TAM DİŞSİZ HASTALARDA YAPAY DİŞ SEÇİMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAM DİŞSİZ HASTALARDA YAPAY DİŞ SEÇİMİ"

Transkript

1 TAM DİŞSİZ HASTALARDA YAPAY DİŞ SEÇİMİ Dr.Yalçın ÇİFTÇİ * Prof. Dr. Şenay CANAY ** Doç. Dr. İ. İbrahim TULUNOĞLU ** ÖZET Tam dişsiz hastalarda protez yapımında üst ön altı dişin seçimi ve yerleştirilmesi estetik ve fonetik gereksinimlerin sağlanması için önemlidir. Doğanın en iyiyi bildiği inancı temel alınarak doğal olana en yakın form, fonksiyon ve estetiği sağlamak protetik restorasyon veya rehabilitasyonun temel amacıdır. Hatalı seçilmiş ve düzenlenmiş dişler yapay olduğu kolay fark edilen bir protez görünümü verir. Genel yüz hatlarına uygun olacak şekilde yapılacak ufak asimetrik değişiklikler protezlere daha doğal bir görünüm kazandırır. Ön dişlerin seçiminde boyut, form ve renk kriterleri ayrı ayrı değerlendirilmeli ve sonuç bir bütün olarak ele alınmalıdır. Kriterlerden birinin başarısızlığı sonucu olumsuz olarak etkileyeceği unutulmamalıdır. Sonuç: Tam dişsizlik olgularında yapılacak tam protezlerde fonksiyonel ve estetik gereksinimlerin sağlanabilmesi ve sonucun başarısı için ön diş seçimine özen gösterilmelidir. Anahtar Kelimeler: tam protez, yapay dişler, ön dişler, tam dişsizlik ABSTRACT Selecting and setting up the six maxillary anterior teeth in edentulous patients are important in establishing good esthetics and proper phonation. The primary goal for the prosthetic restoration and the rehabilitation is, to achieve the most natural look with the shape and the esthetic set up of the teeth along with the natural function. Improper selection and arrangement of teeth will result in an unnatural appearance, affecting the masculinity and femininity of the patient's presentation. Small asymmetrical changes which will fit the facial structure can make a dramatic difference and result in more natural presentation of the complete dentures. While selecting the anterior teeth, one should consider the shade, form and dimension of teeth individually and then consider all these three criteria s in harmony. Care should be taken to not neglect any of these criteria s since even only one of those criteria s were chosen mistakenly it could effect the whole result in a negative way. Conclusion: To reach successful, functional and esthetic results, anterior maxillary teeth should be chosen very carefully while restoring complete edentulous patients with complete dentures. Key words: complete denture, artificial teeth, anterior teeth, edentulous patient GİRİŞ Tam dişsiz hastalarda protez yapımında üst ön altı dişin seçimi ve yerleştirilmesi estetik ve fonetik gereksinimlerin sağlanması için önemli bir kriterdir. Doğanın en iyiyi bildiği inancı temel alınarak doğal olana en yakın form, fonksiyon ve estetiği sağlamak protetik restorasyon veya rehabilitasyonun temel amacıdır. Doğal estetik, dominant bir rol oynamakla beraber, seçilen olmaktan çok belirli gereksinimler nedeni ile tercih sebebidir. Bu gereksinimlerin en önemlilerinden biri de estetiktir. Hastalar protezlerinde fonksiyonun yanında büyük ölçüde görünüme de önem verirler. Bu nedenle de tam protezlerde doğal görünümü yakalayabilmek ancak üst ön altı dişi doğal dişlere en yakın şekilde pozisyonlandırarak mümkün olabilir. 1 * Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Öğretim Görevlisi, ANKARA ** Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, ANKARA

2 Pound bir makalesinde fonetiğin %100 estetik tarafından kontrol edildiğini öne sürmüştür. Burada kastettiği estetik, sadece dişlerin doğru pozisyonlandırılmasını değil, aynı anda kaybedilmiş doku miktarlarının da doğru bir şekilde yapılan protetik uygulamaya aktarılabilmesini ifade etmektedir. 2,3 Estetik ve estetik olmayan sözcükleri genellikle hoşa giden ve hoşa gitmeyen şeklinde algılanmaktadır. Bu süreç kabaca, görsel uyaranların beyinde görme merkezine iletilmeleri ve beyinde hoşa giden ve hoşa gitmeyen psikolojik bir cevap oluşturması şeklinde anlatılabilir. Bu ifadeden de anlaşılabileceği gibi, hoşa giden veya hoşa gitmeyen psikolojik bir cevabın oluşması hastanın kültürel çevresi ve kişisel deneyimleri gibi edinilmiş faktörlerin etkisi altındadır. Yüzyıllar boyu sanatçılar bu süreci görsel algının prensipleri haline dönüştürmek için gayret göstererek, basit bir iki boyutlu kanvas üzerine, yoğun canlılık, güzellik ve gerçeklik sahneleri yaratmaya çalıştılar. Bugün de görmenin psikolojik ve fizyolojik özellikleri üzerine yapılan bilimsel araştırmalar geçmişteki bu çalışmaların geçerliliğini doğrulamaktadırlar. 3 Bu araştırmalar, görsel algılamanın formüle edilmesini sağlayan bazı temel ilkelerin oluşmasını sağlamıştır. Tam protezlerde de aynı algısal süreçler işlemektedir ve algısal ilkelerin anlaşılması estetik alanındaki karmaşayı ortadan kaldırabilmek açısından önemlidir. Basit temel ilkelere indirgenmiş bir yaklaşım oldukça önem taşımaktadır. 3 Tam protezlerde estetiğe dair yapılan temel yaklaşım hataları; 1)Görsel algılamanın temel ilkelerine aykırı olarak yapılan hatalar 2) Gerçeklik ilkelerine aykırı olarak yapılan hatalar olarak sınıflandırılabilir. Görsel algılama ilkeleri ile gerçeklik ilkeleri arasında bir denge kurulmaya çalışılmalıdır. 3 Yapay dişlerin kullanımında doğal dişlerin pozisyon ve formu mümkün olduğunca korunmalıdır. 4,5 Tam dişsiz hastalarda üst ön altı dişin seçiminde estetik büyük ölçüde rol oynarken, bu dişlerin çevre ağız dokularıyla boyut, form ve renk açısından uyum içinde olması da gerekmektedir. Hatalı seçilmiş ve düzenlenmiş dişler yapay olduğu kolay fark edilen bir protez görünümü verir. Dişler her zaman çok düzgün olmayabilir. Hatta genel yüz hatlarına uygun olacak şekilde yapılacak ufak asimetrik değişiklikler hastanın ve yakınlarının protezi daha rahat kabul etmelerine 5, 6, 7, 8, 9 yardımcı olabilir. Diş seçimi ve bunları estetik ihtiyaçlara göre yerleştirebilmek teorik bilginin yanında sanatsal yetenek de gerektirir. 10,11 Yapay dişlerin yerleştirilmesinde doğal görünümü koruyabilmek için çeşitli yöntemler denenmiştir. 4 Hatta bazı araştırıcılar kişilerin doğal görünümlerini koruyabilmek amacıyla çekilen doğal dişleri de yapılan protezlerde kullanmışlardır. 12 Bu çalışmada tam dişsiz hastalarda üst ön altı dişin boyutu, şekli, formu, rengi ve yerleştirilmesinin, kişinin genel yüz hatlarıyla, fiziksel özellikleriyle, yaşı ve cinsiyetiyle uyum içerisinde olması gerekliliği vurgulanmaktadır. 11 ÖN DİŞ SEÇİMİ Ön dişlerin seçiminde boyut, form ve renk kriterleri ayrı ayrı değerlendirilmeli ve sonuç bir bütün olarak ele alınmalıdır. Yani form ve boyutu uygun olarak seçilmiş diş grubunda renk istenileni veremiyor ise sonuç başarısız olacaktır. Ön Dişlerin Boyutu: Ön dişlerin boyutunu belirlemede farklı kriterler göz önünde bulundurulur: YÜZÜN BOYUTU : Yüzdeki bazı anatomik rehber noktalar (Anatomik landmarklar) ile yapay dişler arasındaki boyutsal ilişkileri irdeleyen pek çok çalışma vardır. Bu anatomik rehber noktalar arasında, zigomatik arklar arasındaki mesafe, filtrum genişliği, alanasi arası mesafe, istirahat halindeki ağız köşeleri arasındaki mesafe, üst dudak kenarının istirahat halinde ve gülme sırasındaki durumları arasındaki fark, yüzün dış konturları sayılabilir. Üst kesici dişin ortalama genişliği, yüzün zygomatik kemikler arası genişliğinin 1/16 sı olarak hesaplanmıştır. 13 Üst kesici dişlerin boyutu çok önemlidir çünkü kişinin alınsal yönden bakıldığında en çok göze çarpan dişleri bunlardır. 14,15 Üst yan kesiciler ise boyut, şekil ve pozisyon açısından diğer üst ön dişlere göre daha çok değişkenlik gösterirler. Bu faktör dişin standart bir takım boyutlar arasından seçilmesine yardımcı olur. Altı üst ön dişin toplam genişliği zygomatik kemikler arası mesafenin 1/3 ü kadardır (Şekil 1). 133

