ÜRÜN GELİŞTİRME SÜRECİNE DESTEK TASARIM TEKNİKLERİ VE ANAHTAR BAŞARI FAKTÖRLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜRÜN GELİŞTİRME SÜRECİNE DESTEK TASARIM TEKNİKLERİ VE ANAHTAR BAŞARI FAKTÖRLERİ"

Transkript

1 ÜRÜN GELİŞTİRME SÜRECİNE DESTEK TASARIM TEKNİKLERİ VE ANAHTAR BAŞARI FAKTÖRLERİ Gülçin BÜYÜKÖZKAN Galatasaray Üniversitesi Özet Günümüzün rekabetçi ve değişken endüstriyel ortamında, müşterilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ürünler sürekli bir değişim içerisindedir. Ürünlerin sürekli yenilendiği ortamda tasarım ve yenilik konularına ilginin gittikçe artması da kaçınılmazdır. Ürün geliştirme sürecinin önemli bir alt süreci olarak kabul edilen tasarım, ürün yenileme sürecinin temel bir fonksiyonudur ve iş performansının ve rekabet edilebilirliğin gelişmesi için uygulanır. Ürün tasarımlarının etkinliğini artırmak amacıyla ürün tasarımına destek teknikler kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, başarılı bir ürün tasarım sürecine destek sağlayan mükemmellik için tasarım alt sistemlerinin işletmelerde etkin uygulanmasını sağlayan anahtar başarı faktörleri belirlemektir. Anahtar Kelimeler: Ürün Tasarımı, Ürün Tasarım Gerekleri, Mükemmellik İçin Tasarım 1. GİRİŞ Globalleşen ekonomi, şirketleri daha rekabetçi ve daha çevik şirketler olmaya zorlamaktadır. Globalleşmenin sonucunda ortaya çıkan müşteri isteklerinin farklılaşması, ürünlerin hayat çevrimlerinin kısalması gibi olgular şirketlerin yeni ürün geliştirme konseptini tamamıyla değiştirmiştir. Artık günümüzde yeni ürün geliştirme, maliyet ve zamanın içinde bulunduğu zor bir denklem haline dönüşmüştür. Nitekim endüstriyel ürün geliştirme, iş prosedürlerinin, değişen talepler doğrultusunda, sürekli iyileştirilmesini gerekli kılmaktadır. Ürünlerin sürekli yenilendiği ortamda tasarım ve yenilik konularına ilginin gittikçe artması da kaçınılmazdır. Ürün geliştirme sürecinin önemli bir alt süreci olarak kabul edilen tasarım, ürün yenileme sürecinin temel bir fonksiyonudur ve iş performansının ve rekabet edilebilirliğin gelişmesi için uygulanır. Tasarımın amacı sosyal, organizasyonel ve mühendislik yaklaşımını etkin bir şekilde gerçekleştirerek ürün ve hizmeti iyileştirmek veya yeniden oluşturmaktır (Chen, 2000). Amerikan Endüstriyel Tasarımcılar Topluluğuna göre ise endüstriyel tasarım, kullanıcı ve üreticinin karşılıklı yararını gözeterek; ürünlerin işlev, fayda ve görünümünü optimize edecek şekilde yeni ürün fikirleri yaratmaya ve geliştirmeye yönelik profesyonel bir etkinliktir. Tasarım kavramının bu kadar önemli olması ürün tasarım yönetimi kavramını da beraberinde getirmektedir. Buna paralel, genelde ürün geliştirme sürecine, özelde ise ürün tasarımına destek teknik ve yaklaşımların işletmelerde önemleri ve uygulamaları giderek artmaktadır (Büyüközkan ve diğerleri, 2004). Bu çalışmanın amacı, başarılı bir ürün tasarım sürecine destek sağlayan mükemmellik için tasarım alt sistemlerinin işletmelerde etkin uygulanmasını sağlayan anahtar başarı faktörlerini belirlemektir. 2. BAŞARILI BİR ÜRÜN TASARIM SÜRECİNİN GEREKLERİ Mükemmellik için tasarım kendinden önce gelen diğer tasarım tekniği uygulamalarının birer karması olup, bir bakıma tümünün bir arada değerlendirilmesi anlamına gelmektedir. Mükemmellik için tasarım tekniklerini detaylandırmadan evvel, başarılı bir ürün tasarım sürecinin neleri sağlaması gerektiğini kısaca şu şekilde özetleyebiliriz: Tasarım sürecinin ürünün pazara iletim süresini kısaltması. Ürünün kavramsal evresinden ticarileştirilmesine kadar geçen sürecin kısaltılması amaçlanmalıdır. Yapılan araştırmalar pazara ilk çıkan ürünlerin takip edenlere oranla çok daha ciddi pazar payına sahip olduklarını göstermektedir. Pazara ilk çıkan 279

2 G. Büyüközkan ürünlerin, rakiplerin geleceği zamana kadar geçen süre içinde daha yüksek kar marjlarından yararlanmaları kuvvetle muhtemeldir. Bu iki faktör hem gelire hem de karlılığa olumlu yönde etki etmektedir. Tasarım sürecinin ürün kalite ve çeşitliliğini artırması. Tasarım sürecinin, kaliteli bir ürünün etkin bir maliyet yapısı ile müşteri isteklerine uygun bir şekilde sunulabilmesi sürecin başarısı için önemlidir. Tasarım sürecinin ürün maliyetini düşürmesi. Tasarımın ön aşamalarında ortaya çıkan değişiklikler, o ana kadar yapılan birikimli maliyetler düşük olduğundan (satın alma, vb.) giderilmesi nispeten ucuz olan değişikliklerdir. Süreç ilerleyip ürün tamamlanmaya yaklaştıkça, değişikliklerin maliyetleri artmaktadır. Etkin bir tasarım sistemi mümkün olduğu kadar çok veriyi tasarımın ön safhalarında inceleyebilmeli ve maliyetleri düşürmelidir. Tasarımı yapılacak olan ürünün bakım koşullarının uygun olarak tasarlanması. Ürünün kolay tamir ve kontrol edilebiliyor ve kolay parça değiştirilebiliyor olması. Internet ve bilgi teknolojilerin uygulanması. Tasarımcıların ürün hakkında doğru ve güncel bilgiye ulaşmaları, görüşlerini sürekli etkileşimli bir şekilde paylaşabilmeleri ancak bilişim teknolojilerinin uygulanması ile mümkündür. Bu anlamda kurulan veri tabanları sistemleri, yaygın Internet kullanımı ve bilgisayar destekli tasarıma geçiş ile istenilen başarıya ulaşmak mümkün olmaktadır. Internet teknolojisi tabanlı ürün veri yönetimi uygulamaları ürün bilgisinin tüm paydaşlarla beraber yaratılması, paylaşılması ve etkin bir biçimde değiştirilmesi için gerekli olan altyapıyı sağlamaktadır. Bu uygulamalar değişik veri kümelerini birbirine bağlayarak ve standart bir ara yüzden erişim sağlayarak paydaşların gereksinim duydukları bilgiyi doğru ve zamanında sağlayabilmekte, işbirliğini kuvvetlendirmektedir. Sonuç olarak süre, maliyet ve kalite hedeflerine teknoloji ile ulaşabilmektedir. Tasarım sürecine ve tasarım süreci esnasında yaratılan tüm bilgilere paydaşların katılımını artırmak. Bütünleşik tasarım takımları yaratmak, imalatçıları, tasarımcıları, yöneticileri bir araya getirmek ve tasarımla ilgili bilgileri zamanında ve entegre olan veri temellerine dayanarak almak önemlidir. Bunlar ürün veri yönetimi sistemlerinin ana görevlerinden bir tanesidir. Sağlayıcıların nerede olurlarsa olsunlar, coğrafi kısıtlamalardan uzak olarak ürün veri yönetimi sistemleri vasıtasıyla tasarım sürecine aktarılması, dahil edilmesi söz konusudur. Amaç süreçle ilgili paydaşların kendilerini ilgilendiren kararlara katılımlarını sağlamaktır. Tüm farklı departmanlarda çalışan ve farklı bakış açıları olan kişilerin fikirlerinin de kullanılması yani heterojen bir yapıda olunması etkin bir tasarım yönetimi sağlar. 2 boyuttan 3 boyuta geçiş ve firma içerisindeki geometrik verinin teknik resimli değil, 3 boyutlu modelle iletilmesi. Bu son derece daha zengin, insanların rahat rahat anlayabilecekleri ve tasarım sürecinin daha kolay paylaşılabilmesini sağlayacak bir çalışma paradigmasıdır. Burada da 3 boyutlu modelleri satın almacılara, kalite kontrolcülere, yan sanayilere, müdürlere, yönetici insanlara aktararak konuyla ilgili onların da görüşleri alınır. Bu paylaşım iki türlü yapılabilmektedir. CAD (Computer Aided Design- Bilgisayar Destekli Tasarım) uygulamasını alt süreçlerde kullanarak (örneğin imalat ve kalite denetimi) ve bir web tarayıcı aracılığı ile 3 boyutlu verinin görüntülenmesini ve manipüle edilmesini sağlayarak. Ürün performans ve imal edilebilirlik benzetimlerinin yapılması. İmal edilebilirlik benzetimlerinin yapılabilmesi için ürünün dijital olarak tanımlanması gerekli ancak yeterli değildir. Aynı zamanda imalat sürecinin de dijital ortama alınması ve ürün/süreç benzetiminin, sanal ortamda beraberce yapılması gereklidir. Bu prototip adedini azaltan bir yaklaşımdır ve bu yaklaşım sayesinde hatalar fiziksel prosese gelmeden tespit edilmekte ve düzeltmeler önceden yapılarak daha fazla maliyetten kaçınılmaktadır. Aynı şekilde ürünle ilgili değişik tasarım seçenekleri (konfigürasyonlar) mümkün olduğu kadar erken tanımlanmalı ve bunların fiziksel özellikleri sanal ortamda mümkün olduğunca erken test edilmelidir. Tasarım aşamasında imal edilebilirlik kriterleri göz önüne alınmalıdır. Bunlar: ürünün kolay montaj edilebilir şekilde tasarlanması, ürünün üretim için genel imalat sistemlerine uygulanabilir olması, imalat maliyetlerinin her zaman düşünülmesi ve ürünün mümkün olan en az ve basitlikte parça ile tasarlanmasıdır. 3. MÜKEMMELLİK İÇİN TASARIM 1960 lı yılların başında, birçok şirket ürün tasarımı süresince yararlanmak için imalat rehberliği geliştirmişlerdir. Bunlar arasında sayılan en iyi örnek imalatta verimlilik adına rehberlik sağlayan General Electric Corp. tarafından yayınlanmış Manufacturing Producibility Handbook tur. Bu el kitabında imalat verileri etkin ve etken tasarım için gerekli imalat bilgi birikimini edinmek adına tasarımcıların yararlanacağı düşüncesiyle geniş bir ölçekte biriktirilmiştir. Ancak sadece verimlilik için tasarım adımları vurgulanmış ve imalat ve montaj süreçleriyle ilgilenilmemiştir lerin sonlarına doğru tasarım etaplarında montaj kısıtlarını irdeleyen montaj için tasarım (Design for Assembly-DFA) konusunda bir seri çalışmalar yapılmıştır. DFA mantığının kullanılmasıyla belirlenen montaj süresi final maliyetini indirgemeyi sağlayabilen tasarım değişikliklerini 280

3 öngörmek için kılavuz olarak kullanılmaya başlanmıştır. DFA mantığının geliştirilmesinden sonra üretilecek ürün adına tüm tasarım kısıtlarını ve hedeflerini eş zamanlı belirlemek için imalat için tasarım (Design for manufacturing-dfm) konsepti geliştirilmiştir. İmalat için tasarım, işlevsellik için tasarım ile başlamalıdır. Bu tasarımcının, nihai montajın yapılması veya ürünün tüketiciye iletilmesinden sonra, ürünün, müşteri ihtiyacını karşılayacak fonksiyonu icrasını sağlaması anlamındadır. Gerekli minimum fonksiyon nedir ve bu en etkin şekilde nasıl karşılanabilir? gibi sorular, önemli maliyet düşüşleri ile sonuçlanan basitleştirilmiş tasarımlara götürür. DFA ve DFM lerin belirlenmesi ürün sadeleştirmesi, montaj ve imalat maliyetlerinin azaltılması, kalitenin iyileştirilmesi, pazara kadar olan sürecin indirgenmesi ve dolayısıyla pazara ulaşma hızının artması adına büyük avantajlar sağlar. Günümüzde çevresel ilgi/kaygı tasarım etapları süresince sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm konularına eğilmeyi gerektirmiştir. Yenilikçi tasarım adına ürün için toplam hayat çevrimi maliyetlerini düşürme ihtiyacı tam zamanlı üretim endüstrisinin önemli parçası haline gelmiştir. Bu sebeplerden ötürü araştırmacılar çevre için tasarım, geri dönüşüm için tasarım, ürün hayat çevrimi için tasarım vb. yaklaşımlar üzerine de odaklanmışlardır. Bu çalışmalar genel olarak mükemmellik için tasarım (Design for excellence - DFX) olarak tanımlanır ve bütünlenir (Kuo ve diğerleri, 2001). Dolayısıyla DFX dediğimizde, Montaj için Tasarım, İmalat için Tasarım, Demontaj için Tasarım, Ürün Çevrimi için Tasarım, Geri Dönüşüm için Tasarım, Kalite için Tasarım, Sürdürülebilirlik için Tasarım, Güvenilirlik için Tasarım vb. kavramlar da birlikte gelmektedir (Chen, 1999). DFX araştırmaları, tüm tasarım hedeflerini ve buna bağlı kısıtları tasarımın erken etaplarında düşünmeyi ve irdelemeyi vurgular. Tüm hedefler ve kısıtlar erken planlanarak organizasyonlar daha iyi ürün üretebilir. Daha ilerisini düşünürsek, ürün pazara daha erken girebilir; çünkü yapısal olarak sadeleştirilmiş ürün, problemlerin, iptallerin ve sipariş değişikliklerinin etkisi olmaksızın ilk başta doğru mantıkla tasarlanır. DFX araştırmaları içerisindeki DFM ve DFA yaklaşımları, ürünleri daha düşük maliyetlerle daha kolay üretilmesini sağlar. Demontaj için, geri dönüşüm için ve ürün çevrimi için tasarımlar ise tasarımcı planlarını ürün hayat ömrü yararlarına göre yapılmasını sağlar. Çevre için tasarım çevre güvenliği ve sağlığı ile ilgili konulara odaklanır ve böylece dolaylı ürün maliyetlerini azaltır. Kalite, sürdürülebilirlik, güvenilirlik yeterlilikleri, tasarım ve süreç kontrolleri ile pahalı testler, teşhis ve ekstra çalışmalara göre daha optimal sağlanır. 4. MÜKEMMELLİK İÇİN TASARIM AVANTAJLARI DFX in önemini vurgulamak için alt sistemlerinin hedeflediği avantajlar kısaca şu şekilde özetlenebilir (Rampersad, 1996; Chen, 1999; Huang ve Mak, 1999; Huang ve diğerleri, 1999; Güngör ve Gupta, 1999; Chen, 2000; Kuo ve diğerleri, 2001; Desai ve Mital, 2003): Montaj için tasarım Belli montaj operasyonlarını eleyerek ya da basitleştirerek montaj maliyetlerini azaltmak Tasarımı oluşturacak parça sayısını indirgemek için yönlendirici olmak Montaj otomasyonunu sağlamak ya da robotik montaj teknikleri içinde uygun olanları değerlendirmek için tasarım kuramları geliştirmek Montaj rahatlığını, basit idare ve taşımayı sağlamak Tertibat ve parça, tasarım farklılığı, montaj hareketleri, montaj yönergelerinin sayısını indirgemek Otomatik hat dengeleme sağlamak Görülebilir tıkanmayı, eş zamanlı tertibat operasyonlarını, montaj hataları olasılıklarını engellemek Modüler elemanların birleşmesiyle farklı ürün üretimini düzenlemek İmalat için tasarım Modüler tasarım tercihinde karar vermek; süreç seçiminde rehber olmak Çekirdek tasarım geliştirmek Standart parçaları kullanmak Çok amaçlı kullanılabilir tasarım parçaları yaratmak Montaj yönlerini asgariye indirgemek. Montaj tek yönde yapılmalıdır. Fazladan yönler, zaman ve hareket kaybı ayrıca daha fazla transfer istasyonu ve kontrol noktası demektir. CAD uygulamaları geliştirmek. CAD uygulamaları maliyetleri önceden hesaplamayı kolaylaştıracağından başarıya önemli katkı sağlar. Demontaj ve geri dönüşüm için tasarım Ürün hayat eğrileri üzerindeki yararları maksimize etmek Basit teknolojili parçaları tercih etmek/kullanmak Atık oluşumunu ve çevreye bırakılan atık miktarını asgariye indirgemek 281

4 G. Büyüközkan Yeniden kullanılabilir parça sayısını arttırmak Kullanılan malzemeyi standardize etmek; malzemelerin iş istasyonlarında tekrar kullanılabilecek kadar dayanıklı olmasını sağlamak Çevre için tasarım Ekolojik dengeyi bozmamak; kirlilik adına önlemler almak Atık yaratan kaynakları etken biçimde kullanmak Çevreye bırakılacak toksin atık miktarını minimize etmek; zararlı olmamak; çevreyi kirletmemek Malzeme ve enerji etkinliğini sağlamak Kirlilik adına önlemler almak Kalite için tasarım Müşteri gereksinimlerini karşılayacak ürünler üretmek Ürün çevresi ve ürünlerin imalatında potansiyel çeşitliliğin yaratacağı kararsızlığı dengeleyebilecek sağlam bir ürün tasarlamak Ürün güvenilirliğini, performansını ve teknolojiyi müşteri beklentilerini gerçekleyecek şekilde sürekli desteklemek ve geliştirmek Sürdürülebilirlik için tasarım Standardizasyon İç değişikliklere adaptasyon rahatlığı Bakım maliyetini indirgemek 5. MÜKEMMELLİK İÇİN TASARIM BAŞARI FAKTÖRLERİ Üçüncü bölümde belirtilen avantajları daha etkin bir biçimde sağlayabilmek amacıyla günümüzde üç temel unsur öne çıkmaktadır (Rampersad, 1996; Huang ve Mak, 1997; Chen, 1999; Huang ve diğerleri, 1999; Güngör ve Gupta, 1999; Chen, 2000; Kuo ve diğerleri, 2001). 1. Mükemmellik için tasarım yaklaşımında entegrasyon Mükemmellik için tasarım uygulamaları tasarımcılar ve mühendisler için bireyselden öte bir takım olarak çalışmayı gerektirir. Çoğunlukla bu proje içerisinde kırılmalara yol açabilir. Ayrıca tasarımcılar çok daha kapalı bir çalışma yapısına sahiptirler ve analizler sonucu ilk tasarımlarının yeterince etkin olmadıklarını fark ederler. Bunlar da mükemmellik için tasarımın, tasarım süreçleri içerisinde daha çok entegrasyona ihtiyaç duyduğunu gösterir. Bu entegrasyon makine araçları kontrolünden kalite kontrol departmanına gibi ürün tasarımından süreç planlamasına, parça üretiminden montaja ve lojistiğe giden işbirlikleriyle gerçekleşebilir. Yeni yönetim sistemleri pazar hedeflerini geliştirmek, karar almayı yaygınlaştırmak, pazar çevrimini genişletmek ve ürün hayat çevrimini kısaltmak için organizasyona yardım etmek adına geliştirilmelidir. Gelecek entegrasyon araştırmaları aşağıdaki konulara değinmelidir: Kullanıcı için ürün hayat çevrimi ihtiyaçlarını sistematik olarak tanımlamalıdır. Değer için tasarım ve QFD ile temel bir çalışma yapılmalıdır. Ayrıca bu ihtiyaçları tasarım adımlarına yayacak bir metodoloji yaratılması gereklidir. Kullanıcılar için fonksiyonel ve hayat çevrim ihtiyaçlarını belirlemesini; tasarımlar için malzeme, konfigürasyon, geometri ve üretim sürecini belirleyecek uygun tasarım alternatiflerini bulmasını sağlayan metotların geliştirilmesi gereklidir. Tasarımın etkinliği için anlaşılır ölçümlerin yapılması; güncel tasarım olurluluğu yaklaşımının (design compatibility approach/dca- belirlenmiş hayat çevrim maliyeti gibi tasarım adına kantitatif ölçüleri elde etmeyi sağlar), üretilebilirlik gibi belirli ürün hayat çevrimi değerleri üzerine deneyimsel bilgiler ve olay bazlı odaklandırılması gereklidir Mükemmellik için tasarım ve insan faktörü Ergonomi (İnsanı baz alan teknolojiler) DFX uygulamalarıyla beraber düşünüldüğünde çok daha önemli hale gelmektedir. Bunun sebebi de sistem görüntüleme, iletişim, veri girişleri, süreçleme için doğan ihtiyaçlardır. Kontroller sonucu elde edilen ergonomik sonuçlar, rahat iş ortamı, iletişim ve algılama kolaylığı ve gözlemlenebilme sebebiyle optimal hale getirilebilmektedir. Teknoloji konfigürasyonu DFX in başarılı uygulanmasına yardımcı olmaktadır. İnsanın rahatlığını ve sağlığını hedefleyen teknolojik unsurların geliştirilmesi iş yeri tasarımı ve otomatikleştirilen iş ortamları ile sürekli devam eden bir prosestir. Bu doğrultuda aşağıdaki konular öncelik kazanır: 282

5 Yerleşim modernizasyonu Ekipmanların kullanıcı yüzeyleri adına genel montaj tasarımı ve insan faktörleri mühendisliği (ergonomi) Öğrenme konsepti ve prensipleri temel alınan iş eğitimleri Değerlendirme ve geri beslemeyi sağlamayacak sistem tasarımı 5.3. Zeki mükemmellik için tasarım sistemleri Bugün birçok tasarımcı için tasarımda mükemmellik konuları düşünüldüğünde doğru tasarım yorumlarını yapabilmek ya da tasarımları tatmin edici bir şekilde yönlendirmek için gerekli deneyim yıllar süresince elde edilmiştir. Günümüzde ise bilgi bazlı programlar tasarımcıya ürünün hayat çevrimine bile değinerek ürünün ihtiyacı olan özellik ve fonksiyonları tanımlayabilmektedir. İşte bu yüzden bilgisayar bazlı tasarım, tasarım ihtiyaçları, süreci ve iyileştirici önlemler önermesi tasarımcı adına faydalıdır. Yapay zekâ ve mühendisliğin sunduğu bilgi tasarımcıların bilgisayarda sembolik nedenlendirme üretebilmesini sağlar. Araştırmalar sonucunda, uzman sistemler tasarımı tek bir elde çok yönlü incelemeyi sağlaması adına etkilidir. Bulanık mantık, yapay sinir ağları, genetik algoritma ve olay bazlı muhakeme DFX de kullanılabilen ve çalışmaların etkinliğini artıran zeki sistem örnekleridir. 6. SON DEĞERLENDİRME Bu çalışmada tasarım geliştirmeye destek önemli tasarım tekniklerinden mükemmellik için tasarım konusuna odaklanılmıştır. Altını çizmeye çalıştığımız DFX alt sistemlerinin yeni ürün geliştirme sürecine faydalarını kısaca şu şekilde özetleyebiliriz: Ürün geliştirme zaman ve maliyetini azaltır. Tasarım geliştirme faaliyetlerinde bir öncelik sağlar. En uygun sistem tasarımını seçmekte kolaylık sağlar. Ürünün, tasarım, güvenilirlik, imalat teknolojisi ve emniyet alanlarındaki eksik, zayıf ve yetersiz noktalarını belirler. Olası değişiklik maliyetlerini azaltır; kağıt üzerinde yapılan bir değişiklik üretim aşamasında değişiklik yapılmasından çok daha ucuza mal olmaktadır. Ürünün pazara sunulma zamanını kısaltır; kağıt üzerinde değişiklik yapmak, üretim aşamasında değişiklik yapmaktan çok daha az zaman alır. Ürün sorumluluğu konusunda riski azaltır. Müşteri memnuniyetinin artmasını sağlar. Bu avantajları sağlayan DFX kavramını ve alt sistemlerinin uygulamalarını inceledikten sonra çalışmanın son bölümünlerinde sözkonusu sistemlerin ürün geliştirme sürecinde etkinliğini artırabilecek önemli faktörler belirtilmiştir. Sonuç olarak DFX, günümüzde hızlı değişen pazar şartlarına ve gittikçe çeşitlenen müşteri ihtiyaçlarına cevap vermeyi sağlayan ve giderek yaygınlaşan bir yaklaşımdır. Gerekli stratejik önlemler ve çalışmada belirtilen başarı destek unsurları dikkate alındığı sürece DFX teknikleri şirketlere büyük faydalar sağlayacaktır. 7. KAYNAKÇA BÜYÜKÖZKAN, G., DERELİ, T., BAYKASOĞLU, A., 2004, A Survey on the Methods and Tools of Concurrent New Product Development and Agile Manufacturing Journal of Intelligent Manufacturing, 15, CHEN, K.-Z., 1999, Identifying the Relationship among Design Methods: Key to Successful Applications and Developments of Design Methods, Journal of Engineering Design, 10(2), CHEN, K.-Z., 2000, Designing-in of High Value for Manufacturers in the New Millennium, Integrated Manufacturing Systems, 11(6), DESAI, A., MITAL, A., 2003, Evaluation of Disassemblability to Enable Design for Disassembly in Mass Production, International Journal of Industrial Ergonomics, 32(4), GÜNGÖR, A., GUPTA, S. M., 1999, Issues in Environmentally Conscious Manufacturing and Product Recovery: A Survey, Computers & Industrial Engineering, 36, HUANG, G. Q. MAK, K. L., 1997, The DFX Shell: A Generic Framework for Developing Design for X Tools, Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 13(3), HUANG, G. Q., MAK, K. L., 1999, Design for Manufacture and Assembly on the Internet, Computers in Industry, 38(1), HUANG, G. Q., LEE, S. W., MAK, K. L., 1999, Web-Based Product and Process Data Modeling in Concurrent design for X, Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 15(1), KUO, T.-C., HUANG, S. H., ZHANG, H.-C., 2001, Design for Manufacture and Design for X : Concepts, Applications, and Perspectives, Computers & Industrial Engineering, 41, RAMPERSAD, S., 1996, Integrated and Assembly Oriented Product Design, Integrated Manufacturing Systems, 7(6),

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ÜNİTE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ

ÜNİTE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ Giriş Tedarik Zinciri Yönetimi Ve Gelişim Süreci İşletme Fonksiyonlarının Entegrasyonu Tedarik Zinciri Yönetimi Tzy nin Kavramsal Çerçevesi

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASI VE ÖNEMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASI VE ÖNEMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASI VE ÖNEMİ Hazırlayan: Naim SEVİNÇ Danışman: Doç. Dr. Ayşe AKYOL Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı için

Detaylı

KALİTE İYİLEŞTİRME SÜRECİNDE HATA TÜRÜ ETKİLERİ ANALİZİ (FMEA) VE BİR UYGULAMA

KALİTE İYİLEŞTİRME SÜRECİNDE HATA TÜRÜ ETKİLERİ ANALİZİ (FMEA) VE BİR UYGULAMA T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KALİTE İYİLEŞTİRME SÜRECİNDE HATA TÜRÜ ETKİLERİ ANALİZİ (FMEA) VE BİR UYGULAMA Hazırlayan Gamze ARAN İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR

BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR Öğr.Grv.Dr.Melih Başkol * ÖZET Yoğun rekabet ortamının yaşandığı iş dünyasında işletmeler kendi yerlerini sağlamlaştırmak ve devamlılıklarını

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3001 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1954 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Hülya BAKIRTAŞ (Ünite 1, 4, 5, 6) Doç.Dr. R. Ayhan YILMAZ (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE ERP UYGULAMALARI YÜKSEKLİSANS TEZİ Tolga TUNALI Anabilim Dalı: İşletme Programı: İşletme Tez Danışmanı: Prof. Dr.

Detaylı

ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI

ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI SERKAN ATANOĞLU

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KAVRAMI VE İLERİ TEKNOLOJİYE GEÇİŞ

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KAVRAMI VE İLERİ TEKNOLOJİYE GEÇİŞ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KAVRAMI VE İLERİ TEKNOLOJİYE GEÇİŞ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KAVRAMI Otomatik üretim modern sanayinin temeli ve teknik ilerlemenin genel eğilimi olmaktadır. Bu da yeni fabrikasyon süreçleri,

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ VE İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNE ETKİLERİ

ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ VE İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNE ETKİLERİ Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2008) 1/2, 103-124 ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ VE İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNE ETKİLERİ Mustafa SOBA Özet Küreselleşme ile değişim gösteren rekabet şartlarında işletmelerin

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ Erkan BAYRAKTAR * Mehmet EFE ** ÖZET Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), bir işletmenin üretimden satışa, satınalmadan muhasebeye dek uzanan iş süreçlerinin

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 1 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 BÖLÜM 2. MALZEME ĠHTĠYAÇ PLANLAMASI (MRP) 4 2.1 Giriş 4 2.2 MRP ye Genel Bir Bakış 4 2.3 MRP nin Amaçları ve Felsefesi 5 2.4 MRP nin Girdileri 5 2.4.1 Ana Üretim Planı 6

Detaylı

İŞLETMELERDE LOJİSTİK FAALİYETLER VE BİR ÖRNEK OLAY

İŞLETMELERDE LOJİSTİK FAALİYETLER VE BİR ÖRNEK OLAY TC TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ İŞLETMELERDEE LOJİSTİK FAALİYETLER VE BİR ÖRNEK OLAY EMRAH AKER PROJE DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR. NEVİN ÜZEREM

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİNDE TAŞIMA SİSTEMLERİ VE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ

LOJİSTİK YÖNETİMİNDE TAŞIMA SİSTEMLERİ VE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ II. BÖLGESEL SORUNLAR ve TÜRKİYE SEMPOZYUMU 1-2 Ekim 2012 LOJİSTİK YÖNETİMİNDE TAŞIMA SİSTEMLERİ VE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ Mahmut YARDIMCIOĞLU a Hilal KOCAMAZ b Özlem ÖZER c adoç.dr., KSÜ, İİBF, İşletme

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu-BİB Çalışma Grubu KAMU BİLİŞİM PLATFORMU VIII BİLGİ YÖNETİMİ EL KİTABI ÇALIŞMA GRUBU 4 2005 2006 Dönemi Çalışması Hazırlayanlar Dr. Mustafa Kemal AKGÜL Cengiz AYDIN Neziha

Detaylı

SATIŞ SONRASI HİZMETİN MÜŞTERİ SADAKATİNE ETKİSİ VE ERICSSON ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Ferahnur Özgören *

SATIŞ SONRASI HİZMETİN MÜŞTERİ SADAKATİNE ETKİSİ VE ERICSSON ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Ferahnur Özgören * Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of Marmara Social Research Sayı 2, Haziran 2012 SATIŞ SONRASI HİZMETİN MÜŞTERİ SADAKATİNE ETKİSİ VE ERICSSON ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Ferahnur Özgören * ÖZET Günümüzde

Detaylı

1. HAFTA DERS NOTLARI

1. HAFTA DERS NOTLARI 1. HAFTA DERS NOTLARI 1 İşletme kavramı, işletmenin amaçları, faaliyet alanlarına göre işletme çeşitleri İşletme Kavramı İşletme Bilimi, işletmeleri ilgilendiren iç ve dış olayların açıklanması, çözümlenmesi

Detaylı

Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları

Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları Çankırı Karatekin Üniversitesi Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.83-106 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.83-106 Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları İlker KIYMETLİ ŞEN İstanbul Ticaret Üniversitesi,

Detaylı

İSTANBUL AYDIN UNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAFÜLTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI VE UYGULANMASI

İSTANBUL AYDIN UNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAFÜLTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI VE UYGULANMASI İSTANBUL AYDIN UNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAFÜLTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI VE UYGULANMASI UNDERGRADUATE THESIS Erdem Karagöz Gürkan Yıldız Ömer Uzun Mustafa Halit Özaygün Yazılım Mühendisliği Tez Danışmanı:

Detaylı

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA İŞLETME YÖNETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER DİZİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ENTERPRISE RESOURCE PLANING-ERP) Hazırlayan Şehbal Talü Bilgi ve Dolcüman Yönetimi Şubesi Raportörü

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ STRATEJİK MALİYET YÖNETİM ARACI: HEDEF MALİYETLEME.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ STRATEJİK MALİYET YÖNETİM ARACI: HEDEF MALİYETLEME. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ STRATEJİK MALİYET YÖNETİM ARACI: HEDEF MALİYETLEME Uğur HAŞAŞOĞLU İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi KARAMAN 2011 T.C. KARAMANOĞLU

Detaylı

ÇAPRAZ SEVKİYATTA ARAÇ ROTALAMA

ÇAPRAZ SEVKİYATTA ARAÇ ROTALAMA T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇAPRAZ SEVKİYATTA ARAÇ ROTALAMA HAZIRLAYAN Gamze Şirin 2501070837 TEZ DANIŞMANI Prof. Dr.

Detaylı

DKM212 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ve STANDARDİZASYON

DKM212 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ve STANDARDİZASYON DKM212 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ve STANDARDİZASYON Ders I., Ders II., Ders III. Kalite Nedir?, Kalite Yönetimi, Kalite Sistem Standartları, Tanımlar Dr.Sefa KOCABAŞ 2012 Bahar Kalite kavramı Dünyanın bir

Detaylı

MÜŞTERİ BEKLENTİLERİNE ODAKLI ÜRÜN VE HİZMET TASARIMININ GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR SİSTEM ÖNERİSİ

MÜŞTERİ BEKLENTİLERİNE ODAKLI ÜRÜN VE HİZMET TASARIMININ GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR SİSTEM ÖNERİSİ MÜŞTERİ BEKLENTİLERİNE ODAKLI ÜRÜN VE HİZMET TASARIMININ GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR SİSTEM ÖNERİSİ A SYSTEM SUGGESTION TO IMPROVE THE DESIGN OF GOOD AND SERVICE WITH RESPECT TO CUSTOMER EXPECTATIONS

Detaylı

HAZIRLAYAN: SAADET TEKEL

HAZIRLAYAN: SAADET TEKEL T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ SİGORTACILIK ANABİLİM DALI SİGORTACILIKTA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ YAKLAŞIMININ ÖNEMİ ve BİR BRANŞ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN:

Detaylı

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ Endüstri Müh. Burak ERKAYMAN FBE Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Sistem Mühendisliği Programında Hazırlanan

Detaylı