pool chemicals and and mesaure devices havuz kimyasallarý ve ölçüm cihazlarý 2009 Fiyat Listesi-Price List

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "pool chemicals and and mesaure devices havuz kimyasallarý ve ölçüm cihazlarý 2009 Fiyat Listesi-Price List"

Transkript

1 pool chemicals and and mesaure devices havuz kimyasallarý ve ölçüm cihazlarý 2009 Fiyat Listesi-Price List

2 WTR- WATERLIFE MARKALISA LIKBAKANLI IONAYLIHAVUZKMYASALARI POOL CHEMICALS APPROVED BY LIST MINISTRY OF HEALTH ÜRÜN ADI PRODUCT WTR-WATERLIFE % 56 (GRANÜL KLOR %56) (GRANULAR CHLORINE %56) WTR-WATERLIFE CALHYPO (STABÝLÝZATÖRSÜZ KALSÝYUM GRANÜLKLOR %65) (UNSTABILIZED GRANULAR CHLORINE % 65) WTR HYPOCHLORIDE (% AKTÝF KLOR SIVI) (LIQUID ACTIVE CHLORINE %) WTR-WATERLIFE PH MINUS (PH DÜÞÜRÜCÜ GRANÜL) (PH MINUS GRANULAR) WTR-WATERLIFE PH MINUS L (PH DÜÞÜRÜCÜ SIVI) (PH MINUS LIQUID) WTR-WATERLIFE ALGAECIDE (YOSUN ÖNLEYÝCÝ KONSANTRE) (PH MINUS LIQUID) WTR-WATERLIFE ALGAECIDE W40 (YOSUN ÖNLEYÝCÝ) (PH MINUS LIQUID) WTR-WATERLIFE FLOC (ÇÖKTÜRÜCÜ) (FLOC ) WTR-WATER LIFE CLEAR (TOPAKLAYICI) (BRIGHTENING) WTR-SCALE (SERAMÝK TEMÝZLEYÝCÝ) (CERAMIC CLEANER) SELENOÝD TRICHLORE (GRANÜL KLOR %90) (GRANULAR CHLORINE %90) SELENOID TRICHLORE 200 GR TABLET (TABLET KLOR %90) (CHLORINE TABLET %90) AMBALAJ MÝKTARI QUANTITY IN THE PACKAGE 50 HAVUZ SUYU 25 DEZENFEKTANI POOL WATER DISINFECTANT 40 HAVUZ SUYU ÞOKLAMA DEZENFEKTANI POOL WATER SHOCKING DISINFECTANT 75 HAVUZ SUYU DEZENFEKTANI 25 POOL WATER DISINFECTANT KULLANIM AMACI PURPOSE OF USAGE 20 HAVUZ SUYU BÝOSÝDÝ POOL WATER BIOCIDE ÇÖKTÜRÜCÜ FLOC 20 TOPAKLAYICI BRIGHTENING PH DÜÞÜRÜCÜ PH MINUS PH DÜÞÜRÜCÜ PH MINUS HAVUZ SUYU BÝOSÝDÝ POOL WATER BIOCIDE SERAMÝK TEMÝZLEYÝCÝ CERAMIC CLEANER HAVUZ SUYU DEZENFEKTANI POOL WATER DISINFECTANT HAVUZ SUYU DEZENFEKTANI POOL WATER DISINFECTANT KOD CODE KL KL KL-056 KL KL-065 KL75-0 KL25-0 KPH50-T KPH25-T KPH-T KPH75-S KPH25-S KYÖ20-K KYÖ-K KYÖ20-W40 KYÖ-W40 KÇ25 KÇ KT20 KT KST20 KST KL KL KL-090 KLT KLT KLT-090 KLT * Güncel fiyatlar için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. Please visit our web site for current prices. 191 PLASTÝK VE MAKÝNA KALIP SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ

3 WTR - WATERLIFE % 56 (Granül klor % 56) Havuz Suyu Dezenfektaný Kullanýmý granül bir ürün olduðu için kolaydýr.stabilizatörlü oluþu klorun havuz suyunda kaldýðý süreyi arttýrýr.taþýmasý kolaydýr. Karýþtýrma tanklarýnda çözülerek dozaj pompasýyla kullanýlabilir.ürünün ph ý 6-8 aralýðý olduðu için havuz suyunun ph ýný yükseltici etkisi yoktur. Bu nedenle ph düþürücü kullanýmýný azaltýr.stabilizatörsüz klor türevlerine göre ekonomiktir. % 56 klor içeren granül maddedir. Diðer kimyasallarla uyumludur. Düzenli havuz suyu kullanýmýnda hergün 0 m³ havuz suyu için gr. Kullanýmý uygundur. Selenoid Dichlore u toz formda, çözelti olarak dozaj pompasýyla veya suda çözerek denge tankýnda kullanabilirsiniz. Her hafta düzenli olarak siyanürik asit ölçümü yapýlmalýdýr.hergün düzenli olarak ters yýkama yapýlmasý hem havuza taze su alýnmasý, hem havuz suyunun dengesi hemde, stabilizatör oranýnýn düþürülmesi için önemlidir. Depolama Ambalaj : Kuru ve serin yerlerde depolayýn. Ambalajlarýn aðzý sýký kapatýlmalýdýr. : Kg WTR - WATERLIFE % 56 (Granule chlorine % 56) Swimming pool water shocking disinfectant Granule substance containing 56% chlorine. Compatible with other chemicals. When used regularly, utilization of 300 gr. 400 gr. each for 0 m3 pool water will be sufficient. WTR %56 may be used in powder form, as solution with dosage pump or water diluated in the balance tank. Storage Package : Store at a dry and cool place. The packages should be tightly closed. : Kg PLASTÝK VE MAKÝNA KALIP SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ 192

4 WTR-CALHYPO (Stabilizatörsüz Kalsiyum Granül Klor %65) Havuz suyu þoklama dezenfektaný WTR-Calhypo havuz suyunda stabil olmadýðýndan sudaki klor oraný sýk sýk kontrol edilmelidir. Stabilizatör içermemesi suda siyanürik asit problemi yaþanmasýný engeller. Kalsiyum sertliðinin ppm aralýðýnda olan havuzlarda kullanýnýz.0 m³ havuz suyunu þoklamak için 400 gr. kullanýlmasý uygundur. Depolama :Kuru ve serin yerde depolayýn. Ambalajlarýn aðzý sýký kapatýlmalýdýr. Depolar iyi havalandýrýlmalýdýr. Asitler, bazlar, azotlu bileþikler ve diðer oksidan malzemeler ile birlikte depolamayýnýz. Ambalaj : -40 Kg. WTR-CALHYPO (Unstabilized Granular Chlorine %65) Swimming pool water disinfectant WTR-Calhypo is utilized following the pool values, because it is not stable in pool water. The chlorine rate in the water has to be controlled frequently. It prevents the occurrence of cyanuric acid problems in the water, because it does not contain a stabilizer. Use only ppm Calcium Hardness value in swimming pool water. You use to 400 gr. for 0 m³ water of swimming pool shocks. Storage : Store at a dry and cool place. The packages should be tightly closed Package : -40 Kg. WTR- HYPOCHLORIDE (Aktif Klor) Havuz suyu dezenfektaný WTR-Hypochloride havuz suyunda stabil olmadýðýndan sudaki klor oraný sýk sýk kontrol edilmelidir. Dozaj pompasýyla kullanýma uygundur. Kapalý havuzlar için en uygun klor tipidir. Stabilizatör içermemesi suda siyanürik asit problemi yaþanmasýný engeller. Depolama : Kuru ve serin yerlerde depolayýn. Ambalajlarýn aðzý sýký kapatýlmalýdýr. Ambalaj : kg. WTR-HYPOCHLORIDE (Active Chlorine) Swimming pool water disinfectant WTR-Hypochloride is utilized following the pool values, because it is not stable in pool water. The chlorine rate in the water has to be controlled frequently. It is suitable to be used with the dosage pump. It is the most suitable chlorine to be used in closed pools. It prevents the occurrence of cyanuric acid problems in the water, because it does not contain a stabilizer. Storage : Store at a dry and cool place. The packages should be tightly closed Package : Kg. 193 PLASTÝK VE MAKÝNA KALIP SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ

5 WTR PH MINUS (PH Düþürücü Granül) PH Düþürücü Havuz suyunun ph deðerinin düþürülmesini saðlayan, dezenfekte etkisini yükselten, yüzeylerde kireç lekeleri oluþumunu önleyen toz bir malzemedir. 0 m3 havuz suyunun ph'ýný 0,1 derece düþürmek için gr. WTR ph Minus kullanýnýz. Ürünün toz olmasý kullaným kolaylýðý saðlar. Depolama : Kuru ve serin yerlerde depolayýn. Ambalajlarýn aðzý sýký kapatýlmalýdýr. Ambalaj : Kg. WTR PH MINUS (PH Minus Granular) PH Decreaser A powder material ensuring decrease of the ph-value of the pool water, increasing the disinfection effect, preventing formation of lime stains on surfaces. Use gr of WTR ph Decreaser in order to decrease the ph value of 0 m3 pool water 0,1 grade. The powder form of the product facilitates its utilisation Storage : Store at a dry and cool place. The packages should be tightly closed Package : Kg. WTR- PH MINUS L (PH Düþürücü Sývý) PH Düþürücü Yüzme havuzlarýnda ph düþürmek için kullanýlan sývý bir üründür. Havuz suyunun ph deðerine göre kullanýlýr. Alkalinite düþürmek için uygun bir üründür. ph derecesini 0,1 derece düþürmek için 0 m3 havuz suyunda gr. kullanýnýz. Depolama : Kuru ve serin yerlerde depolayýn. Ambalajlarýn aðzý sýký kapatýlmalýdýr. Ambalaj : Kg. WTR-PH MINUS L (PH Minus Liquid) PH Decreaser It is a liquid product used in order to decrease the ph value in swimming pools. It is used in accordance with the ph-value of the water. It is effective product for alkalinity decreasing. Use gr of WTR ph Minus L in order to decrease the ph value of 0 m3 pool water 0,1 grade. Storage Package : Store at a dry and cool place. The packages should be tightly closed : Kg. PLASTÝK VE MAKÝNA KALIP SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ 194

6 WTR-ALGACIDE (Yosun Önleyici Konsantre) Havuz Suyu Biositi Sudaki klorla uyumlu çalýþan yosun olusmasini engelleyen uzun süre etkili sývý maddedir. 0 m³ havuz suyunda haftada bir defa 00 gr. kullanýmý uygundur. Düzenli kullanýldýðýnda yosun oluþumunu engeller. Havuz suyundaki klorun etkisini kaybettiði noktada suyun dengesinin korunmasýnda önemli etkisi vardýr. Havuz suyunun berraklaþmasýnda önemli etkisi vardýr. QAC bazlý güçlü bir biosittir. Depolama : Kuru ve serin yerlerde depolayýn. Ambalajlarýn aðzý sýký kapatýlmalýdýr. Ambalaj : -20 Kg. WTR-ALGACIDE (Algaecide Concentrate) Pool Water Biocide A long-term effective liquid substance operating compatible with the chlorine in the water and preventing formation of alga.sufficient to use once a week 00 gr for 0 m³ pool water. Prevents alga formation, when used regularly. It has an important effect in protection of water's balance at the point where the chlorine in the pool water looses its efficiency. It has an important effect on clearing the pool water. Storage : Store at a dry and cool place. The packages should be tightly closed WTR-ALGACIDE W40 (Yosun Önleyici) Havuz Suyu Biositi Sudaki klorla uyumlu çalýþan yosun oluþmasýný engelleyen uzun süre etkili sývý maddedir. 0 m³ havuz suyunda haftada bir defa 2500 gr. kullanýmý uygundur. Düzenli kullanýldýðýnda yosun oluþumunu engeller. Havuz suyundaki klorun etkisini kaybettiði noktada suyun dengesinin korunmasýnda önemli etkisi vardýr. Havuz suyunun berraklaþmasýnda önemli etkisi vardýr. Depolama : Kuru ve serin yerlerde depolayýn. Ambalajlarýn aðzý sýký kapatýlmalýdýr. Ambalaj :-20 Kg. WTR-ALGACIDE W40 (Algaecide) Pool Water Biocide A long-term effective liquid substance operating compatible with the chlorine in the water and preventing formation of alga. Sufficient to use once a week 2500 gr for 0 m³ pool water. Prevents alga formation, when used regularly. It has an important effect in protection of water's balance at the point where the chlorine in the pool water looses its efficiency. It has an important effect on clearing the pool water. Storage Package : Store at a dry and cool place. The packages should be tightly closed : -20 Kg. 195 PLASTÝK VE MAKÝNA KALIP SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ

7 WTR- FLOC (Çöktürücü) Çöktürücü Filitrasyon ile tutulamayan küçük partiküllerin topaklanmasýný saðlayarak çöktüren sývý bir malzemedir. 0 m³ havuz suyu için gr. kullanýlmasý uygundur. Kullanýlacak miktarýn bir kova ile karýþtýrýlýp havuza yüzeyden verilmesi tavsiye edilir. WTR-Floc'u kullanmadan önce havuzun ph'ýný kontrol ediniz. Depolama : Kuru ve serin yerlerde depolayýn. Ambalajlarýn aðzý sýký kapatýlmalýdýr. Ambalaj : -25 Kg. WTR-FLOC (Floc) Floc It is a participating liquid substance ensuring lumping of small particles not hold by filtration gr for 0 m³ pool water is sufficient. It is recommended to mix the quantity to be used with a pail and give to the pool from the surface. Control pool's ph prior to use of WTR-Floc. Storage : Store at a dry and cool place. The packages should be tightly closed Package : -25 Kg. WTR-CLEAR (Topaklayýcý) Topaklayýcý Filitrasyon ile tutulamayan mikro partiküllerin topaklanmasýný saðlayan sývý bir malzemedir.wtr-clear'ý 0 m³ havuz suyu için haftada bir defa gr. kullanýnýz.havuz suyunu berraklaþtýrmak için kullanýlýr. Düzenli kullanýmda, yoðun havuzlarda görülen bulanýklýðýn oluþmasýný engeller. Depolama :Kuru ve serin yerlerde depolayýn. Ambalajlarýn aðzý sýký kapatýlmalýdýr. Ambalaj :-20 Kg. WTR-CLEAR (Brightening) Brightening It is a liquide substance for lumping all micro particles in filtration. Use from WTR-Clear gr once a week for 0 m³ pool water. It will ensure clearness of the pool water and prevent formation of the turbidity observed in busy pools, when used regularly. Storage : Store at a dry and cool place. The packages should be tightly closed Package : - 20 Kg. PLASTÝK VE MAKÝNA KALIP SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ 196

8 WTR - SCALE (Seramik Temizleyici) Seramik Temizleyici Sezon baþýnda havuz yüzeylerinin temizliðinde kullanýlan bir kimyasaldýr.formülasyonunda bulunan aktif madde sayesinde temizliði kolaylaþtýrýr. Yarýyarýya sulandýrýlarak kullanýlmasý uygundur. Depolama : Kuru ve serin yerlerde depolayýn. Ambalajlarýn aðzý sýký kapatýlmalýdýr. Ambalaj : - 25 Kg. WTR - SCALE (Ceramic Cleaner) Ceramic Cleaner It s a chemical used at the beginning of season for cleaning of pool surfaces. Due to the special material in its formulation, it facilitates cleanup. It s appropriate yo use half and half diluated Storage : Store at a dry and cool place. The packages should be tightly closed Package :- 25 Kg. SELENOID TRICHLORE (Granular Chlorine % 90) Havuz suyu dezenfektaný %90 klor içeren yavaþ çözülen, granül maddedir. Diðer kimyasallarla uyumludur. Düzenli havuz suyu kullanýmýnda hergün 0 m³ havuz suyu için 150 gr. 200 gr kullanýmý uygundur. Depolama : Kuru ve serin yerlerde depolayýn. Ambalajlarýn aðzý sýký kapatýlmalýdýr. Ambalaj : kg. SELENOÝD TRICHLORE (Granular Chlorine % 90) Swimming pool water disinfectant A slow dissolving granule substance containing 90 chlorine, compatible with other chemicals when used regularly in pool water. Daily gr. are sufficient for 0 m³ pool water. Storage Package : Store at a dry and cool place. The packages should be tightly closed. : Kg 197 PLASTÝK VE MAKÝNA KALIP SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ

9 SELENOÝD TRICHLORE 200 gr. TABLET (Tablet Klor) Havuz suyu dezenfektaný %90 klor içeren yavaþ çözülen, 200 gr. tablet formda bir üründür. Diðer kimyasallarla uyumludur.düzenli havuz suyu kullanýmýnda haftada 0 m³ havuz suyu için 3-4 adet kullanýmý uygundur. Depolama : Kuru ve serin yerlerde depolayýn. Ambalajlarýn aðzý sýký kapatýlmalýdýr. Ambalaj : kg. SELENOÝD TRICHLORE 200 gr. TABLET (Tablet Chlorine) Swimming pool water disinfectant A product in tablet form of 200 gr. containing 90% chlorine, slow soluble. Compatible with other chemicals. Under use of frequent pool water the use of 3-4 pieces weekly for 0 m³ pool water. Storage: Store at a dry and cool place. The packages should be tightly closed. Package: Kg HAVUZ KÝMYASALLARI KULLANMA KILAVUZU POOL CHEMICALS USING GUIDE STABÝLÝZE DÝKLOR Stabilised Chloroisocyanurate STABÝLÝZE TABLET KLOR 200 gr. Stabilised Tablet Chlorine 200gr. PH(-) TOZ PH (-) Granular PH(+) TOZ PH (+) Granular YOSUN ÖNLEYÝCÝ SIVI Algaecide Liquid ÇÖKELTÝCÝ SIVI Floc Dezenfeksiyon Disinfection Þoklama Shocking Dezenfeksiyon Disinfection PH (-) Düþürücü PH (-) minus PH (-) Yükseltici PH (-) plus Yosun Önleyici Algacide Topaklayýcý Floc 0m³ Havuz için 0,5 kg. / gün (umuma açýk havuzlar) / Public Pools 0m³ Havuz için 0,5 kð. / gün (ev havuzlarýnda) / Private Pools 0m³ Havuz için 1 kg. / 15gün (umuma açýk havuzlar) / Public Pools 0m³ Havuz için 1 kg. / ay (ev havuzlarýnda) / Private Pools 0m ³ Havuz için 5 kg. / 15 gün (Klorinatör ile kullanýmda) With Chlorinator 0m ³ Havuz için 1 kg. PH derecesini 0,1 düþürür. 1 kg for 0 m³ pool decrases PH 0,1 unit 0m ³ Havuz için 1 kg. PH derecesini 0,1 yükseltir. 1 kg for 0 m³ pool. Ýncreases PH 0,1 unit 0m ³ Havuz için 1,5 lt. Müteakif haftalýk doz 0,5 lt. (Açýk havuzlarda) 1,5 lt for 0 m³ pool. Then 0,5 lt per week in open pools 0m ³ Havuz haftada 2 defa 0.5 lt. (Açýk havuzlarda) 2 times and 5 lt per week for 0 m³ pool PLASTÝK VE MAKÝNA KALIP SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ 198

10 EL TÝPÝ TAÞINABÝLÝR REDOX ÖLÇÜM CÝHAZI HAND TYPE REDOX MESAURE DEVICE -999 ile +00 mv arasý kapsamlý ölçüm aralýðý Extended mesaurement range up to -999 to +00 mv Su ve toz geçirmeyen yüzebilen IP 67gövde Dustproof and waterproof housing IP 67 rated Deðiþtirilebilir sensör User-replaceable sensor Otomatik kapanma özelliði ile pil tasaruffu Auto-power off saves battery power after non-use Anlýk okuma deðerini sabitleme özelliði Hold function freezes readig momentarily for easy viewing Sorun gidermeye yönelik yardýmcý tanýsal mesajlar Self diagnostic with message codes for easy troubleshooting Hýz tepki ve yüksek performans için geniþ platinum þerit sensor Wide platinum band sensor - for checking and optimum performance MALZEME CÝNSÝ DESCRIPTON Redox ölçüm cihazý Redox measure device KOD NO: CODE NO: KÖC-001 ( ) 470,20 AMBALAJ PACKAGE 1 ADET 1 UNIT EL TÝPÝ TAÞINABÝLÝR PH METRE HAND TYPE PH METERS ph ölçüm aralýðý 0,1 çözünürlük, ± 0,1 hassasiyet ph range, 0,1 resolution, ± 0,1 accurary Su ve toz geçirmeyen yüzebilen IP 67gövde Dustproof and waterproof housing IP 67 rated Otomatik solüsyon tanýma ile tek tuþ ile kalibrasyon Push-Button calibration with Auto-Buffer recognition Anlýk okuma deðerini sabitleme özelliði Hold function freezes readig momentarily for easy viewing Otomatik ýsý kompanzasyonu Automatic temperature compensation MALZEME CÝNSÝ DESCRIPTON ph Ölçüm Cihazý ph Measure Device KOD NO: CODE NO: KÖC-002 ( ) 208,00 AMBALAJ PACKAGE 1 ADET 1 UNIT 199 PLASTÝK VE MAKÝNA KALIP SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ

11 TEST KÝTLERÝ TEST KITS ( ) KÖC ,90 KÖC ,90 TEST KÝTÝ HAPLARI TEST KIT TABLETS ( ) Test kiti hapý Klor için Test kit tablets for Chlorine Test kiti hapý Ph için Test kit tablets for Ph TST-CL TST-PH 44,30 44, ADET 500 UNIT 500 ADET 500 UNIT POLÝETÝLEN DÝK SÝLÝNDÝRÝK KÝMYASAL DEPOLARI POLYETHYLENE VERTICAL CYLINDRICAL CHEMICAL TANKS PKD-0 PKD-200 HACÝM VOLUME ( m³ ) ÇAP YÜKSEKLÝK DIAMETER (cm) HEIGHT (cm) ÇIKIÞ OUTPUT (inc) 1/2 1/2 KAPAK ÇAPI COVER DIAMETER ( cm) FÝYAT PRICE ( ) KÝMYASAL MADDE BÝDON KARIÞTIRICILARI CHEMICAL TANK MIXERS KOD CODE Manuel Karýþtýrýcý Manual Mixer MALZEME CÝNSÝ DESCRIPTION FÝYATI PRICE *** KOD CODE Motorlu Hýzlý Karýþtýrýcý Motored Fast Mixer Motorlu Yavaþ Karýþtýrýcý Motored Slow Mixer * Lütfen Fiyat Sorunuz Please Contact Us. MALZEME CÝNSÝ DESCRIPTION FÝYATI PRICE *** *** PLASTÝK VE MAKÝNA KALIP SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ 200

