pool chemicals and and mesaure devices havuz kimyasallarý ve ölçüm cihazlarý 2009 Fiyat Listesi-Price List

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "pool chemicals and and mesaure devices havuz kimyasallarý ve ölçüm cihazlarý 2009 Fiyat Listesi-Price List"

Transkript

1 pool chemicals and and mesaure devices havuz kimyasallarý ve ölçüm cihazlarý 2009 Fiyat Listesi-Price List

2 WTR- WATERLIFE MARKALISA LIKBAKANLI IONAYLIHAVUZKMYASALARI POOL CHEMICALS APPROVED BY LIST MINISTRY OF HEALTH ÜRÜN ADI PRODUCT WTR-WATERLIFE % 56 (GRANÜL KLOR %56) (GRANULAR CHLORINE %56) WTR-WATERLIFE CALHYPO (STABÝLÝZATÖRSÜZ KALSÝYUM GRANÜLKLOR %65) (UNSTABILIZED GRANULAR CHLORINE % 65) WTR HYPOCHLORIDE (% AKTÝF KLOR SIVI) (LIQUID ACTIVE CHLORINE %) WTR-WATERLIFE PH MINUS (PH DÜÞÜRÜCÜ GRANÜL) (PH MINUS GRANULAR) WTR-WATERLIFE PH MINUS L (PH DÜÞÜRÜCÜ SIVI) (PH MINUS LIQUID) WTR-WATERLIFE ALGAECIDE (YOSUN ÖNLEYÝCÝ KONSANTRE) (PH MINUS LIQUID) WTR-WATERLIFE ALGAECIDE W40 (YOSUN ÖNLEYÝCÝ) (PH MINUS LIQUID) WTR-WATERLIFE FLOC (ÇÖKTÜRÜCÜ) (FLOC ) WTR-WATER LIFE CLEAR (TOPAKLAYICI) (BRIGHTENING) WTR-SCALE (SERAMÝK TEMÝZLEYÝCÝ) (CERAMIC CLEANER) SELENOÝD TRICHLORE (GRANÜL KLOR %90) (GRANULAR CHLORINE %90) SELENOID TRICHLORE 200 GR TABLET (TABLET KLOR %90) (CHLORINE TABLET %90) AMBALAJ MÝKTARI QUANTITY IN THE PACKAGE 50 HAVUZ SUYU 25 DEZENFEKTANI POOL WATER DISINFECTANT 40 HAVUZ SUYU ÞOKLAMA DEZENFEKTANI POOL WATER SHOCKING DISINFECTANT 75 HAVUZ SUYU DEZENFEKTANI 25 POOL WATER DISINFECTANT KULLANIM AMACI PURPOSE OF USAGE 20 HAVUZ SUYU BÝOSÝDÝ POOL WATER BIOCIDE ÇÖKTÜRÜCÜ FLOC 20 TOPAKLAYICI BRIGHTENING PH DÜÞÜRÜCÜ PH MINUS PH DÜÞÜRÜCÜ PH MINUS HAVUZ SUYU BÝOSÝDÝ POOL WATER BIOCIDE SERAMÝK TEMÝZLEYÝCÝ CERAMIC CLEANER HAVUZ SUYU DEZENFEKTANI POOL WATER DISINFECTANT HAVUZ SUYU DEZENFEKTANI POOL WATER DISINFECTANT KOD CODE KL KL KL-056 KL KL-065 KL75-0 KL25-0 KPH50-T KPH25-T KPH-T KPH75-S KPH25-S KYÖ20-K KYÖ-K KYÖ20-W40 KYÖ-W40 KÇ25 KÇ KT20 KT KST20 KST KL KL KL-090 KLT KLT KLT-090 KLT * Güncel fiyatlar için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. Please visit our web site for current prices. 191 PLASTÝK VE MAKÝNA KALIP SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ

3 WTR - WATERLIFE % 56 (Granül klor % 56) Havuz Suyu Dezenfektaný Kullanýmý granül bir ürün olduðu için kolaydýr.stabilizatörlü oluþu klorun havuz suyunda kaldýðý süreyi arttýrýr.taþýmasý kolaydýr. Karýþtýrma tanklarýnda çözülerek dozaj pompasýyla kullanýlabilir.ürünün ph ý 6-8 aralýðý olduðu için havuz suyunun ph ýný yükseltici etkisi yoktur. Bu nedenle ph düþürücü kullanýmýný azaltýr.stabilizatörsüz klor türevlerine göre ekonomiktir. % 56 klor içeren granül maddedir. Diðer kimyasallarla uyumludur. Düzenli havuz suyu kullanýmýnda hergün 0 m³ havuz suyu için gr. Kullanýmý uygundur. Selenoid Dichlore u toz formda, çözelti olarak dozaj pompasýyla veya suda çözerek denge tankýnda kullanabilirsiniz. Her hafta düzenli olarak siyanürik asit ölçümü yapýlmalýdýr.hergün düzenli olarak ters yýkama yapýlmasý hem havuza taze su alýnmasý, hem havuz suyunun dengesi hemde, stabilizatör oranýnýn düþürülmesi için önemlidir. Depolama Ambalaj : Kuru ve serin yerlerde depolayýn. Ambalajlarýn aðzý sýký kapatýlmalýdýr. : Kg WTR - WATERLIFE % 56 (Granule chlorine % 56) Swimming pool water shocking disinfectant Granule substance containing 56% chlorine. Compatible with other chemicals. When used regularly, utilization of 300 gr. 400 gr. each for 0 m3 pool water will be sufficient. WTR %56 may be used in powder form, as solution with dosage pump or water diluated in the balance tank. Storage Package : Store at a dry and cool place. The packages should be tightly closed. : Kg PLASTÝK VE MAKÝNA KALIP SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ 192

