GOZC U KULESI YEHOVA NIN GOKTEK I KRALLIGINI DUYURUR. Bize S oyler misin, Bu Olaylar Ne Zaman Olacak? 3. SAYFA ILAH ILER: 128, 101

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GOZC U KULESI YEHOVA NIN GOKTEK I KRALLIGINI DUYURUR. Bize S oyler misin, Bu Olaylar Ne Zaman Olacak? 3. SAYFA ILAH ILER: 128, 101"

Transkript

1 8 GOZC U KULESI YEHOVA NIN GOKTEK I KRALLIGINI DUYURUR 15 TEMMUZ 2013 INCELEME MAKALELERI 2-8 EYLUL Bize S oyler misin, Bu Olaylar Ne Zaman Olacak? 3. SAYFA ILAH ILER: 128, EYLUL Her Zaman Sizin Yanınızda Olacagım 9. SAYFA ILAHILER: 30, EYLUL Isa Kalabalıkları Az Sayıda Kişi Aracılıgıyla Besler 15. SAYFA ILAHILER: 108, EYLUL Sadık ve Sagg or ul u Hizmetkar Gercekten Kimdir? 20. SAYFA ILAHILER: 107, 116

2 INCELEME MAKALELERI RUANDA KAPAK: Bukimba koy unde (Runda, Ruanda) iyi haber evden eve duyuruluyor Ulkedeki Şahitlerin dortte biri oncul uk hizmetinin bir alanında hizmet ediyor. Diger gayretli Şahitler ise ayda ortalama 20 saat hizmet ediyor ˇ ˇ Bize Soyler misin, Bu Olaylar Ne Zaman Olacak? Her Zaman Sizin Yanınızda Olacagım Bu makalelerde Matta nın 24 ve 25. bol umleri inceleniyor. Hem Isa nın son gunler hakkındaki sozlerinin hem de bug- day ve deliceler orne ginin gercekleşme zamanıyla ilgili anlayışımızdaki duzeltmeler ele alınıyor. Peki bu duzeltmelerden şahsen nasıl yararlanabiliriz? ˇ ˇ Isa Kalabalıkları Az Sayıda Kişi Aracılıgıyla Besler Sadık ve Sagg or ul uhizmetk ar Gercekten Kimdir? Isa kalabalıklara mucizevi şekilde yiyecek saglarken de takipcilerini ruhen beslerken de aynı yontemi kullandı: Kalabalıkları az sayıda kişi aracılıgıyla besledi. Ilk makalede Isa nın birinci yuzyıldaki meshedilmiş takipcilerini hangi ku c uk grup aracılıgıyla ruhen besledigini gorece giz. Ikinci makale ise şu onemli soruyu cevaplayacak: Mesih in takipcilerini ruhen beslemek icin bugun kullandıgı az sayıda kişi kim? M UJDEC I SAYISI KUTSAL K ITAP TETK IK I DE ANMA YEME G INE KATILANLAR BU SAYIDA AYRICA 26 Yonetim Kurulunun Yeni Uyesi 27 Nerede Olursak Olalım Yehova ya Hizmet Etmeye Hazırız 32 Ne Kadar Guzel Bir Resim! 8 GOZC U KULESI YEHOVA NIN GOKTEK I KRALLIGINI DUYURUR July 15, 2013 Vol. 15, No. 14 Semimonthly TURKISH Bu yayın parayla satılmaz. Gon ull uba gışlarla desteklenen, dunya capındaki Kutsal Kitap egitim programının bir kısmıdır. Aksi belirtilmedikce, ayet alıntıları Kutsal Kitap YeniD unya Çevirisi ndendir. The Watchtower (ISSN ) Turkish edition, is published semimonthly. Druck und Verlag: Wachtturm Bibel und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/Taunus. Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/Taunus. Bu yayının Turk cesinin hazırlanmasından Yehova nın Şahitlerini Destekleme Dernegi sorumludur. PK 23 Ferikoy Istanbul-T URK IYE Tel Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Her hakkı saklıdır. Printed in Germany.

3 B IZE SOYLER MIS IN, BU OLAYLAR NE ZAMAN OLACAK? Senin hazır bulunuşunun ve bu ortamın sonunun alameti ne olacak? (MAT. 24:3). NASIL CEVAPLARSINIZ? Isa nın buy uk sıkıntıyla ilgili peygamberlik sozlerinin iki gercekleşmesi arasında hangi paralellikler var? Koyunlar ve keciler meseli duyuru işine bakış a cımızı nasıl etkiler? Matta nın 24 ve 25. bol umlerinde Isa gelişinden soz ederken hangi zamanı kastetti? ISA NIN yeryuz undeki hizmeti sona ermek uzereydi ve o grencileri gelecekte onları nelerin bekledigi- ni merak ediyordu. Bu yuzden Isa olmeden birkac gun once dort elcisi ona şoyle sordu: Bu olaylar ne zaman olacak? Senin hazır bulunuşunun ve bu ortamın sonunun alameti ne olacak? (Mat. 24:3; Mar. 13:3). Isabusoruyakapsamlıbirpeygamberliks o- zuyle karşılık verdi. Matta nın 24 ve 25. bol umlerinde kayıtlı olan bu sozler bircok onemli olay anlatır. Isa nın bu sozleri bizim icin buy uk onem taşır c unku gelecekte neler olacagıyla biz de yakından ilgile- niyoruz. 2 Yehova nın hizmetcileri yıllardır Isa nın son gunlerle ilgili peygamberlik sozlerini dua ederek derinlemesine inceliyorlar. Onlar Isa nın sozleri- nin ne zaman gercekleşece giyle ilgili daha net bir anlayışa sahip olmaya calışıyor. Anlayışımızın nasıl netleştigini gormek icin şu u c sorunun cevabını gozden gecirelim: Buy uk sıkıntı ne zaman başlayacak? Isa koyunları ve kecileri ne zaman yargılayacak? Isa ne zaman gelecek? (Mat. 24:21; 25: 31-33). BUY UK SIKINTI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 3 Gecmişte buy uk sıkıntının 1914 te I. Dunya Savaşıyla başladıgını ve 1918 de savaş sonaerdiginde meshedilmişler iyi haberi tum milletlere 1. Elciler gibi biz de neyi merak ediyoruz? 2. (a) Yıllardır hangi konuda daha net bir anlayışa sahip olmaya calışıyoruz? (b) Hangi u c sorunun cevabını gozden gecirecegiz? 3. Gecmişte buy uk sıkıntının zamanıyla ilgili ne duş un uyorduk? 3

4 B UY UK SIKINTI VE SONRASI ZAMANIMIZDAKI GERCEKLEŞME Birleşmiş Milletler ( igren c şey ) Hıristiyan Alemine ( kutsal yer ) ve sahte dinin geri kalanına saldıracak (Vah. 17:16-18) Yehova sahte dine yapılan saldırının suresini kısaltacak ; Tanrı nın toplumu kurtulacak SON G UNLER BIR INC IY UZYILDAKI GERCEKLEŞME SAHTE D IN IN YOK ED ILMES I Roma ordusu ( igren c şey ) Yeruşalim e ve mabede ( kutsal yer ) saldırdı Roma ordusu saldırı suresini kısalttı; Yeruşalim ve Yahudiye deki Hıristiyanlar kactı S URES I I gren c şeyin kutsal yerde durdugunu (Mat. 24:15, 16) (6. paragrafa bakın) Secilmiş olanlaru gruna og unler kısaltılacak (Mat. 24:22) (7. paragrafa bakın) duyurabilsin diye Yehova nın o gunle- ri kısalttıgını duş un uyorduk (Mat. 24: 21, 22). Duyuru işi tamamlandıgında Şeytan ın imparatorlugu yok edilecekti. Yani buy uk sıkıntının şu u c evreden oluştuguna inanıyorduk: başlangıcd o- nemi ( ), kesinti donemi (1918 den itibaren) ve bitiş(armagedon). 4 Fakat Isa nın son gunlerle ilgili peygamberlik sozlerini derinlemesine inceledigimizde bu sozlerin bir kısmının iki gercekleşmesi oldugunu fark ettik (Mat. 24:4-22). Ilk gercekleşme MS birinci yuzyılda Yahudiye de olmuştu, ikinci gercekleşme ise bizim zamanımızda dunya capında olacaktı. Bunu fark etmek Isa nın sozlerinin diger kısımlarıyla ilgili anlayışımızın netleşmesini sagladı. [1] 4. Neyi fark etmemiz Isa nın son gunlerle ilgili peygamberlik sozlerini daha net anlamamızı sagladı? Ornegin buy uk sıkıntının 1914 te başlamadıgını fark ettik. C unk ukutsal Kitap buy uk sıkıntının milletler arasında yaşanacak bir savaşla degil, sahte dine yapılacak bir saldırıyla başlayacagını gosterir. Dolayısıyla 1914 te başlayan olaylar buy uk sıkıntının degil, sancıların başlangıcıydı (Mat. 24:8). Bu sancılar MS 33 ila 66 yıllarında Yeruşalim ve Yahudiye de yaşanan olaylarla paralellik gosterir. 6 Hangi olay buy uk sıkıntının başladıgını gosterecek? Isa şoyle demişti: Daniel peygamber aracılıgıyla soy- lendigi gibi, yıkıcı igren c şeyin kutsal yerde durdugunu gord u g un uz zaman (okuyan ayırt etsin) Yahudiye de olanlar daglara kacmaya başlasınlar (Mat (a) 1914 te hangi donem başladı? (b) Bu sıkıntılı donem birinci yuzyıldaki hangi donem- le paraleldir? 6. Hangi olay buy uk sıkıntının başladıgını gosterecek? 4 G OZC UKULES I

5 Isa tum milletlerden insanları koyun ve kec i olarak yargılayacak (Mat. 25:31-46) Isa sadık hizmetkara butun mallarının sorumlulugunu verecek (Mat. 24:46, 47) (12 ve 13. paragraflara bakın) (18. paragrafa bakın) Milletler yok edilecek (Vah. 16:16) BELIRSIZ ARA D ONEM ARMAGEDON MES IH IN BIN YILLIK HUKUMDARLIGI BAS LAR Yerus alim in yıkımı O gunlerdeki sıkıntıdan hemen sonra... (Mat. 24:29-31) (8. paragrafa bakın) 24:15, 16). Bu sozlerin ilk gerc ekles mesi, MS 66 da Roma ordusu ( igrenc s ey ) Yerus alim e ve mabede (Yahudi lerce kutsal sayılan bir yer) saldırdıgında oldu. Daha kapsamlı gerc ekles me si ise, Birles mis Milletler (g unumuzdeki igrenc s ey ) Hıristiyan Alemine (soz de Hıristiyanlar ic in kutsal yer ) ve Bu yuk Babil in kalan kısmına saldırdıgında olacak. Bu saldırı Vahiy 17:16-18 de de anlatılmaktadır. Buyuk sıkıntı is te bu olayla bas layacak. 7 Ayrıca Isa O gunler kısaltılacak demis ti. Bu sozler ilk olarak MS 66 da Roma ordusu saldırı suresini kısalttı gında gerc ekles ti. Bu sayede Yerus alim ve Yahudiye deki meshedilmis Hıristiyanlar kac ıp kurtulabildiler (Matta 24:22 yi okuyun; Mal. 3:17). Oyleyse yaklas an buyuk sıkıntıda neler olması 7. (a) Birinci yuzyılda Hıristiyanlar nasıl kurtuldu? (b) Gelecekte neler olmasını bekleyebiliriz? 15 TEMMUZ 2013 nı bekleyebiliriz? Yehova Birles mis Mil letler in sahte dine yapacagı saldırının suresini kısaltarak hakiki dinin sahte dinle birlikte yok edilmesini engelleyecek. Bu da Tanrı nın toplumunun kur tulmasını saglayacak. 8 Buy uk sıkıntının ilk kısmı sona er dikten sonra ne olacak? Isa nın sozleri Armagedon bas layana kadar bir ara donem olacagını gosteriyor. Peki o donemde neler ya s anacak? Bu sorunun cevabı Hezekiel 38:14-16 ve Matta 24:29-31 de kayıtlıdır (Okuyun).[2] Bu ara d onemin ardından, Yeru s alim in MS 70 teki harabiyetiyle para lellik g osteren ve b uy uk sıkıntının zirvesi olan Armagedon savas ına s a hit olacagız (Mal. 4:1). Bu savas la zir veye ulas acak buyuk sıkıntı dunyanın 8. (a) Buyuk sıkıntının ilk kısmı sona erdik- ten sonra neler yas anacak? (b) O sırada yeryu zunde olan meshedilmis ler gokteki odullerini ne zaman alacak? (Dipnota bakın.) 5

6 başlangıcından bu yana gor ulmemiş bir donem olacak (Mat. 24:21). Ardından Mesih in Bin Yıllık Huk umdarlı gı başlayacak. 9 Buy uk sıkıntıyla ilgili bu peygamberlik sozleri bizi gu clendiriyor. Cun- kubus ozler, nasıl zorluklar yaşarsak yaşayalım Yehova nın toplumunun bir grup olarak buy uk sıkıntıdan sagge cecegini gosteriyor (Vah. 7:9, 14). Ancak bizi asıl sevindiren, Yehova nın Armagedon da egemenlik hakkını dogrulaya- cak ve yuce ismini kutsal kılacak olma- sıdır (Mezm. 83:18; Hez. 38:23). ISA KOYUN VE KEC ILER I NE ZAMAN YARGILAYACAK? 10 Şimdi de Isa nın peygamberlik sozlerinin başka bir kısmını, koyun ve kecilerin yargılanmasıyla ilgili meselin gercekleşme zamanını ele alalım (Mat. 25:31-46). Daha once insanların koyun ve keci olarak yargılanmasının 1914 te başlayan son gunler boyunca gercek- leştigini duş un uyorduk. Krallık mesajı- nı reddeden ve buy uk sıkıntıdan once olen kişileri keci olarak gor uyor ve dirilme umitlerinin olmadıgını duş un u- yorduk. 11 Gozc ukulesi nin 1990 ların ortasında cıkan bir sayısında Matta 25:31 deki şu sozler tekrar gozden gecirildi: Insano glu but un meleklerle birlikte ihtişamıyla gelince, o zaman yuce tahtına oturacak. Dergide Isa nın 1914 te Tanrı nın Krallıgının kralı olduguna, ancak henuz but un milletlerin hakimi olarak yuce tahtına oturmadıgına dik- 9. Isa nın buy uk sıkıntıyla ilgili peygamberlik sozleri Yehova nın toplumunu nasıl etkiler? 10. Daha once koyun ve kecilerin yargılanma zamanıyla ilgili ne duş un uyorduk? 11. Isainsanlarıkoyunyadake ci olarak yargılamaya neden 1914 te başlamış olamaz? kat cekildi (Mat. 25:32; Daniel 7:13 ile karşılaştırın). Fakat koyunlar ve keciler meselinde oncelikle Isa nın bir hakim olarak yargılama yetkisine dikkat cekilir (Matta 25:31-34, 41, 46 yı okuyun). Sonucolarak, Isa milletleri yargılamaya 1914 te başlamadıgına gore, insanlarıkoyunyadake ci olarak yargılamaya da o yıl başlamışolamaz. [3] Peki bu yargılama ne zaman başlayacak? 12 Isa nın son gunlerle ilgili sozleri, onun but un milletleri yargılamaya sahte din yok edildikten sonra başlayacagı- nı gosterir. 8. paragrafta soylendi gi gibi od onemde yaşanacak olaylardan bazıları Matta 24:30, 31 de kayıtlıdır. Bu ayetleri incelediginizde, Isa nın bahsettigi olayların koyunlar ve keciler meselindeki olaylara benzedigini gore- ceksiniz. Ornegin Insano glu meleklerle birlikte ihtişamıyla gelir, but un kabileler ve milletler toplanır, koyun olduguna karar verilen kişiler kendilerini sonsuz yaşam bekledigi icin başlarını yukarı kaldırır [4] ve keci olduguna karar verilen kişiler sonsuz ol ume gideceklerini fark edip dov un ur (Mat. 25: 31-33, 46). 13 Oyleyse hangi sonuca varabiliriz? Isa buy uk sıkıntıda geldigi zaman bu- tun milletleri koyun ya da keci olarak yargılayacak. Ardından buy uk sıkıntının zirvesi olan Armagedon da keci benzeri kişiler sonsuza dek yok edilecek. Peki bunu bilmek hizmete bakış acımızı nasıl etkiler? Duyuru faaliyetimizin ne kadar onemli oldugunu fark etmemizi saglar. Insanların duş unce 12. (a) Isa but un milletleri yargılamaya ne zaman başlayacak? (b) Matta 24:30, 31 ve Matta 25:31-33, 46 da hangi olaylar anlatılır? 13. (a) Isa insanları ne zaman koyun ya da keci olarak yargılayacak? (b) Bunu bilmek hizmete bakışa cımızı nasıl etkiler? 6 G OZC UKULES I

7 Insanların duş unce tarzlarını degiştirmek icin buy uk sıkıntı başlayana dek hal a zamanları var (13. paragrafa bakın) tarzlarını degiştirmek ve hayata giden yolda yur umeye başlamak icin buy uk sıkıntı başlayana dek hal azamanları var (Mat. 7:13, 14). Elbette şu anda insanlarkoyunyadake ci benzeri nitelikler sergileyebilir. Ama unutmayalım ki kimin koyun kimin keci olduguyla ilgili son karar buy uk sıkıntı sırasında verilecek. Bu nedenle, mumk un oldugun- ca cok kişinin kurtulma fırsatına sahip olması icin Krallık mesajını duyurmaya devam edelim. ISA NE ZAMAN GELECEK? 14 Isa nın peygamberlik sozlerini daha derinlemesine inceledigimizde, başka onemli olayların zamanıyla ilgili anlayışımızın da duzeltilmesi gerektigi- ni gor uyoruz. Neden boyle soyledi gimi- zi peygamberlik sozlerinin kendisinden gorelim. 15 Isa Matta 24:29 25:46 da kayıtlı sozlerinde, ozellikle icinde bulundugu- muz son gunlerdeveyaklaşan buy uk sı- kıntı sırasında yaşanacak olaylara dik- 14, 15. Hangi dort ayet Mesih in gelecekte ha- kim olarak gelişinden bahseder? kat ceker. Isa bu ayetlerde gelişine sekiz kez deginir. [5] Buy uk sıkıntıdan bahsederken şoyle der: Insano glunun...g oklerin bulutları uzerinde geldigi- ni gorecekler. Efendinizin hangi gun gelecegini bilmiyorsunuz. Insano glu ummadıgınız bir saatte gelecek. Koyunlar ve keciler meselinde de Insano glu...ihtişamıyla gelince der (Mat. 24:30, 42, 44; 25:31). Bu dort ayet de Mesih in gelecekte hakim olarak gelişiyle ilgilidir. Peki diger dortayethangileridir? 16 Isa sadık ve sagg or ul uhizmetk ar hakkında şoyle der: Efendisi gelip onu işinin başında bulursa, ne mutlu o hizmetkara! On kızla ilgili meselinde Onlar yagalmaki cin oradan uzaklaşırken guvey geldi der. Talantlar orne- ginde ise şunu der: Uzun bir sure sonra hizmetkarların efendisi geri dond u [ geldi, Kitabı Mukaddes]. Aynı ornekte efendi şoyle der: Geldigimde para- mı faiziyle geri alırdım (Mat. 24:46; 25: 10, 19, 27). Isa nın gelişiyle ilgili bu dort ayet hangi zamana atfeder? 16. Başka hangi ayetler Isa nın gelişinden bahseder? 15 TEMMUZ

8 17 Daha once yayınlarımızda, onceki paragraftaki dort ayetin Isa nın 1918 deki gelişine atfettigini soylemiş- tik. Orneginonun sadıkvesa ggor u- luhizmetk ar hakkındaki sozlerini ele alalım (Matta 24:45-47 yi okuyun). Isa nın 46. ayetteki gelişinin meshedilmişlerin ruhi durumunu denetlemek icin geldigi zamanla, 1918 yılıyla baglantılı oldugunu ve Efendinin bu- tun mallarının sorumlulugunu 1919 da hizmetkara verdigini duş un uyorduk (Mal. 3:1). Fakat peygamberlik sozleri- ni daha derinlemesine inceledigimizde, bazı kısımların gercekleşme zamanıyla ilgili anlayışımızı duzeltmemiz gerektigini gord uk. Şimdi bunun nedenine bakalım. 18 Matta 24:46 dan onceki ayetlerde gelmek sozc u g uherseferinde Isa nın buy uk sıkıntı sırasında insanları yargılamak icin gelecegi zamana atfeder (Mat. 24:30, 42, 44). Ayrıca 12. paragrafta gord u g um uz gibi Isa nın Matta 25:31 de bahsedilen gelişi de gelecekteki o yargılama zamanına atfeder. Dolayısıyla şu sonuca varmamız makuldur: Isa nın Matta 24:46, 47 de bahsedilen, 17. Isa nın Matta 24:46 daki gelişi hakkında ne duş un uyorduk? 18. Isa nın peygamberlik sozlerinin but un u onun gelişiyle ilgili hangi sonuca varmamızı saglar? sadık hizmetkara but un mallarının sorumlulugunu vermek icin gelişi de gelecekteki, yanib uyuk sıkıntı sırasındaki gelişine atfetmektedir. Aslında Isa nın peygamberlik sozlerinin but un une baktıgımızda, gelişiyle ilgili sekiz ayette de buy uk sıkıntı sırasındaki yargılama zamanının kastedildigi anlaşılıyor. 19 Bu makalede neler o grendik? Başta u csoruortayaatmıştık. Ilk olarak, buy uk sıkıntının 1914 te başlamadıgını, Birleşmiş Milletler Buy uk Babil e saldırdıgı zaman başlayacagını gord uk. Sonra, neden Isa nın koyunları ve keci- leri yargılamaya 1914 te başlamadıgını, bunu buy uk sıkıntı sırasında yapacagı- nı ele aldık. Son olarak da, neden Isa nın sadık ve sagg or ul uhizmetk ara bu- tun mallarının sorumlulugunu vermek icin 1919 da gelmedigini, bunun buy uk sıkıntı sırasında olacagını inceledik. O halde başta sordugumuz u csorudagelecege, buy uk sıkıntıya işaret eder. Peki bu duzeltilmiş g oruş sadıkhizmetk ar ornegiyle ilgili anlayışımızı nasıl etkiler? Ayrıca Isa nın son gunler sırasında gercekleşen diger ornekleriyle ilgili anlayışımızı nasıl etkiler? Bu onemli sorular gelecek makalelerde ele alınacak. 19. Anlayışımızla ilgili hangi degişiklikleri ele aldık? Gelecek makalelerde hangi soruların cevaplarını alacagız? D IPNOTLAR: ( Ilgili paragraflarda dipnot olarak okunacak.) 4. paragraf: [1]Dahafazlabilgii cin 15 Mart 1994 tarihli Gozc ukulesi nin sayfalarına ve 1 Mayıs 1999 tarihli Gozc ukulesi nin sayfalarına bakın. 8. paragraf: [2] Bu ayetlerde deginilen olaylardan biri Tanrı nın sectiklerinin toplanmasıdır (Mat. 24:31). Dolayısıyla, bu- yuk sıkıntının ilk kısmı gercekleştikten sonra hal ayery uzunde olan tum meshedilmişlerin, Armagedon savaşı patlak vermeden once bir noktada go ge alınacagı anlaşılıyor. Bu gor uş 1 Ocak 1991 tarihli Gozc u Kulesi nin 31. sayfasında yer alan Okuyucuların Soruları makalesindeki bilgilerin guncellenmiş halidir. 11. paragraf: [3] 15 Ekim 1995 tarihli Gozc ukulesi nin sayfalarına bakın. 12. paragraf: [4] Luka 21:28 deki paralel kayda bakın. 15. paragraf: [5] Bu ayetlerde gelmek olarak gecen sozc uk Yunanca erkhomai fiilinin tercumesidir. 8 G OZC UKULES I

9 HER ZAMAN SIZ IN YANINIZDA OLACAGIM Ben bu ortamın sonuna kadar, her zaman sizin yanınızda olaca- gım (MAT. 28:20). ŞU SORULARIN CEVAPLARINI BULMAYA CALIŞIN: Meshedilmiş kişilerin birinci yuzyıldan gun um uze kadar yeryuz unde daima var oldugu sonucuna nasıl varıyoruz? Isa 1914 te hangi denetleme işine başladı? Isa nın bugday ve deliceler ornegindeki hangi olaylar gelecekte gercekleşecek? ISA Krallıkla ilgili mesellerinden birinde bugday eken bir cift ciden ve bugdayların arasına delice eken bir duşmandan bahseder. Deliceler bugdayı sayıca gecer, ancak cift ci adamlarına Bırakalım, hasada kadar birlikte buy us unler der. Hasat vaktinde deliceler yok edilir ve bugday toplanır. Isadahasonra bu meseli acıkladı (Matta 13:24-30, uokuyun). Peki mesel ne anlatıyor? ( Bugday ve Deliceler başlıklı cizelgeye bakın.) 2 Bu ornekteki olaylar, bugdaylarla temsil edilen ve Krallıkta Isa yla birlikte huk um surecek meshedilmişlerin ne zaman ve nasıl toplanacagını goste- rir. Isa bugdayları ekmeye MS 33 yılının Pentekost gun unde başladı. Bugdayların toplanması, bu ortamın sonunda hayatta olan meshedilmişler nihai olarak muh urlenip ardından go ge alındıgında tamamlanmış olacak (Mat. 24:31; Vah. 7:1-4). Nasıl bir dagın tepesindeki gozlem yeri cok geniş bir alanı gorme imkanı saglarsa, bu mesel de bize yaklaşık yıllık bir donemde olacak olayların bir anlamda panoramik bir resmini sunar. Peki bu resimde Krallıkla baglantılı hangi gelişmeleri gor uyoruz? Meselde bir ekme, buy umevehasatd onemi anlatılır. Bu makalede ozellikle hasat donemindeki olayları ele alacagız. [1] ISA TARAFINDAN KORUNAN B IR GRUP 3 MS ikinci yuzyılın başlarında sahte Hıristiyanların ortaya cıkmasıyla deliceler gor unm uş 1. (a) Bugday ve deliceler meselini ozetleyin. (b) Isa bu meseli nasıl acıkladı? 2. (a) Isa nın verdigi ornekteki olaylar ne anlatır? (b) Bu makalede meselin hangi kısmını ele alacagız? 3. (a) Birinci yuzyıldan sonra hangi gelişme oldu? (b) Matta 13:28 de kimler hangi soruyu sordu? (Dipnota da bakın.) 9

10 MS 33 EK IM BAŞLAR BUGDAY VE DEL ICELER 1914 HASAT BAŞLAR C IFT C I: Isa D UŞMAN: Iblis BU GDAY: Meshedilmiş Hıristiyanlar ADAMLAR/ ORAKCILAR: Melekler IY I TOHUMUN EKILMES I: Kutsal ruhla meshedilmek HERKES IN UYUMASI: Elcilerin ol um u DEL ICELER: Sahte Hıristiyanlar Delicelerle temsil edilen sahte Hıristiyanlar krallıgın ogullarından, yani meshedilmişlerden ayrılır TARLA: Insanlık d unyası Bir adam tarlasına iyi tohum eker (Mat. 13:24) Herkes uyurken d uşman delice eker (Mat. 13:25) Hasada kadar birlikte buy urler (Mat. 13:30) Deliceler toplanır ve demet yapılır (Mat. 13:30) (10 ve 11. paragraflara bakın) oldu (Mat. 13:26). Dord unc uy uzyıla gelindiginde, delicelerle temsil edilen sahte Hıristiyanların sayısı meshedilmiş Hıristiyanların sayısını kat kat aşmıştı. Hatırlarsanız meselde adamlar efendilerinden deliceleri toplamak icinizinis- tedi [2] (Mat. 13:28). Peki efendileri buna nasıl karşılık verdi? 4 Isa bugday ve delicelerden bahsederken şoyle dedi: Bırakalım, hasada kadar birlikte buy us unler. Bu sozlere gore, bugdayla simgelenen meshedilmiş kişiler birinci yuzyıldan gun um uze kadar yeryuz unde daima var olacaktı. Isa nın daha sonra o grencilerine soyledi gi şu sozler de bunu dogruladı: Ben bu ortamın sonuna kadar, her zaman sizin yanınızda olacagım (Mat. 28:20). Yani mes- 4. (a) Efendi, yani Isa nın verdigi cevap ne gos- terir? (b) Bugdaylar ne zaman fark edilir hale geldi? hedilmiş Hıristiyanlar son gelene kadar her zaman Isa tarafından korunacaktı. Fakat delicelerle simgelenen sahte Hıristiyanların arasında kaybolduklarından, bu uzun donem boyunca kimlerin bug- dayla simgelenen gruba ait oldugunu kesin olarak bilemeyiz. Bununla birlikte, bugdayla temsil edilen gercek Hıristiyanlar hasat donemi başlamadan 30 yıl kadar once fark edilir hale geldi. Bu nasıl oldu? YOLU ACACAK BIR HABERCI 5 Isa bugday ve deliceler orne gini vermeden yuzyıllar once Yehova Malaki peygamber aracılıgıyla bu ornekteki olayları bildirmişti (Malaki 3:1-4 uokuyun). Yolua cacak olan haberci Vaftizci Yahya ydı (Mat. 11:10, 11). Yahya MS Malaki nin sozleri birinci yuzyılda nasıl gercekleşti? 10 G OZC UKULES I

