Turkish SEA Legal Framework and Current Situation AGENDA ITEM: STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Turkish SEA Legal Framework and Current Situation AGENDA ITEM: STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT"

Transkript

1 Workshop on SEA and EIA Implementation in Bulgaria, Romania and Turkey Turkish SEA Legal Framework and Current Situation AGENDA ITEM: STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT Bahar SEL FEHİM City Planner The Republic of TURKEY Ministry of Environment and Forestry General Directorate of EIA and Planning

2 Turkish EIA Legal Framework Implementation and Application CONTENT Studies on SEA in Turkey Draft by-law on SEA in Turkey 30 November- 01 December 2010 Szentendre, Hungary 1

3 Workshop on SEA and EIA Implementation in Bulgaria, Romania and Turkey Evolution of SEA in the Turkish Republic 2001 SEA Directive 2001/42/EC has been formally adopted Adoption and Implementation of EU SEA Directive in Turkey project (MATRA) comments of the institutions and organizations on the draft by-law on SEA Strengthening Institutional Capacity of Turkey for the Implementation of Strategic Environmental Assessment project (MATRA) 2010 comments of the internal departments of MoEF and the other institutions on the draft By-law on SEA were taken by-law on SEA is going to be enforced gradually before the end of the year Assisting Turkey for the implementation of draft by-law on SEA Project ( ) under 2009 IPA Programming Component I was proposed and accepted.

4 Workshop on SEA and EIA Implementation in Bulgaria, Romania and Turkey STUDIES ON STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT IN TURKEY A draft by-law on Strategic Environmental Assessment harmonized with EU SEA Directive has been prepared within the framework of the Adoption and Implementation of EU SEA Directive in Turkey project in cooperation with the Government of the Netherlands (MATRA) A case study of a tourism development plan in Antalya, Oymapınar Outcomes: - Growing experience - lack of institutional capacity, expertise and practice on SEA.

5

6

7 Workshop on SEA and EIA Implementation in Bulgaria, Romania and Turkey Strengthening Institutional Capacity of Turkey for the Implementation of Strategic Environmental Assessment (between ) (MATRA) A pilot project on land-use plan of Kayseri (1/ scale) Purpose: -To strengthen the institutional capacity of the MoEF, General Directorate of EIA and Planning on SEA. Outcomes: - SEA trainers team within the General Directorate of EIA and Planning was established and were trained on SEA implementation. - Pilot project on land-use planning (1/ / scale) was implemented and sector guideline was prepared.

8 Workshop on SEA and EIA Implementation in Bulgaria, Romania and Turkey SEA pilot study on 1/ scaled land-use plan : - consideration of environmental issues within land-use planning by the implementation of SEA to the plan. -Two pre-scoping meetings; to inform the public, institutions and organizations raise the awareness on SEA, SWOT Analysis. -Preparation of Scoping report, SEA Report and organization of meetings. - Preparation of sector guidelines: A guideline indicating how to implement SEA to territorial plans prepared. - Establishing an SEA team for training activities: An SEA team was formed from EIA and planning departments. Training materials on SEA prepared for the next project.

9

10

11 Öncelik Politika Plan kararı Politika Plan Kararı Eylem alanı Biyoçeşitlilik Nüfus İnsan Sağlığı Fauna Flora Toprak Su Hava İklim Tarihi miras Kültürel Peyzaj Özet Alternatif özeti SÇD Hedefleri Biyoçeşitliliğin korunması ve güçlendirilmesi Mevcut durum Sorular- İzleme Plan kararı ; göstergesi Ölçülebilir göstergeler Su kaynaklarının korunması ve iyileştirilmesi Kirliliğin en aza indirilmesi İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması Kaynak kullanımında etkinliğin arttırılması Kültürel ve tarihi mirasın korunması ve geliştirilmesi, çevrenin kalitesinin korunması Ekonomik ve sosyal hayatın geliştirilmesi Kırdan kente göçün önlenmesi Özet Kümülatif (birikimli) etkiler Özet eylem alanı yorumları Özet plan kararları yorumları

12 Alternatif -1 Öncelik Politika Plan kararı Plan Kararı Eylem alanı Kent içerisinde münferit Mobilya, tekstil, dayanıklı olarak yer seçmiş olan tüketim malları vb. Sanayi hurdacılar, dökümcüler vb. kollarının Kayseri kent Sanayi kollarının Kayseri merkezinin batısında kent merkezinin batısında Ankara-Kayseri İleri teknoloji kullanan ve Ankara-Kayseri karayolunun kuzeyinde ileri çevre dostu sanayinin karayolunun kuzeyinde teknoloji ve atık geliştirilmesi yeni oluşturulacak KSS teknolojilerinin kullanıldığı ihtisas sanayi alanının içerisinde geliştirilmesi geliştirilmesi Biyoçeşitlilik Nüfus İnsan Sağlığı Fauna Flora Toprak Su Hava İklim Faktörleri Tarihi miras Kültürel miras Peyzaj Organize Sanayi Bölgelerinde boş alanlarda ileri teknoloji kullanan sanayilerin gelmesinin desteklenmesi SÇD Hedefleri Mevcut durum Sorular- Plan kararı ; İzleme göstergesi Ölçülebilir göstergeler Biyoçeşitliliğin korunması ve güçlendirilmesi Hürmetçi Sazlığı, Sultan Sazlığı ve Aladağlar Milli Parkı ilde en önemli biyolojik zenginlik alanlarıdır. Bu alanlar mevcutta koruma statüsünde olmakla beraber iyi yönetilmemektedirler. Yöreye ve dünyaya has önemli endemik türler bu alanlarda bulunmaktadır. Hürmetçi sazlığı ve Sultan Sazlığı kuş göç yollarının üzerindedir. Sazlıkların su sıkıntısı ve sazlık kesimi gibi problemleri bulunmaktadır. Biyoçeşitliliğin korunması Biyoçeşitlilik alanları için geliştirilen üzerinde önemli etkiler sahip projelerin sayısı midir? İçinde spesifik biyoçeşitlilik Biyoçeşitliliğin korunması için gereklilikleri taşıyan projelerin sayısı yararlı çalışmalar geliştirmekte Hektar başına tür sayısının değişimi midir? Biyoçeşitlilik alanlarının durumundaki Biyoçeşitliliğin arttırılmasını, yeni değişimler yaşam alanlarının yaratılmasını, alanın durumunun iyileştirilmesini teşvik eden bir karar mıdır? korunan alanların mikatındaki değişim Ha (+/-) Etkilenen korunan alanlar Yeni yaratılan/mevcudu korunan/iyileştirilen habitat alanı (Ha.) Su kaynaklarının korunması ve iyileştirilmesi Kayseri yer altı ve yerüstü su kaynakları Su kalitesinin ve miktarının açısından zengindir. Bugün için su kaynakları korunması için yaptırımlar Kayseri merkez dışında önemli bir yerleşim getirmekte midir? tehtidi altında olmasa da iklim değişikliğinin Su kaynaklarının geliştirilmesini etkileri görülmektedir. Sultan sazlığında ciddi su teşvik etmekte midir? sıkıntısı yaşanmakta ve diğer kaynaklardan buraya besleme yapılmaktadır. Kentsel yerleşim kaptaj alanlarına fazlasıyla yaklaşmıştır. Erciyes dağı içme suyu açısından hayati önem taşımaktadır. Su kaynaklarının kirlilik durumundaki değişim (+/-) Yea altı ve yerüstü su kaynaklarının miktarındaki değişim (+/-) DSİ ve KASKİ'nin su kalite ölçümleri Yer altı ve üstü su kaynaklarının mikatına yönelik ölçümler ve projeksiyonlar Kirliliğin en aza indirilmesi Hava, su ve toprak kirliliğinin başlıca ortak Kirliliğe