4 WTR-CALHYPO (Stabilizatörsüz Kalsiyum Granül Klor %65) Havuz suyu þoklama dezenfektaný WTR-Calhypo havuz suyunda stabil olmadýðýndan sudaki klor oraný sýk sýk kontrol edilmelidir. Stabilizatör içermemesi suda siyanürik asit problemi yaþanmasýný engeller. Kalsiyum sertliðinin ppm aralýðýnda olan havuzlarda kullanýnýz.0 m³ havuz suyunu þoklamak için 400 gr. kullanýlmasý uygundur. Depolama :Kuru ve serin yerde depolayýn. Ambalajlarýn aðzý sýký kapatýlmalýdýr. Depolar iyi havalandýrýlmalýdýr. Asitler, bazlar, azotlu bileþikler ve diðer oksidan malzemeler ile birlikte depolamayýnýz. Ambalaj : -40 Kg. WTR-CALHYPO (Unstabilized Granular Chlorine %65) Swimming pool water disinfectant WTR-Calhypo is utilized following the pool values, because it is not stable in pool water. The chlorine rate in the water has to be controlled frequently. It prevents the occurrence of cyanuric acid problems in the water, because it does not contain a stabilizer. Use only ppm Calcium Hardness value in swimming pool water. You use to 400 gr. for 0 m³ water of swimming pool shocks. Storage : Store at a dry and cool place. The packages should be tightly closed Package : -40 Kg. WTR- HYPOCHLORIDE (Aktif Klor) Havuz suyu dezenfektaný WTR-Hypochloride havuz suyunda stabil olmadýðýndan sudaki klor oraný sýk sýk kontrol edilmelidir. Dozaj pompasýyla kullanýma uygundur. Kapalý havuzlar için en uygun klor tipidir. Stabilizatör içermemesi suda siyanürik asit problemi yaþanmasýný engeller. Depolama : Kuru ve serin yerlerde depolayýn. Ambalajlarýn aðzý sýký kapatýlmalýdýr. Ambalaj : kg. WTR-HYPOCHLORIDE (Active Chlorine) Swimming pool water disinfectant WTR-Hypochloride is utilized following the pool values, because it is not stable in pool water. The chlorine rate in the water has to be controlled frequently. It is suitable to be used with the dosage pump. It is the most suitable chlorine to be used in closed pools. It prevents the occurrence of cyanuric acid problems in the water, because it does not contain a stabilizer. Storage : Store at a dry and cool place. The packages should be tightly closed Package : Kg. 193 PLASTÝK VE MAKÝNA KALIP SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ

5 WTR PH MINUS (PH Düþürücü Granül) PH Düþürücü Havuz suyunun ph deðerinin düþürülmesini saðlayan, dezenfekte etkisini yükselten, yüzeylerde kireç lekeleri oluþumunu önleyen toz bir malzemedir. 0 m3 havuz suyunun ph'ýný 0,1 derece düþürmek için gr. WTR ph Minus kullanýnýz. Ürünün toz olmasý kullaným kolaylýðý saðlar. Depolama : Kuru ve serin yerlerde depolayýn. Ambalajlarýn aðzý sýký kapatýlmalýdýr. Ambalaj : Kg. WTR PH MINUS (PH Minus Granular) PH Decreaser A powder material ensuring decrease of the ph-value of the pool water, increasing the disinfection effect, preventing formation of lime stains on surfaces. Use gr of WTR ph Decreaser in order to decrease the ph value of 0 m3 pool water 0,1 grade. The powder form of the product facilitates its utilisation Storage : Store at a dry and cool place. The packages should be tightly closed Package : Kg. WTR- PH MINUS L (PH Düþürücü Sývý) PH Düþürücü Yüzme havuzlarýnda ph düþürmek için kullanýlan sývý bir üründür. Havuz suyunun ph deðerine göre kullanýlýr. Alkalinite düþürmek için uygun bir üründür. ph derecesini 0,1 derece düþürmek için 0 m3 havuz suyunda gr. kullanýnýz. Depolama : Kuru ve serin yerlerde depolayýn. Ambalajlarýn aðzý sýký kapatýlmalýdýr. Ambalaj : Kg. WTR-PH MINUS L (PH Minus Liquid) PH Decreaser It is a liquid product used in order to decrease the ph value in swimming pools. It is used in accordance with the ph-value of the water. It is effective product for alkalinity decreasing. Use gr of WTR ph Minus L in order to decrease the ph value of 0 m3 pool water 0,1 grade. Storage Package : Store at a dry and cool place. The packages should be tightly closed : Kg. PLASTÝK VE MAKÝNA KALIP SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ 194

