ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: MAHMUT RAHİM BAYRAMOĞLU Doğum Tarihi: 19 NİSAN 1954 Doğum Yeri: ISTANBUL Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans +Y.lisans Kimya Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1977 Yüksek Lisans Kimya Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1977 Doktora KimyaMühendisliği İstanbul Üniversitesi 1984 Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı: Bayramoglu M., (1983), Düşük tenörlü Pirolüzit cevherlerinden yeni bir Mangan Sülfat Üretim metodu. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Kimya Müh. AnaBilim Dalı, İstanbul, Tez Danışmanı: Prof.Dr. Ünal Sanıgök Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Y.Doç.Dr Atatürk Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi-Kimya Müh.Böl Doç.Dr. Atatürk Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi-Kimya Müh.Böl Prof.Dr. Atatürk Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi Kimya Müh.Böl Prof.Dr. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü-Müh. Fak.-Çevre Müh.Böl Prof.Dr. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü-Müh. Fak.-Kimya Müh.Böl

2 Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: [1] T.Tekin,MnO2 in Asidik ortamda Fe+2 ile İndirgenmeKinetiği, Atatürk Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü,(1991) [2] E.Şayan,Atık Kırmızı Çamurdan Sülfürik Asid Liçingi ile TiO2 in Geri Kazanılmasının İstatistiksel Deney Tasarım Yöntemleriyle İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.,(1998) [3] D.Tekin, Kolemanit in HCl de ultrason destekli çözünme kinetiği, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.,(2000) [4] S.Mercan,Havadaki SO 2 konsantrasyonunun Yapay sinir ağlı Bulanık Mantık yöntemiyle Modellenmesi:Erzurum Şehir Örneği,, G.Y.T.E Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, (2002) [5] F.Yüksel,Zonguldak şehri SO 2 konsantrasyonunun Yapay sinir ağlı Bulanık Mantık yöntemiyle Modellenmesi, G.Y.T.E Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, (2002) [6] A. Akyol, Tekstil boyası içeren atiksuların Fotokimyasal metodla arıtılması G.Y.T.E Fen ve Mühendislik Bilimleri Enstitüsü, (2004) [7] H.Okkay, Selulozün Mikrodalga ve ultrason destekli hidrolizi G.Y.T.E Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, (2004) [8] A.Civas, sonokimyasal metodlarla doğrudan metil alkol yakıt hücresi için nano boyutlu anot katalizör üretimi ve karakterizasyonu G.Y.T.E Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, (2004)

3 [9] D.Tercan, Doğrudan Metanollü Yakit Hücrelerinin Yapay Sinir Ağlari Ve Bulanik Mantik Metodlariyla Modellenmesi, G.Y.T.E Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, (2007) [10] E.Şahin, Fenolün Mikrodalga Reaktörde Nitrolanma Kinetiğinin İncelenmesi G.Y.T.E Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, (2009) [11] B. Özdinçer, Biyolojik atiksu aritma tesisinin optimizasyonu, G.Y.T.E Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, (2009) [12] V. Çoban, Hayvansal Ve Bitkisel Atiklardan Biyogaz Üretim Prosesinin Similasyon ve Optimizasyonu G.Y.T.E Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, (2009) [13] Ö. Aras, bulanık mantık teknikleri ile nötralizasyon prosesinde on-line ph kontrolü, G.Y.T.E Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, (2010) [14] F. Dolapçı, bitkisel kesme sıvılarının bileşim-özellik bağıntılarının modellenmesi, G.Y.T.E Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, (2010) [15] V.Metin, Kimyasal tesislerin üretim planlamasının optimizasyonu, G.Y.T.E Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, (2011). [16] G. Civelek, Reaksiyonlu sistemlerde çözünmüş gaz reaktan konsantrasyonu kontrolu G.Y.T.E Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, (2011). [17] Z.İlbay, Doğrudan metanol yakıt hücresinin kinetik modellenmesi ve deneysel doğrulanması, G.Y.T.E Fen ve Mühendislik Bilimleri Enstitüsü, (2011) [18] İbrahim Korkut, Ultrases destekli polimerizasyon kinetiğinin incelenmesi, GYTE Mühendislik ve Fen bilimleri enstitüsü, (2012) [19] B.Altıntaş, Güneş Enerjisi Destekli Isı Depolama Sisteminin Termodinamik Modeli ve Endüstriyel Uygulaması, GYTE Mühendislik ve Fen bilimleri enstitüsü, (2012) [20] Seval Özcan, Sürekli Mikrodalga Ortamında Stren in Emulsiyon Polimerizasyonu, GTU Fen Bilimleri Enstitüsü, ( 2015)

4 [ 21] Şeyda yılmaz, mikrodalga destekli kimyasal reaksiyonların kinetik incelemesi, GTU Fen Bilimleri Enstitüsü, ( 2015) Devam eden Yüksek Lisans Tezleri: 1) E.Karadoğan, Sonokimyasal bir reaktörün tasarım modelinin geliştirilmesi ve deneysel doğrulanması GYTE Fen ve Mühendislik Bilimleri Enstitüsü, ) B.İbrahimoğlu, yüksek sıcaklıklı katı oksit yakıt hücresinin matematik modellenmesi ve simülasyonu, GYTE Fen ve Mühendislik Bilimleri Enstitüsü, ) N.Bilge, Bir fotokatalitik reaktörün matematik modelinin geliştirilmesi ve simülasyonu GYTE Fen ve Mühendislik Bilimleri Enstitüsü, ) B. Akgün, Mikrodalga reaktör simülasyon modelinin geliştirilmesi, GYTE Fen ve Mühendislik Bilimleri Enstitüsü,2010-5) Yusuf Harman, Biyodizel Üretim Sürecinin Termo-Ekonomik Optimizasyonu, GYTE Fen ve Mühendislik Blimleri Enstitüsü, ) Demet Arı, Ultrason destekli Surfaktan sız Emülsiyon Polimerizaşyon Prosesinin İncelenmesi, GYTE Fen ve Mühendislik Blimleri Enstitüsü, ) Esra kaymak, Kompozit malzemelerde Mekanik Özelliklerin İstatistiksel Deney tasarımı ile Modellenmesi ve Optimizasyonu GYTE Fen ve Mühendislik Blimleri Enstitüsü, ) S.Ergan, Sürekli Mikrodalga ortamında Polilaktik Asit Sentezi ve karakterizasyonu, GYTE Fen ve Mühendislik Blimleri Enstitüsü, ) Çağatay Yaylacı, Konvansiyonel ve aetık ısı kazanlarında buhar üretimi sürecinin enerji ve ekzerji analizleri, GTU Fen bilimleri Enstitüsü, ) Murat Menteş, Yüzey-aktif maddelerin Krtitik Misel konsantrasyonunun Kantitatif Yapı-Özellik ilişkisi yöntemiyle tahmini, GTU Fen Bilimleri Enstitüsü, ) Göktuğ Ural, Hava Ayrıştırma tesisinde Enerji ve Ekzerji analizleri, GTU fen bilimleri Enstitüsü, 2014-

5 Yönetilen Doktora Tezleri: 1) T.Tekin,Erzurum Şeker Fabrikasının Ekserji Analizi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.,(1995) 2) Hüseyin Okur, Reaktif Distilasyon Simulasyon Modeli ile Etil Asetat Üretim Prosesinin Analizi ve Optimizasyonu, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.,(1998) 3) Soner Kuşlu, Mıkrodalga Enerjisinin Kimyasal reaksiyonlar Üzerine olan Etkilerini Araştırılması: Pirit Mineralinin Asidik Demir Sülfat çözeltilerinde Çözündürülmesi, Atatürk Üniversitesi,Fen bilimleri Enstitüsü,(2001) 4) Enes Şayan, Ultrason Enerjisinin Kimyasal Reaksiyonların Hızlandırılmasında Kullanılması, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri enstitüsü, (2002) 5) Abdurrahman Akyol, Fotokatalitik oksidasyon prosesi için uygun Zno tutuklama yöntemi ve reaktör konfigürasyonunun geliştirilmesi, GYTE Fen bilimleri enstitüsü, (2010) 6) Orhan Taner Can, Elektrokoagülasyonda oluşan Al(OH) 3 floğunun özelliklerinin ve proses performansi ile ilişkisinin incelenmesi GYTE Mühendsilik ve Fen bilimleri enstitüsü, (2010). 7) B.Temur Ergan, Mikrodalga destekli proseslerin kinetik-temodinamik incelenmesi GYTE Mühendislik ve Fen bilimleri enstitüsü, (2013). 8) H. Okkay, Ultrases yöntemi kullanılarak katı oksit yakıt hücre elektrolitlerinin sentezi ve karakterizasyonu GYTE Mühendislikj ve Fen bilimleri enstitüsü, (2013). Devam eden Doktora Tezleri: 1) Mustafa Sözbir, Hava kirliliğ modellenmesinde yeni teknikler, GYTE Mühendislik ve Fen bilimleri enstitüsü, ) Abdülkadir. Civaş, Soda distilasyon atığından ultrasonik yöntemle PCC üretimi,2010-

6 3) Ömür.Aras, Doğrudan alkol yakıt hücresi sisteminin modellenmesi simülasyonu ve ileri kontrol teknikleri ile deneysel kontrolu,2012-4) İbrahim Korkut, Heterojen katalizör varlığında ultrases destekli biyodizel üretimi, Projelerde Yaptığı Görevler: PROJE ADI Bitkisel yağ esaslı metal işleme sıvısının geliştirilmesi Ve talaşlı imalatta uygulanması Endüstriyel atıksuların arıtılması için elektrokimyasal reaktör geliştirlmesi ZnO İnce Film Fotokatalizör Hazırlanması ve Endüstriyel Atıksu Arıtan Bilgisayar Kontrollü Bir Fotoreaktör Sisteminde Test Edilmesi Mikrodalga ve ultrases Enerjilerinin AIBN in Bozunma kinetiği üzerindeki etkilerinin incelenmesi Reaksiyonlu bir sistemde çözünmüş gaz reaktant konsantrasyonu kontrolü Selülozik Atıkların Ultrasonik Ön İşlenmesi ve Mikrodalga Reaktörde Hidrolizi Modellenmesi Doğrudan Metanol Yakıt Hücresi İçin Etkin Anot Katalizörü Geliştirilmesi Endüstriyel atıksulardaki ağır KURUM BÜTÇE TL TARİH TÜBİTAK TÜBİTAK TÜBİTAK PROJE ARDEB GÖREV TÜRÜ NO Danışman Ulusal 107M164 Araştırmacı Ulusal 104Y267 Yürütücü Ulusal 104M411 GYTE Yürütücü BAP GYTE Yürütücü BAP GYTE GYTE GYTE Yürütücü Yürütücü Araştırmacı BAP BAP BAP

7 metal iyonlarının aktif karbon ile adsorpsiyonunun ayrık yapay sinir ağ yöntemiyle modellenmesi Boyar maddelerin ve tekstil atıksularının GYTE Yürütücü BAP ileri oksidasyon yöntemleriyle arıtılabilirliğinin incelenmesi Sulu Ortamda Siyanür ve Rodanür Atatürk Üniv Yürütücü BAP İyonlarının Sonokimyasal Parçalanma Kinetiği Bilgisayar Destekli Görüntü İşleme Atatürk Üniv Araştırmacı BAP Sistemi Trona Cevherinden Soda Uretimi Atatürk Üniv Yürütücü BAP İdari Görevler: Atatürk Üniversitesi, Müh.Fak. Dekan yrd Atatürk Üniversitesi, Kimya Müh.bölümü bşk, GYTE, Kimya Müh.bölümü bşk, Son iki yılda verdiği lisansüstü düzeydeki dersler: Dönem Güz Dersin Adı Endüstriyel Araştırmalarda Planlama ve Optimizasyon metotları Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı

8 güz Bahar Bahar Kimya Mühendisliğinde matematik modelleme Kimya Mühendisliğinde Optimizasyon teknikleri ve Uygulamaları Kimyasal Reaktör Tasarımında İleri Konular Daha önce vermiş olduğu lisans dersleri: - Proses tasarımı - Reaktör tasarımı - Proses Kontrol - Kimyasal reaksiyon mühendisliği - Endüstriyel Stokiyometri Araştırma veya çalışma konuları:. Proses modellemesi, Simulasyonu, optimizasyonu ve Termodinamik analizi Mikrodalga ve Ultrases gibi Konvansiyonel olmayan Enerji kaynaklarının üretim proseslerinde kullanılma olanaklarının araştırılması, Yakıt hücreleri Kimyasal reaksiyon kinetiği, Hava kirliliği modellemesi, Elektrokimyasal, Fotokimyasal gibi metodların atıksu arıtımda kullanılma imkanlarının araştırılması,

9 ESERLER A.Uluslararası (SCI) hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 1 M.Bayramoğlu and B.Keskinler, Kinetics of Dissociation of Ca(H2PO4).2.H20 in Ethyl Alcohol, Ind. Eng. Chem. Research, 31, , (1992) 2 B.Keskinler and M.Bayramoğlu, Kinetics of phosphoric acid production by decomposition of monocalcium phosphate in ethanol, Int.J. Mineral Processing, 36, , (1992) 3 M.Bayramoğlu,N.Topçu,B.Keskinler,A Simple Mass-Balance Model for Air Pollution, Idojoras,96, , (1992) 4 T.Tekin and M.Bayramoğlu, Kinetic of the reduction of MnO2 with Fe+2 ions in acidic solutions, Hydrometalurgy, vol 32, 9-20, (1993) 5 N.Topçu, B.Keskinler and M.Bayramoğlu and M.Akcay, Air pollution modelling in Erzurum city, Environmental Pollution, 79, 9-13, (1993) 6 M.Bayramoğlu, N.Demircioğlu and B.Keskinler, Modelling the dissolution kinetics of Trona in NAOH solution, Int.J. Mineral Processing, 39, 19-29, (1993) 7 N.Demircioğlu, M.Bayramoğlu and N.Topçu, Kinetics of Coupling Diazotized Sulfanilamid with 1- Naphtylamine, Int.J. Chemical Kinetics, 25, , (1993) 8 M.Bayramoğlu and T.Tekin, An Electrochemical Model for Reduction of MnO2 with Fe+2 ions, J. Applied Electrochemistry, 13, , (1993) 9 A.Cakıcı and M.Bayramoğlu, An Approch to Controlling Sludge Age in the Activated Sludge Process, Water. Research, 29, , (1995) 10 M.Bayramoğlu, N.Demircioğlu and T.Tekin, Dissolution Kinetics of Mazıdağı Phosphate Rock in HN03 solution, Int.J.Mineral Processing, 43, , (1995) 11 M.Bayramoğlu and A.T.Bulgan, Sensivity Analysis of an aqua-ammonia Absorbtion Refrigeration System (AARS), Energy, 20, ,(1995) 12 Çomaklı, M.Bayramoğlu and K.Kaygusuz, A Thermodynamic Model of a Solar Assisted Heat Pump System with Energy Storage, Solar Energy, 56, , (1996) 13 T.Tekin and M.Bayramoğlu, Exergy loss Minimization Analysis of Sugar Production Process from Sugar Beet, Trans IchemE, Part C, 76, , (1998)

10 14 T.Tekin and M.Bayramoğlu, Exergy Analysis of the Sugar Production Process from Sugar Beets,Int.J.Energy Res., 22, ,(1998) 15 T.Tekin, N.Boyabat and M.Bayramoğlu, Kinetics and Mechanism of Aqueous H 2 S Oxidation by Fe +3, Int.J.Chemical Kinetics,31, ,(1999) 16 E.Şayan and M.Bayramoğlu, Statistical Modeling of Sulfuric Acid Leaching of TiO 2 from red mud, Hydrometallurgy, 57, , (2000) 17 M.Bayramoğlu, A.Çakıçı, and T.Tekin, Modelling of oxygen transfer rate in diffusedair aeration tanks, Process Safety and Env.Protection;Trans.IChemE., Part B, 78, , (2000) 18 T.Tekin, M.Bayramoğlu, Exergy and Structural analysis of raw juice production and steam-power units of a sugar production plant, Energy,26, ,(2001) 19 Hüseyin Okur and M.Bayramoğlu, The Effect of the Liquid-Phase Activity Model on the Simulation of Ethyl Acetate Production by Reactive Distillation, Ind.Eng.Chem.Res, 40, , (2001) 20 Tekin,D.Tekin, M.Bayramoğlu, Effect of Ultrasound on the Dissolution Kinetics of Phosphate Rock in HNO3,Ultrasonic Sonochemistry. 8, , (2001) 21 E.Sayan and M.Bayramoğlu, Statistical Modeling of Sulphuric Acid Leaching of TiO2 Fe2O3 and AL2O3 From Red Mud, Trans IChemE,Part B, 79, , (2001) 22 Hüseyin Okur, Taner Tekin, A.Kadir Özer, M.Bayramoğlu, Effect of Ultrasound on the dissolution of colemanite in H 2 SO 4, Hydrometallurgy, 67,79-86,(2002) 23 Y.Yıldırım, M. Kobya,N.Demircioğlu, M.Bayramoğlu, SO 2 pollution modeling in Erzurum city, Environmental pollution,118, , (2002) 24 S.Kuşlu, M.Bayramoğlu, Microwave-Asisted Dissolution of Pyrite in Acidic Ferric Sulfate Solutions, Ind.Eng.Chem. Res.,41, , (2002) 25 M.D.Kaya, A.S.Hasiloglu, M.Bayramoğlu, H.Yeşilyurt and A.F.Ozok, A new approach to estimate anthropometric measurements by adaptive neuro-fuzzy inference method, Int.J. Industrial Ergonomics,32, ,(2003) 26 Y.Yıldırım, M.Bayramoğlu and A.S.Hasiloglu, Prediction of Sulfur Dioxide daily levels in city of Zonguldak Using adaptive neuro-fuzzy based method,freisenus Environmental Bulleten,12, ,(2003) 27 M.Kobya,O.C.Taner and M.Bayramoğlu, Treatment of textile wastewaters by electrocoagulation using iron and aluminium electrodes, J.Hazardeous Materials, B100, ,(2003)

11 28 O.T.Can, M.Bayramoğlu, and M.Kobya, Decolourization of reactive dye solutions by electrocoagulation using aluminium electrodes, Ind. Eng. Chem. Res., 42, , (2003) 29 E.Sayan, M.Bayramoğlu, Statistical modeling and optimization of ultrasound assisted sulfuric acid leaching of TiO 2 from red mud,hydrometallurgy,71, ,(2004) 30 M.Bayramoğlu, Mehmet Kobya, Orhan Taner Can and Mustafa Sozbir, Operating cost analysis of electrocoagulation of textile dye wastewater, Separation Science and Technology,37, , (2004) 31 A. Akyol, H. C. Yatmaz, and M. Bayramoğlu, Photocatalytic decolorization of Remazol Red RR in aqueous ZnO suspensions,applied Catalysis,B:Environmental, 54,19-24, ( 2004) 32 H. C. Yatmaz, A. Akyol, M. Bayramoğlu, Kinetics of the photocatalytic decolorization of an azo reactive dye in aqueous ZnO suspensions, Ind. Eng. Chem. Res, 43, ,(2004) 33 M.Kobya,E.Demirbaş,and M.Bayramoğlu, Modelling the Effects of adsorbent dose and Particle size on the adsorption of Cr(VI) ions from aqueous solutions, Adsorption Science and Technology,22, ,(2004) 34 Salim Öncel, Mahir İnce and M.Bayramoğlu, Leaching of silver from solid waste using ultrasound assisted thiourea method, Ultrasonic Sonochemistry, 12, (2005) 35 A.Akyol, M.Bayramoğlu, Photocatalytic degradation of Remazol Red F3B using Zno catalyst, J.Hazardeous Materials, B124, ,(2005) 36 O.T.Can, M.Kobya, E.Demirbas and M. Bayramoğlu, Treatment of the textile wastewater by combined electrocoagulation,chemosphere, 62, ,(2006) 37 M.Kobya, E.Senturk and M.Bayramoğlu, treatment of poultry slaughterhouse wastewaters by electrocoagulation, J.Hazardeous Materials,B133, (2006) 38 M. Kobya, E.Demirbas, O.T. Can and M. Bayramoğlu, Treatment of levafix orange textile dye solution by electrocoagulation, J.Hazardeous Materials,B132, , (2006) 39 Ç.Aydiner, M.Bayramoğlu, S.Kara, B.Keskinler, O.Ince, Nickel Removal from Waters using Surfactant-Enhanced Hybrid PAC/MF Process: I-The Influence of Component Variables, Ind. Eng. Chem. Res, 45, ,(2006) 40 Y.Yıldırım, M.Bayramoğlu, Adaptive Neuro-Fuzzy Based Modelling for Prediction of Air Pollution Daily Levels in City of Zonguldak,,Chemosphere, 63, , (2006) 41 B.Ozçelik, M.Bayramoğlu, the statistical modeling of surface roughness in high speed flat end milling, International journal of machine tools and manufacture, 46, ,(2006)

12 42 M Bayramoğlu, M. Kobya, M. Eyvaz and E. Senturk, Technical and economic analysis of electrocoagulation for the treatment of poultry slaughterhouse wastewater,separation and purification Technology, 51, , (2006) 43. M Bayramoğlu, M. Eyvaz and M. Kobya, treatment of textile wastewater by electrocoagulation: Economic evaluation, Chemical Engineering journal, 128, , (2007) 44. M Bayramoğlu, M. Eyvaz and M. Kobya, Technical and economic evaluation of treatment of textile wastewater by electrocoagulation: J.Hazardeous Materials, 148, , (2007) 45 M. Kobya, C. Ciftci, M. Bayramoglu, M.T. Sensoy, Study on the treatment waste metal cutting fluids using electrocoagulation,separation and purification technology, 60, , (2008) 46 A.Akyol,M.Bayramoglu, The degradation of an azo dye in a batch slurry photocatalytic reactor, Chem Engineering and Processing 47, , (2008) 47 Çakmakçı, M.Bayramoğlu, C.Kınalı, Adaptive Neuro-Fuzzy Modeling of Head Loss in Iron Removal with Rapid Sand Filtration, Water Env. Res. 80, , (2008) 48 Coskun Aydiner, Mahmut Bayramoglu Bulent Keskinler, Orhan Ince, Nickel Removal from Waters using Surfactant-Enhanced Hybrid PAC/MF Process: II-The Influence of Process Variables, Ind. Eng. Chem. Res., 48, ,(2009). 49 Nadir Dizge, Coskun Aydiner, Mahmut Bayramoglu, Aziz Tanriseven Bülent Keskinler, Biodiesel production from sunflower, soybean and waste cooking oils by transesterification using microporous polymeric enzymatic reactor, J.Bioresource and Biotech, 100, , (2009). 50 Alaton I.A., Kobya M.,Akyol A.,Bayramoglu M., Electrocoagulation of Azo dye process Wastewater with iron electrodesi process evaluation by multi response cental composite design, Coloration technology, 125, , (2009) 51 O.T. Can and M. Bayramoglu, The Effect of Process Conditions on the Treatment of Benzoquinone Solution by Electrocoagulation, J.Hazardous Materials, 173, , (2010) 52 Mehmet Çakmakcı, Cumali Kınacı, Mahmut Bayramoğlu, A Modeling Approach for Iron Concentration in Sand Filtration Effluent using ANFIS Expert Systems with Applications, 37, ,(2010) 53 A.Akyol,M.Bayramoglu, Preparation And Characterization Of Supported Zno Photocatalyst By Zincate Method, J.Hazardous Materials, 175, ,(2010).

13 54 A.Akyol,M.Bayramoglu, Photocatalytic Performance of ZnO Coated Tubular Reactor,, J.Hazardous Materials, 180, , (2010) 55 A.Akyol,M.Bayramoglu Performance Comparison of ZnO Photocatalyst in Various Reactor Systems J.Chem Tech and Biotechnology,, 85,11, (2010) 56 Idil Arslan-Alaton, B. Hande Gursoy, Abdurahman Akyol, Mehmet Kobya and M. Bayramoglu, Modeling and optimization of acid dye manufacturing wastewater treatment with Fenton's reagent: comparison with electrocoagulation treatment results and effects on activated sludge inhibition Water Science & Technology WST,62, 1, (2010) 57 Kobya,Demirbaş,Bayramoglu and Şensoy, Optimization of Electrocoagulation Process for the Treatment of Metal Cutting Wastewaters with Response Surface Methodology, Water,air and soil pollution, 215,1-4, (2011). 58 Ö. Aras, M. Bayramoglu, A. S. Hasiloglu,Optimization of Scaled Parameters and Setting Minimum Rule Base for a Fuzzy Controller in a Lab-Scale ph Process, Ind. Eng. Chem. Res.,50, , (2011). 59 B.T. Ergan, M. Bayramoğlu, A Kinetic Approach for Investigating the Microwave Effect : Decomposition of Aqueous Potassium Persulfate, Ind. Eng. Chem. Res.,50, , (2011). 60 Ö. Aras, M. Bayramoglu, A MINLP Study on Shell and Tube Heat Exchanger: Hybrid Branch and Bound/Meta-heuristics Approaches, Ind. Eng. Chem. Res, 51, (2012) 61 B.T. Ergan, M. Bayramoğlu, The Effects of Microwave Power and Dielectric Properties on the Microwave-Assisted Decomposition Kinetics of AIBN in n-butanol, J. Ind. Eng. Chem. 19, , (2013) 62 H.Okkay, M.Bayramoglu, M. F. Öksüzömer, Ce 0.8 Sm 0.2 O 1.9 synthesis for solid oxide fuel cell electrolyte by ultrasound assisted co-precipitation method, Ultrasonic Sonochemistry,20, (2013) 63 Kuram.E, B. özçelik, M.Bayramoglu.,E.Demirbaş, Optimization of cutting fluids and cutting parameters during end milling by using D-optimal design of experiments J.Cleaner Production,42, , ( 2013) 64 Hikmet Okkay, Mahmut Bayramoğlu, M. Faruk Öksüzömer Ultrasound assisted synthesis of Gd and Nd doped ceria electrolyte for solid oxide fuel cells,. Ceramics.International,39, (2013) 65 Ibrahim Korkut, Mahmut Bayramoglu, Various aspects of ultrasound assisted emulsion polymerization process, Ultrasonic Sonochemistry 21,1592,1599 (2014).

14 66 Orhan Taner Can, Mahmut Bayramoglu, A Comparative Study on the Structure Performance Relationships of Chemically and Electrochemically Coagulated Al(OH) 3 Flocs, Ind. Eng. Chem. Res.,53, (2014) 67 B.T. Ergan, M. Bayramoğlu, Investigation of Microwave Effect: A New Approach for Solvent Effect on Microwave-assisted Decomposition Reaction of AIBN, Ind. Eng. Chem. Res., 53, (2014) B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler: 1) M.Bayramoğlu, M.A. Zeynalov and A.T. Bulgan, Use of alternate energies in ammonia Absorption refrigeration System, 2 nd Bakü İnt. Symp. on energy, Ecology, Economy, Aug. 1993, Bakü, Azerbeycan 2) B.Keskinler, M.Bayramoğlu, N.Topçu, Air Pollution Modelling by Applying continuity equation, 2 nd Bakü İnt. Symp. on energy, Ecology, Economy, Aug. 1993, Bakü, Azerbeycan 3) M.Adiloğlu,B.Keskinler,N.Topçu,M.Bayramoğlu,Empirical Modelling of the global solar radiation in in Erzurum City, Energy with all aspects in the 21.st century, April 1996 İTÜ, Maçka,Istanbul 4) Yıldırım Y., Bayramoğlu M., Tecer I.H., Yalçın G., Adaptive Neuro-Fuzzy based method for daily estimation of SO2 concentration in city of Zonguldak, 26.th NATO İnternational Technical Meeting on air Air Pollution Modeling and its application,istanbul, Turkey, ) İ.A.Alaton, B.H. Gürsoy, A. Akyol, M. Kobya, M. Bayramoglu, Acid dye manufacturing wastewater treatment with Fenton s reagent and electrocoagulation, 5.th IWA specialist conference,oxidation technology for water and wastewater treatment, 30 mart 2009, Berlin D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 1) M.Eyvaz, M.Bayramoğlu, M.Kobya, Tekstil Endüstrisi Atıksularının Elektrokoagülasyon ile Arıtılması: Teknik ve Ekonomik Değerlendirme, İTÜ dergisi/e :Su Kirlenmesi Kontrolü,16,(1-3), 55-65, ) Bayramoglu and E.Sayan, Multi-Objective optimization of the Sonochemical Leaching of TiO2 from the red Mud, Chimica Acta Turcica,, 33, (3), (2005). 3) Kuşlu and M.Bayramoglu, Mikrodalgalar ile Materyaller Arasındaki Termal Olan ve Olmayan Etkileşimlerin incelenmesi ve Mikrodalga Kimyası, Pamukkale Univ. Mühendislik bilimleri dergisi 8, ,(2002)

15 4) A.S.Haşiloğlu and M.Bayramoğlu, A new windowing Technique in texture Classification, Anadolu Uni. J.Science and Technology,1, ,(2001) 5) T.Tekin, N.Demircioğlu, M.Kobya and M.Bayramoğlu, Air Quality Modeling of Sulphur Dioxide Pollution in Erzurum City,Chimica Acta Turcica,26,69-74(1998) 6) Z.Ekinci, M.Kobya, N.Demircioğlu, M.Bayramoğlu and A.Çakıcı, The Preparation of Activated Carbon from Hazelnut_Shell for the Removal of Chromium(III) from Wastewater, Chimica Acta Turcica, 25, (1997) 7) M.Bayramoğlu, A.Çakıcı and T.Tekin, Comparison of Various Control Strategies for an Activated Sludgre Process,Chimica Acta Turcica,25,13-19,(1997) 8) M.Kobya, M.Bayramoğlu, N.Demircioğlu ve A.Cakıcı, Evsel Atıksu Arıtım Tesisinin Tasarımı ve Ekonomik Analizi, Su Kirliliği Kontrolu Dergisi, Cilt 5, Sayi 2, 46-52, (1995). 9) M.Bayramoğlu, and A.Cakıcı, The Effect of Air Diffuser Design on Plant Efficiency in Biological Wastewater Treatment Processes, Chimica Acta Turcica, 23, , (1995). 10) M.Bayramoglu, T.Tekin, N.Demircioglu, Mazidağı Fosfat Cevherinin HCI Çözeltilerinde Çözünme Kinetiği Tr. J. of Engineer. and Environ. Science, 19, ,(1995). 11) A.T.Bulgan, and M.Bayramoglu, Design and Analysis of an Aqua-Ammonia Absorption Refrigeration System, J. of the Inst. of Science and Tech. Gazi Univ., 7, ,(1994). 12) M.Bayramoğlu and A.Cakıcı, Control Strategies for the Wastewater Treatment Process, Chimica Acta Turcica, 22, , (1994). 13) M.Akçay, M.Bayramoğlu, B. Yüksel, B. Keskinler, N.Topçu, Modelling of Motion of Particles Exhausted from Industrial Plant Stacks, Tr. J. of Engineer. and Environ. Science, 18, , (1994). 14) A.Çakıcı and M.Bayramoğlu, Automatic Control of Sewage Treatment Plant,J. Inst. of Science and Tech., Gazi Univ., 6, 64-76, (1993). 15) M.Bayramoğlu and N. Demircioğlu, A Statistical Study on Precipitated Silica Production, J. Inst. of Science and Tech. Gazi Univ., 6, , (1993). 16) N.Demircioglu, N.Topçu, M.Bayramoğlu, Coupling Kinetics of Diazonium Salt of Sulfanilamid with 1-Naphtylamine, Tr. J. of Chemistry, 17, , (1993). 17) Ö.Comaklı, M.Bayramoğlu, Güneş Enerjisi Destekli Kompresörlü ısı pompasının Simülasyonu, Isı bilimi ve Teknigi Dergisi, 16, 25-35, (1993)

16 18) M.Akçay, M.Bayramoğlu, B.Yüksel, B.Keskinler, N.Topçu, Modelling of Motion of Particles Exhausted from Industrial plant Stacks, Tr.J.Engineering and Env.Science,18,1-7,(1993) 19) B.Yüksel, M.Akçay, M.Bayramoğlu, B.Keskinler, N.Topcu, The Prediction of Particle Pollution Around Industrial Plants, Chimica Acta Turcica,21, , (1993). 20) A.Cakıçı, M.Bayramoğlu, N.Demircioğlu, M.Kobya, Kentsel Atıksu Arıtım Tesisi Tasarımı ve Analizi, ITÜ dergisi, 51, 42-49, (1993). 21) M.Bayramoğlu, B.Keskinler, Mazıdağı Fosfat cevherinden H3PO4 ve CaHPO4 üretiminin optimizasyonu, Doğa Mühendislik ve çevre, vol 17, , (1993) 22) M.Bayramoğlu, A rapid method for selection of the best solvent for an extraction distillation system, Chimica Acta Turcica, vol 21, 51-66, (1993) 23) S.Colak, İ.Kayadeniz, I.Ceyhun and M.Bayramoğlu, Optimization of sulphur removal and Cu, Co extraction, Chimica Acta Turcica, vol 21, 7-16, (1993) 24) T.Tekin, B.Yüksel, M,Bayramoğlu, Şeker Fabrikası Buharlaştırma Sisteminin Ekzerjetik Analizi, Isi Bilimi ve Teknigi Dergisi 15, 5-13, (1992). 25) M.Kobya, N.Demircioğlu ve M.Bayramoğlu, Atiksulardan değişik absorblayıcılarla fosfat giderilmesi, İTÜ dergisi, vol 50, sayı 4, 56-59, (1992) 26) M.Bayramoğlu, B.Keskinler, N.Demircioğlu and N. Topcu, Trona cevherinin NAOH çözeltilerinde çözünme kinetiği, İTÜ dergisi, vol 50, sayı 3, 79-83, (1992) 27) N.Topçu, B.Keskinler ve M.Bayramoğlu, Erzurum hava kirliliğinin modellenmesi, Doğa Mühendislik ve çevre, vol 16, , (1992) 28) M.Bayramoğlu,Kısıtlanmış Cok Yanıtlı Deneysel Optimizasyon,İTÜ dergisi, 50,33-41,(1992). 29) M.Bayramoğlu, Değişik Deneysel Optimizasyon Metodlarının Karşılaştırılması, İTÜ dergisi, 49, 8-16, (1991). 30) Ü.Sanigök and M.Bayramoğlu, Bench Scale Manganese Sulfate Production from Low-grade Pyrolusite Ores,Part II, Chimica Acta Turcica, 16, 10-20, (1988) 31) M.Bayramoğlu, Process Optimization of Multiple-effect Evaporator System in Sugar Industry, Chimica Acta Turcica, 16, 33-43, (1988). 32) M.Bayramoğlu ve İ.Ceyhun, Şeker Fabrikasi Buharlaştırma Sisteminde Toplam Isı Aktarım Katsayıları Regresyon Modeli, Doğa Mühendislik ve çevre, 12, 15-21, (1988).

17 33) İ.Ceyhun, M.M.Kocakerim, M.Bayramoglu ve S.Colak, Konsantre Kalkopiritin Sulu Ortamda Klor Gazı ile Çözünürleştirilmesinin Optimizasyonu, Doğa Mühendislik ve çevre, 12, , (1988). 34) Ü.Sanigök and M.Bayramoğlu, Manganese Sulfate Production from Low-grade Pyrolusite Ores Part II., Chimica Acta Turcica, 15, 65-80, (1987). 35) Ü.Sanigök, M.Bayramoğlu ve F.N.Ozgen, Çöktürülmüş Silikanın iki Özelliğinin Istatistiksel Deney Tasarımı Yöntemleriyle İncelenmesi ve Modellenmesi, Doğa Mühendislik ve çevre, 11, , (1987) 36) M.Bayramoğlu, A.Ekmekyapar, I.Ceyhun and S.Colak, Modelling and Simulation of Multiple- effect Evaporator System in Sugar Industry, Chimica Acta Turcica, 15, , (1987) 37) Ü.Sanigök and M.Bayramoğlu, Manganese Sulfate Production from Low-grade Manganese Ores by Modified Direct Process-Part 1., Chimica Acta Turcica, 11, 79-86,(1983) 38) Ü.Sanigök and M.Bayramoğlu, Effect of Minerals in Lignites on Sulfur Reactions During Desulfurization by Low Temperature Carbonization, Chimica Acta Turcica 10, ,(1982) E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: 1) M.Bayramoğlu, A.Ekmekyapar, S.Colak, İ.Ceyhun, Erzurum Şeker Fabrikası Tephir Sisteminin Matematik Modellemesi, Kimya 1986, Ankara. 2) S.Colak, İ.Kayadeniz, İ.Ceyhun, M.Bayramoglu, Klor Gazi ile Doyurulmuş Ortamda Pirit Kalsinelerindeki Bakır ve Kükürdü Çözmek için Optimum şartların Belirlemnesi, Kimya 1986, Ankara. 3) İ.Ceyhun, M.Kocakerim, M.Bayramoğlu, S.Colak, Kalkopirit Konsantrelerinin Sulu Ortamda Çözünürleştirilmesinin Optimum Şartlarının Tesbiti, Kimya 1987,Elaziğ. 4) M.Bayramoğlu, Değişik Deneysel Optimizasyon Metodlarının Karşılaştırılması, Kimya 1987, Elaziğ 5) M.Bayramoğlu, İ.Ceyhun, Erzurum Şeker Fabrikasi Buharlaştırma Sisteminin Simulasyonu ve Optimizasyonu, 1. Ulusal Şeker Üretim Teknolojisi Sempozyumu, 1987, Ankara. 6) M.Bayramoğlu, B.Keskinler, Monokalsiyum Fosfatın Alkollü Ortamda Hidroliz Kinetiği, Kimya 1991, Gazimagusa, KTTC.

18 7) B.Keskinler, M.Bayramoğlu,.Fosfat şlamlarından DCP Gübresi ve saf Fosforik Asid Üretimi, Kimya 1991, Gazimagosa, KTTC. 8) M.Bayramoğlu, B.Keskinler, N.Demircioğlu, N.Topçu, Trona Cevherinin Suda ve Sodyum Hidroksit Çözeltilerinde Çözünme Kinetiği, Kimya 1991, Gazimagosa, KTTC. 9) O.Ozbay, M.Bayramoğlu, B.Keskinler, N.Topçu, N.Boyabat, Erzurumda hava Kirliliği Üzerine çevresel ve Atmosferik Parametrelerin Etkisinin Simulasyonu, Kimya 1991, Gazimagosa, KTTC. 10) M.Kobya, M.Bayramoğlu, N.Demircioglu, Atik Sulardan Adsorpsion Yöntemi fle Fosfor Giderilmesi, Kimya 1992, Istanbul. 11) N.Demircioğlu, M.Bayramoğlu, N.Topçu, Z.Ceylan, Sülfanilamid Diazo Tuzunun 1- Naftilamin ile Kenetlenme Kinetiği, Kimya 1992, Istanbul. 12) B.Keskinler, M.Bayramoglu, Mardin Fosfat ŞIamlarından H3PO4 ve CaHPO4 Üretiminin Optimizasyonu, Kimya 1992, Istanbul. 13) N.Boyabat, M.Bayramoğlu, B.Keskinler, N.Topçu ve Y.Yıldırım, Hava Kirliliği için Kütle Denkliği Modeli, Kimya 1992, Istanbul. 14) M.Kobya, M.Bayramoğlu, A.Çakıcı ve N.Demircioğlu, Biolojik Atiksu Arıtım Tesisinin Ekonomik Analizi, 1. Ulusal Kimya Miihendisligi Kongresi, Eylül 1994, ODTU, Ankara. 15) T.Tekin, M.Bayramoğlu, N.demircioğlu, Mazıdağı Fosfat cevherinin HNO3 çozeltisinde çözünme kinetiğinin döner disk metodu ile incelenmesi 1. Ulusal Kimya Miihendisligi Kongresi, Eylül 1994, ODTU, Ankara. 16) T.Tekin, M.Bayramoğlu, Şeker Fabrikası Egzerji Analizi, II. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eylül, 1996, ITU, İstanbul 17) M.Kobya,M.Bayramoglu Ni, Cu, ve Zn +2 iyonlarının Adsorbsiyonunda Kullanılan Aktif karbon Üretim Optimizasyonu, Türkiye de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri sempozyumu, Mayıs1997,G.Y.T.E, Gebze 18) T.Tekin, N.Boyabat, M.Bayramoğlu, H 2 S in Sulu ortamda Fe 3+ ile Yükseltgenme Kinetiği ve Mekanizması, III. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eylül 1998, Atatürk Üniversitesi, Erzurum 19) T.Tekin, M.Bayramoglu, Endüstriyel Proseslerde Ekzerji Kayıplarının Minimizasyonu, III. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eylül 1998, Atatürk Üniversitesi, Erzurum 20) S.Kuşlu ve M.Bayramoğlu, Sülfürik Asit Destekli Demir(III)Sülfat Çözeltilerinde Pirit Mineralinin Çözündürülmes Üzerine Mikrodalga EnerjisininEtkileri V. Ulusal Kimya Müh. Kongresi, Eylül 2002, Ankara Üniversitesi

19 21) O.T.Can, M.Sözbir, E.Şentürk, M.Bayramoglu, M.Kobya, Tekstil Atıksularının Elektrokoagulasyon ile Arıtımı, Türkiyede Çevre Kirlenmesi Öncelikleri 5. Sempozyumu, Ekim 2003,Gebze Kocaeli 22) M.İnce, M.Bayramoglu, M.S.Öncel, Kütahya Gümüsköy 100.yıl gümüş işletmesi katı atık barajından gümüş geri kazanımı, Türkiyede Çevre Kirlenmesi Öncelikleri 5. Sempozyumu, Ekim 2003,Gebze Kocaeli 23) E.Şentürk, O.T.Can, M.Bayramoglu,M.Kobya, Demir elektrodlar ile tekstil Boyalarının elektrokoagulasyonu, Türkiyede Çevre Kirlenmesi Öncelikleri 5. Sempozyumu, Ekim 2003,Gebze Kocaeli, 24) A.Akyol, M.İnce, M.Bayramoglu, Atıksu Arıtımında Ultrases ve fotokatalitik metodların Kullanım Potansiyeli, Türkiyede Çevre Kirlenmesi Öncelikleri 5. Sempozyumu, Ekim 2003,Gebze Kocaeli, 25) A.Akyol, C.Yatmaz, M.Bayramoglu, Tekstil Boyar Maddelerinin ZnO ile Fotokatalitik Bozundurulması, Türkiyede Çevre Kirlenmesi Öncelikleri 5. Sempozyumu, Ekim 2003,Gebze Kocaeli, 26) E. Şayan, M.Bayramoğlu, Atık kırmızı çamurdan TiO 2 nin seçimli liçinginin modellenmesi, II. Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar kongresi, MBGAK, ekim 2005, İstanbul Üniversitesi 27) M.Eyvaz, M.Kobya, M.Bayramoğlu, Elif Şentürk, tavuk kesimhane atiksularinin elektrokoagülasyon ile aritilmasi, VII. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eylül 2006, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 28) A.Akyol, M.Bayramoğlu, Atıksulardaki azo reaktif tekstil boyaların zno ile fotokatalitik bozunmasında dalga boyunun etkisi VII. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eylül, 2006, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 29) H.Okkay, B.Temur, M.Bayramoğlu, elülozik atiklarin ultrasonik ön işlenmesi ve mikrodalga reaktörde hidrolizi, VII. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eylül 2006, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 30) A.Civaş, M.Bayramoğlu, Doğrudan metanol yakit hücre performansının deneysel testi ve yari ampirik-analitik matematiksel model ile öngörülmesi, VII. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eylül 2006, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 31) B.Gürboy, M.Bayramoğlu, S. Koçer, Türkiye de Lignoselülozik Biyokütle Kaynağı Olarak Kavağın Biyoetanol Potansiyelinin Değerlendirilmesi,Ulusal Temiz Enerji Günleri, 17 Aralık 2008, İstanbul. 32). R. Akaya, A. Ş. Konukman, M. Bayramoğlu, Aspen Plus Süreç Simülatörü İle Soya Yağı Temelli Alkali-Katalizör Tip Biyodizel Üretim Sürecinin Enerji Ve Ekserji Analizleri, 17.Ulusal ısı bilimi ve tekniği kongresi, Haziran 2009,Sivas

20 33) A. Akyol, M. Bayramoğlu, M. Kobya, Zno film kaplı maddeler ile metil oranj boyasının fotokatalitik bozundurulması, Türkiyede Çevre Kirlenmesi Öncelikleri 11. Sempozyumu, mayıs 2009,Gebze Kocaeli, 34) B. T. Ergan, H. Okkay, M. Bayramoğlu, Potasyum Persülfatın Mikrodalga Destekli Bozunma Kinetiği, 9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Haziran 2010, Gazi Üniversitesi-Ankara 35) H. Okkay, B. T. Ergan, M. Bayramoğlu, Ultrases Enerjisinin Potasyum persülfatın Bozunma Kinetiğine etkisi, 9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Haziran 2010,Gazi Üniversitesi-Ankara 36) Ö. Aras, M. Bayramoğlu, ph Kontrolünde Bulanık Mantık Kontrol Uygulamaları, 9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Haziran 2010, Gazi Üniversitesi-Ankara 37) İbrahim Korkut, Mahmut Bayramoğlu, Ultrases destekli PMMA sentezi ve optimizasyonu, 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Haziran 2012, Koç Üniversitesi-İstanbul 38) Ö. Aras, M. Bayramoğlu,, Gövde-Boru ısı değiştiricisinin karma tam sayılı Doğrusal olmayan kısıtlamalaı optimizasyonu 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Haziran 2012, Koç Üniversitesi-İstanbul 39) H.Okkay, M.Bayramoğlu, F.Öksüzömer, Ce0.8Sm0.2O1.9 Katı Elektrolitinin Sonokimyasal Üretimi ve Karakterizasyonu 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Haziran 2012, Koç Üniversitesi-İstanbul 40) İ. Korkut, M. Bayramoğlu, A. N. Akın, Ultrases Destekli CaO Varlığında Biyodizel Üretimi, 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eylül 2014, OGÜ-Eskişehir 41) Ö. Aras, M. Bayramoğlu, Doğrudan Metanol Yakıt Hücresi Sisteminin Kurulması, Yapay Sinir Ağlı Bulanık mantık Sistemi ile Modellenmesi ve Kontrolü, 11.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eylül 2014, OGÜ-Eskişehir 42) B.T.Ergan,S.Özcan,M.Bayramoğlu,, Sürekli mikrodalga ortaminda stirenin emülsiyon polimerizasyonu, 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eylül 2014, OGÜ-Eskişehir F. SCI tarafından taranan dergilerde yayınlarına yapılan atıflar: tarih itibariyle (kaynak Scopus) - SCI dergilerde yapmış olduğu makalelere yapılan toplam atıf sayısı : h İndeksi : 23 ORCID ID : SCOPUS ID : WOS RESEARCHER ID : G

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Feridun DEMİR Doğum Tarihi: 25 Şubat 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kimya Mühendisliği Hacettepe Üniversitesi, Ankara 1993

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ-(18/02/2013)

ÖZGEÇMİŞ-(18/02/2013) ÖZGEÇMİŞ-(18/02/2013) 1. Adı Soyadı : Halit Levent HOŞGÜN 2. Doğum Tarihi : 1972 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. İletişim Bilgileri : Bursa Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri, Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Doktora 1994

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Doktora 1994 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Nalan (Adaşoğlu) AKGÜN Doğum Tarihi: 1965 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans 1987 Yüksek Lisans Kimya Mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

Prof.Dr. Cüneyt ARSLAN

Prof.Dr. Cüneyt ARSLAN Prof.Dr. Cüneyt ARSLAN İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 34469 Maslak, İstanbul T: (212) 285-3096 / F: (212) 285-7178 e-posta: arslanc@itu.edu.tr

Detaylı

DOÇ.DR. HALE SÜTCÜ. Teknik Üniversitesi (40b ile görevlendirme)

DOÇ.DR. HALE SÜTCÜ. Teknik Üniversitesi (40b ile görevlendirme) DOÇ.DR. HALE SÜTCÜ ÖZGEÇMİŞ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği Yıldız 1990 Y. Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Mühendisliği Yıldız Teknik

Detaylı

TAMAMLANAN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARI (1996-2012)

TAMAMLANAN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARI (1996-2012) GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDE TAMAMLANAN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARI (1996-2012) DOKTORA Yıl Tez Başlığı Öğrencinin Adı ve Soyadı 2012 Yakıt hücresi sisteminde elektrokimyasal

Detaylı

Doç. Dr. Sezai TAŞKIN

Doç. Dr. Sezai TAŞKIN Doç. Dr. Sezai TAŞKIN ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Marmara Üniversitesi Elektrik Eğitimi / Enerji Tesisleri Dalı 99-999 Y. Lisans Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Ders ve çerikleri T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri EABD Adı Kimya ve Süreç Mühendisliği EABD İngilizce EABD Chemical

Detaylı

MDM 5000 Yüksek Lisans Tezi Ilgili Ögretim Üyesi 0-1-0-0. MDM 5010 Seminer Ilgili Ögretim Üyesi 0-2-0-0

MDM 5000 Yüksek Lisans Tezi Ilgili Ögretim Üyesi 0-1-0-0. MDM 5010 Seminer Ilgili Ögretim Üyesi 0-2-0-0 5000-6000 Kodlu Dersler Kod Ders Adı Öğretim Üyesi D-U-L-K MDM 1000 Tez Đzleme Đlgili Öğretim Üyesi 0-0-0-0 MDM 5000 Yüksek Lisans Tezi Ilgili Ögretim Üyesi 0-1-0-0 MDM 5010 Seminer Ilgili Ögretim Üyesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Veli ÇELİK Doğum Yeri :Amasya Doğum Tarihi: 1960 İletişim Bilgileri : Adres (ev) : Güçlükaya Mh. Tefenni Sok. No: 7/23 Keçiören-ANKARA Dijital Fotograf

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Abdulkadir YAŞAR Doğum Tarihi : 16.08.1968 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi Y.Lisans

Detaylı

Adı Soyadı : Fatih İLHAN KİŞİSEL Doğum Tarihi : 18.05.1983 Doğum Yeri : Dernekpazarı - Trabzon Askerlik Durumu : Terhis - 2013 EĞİTİM Lise Lisans Lisansüstü Doktora : Esenler İbrahim Turhan Lisesi 1996-19991999

Detaylı

Prof. Dr. H. İbrahim EKİZ

Prof. Dr. H. İbrahim EKİZ Prof. Dr. H. İbrahim EKİZ Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Çiftlikköy Kampusu 33343 Mersin/Türkiye hiekiz@mersin.edu.tr hiekiz@gmail.com 00 90 324 3610001 Dahili : 6161

Detaylı

ÇD34 TAVUK KESİMHANE ATIKSULARININ ELEKTROKOAGÜLASYON İLE ARITILMASI

ÇD34 TAVUK KESİMHANE ATIKSULARININ ELEKTROKOAGÜLASYON İLE ARITILMASI ÇD34 TAVUK KESİMHANE ATIKSULARININ ELEKTROKOAGÜLASYON İLE ARITILMASI Murat Eyvaz 1, Mehmet Kobya 1, Mahmut Bayramoğlu 2, Elif Şentürk 1 1 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Bölümü, Muallimköy

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Bilim Dalı : Termodinamik, Nükleeer Mühendislik, Enerji Dönüşüm Sistemleri, Isıl-Akış, Mühendislik Matematiği

ÖZGEÇMİŞ. Bilim Dalı : Termodinamik, Nükleeer Mühendislik, Enerji Dönüşüm Sistemleri, Isıl-Akış, Mühendislik Matematiği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Ali Erişen Doğum Tarihi ve Yeri: İletişim: 25/09/1951, İzmir Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Makina Bölümü 71451, Yahşihan, Kırıkkale, Türkiye GSM: +90 (535)

Detaylı

ONUNCU ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

ONUNCU ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ ONUNCU ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ UKMK-10 3-6 Eylül 2012 Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü Bildiri Özet Kitabı I II DESTEKLEYEN KURULUŞLAR III IV Onuncu

Detaylı

Mühendislik Fakültesi 2014 Faaliyet Raporu

Mühendislik Fakültesi 2014 Faaliyet Raporu Mühendislik Fakültesi 2014 Faaliyet Raporu 1 1-GENEL BİLGİLER A-Misyon ve Vizyon Misyonumuz MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYETLERİ Bilimsel, sosyal ve kültürel değerlere sahip, yenilikçi, ekip

Detaylı

ÖNSÖZ PROF. DR. MEHMET DURMAN... REKTÖR

ÖNSÖZ PROF. DR. MEHMET DURMAN... REKTÖR ÖNSÖZ ÜNİVERSİTELER ÇAĞDAŞ BİLİM VE TEKNOLOJİLERDEKİ GELİŞMELERE KATKIDA BULUNAN, BU GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDEREK ÜLKE VE DÜNYA GELECEĞİNE IŞIK TUTAN, BİREYLERİN YAŞAMLARINDA VE KİŞİSEL GELİŞİMLERİNDE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ġlhan ASĠLTÜRK Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Makine Mühendisliği Erciyes Üniversitesi 1997 Y. Lisans Makine Mühendisliği

Detaylı

Isı Transferi, Kütle Transferi, Termodinamik, Kurutma Tekniği, İklimlendirme ve Soğutma Tekniği

Isı Transferi, Kütle Transferi, Termodinamik, Kurutma Tekniği, İklimlendirme ve Soğutma Tekniği ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı : Prof.Dr. Ahmet CİHAN Adres : - Doğum Tarihi : 31 Mart 1951 Doğum Yeri : Artvin Yabancı Dil : Fransızca, İngilizce Telefon : - Fax : - e-mail : acihan@trakya.edu.tr EĞİTİM: Derece

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I.GENEL BİLGİLER 4-32 A. Misyon ve Vizyon 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayhan KARA Doğum Tarihi ve Yeri: 16 Nisan 1979, Giresun Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik Süleyman Demirel Üniversitesi 2005 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Tarım Makinaları Bölümü Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Tarım Makinaları Bölümü Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Yahya ULUSOY 2. Doğum Tarihi : 10 Kasım 1964 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans

Detaylı

ATIK SULARIN ARITILMASINDA İLERİ OKSİDASYON PROSESLERİ

ATIK SULARIN ARITILMASINDA İLERİ OKSİDASYON PROSESLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ATIK SULARIN ARITILMASINDA İLERİ OKSİDASYON PROSESLERİ Grup:24 10290190 Merve GÜL 10290400 Serap ULU 10290512 İrem ÖNDER KYM442 KİMYASAL

Detaylı

2. Transformatör Merkezlerinin Standardizasyonu ve Eğitim Amaçlı Kullanımı, Caner AKÜNER, M.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1990

2. Transformatör Merkezlerinin Standardizasyonu ve Eğitim Amaçlı Kullanımı, Caner AKÜNER, M.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1990 EK-4 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: K.R.İrfan Güney 2. Doğum Tarihi:12.04.1957 3. Unvanı: Prof.Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik Mühendisliği Yıldız Teknik 1979 Y.Lisans Elektrik

Detaylı

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Durmuş, A. ve T. Ayhan, Model of Heat Exchanger of which Rotating Inner Tube with Helical Deformed Finnig and Swirl Generator at Inlet,

Detaylı

KISA ÖZGEÇMĠġ Arif HepbaĢlı

KISA ÖZGEÇMĠġ Arif HepbaĢlı ARĠF HEPBAġLI Arif Hepbasli, Prof. Dr. (Sertifikalı Enerji Yöneticisi) Bölüm BaĢkanı Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, YaĢar Üniversitesi 35100 Bornova, Ġzmir E-postalar: arif.hepbasli@yasar.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: OKAN ÖZGÖNENEL Doğum Tarihi: 28 KASIM 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektrik Eğitimi Marmara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

Ö ZGEÇMİ Ş Prof. Dr. AHMET METE SAATÇİ

Ö ZGEÇMİ Ş Prof. Dr. AHMET METE SAATÇİ Ö ZGEÇMİ Ş Prof. Dr. AHMET METE SAATÇİ ÖĞRENİMİ ve AKADEMİK ÜNVANLARI Lisans (B. Sc.): Kimya Mühendisliği, O.D.T.Ü., 1972. Yüksek Lisans (M. Sc.): Kimya Mühendisliği, O.D.T.Ü., 1973. Doktora (Ph. D.):

Detaylı

EK 10. İYTE MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEKLİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

EK 10. İYTE MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEKLİSANS VE DOKTORA TEZLERİ EK 10. İYTE MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEKLİSANS VE DOKTORA TEZLERİ FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI BİYOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tarih Hazırlayan İngilizce Adı Türkçe Adı Tez Danışmanı

Detaylı