ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. Selçuk GÖÇMEZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. Selçuk GÖÇMEZ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. Selçuk GÖÇMEZ 1.GENEL DÜZENLEME TARİHİ : SOYADI,ADI : GÖÇMEZ, Selçuk DOĞUM TARİHİ: YAZIŞMA ADRESİ : Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Güney Yerleşkesi AYDIN TELEFON : /1908 FAKS: EĞİTİM ÖĞRENİM DERECE ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI 2005 Doktora Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak A.B.D Yüksek Lisans Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak A.B.D Lisans Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü 3. AKADEMİK DENEYİM GÖREV ÜNVAN BÖLÜM ÜNİVERSİTE Araştırma Görevlisi Toprak Bölümü Ege Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Adnan Menderes Üniversitesi 4.MESLEKTE DENEYİM GÖREV GÖREV TÜRÜ KURULUŞ Araştırma Görevlisi Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Araştırma Mühendisi Köy Hizmetleri Menemen Araştırma Enstitüsü, Araştırma Mühendisi Menemen Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Bölüm Başkanı Menemen Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 1

2 5.YÖNETİM DENEYİMİ GÖREV YÖNETİM GÖREVİ KURULUŞ Toprak Yönetimi Bölüm Başkanlığı Menemen Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-İzmir 6. UZMANLIK ALANLARI UZMANLIK ALANI Toprak Mikrobiyolojisi ve Biyokimyası Toprak ve Su Kirliliği ANAHTAR SÖZCÜKLER Toprak Mikrobiyolojisi, Toprak Enzimleri, Toprak Ekolojisi Ağır metal, Yapay Sulak Alanlar, Doğal Arıtma 7.ÜYELİKLER ÜYELİK ÜYELİK TÜRÜ KURULUŞ Yrd. Doçent Temsilcisi Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu 8.ÖDÜLLER ÖDÜLÜN ADI ALINDIĞI KURULUŞ YILI Proje Yarışması İkincilik Ödülü 9.YURTDIŞI GÖREVLER Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) Kasım 2002 YILI ÜNİVERSİTE / KURUM GİDİŞ AMACI Mayıs Haziran - 15 Eylül Temmuz 2012 Humboldt University of Berlin, Agriculture Faculty Department of Soil Science, GERMANY Ohio State University, School of Environment and Natural Resources, USA EU. Lifelong training program Leonardo Da Vinci Project Treated Water s Return to Land with the number TR1-LEO at European Business Academy ggmbh in Berlin-GERMANY ERASMUS, Misafir YÖK, Misafir Katılımcı 10. PROJE DENEYİMİ - Aydın ili Koşullarında Tarımda Jeotermal Enerjinin Kullanılabilirliğinin Çok Yönlü Araştırılması, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) destekli, , Araştırmacı/ Uzman, - İzmir, Manisa, Aydın İlleri Tarım Topraklarının Bitki Besin Maddesi ve Potansiyel Toksik Element Kapsamlarının Belirlenmesi Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), , Araştırmacı/ Uzman, 2

3 - Zeytin Karasuyunun Katı Formunun Bazı Bitkilerde Gübre Ve Herbisit Olarak Kullanılma Olanaklarının Araştırılması, Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, , , Araştırmacı/ Uzman, - Kuru İncir Yetiştiriciliğinde Alternatif Toprak İşleme Ve Yabancı Ot Mücadele Yöntemlerinin Ağaç Gelişimi İle Meyve Verim Ve Kalitesine Etkileri, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), , Araştırmacı/ Uzman, - Evsel Kaynaklı Arıtılmış Suların Bazı Toprak ve Bitki Özellikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), , Araştırmacı/ Uzman - Salihli ve Turgutlu Ovaları Farklı Kirletici Kaynaklardan Etkilenen Tarım Alanlarının Ağır Metal ve Bitki Besin Maddesi Kapsamlarının Belirlenmesi, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), , Araştırmacı/ Uzman - Yüzey Altı Akışlı Yapay Sulak Alanlarda Bitki Materyali Olarak Kullanılan Vetiveria zizanioides ve Phragmites australisin Evsel Atık Suların Arıtılmasında Etkinliğinin Saptanması, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), , Proje Yürütücüsü - Agricultural Reuse of Water and Nutrients from Wastewater Treatment in Turkey, TUBITAK-BMBF Intensified Cooperation (IntenC), Ortadoğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde DOSAP (Doktora Sonrası Araştırma Programı) kapsamında Yardımcı Araştırmacı ( ) - Ege Bölgesi Koşullarında Evsel Atık Suları Arıtan Doğal Arıtma Sistemlerinin İzlenmesi ve Performanslarının Değerlendirilmesi, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), , Araştırmacı/ Uzman - Orta Gediz Havzasında Tarımsal Amaçlı Ekolojik Bölgelendirme, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), , Araştırmacı/ Uzman - Pamuk ve Bağda Ekolojik ve Geleneksel Tarım Uygulamalarının Verim, Ürün Kalitesi ve Toprak Özellikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), , Araştırmacı/ Uzman - Menemen Ovası Topraklarında İZSU Kentsel Arıtma Çamuru Uygulamalarının Mikrobiyal Aktivite ve Biyomas ile Bazı Fiziksel ve Kimyasal Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, , Doktora Tez Projesi - Çöp Gübrelerinin Bazı Organik Atıklarla Birlikte Uygulandığı Topraklarda C, N ve S Mineralizasyonunun İncelenmesi, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, , Yüksek Lisans Tez Projesi 11. YAYINLAR Esemen, T., Klein, D., Dockhorn, T., Göcmez, S., Sarikaya, E., Demirer, G., Agricultural Water Reclamation Modular Design of Adapted Wastewater Treatment Facilities For Turkey. 8th IWA International Conference on Water Reclamation & Reuse, Barcelona Sarıkaya E., Demirer G.N., Göçmez S., Esemen T., Klein D., and Dockhorn T., Türkiye de Arıtılmış Atıksu ve Besiyerlerin Tarımda Yeniden Kullanılması, 9. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, 5-8 Ekim 2011, Samsun. 3

4 Göçmez, S., Okur, N., Effect of Municipal Sewage Sludge Application on Microbial Biomass and Activity of Soils, International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium October 2010 Konya/Turkey Göçmez, S., Kayam, Y., Bilir, L., Constructed Wetlands For Municipal Waste Water Treatment; Case Study of Çakırbeyli Village, International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium October 2010 Konya/Turkey Okur,N., Altındişli,A., Çengel,M., Göçmez,S., Kayıkçıoğlu,H.H., Microbial Biomass and Enzyme Activity in Vineyard Soils Under Organic and Conventional Farming Systems, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, Vol. 33, N.4 pp , ISSN: X, E-ISSN: Göçmez,S., Üner,K., Hububat Gübrelemesi ve Çinko (Zn) Uygulamaları, TAYEK 2008 yılı Tarla Bitkileri Grubu Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri, Yayın No:134, Ege Tar. Araş. Enst. Müd Mayıs 2009 Didim-Aydın. ISBN: Korkmaz,N., Gündüz,M., Göçmez,S., Mısır Bitkisinde Damla Sulama ve Gübreleme, TAYEK 2008 yılı Tarla Bitkileri Grubu Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri, Yayın No:134, Ege Tar. Araş. Enst. Müd Mayıs 2009 Didim-Aydın. ISBN: Göçmez,S., Üner,K., Bazı Verimlilik Analiz Sonuçlarının Yarayışlı Mikroelement Kapsamlarıyla İlişkileri, TAYEK 2008 yılı Tarla Bitkileri Grubu Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri, Yayın No:132, Ege Tar. Araş. Enst. Müd Eylül 2008 Menemen İzmir Okur,N., Göçmez,S., Tüzel,Y., Effect of Organic Manure Application and Solarization on Soil Microbial Biomass and Enzyme Activities Under Greenhouse Conditions, Biological Agriculture & Horticulture, Vol. 23, No: 3 pp Great Britain ISSN: Okur,N., Özsoy,Ü., Göcmez,S., Sökmen,Ö., Organik ve Konvansiyonel Tarım Sistemleri Altındaki Topraklarda Mikrobiyal Aktivite, Türkiye III. Organik Tarım Sempozyumu, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, 1-4 Kasım 2006 Yalova Okur,N., Göcmez,S., Özsoy,Ü., Impact of Organic and Convancional Farming System on Soil Microbial Biomas and Activity, International Soil Congress (ISC) on Natural Resource Manegement for Sustainable Development June 7-10, 2004, Erzurum-Turkey (Sözlü Sunu), ISBN: Okur,N., Göcmez,S., Tüzel,Y., The Effect of Some Commercial Organic Preparations on Soil Microbial Population Under Organically Grown Tomato and Cucumber, International Soil Congress (ISC) on Natural Resource Manegement for Sustainable Development June 7-10, 2004, Erzurum-Turkey (Poster), ISBN: Göçmez,S., Üner,K., Anız Yakmanın Toprakların Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özelliklerine Etkisi. TAYEK 2004 yılı Tarla Bitkileri Grubu Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri, Yayın No:117, Ege Tar. Araş. Enst. Müd Eylül 2004, Menemen İzmir 4

5 Göçmez,S., Beyazgül,M., Atıksuların Arıtımında Doğal Arıtma Sistemlerinin Kullanılması, TAYEK 2004 yılı Tarla Bitkileri Grubu Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri, Yayın No:117, Ege Tar. Araş. Enst. Müd Eylül 2004 Menemen İzmir Özsoy,Ü., Okur,B., Ertem,A., Sökmen,Ö., Okur,N., Çakmak,R., Üner,K., Anaç,D., Göçmez,S., Bilir,L., Ongun,A.R., Bağda Ekolojik ve Geleneksel Tarım Uygulamalarının Verim, Ürün Kalitesi ve Toprak Özellikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. TAYEK/TYUAP 2003 yılı Bahçe Bitkileri Grubu Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri. Yayın No:111, Ege Tar. Araş. Enst. Müd Mayıs 2003, Menemen İzmir Göçmez,S., Üner,K., Tarımda Toprak Mikrobiyolojisinin Önemi, TAYEK/TYUAP 2003 yılı Tarla Bitkileri Grubu Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri, Yayın No:113, Ege Tar. Araş. Enst. Müd Eylül 2003, Menemen İzmir Okur, N., Başar, H., Göçmez,S., Bursa Ovasında Nilüfer Çayı İle Sulanan Şeftali Bahçesi Topraklarında Mikrobiyel Aktivite ve Ağır Metal İçerikleri Arasındaki İlişkiler, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Cilt(Vol):39, Sayı:2, ISSN: Tüzel, Y., Gül, A., Tuncay, Ö., Tüzel, İ.H., Anaç, D., Okur, B., Yağmur, B., Ongun, A.R., Okur, N., Göçmez, S., Yoldaş, Z., Madanlar, M., Durmuşoğlu, Gümüş, M.,E., Onoğur, E., Engindeniz, S. Eltez, R.Z. Organic Vegetable Production Under Greenhouse Conditions, FAO & AUB IPM Conf., 7 Feb. 2002, Lebanon. (s55-72) Tüzel,Y., Gül,A., Tuncay,Ö., Eltez,R.Z., Duyar,H., Tüzel,İ.H., Anaç,D., Okur,B., Yağmur,B., Ongun,A.R., Okur,N., Göçmez,S., Onoğur,E., Gümüş,M., Yoldaş,Z., Madanlar,N., Durmuşoğlu,E., Engindeniz,S., Tahtalı Barajı Koruma Havzasındaki Seralarda Organik Sebze Üretim Olanakları. 6. Ulusal Seracılık Sempozyumu. 3-5 Eylül 2001 Fethiye Muğla Okur, N., Çengel, M., Göçmez,S., Büyük Menderes Nehri Sularının Bazı Bakteriyolojik ve Kimyasal Parametreleri, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Cilt(Vol):37, Sayı: 2 3, ISSN: Okur, N., Çengel, M., Okur, B., Göçmez,S., Influence Of Salinity On Soil Microbial Respiration and Enzyme Activity, International Symposium On Techniques To Control Salination For Horticultural Productuvity, 7-10 November 2000, Antalya (Poster) Göçmez,S., Okur,N., Bazı Organik Atıklarla Birlikte Uygulanan Çöp Kompostunun Alüviyal Bir Toprakta C, N Ve S Mineralizasyonunun İncelenmesi, Biyoteknoloji (KÜKEM) Dergisi, XI. KÜKEM-Biyoteknoloji Kongresi Özel Sayısı, Cilt:23(2) ,

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı Doğum Yeri : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT : ParwanAfganistan Doğum Tarihi : 29.01.1971 Telefon : (456) 511 86 69/126

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Ünvanı : Doç. Dr. Adı Soyadı : Serpil (ÇAKIR) YILMAZ Doğum Tarihi : 01.03.1963 Doğum Yeri : Samsun Yabancı Dil : İngilizce Uzmanlık alanı : Su ürünleri Ekonomisi-Su Ürünleri

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar : Prof. Dr. F. Akın OLGUN. Serhat Emre ŞALLIOĞLU. Kapak Tasarımı : Serhat Emre ŞALLIOĞLU. Düzenleme Kurulu :

Yayına Hazırlayanlar : Prof. Dr. F. Akın OLGUN. Serhat Emre ŞALLIOĞLU. Kapak Tasarımı : Serhat Emre ŞALLIOĞLU. Düzenleme Kurulu : Yayına Hazırlayanlar : Prof. Dr. F. Akın OLGUN Serhat Emre ŞALLIOĞLU Kapak Tasarımı : Serhat Emre ŞALLIOĞLU Düzenleme Kurulu : Uzman L. Yeşim SAYGILI Zir.Müh.Dr. Sıdıka EKREN Arş.Gör. Duygu TOSUN Arş.Gör.

Detaylı

Düzenleme Tarihi. Adı Soyadı, Unvanı. Doğum Tarihi ve yeri. Medeni Durum. Askerlik. Telefon 0 370 433 2021 / 1040. E-Mail.

Düzenleme Tarihi. Adı Soyadı, Unvanı. Doğum Tarihi ve yeri. Medeni Durum. Askerlik. Telefon 0 370 433 2021 / 1040. E-Mail. Prof. Dr. Refik POLAT 1969 yılında Konya da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Konya da tamamladı. Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri Bölümünden 1992 yılında mezun oldu. Yüksek lisans

Detaylı

kosoglumustafa@gthb.gov.tr mustafakosoglu@gmail.com

kosoglumustafa@gthb.gov.tr mustafakosoglu@gmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvan Uzm. Mustafa KÖSOĞLU Mühendis Dahili 281 E-mail Doğum Tarihi - Yeri kosoglumustafa@gthb.gov.tr mustafakosoglu@gmail.com 17.05.1970- İstanbul EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. burhanerenoglu@gmail.com, burhanerenoglu@gthb.gov.tr EĞİTİM BİLGİLERİ. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 1983

KİŞİSEL BİLGİLER. burhanerenoglu@gmail.com, burhanerenoglu@gthb.gov.tr EĞİTİM BİLGİLERİ. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 1983 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Unvan Burhan ERENOĞLU Dr. (Ziraat Yüksek Mühendisi) Telefon 0226 8149709 E-mail Doğum Tarihi - Yeri burhanerenoglu@gmail.com, burhanerenoglu@gthb.gov.tr 12.09.1959 - Sivas EĞİTİM

Detaylı

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler A.1. Kurt P. and Ozkoc Boke H. 2004, A Survey To Determine Levels Of Chlorinated Pesticides And PCB s In Mussels And Seawater From The Mid

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Tarım Makinaları Bölümü Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Tarım Makinaları Bölümü Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Yahya ULUSOY 2. Doğum Tarihi : 10 Kasım 1964 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans

Detaylı

PROF.DR. İSMET BOZ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

PROF.DR. İSMET BOZ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ PROF.DR. İSMET BOZ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarım Ekonomisi Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Tarım Ekonomisi Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİ. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turhal Meslek Yüksekokulu

ÖZGEÇMİ. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turhal Meslek Yüksekokulu 1. Adı Soyadı: Yaşar AKÇAY 2. Doğum Tarihi: 24.03.1961 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarım Ekonomisi Cumhuriyet Üniversitesi 1986 Y. Lisans Tarım İşletmeciliği

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet KOYUNCU

Prof. Dr. Mehmet KOYUNCU Prof. Dr. Mehmet KOYUNCU Zootekni Bölüm Başkanı Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı Telefon : 224 2941556 Faks : 224 4428152 E-posta : koyuncu@uludag.edu.tr Adres : Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zootekni

Detaylı

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Kemal ESENGÜN TC Kimlik Numarası 16757014696 Doğum Yeri SİVAS Doğum Tarihi 23.04.1959 Yabancı Dili Uzmanlık Alanı Medeni Durumu İngilizce

Detaylı

: Ocak 2011, Deniz Bilimleri ve Mühendisliği

: Ocak 2011, Deniz Bilimleri ve Mühendisliği ÖZGEÇMİŞ ADI :Tuncay SOYADI :KULELİ D. TARİHİ :09.11.1969 KONUMU :Öğretim Üyesi, Doç.Dr. ADRES :Çukurova Üniv., Su Ürünleri Fak., 01330, Balcalı, ADANA. TEL. :(322) 338 60 84/2065-132 GSM :0533 455...

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi. Ziraat Fakültesi. Haber Bülteni 2011-2012

Mustafa Kemal Üniversitesi. Ziraat Fakültesi. Haber Bülteni 2011-2012 Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Haber Bülteni 2011-2012 YIL : 2012 Sayı: 7 Mayıs 2012 Sahibi Editör MKÜ Ziraat Fakültesi Adına Dekan Prof. Dr. Emine ÖZDEMİR Doç. Dr. Erdal DAĞISTAN İletişim

Detaylı

Doç. Dr. Sezai TAŞKIN

Doç. Dr. Sezai TAŞKIN Doç. Dr. Sezai TAŞKIN ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Marmara Üniversitesi Elektrik Eğitimi / Enerji Tesisleri Dalı 99-999 Y. Lisans Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

CURRICULUM VITAE Dr. Orhan DENGİZ

CURRICULUM VITAE Dr. Orhan DENGİZ CURRICULUM VITAE Dr. Orhan DENGİZ PERSONAL DATA First Name and Surname : ORHAN DENGIZ Birthplace : ANKARA Phone : +90-362-3121919 (1463) Mobile : +90-505-4383353 Fax : +90-362-4576034 E-mail : odengiz@omu.edu.tr

Detaylı

EK 2 TABLO 1. TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM KONULARINDA YAPILAN VE DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR, KAYNAKLAR, TEŞVĐKLER, PLANLAR VE ĐHTĐYAÇLAR

EK 2 TABLO 1. TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM KONULARINDA YAPILAN VE DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR, KAYNAKLAR, TEŞVĐKLER, PLANLAR VE ĐHTĐYAÇLAR EK 2 TABLO 1. TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM KONULARINDA YAPILAN VE DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR, KAYNAKLAR, TEŞVĐKLER, PLANLAR VE ĐHTĐYAÇLAR TABLO 2. ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ VE YENĐLENEBĐLĐR/TEMĐZ ENERJĐ KONULARINDA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 3. Yayınlar 3.1 Uluslararası Atıf İndeksleri Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 3. Yayınlar 3.1 Uluslararası Atıf İndeksleri Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Kişisel Bilgiler: Adı ve Soyadı: Ümit ŞENGÜL Doğum Yeri : Sivas Yabancı Dil : İngilizce E-posta adresi : umit.sengul@giresun.edu.tr Lisans : Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,Kimya

Detaylı

Doç.Dr. Ali Volkan BĠLGĠLĠ

Doç.Dr. Ali Volkan BĠLGĠLĠ Doç.Dr. Ali Volkan BĠLGĠLĠ Doğum Yeri ve Tarihi: Malatya-DoğanĢehir, 1979 İletişim Bilgileri: Tel: 0414 318 3000-1091 Faks: 0414 318 3082 e-mail: vbilgili@harran.edu.tr, alivolkan52@yahoo.com Posta Adresi:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ 1. Kişisel Bilgiler: Adı Soyadı: A. Yalçın TEPE Doğum Yeri, Tarihi: Ankara, 20 Temmuz 1972 Medeni Hali: Evli, İki Çocuklu Adres (iş): Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. (*) Yüksek Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. 1972 Besin Hijyeni ve

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. (*) Yüksek Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. 1972 Besin Hijyeni ve 1. Adı Soyadı : Rabia Şeminur TOPAL EK - 4A ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri Adres Telefon E Mail /Web :Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi), Fatih / İstanbul :0212. 523 22 88/1263

Detaylı

Doç. Dr. Tuncay Güloğlu

Doç. Dr. Tuncay Güloğlu Doç. Dr. Tuncay Güloğlu Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Yalova 77100 Elektronik Posta: tguloglu96@yahoo.com tuncay.guloglu@gmail.com

Detaylı

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Peyzaj Mimarlığı Ankara Üniversitesi 1992 Master Environmental Management International

Detaylı

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Çalışma Grubu Koordinatörü (2011-)

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Çalışma Grubu Koordinatörü (2011-) Adı Soyadı Ünvan Telefon E-mail Doğum Tarihi - Yeri KİŞİSEL BİLGİLER Şule KÜÇÜKCOŞKUN Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Çalışma Grup Koordinatörü 0 312 3157623/1312 Direkt Hat: 0312 307 60 22 suysal@tagem.gov.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU Doğum Tarihi: 28 07 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Jeodezi ve Fotogrametri İstanbul Teknik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Elmas ERDOĞAN 2. Doğum Tarihi : 31 Ağustos 1963 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Elmas ERDOĞAN 2. Doğum Tarihi : 31 Ağustos 1963 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Elmas ERDOĞAN 2. Doğum Tarihi : 31 Ağustos 1963 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1986 Yüksek Lisans

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi / 2013. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi / 1999

EĞİTİM BİLGİLERİ. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi / 2013. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi / 1999 KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı Osman Sedat SUBAŞI Unvan Dr. Telefon (0324) 518 00 52 İç hat: 128 E-posta sedatsbs@gmail.com Doğum Yeri- Gölbaşı - 1972 Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ Çukurova

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE. : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE. : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aykan Candemir Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE E-Posta Web : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail.com : www.aykancandemir.com

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Yeliz YÜKSELEN AKSOY

Yrd. Doç. Dr. Yeliz YÜKSELEN AKSOY Yrd. Doç. Dr. Yeliz YÜKSELEN AKSOY ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 994-998 Y. Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği/Geoteknik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Emine KOBAN Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1986 Y. Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1989 Doktora MALİYE ULUDAĞ

Detaylı