç, katlanır bomlu vinç ve kayar kasa rampalı

Detaylı

We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products.

We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products. Page 1 We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products. Alüminyum Hakkındaki Bilgi ve Tecrübemizi Kaliteli Ürünlere Dönüştürüyoruz Highest security with SSL Page 2 Aluminum

Detaylı

[ATALAY 76-1000 WIRE-LINE SONDAJ MAKİNESİ] [ATALAY 76-1000 WIRE-LINE EXPLORATION DRILL RIGS] TEKNİK DÖKÜMAN / TECHNICAL DOCUMANTATION

[ATALAY 76-1000 WIRE-LINE SONDAJ MAKİNESİ] [ATALAY 76-1000 WIRE-LINE EXPLORATION DRILL RIGS] TEKNİK DÖKÜMAN / TECHNICAL DOCUMANTATION [ATALAY 76-1000 WIRE-LINE SONDAJ MAKİNESİ] [ATALAY 76-1000 WIRE-LINE EXPLORATION DRILL RIGS] TEKNİK DÖKÜMAN / TECHNICAL DOCUMANTATION -TEKNİK ÖZELLİKLER -TECHNICAL SPECIFICATIONS - DELGİ KAPASİTESİ / DRILLING

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

aluminıum Profıle Brushıng Machine APSAM V6

aluminıum Profıle Brushıng Machine APSAM V6 aluminıum Profıle Brushıng Machine APSAM V6 Sat i naj Mak inası APSAM V6 Teknik Özellikler Fırça Hızı Makina 3 grup fırçadan oluşmaktadır.her grup alt ve üst olmak üzere iki fırçadan oluşmaktadır. senkronizasyona

Detaylı

MÜKEMMEL FORMLAMA EXCELLENT FORMING. Termoform teknolojisinde dünya kalitesi. Thermoforming technology, the quality of the world

MÜKEMMEL FORMLAMA EXCELLENT FORMING.  Termoform teknolojisinde dünya kalitesi. Thermoforming technology, the quality of the world MÜKEMMEL FORMLAMA EXCELLENT FORMING Termoform teknolojisinde dünya kalitesi Thermoforming technology, the quality of the world Ambalaj ve Paketleme Dünyasında Aranan Marka A Brand to be Sougntin a World

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

CNC Kontrollü Hidrolik Abkant Presler Hydraulic Press Brakes CNC Control. HCNC Serisi Abkant Presler HCNC Series Press Brake

CNC Kontrollü Hidrolik Abkant Presler Hydraulic Press Brakes CNC Control. HCNC Serisi Abkant Presler HCNC Series Press Brake CNC Kontrollü Hidrolik Abkant Presler Hydraulic Press Brakes CNC Control Serisi Abkant Presler Series Press Brake Hassas büküm kabiliyeti Kolay programlanabilir kontrol paneli Kaynaklı çelik gövde Çift

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

KIRMA ELEME YIKAMA TESİSLERİ BETON SANTRALLERİ

KIRMA ELEME YIKAMA TESİSLERİ BETON SANTRALLERİ KIRMA ELEME YIKAMA TESİSLERİ BETON SANTRALLERİ GENEL ÜRÜN KATALOĞU GENERAL CATALOGUE Üretim Tesislerimiz Views from Factory CNC PLAZMA ATÖLYESİ BORWERK ATÖLYESİ BÜKÜM ATÖLYESİ BÜKÜM ATÖLYESİ CNC DİK İŞLEME

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş.

ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş. ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş. ASANSÖR MAKİNALARI ELEVATOR MACHINES Bilgi Deneyim Yüksek teknoloji Know how Experience High-tech 13.000 m² alana sahip yeni tesisimizde en son teknoloji ve kalitede asansör

Detaylı

Satıh Taşlama Makineleri Kataloğu

Satıh Taşlama Makineleri Kataloğu Satıh Taşlama Makineleri Kataloğu 1970 den Beri / Since1970 Tecrübe+iş = GÜVEN Yılların vermiş olduğu tecrübe ile işimizde başarı ve güveni temsil ediyoruz.. With the experience that years gave us, we

Detaylı

1025 FT 1332 FT 1345 FT 2128 FT 2136 FT Üretime Güç Katar MEKANÝK AKSAM OTOMATÝK YAÐLAMA Yüksek hassasiyetli vidalý miller, lineer yataklar, sertleþti

1025 FT 1332 FT 1345 FT 2128 FT 2136 FT Üretime Güç Katar MEKANÝK AKSAM OTOMATÝK YAÐLAMA Yüksek hassasiyetli vidalý miller, lineer yataklar, sertleþti 1025 FT 1332 FT 1345 FT 2128 FT 2136 FT Üretime Güç Katar MEKANÝK AKSAM OTOMATÝK YAÐLAMA Yüksek hassasiyetli vidalý miller, lineer yataklar, sertleþtirilmiþ ve taþlanmýþ kramayer diþlilerde kalitesi dünyaca

Detaylı

www.erdsondaj.com.tr HAKKIMIZDA Merhaba ERD Sondaj Makinaları İmalat Sn. ve Tic. Ltd. Şti. olarak Hidrolik Sondaj Makineleri ve Yedek Parçaları üretimi konusunda uzmanlaşmış bir ekibiz. Türkiyede uluslararası

Detaylı

POMPA VE MOTOR PUMPS AND MOTORS

POMPA VE MOTOR PUMPS AND MOTORS 8 tarım agriculture sanayi industry su idareleri water authority POMPA VE S AND S " 8" PASLANMAZ POMPA 8" SS 6 8 8 10 10 SS 877 KOMPLE PASLANMAZ POMPA FABRICATED STAINLESS STEEL 60 Hz 60 Hz seçim aralığı:

Detaylı

A801 PNÖMATİK PİSTON KEÇESİ / A801 PNEUMATIC PISTON SEAL

A801 PNÖMATİK PİSTON KEÇESİ / A801 PNEUMATIC PISTON SEAL A801 PNÖMATİK PİSTON KEÇESİ / A801 PNEUMATIC PISTON SEAL A801 PNÖMATİK PİSTON KEÇESİ A801 Piston keçelerimiz pnömatik silindirlerde çift tesirli olarak çalışmak üzere tasarlanmış metal pul ile NBR malzemenin

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

Lif Tutucu Menfez. Fiber Filter Grille

Lif Tutucu Menfez. Fiber Filter Grille Lif Tutucu Menfez Fiber Filter Grille LÝF TUTUCU MENFEZ (BFFG) FIBER FILTER GRILLE Model: * BFFG : Lif tutucu menfez. Malzeme: Kullaným: Montaj: Sipariþ Kodu: Ürün kasasý ve 0,5 x Ø 0,3 mm gözenekli filtre

Detaylı

REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKAS ( MANYETİK FRENLİ ) GUILLOTINE SHEARS WITH REDUCER ( MAGNETIC BRAKE ) ( RGM 2550-4 / RGM 3050-4)

REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKAS ( MANYETİK FRENLİ ) GUILLOTINE SHEARS WITH REDUCER ( MAGNETIC BRAKE ) ( RGM 2550-4 / RGM 3050-4) REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKAS ( MANYETİK FRENLİ ) GUILLOTINE SHEARS WITH REDUCER ( MAGNETIC BRAKE ) ( RGM 2550- / RGM 3050-) GENEL ÖZELLİKLER * RGM tipi redüktörlü giyotun makaslar saç, metal ve plasti mesmek

Detaylı

Damperler / Dampers. RGS International HVAC Equipment. www.rgs-international.com

Damperler / Dampers. RGS International HVAC Equipment. www.rgs-international.com Damperler / Dampers RGS International HVAC Equipment www.rgs-international.com international.com İçindekiler / Index Volüm Damperi / VRD Volume Control Damper / VRD Back Draft Damper / NMD Back Draft Damper

Detaylı

ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş.

ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş. ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş. ASANSÖR MAKİNALARI ELEVATOR MACHINES Bilgi Deneyim Yüksek teknoloji Know how Experience High-tech 13.000 m² alana sahip yeni tesisimizde en son teknoloji ve kalitede asansör

Detaylı

Waspo ya Güvenebilirsiniz

Waspo ya Güvenebilirsiniz Waspo, 30 yılı aşkın süredir otomotiv sektöründe faaliyet göstermekte olan Yeni Arçek İç ve Dış Ticaret LTD. ŞTİ. nin yeni markası olarak ticari hayatına başlamıştır. Kaliteli ürün, hızlı ve zamanında

Detaylı

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( ) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER Dikdörtgen Hava Damperi Teknik Detaylarý Rectangular Volume Control Damper Technical Details : Malzeme: Ürün kasa ve kanatlarýnýn tamamý ekstrüzyon

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

AQT / AQD SERİ 1 KT SERIES 1 KT SERİ 1 KD

AQT / AQD SERİ 1 KT SERIES 1 KT SERİ 1 KD Yorulmaz Yat, quateq su yapıcılarının üretimine 2004 yılında başlamıştır. quateq su yapıcıları yüksek kalite malzeme kullanılarak en son teknoloji ile üretilmektedir. yrıca, quateq su yapıcılarının montajında,

Detaylı

MAKİNA PARKI / MACHINE PARK

MAKİNA PARKI / MACHINE PARK PARKI / MACHINE PARK P101 P102 P103 P104 P105 P106 P107 P108 P109 P110 P111 P112 C Tipi Mekanik Pres C Type Mechanical Press C Tipi Mekanik Pres C Type Mechanical Press C Tipi Mekanik Pres C Type Mechanical

Detaylı

HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US /

HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US / 1 2 2 www.lukas.com.tr 3 4 4 HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US / Firmamız 2002 yılında Konya da kurulmuştur. Süt sistemleri ve tarım makineleri üretimi yapmaktayız. Üretmiş olduğumuz ürünleri Avrupa başta

Detaylı

İmal ettiğimiz makineleri görmeden karar vermeyiniz..!

İmal ettiğimiz makineleri görmeden karar vermeyiniz..! İmal ettiğimiz makineleri görmeden karar vermeyiniz..! DON T DECIDE WITHOUT SEEING OUR MACHINES 1985 ten bugüne Zeytin Ayırma Makinalarını biz üretiyoruz. Gelişmiş teknolojik ekipmanlarımız ve kadromuzla

Detaylı

Sorun Yıkamaksa Çözüm

Sorun Yıkamaksa Çözüm Sorun Yıkamaksa Çözüm Parça Yıkama Makinaları w w w.yilmaksan.com Öncelikle bizim kataloğumuzu eline alıp inceleme nezaketini gösteren siz değerli müşterilerimize teşekkür ederiz. 2000'li yıllarda böyle

Detaylı

SOFTAOGLU MAKINA TIRE RETREADING MACHINE CO.

SOFTAOGLU MAKINA TIRE RETREADING MACHINE CO. www.softaoglu.com.tr e-mail: softaoglu32@hotmail.com Tel: +90 246 218 28 38 Fax: +90 246 223 55 48 Adres: Yeni Sanayi Sitesi 9. Blok No:9 Merkez-ISPARTA SMS 2500 BUFFER PLC RASPA PLC Web: www.softaoglu.com.tr

Detaylı

BANT KONVEYÖR (BKV MODEL)

