ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Emine YALÇIN Doğum Tarihi : Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Bölümü Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2001 Y. Lisans Biyoloji Anabilim Dalı Kırıkkale Üniversitesi 2003 Doktora Biyoloji Anabilim Dalı Kırıkkale Üniversitesi 2008 Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı : L-Histidin içeren p(hema-mah) Hidrojellerinin İnsan serumundan IgG Saflaştırılmasında Kullanılması ve Immunoglobulin G nin saflık derecesinin YBSK ile Tayini Danışman: Prof. Dr. M. Yakup Arıca Doç Dr. Gülay Bayramoğlu Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : Rafineri Atık Sularından İzole Edilen Mikroorganizmalar İle Biyosürfektan Eldesi Ve Hidrokarbon Degredasyonunun Araştırılması Danışman: Doç. Dr. Aysun Ergene Görevler: Görev Görev Yeri Yıl Unvanı Arş.Gör. Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arş.Gör.Dr Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yrd.Doç.Dr Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Doç.Dr Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yönetilen Doktora Tezleri : 1. Ediz SARIISIK -Ludwig Maximilians Universität- (Ders aşamasında) Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : 1. Elif ÖZEN 1,4-Dioksan Verilen Albino Farelerde Yeşil Çayın Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Koruyucu Etkisi (Şubat 2012). 1

2 2. Figen ÇİÇEK (Tez aşamasında) 3. Birgül GÜR (Ders aşamasında) Projelerde Yaptığı Görevler : 1. Nikel Destekli Alüminyum Oksit Kompozit Nanopartiküllerinin Kontrollü Salım Sistemlerinde Taşıyıcı Destek Malzeme Olarak Kullanılması: Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Sisplatin Salım Profilinin Incelenmesi, 109T052, TÜBİTAK TBAG., Proje Yürütücüsü (2009). 2. Procion Brown MX-5BR Bağlı Poli(Hidroksi metil metakrilat/kitosan) Membranlarının Hazırlanması: Lizozim Saflaştırılmasında Kullanılması ve Seçiciliğinin HPLC ile Tayini, TBAG-2238 (102T156), TÜBİTAK TBAG, Yardımcı Araştırıcı (2010). 3. Moleküler damgalanmış biyomateryaller ile insan plazmasından bilirubin uzaklaştırılması, 2007/55, Kırıkkale Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Yardımcı Araştırıcı (2007). 4. Süt fabrikası atıksularından biyosürfektan üreten mikroorganizma izolasyonu ve karakterizasyonu, 2007/47, Kırıkkale Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Yardımcı Araştırıcı (2007). 5. Giresun İlinde Tüketime Sunulan Mısır Ununda Mikrobiyal Flora ve Aflatoksin Varlığının Araştırılması. 2008/09, Giresun Üniversitesi Araştırma Fonu, Yardımcı Araştırmacı (2008) 6. Fındık Zaralıları İle Mücadelede Kullanılan Eforia ve Raundup Pestisidlerinin Toksik Etkilerinin Araştırılması. Giresun Üniversitesi Araştırma Fonu FEN-BAP , 2009, Yardımcı Araştırmacı (2008). 7. Giresun Üniversitesi Merkezi Laboratuar kurulumu. Devlet Planlama Teşkilatı Müşteşarlığı, Yardımcı Araştırmacı (2010). 8. Fungal biyodizel üretimi. Giresun Üniversitesi Araştırma Fonu, Yürütücü (2011). İdari Görevler : Biyoloji Bölüm Başkan Yardımcılığı Giresun Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Üyeliği Giresun Üniversitesi Uluslararası hakemli dergilerdeki hakemlikleri: 1. Acta Chimica Slovenica, Environmental Technology, Journal of Environmental Management, Journal of Plant and Environmental Sciences,2009 2

3 5. Journal of Agricultural Biotechnology and Sustainable Development, International Research Journal of Biotechnology (IRJOB), Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, Chemical Engineering Journal, Chemotherapy, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, Brazilian Archives of Biology and Technology, 2012 Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir): Akademik Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Yıl Teorik Uygulama Sayısı Genel Biyoloji II Genel Biyoloji II Lab İlkbahar Biyokimya II Biyokimya II Lab Deneysel Biyokimya Enzimoloji Genel Biyoloji I Biyokimya I Güz Biyokimya I Lab Endüstriyel Mikrobiyoloji Bakteri Fizyolojisi Genel Biyoloji II Genel Biyoloji II Lab Biyokimya II İlkbahar Biyokimya II Lab Deneysel Biyokimya İmmunoloji Endokrinoloji Biyokimya I Güz Biyokimya I Lab Mikrobiyal Metabolizma ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Bayramoglu G, Yalçın E, Genç Ö, Arica MY, Dye-Ligand Immobilized IPNs Membrane for Removal Heavy Metal Ions Macromolecular Symposia, 203: (2003). 3

4 A2. Arica MY, Yılmaz M, Yalçın E, Bayramoglu G, Surface properties of Reactive Yellow 2 immobilised phema and HEMA/chitosan membranes: Characterisation of their selectivity to different proteins Journal of Membrane Science, 240: (2004). A3. Arica M Y, Yalçın E, Bayramoglu G, Preparation and characterisation of surfaces properties of poly(hydroxyethylmethacrylate-co-methacrylolyamido-histidine) membranes: Application for purification of human immunoglobulin G Journal of Chromatography B: Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences,807: (2004) (Yüksek lisans tez çalışması). A4. Arica MY, Yılmaz M, Yalçın E, Bayramoglu G, Affinity membrane chromatography: Relationship of dye-ligand type to surface polarity and their effect on lysozyme separation and purification Journal of Chromatography B: Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 805: (2004). A5. Arica M Y, Yalçın E, Bayramoglu G, Polyethylenimine-grafted and HSA-immobilized poly(gma-mma) affinity adsorbents for bilirubin removal Polymer International, 54: (2005). A6. Bayramoglu G, Yalçın E, Arica M Y, Adsorption of serum albumin and γ-globulin from single and binary mixture and characterization of phema-based affinity membrane surface by contact angle measurements Biochemical Engineering Journal,26:12-21(2005). A7. Tüzün İ, Bayramoğlu G, Yalçın E, Başaran B, Çelik G, Arıca M Y, Equilibrium and kinetic studies on biosorption of Hg(II), Cd(II) and Pb(II) ions onto microalgae Chlamydomonas reinhardtii, Journal of Environmental Management, 77: 85-92(2005). A8. Bayramoglu G, Yalçın E, Arica M Y, Characterization of polyethylenimine grafted and Cibacron Blue F3GA immobilized poly(hydroxyethylmethacrylate-coglycydylmethacrylate) membranes and application to bilirubin removal from human serum Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 264: (2005). A9. Arica MY, Tüzün İ, Yalçın E, İnce Ö, Bayramoglu G., Utilisation of native, heat and acid-treated microalgae Chlamydomonas reinhardtii preparations for biosorption of Cr(VI) ions Process Biochemistry, 40: (2005). A10. Bayramoglu G, Çelik G,Yalçın E, Yılmaz M, Arica M Y, Modification of surface properties of Lentinus sajor-caju mycelia by physical and chemical methods: Evaluation of their Cr 6+ removal efficiencies from aqueous medium, Journal of Hazardous Materials 119: (2005). A11. Arica M Y, Bayramoglu G, Arica B, Yalçın E, Ito K, Yagci Y, Novel hydrogel membrane based on copoly(hydroxyethyl methacrylate/p- vinylbenzylpoly(ethylene oxide)) for biomedical applications: Properties and drug release characteristics Macromolecular Bioscience, 5: (2005). A12. Bayramoglu G, Yalçın E, Arica M Y, Immobilization of urease via adsorption onto L- histidine-ni(ii) complexed poly(hema-mah) microspheres: Preparation and characterization Process Biochemistry, 40: (2005). A13. Bayramoglu G, Senel A Ü, Yalçın E, Arica M Y, Human serum albumin adsorption on poly[(glycidyl methacrylate)-co-(methyl methacrylate)] beads modified with a spacer-arm-attached L-histidine ligand Polymer International, 55:40-48(2006). 4

5 A14. Yalçın E, Çavuşoğlu K, Maraş M, Bıyıkoğlu M, Biosorption of Lead (II) and Copper (II) Metal Ions on Cladophora glomerata (L.) Kütz. (Chlorophyta) Algae: Effect of Algal Surface Modification Acta Chimica Slovenica, 55: (2008). A15. Yalçın E, Çavusoglu K, Glutaraldehyde Cross-Linked Agarose Carriers: Design, Characterization and Insulin Release Behaviour Turkish Journal of Biochemistry, 33: (2008). A16. Çavuşoğlu K, Yalçın E, Radioprotective Effect of Lycopene on Chromosomal Aberrations (CAs) Induced by Gamma Radiation in Human Lymphocytes Journal of Environmental Biology, 30(1): (2009). A17. Ada K, Ergene A, Tan S, Yalçın E, Adsorption of Remazol Brilliant Blue R using ZnO fine powder: Equilibrium, kinetic, thermodynamic modeling studies Journal of Hazardous Materials, 165: (2009). A18. Yılmaz F, Ergene A, Yalçın E, Tan S, Production and characterization of biosurfactants produced by microorganisms isolated from milk factory wastewaters Environmental Technology, 30(13): (2009). A19. Çavuşoğlu K, Oruç E, Yapar K, Yalçın E, Protective Effect of Lycopene Against Mercury Induced Cytotoxicity in Albino Mice: Pathological Evaluation Journal of Environmental Biology, 30(5): (2009). A20. Çavuşoğlu K, Yalçın E, Atmaca HT, Effects of Exposure to Heavy Metal Ions and Gamma Radiation on Some Biochemical Parameters in Mice Fresenius Environmental Bulletin, 18(8): (2009). A21. Çavuşoğlu K, Yapar K, Yalçın E, Antioxidant Potential of Ginkgo biloba Leaf Extract Against Uranium-Induced Genotoxicity and Oxidative Stress in Albino Mice Fresenius Environmental Bulletin, 18 (9): (2009). A22. Çavuşoğlu K, Ergene A, Yalçın E, Tan S, Çavuşoğlu K, Yapar K, Cytotoxic Effects of Lead and Mercury Ions on Root Tip Cells of Cicer Arietinum L. Fresenius Environmental Bulletin, 18(9): (2009). A23. Türkmen Z, Çavuşoğlu K, Çavuşoğlu K, Yapar K, Yalçın E, Protective role of Royal Jelly (Honeybee) on Genotoxicity and Lipid Peroxidation, Induced by Petroleum Wastewater- in Allium cepa L. Root Tips Environmental Technology, 30(11): (2009). A24. Çavuşoğlu K, Yalçın E, Cavusoglu K, Şengül B, Şengül Ü, Protective Role of Lycopene on Refinery Wastewater-Induced Cytotoxicity in Maize Root Tip Cells Fresenius Environmental Bulletin, 18 (10): (2009). A25. Yapar K, Çavuşoğlu K, Oruç E, Yalçın E, Protective Effect of Royal Jelly and Green Tea Extracts Effect Against Cisplatin-Induced Nephrotoxicity in Mice: A Comparative Study Journal of Medicinal Food, 12 (5): (2009). A26. Çavuşoğlu K, Yapar K, Yalçın E, Royal Jelly (Honey Bee) is a Potential Antioxidant Against Cadmium-Induced Genotoxicity and Oxidative Stress in Albino Mice Journal of Medicinal Food, 12(6): (2009). A27. Yalçın E, Çavuşoğlu K, Şengül Ü, Biosorption Potential of Phanerochaeta chrysosporium for Different Textile Dyes With Modified Surface Polarites Fresenius Environmental Bulletin, 19(1): (2010). 5

6 A28. Yapar K, Çavuşoğlu K, Oruç E, Yalçın E, Protective Role of Ginkgo biloba Against Hepotoxicity and Nephrotoxicity In Uranium-Treated Mice. Journal of Medicinal Food. 13 (1): (2010). A29. Yalçın E, Çavuşoğlu K, Kınalıoğlu K, Biosorption of Cu 2+ and Zn 2+ metal ions by raw and autoclaved Rocella phycopsis Journal of Environmental Sciences, 22 (3): (2010). A30.Yalçın E, Ergene A, Preliminary Characterization Biosurfactants Produced by Microorganisms Isolated From Refinery Wastewaters Environmental Technology, 31 (2): (2010) (Doktora tez çalışması). A31. Yalçın E, Ergene A, Screening the Antimicrobial Activity of Biosurfactants Produced by Microorganisms Isolated from Refinery Wastewaters Journal of Applied Biological Sciences 3(2): (2009) (Doktora tez çalışması). A32. Yalçın E, Oruç E, Çavuşoğlu K, Yapar K. Protective Role of Grape Seed Extract Against Doxorubicin-Induced Cardiotoxicity and Genotoxicity in Albino Mice Journal of Medicinal Food, 13 (4): (2010). A33. Yalçın E, Oruç E, Çavuşoğlu K, Yapar K. Protective Effect of Grape Seed Extract On Doxorubicin-Induced Nephrotoxicity and Hepatotoxicity In Albino Mice. Fresenius Environmental Bulletin. 19 (10): (2010). A34. Çavuşoğlu K, Yalçın E, Detection of Lipid Peroxidation and Cytotoxicity Induced by Aluminium (Al) and Cobalt (Co) Metal Ions in Root Tip Cells of Barbunia Bean. Journal of Environmental Biology. 31: (2010). A35. Çavuşoğlu K, Yalçın E, Ergene A, The Investigation of Cytotoxic Effects of Refinery Wastewater on Root Tip Cells of Vicia faba L. Journal of Environmental Biology 31 (4/5): (2010). A36. Yapar K, Çavuşoğlu K, Oruç E, Yalçın E, Protective Effect of Kombucha Mushroom (KM) Tea on Phenol Induced Cytotoxicity in Albino Mice. Journal of Environmental Biology. 31: (2010). A37. Çavuşoğlu K, Yapar K, Oruç E, Yalçın E, Protective Effect of Royal Jelly on Some Biochemical Paremeters in Cadmium-Treated Albino Mice. Fresenius Environmental Bulletin. 19 (10): (2010). A38. Yalçın E, Çavuşoğlu K, Structural Analysis of a Biosurfactant Obtained from Bacillus subtilis RW-I. Turkish Journal of Biochemistry.; 35 (3): (2010). A39. Çavuşoğlu K, Yapar K, Oruç E, Yalçın E, The protective effect of Royal Jelly on Chronic Lambda-cyhalothrin Toxicity: Serum Biochemical Parameters, Lipid Peroxidation, and Genotoxic and Histopathological Alterations in Swiss Abino Mice Journal of Medicinal Food. 14 (10): (2011). A40. Çavuşoğlu K, Yapar K, Oruç E, Yalçın E, Protective Effect of Ginkgo biloba L. Leaf Extract Against Glyphosate Toxicity in Swiss Albino Mice Journal of Medicinal Food. 14(10): (2011). A41. Yalçın E., Çavuşoğlu K., Özen E., Hydrocarbon degradation by a new Pseudomonas sp., strain RW-II, with polycationic surfactant to modify the cell hydrophobicity.environmental Tech. 32:15, (2011). 6

7 A42. Yalçın E., Şengül Ü., Özdemir G., Çavuşoğlu K., Cısplatın Delıvery From Nıckel Supported Al 2 o 3 Powders: Characterızatıon Wıth Swellıng And Mutagenıty Tests Turkish Journal of Biochem. 37 (1) ; (2012). A43. Çavuşoğlu K, Yalçın E, Türkmen Z., Yapar K., Sağır S. Physiological, anatomical, biochemical, and cytogenetic effects of thiamethoxam treatment on Allium cepa (amaryllidaceae) L. Environmental Toxicology, DOI: /tox (Baskıda) A44. Çavuşoğlu K, Kaya A., Yılmaz F., Yalçın E Effects of cypermethrin on Allium cepa Environmental Toxicology DOI: /tox (Baskıda) B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B1. Arıca MY, Yılmaz M, Yalçın E, Bayramoğlu G, Evaluation of lysozyme absorptive behaviour of poly (Hydroxyethylmethacrylate) affinity membranes: Related to the surface energy and its components to be used in chromatographic fields International Conference on Functional Acrylates(Icfa), pp. 13, Aug 31-Sep. 2004, Bogazici University, Istanbul, Turkey. B2. Arıca M Y, Yalçın E, Bayramoğlu G, Seperation of human IgG by histidine ligand attached and metal-ions immobilized poly(hydroxyethylmethacrylate)-comethacryloylamido-histidine)membranes International Conference On Functional Acrylates(Icfa),pp.14, Aug 31-Sep. 2004, Bogazici University, Istanbul, Turkey. B3. Arıca M Y, Yılmaz M, Yalçın E, Bayramoğlu G, Affinity membrane chromatography: effect of dye-ligand type on the purification efficiency of lysozyme from egg white 11 th International Conference on Polymers And Organic Chemistry, pp.21, July 18-23, 2004 (Poc'04) Prague, Czech Republic. B4. Arıca M Y, Yalçın E, Bayramoğlu G, Bilirubin removal from human serum using non-specific and specific ligand ımmobilised affinity p(gma-mma) microspheres 11 th International Conference On Polymers And Organic Chemistry, pp.22, July 18-23, 2004 (Poc'04) Prague, Czech Republic. B5. Bayramoğlu G, Yalçın E, Uçarsu F, Arıca M Y, Surface free energy components of affinity membranes: effects of their molecular attracting forces for long-range interactions with proteins in aqueous media 11 th International Conference On Polymers And Organic Chemistry, pp. 23, July 18-23, 2004 (Poc'04) Prague, Czech Republic. B6. Yalçın E, Bayramoğlu G, Arıca M Y, Preparation of immobilised metal affinity support from methacrylolylamido-histidine and metylmethacrylate, p(hema-co- MAAH), membranes 7 th Austrian Polymer Meeting, pp. 93, July 4-July 6, 2005 Graz, Austria. B7. Yalçın E, Maras M, Cavusoglu K, The effect of lead (pb) and mercury (hg) heavy metal ions on alkaline phosphatase activity in mice serum Federation of European Biochemical Societies 31 st Febs Congress, pp. 35, June 2006, İstanbul, Turkey. 7

8 B8. Yalçın E, Maraş M, Çavuşoğlu K, Bıyıkoğlu M, Competetive Biosorption of Copper and Lead Metal ions from Wastewater 6 th International Congress of Turkish Society of Toxicology, pp.89, 2 5 November 2006, Belek, Antalya-TURKEY. B9. Çavuşoglu K, Yalçın E, Maras M, Micronucleus induction and alterations on body weight in the mice exposed to lead and mercury heavy metal ions Environment: Survival And Sustainability Congress, pp. 295, February 2007, Nicosia, Northern-Cyprus. B10. Güler P, Ergene A, Tan S, Sorkun K, Çavuşoglu K, Yalçın E, The development of mycelium of some Basidiomycota spp at the different propolis concentrations. XV. Congress Of European Mycologist, pp.168, September 2007, St Petersburg, Russia. B11. Yalçın E, Ergene A, Yılmaz F, Çavuşoglu K, Öztürk E, Kaya A, Adsorption of Cu(II) and Fe(III) ions onto biosurfactant products of Burkholderia cepacia. Blacksea International Environmental Symposium, pp. 99, August 2008, Giresun Turkey. B12. Yalçın E, Ergene A, Yılmaz F, Çavuşoglu K, Öztürk E, Kaya A, Production and characterization of biosurfactants produced by microorganisms from petroleum wastewaters. Blacksea International Environmental Symposium, pp.98, August 2008, Giresun Turkey. B13. Yalçın E, Kınalıoğlu K, Çavuşoglu K, Yılmaz F, Kaya A, Öztürk E, Removal of heavy metal ions from wastewaters by Cladonia rangiformis biomass with different surface characteristics. Blacksea International Environmental Symposium, pp. 97, August 2008, Giresun Turkey. B14. Yalçın E, Ergene A, Tan S, Yilmaz F, Topcu S, Kaya A, Arslanoglu I, Yalçın E, Cytogenetic damage in Allium cepa root meristems induced by Dursban 4 and Antracol WP 7 pesticides 14th European Congress on Biotechnology, Barcelona, Spain, pp.372, September, C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. Yalçın E, Maraş M, Çavuşoğlu K, Kurşun ve Civa Ağır Metal İyonlarının Albino Farelerde Canlı Ağırlık ve Serum Alkalen Fosfataz Düzeyi Üzerine Etkisi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9 (1): (2007). D2. Çavuşoğlu K, Yalçın E, Eresus cinnabarinus (Olivier, 1789) (Araneae, Eresidae) Örümceğinin Zehir Aygıtı Üzerine Morfolojik Bir Çalışma SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (E-Dergi). 2 (2): (2007). D3. Çavuşoğlu K, Yapar K, Yalçın E, Sigara İçenlerde Yanak Mukozası Epitel Hücrelerindeki Toksisitenin Belirlenmesi. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 1 (2): (2008). D4. Çavuşoğlu K, Yalçın E, Dönmez S, Kaymaz K, Özdemir G, Özgörür Z, Balcı D, Aslan B, Çakır M, Vicia faba L. (Fabaceae) Kök Ucu Hücrelerinde Fenol Tarafından Teşvik Edilen Sitotoksisitenin Belirlenmesi SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (E- Dergi). 3 (2): (2008). 8

9 D5. Karahan S, Çavuşoğlu K, Atmaca HT, Yalçın E, Albino Farelerde İyonlaştırıcı Radyasyonun Hepatosit Morfolojisi ve Prolifera Hücre Çekirdek Antijeni (PCNA) Ekspresyonu Üzerindeki Etkileri. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 5 (2): (2008). D6. Yalçın E, Çavuşoğlu K, Maraş M, Transdermal Uygulamalar İçin Glumikron Yüklü Agaroz Hidrojellerinin Hazırlanması ve Kontrollü Salım Sistemlerinde Kullanılması Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 20 (2): (2008). D7. Çavuşoğlu K, Yalçın E, Radyoterapi gören akciğer kanseri hastalarda radyasyonun serum Gama-glutamil transpeptidaz (GGT) Düzeylerine Etkisi Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 8 (1): (2008). D8. Çavuşoğlu K, Yalçın E, Ergene A, The Cytotoxic Effects of Zinc and Cadmium Metal Ions on Root Tip Cells of Phaseolus vulgaris L. (Fabaceae) SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi. 4 (1): 1 11 (2009). D9. Yalçın E, Ergene A, Yılmaz F, Rafineri Atık Sularından İzole Edilen Mikroorganizmalar ile Biyosürfektan Eldesi: Hemolitik ve Antifungal Etkinliklerinin Belirlenmesi Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi, 21 (2): ( 2009) (Doktora tez çalışması). D10. Kınalıoğlu K, Çavuşoğlu K, Yapar K, Türkmen Z, Yalçın E, Şengül B, Şengül Ü, Duyar Ö, Taşıtların Sebep Olduğu Kurşun (Pb) Kirliliğinin Usnea longissima Acharius kullanılarak Araştırılması. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi. 4 (2): (2009). D11. Çavuşoğlu K, Kınalıoğlu K, Yapar K, Türkmen Z, Yalçın E, Duyar Ö, Özdoğan S, Giresun Ordu karayolunda taşıt trafiğinin sebep olduğu kurşun (Pb) kirliliğinin araştırılması. SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 13 (1): (2009). D12. Yılmaz F, Ergene A, Yalçın E, Süt Fabrikası Atık Sularından İzole Edilen Mikroorganizmalardan Elde Edilen Biyosürfektanların Bitki Patojeni Fusarium Türleri Üzerine Antifungal Etkilerinin Arastırılması Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13-3: (2009). D13. Yılmaz F, Ergene A, Yalçın E, Süt Fabrikası Atıksuyundan İzole Edilen Mikroorganizmalar ile Biyosürfektan Üretimi: Optimum Kosullarının Arastırılması Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR, 08-1: (2010). D14. Yalçın E, Şengül U, Özdemir G, Çavuşoğlu K, Nikel Destekli Al 2 O 3 Kompozitlerinin Biyouyumluluk Özelliklerinin Araştırılması. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 23 (1): (2011). E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Yalçın E, Yılmaz M, Bayramoğlu G, Arıca M Y, Reaktif Yellow 2-Phema/Kitosan Sorbentlerinin Lizozim Enziminin Yumurta Beyazından Doğrudan Saflaştırılmasında Kullanılması Ve Saflık Derecesinin Hplc İle Tayini IV. Ulusal Kromatografi Kongresi, Hacettepe Üniversitesi,pp.76, Eylül 2003, Ankara. E2. Yalçın E, Bayramoğlu G, Arıca M Y, Afinite Boya Ligandı Takılı p(mma-co-gma) Sorbentlerinin İki Farklı Özellikteki Proteini (Lyz ve Bsa) Adsorplama Kapasitesinin Ve Seçiciliğinin Hplc İle Belirlenmesi II. Ulusal Hplc Ve Diğer Seperasyon Teknikleri Sempozyumu, Gata Tıp Fakültesi, pp. 94, Ekim 2004, Ankara. 9

10 E3. Yalçın E, Bayramoğlu G, Arıca M Y, Histidin aminoasit ligandı taşıyan afinite membranlarının HIgG saflaştırılmasında kullanılması ve saflık derecelerinin HPLC ile tayini II. Ulusal Hplc Ve Diğer Seperasyon Teknikleri Sempozyumu, Gata Tıp Fakültesi,p. 94, Ekim 2004, Ankara. E4. Yalçın E, Bulut A, Bayramoğlu G, Arıca M Y, p(hema-acf) Adsorbentlerinin Hazırlanması Ve Igg Saflaştırılmasında Kullanımı V. Ulusal Kromatografi Kongresi, Anadolu Üniversitesi,p.139,10 Haziran-02 Temmuz 2004, Eskişehir. E5. Yalçın E, Karakuş Ö, Candan S, Ürün M, Bayramoğlu G, Arıca M Y, Reaktif Green 19-Poli(Metilmetakrilat/Glisidilmetakrilat) Mikrokürelerin Protein Adsorplama Kapasitesinin Ve Seçiciliğinin Hplc İle Tayini V. Ulusal Kromatografi Kongresi, Anadolu Üniversitesi, p. 124,10 Haziran-02 Temmuz 2004, Eskişehir. E6. Yalçın E, Senel AÜ, Bayramoğlu G, Arıca M Y, Polietilenimin Bağlı Poli(Metilmetakrilat/Glisidilmetakrilat)Mikrokürelerinin Protein Ve Enzimleri Adsorplama Kapasitesinin Ve Seçiciliğinin Hplc İle Tayini V. Ulusal Kromatografi Kongresi, Anadolu Üniversitesi, p , 10 Haziran-02 Temmuz 2004, Eskişehir. E7. Yalçın E, Bayramoğlu G, Arıca MY, Reaktif Brown10-Fe +3 Bağlı P(Hema) Membranlarının Katalaz Adsorpsiyon-Desorpsiyon Davranışının Kesikli Sistemde İncelenmesi V. Ulusal Kromatografi Kongresi, Anadolu Üniversitesi, p , 10 Haziran-02 Temmuz 2004, Eskişehir. E8. Yalçın E, Uçarsu F, Altuner D, Bayramoğlu G, Arıca M Y, Serumdan Igg Uzaklaştırılması İçin P(Aaa-Aam) Afinite Hidrojellerinin Hazırlanması p. 45, I. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Haziran 2005, Ankara. E9. Yalçın E, Bayramoğlu G, Arıca M Y, Farklı Metal İyonu Bağlı P(Hema-Maah) Membranlarının Metal Şelat Afinite Kromatografisinde Kullanımı I. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, p. 16,22-24 Haziran 2005, Ankara. E10. Arica M Y, Bayramoglu G, Arica B, Yalçın E, Ito K, Yagci Y, Polietilen Oksit İçeren Hidrojel Membranların Hazırlanması ve Vankomisinin Kontrollü Salımında Kullanılması XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Ege Üniversitesi, p. 413, 30 Eylül-4 Ekim 2005, Kuşadası. E11. Yalçın E, Şenel AÜ, Bayramoğlu G, Arıca M Y, L-Histidin aminoasit ligandı taşıyan p(hema-mah) mikrokürelerinin metal iyonu ile şelatlanması ve üreaz enziminin adsorpsiyon yöntemi ile immobilizasyonu XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Ege Üniversitesi, p, 428, 30 Eylül-4 Ekim 2005, Kuşadası. E12. Yalçın E, Yılmaz M, Bayramoğlu G, Arıca M Y, Yumurta Beyazından Lizozim Saflaştırılmasında, Reactive Yellow 2 Boya Ligandı Bağlı Phema/Kitosan Sorbentlerinin Kullanımı ve Saflık Derecesinin Hplc ile Tayini XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Ege Üniversitesi, p, 432, 30 Eylül-4 Ekim 2005, Kuşadası. E13. Yalçın E, Çavuşoğlu K, Ergene A, Güler P, Tan S, Farklı Tekstil Boyar Maddelerinin Phanerochaete chrysosporium Biyokütlesi ile Sucul Ortamdan Uzaklaştırılması VII. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi, p. 85, Eylül 2007, Malatya. E14. Yalçın E, Ergene A, Yılmaz F, Çavuşoğlu K, Farklı Mikroorganizmalar Kullanılarak Rafineri Atık Sularının Biyoremediasyonu ve Biyosürfektan Eldesi VII. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi, p. 265, Eylül 2007, Malatya. 10

11 E15. Yalçın E, Yılmaz F, Ergene A, Çavuşoğlu K, Pseudomonas aeruginosa İle Süt Fabrikası Atığından Biyosürfektan Eldesi VII. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi, p. 270, Eylül 2007, Malatya. E16. Tan S, Ada K, Ergene A, Öztürk E, Yılmaz F, Kaya A, Yalçın E, Tekstil Boyar Maddelerinin Aktifleştirilmiş Kömür ile Adsorpsiyonu ve Adsorpsiyon İzotermlerinin Belirlenmesi 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, p. 643, Haziran 2008, Trabzon. E17. Ergene A, Ada K, Öztürk E, Yılmaz F, Yalçın E, Çavuşoğlu K, İleri Teknoloji Seramiği Olarak ZnO Nanokristallerinin Hazırlanması ve Cibacron Brillant Yellow 3G- P ve Remazol Brillant Blue R Tekstil Boyalarının Adsorpsiyonunda Kullanımı ve Adsorpsiyon İzotermlerinin Belirlenmesi 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, p. 640, Haziran 2008, Trabzon. E18. Yalçın E, Çavuşoğlu K, Ergene A, Yılmaz F, Öztürk E, Rafineri Atık Suyunun Vicia faba L. (Fabaceae) Kök Ucu Hücrelerindeki Sitotoksik Etkilerinin Araştırılması 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, pp. 404, Haziran 2008, Trabzon. E19. Öztürk E, Yılmaz F, Kutluer F, Yalçın E, Çavuşoğlu K, Ergene A, Atık Sularda Bulunan Tekstil Boyar Maddelerinin P. versicolor Biyokütlesi İle Giderimi 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, pp. 265, Haziran 2008, Trabzon. E20. Yalçın E, Çavuşoğlu K, Kinalioglu K, Ergene A, Türkmen Z, Öztürk E, Doğal Ve Modifiye Rocellea phycopsis Ach. İle Remazol Brillant Blue R nin Sucul Ortamdan Uzaklaştırılması 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, pp. 174, Haziran 2008, Trabzon. E21. Yalçın E, Çavuşoglu K., Çiçek F, Basıc Yellow 2, Basıc Green 4 Ve Reactıve Orange 113 Boyar Maddelerinin Biyosorpsiyonu: Optimizasyon Ve Yüzey İlişkileri, X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi / Ekim 2011/ ÇANAKKALE. E.22. Çavuşoğlu K, Yalçın E, Çiçek F, Aluminyum ve Kobalt İyonlarının Sebep Olduğu Lipid Peroksidasyonunun ve Sitotoksisitenin Araştırılması X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Ekim 2011, ÇANAKKALE. 11

ÖZGEÇMİŞ. 3. Yayınlar 3.1 Uluslararası Atıf İndeksleri Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 3. Yayınlar 3.1 Uluslararası Atıf İndeksleri Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Kişisel Bilgiler: Adı ve Soyadı: Ümit ŞENGÜL Doğum Yeri : Sivas Yabancı Dil : İngilizce E-posta adresi : umit.sengul@giresun.edu.tr Lisans : Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,Kimya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç.Dr. Özlem Darcansoy İşeri

ÖZGEÇMİŞ. Doç.Dr. Özlem Darcansoy İşeri ÖZGEÇMİŞ Doç.Dr. Özlem Darcansoy İşeri Doğum Tarihi 09/03/1980 Medeni Durumu Yazışma Adresi e-posta Evli (1 çocuk) Başkent Üniversitesi Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü Atatürk Mahallesi, 2687

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. :Paşabahçe Ferit İnal Lisesi (İstanbul) Lisans : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Matematik Bölümü, 1993.

ÖZ GEÇMİŞ. :Paşabahçe Ferit İnal Lisesi (İstanbul) Lisans : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Matematik Bölümü, 1993. ÖZ GEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı : Kamil Soyadı : AKBAYIR Doğum Tarihi :..1969 Çankır-Orta Adres : Vali Mithat Bey Mahallesi Kaya Sit. A/14 Merkez/VAN Ailevi Durumu : Evli, çocuk. Eğitim Durumu Lise :Paşabahçe

Detaylı

Prof. Dr. H. İbrahim EKİZ

Prof. Dr. H. İbrahim EKİZ Prof. Dr. H. İbrahim EKİZ Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Çiftlikköy Kampusu 33343 Mersin/Türkiye hiekiz@mersin.edu.tr hiekiz@gmail.com 00 90 324 3610001 Dahili : 6161

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Doktora 1994

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Doktora 1994 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Nalan (Adaşoğlu) AKGÜN Doğum Tarihi: 1965 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans 1987 Yüksek Lisans Kimya Mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mehmet Kul Doğum Tarihi: 02 Nisan 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Metalurji Mühendisliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1995

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Murat KOCA Doğum Tarihi : 1971 Öğrenim Durumu : Prof.Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kimya Fırat Üniversitesi 1992 Y. Lisans Kimya/Fiziko(polimer)Kimya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayhan KARA Doğum Tarihi ve Yeri: 16 Nisan 1979, Giresun Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik Süleyman Demirel Üniversitesi 2005 Y.

Detaylı

Doç. Dr. Ersin Minareci Adres: Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölüü, Muradiye, 45047, Manisa, Türkiye. Telefon: 0.236.2013288 e-mail: ersin.minareci@cbu.edu.tr Öğrenim Durumu:

Detaylı

Doç. Dr. Filiz KURALAY

Doç. Dr. Filiz KURALAY Doç. Dr. Filiz KURALAY Ordu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü ORDU E-posta: kuralay.filiz@gmail.com filizkuralay@odu.edu.tr İş Deneyimleri Ocak 2015- Şubat 2015 Misafir Araştırmacı Linköping

Detaylı

Doç. Dr. Aylin M.Deliormanlı

Doç. Dr. Aylin M.Deliormanlı Doç. Dr. Aylin M.Deliormanlı ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği 1989 1994 Y. Lisans İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : +90 532 650 24 64 : yildizhb@gmail.com, huseyinbekir.yildiz@karatay.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. : +90 532 650 24 64 : yildizhb@gmail.com, huseyinbekir.yildiz@karatay.edu.tr 1. Adı Soyadı : Hüseyin Bekir YILDIZ ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : KTO Karatay Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü, 42020 Karatay,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Feridun DEMİR Doğum Tarihi: 25 Şubat 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kimya Mühendisliği Hacettepe Üniversitesi, Ankara 1993

Detaylı

Ultrases ile Çam ve Kavak Ağaçlarında Nem Oranı Tayini, Danışman: Prof. Ertunç ARAL

Ultrases ile Çam ve Kavak Ağaçlarında Nem Oranı Tayini, Danışman: Prof. Ertunç ARAL ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Ercan UÇGUN Doğum Tarihi: 8 Ocak 1966 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Anadolu Üniversitesi 1984-26.09.1988 Tezli Yüksek Lisans Fizik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR 1. Adı Soyadı: Ali Üren 2. Doğum Tarihi: 02.07.1950 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Yüksek Müh. İstanbul Üni. Kim. Müh. Bölümü 1973 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Olga Sak Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Eğitimi Dokuz Eylül Üniversitesi 1991-1995 Yüksek Lisans Biyoloji Ege Üniversitesi

Detaylı

DOÇ.DR. HALE SÜTCÜ. Teknik Üniversitesi (40b ile görevlendirme)

DOÇ.DR. HALE SÜTCÜ. Teknik Üniversitesi (40b ile görevlendirme) DOÇ.DR. HALE SÜTCÜ ÖZGEÇMİŞ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği Yıldız 1990 Y. Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Mühendisliği Yıldız Teknik

Detaylı

Prof. Dr. N. Nuray Ulusu

Prof. Dr. N. Nuray Ulusu Prof. Dr. N. Nuray Ulusu Personal Nationality: T.C. Information Date of Birth: March 28, 1963 Place of Birth: Ankara, TURKEY Present position: Professor of Biochemistry Koç University School of Medicine

Detaylı

Education. MSc Thesis. PhD Thesis

Education. MSc Thesis. PhD Thesis Name Date of birth : 26.01.1964 Title : Prof. Dr. e-mails : Muhsin KONUK : muhsin.konuk@uskudar.edu.tr Education Degree Field University Year BSc Biology Selçuk University 1984 MSc Biology Selçuk University

Detaylı

Prof. Dr. N. Nuray Ulusu

Prof. Dr. N. Nuray Ulusu Prof. Dr. N. Nuray Ulusu Personal Nationality: T.C. Information Date of Birth: March 28, 1963 Place of Birth: Ankara, TURKEY Present position: Professor of Biochemistry Koç University School of Medicine

Detaylı

ASSOC. PROF. DR. BERAAT OZCELIK

ASSOC. PROF. DR. BERAAT OZCELIK CURRICULUM VITAE Birth Date: 23 Jan 1968 Öğrenim Durumu: Beraat OZCELIK ozcelik@itu.edu.tr ASSOC. PROF. DR. BERAAT OZCELIK Degree Department/Programme University Year Bs Food Eng. Ege Üniversity 1990 MSc

Detaylı

Doç. Dr. Cumhur KIRILMIŞ

Doç. Dr. Cumhur KIRILMIŞ Doç. Dr. Cumhur KIRILMIŞ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 02040 / ADIYAMAN Tel : 0416 2233800 dahili 2808 Faks: 0416 2231774 E -Posta : ckirilmis@adiyaman.edu.tr / ckirilmis@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :Hande Yapışlar 2. Ünvanı :Yardımcı Doçent 3. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :Hande Yapışlar 2. Ünvanı :Yardımcı Doçent 3. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Hande Yapışlar 2. Ünvanı :Yardımcı Doçent 3. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Hacettepe Ünv. Fen Fak. 1996-2000 Y.Lisans Fizyoloji Erciyes Ünv.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Mine ERGÜVEN Doğum Tarihi: 21 Temmuz 1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Sağlık Bilimleri Enstitüsü Y. Lisans Eczacılık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*)

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç. Dr. Özgen KORKMAZ Doğum Tarihi: 12. 03. 1972 Yabancı Dil: 68 (KPDS) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER ÖĞRENİM DURUMU

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER ÖĞRENİM DURUMU ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Ali Emrah Çetin Doğum Tarihi : 09.11.1975 Doğum Yeri : Van Medeni Durum : Bekar Askerlik Durumu : Tamamlandı Adres Ev : Reşat Bey Mah.62017 Sok. No: 11 Erdemoğlu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ 1. Kişisel Bilgiler: Adı Soyadı: A. Yalçın TEPE Doğum Yeri, Tarihi: Ankara, 20 Temmuz 1972 Medeni Hali: Evli, İki Çocuklu Adres (iş): Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sezayi YILMAZ Doğum Tarihi: 15 Haziran 1962 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Makine Eğitimi/Tesisat Gazi Üniversitesi 1985 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Furkan DİNÇER Doğum Tarihi: 12 Ekim 1988 Görevi: Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Müh. Mim. Fakültesi, Elektrik Elektronik Müh. Bölümü, Öğretim Üyesi Öğrenim

Detaylı