Avrupa Birliği nden KOBİ lere Yeni Açılımlar: Küçük İşletmeler İçin ON EMİR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrupa Birliği nden KOBİ lere Yeni Açılımlar: Küçük İşletmeler İçin ON EMİR"

Transkript

1 Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2008 Cilt: 45 Sayı:524 Avrupa Birliği nden KOBİ lere Yeni Açılımlar: Küçük İşletmeler İçin ON EMİR Kobilere Öncelik Vorfahrt Für KMU Avrupa Komisyonu Başkanı, José Manuel Durão Barroso, 25 Haziran 2008 de, Brüksel de yaptığı açıklamada; Avrupa Birliği sınırları içinde bulunan KOBİLER, artık kırmızı kart görmeyecek, tam tersine onların ayaklarının altına kırmızı halı serilecek cümleleri ile önümüzdeki on yıla en geniş girişimciler kitlesinin gelecek on yılına damgasını vuracak ON EMİR li Avrupa Küçük İşletmeler Yasa sı ile ekonomik ve sosyal tabanlı politikaların anlamını ve önemini belirtti. Avrupa Komisyonu tarafından üye ülke hükümetlerine tavsiye biçiminde, (A Small Business Act for Europe-SBE) AB için Küçük İşletmeler Yasası adı ile on emir şeklindeki on ana başlık altında özetlenen şartlar biçiminde Avrupa Birliği çapında genelleştiren Federal parlamentonun bu kararını geçen Temmuz ayı sonunda Avrupa Komisyonu Başkan yardımcısı Günter Verheugen; önce küçük düşün (think small first) parolası ile kamu oyuna sundu. Kararı, günümüz Avrupa sında 23 milyonluk çok geniş bir girişimci kitlesi ile yeni iş olanakları ve ekonomik canlılığın asıl motoru olan KOBİ lerin en yüksek derecede önem ve teşvik programları ile desteklenmesinin kaçınılmazlığını ve önemini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Önce küçük düşün sloganı ile bu küçük girişimcilerin ekonomik ve diğer sosyal yaşam ve faaliyet alanlarının cazip hale getirilmesi görevinin de önemini koruduğu görülmektedir i Türkiye kökenli olan, göçmen kökenli küçük işletmenin ekonomik hayatta çok önemli roller üstlendiği Almanya da 2008 Haziran ayında Federal Meclisten geçen Mini GmbH veya 1 Euro GmbH yasası, kurum olarak Türk-Alman İşadamları Dernekleri Almanya Federasyonu nu (TİDAF) ve biz üyelerini de yakından ilgilendiren konuların başında gelmekteydi. Gerek Meslek örgütleri olarak gerekse girişimciler ve sorumluluk üstlenen bireyler olarak bu on emir ve tavsiye direktifleri Osman SİRKECİ Türk İşadamları Dernekleri Avrupa Federasyonu İstişare Kurulu Üyesi / Mali Danışman doğrultusunda adımlar atmak ve bu kararların en etkin ve verimli şekilde özellikle göçmen girişimcilerin yararına hayata geçirilmesine katkıda bulunmak kaçınılmaz bir görev olarak önümüzde durmaktadır. Bu bağlamda aday üyelik ve uyum sürecini yaşayan Türkiye de gerek kamu kurumları gerekse meslek örgütleri, bu On Emirde özetlenen stratejik görevleri ve önlemleri vakit geçirmeden eylem planı haline dönüştürerek gerekli çalışmalara başlamalıdırlar. Bahsedilen on maddelik yasada önemle üzerinde durulan alanlarda gerekli siyasal, ekonomik ve yasal düzenlemeler zaman kaybedilmeden hayata geçirilmelidir. Mikro Girişimlerin Önemi ve Rolü O. SİRKECİ Avrupa Birliği bugün 27 üye ülkesi ve yaklaşık 500 Milyonluk nüfusu ile yer kürenin en önemli ekonomik ve politik aktörelerinin başında gelmektedir. Küresel olarak çok etkin birleşik politik bir güç görünümü arz etmemekle birlikte ekonomik potansiyeli gücü bakımından kürenin en önemli merkezidir. AB nin ekonomik pazar ve üretim potansiyellerini mutlaka dikkate almanın kaçınılmazlığı kadar, 50 yıllık birliğin deney ve birikimlerinden, başarılı ekonomi politikalarından gerekli dersleri çıkararak, her ülkenin ve sektörün kendi somut koşullarına uygun biçimde yararlanmak da o derece önemli ve gereklidir. Aşağıdaki tabloda daha sonraki bölümlerde özetle verilecek olan Avrupa Küçük İşletmeler Yasası nın rakamsal gerekçesi açıkça görülmektedir de KOBİ leri keşfeden o günkü AET geçen 35 yılda küçük işletmeler için adeta bir cennet görünümüne sahip olmaya başlamış bulunmaktadır. Geçen 2007 yılı da dahil olmak üzere ihracat şampiyonluğunu tek başına kimseye kaptırmayan Almanya ile birlikte AB dünyanın diğer bölgelerine kıyasla en önemli üretim ve ihracat bölgesi olma özelliğini korumaya devam ediyor. 7

