KDZ EREĞLİ GÜNEŞLİ ÇOK PROGRAMLI LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 11/C SINIFI WEB TASARIM VE PROGRAMLAMA DERSİ YOL HARİTASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KDZ EREĞLİ GÜNEŞLİ ÇOK PROGRAMLI LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 11/C SINIFI WEB TASARIM VE PROGRAMLAMA DERSİ YOL HARİTASI"

Transkript

1 KDZ EREĞLİ GÜNEŞLİ ÇOK PROGRAMLI LİSESİ BİLİŞİM Rİ ALANI 11/C SINIFI WEB TASAM VE PROGRAMLAMA DERSİ YOL HARİTASI 1. Bölüm: Tanımlayıcı Bilgiler Alanın / Dal Adı Dersin Adı Dersin Kredisi Öğretmenin Adı ve Soyadı Dersin İşleneceği sınıf : Bilişim Teknolojileri Alanı : Web Tasarım ve Programlama : (On İki) : Tarık ÇETİNKA : 11 Bilişim Sınıfı Öğretmenin boş gün ve Saatleri : Salı 11:10-11:50 / Perşembe-Cuma :40-13:20 Ders saatleri : Pazartesi (2) 08:40 10:10 Çarşamba (2) 11:10 13:20 Perşembe Cuma (4) 08:40 11:50 2. Bölüm: Dersin Tanıtımı Web Tasarım ve Programlama dersi ile öğrencilere, web sayfası tasarım işlemlerinin tanıtılması ile ilgili konularda gerekli bilgilerin verildiği derstir. 3. Bölüm: Dersin Amaçları Bu ders ile öğrenciye, HTML kodları ve web tasarım editörü yardımıyla web sayfası tasarlayabilecek, programlama komutları kullanarak etkileşimli web uygulamaları hazırlayabilme yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. 4. Bölüm: Ders Materyalleri Bilgisayar, projeksiyon, web tasarım editörü (Dreamweaver) ve yazılı kaynak olarak modüller. Web Site: Modüller 482 Betik Dili (javascript) Hazır / İndir 482 Etkileşimli Web Uygulamaları İçin Temel İşlemler Hazır / İndir 482 Etkileşimli Web Uygulamalarına Giriş Hazır / İndir 482 Etkileşimli Web Uygulamalarında Veri Tabanı İşlemleri Hazır / İndir 482 Etkileşimli Web Uygulamalarında Web Formları Hazır / İndir

2 482 Html Ile Basit Web İşlemleri Hazır / İndir 482 Html Ile Gelişmiş Web İşlemleri Hazır / İndir 482 Stil Şablonu (css) Hazır / İndir 482 Tasarımın Temel İlkeleri Hazır / İndir 482 Web Tasarım Editörü Ile Veri Tabanı İşlemleri Hazır / İndir 482 Web Tasarım Editöründe İleri Uygulamalar Hazır / İndir 482 Web Tasarım Editörüne Giriş Hazır / İndir 5. Bölüm: Dersin Nota Dönüştürülmesi Ders geçme yönetmeliğine uygun olarak modül ve ders sonunda ölçme araçları kullanılarak ölçme ve değerlendirme yapılacaktır. Orta öğretim kurumları yönetmeliği 43. ve 44. maddeleri gereğince Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları e-okul sistemine işlenir.. Bölüm: Not Sistemi Puan Derece 85, Pekiyi 70,00-84,99 İyi 0,00-9,99 Orta 50,00-59,99 Geçer 0-49,99 Geçmez 7. Bölüm: Devam Zorunluluğu Ortaöğretim kurumlar yönetmeliğinin 3. maddesi gereğince; a) Devamsızlık yapan öğrenciler, ders öğretmeni tarafından yoklama fişine işlenecektir. b) Derse 5 dk dan fazla geç kalan ve mazeret bildirmeyen öğrenciler o ders saatinde yok yazılacaktır. c) Ders konularının kullanılan programın ve modüllerin sıralı bir şekilde işlenmesinden dolayı devamsızlık yapılması halinde eksik kalan konuların tamamlanamaması halinde ileriki konularda sıkıntı yaşayacaktır. Dolayısıyla derslere devam konuların öğrenilmesi için zorunludur. Veliler, öğrencilerinin okula devamını sağlamakla yükümlüdürler. Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 45 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır.

3 8. Bölüm: Sınava Girememe ve Ödevlerin Zamanında Yerine Getirilmemesi Sınavlara katılmayan, performans çalışmasını yerine getirmeyen veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrenci, özrünü özrün başlangıcından itibaren 5 iş günü içinde bildirmek ve özrün bitimini izleyen 5 iş günü içinde de belgelendirerek okul yönetimine vermek zorundadır. Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan veya projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. Ancak aritmetik ortalama alınırken sayıya dâhil edilir. 9. Bölüm: Etik Değerler Öğrenciye Karşı Sorumluluk Öğretmenler, öğrencilerin öğrenme arayışındaki bağımsız ve makul hareketlerini engellemezler. Öğrencilerden akademik ders programına dair bilgiler ve müfredat bilinçli olarak gizlenmemelidir. Öğrenciler arasında ırk, renk, din, cinsiyet, yaş, etnik köken, siyasi görüş, engel durumu ve sosyal ve aile durumuyla ilgili ayrım yapılmaz ve diğer öğrenciler tarafından da böyle bir ayrım yapılması engellenir. Öğretmen, öğrenciyle çıkar ilişkisi içerisine girmez. Eğitim Mesleğine Olan Sorumluluk Öğretmen, okul/toplum ilişkilerinde pozitif bir tutum sergilemelidir. Öğretmenler meslektaşlarının politik görüşlerine veya insan haklarıyla ilgili uygulamalarına karışmazlar. İdareciler personelin mesleki niteliklerine dair yanıltıcı bilgi vermezler. Eğitim veren kişiler alanlarında günceli takip ederek mesleki alanlarında gelişmelidirler. Akademik Dürüstlük Öğrencilerin kendilerine ait olmayan çalışmaları, ödevleri ve projeleri hiçbir değer taşımaz. Öğrenciler, ders içerisinde diğer öğrenci arkadaşlarını ve öğretmenlerini rahatsız etmezler. Hırsızlık etik dışı bir davranıştır ve başka birisine ait olan bir varlığın izinsiz ve bir daha geri vermemek üzere alınmasını içermektedir. Okul içerisinde ve çevresinde yasak maddelerin kullanılması ve paylaşılması yasaktır. Sınavlarda kopya çekmenin çeşitli yaptırımları vardır. Kamuya Olan Sorumluluk Öğretmenlerin sorumluluğu yüksek kalitede bir eğitim ortamının oluşturulmasıdır. Bilinçli olarak eğitimle ilgili bir gerçek saptırılmaz veya değiştirilmez. Yöneticiler eğitimi ilgilendiren harcamalarda dürüst davranırlar. Öğretmenler mesleki yargıyı etkileyecek hediye veya yardım almazlar. 10. Bölüm: Sınıf Kuralları Öğrenciden Beklenen Genel Davranış Kuralları Hukuka, toplum değerlerine ve okul kurallarına uymaları, Doğru sözlü, dürüst, yardımsever, erdemli, saygılı ve çalışkan olmaları; güzel ve nazik tavır sergilemeleri; kaba söz ve davranışlarda bulunmamaları; barış, değerbilirlik, hoşgörü, sabır, özgürlük, eşitlik ve dayanışmadan yana davranış göstermeleri, Irk, renk, cinsiyet, dil, din, milliyet ayrımı yapmaksızın herkese karşı iyi davranmaları; insan hak ve özgürlüğüyle onurunun korunması için gerekli duyarlılığı göstermeleri, Tutumlu olmaları; millet malını, okulunu ve eşyasını kendi öz malı gibi korumaları ve zarar vermemeleri, Sağlığa zararlı ve bağımlılık yapan maddeleri kullanmamaları, bu tür maddelerin kullanıldığı yerlerde bulunmamaları, Çevreye karşı duyarlı olmaları, çevrenin doğal ve tarihi yapısını korumaları, Okula ve derslere düzenli olarak devam etmeleri,

4 EYLÜL (1) 1-20 EYLÜL Öğrencilerin Sınıf İçerisinde Uyması Gereken Davranış Kuralları Derslere zamanında girmek, Ders esnasında bir şeyler yememek, Sınıf içerisinde cep telefonu ile oynamamak, ders başlangıcında cep telefonunu kapatmak, Ders araç-gereçlerini hazırlıklı bulundurması, (ders kitabı, ders defteri, kalem, silgi..gibi) Verilen ödevler eksiksiz ve zamanında yapılmalıdır. Öğrencilerin Laboratuvar İçerisinde Uyması Gereken Davranış Kuralları Öğrencilerin bilgisayarlara oturma planına göre oturması, Öğrencilerin laboratuar ortamına temizlik ve güvenlik açısından hiçbir şekilde yiyecek ve içecek gibi gıda maddeleri getirmemeleri, Her öğrencinin kullandığı bilgisayardan zimmet karşılığı sorumlu tutulması, Kullanılan bilgisayarlarda arıza, kırılma veya bozulma gibi olumsuz durumlar karşısında malzemenin yenisinin tedariğinden öğrencilerin sorumlu tutulması, Arızalı veya sorunlu çalışan bilgisayarların öğrenciler tarafından ders öğretmenine bildirilmesi, Kablo bağlantıları ve prizlere dokunulmaması, Öğrenciler tarafından cd, disket, usb flash bellek, usb hdd vb. gibi çevre birimlerinin laboratuar ortamına kesinlikle getirilmemesi, Ders esnasında internet bağlantısının sağlandığı durumlarda ders harici uygulamalara (msn, facebook ve yasaklı siteler) girilmemesi, Ders bitiminde öğrencilerin bilgisayar sandalyelerini düzgün bir şekilde bırakmaları kararlaştırıldı. 11. Bölüm: Müfredat (Yıllık Plan) - 1 TASAMIN TEMEL İLKELERİ A.1. Web Tasarımında Temel İlkeler a. İçerik,b. Tasarım,c. İşlevsellik, d.kullanılabilirlik, e. Web Tarayıcıları ile Uyumluluk A.2. Hedef Kitle Beklentileri A.3. Müşterinin Web Projesi İhtiyaçları a. Müşterinin Sunduğu Hizmetlerin Web Projesi ile Tanıtılması,b. Müşterinin Sunduğu Ürünlerin Web Projesi ile Tanıtılması,c. Müşterinin Kişisel Web Proje Tanıtmı 1. Web tasarımında A.4. Biçimsel özellikler a. Renk Dengesi, temel ilkeleri b.okunabilirlik,c. Hizala,d. Metin ve N. Arası uygulayabilir. Boşluklar 2. Web sitesi taslağı A.5. Ses ve Görüntü Ekleme Prensipleri oluşturabilir. A.. Projede Kullanılacak Yazılımların Belirlenmesi A.7. Maliyet B. 1. Web Sitesi Taslağı a. Bütünlük,b. Güvenirlik,c. Güncellik,d. Bağlantı Hızı,e. Sunulacak İçerik Kategorilerini Oluşturma,f. Tutarlı Sayfa Hazırlama B. 1. Web Sitesi Taslağı a. Bütünlük, b. Güvenirlik, c. Güncellik, d. Bağlantı Hızı, e. Sunulacak İçerik Kategorilerini Oluşturma, f. Tutarlı Sayfa Hazırlama SI R I

5 (4) 7-11 EKİM EKİM (3)30 EYLÜL - 4 EKİM EYLÜL (2) EYLÜL HTML İLE BASİT WEB İŞLEMLERİ İnternetle ilgili temel araçları B. 2. Ana Sayfa Düzeni a. Sayfa İçi Yerleşim Planı, b. Sayfa Çözünürlüğü,c. Reklam B. 3. Dil Desteğinin Belirlenmesi B. 4. Mobil Cihazlarla Uyumluluk B. 5. Yardım SayfalarıB.. Site Haritası 1. İnternet a. IP (Inter. Prot.l) Numarası b. İnternet Alanı 2. WEB Tarayıcılar a. WEB Tarayıcıların Çalışması 3. Arama Motorları a. Arama Motorlarının Çalışması b. Arama Motorları ile Arama Yapma 4. WEB Tasarımı a. Sayfa Hazırlarken Dikkat Edilecek Noktalar b. Görsel Tasarım HTML Temel Etiketleri HTML dili temel etiketlerini 1. HTML Komut Yapısı a. <HTML> b. <HEAD> c. <BODY> d. <TITLE> 2. Listeleme Etiketleri a. <OL> b. <UL> c. <LI> SI 1. Metin Düzenleme Etiketleri HTML dili metin biçimlendirme etiketlerini HTML etiketleri ile bağlantılar a. <HX> b. <B> c. <U> d. <I> e. <BR> f. <P> g. <FONT> 2. Görünüm Düzenleme Etiketleri a. BGCOLOR 1. Sayfa İçi Bağlantı Oluşturma 2. Sayfa Dışı Bağlantı Oluşturma 3. E-Posta Adresine Bağlantı Oluşturma SI HTML etiketleri ile tablolar oluşturabilecektir 1. <TABLE> a. TR b. TD c. Border d. TH e. Width f. Height g. Colspan h. Rowspan i. Cellspacing j. Cellpadding Ekim Kurban Bayramı GÖSTERE REK UYGULAM ALI SI SORU CEVAP ARAŞTIRM A

6 KASIM (8) KASIM EKİM-KASIM (7) 4-8 KASIM () 28 EKİM 1 KASIM EKİM (5) EKİM - 3 HTML İLE GELİŞMİŞ WEB İŞLEMLERİ 1. <form> a. Action Formlar oluşturabilir. İlgili komutları kullanılabilir. Form nesnelerini kullanabilir. Verilen formları oluşturabilir b. Method c. Target 2. <input> 3. Form nesneleri a. CheckBox b. Radio c. Text d. Image e. Password f. Textarea g. Reset h. Submit SI 1. Stil şablonlarının komut yapısı Çerçeveler Stil şablonları 2. Stil şablonlarının çeşitleri, seçiciler 29 EKİM CUMHURİYET BRAMI Cumhuriyetin Önemi-Video Göst. a. Stil şablonlarının çeşitleri b. Seçiciler (Selectors) 3. Stil şablonlarının genel kullanım şekilleri a. A etiketinin CSS ile kullanımı b. Bağlantılı CSS dosyalarının hazırlanması 1.Dönem 1.Yazılı SI SI 1.Yazılı 4 Çerçeveleri kullanır Web sayfaları için çoklu ortam araçları ekleyebilecektir.. 1. <frameset> a. Cols a. Cols b. Rows b. Rows frame- no frame 1.Resim ekleme 2.Ses araçl. ekleme 3.Video ekleme - 4 STİL ŞABLONLA ( CSS ) 8 CSS yapıları 1. CSS in Yapısı a. Sınıf Seçicisi b. Id Seçicisi SI

7 ARALIK () 9-13 ARALIK KASIM (11) 2- ARALIK (10) KASIM (9) KASIM 2. CSS Kullanım Alanları a. Yerel Kullanım Alanı b. Global Kullanım Alanı c. Bağlantılı Kullanım Alanı 3.CSS Birimleri a. Uzunluk Birimleri b. Yüzde Birimleri c. Renk Birimleri 4. CSS Kısaltma İşlemleri ATATÜRK SI Atatürk'ün hayatı sunumu CSS özelliklerini kullanarak görsel sayfalar Stil Şablonu ( CSS ) Özellikleri 1. Zemin Özellikleri 2. Font Özellikleri 3. Metin Kutusu Özellikleri 4. Tablo Özellikleri 5. Pozisyon Özellikleri. Liste Özellikleri SI CSS menüleri oluşturarak sayfa içinde Stil Şablonu ( CSS ) Menü İşlemleri 1. Sekmeli (Tab) Menü Yapımı 2. Dikey Menü Yapımı 3. Yatay Menü Yapımı 4. Dikey Açılır Menü 5. Yatay Açılır Menü. Resimli Menüler SI 4 Tarayıcı sorunlarını tanıyacak ve bu sorunlar için çözümler üretebilecektir. Tarayıcı Sorunları 1. Tarayıcı Çeşitleri 2. CSS Hata Ayıklama Yöntemleri 3. Var olan Hata Çözümleri - 5 WEB TASAM EDİTÖRÜNE GİRİŞ 8 Web projesi için temel tanımlama işlemlerini Temel İşlemler 1. Çalışma Alanı a. Editör Arayüzü b. Çalışma Ekranları c. Araç Çubukları ve Paneller 2. Site Tanımlama a. Site Tanımı SI b. Sunucu Türleri Metin işlemlerini Tablo işlemlerini Metin İşlemleri 1. Metin Türleri ve Özellikleri 2. Listeler TABLOLAR 1. Tablolar ile Çalışmak 2. Tablosal Veriler

8 OCAK (1) - 10 OCAK (15) 30 ARALIK - 3 OCAK ARALIK (14) ARALIK (13) 1-20 ARALIK Resim düzenlemelerini gerçekleştirebilecektir. 3. Sayfa Düzeninde Tablo Kullanımı 4. Layout Modu SI 5. Expanded Modu RESİMLER 1. Resimlerle Çalışmak 1.Dönem 2.Yazılı (Uygulama) 2.Yazılı Resim düzenlemelerini gerçekleştirebilecektir. Çoklu ortam düzenlemelerini 2. Resim Türleri 3. Resim Düzenleme ÇOKLU ORTAM BİLEŞENLERİ 1. Çoklu Ortam Bileşenleri Ekleme 2. Dreamweaver ve Flash Video Ekleme SI Bağlantılar BAĞLANTILAR (LİNKLER) 1. Linkler ile Çalışmak 1. Linkler ile Çalışmak 2. Link Türleri 3. E-posta Linkleri - WEB TASAM EDİTÖRÜNDE İLERİ UYGULAMALAR CSS dosyaları düzenlemek ve sayfamıza javascript kodları eklemek CSS dosyaları düzenlemek ve sayfamıza javascript kodları eklemek SPRY nesneler kullanmak Form nesneleri kullanmak CSS 1. Dreamweaver ile Sayfa içinde CSS kullanımı 2. Dreamweaver ve Harici CSS sayfaları 3. CSS ile tasarım 4. Davranışlar 5. Ziyaretçi tarafı etkileşim. Javascript 7. Davranış türleri ve kurallar 8. Davranışları ekleme ve düzenleme SPRY 1. SPRY framework 1. SPRY framework 2. SPRY nesneleri ekleme ve düzenleme FORMLAR 1. Formlar ile çalışma 2. Form temelleri 3. Form bileşenleri 4. Eylem türleri SI SI SI

9 ŞUBAT (2) ŞUBAT ŞUBAT (1)10-14 ŞUBAT (18) OCAK OCAK (17) OCAK 8 Web sitesini yönetmek ve internette yayınlamak SİTE YÖNETİMİ ve YIN 1. Site Yönetimi a. Site yönetimi b. Raporlar c. Dosya Transferleri 2. Yayınlama a. Yayınlama Seçenekleri b. Sunucu Bağlantısı c. Sitenin Yayınlanması 3.Sınav 3.Sınav -7 WEB TASAM EDİTÖRÜ İLE VERİ TABANI İŞLEMLERİ VERİ TABANI PANELLERİ 1. Panellere Bakış 4 2. Bir kayıt seti oluşturma Temel veritabanı düzenlemelerini 3. Gelişmiş kayıt setleri oluşturma 4. Veriyi sayfalarla bağlama 5. Satırları tekrar etme. Recordset navigation barı SI 7. Server Debug penceresi Detay sayfalar için düzenlemeler Arama arayüzleri I. Y A R I Y I L DET SFALAR 1. URL parametreleri 2. Detay sayfalar 3. Parametre ile veri Aktarımı S O N U ARAMA ARÜZLERİ 1. Form Değişkenleri 1. Form Değişkenleri 2. Form ile Veri Aktarımı 3. Arama için SQL Cümlelerinin Kullanımı SI Veritabanı kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir. VERİ TABANI İŞLEMLERİ Veri Ekleme a. Form Oluşturma b. Insert Record Davranışı c. Form Verilerinin Geçerliliğini Kontrol

10 (5) MART MART (4) 3-7 MART ŞUBAT (3) ŞUBAT Kullanıcı girişi için şifreli sayfalar Etme - 8 BETİK DİLİ ( JAVASCPT ) Değişkenleri ve mantıksal işlem operatörlerini kullanılabilecektir. Akış kontrol, dizi ve fonksiyon yapılarını 2. Güncelleme Sayfaları a. Form Oluşturma b. Update Record sihirbazı 3. Silme Sayfaları a. Silme Süreci b. Silme Davranışı c. Gizli Form Alanları KULLANICI ADI ŞİFRE İŞLEMLERİ 1. Kullanıcı Girişi Sayfaları 2. Kullanıcı Adı-Şifre Doğrulama Mantığı 3. Giriş Davranışı 4. Seviyelendirme 5. Sayfalara Erişim. Çıkış Davranışı PROGRAMLAMA DİLİ 1. Betik Dili (JavaScript) a. HTML e JavaScript Kodlarını Tanıtma b. JavaScript Kodlarının HTML deki Konumu 2. Yazım Kuralları a. İsimlendirme b. Özel İşaret Gösterimi c. Yorum Kodları 3. Değişkenler a. Değişken Tanımlama ve Değişken Türleri b. Değişkenlere Değer Verme c. Aritmetik İşlem İşaretleri ve Öncelik Sıralaması 4. Mantıksal İşlemler a. JavaScript'te "ve" Operatörü: "&&" b. JavaScript'te "veya" Operatörü: " " c. JavaScript'te "değil" Operatörü: "!" KODLAMA YAPISI 1. Akış Denetimi a. "if... else..." Koşul Deyimi SI SI Akış kontrol, dizi ve fonksiyon yapılarını İhtiyaca uygun script komutlarını İhtiyaca uygun script komutlarını b. Koşul İfadeleri c. "switch" Koşul Deyimi 2. Döngü Denetimi a. "while" Döngü Deyimi b. "do... while" Döngü Deyimi c. "for" Döngüsü 3. Diziler a. Dizi Tanımlama b. Çok Boyutlu Diziler c. Diziler Üzerinde İşlemler 4. Fonksiyonlar a. Fonksiyon Yapısı b. Argümansız Fonksiyonlar c. Argümanlı Fonksiyonlar d. Değer Ata. Fonksiyonlar KOMUTLAR 1. Pencere Komutları a. Kutular b. Pencere İşlemleri c. Yeni Pencere Açma d. Çok Sayıda Pencere Açma e. Pencere Kapatma f. Pencere Kutusu g. Sayfa Yönlendirme h. Sayfayı Yeniden Yükleme 2. Metin Komutları 3. Zaman Komutları SI

11 (9) 7-11 NİSAN NİSAN (8) 31 MART - 4 NİSAN MART (7) MART MART () MART 4. Matematik Komutları 5. Tarayıcı Komutları OLLAR ve NESNELER 1. Olaylar a."onclick" Olayı b. "ondblclick" Olayı c. "onmouseover" Olayı Olay ve nesne d. "onmouseout" Olayı e. Sağ Tıklama, Sol işlemlerini Tıklama f. İmlecin Koordinatları g. Tuş Fare Kombinasyonları 2. Nesneler a. Doküman Nesnesi ii. Doküman Başlığını iii. Doküman Nesnesinin Türü - 9 ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALANA GİRİŞ.Net platformlar için gerekli olan yazılımı kurabilecek ve arayüzü etkin bir şekilde 1. PROGRAMLAMA YAZILIMI a.arayüz b. Solution Explorer c.team Explorer Paneli Paneli e. ToolBox Paneli d. Properties f. Server Explorer Paneli g. Output Paneli 18 Mart Çanakkale Zaferi Sunumu SI SI Bir web sayfasını izleyerek web sunucu denetimlerini sınıflandırabilecektir. 2. WEB İŞLEMLERİ a.net Platformu b.net Platformunun Yapısı c..net Assembly d. Programlama Yazılımı Web Sitesi Oluşturma e. Web Projesi Türleri f. Proje Oluşturma Yöntemi g. Kayıtlı Bir Web Sitesini Açma 2.Dönem 1.Yazılı SI 1.Yazılı 4.Net platformları için gerekli olan yazılımda web sitesi için temel işlemleri 3. ASP.NET MODELİ a. ASP.NET Sayfa Yapısı b. Bir Web Sayfasını İzleme c. Tek Sayfa İzleme d. Uygulama İzleme e. Web Sayfalarında Olay Kullanımı f. Web Sayfası Yaşam Döngüsü g. Web Kontrolleri h.html Kontrolleri ı.sunucu Kontrolleri 4.ASP.NET DOSYA ve KLASÖRLERİ a. ASP.NET Dosyaları asax, ascx,asmx,aspx b. ASP.NET Klasörleri Account,App_Browser,App_Code,App_Data - 10 ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALA İÇİN TEMEL İŞLEMLER 8 Bir web sayfası 1.WEB SFASI İŞLEMLERİ SI

12 MIS (13) 5-9 MIS NİSAN - MIS 28 NİSAN () 2 MIS (11) NİSAN NİSAN (10) NİSAN oluşturabilecek ve üzerinde değişiklikler a. Görünüm Modları SI b.kontrol Ekleme - Toolbox Paneli Kullanarak Kontrol Ekleme, Kod Yazarak Kontrol Ekleme c.tablo Ekleme Bir web sayfası oluşturabilecek ve üzerinde değişiklikler Doğrulama kontrollerini d.web Sayfası Ekleme e.kontrol Özellikleri f. Hataları Düzeltme Breakpoint Kullanımı, Try Catch Finally Kullanımı 2. DOĞRULAMA KONTROLLERİ a. RequiredFieldValidator b. RangeValidator c. CompareValidator d. RegularExpressionValidator e. CustomValidator f. ValidationSummary g. ValidationGroup Özelliği 1. WEB KULLANICI KONROLLERİ a. Web Kullanıcı Kontrolleri Oluşturma 23 NİSAN Ulusal Egemenlik Bayramı sunumu SI SI Web kullanıcı denetimleri oluşturabilecek ve bunları başka sayfalara ekleyebilecektir. b. Web Kullanıcı Kontrolleri Ekleme c. Web Kullanıcı Kontrolleri Tasarlama - 11 ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALANDA WEB FORMLA Bir tane MasterPage.master sayfası oluşturabilecek ve diğer sayfalar ile bağlantı kurabilecektir. ANA SFALA KULLANARAK DÜZENLEME 1. Anasayfa (MasterPage.Master) Oluşturma 2. İçerik Sayfalarına Ana Sayfa Ekleme SI 2.Yazılı Uygulama Stil sayfaları oluşturabilecek ve web sayfalarını bu dosya GEÇİŞLİ STİL SFALA KULLANMA 1. Stil Sayfaları a. Sayfa Öğelerini Ayrı Ayrı Biçimlendirme

13 HAZİRAN (17) 2- HAZİRAN MIS (1) 2-30 MIS 15) MIS (14) -1 MIS üzerinden biçimlendirebilecektir. Web site için tema oluşturabilecek ve siteye uygulayabilecektir. Site haritası ve web sayfalarına menü ekleyerek site kullanımını kolaylaştırabilecektir. b. Farklı Sayfalarda Adlandırılmış Stiller Kullanma i. Yeni Bir Stil Sayfası Dosyası Oluşturma ii. Stil Sayfası Kuralları Oluşturma iii. Stil Sayfası Kurallarına Özellik Ekleme iv. Web Sayfasında Paylaşılmış Stiller Kullanma ASP.NET TEMALLA GÖRÜNÜŞÜ DÜZENLEME 1. ASP.NET Temaları a. Yeni Tema Oluşturma b. Dış Görünüm Ekleme c. CSS Ekleme 2. Tema Uygulamaları a. Sayfaya Uygulama b. Stillere Uygulama 19 MIS GENÇLİK VE SPOR BRAMI SİTEDEKİ SFALA OTOMATİK OLARAK BAĞLAMAK 1. Site Haritası 2. Menüler a. Açılır ve Efektli Menü b. Ağaç Görünümlü Menü 3. Kırıntı Oluşturma ASP.NET DURUM YÖNETİCİSİ Site ve web sayfaları üzerinde durum 1. Durum Yönetim Nes. a. Request b. View yönetimi State sağlayabilecektir. c. Cookies d. Session State e. Application State - ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMANDA VERİ TABANI İŞLEMLERİ Web site için gerekli veritabanını oluşturabilecek ve bağlantı kurabilecektir. VERİ TABANLA OLUŞTURMA ve BAĞLAMA 1. Veri Erişimi a. Yeni Veritabanı Oluşturma SI SI SI Web site için gerekli veritabanını oluşturabilecek ve bağlantı kurabilecektir. b. Veritabanına Bağlanma 2. Tablo İşlemleri a. Tablo Verilerini Görüntüleme b. Tablo Verilerini Güncelleme 2.Dönem 3.Yazılı ( Uygulama Sınavı ) Veritabanında kayıtlı bilgileri web sayfası içinde listeleyebilecektir. VERİ TABANI BİLGİLERİNİ GÖRÜNTÜLEME 1. Veri kaynakları a. Veri kaynaklarını yapılandırma b. Veri kaynaklarını görüntüleme 2. Gridview denetimi SI SI 2.Dönem 3.Sınav

14 HAZİRAN (17) 9-13 HAZİRAN Veritabanına yeni kayıt ekleyebilecek ve kayıtlı bilgileri güncelleyebilecektir. VERİ TABANI BİLGİLERİNİ YÖNETME 1. Gridview denetimi 2. Detailsview denetimi SI. Bölüm: Veli Bilgilendirme Çocuklarınızın başarılı olabilmesi için daima yapıcı olun, çocuğunuzla olumlu diyaloglar kurun, belirli dönem aralıklarında ders öğretmenleriyle mutlaka görüşün, çocuğunuzdaki değişimleri rehber öğretmen ve ders öğretmeniyle paylaşın. Unutmayın başarı için öğretmen veli ve öğrenci işbirliği şarttır. Tarık ÇETİNKA Bilişim Tek. Öğrt.

3. Bölüm: Dersin Amaçları Düzen kuşağında öğrenciler; Düşünmeyi öğrenme ve yaşamlarındaki olaylara farklı açılardan bakarak değerlendirme

3. Bölüm: Dersin Amaçları Düzen kuşağında öğrenciler; Düşünmeyi öğrenme ve yaşamlarındaki olaylara farklı açılardan bakarak değerlendirme DERS İŞLEME YOL HARİTASI 1. Bölüm: Tanımlayıcı Bilgiler DERSİN ADI: Teknoloji ve Tasarım DERS SAATİ: 2 Saat ÖĞRETMENİN ADI VE SOYADI: Nazım KIRDAŞ DERSİN İŞLENECEĞİ SINIF: Teknoloji ve Tasarım Sınıfı ÖĞRETMENİN

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARINA GİRİŞ 482BK0142 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ HTML İLE BASİT WEB İŞLEMLERİ 482BK0152 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

KONULAR VE UYGULAMA LİSTESİ

KONULAR VE UYGULAMA LİSTESİ KARAELBİSTAN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI İŞLETMELERDE BEÇERİ EĞİTİMİ DERSİ STAJ DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN KONULAR VE UYGULAMALAR

Detaylı

2013-2014 HALİS KUTMANGİL ÇOK PROGRAMLILİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ STAJ DOSYASI KONU İÇERİĞİ

2013-2014 HALİS KUTMANGİL ÇOK PROGRAMLILİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ STAJ DOSYASI KONU İÇERİĞİ 2013-2014 HALİS KUTMANGİL ÇOK PROGRAMLILİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ STAJ DOSYASI KONU İÇERİĞİ Modül 1: Programlama Temelleri 1. PROGRAMLAMA DİLLERİ

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIM EDİTÖRÜ 4

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIM EDİTÖRÜ 4 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIM EDİTÖRÜ 4 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Web Tasarım Soruları

Web Tasarım Soruları Web Tasarım Soruları 1. HTML nedir? a) Sayfa içindeki metinlerin tarayıcıda nasıl görüneceğini ve işlevsel olacağını düzenleyen işaret dilidir. b) Diğer sayfaları bağlayan linkler c) Nesneyi bağlayan linkler

Detaylı

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. DÖNEM Türk Dili I Z 2 0 2 2 Dilin, insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin yapısal özelliklerini ve

Detaylı

HAFTA SAAT KAZANIMLAR DEĞERLENDİRME

HAFTA SAAT KAZANIMLAR DEĞERLENDİRME İSMET İNÖNÜ İLKOKULU 1. SINIFLAR DERS İŞLEME YOL HARİTASI DERSİN ADI:GÖRSEL SANATLAR Dersin Kredisi:Hafta da 1 ders saati Öğretmenlerin Adı ve Soyadı: Sabri YILDIZ, Hüseyin TUNCER, Pelin DDEĞİRMENCİ, Fadime

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ HTML İLE GELİŞMİŞ WEB İŞLEMLERİ 482BK0153 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ HTML 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIM EDİTÖRÜ İLE VERİ TABANI İŞLEMLERİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2)

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2) SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ BTO1001 EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ I (3 2) AKTS:12 Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve diğer çevre birimleri;

Detaylı

ÜNİTE WEB EDİTÖRÜ TEMEL ARAÇLARI WEB EDİTÖRÜ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Yrd. Doç. Dr. Serkan YILDIRIM

ÜNİTE WEB EDİTÖRÜ TEMEL ARAÇLARI WEB EDİTÖRÜ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Yrd. Doç. Dr. Serkan YILDIRIM WEB EDİTÖRÜ TEMEL ARAÇLARI İÇİNDEKİLER Web Editörü Açılış Ekranı Çalışma Alanı Araç Çubukları Paneller Menüler Dosya İşlemleri Dosya Oluşturma WEB EDİTÖRÜ Yrd. Doç. Dr. Serkan YILDIRIM HEDEFLER Bu üniteyi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ Bilişim sektörü firmaları, hizmetleri ile ülke ekonomisine maddi gelir ve istihdam açısından önemli

Detaylı

MEHMET ZAKİR EKNİ ANADOLU LİSESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMALRI YÖNETMELİĞİ

MEHMET ZAKİR EKNİ ANADOLU LİSESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMALRI YÖNETMELİĞİ MEHMET ZAKİR EKNİ ANADOLU LİSESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMALRI YÖNETMELİĞİ 2015 İ N C E K İKİNCİ BÖLÜM Geç Gelme, Devamsızlık ve İlişik Kesme Geç gelme MADDE 35- (1) Geç gelen öğrencilerin

Detaylı

1. YARIYIL II. YARIYIL

1. YARIYIL II. YARIYIL 1. YARIYIL BÖTE 101 Eğitimde Bilişim Teknolojileri I (3-2-4) Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve diğer çevre birimleri; İşletim sistemleri: İşletim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ Bilişim sektörü firmaları, hizmetleri ile ülke ekonomisine maddi gelir ve istihdam açısından önemli

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIM EDİTÖRÜNDE İLERİ UYGULAMALAR 482BK0174 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

: Eğitimde Bilişim Teknolojileri I

: Eğitimde Bilişim Teknolojileri I LİSANS DERS İÇERİKLERİ (Güz ) : Eğitimde Bilişim Teknolojileri I : BTE-103 : 1. Sınıf, Güz : 3 (Teori) 2 (Uygulama) : Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI - 3 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMINDA OKUTULACAK DERSLER

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMINDA OKUTULACAK DERSLER FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMINDA OKUTULACAK DERSLER 1. SINIF 1. YARIYIL OPT D.KOD DERS ADI Te Uy K D.Saati Z/S

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Eğitimde Bilişim Teknolojileri I 3 2 4 A Eğitimde Bilişim Teknolojileri II 3

Detaylı

Asıl ulaşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini yakalamaktır.

Asıl ulaşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini yakalamaktır. Asıl ulaşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini yakalamaktır. İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en

Detaylı

Özet. PowerPoint 2010. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

Özet. PowerPoint 2010. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi PowerPoint 2010 Özet Bu bölümde PowerPoint ortamı kısaca tanı@lmış ve sık kullanılan özellik ve işlevlere yer verilmişnr. Sunumlar farklı şekillerde tasarlanabilen slaytların bir araya gelmesiyle oluşur.

Detaylı

Modül 5: E-life Web Tasarımı

Modül 5: E-life Web Tasarımı Modül 5: E-life Web Tasarımı E-LIFE FİZİKSEL ENGELLİLER İÇİN E- ÖĞRENME SANAL MERKEZİ Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu yayın sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır ve

Detaylı

H.E.-L.P. Projesi El Kitabı ve Yönergeleri

H.E.-L.P. Projesi El Kitabı ve Yönergeleri H.E.-L.P. Projesi El Kitabı ve Yönergeleri 1 İÇİNDEKİLER 1 Giriş.... 4 2 H.E.L.P Projesi Tanıtımı.... 6 3 Hastalar ve hastane personeli gerçekten ne istiyor-gözlemsel araştırma sonuçları...9 4 H.E.L.P

Detaylı

Uygulama: Expression Web kurulumu. 1. Kuruluma Başlama.

Uygulama: Expression Web kurulumu. 1. Kuruluma Başlama. 1. MS Expression Web nedir? Microsoft Expression Web, Web tasarımcıları ve yazılımcılarının Web sayfaları oluşturmaları için profesyonel bir tasarım aracıdır. Expression Web, Microsoft tarafından geliştirilen

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ / BİLGİSAYAR PROĞRAMCILIĞI PROGRAMI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ / BİLGİSAYAR PROĞRAMCILIĞI PROGRAMI I. YARIYIL BSPO 101 GENEL MATEMATİK 3 1 4 4 Sayılar, Üslü sayılar, Köklü sayılar, Cebirsel ifadelerde işlemler, Özdeşlikler, Çarpanlarına ayırma, 1. ve 2. Dereceden polinom denklemler, Rasyonel ve köklü

Detaylı

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI ÖZEL FENERBAHÇE EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI 2013-2014 1 İÇİNDEKİLER Fenerbahçe Koleji Marşı Fenerbahçe Eğitim Kurumları OKULLARIMIZ Vizyonumuz Misyonumuz İlkelerimiz Anaokulu İlkokul Ortaokul

Detaylı