tmmob makina mühendisleri odası

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "tmmob makina mühendisleri odası"

Transkript

1 tmmob makina mühendisleri odası YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI SEMPOZYUMU VE SERGİSİ BİLDİRİLER KİTABI Editör: Yrd. Doç. Dr. Şükrü SU MMO Yayın No: E / 2001 / 275 EKİM KAYSERİ

2 Yenilenebilir Enerji Kaynaklan Sempozyumu ve Sergisi tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sokak No: 36 /1 - A Demirtepe, ANKARA Tel: (0 312) ; ; ; Fax -.(0 312) e-posta : web : MMO Yayın No : E / 2001 / 275 ISBN : Bu yapıtın yayın hakkı 'na aittir. Kitabın hiçbir bölümü değiştirilemez. 'nınizni olmadan elektronik, mekanik vb. yollarla kopya edilemez ve çoğaltılamaz. Kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir. KAPAK TASARIMI DİZGİ BASKI İlhan İNCETÜRKMEN - (0 352) İNCETÜRKMEN LTD.ŞTİ. - TMMOB MMO KAYSERİ ŞUBESİ NETFORM MATBAACILIK AŞ. - KAYSERİ

3 Yenilenebilir Enerji Kaynaklan Sempozyumu ve Sergisi DÜNYADA VE TÜRKİYEDE JEOTERMAL, RÜZGAR VE DİĞER YENİLENEBİLİR ENERJİLERİN KULLANIMI Prof.Dr. Yunus A. ÇENGEL University of Nevada Dept of Mech.Eng. Reno, USA GİRİŞ Günümüzde kullandığımız enerjinin çoğu petrol kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtlardan elde edilmektedir. Bu yakıtların rezervleri ise sınırlıdır. Örneğin bilinen petrol rezervlerinin yıl doğalgaz rezervlerinin 65 yıl ve kömür rezervlerinin 220 yıl sonra tükeneceği tahmin edilmektedir. Ayrıca fosil yakıtlar sera gazı olarak bilinen C0 2 gazını yaydığı için küresel iklim değişikliklerinden sorumlu tutulmaktadır. - Bu sebeple fosil yakıtlardan üretilen enerjinin gerçek fiyatını bulmak için uzun dönem çevre etkisi ve insan sağlığı üzerine olan etkilerini de göz önüne almak gerekir. Buna yanında ayrıca gelecek nesillerin fosil hidrokarbon rezervlerine plastik sentetik kumaş, solventler yağlar, karbon lifli ürünler ve çelikleri daha mukavemetli üretmek için olan ihtiyacı da göz önüne alınırsa fosil yakıtların neden mümkün olduğunca az kullanmak gerektiği kendiliğinden açığa çıkar.. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ÇEŞİTLERİ Kömür, petrol, doğalgaz gibi yakıtlar fosil enerji kaynaklan olup rezervleri sınırlıdır Dolayısıyla eninde sonunda tükeneceklerdir. Yenilenebilir enerji kaynaklan sürekli olarak yenilendiklerinden tükenmezler. Çoğu yenilenebilir enerji kaynağı enerjisini direkt veya endirekt olarak güneşten alır. Güneş enerjisi, Jeotermel enerji, Hidroelektrik enerji, Bio-enerji, Hidrojen, Dalga veya Okyanus enerjisi, Rüzgar enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklannın başlıcasıdır. AMERİKA'DA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI - Amerika'da kullanılan enerjinin %8 i yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilmektedir. -Amerika'da üretilen elektrik enerjisinin %12 sine karşılık gelen yaklaşık 500 Milyar KWh/yıl 'lık elektrik, yenilenebilir enerji kaynaklanndan elde edilmektedir. Bu yüzde %12 'nin %10 da hidrolik santrallerden üretilmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklannın yaygınlaşmamasının ana sebebi ilk yatınm maliyetlerinin pahalı oluşudur. Mevcut şu andaki sürdürülen araştırmalar buralarda kullanılan malzeme ve üretim fiyatlannı azaltarak ve verimlerini artırarak ilk yatınm maliyetlerini azaltmayı amaçlamaktadır. - Amerika'da Federal ve Eyalet hükümetlerinin politikaları da aynı zamanda yenilenebilir enerji kullanımını etkileyen ana sebeplerden biridir. - Amerika da yenilenebilir enerji kaynaklan kullanmakla daha az petrol ithal edilerek yılda 80 milyar dolarlık tasarruf sağlanmaktadır. TÜRKİYE'NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ Kaynak: Tüsiad, 1998 (Gûnerhan, Kocar, Hepbaşlı 2000). HİDROELEKTRİK ENERJİ - Hidrolik enerji bugün Amerika'daki enerji ihtiyacının %10 'nu karşılamaktadır. - Hidrolik enerjinin en yaygın kullanım şekli nehirler üzerine barajlar inşa ederek büyük su rezervuarlannda suyu biriktirmek ve bu suyun potansiyel enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmek esasına dayanır. BİO KÜTLE ENERJİSİ Biokütle ısı sağlamak, yakıt üretmek ve elektik üretmek için kullanılır.

4 Yenilenebilir Enerji Kaynaklan Sempozyumu ve Sergisi - Amerika'da hidroelektrik enerjiden sonra ikinci sıradaki yenilenebilir enerji kaynağıdır. Hesaplamalar Amerika'nın enerji ihtiyacının %3 'nü biokütle enerjiden sağladığı şeklindedir. - Örneğin etanol üretmek için mısır çabuk büyüyen ot ve ağaçlar odun talaşları ve evsel atıklar kullanılmaktadır. Üretilen etanol ile de taşıtları çalıştırmak mümkündür. Etanol ayrıca benzine göre daha temiz emisyon veren bir yakıttır. Şekil: Ethanol ile bir arabanın çalışması DALGA ENERJİSİ OTEC sistemler dalga enerjileri med-cezir enerjileri bu guruba dahil enerjilerdir. Dünya kıyılarında tahmin edilen toplam dalga enerjisinin büyüklüğü 2 ile 3 milyon MW 'tır. Yine dalga enerjisinin kıyı şeridinde yoğunluğu mil başına 65 M W 'tır. GÜNEŞ ENERJİSİ Hacim ısıtmasında evlerin sıcak su ihtiyacının karşılanmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca elektrik üretiminde termal sistemlerde, fotovoltaik olarak ve hidrojen üretiminde kullanılır. FOTOVOLTAİK HÜCRELER

5 Yenilenebilir Enerji Kaynaklan Sempozyumu ve Sergisi HİDROJEN ENERJİSİ - PV hücreler gürültüsüz çevreyi kirletmeden herhangi bir hareket eden mekanizmaya ihtiyaç duymadan güneş enerjisini direkt olarak elektrik enerjisine çeviren sistemlerdir. - PV hücreler hesap makinelerinde, saatlerde, uydularda, aydınlatmada ve küçük aletlerin çalıştırılmasında yaygın olarak kullanılırlar. - PV hücreler elektik enerjisi iletim hattı bulunmayan yada uzak olan yerlerde evlerin hatta köylerin, çiftlik evlerinin, su pompalarının, çeşitli aletlerin uzaktan kumandasında da kullanılırlar. FARALLON MİLLİ DOĞA PARKINDA PV PANELLERİ PV panelleri San Fransisco'nun 30 mil batısında ki adalarda 9.1 kw max gücünde temiz enerji sağlamaktadır. Orada bulunan gürültülü kirli dizel jeneratörler sökülerek yerine kurulmuştur. Akülere depolanmak suretiyle üç günlük enerjiyi sağlamaktadır. GÜNEŞ ENERJİSİNİN TERMAL UYGULAMALARI - Hidrojen kainatta bulunan en bol elementtir. - Birim kütle başına diğer bilinen tüm yakıtlardan daha fazla kimyasal enerjiye sahiptir. - 1 kg hidrojen 4 Lt benzinin sağladığı enerji kadar enerji sağlar. Ayrıca 1 litre sudan 1.6 lt benzine eşdeğer hidrojen temin edilebilir. - Güneş enerjisi, hidrojeni diğer elementlerden ayırmak için ideal bir enerji kaynağıdır. Dolayısıyla Güneş enerjisi kullanılarak elde edilmiş hidrojen yakıtı belki de insanoğlunun sonsuza kadar temiz enerjisini sağlayacak tek yakıttır. - Hidrojenin yanma ürünü hepimizin bildiği gibi saf su'dur. Bu yüzden çok temiz ve çevre dostu bir yakıttır. - Hidrojen taşıtların gücünü karşılamak için yakıt hücresi olarak kullanılabilir. HİDROJENLİ YAKIT HÜCRELERİ Kaliforniya Dagget'te kurulan gümüşle kaplanmış yansıtıcılar kullanan heliostat'lar güneş ışınlarını bir kuleye odaklamaktadır. Burada Güneş II projesi yeniden yapılandırılarak 10 MW iık enerji üretecek merkezi bir kule kurulmuştur. Kaliforniya Arcata enerji araştırma merkezinde 4 KW gücünde golf arabası hidrojen yakıt hücresi ile çalıştırılmaktadır.

6 Yenilenebilir Enerji Kaynaklan Sempozyumu ve Sergisi - DOE amerikan enerji bakanlığı tarafından desteklenen projede 50 KW gücündeki şehir içi otobüsü fosforik asidli hidrojen yakıt hücresi tarafından çalıştırılmaktadır. - Otobüse bir akü konularak aracın yokuş tırmanması yada ilk hareketi hızlandırması kolaylaştırılmıştır DE DÜNYADA RÜZGAR GÜCÜ Şu anda dünyada kurulu bulunan rüzgar gücü MW 'tır ki Türkiye'nin toplam kurulu gücünün yarısı kadardır yılında 3600 MW gücünde yeni rüzgar santrallan kurulmuştur. - Amerika'da yaklaşık olarak bir nükleer santrale eşdeğer 985 MW rüzgar santrali 1998 ortasından 1999 sonuna kadar kurulmuştur. - Amerika Danimarka Almanya ve İspanya dünyada kurulu buluna toplam rüzgar gücünün %70 ini üretmektedir. - Danimarka kendi enerji ihtiyacının %10 unun rüzgar enerjisinden temin etmektedir. İspanyanın Navarra ili kendi ihtiyacının %20 sini rüzgar enerjisinden temin etmektedir. - Kaliforniya Altamont pass rüzgar çiftliğinde MW gücünde rüzgar santrali kw değeri 4 sentten satılmak üzere amaçlanmaktadır. - Kaliforniya Trinidad da güneş enerjisiyle çalışan hidrojen yakıt hücreli sistemde fotovoltaik, hidrojen ve yakıt hücresi kombine olarak kullanılmaktadır. RÜZGAR ENERJİSİ Amerika topraklarının %6 sini kaplayan iyi rüzgar alan topraklar amerikanın şu andaki enerji tüketiminin 1.5 katı enerji üretebilir. - Rüzgar enerjisi MÖ 4000 yıl kadar önce yelkenlileri hareket ettirmekte, mısır ve buğday öğütmekte, ayrıca sulamada kullanılmıştır. Şimdi elektrik enerjisi üretiminde kullanılmaktadır ii yıllardaki petrol krizi modern rüzgar türbinlerinin gelişimine katkıda bulunmuştur. - Rüzgar türbini kurulduğu arazinin %5 ini işgal ettiğinden ve türbin kanatlan yerden epeyce yüksekte olduğundan kalan arazi tarım, otlatma ve diğer amaçlarla kullanılabilmektedir. - Rüzgar türbinleri gece ve gündüz rüzgar olduğu sürece sürekli enerji üretirler. Malana Mühendisleri Odası

