TEKSTİL ATIKSÜLARININ ARITIMINDA SAF OKSİJEN KULLANIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKSTİL ATIKSÜLARININ ARITIMINDA SAF OKSİJEN KULLANIMI"

Transkript

1 TEKSTİL ATIKSÜLARININ ARITIMINDA SAF OKSİJEN KULLANIMI HAZDILAYAN : KÜRŞAT BAŞDEMİR Birleşik Oksijen Sanayi A.Ş. OCAK 1994

2 TEKSTİL ATIKSULARININ ARITIMINDA SAF OKSİJEN KULLANIMI I. GİRİŞ II. III. IV. ÜRETİM PROSESLERİNİN KISACA TANITIMI ATIKSU KARAKTERİ VE MİKTARI AKTİF ÇAMUR TESİSİ ( i) TESİSİN OPTİMUM KOŞULLARDA ÇALIŞTIRILMASI ( ii) OKSİJEN GEREKSİNİMİ (İÜ) NÖTRALİZASYON ETKİSİ ( iv) FAZLA ÇAMUR ÜRETİMİ VE BESİ MADDESİ GEREKSİNİMİ V. SONUÇ

3 TEKSTİL ÂTIKSULÂRINDV ARITIMINDA SAF OKSİJEN KULLANIMI L GERİŞ Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de İlk defa uygulanan bir saf oksijenli aktif çamur tesisinde alman neticelerin değerlendirilmesidir. Bozkurt Mensucat Sanayi A,Ş..'nin İstanbul Zeytinburnu'ndaki tesislerinden kaynaklanan tekstil atıksularmın arıtımı saf oksijen teknolojisi ile yapılmaktadır. Bu tesiste Vitox Saf Oksijen Teknolojisi ile atıksular anülmaktadır. Tesis çalışmaya başladığından bu yana literatüre göre şaşırtıcı gözlemler elde edilmesi böyle bir çalışma yapma gereğini doğurmuştur. II. ÜRETIM PROSESLERININ KISACA TANITIMI Üretim temel olarak üç ana kumaş prosesinden oluşmaktadır. Bunlar pamuklu kumaş prosesi, Polyester-Viskon "kumaş proses! ve Polyester-pamuk kumaş prosesidir. Pamuklu kumaş prosesinde pamuklu ham kumaş önce haşıl sökme-yakma işleminden geçirilir. Bu işlem esnasında su ve haşıl sökme maddeleri kullanılır. Amaç kumaş üstündeki istenmeyen elyaf uçlarının yakılarak giderilmesi ve haşıl kumaştan sökülmesidir, Daha sonra kumaş merserîzasyon işlemine gelir ve burada kostîk ve su kullanımı ile, hem parlaklığı hem de kumaşın boya verimi arttırılır. Üçüncü işlem ise pişirme işlemidir. 102 C'de sıcak buhar altınca gerçekleştirilen pişirme ile pamuk içindeki reçine ve doğal pigment boyar maddeleri sabunlaştınlarak uzaklaştırılır. Daha sonraki beyazlatma işlemi esnasında Hidrojen Peroksit, Sodyum Silikat, Kostik? Sandosan CF, Galpon T ve Hostopol CV kullanılır, Beyazlatma işlemini yıkama ve kurutma işlemleri takip eder. Bu aşamada pamuklu kumaş prosesi, düz boyama ve baskı alt proseslerine ayrılır. Düz boyamada su ve deterjanla yıkama yapılır. Amaç fazla boyanın atılmasıdır. Daha sonra kurutulan kumaşa tuşesi verilmek için apre işlemi uygulanır. Kumaşa çekmezlik kazandıran sanfor işlemi sonrası mamul kontrol île işlemler son bulur. İkinci alt proses baskıdır. Baskı prosesinde amaç empîrme yapmaktır. Kumaş üstüne boya 102 C'de 8-10 dakika buharlama île fîkse edilir. Fazla boyanın atılması için yıkama, kurutma, ve sanfor işlemleri uygulanır. Son işlem yine mamul kontroldür.

