DORİPENEM. Prof.Dr.Gaye USLUER Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları AD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DORİPENEM. Prof.Dr.Gaye USLUER Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları AD"

Transkript

1 DORİPENEM Prof.Dr.Gaye USLUER Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları AD

2 Direncin önemi Doripenem Etki mekanizması Etki spektrumu Fk&Fd özellikler Yan etkiler Kontrendikasyonlar Endikasyonlar Klinik çalışmalar ÖZET

3 Rasyonel Antibiyotik Kullanımı & Mortalite 100 Mortalite % Ruiz (2000) Rello (1997) Luna (1997) Kollef (1999) Dupont (2001) Alvarez- Lerma (1996) Uygun olmayan başlangıç antibiyotik tedavisi Alvarez-Lerma F. Intensive Care Med. 1996;22: Dupont H, et al. Intensive Care Med. 2001;27: Kollef MH, et al. Chest. 1999;115: Uygun başlangıç antibiyotik tedavisi Luna CM, et al. Chest. 1997;111: Rello J, et al. Am J Respir Crit Care Med. 1997;156: Ruiz M, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2000;162:

4 İrrasyonel Antibiyotik Tedavisi & Direnç VİP Etkenleri & Uygun olmayan tedaviler 40 Dirençte Artış % P.aeruginosa S. aureus Acinenobacter Diğer Kp + E KE = K. pneumoniae + Enterobacter spp Diğer= H. infl uenzae, E. coli, P. mirabilis, S. marcescens, Legionella spp Kollef MH. CID. 2000;31:S131-S138.

5 Uygun Olmayan Tedavi & Klinik Sonuçlar P. aeruginosa direnci & klinik ve ekonomik sonuçlar (N=489) Mortalitede 4.1 kat Hastanede yatış süresinde 2 kat İlişkili maliyet 7340 $ 30 % % gün 7 10 gün %6,5 5 % 1,4 0 İkincil bakteriyemi Direnç yok Hastanede kalış süresi Ölüm oranı Direnç var Carmeli Y. Arch Intern Med

6 Yeni Antimikrobiyaller? Yeni Antimikrobiyal Sayısı Bad Bugs, No Drugs: No ESKAPE! CID 2009:48 (1 January) Boucher et al.

7 Karbapenem ailesi İmipenem Meropenem Doripenem Pozisyon 2 de azalmış alkalin yan zincirleri Doripenem Monohydrate, A Broad-Spectrum Carbapenem Antibiotic Clinical Therapeutics/Volume 31, Number 1, 2009

8 Etki Mekanizması PBP lere bağlanarak etki eder PBP ler hücre duvarı sentezinde rol oynar Hücre duvar sentezini inhibe eder Bakterisidal Hücre lizisi ve ölüm PBP ler Hücre duvarı Doripenem PBP lere bağlanır. = Doripenem

9 Etki Spektrumu Gram pozitif aeroblar Enterococcus faecalis Streptococcus pneumoniae Streptococcus intermedius Streptococcus constellatus Staphylococcus aureus (metisiline duyarlı suşlar) Gram negatif aeroblar Acinetobacter baumannii Enterobacter cloacae Escherichia coli Klebsiella pneumoniae Haemophilus influenzae Proteus mirabilis Pseudomonas aeruginosa Anaeroblar Bacteroides fragilis Bacteroides thetaiotaomicron Bacteroides caccae Bacteroides uniformis Bacteroides vulgatus Peptostreptococcus micros

10 Karbapenemler & Gram-pozitif Etkinlik (μg/ml) MİK S. pneumoniae (Pen s ) Koag. Neg. Staph. (Oxa s ) S. aureus (Oxa s ) Doripenem İmipenem Meropenem * In vitro aktivite klinik verileri yansıtmayabilir. ** ABD verilerinden adapte edilmiştir. Antimicrob. Agents.Chemother.2004;48:

11 Karbapenemler& Enterobacteriaceae Etkinlik 2,00 1,00 MİK (μg/ml) 0,50 0,25 0,13 0,06 0,03 0 Citrobacter spp (seftazidim direncli) Enterobacter spp (seftazidim direncli) E. Coli ESBL+ K. pneumoniae ESBL + DORIBAX TM Meropenem doripenem imipenem İmipenem meropenem Jones RN ve ark. Antimicrob Agents Chemother. 2004;48:

12 Karbapenem & Nonfermentatif Gram-Negatif Etkinlik 4,0 4,0 MİK (μg/ml) 2,0 1,0 2 1 MİK (μg/ml) 2,0 1,0 2 0, , P. aeruginosa A. baumannii doripenem DORIBAX TM İmipenem Meropenem doripenem DORIBAX T İmipenem Meropenem Jones RN ve ark. Antimicrob Agents Chemother. 2004;54:

13 Karbapenem & Acinetobacter Baumannii İzolat Antibiyotik % MİK>8 ug/ml MİK 90 OXA-58 Doripenem % 33 4 İmipenem % Meropenem % Acinetobacter baumannii nin blaoxa-58 geni eksprese edilen suşlarında imipenem ve meropeneme göre daha iyi S. Marti et al. / International Journal of Antimicrobial Agents 33 (2009)

14 P. aeruginosa & Mutant Seleksiyon Sıklığı 8x MİK değerlerinde dirençli izolat seleksiyon eğilimi 100 Mutant Seleksiyon % 80 P.aeruginosa n MİK90 değerleri %38 meropenemden 3/ tüp dilüsyon, imipenemden 4 tüp dilüsyon daha düşük 20 %0 0/8 Doripenemin 4-16 kat MİK konsantrasyonları arasında mutant YOK 0 8 x MİK mutant seleksiyon sıklığı %38 3/8 DORIBAX doripenem İmipenem Meropenem Mushtaq S et al. Antimicrob Agents Chemother. 2004;48: Sakyo S et al. J Antibiotics (Tokyo). 2006;59:

15 Farmakolojik Özellikler t ½ ~1 saat C maks: 23 μg/ml Tek doz 500 mg, 1 saatlik infüzyon Dağılım hacmi ~ 16,8 L Geniş doku dağılımı deri, akciğerler, kemik, uterus dokusu, retroperitoneal sıvı, prostat dokusu, safra kesesi ve idrar Böbrek klerensi 10,3 L/saat Doripenem A Review of its Use in the Treatment of Bacterial Infections Drugs 2008; 68 (14):

16 Zamana Bağlı etkinlik T > MİK % Zaman > MİK Bakteriostatik Bakterisidal % Sefalosporinler Penisilinler Karbapenemler Drusano GL. Nat Rev Microbiol. 2004;2:

17 Z>MİK Üzerine İnfüzyon Süresinin Etkisi Z>MİK DORIBAX 500 mg DORIBAX 500 mg 1 saat infüzyon 4 saat infüzyon MİK = 0, ,0 100,0 MİK = 0,25 90,0 100,0 Oda ısısında stabilite süresi > 12 saat Uzamış infüzyonla verilebilme MİK = 0,5 72,5 95,0 MİK = 1,0 55,0 80,0 40,0 65,0 27,5 55,0 MİK= 8,0 17,5 0,0 MİK = 16,0 7,5 0,0 Data on fi le, Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceuticals, Inc.

18 Doripenem Plazma Konsantrasyonları Konsantrasyon (μg/ml) Saat (s.) 500 mg IV, 4 s. infüzyon 500 mg IV, 1 s. infüzyon Clinical Therapeutics/Volume 31, Number 1, 2009

19 ATILIM Dehidropeptidaz-l e karşı stabil Tek majör inaktif metabolit açık β-laktam halkası Değişmeden böbreklerden elimine edilir İdrarda %85 ana molekül ve primer metabolit Biliyer atılım %1 Doripenem A Review of its Use in the Treatment of Bacterial Infections Drugs 2008; 68 (14):

20 TEŞEKKÜR EDERİM

21 İlaç Etkileşimleri Serum valproik asid seviyelerini azaltabilir nöbetlerin kontrolü güçleşebilir Serum valproik asid seviye takibi? Alternatif tedaviler? Sitokrom P450 enzimlerini ETKİLEMEZ

22 Kimlerde kullanılmamalı? Karbapenem yada beta laktam duyarlılığı olanlarda kullanılmamalı Tedavi sırasında alerjik reaksiyon oluşursa tedavi sonlandırılmalı İnhalasyon formunda kullanıldığında, pnömoni oluşabilir! 18 yaş Hemodiyaliz hastaları

23 Renal Yetmezlikte Doz Ayarlaması Kreatinin klerensi 50ml/dk doz ayarlaması gerekmez >30 - < 50 ml/dk 3x250mg, bir saatlik infüzyon >10 - < 30 ml/dk 2x250mg, bir saatlik infüzyon

24 Yan Etkiler Yan etki profili karşılaştırılan ilaçlarla benzer Ɣ amino butirik asit reseptörlerine afinitesi düşük Nöbet potansiyeli düşük En sık; başağrısı, diyare, bulantı, döküntü ve flebit

25 Pnömonili Hastalarda Doripenem & Nöbet Sıklığı NP/VAP Çalışmalarındaki Nöbet Sıklığı DORI-9 1 DORI-10 2 Doripenem Pip/tazo Doripenem İmipenem N=223 N=221 N=262 N=263 3 (%1.3) 6 (%2.7) 3 (%1.1) 10 (%3.8) Doripenem ve pip/tazo grubundaki hastalarda ilaç dışı risk faktörleri var Faz III çalışmalarında doripenem ile hiçbir nöbet bildirilmemiştir. (N=1332) Réa-Neto A et al. Curr Med Res Opin. 2008;24: Chastre J et al. Crit Care Med. 2008;36:

26 Doripenem Kullanım Endikasyonları Komplike idrar yolu enfeksiyonları (kiye) Komplike intra-abdominal enfeksiyonlar (kiai) Hastane kaynaklı pnömoni Ventilatörle ilişkili pnömoni (VİP) dahil

27 KLİNİK DENEYİMLER 1 Komplike İdrar Yolu Enfeksiyonları (kiye)

28 Komplike İdrar Yolu Enfeksiyonları (kiye) DORI-05 DORI-06 Çalışma dizaynı Çift-kör, randomize 1:1 Açık- etiketli, tek kol, aktif komperatör kıyaslama ilacı yok Doz Doripenem 500 mg 1 saat boyunca infüzyon Tedavisi 8 saat ara ile 3 kez doripenem 500 mg veya Günde tek doz levofloksasin 3. günden sonra her iki grupta oral levofloksasine geçiş imkanı Tedavi Süresi 10 gün IV+oral (Bakteriyemik hastalar için 14 güne kadar izin verilmiştir.) Hedeflenen hasta sayısı ~750 ~450 Antimicrob. Agents Chemother. 6 July 2009

29 Komplike İdrar Yolu Enfeksiyonları (kiye) Değişken DORI-06 DORI-05 Doripenem N=250 Doripenem N=280 Levofloksasin N=265 Erkek 112 (%45) 110 (%39) 103 (%39) Yaş ortalaması 51,6 (19.6) 51,5 (20.8) 51,8 (20.8) kiye 132 (%53) 145 (%52) 131 (%49) Pyelonefrit 118 (%47) 135 (%48) 134 (%51) Bakteremi 27 (%11) 20 (%7) 23 (%9)

30 Mikrobiyolojik ve Klinik Yanıt SONUÇ: Mikrobiyolojik & Klinik Etkinlik Karşılaştırma ilacıyla benzer

31 KLİNİK DENEYİMLER 2 Komplike İntra abdominal Enfeksiyonlar (kiai)

32 Komplike İntra-abdominal Enfeksiyonlar (kiai) kiai çalışma 1 ve çalışma 2 Tasarım.Faz III, çift-kör, çok merkezli, uluslararası Karşılaştırma İlacı Meropenem 3x1g bolus DORIBAX doz 3x500mg 1 saat infüzyon Tedavi süresi En az 5 gün, en çok 14 gün Hasta Sayısı DORI 07: 471, DORI 08: 475 Efficacy and Tolerability of IV Doripenem Versus Meropenem in Adults with Complicated Intra-Abdominal Infection: A Phase III, Prospective, Multicenter, Randomized, Double-Blind, Noninferiority Study, Clinical Therapeutics/Volume 30, Number 5, 2008

33 Komplike İntra-abdominal Enfeksiyonlar (kiai) Gram-negatif patojenlerde mikrobiyolojik yanıt oranları Patojen DORIBAX Meropenem Gram negatif, aerob N n % N n % Enterobacteriaceae E. coli K. pneumonaiae Nonfermentatifler P. aeruginosa Gram negatif, anaerob N n % N n % B fragilis grup Clinical Therapeutics/Volume 30, Number 5, 2008

34 Komplike İntra-abdominal Enfeksiyonlar (kiai) Klinik Yanıt Çalışma 1 Çalışma Klinik Yanıt Oranları % % 86 %85 140/ / Klinik Yanıt Oranları % %83 135/162 %83 127/ DORIBAX Meropenem DORIBAX Meropenem 95% CI = -7.7%, 9.0% 95% CI = 8.6%, 9.2 Clinical Therapeutics/Volume 30, Number 5, 2008

35 KLİNİK DENEYİMLER 3 Hastane Kaynaklı Pnömoni / VİP

36 Hastane Kaynaklı Pnömoni ( DORI-09) Faz III, açık etiketli, çift kör, çok, merkezli,prospektif, randomize Karşılaştırma ilacı: Piperasilin / tazobaktam 4x4.5 gr, ½ saat infüzyon Doripenem : 3x 500 mg, 1 saat infüzyon Tedavi süresi: 7-14 gün Efficacy and safety of doripenem versus pipe racillin/tazobactam in nosocomial pneumonia: randomized, open-label,multicenter study; Current Medical Research and Opinion VOL. 24, NO. 7, 2008,

37 Hastane Kaynaklı Pnömoni ( DORI-09) Değişken Doripenem N=134 Pip/tazo N=119 VİP dışı (%) VİP (%) APACHE II Skoru > % Bakteremik (%) Renal fonksiyon (CrCl<80 ml/min) (%)

38 Hastane Kaynaklı Pnömoni ( DORI-09) Mikrobiyolojik eradikasyon 90 Eradikasyon Oranları (%) %83 %79 15/18 %71 %67 11/14 12/17 4/6 %33 1/3 %64 7/11 P. aeruginosa* A baumannii * K pneumonaie DORIBAX Piperasilin/tazobaktam *95% CI (-20.6, 46.1%). 95% CI hesaplanmamıştır. 95% CI (-28.8%, 57.7%). Réa-Neto A et al. Curr Med Res Opin. 2008;24:

39 Hastane Kaynaklı Pnömoni ( DORI-09) Klinik yanıt 100 Klinik Yanıt Oranları % %81,3 %79,8 109/134 95/119 0 DORIBAX Piperasillin/tazobaktam Réa-Neto A et al. Curr Med Res Opin. 2008;24:

40 Hastane Kaynaklı Pnömoni &Sonuçlar 30 Gün (Ortalama ) gün gün 15 Hastanede Kalış Süresi Yoğun Bakımda Kalış Süresi 13 gün 0 Mekanik Ventilasyon Süresi 16 gün 8 gün Toplam Kayıp yoğun Bakımda Kalış Mekanik Ventilatör 11 gün DORIBAX Piperasilin /Tazobaktam Toplam LOS: P= ICU LOS: P= MV gün: P= Merchant S. Clin Ther. 2008;30:

41 Ventilatör İlişkili Pnömoni (VİP) Çalışması ( DORI-10) Faz III, açık etiketli, çift kör, çok merkezli, prospektif, randomize Karşılaştırılan ilaç: İmipenem 4x 500 mg, 1/2 saat infüzyon veya 3x 1000 mg, 1 saat infüzyon Doripenem 3x 500 mg, 4 saat infüzyon Tedavi süresi: 7-14 gün Efficacy and safety of intravenous infusion of doripenem versus imipenem in ventilator-associated pneumonia: A multicenter, randomized study Crit Care Med 2008 Vol. 36, No. 4

42 Ventilatör İlişkili Pnömoni (VAP) Çalışması ( DORI-10) Demografik Özellikler Değişken Doripenem N=126 İmipenem N=122 Yaş (yıl olarak) Erkek (%) Mekanik ventilasyon süresi (%) Erken nöbet VAP (<5 gün) Geç nöbet VAP ( 5 gün) Bölge (%) Kuzey Amerika Avrupa ve diğer APACHE II skor > 15 (%) Başlangıçta bakteremik (%) Anormal renal fonksiyon (<80 ml/dak) (%)

43 Klinik yanıt Ventilatör İlişkili Pnömoni (VİP) Çalışması ( DORI-10) 75 Klinik Yanıt Oranları % % /126 % /122 DORIBAX İmipenem 95% CI (-9.1%, 16.1%). Chastre J et al. Crit Care Med. 2008;36: Doribax Prospektüs Bilgisi.

44 Ventilatör İlişkili Pnömoni (VAP) Çalışması ( DORI-10) Bakteremili hastalarda klinik yanıt* 75 Klinik Yanıt Oranları (%) %62 8/13 %45 5/11 DORIBAX İmipenem *95% CI (-31.9% 64%). I Crit Care Med 2008 Vol. 36, No. 4

45 Ventilatör İlişkili Pnömoni (VAP) Çalışması ( DORI-10) 75 Klinik Yanıt Oranları (%) %70 19/27 %58 15/26 %75 9/12 %17 1/6 APACHE II>20* DORIBAX APACHE II>24* İmipenem *APACHE II >20:95% CI (-16.7%, 42%). P=.043. Poster R. Presented at the 45th Annual Meeting of Infectious Diseases Society of America (IDSA); 2007; San Diego, CA. 2 Chastre J et al. Crit Care Med. 2008;36:

46 Ventilatör İlişkili Pnömoni (VİP) Çalışması ( DORI-10) Mikrobiyolojik eradikasyon oranı % %65 13/20 %35,7 5/14 DORIBAX İmipenem P. aeruginosa nın etken : Mikrobiyolojik Eradikasyon Crit Care Med 2008 Vol. 36, No. 4

47 Uygulama Nasıl? Komplike intraabdominal enfeksiyonlar 3x500mg, 1 saatlik infüzyon, 5-14 gün Komplike idrar yolu enfeksiyonları 3x500mg, 1 saatlik infüzyon, 10 gün HKP, VİP 3x500mg, 1-4 saat infüzyon, 10 gün

48 Gelecekteki endikasyonlar Santral sinir sistemi enfeksiyonları Osteomyelit Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları Diabetik ayak enfeksiyonları Obstetrik ve jinekolojik enfeksiyonlar Sepsis ve infektif endokardit KBB enfeksiyonları Dental ve oral cerrahi enfeksiyonlar Oftalmik enfeksiyonlar

49 ÖZET I Geniş etki spektrumu gram pozitif, gram negatif, aerob ve anaerob etkenler Direnç potansiyeli düşük P. aeruginosa ya karşı etkinlik x 2-4 Bakterisidal Uzun süreli infüzyon avantajı Yüksek MİK değerlerinde Oda ısısında uzun süreli stabilite

50 ÖZET II Hastane enfeksiyonlarının empirik tedavisinde Komplike intra-abdominal enfeksiyonlar Komplike & komplike olmayan piyelonefrit, Komplike İdrar Yolu Enfeksiyonları (İYE) Hastane kaynaklı pnömoni Ventilatör ilişkili pnömoni (VIP)

Dirençli Gram Pozitif Bakterilerde Kombinasyon Tedavisi Dr. Nurcan Baykam

Dirençli Gram Pozitif Bakterilerde Kombinasyon Tedavisi Dr. Nurcan Baykam Dirençli Gram Pozitif Bakterilerde Kombinasyon Tedavisi Dr. Nurcan Baykam Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Birleşmiş Milletler Raporu 2050 yılında dünyada 2

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI MRSACĐN 50 mg Đ.V. Đnfüzyon Đçin Liyofilize Toz Đçeren Flakon

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI MRSACĐN 50 mg Đ.V. Đnfüzyon Đçin Liyofilize Toz Đçeren Flakon Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM a bildirmeleri beklenmektedir.

Detaylı

DERLEME/REVIEW. Yoğun Bakım Dergisi 2010;9(1):20-30

DERLEME/REVIEW. Yoğun Bakım Dergisi 2010;9(1):20-30 DERLEME/REVIEW Nozokomiyal Pnömoni M. Arzu YETKİN 1 1 SB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye Clinic of 2 nd Infectious

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 g (1.046 g ertapenem sodyum olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 g (1.046 g ertapenem sodyum olarak) KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI INVANZ 1 g. IM/IV enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Ertapenem 1 g (1.046 g ertapenem sodyum olarak)

Detaylı

Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların. dağılımı. Araştırmalar / Researches

Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların. dağılımı. Araştırmalar / Researches Araştırmalar / Researches Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların dağılımı Yakup Tomak 1, Ayşe Y Ertürk 1, Ahmet Şen 1, Başar Erdivanlı 2, Aysel

Detaylı

Farmakodinamik Özellikler: Seftriakson, yarı sentetik ve geniş spektrumlu 3. jenerasyon sefalosporindir.

Farmakodinamik Özellikler: Seftriakson, yarı sentetik ve geniş spektrumlu 3. jenerasyon sefalosporindir. Cefridem (Seftriakson sodyum) 0,5g IM enj. toz içeren flakon FORMÜL Beher flakon steril ve apirojen olarak 0,5 g Seftriakson' a eşdeğer miktarda Seftriakson Sodyum içerir. Beher eritici ampulde ise 2 ml

Detaylı

Araştırma. Gonca KÜME 1, Mustafa DEMİRCİ 2 2012 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 26, SAYI 1, (NİSAN) 2012, 37-44

Araştırma. Gonca KÜME 1, Mustafa DEMİRCİ 2 2012 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 26, SAYI 1, (NİSAN) 2012, 37-44 37 Araştırma Yoğun Bakım Ünitelerindeki Hastaların Alt Solunum Yolu Örneklerinden İzole Edilen Non-Fermantatif Gram-Negatif Bakterilerin Antimikrobiyal Duyarlılıkları Ve Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu İle

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Dr. Mustafa İshak YILDIRIM

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Dr. Mustafa İshak YILDIRIM T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Hamdi Murat TUĞRUL SEFAPERAZON-SULBAKTAM, İMİPENEM VE SEFEPİMİN ANTİBİYOTERAPİ

Detaylı

Konuşma Metinleri (Program sırasına göre düzenlenmiştir)

Konuşma Metinleri (Program sırasına göre düzenlenmiştir) Konuşma Metinleri (Program sırasına göre düzenlenmiştir) Gram Negatif Hastane İzolatlarında Yeni ß-laktamlara Direnç ve GSBL Sıklığı- Çok Merkezli HİTİT Projesinin Sonuçları... 3 Dr. Deniz Gür Sefoperazon-Sulbaktam

Detaylı

Tavanic 500 mg i.v. Enfüzyon çözeltisi

Tavanic 500 mg i.v. Enfüzyon çözeltisi Tavanic 500 mg i.v. Enfüzyon çözeltisi FORMÜLÜ 100 ml enfüzyon çözeltisi; 500mg levofloksasine eşdeğerde 512.48 mg levofloksasin hemihidrat, 900mg sodyumklorür, 140mg hidroklorik asit, ad. ph= 4.8 sodyum

Detaylı

Dr.TAMBAY TAŞKIN Sorumlu Müdür KISA ÜRÜN BİLGİLERİ

Dr.TAMBAY TAŞKIN Sorumlu Müdür KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. TIBBİ FARMASÖTİK ÜRÜNÜN ADI CRAVİT 500 mg İ.V. ENFÜZYON ÇÖZELTİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF TERKİBİ Beher 100 ml flakonda; Etkin Madde Adı Miktarı Eksez Doz (%) Levofloxacin Hemihydrate 512.460* 1

Detaylı

Gülfem Ece. Özgün Araştırma / Original Article. Abstract. DOI: 10.4274/Haseki.1044

Gülfem Ece. Özgün Araştırma / Original Article. Abstract. DOI: 10.4274/Haseki.1044 Özgün Araştırma / Original Article DOI: 10.4274/Haseki.1044 Kan Kültüründe Üreyen İzolatların Dağılım ve Antibiyotik Duyarlılık Profilinin İncelenmesi The Evaluation of the Distribution and Antimicrobial

Detaylı

Kısa Ürün Bilgisi 1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. CEZOL 250 mg IM/IV ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ

Kısa Ürün Bilgisi 1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. CEZOL 250 mg IM/IV ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Kısa Ürün Bilgisi 1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CEZOL 250 mg IM/IV ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Her bir flakon; 250 mg Sefazolin e eşdeğer, Sefazolin sodyum içermektedir. Yardımcı

Detaylı

Hematolojik Maligniteli Hastalarda Febril Nötropeni Ataklarının Değerlendirilmesi

Hematolojik Maligniteli Hastalarda Febril Nötropeni Ataklarının Değerlendirilmesi URL: http://www.mjima.org/ DOİ: 10.5578/mjima.8786 ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE http://www.mjima.org/ /www w ma.o.org Hematolojik Maligniteli Hastalarda Febril Nötropeni Ataklarının Değerlendirilmesi Evaluation

Detaylı

750 mg. FORMÜLÜ: Her film kaplı tablet 750 mg Sultamisiline eşdeğer miktarda sultamisilin tosilat içerir. Yardımcı madde: Titanyum dioksit

750 mg. FORMÜLÜ: Her film kaplı tablet 750 mg Sultamisiline eşdeğer miktarda sultamisilin tosilat içerir. Yardımcı madde: Titanyum dioksit SULTASİD FİLM TABLET 750 mg FORMÜLÜ: Her film kaplı tablet 750 mg Sultamisiline eşdeğer miktarda sultamisilin tosilat içerir. Yardımcı madde: Titanyum dioksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Sultamisilin, ampisilin

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etken Madde Adı Miktarı % 5 Excess Sefaleksin monohidrat 500 mg* 25 mg (5 g sefaleksin baza eşdeğer)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etken Madde Adı Miktarı % 5 Excess Sefaleksin monohidrat 500 mg* 25 mg (5 g sefaleksin baza eşdeğer) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ MAKSİPOR 250 mg Oral süspansiyon için kuru toz 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Sulandırıldığında 100 ml süspansiyon verebilecek bir şişedeki toz karışım;

Detaylı

Yoğun Bakım İnfeksiyonları: Tanımlar, Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri

Yoğun Bakım İnfeksiyonları: Tanımlar, Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri Yoğun Bakım İnfeksiyonları: Tanımlar, Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri Kadir BİBEROĞLU* * Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İZMİR Yoğun bakım üniteleri (YBÜ), tıbbın

Detaylı

HASTANE KÖKENLİ ACINETOBACTER BAUMANNII İZOLATLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI VE İMİPENEM DİRENÇLİ İZOLATLARIN GENOTİPLEMESİ

HASTANE KÖKENLİ ACINETOBACTER BAUMANNII İZOLATLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI VE İMİPENEM DİRENÇLİ İZOLATLARIN GENOTİPLEMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Müşerref TATMAN-OTKUN HASTANE KÖKENLİ ACINETOBACTER BAUMANNII İZOLATLARININ ANTİBİYOTİK

Detaylı

Diyabetik Ayak İnfeksiyonlarında Tedavi Yaklaşımı ARAŞTIRMA. Approach to Treatment of Diabetic Foot Infection. Bozkurt F ve ark.

Diyabetik Ayak İnfeksiyonlarında Tedavi Yaklaşımı ARAŞTIRMA. Approach to Treatment of Diabetic Foot Infection. Bozkurt F ve ark. ARAŞTIRMA Diyabetik Ayak İnfeksiyonlarında Tedavi Yaklaşımı 1 Fatma Bozkurt 2 Recep Tekin 3 Mustafa Kemal Çelen 3 Celal Ayaz 1 Diyarbakır Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve

Detaylı

Mikroorganizmalarla mücadelede en önemli silahımız gibi görülen antimikrobik

Mikroorganizmalarla mücadelede en önemli silahımız gibi görülen antimikrobik Hastane İnfeksiyonlarına Yol Açan Sorunlu Mikroorganizmalar Nelerdir? Sorun Oluşturma Nedenleri Nelerdir? Prof. Dr. Nezahat GÜRLER İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik

Detaylı

Yenidoğanda Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyonlar (YD-SBİE)

Yenidoğanda Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyonlar (YD-SBİE) Yenidoğanda Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyonlar (YD-SBİE) Prof. Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa III. Ulusal Sağlık Bakımıyla

Detaylı

ANTİBİYOTİKLER ve KULLANIM ENDİKASYONLARI Dr.Gülden YILMAZ BOZKURT ETKİ MEKANİZMALARINA GÖRE AB GRUPLARI-1 1. Hücre duvarı sentezini inhibe eden antibiyotikler 2. Protein sentezini inhibe eden antibiyotikler

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. VANSEF 1000 mg IM enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. VANSEF 1000 mg IM enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VANSEF 1000 mg IM enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Flakon; Her flakonda 1000 mg sefazolin (sodyum

Detaylı

Prof. Dr. Nurcan BAYKAM

Prof. Dr. Nurcan BAYKAM Prof. Dr. Nurcan BAYKAM Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD CAİ tarihçe Epidemiyoloji Risk Faktörleri Etkenler Dünya verileri Türkiye verileri Hasta oluyordum

Detaylı

ANTİBİYOTİK KULLANIMI

ANTİBİYOTİK KULLANIMI T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KOMUTANLIĞI ANKARA İNFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ YAYINI: 3 ANTİBİYOTİK KULLANIMI ANTİBİYOTİK KULLANIMINI KONTROL ALT KOMİTESİNCE HAZIRLANMIŞTIR ANKARA

Detaylı

Febril Nötropenide Yeni Etkenler ve Antimikrobiklere Karşı Direnç

Febril Nötropenide Yeni Etkenler ve Antimikrobiklere Karşı Direnç Febril Nötropenide Yeni Etkenler ve Antimikrobiklere Karşı Direnç Dr. Recep Öztürk İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, İstanbul Nötropenik

Detaylı

Clinical Infectious Diseases

Clinical Infectious Diseases iii. ESBLs: Consider CID 15 Şubat 2011 Cilt 52 Supp 4 s. e56-e93 tıpkıbasımıdır. Clinical Infectious Diseases Türkçe Tıpkıbasım Kanserli Nötropenik Hastalarda Antimikrobiyal Ajanların Kullanımına İlişkin

Detaylı

Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım Current Approach for Urinary Tract İnfections Derleme

Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım Current Approach for Urinary Tract İnfections Derleme Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım Current Approach for Urinary Tract İnfections Derleme Başvuru: 17.10.2013 Kabul: 10.12.2013 Yayın: 27.01.2014 Tümay İpekçi 1, Orçun Çelik 2, Özgü Aydoğdu

Detaylı

Hastane Kökenli Pnömoni, Sağlık Hizmetiyle İlişkili Pnömoni, Ventilatörle İlişkili Pnömoni Tanımı ve Sürveyans

Hastane Kökenli Pnömoni, Sağlık Hizmetiyle İlişkili Pnömoni, Ventilatörle İlişkili Pnömoni Tanımı ve Sürveyans DERLEME/REVIEW Hastane Kökenli Pnömoni, Sağlık Hizmetiyle İlişkili Pnömoni, Ventilatörle İlişkili Pnömoni Tanımı ve Sürveyans Definition of Hospital-Acquired Pneumonia, Healthcare-Associated Pneumonia,

Detaylı

Acinetobacter baumannii: Yenidoğanlarda Çoklu İlaç Direncine Sahip Önemli Bir Patojen

Acinetobacter baumannii: Yenidoğanlarda Çoklu İlaç Direncine Sahip Önemli Bir Patojen Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2011; 45(4): 716-722 Acinetobacter baumannii: Yenidoğanlarda Çoklu İlaç Direncine Sahip Önemli Bir Patojen Acinetobacter baumannii: An Important Pathogen

Detaylı