7 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi JEOTERMAL ENERJİ Jeotermal enerji yer kabuğunun derinliklerindeki sıcak kaya ve akışkanların ısısının yer yüzeyinin zayıf katmanlarını geçerek yer yüzeyine ulaşmasıdır. Yerkürenin merkezindeki magmada erimiş ve sıcaklığı 8000 C ulaşan maddeler vardır. Magmanın yer yüzeyine yakın bazı bölümlerinde akan yer altı suları bu ısı tarafından ısıtılmaktadır ve bazı bölgelerde termal bölgeler oluşmaktadır. JEOTERMAL ENERJİ KAYNAKLARI - Kuru buhar kayakları. - Sıcak su kaynaklan (atmosfere acık veya kapalı). - Derin yer kabuğu ısısı (sıcak kayalar). Magma (mutlaka geliştirilmesi gerekli) JEOTRMAL ENERJİ POTANSİYELİ İç tabaka Dış tabaka Yer kabuğu Yer yüzeyi 4200 Ü C 2800 C 950 C 370 C (10 km kalınlığında) Yerkabuğundaki jeotermal enerjinin % 1 'lik kısmı enerjiye çevrilse şu anda toplam mevcut petrol ve doğal gaz yataklarının rezervlerinin vereceği enerjinin 500 katı enerji elde edilmiş olur. JEOTERMAL ENERJİNİN ÜRETİMİ Hydrothercnal Resource JEOTERMAL ENERJİ KULLANIMI - Buhar veya sıcak su borularla güç santraline taşınarak elektrik üretiminde kullanılır. - Buhar yada sıcak su pompalanarak boralar vasıtasıyla aynı zamanda evlerin ısıtılmasında da kullanılır. - Kuzey Kaliforniya'da Gayzer adı verilen jeotermal sahalar San Fransisco büyüklüğünde bir şehrin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacak büyüklüktedir. - İzlanda'nın baş şehri Reykjavik'te evlerin hemen hemen tamamı jeotermal sıcak su ile ısıtılmaktadır. - El salvadorda elektriğin çoğu jeotermal enerjiden üretilmektedir. JEOTERMAL ENERJİNİN DİREKT KULLANIMI - Konutların ısıtılmasında, - Üretimde proses ısısı olarak, - Absorpsiyonlu soğutma sistemlerinde, - Tarımda, seracılıkta, - Kültür balıkçılığında, - Sunalarda, - Kaldırımlarda, - Karların eritilmesinde kullanılmaktadır. JEOTERMAL ENERJİNİN TARİHİ - Eski romalılar doğal sıcak su olarak termal banyolarda ısıtma ve sağlıkta kullanmışlardır. - ABD de konut ısıtılmasında ilk olarak 1891 yılında Idaho'da daha sonra 1900 de Oregon'da kullanılmıştır yılında İtalya'nın Larderello şehrinde ilk defa jeotermal kuru buhardan enerjiyle elektrik üretilmiştir yılında ilk ticari jeotermal enerjiden (kuru buhar) elektrik enerjisi üretimi Amerika'da Kaliforniya'da üretilmiştir yılında Fransa da büyük şehirlerin jeotermal enerji ile ısıtılmasına başlanılmıştır. JEOTERMAL ENERJİNİN AVANTAJLARI - Sürekli güç üretebilir. - Küçük santraller halinde 5-10 MW kurulmaya ve geliştirilmeye müsaaittir. - Uzun dönemde hava değişikliklerinden ve kullanıcılardan etkilenmez.

8 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi - Fosil yakıtlann fiyatlarının dalgalanmasından bağımsızdır. Fiyatı doğalgazla ve kömürlü termik santrallerle rekabet edebilecek kadar düşüktür. - Kapalı sistemlerde yaydığı emisyon sıfırdır. Bu haliyle çevreciler için vazgeçilmez bir enerji ve pazardır. ATMOSFERDEKİ EMİSYONLARIN AZALTILMASI - Jeotermal enerji kullanarak elektrik üretilmesi Amerika'da atmosferdeki emisyon oranını değiştirmiştir. - Böylece 22 milyon ton CO 2, 200 bin ton SO 2, 80 bin ton NOx ve 110 ton partikül maddenin atmosfere yayılması önlenmiştir. Aj(terGaldua<fc<3odduü,GlıCTnflsıclions, 100-d POWER PLANT ON-LINERECORD 3-20CO -15CO -1C Amerika hükümeti federal topraklardan çıkartılan jeotermal enerjinin kullanılmasından dolayı yıllık 41 milyon dolar kira geliri elde edilmektedir. - Kuzey Kaliforniya'nın Gayser sahasında 35 yıldan fazla bir zamandır Jeotermal enerjiden güç üretilmektedir. - Kaliforniya, Utah, Nevada ve Havai'de kurulu güçleri yaklaşık olarak 2800 MW olan santrallerde yıllık elektrik üretimi milyar kwh olup jeotermal enerji kullanılarak üretilen elektrik enerjisinin satışından yaklaşık olarak 1 milyar dolar gelir elde edilmektedir. - Son çalışmalarda 10 batı eyaletinde 270 yerleşim bölgesinin jeotermal enerji ile ısıtılıp soğutulabileceğini göstermiştir. - Son birkaç yılda 300 binden fazla jeotermal ısı pompası kurulmuş ve İndiana, Kentucky, Michigan, Minnesaota, Missouri ve Oiho eyaletlerinde geniş bir pazar oluşmuştur. DÜNYADA JEOTERMAL ENERJİ verilerine göre Dünyada 21 ülkede jeotermal enerjiden üretilen elektrik gücü 8460 MW 'tır. - Yılda 45 milyar kwh 'lık elektrik enerjisi üretilmektedir. Bu dünya toplamının % 0.3 kadardır. - Dünyada 250 nin üzerinde jeotermal santral vardır. - Dünyada ısıtma ve diğer amaçlarla Mw lık ısı enerjisi %33 ü konut ısıtılması - soğutulması %19 u kaplıca ve yüzme havuzu ısıtılmasında ve kalanı seracılık alanında ve prosess ısısı üretmek olmak üzere 41 ülkede kullanılmaktadır. - Dünyada kullanılan enerjinin sadece % 2 si jeotermal enerjiden gelmektedir. JEOTERMAL ENERJİYE YATIRIM JEOTERMAL ENERJİ HAKKINDA BAZI GERÇEKLER - Jeotermal enerjide modüler ünitelerle birkaç yüz kilovvatten, 100 MW ve daha fazla güçlere kadar üretim yapmak mümkündür. - Son 20 yılda jeotermal enerjiden güç üretmek yapılan çalışmalar sayesinde %25 daha ucuz hale gelmiştir. - Amerikan firmaları denizaşırı ülkelerde 1500 MW gücünde santraller tesis ettiler ve bu santrallerin parasal değeri yaklaşık 3 milyar dolardır. - Amerikan firmaları İndonezya'da 350 MW gücünde bir santralın yenilenmesini 500 milyon dolar karşılığında aldılar ve sonra 6 milyar dolarlık kontrat imzaladılar. - Latin Amerika, Filipin ve Endonezya'da gelecek yılda yaklaşık MW gücünde santraller kurulacaktır.