4 3 Polyester-Viskon (P/V) kumaş prosesinde sıra ile yakma, yıkama ve kurutma işlemleri vardır, Dördüncü işlem ise kumaşın kondüsyonu için yapılan (en-boy değişmemesi İçin) ve 180 C'de 30 saniye süren ön fikse işlemidir. Kumaş daha sonra fulardan geçirilip kurutulur. Fikse işleminde Polyester elyafın gözenekleri açılarak boyar madde içeri nüfuz ettirilir. Viskon kısmının boyanması yapıldıktan sonra yıkama, kurutma ve apre işlemleri uygulanır. Polyester Pamuk (P/P) kumaş prosesinde de sıra İle kumaş, yakma, haşıl sökme, merselize, pişirme, beyazlatma, yıkama ve kurutma işlemleri uygulanır. Sonra yine ön fikse, boyama (polyester kısım) fikse boyama (pamuklu kısım), yıkama, kurutma ve apre işlemleri uygulanır..,,. III. ATIKSU KARAKTERİ VE MİKTARI Tesiste üretilen atıksu tesis maksimum kapasiteye ulaştığında 2500 mvgün'dür; Ancak, üretim durumuna göre bu kapasite mvgün değerleri arasında değişmektedir. Tesisteki atıksuyun kaynaklarına göre dağıtımı Şekil l'de verilmiştir, ŞEKİL İ : Atıksu kaynaklarının % olarak dağılımı

5 4 Tesisteki atıksular çok koyu gri-mor renklidir, Tesİsdeki biyokimyasal oksijen ihtiyacı mg/lt arasında seyretmektedir. Kimyasal oksijen ihtiyacı ise mg/lt arasında değişmektedir. Tesisin bir diğer temel kirletici değeri ise yüksek ph değeridir. ph değeri arasında değişmektedir. Sıcaklık ise 37 C civarındadır, IV. AKTİF ÇAMUR TESİSİ Tekstil atıksulannm arıtılması İçin projelendirilen ve şu anda çok iyi bir performansla çalışmakta olan arıtma sistemi, bir fiziksel ön arıtma ve biyolojik arıtma sisteminden oluşmaktadır, Fabrikada toplanan atıksular önce bir ana kanalda toplanmakta ve daha sonra bir pompa ile statik filtreye basılmaktadır. Statik filtre arıtma sistemine zarar verebilecek elyaf türü ince parçacıkların atıksudan aynîmasmı sağlar, Statik filtreden geçen atık«sular dengeleme tankına alınmaktadır, Dengeleme tankında amaç, hem atıksuyun pik değerlere ulaşmasını engelleyip düzenli bir akış sağlamak, hem de hafta sonu ve tatil günlerinde az da olsa biyolojik arıtma sistemine besi maddesi olacak atıksuyu verebilmektir, Bu tankta tüm karışımı sağlamak için karıştırıcılar kullanılmıştır. Bekleme süresi kısa olduğundan septik koşullan engellemek İçin herhangi bîr havalandırıcıya gerek duyulmamıştır, Daha sonra nötralizasyon bölümüne alınan atıksu otomatik ph kontrolü altında dengelenir, ph ayarı yapılmış atıksular cazibe ile saf oksijenli arıtma teknolojisi, Vitox'un uygulandığı biyolojik arıtma ünitesine girer, Saf oksijenle tam karışımlı bir şekilde oksijelendirilen atıksu, çökeltim tankına geçerek içinde bulunan mikro-organizma floklarının sakin ortamda çökerek sudan ayrılması sağlanır. Çökeltim tankı yüzeyinden alman arıtılmış sular İSKİ limitlerine uygun bîr şekilde deşarja verilirken, dipte sıyırıcı ile toplanan aktif çamur bir pompa ile biyolojik arıtma ünitesine geri çevrilir. Sistemde oluşan tela çamurun işlenmesi için ayrıca çamur arıtma prosesleri vardır. VitoxÖksî Jenas yon Tekn olojisi Mekanik resürkülasyon bîr pompa ile yapılmaktadır. Bu pompa hem kuruda çalışan hem de dalgıç bir pompa olabilir. Emme hattından aldığı aktif çamur tesisi suyunun basma hattındaki bîr ventürî sistemi ile oksijenlendirilerek tekrar havuza nozullar vasıtasıyla kazandırma esasına dayanır. Bu karışımı sağlayan ekipmanlar ve ekipman kapasiteleri uzun denemeler son'ucu saptanmış olup her tesisin kapasitesine göre değişmektedir. Şekil 2'de Vitox saf oksijen teknolojisi aktif çamur tesisi uyguia-ması görülmektedir.

6 5 ŞEKİL 2 : Vitox Saf Oksijen Teknolojisi Aktif Çamur Tesisi Uygulaması Oksijen tesisi ise gün gibi periodik dolumu yapılan sıvı oksijen tankı ve buhar- İaştıncısı sisteminden oluşmaktadır. Buharlaştırmadan çıkan gaz haline dönüşmüş oksijen, oksijen panelinden geçirilerek pompa resürkülasyon sistemindeki ventüri yardımı ile sisteme iletilmektedir. Teknolojiyi tamamlayan elektronik kontrol sistemi ise şu şekilde çalışmaktadır, havuzun içinde bulunan çözülmüş oksijen probu ile mesajlar 24 saat boyunca elektrik kontrol panosuna gönderilmektedir. Kaydedici sayesinde oksijenin bakteri tarafından kullanımı grafiksel olarak takip edilirken, çözülmüş oksijen cihazı ile de oksijen konsantrasyonu gözlemlenmektedir. Gaz kontrol panosu biyolojik arıtma havuzundan alman mesajlara göre oksijeni gereği kadar vermektedir. Çok yüksek kirliliklerde pik sistemi açılarak ihtiyaç karşılanmaktadır. Dolayısıyla sisteme sadece gereği kadar oksijen verilmektedir.

7 6 ŞEKİL 3 : Çözünmüş oksijenin belirlenmiş limitlerde kaydedilmesi Bivoalarm Bıyoalarm aktif çamur tesisinin solunumunu izleyerek çözülmüş oksijen seviyeleri ile ilgili sorunları tesbit eder, Aktif çamur sistemindeki aerobik bakterinin kirliliği oksitleyerek karbondioksit ve suya çevirmesi için düzenli miktarlarda çözünmüş oksijene gereksinim vardır. Bu nedenle bakteri aktîvitesî için oksijen seviyesi sürekli kontrol altında tutulmalıdır. Böylece bakteri solunum oranmm mevcut çözünmüş oksijen oranını aştığı yerlerde alarm ile uyarılması mümkün olur. Bunun zamanında tesbit edilip önlem alınmadığı takdirde kısa bir süre içinde mikroorganizma ölebilir. Bu ise atıksu arıtma tesisinin iflası demektir, Bivoalarm zamana karşı oksijen ihtiyacını izliyerek, solunum oranını tesbit eder. Böylece normal solunum oranının dışına çıkıldığını anında tesbit eder ve alarm vererek gerekli müdahalenin zamanında yapılmasını sağlar. Şekil 3 % te çözünmüş oksijenin belirlenmiş limitlerde kaydedilmesi gösterilmektedir

8 7 Tesis Veriminin İncelenmesi Aktif çamur tesisinin verimini incelemek için aşağıdaki dört temel konuda tesiste gözlemler yapılmıştır. Bunlar : ( i) Optimum işletme koşullarının belirlenmesi ( ii) Oksijen gereksinimi (iü) Nötralizasyon etkisi ( iv) Fazla çamur üretimi ve besi maddesi gereksinimi ( î) Tesisin Optimum Koşullarda.Çalıştırılması Aktif çamur tesisi çalışmaya başladıktan sonra askıda katı madde giriş (AKM), biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ), kimyasal oksijen İhtiyacı (KOI), tam karışımlı askıda katı madde konsantrasyonu (MLSS), tam karışımlı askıda uçucu katı madde konsantrasyonu (MLVSS), ve çamur hacim indeksi (SVI) üç ay boyunca hergün incelenmiştir. Bu dönem İçinde aktif çamur tesisine toksîk etki yapan kimyasallar bioalarm sistemi ile saptanmış ve tesise bunların girişi gereğinde üretim mekanizmalarının değiştirilmesi ile engellenmiştir. Göze çarpan çok önemli bir husus da sıcaklığın 37 e Çnin altına hiçbir zaman düşmemesidir. Dengeleme tankındaki beklemeye rağmen sıcaklık havalandırma tankında 37 C kalmıştır, Bu sıcaklık termofılik bakterilerin yaşamı için uygun olduğu halde, mezofilik bakteriler için sınır sıcaklık olması dikkati çeken bir husustur. Tesiste sıra île 1-2 mg/lt, 1-3 mg/lt ve 2-5 mg/lt çözülmüş oksijen konsantrasyonları denenmiş ve çözülmüş oksijen konsantrasyonunun çamur hacim indeksine etkileri araştırılmıştır. Yüksek oksijen konsantrasyonlarında çökme veriminin, daha iyi olduğu saptanmıştır. Bu süre İçinde değişken MLSS konsantrasyonlarına karşın SVI değerleri İncelenmiş ve SVI değerlerinin tipik civarında olduğu saptanmıştır. Şekil 4*de gösterilen çamur hacim indeksi (SVI) zaman grafiği incelendiğinde günlük yapılan ölçümlerde SVI değerinin yukarıda bahsedilen aralıklarda olduğu gözlenmiştir. Ancak, belirli bir dönem SVI değeri 5Ö-7Ö f lere düşmüştür. Bunun nedeni ise giriş suyundaki toksisite dolayısıyla direncin düşmesi ve flok yapısında olan kırılmalardır. Bu bozulmalar 'çamur çökme deneyinde yanıltıcı sonuçlar verdiğinden SVI değeri bu dönemde çok düşük çıkmıştır, Atıksu arıtma verimi de bu dönemde düşüktür.

9 8 ŞEKİL 4 : Günlük çamur hacim indekslerinin değişim grafiği Mikroskop altında yapılan incelemelerde ise flamentus bakterinin çok az sayıda üredigi ve tesise hiçbir olumsuz etkisi olmadığı gözlemlenmiştir. Bu dönem içinde tesis değişik MLSS konsantrasyonlarında incelenmiş ve buna göre hesaplanan F/M oranlarında BOÎ ve KOİ değişimleri dözlemlenmiştir. Bekleme süresi 8 saat gibi kısa bir süre olduğu halde, grafikte gözüktüğü gibi İSKİ limitleri çok kolay sağlanmış ve bu değerlerin çok daha altına inilmiştir.

10 9 Yapılan deneyler KOİ'nin mg/lt değerleri arasında bir sonuç verdiği ve yüksek F/M oranlarına rağmen (0,74 gün^1) BOİ konsantrasyonunun ise 125 mg/lt'nin altında olduğunu göstermiştir^ F/M oram 0.33 gürr 1 olduğunda 50 mg/lt BOİ gözlemlenebilmiştir. Sonuç olarak, çok yüksek F/M oranlarına rağmen İSKİ ümitleri kolaylıkla sağlanabilmektedir, ( îî) Oksijen Gereksinimi Oksijen, aktif çamur tesisinde kulanılması gereken en önemli kimyasaldır. Dolayısıyla kullanım miktarının saptanması ve gerekli oksijenin hangi oranlarda atıksu içinde çözündürüldüğü önemlidir. Çünkü, çözündürme verimi düşük olan bir tesis ya yüksek enerji kullanımlarına ya da beklenen-mikıann çok üzerinde saf oksijen kullanımlarına maruz kalabilir, Saf oksijenin çözündürülme yüzdesinin saptanması için aktif çamur tesisinde çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda önce tesisin oksijen tüketim miktarı ölçülmüş, daha sonra tüketilen oksijenin tesise tekrar kazandırılması için verilen oksijen miktarı saptanmıştır, Örneğin, normal çalışma koşullarında atiksuda oksijen kullanım hızı gr/sn iken bu oksijeni tesise tekrar kazandırmak için verilen saf oksijen miktarı 12,22 gr/sn olduğu bulunmuştur. Bu iki miktarın birbirine oranı île %99.4 oranında bir çözündürme kat sayısı bulunmuştur. Yapılan bütün denemeler saf oksijen çözündürme yüzdesinin %99 değerinin üzerinde olduğunu göstermiştir. Tesis çalışmaya başlamadan önce üzerinde düşünülen önemli bir husus da bir gün boyunca her saatte ne-kadar oksijen kullanılacağının saptanmasıydı. Teorik olarak ideal koşullarda beklenen netice dengeleme süresinin 8 saatlik uzun bir sûre olması ve bunun yanı sıra atıksu kanalında 3 saatlik bir bekleme süresi olması dolayısıyla oksijen kullanımının saatlere göre sabit kalmasıydı. Ancak, yapılan çalışmalar bu durumun hiç de böyle olmadığını göstermiştir, Şekil 6'da görüldüğü gibi oksijen kullanımı saatlik değerleri çok değişkendir, kg O 2 /saat miktarı ortalama değerin %5(HiZerine çıkmakta ve aynı oranda altına inmektedir.

11 10 ŞEKİL 6 : Bîr gün boyunca saatlik oksijen kullanımları Bu çalışmanın yamsıra tesisin çalıştırma koşullarını değiştirilerek oksijen kullanım miktarları saptanmıştır. Bu şekilde F/M oranı ile oynanarak kullanılan değişik oksijen miktarları saptanmıştır. Yüksek F/M oranlarında oksijen kullanımının az olduğu saptanmıştır. Şekilde de görüldüğü gibi F/M oranı düşerken oksijen miktarı artmaktadır.

12 11 Hafta sonu atıksu girmediği koşullarda ise oksijen kullanımı %70-%75 oranlarında düşmektedir, (İÜ) Nötralizasvon Etkisi Bilindiği gibi aktif çamur tesisinde oluşan tepkime aşağıdaki gibidir : Organik Madde 4- O 2 + Aerabik Mikroorganizma * CO 2 + H 2 O + Daha Fazla Mikroorganizma Bu tepkime sonucu oluşan karbondioksit hava île çalışan aktif çamur tesislerinde dışarı atılmaktadır. Saf oksijenli aktif çamur tesisinde ise istenildiği takdirde yüzeyle hiçbir temas sağlanmaz ve karbondioksitin tamamı tankın içinde tutulabilir. Giriş ph değerinin 11.2 civarında olduğu hesaba katılırsa, oluşan karbondioksitin su ile tepkimeye girerek kabonîk asit oluşturması tesisin lehine bîr durumdur, Bir gün boyunca giriş ph kontrolü yapıldığından havalandırma tankındaki ve giriş ph değerleri aşağıdaki grafiksel sonuçlan vermiştir.

13 12 Bu grafiği tablo haline getirdiğimizde aşağıdaki farklar daha net gözükmektedir, TABLO 1 : ph Değişim Tablosu SAAT IS S 9 o fia î am a 1 phsiriş i ,j ,2 i ; n,4 1 ı L f i 10,8 \ D.7 HAM 1 phhavalınofrmg! e.4 i 8.2? ; 7,4! ^ 7.9 i S E.1 e 8 i 7.9 : 7.8 i 7.7 * 7.7 ı 7,6 [ ; 7.5!! 7.5! 7.88! ghfark ,4 3.6 S S S.4 S , Ortalama olarak tesiste hiçbir kimyasal kullanılmadan ph değerinin 11.2'den ISt rahatça indiği gözlemlenmiştir. Bu durumda tesisin kendiliğinden kazandırdığı CO 2 miktarı yaklaşık 1250 kg/gün kadardır, Bu miktar ise maliyet olarak düşünül'dügünde, tesiste kullanılan saf oksijen maliyetinden daha fazladır. Böylece, saf oksijenin sadece nötralizasyonunda sağladığı tasarruf kendi maliyetini fazlasıyla karşılayabilir.

14 13 (İv) Fazla Çamur Üretimi ve Besi Maddesi Gerekslmî V. SONUÇ Aktif çamur sistemleri fazla çamur üretirler. Fazla çamurun iki kaynağı vardır. Birincisi organik olan mikroorganizmadır, Ancak, sistemde denge sağlanabildiğinde yani çok yüksek çamur yaşlarında, sistemde üreyen çamur İle iç solunumla tüketilen çamur eşitlenir ve organik çamur çıkmaz, İkincisi ise reaktif olmayan (inert) askıda katı maddelerin bıraktığı çamurdur. Bazı atıksuiarda özellikle evsel atıksularda AKM yüksek olduğundan reaktif olmayan çamur tesiste artar. Fakat, üzerinde çalıştığımız tekstil atığı çok düşük bir, AKM ile^tesise girmektedir (100 mg/lt)". Bu konsantrayo-nun içindeki reaktif olmayan kısmı da oldukça azdır. 550 C'de yapılan uçucu katı imadde deneyleri bu durumu doğrulamıştır. lyüksek çözülmüş oksijen konsantrasyonlarında havalandırma tenkındaki biyojlojik floklar yüksek aerobik karakterlerinden dolayı düşük çamur oluşum pranlarında çalışırlar. Başka bir deyişle, yüksek derecede bir çamur stabilîzasyonu gerçekleşebilir. Tesisde yüksek F/M oranlarında çalışılmasına rağmen böyle bir durum sözkonusudur. Yaklaşık 6 aydır çamur çıkmamış ve Çamur arıtma prosesleri çalıştırılmamıştır. Bunun yanısıra, îç solunumla çok hızlı bir şekilde mikroorganizma ölümü gerçekleştiğinden tesis için gerekli besi malzemesinin bir kısmı da buradan Sağlanabilmektedir, Dolayısıyla, besi malzemesi olarak kullanılan kimyasallar daha az kullanılmaktadır. Yüzeyle temas olmadığından havalandırma tankında köpük problemi olmaması da bir diğer avantajdır. Türkiye'de ilk defa tekstil atıksuyunda çalıştırılan saf oksijenli aktif çamur tesisi kısaca Özetlersek aşağıdaki faydaları sağlamıştır, 1. Yer sorunu nedeniyle 8 metre derinliğinde olan çok küçük bir aktif çamur tesisi kurulmuş ve çok yüksek F/M oranlarına rağmen olumlu netice vermiştir. 2. Tesiste saf oksijenin kontrollü bir şekilde kullanılması hem üretim değişimlerindeki debi farklılıklarında hem de saatlik oksijen tüketimlerinde tasarruf sağlamıştır. Hafta sonu oksijen kullanımının çok az olması ayrı bir avantajdır.

15 14 3, Saf oksijenin yüksek ph'lı ortamlarda nötralizasyonda sağladığı ekonomik fayda maliyetinden daha fazladır. 4, Tesisten hiç çamur çıkmaması hem işgücünden hem de çamur uzaklaştırma maliyetinden Önemli tasarruflar sağlamıştır. 5, Tesiste köpük problemine hiç rastlanmamıştır. KAYNAKLAR 1. Benefield D. Larry, Randal Clifford W., "Biological Process Desisn for Wastewater Treatment", Prentice Hall, Inc. ABD U.S. Environmental Protection Agency "Industrial Waste Treatment", California State University, Sacramento, 19S9. 3. Eckenfelder W. Wesley, "Industrial Water Pollution Control", McGraw Hill Publishing Company, New York British Oxygen Company, Environmental, 1991, "The Vitox System", London. 5. Gould F.J., "Oxygen in Wastewater Treatment", Water Service Fed., Haziran Başdemir Kürsat. "Çevre Proseslerinde Saf Oksijen, Ozon ve Karbondioksit", İstanbul 7. Chopman T.C., L.C. Matsch, Zander E.H., "Effect on High Disolved Oxygen Concentration in Activated Sludge Systems", WPCF Journal, Vol 48 No "il November 1976.

SEMİNER KULLANICI EĞİTİM SEMİNERİ-2006 ADRAMİS TERMAL OTEL -EDREMİT

SEMİNER KULLANICI EĞİTİM SEMİNERİ-2006 ADRAMİS TERMAL OTEL -EDREMİT SEMİNER KULLANICI EĞİTİM SEMİNERİ-2006 ADRAMİS TERMAL OTEL -EDREMİT Yaşam; toprak,hava ve su olmak üzere üç ana unsurdan oluşur. Dünyada mevcut su miktarı sabittir. Katı,sıvı ve gaz halde sürekli fiziksel

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK Dr. Hacer TİMUR Dr. Ufuk KOŞKAN 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ... 1 1.1. Atıksu Akımının

Detaylı

ATIKSU ARITMA YÖNTEMLERĐ

ATIKSU ARITMA YÖNTEMLERĐ ATIKSU ARITMA YÖNTEMLERĐ 1. ATIKSU ARITIMININ AMACI VE KAPSAMI a) Atıksu arıtımının amacı ve kapsamı Atıksu arıtımı, çeşitli kullanımlar sonucu oluşan atıksuların deşarj edildikleri alıcı ortamın fiziksel,

Detaylı

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu 1 1. GİRİŞ Nüfusun yoğun olduğu yörelerde, kirletici miktarının daha fazla olması, kirlenmenin öncelikle büyük yerleşim bölgelerinde hissedilmesine yol açmıştır. Bundan dolayı, atıksu bertarafı çalışmaları

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

Atıksu arıtımında biyolojik arıtımın fonksiyonu ve mikroorganizmaların rolü bu bölümde verilecektir.

Atıksu arıtımında biyolojik arıtımın fonksiyonu ve mikroorganizmaların rolü bu bölümde verilecektir. 5. BİYOLOJİK ARITMA Hızlı nüfus artışı ve endüstrileşme sonucunda oluşan atıksular doğanın özümleyebileceği miktarı aşmış ve alıcı ortamları kirlenme tehlikesi ile karşı karşıya bırakmıştır. Doğadaki ekolojik

Detaylı

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir.

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir. 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ 1.1 Atıksu Akımının Karakteristikleri Atıksu karakteristikleri, debi ve atıksu özellikleri ile ilgilidir. Bu karakteristikler, meskûn bölgede kullanılan su miktarı ile sınaî

Detaylı

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ 1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ Yeraltı suları, akarsu, göl ve denizlerde oluşan çevre kirliliğinin en önemli kaynağı atık sulardır. Atık sular, su kaynaklarını kirletmesinin yanı sıra, besin zincirine

Detaylı

(Danışman) (Üye) (Üye)

(Danışman) (Üye) (Üye) T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL KAPLAMA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ FENTON OKSİDASYONU İLE ARITIMI Serpil YILMAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya, 2008 T.C SELÇUK

Detaylı

TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ

TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ- BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI

İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ- BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ- BAKIM VE ONARIMI Fatih GÜRGAN ASKİ ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI GİRİŞ İnsan sağlığı için gerekli olan temel ihtiyaç maddelerinden en önemli yere sahip bulunan

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TEKNİK RAPOR ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI

Detaylı

Bu bölümde ele alınan atıksu arıtmalara ait kullanılan terminoloji aşağıda verilmektedir:

Bu bölümde ele alınan atıksu arıtmalara ait kullanılan terminoloji aşağıda verilmektedir: 8. ATIKSU ARITMA SİSTEMİ 8.1 Giriş Raporun bu bölümünde, önce mevcut Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi tasarım esasları özetlenmiş, daha sonra tesisin olası genişleme ve / veya yeni ünitelerin ilavesi durumunda

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ Recep Kaan SİNAN Danışman : Yrd.Doç.Dr. Esra YEL YÜKSEK

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UŞAK BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİMİ FİZİBİLİTE RAPORUNA ESAS SONDAJLI ATIK SAHASI KARAKTERİZASYONU BELİRLENMESİ VE GAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK AR-GE PROJESİ Nisan, 2010 İZMİR T.C. DOKUZ EYLÜL

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak.

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak. 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ARITMA ÇAMURLARI 850CK0101 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Türkiye de Atıksu Bertarafında Gereksinimler ve Sorunlar Anforderungen und Problem bei der Abwasserableitung in der Türkei

Türkiye de Atıksu Bertarafında Gereksinimler ve Sorunlar Anforderungen und Problem bei der Abwasserableitung in der Türkei 3. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 3 rd Turkish-German Water Partnership Days 25-26 09 2013 - İzmir Türkiye de Atıksu Bertarafında Gereksinimler ve Sorunlar Anforderungen und Problem bei der Abwasserableitung

Detaylı

ARITIM TESİSLERİ TASARIMINDA PRATİK BİLGİLER BİYOLOJİK ARITMA YÖNTEMLERİ

ARITIM TESİSLERİ TASARIMINDA PRATİK BİLGİLER BİYOLOJİK ARITMA YÖNTEMLERİ PAL-SU ARITMA TİSİSLİRİ SANAYİ ve TİCARİT LTD, ŞTİ, ARITIM TESİSLERİ TASARIMINDA PRATİK BİLGİLER BİYOLOJİK ARITMA YÖNTEMLERİ Hazırlayan Kimya Mühendisi M. REŞİT PALABIYIKOĞLU Firma PAL-SU ASTIMA TESİSLER/

Detaylı

Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonla Bertaraf Alternatifleri: İstanbul Örneği

Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonla Bertaraf Alternatifleri: İstanbul Örneği Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonla Bertaraf Alternatifleri: İstanbul Örneği Şenol Yıldız, Elif Yılmaz, Esra Ölmez İstaç A.Ş., Piyalepaşa Bulvarı No.74, Şişli,34379,İstanbul. Özet İstanbulda

Detaylı

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar;

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar; 8. ÇAMUR ARITIMI VE UZAKLAŞTIRILMASI Atıksu arıtma sistemi çamur, kum ve köpük tutma birimlerini de ihtiva eder. Arıtma işlemi sonunda çıkan çamur genellikle sıvı veya yarı katı formda olup kullanılan

Detaylı

SÜT ENDÜSTRĐSĐNDE SU KULLANIMI VE ATIKSULARIN ARITILMASI*

SÜT ENDÜSTRĐSĐNDE SU KULLANIMI VE ATIKSULARIN ARITILMASI* SÜT ENDÜSTRĐSĐNDE SU KULLANIMI VE ATIKSULARIN ARITILMASI* Fehiman ÇĐNER - Neşe TÜFEKÇĐ 1968 yılında Niğde'nin Bor ilçesinde doğmuştur. Đlk ve orta öğrenimini Niğde'de tamamlamıştır. Üniversite eğitimini

Detaylı

TEBLİĞ. b) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 4 ve 38 inci maddeleri,

TEBLİĞ. b) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 4 ve 38 inci maddeleri, 14 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28142 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve

Detaylı

MERKEZİ İÇME VE KULLANMA SUYU ARITMA SİSTEMLERİNDE UYGULANAN YÖNTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İZMİR ÖRNEĞİ

MERKEZİ İÇME VE KULLANMA SUYU ARITMA SİSTEMLERİNDE UYGULANAN YÖNTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İZMİR ÖRNEĞİ 391 MERKEZİ İÇME VE KULLANMA SUYU ARITMA SİSTEMLERİNDE UYGULANAN YÖNTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İZMİR ÖRNEĞİ Doç.Dr. Deniz DÖLGEN Dr. Hasan SARPTAŞ Prof.Dr. M.Necdet ALPASLAN deniz.dolgen@deu.edu.tr hasan.sarptas@deu.edu.tr

Detaylı

YAZ STAJI RAPORU. Temmuz Gaziantep

YAZ STAJI RAPORU. Temmuz Gaziantep Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik & Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 2012 YAZ STAJI RAPORU Ad Soyadı : Okul Numarası : Dersin Adı : TM340 Yaz Stajı 2 Staj Yapılan Yer : Me-AS

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Ö.Gör.Dr. Hüseyin Aksel EREN DERSİN İÇERİĞİ Tekstil terbiyesinde kullanılan suyun özellikleri Tekstil terbiye proses suyundan beklentiler Su kaynaklı problemler Proses suyu hazırlık işlemleri Tekstil atıksuları

Detaylı

Editör: Dursun YILDIZ

Editör: Dursun YILDIZ 1 5 Aralık 2011 2 Editör: Dursun YILDIZ 3 İÇİNDEKİLER Önsöz Bu Sektörel Araştırmaya Neden İhtiyaç Duyuldu 1.MEVCUT DURUM 1.1 Endüstriyel Atıksu Nedir? 1.2 Endüstriyel Atıksu Açısından Mevcut Durum 1.3

Detaylı