Deðerli müþterilerimiz, bu doðrultuda sizleri Z Makina Teknolojisi A.Ş.'nin zemin teknolojisi geliþtiren ve üreten dünyasýna bekliyoruz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Deðerli müþterilerimiz, bu doðrultuda sizleri Z Makina Teknolojisi A.Ş.'nin zemin teknolojisi geliþtiren ve üreten dünyasýna bekliyoruz."

Transkript

1

2

3 Z Makina Teknolojisi A.Ş.Türkiye'nin ve dünyanýn sayýlý delici ekipman ve zemin teknolojisi üreten firmalarýndan biri olma hedefi ile kuruldu. Z Makina Teknolojisi A.Ş., uzman makina mühendislerinin önderliðinde, tecrübeli teknikerleri, kaynakçýlarý, operatörleri ve iþçileri ile hedefi doðrultusunda emin adýmlarla ilerlemektedir. Z Makina Teknolojisi A.Ş.kuruluþundan bu yana ciddi mesafe kat etmiþ olup zemin makinalarý konusunda uygulamadan aldýðý tecrübeyi makina imalatýna aktarmýþ ve yýllar içersinde hem yurtiçi hem de yurtdýþýna makina imalatý yapmýþtýr. Deðerli müþterilerimiz, bu doðrultuda sizleri Z Makina Teknolojisi A.Ş.'nin zemin teknolojisi geliþtiren ve üreten dünyasýna bekliyoruz. Z Makina Teknolojisi A.Ş. was founded with the goal of being one of the Turkey s and world s leading companies in the drilling equipments and foundation technologies. Z Makina Teknolojisi A.Ş. is progressing with certain steps to its target under the leadership of expert mechanical engineers, experienced technicians, welders, operators and workers. Z Makina Teknolojisi A.Ş. has made serious progress since its foundation. The experience have been acquired by the application was put into producing machines. And through the years they have produced for the domestic and foreign countries. Our valued customers, In this way, we expect you to the ground technologies developing and producing world.

4

5 Mekanik Grab/Mechanical Grap ZMG-S ve ZMG-L olmak üzere iki farklý tipte sunulmuþtur. Ana þase sabit kalmak koþuluyla çene ve klavuz deðiþtirilerek farklý ölçüde kazý yapma imkaný saðlar. Çeneler düz ve yuvarlak olarak iki farklý tipte seçilebilmektedir. Tüm makaralar bakým gerektirmeyen ve uzun ömür saðlayan life-time keçeler ve rulmanlý sistemle üretilmiþtir. Aþýnmaya maruz yüzeyler Hardox 500 malzemeden imal edilmiþtir. Mukavemet gerektiren þase ve kollar Weldox 700 malzemeden üretilmiþtir. Klavuz ve tutucular S 355 malzemeden üretilmiþtir. Presented as two different types as being ZMG-S and ZMG-L. Provided that the main chassis will be stable, it enables to make excavation with different sizes by replacing the jaws and guides. Jaws can be selected as two different types as being flat and round. All the pulleys are manufactured by maintenance free durable life-time felts and bearing system. Surfaces exposed to abrasion are manufactured by Hardox 500 material. Chassis and arms that require endurance are manufactured by Weldox 700 material. Guides and holders are manufactured by S 355 material.

6 Mekanik Grab/Mechanical Grap ZMG 400S ZMG 600S BODY WEIGHT BODY WEIGHT Extention Extention Extention Extention Extention Extention Extention Extention Extention Extention Extention Extention JAWS OPENING Jaws Width Jaws Weight TOTAL LENGTH Total Weight Total Weight JAWS OPENING Jaws Width Jaws Weight TOTAL LENGTH Total Weight Total Weight

7 Mekanik Grab/Mechanical Grap ZMG 800S BODY WEIGHT Extention 1000 Extention 1000 Extention 1200 Extention 1200 Extention 3400 Extention 3400 JAWS OPENING Jaws Width Jaws Weight TOTAL LENGTH Total Weight Total Weight ZMG 1000S BODY WEIGHT Extention 1200 Extention 1200 Extention 1500 Extention 1500 Extention 3400 Extention 3400 JAWS OPENING Jaws Width Jaws Weight TOTAL LENGTH Total Weight Total Weight

8 Mekanik Grab/Mechanical Grap ZMG 1200S ZMG 1500S BODY WEIGHT BODY WEIGHT Extention Extention Extention Extention Extention Extention Extention Extention Extention Extention Extention Extention JAWS OPENING Jaws Width Jaws Weight TOTAL LENGTH Total Weight Total Weight JAWS OPENING Jaws Width Jaws Weight TOTAL LENGTH Total Weight Total Weight

9 Mekanik Grab/Mechanical Grap ZMG 400L ZMG 600L BODY WEIGHT Extention 450 Extention 450 Extention 500 Extention 500 Extention 2800 Extention 2800 JAWS OPENING Jaws Width Jaws Weight TOTAL LENGTH Total Weight Total Weight BODY WEIGHT Extention 800 Extention 800 Extention 1000 Extention 1000 Extention 2800 Extention 2800 JAWS OPENING Jaws Width Jaws Weight TOTAL LENGTH Total Weight Total Weight

10 Mekanik Grab/Mechanical Grap ZMG 800L ZMG 1000L BODY WEIGHT Extention 1000 Extention 1000 Extention 1200 Extention 1200 Extention 3400 Extention 3400 JAWS OPENING Jaws Width Jaws Weight TOTAL LENGTH Total Weight Total Weight BODY WEIGHT Extention 1200 Extention 1200 Extention 1500 Extention 1500 Extention 3400 Extention 3400 JAWS OPENING Jaws Width Jaws Weight TOTAL LENGTH Total Weight Total Weight

11 Mekanik Grab/Mechanical Grap ZMG 1200L ZMG 1500L BODY WEIGHT Extention 1500 Extention 1500 Extention 1700 Extention 1700 Extention 3400 Extention 3400 JAWS OPENING Jaws Width Jaws Weight TOTAL LENGTH Total Weight Total Weight BODY WEIGHT Extention 1700 Extention 1700 Extention 2000 Extention 2000 Extention 3400 Extention 3400 JAWS OPENING Jaws Width Jaws Weight TOTAL LENGTH Total Weight Total Weight

12 Hidrolik Grab/Hydraulic Grap HİDROLİK GRAB HYDRAULIC GRAB Açýsal diklik kontrol sistemi (inclinometre) sayesinde kazýnýn dik olarak yapýlmasý kontrol altýnda tutulur. Operatör, kumanda panosundaki indikatörden bom açýsýný sürekli takip edebilir. Uzun klavuzlarý sayesinde kazý düþeyliðinin korunmasý saðlanýr. Yüksek grap aðýrlýðý, zemine dalmayý ve malzeme koparmayý kolaylaþtýrýr. 50 tonluk mekanik veya hidrolik vince monte edilebilir. Kafes bomlarý, grap ve klavuzlarý sökülebilir olduðu için nakliyesi kolaydýr. Yüksek çene torku sayesinde daha hýzlý ve verimli kazý yapýlabilir. Çene ve klavuz sökülüp, deðiþik ebatlarda çene ve klavuzlar kullanýlarak farklý geniþliklerde kazý yapmaya olanak saðlar. The construction of excavation to be steep is kept under control by vertical alignment control system (inclinometer). Operator can continuously follow the boom angle from the indicator on the panel board. The preservation of the verticality of excavation is ensured by its long guides. High grab weight eases plunging on ground and cutting of material. Can be mounted on mechanic or hydraulic crane of 50 tons. As the cage booms, grab and guides are demountable, its transportation is easy. By high jaw torque faster and more efficient excavation can be made. It enables to make excavations of different widths by demounting the current jaw and guides and using jaw and guides of different sizes.

13 Hidrolik Grab/Hydraulic Grap MODEL TYPE ZHG K19H ZHG K19F Kazı Genişiliği Excavation Width Çene Açık Ölçüsü Jaws Opening Kazı Derinliği Excavation Depth m Max. Zeminden Yükseklik Max. Height From Ground Kelly Uzunluğu Length of Kelly Bar Min. Zeminden Yükseklik Min. Height from Ground Grap Ağırlığı Weight of Grab Kelly Ağırlığı Kelly Weight Grap Kapasitesi Grab Capacity It Maksimum Çene Torku Max Jaw Torque kn Dönme Açısı Turn Angle o ±45 ± 180 Hidrolik Güç Ünitesi Güç Maks. Debi Max. Maks. Basınç Çalışma Basıncı Yağ Tankı Kapasitesi Uzunluk Genişlik Yükseklik Ağırlık Power Pack Power Flow Peak Pressure Working Pressure Oil Tank Capacity Length Width Height Weight KW/HP It/min bar bar It ZHP /

14 Kaşık/Bored Pile Grap Makaralý sistem ve çatallý sistem olmak üzere iki farklý tipte sunulmuþtur. Maksimum kapma kapasitesinin yanýnda boþaltma hýzlý ve kolaydýr. Kaþýk kazýk yapýmýnda kullanýlan en önemli araçtýr ve sondajýn ilerlemesini belirler. Bütün yapýnýn gerilmeleri giderilmiþ ve çok güçlüdür. Aþýnmaya maruz yüzeyler Hardox 500 malzemeden imal edilmiþtir. Mukavemet gerektiren þase ve kollar Weldox 700 malzemeden üretilmiþtir. Klavuz ve tutucular S 355 malzemeden üretilmiþtir. Presented as two different types as being pulley and x-linked system. Besides maximum capacity of grabbing, emptying of the grab jaws is rapid and easy. The haer grab is the most important tool in pile construction and it determines the drilling progress. The entire construction is stress relieved and extremely strong. Surfaces exposed to abrasion are manufactured by Hardox 500 material. Chassis and arms that require endurance are manufactured by Weldox 700 material. Guide and holders are manufactured by S 355 material.

15 Kaşık/Bored Pile Grap X-LINKED TYPE Model Type Ağız Açıklığı Uzunluk Kapasite Ağırlık Jaws Opening Length Capacity Weight lt ZKL1000 ZKL1200 ZKL1300 ZKL1500 ZKL1600 ZKL1800 ZKL2000 ZKL2200 ZKL

16 Kaşık/Bored Pile Grap PULLEY TYPE Model Type Ağız Açıklığı Muhafaza Uzunluk Kapasite Ağırlık Type Jaws Opening Borusu Çapı Length Capacity Weight Casing Diameter lt ZKP 600 ZKP640 ZKP 690 ZKP 770 ZKP 850 ZKP 890 ZKP 970 ZKP1050 ZKP1070 ZKP1140 ZKP / / / / / / / / / / /

17

18 Wick Drain Ýnþaat alanlarýnda, yer altý suyunun düþey drenajýný saðlamak amacýyla, zemin iyileþtirme projelerinde uygulanýr. Fitil dren özel tasarlanmýþ mandrel vasýtasý ile zemine sürülür. Konut ve büyük alýþveriþ merkezi gibi inþaat yapýlarý, yollar, havaalaný pistleri, liman ve deniz inþaatý yapýmýnda kullanýlmak için tasarlanmýþtýr. Zemin þartlarýna göre sadece statik baský veya hem statik hem vibro çekiçli dizayn mevcuttur. It is applied in ground improving projects in construction areas in order to provide a vertical drainage for undersoil water. Wick drain is specially designed to lay on the ground by mandrel. It is designed to use in construction works such as building residences, malls, harbours, roads and runways for airports. In respect of ground conditions static press or static press with vibro design is existent.

19 Wick Drain Description ZWD15 ZWD 20 ZWD 25 ZWD 30 Drain Depth Capacity Height Of Mast Required Oil Flow Approx. (Min) Pull Down Force Pull Up Force Pull Down Speed Pull Up Speed Required Excavator Weight m m lt/min kn kn m/sec m/sec ton ,50 1, ,60 0, ,70 1, ,73 0,

20 Dünyanın en büyük Havalimanı İnşaatı, İstanbul. The world biggest airport jobsite, İstanbul.

21 Wick Drain Description Drain Depth Capacity Height Of Mast Required Oil Flow Approx. (Min) Pull Down Force Pull Up Force Pull Down Speed Pull Up Speed Required Excavator Weight m m lt/min kn kn m/sec m/sec ton ZWD 35 ZWD 40 ZWD 45 ZWD ,80 1, ,88 1, ,96 1, ,04 1,

22 Wick Drain

23 Hidrolik Güç Ünitesi/Power Pack ZHP Hidrolik güç üniteleri vince monteli hidrolik diyafram makinasý, ekstraktör, dinamik test üniteleri, enjeksiyon santralleri gibi harici ihtiyaç duyulan sistemlerde kullanýlmaktadýr. ZHP hidrolik güç üniteleri mühendislerden oluþan proje departmanýyla titizlikle projelendirilir ve iç dizaynýnda yüksek kaliteli malzemeler ve hidrolik ekipmanlar kullanýlýr. ZHP Hydraulic power packs are used on externally needed systems such as hydraulic diaphragm machine mounted on crane, extractor, dynamic test units, and injection plants. ZHP hydraulic power packs are designed finically with the project department composed of engineers and high quality materials and hydraulic equipments are used on interior design. Üniteler her türlü vince kolayca monte edilebilecek þekilde dizayn edilir ve ölçülendirilir. Kasa içi ses ve ýsý geçirgenliðine karþý yalýtýlmýþtýr. Elektrik panosunda yüksek kalitede malzemeler kullanýlýr. Power packs are designed and measured in order to be mounted easily on all kinds of crane. It is isolated against noise inside the case and thermal transmittance. High quality materials are used on the electrical system. ZHP hidrolik güç üniteleri çok çeþitlidir ve çalýþma verimliliðine, ekonomik þartlara, isteðe ve ihtiyaca göre dizayn edilebilir. ZHP hydraulic power packs are various and can be designed according to work efficiency, economic conditions and requirements. ZHP hidrolik güç üniteleri þantiye ve iç sahalarýnda birçok kez denenmiþtir ve kazanýlan tecrübeler ile çalýþma verimliliði artýrýlmýþ ve sistemlerin sürekli geliþmesi saðlanmýþtýr. ZHP hydraulic power packs have been tested many times on construction and work areas and working efficiency is increased and continuous development of the systems is ensured by the experience gained.

24 Hidrolik Güç Ünitesi/Power Pack MODEL TYPE ZHP 100 ZHP 200 ZHP 300 ZHP 400 ZHP 500 ZHP 600 Güç Power KW/HP 65/90 147/ / / / /620 Maks. Debi Max Flow lt/min Maks. Basınç Max Pressure bar Çalışma Basıncı Working Pressure bar Yağ Tank Kap. Oil Tank Cap. lt Uzunluk Genişlik Yükseklik Ağırlık Length Widht Height Weight

25 Kum Eleği/Desander Kum eleði üniteleri delgi sýrasýnda kullanýlan su-bentonit, su-polimer, su-çimento veya farklý bentonit karýþýmlarýndan yabancý maddeleri ayýrmak için kullanýlýr. Kaba elekte 5 büyüklüðünde partiküller ayýklanýr. Yatay ve dikey elekte 50 mikron (0,05 ) oranýnda eleme yapýlýr. Hidrosiklon çýkýþlarýnda aþýnmaya dayanýklý döküm dirsekler kullanýr. Diðer kullaným alanlarý arasýnda çakýl iþleme olduðu gibi, madencilik ve mikro tünelleme de yer almaktadýr. Sand screen units are used to separate foreign substances from water-bentonite, water-polymer, water-cement or different bentonite mixtures used during boring. Particles of 5 size are cleaned out on coarse screen. On horizontal and vertical screen elimination with 50 micron (0,05 ) rate is made. Abrasion resistant foundry consoles are used on hydro cyclone exits. Desanding plants have further applications in gravel pits, in the mining industry and in microtunneling projects.

26 Kum Eleği/Desander 1- Depo Tanký / Storage Tank 2- Siklon / Cyclone 3- Elenmemiþ malzeme giriþi / Feeding for treatment 4- Elenmiþ malzeme çýkýþý / Slurry after treatment 5- Pompa / Pump 6- Vibrasyon motorlarý / Vibro motors 7- Elenmiþ kaya ve toprak parçalarý / Excavated soil MODEL TYPE ZD50 ZD140 ZD250 Güç Power KW Tank Kapasitesi Tank Capacity It Kaba Elek Primary Screen 550x x x1595 Yatay Elek Horizontal Screen 550x x x1200 Dikey Elek Vertical Screen 550x x x250 Siklon Cyclone Ø300 Ø420 Ø450 Pompa Kapasitesi Pump Capacity m 3 /h Vibrasyon Motorları Vibro Motors KW 2x0,95 2x1,1 2x2 Kum Oranı (İşlem Öncesi) Sand Content (Before Treatment) % %9-10 %9-10 %9-10 Kum Oranı (İşlem Sonrası) Sand Content (After Treatment) % %0,5-1,5 %0,5-1,5 %0,5-1,5 Ölçüler Sand Content (After Treatment) 3400x1230x x1230x x1380x2500 Ağırlık Weight

27 Bentonit Santrali/Betonite Plant ZMB 150-S Operatör Kabini ZMB 150-S geniþ ve rahat çalýþma ortamý saðlayan operatör kabinine sahiptir.kabin içine monteli BTU klima ve duvarlarýndaki yalýtým malzemesi sayesinde sýcak koþullarda çalýþma verimliliðini artýrýr. Uzaktan Kumanda Panosu Operatör ZMB 150-S'in tüm fonksiyonlarýný kumanda panosu vasýtasýyla kontrol edebilir, mikserin ne kadar malzeme aldýðýný indikatörden okuyabilir ve oluþabilecek aksaklýklarý yine pano üzerindeki uyarý ýþýklarýndan görebilir. ZMB 150-S üzerindeki tüm vanalar pnömatik ve uzaktan kumanda panosundan kontrol edilir. Su Tankı ZMB 150-S üzerine monteli 2,5 m su tankýna sahiptir. Su tanký içinde bulunan sensörleri sayesinde su seviyesi azaldýðýnda giriþ pnömatik vanasýný açar ve otomatik su dolumu saðlanýr. Elektronik Tartı Sistemi Mikserin ayaklarýna 120 açý ile yerleþtirilmiþ load-cell'ler vasýtasýyla mikser içindeki aðýrlýk ekrandan okunabilir. Diğer Avantajları ZMB 150-S tam otomatik kumandalý olmasýndan dolayý sadece bir kiþi kullanarak çok hýzlý bir þekilde bentonit hazýrlanýr. Zamandan ve insan gücünden tasarruf saðlanýr. Üzerine monte edilebilen 25 ton kapasiteli ZSB 20 ile ayrý bir siloya ve konveyöre gerek duymaz. ZMB 150-S Operator Cabin ZMB 150-S has an operator cabin which allows wide and comfortable working conditions. The working efficiency under hot conditions is increased by BTU air conditioner mounted in cabin and by the isolation material on walls. Remote Control Panel Operator can control all the functions of ZMB 150-S by the panel board, can read the capacity of mixer from the indicator and can see the possible faults again by the warning lights on the panel. All valves on ZMB 150-S are pneumatic and can be controlled by the remote control panel. Water Tank ZMB 150-S has a water tank of 2,5 m mounted on it. By the sensors in the water tank, it opens entrance pneumatic valve when the water level decreases and automatic water filling is ensured. Electronic Weigher System The weight in mixer can be read from display by the load-cells placed on the jambs of mixer by 120 angle. Other Advantages Because ZMB 150-S is full automatic controlled, it can prepare bentonite very fast by just only one person. Saving from time and manpower is ensured. It does not need another silo or conveyor by ZSB 20 with 25 tons capacity which can be mounted on it.

28 Bentonit Santrali/Betonite Plant ZSB 20 ZMB 150-S üzerine monte edilebilir. 25 tonluk yüksek kapasitesi ile uzun süre bentonit takviyesi yapmaya gerek duymaz. Ýki adet vibro motor ve iki adet hava giriþi ile silo içinde oluþabilecek bentonit sýkýþmasýný önler. Tabanda bulunan helezon konveyörü sayesinde silo içinde bulunan bentonitin miksere aktarýmý ayrý bir konveyöre ihtiyaç duymadan yapýlýr. ZSB 20 Can be mounted over ZMB 150-S. It does not require bentonite reinforcement for a long period by its high capacity of 25 tons. Prevents bentonite compression possible to occur inside silo by two vibro engines and by two air inlets. By the screw conveyor at base, the transfer of bentonite inside silo to the mixer is performed without the requirement of another conveyor. MODEL TYPE ZMB 150S Mikser Kapasitesi Mixer Capacity It 700 Karıştırma Süresi Mixing Time min 4 Pompa Kapasitesi Pump Capacity m 3 /h 150 Güç Power KW 15 Su Tankı Kapasitesi Water Tank Capacity It 2500 Komprasör Compressor bar 8 Komprasör Tank Kapasitesi Compressor Tank Capacity It 100 Hidrofor Water Pump lt/min 90 Ağırlık Weight 4900 Ölçüler Dimension 6000x2400x2600 Silo Silo ZSB20 Depolama Kapasitesi Storage Capacity m 3 25 Aktarma Kapasitesi Transfer Capacity It/dk 400 Konveyör Motoru Conveyor Engine KW 7.5 Vibrasyon Motorları Vibro Motors KW 2x1,5 Ağırlık Weight 2900 Ölçüler Dimension 6000x2400x2600

29 Jet Grout Santrali/Jet Grout Plant AVANTAJLARI Jet Grout Santralîleri 30 m 3 /h'e kadar üretim kapasitesi ile farklý boyutlarda ekipmanlar içerir. Sürekli madde deðiþ tokuþu sayesinde iki alanda da karýþtýrýlan en yüksek homojenliðe ulaþýr. Tortulaþmayý en düþük seviye ye getirir Kýsa sürede yüksek karýþtýrma performansý Haade kullanýmýný en aza indirgeme Tam otomatik kumandalý operatör kabini ADVANTAGES Jet grout plants range includes different sizes equipment with production capability up to 30 m 3 /hour. The continuous mass transfer between the two zones ensures maximum possible homogeneity of the mixture. Absolutely minimal sedimentation of the mixture. High mixing capacity due to short mixing time. Lowest possible use of raw materials Operator cabin with full automatic control panel board. UYGULAMA ALANLARI Ankraj enjeksiyonu Jet Grout Delgi Uygulaman Betonlama Dip enjeksiyon Tünel uygulamalarý Baraj uygulamalarý APPLICATIONS Anchor injection Jet grouting Drilling Concreting Cavity filling Bottom injection Tunnel applications Dam applications