2 8 Bu devasa ihracat potansiyelinin içinde haliyle KOBİ ler de hak ettikleri payı almaktadırlar. Başta Almanya KOBİ leri olmak üzere AB ülkelerinde yerleşik olan 23 Milyon Küçük İşletmenin ihracattaki paylarının rakipleriyle kıyaslanmayacak boyutlara ulaştığı rakamlarla da görülmektedir. Aslında yer kürenin diğer bölgelerinde daha yaygın gibi düşünülmesine ve desteklenmesinin kaçınılmazlığı bilinmesine rağmen AB ülkelerinde merkezi olarak belirlenen 35 yıllık KOBİ politikalarının öneminin bu bölgelerde yeterince kavranamamasının ve bu milyonluk küçük üretim ordularına gereken önemin verilmemiş olmasının doğal bir sonucu olarak Küçük Girişimciliğin ve Küçük girişimlerin üretimde doldurmaları gereken yer boş kalmaktadır. Bu kesimin istihdam ve kalkınmaya sağlayacağı küçümsenmemesi gereken katkı atıl olarak beklemeye mahkum edilmekte milyonlarca insan üretimde alması gereken yerden ve onlarca ülke bu kaynakları kullanma imkanlarından mahrum kalmaktadır. Kolayca görüleceği Türkiye nin de içinde yer aldığı coğrafya olarak Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesinde bin kişi için Mikro İşletme sayılırken AB nin ana gövdesini oluşturan Batı Avrupa için 50 nin üzerinde Mikro İşletme sayısı verilmektedir. Sadece bu çıplak rakamlar dahi AB ülkelerinde uygulana gelen KOBİ 1 politikalarının bireysel Mikro Girişimler biçiminde olsa dahi gerek istihdam gerekse üretim potansiyeli bakımından ne kadar yararlı olduğunu ortaya koymaktadır. Şekil 1: Ülke Gruplarına Göre MKOBİ ler İçinde Bin kişiye Düşen Mİ Yoğunluğu Kaynak: International Finance Corporation (IFC), 2006, Washington, D.C. and Doing Business Report (World Bank). MKOB lerin Küresel Boyutu 2000 lerden günümüze kadar devam eden ve giderek artan şiddeti ile yaşanmaya devam edecek olan spekülatif finans piyasalarındaki kriz daha ilk yıllarından itibaren Finans Kuruluşlarında çeşitli arayışlara neden olmuştu. Daha çok bu ihtiyaç nedeni özellikle dünya finans sermayesinin merkezi üssü konumundaki ülkelerin başında gelen İsviçreli enstitülerin değişik, ilginç ayrıntıları kapsayan tespitleri ile sonuçlandı. Bir bütün olarak çeşitli istatistik, araştırma ve tahminlerden MKOBİ ler ile aşağıda özetle sıralanan doğrudan bilgilerden bir fikir edinmek mümkündür. Gerek yatırımcılar ve finans-kredi kurumları gerekse bu yarım milyarlık kitlenin üretim potansiyelini keşfeden küresel pazarın güçlü aktörleri mikro yılında AB üyesi olan tüm ülkelerde geçerli olmak üzere MKOBİ olarak daha ayrıntılı bir şekilde tanımlamaya ve tasniflere ilişkin kararlar alındı ve uygulamalara başlandı.

