ANAEROBİK ÇEVRESEL BİYOTEKNOLOJİNİN ENDÜSTRİYEL ATIK TÖNETİMİNDE KULLANIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANAEROBİK ÇEVRESEL BİYOTEKNOLOJİNİN ENDÜSTRİYEL ATIK TÖNETİMİNDE KULLANIMI"

Transkript

1 ANAEROBİK ÇEVRESEL BİYOTEKNOLOJİNİN ENDÜSTRİYEL ATIK TÖNETİMİNDE KULLANIMI Doç.Dr. Göksel N. DEMIRER ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 6 MAYIS 2002 ESKİŞEHİR

2 Anaerobik Arıtma Anaerobik arıtma, mikroorganizmaların organik atıkları, serbest oksijensiz bir ortamda, metan, karbondioksit, hücresel ve diğer organik maddelere çevirdiği biyolojik bir işlemdir. Organik madde + H 2 O Anaerobik mikroorganizmalar CH 4 + CO 2 + NH 3 + H 2 S + Yeni hücre Organik maddelerin anaerobik arıtımı sonucu ortaya önemli bir temiz/alternatif enerji kaynağı olan biyogaz (% CO 2, % CH 4, % 1-2 H 2 S) çıkar.

3 Anaerobik arıtma sistemlerinin aerobik arıtma sistemlerine göre avantaj ve dezavantajları (Speece, 1996) Avantajlar Dejavantajlar Düşük atık biyokütle üretimi Düşük azot ve fosfor gereksinimi Düşük reaktör hacmi Enerji tasarrufu ve değerli yan ürünler Daha kolay işletim Atıkgaz arıtımı gereksiniminin azalması/ortadan kalkması Düşük köpüklenme problemleri Aerobik olarak giderilemeyen bazı maddelerin giderimi Düşük klorlu organik toksisite düzeyleri Mevsimsel arıtım olanağı Biyokütle büyümesi için uzun süre gereksinimi Bazı atıksular için: yoğun alkalinite gereksinimi yetersiz çıkış kalitesi yetersiz metan üretimi kaynaklı ısıtma gereksinim koku problemi Düşük sıcaklıkta düşük kinetik hızlar

4 Biyolojik olarak giderilebilir endüstriyel bir atıksu için anaerobik sistemler yoğun olarak kullanılan- aerobik sistemlere göre; 5-10 kat daha yüksek hacimsel yükleme hızına sahiptir. Yüzde daha düşük biyokütle sentezleme hızına sahiptir. Yüzde daha az besine gereksinim duyar. Beslenmeden aylarca canlılığını sürdürür. Havalandırmaya gerek duymaz bu da anaerobik olarak arıtılan her kg KOİ eşdeğeri organik kirlilik için 0,5-2,0 kwsaat enerji tasarrufuna denk düşer. Arıtılan her kg KOİ eşdeğeri organik kirlilik için yaklaşık 3,6 kw-saat eşdeğeri metan gazı üretir.

5 4400 kg BOİ/gün lük bir atıksuyun anaerobik (akışkan yataklı reaktör) ve aerobik olarak arıtımının karşılaştırılması (Speece, 1996) Reaktör Hacmi (m 3 ) Yüzey Alanı (m 2 ) Enerji Gereksinimi (kw-saat/gün) Enerji Gideri (Dolar/yıl) Metan Gazı Üretimi (m 3 /gün) Metan Gazının Getirisi (Dolar/yıl) Atık Biyokütle Üretimi (ton/yıl) Anaerobik Aerobik

6 Anaerobik biyoteknolojinin endüstriyel atıksuların arıtımında çok fazla yaygınlaşamaması, bu atıksularda bulunan toksik maddelerin anaerobik bakterileri olumsuz yönde etkiliyerek, arıtım verimini düşüreceği ya da sistemi tümüyle işlemez hale getireceğine yönelik kaygılardan kaynaklanmaktadır. Ancak konu üzerindeki pekçok araştırma, doğru olarak tasarlanan/işletilen ve mikroorganizmaların toksik maddelere yeterince alıştırıldığı anaerobik sistemlerin toksik maddeler içeren endüstriyel atıksuları yüksek bir performansla arıtabildiğini göstermiştir Ayrıca, anaerobik reaktörler (genleşen yataklı reaktörler -expanded bed reactors- gibi) atıksu karakteristiğine göre tasarlanıp işletildiği taktirde, anaerobik biyoteknolojide problemli sayılan düşük ısıdaki (< 20 0 C) ve seyreltik (< 1000 mg/l KOİ) atıksuların arıtılabildiği de saptanmıştır

7 Anaerobik arıtmanın kullanıldığı bazı endüstriler Alkolsüz İçecekler Peynir ve süt ürünleri Et kesimi ve paketleme Petrokimya Patates işlenmesi Şeker Kağıt Organik kimyasallar Tekstil Bira ve Şarap Zeytinyağı Et Paketleme Nişasta Ağaç İşleme Şeker Süt Ürünleri Mezbaha Bira Mayası Donmuş yiyecek Dondurma Hayvan yemi Protein

8 Tüm dünyada yaygın olarak uygulanan ve üzerinde çok yoğun araştırmaların yapıldığı bu arıtma teknolojisi, ülkemizde halen çok sınırlı düzeyde uygulanmakta ve bu duruma paralel olarak, araştırma düzeyinde de sınırlı ölçekte çalışmalar yapılmaktadır. Oysa, yukarıda açıklanan avantajları nedeniyle, bu prosese mutlaka ülkemizde de hak ettiği önemin verilmesi gerekmektedir. Nitekim, Yedinci Beş Yıllık Plan hükümleri de arıtma tesislerinin yapımında ülke, bölge ve yerleşme koşullarına uygun teknoloji kullanımına özen gösterilmesi gereğine işaret etmektedir

9 Buna ek olarak Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine (1996) göre 1996 yılı itibarıyla toplam 2209 imalat sanayi işyerinden (310'u devlete, 1899'u ise özel sektöre ait) bir endüstriyel atıksu arıtma tesisine sahip olan işyeri sayısı sadece 429' dur (56'sı devlet, 373'ü özel sektör olmak üzere). Yüzde 19,4 gibi küçük bir orana karşılık gelen bu rakamlar ülkemizde ilk maliyet ve işletim anlamında ucuz, yüksek teknoloji, dışa bağımlılık ve işletimi için uzmanlık gerektirmeyen ayrıca değerli yan ürünler sağlayarak arıtım maliyetini azaltan endüstriyel atıksu arıtma yöntemlerine gereksinim olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

10 Bu gereksinimden yola çıkarak yılları arasında ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü'nde DPT destekli ve Anaerobik Teknolojilerin Endüstriyel Atık Yönetiminde Uygulanması başlıklı bir proje yürütülmüştür. Bu proje kapsamında ülkemizde hem ekonomiye katkı hem de çevre kirliliği potansiyeli anlamında oldukça önemli payı olan yedi endüstriyel/agro-endüstriyel sektörden (zeytin işleme ve zeytinyağı üretimi; tavuk ve yumurta üretimi; mezbahalar; kağıt endüstrisi; peynir üretimi; tekstil; ve alkollü içecek/viski üretimi) kaynaklanan atıksuların/atıkların anaerobik arıtılabilirliği çalışılmıştır. Bu sunumda sözü geçen proje kapsamında elde edilen sonuçlar özetlemiştir.

11 Proje Kapsamında Yürütülen Deneysel Çalışmalarda Atık Karakterizasyon Çalışmaları Biyokimyasal Metan Potansiyeli (BMP) Deneyleri Sürekli Reaktörlerde Arıtılabilirlik Deneyleri Metan Gazı Üretim Potansiyeli ve Yüzdesi Tayini yapılmıştır.

12 SONUÇLAR Zeytinyağı Üretiminden Kaynaklanan Atıklar Zeytin işleme atıksuyunun anaerobik yöntemlerle yüksek bir verimle (%85,1-95,9) arıtılabilmekte ve bu arıtım sonucu litre zeytin karasuyu başına yaklaşık 57 litre metan gazı üretilebilmektedir. Zeytin işleme atıksuyunu anaerobik olarak arıtmak ve biyogaza dönüştürmek üzere gerçekleştirilecek bir uygulamada reaktöre gerekli alkalinitenin yanı sıra, NH 4 Cl, (NH 4 ) 2 HPO 4 ve KCl eklenmesinin gereklidir. Zeytin işlemesi sonucu ortaya çıkan küspenin tek başına anaerobik olarak yüksek bir verimle giderilememekte ancak küspenin anaerobik reaktörlere atıksu (karasu) ile birlikte ve belli bir oran dahilinde verildiğinde yüksek bir giderim verimi sağlanabilmektedir. Anaerobik kültür karasu ve karasu+küspe yi giderebilmek için günlük mikrobiyel alışma (adaptasyon) süresine gereksinim duymuştur.

13 Tavuk Besleme Çiftlikleri Atıkları Çalışılan orjinal tavuk atığının metreküpü metreküp metan gazı üretilebildiği gözlenmiştir, Deneylerde oldukça yüksek başlangıç KOİ derişimleri ( mg/l KOİ) ile çalışıldığı göz önüne alınırsa, gözlenen deneysel/teorik metan üretimi aralığının (0,674-0,733) çalışılan tavuk atığının anaerobik olarak yüksek bir arıtılabilirliğe sahip olduğu görülmektedir. Anaerobik mikroorganizmalar giriş KOİ derişimine bağlı olmak üzere farklı alışma sürelerine gereksinim duymaktadır, Çalışılan koşullar altında tavuk atığının anaerobik giderimi için ekstra besiyer madde eklenmesine gerek görülmemiştir, Anaerobik aşı eklemesi yapılmadığı durumlarda arıtma verimi ve hızı çok düşük seyretmektedir.

14 Mezbaha Atıksuları BMP deneyleri sonuçlarına göre mezbaha atıksularının anaerobik arıtımı sonucu giderilen bir gram KOİ başına 630 ila 830 ml toplam gaz üretildiği görülmektedir. Yapılan analizler sonucu üretilen toplam gazın %76-80 inin metan olduğu saptanmıştır. Bu koşullar altında entegre et ürünleri tesisi atıksuyunun biyogaz potansiyelinin ml CH 4 /gr KOİ olduğu görülmektedir. Mezbaha atıksularının YAÇYA reaktörlerle arıtılabilirlik potansiyeli oldukça yüksektir. Mezbaha atıkları YAÇYA reaktörlerinde, 9-14 kg KOİ m 3.gün organik yükleme altında, KOİ giderimi bazında ortalama %75 in üzerinde bir verimle arıtılabilmektedir.

15 Kağıt Endüstri Atıksuları Dalaman SEKA Kağıt Hamuru İşleme ve Kağıt Endüstrisi atıksuyunun toksisitesini araştırmak için yapılan kesikli Anaerobik Toksisite Analizi (ATA) deneyleri sonucunda gaz üretiminde herhangi bir düşüş gözlenmemiştir. Buna dayanarak sözkonusu atıksuyunun çalışılan koşullar için anaerobik mikrorganizmalar üzerinde toksik etkisinin olmadığı saptanmıştır. Dalaman SEKA Kağıt Hamuru İşleme ve Kağıt Endüstrisi atıksuyunun iki aşamalı YAÇYA sistemi ile ve 8.6 ve 5 saatlik bekletme sürelerinde arıtımı sonucu, sırasıyla %93 ve %85 KOİ, %54 ve %50 AOX, %52 ve %90 renk giderimleri sağlanmıştır..

16 Peynir Üretimi Atıksuları Peyniraltı suyunun - anaerobik arıtımında besin (nutrient), metal ve alkalinite içeren besiyer çözeltisinin eklenmesi son derece önemlidir, - anaerobik arıtımın sonucunda yüksek oranda metan gazı içeren (%77 5) biyogaz elde edilmiştir, - anaerobik arıtımın sonucunda, peynir atıksuyunda gram KOİ başına ml metan gazı üretildiği saptanmıştır, Literatürdeki konu ile ilgili pek çok çalışmanın aksine, seyreltilmemiş peynir atıksuyunun anaerobik olarak oldukça düşük HBS lerde (2,06-4,95 gün) önemli bir dengesizlik problemi görülmeden arıtılabilmektedir, Giriş KOİ derişimi mg/l olan peynir atıksuyunun anaerobilk arıtımında, %95-97 KOİ giderimi sağlayan 2-3 gün gibi düşük bir HBS kullanılabilir..

17 Tekstil Endüstrisi Atıksuları Hem Türkiye de bulunan doğal bir madde olması, hem ucuz olması, hem de üzerine tutunan mikroorganizma miktarının (yaklaşık 0,071 g UAKM/g dolgu malzemesi) literatür değerlerini yakalamış olması nedenleriyle ponza taşı Akışkan Yataklı Anaerobik Reaktör (AYAR) sistemlerinde kullanmak için ideal bir dolgu malzemesidir, AYAR sisteminde 300 mg/l boya (Remazol Brillant Violette 5R) içeren sentetik atıksuyunun arıtımında %94 oranında renk ve %60 oranında KOİ verim elde edilmiştir, Gerçek tekstil atıksuyunun AYAR sistemindeki anaerobik arıtımı sonucunda tekstil atıksuyuna 3000 mg/l KOİ verecek şekilde glikoz eklenmesi sonucunda en yüksek renk arıtımı elde edilmiştir. Bu durumda KOİ, BOİ ve renk arıtımları sırasıyla %80, %94 ve %59 olarak gerçekleşmiştir.

18 Malt Viski Atıksuyu BMP deneyleri sonuçlarına göre başlangıç KOİ derişimleri 5,07, 10,140, 15,210 g KOİ/L olan malt viski atıksuyu anaerobik olarak yüksek bir verimle arıtılabildiği gözlenmiştir, İki aşamalı YAÇYA reaktör konfigürasyonu malt viski atıksuyu arıtımında 39 kg/m 3 gün organik yükleme hızına kadar verimli olarak çalıştırılmıştır, İki aşamalı YAÇYA sisteminde mg KOİ/L giriş derişimi için %96 ve %98'lik KOİ ve BOİ giderim verimleri elde edilmiştir.

19 Zeytinyağı üretimi atıksuları ToplamGazÜretimi (ml) Gaz Üretimi (ml) Malt viski atıksuyu Kontrol 2765mg/LKOI 8295mg/LKOI 13825mg/LKOI 27650mg/LKOI Zaman(gün) BAZI ATIKLAR/ATIKSULAR İÇİN BMP DENEY SONUÇLARI Cumulative gas production (ml) TIME (days) Peynir üretimi kaynaklı atıksular Tavuk üretme çiftliği atıkları Mezbaha kaynaklı atıksuyu ToplamGazÜretimi (ml) Kontrol 525mg/LKOI 1050mg/LKOI 210mg/LKOI Zaman(gün) ToplamGazÜretimi (ml) 150 Kontrol mg/LKOI 3785mg/LKOI 6708mg/LKOI mg/LKOI 1763mg/LKOI Zaman(gün) Zaman (gün) Kontrol 167 mg KOI 134 mg KOI 100 mg KOI 67 mg KOI

20 ELDE EDİLEN BAZI ÖNEMLİ SONUÇLAR: Atık/Atıksu KOİ Giderim Verimi Metan Üretim Verimi (%) Zeytin işleme atıksuyu m3 metan/ m3 atıksu Tavuk besleme çiftliği atığı m3 metan/ m3 atık Mezbaha atıksuları ml CH 4 /gr KOİ Kağıt Endüstrisi atıksuyu 93 (+ %54 AOX) - Peynir atıksuyunun ml CH 4 /gr KOİ (peyniraltı suyu) Tekstil Atıksuyu 80 (+ %59 renk) - Malt Viski Atıksuyu 96 -

21 PROJE EKİBİ Doç.Dr. Göksel N. Demirer, ODTÜ Doç.Dr. Metin Duran, Miami Üniversitesi, ABD Çevre Yük. Müh. Engin Güven, Marquette Universitesi, ABD Çevre Yük. Müh. Tuba H. Ergüder, ODTÜ Çevre Yük. Müh. Seval Şen, San Diego Üniversitesi, ABD Çevre Yük. Müh. Nimet Varolan, ODTÜ Çevre Yük. Ulaş Tezel, ODTÜ

22 AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ ATIKSUYUNUN KESİKLİ ANAEROBİK REAKTÖRLE ARITIMI Eskişehir deki bir ayçiçek yağı fabrikasında haftada bir gün yağ asidi, diğer günler de normal yağ üretimi yapılmaktadır. İşletme haftada 5 gün çalışmaktadır. Yağ asidi üretimi sonucu çıkan atıksuyun KOİ derişimi 47500mg/L ve atıksu debisi 5 m 3 /gün dür. Diğer 4 gün boyunca üretilen normal yağ üretimi atıksuyunun KOİ derişimi 380 mg/l ve debisi 25 m 3 /gün dür. Yapılacak bir anaerobik arıtma tesisi için iki günlük normal yağ ve bir günlük yağ asidi üretimi atıksuları kariştırılarak 4600 mg/l KOİ derişimine sahip bir atıksu hazırlanmış ve BMP deneyleri gerçekleştirilmiştir.

23 * BMP deneyleri sonucunda her g KOİ başına 280 ml gaz üretilebileceği görülmüştür. * BMP deneyleri sonucunda serum şişelerinde yapılan ölçümlerde KOİ derisimi 1454 mg/l olarak bulunmuştur. Buna göre KOİ giderim verimi yaklaşık %68 dir. * Gaz üretimine bağlı olarak hesaplanan KOİ giderim verimi ile deneyler sonucunda bulunan değerler aynıdır. * Ayçiçek yağı üretimi kaynaklı atıksuların anaerobik arıtımına ilişkin tasarım verilerini elde etmek için sürekli reaktörlerde anaerobik arıtlabilirlik deneyleri yapılmalıdır.

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ Mustafa Serhat EKİNCİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2007 ANKARA Mustafa

Detaylı

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir.

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir. 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ 1.1 Atıksu Akımının Karakteristikleri Atıksu karakteristikleri, debi ve atıksu özellikleri ile ilgilidir. Bu karakteristikler, meskûn bölgede kullanılan su miktarı ile sınaî

Detaylı

Endüstriyel Simbiyoz ve Ar-Ge

Endüstriyel Simbiyoz ve Ar-Ge Endüstriyel Simbiyoz ve Ar-Ge Prof.Dr. Göksel N. Demirer Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONFERANSI 2014 19-20 Şubat 2014, Ankara ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KAVRAMININ

Detaylı

ÜLKEMİZDE EVSEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ

ÜLKEMİZDE EVSEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ Bayrak, Yokuş, Pehlivan ÜLKEMİZDE EVSEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ Esin Hande Bayrak 1 Semire Kalpakçı Yokuş 2 Ergün Pehlivan 3 Özet Organik yükü fazla olan atık suların arıtımında biyokimyasal

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK Dr. Hacer TİMUR Dr. Ufuk KOŞKAN 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ... 1 1.1. Atıksu Akımının

Detaylı

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr.

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr. Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK Dr. Mustafa Tolay TOLAY Energy Cevizlik Mah. Hüsreviye Sok. No: 15/34

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TEKNİK RAPOR ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UŞAK BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİMİ FİZİBİLİTE RAPORUNA ESAS SONDAJLI ATIK SAHASI KARAKTERİZASYONU BELİRLENMESİ VE GAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK AR-GE PROJESİ Nisan, 2010 İZMİR T.C. DOKUZ EYLÜL

Detaylı

Evsel Atıksu Akımı. Katı Atık Akımı

Evsel Atıksu Akımı. Katı Atık Akımı Evsel Atıksu Akımı Katı Atık Akımı AB ye üyelik sürecindeki ülkemiz için de, halen tamama yakını düzenli depolama tesislerine gönderilen evsel katı atıklar içerisindeki biyolojik olarak bozunabilir (organik)

Detaylı

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ A.Kadir HALKMAN 1, Metin ATAMER 2, A.Hamdi ERTAŞ 3 ÖZET Sanayileşme sürecindeki ülkelerde gelişmiş ve gelişmemiş ülkelere oranla daha çok çevre kirliliği oluşmaktadır. Artan

Detaylı

TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI

TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI Prof. Dr. Engin YURTSEVEN 1, Prof. Dr. Belgin ÇAKMAK 1 Dr.G. Duygu KESMEZ 1,Yrd.Doç.Dr.H. Eylem POLAT 2 ÖZET Çoğu ülkelerde, su kaynaklarına olan arzı

Detaylı

T.C. AMASYA VALİLİĞİ AMASYA İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. AMASYA VALİLİĞİ AMASYA İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. AMASYA VALİLİĞİ AMASYA İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ SULUOVA (AMASYA) BESİCİLER BİRLİĞİ (SBB) BESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) MERKEZİ BİYOMETAN TESİSİ (MBT) FİZİBİLİTE RAPORU CİLT II BİOSFER Danışmanlık

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE BIOAUGMENTATION TEKNOLOJİSİ. Mehmet Emin ERGÜL

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE BIOAUGMENTATION TEKNOLOJİSİ. Mehmet Emin ERGÜL ÖZET ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE BIOAUGMENTATION TEKNOLOJİSİ Mehmet Emin ERGÜL Bartın Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Kutlubeyyazıcılar Kampüsü 74000 Bartın e-mail:mehmetemin.ergul@ogr.bartin.edu.tr

Detaylı

Bu bölümde ele alınan atıksu arıtmalara ait kullanılan terminoloji aşağıda verilmektedir:

Bu bölümde ele alınan atıksu arıtmalara ait kullanılan terminoloji aşağıda verilmektedir: 8. ATIKSU ARITMA SİSTEMİ 8.1 Giriş Raporun bu bölümünde, önce mevcut Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi tasarım esasları özetlenmiş, daha sonra tesisin olası genişleme ve / veya yeni ünitelerin ilavesi durumunda

Detaylı

TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007)

TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007) TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007) PROJE GELİŞME RAPORU ÖZETİ 106G112 ALT PROJELER 107G021 107G022 107G023 107G024 PROJE ADI : BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN

Detaylı

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU Aralık 2007 Ankara BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU Başkan, Raportör: N.Funda AKDAĞ Katkılarından dolayı

Detaylı

Türkiye de Atıksu Bertarafında Gereksinimler ve Sorunlar Anforderungen und Problem bei der Abwasserableitung in der Türkei

Türkiye de Atıksu Bertarafında Gereksinimler ve Sorunlar Anforderungen und Problem bei der Abwasserableitung in der Türkei 3. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 3 rd Turkish-German Water Partnership Days 25-26 09 2013 - İzmir Türkiye de Atıksu Bertarafında Gereksinimler ve Sorunlar Anforderungen und Problem bei der Abwasserableitung

Detaylı

SÜT ENDÜSTRĐSĐNDE SU KULLANIMI VE ATIKSULARIN ARITILMASI*

SÜT ENDÜSTRĐSĐNDE SU KULLANIMI VE ATIKSULARIN ARITILMASI* SÜT ENDÜSTRĐSĐNDE SU KULLANIMI VE ATIKSULARIN ARITILMASI* Fehiman ÇĐNER - Neşe TÜFEKÇĐ 1968 yılında Niğde'nin Bor ilçesinde doğmuştur. Đlk ve orta öğrenimini Niğde'de tamamlamıştır. Üniversite eğitimini

Detaylı

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Doç. Dr. Şeyda KORKUT ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biri sudur. 20. yüzyılda dünya nüfusu 19.yüzyıla oranla üç kat artmasına rağmen, su kaynaklarının

Detaylı

KENTSEL KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ. Nergiz AKPINAR, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü Prof.Dr. Mete ŞEN, İ.T.Ü. Makine Fakültesi

KENTSEL KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ. Nergiz AKPINAR, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü Prof.Dr. Mete ŞEN, İ.T.Ü. Makine Fakültesi KENTSEL KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ Nergiz AKPINAR, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü Prof.Dr. Mete ŞEN, İ.T.Ü. Makine Fakültesi ÖZET Artan nüfus, kentleşme ve sanayileşmeye paralel olarak oluşan katı atık miktarı

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Yenilenebilir enerji, doğal çevreden sürekli veya tekrarlamalı olarak ulaşılan kaynaklardan elde edilen enerjidir. Yenilenebilir enerji; doğal kaynaklardan elde edilen ve

Detaylı

KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELİĞİ

KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELİĞİ KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kentsel atıksuların toplanması, arıtılması ve deşarjı ile belirli endüstriyel sektörlerden

Detaylı

GAP Bölgesinde Endüstriyel Atıksu Yönetimi

GAP Bölgesinde Endüstriyel Atıksu Yönetimi GAP Bölgesinde Endüstriyel Atıksu Yönetimi Doç.Dr. Göksel N. Demirer ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü GAP İdaresi, KfW-MUWIT-MMO 12-15 Aralık 2004, Batman 1 SUNUŞ PLANI Giriş GAP Bölgesindeki Endüstriyel

Detaylı

Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 08.01.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26047

Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 08.01.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26047 Çevre ve Orman Bakanlığından: Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 08.01.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26047 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

(Danışman) (Üye) (Üye)

(Danışman) (Üye) (Üye) T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL KAPLAMA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ FENTON OKSİDASYONU İLE ARITIMI Serpil YILMAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya, 2008 T.C SELÇUK

Detaylı

Türkiye'de biyogaz yatırımları için geçerli koşulların ve potansiyelin

Türkiye'de biyogaz yatırımları için geçerli koşulların ve potansiyelin Türkiye'de biyogaz yatırımları için geçerli koşulların ve potansiyelin değerlendirilmesi Bu proje Uluslararası İklim Girişimi nin bir parçasıdır. Federal Alman Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı

Detaylı

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri;

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri; VEZİRKÖPRÜ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ETÜD RAPOR VE SUNUM AAT Uygulama Projeleri hazırlık aşamasında olan Vezirköprü biyolojik atık su arıtma tesisi toplam 65.000 nüfusa yönelik hazırlanmaktadır. Şu anda

Detaylı

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu 1 1. GİRİŞ Nüfusun yoğun olduğu yörelerde, kirletici miktarının daha fazla olması, kirlenmenin öncelikle büyük yerleşim bölgelerinde hissedilmesine yol açmıştır. Bundan dolayı, atıksu bertarafı çalışmaları

Detaylı

Atıksu arıtımında biyolojik arıtımın fonksiyonu ve mikroorganizmaların rolü bu bölümde verilecektir.

Atıksu arıtımında biyolojik arıtımın fonksiyonu ve mikroorganizmaların rolü bu bölümde verilecektir. 5. BİYOLOJİK ARITMA Hızlı nüfus artışı ve endüstrileşme sonucunda oluşan atıksular doğanın özümleyebileceği miktarı aşmış ve alıcı ortamları kirlenme tehlikesi ile karşı karşıya bırakmıştır. Doğadaki ekolojik

Detaylı