Uz.Bio. Mehmet Yay, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi Kayseri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uz.Bio. Mehmet Yay, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi Kayseri myay@erciyes.edu.tr"

Transkript

1 Uz.Bio. Mehmet Yay, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi Kayseri

2 Kanun, Yönetmelik, Rehber 2

3 Kanun, Yönetmelik, Rehber Madde 14 (2): Hizmet Birimi Binası: Mobil alanlar dahil hata riskinin en aza indirecek şekilde, işleyiş mantığına ve faaliyetlere uygun sırada düzenler ve devamlılığı sağlanır. 3

4 Hizmet Birimleri Bölge Kan Merkezi (BKM): Bakanlığın belirleyeceği bölgelerde kurulan, kendi bölgesindeki kan bağış ve transfüzyon merkezleri ile işbirliği içinde çalışan, sorumlu olduğu bölgenin kan ihtiyacını karşılayacak kapasitede olan, kan bankacılığı ile ilgili bütün iş ve işlemlerin yapılabildiği en kapsamlı birimi, 4

5 Kan Bağışı Merkezi (KBM): Bağışçıdan kan alan, işleyiş yönünden bölge kan merkezine bağlı olarak çalışan birimi, Transfüzyon Merkezi (TM): Acil durumlar dışında kan bağışçısından kan alma yetkisi olmayan, temin edilen kanı veya bileşenini transfüzyon için çapraz karşılaştırma ve gerek duyulan diğer testleri yaparak hastalara kullanılması amacıyla hazırlayan birimi, 5

6 Hizmet Birimi Açma Yetki ve Zorunluluğu Bölge kan merkezi Kan bağışı merkezi Kamu kurum ve kuruluşları Türkiye Kızılay Derneği Transfüzyon merkezi (bünyesinde acil müdahale şartlarını taşıyan özel sağlık kuruluşları) 6

7 Ülkemizde 15 BKM, 58 Süreli BKM 1450 TM, 100 e yakın KBM mevcuttur. 7

8 ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLERİ REHBERLERİ

9 ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLERİ REHBERLERİ Kan Bankacılığı ve Transfüzyon uygulamaları etkin, güvenli, sürekli ve izlenebilir olmalı, Bunun için gereken bina-teknik donanımın özellikleri ve sayısal yeterliliği, hizmet birimlerinin kapasitelerine göre belirlenmelidir. 9

10 Bölge Kan Merkezleri 10

11 11

12 BKM İşlevsel Birimleri 1.İdari Birim: Müdür Odası Sekreter Danışma Evrak Kayıt Mali ve İdari İşler Kalite Yönetimi Kan Bağışçı Kazanımı 12

13 BKM İşlevsel Birimleri 2. Kan Bağışı Birimi: Bekleme Form Doldurma yeri Kan Bağışçısı Kayıt Hemoglobin Ölçüm Doktor Odası (Muayene ve kan bağışı ile görüşme yeri ) Aferez / Kan Bağışı Bölümü Bağışçı Dinlenme ve İkram Bölümü 13

14 BKM İşlevsel Birimleri 3. Laboratuvarlar Tarama Gruplama Kalite Kontrol Doğrulama 14

15 Birden Fazla BKM nin İdari Açıdan Aynı Kuruluşa Bağlı Olması Durumunda; Bakanlığın Onayı İle Mikrobiyolojik ve İmmünohematoolojik Testler (tarama, gruplama, doğrulama) bu kuruluşa bağlı BKM'lerden birinde veya birkaçında yapılabilir. Bu Durumda Test Yapmayan BKM lerde Mikrobiyolojik ve İmmünohematoolojik Testler İçin Laboratuvar Alt Yapısı Bulundurması ZORUNLULUĞU YOKTUR. 15

16 BKM İşlevsel Birimleri 4. Kan Bileşenleri Hazırlama Bölümü İşlem Öncesi Karantina (Tam Kandan Karantina Bölümü) Bileşen Hazırlama Laboratuvarı İşlem Sonrası Karantina (Etiketleme Öncesi Karantina) Etiketleme Bölümü Kan Bileşenleri Deposu 16

17 BKM İşlevsel Birimleri 5. Kan Bileşenleri Dağıtım Bölümü 6. Teknik Hizmetler Bölümü Bilgisayar/Biyomedikal ve Teknik Hizmetler İle İlgili Atölyeler Santral Sunucu Bilgisayar (Server) Odası Jeneratör / Güç Kaynağı Makine Dairesi veya Kalorifer Kazanı(Isıtma Sistemi) 17

18 BKM İşlevsel Birimleri 7. Depolar Sarf Malzemeleri Depoları Gezici Ekip Hazırlama Yeri 8. Arşivler Tıbbi Arşiv İdari / Mali Arşiv 18

19 BKM İşlevsel Birimleri Diğer Bölümler Eğitim / Toplantı Salonu Kan Bağışçısı Bilgilendirme Odası Personel Giyinme Odası Tuvaletler ( Engelli Dahil) Temizlik Odası Yemekhane - Kafeterya 19

20 BKM Teknik Donanım Bu Bölümde Kan Hizmet Birimlerinde Bulunması Gereken Asgari Donanım Belirlenmiştir. 1.Kan Bağış Salonu Hemogram Cihazı Kan Çalkalama ve Tartı Cihazı Tansiyon Aleti Hortum Kapama Cihazı Stetoskop Terazi Ateş Ölçer Kan Sıyırma Pensi Kan Alma Yatağı Aferez Cihazı Acil Müdahale Donanımı ( İlaçlar, Serum Askısı, Laringoskop vb..) 20

21 BKM Teknik Donanım 21

22 BKM Teknik Donanım 2.Laboratuvar (Tarama - Gruplama - Doğrulama) Saf Su Cihazı Isı Nem Ölçer Otomatik ve/veya Manuel Kan Gruplama Sistemleri Pipetler Masaüstü Santrifüjler Derin Dondurucu (Şahit numuneler için) Kit Saklama Dolabı Etüv mikroskop ( Tüp yöntemi kullanılıyorsa gereklidir) Mikro veya Makro ELISA Sistemleri Belirlenmiş Bölgelerde Doğrulama ve Araştırma Maksatlı Moleküler Tanı Sistemleri ( PCR, NAT vb..) 22

23 BKM TEKNİK DONANIM 3.Kalite Kontrol Laboratuvarı Spektrofotometre ve/veya Düşük Hemoglobin Ölçüm Cihazı Koagülometre Ph Metre Kan Saklama Dolabı Derin Dondurucu Trombosit İnkübatörü ve Çalkalayıcısı (Ajitatör) Kan Sayım Cihazı Kan Sayım Cihazı Hortum Kapama Cihazı Sıcaklık Nem Ölçer Hassas Terazi Kan Sayım Kamarası ( Hemositometre) Santrifüj Plazma Eritme Cihazı (Thaw Cihazı) Mikroskop 23

24 BKM Teknik Donanım 4.Kan Bileşenleri Hazırlama Bölümü Tartı (Kan) Ekstraktör (Otamatik veya Manuel) Plazma Şoklama Cihazı Hortum Birleştirme Cihazı Soğutmalı Santrifüj Derin Dondurucu Trombosit İnkübatörü ve Çalkalayıcısı (Ajitatör) Hortum Kapama Cihazı Sıcaklık Nem Ölçer Kan Işınlama Cihazı Plazma Eritme Cihazı Soğuk Odalar veya Kan Saklama Dolapları ( karantina ve depo bölümleri ayrı ayrı) 24

25 BKM Teknik Donanım Yeterli Değilse Ne Yapmalı???? Işın Cihazı, vb Arızalı Cihaz Durum Acil.. 25

26 26

27 Kan Bağışı Merkezleri 27

28 KBM İşlevsel Birimleri 1.İdari Birim: Yönetici Odası Kalite Yönetimi Mali, Lojistik 28

29 KBM İşlevsel Birimleri 2. Kan Bağışı Birimi: Danışma Bekleme Form Doldurma Kan Bağışçısı Kayıt Hemoglobin Ölçüm Muayene Aferez / Kan Bağışı Bölümü İkram Bölümü Kan Bağışçısı Kazanımı Kan Bağışçısı Bilgilendirme Odası 29

30 KBM İşlevsel Birimleri 3. Gezici Ekipler: Form Doldurma ve Kayıt Alanı Bekleme Hemoglobin ve Diğer testler Ölçüm Alanı Doktor Muayene Bölümü Kan Bağış Alanı İkram Bölümü 4. Arşivler 30

31 KBM İşlevsel Birimleri 5. Depolar: Tam Kan ve Kan Örnek Tüplerinin Biriktirilme Yeri Gezi / Sabit Ekip Hazırlama Yeri Sarf Malzeme Depoları 6. Diğer Bölümler Personel Giyinme Odaları Toplantı Odası, Tuvaletler vb. 31

32 KBM Teknik Donanım 1.Kan Bağış Salonu 2.Gezici Ekiplerin Kan Sayım Cihazı veya Taşınabilir Donanımı Hemoglobin Ölçüm Cihazı Tansiyon Aleti Stetoskop Taşınabilir Hemoglobin Ölçüm Cihazı Terazi Tansiyon Aleti Ateş Ölçer Stetoskop Kan Çalkalama ve Tartı Cihazı (Gezici Terazi Cihazı (baskül) ekiplere de yetecek sayıda) Hortum Kapama Cihazı Ateş Ölçer Kan Çalkalama ve Tartı Cihazı 32

33 KBM Teknik Donanım 1.Kan Bağış Salonu Kan Sıyırma Pensi Kan Saklama Dolabı 2.Gezici Ekiplerin Donanımı Hortum Kapama Cihazı Kan Sıyırma Pensi Kan Alma Yatağı Numune Saklama Dolabı Isı Kontrollü Kan Nakil Kutusu Kan Alma Yatağı Acil Müdahale Donanımı ( İlaçlar, Aferez Cihazı Serum Askısı, Laringoskop vb..) Acil Müdahale Donanımı ( İlaçlar, Serum Askısı, Laringoskop vb..) 33

34 34

35 Transfüzyon Merkezleri 35

36 Transfüzyon Merkezleri en az 15 m2 ve Ayrı bir birim olmalıdır. Küçük Ölçekli TM'nde, kurumun diğer laboratuvar ve bölümleriyle ortak kullanılan donanım, cihaz ya da materyalin bulunması mümkündür ( mikroskop, kit saklama dolabı vs..) Böyle bir durumda işleyiş, görev ve sorumluluklar prosedürlerde net olarak tanımlanmalıdır. 36

37 TM İşlevsel Birimleri 1.İdari Birim: Yönetici Odası Kalite Yönetimi 2.Laboratuar: İmmünohematoloji Laboratuvarı Mikrobiyoloji Laboratuvarı (Acil kan alınımda hızlı testler için) 37

38 TM İşlevsel Birimleri 3.Kan Deposu: Kan Bileşenleri için Dolapların Bulunduğu Bölüm. 4.Kan Bileşenleri Dağıtım Bölümü: Örnek Kabul Kan Çıkış Sekreterliği 5.Depolar: Tıbbi, Temizlik, Kırtasiye, Diğer 6.Arşivler: Tıbbi, Mali, İdari 38

39 TM İşlevsel Birimleri 7.Kan Bağışı Birimi: Acil Durumlarda Kan Alınması için Yeterli Koşulları Sağlayan Form Doldurma, Muayene, Kan Alma, İkram Odası 8.Diğer Bölümler: Personel Giyinme Tuvaletler (engelli, olanak varsa) Toplantı Odası ( olanak varsa) 39

40 TM Teknik Donanım Otomatik ve/veya Manual Kan Gruplama Sistemleri Mikroskop (tüp yöntemi kullanan merkezlerde) Hortum Kapama Cihazı Hortum Sıyırma Pensi Derin Dondurucu (TDP kullanılan yerlerde) Plazma Eritme Cihazı (TDP kullanılan yerde) Kan Saklama Dolabı Trombosit Çalkalayıcısı: (trombosit süsp. Transfüzyonu yapılan yerlerde) Trombosit İnkübatörü: (trombosit süsp. Transfüzyonu yapılan yerlerde ve +20 ile +24 arası sıcaklığı sağlanamadığı ortamlarda) Kit Saklama Dolabı Kan Nakil Kutusu ve/veya Kan Nakil Poşeti Kan Alma Yatağı (trendelenburg pozisyonuna gelebilen ) 40

41 41

42 TM Teknik Donanım Yeterli Değilse Ne Yapmalı????? Uygunluk Testleri Sorunları Kan Grubu Sorunları Arızalı Cihaz Durum Acil. Çözüm Yeri Neresi???. BKM mi yoksa En yakın Süreli BKM yada TM mi?? 42

43 43

44 44

45 45

46 SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER 46

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane)

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) Hastaneleri Kurumu VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI EYLÜL 2014 SUNUŞ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı genel sekreterliklerde

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını

Detaylı

8. SORU: Laboratuvarlar, dış cephe tabelalarını ne zaman yaptırmak zorundadır? 1/5

8. SORU: Laboratuvarlar, dış cephe tabelalarını ne zaman yaptırmak zorundadır? 1/5 Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı SIKÇA SORULAN SORULAR 1. SORU: Yeterlik Belgesine sahip Laboratuvarların belge süreleri 1 yıl uzatıldı mı? CEVAP: Geçici Madde 1 in 2 inci fıkrasına göre:

Detaylı

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 ÖNSÖZ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TARİHÇESİ

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 ÖNSÖZ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TARİHÇESİ KOD: YÖN. YD. 01 YAYIN TARİHİ: 01.04.2003 REV. TARİHİ: 01.04.2013 REV. NO:08 SAYFA: 1 / 28 BÖLÜM 1 ÖNSÖZ Bu Kalite El Kitabı Kalite Yönetim Sisteminin temelini oluşturan TS EN ISO 9001 2008 e uygun, en

Detaylı

Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı

Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı Dayanak:18.05.2012 tarihli ve 1179 sayılı Olur. Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Antalya Büyükşehir Belediyesi Çocuk ve Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinin görev, yetki ve sorumlulukları

Detaylı

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV ALACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA

Detaylı

I.AMAÇ II.KAPSAM III. TEMEL FELSEFESİ

I.AMAÇ II.KAPSAM III. TEMEL FELSEFESİ Bu kılavuz 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'a uygun olarak; 25 Kasım 1999 tarih ve 23887 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik'te değişiklik

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE Onay Tarihi : 07.01.2013 Onay Makamı : Emniyet Genel Müdürü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluk ve Tanımlar

Detaylı

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE)

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) SÜRÜM : 02 TARİH : 28.08.2013 1. GİRİŞ... 7 1.1. Genel Bakış... 7 1.2. Kitapçık Adı ve Tanımlama... 7 1.3. Taraflar... 8 1.3.1. Zaman Damgası Üretim Merkezi... 8

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ

Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ MART - 2005 Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelerde İlaç, Tıbbi Sarf Malzemesi ve Tıbbi

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK)

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ :

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : MADDE 1: MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : Bu yönetmeliğin

Detaylı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Bu programın, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

ORGANİZASYON EL KİTABI İÇİNDEKİLER

ORGANİZASYON EL KİTABI İÇİNDEKİLER Sayfa 1/498 İÇİNDEKİLER 1. REKTÖRLÜK... 7 1.1 ORGANİZASYON ŞEMASI... 7 1.2 GÖREV TANIMLARI... 8 2. GENEL SEKRETERLİK... 19 2.1 ORGANİZASYON ŞEMASI... 19 2.2 GÖREV TANIMLARI... 20 2.2.1 Yazı İşleri Müdürlüğü...

Detaylı

ACİL DURUM PLANI. İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

ACİL DURUM PLANI. İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL DURUM PLANI PARAF İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

Kamu Kaynaklarının Etkin Kullanımı İçin Uyulabilecek Tasarruf Tedbirleri

Kamu Kaynaklarının Etkin Kullanımı İçin Uyulabilecek Tasarruf Tedbirleri Kamu Kaynaklarının Etkin Kullanımı İçin Uyulabilecek Tasarruf Tedbirleri Her düzeydeki kamu görevlisince uyulabilecek tasarruf önlemleri aşağıda başlıklar itibariyle özetlenmiştir. a) İşgücü Tasarrufu

Detaylı

Kan Bileşenlerinin Hazırlanması, Saklanması ve Nakli

Kan Bileşenlerinin Hazırlanması, Saklanması ve Nakli Kan Bileşenlerinin Hazırlanması, Saklanması ve Nakli Dr.Gülhayat KOÇ KIZANLIK Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi,Đstanbul 1 AMAÇ Yararlı, güvenli ve etkili komponentin hazırlanması 2 KOMPONENT

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞEMA

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞEMA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri ile Sağlık Grup Başkanlıkları Sağlık Bakanlığı nın taşra teşkilatı olarak belirlenmiştir. Bağlı Kuruluşların Koordinasyonu

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı