GİRİŞİMSEL İŞLEMLER YÖNERGESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GİRİŞİMSEL İŞLEMLER YÖNERGESİ"

Transkript

1 GİRİŞİMSEL İŞLEMLER YÖNERGESİ Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin ek ödeme tutarlarının belirleyen net performans puanının tespiti amacıyla tabipler tarafından yapılan muayene, ameliyat, anestezi gibi girişimsel işlemlerin ve bu işlemlere ilişin puanların belirlenmesidir. Kapsam Madde 2- (1) Bu Yönerge, Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı hariç olmak üzere Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermayeli sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli olan memurlar ile bu kurum ve kuruluşlarda 1/7/23 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılaması Hakkında Kanun uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen sağlık personelini, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personeli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen personeli kapsar. Dayanak Madde 3- (1) Bu Yönerge, 12/5/26 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (tt) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. Girişimsel işlemler Madde 4- (1) 12/5/26 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (g) bendi uyarınca tabip muayene ve girişimsel işlemler puanının hesaplanmasında ekli Girişimsel işlemler Listesi esas alınır. Yürürlük Madde 5- (1) Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınan bu Yönerge, 1/5/29 tarihinden geçerli olmak üzere Bakan Onayı ile yürürlüğe girer. Yürütme Madde 6- (1) Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür. Ek: Girişimsel İşlemler Listesi (113 sayfa)

2 26 HASTANE KODU BUT 26 KODU İŞLEM ADI Girişimsel İşlemler Listesi AÇIKLAMA ("Ücret" ibaresi aynı zamanda "puan" olarak da kabul edilecektir.) PUANI 1. YATAK ÜCRETLERİ sınıf banyolu tek yataklı odalar yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar Sınıf: Tek yataklı banyosuz veya iki yataklı banyolu odalar yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit (günlük her hasta için) 21 Reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit (günlük her hasta 4 için) Sınıf: İki yataklı odalar yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar Sınıf: Üç yataklı odalar yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar Sınıf: Genel hasta odaları (4 ve daha fazla yatak) yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar Meslek hastalıkları tespiti için hekim görüşü raporu Sadece meslek hastalıkları tarafından fatura edilir A. Sınıfı özel oda (suitli, müstakil, banyolu, telefonlu) yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar 51.7 Küvoz (günlük) yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar 51.8 Prematüre veya yeni doğan devamlı bakım yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar 51.9 Yoğun bakım yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar 51.1 Steril oda (kemik iliği nakli için) yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar İzole radyoaktif tedavi odası yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar Gündüz yatak ücreti (Psikiyatri, Diyaliz, Acil, Göz tedaviler, ayaktan ameliyat, kemoterapi ve hastalıkları v.b) girişimsel radyolojik işlemler için Kronik hasta ilave yatak ücreti dahili branşlardaki servislerde, reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde 2. HEKİM MUAYENELERİ VE RAPORLAR 52.1 Konsültasyon ücretleri (her bir hekim için) Acil poliklinik muayene ücreti Normal poliklinik muayene ücretleri Sevki yapılan muayene İçapcı/ branş nöbetinde yapılan muayene Psikiyatri Muayenesi (ilk 1 hasta için 3 puan sonraki hastalar 21 puan) Randevulu öğretim üyeleri özel muayene ücreti 52.5 Sağlık kurulu rapor ücretleri 52.6 Tek hekim rapor ücretleri İlaç ve malzeme temini için bir rapor ve bir muayene ücreti ödenir 52.7 Genel anestezi altında muayene Basamak poliklinik muayene ücreti 1. Basamak sağlık kuruluşları İlçe/Belde Gün Hastanesi poliklinik muayene ücreti inci Basamaktan sevk halinde poliklinik muayene ücreti 5 İcabçı nöbetinde yapılan A1 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) (3-5 Puan aralığı) 4 Ek puanı İcabçı nöbetinde yapılan A2 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) ( Puan aralığı) 25

3 Ek puanı İcabçı nöbetinde yapılan A3 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) ( Puan aralığı) Ek 145 puanı İcabçı nöbetinde yapılan B grubu (Özel ameliyatlar ve girişimler) (5-899 Puan aralığı) Ek puanı İcabçı nöbetinde yapılan C grubu (Büyük ameliyatlar ve girişimler) (3-499 Puan aralığı) Ek puanı İcabçı nöbetinde yapılan D grubu (Orta ameliyatlar ve girişimler ) ( Puan aralığı) Ek puanı İcabçı nöbetinde yapılan E grubu (Küçük ameliyatlar ve girişimler) (-149 Puan aralığı) Ek puanı Doğrudan gözetimli tedavi (DGT) Tüberküloz hastalarında günde bir kez 5 3. GENEL UYGULAMALAR 53.1 Anne sütü sağılması 53.2 Apse veya hematom drenajı, derin Apse veya hematom drenajı, yüzeyel Biyopsi, iğne Biyopsi, cerrahi, derin Biyopsi, deri veya derialtı, yüzeyel Damar yolu açılması günde 1 adetten fazla faturalanamaz 53.9 Diyabetli hasta eğitimi bir hasta için bir kez faturalanabilir Elektrokardiyogram 12 derivasyonlu, EKG trase çekimi Enteral hiperalimantasyon takibi günlük Fototerapi (4 saatlik seansı) Hastanın mekanikventilatöre bağlanması IM enjeksiyon günde 3 adetten fazla faturalanamaz IV enjeksiyon günde 3 adetten fazla faturalanamaz İntravenöz ilaç infüzyonu günlük takip Kan gazları kontrolü ve takibi günlük takip Kan veya ürünleri transfüzyonu torba başına Kesi sütürasyonu, büyük 1 cmden büyük veya bir çok alanda Kesi sütürasyonu, küçük 5 cm den küçük, tek bir alanda Kesi sütürasyonu, orta 5-1 cm arası, tek bir alanda Kist ponksiyonu Kist/benign tümör çıkarılması, büyük çapı 5 cm den büyük Kist/benign tümör çıkarılması, küçük çapı 1 cm den küçük Kist/benign tümör çıkarılması, orta çapı 1-5 cm arası Lavman Lenf bezi biyopsisi veya eksizyonu herhangi bir yerden Lenf bezi ponksiyonu/aspirasyonu Lokal anestezi 53.3 Lomber ponksiyon Mesane sonda uygulaması Mide yıkama Monitorizasyon, günlük nabız, solunum hızı, tansiyon takibi Nazogastrik sonda uygulaması Nebülazatör ile ilaç uygulaması oksijen ile birlikte Oksijen inhalasyon tedavi seansı ilaç hariç, saati, günlük en fazla 1 saat ödenir Parasentez Subkutan enjeksiyon 53.4 Sünnet tıbbi endikasyonu sağlık kurul raporu ile belgelenenler ödenir Sütür alınması pansuman dahil Torasentez günde 2 kezden fazlası ödenmez Total parenteral nütrisyon (TPN) takibi 24 saatlik Transkutanöz pco 2 ölçümü 24 saatlik Transkutanöz po 2 ölçümü 24 saatlik

4 53.46 Transkütan po 2 takibi saatlik Uyarı ve baskılama testleri uygulama ve takip, test hariç Vena seksiyonu (Cut-down) Ventilatör ile takip CPAP, BIPAP dahil, günlük Yanık debridman ve pansumanı, büyük %4 dan büyük Yanık debridman ve pansumanı, küçük %1 dan küçük bir alanda Yanık debridman ve pansumanı, orta %1-4 arası bir alanda Yanık pansumanı, büyük %4 dan büyük Yanık pansumanı, küçük %1 dan küçük bir alanda Yanık pansumanı, orta %1-4 arası bir alanda Yara debridmanı, büyük pansuman dahil Yara pansumanı, büyük A grubu ameliyatlar ve benzeri yaralarda(günde ikiden fazla faturalanadırılamaz) Yara pansumanı, küçük Diğer ameliyatlar ve yaralarda (günde birden fazla faturalanadırılamaz) İntradermal test Ria takılması Ria çıkarılması (İpi serviksten görünen) Ria çıkarılması (İpi görülmeyen Ria nın müdahale ile çıkarılması) İmplant Uygulaması İmplant çıkarılması 4 KATETER İŞLEMLERİ Arter kateterizasyonu Arter ponksiyonu Hemodializ için kateter yerleştirme Hood içi oksijen ölçümü İntraarteriyel kanülasyon + basınç ölçümü 4 günde en fazla bir kez faturalanabilir İntravenöz port yerleştirilmesi Kalıcı tünelli kateter çıkarılması Kalıcı tünelli kateter yerleştirilmesi Kateter pansumanı ve bakımı Kateter revizyonu ve/veya değişimi Nazal CPAP uygulaması günlük Periton dializi için kateter takılması, Tenckoff vb Periton dializi için kateter yerleştirme Perkütan silastik kateterizasyonu Santral ven kateterizasyonu, femoral ven perkütan Santral ven kateterizasyonu, juguler veya subklavyen ven perkütan Santral ven kateterizasyonu, perkütan, periferik ven Subclavian katater takılması, cerrahi yöntemle Swan-Ganz kateter yerleştirilmesi Sağ kalp kateterizasyonu, pulmoner arter Wedge basınç ölçülmesi 3 kez/gün den fazla ödenmez 15 YENİ DOĞAN UYGULAMALARI 53.8 Endotrakeal entübasyon, yenidoğan Exchange transfüzyon, yenidoğan Göbek arter kateterizasyonu Göbek granülomu koterizasyonu Göbek ven kateterizasyonu Göz pansumanı, yenidoğan İM enjeksiyon, yenidoğan günde 3 kezden fazlası ödenmez İntravenöz mayi takılması, yenidoğan İV enjeksiyon, yenidoğan günde 3 kezden fazlası ödenmez Nitrik oksit tedavisi, yenidoğan günlük 53.9 Parsiyel exchange transfüzyon, yenidoğan Subdural illüminasyon Surfaktan tedavisi uygulaması, yenidoğan 6

