PETROL İÇEREN ATIKSULARIN ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLERLE ARITILMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PETROL İÇEREN ATIKSULARIN ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLERLE ARITILMASI"

Transkript

1 TMMOB Çevre Mühendisleri Odsı V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ PETROL İÇEREN ATIKSULARIN ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLERLE ARITILMASI Hill Y.AKBULUT (1), Mehmet KARPUZCU (2), Fund CİHAN (3), Antoly DİMOGLO (4) (1) Arş. Grv.,Çevre Yük.Müh., Geze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, (2) Prof.Dr., Geze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, (3) Çevre Yük.Mühendisi, Koeli Çevre İl Müdürlüğü (4) Prof.Dr., Geze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, ÖZET Elektrokimysl tekniklerle tıksu rıtımı, ktodik indirgenme, nodik yükseltgenme, elektrodsorsiyon, elektrodiyliz, elektrokogülsyon ve elektroflotsyon teknikleri ile ypılilir. Bu teknikler üyük endüstrilerde tıksu rıtm verimini %9-95 değerlerine kdr yükselterek tıksuyun geri kznılmsını sğlr. Kogülsyon, kimysl mdde ilve edilerek tıksu içindeki çok küçük skıdki prçıklrın dh iyi çökeleilen prçıklr hline getirilmesi işlemidir. Elektrokogülsyon yönteminde ise kimysllr yerine elektrik kımı verilerek u oly gerçekleştirilir. Elektroflotsyon işlemi sırsınd ise elektrik kımı kullnılrk, çözünmüş ve çok küçük prtikül hlindeki süspnsiyon mddeler, suyun üzerinde ir tk olrk yrılrk tıksulrdn uzklştırılmktdır. Klsik rıtm prosesleri ile çok zor rıtılilen tıksulr u teknolojilerle dh yüksek verimlerde rıtılilmektedir. Dolyısıyl u yöntem teknolojik ve endüstriyel işlemleri sitleştirir ve rıtm sistemleri için gereken lnı zltır. Bu çlışmd; Tüprş-İzmit Rfinerisi Arıtm Tesisinin DAF Ünitesi ile Krıştırm Ünitesi çıkış sulrındn lınn tıksu numunelerinde, elektroflotsyon yönteminde pslnmz çelik elektrotlr, elektrokogülsyon yönteminde Fe ve Al elektrodlr kullnılrk sit sıklıkt, sit gerilimde, frklı kım yoğunluklrınd ve frklı sürelerde KOİ, ulnıklık, fenol, yğ ve gres ile hidrokron giderimi inelenmiştir. Anhtr Kelimeler: Petrokimy tıksulrı, Elektrokogülsyon, Elektroflotsyon. PETROCHEMICAL WASTEWATER TREATMENT BY MEANS OF ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES SUMMARY Wstewter tretment with eletrohemil methods n e done y thodi redution, eletrodsorption, nodi oxidtion, eletrodilysis, eletroogultion nd eletroflottion. These methods inrese the wstewter tretment effiieny to the vlue of 9-95 % so tht these industries n reyle nd reuse the wstewter. Cogultion is method to preipitte out smll prtiultes in the wstewter y dding hemil sustnes. In eletroogultion, this phenomen tkes ple y the use of eletri urrent in sted of hemil sustne. Flottion seprtes dissolved nd suspended sustnes from wstewter y dding hemil sustnes nd mking them flot on the surfe of wter. In eletroflottion this proess is done y using eletri urrent. Wstewters whih re hrd to y onventionl systems n e lened more esily y these tehnologies. So this system

2 Petrol İçeren Atıksulrın Elektrokimysl Yöntemlerle Arıtılmsı Hill Y. AKBULUT simplifies tehnologi nd industril proesses nd redues the re requirement for tretment systems. In this study; COD, phenol, turidity, oil nd grese nd hydroron removls were investigted with eletroflottion y using ntioxidnt steel eletrodes t onstnt temperture nd onstnt potentil differene, under different urrent densities nd different times for smples tken from effluent of DAF nd Mixing Unit in Tüprş-İzmit Refinery. Also removl of these prmeters ws investigted with eletroogultion method y using two different eletrodes (Fe nd Al) s node. Keywords: Petrohemil Wstewter, Eletroogultion, Eletroflottion 1. GİRİŞ Petrokimysl tıksulrın rıtımı son zmnlrd üzerinde oldukç çlışıln konulrdn ir tnesidir (Wise nd Fhrenthold 1981; Wong, 2; Sponz, 23 ve Krdsz ve diğerleri,1999). Bu konudki rştırmlr, fizikokimysl, meknik ve iyolojik yklşımlrl irlikte düşünülen ileri rıtm teknolojileri üzerindedir. Rfineri çıkış sulrının klsik olrk rıtımı; su-yğ yırımı ve kogülsyon işleminin rdındn ktif çmur ünitesinin olduğu ir iyolojik rıtmdn oluşn yni fizikokimysl ve iyolojik metodlrın irlikte kullnıldığı rıtm sistemleridir. Bunlrın ynı sır ynı tip tık sulr uygulnn zı fizikokimysl metodlr d şğıd verilmiştir. Petrokimy tıksulrı ynı zmnd iyolojik rıtım önesi lum, demir klorür, demir sülft, kireç gii kogülntlr ile zı killer kullnılrk d rıtılilmektedir (Demiri ve diğerleri, 1998). Yeni ir metod oln Elektro-Fenton metodu, yüksek yoğunlukt hexmine ve petrokimysl içeren tıksulrın rıtımı için geliştirilmiştir (Chou ve diğerleri, 1999; Hung ve diğerleri, 1999). Bu metodd; nodd üretilen ir demir iyonu H 2 O 2 için ktlizördür ve petrokimysl tıksu rıtımının iyolojik rıtm ünitesinden sonr kullnılır. Yeni ir yöntem oln UV ile rıtılilirlik çlışmlrı, kimysl ve petrokimysl tıksulr için de kullnılmktdır. Metod, kimysl ve petrokimysl endüstrilerden lınn frklı numunelere uygulnmış ve sonuçlr klsik çlışmlrdn elde edilen değerler ile krşılştırılmıştır. Fotooksidsyon ile iyodegredsyon çlışmlrı rsınd oldukç iyi ir korelsyon gözlenmiştir (Cstillo ve diğerleri, 1999). UV/ H 2 O 2 prosesi, petrokimysl tıksulr ön rıtım olrk uygulndığınd hm tıksud ulunn çok zor yrışilen ileşiklerin prçlnildiği ve u ileşiklerin iyokültüre oln inhiisyon etkisinin zldığı gözlenmiştir (Jung ve diğerleri, 1997). Bir şk çlışmd ise petrokimysl-yğ endüstrisi tıksulrının UV/ozon ve rdındn memrn teknolojileri ile rıtılmsı inelenmiştir (Ptino, 1999). Kimysl vey petrokimysl tıksu rıtımı için genellikle iyolojik ünitelerin dizyn edilmesi eğilimi vrdır. Örneğin, kesikli ve sürekli yukrı kışlı sit iofilm rektörler, petrokimy tıksulrınd ulunn zı orgnik ileşiklerin iyoprçlnmsı için kullnılilmektedir (Aun-Askr ve diğerleri, 1999). Metnojenik koşullrın hkim olduğu ir neroik proses -sürekli sit film neroik rektör-, petrokimysl tesislerin fenollü tıksulrınd fenol ve ortoresol prçlnmsı için kullnılmıştır (Chrest ve diğerleri, 1999). Bşk ir çlışmd romtik hidrokronlrın giderimi için üretilen Trmetes versiolor rştırılmış ve Trmetes Versiolordn üretilen lkkz ve mngnez ğlntılı peroksidz ile petrokimysl tıksudn romtik hidrokronlrın giderimi inelenmiştir (Edwrds ve diğerleri, 22). Atıksuyun skıd ileşenlerden ve yğ ürünlerinden verimli ir şekilde rındırılmsı, u ileşenlerin tıksud dğılm durumun ve uygun ir metodun seçilmesine ğlı olrk etkilenir. Atıksudn kolloidl prtiküllerin giderilmesi için mevut rıtm teknolojilerine ilve olrk yeni ve dh etkili teknolojiler kullnılmktdır. Bu teknolojilere örnek olrk 165

3 Petrol İçeren Atıksulrın Elektrokimysl Yöntemlerle Arıtılmsı Hill Y. AKBULUT elektrokimysl metodlr gösterileilir (Rjeshwr nd Inez, 1997). Son zmnlrd tıksu rıtımınd elektrokimysl metodlrın kullnılmsı ile ilgili rştırmlr önemli miktrd rtmıştır (Müller, 1992; Sequeir, 1996; Yousuf, 21; Mills, 2; Jing, 22). Arştırmılr, yğ ve gres içeren tıksulrın (Mtteson ve diğerleri, 1995; Isrilides ve diğerleri, 1997; Chen ve diğerleri, 2; Longhi ve diğerleri, 21), oy ve tekstil endüstrisi tıksulrının (Xiong ve diğerleri, 21; Kim ve diğerleri, 22) ve htt içme suyu(vik ve diğerleri, 1984; Romnov ve diğerleri, 2) ile kullnm suyu (Persin nd Rumen, 1992; Pouet nd Grsmik, 1995) eldesinde u metodlrın kullnılmsı üzerinde çlışmktdırlr. Bu teknolojilerin uygulnmsınd rıtm tesisi için gerekli oln yer üyük ölçüde zlmkt, kimysl mdde hiç kullnılmmkt vey çok z kullnılmkt olup sonuçt rıtm çmuru v kirletiilerin ornı oldukç zlmktdır. Son zmnlrd Elektroflotsyon (EF) ve elektrokogülsyon (EC) uygulmlrı ile ilgili kpsmlı rştırmlr ypılmktdır. Elektroflotsyon ile elektrokogülsyonun irlikte uygulndığı ziri ve gıd endüstrisi tıksulrının rıtımı (Krpuzu ve diğerleri, 22), oy sektörü tıksulrının rıtımı (Romnov ve diğerleri, 2) ile glvnik nyo tıksulrının rıtımı (Krpuzu ve diğerleri, 2) konulrınd dh öne mkleler yyınlnmıştır. Bu mklede ise rfineri tıksulrının rıtılmsınd EF ile EC nun irlikte uygulnmsının sonuçlrı trtışılmıştır. Bu çlışmd; KOİ, ulnıklık, fenol, hidrokronlr ile yğ ve gresin petrokimysl tıksudn EF ve EC ile giderilmesi, iyolojik rıtm önesi uygulnn ir ön rıtm olrk değerlendirilmiştir. 2. MATERYAL VE METODLAR Bu çlışmd TÜPRAŞ İzmit Rfinerisi Plt.19/21 Yğlı Atıksu Arıtm Ünitesinin Krıştırm ve DAF Üniteleri çıkış sulrındn lınn numunelere elektrokogülsyon ve elektroflotsyon uygulnrk rıtm verimleri rştırılmıştır. Tlo 1. de u ünitelerin çıkış sulrının özellikleri Şekil 1 de ise rıtm tesisinin şemsı verilmiştir. Tlo 1 TÜPRAŞ İzmit Rfinerisi tıksulrının özellikleri Prmetre DAF Ünitesi Krıştırm Ünitesi KOI, mg/l Bulnıklık (NTU) Fenol, mg/l Hidrokron, mg/l Yğ ve gres, mg/l ph Çlışm, Tlo 1 de verilen prmetreler izlenerek yürütülmüştür. Bu prmetrelerin nlizleri; Stndrd Methods for the Exmintion of Wter nd Wstewter APHA, AWWA, WEF 19 th Edition 1995 deki stndrt metotlr uygun olrk Geze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Mühendisliği Lorturlrı ile Çevre İl Müdürlüğü Lorturınd ypılmıştır. Bulnıklık: 212.C- Spetrophotometri Method; KOİ: 522.C- Closed Reflux Titrimetri method ile 522.D- Closed Reflux Colorimetri method; Fenol: 553.D- Diret Photometri Method; Yğ-Gres: 552.C- Prtition-İnfrred Method; Hidrokron: 552.F- Hydrorons metodlrı kullnılrk nliz edilmiştir. 166

