ESTIMATION OF EFFLUENT PARAMETERS AND EFFICIENCY FOR ADAPAZARI URBAN WASTEWATER TREATMENT PLANT BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESTIMATION OF EFFLUENT PARAMETERS AND EFFICIENCY FOR ADAPAZARI URBAN WASTEWATER TREATMENT PLANT BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORK"

Transkript

1 ESTIMATION OF EFFLUENT PARAMETERS AND EFFICIENCY FOR ADAPAZARI URBAN WASTEWATER TREATMENT PLANT BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORK ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ÇIKIŞ SUYU PARAMETRELERĐ VE VERĐM DEĞERLERĐNĐN YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE TAHMĐN EDĐLMESĐ 1 Sebile AÇIKALIN, 1 Recep ĐLERĐ, 2 Rüstem KELEŞ ÖZET: Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOĐ), kimyasal oksijen ihtiyacı (KOĐ) ve askıda katı madde (AKM) kentsel atıksu arıtma sistemlerinin performansının ölçülmesinde kullanılan önemli parametrelerdir. Bu çalışmada, atıksu arıtma tesisi kirlilik parametrelerinden biyolojik oksijen ihtiyacı (BOĐ), kimyasal oksijen ihtiyacı (KOĐ) ve askıda katı madde (AKM) çıkış değerlerini tahmin etmek için Yapay Sinir Ağları (YSA) metodu kullanılmıştır. Model geliştirmede kullanılan veriler, atıksu sıcaklığı, ph, ortalama debi, KOĐ, BOĐ ve AKM parametrelerinden oluşmaktadır. Adapazarı Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi verileri kullanılarak oluşturulan modellerden Çok Katmanlı Algılayıcı (ÇKA) modeli gerçek verilere oldukça iyi bir sonuçla uyum sağlamıştır. Anahtar Kelimeler : Kentsel Atıksu Arıtma, Parametre, Yapay Sinir Ağları, Çok Katmanlı Algılayıcı ABSTRACT: Biological oxygen demand (BOD), chemical oxygen demand (COD) and suspended solids (SS) are parameters which are used for measuring the performance of urban wastewater treatment system. In this study, Artificial Neural Network (ANN) model is used to estimate the effluent of the BOD, COD, SS which are the pollution parameters of wastewater treatment plant. The data which are used to develop the model consists of parametres that are the temperature of the wastewater, ph, mean flowrate, BOD, COD and SS. Multilayer Perceptron model which was formed by using data for Adapazarı urban wastewater treatment plant is suitable with the real data. Key Words : Urban Wastewater Treatment, Parameter, Artificial Neural Network, Multilayer Perceptron Sakarya Üniversitesi, Müh. Fak., Çevre Müh Bölümü, Esentepe Kampusü, Sakarya 2 Adapazarı Su ve Kanalizasyon Đdaresi (ADASU), Genel Müdürlüğü, Sakarya

2 1. GĐRĐŞ Biyolojik Oksijen Đhtiyacı (BOĐ), Kimyasal Oksijen Đhtiyacı (KOĐ) ve Askıda Katı Madde (AKM) parametreleri, arıtma sistemlerinin tasarımı ve işletilmesi, alıcı ortama atıksu deşarj limitlerine uygunluğunun kontrol edilmesi ve arıtma sistemlerinin performansının ölçülmesinde kullanılmakta olan önemli parametrelerdir. Bu parametrelerin Su Kirliliği Kontrol yönetmeliğine uygun değerlerde olması gerekmektedir. Arıtma tesisi sayısının ve arıtma kavramının öneminin her geçen gün artması kirletici parametrelerin tahmininde ve analizinde alternatif yöntemlere başvurmayı gerekli kılmaktadır. Atıksu arıtma tesisleri giriş parametrelerinin büyük değişimler göstermesi, bu tesislerin optimum performansta işletilmesini zorlaştırmaktadır. Bu atıksu arıtma tesislerinin optimum işletilmesi amacıyla özellikle son 1-15 yılda çeşitli araçlar geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu araçlardan şu anda en yaygın olarak kullanılanı, matematiksel olarak geliştirilmiş ve matris şeklinde düzenlenmiş diferansiyel denklemlerden oluşan aktif çamur modelleridir yılından itibaren IAWQ (International Association of Water Quality) organizasyonu aracılığıyla Aktif Çamur modelleri geliştirilmesine rağmen bu modellerin halen bazı zayıf noktaları ve dezavantajları bulunmaktadır. Bu nedenle, geliştirilen bu matematik modellere alternatif olarak, arıtma tesislerinde son yıllarda daha genel olarak kullanım alanı olan ve sinir ağlarını temel alan yapay zeka teknikleri kullanılmaya başlanmış ve başarılı sonuçlar alınmıştır[1]. Yapay sinir ağları (YSA), insan beyninin özelliklerinden olan öğrenme yolu ile yeni bilgiler üretebilme, yeni bilgiler oluşturabilme ve keşfedebilme gibi yetenekleri herhangi bir yardım almadan otomatik olarak gerçekleştirmek amacı ile geliştirilen bilgisayar sistemleridir. Bu yetenekleri geleneksel programlama yöntemleri ile gerçekleştirmek oldukça zor veya mümkün değildir. O nedenle, yapay sinir ağlarının, programlanması çok zor veya mümkün olmayan olaylar için geliştirilmiş adaptif bilgi işleme ile ilgilenen bir bilgisayar bilim dalı olduğu söylenebilir[2]. Bir yapay sinir ağının öğrenmesi istenen olayların girdi ve çıktıları arasındaki ilişkiler doğrusal olmayan ilişkiler olduğunda Çok Katmanlı Algılayıcı (ÇKA) modeli kullanılabilir. Arıtma tesisine gelen kirlilik yükü sabit olarak gelmediği ve parametreler arasındaki ilişki denklemlerle ifade edilemediğinden çok katmanlı algılayıcı modeli ile çalışılmıştır[2]. Bu çalışmanın amacı, Adapazarı kentsel atıksu arıtma tesisi verileri [3] kullanılarak yapay sinir ağları (YSA) modeliyle BOĐ, KOĐ ve AKM çıkış değerlerini tahmin etmektir. Girdi olarak atıksu sıcaklığı, ph, ortalama debi, KOĐ giriş, AKM giriş ve BOĐ giriş değerleri kullanılarak BOĐ, KOĐ ve AKM çıkış değerleri için modeller oluşturulmuş ve yaklaşık değerlere ulaşılmıştır. 2. MATERYAL VE METOD Bu çalışma kapsamında, atıksu arıtma tesisi kirlilik parametreleri çıkış değerleri ağa öğretilmeye çalışılmıştır. Bu işlem sırasında ağın verilen değerlere göre tahminde bulunmak durumunda olması nedeniyle, amaca yönelik ağın ÇKA ağı olduğuna karar verilmiştir. BOĐ, KOĐ ve AKM değerleri için ayrı ayrı modeller oluşturulmuştur. ÇKA ağında bilgiler girdi katmanından ağa sunulur ve ara katmanlardan geçerek çıktı katmanına gider ve ağa sunulan girdilere karşılık ağın cevabı dış dünyaya iletilir.

3 Şekil 1. ÇKA modeli [2] ÇKA ağı öğretmenli öğrenme stratejisini kullanır. Ağa, hem örnekler hem de örneklerden elde edilmesi gereken çıktılar (beklenen çıktı) verilmektedir. Ağ kendisine gösterilen örneklerden genellemeler yaparak problem uzayını temsil eden bir çözüm uzayı üretmektedir. Basit bir anlatımla ÇKA, eğitim seti olarak öğrendiği bilgileri test setinde bize sunmaktadır. Bu çalışmada, YSA simülatörlerinden Neurosolutions deneme sürümü kullanılmıştır. Program içerdiği çok sayıda ağ çeşidi ve Microsoft Excel programı ile ortak çalışabilmesi nedeniyle tercih edilmiştir. Uygulamalarda simülatör içerisindeki Multilayer Perceptron (Çok katmanlı algılayıcı), Generalized Feed Forward (Genellenmiş ileri besleme) ve Modular Neural Network (Modüler sinir ağı) modelleri ÇKA yapısındadır. Ancak, yapılan denemelerde en iyi sonucu Multilayer Perceptron (MLP) vermiştir. BOĐ için oluşturulan modellerde girdi olarak atıksu sıcaklığı, ph, ortalama debi, BOĐ giriş, AKM giriş ve KOĐ giriş değerleri kullanılmış, çıktı olarak BOĐ çıkış değeri istenmiştir. BOĐ değerleri 5 günlük analiz sürecinde ölçülmüş olduğu için, yeterli veri sağlamak amacıyla 3 yıllık değerler kullanılmıştır. 24, 25 ve 26 verilerinden elde edilen 123 verinin 8 adedi eğitim setinde, 43 adedi ise test setinde kullanılmıştır. Yapılan çalışmalarda optimum sonuca iterasyon değeri sonunda, iki gizli katman ve bir katmanda üç diğerinde yedi işlem elemanı kullanılarak ulaşılmıştır. YSA sonuçları ile gerçek çıktıların karşılaştırılması Şekil 2 de görülmektedir. BOĐ Çıkış (mg/lt) BOĐ ÇIKIŞ BOĐ ÇIKIŞ TAHMĐN Şekil 2. BOĐ Çıkış değerleri ile tahmin değerlerinin karşılaştırılması

4 2 18 YSA Sonucu R 2 =,8415 BOĐ ÇIKIŞ TAHMĐN Doğrusal (BOĐ ÇIKIŞ TAHMĐN) Đstenilen Sonuç Şekil 3. YSA- istenen sonuçların BOĐ test seti için x = y grafiği üzerinde gösterimi KOĐ ve AKM için oluşturulan modellerde girdi olarak atıksu sıcaklığı, ph, ortalama debi, AKM giriş ve KOĐ giriş değerleri kullanılmıştır. BOĐ değerleri az olduğu için bu uygulamalarda kullanılmamıştır. Bunun nedeni kullanılan veriler arttıkça eğitimin daha iyi gerçekleşmesidir. 26 yılı verilerinden elde edilen 265 verinin 18 adedi eğitim setinde 85 adedi ise test setinde kullanılmıştır. Yapılan çalışmalarda KOĐ çıkış değeri için optimum sonuca iterasyon değeri sonunda, iki gizli katman ve bir katmanda iki diğerinde altı işlem elemanı kullanılarak ulaşılmıştır. YSA sonuçları ile gerçek çıktıların karşılaştırılması Şekil 4 de görülmektedir. 7 6 KOĐ Çıkış (mg/lt) KOĐ ÇIKIŞ KOĐ ÇIKIŞ TAHMĐN Şekil 4. KOĐ Çıkış değerleri ile tahmin değerlerinin karşılaştırılması

5 7 YSA Sonucu R 2 =,8765 KOĐ ÇIKIŞ TAHMĐN Doğrusal (KOĐ ÇIKIŞ TAHMĐN) Đstenilen Sonuç Şekil 5. YSA- istenen sonuçların KOĐ test seti için x = y grafiği üzerinde gösterimi 26 yılı verilerinden elde edilen 265 verinin 18 adedi eğitim setinde 85 adedi ise test setinde kullanılmıştır. Yapılan çalışmalarda AKM çıkış değeri için optimum sonuca iterasyon değeri sonunda, iki gizli katman ve bir katmanda beş diğerinde üç işlem elemanı kullanılarak ulaşılmıştır.ysa sonuçları ile gerçek çıktıların karşılaştırılması Şekil 6 da görülmektedir AKM Çıkış (mg/lt) AKM ÇIKIŞ AKM ÇIKIŞ TAHMĐN Şekil 6. AKM Çıkış değerleri ile tahmin değerlerinin karşılaştırılması 25 2 R 2 =,9383 YSA Sonucu AKM ÇIKIŞ TAHMĐN Doğrusal (AKM ÇIKIŞ TAHMĐN) Đstenilen Sonuç Şekil 7. YSA- istenen sonuçların AKM test seti için x = y grafiği üzerinde gösterimi

6 BOĐ, KOĐ ve AKM arıtma verimleri için; aşağıdaki verim formülü kullanılarak gerçek değerler ve programın bulduğu değerler için verim ayrı ayrı hesaplanmıştır. E = So S So e x 1 [4] E = Verim % S o = Giriş değeri S e = Çıkış değeri Karşılaştırmalar Şekil 8, Şekil 9 ve Şekil 1 daki grafiklerde gösterilmiştir % Verim VERĐM GERÇEK VERĐM YSA Şekil 8. BOĐ için YSA çıktılarıyla hesaplanan verim ile gerçek verimin karşılaştırılması 1 95 % Verim 9 85 VERĐM GERÇEK VERĐM YSA Şekil 9. KOĐ için YSA çıktılarıyla hesaplanan verim ile gerçek verimin karşılaştırılması

7 % Verim VERĐM GERÇEK VERĐM YSA Şekil 1. AKM için YSA çıktılarıyla hesaplanan verim ile gerçek verimin karşılaştırılması 3. SONUÇ VE DEĞERLENDĐRME Arıtma verimine etki eden parametrelerin bilinmesi ile (YSA girdi parametreleri), yeni ve daha fazla deneysel çalışma yapmadan, eğitilmiş ve test edilmiş YSA analizini kullanarak yeni teorik çıktı ve verim değerleri üretilebilmektedir. Sonuç olarak; Yapay Sinir Ağları (YSA), Adapazarı Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi çıkış suyu parametreleri (KOĐ, BOĐ, AKM) ve buna bağlı verim değerlerinin tahmin edilmesinde etkin bir yöntemdir. YSA analizi; fazla deneysel çalışma yapmanın hem maliyetli, hem de zaman alıcı olmasından dolayı, çevre mühendisliği ile ilgili atıksu arıtma tesisi çıkış parametrelerinin ve veriminin tahmininde kullanılabilecek, ekonomik ve faydalı bir yöntemdir. Yapılan çalışmalar sonucunda Adapazarı Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi verileri kullanılarak oluşturulan modellerden Çok Katmanlı Algılayıcı (ÇKA) modeli gerçek verilere oldukça iyi bir sonuçla uyum sağlamıştır. Verim formülü kullanılarak gerçek değerler ve programın bulduğu tahmini değerler için verim ayrı ayrı hesaplanmıştır. Grafiklerde karşılaştırılması yapılan YSA ile bulunan tahmini (teorik) ve gerçek (deneysel) verim değerlerinin birbiriyle uyum içerisinde olduğu görülmüştür. Yapılan çalışmaların analizinde YSA modelleri kullanılarak verimli sonuçlara ulaşılabilir. Farklı parametrelerin birbirleriyle ilişkisi denklemle ifade edilemediğinde YSA gibi karmaşık sistemle sonuç aramak mantıklı olacaktır. Bunun için düzenli olarak hazırlanmış verilere ve doğru yapılmış ölçümlere ihtiyaç vardır. YSA için toplanan veriler ne kadar uygun koşullarda ve iyi test cihazları ile elde edilirse o kadar doğru verilere ulaşılacak ve böylece ağdan elde edilen sonuçlar da gerçeğe yaklaşacaktır. Çevre mühendisliğinde verilerin analizinde YSA metoduyla girdi ve çıktılar tanımlanarak çıkış değerlerinin tahmini sağlanabilmektedir. Đlerleyen çalışmalarda YSA metodu kulanılarak, eksik girdi ve bilinmeyen değerlerin tahminine yönelik analizler yapılabilir. KAYNAKLAR [1] ÇINAR, Ö., YILMAZ, A., Yapay Sinir Ağlarının Atıksu Arıtma Tesisi Đşletimine Uygulanması: Bir Örnek Çalışma, KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 8(2)-25

8 [2] ÖZTEMEL, E., Yapay Sinir Ağları, Papatya Yayınevi, Đstanbul, 23. [3] Adapazarı Karaman Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi verileri, şahsi görüşme, Adasu Genel Müdürlüğü, Adapazarı, 26. [4] METCALF&EDDY INC Revised By George Tchobanoglus, Wastewater Engineering Treatment Disp Sal, Tata McGraw-Hill Publishing Company Ltd

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ Recep Kaan SİNAN Danışman : Yrd.Doç.Dr. Esra YEL YÜKSEK

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE FİYAT TAHMİNLEMESİ

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE FİYAT TAHMİNLEMESİ YAPAY SİNİR AĞLARI İLE FİYAT TAHMİNLEMESİ Elif ERDOĞAN Fatih Üniversitesi Ankara Meslek Yüksekokulu, Ostim /Ankara Öğretim Görevlisi eerdogan@fatih.edu.tr Hamide ÖZYÜREK Fatih Üniversitesi Ankara Meslek

Detaylı

İMKB 100 Endeksinin Yapay Sinir Ağları ve Newton Nümerik Arama Modelleri ile Tahmini

İMKB 100 Endeksinin Yapay Sinir Ağları ve Newton Nümerik Arama Modelleri ile Tahmini Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:01, C:4, S:1, s.73-88 Year:01, Vol:4, No:1, s. 73-88 İMKB 100 Endeksinin Yapay Sinir Ağları ve Newton

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI TABANLI SİLİNDİRİK DÜZ DİŞLİ ÇARK TASARIMI

YAPAY SİNİR AĞLARI TABANLI SİLİNDİRİK DÜZ DİŞLİ ÇARK TASARIMI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2007 : 13 : 3 : 387-395

Detaylı

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2): 24-29 (2013) Araştırma Makalesi / Research Paper Tunceli Evsel Atıksu

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 0, Sayı 5, 04, Sayfalar 45-49 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences ACİL ÇAĞRI

Detaylı

Askı Madde Konsantrasyonu ve Miktarının Yapay Sinir Ağları ile Belirlenmesi 1

Askı Madde Konsantrasyonu ve Miktarının Yapay Sinir Ağları ile Belirlenmesi 1 İMO Teknik Dergi, 2004 3267-3282, Yazı 219 Askı Madde Konsantrasyonu ve Miktarının Yapay Sinir Ağları ile Belirlenmesi 1 Mahmut FIRAT * Mahmud GÜNGÖR ** ÖZET Son yıllarda, inşaat mühendisliğindeki bilgisayarlı

Detaylı

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 7-1 Yıl: 2014 19-36

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 7-1 Yıl: 2014 19-36 AYDINLATMA ELEMANLARINDAKİ IŞIK AKISI AZALMALARININ YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TAHMİNİ ESTIMATION OF THE LUMINOUS FLUX REDUCTION OF LIGHTING ELEMENTS WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS Mustafa ŞAHİN 1 *, Fuat

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI Prof.Dr. Ercan ÖZTEMEL PAPATYA YAYINCILIK

YAPAY SİNİR AĞLARI Prof.Dr. Ercan ÖZTEMEL PAPATYA YAYINCILIK YAPAY SİNİR AĞLARI Prof.Dr. Ercan ÖZTEMEL PAPATYA YAYINCILIK İstanbul, Ankara, İzmir, Adana Papatya Yayıncılık Eğitim PAPATYA YAYINCILIK EĞİTİM BİLGİSAYAR SİS. SAN. VE TİC. A.Ş. Ankara Cad. Prof. F. Kerim

Detaylı

Döviz Kuru Tahmininde Yapay Sinir Ağlarıyla Alternatif Yaklaşım

Döviz Kuru Tahmininde Yapay Sinir Ağlarıyla Alternatif Yaklaşım Döviz Kuru Tahmininde Yapay Sinir Ağlarıyla Alternatif Yaklaşım Filiz ÖZKAN Dr., Sakarya Üniversitesi, Kaynarca MYO, fozkan@sakarya.edu.tr Döviz Kuru Tahmininde Yapay Sinir Ağlarıyla Alternatif Yaklaşım

Detaylı

Morgan Stanley Capital International Türkiye Endeksinin Yapay Sinir Ağları ile Öngörüsü

Morgan Stanley Capital International Türkiye Endeksinin Yapay Sinir Ağları ile Öngörüsü EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 12 Sayı: 4 Ekim 2012 ss. 541-547 Morgan Stanley Capital International Türkiye Endeksinin Yapay Sinir Ağları ile Öngörüsü Forecasting of Morgan Stanley Capital

Detaylı

WEB SAYFALARINA İLİŞKİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE SINIFLANDIRMA YÖNTEMİ

WEB SAYFALARINA İLİŞKİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE SINIFLANDIRMA YÖNTEMİ WEB SAYFALARINA İLİŞKİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE SINIFLANDIRMA YÖNTEMİ Doç.Dr Erhan Akyazı Marmara Üniversitesi Bilişim Bölümü eakyazi@marmara.edu.tr Şafak Kayıkçı Marmara Üniversitesi Bilişim Bölümü safak@safakkayikci.com

Detaylı

PARMAK İZİ ÖZNİTELİK VEKTÖRLERİ KULLANILARAK YSA TABANLI CİNSİYET SINIFLANDIRMA

PARMAK İZİ ÖZNİTELİK VEKTÖRLERİ KULLANILARAK YSA TABANLI CİNSİYET SINIFLANDIRMA Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 29, No 1, 201-207, 2014 Vol 29, No 1, 201-207, 2014 PARMAK İZİ ÖZNİTELİK VEKTÖRLERİ KULLANILARAK

Detaylı

YAPAY AÇIKLIKLI RADAR GÖRÜNTÜLERİNDE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE HEDEF TANIMLAMA

YAPAY AÇIKLIKLI RADAR GÖRÜNTÜLERİNDE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE HEDEF TANIMLAMA HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2004 CİLT 1 SAYI 4 (55-60) YAPAY AÇIKLIKLI RADAR GÖRÜNTÜLERİNDE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE HEDEF TANIMLAMA Okyay KAYNAK Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini International Journal of Research and Development, Vol.3, No., January 20 28 Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini İbrahim EKE Gazi Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

FORECASTING THE FUTURE PRICES OF THE SECOND-HAND AUTOMOBILES USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS

FORECASTING THE FUTURE PRICES OF THE SECOND-HAND AUTOMOBILES USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.2 s.375-391. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2009,

Detaylı

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI Enes ÇELİK YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR-KONTROL

Detaylı

SEKTÖREL HİSSE SENEDİ FİYAT TAHMİNİNDE YAPAY SİNİR AĞI YAKLAŞIMI VE KLASİK TAHMİNLEME YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

SEKTÖREL HİSSE SENEDİ FİYAT TAHMİNİNDE YAPAY SİNİR AĞI YAKLAŞIMI VE KLASİK TAHMİNLEME YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Endüstri Mühendisliği Dergisi Cilt: 12 Sayı: 3-4 Sayfa: (2-17) Makina Mühendisleri Odası SEKTÖREL HİSSE SENEDİ FİYAT TAHMİNİNDE YAPAY SİNİR AĞI YAKLAŞIMI VE KLASİK TAHMİNLEME YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Demir-Çelik Sektöründe Yapay Sinir Ağları İle Hisse Senedi Fiyat Tahmini: Erdemir A.Ş. ve Kardemir A.Ş. Üzerine Bir Tahmin Uygulaması

Demir-Çelik Sektöründe Yapay Sinir Ağları İle Hisse Senedi Fiyat Tahmini: Erdemir A.Ş. ve Kardemir A.Ş. Üzerine Bir Tahmin Uygulaması Demir-Çelik Sektöründe Yapay Sinir Ağları İle Hisse Senedi Fiyat Tahmini: Erdemir A.Ş. ve Kardemir A.Ş. Üzerine Bir Tahmin Uygulaması Doç. Dr. Cengiz TORAMAN Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İİBF. Özet

Detaylı

KALİTE KONTROL PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANIMI ÖZET USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS TO SOLVE QUALITY CONTROL PROBLEMS

KALİTE KONTROL PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANIMI ÖZET USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS TO SOLVE QUALITY CONTROL PROBLEMS Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 21 (1-2), 92-107, 2005 KALİTE KONTROL PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANIMI İhsan KAYA*, Selda OKTAY 1, Orhan ENGİN 1 *İTÜ İşletme

Detaylı

İKİNCİ EL OTOMOBİLLERİN GÜNCEL PAZAR FİYATLARININ VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİYLE MODELLENMESİ. Yrd. Doç. Dr. Özcan ASİLKAN 1 ÖZET

İKİNCİ EL OTOMOBİLLERİN GÜNCEL PAZAR FİYATLARININ VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİYLE MODELLENMESİ. Yrd. Doç. Dr. Özcan ASİLKAN 1 ÖZET İKİNCİ EL OTOMOBİLLERİN GÜNCEL PAZAR FİYATLARININ VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİYLE MODELLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Özcan ASİLKAN 1 ÖZET Bilindiği gibi, ikinci el otomobiller tüketicilerin en çok ilgi gösterdiği

Detaylı

Çok Markalı Servis İstasyonları için Yapay Sinir Ağları ile Görüntü Tabanlı Araç Marka ve Modeli Tanıma Yazılımı

Çok Markalı Servis İstasyonları için Yapay Sinir Ağları ile Görüntü Tabanlı Araç Marka ve Modeli Tanıma Yazılımı BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi Cilt 13(1) 88-101 (2011) Çok Markalı Servis İstasyonları için Yapay Sinir Ağları ile Görüntü Tabanlı Araç Marka ve Modeli Tanıma Yazılımı Gürkan TUNA 1 Trakya Üniversitesi, Edirne

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ (LRA), YAPAY SİNİR AĞLARI (YSA) ve SINIFLANDIRMA ve REGRESYON AĞAÇLARI (C&RT) YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ve TIP

Detaylı

İMKB 100 ENDEKSİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI VE NEWTON NÜMERİK ARAMA MODELLERİ İLE TAHMİNİ VE SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

İMKB 100 ENDEKSİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI VE NEWTON NÜMERİK ARAMA MODELLERİ İLE TAHMİNİ VE SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI İMKB 100 ENDEKSİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI VE NEWTON NÜMERİK ARAMA MODELLERİ İLE TAHMİNİ VE SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi İşletme Anabilim

Detaylı

ISSN: 1012-0726 (Baskı) ISSN: 1308-2477 (Online) SAYI: 111 DSİ TEKNİK BÜLTENİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ISSN: 1012-0726 (Baskı) ISSN: 1308-2477 (Online) SAYI: 111 DSİ TEKNİK BÜLTENİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISSN: 1012-0726 (Baskı) ISSN: 1308-2477 (Online) SAYI: 111 DSİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK BÜLTENİ DSİ TEKNİK BÜLTENİ Sahibi DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Adına Akif ÖZKALDI Sorumlu Müdür

Detaylı

YUVACIK BARAJI HAM SUYUNUN DEZENFEKSİYON YAN ÜRÜNÜ (THM) OLUŞTURMA POTANSİYELİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANARAK BELİRLENMESİ ÖZET

YUVACIK BARAJI HAM SUYUNUN DEZENFEKSİYON YAN ÜRÜNÜ (THM) OLUŞTURMA POTANSİYELİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANARAK BELİRLENMESİ ÖZET YUVACIK BARAJI HAM SUYUNUN DEZENFEKSİYON YAN ÜRÜNÜ (THM) OLUŞTURMA POTANSİYELİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANARAK BELİRLENMESİ ÖZET Klorlama dezenfeksiyon amacıyla çokça tercih edilmektedir. Klorlamanın

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Ağının Modellenmesi ve Uzaktan Eğitim için Performans Ölçümü*

Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Ağının Modellenmesi ve Uzaktan Eğitim için Performans Ölçümü* Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Ağının Modellenmesi ve Uzaktan Eğitim için Performans Ölçümü* Mesut Bıyan 1, Mehmet Ali Alan 2 Özet Bu çalışmasında Cumhuriyet Üniversitesi bilgisayar ağı OPNET Modeler

Detaylı

içme SUYU ARITIMINDA KiMYASAL MADDE KULLANIMI VE OPTİMİZASYONU

içme SUYU ARITIMINDA KiMYASAL MADDE KULLANIMI VE OPTİMİZASYONU PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 1997 : 3 : 1 : 255-260

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE BORSA ENDEKSİ TAHMİNİ

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE BORSA ENDEKSİ TAHMİNİ Yönetim Yıl:20 Sayı: 63 Haziran 2009 YAPAY SİNİR AĞLARI İLE BORSA ENDEKSİ TAHMİNİ Doç. Dr. Birgül Kutlu Yrd. Doç. Dr. Bertan Badur Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü ÖZET Günümüzde

Detaylı

SALDIRI TESPİT SİSTEMLERİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI

SALDIRI TESPİT SİSTEMLERİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI SALDIRI TESPİT SİSTEMLERİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI Dr. Murat H. Sazli Ankara Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü sazli@eng.ankara.edu.tr Haluk Tanrikulu haluk@ieee.org ÖZET Bu çalışma

Detaylı