ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: MAHMUT RAHİM BAYRAMOĞLU Doğum Tarihi: 19 NİSAN 1954 Doğum Yeri: ISTANBUL Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans +Y.lisans Kimya Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1977 Yüksek Lisans Kimya Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1977 Doktora KimyaMühendisliği İstanbul Üniversitesi 1984 Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı: Bayramoglu M., (1983), Düşük tenörlü Pirolüzit cevherlerinden yeni bir Mangan Sülfat Üretim metodu. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Kimya Müh. AnaBilim Dalı, İstanbul, Tez Danışmanı: Prof.Dr. Ünal Sanıgök Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Y.Doç.Dr Atatürk Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi-Kimya Müh.Böl Doç.Dr. Atatürk Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi-Kimya Müh.Böl Prof.Dr. Atatürk Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi Kimya Müh.Böl Prof.Dr. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü-Müh. Fak.-Çevre Müh.Böl Prof.Dr. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü-Müh. Fak.-Kimya Müh.Böl

2 Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: [1] T.Tekin,MnO2 in Asidik ortamda Fe+2 ile İndirgenmeKinetiği, Atatürk Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü,(1991) [2] E.Şayan,Atık Kırmızı Çamurdan Sülfürik Asid Liçingi ile TiO2 in Geri Kazanılmasının İstatistiksel Deney Tasarım Yöntemleriyle İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.,(1998) [3] D.Tekin, Kolemanit in HCl de ultrason destekli çözünme kinetiği, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.,(2000) [4] S.Mercan,Havadaki SO 2 konsantrasyonunun Yapay sinir ağlı Bulanık Mantık yöntemiyle Modellenmesi:Erzurum Şehir Örneği,, G.Y.T.E Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, (2002) [5] F.Yüksel,Zonguldak şehri SO 2 konsantrasyonunun Yapay sinir ağlı Bulanık Mantık yöntemiyle Modellenmesi, G.Y.T.E Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, (2002) [6] A. Akyol, Tekstil boyası içeren atiksuların Fotokimyasal metodla arıtılması G.Y.T.E Fen ve Mühendislik Bilimleri Enstitüsü, (2004) [7] H.Okkay, Selulozün Mikrodalga ve ultrason destekli hidrolizi G.Y.T.E Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, (2004) [8] A.Civas, sonokimyasal metodlarla doğrudan metil alkol yakıt hücresi için nano boyutlu anot katalizör üretimi ve karakterizasyonu G.Y.T.E Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, (2004)

3 [9] D.Tercan, Doğrudan Metanollü Yakit Hücrelerinin Yapay Sinir Ağlari Ve Bulanik Mantik Metodlariyla Modellenmesi, G.Y.T.E Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, (2007) [10] E.Şahin, Fenolün Mikrodalga Reaktörde Nitrolanma Kinetiğinin İncelenmesi G.Y.T.E Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, (2009) [11] B. Özdinçer, Biyolojik atiksu aritma tesisinin optimizasyonu, G.Y.T.E Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, (2009) [12] V. Çoban, Hayvansal Ve Bitkisel Atiklardan Biyogaz Üretim Prosesinin Similasyon ve Optimizasyonu G.Y.T.E Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, (2009) [13] Ö. Aras, bulanık mantık teknikleri ile nötralizasyon prosesinde on-line ph kontrolü, G.Y.T.E Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, (2010) [14] F. Dolapçı, bitkisel kesme sıvılarının bileşim-özellik bağıntılarının modellenmesi, G.Y.T.E Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, (2010) [15] V.Metin, Kimyasal tesislerin üretim planlamasının optimizasyonu, G.Y.T.E Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, (2011). [16] G. Civelek, Reaksiyonlu sistemlerde çözünmüş gaz reaktan konsantrasyonu kontrolu G.Y.T.E Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, (2011). [17] Z.İlbay, Doğrudan metanol yakıt hücresinin kinetik modellenmesi ve deneysel doğrulanması, G.Y.T.E Fen ve Mühendislik Bilimleri Enstitüsü, (2011) [18] İbrahim Korkut, Ultrases destekli polimerizasyon kinetiğinin incelenmesi, GYTE Mühendislik ve Fen bilimleri enstitüsü, (2012) [19] B.Altıntaş, Güneş Enerjisi Destekli Isı Depolama Sisteminin Termodinamik Modeli ve Endüstriyel Uygulaması, GYTE Mühendislik ve Fen bilimleri enstitüsü, (2012) [20] Seval Özcan, Sürekli Mikrodalga Ortamında Stren in Emulsiyon Polimerizasyonu, GTU Fen Bilimleri Enstitüsü, ( 2015)

4 [ 21] Şeyda yılmaz, mikrodalga destekli kimyasal reaksiyonların kinetik incelemesi, GTU Fen Bilimleri Enstitüsü, ( 2015) Devam eden Yüksek Lisans Tezleri: 1) E.Karadoğan, Sonokimyasal bir reaktörün tasarım modelinin geliştirilmesi ve deneysel doğrulanması GYTE Fen ve Mühendislik Bilimleri Enstitüsü, ) B.İbrahimoğlu, yüksek sıcaklıklı katı oksit yakıt hücresinin matematik modellenmesi ve simülasyonu, GYTE Fen ve Mühendislik Bilimleri Enstitüsü, ) N.Bilge, Bir fotokatalitik reaktörün matematik modelinin geliştirilmesi ve simülasyonu GYTE Fen ve Mühendislik Bilimleri Enstitüsü, ) B. Akgün, Mikrodalga reaktör simülasyon modelinin geliştirilmesi, GYTE Fen ve Mühendislik Bilimleri Enstitüsü,2010-5) Yusuf Harman, Biyodizel Üretim Sürecinin Termo-Ekonomik Optimizasyonu, GYTE Fen ve Mühendislik Blimleri Enstitüsü, ) Demet Arı, Ultrason destekli Surfaktan sız Emülsiyon Polimerizaşyon Prosesinin İncelenmesi, GYTE Fen ve Mühendislik Blimleri Enstitüsü, ) Esra kaymak, Kompozit malzemelerde Mekanik Özelliklerin İstatistiksel Deney tasarımı ile Modellenmesi ve Optimizasyonu GYTE Fen ve Mühendislik Blimleri Enstitüsü, ) S.Ergan, Sürekli Mikrodalga ortamında Polilaktik Asit Sentezi ve karakterizasyonu, GYTE Fen ve Mühendislik Blimleri Enstitüsü, ) Çağatay Yaylacı, Konvansiyonel ve aetık ısı kazanlarında buhar üretimi sürecinin enerji ve ekzerji analizleri, GTU Fen bilimleri Enstitüsü, ) Murat Menteş, Yüzey-aktif maddelerin Krtitik Misel konsantrasyonunun Kantitatif Yapı-Özellik ilişkisi yöntemiyle tahmini, GTU Fen Bilimleri Enstitüsü, ) Göktuğ Ural, Hava Ayrıştırma tesisinde Enerji ve Ekzerji analizleri, GTU fen bilimleri Enstitüsü, 2014-

5 Yönetilen Doktora Tezleri: 1) T.Tekin,Erzurum Şeker Fabrikasının Ekserji Analizi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.,(1995) 2) Hüseyin Okur, Reaktif Distilasyon Simulasyon Modeli ile Etil Asetat Üretim Prosesinin Analizi ve Optimizasyonu, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.,(1998) 3) Soner Kuşlu, Mıkrodalga Enerjisinin Kimyasal reaksiyonlar Üzerine olan Etkilerini Araştırılması: Pirit Mineralinin Asidik Demir Sülfat çözeltilerinde Çözündürülmesi, Atatürk Üniversitesi,Fen bilimleri Enstitüsü,(2001) 4) Enes Şayan, Ultrason Enerjisinin Kimyasal Reaksiyonların Hızlandırılmasında Kullanılması, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri enstitüsü, (2002) 5) Abdurrahman Akyol, Fotokatalitik oksidasyon prosesi için uygun Zno tutuklama yöntemi ve reaktör konfigürasyonunun geliştirilmesi, GYTE Fen bilimleri enstitüsü, (2010) 6) Orhan Taner Can, Elektrokoagülasyonda oluşan Al(OH) 3 floğunun özelliklerinin ve proses performansi ile ilişkisinin incelenmesi GYTE Mühendsilik ve Fen bilimleri enstitüsü, (2010). 7) B.Temur Ergan, Mikrodalga destekli proseslerin kinetik-temodinamik incelenmesi GYTE Mühendislik ve Fen bilimleri enstitüsü, (2013). 8) H. Okkay, Ultrases yöntemi kullanılarak katı oksit yakıt hücre elektrolitlerinin sentezi ve karakterizasyonu GYTE Mühendislikj ve Fen bilimleri enstitüsü, (2013). Devam eden Doktora Tezleri: 1) Mustafa Sözbir, Hava kirliliğ modellenmesinde yeni teknikler, GYTE Mühendislik ve Fen bilimleri enstitüsü, ) Abdülkadir. Civaş, Soda distilasyon atığından ultrasonik yöntemle PCC üretimi,2010-

6 3) Ömür.Aras, Doğrudan alkol yakıt hücresi sisteminin modellenmesi simülasyonu ve ileri kontrol teknikleri ile deneysel kontrolu,2012-4) İbrahim Korkut, Heterojen katalizör varlığında ultrases destekli biyodizel üretimi, Projelerde Yaptığı Görevler: PROJE ADI Bitkisel yağ esaslı metal işleme sıvısının geliştirilmesi Ve talaşlı imalatta uygulanması Endüstriyel atıksuların arıtılması için elektrokimyasal reaktör geliştirlmesi ZnO İnce Film Fotokatalizör Hazırlanması ve Endüstriyel Atıksu Arıtan Bilgisayar Kontrollü Bir Fotoreaktör Sisteminde Test Edilmesi Mikrodalga ve ultrases Enerjilerinin AIBN in Bozunma kinetiği üzerindeki etkilerinin incelenmesi Reaksiyonlu bir sistemde çözünmüş gaz reaktant konsantrasyonu kontrolü Selülozik Atıkların Ultrasonik Ön İşlenmesi ve Mikrodalga Reaktörde Hidrolizi Modellenmesi Doğrudan Metanol Yakıt Hücresi İçin Etkin Anot Katalizörü Geliştirilmesi Endüstriyel atıksulardaki ağır KURUM BÜTÇE TL TARİH TÜBİTAK TÜBİTAK TÜBİTAK PROJE ARDEB GÖREV TÜRÜ NO Danışman Ulusal 107M164 Araştırmacı Ulusal 104Y267 Yürütücü Ulusal 104M411 GYTE Yürütücü BAP GYTE Yürütücü BAP GYTE GYTE GYTE Yürütücü Yürütücü Araştırmacı BAP BAP BAP

7 metal iyonlarının aktif karbon ile adsorpsiyonunun ayrık yapay sinir ağ yöntemiyle modellenmesi Boyar maddelerin ve tekstil atıksularının GYTE Yürütücü BAP ileri oksidasyon yöntemleriyle arıtılabilirliğinin incelenmesi Sulu Ortamda Siyanür ve Rodanür Atatürk Üniv Yürütücü BAP İyonlarının Sonokimyasal Parçalanma Kinetiği Bilgisayar Destekli Görüntü İşleme Atatürk Üniv Araştırmacı BAP Sistemi Trona Cevherinden Soda Uretimi Atatürk Üniv Yürütücü BAP İdari Görevler: Atatürk Üniversitesi, Müh.Fak. Dekan yrd Atatürk Üniversitesi, Kimya Müh.bölümü bşk, GYTE, Kimya Müh.bölümü bşk, Son iki yılda verdiği lisansüstü düzeydeki dersler: Dönem Güz Dersin Adı Endüstriyel Araştırmalarda Planlama ve Optimizasyon metotları Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı

8 güz Bahar Bahar Kimya Mühendisliğinde matematik modelleme Kimya Mühendisliğinde Optimizasyon teknikleri ve Uygulamaları Kimyasal Reaktör Tasarımında İleri Konular Daha önce vermiş olduğu lisans dersleri: - Proses tasarımı - Reaktör tasarımı - Proses Kontrol - Kimyasal reaksiyon mühendisliği - Endüstriyel Stokiyometri Araştırma veya çalışma konuları:. Proses modellemesi, Simulasyonu, optimizasyonu ve Termodinamik analizi Mikrodalga ve Ultrases gibi Konvansiyonel olmayan Enerji kaynaklarının üretim proseslerinde kullanılma olanaklarının araştırılması, Yakıt hücreleri Kimyasal reaksiyon kinetiği, Hava kirliliği modellemesi, Elektrokimyasal, Fotokimyasal gibi metodların atıksu arıtımda kullanılma imkanlarının araştırılması,

9 ESERLER A.Uluslararası (SCI) hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 1 M.Bayramoğlu and B.Keskinler, Kinetics of Dissociation of Ca(H2PO4).2.H20 in Ethyl Alcohol, Ind. Eng. Chem. Research, 31, , (1992) 2 B.Keskinler and M.Bayramoğlu, Kinetics of phosphoric acid production by decomposition of monocalcium phosphate in ethanol, Int.J. Mineral Processing, 36, , (1992) 3 M.Bayramoğlu,N.Topçu,B.Keskinler,A Simple Mass-Balance Model for Air Pollution, Idojoras,96, , (1992) 4 T.Tekin and M.Bayramoğlu, Kinetic of the reduction of MnO2 with Fe+2 ions in acidic solutions, Hydrometalurgy, vol 32, 9-20, (1993) 5 N.Topçu, B.Keskinler and M.Bayramoğlu and M.Akcay, Air pollution modelling in Erzurum city, Environmental Pollution, 79, 9-13, (1993) 6 M.Bayramoğlu, N.Demircioğlu and B.Keskinler, Modelling the dissolution kinetics of Trona in NAOH solution, Int.J. Mineral Processing, 39, 19-29, (1993) 7 N.Demircioğlu, M.Bayramoğlu and N.Topçu, Kinetics of Coupling Diazotized Sulfanilamid with 1- Naphtylamine, Int.J. Chemical Kinetics, 25, , (1993) 8 M.Bayramoğlu and T.Tekin, An Electrochemical Model for Reduction of MnO2 with Fe+2 ions, J. Applied Electrochemistry, 13, , (1993) 9 A.Cakıcı and M.Bayramoğlu, An Approch to Controlling Sludge Age in the Activated Sludge Process, Water. Research, 29, , (1995) 10 M.Bayramoğlu, N.Demircioğlu and T.Tekin, Dissolution Kinetics of Mazıdağı Phosphate Rock in HN03 solution, Int.J.Mineral Processing, 43, , (1995) 11 M.Bayramoğlu and A.T.Bulgan, Sensivity Analysis of an aqua-ammonia Absorbtion Refrigeration System (AARS), Energy, 20, ,(1995) 12 Çomaklı, M.Bayramoğlu and K.Kaygusuz, A Thermodynamic Model of a Solar Assisted Heat Pump System with Energy Storage, Solar Energy, 56, , (1996) 13 T.Tekin and M.Bayramoğlu, Exergy loss Minimization Analysis of Sugar Production Process from Sugar Beet, Trans IchemE, Part C, 76, , (1998)

10 14 T.Tekin and M.Bayramoğlu, Exergy Analysis of the Sugar Production Process from Sugar Beets,Int.J.Energy Res., 22, ,(1998) 15 T.Tekin, N.Boyabat and M.Bayramoğlu, Kinetics and Mechanism of Aqueous H 2 S Oxidation by Fe +3, Int.J.Chemical Kinetics,31, ,(1999) 16 E.Şayan and M.Bayramoğlu, Statistical Modeling of Sulfuric Acid Leaching of TiO 2 from red mud, Hydrometallurgy, 57, , (2000) 17 M.Bayramoğlu, A.Çakıçı, and T.Tekin, Modelling of oxygen transfer rate in diffusedair aeration tanks, Process Safety and Env.Protection;Trans.IChemE., Part B, 78, , (2000) 18 T.Tekin, M.Bayramoğlu, Exergy and Structural analysis of raw juice production and steam-power units of a sugar production plant, Energy,26, ,(2001) 19 Hüseyin Okur and M.Bayramoğlu, The Effect of the Liquid-Phase Activity Model on the Simulation of Ethyl Acetate Production by Reactive Distillation, Ind.Eng.Chem.Res, 40, , (2001) 20 Tekin,D.Tekin, M.Bayramoğlu, Effect of Ultrasound on the Dissolution Kinetics of Phosphate Rock in HNO3,Ultrasonic Sonochemistry. 8, , (2001) 21 E.Sayan and M.Bayramoğlu, Statistical Modeling of Sulphuric Acid Leaching of TiO2 Fe2O3 and AL2O3 From Red Mud, Trans IChemE,Part B, 79, , (2001) 22 Hüseyin Okur, Taner Tekin, A.Kadir Özer, M.Bayramoğlu, Effect of Ultrasound on the dissolution of colemanite in H 2 SO 4, Hydrometallurgy, 67,79-86,(2002) 23 Y.Yıldırım, M. Kobya,N.Demircioğlu, M.Bayramoğlu, SO 2 pollution modeling in Erzurum city, Environmental pollution,118, , (2002) 24 S.Kuşlu, M.Bayramoğlu, Microwave-Asisted Dissolution of Pyrite in Acidic Ferric Sulfate Solutions, Ind.Eng.Chem. Res.,41, , (2002) 25 M.D.Kaya, A.S.Hasiloglu, M.Bayramoğlu, H.Yeşilyurt and A.F.Ozok, A new approach to estimate anthropometric measurements by adaptive neuro-fuzzy inference method, Int.J. Industrial Ergonomics,32, ,(2003) 26 Y.Yıldırım, M.Bayramoğlu and A.S.Hasiloglu, Prediction of Sulfur Dioxide daily levels in city of Zonguldak Using adaptive neuro-fuzzy based method,freisenus Environmental Bulleten,12, ,(2003) 27 M.Kobya,O.C.Taner and M.Bayramoğlu, Treatment of textile wastewaters by electrocoagulation using iron and aluminium electrodes, J.Hazardeous Materials, B100, ,(2003)

11 28 O.T.Can, M.Bayramoğlu, and M.Kobya, Decolourization of reactive dye solutions by electrocoagulation using aluminium electrodes, Ind. Eng. Chem. Res., 42, , (2003) 29 E.Sayan, M.Bayramoğlu, Statistical modeling and optimization of ultrasound assisted sulfuric acid leaching of TiO 2 from red mud,hydrometallurgy,71, ,(2004) 30 M.Bayramoğlu, Mehmet Kobya, Orhan Taner Can and Mustafa Sozbir, Operating cost analysis of electrocoagulation of textile dye wastewater, Separation Science and Technology,37, , (2004) 31 A. Akyol, H. C. Yatmaz, and M. Bayramoğlu, Photocatalytic decolorization of Remazol Red RR in aqueous ZnO suspensions,applied Catalysis,B:Environmental, 54,19-24, ( 2004) 32 H. C. Yatmaz, A. Akyol, M. Bayramoğlu, Kinetics of the photocatalytic decolorization of an azo reactive dye in aqueous ZnO suspensions, Ind. Eng. Chem. Res, 43, ,(2004) 33 M.Kobya,E.Demirbaş,and M.Bayramoğlu, Modelling the Effects of adsorbent dose and Particle size on the adsorption of Cr(VI) ions from aqueous solutions, Adsorption Science and Technology,22, ,(2004) 34 Salim Öncel, Mahir İnce and M.Bayramoğlu, Leaching of silver from solid waste using ultrasound assisted thiourea method, Ultrasonic Sonochemistry, 12, (2005) 35 A.Akyol, M.Bayramoğlu, Photocatalytic degradation of Remazol Red F3B using Zno catalyst, J.Hazardeous Materials, B124, ,(2005) 36 O.T.Can, M.Kobya, E.Demirbas and M. Bayramoğlu, Treatment of the textile wastewater by combined electrocoagulation,chemosphere, 62, ,(2006) 37 M.Kobya, E.Senturk and M.Bayramoğlu, treatment of poultry slaughterhouse wastewaters by electrocoagulation, J.Hazardeous Materials,B133, (2006) 38 M. Kobya, E.Demirbas, O.T. Can and M. Bayramoğlu, Treatment of levafix orange textile dye solution by electrocoagulation, J.Hazardeous Materials,B132, , (2006) 39 Ç.Aydiner, M.Bayramoğlu, S.Kara, B.Keskinler, O.Ince, Nickel Removal from Waters using Surfactant-Enhanced Hybrid PAC/MF Process: I-The Influence of Component Variables, Ind. Eng. Chem. Res, 45, ,(2006) 40 Y.Yıldırım, M.Bayramoğlu, Adaptive Neuro-Fuzzy Based Modelling for Prediction of Air Pollution Daily Levels in City of Zonguldak,,Chemosphere, 63, , (2006) 41 B.Ozçelik, M.Bayramoğlu, the statistical modeling of surface roughness in high speed flat end milling, International journal of machine tools and manufacture, 46, ,(2006)

12 42 M Bayramoğlu, M. Kobya, M. Eyvaz and E. Senturk, Technical and economic analysis of electrocoagulation for the treatment of poultry slaughterhouse wastewater,separation and purification Technology, 51, , (2006) 43. M Bayramoğlu, M. Eyvaz and M. Kobya, treatment of textile wastewater by electrocoagulation: Economic evaluation, Chemical Engineering journal, 128, , (2007) 44. M Bayramoğlu, M. Eyvaz and M. Kobya, Technical and economic evaluation of treatment of textile wastewater by electrocoagulation: J.Hazardeous Materials, 148, , (2007) 45 M. Kobya, C. Ciftci, M. Bayramoglu, M.T. Sensoy, Study on the treatment waste metal cutting fluids using electrocoagulation,separation and purification technology, 60, , (2008) 46 A.Akyol,M.Bayramoglu, The degradation of an azo dye in a batch slurry photocatalytic reactor, Chem Engineering and Processing 47, , (2008) 47 Çakmakçı, M.Bayramoğlu, C.Kınalı, Adaptive Neuro-Fuzzy Modeling of Head Loss in Iron Removal with Rapid Sand Filtration, Water Env. Res. 80, , (2008) 48 Coskun Aydiner, Mahmut Bayramoglu Bulent Keskinler, Orhan Ince, Nickel Removal from Waters using Surfactant-Enhanced Hybrid PAC/MF Process: II-The Influence of Process Variables, Ind. Eng. Chem. Res., 48, ,(2009). 49 Nadir Dizge, Coskun Aydiner, Mahmut Bayramoglu, Aziz Tanriseven Bülent Keskinler, Biodiesel production from sunflower, soybean and waste cooking oils by transesterification using microporous polymeric enzymatic reactor, J.Bioresource and Biotech, 100, , (2009). 50 Alaton I.A., Kobya M.,Akyol A.,Bayramoglu M., Electrocoagulation of Azo dye process Wastewater with iron electrodesi process evaluation by multi response cental composite design, Coloration technology, 125, , (2009) 51 O.T. Can and M. Bayramoglu, The Effect of Process Conditions on the Treatment of Benzoquinone Solution by Electrocoagulation, J.Hazardous Materials, 173, , (2010) 52 Mehmet Çakmakcı, Cumali Kınacı, Mahmut Bayramoğlu, A Modeling Approach for Iron Concentration in Sand Filtration Effluent using ANFIS Expert Systems with Applications, 37, ,(2010) 53 A.Akyol,M.Bayramoglu, Preparation And Characterization Of Supported Zno Photocatalyst By Zincate Method, J.Hazardous Materials, 175, ,(2010).

13 54 A.Akyol,M.Bayramoglu, Photocatalytic Performance of ZnO Coated Tubular Reactor,, J.Hazardous Materials, 180, , (2010) 55 A.Akyol,M.Bayramoglu Performance Comparison of ZnO Photocatalyst in Various Reactor Systems J.Chem Tech and Biotechnology,, 85,11, (2010) 56 Idil Arslan-Alaton, B. Hande Gursoy, Abdurahman Akyol, Mehmet Kobya and M. Bayramoglu, Modeling and optimization of acid dye manufacturing wastewater treatment with Fenton's reagent: comparison with electrocoagulation treatment results and effects on activated sludge inhibition Water Science & Technology WST,62, 1, (2010) 57 Kobya,Demirbaş,Bayramoglu and Şensoy, Optimization of Electrocoagulation Process for the Treatment of Metal Cutting Wastewaters with Response Surface Methodology, Water,air and soil pollution, 215,1-4, (2011). 58 Ö. Aras, M. Bayramoglu, A. S. Hasiloglu,Optimization of Scaled Parameters and Setting Minimum Rule Base for a Fuzzy Controller in a Lab-Scale ph Process, Ind. Eng. Chem. Res.,50, , (2011). 59 B.T. Ergan, M. Bayramoğlu, A Kinetic Approach for Investigating the Microwave Effect : Decomposition of Aqueous Potassium Persulfate, Ind. Eng. Chem. Res.,50, , (2011). 60 Ö. Aras, M. Bayramoglu, A MINLP Study on Shell and Tube Heat Exchanger: Hybrid Branch and Bound/Meta-heuristics Approaches, Ind. Eng. Chem. Res, 51, (2012) 61 B.T. Ergan, M. Bayramoğlu, The Effects of Microwave Power and Dielectric Properties on the Microwave-Assisted Decomposition Kinetics of AIBN in n-butanol, J. Ind. Eng. Chem. 19, , (2013) 62 H.Okkay, M.Bayramoglu, M. F. Öksüzömer, Ce 0.8 Sm 0.2 O 1.9 synthesis for solid oxide fuel cell electrolyte by ultrasound assisted co-precipitation method, Ultrasonic Sonochemistry,20, (2013) 63 Kuram.E, B. özçelik, M.Bayramoglu.,E.Demirbaş, Optimization of cutting fluids and cutting parameters during end milling by using D-optimal design of experiments J.Cleaner Production,42, , ( 2013) 64 Hikmet Okkay, Mahmut Bayramoğlu, M. Faruk Öksüzömer Ultrasound assisted synthesis of Gd and Nd doped ceria electrolyte for solid oxide fuel cells,. Ceramics.International,39, (2013) 65 Ibrahim Korkut, Mahmut Bayramoglu, Various aspects of ultrasound assisted emulsion polymerization process, Ultrasonic Sonochemistry 21,1592,1599 (2014).

14 66 Orhan Taner Can, Mahmut Bayramoglu, A Comparative Study on the Structure Performance Relationships of Chemically and Electrochemically Coagulated Al(OH) 3 Flocs, Ind. Eng. Chem. Res.,53, (2014) 67 B.T. Ergan, M. Bayramoğlu, Investigation of Microwave Effect: A New Approach for Solvent Effect on Microwave-assisted Decomposition Reaction of AIBN, Ind. Eng. Chem. Res., 53, (2014) B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler: 1) M.Bayramoğlu, M.A. Zeynalov and A.T. Bulgan, Use of alternate energies in ammonia Absorption refrigeration System, 2 nd Bakü İnt. Symp. on energy, Ecology, Economy, Aug. 1993, Bakü, Azerbeycan 2) B.Keskinler, M.Bayramoğlu, N.Topçu, Air Pollution Modelling by Applying continuity equation, 2 nd Bakü İnt. Symp. on energy, Ecology, Economy, Aug. 1993, Bakü, Azerbeycan 3) M.Adiloğlu,B.Keskinler,N.Topçu,M.Bayramoğlu,Empirical Modelling of the global solar radiation in in Erzurum City, Energy with all aspects in the 21.st century, April 1996 İTÜ, Maçka,Istanbul 4) Yıldırım Y., Bayramoğlu M., Tecer I.H., Yalçın G., Adaptive Neuro-Fuzzy based method for daily estimation of SO2 concentration in city of Zonguldak, 26.th NATO İnternational Technical Meeting on air Air Pollution Modeling and its application,istanbul, Turkey, ) İ.A.Alaton, B.H. Gürsoy, A. Akyol, M. Kobya, M. Bayramoglu, Acid dye manufacturing wastewater treatment with Fenton s reagent and electrocoagulation, 5.th IWA specialist conference,oxidation technology for water and wastewater treatment, 30 mart 2009, Berlin D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 1) M.Eyvaz, M.Bayramoğlu, M.Kobya, Tekstil Endüstrisi Atıksularının Elektrokoagülasyon ile Arıtılması: Teknik ve Ekonomik Değerlendirme, İTÜ dergisi/e :Su Kirlenmesi Kontrolü,16,(1-3), 55-65, ) Bayramoglu and E.Sayan, Multi-Objective optimization of the Sonochemical Leaching of TiO2 from the red Mud, Chimica Acta Turcica,, 33, (3), (2005). 3) Kuşlu and M.Bayramoglu, Mikrodalgalar ile Materyaller Arasındaki Termal Olan ve Olmayan Etkileşimlerin incelenmesi ve Mikrodalga Kimyası, Pamukkale Univ. Mühendislik bilimleri dergisi 8, ,(2002)

15 4) A.S.Haşiloğlu and M.Bayramoğlu, A new windowing Technique in texture Classification, Anadolu Uni. J.Science and Technology,1, ,(2001) 5) T.Tekin, N.Demircioğlu, M.Kobya and M.Bayramoğlu, Air Quality Modeling of Sulphur Dioxide Pollution in Erzurum City,Chimica Acta Turcica,26,69-74(1998) 6) Z.Ekinci, M.Kobya, N.Demircioğlu, M.Bayramoğlu and A.Çakıcı, The Preparation of Activated Carbon from Hazelnut_Shell for the Removal of Chromium(III) from Wastewater, Chimica Acta Turcica, 25, (1997) 7) M.Bayramoğlu, A.Çakıcı and T.Tekin, Comparison of Various Control Strategies for an Activated Sludgre Process,Chimica Acta Turcica,25,13-19,(1997) 8) M.Kobya, M.Bayramoğlu, N.Demircioğlu ve A.Cakıcı, Evsel Atıksu Arıtım Tesisinin Tasarımı ve Ekonomik Analizi, Su Kirliliği Kontrolu Dergisi, Cilt 5, Sayi 2, 46-52, (1995). 9) M.Bayramoğlu, and A.Cakıcı, The Effect of Air Diffuser Design on Plant Efficiency in Biological Wastewater Treatment Processes, Chimica Acta Turcica, 23, , (1995). 10) M.Bayramoglu, T.Tekin, N.Demircioglu, Mazidağı Fosfat Cevherinin HCI Çözeltilerinde Çözünme Kinetiği Tr. J. of Engineer. and Environ. Science, 19, ,(1995). 11) A.T.Bulgan, and M.Bayramoglu, Design and Analysis of an Aqua-Ammonia Absorption Refrigeration System, J. of the Inst. of Science and Tech. Gazi Univ., 7, ,(1994). 12) M.Bayramoğlu and A.Cakıcı, Control Strategies for the Wastewater Treatment Process, Chimica Acta Turcica, 22, , (1994). 13) M.Akçay, M.Bayramoğlu, B. Yüksel, B. Keskinler, N.Topçu, Modelling of Motion of Particles Exhausted from Industrial Plant Stacks, Tr. J. of Engineer. and Environ. Science, 18, , (1994). 14) A.Çakıcı and M.Bayramoğlu, Automatic Control of Sewage Treatment Plant,J. Inst. of Science and Tech., Gazi Univ., 6, 64-76, (1993). 15) M.Bayramoğlu and N. Demircioğlu, A Statistical Study on Precipitated Silica Production, J. Inst. of Science and Tech. Gazi Univ., 6, , (1993). 16) N.Demircioglu, N.Topçu, M.Bayramoğlu, Coupling Kinetics of Diazonium Salt of Sulfanilamid with 1-Naphtylamine, Tr. J. of Chemistry, 17, , (1993). 17) Ö.Comaklı, M.Bayramoğlu, Güneş Enerjisi Destekli Kompresörlü ısı pompasının Simülasyonu, Isı bilimi ve Teknigi Dergisi, 16, 25-35, (1993)

16 18) M.Akçay, M.Bayramoğlu, B.Yüksel, B.Keskinler, N.Topçu, Modelling of Motion of Particles Exhausted from Industrial plant Stacks, Tr.J.Engineering and Env.Science,18,1-7,(1993) 19) B.Yüksel, M.Akçay, M.Bayramoğlu, B.Keskinler, N.Topcu, The Prediction of Particle Pollution Around Industrial Plants, Chimica Acta Turcica,21, , (1993). 20) A.Cakıçı, M.Bayramoğlu, N.Demircioğlu, M.Kobya, Kentsel Atıksu Arıtım Tesisi Tasarımı ve Analizi, ITÜ dergisi, 51, 42-49, (1993). 21) M.Bayramoğlu, B.Keskinler, Mazıdağı Fosfat cevherinden H3PO4 ve CaHPO4 üretiminin optimizasyonu, Doğa Mühendislik ve çevre, vol 17, , (1993) 22) M.Bayramoğlu, A rapid method for selection of the best solvent for an extraction distillation system, Chimica Acta Turcica, vol 21, 51-66, (1993) 23) S.Colak, İ.Kayadeniz, I.Ceyhun and M.Bayramoğlu, Optimization of sulphur removal and Cu, Co extraction, Chimica Acta Turcica, vol 21, 7-16, (1993) 24) T.Tekin, B.Yüksel, M,Bayramoğlu, Şeker Fabrikası Buharlaştırma Sisteminin Ekzerjetik Analizi, Isi Bilimi ve Teknigi Dergisi 15, 5-13, (1992). 25) M.Kobya, N.Demircioğlu ve M.Bayramoğlu, Atiksulardan değişik absorblayıcılarla fosfat giderilmesi, İTÜ dergisi, vol 50, sayı 4, 56-59, (1992) 26) M.Bayramoğlu, B.Keskinler, N.Demircioğlu and N. Topcu, Trona cevherinin NAOH çözeltilerinde çözünme kinetiği, İTÜ dergisi, vol 50, sayı 3, 79-83, (1992) 27) N.Topçu, B.Keskinler ve M.Bayramoğlu, Erzurum hava kirliliğinin modellenmesi, Doğa Mühendislik ve çevre, vol 16, , (1992) 28) M.Bayramoğlu,Kısıtlanmış Cok Yanıtlı Deneysel Optimizasyon,İTÜ dergisi, 50,33-41,(1992). 29) M.Bayramoğlu, Değişik Deneysel Optimizasyon Metodlarının Karşılaştırılması, İTÜ dergisi, 49, 8-16, (1991). 30) Ü.Sanigök and M.Bayramoğlu, Bench Scale Manganese Sulfate Production from Low-grade Pyrolusite Ores,Part II, Chimica Acta Turcica, 16, 10-20, (1988) 31) M.Bayramoğlu, Process Optimization of Multiple-effect Evaporator System in Sugar Industry, Chimica Acta Turcica, 16, 33-43, (1988). 32) M.Bayramoğlu ve İ.Ceyhun, Şeker Fabrikasi Buharlaştırma Sisteminde Toplam Isı Aktarım Katsayıları Regresyon Modeli, Doğa Mühendislik ve çevre, 12, 15-21, (1988).

17 33) İ.Ceyhun, M.M.Kocakerim, M.Bayramoglu ve S.Colak, Konsantre Kalkopiritin Sulu Ortamda Klor Gazı ile Çözünürleştirilmesinin Optimizasyonu, Doğa Mühendislik ve çevre, 12, , (1988). 34) Ü.Sanigök and M.Bayramoğlu, Manganese Sulfate Production from Low-grade Pyrolusite Ores Part II., Chimica Acta Turcica, 15, 65-80, (1987). 35) Ü.Sanigök, M.Bayramoğlu ve F.N.Ozgen, Çöktürülmüş Silikanın iki Özelliğinin Istatistiksel Deney Tasarımı Yöntemleriyle İncelenmesi ve Modellenmesi, Doğa Mühendislik ve çevre, 11, , (1987) 36) M.Bayramoğlu, A.Ekmekyapar, I.Ceyhun and S.Colak, Modelling and Simulation of Multiple- effect Evaporator System in Sugar Industry, Chimica Acta Turcica, 15, , (1987) 37) Ü.Sanigök and M.Bayramoğlu, Manganese Sulfate Production from Low-grade Manganese Ores by Modified Direct Process-Part 1., Chimica Acta Turcica, 11, 79-86,(1983) 38) Ü.Sanigök and M.Bayramoğlu, Effect of Minerals in Lignites on Sulfur Reactions During Desulfurization by Low Temperature Carbonization, Chimica Acta Turcica 10, ,(1982) E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: 1) M.Bayramoğlu, A.Ekmekyapar, S.Colak, İ.Ceyhun, Erzurum Şeker Fabrikası Tephir Sisteminin Matematik Modellemesi, Kimya 1986, Ankara. 2) S.Colak, İ.Kayadeniz, İ.Ceyhun, M.Bayramoglu, Klor Gazi ile Doyurulmuş Ortamda Pirit Kalsinelerindeki Bakır ve Kükürdü Çözmek için Optimum şartların Belirlemnesi, Kimya 1986, Ankara. 3) İ.Ceyhun, M.Kocakerim, M.Bayramoğlu, S.Colak, Kalkopirit Konsantrelerinin Sulu Ortamda Çözünürleştirilmesinin Optimum Şartlarının Tesbiti, Kimya 1987,Elaziğ. 4) M.Bayramoğlu, Değişik Deneysel Optimizasyon Metodlarının Karşılaştırılması, Kimya 1987, Elaziğ 5) M.Bayramoğlu, İ.Ceyhun, Erzurum Şeker Fabrikasi Buharlaştırma Sisteminin Simulasyonu ve Optimizasyonu, 1. Ulusal Şeker Üretim Teknolojisi Sempozyumu, 1987, Ankara. 6) M.Bayramoğlu, B.Keskinler, Monokalsiyum Fosfatın Alkollü Ortamda Hidroliz Kinetiği, Kimya 1991, Gazimagusa, KTTC.

18 7) B.Keskinler, M.Bayramoğlu,.Fosfat şlamlarından DCP Gübresi ve saf Fosforik Asid Üretimi, Kimya 1991, Gazimagosa, KTTC. 8) M.Bayramoğlu, B.Keskinler, N.Demircioğlu, N.Topçu, Trona Cevherinin Suda ve Sodyum Hidroksit Çözeltilerinde Çözünme Kinetiği, Kimya 1991, Gazimagosa, KTTC. 9) O.Ozbay, M.Bayramoğlu, B.Keskinler, N.Topçu, N.Boyabat, Erzurumda hava Kirliliği Üzerine çevresel ve Atmosferik Parametrelerin Etkisinin Simulasyonu, Kimya 1991, Gazimagosa, KTTC. 10) M.Kobya, M.Bayramoğlu, N.Demircioglu, Atik Sulardan Adsorpsion Yöntemi fle Fosfor Giderilmesi, Kimya 1992, Istanbul. 11) N.Demircioğlu, M.Bayramoğlu, N.Topçu, Z.Ceylan, Sülfanilamid Diazo Tuzunun 1- Naftilamin ile Kenetlenme Kinetiği, Kimya 1992, Istanbul. 12) B.Keskinler, M.Bayramoglu, Mardin Fosfat ŞIamlarından H3PO4 ve CaHPO4 Üretiminin Optimizasyonu, Kimya 1992, Istanbul. 13) N.Boyabat, M.Bayramoğlu, B.Keskinler, N.Topçu ve Y.Yıldırım, Hava Kirliliği için Kütle Denkliği Modeli, Kimya 1992, Istanbul. 14) M.Kobya, M.Bayramoğlu, A.Çakıcı ve N.Demircioğlu, Biolojik Atiksu Arıtım Tesisinin Ekonomik Analizi, 1. Ulusal Kimya Miihendisligi Kongresi, Eylül 1994, ODTU, Ankara. 15) T.Tekin, M.Bayramoğlu, N.demircioğlu, Mazıdağı Fosfat cevherinin HNO3 çozeltisinde çözünme kinetiğinin döner disk metodu ile incelenmesi 1. Ulusal Kimya Miihendisligi Kongresi, Eylül 1994, ODTU, Ankara. 16) T.Tekin, M.Bayramoğlu, Şeker Fabrikası Egzerji Analizi, II. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eylül, 1996, ITU, İstanbul 17) M.Kobya,M.Bayramoglu Ni, Cu, ve Zn +2 iyonlarının Adsorbsiyonunda Kullanılan Aktif karbon Üretim Optimizasyonu, Türkiye de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri sempozyumu, Mayıs1997,G.Y.T.E, Gebze 18) T.Tekin, N.Boyabat, M.Bayramoğlu, H 2 S in Sulu ortamda Fe 3+ ile Yükseltgenme Kinetiği ve Mekanizması, III. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eylül 1998, Atatürk Üniversitesi, Erzurum 19) T.Tekin, M.Bayramoglu, Endüstriyel Proseslerde Ekzerji Kayıplarının Minimizasyonu, III. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eylül 1998, Atatürk Üniversitesi, Erzurum 20) S.Kuşlu ve M.Bayramoğlu, Sülfürik Asit Destekli Demir(III)Sülfat Çözeltilerinde Pirit Mineralinin Çözündürülmes Üzerine Mikrodalga EnerjisininEtkileri V. Ulusal Kimya Müh. Kongresi, Eylül 2002, Ankara Üniversitesi

19 21) O.T.Can, M.Sözbir, E.Şentürk, M.Bayramoglu, M.Kobya, Tekstil Atıksularının Elektrokoagulasyon ile Arıtımı, Türkiyede Çevre Kirlenmesi Öncelikleri 5. Sempozyumu, Ekim 2003,Gebze Kocaeli 22) M.İnce, M.Bayramoglu, M.S.Öncel, Kütahya Gümüsköy 100.yıl gümüş işletmesi katı atık barajından gümüş geri kazanımı, Türkiyede Çevre Kirlenmesi Öncelikleri 5. Sempozyumu, Ekim 2003,Gebze Kocaeli 23) E.Şentürk, O.T.Can, M.Bayramoglu,M.Kobya, Demir elektrodlar ile tekstil Boyalarının elektrokoagulasyonu, Türkiyede Çevre Kirlenmesi Öncelikleri 5. Sempozyumu, Ekim 2003,Gebze Kocaeli, 24) A.Akyol, M.İnce, M.Bayramoglu, Atıksu Arıtımında Ultrases ve fotokatalitik metodların Kullanım Potansiyeli, Türkiyede Çevre Kirlenmesi Öncelikleri 5. Sempozyumu, Ekim 2003,Gebze Kocaeli, 25) A.Akyol, C.Yatmaz, M.Bayramoglu, Tekstil Boyar Maddelerinin ZnO ile Fotokatalitik Bozundurulması, Türkiyede Çevre Kirlenmesi Öncelikleri 5. Sempozyumu, Ekim 2003,Gebze Kocaeli, 26) E. Şayan, M.Bayramoğlu, Atık kırmızı çamurdan TiO 2 nin seçimli liçinginin modellenmesi, II. Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar kongresi, MBGAK, ekim 2005, İstanbul Üniversitesi 27) M.Eyvaz, M.Kobya, M.Bayramoğlu, Elif Şentürk, tavuk kesimhane atiksularinin elektrokoagülasyon ile aritilmasi, VII. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eylül 2006, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 28) A.Akyol, M.Bayramoğlu, Atıksulardaki azo reaktif tekstil boyaların zno ile fotokatalitik bozunmasında dalga boyunun etkisi VII. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eylül, 2006, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 29) H.Okkay, B.Temur, M.Bayramoğlu, elülozik atiklarin ultrasonik ön işlenmesi ve mikrodalga reaktörde hidrolizi, VII. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eylül 2006, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 30) A.Civaş, M.Bayramoğlu, Doğrudan metanol yakit hücre performansının deneysel testi ve yari ampirik-analitik matematiksel model ile öngörülmesi, VII. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eylül 2006, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 31) B.Gürboy, M.Bayramoğlu, S. Koçer, Türkiye de Lignoselülozik Biyokütle Kaynağı Olarak Kavağın Biyoetanol Potansiyelinin Değerlendirilmesi,Ulusal Temiz Enerji Günleri, 17 Aralık 2008, İstanbul. 32). R. Akaya, A. Ş. Konukman, M. Bayramoğlu, Aspen Plus Süreç Simülatörü İle Soya Yağı Temelli Alkali-Katalizör Tip Biyodizel Üretim Sürecinin Enerji Ve Ekserji Analizleri, 17.Ulusal ısı bilimi ve tekniği kongresi, Haziran 2009,Sivas

20 33) A. Akyol, M. Bayramoğlu, M. Kobya, Zno film kaplı maddeler ile metil oranj boyasının fotokatalitik bozundurulması, Türkiyede Çevre Kirlenmesi Öncelikleri 11. Sempozyumu, mayıs 2009,Gebze Kocaeli, 34) B. T. Ergan, H. Okkay, M. Bayramoğlu, Potasyum Persülfatın Mikrodalga Destekli Bozunma Kinetiği, 9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Haziran 2010, Gazi Üniversitesi-Ankara 35) H. Okkay, B. T. Ergan, M. Bayramoğlu, Ultrases Enerjisinin Potasyum persülfatın Bozunma Kinetiğine etkisi, 9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Haziran 2010,Gazi Üniversitesi-Ankara 36) Ö. Aras, M. Bayramoğlu, ph Kontrolünde Bulanık Mantık Kontrol Uygulamaları, 9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Haziran 2010, Gazi Üniversitesi-Ankara 37) İbrahim Korkut, Mahmut Bayramoğlu, Ultrases destekli PMMA sentezi ve optimizasyonu, 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Haziran 2012, Koç Üniversitesi-İstanbul 38) Ö. Aras, M. Bayramoğlu,, Gövde-Boru ısı değiştiricisinin karma tam sayılı Doğrusal olmayan kısıtlamalaı optimizasyonu 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Haziran 2012, Koç Üniversitesi-İstanbul 39) H.Okkay, M.Bayramoğlu, F.Öksüzömer, Ce0.8Sm0.2O1.9 Katı Elektrolitinin Sonokimyasal Üretimi ve Karakterizasyonu 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Haziran 2012, Koç Üniversitesi-İstanbul 40) İ. Korkut, M. Bayramoğlu, A. N. Akın, Ultrases Destekli CaO Varlığında Biyodizel Üretimi, 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eylül 2014, OGÜ-Eskişehir 41) Ö. Aras, M. Bayramoğlu, Doğrudan Metanol Yakıt Hücresi Sisteminin Kurulması, Yapay Sinir Ağlı Bulanık mantık Sistemi ile Modellenmesi ve Kontrolü, 11.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eylül 2014, OGÜ-Eskişehir 42) B.T.Ergan,S.Özcan,M.Bayramoğlu,, Sürekli mikrodalga ortaminda stirenin emülsiyon polimerizasyonu, 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eylül 2014, OGÜ-Eskişehir F. SCI tarafından taranan dergilerde yayınlarına yapılan atıflar: tarih itibariyle (kaynak Scopus) - SCI dergilerde yapmış olduğu makalelere yapılan toplam atıf sayısı : h İndeksi : 23 ORCID ID : SCOPUS ID : WOS RESEARCHER ID : G

RM26 KOLEMANİTİN CO 2 VE SO 2 İLE DOYURULMUŞ SULU ÇÖZELTİLERDEKİ ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜN OPTİMİZASYONU

RM26 KOLEMANİTİN CO 2 VE SO 2 İLE DOYURULMUŞ SULU ÇÖZELTİLERDEKİ ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜN OPTİMİZASYONU Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 5-8 Eylül 006, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir RM6 KOLEMANİTİN CO VE SO İLE DOYURULMUŞ SULU ÇÖZELTİLERDEKİ ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜN OPTİMİZASYONU ZAFER EKİNCİ, ENES ŞAYAN,

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Şahika Sena BAYAZİT 2. Doğum Tarihi: 07-02-1983 3. Unvan: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 2001-2006

Detaylı

UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi : 15 Şubat 1979 İletişim Bilgileri: İş Adresi : Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 68100 AKSARAY Cep Telefonu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. : Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fak., Çevre Müh. Böl., 68100, AKSARAY

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. : Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fak., Çevre Müh. Böl., 68100, AKSARAY ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Ahmet KILIÇ Doğum Tarihi (gg/aa/yy) : 20.12.1971 Adres : Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fak., Çevre Müh. Böl., 68100, AKSARAY Telefon : 0 555 777 2417

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç. Dr. ŞEYMA ÖZKARA-AYDINOĞLU Doğum Tarihi: 13 Mart 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kimya Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Yüksek Lisans Tezi: Nanoboyutlu Epoksidasyon Katalizörünün Sentezi ve Tanımlanması

Derece Alan Üniversite Yıl. Yüksek Lisans Tezi: Nanoboyutlu Epoksidasyon Katalizörünün Sentezi ve Tanımlanması ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Özge Kerkez Kuyumcu 2. Doğum Tarihi: 09/12/1984 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. / Beykent Üniversitesi 4. Öğrenim Durumu: 1995-2002 Vefa Anadolu Lisesi, İstanbul Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 Doç. Dr. ÖNDER KAŞKA Doğum Yılı: 1975 Yazışma Adresi : ÖZGEÇMİŞ Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/ Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 e-posta : EĞİTİM BİLGİLERİ onderkaska@osmaniye.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı: Doktora Tez Başlığı ve Danışman(lar)ı: Akademik Unvanlar:

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı: Doktora Tez Başlığı ve Danışman(lar)ı: Akademik Unvanlar: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı : HANDAN : UCUN ÖZEL : Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çevre Mühendisliği Atatürk Üniversitesi 1998 Y. Lisans Çevre Mühendisliği Atatürk

Detaylı

Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul

Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul REACTİVE BLUE 160 BOYARMADDESİ İÇEREN TEKSTİL ENDÜSTRİSİ BOYAMA PROSESİ ATIKSUYUNUN ELEKTROKOAGÜLASYON YÖNTEMİ İLE ARITIMINDA İŞLETİM KOŞULLARININ ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİ Bahadır K. KÖRBAHTİ, Gül Seren

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B. ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI ÜNAVI : VOLKAN : KIRMACI : YRD. DOÇ. DR. UZMANLIK ALANI : Isı transferi, Isıtma, Soğutma, Doğalgaz, Havalandırma ve İklimlendirme sistemleri. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Orkide MİNARECİ Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Bölümü (Temel ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mehmet DEMĠRALP. 2. Doğum Tarihi : 02/01/1966. 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mehmet DEMĠRALP. 2. Doğum Tarihi : 02/01/1966. 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mehmet DEMĠRALP 2. Doğum Tarihi : 02/01/1966 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Üniversite Alanı Yılı Lisans Gazi Üniversitesi Makine Eğ. Otomotiv AD 1989 Yüksek

Detaylı

Lisans Kimya Çukurova Üniversitesi 1991. Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 1997

Lisans Kimya Çukurova Üniversitesi 1991. Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Turan YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 1964 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Çukurova Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği Çukurova

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : MUSTAFA ÖNDER 2. Doğum Tarihi : 7 Ağustos 1972 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maden Mühendisliği Anadolu Üniversitesi 1994 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HALİL ÖZDEMİR Doğum Tarihi:17.03.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tekstil Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Reşit YILDIZ Doğum Yeri ve Yılı : Kilis/Merkez, 20.12.1980 Çalıştığı Kurum : Mardin Artuklu Üniversitesi Ünvanı : Yardımcı Doçent Dr. e-mail Adresi : ryildiz80@gmail.com

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Y. Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Detaylı

Doç.Dr. Suha Orçun Mert

Doç.Dr. Suha Orçun Mert Doç.Dr. Suha Orçun Mert ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1982 T: 432444506528104 444506521211 F: orcunmert@yyu.edu.tr

Detaylı

AR-GE LABORATUARLARI FAALİYET FORMU (2014) Laboratuarın Adı: Biyoteknoloji Laboratuvarı. Laboratuarın Koordinatörü: Yrd. Doç.Dr.

AR-GE LABORATUARLARI FAALİYET FORMU (2014) Laboratuarın Adı: Biyoteknoloji Laboratuvarı. Laboratuarın Koordinatörü: Yrd. Doç.Dr. Laboratuarın Adı: Biyoteknoloji Laboratuvarı AR-GE LABORATUARLARI FAALİYET FORMU (2014) Laboratuarın Koordinatörü: Yrd. Doç.Dr. Nurcan Tamamlanan Projeler: 1. TÜBİTAK 2209 Üniversite Ögrencileri Yurt içi/yurt

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Metin ZEYVELİ 2. DoğumTarihi : 30 Haziran 1971 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

Araş. Gör. Makina Mühendisliği Gaziantep Üniversitesi

Araş. Gör. Makina Mühendisliği Gaziantep Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ceyhun Yılmaz Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Tel: 0506 3162201, 0272 228 14 46 Faks: 0272 228 14 49 Email: ceyhunyilmaz16@gmail.com Öğrenim Durumu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç. Dr. ŞEYMA ÖZKARA-AYDINOĞLU Doğum Tarihi: 13 Mart 1977 Adres: Beykent Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Ayazağa, İSTANBUL E-posta: seyma.aydinoglu@gmail.com

Detaylı

PROF.DR. OSMAN NURİ ERGUN, BSc,MSc,DIC,PhD

PROF.DR. OSMAN NURİ ERGUN, BSc,MSc,DIC,PhD PROF.DR. OSMAN NURİ ERGUN, BSc,MSc,DIC,PhD BİLİMSEL ÇALIŞMALAR A-Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Beyazıt, N., Ergun, O.N., Peker, İ., (2003) Cu(II) Removal From, Aqueous Solution

Detaylı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Aralık - 2013

İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Aralık - 2013 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Aralık - 2013 Akademik Personel Mesut Görür Arş. Gör. Ayşe Demir Uzman Dr. Kübra Demir Uzman Büşra Şennik Arş. Gör.

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Zonguldak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. KİŞİSEL FAALİYET RAPORU (01 Eylül.- 30 Ağustos )

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Zonguldak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. KİŞİSEL FAALİYET RAPORU (01 Eylül.- 30 Ağustos ) Bölüm / Program: Adı, Soyadı ve Ünvanı: İdari Görevi (varsa): T.C. KİŞİSEL FAALİYET RAPORU (01 Eylül.- 30 Ağustos ) 1. YAYINLAR Uluslararası Tümü* SCI, SSCI ve AHCI kapsamında Ulusal Toplam Makale Kitap

Detaylı

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı :

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : Adı Soyadı : SAMET ÖZCAN Doğum Tarihi: 10 AĞUSTOS 1985 E mail İş Adresi : sametozcan@hotmail.com, sametozcan@aksaray.edu.tr : ASÜ MÜH. FAK. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İş Tel : 0382 280 23 86 Öğrenim Durumu:

Detaylı

Farklı bölgelerde yetişen zeytinlerin çekirdeklerinden aktif karbon eldesi ve elde edilen aktif karbonun metilen mavisiyle adsorpsiyonunun incelenmesi

Farklı bölgelerde yetişen zeytinlerin çekirdeklerinden aktif karbon eldesi ve elde edilen aktif karbonun metilen mavisiyle adsorpsiyonunun incelenmesi Farklı bölgelerde yetişen zeytinlerin çekirdeklerinden aktif karbon eldesi ve elde edilen aktif karbonun metilen mavisiyle adsorpsiyonunun incelenmesi Fatih Hacımustafaoğlu Emine Yurtoğlu Büşra Keskin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Analitik kimya, elektrokimya, voltammetrik teknikler, yakıt pilleri, nano parçacık modifiye yüzeyler, iş sağlığı ve güvenliği

ÖZGEÇMİŞ. Analitik kimya, elektrokimya, voltammetrik teknikler, yakıt pilleri, nano parçacık modifiye yüzeyler, iş sağlığı ve güvenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Çağrı Ceylan Koçak Doğum Tarihi: 30.09.1986 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kimya Bölümü Ege üniversitesi 2004-2008 Y.Lisans Analitik Kimya ABD. Ege üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Neslihan Yazıcı SEMERCİ. Doğum Tarihi : 12.08.1975. Bölümü, Kuyubaşı-İstanbul. Tel : 0 216 348 02 92/292. Fax : 0 216 348 13 69

ÖZGEÇMİŞ. : Neslihan Yazıcı SEMERCİ. Doğum Tarihi : 12.08.1975. Bölümü, Kuyubaşı-İstanbul. Tel : 0 216 348 02 92/292. Fax : 0 216 348 13 69 ÖZGEÇMİŞ Isim Soyadı : Neslihan Yazıcı SEMERCİ Doğum Tarihi : 12.08.1975 Adres : Bölümü, Kuyubaşı-İstanbul Tel : 0 216 348 02 92/292 Fax : 0 216 348 13 69 E-mail : neslihan.semerci@marmara.edu.tr EĞİTİM

Detaylı

DİREKT MAVİ 53 AZO BOYARMADDESİNİN FOTOKATALİTİK OLARAK GİDERİMİ ÜZERİNE İYONLARIN ETKİSİ

DİREKT MAVİ 53 AZO BOYARMADDESİNİN FOTOKATALİTİK OLARAK GİDERİMİ ÜZERİNE İYONLARIN ETKİSİ DİREKT MAVİ 53 AZO BOYARMADDESİNİN FOTOKATALİTİK OLARAK GİDERİMİ ÜZERİNE İYONLARIN ETKİSİ Pınar GANİ 1, Selvi DALĞIÇ 2, Cihan İMRE 3, Özlem Esen KARTAL 4* 1,2,3,4 Kimya Mühendisliği Bölümü, İnönü Üniversitesi,

Detaylı

Sinop İl Merkezi Katı Atıklarının İncelenmesi (Danışman: Prof. Dr. Osman Nuri ERGUN)

Sinop İl Merkezi Katı Atıklarının İncelenmesi (Danışman: Prof. Dr. Osman Nuri ERGUN) BİLİMSEL ÇALIŞMALAR Yüksek Lisans Tezi Sinop İl Merkezi Katı Atıklarının İncelenmesi (Danışman: Prof. Dr. Osman Nuri ERGUN) Doktora Tezi Samsun Kentsel Katı Atıklarının Kompostlaştırılmasında Genleştirilmiş

Detaylı

UV Assisted Photodegradation of Acid Red 37 from Synthetic Solutions at the Presence of TiO2 Nanoparticles

UV Assisted Photodegradation of Acid Red 37 from Synthetic Solutions at the Presence of TiO2 Nanoparticles ISEM2016, 3 rd International Symposium on Environment and Morality, 4-6 November 2016, Alanya Turkey UV Assisted Photodegradation of Acid Red 37 from Synthetic Solutions at the Presence of TiO2 Nanoparticles

Detaylı

Dr. Ece Ümmü DEVECİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çevre Mühendisliği Mersin Üniversitesi 1998 Yüksek Lisans

Dr. Ece Ümmü DEVECİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çevre Mühendisliği Mersin Üniversitesi 1998 Yüksek Lisans Dr. Ece Ümmü DEVECİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Mersin de doğdu. Ilkokulumu Çiftlikköy İlköğretim Okulunda, lise öğrenimi Tevfik Sırrı Gür Lisesinde 1994 yılında tamamladı. 1998 yılında Mersin Üniversitesi,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ SAYFA:1/5 1 MAK000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK) 0 0 0 0 I. YARIYIL DERSLERİ 2 MAK1001 MATEMATİK I Zorunlu 4 2 5 6 3 MAK1003 FİZİK I Zorunlu 3 1 4 5 4 MAK1005 GENEL KİMYA Zorunlu 2 1 3 4 5 MAK1007 LİNEER CEBİR Zorunlu

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (DR) EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (YL)/ENERJİ BİLİM DALI

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (DR) EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (YL)/ENERJİ BİLİM DALI CÜNEYT EZGİ DOÇENT E-Posta Adresi : cuneytezgi@beykent.edu.tr Telefon (İş) : 4441997-5195 Telefon (Cep) : Faks : 4441997 Adres : Beykent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Ayazağa- Sarıyer-İstanbul

Detaylı

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D.

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Ö Z G E Ç M İ Ş 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR Telefon : 386 280 45 50 Mail : kskula@ahievran.edu.tr

Detaylı

DEMİR ELEKTROTLU REAKTÖRDE KOİ, FOSFAT, RENK VE BULANIKLIK GİDERİMİ Tuba ÖZTÜRK a, Sevil VELİ b, Anatoli DİMOĞLO c, M.

DEMİR ELEKTROTLU REAKTÖRDE KOİ, FOSFAT, RENK VE BULANIKLIK GİDERİMİ Tuba ÖZTÜRK a, Sevil VELİ b, Anatoli DİMOĞLO c, M. DEMİR ELEKTROTLU REAKTÖRDE KOİ, FOSFAT, RENK VE BULANIKLIK GİDERİMİ Tuba ÖZTÜRK a, Sevil VELİ b, Anatoli DİMOĞLO c, M. Adalet YILDIZ d,* a Namık Kemal Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Çorlu/Tekirdağ,

Detaylı

Elektrokoagülasyon Yöntemi Kullanılarak Direct Red 23 Boyar Maddesinin Gideriminin İncelenmesi

Elektrokoagülasyon Yöntemi Kullanılarak Direct Red 23 Boyar Maddesinin Gideriminin İncelenmesi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(2): 21-28, 2012 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı E-posta : Metin BAŞ : metin.bas@dpu.edu.tr Telefon : 2207 Doğum Tarihi : 30 Eylül 1971 Ünvanı : Yardımcı Doçent Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İSTATİSTİK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarım Makinaları Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarım Makinaları Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2001 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ömer EREN Kimlik No: 21632450148 Doğum Yeri ve Tarihi: Çatalağzı/ZONGULDAK - 31.05.1977 Öğrenim Durumu: Doktora Çalışma Konuları: Tarımda Enerji Kullanımı, Enerji ve Çevre, Yaşam Döngüsü

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 20.02.2014. Doktora İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ÇEVRE 1981

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 20.02.2014. Doktora İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ÇEVRE 1981 ALİ KALENDER ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 20.02.2014 Adres : İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ Telefon : 2128672500-1134 E-posta : alikalender@arel.edu.tr

Detaylı

Adres: Beykent Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Ayazağa, İSTANBUL

Adres: Beykent Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Ayazağa, İSTANBUL Adı Soyadı: Ömer Faruk GÜL ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi: 20 Ağustos 1979 Adres: Beykent Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Ayazağa, İSTANBUL E-posta: farukgul@beykent.edu.tr Unvanı: Yrd.

Detaylı

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU Gülin AYTİMUR, Süheyda ATALAY Ege Üniversitesi Müh. Fak. Kimya Müh. Bölümü 351-Bornova İzmir ÖZET

Detaylı

YRD.DOÇ.DR. CANDAN CAN

YRD.DOÇ.DR. CANDAN CAN ÖZGEÇMİŞ YRD.DOÇ.DR. CANDAN CAN Doğum Yeri ve Yılı : Denizli/1982 Ünvanı : Yrd.Doç.Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı :Tekstil Terbiyesi Mail Adresi : candanakca@yahoo.com, candan.can@cbu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hasan Demir Doğum Tarihi: 5 Temmuz 1975 Adres: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Kimya Mühendisligi Bölümü, Fakülteler Binası, Karacaoğlan Kampüsü Osmaniye-Türkiye

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvanı Birimi Bilge EREN Yrd. Doç. Dr. Fen Edebiyat Fakültesi E-Posta bilge.eren @bilecik.edu.tr EĞİTİM DURUMU Derece Bölüm / Program

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Halil İLKİMEN Doğum Tarihi : 13 Ekim 1982 Doğum Yeri : Tavas/DENİZLİ Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Unvan : Araştırma Görevlisi Doktor Öğrenim

Detaylı

TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ

TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ Yasemin DAMAR, Burcu KIZILTAŞ, Recep ĐLERĐ ÖZET Yapılan çalışmanın amacı; bir sentetik

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI SINIF-DÖNEM : 1. Sınıf - Güz DERS KODU MATH 101 PHYS 101 CHEM 101 MCE 101 MCE 103 ENG 101 TDL 101 Matematik I Calculus I Z 4 0 6 Fizik I Physics I Z 3 2 6 Genel Kimya General Chemistry Z 3 0 5 Makina Mühendisliğine

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ad-Soyad Doğum Yeri Uyruğu Medeni Durumu Dil :Zeynep TAŞCI : 15.01.1983 / KONYA, TÜRKİYE : T.C : Evli : Türkçe (ana dil) İngilizce Adres : İzmir Katip Çelebi Ünv. Mühendislik-Mimarlık

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YARIYIL MAK1001 Matematik I 4 2 6 MAK1003 Fizik I 3 1 5 MAK1005 Genel Kimya 2 1 4 MAK1007 Lineer Cebir 3 0 3 MAK1009

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :Neşe Öztürk. 2. Doğum Tarihi :21.5.1966. 3. Unvanı :Prof.Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :Neşe Öztürk. 2. Doğum Tarihi :21.5.1966. 3. Unvanı :Prof.Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Neşe Öztürk 2. Doğum Tarihi :21.5.1966 3. Unvanı :Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Mühendisliği Anadolu Üniversitesi 1987 Y. Lisans Kimya Mühendisliği

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Hilal CAN Doğum Tarihi: 05.02.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora FBE Makine Eğitimi Gazi Üniversitesi 1999-2004 Y. Lisans

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YIL

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YIL I. YIL I II FİZ-101 Z FİZİK PHYSICS (3+0)-3 4 KİM-101 Z KİMYA I CHEMISTRY I (2+2)-3 5 MAT-101 Z MATEMATİK I MATHEMATICS I (3+0)-3 4 CM-101 Z ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Detaylı

Curriculum Vitae. Department of Environmental Engineering. Papers published in international journals indexed in SCI:

Curriculum Vitae. Department of Environmental Engineering. Papers published in international journals indexed in SCI: Curriculum Vitae Full Name: Date & Place of Birth: Oktay ÖZKAN 1970 Kayseri Office Contact: 32801 Academic Title & Department: Department of Environmental Engineering Academic Qualifications: Academic

Detaylı

Yayın Listesi. SCI (Science Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayınlanan ve yayına kabul edilen tam metin özgün makale

Yayın Listesi. SCI (Science Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayınlanan ve yayına kabul edilen tam metin özgün makale Yayın Listesi SCI (Science Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayınlanan ve yayına kabul edilen tam metin özgün makale SALİHOĞLU, G., PINARLI,V., SALİHOĞLU N.K., KARACA, G. 2007. Properties

Detaylı

FENOLÜN SULU ÇÖZELTİSİNİN DAMLAMALI YATAKLI REAKTÖRDE KATALİTİK ISLAK HAVA OKSİDASYONU

FENOLÜN SULU ÇÖZELTİSİNİN DAMLAMALI YATAKLI REAKTÖRDE KATALİTİK ISLAK HAVA OKSİDASYONU FENOLÜN SULU ÇÖZELTİSİNİN DAMLAMALI YATAKLI REAKTÖRDE KATALİTİK ISLAK HAVA OKSİDASYONU Tamer BEKTAŞ, Ferhan S. ATALAY, Canan URAZ Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü, İzmir ÖZET Bu çalışmada sulu

Detaylı

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Ders Planı Güz Yarıyılı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu Saat AKTS 501 Tez Çalışması Thesis Zorunlu 3 60 503 Bilgisayar Uygulamaları

Detaylı

Fenton ve Fenton-Benzeri İleri Oksidasyon Yöntemleri i le Acid Yellow 36 Boyar Maddesinin Giderimi

Fenton ve Fenton-Benzeri İleri Oksidasyon Yöntemleri i le Acid Yellow 36 Boyar Maddesinin Giderimi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 4(1): 41-48, 2014 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE AKTİF ÇAMURUN ÇÖKELEBİLİRLİĞİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ. Engin GÜRTEKİN 1, *

ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE AKTİF ÇAMURUN ÇÖKELEBİLİRLİĞİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ. Engin GÜRTEKİN 1, * Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 99-17 (29) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 112-2354 ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE AKTİF ÇAMURUN ÇÖKELEBİLİRLİĞİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ Engin GÜRTEKİN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. ÖZLEM TUNÇ DEDE

ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. ÖZLEM TUNÇ DEDE ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. ÖZLEM TUNÇ DEDE Doğum Yılı: 1977 Yazışma Adresi : Giresun,, Çevre Güre Kampüsü, Giresun 28200 Giresun/ Telefon : 0454 310 1000/4039 e-posta : ozlem.dede@giresun.edu.tr, ozlem@tuncdede.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mehmet S. Okaygün 2. Doğum Tarihi : 27 Ağustos 1963 3. Ünvanı : Yardımcı Doçent Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Mühendisliği University of

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Semra Çoruh Doğum Tarihi: 15 Mayıs 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çevre Mühendisliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1994 Y.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Seçil ÇELİK ERBAŞ

Yrd. Doç. Dr. Seçil ÇELİK ERBAŞ Yrd. Doç. Dr. Seçil ÇELİK ERBAŞ ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi Kimya 000-00 Y. Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Organik Kimya 00-006 Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 2006- Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 2006- Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 1. Adı Soyadı: Alper YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 12 Eylül 1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1997 Y. Lisans Makine

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZ GEÇMİŞ FORMUÖDoç. Dr. Mustafa KAHYAOĞLU 1. Adı Soyadı: Aynur AKER 2. Doğum Tarihi: 06.0.1980 3. Unvan: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Lisans Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Fen Edebiyat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans. Görev Ünvanı Alan Görev Yeri Yıl Arş. Gör.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans. Görev Ünvanı Alan Görev Yeri Yıl Arş. Gör. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Asım Gökhan YETGİN 2. Doğum Tarihi : 1979-Kütahya 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. E-mail : gokhan.yetgin@dpu.edu.tr 5. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektrik

Detaylı

2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI. Ders Kodu Ders Adı (Türkçe) Müf.No T P K AKTS Tip Op.

2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI. Ders Kodu Ders Adı (Türkçe) Müf.No T P K AKTS Tip Op. 2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ AİİT 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 2017 2 0 2 2 Z ÇM 101 MATHEMATICS-I 2017 4 0 4 4 Z ÇM 103 PHYSICS-I

Detaylı

ÇD34 TAVUK KESİMHANE ATIKSULARININ ELEKTROKOAGÜLASYON İLE ARITILMASI

ÇD34 TAVUK KESİMHANE ATIKSULARININ ELEKTROKOAGÜLASYON İLE ARITILMASI ÇD34 TAVUK KESİMHANE ATIKSULARININ ELEKTROKOAGÜLASYON İLE ARITILMASI Murat Eyvaz 1, Mehmet Kobya 1, Mahmut Bayramoğlu 2, Elif Şentürk 1 1 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Bölümü, Muallimköy

Detaylı

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YIL

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YIL I. YIL I II (ECTS) Fİ-101 FİİK PHYSICS (3+0)-3 4 KİM-101 KİMYA I CHEMISTRY I (2+2)-3 5 MAT-101 MATEMATİK I MATHEMATICS II (3+0)-3 4 CM-101 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1987-1992 Lisans Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2001-2004 Y. Lisans

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU Adı Soyadı Ünvanı Alanı Doğum Yeri E-Posta KİŞİSEL BİLGİLER Erdal EREN Doç. Dr. Kimya Bursa erdal.eren@bilecik.edu.tr EĞİTİM DURUMU Derece Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : ASÜ MÜH. FAK. MAK. MÜH. BÖL. 68100 AKSARAY

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : ASÜ MÜH. FAK. MAK. MÜH. BÖL. 68100 AKSARAY ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Hacımurat DEMİR Doğum Tarihi (gg/aa/yy) : 29/07/1987 Adres : ASÜ MÜH. FAK. MAK. MÜH. BÖL. 68100 AKSARAY Telefon : 0382-288-2355 E-posta : hmdemir@aksaray.edu.tr

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tolga DEMİRCAN. Akışkanlar dinamiğinde deneysel yöntemler

Yrd. Doç. Dr. Tolga DEMİRCAN. Akışkanlar dinamiğinde deneysel yöntemler Yrd. Doç. Dr. Tolga DEMİRCAN e-posta 2: tolgademircan@gmail.com Uzmanlık Alanları: Akışkanlar Mekaniği Sayısal Akışkanlar Dinamiği Akışkanlar dinamiğinde deneysel yöntemler Isı ve Kütle Transferi Termodinamik

Detaylı

Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul

Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 212, Koç Üniversitesi, İstanbul TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIK SULARINDA BULUNAN REAKTİF KIRMIZI 2 AZO BOYAR MADDESİNİN AKTİF KARBON KULLANILARAK KATALİTİK

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Ad Soyad :Yrd.Doç:Dr.Hüseyin MUTLU Eğitim Durumu

ÖZGEÇMİŞ Ad Soyad :Yrd.Doç:Dr.Hüseyin MUTLU Eğitim Durumu ÖZGEÇMİŞ Ad Soyad :Yrd.Doç:Dr.Hüseyin MUTLU Eğitim Durumu 1. Lisans : Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği, 1986 2.Yüksek Lisans: Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık

Detaylı

2016 yılında başlayan/devam eden Yüksek Lisans 2 18 Doktora -- 4 TOPLAM 2 23

2016 yılında başlayan/devam eden Yüksek Lisans 2 18 Doktora -- 4 TOPLAM 2 23 AR-GE LABORATUARLARI FAALİYET FORMU (2016) Laboratuarın Adı: Plastik ve Kauçuk Teknolojisi: Karakterizasyon Laboratuvarı Laboratuarın Koordinatörü: Doç.Dr. Ayşe AYTAÇ Projeler: 1- Ayşe AYTAÇ(Yürütücü),

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Hasan Karakul Doğum Tarihi : 04.05.1980 Unvanı : Yrd.Doç.Dr Öğrenim Durumu : Doktora (Üniversite) Çalıştığı Kurum :İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

SULU ÇÖZELTİLERDEKİ FENOLÜN FENTON YÖNTEMİYLE GİDERİMİNDE PROSES PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU

SULU ÇÖZELTİLERDEKİ FENOLÜN FENTON YÖNTEMİYLE GİDERİMİNDE PROSES PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 12, Koç Üniversitesi, İstanbul SULU ÇÖZELTİLERDEKİ FENOLÜN FENTON YÖNTEMİYLE GİDERİMİNDE PROSES PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU Özlem TEPE a, *, Arzu

Detaylı

DOKTORA DERS BİLGİLERİ

DOKTORA DERS BİLGİLERİ DOKTORA DERS BİLGİLERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER Ders Adı ÇEM 624 Yüzeysel Su Kalitesi Modellemesi Seçmeli DERS SAATİ: 3 Dönemi Bölümü Ders

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SANAL ARTIRILMIŞ VE AKILLI TEKNOLOJİLER (SAAT) LABORATUVARI SAAT Laboratuvarı Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Gazi Erkan BOSTANCI SAAT

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER. ÇEM 501 İyon değişimi. Prof. Dr.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER. ÇEM 501 İyon değişimi. Prof. Dr. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER Ders Adı ÇEM 501 İyon değişimi Zorunlu DERS SAATİ: 3 Dönemi Bölümü Ders Sorumlusu Güz Çevre Mühendisliği Prof. Dr.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy

Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği 00 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği 00 Doktora Celal

Detaylı

DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING

DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING The Master of Science program in Environmental Engineering is a joint interdiciplinary program of the Departments

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU Adı Soyadı Ünvanı Birimi BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adife Şeyda YARGIÇ Araştırma Görevlisi Kimya ve Süreç Mühendisliği Bölümü E-Posta seyda.guler@bilecik.edu.tr

Detaylı

KOLEMANİT CEVHERİNİN POTASYUM HİDROJEN SÜLFAT ÇÖZELTİSİNDE ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜN İNCELENMESİ

KOLEMANİT CEVHERİNİN POTASYUM HİDROJEN SÜLFAT ÇÖZELTİSİNDE ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜN İNCELENMESİ KOLEMANİT CEVHERİNİN POTASYUM HİDROJEN SÜLFAT ÇÖZELTİSİNDE ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜN İNCELENMESİ Rövşen Guliyev Atatürk Üniversitesi,Mühendislik Fakültesi, Kimya Bölümü Erzurum,25240 e-mail : rusen1958@yahoo.com.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mehmet Kul Doğum Tarihi: 02 Nisan 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Metalurji Mühendisliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1995

Detaylı

ATIK SULARIN ARITILMASINDA İLERİ OKSİDASYON PROSESLERİ

ATIK SULARIN ARITILMASINDA İLERİ OKSİDASYON PROSESLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ATIK SULARIN ARITILMASINDA İLERİ OKSİDASYON PROSESLERİ Grup:24 10290190 Merve GÜL 10290400 Serap ULU 10290512 İrem ÖNDER KYM442 KİMYASAL

Detaylı

1 ZKÜ./ÖĞR.İŞL FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 312. Ders Kodu

1 ZKÜ./ÖĞR.İŞL FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 312. Ders Kodu FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri KIM115 Genel Kimya I General I 4 2 5 7 KIM146 Genel Kimya II General II 4 2 5 7 KIM117 Genel Kimya I Lab General I Lab 0 2 1

Detaylı

Rotary (Döner) Sondajlarda Matkap Çalışma ve Kaya Parametrelerinin İlerleme Hızı Üzerine Etkileri. Danışman: Prof.Dr. Adem ERSOY

Rotary (Döner) Sondajlarda Matkap Çalışma ve Kaya Parametrelerinin İlerleme Hızı Üzerine Etkileri. Danışman: Prof.Dr. Adem ERSOY ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tayfun Yusuf YÜNSEL Doğum Tarihi: 20 AĞUSTOS 1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Maden Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 1997 Y. Maden Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

NOHUT SAMANI HIZLI PİROLİZİNİN DENEY TASARIMI İLE MODELLENMESİ

NOHUT SAMANI HIZLI PİROLİZİNİN DENEY TASARIMI İLE MODELLENMESİ NOHUT SAMANI HIZLI PİROLİZİNİN DENEY TASARIMI İLE MODELLENMESİ Görkem Değirmen a, Ayşe E. Pütün a, Murat Kılıç a, Ersan Pütün b, * a Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEM 501 İyon değişimi Seçmeli Güz Çevre Mühendisliği Prof. Dr. İbrahim PEKER DERS SAATİ: 3 AKTS: 7 KREDİSİ:3 Tel:(352) 4374901 (İç hat:),32825

Detaylı

PROF. DR. AHMET BAYSAR

PROF. DR. AHMET BAYSAR PROF. DR. AHMET BAYSAR 1. Doğum Tarihi : 2 Ekim 1960 2. Ünvanı : Profesör 3. Medeni Durumu : Evli, üç çocuk babası 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Mühendisliği İnönü Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Bazı Uçucu Organik Bileşiklerin Doğal Materyaller Üzerine Adsorpsiyonu. Bazı Uçucu Organik Bileşiklerin Absorpsiyonla Giderimi

ÖZGEÇMİŞ. Bazı Uçucu Organik Bileşiklerin Doğal Materyaller Üzerine Adsorpsiyonu. Bazı Uçucu Organik Bileşiklerin Absorpsiyonla Giderimi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Bahtiyar ÖZTÜRK 2. Doğum Tarihi: 21.01.1966 3. Unvanı: Doç.Dr. 4. Öğrenim durumu: Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çevre Müh. Ondokuz Mayıs 1987 Y.Lisans Çevre Müh.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

MUSTAFA ATAKAN AKAR YARDIMCI DOÇENT

MUSTAFA ATAKAN AKAR YARDIMCI DOÇENT MUSTAFA ATAKAN AKAR ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 24.03.2015 Adres Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Otomotiv Mühendsiliği Bölümü Telefon E-posta 3223386060-2727 aakar@cu.edu.tr Doğum

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI ÖĞRETİM ELEMANI MATH511 İleri Mühendislik Matematiği Advanced Engineering Mathematics -1 Doç. Dr. Fatih KOYUNCU

Detaylı