ANKARA ŞARTLARINDA GÜNEŞ ENERJİSİ İLE BİR ORTAMIN DÖŞEMEDEN ISITILMASI VE SİSTEMİN ISIL PERFORMANSININ BELİRLENMESİ ALİ H.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA ŞARTLARINDA GÜNEŞ ENERJİSİ İLE BİR ORTAMIN DÖŞEMEDEN ISITILMASI VE SİSTEMİN ISIL PERFORMANSININ BELİRLENMESİ ALİ H."

Transkript

1 ANKARA ŞARTLARINDA GÜNEŞ ENERJİSİ İLE BİR ORTAMIN DÖŞEMEDEN ISITILMASI VE SİSTEMİN ISIL PERFORMANSININ BELİRLENMESİ ALİ H. ABDULKAREM YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANKARA MART 2008

2 ii Ali H. ABDULKAREM tarafından hazırlanan ANKARA ŞARTLARINDA GÜNEŞ ENERJİSİ İLE BİR ORTAMIN DÖŞEMEDEN ISITILMASI VE SİSTEMİN ISIL PERFORMANSININ BELİRLENMESİ adlı bu tezin yüksek lisans tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Prof. Dr. Ö. Ercan ATAER Tez Danışmanı, Makine Müh. Anabilim Dalı Bu çalışma, jürimiz tarafından Makina Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans tezi olarak kabul edilmiştir. Doç.Dr. Cemil YAMALI Makine Müh. Anabilim Dalı, O.D.T.Ü. Prof.Dr. Ö.Ercan ATAER Makine Müh. Anabilim Dalı, G.Ü. Yrd.Doç.Dr.İbrahim ATILGAN Makine Müh. Anabilim Dalı, G.Ü. Tarih : 12/03/2008 Bu tez ile G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim kurulu Yüksek Lisans derecesini onamıştır. Prof. Dr. Nermin ERTAN Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

3 iii TEZ BİLDİRİMİ Tez içindeki bütün bilgilerin etik davranış ve akademik kurallar çerçevesinde elde edilerek sunulduğu, ayrıca tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalışmada orijinal olmayan her türlü kaynağa eksiksiz atıf yapıldığını bildiririm. Ali H. Abdulkarem

4 iv ANKARA ŞARTLARINDA GÜNEŞ ENERJİSİ İLE BİR ORTAMIN DÖŞEMEDEN ISITILMASI VE SİSTEMİN ISIL PERFORMANSININ BELİRLENMESİ (Yüksek Lisans Tezi) Ali ABDULKAREM GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Mart 2008 ÖZET Bu çalışma, güneş enerjisinden yararlanarak Ankara şartlarında döşemeden ısıtma sisteminin projelendirilmesi ve ısıl konfor şartlarının incelenmesini içermektedir. Güneş enerjisi, düzlem plakalı kolektörler kullanılarak elde edilmiş ve sıcak su depolanmıştır. Çalışmada Fanger yöntemi kullanılarak sistemin ısıl konfor şartları deneysel olarak incelenmiştir. Bu yöntemde ısıl konfor şartlarını etkiyen değişkenler, çevresel ve kişisel değişkenler olmak üzere iki ana grupta toplanır. Aktivite ve giysi değerleri kişisel değişkenler; hava hızı, nem, sıcaklık ve ışıma sıcaklığı çevresel değişkenleridir. Analizde döşeme sıcaklığı, döşemeden 0,2 m, 0,6 m ve 1,0 m yükseklikte çevresel değişkenler ölçülmüştür. Alınan deneysel veriler kullanılarak FORTRAN dilinde bilgisayar programı yazılmış, büro şartlarında ki ortamın ISO-PMV grafikleri çizilmiştir. Bilim Kodu : Anahtar Kelimeler: Güneş enerjisi, döşemeden ısıtma, ısıl konfor. Sayfa Adedi :88 Tez Yöneticisi : Prof. Dr. Ö. Ercan Ataer

5 v USING SOLAR ENERGY THE FLOOR HEATING OF AN OFFICE AT ANKARA CONDITION AND THERMAL COMFORT ANALYSIS (M.Sc. Thesis) Ali ABDULKAREM GAZİ UNIVERSITY INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY March 2008 ABSTRACT Using solar energy an office is heated from the floor and a thermal comfort analysis is performed for Ankara conditions. Solar energy is collected by flatplate solar collectors in a storage tank. The thermal comfort analysis of system is performed using Fanger method. In this method the thermal comfort is affected by environmental and individual parameters; air velocity, humidity, temperature, radiation temperature, activity and cloth resistance. Temperatures are measured at 0.2, 0.6, and 1.0 m heights. The experimental results and individual data are used to calculate in the Predicted Mean Vote (PMV) and Predicted Percentage of Dissatisfied (PPD). A program is written in FORTRAN, and the results are presented as ISO-PMV diagrams. Science Cod : Key words : Solar heating; Floor heating, Thermal comfort Page Number: 88 Adviser : Prof. Dr. Ö. Ercan Ataer

6 vi TEŞEKKÜR Bu projenin çeşitli aşamalarında yardım ve desteklerinden dolayı Prof. Dr. Ercan ATAER e, Y. Doç. Dr. İbrahim ATILGAN a ve çalışma boyunca bana her türlü desteği sağlayan, moral veren anneme en içten duygularımla teşekkürü borç bilirim. Bu proje Devlet Planlama Teşkilatının (DPT) (2003 K ) nolu proje kapsamında desteklenmiştir.

7 vii İÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET...iv ABSTRACT...v TEŞEKKÜR.vi İÇİNDEKİLER...vii ÇİZELGE LİSTESİ...ix ŞEKİLLERİN LİSTESİ...x RESİMLERİN LİSTESİ...xii SIMGELER VE KISALTMALAR...xiii 1. GİRİŞ 1 2. BU KONUDA YAPILAN ÇALIŞMALAR.3 3. DÖŞEMEDEN ISITMA Yoğunlaştırıcı sistemler Güneş Enerjisi İle Çalışan Sıcak Su Sistemleri Düzlemsel Güneş Kolektörleri Güneş Kolektörleri Kolektörlerin Genel Yapısı İyi Bir Güneş Kolektörü Nasıl Olmalıdır? ISIL KONFOR Çevresel Değişkenler Kişisel Değişkenler DENEYSEL ÇALIŞMA Döşemeden Isıtma Sistem... 30