3 10 ölçekli büyüklüklerine rağmen bu dev boyutlara varan potansiyelin sunduğu ve içinde barındığı imkanlardan yararlanmada adeta bir yarış içine girmiş bulunmaktadırlar. Kesin olarak saptanamayan tahmini rakamlara göre, sadece 23 milyonu Avrupa da yerleşik olan ancak küresel boyutta; 500 milyon Mikro İşletme bulunmaktadır. Kürsel ve devasa üretim süreci olarak ele alındığında 51 Çok Uluslu Şirket (ÇUŞ) in ekonomik büyüklüklerinin birçok ülke ekonomilerinin büyüklüklerini geçtiği ve dünya ticaretinin yüzde 70 inin en büyük 500 şirket tarafından yapılmakta olduğu da bilinen başka bir gerçektir. Ancak tüm bunlara rağmen gelecek 20 ve 50 yıllık sürece ilişkin olarak yapılan tahminlerde, sanayileşme sürecini, bilgi toplumu olma yönünde adımlarla yenilemekte olan merkezi Avrupa ülkelerinde ve Avrupa Birliği ülkeleri genelinde istihdam artışının beklenmediği öne sürülmekte hatta yaşanmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerdeki Toplam işletmelerin % 80 i Mikro İşletmedir. Yeni iş imkânları yaratan ana kaynak Mİ dir. AB ülkelerinde yılları arasında KOBİ ler net olarak 8 milyon yeni istihdam imkânı yaratan tek kaynak olmuşlardır. Mİ lerin yarıdan fazlası bir kişilik şahıs işletmesi veya aile işletmesidir. Bunların yanında bağımlı işgören statüsünde çalışanların toplam aktif nüfus içindeki oranlarında artış beklenmez hatta düşüş tahmin edilirken, serbest çalışan bireysel girişimcilerin veya mikro girişimcilerin oranlarında gelecek yılda iki katına varan artışlar tahmin edilmektedir (Horx, 2006:47). Birbiri ile çelişiyormuş gibi görünmesine rağmen ekonomik sınırlılıklarının yanında gerek tüketim potansiyeli gerekse sosyo-politik ağırlıkları ve önemlerinin ortaya koyduğu gerçekler AB nin politikalarının haklılığının açık birer göstergesidir. Tablo 1: Çeşitli Ülkelerde Küçük İşletmelerle İlgili Ekonomik Göstergeler Küçük İşletmelerin Toplam işletmelere Oranı Küçük işletmelerde İstihdam Oranı % Küçük işletmelerin Yatırım Payları % Küçük işletmelerin Katma Değer Payı % Küçük İşletmelerin İhracattaki Payı % Küçük İşletmelere Verilen Kredi Payı % Kaynak: (Kosgeb.gow.tr) ABD ALM HİN JAP İNG G.KO FRA ITA TÜR 97,2 99,8 98,6 99,4 96,0 97,8 99,9 97,0 98,8 50,4 64,0 63,2 81,4 36,0 61,9 49,4 56,0 45,6 38,0 44,0 27,8 40,0 29,5 35,7 45,0 36,9 6,5 36,2 49,0 50,0 52,0 25,1 34,5 54,0 53,0 37,7 32,0 31,1 40,0 38,0 22,2 20,2 23,0-8,0 42,7 35,0 15,3 50,0 27,2 46,8 48,0-9,0

4 12 Yukarıdaki tabloda Almanya daki Küçük İşletmelerin toplam işletmeler içindeki oranı (%98,8) ile Türkiye deki Küçük İşletmelerin toplam işletmelere oranı (98,8) birbirine çok yakın olmasına rağmen iki ülkenin aldığı önlemler, yasal düzenlemeler, vergisel ve diğer doğrudan ve dolaylı teşvikler kıyaslanamayacak kadar farklılıklar taşımaktadır. AB deki işletmelerin %91.34 ünü mikro işletmelerin, %8.56 sını ise küçük ve orta ölçekli firmaların oluşturmakta olduğu gerçeği ile bu giriş bağlamında sunulan diğer verilerin birleştirilmesi ile ortaya çıkan tablonun da yardımı ile takip eden bölümde sunulacak olan On Emir daha iyi anlaşılacaktır. Avrupa Komisyonu un KOBİ ler İçin On Emir Kanunu Avrupa Komisyonu 25 Haziran 2008 tarihli kararı ile AB için Küçük İşletmeler Yasası nın (A Small Business Act for Europe-SBE) duyurdu ve üye ülke hükümetlerin uygulamaya dönüştürmek amacıyla onayına sundu. Konunun önemini de vurgulaması bakımından Yasa-Act olarak adlandırılan on maddelik önlemler paketi ile kapsamlı bir politik sözleşme adımı gerçekleştirilmiş olmaktadır. Bu yasa vasıtası ile toplumun girişimciliğe olan isteksizliği giderilerek özendirilmeye çalışılacak. Bireylerin kendi işlerini kurma konusundaki isteksizlik, karamsarlık ve güvensizliklerinin giderilmesi sağlanacaktır. Bu 10 temel ilke ile çerçevesi belirlenen yol gösterici mahiyetteki sosyal ağırlıklı ekonomipolitika ile aile işletmelerinin ve mikro girişimlerin sayısı artırılacak, yeni kurulacaklarla birlikte mevcut olan işletmelerin üretim kapasitelerini arttırıp geliştirerek daha yüksek kapasitelerle, verimli çalışma ortamı bulabilmeleri sağlanacak. Yasanın uygulanabilmesi ve sonuçta öngörülen amaçlara ulaşabilmek için risk alabilecek bireysel girişimlerin desteklenerek teşvik edilebilmesinin en geniş olanakları sağlanacak. Politikacıların, medyanın, tüm danışmanlık ve teşvik kuruluşlarının adeta bir seferberlik halinde Önce Küçük Düşün felsefesi ile hareket etmeleri bu felsefeyi rehber edinmiş bir girişimcilik ruhunu benimseyip yaygınlaştırmaları amaçlanmaktadır. Avrupa Küçük İşletmeler Yasası - Small Business Act for Europe-SBE AB üyesi ülkelerde benimsenen neo-liberal ekonomi-politikaların da etkisi ve yürürlüğe sokulması ile gerek kamu sektöründe, gerekse büyük sanayi ve ticaret sektörlerinde yeni istihdam olanaklarının şimdi ve yakın bir gelecekte mümkün olamayacağı anlaşılınca mevcuttaki üretim faktörlerinin, yine mevcut oto dinamikler ile üretime sokulması arayışları hız kazandı. Bu araştırma ve çabalar ihtiyar kıtanın yaşlı ama tecrübeli boşta olan ya da işsiz kalacak, eğitilmiş insan faktörünün, emek gücünün üretimde daha aktif olarak sürece dâhil edilmesinin ancak onun daha yoğun olarak bireysel katılımı ile mümkün olacağı sonucuna vardı (Sirkeci, 2008:15). Bu kararında AB birkaç kez gözden geçirerek revize ettiği Lizbon stratejilerinin de pozitif sonuçlarına ulaşmış olmaktadır. Uygulanan bu Modern KOBİ Politikası ile yerel ve bölgesel toplulukların refahının iyileştirilmesinde ve istihdamda kilit role sahip olan KOBİ lerin üzerindeki bürokratik ve mali yüklerin kaldırılması yönünde kalıcı adımların atılmasının önündeki engeller kaldırılmış olacaktır. Kısaca SBE olarak ifade edilen bu tarihi kararla Avrupa Komisyonu; geleceğe dönük, uzun vadeli KOBİ vizyonu belirlemiş bulunmaktadır. Bundan sonraki süreçte AB üyesi ülkelerin devlet başkanları ve hükümetleri oluşturulacak lokal ve genel tüm politikalarda, ihtiyaçları ön planda tutulacak olan KOBİ lerin büyüyüp gelişebilmeleri için gerekli olan en uygun ortamı yaratmayı temel hedef olarak belirleyecek uzun vadeli çalışmalar ve vizyon geliştirecekler. (EU Commission SBE, 2008:2-3). On Emir Bir bütün olarak AB ve aynı zamanda tek tek ilk kurucular olarak güçlü ekonomilere sahip Almanya, Fransa gibi ülkeler, KOBİ lerin ekonomik hayatın acil ihtiyaç duyulan alanlarında rol almaları bakımından ABD ile girdikleri yarışta son elli yılda bir hayli geride kaldılar. AB de sosyal refah devleti temelli köklü anlayış ve politikaların da etkisi ile risk almayı gerektiren bireysel küçük girişimcilik ruhu çok yavaş bir gelişme seyri izledi. ABD de ise küresel pazarlardaki kıyasıya rekabet ve kamu sektörünü daraltma politikalarının

5 Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2008 Cilt: 45 Sayı:524 da etkisi ile kendi işini kurma anlayışı yaygınlaşarak güçlenen bir seyir izledi. Bu 10 ilkede özetlenen kararlarla bir yandan KOBİ ler ekonomide oynamaları gereken merkezi rollerini yerine getirme fırsatına kavuşacaklar diğer yandan kendi işini kurma konusundaki yaygın isteksizliğin giderilmesi sağlanacaktır. Bu ilkeler Yücel Eda Erkan tarafından hazırlanarak Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Sanayi Sektörü Dairesi tarafından yayınlanan AB Komisyon Bildirimimde on ana madde ve kısa açıklamalarla verilmektedir. Bazılarının olduğu gibi aktarılması ile birlikte bazı önemli maddeler ise örnekler ve kısa gerekçeli hedeflerle birlikte verildi. 1. Öncelikle kadın ve göçmen küçük girişimciler teşvik edilerek özendirilecek. Aile işletmelerinin faaliyetlerini sürdürebilmelerinin uygun koşulların yaratılacak ve girişimcilik ödüllendirilecek. 2. Küçük girişimcilerin iflasla karşı karşıya kalmaları durumunda, yeniden iş kurabilmeleri için gerekli önlemler alınacak. 3. Önce Küçük Düşünün felsefesine uygun kuralların konulması ve yoğun bürokrasinin kaldırılması, intikal vergisi, temettü vergileri ve gelir vergileri gibi unsurların işletme devirlerini gereksiz yere zorlaştırmasına engel olunması, danışmanlık hizmetleri ve diğer teşviklerle girişimci göçmenlerin desteklenmesi yönünde çalışmaların yapılacak yılına kadar işletmeler üzerindeki idari yüklerin %25 oranına düşürülmesi hedefine yönelik tasarıların Komisyon tarafından hazırlanması ve mevzuatın basitleştirilmesi çalışmalarının 2009 yılı itibarıyla tamamlanması öngörülmektedir. Üye Devletlerin de bu hedeflere ulaşılmasını sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapmaları istenmektedir. Üye Ülkelere Katma Değer Vergisi kaydı için geçerli alt limiti Euro ya kadar yükseltme izni veren Komisyon Tasarısının benimsenmesi de yer almaktadır. Çok yakın zamanda teklif edilecek olan İndirimli Katma Değer Vergisi (KDV) Oranları Bildirimi de KOBİ ler tarafından sağlanan hizmetlere daha düşük oranlarda KDV uygulanmasını öngörmektedir. Bununla birlikte yine KOBİ lere büyük fayda sağlayacağı düşünülen KDV faturalama sisteminin modernizasyonu, basitleştirilmesi ve O. SİRKECİ mevcut kuralların uyumlaştırılmasına yönelik bir tasarı hazırlanacak. Şirket kazançlarına uygulanan vergilerin yatırımları teşvik edecek düzeyde olması sağlanmalıdır. İşletme kurma süresinin bir haftanın altına indirilerek, lisans ve izinlere dair işlemlerin azaltılarak KOBİ lerin ticari faaliyetlere başlama süreci hızlandırılmalıdır. KOBİ lerden gerekmedikçe bilgi talep edilmemesi, üç yıldan daha sık arayla istatistiksel araştırmalara zorlanmamaları ve KOBİ lerin her türlü formalite ve işlemler için başvurabilecekleri danışabilecekleri elektronik ortamların sağlanması beklenmektedir. KOBİ lerin Kamu alımlarına iştiraklerinin kolaylaştırılması, İhale şartlarının basitleştirilerek şeffaflaştırılması sağlanmalı. KOBİ lere yönelik devlet yardımları Envanteri düzenli olarak yayınlanmalıdır. 5. Özellikle yeni işe başlayan KOBİ lerin finansman imkânlarına kolay erişimi sağlanmalıdır. Üye Ülkeler Kırsal Kalkınma için Avrupa Tarım Fonunu KOBİ lere yönelik olarak en iyi şekilde kullanmakla sorumlu tutulmaktadırlar. 6. KOBİ lerin Tek Pazar ın sağladığı imkânlardan daha fazla yararlanmasının sağlanması bağlamında KOBİ lerin yeni pazarlardaki faaliyetlerinin artması ile ortaya çıkan piyasa başarısızlıklarının tespit edilmesi, elektronik imza ve kayıt doğrulama sistemlerinin kullanımının teşvik edilmesine yönelik eylem planının hazırlanması sağlanacak. KOBİ lerin küresel tedarik zincirlerinde yer almasına yönelik eylemler tüm paydaşlarla birlikte 2009 yılının ikinci çeyreğinde başlatılacak. Topluluk Markası ücretlerinin önemli ölçüde düşürülerek daha erişilebilir hale getirilmesi ve sınır ötesi ticaretin KOBİ ler için daha kolay hale getirilmesine yönelik olarak tüketicinin korunmasına dair düzenlemelerde yeknesaklığın sağlanması. 7. KOBİ lerin sahip olduğu becerilerin geliştirilmesinin ve her türlü yenilik faaliyetinin teşvik edilmesi amacıyla KOBİ lerin e-ihtiyaçlarını kendi kendilerine karşılayabilmelerini sağlayacak online bir e-işletme Rehberinin yayımlanması. KOBİ lerin araştırma ve yenilik yapma kapasitelerinin desteklenerek yüksek oranlarda büyüyen işletmeler yaratılması sağlanmalıdır. Yeni pazarlara girişi kolaylaştıracak uluslararası küme işbirliği tesis edilecek. 13