yol açma olasılığı var Durumu iyileştirilmiş kirli toprakların kaynakları endüstriel faaliyetler ve kensel mıdır? alanı (ha) gelişmedir. Toprak ve su kirliliğinde tarımın Kirliliğin önlenmesi için projeler Hava kalitesi ölçümleri etkisi bulunmaktadır. Hava kalitesini ise ayrıca getirmekte midir? Kirliliğin önlenmesine yönelik prolerin trafik emisyonları düşürmektedir. Kayseri Kirlenmiş alanlarda kirliliğin sayısı merkezde hava kirliliği kış aylarında düşürülmesi için kararlar yoğunlaşmaktadır. İlseki su kalitesi bugün iyi getirmekte midir? durumdadır. Toprak kirliliği konusunda yeterinde Kirliliğin oluşmadan önlenmesine bir veri bulunmamaktadır. yönelik midir? Geri kazanılan toprak alanı (ha) DSİ ve KASKİ ölçümleri, Çevre ve Orman Bakanlığı hava kalitesi ölçümleri İklim değişikliğinin Kayseri'de özellikle su kaynakları iklim etkilerinin değişikliğinden etkilenmektedir. azaltılması İklim değişikliğine yol açmakta ya Sera gazı emistonları ölçümleri da iklim değişikliğinden Yenilenebilir enerji proje sayıları etkilenmekte midir? Yenilenebilir kaynaklardan üretilen İklim değişikliğine adaptasyon için enerjinin toplamdaki oranı kararlar getirmekte midir (örneğin İklim değişikliğinin etkilerinden selden korunma)? korunmak için gerçekleştirilen proje Sera gazlarının kullanımını sayısı azaltmakta mıdır? Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmekte midir? ulaşımdan ve sanayiden kaynaklı karbon emisyonlarının ölçümü desteklenen yenilenebilir enerji projeleri (kw) Kaynak Tarımda klasik sulama yapılmaktadır. Sanayi Kaynak kullanımına önemli bir Etkin kaynak kullanımı projelerinin Depolanan çöp (ton +/- kullanımında faaliyetleri yer altı suyu kaynaklarını etkisi var mıdır? sayısı /alınan önlemeler (örneğin; ) etkinliğin kullanmaktadır ve gün geçtikçe su talepleri Etkin kaynak kullanımına dair atıkların azaltılması, geri dönüştürme, Özel atık (ton +/-) arttırılması artmaktadır. İl merkezinde önemli bir maden önlemler içermekte midir yeşil tasarım projeleri) İşlenmemiş alanı bulunmamaktadır. Yamula barajı tarımsal (örneğin; atıkların minimize Uygulanan çevre yönetim sistemi hammaddeler (ton +/-) sulama için önem arz etmektedir. Kent daha çok edilmesi, enerjinin geri kazanımı, projelerinin sayısı Düşürülen su tüketimi organik bir gelişim sergilemektedir. Önlem suyun geri kazanımı vs.)? Kullanılan geri dönüştürülmüş (m3) alınmadığı takdirde verimli tarım toprakları meteryalin toplama oranı kaybedilebilir. Hürmetçi sazlığı kent merkezine çok yakın konumdadır. Sanayi ve kentleşmenin baskısı altındadır. Erciyes dağı doğal kaynaklar ve turizm için önemlidir ve turizm merkezi olması hedeflenmektedir. Kültürel ve tarihi Talas eski kenti ve Gesi bölgesi kentsel kimliğin Kültürel miras ve tarihi çevre Tarihi çevreyi etkileyen projelerin Kullanıma mirasın korunması görüldüğü alanlardır. Kent merkezinde sur, eski üzerinde önemli olası etkileri var sayısı (örneğin; koruma alanları, kazandırılmış tarihi ve geliştirilmesi, çarşı ve kentin geçmişini yansıtan tarihi binalar mıdır? önemli binalar vs.) binalar çevrenin bir bütünlük oluşturmadan varlığını Peyzajın kalitesi ve karakteri Peyzajın kalitesini ve karakterini estetik değerler taşıyan sürdürmektedir. Bu olumsuz durum, Kayseri'nin üzerinde önemli etkileri etkileyen projelerin sayısı projeler kalitesinin kentsel kimliğinin algısında zorluklara neden bulunmakta mıdır? Rehabilite edilen kültürel alanlar Yeni koruma altına korunması olmaktadır. kentin Kapadokya yöresi ile turizm Kültürel ve tarihi mirasın ve Korunarak kullanıma açılan alanlar alınan alanlar ve bağlantılarının kurulması talebi varolsa da peyzajın korunmasına yönelik statüsünde değişiklik bugün için buna yönelik bir yatırım projeleri içermekte midir? olan alanlar (ha+/-) bulunmamaktadır. Kültürel ve tarihi mirasın ve peyzajın geliştirilmesine yönelik kararlar getirmekte midir? Ekonomik ve sosyal hayatın geliştirilmesi Kırdan kente göçün önlenmesi Kentin önemli bir girişimcilik birikimi vardır. Kayseri bölgesel bir ekonomik merkez konumundadır. Sanyide önemli atılımlar gerçekleşmiştir. Başlıca sanayi dalları mobilya, tekstil, gıda ve dayanıklı tüketim mallarıdır. İlde bir ünivestite bulunmaktadır ve yeni vakıf üniversitelerinin açılması planlanmaktadır. Bu imkanlara rağmen Kayseri sosyal açıdan,içine dönük bir şehirdir. Kent merkezinde eğlence ve sosyal hayat sönüktür. Kayseri'de nüfus ilginç bir yapı sergilemektedir. Ekonomik faaliyetlerin tek merkezliliği ve çeşitliliği nedeni ile, il merkezinde yoğunlaşan ve diğer ilçelerde çok düşük nüfusları barındırmaktadır. Kayseri hızla kentsel bir yığılmaya dönüşmüştür. Kırdan kente yüksek oranda göç vermektedir. Çevre illerden de göç almaktadır Kayseri kent merkezinin Hayat kalitesini arttırmayı amaçlayan Metro ve hahfif raylı ekonomik olarak daha önemli bir projelerin sayısı sistem (km) merkez olmasını sağlamakta Çalışma ortamını iyileştirmeyi Kişi başına düşen yeşil mıdır? hedefleyen projelerin sayısı alan (m2) İlin girişimci ruhuna katkısı Turistik aktiviteleri canlandırmaya İle gelen yerli ve bulunmakta mıdır? yönelik projeler yabancı turist Kayseri kent merkezini yaşamak, sayısındaki değişim ziyaret etmek ve çalışmak için İlde kişi başına düşen çekici bir alan haline getirmeye gelirdeki değişim (TL) katkısı var mıdır? Memnuniyet anketleri Taşıma altyapısı, turistik aktiviteler, iş imkanları ve buna benzer yaşam kalitesini arttırıcı Kırdan kenti önleyici imkanlar (iş Kırsal bölgelerde yapılan sosyal ve Göç oranlarındaki imkanları, altyapı olanaklarıi ekonomik amaçlı yatırımlar ve projeler değişim (%) sosyal imkanlar vb.) getirmekte Kırsal bölgelere kurulan eğitim, sağlık midir? altyapısı Genç nüfusun beklentilerini karşılayacak bir yaşam standardı yaratacak projelere öncülük etmekte midir?

13 Workshop on SEA and EIA Implementation in Bulgaria, Romania and Turkey Assisting Turkey for the implementation of draft by-law on SEA Project ( ) under 2009 IPA Programming Component I. Purpose: To create institutional capacity and to raise awareness necessary for the implementation of By-law on Strategic Environmental Assessment (SEA) for all sectors. Expected Outcomes: 1. Institutional capacity to implement by-law on SEA was enhanced. 2. A proposal on institutional structure for the implementation of SEA was developed. 3. By-law on SEA launched to be implemented.

14 Workshop on SEA and EIA Implementation in Bulgaria, Romania and Turkey Activities: - training and awareness raising activities to competent authorities, NGO s, chambers to ensure an effective public participation process, - SEA pilot studies on various sectors, - preparation of sector guidelines on various sectors, - to learn the experiences of EU Member States, - an analysis for improving the institutional structure needed for the implementation of SEA, - assistance for legal SEA implementation of competent authorities.

15 Workshop on SEA and EIA Implementation in Bulgaria, Romania and Turkey SEA is going to be enforced gradually before the end of the year By-law will be limited with 2 sectors (tourism, land use planning) -Institutional reorganisatiom within MoEF by the IPA project: creating institutional capacity and to raise awareness necessary for the implementation of By-law on Strategic Environmental Assessment (SEA) for all sectors SEA is going to be implemented for the remaining sectors

16 Workshop on SEA and EIA Implementation in Bulgaria, Romania and Turkey LIST OF PLANS AND PROGRAMMES SUBJECT TO STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT in Draft-by-Law of SEA Regional Plans Operational Programmes (that are prepared for IPA Programming) Territorial (Environmental) Plans Plans of All Scales (1/ and 1/5.000) within the Culture and Tourism Protection and Development Regions, and Tourism Centers Railway Transportation Master Plan Highway Transportation Master Plan Airway Transportation Master Plan Maritime Line Transportation Master Plan Marina Master Plan Rural Development Programmes Water Basins Rehabilitation Plans and Programmes Plant Production Development Plans and Programmes Basin Master Plan

17 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION Bahar SEL FEHİM

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TRAKYA 07 Haziran 2013 1 2 - TR 21 Trakya Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı Taslağı İÇİNDEKİLER TABLOLAR 11 ŞEKİLLER 14 KISALTMALAR 15 SUNUŞ 17 TR21 TRAKYA

Detaylı

1990 DAN GÜNÜMÜZE TARIMIN ÇEVRE PERFORMANSI: TÜRKİYE BÖLÜMÜ

1990 DAN GÜNÜMÜZE TARIMIN ÇEVRE PERFORMANSI: TÜRKİYE BÖLÜMÜ İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı 1990 DAN GÜNÜMÜZE TARIMIN ÇEVRE PERFORMANSI: TÜRKİYE BÖLÜMÜ Bu ülke bölümü aşağıda belirtilen OECD web sitesinde orijinal İngilizce ve Fransızca olarak da mevcut

Detaylı

Türkiye nin Ege Kıyısındaki Korunan Alanlarında Sosyo-Ekonomik Durum ve Yeni Gelir Getirici Faaliyetlerin Analizi

Türkiye nin Ege Kıyısındaki Korunan Alanlarında Sosyo-Ekonomik Durum ve Yeni Gelir Getirici Faaliyetlerin Analizi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Türkiye nin Ege Kıyısındaki Korunan Alanlarında Sosyo-Ekonomik Durum ve Yeni Gelir Getirici Faaliyetlerin Analizi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK

Detaylı

T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI. 2014-2023 Trakya Bölge Planı Kapsamında Önerilen Projeler

T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI. 2014-2023 Trakya Bölge Planı Kapsamında Önerilen Projeler T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2014-2023 Trakya Bölge Planı Kapsamında Önerilen Projeler Öncelik 1: Bölgenin Eğitim ve Bilimsel Altyapısı Desteklenerek Yenilik Merkezi Olması Sağlanacaktır Proje: Bilgi ve

Detaylı

Türkiye nin Ege Kıyılarındaki Deniz ve Kıyı Koruma Alanlarında Geliştirilebilecek Sürdürülebilir ve Çevre Dostu Ekonomik Faaliyetler Listesi

Türkiye nin Ege Kıyılarındaki Deniz ve Kıyı Koruma Alanlarında Geliştirilebilecek Sürdürülebilir ve Çevre Dostu Ekonomik Faaliyetler Listesi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Türkiye nin Ege Kıyılarındaki Deniz ve Kıyı Koruma Alanlarında Geliştirilebilecek Sürdürülebilir ve Çevre Dostu Ekonomik Faaliyetler

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS, 2009 PROJE EKİBİ MESLEK/ÜNVAN IBB Genel Sekreter Yardımcısı İrfan UZUN Mimar IBB İmar ve Şehircilik

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TABLOLAR Tablo 1. Hatay İli Su Kaynakları ve Sulama Alanları... 4 Tablo 2. Kahramanmaraş İli Su Kaynakları ve Sulama Alanları...

Detaylı

SIRA SAYISI: 476 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 476 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 476 ONUNCU KALKINMA PLANININ (2014-2018) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA SUNULDUĞUNA DAİR BAŞBAKANLIK TEZKERESİ İLE PLAN

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TURİZM POLİTİKASININ GELİŞİM SÜRECİ Avrupa Birliğinin Turizmi Destekleyici Eylem Planları 1995 yılı Turizm Eylem Planı 4

AVRUPA BİRLİĞİ TURİZM POLİTİKASININ GELİŞİM SÜRECİ Avrupa Birliğinin Turizmi Destekleyici Eylem Planları 1995 yılı Turizm Eylem Planı 4 2003 A VRUPA BRL VE TURIZM POLITIKASı İÇİNDEKİLER BÖLÜM I 2 AVRUPA BİRLİĞİ TURİZM POLİTİKASININ GELİŞİM SÜRECİ Avrupa Birliğinin Turizmi Destekleyici Eylem Planları 1995 yılı Turizm Eylem Planı 4 BOLUMU.

Detaylı

Marmara Bölgesi. Bursa Düzce Edirne Kocaeli İstanbul Kırklareli Sakarya Tekirdağ Yalova. TEDGEM Yayın No: 02-08/02 ISBN: 978-975-407-306-5

Marmara Bölgesi. Bursa Düzce Edirne Kocaeli İstanbul Kırklareli Sakarya Tekirdağ Yalova. TEDGEM Yayın No: 02-08/02 ISBN: 978-975-407-306-5 Marmara Bölgesi Bursa Düzce Edirne Kocaeli İstanbul Kırklareli Sakarya Tekirdağ Yalova TEDGEM Yayın No: 02-08/02 ISBN: 978-975-407-306-5 1 Bölgesel K rsal Alanda Kad n Çal ştay T.C. Tarım ve Köyişleri

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ VE ENDÜSTRİ BÖLGELERİNİN EKO ENDÜSTRİYEL PARKLARA DÖNÜŞÜMÜ. Eyüp GÜDER

TÜRKİYE DEKİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ VE ENDÜSTRİ BÖLGELERİNİN EKO ENDÜSTRİYEL PARKLARA DÖNÜŞÜMÜ. Eyüp GÜDER TÜRKİYE DEKİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ VE ENDÜSTRİ BÖLGELERİNİN EKO ENDÜSTRİYEL PARKLARA DÖNÜŞÜMÜ Eyüp GÜDER Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ankara ÖZET Türkiye deki planlı sanayileşme ve kentleşmenin

Detaylı

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu * BTYK 22. Toplantısı nda Başbakan ın himayeleri altına

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Raporu

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Raporu T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Raporu T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Foça Özel

Detaylı

ÇEVRE DURUM RAPORU 2012 YILI ÖZETİ - İLLER

ÇEVRE DURUM RAPORU 2012 YILI ÖZETİ - İLLER Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE DURUM RAPORU 2012 YILI ÖZETİ - İLLER 2 Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE DURUM RAPORU 2012 YILI ÖZETİ

Detaylı

Regional Environmental Network for Accession (RENA)

Regional Environmental Network for Accession (RENA) The European Union s Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) Regional Environmental Network for Accession (RENA) NATIONAL RECAP CLIMATE SEMINAR OPPORTUNITIES, BENEFITS AND CHALLENGES OF EU TURKEY

Detaylı

BU SAYIDA IN THIS ISSUE

BU SAYIDA IN THIS ISSUE Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. This Project is co-financed by the European Union and The Republic of Turkey. T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY

Detaylı

SAKARYA YA GELEN ORTADOĞU KÖKENLİ TURİSTLERİN TALEP PROFİLİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

SAKARYA YA GELEN ORTADOĞU KÖKENLİ TURİSTLERİN TALEP PROFİLİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA SAKARYA YA GELEN ORTADOĞU KÖKENLİ TURİSTLERİN TALEP PROFİLİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr. Burhanettin ZENGİN Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü bzengin@sakarya.edu.tr

Detaylı

TARIMSAL FAALĠYETLERĠN ĠÇME SUYU HAVZALARINDAKĠ ETKĠLERĠNĠN ARAġTIRILMASI: ANKARA ĠLĠ ÖRNEĞĠ

TARIMSAL FAALĠYETLERĠN ĠÇME SUYU HAVZALARINDAKĠ ETKĠLERĠNĠN ARAġTIRILMASI: ANKARA ĠLĠ ÖRNEĞĠ TARIMSAL FAALĠYETLERĠN ĠÇME SUYU HAVZALARINDAKĠ ETKĠLERĠNĠN ARAġTIRILMASI: ANKARA ĠLĠ ÖRNEĞĠ Dr. Yener ATASEVEN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2011 ANKARA ÖNSÖZ Dünya üzerindeki

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014 2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014 2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ TRAKYA 07 Haziran 2013 İÇİNDEKİLER TR21 TRAKYA BÖLGESİ PLANLAMA SÜRECİ... 10 A- VİZYON VE UNSURLARI... 14 1. Vizyon... 14 2. Vizyon Unsurları... 14 3. Gelişme Eksenleri... 15 B- PLAN

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER 1. MEVZUAT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 3 1.1 MEVCUT DURUM... 3 1.2 İLERİYE DÖNÜK HEDEFİMİZ:... 3 2. ÇEVRE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 4 2.1 ATIK YÖNETİMİ... 4 2.1.1 Düzenli Depolama Tesisleri ve

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı. TR82 Düzey 2 Bölgesi (Kastamonu, Çankırı ve Sinop İlleri) Bölge Planı 2014 2023

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı. TR82 Düzey 2 Bölgesi (Kastamonu, Çankırı ve Sinop İlleri) Bölge Planı 2014 2023 T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı TR82 Düzey 2 Bölgesi (Kastamonu, Çankırı ve Sinop İlleri) Bölge Planı 2014 2023 Ağustos 2013 Sunuş Dünya da, özellikle de gelişmekte olan ekonomilerde sosyal ve ekonomik

Detaylı

SULAK ALAN PROJELERİ İLE KIRSAL KALKINMANIN UYUMLAŞTIRILMASI: AKŞEHİR GÖLÜ REHABİLİTASYON PROJESİ ÖRNEĞİ

SULAK ALAN PROJELERİ İLE KIRSAL KALKINMANIN UYUMLAŞTIRILMASI: AKŞEHİR GÖLÜ REHABİLİTASYON PROJESİ ÖRNEĞİ 85 SULAK ALAN PROJELERİ İLE KIRSAL KALKINMANIN UYUMLAŞTIRILMASI: AKŞEHİR GÖLÜ REHABİLİTASYON PROJESİ ÖRNEĞİ ATEŞ, Hamza-UZER, Yılmaz TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Bu çalışma, son yıllarda karşılaşılan en önemli

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN ERZURUM EKONOMİSİNE KATKILARI

SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN ERZURUM EKONOMİSİNE KATKILARI T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN ERZURUM EKONOMİSİNE KATKILARI Ulvi ÇELİK 122008577 YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE DENETİM PROGRAMI DANIŞMAN Yrd.

Detaylı

DOKTORA TEZİ. Ayşegül ATACAN ÖĞÜT (501002356) Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı. Çevre Mühendisliği Programı

DOKTORA TEZİ. Ayşegül ATACAN ÖĞÜT (501002356) Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı. Çevre Mühendisliği Programı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MEVSİMSEL NÜFUS FARKLILIKLARININ GÖZLENDİĞİ TURİZM ALANLARINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR SU VE ATIKSU YÖNETİMİ: BODRUM YARIMADASI ÖRNEĞİ DOKTORA TEZİ Ayşegül ATACAN

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Sportif Dalış Turizmi Fizibilite Çalışması

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Sportif Dalış Turizmi Fizibilite Çalışması T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Sportif Dalış Turizmi Fizibilite Çalışması T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient

Detaylı

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI 1 TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) İÇSELLEŞTİRDİĞİ GİRİŞİMCİLİKLE SEKTÖREL ÇERÇEVESİNİ GENİŞLETEREK YENİ İSTİHDAM ALANLARI YARATMIŞ VE

Detaylı

bölgesel kalkınma 133

bölgesel kalkınma 133 bölgesel kalkınma 133 Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Adına Sahibi Genel Sekreter Dr. İlhan KARAKOYUN Genel Yayın Yönetmeni Mehmet ÖZTEK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Osman YAKUT Hukuk Danışmanı

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı