GOZC U KULESI YEHOVA NIN GOKTEK I KRALLIGINI DUYURUR. Bize S oyler misin, Bu Olaylar Ne Zaman Olacak? 3. SAYFA ILAH ILER: 128, 101

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GOZC U KULESI YEHOVA NIN GOKTEK I KRALLIGINI DUYURUR. Bize S oyler misin, Bu Olaylar Ne Zaman Olacak? 3. SAYFA ILAH ILER: 128, 101"

Transkript

1 8 GOZC U KULESI YEHOVA NIN GOKTEK I KRALLIGINI DUYURUR 15 TEMMUZ 2013 INCELEME MAKALELERI 2-8 EYLUL Bize S oyler misin, Bu Olaylar Ne Zaman Olacak? 3. SAYFA ILAH ILER: 128, EYLUL Her Zaman Sizin Yanınızda Olacagım 9. SAYFA ILAHILER: 30, EYLUL Isa Kalabalıkları Az Sayıda Kişi Aracılıgıyla Besler 15. SAYFA ILAHILER: 108, EYLUL Sadık ve Sagg or ul u Hizmetkar Gercekten Kimdir? 20. SAYFA ILAHILER: 107, 116

2 INCELEME MAKALELERI RUANDA KAPAK: Bukimba koy unde (Runda, Ruanda) iyi haber evden eve duyuruluyor Ulkedeki Şahitlerin dortte biri oncul uk hizmetinin bir alanında hizmet ediyor. Diger gayretli Şahitler ise ayda ortalama 20 saat hizmet ediyor ˇ ˇ Bize Soyler misin, Bu Olaylar Ne Zaman Olacak? Her Zaman Sizin Yanınızda Olacagım Bu makalelerde Matta nın 24 ve 25. bol umleri inceleniyor. Hem Isa nın son gunler hakkındaki sozlerinin hem de bug- day ve deliceler orne ginin gercekleşme zamanıyla ilgili anlayışımızdaki duzeltmeler ele alınıyor. Peki bu duzeltmelerden şahsen nasıl yararlanabiliriz? ˇ ˇ Isa Kalabalıkları Az Sayıda Kişi Aracılıgıyla Besler Sadık ve Sagg or ul uhizmetk ar Gercekten Kimdir? Isa kalabalıklara mucizevi şekilde yiyecek saglarken de takipcilerini ruhen beslerken de aynı yontemi kullandı: Kalabalıkları az sayıda kişi aracılıgıyla besledi. Ilk makalede Isa nın birinci yuzyıldaki meshedilmiş takipcilerini hangi ku c uk grup aracılıgıyla ruhen besledigini gorece giz. Ikinci makale ise şu onemli soruyu cevaplayacak: Mesih in takipcilerini ruhen beslemek icin bugun kullandıgı az sayıda kişi kim? M UJDEC I SAYISI KUTSAL K ITAP TETK IK I DE ANMA YEME G INE KATILANLAR BU SAYIDA AYRICA 26 Yonetim Kurulunun Yeni Uyesi 27 Nerede Olursak Olalım Yehova ya Hizmet Etmeye Hazırız 32 Ne Kadar Guzel Bir Resim! 8 GOZC U KULESI YEHOVA NIN GOKTEK I KRALLIGINI DUYURUR July 15, 2013 Vol. 15, No. 14 Semimonthly TURKISH Bu yayın parayla satılmaz. Gon ull uba gışlarla desteklenen, dunya capındaki Kutsal Kitap egitim programının bir kısmıdır. Aksi belirtilmedikce, ayet alıntıları Kutsal Kitap YeniD unya Çevirisi ndendir. The Watchtower (ISSN ) Turkish edition, is published semimonthly. Druck und Verlag: Wachtturm Bibel und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/Taunus. Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/Taunus. Bu yayının Turk cesinin hazırlanmasından Yehova nın Şahitlerini Destekleme Dernegi sorumludur. PK 23 Ferikoy Istanbul-T URK IYE Tel Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Her hakkı saklıdır. Printed in Germany.

3 B IZE SOYLER MIS IN, BU OLAYLAR NE ZAMAN OLACAK? Senin hazır bulunuşunun ve bu ortamın sonunun alameti ne olacak? (MAT. 24:3). NASIL CEVAPLARSINIZ? Isa nın buy uk sıkıntıyla ilgili peygamberlik sozlerinin iki gercekleşmesi arasında hangi paralellikler var? Koyunlar ve keciler meseli duyuru işine bakış a cımızı nasıl etkiler? Matta nın 24 ve 25. bol umlerinde Isa gelişinden soz ederken hangi zamanı kastetti? ISA NIN yeryuz undeki hizmeti sona ermek uzereydi ve o grencileri gelecekte onları nelerin bekledigi- ni merak ediyordu. Bu yuzden Isa olmeden birkac gun once dort elcisi ona şoyle sordu: Bu olaylar ne zaman olacak? Senin hazır bulunuşunun ve bu ortamın sonunun alameti ne olacak? (Mat. 24:3; Mar. 13:3). Isabusoruyakapsamlıbirpeygamberliks o- zuyle karşılık verdi. Matta nın 24 ve 25. bol umlerinde kayıtlı olan bu sozler bircok onemli olay anlatır. Isa nın bu sozleri bizim icin buy uk onem taşır c unku gelecekte neler olacagıyla biz de yakından ilgile- niyoruz. 2 Yehova nın hizmetcileri yıllardır Isa nın son gunlerle ilgili peygamberlik sozlerini dua ederek derinlemesine inceliyorlar. Onlar Isa nın sozleri- nin ne zaman gercekleşece giyle ilgili daha net bir anlayışa sahip olmaya calışıyor. Anlayışımızın nasıl netleştigini gormek icin şu u c sorunun cevabını gozden gecirelim: Buy uk sıkıntı ne zaman başlayacak? Isa koyunları ve kecileri ne zaman yargılayacak? Isa ne zaman gelecek? (Mat. 24:21; 25: 31-33). BUY UK SIKINTI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 3 Gecmişte buy uk sıkıntının 1914 te I. Dunya Savaşıyla başladıgını ve 1918 de savaş sonaerdiginde meshedilmişler iyi haberi tum milletlere 1. Elciler gibi biz de neyi merak ediyoruz? 2. (a) Yıllardır hangi konuda daha net bir anlayışa sahip olmaya calışıyoruz? (b) Hangi u c sorunun cevabını gozden gecirecegiz? 3. Gecmişte buy uk sıkıntının zamanıyla ilgili ne duş un uyorduk? 3

4 B UY UK SIKINTI VE SONRASI ZAMANIMIZDAKI GERCEKLEŞME Birleşmiş Milletler ( igren c şey ) Hıristiyan Alemine ( kutsal yer ) ve sahte dinin geri kalanına saldıracak (Vah. 17:16-18) Yehova sahte dine yapılan saldırının suresini kısaltacak ; Tanrı nın toplumu kurtulacak SON G UNLER BIR INC IY UZYILDAKI GERCEKLEŞME SAHTE D IN IN YOK ED ILMES I Roma ordusu ( igren c şey ) Yeruşalim e ve mabede ( kutsal yer ) saldırdı Roma ordusu saldırı suresini kısalttı; Yeruşalim ve Yahudiye deki Hıristiyanlar kactı S URES I I gren c şeyin kutsal yerde durdugunu (Mat. 24:15, 16) (6. paragrafa bakın) Secilmiş olanlaru gruna og unler kısaltılacak (Mat. 24:22) (7. paragrafa bakın) duyurabilsin diye Yehova nın o gunle- ri kısalttıgını duş un uyorduk (Mat. 24: 21, 22). Duyuru işi tamamlandıgında Şeytan ın imparatorlugu yok edilecekti. Yani buy uk sıkıntının şu u c evreden oluştuguna inanıyorduk: başlangıcd o- nemi ( ), kesinti donemi (1918 den itibaren) ve bitiş(armagedon). 4 Fakat Isa nın son gunlerle ilgili peygamberlik sozlerini derinlemesine inceledigimizde bu sozlerin bir kısmının iki gercekleşmesi oldugunu fark ettik (Mat. 24:4-22). Ilk gercekleşme MS birinci yuzyılda Yahudiye de olmuştu, ikinci gercekleşme ise bizim zamanımızda dunya capında olacaktı. Bunu fark etmek Isa nın sozlerinin diger kısımlarıyla ilgili anlayışımızın netleşmesini sagladı. [1] 4. Neyi fark etmemiz Isa nın son gunlerle ilgili peygamberlik sozlerini daha net anlamamızı sagladı? Ornegin buy uk sıkıntının 1914 te başlamadıgını fark ettik. C unk ukutsal Kitap buy uk sıkıntının milletler arasında yaşanacak bir savaşla degil, sahte dine yapılacak bir saldırıyla başlayacagını gosterir. Dolayısıyla 1914 te başlayan olaylar buy uk sıkıntının degil, sancıların başlangıcıydı (Mat. 24:8). Bu sancılar MS 33 ila 66 yıllarında Yeruşalim ve Yahudiye de yaşanan olaylarla paralellik gosterir. 6 Hangi olay buy uk sıkıntının başladıgını gosterecek? Isa şoyle demişti: Daniel peygamber aracılıgıyla soy- lendigi gibi, yıkıcı igren c şeyin kutsal yerde durdugunu gord u g un uz zaman (okuyan ayırt etsin) Yahudiye de olanlar daglara kacmaya başlasınlar (Mat (a) 1914 te hangi donem başladı? (b) Bu sıkıntılı donem birinci yuzyıldaki hangi donem- le paraleldir? 6. Hangi olay buy uk sıkıntının başladıgını gosterecek? 4 G OZC UKULES I

5 Isa tum milletlerden insanları koyun ve kec i olarak yargılayacak (Mat. 25:31-46) Isa sadık hizmetkara butun mallarının sorumlulugunu verecek (Mat. 24:46, 47) (12 ve 13. paragraflara bakın) (18. paragrafa bakın) Milletler yok edilecek (Vah. 16:16) BELIRSIZ ARA D ONEM ARMAGEDON MES IH IN BIN YILLIK HUKUMDARLIGI BAS LAR Yerus alim in yıkımı O gunlerdeki sıkıntıdan hemen sonra... (Mat. 24:29-31) (8. paragrafa bakın) 24:15, 16). Bu sozlerin ilk gerc ekles mesi, MS 66 da Roma ordusu ( igrenc s ey ) Yerus alim e ve mabede (Yahudi lerce kutsal sayılan bir yer) saldırdıgında oldu. Daha kapsamlı gerc ekles me si ise, Birles mis Milletler (g unumuzdeki igrenc s ey ) Hıristiyan Alemine (soz de Hıristiyanlar ic in kutsal yer ) ve Bu yuk Babil in kalan kısmına saldırdıgında olacak. Bu saldırı Vahiy 17:16-18 de de anlatılmaktadır. Buyuk sıkıntı is te bu olayla bas layacak. 7 Ayrıca Isa O gunler kısaltılacak demis ti. Bu sozler ilk olarak MS 66 da Roma ordusu saldırı suresini kısalttı gında gerc ekles ti. Bu sayede Yerus alim ve Yahudiye deki meshedilmis Hıristiyanlar kac ıp kurtulabildiler (Matta 24:22 yi okuyun; Mal. 3:17). Oyleyse yaklas an buyuk sıkıntıda neler olması 7. (a) Birinci yuzyılda Hıristiyanlar nasıl kurtuldu? (b) Gelecekte neler olmasını bekleyebiliriz? 15 TEMMUZ 2013 nı bekleyebiliriz? Yehova Birles mis Mil letler in sahte dine yapacagı saldırının suresini kısaltarak hakiki dinin sahte dinle birlikte yok edilmesini engelleyecek. Bu da Tanrı nın toplumunun kur tulmasını saglayacak. 8 Buy uk sıkıntının ilk kısmı sona er dikten sonra ne olacak? Isa nın sozleri Armagedon bas layana kadar bir ara donem olacagını gosteriyor. Peki o donemde neler ya s anacak? Bu sorunun cevabı Hezekiel 38:14-16 ve Matta 24:29-31 de kayıtlıdır (Okuyun).[2] Bu ara d onemin ardından, Yeru s alim in MS 70 teki harabiyetiyle para lellik g osteren ve b uy uk sıkıntının zirvesi olan Armagedon savas ına s a hit olacagız (Mal. 4:1). Bu savas la zir veye ulas acak buyuk sıkıntı dunyanın 8. (a) Buyuk sıkıntının ilk kısmı sona erdik- ten sonra neler yas anacak? (b) O sırada yeryu zunde olan meshedilmis ler gokteki odullerini ne zaman alacak? (Dipnota bakın.) 5

6 başlangıcından bu yana gor ulmemiş bir donem olacak (Mat. 24:21). Ardından Mesih in Bin Yıllık Huk umdarlı gı başlayacak. 9 Buy uk sıkıntıyla ilgili bu peygamberlik sozleri bizi gu clendiriyor. Cun- kubus ozler, nasıl zorluklar yaşarsak yaşayalım Yehova nın toplumunun bir grup olarak buy uk sıkıntıdan sagge cecegini gosteriyor (Vah. 7:9, 14). Ancak bizi asıl sevindiren, Yehova nın Armagedon da egemenlik hakkını dogrulaya- cak ve yuce ismini kutsal kılacak olma- sıdır (Mezm. 83:18; Hez. 38:23). ISA KOYUN VE KEC ILER I NE ZAMAN YARGILAYACAK? 10 Şimdi de Isa nın peygamberlik sozlerinin başka bir kısmını, koyun ve kecilerin yargılanmasıyla ilgili meselin gercekleşme zamanını ele alalım (Mat. 25:31-46). Daha once insanların koyun ve keci olarak yargılanmasının 1914 te başlayan son gunler boyunca gercek- leştigini duş un uyorduk. Krallık mesajı- nı reddeden ve buy uk sıkıntıdan once olen kişileri keci olarak gor uyor ve dirilme umitlerinin olmadıgını duş un u- yorduk. 11 Gozc ukulesi nin 1990 ların ortasında cıkan bir sayısında Matta 25:31 deki şu sozler tekrar gozden gecirildi: Insano glu but un meleklerle birlikte ihtişamıyla gelince, o zaman yuce tahtına oturacak. Dergide Isa nın 1914 te Tanrı nın Krallıgının kralı olduguna, ancak henuz but un milletlerin hakimi olarak yuce tahtına oturmadıgına dik- 9. Isa nın buy uk sıkıntıyla ilgili peygamberlik sozleri Yehova nın toplumunu nasıl etkiler? 10. Daha once koyun ve kecilerin yargılanma zamanıyla ilgili ne duş un uyorduk? 11. Isainsanlarıkoyunyadake ci olarak yargılamaya neden 1914 te başlamış olamaz? kat cekildi (Mat. 25:32; Daniel 7:13 ile karşılaştırın). Fakat koyunlar ve keciler meselinde oncelikle Isa nın bir hakim olarak yargılama yetkisine dikkat cekilir (Matta 25:31-34, 41, 46 yı okuyun). Sonucolarak, Isa milletleri yargılamaya 1914 te başlamadıgına gore, insanlarıkoyunyadake ci olarak yargılamaya da o yıl başlamışolamaz. [3] Peki bu yargılama ne zaman başlayacak? 12 Isa nın son gunlerle ilgili sozleri, onun but un milletleri yargılamaya sahte din yok edildikten sonra başlayacagı- nı gosterir. 8. paragrafta soylendi gi gibi od onemde yaşanacak olaylardan bazıları Matta 24:30, 31 de kayıtlıdır. Bu ayetleri incelediginizde, Isa nın bahsettigi olayların koyunlar ve keciler meselindeki olaylara benzedigini gore- ceksiniz. Ornegin Insano glu meleklerle birlikte ihtişamıyla gelir, but un kabileler ve milletler toplanır, koyun olduguna karar verilen kişiler kendilerini sonsuz yaşam bekledigi icin başlarını yukarı kaldırır [4] ve keci olduguna karar verilen kişiler sonsuz ol ume gideceklerini fark edip dov un ur (Mat. 25: 31-33, 46). 13 Oyleyse hangi sonuca varabiliriz? Isa buy uk sıkıntıda geldigi zaman bu- tun milletleri koyun ya da keci olarak yargılayacak. Ardından buy uk sıkıntının zirvesi olan Armagedon da keci benzeri kişiler sonsuza dek yok edilecek. Peki bunu bilmek hizmete bakış acımızı nasıl etkiler? Duyuru faaliyetimizin ne kadar onemli oldugunu fark etmemizi saglar. Insanların duş unce 12. (a) Isa but un milletleri yargılamaya ne zaman başlayacak? (b) Matta 24:30, 31 ve Matta 25:31-33, 46 da hangi olaylar anlatılır? 13. (a) Isa insanları ne zaman koyun ya da keci olarak yargılayacak? (b) Bunu bilmek hizmete bakışa cımızı nasıl etkiler? 6 G OZC UKULES I

7 Insanların duş unce tarzlarını degiştirmek icin buy uk sıkıntı başlayana dek hal a zamanları var (13. paragrafa bakın) tarzlarını degiştirmek ve hayata giden yolda yur umeye başlamak icin buy uk sıkıntı başlayana dek hal azamanları var (Mat. 7:13, 14). Elbette şu anda insanlarkoyunyadake ci benzeri nitelikler sergileyebilir. Ama unutmayalım ki kimin koyun kimin keci olduguyla ilgili son karar buy uk sıkıntı sırasında verilecek. Bu nedenle, mumk un oldugun- ca cok kişinin kurtulma fırsatına sahip olması icin Krallık mesajını duyurmaya devam edelim. ISA NE ZAMAN GELECEK? 14 Isa nın peygamberlik sozlerini daha derinlemesine inceledigimizde, başka onemli olayların zamanıyla ilgili anlayışımızın da duzeltilmesi gerektigi- ni gor uyoruz. Neden boyle soyledi gimi- zi peygamberlik sozlerinin kendisinden gorelim. 15 Isa Matta 24:29 25:46 da kayıtlı sozlerinde, ozellikle icinde bulundugu- muz son gunlerdeveyaklaşan buy uk sı- kıntı sırasında yaşanacak olaylara dik- 14, 15. Hangi dort ayet Mesih in gelecekte ha- kim olarak gelişinden bahseder? kat ceker. Isa bu ayetlerde gelişine sekiz kez deginir. [5] Buy uk sıkıntıdan bahsederken şoyle der: Insano glunun...g oklerin bulutları uzerinde geldigi- ni gorecekler. Efendinizin hangi gun gelecegini bilmiyorsunuz. Insano glu ummadıgınız bir saatte gelecek. Koyunlar ve keciler meselinde de Insano glu...ihtişamıyla gelince der (Mat. 24:30, 42, 44; 25:31). Bu dort ayet de Mesih in gelecekte hakim olarak gelişiyle ilgilidir. Peki diger dortayethangileridir? 16 Isa sadık ve sagg or ul uhizmetk ar hakkında şoyle der: Efendisi gelip onu işinin başında bulursa, ne mutlu o hizmetkara! On kızla ilgili meselinde Onlar yagalmaki cin oradan uzaklaşırken guvey geldi der. Talantlar orne- ginde ise şunu der: Uzun bir sure sonra hizmetkarların efendisi geri dond u [ geldi, Kitabı Mukaddes]. Aynı ornekte efendi şoyle der: Geldigimde para- mı faiziyle geri alırdım (Mat. 24:46; 25: 10, 19, 27). Isa nın gelişiyle ilgili bu dort ayet hangi zamana atfeder? 16. Başka hangi ayetler Isa nın gelişinden bahseder? 15 TEMMUZ

8 17 Daha once yayınlarımızda, onceki paragraftaki dort ayetin Isa nın 1918 deki gelişine atfettigini soylemiş- tik. Orneginonun sadıkvesa ggor u- luhizmetk ar hakkındaki sozlerini ele alalım (Matta 24:45-47 yi okuyun). Isa nın 46. ayetteki gelişinin meshedilmişlerin ruhi durumunu denetlemek icin geldigi zamanla, 1918 yılıyla baglantılı oldugunu ve Efendinin bu- tun mallarının sorumlulugunu 1919 da hizmetkara verdigini duş un uyorduk (Mal. 3:1). Fakat peygamberlik sozleri- ni daha derinlemesine inceledigimizde, bazı kısımların gercekleşme zamanıyla ilgili anlayışımızı duzeltmemiz gerektigini gord uk. Şimdi bunun nedenine bakalım. 18 Matta 24:46 dan onceki ayetlerde gelmek sozc u g uherseferinde Isa nın buy uk sıkıntı sırasında insanları yargılamak icin gelecegi zamana atfeder (Mat. 24:30, 42, 44). Ayrıca 12. paragrafta gord u g um uz gibi Isa nın Matta 25:31 de bahsedilen gelişi de gelecekteki o yargılama zamanına atfeder. Dolayısıyla şu sonuca varmamız makuldur: Isa nın Matta 24:46, 47 de bahsedilen, 17. Isa nın Matta 24:46 daki gelişi hakkında ne duş un uyorduk? 18. Isa nın peygamberlik sozlerinin but un u onun gelişiyle ilgili hangi sonuca varmamızı saglar? sadık hizmetkara but un mallarının sorumlulugunu vermek icin gelişi de gelecekteki, yanib uyuk sıkıntı sırasındaki gelişine atfetmektedir. Aslında Isa nın peygamberlik sozlerinin but un une baktıgımızda, gelişiyle ilgili sekiz ayette de buy uk sıkıntı sırasındaki yargılama zamanının kastedildigi anlaşılıyor. 19 Bu makalede neler o grendik? Başta u csoruortayaatmıştık. Ilk olarak, buy uk sıkıntının 1914 te başlamadıgını, Birleşmiş Milletler Buy uk Babil e saldırdıgı zaman başlayacagını gord uk. Sonra, neden Isa nın koyunları ve keci- leri yargılamaya 1914 te başlamadıgını, bunu buy uk sıkıntı sırasında yapacagı- nı ele aldık. Son olarak da, neden Isa nın sadık ve sagg or ul uhizmetk ara bu- tun mallarının sorumlulugunu vermek icin 1919 da gelmedigini, bunun buy uk sıkıntı sırasında olacagını inceledik. O halde başta sordugumuz u csorudagelecege, buy uk sıkıntıya işaret eder. Peki bu duzeltilmiş g oruş sadıkhizmetk ar ornegiyle ilgili anlayışımızı nasıl etkiler? Ayrıca Isa nın son gunler sırasında gercekleşen diger ornekleriyle ilgili anlayışımızı nasıl etkiler? Bu onemli sorular gelecek makalelerde ele alınacak. 19. Anlayışımızla ilgili hangi degişiklikleri ele aldık? Gelecek makalelerde hangi soruların cevaplarını alacagız? D IPNOTLAR: ( Ilgili paragraflarda dipnot olarak okunacak.) 4. paragraf: [1]Dahafazlabilgii cin 15 Mart 1994 tarihli Gozc ukulesi nin sayfalarına ve 1 Mayıs 1999 tarihli Gozc ukulesi nin sayfalarına bakın. 8. paragraf: [2] Bu ayetlerde deginilen olaylardan biri Tanrı nın sectiklerinin toplanmasıdır (Mat. 24:31). Dolayısıyla, bu- yuk sıkıntının ilk kısmı gercekleştikten sonra hal ayery uzunde olan tum meshedilmişlerin, Armagedon savaşı patlak vermeden once bir noktada go ge alınacagı anlaşılıyor. Bu gor uş 1 Ocak 1991 tarihli Gozc u Kulesi nin 31. sayfasında yer alan Okuyucuların Soruları makalesindeki bilgilerin guncellenmiş halidir. 11. paragraf: [3] 15 Ekim 1995 tarihli Gozc ukulesi nin sayfalarına bakın. 12. paragraf: [4] Luka 21:28 deki paralel kayda bakın. 15. paragraf: [5] Bu ayetlerde gelmek olarak gecen sozc uk Yunanca erkhomai fiilinin tercumesidir. 8 G OZC UKULES I

9 HER ZAMAN SIZ IN YANINIZDA OLACAGIM Ben bu ortamın sonuna kadar, her zaman sizin yanınızda olaca- gım (MAT. 28:20). ŞU SORULARIN CEVAPLARINI BULMAYA CALIŞIN: Meshedilmiş kişilerin birinci yuzyıldan gun um uze kadar yeryuz unde daima var oldugu sonucuna nasıl varıyoruz? Isa 1914 te hangi denetleme işine başladı? Isa nın bugday ve deliceler ornegindeki hangi olaylar gelecekte gercekleşecek? ISA Krallıkla ilgili mesellerinden birinde bugday eken bir cift ciden ve bugdayların arasına delice eken bir duşmandan bahseder. Deliceler bugdayı sayıca gecer, ancak cift ci adamlarına Bırakalım, hasada kadar birlikte buy us unler der. Hasat vaktinde deliceler yok edilir ve bugday toplanır. Isadahasonra bu meseli acıkladı (Matta 13:24-30, uokuyun). Peki mesel ne anlatıyor? ( Bugday ve Deliceler başlıklı cizelgeye bakın.) 2 Bu ornekteki olaylar, bugdaylarla temsil edilen ve Krallıkta Isa yla birlikte huk um surecek meshedilmişlerin ne zaman ve nasıl toplanacagını goste- rir. Isa bugdayları ekmeye MS 33 yılının Pentekost gun unde başladı. Bugdayların toplanması, bu ortamın sonunda hayatta olan meshedilmişler nihai olarak muh urlenip ardından go ge alındıgında tamamlanmış olacak (Mat. 24:31; Vah. 7:1-4). Nasıl bir dagın tepesindeki gozlem yeri cok geniş bir alanı gorme imkanı saglarsa, bu mesel de bize yaklaşık yıllık bir donemde olacak olayların bir anlamda panoramik bir resmini sunar. Peki bu resimde Krallıkla baglantılı hangi gelişmeleri gor uyoruz? Meselde bir ekme, buy umevehasatd onemi anlatılır. Bu makalede ozellikle hasat donemindeki olayları ele alacagız. [1] ISA TARAFINDAN KORUNAN B IR GRUP 3 MS ikinci yuzyılın başlarında sahte Hıristiyanların ortaya cıkmasıyla deliceler gor unm uş 1. (a) Bugday ve deliceler meselini ozetleyin. (b) Isa bu meseli nasıl acıkladı? 2. (a) Isa nın verdigi ornekteki olaylar ne anlatır? (b) Bu makalede meselin hangi kısmını ele alacagız? 3. (a) Birinci yuzyıldan sonra hangi gelişme oldu? (b) Matta 13:28 de kimler hangi soruyu sordu? (Dipnota da bakın.) 9

10 MS 33 EK IM BAŞLAR BUGDAY VE DEL ICELER 1914 HASAT BAŞLAR C IFT C I: Isa D UŞMAN: Iblis BU GDAY: Meshedilmiş Hıristiyanlar ADAMLAR/ ORAKCILAR: Melekler IY I TOHUMUN EKILMES I: Kutsal ruhla meshedilmek HERKES IN UYUMASI: Elcilerin ol um u DEL ICELER: Sahte Hıristiyanlar Delicelerle temsil edilen sahte Hıristiyanlar krallıgın ogullarından, yani meshedilmişlerden ayrılır TARLA: Insanlık d unyası Bir adam tarlasına iyi tohum eker (Mat. 13:24) Herkes uyurken d uşman delice eker (Mat. 13:25) Hasada kadar birlikte buy urler (Mat. 13:30) Deliceler toplanır ve demet yapılır (Mat. 13:30) (10 ve 11. paragraflara bakın) oldu (Mat. 13:26). Dord unc uy uzyıla gelindiginde, delicelerle temsil edilen sahte Hıristiyanların sayısı meshedilmiş Hıristiyanların sayısını kat kat aşmıştı. Hatırlarsanız meselde adamlar efendilerinden deliceleri toplamak icinizinis- tedi [2] (Mat. 13:28). Peki efendileri buna nasıl karşılık verdi? 4 Isa bugday ve delicelerden bahsederken şoyle dedi: Bırakalım, hasada kadar birlikte buy us unler. Bu sozlere gore, bugdayla simgelenen meshedilmiş kişiler birinci yuzyıldan gun um uze kadar yeryuz unde daima var olacaktı. Isa nın daha sonra o grencilerine soyledi gi şu sozler de bunu dogruladı: Ben bu ortamın sonuna kadar, her zaman sizin yanınızda olacagım (Mat. 28:20). Yani mes- 4. (a) Efendi, yani Isa nın verdigi cevap ne gos- terir? (b) Bugdaylar ne zaman fark edilir hale geldi? hedilmiş Hıristiyanlar son gelene kadar her zaman Isa tarafından korunacaktı. Fakat delicelerle simgelenen sahte Hıristiyanların arasında kaybolduklarından, bu uzun donem boyunca kimlerin bug- dayla simgelenen gruba ait oldugunu kesin olarak bilemeyiz. Bununla birlikte, bugdayla temsil edilen gercek Hıristiyanlar hasat donemi başlamadan 30 yıl kadar once fark edilir hale geldi. Bu nasıl oldu? YOLU ACACAK BIR HABERCI 5 Isa bugday ve deliceler orne gini vermeden yuzyıllar once Yehova Malaki peygamber aracılıgıyla bu ornekteki olayları bildirmişti (Malaki 3:1-4 uokuyun). Yolua cacak olan haberci Vaftizci Yahya ydı (Mat. 11:10, 11). Yahya MS Malaki nin sozleri birinci yuzyılda nasıl gercekleşti? 10 G OZC UKULES I

11 1919 BUGDAY AMBARA TOPLANIR: Meshedilmiş Hıristiyanlar arındırılmış ger cek Hıristiyan cemaatine toplanır G UNEŞ G IB I PARLAMAK Armagedon başlamadan kısa sure once yeryuz undeki sadık meshedilmişler go ge toplanır ARMAGEDON Armagedon da deliceler ateşe atılır HASAT D ONEM I Bu gday toplanır ve ambara konur (Mat. 13:30) (12. paragrafa bakın) Dogru kişiler Krallıkta guneş gibi parlar (Mat. 13:43) (16 ve 17. paragraflara bakın) Deliceler ateşli fırına atılır (Mat. 13:42) (15. paragrafa bakın) da ortaya cıktı gında Israil ulusunun yargılanma vakti yaklaşmıştı. Isadaikinci haberci, yani ahit habercisiydi. O Yeruşalim deki mabedi iki kez temizledi. Bunu ilk olarak hizmetinin başında, ikinci olarak da hizmetinin sonuna dogru yaptı (Mat. 21:12, 13; Yuhn. 2:14-17). Dolayısıyla Isa nın yaptıgı temizleme ve yargılama işi bir donemi kapsıyordu. 6 Malaki nin sozleri daha kapsamlı şekilde nasıl gercekleşti? C. T. Russell ve arkadaşları 1914 ten onceki yıllarda Vaftizci Yahya nınkine benzer bir iş yaptılar. Bu onemli iş Kutsal Kitaptaki hakikatlerin ortaya cıkarılmasını iceriyordu. Mukaddes Kitap Tetkikcileri insanlara Mesih in fidyesinin gercek anlamını og- rettiler, cehennem o gretisinin bir yalan 6. (a) Malaki nin sozlerinin daha kapsamlı gercekleşmesi nasıl oldu? (b) Isa ruhi mabedi hangi donemde denetledi? (Dipnota da bakın.) oldugunu gosterdiler ve Milletlerin Do- neminin ne zaman sona erecegini duyurdular. Yine de Mesih in takipcisi oldugu- nu ileri suren sayısız dinsel grup vardı. Bu nedenle şu onemli sorunun cevaplanması gerekiyordu: Bunlardan hangisi bugdayla simgelenen gruptu? Isa bu meseleyi acıklı ga kavuşturmak icin 1914 te ruhi mabedi denetlemeye başladı. Bu denetleme ve temizlik işi bir donemi kapsadı; 1914 te başlayıp 1919 un başlarında sona erdi. [3] MESHEDILM IŞLER IN DENETLENMESI VE ARINDIRILMASI Isa ruhi mabedi denetlemeye başladıgında ne buldu? Mukaddes Kitap Tetkikcilerinden oluşan gayretli ku c uk bir grup. Onlar 30 yılı aşkın suredir tum 7 7. Isa 1914 te ruhi mabedi denetlemeye başladıgında ne buldu? 15 TEMMUZ

12 enerjilerini ve maddi olanaklarını buy uk bir duyuru faaliyeti icin harcıyordu. [4] Nispeten az sayıda olan bugdayların gu cl ukaldı gını ve Şeytan ın deliceleri tarafından bogulmadı gını gormek Isa yı ve melekleri cok sevindirmişolmalı! Yine de Leviogullarıyla simgelenen meshedilmişlerin arındırılması gerekiyordu (Mal.3:2,3;1.Pet.4:17).Şimdi bunun nedenini gorelim yılının sonuna dogru, bazı Mukaddes Kitap Tetkikcileri go ge gitmedikleri icin hayal kırıklıgına ugradılar ve 1916 da teşkilatın dışından gelen muhalefet duyuru faaliyetini yavaşlattı. Daha da kot us u Russell birader Ekim 1916 da old ukten sonra teşkilatın icinde de muhalefet başladı. Watch Tower Bible and Tract Society nin yedi idare kurulu uyesinden dord u Rutherford biraderin teşkilata onderlik etmesi kararına karşı cıktı. Bu kişiler kardeşler arasında ayrılık yaratmaya calıştılar, fakat Agustos 1917 de Beytel i terk ettiler. Bu gercekten de bir temizlik oldu! Mukaddes Kitap Tetkikcilerinden bazıları da insan korkusuna yenik duşt u. Yine de Mukaddes Kitap Tetkikcileri bir grup olarak Isa nın arındırma işine istekle karşılık verdiler ve gerekli degişiklikleri yaptılar. Bu nedenle Isa onların bugday olduguna karar verdi, fakat hem cemaatin icindeki sahte Hıristiyanları hem de Hıristiyan Aleminin kiliselerine mensup kişileri reddet- ti(mal.3:5;2.tim.2:19).pekisonrane oldu? Bunu o grenmek icin bugday ve deliceler meselini incelemeye devam edelim. HASAT VAKTI BAŞLADIKTAN SONRA 9 Isa Hasat, ortamın sonudur dedi (Mat. 13:39). Hasat vakti 1914 te başladı ten sonra neler oldu? 9, 10. (a) Hasat vaktiyle ilgili neler ele alaca- gız? (b) Hasat vaktindeki ilk olay nedir? Isa nınbud onemde olacagını soyledi gi beşolayıg orelim. 10 Ilk olay delicelerin toplanmasıdır. Isa şoyle dedi: Hasat vakti gelince orakcılara soyleyece gim; once deliceleri toplasınlar, onları demet yap[sınlar] ten sonra melekler delicelerle temsil edilen sahte Hıristiyanları krallıgın ogullarından, yani meshedilmişlerden ayırarak toplamaya başladılar (Mat. 13: 30, 38, 41). 11 Toplama işi devam ettikce iki grup arasındaki fark daha belirgin hale geldi (Vah. 18:1, 4) da gercek Hıristiyanlar Buy uk Babil e kolelikten kurtuldugu icin Buy uk Babil onlar acısından duşm uş oldu. Peki gercek Hıristiyanları sahtehıristiyanlardanayıranenb uyuk ozellik neydi? Duyuru faaliyeti. Mukaddes Kitap Tetkikcilerine onderlik edenler, cemaatteki herkesin duyuru faaliyetine katılması gerektigini vurgulamaya başladılar. Ornegin 1919 da yayımlanan To Whom the Work Is Entrusted ( Iş Kime Emanet Edildi?) başlıklı kitapcıkta tum meshedilmiş Hıristiyanlar iyi haberi evden eve duyurmaya teşvik edildi. Bu broşurde şu sozler yer aldı: On um uzde cok buy uk bir iş var, fakat bu Efendimizin işi ve onun verdigi gu cle bunu başaracagız. Siz de bu işe katılma ayrıcalıgına sahipsiniz. Bu sozlere nasıl karşılık verildi? 1922 de The Watch Tower dergisinde belirtildigi gibi, o zamandan itibaren Mukaddes Kitap Tetkikcileri duyuru faaliyetlerini artırdılar. Evden eve hizmeti cok gecmeden bu sadık Hıristiyanları tanıtan bir faaliyet haline geldi ve hal ada boyledir. 12 Ikinci olay bugdayın toplanmasıdır. Isa meleklerine şoyle dedi: Bugdayı top- 11. Bugune dek gercek Hıristiyanları sahte Hıristiyanlardan ayıran en buy uk ozellik nedir? 12. Bugday ne zamandan beri toplanıyor? 12 G OZC UKULES I

13 Hıristiyan Aleminin siyasi liderlerle yakın ilişkisi cok yakında sona erecek (13. paragrafa bakın) layın ve ambarıma koyun (Mat. 13:30) dan beri meshedilmişler arındırılmış ger cek Hıristiyan cemaatine toplanıyor. Bu ortamın sonunda yeryuz unde olan meshedilmişlerin nihai toplanması gokteki od ullerini aldıklarında olacak (Dan. 7:18, 22, 27). 13 Uc unc uolaya glamak ve acı icin- de diş gıcırdatmaktır. Melekler delicele- ri demet yaptıktan sonra ne olacak? Isa deliceler hakkında şoyle dedi: Orada aglayacak, acı icinde diş gıcırdatacaklar (Mat. 13:42). Bu sozler şu anda gercekle- şiyor mu? Hayır. Fahişenin bir kısmı olan Hıristiyan Alemi bugun hal a şoyle demektedir: Kralice olarak tahttayım, dul degilim ve asla yas tutmayacagım (Vah. 18:7). Hıristiyan Alemi buy uk bir yetkiye sahip oldugunu, hatta siyasi liderler uzerinde saltanat suren bir kralice oldugunu duş un uyor. Delicelerle simgelenen sahte Hıristiyanlar henuz aglamaya başlamadı, aksine hal ab oburleniyorlar. Fakat bu durum degişmek uzere. 14 Buy uk sıkıntı sırasında tum sahte 13. Vahiy 18:7 Hıristiyan Alemini de iceren fahişenin, yani Buy uk Babil in şu anki tutumu hakkında ne gosteriyor? 14. (a) Sahte Hıristiyanlar ne zaman ve neden diş gıcırdatacak? (b) Matta 13:42 ile ilgili yeni acıklama Mezmur 112:10 daki duş unceyle nasıl uyum icindedir? (Dipnota bakın.) dinler yok edildikten sonra, bu dinlere mensup kişiler kendilerine sıgınak arayacak, fakat saklanacak guvenli bir yer bulamayacaklar (Luka 23:30; Vah. 6:15-17). Yok oluştan kacamayacaklarını fark edince caresizlik icinde aglayacak ve ofkeyle diş gıcırdatacaklar. Isa nın buy uk sıkıntıda olacakları bildirirken soyledi- gi gibi o zaman dov unecekler [5] (Mat. 24:30; Vah. 1:7). 15 Dord unc uolayfırına atılmaktır. Delicedemetlerineneolacak?Melekler onları ateşli fırına atacaklar (Mat. 13:42). Bu, tamamen yok edilecekleri anlamına gelir. Yani sahte dine mensup kişiler buy uk sıkıntının son kısmı olan Armagedon da yok olacaklar (Mal. 4:1). 16 Beşinci olay guneş gibi parlamaktır. Isa meselin sonunda şoyle dedi: O zaman, dogru kişiler Babalarının krallıgın- da guneş gibi parlayacak (Mat. 13:43). Bu ne zaman ve nerede gercekleşecek? Bu sozler gelecekte gercekleşecek. Isa şu anda yeryuz unde yaşanan bir olayı degil, gelecekte gokte olacak bir olayı bildirmiştir. [6] Bu sonuca varmamızın iki nedenini gorelim. 15. Delicelere ne olacak? Bu ne zaman gercek- leşecek? 16, 17. (a) Isa nın meselde bahsettigi son olay nedir? (b) Bunun neden gelecekte gercekleşece- gi sonucuna varıyoruz? 15 TEMMUZ

14 Ilk olarak ne zaman sorusunu ele alalım. Isa O zaman, do gru kişiler Babalarının krallıgında guneş gibiparlayacak demişti. Anlaşılan o zaman ifadesi Isa nın bir onceki ayette bahsettigi olaya, yani delicelerin ateşli fırına atılmasına atfediyor. Bu, buy uk sıkıntının son kısmında gercekleşecek. Dolayısıyla meshedilmişlerin guneşgibiparlama- sı da gelecekte gercekleşmelidir. Ikin- ci olarak nerede sorusunu ele alalım. Isa dogru kişilerin krallıkta parlayaca gını soylemişti. Bu ne anlama gelir? Bu- yuk sıkıntının ilk kısmı sona erdiginde, hal ayery uzunde olan tum sadık meshedilmişlerin son muh urlenmesi gercek- leşmiş olacak.sonraisa nın buy uk sı- kıntıyla ilgili sozlerinde bildirdigi gibi go ge toplanacaklar (Mat. 24:31). Babalarının krallıgında parlamaları orada, yani gokte olacak ve Armagedon savaşından kısa sure sonra Kuzunun du g un unde buy uk bir sevincle onun gelini olacaklar (Vah. 19:6-9). NASIL YARAR GOR UYORUZ? 18 Bu meselin sagladı gı panoramik 17 18, 19. Isa nın bugday ve deliceler meselini anlamamız bize şahsen nasıl yarar saglar? resim bize şahsen nasıl yarar saglar? Uc şekilde. Ilk olarak anlayışımızı derinleştirir. Mesel Yehova nın kot u- lu ge izin vermesinin onemli bir nedenini gosterir. Yehova merhamet kaplarını, yani bugdayla simgelenen sadık kişileri hazırlamak icin gazap kaplarına katlanmaktadır [7] (Rom. 9:22-24). Ikinci olarak kendimizi daha da guven- de hissetmemizi saglar. Son yaklaştık- ca duşmanlarımız bize karşı saldırılarını artıracaklar, ama yenemeyecekler (Yeremya 1:19 u okuyun). Yehovabu g- dayla simgelenen grubu yuzyıllardır nasıl koruduysa on um uzdeki donemde de Isa ve melekleri aracılıgıyla her zaman bizimle birlikte olacak (Mat. 28:20). 19 Uc unc uolarak Isa nın meseli kimlerin bugday oldugunu tespit etmemizi saglar. Bu neden cok onemlidir? C unku Isa nın son gunlerle ilgili kapsamlı peygamberlik sozlerinde sordugu soruya ancak bu şekilde cevap bulabiliriz. Isa şoyle sormuştu: Sadık ve sagg or u- luhizmetk ar gercekten kimdir? (Mat. 24:45). Sonraki iki makale bu soruya net bir cevap verecek. D IPNOTLAR: ( Ilgili paragraflarda dipnot olarak okunacak.) 2. paragraf: [1] Bu meselin diger kısımlarının anlamıyla ilgili bilginizi tazelemek icin 15 Mart 2010 tarihli Gozc ukulesi ndeki Dogru Kişiler Guneş Gibi Parlayacak makalesinin 1-9. paragraflarını okuyabilirsiniz. 3. paragraf: [2] Isa nın elcileri olmuş oldugundan ve yeryuz undeki meshedilmişler cift cinin adamlarıyla degil, bugday- la simgelendiginden bu adamlar melekleri temsil eder. Isa bu meselin devamında deliceleri toplayanların melekler oldugunu acık ca belirtir (Mat. 13:39). 6. paragraf: [3] Bu, anlayışımızla ilgili bir duzeltmedir. Daha once Isa nın ruhi mabedi 1918 de denetledigini duş un uyorduk. 7. paragraf: [4] Mukaddes Kitap Tetkikci- leri 1910 ile 1914 yılları arasında yaklaşık kitap ve u aşkın broşur ve kitapcık dagıttı. 14. paragraf: [5] Bu, Matta 13:42 hakkındaki anlayışımızla ilgili bir duzelt- medir. Daha once yayınlarımızda krallıgın ogullarının sahte Hıristiyanların kot uolanın ogulları oldugunu acı ga vurdugunu ve onların bu nedenle uzun yıllardır agladı- gını ve diş gıcırdattıgını belirtmiştik (Mat. 13:38). Ancak Kutsal Kitapta diş gıcırdatma ifadesi yok edilecek kişilerden soz edilirken kullanılır (Mezm. 112:10). 16. paragraf: [6] Daniel 12:3 sagg or ul u olanların [meshedilmiş Hıristiyanların] gok kubbenin parıltısı gibi parlayacagını soy- ler. Onlar yeryuz undeyken duyuru faaliye- tine katılarak parlar. Fakat Matta 13:43 onların gokte, Tanrı nın Krallıgında parlayacagı zamandan bahseder. Onceden her iki ayetin de duyuru faaliyetine atfettigini duş un uyorduk. 18. paragraf: [7] Yehova ya Yaklaşın kitabının sayfalarına bakın. 14 G OZC UKULES I

15 [ Isa] ekmekleri bold ukten sonra ogrencilerine dagıttı, onlar da kalabalıga dagıttılar (MAT. 14:19). NASIL CEVAPLARSINIZ? Isa kalabalıkları beslerken nasıl bir yontem kullandı? Isa Yeruşalim deki elcileri ve ihtiyarları nasıl kullandı? Mesih ne zaman ruhi gıda saglamak icin teşkilatlanmış bir kanal atadı? ISA KALABALIKLARI AZ SAYIDA KIŞ I ARACILIGIYLA BESLER ŞU SAHNEYIg ozun uzde canlandırın (Matta 14:14-21 i okuyun). MS 32 yılının Fısıh Bayramından hemen onceydi. Yaklaşık erkegin yanı sıra kadınlar ve ku c uk cocuklardan oluşan bir kalabalık, Isa ve o grencileriyle beraber Celile Gol u n un kuzey kıyısındaki Beytsayda koy u yakınlarında ıssız bir yerdeydi. 2 Kalabalıgı goren Isa onlara acıdıgı icin hastaları iyileştirdi ve halka Tanrı nın Krallıgı hakkında bircok şey o gretti. Akşam olunca o grencileri Isa dan insanları yiyecek alabilmeleri icin cevre koylere gondermesini istediler. Isa da şoyle dedi: Onlara siz yiyecek bir şeyler verin. Isa nın bu sozleri og- rencilerini şaşırtmışolmalı, c unk u ellerinde sadece beş somun ekmek ve iki ku c uk balık vardı. 3 Isa halkın durumuna acıyıp bir mucize yaptı. Bu, dort incilde de kayıtlı olan tek mucizedir (Mar. 6:35-44; Luka 9:10-17; Yuhn. 6:1-13). Isa o grencilerinden kalabalıgı yuzer ellişer gruplar halinde ci- menlere oturtmalarını istedi. Go ge bakıp bereket diledikten sonra ekmekleri ve balıkları paylaştırmaya başladı. Sonra yiyecekleri insanlara dogrudan vermek yerine o grencilerine dagıttı, onlar da kalabalıga dagıttılar. Bu mucize sayesinde o kadar cok yiyecek oldu ki herkese yetti, hatta arttı! Duş un un: Isa sadece birkac o grencisi aracılıgıyla binlerce kişiyi doyurmuştu. [1] 4 Bununla birlikte Isa icin takipcilerine ruhi gıda saglamak cok daha onemliydi. O ruhi gıdanın, yani Tanrı nın Soz unde bulunan hakikatlerin sonsuz yaşam kazandırabileceginin farkındaydı (Yuhn Isa Beytsayda yakınlarında buy uk bir kalabalıgı nasıl doyurdu? (Makalenin başındaki resme bakın.) 4. (a) Hangi tur gıda saglamak Isa icin daha onemliydi, neden? (b) Bu ve sonraki makalede hangi konuları ele alacagız? 15

16 6:26, 27; 17:3). Isa merhametinden ot u- ru kalabalıgı ekmek ve balıkla doyurmuştu, aynı nedenle takipcilerine kişisel olarak o gretim vermek icin cok zaman harcadı (Mar. 6:34). Fakat yeryu- zundeki yaşamının yakında sona erecegini ve go ge geri donece gini biliyordu (Mat. 16:21; Yuhn. 14:12). Peki go ge dond u g unde yeryuz undeki takipcileri- nin ruhen iyi beslenmesini nasıl sag- layacaktı? Yeryuz unde izledigi yontemi kullanacak, kalabalıkları birkackişi aracılıgıylabesleyecekti.acababubirka c kişi kim olacaktı? Şimdi Isa nın birinci yuzyıldaki pek cok meshedilmiştakip- cisini ruhen beslemek icin birkackişi- yi nasıl kullandıgını inceleyelim. Sonra- ki makalede de her birimiz icin buy uk onem taşıyan şu soruyu ele alacagız: Mesih in bugun bizi ruhen beslemek icin kullandıgı az sayıdaki kişiyi nasıl saptayabiliriz? ISA KULLANACAGI AZ SAYIDA KIŞ IY ISE CIYOR 5 Sorumluluk sahibi bir aile reisi, oldu g u takdirde ailesinin ihtiyaclarının karşılanması icin gereken duzenlemele- ri onceden yapar. Benzer şekilde ileride cemaatin başı olacak Isa da ol um unden sonra takipcilerinin ruhi ihtiyaclarının karşılanması icin gereken duzenlemele- ri yaptı (Efes. 1:22). Ornegin ol um un- den yaklaşık iki yıl once onemli bir karar verdi. Pek cok kişiyi beslemek icin kullanacagı ilk kişileri secti. O zaman neler oldugunu inceleyelim. 6 Isa tum gece dua ettikten sonra o g- rencilerini topladı ve aralarından 12 elci secti (Luka 6:12-16). Bu olaydan sonraki iki yıl boyunca, bu 12 elcisiyle ozel ola- 5, 6. (a) Isa ol um unden sonra takipcilerinin ruhi ihtiyaclarının karşılanması icin hangi du- zenlemeyi yaptı? (b) Isa elcilerini olum unden sonra oynayacakları kilit role nasıl hazırladı? rak ilgilendi ve onlara hem sozleri hem de davranışlarıyla egitim verdi. Elcile- rinin o grenmesi gereken bircok şey ol- dugunu biliyordu, zaten onlar o grenci olarak adlandırılmaya devam ettiler (Mat. 11:1; 20:17). Isa her birinin ihtiyacına gore degerli o g utler verdi ve onları hizmet konusunda kapsamlı bir şekilde egitti (Mat. 10:1-42; 20:20-23; Luka 8:1; 9:52-55). Belli ki onları ol up go ge cıkmasından sonra oynayacakları kilit role ha- zırlıyordu. 7 Elciler nasıl bir rol oynayacaktı? MS 33 yılının Pentekost gun uyaklaşırken elcilerin bir gozetim işi yapaca- gı netleşti (Elci. 1:20). Peki onların asıl ilgilenmesi gereken konu ne olacaktı? Isa diriltildikten sonra Petrus la konuşurken bu konuyla ilgili bir ipucu verdi (Yuhanna 21:1, 2, yi okuyun).el cilerden bazılarının on unde Petrus a Ku- cuk koyunlarımı otlat dedi. Isa bu şekilde, kalabalıklara ruhi gıda saglamak icin kullanacagı az sayıda kişi arasında elcilerinin olacagını gosterdi. Isa ku c uk koyunlarıyla gercekten yakından ilgileniyordu. [2] PENTEKOST TAN IT IBAREN RUHI GIDANIN SAGLANMASI 8 Mesih MS 33 yılının Pentekost undan itibaren, diger meshedilmiş o grencilerini ruhen besleyecegi kanal olarak elcilerini kullanmaya başladı (Elçiler 2: 41, 42 yi okuyun). Og un ruhla meshedilen Yahudiler ve Yahudiligi benimsemişkişiler icin bu kanalın kimligi netti. Onlar hic tereddut etmeden kendilerini elcilerin o gretimini dinlemeye verdiler. Burada kendini vermek olarak 7. Isa elcilerin asıl ilgilenmesi gereken konu hakkında nasıl bir ipucu verdi? 8. Pentekost ta meshedilen kişiler Mesih in kullandıgı kanalı fark ettiklerini nasıl gosterdi- ler? 16 G OZC UKULES I

17 Binlerce kişi birkackişi aracılıgıyla doyuruldu (4. paragrafa bakın) cevrilen Yunanca fiil bir şeye kararlılıkla ve but un varlıgıyla baglanmak anlamına gelir. Yeniler ruhi gıdaya buy uk bir aclıkduyuyorduvebua clıklarını gidermek icin nereye başvurmaları gerektigi- ni iyi biliyorlardı. Elcilerin Isa nın sozle- ri ve davranışlarıyla, ayrıca ona atfeden ayetlerin anlamıyla ilgili acıklamalarına guvendiler [3] (Elci. 2:22-36). 9 Elciler Isa nın koyunlarını ruhen besleme gorevlerini her zaman on plana koydular. Ornegin yeni kurulan cemaatte bol unmeye neden olabilecek hassas bir sorunu nasıl ele aldıklarına bakalım. Ilgin colarakbukonuyiyecekle, ama ruhi degil maddi yiyecekle ilgiliydi. Gunl uk yiyecek dagıtımı sırasında Ibranice konuşan dullar ihmal edilmezken Yunanca konuşan dullar ihmal ediliyordu. Elciler bu hassas sorunu nasıl c ozdu? Onikiler yapılması gereken bu işin, yani yiyecek dagıtımının gozetimi- ni yeterli durumdaki yedi biradere ver- di. Elcilerin co gu buy uk ihtimalle Isa mucizevi şekilde kalabalıgı doyururken yiyecek dagıtmıştı. Ancak şimdi onlar 9. Elciler Isa nın koyunlarını ruhen besleme gorevlerini on plana koyduklarını nasıl goster- diler? icin ruhi gıda saglamak cok daha onemli bir gorevdi. Bu nedenle kendilerini Tanrı nın soz un u o gretme işine verdiler (Elci. 6:1-6). 10 MS 49 a gelindiginde artık elciler yeterli durumdaki bazı ihtiyarlarla birlikte calışıyordu (Elçiler 15:1, 2 yi okuyun). Yeruşalim deki elciler ve ihtiyarlar yonetim kurulu olarak hizmet ediyordu. Cemaatin başı olan Mesih o g- retilerle ilgili meselelerin c oz um u, Krallıgın iyi haberini duyurma ve o gretme işinin gozetimi ve idaresi icin bu ku c uk grubu kullandı (Elci. 15:6-29; 21:17-19; Kol. 1:18). 11 Yehova oglunun cemaatleri ruhen beslemek icin yaptıgı bu duzenleme- yi destekledi mi? Kesinlikle evet! Bun- dan nasıl emin olabiliriz? Elcilerin Işleri kitabında şunları okuruz: [Pavlus ve yol arkadaşları] şehir şehir dolaşırlarken, Yeruşalim deki elciler ve ihtiyarlar 10. Mesih Yeruşalim deki elcileri ve ihtiyarları nasıl kullandı? 11, 12. (a) Yehova nın, oglunun cemaatleri ruhen beslemek icin yaptıgı duzenlemeyi destekledigini gosteren nedir? (b) Mesih in ruhi gıda saglamak icin kullandıgı kanal nasıl acık- ca ortadaydı? 15 TEMMUZ

18 tarafından alınan kararları kardeşlere bildiriyor ve bunlara uymalarını soyl u- yorlardı. Boylece cemaatlerin imanı gu c- leniyor ve kardeşlerin sayısı gunden gune artıyordu (Elci. 16:4, 5). Fark ettiyseniz cemaatler Yeruşalim deki yone- tim kuruluyla vefayla işbirligi yapmala- rının sonucunda gelişmeye başladı. Bu Yehova nın, oglunun cemaatleri ruhen beslemek icin yaptıgı duzenlemeyi destekledigini kanıtlamaz mı? Ruhi refahın ancak Yehova nın bereketiyle mumk un oldugunu unutmayalım ( Ozd. 10:22; 1. Kor. 3:6, 7). 12 Gord u g um uz gibi Isa takipcilerini beslerken hep belli bir yontem kullandı: Kalabalıkları az sayıda kişi aracılıgıyla besledi. Takipcilerini ruhen beslemek icin kullandıgı kanalın kimlerden oluştugu acık ca ortadaydı. Sonucta, yo- netim kurulunun ilk uyeleri olan elci- ler Tanrı nın kendilerini destekledigi- ne dair kanıtlar gosterebilirlerdi. Elciler 5:12 şoyle der: Elciler aracılıgıyla halk arasında alametler ve şaşılacak işler gercekleşiyordu. [4] Dolayısıyla o donem- de hakikate gelenlerin Mesih koyunla- rını beslemek icin kimleri kullanıyor? diye sormasına gerek yoktu. Fakat birinci yuzyılın sonunda durum degişti. DELICELER IN COK BUGDAYIN AZ OLDUGU B IR DONEM Isa Hıristiyan cemaatinin ruhi bir saldırıya ugrayaca gını bildirmişti. Hatırlarsanız bugday ve deliceler orne ginde, yeni ekilmiş bu gdayların (meshedil- miş Hıristiyanların) arasına delicelerin (sahte Hıristiyanların) ekilecegini soyle- mişti. Bu ortamın sonunu temsil eden hasat vakti gelinceye kadar bu iki gru , 14. (a) Isa ruhi bir saldırıyla ilgili hangi şeyi bildirdi? Soyledikleri ne zaman gercekleş- meye başladı? (b) Cemaat hangi iki taraftan saldırıya ugrayacaktı? (Dipnota bakın.) bun beraber buy umesine izin verilecekti (Mat. 13:24-30, 36-43). Cok gecmeden Isa nın sozleri gercekleşmeye başladı. [5] 14 Hakikate isyan birinci yuzyılda kendini gostermeye başladıysa da Isa nın sadık elcileri sahte o gretilerin cemaati etkilemesini ve kirletmesini engelliyordu (2.Sel.2:3,6,7).Fakatson elcinin hayatını kaybetmesiyle hakikate isyan cemaate kok salmaya başladı ve yuzyıllar suren bir buy ume donemine girdi. Ustelikbud onemde deliceler cok, bugday ise oldukca azdı. Duzenli olarak ruhi gıda veren teşkilatlanmış birkanal yoktu. Ancak bu durum eninde sonunda degişecekti. Peki bu ne zaman olacaktı? HASAT DONEM INDE RUHIGIDAYI KIMLER SAGLAYACAKTI? 15 Buy ume doneminin sonuna dogru Kutsal Kitap hakikatlerine olan ilgi cok arttı lerde bunları gercekten o g- renmek isteyen birkackişi bir araya geldi ve delicelerden, yani Hıristiyan Aleminin mezhep ve kiliselerindeki sahte Hıristiyanlardan ayrı olarak Kutsal Kitabı incelemek icin gruplar kurdular. Kendilerini Mukaddes Kitap Tetkikcileri olarak adlandıran bu alcakg on ull u, acık fikirlivesamimikişiler Kutsal Yazıları dua ederek dikkatli bir şekilde araştırdılar (Mat. 11:25). 16 Mukaddes Kitap Tetkikcilerinin yaptıgı gayretli araştırma cok guzel sonuclar dogurdu. Bu vefalı kişiler Kutsal Kitaba dayalı yayınlar basıp uzak yakın her yere ulaştırarak sahte o gretileri ortaya serdiler ve ruhi hakikatleri yaydılar. Yaptıkları iş ruhi hakikatlere acve susamış kişileri hakikatin bu olduguna 15, 16. Mukaddes Kitap Tetkikcilerinin yaptıgı gayretli araştırmanın ne gibi sonucları oldu? Bu durumda hangi soru doguyor? 18 G OZC UKULES I

19 ikna etti ve onların destegini kazandı. Dolayısıyla şu ilgincsorudo guyor: 1914 oncesinde Mukaddes Kitap Tetkikcile- ri Mesih in koyunlarını beslemek icin tayin ettigi kanal mıydı? Hayır. Bugday ve deliceler hal abirlikteb uyuyorlardı ve Mesih in ruhi gıda saglamak icin kullanacagı grup henuz hazır degildi. Delicelerle simgelenen sahte Hıristiyanların bugdayla simgelenen gercek Hıristiyanlardan ayrılma vakti daha gelmemişti. 17 Onceki makalede o grendi gimiz gibi hasat donemi 1914 te başladı. O yıldan itibaren bazı onemli gelişmeler oldu. Isa kral olarak tahta gecti ve son gunler başladı (Vah. 11:15) ten 1919 un başlarına kadar olan donemde Isa Babasıyla birlikte ruhi mabette gerekli olan denetleme ve temizleme işini yaptı [6] (Mal. 3:1-4). Ardından 1919 yılında bugday toplanmaya başladı. Peki Mesih in ruhi gıda saglamak icin teşkilatlanmış bir kanal atama zamanı sonunda gelmişmiydi?evetgelmişti! 18 Isa son gunlerle ilgili peygamberlik ten itibaren hangi onemli gelişmeler oldu? 18. Isa nasıl bir atama yapacagını bildirmişti? Son gunler başladıgından hangi soru cok onemliydi? Isa nın birinci yuzyılda cemaati ruhen beslemek icin kimleri kullandıgı acıktı (12. paragrafa bakın) sozlerinde ruhi yiyecegi vaktinde vermesi icin bir kanal atayacagını soyle- mişti (Mat. 24:45-47). Peki kimleri kul- lanacaktı? Birinci yuzyılda kullandıgı yontemi izleyecek, yine kalabalıkları az sayıda kişi aracılıgıyla besleyecekti. Fakat son gunler artık başladıgından şu soru cok onemliydi: Bu az sayıda kişi kimler olacaktı? Isa nın peygamberlik sozleriyle ilgili bu ve başka sorular sonraki makalede ele alınacak. D IPNOTLAR: ( Ilgili paragraflarda dipnot olarak okunacak.) 3. paragraf: [1] Isa başka bir seferinde erkegin yanı sıra kadın ve cocukları yine mucizevi şekilde doyurdu, o zaman da yiyecekleri kendisi o grencilerine dagıt- tı; onlar da kalabalıga dagıttılar (Mat. 15: 32-38). 7. paragraf: [2] Petrus un yaşadıgı do- nemde, beslenmesi gereken ku c uk koyunların hepsi gokte yaşama umidine sahipti. 8. paragraf: [3] Hakikate yeni gelenlerin od onem boyunca kendilerini elcilerin o g- retimini dinlemeye vermiş olması elcilerin surekli bir egitim verdigini gosterir. Elcile- rin o gretti gi şeylerin bir kısmı şu anda Yu- nanca Kutsal Yazılarda yer alan Tanrı ilhamı kitaplara kaydedilmiştir. 12. paragraf: [4] Elcilerin dışında başka kişiler de ruhun verdigi mucizevi yeteneklere sahip oldu. Ancak anlaşılan co gu durumdabumucizeviyeteneklerkişilere dogrudan elciler aracılıgıyla veya onlardan birinin huzurunda verildi (Elci. 8:14-18; 10: 44, 45). 13. paragraf: [5] Pavlus un Elciler 20: 29, 30 da kayıtlı sozleri cemaatin hem ice- riden hem de dışarıdan saldırıya ugrayaca- gını gosterir. Ilk olarak, sahte Hıristiyanlar ( deliceler ) gercek Hıristiyanların arasına girecekti. Ikinci olarak, gercek Hıristiyanların arasından bazıları carpıtılmış s ozler soyleyerek hakikate isyan edecekti. 17. paragraf: [6] Bu dergideki Her Zaman Sizin Yanınızda Olacagım makalesinin 6. paragrafına bakın. 15 TEMMUZ

20 SADIK VE SAGG OR UL U HIZMETK AR GERCEKTEN KIMD IR? Efendinin evin hizmetkarlarının başına atadıgı sadık ve sagg or ul uhizmetk ar gerçekten kimdir? (MAT. 24:45). CEVAPLARI BULMAYA CALIŞIN Sadık ve sagg or ul uhizmetk ar kimdir? Evin hizmetkarları kimlerdir? Isa sadık hizmetkarı ne zaman onların başına atadı? Mesih but un mallarının sorumlulugunu sadık hizmetkara ne zaman verecek? Mallar neleri kapsar? SEVGIL I kardeşler, ihtiyacım olan konuları tam ihtiyacım olan zamanda ele aldıgınız makaleler o kadar cok ki saymakla bitiremem. Bir hemşire dunya merkez buromuzda hizmet eden biraderlere yazdıgı bir mektupta minnettarlıgını bu sozlerle dile getirdi. Siz de bu hemşirenin duygularını paylaşıyor musunuz? Aslında co gumuz bu duyguları paylaşıyoruz ve bu gayet dogal. 2 Vaktinde aldıgımız ruhi gıda, cemaatin başı olan Isa nın bizi ruhen besleyecegine dair verdigi soz ututtugunun kanıtıdır. Peki Isa bunu kimin aracılıgıyla yapıyor? O hazır bulunuşunun alametinden bahsederken, evin hizmetkarlarına yiyeceklerini vaktinde vermek icin sadıkvesa ggor ul uhizmetk arı kullanacagını soylemişti [1] (Matta 24:45-47 yi okuyun). Bu sadık hizmetkar, Isa nın icinde bulundugumuz son gunlerde gercek takipcilerini ruhen beslemek icin kullandıgı kanaldır. Sadık hizmetkarı kimlerin oluşturdugunu bilmemiz cok onemlidir. C unk uruhi saglı gımız ve Tanrı yla ilişkimiz bu kanala baglıdır (Mat. 4:4; Yuhn. 17:3). 3 Oyleyse Isa nın sadık hizmetkarla ilgili ornegi- ni nasıl anlamalıyız? Daha once yayınlarımızda bu konuda şunlar soylenmişti: Isa evin hizmetkarlarının başına sadık hizmetkarı MS 33 yılının Pentekost gu- nunde atadı. Hizmetkar, o gunden itibaren herhangi bir zamanda yeryuz unde bulunan tum meshedilmiş Hıristiyanları bir grup olarak temsil eder. Evin hizmetkarları bireyler olarak meshedilmişlere atfeder. Isa but un mallarının, yani yeryuz unde Krallıkla baglantılı her şeyin sorumlulugunu 1919 da sadık 1, 2. Isa bugun bizi hangi kanal aracılıgıyla ruhen besliyor? Bu kanalın kimligini bilmemiz neden cok onemlidir? 3. Daha once yayınlarımızda sadık hizmetkar orne gi hakkında neler soylenmişti? 20 G OZC UKULES I

8 GOZC U KULESI. Kutsal Kitabı Okumaktan Tam Olarak Yararlanın 3. SAYFA ILAH ILER: 114, 113

8 GOZC U KULESI. Kutsal Kitabı Okumaktan Tam Olarak Yararlanın 3. SAYFA ILAH ILER: 114, 113 8 GOZC U KULESI 15 NISAN 2013 YEHOVA NIN GOKTEK I KRALLIGINI DUYURUR 3-9 Haziran Kutsal Kitabı Okumaktan Tam Olarak Yararlanın 3. SAYFA ILAH ILER: 114, 113 10-16 Haziran Tanrı nın Soz un u Kullanarak Kendinize

Detaylı

GOZC U KULESI YEHOVA NIN GOKTEK I KRALLIGINI DUYURUR. Gorkemli Kralı, Mesih i Selamlayın! 3. SAYFA ILAHILER: 99, 107

GOZC U KULESI YEHOVA NIN GOKTEK I KRALLIGINI DUYURUR. Gorkemli Kralı, Mesih i Selamlayın! 3. SAYFA ILAHILER: 99, 107 8 GOZC U KULESI YEHOVA NIN GOKTEK I KRALLIGINI DUYURUR 15 ŞUBAT 2014 İNCELEME MAKALELERI 7-13 NISAN Gorkemli Kralı, Mesih i Selamlayın! 3. SAYFA ILAHILER: 99, 107 14-20 NISAN Kuzunun Du g un uyle Sevinin!

Detaylı

Yaratıcıyı Dinleyin. vesonsuza Dek

Yaratıcıyı Dinleyin. vesonsuza Dek Yaratıcıyı Dinleyin vesonsuza Dek Yaşayın Tanrı sevgi dolu bir baba gibidir. 1. Petrus 5:6, 7 Tanrı bizim Yaratıcımızdır, bizimle ilgilenir. Cocuklarını egiten bilincli ve sevgi dolu bir baba gibi Tanrı

Detaylı

Ondalık ve Oruç Adakları

Ondalık ve Oruç Adakları Ondalık ve Oruç Adakları 01135_186_Tithing.indd 1 Bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Beni bununla sınayın diyor Her Şeye Egemen Rab. Göreceksiniz ki, göklerin kapaklarını size açacağım, üzerinize dolup

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Pavlus un. Seyahatleri

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Pavlus un. Seyahatleri Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Pavlus un Şaşõrtan Seyahatleri Yazarõ: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

8 GOZC U KULESI. 20-26 Mayıs Yehova Meskenimiz. 27 Mayıs 2 Haziran Yehova nın Buy uk Ismini Yuceltin. B uy uk Harfli Baskı

8 GOZC U KULESI. 20-26 Mayıs Yehova Meskenimiz. 27 Mayıs 2 Haziran Yehova nın Buy uk Ismini Yuceltin. B uy uk Harfli Baskı 8 GOZC U KULESI 15 MART 2013 YEHOVA NIN GOKTEK I KRALLIGINI DUYURUR 20-26 Mayıs Yehova Meskenimiz 3. SAYFA ILAH ILER: 51, 95 27 Mayıs 2 Haziran Yehova nın Buy uk Ismini Yuceltin 18. SAYFA ILAH ILER: 27,

Detaylı

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI 1 KORUMANIN 4 RUHSAL Çoğu insan nasıl dua edeceğini bilemez. Bu yüzden size yardımcı olabilecek örnek bir dua metni hazırladım. Bu duayı sesli olarak okuyabilir ya da içinizden geldiği gibi dua edebilirsiniz.

Detaylı

Gidyon un Küçük Ordusu

Gidyon un Küçük Ordusu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Gidyon un Küçük Ordusu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Detaylı

GOZC U KULESI YEHOVA NIN GOKTEK I KRALLIGINI DUYURUR. Cagların Kralı Yehova ya Tapının 7. SAYFA ILAHILER: 106, 46

GOZC U KULESI YEHOVA NIN GOKTEK I KRALLIGINI DUYURUR. Cagların Kralı Yehova ya Tapının 7. SAYFA ILAHILER: 106, 46 8 GOZC U KULESI YEHOVA NIN GOKTEK I KRALLIGINI DUYURUR 15 OCAK 2014 İNCELEME MAKALELERI 3-9 MART Cagların Kralı Yehova ya Tapının 7. SAYFA ILAHILER: 106, 46 10-16 MART Krallık Yonetiminin 100 Yılı Sizi

Detaylı

GOZC U KULESI YEHOVA NIN GOKTEK I KRALLIGINI DUYURUR. Dua Etmek Konusunda Uyanık Olun 3. SAYFA ILAH

GOZC U KULESI YEHOVA NIN GOKTEK I KRALLIGINI DUYURUR. Dua Etmek Konusunda Uyanık Olun 3. SAYFA ILAH 8 GOZC U KULESI YEHOVA NIN GOKTEK I KRALLIGINI DUYURUR 15 KASIM 2013 INCELEME MAKALELERI 30 ARALIK 5 OCAK Dua Etmek Konusunda Uyanık Olun 3. SAYFA ILAH ILER: 67, 81 6-12 OCAK Sabırla Beklemeyi Nasıl Surd

Detaylı

GOZC U KULESI YEHOVA NIN GOKTEK I KRALLIGINI DUYURUR. Beni Anmak I cin Bunu Yapın 22. SAYFA ILAH. Bu Gun u Anacaksınız 17.

GOZC U KULESI YEHOVA NIN GOKTEK I KRALLIGINI DUYURUR. Beni Anmak I cin Bunu Yapın 22. SAYFA ILAH. Bu Gun u Anacaksınız 17. 8 GOZC U KULESI YEHOVA NIN GOKTEK I KRALLIGINI DUYURUR 15 ARALIK 2013 İNCELEME MAKALELERI 3-9 ŞUBAT Zihniniz Hemen Karışmasın 6. SAYFA ILAH ILER: 65, 59 10-16 ŞUBAT Krallık I cin Özveride Bulunmaya Hazır

Detaylı

GOZC U KULESI YEHOVA NIN GOKTEK I KRALLIGINI DUYURUR. Iyi Bir Incil Vaizi Olun 3. SAYFA ILAH. Iyi Işlerde Gayretli misiniz? 8.

GOZC U KULESI YEHOVA NIN GOKTEK I KRALLIGINI DUYURUR. Iyi Bir Incil Vaizi Olun 3. SAYFA ILAH. Iyi Işlerde Gayretli misiniz? 8. 8 GOZC U KULESI YEHOVA NIN GOKTEK I KRALLIGINI DUYURUR 15 MAYIS 2013 INCELEME MAKALELERI 1-7 TEMMUZ Iyi Bir Incil Vaizi Olun 3. SAYFA ILAH ILER: 103, 102 8-14 TEMMUZ Iyi Işlerde Gayretli misiniz? 8. SAYFA

Detaylı

YEHOVA NIN GÖKTEKİ KRALLIĞINI DUYURUR

YEHOVA NIN GÖKTEKİ KRALLIĞINI DUYURUR 15 MART 2014 GÖZCÜ KULESİ YEHOVA NIN GÖKTEKİ KRALLIĞINI DUYURUR İNCELEME MAKALELERİ 5-11 MAYIS 12-18 MAYIS 19-25 MAYIS 26 MAYIS 1 HAZİRAN Özverili Bir Tutumu Nasıl Koruyabiliriz? Olumlu Bir Bakış Açısını

Detaylı

Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI. ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul

Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI. ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul 115 Yardımsever Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI Yerel ICI Bürosu Adresi: ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul 116 ÖĞRENCİ RAPORU HAKKINDA TALİMATLAR Her üniteyi çalıştıktan sonra o ünitenin

Detaylı

GOZC U KULES I YEHOVA NIN GOKTEK I KRALLIGINI DUYURUR. Musa nın İmanını Örnek Alın SAYFA 3 ILAHILER: 33, 133

GOZC U KULES I YEHOVA NIN GOKTEK I KRALLIGINI DUYURUR. Musa nın İmanını Örnek Alın SAYFA 3 ILAHILER: 33, 133 8 GOZC U KULES I YEHOVA NIN GOKTEK I KRALLIGINI DUYURUR 15 N ISAN 2014 İNCELEME MAKALELERI 2-8 HAZIRAN Musa nın İmanını Örnek Alın SAYFA 3 ILAHILER: 33, 133 9-15 HAZIRAN Gor unmeyen Kişiyi Gor uyor musunuz?

Detaylı

8 GOZC U KULESI. 15-21 Temmuz Iyi Ileti sim Kurarak Evliliginizi Gu clendirin. 22-28 Temmuz Ailede Sevgi Yansıtan Bir Ileti sim

8 GOZC U KULESI. 15-21 Temmuz Iyi Ileti sim Kurarak Evliliginizi Gu clendirin. 22-28 Temmuz Ailede Sevgi Yansıtan Bir Ileti sim 8 GOZC U KULESI YEHOVA NIN GOKTEK I KRALLIGINI DUYURUR 15-21 Temmuz Iyi Ileti sim Kurarak Evliliginizi Gu clendirin 3. SAYFA ILAH ILER: 36, 87 22-28 Temmuz Ailede Sevgi Yansıtan Bir Ileti sim 13. SAYFA

Detaylı

GEL BENIM TAKIP C IM OL

GEL BENIM TAKIP C IM OL GEL BENIM TAKIP C IM OL Kendinizi hic kaybolmuş vey onlendirilmeye muhtac hissettiniz mi? Isa Mesih her insanın ihtiyacduydu gu, Tanrı tarafından secilmiş onderdir. O şoyle dedi: Ben iyi cobanım...benkoyunlarımıtanırım,onlarda

Detaylı

...Bir kitap,bir mesaj!

...Bir kitap,bir mesaj! ...Bir kitap,bir mesaj! Bu dünyada ne yapıyorum sorusuna yanıt veren bir kitap Tüm soru ve şüphelerınize yanıt verebilecek bir kitap. Bu kitap sizin doğal olarak Tanrı dan ayrı olduğunuzu anlatacak, ancak

Detaylı

[Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine)

[Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine) [Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine) ONDALIK-SUNU-SADAKA Kurbanlarımızı şükran ve dua ile sunarız. Bu kurbanları dua ve tapınmanın bir parçası olarak, övgü ve şükran sunusu olarak Tanrı ya sunarız.

Detaylı

GOZCU KULESI Y EHOVA NIN G OKTEK I K RALLI GINI D UYURUR. Yehova yı Sevenleri Hi c bir S ey Tokezletmez 3. SAYFA

GOZCU KULESI Y EHOVA NIN G OKTEK I K RALLI GINI D UYURUR. Yehova yı Sevenleri Hi c bir S ey Tokezletmez 3. SAYFA 8 GOZCU KULESI 1 5 M ART 201 3 Y EHOVA NIN G OKTEK I K RALLI GINI D UYURUR INCELEME MAKALELER I 29 NISAN 5 MAYIS Yehova yı Sevenleri Hi c bir S ey Tokezletmez 3. SAYFA ILAHILER: 45, 32 6-12 MAYIS Yehova

Detaylı

Tövbe ve Af Dileme-4

Tövbe ve Af Dileme-4 Tövbe ve Af Dileme-4 Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Tanrı; Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur. Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana en yücelerde hamtlar olsun. Baba ya, Oğul

Detaylı

1 5 E Y L U L 2 0 1 3 11-17 Kasım Tamamen Degi stiniz mi? 3. SAYFA ILAHILER: 69, 106 18-24 Kasım Hikmetli Kararlar Verin

1 5 E Y L U L 2 0 1 3 11-17 Kasım Tamamen Degi stiniz mi? 3. SAYFA ILAHILER: 69, 106 18-24 Kasım Hikmetli Kararlar Verin 8 GOZC U KULESI YEHOVA NIN GOKTEK I KRALLIGINI DUYURUR 11-17 Kasım Tamamen Degi stiniz mi? 3. SAYFA ILAH ILER: 69, 106 18-24 Kasım Hikmetli Kararlar Verin 13. SAYFA ILAH ILER: 27, 83 25 Kasım 1 Aralık

Detaylı

1 ŞUBAT 2013 GOZC U KULESI YEHOVA NIN GOKTEK I KRALLIGINI DUYURUR MUSA PEYGAMBERDEN. Neler O grenebiliriz?

1 ŞUBAT 2013 GOZC U KULESI YEHOVA NIN GOKTEK I KRALLIGINI DUYURUR MUSA PEYGAMBERDEN. Neler O grenebiliriz? 8 GOZC U KULESI YEHOVA NIN GOKTEK I KRALLIGINI DUYURUR 1 ŞUBAT 2013 MUSA PEYGAMBERDEN Neler O grenebiliriz? GINI DUYURUR 1 ŞUBAT 2013 8 GOZC U KULESI YEHOVA NIN GOKTEK I KRALLIGINI DUYURUR Vol. 15, No.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Uyanı s! Kendinizi Kot u Insanlardan Nasıl Koruyabilirsiniz?

Uyanı s! Kendinizi Kot u Insanlardan Nasıl Koruyabilirsiniz? Uyanı s! MAYIS 2013 Kendinizi Kot u Insanlardan Nasıl Koruyabilirsiniz? Uyanı s! BU SAYIDA s DAHA FAZLASI IC IN www.jw.org GENCLER KAPAK KONUSU Kendinizi Nasıl Koruyabilirsiniz? 6-9. SAYFALAR r GENCLER

Detaylı

Zengin Adam, Fakir Adam

Zengin Adam, Fakir Adam Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Zengin Adam, Fakir Adam Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Dirilen Kız

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Dirilen Kız Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Dirilen Kız Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Gidyon un Küçük Ordusu

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Gidyon un Küçük Ordusu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Gidyon un Küçük Ordusu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

8 GOZC U KULESI. 1-7 Temmuz Iyi Bir Incil Vaizi Olun Temmuz Iyi I slerde Gayretli misiniz? B uy uk Harfli Baskı

8 GOZC U KULESI. 1-7 Temmuz Iyi Bir Incil Vaizi Olun Temmuz Iyi I slerde Gayretli misiniz? B uy uk Harfli Baskı 8 GOZC U KULESI 15 MAYIS 2013 YEHOVA NIN GOKTEK I KRALLIGINI DUYURUR 1-7 Temmuz Iyi Bir Incil Vaizi Olun 3. SAYFA ILAH ILER: 103, 102 8-14 Temmuz Iyi I slerde Gayretli misiniz? 18. SAYFA ILAH ILER: 108,

Detaylı

GOZC U KULES I YEHOVA NIN GOKTEK I KRALLIGINI DUYURUR. Kutsal Duruma Getirildiniz 3. SAYFA ILAH. Yehova ya Asla Ofkelenmeyin 10.

GOZC U KULES I YEHOVA NIN GOKTEK I KRALLIGINI DUYURUR. Kutsal Duruma Getirildiniz 3. SAYFA ILAH. Yehova ya Asla Ofkelenmeyin 10. 8 GOZC U KULES I YEHOVA NIN GOKTEK I KRALLIGINI DUYURUR 15 A GUSTOS 2013 INCELEME MAKALELERI 30 EYL UL 6 EK IM Kutsal Duruma Getirildiniz 3. SAYFA ILAH ILER: 125, 66 7-13 EKIM Yehova ya Asla Ofkelenmeyin

Detaylı

İlyas çok kuvvetli şekilde meshedilmişti ve o gerçek anlamda ulusunu salladı. Fakat bir ruh Tanrı adamına karşı çıkabilir.

İlyas çok kuvvetli şekilde meshedilmişti ve o gerçek anlamda ulusunu salladı. Fakat bir ruh Tanrı adamına karşı çıkabilir. Ders 10 İlyas, Elişa ve Meshediliş İlyas bu sesi duyunca, cüppesiyle yüzünü örttü, çıkıp mağaranın girişinde durdu. O sırada bir ses, "Burada ne yapıyorsun, İlyas?" dedi. İlyas, "RAB'be, Her Şeye Egemen

Detaylı

İsa Mesih elçilerini seçiyor

İsa Mesih elçilerini seçiyor İsa Mesih elçilerini seçiyor BU ÇAĞIRIDA ÖNEM TAŞIYAN İLKELER A. Giriş Markos 3:13-18: İsa dağa çıkarak istediği kişileri yanın çağırdı. Onlarda yanın gittiler. İsa bunlardan oniki kişiyi yanında bulundurmak,

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

DUA ETTİĞİNİZDE. J. Robert Ashcroft. ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: David Cahill Çeviren: Hande Taylan ICI

DUA ETTİĞİNİZDE. J. Robert Ashcroft. ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: David Cahill Çeviren: Hande Taylan ICI DUA ETTİĞİNİZDE J. Robert Ashcroft ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: David Cahill Çeviren: Hande Taylan ICI Yeni Yaşam Yayınları İsteme Adresi: ICI P.K.: 33 Bakırköy İstanbul

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Esir Daniel

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Esir Daniel Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Esir Daniel Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Jonathan Hay Uyarlayan: Mary-Anne S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Detaylı

Katolik Kilisesi Ayini, İsa Mesih in son yemeği üzerine kuruludur. Kutsal Ekmek ve Şarabın cemaat üyeleri tarafından paylaşıldığı bu törene

Katolik Kilisesi Ayini, İsa Mesih in son yemeği üzerine kuruludur. Kutsal Ekmek ve Şarabın cemaat üyeleri tarafından paylaşıldığı bu törene KUTSAL AYİN Katolik Kilisesi Ayini, İsa Mesih in son yemeği üzerine kuruludur. Kutsal Ekmek ve Şarabın cemaat üyeleri tarafından paylaşıldığı bu törene Efkaristiya ayini de denir. Efkarista Şükran demektir.

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Yakõşõklõ Akõlsõz Kral Yazarõ: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Lyn Doerksen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Detaylı

İNCİL (SEVİNÇ GETİRİCİ HABER) İNCİL İN YUNANCA ASLINDAN ÇAĞDA TÜRKÇE YE ÇEVİRİSİ

İNCİL (SEVİNÇ GETİRİCİ HABER) İNCİL İN YUNANCA ASLINDAN ÇAĞDA TÜRKÇE YE ÇEVİRİSİ İNCİL (SEVİNÇ GETİRİCİ HABER) İNCİL İN YUNANCA ASLINDAN ÇAĞDA TÜRKÇE YE ÇEVİRİSİ Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı sahiplerinin yazılı izni olmaksızın kitap herhangi bir yolla çoğaltılıp yayımlanamaz,

Detaylı

Uyanı s! Go cmenler. Umduklarını Bulabiliyorlar mı?

Uyanı s! Go cmenler. Umduklarını Bulabiliyorlar mı? Uyanı s! ŞUBAT 2013 Go cmenler Umduklarını Bulabiliyorlar mı? Uyanı s! BU SAYIDA s DAHA FAZLASI IC IN www.jw.org/tr GENCLER KAPAK KONUSU GO CMENLER Umduklarını Bulabiliyorlar mı? 6-9. SAYFALAR r GENCLER

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Hiroşima da büyüdüm. Ailem ve çevrem Budist ti. Evimizde küçük bir Buda Heykeli vardı ve Buda nın önünde eğilerek ona ibadet ederdik. Bazı özel günlerde de evimizdeki

Detaylı

Mitosta, arkaik anaerkil yapı Ay tanrıçalığı ile Selene figürüyle sürerken, söylencenin logosu bunun tersini savunur. Yunan monarşi-oligarşi ve tiran

Mitosta, arkaik anaerkil yapı Ay tanrıçalığı ile Selene figürüyle sürerken, söylencenin logosu bunun tersini savunur. Yunan monarşi-oligarşi ve tiran Ay tanrıçası Selene, Yunan mitolojisinde, Güneş tanrısı Helios un kız kardeşidir. Ay ı simgeler. Selene de Helios gibi bir arabayla dolaşırdı. Selene nin arabasını iki at, katır ya da boğa çekerdi. Zeus

Detaylı

Bir Tapınak Görevlisi İsa yı Ziyaret Ediyor

Bir Tapınak Görevlisi İsa yı Ziyaret Ediyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Bir Tapınak Görevlisi İsa yı Ziyaret Ediyor Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten:

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

Rab le Yürüyorum. Bu bölümde Eski Antlaşma kullanılmaktadır!

Rab le Yürüyorum. Bu bölümde Eski Antlaşma kullanılmaktadır! z 5 Rab le Yürüyorum? Ne! Tanrı, güzel! Allah günahlarını bağışlamış, cennete gideceğini garanti vermiş. Artık ne namaz kılarsın ne de oruç tutarsın! Allah senden ne bekliyor artık? İnancınızı paylaştığınız

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz.

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. TATÍLDE Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. Ízin zamanı yaklaşırken içimizi bir sevinç kaplar.íşte bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. Valizlerimizi

Detaylı

11?! Maddi Varlığım Hizmetinde Olsun, Rabbim!

11?! Maddi Varlığım Hizmetinde Olsun, Rabbim! 11? Bir! Bu Maddi Varlığım Hizmetinde Olsun, Rabbim! banka müdürü, bankaya yatırılan paraları keyfine göre harcayabilir mi? Ya da birisi kendi malını size emanet olarak verirse, verilen o malı kendiniz

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Cocuklari icin cirpinan ogretmenleri gordukce hem cok seviniyoruz, hem de onlara yonelik daha fazla birseyler yapabilme derdine dusuyoruz...

Cocuklari icin cirpinan ogretmenleri gordukce hem cok seviniyoruz, hem de onlara yonelik daha fazla birseyler yapabilme derdine dusuyoruz... Kemal Ogretmen fotograflari karne gunu gecince hemen paylasmaliyiz heyecani yasadik, tipki 1 onceki hafta sevgili Selda Ogretmenimizden gelen fotograf ve mektuplari aldigimiz geceki heyecana benzer...

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İlk Kilisenin Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İlk Kilisenin Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İlk Kilisenin Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi;

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; 1) Güçlük içinde ve çok zor durumda olan insanın, 2) Savaş altındaki insanın

Detaylı

Uyanı s! Paranın Satın Alamayaca. gı Sey IM 2013

Uyanı s! Paranın Satın Alamayaca. gı Sey IM 2013 Uyanı s! EK IM 2013 Paranın Satın Alamayaca gı Uc Sey Uyanı s! BU SAYIDA s DAHA FAZLASI IC IN www.jw.org GENCLER KAPAK KONUSU Paranın Satın Alamayacagı Uc Şey 8-11. SAYFALAR 3 DUNYAYA BAKIŞ 4 A ILELER

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Yeþaya, üçüncü bölüm

Yeþaya, üçüncü bölüm 24 Yeþaya, üçüncü bölüm I. Yahuda ile ilgili peygamberlikler (1-12) A. Tanrý'nýn Yahuda'ya karþý davasý (1:1-31) B. Son günlerle ilgili vaatler (2:1-4) Ç. Sýkýdüzenin sürmesi (3:1-4:1) 1. Tanrý'nýn Yeruþalem

Detaylı

TORKIYE'DE MiSYONERLİK

TORKIYE'DE MiSYONERLİK TÜRKIYE DiYANET VAKFI YAYINLARI/200 ( ~--- -------- --- ------------------------- - TORKIYE'DE MiSYONERLİK FAALİYETLERİ ANKARA 1996 YEHOVA ŞAHiTLERİNİN İNANÇ SİSTEMİ NASILDIR? Prof. Dr. Günay TÜMER Yehova

Detaylı

Uyanı s! ISAN 2013. Aile I ci Şiddete Son

Uyanı s! ISAN 2013. Aile I ci Şiddete Son Uyanı s! N ISAN 2013 Aile I ci Şiddete Son Uyanı s! BU SAYIDA s DAHA FAZLASI IC IN www.jw.org GENCLER KAPAK KONUSU Aile I ci Şiddete Son 8-11. SAYFALAR 3 DUNYAYA BAKIŞ 4 A ILELER I C IN YARDIM Kırıcı Konuşmalardan

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ

5. SINIF TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ 1- Bir gün Nasreddin Hoca şehre gelip bir arkadaşıyla birlikte handa kalmış ( ) Gece yarısı arkadaşı sormuş ( ) ( ) Hocam ( ) uyudunuz mu ( ) ( ) Buyurun bir şey mi var ( ) ( ) Biraz borç para isteyecektim

Detaylı

Sizdeki ümidin nedenini soranlara yanıt vermeye her zaman hazır olun (1Pt 3,15)

Sizdeki ümidin nedenini soranlara yanıt vermeye her zaman hazır olun (1Pt 3,15) Sizdeki ümidin nedenini soranlara yanıt vermeye her zaman hazır olun (1Pt 3,15) Sevgili Kardeşlerim, Geçtiğimiz yıl, yılık pastörel mektubumda sizlere şu konuyu vererek üzerinde yoğunlaşmanızı tavsiye

Detaylı

Neye İnanıyoruz? Ralph M. Riggs tarafından yazılan Neye İnanıyoruz kitabından Judy Bartel tarafından uyarlanmıştır

Neye İnanıyoruz? Ralph M. Riggs tarafından yazılan Neye İnanıyoruz kitabından Judy Bartel tarafından uyarlanmıştır Neye İnanıyoruz? Ralph M. Riggs tarafından yazılan Neye İnanıyoruz kitabından Judy Bartel tarafından uyarlanmıştır ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: Brenna Olsen Çeviren: Hande

Detaylı

YILI ERMENİ OKULLARI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

YILI ERMENİ OKULLARI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE ÖĞRENME ALANI: İNANÇ 1. ÜNİTE: KUTSAL KİTAP VE HAVARİLER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Kutsal

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ

HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ ARAFAT Hz. Adem İle Hz. Havva Validemizin yeryüzünde ilk buluştuklar tukları,, kavuştuklar tukları yerdir. Peygamber Efendimizin Veda Hutbesini söyledis ylediği yerdir. Orada

Detaylı

Uyanı s! Ahlaki Degerler. Ne Kadar Önemli?

Uyanı s! Ahlaki Degerler. Ne Kadar Önemli? Uyanı s! KASIM 2013 Ahlaki Degerler Ne Kadar Önemli? Uyanı s! BU SAYIDA s DAHA FAZLASI IC IN www.jw.org GENCLER KAPAK KONUSU Ahlaki Degerler Ne Kadar Önemli? 6-9. SAYFALAR r Genclerin sordugu onlarca soruya

Detaylı

Uyanı s! MEDYAYA GUVENEB IL IR MIS IN IZ?

Uyanı s! MEDYAYA GUVENEB IL IR MIS IN IZ? Uyanı s! ARALIK MEDYAYA GUVENEB IL IR MIS IN IZ? Uyanı s! BU SAYIDA s DAHA FAZLASI IC IN www.jw.org GENCLER KAPAK KONUSU Medyaya G uvenebilir misiniz? SAYFALAR 4-7 r Genclerin sordugu onlarca soruya Kutsal

Detaylı

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik KISKANÇLIK KRİZİ > > ADAM - Kiminle konuşuyordun? > > KADIN - Tanımazsın. > > ADAM - Tanısam sormam zaten. > > KADIN - Tanımadığın birini neden soruyorsun? > > ADAM - Tanımak için. > > KADIN - Peki...

Detaylı

Sevgili Medine Abla - O Artik Bir YIBO Öğretmeni

Sevgili Medine Abla - O Artik Bir YIBO Öğretmeni Sevgili Medine Abla - O Artik Bir YIBO Öğretmeni Bu akşam gönüllümüz sevgili Medine Hakkâri de YIBO da gönderdiğiniz kitapları almış telefonla selam ve sevgilerini yolladı tüm ILKYAR gönüllülerine ve bağışçılarına...

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

Kulenizin en üstüne koşup atlar mısınız? Tabii ki, hayır. Düşmanınıza güvenip onun söylediklerini yapmak akılsızca olur.

Kulenizin en üstüne koşup atlar mısınız? Tabii ki, hayır. Düşmanınıza güvenip onun söylediklerini yapmak akılsızca olur. 33 Ders 4 Günah Bir dostunuzun size, içi güzel şeylerle dolu ve bütün bu güzelliklerin tadını çıkarmanız için bir saray verdiğini düşünelim. Buradaki her şey sizindir. Dostunuzun sizden istediği tek şey,

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

Hayatta gerek yaşayarak,gerek duyarak veya görerek,hiç kimse yoktur ki,etti de bulmadı,desin ve de denilsin.

Hayatta gerek yaşayarak,gerek duyarak veya görerek,hiç kimse yoktur ki,etti de bulmadı,desin ve de denilsin. ETTİM DE BULMADIM!!! Hayatta gerek yaşayarak,gerek duyarak veya görerek,hiç kimse yoktur ki,etti de bulmadı,desin ve de denilsin. Etme,bulma dünyası Eden bulur,genel bir kural halinde hayatta tecelli etmektedir.

Detaylı

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453 ÖZEL EGE LİSESİ (ORTAOKULU) DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ KAZA VE KADER (Allah, herkesin ne yapacağını bilip yazdığına göre, insanların hayır işlemesinin bir anlamı var mı? İslam da İnsanın İradeli Fiilleri

Detaylı

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU Nereden geliyor bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme isteğim? Kim verdi düşünce deryalarında özgürce dolaşmamı sağlayacak özgüven küreklerimi? Bazen,

Detaylı

ALTIN KALPLİ ÖĞRETMENİM

ALTIN KALPLİ ÖĞRETMENİM ALTIN KALPLİ ÖĞRETMENİM Bu zamana kadarki okul hayatım boyunca birçok öğretmenim oldu. Şu an düşündüğüm zaman, aslında her birinden bir şeyler öğrendiğimi ve her birinin hayatımın şekillenmesinde azımsanmayacak

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Çizgeler 7. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Çift ve Tek Dereceler Çizgeler Çift ve Tek Dereceler Soru 51 kişinin

Detaylı

Öğretim araç ve gereçlerinin reformu

Öğretim araç ve gereçlerinin reformu Öğretim araç ve gereçlerinin reformu Hamburglu öğrenciler için daha çok yeni kitap Önemli sorulara yanıtlar burada! Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Bildung und Sport Hamburg Senatosu kararlaştırdı:

Detaylı

Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03

Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03 Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03 Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Remzi Güzel, Alevilerin 1400 yıllık gelenekleri olan Ğadir Hum Bayramı nın bir sevgi günü olduğunu

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

The European Social Survey

The European Social Survey ESS document date: 12/07/04 The European Social Survey SUPPLEMENTARY QUESTIONNAIRE F-2-F B (Round 2 2004) DENEK NO: VERSİYON NO: F-2-F B 1 ANKETÖRE: HERKESE SORUNUZ! HF1/HF2 KART A Bu bölümde kısaca bazı

Detaylı

MİT VE DİN İLİŞKİSİ. (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

MİT VE DİN İLİŞKİSİ. (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 MİT VE DİN İLİŞKİSİ (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Mit ve Din Mitolojiler genel olarak dinsel, ruhani ve evrenin ya da halkların oluşumu gibi yaratılış veya türeyiş gibi temaları içerirler.

Detaylı

Emekli Assubaylar-ArsivSite1. Kayýt Tarihi: Mar 2004Nerede: istanbul, kadiköy, Türkiye.Ýletiler: 6.220

Emekli Assubaylar-ArsivSite1. Kayýt Tarihi: Mar 2004Nerede: istanbul, kadiköy, Türkiye.Ýletiler: 6.220 HUKUKÝ NET Onaylayan Ökkeþ Kadri BAÇKIR Pazar, 04 Mayýs 2008 Son Güncelleme Cumartesi, 04 Ekim 2008 öncelikle vakit ayýrýp bu konuyla ilgilendiðiniz için çok teþekkür ederim. eðer mümkünse o kararýn tamamýný

Detaylı

The European Social Survey

The European Social Survey ESS document date: 12/07/04 The European Social Survey SUPPLEMENTARY QUESTIONNAIRE F-2-F A (Round 2 2004) DENEK NO: VERSİYON NO: F-2-F A 1 ANKETÖRE: HERKESE SORUNUZ! HF1/HF2 KART A Bu bölümde kısaca bazı

Detaylı

8 GOZC U KULESI. osterir. 2-8 Aralık YaratılısBize YasayanTanrı yıg. 9-15 Aralık Yehova ya Kulluk Edin. B uy uk Harfli Baskı

8 GOZC U KULESI. osterir. 2-8 Aralık YaratılısBize YasayanTanrı yıg. 9-15 Aralık Yehova ya Kulluk Edin. B uy uk Harfli Baskı 8 GOZC U KULESI 15 Ekim 2013 YEHOVA NIN GOKTEK I KRALLIGINI DUYURUR 2-8 Aralık YaratılısBize YasayanTanrı yıg osterir 3. SAYFA ILAH ILER: 110, 15 9-15 Aralık Yehova ya Kulluk Edin 18. SAYFA ILAH ILER:

Detaylı

T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS

T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS Ders 90 L ESSON 90 Doğruluk Yolu T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS İnsanın Soruları ve Tanrı nın Yanıtları [Bölüm 1] M AN' S Q UESTIONS AND G OD' S A NSWERS [PART 1] Dinleyici dostlar, size esenlik olsun. Ön

Detaylı

Zeka Soruları 4 - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ZEKA SORULARI

Zeka Soruları 4 - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ZEKA SORULARI ZEKA SORULARI 1) İçi su dolu üç bardağı yanyana diziyorsunuz, aynı hizaya içleri boş üç bardak koyuyorsunuz, yani bardakların sırası şöyle oluyor: Dolu, dolu, dolu, boş, boş, boş. Yalnız bir bardağı yerinden

Detaylı

Uyanı s! ZAMANI AKILLICA KULLANMANIN YOLLARI

Uyanı s! ZAMANI AKILLICA KULLANMANIN YOLLARI Uyanı s! ŞUBAT 2014 ZAMANI AKILLICA KULLANMANIN YOLLARI Uyanı s! BU SAYIDA DAHA FAZLASI www.jw.org IC IN GENCLER KAPAK KONUSU Zamanı Akıllıca Kullanmanın Yolları 6-9. SAYFALAR r Genclerin sordugu onlarca

Detaylı

Başlangıç Meridyeni ve Greenwıch - İstanbul

Başlangıç Meridyeni ve Greenwıch - İstanbul Mustafa ŞAHİN 29 Eylül 2015 Başlangıç Meridyeni ve Greenwıch - İstanbul Geçtiğimiz hafta İngiltere de Londra nın güneydoğusunda şirin bir kasaba ve üniversite şehri olan Greenwich teydik. Kasabadan adını

Detaylı

edersin sen! diye ciyaklamış cadı. Bunun hesabını vereceksin! Kadının kocası kendisini affetmesi için yarvarmış cadıya. Karısının bahçedeki marulları

edersin sen! diye ciyaklamış cadı. Bunun hesabını vereceksin! Kadının kocası kendisini affetmesi için yarvarmış cadıya. Karısının bahçedeki marulları RAPUNZEL Bir zamanlar bir kadınla kocasının çocukları yokmuş ve çocuk sahibi olmayı çok istiyorlarmış. Gel zaman git zaman kadın sonunda bir bebek beklediğini fark etmiş. Bir gün pncereden komşu evin bahçesindeki

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Özel gereksinimli çocuklar

Özel gereksinimli çocuklar Özel gereksinimli çocuklar Spor becerileri yolu ile toplumsal yaşama uyum ve katılımlarını sağlamak Mutlu ve üretken bireyler olmalarına yardımcı olmak. Programımıza yaklaşık 70 sporcu devam etmektedir.

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl

Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl Zü ürt Tesellisi Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl flans n n çok az oldu unu kan tlam flt k. Öyle ki, zengin sonsuz zengin oldu unda oyunu 1 olas l kla (yani yüzde yüz) kazanacakt

Detaylı

Uyanı s! EŞS IZ B IR WEB S ITES I

Uyanı s! EŞS IZ B IR WEB S ITES I Uyanı s! OCAK 2014 EŞS IZ B IR WEB S ITES I KAPAK KONUSU EŞSIZ BIR WEB SITES I Uyanı s! BU SAYIDA 7 DUNYAYA BAKIŞ 8 SOYLEŞ I Bir Mikrobiyolog İnancını Acıklıyor 10 AILELER I C IN YARDIM Arkadaş Baskısına

Detaylı