KALİTE FONKSİYON YAYILIMI YÖNTEMİNİN E-ÖĞRENME SİSTEM GELİŞTİRME SÜREÇLERİNE UYARLANMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KALİTE FONKSİYON YAYILIMI YÖNTEMİNİN E-ÖĞRENME SİSTEM GELİŞTİRME SÜREÇLERİNE UYARLANMASI"

Transkript

1 KALİTE FONKSİYON YAYILIMI YÖNTEMİNİN E-ÖĞRENME SİSTEM GELİŞTİRME SÜREÇLERİNE UYARLANMASI ADAPTING THE QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT METHOD TO E-LEARNING SYSTEM DEVELOPMENT PROCESSES Yrd. Doç.Dr. Murat Paşa UYSAL KHO Savunma Bilimleri Enstitüsü Fahri SAKARYA KHO Savunma Bilimleri Enstitüsü Tayfun ERUN KHO Savunma Bilimleri Enstitüsü ÖZET: E-öğrenme uygulamaları gittikçe yaygınlaģırken bu tür sistemlerinin kalitesi, etkili bir öğrenmenin gerçekleģmesini sağlayacak önemli faktörlerden birisi olarak kabul edilmektedir. Yapılan araģtırmalar incelendiğinde, öğretim tasarımı, kullanılan teknoloji ve sağlanan yönetimsel iģlevler açısından kaliteli E-öğrenme sistemlerini ortaya koyacak yeni yaklaģımlara ihtiyaç olduğu düģünülmektedir. Endüstride ürün geliģtirme ve iyileģtirme amacıyla kullanılan Kalite Fonksiyon Yayılımı (Quality Function Deployment) (KFY) yöntemi, söz konusu yaklaģımlardan birisi olarak gösterilebilir. KFY, sistematik bir yöntem olup müģteri ihtiyaçları, beklentileri ve öznel faktörleri, ürün tasarımı ve geliģtirme süreçlerindeki sayısal ölçütlere dönüģtürmektedir. Bu çalıģmada, KFY süreçleri E- öğrenme sistem tasarımı ve geliģtirme süreçlerine uyarlanmıģtır. E-öğrenme sistem gereksinimleri ile bu gereksinimlerin ilgili süreçlerde gerçekleģebilmesini sağlayacak teknik özellikler, Kalite Evi (House of Quality) çerçevesinde ölçülebilen değerlerle ifade edilmiģtir. Anahtar sözcükler: Kalite Fonksiyon Yayılımı, E-Öğrenme. ABSTRACT: As the E-learning applications continue to be widespread, the quality of these systems is still accepted as the determining factor for an effective learning to occur. The review of literature suggests that new approaches leading to high-quality E-learning systems are needed in terms of instructional, technological, and managerial functionalities. The Quality Function Deployment (QFD) method can be presented as one of these approaches used for the product development or process improvement purposes in the industry. The QFD is a systematic method to translate the needs, subjective criteria, expectations of customers into the objective ones that can be measured and quantified. In this study, the QFD method is adapted to the E-learning design and development processes. The requirements of an E-learning system are expressed as technical descriptors that can be measured and quantified in the framework of House of Quality. Keywords: Quality Function Deployment, E-learning. 1. GİRİŞ Kalite kavramı günlük hayatımızdaki etkinliklerden değiģik akademik disiplinlere kadar karģımıza sıklıkla çıkan önemli bir kavramdır. Tasarım ve geliģtirme aģamalarından ürün sürecine kadar göz önünde bulundurulması ve mutlaka bir takım ölçülebilir ifadelerle gösterilmesi gereken bir konudur. Kalite kavramına kurumsal veya proje seviyesinde farklı düzeylerde yaklaģımlar olmakla birlikte literatürde karģımıza çıkanlardan birisi de Kalite Güvencesi (KG) yaklaģımıdır. KG ni, ürün veya hizmetlerde belirtilen gereksinimlerin istenilen kalitede karģılanması amacıyla uygulanan planlı ve sistematik

2 etkinlikler olarak tanımlamak mümkündür. Böylece, ürün geliģtirme aģamalarındaki bütün görev sorumluluklar belirlenmekte, kurumsal kaynakların etkili ve verimli kullanımı sağlanmaktadır. Öte yandan, teknolojideki hızlı değiģim sonucunda insanlar ve ülkeler birbirine bağımlı hale gelirken, küreselleģen dünyada, belirsizlik ve dinamik müģteri talepleri, iģletmeleri bu geliģmelere ayak uydurmaya zorlamaktadır (YeĢil, 2010). Organizasyonların rakipleriyle rekabet etmek zorunda olmaları, yaģamlarını devam ettirmeleri için her zaman rakiplerinden bir adım önde bulunmalarını gerektirmektedir (Kılınç, 2008). Bu bağlamda, ürün gereksinimlerine zamanında ve istenilen nitelikte karģılık veremeyen organizasyonlar, sahip oldukları avantajları zaman içerisinde yitirmeye baģlamaktadırlar (Day, 1998). Belirsizlik ortamında gereken esneklik ve çevikliği kazanabilmek, ihtiyaçların doğru Ģekilde analiz edilmesi ve beklentilere karģılık verecek kaliteli ürün/hizmetin üretilmesi ile doğru orantılıdır. Bu aģamada kaliteli bir ürün elde etmek için, kullanıcı beklentilerinin tam olarak karģılanmasına yardımcı olacak araç ve yöntemlere ihtiyaç bulunmaktadır. Ġhtiyaçların ürüne yönelik teknik özelliklere dönüģmesini sağlayan yöntemlerden birisi de Kalite Fonksiyonu Yayılımı dır (Quality Function Deployment) (KFY) (Bayraktar, 2007). KFY, rekabet gücünü arttırmak isteyen firmaların birçok alanda uygulayabilecekleri bir yöntem olmakla birlikte aynı zamanda ihtiyaçların istenilen nitelik ve nicelikte karģılanmasına yardımcı olan bir araçtır (Seyhan, 2005). E-öğrenme sistem uygulamaları gittikçe yaygınlaģırken bu tür sistemlerinin kalitesi, etkili bir öğrenmenin gerçekleģmesini sağlayacak önemli faktörlerden birisi olarak kabul edilmektedir. Öğretim tasarımıyla ilgili konular, kullanılan teknoloji ve yazılım, sistemin sağladığı yönetimsel iģlevlerin söz konusu kaliteyi etkileyen ana unsurlardan olduğu söylenilebilir. Bu bağlamda, literatürdeki çalıģmalar incelendiğinde, öğretim tasarımı, teknoloji ve sağlanılan yönetsel iģlevler açısından kaliteli E-öğrenme sistemlerini ortaya koyacak yeni yaklaģımlara ihtiyaç bulunmaktadır. Endüstride ürün geliģtirme ve iyileģtirme amacıyla kullanılan KFY yönteminin, söz konusu yaklaģımlardan birisi olabileceği düģünülmekedir. 2. KALİTE FONKSİYON YAYILIMI KFY, 1960 ların sonlarında Japonya da Shigeru Mizuno ve Yoji Akao tarafından geliģtirilmiģtir (Akao, 1990). Temel olarak ürün ve süreçlere yönelik müģteri ihtiyaçları ve öznel faktörleri, ürün tasarımı ve geliģtirilmesi aģamalarında kullanılacak sayısal ölçütlere dönüģtüren sistematik bir yöntemdir. KFY, bir tasarım ekibinin müģteri ihtiyaçlarını anlamasına yardım ederken ürün tasarım süreci esnasında kalite üzerine odaklanılmasını sağlamaktadır (Gonzalez 2004). Tang (2002), KFY nin ana hedefini bir ürünü yaratmak veya ürünü geliģtirmeye yardımcı olmak olarak ifade etmektedir. Akao (1990) ise KFY nı, müģteri memnuniyeti ve müģterinin taleplerini, tasarım hedeflerine ve üretim sürecindeki baģlıca kalite güvence noktalarına aktaran bir yöntem olarak tanımlamaktadır. Kullanıcıların bir üründen ne beklediğini anlamak ve bu beklentileri ürün geliģtirenlerin anlayacağı dile çevirmek, ürünün kalitesini arttıracağı gibi, yüksek müģteri memnuniyeti de sağlayacaktır. KFY yönteminde, ürün planlama, tasarım/parça planlama, süreç planlama ve üretim planlama olmak üzere dört ana aģama bulunmaktadır (Yenginol, 2008). Her aģamada müģteri ihtiyaçları ve beklentileri, ürüne ait özellikler ile bunları karģılayacak iģlevler, matris biçiminde iliģkilendirilerek üretim sürecine etki edecek sayısal değerlere dönüģtürülmektedir. Böylece, KFY yöntemi ile istenilen özelliklere sahip kaliteli ürünleri kısa sürede ortaya koyacak tasarım ve üretim süreçleri planlanmakta ve uygulanmaktadır. KFY yönteminde verilerin gösterimi ve ilgili hesaplamalar değiģik araçlarla yapılabilmektedir. Bu çalıģmadaki Kalite Evi (KE), matris yapısındaki bir tür tablolama aracı olan yazılım ile gerçekleģtirilmiģtir. (QFD-b, 2011). Temel olarak KE, teknik karakteristiklerle müģteri ihtiyaçlarına nasıl cevap verileceğini göstermektedir (Cohen, 1995). KE nde müģteri gereksinimleri neler, mühendislik gereksinimleri ise nasıllar olarak ifade edilmektedir. Ġstekler ve geresinimler arasındaki iliģikiler, grafiğin merkezinde iliģki matrisi biçiminde oluģturulmaktadır. KE nin çatısını teģkil eden matrisinde, ürünün özelliklerini belirleyecek teknik özellikler (nasıllar) arasındaki negatif ve pozitif yöndeki iliģkiler sayısal olarak gösterilmektedir (ġekil 1). KE nin farklı disiplinlerdeki problemlerin çözümünde, ürün ve geliģtirme süreçlerinin iyileģtirilmesinde kolay kullanılabilmesi, bu yöntemin kuvvetli taraflarından birisi olarak kabul edilmektedir (Lowe, 2000). ArdıĢık dört aģamalı süreçten oluģan model yardımıyla ürün gereksinimlerinin, hangi parça, süreç ve üretim yöntemlerinin kullanılmasıyla nasıl, nerede ve ne zaman

3 Önem Derecesi 5 th International Computer & Instructional Technologies Symposium, September 2011 Fırat University, ELAZIĞ- TURKEY karģılanacağı belirlenmektedir. Böylece, ürünü oluģturan bileģenler, süreçler ve üretim planı, ürün gereknimleri biçiminde ayrıntılı olarak detaylandırılmıģ olmaktadır. Şekil-1 Kalite Evi (Fung, 1999). Teknik gereksinimler arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi Müşteri isteklerinin ölçülebilir gereksinimlere dönüştürülmesi Müşteri istek ve gereksinimleri Korelasyon Matrisi Teknik Gereksinimler NASIL- Müşteri istekleri ile teknik gereksinimler arasındaki ilişki Müşteri İstekleri -NE- İlişkiler Müşteri Rekabete Yönelik Değerlendirmeler Teknik gereksinimleri karşılamada rakiplere göre durum Rekabete Dayalı Teknik Değerlendirmeler Müşterilerin ürün veya hizmeti rakiplerinize kıyasla hangi sırada gördüğü İşletme Amaç ve Hedefleri Rekabet gücünü sağlamak için işletme hedefleri İlişkilerin gücüne ve önem düzeylerine dayalı önceliklerin değerlendirilmesi için kullanılan ölçü Sütun Ağırlıkları KFY yönteminin kullanıldığı disiplinlerden birisi de yazılım ve çoklu ortamlardır. Ġlk olarak Zultner (1992), yazılım endüstrisinde ürün geliģtirmede KFY nın kullanılabileceğini belirtmiģtir. Elboushi (1994), nesneye yönelimli yazılım geliģtirmede ihtiyaçlarının belirlenmesi ve tasarım analizi süreçlerine KFY yöntemini uyarlamıģtır. Hierholzer (1998), kurumsal uygulama ve yazılım alanında dünyanın önde gelen firmalardan birisi olan SAP da yazılım geliģtirme süreçlerinin iyileģtirilmesine yönelik bir pilot uygulama yapmıģtır. Kılınç (2008), KFY nı bulanık mantıkla bütünleģtirdiği çalıģmasında bir internet sitesi tasarlamıģtır yılında KFY üzerine gerçekleģtirilen uluslararası sempozumda sunulan çalıģmalar incelendiğinde bu yöntemin farklı alanlara uyarlanmıģ örneklerini görmek mümkündür (QFD-a, 2011) KFY nın sistematik ve uyarlanabilir yapısı, bu yöntemin eğitim ve öğretim alanında öğretim tasarımı, program ve müfredat geliģtirme vb. konularda kullanımına imkân tanımaktadır. Okamoto (2002), çalıģmasında Meksika ulusal eğitim sisteminin iyileģtirilmesi ve yönetimine yönelik özel stratejileri belirlemek amacıyla KFY nı kullanmıģtır. Eğitim göstergelerini izlemek için kurumsal karne yöntemini (balances score card) çalıģmalarının son aģamasına dâhil etmiģtir. Yoshikawa (2003), toplam kalite yönetimi dersini internet tabanlı E-öğrenme sisteminden alan öğrencilerin öğrenme paternlerini belirlemek, içerik ve öğrenmelerini geliģtirmek amacıyla KFY nı kullanmıģtır. Chan (2006) çalıģmasında, hızla değiģen dünyada KFY yönteminin mesleki eğitimle ilgili müfredat ve program geliģtirme süreçlerine nasıl uyarlanabileceğini göstermiģtir. Prusak (2007), mühendislik eğitiminde tasarım ve üretim süreçleriyle ilgili derslerde, öğrencilerin sınıf içi ve laboratuvar etkinliklerini, öğretim amaçlarına ulaģmadaki etkilerini KFY nı kullanarak belirlemeye çalıģmıģtır. Mautsch (2010), kurumsal kaynak planlama yazılımlarıyla ilgili eğitimlerde müģterilerin gereksinimlerinin daha iyi karģılanması amacıyla KFY nı içeren bir uygulama yapmıģtır. 3. KFY YÖNTEMİNİN E-ÖĞRENME SİSTEM TASARIM SÜREÇLERİNE UYARLANMASI Bu çalıģmada, KFY yönteminin tasarım ve geliģtirme süreçleri, E-öğrenme sistem geliģtirme süreçlerine uyarlanmıģtır. Birinci aģamada (ürünün planlanması) kalite evi çerçevesinde, E-öğrenme sisteminin gereksinimleri ile bu gereksinimlerin ilgili süreçlerde gerçekleģebilmesini sağlayacak teknik özellikler, ölçülebilen ve karģılaģtırılabilen değerlerle ifade edilmektedir. Öğretimsel, teknolojik ve yönetimsel ana ve alt gereksimler ve bunlar için gereken teknik özellikler iliģkisel matris biçiminde gösterilmektedir (ġekil 2). Matrisin satırlarını E-öğrenme sisteminin gereksinimleri, sütunlarını ise sistemin temel teknik özellikleri oluģturmaktadır. Öğrenenler, öğreticiler ve sistem yöneticileri, gereksinimlerinin her birisine 1 ile 5 arasında puan vermektedirler. Bu puanların ortalamaları alınarak

4 gereksinimler önem derecelerine göre sıralanmaktadır. Satırları oluģturan E-öğrenme sistem gereksinimleri ile sütunları oluģturan sistem özellikleri, E-öğrenme uzmanları tarafından zayıf, orta veya kuvvetli seviyedeki derecelendirmelerden birisi ile puanlandırılarak iliģkisel matris oluģturulmaktadır. Sütunlarda yer alan e-öğrenme sisteminin özelliklerinin birbirleriyle olan pozitif ya da negatif yöndeki korelâsyonları ile hedeflenen sistem özelliklerinin önemleri yine uzmanlar tarafından belirlenmesinden sonra KFY nin birinci aģaması tamamlanmıģ olmaktadır (ġekil 2). KFY yönteminde ikinci aģama, ürünün (E-öğrenme sisteminin) tasarlandığı aģamadır. Birinci aģamada hesaplama yoluyla belirlenen E-öğrenme sisteminin en önemli özellikleri ikinci aģamaya taģınmaktadır. Bu özellikler, oluģturulan baģka bir iliģkisel matrisin satırlarına yerleģtirilirken sütunlarını ise E-öğrenme sistemini oluģturan bileģenler meydan getirmektedir. Ġkinci aģamada, birinci aģamada belirlenen teknik özellikler E-öğrenme sistem gereksinimlerini karģılayacak ürün bileģenlerine aktarılmaktadır. Ġlk aģamada izlenilen sistematik adımlar KFY yönteminin diğer aģamalarında da aynen izlenmekte, en önemli ölçütler bir sonraki aģamaya transfer edilmektedir. E-öğrenme sistem geliģtirme süreçlerinin planladığı üçüncü aģama ile söz konusu geliģtirme süreçlerinin kontrol edildiği dördüncü aģama bu çalıģmadaki sınırlılıklardan dolayı sonraki araģtırmalara bırakılmıģtır. QFD-b (2011) de belirtilen yazılım kullanılarak geliģtirilen E-Öğrenme sistemlerine yönelik kalite evi ġekil 2 de gösterilmiģtir. Şekil-2 E-Öğrenme sistemi kalite evi G E C A B D F E-Öğrenme sistemlerinin tasarımına yönelik KFY yönteminin birinci aģaması olan kalite evi ġekil 2 de, gereksinim ve teknik özelliklerine ait sayısal göstergeler Tablo 1 de de gösterilmektedir. ġekil 2 de elips biçiminde gösterilen B alanı öğretimsel, teknolojik ve yönetimsel gereksinimleri, C alanı bu gereksinimleri karģılayacak karakteristik ve teknik özellikleri, D alanı ise gereksinim ve teknik özellikler arasındaki güçlü, orta veya düģük seviyedeki iliģkileri içermektedir. A alanında, sistem gereksinimlerinin uzmanlar tarafınan belirtilen mutlak önem dereceleri ile yazılım tarafından otomatik olarak hesaplanan göreceli önem deceleri bulunmaktadır. F alanında, C deki teknik özellik ile A daki her bir gereksinim arasındaki iliģki decelerinin çarpımlarının toplamlarından oluģan ağırlıklı önem dereceleri yer almaktadır.

5 Yönetimsel gereksinimler Teknolojik göstergeler Teknolojik gereksinimler Öğretimsel gereksinimler Öğretime yönelik göstergeler 5 th International Computer & Instructional Technologies Symposium, September 2011 Fırat University, ELAZIĞ- TURKEY Ayrıca F alanında, sütunlardaki teknik özelliklerin gerçekleģebilmesini temsil eden güçlük dereceleri farklı bir satırda gösterilmektedir. Kalite evinin oluģturulmasında kullanılan temel semboller ve sayısal göstergeler G alanındadır. E alanında kalite evi ifadesine ismini veren ve bir evin çatısı görünümündeki matrisi bulunmaktadır. C de yer alan teknik gereksinimlerin birbirlerine olan etkilerini gösteren, pozitif veya negatif yöndeki düzeylerini sembolize eden simgeler yerleģtirilmiģtir. Tablo 1: E-Öğrenme sistemi kalite evi gereksinimleri ve ilgili göstergeler A1 A2 B F1 F2 C G 5,1 4,0 Uygun öğretim kuramı kullanılmalıdır Öğrenenin bireysel özelliklerini dikkate almalıdır Öğrenme sürecinin kontrolüne imkân tanımalıdır Öğrenenlerin performansını dikkate almalıdır Güncel ve yeterli ders içeriklerine sahip 5,1 4,0 Çoklu ortam desteği Öğretim yönetim 3,8 3,0 hizmetlerini Kullanımı kolay ve kullanıcı dostu Güncel ve uygun 5,1 4,0 yazılım teknolojisi ile geliģtirilmelidir Uygun yazılım 6,4 3,0 geliģtirme süreçlerinden geçmiģ Yazılımın güncellenebilmelidir Uygun yerel ve geniģ 3,8 4,0 alan ağ yapısı bulunmalıdır Gerekli bilgi sistem desteğine sahip Teknik ve kiģisel 5,1 4,0 bilgi eriģim güvenliğini Kullanıcılara yardım 5,1 4,0 masası hizmeti Uygun geliģtirme ve satın alma maliyeti 8 228, , ,1 6 57,7 8 46, , , , , , , , , , , ,7 Öğrenene uyarlanabilme Öğretimin bireyselleģtirilme Bilgi ve sunum yöntemini ayırabilme Sistemin kullanım ve eriģim kolaylığı Çoklu ortam desteği Öğretimle ilgili kayıt türleri Güncel ve yeterli konu içerikleri Uygun öğretim stratejileri DeğiĢik öğretim etkinlikleri Performans değerlendirme kabiliyeti ĠĢbirlikli öğrenme imkânı Sosyal paylaģım imkânı Web Hizmetinin Kalitesi Yerel alan ağı bant geniģliği Ġnternet eriģim hızı Donanım kapasitesi Θ Ο Kuvvetli seviyede iliģki Orta seviyede iliģki Zayıf seviyede iliģki Pozitif güçlü Pozitif Negatif Negatif güçlü Maksimuma çıkarılmalı Minimuma düģürümeli

6 Yönetimsel göstergeler 5 th International Computer & Instructional Technologies Symposium, September 2011 Fırat University, ELAZIĞ- TURKEY 3,8 3,0 Uygun iģletme maliyeti Kurumun stratejik hedefleriyle uyumlu 9 238, ,5 Sürüm yükseltme sıklığı Yazılımın yönetim hizmetleri ,5 GeliĢtirme ve satın alma maliyeti ,1 ĠĢletme maliyeti 5 161,5 Dokümantasyon Kalitesi ġekil 2 de harf kodlarıyla gösterilen tasarım ve hesaplama alanlarında yer alan bu çalıģmadaki bilgi ve sayısal değerler, Tablo 1 de bütünleģik biçimde özet olarak sunulmuģtur. B sütünunda yer alan ve bir E-Öğrenme sistemine ait gereksinimler üç ana grup altında toplanmıģtır. Burada, öğretimsel, teknolojik ve yönetimsel olarak gruplanan toplam onsekiz alt gereksinim bulunmaktadır. Her bir gereksinim, 1 ve 5 arasında E-öğrenme sistemleri açısından önem ne göre uzmanlar tarafından ağırlıklandırılmaktadır. E-öğrenme ve eğitim teknolojileri konularındaki uzmanlar öğretimsel gereksinimleri, biliģim ve yazılım konusundaki uzmanlar teknolojik gereksinimleri, kurumsal politikalar hakkında bilgi sahibi olan ve yönetim kademesinde yer alan personel ise yönetimsel gereksinimleri puanlandırmaktadır. Tablo 1 de A2 sütünunda, bütün gereksinimlerin önem derecelerine göre ağırlıklandırılmıģ değerleri örenek olarak sunulmaktadır. A1 sütünunda, KFY yazılımı tarafından otomatik olarak hesaplanan göreceli önem dereceleri gösterilmektedir. Bunlar, A2 sütünundaki gereksinimlere verilen her bir ağırlık puanının toplam ağırlık puanındaki payına göre hesaplanmaktadır. Tablo 1 deki C sütünunda öğretim, teknoloji ve yönetim baģlıkları altında toplanan gereksinimleri karģılayacak karakteristik ve teknik özellikler belirtilmektedir. F2 sütünunda yer alan toplam puanlar, B ve C sütünları arasındaki iliģki dereceleri ile A1 sütünunda yer alan göreceli önem derecelerinin çarpımlarının toplamından oluģmaktadır. Bu puanlara dayalı olarak en yüksek puana sahip olan özellikler belirlenmekte, bu özellikler E-Öğrenme sistem bileģenleri ile iliģkilendirilmek üzere KFY yönteminin ikinci aģamasına aktarılmaktadır. F1 sütünundaki puanlar B sütünundaki gereksinimleri karģılayacak teknik özelliklerin, on puan üzerinden gerçekleģtirilebilme ni temsil etmekte, bu değerler ilgili E- öğrenme sistemini geliģtirecek personel tarafından kararlaģtırılmaktadır. Tablo 1 incelendiğinde, KE nin öğretimsel gereksinimlerden olan bilgi ve sunum yöntemini ayırabilme 373,1 puan ile en önemli gereksinim olarak karģımıza çıkmaktadır. Daha sonra sırasıyla, 361,5 puan ile geliģtirme ve satın alma maliyeti, 355,1 puanla iģletme maliyeti, 343,6 puan ile de sosyal paylaģım imkânı gelmektedir. KE de yer alan herhangi bir gereksinimin çıkarılması veya eklenmesi, önem derecelerinin değiģtirilmesi, gereksinimlerin almıģ olduğu puan ve sıralamalarını da etkilemekte, KFY yönteminin sonraki aģamalarında önemli değiģikliklere neden olabilmektedir. KFY yönteminin uygulanabilmesini gösterebilmek amacıyla bu çalıģmadaki puanlandırma iģlemleri, eğitim teknolojisi, yazılım geliģtirme ve E-öğrenme konularında çalıģmaları olan yazarın kendisi tarafından gerçekleģtirilmiģtir. 4. SONUÇ Kalite kavramı, birçok akademik disiplinde tasarım ve geliģtirme süreçleri açısından önemli bir yere sahiptir. Bağımsız veya sıralı süreçler önceden belirlenmiģ amaçlara yönelik olarak uygun biçimde iliģkilendirilirken bir takım göstergelerle de sistemlerin kalitesi ölçülmeye çalıģılmaktadır. E-öğrenme sistemleri kendi içinde tasarım, geliģtirme, uygulama ve değerlendirme etkinliklerini içeren farklı disiplinlere ait süreçleri kapsayabilmektedir. BiliĢim teknolojilerdeki geliģmeler, yönetim bilimi ve eğitim teknoljisiyle ilgili konularla birlikte düģünüldüğünde, kurumsal E-öğrenme uygulamalarının gün geçtikçe daha da karmaģık hale geldiği gözlenmektedir. Bu durum, E-öğrenmede kalite güvencesi, ölçümü ve geliģtirilmesi aģamasında araģtırmacıları çeģitli arayıģlara iterken değiģik çalıģmalarda bunun farklı örneklerini görmek mümkündür.

7 Bu çalıģmada, E-öğrenme tasarım ve geliģtirme süreçleri, KFY yönteminin birinci aģaması olan kalite evi çerçevesinde yeniden ele alınmıģ, tasarım ve planlamayla ilgili temel konulara değinilmiģtir. KFY da ikinci aģama, ürünün (E-öğrenme sisteminin) tasarlandığı aģamadır. Birinci aģamada belirlenen E- öğrenme sisteminin en önemli özellikleri ikinci aģamaya taģınmaktadır. Bu özellikler, oluģturulan baģka bir iliģkisel matrisin satırlarına yerleģtirilirken sütunları ise E-öğrenme sistemini oluģturan bileģenlerden meydana gelmektedir. Ġkinci aģamanın önemi, birinci aģamada belirlenen teknik özelliklerin E-öğrenme sistem gereksinimlerini karģılayacak ürün bileģenlerine aktarılmasını sağlamasındadır. Ġlk aģamada izlenilen sistematik adımlar diğer aģamalarda aynen izlenmekte, en önemli ölçütler bir sonraki aģamaya transfer edilmektedir. E-öğrenme sistemi geliģtirme süreçlerinin planladığı üçüncü aģama ile söz konusu geliģtirme süreçlerinin kontrol edildiği dördüncü aģama bu çalıģmadaki sınırlılıklardan dolayı sonraki araģtırmalara bırakılmıģtır. KAYNAKLAR Akao, Y, (1990). QFD: Integrating Customer Requirements into Product Design. Cambridge, MA: Productivity Pres. USA. Bayraktar, S. (2011). Yazılım iyileģtirmesinde kalite fonksiyon yayılımı ve bir uygulama. YayınlanmamıĢ yüksek lisans tezi. Ġstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Chan, C.Y.P. (2006). QFD-based curriculum planning for vocational education. The 11th International Symposium on QFD. Cohen, L. (1995). How QFD fits ın the organization. Addison Wesley Longman, USA. Day, R. G. (1998). Kalite fonksiyon yayılımı bir Ģirketim müģteri ile bütünleģtirilmesi. Cem Ofset, Ġstanbul,1998. Elboushi M, Zawacki S, & Domb E. (1994). Towards better object oriented software designs with quality function deployment. (http://trs-new.jpl.nasa.gov/dspace/bitstream/2014/33952/1/ pdf) adresinden 28 Mayıs 2011 tarihinde alınmıģtır Fung, R.Y.K, Law D.S.T. & Ip W.H. (1990) Design targets determination for inter-dependent product attributes in QFD using fuzzy inference. Int. J. Integ. Manuf. Syst. Gonzalez, M.E., Quesada, G. and Mueller, R., (2004). QFD strategy house: an innovative tool for linking marketing and manufacturing strategies. Market. Intell. Plan. Hierholzer A, Herzwurm G, & Schlang H. (1998). Applyıng QFD for software process improvement at SAP ag, Walldorf, Germany. Kılınç, M. S. (2008). İnternet sitesi tasarımında bulanık kalite fonksiyonu yayılımının uygulanması. YayınlanmamıĢ yüksek lisans tezi. Ġstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Lowe, A., Ridgway, K. & Atkinson, H. (2000). QFD in new production technology evaluation, International Journal of Production Economics. Mautsch, L.O., Herzwurm, G. & Krams, B. (2010). Curriculum planning for education in enterprise resource planning systems. The 15h International Symposium on QFD. Okamoto, R.H., & Riobóo, J.C.(2002). Deploying and integrating education system indicators with QFD:- An application case. The 7th International Symposium on QFD. Prusak, Z. (2007). Application of qfd in engineering education: Assurance of learning outcomes fulfillment. The 12th International Symposium on QFD. Seyhan, H. (2005). Kalite fonksiyon yayılımının incelenmesi ve bir uygulama. YayınlanmamıĢ yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi. Tang, J., Fung, R.Y.K. & Xu, B (2002). A new approach to quality function deployment planning with financial consideration. Comp. Op. Res., 29, QFD-A, The official source for QFD. (http://www.qfdi.org/books/qfd_abstracts_by_year/ 2010.html) adresinden 01 Haziran 2011 tarihinde alınmıģtır. QFD-B, The official source for QFD. (http://www.qfdionline.com) adresinden 01 Haziran 2011 tarihinde alınmıģtır. Yenginol, F. (2008). Neden kalite fonksiyon "göçerimi"?. İşletme Fakültesi Dergisi, YeĢil, S. (2010). KahramanmaraĢ'ta faaliyet gösteren iģletmelerin yenilik faaliyetleri üzerine bir alan çalıģması. Bilgi Ekonomisi Dergisi. Yoshikawa, M., Watanabe, Y., & Shindo, H.(2003). E-Learning system for QFD with improving contents and mentoring in "e-tqm" Project. The 8th International Symposium on QFD. Zultner R. (1992). Quality function deployment (QFD) for software. Journal of American Programmer.

KALİTE FONKSİYON YAYILIMI YÖNTEMİNİN E- ÖĞRENME GELİŞTİRME SÜREÇLERİNE UYARLANMASI *

KALİTE FONKSİYON YAYILIMI YÖNTEMİNİN E- ÖĞRENME GELİŞTİRME SÜREÇLERİNE UYARLANMASI * Murat Paşa UYSAL, Fahri SAKARYA, Tayfun ERUN 60 Cilt:1 Sayı:1 Yıl:2012 KALİTE FONKSİYON YAYILIMI YÖNTEMİNİN E- ÖĞRENME GELİŞTİRME SÜREÇLERİNE UYARLANMASI * Murat Paşa Uysal 1, Fahri Sakarya 2, Tayfun Erun

Detaylı

Kalite Fonksiyon Yayılımı için Yeni Bir Yaklaşım: Bir Uygulama

Kalite Fonksiyon Yayılımı için Yeni Bir Yaklaşım: Bir Uygulama Kalite Fonksiyon Yayılımı için Yeni Bir Yaklaşım: Bir Uygulama Elif Kılıç-Delice 1, Zülal Güngör 2 1 Atatürk Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Erzurum 2 Gazi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği

Detaylı

3. Takım çalışmasını teşvik eder

3. Takım çalışmasını teşvik eder 1 KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ Karar Verme ve Müşteri Memnuniyeti Nihai amaçları ne olursa olsun, organizasyonların çeşitli kademelerindeki karar vericiler, zamanın her anında ve önem dereceleri farklı bir

Detaylı

Kalite Fonksiyonu Yayılımı ve İnşaat Sektöründe Bir Uygulama

Kalite Fonksiyonu Yayılımı ve İnşaat Sektöründe Bir Uygulama Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 29(1), 53-61 ss., Haziran 2014 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 29(1), pp. 53-61, June 2014 Kalite

Detaylı

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Cihan Ercan Mustafa Kemal Topcu 1 GĠRĠġ Band İçerik e- Konu\ Mobil Uydu Ağ Genişliği\ e- e- VoIP IpV6 Dağıtma Altyapı QoS ticaret\ Prensip Haberleşme Haberleşme

Detaylı

Veri Madenciliği Yöntemleriyle İGDAŞ Çağrı Merkezi Veri Analizi VE Kalite Fonksiyon Yayılımı Yöntemiyle Süreç İyileştirme Çalışması

Veri Madenciliği Yöntemleriyle İGDAŞ Çağrı Merkezi Veri Analizi VE Kalite Fonksiyon Yayılımı Yöntemiyle Süreç İyileştirme Çalışması Veri Madenciliği Yöntemleriyle İGDAŞ Çağrı Merkezi Veri Analizi VE Kalite Fonksiyon Yayılımı Yöntemiyle Süreç İyileştirme Çalışması Nilay Kurşunoğlu, PwC Yönetim Danışmanlığı Biz Kimiz? Orhan Cem Sorumlu

Detaylı

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması 49 Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması Cemil Akçay 1, A.Sertaç KarakaĢ 2, BarıĢ Sayın 3, Ekrem

Detaylı

Müşteri İsteklerinin Sınıflandırılmasında Kano Model Uygulaması

Müşteri İsteklerinin Sınıflandırılmasında Kano Model Uygulaması Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 Müşteri İsteklerinin Sınıflandırılmasında Elif KILIÇ DELİCE 1, Zülal GÜNGÖR 2 1 Atatürk Üniversitesi, Endüstri

Detaylı

MESLEKİ TERMİNOLOJİ I 1. HAFTA YAZILIM MÜH. TEMEL KAVRAMLAR

MESLEKİ TERMİNOLOJİ I 1. HAFTA YAZILIM MÜH. TEMEL KAVRAMLAR YAZILIM: SOFTWARE Yazılım (Software): Yazılım sadece bir bilgisayar programı değildir. Basılı veya elektronik ortamdaki her tür dokümanı da içeren ürün. Dokümanlar yazılım mühendislerine ve son kullanıcıya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞI İLE HAVA SICAKLIĞI TAHMİNİ APPROXIMATION AIR TEMPERATURE WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK

YAPAY SİNİR AĞI İLE HAVA SICAKLIĞI TAHMİNİ APPROXIMATION AIR TEMPERATURE WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK YAPAY SİNİR AĞI İLE HAVA SICAKLIĞI TAHMİNİ Hande ERKAYMAZ, Ömer YAŞAR Karabük Üniversitesi / TÜRKĠYE herkaymaz@karabuk.edu.tr ÖZET : Bu çalıģmada Yapay Sinir Ağları (YSA) ile hava sıcaklığının tahmini

Detaylı

NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ

NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA VE ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜ HESABI FUNDA NALBANTOĞLU YILMAZ Eğitim Öğretim Planlamacısı Ekim, 2011 GĠRĠġ Bologna Süreci kapsamında, yükseköğretim

Detaylı

Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi

Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi 1. Amaç Bu prosedürün amacı BĠLGĠ bünyesinde veya yan kuruluģlarda çalıģan ve BILGINETWORKS alanına dahil olan kullanıcıların Ģifrelerinin azami ölçüde güvenlikli ve sağlam bir yapıda oluģturulmasını,

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

MÜFREDAT DERS LİSTESİ

MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAK. / BİLGİSAYAR MÜHENDİSL / 2010 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Müfredatı 0504101 Matematik I Calculus I 1 GÜZ 4 5 Z 0504102 Genel Fizik I General Physics I 1 GÜZ 4 4 Z 0504103

Detaylı

Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi TR-06590 Cebeci, Ankara Tel.: (0312) 319 77 20 den 340 Faks: (0312) 319 77 36 E-posta: kibritci@dialup.ankara.edu.tr URL: http://dialup.ankara.edu.tr/~kibritci/

Detaylı

SENTEZ TABANLI YAZILIM MİMARİSİ TASARIM YAKLAŞIMININ ESSENCE ÇERÇEVESİYLE MODELLENMESİ

SENTEZ TABANLI YAZILIM MİMARİSİ TASARIM YAKLAŞIMININ ESSENCE ÇERÇEVESİYLE MODELLENMESİ SENTEZ TABANLI YAZILIM MİMARİSİ TASARIM YAKLAŞIMININ ESSENCE ÇERÇEVESİYLE MODELLENMESİ G Ö R K E M G I R AY, T U R K E Y B E D I R T E K I N E R D O G A N, W A G E N I N G E N U N I V E R S I T Y, N E

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2011 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun yayınlanmasıyla beraber veri ve bilgiye dayalı bir yönetimin gerekliliği,

Detaylı

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir.

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir. Durumsallık YaklaĢımı (KoĢulbağımlılık Kuramı) Durumsallık (KoĢulbağımlılık) Kuramının DoğuĢu KoĢul bağımlılık bir Ģeyin diğerine bağımlı olmasıdır. Eğer örgütün etkili olması isteniyorsa, örgütün yapısı

Detaylı

Üniversitesi. {g.karatas, Library, Science Direct ve Wiley veri içerisinde

Üniversitesi. {g.karatas, Library, Science Direct ve Wiley veri içerisinde :, Üniversitesi 34156, stanbul, {g.karatas, c.catal}@iku.edu.tr Özet. sistematik ebilmek üzere, yöntemlerini in n veri belirlemek, ortaya konulan. IEEE Explorer, ACM Digital Library, Science Direct ve

Detaylı

TIMSS Tanıtım Sunusu

TIMSS Tanıtım Sunusu TIMSS Tanıtım Sunusu Ġçerik TIMSS Nedir? TIMSS in Amacı TIMSS i Yürüten KuruluĢlar TIMSS in GeçmiĢi TIMSS in Değerlendirme Çerçevesi TIMSS Döngüsünün Temel AĢamaları TIMSS in Kazanımları Sorular ve Öneriler

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ FELSEFESİ,TEMEL İLKELERİ,VİZYONU MEHMET NURİ KAYNAR TÜRKIYE NIN GELECEK VIZYONU TÜRKĠYE NĠN GELECEK VĠZYONU GELECEĞIN MIMARLARı ÖĞRETMENLER Öğretmen, bugünle gelecek arasında

Detaylı

Graduation Project Topics

Graduation Project Topics Graduation Project Topics Maintenance management Maintenance performance and measurement: o Efficiency, effectiveness, productivity; o Life Cycle Cost optimization; o Quality, risk and maintenance services;

Detaylı

Kurumlar, Bölümler ya da Diğer kuruluşlar için Kalite ve Mükemmelliyet Kriterleri 1

Kurumlar, Bölümler ya da Diğer kuruluşlar için Kalite ve Mükemmelliyet Kriterleri 1 Kurumlar, Bölümler ya da Diğer kuruluşlar için Kalite ve ükemmelliyet Kriterleri 1 Bu dokuman d2.0 projesi kapsamında hazırlanmış ükemmelliyet erkesi akreditasyon çalışmasının bir parçasıdır. Bu Öz-Değerlendirme

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü 21. yüzyılda Ģirketlerin kurumsallaģmasında, insan kaynakları yönetiminin Ģirketlerde etkin bir Ģekilde iģlemesi, giderek

Detaylı

LOGO. Kamuda e-devlet Uygulamaları ve Endüstri Mühendisliği. Ömer KILIÇ. Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü

LOGO. Kamuda e-devlet Uygulamaları ve Endüstri Mühendisliği. Ömer KILIÇ. Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü LOGO Kamuda e-devlet Uygulamaları ve Endüstri Mühendisliği Ömer KILIÇ Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü Geleceğin potansiyelini değerlendirebilmek için bugünden bilgiyi yönetmek... Vatandaş Odaklı Hizmet

Detaylı

Anahtar Sözcükler: Fikri Mülki Sınai Hakları, Konsorsiyum Anlaşması, Sözleşme, Uyuşmazlık.

Anahtar Sözcükler: Fikri Mülki Sınai Hakları, Konsorsiyum Anlaşması, Sözleşme, Uyuşmazlık. Ortaklı Ar-Ge Projelerinde Fikri Mülki Sınai Haklar Üzerine Bir İnceleme Arzu Erol 1 1 FMV Işık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İstanbul arzu.erol@isik.edu.tr, Özet: Birden

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

KALİTE FONKSİYONU YAYILIMI

KALİTE FONKSİYONU YAYILIMI KALİTE FONKSİYONU YAYILIMI DERS NOTLARI DOÇ.DR. NİHAL ERGİNEL Kalite Fonksiyonu Yayılımı (KFY) (Quality Function Deployment), müşterinin istek ve beklentilerini ürüne yansıtabilmek amacıyla tasarım aşamasında,

Detaylı

Program AkıĢ Kontrol Yapıları

Program AkıĢ Kontrol Yapıları C PROGRAMLAMA Program AkıĢ Kontrol Yapıları Normal Ģartlarda C dilinde bir programın çalıģması, komutların yukarıdan aģağıya doğru ve sırasıyla iģletilmesiyle gerçekleģtirilir. Ancak bazen problemin çözümü,

Detaylı

SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ

SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ Sağlıkta yapılan dönüģümü değerlendirirken sadece sağlık alanının kendi dinamikleriyle değil aynı zamanda toplumsal süreçler, ideolojik konumlandırılmalar, sınıflararası

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI GİRİŞİMCİLİK KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI Türk DemirDöküm Fabrikaları A.ġ SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2. UYGULAMANIN YENĠLĠKÇĠ VE

Detaylı

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama AraĢtırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Örnekleme Süreci Anakütleyi Tanımlamak Örnek Çerçevesini

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

Kalite Fonksiyon Uygulaması. (Quality Function Deployment, QFD) YBS Ansiklopedi. Sadi Evren SEKER. 1. Kalite Fonksiyon Uygulaması

Kalite Fonksiyon Uygulaması. (Quality Function Deployment, QFD) YBS Ansiklopedi. Sadi Evren SEKER. 1. Kalite Fonksiyon Uygulaması YBS Ansiklopedi www.ybsansiklopedi.com Cilt 1, Sayı 4, Aralık 2014 Kalite Fonksiyon Uygulaması (Quality Function Deployment, QFD) Sadi Evren SEKER Istanbul Medeniyet Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri

Detaylı

BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ YÖNETĠM SÜREÇLERĠYLE BÜTÜNLEġĠK BĠR E-ÖĞRENME TASARIM MODELĠ

BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ YÖNETĠM SÜREÇLERĠYLE BÜTÜNLEġĠK BĠR E-ÖĞRENME TASARIM MODELĠ BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ YÖNETĠM SÜREÇLERĠYLE BÜTÜNLEġĠK BĠR E-ÖĞRENME TASARIM MODELĠ AN E-LEARNING DESIGN MODEL INTEGRATED WITH INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE PROCESSES Yrd. Doç.Dr. Murat PaĢa UYSAL KHO

Detaylı

Kalite Fonksiyon Uygulaması (Quality Function Deployment, QFD)

Kalite Fonksiyon Uygulaması (Quality Function Deployment, QFD) Kalite Fonksiyon Uygulaması Literatürde İngilizce Quality Function Deployment kelimelerinin baş harflerinden oluşan QFD olarak da geçen terim basitçe kalite boyutundaki kullanıcı taleplerini ölçülebilir

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir

ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir KURULUġ Çelik Tekne San. ve Tic.A.ġ. 1972 yılında kurulmuģtur Ġlk olarak Haliç Sütlüce mevkiinde faaliyete geçmiģ ve 1980 yıllarına kadar bu bölgede faaliyetine

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 2008, 7-15 NEDEN KALİTE FONKSİYON "GÖÇERİMİ"? Fatih Yenginol * Özet Kalite Fonksiyon Göçerimi yönteminin adının Japoncası "Hinshitsu KiNo TenKai" kelimelerinden

Detaylı

Kalite Fonksiyon Göçerimi (Gop Üniversitesinde Bir Uygulama)

Kalite Fonksiyon Göçerimi (Gop Üniversitesinde Bir Uygulama) Akademik İncelemeler Cilt:3 Sayı:2 Yıl:2008 Kalite Fonksiyon Göçerimi (Gop Üniversitesinde Bir Uygulama) Kadir Ardıç * kadirardic@yahoo.com Osman Çevik ocevik@gop.edu.tr Şeyma Göktaş ÖZET KFG, toplam kalite

Detaylı

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır.

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır. SUNUŞ Türk hazır giyim sektörü her dönem sürdürdüğü yatırım eğilimi ve özellikle dıģ talebe bağlı üretim artıģı ile ekonomik büyümenin itici gücü olmakta, yatırım, kapasite ve üretim artıģı ile emek yoğun

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 (2016-17 yılı öncesinde birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem CMPE113

Detaylı

İçİ İç ndek ndek ler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 2. Yeni Ekonomi...19 3. Küreselleşme ve Değişim...35

İçİ İç ndek ndek ler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 2. Yeni Ekonomi...19 3. Küreselleşme ve Değişim...35 İçindekiler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 Küreselleşme... 4 Fütüristlerin Görüşleri... 7 Bilgi Toplumu... 8 Kağıtsız Fabrikalar... 9 Tek Kişilik Şirketler...10 Küresel Üretici...11 Küresel

Detaylı

Kablosuz Sensör Ağlar ve Eniyileme. Tahir Emre KALAYCI. 21 Mart 2008

Kablosuz Sensör Ağlar ve Eniyileme. Tahir Emre KALAYCI. 21 Mart 2008 Kablosuz Sensör Ağlar ve Eniyileme Tahir Emre KALAYCI 21 Mart 2008 Gündem Genel Bilgi Alınan Dersler Üretilen Yayınlar Yapılması Planlanan Doktora Çalışması Kablosuz Sensör Ağlar Yapay Zeka Teknikleri

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ Ders No : 0010130005 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Proje Yönetimi Profesyonellerinin Yetenekleri LinkedIn üzerinden incelemeler. 25.10.2014 www.erdemseherler.com Erdem Seherler, MBA, PMP

Proje Yönetimi Profesyonellerinin Yetenekleri LinkedIn üzerinden incelemeler. 25.10.2014 www.erdemseherler.com Erdem Seherler, MBA, PMP Proje Yönetimi Profesyonellerinin Yetenekleri LinkedIn üzerinden incelemeler 25.10.2014 www.erdemseherler.com Erdem Seherler, MBA, PMP Okuyucu Özeti Proje yönetimi ile ilgileniyorsanız veya profesyonel

Detaylı

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011 9. GENEL SONUÇLAR... 1 9.1. GĠRĠġ... 1 9.2. DEĞERLENDĠRME... 1 9.2.1. Ġlin Genel Ġçeriği... 1 9.2.2. Proje Bölgesinin Kapasiteleri... 1 9.2.3. Köylülerin ve Üreticilerin Kapasiteleri... 2 9.2.4. Kurumsal

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL (3) SINIFI: 1. Yıl Güz Dönemi MIS101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 1 COMPUTER PROGRAMMING 1 Z 3-0 4 BUS101 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Z 3-0 4 BUS103 İŞLETMECİLER İÇİN MATEMATİK

Detaylı

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi Dersin Adı Kodu: Bilgisayar II Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi I (Güz) 28 28 56 3 6 Ders Dili Türkçe Zorunlu

Detaylı

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 31.07.2015 İçindekiler Ġçindekiler... 2 Amaç ve Kapsam... 7 1. Yöntem... 8 2. Bölgelerin Değerlendirmeleri ve Sonuçlar... 10 2.1. Akdeniz...

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1.YARIYIL DERS LİSTESİ 101 Genel Muhasebeye Giriş I Zorunlu 3+0 3 4 105 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3+0 3 4 İKT 101 İktisada

Detaylı

ORTA ÖĞRETĠM KURUMLARINDA BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNĠN KULLANIMINA ĠLĠġKĠN ÖĞRENCĠ GÖRÜġLERĠNĠN ANALĠZĠ

ORTA ÖĞRETĠM KURUMLARINDA BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNĠN KULLANIMINA ĠLĠġKĠN ÖĞRENCĠ GÖRÜġLERĠNĠN ANALĠZĠ ORTA ÖĞRETĠM KURUMLARINDA BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNĠN KULLANIMINA ĠLĠġKĠN ÖĞRENCĠ GÖRÜġLERĠNĠN ANALĠZĠ THE ANALYSIS OF VIEW OF POINTS OF STUDENTS AT THE SECONDARY SCHOOLS REGARDING TO USAGE OF THE IT TECHNOLOGIES

Detaylı

Document Title Issue Date C13.00:2015 Form 01 01/09/2015 U L U S L A R A R A S I ISO 9001 KALĠTE MÜHENDĠSLĠĞĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI

Document Title Issue Date C13.00:2015 Form 01 01/09/2015 U L U S L A R A R A S I ISO 9001 KALĠTE MÜHENDĠSLĠĞĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI C13.00 : 2015 Revizyon No : 00 Organized by Yürürlük Tarihi : 01.09. 2015 U L U S L A R A R A S I ISO 9001 KALĠTE MÜHENDĠSLĠĞĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI I N T E R N A T I O N A L Q U A L I T Y E N G I N E E R

Detaylı

HASTANE YÖNETİM SİSTEMLERİNDE BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ KULLANIMINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

HASTANE YÖNETİM SİSTEMLERİNDE BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ KULLANIMINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA HASTANE YÖNETİM SİSTEMLERİNDE BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ KULLANIMINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Emel Koç 1 ve Pınar Yıldırım 2 ÖZET Günümüzde insan sağlığını bozucu etkenler ve hastanelere baģvuran hasta sayısı

Detaylı

Statik Kod Analizi. Proceedings/Bildiriler Kitabı. SSE-CMM[3], ISO/IEC 15408 [3] gibi standartlarla. gereklidir.

Statik Kod Analizi. Proceedings/Bildiriler Kitabı. SSE-CMM[3], ISO/IEC 15408 [3] gibi standartlarla. gereklidir. Statik Kod Analizi, Özet, teknolojik cihazlardaki son zamanlarda g, tehdit kolay k -YGYD) ve Anahtar Kelimeler Abstract The use of technological devices in developed software has been increasing in recent

Detaylı

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor!

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Mavi Akademi, bünyesinde barındırdığı yetki belgeleri ve alanında uzman akademisyenler, sektör tecrübesine sahip baş denetçiler ve uzmanlardan oluşan kadrosuyla

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Bölümlendirmesi Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Plan Pazar bölümlendirmesi Pazar araştırması Pazarlama araştırması Bilgi merkezlerinde pazar bölümlendirmesi SWOT

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNFORMAL MÜZİK EĞİTİMİ YOLUYLA KAZANDIKLARI DAVRANIŞLAR

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNFORMAL MÜZİK EĞİTİMİ YOLUYLA KAZANDIKLARI DAVRANIŞLAR 374 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNFORMAL MÜZİK EĞİTİMİ YOLUYLA KAZANDIKLARI DAVRANIŞLAR Özet Öğr.Gör.Dr.Özge GENÇEL ATAMAN, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Detaylı

NĠTEL ARAġTIRMA: AVUKATLARIN ULUSAL YARGI AĞI PROJESĠ (UYAP) UYGULAMA YAZILIMINA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

NĠTEL ARAġTIRMA: AVUKATLARIN ULUSAL YARGI AĞI PROJESĠ (UYAP) UYGULAMA YAZILIMINA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ NĠTEL ARAġTIRMA: AVUKATLARIN ULUSAL YARGI AĞI PROJESĠ (UYAP) UYGULAMA YAZILIMINA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Doç. Dr. Abdurrahim KARSLI * Yrd. Doç. Dr. Fatih GÜRSUL ** Arş. Gör. Elif KARTAL *** ABSTRACT QUALITATIVE

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004352007 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere, teknik ve idari kapsamdaki sorunlara yönelik işlevsel çözüm önerileri geliştirmeyi,

Detaylı

- Yurtiçinde ULUSLARARASI Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bilimsel Toplantı Kitabında Yayınlanan Bildiriler

- Yurtiçinde ULUSLARARASI Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bilimsel Toplantı Kitabında Yayınlanan Bildiriler 1. Adı Soyadı 2. Doğum Tarihi 3. Unvanı 4. Öğrenim Durumu : Ahmet Faik KAŞLI : 12/0711954 : ProfDr. ÖZGEÇMlş Derece Alan Universite Yıl Lisans Matematik Ege 1977 Y. Lisans Bilgisayar Bilimleri Ege 1979

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ

EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ MAKALE YAZIM KURALLARI Versiyon 2 ETAD 2009 1 E T A D W W W. ET- AD. N E T ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ... 1 2. MAKALE

Detaylı

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D.

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Ö Z G E Ç M İ Ş 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

01.01.2010 31.03.2010 Dönemi FAALİYET RAPORU

01.01.2010 31.03.2010 Dönemi FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2010 31.03.2010 Dönemi FAALİYET RAPORU FFK FON FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. ĠÇĠNDEKĠLER 1- ġġrket TANITIMI 2- LEASĠNG

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kerem OK Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Enformasyon Teknolojileri Bölümü kerem.ok@isikun.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Kerem OK Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Enformasyon Teknolojileri Bölümü kerem.ok@isikun.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Kerem OK Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Enformasyon Teknolojileri Bölümü kerem.ok@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Kerem OK 2. Doğum Tarihi : 02.11.1984 3. Unvanı : Yardımcı Doçent

Detaylı

Savunma Uygulamalarında Mühendislik ve Yönetim İş Süreçlerinin Çalışanlar Tarafından Benimsenmesi için Bir Model Mustafa DEĞERLİ

Savunma Uygulamalarında Mühendislik ve Yönetim İş Süreçlerinin Çalışanlar Tarafından Benimsenmesi için Bir Model Mustafa DEĞERLİ Savunma Uygulamalarında Mühendislik ve Yönetim İş Süreçlerinin Çalışanlar Tarafından Benimsenmesi için Bir Model Mustafa DEĞERLİ 5. Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı (USMOS

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

cofaso ile farkı yaşayın Şubat 2009 www.mertbilgi.com.tr

cofaso ile farkı yaşayın Şubat 2009 www.mertbilgi.com.tr cofaso ile farkı yaşayın Şubat 2009 www.mertbilgi.com.tr cofaso ile farkı yaşayın Otomasyon ve pano projelerinizi profesyonel bilgisayar destekli mühendislik yazılımı (CAE) cofaso ile yönetin Giriş cofaso

Detaylı

SWOT ANALİZİ SWOT ANALİZİ 09.04.2010. Yrd.Doç.Dr. Ceyda ŞEN- Bilişim Sistemleri 1 PROJEYE HAZIRLIK SÜRECİ

SWOT ANALİZİ SWOT ANALİZİ 09.04.2010. Yrd.Doç.Dr. Ceyda ŞEN- Bilişim Sistemleri 1 PROJEYE HAZIRLIK SÜRECİ YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİNİN ENDÜSTRİYEL SİSTEMLERE KURULMA PROJESİ PROJEYE HAZIRLIK SÜRECİ SWOT ANALİZİ REORGANİZASYON DEĞİŞİM YÖNETİMİ KURUM KÜLTÜRÜ DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ-REENGINNERING SWOT ANALİZİ SWOT

Detaylı

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim...

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GELECEĞİ BUGÜNDEN GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 2 E-ENSTİTÜ SÖZLÜĞÜ Uzaktan eğitim: Farklı

Detaylı

TÜRK DÜNYASININ EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ ORTAK MESELE: KALİTE

TÜRK DÜNYASININ EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ ORTAK MESELE: KALİTE TÜRK DÜNYASININ EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ ORTAK MESELE: KALİTE Dinmukhamed KELESBAYEV Özet Türk Dünyası (TD), uluslararası düzeyde bulunduğu konumu geliştirebilmek amacıyla birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında

Detaylı

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME (3)

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME (3) ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME (3) ÖLÇME SONUÇLARI ÜZERĠNDE ĠSTATĠSTĠKSEL ĠġLEMLER VERĠLERĠN DÜZENLENMESĠ -Herhangi bir test uygulamasından önce verilerin düzenlenmesi için önce bütün puanların büyüklüklerine

Detaylı

ĠLE MESLEKĠ ĠLGĠLERĠ ARASINDAKĠ

ĠLE MESLEKĠ ĠLGĠLERĠ ARASINDAKĠ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı: 7 Sayfa: 239-250 GĠRĠġ LĠSE SON SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN KĠġĠLĠK ÖZELLĠKLERĠ ĠLE MESLEKĠ ĠLGĠLERĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠLER: PĠLOT BĠR ÇALIġMA

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI Ali Baran AKGÜN Egemen ÇAKIR Melike ERSOY Özlem PALABIYIK Danışman: Y. Doç. Dr. Esin ERGEN 1 İçerik CBS nedir? CBS nin inşaatta kullanım alanları

Detaylı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı SUNUŞ Denetim, kurumsal iģ ve iģlemlerin öngörülen amaçlar doğrultusunda benimsenen ilke ve kurallara uygunluğunun belirlenmesidir. ĠĢlem ve hata tespit odaklı denetim/teftiģ uygulamaları zamanla süreç

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.03.2015 : PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ POSTAHANE MAHALLESİ TUZLA İSTANBUL

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.03.2015 : PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ POSTAHANE MAHALLESİ TUZLA İSTANBUL ERGÜN DEMİREL ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.03.2015 Adres : PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ POSTAHANE MAHALLESİ TUZLA İSTANBUL Telefon : 2165810021- E-posta Doğum Tarihi : 11.11.1951

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1 Tanıtım Gösterisi Hazırlayan: Arş. Gör. Ahmet Cengizhan Dirican İçerik 1. 1. Üniversitemiz 2. 2. Bilgisayar Mühendisliği 3. 3. Bölümümüz

Detaylı

Hazırladığı Tezler Yüksek lisans tezi

Hazırladığı Tezler Yüksek lisans tezi ÖZGEÇMİŞ 1 Adı Soyadı : Dr. Serdar BİROĞUL Doğum Yeri ve Tarihi : İzmit, 10/09/1980 Yabancı Dil : İngilizce İş adresi : Muğla Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektronik-Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Cep

Detaylı

2. METODOLOJĠ 1 METODOLOJĠ. Programlar ile Ġstatistiksel Veri Analizi-2 (Prof.Dr. Kazım ÖZDAMAR,2002) çalıģmalarından yararlanılmıģtır.

2. METODOLOJĠ 1 METODOLOJĠ. Programlar ile Ġstatistiksel Veri Analizi-2 (Prof.Dr. Kazım ÖZDAMAR,2002) çalıģmalarından yararlanılmıģtır. GĠRĠġ 1 GĠRĠġ 2 GĠRĠġ 3 İÇİNDEKİLER 1. GĠRĠġ... 4 2. METODOLOJĠ... 5 3. TEMEL BĠLEġENLER ANALĠZĠ TEKNĠĞĠNĠN UYGULANMASI... 8 4. TR52 DÜZEY 2 BÖLGESĠ ĠLÇELERĠ SOSYAL GELĠġMĠġLĠK ENDEKSĠ...10 5. SONUÇ...27

Detaylı

BULANIK TOPSİS YÖNTEMİYLE TELEFON OPERATÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BULANIK TOPSİS YÖNTEMİYLE TELEFON OPERATÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ BULANIK TOPSİS YÖNTEMİYLE TELEFON OPERATÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 İpek Nur Erkmen ve 2 Özer Uygun 1 Karabük-Sakarya Ortak Program, Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği ABD, 2 Sakarya Üniversitesi

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org ERP: Enterprise Resource Planning Ceyda Şahbazoğlu 1, Feyzullah Temurtaş 2,* 1 Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (Türkçe) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MAT111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 FİZ101 Fizik I Physics I 3

Detaylı

OTOMOBİL SEKTÖRÜNDE BİR KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ UYGULAMASI ÖZET ABSTRACT. Osman DEMİRDÖĞEN * Dilşad GÜZEL ** Salih Börteçine AVCI ***

OTOMOBİL SEKTÖRÜNDE BİR KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ UYGULAMASI ÖZET ABSTRACT. Osman DEMİRDÖĞEN * Dilşad GÜZEL ** Salih Börteçine AVCI *** OTOMOBİL SEKTÖRÜNDE BİR KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ UYGULAMASI Osman DEMİRDÖĞEN * Dilşad GÜZEL ** Salih Börteçine AVCI *** ÖZET Müşteri isteklerinin önem kazandığı günümüz piyasa koşullarında, firmalar rekabet

Detaylı

2.4.2.3) Ġnsan Kaynakları Yönetimi Sistemleri... 14 2.4.2.4) Malzeme Yönetim Sistemleri... 15 2.4.2.5) Ofis Otomasyonu... 15 2.4.

2.4.2.3) Ġnsan Kaynakları Yönetimi Sistemleri... 14 2.4.2.4) Malzeme Yönetim Sistemleri... 15 2.4.2.5) Ofis Otomasyonu... 15 2.4. ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... i 1) BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ... 1 1.1) BĠLGĠ SĠSTEMĠNE AĠT KAVRAMLAR... 1 1.1.1) Bilgi... 1 1.1.2) Sistem... 1 1.1.3) Bilgi Sistemi... 2 1.2) BĠLGĠ (ENFORMASYON) SĠSTEMLERĠNĠN TĠPLERĠ...

Detaylı

ŞİRKETLERDE STRATEJİK YÖNETİM NEDEN ÖNEMLİDİR?

ŞİRKETLERDE STRATEJİK YÖNETİM NEDEN ÖNEMLİDİR? ŞİRKETLERDE STRATEJİK YÖNETİM NEDEN ÖNEMLİDİR? Dr. Murat K.BEZİRCİ CEO / Stratejist 1 Bugün ve gelecekte artık, yöneticilerin kurumlarını yönetmeleri eskisi kadar kolay değildir. Sürekli değişen çevre

Detaylı

Exit Plan Çıkış Stratejisi

Exit Plan Çıkış Stratejisi Exit Plan Çıkış Stratejisi 2 İçindekiler Proje yaklaşımı ve kapsamı Projeye genel bakış Proje adımları ve ürünler Aksiyon planı ve performans kriterleri Proje organizasyonu 3 Proje yaklaşımı ve kapsamı

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

BENİM DÜNYAM ÇOCUK OYUNU: BİR MOBİL UYGULAMA

BENİM DÜNYAM ÇOCUK OYUNU: BİR MOBİL UYGULAMA XVI. Akademik Bilişim Konferansı 5-7 Şubat 2014 Mersin Akademik Bilişim Mersin Üniversitesi BENİM DÜNYAM ÇOCUK OYUNU: BİR MOBİL UYGULAMA Meliha ACAR N. Tuğbagül ALTAN AKIN Sümeyye Elif GÖKDAĞ Zeynep Gazal

Detaylı

ÜRÜN TASARIMI VE ÜRETİM SÜRECİ SEÇİMİ

ÜRÜN TASARIMI VE ÜRETİM SÜRECİ SEÇİMİ ÜRÜN TASARIMI VE ÜRETİM SÜRECİ SEÇİMİ ÜRÜN GELİŞTİRME VE TASARIM SÜRECİ Genel olarak, farklı ve yeni bir kavramı pazardaki müşteriye sunmak için gerekli tüm faaliyetler ürün geliştirme sürecine dâhil olmaktadır.

Detaylı

LOJĠK KAPILAR ĠÇĠN BĠR EĞĠTĠM ARACI AN EDUCATIONAL TOOL FOR LOGIC GATES

LOJĠK KAPILAR ĠÇĠN BĠR EĞĠTĠM ARACI AN EDUCATIONAL TOOL FOR LOGIC GATES LOJĠK KAPILAR ĠÇĠN BĠR EĞĠTĠM ARACI AN EDUCATIONAL TOOL FOR LOGIC GATES ġerif Fatih AKKAĞIT, M.E.B. Elazığ Palu Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Ahmet TEKĠN, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar

Detaylı

ĠTÜ ĠNġAAT FAKÜLTESĠ GEOMATĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ (Lisans Öğretimi) ÖDEV-PROJE-ÇALIġMA RAPORU YAZMA DÜZENĠ

ĠTÜ ĠNġAAT FAKÜLTESĠ GEOMATĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ (Lisans Öğretimi) ÖDEV-PROJE-ÇALIġMA RAPORU YAZMA DÜZENĠ ĠTÜ ĠNġAAT FAKÜLTESĠ GEOMATĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ (Lisans Öğretimi) ÖDEV-PROJE-ÇALIġMA RAPORU YAZMA DÜZENĠ HAZIRLAYAN: JFM EĞĠTĠM GELĠġTĠRME KOMĠSYONU Kasım 2003 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu çalıģma ĠTÜ Jeodezi

Detaylı

HĠZMET SEKTÖRÜNDEKĠ VERĠTABANLI PAZARLAMA ARAġTIRMALARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

HĠZMET SEKTÖRÜNDEKĠ VERĠTABANLI PAZARLAMA ARAġTIRMALARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ KMU ĠĠBF Dergisi Yıl:10 Sayı:14 Haziran/2008 HĠZMET SEKTÖRÜNDEKĠ VERĠTABANLI PAZARLAMA ARAġTIRMALARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Özet Selçuk Burak HaĢıloğlu * Mete Sezgin ** Ahmet Bardakcı *** Hizmet sektöründe

Detaylı

Yazılım Süreçleri Software Processes

Yazılım Süreçleri Software Processes Yazılım Süreçleri Software Processes Yazılım geliştirme Süreç Modelleri Software Development Process Models Proje Yönetimi Süreçleri Project Management Process Yazılım Geliştirme Süreçleri Software Development

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

Client logo [delete the right line and the grey box if not required] Teknoloji Marketleri Sektörü Ġtibar Değerlendirmesi Ocak 2012

Client logo [delete the right line and the grey box if not required] Teknoloji Marketleri Sektörü Ġtibar Değerlendirmesi Ocak 2012 Teknoloji Marketleri Sektörü Ġtibar Değerlendirmesi Ocak 2012 1 Ġçerik Metodoloji Ġtibar Yönetimi Yönetici Özeti Türkiye de Sektörlerin Ġtibarı Teknoloji Marketleri Sektörü Ġtibar Değerlendirmesi Ġtibar

Detaylı