BEŞ. 10. Sınıf III. Ünite/ XV.Yüzyıldan XIX yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı Divan Şiiri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BEŞ. 10. Sınıf III. Ünite/ XV.Yüzyıldan XIX yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı Divan Şiiri"

Transkript

1 SU KASİDESİ NDEN BEŞ BEYİT YORUMU SU KASİDESİ 16. YY. ŞAİRİ FUZULÎ NİN HZ. PEYGAMBER İÇİN KALEME ALDIĞI BİR ŞİİRİDİR. 10. Sınıf III. Ünite/ XV.Yüzyıldan XIX yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı Divan Şiiri Feride TURAN Uz. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni TEMMUZ-2008 Bu ders notu de tamamladığım Fuzulî nin Su Kasidesi Şerhi kitap taslağımdan bir alıntıdır.

2 İÇİNDEKİLER 6. BEYİT BEYİT BEYİT BEYİT BEYİT... 9 KAYNAKÇA... 11

3 6. BEYİT Ohşadabilmez gubârını muharrir hattuna Hâme tek bahmahdan inse gözlerine kara su ohşatmak: benzetmek ohşadabilmez: benzetemez gubâr: 1. toz 2. (güzel sanatlar terimi) bir yazı sitili muharrir: yazı yazan, kâtip, hatt: yazı/ gençlerde yeni terleyen bıyık veya sakal, ayva tüyü hâme: kalem tek: gibi bahmah: bakmak gözlerine kara su inmek: (gözler) çok yorulmak/ katarakt olmak Kâtip; bakmaktan gözlerine, kalem gibi, kara su inse de yazısını senin ayva tüylerine benzetemez. (Senin ayva tüylerin kadar ince ve küçük yazamaz.) Kâtip; bakmaktan gözlerine, kalem gibi, kara su inse de yazısını senin yazına (Allah tan indirilen Kur an-ı Kerîm e) benzetemez. Ohşatmak, Azeri Türkçesi ne has bir sözcük. Azeri şivesinde yeterlilik fiilinin olumsuzunda, bizdekinin aksine, bilmek fiili düşmez. Yani biz benzetemez deriz, onlar benzetebilmez der. -Neyi benzetemez? -Gubârını, yani yazısını. Gubâr, hat sanatının çok ince kalem ve fırçalar kullanılarak çok küçük harflerden oluşan bir yazı türüdür. Gubâr kelimesinin aynı zamanda toz anlamına geldiğini unutmamak lazım. Sevgilinin ayva tüyleri o kadar incedir, o kadar azdır ki âdeta toz kadar Şair bu beyitte hat sanatı ile ilgili kelime ve terimlerden yararlanarak sevgilinin yüzündeki tüylerin eşsiz incelikte ve güzellikte olduğunu anlatmak istiyor. Bu beyitte kelimeler iki anlama gelecek şekilde özellikle seçilmiştir. Burada hatt kelimesini de iki anlamda ele almalıyız. Muharrir sözcüğü de hem kâtip hem de ressam (nakkaş) anlamlarına gelecek. O zaman tevriye sanatından bahsedebiliriz, kelimenin iki gerçek anlamı da şiire uyuyor. Hâme kalem demek; ancak bizim bildiğimiz teknoloji harikası kalemlerle karıştırmayın. Biz yazdıkça kesintisiz mürekkep akan kalemlere o kadar çok alıştık ki belki teknoloji harikası dediğimde bazılarınız Bunun neresi harika, alt tarafı kalem işte! diyebilir. Oysa kamıştan veya at kuyruğundan yapılmış kalemlerle yazı yazılan ve resim yapılan bir çağdan bahsediyoruz şimdi. Bu beyitte yazı yazmada kullanılan kamış kalem, resim yapmada kullanılan kıl kalem bir tek kelime ile anlatılmış: Hâme. Mürekkebe batırılıyor, bir müddet sonra kalemin ucuna bir kelime yazacak kadar mürekkep iniyor. Siyah mürekkeple çok ince işler yapan hattat ve nakkaşların önemli bir kısmının gözleri zamanla kör olur. Bu, katarakttır ve meslek hastalığıdır. Bu beyit bize aynı zamanda böyle bir tarihi gerçeği de dile getirmiş oluyor. İnsan gözü uzun süre aynı renge bakarsa görme özelliğini yitirir. Beyitte gözlerine kara su inmek derken kastedilen budur. Şair sadece bakmaktan, gözlerine kara su inse demiyor. Güzel bir benzetme yapıyor: Kalem gibi, bakmaktan gözlerine kara su inse Kalemin de gözleri mi var, onun gözlerine de mi kara su iniyor yoksa? Demek ki şair kalemin ucunu göz gibi düşünmüş, belki de yazı yazarken kalem ucunun sayfaya bakmasından yola çıkmış bu benzetmeyi yaparken. Belki de kalemin içindeki siyah mürekkebin aşağıya doğru inmesi ona ilham vermiş. Ya da her ikisi

4 Yine bu beytin bütününe şöyle bir baktığınızda birbirini çağrıştıran, aralarında anlam ilgisi bulunan gubâr, muharrir, hatt, hâme kelimeleri ile tenasüp sanatı yapıldığını da artık net bir şekilde görebilirsiniz. Önceki beyitte Bahçıvan onun gibi bir gül yetiştiremez. diyen şair şimdi de muharrir e meydan okuyor. Beyit bir kadın için yorumlanacaksa kadına iltifat edilmiş. Ayva tüylerin o kadar ince ve kısa ki yazar ya da ressam yaptıklarını ona benzetmek istediğinde bakmaktan gözleri yorulacak, hatta gözlerine kara su inecek, yani katarakt olacak. Kataraktın bir nedeni de parlak ışığa sürekli bakmak... Hatta bu yüzden kışın karda eğitim yapan veya savaşan askerlere kar gözlüğü dağıtılır, kayak yapanlar da kar gözlüğü takar. Güneş ışığının göz aldığı çöllerde ise göze sürme çekerler. Karın bol olduğu yerlerde gözaltına kömür tozu sürülmesi de aynı sebeptendir. O zaman şunu da ekleyebiliriz: Senin yanağın o kadar parlak ki, ona bakmaktan muharririn gözlerine kara su iner. Fûzûlî nin tıp konusunda bilgili olduğunu hatırlayın. Yani hem küçük, siyah ayva tüylerine hem de bu tüylerin olduğu parlak yanağa sürekli bakmaktan oluşan katarakttan söz edilebilir. Bu beyit Peygamber için yorumlanacaksa o zaman yukarıdaki sözler onadır. Onun ayva tüyleri kadar küçük bir yazı veya ayva tüylerine benzer bir resim yapılmasının imkânsız olmasının bir sebebi daha vardır: Müslümanlar Hz. Muhammed in resminin yapılmasını uygun görmezler, bundan rahatsızlık duyarlar. Hatta filmlerde, hiçbir oyuncu Hz. Muhammed i canlandırmaz. Çağrı filmini düşünün. Bu, hassas bir konudur. Senin hattına, yazına benzetemez diyor dizede. Benzetemez kâtip, gözleri kör olana kadar baksa da benzetemez. Hatt ın yazı anlamı da var. Peygamber in hatt ı ne olabilir? Tabii ki onun getirdiği yazı Allah ın Cebrail aracılığıyla indirdiği Kur an-ı Kerîm dir ve ilâhî bir mesajı içerir. Kur an dan bazı âyetleri anımsatıyor bu dize. De ki: Yemin olsun, eğer insanlar ve cinler şu Kur an ın bir benzerini getirmek üzere bir araya toplansalar, birbirlerine de destek olsalar, onun bir benzerini yine de ortaya getiremezler. (İsra Sûresi/88) Yoksa onu (Kur an ı) uydurdu mu diyorlar! De ki öyleyse hadi, onun benzeri, uydurma on sure de siz getirin; eğer doğru sözlüler iseniz, Allah tan başka çağırabildiklerinizi de çağırın. Eğer size cevap veremedilerse artık bilin ki o, ancak Allah ın ilmiyle indirilmiştir. Ve O ndan başka da ilah yoktur. Artık Müslüman oluyor musunuz? (Hûd Sûresi/13-14) Yoksa onu (Kur an ı) uydurdu mu diyorlar! De ki eğer doğru sözlüler iseniz, Allah dışında elinizin yettiklerini de çağırın da onun benzeri bir sureyi ortaya çıkarın. (Yûnus Sûresi/38) Eğer kulumuza indirdiğimizden kuşku içindeyseniz, hadi onun benzerinden bir sure getirin! Allah dışındaki destekçilerinizi de çağırın. Eğer doğru sözlü kişilerseniz... Eğer yapamazsanız -ki asla yapamayacaksınız- korkun o ateşten ki yakıtı insanlarla taşlardır. Küfre sapanlar için hazırlanmıştır o. (Bakara Sûresi/23-24) Şiir için anlamda derinlik dedikleri bu olsa gerek. Kelimeler birçok anlamda yorumlanabiliyor. Hayranlık uyandırıyor, değil mi? Yakaladığınız her kelime sizi anlam denizinin derinliklerine götürüyor. ***********************

5 10. BEYİT Men lebün müştâkıyam zühhâd Kevser tâlibi Nitekim meste mey içmek hoş gelür hûşyâra su men: ben leb: dudak müştâk: 1. iştiyaklı, özleyen, göreceği gelen, can atan zühhâd: zâhitler, çok aşırı sofular, kaba sofular. Yani dinî konularda şekilci olanlar kevser: 1. maddî ve manevi çokluk; kalabalık nesil 2. Cennet te bir havuzun adı 3. Kur an-ı Kerîm in 108. sûresi tâlib: 1. isteyen, istekli 2. (isim) öğrenci (erkek öğrenci, kız için tâlibe kelimesi kullanılır.) mest: sarhoş mey: şarap hoş: 1. güzel; iyi 2. tatlı hûş-yâr: aklı kendisine yarayan; akıllı/aklı başında, ayık Ben senin dudağına can atıyorum, sofular Kevser suyu na (cennete) talip. Nitekim sarhoşa şarap içmek, aklı başında olana ise su içmek hoş gelir. Zıtlıkların uyumu... Yan yana gelerek birbirini tamamlaması... Sezan ın canlı renklerle yaptığı resimler gibi... Bu beyitteki şair ve zühhâd, leb ve Kevser, mest ve hûşyâr, mey ve su zıt ve iddialı renklerden oluşan çok canlı bir tablodur âdeta. Zühhâd, zâhid, sofu... İşte bunları şairler hiç sevmez. Bunlar dini sadece şekillerden, dış görünüşten ibaret sayarlar. Her şeye haram der, dindarlıkları ile gösteriş yapar ve bu konuda diğer insanları küçümserler. Belki de Mâûn Sûresi nde bahsedilen şu kişileri kast ediyordur şairler: Vay hâline o namaz kılanların ki namazlarından gaflet içindedir onlar! Riyaya sapandır onlar/ gösteriş yaparlar. Zühhâd; Kevser talibidir. Kevser ister sadece. Kevser, cennet suyudur; aynı zamanda bolluk, bereket, soy sop, saygınlık anlamlarına da gelir. Hatta Kevser le ilgili bir Bektâşî fıkrası da vardır: Bektâşî nin biri, bir Ramazan günü camiye gider. Vaiz; dünyada hiç günah işlemeyen kimselere Hz. Ali nin Cennet te Kevser sunacağını, günahkârların bundan mahrum kalacağını hararetli hararetli anlatırken günahsız insan olamayacağını düşünen Bektâşî de şöyle söylenir: - İmanım Ali! Kendin doldur, kendin iç! İşte zühhâd, vaizin ballandıra ballandıra anlattığı bu Kevser i ister. Şair ise sevgilinin dudağını arzuluyor. Bu şekilde yorumlayacaksak dudak bu dünyayı; Kevser ise Cennet i simgeliyor. Şair bu dünyayı; sofular öbür dünyayı istiyor. Bu beyit Nedîm e ait olsa neyse... Aynen göründüğü gibi yoralım. Ama şiiri yazan Fuzulî ise bu sözlerin ardında başka anlamlar olduğunu düşünmek gerek. Biz şimdilik göründüğü gibi yormaya devam edelim. Birinci dizedeki leb ve Kevser kelimelerine karşılık olarak ikinci dizede mey ve su var. Leff ü neşr sanatının başarılı bir örneği daha. Sarhoşa şarap hoş gelir, su değil. Zaten şarabın ağızda bıraktığı tadı su bozarmış. Akıllı olana da su daha tatlı, hoş gelir. Aslında doğruluk payı yok değil. İçki içmemeyi prensip hâline getiren kimseler onun tadını da sevmez. Şair şarap bana Kevser den hoş gelir, derken aynı zamanda 1. beyitteki dudağı şaraba benzettiği için Sevgilinin dudağı bana Kevser suyundan daha tatlı gelir. demiş oluyor. Şimdi de gelelim Fuzulî nin gönlünden geçenlere: Dudak tasavvufta vahdettir, Allah ın birliğini simgeler ve şaraba benzetilir. İçeni kendinden geçiren vahdet şarabı... Şimdi

6 aklınıza şöyle bir soru gelebilir: Şarap dine göre haram; öyleyse ilahi aşkla ne alakası var? Aslında bir ilgisi var. Şarap, içeni sarhoş eder, o ağızdan girince akıl baştan çıkar. İşte bu özelliğinden dolayı tasavvufta önemli bir semboldür. Akıl baştan gidecek. Bu, mutasavvıfların çok istediği bir şeydir. Çünkü imanın yeri akıl değil, kalptir. İman için inanacak bir kalp gerek. Yani Akıl akıldan üstündür. diye bir atasözümüz vardır ya hani, tasavvufta da Gönül akıldan üstündür. Kur an da inananın, diğer insanlardan üstün olduğunu söyler. Aslında akıl ile kalp farklı işler için vardır. Mesela Dünyanın güneş etrafında döndüğüne inanıyorum. demek çok saçma olurdu. Zaten bal gibi bilinen bir bilgi dir bu ve yeri akıldır. Oysa Allah a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhirete inanıyorum demek gönül diliyle söylenir. İnanç, görmeden ama görmüş gibi bilmektir bir bakıma. Gördükten sonra inanılmaz artık; sadece bilinir. Bu da imanın bilgiden farkıdır. Kur an-ı Kerîm in de sadece inananlara kılavuzluk yaptığını unutmamalı. Bakara Sûresi başlangıcında bu vurgulanır: Bir kılavuzdur o muttakiler için. Muttaki; inanmış ve günah işlemekten sakınan kimsedir. İnanç ile ilgili konularda akıl yaya kalır, gönül adındaki uçsuz bucaksız okyanusta boğulur. Vahdet şarabını içen kendinden geçer, mest olur. Allah aşkından mest olmak... O kadar mest olur ki Cennet teki Kevser suyunu bile gözü görmez. Sofuların hesabıdır Cennet. Onlar Cennet için ibadet ededursun şair Allah aşkı dolayısıyla büyük bir aşkla yaşıyor dinini. Ona bu hoş geliyor, sofulara da bir ticaret gibi gördükleri dünya hayatının karşılığı Kevser ve anlaşılıyor ki sofular cennet için dünyayı gözden çıkarmış, şair de Allah için âhireti... Ne demektir bu? Tasavvuf dilinde çok şey demektir. 3 türlü terk vardır tasavvufta: Terk-i dünya, terk-i ukbâ, terk-i terk. Birincisi Cennet için dünyayı önemsemeyi kesmek. Kendini öbür dünyaya adamak; ama karşılığını bekleyerek... İkincisi âhireti terk etmek. İbadetini Cennet e girmek için değil, Allah rızasını kazanmak için yapmak... Bu, birincisinden üstün bir tavırdır. En üstün mertebe ise üçüncüsüdür: Terk-i terk. Terk etmeyi terk etmek, yani zaten terk etmiş, tutmamış ki bıraksın; önceden seçmemiş ki vazgeçsin. Gerçi beyitte terk kelimesi yoktur; ancak şairin ve sofuların tercihleri bize bunu da düşündürüyor. Fuzulî sen ne büyük bir şairsin ki iki zıt tercihi aynı cümleyle kast edebiliyorsun: Ben sadece dünya hayatını istiyorum. Sevgilimin dudağı bana Cennet teki Kevser suyundan daha tatlı. ya da Ben bu dünyayı da, âhireti de istemiyorum; sadece Allah aşkıyla kendimden geçmek istiyorum. Sana hayran olmamak elde değil Fuzulî! Bütün bunlardan sonra bir de şiirin Hz. Peygamber e yazıldığını hesap ederek ona hitap ettiğini söylersek beyte şu anlam da dâhil olur: Ben âhiret günü Ümmetim, Ümmetim! dualarının döküleceği dudağını özlüyorum. ******************** 13. BEYİT Dest bûsı ârzûsıyla ger ölsem dôstlar Kûze eylen toprağum sunun anunla yâra su dest: el bûs: öpme, öpücük, öpüş ger: eğer dôst: sevilen kimse kûze: su testisi kûze eylen: kûze eyleyin, su testisi yapın anunla: onunla yâr: sevgili Dostlar! Eğer el öpme arzusuyla ölsem toprağımı su testisi yapın, onunla sevgiliye su sunun. 6

7 Bir önceki beyitte (12. Beyit) rakibin sevgiliye ulaşmasını engellemek için bu uğurda toprak olmayı, ölmeyi göze alan şair yine ölümden bahsediyor. Ölmeden önce de vasiyetini açıklıyor. Hayattayken elde edemediği bir şeyi öldükten sonra elde etmeyi planlıyor. Yaşarken kavuşamadığınız bir şeye öldükten sonra kavuşursanız sevdiğiniz demek ki bu dünyada değil. Şairin sevdiği de bir Müslüman olarak Hz. Muhammed ve şair onun elini öpmek istiyor. Tam yeri gelmişken açıklamak istiyorum. Her toplumun kültürü kendine özeldir. Batı kültüründe bir erkeğin bir erkekle ya da bir kadının başka bir kadınla sarılması, öpüşmesi, yakın temasta olması pek hayra yorulmaz. Toplum bu iki kişinin arasında cinsel anlamda ilişki olduğuna hükmedebilir. Oysa bir erkek ve kadın başkalarıyla evli de olsalar dostça sarılıp öpüşebilirler. Bize de bu terstir. Hatta kadının kocası bunu namus meselesi hâline bile getirebilir. Üniversitede bir hocamız anlatmıştı. Kendisi Amerika da iken iş yerine Türkiye den onu ziyarete gelen bir arkadaşı sarılmaya kalktığında o Aman arkadaşım, sakın! Yanlış anlarlar. diyerek buna mâni olmuş. Bütün bunlardan sonra şu soruyu sorabiliriz: - Batı kültürü ile yetişmiş ve Doğu kültürüne yabancı biri, divan şiirini nasıl değerlendirir? Cevabı basit. - Erkekler, erkeklere âşık olmuşlar ve birbirlerine şiirler yazmışlar. Oysa tabii ki öyle değil. Doğu kültüründe kadın ve erkeğin harem-selamlıkla birbirinden soyutlanmış iki ayrı yaşam alanı vardır. Bu, karşı cinse olan ilgi ve merakı daha da arttırır aslında ve bu yüzden bir erkeğin bir erkekle samimi olmasında, dost olmasında fena bir maksat da aranmamalıdır. Selamlık denilen bölümde, kader arkadaşlığıdır onlarınki. Demek ki eserleri incelerken toplumların değer yargıları göz önünde bulundurulmalıdır. Şimdi de gelelim el öpme meselesine. El öpme toplumuzda bir saygı ifadesidir ve hâlâ yaşayan güzel bir gelenektir. Küçükler büyüklerin ellerini öperler. Din büyüklerinin, hele Peygamber in elini öpmek ise herkese nasip olmayan bir şereftir. Belki büyüklerinizden duymuşsunuzdur: Ona elimi asla öptürmem. Çünkü kırılmıştır ona ya da gözden düşmüştür o. Eğer büyük, küçüğüne el öptürürse onu seviyor ve onunla barış demektir. Şair Peygamber in elini niçin öpmek istiyor, şimdi daha iyi anlarız. Şiirin bu anlamının dışında gözümüzde başka bir sahne daha canlanıyor ister istemez. Beyitteki s seslerinin art arda sıralanması, yani aliterasyon sanatı boşuna değil. Su, su, su! diye inlerken son nefesini veren bir hasta var karşımızda. Su, su, su... Dest bûsı ârzûsıyla ger ölsem dôstlar Kûze eylen toprağum sunun anunla yâra su! Ayrıca bûsu arzusuyla ve sunun su derken de dört kez su denmiş oluyor. Gerçi bûsı ârzûsıyla diye yazılıyor; ama olsun, kulağa su gibi geliyor. Su arzusuyla sunun su Tam bir sayıklama anı! Bu beyit bir kadına yazılsaydı ne mutlu ona, derdik. Ölüm bizi ayırana dek diye sevgi yeminleri vardır ya hani. Bunun yanında yavan kalır. Ortada biz diye bir şey yok, âşık kendi kendine seviyor. Allah bilir o kadının haberi de yoktur. Ölmeden önce bir kez sevdiğinin elini öpse; ama ziyanı yok, ölüp toprak olduktan sonra bir kâse olarak da ona dokunmak yeterli. Öldükten sonra da, başka şekillerde de seni arzulamaya devam edeceğim, sen bunu bilmesen de. İşte gerçek âşık, bunu diyebilen kimsedir. Aşkı da, sevgiliyi de hak eden odur. Gerçi halk şiirinde de buna benzer kullanımlar vardır. 7

8 Kemiğim etsinler tarak Yâr saçının tellerine Öldükten sonra sevgiliye yakın olma arzusunu dile getiren bu ifadeler ölümün soğukluğunu hatırlatsa da aslında aşkın gücünü ve gerçekliğini vurguluyor. Bir şiirinde şöyle iddia ediyordu Fuzulî: Mende Mecnûn dan füzûn âşıklık istidâdı var Âşık-ı sâdık menem Mecnûn un ancak adı var Bende Mecnun dan fazla âşıklık yeteneği var. Sadık âşık, yani gerçek âşık benim, Mecnun un sadece adı var. Gerçekten de gerçek âşık senmişsin Fuzulî! ************************ 23. BEYİT Hâk-i pâyine yetem der ömrlerdür muttasıl Başını daşdan daşa urup gezer âvâre su hâk: toprak pâ: ayak, pây hâk-i pây: ayak toprağı, tozu yetmek: ulaşmak ömr: ömür, yaşama, yaşayış, hayat muttasıl: 1. ulaşan, kavuşan, bitişen 2. aralıksız, hiç durmadan, biteviye daş: taş urmak: vurmak âvâre: 1. serseri, boş gezen, işsiz güçsüz, aylak 2. dağınık, perişan Su (onun) ayağının (bastığı) toprağa ulaşayım diye ömürler boyunca hiç durmadan başını taştan taşa vurup başıboş gezer. Su, akar, akar, akar; ömürler boyunca ve hiç durmadan. Bazen çağlayan olup akar, bazen dağlardan aşağı, taşlara çarpa çarpa; bazen küçük nehirleri diğerleriyle ya da bir denizle birleştirmek için akar; ama hep akar. Yüzlerce yıl ara vermeden bir yerden diğerine doğru... Neden akar? Çünkü yaradılışı gereği böyledir. Akması gerektiği için akar. Şair ise suyu yine kişileştirmiş; ancak burada kişileştirmeden daha belirgin söz sanatı hüsn-i ta lildir. Suyun akışını şairane bir sebebe bağlamış: Su Peygamber in ayağının bastığı toprağa ulaşmak için akar. Hz. Muhammed in ayak bastığı topraklara ulaşmayı amaçlayan su, öyleyse nereye akar? Mekke ve Medine ye tabii ki... Hz. Muhammed in hayatı Mekke ve Medine çevresinde geçmiştir. Buraları Hz. Peygamber in ayak bastığı kutsal topraklardır. Türbesi de zaten Medine dedir ve ömürler boyunca aralıksız olarak dünyanın dört bir yanından onun ayak bastığı bu kutsal topraklara ulaşmak isteyen insanlar su gibi akın etmektedir. Her yıl sadece ülkemizde bu topraklara su gibi yüz sürmek isteyen binlerce insan kuyruğa giriyor. Şairin bir insan gibi gördüğü suyun ruh hâline dönelim. Peygamber in ayağının toprağına ulaşmak için başını taştan taşa vurarak geziyor. Ayak ve baş arasındaki zıtlıktan doğan tezad sanatını da belirtelim bu arada. Ve âvâredir su. Tam da bir âşığa has tavırlardır bunlar. Âvâre gezinmek; elinde olmadan, kendiliğinden sevgiliye doğru meyletmek Perişan 8

9 bir şekilde Su âşık olmuş. Zaten şair nesîb bölümünde 11. beyitte ondan şüphelenmişti. Galiba diyordu. Su, âşık olmuş. Servi boylu sevgiliye âşıktı su ve onun civarından ayrılmıyordu. Nesib bölümünde doğrudan Peygamber den söz edilmese de biz serviyi şimdi de Peygamber olarak düşünebiliriz. Su Hz. Peygamber in aşkından divane olmuş, ona kavuşmak için başını taşlara vurup başıboş ve perişan bir şekilde dolaşıyor. Peki hiç ulaşmıyor mu? Muttasıl ın ulaşan demek olduğunu da unutmamalı. Elbette ulaşan damlaları var. Ya diğer damlalar! Onlar da ulaşıyor elbette; ama sırayla ve bu aralıksız devam ediyor. Yunanlı filozof Herakleitos iyi ki Bir nehirde iki kez yıkanılmaz. demiş. Hiçbir şey aynı kalmaz. Kâinatta her şey sürekli bir oluş hâlindedir. Su, devamlı aktığından, bir yerden diğerine gittiğinden bir yerdeki akarsu, aslında her an değişir, aynı kalmaz. Peygamber in bastığı topraklara ulaşan su damlaları da yerini yeni su damlalarına bırakıyor, sonra sırası gelen başka damlalar... Bu, aralıksız sürüyor. İnsan cephesinde de durum farksızdır. Kutsal topraklara akın eden insanlar ona ulaşır, sonra diğerleri ve diğerleri... Su damlası misali sırası gelen kullar kutsal topraklarda Hac vazifesini yerine getiriyor; ama sadece bu uğurda su gibi çırpınanlar... Hele Fuzulî nin yaşadığı çağlarda çırpınma, gerçek anlamıyla çırpınmaydı. Kavurucu güneşin altında, kızgın çölün üstünde aylarca süren yorucu ve bir o kadar da tehlikeli yolculuklar... Suyu ne de güzel gözlemlemiş Fuzulî! Su taşlara çarparak akıyor. değil de Su başını taşlara vura vura dolaşıyor. diyor. Buradaki gözlem gücü ve şairin gözlemlerini, işlediği konuya bağlayışı beyti diğerlerinin önüne çıkarıyor ve onu tâc beyit yapıyor. Yani kasidenin en güzel beyti... **************************** 25. BEYİT Zikr-i na tun virdini derman bilür ehl-i hatâ Eyle kim def -i humâr içün içer meyhâra su zikr: 1. anma, anılma 2. bildirme, bildirilme 3. Kur an-ı Kerîm na t: Hz. Muhammet i övmek üzere yazılan şiirler zikr-i na t: na tın zikri, nat ı anma vird: belli zamanlarda okunması âdet olan Kur an cüzleri, duaları derman: 1. ilaç 2. çare 3. tâkat, kuvvet, güç ehl-i hatâ: günahkârlar eyle kim: öyle ki def : giderme humâr: içkiden sonra gelen baş ağrısı, sersemlik def -i humâr: baş ağrısını giderme mey: şarap meyhâr, meyhâre: şarap içen, içkici, ayyaş Sarhoşlar içkinin yarattığı baş ağrısını gidermek için nasıl su içerse günahkârlar da senin na tının zikrini tekrarlamayı derman bilir. İçkiden sonra gelen baş ağrısına iyi gelen su değil, aslında yine içkinin kendisiymiş. Şair humâr derecesine kadar içki içmeyi alışkanlık hâline getirenlerin su gibi içki içtiklerini ima mı ediyor ne? Belki de içkiye tövbe etmiş de artık içki yerine su içen kişileri kastetmiştir şair. Bu ihtimal de düşünülmelidir bu şiiri yorumlarken. Şairin amacı bize içkinin zararlarını anlatmak ya da içkinin sebep olduğu baş ağrısının çaresini vermek değildir tabii ki. Bu, sadece asıl anlatmak istediği düşünceyi güçlendirmek için verdiği bir örnekten başka bir şey değildir. Asıl söylemek istediği şudur: Peygamber i övmek için yazılmış şiiri, yani na tı anmak ve onu bir dua gibi belirli zamanlarda okumak günahkârlar için şifadır, onlar bunu şifa bilir. Tıpkı sarhoşların baş ağrısını gidermek için suyu ilaç görmesi gibi. 9

10 Bu beyitte leff ü neşr sanatı vardır. I. dizedeki bazı kavramların karşılığı suya düşen gölgeler gibi II. dizede görünür. Ehl-i hata ve meyhâra, zikr-i na t virdi ve su içmek kelimeleri birbirleriyle paralel olarak iki dizede uzanır. Yine humâr ve derman kelimeleri ile yapılan tezat sanatı göze çarpar. Bu beytin arkasında dua ile tedavi etme inanışı duruyor; dua kitaplarını biliyorsunuzdur. Çeşitli rahatsızlıkları tedavi etmede belirli zamanlarda, belirli sayıda okunacak dua reçeteleri vardır. Gece korkan çocuklar için, sıkıntı için, kısmet açılması için, karı koca arasını düzeltmek için... Bu liste uzar da uzar. Üstelik eskiden Araplarda ve Türklerde hastalara şifa için na t okuma âdeti de varmış. Na t esas anlamıyla bir nesnenin sıfatlarını saymak demektir. Peygamber in sıfatlarının peş peşe anılıp sıralanması da günah hastalığının reçetesidir. Yalnız zikir ve vird denilince akla Kur an-ı Kerîm gelir doğal olarak. Çünkü birçok âyette Kur an dan zikir diye bahsedilir. Sana da bu zikiri/ Kur an ı vahyettik ki kendilerine indirileni insanlara açık seçik bildiresin de derin derin düşünebilsinler. (Nahl Sûresi/ 44) Bu Zikir i düzenli tekrarlamak ise şiirde söylendiği gibi dermandır, şifadır. Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, gönüller derdine bir şifa, inananlara bir kılavuz ve rahmet geldi. ( (Yûnus Sûresi/ 57) Gözünüzü açın! Gönüller yalnız Allah ın zikriyle/ Kur an la tatmin bulur. (Ra d Sûresi 28) De ki: O, iman edenler için bir kılavuz, bir şifadır. (Fussilet Suresi/ 44) İslam inancında Peygamber sevgisi önemlidir. Zira Hz. Muhammed in peygamberliğini kabul etmeyen biri Allah a inansa da Müslüman olamaz. O zaman da, yalnız inananlara kılavuzluk eden Kur an o kişiye şifa vermez. Ne demektir bu? İsmi ne olursa olsun bütün inanç sistemleri önce, inanmış kalplere seslenir. Kalbin açık kapısından girer iman. Kutsal kitaplar hangi amaçla okunursa ona hizmet eder. Sadece bilgilenmek için mi; çelişki ve açık aramak için mi, yoksa kılavuzluk yapsın diye mi okunuyor? Niyet nerdeyse, akıbet ordadır. atasözü bu durumu çok güzel özetler. Kur an da iman edenler için bir kılavuz ve şifa ise, Hz. Muhammed peygamberdir. diyorsa öyleyse Hz. Muhammed i sevmek imanın önemli bir parçasıdır. Aksi takdirde imanın diğer bütün şartlarını yerine getirip Hz. Muhammed i reddedene Kur an hiçbir şey vermez. Kur an ı dillere vird yapmak, yani devamlı okumak İslam inancında önemlidir. Ayrıca dua etmek de... De ki duanız yoksa Rabbim sizi ne yapsın? (Furkan Sûresi/ 77) O zaman günahkârların devamlı Kur an okumaları, dua etmelerinin sebebi de gayet açıktır. Şiirde Peygamber e yazılan na tin dua gibi dillerden düşmemesinden bahsediliyor. Doğrudan Kur an denmiyor. Zaten bu şiir de dolaylı olarak Kur an ve âyetlerinden bahsediyor. Dolayısıyla bu şiiri okumakla akla Kur an ve ondan âyetler de gelecektir. Bu da dua sayılmaz mı? Ama sadece Peygamber i hatırlamak bile günahkârları manevi olarak rahatlatabilir, onlara moral verir; çünkü Peygamber belki de onlara şefaat edecektir, bu ihtimal bile kalplere şifa verir. Konuyla ilgili bir rivayet vardır, eminiz ki bu beyti yazan şairin aklında bu olay da vardı: Hz. Peygamber İslamiyet i tebliğ ettiği sıralarda Kâb bin Züheyr adlı bir şair şiirleriyle İslâm a saldırıyordu. Hz. Muhammed de onun görüldüğü yerde öldürülmesine dair bir emir yayımlatır. Bu emirden sonra bu şair ortalıktan kaybolur. Aradan uzun zaman geçince Hz. 10

11 Muhammed in meclisine bir şair gelir. Şair onu ve İslam ı öven öyle güzel bir şiir okur ki şiiri çok beğenen Peygamber ona hırkasını hediye eder. Sonra şair, Peygamber e şunu sorar: - Ya Resulallah! Eğer Kâb gelse, Müslüman olmuş olsa, tövbe etse ve bu şiiri söylemiş olsa onu ümmet kabul eder misin? Hz. Muhammed de gülümser ve onu affeder. Şair kendisi de böyle bir na t yazmakla aynı lütfa erişme ümidini yüreğinde taşıyor ki bu beyti söylemiş. İşte gerçekten de bir na tla Peygamber sevgisini kazanmış bir günahkâr: Kâb bin Züheyr. Diğerleri de onu sevdiklerini gösterebilir ve na t okumakla Kâb gibi kendilerini belki affettirebilirler. ************************* KAYNAKÇA Akar, Metin, Su Kasidesi Şerhi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, Bilgegil, Kaya, Edebiyat Bilgi ve Teorileri, Enderun Kitabevi, İstanbul, Büyük Türk Klasikleri-1, Ötüken-Söğüt Yay., İstanbul Canan, İbrahim, Hadis Ansiklopedisi Kütüb-i Sitte, Akçağ Yayınevi, İstanbul. Devellioğlu, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi, Ankara, İpekten, Haluk, Gazel Şerhi Örnekleri, Türk Dili dergisi, Divan Şiiri Özel Sayısı, Kur an-ı Kerîm Meali (Yaşar Nuri Öztürk) Yeni Boyut Yay., İstanbul, Levend, Agâh Sırrı, Divan Edebiyatı, Enderun Kitabevi, İstanbul, Mevdudî, Hz. Peygamber in Hayatı, Pınar Yayınları, İstanbul, Nüzûl Surasına Göre Kur an-ı Kerîm Meali (Elmalılı Hamdi Yazır), Birleşik Dağıtım Kitabevi, Ankara, Onay, Ahmet Talat, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., Ankara, Ortaöğretim Türk Edebiyatı 10. Sınıf Ders Kitabı, M.E.B. Devlet Kitapları, İstanbul, Pala, İskender, Su Kasidesi, Kapı Yayınları, İstanbul, Şentürk, Ahmet Atillâ, Osmanlı Şiiri Antolojisi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, Şentürk, Ahmet Atillâ, Ahmed Paşa nın Güneş Kasidesi Üzerine Düşünceler, Enderun Kitabevi, İstanbul, Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, Ankara,

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM, 1) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ I II

Detaylı

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan)

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan) - 1 - -Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla- H i l â f e t D e v l e t i Y a y ı n ı d ı r C. Sani 1421 (Eylül 2000) -Tüm hakları mahfuzdur- Internet adresimiz: www.ilimdiyari.com - 2 - - 3 - IÇINDEKILER

Detaylı

(TDV Kadın Kollan Konferans ve Panelleri: 1996-97)

(TDV Kadın Kollan Konferans ve Panelleri: 1996-97) TÜRKIYE DIYANET VAKFI YAYlNLARI /287 (TDV Kadın Kollan Konferans ve Panelleri: 1996-97) I ANKARA 1998 Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ TASAVVUF* Ayşe SUCU (TDV Kadın Kolları Başkanı) - Sayın Hocam, değerli misafirler,

Detaylı

MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ

MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ Doç. Dr. İbrahim Arslanoğlu G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Anadolu da tasavvufun en önde gelen temsilcilerinden birisi Mevlana dır. Anadolu insanı ona büyük

Detaylı

(DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada. Çeviren: Afşin Bilgili. Redaktör: Mecid Demir

(DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada. Çeviren: Afşin Bilgili. Redaktör: Mecid Demir (DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada Çeviren: Afşin Bilgili Redaktör: Mecid Demir 1 ÖNSÖZ Bu çalışmanın amacı, kendini Müslüman olarak tanımlayanlar arasında yaygın olan, Kuran ile ilgili

Detaylı

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Kur ân-ı Kerîm deki Temel Emirler ve Yasaklar Yazar: Emre Dorman İletişim:

Detaylı

DERNEĞĐMĐZĐN FAALĐYETLERĐ

DERNEĞĐMĐZĐN FAALĐYETLERĐ DERNEĞĐMĐZĐN FAALĐYETLERĐ Derneğimiz, 28/05/2008 tarihinde dayanışma ve kardeşlik yemeği düzenledi. Toyota Plaza da yapılan dayanışma ve kardeşlik yemeğine çok sayıda üye ve dost katılımı gerçekleşti.

Detaylı

Grafik Tasarım Esra AKBURAK. Fotoğraflar Kadir KOÇAK

Grafik Tasarım Esra AKBURAK. Fotoğraflar Kadir KOÇAK İÇİNDEKİLER 5 10 14 Kâinatın Efendisi Peygamberimizin 12 Yaşından 38 Yaşına Kadar Olan Hayatı I Ayın Sohbeti Dinimizin Direği Namaz Mehmet Emin Uzunosmanoğlu Kadir Mısıroğlu ile Röportaj Tasavvuf 16 Namaz

Detaylı

İRŞAD2009. Ekim sayısı. Nefsin elinden kaçarken yırtılmaktır Aşk; Ve tadını da en iyi Yusuf un gömleği bilir...

İRŞAD2009. Ekim sayısı. Nefsin elinden kaçarken yırtılmaktır Aşk; Ve tadını da en iyi Yusuf un gömleği bilir... İRŞAD2009 Ekim sayısı DİVAN EDEBİYATÇILARINDAN İSKENDER PALA BU AY TUTUNACAĞIMIZ YILDIZ BİLAL B. REBAH Nefsin elinden kaçarken yırtılmaktır Aşk; Ve tadını da en iyi Yusuf un gömleği bilir... Resulullah

Detaylı

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 10. SINIF YAZARLAR. Dr. Ahmet EKŞİ Ahmet YAPICI Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 10. SINIF YAZARLAR. Dr. Ahmet EKŞİ Ahmet YAPICI Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 10. SINIF YAZARLAR Dr. Ahmet EKŞİ Ahmet YAPICI Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

ISSN : 1306-6897 SAYI 12 GÜL-PEYGAMBER ÖZEL SAYISI N İ S A N 2 0 1 2. www. ispartaegd. org e-mail:ispartaegd@hotmail. com

ISSN : 1306-6897 SAYI 12 GÜL-PEYGAMBER ÖZEL SAYISI N İ S A N 2 0 1 2. www. ispartaegd. org e-mail:ispartaegd@hotmail. com ISSN : 1306-6897 GÜL-PEYGAMBER ÖZEL SAYISI SAYI 12 N İ S A N 2 0 1 2 1 3 0 6 6 8 9 7 www. ispartaegd. org e-mail:ispartaegd@hotmail. com HASBIHAL... İMTİYAZ SAHİBİ Isparta Eğitim Gönüllüleri Derneği Adına

Detaylı

Büyük Hak Âşığı Yunus Emre

Büyük Hak Âşığı Yunus Emre Gönül Sohbetleri 7 Büyük Hak Âşığı Yunus Emre Senelerce, senelerce evveldi İçi içine sığmayan küçük bir çocuktum. Beş yaşındayım. Bir gün eve bir misafir geldi. Babamın okul arkadaşıymış. Gittim, elini

Detaylı

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR. Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR. Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 5. SINIF YAZARLAR. Ahmet KARA

İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 5. SINIF YAZARLAR. Ahmet KARA İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 5. SINIF YAZARLAR Dr. Mehmet AKGÜL Ahmet EKŞİ Abdullah ALBAYRAK Turgut ÇİFTÇİ Abdullah ÇATAL Ahmet KARA Dr. Ramazan YILDIRIM Eyüp KOÇ Ekrem ÖZBAY Mehmet

Detaylı

THOMAS'A MEKTUPLAR. Dr. İsmail ULUKUŞ

THOMAS'A MEKTUPLAR. Dr. İsmail ULUKUŞ THOMAS'A MEKTUPLAR Dr. İsmail ULUKUŞ Antalya, 2013 Bu eserin telif hakları, yazarı Dr. İsmail Ulukuş a ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun koruması altında bulunmaktadır. Eser, yazarının

Detaylı

Leyla ile Mecnun Adlı Halk Hikayesinin Meddah Formunda Oyunlaştırılması

Leyla ile Mecnun Adlı Halk Hikayesinin Meddah Formunda Oyunlaştırılması T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAHNE SANATLARI ANABİLİM DALI REJİSÖRLÜK BİLİM DALI Leyla ile Mecnun Adlı Halk Hikayesinin Meddah Formunda Oyunlaştırılması YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

Kenan Ekşi Oradan Buradan

Kenan Ekşi Oradan Buradan 1 Kenan Ekşi Oradan Buradan Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 2 Teşekkürler Bu yazıyı yazmama vesile olan hayata teşekkür ederim. 3 Kenan Ekşi Şubat 1986, İstanbul, Zeynep Kamil. Aslen Rize İkizdereli.

Detaylı

YÖNÜMÜ ARIYORUM ÖNSÖZ Bugün gerek toplumumuzun ve gerekse tüm insanlığın siyasî, ekonomik, sosyal, psikolojik, dinî, ahlâkî birçok problemleri bulunmaktadır. Problemlerin temeline ve özüne inildiğinde

Detaylı

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve suçlarınızı bağışlasın; Allah, daima bağışlayan ve esirgeyendir. Al-i İmran s.31 İçindekiler Editörden Resulullah ın Nurunda

Detaylı

Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ

Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ Bahai Dini, kurucusu Hz.Bahaullah ın bir dönem tutsak kaldığı yeraltı zindanının bulunduğu Tahran da, doğum yılı olan 1852 den başlayarak, içine doğduğu sosyal ve dini çevrenin dışına

Detaylı

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM 6 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5904

Detaylı

SINAV BAŞLADI. Kitaba Bakmak Serbest. Hilmi Yılmaz KARMA KİTAPLAR

SINAV BAŞLADI. Kitaba Bakmak Serbest. Hilmi Yılmaz KARMA KİTAPLAR SINAV BAŞLADI Kitaba Bakmak Serbest Hilmi Yılmaz KARMA KİTAPLAR Sınav Başladı / Kitaba Bakmak Serbest Hilmi Yılmaz Genel Yayın Yönetmeni Kamuran GÜNERİ Editör Ubeyd KÜÇÜK Son Okuma Sümerya GÜNERİ İç Tasarım

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 YAZARLAR Doç Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Faruk SALMAN Nazif YILMAZ Devlet Kitapları

Detaylı

T.C. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ. RASİM KÖROĞLU NUN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ŞİİRLERİ

T.C. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ. RASİM KÖROĞLU NUN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ŞİİRLERİ T.C. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ RASİM KÖROĞLU NUN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ŞİİRLERİ HAZIRLAYAN: Seda BİLGİÇLİ 121820023008 DANIŞMAN: PROF.

Detaylı

Sence 1 yaşında. Türk e dair birçok şeyin arasından Anadolu kültüründe düğün ve merasimler ve bir spor dalı olarak Cirit sayfalarımızı süsledi.

Sence 1 yaşında. Türk e dair birçok şeyin arasından Anadolu kültüründe düğün ve merasimler ve bir spor dalı olarak Cirit sayfalarımızı süsledi. Selam ile Sence 1 yaşında. Sen istedin diye, Sen destek verdin diye, Sen varsın diye Sence yayın hayatına 1 yıldır devam edebiliyor. Seninle ve senin için varlığını sürdürebilmeyi ümit ediyoruz. Mübarek

Detaylı

Başlarken... Takdir sizden, Tevfik Allah tandır. İlla Hûûû Daim Hûûû. Âsitâne Mevlevî Kültür Dergisi www.semazen.net Semazen Yayın Grubu E-Dergisidir.

Başlarken... Takdir sizden, Tevfik Allah tandır. İlla Hûûû Daim Hûûû. Âsitâne Mevlevî Kültür Dergisi www.semazen.net Semazen Yayın Grubu E-Dergisidir. Âsitâne 1 Başlarken... Âsitâne Mevlevî Kültür Dergisi www.semazen.net Semazen Yayın Grubu E-Dergisidir. Semazen Yayın Grubu Adına İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Emin Holat Yazı İşlerinden

Detaylı

YIL: 1 SAYI: 6 MART-NİSAN 2008 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR

YIL: 1 SAYI: 6 MART-NİSAN 2008 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR Bilgiyurdu Gençlik Dergisi YIL: 1 SAYI: 6 MART-NİSAN 2008 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR Omuzlarımız hisar, başlarımız burç yurda, Can vermeye and içtik hepimiz bu uğurda!.. 2 İÇİNDEKİLER İçindekiler

Detaylı

DİLDESTE. Edebiyat-Kültür ve Sanat Dergisi MAYIS 2011 SAHİBİ. Fatsa Anadolu Lisesi Adına. Haluk BAYCAN GENEL YAYIN YÖNETMENİ. Zekiye ŞAHİN.

DİLDESTE. Edebiyat-Kültür ve Sanat Dergisi MAYIS 2011 SAHİBİ. Fatsa Anadolu Lisesi Adına. Haluk BAYCAN GENEL YAYIN YÖNETMENİ. Zekiye ŞAHİN. DİLDESTE Edebiyat-Kültür ve Sanat Dergisi MAYIS 2011 SAHİBİ Fatsa Anadolu Lisesi Adına Haluk BAYCAN GENEL YAYIN YÖNETMENİ Zekiye ŞAHİN Leyla ERİŞ YAYIN KURULU Zekiye ŞAHİN, Leyla ERİŞ, Betil İrem TEMİZ,

Detaylı

Temiz Araştırma Serîsi 2 YARATILIŞ SEBEBİMİZ. İslâm da Yaşam ın Gerçek Güncel İlkeleri ALLAH IN (CC) MURÂDI YARATILIŞ

Temiz Araştırma Serîsi 2 YARATILIŞ SEBEBİMİZ. İslâm da Yaşam ın Gerçek Güncel İlkeleri ALLAH IN (CC) MURÂDI YARATILIŞ YARATILIŞ SEBEBİMİZ İslâm da Yaşam ın Gerçek Güncel İlkeleri VE YARATILIŞ 1 DUÂ Öz Bilimin ilk amacı, Tanrı (Allah) hakkında bilgi edinmek, O nun eserleriyle O na hayranlık duymaktır. Anthony Standen Nehirler

Detaylı