30 Jet Grout Santrali/Jet Grout Plant MODEL TYPE ZM20 ZM 25 ZM30 Karıştırıcı Kapasitesi Mixer Capacity It Dinlendirici Kapasitesi Agitator Capacity It Su Tankı Kapasitesi Water Tank Capacity It Karıştırma Kapasitesi Vertical Screen m/h Mak. Pompa Debisi Max. Pump Flow Rate It/min Motor Electric Motor kw 22/11 22/11 22/11 Pompa Pump cc Hidrolik Tank Hydraulic Tank It Ölçüler Dimensions 6000x2400x x2400x x2400x2600 Ağırlık Weight It/min

31 Enjeksiyon Santrali/Deep Soil Mix (DSM) Grout Plant and Pump Unit AVANTAJLARI Enjeksiyon santralleri 30 m 3 /h'e kadar üretim kapasitesinin yanýnda tek pistonlu olan enjeksiyon pompasý 150 m 3 kadar basma kapasitesine sahiptir. Sürekli madde deðiþ tokuþu sayesinde iki alanda da karýþtýrýlan en yüksek homojenliðe ulaþýr. Tortulaþmayý en düþük seviye ye getirir Kýsa sürede yüksek karýþtýrma performansý Haade kullanýmýný en aza indirgeme Tam otomatik kumandalý operatör kabini ADVANTAGES Injection plants 30 m 3 /hour production capacity, and single-piston injection pump which is capable of injection to 150m 3. The continuous mass transfer between the two zones ensures maximum possible homogeneity of the mixture. Absolutely minimal sedimentation of the mixture. High mixing capacity due to short mixing time. Lowest possible use of raw materials Operator cabin with full automatic control panel board. UYGULAMA ALANLARI Ankraj enjeksiyonu Jet Grout Delgi uygulamalarý Betonlama Dip enjeksiyon Tünel uygulamalarý Baraj Uygulamalarý APPLICATIONS Anchor injection Jet grouting Drilling Concreting Cavity filling Bottom injection Tunnel applicatiopns Dam applications

32 Enjeksiyon Santrali/Deep Soil Mix (DSM) Grout Plant and Pump Unit MODEL TYPE ZM20/ZP150 MİKSER MIXER Karıştırıcı Kapasitesi Mixer Capacity It 1400 Dinlendirici Kapasitesi Agitator Capacity It 2750 Su Tankı Kapasitesi Water Tank Capacity It 3000 Karıştırma Kapasitesi Mixing Capacity m 3 /h 20 Mak. Pompa Debisi Max. Pump Flow Rate It/min 400 ENJEKSİYON POMPASI INJECTION PUMP Pompa Sayısı Pump Nos Piston Çapı Piston Diameter 1 Piston Stroku Piston Stroke 127 Ee Çapı Suction Diameter 305 Basma Çapı Delivery Diameter 76,2 Dakikadaki Strok Sayısı Stroke Per Minute 30 Mak. Debi Max. Flow Rate 40 Mak. Basınç Max. Pressure It/min 150 HİDROLİK SİSTEM bar 140 HYDRAULIC SYSTEM Motor Electric Motor kw 22/11 Pompa Pump cc 45 Hidrolik Tank Hydraulic Tank It 200 Ölçüler Dimensions 6000x2400x2600 Ağırlık Weight 7500 MODEL TYPE ZSB20 Silo Kapasitesi Ölçüler Silo Capacity Dimensions It x2400x2600

33 Mini Grout Mixing and Pump Unit Yarým otomatik kumanda paneli. Hýzlý karýþtýrma kapasitesinin yanýnda kýsa sürede karýþtýrýcý dolumu. Boyutunun küçük olmasý inþaat alanlarýnda kolaylýk saðlar. ZM5 ve ZM10 olmak üzere iki farklý tipte sunulmuþtur. Ankraj enjeksiyonu, Jet grout, betonlama, delgi uygulamalarýnda kullanýlmaktadýr. Tartý sistemi mevcuttur. Semi-automatic control panel In addition to the mixing capacity is also the rapid mixer filling. Because of its small format size, it is very useful at construction areas. Presented as two different types as being ZM5 and ZM10. It is used drilling applications as such Anchor injection, jet grouting, concreting. We have weight system

34 Mini Grout Mixing and Pump Unit MODEL TYPE ZM5/ZP90 ZM10/ZP150 MİKSER MIXER Karıştırıcı Kapasitesi Mixer Capacity It Dinlendirici Kapasitesi Agitator Capacity It Karıştırma Kapasitesi Mixing Capacity m 3 /h 5 10 ENJEKSİYON POMPASI INJECTION PUMP Pompa Sayısı Pump Nos 1 1 Piston Çapı Piston Diameter Piston Stroku Piston stroke Ee Çapı Suction Diameter Basma Çapı Delivery Diameter Dakikadaki Strok Sayısı Stroke Per Minute Mak. Debi Max. Flow Rate It/min Mak. Basınç Max. Pressure bar HİDROLİK SİSTEM HYDRAULIC SYSTEM Motor Electric Motor kw 7,5/15 11/22 Pompa Pump cc Hidrolik Tank Hydraulic Tank It Ölçüler Dimensions 2200x1800x x1800x2000 Ağırlık Weight

35 Enjeksiyon Pompası/Grout Pump Yarým otomatik kumanda ve kablolu uzaktan kumanda imkaný. Kesintisiz çalýþma süresi. ZP90 ve ZP150 olmak üzere iki farklý tipte sunulmuþtur. Semi-automatic control and wired remote control options. Continuous working time. ZP150 ZP90 and presented two different types. There are two different types as ZP 150 and ZP 90

36 Enjeksiyon Pompası/Grout Pump MODEL TYPE ZP 90 ZP 150 Pompa Sayısı Pump Nos 1 1 Piston Çapı Piston Stroku Ee Çapı Basma Çapı Dakikadaki Strok Sayısı Piston Diameter Piston Stroke Suction Diameter Delivery Diameter Stroke Per Minute , Mak. Debi Mak. Basınç Motor Ölçüler Max. Flow Rate Max. Pressure Electric Motor Dimensions It/min bar kw /15 500x750x /12 600x850x1600

37 Ekstraktör/Extractor MODEL TYPE ZE 100 ZE 150 Ekstraktör Genişliği (W) Ekstraktör Yüksekliği (H) Çekme Kapasitesi Width of Extractor Height of Extractor Pulling Capacity kn /

38 Tırpan/Chiesl (Haer) Ýstenilen ölçü ve aðýrlýkta imal edilmektedir. Aþýnmaya maruz yüzeyler Hardox 500 malzemeden imal edilmektedir. Ana gövde S 355 malzemeden üretilmektedir. Manufactured by required sizes and weights. Surfaces exposed to abrasion are being manufactured by Hardox 500 material. Main body is manufactured by S 355 material. İhtiyaca göre ölçülendirilir. As per your requirements

39 Manuel Mikser/Manuel Mixer Manuel mikser yardýmýyla insan gücü azaltýlarak kýsa zamanda homojen bir karýþým elde edilebilmektedir. ZM100 ve ZM150 olmak üzere iki farklý tipte sunulmuþtur. Boyutlarýnýn küçük olmasý inþaat alanlarýnda kolaylýk saðlar. By means of manual mixer, homogen mixing can be obtained in short time interval by reducing the manpower. Presented as two different types as being ZM100 and ZM150. It is very useful in construction areas due to its small dimensions. MODEL TYPE ZM100 ZM150 Güç Power KW 7,5 15 Mikser Kapasitesi Mixer Capacity It Karıştırma Kapasitesi Mixing Capacity It Üretim Kapasitesi Production Capacity m 3 /h Karıştırma Süresi Mixing Time min 2 2 Pompa Kapasitesi Pump Capacity m 3 /h Ölçüler Sand Content (After Treatment) 2350x1900x x2150x1540 Ağırlık Weight

40 Tremi Boruları/Tremie Pipes Tremiler, betonu besleme hunisinden fore kazýðýn en altýna kadar doldurmak için kullanýlan birleþebilen borulardýr. Tremileri birbirine ekleme ve birbirinden ayýrma iþlemi oldukça kolaydýr. Müþterilerin isteðine göre çeþitli boy ve çaplarda üretim yapýlabilmektedir. Üretimini yaptýðýmýz tremi ekipmanlarý aþaðýdaki gibidir: Tremi Borusu Tremi Platformu Kravat Tremi Hunisi Tremi Kaldýrma Baþlýðý Tremi Yýkama Baþlýðý vs. They are connectable pipes used to transfer concrete from the buckets and hopper to the bottom of the pile. They are easy to connect and disconnect. Products in various lengths and diameters can be provided as customer requirements. The equipments of tremie set which we can manufacture are as follows: Tremie Pipe Tremie Platforms Suspension Jig Hopper Holder Pipe Cleaner and so on. TREMI BORULAR TREMIE PIPES Boru Çapı Pipe Diameter Boru Et Kalınlığı Wall Thickness Soket Çapı Socket Diameter Tremi Boyu Length of Tremie Tremi Ağırlığı (1 m) Weight of Tremie (1 m) Tremi Ağırlığı (2 m) Weight of Tremie (1 m) Tremi Ağırlığı (3 m) Weight of Tremie (1 m) Tremi Ağırlığı (6 m) Weight of Tremie (1 m) Huni Ağırlığı Weight of Hopper

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY -Sluice Gates Sluice gates which are used in water and waste water treatment plants offer a wide range of driving unit and material options. Perennial

Detaylı

HZESAL MAKİNA İMALAT İNŞAAT TİC.LTD.ŞTİ.

HZESAL MAKİNA İMALAT İNŞAAT TİC.LTD.ŞTİ. MAKİNA İMALAT İNŞAAT TİC.LTD.ŞTİ. 2005 yılında Ankara da kurulan HZESAL MAKİNA İMALAT İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ. 5 mühendis, 20 çalışanı, Ankara Ostim deki 800 m2, lik üretim tesisleri ile Türk sanayisine hizmet

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

1988 den beri sürdürülebilir gelecek için hizmet veriyoruz. We serve for sustainable future since 1988

1988 den beri sürdürülebilir gelecek için hizmet veriyoruz. We serve for sustainable future since 1988 1988 den beri sürdürülebilir gelecek için hizmet veriyoruz We serve for sustainable future since 1988 2 1988 den bugüne since 1988 1988 yılında kurulan firmamız çevre sektörüne ekipman imalatı yaparak

Detaylı

Çevre Sorunlarınıza Etkili ve Ekonomik Çözümler Effectual and Economical Solutions For Your Environmental Problems

Çevre Sorunlarınıza Etkili ve Ekonomik Çözümler Effectual and Economical Solutions For Your Environmental Problems A.S.M ARITMA SİSTEMLERİ A.S.M TREATMENT SYSTEMS Çevre Sorunlarınıza Etkili ve Ekonomik Çözümler Effectual and Economical Solutions For Your Environmental Problems www.asmaritma.com.tr info@asmaritma.com.tr

Detaylı

İstanbul Ofis / İstanbul Office Köybaşı Caddesi No: 48/2 Yeniköy İstanbul Turkey Tel: +90 (212) 223 75 23 Fax: +90 (212) 223 73 47

İstanbul Ofis / İstanbul Office Köybaşı Caddesi No: 48/2 Yeniköy İstanbul Turkey Tel: +90 (212) 223 75 23 Fax: +90 (212) 223 73 47 İŞ MAKİNALARI SANAYİ VE TİC. A.Ş. CONSTRUCTION MACHINERY INDUSTRY AND TRADE CORP. Fabrika / Factory Ahi Evran Mah. Oğuz Cad. No: 43 OSB Sincan Ankara / Turkey Tel: +90 (312) 267 09 94 (pbx) Fax: +90 (312)

Detaylı

hakkımızda about us Deriner / Artvin

hakkımızda about us Deriner / Artvin 1 hakkımızda about us Deriner / Artvin ERG Grup şirketler bünyesindeki Pİ MAKİNA, ilk beton santralini (360m3/saat kapasiteli) 1972 yılında üretmiştir. Bu beton santrali ile diğer imalatını yaptığı iş

Detaylı

Ağaç İşleme Makineleri Woodworking Machinery

Ağaç İşleme Makineleri Woodworking Machinery Ağaç İşleme Makineleri Woodworking Machinery www.turanlar.com Ürün Kataloğu Products Catalogue A4_13.01 TURANLAR MAKİNA FABRİKA TURANLAR MACHINERY FACTORY TURANLAR MAKİNE SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Eskişehir

Detaylı

Üretimde Kalite... Hizmette Avantaj...

Üretimde Kalite... Hizmette Avantaj... Üretimde Kalite... Hizmette Avantaj... www.kosgeb.gov.tr Baskı: 30-05-2012 Arkadaş Matbaacılık 0232-425 39 21 PELET YEM ÜRETİMİNDE EKONOMİK ÇÖZÜM ECONOMIC SOLUTION TO THE PRODUCTION OF FEED PELLET Üretimde

Detaylı

Akyapak,preferred in the world for metal bending, cutting. Metal bükme, kesme ve delme makinelerinde dünyanın tercih

Akyapak,preferred in the world for metal bending, cutting. Metal bükme, kesme ve delme makinelerinde dünyanın tercih Akyapak,preferred in the world for metal bending, cutting and drilling machines, presents its high technology to the service of welding sector. The welding solutions, consisting of the best equipment that

Detaylı

SANAYÝ EKÝPMANLARI & ÇÖZÜMLERÝ INDUSTRIAL EQUIPMENTS & SOLUTIONS

SANAYÝ EKÝPMANLARI & ÇÖZÜMLERÝ INDUSTRIAL EQUIPMENTS & SOLUTIONS SANAYÝ EKÝPMANLARI & ÇÖZÜMLERÝ INDUSTRIAL EQUIPMENTS & SOLUTIONS 2014 Arþimet Siraküza savunmasýnda, su buharýndan faydalanarak bir buhar topu tasarlarken, bugün her yerde kullandýðýmýz basýnçlý kaplara

Detaylı

P R O D U C T L I N E 1 3

P R O D U C T L I N E 1 3 D E P E N D A B L E P R O D U C T L I N E 1 3, V E R S AT I L E, FA S T & S A F E, E C O N O M I C A L SIMPEX WALL & COLUMN FORMWORK MULTIX WALL & COLUMN FORMWORK ROUNDEX CIRCULAR WALL FORM SIMPLE AND

Detaylı

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 INDEX Şirket Profili Company Profile 5 İstanbul Tramvayı Montajı Istanbul Tram Assembly 7 Pozotosu Kabinleri Pozotosu Cabinets 9 Kablo Kanalları

Detaylı

Merkez /Center 56. Sokak No:48 Ostim-Ankara TÜRKİYE Tel : +90(312) 385 40 21 Faks : +90(312) 385 70 23

Merkez /Center 56. Sokak No:48 Ostim-Ankara TÜRKİYE Tel : +90(312) 385 40 21 Faks : +90(312) 385 70 23 İdari Bina /Management 34. Sokak No:5 Ostim-Ankara TÜRKİYE Tel : +90(312) 354 26 18 (Pbx) : +90(312) 385 79 17 (Pbx, 6 lines) Faks : +90)312) 354 40 14 Merkez /Center 56. Sokak No:48 Ostim-Ankara TÜRKİYE

Detaylı

CONCRETE BLOCK MAKING MACHINERY IMS-BM200

CONCRETE BLOCK MAKING MACHINERY IMS-BM200 İSTANBUL MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ÖMER MİRASYEDİ. MARBLE POLISHING, CONCRETE BLOCK MAKING AND TİLE MANUFACTURING MACHİNES IMES SANAYI SITESI A BLOK 109 SOKAK NO :3 34778 ESENSEHIR / İSTANBUL / TURKEY TEL:

Detaylı

Suyun her bir damlasının bizler için hayat demek olduğunu bilerek 1973 yılından beri hayatımıza değer katmak için çalışıyoruz.