BANT KONVEYÖR (BKV MODEL) BANT KONVEYÖR (BKV MODEL) MYSİLO Bant konveyörü ürünlerinizin yatay ve eğimli olarak daha güvenli ve hassas bir şekilde taşınmasını sağlar. BKV Model Bant Konveyör değişik kapasitelerde çalışabilmesi için

Detaylı

taşımak için tasarlandı

taşımak için tasarlandı taşımak için tasarlandı Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer İÇ VE DIŞ YÜZEY KAPLAMA MALZEMESİ PANEL INTERIOR AND EXTERIOR SURFACE MATERIAL Yüzey dayanıklılığı

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

Yer Lineer Menfezi. Floor Linear Grille

Yer Lineer Menfezi. Floor Linear Grille Yer Lineer Menfezi Floor Linear Grille YER LÝNEER MENFEZÝ (BFLG) FLOOR LINEAR GRILLE Model: Malzeme: Kullaným: Montaj: Kaplama: Aksesuarlar: Sipariþ Kodu: * BFLG : Yer lineer menfezi * BCFLG : Konvektör

Detaylı

Flaş Alın Kaynak Makinaları Flash butt Welding Machines

Flaş Alın Kaynak Makinaları Flash butt Welding Machines Flaş Alın Kaynak Makinaları Flash butt Welding Machines Flaş Alın Kaynak Makinaları Flash butt Welding Machines KN/100 HB A Modeli Type Flaş Alın Kaynak Makinaları Flash butt Welding Machines KN/100

Detaylı

Deðiþken Debi Ayar Cihazý (VAV)

Deðiþken Debi Ayar Cihazý (VAV) Deðiþken Debi Ayar Cihazý (VAV) Variable Flow Rate Control Unit DEÐÝÞKEN DEBÝ AYAR CÝHAZI (BVAV) VARIABLE FLOW RATE CONTROL UNIT Model: Malzeme: Kullaným: *BVAV-R : Dairesel kesitli VAV cihazý. *BVAV-RS

Detaylı

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI ( ) ROUND CEILING DIFFUSER Yuvarlak Tavan Anemostadý Teknik Detaylarý Round Ceiling Diffuser Technical Details : Malzeme: Kullaným:

Detaylı

Mükemmel izler bırakır...

Mükemmel izler bırakır... Mükemmel izler bırakır... ATA MAKİNE İMALAT SANAYİ BAS- ÇEK VE YÜRÜTMELİ OVALAMA INFEED AND THROUGHFEED ROLLING VİDA VE PROFİL OVALAMA MAKİNELERİ THREAD AND PROFILE ROLLING MACHINES AK 20 AK 40 AK 50 ENERJİ

Detaylı

ARS SERİSİ POMPALAR (ARS SERIES PUMP) General Information. Genel Bilgiler. Applications. Kullanım Yerleri

ARS SERİSİ POMPALAR (ARS SERIES PUMP) General Information. Genel Bilgiler. Applications. Kullanım Yerleri ARS SERİSİ POMPALAR (ARS SERIES PUMP) Basma Flanşı Genel Bilgiler : DN32...DN 200 mm General Information Discharge Flange : DN32... DN 200 mm Debi : 700 m³/h Capacity : 700 m³/h Basma Yüksekliği : 550

Detaylı

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS aircoolers Evaporatörler Aircoolers CEILING TYPE AIR COOLERS Teknik Bilgiler / Technical Details UYGULAMA Ürünlerimiz, endüstriyel ve ticari soğuk muhafaza, donmuş muhafaza, şoklama hücreleri ve serinletilme

Detaylı

ATEM. Zamanında ve etkin servis hizmetiyle size en yakın noktadayız.

ATEM. Zamanında ve etkin servis hizmetiyle size en yakın noktadayız. Zamanında ve etkin servis hizmetiyle size en yakın noktadayız. A U S T R I A ATEM www.eurocnc.com info@eurocnc.com MAKİNE OTOMASYON SAN. VE T İC. LT D. ŞTİ. Arı Sanayi Sitesi 1364. (Eski 585.) Sokak No:

Detaylı

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. www.parladi.com KALİTEMİZLE SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ... HAKKIMIZDA Parladı Metal San. Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan beri kendini yenileyerek

Detaylı

yerli ve yabancı piyasada sektörün seçkin markalarından biri olmayı hedeflemektedir.

yerli ve yabancı piyasada sektörün seçkin markalarından biri olmayı hedeflemektedir. SINCE 1970 Yılların verdiği tecrübe ile ürünlerimizde başarı ve güveni temsil ediyoruz. Poleks Makina 1970 yılından bu yana üretimi boyunca sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi, siz değerli müşterileri ile

Detaylı

SERTİFİKALARIMIZ OUR CERTIFICATES KAYNAKÇI SERTİFİKALARIMIZ WELDING OPERATORS CERTIFICATES DİĞER SERTİFİKALARIMIZ OTHER OUR CERTIFICATES

SERTİFİKALARIMIZ OUR CERTIFICATES KAYNAKÇI SERTİFİKALARIMIZ WELDING OPERATORS CERTIFICATES DİĞER SERTİFİKALARIMIZ OTHER OUR CERTIFICATES SERTİFİKALARIMIZ OUR CERTIFICATES KAYNAKÇI SERTİFİKALARIMIZ WELDING OPERATORS CERTIFICATES Tüm kaynakçılarımız EN 287-1 standartlarına uygun olarak TUV Rheiland tarafından sertifikalanmıştır. Our all of

Detaylı

Seyyar Beton Santralleri Mobile Concrete Plants

Seyyar Beton Santralleri Mobile Concrete Plants Seyyar Beton Santralleri Mobile Concrete Plants 2 1 Beton santrallerinin yazılım özellikleri Concrete Plant Software Properties Türkçe ekranlara sahip, Windows standardında kolay kullanım özelliği Sistemin

Detaylı

www.baskentfirinmakina.com 1986 yılında; yola çıktığımızda ilk olarak Döner Arabalı Ekmek Fırını ile sizlerin karşısına çıkmıştık. Daha sonra sizlerin güvenci ve bizlere verdiğiniz cesaret ile şuan tam

Detaylı

UÇACAKSANIZ IF YOU LL FLY, FLY WITH THE BEST

UÇACAKSANIZ IF YOU LL FLY, FLY WITH THE BEST UÇACAKSANIZ EN İYİSİYLE UÇUN IF YOU LL FLY, FLY WITH THE BEST Zorlu Air faaliyetlerini 1992 yılından bu yana Türkiye nin en büyük kuruluşlarından biri olan Zorlu Holding bünyesinde sürdürmektedir. Zorlu

Detaylı

TEKNİK DÖKÜMAN / TECHNICAL DOCUMENT

TEKNİK DÖKÜMAN / TECHNICAL DOCUMENT [ATALAY 76-150 WIRE-LINE SONDAJ MAKİNESİ] [ATALAY 76-150 WIRE-LINE DRILL RIGS] TEKNİK DÖKÜMAN / TECHNICAL DOCUMENT -TEKNİK ÖZELLİKLER -TECHNICAL SPECIFICATIONS - DELGİ KAPASİTESİ / DRILLING CAPACITY Çap

Detaylı

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles - 01 / 03 PROFİL KESİT DETAYLARI PROFILE DETAIL DRAWINGS - 04 / 06

Detaylı

HAVA PANJURU (BAL) AIR LOUVRE

HAVA PANJURU (BAL) AIR LOUVRE HAVA PANJURU (BAL) AIR LOUVRE Model: Malzeme: Teknik Özellikler: Kaplama Tipleri: Montaj Tipleri: Aksesuarlar: *BAL - WB : Geniþ kanatlý hava panjuru. *BAL - CB : Eðrisel kanatlý hava panjuru. *BAL - CHC

Detaylı

Bant Konveyörler Belt Conveyors

Bant Konveyörler Belt Conveyors ant Konveyörler elt onveyors 50 yılı aşan tecrübeden kaynaklanan uzmanlık Expertise based upon over fifty years experience 1952 yılında kurulan ve kırma-eleme tesisleri yapımı konusunda uzmanlaşan NE,

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

Projenizin gizli değeri. Hidden value of your project MOTOR VE POMPA MOTORS AND PUMPS

Projenizin gizli değeri. Hidden value of your project MOTOR VE POMPA MOTORS AND PUMPS Projenizin gizli değeri Hidden value of your project VE POMPA S AND PUMPS İÇİNDEKİLER INDEX Açıklamalar.................. 2 Instructions Ürün gamı.................. Product range 6".................. 5

Detaylı

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code:

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: MOTORLU ÇOKLU ASTAR KESME MAKİNESİ MOTOR DRIVEN LINING CUTTING MACHINE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: 8461.90.00.00.00 Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Atatürk

Detaylı

Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders

Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders BS250 Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders Genel açıklamalar General description Blok silindirler kısa stroklu çalışma alanları için tasarlanmış, çok küçük montaj boyutlarına sahip kompakt silindirlerdir.

Detaylı

STICK 8 LINES STICK MULTI LINES SCF100

STICK 8 LINES STICK MULTI LINES SCF100 S110 SIMPLEX S110 DUPLEX 6 8 D200 D300 24 26 D150KM D280 42 44 S110KM SIMPLEX S110KM DUPLEX S140 S140STD S260STD SDC200 12 14 16 18 20 22 SD80 STICK 8 LINES STICK MULTI LINES STICK 3 LINES STICK80 STICK80W

Detaylı

ASTAR DÖVME SİSTEMLERİ REFRACTORY RAMMING SYSTEMS

ASTAR DÖVME SİSTEMLERİ REFRACTORY RAMMING SYSTEMS ASTAR DÖVME SİSTEMLERİ REFRACTORY RAMMING SYSTEMS ÜRETİMLERİMİZ: PRODUCT RANGE: KENAR DÖVME SİSTEMLERİ WALL RAMMING SYSTEMS 2-Kollu Kenar Dövme 3-Kollu Kenar Dövme 3-Armed Wall Rammer 5-Kollu Kenar Dövme

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Optimization of Air Distribution in Waste Water Treatment Plants to Save Energy Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Jan Talkenberger, Binder Group, Ulm, Germany

Detaylı

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER The Tunnels The Channel Tunnel is the longest undersea tunnel in the world. This tunnel was

Detaylı

Pratik İskele Sistemi Practical Scaffolding System

Pratik İskele Sistemi Practical Scaffolding System Zamandan Tasarruf Kaliteli Malzeme Üst Düzey Güvenlik Müşteri Memnuniyeti 01 02 06 07 03 04 08 09 05 01-70cm H Dikme / 70cm H Frame 02 - Yürüme Platformu / Walking Platform 03-90cm H Dikme / 90cm H Frame

Detaylı

Pet Şişirme Makinaları / Pet Blow Molding Machines.

Pet Şişirme Makinaları / Pet Blow Molding Machines. Pet Şişirme Makinaları / Pet Blow Molding Machines www.makromakina.com.tr www.blowmak.com.tr MAKRO MAKİNA BLOW MOLDİNG Beverage producers need sustainable liquid packaging solutions that deliver product

Detaylı

[ATALAY 76-300 WIRE-LINE SONDAJ MAKİNESİ] [ATALAY 76-300 WIRE-LINE EXPLORATION DRILL RIGS] TEKNİK DÖKÜMAN / TECHNICAL DOCUMANTATION

[ATALAY 76-300 WIRE-LINE SONDAJ MAKİNESİ] [ATALAY 76-300 WIRE-LINE EXPLORATION DRILL RIGS] TEKNİK DÖKÜMAN / TECHNICAL DOCUMANTATION [ATALAY 76-300 WIRE-LINE SONDAJ MAKİNESİ] [ATALAY 76-300 WIRE-LINE EXPLORATION DRILL RIGS] TEKNİK DÖKÜMAN / TECHNICAL DOCUMANTATION -TEKNİK ÖZELLİKLER -TECHNICAL SPECIFICATIONS - DELGİ KAPASİTESİ / DRILLING

Detaylı

SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ METAL WORKING TECNOLOGIES

SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ METAL WORKING TECNOLOGIES SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ METAL WORKING TECNOLOGIES 2013 yılında kurulan M-Bend Makine ile yirmi yıllık metallere şekil verme tecrübelerimizi makine sektöründe sizlerle paylaşmaktayız. M-Bend Makine 3000

Detaylı

SERVICE & GARAGE EQUIPMENTS

SERVICE & GARAGE EQUIPMENTS SERVICE & GARAGE EQUIPMENTS RS 10-28 wl 01 HYDRAULIC RIM STRAIGHTENING MACHINE WITH LATHE HİDROLİK TORNALI JANT DÜZELTME MAKİNESİ RS 28 wl GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL FEATURES 10-28 Ölçülerde / For sizes

Detaylı

2013 Collection Polikarbonat kýrýlmaz bardaklar Unbreakable polycarbonate drinkware Metplas Ltd. Þti. 1990 yýlýnda, mühendislik plastikleri iþleme konusunda faaliyetlerine baþlamýþ olup, ilk yýllarýnda

Detaylı

TOPRAĞIN DERİNLERİNDEKİ TEKNOLOJİ

TOPRAĞIN DERİNLERİNDEKİ TEKNOLOJİ Özanadolu Sanayi Sitesi 1460 Sok No: 25-27 İvogsan - Ankara Tel: 0 312 395 15 93 Faks: 0 312 395 62 07 www.teksomak.com TOPRAĞIN DERİNLERİNDEKİ TEKNOLOJİ PATHFINDER 10 Çok amaçlı sondaj makinesi // Multipurpose

Detaylı

Beton Pompaları Concrete Pumps

Beton Pompaları Concrete Pumps 1 Boru Kelepçeleri Beton Boruları Temizle Topları Su Pompası ve Tamir Takımı 2 Elektrik & Hidrolik Aksamı Azot Tüpü Redüksiyon Boruları Şanzuman Ayracı ve Dişlisi Filtre Çeşitleri Ayak Takozu 3 Gaz Kutusu,

Detaylı

Otomatik Konveyörlü Kurutma Fırınları. Automatic Type Ovens with Conveyor

Otomatik Konveyörlü Kurutma Fırınları. Automatic Type Ovens with Conveyor Otomatik Konveyörlü Kurutma Fırınları Otomatik Kot Kurutma Fırını, işletmenin iş akışı veya yerleşim planına göre U önüşlü ya da Tünel Tip olarak seçilir. Fırınlarda termoblok (ısıtma ünitesi) fırının

Detaylı

GENEL AÇIKLAMA GENERAL DESCRIPTION

GENEL AÇIKLAMA GENERAL DESCRIPTION GENEL AÇIKLAMA 1982 yılında başlamış olduğumuz ticari hayatımıza ilk yıllarda mekanik sistemli kurtarıcı araç imalatı, daha sonraki yıllarda teleskopik vinç, katlanır bomlu vinç ve kayar kasa rampalı oto

Detaylı

POWER FİLTRE / POWER FILTER

POWER FİLTRE / POWER FILTER POWER FİTRE / POWER FITER Özellikleri; Otomatik geri yıkama ile, kendi kendini temizleme özelliği. üşük yük kaybı. eniş filtrasyon alanı. Vakumlama yıkama özelliği ile en üst düzeyde temizlik. Paslanmaz

Detaylı