ATAUM. Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yıl 2 - Sayı 23 AĞUSTOS 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATAUM. Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yıl 2 - Sayı 23 AĞUSTOS 2010"

Transkript

1 ATAUM Avrupa Gündemi... Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yıl 2 - Sayı 23 Et Krizine Teknolojik Çare Taze Klonlanmış Et Et krizinin global boyut kazandığı şu günlerde, biliminsanları et arzını artırmanın yeni bir yolunu buldu. "İhtiyaçlar sınırsız kaynaklar kıt" mottosunun insanlığa yeni armağanı teknoloji harikası klonlanmış etler, yakında seçkin marketlerde! Pek çok uzman bu yeni teknolojinin güvenilirliğini anlayabilmek için en azından dördüncü, beşinci hatta altıncı jenerasyonlara bakılması gerektiğini belirtiyor. ÜRETİM KOLAYLIĞI MI, ETİK Mİ? Bilge ŞAHİN Bundan 50 yıl öncesine kadar dondurulmuş gıdalar sadece filmlerdeki uzay gemilerinde görülen kurgulardı. Günümüzde ise herkesin mutfağında bulunuyor. Bilim de zaten dondurulmuş ürünlerin çok daha ötesine geçti. Elbette bir yenilik gıda ürünlerinde olunca insanlar daha hassas davranıyor ve doğal olmayan, daha doğrusu alışık olunmayan şeylerden uzak duruyor. Ama garip bir şekilde, başta bize garip gelen şeylere de zamanla alışıyoruz. Bugünlerde (şimdilik) alışılmamış bir besin olarak karşımıza çıkansa, klonlanmış et! Son 4 yıldır ABD gıda piyasasında yer alan klonlanmış hayvanların ürünleri şimdi de Avrupa kapısında. Bu durumun ilk habercisi Britanya Gıda Standartı Kurumu nun klonlanmış hayvan etinin besin zincirine girdiğini rapor etmesi oldu. (devamı 3.sayfada) Roma ve Floransa Arasında Bir David Betül YILDIZHAN sayfa 22 Çingeneler Yine Evsiz, Hep Evsiz! Ilgın Su ÇATALKAYA sayfa 11 Rüyasını Gerçekleştiren Vatandaş Vaclav Havel Zahide Tuğba ŞENTERZİ sayfa Karadağ'dan Bedelli Vatandaşlık Emre ALPAY sayfa 13 Portre: Napoleon Bonaparte Yeşim ÖZTÜRK sayfa İklim Değişikliği Seneryoları Buzun Altında! Emrecan ERDOĞAN sayfa 8 Almanya: Tasarrufta da Avrupa'nın Rol Modeli! Esra AKGEMCİ sayfa 4-5 üyelik ve diğer talepleriniz için Benim Avrupam Cem DİZDAR sayfa 25

2 2 Westerwelle'ye Partisinden İstifa Çağrısı! Ali KAYA ATAUM Westerwelle ye Partisinden İstifa Çağrısı! Ali KAYA Temmuz sonunda Türkiye ye larında Bundestag ta olabil- dalyeye sahip üçüncü parti sürdürüyor. Westerwelle, gerçekleştirdiği ziyaretle menin kritik eşiği olan yüzde olan ve liberal ekonomik po- uzun yaz tatilinin ardından Türk basınında da kendine 5 in altına düşmesi. litikaları benimseyen FDP parti yönetimi toplantısında yer bulan ve cinsel tercihi ne- FDP nin kurulduğu tarihten nin Saarland Genel Sekreteri anketlerde çıkan düşük oy deniyle Alman kamuoyunda bugüne değin ulaştığı en yük- Ridger Linsler de Hahn ile ay- oranının böyle devam etmezaman zaman warmer sek oy oranı olan yüzde nı kanıda. Linsler, Saarbrüc- yeceği konusunda garanti bruder ( eşcinsel erkek ) te nın yapılan anketlere ker Zeitung a yaptığı açıkla- vermiş, partinin durumu damalı tartışmaların konusu g ör e üçte iki oranında düş- mada, Westerwelle nin hem ha iyi olacak, politikalarımızı olan Freie Demokratische mesi, partinin imaj problemi parti başkanı hem de dışişle- görünür kıldıkça daha iyi so- Partei-FDP lideri ve Almanya olduğu ve bunun da ancak ri bakanı sıfatı taşımasının nuçlar elde edeceğiz demiş- Dı şiş le ri Ba ka nı Gu i do Westerwelle nin istifasıyla partinin imaj problemine ti. Westerwelle nin parti taba- düzeltilebileceği fikrinin par- katkı sağlamayacağını belir- FDP de istifa çağrılarına karnından istifa sesleri yükseli- ti içi muhalefette karşılık bul- tiyor ve ekliyor: Umarım şın liderlerinin arkasında duyor. Eylül 2009 daki federal masına neden olmuşa ben- Westerwelle partinin imajına ran ve yaratılan bu yaygaraseçimlerin ardından Hıristi- ziyor. Hesse Eyaleti Teşkilat daha fazla zarar vermeden nın gereksiz olduğunu vuryan demokrat Christlish De- Başkanı Jörg-Uwe Hahn, bir bunun farkına varır. gulayanlar da yok değil. Parmokratische Union-CDU ve haber ajansına verdiği de- Bir BBC muhabirinin sorusu- tinin Gençlik Kolları Başkanı onun Bavyera daki uzantısı meçte, partililerin gözünde na basın toplantısı sırasında Lasse Becker, liderlerine par- Christlish Soziale Union- partinin imaj kaybının mü- burası Almanya diyerek ti içinden yönelen istifa çağ- CSU yla birlikte kurulan koa- sebbibi Westerwelle dir der- İngilizce yanıt vermeyi red- rılarını saldırı olarak nitelilisyonda küçük ortak ola- ken, Dışişleri Bakanı olan li- detmesiyle görevi devraldığı yor ve eleştirilerin gerçeklerrak kendine yer bulan derlerinin görevi olan dış po- ilk günlerde dikkat çeken den uzak olduğunu düşün- FDP nin ve Westerwelle nin litikaya odaklanması gerek- Westerwelle, parti içi istifa düklerini vurguluyor. tahtını sallayansa, oylarının tiğinin de altını çizdi. sesleri arasında Balkan ülkeyapılan kamuoyu araştırma- Bundestag ta en fazla san- lerine yaptığı ziyaretleri de Çatırdamada Kuzey Ren Vestfalya faktörü FDP den yükselen bu ses, as- ları altında kendine önemli Başbakan Angela Merkel li- tık kendini yavaş yavaş göslına bakılırsa hiç de beklen- bir yer bulan Ruhr bölgesini derliğindeki CDU-FDP koa- teriyor ve koalisyonda da çamedik değil. Mayıs 2010 da de bünyesinde barındıran bu lisyonunun ter döktüğü bir sı- tırdama başladı. Kabinedeki ülkenin endüstriyel kalbi ve eyalet, geleneksel olarak nava dönüşmüştü. Özellikle FDP li bakanların yetersizliği en fazla nüfusa sahip eyaleti Sosyal Demokratların kale- Yunanistan a yardım konu- iddiaları ile FDP nin vergi olan Kuzey Ren Vestfalya da siydi. Ta ki Mayıs 2005 te ya- sunda git-gel yaşayan Al- reformu, koalisyonun elini yapılan seçimlerde partinin pılan eyalet meclisi seçimle- man ekonomisi karar verici- muhalefet nezdinde her gesadece yüzde 6.7 oy alabil- rinde oyların yüzde 44.8 ini leri, gelişmeye önceleri bu çen gün zayıflatıyor. Kısa bir mesi, parti içinde yükselecek alan CDU nun adayı Jürgen ülke kendi ayakları üzerinde süre önce kurulan çiçeği burmuhalefetin ilk filizleri ola- Rüttgers FDP yle koalisyon durmayı öğrenmeli şeklin- nunda FDP-CDU koalisyorak değerlendirilmiş, aynı se- kurarak eyaletin yönetimini deki yaklaşıyordu. Merkel e nunda su yüzüne çıkan farkçim ler de ko a lis yo nun üstlenene kadar. Kuzey yanıt yine Kuzey Ren Vestfal- lılıkların her iki cephece açık büyük ortağı CDU nun R en de alınan bu sonuçla bir- ya da kurulan sandıklardan bir biçimde dillendirilmeye yüzde 10 u aşkın oy kaybet- likte aynı yılın eylülünde ya- gelmişti. CDU yüzde 10 un b aşlanması ve Merkel in iktimesiyse partiler üstü fede- pılan federal seçimlerde Ger- üzerinde bir oy kaybına uğ- darının ele geçirilen her fırral bir krizin uç vermesi şek- hard Schröder liderliğindeki ramış ve sadece yüzde 34.6 satta sınanmaya muhtaç ollinde algılanmıştı. Sozialdemokratische Partei oy alarak federal düzeydeki duğunun hem Alman hem Mayıs 2010 daki Kuzey Ren Deutschland-SPD nin ulusal küçük ortağı FDP ile eyalet dünya kamuoyunda -son Vestfalya seçimlerinin nev-i çaptaki yenilgisi artık tesadüf seviyesinde koalisyon kura- cumhurbaşkanı seçiminde olşahsına münhasırlığı bu eya- olmaktan çıkmıştı. bilecek çoğunluğa sahip ola- duğu gibi- sıklıkla dile gelletin federal seçimlere adeta 2005 te sosyal demokratlar mamıştı. O dönem zarfında mesi, koalisyonun uzun numunelik veriler sunması için bir deneme tahtası göre- muhalefete zaman bırakma- erimli ol(a)mayacağının işave öngörülerde bulunma şan- vini üstlenen Kuzey Ren dan CDU lu siyasetçiler tara- retlerini veriyor. sı vermesiydi. Zira siyasi tarih Vestfalya da Mayıs 2010 da fından Merkel e karşı çıkan kitaplarının muhtelif başlık- gerçekleştirilen seçimlerse kısık istifa sesleri bugün ar- FDP lilerin derdi FDP lilerin Westerwelle nin tırmalarının FDP yi yüzde olacağa benziyor. Parti içi mu- rallerin kalesi Rheinland parti başkanlığından istifası- 5 in altında göstermesi, hiç halefet Westerwelle yi istifa Pfalz ve Baden Württemberg nı istemelerinin arkasınday- kuşkusuz partilileri yeni ara- konusunda ikna etmeyi ba- eyaletlerinde seçimler gersa esasen yapılan son fede- yışlara itiyor. şaramaz ve FDP yola mevcut çekleştirilecek, şayet CDUral seçimlerde yakalanan iv- Westerwelle nin parti içinde- hiyerarşik yapısını koruyarak FDP koalisyonu bu eyaletlermenin devamlılığını sağla- ki konumunu konsolide ede- devam etmekte karar kılar- de de kaybederse durum ma arzusu yatıyor. Kâhin bilmesi için elindeki en yakın sa, partiyi ve dışişleri bakanı hem Westerwelle hem de eyalet Kuzey Ren Vestfal- fırsatsa, Eylül de gerçekleşti- olan başkanını zorlu bir ge- Merkel için çok ilginç bir boya daki son seçim sonuçla- rilmesi planlanan bölgesel lecek yıl bekliyor. Önümüz- yut kazanacak. rıyla yapılan kamuoyu araş- parti konferansları silsilesi deki yılın ilk aylarında libe-

3 ATAUM Taze Klonlanmış Et Bilge ŞAHİN 3 Yeni Tatlara Hazır mıyız? Bilge ŞAHİN Kurum, bir çiftçinin ABD den ri olan Dundee Paratrooper, 2007 de doğmuş ve 27 Tem- rupa standartlarına uyma ve gelen ve klonlanmış hücrele- Aralık 2006 da doğmuş ve muz 2010 da kesilmiş. Yetki- güvenlik değerlendirmesinriyle Britanya da doğan iki i- Temmuz 2009 da kesilmiş. l iler Dundee Perfect in eti- den geçme koşulu var. neğin yavrularından süt elde Eti de besin sektörüne dâhil nin tüketime girmesini enetmesi haberi üzerine soruş- olarak tüketilmiş. Diğer inek gellemiş. Bu tür ürünlerin turma başlattı.ineklerden bi- Dundee Perfect ise Mart Britanya da satılması için Av- Klonlanmış et ne kadar sağlıklı? Ha ber ya yı lır ya yıl maz Britanya da büyük bir klonlanmış et tartışması başladı. Bazı kesimler klonlanmış etin normal etten hiçbir farkı olmadığını belirtirken, bazıları ise her türlü etik değere aykırı bir şekilde üretilen bu etlerin sağlıksız da olduğunu iddia ediyor. Klonlanmış eti olumlu karşılayanların başındaysa New Harvest araştırma örgütü geliyor. Konuyla ilgili bir araştırma projesini yürüten Jason Matheny, klonlanmış hayvandan üretilen etin hem daha verimli olacağını hem de üretimin çevreye daha az zarar vereceğini söylüyor. Zira bu yöntemle yüzde 90 daha az su ve alan kullanılıyor- lanmış hayvanın kopyalan- kileceğinden bu tür bir üreti- AB pazarına girmesine izin muş. Aynı şekilde PETA söz- dığı hayvanın genetik olarak min daha faydalı olabilece- verilmemesini savunuyor ve cüsü Bruce Friedrich de klon- tamamen aynısı olduğu söy- ğine inanılıyor. Bu nedenle bu konuda bir ambargo kalanmış etlerin hayvanları et- leniyor. Yani klonlanmış hay- ileride yaşanabilecek olan sı- rarı çıkarılması planlanıyor. leri için yetiştirmekten 20 kat vanın sütü veya eti kopya- kıntılara yönelik şimdiden bir Ayrıca Avrupa Gıda Güvenlik daha verimli olacağını söylü- landığı hayvanınkinin tama- şeyler yapmak için alışılma- Kurumu hayatta kalmakta yor. PETA şimdiden 2012 yı- men aynısı oluyor. Bu gerek- mış besinlerin üretimlerinin zorlanan klonlanmış haylında bu etleri piyasaya geti- çelerden yola çıkan Gıda ve geliştirilmesi gerektiğini söy- vanların ya da yavrularının recek ilk örgüt için bir milyon İlaç İdaresi, klonlanmış hay- lüyorlar. ürünlerinin insanlar üzerindolarlık bir ödül bile koydu. vanların yavrularından elde Öte yandan, ABD kurumları deki etkisinin ciddi kaygılara PETA ya göre hayvanları etle- edilen et ve sütlerin üretimi- klonlanmış eti onaylıyor ol- yol açacağını düşünüyor. Briri için yetiştirmek dünyada se- ne de yeşil ışık yakmıştı. Bir- salar da birçok Amerikalı bu tanya Gıda Standartları Kura gazı, toprak kirliliği, kan- leşik Devletler Tarım Bakan- uygulamaya hayır diyor. Hal- rumu bu uygulamanın sağser, kuş gribi, küresel ısınma lığı da piyasaya klonlanmış kın böyle bir tepki vermesin- lıklı olduğuna ilişkin yeterli gibi birçok soruna yol açıyor. hayvanlardan üretilen ürün- de etik veya dinsel kaygılar kanıt olmadığının üzerinde Bu nedenle klonlanmış et ye- lerin girmesine -teknolojiyi ya da et endüstrisine olan gü- duruyor. Bu nedenle bu tiştirmek büyük bir aciliyet ta- yakalayabilmek için- izin ver- vensizlik yatıyor. Amerikalı- ürünlerin piyasaya girebilşıyor. Ayrıca klonlanmış etle- miş durumda. Zira hayvan ların yanı sıra Avrupa da da mesi için gereken izni alması rin daha az yağlı, daha az ko- klonlanması yoluyla üretilen bu yöntem güvensiz bulunu- konusunda eksiklikleri oldulestrol içeren şekilde üretile- bu ürünler genetik mühen- yor ve olumsuz eleştirilere ğunu belirtiyor. Pek çok uzbileceğine de inanılıyor. disliği açısından da büyük bir maruz kalıyor. Nitekim man da bu yeni teknolojinin Ocak 2008 de de ABD Gıda gelişme olarak algılanıyor. Avrupa daki yetkililer ve AB, güvenilirliğini anlayabilmek ve İlaç İdaresi yaptığı bir yıllık Bilim insanlarına gelince klonlanmış hayvanlar ya da için en azından dördüncü, beçalışmanın sonuçlarını açık- Birçoğu 2050 yılından 9 mil- onların yavrularından elde şinci hatta altıncı jeneraslamış ve inek, keçi, domuz yara ulaşacak olan dünya nü- edilen ürünlerden besin sağ- yonlara bakılması gerektiğiklonları veya bunların yavru- füsu için besin kaynağı oluş- lanmasının kıtada yasaklan- ni belirtiyor. larında sağlık sorunu bulma- turmada bu yöntemin çok ya- ması gerektiğini söylüyor. Avdığını, bu tür besinlerin tü- rarlı olacağı görüşünde. rupa Parlamentosu çevre koketmenin güvenli olduğunu Çünkü alan ve su sıkıntısı çe- misyonu da bu tür besinlerin belirtmişti. Çalışmada, klon- Yani? Klonlanmış etler üretim sıra- Hollanda dan ticari firmalar konusunda büyük bir ilerle- Görünen o ki klonlanmış et, sında birçok kolaylık sağla- da şimdiden bu konuda yatı- me kaydedilmiş olabilir ama kısa, olmadı orta vadede ciddığı için belli ki üreticiler açı- rım yapmaya başlamış du- klonlanmış hayvanların sağ- di bir tüketim hammaddesi sından büyük bir fırsat olarak rumda. lık durumlarından emin o la ca k. Gıda üreticilerinin görülüyor. Hem de uygula- İşin daha vahim kısmıysa, olunmadan yapılan tüketi- önemsediği şeylerin başında manın aslında hayvan yetiş- klonlanmış ineklerin daha min insan sağlığını ne ölçüde tüketicileri yemeklerinin katirmeken daha maliyeti bir iş çok küçük olan yavrularının etkileyeceği öngörülemiyor. bul edilebilir ortamlarda elolmasına rağmen. Yine de kesilmesi ya da klonlanmış Örneğin klonlanmış bir hay- de edildiğine inandırmak olbu uygulama özellikle tarım- hayvandan sürekli süt elde van sadece 3 kere süt verdik- duğu hatırlandığında, işin kala uğraşan ülkelerin ilgisini edilmesi hayvanın sağlığı ve ten sonra güçsüz kalıyor ve lan kısmınınsa belki biraz ciçekeceğe benziyor. Bunun dı- hayvandan elde edilen ürün- bu durumda da kesiliyor. Ar- la biraz da rahatlatıcı veri şında NASA gibi çeşitli örgüt- lerin kalitesi açısından sorun dından bu hayvanın eti besin arayışı olduğu ortaya çıkıyor. ler ve Avusturalya dan ve oluşturması. Evet, klonlama zincirimize giriyor.

4 4 Almanya: Tasarrufta da Avrupa'nın Rol Modeli! Esra AKGEMCİ ATAUM Almanya: Tasarrufta da Avrupa nın Rol Modeli! Esra AKGEMCİ Avrupa ekonomisinde son yıl- diye kaygılananlar Avru- zeyde bir büyüme oranı ya- ramayarak gevşeme yoluna larda olup bitenlere bakıldı- pa nın içine düştüğü borç kri- kaladı. Almanya, kemer sık- gitmek isteyen üye ülkelerin ğında iki faklı görüş belirgin- zi nedeniyle uygulanan ke- ma politikalarına rağmen büyüme oranlarını sebep leşiyor. Bir yanda kemerleri mer sıkma politikalarının s ür dü rü lebilir büyüme sağ- göstererek tasarruf önlemlesıkmak gerek diyenler, di- ekonomi üzerindeki etkisi tar- lanabileceğini kanıtlarsa, tar- rinden kaçması zorlaşacak. ğer yanda tüm Avrupa ülke- tışılırken, en sıkı tasarruf po- tışmaların rengi değişebilir. leri kemer sıkmaya başlarsa litikası uygulayan ülkelerden Bu durumda, kemer sıkma ekonomi büyük zarar görür biri olan Almanya, rekor dü- politikalarının yükünü kaldı- Merkel tasarruf planına sadık Almanya kemer sıkma politi yılı için hazırlanan büt- Ülke tarihinin en ağır ve en yakın bir zaman geçti ve Alkalarına rağmen bu yılın ç e tasarısı nda yer alan tasar- kapsamlı tasarruf paketinde manya beklenmedik bir şeikinci çeyreğinde yüzde 2.2 ruf tedbirlerinin bir kısmı yer alan bu sıkı tedbirlerin, kilde son 20 yılın büyüme rebüyüyerek en iyimser tah- Haziran da uygulamaya ko- Almanya da ekonominin da- korunu kırarak ikinci çeyrekminlerin bile üstünde bir per- nulmuş, muhalefet ve sendi- ralmasını da beraberinde ge- te yüzde 2.2 büyüdü. Aynı döformans sergiledi. Bu sürpriz kalar tarafından da sert bir bi- tireceği konuşuluyordu. Hat- nemde Euro Bölgesi ise yüzrakamların açıklanmasının çimde eleştirilmişti e ta ünlü spekülatör George de 1 büyüdü. Almanya bu baardından gözler Merkel hü- kadar devlet bütçesinde 82 Soros, Almanya nın tasarruf şarısını, ucuz Euro avantajıykümetine çevrildi. Ne de olsa milyar Euro tasarruf yapıl- politikasının Avrupa için bir la ihracatını artırmasına gidişat iyiydi, kemerler biraz masını hedefleyen dev tasar- tehlike oluşturduğunu, Al- borçlu. Fakat görünen o ki, olsun gevşetilebilirdi. Fakat ruf planında en yüksek ke- manya nın komşularını def- uzun dönemde kemer sıkan Merkel taviz vermedi ve büt- sintiler, sosyal yardım ve iş- lasyona sürüklediğini söyle- çoğu Avrupa ülkesinin Alçeyi güçlendirmenin ana he- sizlik parası alanlara verilen mişti. Fakat paketin uygu- manvari bir büyüme oranı yadef olduğunu söyledi. ödemelerde yapılıyordu. lanmasının ardından üç aya kalayabilmesi çok zor.

5 ATAUM Kemer sıkma politikaları sorgulanırken Almanya: Tasarrufta da Avrupa'nın Rol Modeli! Esra AKGEMCİ 2010 başından bu yana ke- yüzde 11.2 lik bütçe açığını çekleştirmeye karar verdi. ne sürüklüyor. IMF de hazırmer sıkma politikaları olarak 2013 e kadar yüzde 3 e dü- Kemer sıkma politikalarının ladığı bir raporla Avrupa hüadlandırılan kamu harcama- şürmeyi hedeflemişti. Ancak bir diğer maliyeti, bu politi- kümetlerini uyararak, tasarları kesintileri, İspanya ve Yu- hükümetin bir diğer hedefi kaların bölge ekonomisi r uf p oli tik alarının önümüznanistan başta olmak üzere de, yüzde 20 yi geçen işsizlik üzerindeki olası etkilerinden deki yıllarda Euro Bölgebirçok Avrupa ülkesini zor du- oranını düşürmekti. Bu yüz- dolayı Avrupalı şirketlerin si nde büyüme oranlarını dürumda bıraktı. Öyle ki, den yapılması gereken yatı- kredi derecelendirme kuru- şürebileceğini açıkladı. Bü- İspanya Başbakanı Zapate- rımlara da tasarruf politika- luşlarından yüksek puan al- tün bunların yanı sıra sosyal ro, kemer sıkma politikala- ları izin vermiyordu. Sonun- malarını engellemesi. Düşük haklarından mahrum kalan rında gevşemeye gitme ka- da hükümet, tasarruf planla- puanlar şirketlerin borçlarını halklar, kuşkusuz kemer sıkrarı aldı. Zapatero hükümeti, rının dışına çıkarak altyapıy- finanse etmesinin maliyetini ma politikalarından en çok Mayıs ayında 6 milyar dolar- la ilgili ertelenmiş bazı yatı- artırıyor ve özellikle çok bor- etkilenen kesimi oluşturuyor. lık kamu sektörü kesintisiyle, rım projelerini 2011 de ger- cu olan şirketleri iflasın eşiği- 5 Alman karıncaların kararı Sene başından beri derin bir tü günlere hazırlanan karın- mesi gerekiyordu. Ağustos nomik performans sergileyemali krizin içinde bulunan canın Almanya olduğunu tah- böcekleri de kendileri gibi ceğini zaman gösterecek, fa- Yunanistan ın durumu ise da- min etmek zor olmasa gerek. çok çalışmak zorundaydı. Ay- kat Almanya yol gösterici kaha vahim. Kemer sıkma poli- Financial Times yazarı Mar- rıca vergilerini yükseltmeli ve rınca rolünü oynamaya katikaları yüzünden ülke eko- tin Wolf, masaldaki sondan kamu harcamalarını kesme- rarlı görünüyor. Berlin e gönomisindeki son bir yıldaki farklı olarak, Alman karınca- liydiler. Ancak o zaman ka- re, Euro Bölgesi ülkelerinin daralma yüzde 3.5 i buldu. ların Yunan ağustos böcekle- rıncalardan borç alabilirler- sadece mali reformlara değil Yunanistan, ekonomik kriz rine sırt çevirmediğine dikkat di. Wolf a göre, bu versiyo- aynı zamanda tasarruf politiboyunca birçok ekonomist ta- çekiyor. Karıncalar yardım nuyla da masal mutlu sonla kaları için bir rol modeline ihrafından La Fontaine in ünlü edecekti, yalnız bir şartları bitemez, çünkü ağustos bö- tiyacı var. Ve işte bu rol mofablındaki Ağustos böceğine vardı: Önce Ağustos böcek- cekleri karıncaları asla mem- delliği için en uygun aday da benzetildi. Bu durumda gü- lerinin bundan sonra karınca nun edemeyecek. Alman karıncalar zel günlerde birikim yapıp kö- gibi hareket etmeye söz ver- Yunanistan ın nasıl bir eko-

6 6 Troyka: İyi Gidiyorsunuz Ama Christos TEAZIS ATAUM Troyka: İyi Gidiyorsunuz Ama IMF, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Christos TEAZIS Merkez Bankası ndan oluşan Troyka, gerçekleştirdiği son ziyaretinde Yunan ekonomisinin rayına oturmaya başladığını açıkladı. Ancak şimdiye kadar gelişmenin iyi yönde olduğunu ama yapılacak daha çok iş olduğunu eklemeyi de ihmal etmedi. Öncelikle, demiryollarının yıllık açığı olan 1 milyar Euro nun kapatılması istendi. Ayrıca vergi kaçıranlara daha sert ceza uygulanması da acil talepler arasında. Hükümet de Troyka nın eleştirilerine istinaden meclise demiryollarında çalışan personelin yüzde 50 azaltmasına yönelik bir yasa teklifi getireceklerini açıkladı ve vergi kaçıranlara resmen savaş ilan etti. Devlet, yıllar sonra ilk de- ödemelerin dö- göre, yeni maaşlarda öde- dede dengeli bütçeler sağfa bin yata el konacağını da nemi için GMH nin yüzde nen ekstra ödenekler daha lanması. Böylece, iş verimliliaçıkladı. 2.5 ini aşmaması karara bağ- da azalacak. ğini artırmak ve personelin Yeni düzenlemeler landı. Aşıldığı takdirde, Hükümetin bir diğer hedefi rasyonalizasyonunu sağlan- Öte yandan, hükümetin son 3863 no lu yasanın öngör- de, rekabet arttırma adına mak hedefleniyor. Hükümet, ziyaretle pekişen talepler düğü şekilde sigorta siste- şimdiye kadar yabancılara bu reformlarla 500 milyon doğ rul tu sun da a ta ca ğı minde tadile gidilecek. kapalı sayılan mesleklerin Euro tasarruf etmeyi öngörü- adımlar da iyice netleşmeye Hükümetin yıl sonuna kadar açılması. Bu meslekler ara- yor. başladı. Buna göre, adım atırilmesine elektrik pazarın serbestleşti- sında avukatlık, eczacılık, no- Bu yapısal dönüşümler yapı- lacak ilk alanlardan biri, çaadımlar yönelik somut terl ik ve m im arlık da var. lırken halkın bunlara tepkisiz lışma ilişkileri. Özel sektör de atması da gerekiyor. Yerel yönetimler kalması kuşkusuz beklenmilışma yapılan toplu sözleş- Bir başka deyişle Kamu Öte yandan, yerel yönetim- yor. Sendikalar da bu pakeme müzakereleri gözden ge- Elektrik Kurumu nun özelleş- ler reformu Kalıkratis ile tin geçmemesi için yollara döçirilecek; fazla mesai saatleri tirilmesi söz konusu. Ayrıca, Yunanistan ın yerel yönetimbütçe küleceğini her fırsatta belirti- azaltılacak ve çalışma saatlerinde açıklarını azaltmaya ler haritası da kökten dönüş- yor. Bu gelişmelerin kesin esneklik tanınacak. yönelik olarak hükümet ula- türülecek. Yeni haritaya göşımda olarak ortaya koyduğu şeyse da bilet fiyatlarını artı- Ayrıca işe yeni girenler için re, belediye sayısı birleştir- şu: Yunanistan, uluslararası deneme dönemi bir yıla çı- racak. meler suretiyle azaltılacak. konjonktürün sosyo-ekonokartılacak ve geçici ve yarım Eylül 2010 itibariyle yeni ma- Bu bağlamda belediyelere mik ve sosyo-politik gereksi- zamanlı çalışmada kolaylık- aş politikası da uygulanma- bağlı kurumlarla belediye nimlerinin gerisinde kalmış. lar sağlanacak. ya başlayacak. Troyka nın meclis üyelerinin sayıları da Zaten Troyka da bu nedenle Düzenleme yapılacak bir digeçiş teklifi üzerine, yeni sisteme kesin bir şekilde azaltılacak. iş başında. sürecinde zam verilme- Hedeflenen, belediyelerin ğer alan da sosyal güvenlik. Emeklilere ayrılacak olan mesi gerekiyor. Beklentilere borçlanmaması ve uzun va- ATAUM İletişim Adres: Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) Cemal Gürsel Caddesi, Cebeci, Ankara Telefon: 0 (312) Faks: 0 (312) Web: E-posta: Editör: Erdem DENK Tasarım: Volkan KAYA * Yazılarınızla katkıda bulunmak için adresine atabilirsiniz. * ATAUM E-Bülten de yer alan yazılar ve görüşler tamamen yazarlarına aittir. ATAUM'un resmi görüşü değildir. * Bu içinde yer alan özel kullanım lisanslı tüm yazı ve görsellerin bütün hakları ATAUM`a aittir. * Bu, kaynak gösterilerek kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir. Sahibi: ATAUM adına Çağrı ERHAN Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: B. Erdem DENK Yayının Türü: Süreli (Aylık) Basım Yeri: Ankara Üniversitesi Basımevi, İncitaşı Sokak No: Beşevler/ANKARA Tel: 0(312) Basım Tarihi:

7 ATAUM Portekiz'de Bedelsiz Eğitimin 'Ufak' Bedeli: Harçlar Alev YILDIRIM 7 Portekiz de Bedelsiz Eğitimin Ufak Bedeli: Harçlar Alev YILDIRIM Günümüzde öğrencilerin en versite eğitimi için talep edi- kiz deki öğrencilerin, Avru- nemi için düşünülen değişikönemli sorunlarından birisi l en yıllık harç bedeli ortala- pa daki diğer öğrencilerden likler de öğrenciler arasında üniversite harçları. Çoğu Av- ma 6.50 Euro ydu. Bugün ise daha kötü durumda olduğu- ayrı bir tartışma konusu yarupa ülkesinde eğitimin pa- bu rakam ortalama 900 Euro nu gösteriyor. Diğer yandan rattı. Zira harç oranlarında rasız olarak sağlanabileceği civarında. Tabi ki bu ortala- rapora göre, yedi AB üye- bir indirim yapılması öngögüvencesi anayasa ya da ma ücret. Tıp, kimya, eczacı- sinde devlet üniversiteleri ta- rülüyor. Böylece öğrencilerin benzeri metinlerde yer alsa lık gibi kimi bölümlerde yıllık m a m e n ü c r e t s i z k e n, ve öğrenci birliklerinin harçda, devlet üniversitelerinde miktar çok daha yüksek. Yük- Portekiz de harç be de li lar konusundaki şikayetleriöğrencilerin belli miktarlar- sek lisans ve doktora yapan Euro ya kadar çıka- nin ve olası eylemlerin ö- da vergi ödemeleri bekle- lar içinse durum daha da va- biliyor. nüne geçileceği düşünülüniyor. Bu harçlar, cüzi bir mik- him. Üniversiteden üniversi- Harçların kaldırılmasını iste- yor. Fakat yapılacak indirim, tarda olduğu sürece anlaşılır teye farklılıklar olsa da, li- yen Komünist Parti tarafın- ortalama 900 Euro harç ödebir durum olarak karşılansa sans öğreniminin yaklaşık iki dan yapılan ve Miguel yen öğrencinin ancak 10 Euda bazı devletlerde yıldan yı- katı kadar harç ödemek zo- Tiago nun Meclis te de gün- ro daha az ödemesi demek! la yapılan değişikliklerle runda yükseğini okumak is- deme getirdiği bir araştırma- Yani, yıllarca yapılan zamlarharçların oranı öyle bir hal teyenler. Ve ücretler de yıl- ya göre, Portekiz de öğrenci- la kıyaslanamayacak nitelikalıyor ki, devlet okullarıyla ö- dan yıla artıyor. lerin ödedikleri yıllık harç büt- te. Dahası, bu indirimlere kozel üniversiteler arasında ne ' d a y a y ı m l a n a n çelerinin yüzde 14 üne ulaşı- şut olarak bursların da belli o- redeyse hiç fark kalmıyor. Education at Glance baş- yor ki, bu da AB içindeki en ranlarda kesilmesi düşünü- Portekiz bugün, üniversite lıklı OECD raporuna göre, büyük oran. lüyor. Kimi öğrenciler artık harçları konusunda, AB üye- Portekiz, ödenen harç mikta- Peki, üniversite giderlerini fi- burs alamayacak duruma gesi devletler arasındaki en kö- rı bakımından AB üyesi ülke- nanse etmek için öngörülen lecek ve harcın tamamını ö- tü örnek. Aslında, diktatörlük ler arasında 3. sırada yer alı- sistemin de katkısı olabilir mi demek durumunda kalacak; döneminin eşitsiz şartları dev- yor. Rapora göre, Birlik ü- bu kötü tabloya? Evet, tam kimisi ise toplam harç mikrimle değişmiş ve 1974 Ka- yelerinden yalnızca dördün- da öyle. Çünkü devlet üni- tarında yapılacak indirim ranfil Devrimi sonrasında de- de harç be del le ri 559 versitelerinin bütçeleri yüzde nispetinde bursunun bir kısğişen anayasayla da eğitim Euro'yu aşıyor. Harç bedelleri 70 e varan oranlarda harç mını kaybedecek! tamamen devlet güvence- Portekiz den daha yüksek g el irlerinden oluşuyor. Öğ- Yapılacak değişiklikler Portesinde parasız hale getirilmiş- olan iki devletse Hollanda ve retim üyeleri dahil persone- kiz hükümetince tartışıladurti. Fakat, 1992 değişiklik- Birleşik Krallık. Fakat bu dev- lin maaşları ve hatta üniver- sun, bütün öğrenci birlikleri leriyle devlet üniversitelerin- letlerdeki yaşam standardı sitenin diğer giderleri de bu Eylül de toplu bir eylem de belli miktarda harç yatırıl- ile Portekiz in durumu kıyas- yolla karşılanıyor. Fakat bu planladıklarını açıkladılar. ması öngörüldü. Başlangıçta landığında, Portekizli öğren- da yeterli olmasa gerek ki, 1992 yılında başlayan ve yılbu değişim, cüzi harçlar ne- cilerin üniversite eğitimleri öğ re nci harçları da yıldan yı- dan yıla katlanarak artıp inadeniyle tepkiyle karşılanma- için çok daha fazla fedakâr- la inanılmaz oranlarda artı- nılmaz miktarlara varan ünidı. Zira fakülteden fakülteye lık yapmak zorunda kaldığı rılıyor. versite harçları, daha çok sodeğişiklik gösterse de, üni- bir gerçek. Bu da, Porte- Öte yandan, dö- run yaratacağa benziyor. Hamilelik İstisna bir örnek Lizbon Üniversitesi nin Bi- versitelerde durum böyle de- lerin belirttiklerine göre, bir dondursalar da harç ödemek limler Fakültesi nde 10 ka- ğil. Hamile doktora öğrenci- süre zorunlu olarak okulu zorundalar. Ya da tezlerini didar doktora öğrencisi, hami- leri hamilelik lisansı adlı dondurdukları için, daha faz- ğer doktora öğrencileriyle aylelikleri sırasında da harç bir b el ge alarak okulu don- la süre harç ödemek duru- nı anda sunmaları gerekiyor. ödemek zorunda kalmışlar. durabiliyorlar. Fakat Lizbon mundalar ya da tezlerini ta- Süt izni bile yok! Bu durum bir istisna olarak Üniversitesi nde bu durumla mamlama sürelerini kısaltsunuluyor, çünkü diğer üni- karşı karşıya kalan öğrenci- maları isteniyor. Yani kayıt

8 8 İklim Değişikliği Senaryoları Buzun Altında! Emrecan ERDOĞAN İklim Değişikliği Senaryoları Buzun Altında! ATAUM Emrecan ERDOĞAN Bilim insanları, aylar süren land Eemian Ice Drilling- buz levhası örneği çıkarmayı dünyanın nasıl değişebileceçabaların ardından geçtiği- NEEM ) projesi çerçevesinde başardılar. Bu projeyle elde ğine dair önemli ipuçları vermiz hafta Kuzey Grönland Grönland da yerin yaklaşık edilen buz örneklerinin ani mesi bekleniyor. Buz Sondajı (North Green- 2.5 kilometre altından bir ısı değişlikleri dönemlerinde Proje başarıya ulaştı Danimarka ve ABD öncülü- için sondaj çalışması en alt ta- ması planlanıyor. Sondaj, ha ciddi ve kesin bilgiler içerğünde yürütülen ve 14 farklı bakada gerçekleştiriyor. Bu hummalı bir çalışmanın ar- diğini gösterdi. Araştırmacıülkeden gelen bilim insanını dönemdeki ani ısı değişiklik- dından resmen Haziran lar dünyanın en ıssız ve sert kapsayan bu projede, dünya lerine dair bilgi vermesi bek da başladı. Radar öl- topraklarında işe koyulsalar ortalama ısısının yaklaşık 3 lenen buz örneklerinde yapı- çümleri, 130 bin yıl önceye da, son teknoloji ürünleri saderece daha fazla olduğu lacak araştırma sonrası gü- ait buz kütlelerinin daha ka- yesinde kendilerine labora- 115 bin ile 130 bin yıl önce- nümüz iklim değişikliğine da- lın ve bozulmamış bir halde tuarlar ve yaşam alanları sine ait örnekleri elde etmek ir önemli bulgular saptan- bulunduğu ve bu sayede da- oluşturmayı da başardı. Buzulların derinliklerindeki sır Grönland bir asırdan fazla şitli sera gazı yoğunlukları gi- derinlerdeki buz kütlelerine iç içe geçmiş ve sıkışmış dusürede oluşmuş katmanlar bi bilgiler içeriyor. Geçtiği- yönelik. Bu buz örnekleri rumda olması. Bu yüzden dehalinde binlerce metre ka- miz yirmi yıl içerisinde topla- 130 bin yıl öncesine gidiyor rinlik arttıkça katmanları birlınlığında buz kütleleriyle nan tüm buz örnekleriyse ve ilk buzul çağına dek sürü- birinden ayırmak oldukça kaplı bir ülke. Her bir kat- son buz çağından günümüze yor. Ancak bu derinlikte ça- güçleşiyor. man var olduğu döneme ait kadar süren ısınma dönemi- lışmanın bazı zorlukları da atmosfer şartları hakkında ne a it veriler içeriyordu. Fa- var. En önemlisi, farklı katısı değerleri, nem oranı, çe- kat bu son çalışmalar daha manlardaki levhaların artık Bilim adamları konuşuyor NEEM ekibinde ABD adına lere ve politikacılara ortak ge- Stephenson a göre, NEEM ön emli. Ayrıca sadece geleçalışan ve alanında önemli leceğimiz için bir plan yapıl- ekibinin başarısı küresel ik- ceğe ışık tutmak açısından bir isim olan Colarado masının vaktinin geldiğini lim değişikliğinin nasıl ger- değil aynı zamanda geçmişe Üniversitesinden Jim White, göstermek olduğu görüşün- çekleşebileceğine ışık tut- ışık tutması için de buz kütleprojenin amacını ve 14 farklı de. ması ve gelecek için çizilen ik- lerinin vereceği detaylı bilgiülkeden bilim insanının bir Kutup Araştırmaları Fede- lim modellerine sağlayacağı ler son derece önemli. araya gelme sebebinin lider- rasyonu başkanı Simon veriler nedeniyle son derece Önemli ancak geç atılmış bir adım NEEM çalışmasının sonu- niz seviyesi bugünkünden geleceğe dair planlarını d a NEEM pr ojesinin gelecek cunda elde edilen veriler, in- yaklaşık 5 metre daha yük- önemli ölçüde etkileyebile- bilimsel araştırmaları açısınsanoğlunun yeni iklim deği- sekti. Bu durumun olası bir ceği söylenebilir. dan önemli bir yapı taşı olaşikliklerine adaptasyonunda tekrarı halinde dünya üze- Son tahlilde, artık sondaj ça- cak. Ancak -eğer varsa- küönemli bir rol oynayabilir. rindeki birçok önemli şehri lışması sona ermiş durumda. resel iklim değişikliği için böy- Örneğin 130 bin yıl önce sular altında kalabilir. Bu tarz Bilim adamları çıkarılan buz lesi temel bir adım atılmakta Grönland daki buz kütleleri örnekleri çoğaltmak müm- örnekleri üzerinde çalışma- geç kalındı mı, orası meçhul şimdikinden çok daha kü- kün. Bu sebeple elde edile- lara ve verileri analiz etmeye çüktü ve dünya ölçeğinde de- cek bulguların insanoğlunun başladılar bile. Kendi alanın-

9 ATAUM Toplumsal Toleransın Sınırı Nerede? Toplumsal Toleransın Sınırı Nerede Aydan DOĞAN 9 Aydan DOĞAN Hollanda yıllardır ayrımcılı- cılığı azaltmaya yönelik gay- yor. Bir tarafta Amsterdam tılması gerektiğini vurgularğa karşı tutumuyla, azınlık- retler devam etse de, konu belediye başkanı toplumun ken, öte tarafta Eindholara hoşgörüsüyle, toplumun çocuklara yapılan cinsel is- eşcinsellere karşı hoşgörü- ven daki yetkililer çocuklara farklı kesimlerini kabullen- tismar suçlarına gelince top- sünü artırıcı, eşcinsellerin cinsel taciz suçundan hapis me başarısıyla tanınagelmiş lum biraz daha korumacı bir normal olarak algılanmasını yatmış bir suçluyu şehre albir memleket. Ülkede ayrım- tutum sergiliyor gibi gözükü- sağlamaya yönelik adımlar a- mak istemiyor. İlkokulda eşcinsellikle ilgili dersler olmalı Amsterdam Belediye Başka- riliyor, yani kendi cinsellikleri nu ve eşcinselliğin yeni bir de. Hatta belediye başkanı nı Eberhard van der Laan ın keşfetmeye başladığı yaşlar- şey olmaktan çıkıp toplum ta- bu çabanın onu sinirlendirdikendisiyle yapılan bir söyle- da. Amsterdam belediye baş- rafından giderek kabul edi- ğini söyleyecek kadar ileri gişide yaptığı açıklamalar, ülke kanıysa bunun esas olarak len bir şey haline geldiği bir diyor ve polisi karşısına alıgündemine oturdu. Belediye belli normları çocuklara aşı- dönemde yetiştiğini belirti- yor. Ona göre, uzlaşma tabii başkanına göre, artık çocuk- lanabileceği yaşlar olan ilko- yor. Ona göre, bu özgürleş- ki faydalı ama saldırganla lar ilkokul çağında homo- kul çağında başlatılması ge- me geri dönülmemesi gere- kurban arasında değil. Başseksüellikle ilgili dersler ala- rektiğine inanıyor. ken bir süreç. Gerekli ilerle- kan, gerekli caydırıcılığın sağbilmeli. Zira ilkokul çağı Van der Laan, daha önce de me de ancak ilkokulda eşcin- lanabilmesi için uzlaşma normları ve değerleri öğren- eşcinsel haklarına ilişkin s ell iği n çocuklar açısından arayışı bir kenara bırakılmalı mek açısından ideal yaşlar. açıklamalarıyla eşcinsel ör- normalleştirilmesiyle sağla- ve cezalar artırılmalı diyor. Van der Laan, çocukların iki gütlerine destek vermişti. Be- nabilir. Belediye başkanı ay- Van der Laan ın açıklamalaerkeğin yolda kol kola yürü- lediye başkanına göre, eş- rıca eşcinsellere yönelik sal- rının destekçisi kadar da mesinin normal olduğunu cinsel kadın veya erkeklere dırıda bulunan saldırganlara eleştireni de var. Eleştirenleöğrenmesi gerektiğini belirt- sözlü ya da fiziksel saldırı ya- karşı takınılan tutumu da r e göre belediye başkanının ti. Bu şekilde eşcinsellere kar- panlar daha ciddi cezalar al- eleştiriyor. Polisin son dö- yaklaşımı çocukları eşcinsel şı azalan hoşgörüye karşı ted- malı. Söyleşide eşcinsellere nemde önerdiği gibi kurban- olmaya teşvik edecek bir nibir alınmış olunacak. Ülkede yönelik artan şiddetten kaygı la saldırgan arasında uzlaş- telik taşıyor. cinsel bilgiler çocuklara nor- duyduğunu da dile getiren ma arama çabasının hiçbir malde ortaokul çağında ve- başkan, 55 yaşında olduğu- fayda sağlamadığı görüşün- Eindhoven çocuk tacizcisi istemiyor Eberhard van der Laan Öte yandan, konu çocuklar o- larına dönmesinden duyulan Yasaklı Hollandalı da karara tı. Üst mahkemeye göre, bilunca toleranslı Hollandalı kaygıyı dile getirmiş ve eski karşı mahkemeye başvur- reyin şehre girmesini yasaktoplumu açısından bile bu kurbanların acılarının taze- muş, Den Bosch daki yetkili lamak o bireyin serbest dolatür tavırların değiştiği görü- lenmesine engel olma amacı mahkeme de Eindhoven be- şım hakkını orantısız şekilde lüyor. Bu doğrultuda Eindho- taşındığını eklemişti. Kısaca- lediye meclisinin bir kimse- kısıtlamak anlamına geliyor. ven da Ekim 2009 da alınan sı, alınan karara gerekçe nin ş ehre girmesini yasakla- Ne var ki, mahkeme Eindhoilginç bir kararla, çocuk taci- olarak toplumsal huzur ve maya yetkisi olmadığına ka- ven a hak vermemekte direzinden suçlu bulunmuş bir ki- suçlunun hayati güvenliğinin rar vermişti. Mahkemeye gö- nirken belediye meclisi de göşinin hapisten çıktıktan son- sağlanması gösterilmişti. Ta- re, belediye meclisi söz ko- rüşünde direniyor. Belediye ra şehre girmesi yasaklan- bii o zaman da bu karara kar- nusu kişinin kamu düzenine meclisinin bu karara karşı da mış ve böylece Eindhoven be- şı çıkanlar olmuştu. Bu duru- zararlı olabileceği fikrini des- temyize gitmesi bekleniyor. lediye meclisi Hollanda da mun yasal altyapısının olma- tekleyecek yeterli kanıt su- Tüm dünyada artan çocuk bir ilke imza atmıştı. Şehir dığı ileri süren pek çok aka- namamış, dolayısıyla ikna pornosu ve yine çocuklara meclisi, sosyal huzursuzluğu demisyen mevcuttu. Ayrıca edici olamamıştı. Bunun k ar şı i şlen en cinsel suçlardaengellemek amacıyla böyle kararın diğer belediye mec- üzerine belediye meclisi bir ki artış, toplumsal kaygıları bir karar aldığını savunmuş- lislerinin de aynı yola baş- üst mahkemeye başvurdu. doğal olarak körüklüyor. Yıltu. Ayrıca belediye başkanı vurmalarına neden olabile- Üst mahkeme de kararını lardır hoşgörüsüyle tanınmış da yaptığı açıklamada kur- ceği kaygısı da eleştirilerin Ağustos ta açıkladı. Bu karar ve bu konuda kendini gelişibanların yakınlarının öç al- merkezine oturmuştu. Üste- da Eindhovenlıların yüzünü mini devam ettirmeye çalıma isteğinin suçlunun şehre lik kimi akademisyenlere gö- güldürmedi, zira mahkeme şan Hollanda bile konu çodönmesi durumunda körük- re, bu tutum eski suçluların suçlunun tekrar eski alışkan- cuklara gelince bir çizgi çekleneceği endişesini vurgula- top lu ma ka zan dı rıl ma sı lı kları na dö nme olasılığına me çabası içine giriyor, çizgimıştı. Belediye meclisi sözcü- amacına tamamıyla ters dü- katılsa da bunun yeterli bir nin (çizgilerin?) kaçınılmazlısü, suçlunun eski alışkanlık- şüyordu. sebep olmadığına vurgu yap- ğına vurgu yapıyor

10 10 Çingeneler Evlerine Erencan TEZCAN ATAUM Çingeneler evlerine? Erencan TEZCAN Temmuz ortalarında bir mek amacıyla Cumhurbaş- laması, Romanya yla AB nin şiklik olması pek muhtemel Çingene gencinin ölümüyle kanı Nicholas Sarkozy ile hü- üye ülkelerin vatandaşları- görünmüyor. Zira hükümet sonuçlanan Loire-et-Cher k ümetin uygulamaya koy- nın serbest dolaşım hakkına alınan kararların halk taraolaylarının ardından Çinge- duğu önlemler, ülke içinde sahip olduklarının üzerinde fından desteklendiği inannelerle Fransız sisteminin ve dışında önemli tartışma- durması ve BM Irk Ayrımcılı- cında ve yapılan araştırma Seyahat İnsanları olarak lara neden oldu. Fransa so- ğının Önlenmesi Komite- ve kamuoyu yoklamalarına adlandırdığı grupların du- lunun hükümeti ırkçılıkla ve si'nin de uyarılarına rağmen, göre büyük ölçüde de haklı. rumlarını yeniden düzenle- "Le Pen yolunda" olmakla suç- izlenen politikalarda deği- Muğlâk bir ayrım: Çingeneler ve Seyahat İnsanları Fransa da yaşanılanları kavrayabilmek için vurgulanılması gereken ilk nokta, Çingeneler ve Se ya hat İnsanları kavramlarının birbirlerinden farklı toplumları nitelemek için kullanıldığı. Çingeneler (daha doğrusu, Romlar), Ro man ya ve Bulgaristan dan Fransa ya gelen ve yaklaşık 15 bin nüfusu olan bir toplulukken, Seyahat İnsanları (Gens Du Voyage) ise 1969 yılında yönetim tarafından yaklaşık 400 bin Çingene Fransız vatandaşı nitelemek için verilen (icat edilen?) idari bir statü. devletten aldıkları seyahat türel kökenlerinden (ki aslın- rının benzer olması ve son dö- Günümüzde, Fransız vatan- belgeleri yle göçebe hayatı- da Seyahat İnsanlarının ço- nemde yaşanan sorunları daşı olan bu topluluğun üçte nı sürdürmekte. Bu iki toplu- ğunluğu aslında Çingene) paylaşmaları. biri hâlâ karavanlarıyla ve luğun ortak noktasıysa kül- çok göçebe hayat anlayışla- Tehcir? Hükümet, Cumhurbaşka- caretinin, hayat kadınları- düzenini bozan Romların sı- telediği bu uygulamanın tanı nın deyimiyle bazı Rom- nın, çocuk dilencilerin ve su- nır dışı edilmesinin yanı sıra bii ki en çarpıcı yönü, insanlar ve Seyahat İnsanları nın çun kaynağı olan 300 kam- maddi yardımla teşvik edilen ları eylemleri değil doğuştan davranışlarından dolayı or- pı boşaltmayı amaçlıyor. Ni- gönüllü geri dönüşler şek- getirdikleri özellikleri itibataya çıkan sorunları" çözmek tekim açıklamalarından ar- linde uygulanıyor. Seyahat riyle sınıflandıran, yeknesakiçin 28 Temmuz da Sar- dından ilk kamp da hemen 6 İnsanları nı ilgilendiren bir di- laştıran ve öylece toplu cezakozy nin dört bakanıyla yap- Ağustos ta Saint Etienne de ğer önlemse, karavanlardan landıran anlayışın eseri oltığı toplantıda alınan önlem- boşaltıldı. Eylül sonuna ka- alınacak vergilerin yeniden ması. leri açıkladı. Fransa, ilk ola- dar sür me si ön gö rü len düzenlenmesi şeklinde. rak, birçoğu uyuşturucu ti- tahliyeler temelde kamu Kimilerinin tehcir olarak ni- Çözüm mü yeniden üretme mi? Önlemler Alınan sosyal içerikli tek ön- daki sorumluluğu Romanya minlere göre yarısından faz- Kısacası, Fransa'da yaşanan lemse, Seyahat İnsanları nın ve Bulgaristan a yüklemesi lasının Fransa ya tekrar dön- süreç, kimi çevrelerce basit kamp alanlarının geliştiril- ve Çingeneleri entegrasyo- müş olduğu da bir diğer popülizmle açıklansa da, bumesi. İzlenen politikaların sı- nu reddeden gruplar olarak gerçek. nun da ötesinde yabancı düşkıntıların giderilmesinde ne nitelemesinin ardından Ro- Tüm bunlar, hangi argüman- manlığına yönelen yeni bir kadar etkin olabileceğiyse ol- manya, bu sürecin ırkçılığa la uygulanırsa uygulansın, politika da kendisini gösterdukça kuşkulu. Çünkü hâli- dönüşmesinden çekindiğini toplulukları söylem düzeyin- mekte. Çünkü Sarkozy ve hazırdaki yasalara göre nü- ve işbirliğine hazır olduğunu den başlayarak damgala- ekibi, bir yandan Çingenefusu 5 binden fazla olan her açıkladı. Fakat iş burada da ma yolunu seçen ve bu min- leri "gönüllü" olarak ülkeleribelediyenin bu topluluklara bitmiyor aslında, zira AB ye valde siyaset güden hükü- ne geri göndermeye ve orakamp alanları sunması zo- yeni üye olan Romanya ve metin politikalarını gözden da tutmaya çalışırken, öte runluydu. Ancak bu kurala Bulgaristan ın normal va- geçirmesi ve bir arada yaşa- yandan "yabancı kökenli uyan belediye oranı da yüz- tandaşları için serbest dola- manın yollarını araması ge- Fransız vatandaşları"nın vade 42 yle sınırlı kalmıştı ve şım hakkı da ancak 2013 te rektiğini ortaya koyuyor. tandaşlıktan daha kolay çıbu da toplulukların yasal tam olarak yürürlüğe gire- Bilindiği gibi, Çingenelerin karılmasını öngören bir yasa olmayan yerleri kamp alan- cek. Kaldı ki, Çingenelerin AB üyeliğinin ardından çıkartmaya da hazırlanıyor. ları olarak benimsemelerine bu haktan yararlanması da Fransa da yaşadığı sorunlar Tabi nihai amacı ortak bir neden oluyordu. Belki de, Fransa tarafından de facto da aslında yeni değil. Daha kimlik oluşturmak olan Birlik yasal olmayan kampların olarak sınırlanmış durumda önce de İtalya, Çingene için, kimi ülkelerin vatandaşboşaltılmasından ziyade bu ve bu hak ancak kendilerine kamp la rı nı da ğıt mış ve larının "birinci sınıf" kimileritoplumların yasal hakları y e t e cek kay na ğa sa hip Çingeneleri kendi ülkele- ninse "ikinci sınıf" vatandaşolan kamp yerlerinin belir- olmaları durumunda söz ko- ri ne sınır dışı etmişti. Kendi lar olarak görülmeleri siyasi, lenmesi, daha kalıcı ve adil nusu! ülkeleri de ülkelerini dışarı- sosyolojik ve felsefi boyutları bir çözüme ulaşılmasını sağ- Öte yandan, 2009'da Fran- da "yanlış temsil eden" olan birçok soruyu ve sorunu layabilirdi. Ayrıca, Fran- sa dan Romanya ya geri gön- Çingenelere resmi ağızlar- beraberinde getiriyor. sa nın Çingeneler konusun- derilen 8 bin Çingenenin tah- dan sitemlerini yollamıştı.

11 ATAUM Çingeneler Yine Evsiz, Hep Evsiz! Ilgın Su ÇATALKAYA 11 Çingeneler Yine Evsiz, Hep Evsiz! Ilgın Su ÇATALKAYA Temmuz ayında 22 yaşındaki Aslında olay Fransa nın sınır olasılıkla kapatılacak ve rek çey se, Çingenelerin bir Çingene gencinin Fran- dışı yöntemiyle çıkacak olası Çingenelerin kalacak bir yeri Fransız toplumuna uyum sağsa da polis kurşunuyla vuru- bir başka Çingenelerin ayak- bile olmayacak. layamamaları. Aile başına larak ölmesinin üzerine lanmasını önleme isteğin- Aslında, Fransa da oturma iz- 300 Euro, her çocuk için 100 Çingeneler ayaklanmıştı. den çok daha derin. Zaten ni olmadan yaşayan Çinge- Euro yol harçlığı verilerek Sarkozy hükümetinin inti- Fransa 2009 dan beri 10 bin nelerin çoğunluğu Bulgaris- kapı dışarı edilen AB kamı geç olmadı. Çingene- Çingeneyi geri göndermiş ve tan ve özellikle de Romanya vatandaşı Çingeneler, geleler, Temmuz sonundan itiba- Çingene azınlığı toprakların- vatandaşı. İki ülke de AB ce kler in den endişe duyuyorren birer-ikişer sınır dışı edil- da istemediğini açıkça gös- üyesi olduğu için, Çinge- lar. Çünkü gidecekleri diğer meye başladı ve bu durum termişti. Son olaysa Çinge- neler AB vatandaşı statü- Avrupa ülkelerinde de hatta Ağustos ta insan hakları ör- neleri göndermeyi hızlandır- sünden yararlanarak serbest asıl vatandaşı oldukları ülkegütlerinin ve AB Komisyo- mak için bulunmaz bir fırsat dolaşım hakkına ve 3 ay sü- lerde de aynı muameleyle nu nun tepkilerine rağmen oldu. Sarkozy tarafından reyle oturma iznine gerek ol- karşı karşıyalar. Oysa Fransız gittikçe de yoğunlaştı. Çin- fuhuş ve uyuşturucu yuvası, maksızın Fransa da yaşama Göç ve Uyum Bakanı Eric Besgenelerin yaşadığı kampları suç batağı olarak tanımla- hakkına sahipler. Fakat son gayet açık konuşuyor: da kapatmaya başlayan Sar- nan kamplarda oturma izni Fransa, oturma izni olmayan Geri dönmemeleri için elikozy hükümetinin uygula- olmayan Çingeneler yaşam Çingeneler, kendisinin de miz den geleni yapacağız. maları Avrupa basınında mücadelesi veriyor. Önü- içinde bulunup onay verdiği Nazi dönemi politikalarını müzdeki dönemde kampla- bu hukuksal statüyü hiçe saaratmamakla suçlanıyor. rın çoğunluğu çok büyük y ar ak sın ır dışı ediyor. Ge- Romanya? Fransa dan gön de ri len nin de Çingenelerle derdi AB fonlarından herhangi bir liyor: Çingenelere pozitif ay- Çingenelerin çoğunun va- var. Dışişleri Bakanı Teodor zorluk çıkmadan faydalana- rımcılıklar uygulanabilir. tandaşlık bağının bulunduğu Bacanschi bu durumu az çok bilmek ve ekonomisini doğ- Ortada somut hiçbir çözüm Romanya cephesi ise tepkili açığa vurdu gibi: Çinge- rultmak için AB deki büyük- yok ve Çingeneler konusungörünmekle beraber çok da nelerin geri dönüşüyle, lerine ses çıkarmamayı ter- da rengini belli eden AB sobir şey yapamıyor. Romanya Romanya da etnik düşman- cih ediyor. Kendisinin de runa çözüm getirmekte is- Cumhurbaşkanı Traian Ba- lık yükselebilir di yen Çingenelerle arası iyi olma- teksiz davranıyor. Çünkü AB sescu, son olaylar üzerine, Bacanschi, bu durumun dığı için bu durum işine geli- ülkelerinin hemen hepsinde, AB yi bu konuda çok önce- Romanya nın içinde bulun- yor. 26 Ağustos ta sınır dışı et- hatta bütün dünyada Çingeden u yar dı ğı nı, AB nin duğu ekonomik darboğazın meleri görüşmek için bir ara- nelere karşı ayrımcılık, top- Çingenelere yönelik bir sos- bir yansıması olarak da de- ya gelen Fransa AB işleri ba- lumdan dışlama yerleşik olayal entegrasyon programı ol- ğerlendirilmesi gerektiğini kanıyla Romanya entegras- rak süregeliyor. Avrupa madığını, bir an önce bu ek- söylüyor. Ayrıca sadece bir et- yon bakanının açıklamala- Vatandaşlığı kavramının ansiğin giderilmesi gerektiğini nik grubu şer odağı şeklin- rında da durum kendini belli lamını yitirdiği bu durum karsöy le di. Başbakan E mil de nitelemek niyetinde ol- e di yor. Fran sız ba kan şısında, bazılarının daha Av- Boc un açıklaması da bun- madıklarını, fakat Çinge- ülkelerinde Çingene azınlı- rupa vatandaşı olduğu radan pek farklı değildi: AB ül- neler için acilen bir enteg- ğı ağırlamak gibi bir misyon- hatlıkla anlaşılıyor. Avrupa ke le ri kı ta da ki bü tün rasyon programının gerekti- larının olmadığını söyler- vatandaşı Çingenelerse ko- Çingenelerle ilgili olarak or- ğini ifade etti de ben- ken, Romanyalı bakan açık- caman vatanlarında gidecek tak yükümlülüklere sahip. zer olaylar İtalya da yaşanır- lamasının ilk cümlesini şöyle ve korkusuzca yaşayacak bir Birlik içinde sosyal entegras- ken taze AB üyesi Romanya kuruyor: Romanya AB fon- yer aramaya devam ediyor. yon projeleri bir an önce uy- yönetimi, üstü kapalı olarak larını kullanmaya devam gulamaya geçirilmeli. İşin İtalya nın politikalarını des- edecektir. Bu konuda soruaslı şu ki, Romanya yönetimi- teklemişti. Aslında Romanya numuz yok. Ardından da ek-

12 12 ATAUM Fareler ve Göçmenler Görkem ÖZİZMİRLİ Fareler ve Göçmenler Görkem ÖZİZMİRLİ AB ye üyelik sürecindeyken 2004 yılında AB ye üye olan matematik uzmanlığı olan Polonyalı, işsizlikten dolayı Fransa daki muslukçu pos- Polonya verdi. Hatta her 12 bir göçmenin inşaatlarda ça- İngiltere başta olmak üzere terleriyle hatırlanan Polon- Polonyalıdan birisi bir AB ül- lışarak haftada 200 sterlin İsveç ve İrlanda gibi göçe izin yalı göçmenler için hayat hiç kesine göç etmiş durumda. kazandığını, oysa kendi ül- veren ülkelerde en ağır işlerde kolay gözükmüyor. İngil- İngiltere deki rakam öyle bü- kesinde ayda ancak 100 de ve genellikle kaçak olarak tere nin göbeğinde, Lond- yük boyutlara vardı ki, sterlin kazanabildiğini anla- çalıştırılıyor. Göçmenlere iş ra da, Polonyalı göçmenlerin Londra da Polonyalılar işçi tan cümlelerinde. Tıpkı diğer bulmak, acentelerin elinde tiaçlıktan ve yoksulluktan fare pazarı oluşturmaya bile baş- göçmenler gibi Polonyalı göç- cari bir faaliyet. Fakat söz koyemeleri, göçmen politikala- ladı. Peki, Polonyalılar neden menler de özellikle inşaat nusu kaçak işçiler olunca işin rının da açıkça iflası anlamı- bu kadar büyük bir kitle ha- sektöründe her türlü ağır iş rengi de değişiyor. na geliyor. linde İngiltere ye geliyor? için kullanılıyorlar. Kendi ül- İngiltere ye gerçekleşen göç- Sorunun cevabı, Stefan Kie- kelerinde psikolog, kimyalerin yarısından fazlasını puszewski adında ve asıl işi ger, mühendis olan birçok İngiltere nin günah keçileri: Kaçak göçmenler Doğu Avrupalı göçmenlerin rin ve ırkçıların ideolojik se- çilere göre daha ucuz işgücü yatarak yaşamlarını sürdürçoğu, yasal yollardan gire- beplerle ülkelerinde görmek olmaları demek. İşverenler meye çabalıyor. İngiltere de medikleri İngiltere ye ulaş- istemedikleri göçmenleri, iş- de çok daha ucuza çalıştır- 700 bine yakın kaçak göçmak için illegal yolları deni- verenle pazarlık güçlerini a- dıkları kaçak işçileri tercih men var ve hiçbirinin sosyal yor. Bu açıdan çoğunun her- zalttığı gerekçesiyle sendika- ediyorlar. Acentelerin el al- güvencesi yok. Tüm bu kohangi bir sosyal güvencesi lar da kovmak istiyor. Çünkü tından iş ayarladığı kaçak şullar düşünüldüğünde, fade yok ve bu da sorunları da- kaçak işçiler sendikalara üye göçmenler, çoğunlukla aile- reyle beslenmeleri de çok da ha da içinden çıkılmaz bir ha- olamıyor ve özlük hakları ka- leriyle beraber yasa-dışı şaşırtıcı değil. le getiriyor. Zira milliyetçile- zanamıyor; bu da sendikalı iş- kamplarda ya da sokaklarda Kaçak göçmenler ülkelerine mi? Göçmenlerin İngiltere gibi bir kültürel reddediş söz ko- nomik katkıda bulundukları- Oysa onları affederek legali- hoşgörü ve entegrasyon nusu. Aslında Polonyalılar nı v e as ıl katkıyı kendi ülkele- ze etmek çok daha ucuz. Bu diyarı olarak görülen bir ül- için de durum farklı değil. Mil- rine yaptıklarını iddia ettiği fikri hem sol cenah, hem de kede diğer ülkelere nispeten liyetçiler, suç oranını yükselt- göçmenlerin sınır dışı edil- ucuz iş gücü bulan ve İngilizdaha rahat yaşadığı söyleni- tikleri, topluma entegre ola- mesini istiyor. lerin istemediği işlerde çalıyor. Buradakilerin fareyle madıkları ve İngiliz işçilerinin Aslında bunlar pek şaşırtıcı şan göçmenlerin sektörel bir beslendikleri düşünülürse da- işlerini ellerinden aldıkları değil. Esas ilginç olan, göç- ihtiyaç olduğunu söyleyen ha kötüsü nasıldır tahmin et- gerekçesiyle tüm göçmenle- menlerin sınır dışı edilme- İngiltere Sanayi Konfederasmek ürkütücü. Peki, bu rin sınır dışı edilmelerini sa- melerini savunan kesimin ar- yonu savunuyor. Farklı moti- hoşgörü ülkesinde göç- vunuyorlar. Diğer bir kesim g ümanlarında da var olan pi- vasyonlarla olsa da ortak menlerin problemlerini çöz- ise tamamen ekonomik se- yasa mantığı. Onlar kaçak paydada birleşen bu fikirlemek için üretilen politikalar bepler öne sürüyor. Örneğin göçmenlere af çıkarılmasını rin, göçmenleri sosyal haklaneler? İngiltere deki Migration- savunuyor, çünkü bir göçme- rından ve insan olarak var Öncelikle klasik milliyetçi ar- watch ın (Göçmen Gözlem ni sınır dışı etmenin maliyeti oluşlarından çok ekonomik gümanları ele alırsak, özel- Dairesi) yaptığı bir araştır- 11 bin sterlin! Bu da toplam- verimlilik açısından değerlikle Müslümanlara yönelik ma, İngiltere ye çok az eko- da 4.7 milyar sterlin demek. lendirdiği aşikâr. Yeni göçmen politikası neyi amaçlıyor? İngiltere yaklaşık 2 yıl önce sine, göçmen işçinin ülke ve ayn ı zamanda ülkenin bu hası, açığı olan bir sektörde yeni bir göçmen politikası be- ekonomisinin ihtiyaçlarına niteliklere ne kadar çok ihti- tecrübeli bir işçinin yüksek lirlemeye çabaladı. Kimileri- cevap verebilecek kapasite- yacı varsa işçinin puanı ve ka- olan puanı, o sektörel ihtiyaç ne göre de bu politikayla di- ye sahip olduğunu kanıtla- bul edilme ihtimali de o ka- giderildikten sonra düşürüğer Avrupa ülkelerine de da- ması durumunda kabul edil- dar yüksek oluyor. Bununla lüyor. Ve böylece o kişi için ha hoşgörülü olduğunu ka- me şansı artıyor. Bu sistem beraber, kalifiye olmayan iş- de leziz bir fare barbeküsü nıtladı. Politika toptan bir red- bir puanlamaya dayanıyor; çilerin İngiltere ye kabulü de yapma imkânı kalmıyor. diyeye dayanmıyor. Tam ter- bir işçi ne kadar nitelikliyse tamamen yasaklanıyor. Da-

13 ATAUM Karadağ dan Karadağ'dan Bedelli Vatandaşlık! Emre ALPAY Bedelli Vatandaşlık! 13 Emre ALPAY Pek çok kişinin bir ekonomist malarla 1992 de Nobel çok gelişmiş ülkenin karşı çok ses getiren bir öneri oriçin alan dışı sayabileceği ırk- Ödülü kazanan Chicago karşıya kaldığı en önemli so- taya attı. sal ayrımcılık, aile ve suç ko- Üniversitesi profesörlerin- runlardan biri olan göçmen nuları üzerinde yaptığı çalış- den Gary Becker, bugün pek sorununu çözebilmek için Bedelli vatandaşlık: Var mı artıran? Göçmen sorunuyla baş ede- nin alınmasına da ge- göstereceğini ileri süren bilmek için vatandaşlığın rek kalmayacağını sa- Bh agwa ti, özel lik le ücretlendirilmesi önerisini vunuyor. Meksika lı göçmenlerin ortaya atan Chicago Boy Becker in tek hedefi 13 Becker in yüksek mali- Becker, kendi ülkesi ABD için trilyon doları bulan ABD yetli vatandaşlık öneri- 50 bin ile 100 bin dolar ara- bütçe açığına devede sine sıcak bakmayacasında bir fiyat belirledi. kulak denebilecek yama- ğını, ücret ödemek iste- Becker in ortaya attığı bu fi- lar bulmak da değilmiş. meyen yakir üzerine, İngiliz, Alman, Ja- Göçmenlerin belli sadışı göçpon ya da başka bir ülke va- bir ücret ödeyerek ül- men le rin tandaşı olabilmenin bedeli keye girdiklerini ve sa yı sı nın de tartışılmaya başladı. Bec- bu sayede de kamu da artaker ise bu tartışmanın biraz hizmetlerinden yarar- cağını sauzağında; zira bir kere fiyat landıklarını bilen Ame- v u n u- belirlendikten sonra terörist- rikan toplumunda göç- yor. ler, suçlular ve pahalı tıbbi te- men karşıtlığını azaltdaviye ihtiyaç duyan insanlar mak da mümkün olacakdışında ödeme yapabilecek mış. Öne-riye akademi durumda olan herkesin ka- dünyasından gelen en bul edilebileceğini ve fiyatı önemli eleştirilerden bida talebin belirlemesinin ya- ri, Columbia Üniversini piyasa mekanizmasının iş- tesi nden, yine bir iktisat lemesinin doğru olacağını sa- profesöründen. Becker in vunuyor! Geçen yıl 1 milyon önerisinin illegal göçmenleri 130 bin 818 kişinin ABD ye göz önünde bulundurmadıvatandaşlık başvurusu yaptı- ğını belirten Jagdish Bhğını hatırlatan Becker, bu for- agwati, ABD de 12 milyon mülün uygulanmış olması ha- göçmen bulunduğunu ve linde 55 milyar dolarlık ek ge- bunların büyük bir kısmının lir sağlanacağını ve ülkeye Meksika dan geldiğini söylüyasadışı olarak girmeye çalı- yor. Göçmenler konusunda şan göçmenlerle mücadele sınırlamalar olduğu müdetmek için büyük külfetler ge- detçe göçmen sayısının azalrektiren güvenlik tedbirleri- maktan çok artma eğilimi Atlantik-ötesi ilham, Karadağ da ses verdi Profesör Becker in etkisinde madı. yapılmayacağını söyledi. Ka- rarlılıkla uygulanmaya dekaldılar mı bilinmez ama, Ka- Muhalefet lideri Nebojsa Me- radağ hükümetinin aldığı bu vam edeceğini ancak Podgoradağ hükümetinin ücretli va- dojevic, hükümetin attığı bu kararın arkasında Sinavat- rica nın paralı vatandaşlık tandaşlığı gündemine alma- adımın yalnızca suçlu iş r a nın turizm sektörüne yap- hakkından suça bulaşmış ve sıyla tartışma ABD den adamlarıyla yolsuzluklarla mayı planladığı yatırımların Avrupa güvenliğine tehdit Avrupa ya sıçramış oldu. Eski suçlanmış politikacılara fay- etkisinin olduğu tahmin edi- olabilecek kimselerin yarar- Yugoslavya yı oluşturan altı dası olacağını, bu durumda liyor. lanmaması için çalışacağını cumhuriyetten birisi olan ve da Karadağ ın uluslararası 2006 yılında Sırbistan dan bildirdi. Karadağ hükümeti- Haziran 2006 da bağımsızlı- alanda prestijinin azalacağı- ayrılarak bağımsız olan Ka- nin başvuruda bulunanları ğına kavuşan Balkanların en nı ve güvenlik sorunları ya- radağ, AB ye üye olmak isti- uluslararası danışmanlarca genç ülkelerinden Karadağ, şayacağını söyledi. Medoje- yor. AB yle gelişen ilişkileri sıkı standartlar altında inceülkeye 500 bin Euro nun v ic in el eştirilerine örnek ç er çevesinde geçtiğimiz yıl leyeceği vurgulandı. üzerinde yatırım yapanlara olarak da eski bir başbaka- vatandaşları vizesiz seyahat Vatandaşlığın kazanılması vatandaşlık vereceğini du- nın durumu gösteriliyor. Tay- hakkı elde eden Karadağ a için ödenecek 500 bin yurdu. land da 2006 yılında iktidar- bir uyarı da Brüksel den gel- Euro nun bir kısmının doğru- Ekonomik vatandaşlık dan uzaklaştırıldıktan sonra di. dan devlet bütçesine girmeprogramı ile Karadağ ülkeye ülkesine geri dönemeyen Karadağ ın paralı vatan- sini bir kısmının ise yatırımyabancı yatırımcı çekerek devrik başbakan Thaksin Si- daşlık programının vizesiz larda kullanılmasını planlakriz ortamından kurtulmayı a- navatra, yaşadığı Dubai den seyahat ve güvenlik konula- yan Karadağ, paralı vatanmaçlıyor. Nüfusu 670 bin özel jetiyle Karadağ a gele- rında kaygılara yol açtığını daşlık modeliyle Avrupa da olan ülke, Balkanların en dü- rek Mart 2010 da vatandaş- belirten yetkililer, Karadağ bir ilk olmuş olabilir, ancak şük nüfus yoğunluğuna sa- lık aldı. Adriaya kıyısında hükümetiyle temasa geçti. dünyada olmadığı kesin. hip ülkesi. Hükümet, öneriyi lüks bir villada ve Podgorica Bunun üzerine Dışişleri Ba- Karayipler deki ada ülkesi ülkenin yabancı yatırımcıla- polisinin sıkı koruması altın- kan Yardımcısı Nebojsa Ka- Dominica da 75 bin dolar ra ne kadar açık olduğunu da yaşayan Sinavatra için yet- luceroviç ve AB nin Karadağ karşılığında vatandaşlık göstermek için yapıldığını kililer, geçerliliğe sahip bir heyetinden Florian Horner veriyor vurgulayarak açıkladı ancak pasaportu olduğunu dolayı- arasında geçen görüşmede tepki görmekten de kurtula- sıyla hakkında hiçbir işlem Kaluceroviç, programın ka-

14 14 Rüyasını Gerçekleştiren Vatandaş Václav Havel Zahide Tuğba ŞENTERZİ ATAUM Rüyasını Gerçekleştiren Vatandaş Václav Havel Zahide Tuğba ŞENTERZİ Ya zar, dra ma turg, 77 yönetmen Evet, bahsetti- Václav Havel. Hayatının ço- ritesi, Havel. Emekliliğinde Şartı nın ilk sözcülerinden, ğimiz kişi, Amerikan Foreign ğunu rejim muhalifliği yapa- çocukluk hayalini gerçekleş- Kasım 1989 siyasi değişimi- Policy ve İngiliz Prospect der- rak ve hayatta tutunmaya ça- tirmek için kolları sıvadı ve nin öncülerinden, Çekoslo- gilerinin yaptığı dünyanın ilk lışarak geçiren ve ödül ola- çektiği filmle tüm sıfatlarının vakya nın son ve Çek 100 entelektüeli sıralama- rak ülkesinin cumhurbaşkanı yanına bir de yönetmen liği Cumhuriyeti nin ilk cumhur- sında 2005 te dördüncü, seçilen şimdilerin sade va- ekledi. başkanı, şimdilerde ise taze 2008 deyse yirmi altıncı olan tandaşı, Çeklerin ahlak oto- Düşünsel gelişim Václav Havel in düşünsel alt- bitirdikten sonra normal da üniversite okumanın yo- dramaturji okuyarak içsel yapısını ticaretle uğraşan en- okullarda okumasına izin ve- lunu kendisine açmadı. Çek dünyasını profesyonel zemitelektüel ailesine borçlu ol- rilmemesine neden oldu. An- Teknik Üniversitesinde iki se- ne taşıyacak adımı atmış. Döduğunu söylemek yanlış ol- cak meslek okullarına gön- ne iktisat okuduktan sonra nemin Havel tarafından yamasa gerek. Ancak ailesinin derilebilecekti. Kimya teknis- eğitimini yarıda bıraktı. Yir- zılan ve sahnelenen tiyatro 20. yüzyılın 20 li ve 40 li yıl- yenliği alanında devam mil i y aş lar ın dan itibaren çe- oyunları arasında Kutlama ları arasındaki Çek siyasi ve eden Havel, akşamları da li- şitli edebiyat ve tiyatro dergi- ve Bildirim de yer alıyor. kültürel dünyasıyla yakın se eğitimini tamamlamaya lerine makale yazan Havel, bağları, rejim değişikliği son- çalışmıştı o dönemde. Fakat 1960 larda sahne teknisyeni rasında kendisinin ilkokulu bu da sosyal bilimler alanın- olarak çalışmış ve uzaktan Prag Baharı Václav Havel 1968 kuşağı- halif vatandaşların simgesi yayınlanması da yasaklan- Kadife Devrimi nde, tiyatro nın, daha doğrusu Prag olan 77 Şartı nın öncülerin- mıştı (ancak Almanya daki sahnelerinde oluşan Vatan- Baharı nın önemli temsilcile- den ve ilk sözcülerindendi. Rowohlt Yayınevi sayesinde daşlık Forumu oluşumunun rinden. Komünist normali- Muhalif siyasi yaşamının da yazıları okuyucuyla buluşa- da lideri oldu. Bu sürecin sozasyon döneminin siyasi zirvesine çıkmış oldu. İki yıl biliyordu). nucundaysa Vatandaşlık baskılarına karşı mücadele so nrasında da Haksız Yere 1980 lerin Sovyetler Birli- Forumu adayı olarak Fedeeden Havel, 1975 te Cum- Soruşturulan Vatandaşları ği yle diyalog döneminde de ral Meclis tarafından Çekoshurbaşkanı Gustav Husák`a Koruma Komisyonu nu kur- ciddi rol oynayan Havel, 77 lovakya nın Cumhurbaşkanı açık mektup yazmış, Çekos- du; muhalif düşünceleri ne- Şartı sonrasında on binlerce seçildi. Göreve başladığı gün lovak toplumundaki çelişki- deniyle üç kere hüküm giydi vatandaşın katıldığı Birkaç yaptığı konuşmada, ülkeyi lere dikkat çekmişti. Ocak ve toplamda neredeyse beş Cümle akımının da öncülü- özgür seçimlere götüreceği de yayınlanan ve mu- sene hapis yattı. Yazılarının ğünü yaptı. 17 Kasım 1989 ne ant içti ve bunu da 1990 yı-

15 ATAUM Rüyasını Gerçekleştiren Vatandaş Václav Havel Zahide Tuğba ŞENTERZİ 15 lı yazında gerçekleştirdi. Se- man o kadar güzel, net ve an- itiraf ediyor. Gençliğinde si- sa aslında hayatının farklı döçimler sonucu oluşan Meclis laşılır bir şekilde anlatıyor ki, yasi konjonktür nedeniyle ya- nemlerini betimleyen ve bütarafından ise ikinci kez cum- kendisine saçmalıklar sun- pamadığı yönetmenliğe de ti- tünleştiren cinsten: Her şehurbaşkanı seçildi. Ancak bu mak zorunda kalmıyoruz yatroda olduğu gibi farklı bir yin bu kadar iyi işlemesi Akdönemde baş gösteren ve ül- diyor. Bir diğer oyuncu Jaros- iç düzeni olan ama kendi ya- lıma bir fikir geliyor, yanımkenin dağılmasıyla sonuçla- lav Dušek de Havel den epey rattığı dünyaya hayat ver- dakine söylüyorum ve ikinci nan Çek-Slovak görüş ayrı- etkilenmişe benziyor: Ken- mek için başladığını söylü- gün geldiğimde gerçekleştilıkları sonucunda 1992 yılı disini hayatının rüyasını ger- yor. 4 sene önce oyunu yaz- rilmiş olduğunu görüyorum. cumhurbaşkanlığı seçimle- çekleştiren ve film çeken kü- maya başlarken belirli oyun- Siyasetteyken devlette işler rinde yeterli oy alamadı ve çe- çük bir çocuk gibi görüyo- cuları da düşünerek yazmış böyle yürümüyordu. Bu dukildi. Tekrar aday olduğu Ka- rum. Neşeli ve oynamayı se- yazar oyununu. Ancak oyun rum benim için özellikle çok sım 1992, ülkenin de bölün- ven küçük bir çocuk. Bu on- tiyatroda sahnelenirken il ginç ve di kkat etmek zorunmenin eşiğinde olduğu dö- dan edindiğim en temel oyuncu kadrosuna müdaha- dayım, çünkü ortaya laubali neme denk geliyordu. İki mil- izlenim. le edemediği için tüm bek- bir fikir atabilirim ve onlar da letin tek çatı altında yaşama Kendisini utangaç ve oluş- lentilerini filmine saklamış. gerçekleştirebilir. devam etmesi taraftarı olan turduğu karakterlerin arka- Mart 2011 de vizyona gire- Havel, ayrılıkla sonuçlanan sına sığınan birisi olarak ta- cek filmin çekimlerinde kengelişmeler sonucunda 1993 nımlayan Havel, yalnız şiir ya- disini en çok şaşırtan durum te bağımsız Çek Cumhuriye- zarken kendi adına yazdığını sorulduğunda verdiği cevapti nin ilk cumhurbaşkanı olarak göreve başladı ve 2003 yılına kadar bu görevde kaldı. Kendi değimiyle, sade vatandaşlık dönemi başlamıştı 1936 doğumlu Havel in. Birçok madalya, onur ödülü ve fahri doktora aldığı dönemse işte bu tekrar oyun yazmaya başladığı ve kendini entelektüel yaşama verdiği emeklilik günlerine rastladı. Son olarak yazdığı ve bir başbakanın görevinden ayrılma sürecinin iç dünyasına yansımalarını ve resmi konuttan taşınma, kamu mallarıyla şahsi mallarının ayırma sürecini anlatan Ayrılış oyunu da eski hayallerini gerçekleştirme yolunda Havel e yeni kapıları araladı de dünyanın çeşitli yerlerinde sahnelenmeye başlayan oyunun sinema çekimleri de 1 Haziran 2010 da başladı ve Ağustos sonu itibariyle de tamamlandı. Prag şehrinin tam ortasında ailesinin inşa ettirdiği Lucerna sarayı, aynı zamanda Prag ın ilk büyük sinemasına da ev sahipliği yaptı. Bu vesileyle sinemayla yakından ilgili bir aileden geldiğini belirten Havel, kendisinin de küçüklüğünden gelen yönetmen olma arzusunu ailesine bağlıyor. Kendi sözleriyle kamu kariyeri nin sonlarında, hayatında ilk olarak kendi oyununu kendi yorumlama arzusunu gerçekleştirme yoluna girmiş. Başı ve sonu olan, 10 sene sonra da utanmayacağı ve insanlara mesaj verebilecek bir film yapmak isteğinde eski cumhurbaşkanı. İlk yönetmenlik tecrübesinde tecrübesizliğini kullanarak klişelerden arınmak istediğini belirten Havel, set arkadaşlarından ve başta eski oyuncu ve şimdiki başrol oyuncusu eşi Dagmar Havlová ve diğer oyunculardan da tam puan aldı. Rahat ve huzurlu bir ortamda geçen çekimlerin başrol oyuncularından Josef Abrahám, istediği bir şey olduğu za-

16 Portre Yeşim ÖZTÜRK Napoleon Bonaparte Ben savaş çıktığında ata binmeyeceğim. Ben ata bindiğimde savaş çıkacak Başarıları kadar başarısızlık- te olan Napoleon, Fransız- gi topladı ve tuğgeneralliğe Fransız ordularının başına larıyla da ünlenmiş tarihin cayı ilkokulda öğrenmiş ve yükseltilerek Fransa nın geçmek için Nice e gitti. Bu en ilginç figürlerinden biri hayatı boyunca da yoğun bir İtalya ordusunda topçu ko- görevinde de büyük başarı- Na po le on Bonaparte Korsika aksanıyla konuş- mutanlığına atandı. Kendisi- lar kazanarak Avusturya yı Fransız Devrimi ilkelerinin muştu bu dili. 14 yaşında Pa- ne karşı olan bazı çevrelerin yenilgiye uğrattı. Ren Neh- Avrupa ya yayılmasını sağla- ris Kraliyet Askeri Oku- etkisiyle bir dönem bu göre- ri ne kadar genişleyen Frandığı için ulus-devletlerin ya- lu ndan kazandığı burs saye- vinden alındı ve Paris te bir sa, Belçika üzerinde de dera tı cı sı, di ğer ta raf tan sinde askeri kariyerine baş- süre parasal sıkıntılar çeke- netim hakkı elde etmişti. Bu Avrupa yı tam olarak fethe- layan Napoleon, geleceğin rek ya şa dı. Ar dın dan sırada Direktuvar Yönetim demeyen bir askeri dahi, en ç ok savaşa katılmış devlet 1795 te Kralcıların başlattığı İngiltere yi bir tehlike olarak acımasız bir diktatör, şansı adamlarından biri olacaktı. bir ayaklanmayı bastırmak gö rüyordu ve etkisiz hale geyaver giden bir politikacı, Napoleon un askerlerini mo- için yeniden göreve çağrıldı tirmek istiyordu. Napoleon halk desteğine sahip bir dev- tive etme yöntemlerinden bi- ve bir iç savaşa yol açabile- İngiltere nin sömürgeleriyle let adamı Kısacası hem ba- ri, onlarla birlikte savaşlarda cek bu ayaklanmayı bastır- bağını kesmek için Mısır a şarılı hem başarısız, ancak çarpışmak ve kendisinin de ması, Napoleon un yıldızının saldırmanın doğru olacağını ne olursa olsun tarihin seyri- korkmadığını göstermekti. tekrar parlamasını sağladı. öne sürmüş ve bu fikri büyük ni etkilemiş bir lider. Hakkında gençlik dönemin- Böylece iç güvenlik güçleri- destek görmüştü. Böylece Na po le on 15 A ğus tos de Korsika nın bağımsızlığı ni n başına getirildi de Mısır seferini ger da Korsika da doğdu- amacıyla çalışmalarda bu da İtalyan ordusunun çekleştirdi. Ancak Nil Nehğunda, ada Genova tarafın- lunduğu yönünde vatana başkomutanlığına atandığı ri nde İngiliz Amiral Neldan henüz Fransa ya satıl- ihanet iddiaları gündeme sırada varlıklı bir dul olan Jo- son un Fransız donanmasını mıştı. Anadili İtalyanca ve ge ls e de, 1793 te Toulon da séphine de Beauharnais ile imha etmesiyle ilk büyük yeasıl adı da İtalyanca okunu- İngiliz ve İspanyollara karşı evlendi. Evlilikten iki gün son- nilgisini aldı. Bunun üzerine şuyla Napoleon Buonapar- gösterdiği başarılar büyük il- ra Avusturya ile savaşan Suriye yi kuşatmak isteyen

17 ATAUM Portre: Napoleon Bonaparte Yeşim ÖZTÜRK Napoleon, Akka da da Os- ve Napoleon bu savaş son- ların bu algısı da normal kar- aşk yaşayan Napoleon, Jomanlı Devleti nin direnişiyle rası tahttan indirilerek Elba şılanabilir. séphine de Beauharnais ile karşılaştı. Tüm bu gelişmele- Adası na sürüldü. Buradan Napoleon un ölümü de di- yaptığı evliliği 1809 da, Jorin ardından Fransa da hü- kaçmayı başarabilen lider, ğer birçok devlet adamı gibi séphine kendisinden sonra kümetin zor günler geçirdi te Fransa ya dönerek kuşkulu. Mide kanserinden tahta geçecek bir erkek çoğini duyarak Paris e hareket tekrar imparatorluğunu ilan öldüğü sanılan liderin aslın- cuk veremediği için bitirmiş, etti ve bir hükümet darbesiy- et ti de Wa ter lo o da arsenik zehirlenmesiyle Avusturya imparatorunun kıle Direktuvar Yönetimi sona Savaşı nda kesin olarak ye- öldürüldüğü iddiaları halen zı Marie-Louise ile evlenmiş erdirerek Konsüllük dönemi- nilmesi sonucu bu kez de St. kesinliğe kavuşturulmuş de- ve nihayetinde bir erkek evni başlattı. Bu dönemde ya- Helena Adası na sürüldü. Bu- ğil. lat sahibi olmuştur. Oğluna sama, yürütme ve yargı 3 rada 5 Mayıs 1821 de öldü, Napoleon hakkındaki bir di- Roma Kralı ünvanını veren Konsülün elinde toplanmıştı cenazesi 1840 ta Paris e ge- ğer iddiaya, boy kompleksiy- Napoleon, daha önce de karve Napoleon un I. Konsül t iri le re k Hotel des Invalides le ilgili. Komutanlarını, sa- deşi Joseph i İspanya, Louis i olarak yetkisi oldukça geniş- altındaki mezarlığa gömül- vaşta başarısız olmaları du- ise Hollanda kralı olarak ti. dü. İngilizlerin Napoleon u rumunda azarlarken daha atamıştı. Napoleon un en verimli ça- bir kahraman yapmamak ç ok keyi f almak için uzun boy- Özgürlük, eşitlik gibi Fransız lışmaları, I. Konsül iken ülke- için idam etmeyip sadece sür- lulardan seçtiği söylenir. He- Devrimi ilkeleri, ele geçirdiği nin ekonomik durumunu dü- düğü söylenir ancak bu nüz ilkokuldayken bir arka- ülkelerde yayılan Napolezeltmeye yönelik oldu. Fran- Fransız halkının Napoleon u daşının boyuyla dalga geç- on a karşı bir güç olarak orsa Merkez Bankası nı kurdu. kahramanlaştırmasını en- mek için, savaş çıkarsa ata taya çıkmış, Fransız ordusu- Yasaları sadeleştirdi ve bun- gellemedi. Ne de olsa Fran- bu kısa boyuyla nasıl binece- nun aslında üstünlüğünü lara Napolyon Kanunları adı sızların tarihi şaşalı askeri ba- ği sorusuna Ben savaş çıktı- oluşturan ulus olma bilinci diverildi. Ayrıca Fransız İhtilali şa rı lar la do lu de ğil di. ğında ata binmeyeceğim. ğer ülke halklarını da etkiledöneminde Kilise yle bozul- Başarı, savaşları kazanma Ben ata bindiğimde savaş yerek onların Fransa ya karşı muş olan ilişkileri düzeltti, kapasitesi olarak görüldü- çıkacak şeklinde cevap ver- direnmesinde etkili olmuştu. devlet okulları açtı ve orduyu ğün de gü ce ta pan la rın diği anlatılır. Ayrıca en büyük Bu Napoleon fetih hareketiyeniden düzenledi de Napoleon a olduğu gibi di- korkusu kediler olan gene- nin en büyük handikabıydı. halkoylaması ile ömür boyu ğer diktatörlere ya da ralin, Trafalgar Savaşı nda An cak Napoleon un şiddet konsül seçildi ve 1804 te de başarılı devlet adamlarına Amiral Nelson tarafından ön içeren eylemlerle de olsa birimparatorluğunu ilan etti. tapması sıradan karşılanabi- cepheye koyulan 70 kedi ne- leşik bir Avrupa fikrine Notre Dame Katedrali ndeki lir. Aslında savaşlar tarihi deniyle yenildiği de iddia ci ddiy et le i nandığı ve bunu taç giyme töreninde Pa- olan bir dünya tarihi göz e di lir. kısmen gerçekleştirdiği de pa nın da bulunması ancak önüne alındığında, toplum- Gençlik yıllarında Desirée ile söylenebilir. tacı Napoleon a giydirmemesi ise Papalığa karşı bir başkaldırı niteliğindeydi te İngiltere yle başlayan savaş Napoleon un alacağı bir dizi yenilginin de ilk adımıydı. İngiltere yi işgal etmekte başarısız olan lider, Prusya ve Avusturya üzerine yürüdü. Avusturya yı yenip Viyana yı da ele geçirdikten sonra, Avusturya-Rusya birleşik ordularını da yendi. Ancak 1805 te İngiliz Amiral Nelson a, bu kez de Trafalgar Savaşı nda yenildi ve İngiltere yi işgal etme hayalinden vazgeçti. Sonradan Rusya ve Prusya ya karşı başarılar kazansa da, İngiltere nin uyguladığı deniz ablukası nedeniyle bu başarılarının sonuçları umduğu kadar iyi olmadı. Avrupa ülkelerine İngiltere yle ticaret yapmayı yasaklaması bir dizi yeni probleme neden oldu ve Rusya nın bu yasağı çiğnemesi sonucu 1812 de Rusya yı işgal etmeye karar verdi. 600 bin kişilik ordusuyla Rusya ya sefere çıkmış, Rusları geriletmeyi de başarmıştı. Rus ordusu tarafından boşaltmış ve yakılmış olan Moskova ya girdiğinde kendi ordusunu barındıracak bir yer bulamayacağını anlayıp geri dönmeye kalkmış ve hem sert kış koşulları hem de dönüş yolunda diğer ülke ordularının yaptığı saldırılar nedeniyle zayıflayan ordusu, bu uzun yolculuğu ancak 30 bin askerle tamamlayabilmişti teki Leipzig Savaşı, artık savaşacak gücü kalmamış, kaynakları yetersiz Fransa ya son darbeyi vurdu 17

18 Ağustos'ta Avrupa Napolyon Bonapart (15 Ağustos Mayıs 1821) Pınar Dilan SÖNMEZ Benim asaletim benimle bir- cak, İngiltere nin gücünü kırlikte başlıyor. maya yönelik çareler arayan Napoleon Bonaparte Fransa nın bu konuyla ilgili Yaşam akıp giderken dev- görevlendirdiği komutan da rimlere gebe olduğunun far- Napolyon Bonapart tan başkında dahi değildi. Duvarlar- kası olmayacaktı. O ise daki haritalar bugün gördü- İngiltere yi zayıflatacağına ğümüzden başka sınırları ina nd ığ ı planı Fransız yönetiişaret ediyordu ve o sınırlar mine sunmaya ve beraberinher an yeniden çizilebilirdi. de kendi yükselişini de taç- Avrupa, tarihinin belki de en landırmaya hazırlanacaktı. önemli dönemlerinden birini İslam topraklarına doğru yüyaşıyor; bu döneme şahitlik rüyen bir komutandı artık, edenler ise bizzat kendileri Napolyon Bonapart. Ostarih oluyordu. Fransa da manlı tarafından durduruldevrimin ayak seslerinin ma sına ra ğmen İngiltere yi uzaktan duyulmaya başlan- bozguna uğratan ve ardındığı yıllarda Korsika da doğ- dan Fransa ya dönüp darbe muştu. Brienne de gördüğü yapan, birinci konsüldü. Haleğitimin ardından 1784 yı- kının rızasını almış, yaptığı relında Parisian École Royale formlarla özlenen, beklenen Militaire adındaki askeri b ir lid er olarak belirmişti. Ve akademiye girmiş ve bundan sonra kendi elleriyle tacını gisonraki yaşamını bir asker ye n bir imparator oldu. Avruolarak sürdürmüştü. Fransız pa Birliği nin kurulmasına he- Devrimi ni yaşamış ve jako- nüz yıllar varken tek Avrupa benler içinde yer almıştı. As- idealinin peşinden koşmuş, ker kaçağı olduğu gerekçe- savaşlar yaşamış, zaferler kasiyle vatan haini ilan edilmiş zanmıştı. Kısa boyuyla dalga ve fakat devrimin hemen ar- geçenlere inat devleşmiş, kıkasından tuğgeneral ünva- sa sürede Avrupa haritasınnını elde etmişti. Kendisine da yaptığı değişikliklerle verilen her görevi başarıyla Avrupalı liderlerin kabusu hayerine getirmesi sonucu li ne g elmişti. Hayatı boyunca Artık yanında nadiren gör- talarıyla, hırsıyla, sözleriyle, adım adım yükselmiş; yıldızı girdiği onlarca savaşın yal- düğü Josephine bile yoktu. Yi- zaferleriyle dünya tarihinin parlayan genç bir asker ola- nızca 3 ünü kaybetmişti. Wa- ne de doğumuyla yürüyen şa- tartışmasız en önemli isimlerak saygınlık kazanmıştı. Bu terloo yenilgisiyse bir döne- nı ve asaleti, ölümüyle son rinden biri olarak adını tariarada döneme damgasını vu- min sonuna işaret etmiş, Na- bulmayacaktı. Çünkü o he- he yazdırmıştı. ran Fransız-İngiliz rekabeti polyon Bonapart koskoca bir nüz yaşadığı dönemde dahi de ona önemli kapılar aça- yalnızlığa mahkûm olmuştu. başarılarıyla, dehasıyla, ha- Büyük Yahudi Göçü (2 Ağustos 1492) 8. yüzyılda Katolik aristok- masına neden olmuştu. Yüratlar İslam ordularının sal- rütülen tüm kampanyalara dırılarıyla bölgenin kuzeyine karşın Yahudi faaliyetlerinin sıkışmış, İber Yarımadası ysa devam etmesi antisemitizvergisini veren her Yahudi m in b ölgede giderek yayıldıiçin rahatlıkla yaşanabilecek ğı bir dönemi başlatmıştı. bir yer haline gelmişti. Za- Kastilya ve Leon Kraliçesi man içerisinde dünyanın en I. Isabel ile Aragon Kralı II. önemli Yahudi merkezlerin- Ferdinand ın 1469 da gerden biri olarak beliren çekleşen evliliği yani bir an- İspanya toprakları, uzun yıl- lamda iki büyük güç odağılar bu özelliğini korumuştu. nın bir araya gelmesi, Kato- Ne var ki Endülüs Devleti nin lik Hıristiyanlar için son döiçeriden zayıflamasıyla eş za- nemece girildiğinin sinyallemanlı olarak kuzeydeki Ka- rini vermişti. Kökenlerinde tolik aristokrasinin güçlen- Yahudilik bulunduğu iddia mesi var olan dengeleri boz- edilen Kral ve Kraliçe için maya başlayacak, 14. yüzyı- konversoların faaliyetleri olla gelindiğinde bölge nere- dukça önemliydi. Hıristiyandeyse bütünüyle Katolik oto- lıktaki sapkınlıkların ortadan ritelerin eline geçmiş olacak- kalkması gerektiğini savutı. Değişen dengeler yeni ik- nan çift, 1478 de sapkınların tidar odaklarının ve bu top- bulunması ve cezalandırılraklar üzerinde uygulanacak ması için Engizisyon Mahkeyeni politikaların habercisiy- mesi nin kurulmasını sağladi. Yahudilerin Hıristiyanlaş- mış ve hemen ardından da tırılmasıyla başlayan süreç, 1492 de El Hamra Kararna- konverso adı verilen Yeni mesi ni yayınlamıştı. Bu iki Hıristiyanlar ın, diğer bir de- oluşumdan ilki Yahudileri yişle dönmelerin ortaya çık- baskı altında tutarken, ikin-

19 ATAUM Ağustos`ta Avrupa Pınar Dilan SÖNMEZ 19 cisi onları doğrudan göçe topraklarına, bir kısmı ise Yahudilerin matem ve oruç halkının inancını kuvvetlenmecbur etmişti. Kararname- İngiltere, Hollanda ve Os- gününe denk gelmesiyle bağ- direcek ve onu kutsal toprakye göre Yahudilerin bölgeyi manlı topraklarına göç et- lantılı olarak geliştirilen ve lara doğru itecekti. Bununla terk etmeleri için 4 ayları var- mişti. İyi Hıristiyanları kutsal bazı kaynaklarda yer alan bir beraber başka halklar aradı. Hiçbir biçimde yanlarında inançlarından döndürmeye görüşe göre, 11. yüzyıl son- sında asimile olmalarını enaltın, gümüş gibi ziynet eşya- çalıştıkları gerekçesiyle göçe rasında Hıristiyanların etkin- gellemenin tek yolu da buysı götürmeyecekler ve 4 ay zorlanan Yahudilerin pek ço- liğinin artmasıyla birlikte or- du. Yani aslında uygulanan sonunda hala İspanya da la ğu da din değiştirerek taya çıkan konversolar, yük- politika, bazı kaynaklara göonları saklayanlar idam edi- İspanya da kalmayı tercih et- sek görevlere gelmiş ve hatta re Yahudi halkına bahşedilerek yakılacaktı. Yahudilerin mişti. Verilen sürenin son gü deki göçte rol oyna- len bir iyilikti. bir kısmı Portekiz ve Afrika nü olan 2 Ağustos gününün mıştı. Çünkü bu göç Yahudi Prag Baharı (5 Ocak-21 Ağustos 1968) Prag sokaklarından demok- Halkın Devleti sloganıyla SSCB nin Kruşçev le başlattı- rüşmeler yapılmış, SSCB nin rasi çığlıkları yükseliyordu. geçmişe özlemiydi. Belki de ğı revizyonist politikalar uyarlarına rağmen içinde bu- Moskova ya karşı bir isyan Slovak Komünist Parti liderli- Çekoslovakya da yansıması- lunulan süreçten geri adım değildi bu. Sosyalizmi red- ğinden ÇKP Genel Sekreter- nı bulmuştu. Dubček tarafın- atılmamıştı. SSCB için ciddi detmiyor ve Varşova Pak- li ği ne ge len Dubček in dan Sosyalist Demokratik bir disiplin sorunu haline geltı ndan ayrılığı da işaret et- Çeklerle Slovaklar arasında Devrim olarak adlandırılan meye başlayan Çekoslomi yor du. Güler yüz lü kurmaya çabaladığı bir den- bu süreçte ülkenin kapıları- vakya daki hareket, küçük sosyalizm demişlerdi adına. ge politikasıydı. Ya da eko- nın yabancı sermayeye açı- burjuvaziye gereğinden çok Asgari düzeydeki özgürlük- nomide yaşanan dengesizli- lacağı söylemi de benimsen- taviz vermiş ve Batı yla ilişkilerden bahsedilmişti. Esas ğin ve toplumsal yapıdaki miş, tüm bu gelişmelerse lerini geliştirmişti. Bu koşulolarak, 3-5 Ocak 1968 de ya- problemlerin bir sonucuydu SSCB nin dikkatini Çekos- lar altında 600 bin kişilik Varpılan Çekoslovakya Komü- başlayan bu yeni dönem. Ve lovakya üzerine çekmeye şova Paktı kuvvetleri nist Partisi Merkez Komitesi aslında hepsiydi yılın- başlamıştı. Nitekim ÇKP nin Ağustos gecesi Prag sokaklatoplantısında ÇKP Genel Sek- dan beri adım adım gerçek- 9 Nisan 1968 de kabul ettiği rına girmiş, 100 kişiden fazla reterliğine Alexander Dub- leştirilen reformlar, özel mül- Hareket Programı nihai bel- insanın ölümüyle sonuçlaček in getirilmesinin ardın- kiyete sınırlı bir özgürlük ta- ge olmuştu. Çekoslovak- nan bir müdahale gerçekleşdan atılmıştı adımlar. Ne var nımış, bazı iş kolları, yanında ya nın Sosyalizme Giden tirmiş, Dubček ve diğer parti ki hiçbir şey birden bire geliş- başkasını çalıştırmamak ko- Yolu yani Hareket Programı ileri gelenleri de tutuklanamemişti; her şey zaten baş- şuluyla, şahıslara bırakılmış- sosyalizmi demokrasiyle bir- rak Moskova ya götürülmüşlamış olan bir sürecin parça- tı. Dubček ÇKP genel sekre- leştirerek yeni bir siyasi sis- lerdi. Prag da yaşananlar sıydı da gerçekleştiri- terliğine yükseldikten sonra tem kurmayı hedeflemişti da Macaristan da olan len SBKP 20. Kongresi nin es- da ifade ve basın özgürlüğü Bu hareket, var olan siyasi sis- kadar kanlı bir müdahale oltirdiği rüzgârın izleriydi belki sağlanmış, basın üzerindeki temin reforme edilmesinden masa da tarihe başarısız bir de Prag sokaklarına yansı- sansür kaldırılmıştı. Liberal- de ileri bir durumu işaret edi- girişim olarak geçmişti. Bu yan. Doğu Bloğu nda hisse- leşme yönünde atılan adım- yordu ki zaten Sovyet baskısı ise, kimilerine göre Dubdilmeye başlanan değişimin ları bir yandan kadrolaşma da esas olarak bu programın cek in kimilerine göreyse bir diğer halkasıydı. Kimileri- çalışmaları, bir yandan da Ba- yayınlanmasının ardından SSCB revizyonizminin başane göre, Batı demokrasinin tı ile ilişkilerin geliştirilmesi iz- başlamıştı. Çekoslovak ve rısızlığı olmuştu. izlerini taşıyan bir ülkenin lemiş, aslında bir bakıma Sovyet liderler arasında gö-

20 Aynoroz içtimaiyat Erbil ERTÜRK Dini inançlarımız hayatımı- yor. Son yıllarda bir geri dö- rüntü sunuyorlar. Karadan u- bir yapısı olan Aynoroz un 2 zın neresinde yer alıyor? nüşten bahsedilse de, mo- laşımın imkânsız olduğu ve bin 500 civarındaki nüfusu ta- Gündelik yaşamımızı düzen- dern dönemler boyunca din sadece deniz yoluyla ulaşı- mamen erkeklerden oluşulerken önceliklerimizi neye bu tabloda kendine oldukça mın sağlanabildiği Ayno- yor. Ziyaret için bile kadınlagöre belirliyoruz? Kendi ha- mütevazi bir yer bulabildi. Di- roz da yaşayan Ortodoks ke- rın girmesinin yasak olduğu yatımızı dizayn ederken bizi nin sosyal örgütlenmedeki şişler, alışageldiğimizin ta- yarımadada, sadece keşişler hareket geçiren temel itki ne- merkezi konumunu önemli mamen dışında bir dünyada ve çok az sayıda işçi yaşıyor. dir? Modern birey, bu sorula- ölçüde yitirdiği bir dönemde yaşıyorlar. Bu farklılıkların en 20 tane manastıra ev sahiprı büyük ölçüde aklıyla kav- Yunanistan ın Halkidi yarı- başında gelense, yarımada- liği yapan Aynoroz, dünyarayıp hayata geçirdiği çıkar- madasındaki keşişler, bu res- ya kadınların girmesinin ya- nın tek kadınsız bölgesi olalarla açıklamayı tercih edi- me tamamen aykırı bir gö- sak olması. İç işlerinde özerk rak biliniyor. Ne kadar eski? Dünya üzerindeki tek kadın- tinlerinde de rastlamak müm- cak kesin olan 4. yüzyıldan lam ın Mısır a yayılmasının sız bölge olarak bilinen Ay- kün. Bu dönemde zaman za- beri keşişlerin, Hıristiyanlığa ardından pek çok din adamınoroz, oldukça eski bir yerle- man Perslerin eline geçen ya- karşı gösterilen hoşgörü yok- nın Mısır dan kaçıp Aynoşim bölgesi. Kuruluşu Antik rımadanın tarihi, Hıristiyan- sunu durumlarda artan sayı- roz a sığındığı biliniyor. Yunan a ka dar u za nan lığın ilk dönemlerine kadar da olmak üzere, Aynoroz da Aynoroz a Heredot un me- müphemliğini koruyor. An- yaşadıkları. Özellikle İs-

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ocak 2012, No: 20

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ocak 2012, No: 20 EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ocak 2012, No: 20 Bu sayıda; Dünya Bankası Küresel Ekonomik Beklentiler Raporundaki tespit ve değerlendirmelere yer verilmiştir. i Dünya Bankasından

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 74

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 74 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 74 i Bu sayıda; Ağustos Ayı Dış Ticaret Verileri, 2013 2. Çeyrek dış borç verileri değerlendirilmiştir. i 1 İhracatta Olağanüstü Yavaşlama

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Aralık 2011, No:16

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Aralık 2011, No:16 EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Aralık 2011, No:16 Bu sayıda; 2011 yılı III. Çeyrek Büyüme Verileri Değerlendirilmiştir. i Hükümetin yılsonu büyüme tahmini şimdiden rafa kalktı 2011

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 15 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu İnci

Detaylı

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI 6 9 İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI İş Kanunu 1475 sayılı İş Kanunu nun 14. Maddesi Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu İş Mahkemeleri Kanunu İşsizlik Sigortası Kanunu Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler...

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... 3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... Seçime Doğru Giderken Kamuoyu: 3 Kasım 2002 seçimlerine bir haftadan az süre kalmışken, seçimin sonucu açısından bir çok spekülasyon bulunmaktadır.

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 72

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 72 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 72 i Bu sayıda; Haziran İşgücü ve İstihdam gelişmeleri; Ocak-Ağustos Bütçe verileri değerlendirilmiştir. i 1 Gerçek işsizlikte ciddi artış

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

AB Kulisi. Ajanda Türkiye nin AB katılım sürecinde önemli tarihler ve dönüm noktaları...

AB Kulisi. Ajanda Türkiye nin AB katılım sürecinde önemli tarihler ve dönüm noktaları... AB Kulisi Nisan 2010 Editör den AB Kulisi nin bu ayki Editör den bölümü, Almanya Şansölyesi Angela Merkel in mart ayı sonunda Türkiye ye yaptığı ziyareti değerlendirirken Türkiye nin AB üyeliğine ilişkin

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 23 Aralık 2013 DÜNYA EKONOMİSİNDE 2013 ÜN EN LERİ 1. FED Başkanı Bernanke nin piyasaları dalgalandıran açıklamaları 2. Gelişmekte olan ülke risklerinin

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK

EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK MAYIS 2012 ANKARA EURO BÖLGESİNDE İŞSİZLİK 2 Mayıs 2012 tarihinde Eurostat tarafından açıklanan verilere göre Euro bölgesinde işsizlik oranı, Mart sonu itibariyle 1999 yılında

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller

Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller Y jenerasyonunun internet bağımlılığı İK yöneticilerini endişelendiriyor. Duygusal ve sosyal becerilere sahip genç profesyonel bulmak zorlaştı. İnsan

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

İç Savaş Suriye Ekonomisini Nasıl Etkiledi?

İç Savaş Suriye Ekonomisini Nasıl Etkiledi? İç Savaş Suriye Ekonomisini Nasıl Etkiledi? Suriye ekonomisi, ülkedeki çatışmaların başladığı 2011 yılından bu yana yaklaşık yüzde 60 oranında küçüldü. 24.02.2016 / 15:25 Mark Lobel / BBC Orta Doğu Ekonomi

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

20 Kasım Açıklanan nihai bütçe taslağında, Yunanistan ın bütçe açığını, 2010 yılında GSYH nin yüzde 8,7 si oranına indirmeyi hedeflediği açıklandı.

20 Kasım Açıklanan nihai bütçe taslağında, Yunanistan ın bütçe açığını, 2010 yılında GSYH nin yüzde 8,7 si oranına indirmeyi hedeflediği açıklandı. Avro Alanı nda Yaşanan Ekonomik Krize Kronolojik Bakış 2009 4 Ekim Yunanistan da Yorgo Papandreu liderliğindeki Panhelenik Sosyalist Parti - PASOK iktidara geldi. 5 Kasım Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu

Detaylı

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2011, No:5

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2011, No:5 EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2011, No:5 Bu sayıda; Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yayımlanan Dünya Ekonomik Görünümü Raporu tahminleri değerlendirilmiştir. i Küresel

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Türkiye den AB ne Göç 1961 den itibaren göçün değişen doğası 60 lar : Batı Avrupa da niteliksiz işgücü ihtiyacı

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

06 Temmuz 10 Temmuz 2015

06 Temmuz 10 Temmuz 2015 Önümüzdeki Hafta Neleri Takip Edeceğiz? Pazartesi; 09:00 Almanya Fabrika Siparişleri 11:30 Euro Bölgesi - Perakende PMI Endeksi, Sentix Yatırımcı Güven Endeksi 16:45 ABD Hizmet PMI Endeksi 17:00 ABD ISM

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Avrupa Birliği Yol Ayrımında B R E X I T

Avrupa Birliği Yol Ayrımında B R E X I T Avrupa Birliği Yol Ayrımında B R E X I T 2016 Brexit, yani İngiltere nin Avrupa Birliği nden (AB) ayrılması olarak ifade edilen kavram, İngilizcede Britain (Britanya ve Exit (çıkış) kelimelerinin birleştirilmesiyle

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran: Türkiye ile AB arasındaki gelir uçurumu azalmadı arttı Tarih : 14.12.2012 2011 DE HIZLI KALKINMA MASALINA ULUSLARARASI YALANLAMA TÜİK, EUROSTAT ve OECD işbirliğiyle

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Mayıs 2012, No: 33

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Mayıs 2012, No: 33 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Mayıs 2012, No: 33 i Bu sayıda; Kısa vadeli Dış Borç Stoku, Merkez Bankası Net Döviz Pozisyonu rakamları Uluslararası Yatırım Pozisyonu, Ve İmalat Sanayi

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67 ABDULLAH ÖCALAN abdûllah ÖCaLan PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz WeŞanen SerxWebûn 67 1 3 abdul lah ÖCa Lan PKK'de Gelişme Sorunları ve Görevlerimiz Weşanên

Detaylı

Titre du projet 2014 FİLO BAROMETRE. Türkiye

Titre du projet 2014 FİLO BAROMETRE. Türkiye Titre du projet 2014 FİLO BAROMETRE Türkiye 1 Tüm filo profesyonelleri için uzman platformu: CVO nedir? Filo müdürleri, tedarik uzmanları, üreticiler, leasing şirketleri, reklamcılar, sigortacılar, basın,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 11 Mayıs 2015, Sayı: 12. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 11 Mayıs 2015, Sayı: 12. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 12 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu 1

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISI KONUŞMA METNİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com Özel okul anlayışı, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de farklı uygulamalar olmakla birlikte vardır ve yaygınlık

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

Endi eli yimserlik Kamuoyu Beklentilerinde Pozitif Trend Devam Ediyor Genel Seçim Sürecine AKP Önde Giriyor, CHP Takipte de Bahar Havasý Türkiye nin LoveMarklarý Arçelik-Adidas-Nokia-LCWaikiki-Beko Türkiye

Detaylı

DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Özel Bankacılık Araştırma İngiltere, Haziran 2017 Seçim Sunumu

DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Özel Bankacılık Araştırma İngiltere, Haziran 2017 Seçim Sunumu DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Özel Bankacılık Araştırma İngiltere, Haziran 2017 Seçim Sunumu Orkun GÖDEK, Grup Araştırma Yönetmeni Banu GÜLTEKİN, Grup Araştırma Uzmanı 31.05.2017 1 DenizBank Yatırım

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi?

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? ten OCAK-MART 2013 SAYI: 31 Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? Gerek kasko sigortasında gerekse de motorlu araçların mali sorumluluk sigortasında, alkollü araç kullanma nedeni ile oluşan kazalar,

Detaylı

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum Piyasalarda Bugün Ne Oldu? GBPUSD BRENT PETROL ALTIN EURUSD USDTRY ABD de Perakende Satışlar Beklentileri Aştı ABD den açıklanan perakende satış rakamları

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 20 Temmuz 2015

GÜNLÜK BÜLTEN 20 Temmuz 2015 GÜNLÜK BÜLTEN 20 Temmuz 2015 ÖNEMLİ GELİŞMELER Ekonomi basınında bugün *Dev fonların yeni gözdesi "nakit" oldu... Çin'deki gelişmeler endişeleri artırdı. Portföylerde nakit oranı 2008'den bu yana en yüksek

Detaylı

Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor!

Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor! Amway Avrupa nın Dünya Girişimcilik Haftası na özel 16 Avrupa ülkesinde yaptırdığı Girişimcilik Anketi sonuçları açıklandı! Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor! Amway Avrupa tarafından yaptırılan

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 73

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 73 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 73 i Bu sayıda; 2012 Gelir Dağılımı ve Yaşam Koşulları Anket sonuçları değerlendirilmiştir. i 1 Gelir düşerken, gelirin dağılımı düzelir mi?

Detaylı

Avrupalıların Müstakbel Bir AB Üyesi Olarak Türkiye ye Bakışları ve. Türkiye nin Avrupalılaşma Sorunları

Avrupalıların Müstakbel Bir AB Üyesi Olarak Türkiye ye Bakışları ve. Türkiye nin Avrupalılaşma Sorunları Avrupalıların Müstakbel Bir AB Üyesi Olarak Türkiye ye Bakışları ve Türkiye nin Avrupalılaşma Sorunları Merkezi Finans ve İhale Birimi AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Üniversiteler

Detaylı

Avrupalı liderler baskıcı, Türk liderler ise dostane

Avrupalı liderler baskıcı, Türk liderler ise dostane Avrupalı liderler baskıcı, Türk liderler ise dostane Dünyada yaşanan ekonomik kriz liderlik stillerinde de değişikliğe yol açtı. Hay Group'un liderlik stilleri üzerine yaptığı araştırmaya göre, özellikle

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Kümeler KÜMELER... 13 Ölçme ve Deðerlendirme... 19 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 21 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 (Video lü)... 23 KÜMELERLE ÝÞLEMLER... 25 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70 GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 10:00 EUR Fransa İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) ORTA 49,7 49,6 10:00 EUR Fransa Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI)

Detaylı

Küresel Krizden Sonrası Reel ve Mali. Sumru Altuğ Koç Üniversitesi, CEPR ve EAF 14 Mayıs 2010

Küresel Krizden Sonrası Reel ve Mali. Sumru Altuğ Koç Üniversitesi, CEPR ve EAF 14 Mayıs 2010 Küresel Krizden Sonrası Reel ve Mali Piyasaların Geleceği Sumru Altuğ Koç Üniversitesi, CEPR ve EAF 14 Mayıs 2010 IMF Büyüme Tahminleri 12 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 2006Ç1 2006Ç4 2007Ç3 2008Ç2 2009Ç1 2009Ç4

Detaylı

Ücretler yüzde 12 eridi, çalışan yoksullaştı

Ücretler yüzde 12 eridi, çalışan yoksullaştı 25.10.2009 2009/21 Ücretler yüzde 12 eridi, çalışan yoksullaştı Ekonomik krizden en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Türkiye, bu süreçte işsizler ordusunu en fazla büyüten ülkelerden biri olurken

Detaylı