6 14 8. Çevresel sorunları, Avrupa Girişimcilik Ağı bünyesinde KOBİ lere özgü eko-verimli faaliyetler ve çevre dostu ürün ve hizmetlere olan ihtiyaçları karşılayacak tedbirlerle, fırsatlara dönüştürmesine imkân sağlanmalıdır. Üye Devletlerin de eko-verimli işletme ve ürünlere gerek vergi indirimleri gerekse de sübvansiyonlar aracılığıyla, Çevresel Koruma Devlet Yardımları Hakkındaki Topluluk Kılavuzuna uygun şekilde tahsis edilen 2,5 milyar yu çevre dostu ürünler üreten ve prosedürler uygulayan KOBİ lere kullandırmaları beklenmektedir. 9. KOBİ lerin pazar büyümelerinden faydalanmaları için cesaretlendirilmesi ve desteklenmesi bakımından Çin ve Hindistan gibi pazarlara girişi kolaylaştıracak ve rekabet gücünü artıracak, Avrupa İş Merkezlerinin kurulması bağlamında Çin e Giden Yol tasarısı devreye sokulacak. Bu çerçevede, yakın zamanda kabul edilmesi beklenen Devlet Yardımlarında Genel Grup Muafiyeti Tüzüğü ile KOBİ lere verilen devlet yardımlarında ön bildirim şartı kaldırılmaktadır. olarak sorunun öneminin farkına varan veya varması gereken diğer ülkelerin de gerekli önlemleri almaları gerektiği tüm açıklığı ile acil bir görev olarak ortada durmaktadır. Sadece vergi rekabeti açısından dahi bakılsa AB deki MKOBİ ler başka ülkelerdeki rakiplerine nazaran nispeten avantajlı konumda bulunmaktadırlar. Bu ON EMİR ile daha birçok teşvik ve kolaylığa sahip olacaklardır. Bu 10 ilke içindeki vergiler bölümünden özellikle KDV indirimi, KDV bildirim-kayıt tutma matrahının 100 bin gibi bir seviyeye yükseltilmesi vb. gibi önlemlerin üzerinde ciddiyetle durmak gerekmektedir. Ayrıca sıkça üzerinde durulan bir sorun olarak bürokrasinin azaltılması yanında maddi-teknik teşvikler ile birlikte sağlanacak vergi kolaylıkları, asıl amaçlardan olmamakla birlikte kayıt dışı ekonominin önlemesine dahi önemli katkılarda bulunması mümkün olabilecektir Çok önemli başka bir yasal düzenleme ise KOBİ lerin Tek Pazar ın imkânlarından daha fazla yararlanabilmelerini teminen tüm Üye Ülkelerde aynı ilkelerle oluşturulacak yeni bir şirket statüsü oluşturulmasını öngören Avrupa Özel Şirket Statüsü Tüzüğü (Regulation providing for a Statute for a European Private Company ) olarak tespit edilmektedir (Erkan, 2008:2-7). Bu Tüzük ile girişimcilere ortak, basit ve esnek şirketler kanunu hükümlerini takip ederek tüm üye ülkelerde geçerliliği olan SPE leri (Societas Privata Europaea) kurma imkânı verilmektedir (EU Commission SBE, 2008:4-7). Sonuç AB gelecek on yılın yol haritasını Mikro İşletmelere kırmızı kart göstermek yerine, ayaklarının altına kırmızı halı sermeliyiz şiarıyla çizmiş bulunmaktadır. Başta Türkiye olmak üzere dünyanın diğer tüm ülkeleri bu ON EMİRin gerekçelerinde yer alan sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadır. AB nin bir yasa kadar önemli gördüğü SBA ile üyesi olan ülkelerde doğrudan yaptırımlara ve uygulamalara başlarken, küresel rekabetin de kaçınılmaz gereği Kaynakça ERKAN, Yücel Eda, AB Komisyon Bildirimi, Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Sanayi Sektörü Dairesi, Avrupa Birliği İçin Küçük İşletmeler Yasası, Temmuz EU COMMISSION. AB için Küçük İşletmeler Yasası (A Small Business Act for Europe-SBE), Brüssels, ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/docs/ sba/ com_2008_394_sba.pdf, ( ). EU COMMISSION, Pressemitteilung SBA IP _DE, Brüssels, EUROSTAT, Mitteilung der Europäische Commission über moderne KMU-Politik für Wachstum und Beschäftigung (2005). HORX, M., Zukunft Institut ve Nürnberg Messe GmbH, Bericht, Biofachletter Dergisi, Sayı 3, Ocak IFC (International Finance Corporation), Washington, D.C. and Doing Business Report,World Bank SELİMOĞLU, K. Seval & SİRKECİ, Osman. Kobilerde Yeni Yaklaşım: Mikro İşletme Modeli Dünya daki ve Türkiye deki Boyutları,Uluslararası 2. Orta Asya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Konferansı, Kasım 3-4/2006, Almaata, Kazakistan, 01/12/2006, SİRKECİ, Osman, Avrupa Küçük İşletmeler Yasası, TİDAF Yayını, Eylül 2008, Köln TC SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI, Küçük İşletmeler İçin Avrupa Şartı, aspx?sayfano=1140 ( )

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 1 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 2 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI Yıldız Ecevit Şubat 2010 Hazırlayan: Yıldız Ecevit Tasarım: TORNA Tasarım (www.tornatasarim.com)

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 2 OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Detaylı

10. Yılında Avrupa Tek Pazarı

10. Yılında Avrupa Tek Pazarı 10. Yılında Avrupa Tek Pazarı Nihal SAMSUN * I. GİRİŞ Avrupa Tek Pazarı 1 nın kurulması, Avrupa ekonomik birliği yolunda atılmış ilk ve en önemli adımlardan biridir. 1957 tarihinde imzalanan ve Avrupa

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KÜRESEL EKONOMİDE KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETMELER VE REKABET SORUNLARI A. HAKAN ATİK Kd. Uzman GA-03-3-4 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mart 2003 ANKARA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016)

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) 1. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 2 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Onuncu

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI EKİM 2009 Necatibey Cad. No. 108, 06100 Yücetepe/Ankara Tel: 0312 294 69 03 Faks: 0312 294 69 77 www.dpt.gov.tr e-mail: bilgi@dpt.gov.tr İstanbul

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012-2015 KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association 2023 Hedefleri Uluslararası yolunda Yatırımcılar Derneği International

Detaylı

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI 11 MAYIS 2009 1 Sayın Başkan, Cumhuriyet Meclisimiz in değerli milletvekilleri, Öncelikle şahsım ve Bakanlar Kurulu üyelerimiz adına sizleri saygı ile selamlıyorum.

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

GüNDeM SAYI 117 MAYIS 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 117 MAYIS 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 117 MAYIS 2012 ISSN 1304-8155 Yatırımcı Seferberliği Arama Konferansı Sonuç Raporu (sayfa 7) Altyapı Yatırımlarının Finansmanı (sayfa 15) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi

Detaylı

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ HÜKÜMET PROGRAMI 30 EYLÜL 2006 Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Kıbrıs Türk Halkı 24 Nisan 2004'te gerçekleşen Referandum'da

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ HEDEF 2023 HEDEF 2023 Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar; önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikbâllerini

Detaylı

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ŞEKİLLER LİSTESİ...2 TABLOLAR LİSTESİ...2 KUTULAR LİSTESİ...3 KISALTMALAR...4 I. GİRİŞ...9 II. BİLGİ TOPLUMU

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Türkiye de Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler Alanındaki Yasal ve Kurumsal Yapının İncelenmesi, Aile, Çocuk,

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 2012 1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 2 GRAFİKLER LİSTESİ...

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması İnsan TUNALI Avrupa Komisyonu na sunulmak üzere İngilizce olarak hazırlanan rapordan Türkçe ye çevrilmiştir. 1

Detaylı