9 Yenilenebilir Enerji Kaynaklan Sempozyumu ve Sergisi JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİ - Jeotermal enerji Dünya elektrik enerjisi talebinin %8.3 ünü karşılayabilir. - Orta ve Güney Amerika'nın şu andaki mevcut elektrik ihtiyacının yarıdan fazlası jeotermal enerjiden karşılanabilir. - Dünyada 39 tane devlet elektrik enerjsi ihtiyacının tamamını jeotermal enerjiden sağlayabilir. - Amerika'da şu anda üç nükleer santralin gücüne eşit olan 2800 MW lık enerji jeotermalden temin edilmektedir ve bunun gelecek on yılda MW a yükselmesi beklenmektedir. - Jeotermalden üretilen elektriğin KWh 'ı 5-6 sent olup kömürle rekabet edebilecek düzeydedir, ancak doğal gazla henüz değil. - Jeotermalden sağlanan elektrikten 865 milyon insan istifade etmektedir ve bu dünya nüfusunun %17 sine tekabül etmektedir. - Dünyada enerjilerinin % 100 ünü jeotermalden karşılaması mümkün olan 39 adet devlet vardır. Bunlar Bolivya, Burundi, Comoros adaları, Kosta Rica, Cibuti, Dominik, Ekvator, El salvador, Etopya, Fiji, Grenada, Guatemala, Honduras, İzlanda, İndonezya, Kenya, Malawi, Mozambik, Nikaragua, Panama, Papua Yeni Gine, Peru, Pilipinler, Ruanda, Solomon adaları, Somali, Sudan, Tanzanya, Tongo, Uganda, Yemen ve diğerleri. - Türkiye'nin potansiyeli % 10 dur. DÜNYADA ENBÜYÜK JEOTERMAL ENERJİ ÜRETİCİLERİ M0 ıran 5000 a U.S. GeothermalPotential MegavralU ofelccbica] Capaaly 2, DCurrent Toü mft Technol agy nenhmced f echnoloay Amerika Filipinler Meksika Kaliforniya MW MW MW MW (The Geyser) kurulu güçleri ile dünyanın en büyük jeotermal üreticileridir. DÜNYADAKİ JEOTERMAL GÜCÜN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI Bu dağılım Tablo 1 'de son bölümde verilmiştir. HOOOO 12D0OD World Geothermal Potential O Megaratls ofelectacal Capaaty B,MD 72,«B 13B.131 BAZI ÜLKELERDE ENERJİ KULLANIMI s Technology JEOTERMAL AMERİKA Kurulu güç Isıtma Soğutma : 2800 MW : 3858 GWh/yıl : Küçük çaplı Oregon'da KlamathFalls kullanımda. : Oregon 1963 yılından beri Kaynak m derinliğinde dakikada 980 galon 90 C sıcaklığında su veriyor. 154 ton 'luk soğutma kapasitesine sahiptir. San Bernardino: 1983 yılından beri kullanımda 300 m derinliğinde 56 C sıcaklığında dakikada 3700 galon debiye sahip 18 km lik izole edilmiş borularla m 2 'lik alan ısıtmasında kullanılıyor ve atık su yer altına veriliyor. Susanville Californiya: 1983 yılından beri kullanımda 78 C içilebilir temizlikte, sıcak su m 2 alan ısıtmasında kullanılıyor ve atık su yeraltına pompalanıyor. Elko Nevada : 1985 yılından beri kullanımda 88 C sıcaklığında dakikada 300 galon debiye sahip yıllık enerjisi 4.6 MWh şehir binalarının okulların ve yüzme havuzlarının ısıtılmasında kullanılmaktadır. Kapalı çevrim uygulanmakta her bina kendi ısı eşanjörünü kullanmaktadır. Ayrıca büyük oranda seracılık ta Arizona, Nevada, Utah, New Mexico ve Idaho da kullanılmaktadır. MEKSİKA Kurulu güç 750 MW, kaynak 4000 m derinlikte ve 350 C sıcaklığa sahip. Aynca 1400 adet sıcak kaynak olup ısıtma amaçlı endüstriyel çamaşırhanelerde, soğutmada, alan ısıtmada, seracılıkta, briket, tuğla üretiminde, ağaç kurutmada kullanılmaktadır.

10 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi İZLANDA Kurulu güç : 49 MW Isıtmada : 5877 GWh/yıl, İzlandadaki konutların % 85 inin ısıtılması sıcak su ve seracılık toprak ısıtma, balık çiftlikleri, prosess ısısı olarak, Reykjavik lik nüfusun tamamı konut ısıtmasında ve kulanma sıcak suyu olarak faydalanmaktadır. Fiyatı soğuk sudan ucuz. Jeotermal alan ısıtması kapasitesi 565 MW, yıllık enerji tüketimi 3200 GWh/yıl. Flash StMm Powar Plant ihtiyacının % 30 u bu santralle sağlanmaktadır te tamamlanmış ve binan sistem kullanılmaktadır. Yine kuzey İtalya'da Vicenza da kişi konut ısıtmada kullanmaktadır. Kaynak 67 C sıcaklığında debisi dakikada 440 galon ve 2300 m derinliktedir. 90/65 lik sisteme uygun olmadığı için ısı pompaları kullanılmak suretiyle istenilen sıcaklığa ulaştırılmaktadır. Isı pompalan gazla çalışan motorlarla ve elektrik motorlan ile çalıştırılmaktadır. Isı pompaları 6.5 Mw enerji üretmektedir ayrıca 2.3 Mw lik enerji gaz motorlannın eksozundan ısı geri kazanımı ile sağlanmaktadır. Üç tane gaz kazanının kapasitesi 17.4 MW olup ilave ısı sağlamaktadır yılında tamamlanmış olup ısıtılan alan m 2 civarındadır. 4.6 mil uzunluğunda gidiş dönüşlü boru ağıyla ısıtma ve soğutmada kullanıldığı gibi 3.7 mil uzunluğunda tek borulu sistemle evlerin kullanma sıcak su ihtiyacı karşılanmaktadır. Taze buharla çalışan güç santrali İTALYA Monte Amita jeotermal santralinin atık ısısından geri kazanım yolu ile büyük seralar ısıtılmaktadır. Kuzey İtalyanın Ferrara bölgesinde kişi konut ısıtmasında faydalanmaktadır. Katı atıkların yakıldığı ve doğalgaz ile jeotermalin birlikte kullanıldığı kojenerasyon santralle kombine çalışmaktadır. Enerji tüketiminin yoğun olduğu saatlerde doğal gaz ve şehir atıkları ile çalışan çöp santrali devreye girmektedir. Buradaki jeotermal kaynak 92 C ve debisi dakikada 760 galon olup m derinliktedir. 300 civarında kullanıcı 1.3 milyon m 2 alanın ısıtılmasında kullanmaktadır. Ayrıca şehirdeki kullanıcıların kullanma sıcak su RUSYA Kurulu güç 91 MW, ısıtmada yılda 673 GWh enerji kullanılmaktadır. Böylece alan ısıtmasında ve seracılıkta 1 milyon m 2, yün yıkama ve kurutmada, briket kurutmada, balık çiftliklerinde, yüzme havuzu ısıtmasında, donmuş yerlerin eritilmesinde kullanılmaktadır. Kamchatta da ki 11 MW lik santralin devreye alınmasıyla 2000 yılında kurulu güç 110 MW artırılmış olacaktır. Mutnovskideki 80 MW lik santralin atık ısısı borularla 80 km lik kasbaya taşınarak kasaba ısıtılmaktadır. FRANSA 886 GWh yılık ısıtma kapasitesi ile Paris'in çevresindeki konut ısıtılmaktadır. Kaynak 1800 m derinlikte ve C sıcaklığındadır. Blnary Cyela Pmnr Planı Binarv dönüşümlü eüc santrali Jeotermal güç santrali

11 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi MACARİSTAN Isıtma kapasitesi yılda 1628 GWh m derinliğinde ve 80 C altında ki sıcaklıklarda Macaristanın güneydoğusundaki %80 den fazla sera jeotermal enerji ile ısıtılmaktadır. CİN 1 MW olup 2000 yılnda 100 MW artırılacaktır. Isıtma 4717 GWh/yıl, Kuzey Çin'de pirinç tarlalarında seracılık uygulanarak pirinçlerin erken yetişmesi sağlanmaktadır. JAPONYA Kurulu güç 379 MW 1990 dan beri ikiye katlanmış Isıtmada kullanılan 9730 GWh/yıl sıcak su ve tanmda Jeotermal enerji tesisi DİĞER ÜLKELER Bulgaristan : 770 GWh/yıl ısıtmada Romanya : 342 GWh/yıl ısıtmada Polonya : 205 GWh/yıl ısıtmada Yugoslavya : 915 GWh/yıl ısıtmada Belçika : 28 GWh/yıl ısıtmada Almanya : 21 GWh/yıl ısıtmada Danimarka : 13GWh/yıl ısıtmada îndonezya : 1200 MW elektrik ısıtma Yeni Zelanda : 281 MW, 440 Mw lık ilave İsviçre : 964 GWh İsveç : 267 GWh ısıtma kapasitesine sahip TÜRKİYEDE JEOTERMAL ENERJİ KULLANIMI Isıtma amacıyla ilk olarak 1964 yılında Gönende bir otelde uygulanmıştır. Yine konut ısıtmasında ilk olarak Gönende 1987 yılında kullanılmaya başlanmış olup kapasite 16.2 MW 'tır. Jeotermal enerji ile ısıtılan ilk sera 4500 m 2 alanda olup Denizli Kızıldere sahasında 1985 yılında kurulmuştur ve ev ısıtılmaktadır ve değeri 350 MWt. İzmir Balçova'da 7500 konut jeotermal enerji ile ısıtılmaktadır. Balıkesir Gönene sahasında 1600 konut, 54 işletme ve 109 ticarethane ısıtılmaktadır. Denizli ve Aydın illerinin jeotermal enerji ile ısıtılması planlanmaktadır dan itibaren jeotermal enerji kullanım hızı döneminde % 185 ve döneminde %173 artmıştır. Türkiye'nin orta anadolu, batı ve kuzey batı bölgelerinde 140 adet jeotermal saha vardır. Türkiye'deki tüm konutların % 30 'unun ısıtılması jeotermal enerji mümkündür ve buda EULGAFIIA Black Sea GEORGIA AZEfi. Balkesir f Eskişehir ıtahy^ * Elektrik O Alan ısıtması D A Isı sera Endüstriyel } Aegean -, Sea ı Mediterranean Sea \ Kaynak: Eriş and Ozgur, 1994; Erisen el al., 1996; Mertoglu, 1998; Kocar and Ellez, 1998; Hepbasli and Erloz, 1999 (Gunerhan, Kocar, Hepbasli, 2000)

12 Yenilenebilir Enerji Kaynaklan Sempozyumu ve Sergisi 5 milyon konut eder MWT 'luk enerjinin şu anda sadece %2 si kullanılmaktadır MW elektrik enerjisi üretilebilmek mümkün iken bunun sadece % 0.5 kullanılmaktadır yılına kadar konutun ve 2020 yılın kadar konutun ısıtılması planlanmaktadır. ISI POMPALARI Isı pompalan yüksek COP değerleri ve sessiz çalışmaları ile dikkat çekmektedir. Buna karşılık ilk kuruluş maliyetlerinin yüksek olması tek dezavantaj lan olarak söylenebilir.borular toprağa dikey olarak yerleştirilerek çalıştırılmaktadır. Amerika'da binden fazla konut ısı pompalan ile ısıtılıp soğutulmakta ve bu sayı heryıl 4000 ile kadar artmaktadır. TÜRKİYEDE JEOTERMAL ENERJİNİN DİREKT KULLANIMI SİSTEM Adapazan- Kuzuluk Adapazan- Sapanca Afyon AfyonBolvadin Afyon-Gazlıgöl Termal Afyon-Omer Termal Afyon-Orucoglu Termal Afyon- Sandikli Ankara- Haymana Ankara- Krzılcahamam Aydin- Germencik Balikesir- Edremit Balikesir- Gönen Balikesir-Havran- Dernek KAPASİTE [MW t ] UYGULAMA B,H HP R H B,H B,H,G B,H R B, M R,B,H,G G G R,H,B,G,1 G SICAKLIK [ C] Balikesir- Sındırgı Canakkale-Ezine-. Kestanbol Denizli- Golernezli Denizli- Kizildere İstanbul Izmir- Balcova Izmir- Bergama Izmir-Dikili Izmir- Seferihisar Kirsehir Kutahya- Gediz Kutahya- Simav Kutahya- Yoncali Manisa- Alaşehir Manisa-Salihli Mersin Nevsehir- Kozaklı Rize-Ayder Samsun-Havza Sivas-Sıcak Çermik Tokat- Niksar Urfa- Kırcaali Yalova Yozgat- Saraykent TOPLAM Diğer GENEL TOPLAM G R,G B,G R,G,I HP R,G,B,H,S,Ho B,G G B,G R B,H,G R,G,B,H B,H B,H B,H HP R, G B,H B,H B,H G G G B B: Balneology, M: Cami, G:Sera, R: Alan/Bölge Isıtma, H: Hotel, S: Yüzme Havuzu, Ho: Hastane, I: Endüstriyel Uygulama, HP: Isı Pompası Kaynak: Eriş and Ozgur, 1994; Erisen et al., 1996; Mertoglu, 1998; Kocar and Eltez, 1998; Hepbasli and Ertoz, 1999 (Gunerhan, Kocar, Hepbasli, 2000) 10

13 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi TURKIYEDE JEOTERMAL ENERJİNİN SERACILIKTA KULLANIMI YER Afyon-Omer Ankara-Kizilcahamam Aydin-Germencik Balikesir-Edremit Balikesir-Gonen Balikesir-Havran-Dernek Balikesir-Sindirgi Canakkale-Ezine-Kestanbol Denizli-Golemezli Denizli-Kizildere Denizli -Tekkehamam Izmir-Balcova Izmir-Bergama Izmir-Dikili Izmir-Seferihisar Kutahya-Gediz Kutahya-Simav Nevsehir-Kozakli Tokat-Niksar Urfa-Kircaali Yalova Yozgat-Saraykent TOTAL Kaynak: ALAN [ha] Eriş and Ozgur, 1994; Tufekcioglu, Türkmen, 1999 (Gunerhan, Kocar, Hepbasli, 2000) 1999, TURKIYEDE DİREKT OLARAK KULLANILAN TOPLAM JEOTERMAL ENERJİ YIL KULLANILAN KAPASİTE (MW t ) (640withspa's) Source: Mertoglu and Basarir, 1995; Mertoglu, 1998 (Gunerhan, Kocar, Hepbasli, 2000) TURKIYEDE JEOTERMAL ENERJİDEN ELEKTRİK ÜRETİMİ TESİS YERİ İNŞA YİLİ DURUM ÜNİTE TİPİ POTANSİ GÜÇ (MW e ) GUÇ ORANİ (MW t ) YILLIK ÜRETİM (1998) (GWh/a) 90 Denizli- Kizildere Çalışıy or SF,C Aydin- - Planla SF,B Germencik nmış Aydin Salavatli - Planla nmış Bor K N/A 5 - SF: Tek Tip; C: Yoğun; B : Binary; UC: Kons.Altında; K : Kalina; N/A: bilgi yok Kaynak: WEC-TNK, 1998; GRC Bülten, 1998; Tufekcioglu, 1999 (Gunerhan, Kocar, Hepbasli, 2000) DÜNYADA JEOTERMAL GÜÇ ÜRETİMİ ÜLKE Amerika (USA) Filipinler Meksika italya Japonya Indonezya El Salvador Nikaragua Kosta Rika izlanda Kenya Çin KURULU JEOTERMAL KAPASİTE [MW'] JEOTERMAL GÜÇ ÜRETİMİ [milyon kwh/yıl 2 ] 15,900 8,260 5,730 5,470 3,350 3, NÜFUS [milyon 3 ] ,215 ELEKTRİK TÜKETİMİ KİŞİ BAŞINA [kwh/yıl/kişi 3 ] 13, ,439 4,610 7, ,295 17, JEOTERMAL İLE BESLENEN KİŞİ [milyon] JEOTERMAL İLE BESLENEN NÜFUSUN ORANİ [*]

14 Yenilenebilir Enerji Kaynaklan Sempozyumu ve Sergisi TÜRKİYENİN MEVCUT VE GELECEK 20 YILDAKİ ELEKTRİK KAPASİTESİ YIL JEOTERMAL KAPASIT E (MW e ) YILLIK ÜRETÎ M (GWh/a ) HİDROELEKTRİK KAPASIT YILLIK E ÜRETİM (MW e ) (GWh/a) 10,387 25,442 30,902 40,934 85, ,715 FOSİL YAKIT KAPASIT E (MW e ) 13,442 37,024 46,661 YILLIK ÜRETİ M (GWh/a ) 75, , ,895 KAPASIT E (MW e ) 23,850 62,724 98,808 TOPLAM YILLIK ÜRETİ M (GWh/a) , ,261 Kaynak: WEC-TNC, 1998; TUSIAD, 1998 (Gunerhan, Kocar, Hepbasli, 2000) TÜRKİYEDE YER ISISINDAN FAYDALANAN ISI POMPALARI Yer Suyu Uygulama Sayısı Toplam Isı Yükü (kw) Toplam Isıtma Alanı [m 2 ] Isıtma Tipi/ Soğutma Kaynak: Hepbasli and Ertoz, 1999 ISI EŞANJORU TIPI Dikey 6 Yatay 4 (Gunerhan, Kocar, Hepbasli, KULLANIM TIPI Isıtma Taban ısısı, radyatörler Isıtma+Soğutma Yerden fan-coil 1655 Isıtma, TÜRKİYEDE RÜZGAR ENERJİSİ Türkiye, Avrupa'da rüzgâr enerjisi potansiyeli en iyi olan ülkelerden biridir.türkiye'deki rüzgâr enerjisi kaynakları, teorik olarak Türkiye'nin elektrik ihtiyacının tamamını karşılayabilecek düzeydedir.. Türkiye'nin teknik potansiyeli ise MW'dır. Bu, bile Türkiye'nin şu anada kurulu gücünün üç katına eşittir dolayısıyla Türkiye bir an önce kullanması gereken önemli bir rüzgâr enerjisi potansiyeline sahiptir. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ve yaklaşık 3500 km kıyı şeridi olan Türkiyenin özellikle Marmara kıyı şeridi ve Ege kıyı şeridi sürekli ve düzenli rüzgar alan bölgelerdir. Bu sebeple bu bölgelerden başlamak üzere hızla rüzgar enerjisi yatırımlarına başlanmalıdır.. Rüzgâr enerjisinin durumu Bugüne kadar ETKB tarafından değerlendirilen 39 adet Rüzgâr Çiftliği projesi bulunmaktadır. Bu projelerin toplam kapasitesi bin 370 ilâ bin 440 MW'dır. Bu 39 projenin, 215 MW'lık kapasiteye sahip 8 tanesinin yatırımcılarla yapılan görüşmeleri sonuçlandırılmıştır. ETKB'nin 9 Eylül 1999'da açtığı YİD Modeli ile Rüzgâr Güç Santralları Yaptırılması konusundaki resmi ihale, gündemdeki toplam proje sayısını 55'e çıkartmıştır. Böylece Türkiye'de gerçekleşme aşamasına girmiş rüzgâr güç santrallerinin toplam kurulu gücü bin 700 MW'a ulaşmıştır. Buna karşılık 2000 yılı sonu itibarıyla gerçekleşen ve şu anda faal olan kurulu güç 19 MW tır.(l) (1) Per Krogsgaard; 'Global Status of Wind Power' Rüzgar Enerjisi Sempozyumu 5-7Nisan2001 İzmir 12

15 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi GÜNEŞ ENERJİSİNDEN EDİLGEN YARARLANMADA "SAYDAM YALITIM" UYGULAMASI Türkan GÖKSAL* Necdet ÖZBALTA** '*'Anadolu Üniversitesi Müh-Mim.Fakültesi Mimarlık Bölümü İki Eylül Kampusu Eskişehir Tel: (222) / '"'Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Bornova-İzmir Tel: (232) ÖZET Binalarda enerji tüketiminin azaltılmasındaki en etkin önlem taşınım yoluyla gerçekleşen ısı kaybının yalıtım uygulanarak azaltılmasıdır. Bu amaçla kullanılan opak yalıtım malzemeleri ısı kaybının indirgenmesine katkıda bulunurlar. Ancak yeni geliştirilen saydam yalıtım malzemeleri düşük ısı geçirgenlikleri yanında yüksek güneş ışınımı geçirgenliği nedeniyle binaların yalıtım özelliklerini iyileştirmek ve güneş enerjisinden kazanç sağlamak amacıyla edilgen sistem uygulamalarında kullanılmaktadır. Saydam yalıtım uygulaması ile oluşturulan sistem toplayıcı gibi çalışır ve saydam yalıtımı geçen güneş ışınımı duvar dış yüzeyinde absorbe edilerek ısı enerjisine dönüştürülür. Kazanılan enerjinin iç ortama taşınım yanında radyasyonla aktarılması nedeniyle hem enerjiden tasarruf sağlanır hem de konfor koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunulur. Bu çalışmada Eskişehir iklim koşullarında opak ve saydam yalıtımlı tuğla duvar kuruluşlarının ısıl davranışları incelenmiş ve enerji kazanımına olan katkısı araştırılmıştır. Anahtar sözcükler: Saydam Yalıtım, Enerji Korunumu, Güneşten Pasif Yararlanma ABSTRACT The most effective measure to reduce the energy consumption in buildings is to apply insulation to lessen the existing heat lost from heat transportation. Opaque insulation materials, vvhich are used for this purpose help in the reduction of heat lost. Recently developed transparent insulation materials have high solar energy transparency, besides having a low heat transparency. For this reason, they are used in passive system application to improve insulation properties and to exploit solar energy in buildings. Formed by transparent insulation application, they function as a system collector and transform into heat energy the solar energy vvhich passes through the transparent insulation by absorbing the solar energy into the outer layer of the walls. The gained energy is transported into the inner environment through the radiation. This helps to improve the comfort and to save energy. in this study, the contribution to energy conservation of brick vvalled constructions with opaque and transparent insulation was investigated and analysed as was the behaviour of these buildings under heat. Special attention was paid to the climate conditions of Eskişehir while conducting this study. Keywords: Transparent insulation Materials, Energy Saving, Passive Solar Energy 1.0 GİRİŞ Binalarda enerji tüketimini azaltmak için uygulanabilecek en etkin önlem bina kabuğunun yalıtılarak taşınım yoluyla gerçekleşen ısı kaybını en aza indirgemektir. Bu amaçla bina kabuğunda genelde binayı dıştan saran opak yalıtım kullanılması yaygındır. Ancak bu uygulamayla güneş enerjisine karşı bir engel oluşturularak güneşten ısı enerjisi kazanımımn önüne geçilmektedir. Güneş mimarisinde yeni bir eleman olan saydam yalıtım uygulaması ile enerji kazanımına iki yöntemle katkıda bulunulmak- 13

ENERJİ POLİTİKALARI İLE YERLİ, YENİ ve YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

ENERJİ POLİTİKALARI İLE YERLİ, YENİ ve YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ENERJİ POLİTİKALARI İLE YERLİ, YENİ ve YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ ÇALIȘMA GRUBU Sunan: Ahmet ENİȘ ÖZET Bilim ve Teknolojinin akıl almaz bir hızla geliștiği ve

Detaylı

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 9 Sayı: 18 Güz 2010 s. 77-96 TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ Eylem ÖNAL *, Rahmiye Zerrin YARBAY** Geliş: 02/08/2010

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Invited Review Paper / Çağrılı Derleme Makalesi COMBINING TREND OF RENEWABLE ENERGY SOURCES Sigma 27 60-82, 2009 Olcay KINCAY

Detaylı

Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 150 milyon km'dir. Dünya'ya güneşten gelen enerji, Dünya'da bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır.

Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 150 milyon km'dir. Dünya'ya güneşten gelen enerji, Dünya'da bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır. 62 5.1 GÜNEŞ ENERJİSİ VE TEKNOLOJİLERİ Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile (hidrojen gazının helyuma dönüşmesi) açığa çıkan ışıma enerjisidir. Dünya atmosferinin dışında güneş

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLARI II İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR... ii GİRİŞ... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1... 2 1. GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLARI... 2 1.1. Yenilenebilir Enerji Kaynakları... 3 1.2. Güneş Enerjisi ve Kullanım Alanları... 4 1.2.1. Konut

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI I 850CK0088 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYA DA JEOTERMAL ENERJİ KAYNAKLARI ve ÇALIŞMA SİSTEMLERİ

TÜRKİYE VE DÜNYA DA JEOTERMAL ENERJİ KAYNAKLARI ve ÇALIŞMA SİSTEMLERİ TÜRKİYE VE DÜNYA DA JEOTERMAL ENERJİ KAYNAKLARI ve ÇALIŞMA SİSTEMLERİ Hazırlayan: Emine BAYRAM Cumhuriyet Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Danışman: Yeraltı Kaynakları ve İş geliştirme Uzmanı; M. Erdem

Detaylı

İSTANBULTİCARET ODASI GUNEŞ ENERJISI SISTEMLERI. Ağustos 2001. Hazırlayan. Dr. İlkay AKÇALI

İSTANBULTİCARET ODASI GUNEŞ ENERJISI SISTEMLERI. Ağustos 2001. Hazırlayan. Dr. İlkay AKÇALI İSTANBULTİCARET ODASI GUNEŞ ENERJISI SISTEMLERI Ağustos 2001 Hazırlayan Dr. İlkay AKÇALI içindekiler GiRiŞ 2 1-GÜNEŞ ENERJiSi TANIMI 2 1.1.Genel Tanım 2 1.2.Fiziksel Tanım 3 1.3.Tarihçesi Ve Gelişimi 4

Detaylı

KONYA DA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI MALZEME ÜRETİLEBİLİRLİK ARAŞTIRMASI

KONYA DA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI MALZEME ÜRETİLEBİLİRLİK ARAŞTIRMASI KONYA DA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI MALZEME ÜRETİLEBİLİRLİK ARAŞTIRMASI 2. GÜNEŞ ENERJİSİ Bu fizibilite çalışması, KSO/MEVKA/DFD2011/Hizmet 1 projesi çerçevesinde Yeryüzü Enerji Sistemleri Ltd. Şti.

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ SİSTEMİ TASARIMI Celal KARACA YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Eğitimi Anabilim

Detaylı

Güneş enerjisi. Güneş Işınları

Güneş enerjisi. Güneş Işınları Güneş enerjisi güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışıma enerjisidir, güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır. Dünya atmosferinin dışında

Detaylı

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKALARI (Ders Notları) Doç.Dr. Sebahattin ÜNALAN

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKALARI (Ders Notları) Doç.Dr. Sebahattin ÜNALAN ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKALARI (Ders Notları) Doç.Dr. Sebahattin ÜNALAN Enerji iş yapabilme kabiliyeti olarak tanımlanır. Endüstriyel manada insanlığı huzuru ve refahı için hizmet veren her enerji türü

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ tmmob makina mühendisleri odası GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ BİLDİRİLER KİTABI MMO Yayın No: E/2003/321 20-21 HAZİRAN 2003 MERSİN tmmob makina mühendisleri odası Adres : Sümer Sokak

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ TE-L-2015-0000 YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ Merve DOĞAN Tez Danışmanı Dr. Altuğ ÖZDEN AYDIN 2015 T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI ZAFER KALKINMA AJANSI 2013 DFD PROGRAMI

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI ZAFER KALKINMA AJANSI 2013 DFD PROGRAMI AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI ZAFER KALKINMA AJANSI 2013 DFD PROGRAMI Afyonkarahisar daki İşletmeler Gücünü Güneş Enerjisinden Alıyor Projesi 100 kwp, 50 kwp, 25 kwp, Güçlerde Güneş Enerjisinden

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİLER ve TEKNOLOJİLERİ

YENİLENEBİLİR ENERJİLER ve TEKNOLOJİLERİ YENİLENEBİLİR ENERJİLER ve TEKNOLOJİLERİ Tuğrul GÖRGÜN 2009 İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İçindekiler İçindekiler... ii Kısaltmalar...iv 1. Giriş...1 2. Yenilenebilir Enerji Sektörü: Tanım ve Ürünler...1

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGESİ (AYDIN-DENİZLİ-MUĞLA) YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA RAPORU

GÜNEY EGE BÖLGESİ (AYDIN-DENİZLİ-MUĞLA) YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA RAPORU GÜNEY EGE BÖLGESİ (AYDIN-DENİZLİ-MUĞLA) YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA RAPORU 2011 HAZIRLAYAN: CEREN AKSU İÇİNDEKİLER 1. KISALTMALAR... 3 2. ŞEKİL VE TABLO LİSTESİ... 4 3. GİRİŞ... 5 3.1 ENERJİ : TEHDİT-FIRSAT

Detaylı

TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ

TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ İÇİNDEKİLER cümle Bu rapor Ekonomik araştırmalar ve Planlama Birimi ve Uzman Ceren Aksu koordinasyonunda Enerji Sektörü Çalışma Grubu (Taner Akgün, Abdülkerim Benli, Mustafa İlhan, Mehmet Yasin Kartal,

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINI ELEKTRİK ENERJİSİNE DÖNÜŞTÜRMEDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE ÖRNEK UYGULAMALAR İlhan UMUT Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU. Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ

04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU. Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ 04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ 1 İçindekiler ÖZET... 1 ABSTRACT... 2 GİRİŞ... 3 1.YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEŞİTLERİ... 6 1.1. YENİLENEBİLİR

Detaylı

ÇEVRE ENERJİ KONGRESİ ANTALYA SEMPOZYUMU

ÇEVRE ENERJİ KONGRESİ ANTALYA SEMPOZYUMU tmmob makina mühendisleri odası ÇEVRE ENERJİ KONGRESİ ANTALYA SEMPOZYUMU 14-15 NİSAN 1997 - ANTALYA TÜRKİYE'NİN ENERJİ POLİTİKALARI PANELİ 18 HAZİRAN 1996 -ANKARA mmo yayın no: 191 Ankara-1997 makina mühendisleri

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Sera Isıtmasında Kullanımı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Sera Isıtmasında Kullanımı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Sera Isıtmasında Kullanımı Using of Renewable Energy Sources in Greenhouse Heating Berna KENDİRLİ 1, Belgin ÇAKMAK 1 1 Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

ENERJ ÜRET M VE ÇEVRESEL ETK LER

ENERJ ÜRET M VE ÇEVRESEL ETK LER STRATEJİK RAPOR NO: 14, NİSAN 2006 ENERJ ÜRET M VE FOS L H DROL K YEN LENEB L R NÜKLEER Prof. Dr. Ferruh ERTÜRK Doç. Dr. Atilla AKKOYUNLU Çevre Yük. Müh. Kamil B. VARINCA Ç NDEK LER ÇİZELGELER LİSTESİ...4

Detaylı

ENERJİ TÜKETİMİ-EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-2008)

ENERJİ TÜKETİMİ-EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-2008) T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI İKTİSAT BİLİM DALI ENERJİ TÜKETİMİ-EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-2008) YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR.

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ ÖN ISITMALI HİBRİT RANKİNE GÜÇ SANTRALİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ OLUŞTURULMASI

GÜNEŞ ENERJİLİ ÖN ISITMALI HİBRİT RANKİNE GÜÇ SANTRALİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ OLUŞTURULMASI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ GÜNEŞ ENERJİLİ ÖN ISITMALI HİBRİT RANKİNE GÜÇ SANTRALİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ OLUŞTURULMASI Öğrencinin

Detaylı

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü AKILLI ENERJİ SİSTEMİ 228396 S.Serdar SEYMEN 238315 Gökhan AÇIKGÖZ 210223 İhsan TUNÇBİLEK Cemil GÜRÜNLÜ

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Yenilenebilir enerji, doğal çevreden sürekli veya tekrarlamalı olarak ulaşılan kaynaklardan elde edilen enerjidir. Yenilenebilir enerji; doğal kaynaklardan elde edilen ve

Detaylı

TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ MAHAL ISITMA SİSTEMİNİN VAN İLİNDE SAĞLADIĞI ENERJİ TASARRUFUNUN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE GÜNEŞ ENERJİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE GÜNEŞ ENERJİSİ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE GÜNEŞ ENERJİSİ HAZİRAN 2009 ISBN: 978-605-89548-2-3 DEK-TMK YAYIN NO: 0011/2009 Baskı: EKC FORM OFSET - (0312) 342 16 16 Bu rapor Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ne ait

Detaylı