RENK TAYİNİ. Amaç; öğrencilere su ve atık sularda renk ölçüm yöntemlerinin öğretilmesi ve sonuçların yorumlanması becerisinin kazandırılmasıdır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RENK TAYİNİ. Amaç; öğrencilere su ve atık sularda renk ölçüm yöntemlerinin öğretilmesi ve sonuçların yorumlanması becerisinin kazandırılmasıdır."

Transkript

1 1. DENEYİN AMACI RENK TAYİNİ Amaç; öğrencilere su ve atık sularda renk ölçüm yöntemlerinin öğretilmesi ve sonuçların yorumlanması becerisinin kazandırılmasıdır. 2. DENEYİN ANLAM VE ÖNEMİ Suyun rengi, doğal metal iyonları (demir ve manganez gibi), humus ve turba maddeleri, plankton, bitkiler ve endüstriyel atıklardan dolayı oluşabilmektedir. Her hangi bir kaynaktan temin edilecek suyun, kullanım amacına bağlı olarak (içme suyu olarak, sanayi proseslerinde kullanım, ) renk giderimi (arıtımı) işlemi gerekebilmektedir. İki tür renk kavramı vardır: Gerçek renk: Atıksu numunesi içindeki bulanıklık oluşturucu partiküllerin doğurduğu rengin önüne geçilmesi için santrifüj ve filtrasyon tatbik edilmiş numunedeki renktir. Zahiri Renk: Santrifüj veya filtrasyon yapılmaksızın doğrudan ölçülen renktir. Bazı sanayi atıklarında bulunan koloidal ve askıda maddeler o atıksuyun rengine önemli derecede katkıda bulunurlar, bu durumdaki atıksu numunelerinde her iki renk türü ölçülmelidir. Ölçüm metodu seçimi Renk tayin metotları genel olarak, standart çözeltilerle mukayese (görsel mukayese) metodu, arazi metodu ve renk ölçme cihazları (spektrofotometre) ile ölçme metodu olarak verilebilir. Görsel Mukayese Metodu, hemen hemen tüm içme suyu numunelerine tatbik edilebilir. Belli sanayi atıksuları ile kirlenmeler, alışılmamış renkler üretebilir. Bu durumda bir cihazla ölçme metodunun kullanılması yerinde olur. Üçlü filtre metodu (tristimulus) ve spektrofotometre ölçüm metotları, platin-kobalt standartlarının iyi sonuç vermediği, önemli ölçüde renk değişikliği gösteren numuneler için bile ünıform kromasite değişimlerini yansıtan tek bir renk değeri hesabına imkan verirler. Laboratuvarda, görsel mukayese değerlerinin kalibre edilmesi için cihaz yöntemleri ile zaman zaman kontrol yapılması gerekir. Arazi metodu, renk değerini doğrudan ölçme imkânını veren pratik taşınabilir cihazlar geliştirilmiştir. Bu cihazlar, kalibre edilmek şartıyla laboratuvarda da kullanılabilir. Numuneleri cam kaplarda toplanır ve biyolojik ve fiziksel değişmelerin meydana gelmesi ile numunede renk değişimine müsaade etmeyecek şekilde fazla bekletmeden analizini yapılır. Soğutarak en fazla 2 gün muhafaza edilebilir. 2.1 GÖRSEL MUKAYESE METODU Numunedeki renk, konsantrasyoları bilinen renkli solüsyonların numune ile görsel mukayesesi ile belirlenir. Mukayese uygun şekilde kalibre edilmiş renkli özel cam disklerle de yapılabilmektedir. Platin-kobalt renk ölçme metodu, kloroplatinat iyonu şeklindeki 1 mg 1

2 Pt/L konsantrasyonu ile oluşturulan 1 renk birimi esasında standart bir metottur. Kobalt/Platin oranı, özel durumlarda renk tonunu yakalamak için değiştirilebilir. Bu metot içme suları ve doğal suların renk ölçümü için kullanışlıdır. Genelde renkli olan endüstriyel atıksularda tatbik edilememektedir. Girişimler Bulanıklık: Doğal sulardaki bulanıklığın doğurduğu girişim santrifüj ve filtrasyon ile giderilmelidir. Endüstriyel renkli atıksular diğer metotlarla ölçülebilmektedir. ph: Değişen ph ile suların rengi değişmektedir. Bu nedenle ölçüm yapılan ph da rengin yanında kaydedilmelidir. Araştırma maksatlı çalışmalarda, değişik ph'lardaki renk değişimleri tek tek ölçülmelidir Deney Düzeneği Kullanılan Araç ve Gereçler: Nessler Tüpleri, 50 ml ph metre Kullanılan Kimyasallar: 1,246 gr K2PtCl6 (500 mg metalik Platine eşdeğer) ve 1,00 gr CoCl2.6H2O (250 mg metalik Kobalta eşdeğer) 100 ml kons. HCl ihtiva eden distile suda çözülür ve litreye tamamlanır. Bu stok standart 500 birim renk ihtiva etmektedir. 50 ml'lik Nessler tüplerine stok standarttan sırasıyla 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 6.0 ve 7.0 ml koyup seyreltme ile yine sırasıyla 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 ve 70 renk birimi ihtiva eden standart serileri hazırlanır. Bu hazırlanmış standart renk serisi (kirlenme ve buharlaşmadan) gelecekteki kullanımlar için korunur Deneyin Yapılışı Numuneyi bir boş Nessler tüpü içine doldurup, standartlarla mukayese ederek sonucu tespit edin. Eğer numunenin rengi 70 birimi aşarsa, distile su ile seyreltme yaparak rengini tayin edin. Eğer numunede bulanıklılık varsa, filtre edilip edilmemesine göre rengi hakiki veya zahiri renk olarak not edin. En son çalıştığınız numunenin ph değerini ölçünüz ve kaydediniz Hesaplamalar 1. Eğer numunedeki renk doğrudan belirlenmişse, o değeri renk (birim) olarak kaydedilir. 2. Numune eğer seyreltilmiş ise, renk değeri aşağıdaki denklemle hesaplanır. Re nk = A 50 B A: Seyreltilmiş numunedeki renk. B: Seyreltme için alınmış orijinal numune, ml. 3. Bulunan renk değerlerinde aşağıdaki tabloda verilen yuvarlatmalar yapılır: 2

3 4. Numune ph'sı kaydedilir. 2.2 FOTOMETRİK METOT Renk (birimler) En küçük birim Filtre edilmiş bir numunenin rengi, numuneye bakıldığında onun renk durumunu tasvir edecek terimlerle ifade edilir. Renk tonu (kırmızı, yeşil, sarı v.s. ) hâkim dalga boyu, parlaklık derecesi luminans ve doyma (soluk, pastel v.s) saflık terimleri ile ifade edilir. Bu değerler, bir fotometre yardımıyla filtre edilmiş bir numunenin ışık geçirgenlik özellikleri ile en iyi şekilde belirlenebilir. Renk birimi Hazen olarak ölçülür. Bu metot, içme suları, yüzeysel sular ve evsel ve sanayi atıksularına uygulanabilir. Bulanıklık girişim yapar. Bu nedenle numune filtre edildikten sonra cihaz ölçümleri yapılmalıdır Deney Düzeneği Kullanılan Araç ve Gereçler MERCK SQ-118 Filtrasyon sistemi (vakum pompası, GF 52 filtre kağıdı, santrifüj, Nuçe erleni, porselen süzme hunisi) Kullanılan Kimyasallar H2SO4 (ph<2 ise 0.5 mol/l H2SO4 kullanılarak ph yükseltilir) NaOH (ph>12 ise 1 mol/l NaOH kullanılarak ph düşürülür) Deneyin Yapılışı Şekil 1. MERCK SQ 118 Öğrenciler A, B, C ve D olmak üzere 4 gruba ayrılacak ve aşağıdaki tabloda belirtilen numuneler üzerinde çalışacaktır. 3

