ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Emine YALÇIN Doğum Tarihi : Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Bölümü Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2001 Y. Lisans Biyoloji Anabilim Dalı Kırıkkale Üniversitesi 2003 Doktora Biyoloji Anabilim Dalı Kırıkkale Üniversitesi 2008 Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı : L-Histidin içeren p(hema-mah) Hidrojellerinin İnsan serumundan IgG Saflaştırılmasında Kullanılması ve Immunoglobulin G nin saflık derecesinin YBSK ile Tayini Danışman: Prof. Dr. M. Yakup Arıca Doç Dr. Gülay Bayramoğlu Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : Rafineri Atık Sularından İzole Edilen Mikroorganizmalar İle Biyosürfektan Eldesi Ve Hidrokarbon Degredasyonunun Araştırılması Danışman: Doç. Dr. Aysun Ergene Görevler: Görev Görev Yeri Yıl Unvanı Arş.Gör. Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arş.Gör.Dr Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yrd.Doç.Dr Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Doç.Dr Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yönetilen Doktora Tezleri : 1. Ediz SARIISIK -Ludwig Maximilians Universität- (Ders aşamasında) Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : 1. Elif ÖZEN 1,4-Dioksan Verilen Albino Farelerde Yeşil Çayın Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Koruyucu Etkisi (Şubat 2012). 1

2 2. Figen ÇİÇEK (Tez aşamasında) 3. Birgül GÜR (Ders aşamasında) Projelerde Yaptığı Görevler : 1. Nikel Destekli Alüminyum Oksit Kompozit Nanopartiküllerinin Kontrollü Salım Sistemlerinde Taşıyıcı Destek Malzeme Olarak Kullanılması: Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Sisplatin Salım Profilinin Incelenmesi, 109T052, TÜBİTAK TBAG., Proje Yürütücüsü (2009). 2. Procion Brown MX-5BR Bağlı Poli(Hidroksi metil metakrilat/kitosan) Membranlarının Hazırlanması: Lizozim Saflaştırılmasında Kullanılması ve Seçiciliğinin HPLC ile Tayini, TBAG-2238 (102T156), TÜBİTAK TBAG, Yardımcı Araştırıcı (2010). 3. Moleküler damgalanmış biyomateryaller ile insan plazmasından bilirubin uzaklaştırılması, 2007/55, Kırıkkale Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Yardımcı Araştırıcı (2007). 4. Süt fabrikası atıksularından biyosürfektan üreten mikroorganizma izolasyonu ve karakterizasyonu, 2007/47, Kırıkkale Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Yardımcı Araştırıcı (2007). 5. Giresun İlinde Tüketime Sunulan Mısır Ununda Mikrobiyal Flora ve Aflatoksin Varlığının Araştırılması. 2008/09, Giresun Üniversitesi Araştırma Fonu, Yardımcı Araştırmacı (2008) 6. Fındık Zaralıları İle Mücadelede Kullanılan Eforia ve Raundup Pestisidlerinin Toksik Etkilerinin Araştırılması. Giresun Üniversitesi Araştırma Fonu FEN-BAP , 2009, Yardımcı Araştırmacı (2008). 7. Giresun Üniversitesi Merkezi Laboratuar kurulumu. Devlet Planlama Teşkilatı Müşteşarlığı, Yardımcı Araştırmacı (2010). 8. Fungal biyodizel üretimi. Giresun Üniversitesi Araştırma Fonu, Yürütücü (2011). İdari Görevler : Biyoloji Bölüm Başkan Yardımcılığı Giresun Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Üyeliği Giresun Üniversitesi Uluslararası hakemli dergilerdeki hakemlikleri: 1. Acta Chimica Slovenica, Environmental Technology, Journal of Environmental Management, Journal of Plant and Environmental Sciences,2009 2

3 5. Journal of Agricultural Biotechnology and Sustainable Development, International Research Journal of Biotechnology (IRJOB), Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, Chemical Engineering Journal, Chemotherapy, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, Brazilian Archives of Biology and Technology, 2012 Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir): Akademik Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Yıl Teorik Uygulama Sayısı Genel Biyoloji II Genel Biyoloji II Lab İlkbahar Biyokimya II Biyokimya II Lab Deneysel Biyokimya Enzimoloji Genel Biyoloji I Biyokimya I Güz Biyokimya I Lab Endüstriyel Mikrobiyoloji Bakteri Fizyolojisi Genel Biyoloji II Genel Biyoloji II Lab Biyokimya II İlkbahar Biyokimya II Lab Deneysel Biyokimya İmmunoloji Endokrinoloji Biyokimya I Güz Biyokimya I Lab Mikrobiyal Metabolizma ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Bayramoglu G, Yalçın E, Genç Ö, Arica MY, Dye-Ligand Immobilized IPNs Membrane for Removal Heavy Metal Ions Macromolecular Symposia, 203: (2003). 3

4 A2. Arica MY, Yılmaz M, Yalçın E, Bayramoglu G, Surface properties of Reactive Yellow 2 immobilised phema and HEMA/chitosan membranes: Characterisation of their selectivity to different proteins Journal of Membrane Science, 240: (2004). A3. Arica M Y, Yalçın E, Bayramoglu G, Preparation and characterisation of surfaces properties of poly(hydroxyethylmethacrylate-co-methacrylolyamido-histidine) membranes: Application for purification of human immunoglobulin G Journal of Chromatography B: Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences,807: (2004) (Yüksek lisans tez çalışması). A4. Arica MY, Yılmaz M, Yalçın E, Bayramoglu G, Affinity membrane chromatography: Relationship of dye-ligand type to surface polarity and their effect on lysozyme separation and purification Journal of Chromatography B: Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 805: (2004). A5. Arica M Y, Yalçın E, Bayramoglu G, Polyethylenimine-grafted and HSA-immobilized poly(gma-mma) affinity adsorbents for bilirubin removal Polymer International, 54: (2005). A6. Bayramoglu G, Yalçın E, Arica M Y, Adsorption of serum albumin and γ-globulin from single and binary mixture and characterization of phema-based affinity membrane surface by contact angle measurements Biochemical Engineering Journal,26:12-21(2005). A7. Tüzün İ, Bayramoğlu G, Yalçın E, Başaran B, Çelik G, Arıca M Y, Equilibrium and kinetic studies on biosorption of Hg(II), Cd(II) and Pb(II) ions onto microalgae Chlamydomonas reinhardtii, Journal of Environmental Management, 77: 85-92(2005). A8. Bayramoglu G, Yalçın E, Arica M Y, Characterization of polyethylenimine grafted and Cibacron Blue F3GA immobilized poly(hydroxyethylmethacrylate-coglycydylmethacrylate) membranes and application to bilirubin removal from human serum Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 264: (2005). A9. Arica MY, Tüzün İ, Yalçın E, İnce Ö, Bayramoglu G., Utilisation of native, heat and acid-treated microalgae Chlamydomonas reinhardtii preparations for biosorption of Cr(VI) ions Process Biochemistry, 40: (2005). A10. Bayramoglu G, Çelik G,Yalçın E, Yılmaz M, Arica M Y, Modification of surface properties of Lentinus sajor-caju mycelia by physical and chemical methods: Evaluation of their Cr 6+ removal efficiencies from aqueous medium, Journal of Hazardous Materials 119: (2005). A11. Arica M Y, Bayramoglu G, Arica B, Yalçın E, Ito K, Yagci Y, Novel hydrogel membrane based on copoly(hydroxyethyl methacrylate/p- vinylbenzylpoly(ethylene oxide)) for biomedical applications: Properties and drug release characteristics Macromolecular Bioscience, 5: (2005). A12. Bayramoglu G, Yalçın E, Arica M Y, Immobilization of urease via adsorption onto L- histidine-ni(ii) complexed poly(hema-mah) microspheres: Preparation and characterization Process Biochemistry, 40: (2005). A13. Bayramoglu G, Senel A Ü, Yalçın E, Arica M Y, Human serum albumin adsorption on poly[(glycidyl methacrylate)-co-(methyl methacrylate)] beads modified with a spacer-arm-attached L-histidine ligand Polymer International, 55:40-48(2006). 4

5 A14. Yalçın E, Çavuşoğlu K, Maraş M, Bıyıkoğlu M, Biosorption of Lead (II) and Copper (II) Metal Ions on Cladophora glomerata (L.) Kütz. (Chlorophyta) Algae: Effect of Algal Surface Modification Acta Chimica Slovenica, 55: (2008). A15. Yalçın E, Çavusoglu K, Glutaraldehyde Cross-Linked Agarose Carriers: Design, Characterization and Insulin Release Behaviour Turkish Journal of Biochemistry, 33: (2008). A16. Çavuşoğlu K, Yalçın E, Radioprotective Effect of Lycopene on Chromosomal Aberrations (CAs) Induced by Gamma Radiation in Human Lymphocytes Journal of Environmental Biology, 30(1): (2009). A17. Ada K, Ergene A, Tan S, Yalçın E, Adsorption of Remazol Brilliant Blue R using ZnO fine powder: Equilibrium, kinetic, thermodynamic modeling studies Journal of Hazardous Materials, 165: (2009). A18. Yılmaz F, Ergene A, Yalçın E, Tan S, Production and characterization of biosurfactants produced by microorganisms isolated from milk factory wastewaters Environmental Technology, 30(13): (2009). A19. Çavuşoğlu K, Oruç E, Yapar K, Yalçın E, Protective Effect of Lycopene Against Mercury Induced Cytotoxicity in Albino Mice: Pathological Evaluation Journal of Environmental Biology, 30(5): (2009). A20. Çavuşoğlu K, Yalçın E, Atmaca HT, Effects of Exposure to Heavy Metal Ions and Gamma Radiation on Some Biochemical Parameters in Mice Fresenius Environmental Bulletin, 18(8): (2009). A21. Çavuşoğlu K, Yapar K, Yalçın E, Antioxidant Potential of Ginkgo biloba Leaf Extract Against Uranium-Induced Genotoxicity and Oxidative Stress in Albino Mice Fresenius Environmental Bulletin, 18 (9): (2009). A22. Çavuşoğlu K, Ergene A, Yalçın E, Tan S, Çavuşoğlu K, Yapar K, Cytotoxic Effects of Lead and Mercury Ions on Root Tip Cells of Cicer Arietinum L. Fresenius Environmental Bulletin, 18(9): (2009). A23. Türkmen Z, Çavuşoğlu K, Çavuşoğlu K, Yapar K, Yalçın E, Protective role of Royal Jelly (Honeybee) on Genotoxicity and Lipid Peroxidation, Induced by Petroleum Wastewater- in Allium cepa L. Root Tips Environmental Technology, 30(11): (2009). A24. Çavuşoğlu K, Yalçın E, Cavusoglu K, Şengül B, Şengül Ü, Protective Role of Lycopene on Refinery Wastewater-Induced Cytotoxicity in Maize Root Tip Cells Fresenius Environmental Bulletin, 18 (10): (2009). A25. Yapar K, Çavuşoğlu K, Oruç E, Yalçın E, Protective Effect of Royal Jelly and Green Tea Extracts Effect Against Cisplatin-Induced Nephrotoxicity in Mice: A Comparative Study Journal of Medicinal Food, 12 (5): (2009). A26. Çavuşoğlu K, Yapar K, Yalçın E, Royal Jelly (Honey Bee) is a Potential Antioxidant Against Cadmium-Induced Genotoxicity and Oxidative Stress in Albino Mice Journal of Medicinal Food, 12(6): (2009). A27. Yalçın E, Çavuşoğlu K, Şengül Ü, Biosorption Potential of Phanerochaeta chrysosporium for Different Textile Dyes With Modified Surface Polarites Fresenius Environmental Bulletin, 19(1): (2010). 5

6 A28. Yapar K, Çavuşoğlu K, Oruç E, Yalçın E, Protective Role of Ginkgo biloba Against Hepotoxicity and Nephrotoxicity In Uranium-Treated Mice. Journal of Medicinal Food. 13 (1): (2010). A29. Yalçın E, Çavuşoğlu K, Kınalıoğlu K, Biosorption of Cu 2+ and Zn 2+ metal ions by raw and autoclaved Rocella phycopsis Journal of Environmental Sciences, 22 (3): (2010). A30.Yalçın E, Ergene A, Preliminary Characterization Biosurfactants Produced by Microorganisms Isolated From Refinery Wastewaters Environmental Technology, 31 (2): (2010) (Doktora tez çalışması). A31. Yalçın E, Ergene A, Screening the Antimicrobial Activity of Biosurfactants Produced by Microorganisms Isolated from Refinery Wastewaters Journal of Applied Biological Sciences 3(2): (2009) (Doktora tez çalışması). A32. Yalçın E, Oruç E, Çavuşoğlu K, Yapar K. Protective Role of Grape Seed Extract Against Doxorubicin-Induced Cardiotoxicity and Genotoxicity in Albino Mice Journal of Medicinal Food, 13 (4): (2010). A33. Yalçın E, Oruç E, Çavuşoğlu K, Yapar K. Protective Effect of Grape Seed Extract On Doxorubicin-Induced Nephrotoxicity and Hepatotoxicity In Albino Mice. Fresenius Environmental Bulletin. 19 (10): (2010). A34. Çavuşoğlu K, Yalçın E, Detection of Lipid Peroxidation and Cytotoxicity Induced by Aluminium (Al) and Cobalt (Co) Metal Ions in Root Tip Cells of Barbunia Bean. Journal of Environmental Biology. 31: (2010). A35. Çavuşoğlu K, Yalçın E, Ergene A, The Investigation of Cytotoxic Effects of Refinery Wastewater on Root Tip Cells of Vicia faba L. Journal of Environmental Biology 31 (4/5): (2010). A36. Yapar K, Çavuşoğlu K, Oruç E, Yalçın E, Protective Effect of Kombucha Mushroom (KM) Tea on Phenol Induced Cytotoxicity in Albino Mice. Journal of Environmental Biology. 31: (2010). A37. Çavuşoğlu K, Yapar K, Oruç E, Yalçın E, Protective Effect of Royal Jelly on Some Biochemical Paremeters in Cadmium-Treated Albino Mice. Fresenius Environmental Bulletin. 19 (10): (2010). A38. Yalçın E, Çavuşoğlu K, Structural Analysis of a Biosurfactant Obtained from Bacillus subtilis RW-I. Turkish Journal of Biochemistry.; 35 (3): (2010). A39. Çavuşoğlu K, Yapar K, Oruç E, Yalçın E, The protective effect of Royal Jelly on Chronic Lambda-cyhalothrin Toxicity: Serum Biochemical Parameters, Lipid Peroxidation, and Genotoxic and Histopathological Alterations in Swiss Abino Mice Journal of Medicinal Food. 14 (10): (2011). A40. Çavuşoğlu K, Yapar K, Oruç E, Yalçın E, Protective Effect of Ginkgo biloba L. Leaf Extract Against Glyphosate Toxicity in Swiss Albino Mice Journal of Medicinal Food. 14(10): (2011). A41. Yalçın E., Çavuşoğlu K., Özen E., Hydrocarbon degradation by a new Pseudomonas sp., strain RW-II, with polycationic surfactant to modify the cell hydrophobicity.environmental Tech. 32:15, (2011). 6

7 A42. Yalçın E., Şengül Ü., Özdemir G., Çavuşoğlu K., Cısplatın Delıvery From Nıckel Supported Al 2 o 3 Powders: Characterızatıon Wıth Swellıng And Mutagenıty Tests Turkish Journal of Biochem. 37 (1) ; (2012). A43. Çavuşoğlu K, Yalçın E, Türkmen Z., Yapar K., Sağır S. Physiological, anatomical, biochemical, and cytogenetic effects of thiamethoxam treatment on Allium cepa (amaryllidaceae) L. Environmental Toxicology, DOI: /tox (Baskıda) A44. Çavuşoğlu K, Kaya A., Yılmaz F., Yalçın E Effects of cypermethrin on Allium cepa Environmental Toxicology DOI: /tox (Baskıda) B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B1. Arıca MY, Yılmaz M, Yalçın E, Bayramoğlu G, Evaluation of lysozyme absorptive behaviour of poly (Hydroxyethylmethacrylate) affinity membranes: Related to the surface energy and its components to be used in chromatographic fields International Conference on Functional Acrylates(Icfa), pp. 13, Aug 31-Sep. 2004, Bogazici University, Istanbul, Turkey. B2. Arıca M Y, Yalçın E, Bayramoğlu G, Seperation of human IgG by histidine ligand attached and metal-ions immobilized poly(hydroxyethylmethacrylate)-comethacryloylamido-histidine)membranes International Conference On Functional Acrylates(Icfa),pp.14, Aug 31-Sep. 2004, Bogazici University, Istanbul, Turkey. B3. Arıca M Y, Yılmaz M, Yalçın E, Bayramoğlu G, Affinity membrane chromatography: effect of dye-ligand type on the purification efficiency of lysozyme from egg white 11 th International Conference on Polymers And Organic Chemistry, pp.21, July 18-23, 2004 (Poc'04) Prague, Czech Republic. B4. Arıca M Y, Yalçın E, Bayramoğlu G, Bilirubin removal from human serum using non-specific and specific ligand ımmobilised affinity p(gma-mma) microspheres 11 th International Conference On Polymers And Organic Chemistry, pp.22, July 18-23, 2004 (Poc'04) Prague, Czech Republic. B5. Bayramoğlu G, Yalçın E, Uçarsu F, Arıca M Y, Surface free energy components of affinity membranes: effects of their molecular attracting forces for long-range interactions with proteins in aqueous media 11 th International Conference On Polymers And Organic Chemistry, pp. 23, July 18-23, 2004 (Poc'04) Prague, Czech Republic. B6. Yalçın E, Bayramoğlu G, Arıca M Y, Preparation of immobilised metal affinity support from methacrylolylamido-histidine and metylmethacrylate, p(hema-co- MAAH), membranes 7 th Austrian Polymer Meeting, pp. 93, July 4-July 6, 2005 Graz, Austria. B7. Yalçın E, Maras M, Cavusoglu K, The effect of lead (pb) and mercury (hg) heavy metal ions on alkaline phosphatase activity in mice serum Federation of European Biochemical Societies 31 st Febs Congress, pp. 35, June 2006, İstanbul, Turkey. 7

8 B8. Yalçın E, Maraş M, Çavuşoğlu K, Bıyıkoğlu M, Competetive Biosorption of Copper and Lead Metal ions from Wastewater 6 th International Congress of Turkish Society of Toxicology, pp.89, 2 5 November 2006, Belek, Antalya-TURKEY. B9. Çavuşoglu K, Yalçın E, Maras M, Micronucleus induction and alterations on body weight in the mice exposed to lead and mercury heavy metal ions Environment: Survival And Sustainability Congress, pp. 295, February 2007, Nicosia, Northern-Cyprus. B10. Güler P, Ergene A, Tan S, Sorkun K, Çavuşoglu K, Yalçın E, The development of mycelium of some Basidiomycota spp at the different propolis concentrations. XV. Congress Of European Mycologist, pp.168, September 2007, St Petersburg, Russia. B11. Yalçın E, Ergene A, Yılmaz F, Çavuşoglu K, Öztürk E, Kaya A, Adsorption of Cu(II) and Fe(III) ions onto biosurfactant products of Burkholderia cepacia. Blacksea International Environmental Symposium, pp. 99, August 2008, Giresun Turkey. B12. Yalçın E, Ergene A, Yılmaz F, Çavuşoglu K, Öztürk E, Kaya A, Production and characterization of biosurfactants produced by microorganisms from petroleum wastewaters. Blacksea International Environmental Symposium, pp.98, August 2008, Giresun Turkey. B13. Yalçın E, Kınalıoğlu K, Çavuşoglu K, Yılmaz F, Kaya A, Öztürk E, Removal of heavy metal ions from wastewaters by Cladonia rangiformis biomass with different surface characteristics. Blacksea International Environmental Symposium, pp. 97, August 2008, Giresun Turkey. B14. Yalçın E, Ergene A, Tan S, Yilmaz F, Topcu S, Kaya A, Arslanoglu I, Yalçın E, Cytogenetic damage in Allium cepa root meristems induced by Dursban 4 and Antracol WP 7 pesticides 14th European Congress on Biotechnology, Barcelona, Spain, pp.372, September, C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. Yalçın E, Maraş M, Çavuşoğlu K, Kurşun ve Civa Ağır Metal İyonlarının Albino Farelerde Canlı Ağırlık ve Serum Alkalen Fosfataz Düzeyi Üzerine Etkisi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9 (1): (2007). D2. Çavuşoğlu K, Yalçın E, Eresus cinnabarinus (Olivier, 1789) (Araneae, Eresidae) Örümceğinin Zehir Aygıtı Üzerine Morfolojik Bir Çalışma SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (E-Dergi). 2 (2): (2007). D3. Çavuşoğlu K, Yapar K, Yalçın E, Sigara İçenlerde Yanak Mukozası Epitel Hücrelerindeki Toksisitenin Belirlenmesi. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 1 (2): (2008). D4. Çavuşoğlu K, Yalçın E, Dönmez S, Kaymaz K, Özdemir G, Özgörür Z, Balcı D, Aslan B, Çakır M, Vicia faba L. (Fabaceae) Kök Ucu Hücrelerinde Fenol Tarafından Teşvik Edilen Sitotoksisitenin Belirlenmesi SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (E- Dergi). 3 (2): (2008). 8

9 D5. Karahan S, Çavuşoğlu K, Atmaca HT, Yalçın E, Albino Farelerde İyonlaştırıcı Radyasyonun Hepatosit Morfolojisi ve Prolifera Hücre Çekirdek Antijeni (PCNA) Ekspresyonu Üzerindeki Etkileri. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 5 (2): (2008). D6. Yalçın E, Çavuşoğlu K, Maraş M, Transdermal Uygulamalar İçin Glumikron Yüklü Agaroz Hidrojellerinin Hazırlanması ve Kontrollü Salım Sistemlerinde Kullanılması Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 20 (2): (2008). D7. Çavuşoğlu K, Yalçın E, Radyoterapi gören akciğer kanseri hastalarda radyasyonun serum Gama-glutamil transpeptidaz (GGT) Düzeylerine Etkisi Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 8 (1): (2008). D8. Çavuşoğlu K, Yalçın E, Ergene A, The Cytotoxic Effects of Zinc and Cadmium Metal Ions on Root Tip Cells of Phaseolus vulgaris L. (Fabaceae) SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi. 4 (1): 1 11 (2009). D9. Yalçın E, Ergene A, Yılmaz F, Rafineri Atık Sularından İzole Edilen Mikroorganizmalar ile Biyosürfektan Eldesi: Hemolitik ve Antifungal Etkinliklerinin Belirlenmesi Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi, 21 (2): ( 2009) (Doktora tez çalışması). D10. Kınalıoğlu K, Çavuşoğlu K, Yapar K, Türkmen Z, Yalçın E, Şengül B, Şengül Ü, Duyar Ö, Taşıtların Sebep Olduğu Kurşun (Pb) Kirliliğinin Usnea longissima Acharius kullanılarak Araştırılması. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi. 4 (2): (2009). D11. Çavuşoğlu K, Kınalıoğlu K, Yapar K, Türkmen Z, Yalçın E, Duyar Ö, Özdoğan S, Giresun Ordu karayolunda taşıt trafiğinin sebep olduğu kurşun (Pb) kirliliğinin araştırılması. SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 13 (1): (2009). D12. Yılmaz F, Ergene A, Yalçın E, Süt Fabrikası Atık Sularından İzole Edilen Mikroorganizmalardan Elde Edilen Biyosürfektanların Bitki Patojeni Fusarium Türleri Üzerine Antifungal Etkilerinin Arastırılması Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13-3: (2009). D13. Yılmaz F, Ergene A, Yalçın E, Süt Fabrikası Atıksuyundan İzole Edilen Mikroorganizmalar ile Biyosürfektan Üretimi: Optimum Kosullarının Arastırılması Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR, 08-1: (2010). D14. Yalçın E, Şengül U, Özdemir G, Çavuşoğlu K, Nikel Destekli Al 2 O 3 Kompozitlerinin Biyouyumluluk Özelliklerinin Araştırılması. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 23 (1): (2011). E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Yalçın E, Yılmaz M, Bayramoğlu G, Arıca M Y, Reaktif Yellow 2-Phema/Kitosan Sorbentlerinin Lizozim Enziminin Yumurta Beyazından Doğrudan Saflaştırılmasında Kullanılması Ve Saflık Derecesinin Hplc İle Tayini IV. Ulusal Kromatografi Kongresi, Hacettepe Üniversitesi,pp.76, Eylül 2003, Ankara. E2. Yalçın E, Bayramoğlu G, Arıca M Y, Afinite Boya Ligandı Takılı p(mma-co-gma) Sorbentlerinin İki Farklı Özellikteki Proteini (Lyz ve Bsa) Adsorplama Kapasitesinin Ve Seçiciliğinin Hplc İle Belirlenmesi II. Ulusal Hplc Ve Diğer Seperasyon Teknikleri Sempozyumu, Gata Tıp Fakültesi, pp. 94, Ekim 2004, Ankara. 9

10 E3. Yalçın E, Bayramoğlu G, Arıca M Y, Histidin aminoasit ligandı taşıyan afinite membranlarının HIgG saflaştırılmasında kullanılması ve saflık derecelerinin HPLC ile tayini II. Ulusal Hplc Ve Diğer Seperasyon Teknikleri Sempozyumu, Gata Tıp Fakültesi,p. 94, Ekim 2004, Ankara. E4. Yalçın E, Bulut A, Bayramoğlu G, Arıca M Y, p(hema-acf) Adsorbentlerinin Hazırlanması Ve Igg Saflaştırılmasında Kullanımı V. Ulusal Kromatografi Kongresi, Anadolu Üniversitesi,p.139,10 Haziran-02 Temmuz 2004, Eskişehir. E5. Yalçın E, Karakuş Ö, Candan S, Ürün M, Bayramoğlu G, Arıca M Y, Reaktif Green 19-Poli(Metilmetakrilat/Glisidilmetakrilat) Mikrokürelerin Protein Adsorplama Kapasitesinin Ve Seçiciliğinin Hplc İle Tayini V. Ulusal Kromatografi Kongresi, Anadolu Üniversitesi, p. 124,10 Haziran-02 Temmuz 2004, Eskişehir. E6. Yalçın E, Senel AÜ, Bayramoğlu G, Arıca M Y, Polietilenimin Bağlı Poli(Metilmetakrilat/Glisidilmetakrilat)Mikrokürelerinin Protein Ve Enzimleri Adsorplama Kapasitesinin Ve Seçiciliğinin Hplc İle Tayini V. Ulusal Kromatografi Kongresi, Anadolu Üniversitesi, p , 10 Haziran-02 Temmuz 2004, Eskişehir. E7. Yalçın E, Bayramoğlu G, Arıca MY, Reaktif Brown10-Fe +3 Bağlı P(Hema) Membranlarının Katalaz Adsorpsiyon-Desorpsiyon Davranışının Kesikli Sistemde İncelenmesi V. Ulusal Kromatografi Kongresi, Anadolu Üniversitesi, p , 10 Haziran-02 Temmuz 2004, Eskişehir. E8. Yalçın E, Uçarsu F, Altuner D, Bayramoğlu G, Arıca M Y, Serumdan Igg Uzaklaştırılması İçin P(Aaa-Aam) Afinite Hidrojellerinin Hazırlanması p. 45, I. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Haziran 2005, Ankara. E9. Yalçın E, Bayramoğlu G, Arıca M Y, Farklı Metal İyonu Bağlı P(Hema-Maah) Membranlarının Metal Şelat Afinite Kromatografisinde Kullanımı I. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, p. 16,22-24 Haziran 2005, Ankara. E10. Arica M Y, Bayramoglu G, Arica B, Yalçın E, Ito K, Yagci Y, Polietilen Oksit İçeren Hidrojel Membranların Hazırlanması ve Vankomisinin Kontrollü Salımında Kullanılması XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Ege Üniversitesi, p. 413, 30 Eylül-4 Ekim 2005, Kuşadası. E11. Yalçın E, Şenel AÜ, Bayramoğlu G, Arıca M Y, L-Histidin aminoasit ligandı taşıyan p(hema-mah) mikrokürelerinin metal iyonu ile şelatlanması ve üreaz enziminin adsorpsiyon yöntemi ile immobilizasyonu XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Ege Üniversitesi, p, 428, 30 Eylül-4 Ekim 2005, Kuşadası. E12. Yalçın E, Yılmaz M, Bayramoğlu G, Arıca M Y, Yumurta Beyazından Lizozim Saflaştırılmasında, Reactive Yellow 2 Boya Ligandı Bağlı Phema/Kitosan Sorbentlerinin Kullanımı ve Saflık Derecesinin Hplc ile Tayini XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Ege Üniversitesi, p, 432, 30 Eylül-4 Ekim 2005, Kuşadası. E13. Yalçın E, Çavuşoğlu K, Ergene A, Güler P, Tan S, Farklı Tekstil Boyar Maddelerinin Phanerochaete chrysosporium Biyokütlesi ile Sucul Ortamdan Uzaklaştırılması VII. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi, p. 85, Eylül 2007, Malatya. E14. Yalçın E, Ergene A, Yılmaz F, Çavuşoğlu K, Farklı Mikroorganizmalar Kullanılarak Rafineri Atık Sularının Biyoremediasyonu ve Biyosürfektan Eldesi VII. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi, p. 265, Eylül 2007, Malatya. 10

11 E15. Yalçın E, Yılmaz F, Ergene A, Çavuşoğlu K, Pseudomonas aeruginosa İle Süt Fabrikası Atığından Biyosürfektan Eldesi VII. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi, p. 270, Eylül 2007, Malatya. E16. Tan S, Ada K, Ergene A, Öztürk E, Yılmaz F, Kaya A, Yalçın E, Tekstil Boyar Maddelerinin Aktifleştirilmiş Kömür ile Adsorpsiyonu ve Adsorpsiyon İzotermlerinin Belirlenmesi 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, p. 643, Haziran 2008, Trabzon. E17. Ergene A, Ada K, Öztürk E, Yılmaz F, Yalçın E, Çavuşoğlu K, İleri Teknoloji Seramiği Olarak ZnO Nanokristallerinin Hazırlanması ve Cibacron Brillant Yellow 3G- P ve Remazol Brillant Blue R Tekstil Boyalarının Adsorpsiyonunda Kullanımı ve Adsorpsiyon İzotermlerinin Belirlenmesi 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, p. 640, Haziran 2008, Trabzon. E18. Yalçın E, Çavuşoğlu K, Ergene A, Yılmaz F, Öztürk E, Rafineri Atık Suyunun Vicia faba L. (Fabaceae) Kök Ucu Hücrelerindeki Sitotoksik Etkilerinin Araştırılması 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, pp. 404, Haziran 2008, Trabzon. E19. Öztürk E, Yılmaz F, Kutluer F, Yalçın E, Çavuşoğlu K, Ergene A, Atık Sularda Bulunan Tekstil Boyar Maddelerinin P. versicolor Biyokütlesi İle Giderimi 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, pp. 265, Haziran 2008, Trabzon. E20. Yalçın E, Çavuşoğlu K, Kinalioglu K, Ergene A, Türkmen Z, Öztürk E, Doğal Ve Modifiye Rocellea phycopsis Ach. İle Remazol Brillant Blue R nin Sucul Ortamdan Uzaklaştırılması 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, pp. 174, Haziran 2008, Trabzon. E21. Yalçın E, Çavuşoglu K., Çiçek F, Basıc Yellow 2, Basıc Green 4 Ve Reactıve Orange 113 Boyar Maddelerinin Biyosorpsiyonu: Optimizasyon Ve Yüzey İlişkileri, X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi / Ekim 2011/ ÇANAKKALE. E.22. Çavuşoğlu K, Yalçın E, Çiçek F, Aluminyum ve Kobalt İyonlarının Sebep Olduğu Lipid Peroksidasyonunun ve Sitotoksisitenin Araştırılması X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Ekim 2011, ÇANAKKALE. 11

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Emine YALÇIN Telefon : 0 (454) 310 10 00 Fax : 0 (454) 310 10 16 E-mail : emine.yalcin@giresun.edu.tr I.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kültiğin ÇAVUŞOĞLU Doğum Tarihi: 11 Nisan 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Bölümü Süleyman Demirel Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kadir Kınalıoğlu Doğum Tarihi: 15 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Yardımcı Doçent Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 3. Yayınlar 3.1 Uluslararası Atıf İndeksleri Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 3. Yayınlar 3.1 Uluslararası Atıf İndeksleri Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Kişisel Bilgiler: Adı ve Soyadı: Ümit ŞENGÜL Doğum Yeri : Sivas Yabancı Dil : İngilizce E-posta adresi : umit.sengul@giresun.edu.tr Lisans : Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,Kimya

Detaylı

UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi : 15 Şubat 1979 İletişim Bilgileri: İş Adresi : Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 68100 AKSARAY Cep Telefonu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı: Doktora Tez Başlığı ve Danışman(lar)ı: Akademik Unvanlar:

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı: Doktora Tez Başlığı ve Danışman(lar)ı: Akademik Unvanlar: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı : HANDAN : UCUN ÖZEL : Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çevre Mühendisliği Atatürk Üniversitesi 1998 Y. Lisans Çevre Mühendisliği Atatürk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Halil İLKİMEN Doğum Tarihi : 13 Ekim 1982 Doğum Yeri : Tavas/DENİZLİ Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Unvan : Araştırma Görevlisi Doktor Öğrenim

Detaylı

Turkey) on Sea Urchin (Paracentrotus lividus) Fresenius Environmental Bulletin,

Turkey) on Sea Urchin (Paracentrotus lividus) Fresenius Environmental Bulletin, ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Selma KATALAY Doğum Tarihi: 24-10-1967 Ünvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji/ Hidrobiyoloji Ege Üniversitesi,Fen

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. : Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fak., Çevre Müh. Böl., 68100, AKSARAY

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. : Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fak., Çevre Müh. Böl., 68100, AKSARAY ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Ahmet KILIÇ Doğum Tarihi (gg/aa/yy) : 20.12.1971 Adres : Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fak., Çevre Müh. Böl., 68100, AKSARAY Telefon : 0 555 777 2417

Detaylı

ÖZGEÇM 1. Adı Soyadı: 2. Do um Tarihi: 3. Ünvanı: 4. Ö renim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora 5. Akademik Ünvanlar:

ÖZGEÇM 1. Adı Soyadı: 2. Do um Tarihi: 3. Ünvanı: 4. Ö renim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora 5. Akademik Ünvanlar: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Firdevs Banu ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 3. Ünvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Süleyman Demirel 2003 Üniversitesi Y.

Detaylı

Dr. Ece Ümmü DEVECİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çevre Mühendisliği Mersin Üniversitesi 1998 Yüksek Lisans

Dr. Ece Ümmü DEVECİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çevre Mühendisliği Mersin Üniversitesi 1998 Yüksek Lisans Dr. Ece Ümmü DEVECİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Mersin de doğdu. Ilkokulumu Çiftlikköy İlköğretim Okulunda, lise öğrenimi Tevfik Sırrı Gür Lisesinde 1994 yılında tamamladı. 1998 yılında Mersin Üniversitesi,

Detaylı

Celal Bayar Üniv. Fen Bilimleri Enst. 2007-2012. (Manisa)

Celal Bayar Üniv. Fen Bilimleri Enst. 2007-2012. (Manisa) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sevilay ULCAY Doğum Tarihi: 25.07.1979 Ünvanı: Araştırma Görevlisi Doktor Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Celal Bayar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Gıda Mühendisliği Ege Üniversitesi 1999 Y. Lisans Biyoteknoloji ve Biyomühendislik A.B.D. Biyoteknoloji Programı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Gıda Mühendisliği Ege Üniversitesi 1999 Y. Lisans Biyoteknoloji ve Biyomühendislik A.B.D. Biyoteknoloji Programı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ali Emrah ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 09.11.1975 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gıda Mühendisliği Ege Üniversitesi

Detaylı

Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ

Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Zekeriya GÖKTAŞ Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doçent ( 2013 ) Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Gazi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayten Koç Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FEYYAT GÖKÇE Doğum Tarihi: 25 Haziran 1957 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi Teftişi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Semra Çoruh Doğum Tarihi: 15 Mayıs 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çevre Mühendisliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1994 Y.

Detaylı

Fen Edebiyat Fak. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Kütahya 1977

Fen Edebiyat Fak. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Kütahya 1977 Adı Soyadı Ünvanı Birimi Doğum Yeri Doğum Tarihi BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İsmail POYRAZ Yrd.Doç.Dr. AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Fen Edebiyat Fak. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Detaylı

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı :

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : Adı Soyadı : SAMET ÖZCAN Doğum Tarihi: 10 AĞUSTOS 1985 E mail İş Adresi : sametozcan@hotmail.com, sametozcan@aksaray.edu.tr : ASÜ MÜH. FAK. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İş Tel : 0382 280 23 86 Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Hilal CAN Doğum Tarihi: 05.02.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora FBE Makine Eğitimi Gazi Üniversitesi 1999-2004 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :Neşe Öztürk. 2. Doğum Tarihi :21.5.1966. 3. Unvanı :Prof.Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :Neşe Öztürk. 2. Doğum Tarihi :21.5.1966. 3. Unvanı :Prof.Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Neşe Öztürk 2. Doğum Tarihi :21.5.1966 3. Unvanı :Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Mühendisliği Anadolu Üniversitesi 1987 Y. Lisans Kimya Mühendisliği

Detaylı

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU Adı Soyadı Ünvanı Birimi Doğum Yeri Doğum Tarihi E-Posta KĠġĠSEL BĠLGĠLER Zerrin PAT Yrd. Doç.Dr. Fen Edebiyat Fakültesi Eskişehir zerrin.pat@bilecik.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HALİL ÖZDEMİR Doğum Tarihi:17.03.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tekstil Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Zonguldak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. KİŞİSEL FAALİYET RAPORU (01 Eylül.- 30 Ağustos )

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Zonguldak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. KİŞİSEL FAALİYET RAPORU (01 Eylül.- 30 Ağustos ) Bölüm / Program: Adı, Soyadı ve Ünvanı: İdari Görevi (varsa): T.C. KİŞİSEL FAALİYET RAPORU (01 Eylül.- 30 Ağustos ) 1. YAYINLAR Uluslararası Tümü* SCI, SSCI ve AHCI kapsamında Ulusal Toplam Makale Kitap

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Metin ZEYVELİ 2. DoğumTarihi : 30 Haziran 1971 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Aralık - 2013

İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Aralık - 2013 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Aralık - 2013 Akademik Personel Mesut Görür Arş. Gör. Ayşe Demir Uzman Dr. Kübra Demir Uzman Büşra Şennik Arş. Gör.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kimya Mühendisliği İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2006 Y. Lisans Kimya Mühendisliği/Temel İşlemler Termodinamik

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kimya Mühendisliği İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2006 Y. Lisans Kimya Mühendisliği/Temel İşlemler Termodinamik ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Şahika Sena Bayazit Doğum Tarihi: 07/02/1983 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kimya Mühendisliği İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2006 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (Tüm gelişmeleri bugünden başlayarak geriye doğru sıralayınız)

ÖZGEÇMİŞ (Tüm gelişmeleri bugünden başlayarak geriye doğru sıralayınız) 1. GENEL ÖZGEÇMİŞ (Tüm gelişmeleri bugünden başlayarak geriye doğru sıralayınız) DÜZENLEME TARİHİ 13/04/2014 SOYADI, ADI ÖNER, Deniz DOĞUM TARİHİ 05/10/1962 YAZIŞMA ADRESİ: Feyzullah Mah. Nuray Sok. No:4

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Reşit YILDIZ Doğum Yeri ve Yılı : Kilis/Merkez, 20.12.1980 Çalıştığı Kurum : Mardin Artuklu Üniversitesi Ünvanı : Yardımcı Doçent Dr. e-mail Adresi : ryildiz80@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Deniz Erdağ Doğum Tarihi: 07.06.1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Yakın Doğu Üniversitesi 2002 Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. E-posta: burcud@ogu.edu.tr 0(222) 239 3750/ 1650. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. E-posta: burcud@ogu.edu.tr 0(222) 239 3750/ 1650. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ E-posta: burcud@ogu.edu.tr 0(222) 239 3750/ 1650 Adı Soyadı: Burcu ANILAN Doğum Tarihi: 25 Nisan 1980/ ESKİŞEHİR Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kimya Eskişehir Osmangazi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Seçil ÇELİK ERBAŞ

Yrd. Doç. Dr. Seçil ÇELİK ERBAŞ Yrd. Doç. Dr. Seçil ÇELİK ERBAŞ ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi Kimya 000-00 Y. Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Organik Kimya 00-006 Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

PROF.DR. OSMAN NURİ ERGUN, BSc,MSc,DIC,PhD

PROF.DR. OSMAN NURİ ERGUN, BSc,MSc,DIC,PhD PROF.DR. OSMAN NURİ ERGUN, BSc,MSc,DIC,PhD BİLİMSEL ÇALIŞMALAR A-Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Beyazıt, N., Ergun, O.N., Peker, İ., (2003) Cu(II) Removal From, Aqueous Solution

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Yüksek Lisans Tezi: Nanoboyutlu Epoksidasyon Katalizörünün Sentezi ve Tanımlanması

Derece Alan Üniversite Yıl. Yüksek Lisans Tezi: Nanoboyutlu Epoksidasyon Katalizörünün Sentezi ve Tanımlanması ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Özge Kerkez Kuyumcu 2. Doğum Tarihi: 09/12/1984 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. / Beykent Üniversitesi 4. Öğrenim Durumu: 1995-2002 Vefa Anadolu Lisesi, İstanbul Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mehmet S. Okaygün 2. Doğum Tarihi : 27 Ağustos 1963 3. Ünvanı : Yardımcı Doçent Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Mühendisliği University of

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MİNE DEMİRTAŞ İletişim Bilgileri: Tel: 0216 626 10 50 / 2746 Mail :minedemirtas@maltepe.edu.tr Adres:Marmara Eğitim Köyü İletişim Fakültesi Doğum Tarihi:10.02.1959 Öğrenim Durumu:

Detaylı

Sinop İl Merkezi Katı Atıklarının İncelenmesi (Danışman: Prof. Dr. Osman Nuri ERGUN)

Sinop İl Merkezi Katı Atıklarının İncelenmesi (Danışman: Prof. Dr. Osman Nuri ERGUN) BİLİMSEL ÇALIŞMALAR Yüksek Lisans Tezi Sinop İl Merkezi Katı Atıklarının İncelenmesi (Danışman: Prof. Dr. Osman Nuri ERGUN) Doktora Tezi Samsun Kentsel Katı Atıklarının Kompostlaştırılmasında Genleştirilmiş

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B. ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI ÜNAVI : VOLKAN : KIRMACI : YRD. DOÇ. DR. UZMANLIK ALANI : Isı transferi, Isıtma, Soğutma, Doğalgaz, Havalandırma ve İklimlendirme sistemleri. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Adı Soyadı : Ali Naci ARIKAN Doğum Tarihi : 1964 Ünvanı : Yrd.Doç.Dr Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Marmara 1990

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aydın ÇEVİRGEN Doğum Yeri: Eskişehir Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 Otelcilik Y. Lisans Turizm İşletmeciliği

Detaylı

Görev Yeri Unvanı Sınıf. Biyoloji Manisa Merkez Bilim ve Sanat Merkezi 2005-2007

Görev Yeri Unvanı Sınıf. Biyoloji Manisa Merkez Bilim ve Sanat Merkezi 2005-2007 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa AKYOL Doğum Tarihi: 05.05.1977 Ünvanı: Yrd Doç Dr Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Biyoloji Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Adil Korkmaz Doğum Tarihi: 01 Temmuz 1956 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektrik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayten Koç Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi 1988-1992 Y. Lisans Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Halil Seyidoğlu Doğum Tarihi: 28 Ağustos 1943 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Ankara Siyasal Bilgiler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Yardımcı Doçent Çevre Mühendisliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2000-

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Yardımcı Doçent Çevre Mühendisliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2000- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı-Soyadı: Ayşe KULEYİN 2. Doğum Tarihi: 17 Ağustos 1968 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çevre Mühendisliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans. Görev Ünvanı Alan Görev Yeri Yıl Arş. Gör.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans. Görev Ünvanı Alan Görev Yeri Yıl Arş. Gör. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Asım Gökhan YETGİN 2. Doğum Tarihi : 1979-Kütahya 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. E-mail : gokhan.yetgin@dpu.edu.tr 5. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektrik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK. İletisim Bilgileri. Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK. İletisim Bilgileri. Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK İletisim Bilgileri Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282 Mail: arif_saybak@yahoo.com 2. Doğum Tarihi: 1984 3. Unvanı:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil. İngilizce

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil. İngilizce ÖZGEÇMİŞ 1. KİŞİSEL BİLGİLER Ünvanı Adı ve Soyadı Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil İş Adresi İngilizce Telefon (372) 2574010 E-Posta Bülent Ecevit Üniversitesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı Doğum Yeri : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT : ParwanAfganistan Doğum Tarihi : 29.01.1971 Telefon : (456) 511 86 69/126

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kamil UNUR Doğum Tarihi: 01 02 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 Otelcilik Y. Turizm

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bige Zeynep OKTUĞ Doğum Tarihi: 12.02.1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans İletişim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ

ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı: Tohit GÜNEŞ Doğum Yeri: Iğdır Yabancı Dil: İngilizce, Almanca Uzmanlık Alanları: Bitki Fizyolojisi, Fen Eğitimi B. ADRESLERİ VE TELEFON NUMARALARI İş: OMÜ. Eğitim

Detaylı

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU AHMET GÜNGÖR MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ ANA BĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MERSĠN TEMMUZ 2015 NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. HASAN MEMİŞ Adı-Soyadı Hasan MEMİŞ D. Yeri D. Tarihi Balıkesir-16.09.1965 Telefon +90 348 813 93 34 1515 Faks +90 348 813 93 36 E-Posta Yabancı Dil hasanmemis@kilis.edu.tr İngilizce Web Öğrenim

Detaylı

YRD.DOÇ.DR. CANDAN CAN

YRD.DOÇ.DR. CANDAN CAN ÖZGEÇMİŞ YRD.DOÇ.DR. CANDAN CAN Doğum Yeri ve Yılı : Denizli/1982 Ünvanı : Yrd.Doç.Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı :Tekstil Terbiyesi Mail Adresi : candanakca@yahoo.com, candan.can@cbu.edu.tr

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Levent KOŞAN Doğum Tarihi: 13.05.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Detaylı

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year CV Name: Orkide MİNARECİ Date of Birth: 15.01.1972 Academic Title: Assist. Prof. Dr. Education Programme/Department University Bachelor Master Department of Biology (Fundamental and industrial microbiology)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Serap GEDİKLİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, YAZIŞMA ADRESİ Eskişehir E-POSTA. serapgedikli@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Serap GEDİKLİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, YAZIŞMA ADRESİ Eskişehir E-POSTA. serapgedikli@gmail. ÖZGEÇMİŞ 1. KİŞİSEL BİLGİLER DÜZENLEME TARİHİ 30.10.2013 ADI SOYADI Serap GEDİKLİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, YAZIŞMA ADRESİ Eskişehir E-POSTA serapgedikli@gmail.com 2. EĞİTİM

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl DR. ALI S. NAZLIPINAR Dumlupınar Üniversitesi, Fen Ed. Fakültesi Matematik Bölümü, Kütahya, TÜRKİYE ali.nazlipinar@dpu.edu.tr Tel: +90 274 2652031 /3065 (Dahili) Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Halkla İlişkiler ve Ege Üniversitesi 2007 Y. Lisans Halkla

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tülay GÖRÜ DOĞAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü : 0322 338 67 77 / 253 : tulaygoru@hotmail.com,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : ASÜ MÜH. FAK. MAK. MÜH. BÖL. 68100 AKSARAY

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : ASÜ MÜH. FAK. MAK. MÜH. BÖL. 68100 AKSARAY ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Hacımurat DEMİR Doğum Tarihi (gg/aa/yy) : 29/07/1987 Adres : ASÜ MÜH. FAK. MAK. MÜH. BÖL. 68100 AKSARAY Telefon : 0382-288-2355 E-posta : hmdemir@aksaray.edu.tr

Detaylı

Rotary (Döner) Sondajlarda Matkap Çalışma ve Kaya Parametrelerinin İlerleme Hızı Üzerine Etkileri. Danışman: Prof.Dr. Adem ERSOY

Rotary (Döner) Sondajlarda Matkap Çalışma ve Kaya Parametrelerinin İlerleme Hızı Üzerine Etkileri. Danışman: Prof.Dr. Adem ERSOY ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tayfun Yusuf YÜNSEL Doğum Tarihi: 20 AĞUSTOS 1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Maden Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 1997 Y. Maden Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Pınar AKSU

Yrd. Doç. Dr. Pınar AKSU Yrd. Doç. Dr. Pınar AKSU 1. Adı Soyadı : PINAR AKSU 2. Doğum Tarihi :15.03.1983 3. Unvanı :Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum :Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mehmet Kul Doğum Tarihi: 02 Nisan 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Metalurji Mühendisliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1995

Detaylı

Fen-Edebiyat Fakültesi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Fen-Edebiyat Fakültesi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1. KİŞİSEL BİLGİLER 1.1. Adı Soyadı: Gökhan ALPASLAN 1.2. Doğum Tarihi ve Yeri: 29.06.1982 / ANKARA 1.3. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr 1.4. Öğrenim Durumu: Doktora 2. AKADEMİK DERECELER 2.1. Eğitim (dereceler, alan,

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi

Detaylı

İletişim Bilgileri: Telefon: 0 236 201 3173 Faks: 0 236 2412158 Elektronik Posta Adresi: ayse.dincer@cbu.tr

İletişim Bilgileri: Telefon: 0 236 201 3173 Faks: 0 236 2412158 Elektronik Posta Adresi: ayse.dincer@cbu.tr İletişim Bilgileri: Telefon: 0 236 201 3173 Faks: 0 236 2412158 Elektronik Posta Adresi: ayse.dincer@cbu.tr Öğrenim Durumu: Lisans: Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Biyokimya A.B.D, 1997 Yüksek

Detaylı

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 İletişim Bilgileri: Tel. 0216 4002222 / 2976 E-mail : nejla.polat@uskudar.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. sibel.kacmaz@giresun.edu.tr, sibelkacmaz@hotmail.com.tr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. sibel.kacmaz@giresun.edu.tr, sibelkacmaz@hotmail.com.tr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ KİŞİSEL BİLGİLER: ADI SOYADI DOĞUMTARİHİ /DOĞUM YERİ ADRES E-Mail Yrd. Doç. Dr. Sibel KAÇMAZ 16.12.1983/ izmir Giresun Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Expression Pattern Comparison of Two Ubiquitin Specific Proteases. Functional Characterization of Two Potential Breast Cancer Related Genes

ÖZGEÇMİŞ. Expression Pattern Comparison of Two Ubiquitin Specific Proteases. Functional Characterization of Two Potential Breast Cancer Related Genes ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Shiva Akhavantabasi 2. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 3. Email adresi: shiva.akhavan@yeniyuzyil.com 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mikrobiyoloji Jahrom Azad Üniversitesi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı

Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Ebru Erek Kazan Doğum Tarihi: 15 Kasım 1978 Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 1995-1999

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

Prof. Dr. Yıldız Tümerdem. Mesleksel Yaşam Öyküsü

Prof. Dr. Yıldız Tümerdem. Mesleksel Yaşam Öyküsü Prof. Dr. Yıldız Tümerdem Mesleksel Yaşam Öyküsü 1. Adı Soyadı: Yıldız Tümerdem 2. Doğum Tarihi: 01.01.1937 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Ankara Üniversitesi

Detaylı

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gaye (Enbiyaoğlu) Saltukoğlu 2. Doğum Tarihi : 1945 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1969 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MEHMET SAİT ŞAHİNALP Doğum Tarihi: 21. 04. 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Coğrafya Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1992-1996

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi, Çevre Müh. Böl., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1999-2008

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi, Çevre Müh. Böl., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1999-2008 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Niğmet (VAROLAN) UZAL Doğum Tarihi ve Yeri: 4 Mart 1975 / KAYSERİ Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çevre Mühendisliği Mersin Üniversitesi 1997 Y. Lisans Çevre Mühendisliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 Doç. Dr. ÖNDER KAŞKA Doğum Yılı: 1975 Yazışma Adresi : ÖZGEÇMİŞ Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/ Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 e-posta : EĞİTİM BİLGİLERİ onderkaska@osmaniye.edu.tr

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: EMRE AYTUĞAR Öğrenim Durumu: DOKTORA Bölümü: Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002 FAKÜLTESİ Doktora/S.Yeterlilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ünvan Kurum Alan Yıl. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Biyoloji 2005-2010 Yarı zamanlı Öğretim Elemanı Yardımcı Doçent

ÖZGEÇMİŞ. Ünvan Kurum Alan Yıl. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Biyoloji 2005-2010 Yarı zamanlı Öğretim Elemanı Yardımcı Doçent ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sibel YILMAZ İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail 2. Doğum Tarihi : 08.03.1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent : Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Fen/Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) A1. Geyikçi F., Büyükgüngör H., 2011. Monitoring of organochlorine pesticides in the surface waters from Mid-Black

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı Bütünleşik Doktora Ege Üniversitesi Matematik (Cebirsel 2009-2014. Lisans Ege Üniversitesi Matematik 2009

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı Bütünleşik Doktora Ege Üniversitesi Matematik (Cebirsel 2009-2014. Lisans Ege Üniversitesi Matematik 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ÖZGÜR EGE 2. Doğum Tarihi : 15.06.1987 3. Doğum Yeri : İZMİR 4. Ünvanı : Araştırma Görevlisi Doktor 5. Adres : Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Öğr. Gör. Uzm. Berin Bayraklı Doğum Tarihi: 01.01.1967 Öğrenim Durumu: Yüksek Lİsans Yabancı Dil: İngilizce Medeni Durum: Evli-2 çocuk sahibi Derece Bölüm/Program

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Y. Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Detaylı

Dr. Eda ÇALIKOĞLU. Gıda Mühendisi. ecalikoglu@tagem.gov.tr. Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği A.B. D. 2008. Gıda Mühendisliği 2000

Dr. Eda ÇALIKOĞLU. Gıda Mühendisi. ecalikoglu@tagem.gov.tr. Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği A.B. D. 2008. Gıda Mühendisliği 2000 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Eda ÇALIKOĞLU Ünvan Gıda Mühendisi Telefon 206 E-mail ecalikoglu@tagem.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 28.09.1978 - Ankara Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ Fen Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yasin ASLAN Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ġngilizce Öğretmenliği ABD Selçuk Üniversitesi 1996-97

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Ortalama Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Ortalama Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Nazım KUNDURACI Doğum Tarihi : 19 Ocak 1986 Cep Telefonu : 0 544 843 95 69 E-Posta : n.kunduraci@creavit.com.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Ortalama Yıl Lisans

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1987-1992 Lisans Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2001-2004 Y. Lisans

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy

Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği 00 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği 00 Doktora Celal

Detaylı