Avrupa Birliği nden KOBİ lere Yeni Açılımlar: Küçük İşletmeler İçin ON EMİR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrupa Birliği nden KOBİ lere Yeni Açılımlar: Küçük İşletmeler İçin ON EMİR"

Transkript

1 Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2008 Cilt: 45 Sayı:524 Avrupa Birliği nden KOBİ lere Yeni Açılımlar: Küçük İşletmeler İçin ON EMİR Kobilere Öncelik Vorfahrt Für KMU Avrupa Komisyonu Başkanı, José Manuel Durão Barroso, 25 Haziran 2008 de, Brüksel de yaptığı açıklamada; Avrupa Birliği sınırları içinde bulunan KOBİLER, artık kırmızı kart görmeyecek, tam tersine onların ayaklarının altına kırmızı halı serilecek cümleleri ile önümüzdeki on yıla en geniş girişimciler kitlesinin gelecek on yılına damgasını vuracak ON EMİR li Avrupa Küçük İşletmeler Yasa sı ile ekonomik ve sosyal tabanlı politikaların anlamını ve önemini belirtti. Avrupa Komisyonu tarafından üye ülke hükümetlerine tavsiye biçiminde, (A Small Business Act for Europe-SBE) AB için Küçük İşletmeler Yasası adı ile on emir şeklindeki on ana başlık altında özetlenen şartlar biçiminde Avrupa Birliği çapında genelleştiren Federal parlamentonun bu kararını geçen Temmuz ayı sonunda Avrupa Komisyonu Başkan yardımcısı Günter Verheugen; önce küçük düşün (think small first) parolası ile kamu oyuna sundu. Kararı, günümüz Avrupa sında 23 milyonluk çok geniş bir girişimci kitlesi ile yeni iş olanakları ve ekonomik canlılığın asıl motoru olan KOBİ lerin en yüksek derecede önem ve teşvik programları ile desteklenmesinin kaçınılmazlığını ve önemini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Önce küçük düşün sloganı ile bu küçük girişimcilerin ekonomik ve diğer sosyal yaşam ve faaliyet alanlarının cazip hale getirilmesi görevinin de önemini koruduğu görülmektedir i Türkiye kökenli olan, göçmen kökenli küçük işletmenin ekonomik hayatta çok önemli roller üstlendiği Almanya da 2008 Haziran ayında Federal Meclisten geçen Mini GmbH veya 1 Euro GmbH yasası, kurum olarak Türk-Alman İşadamları Dernekleri Almanya Federasyonu nu (TİDAF) ve biz üyelerini de yakından ilgilendiren konuların başında gelmekteydi. Gerek Meslek örgütleri olarak gerekse girişimciler ve sorumluluk üstlenen bireyler olarak bu on emir ve tavsiye direktifleri Osman SİRKECİ Türk İşadamları Dernekleri Avrupa Federasyonu İstişare Kurulu Üyesi / Mali Danışman doğrultusunda adımlar atmak ve bu kararların en etkin ve verimli şekilde özellikle göçmen girişimcilerin yararına hayata geçirilmesine katkıda bulunmak kaçınılmaz bir görev olarak önümüzde durmaktadır. Bu bağlamda aday üyelik ve uyum sürecini yaşayan Türkiye de gerek kamu kurumları gerekse meslek örgütleri, bu On Emirde özetlenen stratejik görevleri ve önlemleri vakit geçirmeden eylem planı haline dönüştürerek gerekli çalışmalara başlamalıdırlar. Bahsedilen on maddelik yasada önemle üzerinde durulan alanlarda gerekli siyasal, ekonomik ve yasal düzenlemeler zaman kaybedilmeden hayata geçirilmelidir. Mikro Girişimlerin Önemi ve Rolü O. SİRKECİ Avrupa Birliği bugün 27 üye ülkesi ve yaklaşık 500 Milyonluk nüfusu ile yer kürenin en önemli ekonomik ve politik aktörelerinin başında gelmektedir. Küresel olarak çok etkin birleşik politik bir güç görünümü arz etmemekle birlikte ekonomik potansiyeli gücü bakımından kürenin en önemli merkezidir. AB nin ekonomik pazar ve üretim potansiyellerini mutlaka dikkate almanın kaçınılmazlığı kadar, 50 yıllık birliğin deney ve birikimlerinden, başarılı ekonomi politikalarından gerekli dersleri çıkararak, her ülkenin ve sektörün kendi somut koşullarına uygun biçimde yararlanmak da o derece önemli ve gereklidir. Aşağıdaki tabloda daha sonraki bölümlerde özetle verilecek olan Avrupa Küçük İşletmeler Yasası nın rakamsal gerekçesi açıkça görülmektedir de KOBİ leri keşfeden o günkü AET geçen 35 yılda küçük işletmeler için adeta bir cennet görünümüne sahip olmaya başlamış bulunmaktadır. Geçen 2007 yılı da dahil olmak üzere ihracat şampiyonluğunu tek başına kimseye kaptırmayan Almanya ile birlikte AB dünyanın diğer bölgelerine kıyasla en önemli üretim ve ihracat bölgesi olma özelliğini korumaya devam ediyor. 7

