İncretin Bazlı Tedavilerin Pankreas ve Pankreas Dışı Etkileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İncretin Bazlı Tedavilerin Pankreas ve Pankreas Dışı Etkileri"

Transkript

1 İncretin Bazlı Tedavilerin Pankreas ve Pankreas Dışı Etkileri Dr.Hasan İlkova Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji Metabolizma ve Diyabet Bilim Dalı

2 İnkretin etkisinin fizyolojik bölgeleri Mide Gastrik boşalma Kalp Beyin Potansiyel nöroproteksiyon İştah Potansiyel Kardiyoproteksiyon Gİ sistem GLP-1 Glukoz üretimi Karaciğer İnsülin duyarlılığı (indirekt) İnsülin salınımı Glukagon salınımı İnsülin biyosentezi -hücre proliferasyonu -hücre apoptozisi Periferik dokularda GLP-1 etkileri GLP-1, direkt olarak endokrin pankreas, kalp, mide ve beyinde; indirekt olarak karaciğer ve kasta etki eder Drucker DJ. Cell Metab. 2006;3:

3 GLP-1 ile stimüle insülin salınımında santral nöral yol majör bir rol oynamaktadır GLP-1, vagal afferent duyusal nöronlarla etkileşebilir Gİ sistemde, hepatoportal bölge ve/veya karaciğer dokusu Beyin sapı ve/veya hipotalamusta refleksler oluşturma Bu, pankreas ve Gİ sisteme stimüle eden veya inhibitör uyarılar yollayarak vagal motor nöronlarını aktive eder Hipotalamus Karaciğer Medulla oblongata Mide L-hücre Villus Adapted from: Holst JJ, Deacon CF. Diabetologia. 2005;48: Pankreas

4 Venous Plasma Glucose (mmol/l) C-peptide (nmol/l) 27/05/2013 Insülin sekresyonuna İnkretin Etkisi Oral Glucose IV Glucose * 1.5 * * * * * Incretin Effect 0.5 * Time (min) Time (min) Mean ± SE; N = 6; *P.05; = glucose infusion time. Nauck MA, et al. J Clin Endocrinol Metab. 1986;63:

5 Insulin (mu/l) 27/05/2013 Incretin Effect Tip 2 diyabette azalmıştır Intravenous Glucose Oral Glucose 80 Control Subjects 80 Patients With Type 2 Diabetes * * * * * * * 20 * * * Time (min) Time (min) *P.05 compared with respective value after oral load. Nauck MA, et al. Diabetologia. 1986;29:46-52.

6

7 LVEF (%) Meters Şiddetli Konjestif Kalp Yetersizliği olan Hastalarda GLP-1 in Kardiyak Etkileri Kontrol GLP-1 Sol Ventrikül Ejeksiyon Fraksiyonunda Ortalama Değişim (%) 6-dakikalık Yürüyüşden sonra Mesafede Ortalama Değişim p<.001 p< Başlangıç 5. hafta 0 Başlangıç 5. hafta Ortalama ± SEM. Hastalarda New York Kalp Derneği Klas III ya da IV konjestif kalp yetersizliği mevcuttu. Kontrol Grubu, N=9 (diyabeti olan 5 hasta); GLP-1 Grup, N=12 (diyabeti olan 8 hasta). LVEF = Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu. Sokos GG, et al. J Card Fail. 2006;12:

8 LVEF (%) A.S.E Bölgesel Duvar Hareket Skoru AMİ ve Sol Ventriküler Disfonksiyonu olan Hastalarda GLP-1 in Kardiyak Etkileri Control GLP-1 Sol Ventriküler Ejeksiyon Fraksiyonunda Ortalama Değişim (%) Bölgesel Duvar Hareket Skorunda Ortalama Değişim p< p< Başlangıç Post IV GLP-1 0 Başlangıç Post IV GLP-1 Ortalama ± SEM; Kontrol Grubu, N=10; GLP-1 Grubu, N=11 (Akut miyokard infarktüsü (AMİ) geçirmiş ve başarılı primer anjiyoplastiden sonra LVEF <%40 olan hastalar). LVEF = sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu. Post IV GLP-1 = 72 saatlik intravenöz GLP-1 infüzyonundan sonra. Nikolaidis LA, et al. Circulation. 2004;109:

9 ml/dak mmol/180 dak mmol/180 dak GLP-1 İnsüline Dirençli/T2DM Obez Erkeklerde Natriürezi Artırır ve Hiperfiltrasyonu Azaltır Plasebo GLP * 120 * 120 * Kreatinin Klirensi Sodyum Atılımı Klorür Atılımı Ortalama ± SEM; N=16 obez erkek (insüline dirençli, n=12, tip 2 diyabet, n=4); *p<.05 plasebo ve GLP-1 infüzyonları arasında. Gutzwiller J-P, et al. J Clin Endrocrinol Metab. 2004;89: Copyright 2004, The Endocrine Society.

10 Sağkalım (%) Kardiyak debi (ml/dak) 27/05/2013 Liraglutid: bir fare miyokard infarktüsü modelinde yararlı etki Bir miyokard infarktüsü fare modelinde, 7 günlük liraglutid uygulaması: - Bir kardiyoprotektif gen ekspresyonu profilini uyarmıştır - İnfarkt boyutu ve kardiyak rüptürü azaltmıştır - Plaseboya karşı sağkalımı iyileştirmiştir (sırasıyla %40 a karşı %80; p=0.0001) Sağkalım Kardiyak debi PBS Liraglutid Sham * Günler Sham PBS Liraglutid *p<0.002 Noyan-Ashraf ve ark. Diabetes Epub ahead of print: 16 Jan PBS, fosfat tamponlu salin

11 İnfarkt (%) 27/05/2013 Farelerde MI dan 28 gün sonra infarkt boyutu liraglutid tarafından azaltılmıştır İnfarkt İnfarkt 30 * Plasebo *Plasebo p<0.05 Liraglutid *Plaseboya karşı p<0.05 Noyan-Ashraf ve ark. Diabetes Epub ahead of print: 16 Jan 2009.

12 Plaseboya karşı değişim % si Liraglutid kardiyovasküler risk biyobelirteçlerini iyileştirir 27/05/2013 Liraglutid 1.90 mg/gün ile 14 haftalık tedavi 0 PAI-1 BNP CRP Trigliseridler %25 %20 %22 40 %38 p<0.05 p<0.01 AD p=0.01 Plaseboya karşı p değerleri Courrèges ve ark. Diab Med 2008: 1 Vilsbøll ve ark. Diab Care 2007;30:

13 SKB değişimi (mmhg) 27/05/2013 T2D tedavisinde kullanıldığında, liraglutid SKB yi azaltmaktadır 1 Monoterapi LEAD 3 Met kombinasyonu LEAD 2 SU kombinasyonu LEAD 1 Met + TZD kombinasyonu LEAD 4 Met + SU kombinasyonu LEAD 5 Met ve/ veya SU LEAD * * -2.3 * * Liraglutid 1.2 mg Liraglutid 1.8 mg Glimepirid Rosiglitazon Glarjin Plasebo Eksenatid ***p< **p<0.001 *p<0.05 başlangıca karşı *** -5.6 ** Colagiuri ve ark. Diabetes 2008;57(Suppl.1):A16.

14 Başlangıca Weight change göre from ağırlık baseline değişimi (kg) (kg) 27/05/2013 Vücut ağırlığı değişimi: liraglutid 1.8 mg Mono (LEAD 3) +Met (LEAD 2) +SU (LEAD 1) +Met/TZD (LEAD 4) +Met/SU (LEAD 5) +Met/SU (LEAD 6) * -2.0* -1.8 * Başlangıç (kg) Liraglutid 1.8 mg Glimepirid Rosiglitazon Glarjin Plasebo Eksenatid * Plaseboya karşı anlamlı; Aktif karşılaştırmaya karşı anlamlı

15 İnfarkt Infarct büyüklüğü size (% (AAR of AAR) % si) İnfarkt Infarct büyüklüğü size (% (SV of LV) % si) 27/05/2013 Domuzlarda 3 gün eksenatid reperfüzyonunun ardından infarkt büyüklüğü azalmıştır 70 p= p= PBS Eksenatid 0 PBS Eksenatid ARR, risk altındaki alan; LV, sol ventrikül; PBS, fosfat tamponlu salin Timmers ve ark. J Am Coll Cardiol 2009;53:

16 Improvements in Cardiovascular Risk Factors Accompanied Improved Glycemic Control and Weight Reduction in Patients With Type 2 Diabetes Treated With Exenatide for 3.5 y David M Kendall 1 ; Lawrence Blonde 2 ; Susanna M Mac 1 ; Xuesong Guan 1 ; John H Holcombe 3 ; Ted E Okerson 1 ; Dennis D Kim 1 ; Deepak L Bhole 1 1 Amylin Pharmaceuticals, Inc., San Diego, CA; 2 Ochsner Clinic Foundation, New Orleans, LA; 3 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN

17 Weight (kg) Weight (kg) Weight Reductions With 3.5 y of Exenatide 0 Week y Week Time (year) -5.3±0.5 kg 3.5-y completer cohort N = 151; Baseline weight 99.9 kg; Mean ± SE Kendall D, et al. Diabetes. 2007:56(Suppl1):A149; data on file, Amylin Pharmaceuticals, Inc.

18 TG TC HDL-C LDL-C Systolic BP Diastolic BP % Change Percent Lipid and BP Changes With 3.5 y of Exenatide % % -6% -2% -4% % 3.5-y completer cohort N = 151; Mean ± SE Kendall D, et al. Diabetes. 2007:56(Suppl1):A149; data on file, Amylin Pharmaceuticals, Inc.

19 Özet ve sonuçlar Hayvan modelleri MI modellerinde sağkalım, kardiyak rüptür, iskemi ve kardiyak fonksiyon Endotelden bağımsız arter gevşemesini kolaylaştırır Klinik çalışmalar sol ventrikül fonksiyonu endotel fonksiyonu (arter çapı) endotel disfonksiyonunun biyobelirteçleri sistolik kan basıncı vücut ağırlığı

20 DPP IV inhibitörleri Vildagliptin Sitagliptin Saxagliptin

21 DPP4 Inhibitörü Sitagliptin tip 2 diyabet hastalarında Vasküler endotelial progenitör hücreleri arttırmaktadır.

22 Sitagliptin ve EPC n=16 Tip 2 DM olgu 100 mg Sitagliptin 2 KAT EPCs p< Kontrol Grubu 4 hafta sonrası %23 DPP-4 İnhibisyonu %50 SDF-1 alfa Doç.Dr.Şevki Çatinkalp in izniyle Gian Paolo Fadini et al.diabetes Care 33(5), 31 March, 2010

23 Deneysel Fare Modeli: 30 dakika myokardiyal iskemi, 4 saat reperfüzyon Deneysel Fare Modeli: 30 dakika myokardiyal iskemi, 4 saat reperfüzyon 3.Gün 14.Gün %46.2 %46.4 p< p< p< %24.3 %16.9 %23.0 %19.1 %14.7 %12.9 Kontrol Grubu Sitagliptin Pioglitazon SİTA+ PİO Doç.Dr.Şevki Çatinkalp in izniyle Yumei Ye et al. Am J Physiol Heart Circ 298: March 2010

24 Kan Basıncı mmhg Sitagliptin ve Hipertansiyon Tip 2 DM, n= 17, yaş 67, A1c 6.5, BMI 25 6 aydır antihipertansif tedavi alıyor. Sitagliptin 50 mg/gün aşırı + Önceki Tedavileri 6 ay sonra A1c %6.5 %5.8 6 ay sonra *p< ±13.9 * * * * * Aylar 119.7±9.4 *p<0.01 Kan basıncı ile korele değil r =0.24, p=0.08 Doç.Dr.Şevki Çatinkalp in izniyle Susumu Ogawa et al. Tohoku J Exp Med 223: , 2011

25 Doç.Dr.Şevki Çatinkalp in izniyle

26 Sitagliptin in Renal Etkileri N= 36 Tip 2 DM, son 6 aydır tedaviye rağmen A1c >6.5, sitagliptin 50 mg/gün Doç.Dr.Şevki Çatinkalp in izniyle Sachiko Hattori. Endocrine Journal Dec 20, 2010

27 Saxagliptin Cardiovascular Safety A Systematic Assessment of Cardiovascular Outcomes in the Saxagliptin Drug Development Program for Type 2 Diabetes Mellitus Overview of FDA Advisory Committee Meeting (CV Assessment Portion) and review article appearing in Postgraduate Medicine

28 Summary of Phase 2b/3 Clinical Program 8 Phase 2b / 3 Clinical Studies 4673 subjects, 3422 saxagliptin treated Phase 2b, monotherapy dose-ranging study Six pivotal phase 3 studies Two monotherapy Three add-on combination MET TZD SU One initial combination with metformin Phase 3 mechanism of action study 28

29 Percent with First Adverse Event Time to Onset of First Primary MACE BL Weeks Control All SAXA Patients at Risk Control All SAXA Frederich R, Alexander J, Fiedorek F, et al. Postgraduate Medicine. 2010;122(3):

30 Events per 1000 patient-years Incidence Rate for Primary MACE by Subgroups ,3 SAXA Control Error bars represent SEM ,2 7,0 15,8 9,1 18,4 8,8 22,5 8,0 13,2 7,7 22,5 11,4 9,9 0 History of CV Disease At Least One CV Risk Factor (in addition to T2DM) At Least Two CV Risk Factors (in addition to T2DM) History of Hypertension History of Hypercholesterolemia Male Gender Age 65 n = 569 n = 3759 n = 2286 n = 2438 n = 2041 n = 2279 n = 699 Frederich R, Alexander J, Fiedorek F, et al. Postgraduate Medicine. 2010;122(3):

31 Frequency of Major CV Endpoints SAXA 2.5 mg SAXA 5 mg SAXA 10 mg All SAXA* Control N (total patients) Total Pt-years Mean Duration of Follow Up (yrs) Number (%) FDA-defined SMQ MACE 28 (3.0) 37 (2.9) 30 (3.0) 100 (3.0) 41 (3.3) Custom MACE 6 (0.6) 6 (0.5) 11 (1.1) 23 (0.7) 17 (1.4) Sponsor-defined Primary MACE 6 (0.6) 6 (0.5) 11 (1.1) 23 (0.7) 18 (1.4) Acute CV Events 14 (1.5) 10 (0.8) 14 (1.4) 38 (1.1) 23 (1.8) * Includes contribution from mg saxagliptin in Phase 2b Study (-008) 31

32 Frequency of Additional CV Endpoints SAXA 2.5 mg SAXA 5 mg SAXA 10 mg All SAXA* Control N (total patients) Total Pt-years Mean Duration of Follow Up (yrs) Patients with Any Cardiac Disorder AE FDA-defined Ischemic Heart Disease Number (%) 53 (5.7) 63 (5.0) 48 (4.8) 164 (4.9) 71 (5.7) 14 (1.5) 17 (1.3) 12 (1.2) 43 (1.3) 24 (1.9) Cardiac Failure 8 (0.9) 7 (0.6) 5 (0.5) 20 (0.6) 7 (0.6) Cardiac Arrhythmias 32 (3.4) 36 (2.8) 31 (3.1) 99 (2.9) 37 (3.0) Other 9 (1.0) 8 (0.6) 6 (0.6) 23 (0.7) 7 (0.6) Sponsor-defined Secondary MACE 8 (0.9) 7 (0.6) 11 (1.1) 26 (0.8) 20 (1.6) All Death 3 (0.3) 3 (0.2) 4 (0.4) 10 (0.3) 12 (1.0) CV Death 1 (0.1) 2 (0.2) 4 (0.4) 7 (0.2) 10 (0.8) * Includes contribution from mg saxagliptin in Phase 2b Study (-008) 32

33 Gönderen Hasan İlkova Alıcı Tarih Çrş 19:02 Posta: 16 / 2381 < > fotograf.jpgadsız ek txtKişisel gizliliğinizi korumak amacıyla postadaki resimler engellendi Resimleri göster Hocam bilginiz olsun.... bugün hasteneye yatmış pankreatit ataktan...sonuçları bunlar amilazıda Original Message----- From: Bihter Sent: Wednesday, April 17, :55 PM To: Subject: Tahlil 33

34 Acute Pancreatitis in Type 2 Diabetes Treated With Exenatide or Sitagliptin A retrospective observational pharmacy claims analysis RAJESH GARG, MD 1 WILLIAM CHEN, PHD, MPH 2 MERRI PENDERGRASS, MD, PHD 2,3 OBJECTIVE Cases of acute pancreatitis have been reported in association with exenatide, sitagliptin, and type 2 diabetes without use of these medications. It remains unknown whether exenatide or sitagliptin increase the risk of acute pancreatitis. RESEARCH DESIGN AND METHODS A retrospective cohort study of a large medical and pharmacy claims database was performed. Data for 786,656 patients were analyzed. Cox proportional hazard models were built to compare the risk of acute pancreatitis between diabetic and nondiabetic subjects and between exenatide, sitagliptin, and control diabetes medication use. RESULTS Incidence of acute pancreatitis in the nondiabetic control group, diabetic control group, exenatide group, and sitagliptin group was 1.9, 5.6, 5.7, and 5.6 cases per 1,000 patient years, respectively. The risk of acute pancreatitis was significantly higher in the combined diabetic groups than in the nondiabetic control group (adjusted hazard ratio 2.1 [95% CI ]). Risk of acute pancreatitis was similar in the exenatide versus diabetic control group (0.9 [ ]) and sitagliptin versus diabetic control group (1.0 [ ]). CONCLUSIONS Our study demonstrated increased incidence of acute pancreatitis in diabetic versus nondiabetic patients but did not find an association between the use of exenatide or sitagliptin and acute pancreatitis. The limitations of this observational claims-based analysis cannot exclude the possibility of an increased risk. Diabetes Care 33: , 2010

35 Acute Pancreatitis in Type 2 Diabetes Treated With Exenatide or Sitagliptin A retrospective observational pharmacy claims analysis RAJESH GARG, WILLIAM CHEN, MERRI PENDERGRASS Diabetes Care 33: , 2010 Kaplan-Meier curve of acute pancreatitis in combined diabetic groups (exenatide, sitagliptin, diabetes control) and the nondiabeticcontrol group.

36 Kaplan-Meier curve of acute pancreatitis in exenatide, sitagliptin, and diabetes control groups.

37 Chronic GLP-1 Receptor Activation by Exendin-4 Induces Expansion of Pancreatic Duct Glands in Rats and Accelerates Formation of Dysplastic Lesions and Chronic Pancreatitis in the KrasG12D Mouse Model Belinda Gier,Aleksey V. Matveyenko,David Kirakossian,David Dawson,Sarah M. Dry, and Peter C. Butler Diabetes 61: , 2012 The extent and frequency of PDGs(Pancreatic Duct Glands) surrounding the main pancreatic duct are increased by exendin-4 treatment in rats. Sections from the head of the pancreas from an untreated control rat

38 after 12 weeks of daily exendin-4 injections 27/05/2013

39 F H: In addition, the epithelium often showed pseudostratification and pseudopapillary features, which are features characteristic for PanIN-like ( pancreatic intraepitelial neoplasia) lesions.

40

41 PDG cell replication is increased by exendin-4 treatment in rats. 27/05/2013

42 Exendin-4 treatment increased chronic pancreatitis and the frequency of mpanin lesions in Pdx1-Kras mice. Pancreata from Pdx1-Kras mice treated for 12 weeks with either vehicle (A) or exendin-4 (B) (203 objective). The pancreas from the exendin- 4 treated animal demonstrates only scant residual intact acini (white arrow) with more extensive inflammation and fibrosis (stars) and more frequent mpanin (black arrows).

43 Duct cell replication frequency is increased in the pancreas of exendin-4 treated Pdx1-Kras mice. Immunohistochemical labeling of Ki-67 positive cells (brown; counterstained with hematoxylin) in benign ducts in areas of intact acinar tissue in control mice (A) and exendin-4 treated mice (B).

44 GLP-1R expression is present in PDGs in rats and humans.

45 GLP-1R expression is present in PDGs in rats and humans.

46 Metformin treatment abrogated the effect of exendin-4 in HPDE-Kras cells (P < 0.01)

47 There were no cases of pancreatitis, macroscopically or microscopically, in 400 rats. Neither pancreatitis nor preneoplastic proliferative lesions was found in monkeys dosed for 87 weeks, with plasma liraglutide exposure 60-fold higher than that observed in humans at the maximal clinical dose. In conclusion, liraglutide did not induce pancreatitis in mice, rats, or monkeys when dosed for up to 2 years and at exposure levels up to 60 times higher than in humans. Diabetes 61: , 2012

48

49

50 Pancreatitis cases in completed liraglutide diabetes trials, as per 10 July 2012 Pancreatitis (n=13) Acute (n=9) Chronic (n=4) Liraglutide (n=8) Comparator (n=1) Liraglutide 1.8 mg (n=6) Liraglutide 1.2 mg (n=2) Glimepiride 4 mg (n=1) Based on all completed clinical trials (phase I III) in subjects with type 2 diabetes until 10 July 2012 Doses stated are once daily Jensen et al. Pancreas 2012:41: (Presented at APA/IAP 2012)

51 Incidence of pancreatitis with liraglutide and active comparator in type 2 diabetes Liraglutide Active comparator Safety analysis set (n) Total exposure (years) Events of acute pancreatitis 8 1 Incidence rate of acute pancreatitis* Events of chronic pancreatitis 4 0 Incidence rate of chronic pancreatitis* 0.8 NA In a diabetes population with a background incidence of events/1000 person-years of exposure, one would expect 7 22 acute pancreatitis cases in the liraglutide arm and 2 6 in the comparator arm Based on all completed clinical trials (phase I III) in subjects with type 2 diabetes until 10 July 2012 *Number of cases/1000 subject-years of exposure Jensen et al. Pancreas 2012:41: (Presented at APA/IAP 2012)

52 Incidence of acute pancreatitis with liraglutide and active comparator Liraglutide cases/1000 PYE 2 5 Active comparator Estimated reporting rate ratio (95% CI) p value Reported incidence of acute 2.1 pancreatitis (0.3, 95.3) (number of cases/1000 PYE) 1 Reporting rates: low and within predicted range for a T2D population No significant difference in the incidence of reported acute pancreatitis cases with liraglutide vs. comparators CI, confidence interval 1. Jensen et al. Pancreas 2012:41: (Presented at APA/IAP 2012); 2. Noel et al. Diabetes Care 2009;32:834 8; 3. Girman et al. Diabetes Obes Metab 2010;12:766 71; 4. Garg et al. Diabetes Care 2010;33: ; 5. Gonzalez-Perez et al. Diabetes Care 2010;33:2580 5

53 Summary of pancreatitis findings While more cases of acute pancreatitis were reported with liraglutide vs. comparators, the estimated reporting rate ratio elevation was not statistically significant Reporting rates were low and within the predicted range for a population of patients with type 2 diabetes Considering patient histories, most reported cases of acute pancreatitis were unlikely to be linked to liraglutide treatment Overall, there are too few cases to be able to determine whether or not there is a cause-and-effect relationship between the development of acute pancreatitis and treatment with liraglutide Liraglutide has no adverse effects on the pancreas in animal studies

54 What is to come... Preclinical mechanistic safety studies investigating pancreatitis Two pharmacoepidemiological trials 1 using i3 Aperio and the Clinical Practice Research Datalink LEADER will study pancreatitis safety in >9000 patients 2 information related to acute or chronic pancreatitis, as well as history of gallbladder disease, will be recorded at screening amylase and lipase will be measured at randomisation (visit 3) and again at visits 6, 7, 9, 11, 13 and 15 additional measurements will be mandated in case of persistent, severe abdominal pain potentially suggestive of pancreatitis all suspected events of acute pancreatitis will be evaluated by an independent event adjudication committee 1. Jensen et al. Pancreas 2012:41(8): (Presented at APA/IAP 2012); 2. Bergenstal et al. Diabetes 2011;59 (Suppl. 1):2303-PO

55 Imbalanced protease expression and activities may contribute to the development of cancers including neuroblastoma. Neuroblastoma is a fatal childhood cancer of the sympathetic nervous system that frequently overexpresses mitogenic peptides, chemokines and their receptors. Dipeptidyl peptidase IV (DPPIV), a cell surface serine protease, inactivates or degrades some of these bioactive peptides and chemokines, thereby regulating cell proliferation and survival. These data support a potential role for DPPIV in inhibiting neuroblastoma growth and progression.

56

57

58 C. DPPIV inhibits formation of closed rings arising from HUVEC sprouting (proangiogenic structure) in vitro. HUVECs were co-cultured with control or DPPIV expressing SK-N-AS cells for 18 h on matrigel basement. (a)representative photomicrographs of HUVEC pro-angiogenic structure formation in coculutre experiments. (b) Tubular length was quantified in five randomly selected fields (mean ± S.D.; n = 5; *, p < 0.05).

59 DPPIV re-expression suppresses the tumorigenic potential of SK-N-AS cells in a xenotransplantation mouse model. Two different sets of nude mice (BALB/C nu/nu, n = 5 for each group, SK-N-AS+Vector or SK-N-AS+DPPIV) were injected subcutaneously with 5X106 cells as a 50% suspension in matrigel. Tumors were measured every 3 days. A. a.effects of DPPIV on tumor growth. Results are presented as average tumor volume +/-SD.b. Photographs of tumors excised from SK-N- AS+Vector and SK-N-AS+ DPPIV mice.

60 B. a. Representative photomicrographs of TUNEL assay performed on excised tumors showing increased number of apoptotic cells (green) in tumors developed from SK-N-AS+DPPIV cells as compared to tumors developed from SK-N-AS+Vector control cells. Magnification 200X. b. Quantification of DPPIV induced apoptosis in tumors. The number of TUNEL positive cells was counted in a total of 6 high power fields and expressed as mean percentage of total cells in these fields of the tumor

61 C. Immunohistochemical analysis showing CD31 staining as a measure of vascularity in tumors developed from SK-N-AS +Vector or SK-N- AS+DPPIV cells. Magnification 200X.

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71 Belinda Gier, PhD, Peter C. Butler, MD At present, the GLP-1 class of drugs is heavily promoted (and prescribed) as having purported advantages that outweigh its risks. Singh and colleagues provide a timely reminder that, despite large numbers of underpowered studies claiming the contrary from marketing companies, little is yet known about long-term adverse effects of the GLP-1 class of drugs on the exocrine pancreas. Unfortunate recent history documents unacceptable delays by regulatory authorities to act on serious adverse effects detected in postmarketing surveillance of drugs for T2DM, deemed 2 times a farce by Gale.11 We hope history will not repeat itself with the GLP-1 based drugs, because in this case, 3 times would not be a charm.

72 Morphological stages in the transition from normal healthy ducts through intermediate premalignant pancreatic intraepithelial neoplasia (PanIN) lesions and invasive pancreatic cancer.

73 Human expression of glucagonlike peptide 1 (GLP-1) receptor in healthy tissue and malignant disease. Corresponding immunohistochemical labeling of human tissue for GLP-1 receptor (brown) in normal pancreatic ducts, premalignant PanIN lesions, and pancreatic cancer.

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı DM TEDAVİSİNDE KOMPLİKASYONLAR DM TEDAVİSİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Slide 1 Sunum planı DM ve kardiyovasküler hastalık-riskleri

Detaylı

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Dr. Cem Alhan XVI. Ulusal Kongre, 19-22 Mayıs, Eskişehir Changing patterns of initial treatment selection among medical therapy (MED, yellow line), percutaneous

Detaylı

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ GEÇİRİLMİŞ GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS ÖYKÜSÜ OLAN BİREYLERDE ANJİOPOETİN BENZERİ PROTEİN-2 ( ANGPTL-2

Detaylı

Kısa ve Uzun Etkili İnkretin Tedavilerinin Güvenilirlikleri

Kısa ve Uzun Etkili İnkretin Tedavilerinin Güvenilirlikleri Kısa ve Uzun Etkili İnkretin Tedavilerinin Güvenilirlikleri Prof.Dr.Abdurrahman Çömlekçi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı GLP-1 analogları, metabolik etkiler GLP-1 analogları:

Detaylı

İnkretinler (Olgu sunumları ile)

İnkretinler (Olgu sunumları ile) İnkretinler (Olgu sunumları ile) Prof. Dr. Erdinç ERTÜRK Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı II. Endokrinolojik Sorunlara Olgu Bazında Çözümler Sempozyumu 5-6 Nisan 2007 - İzmir

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Bir ARB Olarak Olmesartan Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı PatenT (Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

50. Ulusal Diyabet Kongresi 23-27 Nisan 2014, Antalya Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı

50. Ulusal Diyabet Kongresi 23-27 Nisan 2014, Antalya Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Diyabet ve Kalp Yetmezliği 50. Ulusal Diyabet Kongresi 23-27 Nisan 2014, Antalya Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Diyabet ve Kalp Yetmezliği Konuşma

Detaylı

ÇOK DAMAR HASTALARINDA PERKÜTAN GİRİŞİM YAPALIM MI?

ÇOK DAMAR HASTALARINDA PERKÜTAN GİRİŞİM YAPALIM MI? ÇOK DAMAR HASTALARINDA PERKÜTAN GİRİŞİM YAPALIM MI? Prof. Dr. Ömer Göktekin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Eskişehir Tanım Tek damar hastalığı: LAD, Cx veya RCA

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden :

Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden : 2008 İskemik Kalp Hastalıklarında Primer ve Sekonder Korunma Doç. Dr. Mehdi Zoghi Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden : 1. Kardiyovasküler hastalıklar (KVH) erken ölümlerin başlıca

Detaylı

Kronik Migrende Botulinum Toksin (BOTOX) Deneyimi

Kronik Migrende Botulinum Toksin (BOTOX) Deneyimi Kronik Migrende Botulinum Toksin (BOTOX) Deneyimi Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD Maslak Hastanesi Cephalalgia. 2010 Jul;30(7):793-803. doi: 10.1177/0333102410364676.

Detaylı

HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi

HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2003,14 (2), 83-91 HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi Ummuhan BAŞ ASLAN, Ayşe L1VANELlOGLU Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

Diyabetik Ayakta Hiperbarik Oksijen Tedavisi

Diyabetik Ayakta Hiperbarik Oksijen Tedavisi IV. UDAIS 5-7 MAYIS 2016, ISTANBUL Diyabetik Ayakta Hiperbarik Oksijen Tedavisi Güncel kanıtlar MESUT MUTLUOĞLU GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Sualtı Hekimliği Ve Hiperbarik Tıp Servisi Diyabetik Ayakta

Detaylı

Prof. Dr. Zeynep CANTÜRK. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı

Prof. Dr. Zeynep CANTÜRK. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Prof. Dr. Zeynep CANTÜRK Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı 3 Yıl Önce 58 y, kadın hasta, emekli 3 yıldır T2DM tanısıyla takipli Metformin 1000 mg 2x1 kullanıyor,diyet

Detaylı

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (2), 76-90 GELişTiRiLMiş OYUN-EGZERSiZ PROGRAMıNıN ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Fabna KERKEZ ÖZET Bu çalışmanın amacı

Detaylı

OBEZ YADA AŞIRI KİLOLU İNSÜLİN DİRENÇLİ TİP 2 DİYABETLİ HASTAYA YAKLAŞIM. Prof.Dr.Esen Akbay Doç.Dr.Murat YILMAZ

OBEZ YADA AŞIRI KİLOLU İNSÜLİN DİRENÇLİ TİP 2 DİYABETLİ HASTAYA YAKLAŞIM. Prof.Dr.Esen Akbay Doç.Dr.Murat YILMAZ OBEZ YADA AŞIRI KİLOLU İNSÜLİN DİRENÇLİ TİP 2 DİYABETLİ HASTAYA YAKLAŞIM Prof.Dr.Esen Akbay Doç.Dr.Murat YILMAZ Olgu 1: 52 yaşında erkek Yakınma: ağız kuruluğu- çok su içme Öykü: Yaklaşık 2-3 ay önce yakınmaları

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA GÜNCEL DURUM > 6330 Aile Sağlığı Merkezi

Detaylı

İnsülin Direnci: Tedavi Yaklaşımı. Prof. Dr. Göksun Ayvaz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma

İnsülin Direnci: Tedavi Yaklaşımı. Prof. Dr. Göksun Ayvaz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma İnsülin Direnci: Tedavi Yaklaşımı Prof. Dr. Göksun Ayvaz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma IR Tedavisi: Yaşam tarzı değişiklikleri Beslenme tedavisi KH ve yağ kısıtlaması Fruktoz

Detaylı

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI UZMANLIK

Detaylı

AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ

AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe,. ofsport Sciences 2000, 11 (1-2-3-4), 47-55 AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ SONRASı insülin VE KAN GliKOZ DEGERlERiNiN incelenmesi Cüneyt AYDIN". Kadir GÖKDEMIR"", ıbrahim

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Kan Basıncı Değişkenliği. Dr Şükrü Ulusoy KTÜ Nefroloji Bilim Dalı/Trabzon

Kan Basıncı Değişkenliği. Dr Şükrü Ulusoy KTÜ Nefroloji Bilim Dalı/Trabzon Kan Basıncı Değişkenliği Dr Şükrü Ulusoy KTÜ Nefroloji Bilim Dalı/Trabzon Plan KB değerlendirme yöntemleri KB değişkenliği KB değişkenliği ölçüm yöntemleri KBD nin klinik önemi Rehberlerde Neler Değişiyor?

Detaylı

Kalp Kateterizasyonu-Koroner Anjiyografi Öncesi Hasta Risk Değerlendirmesi

Kalp Kateterizasyonu-Koroner Anjiyografi Öncesi Hasta Risk Değerlendirmesi Kalp Kateterizasyonu-Koroner Anjiyografi Öncesi Hasta Risk Değerlendirmesi Dr. Armağan Altun, Trakya Universitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji A.D., Edirne 1350g.1 Hastanın Öyküsü Geçirilmiş MI Geçirilmiş

Detaylı

Dr. Cihan ALTIN. 9 Diabet ve Karpal Tünel Sendromu Uzm. Dr. Turgut AKGÜL Prof. Dr. Ufuk TALU. Diyabetik Nefropati. Prof. Dr.

Dr. Cihan ALTIN. 9 Diabet ve Karpal Tünel Sendromu Uzm. Dr. Turgut AKGÜL Prof. Dr. Ufuk TALU. Diyabetik Nefropati. Prof. Dr. Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri İçindekiler Contents Dergi Adı Klinik Tıp Bilimleri Dergisi İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cengiz TEPE cengiz@kliniktipdergisi.com Proje ve Reklam Koordinatörü

Detaylı

Tip 2 Diabetes Mellitusta Hangi Hastaya Ne Zaman Hangi İnsülin

Tip 2 Diabetes Mellitusta Hangi Hastaya Ne Zaman Hangi İnsülin Tip 2 Diabetes Mellitusta Hangi Hastaya Ne Zaman Hangi İnsülin Dr. Füsun Törüner Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma B.D, Ankara 22-23.Kasım.2013 -TEKİRDAĞ Tip 2 DM progresif bir

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

DİYABET TEDAVİSİ VE KANSER. Prof. Dr. ibrahim Şahin

DİYABET TEDAVİSİ VE KANSER. Prof. Dr. ibrahim Şahin DİYABET TEDAVİSİ VE KANSER Prof. Dr. ibrahim Şahin Sunu Planı Diyabet ve kanser İnsülin tedavisi ve kanser Oral antidiyabetikler ve kanser Sulfanilüreler Pioglitazonlar GLP-1 analogları DPP4 inhibitörleri

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

Bir üniversite hastanesi endokrinoloji kliniğinde eksenatid verilen hastaların klinik ve laboratuvar özellikleri

Bir üniversite hastanesi endokrinoloji kliniğinde eksenatid verilen hastaların klinik ve laboratuvar özellikleri 128 Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 128-132 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0386 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Bir üniversite hastanesi endokrinoloji kliniğinde eksenatid

Detaylı

Tip 2 diyabet tedavisinde eksenatid: Klinik verilerden güncel uygulamaya. Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim

Tip 2 diyabet tedavisinde eksenatid: Klinik verilerden güncel uygulamaya. Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Tip 2 diyabet tedavisinde eksenatid: Klinik verilerden güncel uygulamaya Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Glukoz regülasyonunda rol oynayan sistemler Pankreas -hüc:

Detaylı

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014. Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014. Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014 Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kontrolsüz Hipertansiyonun Bedeli SVO geçiren hastaların.. J Rendon et al.,

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı,

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı, ÖZET Bu çalışmada, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bulunan antepfıstığı parsellerinde yer alan bazı erkek tiplerin morfolojik ve biyolojik özelikleri araştırılmıştır. Çalışma, 1995 ve 1996 yıllarında hem

Detaylı

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU?

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? TABİ Kİ HAYIR, HER HASTAYA VERMELİYİZ DR. SABRİ DEMİ RCAN Beta Blokerler Adrenerjik reseptörler katekolaminler tarafından stimüle edilen G-protein

Detaylı

ÜZERiNE ETKiSi. performansı etkilemediğini göstermektedir. Anahtar Kelime/er: Kreatin, kreatin fosfat, futbol, slalom koşusu, performans.

ÜZERiNE ETKiSi. performansı etkilemediğini göstermektedir. Anahtar Kelime/er: Kreatin, kreatin fosfat, futbol, slalom koşusu, performans. Spor Bilimleli Dergisi Hacettepe f. ofsport SCİences 2000, 11 (1-2-3-4), 56-63 KREATiN YÜKLEMENiN DÜZ VE SLALOM KOŞULARıNDA, SPRiNT PERFORMANSı ÜZERiNE ETKiSi Asaf ÖZKARA *, Rüştü GÜNER**Burak KUNDURACIOGlU*

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

DÖNEM 4 -GENEL CERRAHİ ( CTB 402) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

DÖNEM 4 -GENEL CERRAHİ ( CTB 402) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA DÖNEM -GENEL CERRAHİ ( CTB 0). HAFTA -9 EYLÜL 0 Prof.Dr.Hasan Kaplan.00 Küçük Cerrahi Girişimler ( Minor surgical interventions) Prof.Dr.Hasan Kaplan Akut Karın (Acute abdomen) Akut pankreatit (Acute pancreatitit)

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk 62 y., kadın, emekli bankacı İzmir de oturuyor. Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk Öykü: 12 yıldır hipertansif. İlaçlarını düzenli aldığını ve diyete

Detaylı

ALL IC-BFM Study Group relapse treatment proposal. ALL IC-BFM RezALL protokol önerisi

ALL IC-BFM Study Group relapse treatment proposal. ALL IC-BFM RezALL protokol önerisi ALL IC-BFM Study Group relapse treatment proposal ALL IC-BFM RezALL protokol önerisi Results of best international trials Relaps ALL de 2 farklı yaklaşım Multi drug, intensive, short courses AIEOP, BFM,

Detaylı

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yeni Antimikrobik Sayısı Azalmaktadır

Detaylı

HER2 İmmünohistokimya (IHK) 0/1+ Meme Kanseri Patoloji Örneklerinin, SISH ile HER2 Durumunu Tespit Etmek için Yapılan Çalışma

HER2 İmmünohistokimya (IHK) 0/1+ Meme Kanseri Patoloji Örneklerinin, SISH ile HER2 Durumunu Tespit Etmek için Yapılan Çalışma HER2 İmmünohistokimya (IHK) 0/1+ Meme Kanseri Patoloji Örneklerinin, SISH ile HER2 Durumunu Tespit Etmek için Yapılan Çalışma Sıtkı Tuzlalı 1, Ekrem Yavuz 1, Tülay Canda 2, Melin Özgün Geçer 3, Yurdanur

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Neoadjuvant Kemoterapi

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Neoadjuvant Kemoterapi Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Neoadjuvant Kemoterapi Prof. Dr. Hakan Bozcuk Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Antalya Plan } KHDAK da kemoterapinin lokal tedavilere

Detaylı

HEPATİT C de LİTERATÜR

HEPATİT C de LİTERATÜR HEPATİT C de LİTERATÜR Doç. Dr. Zeliha KOCAK TUFAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği drztufan@yahoo.com

Detaylı

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız!

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız! Monthly Magnetic Bulletin March 2014 z BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeofizik/default.htm Magnetic Results

Detaylı

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği M E T I N S A R I K A Y A, F U N D A S A R I, J I N I G Ü N E Ş, M U S T A F A E R E N, A H M E T E D I P K O R K M A

Detaylı

SolarBaba2015: Solar Energy Conference GÜNEŞ ÖLÇÜM ⁹Ü NEDİR? NEDEN / NASIL YAPILIR? İSKENDER KÖKEY, MSc Country Manager, Turkey

SolarBaba2015: Solar Energy Conference GÜNEŞ ÖLÇÜM ⁹Ü NEDİR? NEDEN / NASIL YAPILIR? İSKENDER KÖKEY, MSc Country Manager, Turkey SolarBaba2015: Solar Energy Conference GÜNEŞ ÖLÇÜM ⁹Ü NEDİR? NEDEN / NASIL YAPILIR? İSKENDER KÖKEY, MSc Country Manager, Turkey İÇERİK Kintech Engineering Hakkında Nereden Çıktı Güneş Ölçümü? Güneşlenme

Detaylı

Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Başak Bolayır a, Muhittin Yalçın a, Gülkhat Abilova a, Sakine Güzel b, Emre Arslan a, Alev Eroğlu Altınova a, Müjde Aktürk a, Füsun Baloş Törüner a, Ayhan Karakoç a, İlhan Yetkin a, Nuri Çakır a a Endokrinoloji

Detaylı

Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi

Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH İç Hastalıkları Kliniği Diyabet hastası neden yatar? Kontrolsüz diyabet HbA1c: %16 Metformin DPP-4 inhibitörü

Detaylı

TİP 2 DİYABETTE INSULIN TEDAVI STRATEJILERI. Prof. Dr. Taner Damcı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji Diabet ve Metabolizma Bilim Dalı

TİP 2 DİYABETTE INSULIN TEDAVI STRATEJILERI. Prof. Dr. Taner Damcı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji Diabet ve Metabolizma Bilim Dalı TİP 2 DİYABETTE INSULIN TEDAVI STRATEJILERI Prof. Dr. Taner Damcı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji Diabet ve Metabolizma Bilim Dalı Tip 2 diyabetin doğal seyri Plasma Glucose Postmeal glucose 126

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı

JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı Prof. Dr. Bülent ALTUN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Dünyada Hipertansiyon

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Kronik Hastalıklar. Prof. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FRCP, FIDSA Hacettepe Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi

Dünyada ve Türkiye de Kronik Hastalıklar. Prof. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FRCP, FIDSA Hacettepe Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Dünyada ve Türkiye de Kronik Hastalıklar Prof. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FRCP, FIDSA Hacettepe Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Dünya Sorunu Dünya Sağlık Örgütü (WHO) raporlarına göre kronik hastalıklar

Detaylı

Prof.Dr. Rian Dişçi İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü Kanser Epidemiyolojisi ve Biyoistatistik Bilim Dalı

Prof.Dr. Rian Dişçi İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü Kanser Epidemiyolojisi ve Biyoistatistik Bilim Dalı SAĞKALIM (SÜRVİ) ANALİZİ Prof.Dr. Rian Dişçi İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü Kanser Epidemiyolojisi ve Biyoistatistik Bilim Dalı Amaç Tedaviden sonra hastaların beklenen yaşam sürelerinin tahmin edilmesi, genel

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

SANTRAL KAN BASINCI. Melda Dilek Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

SANTRAL KAN BASINCI. Melda Dilek Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi SANTRAL KAN BASINCI Melda Dilek Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hipertansiyon Epidemiyoloji A Global Brief On Hypertension. April 2013. http://www.who.int/cardiovascular_diseases/publications/global_brief_hypertension/en/

Detaylı

: Multipl Myeloma Kanser Kök Hücresinin Akım Sitometri İle Belirlenmesi ve Prognoza Etkisi

: Multipl Myeloma Kanser Kök Hücresinin Akım Sitometri İle Belirlenmesi ve Prognoza Etkisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE Proje Türü : Hızlandırılmış Destek Projesi Proje No :12H3330002 Proje Yöneticisi Proje Konusu :Prof. Dr. Osman İlhan

Detaylı

Radyoterapiye Bağlı İkincil Kanserler. Dr. Meral Kurt Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Radyoterapiye Bağlı İkincil Kanserler. Dr. Meral Kurt Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Radyoterapiye Bağlı İkincil Kanserler Dr. Meral Kurt Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD 2. Ulusal Kanser Kongresi 213 Radyoterapiye Bağlı İkincil Kanserler Erken tanı, tedavi yöntemleri

Detaylı

Arýza Giderme. Troubleshooting

Arýza Giderme. Troubleshooting Arýza Giderme Sorun Olasý Nedenler Giriþ Gerilimi düþük hata mesajý Þebeke giriþ gerilimi alt seviyenin altýnda geliyor Þebeke giriþ gerilimi tehlikeli derecede Yüksek geliyor Regülatör kontrol kartý hatasý

Detaylı

www.crossregions.com Turkey: + 90 212 347 4756 USA: +1 904 242 6555 Email: info@crossregions.com

www.crossregions.com Turkey: + 90 212 347 4756 USA: +1 904 242 6555 Email: info@crossregions.com www.crossregions.com Turkey: + 90 212 347 4756 USA: +1 904 242 6555 Email: info@crossregions.com 1. Kapak. 2. çindekiler. 3. Misyonumuz. 4. Yönetim Ekibi. 5. Sektör ve Piyasa Ortamı. 6. Fırsat. 7. Piyasa

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bruselloz Brucella cinsi bakteriler tarafından primer olarak otçul

Detaylı

Prof. Dr. Azem AKILLI EÜTF Kardiyoloji İzmir

Prof. Dr. Azem AKILLI EÜTF Kardiyoloji İzmir Kalp yetersizliğine ine sahip yaşlılarda larda Nebivolol ü ün KARDİYAK SONUÇLARA (outcomes)) ve rehospitalizasyon üzerindeki etkileri Prof. Dr. Azem AKILLI EÜTF Kardiyoloji İzmir Hipertansiyonla Mücadele

Detaylı

Diyabetik Böbrek Hastalığı Güncelleme. Dr. Kenan Keven, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji B.D. İbni Sina Hastanesi,

Diyabetik Böbrek Hastalığı Güncelleme. Dr. Kenan Keven, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji B.D. İbni Sina Hastanesi, Diyabetik Böbrek Hastalığı Güncelleme Dr. Kenan Keven, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji B.D. İbni Sina Hastanesi, Öğrenim Amaçları Diyabet ve Böbrek Hastalığı Tanım ve Önemi NKF KDOQI Klinik

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I. Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University

Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I. Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University Aggregate Demand Aggregate (domestic) demand (or domestic absorption) is the sum of consumption, investment

Detaylı

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Kadir KOYUNCUOĞLU, Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Çanakkale, Türkiye. koyuncuoglu45@gmail.com

Detaylı

Diyabetik Hastalarda Glisemik Kontrol: Temel İlkeler ve Pratik Öneriler. Dr Rahmi Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı

Diyabetik Hastalarda Glisemik Kontrol: Temel İlkeler ve Pratik Öneriler. Dr Rahmi Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı Diyabetik Hastalarda Glisemik Kontrol: Temel İlkeler ve Pratik Öneriler Dr Rahmi Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı 0.9 1.6 18.2 32.9 9.1 28.3 22.8 16.7 18.6 33.8 80.9 42.3 30.7 52.4 %

Detaylı

Transformatör Geçit İzolatörleri. Transformer Bushing Insulators

Transformatör Geçit İzolatörleri. Transformer Bushing Insulators İzolatör / Insulator Transformatör Geçit İzolatörleri Harici ve dahili kullanımlı transformatör buşingleri, orta gerilimli bir iletkenin trafo tankı içine girişinde kullanılan ve iletkeni tanka karşı izole

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

ÖZET Amaç: Materyal ve Metod: P<0,05 Bulgular

ÖZET Amaç: Materyal ve Metod: P<0,05 Bulgular ÖZET Amaç: Bu çalışmada Misgav Ladach ve Pfannenstiel Kerr insizyon metodları arasında operasyon süresi, kanama miktarı, hastanede kalış süresi, enfeksiyon gelişip gelişmediği, postoperatif ağrı ve analjezi

Detaylı

10.7442 g Na2HPO4.12H2O alınır, 500mL lik balonjojede hacim tamamlanır.

10.7442 g Na2HPO4.12H2O alınır, 500mL lik balonjojede hacim tamamlanır. 1-0,12 N 500 ml Na2HPO4 çözeltisi, Na2HPO4.12H2O kullanılarak nasıl hazırlanır? Bu çözeltiden alınan 1 ml lik bir kısım saf su ile 1000 ml ye seyreltiliyor. Son çözelti kaç Normaldir? Kaç ppm dir? % kaçlıktır?

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Hikmet Demir 53 Yaşında 2 Çocuk babası Emekli devlet memuru İstanbul da yaşıyor

Hikmet Demir 53 Yaşında 2 Çocuk babası Emekli devlet memuru İstanbul da yaşıyor Hikmet Demir Hikmet Demir 53 Yaşında 2 Çocuk babası Emekli devlet memuru İstanbul da yaşıyor Hikmet Demir, 53 Yaşında 2 Çocuk babası Emekli devlet memuru İstanbul da yaşıyor Yakınma: Gözlerde uçuşmalar,

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

Obezite Tedavisinde Orlistat ve Sibutraminin Vücut Kilosu ve Koroner Kalp Hastal ğ Risk Faktörlerine Etkilerinin Karş laşt r lmas

Obezite Tedavisinde Orlistat ve Sibutraminin Vücut Kilosu ve Koroner Kalp Hastal ğ Risk Faktörlerine Etkilerinin Karş laşt r lmas Obezite Tedavisinde Orlistat ve Sibutraminin Vücut Kilosu ve Koroner Kalp Hastal ğ Risk Faktörlerine Etkilerinin Karş laşt r lmas Cengiz PATA*, Aziz YAZAR*, Esen AKBAY**, Oğuz ULU*, Kamuran KONCA*** *

Detaylı

Numune Kodu ve parti no

Numune Kodu ve parti no Numune Kodu ve parti no Numune tipi Kimin tarafından üretildiği Numune formu ve şekli Sertifikalandıran Kurum Konsantrasyonlar Elde edilen konsantrasyon değerleri Ortalama Standart Sapmalar % 95 Karbon

Detaylı

THE ROLE OF GENDER AND LANGUAGE LEARNING STRATEGIES IN LEARNING ENGLISH

THE ROLE OF GENDER AND LANGUAGE LEARNING STRATEGIES IN LEARNING ENGLISH THE ROLE OF GENDER AND LANGUAGE LEARNING STRATEGIES IN LEARNING ENGLISH THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY OKTAY ASLAN IN PARTIAL FULFILLMENT

Detaylı

Yeni Kılavuzlar, Değişen Hedefler, KY ve AKS da HT Tedavisi. Prof. Dr. Oktay Ergene

Yeni Kılavuzlar, Değişen Hedefler, KY ve AKS da HT Tedavisi. Prof. Dr. Oktay Ergene Yeni Kılavuzlar, Değişen Hedefler, KY ve AKS da HT Tedavisi Prof. Dr. Oktay Ergene Yeni Hipertansiyon Kılavuzları ESC/ESH 2013 JNC-8 ASH/ISH 2014 CHEP 2014 NICE 2011 Kan BasıncıDüzeylerine İlişkin Tanımlar

Detaylı

Dt. İSMAİL SERDAROĞLU SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI DAİRE BAŞKANI

Dt. İSMAİL SERDAROĞLU SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI DAİRE BAŞKANI Dt. İSMAİL SERDAROĞLU SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI DAİRE BAŞKANI Sağlık Bakanlığı Yaklaşımı ve Son Ulusal Veriler A-Rakamlarla Diyabet B-Sağlık Bakanlığınca Yapılanlar

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

KONGRE BAŞKANI DÜZENLEME KURULU

KONGRE BAŞKANI DÜZENLEME KURULU KONGRE BAŞKANI Prof. Dr. Sebahattin ÖZCAN Ankara Üniversitesi DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Mehmet KARATAŞ Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Dilek TURGUT BALIK Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı Doç. Dr.

Detaylı

Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisinde Oral Antidiyabetik İlaçlar Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisi

Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisinde Oral Antidiyabetik İlaçlar Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisi Prof. Dr. Göksun AYVAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD ayvaz@gazi.edu.tr 1960 yılında Erzincan da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi nden 1983 yılında mezun oldu.

Detaylı

CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI

CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI Firuz Gachayev 1, İsmail Cem Sormaz 1, Yalın İşcan 1, Arzu Poyanlı 2, Fatih Tunca 1, Yasemin Giles

Detaylı

MİDE KANSERİ TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ UYGULAYALIM MI? Dr. Meltem Nalça Andrieu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

MİDE KANSERİ TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ UYGULAYALIM MI? Dr. Meltem Nalça Andrieu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD MİDE KANSERİ TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ UYGULAYALIM MI? Dr. Meltem Nalça Andrieu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Mide kanserleri genellikle tanı anında ileri evrede Lokal ileri

Detaylı

Giriş ve Amaç. Acinetobacter enfeksiyonları, ülkemizde Yoğun Bakım (YB) ünitelerinde önemli bir sorundur.

Giriş ve Amaç. Acinetobacter enfeksiyonları, ülkemizde Yoğun Bakım (YB) ünitelerinde önemli bir sorundur. Yoğun Bakım Ünitelerinde Acinetobacter baumannii Kolonizasyon ve Enfeksiyon Gelişimine Yol Açan Risk Faktörleri ile Bulaşma Yolları ve Dinamiklerinin Belirlenmesi Önder Ergönül, Lütfiye Mülazımoğlu, Volkan

Detaylı

COMPARING THE PERFORMANCE OF KINEMATIC PPP AND POST PROCESS KINEMATICS METHODS IN RURAL AND URBAN AREAS

COMPARING THE PERFORMANCE OF KINEMATIC PPP AND POST PROCESS KINEMATICS METHODS IN RURAL AND URBAN AREAS KİNEMATİK PPP VE POST PROCESS KİNEMATİK YÖNTEMLERİNİN KIRSAL VE MESKUN ALANLARDAKİ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI A. CEYLAN 1, C.Ö. YİGİT 2, S. ALÇAY 1, B. N. ÖZDEMİR 1 1 Selçuk Üniversitesi, Mühendsilik

Detaylı

Deneyim: Klinik Pratikte Abirateron. Dr. Mert Başaran İ.Ü. ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

Deneyim: Klinik Pratikte Abirateron. Dr. Mert Başaran İ.Ü. ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ Deneyim: Klinik Pratikte Abirateron Dr. Mert Başaran İ.Ü. ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ 21.03.2014 Total androjen blokajında total testesteron düzeyi ne olmalıdır? a. 20 ng/dl altında olması b. 50 ng/dl altında olması

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 C T U I 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute IÇINDEKILER Önsöz Simge ve Kısaltmalar Açıklama 1.Sosyoekonomik

Detaylı

Levosimendanın farmakolojisi

Levosimendanın farmakolojisi Levosimendanın farmakolojisi Prof. Dr. Öner SÜZER Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD 1 Konjestif kalp yetmezliği ve mortalite 2 Kaynak: BM Massie et al, Curr Opin Cardiol 1996

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Dr. Serhat IŞIK 13.10.2011 TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalığında Retinol Bağlayıcı Protein-4 Düzeyindeki Artış Endotel Disfonksiyonun Yeni Bir Göstergesi mi?

Kronik Böbrek Hastalığında Retinol Bağlayıcı Protein-4 Düzeyindeki Artış Endotel Disfonksiyonun Yeni Bir Göstergesi mi? Kronik Böbrek Hastalığında Retinol Bağlayıcı Protein-4 Düzeyindeki Artış Endotel Disfonksiyonun Yeni Bir Göstergesi mi? Gürkan Çelebi 1, İlker Taşçı 1, Mutlu Sağlam 2, Gökhan Özgür 1, Halil Yaman 3, Gökhan

Detaylı