Suyun her bir damlasının bizler için hayat demek olduğunu bilerek 1973 yılından beri hayatımıza değer katmak için çalışıyoruz. Hayatı Kontrol Ediyoruz! Suyun her bir damlasının bizler için hayat demek olduğunu bilerek yılından beri hayatımıza değer katmak için çalışıyoruz. Su pompaları imalatı ile çıktığımız yolda, 00 yılına geldiğimizde,

Detaylı

METAL İŞLEME & KAYNAK ÇÖZÜMLERİ 2015 Metal Working & Welding Solutions

METAL İŞLEME & KAYNAK ÇÖZÜMLERİ 2015 Metal Working & Welding Solutions METL İŞLEME & KYNK ÇÖZÜMLERİ 2015 Metal Working & Welding Solutions DİKKT / TTENTION Bu kataloğun tamamında yer alan fotoğraflar temsilidir ve yeni üretilecek makinelerle birebir aynı görünümde ve özelliklerde

Detaylı

Türkiye nin değerlerini Türk mühendisliği ile işliyoruz... We are processing, your values, with Turkish engineering...

Türkiye nin değerlerini Türk mühendisliği ile işliyoruz... We are processing, your values, with Turkish engineering... Türkiye nin değerlerini Türk mühendisliği ile işliyoruz... We are processing, your values, with Turkish engineering... İçindekiler / index 1 Biz / We are 2-3 Taahhüt Hizmetlerimiz / Our Commitment Services

Detaylı

www.nur-akmakina.com.tr

www.nur-akmakina.com.tr 1 www.nur-akmakina.com.tr Hakkımızda 61 yıl önce küçük bir atölyede üretime başlayan firmamız bugün teknolojik yatırımlarla ülke ekonomisine ve istihdamına katkı veren bir kuruluş olmuştur. Ellinin üzerindeki

Detaylı

Rockwin Makina www.rockwin.eu U.PVC Windows & Profile. Rockwin Makina. Page 2

Rockwin Makina www.rockwin.eu U.PVC Windows & Profile. Rockwin Makina. Page 2 INDEX Page 1 Rockwin Makina www.rockwin.eu U.PVC Windows & Profile Rockwin Makina Page 2 Page 3 Rockwin Makina www.rockwin.eu U.PVC Windows & Profile Page 4 About Us Hakkimizda Our company which has been

Detaylı

Cam Kesim Makineleri Glass Cutting Tables. Cam Yıkama ve Isıcam Üretim Hatları Glass Washing and Production Machines

Cam Kesim Makineleri Glass Cutting Tables. Cam Yıkama ve Isıcam Üretim Hatları Glass Washing and Production Machines Cam Kesim Makineleri Glass Cutting Tables Cam Yıkama ve Isıcam Üretim Hatları Glass Washing and Production Machines Macunlama ve Yardımcı Makineleri Sealing and Auxiliary Machines Profil Hazırlama Makineleri

Detaylı

1973 ten Günümüze Since 1973

1973 ten Günümüze Since 1973 1973 ten Günümüze Since 1973 CNC PLAZMA KESME MAKİNELERİ CNCPLASMA CUTTING MACHINES Mikrojoint özelliği. (Parçaları yere düşürmeden punta bırakma özelliği) Optohole teknolojisiyle iyileştirilmiş delik

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN TR Türkçe, 1 GB English, 1 Ýçindekiler Montaj, 25 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Farklý gaz tiplerine uyum saðlanmasý

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN TR Türkçe, 1 GB English, 14 Ýçindekiler DİKKAT, 2 Montaj, 6 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Farklý gaz tiplerine uyum

Detaylı

Seri No: 404 Kilitli Parke Taþý, Bordür ve Biriket Üretim Makinasý Interlock, Curbstone and Hollow Block Making Machine Pallet Size: 1300x950 25 lik Makina / Machine of 25 CS-25 8 x 8 Plus Turbo Large

Detaylı

Emak Jet Fans Karayollarý Jet Fanlarý. Emak Tunnel Fans Raylý Sistem Tünel Fanlarý. www.emak.com.tr

Emak Jet Fans Karayollarý Jet Fanlarý. Emak Tunnel Fans Raylý Sistem Tünel Fanlarý. www.emak.com.tr Emak Jet Fans Karayollarý Jet Fanlarý Emak Tunnel Fans Raylý Sistem Tünel Fanlarý www.emak.com.tr EMAK LTD. ÞTÝ. 1968'de Ýstanbul'da kurulmuþ, yenilikçi, ciddi ve müþterilerine saygýlý bir Mühendislik

Detaylı

Changes For Better - Today And Tomorrow CONTEK ŞİRKET PROFİLİ

Changes For Better - Today And Tomorrow CONTEK ŞİRKET PROFİLİ CONTEK ŞİRKET PROFİLİ Contek Sanayi ve Ticaret AŞ faaliyetlerini 1987 yılında Almanya da Contek GMBH olarak başlamıştır. 1995 yılında da Türkiye de ve Azerbaycan da ısıtma ve soğutma sektörüne girerek

Detaylı

HAVUZ DAMPER POOL TYPE TIPPER

HAVUZ DAMPER POOL TYPE TIPPER HAKKIMIZDA Odabaşı Makine Otomotiv A.Ş. 2012 Yılının sonunda Diyarbakır da kurulmuştur. Odabaşı Treyler ve Hyundai HMF iş makinaları Olarak Diyarbakır 1. Organize Sanayi Bölgesinde 23, 700 m 2 si kapalı

Detaylı

www.karakoc.com.tr I 01

www.karakoc.com.tr I 01 Karakoç A.Ş. 1976 yılında kurulmuştur. Otomotiv sanayi, beyaz eşya, denizcilik teknolojisi ve savunma sanayisi için yüksek kalite kalıplar, soğuk şekillendirilmiş sac parça basımı, mekanik ve hidrolik

Detaylı

www.galvanerji.com MGS Merkez Galvaniz Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi MGS Merkez Galvanizing Industry and Trade Co. Ltd. Merkez / Head Office: 1232. Sok., No.11-13-15 Ostim - ANKARA / TURKEY Tel: +90

Detaylı