5 53.93 Transport küvezle hastane dışı nakli Transport küvezle hastane içi nakli Vücut temizliği, yenidoğan Yenidoğan monitörizyonu günlük Yenidoğan TA ölçümü günlük Yenidoğanın canlandırılması Derin trakeal aspirasyon 2 4. AMELİYATLAR Aynı seansta birden fazla ameliyatın yapıldığı durumlarda: aynı kesiden yapılan ameliyatlarda ücreti yüksek olan ameliyatın ücreti tam, sonraki ameliyatların ücretleri ise her birinin %3' u alınır. Ayrı kesiden yapılan ameliyatlarda ücreti yüksek olan ameliyatın ücreti tam, sonraki ameliyatların ücretleri ise her birinin %5' si alınır. AMELİYAT VE GİRİŞİM TANIMLARI Birim A1 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) 3-5 A2 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) A3 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) B grubu (Özel ameliyatlar ve girişimler) C grubu (Büyük ameliyatlar ve girişimler) D grubu (Orta ameliyatlar ve girişimler) E grubu (Küçük ameliyatlar ve girişimler) -149 Yenidoğan (-28gün) olguların ameliyatlarında, epikrizde doğum tarihi belirtilmek kaydıyla, ameliyat puanına aşağıdaki puanlar eklenir Yenidoğan ek puanı A1 grubu Yenidoğan ek puanı A2 grubu Yenidoğan ek puanı A3 grubu Yenidoğan ek puanı B grubu Yenidoğan ek puanı C grubu Yenidoğan ek puanı D grubu Yenidoğan ek puanı E grubu 5 Aynı seansta yapılan ameliyatlarda artırılmış tek anestezi ücreti uygulanır. Radikal organ rezeksiyon ameliyatları sonrası aynı seansta yapılan tüm rekonstrüktif işlemler ameliyat fiyatına dahildir. 5. ANESTEZİ VE REANİMASYON TANI, TEDAVİ VE YOĞUN BAKIM AMAÇLI UYGULAMALAR 55.1 Anestezi öncesi muayene Apne testi Endotrakeal entübasyon, ameliyathane dışı Endotrakeal tüp yada trakeotomi kanül değişimi Hasta kontrollu analjezi, epidural/intravenöz vb. günlük İnvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks ölçümü kateterizasyon hariç Kardiyopulmoner ressüsitasyon Monitorizasyon, ventilatör, nebulizatör, oksijen tedavisi ve derin trakeal aspirasyon ücretleri ayrıca ödenmez 55.8 Laringeal maske uygulaması LMA Muayene anestezisi, ameliyathane dışı Muayene anestezisi, ameliyathanede Nazal entübasyon, ameliyathane dışı Noninvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks ölçümü ANESTEZİ UYGULAMA İLKELERİ Anestezi A1 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) Anestezi amacıyla yapılan rejionel anestezi uygulamaları, "Anestezi uygulama ilkeleri" başlığı altındaki anestezi ücretlerine ilave edilerek faturalanır

6 Anestezi A1 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler),uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Anestezi A2 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) 75 Anestezi A2 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler),uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Anestezi A3 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) 45 Anestezi A3 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler),uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Anestezi B grubu (Özel ameliyatlar ve girişimler) 21 Anestezi B grubu (Özel ameliyatlar ve girişimler),uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Anestezi C grubu (Büyük ameliyatlar ve girişimler) 12 Anestezi C grubu (Büyük ameliyatlar ve girişimler),uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Anestezi D grubu (Orta ameliyatlar ve girişimler) 75 Anestezi D grubu (Orta ameliyatlar ve girişimler),uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Anestezi E grubu (Küçük ameliyatlar ve girişimler) 5 Anestezi E grubu (Küçük ameliyatlar ve girişimler),uzman ve anestezi teknisyeni birlikte 17 Aynı seansta birden fazla ameliyatın yapıldığı olgularda artırılmış tek anestezi puanı alınır. Artırılmış anestezi puanının hesaplanmasında yapılan cerrahi işlemlerin (aynı veya ayrı kesiden yapılan işlemlerin indirimli toplam puanları, %1+%5+...veya %1+%3...) toplam puanları değerlendirilir. Kullanılacak olan artırılmış anestezi puanları aşağıdadır Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler.toplam cerrahi puan Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler.toplam cerrahi puan 3-5,uzman ve anestezi 467 teknisyeni birlikte Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan ,uzman ve anestezi teknisyeni 25 birlikte Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan ,uzman ve anestezi teknisyeni 12 birlikte Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 5-899,uzman ve anestezi teknisyeni 83 birlikte Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 3-499,uzman ve anestezi teknisyeni 48 birlikte Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan

7 Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan ,uzman ve anestezi teknisyeni 3 birlikte Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 1-149,uzman ve anestezi teknisyeni 2 birlikte Yenidoğan çocuklarda aşağıdaki anestezi puanları uygulanır Yeni doğan anestezi puanı A1 grubu 1.8 Yeni doğan anestezi puanı A1 grubu,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Yeni doğan anestezi puanı A2 grubu Yeni doğan anestezi puanı A2 grubu,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Yeni doğan anestezi puanı A3 grubu 671 Yeni doğan anestezi puanı A3 grubu,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Yeni doğan anestezi puanı B grubu 314 Yeni doğan anestezi puanı B grubu,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Yeni doğan anestezi puanı C grubu 179 Yeni doğan anestezi puanı C grubu,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Yeni doğan anestezi puanı D grubu 11 Yeni doğan anestezi puanı D grubu,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Yeni doğan anestezi puanı E grubu 75 Yeni doğan anestezi puanı E grubu,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte 25 ALGOLOJİ-AĞRI TEDAVİSİ UYGULAMALARI Malzeme ve ilaç puana dahil değildir. BT, MR, USG, radyoloji gibi özel tetkik gerektiren uygulamalarda tetkik bedeli ayrıca fatura edilir Enjeksiyonlar Akupunktur (seansı) ücreti hasta tarafından karşılanır Atlantoaksial ve atlantooksipital enjeksiyon, ağrı tedavisi Eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi Faset eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi Proloterapi Sakroiliak eklem enjeksiyonu, ağrı tedavisi Tetik nokta/tendon kılıfı/ligament enjeksiyonu tek seans 15 Somatik Sinir Blokları-Tanı Ve Tedavi Aksiller pleksus sinir bloğu Diğer periferik alt ekstremite sinir blokları Diğer periferik üst ekstremite sinir blokları Faset median sinir (tek) bloğu Fasial sinir sinir bloğu Femoral sinir üçlü blok Gasser ganglion sinir bloğu Glossofaringeal /vagus /frenik /aksesoryus sinir bloğu Greater ve lesser oksipital sinir bloğu İlave periferik alt ekstremite sinir bloku (her biri) İlave periferik üst ekstremite sinir bloku (her biri) İlioinguinal/genitofemoral/iliohipogastrik sinir bloğu İnterkostal (tek) sinir bloğu İnterkostal, ilave her sinir sinir bloğu İnterskalen sinir bloğu 1

8 55.56 Laringeal sup/rek sinir bloğu Lateral femoral kutanöz/obturator sinir bloğu Maksiller/mandibüler sinir bloğu Paraservikal (tek) sinir bloğu Peroneal/tibial/sural sinir bloğu Pudental sinir bloğu Radial/ulnar/medial sinir bloğu Sakral / koksigeal sinir bloğu Selektif sinir kökü bloğu (tek) sinir bloğu Servikal/Brakial pleksus sinir bloğu Siyatik sinir bloğu Supraorbital/intraorbital/troklear sinir bloğu Supraskapuler sinir bloğu 5 Sempatik Sinir Blokları-Tanısal Çölyak/hipogastrik pleksus sinir bloğu İmpar ganglion sinir bloğu Paravertebral torakal\ lomber (tek) sinir bloğu Sfenopalatin ganglion sinir bloğu Splanknik blok Stellat ganglion sinir bloğu 75 İntraspinal Sinir Blokları Epidural blok (kateter + port/pompa implantı) Epidural kan/serum yaması Kombine spinal epidural analjezi/blok (kontinu) Lumbar-kaudal epidural enjeksiyon/ kateter Servikal-torakal epidural enjeksiyon / kateter Spinal blok, kateter + port/pompa implantı Subaraknoid blok, lomber/kaudal spinal blok Subaraknoid kateter Transforaminal anterior epidural enjeksiyon/ kateter 17 Sinir Blokları-Destruktif/Nörolitik Hipofiz adenolizisi Subaraknoid nörolitik sinir bloğu Nörolitik epidural (servikal-torakal) sinir bloğu Nörolitik epidural, lomber-kaudal sinir bloğu Nörolitik interkostal, tek seviye sinir bloğu Nörolitik interkostal sinir bloğu, ilave her seviye Trigeminal/gasser ganglion sinir bloğu Nörolitik stellat ganglion sinir bloğu Nörolitik paravertebral, torakal\ lomber sinir bloğu Nörolitik çölyak/hipogastrik sinir bloğu Nörolitik ganglion impar sinir bloğu Nörolitik periferik sinir, tek sinir bloğu Nörolitik Splanknik sinir bloğu 3 Radyofrekans Termakoagülasyon (RFT) Anuloplasti RFT Faset Eklem (tek) RFT Glossofaringeal RFT Nükleoplasti RFT Paravertebral lumbar RFT Paravertebral torakal RFT Perkütan faset sinir (tek) denervasyon RFT Perkütan intradiskal RFT PİRFT intradiskal RFT Nörotomi Sakroiliak eklem (tek) RFT Servikal / Torakal / Lomber DRG-RFT (her biri) Spenopalatin ganglion RFT Stellat ganglion RFT 25

9 Trigeminal/gasser ganglion RFT 3 Nöroplasti-Adezyonolizis Epiduroskopi nöroplasti-adezyonolizis Lomber-kaudal nöroplasti-adezyonolizis Servikal-torakal nöroplasti-adezyonolizis 3 Nöromodülasyon İmplantasyon port/rezervuar/pompa implant İmplantasyon spinal-epidural Nörostimülatör elektronik analiz/programlama Nörostimülatör pulse jeneratör revizyonu/çıkartılması Nörostimülatör pulse jeneratör yerleştirilmesi Periferik sinir elektrod implantasyonu Perkütan elektrod revizyon/çıkartılma Perkütan nörostimülatör elektrod implantasyonu Pompa/port programlama/doldurma Port/pompa revizyon/çıkartılma 15 Diğer BİS Monitorizasyonu Derin trakeal aspirasyon Epidural blok (kontinu) Epidural/ Spinal diferansiyel blok Gastrik intramukozal ph, tonometri günlük Günlük yatan hasta ağrı takibi IV. Lidokain testi İntraplevral kateter (kontinu blok) İntravenöz rejyonel blok (RİVA) Kontinu perineural opiat analjezisi SEDO-analjezi genel anestezi ile birlikte faturalanamaz CERRAHİ UYGULAMALAR 6.1.DERMİS VE EPİDERMİS CERRAHİSİ DERİ 6.1 Dermabrazyon, bir alanda Dermabrazyon, tüm yüze İntralezyonal steroid enjeksiyonu Keloid vb oluşumlar için Malign deri tümörlerinin eksizyonu Lokal flep ile kapatılamayan tm ler Malign deri tümörlerinin eksizyonu, flep veya greftli Lokal flep veya deri grefti ile defektin kapatıldığı Malign deri tümörlerinin eksizyonu, primer sütür 6.7 Seboreik keratoz gibi lezyonların tıraşlanarak çıkarılması tm ler (flep/ greft dahil) Primer sütür tekniği ile defektin kapatılabildiği tm eksizyonları 6.8 Tatuaj eksizyonu sağlık kurul raporulu tıbbi endikasyonlar dışında ödenmez Yanıkta eskarektomi bir anatomik alanda Yanıkta eskarotomi bir anatomik alanda Yanıkta fasiyotomi bir anatomik alanda Yanıkta tanjansiyel eksizyon + deri grefti uygulaması 1 cm 2 lik bir bölge için Yanıkta tanjansiyel eksizyon + deri grefti uygulaması, ilave ilave her 1 cm 2 lik alan için, 25 birime ilave Yaygın iyi huylu tümöral lezyonların elektrokoterizasyon/kriyoterapisi genel anestezi ile, anestezi ücreti hariç 35 DERİ VE DERİALTI 6.15 Yanaktan tümör eksizyonu, primer onarım Yanaktan tümör eksizyonu, fleple onarım Skar revizyonu, küçük 3 cm den küçük Skar revizyonu, orta 3-1 cm Skar revizyonu, büyük 1 cm den uzun Hemanjiom veya vasküler malformasyon eksizyonu, 3 cm den küçük 2 2 5

10 küçük 6.21 Hemanjiom veya vasküler malformasyon eksizyonu, orta 3-1 cm Hemanjiom veya vasküler malformasyon eksizyonu, büyük 1 cm den uzun Hemanjiom eksizyonu ve rekonstrüksiyonu, deri grefti ile Vasküler malformasyonlar için etanol enjeksiyonu Split thickness deri grefti, küçük 5 cm 2 den küçük Split thickness deri grefti, orta 5-1 cm Split thickness deri grefti, büyük 1 cm 2 den büyük Full thickness deri grefti, küçük 5 cm 2 den küçük Full thickness deri grefti, büyük 5 cm 2 den büyük 4 GREFTLER 6.3 Kısmi kalınlıkta deri drefti - tüme yakın Deperioste saçlı deri defektleri için kemikte kanamalı odaklar oluşturulmasından sonra Kısmi kalınlıkta deri grefti -rta Deperioste saçlı deri defektleri için kemikte kanamalı odaklar oluşturulmasından sonra Kısmi kalınlıkta deri grefti küçük Deperioste saçlı deri defektleri için kemikte kanamalı odaklar oluşturulmasından sonra Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, büyük,ilave ilave her el ayası kadar alanın onarımı için Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı,küçük hastanın el ayasından küçük defektlerde Kompozit greft Mukoza grefti alınması Tam kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, büyük sütüre edilmiş greft donör alanı boyu 7 cm den büyük Tam kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, küçük sütüre edilmiş greft donör alanı boyu 3 cm ye kadar Tam kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, orta sütüre edilmiş greft donör alanı boyu 3-7 cm e kadar Yağ grefti uygulamaları 25 FLEPLER 6.41 Abbe flebi birinci seans Abbe flebi ikinci seans Ada flep şeklinde fasiyokütan flepler Alın flebi birinci seans Alın flebi ikinci seans Aynı alanda çoklu Z plasti teknikleri Çapraz bacak flebi, birinci seans cross-leg flap Çapraz bacak flebi, ikinci seans cross-leg flap Çapraz parmak flebi, birinci seans cross-finger flap Çapraz parmak flebi, ikinci seans cross-finger flap Dil flebi birinci seans Dil flebi ikinci seans Doku genişletici uygulamaları birinci seans Doku genişletici uygulamaları ikinci seans Fasiyokütan flep İki farklı doku içeren serbest kompozit flep latissimus dorsi kas deri flebi, fibula osteokütan flebi vb İki loblu flep bilobed flap İnterpolasyon flepleri birinci seans kasık flebi, abdominal flep, subpektoral flep, infraklavikuler flep vs İnterpolasyon flepleri ikinci seans kasık flebi, abdominal flep, subpektoral flep, infraklavikuler flep vs Kas flebi Kas flebi + deri grefti Kas-deri flebi 6

11 6.63 K-M plasti Limberg flebi, romboid flepler Mukoza flebi Saçlı deri defektleri için rotasyon flebi Saçlı deri defektleri için transpozisyon flebi + deri grefti Sakral defektler için bilateral V-Y ilerletme flebi Tek bir doku içeren serbest (free) flep fibula flebi, kasık flebi, grasilis kas flebi gibi Tek loblu lokal deri flebi nota flebi, Banner flebi vs Üç farklı dokuyu birden içeren serbest (free) flep subskapuler arter tabanlı osteomuskulokütan flep V-Y ilerletme deri flebi Z-Plasti (bir tek Z-plasti) 25 LAZER TEDAVİ UYGULAMALARI Vasküler lezyonlar için eksizyonal olmayan lazer uygulamaları 6.74 Vasküler lezyon, Küçük, Lazer 3 cm den küçük Vasküler lezyon, Orta, Lazer 3-7 cm Vasküler lezyon, Büyük, Lazer 7 cm den büyük 7 Vasküler lezyonlar için eksizyonal lazer uygulamaları 6.77 Vasküler lezyon, Küçük, eksizyonel lazer 1 cm den küçük Vasküler lezyon, Orta, eksizyonel lazer 1-3 cm Vasküler lezyon, Büyük, eksizyonel lazer 3 cm den büyük 5 Benign veya malign deri tümörleri için eksizyonal lazer 6.8 Küçük tümör, eksizyonel lazer 1 cm den küçük Orta tümör, eksizyonel lazer 1-3 cm boyutlarında Büyük tümör, eksizyonel lazer 3 cm den büyük 7 Tümöral olmayan pigmentli lezyonlar için eksizyonal olmayan lazer uygulamaları 6.83 Küçük pigmentli lezyon, lazer 1cm den küçük Orta, pigmentli lezyon, lazer 1-3 cm boyutlarında Büyük pigmentli lezyon, lazer 3 cm den büyük BAŞ-BOYUN, KAS, İSKELET SİSTEMİ VE YUMUŞAK DOKU CERRAHİSİ BAŞ VE BOYUN CERRAHİSİ 6.86 Blow-out kırığı, orbita tabanına greft veya biyomateryal yerleştirilmesi Etmoidal arter ligasyonu Frontal kemik kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit Fronto-orbital ilerletme Habitüel TME dislokasyonları için eminektomi Kafatası kemiği/saçlı deri ekstensiv tümör ameliyatları Kafatası kemiği/saçlı derinin basit tümöral kitleleri Kalvarial şekillendirme, total Kistik lenfangiom eksizyonu Kondilektomi Kranial ansefalosel ameliyatları, diğer Kranioplasti ameliyatları, otojen greft ameliyatları (kostaplasti vb) (kot alınması hariç) Kranioplasti ameliyatları, yabancı cisim implantasyonu ameliyatları Kraniosinostoz ameliyatları, tek veya multipl sütür Kraniyal kemik defektlerinin kosta grefti ile rekonstrüksiyonu Kraniyal kemik defektlerinin plaklar ile rekonstrüksiyonu LeFort II osteotomisi ve/veya kemik grefti 9

12 61.3 LeFort I osteotomisi ve/veya kemik grefti Lefort III osteotomisi ve/veya kemik grefti Maksilla veya mandibula kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit Maksilla veya mandibula kırığı, intermaksiller tespit Maksillektomi, parsiyel Maksillektomi, total Mandibula veya maksilla rekonstrüksiyonu, kemik grefti ile Mandibula veya maksilladaki kistik oluşumlara küretaj Mandibula veya maksilladan ameloblastoma rezeksiyonu Mandibula veya maksilladan küçük çaplı tümör rezeksizyonu Mandibuladan tümör rezeksiyonu + rekonstrüksiyon plağı onarımı Mandibuladan tümör rezeksiyonu +vaskülarize kemik grefti ile onarımı Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve eş zamanlı kemik grefti ile onarımı Mandibuler osteotomi, deformite onarımı için Mandibuler osteotomi, tümör rezeksiyonu için Nazo-ethmoid-orbital kırık, açık redüksiyon ve internal tespit Orbital distopi düzeltilmesi Orbital hipertelorizm düzeltilmesi Sonradan kazanılmış oronazal fistüllerin kapatılması Tiroglossal kist veya fistül eksizyonu TME ankilozu için gap artroplastisi TME arthroplasti TME luksasyonu kapalı redüksiyon Vaskülarize kemik grefti ile mandibula rekonstrüksiyonu Zigoma kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit Zigoma kırığı, kapalı redüksiyon 2 Burun Açık rinoplasti ile total septal rekonstrüksiyon Alın flebi ile total burun kaybı onarımında ikinci seans Burun eksternal cerrahi onarımı, greft-flepli Burun eksternal cerrahisi rinofima, dermoid kist, basal cell Ca Burun içi konka elektrokoterizasyonu radyofrekans (her seans için) Burun kırıklarının kapalı redüksiyonu Burun mukozası koterizasyonu Burun rekonstrüksiyonu, parsiyel Burun rekonstrüksiyonu, total Burun tamponu çıkarılması Burun tamponu konması, arka Burun tamponu konması, ön Burundan yabancı cisim çıkarılması Burundan yabancı cisim çıkarılması, cerrahi Kemik ve kıkırdak kaybı içeren ağır saddle nose deformitesi onarımı Koanal atrezi düzeltilmesi, tek taraflı Konka lateralizasyonu Konka SMR ı, çift taraf Konka SMR ı, tek taraf Septal fraktür onarımı 4

13 61.49 Nazal ansefalosel, kraniotomi ile Nazal fraktür onarımı Nazal polipektomi Nazal septal perforasyon onarımı Nazal septal buton tatbiki Nazal Valv cerrahisi (çift taraf) Nazal Valv cerrahisi (tek taraf) Rinofima eksizyonu ve alın flebi birinci seans Rinofima eksizyonu ve alın flebi ikinci seans Rinofima eksizyonu ve deri grefti Rinofima eksizyonu ve ikincil iyileşmeye bırakılması Rinoplasti, komplike olmayan, greft kullanılmayan tıbbi endikasyonu sağlık kurul raporu ile belgelenenler ödenir Rinoplasti, komplike/greft ile tıbbi endikasyonu sağlık kurul raporu ile belgelenenler ödenir Septoplasti veya SMR Septorinoplasti tıbbi endikasyonu sağlık kurul raporu ile belgelenenler ödenir Şinesi, veb açılması Total burun kaybı rekonstrüksiyonunda alın flebi+iskelet yapı oluşturulması ( birinci seans) Yalnızca kıkırdak kaybı içeren saddle nose deformitesi onarımı 4 Boyun ve Larinks Alar defektlerin rekonstrüksiyonu Arytenoidektomi (endolaringeal) Boyun diseksiyonu, radikal veya fonksiyonel (tek taraflı) Boyun eksplorasyonu Brankial kleft kisti veya sinüsü eksizyonu Damak fistülü onarımı Eksternal karotid arter ligasyonu Endolaringeal lazer cerrahisi Endolaringeal mikroşirürji ile larinks poliplerine girişim Faringolarinjektomi Faringolarinjoözefajektomi Hiyoid süspansiyonu İntralaringeal enjeksiyonla medializasyon Kordektomi veya stripping Kosta grefti alınması Krikotiroidopeksi Laringeal fraktür tedavisi, kapalı Laringeal reinnervasyon nöromüsküler flep ile Laringofissür Laringoplasti, fraktür için açık redüksiyon Laringoplasti, medializasyon, tek taraflı Laringoplasti, yanıklar, rekonstrüksiyon Laringosel çıkarılması Laringoskopi, direkt Laringoskopi, fleksible fiberoptik Laringostroboskopi Larinjektomi, parsiyel Larinjektomi, total Larinks biyopsisi, indirekt laringoskopi ile Larinks papillomu Larinks yabancı cisim çıkarılması Larenksten radyofrekans ile kitle eksizyonu 5

14 Larenkste radyofrekans ile kordotomi veya kordektomi Lateral rinotomi ile yaklaşım tümör, perforasyon cerrahisi vb Maksiller arter ligasyonu Obturator tatbiki Suprahyoid boyun diseksiyonu Tirohyoid suspansiyon Tiroplasti Trakeoözofajial fistül açılması, primer Trakeoözofajial fistül açılması, sekonder Tortikolis düzeltilmesi 3 Paranazal Sinüsler 62.5 Antrokoanal polip eksizyonu BOS rinoresi cerrahisi, eksternal yaklaşım Caldwell-Luc ameliyatı (tek taraflı) Caldwell-Luc ameliyatı, (iki taraflı) Eksternal etmoidektomi Frontal sinozotomi (trepanasyon) Frontal sinüs cerrahisi, osteoplastik (iki taraflı) Frontal sinüs cerrahisi, osteoplastik flap (tek taraflı) Maksiller sinüs poksiyonu ve lavajı Ozenaya cerrahi girişim Piterigopalatin fossa cerrahisi Transnazal etmoidektomi 35 Endoskopi Endoskopik BOS rinoresi cerrahisi Endoskopik burun ve nazofarinks tümör cerrahisi Endoskopik DSR Endoskopik frontal sinüs cerrahisi Endoskopik koanal atrezi açılması Endoskopik konka bülloza rezeksiyonu Endoskopik konka redüksiyonu Endoskopik medial maksillektomi Endoskopik meningosel, ensefalosel cerrahisi Endoskopik optik sinir dekompresyonu Aynı taraf için 6237, 623, 6236 ile birlikte faturalanamaz Endoskopik orbita dekompresyonu Endoskopik septoplasti Endoskopik sfenoid sinüs cerrahisi Aynı taraf için 6228, 6236, 6237 ile birlikte faturalanamaz Fleksible fiberoptik nazofaringoskopi Fonksiyonal endoskopik sinüs cerrahisi, çift taraf Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, tek taraf Maksiller sinüse endoskopik müdahale Nazofarinks biyopsisi Temporomandibuler eklem endoskopisi, diagnostik Aynı taraf için 6228, 623, 6237 ile birlikte faturalanamaz Temporomandibuler eklem endoskopisi, cerrahi Aynı taraf için 6228, 623, 6236 ile birlikte faturalanamaz 35 Ağız, Dudak, Dil ve Farinkse Yönelik Girişimler Adenoidektomi Adenoidektomi ve tüp Ağız içi ve etrafı benign tümörlerinin rezeksiyonu Ağız içinde malign tümörlerin eksizyonu + lokal flepler Ağız tabanı ve dil laserasyonları onarımı Ağız ve çenenin kemik rezeksiyonu gerektiren malign tümörleri Ağız vestibülü apse, kist veya hematom drenajı 1

15 62.45 Ağız vestibülü mukozasının donör greft olarak eksizyonu ve onarımı Ağız vestibülündeki lezyonların fizik yöntemlerle destrüksiyonu lazer, kimyasal, termal Ağız vestibülünden mukoza ve submukoza eksizyonu ve onarımı Alveolar yarık onarımı Anterior damak fistülü onarımı Damağa radyofrekans uygulanması Damak ve uvula lezyonlarının eksizyonu Damak ve uvula lezyonlarının flep ile onarımı Damak yarığı onarımı ve faringeal flep Damak yarığı onarımı-inkomplet Damak yarığı onarımı-komplet Deri grefti kullanarak sulkoplasti Deri grefti kullanmaksızın posterior dudak sulkusu açılması Dil köküne radyofrekans uygulanması Dil kökü süspansiyonu Dil lezyonu eksizyonu Dil lezyonu eksizyonu ve dil flebi ile onarım Dil ve ağız tabanı, apse, kist, hematom vb. çıkarılması Dudak adezyonu Dudak malign tümör rezeksiyonu+estlander, Berdnard vb. Flebi+suprahyoid boyun diseksiyonu Dudak malign tümör rezeksiyonu/biyopsi ve Estlander, Berdnard vb. flebi Dudak malign tümör wedge rezeksiyonu/biyopsi Dudak/dilden kama şeklinde doku rezeksiyonu ve primer onarım Dudak yarığı burnu onarımı (osteotomisiz) Dudak yarığı burnu onarımı ( osteotomi de yapılarak ) Dudak yarığı onarımı (iki taraflı) Dudak yarığı onarımı (tek taraflı) Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu +lokal flepler ile onarımı Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu+lokal flepler ile onarımı+lap biyopsisi Faringeal flep Farinks duvarının rezeksiyonu ve myokutan flep ile onarımı Frenilum linguale plastiği Genioglossal ilerletme Genioplasti implant ile Genioplasti, osteotomi ile Glossektomi, parsiyel Glossektomi, total Hemiglossektomi Hipertrofik lingual frenulum düzeltilmesi Islık çalan ağız deformitesi onarımı (whistling deformitesi) Kolumella uzatılması Komposit rezeksiyon (ağız tabanı ve mandibula) Lateral faringeal duvar ve piriform sinüs rezeksiyonu Lazer asiste uvulektomi Lazer asiste uvulopalatofaringoplasti Lingual tonsil eksizyonu 27

16 62.91 Mentoplasti tıbbi endikasyonu sağlık kurul raporu ile belgelenenler ödenir Nadir yüz yarığı onarımı Nazofaringeal lezyon eksizyonu, infratemporal fossaya yaklaşım Nazofaringeal lezyon eksizyonu, transpalatal Nazolabial fistül onarımı Onarılmış dudak yarığı revizyonu Oro-antral fistüllerin onarımı Orofaringeal ve nazofaringeal postoperatif kanama kontrolü Peritonsiller apse açılması Posterior damak fistülü onarımı Premaksiller segmentin geri alınması Ranulaya girişim Retrofaringeal veya parafaringeal apse drenajı Sert damaktan tümör eksizyonu, greftle onarım Sert damaktan tümör eksizyonu, primer onarım Stiloid proçes elangasyonu eksizyonu Tonsil plikalar, retromolar trigon radikal rezeksiyonu + flepler Tonsillektomi aynı seansta yapılan tonsillektomi ile adenoidektomi ayrı ayrı faturalanamaz Tonsillektomi ve adenoidektomi Tonsillektomi ve adenoidektomi ve tüp Tonsillektomi ve tüp Transpalatal ilerletme Uvulektomi Uvulofaringoplasti Vestibuloplasti 25 Salgı Bezlerine Yönelik Cerrahi Minor tükrük bezi dokularının eksizyonu Parotidektomi, total Parotidektomi, yüzeyel Parotis apse drenajı Sialolitotomi (cerrahi) Sublingual tükrük bezi eksizyonu Submaksiller veya sublingual apse drenajı Submandibuler tükrük bezi eksizyonu Tükrük bezinin plastik onarımı, sialodokoplasti GÖVDEDE YAPILAN CERRAHİLER TORAKS DUVARI Geç sternal dehiscence onarımı Fasiatomi Göğüs duvarından olan akciğer hernisinin onarımı Kot fraktürü tedavisi, açık herhangi bir seviye Kot fraktürü tedavisi, kapalı herhangi bir seviye Kot rezeksiyonu, ekstraplevral tüm seviyeler (miyoplasti için) Kot rezeksiyonu, parsiyel Mediasten kist/tümör eksizyonu sternotomi, torakotomi Mediastinal tümör eksizyonu, malign sternotomi, torakotomi Mediastinoskopi Mediastinotomi ile eksplorasyon biyopsi, drenaj veya yabancı cisim çıkartılması Sternal debridman Sternal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon, protezli osteomyelit ve tümör için Sternal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon, protezsiz osteomyelit ve tümör için Sternal tel çıkarılması Sternum fraktürü fiksasyonu, açık Sternum fraktürü fiksasyonu, kapalı 25

17 63.42 Torakoplasti, bronkoplevral fistül kapatılması ile birlikte Torakoplasti, schede tipi veya ekstraplevral tüm seviyeler Toraks duvarı deformiteleri, pectus excavatum, carinatum Toraks duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protez var Toraks duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protez yok TOS, trans aksiller girişim, servikal kot ve/veya 1. skalen disseksiyon ve/veya fibröz bant kot rezeksiyonu disseksiyonu dahil Tümör eksizyonu, intratorasik, ekstrapulmoner Tümör veya kist eksizyonu yumuşak doku, subkutan, derin, subfasiyal, intramuskuler, (cilt lezyonu hariç) 5 GÖVDE VE KARIN ÖN DUVARINDA YAPILAN MÜDAHALELER 63.5 Abdominoplasti tıbbi endikasyonu sağlık kurul raporu ile belgelenenler ödenir Gastroşizis onarımı Göbek granülomu/polipi eksizyonu Karın duvarı benign tümörleri için girişim deri hariç Karın duvarı malign tümörleri için girişim deri hariç Kloakal ekstrofi onarımı Omfalomezenterik kanal açıklığı onarımı Omfalomezenterik kanal kisti veya fistülü eksizyonu Omfalosel primer onarımı 5 cm den büyük çaplı Rektus diyastazı onarımı Rektus kılıfı hematomu için girişim 1 Meme Büyütme mammoplastisi (iki taraflı) tıbbi endikasyonu sağlık kurul raporu ile belgelenenler ödenir Jinekomasti düzeltilmesi (iki taraflı) tıbbi endikasyonu sağlık kurul raporu ile belgelenmelidir Jinekomasti düzeltilmesi (tek taraflı) tıbbi endikasyonu sağlık kurul raporu ile belgelenmelidir Küçültme mammoplastisi (iki yanlı) makromamma için Mastektomi, basit Mastektomi, radikal aksiller diseksiyon dahil Mastektomi, modifiye radikal aksiller diseksiyon dahil Meme asimetrisinin düzeltilmesi Meme rekonstrüksiyonu, çift pediküllü TRAM flep ile Meme rekonstrüksiyonu, latissimus dorsi kas deri flebi + implant ile Meme rekonstrüksiyonu, mikrovasküler anastomozlu Meme rekonstrüksiyonu, sadece implant ile Meme rekonstrüksiyonu, tek pediküllü TRAM flebi ile Meme ucu ve başı rekonstrüksiyonu tıbbi endikasyonu sağlık kurul raporu ile belgelenenler ödenir Segmental mastektomi lumpektomi, parsiyel mastektomi, kadranektomi Memeden Kist-Benign Tümör Çıkarılması Tüberoz meme onarımı 6 Herniler 648 ile birlikte faturalanamaz İnguinal herni onarımı (inkarsere veya strangüle) İnguinal herni onarımı (tek taraflı) İnguinal herni onarımı (bilateral) İnguinal herni onarımı, laparoskopik (tek taraflı) İnsizyonel herni onarımı greft ücreti hariç 4

18 63.81 Lomber herni onarımı Petit-Grynfelt Parastomal herniasyonda girişim Spiegel hernisi onarımı Umblikal herni onarımı Umblikal kord hernisi onarımı Ventral herni onarımı omfalosel ve gastroşizise bağlı 2. DİAFRAGMA CERRAHİSİ Bochdalek hernisi onarımı, abdominal Bochdalek hernisi onarımı, torakal Diafragma laserasyonu, primer onarım Diafragmatik herni onarımı, kombine, torakoabdominal özofageal, hiatal Diafragmatik herni onarımı, transtorasik özofageal, hiatal Diafragmatik herni onarımı, travmatik, akut yenidoğan dışında Diafragmatik herni onarımı, travmatik, kronik yenidoğan dışında Diafragmatik herni onarımı, travmatik, kronik + greft kullanımı yenidoğan dışında Diyafragma evantrasyonu, primer onarım Diyafragma rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu (protezli) Diyafragma rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu (protezsiz) Diyafragmatik pace uygulaması Evisserasyon/ Evantrasyon düzeltilmesi,diyafragma Morgagni hernisi onarımı 1. PERİTON BOŞLUĞU 64.1 Apendiks epiploika torsiyonu Laparoskopi, tanısal Laparostomi Laparostomi, fermuar-mesh yöntemi Laparotomi, intestinal obstrüksiyonlarda barsak yapışıklığı veya konjenital bantlara bağlı Laparotomi, organ biyopsisi amacıyla Laparotomi, tanısal Aynı seansda batın içi başka bir ameliyatla birlikte faturalanamaz Omentektomi, omentum torsiyonunda Omentum kisti veya tümörü eksizyonu Periton lavajı, tanısal Peritoneal tuvalet ve debridman seans başına Peritoneal veya mezenterik tümör, kist eksizyonu Peritoneo-venöz şant yapılması asit tedavisinde Pleuroperitoneal şant uygulaması Radikal peritoneal debridman seans başına 4 RETROPERİTON Retroperitoneal tümörden biyopsi böbrek ve adrenal bez dışı Retroperitoneal kist veya tümör eksizyonu böbrek ve adrenal bez dışı KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ PERİKARD Perikardiyosentez Tüp perikardiostomi perikardial tüp drenajı Pıhtı/yabancı cisim çıkartılması için perikardiotomi primer işlem Perikardial pencere açılması veya parsiyel rezeksiyon drenaj için Perikardiektomi, subtotal veya tam, kardiopulmoner by-pass olmaksızın Perikardiektomi, kardiopulmoner by-pass ile Perikardial kist veya tümör eksizyonu 76 KALP TÜMÖRLERİ İntrakardiak tümör eksizyonu, kardiopulmoner bypass ile miksoma vb. 2.

19 64.26 Eksternal kardiak tümör rezeksiyonu Kardiak kist hidatik eksizyonu kardiopulmoner bypass ile Kardiak kist hidatik eksizyonu kardiopulmoner bypass olmaksızın 1.2 KALP PİLİ, OTOMATİK KARDİOVERTER- DEFİBRİLATÖR (AICD) AICD yastıkları ve elektrodlarının revizyonu veya çıkarılması Aritmojenik odağın/yolun cerrahi ablasyonu, kardiopulmoner by-pass ile Kalıcı pacemaker çıkartılması Kalıcı pil ve epikardial elektrod yerleştirilmesi torakotomi ile Kalıcı pil ve epikardial elektrod yerleştirilmesi, xiphoid yaklaşımı ile Otomatik İmplantabl Kardioverter Defibrilatör yastıklarının implantasyonu sensing elektrodları ile birlikte veya değil Otomatik İmplantabl Kardioverter Defibrilatör yastıklarının implantasyonu AICD pulse jeneratörü yerleştirilmesi ile birlikte Pacemaker onarımı, pulse jeneratörünün tekrar yerleştirilmesi ile birlikte Pacemaker onarımı, sadece elektrodlar Pil veya AICD cebinin revizyonu veya relokasyonu Sadece pil veya AICD takılması/tekrar yerleştirilmesi Supraventriküler aritmojenik odağın/yolun cerrahi ablasyonu kardiopulmoner by-pass olmaksızın (örn. WPW, A-V nod reentr) Supraventriküler aritmojenik odağın/yolun cerrahi ablasyonu, kardiopulmoner by-pass ile birlikte Supraventriküler aritmojenik odağın/yolun cerrahi ablasyonu, kardiopulmoner by-pass olmaksızın Trans venöz elektrot çıkartılması, kardiyopulmoner by-pass ile torakotomi ile Trans venöz elektrot çıkartılması, torakotomi ile 84 KALP VE BÜYÜK DAMAR YARALANMALARI Aort/büyük damarların sütür onarımı, kardiopulmoner by-pass ile birlikte Aort/büyük damarların sütür onarımı, kardiopulmoner by-pass olmaksızın Greft yerleştirilmesi, aort/büyük damarlar, kardiopulmoner by-pass ile Greft yerleştirilmesi, aort/büyük damarlar, kardiopulmoner by-pass (-) Kalp yaralanması onarımı, kardiopulmoner by-pass ile birlikte Kalp yaralanması onarımı, kardiopulmoner by-pass olmaksızın Kalp yaralanması, koroner arter hasarı, koroner bypass kardiyopulmoner bypass ile veya değil Kalp yaralanması, valvül hasarı, tamiri-replasmanı, koroner bypass kardiyopulmoner bypass ile veya değil Kalp yaralanması, ventriküler septal defekt onarımı kardiyopulmoner bypass ile Kardiotomi, eksploratris, kardiopulmoner by-pass ile birlikte yabancı cisim çıkartılmasını kapsar Kardiotomi, eksploratris, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın yabancı cisim çıkartılmasını kapsar 96 KALP KAPAKLARI-AORTİK KAPAK Apiko-aortik konduit konstruksiyonu 2.

20 64.57 AVR, aortik anulus genişletmesi ile birlikte, nonkoroner kusp AVR, transventriküler aortik anulus genişletmesi ile birlikte Konno Diskret subvalvular aort darlığında subvalvular rezeksiyon veya insizyon İHSS (asimetrik septal hipertrofi) 'de ventrikülomyotomi (myektomi) Replasman, aort kapağı (AVR) kardiopulmoner by-pass ile birlikte Ross ameliyatı Supravalvular stenozda aortoplasti Valvotomi, aort kapağı (Komissurotomi) kardiopulmoner by-pass ile birlikte Valvuloplasti, aort kapağı, açık kardiopulmoner by-pass ile birlikte 1.6 KALP KAPAKLARI-MİTRAL KAPAK Valvotomi, mitral kapak, kapalı Komissurotomi Valvotomi, mitral kapak, açık kardiopulmoner by-pass ile birlikte Valvuloplasti, mitral kapak kardiopulmoner by-pass ile birlikte Valvuloplasti, mitral kapak, prostetik ring ile kardiopulmoner by-pass ile birlikte Valvuloplasti, mitral kapak, açık, radikal rekonstrüksiyon ring ile veya değil Replasman, mitral kapak (MVR) kardiopulmoner by-pass ile birlikte Replasman mitral kapak+triküspid Annüloplasti Kardiyopulmoner Bypass ile birlikte 1.8 KALP KAPAKLARI-TRİKÜSPİD KAPAK Valvotomi, triküspid kapak kardiopulmoner by-pass ile birlikte Valvuloplasti/annuloplasti, triküspid kapak kardiopulmoner by-pass ile birlikte Triküspid Valv Replasmanı (TVR) Ebstein anomalisinde triküspid kapak repozisyonu veya plikasyonu 1.9 KALP KAPAKLARI-PULMONER KAPAK Ana pulmoner arter veya dallarında darlık nedeniyle onarım Aort root genişletmesi ile birlikte aort replasmanı, mitral kapak rekonstruksiyonu Aort root genişletmesi ile birlikte aort ve mitral kapak replasmanı Çift kapak replasmanı Bir kapak replasman + bir kapak valvuloplasti (ring ile birlikte veya değil) İnfundibular stenozda sağ ventriküler rezeksiyon komissurotomi ile birlikte veya değil Outflow trakt büyütmesi (yama) valvotomi veya infundubuler rezeksiyon ile birlikte veya değil Pulmoner arter anevrizması Üç kapak replasmanı İki kapak replasman + bir kapak valvuloplasti (ring ile veya değil) Valvotomi, pulmoner kapak (komissurotomi), açık Komissurotomi,kardiopulmoner by-pass ile birlikte Valvotomi, pulmoner kapak, açık, inflow oklüzyon ile komissurotomi Valvotomi, pulmoner kapak, kapalı (transventriküler) komissurotomi 1.4 KORONER ARTER İLE İLGİLİ İŞLEMLER Anormal koroner arter, greft kardiopulmoner by-pass olmaksızın Anormal koroner arter, greft, kardiopulmoner by-pass ile birlikte Anormal koroner arter, ligasyon Koroner anjioplasti, koroner by-pass ile birlikte ek olarak (endarterektomi) Koroner arter by-pass, karotid endarterektomi + patch plasti 2.5

LARİNKS VE BOYUN CERRAHİSİ

LARİNKS VE BOYUN CERRAHİSİ LARİNKS VE BOYUN CERRAHİSİ Tiroplasti 550 Laringofissür kordektomi 800 Supraglottik larenjektomi 1000 Near total larenjektomi 1100 Total larengofarenjektomi 1300 Lerinjektomi, total 1200 Krikofarengeal

Detaylı

Girişimsel İşlemler Listesi

Girişimsel İşlemler Listesi Girişimsel İşlemler Listesi 26 HASTANE KODU BUT 26 KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA ("Ücret" ibaresi aynı zamanda "puan" olarak da kabul edilecektir.) PUANI 1. YATAK ÜCRETLERİ 51.1 1. sınıf banyolu tek yataklı

Detaylı

TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ

TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ TANIYA DAYALI PUAN LİSTESİ ADI * PUANI 1 YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ 2 ERİŞKİN-ÇOCUK YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ 3 P552001 Birinci basamak yoğun bakım hastası * 337,27 4 P552002 İkinci basamak yoğun bakım hastası

Detaylı

EK-8 SAĞLIK KURUMLARI PUAN LİSTESİ SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA İŞLEM

EK-8 SAĞLIK KURUMLARI PUAN LİSTESİ SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA İŞLEM EK-8 SAĞLIK KURUMLARI PUAN LİSTESİ SIRA 1 1. YATAK ÜCRETLERİ 2 510.010 Standart yatak tarifesi Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 50,59 3 510.070 Küvoz (günlük) Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini

Detaylı

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ İŞLEM KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA 1. YATAK ve VİZİT 510.010 Standart yatak tarifesi 0 510.070 Kuvöz 0 510.080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510.090 Yoğun bakım 0 510.100 Steril oda 0 510.110 İzole

Detaylı

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ İŞLEM KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA 1. YATAK ve VİZİT 510.010 Standart yatak tarifesi 0 510.070 Kuvöz 0 510.081 Kot (beşik) 0 510.090 Yoğun bakım 0 510.100 Steril oda 0 510.110 İzole radyoaktif tedavi odası

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI FĐYAT LĐSTESĐ

SAĞLIK KURUMLARI FĐYAT LĐSTESĐ EK-8 SAĞLIK KURUMLARI FĐYAT LĐSTESĐ SIRA NO KODU ĐŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 1 1. YATAK ÜCRETLERĐ 2 510.010 Standart yatak ücreti Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 15,00 3 510.070 Küvoz (günlük)

Detaylı

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ İŞLEM KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA 1. YATAK ve VİZİT 510.010 Standart yatak tarifesi 0 510.070 Kuvöz 0 510.081 Kot (beşik) 0 510.090 Yoğun bakım 0 510.100 Steril oda 0 510.110 İzole radyoaktif tedavi odası

Detaylı

KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 510010 Standart yatak tarifesi 0 510070 Kuvöz 0 510080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510090 Yoğun bakım 0

KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 510010 Standart yatak tarifesi 0 510070 Kuvöz 0 510080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510090 Yoğun bakım 0 KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 510010 Standart yatak tarifesi 0 510070 Kuvöz 0 510080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510090 Yoğun bakım 0 510100 Steril oda 0 510110 İzole radyoaktif tedavi odası

Detaylı

600030 İntralezyonal steroid enjeksiyonu, bir seans Keloid vb oluşumlar için 15 600040 Malign deri tümörlerinin eksizyonu Lokal flep ile

600030 İntralezyonal steroid enjeksiyonu, bir seans Keloid vb oluşumlar için 15 600040 Malign deri tümörlerinin eksizyonu Lokal flep ile KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 510010 Standart yatak tarifesi 0 510070 Kuvöz 0 510080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510090 Yoğun bakım 0 510100 Steril oda 0 510110 İzole radyoaktif tedavi odası

Detaylı

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ İŞLEM KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA 1. YATAK ve VİZİT 510.010 Standart yatak tarifesi 0 510.070 Kuvöz 0 510.080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510.090 Yoğun bakım 0 510.100 Steril oda 0 510.110 İzole

Detaylı

Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük, her hasta için 530.074 ile birlikte puanlandırılmaz.

Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük, her hasta için 530.074 ile birlikte puanlandırılmaz. YÖK GELİR GETİRİCİ FAALİYET CETVELİ SIRA 1 510010 Standart yatak tarifesi 0 2 510070 Kuvöz 0 3 510080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 4 510090 Yoğun bakım 0 5 510100 Steril oda 0 6 510110 İzole

Detaylı

HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ

HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ 1 1. YATAK PUANLARI 2 510.010 Standart yatak tarifesi Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 50,59 3 510.070 Kuvöz Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar.510.080 ile birlikte Günde en fazla

Detaylı

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ İŞLEM KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA 1. YATAK ve VİZİT 510.010 Standart yatak tarifesi 0 510.070 Kuvöz 0 510.080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510.090 Yoğun bakım 0 510.100 Steril oda 0 510.110 İzole

Detaylı

HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ. İŞLEM PUANI 1 1. YATAK PUANLARI 2 510.010 Standart yatak tarifesi Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 50,59

HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ. İŞLEM PUANI 1 1. YATAK PUANLARI 2 510.010 Standart yatak tarifesi Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 50,59 KODU ADI AÇIKLAMA 1 1. YATAK PUANLARI 2 510.010 Standart yatak tarifesi Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 50,59 3 510.070 Kuvöz 4 510.080 Prematüre veya yeni doğan devamlı bakımı 5 510.090

Detaylı

UZMANLAR İÇİN AKTİVİTE KARNESİ KİŞİSEL BİLGİLER Ünvanı, adı ve soyadı Doğum yeri ve tarihi Medeni durumu Bildiği yabancı dil / diller ve derecesi Yazışma adresi ŀ Telefon Elektronik posta adresi EĞİTİMİ

Detaylı

Bülten Sağlık-Sağlık Haber Sİtesi Hazırlayan :Umut TURAN Tarık ARSLAN

Bülten Sağlık-Sağlık Haber Sİtesi  Hazırlayan :Umut TURAN Tarık ARSLAN TANIYA DAYALI PUAN LİSTESİ ADI * PUANI KURUM 200% ALGOLOJİ-AĞRI TEDAVİSİ UYGULAMALARI Radyofrekans Termokoagülasyon (RFT)/Kriyoablasyon 3. basamak sağlık hizmeti sunucularınca faturalandırılır.yılda bir

Detaylı

Tablo 1-a. Tablo 1-b %5 1,00 %3-4,99 0,95 %1-2,99 0,90 <%1 0,85

Tablo 1-a. Tablo 1-b %5 1,00 %3-4,99 0,95 %1-2,99 0,90 <%1 0,85 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ İLE DİŞ HASTANELERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Temel Esaslar Madde 5- Diş Tabibi Birim Performans Katsayısının Hesaplanması Madde 6 Tablo 1-a

Temel Esaslar Madde 5- Diş Tabibi Birim Performans Katsayısının Hesaplanması Madde 6  Tablo 1-a TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ İLE DİŞ HASTANELERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

225,97 7 510.110 İzole radyoaktif tedavi odası Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. 101,18 8 510.120 Gündüz yatak tarifesi

225,97 7 510.110 İzole radyoaktif tedavi odası Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. 101,18 8 510.120 Gündüz yatak tarifesi 1 1. YATAK PUANLARI 2 510.010 Standart yatak tarifesi Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 50,59 3 510.070 Kuvöz Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar.510.080 ile birlikte faturalandırılmaz.günde

Detaylı

TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ İŞLEM SIRA NO İŞLEM ADI AÇIKLAMA * İŞLEM PUANI KODU

TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ İŞLEM SIRA NO İŞLEM ADI AÇIKLAMA * İŞLEM PUANI KODU TANIYA DAYALI PUAN LİSTESİ SIRA NO ADI AÇIKLAMA * PUANI 1 YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ 2 ERİŞKİN-ÇOCUK YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ 3 P552001 Birinci basamak yoğun bakım hastası * 337,27 4 P552002 İkinci basamak yoğun

Detaylı

1/30 TANIYA DAYALI ĐŞLEM LĐSTESĐ SIRA PAKET GRUBU * ĐŞLEM PUANI 1 YOĞUN BAKIM HĐZMETLERĐ 2 BĐRĐNCĐ BASAMAK HASTASI

1/30 TANIYA DAYALI ĐŞLEM LĐSTESĐ SIRA PAKET GRUBU * ĐŞLEM PUANI 1 YOĞUN BAKIM HĐZMETLERĐ 2 BĐRĐNCĐ BASAMAK HASTASI EK-9 TANIYA DAYALI LĐSTESĐ SIRA PAKET ADI GRUBU * 1 YOĞUN BAKIM HĐZMETLERĐ 2 BĐRĐNCĐ BASAMAK HASTASI 3 P552010 Haftanın ilk günü Đlk gün ve izleyen her haftanın ilk günü için ( 1. - 8. - 15. - 22. Gün

Detaylı

SA LIK KURUMLARI G R MSEL LEM PUAN L STES

SA LIK KURUMLARI G R MSEL LEM PUAN L STES SA LIK KURUMLARI G R MSEL LEM PUAN L STES KODU LEM ADI AÇIKLAMA:* ("Ücret/fatura " ibaresi ayn zamanda "puan" olarak da kabul edilecektir.) ** (Evde bak m hizmeti kapsam nda yap lan giri imsel i lemlerin

Detaylı

TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ

TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ ADI TANIYA DAYALI PUAN LİSTESİ * PUANI 1 YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ 2 ERİŞKİN-ÇOCUK YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ 3 P552001 Birinci basamak yoğun bakım hastası * 337,27 4 P552002 İkinci basamak yoğun bakım hastası

Detaylı

G R MSEL LEMLER YÖNERGES

G R MSEL LEMLER YÖNERGES G R MSEL LEMLER YÖNERGES Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amac, Sa l k Bakanl na ba l sa l k kurum ve kurulu lar nda görev yapan personelin ek ödeme tutarlar n n belirleyen net performans puan n n tespiti

Detaylı

05/11/2010 tarihli ve 44100 sayılı Makam onayı ile yürürlüğe konulan

05/11/2010 tarihli ve 44100 sayılı Makam onayı ile yürürlüğe konulan 05/11/2010 tarihli ve 44100 sayılı Makam onayı ile yürürlüğe konulan AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZLERĠ ĠLE DĠġ HASTANELERĠNDE GÖREVLĠ PERSONELE BĠRĠM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ

Detaylı

EK-1 PAKET İŞLEMLER SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT ( TL ) 6.4.KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ PERİKARD

EK-1 PAKET İŞLEMLER SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT ( TL ) 6.4.KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ PERİKARD EK-1 PAKET İŞLEMLER SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT ( TL ) 6.4.KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ PERİKARD 1 B100000 Perikardiyosentez 1,375 2 B100001 Tüp perikardiostomi perikardial

Detaylı

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ AMELİYAT LİSTESİ

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ AMELİYAT LİSTESİ P600040 P600050 P600060 P600150 P600160 P600170 P600200 P600230 P600300 P600330 P600350 P600360 P600370 P600400 P600410 P600420 P600430 P600440 P600450 P600460 P600470 P600480 P600490 P600500 P600510 P600520

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB BBC A.D.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB BBC A.D. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB BBC A.D. AYLIK KLİNİK TOPLANTILARI Mayıs-Temmuz 9 klinik döküm toplantısı GENEL VERİLER 8 99 99 77 877 83 8 Mar.9 Nis.9 9 9 9 Poliklinik Sayısı GENEL VERİLER

Detaylı

Temel Esaslar Madde 5-

Temel Esaslar Madde 5- TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, sağlık hizmetlerinin

Detaylı

PRC 29 H 2 PRC 7002 MAKALE SAATİ

PRC 29 H 2 PRC 7002 MAKALE SAATİ PRC 29 PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ Dr. İbrahim VARGEL / 1 Dr. Tarık ÇAVUŞOĞLU/2 Dr. İlker YAZICI /3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS PRC 7001 ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ TEZ DANIŞMANLIĞI Danışman

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

H 1 KBB 7002 KULAK BURUN BOĞAZ ONKOLOJİ KONSEYİ

H 1 KBB 7002 KULAK BURUN BOĞAZ ONKOLOJİ KONSEYİ KBB 21 KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ Dr. Mustafa KAZKAYASI / 1 Dr. Nuray Bayar MULUK / 2 Dr. Rahmi KILIÇ / 3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS KBB 7001 MAKALE VE SEMİNER SAATİ K.B.B. A.D. de tıpta

Detaylı

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE (31/08/2012 tarihli ve 571 sayılı Makam Onayı ile 01/09/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren) İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

Detaylı

Sayı: 488 28.12.2010. Sayın Dr. Ufuk Akdıkan, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı

Sayı: 488 28.12.2010. Sayın Dr. Ufuk Akdıkan, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Sayı: 488 28.12.2010 Sayın Dr. Ufuk Akdıkan, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Genel Cerrahi için ekte belirtilen işlemlerin Sağlık Uygulama

Detaylı

SUT Kodu ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi Girişimsel İşlemler Puan Cetveli

SUT Kodu ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi Girişimsel İşlemler Puan Cetveli SUT Kodu ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi Girişimsel İşlemler Puan Cetveli İşlem Puanı 401010 Diş Hekimi Muayenesi (Diş Tabibi) 10 401030 Diş Hekimi Konsültasyonu 3 402010 Amalgam dolgu (bir yüzlü) 60 402020

Detaylı

EK-1 ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi Girişimsel İşlemler Puan Cetveli ISLEM İşlem Puanı

EK-1 ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi Girişimsel İşlemler Puan Cetveli ISLEM İşlem Puanı EK-1 ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi Girişimsel İşlemler Puan Cetveli ISLEM İşlem Puanı Diş Hekimi Muayenesi (Diş Tabibi) 10 Diş Hekimi Konsültasyonu 6 Amalgam dolgu (bir yüzlü) 58 Amalgam dolgu (iki yüzlü)

Detaylı

FORM-B EĞİTİLEN (ASİSTAN HEKİM) DEĞERLENDİRME FORMU

FORM-B EĞİTİLEN (ASİSTAN HEKİM) DEĞERLENDİRME FORMU TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ YETERLİK KURULU EĞİTİM PROGRAMLARI VE EĞİTİM KURUMLARINI DEĞERLENDİRME KURULU FORM-B EĞİTİLEN (ASİSTAN HEKİM) DEĞERLENDİRME FORMU Eğitim kurumunun ziyareti

Detaylı

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde Sunum Planı İnvaziv Girişimler Santral Venöz Kateter Uygulamaları Kardiyak Pacemaker Arteriyel Kanülasyon SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar iv yol Uzun süreli iv yol ihtiyacı Hemodinamik monitorizasyon

Detaylı

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYAT LİSTESİ

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYAT LİSTESİ EK-1 KAMU HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER LİSTESİ 1/182 1 DİĞER İŞLEMLER 2 S100000 Tek Hekim Sağlık Raporu 50 75 52,50 3 S100010 Sağlık

Detaylı

DÖNEM IV DERS PROGRAMI

DÖNEM IV DERS PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV

Detaylı

ÖĞRETĠM YILI KALP DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI SEMĠNER PROGRAMI

ÖĞRETĠM YILI KALP DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI SEMĠNER PROGRAMI 2011-2012 ÖĞRETĠM YILI KALP DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI SEMĠNER PROGRAMI Tarih Saat Yer KonuĢmacı Konu BaĢlığı 07.09.2011 08:00-14.09.2011 08:00-21.09.2011 08:00-28.09.2011 08:00-05.10.2011 08:00-12.10.2011

Detaylı

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYAT LİSTESİ

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYAT LİSTESİ EK-1 KAMU HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYAT LİSTESİ SIRA 1 DİĞER İŞLEMLER 2 S100000 Tek Hekim Sağlık Raporu 50 75 3 S100010 Sağlık Kurulu

Detaylı

EBSTEİN ANOMALİSİ. Uzm. Dr. İhsan Alur

EBSTEİN ANOMALİSİ. Uzm. Dr. İhsan Alur EBSTEİN ANOMALİSİ Uzm. Dr. İhsan Alur 1866 da W. Ebstein tarafından tanımlandı. 1964 te Lillehei tarafından ilk başarılı valvuloplasti ameliyatı yapıldı. Triküspit kapağın septal ve posterior lifletlerinin

Detaylı

TTB deki. SGK daki puanı. önerdiğimiz puanlar. daki kodu. puanı. Genel

TTB deki. SGK daki puanı. önerdiğimiz puanlar. daki kodu. puanı. Genel İŞLEM ADI Genel EK-8 / EK-9 daki kodu SGK daki puanı TTB deki puanı Deri ve mukoza smearleri, direkt 10 10 Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini 700,040 15 15 15 Wood ışığı muayenesi 700,390 7 15 15 Deri

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK

FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK EÜTF Pediatrik KARDİYOLOJİ BD 2016 KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI Toplumda görülme oranı 1000 Canlı doğumda 8-12, Yaklaşık %1 Fetal EKOKARDİOGRAFİ endikasyonları

Detaylı

Gerekçe. Birim. Genel İşlemler

Gerekçe. Birim. Genel İşlemler İŞLEM ADI Genel İşlemler BD/İE Birim Önerilen Birim Deri ve mukoza smearleri, direkt 10 10 Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini 15 15 Wood ışığı muayenesi 15 15 Deri ve mukoza smearleri (giemsa, wright,

Detaylı

SUT Rehberi 2010 Hakkında Genel Değerlendirme

SUT Rehberi 2010 Hakkında Genel Değerlendirme SUT Rehberi 2010 Hakkında Genel Değerlendirme SUT 2010 u genel olarak değerlendirdiğimizde bazı konularda branşımız açısından iyileştirmeler olsa da bunların yeterli olmadığını görüyoruz. Bu konuda mücadele

Detaylı

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Kardiyovasküler olaylar tüm dünyada en önemli ölüm nedenidir. İnsan ömrünün uzaması kardiyak sorunu olan

Detaylı

2.Valvüler kalp hastalıklarına cerrahi yaklaşım: Aort,Mitral, Trikuspit (2 saat)(yrd.doç.dr.şenol Gülmen)

2.Valvüler kalp hastalıklarına cerrahi yaklaşım: Aort,Mitral, Trikuspit (2 saat)(yrd.doç.dr.şenol Gülmen) Kalp Damar Cerrahi Dönem 4 2012-2013 Öğretim Yılı Teorik Dersler 12.11.2012-16.11.2012 Staj Grubu(4) 1.Kardiyopulmoner Baypas, İntraaortik Balon Pompası, Yapay Kalp (1 saat) Yrd.Doç.Dr.Şenol 2.Valvüler

Detaylı

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SAĞLIK YARDIM SANDIĞI MÜDÜRLÜĞÜ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ DĠġ TEDAVĠ FARKLARI ÜCRET TABLOSU

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SAĞLIK YARDIM SANDIĞI MÜDÜRLÜĞÜ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ DĠġ TEDAVĠ FARKLARI ÜCRET TABLOSU DĠġ TEDAVĠ FARKLARI TABLOSU 1. TEġHĠS VE TEDAVĠ PLANLAMASI (SUT'UN 1 KATI ) 1 401.010 Diş hekimi muayenesi 7,00 401.030 Konsültan diģhekimi muayenesi 4,00 401.050 Diş röntgen filmi (periapikal) adedi 4,00

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/4 GİRİŞİMSEL RADYOLOJİK TETKİKLER İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA FORMU Ünitenin Adı : Hastanın Adı ve Soyadı : Protokol No : Girişimsel radyolojideki işlemler; görüntüleme kılavuzluğunda cerrahiye

Detaylı

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ YETERLİK KURULU AKREDİTASYON KOMİSYONU ASİSTAN BİLGİLERİ FORMU

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ YETERLİK KURULU AKREDİTASYON KOMİSYONU ASİSTAN BİLGİLERİ FORMU Sayfa 1 / 14. /. /.. (UEMS, ACGME ve TTB Eğitim Kurumları değerlendirme ölçütlerinden faydalanılarak hazırlanmıştır.) Bu form internetten word belgesi olarak indirilerek asistan temsilcisi tarafından tüm

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 25.07.2012 DUYURU KARDİYOLOJİ BRANŞINDA KULLANILAN TIBBİ MALZEMELERE AİT TASLAK LİSTE (EK-5/H) İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU 22/06/2012

Detaylı

MADDE ESKİ HALİ YENİ HALİ NE GETİRECEK?

MADDE ESKİ HALİ YENİ HALİ NE GETİRECEK? MADDE ESKİ HALİ YENİ HALİ NE GETİRECEK? 1 İlave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri Aşağıda belirtilen sağlık hizmetleri için (Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında (vakıf üniversiteleri

Detaylı

SIRA NO BUT_KODU ADI 1 530050 BİYOPSİ, İĞNE 2 530060 BİYOPSİ, DERİN (CERRAHİ) 3 530070 BİYOPSİ, YÜZEYEL (DERİ VEYA DERİALTI) 4 530230 KİST VEYA

SIRA NO BUT_KODU ADI 1 530050 BİYOPSİ, İĞNE 2 530060 BİYOPSİ, DERİN (CERRAHİ) 3 530070 BİYOPSİ, YÜZEYEL (DERİ VEYA DERİALTI) 4 530230 KİST VEYA SIRA NO BUT_KODU ADI 1 530050 BİYOPSİ, İĞNE 2 530060 BİYOPSİ, DERİN (CERRAHİ) 3 530070 BİYOPSİ, YÜZEYEL (DERİ VEYA DERİALTI) 4 530230 KİST VEYA BENİGN TÜMÖR ÇIKARILMASI 5 530270 LENF BEZİ BİYOPSİSİ VEYA

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde

Detaylı

EK-7 GELİR GETİRİCİ FAALİYET CETVELİ

EK-7 GELİR GETİRİCİ FAALİYET CETVELİ Resmi Kodu EK-7 GELİR GETİRİCİ FAALİYET CETVELİ İşlem Adı 1.TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI MESAİ DIŞI FİYAT LİSTESİ 401010 DİŞ HEKİMİ MUAYENESİ (DİŞ TABİBİ) 18,20 401030 KONSÜLTAN DİŞ HEKİM MUAYENESİ 401051

Detaylı

Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler

Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler Dr. Lütfi Eroğlu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Anabilim Dalı Mastektomi ile ilgili ameliyatların tarihsel süreci

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 1. YIL ilk yarıyıl (güz dönemi) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 09.00-09.50 SHMY101 ANES-101 ANES-101

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ Yoğun Bakım Bir ya da daha fazla organ veya organ sistemlerinde oluşan, ciddi işlev bozuklukları veya yetmezliklerinin ve altta yatan nedenlerin izlem, tanı ve

Detaylı

FALLOT TERALOJİSİ. Yard. Doç. Dr. Aşkın Ender TOPAL

FALLOT TERALOJİSİ. Yard. Doç. Dr. Aşkın Ender TOPAL FALLOT TERALOJİSİ Yard. Doç. Dr. Aşkın Ender TOPAL Siyanotik konjenital kalp hastalıkları içinde en yaygın olanıdır. Konjenital kalp hastalıklarının %7.3 ünü oluşturur. Etyolojide kesin bir neden bilinmemekle

Detaylı

ASİSTAN EĞİTİM KARNESİ

ASİSTAN EĞİTİM KARNESİ ASİSTAN EĞİTİM KARNESİ Bölüm I Demografik Bilgiler Adı: Soyadı: Doğum Yeri: Doğum Tarihi: Medeni Hali: Askerlik Durumu: İlkokul: Ortaokul: Lise: Üniversite öncesi eğitim boyunca gösterdiği başarılar, ödüller:

Detaylı

YÖNETMELİK. R.G. Tarihi: 09.01.2007 R.G. Sayısı: 26398

YÖNETMELİK. R.G. Tarihi: 09.01.2007 R.G. Sayısı: 26398 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

30.12.2014. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Doğum Sonu Bebekte Görülebilecek Sorunlar. Yenidoğanın Beslenmesi

30.12.2014. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Doğum Sonu Bebekte Görülebilecek Sorunlar. Yenidoğanın Beslenmesi 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ı 15.Hafta ( 22-26 / 12 / 2014 ) 1.) 2.)Doğum Sonu Bebekte Görülebilecek Sorunlar 3.) 4.) Slayt No: 24 4 Doğum Sonu Bebekte Görülebilecek Sorunlar Doğum Sonu Dönemde

Detaylı

18 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29597 TEBLİĞ

18 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29597 TEBLİĞ 18 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29597 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ Yoğun Bakım Bir ya da daha fazla organ veya organ sistemlerinde oluşan, ciddi işlev bozuklukları veya yetmezliklerinin ve altta

Detaylı

NÖROġĠRÜRJĠ. TETKĠKLER Lomber ponksiyon 50 Subdural ponksiyon ve effüzyon aspirasyonufontanelden

NÖROġĠRÜRJĠ. TETKĠKLER Lomber ponksiyon 50 Subdural ponksiyon ve effüzyon aspirasyonufontanelden 1 NÖROġĠRÜRJĠ TETKĠKLER Lomber ponksiyon 50 Subdural ponksiyon ve effüzyon aspirasyonufontanelden 100 Ventriküler ponksiyon-fontanelden 100 Lomber yolla lomber miyelografi (ilaç hariç) 100 Lomber yolla

Detaylı

Sayı: 1880 Konu: Bütçe Uygulama Talimatı beyin ve sinir cerrahisi puanları. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne,

Sayı: 1880 Konu: Bütçe Uygulama Talimatı beyin ve sinir cerrahisi puanları. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne, 26 ARALIK 2007 Sayı: 1880 Konu: Bütçe Uygulama Talimatı beyin ve sinir cerrahisi puanları Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne, Hekimlerin özel çalışmalarında meslekleri ile ilgili

Detaylı

PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ

PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ Dr. Fulya YAYLACIOĞLU TUNCAY Doç. Dr. Onur KONUK GÜTF GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İÇERİK NAZOLAKRİMAL SİSTEM -ANATOMİSİ -EMBRİYOLOJİSİ

Detaylı

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ Nagihan KARAHAN*, Murat AKSUN*, Senem GİRGİN*, Tevfik GÜNEŞ**, Levent YILIK**, Ali GÜRBÜZ** * İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Anesteziyoloji

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu İlkeler, Balıkesir Üniversitesi Sağlık

Detaylı

Dr. Mubarek LHOJĠY. Dr. Derya AYTOP SERĠN. Dr. Ġbrahim MEYZĠN. Prof.Dr.Derya ÖZÇELĠK. Dr.Sevgi KURT YAZAR. Doç.Dr.Erdem GÜVEN. Dr.

Dr. Mubarek LHOJĠY. Dr. Derya AYTOP SERĠN. Dr. Ġbrahim MEYZĠN. Prof.Dr.Derya ÖZÇELĠK. Dr.Sevgi KURT YAZAR. Doç.Dr.Erdem GÜVEN. Dr. 2011-2012 Cerrahi Anabilim Dalı Seminer Programı Tarih Saat Yer Konuşmacı Konu Başlığı 04.10.2011 08:00-09:00 11.10.2011 08:00-09:00 12.10.2011 08:00-09:00 18.10.2011 08:00-09:00 19.10.2011 08:00-09:00

Detaylı

GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 YILI EĞİTİM PLANI

GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 YILI EĞİTİM PLANI Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan Klinik Eğitim Sorumlusu Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi TARİH SAAT EĞİTİMCİ KONU 02.09.2013 07:00-08:00 Dr. S. Yüksekdağ Cerrahi Hastada Anestezi 06.09.2013

Detaylı

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2010

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2010 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2010 REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI

Detaylı

İŞLEM KODU. Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük, her hasta için 510.123

İŞLEM KODU. Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük, her hasta için 510.123 İŞLEM KODU 510.123 510.124 520.033 İŞLEM ADI Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük, her hasta için Cerrahi branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan

Detaylı

530.360 Oksijen inhalasyon tedavisi seansı, saatlik 0 530.380 Parasentez, tanısal

530.360 Oksijen inhalasyon tedavisi seansı, saatlik 0 530.380 Parasentez, tanısal İŞLEM KODU 510.123 510.124 İŞLEM ADI Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük, her hasta için Cerrahi branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta

Detaylı

MALİYET ÇALIŞMASININ ADI SUT KODU İŞLEM ADI BİTİŞ TARİHİ. İstisnai Sağlık Hizmetleri 701.281 Kapsül Endoskopi Mayıs 2013

MALİYET ÇALIŞMASININ ADI SUT KODU İŞLEM ADI BİTİŞ TARİHİ. İstisnai Sağlık Hizmetleri 701.281 Kapsül Endoskopi Mayıs 2013 MALİYET ÇALIŞMASININ ADI SUT KODU İŞLEM ADI BİTİŞ TARİHİ İstisnai Sağlık Hizmetleri 701.281 Kapsül Endoskopi İstisnai Sağlık Hizmetleri 701.282 Çift Balonlu Enteroskopi İstisnai Sağlık Hizmetleri P600740

Detaylı

HİZMET KAPSAMI. 3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER 3.1 Hastalıklar ve Prosedürler

HİZMET KAPSAMI. 3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER 3.1 Hastalıklar ve Prosedürler Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 1. Nöroşirürji Anabilim Dalı tüm yaş grubundan ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24 saat sunulur.

Detaylı

GENELGE 2008/53....VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) a) tarihli ve (2008/25) sayılı Genelge

GENELGE 2008/53....VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) a) tarihli ve (2008/25) sayılı Genelge T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.10.00. 15-251-18 Konu : Yoğun Bakım Ünitelerinin Standartları 28223*25.07.2008 GENELGE 2008/53.....VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü)

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 05 Kasım 2010 tarihli ve 44100 Makam Onayı ile yürürlüğe konulan AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZLERĠ ĠLE DĠġ HASTANELERĠNDE GÖREVLĠ PERSONELE BĠRĠM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ

Detaylı

TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir

TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir Özet: Göğüs duvarı anatomisi Kesitsel anatomi Varyasyonel görünümler Toraks

Detaylı

D E F O R M İ T E L E R İ

D E F O R M İ T E L E R İ GÖĞÜS ÖN DUVARI D E F O R M İ T E L E R İ DRATALAYŞAHİN Kas iskelet sistemi anomalileri ile veya izole halde kosta, kıkırdak ve sternumu değişik şekillerde etkilemiş olabilen konjenital toraks deformiteleri

Detaylı

02.07.2015 Travma tahtası uygulaması Yrd. Doç. Dr. M. KILDIRAN. 03.07.2015 Nazogastrik sonda takılması Yrd. Doç. Dr. M. KILDIRAN

02.07.2015 Travma tahtası uygulaması Yrd. Doç. Dr. M. KILDIRAN. 03.07.2015 Nazogastrik sonda takılması Yrd. Doç. Dr. M. KILDIRAN SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DÖNEM VI (İNTERN) ACİL TIP STAJ PROĞRAMI GRUP E 01.07.2015 Öykü alınması ve fizik bakı, dosya kaydı 02.07.2015 Travma tahtası uygulaması 03.07.2015

Detaylı

Tarih Konunun Adı Öğretim Üyesi

Tarih Konunun Adı Öğretim Üyesi 2014-2015 EĞİTİM YILI S.H.M.Y.O ANESTEZİ TEKNİKERLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF 1. DÖNEM ANESTEZİ CİHAZI VE EKİPMANLARI DERS PROGRAMI Tarih Konunun Adı Öğretim Üyesi 19/09/2014 Anestezi Cihazı ve Bölümleri 26/09/2014

Detaylı

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK TORAKAL EPİDURAL ANESTEZİ VE FEMORAL BLOK YÖNTEMİ A.DOSTBİL*, H.BAŞEL**, Ö.TEKİN***, M.ÇELİK*, A.AHISKALIOĞLU*, AF.ERDEM* *ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER

TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Dr Ahmet DEMİRKAYA 21 Eylül 11 Çarşamba C6-T4 arasında uzanan trakea infrakrokoid seviyeden karinaya kadar

Detaylı

KBB &BAŞ BOYUN CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

KBB &BAŞ BOYUN CERRAHİSİ ANABİLİM DALI r KBB &BAŞ BOYUN CERRAHİSİ ANABİLİM DALI ASİSTAN DOSYASI Adı Soyadı Fotoğraf Doğum Yeri Doğum Tarihi Medeni Hali Çocuk Sayısı Askerlik Durumu Üniversite öncesi Eğitim (Okulun adı, başlangıç ve mezuniyet

Detaylı

Prof Dr Barış Akin Böbrek Nakli Programı Başkanı İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi

Prof Dr Barış Akin Böbrek Nakli Programı Başkanı İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi İSTANBUL AVRUPA YAKASI EĞİTİM VE İSTİŞARE TOPLANTISI 22.02.2015 DİYALİZ HEKİMLERİ DERNEĞİ VE TÜRK NEFROLOJİ, DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON HEMŞİRELERİ DERNEĞİ Prof Dr Barış Akin Böbrek Nakli Programı Başkanı

Detaylı

TORAKS DEĞERLENDİRME KABUL ŞEKLİ 2 (Bildiri ID: 64)/OLGU BİLDİRİSİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ

TORAKS DEĞERLENDİRME KABUL ŞEKLİ 2 (Bildiri ID: 64)/OLGU BİLDİRİSİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ TORAKS DEĞERLENDİRME ŞEKLİ 2 ( ID: 64)/OLGU Sİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ SONRASINDA GELİŞEN ORGANİZE PNÖMONİ (OP/ BOOP) Poster 3 ( ID: 66)/Akut Pulmoner Emboli: Spiral

Detaylı

GENEL İŞLEMLER Deri ve mukoza smear`leri, direkt Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini Wood ışığı muayenesi Deri ve mukoza smear`leri (giemsa, wright,

GENEL İŞLEMLER Deri ve mukoza smear`leri, direkt Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini Wood ışığı muayenesi Deri ve mukoza smear`leri (giemsa, wright, GENEL İŞLEMLER Deri ve mukoza smear`leri, direkt Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini Wood ışığı muayenesi Deri ve mukoza smear`leri (giemsa, wright, gram vb) Mantar aranması Mantar kültürü yapılması, her

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 1 Ağustos 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28725 Sosyal Güvenlik Kurumundan: TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü..VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2007/68

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü..VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2007/68 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Konu:Cerrahi Müdahale Birimlerinde Uygulanacak Cerrahi Müdahale Listesi 09.08.2007/21291.VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2007/68 İLGİ:

Detaylı

Bası Yarası Tedavisi Sonrası Gelişebilecek Erken ve Geç Dönem Komplikasyonları

Bası Yarası Tedavisi Sonrası Gelişebilecek Erken ve Geç Dönem Komplikasyonları Basınç Yaraları (Dekübütüs Ülserleri ) Basınç Yaralarının Nedenleri Basınç Yarası Oluşmasında Risk Faktörleri Basınç Bölgeleri Basınç Yaralarının Oluşumu ve Evreleri Basınç Yaralarının Önlenmesi Bası Yarası

Detaylı

PULMONER BANDİNG OPERASYONUNUN ERKEN VE ORTA DÖNEM SONUÇLARI, NİHAİ OPERASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

PULMONER BANDİNG OPERASYONUNUN ERKEN VE ORTA DÖNEM SONUÇLARI, NİHAİ OPERASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ PULMONER BANDİNG OPERASYONUNUN ERKEN VE ORTA DÖNEM SONUÇLARI, NİHAİ OPERASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ersin Erek, Yusuf K. Yalçınbaş, Yasemin Mamur, Kazım Öztarhan*, Ayşe Çolakoğlu, Ayşe Sarıoğlu,

Detaylı

2.9.2015 08:30 Bilimsellik komitesi. 3.9.2015 08:30 Memede kitle Atp GENEL CERRAHİ Yeliz Emine ERSOY Per

2.9.2015 08:30 Bilimsellik komitesi. 3.9.2015 08:30 Memede kitle Atp GENEL CERRAHİ Yeliz Emine ERSOY Per SINIF 4 4.grup (Genel cerrahi, plastik Cerrahi ve Anestezi) 31.8.2015 08:30 Bilimsellik komitesi 09:30 Bilimsellik komitesi 10:30 Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi 13:30 Bilimsellik

Detaylı

Çoklu Travma Hastasına Yaklaşım. Travma Merkezleri. Travma Merkezleri. Travma Merkezleri. Travma Merkezleri. Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. I.

Çoklu Travma Hastasına Yaklaşım. Travma Merkezleri. Travma Merkezleri. Travma Merkezleri. Travma Merkezleri. Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. I. Çoklu Travma Hastasına Yaklaşım Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. Çoklu Travma sonrası mortalite üç dönemde Hastane öncesi Major kafa yada vasküler yaralanma Halk sağlığı önlemleri Travmadan dakikalar,saatler

Detaylı