3 Şekil 1: Üst altı ön dişin toplam meziodistal genişliği zygomatik kemikler arası mesafenin 1/3 ü kadardır. 2. ÜST ARK UZUNLUĞU: Moldselector adı verilen bir alet ile üst model üzerinde bazı ölçümler yapılır. Ancak bunun için çok düzgün konturlanmış şablonlara ihtiyaç vardır. Burada ölçüm yapılırken, insizal papil kretinden hamular çentiklere kadar olan mesafe ile hamular çentikler arası mesafe ölçülür. Oluşan üçgenin kenarları mm bazında selectorde ölçüm yapmaya yarar. Bu veriler ışığında diş boyutu ön - arka her iki ark içinde bulunabilir. Ancak unutulmamalıdır ki çok yararlı gibi görülebilecek bu metod rotasyon, aşırı örtülü kapanış ve diastemaların bulunması gibi durumlarda ön dişlerin boyutunu ve dolayısıyla estetiği etkileyecek şekilde yanlış yorumların yapılmasına neden olabilir. Aşırı veya anormal kemik kaybı da diş boyutunun belirlenmesinde sorun yaratacaktır. Yüz boyu ile dental ark arasındaki uyuşmazlıkların varlığında ön dişlerin boyut seçiminde arktan ziyade yüz boyutu referans olarak alınmalıdır, çünkü rezorbe olmuş dokular hatalı ölçümlere yol açabilir İNSİZAL PAPİL-KANİN TEPELERİ-BUKKAL FRENİLUM : Kanin tepeleri belli ise alçı model üzerinde kanin tepesinin distal sonlarına bir çizgi çekilebilir. Öte yandan kanin tepeleri silik ise bukkal frenilum ataçmanları referans olarak kullanılabilir. Frenilum ataçmanlarının biraz önüne yerleştirilmiş bir çizgi kanin tepesinin distalinde kalacaktır. Ardından her iki kanin tepesinin distalinde kalan noktalar arasındaki mesafe esnek bir cetvel yardımı ile ölçülür. Bu işlem sırasında cetvel orta hatta doğru ilerledikce kretlerin konturlarını takip etmelidir. Aynı zamanda bu cetvel insizal papilin önüne yerleştirilmelidir çünkü üst kesici dişler papilin önünde konumlanmışlardır. 16,17 Bu metod ile üst ön altı dişin kombine genişliği mm bazında bulunur. Kanin tepelerinin distalini bulabilmek için kullanılan başka bir metod ise üst şablon metodudur. Şablonlar ağıza yerleştirildikten sonra gerek labial konturları gerekse de dikey boyut ile çeneler arası ilişki kayıtları bitirildikten sonra hastaya dudaklarını temas ettirecek kadar ağzını kapatması söylenir. Ucu sivri bir alet ile dudak köşelerinden girilerek mum şablonlar üzerinde işaretleme yapılır. Anlaşılacağı gibi bu iki çizgi arasında kalan mesafe de üst ön altı dişin toplam mesiodistal genişliğini verecektir. 4. ALT VE ÜST ÇENE İLİŞKİLERİ : Üst ve alt arklar arasındaki herhangi bir boyutsal uyuşmazlık dişlerin uzunluk, genişlik ve pozisyonlarını etkileyecektir. Bu durum da dişlerin boyut ve pozisyonları, normal olarak kabul edilen bazı değerlerden saptırılmak zorunda kalınabilir. Alt çenenin önde konumlandığı vakalarda alt ön dişler normalden daha geniş olup, alt çenenin geride konumlandığı durumlarda aynı dişler daha küçüktür. Protrüzyon durumunda yüz genellikle daha uzun olup, uzun yüzler beraberinde uzun dişlere ihtiyaç gösterir. Üst ve alt çene ilişkilerinin tatminkar bir biçimde saptanabilmesi için dikkatli bir şekilde sentrik ilişkide kapatılmış modellerin varlığı özellikle hastaların bazı hatalı ilişkileri kompanse edebilmek için alt çeneyi öne doğru hareket ettirdiği durumlarda özel bir önem kazanmaktadır RESIDUEL KRETLERİN KONTURU: Residuel kretler üzerine yerleştirilen yapay dişler, hastada dişlerin bir zamanlar varolduğu duruma uygun olarak yerleştirilmelidir. Kret konturunun rezorbsiyon, kaza ve cerrahi durumlarla kaybı bunu güç hale getirebilmekle birlikte üst çenede ön bölümün dikey ve lingual- arka bölümün ise dikey, hafifçe lingual yönde rezorpsiyonun gerçekleştiğini bilmek hekime kretlerin orijinal konturunu tahmin etme olasılığını sağlayacaktır. Dolayısıyla bu rezorpsiyon miktarı göze alındığında 134

4 yaşlanmayla birlikte üst çene arkının küçülüp lingual arkın büyüdüğü anlaşılabilmektedir. 19,20 Nitekim kare formundaki bir ark zamanla kemik kaybına uğrayarak ovoid forma dönüşebilecektir. (Şekil 3). İşte gerçekten özenle hazırlanmış bir mum şablon bu testlerin de yapılmasına olanak verecektir ve bütün bunların doğal sonucu olarak diş uzunluğu ve boyutunu seçmemizde önemli bir kriter olacaktır. 6. KRET TEPELERİ ARASINDAKİ DİKEY İLİŞKİ: Diş uzunlukları, mevcut kretler arasındaki aralık ölçülerek tespit edilebilir. 13,20,21 Eğer yeterli aralık varsa protez kaidesinin görülmemesi amacıyla uzun boylu dişler seçilebilir. Çünkü protez kaide maddeleri her ne kadar oral mukozayı taklit edebilseler de görüntü olarak dişlerin belirgin olması arzu edilir. Yine de dişlerin uzunluk ve genişlik açısından aralarında harmoninin sağlanamadığı durumlarda protez kaidesinin rengi doğal bir görüntüyü sağlamada yardımcı olacaktır. 7. DUDAKLAR : Dinlenme pozisyonunda dudaklar birbirleriyle temasta değilken üst ön dişlerin labial yüzeyleri üst dudağı destekler. Sıklıkla insizal kenar dudak kenarının biraz altında bulunur. Bu uzanım, dudak dolgunluğu ile ilişkili bir şekilde izlenebilir (Şekil 2). Şekil 3: Dişler kapanışta ve dudaklar temasta iken üst dişlerin labial insizal üçlüsü alt dudağın üst sınırıyla temastadır. Şekil 2: Dinlenme pozisyonunda üst ön dişlerin labial yüzeyleri üst dudağı destekler Dişler kapanışta ve dudaklar temasta iken üst ön dişlerin labial insizal üçlüsü aynı zamanda alt dudağın üst sınırını da destekler. 22,23 Bunu anlamak için dişlerini ve dudaklarını kapatmış bir kişinin alt dudağının üst sınırına hafifçe bastırmak yeterlidir. Konuşma sırasında üst ön dişlerin insizal kenarı alt dudak vermillon hattının kuru ve nemli sahasına temas eder. Bu da F sesinin çıkartılması sırasındaki temaslarla rahatlıkla anlaşılabilir ÖN DİŞLERİN FORMU: Ön dişlerin formunu saptamada üç faktör rehber olarak alınabilir: YÜZÜN FORM VE KONTURU: Yüz ve doğal diş formları öylesine değişiktir ki bütün bu şekil ve formları bilinen geometrik şekiller ile standardize etmek neredeyse imkansızdır. Doğada göze en hoş gelen objeler çevresi ile uyum içerisinde olanlardır. Uyum bozulduğunda ise bu durum göze hoş görünmez. Aynı durum yapay dişler için de geçerli olup kullanılan dişler yüzün tüm konturlarını mezial, distal, labial ve insizalden yansıtabilmelidir. Mezial ve distalden izlenen bir diş yüzün kontur ve profilini mutlaka yansıtmalıdır. Bir yapay dişin seçiminde belki de ilk basamak yüzün alınsal düzlemde geometrik olarak en çok benzediği şekli saptamakla başlar ( kare, ovoid, üçgen ). 24,25 Bunun için seçilen diş direkt olarak yüzün önünde tutularak fasialden bütün konturlarının uygun olup olmadığına bakılır. Örneğin aşağıya doğru incelen yüzlerde dişin labialden formu, geniş olan alın ve aşağıya doğru incelen çene ile uyumlu olmak zorundadır. Profil 135

5 saptanırken alın, burun tabanı ve çene ucu birleştirilerek ortaya çıkan eğriye göre daha önceden yüzün alınsal düzlemden şekline göre labial konturları saptanmış olan dişin labiolingual (labiopalatinal) konturu belirlenir (Şekil 4). Şekil 4: Yüz, ark ve diş formu ilişkileri 2. CİNSİYET: Yuvarlatılmış fasial hatlar genellikle dişilikle bağlantılı olup tersine köşeli hatlar erkekliğin göstergesidir. Diş formu ile çevre arasında bir uyumdan söz edildiğinde bayanların dişleri daha ziyade ovoid ve ince hatlı olmalıdır. Ancak yine de pek çok bayan erkeksi, erkekler ise kadınsı dental hatlara sahip olabilir. 13, YAŞ: Yaşlanmayla birlikte tıpkı yüz formunda olduğu gibi dişlerde de değişikliklere rastlanabilir. Dudaklar, yuvarlak hatlarını kaybederken aynı şekilde dişler de insizal ve interproksimal bölgelerde aşınmaya uğrayarak labial yüzeylerde daha düz ve genel olarak kareye yakın bir görünüm kazanacaklardır. Kadın vücudu yuvarlak hatlarını kaybettikçe dişleri de kütleşecektir. Yukarıda belirtilen özellikler yaşlandıkça genel vücut formu bir kareye benzeme eğilimindeki erkek vücudunda dental yapılarda da kendini gösterir. 27 ÖN DİŞLERİN RENGİ: Renk, çeştli boyutlardaki ışık dalgalarının retinayı stimule etmesi sonucu ortaya çıkan duyumdur. Ton ise (shade), bir rengin siyahla karışması sonucu ortaya çıkan kararma derecesidir. Rengini tayin etmek amacıyla bir dişe bakıldığında iki temel renk olan sarı ve grinin varlığı hemen fark edilecektir. Bunlardan sarı gingival üçlüde daha belirgin iken, gri renk insizal üçlüde tespit edilir. Bunun tersine satürasyon da beyaz rengin katılma oranıdır. Bütün bunların sonucunda ortaya çıkan ton, diş hekiminin taklit etmeye çalıştığı unsurların başında gelir. 6 Hastanın pozisyonu ve ışık kaynağı renk seçiminde çok önemlidir. Hastanın dik oturuyor pozisyonda olması, dişlerin hekime göre dik bir görüntü düzleminde olmasını sağlayacaktır. Dişlere değişik açılardan bakarak, muayene sırasında oluşan gölgelerin renk seçimi konusunda hekimi yanıltıp yanıltmadığı kontrol edilmelidir. Hastanın ağzını çok fazla açmaması da önemli bir husustur. Renk seçimi için genelde beyaz ışık uygundur. 28,29 Çoğunlukla sabah ondan sonra veya öğleden sonra dan önceki gün ışığı renk seçimi için uygun olup, gözler aynı noktaya 2-3 saniyeden fazla bakmamalıdır. Sabit bir mesafeden diş rengi seçiminde güçlükle karşılaşılıyor ise dişler ve renk skalası 6-8 feet uzaktan incelenmelidir. Bu sırada bir yardımcının varlığı işlemi kolaylaştıracaktır. Seçilen dişlerin rengi, aynı zamanda deri, saç ve gözlerle uyum içinde olmalıdır. Çoğunlukla hastanın ten rengi, saçından daha iyi bir rehber olabilmektedir. Göz rengi de diş rengi seçiminde mükemmel bir yardımcıdır. Mavi, yeşil ya da açık kestane göze sahip kafkas ırkında ince deri ve sarı saç görülürken, siyah ve koyu kahve göze sahip kafkas ırkında daha koyu saç ve kalın deriye rastlanır. Renk seçimi sırasında tek bir dişin kullanılması da hekimi yanıltabilir. Diş renginin belirlenmesinde, mumlu provalarda kullanılan kaide plağı materyali ve mumun rengi dahi seçilen diş rengini etkileyebileceğinden mümkün olduğu kadar oral mukozaya yakın olan pembe tonları tercih edilmelidir. Gerçekte diş rengi tayininde en 136

6 iyi yöntem hastanın çekilmiş dişlerinden birinin rehber olarak kullanmak ise de bu çoğu zaman mümkün olmamakta ve her nedense hastaların çoğu eski dişlerinin küçük, beyaz ve mükemmel olduğunu tarif etmektedirler. 14 Tam protezlerde kullanılacak yapay ön dişlerin seçiminde kullanılacak materyalin de sonuç için önemli olduğu göz ardı edilmemelidir. Sonuç olarak, tam protez yapımında hastayı hem fonksiyon hem de estetik yönünden tatmin edebilmek için yukarıda tartıştığımız tüm ana ölçütlerin kusursuz bir şekilde yerine getirilmesi gerekliliği unutulmamalıdır. KAYNAKLAR 1. LaVere AM, Marcroft KR, Smith RC, Sarka RJ. Denture Tooth selection: An analysis of the natural maxillary central incisor compared to the length and width of the face. j Prosthet Dent 1992;67: E Pound. Esthetic dentures and their phonetic values. J Prosthet Dent 1951;1(1-2): Lombardi RE. The principles of visual perception and their clinical application to denture esthetics. J Prosthet Dent 1973;29(4): El-Gheriani AS. A new guide for positioning of maxillary posterior denture teeth. J Oral Rehabilitation 1992;19: Lau GCK, Clark RFK. The relationship of the incisive papilla to the maxillary central incisors and canine teeth in Southern Chinese. J Prosthet Dent 1993;70: Senih Çalıkkoçaoğlu. Tam Protezler 1988 İstanbul. Sayfa Watt DM. Tooth positions on complete dentures. J Dent 1978;6: LaVere AM, Marcroft KR, Smith RC, Sarka RJ. Denture tooth selection : An analysis of the natural maxillary central incisor compared to the length and width of the face:part II. J Prosthet Dent 1992;67: Bissasu M. Copying maxillary anterior natural tooth position in complete dentures. J Prosthet Dent 1992;67: Jooste C. Characterization of acrylic resin denture teeth. J Prosthet Dent 1992;67: LaVere AM, Marcroft KR, Smith RC, Sarka RJ. Denture tooth selection: Size matching of natural anterior tooth width with artificial denture teeth. J Prosthet Dent 1994;72: Cardoso AC, Arcari GM, Zendron MV, Magini RS. The use of natural teeth to make removable partial prostheses and complete prostheses: Case Reports. Quintessence Int 1994;25: Rahn OA, Heartwell CM. Textbook of Complete Dentures. Lea&Febiger, Philadelphia. London sayfa McArthur DR. Are anterior replacement teeth too small?. J Prosthet Dent 1987;57: G.H.Latta, J.R.Weaver, J.E. Conkin. The relationship between the width of the mouth, interalar width, bizygomatic width, and interpupillary distance in edentulous patients. J Prosthet Dent 1991;65: Grave AMH, Becker PJ. Evaluation of the incisive papilla as a guide to anterior tooth position. J Prosthet Dent 1987; 57: Grove HF, Christensen LV. Relationship of the maxillary canine to the incisive papilla. J Prosthet Dent 1989;61: Chaconas SJ, Gonidis D.A cephalometric technique for prosthodontic diagnosis and treatment planning. J Prosthet Dent 1986;56: Douglass JB, Meader L, Kaplan A, Ellinger CW. Cephalometric evaluation of the changes in patients wearing complete dentures: A 20-year study. J prosthet Dent 1993;69: Boucher CO. Complete Dentures. St Louis:Mosby Heartwell CM, Rahn AO. Syllabus of Complete Dentures 3rd ed. Philadelphia: Lea & Febiger, Brunton PA, McCord JF. Guidelines to lip position in the construction of complete dentures. Quintessence Int 1994;25: Latta GH. The midline and its relation to anatomic landmarks in the edentulous patient. J Prosthet Dent 1988;59: Ferrario VF, Sforza C, Miani A, Tartaglia G. Mathematical definition of the shape of dental arches in human permanent healthy dentitions. European J Orthodontics 1994;16: Hayakawa I. Principalee and practices of complete dentures. Quintessence Pub Co. Ltd Tokyo 1999; sayfa

7 26. Frush JP, Fisher RD. How dentogenic restorations interpret the sex factor. J Prosthet Dent 1956: Frush JP, Fisher RD. The age factor in dentogenics. J Prosthet Dent 1957: Young L, Glaros AG, Moore DJ, Collins JF. Assessing shade differences in acrylic resin denture and natural teeth. J Prosthet Dent 1994;71: Goodkind RJ, Schwabacher WB. Use of a fiberoptic colometer for in vivo color measurements of 2830 teeth. J Prosthet Dent 1987;58: Yazışma Adresi: Dr.Yalçın ÇİFTÇİ 53.sok Petek Sitesi A Blok 9/15 Kırkkonaklar /ANKARA Tel: Fax: E-posta: 138

Ön Bölge Diş Dizimi. Prof. Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi DişhekimliğiFakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Ön Bölge Diş Dizimi. Prof. Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi DişhekimliğiFakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Ön Bölge Diş Dizimi Prof. Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU Ege Üniversitesi DişhekimliğiFakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Diş Dizimi Doğal dişlere sahip bireylerde çiğneme hareketleri, santral

Detaylı

CERRAHİ SONRASI YUMUŞAK DAMAK DEFEKTLERİNİN PROTETİK REHABİLİTASYONU. Yavuz ASLAN* Mehmet AVCI** ÖZET

CERRAHİ SONRASI YUMUŞAK DAMAK DEFEKTLERİNİN PROTETİK REHABİLİTASYONU. Yavuz ASLAN* Mehmet AVCI** ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VII. Sayı 1, Sayfa 147-152, 1990 CERRAHİ SONRASI YUMUŞAK DAMAK DEFEKTLERİNİN PROTETİK REHABİLİTASYONU Yavuz ASLAN* Mehmet AVCI** ÖZET Bu makalede, cerrahi rezeksiyon sonucunda

Detaylı

MUM DUVARLAR: KONTROL KRİTERLERİ. Prof. Dr. Gökhan Yılmaz

MUM DUVARLAR: KONTROL KRİTERLERİ. Prof. Dr. Gökhan Yılmaz MUM DUVARLAR: KONTROL KRİTERLERİ Prof. Dr. Gökhan Yılmaz MUM DUVARLAR: KONTROL KRİTERLERİ 1. Kaide plağına iyice tutturulmuş. 2. Boyutları uygun (fantom laboratuvarı pratiğinde). Hastada ise ağızda ayarlanır.

Detaylı

diastema varlığında tedavi alternatifleri

diastema varlığında tedavi alternatifleri diastema varlığında tedavi alternatifleri Prof. Dr. L. Şebnem TÜRKÜN Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Etken Muayene Tedavi Planı Etiyoloji Süt/daimi diş geçiş

Detaylı

TAM PROTEZ ESTETİĞİNDE ÜST ÖN DİŞLER İÇİN KULLANILAN ORANLAR USE MATHEMATIC PROPORTION FOR MAXILLAR ANTERIOR TEETH IN ESTHETIC OF COMPLETE DENTURE

TAM PROTEZ ESTETİĞİNDE ÜST ÖN DİŞLER İÇİN KULLANILAN ORANLAR USE MATHEMATIC PROPORTION FOR MAXILLAR ANTERIOR TEETH IN ESTHETIC OF COMPLETE DENTURE İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 45, Sayı: 1 Sayfa: 49-53, 2011 DERLEME TAM PROTEZ ESTETİĞİNDE ÜST ÖN DİŞLER İÇİN KULLANILAN ORANLAR USE MATHEMATIC PROPORTION FOR MAXILLAR ANTERIOR

Detaylı

PROF.DR.L.ŞEBNEM TÜRKÜN

PROF.DR.L.ŞEBNEM TÜRKÜN Ön Bölgede Estetik Restoratif Uygulamalar Prof. Dr. L. Sebnem Türkün Estetiğin öneminin artması ile diş hekimlerine estetik talepler ile gelen hasta sayısında önemli bir artış olmuştur. Restorasyon ile

Detaylı

FONKSİYONEL OKLÜZAL MORFOLOJİ. Dr. Hüsnü YAVUZYILMAZ

FONKSİYONEL OKLÜZAL MORFOLOJİ. Dr. Hüsnü YAVUZYILMAZ FONKSİYONEL OKLÜZAL MORFOLOJİ Dr. Hüsnü YAVUZYILMAZ FONKSİYONEL OKLÜZAL MORFOLOJİ Dişlerin oklüzal yüzlerindeki anatomik oluşumların, mandibula hareketleri ile fonksiyonel uyum içinde şekillendirilmeleri.

Detaylı

Prof. Dr. Gökhan AKSOY

Prof. Dr. Gökhan AKSOY Prof. Dr. Gökhan AKSOY * Çiğneme, Beslenme * Yutkunma, * Estetik, * Konuşma, * Psikolojik Kriterler * Sosyolojik Kriterler Mandibüler: alt çene kemiğine ait, alt çene kemiğiyle ilgili Örnek: * mandibüler

Detaylı

TAM PROTEZLERDE POSTERİOR DİŞ DİZİMİ. Prof. Dr. Ahmet SARAÇOĞLU

TAM PROTEZLERDE POSTERİOR DİŞ DİZİMİ. Prof. Dr. Ahmet SARAÇOĞLU TAM PROTEZLERDE POSTERİOR DİŞ DİZİMİ Prof. Dr. Ahmet SARAÇOĞLU Molar dişlerin esas görevi çiğnemektir. Ancak premolar dişler gülümseme bölgesinde oldukları için estetik değerleri de vardır. Fonksiyon +

Detaylı

BİR PSEUDOPROGNATİ VAKASININ PROTETİK YOLLA TEDAVİSİ

BİR PSEUDOPROGNATİ VAKASININ PROTETİK YOLLA TEDAVİSİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt IV, Sayı 1, Sayfa 127-134, 1987 BİR PSEUDOPROGNATİ VAKASININ PROTETİK YOLLA TEDAVİSİ Y. BURGAZ* Prognatik anomaliler hasta üzerinde ciddi sosyal ve fonksiyonel bozukluklar yaratır.

Detaylı

UST TAM PROTEZLERDE PROTEZ BİTİŞ ÇİZGİSİ VE POSTDAM SAHASINI OLUŞTURAN ÖĞELERİN KLİNİK OLARAK BELİRLENMESİ VE İSTATİSTİKSEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

UST TAM PROTEZLERDE PROTEZ BİTİŞ ÇİZGİSİ VE POSTDAM SAHASINI OLUŞTURAN ÖĞELERİN KLİNİK OLARAK BELİRLENMESİ VE İSTATİSTİKSEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ I U Dİş Hek Fak Der 1996: 30: 129-134 UST TAM PROTEZLERDE PROTEZ BİTİŞ ÇİZGİSİ VE POSTDAM SAHASINI OLUŞTURAN ÖĞELERİN KLİNİK OLARAK BELİRLENMESİ VE İSTATİSTİKSEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Suna Toksavul

Detaylı

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI Prof. Dr. HALDUN İPLİKÇİOĞLU İmplant vakaları neden sınıflandırılmalıdır? İmplantoloji yüksek düzeyde bilgi ve deneyim gerektiren bir alandır. Bu konuda çalışmalar

Detaylı

Dişlerin Ark İçerisindeki ve Karşılıklı İlişkileri. Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy

Dişlerin Ark İçerisindeki ve Karşılıklı İlişkileri. Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy Dişlerin Ark İçerisindeki ve Karşılıklı İlişkileri Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy Dişler belirli bir düzene uyarak, ağızda karşılıklı iki grup meydana getirmişlerdir: Maksiller kemiğe ve böylelikle sabit olan

Detaylı

ÜST BUKKAL FRENULUMLAR ARASI MESAFE LE MAKSLLER ANTEROR DLER ARASINDAK LKNN NCELENMES

ÜST BUKKAL FRENULUMLAR ARASI MESAFE LE MAKSLLER ANTEROR DLER ARASINDAK LKNN NCELENMES ÜST BUKKAL FRENULUMLAR ARASI MESAFE LE MAKSLLER ANTEROR DLER ARASINDAK LKNN NCELENMES THE RELATIONSHIP BETWEEN UPPER BUCCAL FRENULA AND MAXILLARY ANTERIOR TEETH Prof. Dr. M. Üstün GÜLDA.* Ar0. Gör. Dt.

Detaylı

FSMDENTAL. Composite Teeth c Trio Fact 1.. 1. Duo Fact - HSIIHH. P Cl \ > > ">.4. - r FORM KATALOĞU. V-t4ggr '... 1014. :v... I EC I REPl. 1.i...

FSMDENTAL. Composite Teeth c Trio Fact 1.. 1. Duo Fact - HSIIHH. P Cl \ > > >.4. - r FORM KATALOĞU. V-t4ggr '... 1014. :v... I EC I REPl. 1.i... 1 Composite Teeth c Trio Fact 1.. 1 P Cl 1.i... 1 1 - r cr Duo Fact - / o.*'* *. U / > ">.4 r Ö s * > ū :v... FORM KATALOĞU r< **. FSMDENTAL Formula of Science and Math P I EC I REPl Obelis

Detaylı

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma Oral İmplantolojide Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Planlaması 13.30-15.00 Dental implantların kısa tarihçesi

Detaylı

Bebek ve Çocuklarda Boy Ölçümü

Bebek ve Çocuklarda Boy Ölçümü Bebek ve Çocuklarda Boy Ölçümü AMAÇ Bebeğin/ çocuğun boyunun doğru ve uygun teknikle ölçülmesi ve sonucun çocuğun ayına/yaşına göre değerlendirilmesidir. TEMEL İLKELER Bebekte/ çocukta boy ölçümü yapılan

Detaylı

- Bodylogic Sistemi hastalarınız için uygun çapta, projeksiyonda ve hacim ölçülerindeki doğru meme protezini seçmenize yardımcı olur.

- Bodylogic Sistemi hastalarınız için uygun çapta, projeksiyonda ve hacim ölçülerindeki doğru meme protezini seçmenize yardımcı olur. HASTA KONSÜLTASYONU - Bodylogic Sistemi hastalarınız için uygun çapta, projeksiyonda ve hacim ölçülerindeki doğru meme protezini seçmenize yardımcı olur. Ayrıca, hastanın göğüs duvarı ve meme özelliklerine

Detaylı

PALATİNAL KÖKÜNDE DİŞETİ ÇEKİLMESİ BULUNAN ÜST BİRİNCİ BÜYÜK AZI DİŞLERİNİN OKLUZAL TEMASLARININ İNCELENMESİ

PALATİNAL KÖKÜNDE DİŞETİ ÇEKİLMESİ BULUNAN ÜST BİRİNCİ BÜYÜK AZI DİŞLERİNİN OKLUZAL TEMASLARININ İNCELENMESİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 2, Sayfa 81-85, 1986 PALATİNAL KÖKÜNDE DİŞETİ ÇEKİLMESİ BULUNAN ÜST BİRİNCİ BÜYÜK AZI DİŞLERİNİN OKLUZAL TEMASLARININ İNCELENMESİ Doç. Dr. Kenan ERATALAY* Dr. Ezel

Detaylı

BASAMAKLI DİŞ PREPARASYONU

BASAMAKLI DİŞ PREPARASYONU BASAMAKLI DİŞ PREPARASYONU Prof. Dr. HASAN NECDET ALKUMRU Basamaklı diş kesiminde kendi geliştirdiğim yöntem olan dişin önce bir yarısının prepare edilerek kesim miktarının gözlenmesi ve olası hataların

Detaylı

SABİT BÖLÜMLÜ PRTEZLERDE ESTETİK A. DOĞAN*

SABİT BÖLÜMLÜ PRTEZLERDE ESTETİK A. DOĞAN* G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 2, Sayfa 245-262, 1985 SABİT BÖLÜMLÜ PRTEZLERDE ESTETİK A. DOĞAN* Her diş hekimi, kaybedilen dokuları protezlerle restore ederken, yüz sanatında ideale varmayı amaçlar.

Detaylı

PARÇA MEKANİĞİ UYGULAMA 1 ŞEKİL FAKTÖRÜ TAYİNİ

PARÇA MEKANİĞİ UYGULAMA 1 ŞEKİL FAKTÖRÜ TAYİNİ PARÇA MEKANİĞİ UYGULAMA 1 ŞEKİL FAKTÖRÜ TAYİNİ TANIM VE AMAÇ: Bireyselliklerini koruyan birbirlerinden farklı özelliklere sahip çok sayıda parçadan (tane) oluşan sistemlere parçalı malzeme denilmektedir.

Detaylı

SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ

SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ 1.Sanatsal düzenleme öğeleri Çizgi: Çizgi, noktaların aynı veya değişik yönlerde sınırlı veya sınırsız olarak ardı arda dizilmesinden elde edilen şekildir. Kalemimizle

Detaylı

İmmediyat Fonksiyon ile birlikte Anterior Diş Eksikliğinin Tedavisi

İmmediyat Fonksiyon ile birlikte Anterior Diş Eksikliğinin Tedavisi İmmediyat Fonksiyon ile birlikte Anterior Diş Eksikliğinin Tedavisi Dr. Léon Pariente ve Dr. Karim Dada Özel Muayenehane Paris, Fransa Hasta: Erkek 62 yaşında Dişin konumu: Üst lateral kesici diş Cerrahi

Detaylı

Biyolojik Biyomekanik İmplant Başarısızlığı İmplant Başarısızlığı Krestal Kemik Kaybı Protez Komplikasyonları Mekanik Süreçler

Biyolojik Biyomekanik İmplant Başarısızlığı İmplant Başarısızlığı Krestal Kemik Kaybı Protez Komplikasyonları Mekanik Süreçler F. Emir Biyolojik İmplant Başarısızlığı Cerrahi başarısızlık İyileşme Krestal Kemik Kaybı Periosteal Refleksiyon(kaldırma) Otoimmün (bakteriyel etki) Biyolojik mikro aralık Protez Komplikasyonları Vida

Detaylı

AKRİLİK TAM PROTEZLERDE KIRIK ACRYLIC COMPLETE DENTURE DAMAGES

AKRİLİK TAM PROTEZLERDE KIRIK ACRYLIC COMPLETE DENTURE DAMAGES İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 42, Sayı: 1-2 Sayfa: 45-49, 2008 AKRİLİK TAM PROTEZLERDE KIRIK ACRYLIC COMPLETE DENTURE DAMAGES Yasin TÜRK 1, Gül IŞIK 1 ÖZET Protez kırıkları

Detaylı

TAM PROTEZLERDE RETANSİYON VE STABİLİTE (TUTUCULUK)

TAM PROTEZLERDE RETANSİYON VE STABİLİTE (TUTUCULUK) TAM PROTEZLERDE RETANSİYON VE STABİLİTE (TUTUCULUK) TAM PROTEZLERDE TUTUCULUK ÇOK ÖNEMLİ AĞIZDA DURMAYAN BİR PROTEZLE PEK ÇOK FONKSİYON YAPILAMAZ TUTUCULUK Protetik terimler sözlüğü (1994) RETANSİYON:Protezin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011

Detaylı

SABİT PROTEZLERDE İMPLANT PLANLAMASI

SABİT PROTEZLERDE İMPLANT PLANLAMASI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI SABİT PROTEZLERDE İMPLANT PLANLAMASI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Birtan Tolga YILMAZ Danışma Öğretim Üyesi: Doç.Dr.Bülent

Detaylı

Sabit Protezler BR.HLİ.011

Sabit Protezler BR.HLİ.011 Sabit Protezler Beyin Tümörleri Sabit Protezler Sabit Protez Nedir? Sabit protez, eksik veya aşırı derecede madde kaybı görülen dişlerin, renk ve dokusuna benzer malzeme kullanılarak yerine konması işlemidir.

Detaylı

TAM PROTEZLERİN İSTİRAHAT DİKEY BOYUTUNA ETKİLERİNİN YUMUŞAK DOKU VE SEFALOM ETRİ K ÖLÇÜMLERLE İNCELENMESİ

TAM PROTEZLERİN İSTİRAHAT DİKEY BOYUTUNA ETKİLERİNİN YUMUŞAK DOKU VE SEFALOM ETRİ K ÖLÇÜMLERLE İNCELENMESİ İ Ü Dİş Hek Fak Der 1997: 31: 139-143 TAM PROTEZLERİN İSTİRAHAT DİKEY BOYUTUNA ETKİLERİNİN YUMUŞAK DOKU VE SEFALOM ETRİ K ÖLÇÜMLERLE İNCELENMESİ Gülsen Bayraktar 1 Özlem Duran 2 Tamer L. Erdem 3 Evren

Detaylı

28.03.2013. Algılama üzerinde etkilidir. Hareketi ve yönü belirleyici etki yaratırlar. Ayırma amaçlı. Kalın çizgiler daha etkilidir.

28.03.2013. Algılama üzerinde etkilidir. Hareketi ve yönü belirleyici etki yaratırlar. Ayırma amaçlı. Kalın çizgiler daha etkilidir. Hazırlayan ve sunan: Süleyman Nihat ŞAD 2 Kontrast/ Zıtlık ÇİZGİ ALAN-BOŞLUK DOKU Çizgi; gözü, belirli bir alanda ya da bir alan etrafında hareket ettirerek dikkatleri çeken tek boyutlu bir araçtır. ŞEKİL-FORM

Detaylı

TAM PROTEZLERDE KONUŞMANIN DÜZELTİLMESİ İÇİN GEREKLİ YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER GİRİŞ

TAM PROTEZLERDE KONUŞMANIN DÜZELTİLMESİ İÇİN GEREKLİ YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER GİRİŞ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VI, Sayı 1, Sayfa 249-259, 1989 TAM PROTEZLERDE KONUŞMANIN DÜZELTİLMESİ İÇİN GEREKLİ YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER Cumhur ALTINTAŞ* Aytekin BİLGE** GİRİŞ Konuşma (Fonasyon) insanın

Detaylı

İMPLANT. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu

İMPLANT. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu İMPLANT Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu İMPLANT NEDİR? İmplant, herhangi bir nedenden dolayı kaybedilen dişlerin, fonksiyon ve görünüşünü tekrar kazandırmak amacıyla, kişinin çene kemiğine yerleştirilen, kişinin

Detaylı

Alt santral-lateral diş kök kanal tedavisi. Alt kanin diş kök kanal tedavisi. Üst molar diş kök kanal tedavisi. Alt molar diş kök kanal tedavisi

Alt santral-lateral diş kök kanal tedavisi. Alt kanin diş kök kanal tedavisi. Üst molar diş kök kanal tedavisi. Alt molar diş kök kanal tedavisi KÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PREKLİNİK PUANLARI ENDODONTİ ANABİLİM DALI 2. SINIF Üst santral-lateral diş kök kanal tedavisi Üst kanin diş kök kanal tedavisi Üst premolar diş

Detaylı

MALZEME ANA BİLİM DALI Malzeme Laboratuvarı Deney Föyü. Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi. Deneyin Tarihi:

MALZEME ANA BİLİM DALI Malzeme Laboratuvarı Deney Föyü. Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi. Deneyin Tarihi: Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi Deneyin Tarihi:13.03.2014 Deneyin Amacı: Malzemelerin sertliğinin ölçülmesi ve mukavemetleri hakkında bilgi edinilmesi. Teorik Bilgi Sertlik, malzemelerin plastik

Detaylı

TAM PROTEZLERDE NÖTRAL BÖLGE VE PROTEZ YÜZEYLERİ

TAM PROTEZLERDE NÖTRAL BÖLGE VE PROTEZ YÜZEYLERİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt IV, Sayı 1, Sayfa 155-163, 1987 TAM PROTEZLERDE NÖTRAL BÖLGE VE PROTEZ YÜZEYLERİ Arife DOĞAN* O. Murat DOĞAN** Dişçiliğin gayesi, hastaların dişlerini yaşamları boyunca sağlıklı

Detaylı

Nötral Alan Ölçü Tekniği

Nötral Alan Ölçü Tekniği Nötral Alan Ölçü Tekniği Nötral alan ölçü tekniği tutuculuk ve stabilitenin sağlanmasının güç olduğu, daha önceden protez kullanan fakat hasta memnuniyetinin sağlanamadığı, glossektomi, mandibular rezeksiyon

Detaylı

TUKMOS PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ KOMİSYONU 1.DÖNEM ÜYELERİ

TUKMOS PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ KOMİSYONU 1.DÖNEM ÜYELERİ Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde

Detaylı

Hareketli Protezler BR.HLİ.008

Hareketli Protezler BR.HLİ.008 Hareketli Protezler Hareketli Protez Nedir? Hasta tarafından takılıp çıkarılabilen ve eksik dişlerin yerini alan apareylerdir. Total protez, parsiyel protez, immediat protez ve diş üstü protezler olmak

Detaylı

BÖLÜM 17 17. ÜÇ BOYUTLU NESNELERİ KAPLAMA VE GÖLGELENDİRME

BÖLÜM 17 17. ÜÇ BOYUTLU NESNELERİ KAPLAMA VE GÖLGELENDİRME BÖLÜM 17 17. ÜÇ BOYUTLU NESNELERİ KAPLAMA VE GÖLGELENDİRME 17.1. HİDE Üç boyutlu katı modelleme ve yüzey modellemede Wireframe yapılarının görünmemesi için çizgileri saklama görevi yapar. HİDE komutuna

Detaylı

BİR VAKA NEDENİYLE PROTETİK TEDAVİ ÖNCESİ ORTODONTİK UYGULAMA

BİR VAKA NEDENİYLE PROTETİK TEDAVİ ÖNCESİ ORTODONTİK UYGULAMA G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt IV, Sayı 2, Sayfa 169-183, 1987 BİR VAKA NEDENİYLE PROTETİK TEDAVİ ÖNCESİ ORTODONTİK UYGULAMA H.N. İŞCAN* A. DOĞAN** Protetik tedavilerde görünümle ilgili olarak hasta beklentisinde

Detaylı

Alt Anterior Tek Diş Eksikliklerinden Cam Fiberde Güçlendirilmiş Direkt Kompozit Köprü Uygulamaları: Beş Olgu Sunumu

Alt Anterior Tek Diş Eksikliklerinden Cam Fiberde Güçlendirilmiş Direkt Kompozit Köprü Uygulamaları: Beş Olgu Sunumu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi The Journal of Ondokuz Mayis University Faculty of Dentistry Alt Anterior Tek Diş Eksikliklerinden Cam Fiberde Güçlendirilmiş Direkt Kompozit

Detaylı

Maksiller Orta Hatta Diş Hareketi: Olgu Bildirimi

Maksiller Orta Hatta Diş Hareketi: Olgu Bildirimi OLGU RPORU (ase Report) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi ilt: 30, Sayı: 1, Sayfa: 83-89, 2006 Maksiller Orta Hatta Diş Hareketi: Olgu ildirimi Tooth Movement Through Maxillary Midline: ase Report

Detaylı

(2 olgu nedeniyle) Prof. Dr. Oktay ÜNER*, Doç. Dr. Sema YÜKSEL** Dt. Orhan MERAL***

(2 olgu nedeniyle) Prof. Dr. Oktay ÜNER*, Doç. Dr. Sema YÜKSEL** Dt. Orhan MERAL*** G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt XII, Sayı 1, Sayfa 87-95, 1995 İSKELETSEL 2. SINIF VE HİGH ANGLE OLGULARA JASPER JUMPER APAREYİ UYGULAMASI (2 olgu nedeniyle) Prof. Dr. Oktay ÜNER*, Doç. Dr. Sema YÜKSEL** Dt.

Detaylı

DİŞ KESİMİNDE PARALELOMETRELERÎN KULLANILMASI

DİŞ KESİMİNDE PARALELOMETRELERÎN KULLANILMASI G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt I, Sayı 1-2, Sayfa 162-1691 1984 DİŞ KESİMİNDE PARALELOMETRELERÎN KULLANILMASI Hüsnü YAVUZYILMAZ* Paralelometreler; referans düzleme paralel hareket ederek dişler yada destek

Detaylı

MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ. Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET

MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ. Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt X, Sayı 1, Sayfa 175-180, 1993 MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET Apertognati

Detaylı

ZYGOMA. İmplant. Kemik kaybı durumunda kullanılan özel implantlar

ZYGOMA. İmplant. Kemik kaybı durumunda kullanılan özel implantlar ZYGOMA İmplant Kemik kaybı durumunda kullanılan özel implantlar ZYGOMA Zygoma İmplant İleri derecede rezorbe dişsiz maksillaya sahip olan hastalarda cerrahi ve protetik rehabilitasyon oldukça güç olabilmektedir.

Detaylı

İZDÜŞÜM PRENSİPLERİ 8X M A 0.14 M A C M 0.06 A X 45. M42 X 1.5-6g 0.1 M B M

İZDÜŞÜM PRENSİPLERİ 8X M A 0.14 M A C M 0.06 A X 45. M42 X 1.5-6g 0.1 M B M 0.08 M A 8X 7.9-8.1 0.1 M B M M42 X 1.5-6g 0.06 A 6.6 6.1 9.6 9.4 C 8X 45 0.14 M A C M 86 20.00-20.13 İZDÜŞÜM C A 0.14 B PRENSİPLERİ 44.60 44.45 B 31.8 31.6 0.1 9.6 9.4 25.5 25.4 36 Prof. Dr. 34 Selim

Detaylı

Phonares II Dışavurumcu estetik protez dişler

Phonares II Dışavurumcu estetik protez dişler SR Dışavurumcu estetik protez dişler Sofistike gereksinimler için doğal görünümlü diş formları DOĞAL - GERÇEK GİBİ SR Dışavurumcu estetik En yüksek beklentiler Günümüzde protez kullanıcıları farklı şekilde

Detaylı

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 1, Sayfa 205-211, 1985 BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS Yıldız BATIRBAYGİL* Alparslan GÖKALP** Cleidocranial Dysostosis veya «Marie and Sainton» Sendromu

Detaylı

TEMEL GRAFİK TASARIM AÇIK-KOYU, IŞIK-GÖLGE

TEMEL GRAFİK TASARIM AÇIK-KOYU, IŞIK-GÖLGE TEMEL GRAFİK TASARIM AÇIK-KOYU, IŞIK-GÖLGE Öğr. Gör. Ruhsar KAVASOĞLU 23.10.2014 1 Işık-Gölge Işığın nesneler, objeler ve cisimler üzerinde yayılırken oluşturduğu açık orta-koyu ton (degrade) değerlerine

Detaylı

İntegral ile TIF e göre total protez. 2008 Merz Dental GmbH - Lütjenburg, Germany 1

İntegral ile TIF e göre total protez. 2008 Merz Dental GmbH - Lütjenburg, Germany 1 İntegral ile TIF e göre total protez 2008 Merz Dental GmbH - Lütjenburg, Germany 1 Kaşık sınırlamasının işaretlenmesi 2008 Merz Dental GmbH - Lütjenburg, Germany 2 Kalıplar üzerinde kaşık 2008 Merz Dental

Detaylı

Sınıf II Div 1 Anomaliler ve Tedavi Prensipleri

Sınıf II Div 1 Anomaliler ve Tedavi Prensipleri Dr. Levent Vahdettin Sınıf II Div 1 Anomaliler ve Tedavi Prensipleri Ortodontik tedavilerin başlıca hedeflerinden biri de yüz estetiği ve güzelliğini sağlayıp, geliştirmektir. Yüz profilindeki değişiklikler,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: ŞEHNAZ KAZOKOĞLU. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: ŞEHNAZ KAZOKOĞLU. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ŞEHNAZ KAZOKOĞLU İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: sehnaz.kazokoglu@okan.edu.tr

Detaylı

MANDİBULA HAREKETLERİNİN OKLÜZAL MORFOLOJİYE ETKİLERİ

MANDİBULA HAREKETLERİNİN OKLÜZAL MORFOLOJİYE ETKİLERİ MANDİBULA HAREKETLERİNİN OKLÜZAL MORFOLOJİYE ETKİLERİ DR. HÜSNÜ YAVUZYILMAZ I- SAGİTTAL DÜZLEMDEKİ HAREKETLER 2- HORİZONTAL DÜZLEMDEKİ HAREKETLER 3- FRONTAL DÜZLEMDEKİ HAREKETLER I- SAGITTAL DÜZLEMDEKİ

Detaylı

HAREKETLİ PROTEZLERDE KULLANILAN ÇEŞİTLİ POSTERİOR SUNİ DİŞ FORMLARI

HAREKETLİ PROTEZLERDE KULLANILAN ÇEŞİTLİ POSTERİOR SUNİ DİŞ FORMLARI G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt 1, Sayı 1-2, Sayfa 170-177, 1984 HAREKETLİ PROTEZLERDE KULLANILAN ÇEŞİTLİ POSTERİOR SUNİ DİŞ FORMLARI Celil DÎNÇER* Hüsnü YAVUZYILMAZ** Diş protezleri; diğer organların eksikliğinde

Detaylı

Prof. Dr. Gökhan AKSOY Prof. Dr. Cenk CURA Prof. Dr. Ebru ÇAL

Prof. Dr. Gökhan AKSOY Prof. Dr. Cenk CURA Prof. Dr. Ebru ÇAL Prof. Dr. Gökhan AKSOY Prof. Dr. Cenk CURA Prof. Dr. Ebru ÇAL Mandibular 2. Küçükazı Dişi 2. Premolar Diş 45-35 5 5 Prof. Dr. Ebru ÇAL SAĞ SOL ÜST 18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 ALT 48

Detaylı

CV - AKADEMİK PERSONEL

CV - AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: Oğuz 2. SOYADI: Ozan 3. DOĞUM YERİ: Ankara 4. DOĞUM TARİHİ(GG.AA.YYYY): 26.07.1978 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı 5.2.

Detaylı

İmplantın Uygulanabilirliği İmplantlar belirli bir kalınlığı ve genişliği olan yapılardır. Bu nedenle implant öngörülen bölgede çene kemiğinin

İmplantın Uygulanabilirliği İmplantlar belirli bir kalınlığı ve genişliği olan yapılardır. Bu nedenle implant öngörülen bölgede çene kemiğinin 2 Dental İmplantlar Dental implant eksik olan dişlerin işlevini ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen ve kemikle uyumlu malzemeden yapılan yapay diş köküdür. Köprü ve tam protezlere

Detaylı

Bitkilerle Alan Oluşturma -1

Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Peyzaj Mekanlarının 3 Temel Elemanı Yüzey Zemin Düzlemi: Mekanın tabanını oluşturur. Mekanın diğer elemanları bu tabanın üzerinde yer alır.örneğin üstünde hiçbir bitki veya

Detaylı

Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI. Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün

Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI. Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün Bu bölümü tamamladıktan sonra; Bu bölümü tamamladıktan sonra; Bir öğretim materyali seçerken hangi unsurlara dikkat edilmesi

Detaylı

ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a

ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a patient with facioscapulohumeral muscular dystrophy: A clinical

Detaylı

Tanı ve Tedavi Planlaması. Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı

Tanı ve Tedavi Planlaması. Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Tanı ve Tedavi Planlaması Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Hastalıkların uygun ve doğru tedavisi için ilk koşul doğru

Detaylı

BİR OVERDENTURE UYGULAMASI

BİR OVERDENTURE UYGULAMASI G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 2, Sayfa 209-215, 1985 BİR OVERDENTURE UYGULAMASI A. DOĞAN* Özellikle son 10 yılda önem kazanan overdenture yapımı, dişhekimliğinde 100 yıldan beri bilinmektedir. Overdenture

Detaylı

BİR OLGU NEDENİYLE HASSAS TUTUCU TAMİRİ ÖZET

BİR OLGU NEDENİYLE HASSAS TUTUCU TAMİRİ ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VIII, Sayı 2, Sayfa 121-125, 1991 BİR OLGU NEDENİYLE HASSAS TUTUCU TAMİRİ Erol DEMİREL* Cemal AYDIN** ÖZET Direkt tutucu parçası kırılmış bir köprünün, direkt tutucu parça içeren

Detaylı

Page 1. b) Görünüşlerdeki boşluklar prizma üzerinde sırasıyla oluşturulur. Fazla çizgiler silinir, koyulaştırma yapılarak perspektif tamamlanır.

Page 1. b) Görünüşlerdeki boşluklar prizma üzerinde sırasıyla oluşturulur. Fazla çizgiler silinir, koyulaştırma yapılarak perspektif tamamlanır. TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim İzometrik Perspektifler Küpün iz düşüm düzlemi üzerindeki döndürülme açısı eşit ise kenar uzunluklarındaki kısalma miktarı da aynı olur. Bu iz düşüme, izometrik

Detaylı

Advanced Prep & Finishing Set for Cerec Restorations

Advanced Prep & Finishing Set for Cerec Restorations Advanced Prep & Finishing Set for Cerec Restorations Prof. Dr. W. H. Mörmann and Dr. A. Bindl, University of Zurich, Switzerland İnleyler, bölümlü ve tam kuronlar ve sabit restorasyonlar için elmas frez

Detaylı

Estetik ve konvansiyonel diş hekimliği adına tüm dental tedaviler için alt yapı ve teknolojik olarak hazırız.

Estetik ve konvansiyonel diş hekimliği adına tüm dental tedaviler için alt yapı ve teknolojik olarak hazırız. Ağız ve Diş Sağlığı Medikal Kadromuz Dr. Dt. Özgür ÖZTÜRK Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Prof. Dr. Yıldız ÖZTÜRK ORTAN Ortodonti Uzmanı Dr. Dt. Burak SAYDAM Ağız ve Diş Çene Cerrahisi Uzmanı Dt. Tuğçe KAYA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: GÜLCE ALP. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla/ İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: GÜLCE ALP. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla/ İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: GÜLCE ALP İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla/ İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: gulce.alp@okan.edu.tr 2. Doğum

Detaylı

Hüseyin YAZICIOĞLU*, Suat YALUĞ**, Özlem TURGUT***

Hüseyin YAZICIOĞLU*, Suat YALUĞ**, Özlem TURGUT*** G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt XI, Sayı 2, Sayfa 139-143, 1994 BİR OLGU NEDENİ İLE PARÇALI OBTURATÖR YAPIMI Hüseyin YAZICIOĞLU*, Suat YALUĞ**, Özlem TURGUT*** ÖZET SUMMARY Üst çenedeki defektler hangi sebeple

Detaylı

KOMBİNASYON SENDROMLU BİR HASTANIN PROTETİK REHABİLİTASYONU: VAKA SUNUMU

KOMBİNASYON SENDROMLU BİR HASTANIN PROTETİK REHABİLİTASYONU: VAKA SUNUMU Olgu ALKURT, Sunumu/ HOLOĞLU, Case YEŞİL Report DUYMUŞ KOMBİNASYON SENDROMLU BİR HASTANIN PROTETİK REHABİLİTASYONU: VAKA SUNUMU PROTHETIC REHABILITATION OF A PATIENT WITH COMBINATION SYNDROME: A CASE REPORT

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: BAHAR GÜRPINAR. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: BAHAR GÜRPINAR. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BAHAR GÜRPINAR İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: bahar.gurpinar@okan.edu.tr

Detaylı

ÇEŞİTLİ NEDENLERLE UYUMUNU KAYBETMİŞ OLAN BÖLÜMLÜ PROTEZ DESTEĞİ DİŞLER ÜZERİNE KRON YAPIM TEKNİĞİ

ÇEŞİTLİ NEDENLERLE UYUMUNU KAYBETMİŞ OLAN BÖLÜMLÜ PROTEZ DESTEĞİ DİŞLER ÜZERİNE KRON YAPIM TEKNİĞİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 1, Sayfa 127-136, 1986 ÇEŞİTLİ NEDENLERLE UYUMUNU KAYBETMİŞ OLAN BÖLÜMLÜ PROTEZ DESTEĞİ DİŞLER ÜZERİNE KRON YAPIM TEKNİĞİ Yavuz BURGAZ* Kliniklerimizde karşılaştığımız

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hatice ÖZDEMİR * Prof. Dr. Funda BAYINDIR * ABSTRACT

Yrd. Doç. Dr. Hatice ÖZDEMİR * Prof. Dr. Funda BAYINDIR * ABSTRACT Araştırma/ ÖZDEMİR Research BAYINDIR, Article DOĞAL DİŞLİ BİREYLERDE ALTIN ORANIN DEĞERLENDİRİLMESİ THE EVALUATION OF GOLDEN PROPORTION IN PERSONS WITH NATURAL DENTITIONS Yrd. Doç. Dr. Hatice ÖZDEMİR *

Detaylı

KUSMA REFLEKSİ VE DENTAL RADYOGRAFİDEKİ ÖNEMİ* Kemal KARAKURUMER * * Sedat Par*** Haluk ÖZTUNÇ***** Tuncer ÖZEN**** ÖZET

KUSMA REFLEKSİ VE DENTAL RADYOGRAFİDEKİ ÖNEMİ* Kemal KARAKURUMER * * Sedat Par*** Haluk ÖZTUNÇ***** Tuncer ÖZEN**** ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VII, Sayı 2, Sayfa 95-100, 1990 KUSMA REFLEKSİ VE DENTAL RADYOGRAFİDEKİ ÖNEMİ* Kemal KARAKURUMER * * Sedat Par*** Haluk ÖZTUNÇ***** Tuncer ÖZEN**** ÖZET Araştırmamızda 903 hastada

Detaylı

Eğim dereceleri Merdivenler

Eğim dereceleri Merdivenler PEYZAJ YAPILARI 1 DERSİ Merdivenler Farklı iki yükseklik arasındaki bağlantıyı sağlayan sirkülasyon aracı, düzenli aralıklı, yatay kademelerden meydana gelirse merdiven adını alır. 7. Hafta Eğimler ve

Detaylı

AYNI YÖREDE BULUNAN 242 BİREYİN PROTETİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

AYNI YÖREDE BULUNAN 242 BİREYİN PROTETİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 1, Sayfa 121-125, 1986 AYNI YÖREDE BULUNAN 242 BİREYİN PROTETİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hüsnü YAVUZYILMAZ* Celil DİNÇER** M. Emin TOPÇU*** Koruyucu

Detaylı

MAKSİLLER KESERLERİN GİNGİVAL TEPE NOKTALARI POZİSYONLARININ İNCELENMESİ: BİR PİLOT ÇALIŞMA

MAKSİLLER KESERLERİN GİNGİVAL TEPE NOKTALARI POZİSYONLARININ İNCELENMESİ: BİR PİLOT ÇALIŞMA Araştırma/ BÜYÜKKAPLAN, Research Article GÜLDAĞ, MAKSİLLER KESERLERİN GİNGİVAL TEPE NOKTALARI POZİSYONLARININ İNCELENMESİ: BİR PİLOT ÇALIŞMA INVESTIGATION OF MAXILLARI INCISORS ZENITH OF THE GINGIVAL CONTOURS

Detaylı

PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ

PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ 24.02.2014 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ Yrd. Doç. Dr. Enhoş: Protez Yapıştırıcıları Dikkatli Kullanın Özellikle damak protezi kullanan hastalarda en sık karşılaşılan sorunlardan birisi tutuculuktur. Protezin

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1979 Y. Lisans Doktora Protez Ankara Üniversitesi 1983

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1979 Y. Lisans Doktora Protez Ankara Üniversitesi 1983 1. Adı Soyadı: Hasan Necdet Alkumru 2. Doğum Tarihi: 05.10.1956 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1979 Y. Lisans Doktora Protez

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1 ) Adı, Soyadı : Bülent DAYANGAÇ 2 ) Doğum Tarihi : 05 Temmuz 1946 3 ) Ünvanı : Profesör 4 ) Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Dişhekimliği Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Dişhekimliğinde MUM. Prof Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Dişhekimliğinde MUM. Prof Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dişhekimliğinde MUM Prof Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi MUM Dişhekimliğinde kullanılan mumlar genellikle 2 veya daha fazla

Detaylı

PEYZAJ TASARIMI TEMEL ELEMANLARI

PEYZAJ TASARIMI TEMEL ELEMANLARI PEYZAJ TASARIMI TEMEL ELEMANLARI DERS 7 YAPISAL ELEMANLAR ALAN KULLANIM-TESVİYE-MERDİVENLER-RAMPALAR-DUVARLAR Yrd.Doç.Dr. Simay Kırca Merdiven Basamaklaryoladikolacakşekildedüzenlenmelidir. Mediven kenar

Detaylı

Her şey geçiciler için

Her şey geçiciler için Telio Her şey geçiciler için Telio CAD Telio LAB Telio CS Telio Doğru planlanmış bir geçici başarılı bir restorasyon yapılmasını sağlar Geçici restorasyonlar tedavi planlamasında çok önemli bir rol oynar.

Detaylı

NÖTRAL BÖLGE TESBİT EDİLEREK TAM PROTEZ YAPIMI

NÖTRAL BÖLGE TESBİT EDİLEREK TAM PROTEZ YAPIMI G.Ü. Dişhek. Fak. Der Cilt III, Sayı 2, Sayfa 109-125, 1986 NÖTRAL BÖLGE TESBİT EDİLEREK TAM PROTEZ YAPIMI Arife DOĞAN* O. Murat DOĞAN** Tam protez yapımında amaç, hastaya kaybedilen fonksiyonlarını iade

Detaylı

PANAROMİK RADYOGRAFİ TEKNİĞİ İLE ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE İKİNCİ SÜRNÜMERER BİR DİŞİN TEŞHİS BAŞARISIZLIĞI

PANAROMİK RADYOGRAFİ TEKNİĞİ İLE ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE İKİNCİ SÜRNÜMERER BİR DİŞİN TEŞHİS BAŞARISIZLIĞI G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 1, Sayfa 177-181, 1986 PANAROMİK RADYOGRAFİ TEKNİĞİ İLE ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE İKİNCİ SÜRNÜMERER BİR DİŞİN TEŞHİS BAŞARISIZLIĞI Yurdaer KILIÇ* Tayfun ALAÇAM** Çocuklarda

Detaylı

BAZI KLİNİK ÖZELLİKLERİN HAREKETLİ PROTEZ MEMNUNİYETİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BAZI KLİNİK ÖZELLİKLERİN HAREKETLİ PROTEZ MEMNUNİYETİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 5, Sayı 1, 00 BAZI KLİNİK ÖZELLİKLERİN HAREKETLİ PROTEZ MEMNUNİYETİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ali Kemal ÖZDEMİR*, Semih TAŞVEREN**, Aykut

Detaylı

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik görüntüleme ve teknikleri, implant ekibi ve hasta için çok amaçlı tedavi planının uygulanması ve geliştirilmesine yardımcı olur. 1. Aşama Görüntüleme Aşamaları

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ NOTU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ NOTU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ NOTU YENİ HALİ RG Tarih :25.07.2014; Sayı : 29071 ESKİ HALİ AÇIKLAMA MADDE 5-Aynı Tebliğin

Detaylı

Elektrik sahaları ve levhalı kapasitör içindeki potansiyeller

Elektrik sahaları ve levhalı kapasitör içindeki potansiyeller Elektrik Elektrik sahası Öğrenebilecekleriniz... Kapasitör Elektrik sahası Potansiyel Voltaj Eş potansiyel hatları Kural: Bir bütün halindeki elektrik sahası bir levhalı kapasitörün şarjlı levaları arasında

Detaylı

Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi

Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi 1 İşlenmiş yüzeylerin kalitesi, tasarımda verilen ölçülerdeki hassasiyetin elde edilmesi ile karakterize edilir. Her bir işleme operasyonu, kesme takımından kaynaklanan düzensizlikler

Detaylı

Meyva Bahçesi Tesisi

Meyva Bahçesi Tesisi Meyva Bahçesi Tesisi Meyve bahçesi tesisinde dikkate alınması -gereken koşullar 1. Yer seçimi 2. Tür ve çeşit seçimi 3. Anaç seçimi 4. Tozlanma isteğinin bilinmesi 5. Dikim sistemleri ve dikim sıklığı

Detaylı

Ortodonti. İlk Muayene zamanı:

Ortodonti. İlk Muayene zamanı: Ortodonti Ortodonti, diş, çeneler ve yüz bölgesinde oluşmuş bozukluk veya uyum sorunlarını tedavi eden branştır. Söz konusu bozuklukların önlenmesi ve ilerlemesinin önüne geçilmesi için de tedaviler yöntemleri

Detaylı

Prof Dr Gökhan AKSOY

Prof Dr Gökhan AKSOY Prof Dr Gökhan AKSOY 1 2 A-MANDİBULER KONUM 3 SİSTEMİN HAREKETLİ BÖLÜMÜ OLAN MANDİBULANIN, CRANİUMA ÖZELLİKLE DE MAXİLLAYA GÖRE UZAYSAL KONUMUDUR. 4 SENTRİK İLİŞKİ SENTRİK OKLÜZYON ALT ÇENENİN DİNLENME

Detaylı

Ön Derin Çapraz Kapanışla Birlikte Görülen Sınıf III Maloklüzyonun Protetik Tedavisi: Olgu Raporu

Ön Derin Çapraz Kapanışla Birlikte Görülen Sınıf III Maloklüzyonun Protetik Tedavisi: Olgu Raporu OLGU RAPORU (Case Report) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 30, Sayı: 3, Sayfa: 60-64, 2006 Ön Derin Çapraz Kapanışla Birlikte Görülen Sınıf III Maloklüzyonun Protetik Tedavisi: Olgu Raporu

Detaylı

Laser LAX 300 G. Kullanma kılavuzu

Laser LAX 300 G. Kullanma kılavuzu Laser LAX 300 G tr Kullanma kılavuzu A1 4 3 2a 1a 2b 8 4 5 9 1b 6 7 A2 A3 11 10 A4 A5 A6 L1 ± 0,3 mm/m ± 23/64 A7 L1 ± 0,3 mm/m ± 23/64 L2 ± 1/4 ± 0,2 mm/m B1 B2 90 C1 C2 C3 C4 X1 X2 X3 5m 5m S = 5m

Detaylı

Mastarlar. Resim 2.23: Mastar ve şablon örnekleri

Mastarlar. Resim 2.23: Mastar ve şablon örnekleri Mastarlar Mastarlar (Resim 2.23), iş parçasının istenilen ölçüden daha büyük ya da küçük olup olmadığının kontrolü için kullanılan ölçme aletleridir. Parça boyutlarının, geometrik biçimlerin kontrolünde

Detaylı