MUKOZAL İMMÜNİTE VE ÜLSERASYON. Prof. Dr. Ömer Günhan GATA Patoloji AD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUKOZAL İMMÜNİTE VE ÜLSERASYON. Prof. Dr. Ömer Günhan GATA Patoloji AD"

Transkript

1 MUKOZAL İMMÜNİTE VE ÜLSERASYON Prof. Dr. Ömer Günhan GATA Patoloji AD

2 Rekürrent aftöz ülserasyon, Behçet hastalığı, ülseratif kolit, Crohn hastalığı, kontakt dermatit nasıl hastalıklardır? Enfeksiyöz? Allerjik? Otoimmün? Otoinflamasyon? İmmünyetmezlik? Aberran/hiperinflamasyon? Bariyer yetmezliği?

3 Ağız boşluğu, üst solunum yolu, gastrointestinal sistem mukozası gibi lümenli yapılarda mukozada ve derimizde mikroçevre ile daimi ilişki bulunmaktadır. Flora ve insan; mutualistik (karşılıklı fayda), kommensal (tek taraflı fayda, diğerine zararsız) ve parazitik (tek taraflı fayda, diğerine zararlı) ilişki gösterebilir. Ama bu ilişki simbiyozis (ortak yaşam) gibi görülmektedir.

4 Mikroçevre Microclimate Doğal immünite, fizyolojik inflamasyon Kazanılmış immünite Doku yıkımı

5

6 Kommensaller

7

8

9 Flora Unutulan organ!? İçimizdeki diğer canlı? İnsan vücudunda bakteri türü bulunur. Floralar bireye özgüdür. Florasız yaşanabilir. Flora sindirime yardımcıdır, dinamiktir, değişiklikler olabilir (disbiyozis). Metabolik stres flora üzerinde etkilidir. Bakteri membran peptidoglikanları antijenik ve permeabildir.

10

11 Flora Bebekte ilk ayda flora oluşur, 6 ayda farklılık kazanır. Midede (normalde steril) gramda 10 4, ince barsakta 10 8, kolonda bakteriye ulaşır. İnce barsaklarda Laktobasiller, kolonda Faecalibacterium praustnitzii ana elemanlardır. Terminal ileum ve rektum akımın yavaşladığı, flora kolonizasyonunun en fazla olduğu bölgelerdir. Ağız Ph 7, deri, 5.5, mide asidik, ileuma geçişte Ph1-4, kolonda nötralize olur ve alkaliye döner. Asidifikasyon kolon için önemli bir defanstır.

12 Gıdalar ve alışkanlıklar mukoza-mikroçevre ilişkisini etkiler Western tipi beslenme Buzdolabı gıdaları Şekerden zengin beslenme Temiz ve sıcak su kullanımı Aşırı hijyen, küçük aile Gelişmekte olan ülke ailesi Helmintik enfeksiyon Taze doğal süt ve ürünü TPN, antibiyotikler

13 Microclimate Koruyucu salgılar (antimikrobiyal peptidler) Tükürük Göz yaşı Glikokaliks Mukus

14

15

16

17 Enterosit, tükürük asini epiteli: IgA transportu Panet: Alfa defensin Kolon ve ağız epiteli: Beta defensin Goblet: Müsin Enterokromafin: Sekresyonlar ve peristaltizm. Villlöz M hücresi

18 Mukoza epiteli Kalınlık Rejenerasyon Keratinizasyon Adhezyon molekülleri Reseptörler

19 Mekanik bariyerler doğal immünite parçası olarak koruyuculuk yapar

20 Adhezyon Zonula okludens (sıkı bağlantı, kuşak şeklinde) Zonula adherens (ara bağlantı, kuşak şeklinde desmozom) Makula adherens (ana bağlantı, kesikli diskler şeklinde desmozom) Sıkı bağlantı proteinleri: permeabilite ve adhezyonda rol oynarlar (zonulin, okludin, klauidin1-5) Desmozomal proteinler: Transmembran kaderinler (desmoglein, desmokollin), hücre içi desmoplakin, plakoglobin

21 Permeabiliteyi artıran etkenler Alkol permeabiliteyi artırır, okludin ve klaudini azaltır. Patojen bakteriler (disbiyoz) toksinleri ile sıkı bağlantıyı parçalar, permeabiliteyi artırır. Gliadin, allerjen gıdalar; permeabiliteyi artırır. Akut stres; aşırı ekzersiz enerji üretimini ve immüniteyi düşürür, koruyucu salgıları azaltır, permeabiliteyi artırır. İnflamatuar barsak hastalıkları defensin azlığı, permeabilite artışı ve otofaji eksikliği olan hastalıklardır.

22 Aft neden sert damakta olmaz? Mekanik bariyer güçlüdür.

23 Epitel passif bir bariyer değildir. Aynı zamanda immün sistem hücresidir.

24

25 Doğal immünite Kazanılmış immünite Epitel, nötrofil lökosit, makrofaj, proinflamatuar sitokinler (IL-8, IL-10, IL-18, TGF-beta, ), antibakteriyel peptidler (alfa ve beta defensinler). Epitel, Langerhans hücresi, CD4 ve CD8 lenfosit, B lenfosit, makrofaj, sitokinler (IL-1, TNF- alfa, IFN-gamma, IL-13).

26

27 Reseptörler ve postreseptör iletim yolakları Patern tanıyan reseptörler: Toll benzeri reseptörler (TLR) ve nükleotid bağlanan oligomerizasyon domain (NLR, NOD) Proteinazla aktive olan yedi transmembranal segmentli reseptör (PARs)

28

29

30 NF-kB yolağı kazanılmış immünite ve T hücre uyarımı açısından çok önemlidir.

31

32 Bariyer kaybına bağlı mukozal ülser oluşum mekanizması nasıldır?

33

34

35 Mukozal ülseratif lezyonlara yatkınlık? Sigara Yorgunluk ve stres Malabsorbsiyon Bazı gıdalar Yaz tatilinde nadirdir

36 Genetik yapı Genetik yapının, özellikle mukozanın mekanik ve immün bariyer fonksiyonunu etkilediği düşünülmektedir. MHC lokusları HLA B27, HLA B51

37

38 Serum IL-8 seviyesi Ülser evresinde TNF alfa, IL-1, IL-13, IFN gamma yüksektir. Matriks metalloproteinazlar IL-10, TGF-beta

39 İnflamatuar barsak hastalıkları (ülseratif kolit ve Crohn hastalığı) defektif bariyer fonksiyon bozukluğuna bağlı gelişir. Behçet hastalığında da bariyer fonksiyon bozuklukları ve hiperinflamasyon-hipereaktivite ileri sürülmektedir. Kontakt dermatitlerde de benzer patogenez söz konusudur. Barsak epitelleri mekanik bariyer fonksiyonu açısından daha zayıf olduğu için oluşan klinik tablo daha şiddetlidir. İnflamatuar bağırsak hastalıklarında; Okludin, klauidin ve kadherin azalmaları ile antijen penetrasyonunda artma ve kolay PMN göçü ileri sürülmektedir. Onların tedavisinde de antiinflamatuar ilaçlar (salofalk), anti TNF ilaçlar ve immünsupresif ilaçlar (steroid) kullanılmaktadır. Devamlı TNF-alfa ve IF-gamma vererek hayvanlarda deneysel IBD oluşturulmuştur.

40 Sonuç Mukozal bariyer fonksiyon bozukluğu multifaktöriyeldir. Artan antijenik maruz kalma önce doğal daha sonra kazanılmış immün sistem uyarımını gerçekleştirir. Antijenik yapı (kommensal flora ve diğer mikroçevre) ülserasyon oluşmasında etkendir.

41 Tedavide neler yapılabilir? Mukozal bariyer fonksiyonu kuvetlendirilmelidir. Gıda ve vitamin dengesi (B ve D) olmalı, dinlenme ve travmadan koruma gereklidir. Gıda intoleransı azaltılmaya çalışılmalıdır. Çocuklukta aşırı hijyen ve antibiotiklerden sakınılmalıdır. Mukoza koruyucuları, suni göz yaşı gibi suni tükürükler kullanılabilir. Antiinflamatuarlar (anti TNF alfa ilaçlar; talidomid, kolşisin), steroidler, Antibiyotikler (IBD için siprofloksasin) ve metranidozol, belirli bir süre etki edecektir. Multifaktöryel olduğu için bireye özgü sıklığını azaltma yöntemleri geliştirilmelidir.

42 Uğraştığımız epiteller; sıradan, reaksiyonsuz, kolay anlaşılır, basit bir organizasyon DEĞİLDİR!

43 Yeni neler duymuş olabilirsiniz? Epitel durağan bir bariyer değil. Postranslasyonel modifikasyonlar ile tabakalanmasının yukarı doğru seyri sırasında yapısal önemli değişiklikler gösterir. Epitel adaptif immüniteyi başlatabilir. Reseptörler; immünitenin niteliği açısından belirleyicidir. Uyarılabilirlik eşikleri, reseptör sonrası mekanizmalar önemli bireysel farklar gösterir. Epiteller antimikrobiyal peptidler salgılarlar. Fizyolojik inflamasyon seviyesi ile mukozalar kendilerini korumaya çalışırlar. Adı geçen hastalıklarda, immün sistemin çalışmasından çok bariyer fonksiyonu ve uyarılabilme eşiklerinde sorunlar vardır. Bir çok organda akraba hastalıklar vardır. Söz konusu hastalıklarda, mikroçevre ile mukozaların uyumu bozulmuştur. Tedaviler bireysel olacaktır.

44 Kelebeğin cinsiyeti? Teşekkürler,

İmmün Sistemin Tanıtımı

İmmün Sistemin Tanıtımı İmmün Sistemin Tanıtımı Nurşen DÜZGÜN 97 İmmünite, yabancı ve zararlı olan her türlü maddeye (mikroorganizma, protein ve polisakkarid gibi) karşı organizmanın verdiği reaksiyonu tanımlayan bir kavramdır.

Detaylı

Pro-, Pre- ve Sinbiyotikler

Pro-, Pre- ve Sinbiyotikler Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2006; 49: 128-148 Derleme Pro-, Pre- ve Sinbiyotikler Turgay Coşkun Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü SUMMARY: Coşkun T. (Department of Pediatrics,

Detaylı

Sıçanlarda Oluşturulan Kısa Barsak Sendromunda Probiotiklerin Proliferatif Etkileri

Sıçanlarda Oluşturulan Kısa Barsak Sendromunda Probiotiklerin Proliferatif Etkileri T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 4.GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: PROF.DR. ABDULLAH SAĞLAM Sıçanlarda Oluşturulan Kısa Barsak Sendromunda Probiotiklerin Proliferatif

Detaylı

DOĞAL İMMÜNİTE. Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

DOĞAL İMMÜNİTE. Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı DOĞAL İMMÜNİTE Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Bağışıklık? Konağın kendisinden yapısal olarak fark gösteren bir maddeyi yabancı olarak algılaması

Detaylı

ĐMPRESYON SĐTOLOJĐSĐ TESTLERĐNĐN VE KONJONKTĐVAL KÜLTÜR SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI UZMANLIK TEZĐ DR. MUTLU ACAR TEZ DANIŞMANI

ĐMPRESYON SĐTOLOJĐSĐ TESTLERĐNĐN VE KONJONKTĐVAL KÜLTÜR SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI UZMANLIK TEZĐ DR. MUTLU ACAR TEZ DANIŞMANI T.C. PAMUKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ GÖZ HASTALIKLARI ANABĐLĐM DALI KURU GÖZ, ÖN BLEFARĐT, ALLERJĐK KONJONKTĐVĐT VE KONTROL GRUBU HASTALARININ; GÖZYAŞI FONKSĐYON TESTLERĐNĐN, VĐTAL BOYALAR ĐLE OKÜLER

Detaylı

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ Dr. Bilal AYGÜN UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Macit Ümran

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Olumsuz yanıtları: Alerjiler - normalde zararsız maddelere tepki Otoimmün hastalıklar (Diyabet)(Kendi dokularını yok eder)

ayxmaz/biyoloji Olumsuz yanıtları: Alerjiler - normalde zararsız maddelere tepki Otoimmün hastalıklar (Diyabet)(Kendi dokularını yok eder) Vücut Savunmasını Bağışıklık : potansiyel zararlı yabancı maddelere ve anormal hücrelere karşı vücudun ortaya koyduğu savunma yeteneğidir. Aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir: virüsler ve bakterilere

Detaylı

T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESİN DUYARLILIĞI TESTİ UYGULANAN KİŞİLERİN BESLENME TEDAVİSİ ÖNCESİ VE SONRASI GÖZLEM ÇALIŞMASI

T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESİN DUYARLILIĞI TESTİ UYGULANAN KİŞİLERİN BESLENME TEDAVİSİ ÖNCESİ VE SONRASI GÖZLEM ÇALIŞMASI T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESİN DUYARLILIĞI TESTİ UYGULANAN KİŞİLERİN BESLENME TEDAVİSİ ÖNCESİ VE SONRASI GÖZLEM ÇALIŞMASI ESRA YASEMİN SANCAK YÜKSEK LİSANS TEZİ BESLENME VE DİYETETİK

Detaylı

FARENGEAL VE PALATİN TONSİLLERDE HIZLI ÜREAZ TESTİ VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL ANALİZ YÖNTEMİYLE HELICOBACTER PYLORI KOLONİZASYONUNUN ARAŞTIRILMASI

FARENGEAL VE PALATİN TONSİLLERDE HIZLI ÜREAZ TESTİ VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL ANALİZ YÖNTEMİYLE HELICOBACTER PYLORI KOLONİZASYONUNUN ARAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ Klinik Şefi Doç. Dr. A. Okan GÜRSEL FARENGEAL VE PALATİN TONSİLLERDE HIZLI ÜREAZ TESTİ VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL

Detaylı

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Melek ALKAN ÇAKMAK Yeni yıl geldi, hoş geldi Takvim yaprakları arasında beklenti ve umutları en fazla yüklediğimiz 31 Aralık işte geldi

Detaylı

Allerji Ve İmmunoloji

Allerji Ve İmmunoloji Allerji Ve İmmunoloji 1 Sistemik Bir Hastalık Olarak Allerji Allerji; normalde zararsız olan maddelere (allerjenlere) karşı organizmanın anormal/aşırı bağışıklık sistemi cevapları vermesidir. Atopi; normalde

Detaylı

AŞIRI DUYARLILIK REAKSİYONLARI

AŞIRI DUYARLILIK REAKSİYONLARI AŞIRI DUYARLILIK REAKSİYONLARI Antijene karşı immün cevap uygun olmayan veya abartılı ortaya çıktığı zaman aşırı duyarlılıktan bahsedilir. Aşırı duyarlılık reaksiyonu bir çok antijene karşı ortaya çıkabilir.

Detaylı

Đlk yayın tarihi: 01.05.2007 Rev No : 00 Rev Tarihi : Hazırlayan AD/BD/Birim(ler): ÇSH Anabilim Dalı, Çocuk Đmmünoloji Bilim Dalı Sayfa 1 / 25

Đlk yayın tarihi: 01.05.2007 Rev No : 00 Rev Tarihi : Hazırlayan AD/BD/Birim(ler): ÇSH Anabilim Dalı, Çocuk Đmmünoloji Bilim Dalı Sayfa 1 / 25 ĐMMÜN YETMEZLĐK HASTALIKLARI FR-HYE-04-424-01 ĐMMÜN YETMEZLĐK HASTALIKLARI Bağışıklık sistemi hücrelerinin kökeni, kemik iliğinin kök hücre adı verilen ve farklı yönde gelişme yeteneği olan hücrelerdir.

Detaylı

1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ROMATİZMAL HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE SIKLIKLA KULLANILAN BİTKİLER VE BİTKİSEL ÜRÜNLER Hazırlayan Dilvin Şerife Güneş Danışman Prof. Dr. Müberra KOŞAR Farmakognozi

Detaylı

SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BESLENME TEDAVİSİ

SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BESLENME TEDAVİSİ SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BESLENME TEDAVİSİ Hazırlayanlar Araş. Gör. Gamze Akbulut Araş Gör Hilal Çiftçi Yrd. Doç. Dr. Emine Yıldız Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve

Detaylı

TÜBERKÜLOZDA DOĞAL DİRENÇ VE RİSK FAKTÖRLERİ

TÜBERKÜLOZDA DOĞAL DİRENÇ VE RİSK FAKTÖRLERİ 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun TÜBERKÜLOZDA DOĞAL DİRENÇ VE RİSK FAKTÖRLERİ Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İnfeksiyon

Detaylı

ASTIMLI ÇOCUKLARDA SERUM ANGİOPOİETİN-1, ANGİOPOİETİN-2, VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR VE TUMOR NECROSIS FACTOR- DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ASTIMLI ÇOCUKLARDA SERUM ANGİOPOİETİN-1, ANGİOPOİETİN-2, VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR VE TUMOR NECROSIS FACTOR- DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ASTIMLI ÇOCUKLARDA SERUM ANGİOPOİETİN-1, ANGİOPOİETİN-2, VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR VE TUMOR NECROSIS FACTOR-

Detaylı

İN VİTRO FERTİLİZASYON SONRASI DOĞAN ÇOÇUKLARDA ASTIM VE DİĞER ALLERJİK HASTALIKLARIN GÖRÜLME

İN VİTRO FERTİLİZASYON SONRASI DOĞAN ÇOÇUKLARDA ASTIM VE DİĞER ALLERJİK HASTALIKLARIN GÖRÜLME T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ Klinik Şefi : Doç. Dr. Feyzullah ÇETİNKAYA İN VİTRO FERTİLİZASYON SONRASI DOĞAN ÇOÇUKLARDA ASTIM VE

Detaylı

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEMEL PATOLOJİ II HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON VE ÖLÜM PROF. DR. Taha ÜNAL EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2012 1 HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON ve HÜCRE ÖLÜMÜ Prof

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2008- DİŞ- 003 (Doktora) TEDAVİSİ PLANLANMIŞ VİTAL SÜT DİŞİ PULPALARINDAKİ ENFLAMASYONUN

Detaylı

İÇİNDEKİLER... Sayfa i ii iii vi vii viii 1 2 4 4 4 5 6 8 9 9 10 11 11 13 15 16 16 18 18 18 19 20 KABUL VE ONAY SAYFASI... ÖNSÖZ...

İÇİNDEKİLER... Sayfa i ii iii vi vii viii 1 2 4 4 4 5 6 8 9 9 10 11 11 13 15 16 16 18 18 18 19 20 KABUL VE ONAY SAYFASI... ÖNSÖZ... ÖNSÖZ Fibrosarkom, mezenkimal dokudan köken alan, hızlı ve infiltratif büyüyen bağ dokunun kötü huylu tümörü olup tüm hayvan türlerinde ortaya çıkabilir. Kanserlerde erken teşhis yanında prognozun tayini,

Detaylı

ALERJİK RİNİTLİ HASTALARDA MEVSİMSEL BRONŞİAL HİPERREAKTİVİTE DEĞİŞİMİ

ALERJİK RİNİTLİ HASTALARDA MEVSİMSEL BRONŞİAL HİPERREAKTİVİTE DEĞİŞİMİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ ANABİLİM DALI ALERJİK RİNİTLİ HASTALARDA MEVSİMSEL BRONŞİAL HİPERREAKTİVİTE DEĞİŞİMİ UZMANLIK TEZİ DR. SONER KADIKÖYLÜ

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI SİGARA BIRAKMANIN İMMÜN SİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİ Uzmanlık Tezi Dr. Gül Özlem TÜRKKAN Tez Danışmanı Doç. Dr. Şule AKÇAY 1 Ankara, 2008

Detaylı

KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ

KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ TC ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ Dr. Müjde CİĞERLİ OCAK UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Ali KOCABAŞ ADANA2012 TEŞEKKÜR Uzmanlık eğitimim

Detaylı

İntestinal Mikrobiyota ve Fekal Transplantasyon

İntestinal Mikrobiyota ve Fekal Transplantasyon güncel gastroenteroloji 17/2 İntestinal Mikrobiyota ve Fekal Transplantasyon Gürkan ÇELEBİ, Ahmet UYGUN GATA Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara GİRİŞ İnsan vücudunda birçok organ ve dokuda kolonize olmuş

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI T. C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ŞEF: DOÇ.DR.ABDÜLKADİR BOZAYKUT ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

KOLON ANASTOMOZLARINDA EMİLEBİLİR CERRAHİ BARİYER FİLM KULLANIMININ ANASTOMOZ GÜVENLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

KOLON ANASTOMOZLARINDA EMİLEBİLİR CERRAHİ BARİYER FİLM KULLANIMININ ANASTOMOZ GÜVENLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ II. GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Klinik Şef V.: Op. Dr. Nejdet BİLDİK KOLON ANASTOMOZLARINDA EMİLEBİLİR CERRAHİ BARİYER FİLM KULLANIMININ

Detaylı

Serum 25 (OH)D düzeyi için öneriler

Serum 25 (OH)D düzeyi için öneriler Serum 25 (OH)D düzeyi için öneriler İntoksikasyon riski Vit D Yeterli Vit D Yetersizliği Vit D Eksikliği >150 ng/ml 30 ng/ml( 75 nmol/l) 21-29 ng/ml 20 ng/ml ( 50 nmol/l) < 11 ng/ml(aap ve IOM,1997) Holick

Detaylı

EMZİREN ANNELERİN EMZİRME İLE İLGİLİ BİLGİ, UYGULAMA VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EMZİREN ANNELERİN EMZİRME İLE İLGİLİ BİLGİ, UYGULAMA VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatörlüğü Prof. Dr. Aytekin Oğuz EMZİREN ANNELERİN EMZİRME İLE İLGİLİ BİLGİ, UYGULAMA VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı