Türkiye de Atıksuların Yeniden Kullanımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de Atıksuların Yeniden Kullanımı"

Transkript

1 Türkiye de Atıksuların Yeniden Kullanımı Prof.Dr.. Göksel G N. Demirer Çevre MühendisliM hendisliği i BölümüB Orta Doğu u Teknik Üniversitesi Alman Su Ortaklığı Günü 17 Mart 2011, Ankara Motivasyon Konvansiyonel su kaynakları yakın gelecekte su ihtiyacını karşılayamaz duruma gelecektir. Atıksuların yeniden kullanımı sadece bu soruna bir çözüm oluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda sürdürülebilirlik çabalalarının vazgeçilmez bir ögesidir. 1

2 What is the Wastewater Reuse? To reclaim effluent from wastewater treatment plants and to reuse for beneficial uses. Potential areas of wastewater reuse: Irrigation (landscape) Agriculture (edible crops) Boiler feed water Cooling water make-up Process water Benefits of wastewater reuse: To mitigate water shortage problems To beneficially utilize nutrients in wastewater for crop production To reduce potential pollutant loadings To utilize wastewater as alternative water resources and reduce new water resources development To stimulate water industries by expanding wastewater reclamation projects Drawbacks of wastewater reuse: Health hazard risks and Food Safety Concerns High initial and operational costs Wastewater Reuse Technologies and Constraints Almost any technology can be applied for water and wastewater reuse. Typical examples are: Precipitation & Sedimentation Biological Treatment Filtration Membrane Filtration Ion Exchange Reverse Osmosis Disinfection Goal Metals, Silica and Hardness Removal Disinfection Dissolved solids removal Dissolved organics and nutrients removal Technologies Solids contact clarifiers, hot and warm lime softeners, ion exchange softeners, and cross flow microfiltration Chlorination and UV disinfection systems Reverse osmosis, ion exchange and evaporators Biological processes + settling In order to determine which wastewater reuse technologies can be used, the relevant constraints must be considered: Environmental constraints Mechanical constraints (Corrosion, Scaling, Biological Growth) Cost constraints (Chemical and Capital costs) 2

3 Situation in Turkey Surface and Ground Water Supply The total, technically and economically usable surface and ground water potential of Turkey is around 110 billion m 3, with 95 billion m 3 (86%) coming from rivers located within Turkish borders, 3 billion m 3 (3%) from external rivers originating outside the country borders and 12 billion m 3 Dilek F., Imamoglu I., Surucu G. and (11%) from groundwater resources. Gokcay C.F., A Sustainable Waste Water Management Project: MEDAWARE, Conference on Environment: Survival and Water demand Sustainability, February 2007, Near East University, Nicosia-Northern Cyprus Turkey can be classified as a country facing potential water stress. The available amount of water per capita is 1735 m3, the overall potential around 3690 m3 per capita. The estimated sectoral distribution of annual water requirements realized for 2008 and estimated for 2023 are given below: Irrigation 34 billion m3 (74 %) 72 billion m3 (64 %) Drinking Water 7 billion m3 (15 %) 18 billion m3 (16 %) Industrial Use TOTAL 5 billion m3 (11 %) 46 billion m3 22 billion m3 (20 %) 112 billion m3 Situation in Turkey Waste Water Statistics and Waste Water Treatment in Turkey The total number of settlements with urban wastewater treatment plants (UWWTPs) serving for populations in excess of capita in Turkey is 138. Most of these treatment plants (70 %) employ secondary or biological treatment while only 7% employs advanced treatment or nutrient removal. The UWWTPs employing only physical treatment is about 1/4th of the total. In most cases, the effluents of these plants end up with sea discharges. According to the 2001 Turkish State Institute of Statistics (SIS) figures, 35% of the total population is being served by urban wastewater treatment plants in Turkey This figure is increasing year by year as it was mere 20% in Advanced, 10, 7% Physical, 32, 23% Fatta, D., Arslan-Alaton, I., Gokcay, C., Rusan, M. M., Assobhei, O., Mountadar, M., and Papadapoulos, A. (2005), Wastewater Reuse: Problems and Challenges in Cyprus, Turkey, Jordan and Morocco, European Water, 11/12, Biological, 96, 70% 3

4 Situation in Turkey Provinces of Turkey and distribution of the country s UWWTPs Situation in Turkey Atıksu Arıtma Tesisi ile Hizmet Veren Belediyeler (ÇOB, 2009) 4

5 Situation in Turkey Atıksu Arıtma Tesisleri Arıtma Türü 14% 13% 73% İleri Arıtma Biyolojik Arıtma Fiziksel Arıtma Belediyelere Ait Atıksu Arıtma Tesislerinin Arıtma Türü (%) (Atıksu Arıtımı Eylem Planı , ÇOB) Situation in Turkey Wastewater Reuse The reuse of treated wastewaters in agriculture is poorly practiced in Turkey. The wastewater reuse is accomplished through direct and indirect irrigation. Direct is to mean the reuse of effluents directly in agriculture for irrigation, whereas indirect indicates reuse through a receiving body. Eskisehir WWTP (24,820,000 m3/year) and Gaziantep WWTP (73,000,000 m3/year) effluents are directly being used in irrigation of farm land of 50,000 and 80,000 hectares, respectively. In the two reuse practices effluents do not conform with the recognized reuse standards. As a result the highest gastrointestinal disease rate is observed in Gaziantep province of Turkey as shown in below figure. Incident risk distribution related to waterborne diseases for Turkey 5

6 Wastewater Reuse Standards-Previous The Technical Aspects Bulletin (Official Gazette dated , no ), linked to the Turkish Water Pollution Control Regulation has been issued in 1991 to stipulate irrigation water standards for reuse of waters in agriculture. Summary of some of the most crucial parameters for reuse in Technical Aspects Bulletin Irrigation Water Class Quality Criteria I. Class (very good) II. Class (good) III. Class (usable) IV. Class (usable with caution) V. Class (detrimental, unusable) Chloride (Cl-), meq/l mg/l > 20 > 710 Sulphate (SO4-), meq/l mg/l > 20 > 960 Total salt concentration (mg/l) > 2100 Boron concentration (mg/l) > 2 NO3- or NH4+, mg/l > 50 Fecal Coliforms** (per 100ml) > 1000 BOD5 (mg/l) > 200 Suspended Solid Matter (mg/l) > 100 ph < 6 or >9 Temperature > 40 Wastewater Reuse Standards-Current ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ 20 Mart 2010, Sayı : 27527, Sulamada geri kullanılacak arıtılmış atıksuların sınıflandırılması bu yönetmelikle geri kazanım türü, arıtma türü, geri kazanılmış suyun kalitesi, izleme periyodu ve uygulama mesafesine göre incelenmektedir. Arıtılmış atıksular 2 sınıfa ayrılmışlardır; Sınıf A: a-tarımsal sulama: Ticari olarak işlenmeyen gıda ürünleri b-kentsel alanların sulanması Sınıf B: a-tarımsal sulama: Ticari olarak işlenen gıda ürünleri b-girişi kısıtlı sulama alanları c- Tarımsal sulama: Gıda ürünü olmayan bitkiler ph, BOİ5, AKM, Fekal koliform, Bulanıklık ve Bakiye klor sınır değerleri verilmiştir. 6

7 Geri kazanım türü Arıtma tipi Geri kazanılmış suyun kalitesi a İzleme periyodu Uygulama mesafesi b Sınıf A a-tarımsal sulama: Ticari olarak işlenmeyen gıda ürünleri l b-kentsel alanların sulanması a)yüzeysel ve yağmurlama sulama ile sulanan ve ham olarak direkt olarak yenilebilen her tür gıda ürünü b)her türlü yeşil alan sulaması (Parklar, golf sahaları vb.) -İkincil arıtma c -Filtrasyon d -Dezenfeksiyon e -ph=6-9 -BOİ5 < 20 mg/l -Bulanıklık < 2 NTUf -Fekal koliform: 0/100 ml g,h -Bazı durumlarda, spesifik virüs, protozoa ve helmint analizi istenebilir. -Bakiye klor > 1 mg/l i -ph: Haftalık -BOİ 5 : Haftalık -Bulanıklık: Sürekli -Koliform: günlük -Bakiye klor: sürekli İçme suyu temin edilen kuyulara en az 50 m mesafede Açıklamalar: - Tarımsal sulamada tavsiye edilen ağır metal analizlerine dikkat edilmelidir. - Standarları sağlamak üzere filtrasyon öncesinde koagülant ilavesi yapılabilir. - Geri kullanılacak arıtılmış atıksu renksiz ve kokusuz olmalıdır. - Virüs ve diğer parazitlerin yok edilmesi için daha uzun dezenfeksiyon temas süreleri kullanılabilir. - Arıtılmış atıksu dağıtım sisteminde (en son uygulama noktasında) bakiye klor değeri 0.5 mg/l nin üzerinde olmalıdır. - Virüs ve diğer parazitlerin yok edilmesi için daha uzun dezenfeksiyon temas süreleri kullanılabilir. - Yüksek nütrient içeriği besinleri büyüme aşamasında etkileyebilir. Sınıf B a)meyve bahçeleri ve üzüm bağları gibi ürünlerin salma sulama ile sulanması b)çim üretimi ve kültür tarımı gibi halkın girişinin kısıtlı olduğu yerler c)otlak hayvanları için mera sulaması a-tarımsal sulama: Ticari olarak işlenen gıda ürünleri m b-girişi kısıtlı sulama alanları c- Tarımsal sulama: Gıda ürünü olmayan bitkiler -İkincil arıtma c -Dezenfeksiyon e -ph=6-9 -BOİ5 < 30 mg/l -AKM < 30 mg/l -Fekal koliform < 200 ad/100 ml g,j,k -Bazı durumlarda, spesifik virüs, protozoa ve helmint analizi istenebilir. -Bakiye klor > 1 mg/l i -ph: Haftalık -BOİ 5 : Haftalık -AKM: günlük -Koliform: günlük -Bakiye klor: sürekli -İçme suyu temin edilen kuyulara en az 90 m mesafede. -Yağmurlama sulama yapılıyor ise halkın bulunduğu ortama en az 30 m mesafede Açıklamalar: -Tarımsal sulama için tavsiye edilen limitlerde gözönünde bulundurulmalıdır. -Püstkürtmeli sulama yapılıyor ise AKM < 30 mg/l olmalıdır. -Yüksek nütrient içeriği besinleri büyüme aşamasında etkileyebilir. -Süt hayvanlarının meralara girişi sulama yapıldıktan 15 gün sonra olmalıdır. Bu süre kısa olması gerektiği durumlarda, fekal koliform değeri en fazla 14 ad/100 ml olabilir. aaksi belirtilmedikçe, arıtılmış atıksu kalitesini belirtmektedir. bsu kaynalarını ve dolayısıyla insanları arıtılmış atıksuyun etkisinden korumak için konuluş bir sınırlamadır. cikincil arıtma, aktif çamur sistemleri, biyodisk, damlatmalı filtreler, stabilizasyon havuzları, havalandırmalı lagünleri vb içerebilir. dkum filtreleri veya mikrofiltrasyon ile ultrafiltrasyon gibi membran filtreler olabilir. edezenfektant olarak klor kullanılması, diğer dezenfeksiyon yöntemlerinin de kullanımını kısıtlamaz. ftavsiye edilen bulanıklık değeri dezenfeksiyon öncesinde sağlanmalıdır. Hiç bir zaman 5 NTU yu geçmemelidir. Bulanıklık yerine AKM nin kullanıldığı durumlarda, AKM değeri 5 mg/l nin altında olmalıdır. g7günlük ortalama değerleri karakterize eder. hfekal koliform değeri hiç bir zaman 14 ad/100 ml yi geçmemelidir. ibakiye klor değeri 30 dk temas süresi sonrasındaki değeri kazakterize etmektedir. jfekal koliform değeri hiç bir zaman 800 ad/100 ml yi geçmemelidir. kstabilizasyon havuzları fekal koliform değerini dezenfeksiyon olmadan da sağlayabilir. lileri arıtma uygulanmalıdır. mticari olarak işlenen gıda ürünleri halka satılmadan önce patojen mikroorganzmaların öldürülmesi için fiziksel veya kimysal bir işlemden geçirilen ürünlerdir. 7

8 Sulama suyunun kimyasal kalitesi için ise ele alınan parametreler sırasıyla Tuzluluk-İletkenlik, Toplam çözünmüş madde, Geçirgenlik SAR (Sodyum Adsorpsiyon Oranı), Özgül iyon toksisitesi- Sodyum, Klorür, Bor dur. Bu parametreler kullanımdaki zarar derecelerine göre 1. Sınıf su (yok), 2. Sınıf su (az-orta), ve 3. Sınıf su (tehlikeli) değerlendirilmişlerdir. Parametreler İletkenlik Toplam çözünmüş Madde SAR Tad Sodyum (Na) Yüzey sulaması Damlatmalı sulama Klorür (Cl) Yüzey sulaması Damlatmalı sulama Bor (B) Birimler mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µs/cm Tuzluluk < 500 Geçirgenlik EC Özgül iyon toksisitesi Kullanımında zarar derecesi Yok (I. sınıf su) < 700 < 3 < 70 < 140 < 100 < 0.7 Az orta (II. sınıf su) > > Tehlikeli (III. sınıf su) >3000 >2000 < 0.2 < 0.3 < 0.5 < 1.3 < 2.9 > 9 > 350 > 3.0 Wastewater Reuse Related Work in Turkey Selected Examples Reuse of Treated Wastewaters in Central, Eastern, SouthEastern, Western Blacksea and Mediterranean Regions in Turkey Name of Treatment Plant Discharge (m3/year) Receiving Body Irrigation Status/Type Kozan Municipality WWTP Kozan Stream Indirect / Field Yumurtalik Municipality Packet WWTP (Winter) (Summer) Ayas Creek Indirect Aksaray Municipality WWTP Karasu Creek Indirect ASKI Ankara WWTP Ankara Stream Indirect / Field ESKI WWTP Porsuk Stream Indirect / Field GASKI WWTP S. Creek Indirect / Field Igdir Municipality WWTP Aras River Direct Kayseri WWTP Karasu Creek Indirect / Field and Feed Plant Ilgin Municipality WWTP Bulasan Stream Indirect / Field Kadinhani Municipality WWTP Drainage Canal Direct / Field Urgup Municipality Biological WWTP Damsa Stream Indirect Bor Municipality WWTP Emen Plain Direct / Field Celal F. Gokcay, "Water Information Systems of Turkey & EMWIS", Seminar on 15 December 2005, DSI Conference Hall, Ankara 8

9 Wastewater Reuse Related Work in Turkey Selected Examples Arslan-Alaton I. Et al, Reuse potential of urban watewater treatment plant effluents in Turkey: a case study on selected plants, Desalination, 215, Wastewater Reuse Related Work in Turkey Selected Examples AGRICULTURAL REUSE OF WATER AND NUTRIENTS FROM WASTEWATER TREATMENT IN TURKEY Intensified Cooperation (IntenC): Promotion of German-Turkish Higher Education Research PARTNERS Middle East Technical University, Turkey Technical University of Braunschweig, Germany 9

10 10

11 Wastewater Reuse Related Work in Turkey Selected Examples United Nations (UN) Joint Programme MDG-F 1680: ENHANCING THE CAPACITY OF TURKEY TO ADAPT TO CLIMATE CHANGE Project Team UNIDO Eco-efficiency Programme Executing Agencies: Technology Development Foundation of Turkey (TTGV) United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) Project Coordinator: Şenol Ataman (UNIDO) Project Consultant: Prof. Dr. Göksel G N. Demirer (METU) 11

12 CONCLUDING REMARKS The current realized wastewater reuse practices are mainly for research purposes and represent a very limited part of the existing significant potential in Turkey. The WWTP effluent reuse potential has to be explored not only for agricultural reuse but also for industrial facilities as boiler feed, cooling and process water. The data required for wastewater reuse applications are rather limited and highly scattered among different institutions. A reliable database must be developed. Wastewater reuse standards should be investigated regarding its technological attainability through pilot and/or full scale demonstration projects. 12

13 Unlike the urban areas, a limited fraction of the population is connected to treatment plants in Turkey. This fact calls for decentralized and small-scale treatment plants with reuse facilities. Highly engineered systems are not economically efficient for all cases. Technology selection for wastewater reuse applications must consider local conditions. Institutional and social aspects of wastewater reuse projects are as important as their economical and technical aspects. All stakeholders must appreciate the positive impacts of this practice through dissemination activities. Focus on water demand management and water use efficiency opportunities must be exploited parallel to wastewater reuse opportunities. Thank you Prof.Dr. Göksel G N. Demirer Department of Environmental Engineering Middle East Technical University Tel: e.mail: 13

Avrupa Birliği ve Türkiye de arıtma çamurlarının yönetimi ile ilgili mevzuat

Avrupa Birliği ve Türkiye de arıtma çamurlarının yönetimi ile ilgili mevzuat TEKĠRDAĞ ĠLĠ ARITMA ÇAMURLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ÇALIġTAYI Avrupa Birliği ve Türkiye de arıtma çamurlarının yönetimi ile ilgili mevzuat Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

DOKTORA TEZİ. Ayşegül ATACAN ÖĞÜT (501002356) Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı. Çevre Mühendisliği Programı

DOKTORA TEZİ. Ayşegül ATACAN ÖĞÜT (501002356) Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı. Çevre Mühendisliği Programı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MEVSİMSEL NÜFUS FARKLILIKLARININ GÖZLENDİĞİ TURİZM ALANLARINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR SU VE ATIKSU YÖNETİMİ: BODRUM YARIMADASI ÖRNEĞİ DOKTORA TEZİ Ayşegül ATACAN

Detaylı

FP7 2012 çağrıları 1

FP7 2012 çağrıları 1 FP7 2012 çağrıları 1 Sayın İlgili, İlgilendiğiniz proje çağrısı ve/veya başka ortaklık arayışlarınız için Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM ) personeli ile iletişime

Detaylı

Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report

Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report 2011 üretim ve satışta rekor bir yıl olmakla kalmayıp çevre koruma için yaptığımız çalışmalar açısından da başarılı bir yıl oldu. Aksaray

Detaylı

Türkiye de evsel atıksu oluşum miktarları ve karakterizasyonu

Türkiye de evsel atıksu oluşum miktarları ve karakterizasyonu itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:15, Sayı:13, 5769 2005 Türkiye de evsel atıksu oluşum miktarları ve karakterizasyonu Argun Olcayto ERDOĞAN* 1, Gülsüm Emel ZENGİN 2, Derin ORHON 2 1 Siemens Sanayi

Detaylı

C D E F G H I. Terminology of the New Science "Metabolism of the Antroposphere"

C D E F G H I. Terminology of the New Science Metabolism of the Antroposphere W I E N Technische Universität Wien Institut für Wassergüte und Abfallwirtschaft Terminology of the New Science "Metabolism of the Antroposphere" A Deutsch-Englisch Terminologie der neuen Wissensdisziplin

Detaylı

İÇİNDEKİLER 3. ULUSLARARASI İLGİLİ MEVZUAT... 20 4. RENKLİ ATIKSU ÜRETEN ENDÜSTRİLER... 26

İÇİNDEKİLER 3. ULUSLARARASI İLGİLİ MEVZUAT... 20 4. RENKLİ ATIKSU ÜRETEN ENDÜSTRİLER... 26 İÇİNDEKİLER i Sayfa İÇİNDEKİLER... İ ÖNSÖZ... Vİ FOREWORD... X TEŞEKKÜR... XİV KISALTMALAR... XV ŞEKİL LİSTESİ... XVİİİ TABLO LİSTESİ... XXİİ ÖZET... XXİV 1. GİRİŞ... 1 2. ATIKSULARDA RENK PARAMETRESİ

Detaylı

Dogancay Weir and HEPP Project, Abbreviated RAP Enerjisa

Dogancay Weir and HEPP Project, Abbreviated RAP Enerjisa Dogancay Weir and HEPP Project, Enerjisa Didem SOCIAL RISK MANAGEMENT, LLC OCT 5, 2011 OCT 31, 2012 REVISED [Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents

Detaylı

YAN DERELERDE EROZYON VE RÜSUBAT KONTROLÜ

YAN DERELERDE EROZYON VE RÜSUBAT KONTROLÜ YAN DERELERDE EROZYON VE RÜSUBAT KONTROLÜ EROSION AND SEDIMENT CONTROL IN TRIBUTARIES Yaşar DİNÇSOY Orman Mühendisi/Forest Engineer I YAN DERELERDE EROZYON VE RÜSUBAT KONTROLÜ EROSION AND SEDIMENT CONTROL

Detaylı

Deşarj-bağımlı ve deşarj-ağırlıklı sistemlerde zehirlilik ile kirletici parametreler arasındaki ilişki

Deşarj-bağımlı ve deşarj-ağırlıklı sistemlerde zehirlilik ile kirletici parametreler arasındaki ilişki itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:19, Sayı:1-2, 53-62 29 Deşarj-bağımlı ve deşarj-ağırlıklı sistemlerde zehirlilik ile kirletici parametreler arasındaki ilişki Elçin (HEPSAĞ) GÜNEŞ *, İlhan TALINLI

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009 TÜİK ISSN 0082-691X TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK 3436 MTB: 2010-399-350 Adet-Copies ISBN 978-975-19-4770-3

Detaylı

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2): 24-29 (2013) Araştırma Makalesi / Research Paper Tunceli Evsel Atıksu

Detaylı

ÖNSÖZ TES ARITMA TES ARITMA FOREWORD TES ARITMA TES ARITMA

ÖNSÖZ TES ARITMA TES ARITMA FOREWORD TES ARITMA TES ARITMA ÖNSÖZ Yerkürede tahrip olan ekolojik denge ile birlikte, içinde barındırdığı değerler de yok olmaktadır. İnsanoğlu var olduğu günden bu yana hem çevresindeki olaylardan etkilenmiş hem de çevresini etkilemiştir.

Detaylı

Çevre Sorunlarınıza Etkili ve Ekonomik Çözümler Effectual and Economical Solutions For Your Environmental Problems

Çevre Sorunlarınıza Etkili ve Ekonomik Çözümler Effectual and Economical Solutions For Your Environmental Problems A.S.M ARITMA SİSTEMLERİ A.S.M TREATMENT SYSTEMS Çevre Sorunlarınıza Etkili ve Ekonomik Çözümler Effectual and Economical Solutions For Your Environmental Problems www.asmaritma.com.tr info@asmaritma.com.tr

Detaylı

İNTES ile İnşaat Sektöründe İSG Üzerine Interview About OHS in Construction Industry with INTES Röportaj/Interview: Ayşe Tuğba KAR

İNTES ile İnşaat Sektöründe İSG Üzerine Interview About OHS in Construction Industry with INTES Röportaj/Interview: Ayşe Tuğba KAR İNTES ile İnşaat Sektöründe İSG Üzerine Interview About OHS in Construction Industry with INTES Röportaj/Interview: Ayşe Tuğba KAR İ nşaat sektörünün genel atmosferini ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

Atıksu arıtma çamurlarının kapalı yataklarda güneş enerjisiyle kurutulması

Atıksu arıtma çamurlarının kapalı yataklarda güneş enerjisiyle kurutulması itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:17, Sayı:1, 3-14 Mart 07 Atıksu arıtma çamurlarının kapalı yataklarda güneş enerjisiyle kurutulması Nezih Kamil SALİHOĞLU *, Vedat PINARLI Uludağ Üniversitesi,

Detaylı

TURKEY ENERGY OUTLOOK 2012 OĞUZ TÜRKYILMAZ CAN ÖZGİRESUN

TURKEY ENERGY OUTLOOK 2012 OĞUZ TÜRKYILMAZ CAN ÖZGİRESUN UNION OF CHAMBERS OF TURKISH ENGINEERS AND ARCHITECTS CHAMBER OF MECHANICAL ENGINEERS TURKEY ENERGY OUTLOOK 2012 CO2 CAPTURE AND STORAGE WORKSHOP METU Prepared by: ANKARA 13.06.2012 OĞUZ TÜRKYILMAZ CHAIRMAN

Detaylı

ELAZIĞ BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ GİRİŞ VE ÇIKIŞ SULARININ HELMİNTOLOJİK RİSKİNİN ARAŞTIRILMASI

ELAZIĞ BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ GİRİŞ VE ÇIKIŞ SULARININ HELMİNTOLOJİK RİSKİNİN ARAŞTIRILMASI ELAZIĞ BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ GİRİŞ VE ÇIKIŞ SULARININ HELMİNTOLOJİK RİSKİNİN ARAŞTIRILMASI Erdal ÖBEK Yusuf YAKUPOĞULLARI Mustafa TEPE Zülal (AŞÇI) TORAMAN Özet: Atık su arıtımının hedeflerinden

Detaylı

İstanbul da tüketilen ticari ve şebeke bazlı içme sularının kimyasal ve spektroskopik profilleri

İstanbul da tüketilen ticari ve şebeke bazlı içme sularının kimyasal ve spektroskopik profilleri itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:17, Sayı:2, 23-35 Temmuz 2007 İstanbul da tüketilen ticari ve şebeke bazlı içme sularının kimyasal ve spektroskopik profilleri Şerif Altan SÜPHANDAĞ, Ceyda Senem

Detaylı

Kadıköy Belediyesi İklim Değişikliği ile Mücadele ve Enerji Verimliliği Faaliyetleri

Kadıköy Belediyesi İklim Değişikliği ile Mücadele ve Enerji Verimliliği Faaliyetleri Kadıköy Municipality Actions Against Climate Change and Energy Efficiency Operations Kadıköy Belediyesi İklim Değişikliği ile Mücadele ve Enerji Verimliliği Faaliyetleri KADIKÖY Kadıköy / İstanbul / Türkiye

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İLKELERİ SUSTAINABLE AGRICULTURE PRINCIPLES

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İLKELERİ SUSTAINABLE AGRICULTURE PRINCIPLES SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İLKELERİ SUSTAINABLE AGRICULTURE PRINCIPLES 1 ANADOLU ETAP AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2009 yılı sonunda Anadolu Grubu, Özgörkey Holding ve

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi 4(2): 82-93, 2013 (Journal of Anatolian Natural Sciences)

Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi 4(2): 82-93, 2013 (Journal of Anatolian Natural Sciences) Araştırma Makalesi Sulama Suyu Örneklerinde Belirlenen Bazı Makro ve Mikro Elementlerin Çevre Kirliliği Açısından İki Farklı Dönemdeki Değişim Seyri: Kırklareli İli Örneği Korkmaz BELLİTÜRK 1 **, M. Cüneyt

Detaylı

BOTAŞ. Faaliyet Raporu. Annual Report. www.botas.gov.tr

BOTAŞ. Faaliyet Raporu. Annual Report. www.botas.gov.tr BOTAŞ Faaliyet Raporu Annual Report www.botas.gov.tr Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak

Detaylı

TR33. Bölgesi / 278.273 KAYNAKLARI VE STRATEJİLER. Bölgesi 1.172.686 42,1 486.068 385.720 1.172.686. Göstergelerle 4,6 88.209 21 385.720 4.206.

TR33. Bölgesi / 278.273 KAYNAKLARI VE STRATEJİLER. Bölgesi 1.172.686 42,1 486.068 385.720 1.172.686. Göstergelerle 4,6 88.209 21 385.720 4.206. 4,6.068 % + 4.206.189 x T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI 1.172.686 4,9 TR33 BÖLGESİ 20,1 MEVCUT MADEN rgelerle / 278.273 KAYNAKLARI VE STRATEJİLER Bölgesi 21 385.720 88.209 _ 486.068 42,1 4,6 % Göstergelerle

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices İçindekiler Önsöz Teşekkür Giriş 4 6 8 1. Bölüm: Genel Bilgi Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Detaylı

Environment-Biology ALBANIA ARNAVUTLUK ELVIANA ALIAJ ENXHI JEGENI. Proje Adı: İÇME SUYU KİRLİLİĞİ. Project Name: DRINKING WATER POLLUTION

Environment-Biology ALBANIA ARNAVUTLUK ELVIANA ALIAJ ENXHI JEGENI. Proje Adı: İÇME SUYU KİRLİLİĞİ. Project Name: DRINKING WATER POLLUTION Environment-Biology ARNAVUTLUK ALBANIA ELVIANA ALIAJ ENXHI JEGENI Proje Adı: İÇME SUYU KİRLİLİĞİ Project Name: DRINKING WATER POLLUTION Temiz su nedir? Onu kirletenler nelerdir? Kimyasal Analiz Kimyasal

Detaylı

tepav tepav tepav 7. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Kırsal Kalkınma Politikasının Yönetişimi 13-14 Aralık, 2012 Bildiri Kitabı

tepav tepav tepav 7. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Kırsal Kalkınma Politikasının Yönetişimi 13-14 Aralık, 2012 Bildiri Kitabı tepav 7. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Kırsal Kalkınma Politikasının Yönetişimi Bu kitap TEPAV ve Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÇAM) işbirliğiyle

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 2013 Yılı Araştırma Faaliyet Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 2013 Yılı Araştırma Faaliyet Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2013 Yılı Araştırma Faaliyet Raporu Tekirdağ-2014 SUNUŞ Trakya Bölgesi artan nüfusu ve göç alımı ile sürekli büyüyen ve gelişen bir bölgedir. Türkiye arazi

Detaylı

SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018

SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018 SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018 2014-2018 STRATEJİK PLAN EKİBİ Ahmet ALİYAZICI G. Şengül YILMAZ Faruk ÜNYELİ Elif MERCAN ÜNYELİ II Ticaret Borsaları rekabete dayalı güvenli bilgi dolaşımı

Detaylı