11 1919 BUGDAY AMBARA TOPLANIR: Meshedilmiş Hıristiyanlar arındırılmış ger cek Hıristiyan cemaatine toplanır G UNEŞ G IB I PARLAMAK Armagedon başlamadan kısa sure once yeryuz undeki sadık meshedilmişler go ge toplanır ARMAGEDON Armagedon da deliceler ateşe atılır HASAT D ONEM I Bu gday toplanır ve ambara konur (Mat. 13:30) (12. paragrafa bakın) Dogru kişiler Krallıkta guneş gibi parlar (Mat. 13:43) (16 ve 17. paragraflara bakın) Deliceler ateşli fırına atılır (Mat. 13:42) (15. paragrafa bakın) da ortaya cıktı gında Israil ulusunun yargılanma vakti yaklaşmıştı. Isadaikinci haberci, yani ahit habercisiydi. O Yeruşalim deki mabedi iki kez temizledi. Bunu ilk olarak hizmetinin başında, ikinci olarak da hizmetinin sonuna dogru yaptı (Mat. 21:12, 13; Yuhn. 2:14-17). Dolayısıyla Isa nın yaptıgı temizleme ve yargılama işi bir donemi kapsıyordu. 6 Malaki nin sozleri daha kapsamlı şekilde nasıl gercekleşti? C. T. Russell ve arkadaşları 1914 ten onceki yıllarda Vaftizci Yahya nınkine benzer bir iş yaptılar. Bu onemli iş Kutsal Kitaptaki hakikatlerin ortaya cıkarılmasını iceriyordu. Mukaddes Kitap Tetkikcileri insanlara Mesih in fidyesinin gercek anlamını og- rettiler, cehennem o gretisinin bir yalan 6. (a) Malaki nin sozlerinin daha kapsamlı gercekleşmesi nasıl oldu? (b) Isa ruhi mabedi hangi donemde denetledi? (Dipnota da bakın.) oldugunu gosterdiler ve Milletlerin Do- neminin ne zaman sona erecegini duyurdular. Yine de Mesih in takipcisi oldugu- nu ileri suren sayısız dinsel grup vardı. Bu nedenle şu onemli sorunun cevaplanması gerekiyordu: Bunlardan hangisi bugdayla simgelenen gruptu? Isa bu meseleyi acıklı ga kavuşturmak icin 1914 te ruhi mabedi denetlemeye başladı. Bu denetleme ve temizlik işi bir donemi kapsadı; 1914 te başlayıp 1919 un başlarında sona erdi. [3] MESHEDILM IŞLER IN DENETLENMESI VE ARINDIRILMASI Isa ruhi mabedi denetlemeye başladıgında ne buldu? Mukaddes Kitap Tetkikcilerinden oluşan gayretli ku c uk bir grup. Onlar 30 yılı aşkın suredir tum 7 7. Isa 1914 te ruhi mabedi denetlemeye başladıgında ne buldu? 15 TEMMUZ

12 enerjilerini ve maddi olanaklarını buy uk bir duyuru faaliyeti icin harcıyordu. [4] Nispeten az sayıda olan bugdayların gu cl ukaldı gını ve Şeytan ın deliceleri tarafından bogulmadı gını gormek Isa yı ve melekleri cok sevindirmişolmalı! Yine de Leviogullarıyla simgelenen meshedilmişlerin arındırılması gerekiyordu (Mal.3:2,3;1.Pet.4:17).Şimdi bunun nedenini gorelim yılının sonuna dogru, bazı Mukaddes Kitap Tetkikcileri go ge gitmedikleri icin hayal kırıklıgına ugradılar ve 1916 da teşkilatın dışından gelen muhalefet duyuru faaliyetini yavaşlattı. Daha da kot us u Russell birader Ekim 1916 da old ukten sonra teşkilatın icinde de muhalefet başladı. Watch Tower Bible and Tract Society nin yedi idare kurulu uyesinden dord u Rutherford biraderin teşkilata onderlik etmesi kararına karşı cıktı. Bu kişiler kardeşler arasında ayrılık yaratmaya calıştılar, fakat Agustos 1917 de Beytel i terk ettiler. Bu gercekten de bir temizlik oldu! Mukaddes Kitap Tetkikcilerinden bazıları da insan korkusuna yenik duşt u. Yine de Mukaddes Kitap Tetkikcileri bir grup olarak Isa nın arındırma işine istekle karşılık verdiler ve gerekli degişiklikleri yaptılar. Bu nedenle Isa onların bugday olduguna karar verdi, fakat hem cemaatin icindeki sahte Hıristiyanları hem de Hıristiyan Aleminin kiliselerine mensup kişileri reddet- ti(mal.3:5;2.tim.2:19).pekisonrane oldu? Bunu o grenmek icin bugday ve deliceler meselini incelemeye devam edelim. HASAT VAKTI BAŞLADIKTAN SONRA 9 Isa Hasat, ortamın sonudur dedi (Mat. 13:39). Hasat vakti 1914 te başladı ten sonra neler oldu? 9, 10. (a) Hasat vaktiyle ilgili neler ele alaca- gız? (b) Hasat vaktindeki ilk olay nedir? Isa nınbud onemde olacagını soyledi gi beşolayıg orelim. 10 Ilk olay delicelerin toplanmasıdır. Isa şoyle dedi: Hasat vakti gelince orakcılara soyleyece gim; once deliceleri toplasınlar, onları demet yap[sınlar] ten sonra melekler delicelerle temsil edilen sahte Hıristiyanları krallıgın ogullarından, yani meshedilmişlerden ayırarak toplamaya başladılar (Mat. 13: 30, 38, 41). 11 Toplama işi devam ettikce iki grup arasındaki fark daha belirgin hale geldi (Vah. 18:1, 4) da gercek Hıristiyanlar Buy uk Babil e kolelikten kurtuldugu icin Buy uk Babil onlar acısından duşm uş oldu. Peki gercek Hıristiyanları sahtehıristiyanlardanayıranenb uyuk ozellik neydi? Duyuru faaliyeti. Mukaddes Kitap Tetkikcilerine onderlik edenler, cemaatteki herkesin duyuru faaliyetine katılması gerektigini vurgulamaya başladılar. Ornegin 1919 da yayımlanan To Whom the Work Is Entrusted ( Iş Kime Emanet Edildi?) başlıklı kitapcıkta tum meshedilmiş Hıristiyanlar iyi haberi evden eve duyurmaya teşvik edildi. Bu broşurde şu sozler yer aldı: On um uzde cok buy uk bir iş var, fakat bu Efendimizin işi ve onun verdigi gu cle bunu başaracagız. Siz de bu işe katılma ayrıcalıgına sahipsiniz. Bu sozlere nasıl karşılık verildi? 1922 de The Watch Tower dergisinde belirtildigi gibi, o zamandan itibaren Mukaddes Kitap Tetkikcileri duyuru faaliyetlerini artırdılar. Evden eve hizmeti cok gecmeden bu sadık Hıristiyanları tanıtan bir faaliyet haline geldi ve hal ada boyledir. 12 Ikinci olay bugdayın toplanmasıdır. Isa meleklerine şoyle dedi: Bugdayı top- 11. Bugune dek gercek Hıristiyanları sahte Hıristiyanlardan ayıran en buy uk ozellik nedir? 12. Bugday ne zamandan beri toplanıyor? 12 G OZC UKULES I

13 Hıristiyan Aleminin siyasi liderlerle yakın ilişkisi cok yakında sona erecek (13. paragrafa bakın) layın ve ambarıma koyun (Mat. 13:30) dan beri meshedilmişler arındırılmış ger cek Hıristiyan cemaatine toplanıyor. Bu ortamın sonunda yeryuz unde olan meshedilmişlerin nihai toplanması gokteki od ullerini aldıklarında olacak (Dan. 7:18, 22, 27). 13 Uc unc uolaya glamak ve acı icin- de diş gıcırdatmaktır. Melekler delicele- ri demet yaptıktan sonra ne olacak? Isa deliceler hakkında şoyle dedi: Orada aglayacak, acı icinde diş gıcırdatacaklar (Mat. 13:42). Bu sozler şu anda gercekle- şiyor mu? Hayır. Fahişenin bir kısmı olan Hıristiyan Alemi bugun hal a şoyle demektedir: Kralice olarak tahttayım, dul degilim ve asla yas tutmayacagım (Vah. 18:7). Hıristiyan Alemi buy uk bir yetkiye sahip oldugunu, hatta siyasi liderler uzerinde saltanat suren bir kralice oldugunu duş un uyor. Delicelerle simgelenen sahte Hıristiyanlar henuz aglamaya başlamadı, aksine hal ab oburleniyorlar. Fakat bu durum degişmek uzere. 14 Buy uk sıkıntı sırasında tum sahte 13. Vahiy 18:7 Hıristiyan Alemini de iceren fahişenin, yani Buy uk Babil in şu anki tutumu hakkında ne gosteriyor? 14. (a) Sahte Hıristiyanlar ne zaman ve neden diş gıcırdatacak? (b) Matta 13:42 ile ilgili yeni acıklama Mezmur 112:10 daki duş unceyle nasıl uyum icindedir? (Dipnota bakın.) dinler yok edildikten sonra, bu dinlere mensup kişiler kendilerine sıgınak arayacak, fakat saklanacak guvenli bir yer bulamayacaklar (Luka 23:30; Vah. 6:15-17). Yok oluştan kacamayacaklarını fark edince caresizlik icinde aglayacak ve ofkeyle diş gıcırdatacaklar. Isa nın buy uk sıkıntıda olacakları bildirirken soyledi- gi gibi o zaman dov unecekler [5] (Mat. 24:30; Vah. 1:7). 15 Dord unc uolayfırına atılmaktır. Delicedemetlerineneolacak?Melekler onları ateşli fırına atacaklar (Mat. 13:42). Bu, tamamen yok edilecekleri anlamına gelir. Yani sahte dine mensup kişiler buy uk sıkıntının son kısmı olan Armagedon da yok olacaklar (Mal. 4:1). 16 Beşinci olay guneş gibi parlamaktır. Isa meselin sonunda şoyle dedi: O zaman, dogru kişiler Babalarının krallıgın- da guneş gibi parlayacak (Mat. 13:43). Bu ne zaman ve nerede gercekleşecek? Bu sozler gelecekte gercekleşecek. Isa şu anda yeryuz unde yaşanan bir olayı degil, gelecekte gokte olacak bir olayı bildirmiştir. [6] Bu sonuca varmamızın iki nedenini gorelim. 15. Delicelere ne olacak? Bu ne zaman gercek- leşecek? 16, 17. (a) Isa nın meselde bahsettigi son olay nedir? (b) Bunun neden gelecekte gercekleşece- gi sonucuna varıyoruz? 15 TEMMUZ

14 Ilk olarak ne zaman sorusunu ele alalım. Isa O zaman, do gru kişiler Babalarının krallıgında guneş gibiparlayacak demişti. Anlaşılan o zaman ifadesi Isa nın bir onceki ayette bahsettigi olaya, yani delicelerin ateşli fırına atılmasına atfediyor. Bu, buy uk sıkıntının son kısmında gercekleşecek. Dolayısıyla meshedilmişlerin guneşgibiparlama- sı da gelecekte gercekleşmelidir. Ikin- ci olarak nerede sorusunu ele alalım. Isa dogru kişilerin krallıkta parlayaca gını soylemişti. Bu ne anlama gelir? Bu- yuk sıkıntının ilk kısmı sona erdiginde, hal ayery uzunde olan tum sadık meshedilmişlerin son muh urlenmesi gercek- leşmiş olacak.sonraisa nın buy uk sı- kıntıyla ilgili sozlerinde bildirdigi gibi go ge toplanacaklar (Mat. 24:31). Babalarının krallıgında parlamaları orada, yani gokte olacak ve Armagedon savaşından kısa sure sonra Kuzunun du g un unde buy uk bir sevincle onun gelini olacaklar (Vah. 19:6-9). NASIL YARAR GOR UYORUZ? 18 Bu meselin sagladı gı panoramik 17 18, 19. Isa nın bugday ve deliceler meselini anlamamız bize şahsen nasıl yarar saglar? resim bize şahsen nasıl yarar saglar? Uc şekilde. Ilk olarak anlayışımızı derinleştirir. Mesel Yehova nın kot u- lu ge izin vermesinin onemli bir nedenini gosterir. Yehova merhamet kaplarını, yani bugdayla simgelenen sadık kişileri hazırlamak icin gazap kaplarına katlanmaktadır [7] (Rom. 9:22-24). Ikinci olarak kendimizi daha da guven- de hissetmemizi saglar. Son yaklaştık- ca duşmanlarımız bize karşı saldırılarını artıracaklar, ama yenemeyecekler (Yeremya 1:19 u okuyun). Yehovabu g- dayla simgelenen grubu yuzyıllardır nasıl koruduysa on um uzdeki donemde de Isa ve melekleri aracılıgıyla her zaman bizimle birlikte olacak (Mat. 28:20). 19 Uc unc uolarak Isa nın meseli kimlerin bugday oldugunu tespit etmemizi saglar. Bu neden cok onemlidir? C unku Isa nın son gunlerle ilgili kapsamlı peygamberlik sozlerinde sordugu soruya ancak bu şekilde cevap bulabiliriz. Isa şoyle sormuştu: Sadık ve sagg or u- luhizmetk ar gercekten kimdir? (Mat. 24:45). Sonraki iki makale bu soruya net bir cevap verecek. D IPNOTLAR: ( Ilgili paragraflarda dipnot olarak okunacak.) 2. paragraf: [1] Bu meselin diger kısımlarının anlamıyla ilgili bilginizi tazelemek icin 15 Mart 2010 tarihli Gozc ukulesi ndeki Dogru Kişiler Guneş Gibi Parlayacak makalesinin 1-9. paragraflarını okuyabilirsiniz. 3. paragraf: [2] Isa nın elcileri olmuş oldugundan ve yeryuz undeki meshedilmişler cift cinin adamlarıyla degil, bugday- la simgelendiginden bu adamlar melekleri temsil eder. Isa bu meselin devamında deliceleri toplayanların melekler oldugunu acık ca belirtir (Mat. 13:39). 6. paragraf: [3] Bu, anlayışımızla ilgili bir duzeltmedir. Daha once Isa nın ruhi mabedi 1918 de denetledigini duş un uyorduk. 7. paragraf: [4] Mukaddes Kitap Tetkikci- leri 1910 ile 1914 yılları arasında yaklaşık kitap ve u aşkın broşur ve kitapcık dagıttı. 14. paragraf: [5] Bu, Matta 13:42 hakkındaki anlayışımızla ilgili bir duzelt- medir. Daha once yayınlarımızda krallıgın ogullarının sahte Hıristiyanların kot uolanın ogulları oldugunu acı ga vurdugunu ve onların bu nedenle uzun yıllardır agladı- gını ve diş gıcırdattıgını belirtmiştik (Mat. 13:38). Ancak Kutsal Kitapta diş gıcırdatma ifadesi yok edilecek kişilerden soz edilirken kullanılır (Mezm. 112:10). 16. paragraf: [6] Daniel 12:3 sagg or ul u olanların [meshedilmiş Hıristiyanların] gok kubbenin parıltısı gibi parlayacagını soy- ler. Onlar yeryuz undeyken duyuru faaliye- tine katılarak parlar. Fakat Matta 13:43 onların gokte, Tanrı nın Krallıgında parlayacagı zamandan bahseder. Onceden her iki ayetin de duyuru faaliyetine atfettigini duş un uyorduk. 18. paragraf: [7] Yehova ya Yaklaşın kitabının sayfalarına bakın. 14 G OZC UKULES I

GOZC U KULESI YEHOVA NIN GOKTEK I KRALLIGINI DUYURUR. Beni Anmak I cin Bunu Yapın 22. SAYFA ILAH. Bu Gun u Anacaksınız 17.

GOZC U KULESI YEHOVA NIN GOKTEK I KRALLIGINI DUYURUR. Beni Anmak I cin Bunu Yapın 22. SAYFA ILAH. Bu Gun u Anacaksınız 17. 8 GOZC U KULESI YEHOVA NIN GOKTEK I KRALLIGINI DUYURUR 15 ARALIK 2013 İNCELEME MAKALELERI 3-9 ŞUBAT Zihniniz Hemen Karışmasın 6. SAYFA ILAH ILER: 65, 59 10-16 ŞUBAT Krallık I cin Özveride Bulunmaya Hazır

Detaylı

YEHOVA NIN GÖKTEKİ KRALLIĞINI DUYURUR

YEHOVA NIN GÖKTEKİ KRALLIĞINI DUYURUR 15 MART 2014 GÖZCÜ KULESİ YEHOVA NIN GÖKTEKİ KRALLIĞINI DUYURUR İNCELEME MAKALELERİ 5-11 MAYIS 12-18 MAYIS 19-25 MAYIS 26 MAYIS 1 HAZİRAN Özverili Bir Tutumu Nasıl Koruyabiliriz? Olumlu Bir Bakış Açısını

Detaylı

GOZC U KULES I YEHOVA NIN GOKTEK I KRALLIGINI DUYURUR. Kutsal Duruma Getirildiniz 3. SAYFA ILAH. Yehova ya Asla Ofkelenmeyin 10.

GOZC U KULES I YEHOVA NIN GOKTEK I KRALLIGINI DUYURUR. Kutsal Duruma Getirildiniz 3. SAYFA ILAH. Yehova ya Asla Ofkelenmeyin 10. 8 GOZC U KULES I YEHOVA NIN GOKTEK I KRALLIGINI DUYURUR 15 A GUSTOS 2013 INCELEME MAKALELERI 30 EYL UL 6 EK IM Kutsal Duruma Getirildiniz 3. SAYFA ILAH ILER: 125, 66 7-13 EKIM Yehova ya Asla Ofkelenmeyin

Detaylı

Uyanı s! ZAMANI AKILLICA KULLANMANIN YOLLARI

Uyanı s! ZAMANI AKILLICA KULLANMANIN YOLLARI Uyanı s! ŞUBAT 2014 ZAMANI AKILLICA KULLANMANIN YOLLARI Uyanı s! BU SAYIDA DAHA FAZLASI www.jw.org IC IN GENCLER KAPAK KONUSU Zamanı Akıllıca Kullanmanın Yolları 6-9. SAYFALAR r Genclerin sordugu onlarca

Detaylı

Uyanı s! EŞS IZ B IR WEB S ITES I

Uyanı s! EŞS IZ B IR WEB S ITES I Uyanı s! OCAK 2014 EŞS IZ B IR WEB S ITES I KAPAK KONUSU EŞSIZ BIR WEB SITES I Uyanı s! BU SAYIDA 7 DUNYAYA BAKIŞ 8 SOYLEŞ I Bir Mikrobiyolog İnancını Acıklıyor 10 AILELER I C IN YARDIM Arkadaş Baskısına

Detaylı

Uyanı s! Paranın Satın Alamayaca. gı Sey IM 2013

Uyanı s! Paranın Satın Alamayaca. gı Sey IM 2013 Uyanı s! EK IM 2013 Paranın Satın Alamayaca gı Uc Sey Uyanı s! BU SAYIDA s DAHA FAZLASI IC IN www.jw.org GENCLER KAPAK KONUSU Paranın Satın Alamayacagı Uc Şey 8-11. SAYFALAR 3 DUNYAYA BAKIŞ 4 A ILELER

Detaylı

Uyanı s! MEDYAYA GUVENEB IL IR MIS IN IZ?

Uyanı s! MEDYAYA GUVENEB IL IR MIS IN IZ? Uyanı s! ARALIK MEDYAYA GUVENEB IL IR MIS IN IZ? Uyanı s! BU SAYIDA s DAHA FAZLASI IC IN www.jw.org GENCLER KAPAK KONUSU Medyaya G uvenebilir misiniz? SAYFALAR 4-7 r Genclerin sordugu onlarca soruya Kutsal

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

vermeye gittiler. İsa ansızın karşılarına Yaklaşıp İsa nın ayaklarına sarılarak Gidip kardeşlerime haber verin, Celile ye gitsinler,

vermeye gittiler. İsa ansızın karşılarına Yaklaşıp İsa nın ayaklarına sarılarak Gidip kardeşlerime haber verin, Celile ye gitsinler, 25 ÖLÜM YENİLDİ Kutsal Yazılar, Adem in öldüğünü söylerler. (Yaratılış 5:5) ve onun yersel öyküsü böylece son bulur. Aynı durum Adem in soyu için de geçerlidir. Yaratılış kitabının beşinci bölümünde onların

Detaylı

Kilisede Elçisel ve Peygamberliksel Temeller

Kilisede Elçisel ve Peygamberliksel Temeller Kilisede Elçisel ve Peygamberliksel Temeller David Devenish Telif Hakkı/Copyright David Devenish, 2014 E-Kitap Hristiyan Kitaplar tarafından yapıldı. Daha fazla ücretsiz kitap indirmek için sitemize ziyaret

Detaylı

İsa: Para, Seks ve moral serbestliği. İsviçre nin Hıristiyanlığı bu mudur? Yusuf Engin in Kumar bağımlılığından kurtuluşu.

İsa: Para, Seks ve moral serbestliği. İsviçre nin Hıristiyanlığı bu mudur? Yusuf Engin in Kumar bağımlılığından kurtuluşu. ÇOCUK DÜNYASI Yusuf Engin in Kumar bağımlılığından kurtuluşu Sayfa 6 İsa: Ölümü yendi Sayfa 12 Para, Seks ve moral serbestliği Hıristiyanlığın başlangıcı: Kilise tarihi Anadolu toprağında başladı Sayfa

Detaylı

YENİ YAŞAMINIZ. L. Jeter Walker. ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: ICI Ressamları tarafından yapılmıştır

YENİ YAŞAMINIZ. L. Jeter Walker. ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: ICI Ressamları tarafından yapılmıştır YENİ YAŞAMINIZ L. Jeter Walker ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: ICI Ressamları tarafından yapılmıştır Çeviren: Hande Taylan ICI Yeni Yaşam Yayınları İsteme Adresi: ICI P.K.:

Detaylı

Tanrı yı İşitmek Benjamin Dixon Telif Hakkı/Copyright Benjamin Dixon, 2015 Originally Published by GDK E-Kitap Hristiyan Kitaplar tarafından yapıldı.

Tanrı yı İşitmek Benjamin Dixon Telif Hakkı/Copyright Benjamin Dixon, 2015 Originally Published by GDK E-Kitap Hristiyan Kitaplar tarafından yapıldı. Tanrı yı İşitmek Benjamin Dixon Telif Hakkı/Copyright Benjamin Dixon, 2015 Originally Published by GDK E-Kitap Hristiyan Kitaplar tarafından yapıldı. Daha fazla ücretsiz kitap indirmek için sitemize ziyaret

Detaylı

Çocuklara Müjdeleme Hakkında

Çocuklara Müjdeleme Hakkında Çocuklara Müjdeleme Hakkında El Kitabı Yazan: Jennifer Haaijer Tescilli marka 1996 CEF Avrupa. İzinle kullanılmıştır. Copyright 1996 Child Evangelism Fellowship of Europe Çeviri 2009 CEF Avrupa. Telif

Detaylı

Yakup Mektubu Üzerine Bir İnceleme

Yakup Mektubu Üzerine Bir İnceleme Yakup Mektubu Üzerine Bir İnceleme Yakup Mektubu üzerine sistematik ve pratik çalışma notları ve vaaz taslakları Rev. İlhan Keskinöz 1 YAYIN NO: KİTAP: Yakup Mektubu Üzerine Bir İnceleme Reform Semineri

Detaylı

KURTARILIŞ VE DİN ARASINDAKİ FARK

KURTARILIŞ VE DİN ARASINDAKİ FARK Dünya Bülteni Yeni Kudüs Vaiz Tony Alamo Dünya Çapında Kiliseler Alamo Hristiyan Ulusu Cilt 17800 KURTARILIŞ VE DİN ARASINDAKİ FARK Yazan: Tony Alamo Dünyada kurtarılanlardan, RUH tan tekrar doğanlardan

Detaylı

peygamberim Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar - Prof. Dr. Recai Doğan Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yayın Koordinasyon: Dr.

peygamberim Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar - Prof. Dr. Recai Doğan Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yayın Koordinasyon: Dr. amb p peygamberim T E M E L İ S L A M B İ L G İ L E R İ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI T E M E L İ S L A M B İ L G İ L E R İ peygamberim a m DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar -

Detaylı

TÜRKİYE KATOLİK CEMAATİ KÜLTÜR VE HABER DERGİSİ NİSAN 2014 NO:58

TÜRKİYE KATOLİK CEMAATİ KÜLTÜR VE HABER DERGİSİ NİSAN 2014 NO:58 TÜRKİYE KATOLİK CEMAATİ KÜLTÜR VE HABER DERGİSİ NİSAN 2014 NO:58 YENİ ÇIKAN KİTAP Küçük küçük çevirmeye başladım önce. Sadece kendim için. Derinleştikçe bırakamadım. Madre Teresa nın ruhundan korktum.

Detaylı

Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Daha sonra İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde

Detaylı

"Allah ın Oğlu" İsa nın Mesihsel Unvanlarını Anlamak

Allah ın Oğlu İsa nın Mesihsel Unvanlarını Anlamak "Allah ın Oğlu" İsa nın Mesihsel Unvanlarını Anlamak Mesihsel unvanlar konusunda insanların kafası çok karışık; Hıristiyanlar ın bile. İsa nın unvanlarını Müslümanlara takdim şeklimiz ve yorum biçimimiz

Detaylı

TANRININ YÜCELİĞİNİN SERGİLENMESİ

TANRININ YÜCELİĞİNİN SERGİLENMESİ TANRININ YÜCELİĞİNİN SERGİLENMESİ KİLİSE YAPISININ TEMEL UNSURLARI Diyakonlar, İhtiyarlar, Toplulukça Yönetim & Üyelik MARK E. DEVER Capitol Hill Baptist Kilisesine, Tanrı'nın sevgi dolu lütfu sayesinde

Detaylı

Dünya Çapında Kiliseler

Dünya Çapında Kiliseler Dünya Bülteni Yeni Kudüs Vaiz Tony Alamo Dünya Çapında Kiliseler Alamo Hristiyan Ulusu Cilt 18000 Vaiz Tony ve Susan Alamo, koroları ve orkestralarıyla uluslararası televizyon programlarında Fotoğraf 1973

Detaylı

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa!

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa! Cargill Türkiye Düşük sodyumlu gıdalar için Hayvan beslenmesinde de liderlik Hasan Aksoy ile bi lezzet hikayesi Eylül 2011 İçimizden Biri: Sezai Duyul Bizim okul biiir numaraaa! Cargill - Türkiye Eylül

Detaylı

Kimin YAPILACAKTIR? 2. baskısından Çeviri (İngilizce)

Kimin YAPILACAKTIR? 2. baskısından Çeviri (İngilizce) Kimin YAPILACAKTIR? 2. baskısından Çeviri (İngilizce) Rab İsa Mesih Her Zaman Itaat Ve Yaptım Tanrı nın Irade DEĞİL ONUN KENDI Ki De Her Müminin Arama Olduğunu MARK GRANT DAVIS, ESQ ÖNSÖZ Göksel varlıklar,

Detaylı

Faruk Arslan - Mesihin Hiziri Barnaba Hiristiyanligin Gizlenen Tarihi. www.cepsitesi.net

Faruk Arslan - Mesihin Hiziri Barnaba Hiristiyanligin Gizlenen Tarihi. www.cepsitesi.net Faruk Arslan - Mesihin Hiziri Barnaba Hiristiyanligin Gizlenen Tarihi www.cepsitesi.net ÖNSÖZ Neden Barnaba Müslümanlar tarafından tarihte Hıristiyanlık üzerine yazılanlar genellikle reddiye edebiyatıydı.

Detaylı

Kitab-ı Mukaddes. Kur an-ı Kerim. Hakkında 100 Soru. Daniel Wickwire

Kitab-ı Mukaddes. Kur an-ı Kerim. Hakkında 100 Soru. Daniel Wickwire Kitab-ı Mukaddes ve Kur an-ı Kerim Hakkında 100 Soru Daniel Wickwire Kitab-ı Mukaddes ve Kur an-ı Kerim Hakkında 100 Soru Daniel Wickwire A.A. Dilbilim Th.B. İlâhiyat Fakültesi M.A. Linguistik M.A. İlâhiyat

Detaylı

Sıçrayarak giden ceylanlar tünel kazarak yuva yapan bir soy doğurmazlar. --Wolof atasözü

Sıçrayarak giden ceylanlar tünel kazarak yuva yapan bir soy doğurmazlar. --Wolof atasözü Sıçrayarak giden ceylanlar tünel kazarak yuva yapan bir soy doğurmazlar. --Wolof atasözü Ceylanlar nasıl ceylana-benzer özelliklere sahip olan bir soy üretirlerse, aynı şekilde günahkârlar da günahlı özellikler

Detaylı

T A R İ H N O T L A R I. - Bir Orta Doğu Tarihçisinin Notları - Arkadaş Yayınları

T A R İ H N O T L A R I. - Bir Orta Doğu Tarihçisinin Notları - Arkadaş Yayınları T A R İ H N O T L A R I - Bir Orta Doğu Tarihçisinin Notları - BERNARD LEWİS Çeviri: Çağdaş Sümer Arkadaş Yayınları Kafamda bir beyaz saç teli belirdi, Tutup kopardım elimle; Peki, dedi, beni tek başıma

Detaylı

Anadolu'ya Sesleniş. Rev. Dr. Turgay Üçal. Telif Hakkı/Copyright Rev. Dr. Turgay Üçal, 2014

Anadolu'ya Sesleniş. Rev. Dr. Turgay Üçal. Telif Hakkı/Copyright Rev. Dr. Turgay Üçal, 2014 Anadolu'ya Sesleniş Rev. Dr. Turgay Üçal Telif Hakkı/Copyright Rev. Dr. Turgay Üçal, 2014 E-Kitap Hristiyan Kitaplar tarafından yapıldı. Daha fazla ücretsiz kitap indirmek için sitemize ziyaret edin. Türkiye'de

Detaylı

Sevgili kardeşlerim, bu sabah

Sevgili kardeşlerim, bu sabah BIRINCI BAŞKANLIK MESAJI, KASIM 2011 Başkan Thomas S. Monson Kutsal Yerlerde Durun Cennetteki Babamızla olan iletişimimiz O na ettiğimiz dualar ve O nun bize verdiği ilhamlar dahil hayatın fırtınalarına

Detaylı