8 viii Sayfa VITOSOL 100 Tip SV1 ve SH VİTOSOL 100, TİP SV1 ve SH1 İÇİN kollektörleri Isıl Konfor Deneysel Analizi Deneyin Ölçüm Cihazları SONUÇLAR SONUÇLARIN TARTIŞILMASI VE BU KONUDA İLERİDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR Sonuçların Tartışılması Bu Konuda İleride Yapılacak Çalışmalar..62 KAYNAKLAR EKLER EKLER 1 Fortran Dili İle Yazılan Program EK 2 Isı Kaybı EK-3. Bilgisayardan Alınan Sonuçlar...87 EK -4. OV PLAN Bilgisayar Kodu İle Alınan Sonuçlar...86 EK -5. Odanın Mimarlık Planı...87 ÖZGEÇMİŞ....88

9 ix ÇİZELGELERİN LİSTESİ Çizelge Sayfa Çizelge 4.1. Büro faaliyetlerinin metabolik hızları.25 Çizelge 4.2. Kış şartları için hesaplamalarda giysi değerleri..25 Çizelge Saat 10:15/13:45 arasında alınan sonuçlar kalın giysi.54 Çizelge Saat 10:15/13:45 arasında alınan sonuçlar ince giysi..55 Çizelge 6.3. Döşeme sıcaklığı Saat 10:15/13: Çizelge 6.4. A1 karesinde yapılan deney sonuçları (3 dakika) boyunca 57 Çizelge 6.5. Güneş ışınımının değerleri..58 Çizelge 6.6. Dış hava sıcaklığının değerleri...58 Çizelge 6.7. Döşemeden ısıtma sisteminde kullanılan bilgisayar programından elde edilen veriler...60

10 x ŞEKİLLERİN LİSTESİ Şekil Sayfa Şekil 3.1. parabolik oluk kolektörler...9 Şekil MW gücünde parabolik oluk Güneş Santralı (Kaliforniya).9 Şekil 3.3. Parabolik Çanak Güneş Isıl Elektrik Santralı (İspanya).10 Şekil 3.4. Solar I Merkezi Alıcı Güneş Isıl Elektrik Santralı (İspanya).11 Şekil 3.5. Güneş kolektörlü sıcak su sistemi...11 Şekil 3.6. Düzlemsel Güneş kolektörü 13 Şekil 3.7. Bir Evin Güneş Enerjisi ile ısıtılması...19 Şekil 3.8. Kolektörlerin genel yapısı..20 Şekil 3.9. İyi Bir güneş kolektörün yapısı..20 Şekil Güneş kolektörlerin konumları.22 Şekil 5.1. Vitosol 100 Tip SV 1 ve SH 1 Dikey veya Yatay montaj için düz kolektör..32 Şekil 5.2. Kolektörün içi.34 Şekil 5.3. Döşemeden ısıtma sisteminin Şematik görünümü..35 Şekil 5.4. Ofis Çalışanın İçin Döşemeden Alınan Yükseklikler.37 Şekil Mart 2007 tarihinde Saat 10:00-13:00 arasında ölçülmüştür 43 Şekil Mart 2007 tarihinde Saat 10:40-13:40 arasında ölçülmüştür 44 Şekil Şubat 2007 tarihinde yapılan döşeme sıcaklığı.45 Şekil 6.4. İnce giysinin PMV değerleri 0,2 m.46 Şekil 6.5. İnce giysinin PMV değerleri 0,6 m.47 Şekil 6.6. İnce giysinin PMV değerleri 1,0 m.48 Şekil 6.7. Kalın giysinin PMV değerleri 0,2 m...49

11 xi Şekil Sayfa Şekil 6.8. Kalın giysinin PMV değerleri 0,6 m...50 Şekil 6.9. Kalın giysinin PMV değerleri 1,0 m...51 Şekil Güneş ışımasının ile deney boyunca değişmlerini 59 Şekil Çevre sıcaklığının ile deney boyunca değişmlerini...58

12 xii RESİMLERİN LİSTESİ Resim Sayfa Resim 5.1. Boruların oda döşemesindeki yerleştirme şekli 30 Resim 5.2. Oda döşemesinin ölçümlere hazırlanması 31 Resim 5.3. Deney Düzeneği 35 Resim 5.4. Oregon Scientific EM 913 kablolu_ kablosuz Higro_ termometre...37 Resim 5.5. Oregon Scientific ETHG 913 R kablolu_ kablosuz Higro_ termometre.38 Resim 5.6. ST infrared Thermometre..39 Resim 5.7. AZ 8918 Anemometre..39 Resim 5.8. Deney Düzeneği üzerindeki ölçüm Cihazları...40

13 xiii SİMGELER VE KISALTMALAR Bu çalışmada kullanılmış bazı simgeler açıklamaları ile birlikte aşağıda sunulmuştur. Simgeler Açıklama A Kolektör alanı m 2 A döş Döşeme alanı 2 A DU İnsan vücudu yüzey alanı ( m ) 2 A eff Giysili vücudun etkin (gerçek) ışınım yüzeyi ( m ) C Giysili vücuttan taşınım ile kaybedilen ısı (kcal/h ) C p E d 0,24 kcal/kg 0 C = sabit basınçtaki havanın özgül ısısı Deriden su buharı difüzyonu ile kaybedilen ısı (kcal/h) E re Solunum ile kaybedilen ısı (kcal/h ) E sw Deriden terin buharlaşması ile kaybedilen ısı (kcal/h ) f Faydalanma oranı f cl Giysili vücut yüzey alanının çıplak insan vücudu yüzey alanına oranı F R/FR Kolektör devresi eşanjör verimi (0,90-0,95) h Konveksiyon ısı kayıbının katsayısı h c 2 Işı taşınım katsayısıdır (kcal/ m h C H İnsan vücudu için iç ısı üretimi ( kcal /h ) H t Kolektör birim yüzeyine gelen aylık ortalama güneş enerjisi (j/m 2 ) I Kolektör üzerine gelen güneş enerjisi I cl Giysisinin ısıl direnci ( clo ) K Giysili vücutta ciltten yüzeye olan ısı transferi (kcal/h ) K üst Kolektörde çevreye olan üst kayıbı (W/m 2 C) K alt Kolektörde çevreye olan alt kayıbı (W/m 2 C) K yan Kolektörde çevreye olan yan kayıbı (W/m 2 C) k Yalıtım malzemesi ısı transfer katsayısı l Yalıtım malzemesi kalınlığı L Kuru solunum ile kaybedilen ısı (kcal/h ) 0 )