6 WTR-ALGACIDE (Yosun Önleyici Konsantre) Havuz Suyu Biositi Sudaki klorla uyumlu çalýþan yosun olusmasini engelleyen uzun süre etkili sývý maddedir. 0 m³ havuz suyunda haftada bir defa 00 gr. kullanýmý uygundur. Düzenli kullanýldýðýnda yosun oluþumunu engeller. Havuz suyundaki klorun etkisini kaybettiði noktada suyun dengesinin korunmasýnda önemli etkisi vardýr. Havuz suyunun berraklaþmasýnda önemli etkisi vardýr. QAC bazlý güçlü bir biosittir. Depolama : Kuru ve serin yerlerde depolayýn. Ambalajlarýn aðzý sýký kapatýlmalýdýr. Ambalaj : -20 Kg. WTR-ALGACIDE (Algaecide Concentrate) Pool Water Biocide A long-term effective liquid substance operating compatible with the chlorine in the water and preventing formation of alga.sufficient to use once a week 00 gr for 0 m³ pool water. Prevents alga formation, when used regularly. It has an important effect in protection of water's balance at the point where the chlorine in the pool water looses its efficiency. It has an important effect on clearing the pool water. Storage : Store at a dry and cool place. The packages should be tightly closed WTR-ALGACIDE W40 (Yosun Önleyici) Havuz Suyu Biositi Sudaki klorla uyumlu çalýþan yosun oluþmasýný engelleyen uzun süre etkili sývý maddedir. 0 m³ havuz suyunda haftada bir defa 2500 gr. kullanýmý uygundur. Düzenli kullanýldýðýnda yosun oluþumunu engeller. Havuz suyundaki klorun etkisini kaybettiði noktada suyun dengesinin korunmasýnda önemli etkisi vardýr. Havuz suyunun berraklaþmasýnda önemli etkisi vardýr. Depolama : Kuru ve serin yerlerde depolayýn. Ambalajlarýn aðzý sýký kapatýlmalýdýr. Ambalaj :-20 Kg. WTR-ALGACIDE W40 (Algaecide) Pool Water Biocide A long-term effective liquid substance operating compatible with the chlorine in the water and preventing formation of alga. Sufficient to use once a week 2500 gr for 0 m³ pool water. Prevents alga formation, when used regularly. It has an important effect in protection of water's balance at the point where the chlorine in the pool water looses its efficiency. It has an important effect on clearing the pool water. Storage Package : Store at a dry and cool place. The packages should be tightly closed : -20 Kg. 195 PLASTÝK VE MAKÝNA KALIP SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ

7 WTR- FLOC (Çöktürücü) Çöktürücü Filitrasyon ile tutulamayan küçük partiküllerin topaklanmasýný saðlayarak çöktüren sývý bir malzemedir. 0 m³ havuz suyu için gr. kullanýlmasý uygundur. Kullanýlacak miktarýn bir kova ile karýþtýrýlýp havuza yüzeyden verilmesi tavsiye edilir. WTR-Floc'u kullanmadan önce havuzun ph'ýný kontrol ediniz. Depolama : Kuru ve serin yerlerde depolayýn. Ambalajlarýn aðzý sýký kapatýlmalýdýr. Ambalaj : -25 Kg. WTR-FLOC (Floc) Floc It is a participating liquid substance ensuring lumping of small particles not hold by filtration gr for 0 m³ pool water is sufficient. It is recommended to mix the quantity to be used with a pail and give to the pool from the surface. Control pool's ph prior to use of WTR-Floc. Storage : Store at a dry and cool place. The packages should be tightly closed Package : -25 Kg. WTR-CLEAR (Topaklayýcý) Topaklayýcý Filitrasyon ile tutulamayan mikro partiküllerin topaklanmasýný saðlayan sývý bir malzemedir.wtr-clear'ý 0 m³ havuz suyu için haftada bir defa gr. kullanýnýz.havuz suyunu berraklaþtýrmak için kullanýlýr. Düzenli kullanýmda, yoðun havuzlarda görülen bulanýklýðýn oluþmasýný engeller. Depolama :Kuru ve serin yerlerde depolayýn. Ambalajlarýn aðzý sýký kapatýlmalýdýr. Ambalaj :-20 Kg. WTR-CLEAR (Brightening) Brightening It is a liquide substance for lumping all micro particles in filtration. Use from WTR-Clear gr once a week for 0 m³ pool water. It will ensure clearness of the pool water and prevent formation of the turbidity observed in busy pools, when used regularly. Storage : Store at a dry and cool place. The packages should be tightly closed Package : - 20 Kg. PLASTÝK VE MAKÝNA KALIP SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ 196

8 WTR - SCALE (Seramik Temizleyici) Seramik Temizleyici Sezon baþýnda havuz yüzeylerinin temizliðinde kullanýlan bir kimyasaldýr.formülasyonunda bulunan aktif madde sayesinde temizliði kolaylaþtýrýr. Yarýyarýya sulandýrýlarak kullanýlmasý uygundur. Depolama : Kuru ve serin yerlerde depolayýn. Ambalajlarýn aðzý sýký kapatýlmalýdýr. Ambalaj : - 25 Kg. WTR - SCALE (Ceramic Cleaner) Ceramic Cleaner It s a chemical used at the beginning of season for cleaning of pool surfaces. Due to the special material in its formulation, it facilitates cleanup. It s appropriate yo use half and half diluated Storage : Store at a dry and cool place. The packages should be tightly closed Package :- 25 Kg. SELENOID TRICHLORE (Granular Chlorine % 90) Havuz suyu dezenfektaný %90 klor içeren yavaþ çözülen, granül maddedir. Diðer kimyasallarla uyumludur. Düzenli havuz suyu kullanýmýnda hergün 0 m³ havuz suyu için 150 gr. 200 gr kullanýmý uygundur. Depolama : Kuru ve serin yerlerde depolayýn. Ambalajlarýn aðzý sýký kapatýlmalýdýr. Ambalaj : kg. SELENOÝD TRICHLORE (Granular Chlorine % 90) Swimming pool water disinfectant A slow dissolving granule substance containing 90 chlorine, compatible with other chemicals when used regularly in pool water. Daily gr. are sufficient for 0 m³ pool water. Storage Package : Store at a dry and cool place. The packages should be tightly closed. : Kg 197 PLASTÝK VE MAKÝNA KALIP SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ

9 SELENOÝD TRICHLORE 200 gr. TABLET (Tablet Klor) Havuz suyu dezenfektaný %90 klor içeren yavaþ çözülen, 200 gr. tablet formda bir üründür. Diðer kimyasallarla uyumludur.düzenli havuz suyu kullanýmýnda haftada 0 m³ havuz suyu için 3-4 adet kullanýmý uygundur. Depolama : Kuru ve serin yerlerde depolayýn. Ambalajlarýn aðzý sýký kapatýlmalýdýr. Ambalaj : kg. SELENOÝD TRICHLORE 200 gr. TABLET (Tablet Chlorine) Swimming pool water disinfectant A product in tablet form of 200 gr. containing 90% chlorine, slow soluble. Compatible with other chemicals. Under use of frequent pool water the use of 3-4 pieces weekly for 0 m³ pool water. Storage: Store at a dry and cool place. The packages should be tightly closed. Package: Kg HAVUZ KÝMYASALLARI KULLANMA KILAVUZU POOL CHEMICALS USING GUIDE STABÝLÝZE DÝKLOR Stabilised Chloroisocyanurate STABÝLÝZE TABLET KLOR 200 gr. Stabilised Tablet Chlorine 200gr. PH(-) TOZ PH (-) Granular PH(+) TOZ PH (+) Granular YOSUN ÖNLEYÝCÝ SIVI Algaecide Liquid ÇÖKELTÝCÝ SIVI Floc Dezenfeksiyon Disinfection Þoklama Shocking Dezenfeksiyon Disinfection PH (-) Düþürücü PH (-) minus PH (-) Yükseltici PH (-) plus Yosun Önleyici Algacide Topaklayýcý Floc 0m³ Havuz için 0,5 kg. / gün (umuma açýk havuzlar) / Public Pools 0m³ Havuz için 0,5 kð. / gün (ev havuzlarýnda) / Private Pools 0m³ Havuz için 1 kg. / 15gün (umuma açýk havuzlar) / Public Pools 0m³ Havuz için 1 kg. / ay (ev havuzlarýnda) / Private Pools 0m ³ Havuz için 5 kg. / 15 gün (Klorinatör ile kullanýmda) With Chlorinator 0m ³ Havuz için 1 kg. PH derecesini 0,1 düþürür. 1 kg for 0 m³ pool decrases PH 0,1 unit 0m ³ Havuz için 1 kg. PH derecesini 0,1 yükseltir. 1 kg for 0 m³ pool. Ýncreases PH 0,1 unit 0m ³ Havuz için 1,5 lt. Müteakif haftalýk doz 0,5 lt. (Açýk havuzlarda) 1,5 lt for 0 m³ pool. Then 0,5 lt per week in open pools 0m ³ Havuz haftada 2 defa 0.5 lt. (Açýk havuzlarda) 2 times and 5 lt per week for 0 m³ pool PLASTÝK VE MAKÝNA KALIP SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ 198

10 EL TÝPÝ TAÞINABÝLÝR REDOX ÖLÇÜM CÝHAZI HAND TYPE REDOX MESAURE DEVICE -999 ile +00 mv arasý kapsamlý ölçüm aralýðý Extended mesaurement range up to -999 to +00 mv Su ve toz geçirmeyen yüzebilen IP 67gövde Dustproof and waterproof housing IP 67 rated Deðiþtirilebilir sensör User-replaceable sensor Otomatik kapanma özelliði ile pil tasaruffu Auto-power off saves battery power after non-use Anlýk okuma deðerini sabitleme özelliði Hold function freezes readig momentarily for easy viewing Sorun gidermeye yönelik yardýmcý tanýsal mesajlar Self diagnostic with message codes for easy troubleshooting Hýz tepki ve yüksek performans için geniþ platinum þerit sensor Wide platinum band sensor - for checking and optimum performance MALZEME CÝNSÝ DESCRIPTON Redox ölçüm cihazý Redox measure device KOD NO: CODE NO: KÖC-001 ( ) 470,20 AMBALAJ PACKAGE 1 ADET 1 UNIT EL TÝPÝ TAÞINABÝLÝR PH METRE HAND TYPE PH METERS ph ölçüm aralýðý 0,1 çözünürlük, ± 0,1 hassasiyet ph range, 0,1 resolution, ± 0,1 accurary Su ve toz geçirmeyen yüzebilen IP 67gövde Dustproof and waterproof housing IP 67 rated Otomatik solüsyon tanýma ile tek tuþ ile kalibrasyon Push-Button calibration with Auto-Buffer recognition Anlýk okuma deðerini sabitleme özelliði Hold function freezes readig momentarily for easy viewing Otomatik ýsý kompanzasyonu Automatic temperature compensation MALZEME CÝNSÝ DESCRIPTON ph Ölçüm Cihazý ph Measure Device KOD NO: CODE NO: KÖC-002 ( ) 208,00 AMBALAJ PACKAGE 1 ADET 1 UNIT 199 PLASTÝK VE MAKÝNA KALIP SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ

11 TEST KÝTLERÝ TEST KITS ( ) KÖC ,90 KÖC ,90 TEST KÝTÝ HAPLARI TEST KIT TABLETS ( ) Test kiti hapý Klor için Test kit tablets for Chlorine Test kiti hapý Ph için Test kit tablets for Ph TST-CL TST-PH 44,30 44, ADET 500 UNIT 500 ADET 500 UNIT POLÝETÝLEN DÝK SÝLÝNDÝRÝK KÝMYASAL DEPOLARI POLYETHYLENE VERTICAL CYLINDRICAL CHEMICAL TANKS PKD-0 PKD-200 HACÝM VOLUME ( m³ ) ÇAP YÜKSEKLÝK DIAMETER (cm) HEIGHT (cm) ÇIKIÞ OUTPUT (inc) 1/2 1/2 KAPAK ÇAPI COVER DIAMETER ( cm) FÝYAT PRICE ( ) KÝMYASAL MADDE BÝDON KARIÞTIRICILARI CHEMICAL TANK MIXERS KOD CODE Manuel Karýþtýrýcý Manual Mixer MALZEME CÝNSÝ DESCRIPTION FÝYATI PRICE *** KOD CODE Motorlu Hýzlý Karýþtýrýcý Motored Fast Mixer Motorlu Yavaþ Karýþtýrýcý Motored Slow Mixer * Lütfen Fiyat Sorunuz Please Contact Us. MALZEME CÝNSÝ DESCRIPTION FÝYATI PRICE *** *** PLASTÝK VE MAKÝNA KALIP SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ 200

12 havuz kimyasallarý ve ölçüm cihazlarý havuz kimyasallarý ve ölçüm cihazlarý CHARACTERISTICS OF SWIMMING POOL AND SPA WATER The proper maintanence of swimming pool and spa water is not a complex business. It's only based on some essential principles. 1 Physical Principle = Effective filtration and circulation of water. 2 Chemical Principle = Proper water for mineral and ph. 3 Biological Principle = Sufficent disinfection and algae control. All these three principles should be considered. Disinfection should be applied both for swimming pool and spa waters and they should be chemically stabilized. Disinfectant used for cleaning the water kills microbes, bacterias and other organisms causing diseases and it destroys algea, human fat, minerals, dust and other materials causing smell and color changement by oxidation. WATER DISINFECTANTS AND OXIDIZERS 1 Chlorine and Ingredients aelementer Chlorine bhypochlorites : calcium hypochlorite -sodium hypochlorite(whitener) - lithium hypochlorite cisocyanurate : sodium dichloro- isocyanurate-trichloro isocyanurate 2 Bromine and Ingredients 3- Iodine and Ingredients (rarely used) OTHER WATER DISINFECTION METHODS 1 Ozone 2 Salt Water Chlorinators (salt electrolysis) 3 Metal electrolysis (ionization of copper and silver) 4 UV (Ultraviolet) Radiation CHLORINE Chlorine is used for disinfection at most. When it's added to the water, it reacts chemically and generates hypochloride acid. Hypochloride acid is measured as free chlor and it performs the oxidation. The amount of free chlorine should be between 1.0 and 2.5 ppm when the water is in ideal quality. When perspiration, urea and other nitrogen containing ammonia exist in water, they react chemically with chorine and generates compound chlorine. Compound chlorine is less effective than free chlorine as a disinfectant. High level compound chlorine should be detected with the intense chlorine smell in the water. The amount of chlorine in the water is a total sum of compound and free chlorine. Chlorine is quite sensitive to the sunlight and is needed to be measured periodically. FACTORS IN WATER STABILITY 1 ph (Measurement of acid and base) 2 Total alkalinity 3 Water hardness (Calcium) 4 Temperature 5 Total dissolved solids 6 Metals (iron and copper) ph : It's the measurement of active acid and base. Technically it's the measurement of hidrogen ions in the water. ph decreases as long as the concentration of active hidrogen ions increase. The acceptable ph level in swimming pools and spas is between 7.2 and 7.6. If the ph level is below 7.2 value, it starts to be abrasive. It harms liquid surface as well as pipes, plumbing and causes eye irritation in who using the pool. Chlorine runs out rapidly and total alkalinity decreases. If the ph level is greater than 7.6 value, chlorine compounds which are used as disinfectant will be less effective in killing bacteria and algea. The water will be blured and walls, sand filters and plumbing will be limed when the ph level is high. It also causes itchiness on swimmers' skins. When the ph is high, acid (ph minus) should be added to the water to decrease it. While adding acid, the applier should pay attention to not to dilute acid in water, always add acid to the water and never add water to the acid. Total Alkalinity : Basically, total alkalinity is a mesure of the water neutralizing power of acid. In other words, it's the mesure of the resistance ability of the water against ph altering. Technically, total alkalinity is a sum of carbonates, bicarbonates, hydroxides and other alkali metals existing in water. The ideal total alkalinity level for swimming pool water is ppm. When the total alkalinity level is too high, it causes substantial fluctuations in ph value and blur water. I also increases the potantial of liming on walls and plumbing. Acid should be added to reduce total alkalinity. As ph and total alkalinity levels are in a close relationship, it's very important to make ph calibration after adjusting total alkalinity. Water Hardness (Calcium) : Water hardness is a term that represents the existence of minerals particularly calcium and magnesium. The ideal water hardness level is ppm. If the hardness is so low, it will soften and scorch the laying so as to increasing abrasion substantially and making vinyl line coverings frangible. Very hard water will cause surface and especially heater to be limed. In this situation the water can be blured. Temperature : The temperature of swimming pool ans spa water is a factor in water stability. At high temperatures carbonates and gasses in the water tend to dissolve less. Some amount of carbon dioxide existing in the water blends into the atmosphere instead generating carbonic acid. This leads increase in ph. The maximum recommended temperature for spas is 60 C and ideal temperature for swimming pools is C. Total Dissolved Solids : Total dissolved solids contain all materials which are dissolved in the water, added to the water originally or by chemical treatment subsequently. Total dissolved solids should not exceed 2000 ppm in swimming pools and spas. Excessive total dissolved solids causes the water to be blured and abrasion in plumbing. Correction process is implemented by adding fresh water which contains a low level of dissolved solids. Metals (Iron Copper) : Variety of metals dissolved in the water is based on the source of the water. Metals in pool water may transform the color of the water brown, blue, green, grey, pink or black. It's recommended keeping the metal level in the pool water at zero. Metals should be removed with a careful chlorination and filtration process. ISSUES TO BE TAKEN INTO CONSIDERATION WHILE USING CHEMICALS 1 Store in a cool and dry place. 2 Follow the labels and instructions in user manual. 3 Apply the chemicals to water directly, do not add water to chemicals. 4 Do not mix up chemicals and do not pollute them. 5 Keep away from children. 6 Do not expose to fire and do not smoke around them. Sources : 1 - UHE Instructions 2 - NSPI Norms 3 - DIN Norms 201 PLASTÝK VE MAKÝNA KALIP SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ PLASTÝK VE MAKÝNA KALIP SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ 202

13 havuz kimyasallarý ve ölçüm cihazlarý havuz kimyasallarý ve ölçüm cihazlarý CHARACTERISTICS OF SWIMMING POOL AND SPA WATER The proper maintanence of swimming pool and spa water is not a complex business. It's only based on some essential principles. 1 Physical Principle = Effective filtration and circulation of water. 2 Chemical Principle = Proper water for mineral and ph. 3 Biological Principle = Sufficent disinfection and algae control. All these three principles should be considered. Disinfection should be applied both for swimming pool and spa waters and they should be chemically stabilized. Disinfectant used for cleaning the water kills microbes, bacterias and other organisms causing diseases and it destroys algea, human fat, minerals, dust and other materials causing smell and color changement by oxidation. WATER DISINFECTANTS AND OXIDIZERS 1 Chlorine and Ingredients aelementer Chlorine bhypochlorites : calcium hypochlorite -sodium hypochlorite(whitener) - lithium hypochlorite cisocyanurate : sodium dichloro- isocyanurate-trichloro isocyanurate 2 Bromine and Ingredients 3- Iodine and Ingredients (rarely used) OTHER WATER DISINFECTION METHODS 1 Ozone 2 Salt Water Chlorinators (salt electrolysis) 3 Metal electrolysis (ionization of copper and silver) 4 UV (Ultraviolet) Radiation CHLORINE Chlorine is used for disinfection at most. When it's added to the water, it reacts chemically and generates hypochloride acid. Hypochloride acid is measured as free chlor and it performs the oxidation. The amount of free chlorine should be between 1.0 and 2.5 ppm when the water is in ideal quality. When perspiration, urea and other nitrogen containing ammonia exist in water, they react chemically with chorine and generates compound chlorine. Compound chlorine is less effective than free chlorine as a disinfectant. High level compound chlorine should be detected with the intense chlorine smell in the water. The amount of chlorine in the water is a total sum of compound and free chlorine. Chlorine is quite sensitive to the sunlight and is needed to be measured periodically. FACTORS IN WATER STABILITY 1 ph (Measurement of acid and base) 2 Total alkalinity 3 Water hardness (Calcium) 4 Temperature 5 Total dissolved solids 6 Metals (iron and copper) ph : It's the measurement of active acid and base. Technically it's the measurement of hidrogen ions in the water. ph decreases as long as the concentration of active hidrogen ions increase. The acceptable ph level in swimming pools and spas is between 7.2 and 7.6. If the ph level is below 7.2 value, it starts to be abrasive. It harms liquid surface as well as pipes, plumbing and causes eye irritation in who using the pool. Chlorine runs out rapidly and total alkalinity decreases. If the ph level is greater than 7.6 value, chlorine compounds which are used as disinfectant will be less effective in killing bacteria and algea. The water will be blured and walls, sand filters and plumbing will be limed when the ph level is high. It also causes itchiness on swimmers' skins. When the ph is high, acid (ph minus) should be added to the water to decrease it. While adding acid, the applier should pay attention to not to dilute acid in water, always add acid to the water and never add water to the acid. Total Alkalinity : Basically, total alkalinity is a mesure of the water neutralizing power of acid. In other words, it's the mesure of the resistance ability of the water against ph altering. Technically, total alkalinity is a sum of carbonates, bicarbonates, hydroxides and other alkali metals existing in water. The ideal total alkalinity level for swimming pool water is ppm. When the total alkalinity level is too high, it causes substantial fluctuations in ph value and blur water. I also increases the potantial of liming on walls and plumbing. Acid should be added to reduce total alkalinity. As ph and total alkalinity levels are in a close relationship, it's very important to make ph calibration after adjusting total alkalinity. Water Hardness (Calcium) : Water hardness is a term that represents the existence of minerals particularly calcium and magnesium. The ideal water hardness level is ppm. If the hardness is so low, it will soften and scorch the laying so as to increasing abrasion substantially and making vinyl line coverings frangible. Very hard water will cause surface and especially heater to be limed. In this situation the water can be blured. Temperature : The temperature of swimming pool ans spa water is a factor in water stability. At high temperatures carbonates and gasses in the water tend to dissolve less. Some amount of carbon dioxide existing in the water blends into the atmosphere instead generating carbonic acid. This leads increase in ph. The maximum recommended temperature for spas is 60 C and ideal temperature for swimming pools is C. Total Dissolved Solids : Total dissolved solids contain all materials which are dissolved in the water, added to the water originally or by chemical treatment subsequently. Total dissolved solids should not exceed 2000 ppm in swimming pools and spas. Excessive total dissolved solids causes the water to be blured and abrasion in plumbing. Correction process is implemented by adding fresh water which contains a low level of dissolved solids. Metals (Iron Copper) : Variety of metals dissolved in the water is based on the source of the water. Metals in pool water may transform the color of the water brown, blue, green, grey, pink or black. It's recommended keeping the metal level in the pool water at zero. Metals should be removed with a careful chlorination and filtration process. ISSUES TO BE TAKEN INTO CONSIDERATION WHILE USING CHEMICALS 1 Store in a cool and dry place. 2 Follow the labels and instructions in user manual. 3 Apply the chemicals to water directly, do not add water to chemicals. 4 Do not mix up chemicals and do not pollute them. 5 Keep away from children. 6 Do not expose to fire and do not smoke around them. Sources : 1 - UHE Instructions 2 - NSPI Norms 3 - DIN Norms 201 PLASTÝK VE MAKÝNA KALIP SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ PLASTÝK VE MAKÝNA KALIP SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ 202

havuz kimyasalı ihtiyaçlarınızı mail ile bildirin çok özel fiyatlar ve teknik destek ile aqualife havuz kimyasalları burada!.. info@ferrodor.

havuz kimyasalı ihtiyaçlarınızı mail ile bildirin çok özel fiyatlar ve teknik destek ile aqualife havuz kimyasalları burada!.. info@ferrodor. HAVUZ KİMYASALLARI içiniz rahat olsun AQUALIFE YÜZME HAVUZU KİMYASALLARI YAZ-KIŞ STOKTAN TESLİM 22 YILLIK HAVUZ SEKTÖRÜ TECRÜBEMİZLE EN UYGUN FİYATLARLA BURADA!.. HAVUZ K MYASALLARI havuz kimyasalı ihtiyaçlarınızı

Detaylı

Operating Instructions

Operating Instructions E2BYH 19xxx F O3 (TK) English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Description of the appliance, 4 Reversible

Detaylı

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions DISHWASHER EN English,1 TR Türkçe, 15 Contents Product Fiche, 2 Precautions and advice, 3 General safety Disposal Saving energy and respecting the environment Installation and Assistance,

Detaylı

Operating Instructions

Operating Instructions ENBY 19xxx F O3 (TK) ENBYH 19xxx F O3 (TK) English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Description of the appliance,

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Ýki kapýlý buzdolabý. Ýçindekiler. Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý. Cihazýn tanýtýmý, 3-4

Kullaným talimatlarý. Ýki kapýlý buzdolabý. Ýçindekiler. Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý. Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Kullaným talimatlarý Ýki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler TK TK English,11 Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Genel görünüm Çalýþtýrma ve kullanma, 5-6 Cihazýn çalýþtýrýlmasý

Detaylı

Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler Türkçe, 1 English,11 Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Cihazýn tanýtýmý, 3 Genel görünüm Çalýþtýrma ve kullanma, 4-5 Cihazýn çalýþtýrýlmasý

Detaylı

Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION

Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION E2BLH xxxx F (TK) E2BL xxxx F (TK) E2BLH xxxxx x F (TK) English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Description

Detaylı

LAL. Reverse Osmosis User Manual Ters Osmoz Kullanma Kılavuzu. Innovation has a name.

LAL. Reverse Osmosis User Manual Ters Osmoz Kullanma Kılavuzu. Innovation has a name. LAL Reverse Osmosis User Manual Ters Osmoz Kullanma Kılavuzu Innovation has a name. Dear customer, Thank you for purchasing a "Waterclinic by A.O. Smith" branded water purifier! You are now the owner

Detaylı

Kullaným talimatlarý Ýki kapýlý buzdolabý Türkçe, 1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Kontrol panosu Genel

Detaylı

Kullaným kýlavuzu KOMBÝ SOGUTUCU/DONDURUCU. Ýçindekiler. Montaj, 2 Yerleþtirme ve baðlama Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi

Kullaným kýlavuzu KOMBÝ SOGUTUCU/DONDURUCU. Ýçindekiler. Montaj, 2 Yerleþtirme ve baðlama Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Kullaným kýlavuzu KOMBÝ SOGUTUCU/DONDURUCU Türkçe, 1 English, 13 Ýçindekiler Montaj, 2 Yerleþtirme ve baðlama Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn n tanýmý,, 3-4 Kontrol paneli Genel görünüm

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler ARXXF 106 S ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler ARXXF 106 S ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler ARXL 85 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler ARXL 85 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

Montaj Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Konumlandýrma Cihazýn ayný seviyeye getirilmesi

Montaj Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Konumlandýrma Cihazýn ayný seviyeye getirilmesi Kullaným talimatlarý KOMBÝNE SOÐUTUCU/DONDURUCU Türkçe, 1 English, 11 Ýçindekiler Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn tanýmý, 3-4 Kontrol paneli

Detaylı

ÖNSÖZ TES ARITMA TES ARITMA FOREWORD TES ARITMA TES ARITMA

ÖNSÖZ TES ARITMA TES ARITMA FOREWORD TES ARITMA TES ARITMA ÖNSÖZ Yerkürede tahrip olan ekolojik denge ile birlikte, içinde barındırdığı değerler de yok olmaktadır. İnsanoğlu var olduğu günden bu yana hem çevresindeki olaylardan etkilenmiş hem de çevresini etkilemiştir.

Detaylı

Galva info Sıcak Daldırma Galvaniz için Teknik Bilgiler Technical Information Regarding Hot-Dip Galvanizing

Galva info Sıcak Daldırma Galvaniz için Teknik Bilgiler Technical Information Regarding Hot-Dip Galvanizing Galva info Sıcak Daldırma Galvaniz için Teknik Bilgiler Technical Information Regarding Hot-Dip Galvanizing www.galvaniz.com Sıcak daldırma galvaniz kaplama Demir veya çelik ürünlerin korozyondan korunması

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents PWC 71040 W

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents PWC 71040 W Instructions for use WASHING MACHINE English,1 Türkçe,13 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Description

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LBF 52 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LBF 52 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ TR Türkçe, 1 LBF 52 English, 13 Ýçindekiler Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik

Detaylı

CEREMONY. Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi. Instruction Manual Tea Maker

CEREMONY. Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi. Instruction Manual Tea Maker CEREMONY TR GB Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi Instruction Manual Tea Maker TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Kullanma Talimatları Hakkında Bilgi...3 Sorumluluk...3 Kullanma Talimatları Hakkında Uyarılar...3 Güvenlik...4

Detaylı

DC733 DC740 DC750 DW907

DC733 DC740 DC750 DW907 www..eu DC733 DC740 DC750 DW907 English (original instructions) 04 Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir) 15 2 Figure 1 c d e f b a m Dc733 DC740 DC750 h n i j DC733, DC740 c d e f b a DW907 h i

Detaylı

Teknik Bilgiler Technical Information

Teknik Bilgiler Technical Information 435 Teknik Bilgiler Technical Information Teknik Bilgiler Technical Information 00 00 Teknik Bilgiler Technical Information Temel Aydýnlatma Terimleri Basic Illumination Terminology Iþýk Akýsý (Ø): Bir

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 7081

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 7081 Instructions for use WASHING MACHINE Contents English,1 Türkçe,13 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Care and maintenance,

Detaylı

MINICOMIST 7 MINICOMIST 11

MINICOMIST 7 MINICOMIST 11 EN Manual instructions for use TR Kullanım talimatları kılavuzu. MINICOMIST 7 MINICOMIST 11 ORIGINAL INSTRUCTIONS ARE (IT) ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZU (IT) Before starting to use the burner, read the chapter

Detaylı

GI 350 DSPN GI 420 DSPN GI 510 DSPN

GI 350 DSPN GI 420 DSPN GI 510 DSPN EN Maintenance, use and installation manual TR Bakım, kullanım ve montaj kılavuzu РУ Инструкция по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию GI 350 DSPN GI 420 DSPN GI 510 DSPN GI 350 DSPN-D GI

Detaylı

607747-TR OWNER S MANUAL / KULLANICI KILAVUZU ELECTRIC / ELEKTRİK RXV FLEET FREEDOM SHUTTLE 2+2

607747-TR OWNER S MANUAL / KULLANICI KILAVUZU ELECTRIC / ELEKTRİK RXV FLEET FREEDOM SHUTTLE 2+2 607747-TR OWNER S MANUAL / KULLANICI KILAVUZU ELECTRIC / ELEKTRİK RXV FLEET FREEDOM SHUTTLE 2+2 ISSUED FERUARY 2008 YAYIN TARİHİ ŞUAT 2008 SAFETY 1For any questions on material contained in this manual,

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 802

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 802 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 TR Türkçe,13 PT Português,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Detaylı

MINICOMIST 7 MINICOMIST 11

MINICOMIST 7 MINICOMIST 11 EN Manual instructions for use TR Kullanım talimatları kılavuzu. MINICOMIST 7 MINICOMIST 11 ORIGINA INSTRUCTIONS ARE (IT) ORİJİNA KUANIM KIAVUZU (IT) - Before using the burner for the first time please

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIL 81 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIL 81 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu AVL 85 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu AVL 85 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

LCD Digital Colour TV GB TR. Operating Instructions Kullanım Kılavuzu. KDL-52V4000/52V42xx. KDL-46V4000/46V42xx. KDL-40V4000/40V42xx

LCD Digital Colour TV GB TR. Operating Instructions Kullanım Kılavuzu. KDL-52V4000/52V42xx. KDL-46V4000/46V42xx. KDL-40V4000/40V42xx LCD Digital Colour TV Operating Instructions Kullanım Kılavuzu GB TR KDL-52V4000/52V42xx KDL-46V4000/46V42xx KDL-40V4000/40V42xx KDL-40S40xx/40U40xx KDL-40L4000 2008 Sony Corporation 3-298-969-61(1) Introduction

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN TR Türkçe, 1 GB English, 1 Ýçindekiler Montaj, 25 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Farklý gaz tiplerine uyum saðlanmasý

Detaylı