GİRİŞİMSEL İŞLEMLER YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GİRİŞİMSEL İŞLEMLER YÖNERGESİ"

Transkript

1 GİRİŞİMSEL İŞLEMLER YÖNERGESİ Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin ek ödeme tutarlarının belirleyen net performans puanının tespiti amacıyla tabipler tarafından yapılan muayene, ameliyat, anestezi gibi girişimsel işlemlerin ve bu işlemlere ilişin puanların belirlenmesidir. Kapsam Madde 2- (1) Bu Yönerge, Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı hariç olmak üzere Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermayeli sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli olan memurlar ile bu kurum ve kuruluşlarda 1/7/23 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılaması Hakkında Kanun uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen sağlık personelini, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personeli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen personeli kapsar. Dayanak Madde 3- (1) Bu Yönerge, 12/5/26 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (tt) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. Girişimsel işlemler Madde 4- (1) 12/5/26 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (g) bendi uyarınca tabip muayene ve girişimsel işlemler puanının hesaplanmasında ekli Girişimsel işlemler Listesi esas alınır. Yürürlük Madde 5- (1) Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınan bu Yönerge, 1/5/29 tarihinden geçerli olmak üzere Bakan Onayı ile yürürlüğe girer. Yürütme Madde 6- (1) Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür. Ek: Girişimsel İşlemler Listesi (113 sayfa)

2 26 HASTANE KODU BUT 26 KODU İŞLEM ADI Girişimsel İşlemler Listesi AÇIKLAMA ("Ücret" ibaresi aynı zamanda "puan" olarak da kabul edilecektir.) PUANI 1. YATAK ÜCRETLERİ sınıf banyolu tek yataklı odalar yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar Sınıf: Tek yataklı banyosuz veya iki yataklı banyolu odalar yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit (günlük her hasta için) 21 Reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit (günlük her hasta 4 için) Sınıf: İki yataklı odalar yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar Sınıf: Üç yataklı odalar yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar Sınıf: Genel hasta odaları (4 ve daha fazla yatak) yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar Meslek hastalıkları tespiti için hekim görüşü raporu Sadece meslek hastalıkları tarafından fatura edilir A. Sınıfı özel oda (suitli, müstakil, banyolu, telefonlu) yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar 51.7 Küvoz (günlük) yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar 51.8 Prematüre veya yeni doğan devamlı bakım yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar 51.9 Yoğun bakım yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar 51.1 Steril oda (kemik iliği nakli için) yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar İzole radyoaktif tedavi odası yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar Gündüz yatak ücreti (Psikiyatri, Diyaliz, Acil, Göz tedaviler, ayaktan ameliyat, kemoterapi ve hastalıkları v.b) girişimsel radyolojik işlemler için Kronik hasta ilave yatak ücreti dahili branşlardaki servislerde, reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde 2. HEKİM MUAYENELERİ VE RAPORLAR 52.1 Konsültasyon ücretleri (her bir hekim için) Acil poliklinik muayene ücreti Normal poliklinik muayene ücretleri Sevki yapılan muayene İçapcı/ branş nöbetinde yapılan muayene Psikiyatri Muayenesi (ilk 1 hasta için 3 puan sonraki hastalar 21 puan) Randevulu öğretim üyeleri özel muayene ücreti 52.5 Sağlık kurulu rapor ücretleri 52.6 Tek hekim rapor ücretleri İlaç ve malzeme temini için bir rapor ve bir muayene ücreti ödenir 52.7 Genel anestezi altında muayene Basamak poliklinik muayene ücreti 1. Basamak sağlık kuruluşları İlçe/Belde Gün Hastanesi poliklinik muayene ücreti inci Basamaktan sevk halinde poliklinik muayene ücreti 5 İcabçı nöbetinde yapılan A1 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) (3-5 Puan aralığı) 4 Ek puanı İcabçı nöbetinde yapılan A2 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) ( Puan aralığı) 25

3 Ek puanı İcabçı nöbetinde yapılan A3 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) ( Puan aralığı) Ek 145 puanı İcabçı nöbetinde yapılan B grubu (Özel ameliyatlar ve girişimler) (5-899 Puan aralığı) Ek puanı İcabçı nöbetinde yapılan C grubu (Büyük ameliyatlar ve girişimler) (3-499 Puan aralığı) Ek puanı İcabçı nöbetinde yapılan D grubu (Orta ameliyatlar ve girişimler ) ( Puan aralığı) Ek puanı İcabçı nöbetinde yapılan E grubu (Küçük ameliyatlar ve girişimler) (-149 Puan aralığı) Ek puanı Doğrudan gözetimli tedavi (DGT) Tüberküloz hastalarında günde bir kez 5 3. GENEL UYGULAMALAR 53.1 Anne sütü sağılması 53.2 Apse veya hematom drenajı, derin Apse veya hematom drenajı, yüzeyel Biyopsi, iğne Biyopsi, cerrahi, derin Biyopsi, deri veya derialtı, yüzeyel Damar yolu açılması günde 1 adetten fazla faturalanamaz 53.9 Diyabetli hasta eğitimi bir hasta için bir kez faturalanabilir Elektrokardiyogram 12 derivasyonlu, EKG trase çekimi Enteral hiperalimantasyon takibi günlük Fototerapi (4 saatlik seansı) Hastanın mekanikventilatöre bağlanması IM enjeksiyon günde 3 adetten fazla faturalanamaz IV enjeksiyon günde 3 adetten fazla faturalanamaz İntravenöz ilaç infüzyonu günlük takip Kan gazları kontrolü ve takibi günlük takip Kan veya ürünleri transfüzyonu torba başına Kesi sütürasyonu, büyük 1 cmden büyük veya bir çok alanda Kesi sütürasyonu, küçük 5 cm den küçük, tek bir alanda Kesi sütürasyonu, orta 5-1 cm arası, tek bir alanda Kist ponksiyonu Kist/benign tümör çıkarılması, büyük çapı 5 cm den büyük Kist/benign tümör çıkarılması, küçük çapı 1 cm den küçük Kist/benign tümör çıkarılması, orta çapı 1-5 cm arası Lavman Lenf bezi biyopsisi veya eksizyonu herhangi bir yerden Lenf bezi ponksiyonu/aspirasyonu Lokal anestezi 53.3 Lomber ponksiyon Mesane sonda uygulaması Mide yıkama Monitorizasyon, günlük nabız, solunum hızı, tansiyon takibi Nazogastrik sonda uygulaması Nebülazatör ile ilaç uygulaması oksijen ile birlikte Oksijen inhalasyon tedavi seansı ilaç hariç, saati, günlük en fazla 1 saat ödenir Parasentez Subkutan enjeksiyon 53.4 Sünnet tıbbi endikasyonu sağlık kurul raporu ile belgelenenler ödenir Sütür alınması pansuman dahil Torasentez günde 2 kezden fazlası ödenmez Total parenteral nütrisyon (TPN) takibi 24 saatlik Transkutanöz pco 2 ölçümü 24 saatlik Transkutanöz po 2 ölçümü 24 saatlik

4 53.46 Transkütan po 2 takibi saatlik Uyarı ve baskılama testleri uygulama ve takip, test hariç Vena seksiyonu (Cut-down) Ventilatör ile takip CPAP, BIPAP dahil, günlük Yanık debridman ve pansumanı, büyük %4 dan büyük Yanık debridman ve pansumanı, küçük %1 dan küçük bir alanda Yanık debridman ve pansumanı, orta %1-4 arası bir alanda Yanık pansumanı, büyük %4 dan büyük Yanık pansumanı, küçük %1 dan küçük bir alanda Yanık pansumanı, orta %1-4 arası bir alanda Yara debridmanı, büyük pansuman dahil Yara pansumanı, büyük A grubu ameliyatlar ve benzeri yaralarda(günde ikiden fazla faturalanadırılamaz) Yara pansumanı, küçük Diğer ameliyatlar ve yaralarda (günde birden fazla faturalanadırılamaz) İntradermal test Ria takılması Ria çıkarılması (İpi serviksten görünen) Ria çıkarılması (İpi görülmeyen Ria nın müdahale ile çıkarılması) İmplant Uygulaması İmplant çıkarılması 4 KATETER İŞLEMLERİ Arter kateterizasyonu Arter ponksiyonu Hemodializ için kateter yerleştirme Hood içi oksijen ölçümü İntraarteriyel kanülasyon + basınç ölçümü 4 günde en fazla bir kez faturalanabilir İntravenöz port yerleştirilmesi Kalıcı tünelli kateter çıkarılması Kalıcı tünelli kateter yerleştirilmesi Kateter pansumanı ve bakımı Kateter revizyonu ve/veya değişimi Nazal CPAP uygulaması günlük Periton dializi için kateter takılması, Tenckoff vb Periton dializi için kateter yerleştirme Perkütan silastik kateterizasyonu Santral ven kateterizasyonu, femoral ven perkütan Santral ven kateterizasyonu, juguler veya subklavyen ven perkütan Santral ven kateterizasyonu, perkütan, periferik ven Subclavian katater takılması, cerrahi yöntemle Swan-Ganz kateter yerleştirilmesi Sağ kalp kateterizasyonu, pulmoner arter Wedge basınç ölçülmesi 3 kez/gün den fazla ödenmez 15 YENİ DOĞAN UYGULAMALARI 53.8 Endotrakeal entübasyon, yenidoğan Exchange transfüzyon, yenidoğan Göbek arter kateterizasyonu Göbek granülomu koterizasyonu Göbek ven kateterizasyonu Göz pansumanı, yenidoğan İM enjeksiyon, yenidoğan günde 3 kezden fazlası ödenmez İntravenöz mayi takılması, yenidoğan İV enjeksiyon, yenidoğan günde 3 kezden fazlası ödenmez Nitrik oksit tedavisi, yenidoğan günlük 53.9 Parsiyel exchange transfüzyon, yenidoğan Subdural illüminasyon Surfaktan tedavisi uygulaması, yenidoğan 6

5 53.93 Transport küvezle hastane dışı nakli Transport küvezle hastane içi nakli Vücut temizliği, yenidoğan Yenidoğan monitörizyonu günlük Yenidoğan TA ölçümü günlük Yenidoğanın canlandırılması Derin trakeal aspirasyon 2 4. AMELİYATLAR Aynı seansta birden fazla ameliyatın yapıldığı durumlarda: aynı kesiden yapılan ameliyatlarda ücreti yüksek olan ameliyatın ücreti tam, sonraki ameliyatların ücretleri ise her birinin %3' u alınır. Ayrı kesiden yapılan ameliyatlarda ücreti yüksek olan ameliyatın ücreti tam, sonraki ameliyatların ücretleri ise her birinin %5' si alınır. AMELİYAT VE GİRİŞİM TANIMLARI Birim A1 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) 3-5 A2 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) A3 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) B grubu (Özel ameliyatlar ve girişimler) C grubu (Büyük ameliyatlar ve girişimler) D grubu (Orta ameliyatlar ve girişimler) E grubu (Küçük ameliyatlar ve girişimler) -149 Yenidoğan (-28gün) olguların ameliyatlarında, epikrizde doğum tarihi belirtilmek kaydıyla, ameliyat puanına aşağıdaki puanlar eklenir Yenidoğan ek puanı A1 grubu Yenidoğan ek puanı A2 grubu Yenidoğan ek puanı A3 grubu Yenidoğan ek puanı B grubu Yenidoğan ek puanı C grubu Yenidoğan ek puanı D grubu Yenidoğan ek puanı E grubu 5 Aynı seansta yapılan ameliyatlarda artırılmış tek anestezi ücreti uygulanır. Radikal organ rezeksiyon ameliyatları sonrası aynı seansta yapılan tüm rekonstrüktif işlemler ameliyat fiyatına dahildir. 5. ANESTEZİ VE REANİMASYON TANI, TEDAVİ VE YOĞUN BAKIM AMAÇLI UYGULAMALAR 55.1 Anestezi öncesi muayene Apne testi Endotrakeal entübasyon, ameliyathane dışı Endotrakeal tüp yada trakeotomi kanül değişimi Hasta kontrollu analjezi, epidural/intravenöz vb. günlük İnvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks ölçümü kateterizasyon hariç Kardiyopulmoner ressüsitasyon Monitorizasyon, ventilatör, nebulizatör, oksijen tedavisi ve derin trakeal aspirasyon ücretleri ayrıca ödenmez 55.8 Laringeal maske uygulaması LMA Muayene anestezisi, ameliyathane dışı Muayene anestezisi, ameliyathanede Nazal entübasyon, ameliyathane dışı Noninvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks ölçümü ANESTEZİ UYGULAMA İLKELERİ Anestezi A1 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) Anestezi amacıyla yapılan rejionel anestezi uygulamaları, "Anestezi uygulama ilkeleri" başlığı altındaki anestezi ücretlerine ilave edilerek faturalanır

6 Anestezi A1 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler),uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Anestezi A2 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) 75 Anestezi A2 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler),uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Anestezi A3 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) 45 Anestezi A3 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler),uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Anestezi B grubu (Özel ameliyatlar ve girişimler) 21 Anestezi B grubu (Özel ameliyatlar ve girişimler),uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Anestezi C grubu (Büyük ameliyatlar ve girişimler) 12 Anestezi C grubu (Büyük ameliyatlar ve girişimler),uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Anestezi D grubu (Orta ameliyatlar ve girişimler) 75 Anestezi D grubu (Orta ameliyatlar ve girişimler),uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Anestezi E grubu (Küçük ameliyatlar ve girişimler) 5 Anestezi E grubu (Küçük ameliyatlar ve girişimler),uzman ve anestezi teknisyeni birlikte 17 Aynı seansta birden fazla ameliyatın yapıldığı olgularda artırılmış tek anestezi puanı alınır. Artırılmış anestezi puanının hesaplanmasında yapılan cerrahi işlemlerin (aynı veya ayrı kesiden yapılan işlemlerin indirimli toplam puanları, %1+%5+...veya %1+%3...) toplam puanları değerlendirilir. Kullanılacak olan artırılmış anestezi puanları aşağıdadır Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler.toplam cerrahi puan Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler.toplam cerrahi puan 3-5,uzman ve anestezi 467 teknisyeni birlikte Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan ,uzman ve anestezi teknisyeni 25 birlikte Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan ,uzman ve anestezi teknisyeni 12 birlikte Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 5-899,uzman ve anestezi teknisyeni 83 birlikte Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 3-499,uzman ve anestezi teknisyeni 48 birlikte Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan

7 Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan ,uzman ve anestezi teknisyeni 3 birlikte Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 1-149,uzman ve anestezi teknisyeni 2 birlikte Yenidoğan çocuklarda aşağıdaki anestezi puanları uygulanır Yeni doğan anestezi puanı A1 grubu 1.8 Yeni doğan anestezi puanı A1 grubu,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Yeni doğan anestezi puanı A2 grubu Yeni doğan anestezi puanı A2 grubu,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Yeni doğan anestezi puanı A3 grubu 671 Yeni doğan anestezi puanı A3 grubu,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Yeni doğan anestezi puanı B grubu 314 Yeni doğan anestezi puanı B grubu,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Yeni doğan anestezi puanı C grubu 179 Yeni doğan anestezi puanı C grubu,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Yeni doğan anestezi puanı D grubu 11 Yeni doğan anestezi puanı D grubu,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Yeni doğan anestezi puanı E grubu 75 Yeni doğan anestezi puanı E grubu,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte 25 ALGOLOJİ-AĞRI TEDAVİSİ UYGULAMALARI Malzeme ve ilaç puana dahil değildir. BT, MR, USG, radyoloji gibi özel tetkik gerektiren uygulamalarda tetkik bedeli ayrıca fatura edilir Enjeksiyonlar Akupunktur (seansı) ücreti hasta tarafından karşılanır Atlantoaksial ve atlantooksipital enjeksiyon, ağrı tedavisi Eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi Faset eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi Proloterapi Sakroiliak eklem enjeksiyonu, ağrı tedavisi Tetik nokta/tendon kılıfı/ligament enjeksiyonu tek seans 15 Somatik Sinir Blokları-Tanı Ve Tedavi Aksiller pleksus sinir bloğu Diğer periferik alt ekstremite sinir blokları Diğer periferik üst ekstremite sinir blokları Faset median sinir (tek) bloğu Fasial sinir sinir bloğu Femoral sinir üçlü blok Gasser ganglion sinir bloğu Glossofaringeal /vagus /frenik /aksesoryus sinir bloğu Greater ve lesser oksipital sinir bloğu İlave periferik alt ekstremite sinir bloku (her biri) İlave periferik üst ekstremite sinir bloku (her biri) İlioinguinal/genitofemoral/iliohipogastrik sinir bloğu İnterkostal (tek) sinir bloğu İnterkostal, ilave her sinir sinir bloğu İnterskalen sinir bloğu 1

8 55.56 Laringeal sup/rek sinir bloğu Lateral femoral kutanöz/obturator sinir bloğu Maksiller/mandibüler sinir bloğu Paraservikal (tek) sinir bloğu Peroneal/tibial/sural sinir bloğu Pudental sinir bloğu Radial/ulnar/medial sinir bloğu Sakral / koksigeal sinir bloğu Selektif sinir kökü bloğu (tek) sinir bloğu Servikal/Brakial pleksus sinir bloğu Siyatik sinir bloğu Supraorbital/intraorbital/troklear sinir bloğu Supraskapuler sinir bloğu 5 Sempatik Sinir Blokları-Tanısal Çölyak/hipogastrik pleksus sinir bloğu İmpar ganglion sinir bloğu Paravertebral torakal\ lomber (tek) sinir bloğu Sfenopalatin ganglion sinir bloğu Splanknik blok Stellat ganglion sinir bloğu 75 İntraspinal Sinir Blokları Epidural blok (kateter + port/pompa implantı) Epidural kan/serum yaması Kombine spinal epidural analjezi/blok (kontinu) Lumbar-kaudal epidural enjeksiyon/ kateter Servikal-torakal epidural enjeksiyon / kateter Spinal blok, kateter + port/pompa implantı Subaraknoid blok, lomber/kaudal spinal blok Subaraknoid kateter Transforaminal anterior epidural enjeksiyon/ kateter 17 Sinir Blokları-Destruktif/Nörolitik Hipofiz adenolizisi Subaraknoid nörolitik sinir bloğu Nörolitik epidural (servikal-torakal) sinir bloğu Nörolitik epidural, lomber-kaudal sinir bloğu Nörolitik interkostal, tek seviye sinir bloğu Nörolitik interkostal sinir bloğu, ilave her seviye Trigeminal/gasser ganglion sinir bloğu Nörolitik stellat ganglion sinir bloğu Nörolitik paravertebral, torakal\ lomber sinir bloğu Nörolitik çölyak/hipogastrik sinir bloğu Nörolitik ganglion impar sinir bloğu Nörolitik periferik sinir, tek sinir bloğu Nörolitik Splanknik sinir bloğu 3 Radyofrekans Termakoagülasyon (RFT) Anuloplasti RFT Faset Eklem (tek) RFT Glossofaringeal RFT Nükleoplasti RFT Paravertebral lumbar RFT Paravertebral torakal RFT Perkütan faset sinir (tek) denervasyon RFT Perkütan intradiskal RFT PİRFT intradiskal RFT Nörotomi Sakroiliak eklem (tek) RFT Servikal / Torakal / Lomber DRG-RFT (her biri) Spenopalatin ganglion RFT Stellat ganglion RFT 25

9 Trigeminal/gasser ganglion RFT 3 Nöroplasti-Adezyonolizis Epiduroskopi nöroplasti-adezyonolizis Lomber-kaudal nöroplasti-adezyonolizis Servikal-torakal nöroplasti-adezyonolizis 3 Nöromodülasyon İmplantasyon port/rezervuar/pompa implant İmplantasyon spinal-epidural Nörostimülatör elektronik analiz/programlama Nörostimülatör pulse jeneratör revizyonu/çıkartılması Nörostimülatör pulse jeneratör yerleştirilmesi Periferik sinir elektrod implantasyonu Perkütan elektrod revizyon/çıkartılma Perkütan nörostimülatör elektrod implantasyonu Pompa/port programlama/doldurma Port/pompa revizyon/çıkartılma 15 Diğer BİS Monitorizasyonu Derin trakeal aspirasyon Epidural blok (kontinu) Epidural/ Spinal diferansiyel blok Gastrik intramukozal ph, tonometri günlük Günlük yatan hasta ağrı takibi IV. Lidokain testi İntraplevral kateter (kontinu blok) İntravenöz rejyonel blok (RİVA) Kontinu perineural opiat analjezisi SEDO-analjezi genel anestezi ile birlikte faturalanamaz CERRAHİ UYGULAMALAR 6.1.DERMİS VE EPİDERMİS CERRAHİSİ DERİ 6.1 Dermabrazyon, bir alanda Dermabrazyon, tüm yüze İntralezyonal steroid enjeksiyonu Keloid vb oluşumlar için Malign deri tümörlerinin eksizyonu Lokal flep ile kapatılamayan tm ler Malign deri tümörlerinin eksizyonu, flep veya greftli Lokal flep veya deri grefti ile defektin kapatıldığı Malign deri tümörlerinin eksizyonu, primer sütür 6.7 Seboreik keratoz gibi lezyonların tıraşlanarak çıkarılması tm ler (flep/ greft dahil) Primer sütür tekniği ile defektin kapatılabildiği tm eksizyonları 6.8 Tatuaj eksizyonu sağlık kurul raporulu tıbbi endikasyonlar dışında ödenmez Yanıkta eskarektomi bir anatomik alanda Yanıkta eskarotomi bir anatomik alanda Yanıkta fasiyotomi bir anatomik alanda Yanıkta tanjansiyel eksizyon + deri grefti uygulaması 1 cm 2 lik bir bölge için Yanıkta tanjansiyel eksizyon + deri grefti uygulaması, ilave ilave her 1 cm 2 lik alan için, 25 birime ilave Yaygın iyi huylu tümöral lezyonların elektrokoterizasyon/kriyoterapisi genel anestezi ile, anestezi ücreti hariç 35 DERİ VE DERİALTI 6.15 Yanaktan tümör eksizyonu, primer onarım Yanaktan tümör eksizyonu, fleple onarım Skar revizyonu, küçük 3 cm den küçük Skar revizyonu, orta 3-1 cm Skar revizyonu, büyük 1 cm den uzun Hemanjiom veya vasküler malformasyon eksizyonu, 3 cm den küçük 2 2 5

10 küçük 6.21 Hemanjiom veya vasküler malformasyon eksizyonu, orta 3-1 cm Hemanjiom veya vasküler malformasyon eksizyonu, büyük 1 cm den uzun Hemanjiom eksizyonu ve rekonstrüksiyonu, deri grefti ile Vasküler malformasyonlar için etanol enjeksiyonu Split thickness deri grefti, küçük 5 cm 2 den küçük Split thickness deri grefti, orta 5-1 cm Split thickness deri grefti, büyük 1 cm 2 den büyük Full thickness deri grefti, küçük 5 cm 2 den küçük Full thickness deri grefti, büyük 5 cm 2 den büyük 4 GREFTLER 6.3 Kısmi kalınlıkta deri drefti - tüme yakın Deperioste saçlı deri defektleri için kemikte kanamalı odaklar oluşturulmasından sonra Kısmi kalınlıkta deri grefti -rta Deperioste saçlı deri defektleri için kemikte kanamalı odaklar oluşturulmasından sonra Kısmi kalınlıkta deri grefti küçük Deperioste saçlı deri defektleri için kemikte kanamalı odaklar oluşturulmasından sonra Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, büyük,ilave ilave her el ayası kadar alanın onarımı için Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı,küçük hastanın el ayasından küçük defektlerde Kompozit greft Mukoza grefti alınması Tam kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, büyük sütüre edilmiş greft donör alanı boyu 7 cm den büyük Tam kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, küçük sütüre edilmiş greft donör alanı boyu 3 cm ye kadar Tam kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, orta sütüre edilmiş greft donör alanı boyu 3-7 cm e kadar Yağ grefti uygulamaları 25 FLEPLER 6.41 Abbe flebi birinci seans Abbe flebi ikinci seans Ada flep şeklinde fasiyokütan flepler Alın flebi birinci seans Alın flebi ikinci seans Aynı alanda çoklu Z plasti teknikleri Çapraz bacak flebi, birinci seans cross-leg flap Çapraz bacak flebi, ikinci seans cross-leg flap Çapraz parmak flebi, birinci seans cross-finger flap Çapraz parmak flebi, ikinci seans cross-finger flap Dil flebi birinci seans Dil flebi ikinci seans Doku genişletici uygulamaları birinci seans Doku genişletici uygulamaları ikinci seans Fasiyokütan flep İki farklı doku içeren serbest kompozit flep latissimus dorsi kas deri flebi, fibula osteokütan flebi vb İki loblu flep bilobed flap İnterpolasyon flepleri birinci seans kasık flebi, abdominal flep, subpektoral flep, infraklavikuler flep vs İnterpolasyon flepleri ikinci seans kasık flebi, abdominal flep, subpektoral flep, infraklavikuler flep vs Kas flebi Kas flebi + deri grefti Kas-deri flebi 6

11 6.63 K-M plasti Limberg flebi, romboid flepler Mukoza flebi Saçlı deri defektleri için rotasyon flebi Saçlı deri defektleri için transpozisyon flebi + deri grefti Sakral defektler için bilateral V-Y ilerletme flebi Tek bir doku içeren serbest (free) flep fibula flebi, kasık flebi, grasilis kas flebi gibi Tek loblu lokal deri flebi nota flebi, Banner flebi vs Üç farklı dokuyu birden içeren serbest (free) flep subskapuler arter tabanlı osteomuskulokütan flep V-Y ilerletme deri flebi Z-Plasti (bir tek Z-plasti) 25 LAZER TEDAVİ UYGULAMALARI Vasküler lezyonlar için eksizyonal olmayan lazer uygulamaları 6.74 Vasküler lezyon, Küçük, Lazer 3 cm den küçük Vasküler lezyon, Orta, Lazer 3-7 cm Vasküler lezyon, Büyük, Lazer 7 cm den büyük 7 Vasküler lezyonlar için eksizyonal lazer uygulamaları 6.77 Vasküler lezyon, Küçük, eksizyonel lazer 1 cm den küçük Vasküler lezyon, Orta, eksizyonel lazer 1-3 cm Vasküler lezyon, Büyük, eksizyonel lazer 3 cm den büyük 5 Benign veya malign deri tümörleri için eksizyonal lazer 6.8 Küçük tümör, eksizyonel lazer 1 cm den küçük Orta tümör, eksizyonel lazer 1-3 cm boyutlarında Büyük tümör, eksizyonel lazer 3 cm den büyük 7 Tümöral olmayan pigmentli lezyonlar için eksizyonal olmayan lazer uygulamaları 6.83 Küçük pigmentli lezyon, lazer 1cm den küçük Orta, pigmentli lezyon, lazer 1-3 cm boyutlarında Büyük pigmentli lezyon, lazer 3 cm den büyük BAŞ-BOYUN, KAS, İSKELET SİSTEMİ VE YUMUŞAK DOKU CERRAHİSİ BAŞ VE BOYUN CERRAHİSİ 6.86 Blow-out kırığı, orbita tabanına greft veya biyomateryal yerleştirilmesi Etmoidal arter ligasyonu Frontal kemik kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit Fronto-orbital ilerletme Habitüel TME dislokasyonları için eminektomi Kafatası kemiği/saçlı deri ekstensiv tümör ameliyatları Kafatası kemiği/saçlı derinin basit tümöral kitleleri Kalvarial şekillendirme, total Kistik lenfangiom eksizyonu Kondilektomi Kranial ansefalosel ameliyatları, diğer Kranioplasti ameliyatları, otojen greft ameliyatları (kostaplasti vb) (kot alınması hariç) Kranioplasti ameliyatları, yabancı cisim implantasyonu ameliyatları Kraniosinostoz ameliyatları, tek veya multipl sütür Kraniyal kemik defektlerinin kosta grefti ile rekonstrüksiyonu Kraniyal kemik defektlerinin plaklar ile rekonstrüksiyonu LeFort II osteotomisi ve/veya kemik grefti 9

12 61.3 LeFort I osteotomisi ve/veya kemik grefti Lefort III osteotomisi ve/veya kemik grefti Maksilla veya mandibula kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit Maksilla veya mandibula kırığı, intermaksiller tespit Maksillektomi, parsiyel Maksillektomi, total Mandibula veya maksilla rekonstrüksiyonu, kemik grefti ile Mandibula veya maksilladaki kistik oluşumlara küretaj Mandibula veya maksilladan ameloblastoma rezeksiyonu Mandibula veya maksilladan küçük çaplı tümör rezeksizyonu Mandibuladan tümör rezeksiyonu + rekonstrüksiyon plağı onarımı Mandibuladan tümör rezeksiyonu +vaskülarize kemik grefti ile onarımı Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve eş zamanlı kemik grefti ile onarımı Mandibuler osteotomi, deformite onarımı için Mandibuler osteotomi, tümör rezeksiyonu için Nazo-ethmoid-orbital kırık, açık redüksiyon ve internal tespit Orbital distopi düzeltilmesi Orbital hipertelorizm düzeltilmesi Sonradan kazanılmış oronazal fistüllerin kapatılması Tiroglossal kist veya fistül eksizyonu TME ankilozu için gap artroplastisi TME arthroplasti TME luksasyonu kapalı redüksiyon Vaskülarize kemik grefti ile mandibula rekonstrüksiyonu Zigoma kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit Zigoma kırığı, kapalı redüksiyon 2 Burun Açık rinoplasti ile total septal rekonstrüksiyon Alın flebi ile total burun kaybı onarımında ikinci seans Burun eksternal cerrahi onarımı, greft-flepli Burun eksternal cerrahisi rinofima, dermoid kist, basal cell Ca Burun içi konka elektrokoterizasyonu radyofrekans (her seans için) Burun kırıklarının kapalı redüksiyonu Burun mukozası koterizasyonu Burun rekonstrüksiyonu, parsiyel Burun rekonstrüksiyonu, total Burun tamponu çıkarılması Burun tamponu konması, arka Burun tamponu konması, ön Burundan yabancı cisim çıkarılması Burundan yabancı cisim çıkarılması, cerrahi Kemik ve kıkırdak kaybı içeren ağır saddle nose deformitesi onarımı Koanal atrezi düzeltilmesi, tek taraflı Konka lateralizasyonu Konka SMR ı, çift taraf Konka SMR ı, tek taraf Septal fraktür onarımı 4

13 61.49 Nazal ansefalosel, kraniotomi ile Nazal fraktür onarımı Nazal polipektomi Nazal septal perforasyon onarımı Nazal septal buton tatbiki Nazal Valv cerrahisi (çift taraf) Nazal Valv cerrahisi (tek taraf) Rinofima eksizyonu ve alın flebi birinci seans Rinofima eksizyonu ve alın flebi ikinci seans Rinofima eksizyonu ve deri grefti Rinofima eksizyonu ve ikincil iyileşmeye bırakılması Rinoplasti, komplike olmayan, greft kullanılmayan tıbbi endikasyonu sağlık kurul raporu ile belgelenenler ödenir Rinoplasti, komplike/greft ile tıbbi endikasyonu sağlık kurul raporu ile belgelenenler ödenir Septoplasti veya SMR Septorinoplasti tıbbi endikasyonu sağlık kurul raporu ile belgelenenler ödenir Şinesi, veb açılması Total burun kaybı rekonstrüksiyonunda alın flebi+iskelet yapı oluşturulması ( birinci seans) Yalnızca kıkırdak kaybı içeren saddle nose deformitesi onarımı 4 Boyun ve Larinks Alar defektlerin rekonstrüksiyonu Arytenoidektomi (endolaringeal) Boyun diseksiyonu, radikal veya fonksiyonel (tek taraflı) Boyun eksplorasyonu Brankial kleft kisti veya sinüsü eksizyonu Damak fistülü onarımı Eksternal karotid arter ligasyonu Endolaringeal lazer cerrahisi Endolaringeal mikroşirürji ile larinks poliplerine girişim Faringolarinjektomi Faringolarinjoözefajektomi Hiyoid süspansiyonu İntralaringeal enjeksiyonla medializasyon Kordektomi veya stripping Kosta grefti alınması Krikotiroidopeksi Laringeal fraktür tedavisi, kapalı Laringeal reinnervasyon nöromüsküler flep ile Laringofissür Laringoplasti, fraktür için açık redüksiyon Laringoplasti, medializasyon, tek taraflı Laringoplasti, yanıklar, rekonstrüksiyon Laringosel çıkarılması Laringoskopi, direkt Laringoskopi, fleksible fiberoptik Laringostroboskopi Larinjektomi, parsiyel Larinjektomi, total Larinks biyopsisi, indirekt laringoskopi ile Larinks papillomu Larinks yabancı cisim çıkarılması Larenksten radyofrekans ile kitle eksizyonu 5

14 Larenkste radyofrekans ile kordotomi veya kordektomi Lateral rinotomi ile yaklaşım tümör, perforasyon cerrahisi vb Maksiller arter ligasyonu Obturator tatbiki Suprahyoid boyun diseksiyonu Tirohyoid suspansiyon Tiroplasti Trakeoözofajial fistül açılması, primer Trakeoözofajial fistül açılması, sekonder Tortikolis düzeltilmesi 3 Paranazal Sinüsler 62.5 Antrokoanal polip eksizyonu BOS rinoresi cerrahisi, eksternal yaklaşım Caldwell-Luc ameliyatı (tek taraflı) Caldwell-Luc ameliyatı, (iki taraflı) Eksternal etmoidektomi Frontal sinozotomi (trepanasyon) Frontal sinüs cerrahisi, osteoplastik (iki taraflı) Frontal sinüs cerrahisi, osteoplastik flap (tek taraflı) Maksiller sinüs poksiyonu ve lavajı Ozenaya cerrahi girişim Piterigopalatin fossa cerrahisi Transnazal etmoidektomi 35 Endoskopi Endoskopik BOS rinoresi cerrahisi Endoskopik burun ve nazofarinks tümör cerrahisi Endoskopik DSR Endoskopik frontal sinüs cerrahisi Endoskopik koanal atrezi açılması Endoskopik konka bülloza rezeksiyonu Endoskopik konka redüksiyonu Endoskopik medial maksillektomi Endoskopik meningosel, ensefalosel cerrahisi Endoskopik optik sinir dekompresyonu Aynı taraf için 6237, 623, 6236 ile birlikte faturalanamaz Endoskopik orbita dekompresyonu Endoskopik septoplasti Endoskopik sfenoid sinüs cerrahisi Aynı taraf için 6228, 6236, 6237 ile birlikte faturalanamaz Fleksible fiberoptik nazofaringoskopi Fonksiyonal endoskopik sinüs cerrahisi, çift taraf Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, tek taraf Maksiller sinüse endoskopik müdahale Nazofarinks biyopsisi Temporomandibuler eklem endoskopisi, diagnostik Aynı taraf için 6228, 623, 6237 ile birlikte faturalanamaz Temporomandibuler eklem endoskopisi, cerrahi Aynı taraf için 6228, 623, 6236 ile birlikte faturalanamaz 35 Ağız, Dudak, Dil ve Farinkse Yönelik Girişimler Adenoidektomi Adenoidektomi ve tüp Ağız içi ve etrafı benign tümörlerinin rezeksiyonu Ağız içinde malign tümörlerin eksizyonu + lokal flepler Ağız tabanı ve dil laserasyonları onarımı Ağız ve çenenin kemik rezeksiyonu gerektiren malign tümörleri Ağız vestibülü apse, kist veya hematom drenajı 1

15 62.45 Ağız vestibülü mukozasının donör greft olarak eksizyonu ve onarımı Ağız vestibülündeki lezyonların fizik yöntemlerle destrüksiyonu lazer, kimyasal, termal Ağız vestibülünden mukoza ve submukoza eksizyonu ve onarımı Alveolar yarık onarımı Anterior damak fistülü onarımı Damağa radyofrekans uygulanması Damak ve uvula lezyonlarının eksizyonu Damak ve uvula lezyonlarının flep ile onarımı Damak yarığı onarımı ve faringeal flep Damak yarığı onarımı-inkomplet Damak yarığı onarımı-komplet Deri grefti kullanarak sulkoplasti Deri grefti kullanmaksızın posterior dudak sulkusu açılması Dil köküne radyofrekans uygulanması Dil kökü süspansiyonu Dil lezyonu eksizyonu Dil lezyonu eksizyonu ve dil flebi ile onarım Dil ve ağız tabanı, apse, kist, hematom vb. çıkarılması Dudak adezyonu Dudak malign tümör rezeksiyonu+estlander, Berdnard vb. Flebi+suprahyoid boyun diseksiyonu Dudak malign tümör rezeksiyonu/biyopsi ve Estlander, Berdnard vb. flebi Dudak malign tümör wedge rezeksiyonu/biyopsi Dudak/dilden kama şeklinde doku rezeksiyonu ve primer onarım Dudak yarığı burnu onarımı (osteotomisiz) Dudak yarığı burnu onarımı ( osteotomi de yapılarak ) Dudak yarığı onarımı (iki taraflı) Dudak yarığı onarımı (tek taraflı) Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu +lokal flepler ile onarımı Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu+lokal flepler ile onarımı+lap biyopsisi Faringeal flep Farinks duvarının rezeksiyonu ve myokutan flep ile onarımı Frenilum linguale plastiği Genioglossal ilerletme Genioplasti implant ile Genioplasti, osteotomi ile Glossektomi, parsiyel Glossektomi, total Hemiglossektomi Hipertrofik lingual frenulum düzeltilmesi Islık çalan ağız deformitesi onarımı (whistling deformitesi) Kolumella uzatılması Komposit rezeksiyon (ağız tabanı ve mandibula) Lateral faringeal duvar ve piriform sinüs rezeksiyonu Lazer asiste uvulektomi Lazer asiste uvulopalatofaringoplasti Lingual tonsil eksizyonu 27

16 62.91 Mentoplasti tıbbi endikasyonu sağlık kurul raporu ile belgelenenler ödenir Nadir yüz yarığı onarımı Nazofaringeal lezyon eksizyonu, infratemporal fossaya yaklaşım Nazofaringeal lezyon eksizyonu, transpalatal Nazolabial fistül onarımı Onarılmış dudak yarığı revizyonu Oro-antral fistüllerin onarımı Orofaringeal ve nazofaringeal postoperatif kanama kontrolü Peritonsiller apse açılması Posterior damak fistülü onarımı Premaksiller segmentin geri alınması Ranulaya girişim Retrofaringeal veya parafaringeal apse drenajı Sert damaktan tümör eksizyonu, greftle onarım Sert damaktan tümör eksizyonu, primer onarım Stiloid proçes elangasyonu eksizyonu Tonsil plikalar, retromolar trigon radikal rezeksiyonu + flepler Tonsillektomi aynı seansta yapılan tonsillektomi ile adenoidektomi ayrı ayrı faturalanamaz Tonsillektomi ve adenoidektomi Tonsillektomi ve adenoidektomi ve tüp Tonsillektomi ve tüp Transpalatal ilerletme Uvulektomi Uvulofaringoplasti Vestibuloplasti 25 Salgı Bezlerine Yönelik Cerrahi Minor tükrük bezi dokularının eksizyonu Parotidektomi, total Parotidektomi, yüzeyel Parotis apse drenajı Sialolitotomi (cerrahi) Sublingual tükrük bezi eksizyonu Submaksiller veya sublingual apse drenajı Submandibuler tükrük bezi eksizyonu Tükrük bezinin plastik onarımı, sialodokoplasti GÖVDEDE YAPILAN CERRAHİLER TORAKS DUVARI Geç sternal dehiscence onarımı Fasiatomi Göğüs duvarından olan akciğer hernisinin onarımı Kot fraktürü tedavisi, açık herhangi bir seviye Kot fraktürü tedavisi, kapalı herhangi bir seviye Kot rezeksiyonu, ekstraplevral tüm seviyeler (miyoplasti için) Kot rezeksiyonu, parsiyel Mediasten kist/tümör eksizyonu sternotomi, torakotomi Mediastinal tümör eksizyonu, malign sternotomi, torakotomi Mediastinoskopi Mediastinotomi ile eksplorasyon biyopsi, drenaj veya yabancı cisim çıkartılması Sternal debridman Sternal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon, protezli osteomyelit ve tümör için Sternal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon, protezsiz osteomyelit ve tümör için Sternal tel çıkarılması Sternum fraktürü fiksasyonu, açık Sternum fraktürü fiksasyonu, kapalı 25

17 63.42 Torakoplasti, bronkoplevral fistül kapatılması ile birlikte Torakoplasti, schede tipi veya ekstraplevral tüm seviyeler Toraks duvarı deformiteleri, pectus excavatum, carinatum Toraks duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protez var Toraks duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protez yok TOS, trans aksiller girişim, servikal kot ve/veya 1. skalen disseksiyon ve/veya fibröz bant kot rezeksiyonu disseksiyonu dahil Tümör eksizyonu, intratorasik, ekstrapulmoner Tümör veya kist eksizyonu yumuşak doku, subkutan, derin, subfasiyal, intramuskuler, (cilt lezyonu hariç) 5 GÖVDE VE KARIN ÖN DUVARINDA YAPILAN MÜDAHALELER 63.5 Abdominoplasti tıbbi endikasyonu sağlık kurul raporu ile belgelenenler ödenir Gastroşizis onarımı Göbek granülomu/polipi eksizyonu Karın duvarı benign tümörleri için girişim deri hariç Karın duvarı malign tümörleri için girişim deri hariç Kloakal ekstrofi onarımı Omfalomezenterik kanal açıklığı onarımı Omfalomezenterik kanal kisti veya fistülü eksizyonu Omfalosel primer onarımı 5 cm den büyük çaplı Rektus diyastazı onarımı Rektus kılıfı hematomu için girişim 1 Meme Büyütme mammoplastisi (iki taraflı) tıbbi endikasyonu sağlık kurul raporu ile belgelenenler ödenir Jinekomasti düzeltilmesi (iki taraflı) tıbbi endikasyonu sağlık kurul raporu ile belgelenmelidir Jinekomasti düzeltilmesi (tek taraflı) tıbbi endikasyonu sağlık kurul raporu ile belgelenmelidir Küçültme mammoplastisi (iki yanlı) makromamma için Mastektomi, basit Mastektomi, radikal aksiller diseksiyon dahil Mastektomi, modifiye radikal aksiller diseksiyon dahil Meme asimetrisinin düzeltilmesi Meme rekonstrüksiyonu, çift pediküllü TRAM flep ile Meme rekonstrüksiyonu, latissimus dorsi kas deri flebi + implant ile Meme rekonstrüksiyonu, mikrovasküler anastomozlu Meme rekonstrüksiyonu, sadece implant ile Meme rekonstrüksiyonu, tek pediküllü TRAM flebi ile Meme ucu ve başı rekonstrüksiyonu tıbbi endikasyonu sağlık kurul raporu ile belgelenenler ödenir Segmental mastektomi lumpektomi, parsiyel mastektomi, kadranektomi Memeden Kist-Benign Tümör Çıkarılması Tüberoz meme onarımı 6 Herniler 648 ile birlikte faturalanamaz İnguinal herni onarımı (inkarsere veya strangüle) İnguinal herni onarımı (tek taraflı) İnguinal herni onarımı (bilateral) İnguinal herni onarımı, laparoskopik (tek taraflı) İnsizyonel herni onarımı greft ücreti hariç 4

18 63.81 Lomber herni onarımı Petit-Grynfelt Parastomal herniasyonda girişim Spiegel hernisi onarımı Umblikal herni onarımı Umblikal kord hernisi onarımı Ventral herni onarımı omfalosel ve gastroşizise bağlı 2. DİAFRAGMA CERRAHİSİ Bochdalek hernisi onarımı, abdominal Bochdalek hernisi onarımı, torakal Diafragma laserasyonu, primer onarım Diafragmatik herni onarımı, kombine, torakoabdominal özofageal, hiatal Diafragmatik herni onarımı, transtorasik özofageal, hiatal Diafragmatik herni onarımı, travmatik, akut yenidoğan dışında Diafragmatik herni onarımı, travmatik, kronik yenidoğan dışında Diafragmatik herni onarımı, travmatik, kronik + greft kullanımı yenidoğan dışında Diyafragma evantrasyonu, primer onarım Diyafragma rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu (protezli) Diyafragma rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu (protezsiz) Diyafragmatik pace uygulaması Evisserasyon/ Evantrasyon düzeltilmesi,diyafragma Morgagni hernisi onarımı 1. PERİTON BOŞLUĞU 64.1 Apendiks epiploika torsiyonu Laparoskopi, tanısal Laparostomi Laparostomi, fermuar-mesh yöntemi Laparotomi, intestinal obstrüksiyonlarda barsak yapışıklığı veya konjenital bantlara bağlı Laparotomi, organ biyopsisi amacıyla Laparotomi, tanısal Aynı seansda batın içi başka bir ameliyatla birlikte faturalanamaz Omentektomi, omentum torsiyonunda Omentum kisti veya tümörü eksizyonu Periton lavajı, tanısal Peritoneal tuvalet ve debridman seans başına Peritoneal veya mezenterik tümör, kist eksizyonu Peritoneo-venöz şant yapılması asit tedavisinde Pleuroperitoneal şant uygulaması Radikal peritoneal debridman seans başına 4 RETROPERİTON Retroperitoneal tümörden biyopsi böbrek ve adrenal bez dışı Retroperitoneal kist veya tümör eksizyonu böbrek ve adrenal bez dışı KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ PERİKARD Perikardiyosentez Tüp perikardiostomi perikardial tüp drenajı Pıhtı/yabancı cisim çıkartılması için perikardiotomi primer işlem Perikardial pencere açılması veya parsiyel rezeksiyon drenaj için Perikardiektomi, subtotal veya tam, kardiopulmoner by-pass olmaksızın Perikardiektomi, kardiopulmoner by-pass ile Perikardial kist veya tümör eksizyonu 76 KALP TÜMÖRLERİ İntrakardiak tümör eksizyonu, kardiopulmoner bypass ile miksoma vb. 2.

19 64.26 Eksternal kardiak tümör rezeksiyonu Kardiak kist hidatik eksizyonu kardiopulmoner bypass ile Kardiak kist hidatik eksizyonu kardiopulmoner bypass olmaksızın 1.2 KALP PİLİ, OTOMATİK KARDİOVERTER- DEFİBRİLATÖR (AICD) AICD yastıkları ve elektrodlarının revizyonu veya çıkarılması Aritmojenik odağın/yolun cerrahi ablasyonu, kardiopulmoner by-pass ile Kalıcı pacemaker çıkartılması Kalıcı pil ve epikardial elektrod yerleştirilmesi torakotomi ile Kalıcı pil ve epikardial elektrod yerleştirilmesi, xiphoid yaklaşımı ile Otomatik İmplantabl Kardioverter Defibrilatör yastıklarının implantasyonu sensing elektrodları ile birlikte veya değil Otomatik İmplantabl Kardioverter Defibrilatör yastıklarının implantasyonu AICD pulse jeneratörü yerleştirilmesi ile birlikte Pacemaker onarımı, pulse jeneratörünün tekrar yerleştirilmesi ile birlikte Pacemaker onarımı, sadece elektrodlar Pil veya AICD cebinin revizyonu veya relokasyonu Sadece pil veya AICD takılması/tekrar yerleştirilmesi Supraventriküler aritmojenik odağın/yolun cerrahi ablasyonu kardiopulmoner by-pass olmaksızın (örn. WPW, A-V nod reentr) Supraventriküler aritmojenik odağın/yolun cerrahi ablasyonu, kardiopulmoner by-pass ile birlikte Supraventriküler aritmojenik odağın/yolun cerrahi ablasyonu, kardiopulmoner by-pass olmaksızın Trans venöz elektrot çıkartılması, kardiyopulmoner by-pass ile torakotomi ile Trans venöz elektrot çıkartılması, torakotomi ile 84 KALP VE BÜYÜK DAMAR YARALANMALARI Aort/büyük damarların sütür onarımı, kardiopulmoner by-pass ile birlikte Aort/büyük damarların sütür onarımı, kardiopulmoner by-pass olmaksızın Greft yerleştirilmesi, aort/büyük damarlar, kardiopulmoner by-pass ile Greft yerleştirilmesi, aort/büyük damarlar, kardiopulmoner by-pass (-) Kalp yaralanması onarımı, kardiopulmoner by-pass ile birlikte Kalp yaralanması onarımı, kardiopulmoner by-pass olmaksızın Kalp yaralanması, koroner arter hasarı, koroner bypass kardiyopulmoner bypass ile veya değil Kalp yaralanması, valvül hasarı, tamiri-replasmanı, koroner bypass kardiyopulmoner bypass ile veya değil Kalp yaralanması, ventriküler septal defekt onarımı kardiyopulmoner bypass ile Kardiotomi, eksploratris, kardiopulmoner by-pass ile birlikte yabancı cisim çıkartılmasını kapsar Kardiotomi, eksploratris, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın yabancı cisim çıkartılmasını kapsar 96 KALP KAPAKLARI-AORTİK KAPAK Apiko-aortik konduit konstruksiyonu 2.

20 64.57 AVR, aortik anulus genişletmesi ile birlikte, nonkoroner kusp AVR, transventriküler aortik anulus genişletmesi ile birlikte Konno Diskret subvalvular aort darlığında subvalvular rezeksiyon veya insizyon İHSS (asimetrik septal hipertrofi) 'de ventrikülomyotomi (myektomi) Replasman, aort kapağı (AVR) kardiopulmoner by-pass ile birlikte Ross ameliyatı Supravalvular stenozda aortoplasti Valvotomi, aort kapağı (Komissurotomi) kardiopulmoner by-pass ile birlikte Valvuloplasti, aort kapağı, açık kardiopulmoner by-pass ile birlikte 1.6 KALP KAPAKLARI-MİTRAL KAPAK Valvotomi, mitral kapak, kapalı Komissurotomi Valvotomi, mitral kapak, açık kardiopulmoner by-pass ile birlikte Valvuloplasti, mitral kapak kardiopulmoner by-pass ile birlikte Valvuloplasti, mitral kapak, prostetik ring ile kardiopulmoner by-pass ile birlikte Valvuloplasti, mitral kapak, açık, radikal rekonstrüksiyon ring ile veya değil Replasman, mitral kapak (MVR) kardiopulmoner by-pass ile birlikte Replasman mitral kapak+triküspid Annüloplasti Kardiyopulmoner Bypass ile birlikte 1.8 KALP KAPAKLARI-TRİKÜSPİD KAPAK Valvotomi, triküspid kapak kardiopulmoner by-pass ile birlikte Valvuloplasti/annuloplasti, triküspid kapak kardiopulmoner by-pass ile birlikte Triküspid Valv Replasmanı (TVR) Ebstein anomalisinde triküspid kapak repozisyonu veya plikasyonu 1.9 KALP KAPAKLARI-PULMONER KAPAK Ana pulmoner arter veya dallarında darlık nedeniyle onarım Aort root genişletmesi ile birlikte aort replasmanı, mitral kapak rekonstruksiyonu Aort root genişletmesi ile birlikte aort ve mitral kapak replasmanı Çift kapak replasmanı Bir kapak replasman + bir kapak valvuloplasti (ring ile birlikte veya değil) İnfundibular stenozda sağ ventriküler rezeksiyon komissurotomi ile birlikte veya değil Outflow trakt büyütmesi (yama) valvotomi veya infundubuler rezeksiyon ile birlikte veya değil Pulmoner arter anevrizması Üç kapak replasmanı İki kapak replasman + bir kapak valvuloplasti (ring ile veya değil) Valvotomi, pulmoner kapak (komissurotomi), açık Komissurotomi,kardiopulmoner by-pass ile birlikte Valvotomi, pulmoner kapak, açık, inflow oklüzyon ile komissurotomi Valvotomi, pulmoner kapak, kapalı (transventriküler) komissurotomi 1.4 KORONER ARTER İLE İLGİLİ İŞLEMLER Anormal koroner arter, greft kardiopulmoner by-pass olmaksızın Anormal koroner arter, greft, kardiopulmoner by-pass ile birlikte Anormal koroner arter, ligasyon Koroner anjioplasti, koroner by-pass ile birlikte ek olarak (endarterektomi) Koroner arter by-pass, karotid endarterektomi + patch plasti 2.5

SAĞLIK KURUMLARI FĐYAT LĐSTESĐ

SAĞLIK KURUMLARI FĐYAT LĐSTESĐ EK-8 SAĞLIK KURUMLARI FĐYAT LĐSTESĐ SIRA NO KODU ĐŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 1 1. YATAK ÜCRETLERĐ 2 510.010 Standart yatak ücreti Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 15,00 3 510.070 Küvoz (günlük)

Detaylı

HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ. İŞLEM PUANI 1 1. YATAK PUANLARI 2 510.010 Standart yatak tarifesi Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 50,59

HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ. İŞLEM PUANI 1 1. YATAK PUANLARI 2 510.010 Standart yatak tarifesi Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 50,59 KODU ADI AÇIKLAMA 1 1. YATAK PUANLARI 2 510.010 Standart yatak tarifesi Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 50,59 3 510.070 Kuvöz 4 510.080 Prematüre veya yeni doğan devamlı bakımı 5 510.090

Detaylı

KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 510010 Standart yatak tarifesi 0 510070 Kuvöz 0 510080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510090 Yoğun bakım 0

KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 510010 Standart yatak tarifesi 0 510070 Kuvöz 0 510080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510090 Yoğun bakım 0 KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 510010 Standart yatak tarifesi 0 510070 Kuvöz 0 510080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510090 Yoğun bakım 0 510100 Steril oda 0 510110 İzole radyoaktif tedavi odası

Detaylı

HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ

HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ 1 1. YATAK PUANLARI 2 510.010 Standart yatak tarifesi Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 50,59 3 510.070 Kuvöz Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar.510.080 ile birlikte Günde en fazla

Detaylı

600030 İntralezyonal steroid enjeksiyonu, bir seans Keloid vb oluşumlar için 15 600040 Malign deri tümörlerinin eksizyonu Lokal flep ile

600030 İntralezyonal steroid enjeksiyonu, bir seans Keloid vb oluşumlar için 15 600040 Malign deri tümörlerinin eksizyonu Lokal flep ile KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 510010 Standart yatak tarifesi 0 510070 Kuvöz 0 510080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510090 Yoğun bakım 0 510100 Steril oda 0 510110 İzole radyoaktif tedavi odası

Detaylı

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ İŞLEM KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA 1. YATAK ve VİZİT 510.010 Standart yatak tarifesi 0 510.070 Kuvöz 0 510.080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510.090 Yoğun bakım 0 510.100 Steril oda 0 510.110 İzole

Detaylı

G R MSEL LEMLER YÖNERGES

G R MSEL LEMLER YÖNERGES G R MSEL LEMLER YÖNERGES Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amac, Sa l k Bakanl na ba l sa l k kurum ve kurulu lar nda görev yapan personelin ek ödeme tutarlar n n belirleyen net performans puan n n tespiti

Detaylı

Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük, her hasta için 530.074 ile birlikte puanlandırılmaz.

Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük, her hasta için 530.074 ile birlikte puanlandırılmaz. YÖK GELİR GETİRİCİ FAALİYET CETVELİ SIRA 1 510010 Standart yatak tarifesi 0 2 510070 Kuvöz 0 3 510080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 4 510090 Yoğun bakım 0 5 510100 Steril oda 0 6 510110 İzole

Detaylı

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ İŞLEM KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA 1. YATAK ve VİZİT 510.010 Standart yatak tarifesi 0 510.070 Kuvöz 0 510.080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510.090 Yoğun bakım 0 510.100 Steril oda 0 510.110 İzole

Detaylı

225,97 7 510.110 İzole radyoaktif tedavi odası Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. 101,18 8 510.120 Gündüz yatak tarifesi

225,97 7 510.110 İzole radyoaktif tedavi odası Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. 101,18 8 510.120 Gündüz yatak tarifesi 1 1. YATAK PUANLARI 2 510.010 Standart yatak tarifesi Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 50,59 3 510.070 Kuvöz Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar.510.080 ile birlikte faturalandırılmaz.günde

Detaylı

EK-1 PAKET İŞLEMLER SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT ( TL ) 6.4.KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ PERİKARD

EK-1 PAKET İŞLEMLER SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT ( TL ) 6.4.KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ PERİKARD EK-1 PAKET İŞLEMLER SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT ( TL ) 6.4.KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ PERİKARD 1 B100000 Perikardiyosentez 1,375 2 B100001 Tüp perikardiostomi perikardial

Detaylı

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYAT LİSTESİ

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYAT LİSTESİ EK-1 KAMU HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER LİSTESİ 27 BOTULİNUM TOKSİN UYGULAMALARI 28 Botulinum Toksin uygulamaları İlaç dahil, seans başına

Detaylı

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ KAMU HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ 1/191 1 DİĞER İŞLEMLER 2 S100000 Tek Hekim Sağlık Raporu 50 75 3 S100010 Sağlık Kurulu Raporu 200 300 Şehitlere ve gazilere ait silahlar için 4 S100020 Silah Ruhsatı için

Detaylı

Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. (İki haftayı geçmesi beklenen mutlak nötropenik hastalarda) 24.00 2. HEKİM MUAYENELERİ VE RAPORLAR

Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. (İki haftayı geçmesi beklenen mutlak nötropenik hastalarda) 24.00 2. HEKİM MUAYENELERİ VE RAPORLAR EK-2 SAĞLIK KURUMLARI HİZMET BAŞI FİYAT LİSTESİ SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT GENEL UYGULAMALAR 1 S200000 Konsultasyon Kurum dışına gönderilen hekimler için % 150 fazlası ödenir. 50.00 2 S200001

Detaylı

Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. (İki haftayı geçmesi beklenen mutlak nötropenik hastalarda)

Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. (İki haftayı geçmesi beklenen mutlak nötropenik hastalarda) EK-2 SAĞLIK KURUMLARI HİZMET BAŞI FİYAT LİSTESİ SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT GENEL UYGULAMALAR 1 S200000 Konsultasyon Kurum dışına gönderilen hekimler için % 150 fazlası ödenir. 50,00 2 S200001

Detaylı

530.360 Oksijen inhalasyon tedavisi seansı, saatlik 0 530.380 Parasentez, tanısal

530.360 Oksijen inhalasyon tedavisi seansı, saatlik 0 530.380 Parasentez, tanısal İŞLEM KODU 510.123 510.124 İŞLEM ADI Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük, her hasta için Cerrahi branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta

Detaylı

İŞLEM KODU. Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük, her hasta için 510.123

İŞLEM KODU. Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük, her hasta için 510.123 İŞLEM KODU 510.123 510.124 520.033 İŞLEM ADI Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük, her hasta için Cerrahi branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge

Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge Ocak 2015. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam:

Detaylı

GENEL CERRAHİ 1 GENEL CERRAHİ

GENEL CERRAHİ 1 GENEL CERRAHİ 1 GENEL İŞLEMLER ESKİ BİRİM YENİ BİRİM Lokal İnfiltrasyon Anestezisi 50 Deri ve deri altından apse/hematom drenajı, yüzeyel 50 100 BD (50 Birim düşük, 3-4 gün pansuman gerektirdiğinden) Apse ve hematom

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Adana İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği SUT & HBYS DEĞERLENDİRME REHBERİ 2013

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Adana İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği SUT & HBYS DEĞERLENDİRME REHBERİ 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Adana İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği SUT & HBYS DEĞERLENDİRME REHBERİ 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Adana

Detaylı

Tablo 1-a. Tablo 1-b %5 1,00 %3-4,99 0,95 %1-2,99 0,90 <%1 0,85

Tablo 1-a. Tablo 1-b %5 1,00 %3-4,99 0,95 %1-2,99 0,90 <%1 0,85 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ İLE DİŞ HASTANELERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

GĠRĠġĠMSEL ĠġLEMLER LĠSTESĠ DEĞĠġĠKLĠĞĠ_ÖZET TABLO. GiriĢimsel iģlem listesine yeni eklenen iģlemler

GĠRĠġĠMSEL ĠġLEMLER LĠSTESĠ DEĞĠġĠKLĠĞĠ_ÖZET TABLO. GiriĢimsel iģlem listesine yeni eklenen iģlemler GĠRĠġĠMSEL ĠġLEMLER LĠSTESĠ DEĞĠġĠKLĠĞĠ_ÖZET TABLO GiriĢimsel iģlem listesine yeni eklenen iģlemler KODU ĠġLEM ADI AÇIKLAMA 520.035 Yan Dal Uzman Hekim Muayenesi (İlk 35 hasta için 40 puan, sonraki hastalar

Detaylı

Temel Esaslar Madde 5- Diş Tabibi Birim Performans Katsayısının Hesaplanması Madde 6 Tablo 1-a

Temel Esaslar Madde 5- Diş Tabibi Birim Performans Katsayısının Hesaplanması Madde 6  Tablo 1-a TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ İLE DİŞ HASTANELERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. .VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğüne) GENELGE 2005/66

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. .VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğüne) GENELGE 2005/66 .VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğüne) GENELGE 2005/66 İLGİ:a) 09.03.2000 gün 23988 sayılı Resmi Gazete Yayımlanan Yönetmelik b)26.06.2000gün ve 9170 sayılı Genelge c)08.01.2002 gün ve 256 sayılı Genelge

Detaylı

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SAĞLIK YARDIM SANDIĞI MÜDÜRLÜĞÜ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ DĠġ TEDAVĠ FARKLARI ÜCRET TABLOSU

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SAĞLIK YARDIM SANDIĞI MÜDÜRLÜĞÜ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ DĠġ TEDAVĠ FARKLARI ÜCRET TABLOSU DĠġ TEDAVĠ FARKLARI TABLOSU 1. TEġHĠS VE TEDAVĠ PLANLAMASI (SUT'UN 1 KATI ) 1 401.010 Diş hekimi muayenesi 7,00 401.030 Konsültan diģhekimi muayenesi 4,00 401.050 Diş röntgen filmi (periapikal) adedi 4,00

Detaylı

FATURA İNCELEME USUL VE ESASLARI

FATURA İNCELEME USUL VE ESASLARI Sayfa 1 / 42 İÇİNDEKİLER Sayfa 2 / 42 I- AÇIKLAMALAR... II-GENEL KURALLAR... III-BRANŞ KRİTERLERİ... 1-ORTAK KRİTERLER 2-DAHİLİ VE CERRAHİ BRANŞLAR ANESTEZİ VE REANİMASYON-YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ... BEYİN

Detaylı

(Mülga başlık:rg-21/3/2014-28948) (1) EK-1/a (Değişik:RG-10/3/2010-27517)

(Mülga başlık:rg-21/3/2014-28948) (1) EK-1/a (Değişik:RG-10/3/2010-27517) EK-1 (Mülga başlık:rg-21/3/2014-28948) (1) EK-1/a (Değişik:RG-10/3/2010-27517) (Değişik başlık:rg-11/7/2013-28704) 1- A VE B TİPİ TIP MERKEZLERİNDE RUHSATNAME BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER 1) Tıp merkezi

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI ÜCRETLER TARİFESİ TÜZÜĞÜ

SAĞLIK KURUMLARI ÜCRETLER TARİFESİ TÜZÜĞÜ SĞLIK KURUMLRI ÜRETLER TRİFESİ TÜZÜĞÜ [(17.05.2011 R.G. 78 EK III.E. 263 Sayılı Tüzüğün), (14.10.2011 R.G. 174 EK III.E. 554), (15.03.2013 R.G. 45 EK III.E. 151), (13.8.2014 R.G. 169 EK III.E. 504) ve

Detaylı

FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI

FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI İÇİNDEKİLER I- AÇIKLAMALAR... II-GENEL KURALLAR... III-BRANŞ KRİTERLERİ... 1-ORTAK KRİTERLER 2-DAHİLİ VE CERRAHİ BRANŞLAR ANESTEZİ VE REANİMASYON-YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ...

Detaylı

Kısa İsim 1. Bu Tüzük, Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü olarak isimlendirilir.

Kısa İsim 1. Bu Tüzük, Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü olarak isimlendirilir. YTKLI TEDVİ KURUMLRI DİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇLIŞM ESSLRI) YSSI (34/2007 Sayılı Yasa ) Madde 20 ltında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk umhuriyeti akanlar Kurulu, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş,

Detaylı