14 xiv Simgeler Açıklama m Kütle debisi Lit/dk M Metabolik orandır (kcal/hm 2 ) N Aydaki gün sayısı p 760 mmhg ( deniz seviyesinin barometrik basıncı) P s P a PMV Deri yüzeyi sıcaklığındaki doymuş buhar basıncı (mmhg) Ortam sıcaklığındaki buhar basıncı (mmhg) Ortalama tahmini oy PPD Tahmini memnuniyetsizlik yüzdesi q in Q d Q f Q g Q h Q k R t T a T cl T ç T çık T ex T gir T mrt T ref T s Isı akısı Depolanan enerji Akışkana geçen enerji Kolektöre gelen toplam güneş enerjisi Döşemeden odaya olan ısı transferi Isı kayıplarının toplamı Giysili vücuttan ışınım ile olan ısı kaybı (kcal/h) Bir aylık toplam süre (saniye) Hava sıcaklığı ( 0 C ) Giysi yüzey sıcaklığıdır ( 0 C ) Çevre sıcaklığı ( C) Kolektör verimi ısı taşıyıcı akışkanın çıkış Akciğerlerden ortama verilen havanın sıcaklığı ( 0 C ) Kolektör verimi ısı taşıyıcı akışkanın giriş Ortalama ışıma sıcaklığı ( 0 C ) Referans sıcaklığı (100 C) Ortalama deri sıcaklığı ( 0 C ) T y Yutucu yüzey sıcaklığı v Bağıl hava hızı ( m/s ) V Akciğerlere alınıp verilen hava miktarı (kg/h) W a Akciğerlere alınan havanın nem oranı (kgsu/kgkuruhava)

15 xv Simgeler Açıklama W ex ε λ Akciğerlerden dışarıya verilen havanın nem oranı (kgsu/kgkuruhava) 575 kcal/kg = suyun buharlaşma ısısı (35 0 C için) Giysili vücut ile çevre arasındaki yayma oranı σ 4,96 10 ( kcal / m hk ) =Stefan-Boltzmann sabiti τ α η ε l Geçirgenlik Soğuruculuk Kolektör verimi Yutucu yüzeyin ışınım neşretme oranı ε s Saydam örtünün ışınım neşretme oranı (τα)/( τα)n) Aylık ortalama yutma geçirme çarpımı (0,9-0,95)

16 1 1. GİRİŞ Gelişmiş ülkelerde enerji tüketiminde sanayi sektörü başı çekmesine karşın konut sektörü de enerji tüketiminde önemli bir paya sahiptir. Konut sektörünün çevre kirliliği ve özellikle de hava kirliliği üzerindeki etkisi küçümsenmeyecek kadar önemlidir. Bu durum ülkemiz için de doğrudur ve konut sektörü enerji tüketiminde ilk sırayı almıştır. Isınmanın yanında havalandırma, iklimlendirme ve soğutma sistemlerinin kullanım da günümüzde yaşamın bir parçası haline gelmiştir. İnsanlığın gelişimi ile beraber ihtiyaçlarda çeşitlenerek artmış ve bu durum artan ihtiyaçların enerji ile karşılanması zorunluluğunu doğurmuştur. Günümüz dünyasında sosyal ve ekonomik hayatın vazgeçilmez unsurlarından olan enerjinin dünyanın yapılanmasına olan katkısı oldukça büyüktür. Enerjiye gün geçtikçe daha fazla gereksinim duyulmaktadır ve kişi başına tüketilen enerji miktarı toplumların gelişmişlik düzeylerini göstermektedir. Güneş enerjisi yeni ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olması yanında çevreyi kirletici artıkların bulunmayışı, karmaşık bir teknoloji getirmemesi gibi üstünlükleri vardır ve son yıllarda üzerinde yoğun çalışmalar yapılmıştır. Döşemeden ısıtma sistemlerinde odanın ısı kaybına karşılık gelen ısı ihtiyacı, döşeme altına yerleştirilen ve içerisinden sıcak akışkan geçen boru sistemi ile sağlanır. Plastik borular korozyon dayanıklı olması ucuz ve kolay döşenebilmesi nedeniyle döşemeden ısıtmada yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada güneş enerjisi ile çalışan bir döşemeden ısıtma sisteminin tasarımı ve imali gerçekleştirilmiştir. Güneş enerjisi ile tasarımda 4m 2 alanında düzlem plaka kolektörler kullanılarak ve ısıtılan su 200litre hacminde bir tankta depolanmıştır. Güneş enerjisinin yetersiz olduğu durumlarda kullanılmak üzere 2 kw gücünde bir elektrikli ısıtıcı depoya yerleştirilmiştir. 630 x 370 x 335 cm boyutlarındaki oda güneş enerjisi ile döşemeden ısıtılmıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında sistemin

17 2 konfor şartlarını sağlayıp sağlamadığı araştırılmıştır ve bunun için Fanger yöntemi kullanılarak bir deneysel çalışma gerçekleştirilmiştir[21]. Türkiye de güneş enerjisi konusundaki çalışmalar yenidir. Özellikle 1973 petrol krizinden sonra ülkemizde de güneş enerjisi ile ilgili çalışmalar yoğunlaşmış ve 1975 yılından sonra güneş enerjisi ile sıcak su sağlayan sistemler yaygınlaşmıştır. Güney ve batı sahillerinde çok sayıda güneş enerjili sıcak su sistemi mevcuttur. Belirtmek gerekir ki Türkiye de imalatı yapılan güneş toplayıcılarının birçoğu dünya standartlarının altındadır.

18 3 2. BU KONUDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Literatürde döşemeden ısıtma sistemleri ile ilgili pek çok çalışma vardır. Tyagi ve Buddhi binaların ısıtılmasında ve soğutulmasında kullanılan farklı ısıtma ve soğutma sistemlerini incelemişlerdir. Çalışmada değişik sistemlerin, örneğin PCM (Phase Change Materials) trombe duvarı, PCM wallboards, PCM shutters, PCM bina blokları, hava kullanan ısıtma sistemleri, döşemeden ısıtma ve tavandan soğutma sistemlerinin ısıl performanslarını incelemişlerdir. Bu sistemlerin binaların ısıtılması ve soğutulmasında faz değiştiren malzemeler kullanılarak yüksek potansiyelleri olduğu ve binaların enerji ihtiyaçları açısından faydalı oldukları sonucunu elde etmişlerdir [1]. Ghoneim ve arkadaşları, PCM malzemelerinin Standard bina duvar malzemelerine bir alternatif olduğunu göstermişler ve kolektör çeperi için PCM malzemelerinin kullanımını ile ilgili olarak yaptıkları simülasyon çalışmalarını özetlemişlerdir [2]. Athienitis ve Chen, döşemeden ısıtma sistemlerindeki geçiş şartlarında ısı transferini üç boyutlu olarak eksplisit sonlu farklar yöntemi ile incelemişlerdir. Çalışma döşeme kaplamasına ve üzerine düşen güneş ışımasına odaklanmıştır [3]. Karadağ ve Teke, çalışmalarında iki farklı yöntem kullanarak döşemeden ısıtılan bir odada ışınım ve taşınım ısı transfer katsayıları arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Taşınım ısısı sayısal olarak hesaplanmış, daha sonra yüzey ışınım değerleri hesaba katılarak aynı şartlarda yüzey ışınım ısısı, direnç devreleri yardımıyla teorik olarak hesaplanmıştır [4]. Manioğlu ve Yılmaz, enerjiyi daha etkin kullanabilmek için mimarların, her türlü dış iklim koşulunda binaların yeterliklerini değerlendirerek konforu etkileyen çevre değişkenlerinin bileşimlerini optimize etmişlerdir. Ayrıca enerjiye ilişkin tüm değişkenler de ekonomik olarak değerlendirilmiştir. Çalışmada ısıl konforu sağlamayı amaçlayan, en uygun bina kabuğu ve ısıtma sistemi işletme biçimi

19 4 seçeneğinin yaşam dönemi maliyetleri belirlenmiştir [5]. Ataer, Fanger yöntemini ameliyathanelerin iklimlendirme sistemlerine uygulamıştır [6]. Kaynaklı ve Yamankaradeniz, insan vücudunun çeşitli kesimlerinden olan ısı kayıpları, üretilen ter miktarı ve buna bağlı olarak deri ıslaklıklarını belirlemiş ve bunların ısıl konfor şartlarına farklılığı göz önünde bulundurularak 16 bölüme ayrılan insan vücudunun her bir kısmının çevreyle olan ısı ve kütle transferinin simülasyonu yapılmıştır [7]. Tanebe ve arkadaşları çıplak ve giyinik vücuttan olan ısı kayıplarını belirlemek için bir manken üzerinde deneysel çalışmalar yapmışlardır. Vücudu belli bölümlere ayırarak her bir kısımdaki ısıl direnci ve duyulur ısı kayıplarını hesaplamışlardır[8]. Arıcı ve arkadaşları genellikle insanın ısıl konforunu etkileyen dört parametreyi (hava sıcaklığı, bağıl hava hızı, bağıl nemi ve ortalama ışınım sıcaklığı) belirterek bunların ilk üçünün klima cihazlarıyla kontrol edilebileceğini veya değiştirilebileceğini vurgulamışlardır. Dolayısıyla çalışmalarında bu parametrelerin değişimi üzerinde durmuşlar, ancak insan konforu ile ilgili bir sonuç elde etmemişlerdir [9]. Kaynaklı ve Yiğit, vücut ile çevre arasındaki ısı geçişi eşitliklerinden ve ısıl konfor ile fizyolojik denetim mekanizmalarının etkilerini ifade eden ampirik bağıntılardan yararlanarak, insanların ısıl konfor şartlarını etkileyen çevresel ve kişisel parametrelerleri incelemişlerdir [10]. Fountain ve arkadaşları, etkin sıcaklık ve %60 - %90 izafi nem aralığında ısıl konforu incelemişlerdir. Metabolik aktivitenin1,6 met (1 met = 58,2 W/m 2 ) ve üzerindeki değerler için hiçbir nem değerinde, PPD değerinin %25 in altına inmediği ve aktivite azaldıkça kabul edilebilir nem miktarının da arttığı sonucuna varmışlardır. Etkin sıcaklık, bulunan ortamda çevreye olan ısı kaybına eşit bir ısı kaybına yol açan, %50 bağıl nemdeki ortamın sıcaklığıdır[11].

20 5 Toftum ve arkadaşları çalışmalarında insanların memnuniyetsizliklerini havanın sıcaklığına, nemine ve deri ıslaklığına bağlı olarak incelemişlerdir. Çalışmada, bağıl nemin; 26 o C sıcaklık için %36 nın altında tutulması önerilmektedir. Ayrıca düşük ve yüksek nemin insan sağlığı ve bina elemanları üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinden bahsedilmektedir[12]. Harputlugil ve Çetintürk çoğunluğu benzer malzeme ve sistemle inşa edilmiş Safranbolu Hacı Hüseyinler Evleri nde yaptıkları çalışmada, bu evlerin yaz ve kış koşulları için nasıl bir grafik izlediğini, kullanıcıyı yılın 12 ayında hangi ısıl koşullarda barındırdığını matematiksel olarak gösterebilmek için bir ısıl konfor analizi gerçekleştirmişlerdir [13]. Int-Hout, konforu sağlayan sistem parametrelerinin değiştirilmesi ile enerji tasarrufunun sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmıştır. İklimlendirme sistemlerinde düşük sıcaklıktaki havanın kullanılmasıyla, konfor şartlarının ve istenilen iç hava kalitesinin sağlandığını, ayrıca hem işletme, hem de yatırım maliyetlerinin düştüğünü göstermiştir[14]. Givoni, bilinen güneş enerjili ısıtma sistemleri (direkt kazanç, trombe duvarı ve farklı sera uygulamaları gibi) ile araştırmacı tarafından önerilen Bara sistemini karşılaştırmıştır. Bu kapsamada verimi etkileyen ana tasarım parametreleri, bu sistemlerin avantajları ve uygulamalarında karşılaşılan sorunları, farklı bina tipleri ve iklim koşullarına uygulanabilirliklerini incelemiştir[15]. Onur ve arkadaşları, çalışmalarında güneş enerjisinden faydalanarak binaların ısıtmasında kullanılabilecek bir hava tutuculu pencere sistemi ele almış ve bu pencerenin ısıl performansını deneysel olarak incelenmiştir. İmal edilen güneş evi 2m yüksekliğinde ve tabanı 2,0m x 1,5m dir. Hava tutuculu pencere ise evin güney cephesine yerleştirilmiştir. Pencerenin güneş alan kısmı 1,2m x 0,8m dir. Pencerede çift cam kullanılmış olup yutucu plaka olarak da piyasada satılan hazır siyah dikey perde kullanılmıştır. Değişik parametreler ölçülmüş ve bu parametrelerin pencere performansı üstüne olan etkileri deneysel olarak incelenmiştir. Bu tür pencere

21 6 kullanımı ile ısıtılan ortamların enerji ihtiyacını önemli ölçüde azaltmak mümkündür[16]. Halen İspanya da 1983 te yapılan, 330m 2 alanda faaliyet gösteren Los Molinos Projesi, İtalya da 45. Enlemede 40 daireli bir toplu konut örneğin olan Orbassano Projesi, Fransa da 48. Paralelde 19 blok, 593 konutun enerji, ihtiyacını gideren Lievre D or Projesi, Hollanda da dubleks ev için tasarlanan yapılmış ve 275 İrlanda da 52, 3 paralelde 22 tane güneş evini içeren Clombel Projesi, dünya üzerinde güneş enerjisinden faydalanarak gerçekleştirilen eden projelere somut birer örnek olarak gösterilebilir[17]. Kayseri Erciyes Üniversitesinde 8,5m yüksekliğinde 1500m 2 lik spor salonu 320m 2 lik havalı kolektör ile yeterli seviye ısıtılmaktadır. Yine Erciyes Üniversitesinde 1996 yılında işletmeye alınan ve halen çalışmakta olan iki katlı, havalı güneş kolektörleri ile ısıtılan ve laboratuar olarak kullanılan bir güneş evi de vardır kış sezonunda yapılan performans ölçümlerinde binanın %81,5 oranında güneş enerjisinden ısındığı belirlenmiştir. Bu bina içerisinde aynı zamanda 30m 2 lik sulu güneş kolektörleri kullanılarak döşemeden ısıtılmaktadır[18]. Loveday ve arkadaşları, geçerli dizayn standardı ISO 7730 un Fanger in çalışmasında temel olduğu ve özellikle sabit durum insan ısı eşitliği modelini içerdiği, sabitlenen ısıl şartların verilmesi için insanın ısıl konfor hissetmesi tahmininin izlendiği belirtmektedirler [23].

22 7 3. DÖŞEMEDEN ISITMA Döşemeden ısıtılacak ortamların çok iyi yalıtılacak ısı kaybının azaltması ve dolaysıyla döşeme yüzeyi sıcaklığının 26 o C ün altında tutulması gerekir. Bu tür ısıtma sistemlerinde döşeme içerisine yerleştirilen borular içerisinden sıcak akışkan geçirilerek ortam ısıtılır. Akışkan genellikle sudur. Su yerine özel ısı transfer sıvısı veya suya katkı maddeleri de ilave edilebilir. Döşemeden ısıtma sistemlerinde borular içerisindeki su sıcaklığı nadiren 50 o C ün üzerine çıkar. Su sıcaklığı düşüktür ve bu tür ısıtma sistemlerinde su giriş ve çıkış farkı 10 o C ün alınır[19]. Düşük ısıtma sistemleri enerji verimliği nedeniyle günümüzde daha yaygın olarak kullanılma eğilimindedirler. Düşük ısıtma sistemlerinde klasik sistemlerde kullanılan 90/70 o C lük sistem yerine 40/50 o C lük sistemler kullanılmaktadırlar. Düşük ısıtma sistemlerinde boru içerisinde akan akışkanın sıcaklığı klasik sistemlerle karşılaştırıldığında düşüktür, dolayısıyla odaya gerekli miktarda ısıyı aktarabilmek için daha büyük bir ısıtma yüzeyine ihtiyaç vardır[20]. Döşemeden ısıtma sistemleriyle ilgili olumlu ya da olumsuz çeşitli değerlendirmeler yapılabilir. Aşağıda kısaca bu değerlendirmeler verilmiştir: Zemin katlarda bodruma yada toprağa, ara katlarda diğer daireye ısı kaybını önlemek için yerden ısıtma uygulamalarında iyi bir yalıtım gerekmektedir. Açıkta boru radyatör gibi tesisat elemanları görülmediğinden estetik açıdan daha iyidir. Cami, kilise, spor salonu gibi geniş alanı ve yüksek tavanlı yapılarda ideal bir ısı dağılımı sağlar. Isı ihtiyacının yüksek olduğu mekanlarda yerden ısıtma, radyatörlü ısıtma ile birlikte kullanılabilir. Burada önerilen sınır değer 120 kcal/m 2 h tir. Kapalı yüzme havuzları ve havuz etrafında yürüyüş için uygın bir çözümdür. Sağlıklı olması ve radyatör boru gibi tehlike oluşturacak eleman olmayışı nedeniyle hastane ve çocuk yuvalarında kullanılmaktadır.

23 8 Isıtma ışıma ve taşıma ile gerçekleştiğinden diğer ısıtma sistemlerine göre C düşük sıcaklıklarda aynı konfor yakalanabilir. Yüzeyden odaya olan ısı aktarımında döşeme yüzeyinde ortalama sabit bir sıcaklık değeri alınır. Döşeme yüzey sıcaklığı orta veya iç alanlarda 29 0 C ve kenar alanlar, banyo, koridor v.s. gibi yerlerde 35 0 C değerini geçmemesi gerekir. Döşeme yüzeyinden odaya olan ısı akısı Newton un soğutma yasasından bağlantısı kullanarak; q in = Q h /A döş = h(t yüzey - T akışkan ) hesaplanır.

24 Yoğunlaştırıcı Sistemler Parabolik Oluk Kolektörler: Doğrusal yoğunlaştırıcı termal sistemlerin en yaygınıdır. Kolektörler, kesiti parabolik olan yoğunlaştırıcı dizilerden oluşur. Kolektörün iç kısmındaki yansıtıcı yüzeyler, güneş enerjisini, kolektörün odağında yer alan ve boydan boya uzanan siyah bir absorban boruya odaklarlar. Kol lektörler genellikle, güneşin doğudan batıya hareketini izleyen tek eksenli bir izleme sistemi üzerine yerleştirilirler. Enerjiyi toplamak için absorban boruda bir sıvı dolaştırılır. Toplanan ısı, elektrik üretimi için enerji santraline gönderilir. Bu sistemler yoğunlaştırma yaptıkları için daha yüksek sıcaklığa ulaşabilirler. ( C) Doğrusal yoğunlaştırıcı termal sistemler ticari ortama girmiş olup, bu sistemlerin en büyük ve en tanınmış olanı 350 MW gücündeki şimdiki Kramer&Junction eski Luz International santralleridir. Parabolik oluk kolektörü Şekil 3.1 ve Şekil 3.2 de görülmektedir. Şekil 3.1. Parabolik oluk-tipi kolektörler Şekil MW gücünde parabolik oluk-tipi güneş santralı- Kaliforniya

25 10 Parabolik Çanak Sistemler: İki eksende güneşi takip ederek, sürekli olarak güneşi odaklama bölgesine yoğunlaştırırlar. Termal enerji, odaklama bölgesinden uygun bir çalışma sıvısı ile alınarak, termodinamik bir dolaşıma gönderilebilir ya da odak bölgesine monte edilen bir Stirling makine yardımı ile elektrik enerjisine çevrilebilir. Çanak-Stirling bileşimiyle güneş enerjisinin elektriğe dönüştürülmesinde % 30 civarında verim elde edilmiştir. Parabolik Çanak güneş ısıl elektrik santralı (İspanya) Şekil 3.3 te görülmektedir. Şekil 3.3. Parabolik Çanak Güneş Isıl Elektrik Santralı (İspanya). Merkezi Alıcı Sistemler: Tek tek odaklama yapan ve heliostat adı verilen aynalardan oluşan bir alan, güneş enerjisini, alıcı denen bir kule üzerine monte edilmiş ısı eşanjörüne yansıtır ve yoğunlaştırır. Alıcıda bulunan ve içinden akışkan geçen boru yumağı, güneş enerjisini üç boyutta hacimsel olarak absorbe eder. Bu sıvı, Rankine makineye pompalanarak elektrik üretilir. Bu sistemlerde ısı aktarım akışkanı olarak hava da kullanılabilir, bu durumda sıcaklık 800 C' ye çıkar. Heliostatlar bilgisayar tarafından sürekli kontrol edilerek, alıcının sürekli güneş alması sağlanır. Bu sistemlerin kapasite ve sıcaklıkları, sanayi ile kıyaslanabilir düzeyde olup Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir. Solar I Merkezi alıcı güneş ısıl elektrik santralı (İspanya) Şekil 3.4 te görülmektedir.

26 11 Şekil 3.4. Solar I Merkezi Alıcı Güneş Isıl Elektrik Santralı (İspanya) 3.2. Güneş enerjisi ile çalışan sıcak su sistemleri: Güneş kolektörlü sıcak su sistemleri, güneş enerjisini toplayan düzlemsel kolektörler, ısınan suyun toplandığı depo ve bu iki kısım arasında bağlantıyı sağlayan yalıtımlı borular, pompa ve kontrol edici gibi sistemi tamamlayan elemanlardan oluşmaktadır. Güneş kolektörlü su sıcak sistemi Şekil 3.5 de görülmektedir. Şekil 3.5. Güneş Kolektörlü Sıcak Su Sistemi Güneş kolektörlü sistemler tabii dolaşımlı ve pompalı olmak üzere ikiye ayrılırlar. Her iki sistem de ayrıca açık ve kapalı sistem olarak dizayn edilirler. Doğal Dolaşımlı Sistemler: Tabii dolaşımlı sistemler ısı transfer akışkanının kendiliğinden dolaştığı sistemlerdir. Kolektörlerde ısınan suyun yoğunluğunun

27 12 azalması ve yükselmesi özelliğine dayanmaktadır. Bu tür sistemlerde depo kolektörün üst seviyesinden en az 30 cm yukarıda olması gerekmektedir. Deponun alt seviyesinden alınan soğuk su kolektörlerde ısınarak yoğunluğu azalır ve deponun üst seviyesine yükselir. Gün boyu devam eden bu olay sonunda depodaki su ısınmış olur. Doğal dolaşımlı sistemler daha çok küçük miktarda su ihtiyaçları için uygulanır. Deponun yukarıda bulunması zorunluluğu nedeniyle büyük sistemlerde uygulanamazlar. Pompa ve otomatik kontrol devresi gerektirmediği için pompalı sistemlere göre biraz daha ucuzdur. Pompalı sistemler: Isı transfer akışkanının sistemde pompa ile dolaştırıldığı sistemlerdir. Deposunun yukarıda olma zorunluluğu yoktur. Büyük sistemlerde su hatlarındaki direncin artması sonucu tabii dolaşımın olmaması ve büyük bir deponun yukarıda tutulmasının zorluğu nedeniyle pompa kullanma zorunluluğu doğmuştur. Pompalı sistemler otomatik kontrol devresi yardımı ile çalışırlar. Depo tabanına ve kolektör çıkışına yerleştirilen diferansiyel termostatın sensörleri; kolektörlerdeki suyun depodaki sudan 10 o C daha sıcak olması durumunda pompayı çalıştırarak sıcak suyu depoya alır, bu fark 3 o C olduğunda ise pompayı durdurur. Pompa ve otomatik kontrol devresinin zaman zaman arızalanması nedeniyle işletilmesi tabii dolaşımlı sistemlere göre daha zordur. Açık Sistemler: Açık sistemler kullanım suyu ile kolektörlerde dolaşan suyun aynı olduğu sistemlerdir. Kapalı sistemlere göre verimleri yüksek ve maliyeti ucuzdur. Suyu kireçsiz ve donma problemlerinin olmadığı bölgelerde kullanılırlar. Kapalı Sistemler: Kullanım suyu ile ısıtma suyunun farklı olduğu sistemlerdir. Kolektörlerde ısınan su bir eşanjör vasıtasıyla ısısını kullanım suyuna aktarır. Donma, kireçlenme ve korozyona karşı çözüm olarak kullanılırlar. Maliyeti açık sistemlere göre daha yüksek verimleri ise eşanjör nedeniyle daha düşüktür.

28 Düzlemsel güneş kolektörleri: Düzlemsel güneş kolektörleri, güneş enerjisinin toplandığı ve herhangi bir akışkana aktarıldığı çeşitli tür ve biçimlerdeki aygıtlardır. Düzlemsel güneş kolektörleri, üstten alta doğru, camdan yapılan üst örtü, cam ile absorban plaka arasında yeterince boşluk, kollektörün en önemli parçası olan absorban plaka, arka ve yan yalıtım ve yukarıdaki bölümleri içine alan bir kasadan oluşmuştur. Düzlemsel güneş kolektörü Şekil 3.6 de görülmektedir.. Şekil 3.6. Düzlemsel Güneş Kolektörü Üst örtü: Kolektörlerin üstten olan ısı kayıplarını en aza indirgeyen ve güneş ışınlarının geçişini engellemeyen bir maddeden olmalıdır. Cam, güneş ışınlarını geçirmesi ve ayrıca absorban plakadan yayınlanan uzun dalga boylu ışınları geri yansıtması nedeni ile örtü maddesi olarak son derece uygun bir maddedir. Bilinen pencere camının geçirme katsayısı 0,88 dir. Son zamanlarda özel olarak üretilen düşük demir oksitli camlarda bu değer 0,95 seviyesine ulaşmıştır. Bu tür cam kullanılması verimi % 5 mertebesinde arttırır. Absorban Plaka: Absorban plaka kolektörün önemli bölümüdür. Güneş ışınları, absorban plaka tarafından yutularak ısıya dönüştürülür ve sistemde dolaşan sıvıya aktarılır.

29 14 Absorban plaka tabanda ve üstte birer manifold ile bunların arasına yerleştirilmiş akışkan boruları ve yutucu plakadan oluşur. Yutucu plaka ışınları yutması için koyu bir renge genellikle siyaha boyanmıştır. Kullanılan boyanın yutma katsayısının (absorptivite) yüksek uzun dalga boylu radyasyonu yayma katsayısının (emissivite) düşük olması gerekmektedir. Bu nedenle de bu özelliklere sahip seçici yüzeyler kullanılmaktadır. Mat siyah boyanın yutuculuğu 0,95 gibi yüksek bir rakam iken yayıcılığı da 0,92 gibi istenmeyen bir değerdedir. Yapılan seçici yüzeylerde yayma katsayısı 0,1 in altına inmiştir. Seçici yüzey kullanılması halinde kolektör verimi ortalama % 5 artar. Absorban plaka, borular ile sıkı temas halinde olmalıdır. Alüminyumda olduğu gibi, akışkan borularının kanatlarla bir bütün teşkil etmesi en iyi durumdur. Bakır ve sacda bu mümkün olmadığı için akışkan boruları ile plakanın birbirine temas problemi ortaya çıkmaktadır. Bu problem ya tamamen ya da belli aralıklarla lehim veya kaynak yapmakla çözülebilir. Isı Yalıtımı: Kolektörün arkadan olan ısı kayıplarını minimuma indirmek için absorban plaka ile kasa arası uygun bir yalıtım maddesi ile yalıtılmalıdır. Absorban plaka sıcaklığı, kolektörün boş kalması durumunda 150 C a kadar ısınması nedeniyle kullanılacak olan yalıtım malzemesinin yüksek sıcaklığa dayanır yalıtım malzemesi olması gerekmektedir. Isı iletim katsayıları düşük ve soğuk yalıtım malzemesi olarak bilinen poliüretan kökenli yalıtım malzemeleri tek başına kullanılmamalıdır. Bu tür yalıtım malzemeleri, absorban plakaya bakan tarafı sıcak yalıtım malzemesi ile takviye edilerek kullanılmalıdır. Kolektör Kasası: Kasa, yalıtkanın ıslanmasını önleyecek biçimde yapılmalıdır. Özellikle kolektör giriş ve çıkışlarında kasanın tam sızdırmazlığı sağlanmalıdır. Kasanın her yanı 100 kg/m 2 (981 Pa=N/m 2 ) basınca dayanıklı olmalıdır (TSE-3680). Sıvılı kolektörlerde sızdırmazlığın yüzde yüz sağlanamadığı durumlarda camda yoğunlaşan su buharını dışarıya atmak amacıyla kasanın iki yan kenarına tam karşılıklı ikişer adet 2-3mm çapında delik açılmalıdır. Kolektör üzerine gelen güneş

GÜNEŞ ENERJİSİ 1-GENEL

GÜNEŞ ENERJİSİ 1-GENEL 1-GENEL GÜNEŞ ENERJİSİ Güneş sonsuz enerji kaynağıdır. Bünyesinde hem ısı hem de ışık enerjisi barındırır. Coğrafî konumu nedeniyle, ülkemiz, güneş enerjisi potansiyeli bakımından diğer birçok ülkeye göre

Detaylı

Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 150 milyon km'dir. Dünya'ya güneşten gelen enerji, Dünya'da bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır.

Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 150 milyon km'dir. Dünya'ya güneşten gelen enerji, Dünya'da bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır. 62 5.1 GÜNEŞ ENERJİSİ VE TEKNOLOJİLERİ Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile (hidrojen gazının helyuma dönüşmesi) açığa çıkan ışıma enerjisidir. Dünya atmosferinin dışında güneş

Detaylı

Güneş enerjisi. Güneş Işınları

Güneş enerjisi. Güneş Işınları Güneş enerjisi güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışıma enerjisidir, güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır. Dünya atmosferinin dışında

Detaylı

TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ MAHAL ISITMA SİSTEMİNİN VAN İLİNDE SAĞLADIĞI ENERJİ TASARRUFUNUN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ ÖN ISITMALI HİBRİT RANKİNE GÜÇ SANTRALİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ OLUŞTURULMASI

GÜNEŞ ENERJİLİ ÖN ISITMALI HİBRİT RANKİNE GÜÇ SANTRALİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ OLUŞTURULMASI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ GÜNEŞ ENERJİLİ ÖN ISITMALI HİBRİT RANKİNE GÜÇ SANTRALİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ OLUŞTURULMASI Öğrencinin

Detaylı

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISI POMPASININ TASARIMI, İMALATI VE PERFORMANS DENEYLERİ Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ

Detaylı

Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok çeşitlilik göstermekle birlikte iki ana gruba ayrılabilir:

Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok çeşitlilik göstermekle birlikte iki ana gruba ayrılabilir: Güneş enerjisi santrali Güneş enerjisi santralleri, güneş ışığından gelen enerji parçacıklarını elektrik enerjisine çeviren santrallerdir. Santrallerde, hesap makinelerindekine benzer fakat büyük ebatlarda

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE HAVA ISITACAK, İZOLASYONLU KOMPOZİT DUVAR DİZAYNI VE SİMÜLASYONU

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE HAVA ISITACAK, İZOLASYONLU KOMPOZİT DUVAR DİZAYNI VE SİMÜLASYONU T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ GÜNEŞ ENERJİSİ İLE HAVA ISITACAK, İZOLASYONLU KOMPOZİT DUVAR DİZAYNI VE SİMÜLASYONU Öğrencinin Adı ve Soyadı: Barış AKDUR

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ BACASINDA KONSTRÜKTİF İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI VE PERFORMANS ARTIRICI YÖNTEMLERİN ARAŞTIRILMASI Ziya Ramazan YABUZ Danışman: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE ENERJİ TASARRUFU ve SİSTEMDEKİ AKIŞKANA KATKILI SIVI İLAVESİNİN ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE ENERJİ TASARRUFU ve SİSTEMDEKİ AKIŞKANA KATKILI SIVI İLAVESİNİN ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE ENERJİ TASARRUFU ve SİSTEMDEKİ AKIŞKANA KATKILI SIVI İLAVESİNİN ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makina

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Invited Review Paper / Çağrılı Derleme Makalesi COMBINING TREND OF RENEWABLE ENERGY SOURCES Sigma 27 60-82, 2009 Olcay KINCAY

Detaylı

DENİZLİ HAVZASINDAKİ JEOLOJİK FORMASYONLARDA SICAKLIK VE ISI DEPOLAMA KAPASİTESİ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ VE ISI POMPASI UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

DENİZLİ HAVZASINDAKİ JEOLOJİK FORMASYONLARDA SICAKLIK VE ISI DEPOLAMA KAPASİTESİ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ VE ISI POMPASI UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI DENİZLİ HAVZASINDAKİ JEOLOJİK FORMASYONLARDA SICAKLIK VE ISI DEPOLAMA KAPASİTESİ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ VE ISI POMPASI UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora

Detaylı

BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ

BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ 22 BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ 2.1 GİRİŞ Kapalı mekânlarda çok sayıda insanın bulunuşu, endüstriyel ortamlarda ise bazı uygulamalar yüzünden kirlenen hava sürekli veya geçici olarak yenilenmek zorundadır.

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜTÜSÜ

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜTÜSÜ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİNİN SÜREKLİ KULLANILABİLİRLİK KOŞULU ALTINDA MADDELERİN SPESİFİK ISI KAPASİTELERİNİN KULLANILARAK DEPOLANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Mak.

Detaylı

HAVALI GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ ile KURUTUCU TASARIMI

HAVALI GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ ile KURUTUCU TASARIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ HAVALI GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ ile KURUTUCU TASARIMI Öğrencinin Adı ve Soyadı: Gökhan Timuçin FEYZİOĞLU Tezi Yöneten: Yrd.Doc.Dr.

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM DALI K.S.Ü ZİRAAT FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ ETLİK PİLİÇ KÜMESİNDE ÇEVRE KOŞULLARININ DENETİMİ

Detaylı

MÜHENDİSLİK LABORATUARI DERS NOTLARI

MÜHENDİSLİK LABORATUARI DERS NOTLARI T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİK LABORATUARI DERS NOTLARI HAZIRLAYANLAR: PROF. DR. CENGİZ DOĞAN PROF. DR. BÜLENT YEŞİLATA PROF. DR. HÜSAMETTİN BULUT

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ SİSTEMİ TASARIMI Celal KARACA YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Eğitimi Anabilim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) METAL TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) METAL TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) METAL TEKNOLOJİSİ SU DEPOLARI VE GÜNEŞ ENERJİLİ KOLEKTÖRLER ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

KONYA DA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI MALZEME ÜRETİLEBİLİRLİK ARAŞTIRMASI

KONYA DA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI MALZEME ÜRETİLEBİLİRLİK ARAŞTIRMASI KONYA DA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI MALZEME ÜRETİLEBİLİRLİK ARAŞTIRMASI 2. GÜNEŞ ENERJİSİ Bu fizibilite çalışması, KSO/MEVKA/DFD2011/Hizmet 1 projesi çerçevesinde Yeryüzü Enerji Sistemleri Ltd. Şti.

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ALTERNATİF SİSTEMLER

YAPI TEKNOLOJİSİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ALTERNATİF SİSTEMLER YAPI TEKNOLOJİSİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ALTERNATİF SİSTEMLER GÜNEŞ ENERJİSİ Prof. Dr. Necdet ALTUNTOP Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Kayseri GÜNDER Yönetim Kurulu Başkanı BU SUNUMUN KONU

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AYDINLATMADA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN İNCELENMESİ: ENDÜSTRİ YAPISI ÖRNEĞİ.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AYDINLATMADA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN İNCELENMESİ: ENDÜSTRİ YAPISI ÖRNEĞİ. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AYDINLATMADA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN İNCELENMESİ: ENDÜSTRİ YAPISI ÖRNEĞİ Şule YILMAZ ERTEN YÜKSEK LİSANS TEZİ MİMARLIK ANABİLİM DALI Tez Danışmanı: Yrd. Doç.

Detaylı

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKALARI (Ders Notları) Doç.Dr. Sebahattin ÜNALAN

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKALARI (Ders Notları) Doç.Dr. Sebahattin ÜNALAN ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKALARI (Ders Notları) Doç.Dr. Sebahattin ÜNALAN Enerji iş yapabilme kabiliyeti olarak tanımlanır. Endüstriyel manada insanlığı huzuru ve refahı için hizmet veren her enerji türü

Detaylı

İSTANBULTİCARET ODASI GUNEŞ ENERJISI SISTEMLERI. Ağustos 2001. Hazırlayan. Dr. İlkay AKÇALI

İSTANBULTİCARET ODASI GUNEŞ ENERJISI SISTEMLERI. Ağustos 2001. Hazırlayan. Dr. İlkay AKÇALI İSTANBULTİCARET ODASI GUNEŞ ENERJISI SISTEMLERI Ağustos 2001 Hazırlayan Dr. İlkay AKÇALI içindekiler GiRiŞ 2 1-GÜNEŞ ENERJiSi TANIMI 2 1.1.Genel Tanım 2 1.2.Fiziksel Tanım 3 1.3.Tarihçesi Ve Gelişimi 4

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ Yazarlar Prof.Dr. T. Hikmet KARAKOÇ, Dr. Nimet KARAKOÇ (Ünite 1, 2, 5) Prof.Dr. Berrin ERBAY (Ünite 3, 4)

Detaylı

ÖNSÖZ. Mehmet BİLGİLİ Erdoğan ŞİMŞEK Yusuf POLAT Abdulkadir YAŞAR

ÖNSÖZ. Mehmet BİLGİLİ Erdoğan ŞİMŞEK Yusuf POLAT Abdulkadir YAŞAR ÖNSÖZ Bu ders notu, MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi İklimlendirme ve Soğutma Programı, Havalandırma Sistemleri dersi müfredat programında bulunan konulara paralel olarak hazırlanmıştır.

Detaylı

YAPILARDA OTOMASYON ve ENERJİ YÖNETİMİ (AKILLI YAPILAR)

YAPILARDA OTOMASYON ve ENERJİ YÖNETİMİ (AKILLI YAPILAR) İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ / YAPI İŞLETMESİ II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YAPILARDA OTOMASYON ve ENERJİ YÖNETİMİ (AKILLI YAPILAR) Prof.Dr. Olcay KINCAY Yrd.Doç.Dr. Handan ÇUBUK Yrd.Doç.Dr. Derya ÖZKAN

Detaylı

TMMOB makina mühendisleri odası yayını AĞUSTOS 1990

TMMOB makina mühendisleri odası yayını AĞUSTOS 1990 TMMOB makina mühendisleri odası yayını AĞUSTOS 1990 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (CAD) KURSLARI CAD tekniklerinin artık gündelik çizim ve tasarım araçları durumuna gelmesiyle mühendisliğin yaşadığı bu altın

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINI ELEKTRİK ENERJİSİNE DÖNÜŞTÜRMEDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE ÖRNEK UYGULAMALAR İlhan UMUT Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı