İncretin Bazlı Tedavilerin Pankreas ve Pankreas Dışı Etkileri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İncretin Bazlı Tedavilerin Pankreas ve Pankreas Dışı Etkileri"

Transkript

1 İncretin Bazlı Tedavilerin Pankreas ve Pankreas Dışı Etkileri Dr.Hasan İlkova Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji Metabolizma ve Diyabet Bilim Dalı

2 İnkretin etkisinin fizyolojik bölgeleri Mide Gastrik boşalma Kalp Beyin Potansiyel nöroproteksiyon İştah Potansiyel Kardiyoproteksiyon Gİ sistem GLP-1 Glukoz üretimi Karaciğer İnsülin duyarlılığı (indirekt) İnsülin salınımı Glukagon salınımı İnsülin biyosentezi -hücre proliferasyonu -hücre apoptozisi Periferik dokularda GLP-1 etkileri GLP-1, direkt olarak endokrin pankreas, kalp, mide ve beyinde; indirekt olarak karaciğer ve kasta etki eder Drucker DJ. Cell Metab. 2006;3:

3 GLP-1 ile stimüle insülin salınımında santral nöral yol majör bir rol oynamaktadır GLP-1, vagal afferent duyusal nöronlarla etkileşebilir Gİ sistemde, hepatoportal bölge ve/veya karaciğer dokusu Beyin sapı ve/veya hipotalamusta refleksler oluşturma Bu, pankreas ve Gİ sisteme stimüle eden veya inhibitör uyarılar yollayarak vagal motor nöronlarını aktive eder Hipotalamus Karaciğer Medulla oblongata Mide L-hücre Villus Adapted from: Holst JJ, Deacon CF. Diabetologia. 2005;48: Pankreas

4 Venous Plasma Glucose (mmol/l) C-peptide (nmol/l) 27/05/2013 Insülin sekresyonuna İnkretin Etkisi Oral Glucose IV Glucose * 1.5 * * * * * Incretin Effect 0.5 * Time (min) Time (min) Mean ± SE; N = 6; *P.05; = glucose infusion time. Nauck MA, et al. J Clin Endocrinol Metab. 1986;63:

5 Insulin (mu/l) 27/05/2013 Incretin Effect Tip 2 diyabette azalmıştır Intravenous Glucose Oral Glucose 80 Control Subjects 80 Patients With Type 2 Diabetes * * * * * * * 20 * * * Time (min) Time (min) *P.05 compared with respective value after oral load. Nauck MA, et al. Diabetologia. 1986;29:46-52.

6

7 LVEF (%) Meters Şiddetli Konjestif Kalp Yetersizliği olan Hastalarda GLP-1 in Kardiyak Etkileri Kontrol GLP-1 Sol Ventrikül Ejeksiyon Fraksiyonunda Ortalama Değişim (%) 6-dakikalık Yürüyüşden sonra Mesafede Ortalama Değişim p<.001 p< Başlangıç 5. hafta 0 Başlangıç 5. hafta Ortalama ± SEM. Hastalarda New York Kalp Derneği Klas III ya da IV konjestif kalp yetersizliği mevcuttu. Kontrol Grubu, N=9 (diyabeti olan 5 hasta); GLP-1 Grup, N=12 (diyabeti olan 8 hasta). LVEF = Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu. Sokos GG, et al. J Card Fail. 2006;12:

8 LVEF (%) A.S.E Bölgesel Duvar Hareket Skoru AMİ ve Sol Ventriküler Disfonksiyonu olan Hastalarda GLP-1 in Kardiyak Etkileri Control GLP-1 Sol Ventriküler Ejeksiyon Fraksiyonunda Ortalama Değişim (%) Bölgesel Duvar Hareket Skorunda Ortalama Değişim p< p< Başlangıç Post IV GLP-1 0 Başlangıç Post IV GLP-1 Ortalama ± SEM; Kontrol Grubu, N=10; GLP-1 Grubu, N=11 (Akut miyokard infarktüsü (AMİ) geçirmiş ve başarılı primer anjiyoplastiden sonra LVEF <%40 olan hastalar). LVEF = sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu. Post IV GLP-1 = 72 saatlik intravenöz GLP-1 infüzyonundan sonra. Nikolaidis LA, et al. Circulation. 2004;109:

9 ml/dak mmol/180 dak mmol/180 dak GLP-1 İnsüline Dirençli/T2DM Obez Erkeklerde Natriürezi Artırır ve Hiperfiltrasyonu Azaltır Plasebo GLP * 120 * 120 * Kreatinin Klirensi Sodyum Atılımı Klorür Atılımı Ortalama ± SEM; N=16 obez erkek (insüline dirençli, n=12, tip 2 diyabet, n=4); *p<.05 plasebo ve GLP-1 infüzyonları arasında. Gutzwiller J-P, et al. J Clin Endrocrinol Metab. 2004;89: Copyright 2004, The Endocrine Society.

10 Sağkalım (%) Kardiyak debi (ml/dak) 27/05/2013 Liraglutid: bir fare miyokard infarktüsü modelinde yararlı etki Bir miyokard infarktüsü fare modelinde, 7 günlük liraglutid uygulaması: - Bir kardiyoprotektif gen ekspresyonu profilini uyarmıştır - İnfarkt boyutu ve kardiyak rüptürü azaltmıştır - Plaseboya karşı sağkalımı iyileştirmiştir (sırasıyla %40 a karşı %80; p=0.0001) Sağkalım Kardiyak debi PBS Liraglutid Sham * Günler Sham PBS Liraglutid *p<0.002 Noyan-Ashraf ve ark. Diabetes Epub ahead of print: 16 Jan PBS, fosfat tamponlu salin

11 İnfarkt (%) 27/05/2013 Farelerde MI dan 28 gün sonra infarkt boyutu liraglutid tarafından azaltılmıştır İnfarkt İnfarkt 30 * Plasebo *Plasebo p<0.05 Liraglutid *Plaseboya karşı p<0.05 Noyan-Ashraf ve ark. Diabetes Epub ahead of print: 16 Jan 2009.

12 Plaseboya karşı değişim % si Liraglutid kardiyovasküler risk biyobelirteçlerini iyileştirir 27/05/2013 Liraglutid 1.90 mg/gün ile 14 haftalık tedavi 0 PAI-1 BNP CRP Trigliseridler %25 %20 %22 40 %38 p<0.05 p<0.01 AD p=0.01 Plaseboya karşı p değerleri Courrèges ve ark. Diab Med 2008: 1 Vilsbøll ve ark. Diab Care 2007;30:

13 SKB değişimi (mmhg) 27/05/2013 T2D tedavisinde kullanıldığında, liraglutid SKB yi azaltmaktadır 1 Monoterapi LEAD 3 Met kombinasyonu LEAD 2 SU kombinasyonu LEAD 1 Met + TZD kombinasyonu LEAD 4 Met + SU kombinasyonu LEAD 5 Met ve/ veya SU LEAD * * -2.3 * * Liraglutid 1.2 mg Liraglutid 1.8 mg Glimepirid Rosiglitazon Glarjin Plasebo Eksenatid ***p< **p<0.001 *p<0.05 başlangıca karşı *** -5.6 ** Colagiuri ve ark. Diabetes 2008;57(Suppl.1):A16.

14 Başlangıca Weight change göre from ağırlık baseline değişimi (kg) (kg) 27/05/2013 Vücut ağırlığı değişimi: liraglutid 1.8 mg Mono (LEAD 3) +Met (LEAD 2) +SU (LEAD 1) +Met/TZD (LEAD 4) +Met/SU (LEAD 5) +Met/SU (LEAD 6) * -2.0* -1.8 * Başlangıç (kg) Liraglutid 1.8 mg Glimepirid Rosiglitazon Glarjin Plasebo Eksenatid * Plaseboya karşı anlamlı; Aktif karşılaştırmaya karşı anlamlı

15 İnfarkt Infarct büyüklüğü size (% (AAR of AAR) % si) İnfarkt Infarct büyüklüğü size (% (SV of LV) % si) 27/05/2013 Domuzlarda 3 gün eksenatid reperfüzyonunun ardından infarkt büyüklüğü azalmıştır 70 p= p= PBS Eksenatid 0 PBS Eksenatid ARR, risk altındaki alan; LV, sol ventrikül; PBS, fosfat tamponlu salin Timmers ve ark. J Am Coll Cardiol 2009;53:

16 Improvements in Cardiovascular Risk Factors Accompanied Improved Glycemic Control and Weight Reduction in Patients With Type 2 Diabetes Treated With Exenatide for 3.5 y David M Kendall 1 ; Lawrence Blonde 2 ; Susanna M Mac 1 ; Xuesong Guan 1 ; John H Holcombe 3 ; Ted E Okerson 1 ; Dennis D Kim 1 ; Deepak L Bhole 1 1 Amylin Pharmaceuticals, Inc., San Diego, CA; 2 Ochsner Clinic Foundation, New Orleans, LA; 3 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN

17 Weight (kg) Weight (kg) Weight Reductions With 3.5 y of Exenatide 0 Week y Week Time (year) -5.3±0.5 kg 3.5-y completer cohort N = 151; Baseline weight 99.9 kg; Mean ± SE Kendall D, et al. Diabetes. 2007:56(Suppl1):A149; data on file, Amylin Pharmaceuticals, Inc.

18 TG TC HDL-C LDL-C Systolic BP Diastolic BP % Change Percent Lipid and BP Changes With 3.5 y of Exenatide % % -6% -2% -4% % 3.5-y completer cohort N = 151; Mean ± SE Kendall D, et al. Diabetes. 2007:56(Suppl1):A149; data on file, Amylin Pharmaceuticals, Inc.

19 Özet ve sonuçlar Hayvan modelleri MI modellerinde sağkalım, kardiyak rüptür, iskemi ve kardiyak fonksiyon Endotelden bağımsız arter gevşemesini kolaylaştırır Klinik çalışmalar sol ventrikül fonksiyonu endotel fonksiyonu (arter çapı) endotel disfonksiyonunun biyobelirteçleri sistolik kan basıncı vücut ağırlığı

20 DPP IV inhibitörleri Vildagliptin Sitagliptin Saxagliptin

21 DPP4 Inhibitörü Sitagliptin tip 2 diyabet hastalarında Vasküler endotelial progenitör hücreleri arttırmaktadır.

22 Sitagliptin ve EPC n=16 Tip 2 DM olgu 100 mg Sitagliptin 2 KAT EPCs p< Kontrol Grubu 4 hafta sonrası %23 DPP-4 İnhibisyonu %50 SDF-1 alfa Doç.Dr.Şevki Çatinkalp in izniyle Gian Paolo Fadini et al.diabetes Care 33(5), 31 March, 2010

23 Deneysel Fare Modeli: 30 dakika myokardiyal iskemi, 4 saat reperfüzyon Deneysel Fare Modeli: 30 dakika myokardiyal iskemi, 4 saat reperfüzyon 3.Gün 14.Gün %46.2 %46.4 p< p< p< %24.3 %16.9 %23.0 %19.1 %14.7 %12.9 Kontrol Grubu Sitagliptin Pioglitazon SİTA+ PİO Doç.Dr.Şevki Çatinkalp in izniyle Yumei Ye et al. Am J Physiol Heart Circ 298: March 2010

24 Kan Basıncı mmhg Sitagliptin ve Hipertansiyon Tip 2 DM, n= 17, yaş 67, A1c 6.5, BMI 25 6 aydır antihipertansif tedavi alıyor. Sitagliptin 50 mg/gün aşırı + Önceki Tedavileri 6 ay sonra A1c %6.5 %5.8 6 ay sonra *p< ±13.9 * * * * * Aylar 119.7±9.4 *p<0.01 Kan basıncı ile korele değil r =0.24, p=0.08 Doç.Dr.Şevki Çatinkalp in izniyle Susumu Ogawa et al. Tohoku J Exp Med 223: , 2011

25 Doç.Dr.Şevki Çatinkalp in izniyle

26 Sitagliptin in Renal Etkileri N= 36 Tip 2 DM, son 6 aydır tedaviye rağmen A1c >6.5, sitagliptin 50 mg/gün Doç.Dr.Şevki Çatinkalp in izniyle Sachiko Hattori. Endocrine Journal Dec 20, 2010

27 Saxagliptin Cardiovascular Safety A Systematic Assessment of Cardiovascular Outcomes in the Saxagliptin Drug Development Program for Type 2 Diabetes Mellitus Overview of FDA Advisory Committee Meeting (CV Assessment Portion) and review article appearing in Postgraduate Medicine

28 Summary of Phase 2b/3 Clinical Program 8 Phase 2b / 3 Clinical Studies 4673 subjects, 3422 saxagliptin treated Phase 2b, monotherapy dose-ranging study Six pivotal phase 3 studies Two monotherapy Three add-on combination MET TZD SU One initial combination with metformin Phase 3 mechanism of action study 28

29 Percent with First Adverse Event Time to Onset of First Primary MACE BL Weeks Control All SAXA Patients at Risk Control All SAXA Frederich R, Alexander J, Fiedorek F, et al. Postgraduate Medicine. 2010;122(3):

30 Events per 1000 patient-years Incidence Rate for Primary MACE by Subgroups ,3 SAXA Control Error bars represent SEM ,2 7,0 15,8 9,1 18,4 8,8 22,5 8,0 13,2 7,7 22,5 11,4 9,9 0 History of CV Disease At Least One CV Risk Factor (in addition to T2DM) At Least Two CV Risk Factors (in addition to T2DM) History of Hypertension History of Hypercholesterolemia Male Gender Age 65 n = 569 n = 3759 n = 2286 n = 2438 n = 2041 n = 2279 n = 699 Frederich R, Alexander J, Fiedorek F, et al. Postgraduate Medicine. 2010;122(3):

31 Frequency of Major CV Endpoints SAXA 2.5 mg SAXA 5 mg SAXA 10 mg All SAXA* Control N (total patients) Total Pt-years Mean Duration of Follow Up (yrs) Number (%) FDA-defined SMQ MACE 28 (3.0) 37 (2.9) 30 (3.0) 100 (3.0) 41 (3.3) Custom MACE 6 (0.6) 6 (0.5) 11 (1.1) 23 (0.7) 17 (1.4) Sponsor-defined Primary MACE 6 (0.6) 6 (0.5) 11 (1.1) 23 (0.7) 18 (1.4) Acute CV Events 14 (1.5) 10 (0.8) 14 (1.4) 38 (1.1) 23 (1.8) * Includes contribution from mg saxagliptin in Phase 2b Study (-008) 31

32 Frequency of Additional CV Endpoints SAXA 2.5 mg SAXA 5 mg SAXA 10 mg All SAXA* Control N (total patients) Total Pt-years Mean Duration of Follow Up (yrs) Patients with Any Cardiac Disorder AE FDA-defined Ischemic Heart Disease Number (%) 53 (5.7) 63 (5.0) 48 (4.8) 164 (4.9) 71 (5.7) 14 (1.5) 17 (1.3) 12 (1.2) 43 (1.3) 24 (1.9) Cardiac Failure 8 (0.9) 7 (0.6) 5 (0.5) 20 (0.6) 7 (0.6) Cardiac Arrhythmias 32 (3.4) 36 (2.8) 31 (3.1) 99 (2.9) 37 (3.0) Other 9 (1.0) 8 (0.6) 6 (0.6) 23 (0.7) 7 (0.6) Sponsor-defined Secondary MACE 8 (0.9) 7 (0.6) 11 (1.1) 26 (0.8) 20 (1.6) All Death 3 (0.3) 3 (0.2) 4 (0.4) 10 (0.3) 12 (1.0) CV Death 1 (0.1) 2 (0.2) 4 (0.4) 7 (0.2) 10 (0.8) * Includes contribution from mg saxagliptin in Phase 2b Study (-008) 32

33 Gönderen Hasan İlkova Alıcı Tarih Çrş 19:02 Posta: 16 / 2381 < > fotograf.jpgadsız ek txtKişisel gizliliğinizi korumak amacıyla postadaki resimler engellendi Resimleri göster Hocam bilginiz olsun.... bugün hasteneye yatmış pankreatit ataktan...sonuçları bunlar amilazıda Original Message----- From: Bihter Sent: Wednesday, April 17, :55 PM To: Subject: Tahlil 33

34 Acute Pancreatitis in Type 2 Diabetes Treated With Exenatide or Sitagliptin A retrospective observational pharmacy claims analysis RAJESH GARG, MD 1 WILLIAM CHEN, PHD, MPH 2 MERRI PENDERGRASS, MD, PHD 2,3 OBJECTIVE Cases of acute pancreatitis have been reported in association with exenatide, sitagliptin, and type 2 diabetes without use of these medications. It remains unknown whether exenatide or sitagliptin increase the risk of acute pancreatitis. RESEARCH DESIGN AND METHODS A retrospective cohort study of a large medical and pharmacy claims database was performed. Data for 786,656 patients were analyzed. Cox proportional hazard models were built to compare the risk of acute pancreatitis between diabetic and nondiabetic subjects and between exenatide, sitagliptin, and control diabetes medication use. RESULTS Incidence of acute pancreatitis in the nondiabetic control group, diabetic control group, exenatide group, and sitagliptin group was 1.9, 5.6, 5.7, and 5.6 cases per 1,000 patient years, respectively. The risk of acute pancreatitis was significantly higher in the combined diabetic groups than in the nondiabetic control group (adjusted hazard ratio 2.1 [95% CI ]). Risk of acute pancreatitis was similar in the exenatide versus diabetic control group (0.9 [ ]) and sitagliptin versus diabetic control group (1.0 [ ]). CONCLUSIONS Our study demonstrated increased incidence of acute pancreatitis in diabetic versus nondiabetic patients but did not find an association between the use of exenatide or sitagliptin and acute pancreatitis. The limitations of this observational claims-based analysis cannot exclude the possibility of an increased risk. Diabetes Care 33: , 2010

35 Acute Pancreatitis in Type 2 Diabetes Treated With Exenatide or Sitagliptin A retrospective observational pharmacy claims analysis RAJESH GARG, WILLIAM CHEN, MERRI PENDERGRASS Diabetes Care 33: , 2010 Kaplan-Meier curve of acute pancreatitis in combined diabetic groups (exenatide, sitagliptin, diabetes control) and the nondiabeticcontrol group.

36 Kaplan-Meier curve of acute pancreatitis in exenatide, sitagliptin, and diabetes control groups.

37 Chronic GLP-1 Receptor Activation by Exendin-4 Induces Expansion of Pancreatic Duct Glands in Rats and Accelerates Formation of Dysplastic Lesions and Chronic Pancreatitis in the KrasG12D Mouse Model Belinda Gier,Aleksey V. Matveyenko,David Kirakossian,David Dawson,Sarah M. Dry, and Peter C. Butler Diabetes 61: , 2012 The extent and frequency of PDGs(Pancreatic Duct Glands) surrounding the main pancreatic duct are increased by exendin-4 treatment in rats. Sections from the head of the pancreas from an untreated control rat

38 after 12 weeks of daily exendin-4 injections 27/05/2013

39 F H: In addition, the epithelium often showed pseudostratification and pseudopapillary features, which are features characteristic for PanIN-like ( pancreatic intraepitelial neoplasia) lesions.

40

41 PDG cell replication is increased by exendin-4 treatment in rats. 27/05/2013

42 Exendin-4 treatment increased chronic pancreatitis and the frequency of mpanin lesions in Pdx1-Kras mice. Pancreata from Pdx1-Kras mice treated for 12 weeks with either vehicle (A) or exendin-4 (B) (203 objective). The pancreas from the exendin- 4 treated animal demonstrates only scant residual intact acini (white arrow) with more extensive inflammation and fibrosis (stars) and more frequent mpanin (black arrows).

43 Duct cell replication frequency is increased in the pancreas of exendin-4 treated Pdx1-Kras mice. Immunohistochemical labeling of Ki-67 positive cells (brown; counterstained with hematoxylin) in benign ducts in areas of intact acinar tissue in control mice (A) and exendin-4 treated mice (B).

44 GLP-1R expression is present in PDGs in rats and humans.

45 GLP-1R expression is present in PDGs in rats and humans.

46 Metformin treatment abrogated the effect of exendin-4 in HPDE-Kras cells (P < 0.01)

47 There were no cases of pancreatitis, macroscopically or microscopically, in 400 rats. Neither pancreatitis nor preneoplastic proliferative lesions was found in monkeys dosed for 87 weeks, with plasma liraglutide exposure 60-fold higher than that observed in humans at the maximal clinical dose. In conclusion, liraglutide did not induce pancreatitis in mice, rats, or monkeys when dosed for up to 2 years and at exposure levels up to 60 times higher than in humans. Diabetes 61: , 2012

48

49

50 Pancreatitis cases in completed liraglutide diabetes trials, as per 10 July 2012 Pancreatitis (n=13) Acute (n=9) Chronic (n=4) Liraglutide (n=8) Comparator (n=1) Liraglutide 1.8 mg (n=6) Liraglutide 1.2 mg (n=2) Glimepiride 4 mg (n=1) Based on all completed clinical trials (phase I III) in subjects with type 2 diabetes until 10 July 2012 Doses stated are once daily Jensen et al. Pancreas 2012:41: (Presented at APA/IAP 2012)

51 Incidence of pancreatitis with liraglutide and active comparator in type 2 diabetes Liraglutide Active comparator Safety analysis set (n) Total exposure (years) Events of acute pancreatitis 8 1 Incidence rate of acute pancreatitis* Events of chronic pancreatitis 4 0 Incidence rate of chronic pancreatitis* 0.8 NA In a diabetes population with a background incidence of events/1000 person-years of exposure, one would expect 7 22 acute pancreatitis cases in the liraglutide arm and 2 6 in the comparator arm Based on all completed clinical trials (phase I III) in subjects with type 2 diabetes until 10 July 2012 *Number of cases/1000 subject-years of exposure Jensen et al. Pancreas 2012:41: (Presented at APA/IAP 2012)

52 Incidence of acute pancreatitis with liraglutide and active comparator Liraglutide cases/1000 PYE 2 5 Active comparator Estimated reporting rate ratio (95% CI) p value Reported incidence of acute 2.1 pancreatitis (0.3, 95.3) (number of cases/1000 PYE) 1 Reporting rates: low and within predicted range for a T2D population No significant difference in the incidence of reported acute pancreatitis cases with liraglutide vs. comparators CI, confidence interval 1. Jensen et al. Pancreas 2012:41: (Presented at APA/IAP 2012); 2. Noel et al. Diabetes Care 2009;32:834 8; 3. Girman et al. Diabetes Obes Metab 2010;12:766 71; 4. Garg et al. Diabetes Care 2010;33: ; 5. Gonzalez-Perez et al. Diabetes Care 2010;33:2580 5

53 Summary of pancreatitis findings While more cases of acute pancreatitis were reported with liraglutide vs. comparators, the estimated reporting rate ratio elevation was not statistically significant Reporting rates were low and within the predicted range for a population of patients with type 2 diabetes Considering patient histories, most reported cases of acute pancreatitis were unlikely to be linked to liraglutide treatment Overall, there are too few cases to be able to determine whether or not there is a cause-and-effect relationship between the development of acute pancreatitis and treatment with liraglutide Liraglutide has no adverse effects on the pancreas in animal studies

54 What is to come... Preclinical mechanistic safety studies investigating pancreatitis Two pharmacoepidemiological trials 1 using i3 Aperio and the Clinical Practice Research Datalink LEADER will study pancreatitis safety in >9000 patients 2 information related to acute or chronic pancreatitis, as well as history of gallbladder disease, will be recorded at screening amylase and lipase will be measured at randomisation (visit 3) and again at visits 6, 7, 9, 11, 13 and 15 additional measurements will be mandated in case of persistent, severe abdominal pain potentially suggestive of pancreatitis all suspected events of acute pancreatitis will be evaluated by an independent event adjudication committee 1. Jensen et al. Pancreas 2012:41(8): (Presented at APA/IAP 2012); 2. Bergenstal et al. Diabetes 2011;59 (Suppl. 1):2303-PO

55 Imbalanced protease expression and activities may contribute to the development of cancers including neuroblastoma. Neuroblastoma is a fatal childhood cancer of the sympathetic nervous system that frequently overexpresses mitogenic peptides, chemokines and their receptors. Dipeptidyl peptidase IV (DPPIV), a cell surface serine protease, inactivates or degrades some of these bioactive peptides and chemokines, thereby regulating cell proliferation and survival. These data support a potential role for DPPIV in inhibiting neuroblastoma growth and progression.

56

57

58 C. DPPIV inhibits formation of closed rings arising from HUVEC sprouting (proangiogenic structure) in vitro. HUVECs were co-cultured with control or DPPIV expressing SK-N-AS cells for 18 h on matrigel basement. (a)representative photomicrographs of HUVEC pro-angiogenic structure formation in coculutre experiments. (b) Tubular length was quantified in five randomly selected fields (mean ± S.D.; n = 5; *, p < 0.05).

59 DPPIV re-expression suppresses the tumorigenic potential of SK-N-AS cells in a xenotransplantation mouse model. Two different sets of nude mice (BALB/C nu/nu, n = 5 for each group, SK-N-AS+Vector or SK-N-AS+DPPIV) were injected subcutaneously with 5X106 cells as a 50% suspension in matrigel. Tumors were measured every 3 days. A. a.effects of DPPIV on tumor growth. Results are presented as average tumor volume +/-SD.b. Photographs of tumors excised from SK-N- AS+Vector and SK-N-AS+ DPPIV mice.

60 B. a. Representative photomicrographs of TUNEL assay performed on excised tumors showing increased number of apoptotic cells (green) in tumors developed from SK-N-AS+DPPIV cells as compared to tumors developed from SK-N-AS+Vector control cells. Magnification 200X. b. Quantification of DPPIV induced apoptosis in tumors. The number of TUNEL positive cells was counted in a total of 6 high power fields and expressed as mean percentage of total cells in these fields of the tumor

61 C. Immunohistochemical analysis showing CD31 staining as a measure of vascularity in tumors developed from SK-N-AS +Vector or SK-N- AS+DPPIV cells. Magnification 200X.

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71 Belinda Gier, PhD, Peter C. Butler, MD At present, the GLP-1 class of drugs is heavily promoted (and prescribed) as having purported advantages that outweigh its risks. Singh and colleagues provide a timely reminder that, despite large numbers of underpowered studies claiming the contrary from marketing companies, little is yet known about long-term adverse effects of the GLP-1 class of drugs on the exocrine pancreas. Unfortunate recent history documents unacceptable delays by regulatory authorities to act on serious adverse effects detected in postmarketing surveillance of drugs for T2DM, deemed 2 times a farce by Gale.11 We hope history will not repeat itself with the GLP-1 based drugs, because in this case, 3 times would not be a charm.

72 Morphological stages in the transition from normal healthy ducts through intermediate premalignant pancreatic intraepithelial neoplasia (PanIN) lesions and invasive pancreatic cancer.

73 Human expression of glucagonlike peptide 1 (GLP-1) receptor in healthy tissue and malignant disease. Corresponding immunohistochemical labeling of human tissue for GLP-1 receptor (brown) in normal pancreatic ducts, premalignant PanIN lesions, and pancreatic cancer.

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı DM TEDAVİSİNDE KOMPLİKASYONLAR DM TEDAVİSİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Slide 1 Sunum planı DM ve kardiyovasküler hastalık-riskleri

Detaylı

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Dr. Cem Alhan XVI. Ulusal Kongre, 19-22 Mayıs, Eskişehir Changing patterns of initial treatment selection among medical therapy (MED, yellow line), percutaneous

Detaylı

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ GEÇİRİLMİŞ GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS ÖYKÜSÜ OLAN BİREYLERDE ANJİOPOETİN BENZERİ PROTEİN-2 ( ANGPTL-2

Detaylı

Tip 2 diyabet tedavisi. Dr.Hasan İlkova İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji Metabolizma ve Diyabet Bilim Dalı

Tip 2 diyabet tedavisi. Dr.Hasan İlkova İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji Metabolizma ve Diyabet Bilim Dalı Tip 2 diyabet tedavisi Dr.Hasan İlkova İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji Metabolizma ve Diyabet Bilim Dalı Tip 2 Diyabetin Fizyopatolojisi Bozulmuş insulin salınımı Hiperglisemi

Detaylı

Kısa ve Uzun Etkili İnkretin Tedavilerinin Güvenilirlikleri

Kısa ve Uzun Etkili İnkretin Tedavilerinin Güvenilirlikleri Kısa ve Uzun Etkili İnkretin Tedavilerinin Güvenilirlikleri Prof.Dr.Abdurrahman Çömlekçi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı GLP-1 analogları, metabolik etkiler GLP-1 analogları:

Detaylı

karşıt görüş Atriyal fibrilasyonun doğal seyrini durdurmak için erken dönemde ablasyon gerekir

karşıt görüş Atriyal fibrilasyonun doğal seyrini durdurmak için erken dönemde ablasyon gerekir karşıt görüş Atriyal fibrilasyonun doğal seyrini durdurmak için erken dönemde ablasyon gerekir Özgür Aslan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.D. İzmir AF Zirvesi 2013, K.K.T.C AF için

Detaylı

İnkretin Bazlı Tedavi. Dr. Banu Mesçi

İnkretin Bazlı Tedavi. Dr. Banu Mesçi İnkretin Bazlı Tedavi Dr. Banu Mesçi İNKRETİNLER Oral glukoz alınmasına karşı oluşan insülin cevabının yaklaşık 2/3 si, barsak kaynaklı inkretin hormonlarının etkileriyle ortaya çıkmaktadır. İNKRETİNLER

Detaylı

KARACİĞER METASTAZLARINDA ROBOTİK STEREOTAKTİK BEDEN RADYOTERAPİSİ

KARACİĞER METASTAZLARINDA ROBOTİK STEREOTAKTİK BEDEN RADYOTERAPİSİ KARACİĞER METASTAZLARINDA ROBOTİK STEREOTAKTİK BEDEN RADYOTERAPİSİ K.Engin, N.Küçük, T. Enünlü, H. Ayata, C.Ceylan, A.Kılıç, M.Güden Özel Anadolu Sağlık Merkezi Urok-2012 AMAÇ Karaciğer metastazlarında

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

İnkretinler (Olgu sunumları ile)

İnkretinler (Olgu sunumları ile) İnkretinler (Olgu sunumları ile) Prof. Dr. Erdinç ERTÜRK Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı II. Endokrinolojik Sorunlara Olgu Bazında Çözümler Sempozyumu 5-6 Nisan 2007 - İzmir

Detaylı

HAFİF -ORTA KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA İNSULİN DIŞI TEDAVİ

HAFİF -ORTA KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA İNSULİN DIŞI TEDAVİ HAFİF -ORTA KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA İNSULİN DIŞI TEDAVİ Prof Dr Dilek Gogas Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD Insidans (1/1000000) Tip 2 DM hastaların %50 sinde

Detaylı

Yeni Antidiyabetikler ve Renal Koruma. Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı

Yeni Antidiyabetikler ve Renal Koruma. Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı Yeni Antidiyabetikler ve Renal Koruma Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı Hemodiyalizde Diabet Prevalansı (1991-2014) TSN Registry Diyabet Kronik böbrek hastalığı Evre 1 Evre 2

Detaylı

DİYABETTE SORUNLU VAKALAR. Dr. Mustafa KANAT İstanbul Medeniyet Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İstanbul

DİYABETTE SORUNLU VAKALAR. Dr. Mustafa KANAT İstanbul Medeniyet Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İstanbul DİYABETTE SORUNLU VAKALAR Dr. Mustafa KANAT İstanbul Medeniyet Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İstanbul 2 yıl önce MI geçiren 46 yaşındaki erkek hasta check-up sırasında kan şekerinin yüksek

Detaylı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Bir ARB Olarak Olmesartan Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı PatenT (Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük Özellikleri Major ve minor tükürük bezlerinden salınır Günlük sekresyon

Detaylı

ÜÇLÜ ORAL ANTİDİYABETİK TEDAVİSİ. Derun Taner Ertuğrul KEAH Endokrinoloji

ÜÇLÜ ORAL ANTİDİYABETİK TEDAVİSİ. Derun Taner Ertuğrul KEAH Endokrinoloji ÜÇLÜ ORAL ANTİDİYABETİK TEDAVİSİ Derun Taner Ertuğrul KEAH Endokrinoloji NİYE KOMBİNE EDİYORUZ? ADA ve EASD basamak tedavisi öneriyor. Önce metformin, sonra diğer ilaçları ekle: OAD, GLP1 agonistleri veya

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

DİYABETTE AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. İlknur ÖZTÜRK ÜNSAL 2. Diyabet Tedavisi Sempozyumu 2017

DİYABETTE AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. İlknur ÖZTÜRK ÜNSAL 2. Diyabet Tedavisi Sempozyumu 2017 DİYABETTE AKILCI İLAÇ KULLANIMI Dr. İlknur ÖZTÜRK ÜNSAL 2. Diyabet Tedavisi Sempozyumu 2017 Akılcı İlaç Kullanımı Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır.

Detaylı

Kan Basıncı Değişkenliği Kalp ve Böbreği Yorarmı? Dr Şükrü Ulusoy KTU Nefroloji Bilim Dalı

Kan Basıncı Değişkenliği Kalp ve Böbreği Yorarmı? Dr Şükrü Ulusoy KTU Nefroloji Bilim Dalı Kan Basıncı Değişkenliği Kalp ve Böbreği Yorarmı? Dr Şükrü Ulusoy KTU Nefroloji Bilim Dalı Kan Basıncı Değişkenliği KBD nedir, nasıl ölçülür? KBD organ hasarı oluştururmu? KALP VE BÖBREĞİ NASIL ETKİLER?

Detaylı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Kan Basıncında Yeni Kavramlar Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Prof. Dr. Enver Atalar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Nabız Basıncı Nabız Basıncı: Sistolik

Detaylı

50. Ulusal Diyabet Kongresi 23-27 Nisan 2014, Antalya Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı

50. Ulusal Diyabet Kongresi 23-27 Nisan 2014, Antalya Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Diyabet ve Kalp Yetmezliği 50. Ulusal Diyabet Kongresi 23-27 Nisan 2014, Antalya Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Diyabet ve Kalp Yetmezliği Konuşma

Detaylı

DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR. Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı

DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR. Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Cinsiyet İlişkili Farklılıklar ERKEK BEYNİ KADIN BEYNİ Cinsiyet İlişkili

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Ġç Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Servet AKAR GASTROĠNTESTĠNAL STROMAL TÜMÖRLERDE NÖTROFĠL/LENFOSĠT

Detaylı

ÇOK DAMAR HASTALARINDA PERKÜTAN GİRİŞİM YAPALIM MI?

ÇOK DAMAR HASTALARINDA PERKÜTAN GİRİŞİM YAPALIM MI? ÇOK DAMAR HASTALARINDA PERKÜTAN GİRİŞİM YAPALIM MI? Prof. Dr. Ömer Göktekin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Eskişehir Tanım Tek damar hastalığı: LAD, Cx veya RCA

Detaylı

GLP-1 AGONİSTLERİNİN DİYABET DIŞINDA KULLANIMI

GLP-1 AGONİSTLERİNİN DİYABET DIŞINDA KULLANIMI GLP-1 AGONİSTLERİNİN DİYABET DIŞINDA KULLANIMI Dr. Mustafa Kulaksızoğlu NEÜ Meram Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı İnkretin Etki INtestinal secretion of Insulin GLP-1,

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden :

Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden : 2008 İskemik Kalp Hastalıklarında Primer ve Sekonder Korunma Doç. Dr. Mehdi Zoghi Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden : 1. Kardiyovasküler hastalıklar (KVH) erken ölümlerin başlıca

Detaylı

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4 1 4 The price of a book is first raised by 20 TL, and then by another 30 TL. In both cases, the rate of increment is the same. What is the final price of the book? 60 80 90 110 120 2 3 5 Tim ate four more

Detaylı

Klavuzlar ve Tip 2 Diyabet Tedavisi. Prof. Dr. Mustafa Kemal BALCI Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Klavuzlar ve Tip 2 Diyabet Tedavisi. Prof. Dr. Mustafa Kemal BALCI Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Klavuzlar ve Tip 2 Diyabet Tedavisi Prof. Dr. Mustafa Kemal BALCI Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çıkar Çatışması Danışma Kurulu Üyelikleri Novo Nordisk, Sanofi, Lily, MSD, Astra Zeneca, Sponsor Destekli

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

Kronik Migrende Botulinum Toksin (BOTOX) Deneyimi

Kronik Migrende Botulinum Toksin (BOTOX) Deneyimi Kronik Migrende Botulinum Toksin (BOTOX) Deneyimi Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD Maslak Hastanesi Cephalalgia. 2010 Jul;30(7):793-803. doi: 10.1177/0333102410364676.

Detaylı

Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım. Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D.

Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım. Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Kılavuzlar 2011 Israrcı ST-segment yükselmesi belirtileri göstermeyen hastalarda

Detaylı

Prof. Dr. Zeynep CANTÜRK. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı

Prof. Dr. Zeynep CANTÜRK. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Prof. Dr. Zeynep CANTÜRK Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı 3 Yıl Önce 58 y, kadın hasta, emekli 3 yıldır T2DM tanısıyla takipli Metformin 1000 mg 2x1 kullanıyor,diyet

Detaylı

HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi

HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2003,14 (2), 83-91 HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi Ummuhan BAŞ ASLAN, Ayşe L1VANELlOGLU Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

Diyabetik Ayakta Hiperbarik Oksijen Tedavisi

Diyabetik Ayakta Hiperbarik Oksijen Tedavisi IV. UDAIS 5-7 MAYIS 2016, ISTANBUL Diyabetik Ayakta Hiperbarik Oksijen Tedavisi Güncel kanıtlar MESUT MUTLUOĞLU GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Sualtı Hekimliği Ve Hiperbarik Tıp Servisi Diyabetik Ayakta

Detaylı

DİYABETTE AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. Bahri Evren İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıları Bilim Dalı

DİYABETTE AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. Bahri Evren İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıları Bilim Dalı DİYABETTE AKILCI İLAÇ KULLANIMI Dr. Bahri Evren İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıları Bilim Dalı AKILCI İLAÇ KULLANIMI Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında

Detaylı

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER İLERİ EVRE İN-OPERABL VEYA METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI ALMIŞ HASTALARIMIZDA SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Dr.Nurgül Yaşar Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştıma Hastanesi Tıbbi

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

SOL ATRİYAL APENDİKS KAPATMANIN YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR ÇAĞINDA YERİ YOKTUR! Dr. Ömer AKYÜREK Ankara Üniversitesi

SOL ATRİYAL APENDİKS KAPATMANIN YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR ÇAĞINDA YERİ YOKTUR! Dr. Ömer AKYÜREK Ankara Üniversitesi SOL ATRİYAL APENDİKS KAPATMANIN YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR ÇAĞINDA YERİ YOKTUR! Dr. Ömer AKYÜREK Ankara Üniversitesi Atriyal fibrilasyon epidemiyelojik bir sorundur: AF 6 Milyon Amerikalı yı etkilemiş durumda

Detaylı

OBEZ YADA AŞIRI KİLOLU İNSÜLİN DİRENÇLİ TİP 2 DİYABETLİ HASTAYA YAKLAŞIM. Prof.Dr.Esen Akbay Doç.Dr.Murat YILMAZ

OBEZ YADA AŞIRI KİLOLU İNSÜLİN DİRENÇLİ TİP 2 DİYABETLİ HASTAYA YAKLAŞIM. Prof.Dr.Esen Akbay Doç.Dr.Murat YILMAZ OBEZ YADA AŞIRI KİLOLU İNSÜLİN DİRENÇLİ TİP 2 DİYABETLİ HASTAYA YAKLAŞIM Prof.Dr.Esen Akbay Doç.Dr.Murat YILMAZ Olgu 1: 52 yaşında erkek Yakınma: ağız kuruluğu- çok su içme Öykü: Yaklaşık 2-3 ay önce yakınmaları

Detaylı

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (2), 76-90 GELişTiRiLMiş OYUN-EGZERSiZ PROGRAMıNıN ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Fabna KERKEZ ÖZET Bu çalışmanın amacı

Detaylı

Emre BOZKIRLI1, Özlem DOĞAN2, Okan BAKINER1, Filiz EKŞİ HAYDARDEDEOĞLU1, Aydan AKSÖYEK3, Kürşat ÖZŞAHİN3, Ayşenur İZOL TORUN1, Melek Eda ERTÖRER1

Emre BOZKIRLI1, Özlem DOĞAN2, Okan BAKINER1, Filiz EKŞİ HAYDARDEDEOĞLU1, Aydan AKSÖYEK3, Kürşat ÖZŞAHİN3, Ayşenur İZOL TORUN1, Melek Eda ERTÖRER1 2013;1 (3):21-27 Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tip Dergisi www.adananumunetipdergisi.com BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNDE TİP 2 DİABETES MELLİTUS TEDAVİSİNDE EKSENATİD

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA GÜNCEL DURUM > 6330 Aile Sağlığı Merkezi

Detaylı

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2.

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2. ÖZET Amaç: Bu araştırma, Sağlık Yüksekokulları Ebelik Bölümü son sınıf öğrencilerinin, ebelerin Sağlık Bakanlığı görev tanımları ve Uluslararası Ebeler Konfederasyonu yeterlilik alanlarına göre kendilerini

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ

AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe,. ofsport Sciences 2000, 11 (1-2-3-4), 47-55 AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ SONRASı insülin VE KAN GliKOZ DEGERlERiNiN incelenmesi Cüneyt AYDIN". Kadir GÖKDEMIR"", ıbrahim

Detaylı

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Miraç Vural Keskinler

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Miraç Vural Keskinler Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı Dr Miraç Vural Keskinler Önce sentez DM ve MS Akılcı İlaç Kullanımı Oral antidiyabetik ajanlar İnsülin Glp-1 analogları Antihipertansif ilaçlar Hipolipidemik

Detaylı

İnsülin Direnci: Tedavi Yaklaşımı. Prof. Dr. Göksun Ayvaz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma

İnsülin Direnci: Tedavi Yaklaşımı. Prof. Dr. Göksun Ayvaz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma İnsülin Direnci: Tedavi Yaklaşımı Prof. Dr. Göksun Ayvaz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma IR Tedavisi: Yaşam tarzı değişiklikleri Beslenme tedavisi KH ve yağ kısıtlaması Fruktoz

Detaylı

Hastalarda insulin direncini ölçmek klinik pratiğimizde tanı koymak ve tedaviyi yönlendirmek açısından yararlı ve önemlidir.

Hastalarda insulin direncini ölçmek klinik pratiğimizde tanı koymak ve tedaviyi yönlendirmek açısından yararlı ve önemlidir. Hastalarda insulin direncini ölçmek klinik pratiğimizde tanı koymak ve tedaviyi yönlendirmek açısından yararlı ve önemlidir. Dr. Sibel Güldiken Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma

Detaylı

Kan Basıncı Değişkenliği. Dr Şükrü Ulusoy KTÜ Nefroloji Bilim Dalı/Trabzon

Kan Basıncı Değişkenliği. Dr Şükrü Ulusoy KTÜ Nefroloji Bilim Dalı/Trabzon Kan Basıncı Değişkenliği Dr Şükrü Ulusoy KTÜ Nefroloji Bilim Dalı/Trabzon Plan KB değerlendirme yöntemleri KB değişkenliği KB değişkenliği ölçüm yöntemleri KBD nin klinik önemi Rehberlerde Neler Değişiyor?

Detaylı

AF nin Ekonomik Yükü ve Türkiye. Dr. Yücel BALBAY, FACC, FESC

AF nin Ekonomik Yükü ve Türkiye. Dr. Yücel BALBAY, FACC, FESC AF nin Ekonomik Yükü ve Türkiye Dr. Yücel BALBAY, FACC, FESC AF ekonomik yükünün bileşenleri AF sıklığı AF sıklığındaki değişim AF de tanı konulmasındaki zorluklar AF tedavisi AF nin tedavi edilmemesi

Detaylı

Tip 2 Diabetes Mellitus ve İnkretin Sistem: Tedavide Yeni Yaklaşım

Tip 2 Diabetes Mellitus ve İnkretin Sistem: Tedavide Yeni Yaklaşım Tip 2 Diabetes Mellitus ve İnkretin Sistem: Tedavide Yeni Yaklaşım Dr. Olcay GEDİK Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara İ ntestinal peptidlerin

Detaylı

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014. Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014. Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014 Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kontrolsüz Hipertansiyonun Bedeli SVO geçiren hastaların.. J Rendon et al.,

Detaylı

Kalp Kateterizasyonu-Koroner Anjiyografi Öncesi Hasta Risk Değerlendirmesi

Kalp Kateterizasyonu-Koroner Anjiyografi Öncesi Hasta Risk Değerlendirmesi Kalp Kateterizasyonu-Koroner Anjiyografi Öncesi Hasta Risk Değerlendirmesi Dr. Armağan Altun, Trakya Universitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji A.D., Edirne 1350g.1 Hastanın Öyküsü Geçirilmiş MI Geçirilmiş

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Tip 2 Diabetes Mellitusta Hangi Hastaya Ne Zaman Hangi İnsülin

Tip 2 Diabetes Mellitusta Hangi Hastaya Ne Zaman Hangi İnsülin Tip 2 Diabetes Mellitusta Hangi Hastaya Ne Zaman Hangi İnsülin Dr. Füsun Törüner Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma B.D, Ankara 22-23.Kasım.2013 -TEKİRDAĞ Tip 2 DM progresif bir

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

«DM Patogenezinde unutulan riskler» Endokrin Bozucular & Çevresel Etkenler

«DM Patogenezinde unutulan riskler» Endokrin Bozucular & Çevresel Etkenler «DM Patogenezinde unutulan riskler» Endokrin Bozucular & Çevresel Etkenler Dr. Özlem ÜSTAY TARÇIN Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Endokrin Bozucular Endokrin

Detaylı

DİYABET TEDAVİSİ VE KANSER. Prof. Dr. ibrahim Şahin

DİYABET TEDAVİSİ VE KANSER. Prof. Dr. ibrahim Şahin DİYABET TEDAVİSİ VE KANSER Prof. Dr. ibrahim Şahin Sunu Planı Diyabet ve kanser İnsülin tedavisi ve kanser Oral antidiyabetikler ve kanser Sulfanilüreler Pioglitazonlar GLP-1 analogları DPP4 inhibitörleri

Detaylı

Dr. Cihan ALTIN. 9 Diabet ve Karpal Tünel Sendromu Uzm. Dr. Turgut AKGÜL Prof. Dr. Ufuk TALU. Diyabetik Nefropati. Prof. Dr.

Dr. Cihan ALTIN. 9 Diabet ve Karpal Tünel Sendromu Uzm. Dr. Turgut AKGÜL Prof. Dr. Ufuk TALU. Diyabetik Nefropati. Prof. Dr. Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri İçindekiler Contents Dergi Adı Klinik Tıp Bilimleri Dergisi İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cengiz TEPE cengiz@kliniktipdergisi.com Proje ve Reklam Koordinatörü

Detaylı

Antibiyotik Direncinde Laboratuvar

Antibiyotik Direncinde Laboratuvar Antibiyotik Direncinde Laboratuvar Doç.Dr.Füsun CAN Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji KLİMİK 28 Mart 2015 Belek, ANTALYA Bad Bugs, No Drugs Bad Bugs, No drugs A disk diffusion test with

Detaylı

Bir üniversite hastanesi endokrinoloji kliniğinde eksenatid verilen hastaların klinik ve laboratuvar özellikleri

Bir üniversite hastanesi endokrinoloji kliniğinde eksenatid verilen hastaların klinik ve laboratuvar özellikleri 128 Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 128-132 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0386 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Bir üniversite hastanesi endokrinoloji kliniğinde eksenatid

Detaylı

Tip 2 diyabet tedavisinde eksenatid: Klinik verilerden güncel uygulamaya. Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim

Tip 2 diyabet tedavisinde eksenatid: Klinik verilerden güncel uygulamaya. Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Tip 2 diyabet tedavisinde eksenatid: Klinik verilerden güncel uygulamaya Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Glukoz regülasyonunda rol oynayan sistemler Pankreas -hüc:

Detaylı

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI UZMANLIK

Detaylı

Romatoid Artrit Tedavisinde Kinaz I nhibitörleri Klinik Çalıs malar

Romatoid Artrit Tedavisinde Kinaz I nhibitörleri Klinik Çalıs malar Romatoid Artrit Tedavisinde Kinaz I nhibitörleri Klinik Çalıs malar Ahmet Gül İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi RA Tedavisi Biyolojik I laçlar van Vollenhoven RF. Nat Rev Rheumatol 2009;5:531

Detaylı

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı,

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı, ÖZET Bu çalışmada, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bulunan antepfıstığı parsellerinde yer alan bazı erkek tiplerin morfolojik ve biyolojik özelikleri araştırılmıştır. Çalışma, 1995 ve 1996 yıllarında hem

Detaylı

ÜZERiNE ETKiSi. performansı etkilemediğini göstermektedir. Anahtar Kelime/er: Kreatin, kreatin fosfat, futbol, slalom koşusu, performans.

ÜZERiNE ETKiSi. performansı etkilemediğini göstermektedir. Anahtar Kelime/er: Kreatin, kreatin fosfat, futbol, slalom koşusu, performans. Spor Bilimleli Dergisi Hacettepe f. ofsport SCİences 2000, 11 (1-2-3-4), 56-63 KREATiN YÜKLEMENiN DÜZ VE SLALOM KOŞULARıNDA, SPRiNT PERFORMANSı ÜZERiNE ETKiSi Asaf ÖZKARA *, Rüştü GÜNER**Burak KUNDURACIOGlU*

Detaylı

ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ

ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ Sabahattin Umman İTF Kardiyoloji Anabilim Dalı 1 /18 Akut Koroner Sendromlar Önemleri Miyokart Hasarı Fonksiyon kaybı, Patolojik Fonksiyon

Detaylı

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU?

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? TABİ Kİ HAYIR, HER HASTAYA VERMELİYİZ DR. SABRİ DEMİ RCAN Beta Blokerler Adrenerjik reseptörler katekolaminler tarafından stimüle edilen G-protein

Detaylı

ONTARGET. ONTARGET: The ONgoing Telmisartan Alone and in Combination with Ramipril Global Endpoint Trial

ONTARGET. ONTARGET: The ONgoing Telmisartan Alone and in Combination with Ramipril Global Endpoint Trial ONTARGET: The ONgoing Telmisartan Alone and in Combination with Ramipril Global Endpoint Trial Gerekçe ACE-inhibitörleri (örn; HOPE çalışmasındaki ramipril), ventriküler fonksiyon bozukluğu ya da kalp

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

MENSTRUALOÖNGÜNÜN VE ORAL SU ALıMıNıN TOTAL VÜCUT SUYU VE VÜCUT KOMPOZiSYONU ÜZERiNE ETKisi:

MENSTRUALOÖNGÜNÜN VE ORAL SU ALıMıNıN TOTAL VÜCUT SUYU VE VÜCUT KOMPOZiSYONU ÜZERiNE ETKisi: Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2003,14 (4),144-161 MENSTRUALOÖNGÜNÜN VE ORAL SU ALıMıNıN TOTAL VÜCUT SUYU VE VÜCUT KOMPOZiSYONU ÜZERiNE ETKisi: BiYOELEKTRiK impeoans ANALizi Tahir

Detaylı

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk 62 y., kadın, emekli bankacı İzmir de oturuyor. Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk Öykü: 12 yıldır hipertansif. İlaçlarını düzenli aldığını ve diyete

Detaylı

DÖNEM 4 -GENEL CERRAHİ ( CTB 402) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

DÖNEM 4 -GENEL CERRAHİ ( CTB 402) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA DÖNEM -GENEL CERRAHİ ( CTB 0). HAFTA -9 EYLÜL 0 Prof.Dr.Hasan Kaplan.00 Küçük Cerrahi Girişimler ( Minor surgical interventions) Prof.Dr.Hasan Kaplan Akut Karın (Acute abdomen) Akut pankreatit (Acute pancreatitit)

Detaylı

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yeni Antimikrobik Sayısı Azalmaktadır

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

Romatoid Artrit Tedavisinde MAP Kinaz İnhibitörleri MAP Kinase Inhibitors in Rheumatoid Arthritis Prof Dr Salih Pay 12 Mart 2011

Romatoid Artrit Tedavisinde MAP Kinaz İnhibitörleri MAP Kinase Inhibitors in Rheumatoid Arthritis Prof Dr Salih Pay 12 Mart 2011 Romatoid Artrit Tedavisinde MAP Kinaz İnhibitörleri MAP Kinase Inhibitors in Rheumatoid Arthritis Prof Dr Salih Pay 12 Mart 2011 Cell growth differentiation Inflamation Cytokine production Extracellular-regulated

Detaylı

HANGİ DİYABET TEDAVİSİ Kılavuza Göre mi? Fizyopatolojiye Göre mi?

HANGİ DİYABET TEDAVİSİ Kılavuza Göre mi? Fizyopatolojiye Göre mi? HANGİ DİYABET TEDAVİSİ Kılavuza Göre mi? Fizyopatolojiye Göre mi? Prof Dr Dilek Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD Antidiyabetik tedaviyi nasıl seçelim? Kılavuzlara

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

Bilimsel yazı formülü IMRAD. Bilimsel Makale. Bilimsel makale. Çalışmayı yaparken taslak yazmaya başla

Bilimsel yazı formülü IMRAD. Bilimsel Makale. Bilimsel makale. Çalışmayı yaparken taslak yazmaya başla Bilimsel yazı formülü IMRAD Dr. Nevzat KARABULUT Baş Editör Diagnostic and Interventional Radiology nkarabulut@yahoo.com Bilimsel Makale Fazla miktardaki karmaşık olabilecek veriyi okuyucuya kolayca okunur

Detaylı

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 1 I S L 8 0 5 U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 2 0 1 2 CEVAPLAR 1. Tekelci bir firmanın sabit bir ortalama ve marjinal maliyet ( = =$5) ile ürettiğini ve =53 şeklinde

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Neoadjuvant Kemoterapi

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Neoadjuvant Kemoterapi Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Neoadjuvant Kemoterapi Prof. Dr. Hakan Bozcuk Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Antalya Plan } KHDAK da kemoterapinin lokal tedavilere

Detaylı

Sepsis Hastalarının Yoğun Bakımdan Servise Taburculukta ph, LDH ve Kalp Hızının Sistematik Değerlendirilmesi

Sepsis Hastalarının Yoğun Bakımdan Servise Taburculukta ph, LDH ve Kalp Hızının Sistematik Değerlendirilmesi Sepsis Hastalarının Yoğun Bakımdan Servise Taburculukta ph, LDH ve Kalp Hızının Sistematik Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi

Detaylı

Kan Basıncı Değişkenliği. Dr Şükrü Ulusoy KTÜ Nefroloji Bilim Dalı/Trabzon

Kan Basıncı Değişkenliği. Dr Şükrü Ulusoy KTÜ Nefroloji Bilim Dalı/Trabzon Kan Basıncı Değişkenliği Dr Şükrü Ulusoy KTÜ Nefroloji Bilim Dalı/Trabzon HT Sınırı Nedir? Yüksek kan basınc ncı için in kesin bir sınır s r yoktur. Arter basınc ncı ve mortalite arasındaki ilişki kantitatiftir,

Detaylı

Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki

Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki Ayşe Ağbaş 1, Emine Sönmez 1, Nur Canpolat 1, Özlem Balcı Ekmekçi 2, Lale Sever 1, Salim Çalışkan 1 1. İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS tesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 31 Bahar 2017/1 s.471-482 Asena Deniz ERSOY 1 Osman BAYRAKTAR 2 ÖZ A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS ABSTRACT Expressed

Detaylı

Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Başak Bolayır a, Muhittin Yalçın a, Gülkhat Abilova a, Sakine Güzel b, Emre Arslan a, Alev Eroğlu Altınova a, Müjde Aktürk a, Füsun Baloş Törüner a, Ayhan Karakoç a, İlhan Yetkin a, Nuri Çakır a a Endokrinoloji

Detaylı

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız!

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız! Monthly Magnetic Bulletin March 2014 z BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeofizik/default.htm Magnetic Results

Detaylı

Düşük Riskli Diferansiye Tiroid Kanserlerinde RAİ Tedavisi

Düşük Riskli Diferansiye Tiroid Kanserlerinde RAİ Tedavisi Düşük Riskli Diferansiye Tiroid Kanserlerinde RAİ Tedavisi 14.04.2017 Dr. Ebru YILMAZ İstanbul Üniveristesi İstanbul Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Neden evreleme yapıyoruz? Prognostik bilgi Hastalık

Detaylı

ALL IC-BFM Study Group relapse treatment proposal. ALL IC-BFM RezALL protokol önerisi

ALL IC-BFM Study Group relapse treatment proposal. ALL IC-BFM RezALL protokol önerisi ALL IC-BFM Study Group relapse treatment proposal ALL IC-BFM RezALL protokol önerisi Results of best international trials Relaps ALL de 2 farklı yaklaşım Multi drug, intensive, short courses AIEOP, BFM,

Detaylı

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği M E T I N S A R I K A Y A, F U N D A S A R I, J I N I G Ü N E Ş, M U S T A F A E R E N, A H M E T E D I P K O R K M A

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

SolarBaba2015: Solar Energy Conference GÜNEŞ ÖLÇÜM ⁹Ü NEDİR? NEDEN / NASIL YAPILIR? İSKENDER KÖKEY, MSc Country Manager, Turkey

SolarBaba2015: Solar Energy Conference GÜNEŞ ÖLÇÜM ⁹Ü NEDİR? NEDEN / NASIL YAPILIR? İSKENDER KÖKEY, MSc Country Manager, Turkey SolarBaba2015: Solar Energy Conference GÜNEŞ ÖLÇÜM ⁹Ü NEDİR? NEDEN / NASIL YAPILIR? İSKENDER KÖKEY, MSc Country Manager, Turkey İÇERİK Kintech Engineering Hakkında Nereden Çıktı Güneş Ölçümü? Güneşlenme

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

SĠSTEMĠK ĠZOTRETĠNOĠN TEDAVĠSĠ ALAN AKNE VULGARĠSLĠ HASTALARDA SERUM B12 VE FOLĠK ASĠT DÜZEYLERĠ

SĠSTEMĠK ĠZOTRETĠNOĠN TEDAVĠSĠ ALAN AKNE VULGARĠSLĠ HASTALARDA SERUM B12 VE FOLĠK ASĠT DÜZEYLERĠ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ DERĠ VE ZÜHREVĠ HASTALIKLARI KLĠNĠĞĠ SĠSTEMĠK ĠZOTRETĠNOĠN TEDAVĠSĠ ALAN AKNE VULGARĠSLĠ HASTALARDA SERUM B12 VE FOLĠK ASĠT DÜZEYLERĠ UZMANLIK

Detaylı