Hava Kontrol Üniteleri için Kullanma ve Bakım Talimatları, GOLD LP

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hava Kontrol Üniteleri için Kullanma ve Bakım Talimatları, GOLD LP"

Transkript

1 Hava Kontrol Üniteleri için Kullanma ve Bakım Talimatları, GOLD LP Program sürümü 2.05 ve daha yenileri için uygulanabilir. Dokümanın orijinal dili İsveççedir. Haber vermeksizin özellikleri değiştirme hakkımız saklıdır.

2 İçindekiler GENEL Uygulama Yelpazesi Mekanik Tasarým Kontrol Sistemi Çevre ile Ýlgili Dokümantasyon Hava Kontrol Ünitesinin bileşenleri GÜVENLÝK UYARILARI Güvenlik Anahtarý/Ţalter Riskler Güvenlik Koruyucular MONTAJ KULLANIMA ALMA Genel Kanal Sitemini ve Hava Cihazlarını Ayarlama Ayarlama Sırası Ayarlama Prosedürü...7 4,3 Basınç Dengesini Ayarlamak İçin Genel Doğru Sızdırma Yönünü Sağlamak İçin 8 5 EL TİPİ MİKRO TERMİNAL VE MENÜLER NASIL KULLANILIR EL TİPİ MİKRO TERMİNAL Genel Düğmeler Gösterge Ekranı Kısaltmalar Menu Tree ANA MENÜ Genel Dil Seçimi Çalışma Modunun Değiştirilmesi Ayarlar... 7 KULLANICI SEVİYESİ Sıcaklık Okumalar Ayarlar Hava akışı/basınç Okumalar Ayarlar Anahtar saati Filtreler Okumalar Kalibrasyon - Filtreler Kalibrasyon Döner Isı Değiştirici Hava Ayarı Alarmlar MONTAJ SEVİYESİ Menüde Gezinme FONKSİYONLAR Sıcaklık Sıcaklık Düzenleme ERS Düzenleme Besleme Havası Düzenleme Boşaltma Havası Düzenleme Dış Sıcaklık Kompansasyonu Yaz Gece Soğutma Gece saatlerinde Aralıklı Isıtma Sabah HIZLI Ayar Noktası Sıcaklık Yer Değiştirme Harici Sıcaklık Sensörleri Akış/Basınç Fan Düzenleme Akış Düzenleme Basınç Düzenleme Talep Kontrol Slave Kontrol Clean Air Control Dış Sıcaklık Kompansasyonu Fan Hızının Mİn. Ayara Noktasına Yavaşlasının Kontrolü, Hava akışı/basınç Slave fan akışı ayarlamak için GOLD SD Filtre İzleme Fonksiyonunu Aktifleştirmek İçin Çalışma Anahtar saati Genişletilmiş Çalışma Yaz saati/kış saati Isıtma Isı değiştirici Döner ısı değiştirici buz çözme Ön-Tekrar ısıtma HIZLI Isıtma Soğutma Çalışma Soğutma Düzenleme (Kontrol) Periyodik Çalışma Düzenleme Hızı Dış Sıcaklık Limiti Tekrar Başlama Saati Soğutma Min Hava Akışı Nötr Bölge HIZLI Soğutma Nem Giriş/çikiş bağlantilari IQnomic Plus All Year Comfort OPTIMIZE OTOMATİK FONKSİYONLAR Genel Başlama Dizisi Soğutma İyileştirme Sıfır Noktası Kalibrasyonu Donma Önleme İzleme Fonksiyonu Sıcak Su için Hava Isıtıcı İlave soğutma Elektrikli Hava Isıtıcı İlave çalışma Isı Değiştirici Yoğunluk düzeltmeli Hava Akışı Biriktirme Kontrolü Döner ısı değiştirici verimliliğinin hesaplanması...39 OKUMALAR MANUEL TEST ALARM AYARLARI Yangın Alarmları Harici Alarmlar Alarm Sınırları Alarm Önceliği EL TİPİ TERMİNAL Dil Hava akış ünitesi Min/Maks Ayar...42 ERS= Boşaltma havası sıcaklığı-ilgili besleme havası sıcaklığı düzenlemesidir Temel Ayarlar HABERLEŞME EIA Ethernet SERVİS SEVİYESİ BAKIM Filtre Deđiţtirme Filtreleri çýkartmak için Yeni Filtreleri Takmak Ýçin Temizlik ve Kontrol Genel Filtre Boţluklarý Rotor Fanlar ve Fan Boţluklarý Performans Kontrolleri ALARMLAR VE HATA İZLEME Genel A ve B-alarmları Alarmları sıfırlama Alarm Ayarlarını Değiştirme Fabrika Ayarları ile Alarm Tanımları BİLGİ MESAJLARI TEKNÝK VERÝ Boyutlar, GOLD LP tek parça ünite Elektrikli Ekipman Bölmesi Dahili Bağlantılar Terminal Bloklarına Bağlantı Elektrik Verisi Klima Santrali Fanlar Elektrikli ekipman dolabı Isı Değiştirici Motoru Kontrol Hassasiyetsizliği EKLER Uyumluluk Beyanı Kullanıma Alma Kaydı Ecodesign data Haber vermeksizin özellikleri değiştirme hakkımız saklıdır.

3 GENEL. Uygulama Yelpazesi GOLD LP, dahili kontrol ekipmanına sahip eksiksiz temiz hava santralidir. Temiz hava santralleri konforlu havalandýrma için dizayn edilmiţtir, dükkanlar, ofisler, okullar, kreţler, kamu binalarý, dükkanlar ve konutlar gibi binalarda kullanýlabilir. GOLD LP üniteleri tek parçalı klima santralleridir. Eđer damper ve hava sođutucular gibi ilave fonksiyon bölümleri gerekliyse bunlar kanallara monte edilir. GOLD LP sisteminin tüm avantajlarýndan tam olarak faydalanabilmek için, proje dizayný, ünite montajý, ayarlanmasý ve sistemin çalýţtýrýlmasý ile bađlantýlý olarak klima santralinin özel karakteristiklerini dikkate almak önemlidir. Ünite iç mekana monte edilmelidir. Önemli! Bölüm 2 içerisinde ünitenin çalýţtýrýlmasý ile ilgili riskleri açýklayan güvenlik uyarýlarýný daima okuyun, üniteyi kimin kullanacađýný ve bakým yapacađýný belirleyin, her paragrafta verilen montaj talimatlarýný dikkatle takip edin. Ürün tanýmlama plakasý elektrikli ekipman bölmesinin üzerinde bulunmaktadýr. Swegon la temasa geçtiđinizde, ürün tanýmlama plakasý üzerindeki özelliklere bakýn..2 Mekanik Tasarým GOLD LP iki modeldir. Ünitenin alüminyum çinko kaplama çelik panelden oluţan arka tarafý dýţýndaki metal yüzeyleri NCS S 0502-G beyaz renkte boyanmýţtýr.. Ýç yapý ađýrlýklý olarak alüminyum çinko kaplý yaprak çelikten üretilmiţtir. Kontrol panelleri dahil tüm muhafaza 30 mm kalýnlýđýnda taţ yünü izolasyona sahiptir. GOLD LP Sýnýf F7 torba filtrelere sahiptir. DD tipi Reconomic rotor deđiţken hýz kontrollüdür ve %85 pik sýcaklýk verimliliđine sahiptir. Besleme havası ve egzoz havası fanları doğrudan tahrikli hava toplama fanlarıdır. Fanlar, tüm çalýţma aralýđýnda yüksek verimlilik sađlayan EC motorlara sahiptir..3 Kontrol Sistemi IQnomic Kontrol sistemi mikro işlemci tabanlıdır ve üniteye entegredir. Fanlarý, rotoru, sýcaklýđý, hava akýţlarýný, çalýţma sürelerini ve çok sayýda dahili ve harici fonksiyonlarý, alarmlarý kontrol eder ve düzenler..4 Çevre ile Ýlgili Dokümantasyon Çevre ile ilgili Dokümantasyon Sökme Talimatları, Geri Dönüşüm ve Çevre ile İlgili Ürün Bildirimleri web sitemizden indirilebilir: Klima santrali, hurda amaçlý olarak kendisini oluţturan parçalara kolaylýkla ayrýlacak ţekilde tasarlanmýţtýr. Ürün kullaným ömrünün sonuna geldiđinde, bertaraf edilmesi için akredite geri dönüţüm ţirketi servisi çađrýlmalýdýr. GOLD LP nin geri dönüţtürülebilir ađýrlýđý toplam ađýrlýđýnýn yaklaţýk %94 dür. Swegon AB REPA Kayýt, no ile iliţkilidir. Sökme talimatlarý veya hava kontrol ünitesinin çevreye olan etkileri ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, Swegon AB, ile temasa geçin telefon: +46 (0) Haber vermeksizin özellikleri değiştirme hakkımız saklıdır. 3

4 .5 Hava Kontrol Ünitesinin bileşenleri Aţađýdaki her bir bileţen basitleţtirilmiţ ve ţematik açýklama ile belirtilmiştir Şek a Taze hava Besleme havası Egzoz havası Egzoz havasý 2 Hava kontrol üniteleri Ţek. a da gösterildiđi gibi sađ yön sürüm olarak sađlanýr. Ţekil b de gösterilen sol yön sürüme dönüţüm, kontrol ekipmanýndaki basit bir ayarlama ile gerçekleţtirilir. Sol yön sürümde (Ţek. b), yýldýz ile iţaretlenmiţ bileţenlerin fonksiyon ve isimlendirilmesi deđiţir (bileţenler besleme havasý veya boţaltma havasýna ait olmalarýna göre isimlendirilir). Bileşenlerin yerleşimi ve isimleri DIŞ HAVA* (Sol yön sürüm: Egzoz havasý) 2 EGZOZ HAVASI* (Sol yön sürüm: Besleme havasý) 3 Motor ve motor kontrolörlü egzoz havasý faný* 4 Basýnç sensörü, egzoz havasý faný (Fonksiyon seçim anahtarý üzerindeki pozisyon = ) 5 Kontrol üniteli elektrikli ekipman bölmesi 6 El tipi Mikro Terminal 7 Şalter 8 Egzoz havasý filtresi* 9 EGZOZ HAVASI* (Sol yön sürüm: Dýţ hava) 0 BESLEME HAVASI* (Sol yön sürüm: Egzoz havasý) Şek b Sol yön sürüm Besleme havasý sýcaklýk sensörü (besleme havasý kanalýna monte edilmelidir) 2 Motor ve motor kontrolörlü besleme havasý faný* 3 Egzoz havasý sýcaklýk sensörü* 4 Basýnç sensörü, besleme havasý faný (Fonksiyon seçim anahtarý üzerindeki pozisyon = 2) 5 Rotor 6 Tahrik motoru, rotor 7 Sensör, dönüş izleme 8 Dýţ hava sýcaklýk sensörü* 9 Üniteyi yerine sabitlemek için montaj konsolu, 4 konsol 20 Besleme havasý filtresi* Kontrol panelleri için 2 kaydýrma rayý 4 Haber vermeksizin özellikleri değiştirme hakkımız saklıdır.

5 2 GÜVENLÝK UYARILARI İlgili tüm personel ünite üzerinde çalışmaya başlamadan önce talimatları okumalıdır. Bu talimatlara uyulmadýđý takdirde, satýn alan veya montajý yapan tarafýndan yanlýţ kullaným sebebiyle ünite veya bileţenlerine verilen hasarlar garanti konusu olarak kabul edilmez. Sadece Swegon tarafýndan yetiţtirilmiţ yetkili elektrikçiler veya kalifiye servis personeli harici bađlantýlarla iliţkili olarak klima santrali elektrik montajý veya kablolamalarýnda deđiţiklik yapabilir. 2. Güvenlik Anahtarý/Ţalter GOLD LP tek parça ünite üzerinde, güvenlik izolasyon anahtarý elektrikli ekipman bölmesinin üstüne harici olarak yerleţtirilmiţtir. Klima santrali normalde el tipi mikro terminalden çalýţtýrýlmalý ve durdurulmalýdýr; bunun için ţalteri açýlýp kapatýlmamalýdýr. Aksi talimatlarda belirtilmediđi sürece üniteye servis yapmadan önce daima ţalteri kapatýn. 2.3 Güvenlik Koruyucular Kilitlenebilir kontrol panelleri fanlar/rotor için koruyucu işlevi görür. Elektrikli ekipman bölmesi içindeki güç besleme ünitesi üzerindeki kapak bu ünite için koruyucu işlevi görür. Sadece kalifiye elektrikçiler veya eđitimli servis teknisyenleri güvenlik koruyucularý çýkartabilir. Güvenlik koruyucu çýkartýlmadan önce güvenlik izolasyon anahtarý kapatýlarak üniteye gelen güç kesilmelidir. Tüm kontrol panelleri kapalý olmalý ve klima santrali çalýţýrken elektrikli ekipman bölmesinin kapađý kapatýlmýţ olmalýdýr. 2.2 Riskler Herhangi bir iş yapmadan önce, klima santraline gelen güç kaynađýnýn kapalý olduđundan emin olun. Hareketli parçalarda risk alanlarý Tipik dönen parçalar, fan pervaneleri ve rotorun tahrik makaralarýdýr. Kontrol panelleri özel bir anahtar ile açılabilir, bu yüzden fanlar ve rotor için koruyucu olarak işleve sahiptirler. Kanallar fan çýkýţlarýna bađlý deđilse, çýkýţlara koruyucu takýlmalýdýr (tel ýzgara koruyucu). Ünite çalýţýrken filtre/fan bölümünün kontrol paneli açýlmamalýdýr. Normal çalýţma ţartlarý altýnda, klima santralini durdurmak için el tipi terminaldeki durdur düđmesini kullanýn. Kontrol panelini açmadan önce fanlarýn durmasýný bekleyin. Fan bölümü içindeki hava basýncý pozitiftir, yani kapý aniden açýlabilir. Haber vermeksizin özellikleri değiştirme hakkımız saklıdır. 5

6 3 MONTAJ Özel montaj talimatlarýna bakýn. 4 KULLANIMA ALMA 4. Genel Kullanıma alma dizisi:. Ünite, kanal sistemi veya fonksiyonel bölümlerde yabancı nesne olmadığından emin olun. 2. Güvenlik izolasyon anahtarını AÇIK duruma (I) getirin. 3. Eğer seçmediyseniz istediğiniz dili seçin. Bkz Bölüm 6.2 veya Ünite fabrika ayarlarına sahiptir. Bkz Bölüm 2.2 Kullanım alma kaydı. Bununla birlikte, çoğu durumda bu ayarların size uygun şekilde değiştirilmesi gereklidir. Anahtar saatini, çalışma koşullarını, sıcaklıkları, hava akışlarını ve fonksiyonları Bölüm 5-6 deki prosedürlere göre programlayın. Hava akış birimi olarak l/s, m3/s veya m3/h seçin. (EL TİPİ MİKRO TERMİNAL menüsünde MONTAJ SEVİYESİ). Kullanıma Alma Kaydını doldurun ve ünitenin evrak gözüne koyun. 5. Eğer gerekliyse manuel veya otomatik çalıştırmayı aktifleştirin (ANA MENÜ) veya fanların hızını kilitleyin (HAVA AYARI menüsü). Kanal sistemini ve hava cihazlarını Bölüm 4.2 de açıklanan şekilde ayarlayın. 6. Daha sonra Bölüm 7.4.2'de anlatılan şekilde filtre kalibrasyonu ile bitirin. 6 Haber vermeksizin özellikleri değiştirme hakkımız saklıdır.

7 4.2 Kanal Sitemini ve Hava Cihazlarını Ayarlama Fanların gerekenden fazla güç tüketmesini önlemek için, sistem içindeki basınç düşüşünü mümkün olduğunca düşük tutmak gereklidir. Beklenen konforu sağlamak açısından kanal sistemlerinin ve hava cihazlarının doğru ayarlanması önemlidir. GOLD ile birlikte monte edilmiş hava cihazlarını ve kanal sistemini ayarlarken, orantı metodunu takip etmek uygundur. Bunun anlamı ana kanaldaki hava akışı değişse bile kanal bölümleri arasındaki hava akış oranlarının sabit kalmasıdır. Aynı oran montajdaki hava cihazlarına da uygulanır. Kanal sistemini ayarlarken, fanların hızını önceden ayarlanmış belirli akış hızına kilitlemek için bir özellik vardır, bkz Bölüm Ayarlama Sırası Sistem aşağıdaki sıra ile ayarlanmalıdır.. Her kanal bölümüneki hava cihazlarını ayarlayın. 2. Kanal bölümlerini ayarlayın. 3. Ana kanalları ayarlayın Ayarlama Prosedürü. Tüm hava cihazlarını ve üfleyicileri tam açık pozisyona ayarlayın. 2. Hava akışı okumasının tüm hava cihazlarının, kanal bölümlerinin ve ana kanalların dizayn hava akışları ile oranını hesaplayın. Her bölümdeki en düşük orana sahip hava cihazı tam açık olmalıdır. Bu hava cihazını İNDEKS HAVA CİHAZI olarak kullanın. Aynısı bölüm üfleyicileri ve ana üfleyiciler için de geçerlidir. Ayarlar nasıl yapılır Kanal bölümü B ti ayarlamaya başlayın, çünkü bu en yüksek orana sahip olandır. Son hava cihazı, B3, en düşük orana sahiptir ve tam açık olmalıdır. Diğer hava cihazlarını B ve B2 ayarlayın, böylelikle bunlar hava cihazı B3 ile aynı orana sahip olur (bkz yukarıdaki madde 5). Şimdi kanal bölümü C deki hava cihazlarını ayarlayın. Hava cihazı C4 tam açık olmalıdır; diğerlerini aynı orana artırın. Şimdi kanal bölümü A daki hava cihazlarını ayarlayın. Buradaki indeks hava cihazı hava cihazı A3 tür, yani önce hava cihazı A4 ü (referans cihaz) A3 ün oranına getirirsiniz. Bundan sonra diğerleri hava cihazı A4 ile aynı oranda ayarlanır. Bölüm üfleyici B yi bölüm üfleyici A ile aynı orana getirin, bölüm üfleyici C yi bölüm üfleyici A ile aynı orana getirin. Tüm üfleyicilerin aynı orana sahip olduğundan emin olun. Ayarlama tamamlandığında, 3 hava cihazı ve bir bölüm üfleyici sistemdeki mümkün olan en düşük basıncı sağlamak için tam açık durumda olmalıdır. Ayarlamaları bitirdiğinizde, her bölümden bir hava cihazı, bir bölüm üfleyici ve bir ana üfleyici tam sürekli olarak tam açık durumda olmalıdır. 3. En yüksek orana sahip kanaldan ve ana kanalda en yüksek orana sahip bölümden ayarlamaya başlayın. Bu noktadan başlamak önünüzdeki havayı sistemde daha az hava olan yerlere basma imkanı verir. 4. Kanal bölümündeki son hava cihazını ayarlayın böylelikle indeks cihazı ile aynı orana sahip olmalıdır. Bu hava cihazı REFERANS HAVA CİHAZI olarak görev yapar. Sıklıkla bölümdeki son hava cihazıdır, en düşük orana sahiptir ve açık olmalıdır. Bu durumda aynı hava cihazı indeks cihaz ve referans ciha zolarak görev yapar. 5. Bölüm içerisindeki diğer hava cihazlarını referans cihaz ile aynı orana getirin. Not! Referans cihazdaki oran başka bir cihazın artırıldığı her seferde değişecektir, bu yüzden pratikte referans cihaz oranı biraz daha yüksek ayarlanabilir. referans cihaz her hava cihazı artırımı arasında ölçülmelidir. 6. Sonraki en yüksek orana sahip bölüme gidin ve buradaki hava cihazlarını ayarlayın. Not! Tüm hava cihazları ayarlanana kadar tüm üfleyiciler tam açık olmalıdır. 7. En yüksek orana sahip bölümün üfleyicisini en düşük orana sahip bölümün üfleyicisi ile aynı orana getirin. Not! İndeks üfleyicinin oranı değşitirdiğini unutmayın, madde 5 de açıklanan şekilde devam edin. 8. Tüm bölümler ayarlandığında, ana üfleyicileri aynı şekilde artırın. Ayrıca ayarlamaların nasıl yapılacağına ilişkin aşağıdaki örneğe bakın. q p = dizayn hava akışı (l/s) q m = hava akışı okuma (l/s) q m K (Oran) = qp Haber vermeksizin özellikleri değiştirme hakkımız saklıdır. 7

8 4,3 Basınç Dengesini Ayarlamak İçin 4.3. Genel Isı eşanjörü içerisinden geçen hava sızıntısının yönü ve boşaltma /temizleme bölümünün fonksiyonu doğru olacak şekilde, harici hava bölümü içerisinde, belirli derecede bir negatif basınç olmalıdır. Bu boşaltma havasının besleme havası üzerine taşınmamasını sağlar. Havalandırma sistemi tam olarak monte edildiğinde, tüm hava difüzörleri ve kaydedicilerden deşarj olan hava akışı ayarlandığında ve besleme havası ve boşaltma havası akışları hava kontrol ünitesinin normal çalışmasında olması gerektiği gibi olduğu zaman ünite içindeki basınç dengesi ayarlanmalıdır Doğru Sızdırma Yönünü Sağlamak İçin AHU içerisindeki basınç dengesi, hariçten hava giriş ağzına monte edilen bir devreye alma plakasının yeniden konumlandırması ile ayarlanır. Devreye alma plakası, ayrıca tedarik edilir ve harici hava kanalı bağlandığı zaman takılmalıdır. Bkz çizim. Hava taşıma ünitesinin basınç ölçüm çekmelerine basınç göstergesi bağlayın. AHU dört basınç ölçüm çekmesine sahiptir. Boşaltma hava kanalına en yakın iki tane çekme kullanılmalıdır. Mavi basınç ölçüm çekmesi boşaltma havası bölümündeki negatif basıncı ölçmek için kullanılır, beyaz basınç ölçüm çekmesi besleme havası bölümündeki negatif basıncı ölçmek için kullanılır. Basınç ölçüm çekmeleri bağlantı kapağı üzerindedir. Unutmayın her iki basınç ölçüm çekmesi de negatif basıncı ölçmek için kullanılır. ÖLÇÜLEN DEĞERLER Boşaltma havası bölümündeki negatif basınç besleme havası bölümündeki negatif basınç ile aynı veya daha büyük olmalıdır. Eğer boşaltma havası bölümündeki negatif basınç besleme havası bölümündeki negatif basınç ile aynı veya 20 Pa ya kadar daha yüksekse, üniteyi devreye alma işleminiz bitmiştir. SAPMALAR Eğer boşaltma havası bölümündeki negatif basınç besleme havası bölümündekinden düşükse aşağıdaki ayarlamaları yapmalısınız:. Hava taşıma ünitesini durdurun, egzoz hava filtresine erişmek için kontrol kapısını açın. Ürünle birlikte verilen plastik tapaları kullanarak devreye alma plakası üzerindeki deliklerden uygun bir tanesini kapatın. 3. İzleme kapısını kapatın ve AHU'yu tekrar başlatın. 4. Basınçları ölçün. Boşaltma havası bölümündeki negatif basınç daha fazla olana veya besleme havası bölümündeki negatif basınçtan (0-20 Pa) 20 Pa daha yüksek olana kadar bu işlemi tekrarlayın. Basınç ölçüm çekmeleri sızıntı yönü (AHU sağ yön sürümde gösterilmiştir) - (mavi) + (beyaz) 2 Devreye alma plakası BOŞALTMA HAVASI 5. Eğer boşaltma havası bölümündeki negatif basınç, devreye alma plakaları sökülmüş olduğu halde, besleme havası bölümündekine göre 20 Pa'dan daha büyükse, sızıntı ve hava boşaltma akışı daha çok dikkate alınmalıdır. Bunun anlamı gerçek boşaltma hava akışının ayarlanmış hava akışına göre sapma göstereceğidir. Basınç farkının arttması halinde sapma da artar. 8 Haber vermeksizin özellikleri değiştirme hakkımız saklıdır.

9 5 EL TİPİ MİKRO TERMİNAL VE MENÜLER NASIL KULLANILIR 5. EL TİPİ MİKRO TERMİNAL 5.. Genel El tipi mikro terminal hava kontrol ünitesine hızlı konektör ile bağlanmasını sağlayan 3 metre uzunlukta kabloya sahip korumalı bir kontrol kutusundan oluşur. El tipi terminalin aydınlatmalı bir ekranı, 6 düğmesi ve alarmları gösteren kırmızı bir LED'i vardır. GOLD LP SAL 4:40 DURDUR MANUEL ÇALIŞMA DURDUR? 5..2 Düğmeler Düğmeler aşağıdaki fonksiyonlara sahiptir. ENTER seçiminizi onaylar ve sonraki menü seviyesine ilerler. ESCAPE önceki menüye geri döner. YUKARI veya SOLA İLERLER. AŞAĞI veya SAĞA İLERLER. Seçilmiş ayarın değerini AZALTIR. Seçilmiş ayarın değerini ARTIRIR Gösterge Ekranı Ekran 4 satırdır. Menülerin çoğu bir kaç satırdan oluşur ve bunlar AŞAĞI İLERLE düğmesine basıldığında satır satır gösterilir. Pozisyon göstergesi menü içinde nerede olduğunuzu gösterir. GOLD LP SAL 4:40 DURDUR MANUEL ÇALIŞMA DURDUR? MAN/OTO. ÇAL. AYARLAR Positionsvisare 5..4 Kısaltmalar Menülerde aşağıdaki kısaltmalar kullanılmıştır. SA = Besleme havası (Örn. SA FAN = Besleme havası fanı) EA = Boşaltma Havası DIŞ = Dış hava FV = Donma önleme izleyici 5 Isı değiştirici Haber vermeksizin özellikleri değiştirme hakkımız saklıdır. 9

10 5.2 Menu Tree GOLD LP SAL 4:40 DURDUR MANUEL ÇALIŞMA DURDUR? ANA MENÜ (Bölüm 6) GOLD LP SAL 4:40 MANUEL ÇALIŞMA DURDUR? MAN/OTO. ÇAL. GOLD LP SAL 4:40 DURDUR? MAN/OTO. ÇAL. AYARLAR OTO. ÇALIŞMA MANUEL DÜŞÜK HIZ MANUEL YÜKSEK HIZ Önemli! Menülerin görünümü hava kontrol ünitesinin tipine ve seçilen fonksiyonlara göre değişir. KULLANICI SEVİYESİ (Bölüm 7) SICAKLIK ALL YEAR COMFORT *SICAKLIK* OKUMALAR AYARLAR AKIŞ/BASINÇ *ALL YEAR COMFORT* OKUMALAR AYARLAR ANAHTAR SAAT *AKIŞ/BASINÇ* OKUMALAR AYARLAR FİLTRELER *ANAHTAR SAAT* SAAT/TARİH SAAT KANAL YIL KANAL HAVA AYARI *FİLTRELER* OKUMALAR KALİBRASYON ALARMLAR *HAVA AYARI* FAN HIZINI KİLİTLER. SAAT: 0 h *ALARMLAR* AKTİF ALARMLAR ALARM GEÇMİŞİ MONTAJ SEVİYESİ (Bölüm 8-6) MONTAJ 0 Haber vermeksizin özellikleri değiştirme hakkımız saklıdır.

11 6 ANA MENÜ 6. Genel Eğer seçilen başka menü yoksa normalde ana menü gösterilir. Ekran 30 dakika sonra otomatik olarak ana menüye döner. Menü içeriği seçilen çalışma moduna ve mevcut çalışma modunu etkileyen seçilmiş diğer fonksiyonlara ve tetiklenmiş olası alarmlara göre değişir. 6.2 Dil Seçimi Hava kontrol ünitesi ilk kez çalıştırıldığında, dil seçimi menüsü gösterilir. İ;stediğiniz dili seçin. Eğer dili daha sonra değiştirmek isterseniz - veya eğer yanlış dil seçtiyseniz - dili EL TERMİNALİ altından MONTAJ SEVİYESİ içinden değiştirebilirsiniz. Bkz Bölüm Çalışma Modunun Değiştirilmesi Ana menüden hava kontrol ünitesini çalıştırabilir veya durdurabilir ya da manuel veya otomatik çalışmaya geçiş yapabilirsiniz. Hava kontrol ünitesi normalde el tipi mikro terminalden çalıştırılmalı ve durdurulmalıdır; bunun için güvenlik anahtarı açılıp kapatılmamalıdır. Hava kontrol ünitesi çalıştırıldığında, başlama dizisinin parçası olan çeşitli gecikmeler için menüler gösterilir. Ayrıca bkz Bölüm 0.. Başlama Dizisi 6.4 Ayarlar Ana menüden AYARLAR seçtiğinizde, Kullanıcı Seviyesi ve Montaj Seviyesine geçersiniz. Bkz Bölüm 7. GOLD LP SAL 4:40 DURDUR MANUEL ÇALIŞMA DURDUR? GOLD LP SAL 4:40 MANUEL ÇALIŞMA DURDUR? MAN/OTO. ÇAL. GOLD LP SAL 4:40 DURDUR? MAN/OTO. ÇAL. AYARLAR KULLANICI SEVİYESİ MONTAJ SEVİYESİ OTO. ÇALIŞMA MANUEL DÜŞÜK HIZ MANUEL YÜKSEK HIZ Haber vermeksizin özellikleri değiştirme hakkımız saklıdır.

12 7 KULLANICI SEVİYESİ 7. Sıcaklık Temel fonksiyonlar MONTAJ SEVİYESİNDE önceden ayarlanabilir ve değerler KULLANICI SEVİYESİNDE okunabilir ve ayarlanabilir. Ayrıca sıcaklık için fonksiyonların detaylı şekilde açıklandığı Bölüm 9.2'ye bakın. ÖNEMLİ! Eğer esas olarak sıcaklık ayarlarını değiştirmeyi amaçlıyorsanız, bunu yapmadan önce hava kontrol ünitesini durdurmanız gereklidir. 7.. Okumalar Performans kontrolü için kullanılır Ayarlar ERS DÜZENLEME Kontrol ünitesi besleme havası ve boşaltma havası sıcaklıkları arasındaki ilişkiyi fabrika ayarlı eğriye göre düzenler. Ayarlar (sağdaki tabloya bakınız): Değer Ayarlar Fabrika aralık ayarlar Adım - 4 EA/SA Farkı -5 C* 20 C Kırılma noktası 5-23 C* 22 C (boşaltma hava sıcaklığıyla ilgili) ERS DÜZENLEME 2 Kontrol ünitesi besleme havası ve boşaltma havası sıcaklıkları arasındaki ilişkiyi özel hazırlanmış eğriye göre düzenler. Eğrinin üç tane ayarlanabilir kırılma noktası vardır. Ayarlar (sağdaki tabloya bakınız): Değer Ayarlar Fabrika aralık ayarlar Boşaltma havası sıcaklığı X 0-40 C 5 C X C 20 C X C 22 C Besleme hava sıcaklığı Y 0-40 C 20 C Y C 8 C Y C 4 C BESLEME HAV DÜZ. Ayarlar: Değer Ayarlar Fabrika aralık ayarlar Besleme hava sıcaklığı ayar noktası 5-40 C* 2.5 C BOŞALTMA HAV DÜZ. Ayarlar: Değer Ayarlar Fabrika aralık ayarlar Boşaltma havası/oda sıc. Ayar noktası 5-40 C* 2.5 C Min. besleme hava sıcaklığı 3-25 C* 5 C Maks. besleme hava sıcaklığı 8-45 C* 28 C *) Ayar aralığı değiştirilebilir. Bkz 4.3, Min/Maks Ayarlama SICAKLIK *SICAKLIK* OKUMALAR AYARLAR *SICAKLIK* OKUMALAR AYARLAR Besleme hava sıcaklığı ayar noktası C Y = Besleme hava sıcaklığı ayar noktası C ERS Düzenleme ERS DÜZENLEME ERS Düzenleme ERS DÜZENLEME 2 EA/SA farkı Boşaltma havası sıcaklığı C Kırılma Noktası Önemli! Menülerin görünümü hava kontrol ünitesinin tipine ve seçilen fonksiyonlara göre değişir. BESLEME HAV DÜZ. EA/ODA DÜZENLEME X = Boşaltma havası sıcaklığı C 2 3 Adım Adım 2 Adım 3 Adım 4 2 Haber vermeksizin özellikleri değiştirme hakkımız saklıdır.

13 7.2 Hava akışı/basınç Temel fonksiyonlar MONTAJ SEVİYESİ içinden ayarlanır ve değerler KULLANICI SEVİYESİ içinden okunur ve ayarlanır. Bu yüzden akış/basınç için fonksiyonların detaylı şekilde açıklandığı Bölüm 9.3'e de bakın. AKIŞ/BASINÇ *AKIŞ/BASINÇ* OKUMALAR AYARLAR 7.2. Okumalar Performans kontrolleri için kullanılır Ayarlar MONTAJ SEVİYESİ içinde seçilen fonksiyonlar ve her ünite boyutu için min, maks hava akışları (bkz aşağıdaki tablo) hangi değerlerin ayarlanabileceğini belirler. Hava akışı değerleri (l/s, m3/s, m3/h), basınç (Pa) veya giriş sinyal gücü (%) seçilen fonksiyona göre önceden ayarlı olabilir. DÜŞÜK HIZ Daima önceden ayarlanmalıdır! Düşük fan hızı değeri yüksek fan hızı değerinden daha büyük olamaz. Düşük hız 0 olarak ayarlanabilir, bu fanın durmasını gösterir. YÜKSEK HIZ Daima önceden ayarlanmalıdır! Yüksek fan hızı değeri veya basıncı düşük fan hızı değerinden daha küçük olamaz. *AKIŞ/BASINÇ* OKUMALAR AYARLAR DÜŞÜK HIZ YÜKSEK HIZ MAKS HIZ MİN HIZ MAKS HIZ Maks hız sadece basınç düzenleme, HIZLI Isıtma veya HIZLI Soğutma için uygundur. MİN/MAKS HIZ Mİn/Maks fan hızı sadece talep kontrollü çalışma için uygundur. İzin verilen en düşük ve en yüksek akışlar her bir fan için önceden ayarlanmıştır. Bunun anlamı yüke bakılmaksızın fanların bu sınırların dışında çalışmayacağıdır. Min/Maks Hava Akışları HAVA AKIŞI MIN. AKIŞ GOLD LP MAKS. AKIŞ GOLD LP BOYUT m 3 /h * m 3 /s m 3 /h m 3 /s * Ayarları girerken değerleri en yakın ayarlanabilir adıma yuvarlayın. Haber vermeksizin özellikleri değiştirme hakkımız saklıdır. 3

14 7.3 Anahtar saati Anahtar saat için temel fonksiyonlar FONKSİ- YONLAR/ÇALIŞMA altında MONTAJ SEVİYESİ içinden ayarlanabilir ve KULLANICI SEVİYESİ içinden okunabilir. SAAT/TARİH Geçerli tarih ve saat gerektiğinde ayarlanabilir. Anahtar saat artık yılları otomatik olarak dikkate alır. AB Standartlarına göre yaz saati/kış saati arasında otomatik geçiş önceden ayarlanmıştır. Bu değişme fonksiyonu FONKSİYONLAR/ÇALIŞMA altında MONTAJ SEVİYESİ içinden engellenebilir. SAAT KANALI Ünitenin yüksek hızda, düşük hızda çalışacağı veya durdurulacağı saatler ve günler ayarlanabilir. Sekiz farklı saat kanalı ayarlanabilr. Eğer haftanın her günü için (Pzt-Paz) aynı çalışma saatleri ayarlanacaksa, sadece bir kanalı programlamanız yeterlidir. Haftanın her günü için farklı çalışma saatleri her gün için ayrı kanal programlanarak ayarlanabilir (Pzt-Cum, Cmt-Paz veya Pzt, Salı, Çar vs) Eğer arzu edilen farklı çalışma saatleri 24 saatlik süreyi kapsıyorsa, saat 00:00-00:00 şeklinde ayarlanabilir. YIL KANALI Yıl kanalları yılın belirli bölümleri için günün belirli zamanlarında farklı çalışma süreleri ayarlamayı sağlar. Sekiz farklı yıl kanalı (yıllık zaman çizelgeleri) ayarlanabilir. Yıl kanallarının aktif olduğu günlerde yıl kanalları günün saatleri sırasında saat kanalı ve günlere baskındır. Yıl kanalı tarihleri yıl kanalının hangi tarihler arasında uygulanacağı yıl kanalı saatleri yıl kanalının döner ısı eşanjörünü belirli bir hızda günün hangi saatlerinde çalıştıracağını belirtir. Yıl içindeki diğer zamanlarda yıl kanalı bu saat kanalına uygulanmaya devam eder. Eğer arzu edilen farklı çalışma saatleri 24 saatlik süreyi kapsıyorsa, saat 00:00-00:00 şeklinde ayarlanabilir. Gece yaz soğutması, daha uzun çalışma gibi fonksiyonlar da yıl kanalı aktif olduğunda çalışır. 7.4 Filtreler (ve döner ısı değiştiricinin donma önleme fonksiyonu) İki tip filtre izleme vardır: Hesaplanmış filtre izleme (fabrika ayarı) filtre içindeki tıkanmaya bağlı olarak fanın hızındaki artışı izler. Kalibrasyon hava akışını ve fan hızı okumalarını almayı içerir. Fan hızı önceden ayarlanmış alarm sınırının %0 üzerine çıktığında alarm başlatılır. Basınç sensörü (aksesuar) ile filtre izleme, filtredeki basınç düşüşünü izler. Alarm sınırı Pa içinde ayarlanır Okumalar Filtre durumunu okurken, ilk değer mevcut değeri ve ikinci değer de geçerli alarm sınırını gösterir Kalibrasyon - Filtreler Filtreler kullanılma alma sırasında, kanal sistemi, have cihazları ve nihai ayar plakaları takıldığında ve ayarlandığında ilk seferde birlikte kalibre edilmelidir, bundan sonra filtrelerin her değiştiğinde kalibre edilirler. Her her iki filtrede değiştiyse kalibrasyon hem besleme havası hem de boşaltma havası filtresi için yapılmalıdır, eğer sadece ANAHTAR SAAT *ANAHTAR SAAT* SAAT/TARİH SAAT KANAL YIL KANAL Ayarlar: Değer Ayarlar Fabrika aralık ayar SAAT/TARİH Gün Pzt-Paz Otomatik Saat 00:00-23:59 Şu anki Tarih Gün/Ay/Yıl Şu anki SAAT KANALI -8 Çalışma Düşük hız/yüksek hız* Yüksek hız Saat 00:00-23:59 00:00-00:00 Periyot Aktif değil Aktif değil Pzt, Sal, Çar vs Pzt-Cum Pzt-Paz Cmt-Paz YIL KANALI -8 Çalışma Aktif değil Aktif değil Durdur/Düşük hz./yüksek hz. Saat 00:00-23:59 00:00-00:00 Periyot Gün/Ay/Yıl'dan 0/0/2005 Gün/Ay/Yıl'a 0/0/2005 *) Eğer FONKSİYONLAR/ÇALIŞMA altında MONTAJ SEVİYE- Sİ içinden bu fonksiyon seçildiyse, Durdur/Düşük hız/yüksek hız gösterir. FİLTRELER *FİLTRELER* OKUMALAR KALİBRASYON *FİLTRELER* OKUMALAR KALİBRASYON *FİLTRE KALİBRASYONU* STD. FİLTRELER ÖN-FİLTRELER ISI DEĞİŞTİRİCİ filtrelerden biri değiştiyse o akış yönü için kalibrasyon yapılır. Filtre kalibrasyonu aktifleştiğinde, ünite 3 dakika için yükske hızda çalışır. Filtre kalibre edildikten sonra, %0 hız artışı veya 00 Pa basınç artışı (=filtrenin tıkanması) kabul edilebilir, bundan sonra filtre tıkanıklığını gösteren bir alarm başlatılır. Alarm sınırları ALARM AYARLARI altında MONTAJ SEVİYESİ içinden değiştirilebilir Kalibrasyon Döner Isı Değiştirici Eğer ısı değiştiriciler için donma önleme fonksiyonu aksesuarları monte edildiyse (bkz 9.6..) kalibrasyon bu menüden seçilebilir. R-HX kalibrasyonu seçildiğinde fanlar yaklaşık 3 dakika için yüksek hıza yükselir. 4 Haber vermeksizin özellikleri değiştirme hakkımız saklıdır.

COMPACT UNIT & COMPACT TOP İÇİN MONTAJ VE BAKIM TALİMATLARI

COMPACT UNIT & COMPACT TOP İÇİN MONTAJ VE BAKIM TALİMATLARI COMPACT UNIT & COMPACT TOP İÇİN MONTAJ VE BAKIM TALİMATLARI Program sürümü 2.05 ve daha yenileri için uygulanabilir. COMPACT Unit COMPACT Top Dokümanın orijinal dili İsveççedir. Haber vermeksizin özellikleri

Detaylı

GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E IÇIN İŞLETIM VE BAKIM TALIMATLARI

GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E IÇIN İŞLETIM VE BAKIM TALIMATLARI GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E IÇIN İŞLETIM VE BAKIM TALIMATLARI Program sürümü 1.12 ve daha yenileri için uygulanabilir. GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokümanın orijinali İsveç dilinde yazılmıştır.

Detaylı

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E için İşletim

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E için İşletim GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E için İşletim ve Bakım Talimatları Program sürümü 1.09 ve daha yenileri için uygulanabilir. GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokümanın orijinali İsveç dilinde yazılmıştır.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Goodrive100 Sürücü SHENZHEN INVT ELECTRIC CO. LTD.

Kullanım Kılavuzu. Goodrive100 Sürücü SHENZHEN INVT ELECTRIC CO. LTD. Kullanım Kılavuzu Goodrive100 Sürücü SHENZHEN INVT ELECTRIC CO. LTD. İçindekiler İçindekiler İçindekiler... 1 1 Güvenlik Önlemleri... 2 1.1 Güvenlik Tanımları... 2 1.2 Uyarı Sembolleri... 2 1.3 Güvenlik

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Hava su tipi ısı pompa sistemi ünitesi EKCBX008BBV3 EKCBH008BBV3

Kullanım kılavuzu. Hava su tipi ısı pompa sistemi ünitesi EKCBX008BBV3 EKCBH008BBV3 EKCBX008BBV3 EKCBH008BBV3 EKCBX008BBV3 EKCBH008BBV3 İçerik Sayfa 1. Tanımlar 1. Tanımlar... 1 1.1. Uyarı ve simgelerin anlamları... 1 1.2. Kullanılan terimlerin anlamları... 1 2. Genel Güvenlik önlemleri...

Detaylı

Kullanma Kılavuzu Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B

Kullanma Kılavuzu Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B Split tipi hava/su ısı pompası 6 720 648 125-78.1I 6 720 810 499 (2014/02) Kullanma Kılavuzu Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B aşağıdaki parçalardan oluşur: ODU 7,5-12t ile birlikte WPLS 7,5 veya 12IE ODU

Detaylı

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL Eλληνικά Italiano Español English Deutsch Nederlands Français MODELS FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B Portugues Türkçe Pyccкий Özellik Rahatlığınız ve enerji

Detaylı

Kullanım kılavuzu NIBE F1245. Yeraltı kaynağı ısı pompası UHB TR 1336-1 231641

Kullanım kılavuzu NIBE F1245. Yeraltı kaynağı ısı pompası UHB TR 1336-1 231641 Kullanım kılavuzu Yeraltı kaynağı ısı pompası LEK UHB TR 1336-1 231641 Düğme fonksiyonlarının ayrıntılı bir açıklaması bulacağınız sayfa 11. Menülerde nasıl dolaşıldığı ve farklı ayarların nasıl yapıldığının

Detaylı

MODEL RX5 SERİSİ ISI GERİ KAZANIMLI HAVALANDIRMA. En iyisini yapmaya konsantre oluyoruz. Her zaman ve her koşulda...

MODEL RX5 SERİSİ ISI GERİ KAZANIMLI HAVALANDIRMA. En iyisini yapmaya konsantre oluyoruz. Her zaman ve her koşulda... MODEL RX5 SERİSİ ISI GERİ KAZANIMLI HAVALANDIRMA En iyisini yapmaya konsantre oluyoruz. Her zaman ve her koşulda... Basit ve Verimli Mükemmel Hava Kalitesi ve inanılmaz Isı Değiştirici Verimliliği Rulo

Detaylı

Kullanım ve Kurulum Klavuzu TR

Kullanım ve Kurulum Klavuzu TR Kullanım ve Kurulum Klavuzu TR İçindekiler Kullanım Bölümü Genel Kurulum bilgileri Kurulum hakkında bilgiler Ürün bilgiler NIBE SPLIT özellikleri NIBE SPLIT çalışma esası Drenaj tepsisi ısıtıcı, kontrol

Detaylı

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER KULLANIM KILAVUZU MODELLER FTXG20LV1BW FTXG25LV1BW FTXG35LV1BW FTXG50LV1BW FTXG20LV1BS FTXG25LV1BS FTXG35LV1BS FTXG50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER KULLANIM KILAVUZU MODELLER FTXG20LV1BW FTXG25LV1BW FTXG35LV1BW FTXG50LV1BW FTXG20LV1BS FTXG25LV1BS FTXG35LV1BS FTXG50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER KULLANIM KILAVUZU MODELLER FTXG20LV1BW FTXG25LV1BW FTXG35LV1BW FTXG50LV1BW FTXG20LV1BS FTXG25LV1BS FTXG35LV1BS FTXG50LV1BS Özellik Konforunuz ve enerjiden tasarruf etmeniz için

Detaylı

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Kullanım kılavuzu R32 FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Kullanım kılavuzu R32 FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Kullanım kılavuzu R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Özellik Konforunuz ve enerjiden tasarruf etmeniz

Detaylı

GRUNDFOS TALİMATLARI. Multilift MD, MLD. Montaj ve kullanım kılavuzu

GRUNDFOS TALİMATLARI. Multilift MD, MLD. Montaj ve kullanım kılavuzu GRUNDFOS TALİMATLARI Multilift MD, MLD Montaj ve kullanım kılavuzu Türkçe (TR) Türkçe (TR) Montaj ve kullanım kılavuzu İngilizce orijinal metnin çevirisi. İÇINDEKILER Sayfa 1. Bu dokümanda kullanılan semboller

Detaylı

PumpDrive. Çalıştırma Talimatı. Kendinden soğutmalı, motordan bağımsız frekans çevirici

PumpDrive. Çalıştırma Talimatı. Kendinden soğutmalı, motordan bağımsız frekans çevirici Çalıştırma Talimatı 4070.81/7--82 PumpDrive Kendinden soğutmalı, motordan bağımsız frekans çevirici Montaj şekilleri: Motor üzeri montaj (MM) Duvara montaj (WM) Kabin içi montaj (CM) Tesis-no. Seri-no.

Detaylı

FDTS45KXE6 71KXE6 FDTW28KXE6 45KXE6 56KXE6 71KXE6 90KXE6 112KXE6 140KXE6 FDK22KXE6 28KXE6 36KXE6 45KXE6 56KXE6 71KXE6

FDTS45KXE6 71KXE6 FDTW28KXE6 45KXE6 56KXE6 71KXE6 90KXE6 112KXE6 140KXE6 FDK22KXE6 28KXE6 36KXE6 45KXE6 56KXE6 71KXE6 Kılavuz No. '09 KX-SM -128 güncellenme tarihi 19 Kasım 2009 SERVİS KILAVUZU İNVERTER TAHRİKLİ ÇOKLU DAHİLİ ÜNİTELİ İKLİM KONTROL SİSTEMİ Alternatif R410A soğutucu akışkan kullanılan modeller (HARİCİ ÜNİTE)

Detaylı

Montaj, Kullanma ve Servis Kılavuzu

Montaj, Kullanma ve Servis Kılavuzu 6303 5737 04/2003 TR Kullanıcı için Montaj, Kullanma ve Servis Kılavuzu Oda Termostatı RC10 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları yerine

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Sürüm: v1.1

KULLANIM KILAVUZU Sürüm: v1.1 AE-LIFT MOTOR SÜRÜCÜ KULLANIM KILAVUZU Sürüm: v1.1 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1-UYARILAR...1 BÖLÜM 2-TEKNİK ÖZELLİKLER...2 2.1 ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER...2 2.2 MEKANİK ÖZELLİKLER...3 BÖLÜM 3-AE-LIFT İÇİN

Detaylı

RMF Model 110-132-160 kw ve 150-180 kw IVR

RMF Model 110-132-160 kw ve 150-180 kw IVR Kullanım Kılavuzu Kompresörler TR RMF Model 110-132-160 kw ve 150-180 kw IVR RMF asla özelliklerinin ötesinde veya bu işletim ve bakım kılavuzundaki talimatlara uymayacak şekilde çalıştırılmamalıdır. Bu

Detaylı

Tesisatçı kılavuzu NIBE F1145

Tesisatçı kılavuzu NIBE F1145 Tesisatçı kılavuzu Yeraltı kaynağı ısı pompası LEK IHB TR 1312-1 231597 Düğme fonksiyonlarının ayrıntılı bir laması bulacağınız sayfa 31. Menülerde nasıl dolaşıldığı ve farklı ayarların nasıl yapıldığının

Detaylı

62 305 512 15 02/2008. Kullanım Kılavuzu Kompresörler. RME Model 55-75-90-110E KW 55-75-90-110 KW IVR

62 305 512 15 02/2008. Kullanım Kılavuzu Kompresörler. RME Model 55-75-90-110E KW 55-75-90-110 KW IVR Kullanım Kılavuzu Kompresörler RME Model 55-75-90-110E KW 55-75-90-110 KW IVR TR RME asla özelliklerinin ötesinde veya bu işletim ve bakım kılavuzundaki talimatlara uymayacak şekilde çalıştırılmamalıdır.

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZAN MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. USMART 9 USMART 12 USMART 18 USMART 24 BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş.

Detaylı

ÇEVRESEL AÇIKLAMA Çevresel açıklama... 2. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Uyarı... 3 Dikkat... 4 Kullanmadan önce... 5

ÇEVRESEL AÇIKLAMA Çevresel açıklama... 2. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Uyarı... 3 Dikkat... 4 Kullanmadan önce... 5 2 2 İÇİNDEKİLER ÇEVRESEL AÇIKLAMA Çevresel açıklama... 2 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Uyarı... 3 Dikkat... 4 Kullanmadan önce... 5 KULLANIM TALİMATLARI Ürün genel görünümü.... 6 Ünite Kumanda Panosu... 7 Hava Akış

Detaylı

MICROMASTER. Kullanıcı Kılavuzu. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

MICROMASTER. Kullanıcı Kılavuzu. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com MICROMASTER Çalıştırma Talimatları Issue Release Kullanıcı Kılavuzu Genel Özet 1 Kurulum MICROMASTER 4 Devreye Alma 3 MICROMASTER 4 nin Kullanılması 4 Çalıştırma Talimatları Kullanıcı Kılavuzu Sistem

Detaylı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı Yüksek verimli ısıtma pompası Calio İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Calio Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı

DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA

DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA KULLANIM KILAVUZU NATURE PLUS INV 9/12/18/24 A Değerli Müşterimiz, Öncelikle doğa ve teknoloji dostu bir VESTEL ürününü tercih ettiğiniz için sizi kutlarız. Beklentilerinizin üzerinde

Detaylı

Kullanım Kılavuzu TR. RMD Model 30-37-45-55 kw 30-37-45-55 kw IVR

Kullanım Kılavuzu TR. RMD Model 30-37-45-55 kw 30-37-45-55 kw IVR Kullanım Kılavuzu TR Kompresörler RMD Model 30-37-45-55 kw 30-37-45-55 kw IVR RMD asla özelliklerinin ötesinde veya bu işletim ve bakım kılavuzundaki talimatlara uymayacak şekilde çalıştırılmamalıdır.

Detaylı

KABLOLU UZAKTAN KUMANDA

KABLOLU UZAKTAN KUMANDA KABLOLU UZAKTAN KUMANDA MONTAJ KILAVUZU Bu ürünün kurulumunu gerçekleştirmeden önce bu montaj kılavuzunu okuduğunuzdan emin olun. İçindekiler 1. Güvenlik Önlemleri...2 2. Aksesuarlar...4 3. Uzaktan kumanda

Detaylı

Modülasyonlu veya çok kademeli brulörler ve iklimlendirme sistemlerinde sıcaklık ve basınç kontrolü için optimize edilmiştir.

Modülasyonlu veya çok kademeli brulörler ve iklimlendirme sistemlerinde sıcaklık ve basınç kontrolü için optimize edilmiştir. RWF50.2 ve RWF50.3 Kompakt üniversal kontrol cihazı Modülasyonlu veya çok kademeli brulörler ve iklimlendirme sistemlerinde sıcaklık ve basınç kontrolü için optimize edilmiştir. Kullanıcı kılavuzu RWF50.2/RWF50.3

Detaylı

FEB COMFORT Elektrikli kombi

FEB COMFORT Elektrikli kombi FEB COMFORT Elektrikli kombi Kullanım, Montaj ve Bakım Kılavuzu İçindekiler 1. Genel bilgiler 1.1 Tanım ve kullanımı 3 1.2 Kazanın avantajları 3 1.3 Önemli talimatlar ve öneriler 3 1.3.1 Montaj 4 1.3.2

Detaylı

ABB general purpose drives. Yazılım el kitabı ACS580 standart kontrol programı

ABB general purpose drives. Yazılım el kitabı ACS580 standart kontrol programı ABB general purpose drives Yazılım el kitabı ACS580 standart kontrol programı İlgili el kitapları listesi Sürücü kılavuzları Kod (İngilizce) Kod (Türkçe) ACS580 firmware manual 3AXD50000016097 3AXD50000019827

Detaylı