4 Grup A B C D Numunelerin Hazırlanması: İncelenecek Numune Çeşme suyu Evsel atıksu Katı atık depolama alanı sızıntı suyu Deri endüstrisi atık suyu İki ayrı tüpte 50 şer ml lik numuneler oda sıcaklığına getirilir. Bunlardan biri orijinal ph'da bırakırlırken, diğerinin ph sı asit veya baz kullanılarak (yukarıda belirtilen derişimlerde) 7 ye getirilir. Bu iki numune de filtre edilerek süspansiyon ve koloidal maddeler giderilir. Belirtilen gruplardaki öğrenciler numunelerinde bulanıklık, zahiri renk ve gerçek renk tayinlerini yapar Hesaplamalar Re nk( birim) = A 50 B A: Seyreltilmiş numunedeki renk, birim. B: Seyreltme için alınmış orijinal numune, ml. 4

5 1. DENEYİN AMACI BULANIKLIK TAYİNİ Amaç; öğrencilere su ve atık sularda bulanıklık ölçüm yöntemlerinin öğretilmesi ve sonuçların yorumlanması becerisinin kazandırılmasıdır. 2. DENEYİN ANLAM VE ÖNEMİ Bulanıklığa sulardaki kil, silt, ince bölünmüş organik ve inorganik maddeler, çözünür renkli organik bileşikler, plankton ve diğer mikroskopik organizmalar neden olur. Bulanıklık ölçümünün temel prensibi, numuneye gelen ışığın bulanıklık tarafından absorbe edilmesine ve dağılmasına dayanır. Bulanıklığın içme suyu arıtımında özel bir önemi vardır: Estetik bakımdan: Herkes içeceği suyun berrak görünüşlü olmasını istemektedir. Zira bulanıklığı meydana getiren askı halindeki maddeler üzerinde, sağlığa zarar veren mikroplar bulunabilir. Filtre edilme bakımından: Suyun bulanıklığı ne kadar fazla olursa filtre edilmesi o kadar güç olur. Fazla bulanık sularda çökeltme işi daha pahalıya mal olmaktadır. Dezenfeksiyon: Bulanıklığı fazla olan sulardaki canlı organizmalar, askı halindeki bulanıklık maddeleri üzerinde bulunduklarından klorun bunlara tesiri daha zordur ve daha fazla klor kullanılmasına sebep olur. 2.1 FORMAZİN YÖNTEMİ İLE BULANIKLIK TAYİNİ Bu yöntemde formazin polimeri standart bulanıklık süspansiyonu olarak kullanılır. Deney için hazırlanan Formazin süspansiyonunun verdiği bulanıklık 400 NTU ile ifade edilir. Girişimler: Bulanıklılığı tayin edilecek su ve atıksu numunelerinde hızla çökelen kaba ve serbest partiküllerin bulunmaması istenir. Kullanılacak numune kabı içinde hava kabarcığının ve cam yüzeyinde lekelerin olması hatalı okumalara neden olur. Suda "gerçek rengin" bulunması da bulanıklık ölçümünün düşük değer vermesine sebep olur. Suyun renkli olmasına neden olan çözünmüş maddeler ışığı bir miktar absorblar ve sonuçta ölçülen bulanıklık değerleri gerçek değerden daha düşük olur. Ayrıca deneyde kullanılan numune tüplerinin içi ve dışı çok temiz olmalıdır. Üzerinde leke ve toz varsa yumuşak kâğıt ile temizlenmelidir. Aletle okuma sırasında numune tüpleri içinde hava kabarcıkları olmamalıdır. 5

6 2.1.1 Deney Düzeneği Kullanılan Araç ve Gereçler MERCK SQ-118 Türbidimetre tüpü Kullanılan Kimyasallar Bulanıklık içermeyen distile su veya demineralize su. Stok Bulanıklık Çözeltisi: Çözelti 1: 1 gr hidrazin sülfat -(NH2)2.H2SO4- distile suda çözülür ve 100 ml'ye tamamlanır. Çözelti 2: 10 gr hegzametilentetramin -(CH2)6N4- bir miktar distile suda çözülür ve 100 ml'ye seyreltilir. 100 ml'lik ölçülü kapta bu iki çözeltiden 5'er ml alınıp karıştırılır. 25±3 C'de 24 saat bekletilir ve daha sonra 100 ml'ye tamamlanır, karıştırılır. Bu çözeltinin bulanıklığı 400 NTU (Nefelometric Turbidity Unit: Nefelometrik Bulanıklık Birimi)'dir. Bu çözeltiler bozulmadan bir ay kullanılabilir Deneyin Yapılışı Türbidimetre Kalibrasyonu (MERCK SQ-118 ölçüm için hazırlanacak): NTU bulanıklık farkını ölçebilecek hassasiyette olan türbidimetre, numunenin bulanıklık durumuna göre veya veya aralığı için sıfırlanır ve kalibrasyon çözeltisi yardımıyla kalibre edilir. Kalibrasyon çözeltisi için standart Formazin çözeltisi veya benzeri bulanıklık verici maddeler (örn. kil) kullanılır Bulanıklık Ölçümü Numuneyi iyice karıştırılır. Hava kabarcıkları gidinceye kadar beklenir. Türbidimetre tüpüne (25±1 ml) numune koyulur. Tüp iyice kurulanır ve türbidimetre cihazındaki yerine yerleştirilip ışık almaması için üzeri kapatılır. Bulanıklık değeri cihazın dijital ekranından veya kalibrasyon (ölçümleme) eğrisinden doğrudan okunur. Bulanıklık biriminden 1000 NTU dan yüksek olduğu numunelerde yapılacak işlemler: Numune iyice karıştırılır. Belirli bir hacım alınır ve bulanıklık içermeyen su ile seyreltilir (böylece bulanıklık 1000 NTU'dan daha düşük değerlere düşürülmüş olur). Tablo 1 deki seyreltme faktörleri göz önüne alınarak numunenin bulanıklığı hesaplanır. 6

7 2.1.3 Hesaplamalar Bulanıklık eğer, 1000 NTU'dan düşük değerlerde ise okuma cihazdan doğrudan yapılır NTU'dan büyük değerlerde ise gerekli seyreltme işlemleri yapılır ve sonuç aşağıdaki eşitlikten yararlanılarak hesaplanır. Bulanıulan( NTU ) = Eşitlikte; A( B + C) C A: Seyreltik numunede okunan bulanıklık, NTU B: Seyreltme suyu hacmi, ml C: Numune Hacmi, ml Tablo 1. Bulanıklık Okumalarındaki Hata Payları (Hassasiyet) Bulanıklık Aralığı (NTU) Hata Payı (Hassasiyet) (NTU) > DEĞERLENDİRME VE YORUM Bu bölümde öğrenciler; Yapmış oldukları Renk ve Bulanıklık deneyleri ile ilgili elde ettikleri sonuçları değerlendirerek yorumlayacaklardır. Her grup diğer grupların elde ettiği sonuçlarla kendi sonuçlarını kıyaslayacak ve sonuçları -nedenleriyle birlikte- açıklayacaklardır. 7

BULANIKLIK VE RENK TAYİNİ

BULANIKLIK VE RENK TAYİNİ BULANIKLIK VE RENK TAYİNİ Diğer su kalite parametrelerinde olduğu gibi renk parametresinin de içme ve kullanma sularında belli standart değerlerde olması gerekmektedir. Bataklık ve orman alanlarından kaynaklanan

Detaylı

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması 2. Hafta: Çözelti Hazırlama 3. Hafta : Asit- Baz Titrasyonu 4. Hafta: Kromatografi

Detaylı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Kimyası Laboratuvarı II

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Kimyası Laboratuvarı II T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE KİMYASI II LABORATUARI DENEYİ (Raporu hazırlayanın/hazırlayanların numarası, adı ve soyadı, grup

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GIDA TEKNOLOJİSİ İÇME VE KULLANMA SUYU ANALİZLERİ ANKARA 2007 İÇİNDEKİLER Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI-II DENEY NOTLARI

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI-II DENEY NOTLARI T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI-II DENEY NOTLARI ERZURUM - 2007 DENEYLER S. NO 1. Biyolojik Oksijen İhtiyacı 3 2. Atmosferdeki Gaz ve

Detaylı

NİTRİT VE NİTRATIN ÇEVRESEL ÖNEMİ

NİTRİT VE NİTRATIN ÇEVRESEL ÖNEMİ NİTRİT VE NİTRAT TAYİNİ 1- GENEL BİLGİLER Azot ve azotlu maddeler, Çevre Mühendisliğinde büyük bir öneme sahiptir. İçme ve kullanma suları ile yüzeysel suların ve kirlenmiş su kütlelerinin içerdiği çeşitli

Detaylı

Ekim 2008. Hazırlayan: Okan ÜRÜN Biyolog

Ekim 2008. Hazırlayan: Okan ÜRÜN Biyolog Ekim 2008 Yetkilendirilmiş Laboratuvarlar için Su ve Atık Su Numune Alma Eğitimi ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE DENETİM DAİRESİ Hazırlayan: Okan ÜRÜN Biyolog 31 BAŞKANLIĞI

Detaylı

NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER

NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER 2 Numune Tanımı Bir kütleden, kütlenin herhangi bir özelliğini tayin etmek için alınan, kütlenin genelini temsil eden ve

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLU YÖNETMELİĞİ NUMUNE ALMA VE ANALİZ METODLARI TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLU YÖNETMELİĞİ NUMUNE ALMA VE ANALİZ METODLARI TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLU YÖNETMELİĞİ NUMUNE ALMA VE ANALİZ METODLARI TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Su Kirliliği Kontrolu Yönetmeliği

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ SPEKTROFOTOMETRE

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ SPEKTROFOTOMETRE T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ SPEKTROFOTOMETRE Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

JEOTERMAL SULARIN KİMYASAL ANALİZİ

JEOTERMAL SULARIN KİMYASAL ANALİZİ 149 JEOTERMAL SULARIN KİMYASAL ANALİZİ Ahmet EROĞLU Niyazi AKSOY ÖZET Sular geçtikleri ortam boyunca kayaçlarla temas ederek bazı maddeleri çözer ve kendileri ile birlikte taşırlar. Sıcak su, buhar ve

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372

Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KĐRLĐLĐĞĐ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ NUMUNE ALMA VE ANALĐZ METODLARI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ŞEKERLERİN ANALİZ YÖNTEMLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 10.04.

İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ŞEKERLERİN ANALİZ YÖNTEMLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 10.04. İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ŞEKERLERİN ANALİZ YÖNTEMLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 10.04.2002-24722 Tebliğ No 2002/26 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; insan

Detaylı

ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ

ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ 1. ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ Yrd. Doç. Dr. Cemalettin BALTACI Doç. Dr. Ali GÜNDOĞDU 2012 GENEL BİLGİLER Bir gıda numunesinde kimyasal bir analizin sonuçlandırılması maddenin bir fiziksel özelliğinin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GIDA TEKNOLOJİSİ UN VE UNLU MAMULLERDEKİ ANALİZLER 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GIDA TEKNOLOJİSİ UN VE UNLU MAMULLERDEKİ ANALİZLER 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GIDA TEKNOLOJİSİ UN VE UNLU MAMULLERDEKİ ANALİZLER 2 Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Ö.Gör.Dr. Hüseyin Aksel EREN DERSİN İÇERİĞİ Tekstil terbiyesinde kullanılan suyun özellikleri Tekstil terbiye proses suyundan beklentiler Su kaynaklı problemler Proses suyu hazırlık işlemleri Tekstil atıksuları

Detaylı

Prof. Dr. Şule Pekyardımcı Ankara Üniversitesi it i Kimya Bölümü

Prof. Dr. Şule Pekyardımcı Ankara Üniversitesi it i Kimya Bölümü Prof. Dr. Şule Pekyardımcı Ankara Üniversitesi it i Kimya Bölümü ü Protein Tayin Yöntemleri Bir çözeltideki toplam protein miktarının belirlenmesi, l i bilimsel l araştırmalarda, gıda analizlerinde, endüstriyel

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ KĠMYA BÖLÜMÜ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ KĠMYA BÖLÜMÜ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ KĠMYA BÖLÜMÜ ENSTRÜMENTAL ANALĠZ LABORATUVARI ADIYAMAN - 2011 ENSTRÜMENTAL ANALĠZ LABORATUVARI ÇALIġMA VE UYGULAMA ESASLARI A) GENEL HUSUSLAR 1. Öğrenciler

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak.

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak. 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SÜTLERİN ANALİZ METOTLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:

TÜRK GIDA KODEKSİ İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SÜTLERİN ANALİZ METOTLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SÜTLERİN ANALİZ METOTLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/Taslak ) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ TS 11899

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ TS 11899 TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ TS 11899 YÜZME HAVUZU SUYUNUN HAZIRLANMASI, TEKNİK YAPIM, KONTROL, BAKIM ve İŞLETMESİ İÇİN GENEL KURALLAR NİSAN 2000 Bu standart; TSE Teknik kurulunun 25 Nisan 2000 tarihli

Detaylı

TS 11899 YÜZME HAVUZLARI, SUYUN HAZIRLANMASI,TEKN YAPIM, KONTROL, BAKIM

TS 11899 YÜZME HAVUZLARI, SUYUN HAZIRLANMASI,TEKN YAPIM, KONTROL, BAKIM TS 11899 YÜZME HAVUZLARI, SUYUN HAZIRLANMASI,TEKNİK YAPIM, KONTROL, BAKIM ve İŞLETMESİ GENEL KURALLAR TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey cad, 112 Bakanlıklar ANKARA NİSAN 2000 Bu standart; TSE Teknik

Detaylı

KLOR DĐOKSĐT TEKNOLOJĐSĐNDE SODYUM KLORĐT

KLOR DĐOKSĐT TEKNOLOJĐSĐNDE SODYUM KLORĐT T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ KĐMYA BÖLÜMÜ KLOR DĐOKSĐT TEKNOLOJĐSĐNDE SODYUM KLORĐT BĐTĐRME ÖDEVĐ Mine AYDIN Banu Esra AKSOY Mayıs 2009 T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ

Detaylı

SÜT TEKNOLOJİSİ UYGULAMA DERSİ NOTLARI UYGULAMA 1: ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT İŞLETMESİ TANITIMI

SÜT TEKNOLOJİSİ UYGULAMA DERSİ NOTLARI UYGULAMA 1: ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT İŞLETMESİ TANITIMI SÜT TEKNOLOJİSİ UYGULAMA DERSİ NOTLARI UYGULAMA 1: ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT İŞLETMESİ TANITIMI Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümünde bulunan süt işletmesine A.Ü.Z.F.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu 1 1. GİRİŞ Nüfusun yoğun olduğu yörelerde, kirletici miktarının daha fazla olması, kirlenmenin öncelikle büyük yerleşim bölgelerinde hissedilmesine yol açmıştır. Bundan dolayı, atıksu bertarafı çalışmaları

Detaylı

Analiz istemleri. u ve Atıksu

Analiz istemleri. u ve Atıksu çözüm ortağınız Mühendislik Otomasyon Sistemleri Satış Montaj, Devreye Alma ve Eğitim Proses Kontrol Sistemleri Danışmanlık u ve Atıksu Analiz istemleri Teknik Servis : Bakım, Onarım ve Kalibrasyon Enotek

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 11899 Nisan 2007 (TS 11899: 2000 + T1: 2003 dahil) 2.Baskı ICS 03.080.30; 13.060.99 YÜZME HAVUZLARI SUYUN HAZIRLANMASI, TEKNİK YAPIM, KONTROL, BAKIM VE İŞLETMESİ İÇİN

Detaylı

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ MUZAFFER SÖZER YÜKSEK LİSANS TEZİ (İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

(Tebliğ No: TSHGM 2005/1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(Tebliğ No: TSHGM 2005/1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Deterjanlarda Bulunan Anyonik, Noniyonik, Amfolitik, Katyonik Yüzey Aktif Maddelerin Biyolojik Parçalanabilirlik Oranı ve Anyonik ile Noniyonik Yüzey Aktif Maddelerin Biyolojik Parçalanabilirlik Oranı

Detaylı