BİLYALI RULMAN YUVARLANMA ELEMANI KUSURUNUN TİTREŞİM ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLYALI RULMAN YUVARLANMA ELEMANI KUSURUNUN TİTREŞİM ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ"

Transkript

1 PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING CLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JURNAL F ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 7 : : : 5-6 BİLYALI RULMAN YUVARLANMA ELEMANI KUSURUNUN TİTREŞİM ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ Haka ARSLAN Kırıkkale Üverstes, Müheslk Fakültes, Make Müheslğ Bölüü, 745/Kırıkkale Gelş Tarh : ÖZET Bu çalışaa, ttreş aalz yöte kullaılarak rayal lyalı rula yuvarlaa eleaıak ölgesel r yüzey kusuruu etks aaltk ve eeysel olarak celeştr. Bu aaçla lyalı rula yuvarlaa eleaı çalışa yüzeye yapay r ölgesel kusur oluşturuluş ve rayal yöek l ttreşler kayelştr. Aaltk celee ç, teork r oel oluşturuluş ve u oele göre sağla ve kusurlu uruak rulaları aalz eele r sülasyo prograı gelştrlştr. Bu sülasyo prograı, eey sete kullaıla l ve rula oyutları grlerek çalıştırılış ve farklı l hızları ç l ttreş spektruları ele elştr. Aaltk ve eeysel yolla ele ele ttreş spektruları karşılaştırılığıa her k urua a ezer souçlar ele elştr. Aahtar Keleler : Blyalı rulalar, Yuvarlaa elaaları, Bölgesel kusurlar, Ttreşler, Kestrc akı. INVESTIGATIN F BALL BEARING RLLING ELEMENT DEFECT BY THE VIBRATIN ANALYSIS METHD ABSTRACT I ths stuy, a local surface efect raal all eargs s stue y aalytcal a experetal ethos usg the vrato aalyss etho. For ths purpose, a artfcal local efect o the rug surface of the rollg eleet s ae a resultg raal shaft vratos are recore. For the aalytcal vestgato, a theoretcal oel for ths syste s also estalshe a a sulato progra s evelope for local efects a efect-free eargs. Sulato results are otae for the sae shaft a earg esos use the experetal set a vrato spectra for fferet shaft spees are otae. Whe the vrato spectrus otae aalytcally are copare wth the oes otae experetally, slar results have ee oth cases. Key Wors : Ball eargs, Rollg eleets, Localze efects, Vratos, Prectve ateace.. GİRİŞ Bu çalışaa, rayal lyalı rula yuvarlaa elaaıak ölgesel r yüzey kusuruu ttreş aalz etouyla varlığıı elrleelrlğ araştırak üzere r l-rula test üzeeğ tasarlaış ve al elştr. Deeysel olarak, sağla ve kusurlu rulalarla esteklee l rayal yöek ttreşler ele elştr. Ayrıca eey sete ulua souçları yuvarlaa eleaıak ölgesel r yüzey kusuruu tespte e oraa aşarılı oluğuu alaak ç, öcee yapılış çalışalara farklı olarak, çözüe lyaları kütles e kkate ala r sülasyo prograı gelştrlştr. Gelştrle u sülasyo prograı, eey sete kullaıla rula ve l oyutları grlerek çalıştırılış ve 5

2 Blyalı Rula Yuvarlaa Elaaı Kusuruu Ttreş Aalz Yöteyle İcelees, H. Arsla farklı l hızları ç l rayal yöek ttreş spektruları ele elştr. Bu yötee prograa alıa akeler ttreşler peryok olarak ölçülür ve aalz elr. Öcek verler e kullaılarak ttreşlerek eğşeler zler. Arızaa olayı oluşa r ttreş varsa, ttreş tre arta gösterecektr. Bu esaa, uru c se ake hee akıa alıır ve gerekl tar yapılır veya parça eğştrlr. Makeler, çalışalarıı egelleee takp eerek urularıı yakıa zlee olaağı sağlaya u yöte, lüzusuz ururaları ortaa kalıracağı g, gereksz parça eğştreler e öleekter. Arıza çıkacak okta öcee algılaalğe, geleceğe yöelk r akı oarı prograı oluşturulaleceğ g, a uruşlara ee ola, oğalecek arızalar a ortaa kalırılalekter. Br çok araştıracı yıllara er u kouyu eğşk açılara ele alışlarır. Rula ağ ve ttreşler oellees, syal aalz tekkler kullaıı, verler eğşk etotlarla eğerlerles u kouak çalışaları çerğ oluşturaktaır. Deeysel çalışalara üzeeğ kurulası ve souçları alıası prole saece r kısıır. Dğer se verler toplaası ve aalzr. Eğer verler eğerleres oğru r şekle yapılazsa ele ele souçlar yaıltıcı olalr (Aktürk, 999. Deeysel çalışa yapak steye her araştıracı veya alatçı ke eey üzeeğ kuruş ve l ve rula ttreşler celeek ç ke etouu kullaıştır. Bu eele r araştıracı ç kaul elelr ola r etot ğer ç gereksz olalr. Bu uru uygulaalecek eey etotlarıı sayısıı artırıştır (Mtchell, 986. Staart test etotları lyalı rulaları ale ve kullaıcı tarafıa kullaılasıa yaralaılalecek çok az lg verr. Fakat ele ele souçlar üret kaltes koruası veya sökülüş rulaları tekrar kullaılalrlğ kotrolü ç fayalı r gösterger (Hegs a Sth, 976. Hegs a Sth (976, Gusstafsso et al. (96, Cea a Hos (97, Brau a Dater (979 ve Igarash a Haaa (98 g araştıracılar rre ezer eey üzeekler kullaışlarır. Walfor a Stoe (98, çeştl ö yük ve kotrolü l öe hızlarıak l erkez yatak yuvasıa göre ağıl yer eğştres ölçek ç r eey üzeeğ kullaışlarır. Wllas et al. (, rula örüü elrleek ç r test üzeeğ kullaışlar ve u test üzeeğ yarııyla sat ve eğşke evrlere, kusursuz rulaları hasar oluşucaya kaar teste ta tutarak, rulaları hasarlı ve hasarsız uruları ç ttreşler kayetşlerr. Alfreso et al. (985a,, lyalı rulalarak hasarları elrleek ç r rula test üzeeğ kullaarak ölçtükler ttreş syaller zaa ve frekas ortaı etotlarıı kullaarak eğerlerşlerr. Zhag et al. (, tek r ölgesel yüzey kusuru ola rulalara eeysel olarak ele ettkler verlerle, erke kusur teşhs yapale ve kusur erlğ tespt eele ye r gürültü kesc kapastes yüksek syal şlee etou (HFRT ve ALE gelştrşlerr. cak a Loparo (4, üksyo otorua alıa ttreş verler kullaarak otor çalışa hızıı ve rula kusur frekaslarıı tah eele r algorta gelştrşlerr. Bu algortaı geçerllğ araştırak üzere, otor rulaı ç ve ış lezğe elektrksel ark akesyle yapay olarak kusurlar oluşturuşlar ve ttreş verler u sste üzere toplaışlarır. Araştıracılar ölgesel kusurları ttreş celeek ç, yaptıkları eeysel çalışalarıa, k farklı yaklaşı uygulaıştır. Brcs; hata oluşaa kaar rulaı çalıştırarak ttreş cevaıak eğşklkler zlee yaklaşııır (K, 984. Buraa hataı oluşuu ya aşırı yüklee yaa rulaı yağlayıcı azlığı yüzüe hızlaır. İkcs se; rula elaalarıa lerek ast aşıırası, kıvılcı erozyou, çze, kazıa veya ekak çetk tekkler le kusur oluşturarak rulaı ttreş cevaıı ölçe ve sağla rulalarık le karşılaştıra yaklaşııır (Broerck, 97; Tao, 99; Tao a Chouhury,, kıvılcı erozyo etouu kullaarak rula ç lezğ ve akaralara kusurlar oluşturuş, farklı oyuttak kusurlu ve kusursuz rulaları akustk esyouu ölçüşlerr. Küçük kusur oyutları ç akustk esyo syal voltaj sevyes aşa gelk sayısıı rula testlere akara ve ç lezkte kusur taraası ç çok y r paraetre oluğuu uluşlarır. (Karaoğa a Belek, 988 eüstryel falara kestrc akı uygulaasıı gerçekleştrşlerr. Bu aaçla laoratuara oluşturula r faa kotrollü olarak gevşeklk, egeszlk ve ekse kaçıklığı oluşturarak, u uruları ttreş spektruuak elrtler gözleleşlerr. Kuaç (996, rula hasarıı, rulaı eyaa getre parçalara (ç lezk, ış lezk ve yuvarlaa elaaı hagse oluğuu elrleek ç hesap yoluyla ulua hasar frekaslarıı eeysel çalışa le gerçekleeye çalışıştır. Buu ç öce r eey tessatı kuruş, ttreş aalz chazı kullaarak, tek hasara sahp rula ış lezğ ve yuvarlaa elaaı üzere farklı evrlere alığı ttreş gelğ ölçüler hasarsız referas rula ttreş gelkler le karşılaştırıştır. Motor gücüü kayış Müheslk Bller Dergs 7 ( Joural of Egeerg Sceces 7 ( 5-6

3 Blyalı Rula Yuvarlaa Elaaı Kusuruu Ttreş Aalz Yöteyle İcelees, H. Arsla ekazası yarııyla le aktara r sstele serestçe öe le oluşa r eey üzeeğ oluşturuş ve eğşk tptek rulaları ye ve hasarlı uruları ç zarf syal ve RMS spektrularıı çzrerek ttreş karakterstkler celeştr (Karakurt (989, Bazı araştıracılar se çalışa r sste üzere ver toplayarak u verler şlee ve aalz ete yolua gtşlerr. Al Kazaz a Sgh (, üksyo akesek ttreşler eeysel olarak celeşler ve eşzaalı ake sağlalık zlees ve hata tespt ç gerekl etaylı lgye ulaşak aacıyla, sstee ele ettkler syaller farklı syal şlee tekkler kullaarak şleşlerr. Ercsso et al. (5, öe akelere rulalara oluşa yerel kusurları otoatk olarak taraası ç algacık taalı rkaç farklı ttreş aalz tekğ perforasıı karşılaştırışlarır. Aktürk a Uee (997, r elektrk satrale gerçekleştrkler uygulaa çerçevese tespt ele r egeszlk prole kestrc akı etotlarıa ttreş gözlelee le elrlees evreler gösterşlerr. Al-Najjar (, k farklı kağıt farkasıa uygulaa kestrc akı prograı kapsaıa rula hasarlarıı elrlees, oluşa seepler, rulaları kullaılalr öürlere yeterce fayalaılası ç alıası gereke terler ve etkl r akı ç gereke stratejler ele alıştır. rha et al. (6, gerçek operasyo şartlarıa çalışa r ake üzere peryok olarak ttreş ölçüü ve aalz yaparak hataı oluşuuu erke tespte çalışışlar, ulukları souçlara ttreş aalz rula hasarlarıı elrleee kestrc akı tekğ olarak farkalara etk r şekle kullaılaleceğ gösterşlerr Bu çalışaa se rayal lyalı rula yuvarlaa elaaıak ölgesel r yüzey kusuruu ttreş aalz etouyla varlığıı elrleelrlğ araştırak üzere r l-rula test üzeeğ tasarlaış ve al elştr. Deeysel olarak, sağla ve kusurlu rulalarla esteklee l rayal yöek ttreşler ele elştr. Ayrıca eey sete ulua souçları yuvarlaa elaaıak ölgesel r yüzey kusuruu tespte e oraa aşarılı oluğuu alaak ç, öcee yapılış çalışalara farklı olarak, çözüe lyaları kütles e kkate ala r sülasyo prograı gelştrlştr. Gelştrle u sülasyo prograı, eey sete kullaıla rula ve l oyutları grlerek çalıştırılış ve farklı l hızları ç l rayal yöek ttreş spektruları ele elştr.. MATERYAL VE METT.. Teork Sste Moellees Sste ak şartlar altıa oğrusal olaya r avraış gösterğ lekter. Öyleyse yerel Hertz teas teoree göre lya-lya yolu arasıak okta teası yüklees uruua yükezle arasıak ağıtı aşağıak g yazılalr (Hars, 99. W = K.δ ( Buraa ç lezğ Rjtlk Katsayısı: K = E ν δ ( ρ Dış lezğ Rjtlk Katsayısı: K = E ν ( ρ δ ( ( faelere ele elr (Aktürk, 999. Böylece yük-ezle ağıtısı aşağıak g yazılalr. E ν W = δ (4 ( ρ δ Buraa Boyutsuz ezle ktarı ( δ : ℵ π δ = π R I elptk eksatrklk paraetres, ℵ ve I se taae elptk etegrallerr. R, lyaı ç ve ış lezkle ola teasıa göre elps şekle oluşa z a ve oyutlarıı oraıır. şekle hesaplaır. Buraa; R Sste oelleese l-rula kls kütleyay sste olarak üşüülüş ve lave olarak lyaları ttreş celeek ç, lyalar a kütlel olarak kaul elştr. Ayrıca oelleee Şekl e görülüğü g ç ve ış lezk lya yolları kütlesz leer olaya teas yayları le gösterlştr. Müheslk Bller Dergs 7 ( Joural of Egeerg Sceces 7 ( 5-6

4 Blyalı Rula Yuvarlaa Elaaı Kusuruu Ttreş Aalz Yöteyle İcelees, H. Arsla Yukarıa yapıla kaullere göre l ç x, y, z yöüek hareket ekleler aşağıak şekle yazılalr. Mx && + + = = L L K ( δ λ R R K ( δ λ R R cosα cosθ L L cosα cosθ + Q x Mg = (5 Şekl. Blyalı rula ç oluşturula elastk oel.. Ml ve Blyalar ç Hareket Dekleler ve Çözüler İk tae lyalı rula tarafıa esteklee rjt r l ağ celeek üzere r oellee yapılıştır. Bu oelleee aşağıak g azı kauller yapılarak l ve lyalar ç hareket ekleler ele elştr (Arsla ve ark.,. Ml rayal yöe ( x, y ve ekseel yöe (z olak üzere serestlk erecese sahp oluğu kaul elştr. Ml x ve y ekseler etrafıa öe yapaığı ve rulaları eş zaalı ve setrk hareket ettkler kaul elğe u hareket kolayca sağlaıştır. Yuvarlaa elaaları ç lezğ etrafıa eşt aralıkta yerleştrlş ve aralarıa hç r etkleş olaığı, ış lezğ öeğ ve l r parçası oluğu kaul elekter. 4 Blyalar kütlel kaul elş (8 sağ ve 8 sol: topla 6 serestlk erecel ve lyaları saece rayal yöek ttreşler kkate alııştır. 5 Blezkler eğlez (rjt kaul elş, saece teas gerleler yüzüe yerel ezlelere uğraığı kaul elştr. Ezleler Hertz Elastklk teorse uygu olarak gerçekleştrlekter. 6 İç lezğ ezle ktarıı lya erkez vese kayaklaa ezle ktarıa aha üyük oluğu ve ua ağlı olarak ezle farkıı ( δ λ < oluğu urua ( δ λ = alııştır. 7 Blya erkez vese kayaklaa ezle λ < oluğu urua λ poztfe öüştürülüştür. My && = Mz && + = = L L K ( δ λ = R R K ( δ λ R R R K ( δ λ sα L L L K ( δ λ sα Q R R cosα sθ L L cosα sθ + Q z = y = (6 (7 Rulalara aet lya oluğu üşüülerek, lyalar ç rayal yöek hareket ekleler aşağıak g yazılalr (Arsla ve ark.,. 8 Sağ ve 8 Sol taraftak rula lyaları ç hareket ekleler: && R λ && R λ R İ R R / ( λ / K( δ λ R İ R R ( λ / K ( δ λ R İ R R ( λ / K ( δ λ = = R λ&& = && R λ L λ R İ R R ( λ / K ( δ λ / = / / L İ L L / ( λ / K( δ λ L İ L L ( λ / K ( δ λ L İ L L ( λ / K ( δ λ = = L λ&& = && λ&& λ&& L L L İ L L ( λ / K ( δ λ / = / / (8 (9 Ml ve lyalar ç yazıla u ekleler çözüü aşağıak aşlagıç şartları kkate alıarak Ruge- Kutta İterasyo Metou kullaılarak uluuştur. Müheslk Bller Dergs 7 ( Joural of Egeerg Sceces 7 ( 5-6

5 Blyalı Rula Yuvarlaa Elaaı Kusuruu Ttreş Aalz Yöteyle İcelees, H. Arsla Ml rulaı erkeze tutuluyor. Şöyle k; lyalar üzere rayal yük olaığı ve ütü lyaları eşt ekseel ö yük ve yüklee teas açısıa sahp oluğu farz el. Blyaları kütles le göre çok küçük oluğu ç lya erkezler rayal yöek yer eğştre ve hızları a yakı seçlştr. Hızlı r yakısaa ç lk yer eğştre ve hızlar aşağıak g seçlştr. Ml ç yer eğştre ve hızlar: x = 6, y = 7, y&, z&. = = z = 8, x&, = Blya erkezler ç rayal yöek yer eğştre ve hızlar: λ = 5, & λ = 5 /s.. 4. Deey Set ayetk ağlatı yoluyla yatağı üzere satlee ve alıcısı vasıtasıyla ölçülekte ve u syaller şarj yükseltcs yarııyla yükseltlekter. Yuvaı üstüe ayetk olarak satlee rayal ve ekseel yöe ölçü alale pezo-elektrk ve alıcısı, ttreş oluşturuğu asıç yüzüe elektrk syaller üretekte ve u syaller şarj yükseltcse yükseltlerek uraa A/D ver toplaa kotrol kartıa aktarılaktaır. A/D ver toplaa kotrol kartıa elektrk syal (aalog olarak gele ölçü eğerler uraa lgsayar yazılıı vasıtasıyla yer eğştre, hız ve ve eğerlere öüştürülekter. Zaa taı ölgesek u ttreş syaller aha sora Fourer aalz kullaılarak frekas taı ölgese aktarılıştır. Fourer aalz gerçekleştrek ç, syal farklı erkez frekaslara sahp r z aalog fltree geçrlştr. Deeye kullaılak üzere Şekl te oyutları verle, RS frasıı 65 tp tek sıra sat lyalı rulaı seçlştr. İç lezk çapı( :.5 Rayal lyalı rulalarak yüzeysel hataları, ttreş aalz etouyla eeysel yolla elrleelrlğ araştırak üzere aşağıa Şekl ek g r eey üzeeğ tasarlaıştır. D D Dış lezk çapı( :.46 Dış lezk ış çapı( D :.5 Rula Geşlğ( B :.5 Blya Çapı( :.794 Blyaı Kütles( :.kg Şekl. RS 65 tp rayal lyalı rulaı oyutları. Bu rulaa k taes uçlarıa takılaleceğ Ç5 çelğe yapılış kaeel r l ve u l k ucua sıkı geçe olarak takıla rulaları estekleek ç, kızaklı r talaya satleele Şekl 4 te görülüğü g k aet rula yatağı tasarlaıştır. Şekl. Deey set geel görüüşü. Farklı evrlerek ttreş, ayetk ağlatı yoluyla yatağı üzere satlee ve alıcısı vasıtasıyla ölçülekte ve u syaller şarj yükseltcs yarııyla yükseltlekter. Elektrk otoru olarak hız kotrol ütes yarııyla evr sayısı ayarlaale.5 kw lık r alteratf akı otoru kullaılıştır. Ml-rula sste AC otora ağlı J-kayış kasağı vasıtasıyla çalıştırılış ve ölçüler otora uzak ola sat yatak üzere rayal yöe alııştır. Farklı evrlerek ttreş, Şekl 4. Ml-rula otajı Müheslk Bller Dergs 7 ( Joural of Egeerg Sceces 7 ( 5-6

6 Blyalı Rula Yuvarlaa Elaaı Kusuruu Ttreş Aalz Yöteyle İcelees, H. Arsla. BULGULAR VE TARTIŞMA.. Sağla Rulalı Ml Ttreş Rula elealarıa küçük olsa le aa r yüzey pürüzlülüğü uluaktaır, u yüze sağla rulalara ele ele ttreş syallere e rula hasar frekasları görülelekter. Ayrıca l-rula ssteek steeye azı hatalar (egeszlk, ekse kaçıklığı, gevşeklk, gürültü yüzüe ele ele spektrulara r çok pk gözükekter. Mesela egeszlk yüzüe l hızıa, ekse kaçıklığı ve gevşeklk yüzüe l hızıı katlarıa pkler oluşaktaır. Bu etklere gürültüü etks y r fltrelee yapakla gerlelr, ğer etkler se aşlagıçta gerlse le zaala ortaya çıkalekter (Wall, 966. Sste süle etek ç gelştrle sülasyo prograı RS 65 tp sat lyalı rayal r rula ve l oyutları grlerek, farklı l hızlarıak rayal yöek l ttreşler ulak ç çalıştırılıştır. Bua göre / l hızı ç Şekl 5 te görülüğü g rayal yöek ta frekas 47 Hz cvarıaır. İve Gelğ (/ s Frekas (Hertz Şekl 5. = / ç sülasyo prograıa ulua l rayal yöek ttreş ç frekas spektru grafğ Deey set sağla rulalar le takılı hale ke çalıştırılış ve farklı l hızlarıak rayal yöek l ttreşler kayelştr. / l hızı ç sste rayal yöek ta frekası Şekl 6 a görülüğü g 475 Hz cvarıaır. Ta frekasta sora ttreş spektruuak ğer üyük pkler ış lezk lya geçş frekasıa, ta frekası. haroğe (95 Hz, 4 Hz, 5 Hz, 55 Hz, 58 Hz, 64 Hz, 78 Hz, 8 Hz e görülekter. Şekl 6. = / ç eey sete ele ele l rayal yöek ttreş ç frekas spektru grafğ.. Yuvarlaa Elaaı Yüzeye Br Kusur Bulua Rulalı Ml Ttreş Bölgesel kusurlar; yuvarlaa yüzeylerek çatlaklar, küçük elk şeklek korozyo ve kaaralarır. Rulalara sık rastlaa hasar, yorula çatlağıı seep oluğu lezkler ve yuvarlaa elealarıak kaaralarır. Yorula, yüzey altıa ell erlkte küçük r çatlak olarak aşlar ve aşaalı olarak pullaa oluşasıa ee olur. Eğer ttreşler oğru olarak zlerse, u çatlak yüzeye erşee öce elrleelr. Çükü rula elealarıak yorula olayıyla lşkl yapısal eğşeler rula geoetrs etkleese e ttreş spektruuu etkler. Bu uru, teas halek rulaı rjtlk ve söüleesek eğşelere kayaklaaktaır (Wllas,. Rula elealarıa r kusur oluştuğua u kusur, rula kusur frekaslarıı uyaracak ve u frekaslar ve harokler spektru grafğe görülecektr. Eğer yuvarlaa elealarıak kusurlar lerlerse kusur frekasları ve oları haroklerek pkler gelğ artacaktır. Blyaları r veya aha çoğua r kusur oluştuğua lya r ta evre he ç lezğe, he e ış lezğe vuracak ve u yüze lya kusuru uruua kusur frekası lya öe frekasıa ( f zyae k katıa ( f ke gösterecektr (Hars a Cree, 96. Yuvarlaa eleaı kusuruu l ttreşe ola etks celeek üzere, lyalara r üzere kazıa yöteyle Şekl 7 e görülüğü g erlğe geşlğe yapay r kusur oluşturuluştur. Bu kusur yatak eksee paralel olup, lyaı erkeze geçe r ekse etrafıa öekter. Müheslk Bller Dergs 7 ( Joural of Egeerg Sceces 7 ( 5-6

7 Blyalı Rula Yuvarlaa Elaaı Kusuruu Ttreş Aalz Yöteyle İcelees, H. Arsla İve Gelğ (/ s ( Şekl 7. Blya yüzeye oluşturula yapay kusur Tek r lyası kusurlu ola rula ç l hızı / alıığıa, sülasyo prograıa ve eeysel olarak ulua rayal yöek ttreş spektruları Şekl 8 e görülekter. Bu hız ç lya öe frekası ( f 9 Hz olup f (468 Hz eğer sste ta frekasıa (475 Hz çok yakı oluğu ç sste u frekasta rezoasa grekter. Bu yüze her k grafkte e u frekasta e yüksek gelkler oluşaktaır. Şekl 8 e her k spektrua a ta frekasta sora e askı pkler f ve ou üst haroklere (78 Hz, 56 Hz, 4 Hz, Hz,... görülekter. Şekl 8a a farklı olarak eeysel olarak ulua ttreş spektruua se 6 Hz, 9 Hz ve ta frekası üst haroğe (95 HZ pkler uluaktaır. Frekas (Hertz ( Deeysel olarak ulua rayal yöek ttreş spektruları. Şekl 8. Brc lyası kusurlu ola rulaa = / l hızı. Ml hızı / ya çıkarılığıa, u hız ç lya öe frekası 79 Hz olup Şekl 9 a her k spektrua a lya öe frekasıı çft katlarıa (58 Hz, 6 Hz, 474 Hz, 6 Hz, 79 Hz,..., 55 Hz ve 4 Hz e e üyük pkler görülekter. Buula eraer 474 Hz (6 f ta frekasa çok yakı olup rezoasa ee olaktaır. Deeysel olarak ulua ttreş spektruua, sülasyo prograıa farklı olarak Hz, 4 Hz, 56 Hz, 7 Hz frekaslarıa a pkler oluşaktaır Ive Gelg (/s.4.. İve Ive Gelğ Gelg(/s (/ s Frekas (Hertz (a Şekl 8. (a Sülasyo prograıa ulua spektru grafğ Frekas(Hertz (a Şekl 9. (a sülasyo prograıa ulua Müheslk Bller Dergs 7 ( Joural of Egeerg Sceces 7 ( 5-6

8 Blyalı Rula Yuvarlaa Elaaı Kusuruu Ttreş Aalz Yöteyle İcelees, H. Arsla İve Gelğ (/ s İve Ive Gelğ Gelg(/s (/ s Frekas (Hertz ( 4 Frekas 5 (Hertz Frekas(Hertz (a Deeysel olarak ulua rayal yöek ttreş spektruları. Şekl 9. Brc lyası kusurlu ola rulaa = / l hızı. Ml öe hızı / oluğua, lya öe frekası 7 Hz olup, her k spektrua a 4 f =468 Hz frekası sste ta frekasıa çok yakı oluğu ç sste u frekasta rezoasa grekte ve e askı pk ta frekasta görülekter. Şekl a görülüğü g, her k spektrua a ğer askı pkler f, 6 f, 8 f e oluşaktaır. Ayrıca eeysel olarak ulua ttreş spektruua, ta frekas çevrese askı olaya azı pkler e görülekter. İve Gelğ (/ s Frekas (Hertz Frekas ( Hertz ( Şekl. Brc lyası kusurlu ola rulaa = 4 / l hızı ç a sülasyo prograıa ulua eeysel olarak ulua rayal yöek ttreş spektruları Ive Gelg (/s Frekas (Hertz (a Şekl e 4 / l hızı ç sülasyo prograıa ve eeysel olarak ele ele rayal yöek ttreş spektruları görülekter. Bu hız ç lya öe frekası 57 Hz olup, f (47 Hz frekası ta frekasa çok yakı oluğu ç spektrua ta frekas ve çevrese gelğ yüksek ttreşler oluşaktaır. Her k spektruak ğer askı pkler se f, f, 4 f, 6 f frekaslarıa ya sste ta frekası çevrese gözükekter. 4. SNUÇLAR İve Gelğ (/ s Frekas (Hertz ( Şekl. Brc lyası kusurlu ola rulaa = / l hızı ç a sülasyo prograıa ulua eeysel olarak ulua rayal yöek ttreş spektruları Bu çalışaa, rayal lyalı rula yuvarlaa eleaıak ölgesel yüzey kusuruu, ttreş aalz etouyla he eeysel he e teork olarak tespt elelrlğ araştırılıştır. Bu aaçla al ele eey üzeeğe, sağla ve yuvarlaa eleaı çalışa yüzeylere yapay kusurlar oluşturula rulalar takılarak farklı evrlere l rayal yöek ttreşler ele elştr. Deeysel çalışaı oğruluğuu araştırak üzere aha öcee gelştrle sülasyo prograı, eey sete kullaıla rula ve şaft oyutları kullaılarak çalıştırılış ve Müheslk Bller Dergs 7 ( Joural of Egeerg Sceces 7 ( 5-6

9 Blyalı Rula Yuvarlaa Elaaı Kusuruu Ttreş Aalz Yöteyle İcelees, H. Arsla farklı hızlar ç l rayal yöek ttreşler ele elştr. Sağla rulalı l ç, sülasyo prograı ve eey sete ele ele frekas spektrularıa akılığıa e üyük pkler l ta frekası ve ou ya atlarıa görülekter. Fakat eeysel yolla ele ele spektrua, l-rula sstee evcut ola ekse kaçıklığı, gevşeklk ve rula elealarıak yüzey pürüzlülüğüe kayaklaa azı rula hasar frekasları a oluşaktaır. Blyalı rulaı lyalarıa rs yüzeye kusur uluuğu urular ç ele ele spektrulara her k urua a askı frekas pkler lya öe frekasıı ( f çft katlarıa gözleekter. Blya öe frekasları l öe hızıa ağlı olarak eğşekte ve lya öe frekası veya haroklere r sste ta frekasıa çok yakı oluğu veya çakıştığı urulara rezoas oluşaktaır. Ya ta frekas ve çevrese gelğ yüksek ttreşler gözleekter. Bu uru geellkle üşük çalışa hızlarıa (5 / ya kaar görülekte olup, rezoasta kaçıak ç sste çalışa hızları kkatl r şekle seçlelr. Farklı çalışa hızları ç eeysel yolla çzrle frekas spektruları celeğe, kusur frekası gelkler sülasyo prograıa ulua spektruak kusur frekası gelklere aha üşük olup, steeye hatalara kayaklaa azı frekas pkler e u spektrulara görülekter. Souç olarak, eey sete ulua souçları yuvarlaa elaaıak ölgesel r yüzey kusuruu tespte e oraa aşarılı oluğuu alaak ç sülasyo prograıa ulua souçlarla karşılaştırılış ve görecel olarak r uyu çerse olukları görülüştür. Blyaı kütles Blya sayısı Ml öe evr Q x Mle gele ış yükü x ekse oğrultusuak leşe Q y Mle gele ış yükü y ekse oğrultusuak leşe Q z Mle gele ış yükü z ekse oğrultusuak leşe ν Posso oraı W Yük & x& Ml x yöüek ves & y& Ml y yöüek ves & z& Ml z yöüek ves δ c lyaı ezle ktarı δ Boyutsuz ezle ktarı İç Blezk oyutsuz ezle ktarı Dış Blezk oyutsuz ezle ktarı λ c lya erkez rayal yöek yer eğştres & λ c lya erkez rayal yöek ves ℵ, I Elptk etegraller R Elptk eksatrklk paraetres ρ İç lezk alzees yoğuluğu ρ Dış lezk alzees yoğuluğu ρ Topla eğrlk farkı Blya le ç lezk teasıak topla eğrlk farkı Blya le ış lezk teasıak topla eğrlk farkı α c lyaı teas açısı c lyaı öe açısı δ δ ρ ρ θ 6. KISALTMALAR 5. SİMGELER FFT: Hızlı Fourer Döüşüü a E f g K K K M Teasta oluşa z uzuluğu Teasta oluşa z geşlğ Elastste oülü Blya öe frekası Yer çek ves Teas Rjtlk Faktörü İç lezğ lya le teasıak rjtlk katsayısı Dış lezğ lya le teasıak rjtlk katsayısı Ml kütles 7. KAYNAKLAR Aktürk, N The Effect of Wavess o Vratos Assocate wth Ball Beargs, Tras. ASME, Jou. of Trology,, Aktürk, N. a Uee, M Applcato of Vrato Motorg to Rotatg Machery, Gaz Üverstes Fe Bller Esttüsü Dergs, (, Müheslk Bller Dergs 7 ( Joural of Egeerg Sceces 7 ( 5-6

10 Blyalı Rula Yuvarlaa Elaaı Kusuruu Ttreş Aalz Yöteyle İcelees, H. Arsla Al Kazaz, Sa a A. S. a Sgh, G. K.. Experetal Ivestgatos o Iucto Mache Coto Motorg a Fault Dagoss Usg Dgtal Sgal Processg Techques, Electrc Power Syste Research, 65, 97-. Alfreso, R. J., Aust, M. I. E. a Mathew, J Te Doa Methos for Motorg the Coto of Rollg Eleet Beargs, Mech. Eg. Tras. Australa, (, -7. Alfreso, R. J., Aust, M. I. E. ve Mathew, J Frequecy Doa Methos for Motorg the Coto of Rollg Eleet Beargs, Mech. Eg. Tras. Australa, (, 8-. Al-Najjar, B.. Accuracy, Effectveess a İproveet of Vrato-Base Mateace Paper Mlls: Case Stues, Jou. Sou. a V., 9(, Arsla, H.. Şaft-Rula Ssteek Blyalı Rula Hasarlarıı Ttreş Aalz Metou le Tespt, Doktora Tez, Kırıkkale Üverstes Fe Bller Esttüsü, Kırıkkale. Arsla, H., rha, S. a Aktürk, N.. Blyalı Rula Hasarlarıı Nee luğu Ttreşler Moellees, Gaz Üverstes Müheslk- Marlık Fakültes Dergs, 8 (4, -46. Brau, S. a Dater, B Aalyss of Roller/Ball Bearg Vratos, Jou. Mech. Desg,, 9-5. Broerck, J. J., Burchll, R. F. a Clark, H. L. 97. Desg a Farcato of Prototype Syste for Early Warg of İpeg Bearg Falure, MTI NASA Report: CR- 77. Cea, K. M. a Hos, R. A. 97. The Effect of Ball Qualty, Raal Clearace a Grease Specfcato o the Nose a Vrato of a Electrc Motor, Tro. Cof. I.Mech.E, Loo, 9-. Ercsso, S., Grp, N., Johasso, E., Persso, L. E., Sjöerg, R. a Ströerg, J. 5. Towars Autoatc Detecto of Local Bearg Defects Rotatg Maches, Mech Syst. a Sg. Process., 9 (, Gustafsso,. G. a Talla, T. E. 96. Research Report o Stuy of The Vrato Characterstcs of Beargs, SKF Research Report: AL6I, No: 4, Harrs, M. C. a Cree, C. E. 96. Shock a Vrato Haook, McGraw-Hll, USA. Harrs, T. A. 99. Rollg Beargs Aalyss Joh Wley & Sos, New York, A.B.D. Hegs, R. C. a Sth, J. D Iforato fro Bearg Vrato, Coferece o Vrato Rotatg Machery, Uversty of Carge, Loo, 7-. Igarash, T. a Haaa, H. 98. Stues o The Vrato a Sou of Defectve Rollg Beargs (Frst Report, Bullet of JSME, 5 (4, Karaoğa, H. a Belek, T Eüstryel vatlatörlere uyarıcı ak akı,. Ulusal Maka Teors Sepozyuu, DEU, İzr, Karakurt, M. C A İvestgato to Rollg Eleet Bearg Dagostcs va Dgtal Sgal Processg, Yüksek Lsas Tez, DTÜ Fe Bller Esttüsü, Akara, -. K, P. Y A Revew of Rollg Eleet Bearg Motorg (III: Prelary Test Results o Ey Curret Trasucer Techque, Proceegs. of Thr Iteratoal Coferece o Vrato Rotatg Machery, York, Egla, 9-5. Kuaç, B Make Perforasıı Ttreş Aalz Metotları Yarııyla Belrlees ve Rulalara Ttreş Aalz le Hasar Tespt, Yüksek Lsas Tez, İ.T.Ü. Fe Bller Esttüsü, İstaul. Mtchell, L. D Sgal Processg a the FFT Aalyzer, The It. Jou. Aaly. Exp. Moal Aalyss, (, 4-6. cak, H. a Loparo, K. A. 4. Estato of the Rug Spee a Bearg Defect Frequeces of a Iucto Motor fro Vrato Data, Mech. Syst. a Sg. Process., 8, rha, S., Aktürk,, N. a Çelk, V. 6. Vratıo Motorg for Defect Dagoss of Rollg Eleet Beargs as a Prectve Mateace Tool: Coprehesve Case Stues, NDT&E It., 9 (4, Tao, N. a Chouhury, A.. Applcato of Acoustc Esso Techque for The Detecto of Defects Rollg Eleet Beargs, Tro. It.,, Tao, N. a Nakra, B. C. 99. Coparso of Vrato a Acoustc Measureet Techques for the Coto Motorg of Rollg Eleet Beargs, Tro. It., 5 (, 5-. Müheslk Bller Dergs 7 ( Joural of Egeerg Sceces 7 ( 5-6

11 Blyalı Rula Yuvarlaa Elaaı Kusuruu Ttreş Aalz Yöteyle İcelees, H. Arsla Walfor, T. L. H. a Stoe, B. J. 98. The Measureet of the Raal Stffess of Rollg Eleet Beargs uer scllatg Cotos, Jou. Mech. Eg. Sce. IMechE., (4, Wall, E Prevetve Mateace of Rollg Beargs, The Ball Bearg Joural, 46, -8. Wllas, T., Raeera, X., Bllgto S. A Zhag, Y. L C., Kurfess, T. R., Dayluk, S. a Lag, S. Y.. Dagostcs a Progostcs of a Sgle Surface Defect o Roller Beargs, Proc. Ist. Mech. Egeers, 4, Müheslk Bller Dergs 7 ( Joural of Egeerg Sceces 7 ( 5-6

ARMATÜRLERİN ÜÇ BOYUTLU IŞIK ŞİDDET DAĞILIMLARININ BİLGİSAYAR ORTAMINDA FORMÜLASYONU VE GÖRSELLEŞTİRİLMESİ

ARMATÜRLERİN ÜÇ BOYUTLU IŞIK ŞİDDET DAĞILIMLARININ BİLGİSAYAR ORTAMINDA FORMÜLASYONU VE GÖRSELLEŞTİRİLMESİ Gaz Üv. Müh. M. Fak. Der. J. Fac. Eg. Arch. Gaz Uv. Clt, No, -7, 7 Vol, No, -7, 7 ARMATÜRLERİN ÜÇ BOYUTLU IŞIK ŞİDDET DAĞILIMLARININ BİLGİSAYAR ORTAMINDA FORMÜLASYONU VE GÖRSELLEŞTİRİLMESİ İsal Serka ÜNCÜ

Detaylı

AÇISAL TEMASLI BİLYALI RULMANLARDA BİLYA TİTREŞİMLERİNİN İNCELENMESİ

AÇISAL TEMASLI BİLYALI RULMANLARDA BİLYA TİTREŞİMLERİNİN İNCELENMESİ Gaz Ünv. Müh. M. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gaz Unv. Clt 9, No, -, Vol 9, No, -, AÇISA TEMASI BİAI UMANADA BİA TİTEŞİMEİNİN İNCEENMESİ Hakan ASAN * ve Nza AKTÜK ** * Makna Mühendslğ Bölüü, Mühendslk

Detaylı

III.4. YÜKSEK MERTEBE TAYLOR METODLARI. ( t)

III.4. YÜKSEK MERTEBE TAYLOR METODLARI. ( t) III.4. YÜKSEK MEREBE AYLOR MEODLARI Saısal tekkler amacı mmum çaba le olablğce uarlı aklaşımlar ele etmektr. Bu eele çeştl aklaşım ötemler vermllğ karşılaştıracak br krtere gereksm varır. İlk ele alıacak

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Paukkale Üverstes ühedslk Bller Ders, Clt 9, Sayı, 0, Sayfalar 6-6 Paukkale Üverstes ühedslk Bller Ders Paukkale Uversty Joural of Eeerg Sceces BULANIK KARAR VERE SİSTELERİNDE PARALEL HESAPLAA PARALLEL

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ AĞ TASARIMINA BULANIK ULAŞTIRMA MODELİ YAKLAŞIMI

TEDARİK ZİNCİRİ AĞ TASARIMINA BULANIK ULAŞTIRMA MODELİ YAKLAŞIMI 0 Ercyes Üverstes İktsad ve İdar Bller Fakültes Dergs, Sayı:, Ocak-Hazra 009, ss.19-7 TEDARİK ZİNCİRİ AĞ TASARIMINA BULANIK ULAŞTIRMA MODELİ YAKLAŞIMI A. İhsa ÖZDEMİR * Gökha SEÇME ** ÖZ Ye s çevresdek

Detaylı

BİLYALI RULMAN ELAMANLARINDAKİ FİZİKSEL KUSURLARIN TİTREŞİM ANALİZİ METODU KULLANILARAK TESPİTİ. Hakan ARSLAN

BİLYALI RULMAN ELAMANLARINDAKİ FİZİKSEL KUSURLARIN TİTREŞİM ANALİZİ METODU KULLANILARAK TESPİTİ. Hakan ARSLAN TEKNOLOJİ, Yıl 6, (00), Sayı 1-, 10-11 TEKNOLOJİ BİLYALI RULMAN ELAMANLARINDAKİ FİZİKSEL KUSURLARIN TİTREŞİM ANALİZİ METODU KULLANILARAK TESPİTİ Hakan ARSLAN Kırıkkale Ünverstes, Mühenslk Fakültes, Yahşhan,

Detaylı

BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİNDE DUYARLILIK ANALİZLERİ: YENİ BİR ALTERNATİFİN EKLENMESİ - ENERJİ KAYNAĞININ SEÇİMİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİNDE DUYARLILIK ANALİZLERİ: YENİ BİR ALTERNATİFİN EKLENMESİ - ENERJİ KAYNAĞININ SEÇİMİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA İstabul Tcaret Üverstes Fe Bller Dergs Yıl:7 Sayı:4 Güz 2008/2 s.5-34 BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİNDE DUYARLILIK ANALİZLERİ: YENİ BİR ALTERNATİFİN EKLENMESİ - ENERJİ KAYNAĞININ SEÇİMİ ÜZERİNDE

Detaylı

ÖLÇÜM, ÖLÇÜM HATALARI ve ANLAMLI RAKAMLAR

ÖLÇÜM, ÖLÇÜM HATALARI ve ANLAMLI RAKAMLAR ÖLÇÜM, ÖLÇÜM HATALARI ve ANLAMLI RAKAMLAR Ölçme, her deeysel blm temel oluşturur. Fzk blmde de teorler sıaması ç çeştl deeyler tasarlaır ve bu deeyler sırasıda çok çeştl ölçümler yapılır. Br fzksel celğ

Detaylı

GÜÇLÜ BETA HESAPLAMALARI. Güray Küçükkocaoğlu-Arzdar Kiracı

GÜÇLÜ BETA HESAPLAMALARI. Güray Küçükkocaoğlu-Arzdar Kiracı GÜÇLÜ BETA HESAPLAMALAI Güray Küçükkocaoğlu-Arzdar Kracı Özet Bu çalışaı aacı Fasal Varlıkları Fyatlaa Model (Captal Asset Prcg Model) Beta katsayısıı hesaplarke yaygı olarak kulladığı sırada e küçük kareler

Detaylı

DENGELEME PROBLEMİNE HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI

DENGELEME PROBLEMİNE HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI ÖE MMOB arta ve Kaastro Müesler Oası ürkye arta Blsel ve ekk Krltayı Mayıs Akara DENGELEME PROBLEMİNE EDEF PROGRAMLAMA AKLAŞIMI Mstaa ŞİMŞEK arta Geel Kotalığı Akara staassek@gkltr B çalışaa; e küçük karelerle

Detaylı

KONTROL KARTLARI 1)DEĞİŞKENLER İÇİN KONTROL KARTLARI

KONTROL KARTLARI 1)DEĞİŞKENLER İÇİN KONTROL KARTLARI 1 KONTOL KATLAI 1)DEĞİŞKENLE İÇİN KONTOL KATLAI Ölçe,gözle veya deey yolu le elde edle verler değşke(ölçüleblr-sürekl) ve özellk (sayılablr-keskl) olak üzere başlıca k gruba ayrılır. Değşke verler belrl

Detaylı

HAVA SAVUNMA SEKTÖRÜ TEZGAH YATIRIM PROJELERİNİN BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

HAVA SAVUNMA SEKTÖRÜ TEZGAH YATIRIM PROJELERİNİN BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 0 CİLT 5 SAYI 3 (3-33) HAVA SAVUNA SEKTÖRÜ TEZGAH YATIRI PROJELERİNİN BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE DEĞERLENDİRİLESİ Hv.üh.Yzb. Sezg KAPLAN* HHO K.lığı

Detaylı

BİLYALI RULMAN HASARLARININ NEDEN OLDUĞU TİTREŞİMLERİN MODELLENMESİ

BİLYALI RULMAN HASARLARININ NEDEN OLDUĞU TİTREŞİMLERİN MODELLENMESİ Gaz Ünv. Müh. M. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gaz Unv. Clt 8, No 4, -46, 00 Vol 8, No 4, -46, 00 BİYAI UMAN HASAAININ NEDEN ODUĞU TİTEŞİMEİN MODEENMESİ Hakan ASAN, Sadettn OHAN ve Nza ATÜ * Makna Mühendslğ

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 9 Sayı: 1 s. 1-7 Ocak 2007 HİDROLİK PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE TAŞIMA MATRİSİ YÖNTEMİ

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 9 Sayı: 1 s. 1-7 Ocak 2007 HİDROLİK PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE TAŞIMA MATRİSİ YÖNTEMİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ lt: 9 Sayı: s -7 Ocak 7 HİDROLİK PROBLEMLERİNİN ÇÖÜMÜNDE AŞIMA MARİSİ YÖNEMİ (MEHOD OF RANSFER MARIX O HE ANALYSIS OF HYDRAULI PROBLEMS) Rasoul DANESHFARA*,

Detaylı

Kademe ayarlı transformatörlere ait kademe ayar değerlerinin jacobian matrise kontrol değişkeni olarak sokulması

Kademe ayarlı transformatörlere ait kademe ayar değerlerinin jacobian matrise kontrol değişkeni olarak sokulması SAÜ. Fe Bl. Der. 7. Clt, 3. Sayı, s. 337-348, 03 SAU J. Sc. Vol 7, o 3, p. 337-348, 03 Kadee ayarlı trasforatörlere at adee ayar değerler acoa atrse otrol değşe olara soulası Faru Yalçı *, Uğur Arfoğlu

Detaylı

YENİ BİR BORÇ ÖDEME MODELİ A NEW LOAN AMORTIZATION MODEL

YENİ BİR BORÇ ÖDEME MODELİ A NEW LOAN AMORTIZATION MODEL Süleyma Demel Üvestes Sosyal Blmle Esttüsü DegsYıl: 203/, Sayı:7 Joal of Süleyma Demel Uvesty Isttte of Socal ScecesYea: 203/, Nme:7 YENİ Bİ BOÇ ÖDEME MODELİ ÖZET Allah EOĞLU Bakala taafıa e çok kllaıla

Detaylı

Gerçek Zamanlı Giriş Şekillendirici Tasarımı Design of Real Time Input Shaper

Gerçek Zamanlı Giriş Şekillendirici Tasarımı Design of Real Time Input Shaper ELECO '0 Elektrk - Elektrok ve Blgsayar Mühedslğ Sempozyumu, 9 asım - 0 ralık 0, Bursa Gerçek Zamalı Grş Şeklledrc Tasarımı Desg of Real Tme Iput Shaper Sa ÜNSL, Sırrı Suay GÜRLEYÜ Elektrk-Elektrok Mühedslğ

Detaylı

BÖLÜM 4 KLASİK OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ (KISITLI OPTİMİZASYON)

BÖLÜM 4 KLASİK OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ (KISITLI OPTİMİZASYON) BÖÜM 4 KASİK OPTİMİZASYON TEKNİKERİ KISITI OPTİMİZASYON 4. GİRİŞ Öcek bölülerde de belrtldğ b optzaso probleler çoğuluğu kısıtlaıcı oksolar çerektedr. Kısıtlaasız optzaso problelerde optu değer ede oksou

Detaylı

ĐDEAL BĐR DC/DC BUCK DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN GENELLEŞTĐRĐLMĐŞ DURUM UZAY ORTALAMA METODU ĐLE MODELLENMESĐ

ĐDEAL BĐR DC/DC BUCK DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN GENELLEŞTĐRĐLMĐŞ DURUM UZAY ORTALAMA METODU ĐLE MODELLENMESĐ ĐDEA BĐR D/D BUK DÖNÜŞTÜRÜÜNÜN GENEEŞTĐRĐMĐŞ DURUM UZAY ORTAAMA METODU ĐE MODEENMESĐ Meral ATINAY Ayşe ERGÜN AMAÇ Ercüment KARAKAŞ 3,,3 Elektrk Eğtm Bölümü Teknk Eğtm Fakültes Kocael Ünerstes, 4, Anıtpark

Detaylı

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:2147-3455

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:2147-3455 İler Tekoloj Blmler Dergs Joural of Advaced Techology Sceces ISSN:47-3455 GÜÇ SİSTEMLERİNDE HARMONİKLERİN KRİTİK DEĞERLERE ETKİSİ Yusuf ALAŞAHAN İsmal ERCAN Al ÖZTÜRK 3 Salh TOSUN 4,4 Düzce Üv, Tekoloj

Detaylı

İki veri setinin yapısının karşılaştırılması

İki veri setinin yapısının karşılaştırılması İk ver set yapısıı karşılaştırılması Dağılım: 6,6,6 Ortalama: 6 Medya: 6 Mod: 6 td. apma: 0 Dağılım: 0,6,1 Ortalama: 6 Medya: 6 Mod: çoklu mod td: apma: 6 Amaç: Görüe Ötese Bakablmek Verler değşkelk durumuu

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ Clt: 2 Sayı: 3 sh 87-02 Ekm 200 VOLTERRA SERİLERİ METODU İLE DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN FREKANS BOYUTUNDA ANALİZİ İÇİN NET TABANLI ARAYÜZ TASARIMI (DESIGN

Detaylı

Regresyon ve Korelasyon Analizi. Regresyon Analizi

Regresyon ve Korelasyon Analizi. Regresyon Analizi Regresyo ve Korelasyo Aalz Regresyo Aalz Regresyo Aalz Regresyo aalz, aralarıda sebep-souç lşks bulua k veya daha fazla değşke arasıdak lşky belrlemek ve bu lşky kullaarak o kou le lgl tahmler (estmato)

Detaylı

EGITIM AMAÇLI PNÖMATIK SERVO-KONTROL DÜZENEGIN DENEYSEL DEGERLENDIRMESI

EGITIM AMAÇLI PNÖMATIK SERVO-KONTROL DÜZENEGIN DENEYSEL DEGERLENDIRMESI 03 III. ULUSAL HIDROLIK PNÖMATIK KONGRESI VE SERGISI 411 EGITIM AMAÇLI PNÖMATIK SERVO-KONTROL DÜZENEGIN DENEYSEL DEGERLENDIRMESI Mehmet YUNT Ark YETIS Koray K. SAFAK Osma S. TÜRKAY ÖZET Pömatk sstemler

Detaylı

Bir KANUN ve Bir TEOREM. Büyük Sayılar Kanunu

Bir KANUN ve Bir TEOREM. Büyük Sayılar Kanunu Br KANUN ve Br TEOREM Büyük Türkçe Sözlük kau Đg. law Doğa olaylarıı oluş edeler ortaya koya ve gelecektek olayları öcede kestrme olaağı vere bağıtı; Newto kauu, Kepler kauları. (BSTS / Gökblm Termler

Detaylı

8. Niteliksel ( Ölçülemeyen Özellikler İçin) Kontrol Diyagramları

8. Niteliksel ( Ölçülemeyen Özellikler İçin) Kontrol Diyagramları 1 8. Ntelksel ( Ölçüleeye Özellkler İç) Kotrol Dyagraları Ürüler taşıası gereke kalte karakterstkler br ya da br kaçı belrlee sesfkasyolara uyayablr. Ntelk olarak adladırıla bu özellk edeyle ürü belrl

Detaylı

Çok Aşamalı Örnekleme Yöntemlerinde Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi : Bir Uygulama

Çok Aşamalı Örnekleme Yöntemlerinde Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi : Bir Uygulama üleya Derel Üverstes Fe Bller Esttüsü Dergs uleya Derel Uversty Joural of atural ad Appled ee 7(), 9-7, 0 Çok Aşaalı Öreklee Yötelerde Örekle Büyüklüğüü Belrlees : Br Uygulaa evl BACALI*, Pıar UÇAR Haettepe

Detaylı

BULANIK AHP YAKLAŞIMINDA DUYARLILIK ANALİZLERİ: YENİ BİR HAMMADDE TEDARİKÇİSİNİN ÇÖZÜME EKLENMESİ

BULANIK AHP YAKLAŞIMINDA DUYARLILIK ANALİZLERİ: YENİ BİR HAMMADDE TEDARİKÇİSİNİN ÇÖZÜME EKLENMESİ İstabul Tcaret Üverstes Fe Bller Dergs Yıl:7 Sayı:3 Bahar 2008/ s.5-72 BULANIK AHP YAKLAŞIMINDA DUYARLILIK ANALİZLERİ: YENİ BİR HAMMADDE TEDARİKÇİSİNİN ÇÖZÜME EKLENMESİ Aşkı ÖZDAĞOĞLU ÖZET Mateatksel progralaa

Detaylı

TİTREŞİM ANALİZİYLE RULMAN ARIZALARININ BELİRLENMESİ

TİTREŞİM ANALİZİYLE RULMAN ARIZALARININ BELİRLENMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 18, No 2, 39-48, 2003 Vol 18, No 2, 39-48, 2003 TİTREŞİM ANALİZİYLE RULMAN ARIZALARININ BELİRLENMESİ Sadettin ORHAN *, Hakan ARSLAN * ve

Detaylı

YER ÖLÇÜLERİ. Yer ölçüleri, verilerin merkezini veya yığılma noktasını belirleyen istatistiklerdir.

YER ÖLÇÜLERİ. Yer ölçüleri, verilerin merkezini veya yığılma noktasını belirleyen istatistiklerdir. YER ÖLÇÜLERİ Yer ölçüler, verler merkez veya yığılma oktasıı belrleye statstklerdr. Grafkler bze verler yığılma oktaları hakkıda ö blg vermede yardımcı olurlar. Acak bu değerler gerçek değerler değldr,

Detaylı

BR GRAPHIN KOMULUK MATRS LE DERECE MATRSNN ÇARPIMININ EN BÜYÜK ÖZDEER ÇN SINIRLAR

BR GRAPHIN KOMULUK MATRS LE DERECE MATRSNN ÇARPIMININ EN BÜYÜK ÖZDEER ÇN SINIRLAR BR GRAPHIN KOMULUK MATRS LE DERECE MATRSNN ÇARPIMININ EN BÜYÜK ÖZDEER ÇN SINIRLAR Sezer SORGUN ve erfe BÜYÜKKÖSE Ercyes Üverstes, Fe Bller Esttüsü, Mateat Bölüü, KAYSER srgrzs@gal.co Ah Evra Üverstes,

Detaylı

KOMPOZİT MALZEMELERİN SÜRÜNME DAVRANIŞININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ

KOMPOZİT MALZEMELERİN SÜRÜNME DAVRANIŞININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING OLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİL İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SIENES YIL İLT SAYI SAYFA : 2004 : 0 : : 59-66 KOMPOZİT

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜVENİLİRLİK ANALİZİ ÜZERİNE BİR YAZILIM Volka ETEMAN YÜKSEK LİSANS İstatstk Aabl Dalı 0-04 KONYA Her Hakkı Saklıdır TEZ BİLDİRİMİ Bu tezdek bütü blgler

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. KM 482 Kimya Mühendisliği Laboratuarı III

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. KM 482 Kimya Mühendisliği Laboratuarı III GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENİSLİĞİ BÖLÜMÜ KM 482 Kimya Mühedisliği Laboratuarı III eey No : 2-a eeyi adı : Kesikli istilasyo eeyi amacı : a) Kolodaki basıç kaybıı belirlemek,

Detaylı

Yaşam eğrilerini karşılaştırmak için kullanılan skor ve ağırlıklı testler: Sayısal örnekler

Yaşam eğrilerini karşılaştırmak için kullanılan skor ve ağırlıklı testler: Sayısal örnekler www.statstcler.org İstatstçler Dergs: İstatst&Atüerya 6 () - İstatstçler Dergs: İstatst&Atüerya Yaşam eğrler arşılaştırma ç ullaıla sor ve ağırlılı testler: ayısal öreler Duru Karasoy Hacettepe Üverstes

Detaylı

Yüksek Mertebeden Sistemler İçin Ayrıştırma Temelli Bir Kontrol Yöntemi

Yüksek Mertebeden Sistemler İçin Ayrıştırma Temelli Bir Kontrol Yöntemi Yüksek Mertebede Sstemler İç Ayrıştırma Temell Br Kotrol Yötem Osma Çakıroğlu, Müjde Güzelkaya, İbrahm Eks 3 Kotrol ve Otomasyo Mühedslğ Bölümü Elektrk Elektrok Fakültes İstabul Tekk Üverstes,34369, Maslak,

Detaylı

Oxley modelleme yaklaşımının tahmin doğruluğu ve verimliliğinin arttırılması

Oxley modelleme yaklaşımının tahmin doğruluğu ve verimliliğinin arttırılması Sakarya Üverstes Fe Bller Esttüsü Dergs, 2 (5), ~2, 27 SAKARYA ÜNİVERSİESİ FEN BİLİMLERİ ENSİÜSÜ DERGİSİ SAKARYA UNIVERSIY JOURNAL OF SCIENCE e-issn: 247-835X Derg sayfası: http://dergpark.gov.tr/saufeblder

Detaylı

1. GAZLARIN DAVRANI I

1. GAZLARIN DAVRANI I . GZLRIN DRNI I İdeal Gazlar ç: lm 0 RT İdeal gazlar ç: RT Hacm() basıçla() değşk sıcaklıklarda değşm ekl.. de gösterlmştr. T >T 8 T T T 3 asıç T 4 T T 5 T 7 T 8 Molar Hacm ekl.. Gerçek br gazı değşk sıcaklıklardak

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ ISTANBUL COMMERCE UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ ISTANBUL COMMERCE UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ ISTANBUL COMMERCE UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE Yıl:7 Sayı:3 2008/ BAHAR Sahb İstabul Tcaret Üverstes Adıa Rektör Prof. Dr. Ateş VURAN Yayı Kurulu Prof.

Detaylı

İÇ YÖNELTME İÇİN KENAR GÖSTERGELERİNİN ÖLÇÜLMESİNDE ÖKLİT MESAFESİ YÖNTEMİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

İÇ YÖNELTME İÇİN KENAR GÖSTERGELERİNİN ÖLÇÜLMESİNDE ÖKLİT MESAFESİ YÖNTEMİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası 0. Türkiye Harita Bilisel ve Tekik Kurultayı 8 Mart - Nisa 005, Akara İÇ YÖNELTME İÇİN KENAR GÖSTERGELERİNİN ÖLÇÜLMESİNDE ÖKLİT MESAFESİ YÖNTEMİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN

Detaylı

TİTREŞİM ANALİZİ İLE RULMANLARDA KESTİRİMCİ BAKIM

TİTREŞİM ANALİZİ İLE RULMANLARDA KESTİRİMCİ BAKIM C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi ISSN 1305-1385 C.B.U. Journal of Science 11.1 (2015) 17-23 11.1 (2015) 17-23 TİTREŞİM ANALİZİ İLE RULMANLARDA KESTİRİMCİ BAKIM Engin YILDIRIM 1*, M.M. Fatih KARAHAN 2 1 Celal

Detaylı

Kuzularda Büyümenin Çok Boyutlu Ölçekleme Yöntemi İle Değerlendirilmesi

Kuzularda Büyümenin Çok Boyutlu Ölçekleme Yöntemi İle Değerlendirilmesi 33 Uluag Uiv. J. Fac. Vet. Me. (003) --3: 33-37 Kuzulara Büyümei Çok Boyutlu Ölçekleme Yötemi İle Değerleirilmesi İsmet DOĞAN * Geliş Tarihi: 5.07.003 Kabul Tarihi: 09.09.003 Özet: Büyümeyi karakterize

Detaylı

Bağıl Değerlendirme Sisteminin Simülasyon Yöntemi ile Test Edilmesi: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği

Bağıl Değerlendirme Sisteminin Simülasyon Yöntemi ile Test Edilmesi: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği Akademk Blşm 11 - III. Akademk Blşm Koferası Bldrler 2-4 Şubat 2011 İöü Üverstes, Malatya Bağıl Değerledrme Sstem Smülasyo Yötem le Test Edlmes: Kls 7 Aralık Üverstes Öreğ Kls 7 Aralık Üverstes, Blgsayar

Detaylı

DENEYĐN AMACI: Bu deneyin amacı MOS elemanların temel özelliklerini, n ve p kanallı elemanların temel uygulamalarını öğretmektir.

DENEYĐN AMACI: Bu deneyin amacı MOS elemanların temel özelliklerini, n ve p kanallı elemanların temel uygulamalarını öğretmektir. DENEY NO: 7 MOSFET ÖLÇÜMÜ ve UYGULAMALARI DENEYĐN AMACI: Bu deeyi amacı MOS elemaları temel özelliklerii, ve p kaallı elemaları temel uygulamalarıı öğretmektir. DENEY MALZEMELERĐ Bu deeyde 4007 MOS paketi

Detaylı

Genelleştirilmiş Ortalama Fonksiyonu ve Bazı Önemli Eşitsizliklerin Öğretimi Üzerine

Genelleştirilmiş Ortalama Fonksiyonu ve Bazı Önemli Eşitsizliklerin Öğretimi Üzerine Geelleşrlmş Oralama Foksyou ve Bazı Öeml Eşszlkler Öğrem Üzere Gabl ADİLOV, Gülek TINAZTEPE & Serap KEALİ * Öze Armek oralama, Geomerk oralama, Harmok oralama, Kuvadrak oralama ve bular arasıdak lşk vere

Detaylı

ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ ve ÖRNEKLEM GENİŞLİĞİ

ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ ve ÖRNEKLEM GENİŞLİĞİ 03.05.013 ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ ve ÖRNEKLEM GENİŞLİĞİ 1 Nede Örekleme? Öreklemde çalışmak ktlede çalışmakta daha kolaydır. Ktle üzerde çalışmak çok daha masraflı olablr. Çoğu durumda tüm ktleye ulaşmak

Detaylı

TESADÜFİ DEĞİŞKENLERLE İLGİLİ BAZI YAKINSAKLIK ÇEŞİTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

TESADÜFİ DEĞİŞKENLERLE İLGİLİ BAZI YAKINSAKLIK ÇEŞİTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ISSN:1306-3111 e-journal of New Worl Scences Acaemy 2008, Volume: 3, Number: 4 Artcle Number: A0108 NATURAL AND APPLIED SCIENCES MATHEMATICS APPLIED MATHEMATICS Receve: March 2008 Accepte: September 2008

Detaylı

www.kariyerakademi.com.tr

www.kariyerakademi.com.tr T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ risk almayın önlem alın AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK Bu kontrol listesi, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

Sayısal Türev Sayısal İntegrasyon İnterpolasyon Ekstrapolasyon. Bölüm Üç

Sayısal Türev Sayısal İntegrasyon İnterpolasyon Ekstrapolasyon. Bölüm Üç Sayısal Türev Sayısal İtegrasyo İterpolasyo Ekstrapolasyo Bölüm Üç Bölüm III 8 III-. Pvot Noktaları Br ( ) oksyouu değer, geellkle ekse üzerdek ayrık oktalarda belrler. Bu oktalara pvot oktaları der. Bu

Detaylı

Matematik olarak normal dağılım fonksiyonu. 1 exp X 2

Matematik olarak normal dağılım fonksiyonu. 1 exp X 2 Matematk olarak ormal dağılım foksyou f ( ) ep ( ) Şeklde fade edlr. Burada μ artmetk ortalama, σ se stadart sapma değer gösterr ve dağılım foksyou N(μ, σ) otasyou le gösterlr. Bu deklem geometrk görütüsü

Detaylı

GEÇERLİLİK TARİHİ. Evet

GEÇERLİLİK TARİHİ. Evet KARA YOLU İLE YOLCU TAŞIMACILIĞININ Uvaı: Adresi: DEĞERLENDİRMENİN YAPILDIĞI TARİH GEÇERLİLİK TARİHİ Kou Başlığı GENEL Araç iç zeii, kaya veya düşeyi öleyeek şekilde uygu alzee ile kaplaıştır. )ei düzenli

Detaylı

BLAST A C G T T A A A C T C G G C I I I I I I I I I A C T T T A A G C C A A G C

BLAST A C G T T A A A C T C G G C I I I I I I I I I A C T T T A A G C C A A G C BLS Öcei erste; DN izilerie,,g, bazlarıı izilişi, RN izilerie,,g,u bazlarıı izilişi ve protei izilerie amio asitleri izilişi baımıa, orta bir alfabe ile yazılmış izileri hizalaması üzerie urulu. Hizalamış

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pauale Üverstes Mühedsl Bller Dergs, Clt 9, Sayı, 3, Sayfalar 5-3 Pauale Üverstes Mühedsl Bller Dergs Pauale Uversty Joural of Egeerg Sceces BİR UÇ-DEĞER TABANLI MODELLEME İLE BELİRSİZ YAPILARIN TİTREŞİM

Detaylı

PERDE ÇERÇEVE SİSTEMLERİN DEPLASMAN ESASLI DİZAYNI İÇİN DEPLASMAN PROFİLİ

PERDE ÇERÇEVE SİSTEMLERİN DEPLASMAN ESASLI DİZAYNI İÇİN DEPLASMAN PROFİLİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : : : : - PERDE ÇERÇEVE

Detaylı

Yapay Sinir Ağları İle Tek Eksenli Bileşik Eğilme Altındaki Betonarme Kolon Kesitlerinin Donatı Hesabı

Yapay Sinir Ağları İle Tek Eksenli Bileşik Eğilme Altındaki Betonarme Kolon Kesitlerinin Donatı Hesabı Fırat Üiv. Fe ve Müh. Bil. Dergisi Sciece ad Eg. J of Fırat Uiv. 20 (1), 135-143, 2008 20 (1), 135-143, 2008 Yapa Siir Ağları İle ek Ekseli Bileşik Eğile Altıdaki Betoare Kolo Kesitlerii Doatı Hesabı Ahet

Detaylı

Lojistik Regresyonda Meydana Gelen Aşırı Yayılımın İncelenmesi

Lojistik Regresyonda Meydana Gelen Aşırı Yayılımın İncelenmesi Yüzücü Yıl Üverstes, Zraat Fakültes, Tarım Blmler Dergs (J. Agrc. Sc.), 008, 18(1): 1-5 Araştırma Makales/Artcle Gelş Tarh: 10.06.007 Kabul Tarh: 7.1.007 Lojstk Regresyoda Meydaa Gele Aşırı Yayılımı İcelemes

Detaylı

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için ÖzelKredi İstekleriize daha kolay ulaşmaız içi Yei özgürlükler keşfedi. Sizi içi öemli olaları gerçekleştiri. Hayalleriizi süsleye yei bir arabaya yei mobilyalara kavuşmak mı istiyorsuuz? Veya özel güler

Detaylı

Hayır açıkla alar ör ek olarak veril iştir. Evet. Ko u Başlığı. Soru lu Kişi Tarih. Kontrol Listesi

Hayır açıkla alar ör ek olarak veril iştir. Evet. Ko u Başlığı. Soru lu Kişi Tarih. Kontrol Listesi Ö)EL GÜVENLİK FAALİYETİNİN Uvaı: Adresi: DEĞERLENDİRMENİN YAPILDIĞI TARİH GEÇERLİLİK TARİHİ Kou Başlığı Ö)EL GÜVENLİK BÜROLARI VE Ö)EL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN Hİ)MET VERDİĞİ ALANLAR İÇİN GENEL DURUMLAR

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR PLANET SİSTEMLERİ 12-02. 2013 Nisan. www.guven-kutay.ch. M. Güven KUTAY / 2013-Nisan-14 Yeniden elden geçirilmiş çıktı.

DİŞLİ ÇARKLAR PLANET SİSTEMLERİ 12-02. 2013 Nisan. www.guven-kutay.ch. M. Güven KUTAY / 2013-Nisan-14 Yeniden elden geçirilmiş çıktı. 3 Nsa www.guve-kutay.ch DİŞLİ ÇARLAR LANET SİSTELERİ -. üve UTAY / 3-Nsa-4 Yede elde geçrlş çıktı. 3-Nsa4 www.guve-kutay.ch Sevgl eş FİSUN ' a ÖNSÖZ Br kouyu blek deek, ou eldek kalara göre kullaablek

Detaylı

Vektör bileşenleri için dikey eksende denge denklemi yazılırak, aşağıdaki eşitlik elde edilir. olarak elde edilir. 2

Vektör bileşenleri için dikey eksende denge denklemi yazılırak, aşağıdaki eşitlik elde edilir. olarak elde edilir. 2 Açıklama Sorusu : V kayışlar, ayı mekaizma büyüklükleride düz kayışlara göre daha yüksek dödürme mometlerii taşıyabildikleri bilimektedir. V kayışları düz kayışlara göre gözlee bu üstülüğü sebebi "kama

Detaylı

BASİT ŞANS ÖRNEKLEMESİ

BASİT ŞANS ÖRNEKLEMESİ 5 BAİT ŞA ÖREKLEMEİ 5. Artmetk ortalamaı tahm 5... Artmetk ortalamaı varyası 5... Artmetk ortalama ç güve aralığı 5..3. Artmetk ortalamaı tahme örek hacm ve uyarlılık arasıak lşk 5. Toplamı tahm 5... Toplamı

Detaylı

GRİ MARKOV KESTİRİM MODELİ KULLANILARAK DÖVİZ KURU TAHMİNİ

GRİ MARKOV KESTİRİM MODELİ KULLANILARAK DÖVİZ KURU TAHMİNİ Joural of Ecoomcs, Face ad Accoutg (JEFA), ISSN: 48-6697 Year: 4 Volume: Issue: 3 CURRENCY EXCHANGE RATE ESTIMATION USING THE GREY MARKOV PREDICTION MODEL Omer Oala¹ ¹Marmara Uversty. omeroala@marmara.edu.tr

Detaylı

AKIŞKAN BORUSU ve VANTİLATÖR DENEYİ

AKIŞKAN BORUSU ve VANTİLATÖR DENEYİ AKIŞKA BORUSU ve ATİLATÖR DEEYİ. DEEYİ AMACI a) Lüle ile debi ölçmek, b) Dairesel kesitli bir borudaki türbülaslı akış şartlarıda hız profili ve eerji kayıplarıı deeysel olarak belirlemek ve literatürde

Detaylı

www.kariyerakademi.com.tr

www.kariyerakademi.com.tr T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ Bu kontrol listesi, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 29/12/2012 tarihli ve 28512

Detaylı

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL KESİRLİ PROGRAMLAMA YÖNTEMİ İLE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ PROBLEMLERİNE ÇÖZÜM YAKLAŞIMI

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL KESİRLİ PROGRAMLAMA YÖNTEMİ İLE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ PROBLEMLERİNE ÇÖZÜM YAKLAŞIMI Marmara Üverstes İ.İ.B.F. Dergs YIL 006, CİLT XXI, SAYI ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL KESİRLİ PROGRAMLAMA YÖNTEMİ İLE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ PROBLEMLERİNE ÇÖZÜM YAKLAŞIMI S. Eral DİNÇER ABSTRACT I real worl ecso

Detaylı

Tahmin Edicilerin ve Test Đstatistiklerinin Simülasyon ile Karşılaştırılması

Tahmin Edicilerin ve Test Đstatistiklerinin Simülasyon ile Karşılaştırılması . Ders ĐSTATĐSTĐKTE SĐMÜLASYON Tahm Edcler ve Test Đstatstkler Smülasyo le Karşılaştırılması Đstatstk rasgelelk olgusu çere olay süreç ve sstemler modellemesde özellkle bu modellerde souç çıkarmada ve

Detaylı

Okan Yurduseven 1, Ahmet Serdar Türk 2. Marmara Üniversitesi oyurduseven@marmara.edu.tr. Yıldız Teknik Üniversitesi asturk@yildiz.edu.tr.

Okan Yurduseven 1, Ahmet Serdar Türk 2. Marmara Üniversitesi oyurduseven@marmara.edu.tr. Yıldız Teknik Üniversitesi asturk@yildiz.edu.tr. Mkrodalga Radar Stemler İç Koekat-Kare Işıma Deel Dışbükey Parabolk Yaıtıcı Ate Taarımı Covex Parabolc Reflector Atea Deg Wth Coecat-Squared Radato Patter For Mcrowave Radar Sytem Oka Yurdueve, Ahmet Serdar

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Clt/Vol.:7-Sayı/No: 2 : 43-429 (2006) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE 0- TAMSAYILI BULANIK HEDEF

Detaylı

İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME

İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstabul Ticaret Üversitesi, 25-27 Kasım 2005 İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME Tamer EREN

Detaylı

BIRIKIMLI HASAR TEORILERI VE HAREKET ILETIM ELEMANINA UYGULANMASI

BIRIKIMLI HASAR TEORILERI VE HAREKET ILETIM ELEMANINA UYGULANMASI Brml Hasar Teorler ve Hareet Iletm Elemaa Uyulamas HAVACILIK VE UZAY TEKOLOJILERI ERGISI OCAK 00 CILT SAYI (-0) BIRIKIMLI HASAR TEORILERI VE HAREKET ILETIM ELEMAIA UYGULAMASI Göha Er SAATÇI YTÜ Maa Faült,

Detaylı

Dalgalarda Kırınım ve Girişim. Test 1 Çözüm. 3. fant. m dir. Young deneyinde saçak genişliği Dx = L d. P ve A 0

Dalgalarda Kırınım ve Girişim. Test 1 Çözüm. 3. fant. m dir. Young deneyinde saçak genişliği Dx = L d. P ve A 0 34 Dalgalara Kırıı ve Girişi Test Çözü 3.. kayağı tek yarık pere A x kayağı x y Youg eeyie saçak geişliği Dx = ir.. Tek yarıkta saçak geişliği Dx = ir. Bu bağıtıya göre, yarık geişliği ile saçak geişliği

Detaylı

TÜRKİYE ŞEKERPANCARI ÜRETİMİNDE FAKTÖR TALEP ANALİZİ ( ) (TRANSLOG MALİYET FONKSİYONU UYGULAMASI) Yaşar AKÇAY 1 Kemal ESENGÜN 2

TÜRKİYE ŞEKERPANCARI ÜRETİMİNDE FAKTÖR TALEP ANALİZİ ( ) (TRANSLOG MALİYET FONKSİYONU UYGULAMASI) Yaşar AKÇAY 1 Kemal ESENGÜN 2 l Ta rr ım ı Ekooms Kog rres 6-8 - Eylül l 2000 Tek rrdağ TÜRKİYE ŞEKERPANCARI ÜRETİMİNDE FAKTÖR TALEP ANALİZİ (980-998) (TRANLOG MALİYET FONKİYONU UYGULAMAI) Yaşar AKÇAY Kemal EENGÜN 2. GİRİŞ Türkye tarımı

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üverstes Mühedslk Blmler Dergs Pamukkale Uversty Joural of Egeerg Sceces Kabul Edlmş Araştırma Makales (Düzelememş Sürüm) Accepted Research Artcle (Ucorrected Verso) Makale Başlığı / Ttle Karayolu

Detaylı

KUVVET SİSTEMLERİ KUVVET. Vektörel büyüklük. - Kuvvetin büyüklüğü - Kuvvetin doğrultusu - Kuvvetin uygulama noktası - Kuvvetin yönü. Serbest vektör.

KUVVET SİSTEMLERİ KUVVET. Vektörel büyüklük. - Kuvvetin büyüklüğü - Kuvvetin doğrultusu - Kuvvetin uygulama noktası - Kuvvetin yönü. Serbest vektör. İ.T.Ü. aka akültes ekak Aa Blm Dalı STATİK - Bölüm KUVVET SİSTELEİ KUVVET Vektörel büyüklük - Kuvvet büyüklüğü - Kuvvet doğrultusu - Kuvvet uygulama oktası - Kuvvet yöü S = (,,..., ) = + +... + = Serbest

Detaylı

SERBEST LİE CEBİRLERİNDE HESAPLAMALAR * Computation In Free Lie Algebras*

SERBEST LİE CEBİRLERİNDE HESAPLAMALAR * Computation In Free Lie Algebras* Ç.Ü Fe Bilileri Estitüsü Yıl:2008 ilt:18-3 SERBEST LİE EBİRLERİNDE ESAPLAMALAR * oputatio I Free Lie Algebras* Ebubekir TOPAK Mateatik Aabili Dalı Ahet TEMİZYÜREK Mateatik Aabili Dalı ÖZET Bu çalışada

Detaylı

1/ 8 APARTMAN/BİNA/SİTE DEĞERLENDİRMENİN YAPILDIĞI TARİH GEÇERLİLİK TARİHİ. Hayır. Evet

1/ 8 APARTMAN/BİNA/SİTE DEĞERLENDİRMENİN YAPILDIĞI TARİH GEÇERLİLİK TARİHİ. Hayır. Evet APARTMAN/BİNA/SİTE Uvaı: Adresi: DEĞERLENDİRMENİN YAPILDIĞI TARİH GEÇERLİLİK TARİHİ Kou Başlığı GENEL Biaı iç ve dış zeileri ia girişi, katlar, erdiveler vs. kaya veya düşeyi öleyeek şekilde uygu alzee

Detaylı

Filbert Matrislerinin Normları İçin Alt ve Üst Sınırlar. The Upper and Lower Bounds For Norms of Filbert Matrices

Filbert Matrislerinin Normları İçin Alt ve Üst Sınırlar. The Upper and Lower Bounds For Norms of Filbert Matrices lert Matrsler Normları İç lt ve Üst Sıırlar Sülema Demrel Üverstes B Türe E Sarııar e Blmler Esttüsü Dergs - (00 - lert Matrsler Normları İç lt ve Üst Sıırlar Bahr TÜREN E SRIPINR Sülema Demrel Üverstes

Detaylı

BEKLENEN DEĞER VE VARYANS

BEKLENEN DEĞER VE VARYANS BEKLEE DEĞER VE VARYAS.1. İadel ve adesz öreklemede tüm mümkü örekler.. Beklee değer.3. Varyas.4. İk değşke ortak dağılımı.5. İstatstksel bağımsızlık.6. Tesadüf değşkeler doğrusal kombasyolarıı beklee

Detaylı

MAKİNA TASARIMI II DERS SUNULARI. DEÜ Mühendislik Fak.Makina Mühendisliği Bölümü Makina Tasarımı II, Melih Belevi-Çiçek Özes

MAKİNA TASARIMI II DERS SUNULARI. DEÜ Mühendislik Fak.Makina Mühendisliği Bölümü Makina Tasarımı II, Melih Belevi-Çiçek Özes MAKİNA TASARIMI II DERS SUNULARI DEÜ Mühedislik Fak.Makia Mühedisliği Bölümü Makia Tasarımı II, Melih Belevi-Çiçek Özes MAKİNA ELEMANLARI Bağlama Elemaları Biriktirme Elemaları Destekleme ve Taşıma Elemaları

Detaylı

Bulanık C Ortalamalar Kümeleme Tabanlı Hedef Eko Sinyal Ortamlarındaki Gerçek Hedef Sayısının Tespiti

Bulanık C Ortalamalar Kümeleme Tabanlı Hedef Eko Sinyal Ortamlarındaki Gerçek Hedef Sayısının Tespiti Fırat Üv. Mühedsl Bller Dergs Fırat Uv. Joural of Egeerg 9(1), 73-8, 017 9(1), 73-8, 017 Bulaı C Ortalaalar üelee Tabalı Hedef Eo Syal Ortalarıda Gerçe Hedef Sayısıı Tespt Derya AVCI Mll Eğt Baalığı, Elazığ,

Detaylı

Politeknik Dergisi, 2015; 18 (1) : Journal of Polytechnic, 2015; 18 (1) : 35-42

Politeknik Dergisi, 2015; 18 (1) : Journal of Polytechnic, 2015; 18 (1) : 35-42 Poltekk Dergs, 015; 18 (1) : 35-4 Joural of Polytechc, 015; 18 (1) : 35-4 Atakya Bölgesde Rüzgâr Gücü Yoğuluğu ve Rüzgâr Hızı Dağılımı Parametreler İstatstksel Aalz İlker Mert *, Cuma Karakuş ** * Dezclk

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 5. ÜNİTE: DALGALAR ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 5. ÜNİTE: DALGALAR ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. SINI ONU ANATII 5. ÜNİTE: DAGAAR ETİNİ e TEST ÇÖZÜERİ 31 5. Üite 1. ou Etkilik C i Çözümleri c. 1. Soruda e dalgalarıı hızı eşit erilmiş. Ayrıca şekil icelediğide m = 4 birim, m = 2 birimdir. Burada;

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

= k. Aritmetik Ortalama. Tanımlayıcı İstatistikler TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER. Sınıflanmış Seriler İçin Aritmetik Ortalama

= k. Aritmetik Ortalama. Tanımlayıcı İstatistikler TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER. Sınıflanmış Seriler İçin Aritmetik Ortalama TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER Taımlayıcı İstatstkler MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ Dr. Mehmet AKSARAYLI D.E.Ü. İ.İ.B.F..B.F. EKONOMETRİ BÖLÜMÜ mehmet.aksarayl aksarayl@deu.edu.tr Yer Ölçüler (Merkez Eğlm Ölçüler)

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

ÖLÜ ZAMANLI SİSTEMLERİN PADÉ AÇILIMLARI KULLANARAK KATSAYI DİYAGRAM YÖNTEMİ (KDY) İLE KONTROLÜ

ÖLÜ ZAMANLI SİSTEMLERİN PADÉ AÇILIMLARI KULLANARAK KATSAYI DİYAGRAM YÖNTEMİ (KDY) İLE KONTROLÜ ÖLÜ ZAMANLI SİSTEMLERİN PADÉ AÇILIMLARI KULLANARAK KATSAYI DİYAGRAM YÖNTEMİ (KDY) İLE KONTROLÜ Mert Yardıcı Öür Öcal Atlla Br 3 e-posta: yardc@yahoo.co,3 Kotrol ve Otoasyo Mühedslğ Bölüü Elektrk-Elektrok

Detaylı

Tümevarım_toplam_Çarpım_Dizi_Seri. n c = nc i= 1 n ca i. k 1. i= r n. Σ sembolü ile bilinmesi gerekli bazı formüller : 1) k =1+ 2 + 3+...

Tümevarım_toplam_Çarpım_Dizi_Seri. n c = nc i= 1 n ca i. k 1. i= r n. Σ sembolü ile bilinmesi gerekli bazı formüller : 1) k =1+ 2 + 3+... MC formülüü doğruluğuu tümevarım ilkesi ile gösterelim. www.matematikclub.com, 00 Cebir Notları Gökha DEMĐR, gdemir@yahoo.com.tr Tümevarım_toplam_Çarpım_Dizi_Seri Tümevarım Metodu : Matematikte kulladığımız

Detaylı

DERS 7. En Küçük Kareler Yöntemi

DERS 7. En Küçük Kareler Yöntemi DERS 7 E Küçü Kareler Yöte 7.. E Küçü Kareler Yöte. Gerçe aşaı çeştl alalarıda herhag r ugulaa le toplaa verler talo şele getrlere celer ve toplaa ver odellee r foso uluaa çalışılır. Çoğu zaa u ver talosua

Detaylı

WEİBULL DAĞILIMININ ÖLÇEK VE BİÇİM PARAMETRELERİ İÇİN İSTATİSTİKSEL TAHMİN YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

WEİBULL DAĞILIMININ ÖLÇEK VE BİÇİM PARAMETRELERİ İÇİN İSTATİSTİKSEL TAHMİN YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI İstabul Tcaret Üverstes Sosal Blmler Dergs Yıl:8 Saı:5 Bahar 2009 s.73-87 WEİBULL DAĞILIMII ÖLÇEK VE BİÇİM PARAMETRELERİ İÇİ İSTATİSTİKSEL TAHMİ YÖTEMLERİİ KARŞILAŞTIRILMASI Flz ÇAKIR ZEYTİOĞLU* ÖZET Güümüzde

Detaylı

www.kariyerakademi.com.tr

www.kariyerakademi.com.tr T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ risk almayın önlem alın AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK Bu kontrol listesi, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

Tuğba SARAÇ Yük. Endüstri Mühendisi TAI, Ankara tsarac@tai.com.tr. Özet. 1. Giriş. 2. Gözden Geçirmeler. Abstract

Tuğba SARAÇ Yük. Endüstri Mühendisi TAI, Ankara tsarac@tai.com.tr. Özet. 1. Giriş. 2. Gözden Geçirmeler. Abstract YKGS2008: Yazılım Kaltes ve Yazılım Gelştrme Araçları 2008 (9-0 ekm 2008, İstabul) Yazılım Ürü Gözde Geçrmeler Öem, Hazırlık Sürec ve Br Uygulama Öreğ The Importace of the Software Product Revews, Preparato

Detaylı

YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ (03.03.2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ (03.03.2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ (03.03.2004 tarhl ve 25391 sayılı Resm Gazete'de yayımlamıştır.) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayaak Madde 1 Bu Yöetmelğ amacı, 4857 sayılı İş Kauuu 53 ücü maddes

Detaylı

12. Ders Büyük Sayılar Kanunları. Konuya geçmeden önce DeMoivre-Stirling formülünü ve DeMoivre-Laplace teoremini hatırlayalım. DeMoivre, genel terimi,

12. Ders Büyük Sayılar Kanunları. Konuya geçmeden önce DeMoivre-Stirling formülünü ve DeMoivre-Laplace teoremini hatırlayalım. DeMoivre, genel terimi, . Ders Büyü Sayılar Kauları Kouya geçmede öce DeMoivre-Stirlig formülüü ve DeMoivre-Laplace teoremii hatırlayalım. DeMoivre, geel terimi, a!,,, 3,... e ola dizii yaısa olduğuu göstermiş, aca limitii bulamamış.

Detaylı

Makine Öğrenmesi Dersi Arasınavı Sorular aşağıda isimleriyle verilen veri kümeleri üzerinde çözülecektir.

Makine Öğrenmesi Dersi Arasınavı Sorular aşağıda isimleriyle verilen veri kümeleri üzerinde çözülecektir. Makne Öğrenme er Araınavı 0.0.0 A Soya: umara: Sorular aşağıa mleryle verlen ver kümeler üzerne çözülecekr.. ver küme..4 a 5.9 4. a. 5.7 a -. -0. -5. -.9-0.5.. ver küme K G H K N G H B E G H B G S B N

Detaylı

Bileşik faiz hesaplamalarında kullanılan semboller basit faizdeki ile aynıdır. Temel formüller ise şöyledir:

Bileşik faiz hesaplamalarında kullanılan semboller basit faizdeki ile aynıdır. Temel formüller ise şöyledir: 1 BİLEŞİK FAİZ: Basit faiz hesabı kısa vadeli(1 yılda az) kredi işlemleride uygulaa bir metot idi. Ayrıca basit faiz metoduda her döem içi aapara sabit kalmakta olup o döem elde edile faiz tutarı bir soraki

Detaylı

AES S Kutusuna Benzer S Kutuları Üreten Simulatör

AES S Kutusuna Benzer S Kutuları Üreten Simulatör AES S Kutusua Bezer S Kutuları Ürete Smulatör M.Tolga SAKALLI Trakya Üverstes Blgsayar Mühedslğ tolga@trakya.edu.tr Erca BULUŞ Trakya Üverstes Blgsayar Mühedslğ ercab@trakya.edu.tr Adaç ŞAHİN Trakya Üverstes

Detaylı

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ İkici bölümde verileri frekas tablolarıı hazırlaması ve grafikleri çizilmesideki esas amaç; gözlemleri doğal olarak ait oldukları populasyo dağılışıı belirlemek ve dağılışı geel özelliklerii

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜM A DAGAARI MDE SRU - 1 DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ 1. 5. T x x x uvvet vektörüü degede uzaklaşa ucu ile hız vektörüü ları çakışık olalıdır. Bua göre şeklide. Dal ga la rı ge li ği de ge ok ta sı a ola

Detaylı

MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ

MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ Gözlee ver düzeleerek çzelgelerle, graklerle suulması çoğu kez yeterl olmaz. Geel durumu yasıtacak br takım ölçülere gereksm vardır. Bu ölçüler verler yalızca özlü br bçmde belrtmekle

Detaylı

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri,

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri, . ÖÜ EETİ ODE SOU - DEİ SOUN ÇÖZÜEİ. Teln kest alanı, 400 mm 4.0 4 m. a a a a n boyu,, a n kest alanı, a.a a a a Teln drenc se, ρ., 500 4.0 6. 4 5 Ω dur. 40. Telden geçen akım, ohm kanunundan, 40 48 amper

Detaylı