20 (2), , (2), ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "20 (2), 223-231, 2008 20 (2), 223-231, 2008. kultigincavusoglu@mynet.com"

Transkript

1 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 20 (2), , (2), , 2008 Kırıkkale-Kırşehir Karayolunda Taşıtların Sebep Olduğu Kurşun (Pb) Kirliliğinin Araştırılması Kültiğin ÇAVUŞOĞLU 1, Azize BUDAK 2 ve Şükran ÇAKIR ARICA 2 1 Giresun Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 28049, Debboy Mevkii-Giresun 2 Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 71450, Yahşihan-Kırıkkale (Geliş/Received: ; Kabul/Accepted: ) Özet: Bu çalışmada, Kırıkkale ve Kırşehir illeri arasında yer alan 100 km uzunluğundaki karayolu kenarından toplanan Sinapis arvensis L. türünün yapraklarında taşıtların yaydığı kurşun (Pb) kirliliğinin miktarı araştırıldı. Örnekler yol boyunca 25 km aralıklı 4 istasyondan toplandı. Her istasyondan, yola bitişik ve yoldan 100 m uzakta yer alan bitkilerden yaprak örnekleri toplandı. Yaprak örneklerindeki kurşun (Pb) miktarları elektron dağılım spektroskopi (EDS) yardımıyla belirlendi. Sonuçlar, kurşun (Pb) kirliliğinin Kırıkkale ve Kırşehir illerinin yakınında bulunan istasyonlardan toplanan örneklerde, diğer istasyonlardakilere göre daha yüksek olduğunu gösterdi. Örneğin Kırıkkale ilinden 25 km uzakta yer alan istasyonun yol kenarından toplanan örneklerinde %39.077, 100 metre uzakta yer alan örneklerinde ise % değerinde kurşun (Pb) ölçüldü. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığı zaman, tüm istasyonlarda kurşun (Pb) miktarlarındaki farklar istatistiksel açıdan önemliydi (p<0.005). Ayrıca bu çalışma sonuçları Sinapis arvensis türünün kurşun (Pb) kirliliğinin tespitinde biyolojik bir belirleyici olarak kullanılabileceğini gösterdi. Anahtar Kelimeler: Elektron dağılım spektroskopisi (EDS), Kirlilik, Kurşun (Pb), Sinapis arvensis, Taramalı elektron mikroskop (SEM). Investigation Of Lead (Pb) Pollution Caused By Vehicles On The Kırıkkale-Kırşehir Road Abstract: In this study, the amount of lead (Pb) pollution in leaves of Sinapis arvensis L. species collected from along 100 km road situated between Kırıkkale and Kırşehir provinces was investigated. The samples were collected from 4 stations along the road with 25 km distance., From each station, the leaf samples were collected from the plants next to the road and situated 100 meter away from the road. The amount of lead (Pb) in leaf samples were determined with electron dispersive spectroscopy (EDS). The results showed that lead (Pb) pollution in leaf samples collected from the stations situated near to the Kırşehir and Kırşehir provinces was higher according to other stations. For example, the lead (Pb) was measured as % in leaves collected from roadside of the station situated 25 km away from Kırıkkale provience while as % in the samples situated 100 meters away. There were statistically significant differences in amounts of lead (Pb) in all stations when compared with control group (p<0.005). In addition, the results of the this study showed that Sinapis arvensis L.species can be used as bio-indicator to determine the lead (Pb) pollution. Keywords: Electron dispersive spectroscopy (EDS). Lead (Pb), Pollution, Sinapis arvensis L., Scanning electron microscope (SEM).

2 K. Çavuşoğlu, A. Budak ve Ş. Çakır Arıca 1. Giriş Günümüzde insan aktivitelerindeki hızlı artış, sağlığımız üzerinde olumsuz yönde etki eden atmosfer kirleticilerinin önemli derecede artmasına sebep olmuştur [1]. Bilindiği gibi, çevresel sorunlar son 20 yıldır, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de de günlük yaşam problemleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Bu problemlerden başlıcaları bitki örtüsünün tahrip edilmesi, erozyon, çarpık kentleşme, endüstride kullanılan kimyasallar, termik ve nükleer santraller ile hava kirliliği şeklinde sıralanabilir [2]. Hava kirliliğinin en büyük kaynaklarından biri motorlu taşıtların egzozlarından çıkan kurşundur (Pb) [3]. Kurşun birkaç bin yıldan beri insanlar için önemli bir metal olmuştur [4]. Bu metal aslında toprak ve bitkilerde küçük miktarlarda bulunan doğal bir elementtir. Aşırı miktardaki kurşun ise gerek bitki ve hayvanlar, gerekse de toprak içindeki mikroorganizmalara toksik etki yapmaktadır. Kurşunun bitki ve toprak yapısına katılması gübre, pestisit, atık sular, hava kaynaklı gazlar yoluyla olmaktadır [5-11]. Atmosferdeki kurşunun %90 nın 1925 den bu yana kurşunlu benzinin kullanımı sonucu oluştuğu bilinmektedir [12]. Son yıllarda bir takım önlemler alınmasına rağmen günümüzde bir çok ülkede motorlu araçların sebep olduğu kirlilik problemi hala tam olarak çözümlenememiştir [10]. Kurşunun yoğunluğu kaynağının gücü ile orantılıdır. Doğal olarak kurşun yoğunluğu kaynağından uzaklaştıkça azalmakta, yaklaştıkça ise artmaktadır. Örneğin atmosferdeki kurşun yoğunluğu taşıtların kullandığı yollardan uzaklaştıkça hızla azalmaktadır. Bu durum bitkilerin kurşun içeriğine de yansır [13,14]. Bitki kökleri ve stomalar aracılığıyla bitki içerisine giren kurşun, bitkinin değişik kısımlarında birikir ve besin zincirine girerek dolaylı olarak veya solunumla doğrudan insan sağlığını etkileyebilir [15,16]. Kurşunun sebep olduğu hastalıkların başında kemik, sinir, böbrek ve kalp-damar hastalıkları gelmektedir [17,18]. Bundan dolayı da insan çevresinde bu elementin oranını izleme ihtiyacı duymuştur [19]. Kurşunun sebep olduğu kirliliğin boyutlarını araştırmak için toprak, havadaki toz partikülleri, su sistemlerindeki sedimentler ve yol kenarında yetişen bitkiler kullanılmaktadır (20-24). Bitkisel materyaller arasında en fazla tercih edilenler ise mantar, liken, karayosunu, ağaç kabukları, yaş halkaları, tek ve çok yıllık bitkilerin yapraklarıdır [25,26]. Bu çalışmanın amacı Sinapis arvensis i indikatör olarak kullanıp Kırıkkale-Kırşehir ileri arasında uzanan 100 km lik karayolu boyunca taşıtların sebep olduğu kurşun kirliliğinin boyutlarını saptamaktır. 2. Materyal ve Metot 2.1.Örnekleme Alanları Ve Örneklerin Toplanması İncelenen Sinapis arvensis türüne ait yaprak örnekleri 05 Haziran 2006 tarihinde toplanmıştır. Örnek toplama işlemi Kırıkkale-Kırşehir illeri arasında uzanan 100 km lik yol boyunca belirlenen 8 istasyonda gerçekleştirilmiştir. 100 km uzunluğundaki yolun 25/50/75/ ve 100. kilometrelerindeki yol kenarları bir istasyon olarak belirlenmiş, bu istasyonlardan 100 metre içeriye girilmek suretiyle de diğer istasyonlar oluşturulmuştur. Örneklerin toplandığı istasyonlara ait bilgiler Şekil 1 de verilmiştir. Yaprak örnekleri toplanırken, yola en yakın bitkiler tercih edilmiş ve bunların yol tarafına bakan dallarından örnekler alınmıştır. Her bir istasyonda en az beş Sinapis arvensis bitkisinden 10 ar yaprak örneği toplanmıştır. Toplanan yapraklar steril plastik poşetlere konularak laboratuara getirilmiş, kurşun kaybını önlemek amacıyla her hangi bir şekilde yıkama veya silme yapılmadan enine kesitleri alınmıştır. Kesitler 24 saat süreyle havada kurutulduktan sonra stablar üzerine alınmış ve Poloron SC-5600 marka karbon kaplama cihazıyla 2 dakika karbonla kaplanarak Jeol JSM-5600 marka taramalı elektron mikroskoba (SEM) bağlı elektron dağılım spektroskopisi cihazıyla analizleri yapılmıştır [27]. Ayrıca şehir dışında yer alan, trafikten uzak bir bölgeden toplanan iki Sinapis arvensis türüne ait 5 er yaprak örneğinde de kurşun miktarları ölçülerek kontrol grubu olarak kullanılmıştır. 224

3 Kırıkkale-Kırşehir Karayolunda Taşıtların Sebep Olduğu Kurşun (Pb) Kirliliğinin Araştırılması 2.2. EDS (Elektron Dağılım Spektroskopisi) Her elementi karakteristik X-ışını spektrumlarına göre tanıyarak, onların numune içindeki oranlarını yüzde olarak belirleyen bir analiz cihazıdır. Bu cihazın çalışma prensibi şu şekildedir: İncelenen doku örneği üzerine elektron ışınları yollanır, bu ışınlar numune içinde bulunan elementlerle etkileşime girer ve her element için farklı olan Ka, La ve Ma enerji düzeylerinde geri doğru yansıtılırlar. Bu yansımalar her elementin numune içinde bulunma miktarına bağlı olarak farklı bir şiddettedir. EDS analiz cihazı da geri doğru yansıyan bu şiddetleri yüzdeye çevirerek her bir elementin doku içinde bulunma miktarını yüzde olarak gösterir Sinapis arvensis L. Yabani hardal, Cruciferae (Brassicaceae) familyasından bir yıllık, geniş yapraklı, cm boyunda bir bitkidir. Gövdesi yuvarlak olup, alt kısımları tüylüdür. Bitkinin genç döneminde, gövdesinin içi dolu olup olgunlaştıkça içi boşalmaktadır. Yaprakları almaşık dizilişli, oval biçimde, lobsuz ve kaba dişlidir. Alt yapraklar lir şeklinde bazen düz, düzensiz ve dişli; üst yapraklar basit, dişli ve sapsızdır. Çiçekler küresel salkım şeklinde olup çiçek taç yaprakları kükürt sarısı rengindedir. Meyve mm uzunluğunda, tüysüz veya kısa tüylü, uç kısmı koni şeklinde olan bir kapsüldür. Meyvede 5-12 adet tohum bulunur. Tohumlar mm çapında koyu kahve veya siyah renklidir. Ülkemizde pek çok bölgede yayılış gösteren kozmopolit bir türdür [28]. 3. Sonuçlar Şekil 1. Örnek toplama istasyonları 100 km uzunluğundaki Kırıkkale-Kırşehir karayolu üzerinde belirlenen 8 istasyondan toplanan yapraklardaki kurşun yüzdeleri Şekil 2-9 ve Tablo 1 de verilmiştir. Şekillerde verilen kısaltmalardan E: elementi, E.D: her element için karakteristik olan elektron enerji düzeyini, Ş: şiddeti, Y.M: ise yüzde olarak miktarı ifade etmektedir İstatistiksel Analiz İstatistiksel analizler SPSS bilgisayar programı kullanılarak gerçekleştirildi. Elde edilen kurşun miktarlarına ait verilerin değerlendirilmesinde Eşleştirilmiş örnekler T Testi (Paired Samples T-Test) kullanıldı. Kontrol grubu ile sekiz istasyondan toplanan yaprak örneklerine ait verilerin karşılaştırılması sonucunda elde P değerleri 0.05 den küçük olduğunda (P<0.05) istatistiksel açıdan önemli kabul edilmiştir. 225

4 K. Çavuşoğlu, A. Budak ve Ş. Çakır Arıca Şekil 2. Birinci istasyondan toplanan örneklerdeki Şekil 4. Üçüncü istasyondan toplanan örneklerdeki Şekil 3. İkinci istasyondan toplanan örneklerdeki Şekil 5. Dördüncü istasyondan toplanan örneklerdeki 226

5 Kırıkkale-Kırşehir Karayolunda Taşıtların Sebep Olduğu Kurşun (Pb) Kirliliğinin Araştırılması Şekil 6. Beşinci istasyondan toplanan örneklerdeki Şekil 8. Yedinci istasyondan toplanan örneklerdeki Şekil 7. Altıncı istasyondan toplanan Örneklerdeki Şekil 9. Sekizinci istasyondan toplanan örneklerdeki 227

6 K. Çavuşoğlu, A. Budak ve Ş. Çakır Arıca Her bir istasyondan toplanan Sinapis arvensis türüne ait 10 yaprak örneği EDS cihazı ile analiz edilmiş ve her istasyonda en yüksek kurşun birikimine sahip örneğin mikrografı Şekil 2-9 da verilmiştir. Ayrıca yine her bir istasyondan toplanan 10 yaprak örneğinden elde edilen değerlerinde aritmetik ortalamaları alınarak kirlilik yüzdeleri Tablo 1 de verilmiştir. tespit edilmiştir. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında 8 istasyondan toplanan yaprak örneklerindeki kurşun miktarlarındaki artışlar istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0.05). 4. Tartışma Tablo 1. Her bir istasyondan toplanan Sinapis arvensis örneklerine ait Pb yüzdeleri Örnek Toplanan İstasyon No İstasyon adı 25. km de yol kenarında yer alan istasyon 25. km de 100 metre içeride yer alan istasyon 50. km de yol kenarında yer alan istasyon 50. km de 100 metre içeride yer alan istasyon 75. km de yol kenarında yer alan istasyon 75. km de 100 metre içeride yer alan istasyon 100. km de yol kenarında yer alan istasyon Pb miktarı (%) * km de 100 metre 8 içeride yer alan istasyon * 10 yaprak örneğinden elde edilen verilerin aritmetik ortalamaları alınmıştır. Şekil 2-9 ve Tablo 1 den de görüldüğü gibi incelenen sekiz istasyon içerisinde kurşun birikimi yönünden en fazla yoğunluğa sahip istasyonlar birinci ve yedinci istasyonlardır. Bu istasyonlardan toplanan Sinapis arvensis yapraklarındaki kurşun yüzdeleri sırası ile % ve % olarak ölçülmüştür. En düşük kurşun birikimi ise dördüncü ve altıncı istasyonlardan toplanan örneklerde gözlenmiştir. Bu istasyonlardan toplanan Sinapis arvensis yapraklarında sırasıyla % ve % düzeyinde kurşun ölçülmüştür. Şehir dışından ve mümkün olduğunca trafikten uzak bölgeden toplanan kontrol grubuna ait yaprak örneklerinde ise ortalama olarak % oranında kurşun 228 Kırıkkale ve Kırşehir illeri ulaşım bakımından Ülkemizin Doğuya açılan kapıları olmaları nedeniyle oldukça stratejik öneme sahip iki ilimizdir. 24 saatte Kırıkkale-Kırşehir karayolunu kullanarak doğuya gidiş-geliş yapan araç sayısı yaklaşık 6947 dir. Bu nedenle de bu güzergah üzerinde yer alan bitki örtüsünde trafik kökenli kirlenme kaçınılmaz olmaktadır. Yaptığımız çalışmada bunu doğrulayan tarzdadır. Belirlenen sekiz istasyon içerisinde en yoğun kurşun kirliliği sırası ile birinci (%39.077) ve yedinci (%33.974) istasyonlardan toplanan yaprak örneklerinde tespit edilmiştir (Şekil 1,7; Tablo 1). Bu örneklerde kurşun kirliliğinin yüksek oluşu bu istasyonların şehre yakınlıkları ile alakalı olabileceğini düşündürmüştür. Zira birinci istasyon Kırıkkale ilinin, yedinci istasyon ise Kırşehir ilinin oldukça yakınında bulunmaktadır. Her iki istasyonun bu illerin yakınında bulunmaları, Doğuya gidip gelen araç trafiğine, şehre giriş-çıkış yapan araç trafiğinin de eklenmesine neden olmuş, bunun sonucunda da, bu istasyonlardan toplanan Sinapis arvensis yapraklarında diğer istasyondakilere göre daha fazla kurşun birikimi tespit edilmiştir. Ayrıca bu istasyonlardaki kurşun birikiminde hava sirkülasyonunun da rolünün olabileceği düşünülmüştür. Bu istasyonlar şehre çok yakın olarak bulunduklarından, bu istasyonların çevresinde yer alan yerleşim bölgeleri, araçlardan yayılan kurşunun atmosfere yükselmesini engelleyen bir bariyer görevi yapmakta, sonuçta biriken kurşun ve diğer ağır metal iyonları çevredeki bitki örtüsü tarafından tutulmaktadır. Zira karayolunun 50. ve 75. kilometrelerinde yer alan üçüncü ve beşinci istasyondan toplanan örneklerde ölçülen kurşun miktarlarının, her iki şehrin yakınında bulunan istasyonlara (1. ve 7. istasyonlar) göre düşük çıkması bu görüşümüzü doğrulamaktadır. Üçüncü istasyonda % oranında, beşinci istasyonda ise % oranında kurşun tespit

7 Kırıkkale-Kırşehir Karayolunda Taşıtların Sebep Olduğu Kurşun (Pb) Kirliliğinin Araştırılması edilmiştir (Şekil 4,6; Tablo 1). Her iki istasyonun gerek şehir trafiğinden uzak oluşu, gerekse de yakınlarında yerleşim bölgesi bulunmaması nedeniyle hava sirkülasyonunun açık olmasından dolayı kurşun birikiminin azlığında başlıca rolü oynamıştır. İkinci, dördüncü, altıncı ve sekizinci istasyonlar karayolundan 100 m içeride yer aldıklarından, bu istasyonlardan toplanan yaprak örneklerinde, karayolu kenarında yer alan istasyonlardan toplanan örneklere göre daha az kurşun birikimine rastlanılmıştır. Bu istasyonlarda sırasıyla %22.898, %16.557, % ve % oranında kurşun belirlenmiştir (Şekil 3,5,7,9; Tablo 1). Bu dört istasyonun tümü karayolundan 100 metre uzakta yer almasına rağmen, iki ve sekiz nolu istasyonlardan toplanan yaprak örneklerinde, diğer iki istasyondan toplananlara göre daha fazla kurşun birikimi gözlenmiştir (Şekil 3,9; Tablo 1). Söz konusu iki istasyon Kırıkkale ve Kırşehir illerinin yakınında bulunan birinci ve yedinci istasyondan 100 m içeriye girmek suretiyle oluşturulan istasyonlardır. Dolayısıyla da, araç trafiği dördüncü ve altıncı istasyonlara göre daha fazla olduğundan, yapraklarında daha fazla kurşun biriktirmektedirler. Kontrol grubu olarak şehir dışından, mümkün olduğunca trafikten uzak ve hava sirkülasyonun açık olduğu bölgeden toplanan yaprak örneklerinde ise, belirlenen sekiz istasyona göre oldukça düşük düzeyde kurşuna rastlanılmıştır. Bu örneklerde yapılan ölçüm sonucunda % oranında kurşun tespit edilmiştir. Bu sonuç, bize Kırıkkale-Kırşehir karayolunda taşıtların sebep olduğu yoğun bir kurşun birikiminin olduğunu göstermiştir. Aşağıda bahsedilen, diğer araştırıcılar tarafından yapılan benzer çalışmalarda bizim sonuçlarımızı doğrular tarzdadır. Çavuşoğlu [3] tarafından EDS analiz cihazı kullanılarak gerçekleştirilen bir çalışmada Kırıkkale-Ankara karayolu üzerindeki Elaeagnus angustifolia (iğde) ağaçların yapraklarında taşıtların sebep olduğu kurşun kirliliği araştırılmıştır. Bu çalışmada, yol üzerinde hava sirkülasyonunun az olduğu, yolun daraldığı, rampaların arttığı bölgelerden alınan yapraklardaki kurşun kirliliğinin; yolun düz ve geniş, sirkülasyonun fazla olduğu bölgelerdeki yapraklara göre daha fazla olduğu rapor edilmiştir. Yine Çavuşoğlu ve Çavuşoğlu [27] tarafından gerçekleştirilen benzer bir çalışmada, Isparta ili şehir merkezi ile Süleyman Demirel Üniversitesi arasındaki 10 km lik yol boyunca sıralanan Cupressus sempervirens ve Cedrus libani yapraklarında taşıtların sebep olduğu kurşun kirliliği araştırılmıştır. Sonuçta her iki bitki türünde de kurşun kirliliğinin şehir merkezine yaklaştıkça arttığı belirlenmiştir. Türkan [29] tarafından İzmir ve çevre yollarında yetişen bitkiler üzerinde yapılan bir başka çalışmada ise, 1800 taşıt/saat yoğunluğu olan yolların kenarında yetişen bitkilerdeki kurşun miktarı mg/kg olarak ölçülmüştür. Kurşunun çeşitli bitkilerde gelişme, biyokimyasal olaylar ve fotosenteze etkileri konusunda da çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bir çalışmada Azadiracha indica, Guaiacum officinale ve Eucalyptus sp. de motorlu araç kirliliğinin tohum ağırlığı ve dal uzunluğu üzerine olumsuz etki yaptığı belirlenmiştir [30]. Bir başka çalışmada ise tahıl bitkilerinin yüksek konsantrasyonda kurşun ile muamele edildiğinde kök gelişimlerinin olumsuz etkilendiği rapor edilmiştir [31]. Bu çalışmada Kırıkkale-Kırşehir karayolu üzerinde belirlenen sekiz istasyondan toplanan Sinapis arvensis türünün yapraklarındaki kurşun kirliliği araştırılmaya ve kirliliğin boyutları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Sonuçta kurşun kirliliğinin trafik yoğunluğu ve hava sirkülasyonunun azlığı ile doğru orantılı olarak arttığı tespit edilmiştir. Bu konuda alınabilecek önlemler ise, benzine ilave edilen nın en aza indirilmesi, kurşun içeren kimyasal madde kullanımının sınırlandırılması veya yasaklanması, yol kenarlarına Agrostis tenois, Deschamsia flexuosa ve Fescuta ovina gibi kurşuna dayanıklı ve kurşun tutucu bitkilerin dikilmesi şeklinde sıralanabilir. 229

8 K. Çavuşoğlu, A. Budak ve Ş. Çakır Arıca 5. Kaynaklar 1. Pasqualini, V., Robles, C., Garzino, S., Greff, S., Melau, A. B., Bonin, G. (2003). Phenolic compounds content in Pinus halepensis Mill. Needles: a bioindicator of air pollution. Chemosphere, 52, Aslan, A., Budak, G., Karabulut, A. (2005). The amounts Fe, Ba, Sr, K, Ca and Ti in some lichens growing in Erzurum province (Turkey). Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 88 (4), Çavuşoğlu, K. (2002). İğde (Elaeagnus angustifolia L.) yapraklarında kurşun (Pb) yoğunluğunun araştırılması. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6, Harrison, R. M., Laxen, D. P. H., Wilson, S. J. (1981). Chemical association of lead, cadmium, copper and zinc in street dust and roadside soils. Environmental Science Technology, 15, Vandenabeek, W. J., Wood, O. L. (1972). The distribution of lead along a line source (highway). Chemosphere, 5, Jones, C. H. P., Clement, C. R., Happer, M. J. (1973). Lead uptake from solition by perrennial ryegrass and its transport from roots to shoots. Plant Soil, 38, Hopke, P. K., Lamb, R. E., Natusch, D. F. S. (1980). Multielemental characterization of urban roadway dust. Environmental Science Tecnology, 14, Rodrigues, M., Rodrigues, E. (1982). Lead and cadmium levels in soil and plants near highways and their correlation with traffic density. Environmental Pollution, 4, Hiben, C. R., Hagor, S. S., Mazzo, C. P. (1984). Comparison of cadmium and lead content of vegatable crops growing in urban and suburban gardens. Environmental Pollution, 7, Gratani, C., Taglioni, S., Crescente, M. F. (1992). The accumulation of lead in agricultural soil and vegetation a long a highway. Chemosphere, 24, Karademir, M., Toker, C. (1995). Ankara nın bazı kavşaklarında yetişen çim ve bitkilerde ekzoslarından gelen kurşun birikimi. II. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Bildirileri, (11-13 Eylül), Ankara, Shy, C. M. (1990). Lead in petrol the mistake of the XX.th. Century Rapp. Sanit Mond., 43, Wheeler, G. L., Rolfe, G. L. (1979). The relationship beetween daily traffic volume and the distribution of lead in roadside soil and vegatation. Environmental Pollution, 18: Albert, L. A., Badilla, F. (1991). Environmental lead in Mexica. Review Environment Contamination and Toxicology, Onar, A. N., Temizer, A. (1987). Çevre kirliliğine etkisinin ölçüsü olarak Cd ve Pb derişimlerinin idrarda tayini. Doğa Mühendislik ve Çevre Dergisi, 11 (2), Toker, M. C. (1988). Uptake of lead by barley (Hardeum distichon L.) roots and its relation to potassium. Doga: Turk BiyolojiDergisi, 12(2), Friberg, L., Nordberg, G. F., Vouk, V. (1986). Handbook on the toxicolgy of metals. Oxford Press, New York, 176s. 18. Ursinyova, M., Hladikova, V., Uhnak, J., Kovacicova, J. (1997). Toxic elements in environmental samples from selected regions in Slovakia. Bulletin Environmental Contamination Toxicology, 58, Corn, M. (1993). Handbook of hazardous materials. Academic Press, San Diego, 216s. 20. Mellor, A. (2001). Lead and zinc in the Wallsend burn, an urban catchment in Tyneside, UK. The Science Total Environment, 269, Culbart, E. B., Thornton, I., Watt, J., Whealtly, M., Moorcroft, S., Thompson, M. (1988). Metal contamination in British Suburban dusts and Soils. Journal Environmental Quantitative, 12, Moir, A. M., Thornton, I. (1989). Lead and cadmium in urban allotment and garden soils and vegetables in the United Kingdom. Environmental Geochemistry Healthy, 11, Bubb, J. M., Lester, J. N. (1994). Anthropogenic heavy-metal inputs to lowland river systems, a case study the river Stour, UK. Water Air Soil Pollution, 78, Kelly, J., Thornton, I., Simpson, P. R. (1996). Urban geochemistry a study of the influence of antropogenic activity on the heavy metal content of soils in traditionally industrial and nonindustrial areas of Britan. Applied Geochemistry, 11, Markert, B. (1993). Plants as biomonitors/indicators for heavy metals in the terrestrial environment. VCH Pres, Weinhem, 515s. 26. Al-Shayeb, S. M., Al-Rajhi, M. A., Seaward, R. D. (1995). The palm Phoenix dactylifera (L.) as a biomonitor of lead and other elements in arid environments. Science Total Environmental, 168, Çavuşoğlu, K., Çavuşoğlu, K. (2005). Cupressus Sempervirens L. ve Cedrus libani A. Rich.

9 Kırıkkale-Kırşehir Karayolunda Taşıtların Sebep Olduğu Kurşun (Pb) Kirliliğinin Araştırılması Yapraklarında Taşıtların Sebep Olduğu Kurşun (Pb) Kirliliğinin Araştırılması. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 7 (2), tarihi: ). 29. Türkan, İ (1986). İzmir il merkezi ve çevre yolları kenarında yetişen bitkilerde kurşun, çinko ve kadmiyum kirlenmesinin araştırılması. Doğa: Türk Biyoloji Dergisi, 10, Igbal, M. Z., Shafig, M., Ali, S. F. (1994). Effect of automobile pollution on seed weight and Branch length of some plants. Turkish Journal of Botany, 18, Hock, H. V. B., Elstner, E. J. (1998). Schhandwirfungen Auf pflanzen Der pflanzentoxikologie, Mannheim Wien, Zurih, 418s. 231

(LOUDON) REHDER TÜRÜNÜN Y APRAKLARINDA KURŞUN BİRİKİMİNİN ARAŞTIRILMASI

(LOUDON) REHDER TÜRÜNÜN Y APRAKLARINDA KURŞUN BİRİKİMİNİN ARAŞTIRILMASI Pınus Nıgra (Arnold) Subsp. Nıgra Var. Caramanıca (Loudon) Rehder Tütünün Yapraklarında Kurşun PINUS NIGRA (ARN OLD) SUBSP. NIGRA V AR. CARAMANICA (LOUDON) REHDER TÜRÜNÜN Y APRAKLARINDA KURŞUN BİRİKİMİNİN

Detaylı

PINUS NIGRA (ARNOLD) SUBSP. NIGRA VAR. CARAMANICA (LOUDON) REHDER TÜRÜNÜN YAPRAKLARINDA KURŞUN BİRİKİMİNİN ARAŞTIRILMASI

PINUS NIGRA (ARNOLD) SUBSP. NIGRA VAR. CARAMANICA (LOUDON) REHDER TÜRÜNÜN YAPRAKLARINDA KURŞUN BİRİKİMİNİN ARAŞTIRILMASI PINUS NIGRA (ARNOLD) SUBSP. NIGRA VAR. CARAMANICA (LOUDON) REHDER TÜRÜNÜN YAPRAKLARINDA KURŞUN BİRİKİMİNİN ARAŞTIRILMASI Kültiğin ÇAVUŞOĞLU*, Şükran ÇAKIR ARICA** *Giresun Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

GİRESUN ORDU KARAYOLUNDA TAŞIT TRAFİĞİNİN SEBEP OLDUĞU KURŞUN (Pb) KİRLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

GİRESUN ORDU KARAYOLUNDA TAŞIT TRAFİĞİNİN SEBEP OLDUĞU KURŞUN (Pb) KİRLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI GİRESUN ORDU KARAYOLUNDA TAŞIT TRAFİĞİNİN SEBEP OLDUĞU KURŞUN (Pb) KİRLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Kültiğin ÇAVUŞOĞLU*, Kadir KINALIOĞLU *, Kürşad YAPAR**, Zafer TÜRKMEN*, Emine YALÇIN*, Ömür DUYAR***, Sinem

Detaylı

Kırıkkale İlinin Çeşitli Bölgelerinde Yol Kenarlarından Toplanan

Kırıkkale İlinin Çeşitli Bölgelerinde Yol Kenarlarından Toplanan INVESTIGATION OF LEAD (Pb) POLLUTION IN P. NIGRA (J.F. ARNOLD) SUBSP. NIGRA VAR. CARAMINICA (LOUDON) REHDER COLLECTED ROAD SIDES IN SOME REGIONS OF KIRIKKALE CITY Kültiğin ÇAVUŞOĞLU * & Şükran ÇAKIR *

Detaylı

GRUP DOĞA GEBZE SANAYİ BÖLGESİNDE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN AZALTILMASINDA KULLANILABİLECEK BİYOAKÜMÜLATÖR BİTKİLERİN ARAŞTIRILMASI

GRUP DOĞA GEBZE SANAYİ BÖLGESİNDE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN AZALTILMASINDA KULLANILABİLECEK BİYOAKÜMÜLATÖR BİTKİLERİN ARAŞTIRILMASI GRUP DOĞA GEBZE SANAYİ BÖLGESİNDE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN AZALTILMASINDA KULLANILABİLECEK BİYOAKÜMÜLATÖR BİTKİLERİN ARAŞTIRILMASI Grup Üyeleri A.Burcu ŞİMŞEK Burhan YOĞUN Kıvanç TEKE Proje Danışmanları Prof.

Detaylı

Biological Diversity and Conservation 2 / 3 (2009) 93

Biological Diversity and Conservation 2 / 3 (2009) 93 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online BioDiCon 2/3 (2009) 92-98 Effects of lead (Pb) pollution caused by vehicles on the anatomy of pine (Pinus

Detaylı

SDÜ FEN DERGİSİ (E-DERGİ). 2009, 4(2), TAŞITLARIN SEBEP OLDUĞU KURŞUN (Pb) KİRLİLİĞİNİN USNEA LONGISSIMA ACHARIUS KULLANILARAK ARAŞTIRILMASI

SDÜ FEN DERGİSİ (E-DERGİ). 2009, 4(2), TAŞITLARIN SEBEP OLDUĞU KURŞUN (Pb) KİRLİLİĞİNİN USNEA LONGISSIMA ACHARIUS KULLANILARAK ARAŞTIRILMASI TAŞITLARIN SEBEP OLDUĞU KURŞUN (Pb) KİRLİLİĞİNİN USNEA LONGISSIMA ACHARIUS KULLANILARAK ARAŞTIRILMASI Kadir KINALIOGLU 1, Kültiğin CAVUSOGLU 1, Kürşad YAPAR 2, Zafer TURKMEN 1, Emine YALCIN 3, Bünyamin

Detaylı

CUPRESSUS SEMPERVIRENS L. VE CEDRUS LIBANI A. RICH. YAPRAKLARINDA TAŞITLARIN SEBEP OLDUĞU KURŞUN (Pb) KİRLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

CUPRESSUS SEMPERVIRENS L. VE CEDRUS LIBANI A. RICH. YAPRAKLARINDA TAŞITLARIN SEBEP OLDUĞU KURŞUN (Pb) KİRLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI CUPRESSUS SEMPERVIRENS L. VE CEDRUS LIBANI A. RICH. YAPRAKLARINDA TAŞITLARIN SEBEP OLDUĞU KURŞUN () KİRLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Kürşat ÇAVUŞOĞLU 1, Kültiğin ÇAVUŞOĞLU 2 1 Süleyman Demirel Üniversitesi.

Detaylı

CLADOPHORA GLOMERATA (CHLOROPHYCE) DA AĞIR METAL BİRİKİMİNİN ARAŞTIRILMASI. Yakup GÜNDOĞAN 1, Ali GÜL 1, Şükran ÇAKIR ARICA 2, Kültiğin ÇAVUŞOĞLU 2

CLADOPHORA GLOMERATA (CHLOROPHYCE) DA AĞIR METAL BİRİKİMİNİN ARAŞTIRILMASI. Yakup GÜNDOĞAN 1, Ali GÜL 1, Şükran ÇAKIR ARICA 2, Kültiğin ÇAVUŞOĞLU 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi 8(1) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF SCIENCE CLADOPHORA GLOMERATA (CHLOROPHYCE) DA AĞIR METAL BİRİKİMİNİN ARAŞTIRILMASI Yakup GÜNDOĞAN 1, Ali GÜL

Detaylı

YOLUNDA TAŞlT TRAFİGİNİN SEBEP OLDU. GiRESUN-ORDU. _UN (Pb) KiRijLiGİNİN ARAŞTIRII4MASI ÖZET. THE INVESTIGATION OF LEAD (Pb) POLLUTION CAUSED BY VEID

YOLUNDA TAŞlT TRAFİGİNİN SEBEP OLDU. GiRESUN-ORDU. _UN (Pb) KiRijLiGİNİN ARAŞTIRII4MASI ÖZET. THE INVESTIGATION OF LEAD (Pb) POLLUTION CAUSED BY VEID SAÜ.FenBilimleriDergisi, 13. Cilt, 1. Sayı, s.s4-59,2009 Giresun-Ordu Karayolunda Taşıt Trafiğinin Sebep OldUla K. Çavuşoglll GiRESUN-ORDU YOLUNDA TAŞlT TRAFİGİNİN SEBEP OLDU _UN (Pb) KiRijLiGİNİN ARAŞTIRII4MASI

Detaylı

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF HEAVY METAL POLLUTION IN BLACK SEA SEASIDE CAUSED FROM VEHICLES BY USING VERBASCUM SINUATUM L. (SCROPHULARIACEAE)

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF HEAVY METAL POLLUTION IN BLACK SEA SEASIDE CAUSED FROM VEHICLES BY USING VERBASCUM SINUATUM L. (SCROPHULARIACEAE) (SCROPHULARIACEAE) (SIĞIRKUYRUĞU) TÜRÜ KULLANILARAK KARADENİZ SAHİL ŞERİDİNDE TAŞITLARIN SEBEP OLDUĞU AĞIR METAL KİRLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Neslihan DURU 1*, Zafer TÜRKMEN 1, Kültiğin ÇAVUŞOĞLU 1, Emine

Detaylı

Proje Adı ASİT YAĞMURLARININ BİTKİ YAPRAKLARI ÜZERİNE ETKİSİ. Proje Grubu KARINCA. Emrah AVCI Abdullah Bayram GÜRDAL

Proje Adı ASİT YAĞMURLARININ BİTKİ YAPRAKLARI ÜZERİNE ETKİSİ. Proje Grubu KARINCA. Emrah AVCI Abdullah Bayram GÜRDAL Y.İ.B.O. ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİ, FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ VE MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI Proje Adı ASİT YAĞMURLARININ BİTKİ YAPRAKLARI ÜZERİNE ETKİSİ Proje Grubu KARINCA Grubu Üyeleri Asıl alt

Detaylı

AFġĠN-ELBĠSTAN TERMĠK SANTRAL EMĠSYONLARININ BĠYOTĠK VE ABĠYOTĠK ÖĞELERDE AĞIR ELEMENT BĠRĠKĠMLERĠNĠN ARAġTIRILMASI

AFġĠN-ELBĠSTAN TERMĠK SANTRAL EMĠSYONLARININ BĠYOTĠK VE ABĠYOTĠK ÖĞELERDE AĞIR ELEMENT BĠRĠKĠMLERĠNĠN ARAġTIRILMASI AFġĠN-ELBĠSTAN TERMĠK SANTRAL EMĠSYONLARININ BĠYOTĠK VE ABĠYOTĠK ÖĞELERDE AĞIR ELEMENT BĠRĠKĠMLERĠNĠN ARAġTIRILMASI ZEYNEP AYDOĞAN¹ MEHMET BEKTAġ¹ Prof. Dr. ÜMĠT ĠNCEKARA¹ Prof. Dr. ALĠ GÜROL² ¹Atatürk

Detaylı

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU SÜLEYMAN ÇINAR ÇAĞAN MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

İSTANBUL E 5 KARAYOLUNUN CADDE TOZLARINDA AĞIR METAL KİRLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İSTANBUL E 5 KARAYOLUNUN CADDE TOZLARINDA AĞIR METAL KİRLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMA MAKALESİ İSTANBUL E 5 KARAYOLUNUN CADDE TOZLARINDA AĞIR METAL KİRLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ H. Kurtuluş ÖZCAN, Naim SEZGİN, Göksel DEMİR, Semih NEMLİOĞLU, Cuma BAYAT İstanbul Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

Doç.Dr. Ahmet DEMIRAK Muğla Sıtkı koçman Üniversitesi, Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Doç.Dr. Ahmet DEMIRAK Muğla Sıtkı koçman Üniversitesi, Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi DENİZ ÇAYIRLARI (Posidonia oceanica) KULLANILARAK BAZI METAL İYONLARININ BİYOSORPSİYONLA UZAKLAŞTIRILMASI Doç.Dr. Ahmet DEMIRAK Muğla Sıtkı koçman Üniversitesi, Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Detaylı

ESKİŞEHİR DE TRAFİK KAYNAKLI AĞIR METALLERİN AĞAÇ YAPRAKLARINDA BİRİKİMİNİN İSTATİSTİKSEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

ESKİŞEHİR DE TRAFİK KAYNAKLI AĞIR METALLERİN AĞAÇ YAPRAKLARINDA BİRİKİMİNİN İSTATİSTİKSEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 127 ESKİŞEHİR DE TRAFİK KAYNAKLI AĞIR METALLERİN AĞAÇ YAPRAKLARINDA BİRİKİMİNİN İSTATİSTİKSEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Arzu ÇİÇEK 1(*), H. Özlem BEKTAŞ 2, Atila OCAK 2, Zeki YILDIZ 3 1 Anadolu Üniversitesi,

Detaylı

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE,

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, ARAÞTIRMA MAKALESÝ Çanakkale'de 1991-21 Yýllarý Arasýnda Hava Kirliliði Sorunu Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, Cilt:11 Sayý:45 (22), 18-23

Detaylı

ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ

ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ İlke ÇELİK 1, Seda Aslan KILAVUZ 2, İpek İMAMOĞLU 1, Gürdal TUNCEL 1 1 : Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online BioDiCon 2/3 (2009) 23-28

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online BioDiCon 2/3 (2009) 23-28 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online BioDiCon 2/3 (2009) 23-28 The effects of lead (Pb) pollution caused by vehicles on the pollen germination

Detaylı

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu çalışma da 2000-2010 yıllarındaki yıllık, aylık, saatlik veriler kullanılarak kirleticilerin mevsimsel değişimi incelenmiş, sıcaklık, rüzgar hızı, nisbi

Detaylı

DOĞU KARADENİZ VE BATI KARADENİZ ATMOSFERİ AEROSOLLERİ KİMYASAL KOMPOZİSYONUNUN KARŞILAŞTIRILMASI

DOĞU KARADENİZ VE BATI KARADENİZ ATMOSFERİ AEROSOLLERİ KİMYASAL KOMPOZİSYONUNUN KARŞILAŞTIRILMASI DOĞU KARADENİZ VE BATI KARADENİZ ATMOSFERİ AEROSOLLERİ KİMYASAL KOMPOZİSYONUNUN KARŞILAŞTIRILMASI İlker BALCILAR, Abdullah ZARARSIZ, Yakup KALAYCI, Güray DOĞAN, Gürdal TUNCEL SEMPOZYUMU 7-9 EKİM 2015 İZMİR

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Orkide MİNARECİ Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Bölümü (Temel ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi 1992

Detaylı

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı,

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı, ÖZET Bu çalışmada, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bulunan antepfıstığı parsellerinde yer alan bazı erkek tiplerin morfolojik ve biyolojik özelikleri araştırılmıştır. Çalışma, 1995 ve 1996 yıllarında hem

Detaylı

TOMRUK HACMİNİN TAHMİNİNDE KULLANILAN CENTROID METOD VE DÖRT STANDART FORMÜLÜN KARŞILAŞTIRILMASI

TOMRUK HACMİNİN TAHMİNİNDE KULLANILAN CENTROID METOD VE DÖRT STANDART FORMÜLÜN KARŞILAŞTIRILMASI Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2002, ISSN: 1302-7085, Sayfa:115-120 TOMRUK HACMİNİN TAHMİNİNDE KULLANILAN CENTROID METOD VE DÖRT STANDART FORMÜLÜN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Giresun Yöresinden Bazı Yenilebilir Bitkilerde Metal Birikimlerinin Değerlendirilmesi

Giresun Yöresinden Bazı Yenilebilir Bitkilerde Metal Birikimlerinin Değerlendirilmesi KFBD Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi / The Black Sea Journal of Sciences 6(14):99-105, 2016 ISSN: 1309-4726 http://kfbd.giresun.edu.tr Giresun Yöresinden Bazı Yenilebilir Bitkilerde Metal Birikimlerinin

Detaylı

KOCAELİ İLİ YOL TOZLARINDA POLİKLORLU BİFENİL SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ. Demet ARSLANBAŞ* Mihriban CİVAN

KOCAELİ İLİ YOL TOZLARINDA POLİKLORLU BİFENİL SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ. Demet ARSLANBAŞ* Mihriban CİVAN KOCAELİ İLİ YOL TOZLARINDA POLİKLORLU BİFENİL SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ Demet ARSLANBAŞ* Mihriban CİVAN 1 GİRİŞ Kalıcı Organik Kirleticiler (KOK lar), yüksek dirençleri nedeniyle doğaya karıştığında ortamda

Detaylı

İĞİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE 2011 YILINDA ANKARA'DA YAŞANAN İĞİ. Erkin ETİKE KMO Hava Kalitesi Takip Merkezi Başkanı. 12 Ocak 2012 - Ankara

İĞİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE 2011 YILINDA ANKARA'DA YAŞANAN İĞİ. Erkin ETİKE KMO Hava Kalitesi Takip Merkezi Başkanı. 12 Ocak 2012 - Ankara HAVA KİRLİLİĞİ İĞİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE 2011 YILINDA ANKARA'DA YAŞANAN NO VE O KİRLİLİĞİ İĞİ 2 3 Erkin ETİKE KMO Hava Kalitesi Takip Merkezi Başkanı 12 Ocak 2012 - Ankara SUNUM PLANI 1. GİRİŞ İŞ 2. HUKUKİ

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

LOGO. Doç. Dr. Esin SUZER. Prof. Dr. Aynur KONTAŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Kimyası Bölümü

LOGO. Doç. Dr. Esin SUZER. Prof. Dr. Aynur KONTAŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Kimyası Bölümü LOGO Doç. Dr. Esin SUZER Prof. Dr. Aynur KONTAŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Kimyası Bölümü Deniz Kirliliği İnsan kaynaklı ya da doğal etkiler sonucu ortaya çıkan,

Detaylı

Dünya nüfusunun her geçen yıl artması, insanları beslenme, giyinme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını gidermek için değişik yollar aramaya

Dünya nüfusunun her geçen yıl artması, insanları beslenme, giyinme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını gidermek için değişik yollar aramaya Dünya nüfusunun her geçen yıl artması, insanları beslenme, giyinme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını gidermek için değişik yollar aramaya zorlamıştır. Mevcut Dünya topraklarından daha çok verim elde

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU Temmuz 2014 OZON NEDİR Ozon (O 3 ) üç tane oksijen atomunun birleşmesi ile oluşmaktadır. Ozon, atmosferde

Detaylı

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI Alper AYTEKİN ZKÜ Bartın Orman Fakültesi 74100 BARTIN ÖZET Bu çalışmada Bartın Orman Fakültesi nin diğer orman

Detaylı

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year CV Name: Orkide MİNARECİ Date of Birth: 15.01.1972 Academic Title: Assist. Prof. Dr. Education Programme/Department University Bachelor Master Department of Biology (Fundamental and industrial microbiology)

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Sunan: Ahmet Börüban Makina Mühendisi, Şirket Müdürü

Sunan: Ahmet Börüban Makina Mühendisi, Şirket Müdürü Sunan: Ahmet Börüban Makina Mühendisi, Şirket Müdürü KARE Mühendislik Çevre Teknolojileri Sanayi ve Tic. A.Ş. A.O.S.B. 23. Cadde no:28 ADANA /TURKEY Tel: +90 322 394 4464 E-mail: ahmet48@yahoo.com Web:www.kareeng.com

Detaylı

Sinop İl Merkezi Katı Atıklarının İncelenmesi (Danışman: Prof. Dr. Osman Nuri ERGUN)

Sinop İl Merkezi Katı Atıklarının İncelenmesi (Danışman: Prof. Dr. Osman Nuri ERGUN) BİLİMSEL ÇALIŞMALAR Yüksek Lisans Tezi Sinop İl Merkezi Katı Atıklarının İncelenmesi (Danışman: Prof. Dr. Osman Nuri ERGUN) Doktora Tezi Samsun Kentsel Katı Atıklarının Kompostlaştırılmasında Genleştirilmiş

Detaylı

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi October26-28, 216, Malatya Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi ÖZET Murat Topal DSİ Genel Müdürlüğü, DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, murattopal@dsi.gov.tr

Detaylı

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU AHMET GÜNGÖR MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ ANA BĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MERSĠN TEMMUZ 2015 NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

Detaylı

FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ

FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çukurova University Insitute of Natural and Applied Science FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Journal of Science And Engineering Cilt : 17 Sayı:2 2008 Adana

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

Orta-Batı Anadolu Geçiş Bölgesindeki Ormanlarda Trafik Kaynaklı Kadmiyum (Cd +2 ) Kirliliğinin Belirlenmesi

Orta-Batı Anadolu Geçiş Bölgesindeki Ormanlarda Trafik Kaynaklı Kadmiyum (Cd +2 ) Kirliliğinin Belirlenmesi Kastamonu Üni., Orman Fakültesi Dergisi, 214, 214 (1) 48-68 Orta-Batı Anadolu Geçiş Bölgesindeki Ormanlarda Trafik Kaynaklı Kadmiyum (Cd +2 ) Kirliliğinin Belirlenmesi * Ersin YÜCEL 1 Erhan EDİRNELİOĞLU

Detaylı

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Akide ÖZCAN 1 Mehmet SÜTYEMEZ 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Afşin Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Kadir KOYUNCUOĞLU, Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Çanakkale, Türkiye. koyuncuoglu45@gmail.com

Detaylı

BİR SANAYİ BÖLGESİNDE ZEYTİN AĞACI YAPRAKLARINDAKİ İZ ELEMENTLER YARDIMIYLA HAVA KİRLİLİĞİNİN İZLENMESİ

BİR SANAYİ BÖLGESİNDE ZEYTİN AĞACI YAPRAKLARINDAKİ İZ ELEMENTLER YARDIMIYLA HAVA KİRLİLİĞİNİN İZLENMESİ BİR SANAYİ BÖLGESİNDE ZEYTİN AĞACI YAPRAKLARINDAKİ İZ ELEMENTLER YARDIMIYLA HAVA KİRLİLİĞİNİN İZLENMESİ Yağmur Meltem AYDIN ( ), Cansu YATKIN, Hasan ALTIOK, Melik KARA, Tolga ELBİR Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

HAVA KALİTESİ ÖLÇÜM NOKTASI YER SEÇİM KRİTERLERİ

HAVA KALİTESİ ÖLÇÜM NOKTASI YER SEÇİM KRİTERLERİ HAVA KALİTESİ ÖLÇÜM NOKTASI YER SEÇİM KRİTERLERİ ÇEVE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR, ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI ZELİHA GEMİCİ FİZİK Y. MÜHENDİSİ O 3 HAVA KALİTESİ DEĞERLENDİRME SO2 NOX NO2

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 2005/1 INVESTIGATION OF SOIL CONTAMINATED BY LEAD, CADMIUM, MERCURY AND NICKEL Sevil VELİ *1, Savaş AYBERK 1, Banu

Detaylı

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi&

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi& ISSN:1302*7050 NamıkKemalÜniversitesi TekirdağZiraatFakültesiDergisi Journal(of(Tekirdag(Agricultural(Faculty( ( ( ( ( ( ( An(International(Journal(of(all(Subjects(of(Agriculture( Cilt(/(Volume:(12Sayı(/(Number:(2(((((Yıl(/(Year:(2015

Detaylı

Antakya-Cilvegözü Karayolu Etrafındaki Tarım Arazilerinde ve Bitkilerdeki Ağır Metal Kirliliği

Antakya-Cilvegözü Karayolu Etrafındaki Tarım Arazilerinde ve Bitkilerdeki Ağır Metal Kirliliği Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 32(3), ss. 9-18, Eylül 2017 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 32(3), pp. 9-18, September 2017 Antakya-Cilvegözü

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI' ' İnsanlar üzerinde olumsuz etki yapan ve hoşa gitmeyen seslere gürültü denir. Özellikle büyük kentlerimizde gürültü yoğunlukları oldukça yüksek seviyede olup Dünya Sağlık Teşkilatınca belirlenen ölçülerin

Detaylı

MALVACEAE (EBEGÜMECİGİLLER)

MALVACEAE (EBEGÜMECİGİLLER) MALVACEAE (EBEGÜMECİGİLLER) MALVACEAE Otsu, çalımsı veya ağaç şeklinde gelişen bitkilerdir. Soğuk bölgeler hariç dünyanın her tarafında bulunurlar. Yaprakları basit, geniş ve parçalıdır. Meyve kuru kapsüldür

Detaylı

ÇİMENTO ÜRETİMİ TOZ EMİSYONLARINDA KURŞUN VE KADMİYUMUN HAVA KİRLİLİĞİNE KATKISININ BELİRLENMESİ

ÇİMENTO ÜRETİMİ TOZ EMİSYONLARINDA KURŞUN VE KADMİYUMUN HAVA KİRLİLİĞİNE KATKISININ BELİRLENMESİ Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu 2008, 22 25 Ekim 2008, HATAY ÇİMENTO ÜRETİMİ TOZ EMİSYONLARINDA KURŞUN VE KADMİYUMUN HAVA KİRLİLİĞİNE KATKISININ BELİRLENMESİ Cemile YERLİKAYA (*), Y. Volkan

Detaylı

DRENAJ KANALLARINDA MEVSİMSEL KİRLENMENİN BELİRLENMESİ, AŞAĞI SEYHAN ÖRNEĞİ *

DRENAJ KANALLARINDA MEVSİMSEL KİRLENMENİN BELİRLENMESİ, AŞAĞI SEYHAN ÖRNEĞİ * DRENAJ KANALLARINDA MEVSİMSEL KİRLENMENİN BELİRLENMESİ, AŞAĞI SEYHAN ÖRNEĞİ * Investigation About Seasonal Pollution Drainage Channels, Asagi Seyhan Samples Şevki İSKENDEROĞLU Çevre Mühendisliği Anabilim

Detaylı

MEGA TRİYÖR. Tohum İşleme ve İyileştirme Teknolojik Çözüm Ortağınız. Azami hassaslıkta ayırma. Uygulama / Özelikler.

MEGA TRİYÖR. Tohum İşleme ve İyileştirme Teknolojik Çözüm Ortağınız. Azami hassaslıkta ayırma. Uygulama / Özelikler. Tohum İşleme ve İyileştirme Teknolojik Çözüm Ortağınız Azami hassaslıkta Uygulama / Özelikler Megatriyör ayrıştırma prensibi tohumun uzunluğu temel alınarak yapılmaktadır; Eleme, Hafiftane veya Taş Makinelerinin

Detaylı

FENOLİK BİLEŞİKLER 4

FENOLİK BİLEŞİKLER 4 ÇALIŞMANIN AMACI Bu çalışmada Giresun/Şebinkarahisar yöresinde üretilen dut ve karadut pekmezlerinde insan sağlığı açısından gerekli olan toplam fenolik içeriği ile olumsuz işleme, taşıma ve depolama koşullarından

Detaylı

Bu makale, 2005. 1. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu Kitabı (Editör: Dr. Eşref Atabey), JMO yayını: 95. Sayfa: 175-185 yayımlanmıştır.

Bu makale, 2005. 1. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu Kitabı (Editör: Dr. Eşref Atabey), JMO yayını: 95. Sayfa: 175-185 yayımlanmıştır. Bu makale, 5.. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu Kitabı (Editör: Dr. Eşref Atabey), JMO yayını: 95. Sayfa: 75-85 yayımlanmıştır. Öz TRABZON-ARAKLI ARASINDA KARAYOLU BOYUNCA ASĠDĠK VE BAZĠK TOPRAKLAR ÜZERĠNDE YETĠġEN

Detaylı

ASFALTİT VE ASFALTİT KÜLLERİNDE MOLİBDEN, NİKEL, VANADYUM VE TİTAN ELEMENTLERİNİN X IŞINLARI FLORESANS SPEKTROSKOPİSİ İLE TAYİNLERİ

ASFALTİT VE ASFALTİT KÜLLERİNDE MOLİBDEN, NİKEL, VANADYUM VE TİTAN ELEMENTLERİNİN X IŞINLARI FLORESANS SPEKTROSKOPİSİ İLE TAYİNLERİ ASFALTİT VE ASFALTİT KÜLLERİNDE MOLİBDEN, NİKEL, VANADYUM VE TİTAN ELEMENTLERİNİN X IŞINLARI FLORESANS SPEKTROSKOPİSİ İLE TAYİNLERİ Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara ÖZET. Güneydoğu Anadolu asfaltitleri

Detaylı

ŞEHİR ATMOSFERİNDE ESER METALLERİN KURU ÇÖKELMESİ

ŞEHİR ATMOSFERİNDE ESER METALLERİN KURU ÇÖKELMESİ 269 ŞEHİR ATMOSFERİNDE ESER METALLERİN KURU ÇÖKELMESİ Gülay ÖNAL, Semra G. TUNCEL ( ) ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Ankara ÖZET Ankara şehir atmosferindeki eser element çökelmesi, alıcı ortam

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI-I ÖĞÜTME ELEME DENEYİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI-I ÖĞÜTME ELEME DENEYİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI-I ÖĞÜTME ELEME DENEYİ ISPARTA, 2014 ÖĞÜTME ELEME DENEYİ DENEYİN AMACI: Kolemanit mineralinin

Detaylı

Özel durum: Termik reaksiyonlar

Özel durum: Termik reaksiyonlar Özel durum: Termik reaksiyonlar hafif metaller + pas hafif metal oksit + demir + enerji örnek: 2Al + Fe 2 O 3 Al 2 O 3 + 2Fe + energy Partiküller arası uzaklık? yoğunluk: 1 g/cm3 konsantrasyon: 50 g/m3

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi Çağdaş, Öncü, Yenilikçi

Yıldız Teknik Üniversitesi Çağdaş, Öncü, Yenilikçi Hava Kirliliği Ölçüm Yöntemleri Emisyon Ölçümleri (Kaynakta) İmisyon Ölçümleri Sabit kaynaklar (Yakma tesisi, fabrika, termik santral bacaları) Hareketli kaynaklar (Motorlu araçlar) Ortam havasında yapılır

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. BAZI BTKSEL ÇAYLARIN MNERAL MADDE ÇER ÜZERNE FARKLI DEMLEME ve KAYNATMA SÜRELERNN ETKS

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. BAZI BTKSEL ÇAYLARIN MNERAL MADDE ÇER ÜZERNE FARKLI DEMLEME ve KAYNATMA SÜRELERNN ETKS ÖZET Yüksek Lisans Tezi BAZI BTKSEL ÇAYLARIN MNERAL MADDE ÇER ÜZERNE FARKLI DEMLEME ve KAYNATMA SÜRELERNN ETKS Tolga UÇAR Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendislii Anabilim Dalı Danıman:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ

ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı: Tohit GÜNEŞ Doğum Yeri: Iğdır Yabancı Dil: İngilizce, Almanca Uzmanlık Alanları: Bitki Fizyolojisi, Fen Eğitimi B. ADRESLERİ VE TELEFON NUMARALARI İş: OMÜ. Eğitim

Detaylı

CORYLACEAE 1C 1 E. Anemogam, kışın yaprağını döken odunsu bitkilerdir. Gövde kabukları çatlaksız ya da boyuna çatlaklıdır. Tomurcuklar sürgüne

CORYLACEAE 1C 1 E. Anemogam, kışın yaprağını döken odunsu bitkilerdir. Gövde kabukları çatlaksız ya da boyuna çatlaklıdır. Tomurcuklar sürgüne CORYLACEAE 1C 1 E. Anemogam, kışın yaprağını döken odunsu bitkilerdir. Gövde kabukları çatlaksız ya da boyuna çatlaklıdır. Tomurcuklar sürgüne almaçlı dizilmiştir. Tomurcuklar çok pullu, sapsız, sürgüne

Detaylı

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT YÖNETİCİ ÖZETİ Düzce Valiliği ve Düzce Üniversitesi nin birlikte düzenlemiş olduğu

Detaylı

ÇİNKUR ÇEVRESİNDE YETİŞEN ELMA VE KAYISILARDA KURŞUN VE ÇİNKO KİRLİLİĞİNİN TESPİTİ. Şht Cengiz Timurcuoğlu İÖO Fen ve Teknoloji Öğretmeni

ÇİNKUR ÇEVRESİNDE YETİŞEN ELMA VE KAYISILARDA KURŞUN VE ÇİNKO KİRLİLİĞİNİN TESPİTİ. Şht Cengiz Timurcuoğlu İÖO Fen ve Teknoloji Öğretmeni ÇİNKUR ÇEVRESİNDE YETİŞEN ELMA VE KAYISILARDA KURŞUN VE ÇİNKO KİRLİLİĞİNİN TESPİTİ Deniz Çağdaş BAŞARAN a, Muzaffer KARAKAYA b a Şht Cengiz Timurcuoğlu İÖO Fen ve Teknoloji Öğretmeni b Başakpınar İÖO Fen

Detaylı

BOZÜYÜK YÖRESİNDE YAYILIŞ GÖSTEREN Pinus nigra Arn. İBRELERİNDE KÜKÜRT BİRİKİMİNİN İNCELENMESİ

BOZÜYÜK YÖRESİNDE YAYILIŞ GÖSTEREN Pinus nigra Arn. İBRELERİNDE KÜKÜRT BİRİKİMİNİN İNCELENMESİ - EYLÜL, İZMİR 9 BOZÜYÜK YÖRESİNDE YAYILIŞ GÖSTEREN Pinus nigra Arn. İBRELERİNDE KÜKÜRT BİRİKİMİNİN İNCELENMESİ Arzu ÇİÇEK Anadolu Üniversitesi, Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 67, Eskişehir

Detaylı

Fezalar Eğitim Kurumları MSO 2013. Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı 6. SINIF AÇIKLAMALAR. Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır.

Fezalar Eğitim Kurumları MSO 2013. Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı 6. SINIF AÇIKLAMALAR. Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır. GROUP A M S O Fezalar Eğitim Kurumları Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı (23 ŞUBAT 2013, CUMARTESİ) 2 0 1 3 6. SINIF AÇIKLAMALAR Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır. Matematik bölümünün

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK SAHALARINDA YETİŞEN HİPERAKÜMÜLATÖR BİTKİLER

TEHLİKELİ ATIK SAHALARINDA YETİŞEN HİPERAKÜMÜLATÖR BİTKİLER TEHLİKELİ ATIK SAHALARINDA YETİŞEN HİPERAKÜMÜLATÖR BİTKİLER A. YALÇUK, O.A. EVİRGEN, A. UĞURLU Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 06532 Beytepe-Ankara ÖZET Bu çalışmada;

Detaylı

FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ

FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çukurova University Insitute of Natural and Applied Science FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Journal of Science And Engineering Cilt : 17 Sayı:7 2008 Adana

Detaylı

Myriophyllum spicatum (Spiked water-milfoil) as a biomonitor of heavy metal pollution in Porsuk Stream/Turkey

Myriophyllum spicatum (Spiked water-milfoil) as a biomonitor of heavy metal pollution in Porsuk Stream/Turkey www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 3/2 (2010) 133-144 Myriophyllum spicatum (Spiked water-milfoil) as a biomonitor of heavy metal pollution

Detaylı

SINIR TENORUNUN EKONOMİK BAKIR MİKTARI TAHMİN HASTASINA ETKİSİ

SINIR TENORUNUN EKONOMİK BAKIR MİKTARI TAHMİN HASTASINA ETKİSİ SINIR TENORUNUN EKONOMİK BAKIR MİKTARI TAHMİN HASTASINA ETKİSİ THE EFFECT OF THE CUT-OFF GRADE ON THE ESTIMATION ERROR OF ECONOMIC COPPER CONTENT Ercüment YALÇIN (*) ANAHTAR SÖZCÜKLER: u, Tahmin Hatası,

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI HAVA KİRLİLİĞİNİN PM10 ve PM2.5 AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ufuk MALAK Prof.Dr. Kadir ALP

İSTANBUL ANADOLU YAKASI HAVA KİRLİLİĞİNİN PM10 ve PM2.5 AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ufuk MALAK Prof.Dr. Kadir ALP İSTANBUL ANADOLU YAKASI HAVA KİRLİLİĞİNİN PM10 ve PM2.5 AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ufuk MALAK Prof.Dr. Kadir ALP Hava Kirliliği Hava kirliliğinin, özellikle Partiküler madde PM10 ve PM2.5 in sağlık üzerine

Detaylı

KIRKLARELİ İL MERKEZİNDE YETİŞEN BAZI BİTKİ TÜRLERİNİN ESER ELEMENT ANALİZLERİ

KIRKLARELİ İL MERKEZİNDE YETİŞEN BAZI BİTKİ TÜRLERİNİN ESER ELEMENT ANALİZLERİ Electronic Journal of Vocational Colleges-May/Mayıs 213 KIRKLARELİ İL MERKEZİNDE YETİŞEN BAZI BİTKİ TÜRLERİNİN ESER ELEMENT ANALİZLERİ CEMİLE OZCAN 1 ÖZET Bu çalışma Kırklareli ilinde yetişen hasır otu

Detaylı

Grafik 16 - Yıllara Göre Çevre ve Çevresel Harcamaların GSYH deki Payları (%)

Grafik 16 - Yıllara Göre Çevre ve Çevresel Harcamaların GSYH deki Payları (%) ÇEVRE Çevreye ayrılan harcamaların payı giderek artmaktadır. Grafik 16 da sunulan 2008-2010 yılları arasındaki göstergelere göre yapılan çevre ve çevresel harcamaların GSYH içindeki payının 2008 de %1,09

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERİN MEVCUT HAVA KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENDİĞİ HAVA KALİTESİ DAĞILIM MODELLEMESİ RAPORU (Çanakkale, Biga-Lapseki Bölgesi)

KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERİN MEVCUT HAVA KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENDİĞİ HAVA KALİTESİ DAĞILIM MODELLEMESİ RAPORU (Çanakkale, Biga-Lapseki Bölgesi) TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERİN MEVCUT HAVA KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENDİĞİ HAVA KALİTESİ DAĞILIM MODELLEMESİ RAPORU (Çanakkale, Biga-Lapseki Bölgesi) MART / 2017 I İÇİNDEKİLER

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ziraat Mühendisi, Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi 1987 Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri 2001

ÖZGEÇMİŞ. Ziraat Mühendisi, Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi 1987 Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri 2001 KİŞİSEL BİLGİ Adı Soyadı Adres Bilal DİKMEN ÖZGEÇMİŞ Orman ve Su İşleri Bakanlığı Söğütözü Caddesi No:14/E ANKARA Telefon +90 312 2075227 GSM +90 553 3427509 Faks +90 312 2075573 Doğum Tarihi 01/10/1963

Detaylı

TRAKYA DA DEĞER SINIFLARINA GÖRE YAĞIŞ DAĞILIMI PRECIPITATION DISTRIBUTION IN TRAKYA (THRACE) ACCORDING TO SELECTED RAINFALL CATEGORIES

TRAKYA DA DEĞER SINIFLARINA GÖRE YAĞIŞ DAĞILIMI PRECIPITATION DISTRIBUTION IN TRAKYA (THRACE) ACCORDING TO SELECTED RAINFALL CATEGORIES Ekim 2008 Cilt:16 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 615-622 TRAKYA DA DEĞER SINIFLARINA GÖRE YAĞIŞ DAĞILIMI Duran AYDINÖZÜ Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, 37200, Kastamonu. Nihat

Detaylı

EVALUATION OF THE POTENTIAL OF LIVESTOCK BREEDING IN THE CITY OF MUŞ FOR THE RESEARCH OF BIOGAS PRODUCTION

EVALUATION OF THE POTENTIAL OF LIVESTOCK BREEDING IN THE CITY OF MUŞ FOR THE RESEARCH OF BIOGAS PRODUCTION Muş Alparslan Üni versi tesi Fen Bilimleri Dergisi Muş Alparslan University Journal of Science ISSN:2147-7930 Cilt/Volume:2 Sayı/ Issue:1 Haziran/June: 2014 MUŞ İLİNDE HAYVAN POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLEREK

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi. Ankara Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi. Ankara Üniversitesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Berrin ŞAHİN Ünvanı Mühendis Telefon 2565811123 E-mail berrin.sahin@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 19.05.1962-Ankara EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite Adı - Akademik Birim/Mezuniyet

Detaylı

Proje Adı ASİT YAĞMURLARININ BİTKİ YAPRAKLARI ÜZERİNE ETKİSİ. Proje Grubu KARINCA. Proje Grubu Üyeleri Emrah AVCI Abdullah Bayram GÜRDAL

Proje Adı ASİT YAĞMURLARININ BİTKİ YAPRAKLARI ÜZERİNE ETKİSİ. Proje Grubu KARINCA. Proje Grubu Üyeleri Emrah AVCI Abdullah Bayram GÜRDAL TÜBİTAK-BİDEB Y.İ.B.O. ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİ, FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ VE MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞMA PROGRAMI ÇALIŞTAY 2009 2 23 30 HAZİRAN 2009 Proje Adı ASİT YAĞMURLARININ BİTKİ

Detaylı

2003 Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Biyoloji Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

2003 Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Biyoloji Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl 1 Adı Soyadı: Bahadır KOZ Doğum Tarihi: 24.03.1974 Doğum Yeri: K.Maraş-Merkez ÖZGEÇMĐŞ ve ESERLER LĐSTESĐ DERECE Bölüm/Program ÜNĐVERSĐTE Mezuniyet Ylıl Lisans Biyoloji Atatürk Üniversitesi, K.K. Eğitim

Detaylı

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU ANKARA 2015 Editör: Prof.

Detaylı

Kahramanmaraş-Acı Biber (Capsicum annuum L.) Fidelerinde Mineral İçerik Üzerine Kadmiyumun Etkisi

Kahramanmaraş-Acı Biber (Capsicum annuum L.) Fidelerinde Mineral İçerik Üzerine Kadmiyumun Etkisi Araştırma Makalesi Kahramanmaraş-Acı Biber (Capsicum annuum L.) Fidelerinde Mineral İçerik Üzerine Kadmiyumun Etkisi Esra KOÇ 1 *, Nuray ERGÜN 2, A. Sülün ÜSTÜN 1, Işıl ÖNCEL 1 1. Ankara Üniversitesi,

Detaylı

Tarım ve Hayvancılık Il Mudurlugu, Kocaeli Üni., Arslanbey Meslek Yuksekokulu, 41285, Arslanbey/Kocaeli

Tarım ve Hayvancılık Il Mudurlugu, Kocaeli Üni., Arslanbey Meslek Yuksekokulu, 41285, Arslanbey/Kocaeli VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 181-187 Derleme Review 1Gıda, Tarım ve Hayvancılık Il

Detaylı

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU ANKARA 2015 Editör: Prof.

Detaylı

UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Mutlu SEÇER* ve Özgür BOZDAĞ* *Dokuz Eylül Üniv., Müh. Fak., İnşaat Müh. Böl., İzmir ÖZET Bu çalışmada, ülkemizde çelik hal

Detaylı

OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 2004 OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Remzi GEMCİ * Ahmet KAPUÇAM

Detaylı

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında;

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında; İSTANBUL DA ÇEVRE KİRLİLİĞİ İstanbul da Çevre Kirliliği Su, Hava, Toprak ve Gürültü Kirliliği olarak 4 Bölümde ele alınmalıdır. İstanbul da Çevre Kirliliği konusunda İstanbul İl Çevre Müdürlüğü, Büyükşehir

Detaylı

T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ALTI ODUNSU BİTKİLER. Hazırlayan: Danışman: Yrd.Doç.Dr Nurgül KARLIOĞLU

T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ALTI ODUNSU BİTKİLER. Hazırlayan: Danışman: Yrd.Doç.Dr Nurgül KARLIOĞLU T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ALTI ODUNSU BİTKİLER Hazırlayan: 0601120025 Danışman: Yrd.Doç.Dr Nurgül KARLIOĞLU Laurocerasus officinalis(karayemiş) Sistematik ; Alem : Plantae Bölüm :

Detaylı

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri Özlem Gürbüz Kılıç 1 Nevin Eryüce 2 ÖZET Çalışma, farklı su stresi koşullarında potasyumun farklı

Detaylı

Quercus ilex L. (Pırnal meşesi)

Quercus ilex L. (Pırnal meşesi) Yayılışı: Quercus ilex L. (Pırnal meşesi) Genel coğrafi yayılış alanı Batı Akdeniz kıyılarıdır. Ülkemizde, İstanbul, Zonguldak, Sinop, Çanakkale, Kuşadası nda 0-450 m ler arasında Carpinus, Laurus, Phillyrea

Detaylı

DOLGULU KOLONDA AMONYAK ÇÖZELTİSİNE KARBON DİOKSİTİN ABSORPSİYONU

DOLGULU KOLONDA AMONYAK ÇÖZELTİSİNE KARBON DİOKSİTİN ABSORPSİYONU DOLGULU KOLONDA AMONYAK ÇÖZELTİSİNE KARBON DİOKSİTİN ABSORPSİYONU Duygu UYSAL, Ö. Murat DOĞAN, Bekir Zühtü UYSAL Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü ve Temiz Enerji Araştırma

Detaylı

UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi : 15 Şubat 1979 İletişim Bilgileri: İş Adresi : Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 68100 AKSARAY Cep Telefonu

Detaylı

Turkey) on Sea Urchin (Paracentrotus lividus) Fresenius Environmental Bulletin,

Turkey) on Sea Urchin (Paracentrotus lividus) Fresenius Environmental Bulletin, ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Selma KATALAY Doğum Tarihi: 24-10-1967 Ünvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji/ Hidrobiyoloji Ege Üniversitesi,Fen

Detaylı

Hava Kirliliğinin Sucul Ekosistemlere Etkileri

Hava Kirliliğinin Sucul Ekosistemlere Etkileri Hava Kirliliğinin Sucul Ekosistemlere Etkileri Prof. Dr. Gülen GÜLLÜ Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü E-mail: ggullu@hacettepe.edu.tr Ulusal Su ve Sağlık Kongresi Antalya-26-30 Ekim 2015

Detaylı

İbreliler. Sequoia sempervirens (Kıyı Sekoyası) Sequoiadendron giganteum (Mamut Ağacı) Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR SAÜ PMYO

İbreliler. Sequoia sempervirens (Kıyı Sekoyası) Sequoiadendron giganteum (Mamut Ağacı) Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR SAÜ PMYO İbreliler 1 Sequoia sempervirens (Kıyı Sekoyası) Sequoiadendron giganteum (Mamut Ağacı) Sequoia sempervirens (Kıyı Sekoyası) Alem: Plantae Bölüm: Pinophyta Sınıf: Pinopsida Takım: Pinales Familya: Cupressaceae

Detaylı