4 Petrol İçeren Atıksulrın Elektrokimysl Yöntemlerle Arıtılmsı Hill Y. AKBULUT ŞEKİL 1- TÜPRAŞ İzmit Rfinerisi Plt.19/21 Yğlı Atıksu Arıtm Tesisi Kullnıln L.Ölçekli Rektörler Çlışmd iri elektrokogültör diğeri elektroflottör olmk üzere iki det rektör kullnılmıştır. Bu rektörler şemtik olrk Şekil 1 ve 2 de verilmiştir. Şekil 1 de verilen elektrokogültör, 8 mm klınlığınd pleksigls mlzemeden ypılmış oln 14m x 16m x 19m oyutlrınd ve ~2L hmindedir. Krşılıklı 7 elektrodu ulunn rektörde lüminyum ve demir elektrodlr kullnılmktdır. Elektrodlrın heriri 2mm x 9m x 15m oyutunddır. Çlışmd kullnıln ikini rektör oln elektroflottörün şemsı ise Şekil 2 de verilmiştir. 6 mm klınlığınd pleksigls mlzemeden ypılmış oln rektörün hmi ~2.5 L dir. 1.5 mm lik pslnmz çelikten ypılmış nod ve ktod ship olup elektrodlr 5mm rlıklrl yerleştirilmiştir. Elektrokogültör ve elektroflottör, rıtılk tıksuyun iletkenliğine ğlı olrk; 6-12 V ile 1-6 A lik kım şrtlrınd çlıştırılilmektedir. ŞEKİL 1- Elektrokogültör şemsı ŞEKİL 2- Elektroflottör şemsı. 167

5 Petrol İçeren Atıksulrın Elektrokimysl Yöntemlerle Arıtılmsı Hill Y. AKBULUT Elektrokogültöre doğru kım verildiğinde, kullnıln lüminyum yd demir elektrodlrdn Al 3+ vey Fe 2+ iyonlrı yrılır ve ynı zmnd gerçekleşen elektroliz ile H 2 ve O 2 oluşur. Dolyısıyl çözeltide oluşn Al(OH) 3 vey Fe(OH) 2 ileşikleri flok görevi ypr. Çıkn H 2 ve O 2 krıklrı floklr tutunmuş kolloidleri ve prtikülleri yüzeye doğru hreket ettirirler. Kogültörden çıkn su şk ir tnk lınır. Oluşn floklr çökelirken rıtılmış su üstten lınır. Elektroflottöre doğru kım üreten ir güç kynğı ile elektrik kımı-ortlm 5-2 ma/m 2 - uygulndığınd ise ortlm 15-3µm çpınd hidrojen(h 2 ) krıklrı ile 45-6µm çpınd oksijen(o 2 ) krıklrı oluşur. Oluşn H 2 ve O 2 krıklrı tşıyildikleri prtikül, kolloid ve inert mddeleri ir tk hlinde yüzeyde iriktirirler. Bu tk yüzeyden sıyrılırken lttn rıtılmış su lınır. 3. BULGULAR 3.1. Petrol Rfinesi Atıksulrının Elektroflotsyon Yöntemi ile Arıtılilirliği Bu çlışmd kullnıln elektroflottörün elektrodlrının her ikisi de pslnmz çelik mlzemeden ypılmıştır ve elektroflotsyon uygulmsı şltılmdn öne tıksulr floklşmy yrdımı olmsı mıyl 1g/2.5L Al 2 (SO 4 ) 3 (lüminyum sülft) ilve edilmiştir. DAF Ünitesi tıksu numunelerinin ph ı 7.±.2, Krıştırm Ünitesi tıksulrının ph ı ise 8. olrk ölçülmüştür. Çlışm sıklığı ~22 C tır. KOİ Giderimi - Süre ve Akım Yoğunluğu İlişkisi DAF ve Krıştırm Ünitesi tıksulrı için KOİ değişimleri 12 voltluk gerilim ltınd, 5, 1 ve 15 ma/m 2 lik kım yoğunluğu sğlnrk 2.5, 5, 1 ve 15 dkiklık zmn rlıklrınd inelenmiştir. KOİ' nin zmnl değişimi Şekil 2 ve de verilen grfiklerde görülmektedir. %KOI Giderimi %KOI Giderimi ) DAF Ünitesi ) Krıştırm Ünitesi ŞEKİL 2- Elektroflotsyon ile DAF ve Krıştırm Ünitesi çıkış sulrınd KOİ giderimi [U=12V, t~22 o C ve ) i= 5 ma/m 2, ) i=1 ma/m 2, ) i=15 ma/m 2 ] Her iki tıksu için ekleme süresi rttıkç KOİ giderme veriminin rttığı ve en iyi verimin i=15 ma/m 2 kım yoğunluğund ve 15 dkiklık sürede elde edildiği gözlenmiştir. DAF Ünitesi çıkış suyu için 2,5 dkiklık sürede KOİ giderme verimi % iken, 1 dkikd % 35-42, 15 dkikd % 37-5 olrk ölçülmüştür. Genel olrk KOİ gideriminin zmnl doğru orntılı olrk değiştiği gözlenmiştir. 168

6 Petrol İçeren Atıksulrın Elektrokimysl Yöntemlerle Arıtılmsı Hill Y. AKBULUT Krıştırm Ünitesi çıkış sulrınd ise 2.5 dkiklık süre sonund KOİ giderimi % 15-19, 5 dkik sonund % iken 1 dkikd % olduğu ve 15 dkik sonund % 37-5 ye çıktığı gözlenmiştir. Grfikten de görüldüğü gii süre ve kım yoğunluğu rttıkç % KOİ giderimi de rtmıştır. Bulnıklık Giderimi - Süre ve Akım Yoğunluğu İlişkisi Aynı şrtlr ltınd elektroflotsyon işleminin rdındn ulnıklık; 2.5 dkiklık süre sonund 17, 16, 15.5 NTU değerlerine düşmüştür. Akım yoğunluklrı değişmesine rğmen 15 dkiklık süre sonund Şekil 3 dn görüldüğü gii ulnıklık ynı değere düşmektedir. 18 Bulnıklık (NTU) Bulnıklık (NTU) ) DAF Ünitesi ) Krıştırm Ünitesi ŞEKİL 3- Elektroflotsyon ile DAF ve Krıştırm Ünitesi çıkış sulrınd ulnıklık giderimi [U=12V, t~22 o C ve ) i= 5 ma/m 2, ) i=1 ma/m 2, ) i=15 ma/m 2 ] Şekil 3 de ise kım yoğunluğu rttıkç ulnıklık giderim ornının rttığı ve 15 dkiklık zmn sonund ulnıklık değerinin minimum ulştığı görülmektedir. Fenol Giderimi - Süre ve Akım Yoğunluğu İlişkisi Şekil 4, DAF Ünitesi çıkış suyundki fenol giderimini göstermektedir. Bşlngıç fenol konsntrsyonu 3.15mg/L oln u suy elektroflotsyon uygulnmsı sonuund kım yoğunluğun ğlı olrk 2.5 dkikd fenol konsntrsyonu mg/l ye, 5 dkiklık süre sonund mg/l ye ve 15 dkiklık süre sonund ise mg/l ye düşmüş ve % fenol giderimi gerçekleşmiştir Fenol Konsntrsyonu (mg/l) Fenol Konsntrsyonu (mg/l) süre(dk) ) DAF Ünitesi ) Krıştırm Ünitesi ŞEKİL 4- Elektroflotsyon ile DAF ve Krıştırm Ünitesi çıkış sulrınd fenol giderimi [U=12V, t~22 o C ve ) i= 5 ma/m 2, ) i=1 ma/m 2, ) i=15 ma/m 2 ] 169

7 Petrol İçeren Atıksulrın Elektrokimysl Yöntemlerle Arıtılmsı Hill Y. AKBULUT Şekil 4, Krıştırm Ünitesi çıkış suyundki fenol giderimini göstermektedir. Bşlngıç fenol konsntrsyonu 3.5 mg/l oln u suy elektroflotsyon uygulnmsı sonuund kım yoğunluğun ğlı olrk 2.5 dkikd fenol konsntrsyonu mg/l ye, 5 dkiklık süre sonund mg/l ye ve 15 dkiklık süre sonund ise 1-.8 mg/l ye düşmüş ve % fenol giderimi gerçekleşmiştir. HİDROKARBON GİDERİMİ - SÜRE VE AKIM YOĞUNLUĞU İLİŞKİSİ DAF ve Krıştırm Ünitesi çıkış sulrınd Elektroflotsyon yöntemi ile hidrokron giderimi frklı kım yoğunluklrınd zmn ğlı olrk inelenmiştir. Şekil 5 d görüldüğü üzere DAF Ünitesi çıkış sulrınd kım yoğunluğun ğlı olrk 2.5 dkiklık süre sonund hidrokron giderimi % iken 5 dkiklık süre sonund % e, 1 dkiklık süre sonund % 6-71 e ve 15 dkiklık süre sonund % 7-8 e yükselmiştir. Süre ve kım yoğunluğu rttıkç hidrokron giderimi de rtmktdır. % Hidrokron Giderimi % Hidrokron Giderimi ) DAF Ünitesi ) Krıştırm Ünitesi ŞEKİL 5- Elektroflotsyon ile DAF ve Krıştırm Ünitesi çıkış sulrınd hidrokron giderimi [U=12V, t~22 o C ve ) i= 5 ma/m 2, ) i=1 ma/m 2, ) i=15 ma/m 2 ] Şekil 5 ise Krıştırm Ünitesi çıkış suyund kım yoğunluğun ğlı olrk hidrokron gideriminin 2.5 dkiklık süre sonund % 24-35, 5 dkiklık süre sonund % e, 1 dkiklık süre sonund % e ve 15 dkiklık süre sonund % 8-94 e yükseldiğini göstermektedir. YAĞ VE GRES GİDERİMİ - SÜRE İLE AKIM YOĞUNLUĞU İLİŞKİSİ Bşlngıçt elirtilen şrtlr ltınd elektroflotsyon işleminin rdındn yğ ve gres gideriminin değişimi Şekil 6 ve de gösterilmiştir. Şekil 6, DAF Ünitesi çıkış suyund yğ ve gres gideriminin kım yoğunluğun ğlı olrk 2.5 dkiklık süre sonund % e, 5 dkiklık süre sonund % e, 1 dkiklık süre sonund % e ve 15 dkiklık süre sonund % e çıktığını göstermektedir % Yğ&gres 4 Giderimi % 6 Yğ&gres 5 Giderimi ) DAF Ünitesi ) Krıştırm Ünitesi ŞEKİL 6- Elektroflotsyon ile DAF ve Krıştırm Ünitesi çıkış sulrınd yğ ve gres giderimi [U=12V, t~22 o C ve ) i= 5 ma/m 2, ) i=1 ma/m 2, ) i=15 ma/m 2 ] 17

8 Petrol İçeren Atıksulrın Elektrokimysl Yöntemlerle Arıtılmsı Hill Y. AKBULUT Şekil 6, Krıştırm Ünitesi tıksulrındki yğ ve gres gideriminin kım yoğunluğun ğlı olrk 2.5 dkiklık süre sonund % 15-17, 5 dkiklık süre sonund 5-75 e, 1 dkiklık süre sonund % 75-9 ve 15 dkiklık süre sonund % 9-96 y çıktığını göstermektedir Petrol Rfinesi Atıksulrının Elektrokogülsyon Yöntemi İle Arıtılilirliği Bu çlışmd kullnıln elektrokogültörün krşılıklı yerleştirilmiş 14 elektrodundn 7 dedi lüminyum 7 dedi de demir mlzemeden ypılmıştır. Dolyısıyl ypıln elektrokogülsyon uygulmlrınd hem lüminyum ve hem de demir elektrodlr nod olrk kullnılrk denemeler ypılmıştır. DAF Ünitesi tıksu numunelerinin ph ı 7.±.2, Krıştırm Ünitesi tıksulrının ph ı ise 8. olrk ölçülmüştür. Çlışm sıklığı ~22 C tır. KOİ Giderimi - Süre ve Akım Yoğunluğu İlişkisi DAF ve Krıştırm Ünitesi çıkış sulrınd KOİ değişimleri, 12 voltluk gerilim ltınd 1, 15 ve 2 ma/m 2 lik kım yoğunluğu sğlnrk 1, 2, 3 ve 5 dkiklık zmn rlıklrınd elektrokogülsyon uygulnrk inelenmiştir. DAF ünitesi çıkış suyund 1mA/m 2 lik kım yoğunluğund Fe nod kullnıldığınd KOİ giderme verimi 1, 2, 3 ve 5. dkiklrd sırsıyl % 12, 2, 36 ve 41; Al not kullnıldığınd ise 1, 2, 3 ve 5. dkiklrd % 12, 28, 47 ve 56 olrk ölçülmüştür. Akım yoğunluğu 2 ma/m 2 ye yükseltilerek deneyler tekrrlnmış ve u durumd Fe not kullnıldığı durumd KOİ giderme verimi 1, 2, 3 ve 5. dkiklrd sırsıyl % 12, 35, 41 ve 5 iken Al not kullnıldığınd u değerler % 12, 4, 6 ve 63 olrk ulunmuştur. DAF ve Krıştırm Üniteleri çıkış suyundki KOİ gideriminin zmnl değişimi Şekil 7 ve 8'de verilen grfiklerde görülmektedir. 6 5 % KOI Giderimi % KOI Giderimi ) DAF Ünitesi ) Krıştırm Ünitesi ŞEKİL 7- Fe nod kullnılrk KOİ giderme verimlerinin süre ve kım yoğunluğu ile değişimi [U=12V, t~22 o C ve ) i= 1 ma/m 2, ) i=15 ma/m 2, ) i=2 ma/m 2 ] En iyi verim lüminyum nod kullnıldığı ve kım yoğunluğunun yüksek değerindeki denemelerde elde edilmiştir. Gerek demir gerekse lüminyum nod kullnılmsı hlinde KOİ giderme veriminin uygulm süresi ile rttığı gözlenmiştir. Bu rtış nod olrk Al elektrodlr kullnıldığı zmn dh fzl olmuştur. Krıştırm ünitesi çıkış suyun 1 ma/m 2 lik kım yoğunluğu ve Fe nod kullnılrk elektrokogülsyon uygulnmsı durumund KOİ giderme verimi 1, 2, 3 ve 5. dkiklrd sırsıyl % 15, 28, 35 ve 41 ; ynı kım şrtlrınd Al nod kullnıldığınd ise sırsıyl u değerler %12, 28, 32 ve 38 olrk hesplnmıştır. 171

9 Petrol İçeren Atıksulrın Elektrokimysl Yöntemlerle Arıtılmsı Hill Y. AKBULUT 7 6 % KOI Giderimi % KOI Giderimi ) DAF Ünitesi ) Krıştırm Ünitesi ŞEKİL 8- Al nod kullnılrk KOİ giderme verimlerinin süre ve kım yoğunluğu ile değişimi [U=12V, t~22 o C ve ) i= 1 ma/m 2, ) i=15 ma/m 2, ) i=2 ma/m 2 ] Krıştırm Ünitesi çıkış sulrın 15 ma/m 2 lik kım yoğunluğu Fe nod kullnılrk uygulndığınd KOİ giderme verimi 1, 2, 3 ve 5. dkiklrd sırsıyl %12, 38, 52 ve 68 olrk hesplnmıştır. Al nod kullnıldığınd ise 1, 2, 3 ve 5. dkiklrd elde edilen KOİ giderme verimi %15, 31, 42, 54 olrk ulunmuştur. Krıştırm Ünitesi çıkış suyunun elektrokogülsyon ile rıtılmsı durumund Fe nod ve yüksek kım yoğunluğunun uygulnmsı KOİ giderimini rtırmktdır. Bulnıklık Giderimi - Süre ve Akım Yoğunluğu İlişkisi Bulnıklık gideriminin elektrokogülsyon yöntemiyle frklı kım yoğunluklrı ve zmnl değişimi demir ve lüminyum nod kullnılrk yrı yrı inelenmiş ve sonuçlr Şekil 9'd gösterilmiştir. DAF Ünitesi çıkış suyun Fe nod kullnılrk 1 ma/m 2 lik kım yoğunluğu uygulndığınd, şlngıç değeri 17 NTU oln ulnıklığın 1. dkik sonund 15 NTU, ve 5. dkiklr sonund ise sırsıyl 11, 8 ve 5 NTU değerlerine düştüğü gözlenmiştir. Bulnıklık (NTU) Bulnıklık (NTU) ) DAF Ünitesi ) Krıştırm Ünitesi ŞEKİL 9- Fe nod kullnılrk ulnıklığın süre ve kım yoğunluğu ile giderimi [U=12V, t~22 o C ve ) i= 1 ma/m 2, ) i=15 ma/m 2, ) i=2 ma/m 2 ] 172

10 Petrol İçeren Atıksulrın Elektrokimysl Yöntemlerle Arıtılmsı Hill Y. AKBULUT Al elektrod kullnılmsı durumund ise 1 dkiklık sürede ulnıklık değeri 15NTU iken süre 2 dkiky çıkrıldığınd 8NTU, 3.dkikd 4NTU, 5. dkikd 3NTU olrk ölçülmüştür. Bulnıklık (NTU) Bulnıklık (NTU) ) DAF Ünitesi ) Krıştırm Ünitesi ŞEKİL 1- Al nod kullnılrk Bulnıklığın süre ve kım yoğunluğu ile giderimi [U=12V, t~22 o C ve ) i= 1 ma/m 2, ) i=15 ma/m 2, ) i=2 ma/m 2 ] Fenol Giderimi Süre ve Akım Yoğunluğu İlişkisi DAF ve Krıştırm Ünitelerinin çıkış sulrınd fenol giderimi için Fe ve Al nod kullnılrk elektrokogülsyon yöntemi uygulnmıştır. (Şekil 11 ve 12). 4, 4, Fenol giderimi (mg/l) 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, Fenol giderimi (mg/l) 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5,5,, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, Zmn (dkik) Zmn (dkik) )DAF Ünitesi )Krıştırm Ünitesi ŞEKİL 11- Fe nod kullnılrk fenol konsntrsyonlrının süre ve kım yoğunluğu ile değişimi [U=12V, t~22 o C ve ) i= 1 ma/m 2, ) i=15 ma/m 2, ) i=2 ma/m 2 ] Fe nod kullnılmsı durumund şlngıç fenol konsntrsyonu 3.15 mg/l oln DAF Ünitesi çıkış sulrın 1 ma/m 2 lik kım yoğunluğu uygulndığınd 1, 2, 3 ve 5.dkiklrd fenol konsntrsyonu sırsıyl 3.5, 2.3, 1.5 ve.8 mg/l ye ; Al nod kullnıldığınd ise ynı değerler 3.7, 2.5, 1.7, 1 mg/l ye düşmüştür. Fe nod kullnılmsı ve kım yoğunluğunun 2 ma/m 2 olmsı hlinde 1, 2, 3 ve 5.dkiklrd fenol değeri 3.1, 1.7, 1 ve.7mg/l; Al nod kullnıldığınd ise ynı değerler sırsıyl 3.4, 1.6,.98 ve.6 mg/lt olrk ölçülmüştür. Şekil 11 ve 12 inelendiğinde rıtm süresinin kım yoğunluğun nzrn fenol gideriminde dh etkin olduğu görülmektedir. Elektrokogülsyon yöntemi şlngıç fenol konsntrsyonu 3.5 mg/l oln Krıştırm Ünitesi çıkış sulrındki fenolü gidermek için uygulndığınd nod olrk ynı iki değişik elektrod kullnılrk fenol giderimi kşılştırılmıştır. Bu durumd d DAF Ünitesi çıkış sulrınd elde edilen sonuçlr ykın değerler elde edilmiştir. Ank Al nodun u tıksulrd irz dh etkili olduğu görülmüştür. (Şekil 11, 12). 173

11 Petrol İçeren Atıksulrın Elektrokimysl Yöntemlerle Arıtılmsı Hill Y. AKBULUT Fenol Giderimi (mg/l) Fenol Giderimi (mg/l) )DAF Ünitesi )Krıştırm Ünitesi ŞEKİL 12- Al nod kullnılrk fenol konsntrsyonlrının süre ve kım yoğunluğu ile değişimi [U=12V, t~22 o C ve ) i= 1 ma/m 2, ) i=15 ma/m 2, ) i=2 ma/m 2 ] Hidrokron Giderimi - Süre ve Akım Yoğunluğu İlişkisi Elektrokogülsyon yöntemi ile DAF ve Krıştırm Ünitesi çıkış sulrınd hidrokron giderimi inelenmiş olup nod olrk Fe ve Al kullnıldığı durumlrd elde edilen sonuçlr zmn ve frklı kım yoğunluklrın ğlı olrk Şekil 13 ve 14 de gösterilmiştir. DAF ünitesi çıkış suyund Fe nod kullnılmsı ve 1 ma/m 2 kım yoğunluğu uygulnmsı durumund 1. dkikd % 21 oln hidrokron giderimi 2. dkikd % 49, 3. ve 5. dkiklr sonund % 7 ve 75 değerlerine ; 15 ma/m 2 kım yoğunluğu uygulnmsı durumund 1, 2, 3 ve 5. dkiklrd sırsıyl % 22, 55, 79, 8 ; 2 ma/m 2 kım yoğunluğu uygulnmsı durumund ise 1, 2, 3 ve 5. dkiklrd sırsıyl %23, 65, 8, 81 giderim verimi elde edilmiştir. Krıştırm Ünitesi çıkış suyund Fe nod kullnılrk ve kım yoğunluğu olrk d 1 ma/m 2 uygulndığınd 1. dkikd % 38 oln hidrokron giderim ornı 2. dkikd % 8, 3. dkikd % 83 ve 5. dkikd % 87 olrk ; Al nod kullnıldığınd ise 1, 2, 3 ve 5. dkiklr sonund u değerler sırsıyl % 16, 4, 49, 51 dir. Fe nod kullnılmsı ve 15 ma/m 2 kım yoğunluğu uygulnmsı durumund 1, 2, 3 ve 5. dkiklr sonund sırsıyl % 38, 85, 9 ve 91 değerleri ; Al nod kullnılmsı durumund ise sırsıyl % 2, 45, 58 ve 57 olrk hesplnmıştır. 2 ma/m 2 kım yoğunluğu uygulndığınd u değerler ynı elektrodlr için 1, 2, 3 ve 5. dkiklr sonund sırsıyl % 38, 86, 91 ve 92 ve % 3, 6, 63 ile 68 sonuçlrı elde edilmiştir. % Hidrokron Giderimi Süre (dk) % Hidrokron Giderimi Süre (dk) )DAF Ünitesi )Krıştırm Ünitesi ŞEKİL 13- Fe nod kullnılrk hidrokron gideriminin süre ve kım yoğunluğu ile değişimi [U=12V, t~22 o C ve ) i= 1 ma/m 2, ) i=15 ma/m 2, ) i=2 ma/m 2 ] Sekil 13 ve 14 deki grfiklerden de görüldüğü gii DAF ve Krıştırm Üniteleri çıkış sulrınd elektrokogülsyon metoduyl hidrokron giderme verimleri hem süre ile hem de kım yoğunluklrı ile rtmktdır. Ank Krıştırm Ünitesinin çıkış suyu rıtımınd u rıtş 174

12 Petrol İçeren Atıksulrın Elektrokimysl Yöntemlerle Arıtılmsı Hill Y. AKBULUT şlngıçt dh hızlı olmktdır. Ayrı hidrokron gideriminde Fe nod kullnılmsının dh etkili olduğu görülmektedir. % Hidrokron Giderimi )DAF Ünitesi % Hidrokron Giderimi )Krıştırm Ünitesi )DAF Ünitesi )Krıştırm Ünitesi ŞEKİL 14- Al nod kullnılrk hidrokron gideriminin süre ve kım yoğunluğu ile değişimi [U=12V, t~22 o C ve ) i= 1 ma/m 2, ) i=15 ma/m 2, ) i=2 ma/m 2 ] Yğ ve gres Giderimi Süre ile Akım Yoğunluğu İlişkisi Elektrokogülsyon işleminin uygulndığı DAF ve Krıştırm Ünitesi çıkış sulrınd yğ ve gres giderimi Fe ve Al nod kullnılrk değişik kım yoğunluklrınd rıtm zmnın ğlı olrk inelenmiş ve sonuçlr Şekil 15 ve 16 d gösterilmiştir. 9 Yğ ve gres Giderimi % Yğ ve gres Giderimi % )DAF Ünitesi )Krıştırm Ünitesi ŞEKİL 15- Fe nod kullnılrk yğ ve gres gideriminin süre ve kım yoğunluğu ile değişimi [U=12V, t~22 o C ve ) i= 1 ma/m 2, ) i=15 ma/m 2, ) i=2 ma/m 2 ] DAF ünitesi çıkış suyund 1 ma/m 2 kım yoğunluğu uygulndığınd Al elektrodd en fzl verim lınmkt, 15 ma/m 2 kım yoğunluğu uygulndığınd Fe elektrodd en fzl verim lınırken, 2 ma/m 2 kım yoğunluğu uygulndığınd Fe ve Al elektrodlrınd ynı verim elde edilmiştir. Ayrı süre rttıkç her iki elektrod kullnımınd d verimin rttığı tespit edilmiştir (Şekil 14-15). 175

13 Petrol İçeren Atıksulrın Elektrokimysl Yöntemlerle Arıtılmsı Hill Y. AKBULUT Yğ ve gres Giderimi % Yğ ve 6 gres 5 Giderimi 4 % )DAF Ünitesi )Krıştırm Ünitesi ŞEKİL 16- Al nod kullnılrk yğ ve gres gideriminin süre ve kım yoğunluğu ile değişimi [U=12V, t~22 o C ve ) i= 1 ma/m 2, ) i=15 ma/m 2, ) i=2 ma/m 2 ] Krıştırm ünitesi çıkış suyund ise yğ ve gres giderimi Şekil 15 ve 16 deki grfiklerden görülmektedir. Grfikler inelendiğinde en yüksek verim 2 ma/m 2 kım yoğunluğu ve nod olrk Fe elektrod seçildiğinde elde edildiği görülmektedir. 4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA Bu çlışmd, Tüprş İzmit Rfinerisinin Plnt19/21 Yğlı Atıksu Arıtm Tesisi içinde yer ln DAF ve Krıştırm Ünitelerinden lınn tıksulrın elektrokimysl yöntemlerden elektrokogülsyon ve elektroflotsyon uygulnrk rıtılilirliği KOİ, Bulnıklık, Fenol, Hidrokron ve Yğ-Gres prmetreleri izlenerek inelenmiştir. Elektroflotsyon ve elektrokogülsyon metodlrınd mliyeti etkileyii prmetre elektrik srfiytıdır. Örneğin,5 m 3 /st deisi oln ir tıksuyun 3 x 6 m oyutlrınd ir rektörde 15dk elektroflotsyonu sonuu.488 kw st/m 3 elektrik enerjisi ihtiyı olktır. Çlışmnın sonuund, petrokimy tıksulrının rıtılmsınd rıtm tesisinin iyolojik kdemesinden öne elektroflotsyon vey elektrokogülsyon yöntemlerinin kullnılmsının iyolojik rıtmnın yükünü hfifleteeği ve çıkışt deşrj edileek suyun klitesini rtırğı çık olrk görülmektedir. Elektrokimysl yöntemler, dh z kimysl mdde ihtiyının olmsı, kurulmlrının ve işletilmelerinin sitliği ile dh z elektrik enerjisi ihtiyçlrının olmsı nedeniyle klsik yöntemlerin -u çlışm için fizikokimysl yöntemler- yerine terih edileilirler. KAYNAKLAR Aun-Askr, K. Englnde, AJ. Hu, C. Jin, G. (1999) Methyl tertiry-utyl ether iodegrdtion in th nd ontinuous upflow fixed-iofilm retors, Pro Int Asso Wter Qul Wste Minimistion End of Pipe Tretment Chem. Petrohem Ind Conf, Merid, Yutn, Mexio. Cstillo, L. El Khorssni, H. Treuhon, P. Thoms, O. (1999) UV tretility test for hemil nd petrohemil wstewter, Wter Si Tehnol 39: Chrest, A. Bisillon, JG. Lepine, F. Beudet, R. (1999) Removl of phenoli ompounds from petrohemil effluent with methnogeni onsortium, Cn J Miroiology 45: Chen, X. Chen, G. Yue, PL. (2) Seprtion of pollutnts from resturnt wstewter y eletro-ogultion, Seprtion Purifition Teh 19: Chou, SS. Hung, YH. Lee, SN. Hung, GH. Hung, CP. (1999) Tretment of High Strength Hexmine-Contining Wstewter y Eletro-Fenton Method, Wter Reserh 33:

14 Petrol İçeren Atıksulrın Elektrokimysl Yöntemlerle Arıtılmsı Hill Y. AKBULUT Demiri, S. Erdogn, B. Ozimder, R. (1998) Wstewter tretment t the petroleum refinery (Kirikkle, Turkey) using some ogulnts nd turkish lys s ogulnt ids, Wter Reserh 32: Edwrds, W. Leukes, WD. Bezuidenhout, JJ. (22) Ultrfiltrtion of petrohemil industril wstewter using immoilised mngnese peroxidse nd lse: pplition in the defouling of polysulphone memrnes, Deslintion 149: Hung, Y-H. Chou, S. Perng, M-G. Hung, G-H. Cheng, S-S. (1999) Cse study on the ioeffluent of petrohemil wstewter y eletro-fenton method, Wter Si Tehnol 39: Isrilides, CJ. Vlyssides, AG. Mourfeti, VN. Krvouni, G. (1997) Olive oil wstewter tretment with the use of n eletrolysis system, Bioresoure Tehnol 61: Jing, J-Q. Grhm, N. André, C. Kelsll, GH. Brndon, N. (22) Lortory study of eletro-ogultion-flottion for wter tretment, Wter Reserh 36: Jung, L-C. Tseng, D-H. Yng, S-C. (1997) Tretment of petrohemil wstewter y UV/H 2 O 2 photodeomposed system, Wter Si Tehnol 36: Krdsz, K. Kedziersk, E. Konopk, M. Mjzner, M. Kempinski, R. Wilknowiz, L. (1999) Studies on disposl of wste from petrohemil industry ontining vrious orgni impurities, Przem Chem (Pol) 78: Krpuzu, M. Dimoglo, A. Akulut, H-Y. (22) Agro-industril wstewter purifition y mens of eletro-floto-ogultion, Wter Si Tehnol 45: Krpuzu, M. Dimoglo, A. Akulut, H-Y. (2) Wstewter, inluding ynide nd hrome, tretment with eletrohemil methods, I.Ntionl Control of Environmentl Pollution Symposium, 4-6 Novemer, Ankr. Kim, T-H. Prk, C. Lee, J. Shin, E-B. Kim, S. (22) Pilot sle tretment of textile wstewter y omined proess (fluidized io film proess hemil ogultion eletrohemil oxidtion), Wter Reserh 36: Longhi, P. Vodopive, B. Fiori, G. (21) Eletrohemil tretment of olive oil mill wstewter, Ann. di Chimi 56: Mtteson, MJ. Doson, RL. Glenn, RW. Kukunor, NS. Wits, WH. Clyfield, EJ. (1995) Eletro-ogultion nd seprtion of queous suspensions of ultr-fine prtiles, Colloids nd Surfes: A Physiohem Engin Aspets 14: Mills, D. (2) A new proess for eletro-ogultion, J. Am. Wter Works Asso 92: Müler, K. (1992) Eletroflottion from the doule lyer to troule wters, In: Oliver J et l (eds), Eletrohemistry in Trnsition. Plenum Press, New York. Ptino, P. (1999) Tretment of wstewter from oil industry drilling, Inform Tehnol 1: Persin, MF. Rumen, FM. (1992) Intensive tretment y eletro-ogultion-flottion tngentil flow mirofiltrtion in res of high sesonl popultion, Wter Si Tehnol 25: Pouet, MF. Grsmik, A. (1995) Urn wstewter tretment y eletro-ogultion nd flottion, Wter Si Tehnol 31: Rjeshwr, K. Inez, JG. (1997) Environmentl eletrohemistry: fundmentls nd pplitions in pollution tement, Ademi Press, Sn Diego. 177

15 Petrol İçeren Atıksulrın Elektrokimysl Yöntemlerle Arıtılmsı Hill Y. AKBULUT Romnov, A. Koy, M. Dimoglo, A. (2) Removl of olloidl prtiles from wste wters y eletro-floto-ogultion, Pro. 8th Control of Industril Pollution Symposium. Istnul, pp: Romnov, A. Dimoglo, A. Krpuzu, M. Mtveevih, VA. (2) Wter Proessing y Eletril Flottion Aiming in its Bteriidl nd orrosive Ativity Derese, In: Sequeir C.A.C (Ed). Miroil orrosion. IOM Communitions Ltd. London, pp: Sequeir, C.A.C. (1996) Eletrohemil Approh to Pollutnts Removl nd Destrution, Minerl Proessing nd the Environment, In: Gllios GP, Mtis KA (Eds), NATO ASI Series, 2. Environment-Vol.43: , Kluwer Ademi Pul. Netherlnds. Sponz, DT. (23) Investigtion of extrellulr polymer sustnes (EPS) nd physiohemil properties of different tivted sludge flos under stedy-stte onditions, Enzyme Miro Tehnol 32: Stndrd Methods for the Exmintion of Wter nd Wstewter 19th ed. APHA, AWWA, WPCF (1995) Wshington, DC. Vik, EA. Crlson, DA. Eikum, AS. Gjessing, ET. (1984) Eletro-ogultion of potle wter, Wter Res 18: Wise, HE. Fhrenthold, PD. (1981) Prediting priority pollutnts from petrohemil proesses, Environ Si Teh 15: Wong, JM. (2) Petrohemils, Wter Environ Res 72: Xiong, Y. Strunk, PJ. Xi, H. Zhu, X. Krlsson, HT. (21) Tretment of dye wstewter ontining id ornge II using ell with three-phse three-dimensionl eletrode, Wter Res 35: Yousuf, M. Mollh, A. Shennh, R. Prg, JR. Coke, DL. (21) Eletro-ogultion (EC) - siene nd pplitions, J Hzrd Mter B84:

Borlanmış AISI 8640 Çeliğinin Abrasif Aşınma Davranışı

Borlanmış AISI 8640 Çeliğinin Abrasif Aşınma Davranışı 6 th Interntionl Advned Tehnologies Symposium (IATS 11), 16-18 My 2011, Elzığ, Turkey Borlnmış AISI 8640 Çeliğinin Arsif Aşınm Dvrnışı Ç. Demirel 1, M. Çetin 2 Krük Üniversitesi, Teknik Eğitim Fkültesi,

Detaylı

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi Poli(3,8-diminoenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimysl Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi ÖZET Bircn Hspult 1*, Ahmet Fert Üzdürmez 2, Fhriye Srı 1,Hndn Gülce 1,

Detaylı

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa Türkiye VI. Ulusl Bhçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Zirt Fkültesi * Bhçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şnlıurf Seçilmiş Bzı Zerdli Genotiplerinin Polen Performnslrının Belirlenmesi Melike ÇETİNBAŞ 1,

Detaylı

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2008,25(2):44-51 ISSN 1300-3496 DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Kmile ULUKAPI Mustf ERKAN

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Sayı Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 9-14 JOURNAL OF SCIENCE

Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Sayı Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 9-14 JOURNAL OF SCIENCE Afyon Kotepe Üniversitesi Özel Syı Afyon Kotepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 9-14 JOURNAL OF SCIENCE ELEKTROKİNETİK BİRİKTİRME YÖNTEMİYLE Co VE Ti ALAŞIMLARI ÜZERİNE KAPLANAN ÇOK DUVARLI KARBON NANOTÜP/HİDROKSİAPATİT

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

DENEY 6. İki Kapılı Devreler

DENEY 6. İki Kapılı Devreler 004 hr ULUDĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTRİKELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ ELN04 Elektrik Devreleri Lorturı II 004 hr DENEY 6 İki Kpılı Devreler Deneyi Ypnın Değerlendirme dı Soydı : Ön Hzırlık

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DES 03 Özer ŞENYU Mrt 0 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DA MOOLANN ELEĐ DEE MODELLEĐ E AAEĐSĐLEĐ ENDÜĐ DEESĐ MODELĐ Endüviye uygulnn gerilim (), zıt emk (E), endüvi srgı direni () ile temsil

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI RENLER RENLER renler çlışmlrı itiriyle kvrmlr enzerler. Kvrmlr ir hreketin vey momentin diğer trf iletilmesini sğlrlr ve kıs ir süre içinde iki trftki hızlr iririne eşit olur. renler ise ir trftki hreketi

Detaylı

SIMULATION AND POWER FLOW CONTROL OF WIND-DIESEL HYBRID POWER SYSTEM

SIMULATION AND POWER FLOW CONTROL OF WIND-DIESEL HYBRID POWER SYSTEM 5. Uluslrrsı İleri Teknolojiler Sempozyumu (ITS 09), 13-15 Myıs 2009, Krük, Türkiye RÜZGR-DİESEL HİRİT GÜÇ SİSTEMİNİN SİMULSYONU VE GÜÇ KIŞI KONTROLÜ SIMULTION ND POWER FLOW ONTROL OF WIND-DIESEL HYRID

Detaylı

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI Hzırlynlr: B. Demir Öner Sime

Detaylı

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi Süleymn Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19, Syı 3, 92-97, 2015 Süleymn Demirel University Journl of Nturl nd Applied Sciences Volume 19, Issue 3, 92-97, 2015 DOI: 10.19113/sdufed.04496

Detaylı

BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ

BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ Seher Küçüközkn 1, Sibel Bulut 2, Gülsemin Şhin 3 1 Aşçı Bekirliköyü İÖO, Pozntı, Adn 2 Cumhuriyet YİBO, Kht, Adıymn 3 Akmeşe YİBO, Koceli

Detaylı

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI 2011 Şut KIVIRMA İŞEMİNİN ŞEKİ ve BOYUTARI Hzırlyn: Adnn YIMAZ AÇINIM DEĞERERİ 50-21 DİKKAT: İyi niyet, ütün dikkt ve çm krşın ynlışlr olilir. Bu nedenle onucu orumluluk verecek ynlışlıklr için, hiçir

Detaylı

1.6 ELEKTROMOTOR KUVVET VE POTANSİYEL FARK

1.6 ELEKTROMOTOR KUVVET VE POTANSİYEL FARK .6 ELEKTROMOTOR KUVVET VE POTANSİYEL FARK İki uundn potnsiyel frk uygulnmış metl iletkenlerde, serest elektronlr iletkenin yüksek potnsiyeline doğru çekilirler. Elektrik kımını oluşturn, elektronlrın u

Detaylı

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ Sinn ALTIN 1, Özgür ANIL 2, M. Emin KARA 3 1 İnşt Müh. Böl. Prof. Dr., Gzi Üniversitesi, Mltepe, Ankr, Türkiye, 06570

Detaylı

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 5,(3):7-33 J. of F. of Agri., OMU, 5,(3):7-33 SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ Bill CEMEK G.O.Ü. Zirt Fkültesi

Detaylı

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ A. DENEYĠN AMACI : Direnç devrelerinde eşdeğer direnç ölçümü ypmk. Multimetre ile voltj ve kım ölçümü ypmk. Ohm knununu sit ve prtik devrelerde nlmy çlışmk. B. KULLANILACAK AAÇ VE MALZEMELE : 1. DC güç

Detaylı

DEĞİŞİK PAPAYA ÇEŞİTLERİNDE (CARICA PAPAYA L.) TOHUMLARA YAPILAN BAZI ÖN İŞLEMLERİN TOHUM ÇİMLENME ORANI VE SÜRESİ ÜZERİNE ETKİLERİ *

DEĞİŞİK PAPAYA ÇEŞİTLERİNDE (CARICA PAPAYA L.) TOHUMLARA YAPILAN BAZI ÖN İŞLEMLERİN TOHUM ÇİMLENME ORANI VE SÜRESİ ÜZERİNE ETKİLERİ * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 26, 19(1), 17-11 DEĞİŞİK PAPAYA ÇEŞİTLERİNDE (CARICA PAPAYA L.) TOHUMLARA YAPILAN BAZI ÖN İŞLEMLERİN TOHUM ÇİMLENME ORANI VE SÜRESİ ÜZERİNE ETKİLERİ * Esm

Detaylı

Kam Mili Üretiminde Kullanılan AISI 4140 Çeliği ve Gri Dökme Demirlerde Mangan Fosfat Kaplanmanın Korozyon Davranışına Etkisi

Kam Mili Üretiminde Kullanılan AISI 4140 Çeliği ve Gri Dökme Demirlerde Mangan Fosfat Kaplanmanın Korozyon Davranışına Etkisi Afyon Kotepe Üniversitesi Fen ve Mühenislik Bilimleri Dergisi Afyon Kotepe University Journl of Siene n Engineering Km Mili Üretimine Kullnıln AISI 4140 Çeliği ve Gri Dökme Demirlere Mngn Fosft Kplnmnın

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI Yyımlyn: Türk - Almn Biyogz Projesi And Sokk No: 8/6 06580 Çnky, Ankr, Türkiye T: +90 312 466 70 56 T.C. Çevre ve Şehircilik

Detaylı

BOYUT ANALİZİ- (DIMENSIONAL ANALYSIS)

BOYUT ANALİZİ- (DIMENSIONAL ANALYSIS) BOYU ANAİZİ- (IMENSIONA ANAYSIS Boyut nlizi deneysel ölçümlerde ğımlı ve ğımsız deney değişkenleri rsındki krmşık ifdeleri elirlemekte kullnıln ir yöntemdir. eneylerde ölçülen tüm fiziksel üyüklükler temel

Detaylı

GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ

GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ Onur Ömer SÖĞÜT*, A. Fruk BAKAN**, Mesut AKGÜN* * YTÜ Dvutpş Kmpüsü, Kimy Mühendisliği Bölümü, 34210 Esenler, İstnul **YTÜ Elektrik

Detaylı

DEMİR ELEKTROTLU REAKTÖRDE KOİ, FOSFAT, RENK VE BULANIKLIK GİDERİMİ Tuba ÖZTÜRK a, Sevil VELİ b, Anatoli DİMOĞLO c, M.

DEMİR ELEKTROTLU REAKTÖRDE KOİ, FOSFAT, RENK VE BULANIKLIK GİDERİMİ Tuba ÖZTÜRK a, Sevil VELİ b, Anatoli DİMOĞLO c, M. DEMİR ELEKTROTLU REAKTÖRDE KOİ, FOSFAT, RENK VE BULANIKLIK GİDERİMİ Tuba ÖZTÜRK a, Sevil VELİ b, Anatoli DİMOĞLO c, M. Adalet YILDIZ d,* a Namık Kemal Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Çorlu/Tekirdağ,

Detaylı

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise;

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise; 4- SAYISAL İNTEGRAL c ϵ R olmk üzere F() onksiyonunun türevi () ise ( F () = () ); Z ` A d F ` c eşitliğindeki F()+c idesine, () onksiyonunun elirsiz integrli denir. () onksiyonu [,] R için sürekli ise;

Detaylı

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 1 Beytullah EREN, 1 Büşra SUROĞLU, 1 Asude ATEŞ, 1 Recep ĐLERĐ, 2 Rüstem Keleş ÖZET: Bu çalışmada,

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ M. Akif ȘENOL 1 Ercüment ÖZDEMİRCİ 2 M. Cengiz TAPLAMACIOĞLU 3 1 Enerji ve Tbii Kynklr Bknlığı, Ankr, 2

Detaylı

"DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" trfındn 49, Türkiye Jeoloji Kurultyı

Detaylı

Yüzey Mıknatıslı Doğru Akım Motor Tasarımı Design Of Surface Mounted Permanent Magnet Machines

Yüzey Mıknatıslı Doğru Akım Motor Tasarımı Design Of Surface Mounted Permanent Magnet Machines Yüzey Mıkntıslı Doğru Akım Motor Tsrımı Design Of Surfe Mounted Permnent Mgnet Mhines Tyfun GÜNDOĞDU, Güven KÖMÜRGÖZ Elektrik Mühendisliği Bölümü İstnul Teknik Üniversitesi tyfun.gundogdu@gmil.om, komurgoz@itu.edu.tr

Detaylı

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(2):1-10 ISSN 1300-3496 DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Nfiye ADAK Mustf PEKMEZCİ Hmide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

Farklı Azolla (Azolla meksicana) Düzeylerinin Kimi Toprak Özellikleri ve Roka (Eruca sativa) Verimi Üzerine Etkileri

Farklı Azolla (Azolla meksicana) Düzeylerinin Kimi Toprak Özellikleri ve Roka (Eruca sativa) Verimi Üzerine Etkileri Ege Üniv. Zirt Fk. Derg., 2006, 43(2):97-108 ISSN 1018-8851 Frklı Azoll (Azoll meksin) Düzeylerinin Kimi Toprk Özellikleri ve Rok (Eru stiv) Verimi Üzerine Etkileri Sezi DELİBACAK 1 Dursun EŞİYOK 2 Bülent

Detaylı

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ DENEY NO: 4 THÉENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DERE PARAMETRELERİ Mlzeme ve Cihz Litei:. 330 direnç det. k direnç 3 det 3.. k direnç det 4. 3.3 k direnç det 5. 5.6 k direnç det 6. 0 k direnç det

Detaylı

ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM

ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM Burk Uzkent Osmn Prlktun Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Eskişehir Osmngzi Üniversitesi, Eskişehir uzkent.burk@gmil.com oprlk@ogu.edu.tr

Detaylı

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 2005,20(1):1-5 J. of Fc. of Agric., OMU, 2005,20(1):1-5 İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ Hsn TEMİZ A.Kdir HURŞİT Ondokuz

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

SLOGAN TİPOGRAFİSİ O PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAL. www.opalon.com.tr

SLOGAN TİPOGRAFİSİ O PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAL. www.opalon.com.tr SLOGAN TİPOGRAFİSİ www.oplon.com.tr PAL O ON PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ www.oplon.com.tr OPAL ON PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ www.oplon.com.tr

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROV ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSNS TEZİ ylin KURMN ÇEŞİTLİ EKSTRKSİYON YÖNTEMLERİ İLE KÖMÜRDEN KÜL İÇERİĞİ ZLTILMIŞ EKSTRKTLRIN HZIRLNMSI KİMY NBİLİM DLI DN, 2006 ÖZ YÜKSEK LİSNS

Detaylı

ABRASIVE WEAR BEHAVIOUR OF BORONIZED HARDOX 400 STEEL

ABRASIVE WEAR BEHAVIOUR OF BORONIZED HARDOX 400 STEEL 5. Uluslrrsı İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Myıs 009, Krük, Türkiye BORLANMIŞ HARDOX 00 ÇELİĞİNİN ABRASİV AŞINMA DAVRANIŞLARI ABRASIVE WEAR BEHAVIOUR OF BORONIZED HARDOX 00 STEEL Mehmet

Detaylı

İntegral Uygulamaları

İntegral Uygulamaları İntegrl Uygulmlrı Yzr Prof.Dr. Vkıf CAFEROV ÜNİTE Amçlr Bu üniteyi çlıştıktn sonr; düzlemsel ln ve dönel cisimlerin cimlerinin elirli integrl yrdımı ile esplnileceğini, küre, koni ve kesik koninin cim

Detaylı

ELEKTROKOAGÜLASYON İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN BOYAR MADDELERİN GİDERİLMESİ

ELEKTROKOAGÜLASYON İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN BOYAR MADDELERİN GİDERİLMESİ Güncelleme: Eylül 2016 ELEKTROKOAGÜLASYON İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN BOYAR MADDELERİN GİDERİLMESİ DENEYİN AMACI: Sentetik olarak hazırlanmış bir boya çözeltisinden faydalanılarak elektrokoagülasyon işleminin

Detaylı

Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul

Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul REACTİVE BLUE 160 BOYARMADDESİ İÇEREN TEKSTİL ENDÜSTRİSİ BOYAMA PROSESİ ATIKSUYUNUN ELEKTROKOAGÜLASYON YÖNTEMİ İLE ARITIMINDA İŞLETİM KOŞULLARININ ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİ Bahadır K. KÖRBAHTİ, Gül Seren

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ Gzi Üniv. Müh. Mim. Fk. Der. J. Fc. Eng. Arch. Gzi Univ. Cilt 4, No, 9-36, 009 Vol 4, No, 9-36, 009 TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

Detaylı

ANALYSIS OF EFFECT OF MATERIAL COMPOSITION TO THE PROPERTIES OF FERROBORON LAYER IN BORONIZING

ANALYSIS OF EFFECT OF MATERIAL COMPOSITION TO THE PROPERTIES OF FERROBORON LAYER IN BORONIZING 5. Uluslrrsı İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Myıs 2009, Krük, Türkiye BORLAMA İŞLEMİNDE MALZEMENİN BİLEŞİMİNİN BORÜR TABAKASI ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ANALYSIS OF EFFECT OF MATERIAL

Detaylı

EKLEMELİ DC KOMPOUND JENERATÖR DENEY 325-05

EKLEMELİ DC KOMPOUND JENERATÖR DENEY 325-05 İNÖNÜ ÜNİVSİTSİ MÜHNDİSLİK FAKÜLTSİ LKTİKLKTONİK MÜH. BÖL. 35 LKTİK MAKİNALAI LABOATUVAI I KLMLİ DC KOMPOUND JNATÖ DNY 3505. AMAÇ: Kompound bğlnmış DC jenertörün çlışmsını incelemek.. UYGULAMALA:. Yük

Detaylı

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü 0-05 Güz ULUDĞ ÜNİESİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTİK-ELEKTONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ EEM0 Elektrik Devreleri Lorturı I 0-05 DENEY Whetstone Köprüsü Deneyi Ypnın Değerlendirme dı Soydı : Deney Sonuçlrı (0/00)

Detaylı

Demiryolu Titreşimlerinin Konfora Etkisinin Örnek Hatlarda İncelenmesi *

Demiryolu Titreşimlerinin Konfora Etkisinin Örnek Hatlarda İncelenmesi * KISA BİLDİRİ İMO Teknik Dergi, 009 4811-4815, Yzı 314, Kıs Bildiri Demiryolu Titreşimlerinin Konfor Etkisinin Örnek Htlrd İncelenmesi * Zübeyde ÖZTÜRK* Turgut ÖZTÜRK** Hluk EROL*** Veysel ARLI**** ÖZ

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA KURUMSAL YÖNETİMŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. İlker H. ÇARIKÇI Süleymn Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Doç. Dr. Şeref KALAYCI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İKLİM VE MİMARİ DURUM RENK TASARIMI 582YIM446

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İKLİM VE MİMARİ DURUM RENK TASARIMI 582YIM446 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İKLİM VE MİMARİ DURUM RENK TASARIMI 582YIM446 Ankr, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlrınd uygulnn Çerçeve Öğretim Progrmlrınd yer ln yeterlikleri

Detaylı

ASİT-BAZ TEORİSİ. (TİTRASYON) Prof. Dr. Mustafa DEMİR. M.DEMİR(ADU) ASİT-BAZ TEORİSİ (titrasyon) 1

ASİT-BAZ TEORİSİ. (TİTRASYON) Prof. Dr. Mustafa DEMİR. M.DEMİR(ADU) ASİT-BAZ TEORİSİ (titrasyon) 1 ASİT-BAZ TEORİSİ (TİTRASYON) Prof. Dr. Mustf DEMİR M.DEMİR(ADU) 009-05-ASİT-BAZ TEORİSİ (titrsyon) 1 Arhenius (su teorisi) 1990 Asit: Sud iyonlştığınd iyonu veren, bz ise O - iyonu veren mddelerdir. Cl,NO,

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası Mustf YĞCI www.mustfgci.com.tr, 11 Ceir Notlrı Mustf YĞCI, gcimustf@hoo.com Prolün Tepe Noktsı Ö nce ir prolün tepe noktsı neresidir, onu htırltlım. Kc, prolün rtmktn zlm ve zlmktn rtm geçtiği nokt dieiliriz.

Detaylı

Fonksiyonel özelliklere sahip probiyotik incir uyutması tatlısı üretimi

Fonksiyonel özelliklere sahip probiyotik incir uyutması tatlısı üretimi SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt, 1. Syı, s. 147-153, 2013 SAU J. Sci. Vol 17, No 1, p. 147-153, 2013 Fonksiyonel özelliklere ship proiyotik incir uyutmsı ttlısı üretimi Meryem Hut 1*, Ahmet Ayr 1 ÖZET 1 Skry

Detaylı

İntegralin Uygulamaları

İntegralin Uygulamaları Bölüm İntegrlin Uygulmlrı. Aln f ve g, [, b] rlığındki her x için f(x) g(x) eşitsizliğini sğlyn sürekli fonksiyonlr olmk üzere y = f(x), y = g(x) eğrileri, x = ve x = b düşey doğrulrı rsındki S bölgesini

Detaylı

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Myıs 15 GİZLİ Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Giriş Myıs 15 Giriş LYTR, yönetii seçimi ve yönetim eerileri geliştirme ile ilgili kişilik konulrın odklnır. Bu rpor, profesyonel

Detaylı

1988 ÖYS. 1. Toplamları 242 olan gerçel iki sayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 4, kalan 22 dir. Küçük sayı kaçtır?

1988 ÖYS. 1. Toplamları 242 olan gerçel iki sayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 4, kalan 22 dir. Küçük sayı kaçtır? 988 ÖYS. Toplmlrı 4 oln gerçel iki syıdn üyüğü küçüğüne ölündüğünde ölüm 4, kln dir. Küçük syı kçtır? A) 56 B) 5 C) 48 D) 44 E) 40. 0,5 6 devirli (peryodik) ondlık syısı şğıdkilerden hngisine eşittir?

Detaylı

BÖLÜM X DEVRE ANALİZİNDE LAPLACE DÖNÜŞÜMÜ

BÖLÜM X DEVRE ANALİZİNDE LAPLACE DÖNÜŞÜMÜ Devre Terii Der Nu Dr. Nurein AC ve Dr. Engin Ceml MENGÜÇ BÖÜM X DEE ANAİZİNDE APACE DÖNÜŞÜMÜ Devre nlizinde plce; lineer i kyılı diferniyel denklemleri, lineer plinm denklemlerine dönüşürür. Aynı zmnd

Detaylı

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT VKTÖRLR ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT VKTÖRLR 1. Kznım : Vektör kvrmını çıklr.. Kznım : İki vektörün toplmını ve vektörün ir gerçek syıyl çrpımını ceirsel ve geometrik olrk gösterir. VKTÖRLR 1.

Detaylı

Siklamen (Cyclamen persicum) de Çiçeklenme Üzerine Giberelik Asitin Etkisi

Siklamen (Cyclamen persicum) de Çiçeklenme Üzerine Giberelik Asitin Etkisi Ege Üniv. Zirt Fk. Derg., 2002, 39 (3): 1-8 ISSN 1018-8851 Siklmen (Cylmen persium) e Çiçeklenme Üzerine Gierelik Asitin Etkisi Şenol BOZTOK 1 Summry The Effet of Gierelli Ai on Flowering of Cylmen The

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AHŞAP TAVAN VE DÖŞEMELER

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AHŞAP TAVAN VE DÖŞEMELER T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AHŞAP TAVAN VE DÖŞEMELER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bknlığı trfındn geliştirilen modüller;

Detaylı

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU PAROKSETİNİN KAN GLUKOZ DÜZEYİNDE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLERİN OLASI MEKANİZMALARININ ARAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr. Murt Kesim Krdeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fkültesi Frmkoloji Anilim Dlı -TRABZON KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ

TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ Yasemin DAMAR, Burcu KIZILTAŞ, Recep ĐLERĐ ÖZET Yapılan çalışmanın amacı; bir sentetik

Detaylı

KAUÇUK PROFİLLER KAUÇUK PROFİLLER RUBBER EXTRUSIONS. www.arsankaucuk.com.tr

KAUÇUK PROFİLLER KAUÇUK PROFİLLER RUBBER EXTRUSIONS. www.arsankaucuk.com.tr KAUÇUK PROFİLLER KAUÇUK PROFİLLER RUBBER EXTRUSIONS www.rsnkuuk.om.tr KELEPÇE LASTİKLERİ / Clmp Ruer Profiles KONTEYNER KAPI PROFİLLERİ / Continer Door Sels P PROFİLLER / P Profiles L PROFİLLER / L Profiles

Detaylı

Değişken Kalınlıklı İzotrop Plakların ANSYS Paket Programı ile Modellenmesi

Değişken Kalınlıklı İzotrop Plakların ANSYS Paket Programı ile Modellenmesi Akdemik Bilişim 1 - XII. Akdemik Bilişim Konfernsı Bildirileri 1-1 Şut 1 uğl Üniversitesi Değişken Klınlıklı İzotrop Plklrın ANSYS Pket Progrmı ile odellenmesi ustf Hlûk Srçoğlu, Yunus Özçelikörs Eskişehir

Detaylı

ORAN ve ORANTI-1 ORAN-ORANTI KAVRAMI. 1. = olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerin. + c c sisteminin çözümüne. 3. olduğuna göre, nin değeri

ORAN ve ORANTI-1 ORAN-ORANTI KAVRAMI. 1. = olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerin. + c c sisteminin çözümüne. 3. olduğuna göre, nin değeri ORAN ve ORANTI- ORAN-ORANTI KAVRAMI A) B) 9 C) 7 D) 5 E). olduğun göre, şğıdki ifdelerin hngisi d doğrudur? + d A) d + 4 + d C) 4 d E) 5 + 5 5 5 + d d + d B) n + m n + md D) d x y z. 4 5 sisteminin çözümüne

Detaylı

AKM 205-BÖLÜM 4-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205-BÖLÜM 4-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 5-BÖÜM -UYGUAMA SORU VE ÇÖZÜMERİ 1. Aşğıd erilen dimi, iki otl ız lnını dikkte lınız: V (, ) (.66.1) i (.7.1) j B kış lnınd ir drm noktsı r mıdır? Vrs nerededir? Kller: 1. Akış dimidir.. Akış -otldr.

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

η= 1 kn c noktasında iken A mesnedinin mesnet tepkisi (VA)

η= 1 kn c noktasında iken A mesnedinin mesnet tepkisi (VA) ölüm Đzosttik-Hipersttik-Elstik Şekil Değiştirme TESİR ÇİZGİSİ ÖRNEKLERİ Ypı sistemlerinin mruz kldığı temel yükler sit ve hreketli yüklerdir. Sit yükler için çözümler önceki konulrd ypılmıştır. Hreketli

Detaylı

Depolama Süresinin Bazı Hıyar Çeşitlerinde Mekanik Özelliklere Olan Etkisinin Belirlenmesi *

Depolama Süresinin Bazı Hıyar Çeşitlerinde Mekanik Özelliklere Olan Etkisinin Belirlenmesi * TRIM BİLİMLERİ DERGİSİ 5, (3) 5-56 Depolm Süresinin Bzı Hıyr Çeşitlerinde Meknik Özelliklere Oln Etkisinin Belirlenmesi * Yeşim Benl YURTLU Doğn ERDOĞN Geliş Trihi: 5.. 5 Öz: Bu çlışmd, bzı hıyr çeşitlerinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 PROBLEMLER İÇİNDEKİLER Syf No Test No ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 SAYI PROBLEMLERİ... 299-314... 01-08 YAŞ PROBLEMLERİ...

Detaylı

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar Y P A L E T Ahşp pletlerle rekbet edebilir fiyttdır İç içe geçebildiğinden dh z stok yeri tutr Konteynırlr uygun ebtlr CP3, CP5 Çevreyle Dost Düny çpınd kıs sürede teslimt Isıl işlem,fümigsyon gerektirmez,

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

NIR Spektroskopinin Meyvelerin Hasarsız Kalite Değerlendirmesinde Kullanılması. Using NIR Spectroscopy for Nondestructive Assessment of Fruit Quality

NIR Spektroskopinin Meyvelerin Hasarsız Kalite Değerlendirmesinde Kullanılması. Using NIR Spectroscopy for Nondestructive Assessment of Fruit Quality 248 NIR Spektroskopinin Meyvelerin Hsrsız Klite Değerlendirmesinde Kullnılmsı İsmil KAVDIR; Mehmet Burk BÜYÜKCAN Çnkkle Onsekiz Mrt Üniversitesi, Zirt Fkültesi, Trım Mkinlrı Bölümü, Çnkkle e-post: kvdiris@omu.edu.tr

Detaylı

3. BOOLE CEBRĐ A Z. Şekil 3-3 DEĞĐL işleminin anahtar devrelerindeki karşılığı

3. BOOLE CEBRĐ A Z. Şekil 3-3 DEĞĐL işleminin anahtar devrelerindeki karşılığı 3. BOOLE CEBRĐ B Z 1854 yılınd mtemtikçi ve filozof George Boole, mntığın sistemtik olrk inelenmesi için şimdi Boole eri dediğimiz ir eir sistemi geliştirdi. Sonr 1938 yılınd C. E. Shnnon, nhtrlm eri denilen

Detaylı

Cilt: 7 Sayı: 4 s , 2004 Vol: 7 No: 4 pp , 2004

Cilt: 7 Sayı: 4 s , 2004 Vol: 7 No: 4 pp , 2004 Politeknik Dergisi Journl of Polytehni Cilt: 7 Syı: 4 s. 327-333, 2004 Vol: 7 No: 4 pp. 327-333, 2004 Ykm Alın Kynğınd Yığm Akım Zmnının Bğlntının Meknik Özellikleri Üzerine Etkisinin İnelenmesi Cemil

Detaylı

MUTFAK ASPİRATÖRÜ KITCHEN HOOD ASPIRATOR

MUTFAK ASPİRATÖRÜ KITCHEN HOOD ASPIRATOR H A V A A N D I R M A M A K İ N A S A N A Y İ v e T İ C. A. Ş. MUTFAK ASPİRATÖRÜ KITCHEN HOOD ASPIRATOR TSEK TEKN K ÖZE KER SPECIFICATIONS VENCO Mutfk Aspirtörleri, Endüstriyel Mutfklrd ve yemek pişirme

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI 43. GRUP: ELEKTRİK

Detaylı

İKİNCİ TÜREVİ PREQUASİİNVEKS OLAN FONKSİYONLAR İÇİN HERMITE-HADAMARD TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ

İKİNCİ TÜREVİ PREQUASİİNVEKS OLAN FONKSİYONLAR İÇİN HERMITE-HADAMARD TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg.,Cilt:,Syı:,,3-4/Ordu Univ. J. Sci. Tech.,Vol:,No:,,3-4 İKİNCİ TÜREVİ PREQUASİİNVEKS OLAN FONKSİYONLAR İÇİN HERMITE-HADAMARD TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ İmdt İŞCAN *, Selim

Detaylı

Taze Fasulyede Su Stresinin Belirlenmesinde Termal Görüntülerin ve Spektral Verilerin Kullanımı

Taze Fasulyede Su Stresinin Belirlenmesinde Termal Görüntülerin ve Spektral Verilerin Kullanımı ÇOMÜ Zirt Fkültesi Dergisi (COMU Journl of Agriulture Fulty Tze Fsulyede Su Stresinin Belirlenmesinde Terml Görüntülerin ve Spektrl Verilerin Kullnımı Gökhn Çmoğlu 1* Levent Genç 1 1 ÇOMÜ Zirt Fkültesi

Detaylı

Sylvac Visio. Kullanıcı dostu. Entegre üç farklı aydinlatma. teknik uzmanlıðı. Atölye ve Laboratuar Uygulamalari Ýçin Görüntülü Ölçüm Sistemlerİ

Sylvac Visio. Kullanıcı dostu. Entegre üç farklı aydinlatma. teknik uzmanlıðı. Atölye ve Laboratuar Uygulamalari Ýçin Görüntülü Ölçüm Sistemlerİ 1969 dn beri hsss ölçüm cihzlrının İsviçre li üreticisi Sylvc Visio Atölye ve Lbortur Uygulmlri Ýçin Görüntülü Ölçüm Sistemlerİ Optİk mkinlr uygulnn sylvc teknik uzmnlıðı 1969 dn beri hsss ölçüm cihzlrı

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Arlık GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Giriş Arlık Giriş Bu rpor profesyonel yrgı ile kullnılmlıdır. İçerdiği ifdeler; mülktlr, iyogrfik veriler ve diğer değerlendirme sonuçlrı

Detaylı

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar Türk. bitki kor. derg (1935), 9 : 247-253 ISSN 0254-5454 EgeBölgesi turuntoillerinde zrr ypn Knlı blsır ([ eropistes rus[i L)'nın kimysl svı metotlrı üzerinde rlllrmlr E. Pervin ÖNDER* Orhn ULU* Aydın

Detaylı

Değişken Kalınlıklı İzotrop Plakların ANSYS Paket Programı ile Modellenmesi

Değişken Kalınlıklı İzotrop Plakların ANSYS Paket Programı ile Modellenmesi Değişken Klınlıklı İotrop Plklrın ANSYS Pket Progrmı ile odellenmesi ustf Hlûk Srçoğlu 1, Yunus Öçelikörs 1 1 Eskişehir Osmngi Üniversitesi, İnşt ühendisliği Bölümü, Eskişehir mhsrcoglu@ogu.edu.tr, unuso@ogu.edu.tr

Detaylı

MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE

MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE Yrdımcı Doçent Doktor Yılmz YÜKSEL 1. GİRİŞ Tekstil Mklnlrmd hmmddeyi mmul mdde hline getirirken çoğu kere bir çok teknik iş belirli bir sıry göre rdrd ypılmktdır.

Detaylı

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr Selçuk Üniversitesi ISSN 130/6178 Journl of Technicl-Online Volume 10, Number:1-011 Cilt 10, Syı:1-011 ÇAPRAZ İLİŞKİ METODUYLA İRİS TANIMA Ferruh YILDIZ,*, Nurdn Akhn BAYKAN b Selçuk Üniversitesi, Hrit

Detaylı

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir.

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir. LOGARİTMA I. Üstl Fonksiyonlr v Logritmik Fonksiyonlr şitliğini sğlyn dğrini bulmk için ypıln işlm üs lm işlmi dnir. ( =... = 8) y şitliğini sğlyn y dğrini bulmk için ypıln işlm üslü dnklmi çözm dnir.

Detaylı

BÖLÜM 3 : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ

BÖLÜM 3 : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ BÖLÜM : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ (Rndom Vribles Giriş: Bölüm de olsılık fonksionu, denein örneklem uzını oluşurn sonuçlrın erimleri ile belirleniordu. Örneğin; iki zr ıldığınd, P gelen 6 olsı sırlı ikilinin

Detaylı

POTA FIRINI CURUFLARININ KÜKÜRT GİDERME DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

POTA FIRINI CURUFLARININ KÜKÜRT GİDERME DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ PTA FIRINI CURUFLARININ KÜKÜRT GİDERME DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Ahmet GEVECİ *, Ender KESKİNKILIÇ **, Yvuz A. TPKAYA * * rt Doğu Teknik Üniversitesi, Metlurji ve Mlz. Müh. Böl., Ankr, Türkiye E-mil:

Detaylı

1984 ÖSS. 6. a, b, c birer pozitif sayı ve. olduğuna göre, a, b, c arasındaki bağlantılardan hangisi doğrudur? 7. a, b, c birer tamsayı olmak üzere

1984 ÖSS. 6. a, b, c birer pozitif sayı ve. olduğuna göre, a, b, c arasındaki bağlantılardan hangisi doğrudur? 7. a, b, c birer tamsayı olmak üzere 984 ÖSS 033 0. = x 0 olduğun göre x in değeri nedir? A) 0063 B) 063 C) 63 D) 63 E) 630. 6. b c birer pozitif syı ve b c = = 03 04 05 olduğun göre b c rsındki bğlntılrdn hngisi doğrudur? A) c

Detaylı

SÜREKLİ REJİM ENERJİ DENGESİ MODELİNE GÖRE ISIL KONFOR BÖLGELERİ

SÜREKLİ REJİM ENERJİ DENGESİ MODELİNE GÖRE ISIL KONFOR BÖLGELERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2003 : 9 : 1 : 23-30 SÜREKLİ

Detaylı

TURİZM MERKEZLERİ CİVARINDAKİ ORMANLARIN AMENAJMAN SORUNLARI VE PLANLANMA İLKELERİ. Ünal ASAN 1, İbrahim ÖZDEMİR 2

TURİZM MERKEZLERİ CİVARINDAKİ ORMANLARIN AMENAJMAN SORUNLARI VE PLANLANMA İLKELERİ. Ünal ASAN 1, İbrahim ÖZDEMİR 2 Süleymn Demirel Üniversitesi Ormn Fkültesi Dergisi Seri: A, Syı: 1, Yıl: 2005, ISSN: 1302-7085, Syf: 117-131 TURİZM MERKEZLERİ CİVARINDAKİ ORMANLARIN AMENAJMAN SORUNLARI VE PLANLANMA İLKELERİ Ünl ASAN

Detaylı