Ayşe Aytaç, Berrin Yılma, Veli Deni GİRİŞ Kord Beleri, havalı latiklerde detek amacıyla kullanılan temel tektil malemelerdir. Kord bei, birbirine para

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ayşe Aytaç, Berrin Yılma, Veli Deni GİRİŞ Kord Beleri, havalı latiklerde detek amacıyla kullanılan temel tektil malemelerdir. Kord bei, birbirine para"

Transkript

1 İşletme Fakültei Dergii, Cilt 9, Sayı 1, 2008, KORD BEZİ ÜRETİMİNDE BÜKÜM YÖNÜNÜN ETKİLERİNİN FARKLI DENEY TASARIMI YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESI Ayşe Aytaç *, Berrin Yılma **, Veli Deni *** Öet Kord bei üretiminde, bükme yönü olarak tek katlı bükümlerde (), katlı (kord) bükümlerde ie () büküm yönü, üreticiler tarafından yıllardır kullanılmaktadır. Bu çalışmada, kullanılan büküm yönünün, ürünün mekanik öelliklerine etkileri Taguchi ve tam etkenel deney taarımı yöntemleri ile incelenmiştir. Çoklu bükümlerde kopma dayanımı açıından (..) bileşimi yerine (..) bileşiminin de kullanılabileceği görülmüştür. Ancak, (..) büküm yönü bileşimi değişkenliğinin, (..) büküm yönü bileşimine göre daha a olduğu bulunmuştur. İki düeyli deney iteminde Taguchi ve tam etkenel taarım yöntemleri ile bulunan onuçların birbirini deteklediği görülmüştür. Anahtar Söcükler: Kord Bei, Taguchi Deney Taarımı, Tam Etkenel Deney Taarımı THE INVESTIGATION OF EFFECTS OF TWIST DIRECTION IN TYRE CORD PRODUCTION PROCESS BY USING DIFFERENT EXPERIMENTAL DESIGN METHODS Abtract It i being ued for year, the direction of twit () for one ply twit, while the direction of () for multiple twit during the twit proce at cord fabric production. In thi tudy, the effect of twit direction on the mechanical propertie of product were invetigated by uing Taguchi and factorial experimental deign technique. It i oberved that combination of (..) can be ued for the replacement of the combination of (,,) for the tenile propertie. But, it i found that the variation of (,,) combination i le than variation of (..) combination. It ha been oberved that the reult of Taguchi and two factorial experimental deign technique were confirmed each other. Keyword: Kord Fabric, Taguchi Deign of Experiment, Factorial Deign of experiment * Kocaeli Üniveritei, Mühendilik Fak., Kimya Mühendiliği Bölümü, ** KORDSA Global End. İplik ve Kord Bei San. ve Tic. A.Ş., KOCAELİ, *** Kocaeli Üniveritei, Mühendilik Fak., Kimya Mühendiliği Bölümü

2 Ayşe Aytaç, Berrin Yılma, Veli Deni GİRİŞ Kord Beleri, havalı latiklerde detek amacıyla kullanılan temel tektil malemelerdir. Kord bei, birbirine paralel çögülerden ve çögüleri birbirine bağlayan eyrek atkılardan oluşur. Araç latiklerinde yükü taşıyan bileşen kord beidir. Kord beleri kullanım ıraında latiğin boyutal öelliklerini de korumaktadır. Kord beleri üretiminde genellikle naylon 6, naylon 66, rayon, polieter, aramit ve bu ipliklerin karışımı olan tektil kordlar çögü olarak kullanılmaktadır (Ayyıldı, 2003). Kord bei üretimi; büküm, dokuma ve işleme (terbiye) üreçlerini kapar (Aioğlu, 1979). Bükümün amacı, korda belirli bir dayanım ve uama öelliği ve latik içinde kullanımı ıraında belirli bir yorulma direnci kaandırmaktır. Bükme yönü olarak ağa yapılan büküm S, ola yapılan ie Z olarak adlandırılır (Moncrieff, 1973). Şekil 1 de büküm yönlerinin şematik olarak göterilmiştir. Şekil 1: Büküm Yönü Şekilleri Büküm işlemi ıraında ipliklere eneme öelliği kaandırılarak, üerine yüklenen yükü belirli oranda dağıtma ve yük kalktığında ie ilk haline dönme öelliği ağlanmaktadır (Ayyıldı, 2005). Büküm işleminin yapılabilmei için ipin kendi etrafında döndürülmei ve bu işlem ıraında ipliğin iki ucunun da abit olmaı gerekmektedir. Büküm ayıı ipin dakikada kaç tur attığına ve dakikada kaç metre çekildiğine göre belirlenir defa çevrilip dakikada 20 metre ile çekilire metrede 350 büküm almış olur. Tek kat ipliklerin her biri kendi etrafında büküldükten onra itenilen ayıda kord bir araya getirilerek tekrar bükülmektedir, bu büküm işlemine de katlı büküm denilmektedir (Çetin, 2005). Bükülen iplikler müşteri talebi doğrultuunda belirli atkı ve çögü ıklıklarında dokunmaktadır. Dokumada çögüler latikteki kullanım yerine ve beklenen işlevine göre belirli bir dayanım ve uama değerini ağlayacak ıklıkta dokunmaktadır. İşleme üreci, kord beinin ııal ve mekanik davranışlarını on üründe tandartlaştırmak ve latik hamuruna 62

3 Kord Bei Üretiminde Büküm Yönünün Etkilerinin Farklı Deney Taarımı Yöntemleri ile İncelenmei yapışmaını ağlayacak yapıştırıcı kimyaalın yüklenmeinin yapıldığı en on ve en önemli aşamadır (Ayyıldı, 2003; Bhakuni, Rye ve Domchick, 1978 ). Endütriyel koşullar, ekonomi ve aman etkenleri gö önüne alındığında kord bei üretimi ıraında yapılacak incelemelerin en verimli şekilde gerçekleştirebilmei ve uygulanacak deneylerden elde edilen onuçların en doğru şekilde yorumlayabilmei için deney taarımı yöntemlerinin kullanılmaı on derece etkili ve verimli bir yaklaşımdır. Sınırlı kaynaklarla çalışıldığında, yapılan her deneyden en fala bilgiyi elde etmek çok önemlidir. Çünkü iyi taarlanmış deneyler, gelişigüel veya planı deneylere göre daha fala bilgi üretirler. Deney taarımı 1930 larda Sir Ronald Fiher tarafından geliştirilmiş olmaına rağmen, deney taarımını, değişkenliğin (varyanın) aaltılmaı için ilk uygulayan kişi Taguchi dir. Dr. Taguchi nin geliştirmiş olduğu kalite itemi 1950 li yıllarda avaş onraı Japonya nın telefon itemi üerinde yeniden yapılanma ürecinde uygulanmış ve on derece başarılı onuçlar elde edilmiştir (Peace, 1973; Saat, 2000). Taguchi yönteminde, kalite için itatitik teknikleri, ileri matematik uygulamaları, mühendilik bilgileri birlikte kullanılmaktadır ve beraberinde Kalite Mühendiliği kavramı geliştirilmiştir. Kalite mühendiinin görev tanımı Taguchi felefeinde aklıdır. Kalite mühendii, bir ürünün araştırma, geliştirme, üreç taarımı, üretim ve müşteri memnuniyetinin ağlanmaı işlemlerinin her aşamaında olmaı gereken ve tüm bu işlemleri enuygun düeyde yürüten kişidir (Soylak, 2000). Taguchi yönteminde, deney düenlerinde kullanılmak üere dikey dii kümeleri oluşturulmaktadır. Bu kümeler deney düenleme işlemini kolaylaştırır. Dikey diiler kalite karakteritiğini etkileyen birçok değişkenin etkiini en a deney ayıı ile inceleme fıratı tanır. Dikey dii eçimi, değişken, düey, etkileşim ayıı, bütçe ve kaynaklara göre eçilir. Toplam erbetlik dereceine eşit veya daha büyük deneme ayıına ahip dikey dii ile çalışılır (Kaya, 1996; Şirvancı, 1997). Bir diğer deney taarımı yöntemi ie, bütün etken eşleştirmelerinin (kombineonlarının) denendiği tam eşleşdirmeli, ya da, tam etkenel deney taarımı yöntemidir (Şirvancı, 1997). Tam etkenel olarak düenlenen denemelerde, iki veya daha fala değişken değişik düeylerde olanaklı tüm birleşimlerde birbirleri ile karşılaştırılabilirler. Bu denemeler ayeinde yalnı farklı değişkenlerin ea etkileri değil, bunun yanı ıra bu değişkenler araındaki olaı karşılıklı etkileri, yani etkileşimleri de incelenebilmektedir (Kaya, 1996). 63

4 Ayşe Aytaç, Berrin Yılma, Veli Deni Bir etkenel deney düeninde yanıt değişkenini etkileyen birden fala etken olabilir. Bu etkenler nitel veya nicel olabilmektedir. Etken düeylerinin ayıı iki, üç veya daha fala olabilir. En bait etkenel düen 2 2 düenidir. Bu düende iki etken ve bu etkenlerin iki düeyi vardır. Yani, 2*2=4 deney eşleştirmei bulunmaktadır. 2 3 etkenel deney düeninde ie 3 etken ve bunların iki düeyleri incelenmektedir. Burada 2*2*2= 8 deney yapılarak inceleme gerçekleştirilmektedir (Erbaş, 2006). Görüldüğü gibi etken ve düey ayıı arttıkça, etkenel deney taarımında gerçekleştirilecek olan deney ayıı artmakta, bu da deneylerin uygulanabilirliğini aaltmaktadır. Bu çalışmada büküm yönünün etkiinin incelenmei için, Taguchi ve tam etkenel deney taarımı yöntemleri kullanılmıştır. L 4 ve L 8 dikey diileri oluşturulmuştur, L 8 dikey diii aynı amanda tam etkenel taarımda kullanıldığı için iki deneyel taarım yönteminin karşılaştırılmaı yapılmıştır. Deneyel onuçlarının çöümlenmeinde Minitab Releae 14.2 programı kullanılmıştır. Bu program değişken etkilerinin grafikel göterimini de olanaklı kılmaktadır. DENEYSEL ÇALIŞMA Deneyel çalışma Korda Global firmaının Teknoloji Geliştirme Merkei Laboratuvarlarında gerçekleştirilmiştir. Latik kordunu oluşturmak üere 1400 dtex Naylon 6,6 iplikleri kullanılmıştır. Öncelikle iplikler kendi üerlerinde metrede 350 büküm (tpm) olacak şekilde bükülüp, daha onra bükülmüş iplikler aynı düeylerde yeniden bükülerek iki katlı kordu oluşturmak üere birleştirilmiştir. Bu aşamada oluşturulan L 4 ve L 8 diilerindeki büküm yönleri kullanılarak her biri 500 metre uunlukta 6 farklı öellikte kord üretilip büküm yönünün etkii incelenmiştir. Elde edilen kordların, mekanik öellikleri Intron 4502 tet cihaı ile ölçülmüştür. Kordların mekanik öellikleri cihada her bir korddan 5 çekim yapılarak belirlenmiştir. Intron cihaından kopma dayanımı, kopmada uama, 4,5 kg da uama, 6,8 kg da uama, orlanım katayıı(modulu), kopma enerjii, ve %1-10 araındaki LASE (belli bir uamadaki kuvvet) değerleri elde edilmiştir. BULGULAR VE TARTIŞMA Kord bei üretiminde, büküm yönü yıllardan beri (..) bileşimi şeklinde kullanılmaktadır. Bu üreçte ağa yapılan büküm S, ola yapılan ie Z olarak adlandırılmaktadır. Büküm yönü incelemei için L 4 ve L 8 dikey 64

5 Kord Bei Üretiminde Büküm Yönünün Etkilerinin Farklı Deney Taarımı Yöntemleri ile İncelenmei diileri oluşturulmuştur. Tablo 1 ve Tablo 2 de kodlanmamış L 4 ve L 8 dikey diileri verilmiştir. Tablo 3 ve Tablo 4 de L 4 ve L 8 dikey diileri uygulanan deney düenine göre kodlanarak verilmiştir. L 4 ve L 8 dikey diilerinin her bir atırı, üretilecek kordun ilk katının, ikinci katının ve katlı bükümün yönünü tanımlamaktadır. Tablo 1. L 4 Dikey Diii(Kodlanmamış) Değişkenler 1.kat 2.kat Katlı Bük. Deney No Tablo 2. L 8 Dikey Diii(Kodlanmamış) Değişkenler 1.kat 2.kat Katlı Bük. Deney No Tablo 3. L 4 Dikey Diii (Kodlanmış) Büküm Yönü Değişkenleri 1.kat 2.kat Katlı Bük. Deney No 1 S S S 2 S Z Z 3 Z S Z 4 Z Z S Aynı şekilde L 8 dikey diii içinde 3-5 ve 4-6 ıralarının taarımının aynı olmaı nedeniyle 8 kord yerine 6 farklı ham kordun üretilip öelliklerinin incelenmei yeterlidir. Farklı büküm yönlerinde üretilen ham 65

6 Ayşe Aytaç, Berrin Yılma, Veli Deni kordların mekanik öellikleri, çekme cihaında tet edilip, elde edilen deneyel veriler Tablo 5 de verilmiştir. Tablo 4. L8 Dikey Diii (Kodlanmış) Değişkenler 1.kat 2.kat Katlı Deney Bük. No 1 S S S 2 S S Z 3 S Z S 4 S Z Z 5 Z S S 6 Z S Z 7 Z Z S 8 Z Z Z Tablo 5 incelendiğinde, kopma dayanımı açıından en yükek dayanım değerinin (..) ve (...) büküm yönü bileşimlerinde elde edildiği görülmektedir. (...) büküm yönü ile elde edilen kordun kopmada uama, 4,5 kg da uama, 6,8 kg da uama ve %10 LASE değerleri, (..) bileşimindeki kordun değerleri birbirine çok yakındır. Buna göre (..) büküm yönü yerine (..) büküm yönü bileşimi de kullanılabileceği görülmektedir. Değişkenliğin çöümlenmei amacıyla, bu deney atırlarının 5 ke tekrar edilmei ile tandart apma ve değişkenlik değerleri heaplanmıştır. Elde edilen onuçlar, Tablo 6 de verilmiştir. Buna göre değişkenliği aaltan büküm yönü bileşiminin (..) bileşimi olduğu görülmektedir. Tablo 5 de verilen deneyel kopma dayanımı değerlerinin çöümlenmeinde Minitab Releae 14.2 programı kullanılmıştır. Bu program değişken etkilerinin grafikel göterimini de olanaklı kılmaktadır. Taguchi deney taarımı yönteminde yapılan çöümlemelerde; eçilen kalite öelliğinin en büyük eniyi, en küçük eniyi ve itenilen değer eniyi eçeneklerinden biri tercih edilerek yapılmaktadır. Taguchi yöntemi itatitikel deney taarımını kullanan ve eniyi deney takımının belirlenmeinde nitelik öelliğini (ortalama ve değişkenliği) eş amanlı olarak dikkate alan, çeşitli durumlar için geliştirilen ve inyal-gürültü (S/N, ignal-to-noie) diye adlandırılan oranları kullanır. Bu üç tür çöümlemede 66

7 Kord Bei Üretiminde Büküm Yönünün Etkilerinin Farklı Deney Taarımı Yöntemleri ile İncelenmei amaç inyal-gürültü oranını enbüyüklemektir (makimie etmektir). Bunların enbüyüklenmei, bir yandan inyali arttırırken, diğer yandan da değişkenliği aaltmaktadır. Tablo 5. Farklı Büküm Yönlerinde Üretilen Ham Kordların Mekanik Öellikleri Deney No Kord Bileşimi Kopma Dayanımı (N) Kopmada Uama(%) 4,5 kg da uama(%) 6,8 kg da Uama(%) 1 S/S/S ,1 23,8 20 %10 LASE 2 S/S/Z ,3 7,7 10, S/Z/S ,8 16,3 20, S/Z/Z ,9 20,2 25, Z/Z/S ,2 7,3 9, Z/Z/Z ,1 17,9 22,7 21 Tablo 6.(Z.Z.S) Ve (S.S.Z) Büküm Yönü Bileşimleri İçin Değişkenlik Çöümlemei (Analii) Deney No Kopma Dayanımı (.. bileşimi için) (N) Standart Sapma 0,110 0,144 Değişkenlik 0,0121 0,0207 Kopma Dayanımı (.. bileşimi için) (N) 67

8 Ayşe Aytaç, Berrin Yılma, Veli Deni Bu çalışmada nitelik öelliği (kalite karakteritiği) olarak kopma dayanımı eçilmiş ve kopma dayanımı değerlerinin enbüyük (makimum) yapılmaı hedeflenmiştir. Bu nedenle çöümlemeler en büyük eniyi fonkiyonu ile yapılmıştır. En büyük eniyi durumunda da kalite öelliğinin (Y) hedef değeri onudur ve inyal-gürültü oranı aşağıdaki gibi tanımlanır. S/G Oranı = -10 log [ (1/Y 2 ) / n ] S/N oranı belirlenen kontrol etkenleri düeyinde fonkiyonun ağlamlığını (robutne) değerlendirir. Etken(parametre) taarımının amacı kayıpları aaltarak ağlamlığı arttırmaktır. Bu oran aynı amanda hedef başarım etrafındaki değişkenliği de belirler. S/N oranı değişkenliğe neden olan kontrol edilemeyen etkenlerin mevcut olmaı durumunda başarımın(performanın) kararlılık ve güvenilirliğini ölçer (Saat, 2000). Şekil 2-5 de deney verilerinin çöümleme onuçları görülmektedir. Şekil 2 ve Şekil 4 de ortalama kopma dayanımı değerlerinin etkenlere bağlı olarak değişimini verilirken, Şekil 3 ve Şekil 5 de kopma dayanımı için ortalama S/N oranı değişimi verilmiştir. 190 A B Kopma Dayanımı Ortalamaları (N) C 150 Şekil 2. L4 Dikey Diii ile Kopma Dayanımı Ortalamaları Şekil 2 ve Şekil 4 den görüldüğü gibi, en yükek dayanım değeri (..) büküm yönü bileşiminde elde edilmektedir. L 4 ve L 8 diilerinde ayrı ayrı yapılan çöümlemeler birbirini deteklemektedir. Yapılan çöümlemelerde adece, kopma dayanımı ortalamaları değişmektedir. Ayrıca S/N oranını enyükek yapan değerlerde hem L 4, hem de L 8 dikey 68

9 Kord Bei Üretiminde Büküm Yönünün Etkilerinin Farklı Deney Taarımı Yöntemleri ile İncelenmei diii için (..) büküm yönü bileşimini götermektedir. Bu onuçlar, (..) büküm yönü bileşiminde S/N oranı enbüyük yapılırken, aynı amanda değişkenliğin de aaldığını götermektedir. A B 45,0 Ortalama Sinyal/Gürültü Oranları 44,5 44,0 43,5 45,0 44,5 44,0 C 43,5 S/G Oranı: En büyük- En iyi Şekil 3. L 4 Dikey Diii ile Kopma Dayanımı Ortalama S/N Oranları 147,0 A B Kopma Dayanımı Ortalamaları (N) 146,5 146,0 145,5 145,0 147,0 146,5 146,0 C 145,5 145,0 Şekil 4. L 8 Dikey Diii ile Kopma Dayanımı Ortalamaları 69

10 Ayşe Aytaç, Berrin Yılma, Veli Deni Taguchi yönteminde net onuçlara ulaşılmaı için doğrulama deneylerinin de yapılmaı gerekmektedir. Yapılan büküm yönü incelemei çalışmaında (..) büküm yönü ve (..) büküm yönü bileşimleri 5 ke tekrar edilerek, tandart apma ve değişkenlik değerleri heaplandığı için doğrulama deneyinin yapılmaına gerek kalmamıştır. Tekrar edilen bileşimler değişkenliği ena ve kopma dayanımı enyükek büküm yönü bileşiminin (..) bileşimi olduğunu götermiştir. 42,95 A B Ortalama Sinyal/Gürültü Oranları 42,90 42,85 42,80 42,75 42,95 42,90 42,85 42,80 C 42,75 S/G: En büyük-en iyi Şekil 5. L 8 Dikey Diii İle Kopma Dayanımı Ortalama S/N Oranları SONUÇLAR Yıllardan beri kord üretiminde tek bükümlerde ve katlı bükümlerde büküm yönünün kullanımı en yükek kopma dayanım değerini verdiği için tercih edilmektedir. Bu çalışma onunda, tek bükümlerin yönünde, katlı bükümün büküm yönünde olduğu bileşim ile tek bükümlerin yönünde katlı bükümünde yönünde olduğu bileşimin hemen hemen aynı kopma dayanım değerini verdiği görülmüştür. Buna göre dayanım açıından (..) büküm yönü yerine (..) büküm yönü bileşiminin de kullanılabileceği anlaşılmaktadır. Ancak, (..) büküm yönü bileşiminin değişkenliğinin, (..) büküm yönü bileşiminine göre daha a olduğu bulunmuştur. Kullanılan 2 düeyli deney iteminde, Taguchi deneyel taarım yöntemi ile bulunan onuçlar tam etkenel taarım yöntemi ile bulunan onuçları deteklemiştir. Taguchi yöntemi; diğer deney taarımı yöntemleri araında en a(minimum) deney ayıı ile karar verilebilmei nedeniyle eniyileme çalışmaları için uygun ve güçlü bir araçtır. 70

11 Kord Bei Üretiminde Büküm Yönünün Etkilerinin Farklı Deney Taarımı Yöntemleri ile İncelenmei KAYNAKÇA Ayyıldı, Y. (2003). Kord Bei Üretimi, Korda Eğitim Notları, Kocaeli. Ayyıldı, Y. (2005). Kord Beinde Büküm Sürecindeki Önemli Noktalar. Korda Eğitim Sunumu, İmit, Aioğlu, M.A. (1979). Kord Beinin Fiikel Öellikleri ve Karakteritikleri. Korda Eğitim Notları, İmit. Bhakuni, R.S., Rye, G.W. & Domchick, S.J. (1978). Adheive and Proceing Concept for Tire Reinforcing Material, ASTM Sympoium on Tire Reinforcement and Tire Performane, October 23 25, Akron, Ohio. Çetin, Z. (2005). Süreç Koşullarının Kord-Latik Yapışma Değerine Etkilerinin Taguchi Yöntemi İle İncelenmei, Kocaeli Üni. Fen Bilimleri En., Yükek Lian Tei. Erbaş, S.O. & Olmuş, H. (2006). Deney Düenleri ve İtatitik Analii, Gai Kitapevi, 1. Kaya, N. (1996). Deney Düeninde Taguchi Yaklaşımı, Hacettepe Ünv. Fen Bil. En. Y.L. Tei, Ankara. Moncrieff, R.W. (1975). Man-Made Fibre, The Whitefriar pre Ltd., England. Peace, G.S. (1993). Taguchi Method. Addion-Weley Publihing Company, Canada. Saat, M. (2000). Kalite Denetiminde Taguchi Yaklaşımı.Gai Ünv. İ.İ.B.F. Dergii, 2(3): Soylak, M. (2000). Kalite Geliştirmede Deneyel Taarım ve Taguchi Yöntemi. Erciye Ünv. Fen Bil. En. Y.L. Tei, Kayeri. Şirvancı, M. (1997). Kalite için Deney Taarımı: , Literatür Yayıncılık, İtanbul. 71

ESM 406 Elektrik Enerji Sistemlerinin Kontrolü 4. TRANSFER FONKSİYONU VE BLOK DİYAGRAM İNDİRGEME

ESM 406 Elektrik Enerji Sistemlerinin Kontrolü 4. TRANSFER FONKSİYONU VE BLOK DİYAGRAM İNDİRGEME . TRNSFER FONKSİYONU VE BLOK DİYRM İNDİREME. Hedefler Bu bölümün amacı;. Tranfer fonkiyonu ile blok diyagramları araındaki ilişki incelemek,. Fizikel itemlerin blok diyagramlarını elde etmek, 3. Blok diyagramlarının

Detaylı

DEFORMASYON AĞLARINDA DATUMUN DUYARLILIĞA ETKİSİ EFFECT OF GEODETIC DATUM ON SENSITIVITY OF DEFORMATION NETWORKS

DEFORMASYON AĞLARINDA DATUMUN DUYARLILIĞA ETKİSİ EFFECT OF GEODETIC DATUM ON SENSITIVITY OF DEFORMATION NETWORKS DEFORMASYON AĞLARINDA DATUMUN DUYARLILIĞA ETKİSİ N. TEKİN 1, C. AYDIN 2, U. DOĞAN 2 1 Erciye Üniveritei, Mühendilik Fakültei, Harita Mühendiliği Bölümü, Kayeri, nihaltekin@erciye.edu.tr 2 Yıldız Teknik

Detaylı

KARAYOLU VE DEMİRYOLU PROJELERİNDE ORTOMETRİK YÜKSEKLİK HESABI: EN KÜÇÜK KARELER İLE KOLLOKASYON

KARAYOLU VE DEMİRYOLU PROJELERİNDE ORTOMETRİK YÜKSEKLİK HESABI: EN KÜÇÜK KARELER İLE KOLLOKASYON TMMOB Harita ve Kadatro Mühendileri Odaı 13. Türkiye Harita Bilimel ve Teknik Kurultayı 18 Nian 011, Ankara KARAYOLU VE DEMİRYOLU PROJELERİNDE ORTOMETRİK YÜKSEKLİK HESABI: EN KÜÇÜK KARELER İLE KOLLOKASYON

Detaylı

TOPRAKLAMA AĞLARININ ÜÇ BOYUTLU TASARIMI

TOPRAKLAMA AĞLARININ ÜÇ BOYUTLU TASARIMI TOPRAKLAMA AĞLARININ ÜÇ BOYUTLU TASARIMI Fikri Barış UZUNLAR bari.uzunlar@tr.chneider-electric.com Özcan KALENDERLİ ozcan@elk.itu.edu.tr İtanbul Teknik Üniveritei, Elektrik-Elektronik Fakültei Elektrik

Detaylı

MOSFET BSIM3V3 EŞİK GERİLİMİ VE MOBİLİTE PARAMETRELERİNİN GENETİK ALGORİTMA İLE ÇIKARTILMASI

MOSFET BSIM3V3 EŞİK GERİLİMİ VE MOBİLİTE PARAMETRELERİNİN GENETİK ALGORİTMA İLE ÇIKARTILMASI MOSFET BSIM3V3 EŞİK GERİLİMİ VE MOBİLİTE PARAMETRELERİNİN GENETİK ALGORİTMA İLE ÇIKARTILMASI M.Emin BAŞAK 1 Ayten KUNTMAN Hakan KUNTMAN 3 1, İtanbul Üniveritei,Mühendilik Fakültei, Elektrik&Elektronik

Detaylı

A. Dönmez, H. Kalaycıoğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Trabzon

A. Dönmez, H. Kalaycıoğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Trabzon //. Ululararaı Bor Sempozyumu, 23-25 Eylül 200 Ekişehir Türkiye Borik Ait ve Borak ile Muamele Edilen Kavak Yongalarından Üretilmiş Yonga Levhaların Fizikel ve Mekanik Özellikleri Mechanical and Phyical

Detaylı

Bir Uçağın Yatış Kontrol Sistem Tasarımında Klasik ve Bulanık Denetleyici Etkileri

Bir Uçağın Yatış Kontrol Sistem Tasarımında Klasik ve Bulanık Denetleyici Etkileri Makine Teknolojileri Elektronik Dergii Cilt: 7, No: 1, 010 (31-4) Electronic Journal of Machine Technologie Vol: 7, No: 1, 010 (31-4) TENOLOJĐ ARAŞTIRMALAR www.teknolojikaratirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Bölüm 7 - Kök- Yer Eğrisi Teknikleri

Bölüm 7 - Kök- Yer Eğrisi Teknikleri Bölüm 7 - Kök- Yer Eğrii Teknikleri Kök yer eğrii tekniği kararlı ve geçici hal cevabı analizinde kullanılmaktadır. Bu grafikel teknik kontrol iteminin performan niteliklerini tanımlamamıza yardımcı olur.

Detaylı

ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, Bursa

ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, Bursa ELECO ' Elektrik - Elektronik ve Bilgiayar Mühendiliği Sempozyumu, 9 Kaım - Aralık, Bura Zaman Gecikmeli Yük Frekan Kontrol Siteminin ekaiu Yöntemi Kullanılarak Kararlılık Analizi Stability Analyi of Time-Delayed

Detaylı

ÇELİK TEL HALAT DEMETİNİN MODELLENMESİ VE SONLU ELEMANLARLA ANALİZİ

ÇELİK TEL HALAT DEMETİNİN MODELLENMESİ VE SONLU ELEMANLARLA ANALİZİ ÇELİK TEL HALAT DEMETİNİN MODELLENMESİ VE SONLU ELEMANLARLA ANALİZİ Prof.Dr. C.Erdem İMRAK 1 ve Mak.Y.Müh. Özgür ŞENTÜRK 2 1 İTÜ. Makina Fakültei, Makina Mühendiliği Bölümü, İtanbul 2 Oyak- Renault, DITECH/DMM

Detaylı

( ) BSIM MOSFET Model Parametrelerinin Ölçüm Yoluyla Belirlenmesine Yönelik Algoritmalar. Şuayb YENER 1 Hakan KUNTMAN 2. Özetçe. 2 BSIM MOSFET Modeli

( ) BSIM MOSFET Model Parametrelerinin Ölçüm Yoluyla Belirlenmesine Yönelik Algoritmalar. Şuayb YENER 1 Hakan KUNTMAN 2. Özetçe. 2 BSIM MOSFET Modeli BSIM MOSFE Model lerinin Ölçüm Yoluyla Belirlenmeine Yönelik Algoritmalar Şuayb YENER 1 Hakan UNMAN 1 Elektrik ve Elektronik Mühendiliği Bölümü, Sakarya Üniveritei, 545, Eentepe, Sakarya Elektronik ve

Detaylı

ÇĐFT SARKAÇ SĐSTEMĐNĐN KAYAN KĐPLĐ KONTROLÜ

ÇĐFT SARKAÇ SĐSTEMĐNĐN KAYAN KĐPLĐ KONTROLÜ ÇĐFT SARKAÇ SĐSTEMĐNĐN KAYAN KĐPLĐ KONTROLÜ Yuuf ALTUN Metin DEMĐRTAŞ 2 Elektrik Elektronik Mühendiliği Bölümü Mühendilik Mimarlık Fakültei Balıkeir Üniveritei, 45, Cağış, Balıkeir e-pota: altuny@balikeir.edu.tr

Detaylı

LPG DEPOLAMA TANKLARININ GAZ VERME KAPASİTELERİNİN İNCELENMESİ

LPG DEPOLAMA TANKLARININ GAZ VERME KAPASİTELERİNİN İNCELENMESİ 825 LPG DEPOLAMA TAKLARII GAZ VERME KAPASİTELERİİ İCELEMESİ Fehmi AKGÜ 1. ÖZET Sunulan çalışmada, LPG depolama tanklarının gaz verme kapaitelerinin belirlenmei amacına yönelik zamana bağlı ve ürekli rejim

Detaylı

Haberleşme Gecikmeli Hibrid Enerji Üretim Sisteminin Kararlılık Analizi

Haberleşme Gecikmeli Hibrid Enerji Üretim Sisteminin Kararlılık Analizi EEB 06 Elektrik-Elektronik ve Bilgiayar Sempozyumu, -3 Mayı 06, Tokat TÜRKİYE Haberleşme Gecikmeli Hibrid Enerji Üretim Siteminin Kararlılık Analizi Hakan GÜNDÜZ Şahin SÖNMEZ Saffet AYASUN Niğde Üniveritei,

Detaylı

Çevrimsel yüklemeye maruz tabakalı kompozitlerin maksimum yorulma ömrü için optimum tasarımı

Çevrimsel yüklemeye maruz tabakalı kompozitlerin maksimum yorulma ömrü için optimum tasarımı Ululararaı Katılımlı 7. Makina Teorii Sempozyumu, İzmir, -7 Haziran 05 Çevrimel yüklemeye maruz tabakalı kompozitlerin makimum yorulma ömrü için optimum taarımı H. Arda Deveci * H. Seçil Artem İzmir Intitute

Detaylı

Uydu Kentlerin Tasarımı için Bir Karar Destek Sistemi ve Bilişim Sistemi Modeli Önerisi

Uydu Kentlerin Tasarımı için Bir Karar Destek Sistemi ve Bilişim Sistemi Modeli Önerisi Akademik Bilişim 0 - XII. Akademik Bilişim Konferanı Bildirileri 0-2 Şubat 200 Muğla Üniveritei Uydu Kentlerin Taarımı için Bir Karar Detek Sitemi ve Bilişim Sitemi Modeli Önerii TC Beykent Üniveritei

Detaylı

I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş

I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 62 Iıl İşlem Uygulanmış Ladin, Karaçam, Kayın ve Kavak Odunlarının Korozyon Özellikleri Sibel YILDIZ1*, Ahmet CAN1 1 Karadeniz Teknik Üniveritei, Orman Fakültei, Orman Endütri Mühendiliği Bölümü, Trabzon,

Detaylı

ÇELİK YAPILARDA ELASTİK VE PLASTİK YÖNTEM ÇÖZÜMLERİ VE BİRLEŞİMLER

ÇELİK YAPILARDA ELASTİK VE PLASTİK YÖNTEM ÇÖZÜMLERİ VE BİRLEŞİMLER Omangazi Üniveritei Müh.Mim.Fak.Dergii C.XVII, S.1, 2003 Eng.&Arch.Fac.Omangazi Univerit, Vol.XVII, o: 1, 2003 ÇELİK YAPILARDA ELASTİK VE PLASTİK YÖTEM ÇÖZÜMLERİ VE BİRLEŞİMLER Selim ŞEGEL 1, evzat KIRAÇ

Detaylı

KOCAELİ DE YER ALAN KİLLİ ZEMİNLERİN ZEMİN-SU ve KAYMA DAYANIMI ÖZELLİKLERİ

KOCAELİ DE YER ALAN KİLLİ ZEMİNLERİN ZEMİN-SU ve KAYMA DAYANIMI ÖZELLİKLERİ Uygulamalı Yerbilimleri Sayı:2 (Ekim-Kaım 2009) 28-35 KOCAELİ DE YER ALAN KİLLİ ZEMİNLERİN ZEMİN-SU ve KAYMA DAYANIMI ÖZELLİKLERİ Soil-Water and Shear Strength Propertie of Kocaeli Clay Cengiz KURTULUŞ

Detaylı

Genetik Algoritma ile Kuru bir Trafonun Maliyet Optimizasyonu

Genetik Algoritma ile Kuru bir Trafonun Maliyet Optimizasyonu enetik Algoritma ile Kuru bir Trafonun Maliyet Optimizayonu Mehmed Çelebi 1 1 El-Elektronik Mühendiliği Bölümü Celal Bayar Üniveritei mehmed.celebi@bayar.edu.tr Özet Bu çalışmada daha önce analitik yöntemle

Detaylı

Genetik Algoritma ile Kuru bir Trafonun Maliyet Optimizasyonu

Genetik Algoritma ile Kuru bir Trafonun Maliyet Optimizasyonu Genetik Algoritma ile Kuru bir Trafonun Maliyet Optimizayonu Mehmed Çelebi 1 1 El-Elektronik Mühendiliği Bölümü Celal Bayar Üniveritei mehmed.celebi@bayar.edu.tr Özet Bu çalışmada daha önce analitik yöntemle

Detaylı

ENM 557 ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME

ENM 557 ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENM 557 ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME GALATASARAY SK nın 2009-2010 Sezonu 2 Dönemi için Forvet Seçim Problemi DERSİN SORUMLUSU: Yrd Doç

Detaylı

Ders #9. Otomatik Kontrol. Kararlılık (Stability) Prof.Dr.Galip Cansever. 26 February 2007 Otomatik Kontrol. Prof.Dr.

Ders #9. Otomatik Kontrol. Kararlılık (Stability) Prof.Dr.Galip Cansever. 26 February 2007 Otomatik Kontrol. Prof.Dr. Der #9 Otomatik Kontrol Kararlılık (Stability) 1 Kararlılık, geçici rejim cevabı ve ürekli hal hataı gibi kontrol taarımcıının üç temel unurundan en önemli olanıdır. Lineer zamanla değişmeyen itemlerin

Detaylı

DENİZALTI MUKAVİM TEKNELERİNİN NİHAİ MUKAVEMETİNİN SAYISAL, ANALİTİK VE DENEYSEL METOTLARLA BELİRLENMESİ

DENİZALTI MUKAVİM TEKNELERİNİN NİHAİ MUKAVEMETİNİN SAYISAL, ANALİTİK VE DENEYSEL METOTLARLA BELİRLENMESİ DENİZALTI MUKAVİM TEKNELERİNİN NİHAİ MUKAVEMETİNİN SAYISAL, ANALİTİK VE DENEYSEL METOTLARLA BELİRLENMESİ Bülent FIRAT*, Yalçın ÜNSAN* *İtanbul Teknik Üniveritei, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültei

Detaylı

Kaya Numunelerinin Dinamik Yükler Altında Mekanik Davranışının İncelenmesi

Kaya Numunelerinin Dinamik Yükler Altında Mekanik Davranışının İncelenmesi Süleyman Demirel Üniveritei, Fen Bilimleri Entitüü Dergii, 6-( ), 96- Kaya Numunelerinin Dinamik Yükler Altında Mekanik Davranışının İncelenmei Hüeyin YAVUZ *, Kenan TÜFEKÇİ, Ramazan KAYACAN, Halim CEVİZCİ

Detaylı

GRID INDUCTANCE IN SUBSTATION GROUNDING GRID DESIGN BASED ON GENETIC ALGORITHMS

GRID INDUCTANCE IN SUBSTATION GROUNDING GRID DESIGN BASED ON GENETIC ALGORITHMS 5. Ululararaı İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 9), 3-5 Mayı 29, Karabük, Türkiye GENETİK ALGORİTMALARA DAYALI İLETİM MERKEZİ TOPRAKLAMA AĞI TASARIMINDA AĞ İNDÜKTANSI GRID INDUCTANCE IN SUBSTATION GROUNDING

Detaylı

BİR ISIL SİSTEMİN MODELLENMESİ VE SIEMENS SIMATIC S7 200 PLC İLE KONTROLÜ

BİR ISIL SİSTEMİN MODELLENMESİ VE SIEMENS SIMATIC S7 200 PLC İLE KONTROLÜ BİR ISIL SİSTEMİN MODELLENMESİ VE SIEMENS SIMATIC S7 200 PLC İLE KONTROLÜ Tanel YÜCELEN 1 Özgür KAYMAKÇI 2 Salman KURTULAN 3. 1,2,3 Elektrik Mühendiliği Bölümü Elektrik-Elektronik Fakültei İtanbul Teknik

Detaylı

Ankara ve Kastamonu yöneticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer. Rehberliği Projesinin Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu yöneticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer. Rehberliği Projesinin Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Katamonu Yöneticilerinin Meleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projeinin Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Katamonu yöneticilerinin Meleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer

Detaylı

GÜVENİLİR OLMAYAN SİSTEMLER İÇİN ARALIK ÇİZELGELEMESİ PROBLEMİ

GÜVENİLİR OLMAYAN SİSTEMLER İÇİN ARALIK ÇİZELGELEMESİ PROBLEMİ İtanbul Ticaret Üniveritei Fen Bilimleri Dergii Yıl: 6 Sayı:12 Güz 2007/2. 67-79 GÜVENİLİR OLMAYAN SİSTEMLER İÇİN ARALIK ÇİZELGELEMESİ PROBLEMİ Deniz TÜRSEL ELİİYİ, Selma GÜRLER ÖZET Bu çalışmada, her

Detaylı

ÇOKLU ALT SİSTEMLERİN SADELEŞTİRİLMESİ

ÇOKLU ALT SİSTEMLERİN SADELEŞTİRİLMESİ 73 BÖLÜM 5 ÇOKLU ALT SİSTEMLERİN SADELEŞTİRİLMESİ 5. Blok Diyagramları Blok diyagramları genellikle frekan domenindeki analizlerde kullanılır. Şekil 5. de çoklu alt-itemlerde kullanılan blok diyagramları

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Science Mühendilik ve Fen Bilimleri Dergii Sigma 5/3 SOME TOPICS TO BE TAKEN UP IN STATISTICS Mehmet GENCELİ * Yıldız Teknik Üniveritei,Fen-Edebiyat Fakültei, İtatitik

Detaylı

AKÜ FEBİD 12 (2012) 025201 (1-5) AKU J. Sci. 12 (2012) 025201 (1-5)

AKÜ FEBİD 12 (2012) 025201 (1-5) AKU J. Sci. 12 (2012) 025201 (1-5) Afyon Kocatepe Üniveritei Fen Bilimleri Dergii Afyon Kocatepe Univerity Journal of Science AKÜ FEBİD 12 (212) 2521 (1-5) AKU J. Sci. 12 (212) 2521 (1-5) Farklı Yüzey Açılarındaki Işınım Şiddetlerinin Afyonkarahiar

Detaylı

BĠLGĠSAYAR VE ÖĞRETĠM TEKNOLOJĠLERĠ EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÖĞRENME STĠLLERĠ

BĠLGĠSAYAR VE ÖĞRETĠM TEKNOLOJĠLERĠ EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÖĞRENME STĠLLERĠ Ahi Evran Üniveritei Kırşehir Eğitim Fakültei Dergii (KEFAD) Cilt 8, Sayı 2, (2007), (129-148) 129 BĠLGĠSAYAR VE ÖĞRETĠM TEKNOLOJĠLERĠ EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÖĞRENME STĠLLERĠ Gülcan NUMANOĞLU Ankara

Detaylı

H03 Kontrol devrelerinde geri beslemenin önemi. Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gören

H03 Kontrol devrelerinde geri beslemenin önemi. Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gören H03 ontrol devrelerinde geri belemenin önemi Yrd. Doç. Dr. Aytaç ören MA 3026 - Der apamı H0 İçerik ve Otomatik kontrol kavramı H02 Otomatik kontrol kavramı ve devreler H03 ontrol devrelerinde geri belemenin

Detaylı

BUHARLAŞTIRMALI SOĞUTUCULARDA SERPANTİN İLE SU PÜSKÜRTÜCÜLERİ ARASINDAKİ BÖLGEDE ISI VE KÜTLE TRANSFERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

BUHARLAŞTIRMALI SOĞUTUCULARDA SERPANTİN İLE SU PÜSKÜRTÜCÜLERİ ARASINDAKİ BÖLGEDE ISI VE KÜTLE TRANSFERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 22, No 3, 399-406, 2007 Vol 22, No 3, 399-406, 2007 BUHARLAŞTIRMALI SOĞUTUCULARDA SERPANTİN İLE SU PÜSKÜRTÜCÜLERİ ARASINDAKİ BÖLGEDE ISI

Detaylı

Otomatik Kontrol. Blok Diyagramlar ve İşaret Akış Diyagramları. Prof.Dr.Galip Cansever. Ders #3. 26 February 2007 Otomatik Kontrol

Otomatik Kontrol. Blok Diyagramlar ve İşaret Akış Diyagramları. Prof.Dr.Galip Cansever. Ders #3. 26 February 2007 Otomatik Kontrol Der # Otomatik Kontrol Blok Diyagramlar ve İşaret Akış Diyagramları ProfDralip Canever 6 February 007 Otomatik Kontrol ProfDralip Canever Karmaşık itemler bir çok alt itemin bir araya gelmeiyle oluşmuştur

Detaylı

Kontrol Sistemleri Tasarımı

Kontrol Sistemleri Tasarımı Kontrol Sitemleri Taarımı Kök Yer Eğrii ile Kontrolcü Taarımı Prof. Dr. Bülent E. Platin Kontrol Sitemlerinde Taarım İterleri Zaman Yanıtı Özellik Kararlılık Kalıcı Rejim Yanıtı Geçici rejim Yanıtı Kapalı

Detaylı

Đnsansı Robotun Kontrol Sistem Dizaynı Control System Design of a Humanoid Robot

Đnsansı Robotun Kontrol Sistem Dizaynı Control System Design of a Humanoid Robot Đnanı Robotun ontrol Sitem Dizaynı Control Sytem Deign of a Humanoid Robot Davut Akdaş 1,Sabri Bicakcı 1, Elektrik Elektronik Mühendiliği Bölümü Balıkeir Üniveritei akda@balikeir.edu.tr, bicakci@balikeir.edu.tr

Detaylı

DEPREME MARUZ YAPININ ÖTELENMESİNİN BASİT HESABI: KAPALI ÇÖZÜM

DEPREME MARUZ YAPININ ÖTELENMESİNİN BASİT HESABI: KAPALI ÇÖZÜM DEPREME MARUZ YAPININ ÖTELENMESİNİN BASİT HESABI: KAPALI ÇÖZÜM Hamide TEKELİ*, Ahmet TÜKEN**, Mutafa TÜRKMEN* e Ergin ATIMTAY*** *Süleyman Demirel Ünieritei, İnş. Müh. Böl., Iparta **D.P.T., Ankara ***Orta

Detaylı

Kök Yer Eğrileri ile Tasarım

Kök Yer Eğrileri ile Tasarım Kök Yer Eğrileri ile Taarım Prof.Dr. Galip Canever Kök Yer Eğriinden Kazanç ın Belirlenmei Kök yer eğrii K nın pozitif değerleri için denkleminin muhtemel köklerini göteren eğridir. KG ( ) Taarımın amacı

Detaylı

Kontrol Sistemleri. Kontrolcüler. Yrd. Doç. Dr. Aytaç GÖREN

Kontrol Sistemleri. Kontrolcüler. Yrd. Doç. Dr. Aytaç GÖREN ontrol Sitemleri ontrolcüler Doğrual Sitemlerin Sınıflandırılmaı: Birinci Mertebeden Gecikmeli BMG Sitemler: x a T 1 x a t x e t Son değer teoremi : x x x adr adr adr lim xa 0 lim 0 T 1 t T t 2T t 3T t

Detaylı

5. MODEL DENEYLERİ İLE GEMİ DİRENCİNİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ

5. MODEL DENEYLERİ İLE GEMİ DİRENCİNİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ 5. MODEL DENEYLEİ İLE GEMİ DİENİNİ BELİLEME YÖNTEMLEİ Gei projeinin değişik erelerinde iteatik odel deneylerine dayalı yaklaşık yöntelerle gei topla direnci e dolayııyla gei ana akine gücü belirlenektedir.

Detaylı

Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal of EngineeringSciences

Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal of EngineeringSciences KSU Mühendilik Bilimleri Dergii, 20(3), 2017 79 KSU. Journal of EngineeringScience, 20(3), 2017 Kahramanmara Sutcu Imam Univerity Journal of EngineeringScience Termal Olarak Sıkıştırılmış Ceviz Kaplama

Detaylı

TRIMOTERM YANGINA DAYANIKLI PANELLER ÜRÜN YELPAZESİ

TRIMOTERM YANGINA DAYANIKLI PANELLER ÜRÜN YELPAZESİ TRIMOTERM YANGINA DAYANIKLI PANELLER ÜRÜN YELPAZESİ TRIMOTERM YANGINA DAYANIKLI CEPHE PANELLERİ Trimoterm FTV EN 149 Trimoterm FTV yangına dayanıklı paneller dinlenme teileri, ticari, endütriyel, hijyenik

Detaylı

HİDROLİK SİSTEMLERDE ENERJİ KAYIPLARI VE YÜK DUYARLI SİSTEMLERE GEÇİŞ

HİDROLİK SİSTEMLERDE ENERJİ KAYIPLARI VE YÜK DUYARLI SİSTEMLERE GEÇİŞ 17 HİDROLİK SİSTEMLERDE ENERJİ KAYILARI VE YÜK DUYARLI SİSTEMLERE GEÇİŞ İmail OBUT ÖZET Hidrolik itemlerde ea olu itenen; yükü hareket ettirmek için kullanılan gücün, hidrolik omayı tahrik eden elektrik

Detaylı

SĐGORTA ŞĐRKETLERĐNĐN SATIŞ PERFORMANSLARININ VERĐ ZARFLAMA ANALĐZĐ YÖNTEMĐYLE BELĐRLENMESĐ ÖZET

SĐGORTA ŞĐRKETLERĐNĐN SATIŞ PERFORMANSLARININ VERĐ ZARFLAMA ANALĐZĐ YÖNTEMĐYLE BELĐRLENMESĐ ÖZET Muğla Üniveritei Soyal Bilimler Entitüü Dergii (ĐLKE) Güz 2005 Sayı 15 SĐGORTA ŞĐRKETLERĐNĐN SATIŞ PERFORMANSLARININ VERĐ ZARFLAMA ANALĐZĐ YÖNTEMĐYLE BELĐRLENMESĐ ÖZET Zehra BAŞKAYA * Cüneyt AKAR ** Bu

Detaylı

İKİ ZAMANLI WANKEL MOTORU ÇEVRİM ANALİZİNİN GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fırat SARAÇOĞLU. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı.

İKİ ZAMANLI WANKEL MOTORU ÇEVRİM ANALİZİNİN GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fırat SARAÇOĞLU. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İKİ ZAMANLI WANKEL MOTORU ÇEVRİM ANALİZİNİN GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fırat SARAÇOĞLU Makina Mühendiliği Anabilim Dalı Otomotiv Programı HAZİRAN

Detaylı

Transformatör Enerjilendirme Akımının Etkilerini Azaltıcı Yöntemlerin İncelenmesi Review on Elimination Methods of Transformer Inrush Current

Transformatör Enerjilendirme Akımının Etkilerini Azaltıcı Yöntemlerin İncelenmesi Review on Elimination Methods of Transformer Inrush Current Tranformatör Enerjilendirme Akımının Etkilerini Azaltıcı Yöntemlerin İncelenmei Review on Elimination Method of Tranformer Inruh Current Kerem YALÇIN 1, Ayşen BASA ARSOY 1 Fen Bilimleri Entitüü Elektrik

Detaylı

1. MATEMATİKSEL MODELLEME

1. MATEMATİKSEL MODELLEME . MATEMATİKSEL MODELLEME İşletmeler çabuk ve iabetli kararlar alabilmeleri büyük ölçüde itematik yaklaşıma gerekinim duyarlar. İter ayıal analizler, iter yöneylem araştırmaı adı altında olun uygulanmakta

Detaylı

Frekans Analiz Yöntemleri I Bode Eğrileri

Frekans Analiz Yöntemleri I Bode Eğrileri Frekan Analiz Yöntemleri I Bode Eğrileri Prof.Dr. Galip Canever 1 Frekan cevabı analizi 1930 ve 1940 lı yıllarda Nyquit ve Bode tarafından geliştirilmiştir ve 1948 de Evan tarafından geliştirilen kök yer

Detaylı

KÖPRÜLERDE KULLANILAN KAUÇUK MESNETLERİN HESAP

KÖPRÜLERDE KULLANILAN KAUÇUK MESNETLERİN HESAP 46 08-09-10 Mayı 2015 KÖPRÜLERE KULLANILAN KAUÇUK MESNETLERİN HESAP ve TASARIM YAZILIMI 1 Barbaro ATMACA, 2 Şevket ATEŞ, 3 Ahmet Can ALTUNIŞIK 1 Karadeniz Teknik Ünivetei, İnşaat Mühendiliği Bölümü, Trabzon/

Detaylı

DOAL GAZLI KOJENERASYON SSTEMNN TERMODNAMK ANALZ VE SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES ÖRNE

DOAL GAZLI KOJENERASYON SSTEMNN TERMODNAMK ANALZ VE SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES ÖRNE VIII ULUSAL TESSAT MÜENDSL KONGRES 90 DOAL GAZLI KOJENERASON SSTEMNN TERMODNAMK ANALZ VE SÜLEMAN DEMREL ÜNVERSTES ÖRNE Nilay AKDENZ Cemre Doan LAN brahim ÜÇGÜL Mutafa ACAR Mutafa BAAN ÖZET Doal gazın kojenerayon

Detaylı

Ders #10. Otomatik Kontrol. Sürekli Hal Hataları. Prof.Dr.Galip Cansever. 26 February 2007 Otomatik Kontrol. Prof.Dr.

Ders #10. Otomatik Kontrol. Sürekli Hal Hataları. Prof.Dr.Galip Cansever. 26 February 2007 Otomatik Kontrol. Prof.Dr. Der #0 Otomatik ontrol Sürekli Hal Hataları Prof.Dr.alip Canever Prof.Dr.alip Canever Denetim Sitemlerinin analiz ve taarımında üç kritere odaklanılır:. eçici Rejim Cevabı. ararlılık 3. Sürekli Hal ararlı

Detaylı

Otomatik Kontrol. Fiziksel Sistemlerin Modellenmesi. Prof.Dr.Galip Cansever. Elektriksel Sistemeler Mekaniksel Sistemler. Ders #4

Otomatik Kontrol. Fiziksel Sistemlerin Modellenmesi. Prof.Dr.Galip Cansever. Elektriksel Sistemeler Mekaniksel Sistemler. Ders #4 Der #4 Otomatik Kontrol Fizikel Sitemlerin Modellenmei Elektrikel Sitemeler Mekanikel Sitemler 6 February 007 Otomatik Kontrol Kontrol itemlerinin analizinde ve taarımında en önemli noktalardan bir tanei

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal o Engineering and Natural Science Mühendilik ve Fen Bilimleri Dergii Sigma 004/1 YAPI ELEMANLARININ ANALİZİNDE ŞERİT-LEVHA VE KAFES SİSTEM BENZEŞİMİ MODELİ M. Yaşar KALTAKCI *, Günnur YAVUZ Selçuk

Detaylı

Darbeli Doppler Laminar Kan Akış Sinyal Simülasyonuna STFT ve AR Spektral Analizlerinin Uygulanması

Darbeli Doppler Laminar Kan Akış Sinyal Simülasyonuna STFT ve AR Spektral Analizlerinin Uygulanması KSÜ Fen ve Mühendilik Dergii 5(2) 22 14 KSU J. Science and Engineering 5(2) 22 Darbeli Doppler Laminar Kan Akış Sinyal Simülayonuna STFT ve AR Spektral Analizlerinin Uygulanmaı M.Kemal KIYMIK Abdülhamit

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI DER AŞAMAI ULUDAĞ ÜNİVERİTEİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜÜ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DER PLANLARI EK: 1/10 ANABİLİM DALI BİLİM DALI / PROGRAMI Tekstil Mühendisliği Tekstil Mühendisliği / Yüksek Lisans Programı

Detaylı

TÜRKİYE İNŞAT MÜHENDİSLİĞİ XVII. TEKNİK KONGRE SEKRETERLİĞİ NE

TÜRKİYE İNŞAT MÜHENDİSLİĞİ XVII. TEKNİK KONGRE SEKRETERLİĞİ NE TÜRKİYE İNŞAT MÜHENDİSLİĞİ XVII. TEKNİK KONGRE SEKRETERLİĞİ NE ANKARA İlişikte Teknik Kongre de unulmak üzere hazırlamış olduğumuz Kımen Öngerilmeli Yükek Başarımlı Beton Kirişlerin Eğilmede Davranışları

Detaylı

Köprü Kenar Ayaklarındaki Oyulma Güvenilirliği *

Köprü Kenar Ayaklarındaki Oyulma Güvenilirliği * İMO Teknik Dergi, 2010 4919-4934, Yazı 322 Köprü Kenar Ayaklarındaki Oyulma Güvenilirliği * Ömer KÖSE* A. Melih YANMAZ** ÖZ Geniş akaruları geçen köprülerin yıkılmaıyla çok ayıda can kaybı, kamu ve özel

Detaylı

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 201 s.119-126 DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

ROBOT KOL DENETİM TASARIMI İÇİN DURUM DEĞİŞKENLERİ GERİ BESLEMELİ VE TÜMLEVLİ DENETİMCİ YAKLAŞIMI

ROBOT KOL DENETİM TASARIMI İÇİN DURUM DEĞİŞKENLERİ GERİ BESLEMELİ VE TÜMLEVLİ DENETİMCİ YAKLAŞIMI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 9, No, 54, 4 Vol 9, No, 54, 4 ROBOT OL DENETİM TASARIMI İÇİN DURUM DEĞİŞENLERİ GERİ BESLEMELİ VE TÜMLEVLİ DENETİMCİ YALAŞIMI Uğur CANER

Detaylı

Cilt:11 Sayı: 4 s , 2008 Vol: 11 No: 4 pp , Yılmaz KORKMAZ, Fatih KORKMAZ ÖZET

Cilt:11 Sayı: 4 s , 2008 Vol: 11 No: 4 pp , Yılmaz KORKMAZ, Fatih KORKMAZ ÖZET Politeknik Dergii Journal of Polytechnic Cilt: Sayı:.9-98, 8 Vol: No: pp.9-98, 8 Doğrudan Moment Denetimi Yöntemiyle Denetlenen Aenkron Motor e Sabit Mıknatılı Senkron Motorun Performanlarının Karşılaştırılmaı

Detaylı

Güven Aralığı Hesaplamaları ÖRNEKLER

Güven Aralığı Hesaplamaları ÖRNEKLER Güven Aralığı Healamaları ÖRNEKLER Standart normal dağılım ile olaılık healamaları Standart normal dağılım ile olaılık healamaları 1 1 2 2 3 3 f ( x) dx P(( 1 ) x ( 1 )) 0.6826 f ( x) dx P(( 2 ) x ( 2

Detaylı

Doğru Akım Özdirenç ve Sismik Kırılma Verilerinin 2B Birleşik Ters Çözümü ile Tuzlu Su Girişimi Probleminin Araştırılması

Doğru Akım Özdirenç ve Sismik Kırılma Verilerinin 2B Birleşik Ters Çözümü ile Tuzlu Su Girişimi Probleminin Araştırılması Doğru Akım Özdirenç ve Simik Kırılma Verilerinin 2B Birleşik Ter Çözümü ile Tuzlu Su Girişimi Probleminin Araştırılmaı Invetigation of Salt Water Intruion with Joint Inverion of Direct Current eitivity

Detaylı

ESM406- Elektrik Enerji Sistemlerinin Kontrolü. 2. SİSTEMLERİN MATEMATİKSEL MODELLENMESİ Laplace Dönüşümü

ESM406- Elektrik Enerji Sistemlerinin Kontrolü. 2. SİSTEMLERİN MATEMATİKSEL MODELLENMESİ Laplace Dönüşümü ESM406- Elektrik Enerji Sitemlerinin Kontrolü. SİSTEMLERİN MATEMATİKSEL MODELLENMESİ Laplace Dönüşümü.. Hedefler Bu bölümün hedefleri:. Komplek değişkenlerin tanıtılmaı.. Laplace Tranformayonun tanıtılmaı..

Detaylı

GELİR DÜZEYİ ve CİNSİYETE GÖRE TÜKETİCİLERİN HİPERMARKETLERDE ALIŞVERİŞ TERCİHLERİ ÜZERİNE KONYA İL MERKEZİNDE BİR ARAŞTIRMA

GELİR DÜZEYİ ve CİNSİYETE GÖRE TÜKETİCİLERİN HİPERMARKETLERDE ALIŞVERİŞ TERCİHLERİ ÜZERİNE KONYA İL MERKEZİNDE BİR ARAŞTIRMA S e l ç u k Ü n i v e r i t e i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i i GELİR DÜZEYİ ve CİNSİYETE GÖRE TÜKETİCİLERİN HİPERMARKETLERDE ALIŞVERİŞ TERCİHLERİ ÜZERİNE KONYA İL MERKEZİNDE BİR ARAŞTIRMA H. Bahadır

Detaylı

YAĞLAMA VE KAYMALI YATAKLAR

YAĞLAMA VE KAYMALI YATAKLAR YAĞLAMA TĐPLERĐ YAĞLAMA VE KAYMALI YATAKLAR Yağlamanın beş farklı şekli tanımlanabilir. 1) Hidrodinamik ) Hidrotatik 3) Elatohidrodinamik 4) Sınır 5) Katı-film VĐSKOZĐTE τ F du = = A µ dy du U = dy h τ

Detaylı

Kamu ve Özel Hastanelerde Tedavi Gören Hastaların Sağlıkta Hizmet Kalitesine İlişkin Algılamaları

Kamu ve Özel Hastanelerde Tedavi Gören Hastaların Sağlıkta Hizmet Kalitesine İlişkin Algılamaları Kamu ve Özel Hatanelerde Tedavi Gören Hataların Sağlıkta Hizmet Kaliteine İlişkin Algılamaları İmail BAKAN *, Burcu ERŞAHAN **, İlker KEFE ***, Murat BAYAT **** ÖZET Bu çalışmanın amacı; hataların hataneye

Detaylı

Jeotermal Destekli Amonyak Su Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Bilgisayar Ortamında Modellenmesi

Jeotermal Destekli Amonyak Su Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Bilgisayar Ortamında Modellenmesi TTMD Mart Nian 2014 27 Jeotermal Detekli Amonyak Su Aborpiyonlu Soğutma Siteminin Bilgiayar Ortamında Modellenmei Computer Aided Modeling of Ammonia-Water Aborption Refrigeration Sytem Powered By Geothermal

Detaylı

Betonarme Kolonların Yanal Öngerme Metodu İle Depreme Karşı Güçlendirilmesi

Betonarme Kolonların Yanal Öngerme Metodu İle Depreme Karşı Güçlendirilmesi ECAS2002 Ululararaı Yaı ve Derem Mühendiliği Semozyumu, 14 Ekim 2002, Orta Doğu Teknik Üniveritei, Ankara, Türkiye Betonarme Kolonların Yanal Öngerme Metodu İle Dereme Karşı Güçlendirilmei M. Saatçioğlu

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi 7 (2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ

Afyon Kocatepe Üniversitesi 7 (2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ Afon Kocatepe Üniveritei 7 (2) Afon Kocatepe Univerit EN BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL O SCIENCE YERALTI ENERJİ KABLOLARINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDA ARIZA MESAESİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANILARAK İNCELENMESİ

Detaylı

Bölmeli bir kare kapalı ortam içindeki nanoakışkanın doğal konveksiyonla ısı transferinin sayısal olarak incelenmesi

Bölmeli bir kare kapalı ortam içindeki nanoakışkanın doğal konveksiyonla ısı transferinin sayısal olarak incelenmesi 359 Bölmeli bir kare kapalı ortam içindeki nanoakışkanın doğal konvekiyonla ıı tranerinin ayıal olarak incelenmei Engin AKÇAOĞLU 1, Mülüm ARICI 1, Eli Büyük ÖĞÜT 1 Kocaeli Üniveritei,Mühendilik Fakültei,

Detaylı

Posta Adresi: Sakarya Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Sakarya, Türkiye

Posta Adresi: Sakarya Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Sakarya, Türkiye FİBER TAKVİYELİ POLİMERLE GÜÇLENDİRİLEN BETONARME KİRİŞLERİN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZİ NONLINEAR ANALYSIS OF RC BEAM STRENGTHENED WITH FIBER REINFORCED POLYMERS MERT N., ELMAS M. Pota Adrei: Sakarya Üniveritei,

Detaylı

Niyazi Düdük 1, Abdullah T. Tola 2. Pamukkale Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi Özet. Abstract. 1.

Niyazi Düdük 1, Abdullah T. Tola 2. Pamukkale Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi Özet. Abstract. 1. İkinci Derece Çentik Süzgeç Devreinin Logaritmik Ortamda Kayıplı İntegral Alma Blokları ile Taarımı Deign o Second Order Notch Filter in Log Domain by Uing Loy Integrator Niyazi Düdük Abdullah T. Tola

Detaylı

CİVATA BAĞLANTILARI_II

CİVATA BAĞLANTILARI_II CİVATA BAĞLANTILARI_II 11. Civata Bağlantılarının Heabı 11.1. Statik kuvvet ve gerilmeler Cıvata, gerilme kuvveti ile çekmeye ve ıkma momenti ile burulmaya dolayııyla bileşik gerilmeye maruzdur. kuvveti

Detaylı

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ DOĞRUSAL (LİNEER) GERİ BESLEMELİ SİSTEMLERİN KARARLILIĞI

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ DOĞRUSAL (LİNEER) GERİ BESLEMELİ SİSTEMLERİN KARARLILIĞI OOMAİ ONROL SİSEMLERİ DOĞRUSAL LİNEER GERİ BESLEMELİ SİSEMLERİN ARARLILIĞI ararlılık Denetim Sitemlerinden; ararlılık Hızlı cevap Az veya ıfır hata Minimum aşım gibi kriterleri ağlamaı beklenir. ararlılık;

Detaylı

BULANIK MANTIK DENETLEYİCİLİ GÜÇ SİSTEM UYGULAMASI

BULANIK MANTIK DENETLEYİCİLİ GÜÇ SİSTEM UYGULAMASI BUANIK MANTIK DENETEYİCİİ GÜÇ SİSTEM UYGUAMASI Emre ÖZKOP İmail Hakkı ATAŞ Adem Sefa AKPINAR 3,,3 Karadeniz Teknik Üniritei, Elektrik-Elektronik Mühendiliği Bölümü, Trabzon e-pota: eozkop@ktu.edu.tr e-pota:

Detaylı

PASTERNAK ZEMİNİNE OTURAN TIMOSHENKO KİRİŞİNİN DEĞİŞKEN HIZLI VE ŞİDDETİ ZAMANLA ARTAN TEKİL YÜK ALTINDA DİNAMİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

PASTERNAK ZEMİNİNE OTURAN TIMOSHENKO KİRİŞİNİN DEĞİŞKEN HIZLI VE ŞİDDETİ ZAMANLA ARTAN TEKİL YÜK ALTINDA DİNAMİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ PASTERNAK ZEMİNİNE OTURAN TIMOSHENKO KİRİŞİNİN DEĞİŞKEN HIZLI VE ŞİDDETİ ZAMANLA ARTAN TEKİL YÜK ALTINDA DİNAMİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Oan ÇELİK*, İbrahim BAKIRTAŞ* *İtanbul Teknik Üniveritei, İnşaat

Detaylı

DİNAMİK DEVRELERİN FREKANS DOMENİNDE İNCELENMESİ, FREKANS KARAKTERİSTİKLERİ VE BODE DİYAGRAMLARI

DİNAMİK DEVRELERİN FREKANS DOMENİNDE İNCELENMESİ, FREKANS KARAKTERİSTİKLERİ VE BODE DİYAGRAMLARI DENEY NO: 9 DİNAMİK DEVRELERİN FREKANS DOMENİNDE İNCELENMESİ, FREKANS KARAKTERİSTİKLERİ VE BODE DİYAGRAMLARI Deneyin Amacı: Lineer-zamanla değişmeyen -kapılı devrelerin Genlik-Frekan ve Faz-Frekan karakteritiklerinin

Detaylı

OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 2004 OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Remzi GEMCİ * Ahmet KAPUÇAM

Detaylı

Bellek. t H t L. Çıkış Q. Veri. Q(t + )= f( Q(t), I 0, I 1,., I n-1 ) Q(t): Şimdiki değer Q(t + ): Sonraki değer

Bellek. t H t L. Çıkış Q. Veri. Q(t + )= f( Q(t), I 0, I 1,., I n-1 ) Q(t): Şimdiki değer Q(t + ): Sonraki değer ayıal evreler (Lojik evreleri) AIŞIL VL (equential ircuit) erin ilk bölümünde kombinezonal (combinational) devreleri inceledik. Bu tür devrelerde çıkışın değeri o andaki girişlerin değerlerine bağlıdır.

Detaylı

Sprott_94_A Kaotik Sisteminin Senkronizasyonu ve Bilgi Gizlemede Kullanılması

Sprott_94_A Kaotik Sisteminin Senkronizasyonu ve Bilgi Gizlemede Kullanılması Sprott_9_A Kaotik Siteminin Senkronizayonu ve Bilgi Gizlemede Kullanılmaı İhan Pehlivan, ılmaz Uyaroğlu, M. Ali alçın, Abdullah Ferikoğlu Özet Doğrual olmayan otonom Sprott_9_A kaotik denklem itemi matematikel

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Öğrenci Sağlık Merkezlerinde Sunulan Hizmetlere İlişkin Görüşleri

Üniversite Öğrencilerinin Öğrenci Sağlık Merkezlerinde Sunulan Hizmetlere İlişkin Görüşleri Öğrenci ağlık merkezi hizmetlerine ilişkin görüşler Opinion about tudent health center ervice ARAŞTIRMA Üniverite Öğrencilerinin Öğrenci Sağlık Merkezlerinde Sunulan Hizmetlere İlişkin Görüşleri Univerity

Detaylı

Kaotik Bir Sistemin Çıkış İşaretinin Ayrık Zaman Durum Geri Beslemeli Kontrol Yöntemine Dayalı Genetik Tabanlı Optimal Kontrolü

Kaotik Bir Sistemin Çıkış İşaretinin Ayrık Zaman Durum Geri Beslemeli Kontrol Yöntemine Dayalı Genetik Tabanlı Optimal Kontrolü t International Conference on Engeneering Technology and Applied Science Afyon Kocatepe Univerity, Turkey 2-22 April 206 Kaotik Bir Sitemin Çıkış İşaretinin Ayrık Zaman Durum Geri Belemeli Kontrol Yöntemine

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ VE ANKARA NUMUNE HASTANESİNDE ÇALIŞAN DOKTOR VE HEMŞİRELERDE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ VE ANKARA NUMUNE HASTANESİNDE ÇALIŞAN DOKTOR VE HEMŞİRELERDE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ Kriz Dergii 6(): -84 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP AKÜLTESİ HASTANELERİ VE ANKARA NUMUNE HASTANESİNDE ÇALIŞAN DOKTOR VE HEMŞİRELERDE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ Seda HARAN*, Halie Devrimci ÖZGÜVEN" Şenay ÖLMEZ"*,

Detaylı

Dizel ve LPG Yük Dengeli Forkliftler 4 Tekerli, Pnömatik Lastikli 4,0 5,5 ton. Sağlam üretim... uzun ömür

Dizel ve LPG Yük Dengeli Forkliftler 4 Tekerli, Pnömatik Lastikli 4,0 5,5 ton. Sağlam üretim... uzun ömür ve Yük Dengeli Forkliftler 4 Tekerli, Pnömatik Latikli 4,0 5,5 ton Sağlam üretim... uzun ömür FD40NB FG40N FD45NB FG45N FD50CNB FG50CN FD50NB FG50N FDNB FGN Sağlamdır, güvenilirdir ve izin kadar ıkı çalışmaı

Detaylı

DĠKDÖRTGEN BETONARME DEPOLARIN TASARIMI. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ĠnĢ. Müh. Mecit AÇIKGÖZ. Anabilim Dalı : ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ

DĠKDÖRTGEN BETONARME DEPOLARIN TASARIMI. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ĠnĢ. Müh. Mecit AÇIKGÖZ. Anabilim Dalı : ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠLERĠ ENSTĠTÜSÜ DĠKDÖRTGEN BETONARE DEPOLARIN TASARII YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ĠnĢ. üh. ecit AÇIKGÖZ Anabilim Dalı : ĠNġAAT ÜHENDĠSLĠĞĠ Programı : YAPI (DEPRE) ÜHENDĠSLĠĞĠ

Detaylı

KOBİ LERDE LEASING, FAKTORING VE FORFAITING

KOBİ LERDE LEASING, FAKTORING VE FORFAITING II. BÖLGESEL SORUNLAR ve TÜRKİYE SEMPOZYUMU - Ekim 0 KOBİ LERDE LEASING, FAKTORING VE FORFAITING Yücel AYRIÇAY a Meltem KILIÇ b adoç.dr., KSÜ, İİBF, İşletme Bölümü, Kahramanmaraş bksü, SBE, İşletme ABD,

Detaylı

Traktör Şanzıman Tasarım Parametrelerinin Belirlenmesi

Traktör Şanzıman Tasarım Parametrelerinin Belirlenmesi Tarım Makinaları Bilimi Dergii (Journal of Agricultural Machinery Science) 2012, 8 (1), 107-115 Traktör Şanzıman Taarım Parametrelerinin Belirlenmei Engin AKIN 1, Bahattin AKDEMİR 2 1 Namık Kemal Üniveritei,

Detaylı

dir. Periyodik bir sinyalin örneklenmesi sırasında, periyot başına alınmak istenen ölçüm sayısı N

dir. Periyodik bir sinyalin örneklenmesi sırasında, periyot başına alınmak istenen ölçüm sayısı N DENEY 7: ÖRNEKLEME, AYRIK SİNYALLERİN SPEKTRUMLARI VE ÖRTÜŞME OLAYI. Deneyin Amacı Bu deneyde, ürekli inyallerin zaman ve rekan uzaylarında örneklenmei, ayrık inyallerin ektrumlarının elde edilmei ve örtüşme

Detaylı

Ekişehir Omangazi Üniveritei Müh.Mim.Fak.Dergii C.XX, S.2, 2007 Eng&Arch.Fac. Ekişehir Omangazi Univerity, Vol..XX, No:2, 2007 Makalenin Geliş Tarihi : 23.11.2006 Makalenin Kabul Tarihi : 23.10.2007 GEZGİN

Detaylı

TÜRBÜLANSLI ATMOSFERDE ÇOKLU GAUSS OPTİK HÜZMELERİ İÇİN ALICI AÇIKLIK ETKİLERİ VE LİNK BAŞARIM OPTİMİZASYONU

TÜRBÜLANSLI ATMOSFERDE ÇOKLU GAUSS OPTİK HÜZMELERİ İÇİN ALICI AÇIKLIK ETKİLERİ VE LİNK BAŞARIM OPTİMİZASYONU TÜRBÜLANSLI ATMOSFERDE ÇOKLU GAUSS OPTİK HÜZMELERİ İÇİN ALICI AÇIKLIK ETKİLERİ VE LİNK BAŞARIM OPTİMİZASYONU THE EFFECT OF RECEIVER APERTURE AVERAGING ON MULTI GAUSSIAN BEAMS IN TURBULENT ATMOSPHERE AND

Detaylı

ELASTİK ZEMİNE OTURAN PLAKLAR İÇİN ETKİLİ ZEMİN DERİNLİĞİ

ELASTİK ZEMİNE OTURAN PLAKLAR İÇİN ETKİLİ ZEMİN DERİNLİĞİ rr ELASTİK ZEMİNE OTURAN PLAKLAR İÇİN ETKİLİ ZEMİN DERİNLİĞİ Korhan ÖZGAN ve Aye T. DALOĞLU Karadeni Teknik Üniv., İnşaat Müh. Böl., Trabon ÖZET Bu çalışmanın amacı plağın yüküne, boyutlarına ve eminin

Detaylı

DAİMİ MIKNATISLI SENKRON MOTORUN ROTOR ALAN YÖNLENDİRMELİ KONTROLU VE PASİF FİLTRE İLE HARMONİKLERİN AZALTILMASI

DAİMİ MIKNATISLI SENKRON MOTORUN ROTOR ALAN YÖNLENDİRMELİ KONTROLU VE PASİF FİLTRE İLE HARMONİKLERİN AZALTILMASI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DAİMİ MIKNATISLI SENKRON MOTORUN ROTOR ALAN YÖNLENDİRMELİ KONTROLU VE PASİF FİLTRE İLE HARMONİKLERİN AZALTILMASI Elektrik Mühendii İmail Ercan BUZCU FBE

Detaylı

Dimetilamonyum-Montmorillonit Kompleksinin Dielektrik Parametrelerinin Belirlenmesi

Dimetilamonyum-Montmorillonit Kompleksinin Dielektrik Parametrelerinin Belirlenmesi S Ü Fen Ed Fak Fen Derg Sayı 7 (6 9-36, KONYA Dimetilamonyum-ontmorillonit Komplekinin Dielektrik Parametrelerinin Belirlenmei Hayrettin KÜÇÜKÇELEBİ 1, Haziret DURUŞ, ehmet TAŞER Selçuk Üniveritei Fen-Edebiyat

Detaylı

BÖLÜM 1 GİRİŞ, TERMODİNAMİK HATIRLATMALAR

BÖLÜM 1 GİRİŞ, TERMODİNAMİK HATIRLATMALAR BÖLÜM GİİŞ, EMODİNAMİK HAILAMALA.-ermodinamik hatırlatmalar..- Mükemmel gaz..- İç enerji e antali..3- ermodinamiğin. kanunu..4- Antroi e termodinamiğin. kanunu..5- Antroinin healanmaı..6- İzantroik bağıntılar.-

Detaylı

YG/OG Mobil İstasyonlar OG/OG Mobil İstasyonlar OG/AG Mobil İstasyonlar

YG/OG Mobil İstasyonlar OG/OG Mobil İstasyonlar OG/AG Mobil İstasyonlar YG/OG Mbil İtaynlar OG/OG Mbil İtaynlar OG/AG Mbil İtaynlar Katalg 2011 a Friem & Aktif Grup Cmpany Orta gerilim Hücreleri, Anahtarlama elemanları ve Köşklerde tandartlardan fazla için yükek kaliteli ve

Detaylı

GÜVENLĐ HABERLEŞME ĐÇĐN YENĐ BĐR KAOTĐK SĐSTEMĐN SENKRONĐZASYONU Bildiri Konusu ( 3. Đletişim Kuramı Ve Teknikleri, Kaotik Sistemler )

GÜVENLĐ HABERLEŞME ĐÇĐN YENĐ BĐR KAOTĐK SĐSTEMĐN SENKRONĐZASYONU Bildiri Konusu ( 3. Đletişim Kuramı Ve Teknikleri, Kaotik Sistemler ) GÜVENLĐ HABERLEŞME ĐÇĐN ENĐ BĐR KAOTĐK SĐSTEMĐN SENKRONĐASONU Bildiri Konuu (. Đletişim Kuramı Ve Teknikleri, Kaotik Sitemler ) ĐHSAN PEHLĐVAN Sakarya Üniveritei, Elektrik Elektronik Müh. Bölümü, Eentepe

Detaylı

Programı : Savunma Teknolojileri

Programı : Savunma Teknolojileri İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINDA YEDEKLİ ÇALIŞMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Hüeyin Fatih Lokumcu Programı : Savunma Teknolojileri TEMMUZ 2008 İSTANBUL TEKNİK

Detaylı

PLAKLI BİR DAMAR İLE NITINOL STENT ETKİLEŞİMİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

PLAKLI BİR DAMAR İLE NITINOL STENT ETKİLEŞİMİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ PLAKLI BİR DAMAR İLE NITINOL STENT ETKİLEŞİMİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ Recep GÜNEŞ *1, Ömer ÇAM 2 ve M. Kemal APALAK 1 1 Erciye Üniveritei, Makina Mühendiliği Bölümü, 38039 Kayeri, TÜRKİYE

Detaylı