12 havuz kimyasallarý ve ölçüm cihazlarý havuz kimyasallarý ve ölçüm cihazlarý CHARACTERISTICS OF SWIMMING POOL AND SPA WATER The proper maintanence of swimming pool and spa water is not a complex business. It's only based on some essential principles. 1 Physical Principle = Effective filtration and circulation of water. 2 Chemical Principle = Proper water for mineral and ph. 3 Biological Principle = Sufficent disinfection and algae control. All these three principles should be considered. Disinfection should be applied both for swimming pool and spa waters and they should be chemically stabilized. Disinfectant used for cleaning the water kills microbes, bacterias and other organisms causing diseases and it destroys algea, human fat, minerals, dust and other materials causing smell and color changement by oxidation. WATER DISINFECTANTS AND OXIDIZERS 1 Chlorine and Ingredients aelementer Chlorine bhypochlorites : calcium hypochlorite -sodium hypochlorite(whitener) - lithium hypochlorite cisocyanurate : sodium dichloro- isocyanurate-trichloro isocyanurate 2 Bromine and Ingredients 3- Iodine and Ingredients (rarely used) OTHER WATER DISINFECTION METHODS 1 Ozone 2 Salt Water Chlorinators (salt electrolysis) 3 Metal electrolysis (ionization of copper and silver) 4 UV (Ultraviolet) Radiation CHLORINE Chlorine is used for disinfection at most. When it's added to the water, it reacts chemically and generates hypochloride acid. Hypochloride acid is measured as free chlor and it performs the oxidation. The amount of free chlorine should be between 1.0 and 2.5 ppm when the water is in ideal quality. When perspiration, urea and other nitrogen containing ammonia exist in water, they react chemically with chorine and generates compound chlorine. Compound chlorine is less effective than free chlorine as a disinfectant. High level compound chlorine should be detected with the intense chlorine smell in the water. The amount of chlorine in the water is a total sum of compound and free chlorine. Chlorine is quite sensitive to the sunlight and is needed to be measured periodically. FACTORS IN WATER STABILITY 1 ph (Measurement of acid and base) 2 Total alkalinity 3 Water hardness (Calcium) 4 Temperature 5 Total dissolved solids 6 Metals (iron and copper) ph : It's the measurement of active acid and base. Technically it's the measurement of hidrogen ions in the water. ph decreases as long as the concentration of active hidrogen ions increase. The acceptable ph level in swimming pools and spas is between 7.2 and 7.6. If the ph level is below 7.2 value, it starts to be abrasive. It harms liquid surface as well as pipes, plumbing and causes eye irritation in who using the pool. Chlorine runs out rapidly and total alkalinity decreases. If the ph level is greater than 7.6 value, chlorine compounds which are used as disinfectant will be less effective in killing bacteria and algea. The water will be blured and walls, sand filters and plumbing will be limed when the ph level is high. It also causes itchiness on swimmers' skins. When the ph is high, acid (ph minus) should be added to the water to decrease it. While adding acid, the applier should pay attention to not to dilute acid in water, always add acid to the water and never add water to the acid. Total Alkalinity : Basically, total alkalinity is a mesure of the water neutralizing power of acid. In other words, it's the mesure of the resistance ability of the water against ph altering. Technically, total alkalinity is a sum of carbonates, bicarbonates, hydroxides and other alkali metals existing in water. The ideal total alkalinity level for swimming pool water is ppm. When the total alkalinity level is too high, it causes substantial fluctuations in ph value and blur water. I also increases the potantial of liming on walls and plumbing. Acid should be added to reduce total alkalinity. As ph and total alkalinity levels are in a close relationship, it's very important to make ph calibration after adjusting total alkalinity. Water Hardness (Calcium) : Water hardness is a term that represents the existence of minerals particularly calcium and magnesium. The ideal water hardness level is ppm. If the hardness is so low, it will soften and scorch the laying so as to increasing abrasion substantially and making vinyl line coverings frangible. Very hard water will cause surface and especially heater to be limed. In this situation the water can be blured. Temperature : The temperature of swimming pool ans spa water is a factor in water stability. At high temperatures carbonates and gasses in the water tend to dissolve less. Some amount of carbon dioxide existing in the water blends into the atmosphere instead generating carbonic acid. This leads increase in ph. The maximum recommended temperature for spas is 60 C and ideal temperature for swimming pools is C. Total Dissolved Solids : Total dissolved solids contain all materials which are dissolved in the water, added to the water originally or by chemical treatment subsequently. Total dissolved solids should not exceed 2000 ppm in swimming pools and spas. Excessive total dissolved solids causes the water to be blured and abrasion in plumbing. Correction process is implemented by adding fresh water which contains a low level of dissolved solids. Metals (Iron Copper) : Variety of metals dissolved in the water is based on the source of the water. Metals in pool water may transform the color of the water brown, blue, green, grey, pink or black. It's recommended keeping the metal level in the pool water at zero. Metals should be removed with a careful chlorination and filtration process. ISSUES TO BE TAKEN INTO CONSIDERATION WHILE USING CHEMICALS 1 Store in a cool and dry place. 2 Follow the labels and instructions in user manual. 3 Apply the chemicals to water directly, do not add water to chemicals. 4 Do not mix up chemicals and do not pollute them. 5 Keep away from children. 6 Do not expose to fire and do not smoke around them. Sources : 1 - UHE Instructions 2 - NSPI Norms 3 - DIN Norms 201 PLASTÝK VE MAKÝNA KALIP SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ PLASTÝK VE MAKÝNA KALIP SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ 202

13 havuz kimyasallarý ve ölçüm cihazlarý havuz kimyasallarý ve ölçüm cihazlarý CHARACTERISTICS OF SWIMMING POOL AND SPA WATER The proper maintanence of swimming pool and spa water is not a complex business. It's only based on some essential principles. 1 Physical Principle = Effective filtration and circulation of water. 2 Chemical Principle = Proper water for mineral and ph. 3 Biological Principle = Sufficent disinfection and algae control. All these three principles should be considered. Disinfection should be applied both for swimming pool and spa waters and they should be chemically stabilized. Disinfectant used for cleaning the water kills microbes, bacterias and other organisms causing diseases and it destroys algea, human fat, minerals, dust and other materials causing smell and color changement by oxidation. WATER DISINFECTANTS AND OXIDIZERS 1 Chlorine and Ingredients aelementer Chlorine bhypochlorites : calcium hypochlorite -sodium hypochlorite(whitener) - lithium hypochlorite cisocyanurate : sodium dichloro- isocyanurate-trichloro isocyanurate 2 Bromine and Ingredients 3- Iodine and Ingredients (rarely used) OTHER WATER DISINFECTION METHODS 1 Ozone 2 Salt Water Chlorinators (salt electrolysis) 3 Metal electrolysis (ionization of copper and silver) 4 UV (Ultraviolet) Radiation CHLORINE Chlorine is used for disinfection at most. When it's added to the water, it reacts chemically and generates hypochloride acid. Hypochloride acid is measured as free chlor and it performs the oxidation. The amount of free chlorine should be between 1.0 and 2.5 ppm when the water is in ideal quality. When perspiration, urea and other nitrogen containing ammonia exist in water, they react chemically with chorine and generates compound chlorine. Compound chlorine is less effective than free chlorine as a disinfectant. High level compound chlorine should be detected with the intense chlorine smell in the water. The amount of chlorine in the water is a total sum of compound and free chlorine. Chlorine is quite sensitive to the sunlight and is needed to be measured periodically. FACTORS IN WATER STABILITY 1 ph (Measurement of acid and base) 2 Total alkalinity 3 Water hardness (Calcium) 4 Temperature 5 Total dissolved solids 6 Metals (iron and copper) ph : It's the measurement of active acid and base. Technically it's the measurement of hidrogen ions in the water. ph decreases as long as the concentration of active hidrogen ions increase. The acceptable ph level in swimming pools and spas is between 7.2 and 7.6. If the ph level is below 7.2 value, it starts to be abrasive. It harms liquid surface as well as pipes, plumbing and causes eye irritation in who using the pool. Chlorine runs out rapidly and total alkalinity decreases. If the ph level is greater than 7.6 value, chlorine compounds which are used as disinfectant will be less effective in killing bacteria and algea. The water will be blured and walls, sand filters and plumbing will be limed when the ph level is high. It also causes itchiness on swimmers' skins. When the ph is high, acid (ph minus) should be added to the water to decrease it. While adding acid, the applier should pay attention to not to dilute acid in water, always add acid to the water and never add water to the acid. Total Alkalinity : Basically, total alkalinity is a mesure of the water neutralizing power of acid. In other words, it's the mesure of the resistance ability of the water against ph altering. Technically, total alkalinity is a sum of carbonates, bicarbonates, hydroxides and other alkali metals existing in water. The ideal total alkalinity level for swimming pool water is ppm. When the total alkalinity level is too high, it causes substantial fluctuations in ph value and blur water. I also increases the potantial of liming on walls and plumbing. Acid should be added to reduce total alkalinity. As ph and total alkalinity levels are in a close relationship, it's very important to make ph calibration after adjusting total alkalinity. Water Hardness (Calcium) : Water hardness is a term that represents the existence of minerals particularly calcium and magnesium. The ideal water hardness level is ppm. If the hardness is so low, it will soften and scorch the laying so as to increasing abrasion substantially and making vinyl line coverings frangible. Very hard water will cause surface and especially heater to be limed. In this situation the water can be blured. Temperature : The temperature of swimming pool ans spa water is a factor in water stability. At high temperatures carbonates and gasses in the water tend to dissolve less. Some amount of carbon dioxide existing in the water blends into the atmosphere instead generating carbonic acid. This leads increase in ph. The maximum recommended temperature for spas is 60 C and ideal temperature for swimming pools is C. Total Dissolved Solids : Total dissolved solids contain all materials which are dissolved in the water, added to the water originally or by chemical treatment subsequently. Total dissolved solids should not exceed 2000 ppm in swimming pools and spas. Excessive total dissolved solids causes the water to be blured and abrasion in plumbing. Correction process is implemented by adding fresh water which contains a low level of dissolved solids. Metals (Iron Copper) : Variety of metals dissolved in the water is based on the source of the water. Metals in pool water may transform the color of the water brown, blue, green, grey, pink or black. It's recommended keeping the metal level in the pool water at zero. Metals should be removed with a careful chlorination and filtration process. ISSUES TO BE TAKEN INTO CONSIDERATION WHILE USING CHEMICALS 1 Store in a cool and dry place. 2 Follow the labels and instructions in user manual. 3 Apply the chemicals to water directly, do not add water to chemicals. 4 Do not mix up chemicals and do not pollute them. 5 Keep away from children. 6 Do not expose to fire and do not smoke around them. Sources : 1 - UHE Instructions 2 - NSPI Norms 3 - DIN Norms 201 PLASTÝK VE MAKÝNA KALIP SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ PLASTÝK VE MAKÝNA KALIP SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ 202

havuz kimyasalları ve ölçüm cihazları pool chemicals and measure devices

havuz kimyasalları ve ölçüm cihazları pool chemicals and measure devices havuz kimyasalları ve ölçüm cihazları pool chemicals and measure devices 2015 Fiyat Listesi-Price List 276 WTR- WATERLIFE & GOLDENPOOL MARKALI SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI HAVUZ KİMYASALLARI POOL CHEMICALS

Detaylı

Havuz Kimyasalları ve Bakım Ürünleri. Profesyonel ürünler, parıldayan havuzlar!

Havuz Kimyasalları ve Bakım Ürünleri. Profesyonel ürünler, parıldayan havuzlar! Havuz Kimyasalları ve Bakım Ürünleri Profesyonel ürünler, parıldayan havuzlar! Yüzme havuzları; oteller, siteler, eğitim kurumları ve belediye tesisleri gibi halka açık birçok alanda hizmet sektörünün

Detaylı

Havuz Kimyasalları ve Bakım Ürünleri

Havuz Kimyasalları ve Bakım Ürünleri Havuz Kimyasalları ve Bakım Ürünleri Dezenfektanlar M80 Stabilizatörlü %56 lık Hızlı Çözülen Granül Klor Quick Dissolving Stabilized Chlorine in Granular Form 56% Hızlı çözülen, dezenfeksiyon için kullanılan,

Detaylı

Su Şartlandırma Ürünleri Water Treatment Products

Su Şartlandırma Ürünleri Water Treatment Products Su Şartlandırma Ürünleri Water Treatment Products DEZENFEKTANLAR / Disinfectants M80 Stabilizatörlü %56 lık Hızlı Çözülen Granül Klor M802 Stabilizatörlü %90 lık Yavaş Çözülen Granül/Tablet Klor Quick

Detaylı

50 KG Plastik Fıçı. 2306004 Selenoid Trichlore Tablet 25 KG Plastik Kova 2306003 Selenoid Trichlore Tablet 10 KG Plastik Kova

50 KG Plastik Fıçı. 2306004 Selenoid Trichlore Tablet 25 KG Plastik Kova 2306003 Selenoid Trichlore Tablet 10 KG Plastik Kova Havuz Kimyasalları SELENOİD DICHLORE GRANÜL Havuz suyu dezenfeksiyonunda kullanılan, %56 aktif klor içeren, stabilizatörlü, hızlı çözünen granül bir kimyasaldır. Ürün stabilizatör içerdiğinden; serbest

Detaylı

İhtiyacınız olan ürünleri mail ile bildirip iskontolu fiyatlarımızı talep edin waterfun ürünlerinde de en uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz.

İhtiyacınız olan ürünleri mail ile bildirip iskontolu fiyatlarımızı talep edin waterfun ürünlerinde de en uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. İhtiyacınız olan ürünleri mail ile bildirip iskontolu fiyatlarımızı talep edin waterfun ürünlerinde de en uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. İhtiyacınız olan ürünleri mail ile bildirip iskontolu fiyatlarımızı

Detaylı

SİSTEM 03 SYSTEM 03. Havuz Kontrol Sistemi 3 / Pool Control System 3. Havuz Kontrol Sistemi 3 E / Pool Control System 3 E

SİSTEM 03 SYSTEM 03. Havuz Kontrol Sistemi 3 / Pool Control System 3. Havuz Kontrol Sistemi 3 E / Pool Control System 3 E SİSTEMLER / Systems SİSTEM 03 SYSTEM 03 45x60 panel üzerinde bağlantı elemanları monte edilmiş halde Poolsaver 1320 2 Adet 5L/5B Nano Dozaj Pompası Elektrot akış hücresi Kalibrasyon rafı ph ve ORP elektrodu

Detaylı

havuz kimyasalı ihtiyaçlarınızı mail ile bildirin çok özel fiyatlar ve teknik destek ile aqualife havuz kimyasalları burada!.. info@ferrodor.

havuz kimyasalı ihtiyaçlarınızı mail ile bildirin çok özel fiyatlar ve teknik destek ile aqualife havuz kimyasalları burada!.. info@ferrodor. HAVUZ KİMYASALLARI içiniz rahat olsun AQUALIFE YÜZME HAVUZU KİMYASALLARI YAZ-KIŞ STOKTAN TESLİM 22 YILLIK HAVUZ SEKTÖRÜ TECRÜBEMİZLE EN UYGUN FİYATLARLA BURADA!.. HAVUZ K MYASALLARI havuz kimyasalı ihtiyaçlarınızı

Detaylı

Jeokimya Analizleri. Geochemical Analysis

Jeokimya Analizleri. Geochemical Analysis Jeokimya Analizleri Geochemical Analysis Jeokimya; minerallerin oluşumu esnasında ve sonrasında çevre kayaçlar ile yüzeysel ortamlarda gerçekleşen kimyasal değişikliklerin belirlenmesi temeline dayanır.

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

Arýza Giderme. Troubleshooting

Arýza Giderme. Troubleshooting Arýza Giderme Sorun Olasý Nedenler Giriþ Gerilimi düþük hata mesajý Þebeke giriþ gerilimi alt seviyenin altýnda geliyor Þebeke giriþ gerilimi tehlikeli derecede Yüksek geliyor Regülatör kontrol kartý hatasý

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

Aqua Salt KONTROL CİHAZI CONTROL DEVICE TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES AQUA SALT KONTROL ÜNİTESİNİN 4 VERSİYONU VARDIR.

Aqua Salt KONTROL CİHAZI CONTROL DEVICE TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES AQUA SALT KONTROL ÜNİTESİNİN 4 VERSİYONU VARDIR. Aqua Salt KONTROL CİHAZI CONTROL DEVICE AQUA SALT KONTROL ÜNİTESİNİN 4 VERSİYONU VARDIR. AQUA SALT CONTROL UNIT AVAILABLE IN 4 VERSIONS: Standart Model ph Modeli : Klor üretiminin yanı sıra cihaza entegre

Detaylı

Sirkülasyon Pompaları

Sirkülasyon Pompaları Sirkülasyon Pompaları Circulation Pumps Dünyayı koruyan teknolojilerle daha konforlu bir hayat için çalışıyoruz.. Dünyanın önde gelen markaları, uzmanları, bilim insanları ve profesyonel kadroları, gelişen

Detaylı

HYGIENE SAĞIM TEMİZLİK VE HİJYEN KİMYASALLARI CLEANING AND HYGIENE CHEMICALS FOR ANIMALS AND EQUIPMENT. hygiene

HYGIENE SAĞIM TEMİZLİK VE HİJYEN KİMYASALLARI CLEANING AND HYGIENE CHEMICALS FOR ANIMALS AND EQUIPMENT. hygiene HYGIENE SAĞIM TEMİZLİK VE HİJYEN KİMYASALLARI CLEANING AND HYGIENE CHEMICALS FOR ANIMALS AND EQUIPMENT hygiene AÇIK ALAN TEMİZLİĞİ (OPC) OPEN PLANT CLEANING DESAL FA 04 ALKALİ KÖPÜKLÜ TEMİZLİK ÜRÜNÜ Gıda

Detaylı

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../..

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../.. Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../../2015 KP Pompa akış sabiti 3.3 cm3/s/v DO1 Çıkış-1 in ağız çapı 0.635 cm DO2

Detaylı

PAR 56 -1- Su almaya karşı 2 yıl garanti. Water resistant warranty for 2 years. 7 different colour options. 7 farklı renk seçeneği

PAR 56 -1- Su almaya karşı 2 yıl garanti. Water resistant warranty for 2 years. 7 different colour options. 7 farklı renk seçeneği -1- smyrnapool.com -2- -3- PAR 56 Su almaya karşı 2 yıl garanti 7 farklı renk seçeneği 6 farklı güç seçeneği ABS den mamül 12V Water resistant warranty for 2 years 7 different colour options 6 different

Detaylı

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES 2 AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES Günümüzde ahşap işleme ve talaş temizleme işlemleri için çok çeşitli makinalar üretilmekte, ahşaba talep artmakta ve makinalar

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

Marble / Granite / Concrete / Asphalt

Marble / Granite / Concrete / Asphalt Marble / Granite / Concrete / Asphalt Circular Saws, Diamond Wires, Gang-Saw Blades, Calibrators, Profiles, Custom Made Products Perfect solutions to endless needs... HAKKIMIZDA SONMAK 1975 senesinde Ankara

Detaylı

*BSWA : Ayarlanabilir, dairesel kanatlý ve kare ön tablalý swirl difüzör. Model:

*BSWA : Ayarlanabilir, dairesel kanatlý ve kare ön tablalý swirl difüzör. Model: : *BSWA : Ayarlanabilir, dairesel kanatlý ve kare ön tablalý swirl difüzör. Malzeme: Ürün ön tablasý DKP sacdan, kanatlar ise siyah plastikten imal edilmektedir. Kullaným: Taze havanýn mahal havasý ile

Detaylı

REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS

REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS Reverse Osmosis sudaki istenmeyen tüm minerallerin arıtılmasında kullanılan, günümüzün en gelişmiş

Detaylı

Konsantre Cevher Analizleri / Ore Grade Analysis

Konsantre Cevher Analizleri / Ore Grade Analysis Konsantre Cevher Analizleri / Ore Grade Analysis Bu analiz grupları yüksek tenörlü cevher analizleri için uygun metottur. This analysis groups is an appropriate method for high grade ore analyses. AT-11

Detaylı

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1 H48.33b H48.33b.54.1 Introduction Filter drier shells are important equipments for refrigeration and air conditioning systems. They are designed to be used in the suction line and liquid line. Filter drier

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 TEREYAĞI

Detaylı

10.7442 g Na2HPO4.12H2O alınır, 500mL lik balonjojede hacim tamamlanır.

10.7442 g Na2HPO4.12H2O alınır, 500mL lik balonjojede hacim tamamlanır. 1-0,12 N 500 ml Na2HPO4 çözeltisi, Na2HPO4.12H2O kullanılarak nasıl hazırlanır? Bu çözeltiden alınan 1 ml lik bir kısım saf su ile 1000 ml ye seyreltiliyor. Son çözelti kaç Normaldir? Kaç ppm dir? % kaçlıktır?

Detaylı

Single core conductor BETAtherm 145

Single core conductor BETAtherm 145 Tel: +90 216 4159797 İnternet: www.synflex.com.tr Single core conductor BETAtherm 145 Açıklama BETAtherm 145 is a flexible low-voltage cable with UL recognition consisting of a tinned copper stranded wire

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Optimization of Air Distribution in Waste Water Treatment Plants to Save Energy Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Jan Talkenberger, Binder Group, Ulm, Germany

Detaylı

REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS

REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS Reverse Osmosis sudaki istenmeyen tüm minerallerin arıtılmasında kullanılan, günümüzün en gelişmiş yöntemidir. Reverse Osmosis is a today s most advanced method for un wanted minerals treatment. Reverse

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Türk Patent Enstitüsü Tasarım Tescilli 5 Dakikada Kurulum Alman TÜV Rheinland Tarafından Güvenlik Onaylı Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Ürünün kurulum ve kullanımından önce kılavuzu

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

SERAMİK BIÇAK Ceramic Knife

SERAMİK BIÇAK Ceramic Knife SERAMİK BIÇAK Ceramic Knife ÇEVRE DOSTU ÜRÜNLER ELEGANCE SERİSİ Elegance Series ELEGANCE LÜKS SERAMİK BIÇAK SETİ ELEGANCE LUX CERAMIC KNIFE SET Model Kodu/Model Code:CB01-01/SBG11-A50 Ebat/Size: 4-23 cm/

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi

Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi Mechanical Constant Flow Damper MEKANÝK SABÝT DEBÝ AYAR DAMPERÝ (BCAV) MECHANICAL CONSTANT FLOW DAMPER Model: Malzeme: Kullaným: Sipariþ Kodu: *BCAV-R : Dairesel kesitli

Detaylı

Single Core Conductor BETAtherm 145 UL

Single Core Conductor BETAtherm 145 UL Tel: +90 216 4159797 İnternet: www.synflex.com.tr Single Core Conductor BETAtherm 145 UL Açıklama BETAtherm 145 UL is a flexible low-voltage cable with UL recognition consisting of a tinned copper stranded

Detaylı

güvende olmak huzur verir...

güvende olmak huzur verir... SİGORTA KUTULARI DISTRIBUTION BOXES güvende olmak huzur verir... safety brings peace... Sağlam, estetik, ergonomik... Makel Sigorta Kutuları, ister sıva altı, ister sıva üstü, ister şeffaf, ister opak

Detaylı

BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65

BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65 BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65 264 BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65 12 18 30 40 42-2 22 36 41 41-7 Elektrostatik toz boyalı Alüminyum profil gövde Alüminyum

Detaylı

info@ferrodor.net Dezenfeksiyon Sistemleri Klor Jeneratörleri / Chlorine Generators

info@ferrodor.net Dezenfeksiyon Sistemleri Klor Jeneratörleri / Chlorine Generators Dezenfeksiyon Sistemleri Klor Jeneratörleri / Chlorine Generators Ticari klor tedarikçilerine olan bağımlılığı ortadan kaldırır Klor ürün taşıma ve depolama işlemlerinden kaynaklanan riskleri önler Işletme

Detaylı

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI ER ENERGY RECOVERY UNITS AKSESUARLAR ACCESSORIES Sayfa/Page 9~ VENCO ER enerji geri kazanım cihazları, rotorlu tip eşanjörü sayesinde, yüksek enerji tasarrufu sağlamak

Detaylı

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( ) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER Dikdörtgen Hava Damperi Teknik Detaylarý Rectangular Volume Control Damper Technical Details : Malzeme: Ürün kasa ve kanatlarýnýn tamamý ekstrüzyon

Detaylı

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI ( ) ROUND CEILING DIFFUSER Yuvarlak Tavan Anemostadý Teknik Detaylarý Round Ceiling Diffuser Technical Details : Malzeme: Kullaným:

Detaylı

9225035 10,00 10,20 1 9225036 20,00 20,40 1. M305 Elde Yıkama Bulaşık Deterjanı Manual Dishwashing Detergent - Optima 9225024 20,00 20,20 1

9225035 10,00 10,20 1 9225036 20,00 20,40 1. M305 Elde Yıkama Bulaşık Deterjanı Manual Dishwashing Detergent - Optima 9225024 20,00 20,20 1 Mutfak Hijyeni Bulaşık Deterjanları M30 Elde Yıkama Bulaşık Deterjanı - Yüksek Performanslı Manual Dishwashing Detergent Konsantre olduğu için birkaç damlası bile bulaşıkları temizlemeye ve yağları gidermeye

Detaylı

Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model

Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model 2016 Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model İsmet Kandilli 1 Ali Güven 2, Ercüment Karakaş 3, Melih Kuncan 4 1 Kocaeli Üniversitesi, Karamürsel MYO, Elektronik ve Otomasyon

Detaylı

KOMPONENTLER COMPONENTS LA011

KOMPONENTLER COMPONENTS LA011 L011 L K Max Boyutlar /Dimensions (mm) Lm Işık çısı/beam ngle LED Ø L Packing Meas. L011 3000 2.6 220 74 23 200 120 20 50 14.5x40x17.5 229 NE K Max Boyutlar /Dimensions (mm) Lm Işık çısı Soket Ø L Beam

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

ARENCO Check~UP REGISTRATION FORM

ARENCO Check~UP REGISTRATION FORM Form Date / Form Dolum Tarihi: 07.07.2015 Check~UP form no: TECHNICAL DEPARTMENT INFORMATION / TEKNİK BÖLÜM BİLGİLERİ Company s name / Firma ismi: Technical manager s name / Teknik müdürün ismi: Region

Detaylı

POWER FİLTRE / POWER FILTER

POWER FİLTRE / POWER FILTER POWER FİTRE / POWER FITER Özellikleri; Otomatik geri yıkama ile, kendi kendini temizleme özelliği. üşük yük kaybı. eniş filtrasyon alanı. Vakumlama yıkama özelliği ile en üst düzeyde temizlik. Paslanmaz

Detaylı

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions.

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We offer you cost and competing advantages with our professional staff and the experience gained through

Detaylı

KOMBİ VOLTAJ REGÜLATÖRÜ

KOMBİ VOLTAJ REGÜLATÖRÜ ENERJI KONTROL ALTINDA KOMBİ VOLTAJ REGÜLATÖRÜ 2 Yıl Garanti Kolay Montaj Tüm Kombilere Uyumlu Üstün Kalite Yüksek Teknoloji Güvenilir Bağlantı Ergonomik Tasarım Energy Regülatörler, kombi ve diğer ev

Detaylı

Sparkling Family. w w w. s p a q u. c o m

Sparkling Family. w w w. s p a q u. c o m SPARKLING PRODUCT CATALOGUE w w w. s p a q u. c o m amily ing F kl Spar DOĞAL RENKLER ZENGİN MİNERALLİ %1 DOĞAL AROMA Doğal Şekerlidir N AT U R A L C O LO R RICH IN MINERALS % 1 N AT U R A L F L AV O R

Detaylı

ATILIM UNIVERSITY Department of Computer Engineering

ATILIM UNIVERSITY Department of Computer Engineering ATILIM UNIVERSITY Department of Computer Engineering COMPE 350 Numerical Methods Fall, 2011 Instructor: Fügen Selbes Assistant: İsmail Onur Kaya Homework: 1 Due date: Nov 14, 2011 You are designing a spherical

Detaylı

Mitsubishi Electric Corporation. Number of Items

Mitsubishi Electric Corporation. Number of Items Mitsubishi K65HM-CE / KP65HM-CE High Density Thermal Paper Monochrome High Density Thermal Sensitive Paper A6 type media 110mm x 21m Bluish tone 4 rolls per box For use in CP-700DSU, CP-700U, CP-700UM,

Detaylı

04 www.borpanel.com.tr

04 www.borpanel.com.tr BANYO MOBiLYALARI 04 Kalite Yönetim Modern yaşamın koşuşturmasında Belgeleri klasikten vazgeçemeyenlere konfor ve estetiği bir arada sunan Efes, banyolarınızın atmosferini değiştirecek. 05 06 KURUMSAL

Detaylı

MAJOR QSB STEEL and APPLICATIONS

MAJOR QSB STEEL and APPLICATIONS MAJOR QSB STEEL and APPLICATIONS No Steel Group Grade Description Applications 1 4140 Chromium, Molybdenum steel for applications requiring high tensile strength and toughness values, in particular in

Detaylı

Kurumsal Kimlik Rehberi. Brand Expression: Logo Guidelines

Kurumsal Kimlik Rehberi. Brand Expression: Logo Guidelines Kurumsal Kimlik Rehberi Brand Epression: Logo Guidelines Kuzu Grup Amblemi / Kuzu Grup Logomark Kuzu Grup sembolü ailenin soyismi olan KUZU nun baş harfi olan K harfinden tasarlanmıştır. 1 adet pantone

Detaylı

ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ. Murat ÇAĞLAR

ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ. Murat ÇAĞLAR vii ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ Murat ÇAĞLAR Yüksek Lisans Tezi, Tarım Makinaları Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Saadettin YILDIRIM 2014, 65 sayfa

Detaylı

YARDIMCI EKİPMANLAR / Auxiliary Equipments

YARDIMCI EKİPMANLAR / Auxiliary Equipments YARDIMCI EKİPMANLAR / Auxiliary Equipments BİLGİLENDİRME PANELLERİ-0802 INFORMATION PANELS-0802 Oteller, iş merkezleri, havuz işletmeleri, fabrikalar, üretim hatları vb yerlerde bilgilendirme amacıyla

Detaylı

Safety Relief Valve. RLT Series. Safety Relief Valves According to 2014/68/EU. Emniyet Tahliye Vanaları 2014/68/EU Direktiflerine uygundur.

Safety Relief Valve. RLT Series. Safety Relief Valves According to 2014/68/EU. Emniyet Tahliye Vanaları 2014/68/EU Direktiflerine uygundur. Safety Relief Valve RLT Series Safety Relief Valves According to 2014/68/EU Emniyet Tahliye Vanaları 2014/68/EU Direktiflerine uygundur. ÜRÜN AÇIKLAMASI RLT serisi emiyet tahliye vanaları, herhangibir

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

ALL-600 ALL-600 ALL-600 NLGI 00 (-30 C) - (-10 C) NLGI 0 (-10 C) - (0 C) NLGI 1 (0 C) - (10 C) NLGI 2 (10 C) - (30 C) NLGI 3 (30 C +) ALL-600 ALL-600 S ALL-600 S1 144 cm³ / dk 180 cm³ / dk 216 cm³ / dk

Detaylı

Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I. Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University

Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I. Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University Aggregate Demand Aggregate (domestic) demand (or domestic absorption) is the sum of consumption, investment

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

Arıza Giderme. Troubleshooting

Arıza Giderme. Troubleshooting Arıza Giderme Sorun Olası Nedenler Giriş Gerilimi düşük hata mesajı Şebeke giriş gerilimi alt seviyenin altında geliyor Şebeke giriş gerilimi tehlikeli derecede Yüksek geliyor Regülatör kontrol kartı hatası

Detaylı

Sıva Üstü Ofis Armatürleri-Surface Mounted Office Luminaires GRİD 230V IP 20 50 Hz LED T5 T Mekanik Özellikler Elektrostatik toz boya kaplı metal gövde ve metal perfore. Gövde reflektör arasında, reflektörün

Detaylı

Mutfak Hijyeni Ürünleri. İşin mutfağında. hijyen var!

Mutfak Hijyeni Ürünleri. İşin mutfağında. hijyen var! Mutfak Hijyeni Ürünleri İşin mutfağında hijyen var! Yüksek performans sunan Maratem Profesyonel mutfak hijyeni ürünleri markası Culina, enerji tasarrufuna ve mutfak maliyetinin kontrol altına alınmasına

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

FİLTRASYON SİSTEMLERİ FILTRATION SYSTEMS

FİLTRASYON SİSTEMLERİ FILTRATION SYSTEMS FİLASYON SİSTEMLERİ FILATION SYSTEMS Filtrasyon Sistemleri / Filtration Systems Kum Filtre Sistemleri / Sand Filter Systems Kum filtre sistemleri, suda bulanıklığa sebep olabilecek ve suyun görüntüsünü

Detaylı

ALFAGEN LABORATUVAR MALZEMELERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. KİMYASAL MALZEMELERDE STOKLARLA SINIRLI YENİ YIL KAMPANYASI

ALFAGEN LABORATUVAR MALZEMELERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. KİMYASAL MALZEMELERDE STOKLARLA SINIRLI YENİ YIL KAMPANYASI ALFAGEN LABORATUVAR MALZEMELERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. KİMYASAL MALZEMELERDE STOKLARLA SINIRLI YENİ YIL KAMPANYASI AGAROSE Son 7 adet Biotechnology Grade, 100g, (AGA001.100): 60,00$ + Biotechnology

Detaylı

63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS. connectors

63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS. connectors 63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS connectors 38 63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS connectors Mermer ocakları ve maden ocakları, limanlar

Detaylı

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks TRAKSÝYONER AKÜ GRUPLARI TRACTION BATTERY GROUPS E N E N E N U Z U N Ö M Ü R the Longest Life Y Ü K S E K P E R F O R M A N S the Highest Performance E K O N O M Ý K Ç Ö Z Ü M L E R Ý Ç Ý N the Most Economical

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Lambalar Lamps. Ledli Lambalar Led Lamps

Lambalar Lamps. Ledli Lambalar Led Lamps 375 Lambalar Lambalar 04 Ledli Lambalar Led 5981-111 5981-117 * Yüksek ýþýk verimi saðlar. * Bakým maliyeti düþüktür. * Harici ve dahili aydýnlatmada kullanýlabilir. * 3000- Kelvin renk seçeneði vardýr.

Detaylı

FİLTRASYON SİSTEMLERİ FILTRATION SYSTEMS

FİLTRASYON SİSTEMLERİ FILTRATION SYSTEMS FİLASYON SİSTEMLERİ FILATION SYSTEMS Filtrasyon Sistemleri / Filtration Systems Kum Filtre Sistemleri / Sand Filter Systems Kompakt tasarımı sayesinde gereksinimi olan az yer ihtiyacı ve tam otomatik çalışma

Detaylı

CNC MACH breakout board user manual V8 type

CNC MACH breakout board user manual V8 type CNC MACH breakout board user manual V8 type 1 Catalogue CNC Router breakout board V8 type user manual... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 1) Brief introduction:...3 2) Breakout board drawing:...4 3) Wiring:...5

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

sunkapaper.com info@sunkapaper.com www.sunkapaper.com Samsun Asfaltı 3. km. Sungurlu ÇORUM / TURKEY T. +90 (364) 311 02 24 (PBX)

sunkapaper.com info@sunkapaper.com www.sunkapaper.com Samsun Asfaltı 3. km. Sungurlu ÇORUM / TURKEY T. +90 (364) 311 02 24 (PBX) Samsun Asfaltı 3. km. Sungurlu ÇORUM / TURKEY T. +90 (364) 311 02 24 (PBX) F. +90 (364) 311 02 27 info@sunkapaper.com.sunkapaper.com.com.tr Hitit Kursu / Hittite Course sunkapaper.com Bir Ton Kullanılmış

Detaylı

Endüstriyel Röleler ve Soketler

Endüstriyel Röleler ve Soketler Endüstriyel Röleler ve Soketler Industrial Relays & Sockets Serisi Endüstriyel Röleler Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Endüstriyel Röle Tipleri 04 Series Industrial Relays General Specifications

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

Pratik İskele Sistemi Practical Scaffolding System

Pratik İskele Sistemi Practical Scaffolding System Zamandan Tasarruf Kaliteli Malzeme Üst Düzey Güvenlik Müşteri Memnuniyeti 01 02 06 07 03 04 08 09 05 01-70cm H Dikme / 70cm H Frame 02 - Yürüme Platformu / Walking Platform 03-90cm H Dikme / 90cm H Frame

Detaylı

APLİKLER / WALL LUMINAIRES

APLİKLER / WALL LUMINAIRES APİKER / WA UMINAIRES Hemara Hotel / Antalya 446 APİKER / WA UMINAIRES Adidas / İstanbul Genel ortam aydınlatmasını tamamlamak için kullanılan AMP 83 aplikleri, şık olmaları ve teknik üstünlüklerinin yanında

Detaylı

STAR MİNİMUM ENERJİ & MAKSİMUM SONUÇ / MINIMUM ENERGY CONSUMPTION & MAXIMUM RESULTS. STARLED Spot aygıtlar / Spot luminaires

STAR MİNİMUM ENERJİ & MAKSİMUM SONUÇ / MINIMUM ENERGY CONSUMPTION & MAXIMUM RESULTS. STARLED Spot aygıtlar / Spot luminaires 76 STAR STAR MİNİMUM ENERJİ & MAKSİMUM SONUÇ / MINIMUM ENERGY CONSUMPTION & MAXIMUM RESULTS STARLED Spot aygıtlar / Spot luminaires 4400 lümen ve 50.000 saat ömürlü LED 22W - 32W - 44W güç 22-36 ışık açısı

Detaylı

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE www.odabu.com.tr UYARI MONTAJ VE KULLANIM ÖNCESİ KILAVUZ İÇİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ KILAVUZU İHTİYAÇ DURUMUNDA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYINIZ Güvenlik

Detaylı

Firmamız, Our Company,

Firmamız, Our Company, 2017 Firmamız, Our Company, Finans sektöründe etkin olarak faaliyet gösteren ÇAĞDAŞ FAKTORİNG Şirketi kurucularından DİKRAN GÜLMEZGİL tarafından 2012 yılında kurulmuştur. Global Meyve Suları olarak gıda

Detaylı

TAV FIRINI/ANNEALING FURNACE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE

TAV FIRINI/ANNEALING FURNACE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE TAV FIRINI/ANNEALING FURNACE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: 8454.10.00.00.00 Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Atatürk Mahallesi Marmara Sanayi Sitesi R Blok No:

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI ZİRKONYA SERAMİK, LİTYUM DİSİLİKAT CAM SERAMİK VE ZİRKONYA İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ LİTYUM SİLİKAT CAM SERAMİKLERE UYGULANAN FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİNİN, KOMPOZİT REZİNLERİN TAMİR BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ETKİSİ

Detaylı

APLİKLER / WALL LUMINAIRES

APLİKLER / WALL LUMINAIRES APİKER / WA UMINAIRES Hemara Hotel / Antalya 358 APİKER / WA UMINAIRES Adidas / İstanbul Genel ortam aydınlatmasını tamamlamak için kullanılan amp 83 aplikleri, şık olmaları ve teknik üstünlüklerinin yanında

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004922012 Dersin Seviyesi Lisans ÖZEL İMALAT YÖNTEMLERİ Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Ders sonunda öğrencilerin; 1. Özel (alışılmadık)

Detaylı

Waspo ya Güvenebilirsiniz

Waspo ya Güvenebilirsiniz Waspo, 30 yılı aşkın süredir otomotiv sektöründe faaliyet göstermekte olan Yeni Arçek İç ve Dış Ticaret LTD. ŞTİ. nin yeni markası olarak ticari hayatına başlamıştır. Kaliteli ürün, hızlı ve zamanında

Detaylı

T10 Standard seri EMS

T10 Standard seri EMS EMS T10 Standard seri T 10 serisi Dezenfektan Sistemler su arıtma uygulamalarından dezenfektan solusyon üretimine kadar geniş bir spekturumda kullanılmak üzere geliştirilmiştir. GENEL ÖZELLİKLER T 10 standart

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

RUBBER PRODUCTION LINE

RUBBER PRODUCTION LINE RUBBER PRODUCTION LINE İnterflex Tube Elastomeric Rubber Foam Insulation Tubes Optimal solution in heating, cooling, ventilating systems, and all industrial and constructional application processes. Tel:

Detaylı

SU ANALİZ ANKETİ (WATER ANALYSIS QUESTIONNAIRE)

SU ANALİZ ANKETİ (WATER ANALYSIS QUESTIONNAIRE) SU ANALİZ ANKETİ (WATER ANALYSIS QUESTIONNAIRE) 1. Analizleriniz için hangi tip cihazları kullanıyorsunuz? (What types of instruments do you use for your analyses?) Kolorimetre (Colorimeter) Portatif fotometre

Detaylı

PROOFY IP 65 IP 65. Etanj aydınlatma aygıtları / Waterproof luminaires

PROOFY IP 65 IP 65. Etanj aydınlatma aygıtları / Waterproof luminaires 396 PROOFY LAMP 83 ün endüstriyel mekanları aydınlatmak için geliştirdiği PROOFY etanj serisi, IP koruma seviyesi istenen zorlu şartlarda görev yapacak şekilde tasarlandı. Sıva üstü olarak kullanılan ürünler,

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar)

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 40-45 Araştırma Makalesi Research Article Selçuk Üniversitesi

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE ABOUT US Nars Plastik Ambalaj çağımızın sektördeki gereklerini en iyi şekilde müşterilerine sunmak için yola çıkmış genç ama tecrübeli ve yatırım sürecini bu bilinçle yapmış

Detaylı

SolarBaba2015: Solar Energy Conference GÜNEŞ ÖLÇÜM ⁹Ü NEDİR? NEDEN / NASIL YAPILIR? İSKENDER KÖKEY, MSc Country Manager, Turkey

SolarBaba2015: Solar Energy Conference GÜNEŞ ÖLÇÜM ⁹Ü NEDİR? NEDEN / NASIL YAPILIR? İSKENDER KÖKEY, MSc Country Manager, Turkey SolarBaba2015: Solar Energy Conference GÜNEŞ ÖLÇÜM ⁹Ü NEDİR? NEDEN / NASIL YAPILIR? İSKENDER KÖKEY, MSc Country Manager, Turkey İÇERİK Kintech Engineering Hakkında Nereden Çıktı Güneş Ölçümü? Güneşlenme

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı