Hava Kontrol Üniteleri için Kullanma ve Bakım Talimatları, GOLD LP

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hava Kontrol Üniteleri için Kullanma ve Bakım Talimatları, GOLD LP"

Transkript

1 Hava Kontrol Üniteleri için Kullanma ve Bakım Talimatları, GOLD LP Program sürümü 2.05 ve daha yenileri için uygulanabilir. Dokümanın orijinal dili İsveççedir. Haber vermeksizin özellikleri değiştirme hakkımız saklıdır.

2 İçindekiler GENEL Uygulama Yelpazesi Mekanik Tasarým Kontrol Sistemi Çevre ile Ýlgili Dokümantasyon Hava Kontrol Ünitesinin bileşenleri GÜVENLÝK UYARILARI Güvenlik Anahtarý/Ţalter Riskler Güvenlik Koruyucular MONTAJ KULLANIMA ALMA Genel Kanal Sitemini ve Hava Cihazlarını Ayarlama Ayarlama Sırası Ayarlama Prosedürü...7 4,3 Basınç Dengesini Ayarlamak İçin Genel Doğru Sızdırma Yönünü Sağlamak İçin 8 5 EL TİPİ MİKRO TERMİNAL VE MENÜLER NASIL KULLANILIR EL TİPİ MİKRO TERMİNAL Genel Düğmeler Gösterge Ekranı Kısaltmalar Menu Tree ANA MENÜ Genel Dil Seçimi Çalışma Modunun Değiştirilmesi Ayarlar... 7 KULLANICI SEVİYESİ Sıcaklık Okumalar Ayarlar Hava akışı/basınç Okumalar Ayarlar Anahtar saati Filtreler Okumalar Kalibrasyon - Filtreler Kalibrasyon Döner Isı Değiştirici Hava Ayarı Alarmlar MONTAJ SEVİYESİ Menüde Gezinme FONKSİYONLAR Sıcaklık Sıcaklık Düzenleme ERS Düzenleme Besleme Havası Düzenleme Boşaltma Havası Düzenleme Dış Sıcaklık Kompansasyonu Yaz Gece Soğutma Gece saatlerinde Aralıklı Isıtma Sabah HIZLI Ayar Noktası Sıcaklık Yer Değiştirme Harici Sıcaklık Sensörleri Akış/Basınç Fan Düzenleme Akış Düzenleme Basınç Düzenleme Talep Kontrol Slave Kontrol Clean Air Control Dış Sıcaklık Kompansasyonu Fan Hızının Mİn. Ayara Noktasına Yavaşlasının Kontrolü, Hava akışı/basınç Slave fan akışı ayarlamak için GOLD SD Filtre İzleme Fonksiyonunu Aktifleştirmek İçin Çalışma Anahtar saati Genişletilmiş Çalışma Yaz saati/kış saati Isıtma Isı değiştirici Döner ısı değiştirici buz çözme Ön-Tekrar ısıtma HIZLI Isıtma Soğutma Çalışma Soğutma Düzenleme (Kontrol) Periyodik Çalışma Düzenleme Hızı Dış Sıcaklık Limiti Tekrar Başlama Saati Soğutma Min Hava Akışı Nötr Bölge HIZLI Soğutma Nem Giriş/çikiş bağlantilari IQnomic Plus All Year Comfort OPTIMIZE OTOMATİK FONKSİYONLAR Genel Başlama Dizisi Soğutma İyileştirme Sıfır Noktası Kalibrasyonu Donma Önleme İzleme Fonksiyonu Sıcak Su için Hava Isıtıcı İlave soğutma Elektrikli Hava Isıtıcı İlave çalışma Isı Değiştirici Yoğunluk düzeltmeli Hava Akışı Biriktirme Kontrolü Döner ısı değiştirici verimliliğinin hesaplanması...39 OKUMALAR MANUEL TEST ALARM AYARLARI Yangın Alarmları Harici Alarmlar Alarm Sınırları Alarm Önceliği EL TİPİ TERMİNAL Dil Hava akış ünitesi Min/Maks Ayar...42 ERS= Boşaltma havası sıcaklığı-ilgili besleme havası sıcaklığı düzenlemesidir Temel Ayarlar HABERLEŞME EIA Ethernet SERVİS SEVİYESİ BAKIM Filtre Deđiţtirme Filtreleri çýkartmak için Yeni Filtreleri Takmak Ýçin Temizlik ve Kontrol Genel Filtre Boţluklarý Rotor Fanlar ve Fan Boţluklarý Performans Kontrolleri ALARMLAR VE HATA İZLEME Genel A ve B-alarmları Alarmları sıfırlama Alarm Ayarlarını Değiştirme Fabrika Ayarları ile Alarm Tanımları BİLGİ MESAJLARI TEKNÝK VERÝ Boyutlar, GOLD LP tek parça ünite Elektrikli Ekipman Bölmesi Dahili Bağlantılar Terminal Bloklarına Bağlantı Elektrik Verisi Klima Santrali Fanlar Elektrikli ekipman dolabı Isı Değiştirici Motoru Kontrol Hassasiyetsizliği EKLER Uyumluluk Beyanı Kullanıma Alma Kaydı Ecodesign data Haber vermeksizin özellikleri değiştirme hakkımız saklıdır.

3 GENEL. Uygulama Yelpazesi GOLD LP, dahili kontrol ekipmanına sahip eksiksiz temiz hava santralidir. Temiz hava santralleri konforlu havalandýrma için dizayn edilmiţtir, dükkanlar, ofisler, okullar, kreţler, kamu binalarý, dükkanlar ve konutlar gibi binalarda kullanýlabilir. GOLD LP üniteleri tek parçalı klima santralleridir. Eđer damper ve hava sođutucular gibi ilave fonksiyon bölümleri gerekliyse bunlar kanallara monte edilir. GOLD LP sisteminin tüm avantajlarýndan tam olarak faydalanabilmek için, proje dizayný, ünite montajý, ayarlanmasý ve sistemin çalýţtýrýlmasý ile bađlantýlý olarak klima santralinin özel karakteristiklerini dikkate almak önemlidir. Ünite iç mekana monte edilmelidir. Önemli! Bölüm 2 içerisinde ünitenin çalýţtýrýlmasý ile ilgili riskleri açýklayan güvenlik uyarýlarýný daima okuyun, üniteyi kimin kullanacađýný ve bakým yapacađýný belirleyin, her paragrafta verilen montaj talimatlarýný dikkatle takip edin. Ürün tanýmlama plakasý elektrikli ekipman bölmesinin üzerinde bulunmaktadýr. Swegon la temasa geçtiđinizde, ürün tanýmlama plakasý üzerindeki özelliklere bakýn..2 Mekanik Tasarým GOLD LP iki modeldir. Ünitenin alüminyum çinko kaplama çelik panelden oluţan arka tarafý dýţýndaki metal yüzeyleri NCS S 0502-G beyaz renkte boyanmýţtýr.. Ýç yapý ađýrlýklý olarak alüminyum çinko kaplý yaprak çelikten üretilmiţtir. Kontrol panelleri dahil tüm muhafaza 30 mm kalýnlýđýnda taţ yünü izolasyona sahiptir. GOLD LP Sýnýf F7 torba filtrelere sahiptir. DD tipi Reconomic rotor deđiţken hýz kontrollüdür ve %85 pik sýcaklýk verimliliđine sahiptir. Besleme havası ve egzoz havası fanları doğrudan tahrikli hava toplama fanlarıdır. Fanlar, tüm çalýţma aralýđýnda yüksek verimlilik sađlayan EC motorlara sahiptir..3 Kontrol Sistemi IQnomic Kontrol sistemi mikro işlemci tabanlıdır ve üniteye entegredir. Fanlarý, rotoru, sýcaklýđý, hava akýţlarýný, çalýţma sürelerini ve çok sayýda dahili ve harici fonksiyonlarý, alarmlarý kontrol eder ve düzenler..4 Çevre ile Ýlgili Dokümantasyon Çevre ile ilgili Dokümantasyon Sökme Talimatları, Geri Dönüşüm ve Çevre ile İlgili Ürün Bildirimleri web sitemizden indirilebilir: Klima santrali, hurda amaçlý olarak kendisini oluţturan parçalara kolaylýkla ayrýlacak ţekilde tasarlanmýţtýr. Ürün kullaným ömrünün sonuna geldiđinde, bertaraf edilmesi için akredite geri dönüţüm ţirketi servisi çađrýlmalýdýr. GOLD LP nin geri dönüţtürülebilir ađýrlýđý toplam ađýrlýđýnýn yaklaţýk %94 dür. Swegon AB REPA Kayýt, no ile iliţkilidir. Sökme talimatlarý veya hava kontrol ünitesinin çevreye olan etkileri ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, Swegon AB, ile temasa geçin telefon: +46 (0) Haber vermeksizin özellikleri değiştirme hakkımız saklıdır. 3

4 .5 Hava Kontrol Ünitesinin bileşenleri Aţađýdaki her bir bileţen basitleţtirilmiţ ve ţematik açýklama ile belirtilmiştir Şek a Taze hava Besleme havası Egzoz havası Egzoz havasý 2 Hava kontrol üniteleri Ţek. a da gösterildiđi gibi sađ yön sürüm olarak sađlanýr. Ţekil b de gösterilen sol yön sürüme dönüţüm, kontrol ekipmanýndaki basit bir ayarlama ile gerçekleţtirilir. Sol yön sürümde (Ţek. b), yýldýz ile iţaretlenmiţ bileţenlerin fonksiyon ve isimlendirilmesi deđiţir (bileţenler besleme havasý veya boţaltma havasýna ait olmalarýna göre isimlendirilir). Bileşenlerin yerleşimi ve isimleri DIŞ HAVA* (Sol yön sürüm: Egzoz havasý) 2 EGZOZ HAVASI* (Sol yön sürüm: Besleme havasý) 3 Motor ve motor kontrolörlü egzoz havasý faný* 4 Basýnç sensörü, egzoz havasý faný (Fonksiyon seçim anahtarý üzerindeki pozisyon = ) 5 Kontrol üniteli elektrikli ekipman bölmesi 6 El tipi Mikro Terminal 7 Şalter 8 Egzoz havasý filtresi* 9 EGZOZ HAVASI* (Sol yön sürüm: Dýţ hava) 0 BESLEME HAVASI* (Sol yön sürüm: Egzoz havasý) Şek b Sol yön sürüm Besleme havasý sýcaklýk sensörü (besleme havasý kanalýna monte edilmelidir) 2 Motor ve motor kontrolörlü besleme havasý faný* 3 Egzoz havasý sýcaklýk sensörü* 4 Basýnç sensörü, besleme havasý faný (Fonksiyon seçim anahtarý üzerindeki pozisyon = 2) 5 Rotor 6 Tahrik motoru, rotor 7 Sensör, dönüş izleme 8 Dýţ hava sýcaklýk sensörü* 9 Üniteyi yerine sabitlemek için montaj konsolu, 4 konsol 20 Besleme havasý filtresi* Kontrol panelleri için 2 kaydýrma rayý 4 Haber vermeksizin özellikleri değiştirme hakkımız saklıdır.

5 2 GÜVENLÝK UYARILARI İlgili tüm personel ünite üzerinde çalışmaya başlamadan önce talimatları okumalıdır. Bu talimatlara uyulmadýđý takdirde, satýn alan veya montajý yapan tarafýndan yanlýţ kullaným sebebiyle ünite veya bileţenlerine verilen hasarlar garanti konusu olarak kabul edilmez. Sadece Swegon tarafýndan yetiţtirilmiţ yetkili elektrikçiler veya kalifiye servis personeli harici bađlantýlarla iliţkili olarak klima santrali elektrik montajý veya kablolamalarýnda deđiţiklik yapabilir. 2. Güvenlik Anahtarý/Ţalter GOLD LP tek parça ünite üzerinde, güvenlik izolasyon anahtarý elektrikli ekipman bölmesinin üstüne harici olarak yerleţtirilmiţtir. Klima santrali normalde el tipi mikro terminalden çalýţtýrýlmalý ve durdurulmalýdýr; bunun için ţalteri açýlýp kapatýlmamalýdýr. Aksi talimatlarda belirtilmediđi sürece üniteye servis yapmadan önce daima ţalteri kapatýn. 2.3 Güvenlik Koruyucular Kilitlenebilir kontrol panelleri fanlar/rotor için koruyucu işlevi görür. Elektrikli ekipman bölmesi içindeki güç besleme ünitesi üzerindeki kapak bu ünite için koruyucu işlevi görür. Sadece kalifiye elektrikçiler veya eđitimli servis teknisyenleri güvenlik koruyucularý çýkartabilir. Güvenlik koruyucu çýkartýlmadan önce güvenlik izolasyon anahtarý kapatýlarak üniteye gelen güç kesilmelidir. Tüm kontrol panelleri kapalý olmalý ve klima santrali çalýţýrken elektrikli ekipman bölmesinin kapađý kapatýlmýţ olmalýdýr. 2.2 Riskler Herhangi bir iş yapmadan önce, klima santraline gelen güç kaynađýnýn kapalý olduđundan emin olun. Hareketli parçalarda risk alanlarý Tipik dönen parçalar, fan pervaneleri ve rotorun tahrik makaralarýdýr. Kontrol panelleri özel bir anahtar ile açılabilir, bu yüzden fanlar ve rotor için koruyucu olarak işleve sahiptirler. Kanallar fan çýkýţlarýna bađlý deđilse, çýkýţlara koruyucu takýlmalýdýr (tel ýzgara koruyucu). Ünite çalýţýrken filtre/fan bölümünün kontrol paneli açýlmamalýdýr. Normal çalýţma ţartlarý altýnda, klima santralini durdurmak için el tipi terminaldeki durdur düđmesini kullanýn. Kontrol panelini açmadan önce fanlarýn durmasýný bekleyin. Fan bölümü içindeki hava basýncý pozitiftir, yani kapý aniden açýlabilir. Haber vermeksizin özellikleri değiştirme hakkımız saklıdır. 5

6 3 MONTAJ Özel montaj talimatlarýna bakýn. 4 KULLANIMA ALMA 4. Genel Kullanıma alma dizisi:. Ünite, kanal sistemi veya fonksiyonel bölümlerde yabancı nesne olmadığından emin olun. 2. Güvenlik izolasyon anahtarını AÇIK duruma (I) getirin. 3. Eğer seçmediyseniz istediğiniz dili seçin. Bkz Bölüm 6.2 veya Ünite fabrika ayarlarına sahiptir. Bkz Bölüm 2.2 Kullanım alma kaydı. Bununla birlikte, çoğu durumda bu ayarların size uygun şekilde değiştirilmesi gereklidir. Anahtar saatini, çalışma koşullarını, sıcaklıkları, hava akışlarını ve fonksiyonları Bölüm 5-6 deki prosedürlere göre programlayın. Hava akış birimi olarak l/s, m3/s veya m3/h seçin. (EL TİPİ MİKRO TERMİNAL menüsünde MONTAJ SEVİYESİ). Kullanıma Alma Kaydını doldurun ve ünitenin evrak gözüne koyun. 5. Eğer gerekliyse manuel veya otomatik çalıştırmayı aktifleştirin (ANA MENÜ) veya fanların hızını kilitleyin (HAVA AYARI menüsü). Kanal sistemini ve hava cihazlarını Bölüm 4.2 de açıklanan şekilde ayarlayın. 6. Daha sonra Bölüm 7.4.2'de anlatılan şekilde filtre kalibrasyonu ile bitirin. 6 Haber vermeksizin özellikleri değiştirme hakkımız saklıdır.

7 4.2 Kanal Sitemini ve Hava Cihazlarını Ayarlama Fanların gerekenden fazla güç tüketmesini önlemek için, sistem içindeki basınç düşüşünü mümkün olduğunca düşük tutmak gereklidir. Beklenen konforu sağlamak açısından kanal sistemlerinin ve hava cihazlarının doğru ayarlanması önemlidir. GOLD ile birlikte monte edilmiş hava cihazlarını ve kanal sistemini ayarlarken, orantı metodunu takip etmek uygundur. Bunun anlamı ana kanaldaki hava akışı değişse bile kanal bölümleri arasındaki hava akış oranlarının sabit kalmasıdır. Aynı oran montajdaki hava cihazlarına da uygulanır. Kanal sistemini ayarlarken, fanların hızını önceden ayarlanmış belirli akış hızına kilitlemek için bir özellik vardır, bkz Bölüm Ayarlama Sırası Sistem aşağıdaki sıra ile ayarlanmalıdır.. Her kanal bölümüneki hava cihazlarını ayarlayın. 2. Kanal bölümlerini ayarlayın. 3. Ana kanalları ayarlayın Ayarlama Prosedürü. Tüm hava cihazlarını ve üfleyicileri tam açık pozisyona ayarlayın. 2. Hava akışı okumasının tüm hava cihazlarının, kanal bölümlerinin ve ana kanalların dizayn hava akışları ile oranını hesaplayın. Her bölümdeki en düşük orana sahip hava cihazı tam açık olmalıdır. Bu hava cihazını İNDEKS HAVA CİHAZI olarak kullanın. Aynısı bölüm üfleyicileri ve ana üfleyiciler için de geçerlidir. Ayarlar nasıl yapılır Kanal bölümü B ti ayarlamaya başlayın, çünkü bu en yüksek orana sahip olandır. Son hava cihazı, B3, en düşük orana sahiptir ve tam açık olmalıdır. Diğer hava cihazlarını B ve B2 ayarlayın, böylelikle bunlar hava cihazı B3 ile aynı orana sahip olur (bkz yukarıdaki madde 5). Şimdi kanal bölümü C deki hava cihazlarını ayarlayın. Hava cihazı C4 tam açık olmalıdır; diğerlerini aynı orana artırın. Şimdi kanal bölümü A daki hava cihazlarını ayarlayın. Buradaki indeks hava cihazı hava cihazı A3 tür, yani önce hava cihazı A4 ü (referans cihaz) A3 ün oranına getirirsiniz. Bundan sonra diğerleri hava cihazı A4 ile aynı oranda ayarlanır. Bölüm üfleyici B yi bölüm üfleyici A ile aynı orana getirin, bölüm üfleyici C yi bölüm üfleyici A ile aynı orana getirin. Tüm üfleyicilerin aynı orana sahip olduğundan emin olun. Ayarlama tamamlandığında, 3 hava cihazı ve bir bölüm üfleyici sistemdeki mümkün olan en düşük basıncı sağlamak için tam açık durumda olmalıdır. Ayarlamaları bitirdiğinizde, her bölümden bir hava cihazı, bir bölüm üfleyici ve bir ana üfleyici tam sürekli olarak tam açık durumda olmalıdır. 3. En yüksek orana sahip kanaldan ve ana kanalda en yüksek orana sahip bölümden ayarlamaya başlayın. Bu noktadan başlamak önünüzdeki havayı sistemde daha az hava olan yerlere basma imkanı verir. 4. Kanal bölümündeki son hava cihazını ayarlayın böylelikle indeks cihazı ile aynı orana sahip olmalıdır. Bu hava cihazı REFERANS HAVA CİHAZI olarak görev yapar. Sıklıkla bölümdeki son hava cihazıdır, en düşük orana sahiptir ve açık olmalıdır. Bu durumda aynı hava cihazı indeks cihaz ve referans ciha zolarak görev yapar. 5. Bölüm içerisindeki diğer hava cihazlarını referans cihaz ile aynı orana getirin. Not! Referans cihazdaki oran başka bir cihazın artırıldığı her seferde değişecektir, bu yüzden pratikte referans cihaz oranı biraz daha yüksek ayarlanabilir. referans cihaz her hava cihazı artırımı arasında ölçülmelidir. 6. Sonraki en yüksek orana sahip bölüme gidin ve buradaki hava cihazlarını ayarlayın. Not! Tüm hava cihazları ayarlanana kadar tüm üfleyiciler tam açık olmalıdır. 7. En yüksek orana sahip bölümün üfleyicisini en düşük orana sahip bölümün üfleyicisi ile aynı orana getirin. Not! İndeks üfleyicinin oranı değşitirdiğini unutmayın, madde 5 de açıklanan şekilde devam edin. 8. Tüm bölümler ayarlandığında, ana üfleyicileri aynı şekilde artırın. Ayrıca ayarlamaların nasıl yapılacağına ilişkin aşağıdaki örneğe bakın. q p = dizayn hava akışı (l/s) q m = hava akışı okuma (l/s) q m K (Oran) = qp Haber vermeksizin özellikleri değiştirme hakkımız saklıdır. 7

8 4,3 Basınç Dengesini Ayarlamak İçin 4.3. Genel Isı eşanjörü içerisinden geçen hava sızıntısının yönü ve boşaltma /temizleme bölümünün fonksiyonu doğru olacak şekilde, harici hava bölümü içerisinde, belirli derecede bir negatif basınç olmalıdır. Bu boşaltma havasının besleme havası üzerine taşınmamasını sağlar. Havalandırma sistemi tam olarak monte edildiğinde, tüm hava difüzörleri ve kaydedicilerden deşarj olan hava akışı ayarlandığında ve besleme havası ve boşaltma havası akışları hava kontrol ünitesinin normal çalışmasında olması gerektiği gibi olduğu zaman ünite içindeki basınç dengesi ayarlanmalıdır Doğru Sızdırma Yönünü Sağlamak İçin AHU içerisindeki basınç dengesi, hariçten hava giriş ağzına monte edilen bir devreye alma plakasının yeniden konumlandırması ile ayarlanır. Devreye alma plakası, ayrıca tedarik edilir ve harici hava kanalı bağlandığı zaman takılmalıdır. Bkz çizim. Hava taşıma ünitesinin basınç ölçüm çekmelerine basınç göstergesi bağlayın. AHU dört basınç ölçüm çekmesine sahiptir. Boşaltma hava kanalına en yakın iki tane çekme kullanılmalıdır. Mavi basınç ölçüm çekmesi boşaltma havası bölümündeki negatif basıncı ölçmek için kullanılır, beyaz basınç ölçüm çekmesi besleme havası bölümündeki negatif basıncı ölçmek için kullanılır. Basınç ölçüm çekmeleri bağlantı kapağı üzerindedir. Unutmayın her iki basınç ölçüm çekmesi de negatif basıncı ölçmek için kullanılır. ÖLÇÜLEN DEĞERLER Boşaltma havası bölümündeki negatif basınç besleme havası bölümündeki negatif basınç ile aynı veya daha büyük olmalıdır. Eğer boşaltma havası bölümündeki negatif basınç besleme havası bölümündeki negatif basınç ile aynı veya 20 Pa ya kadar daha yüksekse, üniteyi devreye alma işleminiz bitmiştir. SAPMALAR Eğer boşaltma havası bölümündeki negatif basınç besleme havası bölümündekinden düşükse aşağıdaki ayarlamaları yapmalısınız:. Hava taşıma ünitesini durdurun, egzoz hava filtresine erişmek için kontrol kapısını açın. Ürünle birlikte verilen plastik tapaları kullanarak devreye alma plakası üzerindeki deliklerden uygun bir tanesini kapatın. 3. İzleme kapısını kapatın ve AHU'yu tekrar başlatın. 4. Basınçları ölçün. Boşaltma havası bölümündeki negatif basınç daha fazla olana veya besleme havası bölümündeki negatif basınçtan (0-20 Pa) 20 Pa daha yüksek olana kadar bu işlemi tekrarlayın. Basınç ölçüm çekmeleri sızıntı yönü (AHU sağ yön sürümde gösterilmiştir) - (mavi) + (beyaz) 2 Devreye alma plakası BOŞALTMA HAVASI 5. Eğer boşaltma havası bölümündeki negatif basınç, devreye alma plakaları sökülmüş olduğu halde, besleme havası bölümündekine göre 20 Pa'dan daha büyükse, sızıntı ve hava boşaltma akışı daha çok dikkate alınmalıdır. Bunun anlamı gerçek boşaltma hava akışının ayarlanmış hava akışına göre sapma göstereceğidir. Basınç farkının arttması halinde sapma da artar. 8 Haber vermeksizin özellikleri değiştirme hakkımız saklıdır.

9 5 EL TİPİ MİKRO TERMİNAL VE MENÜLER NASIL KULLANILIR 5. EL TİPİ MİKRO TERMİNAL 5.. Genel El tipi mikro terminal hava kontrol ünitesine hızlı konektör ile bağlanmasını sağlayan 3 metre uzunlukta kabloya sahip korumalı bir kontrol kutusundan oluşur. El tipi terminalin aydınlatmalı bir ekranı, 6 düğmesi ve alarmları gösteren kırmızı bir LED'i vardır. GOLD LP SAL 4:40 DURDUR MANUEL ÇALIŞMA DURDUR? 5..2 Düğmeler Düğmeler aşağıdaki fonksiyonlara sahiptir. ENTER seçiminizi onaylar ve sonraki menü seviyesine ilerler. ESCAPE önceki menüye geri döner. YUKARI veya SOLA İLERLER. AŞAĞI veya SAĞA İLERLER. Seçilmiş ayarın değerini AZALTIR. Seçilmiş ayarın değerini ARTIRIR Gösterge Ekranı Ekran 4 satırdır. Menülerin çoğu bir kaç satırdan oluşur ve bunlar AŞAĞI İLERLE düğmesine basıldığında satır satır gösterilir. Pozisyon göstergesi menü içinde nerede olduğunuzu gösterir. GOLD LP SAL 4:40 DURDUR MANUEL ÇALIŞMA DURDUR? MAN/OTO. ÇAL. AYARLAR Positionsvisare 5..4 Kısaltmalar Menülerde aşağıdaki kısaltmalar kullanılmıştır. SA = Besleme havası (Örn. SA FAN = Besleme havası fanı) EA = Boşaltma Havası DIŞ = Dış hava FV = Donma önleme izleyici 5 Isı değiştirici Haber vermeksizin özellikleri değiştirme hakkımız saklıdır. 9

10 5.2 Menu Tree GOLD LP SAL 4:40 DURDUR MANUEL ÇALIŞMA DURDUR? ANA MENÜ (Bölüm 6) GOLD LP SAL 4:40 MANUEL ÇALIŞMA DURDUR? MAN/OTO. ÇAL. GOLD LP SAL 4:40 DURDUR? MAN/OTO. ÇAL. AYARLAR OTO. ÇALIŞMA MANUEL DÜŞÜK HIZ MANUEL YÜKSEK HIZ Önemli! Menülerin görünümü hava kontrol ünitesinin tipine ve seçilen fonksiyonlara göre değişir. KULLANICI SEVİYESİ (Bölüm 7) SICAKLIK ALL YEAR COMFORT *SICAKLIK* OKUMALAR AYARLAR AKIŞ/BASINÇ *ALL YEAR COMFORT* OKUMALAR AYARLAR ANAHTAR SAAT *AKIŞ/BASINÇ* OKUMALAR AYARLAR FİLTRELER *ANAHTAR SAAT* SAAT/TARİH SAAT KANAL YIL KANAL HAVA AYARI *FİLTRELER* OKUMALAR KALİBRASYON ALARMLAR *HAVA AYARI* FAN HIZINI KİLİTLER. SAAT: 0 h *ALARMLAR* AKTİF ALARMLAR ALARM GEÇMİŞİ MONTAJ SEVİYESİ (Bölüm 8-6) MONTAJ 0 Haber vermeksizin özellikleri değiştirme hakkımız saklıdır.

11 6 ANA MENÜ 6. Genel Eğer seçilen başka menü yoksa normalde ana menü gösterilir. Ekran 30 dakika sonra otomatik olarak ana menüye döner. Menü içeriği seçilen çalışma moduna ve mevcut çalışma modunu etkileyen seçilmiş diğer fonksiyonlara ve tetiklenmiş olası alarmlara göre değişir. 6.2 Dil Seçimi Hava kontrol ünitesi ilk kez çalıştırıldığında, dil seçimi menüsü gösterilir. İ;stediğiniz dili seçin. Eğer dili daha sonra değiştirmek isterseniz - veya eğer yanlış dil seçtiyseniz - dili EL TERMİNALİ altından MONTAJ SEVİYESİ içinden değiştirebilirsiniz. Bkz Bölüm Çalışma Modunun Değiştirilmesi Ana menüden hava kontrol ünitesini çalıştırabilir veya durdurabilir ya da manuel veya otomatik çalışmaya geçiş yapabilirsiniz. Hava kontrol ünitesi normalde el tipi mikro terminalden çalıştırılmalı ve durdurulmalıdır; bunun için güvenlik anahtarı açılıp kapatılmamalıdır. Hava kontrol ünitesi çalıştırıldığında, başlama dizisinin parçası olan çeşitli gecikmeler için menüler gösterilir. Ayrıca bkz Bölüm 0.. Başlama Dizisi 6.4 Ayarlar Ana menüden AYARLAR seçtiğinizde, Kullanıcı Seviyesi ve Montaj Seviyesine geçersiniz. Bkz Bölüm 7. GOLD LP SAL 4:40 DURDUR MANUEL ÇALIŞMA DURDUR? GOLD LP SAL 4:40 MANUEL ÇALIŞMA DURDUR? MAN/OTO. ÇAL. GOLD LP SAL 4:40 DURDUR? MAN/OTO. ÇAL. AYARLAR KULLANICI SEVİYESİ MONTAJ SEVİYESİ OTO. ÇALIŞMA MANUEL DÜŞÜK HIZ MANUEL YÜKSEK HIZ Haber vermeksizin özellikleri değiştirme hakkımız saklıdır.

12 7 KULLANICI SEVİYESİ 7. Sıcaklık Temel fonksiyonlar MONTAJ SEVİYESİNDE önceden ayarlanabilir ve değerler KULLANICI SEVİYESİNDE okunabilir ve ayarlanabilir. Ayrıca sıcaklık için fonksiyonların detaylı şekilde açıklandığı Bölüm 9.2'ye bakın. ÖNEMLİ! Eğer esas olarak sıcaklık ayarlarını değiştirmeyi amaçlıyorsanız, bunu yapmadan önce hava kontrol ünitesini durdurmanız gereklidir. 7.. Okumalar Performans kontrolü için kullanılır Ayarlar ERS DÜZENLEME Kontrol ünitesi besleme havası ve boşaltma havası sıcaklıkları arasındaki ilişkiyi fabrika ayarlı eğriye göre düzenler. Ayarlar (sağdaki tabloya bakınız): Değer Ayarlar Fabrika aralık ayarlar Adım - 4 EA/SA Farkı -5 C* 20 C Kırılma noktası 5-23 C* 22 C (boşaltma hava sıcaklığıyla ilgili) ERS DÜZENLEME 2 Kontrol ünitesi besleme havası ve boşaltma havası sıcaklıkları arasındaki ilişkiyi özel hazırlanmış eğriye göre düzenler. Eğrinin üç tane ayarlanabilir kırılma noktası vardır. Ayarlar (sağdaki tabloya bakınız): Değer Ayarlar Fabrika aralık ayarlar Boşaltma havası sıcaklığı X 0-40 C 5 C X C 20 C X C 22 C Besleme hava sıcaklığı Y 0-40 C 20 C Y C 8 C Y C 4 C BESLEME HAV DÜZ. Ayarlar: Değer Ayarlar Fabrika aralık ayarlar Besleme hava sıcaklığı ayar noktası 5-40 C* 2.5 C BOŞALTMA HAV DÜZ. Ayarlar: Değer Ayarlar Fabrika aralık ayarlar Boşaltma havası/oda sıc. Ayar noktası 5-40 C* 2.5 C Min. besleme hava sıcaklığı 3-25 C* 5 C Maks. besleme hava sıcaklığı 8-45 C* 28 C *) Ayar aralığı değiştirilebilir. Bkz 4.3, Min/Maks Ayarlama SICAKLIK *SICAKLIK* OKUMALAR AYARLAR *SICAKLIK* OKUMALAR AYARLAR Besleme hava sıcaklığı ayar noktası C Y = Besleme hava sıcaklığı ayar noktası C ERS Düzenleme ERS DÜZENLEME ERS Düzenleme ERS DÜZENLEME 2 EA/SA farkı Boşaltma havası sıcaklığı C Kırılma Noktası Önemli! Menülerin görünümü hava kontrol ünitesinin tipine ve seçilen fonksiyonlara göre değişir. BESLEME HAV DÜZ. EA/ODA DÜZENLEME X = Boşaltma havası sıcaklığı C 2 3 Adım Adım 2 Adım 3 Adım 4 2 Haber vermeksizin özellikleri değiştirme hakkımız saklıdır.

13 7.2 Hava akışı/basınç Temel fonksiyonlar MONTAJ SEVİYESİ içinden ayarlanır ve değerler KULLANICI SEVİYESİ içinden okunur ve ayarlanır. Bu yüzden akış/basınç için fonksiyonların detaylı şekilde açıklandığı Bölüm 9.3'e de bakın. AKIŞ/BASINÇ *AKIŞ/BASINÇ* OKUMALAR AYARLAR 7.2. Okumalar Performans kontrolleri için kullanılır Ayarlar MONTAJ SEVİYESİ içinde seçilen fonksiyonlar ve her ünite boyutu için min, maks hava akışları (bkz aşağıdaki tablo) hangi değerlerin ayarlanabileceğini belirler. Hava akışı değerleri (l/s, m3/s, m3/h), basınç (Pa) veya giriş sinyal gücü (%) seçilen fonksiyona göre önceden ayarlı olabilir. DÜŞÜK HIZ Daima önceden ayarlanmalıdır! Düşük fan hızı değeri yüksek fan hızı değerinden daha büyük olamaz. Düşük hız 0 olarak ayarlanabilir, bu fanın durmasını gösterir. YÜKSEK HIZ Daima önceden ayarlanmalıdır! Yüksek fan hızı değeri veya basıncı düşük fan hızı değerinden daha küçük olamaz. *AKIŞ/BASINÇ* OKUMALAR AYARLAR DÜŞÜK HIZ YÜKSEK HIZ MAKS HIZ MİN HIZ MAKS HIZ Maks hız sadece basınç düzenleme, HIZLI Isıtma veya HIZLI Soğutma için uygundur. MİN/MAKS HIZ Mİn/Maks fan hızı sadece talep kontrollü çalışma için uygundur. İzin verilen en düşük ve en yüksek akışlar her bir fan için önceden ayarlanmıştır. Bunun anlamı yüke bakılmaksızın fanların bu sınırların dışında çalışmayacağıdır. Min/Maks Hava Akışları HAVA AKIŞI MIN. AKIŞ GOLD LP MAKS. AKIŞ GOLD LP BOYUT m 3 /h * m 3 /s m 3 /h m 3 /s * Ayarları girerken değerleri en yakın ayarlanabilir adıma yuvarlayın. Haber vermeksizin özellikleri değiştirme hakkımız saklıdır. 3

14 7.3 Anahtar saati Anahtar saat için temel fonksiyonlar FONKSİ- YONLAR/ÇALIŞMA altında MONTAJ SEVİYESİ içinden ayarlanabilir ve KULLANICI SEVİYESİ içinden okunabilir. SAAT/TARİH Geçerli tarih ve saat gerektiğinde ayarlanabilir. Anahtar saat artık yılları otomatik olarak dikkate alır. AB Standartlarına göre yaz saati/kış saati arasında otomatik geçiş önceden ayarlanmıştır. Bu değişme fonksiyonu FONKSİYONLAR/ÇALIŞMA altında MONTAJ SEVİYESİ içinden engellenebilir. SAAT KANALI Ünitenin yüksek hızda, düşük hızda çalışacağı veya durdurulacağı saatler ve günler ayarlanabilir. Sekiz farklı saat kanalı ayarlanabilr. Eğer haftanın her günü için (Pzt-Paz) aynı çalışma saatleri ayarlanacaksa, sadece bir kanalı programlamanız yeterlidir. Haftanın her günü için farklı çalışma saatleri her gün için ayrı kanal programlanarak ayarlanabilir (Pzt-Cum, Cmt-Paz veya Pzt, Salı, Çar vs) Eğer arzu edilen farklı çalışma saatleri 24 saatlik süreyi kapsıyorsa, saat 00:00-00:00 şeklinde ayarlanabilir. YIL KANALI Yıl kanalları yılın belirli bölümleri için günün belirli zamanlarında farklı çalışma süreleri ayarlamayı sağlar. Sekiz farklı yıl kanalı (yıllık zaman çizelgeleri) ayarlanabilir. Yıl kanallarının aktif olduğu günlerde yıl kanalları günün saatleri sırasında saat kanalı ve günlere baskındır. Yıl kanalı tarihleri yıl kanalının hangi tarihler arasında uygulanacağı yıl kanalı saatleri yıl kanalının döner ısı eşanjörünü belirli bir hızda günün hangi saatlerinde çalıştıracağını belirtir. Yıl içindeki diğer zamanlarda yıl kanalı bu saat kanalına uygulanmaya devam eder. Eğer arzu edilen farklı çalışma saatleri 24 saatlik süreyi kapsıyorsa, saat 00:00-00:00 şeklinde ayarlanabilir. Gece yaz soğutması, daha uzun çalışma gibi fonksiyonlar da yıl kanalı aktif olduğunda çalışır. 7.4 Filtreler (ve döner ısı değiştiricinin donma önleme fonksiyonu) İki tip filtre izleme vardır: Hesaplanmış filtre izleme (fabrika ayarı) filtre içindeki tıkanmaya bağlı olarak fanın hızındaki artışı izler. Kalibrasyon hava akışını ve fan hızı okumalarını almayı içerir. Fan hızı önceden ayarlanmış alarm sınırının %0 üzerine çıktığında alarm başlatılır. Basınç sensörü (aksesuar) ile filtre izleme, filtredeki basınç düşüşünü izler. Alarm sınırı Pa içinde ayarlanır Okumalar Filtre durumunu okurken, ilk değer mevcut değeri ve ikinci değer de geçerli alarm sınırını gösterir Kalibrasyon - Filtreler Filtreler kullanılma alma sırasında, kanal sistemi, have cihazları ve nihai ayar plakaları takıldığında ve ayarlandığında ilk seferde birlikte kalibre edilmelidir, bundan sonra filtrelerin her değiştiğinde kalibre edilirler. Her her iki filtrede değiştiyse kalibrasyon hem besleme havası hem de boşaltma havası filtresi için yapılmalıdır, eğer sadece ANAHTAR SAAT *ANAHTAR SAAT* SAAT/TARİH SAAT KANAL YIL KANAL Ayarlar: Değer Ayarlar Fabrika aralık ayar SAAT/TARİH Gün Pzt-Paz Otomatik Saat 00:00-23:59 Şu anki Tarih Gün/Ay/Yıl Şu anki SAAT KANALI -8 Çalışma Düşük hız/yüksek hız* Yüksek hız Saat 00:00-23:59 00:00-00:00 Periyot Aktif değil Aktif değil Pzt, Sal, Çar vs Pzt-Cum Pzt-Paz Cmt-Paz YIL KANALI -8 Çalışma Aktif değil Aktif değil Durdur/Düşük hz./yüksek hz. Saat 00:00-23:59 00:00-00:00 Periyot Gün/Ay/Yıl'dan 0/0/2005 Gün/Ay/Yıl'a 0/0/2005 *) Eğer FONKSİYONLAR/ÇALIŞMA altında MONTAJ SEVİYE- Sİ içinden bu fonksiyon seçildiyse, Durdur/Düşük hız/yüksek hız gösterir. FİLTRELER *FİLTRELER* OKUMALAR KALİBRASYON *FİLTRELER* OKUMALAR KALİBRASYON *FİLTRE KALİBRASYONU* STD. FİLTRELER ÖN-FİLTRELER ISI DEĞİŞTİRİCİ filtrelerden biri değiştiyse o akış yönü için kalibrasyon yapılır. Filtre kalibrasyonu aktifleştiğinde, ünite 3 dakika için yükske hızda çalışır. Filtre kalibre edildikten sonra, %0 hız artışı veya 00 Pa basınç artışı (=filtrenin tıkanması) kabul edilebilir, bundan sonra filtre tıkanıklığını gösteren bir alarm başlatılır. Alarm sınırları ALARM AYARLARI altında MONTAJ SEVİYESİ içinden değiştirilebilir Kalibrasyon Döner Isı Değiştirici Eğer ısı değiştiriciler için donma önleme fonksiyonu aksesuarları monte edildiyse (bkz 9.6..) kalibrasyon bu menüden seçilebilir. R-HX kalibrasyonu seçildiğinde fanlar yaklaşık 3 dakika için yüksek hıza yükselir. 4 Haber vermeksizin özellikleri değiştirme hakkımız saklıdır.

15 7.5 Hava Ayarı Fanların hızı 72 saate kadar kilitlenebilir. Bu kanal sistemlerinde ve hava cihazlarında ayarlama yaparken pratiktir. İstenen periyot önceden ayarlanır ancak menüden DURDUR seçerek veya zaman ayarını 0 olarak değiştirerek kolaylıkla kesilebilir. HAVA AYARI *HAVA AYARI* FAN HIZINI KİLİTLER. SAAT 0 h 7.6 Alarmlar Eğer bir alarm çalışırsa, bu el tipi terminalde hem metin hem de yanıp sönen kırmızı LED ile gösterilir. Bu menü alarmları hızlı şekilde okumanızı sağlar. AKTİF ALARMLAR Aktif olup ekranda alarm sinyali çalıştırmamış alarmları gösterir. Bunlar uzun gecikmeye sahip alarmlardır örn, hava akışı veya sıcaklık alarmları. ALARM GEÇMİŞİ Tetiklenmiş en son 0 alarm gösterilir. ALARMLAR *ALARMLAR* AKTİF ALARMLAR ALARM GEÇMİŞİ Alarm ayarları ALARM AYARLARI altında MON- TAJ SEVİYESİ içinden girilebilir. Alarm açıklamalarının tamamı için bkz Bölüm 8. Haber vermeksizin özellikleri değiştirme hakkımız saklıdır. 5

16 8 MONTAJ SEVİYESİ 8. Menüde Gezinme MONTAJ Önemli! Menülerin görünümü hava kontrol ünitesinin tipine ve seçilen fonksiyonlara göre değişir. *MONTAJ* KOD: 0000 Kod = FONKSİYONLAR OKUMALAR MANUEL TEST ALARM AYARLANDI EL TERMİNALİ HABERLEŞME SERVİS SEV. *FONKSİYONLAR* SICAKLIK HAVA AKIŞ/BASINÇ FİLTRELER ÇALIŞMA ISITMA SOĞUTMA NEM GİRİŞ/ÇIKIŞLAR IQNOMIC PLUS ALL YEAR COMFORT OPTIMIZE Bölüm 9 *OKUMALAR* SICAKLIK FANLAR ISI DEĞİŞTİR Bölüm Bölüm 0 Otomatik fonksiyonlar DÜZENLEME SİNYALLERİ GİRİŞ/ÇIKIŞLAR NEM IQNOMIC PLUS ALL YEAR COMFORT ÇALIŞMA SAATİ PROGRAM VERSİYON. *ISI DEĞİŞTİR* SICAKLIK FANLAR ISI DEĞİŞTİR TEKRAR ISIT GİRİŞ/ÇIKIŞLAR IQNOMIC PLUS ALL YEAR COMFORT Bölüm 2 *ALARM AYARLARI* YANGIN ALARMLARI HARİCİ ALARMLAR ALARM SINIRLARI Bölüm 3 ALARM ÖNCELİĞİ *EL TERMİNALİ AYAR* DİL HAVA AKIŞ ÜNİTESİ MİN/MAKS AYARLAR Bölüm 4 TEMEL AYARLAR *HABERLEŞME* EIA-485 ETHERNET Bölüm 5 *SERVİS SEVİYESİ* KOD:0000 Bölüm 6 6 Haber vermeksizin özellikleri değiştirme hakkımız saklıdır.

17 9 FONKSİYONLAR 9. Sıcaklık Temel fonksiyonlar MONTAJ SEVİYESİ içinden ayarlanır ve değerler okunur ve KULLANICI SE- VİYESİ içinden ayarlanır. ÖNEMLİ! Eğer esas olarak sıcaklık ayarlarını değiştirmeyi amaçlıyorsanız, bunu yapmadan önce hava kontrol ünitesini durdurmanız gereklidir. 9.2 Sıcaklık Düzenleme ERS Düzenleme, Besleme havası düzenleme veya Boşaltma havası düzenleme seçin. Eğer ERS Düzenleme sçeilirse, veya 2 seçin. ERS düzenleme ve Besleme havası düzenleme için kontrol dizisi:. Hava kontrol ünitesinin ısı değiştiricisinin sıcaklık verimliliği maks. ısı iyileştirme sağlamak amacıyla moodülasyonludur. 2. Bundan sonra eğer monte edildiyse hava ısıtıcı ısı oluşturmaya başlar. 3. Eğer aşağı akış ısıtma boboini monte edilmediyse veya çıkış yeterli değilse, besleme havası fanı otomatik olarak ve değişken azalan hız ile havayı daha düşük hava akış oranında taşıyacak şekilde düzenlenir. Daha düşük akış hızı başlamadan önce daha düşük besleme havası sıcaklığının ayarlanabilmesini sağlayan nötr bölge önceden ayarlanabilir. Bkz Besleme havası hava akışı daha düşük orana ayarlandığında, ısı değiştirci "aşırı ısı"ya sahip olacaktır örn. ılık boşaltma havası, bununla besleme havasının gereken sıcaklığı korunabilir. Besleme hava akışı daha düşük orana ayarlandığından, tesis içindeki hava basıncı negatif olur ve bu da dış havanın kapılar ve pencereler gibi açıklıklardan içeri emilmesine yol açar. Dha sonra dış ortam havası tesis içindeki normal ısıtma sitemi ile ısıtılır. Hava akışı oranını düşürmek için azalan hız düzenlemesi geçerli ayarlanmış akış (yüksek hız veya düşük hız) hızından bu hızın yarısına düşürür. Daha düşük orana düzenleme derecesi ünitenin min akış ayarı ile de sınırlıdır. Düşük hız için önceden ayarlanmış akış min akış hızına yakın olduğunda, bu düzenlemenin daha düşük hız oranı küçük olacaktır. Boşaltma hava düzenlemesi için kontrol dizisi:. Hava kontrol ünitesinin ısı değiştiricisinin sıcaklık verimliliği maks. ısı iyileştirme sağlamak amacıyla moodülasyonludur. 2. Bundan sonra eğer monte edildiyse tekrar ısıtma bobini ısı oluşturmaya başlar. MONTAJ FONKSİYONLAR *FONKSİYONLAR* SICAKLIK HAVA AKIŞ/BASINÇ FİLTRELER ÇALIŞMA ISITMA SOĞUTMA NEM GİRİŞ/ÇIKIŞLAR IQNOMIC PLUS ALL YEAR COMFORT OPTIMIZE * SICAKLIK * SICAKLIK DÜZ. DIŞ SICAKLIK KOMP. YAZ GECE SOĞUTMA DAH. GECE ISITMA MORNING BOOST AYAR NOK. SIC. GÖR HAR.SENSÖRLER Önemli! Menülerin görünümü hava kontrol ünitesinin tipine ve seçilen fonksiyonlara göre değişir. Haber vermeksizin özellikleri değiştirme hakkımız saklıdır. 7

18 9.2.. ERS Düzenleme ERS düzenlemenin anlamı Boşaltma havası sıcaklığı-ilgili Besleme havası sıcaklığı düzenlemesidir. Yani besleme havasının sıcaklığı boşaltma havasının sıcaklığına bağlı olarak düzenlenir. Normal şartlarda, besleme havası sıcaklığı boşaltma havası sıcaklığından bir kaç derece daha düşük olarak ayarlanır. Bu şekilde ısı değiştirici optimum performans gösterir ve bu da mükemmel çalışma ekonomisi sağlar. ERS düzenleme tesislerde oluşan aşırı ısı olduğunda, örneğin makinalar, aydınlatma veya insanlar, ve tesisteki besleme havası cihazları oda sıcaklığının altında hava vermeye uygun olduğunda kullanışlıdır. ERS DÜZENLEME Kontrol ünitesi besleme havası ve boşaltma havası sıcaklıkları arasındaki ilişkiyi fabrika ayarlı eğriye göre düzenler. Sağdaki tabloya bakınız. Adımlar, kırılma noktası ve eğride işaretlenen EA/SA farkları SICAKLIK/AYARLAR altında KULLANICI SEVİ- YESİ içinden değiştirilebilir. Ayarlar: Değer Ayarlar Fabrika aralık ayar Adım 4 Kırılma Noktası 5-23 C 20 C (boşaltma hava sıc. ile ilgilidir) EA/SA Farkı -5 C 2 C Kırılma noktası ve EA/SA farkı ayar aralığı EL TERMİ- NALİ altında MONTAJ SEVİYESİ içinde Min ve Maks ayarlar ile sınırlıdır. ERS DÜZENLEME 2 İhtiyaçlar ve koşullar fabrika ayarlı ERS düzenleme eğrisi ile karşılanamadığında bu kullanılır. Hangi ayarların kullanıldığına bağlı olarka son ısıtma bobini yerleştirmek gerekli olabilir. Ayrı olarak adapte edilen eğri besleme havası ve boşaltma havası sıcaklıkları arasındaki ilişkiyi düzenler. Sağdaki tabloya bakınız. Aşağıdaki ayarlar KULLANICI SEVİYESi içinde SICAK- LIK/AYARLAR altından girilebilir: Değer Ayarlar Fabrika aralık ayar Boşaltma havası sıcaklığı X 0-38 C 5 C X2-39 C 20 C X C 22 C Besleme hava sıcaklığı ayar noktası Y 0-40 C 20 C Y C 8 C Y C 4 C Ayar noktası değişimleri ve yaz gece soğutma fonksiyonları da ön ayarlı sıcaklıkları etkileyebilir. ERS düzenleme Besleme hava sıcaklığı ayar noktası C EA/SA farkı Kırılma Noktası Boşaltma havası sıcaklığı C Adım Adım 2 Adım 3 Adım 4 Fabrika ayarlarının anlamı: Eğer boşaltma havası sıcaklığı 20 C altındaysa (kırılma noktası), besleme havası sıcaklığı ayar noktası otomatik olarak 2 C (EA/SA farkı) daha düşük olacak şekilde ayarlanır. Eğer egzoz havası sıcaklığı 20 C üzerinde ise besleme havası sıcaklığı ayar noktası Adım e göre eğriyi takip edecektir. ERS düzenleme 2 Y = Besleme havası sıcaklığı ayar moktası C X = Boşaltma hava sıcaklığı C Fabrika ayarına göre kırılma noktasının anlamı: Eğer boşaltma havası sıcaklığı 5 C (X) altındaysa besleme havası için ayar noktası 20 C (Y) olarak sabittir. Eğer boşaltma havası sıcaklığı 20 C (X2) ise besleme havası sıcaklığı ayar noktası 8 C (Y2) olacaktır. Eğer boşaltma havası sıcaklığı 22 C (X3) üzerinde ise besleme havası sıcaklığı ayar noktası 4 C (Y3) olacaktır Haber vermeksizin özellikleri değiştirme hakkımız saklıdır.

19 Besleme Havası Düzenleme Besleme havası düzenleme tesis içindeki yüke bağlı kalmadan sabit besleme havası sıcaklığı sağlamayı içerir. Bu tip düzenleme tesislerdeki yük ve sıcaklıklar öngörülebildiğinde kullanılabilir. Çoğu durumda tekrar ısıtma bobini ve muhtemelen soğutma bobini montajı gereklidir. Aşağıdaki ayarlar KULLANICI SEVİYESi içinde SICAK- LIK/AYARLAR altından girilebilir: Değer Ayarlar Fabrika aralık ayar Besleme hava sıcaklığı 5-40 C 2.5 C ayar noktası Ayar noktası için ayar aralıkları EL TERMİNALİ altında MONTAJ SEVİYESİ içinde Min ve Maks ayarlar ile sınırlıdır Boşaltma Havası Düzenleme Boşaltma havası düzenleme besleme havası sıcaklığını düzenleyerek boşaltma havası kanalında (tesis) içinde sabit sıcaklık sağlamayı içerir. Bu yükten bağımsız olarak tesis içinde üniform sıcaklık sağlar ve bu tip düzenleme tekrar ısıtma bobini ve muhtemelen soğutma bobini montajı gerektirir. Egzoz havası sıcaklığı GOLD ünitesi içindeki sıcaklık sensörü ile ölçülür. Eğer bu dahili sıcaklık sensörü egzoz havası sıcaklık okumalarına ilişkin yeterli sıcaklık okuması sağlayamazsa, harici oda sıcaklık sensörü takılabilir ve kontrol ünitesindeki Dahili Bus- işaretli bağlantısına bağlanabilir. Aşağıdaki ayarlar KULLANICI SEVİYESi içinde SICAK- LIK/AYARLAR altından girilebilir: Değer Ayarlar Fabrika aralık ayar Boşaltma havası/oda sıc. ayar noktası 5-40 C 2.5 C Min. besleme hava sıcaklığı 3-8 C 5 C Maks. besleme hava sıcaklığı C 28 C Çeşitli değerler için ayar aralıkları EL TERMİNALİ altında MONTAJ SEVİYESİ içinde Min ve Maks ayarlar ile sınırlıdır. Haber vermeksizin özellikleri değiştirme hakkımız saklıdır. 9

20 9.2.2 Dış Sıcaklık Kompansasyonu Sıcaklık Dış sıcaklık kompansasyonu tesislerin mevsimsel soğuk hava veya sıcak hava etkilerine aşırı derecede maruz kalması, örneğin çok büyük pencereler sebebiyle sızdırma, durumunda aktifleştirilebilir. Eğer hava kontrol ünitesi besleme havası düzenleme modunda ise besleme havası sıcaklığı ayar noktası kompanse edilir, eğer hava kontrol ünitesi boşaltma havası düzenleme modunda ise boşaltma havası sıcaklığı ayar noktası kompanse edilir. Eğer ünite ERS düzenleme modund açalışıyorsa bu fonksiyonun etkisi olmaz. Önceden ayarlanmış sıcaklık ayar noktası dış sıcaklık önceden ayarlanmış kırılma noktası X2 (kış kompansasyonu) altında düştüğünde ve önceden ayarlanmış kırılma noktası X3 üstüne çıktığında (yaz kompansasyonu) etkilenir. Sağdaki tabloya bakınız. Negatif yaz kompansasyonu ayarlamak mümkündür. Ayarlar: Değer Ayarlar Fabrika aralık ayar Kış kompansasonu Sıcaklık yer değiştirme Y C +3 C Kırılma noktası X C -20 C Kırılma noktası X C +0 C Yaz kompansasyonu Kırılma noktası X C +25 C Kırılma noktası X C +40 C Sıcaklık yer değiştirme Y C +2 C Y = Sıcaklık yer değiştirme C MONTAJ FONKSİYONLAR *FONKSİYONLAR* SICAKLIK HAVA AKIŞ/BASINÇ FİLTRELER ÇALIŞMA ISITMA SOĞUTMA NEM GİRİŞ/ÇIKIŞLAR IQNOMIC PLUS ALL YEAR COMFORT OPTIMIZE Dış sıcaklık kompansasyonu Y X * SICAKLIK * SICAKLIK DÜZ. DIŞ SICAKLIK KOMP. YAZ GECE SOĞUTMA DAH. GECE ISITMA MORNING BOOST AYAR NOK. SIC. GÖR HAR.SENSÖRLER X2 X3 X4 Y2 X = Dış sıcaklık C Fabrika ayarları dikkate alınarak kış kompansasyonu: Dış sıcaklık +0 C (Kırılma noktası X2): Kompansasyon 0 3 C ile -20 C dış ortam sıcaklıkları arasında başlar ve kademeli olarak devreye girer. Dış sıcaklık -20 C (Kırılma noktası X): 3 C'de (sıcaklık değişimi Y) sabit kompansasyon gerçekleşir. Fabrika ayarları dikkate alınarak yaz kompansasyonu: Dış sıcaklık +25 C (Kırılma noktası X3): Kompansasyon 0 3 C ile +40 C dış ortam sıcaklıkları arasında başlar ve kademeli olarak devreye girer. Dış sıcaklık +40 C (Kırılma noktası X4): 2 C'de (sıcaklık değişimi Y2) sabit kompansasyon gerçekleşir. 20 Haber vermeksizin özellikleri değiştirme hakkımız saklıdır.

Hava Kontrol Üniteleri için Kullanma ve Bakım Talimatları, GOLD LP

Hava Kontrol Üniteleri için Kullanma ve Bakım Talimatları, GOLD LP Hava Kontrol Üniteleri için Kullanma ve Bakım Talimatları, GOLD LP Program sürümü 2.04 ve daha yenileri için uygulanabilir. Dokümanın orijinal dili İsveççedir. Haber vermeksizin özellikleri değiştirme

Detaylı

COMPACT UNIT & COMPACT TOP İÇİN MONTAJ VE BAKIM TALİMATLARI

COMPACT UNIT & COMPACT TOP İÇİN MONTAJ VE BAKIM TALİMATLARI COMPACT UNIT & COMPACT TOP İÇİN MONTAJ VE BAKIM TALİMATLARI Program sürümü 2.05 ve daha yenileri için uygulanabilir. COMPACT Unit COMPACT Top Dokümanın orijinal dili İsveççedir. Haber vermeksizin özellikleri

Detaylı

COMPACT UNIT & COMPACT TOP İÇİN MONTAJ VE BAKIM TALİMATLARI

COMPACT UNIT & COMPACT TOP İÇİN MONTAJ VE BAKIM TALİMATLARI COMPACT UNIT & COMPACT TOP İÇİN MONTAJ VE BAKIM TALİMATLARI Program sürümü 2.03 ve daha yenileri için uygulanabilir. COMPACT Unit COMPACT Top Dokümanın orijinal dili İsveççedir. Haber vermeksizin özellikleri

Detaylı

Hava Kontrol Üniteleri için Kullanma ve Bakım Talimatları GOLD RX/PX/CX/SD, C Jenerasyonu

Hava Kontrol Üniteleri için Kullanma ve Bakım Talimatları GOLD RX/PX/CX/SD, C Jenerasyonu Hava Kontrol Üniteleri için Kullanma ve Bakım Talimatları GOLD RX/PX/CX/SD, C Jenerasyonu Program sürümü 5.0 ve daha yenileri için uygulanabilir. GOLD CX GOLD PX GOLD RX GOLD SD Haber vermeksizin özellikleri

Detaylı

Hava Kontrol Üniteleri için Kullanma ve Bakım Talimatları GOLD RX/PX/CX/SD, D Jenerasyonu

Hava Kontrol Üniteleri için Kullanma ve Bakım Talimatları GOLD RX/PX/CX/SD, D Jenerasyonu Hava Kontrol Üniteleri için Kullanma ve Bakım Talimatları GOLD RX/PX/CX/SD, D Jenerasyonu Program sürümü 5.6 ve daha yenileri için uygulanabilir. GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokümanın orijinal dili

Detaylı

COMPACT Air& COMPACT HEAT İÇİN MONTAJ VE BAKIM

COMPACT Air& COMPACT HEAT İÇİN MONTAJ VE BAKIM COMPACT Air& COMPACT HEAT İÇİN MONTAJ VE BAKIM TALİMATLARI Program sürümü 2.03 ve daha yenileri için uygulanabilir. COMPACT Air COMPACT Heat Dokümanın orijinal dili İsveççedir. Kayıtlı tasarım. Şirket

Detaylı

GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E IÇIN İŞLETIM VE BAKIM TALIMATLARI

GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E IÇIN İŞLETIM VE BAKIM TALIMATLARI GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E IÇIN İŞLETIM VE BAKIM TALIMATLARI Program sürümü 1.12 ve daha yenileri için uygulanabilir. GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokümanın orijinali İsveç dilinde yazılmıştır.

Detaylı

GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E IÇIN İŞLETIM VE BAKIM TALIMATLARI

GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E IÇIN İŞLETIM VE BAKIM TALIMATLARI GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E IÇIN İŞLETIM VE BAKIM TALIMATLARI Program sürümü 1.17 ve daha yenileri için uygulanabilir. GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokümanın orijinali İsveç dilinde yazılmıştır.

Detaylı

4-1. Ön Kontrol Paneli

4-1. Ön Kontrol Paneli 4-1. Ön Kontrol Paneli 1 Açma/Kapama(ON/OFF) Düğmesi.! Fan motoru termostat kontrollü olduğu için sadece soğutma gerektiğinde çalışır.! Su soğutma ünitesi otomatik kontrollüdür, sadece gerektiğinde çalışır.

Detaylı

Montaj Talimatları GOLD RX/CX, modeller 100/120

Montaj Talimatları GOLD RX/CX, modeller 100/120 Montaj Talimatları GOLD RX/CX, modeller 100/120 Dokümanın orijinal dili İsveççedir. Swegon un özellikleri değiştirme hakkı saklıdır. www.swegon.com 1 İçindekiler 1. Montaj...3 1.1 Genel... 3 1.2 Tesis

Detaylı

Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş. Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +)

Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş. Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +) Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +) Dijital Ekran Üzerindeki Bilgiler 1.Manuel Çalışma 2.Çalışma Fonksiyonları

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

Montaj Talimatları GOLD RX/CX, modeller 100/120

Montaj Talimatları GOLD RX/CX, modeller 100/120 Montaj Talimatları GOLD RX/CX, modeller 100/120 Dokümanın orijinal dili İsveççedir. Swegon un özellikleri değiştirme hakkı saklıdır. www.swegon.com 1 İçindekiler 1. Montaj...3 1.1 Genel... 3 1.2 Tesis

Detaylı

Termik higrometre. Kullanma kılavuzu - Türkçe. Versiyon 1.0

Termik higrometre. Kullanma kılavuzu - Türkçe. Versiyon 1.0 Termik higrometre Kullanma kılavuzu - Türkçe Versiyon 1.0 İçindekiler 1. İlk kullanımdan önce okuyun.......... A - 02 2. Ekran............................ A - 03 3. Kullanım.......................... A

Detaylı

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Yayımlayan Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları

Detaylı

İÇ ÜNİTE FTXB25A FTXB35A FTXB50A DIŞ ÜNİTE RXB25A RXB35A RXB50A RXB60A

İÇ ÜNİTE FTXB25A FTXB35A FTXB50A DIŞ ÜNİTE RXB25A RXB35A RXB50A RXB60A İÇ ÜNİTE FTXB25 FTXB35 FTXB50 FTXB60 Kapasitesi BTU 1,20 / 2,50 / 3,20 4.000 / 8.500 / 10.900 1,30 / 3,53 / 3,80 4.400 / 12.000 / 12.900 1,88 / 5.45 / 6.20 6.400 / 18.600 / 21.200 2,00 / 6,21 / 6,50 6.800

Detaylı

Özellikleri. Faydaları

Özellikleri. Faydaları Sesli/Görsel Alarm Sensör ve izleme sistemleri ile birlikte kullanım için, birleşik sesli ve görsel alarm sinyalleme Ortamlar: Madencilik Tünel açma Makine izleme Özellikleri Tehlikeli alanlarda sensör

Detaylı

FC100 FC220 FC330. 2 Borulu Fan Coil Termostat

FC100 FC220 FC330. 2 Borulu Fan Coil Termostat 2 Borulu Fan Coil Termostat Isıtma ya da soğutma modu için manuel ve dijital anahtarlı ve fan fonksiyonlu oda termostatı 2 pozisyon kontrol Manuel 3 kademe fan düğmesi AC 230 V ON/OFF Isıtma modunda fan

Detaylı

GOLD LP için MONTAJ TALİMATLARI

GOLD LP için MONTAJ TALİMATLARI GOLD LP için MONTAJ TALİMATLARI Dokümanın orijinal dili İsveççedir. Swegon un özellikleri deđiţtirme hakký saklýdýr. www.swegon.com 1 1. MONTAJ 1.4 Klima Santralinin Monte Edilmesi 1.1 Genel İlgili tüm

Detaylı

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. Dokunmatik

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/12 1. AMAÇ Bu talimatın amacı

Detaylı

Kurulum Kılavuzu. DEVIreg 130. Elektronik Termostat. www.devi.com

Kurulum Kılavuzu. DEVIreg 130. Elektronik Termostat. www.devi.com Kurulum Kılavuzu DEVIreg 130 Elektronik Termostat www.devi.com İçindekiler 1 Giriş.................... 3 1.1 Teknik Özellikler......... 4 1.2 Güvenlik Talimatları....... 5 2 Montaj Talimatları...........

Detaylı

Kurulum Kılavuzu. DEVIreg 132. Elektronik Termostat. www.devi.com

Kurulum Kılavuzu. DEVIreg 132. Elektronik Termostat. www.devi.com Kurulum Kılavuzu DEVIreg 132 Elektronik Termostat www.devi.com İçindekiler 1 Giriş.................... 3 1.1 Teknik Özellikler......... 4 1.2 Güvenlik Talimatları....... 5 2 Montaj Talimatları...........

Detaylı

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Pil DC 3 V (2 1,5V AA Alkaline pil) Alıcı AC 250 V-10A (SPDT) Kullanım ABR 320 SET oda termostatları

Detaylı

9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları

9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları 9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları 1 PARÇALARIN TANIMLANMASI MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ 1. Dişi tip dönebilir hortum vana/musluk adaptörü 2. İç filtre 3. Üst kapak 4. Kontrolör

Detaylı

Teknik bilgi 2003. Münferit mahal sıcaklık kontrol elemanları. Bağlantı şeması

Teknik bilgi 2003. Münferit mahal sıcaklık kontrol elemanları. Bağlantı şeması Teknik bilgi 2003 Münferit mahal sıcaklık kontrol elemanları İşlevi: Oventrop oda termostatları ile, Oventrop elektro-termik servo tahrikler ve Oventrop radyatör vanaları kullanarak, münferit mahal sıcaklık

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH1149 TH1149SA TH1149SB TH1149RF TH1149MSA TH1149MSB DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli

Detaylı

Her 2 teknolojide de, hem ankastre programlama hem de merkezi programlama kullanılır.

Her 2 teknolojide de, hem ankastre programlama hem de merkezi programlama kullanılır. Programlama Programlama nedir? Programlama; ısıtmanın otomatik, gözle görülür biçimde ve kullanıcının ortamda bulunduğu sürelere göre yönetilmesidir. Isıtma süreleri, 7 günlük veya 24 saatlik zaman dilimlerinde

Detaylı

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 250 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 250 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03 LCD li Kablosuz Ev Otomasyon Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Ana Ünite 0 V (AC) A (SPDT) Oda Ünitesi V (DC) (x,v AA Alkaline pil) HT 00 HT 00 0 HT 00 0 HT 00 0 Kullanım

Detaylı

SSM - 4 ORANSAL SERVOMOTOR SSM 4 TANITIM BİLGİLERİ :

SSM - 4 ORANSAL SERVOMOTOR SSM 4 TANITIM BİLGİLERİ : SSM - 4 ORANSAL SERVOMOTOR SSM 4 TANITIM BİLGİLERİ : SSM Serisi servo motorlar Era Ltd.Şti. ticari ürünüdür. Saha da çalışması için basit ve sorunsuz bir yapıya sahiptir. 4 Pinli bağlantı soketi ile, kolay

Detaylı

AKSESUARLAR BAZA AKSESUARLARI. Materyal. Gerekli : Montajında M12 x 30 vida ve pul gereklidir. Sf **

AKSESUARLAR BAZA AKSESUARLARI. Materyal. Gerekli : Montajında M12 x 30 vida ve pul gereklidir. Sf ** BAZA AKSESUARLARI SABİT BAZA : 3,00 mm Galvaniz sac + RAL 7012 boya : Baza genişlik : 2 adet baza ve bağlantı parçaları. Baza derinlik : 2 adet baza ve bağlantı parçaları. Gerekli : Montajında M12 x 30

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOTROL 200. Sistem işleticisi için. Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda. 5580 516 TR 3/2006 Lütfen saklayınız!

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOTROL 200. Sistem işleticisi için. Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda. 5580 516 TR 3/2006 Lütfen saklayınız! Kullanma Kılavuzu Sistem işleticisi için VIESMANN Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda VITOTROL 200 3/2006 Lütfen saklayınız! Emniyet uyarıları Emniyetiniz için Cana ve mala gelebilecek zarar ve tehlikeleri

Detaylı

DIGITAL ODA TERMOSTATI SYN-177 RF. Kurulum ve kullanım talimatı DİKKAT! KURULUM VE KULLANIM ÖNCESİNDE MUTLAKA OKUYUNUZ.

DIGITAL ODA TERMOSTATI SYN-177 RF. Kurulum ve kullanım talimatı DİKKAT! KURULUM VE KULLANIM ÖNCESİNDE MUTLAKA OKUYUNUZ. DIGITAL ODA TERMOSTATI SYN-177 RF Kurulum ve kullanım talimatı DİKKAT! KURULUM VE KULLANIM ÖNCESİNDE MUTLAKA OKUYUNUZ. Bu termostatı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ısıtma kontrol cihazı, doğru kullanım

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH2006 TH2006RF RV0356 DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli durumlarda kullanmak üzere muhafaza

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3

Detaylı

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 2014/5 MCAC-RTSM-2014-1 Tri-Thermal İçindekiler 1. Bölüm Genel Bilgiler... 1 2. Bölüm Teknik Özellikler ve Performans...

Detaylı

Nesne Birim başına ücret Miktar

Nesne Birim başına ücret Miktar Lfd. Nr. Parça sayısı KSB Calio 25-60 Nesne Birim başına ücret Miktar Bakım gerektirmeyen, vidalı bağlantıya ve entegre edilmiş, kademesiz basınç farkı kontrol sistemi ile ErP 2015 gereksinimlerini yerine

Detaylı

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP ı. GÜVENLİK BİLGİSİ Ölçü aleti ile servis ya da çalışma yapmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyunuz.

Detaylı

Dönüş Havası Kontrölü Uygulamaları

Dönüş Havası Kontrölü Uygulamaları L-ION İçindekiler Giriş...1 Dönüş (Mahal) Havasından Kontrol Senaryosu...2 Analog Giriş Parametreleri...3 Dijital Giriş Parametreleri...4 Analog Oransal ve Yüzer Çıkış Parametreleri...4 Kontrol Tanımı

Detaylı

Özlenen serinlik, keyif veren konfor...

Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Genel Katalog Kaset Tipi Klimalar Kapasite Aralığı Soğutma Kapasitesi : 18.000 48.000 Btu/h Isıtma Kapasitesi : 20.000 52.000 Btu/h İç ünite Dış ünite Özellikleri

Detaylı

Oterm EE101 Kablosuz Oda Termostatı. Oterm EE101 Kullanım Kılavuzu

Oterm EE101 Kablosuz Oda Termostatı. Oterm EE101 Kullanım Kılavuzu Oterm EE101 Kullanım Kılavuzu 1 EE101-TX EE101-RX 2 Oterm EE101 Kablosuz Oda Termostatı, kombiniz ile veya diğer ısıtma cihazları ile kullanabileceğiniz, evinizin konforunu artıran modern bir ısı kontrol

Detaylı

Havadan Suya Isı Pompası

Havadan Suya Isı Pompası Havadan Suya Isı sı * Kurulum Esnekliği * Ayrılabilir Boyler * Yüksek Enerji Tasarruflu İnverter Teknolojisi 1. Düşük İşletim Maliyeti 4. Farklılık 2. Düşük CO2 Emisyonu 5. Kolay Kurulum 3. Temiz ve Sessiz

Detaylı

Resim 1: Londra'nın en son önemli yapısı, "The Gherkin", 30 St Mary Axe, Kaynak: Swegon AB

Resim 1: Londra'nın en son önemli yapısı, The Gherkin, 30 St Mary Axe, Kaynak: Swegon AB Wall Street Journal kararını verdi: dünyanın herhangi bir yerinde son 30 yılda inşa edilmiş en ilham verici ve şık yeni gökdelen. 30 St Mary Axe te mükerrer sigorta şirketi Swiss Re tarafından kullanılan

Detaylı

SEIKO 5T82 KULLANMA KILAVUZU

SEIKO 5T82 KULLANMA KILAVUZU SEIKO 5T82 KULLANMA KILAVUZU Özellikler Zaman/Tarih Farklı zaman dilimlerindeki 24 şehir 2 küçük ibre ile 24 saat formatında gösterilir. Alarm Bulunulan zamandan 12 saat sonrasına kadar ayarlanabilen ve

Detaylı

VERSİYON A1.0. Cihaz Defrost konumunda

VERSİYON A1.0. Cihaz Defrost konumunda SM-988H DİJİTAL TERMOSTAT VERSİYON A1.0 Özellik SM-988H Termostat sıcak / soğuk çalışır, soğuk depolama ve muhafa odalarında,sıcak-soğuk yemek servis ekipmanlarında,su ısıtıcılarında, Ön panel su geçirmez

Detaylı

Topvex ve SoftCooler Modülü

Topvex ve SoftCooler Modülü Fanlar Klima Santralleri Hava Dağıtım Ürünleri Yangın Güvenliği Klima Hava Perdeleri ve Isıtma Ürünleri Tünel Fanları Topvex ve SoftCooler Modülü Her Zaman Doğru Sıcaklık 2 Topvex with SoftCooler Soluk

Detaylı

İçindekiler. Teknik Özellikler 6. Parametre Tablosu 8. Kullanıcı Arabirimi 10. Montaj 16. Ürün Seçimi 20

İçindekiler. Teknik Özellikler 6. Parametre Tablosu 8. Kullanıcı Arabirimi 10. Montaj 16. Ürün Seçimi 20 İçindekiler Teknik Özellikler 6 Parametre Tablosu 8 Kullanıcı Arabirimi 10 Montaj 16 Ürün Seçimi 20 Teknik Özellikler 6 Teknik Özellikler AC Besleme DC Besleme Giriş Voltajı 100 220 VAC ± %10 24 VDC ±

Detaylı

Vertex PolyCure 25 için Kullanım Talimatları. 1.0 Genel Uyarılar:

Vertex PolyCure 25 için Kullanım Talimatları. 1.0 Genel Uyarılar: Vertex PolyCure 25 için Kullanım Talimatları 1.0 Genel Uyarılar: 1.1 Cihaz kullanılmadan önce bu kullanım kılavuzu dikkatle okunur. 1.2 PolyCure 25 kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve

Detaylı

Elektronik Kontrol Paneli

Elektronik Kontrol Paneli Elektronik Kontrol Paneli L-ION-EF21 Mikrokontrolör esaslı dijital teknoloji Gelişmiş kullanıcı arabirimi 2x16 Dijital LCD gösterge Kullanışlı Türkçe menü yapısı Parametre ayarları ile çok çeşitli sistemlere

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ Bu talimatın amacı

Detaylı

MRL 200 - RF Oda Termostatları

MRL 200 - RF Oda Termostatları MRL 200 - RF Oda Termostatları MRL 200 - RF oda termostatı, kablosuz bir oda termostatıdır. Bu termostat her türlü ısıtma ve soğutma sistemlerini kontrol etmek için dizayn edilmiş ve her türlü termostatın

Detaylı

Kullanma Kılavuzu BOYLER 1 54 C. Parametrelerin Ayarlanması Kumanda Paneli KR 0205. 6302 1331 07/2000 TR Yetkili Servis için

Kullanma Kılavuzu BOYLER 1 54 C. Parametrelerin Ayarlanması Kumanda Paneli KR 0205. 6302 1331 07/2000 TR Yetkili Servis için 6302 1331 07/2000 TR Yetkili Servis için Kullanma Kılavuzu Parametrelerin Ayarlanması Kumanda Paneli KR 0205 1 Tmax. 2 Tmax. 1 2 3 BOYLER 1 54 C Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanım

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İÇERİK 1. Güvenlik... 1 2. Genel Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

FC 2048 KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU

FC 2048 KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU SİSTEMİ MEYDANA GETİREN MODÜLLER Sistem üç ana modülden oluşur Duvar Hava Çıkış Modülü,Kapı Hava Giriş Modülü,Sistem Kontrol Modülü. 1. Kapı Hava Giriş Modülü Hava giriş modülü aşağıdaki parçalardan oluşur(resim1).

Detaylı

elektrikli ısıtıcılar electric heaters KURULUM TALİMATI PLASTİK ELEKTRİKLİ ISITICI Elektrikli ısıtıcıyı resimde gösterilen şekilde, içerisinde daima su bulunmasını temin etmek üzere, yatay olarak monte

Detaylı

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1605 KULLANMA KLAVUZU

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1605 KULLANMA KLAVUZU TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1605 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP ı. GÜVENLİK BİLGİSİ Ölçü aleti ile servis ya da çalışma yapmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyunuz.

Detaylı

Elektrik Bağlantı Şeması ve Sensor Ayarları

Elektrik Bağlantı Şeması ve Sensor Ayarları Teknik Özellikler: Mikrobilgisayar kontrollü Gerçek zaman saati Kalibrasyon gerektirmeyen hassas nem ve ısı sensörü (Nem hassasiyeti %3 sıcaklık %0,5) 2 farklı program kontrollü, 4 vana çıkışı (24 Vac

Detaylı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı IGK cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını karşılamak amacı ile tasarlanmış alüminyum

Detaylı

Pano Soğutmasında Devrim Yaptık... SPLIT TYPE CABINET AIR CONDITIONERS DIŞ ÜNİTELİ PANO KLİMALARI

Pano Soğutmasında Devrim Yaptık... SPLIT TYPE CABINET AIR CONDITIONERS DIŞ ÜNİTELİ PANO KLİMALARI ENERGY SAVING SOLUTION PROVIDER FOR COOLING SYSTEMS SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE ÇÖZÜM SAĞLAYICINIZ Pano Soğutmasında Devrim Yaptık... SPLIT TYPE CABINET AIR CONDITIONERS DIŞ ÜNİTELİ PANO KLİMALARI www.klimexs.com

Detaylı

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1-

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1- DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM DKG-190 telekom sistemlerinde kullanılan jeneratörlerin çalışma saatlerini azaltmak amacıyla tasarlanmış ileri teknoloji ürünü bir cihazdır. Cihaz kullanıldığı yerlerde

Detaylı

ERV Serisi. risi Enerji Geri Kazan ml Havaland rma Üniteleri... ERV Serisi Enerji Geri Kazan ml Havaland rma Üniteleri

ERV Serisi. risi Enerji Geri Kazan ml Havaland rma Üniteleri... ERV Serisi Enerji Geri Kazan ml Havaland rma Üniteleri ERV Serisi risi Enerji Geri Kazan ml Havaland rma Üniteleri... ERV Serisi Enerji Geri Kazan ml Havaland rma Üniteleri ERV SERİSİ ENERJİ GERİ KAZANIMLI HAVALANDIRMA ÜNİTELERİ yaşam mahallerinin taze hava

Detaylı

DemirDöküm A Serisi Duvar Tipi Split Klima

DemirDöküm A Serisi Duvar Tipi Split Klima DemirDöküm A Serisi Duvar Tipi Split Klima Satış Sonrası Hizmetler Yöneticiliği 1 08/2008 Rev 0 İÇİNDEKİLER 1. TEKNİK ÖZELLİK TABLOSU...3 2. ÇALIŞMA FONKSİYONLARI...4 2.1. Otomatik Çalışma Konumu... 4

Detaylı

AKSİYEL FAN HIZ KONTROL ÜNİTESİ

AKSİYEL FAN HIZ KONTROL ÜNİTESİ AKSİYEL FAN & HIZ KONTROL ÜNİTESİ SFW0S 300 BROŞÜR TEKNİK ÖZELLİKLER SALİKS SFW0S 300 Fan yaygın olarak pano ve server odaları, elekrik panoları gibi endüstriyel makine soğutmalarında, aynı zamanda yaşamsal

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR İçindekiler 1 Emniyetiniz İçin.................................

Detaylı

PRİZMATİK VE SİLİNDİRİK KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI DTIK-01-02

PRİZMATİK VE SİLİNDİRİK KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI DTIK-01-02 PRİZMATİK VE SİLİNDİRİK KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI DTIK-01-02 DTIK-01 DTIK-02 MALZEME : Kasa 1 mm. Kalınlıkta galvaniz veya paslanmaz malzemeden ısıtıcı rezistanslar paslanmaz malzemeden imal edilir.

Detaylı

Dijital Elektrik Panosu

Dijital Elektrik Panosu Dijital Elektrik Panosu Küçük ve orta boyutlu soğuk hava depoları için elektrik panosu Genel Tanım: ECB-1000 Q soğutma, defrost, fan, ışık kontrolü, alarm ve zaman göstergesi özellikleriyle küçük ve orta

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek Tuşları Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

emura DAIKIN EMURA. FORM. İŞLEV. YENİDEN TANIMLANDI EMURA www.isisan.com 01

emura DAIKIN EMURA. FORM. İŞLEV. YENİDEN TANIMLANDI EMURA www.isisan.com 01 emura DAIKIN EMURA. FORM. İŞLEV. YENİDEN TANIMLANDI EMURA www.isisan.com 01 TÜM YIL BOYUNCA KESİNTİSİZ KONFOR. Yeni Daikin Emura duvar tipi klima ünitesi, mühendislik harikası ileri teknolojinin, simgesel

Detaylı

1. BAYLAN SU SAYAÇLARI TEST MASASI BTB-06

1. BAYLAN SU SAYAÇLARI TEST MASASI BTB-06 1. BAYLAN SU SAYAÇLARI TEST MASASI BTB-06 Baylan BTB-6 Test Masası ev tipi sayaçların ISO 4064/3 standardına göre performans testlerini gerçekleştirmek üzere Baylan Ölçü Aletleri bünyesinde tasarlanmıştır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler İÇİNDEKİLER Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler 2 3-4 5 5 6 1 Değerli Müşterimiz LUITON LT- 002 ürününü tercih ettiğiniz için

Detaylı

CM727 KULLANIM KILAVUZU

CM727 KULLANIM KILAVUZU CM727 KULLANIM KILAVUZU 1 CM 727 KULLANIM KILAVUZU Tanım CM727, ısıtma sistem verimliliğini kontrol etmek,siz evdeyken ve dışarıdayken konfor sıcaklıklarını sağlamak amacıyla dizayn edilmiş bir programlanabilir

Detaylı

Türkçe Kullanım Kılavuzu

Türkçe Kullanım Kılavuzu h1 Türkçe Kullanım Kılavuzu İçindekiler Kurulum talimatları 12 Bağlantı şeması 12 Kullanım talimatları 13 Sembollerin anlamları 13 Başlangıç ayarları 14 Başlatma 14 Sıcaklık ayarı 14 Nem değeri ayarı (sadece

Detaylı

Oransal Kontrol Cihazı RWF 40

Oransal Kontrol Cihazı RWF 40 Oransal Kontrol Cihazı RWF 40 Güç artımı AÇ/2. kademe Güç azaltma KAPAT/1ci kademe Brülör devrede Değer azaltma 2ci kademe çalışma Gerçek değer görünümü (kırmızı) Ayar noktası görünümü (yeşil) El kontrol

Detaylı

YUTAKI YUTAKI. Eviniz için konforlu ısıtma sistemi

YUTAKI YUTAKI. Eviniz için konforlu ısıtma sistemi YUTAKI Eviniz için konforlu ısıtma sistemi SICAKLIK Isı pompası TÜKETİM GAZLI ISITMA YAKITLI ISITMA ELEKTRİKLİ ISITMA YUTAKI Bilinmesi gerekenler Bir ısı pompası nasıl çalışır? Bir ısıtma pompası, enerjiyi

Detaylı

SIEMENS MICROMASTER 430 ve FAN UYGULAMA ÖRNEKLERİ

SIEMENS MICROMASTER 430 ve FAN UYGULAMA ÖRNEKLERİ SIEMENS MICROMASTER 430 ve FAN UYGULAMA ÖRNEKLERİ Fan yükleri, uygulama ihtiyaçları ve bu uygulamayı motor hız kontrol cihazları ile çözerken, uygulamanın özel ihtiyaçlarının neler olabileceğine daha yakından

Detaylı

Mina 960 Kart Basma Saati Kullanım Kılavuzu

Mina 960 Kart Basma Saati Kullanım Kılavuzu Mina 960 Kart Basma Saati Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz kart basma saatinin kullanımına yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir. Daha detaylı bilgiyi http://www.perkotek.com

Detaylı

3. D.Ü. kontrol kartını değiştiriniz. 2.Akımdan dolayı giriş voltajı çok düşük

3. D.Ü. kontrol kartını değiştiriniz. 2.Akımdan dolayı giriş voltajı çok düşük Hisense Inverter Ticari Seri Kaset ve Kanallı Tip Split Klima Arıza Kodları 1. Dış Ünite Hata Kodu Dış Ünite veya iç ünite durduğunda, kompressör durur. Dış ünite ekranında aşağıdaki kodu belirir. Hata

Detaylı

B2 KANTAR İNDİKATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU

B2 KANTAR İNDİKATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU Sürüm 1.0 ERTE Endüstriyel Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Adres Sakarya Cad. 142/A Balçova İZMİR TÜRKİYE Telefon +90 232 259 7400 Faks +90 232 259 3960 E-posta Web sitesi bilgi@erte.com.tr

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM140

Konveyörlü Tip WTM140 serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip, konveyörlü,

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU

GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU 1. GÜVENLİK TALİMATLARI Genel Olarak; Lütfen, ürünü kullanmadan önce, bu ürünle beraber verilen dökümanları okuyun böylece güvenlik talimatlarını

Detaylı

EATON FDJ Serisi Jokey Pompa Kontrol Panoları için Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu

EATON FDJ Serisi Jokey Pompa Kontrol Panoları için Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu EATON FDJ Serisi için Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu Talimat Kitapçığı Daha fazla bilgi için şu siteyi ziyaret edin: www.chfire.com Talimat Kitapçığı FDJP / FDJY Sayfa 2 Haziran 2010 İÇİNDEKİLER 1. Kontrol

Detaylı

1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan vasıfsız bir çalışan olmamalıdır.

1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan vasıfsız bir çalışan olmamalıdır. Vertex MultiCure için Kullanım Talimatları 1.0. Genel Uyarılar: 1.1. Cihaz kullanılmadan önce bu kullanım kılavuzu dikkatle okunur. 1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan

Detaylı

Elektronik Kurtarma Sistemleri KULLANIM KILAVUZU V - 2.0

Elektronik Kurtarma Sistemleri KULLANIM KILAVUZU V - 2.0 Elektronik Kurtarma Sistemleri KULLANIM KILAVUZU V - 2.0 SKY ELEVATOR KATA GETİRME SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU VE ÖZELLİKLERİ BU BELGE KULLANICILAR İÇİN KILAVUZ OLMASI AMACIYLA HAZIRLANMIŞTIR SKY ELEVATOR

Detaylı

DEVIreg 330 (+5 ila +45 C)

DEVIreg 330 (+5 ila +45 C) Kurulum Kılavuzu DEVIreg 330 (+5 ila +45 C) Elektronik Termostat www.devi.com DEVIreg 330 (+5 ila +45 C) İçindekiler 1 Giriş.................... 3 1.1 Teknik Özellikler......... 4 1.2 Güvenlik Talimatları.......

Detaylı

MODEL OP-LP1 MODEL OP-LP2

MODEL OP-LP1 MODEL OP-LP2 MODEL OP-LP1 MODEL OP-LP2 MESAFE / POZİSYON ÖLÇME VE KONTROL CİHAZI Sürüm 2.0 KULLANMA KILAVUZU UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ 1. Cihazın elektriksel bağlantılarını son sayfada belirtilen

Detaylı

CleanEvap (Evaporatör Temizleyici)

CleanEvap (Evaporatör Temizleyici) CleanEvap (Evaporatör Temizleyici) Gerekli Malzemeler: 236ml AirSept CleanEvap Ulti-Flex Püskürtme Tabancası Basınçlı Hava Bağlantısı Püskürtme Tabancası : Püskürtme tabancasına basınçlı hava bağlantısını

Detaylı

ART AC2 Standalone Kart Okuyucu

ART AC2 Standalone Kart Okuyucu ART AC2 Standalone Kart Okuyucu ART AC2 Standalone kart okuyucuya ait genel bilgiler, montaj, kablolama, programlama bilgileri ve teknik özellikleri hakkında detaylı açıklama. www.artelektronik.com pazarlama@artelektronik.com

Detaylı

CARRIER ODA TERMOSTATLARI TST-EEPC06. Kullanım Kılavuzu

CARRIER ODA TERMOSTATLARI TST-EEPC06. Kullanım Kılavuzu CARRIER ODA TERMOSTATLARI TST-EEPC06 Kullanım Kılavuzu Kod. No: B.1.3.11.Kitap Revizyon Tarihi: 060809 Kitap Basım Tarihi: 060809 CARRIER ODA TERMOSTATLARI TST-EEPC06111SCS00 TST-EEPD06111SCS01 TST-EEPC06121SCS00

Detaylı

EcoWave DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA

EcoWave DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA EcoWave DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA Doğadan Gelen Esinti... İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ TERMODİNAMİK İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ Doğadan Gelen Esinti... İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ Çevre Dostu Enerji Tasarruflu Akıllı

Detaylı

DHR - ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI

DHR - ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI DHR - ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI Hem enerji ekonomisinin sağlanması, hem de iç hava kalitesinin arttırılabilmesi için ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları yüksek verimli ve yıllarca sorunsuz çalışabilecek

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

SEIKO 6A32 Kalibre kullanma kılavuzu

SEIKO 6A32 Kalibre kullanma kılavuzu PERPETUAL TAKVİM SEIKO 6A32 Kalibre kullanma kılavuzu Bir defa ayarlandığında, artık yıllardaki şubat ayları da dahil, 28 Şubat 2031 tarihine kadar takvim ayarı gerektirmez 2032 yılından sonra Takvimin

Detaylı

Teknik Dokümanlar ve Kullanım Talimatları Ön Arıtma Sistemi

Teknik Dokümanlar ve Kullanım Talimatları Ön Arıtma Sistemi Teknik Dokümanlar ve Kullanım Talimatları Ön Arıtma Sistemi 4.17 Fosfatlama Bölgesi İçin Kimyasalları Dozajlama Kostik Soda İçindekiler 1 Dozaj Sistemi... 2 1.1 Açıklama... 2 1.2 Seviye İzleme Aygıtı LSA

Detaylı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Rio-Eco N / Rio-Eco Z N. Tip Kitapçığı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Rio-Eco N / Rio-Eco Z N. Tip Kitapçığı Yüksek verimli ısıtma pompası Rio-Eco N / Rio-Eco Z N Tip Kitapçığı Baskı Tip Kitapçığı Rio-Eco N / Rio-Eco Z N Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz, çoğaltılamaz,

Detaylı

VOLÜMETRİK DEBİMETRE KDDM 2

VOLÜMETRİK DEBİMETRE KDDM 2 VOLÜMETRİK DEBİMETRE KDDM 2 Volümetrik debimetre nedir?? Fark basınç ölçümü ile hava akış verimini kontrol etmenizi sağlayan, bakım gerektirmeyen, yenilikçi bir Pnömatik otomasyon kontrol sistemidir, bu

Detaylı

Damlama Sulama Sistemi Otomasyon Kontrol Ünitesi:

Damlama Sulama Sistemi Otomasyon Kontrol Ünitesi: Damlama Sulama Sistemi Otomasyon Kontrol Ünitesi: Silinmeyen hafıza ve otomatik sigorta gibi üstün özellikleri ile Turunç \ İnci kontrol üniteleri bahçenize yaptığınız yatırımı korumak üzere profesyonel

Detaylı

UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu

UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu P/N 1070300-TR REV B ISS 17NOV10 Telif Hakkı 2010 UTC Fire & Security. Tüm hakları saklıdır. Ticari markalar ve patentler UltraView adı

Detaylı

CİHAZ KALİFİYE ELEMANLARCA KULLANILMALIDIR. KULLANICI, ARAÇ MOTORU ISITMA-SOĞUTMA SİSTEMLERİ KONUSUNDA BİLGİ SAHİBİ OLMALIDIR.

CİHAZ KALİFİYE ELEMANLARCA KULLANILMALIDIR. KULLANICI, ARAÇ MOTORU ISITMA-SOĞUTMA SİSTEMLERİ KONUSUNDA BİLGİ SAHİBİ OLMALIDIR. 1 CİHAZ KALİFİYE ELEMANLARCA KULLANILMALIDIR. KULLANICI, ARAÇ MOTORU ISITMA-SOĞUTMA SİSTEMLERİ KONUSUNDA BİLGİ SAHİBİ OLMALIDIR. 2 ÖZELLİKLER Hızlı tank ısıtma Dijital zaman ve sıcaklık ayarı Elektronik

Detaylı