2 8 Bu devasa ihracat potansiyelinin içinde haliyle KOBİ ler de hak ettikleri payı almaktadırlar. Başta Almanya KOBİ leri olmak üzere AB ülkelerinde yerleşik olan 23 Milyon Küçük İşletmenin ihracattaki paylarının rakipleriyle kıyaslanmayacak boyutlara ulaştığı rakamlarla da görülmektedir. Aslında yer kürenin diğer bölgelerinde daha yaygın gibi düşünülmesine ve desteklenmesinin kaçınılmazlığı bilinmesine rağmen AB ülkelerinde merkezi olarak belirlenen 35 yıllık KOBİ politikalarının öneminin bu bölgelerde yeterince kavranamamasının ve bu milyonluk küçük üretim ordularına gereken önemin verilmemiş olmasının doğal bir sonucu olarak Küçük Girişimciliğin ve Küçük girişimlerin üretimde doldurmaları gereken yer boş kalmaktadır. Bu kesimin istihdam ve kalkınmaya sağlayacağı küçümsenmemesi gereken katkı atıl olarak beklemeye mahkum edilmekte milyonlarca insan üretimde alması gereken yerden ve onlarca ülke bu kaynakları kullanma imkanlarından mahrum kalmaktadır. Kolayca görüleceği Türkiye nin de içinde yer aldığı coğrafya olarak Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesinde bin kişi için Mikro İşletme sayılırken AB nin ana gövdesini oluşturan Batı Avrupa için 50 nin üzerinde Mikro İşletme sayısı verilmektedir. Sadece bu çıplak rakamlar dahi AB ülkelerinde uygulana gelen KOBİ 1 politikalarının bireysel Mikro Girişimler biçiminde olsa dahi gerek istihdam gerekse üretim potansiyeli bakımından ne kadar yararlı olduğunu ortaya koymaktadır. Şekil 1: Ülke Gruplarına Göre MKOBİ ler İçinde Bin kişiye Düşen Mİ Yoğunluğu Kaynak: International Finance Corporation (IFC), 2006, Washington, D.C. and Doing Business Report (World Bank). MKOB lerin Küresel Boyutu 2000 lerden günümüze kadar devam eden ve giderek artan şiddeti ile yaşanmaya devam edecek olan spekülatif finans piyasalarındaki kriz daha ilk yıllarından itibaren Finans Kuruluşlarında çeşitli arayışlara neden olmuştu. Daha çok bu ihtiyaç nedeni özellikle dünya finans sermayesinin merkezi üssü konumundaki ülkelerin başında gelen İsviçreli enstitülerin değişik, ilginç ayrıntıları kapsayan tespitleri ile sonuçlandı. Bir bütün olarak çeşitli istatistik, araştırma ve tahminlerden MKOBİ ler ile aşağıda özetle sıralanan doğrudan bilgilerden bir fikir edinmek mümkündür. Gerek yatırımcılar ve finans-kredi kurumları gerekse bu yarım milyarlık kitlenin üretim potansiyelini keşfeden küresel pazarın güçlü aktörleri mikro yılında AB üyesi olan tüm ülkelerde geçerli olmak üzere MKOBİ olarak daha ayrıntılı bir şekilde tanımlamaya ve tasniflere ilişkin kararlar alındı ve uygulamalara başlandı.

3 10 ölçekli büyüklüklerine rağmen bu dev boyutlara varan potansiyelin sunduğu ve içinde barındığı imkanlardan yararlanmada adeta bir yarış içine girmiş bulunmaktadırlar. Kesin olarak saptanamayan tahmini rakamlara göre, sadece 23 milyonu Avrupa da yerleşik olan ancak küresel boyutta; 500 milyon Mikro İşletme bulunmaktadır. Kürsel ve devasa üretim süreci olarak ele alındığında 51 Çok Uluslu Şirket (ÇUŞ) in ekonomik büyüklüklerinin birçok ülke ekonomilerinin büyüklüklerini geçtiği ve dünya ticaretinin yüzde 70 inin en büyük 500 şirket tarafından yapılmakta olduğu da bilinen başka bir gerçektir. Ancak tüm bunlara rağmen gelecek 20 ve 50 yıllık sürece ilişkin olarak yapılan tahminlerde, sanayileşme sürecini, bilgi toplumu olma yönünde adımlarla yenilemekte olan merkezi Avrupa ülkelerinde ve Avrupa Birliği ülkeleri genelinde istihdam artışının beklenmediği öne sürülmekte hatta yaşanmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerdeki Toplam işletmelerin % 80 i Mikro İşletmedir. Yeni iş imkânları yaratan ana kaynak Mİ dir. AB ülkelerinde yılları arasında KOBİ ler net olarak 8 milyon yeni istihdam imkânı yaratan tek kaynak olmuşlardır. Mİ lerin yarıdan fazlası bir kişilik şahıs işletmesi veya aile işletmesidir. Bunların yanında bağımlı işgören statüsünde çalışanların toplam aktif nüfus içindeki oranlarında artış beklenmez hatta düşüş tahmin edilirken, serbest çalışan bireysel girişimcilerin veya mikro girişimcilerin oranlarında gelecek yılda iki katına varan artışlar tahmin edilmektedir (Horx, 2006:47). Birbiri ile çelişiyormuş gibi görünmesine rağmen ekonomik sınırlılıklarının yanında gerek tüketim potansiyeli gerekse sosyo-politik ağırlıkları ve önemlerinin ortaya koyduğu gerçekler AB nin politikalarının haklılığının açık birer göstergesidir. Tablo 1: Çeşitli Ülkelerde Küçük İşletmelerle İlgili Ekonomik Göstergeler Küçük İşletmelerin Toplam işletmelere Oranı Küçük işletmelerde İstihdam Oranı % Küçük işletmelerin Yatırım Payları % Küçük işletmelerin Katma Değer Payı % Küçük İşletmelerin İhracattaki Payı % Küçük İşletmelere Verilen Kredi Payı % Kaynak: (Kosgeb.gow.tr) ABD ALM HİN JAP İNG G.KO FRA ITA TÜR 97,2 99,8 98,6 99,4 96,0 97,8 99,9 97,0 98,8 50,4 64,0 63,2 81,4 36,0 61,9 49,4 56,0 45,6 38,0 44,0 27,8 40,0 29,5 35,7 45,0 36,9 6,5 36,2 49,0 50,0 52,0 25,1 34,5 54,0 53,0 37,7 32,0 31,1 40,0 38,0 22,2 20,2 23,0-8,0 42,7 35,0 15,3 50,0 27,2 46,8 48,0-9,0

4 12 Yukarıdaki tabloda Almanya daki Küçük İşletmelerin toplam işletmeler içindeki oranı (%98,8) ile Türkiye deki Küçük İşletmelerin toplam işletmelere oranı (98,8) birbirine çok yakın olmasına rağmen iki ülkenin aldığı önlemler, yasal düzenlemeler, vergisel ve diğer doğrudan ve dolaylı teşvikler kıyaslanamayacak kadar farklılıklar taşımaktadır. AB deki işletmelerin %91.34 ünü mikro işletmelerin, %8.56 sını ise küçük ve orta ölçekli firmaların oluşturmakta olduğu gerçeği ile bu giriş bağlamında sunulan diğer verilerin birleştirilmesi ile ortaya çıkan tablonun da yardımı ile takip eden bölümde sunulacak olan On Emir daha iyi anlaşılacaktır. Avrupa Komisyonu un KOBİ ler İçin On Emir Kanunu Avrupa Komisyonu 25 Haziran 2008 tarihli kararı ile AB için Küçük İşletmeler Yasası nın (A Small Business Act for Europe-SBE) duyurdu ve üye ülke hükümetlerin uygulamaya dönüştürmek amacıyla onayına sundu. Konunun önemini de vurgulaması bakımından Yasa-Act olarak adlandırılan on maddelik önlemler paketi ile kapsamlı bir politik sözleşme adımı gerçekleştirilmiş olmaktadır. Bu yasa vasıtası ile toplumun girişimciliğe olan isteksizliği giderilerek özendirilmeye çalışılacak. Bireylerin kendi işlerini kurma konusundaki isteksizlik, karamsarlık ve güvensizliklerinin giderilmesi sağlanacaktır. Bu 10 temel ilke ile çerçevesi belirlenen yol gösterici mahiyetteki sosyal ağırlıklı ekonomipolitika ile aile işletmelerinin ve mikro girişimlerin sayısı artırılacak, yeni kurulacaklarla birlikte mevcut olan işletmelerin üretim kapasitelerini arttırıp geliştirerek daha yüksek kapasitelerle, verimli çalışma ortamı bulabilmeleri sağlanacak. Yasanın uygulanabilmesi ve sonuçta öngörülen amaçlara ulaşabilmek için risk alabilecek bireysel girişimlerin desteklenerek teşvik edilebilmesinin en geniş olanakları sağlanacak. Politikacıların, medyanın, tüm danışmanlık ve teşvik kuruluşlarının adeta bir seferberlik halinde Önce Küçük Düşün felsefesi ile hareket etmeleri bu felsefeyi rehber edinmiş bir girişimcilik ruhunu benimseyip yaygınlaştırmaları amaçlanmaktadır. Avrupa Küçük İşletmeler Yasası - Small Business Act for Europe-SBE AB üyesi ülkelerde benimsenen neo-liberal ekonomi-politikaların da etkisi ve yürürlüğe sokulması ile gerek kamu sektöründe, gerekse büyük sanayi ve ticaret sektörlerinde yeni istihdam olanaklarının şimdi ve yakın bir gelecekte mümkün olamayacağı anlaşılınca mevcuttaki üretim faktörlerinin, yine mevcut oto dinamikler ile üretime sokulması arayışları hız kazandı. Bu araştırma ve çabalar ihtiyar kıtanın yaşlı ama tecrübeli boşta olan ya da işsiz kalacak, eğitilmiş insan faktörünün, emek gücünün üretimde daha aktif olarak sürece dâhil edilmesinin ancak onun daha yoğun olarak bireysel katılımı ile mümkün olacağı sonucuna vardı (Sirkeci, 2008:15). Bu kararında AB birkaç kez gözden geçirerek revize ettiği Lizbon stratejilerinin de pozitif sonuçlarına ulaşmış olmaktadır. Uygulanan bu Modern KOBİ Politikası ile yerel ve bölgesel toplulukların refahının iyileştirilmesinde ve istihdamda kilit role sahip olan KOBİ lerin üzerindeki bürokratik ve mali yüklerin kaldırılması yönünde kalıcı adımların atılmasının önündeki engeller kaldırılmış olacaktır. Kısaca SBE olarak ifade edilen bu tarihi kararla Avrupa Komisyonu; geleceğe dönük, uzun vadeli KOBİ vizyonu belirlemiş bulunmaktadır. Bundan sonraki süreçte AB üyesi ülkelerin devlet başkanları ve hükümetleri oluşturulacak lokal ve genel tüm politikalarda, ihtiyaçları ön planda tutulacak olan KOBİ lerin büyüyüp gelişebilmeleri için gerekli olan en uygun ortamı yaratmayı temel hedef olarak belirleyecek uzun vadeli çalışmalar ve vizyon geliştirecekler. (EU Commission SBE, 2008:2-3). On Emir Bir bütün olarak AB ve aynı zamanda tek tek ilk kurucular olarak güçlü ekonomilere sahip Almanya, Fransa gibi ülkeler, KOBİ lerin ekonomik hayatın acil ihtiyaç duyulan alanlarında rol almaları bakımından ABD ile girdikleri yarışta son elli yılda bir hayli geride kaldılar. AB de sosyal refah devleti temelli köklü anlayış ve politikaların da etkisi ile risk almayı gerektiren bireysel küçük girişimcilik ruhu çok yavaş bir gelişme seyri izledi. ABD de ise küresel pazarlardaki kıyasıya rekabet ve kamu sektörünü daraltma politikalarının

5 Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2008 Cilt: 45 Sayı:524 da etkisi ile kendi işini kurma anlayışı yaygınlaşarak güçlenen bir seyir izledi. Bu 10 ilkede özetlenen kararlarla bir yandan KOBİ ler ekonomide oynamaları gereken merkezi rollerini yerine getirme fırsatına kavuşacaklar diğer yandan kendi işini kurma konusundaki yaygın isteksizliğin giderilmesi sağlanacaktır. Bu ilkeler Yücel Eda Erkan tarafından hazırlanarak Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Sanayi Sektörü Dairesi tarafından yayınlanan AB Komisyon Bildirimimde on ana madde ve kısa açıklamalarla verilmektedir. Bazılarının olduğu gibi aktarılması ile birlikte bazı önemli maddeler ise örnekler ve kısa gerekçeli hedeflerle birlikte verildi. 1. Öncelikle kadın ve göçmen küçük girişimciler teşvik edilerek özendirilecek. Aile işletmelerinin faaliyetlerini sürdürebilmelerinin uygun koşulların yaratılacak ve girişimcilik ödüllendirilecek. 2. Küçük girişimcilerin iflasla karşı karşıya kalmaları durumunda, yeniden iş kurabilmeleri için gerekli önlemler alınacak. 3. Önce Küçük Düşünün felsefesine uygun kuralların konulması ve yoğun bürokrasinin kaldırılması, intikal vergisi, temettü vergileri ve gelir vergileri gibi unsurların işletme devirlerini gereksiz yere zorlaştırmasına engel olunması, danışmanlık hizmetleri ve diğer teşviklerle girişimci göçmenlerin desteklenmesi yönünde çalışmaların yapılacak yılına kadar işletmeler üzerindeki idari yüklerin %25 oranına düşürülmesi hedefine yönelik tasarıların Komisyon tarafından hazırlanması ve mevzuatın basitleştirilmesi çalışmalarının 2009 yılı itibarıyla tamamlanması öngörülmektedir. Üye Devletlerin de bu hedeflere ulaşılmasını sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapmaları istenmektedir. Üye Ülkelere Katma Değer Vergisi kaydı için geçerli alt limiti Euro ya kadar yükseltme izni veren Komisyon Tasarısının benimsenmesi de yer almaktadır. Çok yakın zamanda teklif edilecek olan İndirimli Katma Değer Vergisi (KDV) Oranları Bildirimi de KOBİ ler tarafından sağlanan hizmetlere daha düşük oranlarda KDV uygulanmasını öngörmektedir. Bununla birlikte yine KOBİ lere büyük fayda sağlayacağı düşünülen KDV faturalama sisteminin modernizasyonu, basitleştirilmesi ve O. SİRKECİ mevcut kuralların uyumlaştırılmasına yönelik bir tasarı hazırlanacak. Şirket kazançlarına uygulanan vergilerin yatırımları teşvik edecek düzeyde olması sağlanmalıdır. İşletme kurma süresinin bir haftanın altına indirilerek, lisans ve izinlere dair işlemlerin azaltılarak KOBİ lerin ticari faaliyetlere başlama süreci hızlandırılmalıdır. KOBİ lerden gerekmedikçe bilgi talep edilmemesi, üç yıldan daha sık arayla istatistiksel araştırmalara zorlanmamaları ve KOBİ lerin her türlü formalite ve işlemler için başvurabilecekleri danışabilecekleri elektronik ortamların sağlanması beklenmektedir. KOBİ lerin Kamu alımlarına iştiraklerinin kolaylaştırılması, İhale şartlarının basitleştirilerek şeffaflaştırılması sağlanmalı. KOBİ lere yönelik devlet yardımları Envanteri düzenli olarak yayınlanmalıdır. 5. Özellikle yeni işe başlayan KOBİ lerin finansman imkânlarına kolay erişimi sağlanmalıdır. Üye Ülkeler Kırsal Kalkınma için Avrupa Tarım Fonunu KOBİ lere yönelik olarak en iyi şekilde kullanmakla sorumlu tutulmaktadırlar. 6. KOBİ lerin Tek Pazar ın sağladığı imkânlardan daha fazla yararlanmasının sağlanması bağlamında KOBİ lerin yeni pazarlardaki faaliyetlerinin artması ile ortaya çıkan piyasa başarısızlıklarının tespit edilmesi, elektronik imza ve kayıt doğrulama sistemlerinin kullanımının teşvik edilmesine yönelik eylem planının hazırlanması sağlanacak. KOBİ lerin küresel tedarik zincirlerinde yer almasına yönelik eylemler tüm paydaşlarla birlikte 2009 yılının ikinci çeyreğinde başlatılacak. Topluluk Markası ücretlerinin önemli ölçüde düşürülerek daha erişilebilir hale getirilmesi ve sınır ötesi ticaretin KOBİ ler için daha kolay hale getirilmesine yönelik olarak tüketicinin korunmasına dair düzenlemelerde yeknesaklığın sağlanması. 7. KOBİ lerin sahip olduğu becerilerin geliştirilmesinin ve her türlü yenilik faaliyetinin teşvik edilmesi amacıyla KOBİ lerin e-ihtiyaçlarını kendi kendilerine karşılayabilmelerini sağlayacak online bir e-işletme Rehberinin yayımlanması. KOBİ lerin araştırma ve yenilik yapma kapasitelerinin desteklenerek yüksek oranlarda büyüyen işletmeler yaratılması sağlanmalıdır. Yeni pazarlara girişi kolaylaştıracak uluslararası küme işbirliği tesis edilecek. 13

6 14 8. Çevresel sorunları, Avrupa Girişimcilik Ağı bünyesinde KOBİ lere özgü eko-verimli faaliyetler ve çevre dostu ürün ve hizmetlere olan ihtiyaçları karşılayacak tedbirlerle, fırsatlara dönüştürmesine imkân sağlanmalıdır. Üye Devletlerin de eko-verimli işletme ve ürünlere gerek vergi indirimleri gerekse de sübvansiyonlar aracılığıyla, Çevresel Koruma Devlet Yardımları Hakkındaki Topluluk Kılavuzuna uygun şekilde tahsis edilen 2,5 milyar yu çevre dostu ürünler üreten ve prosedürler uygulayan KOBİ lere kullandırmaları beklenmektedir. 9. KOBİ lerin pazar büyümelerinden faydalanmaları için cesaretlendirilmesi ve desteklenmesi bakımından Çin ve Hindistan gibi pazarlara girişi kolaylaştıracak ve rekabet gücünü artıracak, Avrupa İş Merkezlerinin kurulması bağlamında Çin e Giden Yol tasarısı devreye sokulacak. Bu çerçevede, yakın zamanda kabul edilmesi beklenen Devlet Yardımlarında Genel Grup Muafiyeti Tüzüğü ile KOBİ lere verilen devlet yardımlarında ön bildirim şartı kaldırılmaktadır. olarak sorunun öneminin farkına varan veya varması gereken diğer ülkelerin de gerekli önlemleri almaları gerektiği tüm açıklığı ile acil bir görev olarak ortada durmaktadır. Sadece vergi rekabeti açısından dahi bakılsa AB deki MKOBİ ler başka ülkelerdeki rakiplerine nazaran nispeten avantajlı konumda bulunmaktadırlar. Bu ON EMİR ile daha birçok teşvik ve kolaylığa sahip olacaklardır. Bu 10 ilke içindeki vergiler bölümünden özellikle KDV indirimi, KDV bildirim-kayıt tutma matrahının 100 bin gibi bir seviyeye yükseltilmesi vb. gibi önlemlerin üzerinde ciddiyetle durmak gerekmektedir. Ayrıca sıkça üzerinde durulan bir sorun olarak bürokrasinin azaltılması yanında maddi-teknik teşvikler ile birlikte sağlanacak vergi kolaylıkları, asıl amaçlardan olmamakla birlikte kayıt dışı ekonominin önlemesine dahi önemli katkılarda bulunması mümkün olabilecektir Çok önemli başka bir yasal düzenleme ise KOBİ lerin Tek Pazar ın imkânlarından daha fazla yararlanabilmelerini teminen tüm Üye Ülkelerde aynı ilkelerle oluşturulacak yeni bir şirket statüsü oluşturulmasını öngören Avrupa Özel Şirket Statüsü Tüzüğü (Regulation providing for a Statute for a European Private Company ) olarak tespit edilmektedir (Erkan, 2008:2-7). Bu Tüzük ile girişimcilere ortak, basit ve esnek şirketler kanunu hükümlerini takip ederek tüm üye ülkelerde geçerliliği olan SPE leri (Societas Privata Europaea) kurma imkânı verilmektedir (EU Commission SBE, 2008:4-7). Sonuç AB gelecek on yılın yol haritasını Mikro İşletmelere kırmızı kart göstermek yerine, ayaklarının altına kırmızı halı sermeliyiz şiarıyla çizmiş bulunmaktadır. Başta Türkiye olmak üzere dünyanın diğer tüm ülkeleri bu ON EMİRin gerekçelerinde yer alan sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadır. AB nin bir yasa kadar önemli gördüğü SBA ile üyesi olan ülkelerde doğrudan yaptırımlara ve uygulamalara başlarken, küresel rekabetin de kaçınılmaz gereği Kaynakça ERKAN, Yücel Eda, AB Komisyon Bildirimi, Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Sanayi Sektörü Dairesi, Avrupa Birliği İçin Küçük İşletmeler Yasası, Temmuz EU COMMISSION. AB için Küçük İşletmeler Yasası (A Small Business Act for Europe-SBE), Brüssels, ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/docs/ sba/ com_2008_394_sba.pdf, ( ). EU COMMISSION, Pressemitteilung SBA IP _DE, Brüssels, EUROSTAT, Mitteilung der Europäische Commission über moderne KMU-Politik für Wachstum und Beschäftigung (2005). HORX, M., Zukunft Institut ve Nürnberg Messe GmbH, Bericht, Biofachletter Dergisi, Sayı 3, Ocak IFC (International Finance Corporation), Washington, D.C. and Doing Business Report,World Bank SELİMOĞLU, K. Seval & SİRKECİ, Osman. Kobilerde Yeni Yaklaşım: Mikro İşletme Modeli Dünya daki ve Türkiye deki Boyutları,Uluslararası 2. Orta Asya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Konferansı, Kasım 3-4/2006, Almaata, Kazakistan, 01/12/2006, SİRKECİ, Osman, Avrupa Küçük İşletmeler Yasası, TİDAF Yayını, Eylül 2008, Köln TC SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI, Küçük İşletmeler İçin Avrupa Şartı, aspx?sayfano=1140 ( )

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİNDE KOBİ POLİTİKALARI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİNDE KOBİ POLİTİKALARI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİNDE KOBİ POLİTİKALARI Avrupa KOBİ Haftası 15 Ekim 2012 1 KOBİ lerin Yükselişi 1973 PETROL KRİZİ ve SONRASI Büyük firmalar, krizde önemli pazar payı kayıplarına uğrayarak

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013 Erdoğan Karahan Yeminli Mali Müşavir İstanbul Denetim ve YMM AŞ. Genel Müdürü erdogankarahan@istanbulymm.com YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, doğrudan hizmet ihracatını gerçekleştirmenin yanısıra, mal ve servis ihraç eden birçok sektörün yeni pazarlar bulmasına

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm OECD 6 Mayıs ta yaptığı değerlendirmede 2014 yılı için yaptığı

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu?

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Yrd. Doç. Dr. Elif UÇKAN DAĞDEMĠR Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi 1. GĠRĠġ Avrupa Birliği (AB)

Detaylı

Türkiye İstatistik Kurumu ndan (TÜİK) alınan verilere göre, Sinop ilinin Ocak-Temmuz ayı dış ticaret

Türkiye İstatistik Kurumu ndan (TÜİK) alınan verilere göre, Sinop ilinin Ocak-Temmuz ayı dış ticaret Sinop Ekonomi Verileri-Temmuz, 5 Dış Ticaret Genel Görünüm (Ocak-Temmuz, 5) Türkiye İstatistik Kurumu ndan (TÜİK) alınan verilere göre, Sinop ilinin Ocak-Temmuz ayı dış ticaret verileri değerlendirildiğinde,

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Çin Ekonomisi Nisan-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı

Detaylı

A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR

A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR girişimci kimdir? girişimcilik örnekleri iş fikri ve özellikleri sermaye kaynakları Girişimci, bir ihtiyacı teşhis ederek, iş fikrine dönüştüren ve gerekli

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

Sayı : 2015 / 79 Konu: Bilgilendirme 06 Nisan 2015

Sayı : 2015 / 79 Konu: Bilgilendirme 06 Nisan 2015 Sayı : 2015 / 79 Konu: Bilgilendirme 06 Nisan 2015 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 34 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ AR-GE REFORM PAKETİ Ar-Ge ve Yenilikte Dünya ile Yarışan Bir Türkiye İçin Ülkemizin Kalkınmasına Daha Fazla İvme Kazandıracak ve Yüksek Katma Değerli Alanlara Odaklanan Ar-Ge ve Yenilik Sistemi TASARIM

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. Ülkemizde Vergi Gelirleri ve Yeni Uygulamalar

AR&GE BÜLTEN. Ülkemizde Vergi Gelirleri ve Yeni Uygulamalar Ülkemizde Vergi Gelirleri ve Yeni Uygulamalar Hande UZUNOĞLU Vergi, yüzyıllar boyunca devletlerin en önemli ve sağlam gelir kaynakları olmuştur. Geçmiş zamanda kimi hükümdarlıklarda halkın üzerine koyduğu

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve AB ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakların, ülkemizde kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için kullanılmasıyla görevli bir kurumdur. Tarım sektörümüzün

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ Yatırım Teşvik Sistemi (2012/3305) BÖLGESEL TEŞVİKLER ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR STRATEJİK YATIRIMLAR

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

HAFTALIK EKONOMİ RAPORU

HAFTALIK EKONOMİ RAPORU Strateji Geliştirme Başkanlığı Ekonomik ve Sektörel Analiz Dairesi HAFTALIK EKONOMİ RAPORU TÜRKİYE EKONOMİSİ IMKB 100 Endeksi haftanın ilk yüzde 0,4 oranında değer kazandı. Geçtiğimiz hafta İMKB 100 Endeksi,

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I KÜRESEL KRİZ SONRASI TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İKTİSAT POLİTİKALARI Prof. Dr. Adem ahin TOBB-ETÜ Öğretim Üyesi 14 Mayıs 2010, İSTANBUL KRİZLER 2008 2001 İç Kaynaklı Finansal Derinliği Olan Olumlu Makro Ekonomik

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (2016/9495 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI)

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (2016/9495 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI) Sayı : 2016/219 8 Tarih : 19.12.2016 Ö Z E L B Ü L T E N YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (2016/9495 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI) 1 A-KONU Bilindiği üzere 2016 yılında

Detaylı

YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN İZMİR YETERİNCE PAY ALAMIYOR

YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN İZMİR YETERİNCE PAY ALAMIYOR YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN İZMİR YETERİNCE PAY ALAMIYOR Övgü PINAR 2012 yılından bu yana yürürlükte olan yatırım teşvik sistemi, ülkemizin stratejik sektörleri için önem arz eden ara mallara olan ithalat bağımlılığını

Detaylı

VI- FİNANSMAN İHTİYACI (MÜKTESEBAT BAŞLIKLARI İTİBARIYLA)

VI- FİNANSMAN İHTİYACI (MÜKTESEBAT BAŞLIKLARI İTİBARIYLA) VI- FİNANSMAN İHTİYACI (MÜKTESEBAT BAŞLIKLARI İTİBARIYLA) - Kalkınma Planı 2003 yılı Aralık ayında Avrupa Birliğine sevk edilmek üzere hazırlanmaktadır. Kalkınma Planı hazırlandığında, Programda yatırım

Detaylı

TÜRKİYE DE ATÇILIĞIN DESTEKLENMESİ. Erdal Celal SUMAYTAOĞLU Yüksek Komiserler Kurulu Başkan Yardımcısı 20 Temmuz 2012

TÜRKİYE DE ATÇILIĞIN DESTEKLENMESİ. Erdal Celal SUMAYTAOĞLU Yüksek Komiserler Kurulu Başkan Yardımcısı 20 Temmuz 2012 TÜRKİYE DE ATÇILIĞIN DESTEKLENMESİ Erdal Celal SUMAYTAOĞLU Yüksek Komiserler Kurulu Başkan Yardımcısı 20 Temmuz 2012 1 I. TÜRKİYE DE ATÇILIK ve AT YARIŞLARI POTANSİYELİ 2 TÜRKİYE; TÜRKİYE DE ATÇILIK SEKTÖRÜ

Detaylı

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 AVRUPA'DA İNŞAAT ÜRETİMİ EKİMDE ARTTI Euro Bölgesinde inşaat üretimi yıllık yüzde 1,1 artış kaydetti Euro Bölgesinde inşaat üretimi ekim ayında aylık bazda yüzde 0,5,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılına iyi başlayan ülkemiz halı ihracatı, yılın ilk yarısının sonunda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 19,7 oranında artarak

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

Yeni İşçileriniz İŞKUR dan!

Yeni İşçileriniz İŞKUR dan! 1 2 4 Yeni İşçileriniz İŞKUR dan! Özel sektör işyerlerinde 6 ay süreyle İşbaşı Eğitim Programında (İEP) çalışacak kursiyerlere İŞKUR tarafından net asgari ücret ödenecektir. İşverenin kursiyerler için

Detaylı

TÜSİAD Vergi Çalışma Grubu

TÜSİAD Vergi Çalışma Grubu TÜSİAD Vergi Çalışma Grubu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, 12 Eylül 2008 İstanbul Yatırım Harcamalarına İlişkin Ödenen ve İndirilemeyen Katma Değer Vergisinin İadesi Mevcut Uygulama Bazı istisnalar

Detaylı

YATIRIMLARA SAĞLANAN YENİ TEŞVİK UNSURLARI

YATIRIMLARA SAĞLANAN YENİ TEŞVİK UNSURLARI YATIRIMLARA SAĞLANAN YENİ TEŞVİK UNSURLARI Haluk ERDEM BDO DENET 19 Ocak 2017 Sayfa1/17 Son zamanlarda yaşanan işsizlik artışı, cari açık vb. nedenlerle yatırımlara sağlanan teşviklere önemli ilaveler

Detaylı

KOBİ LERİN EKONOMİK VE SOSYAL SİSTEME KATKILARI, GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KOBİ LERİN EKONOMİK VE SOSYAL SİSTEME KATKILARI, GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KOBİ LERİN EKONOMİK VE SOSYAL SİSTEME KATKILARI, GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KOBİ LERİN EKONOMİK VE SOSYAL SİSTEME KATKILARI Ekonomik sistem; faktör piyasaları, işletmeler, mal

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

Bölgeler. 6. Bölge (Şanlıurfa) 50 90 60 90 80 20

Bölgeler. 6. Bölge (Şanlıurfa) 50 90 60 90 80 20 T. C. KARACADAĞ KALKINM A AJANSI Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi YENİ DEVLET TEŞVİKLERİ İLE GELEN BÜYÜK FIRSATLAR Şanlıurfa Yeni Teşvik Sistemine göre 6. Bölgede yer almakta olup, Desteklenen Sektörlerin

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ Türkiye de perakende sektörü, 300 milyar dolara ulaşan büyüklüğü, 365 bin mağaza sayısı ve 2009-2013 yılları arasında yıllık bileşik %7 büyüme ile öne çıkan sektörler

Detaylı

[Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık]

[Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık] [] [Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık] * 1. VERGİLER Türkiye, OECD ülkeleri arasında kurumsal vergi oranlarında en rekabetçi ülkelerden biridir. 21 Haziran 2006 tarihinde çıkarılan 5520 Sayılı Kurumlar

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

EDM ve Eğitim Merkezlerinin Finansmanı: Başarılı bir EDM için Finansman Kaynakları

EDM ve Eğitim Merkezlerinin Finansmanı: Başarılı bir EDM için Finansman Kaynakları EDM ve Eğitim Merkezlerinin Finansmanı: Başarılı bir EDM için Finansman Kaynakları İçindekiler 1 2 3 Almanya daki KOBİ lerin desteklenmesi Mesleki Eğitim Merkezleri Çıraklık eğitimi ve kariyer yönlendirme

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU DÖNEM İÇERİSİNDE BANKANIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER Dönem içerisinde Bankamız ortaklık yapısında değişiklik

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş Finansal Erişim Konferansı Açılış Konuşması 3 Haziran 2014 Sn. Hazine Müsteşarım, Sn. BDDK Başkanım, Dünya Bankasının ülke direktörü Sn. Raiser, yurtiçinden

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

Sinop ilinin Ocak-Ağustos dönemi dış ticareti Türkiye İstatistik Kurumu ndan (TÜİK) alınan veriler

Sinop ilinin Ocak-Ağustos dönemi dış ticareti Türkiye İstatistik Kurumu ndan (TÜİK) alınan veriler Sinop Ekonomi Verileri-Ağustos, 15 Dış Ticaret Genel Görünüm (Ocak-Ağustos, 15) Sinop ilinin Ocak-Ağustos dönemi dış ticareti Türkiye İstatistik Kurumu ndan (TÜİK) alınan veriler kapsamında değerlendirildiğinde

Detaylı

Serbest ticaret satrancı

Serbest ticaret satrancı Serbest ticaret satrancı Türkiye nin sadece AB nin Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzaladığı ülkelerle anlaşma yapabilmesi Türk dış ticaretini olumsuz etkiliyor. AB ile STA yapan bazı ülkeler Türkiye

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

24 Eylül 2013 Tarihli EKK Toplantısında Gündeme Alınan Eylemler

24 Eylül 2013 Tarihli EKK Toplantısında Gündeme Alınan Eylemler 03 YOİKK Teknik Komite Eylem Planları 4 Eylül 03 Tarihli EKK Toplantısında Gündeme Alınan Eylemler /4 Başbakanlık Başbakanlıkça madencilik faaliyet izinlerine yönelik mevzuat değişiklikleri yapılması GİTES

Detaylı

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara Sürdürülebilir Kalkınma ve İnovasyon: Gelişmeler, EğilimlerE TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara İÇERİK Kavramlar:Sürdürülebilir Kalkınma ve Eko-İnovasyon Çevre Konusunda Gelişmeler AB

Detaylı

Türkiye: Verimlilik ve Büyüme Atılımının Gerçekleştirilmesi

Türkiye: Verimlilik ve Büyüme Atılımının Gerçekleştirilmesi : Verimlilik ve Büyüme Atılımının Gerçekleştirilmesi 1 ANA BULGULAR Ekonomik atılım ile Kişi başına düşen GSYİH 2015 e kadar iki katına çıkarılabilecektir 6 milyon yeni istihdam olanağı yaratılabilecektir

Detaylı

Sağlık Hizmetlerinde Stratejiler Ve Politika Hatları Belgeleri

Sağlık Hizmetlerinde Stratejiler Ve Politika Hatları Belgeleri Sağlık Hizmetlerinde Stratejiler Ve Politika Hatları Belgeleri Reformlar ve Hükümet Programları, Finlandiya Klaus Halla Kalkınma Direktörü 1990 ların başından beri Finlandiya da devlet düzeyinde gerçekleşen

Detaylı

Gündemden Geri Kalmayın! KOBİ ler için Finansal Raporlama Tebliğ i çıktı

Gündemden Geri Kalmayın! KOBİ ler için Finansal Raporlama Tebliğ i çıktı www.pwc.com/tr IX. Çözüm OrtaklığıPlatformu Gündemden Geri Kalmayın! KOBİ ler için Finansal Raporlama Tebliğ i çıktı 7 Aralık 2010 İçerik Gündemde neler var? Hangisi sizin için: KOBİ ler için UFRS ve KapsamlıUFRS

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Temmuz ayı içerisinde Dünya Bankası Türkiye

Detaylı

ODA/BORSA BAŞKANLARI. 2 Temmuz 2009, Ankara

ODA/BORSA BAŞKANLARI. 2 Temmuz 2009, Ankara ODA/BORSA YÖNETİM M KURULU BAŞKANLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2 Temmuz 2009, Ankara Küresel Krizin Etkileri; Hem gelişmiş ülkelerin, hem de gelişmekte olan ülkelerin büyüme hızları düşüyor Gelişmekte

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan ın Konuşma Metni. 2010 I. YOİKK Toplantısı

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan ın Konuşma Metni. 2010 I. YOİKK Toplantısı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan ın Konuşma Metni 2010 I. YOİKK Toplantısı 11 Mart 2010 Saygıdeğer Üyeler, Çok Değerli Katılımcılar, Değerli Basın Mensupları, Sizleri saygıyla selamlıyorum.

Detaylı

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı.

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı. X. KOBİ İ ZİRVESİİ İ REKABET GÜCÜ İÇİN ULUSLARARASILAŞMA VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 13 Şubat 2014 KOSGEB KOSGEB,

Detaylı

kalkınma gücü Gülara Tırpançeker YASAD Başkanı Yazılım Sektörü 22.03.2010 Sayfa 1

kalkınma gücü Gülara Tırpançeker YASAD Başkanı Yazılım Sektörü 22.03.2010 Sayfa 1 Yazılım: Ekonominin yeni kalkınma gücü Gülara Tırpançeker YASAD Başkanı Sayfa 1 22.03.2010 Yazılım Sektörü Yazılım Sektörünün Önemi İstihdam yaratır. Diğer sektörlere verimlilik ve katma değer sağlar.

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM KOOPERATİFLERİ Gülsüm Gözde AYANOĞLU Gümrük ve Ticaret Uzmanı Ocak, 2017 Sunum İçeriği I- Genel Olarak Kooperatifler II- Kooperatifler ve Yenilenebilir

Detaylı

BÖLGEDEKİ İHRACAT VE ÖNEMİ

BÖLGEDEKİ İHRACAT VE ÖNEMİ Küresel düşünmek, dünyayı bir pazar olarak algılamaktır. Dünyanın bir ucundaki kasabada yer alan işletmenin ihracat yaparak dünya markası haline gelmesi üzerine anlatılan başarı öykülerindeki gibi bölgesel

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır.

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İçindekiler Tablosu Genel Bilgiler...

Detaylı

AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası

AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası OTP harcamalarının AB bütçesinin önemli bölümünü kapsaması, bu politikayı bütçe tartışmalarının da odak noktası yaparken, 2014-2020 Mali Çerçeve içinde tarım, kırsal

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Haziran 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

www.novusens.com 2012, Novusens

www.novusens.com 2012, Novusens www.novusens.com İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK ENSTİTÜSÜ Vizyon... Ulusal ve uluslararası paydaşları ile sürdürülebilir büyüme ve rekabeti amaçlayan, ekonomiye ve toplumsal kalkınmaya katma değer yaratacak

Detaylı

TEB KOBİ BANKACILIĞI

TEB KOBİ BANKACILIĞI TEB KOBİ BANKACILIĞI Türkiye de KOBİ ler İşletme Büyüklüğü İstihdam Grubu (Çalışan Sayısı) 2011 İşletme Sayısı % Toplam İstihdam % Ortalama Çalışan Sayısı Mikro 1-19 2.522.011 97,30% 5.362.905 46,60% 2

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 13 Ocak 2017 İKV Kamuoyu Araştırması 2016 Araştırmanın Künyesi: Nisan 2016 Türkiye genelinde 18 il 1254 katılımcı 7 bölge Araştırmayı nerede yaptık? AB yi duydunuz

Detaylı

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC Bölgesel Kalkınma Girişimi Bakü- Tiflis- Ceyhan (BTC) Boru Hattı Projesi: Sektörler Arası ĠĢbirliğine Dayalı Ġstihdamı GeliĢtirme ve GiriĢimciliği Ref 3 Proje baģlığı Destekleme Projesi- Çukurova Bölgesi

Detaylı

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ Hazırlayan: Fethi SAYGIN Mart 2014 Kaynak :DESTATIS (Alman İstatistik Enstitüsü) GENEL DEĞERLENDİRME Ekonomi piyasalarındaki durgunluk ve sorunlara rağmen,

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Panelinde Yaptığı Konuşma 21.03.2008 Oditoryum,

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi Açılış Konuşması 14 Ocak 2016

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi Açılış Konuşması 14 Ocak 2016 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi Açılış Konuşması 14 Ocak 2016 Sayın başkanlar, iş dünyamızın ve basınımızın değerli temsilcileri, yurt dışından gelen kıymetli

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ Bilimsel araştırmaların günümüzdeki haliyle daha karmaşık ve zorlu sorulara cevap arandıkça, daha fazla

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 29 Ağustos 2016, Sayı: 34. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 29 Ağustos 2016, Sayı: 34. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 34 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı