BEŞ. 10. Sınıf III. Ünite/ XV.Yüzyıldan XIX yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı Divan Şiiri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BEŞ. 10. Sınıf III. Ünite/ XV.Yüzyıldan XIX yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı Divan Şiiri"

Transkript

1 SU KASİDESİ NDEN BEŞ BEYİT YORUMU SU KASİDESİ 16. YY. ŞAİRİ FUZULÎ NİN HZ. PEYGAMBER İÇİN KALEME ALDIĞI BİR ŞİİRİDİR. 10. Sınıf III. Ünite/ XV.Yüzyıldan XIX yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı Divan Şiiri Feride TURAN Uz. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni TEMMUZ-2008 Bu ders notu de tamamladığım Fuzulî nin Su Kasidesi Şerhi kitap taslağımdan bir alıntıdır.

2 İÇİNDEKİLER 6. BEYİT BEYİT BEYİT BEYİT BEYİT... 9 KAYNAKÇA... 11

3 6. BEYİT Ohşadabilmez gubârını muharrir hattuna Hâme tek bahmahdan inse gözlerine kara su ohşatmak: benzetmek ohşadabilmez: benzetemez gubâr: 1. toz 2. (güzel sanatlar terimi) bir yazı sitili muharrir: yazı yazan, kâtip, hatt: yazı/ gençlerde yeni terleyen bıyık veya sakal, ayva tüyü hâme: kalem tek: gibi bahmah: bakmak gözlerine kara su inmek: (gözler) çok yorulmak/ katarakt olmak Kâtip; bakmaktan gözlerine, kalem gibi, kara su inse de yazısını senin ayva tüylerine benzetemez. (Senin ayva tüylerin kadar ince ve küçük yazamaz.) Kâtip; bakmaktan gözlerine, kalem gibi, kara su inse de yazısını senin yazına (Allah tan indirilen Kur an-ı Kerîm e) benzetemez. Ohşatmak, Azeri Türkçesi ne has bir sözcük. Azeri şivesinde yeterlilik fiilinin olumsuzunda, bizdekinin aksine, bilmek fiili düşmez. Yani biz benzetemez deriz, onlar benzetebilmez der. -Neyi benzetemez? -Gubârını, yani yazısını. Gubâr, hat sanatının çok ince kalem ve fırçalar kullanılarak çok küçük harflerden oluşan bir yazı türüdür. Gubâr kelimesinin aynı zamanda toz anlamına geldiğini unutmamak lazım. Sevgilinin ayva tüyleri o kadar incedir, o kadar azdır ki âdeta toz kadar Şair bu beyitte hat sanatı ile ilgili kelime ve terimlerden yararlanarak sevgilinin yüzündeki tüylerin eşsiz incelikte ve güzellikte olduğunu anlatmak istiyor. Bu beyitte kelimeler iki anlama gelecek şekilde özellikle seçilmiştir. Burada hatt kelimesini de iki anlamda ele almalıyız. Muharrir sözcüğü de hem kâtip hem de ressam (nakkaş) anlamlarına gelecek. O zaman tevriye sanatından bahsedebiliriz, kelimenin iki gerçek anlamı da şiire uyuyor. Hâme kalem demek; ancak bizim bildiğimiz teknoloji harikası kalemlerle karıştırmayın. Biz yazdıkça kesintisiz mürekkep akan kalemlere o kadar çok alıştık ki belki teknoloji harikası dediğimde bazılarınız Bunun neresi harika, alt tarafı kalem işte! diyebilir. Oysa kamıştan veya at kuyruğundan yapılmış kalemlerle yazı yazılan ve resim yapılan bir çağdan bahsediyoruz şimdi. Bu beyitte yazı yazmada kullanılan kamış kalem, resim yapmada kullanılan kıl kalem bir tek kelime ile anlatılmış: Hâme. Mürekkebe batırılıyor, bir müddet sonra kalemin ucuna bir kelime yazacak kadar mürekkep iniyor. Siyah mürekkeple çok ince işler yapan hattat ve nakkaşların önemli bir kısmının gözleri zamanla kör olur. Bu, katarakttır ve meslek hastalığıdır. Bu beyit bize aynı zamanda böyle bir tarihi gerçeği de dile getirmiş oluyor. İnsan gözü uzun süre aynı renge bakarsa görme özelliğini yitirir. Beyitte gözlerine kara su inmek derken kastedilen budur. Şair sadece bakmaktan, gözlerine kara su inse demiyor. Güzel bir benzetme yapıyor: Kalem gibi, bakmaktan gözlerine kara su inse Kalemin de gözleri mi var, onun gözlerine de mi kara su iniyor yoksa? Demek ki şair kalemin ucunu göz gibi düşünmüş, belki de yazı yazarken kalem ucunun sayfaya bakmasından yola çıkmış bu benzetmeyi yaparken. Belki de kalemin içindeki siyah mürekkebin aşağıya doğru inmesi ona ilham vermiş. Ya da her ikisi

4 Yine bu beytin bütününe şöyle bir baktığınızda birbirini çağrıştıran, aralarında anlam ilgisi bulunan gubâr, muharrir, hatt, hâme kelimeleri ile tenasüp sanatı yapıldığını da artık net bir şekilde görebilirsiniz. Önceki beyitte Bahçıvan onun gibi bir gül yetiştiremez. diyen şair şimdi de muharrir e meydan okuyor. Beyit bir kadın için yorumlanacaksa kadına iltifat edilmiş. Ayva tüylerin o kadar ince ve kısa ki yazar ya da ressam yaptıklarını ona benzetmek istediğinde bakmaktan gözleri yorulacak, hatta gözlerine kara su inecek, yani katarakt olacak. Kataraktın bir nedeni de parlak ışığa sürekli bakmak... Hatta bu yüzden kışın karda eğitim yapan veya savaşan askerlere kar gözlüğü dağıtılır, kayak yapanlar da kar gözlüğü takar. Güneş ışığının göz aldığı çöllerde ise göze sürme çekerler. Karın bol olduğu yerlerde gözaltına kömür tozu sürülmesi de aynı sebeptendir. O zaman şunu da ekleyebiliriz: Senin yanağın o kadar parlak ki, ona bakmaktan muharririn gözlerine kara su iner. Fûzûlî nin tıp konusunda bilgili olduğunu hatırlayın. Yani hem küçük, siyah ayva tüylerine hem de bu tüylerin olduğu parlak yanağa sürekli bakmaktan oluşan katarakttan söz edilebilir. Bu beyit Peygamber için yorumlanacaksa o zaman yukarıdaki sözler onadır. Onun ayva tüyleri kadar küçük bir yazı veya ayva tüylerine benzer bir resim yapılmasının imkânsız olmasının bir sebebi daha vardır: Müslümanlar Hz. Muhammed in resminin yapılmasını uygun görmezler, bundan rahatsızlık duyarlar. Hatta filmlerde, hiçbir oyuncu Hz. Muhammed i canlandırmaz. Çağrı filmini düşünün. Bu, hassas bir konudur. Senin hattına, yazına benzetemez diyor dizede. Benzetemez kâtip, gözleri kör olana kadar baksa da benzetemez. Hatt ın yazı anlamı da var. Peygamber in hatt ı ne olabilir? Tabii ki onun getirdiği yazı Allah ın Cebrail aracılığıyla indirdiği Kur an-ı Kerîm dir ve ilâhî bir mesajı içerir. Kur an dan bazı âyetleri anımsatıyor bu dize. De ki: Yemin olsun, eğer insanlar ve cinler şu Kur an ın bir benzerini getirmek üzere bir araya toplansalar, birbirlerine de destek olsalar, onun bir benzerini yine de ortaya getiremezler. (İsra Sûresi/88) Yoksa onu (Kur an ı) uydurdu mu diyorlar! De ki öyleyse hadi, onun benzeri, uydurma on sure de siz getirin; eğer doğru sözlüler iseniz, Allah tan başka çağırabildiklerinizi de çağırın. Eğer size cevap veremedilerse artık bilin ki o, ancak Allah ın ilmiyle indirilmiştir. Ve O ndan başka da ilah yoktur. Artık Müslüman oluyor musunuz? (Hûd Sûresi/13-14) Yoksa onu (Kur an ı) uydurdu mu diyorlar! De ki eğer doğru sözlüler iseniz, Allah dışında elinizin yettiklerini de çağırın da onun benzeri bir sureyi ortaya çıkarın. (Yûnus Sûresi/38) Eğer kulumuza indirdiğimizden kuşku içindeyseniz, hadi onun benzerinden bir sure getirin! Allah dışındaki destekçilerinizi de çağırın. Eğer doğru sözlü kişilerseniz... Eğer yapamazsanız -ki asla yapamayacaksınız- korkun o ateşten ki yakıtı insanlarla taşlardır. Küfre sapanlar için hazırlanmıştır o. (Bakara Sûresi/23-24) Şiir için anlamda derinlik dedikleri bu olsa gerek. Kelimeler birçok anlamda yorumlanabiliyor. Hayranlık uyandırıyor, değil mi? Yakaladığınız her kelime sizi anlam denizinin derinliklerine götürüyor. ***********************

5 10. BEYİT Men lebün müştâkıyam zühhâd Kevser tâlibi Nitekim meste mey içmek hoş gelür hûşyâra su men: ben leb: dudak müştâk: 1. iştiyaklı, özleyen, göreceği gelen, can atan zühhâd: zâhitler, çok aşırı sofular, kaba sofular. Yani dinî konularda şekilci olanlar kevser: 1. maddî ve manevi çokluk; kalabalık nesil 2. Cennet te bir havuzun adı 3. Kur an-ı Kerîm in 108. sûresi tâlib: 1. isteyen, istekli 2. (isim) öğrenci (erkek öğrenci, kız için tâlibe kelimesi kullanılır.) mest: sarhoş mey: şarap hoş: 1. güzel; iyi 2. tatlı hûş-yâr: aklı kendisine yarayan; akıllı/aklı başında, ayık Ben senin dudağına can atıyorum, sofular Kevser suyu na (cennete) talip. Nitekim sarhoşa şarap içmek, aklı başında olana ise su içmek hoş gelir. Zıtlıkların uyumu... Yan yana gelerek birbirini tamamlaması... Sezan ın canlı renklerle yaptığı resimler gibi... Bu beyitteki şair ve zühhâd, leb ve Kevser, mest ve hûşyâr, mey ve su zıt ve iddialı renklerden oluşan çok canlı bir tablodur âdeta. Zühhâd, zâhid, sofu... İşte bunları şairler hiç sevmez. Bunlar dini sadece şekillerden, dış görünüşten ibaret sayarlar. Her şeye haram der, dindarlıkları ile gösteriş yapar ve bu konuda diğer insanları küçümserler. Belki de Mâûn Sûresi nde bahsedilen şu kişileri kast ediyordur şairler: Vay hâline o namaz kılanların ki namazlarından gaflet içindedir onlar! Riyaya sapandır onlar/ gösteriş yaparlar. Zühhâd; Kevser talibidir. Kevser ister sadece. Kevser, cennet suyudur; aynı zamanda bolluk, bereket, soy sop, saygınlık anlamlarına da gelir. Hatta Kevser le ilgili bir Bektâşî fıkrası da vardır: Bektâşî nin biri, bir Ramazan günü camiye gider. Vaiz; dünyada hiç günah işlemeyen kimselere Hz. Ali nin Cennet te Kevser sunacağını, günahkârların bundan mahrum kalacağını hararetli hararetli anlatırken günahsız insan olamayacağını düşünen Bektâşî de şöyle söylenir: - İmanım Ali! Kendin doldur, kendin iç! İşte zühhâd, vaizin ballandıra ballandıra anlattığı bu Kevser i ister. Şair ise sevgilinin dudağını arzuluyor. Bu şekilde yorumlayacaksak dudak bu dünyayı; Kevser ise Cennet i simgeliyor. Şair bu dünyayı; sofular öbür dünyayı istiyor. Bu beyit Nedîm e ait olsa neyse... Aynen göründüğü gibi yoralım. Ama şiiri yazan Fuzulî ise bu sözlerin ardında başka anlamlar olduğunu düşünmek gerek. Biz şimdilik göründüğü gibi yormaya devam edelim. Birinci dizedeki leb ve Kevser kelimelerine karşılık olarak ikinci dizede mey ve su var. Leff ü neşr sanatının başarılı bir örneği daha. Sarhoşa şarap hoş gelir, su değil. Zaten şarabın ağızda bıraktığı tadı su bozarmış. Akıllı olana da su daha tatlı, hoş gelir. Aslında doğruluk payı yok değil. İçki içmemeyi prensip hâline getiren kimseler onun tadını da sevmez. Şair şarap bana Kevser den hoş gelir, derken aynı zamanda 1. beyitteki dudağı şaraba benzettiği için Sevgilinin dudağı bana Kevser suyundan daha tatlı gelir. demiş oluyor. Şimdi de gelelim Fuzulî nin gönlünden geçenlere: Dudak tasavvufta vahdettir, Allah ın birliğini simgeler ve şaraba benzetilir. İçeni kendinden geçiren vahdet şarabı... Şimdi

6 aklınıza şöyle bir soru gelebilir: Şarap dine göre haram; öyleyse ilahi aşkla ne alakası var? Aslında bir ilgisi var. Şarap, içeni sarhoş eder, o ağızdan girince akıl baştan çıkar. İşte bu özelliğinden dolayı tasavvufta önemli bir semboldür. Akıl baştan gidecek. Bu, mutasavvıfların çok istediği bir şeydir. Çünkü imanın yeri akıl değil, kalptir. İman için inanacak bir kalp gerek. Yani Akıl akıldan üstündür. diye bir atasözümüz vardır ya hani, tasavvufta da Gönül akıldan üstündür. Kur an da inananın, diğer insanlardan üstün olduğunu söyler. Aslında akıl ile kalp farklı işler için vardır. Mesela Dünyanın güneş etrafında döndüğüne inanıyorum. demek çok saçma olurdu. Zaten bal gibi bilinen bir bilgi dir bu ve yeri akıldır. Oysa Allah a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhirete inanıyorum demek gönül diliyle söylenir. İnanç, görmeden ama görmüş gibi bilmektir bir bakıma. Gördükten sonra inanılmaz artık; sadece bilinir. Bu da imanın bilgiden farkıdır. Kur an-ı Kerîm in de sadece inananlara kılavuzluk yaptığını unutmamalı. Bakara Sûresi başlangıcında bu vurgulanır: Bir kılavuzdur o muttakiler için. Muttaki; inanmış ve günah işlemekten sakınan kimsedir. İnanç ile ilgili konularda akıl yaya kalır, gönül adındaki uçsuz bucaksız okyanusta boğulur. Vahdet şarabını içen kendinden geçer, mest olur. Allah aşkından mest olmak... O kadar mest olur ki Cennet teki Kevser suyunu bile gözü görmez. Sofuların hesabıdır Cennet. Onlar Cennet için ibadet ededursun şair Allah aşkı dolayısıyla büyük bir aşkla yaşıyor dinini. Ona bu hoş geliyor, sofulara da bir ticaret gibi gördükleri dünya hayatının karşılığı Kevser ve anlaşılıyor ki sofular cennet için dünyayı gözden çıkarmış, şair de Allah için âhireti... Ne demektir bu? Tasavvuf dilinde çok şey demektir. 3 türlü terk vardır tasavvufta: Terk-i dünya, terk-i ukbâ, terk-i terk. Birincisi Cennet için dünyayı önemsemeyi kesmek. Kendini öbür dünyaya adamak; ama karşılığını bekleyerek... İkincisi âhireti terk etmek. İbadetini Cennet e girmek için değil, Allah rızasını kazanmak için yapmak... Bu, birincisinden üstün bir tavırdır. En üstün mertebe ise üçüncüsüdür: Terk-i terk. Terk etmeyi terk etmek, yani zaten terk etmiş, tutmamış ki bıraksın; önceden seçmemiş ki vazgeçsin. Gerçi beyitte terk kelimesi yoktur; ancak şairin ve sofuların tercihleri bize bunu da düşündürüyor. Fuzulî sen ne büyük bir şairsin ki iki zıt tercihi aynı cümleyle kast edebiliyorsun: Ben sadece dünya hayatını istiyorum. Sevgilimin dudağı bana Cennet teki Kevser suyundan daha tatlı. ya da Ben bu dünyayı da, âhireti de istemiyorum; sadece Allah aşkıyla kendimden geçmek istiyorum. Sana hayran olmamak elde değil Fuzulî! Bütün bunlardan sonra bir de şiirin Hz. Peygamber e yazıldığını hesap ederek ona hitap ettiğini söylersek beyte şu anlam da dâhil olur: Ben âhiret günü Ümmetim, Ümmetim! dualarının döküleceği dudağını özlüyorum. ******************** 13. BEYİT Dest bûsı ârzûsıyla ger ölsem dôstlar Kûze eylen toprağum sunun anunla yâra su dest: el bûs: öpme, öpücük, öpüş ger: eğer dôst: sevilen kimse kûze: su testisi kûze eylen: kûze eyleyin, su testisi yapın anunla: onunla yâr: sevgili Dostlar! Eğer el öpme arzusuyla ölsem toprağımı su testisi yapın, onunla sevgiliye su sunun. 6

7 Bir önceki beyitte (12. Beyit) rakibin sevgiliye ulaşmasını engellemek için bu uğurda toprak olmayı, ölmeyi göze alan şair yine ölümden bahsediyor. Ölmeden önce de vasiyetini açıklıyor. Hayattayken elde edemediği bir şeyi öldükten sonra elde etmeyi planlıyor. Yaşarken kavuşamadığınız bir şeye öldükten sonra kavuşursanız sevdiğiniz demek ki bu dünyada değil. Şairin sevdiği de bir Müslüman olarak Hz. Muhammed ve şair onun elini öpmek istiyor. Tam yeri gelmişken açıklamak istiyorum. Her toplumun kültürü kendine özeldir. Batı kültüründe bir erkeğin bir erkekle ya da bir kadının başka bir kadınla sarılması, öpüşmesi, yakın temasta olması pek hayra yorulmaz. Toplum bu iki kişinin arasında cinsel anlamda ilişki olduğuna hükmedebilir. Oysa bir erkek ve kadın başkalarıyla evli de olsalar dostça sarılıp öpüşebilirler. Bize de bu terstir. Hatta kadının kocası bunu namus meselesi hâline bile getirebilir. Üniversitede bir hocamız anlatmıştı. Kendisi Amerika da iken iş yerine Türkiye den onu ziyarete gelen bir arkadaşı sarılmaya kalktığında o Aman arkadaşım, sakın! Yanlış anlarlar. diyerek buna mâni olmuş. Bütün bunlardan sonra şu soruyu sorabiliriz: - Batı kültürü ile yetişmiş ve Doğu kültürüne yabancı biri, divan şiirini nasıl değerlendirir? Cevabı basit. - Erkekler, erkeklere âşık olmuşlar ve birbirlerine şiirler yazmışlar. Oysa tabii ki öyle değil. Doğu kültüründe kadın ve erkeğin harem-selamlıkla birbirinden soyutlanmış iki ayrı yaşam alanı vardır. Bu, karşı cinse olan ilgi ve merakı daha da arttırır aslında ve bu yüzden bir erkeğin bir erkekle samimi olmasında, dost olmasında fena bir maksat da aranmamalıdır. Selamlık denilen bölümde, kader arkadaşlığıdır onlarınki. Demek ki eserleri incelerken toplumların değer yargıları göz önünde bulundurulmalıdır. Şimdi de gelelim el öpme meselesine. El öpme toplumuzda bir saygı ifadesidir ve hâlâ yaşayan güzel bir gelenektir. Küçükler büyüklerin ellerini öperler. Din büyüklerinin, hele Peygamber in elini öpmek ise herkese nasip olmayan bir şereftir. Belki büyüklerinizden duymuşsunuzdur: Ona elimi asla öptürmem. Çünkü kırılmıştır ona ya da gözden düşmüştür o. Eğer büyük, küçüğüne el öptürürse onu seviyor ve onunla barış demektir. Şair Peygamber in elini niçin öpmek istiyor, şimdi daha iyi anlarız. Şiirin bu anlamının dışında gözümüzde başka bir sahne daha canlanıyor ister istemez. Beyitteki s seslerinin art arda sıralanması, yani aliterasyon sanatı boşuna değil. Su, su, su! diye inlerken son nefesini veren bir hasta var karşımızda. Su, su, su... Dest bûsı ârzûsıyla ger ölsem dôstlar Kûze eylen toprağum sunun anunla yâra su! Ayrıca bûsu arzusuyla ve sunun su derken de dört kez su denmiş oluyor. Gerçi bûsı ârzûsıyla diye yazılıyor; ama olsun, kulağa su gibi geliyor. Su arzusuyla sunun su Tam bir sayıklama anı! Bu beyit bir kadına yazılsaydı ne mutlu ona, derdik. Ölüm bizi ayırana dek diye sevgi yeminleri vardır ya hani. Bunun yanında yavan kalır. Ortada biz diye bir şey yok, âşık kendi kendine seviyor. Allah bilir o kadının haberi de yoktur. Ölmeden önce bir kez sevdiğinin elini öpse; ama ziyanı yok, ölüp toprak olduktan sonra bir kâse olarak da ona dokunmak yeterli. Öldükten sonra da, başka şekillerde de seni arzulamaya devam edeceğim, sen bunu bilmesen de. İşte gerçek âşık, bunu diyebilen kimsedir. Aşkı da, sevgiliyi de hak eden odur. Gerçi halk şiirinde de buna benzer kullanımlar vardır. 7

8 Kemiğim etsinler tarak Yâr saçının tellerine Öldükten sonra sevgiliye yakın olma arzusunu dile getiren bu ifadeler ölümün soğukluğunu hatırlatsa da aslında aşkın gücünü ve gerçekliğini vurguluyor. Bir şiirinde şöyle iddia ediyordu Fuzulî: Mende Mecnûn dan füzûn âşıklık istidâdı var Âşık-ı sâdık menem Mecnûn un ancak adı var Bende Mecnun dan fazla âşıklık yeteneği var. Sadık âşık, yani gerçek âşık benim, Mecnun un sadece adı var. Gerçekten de gerçek âşık senmişsin Fuzulî! ************************ 23. BEYİT Hâk-i pâyine yetem der ömrlerdür muttasıl Başını daşdan daşa urup gezer âvâre su hâk: toprak pâ: ayak, pây hâk-i pây: ayak toprağı, tozu yetmek: ulaşmak ömr: ömür, yaşama, yaşayış, hayat muttasıl: 1. ulaşan, kavuşan, bitişen 2. aralıksız, hiç durmadan, biteviye daş: taş urmak: vurmak âvâre: 1. serseri, boş gezen, işsiz güçsüz, aylak 2. dağınık, perişan Su (onun) ayağının (bastığı) toprağa ulaşayım diye ömürler boyunca hiç durmadan başını taştan taşa vurup başıboş gezer. Su, akar, akar, akar; ömürler boyunca ve hiç durmadan. Bazen çağlayan olup akar, bazen dağlardan aşağı, taşlara çarpa çarpa; bazen küçük nehirleri diğerleriyle ya da bir denizle birleştirmek için akar; ama hep akar. Yüzlerce yıl ara vermeden bir yerden diğerine doğru... Neden akar? Çünkü yaradılışı gereği böyledir. Akması gerektiği için akar. Şair ise suyu yine kişileştirmiş; ancak burada kişileştirmeden daha belirgin söz sanatı hüsn-i ta lildir. Suyun akışını şairane bir sebebe bağlamış: Su Peygamber in ayağının bastığı toprağa ulaşmak için akar. Hz. Muhammed in ayak bastığı topraklara ulaşmayı amaçlayan su, öyleyse nereye akar? Mekke ve Medine ye tabii ki... Hz. Muhammed in hayatı Mekke ve Medine çevresinde geçmiştir. Buraları Hz. Peygamber in ayak bastığı kutsal topraklardır. Türbesi de zaten Medine dedir ve ömürler boyunca aralıksız olarak dünyanın dört bir yanından onun ayak bastığı bu kutsal topraklara ulaşmak isteyen insanlar su gibi akın etmektedir. Her yıl sadece ülkemizde bu topraklara su gibi yüz sürmek isteyen binlerce insan kuyruğa giriyor. Şairin bir insan gibi gördüğü suyun ruh hâline dönelim. Peygamber in ayağının toprağına ulaşmak için başını taştan taşa vurarak geziyor. Ayak ve baş arasındaki zıtlıktan doğan tezad sanatını da belirtelim bu arada. Ve âvâredir su. Tam da bir âşığa has tavırlardır bunlar. Âvâre gezinmek; elinde olmadan, kendiliğinden sevgiliye doğru meyletmek Perişan 8

9 bir şekilde Su âşık olmuş. Zaten şair nesîb bölümünde 11. beyitte ondan şüphelenmişti. Galiba diyordu. Su, âşık olmuş. Servi boylu sevgiliye âşıktı su ve onun civarından ayrılmıyordu. Nesib bölümünde doğrudan Peygamber den söz edilmese de biz serviyi şimdi de Peygamber olarak düşünebiliriz. Su Hz. Peygamber in aşkından divane olmuş, ona kavuşmak için başını taşlara vurup başıboş ve perişan bir şekilde dolaşıyor. Peki hiç ulaşmıyor mu? Muttasıl ın ulaşan demek olduğunu da unutmamalı. Elbette ulaşan damlaları var. Ya diğer damlalar! Onlar da ulaşıyor elbette; ama sırayla ve bu aralıksız devam ediyor. Yunanlı filozof Herakleitos iyi ki Bir nehirde iki kez yıkanılmaz. demiş. Hiçbir şey aynı kalmaz. Kâinatta her şey sürekli bir oluş hâlindedir. Su, devamlı aktığından, bir yerden diğerine gittiğinden bir yerdeki akarsu, aslında her an değişir, aynı kalmaz. Peygamber in bastığı topraklara ulaşan su damlaları da yerini yeni su damlalarına bırakıyor, sonra sırası gelen başka damlalar... Bu, aralıksız sürüyor. İnsan cephesinde de durum farksızdır. Kutsal topraklara akın eden insanlar ona ulaşır, sonra diğerleri ve diğerleri... Su damlası misali sırası gelen kullar kutsal topraklarda Hac vazifesini yerine getiriyor; ama sadece bu uğurda su gibi çırpınanlar... Hele Fuzulî nin yaşadığı çağlarda çırpınma, gerçek anlamıyla çırpınmaydı. Kavurucu güneşin altında, kızgın çölün üstünde aylarca süren yorucu ve bir o kadar da tehlikeli yolculuklar... Suyu ne de güzel gözlemlemiş Fuzulî! Su taşlara çarparak akıyor. değil de Su başını taşlara vura vura dolaşıyor. diyor. Buradaki gözlem gücü ve şairin gözlemlerini, işlediği konuya bağlayışı beyti diğerlerinin önüne çıkarıyor ve onu tâc beyit yapıyor. Yani kasidenin en güzel beyti... **************************** 25. BEYİT Zikr-i na tun virdini derman bilür ehl-i hatâ Eyle kim def -i humâr içün içer meyhâra su zikr: 1. anma, anılma 2. bildirme, bildirilme 3. Kur an-ı Kerîm na t: Hz. Muhammet i övmek üzere yazılan şiirler zikr-i na t: na tın zikri, nat ı anma vird: belli zamanlarda okunması âdet olan Kur an cüzleri, duaları derman: 1. ilaç 2. çare 3. tâkat, kuvvet, güç ehl-i hatâ: günahkârlar eyle kim: öyle ki def : giderme humâr: içkiden sonra gelen baş ağrısı, sersemlik def -i humâr: baş ağrısını giderme mey: şarap meyhâr, meyhâre: şarap içen, içkici, ayyaş Sarhoşlar içkinin yarattığı baş ağrısını gidermek için nasıl su içerse günahkârlar da senin na tının zikrini tekrarlamayı derman bilir. İçkiden sonra gelen baş ağrısına iyi gelen su değil, aslında yine içkinin kendisiymiş. Şair humâr derecesine kadar içki içmeyi alışkanlık hâline getirenlerin su gibi içki içtiklerini ima mı ediyor ne? Belki de içkiye tövbe etmiş de artık içki yerine su içen kişileri kastetmiştir şair. Bu ihtimal de düşünülmelidir bu şiiri yorumlarken. Şairin amacı bize içkinin zararlarını anlatmak ya da içkinin sebep olduğu baş ağrısının çaresini vermek değildir tabii ki. Bu, sadece asıl anlatmak istediği düşünceyi güçlendirmek için verdiği bir örnekten başka bir şey değildir. Asıl söylemek istediği şudur: Peygamber i övmek için yazılmış şiiri, yani na tı anmak ve onu bir dua gibi belirli zamanlarda okumak günahkârlar için şifadır, onlar bunu şifa bilir. Tıpkı sarhoşların baş ağrısını gidermek için suyu ilaç görmesi gibi. 9

10 Bu beyitte leff ü neşr sanatı vardır. I. dizedeki bazı kavramların karşılığı suya düşen gölgeler gibi II. dizede görünür. Ehl-i hata ve meyhâra, zikr-i na t virdi ve su içmek kelimeleri birbirleriyle paralel olarak iki dizede uzanır. Yine humâr ve derman kelimeleri ile yapılan tezat sanatı göze çarpar. Bu beytin arkasında dua ile tedavi etme inanışı duruyor; dua kitaplarını biliyorsunuzdur. Çeşitli rahatsızlıkları tedavi etmede belirli zamanlarda, belirli sayıda okunacak dua reçeteleri vardır. Gece korkan çocuklar için, sıkıntı için, kısmet açılması için, karı koca arasını düzeltmek için... Bu liste uzar da uzar. Üstelik eskiden Araplarda ve Türklerde hastalara şifa için na t okuma âdeti de varmış. Na t esas anlamıyla bir nesnenin sıfatlarını saymak demektir. Peygamber in sıfatlarının peş peşe anılıp sıralanması da günah hastalığının reçetesidir. Yalnız zikir ve vird denilince akla Kur an-ı Kerîm gelir doğal olarak. Çünkü birçok âyette Kur an dan zikir diye bahsedilir. Sana da bu zikiri/ Kur an ı vahyettik ki kendilerine indirileni insanlara açık seçik bildiresin de derin derin düşünebilsinler. (Nahl Sûresi/ 44) Bu Zikir i düzenli tekrarlamak ise şiirde söylendiği gibi dermandır, şifadır. Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, gönüller derdine bir şifa, inananlara bir kılavuz ve rahmet geldi. ( (Yûnus Sûresi/ 57) Gözünüzü açın! Gönüller yalnız Allah ın zikriyle/ Kur an la tatmin bulur. (Ra d Sûresi 28) De ki: O, iman edenler için bir kılavuz, bir şifadır. (Fussilet Suresi/ 44) İslam inancında Peygamber sevgisi önemlidir. Zira Hz. Muhammed in peygamberliğini kabul etmeyen biri Allah a inansa da Müslüman olamaz. O zaman da, yalnız inananlara kılavuzluk eden Kur an o kişiye şifa vermez. Ne demektir bu? İsmi ne olursa olsun bütün inanç sistemleri önce, inanmış kalplere seslenir. Kalbin açık kapısından girer iman. Kutsal kitaplar hangi amaçla okunursa ona hizmet eder. Sadece bilgilenmek için mi; çelişki ve açık aramak için mi, yoksa kılavuzluk yapsın diye mi okunuyor? Niyet nerdeyse, akıbet ordadır. atasözü bu durumu çok güzel özetler. Kur an da iman edenler için bir kılavuz ve şifa ise, Hz. Muhammed peygamberdir. diyorsa öyleyse Hz. Muhammed i sevmek imanın önemli bir parçasıdır. Aksi takdirde imanın diğer bütün şartlarını yerine getirip Hz. Muhammed i reddedene Kur an hiçbir şey vermez. Kur an ı dillere vird yapmak, yani devamlı okumak İslam inancında önemlidir. Ayrıca dua etmek de... De ki duanız yoksa Rabbim sizi ne yapsın? (Furkan Sûresi/ 77) O zaman günahkârların devamlı Kur an okumaları, dua etmelerinin sebebi de gayet açıktır. Şiirde Peygamber e yazılan na tin dua gibi dillerden düşmemesinden bahsediliyor. Doğrudan Kur an denmiyor. Zaten bu şiir de dolaylı olarak Kur an ve âyetlerinden bahsediyor. Dolayısıyla bu şiiri okumakla akla Kur an ve ondan âyetler de gelecektir. Bu da dua sayılmaz mı? Ama sadece Peygamber i hatırlamak bile günahkârları manevi olarak rahatlatabilir, onlara moral verir; çünkü Peygamber belki de onlara şefaat edecektir, bu ihtimal bile kalplere şifa verir. Konuyla ilgili bir rivayet vardır, eminiz ki bu beyti yazan şairin aklında bu olay da vardı: Hz. Peygamber İslamiyet i tebliğ ettiği sıralarda Kâb bin Züheyr adlı bir şair şiirleriyle İslâm a saldırıyordu. Hz. Muhammed de onun görüldüğü yerde öldürülmesine dair bir emir yayımlatır. Bu emirden sonra bu şair ortalıktan kaybolur. Aradan uzun zaman geçince Hz. 10

11 Muhammed in meclisine bir şair gelir. Şair onu ve İslam ı öven öyle güzel bir şiir okur ki şiiri çok beğenen Peygamber ona hırkasını hediye eder. Sonra şair, Peygamber e şunu sorar: - Ya Resulallah! Eğer Kâb gelse, Müslüman olmuş olsa, tövbe etse ve bu şiiri söylemiş olsa onu ümmet kabul eder misin? Hz. Muhammed de gülümser ve onu affeder. Şair kendisi de böyle bir na t yazmakla aynı lütfa erişme ümidini yüreğinde taşıyor ki bu beyti söylemiş. İşte gerçekten de bir na tla Peygamber sevgisini kazanmış bir günahkâr: Kâb bin Züheyr. Diğerleri de onu sevdiklerini gösterebilir ve na t okumakla Kâb gibi kendilerini belki affettirebilirler. ************************* KAYNAKÇA Akar, Metin, Su Kasidesi Şerhi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, Bilgegil, Kaya, Edebiyat Bilgi ve Teorileri, Enderun Kitabevi, İstanbul, Büyük Türk Klasikleri-1, Ötüken-Söğüt Yay., İstanbul Canan, İbrahim, Hadis Ansiklopedisi Kütüb-i Sitte, Akçağ Yayınevi, İstanbul. Devellioğlu, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi, Ankara, İpekten, Haluk, Gazel Şerhi Örnekleri, Türk Dili dergisi, Divan Şiiri Özel Sayısı, Kur an-ı Kerîm Meali (Yaşar Nuri Öztürk) Yeni Boyut Yay., İstanbul, Levend, Agâh Sırrı, Divan Edebiyatı, Enderun Kitabevi, İstanbul, Mevdudî, Hz. Peygamber in Hayatı, Pınar Yayınları, İstanbul, Nüzûl Surasına Göre Kur an-ı Kerîm Meali (Elmalılı Hamdi Yazır), Birleşik Dağıtım Kitabevi, Ankara, Onay, Ahmet Talat, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., Ankara, Ortaöğretim Türk Edebiyatı 10. Sınıf Ders Kitabı, M.E.B. Devlet Kitapları, İstanbul, Pala, İskender, Su Kasidesi, Kapı Yayınları, İstanbul, Şentürk, Ahmet Atillâ, Osmanlı Şiiri Antolojisi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, Şentürk, Ahmet Atillâ, Ahmed Paşa nın Güneş Kasidesi Üzerine Düşünceler, Enderun Kitabevi, İstanbul, Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, Ankara,

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

Melih Güler. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Melih Güler. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI 1- Soru: Allah ın insanlar arasından seçip vahiy indirdiği kişiye ne ad verilir? Cevap: Peygamber/Resul/Nebi denir. 2- Soru: Kuran da peygamber hangi kelimelerle ifade edilmektedir? Cevap: Resul ve nebi

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

SEVGİNİN GÜCÜ yılında Manisa da doğan İlhan Berk, Türk şiirinin en üretken, usta şairlerinden

SEVGİNİN GÜCÜ yılında Manisa da doğan İlhan Berk, Türk şiirinin en üretken, usta şairlerinden Kavrama 1 ECE KAVRAMA 21102516 TURK 101 Ali TURAN GÖRGÜ SEVGİNİN GÜCÜ 1918 yılında Manisa da doğan İlhan Berk, Türk şiirinin en üretken, usta şairlerinden biridir. Şiirlerinde genellikle değişim içinde

Detaylı

Mucizeleri. ÇOCUKLAR İÇİN Peygamberimizin. M. S i n a n A d a l ı. Resimleyen: Sevgi İçigen

Mucizeleri. ÇOCUKLAR İÇİN Peygamberimizin. M. S i n a n A d a l ı. Resimleyen: Sevgi İçigen ÇOCUKLAR İÇİN Peygamberimizin Mucizeleri YAYIN NO: 85 genel yay n yönetmeni: Ergün Ür yay nevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yay nlar bask, cilt: Vesta Ofset tel:0 212 445 72 52 Birinci bask

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet.

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet. BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME ETKİNLİK Ders: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Sınıf: 9.Sınıf Ünite: İslam da İman Esasları Konu: Kitaplara İman Etkinliğin adı: İlahi Mesaj Süre: 40 dak + 40 dak Yine onlar, sana indirilene

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular hazır olun düşüyoruz diyor. Düşüyoruz ama ben dâhil

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

Sevgili dostum, Can dostum,

Sevgili dostum, Can dostum, Sevgili dostum, Her insanı hayatta tek ve yegâne yapan bir öz benliği, insanın kendine has bir kişiliği vardır. Buna edebiyatımızda, günlük yaşantımızda ve dini inançlarımızda çeşitli adlar vermişlerdir.

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

AŞKI, YALNIZLIĞI VE ÖLÜMÜYLE CEMAL SÜREYA. Kalsın. Mutsuz etmeye çalışmayacak sizi aslında, sadece gerçekleri göreceksiniz Cemal Süreya nın

AŞKI, YALNIZLIĞI VE ÖLÜMÜYLE CEMAL SÜREYA. Kalsın. Mutsuz etmeye çalışmayacak sizi aslında, sadece gerçekleri göreceksiniz Cemal Süreya nın Irmak Tank Tank 1 Vedat Yazıcı TURK 101-40 21302283 AŞKI, YALNIZLIĞI VE ÖLÜMÜYLE CEMAL SÜREYA Yalnız, huzurlu bir akşamda; şiire susadığınızda huzurunuzu zorlayacak bir derleme Üstü Kalsın. Mutsuz etmeye

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri 1 Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri Bugün kızla tanışma anında değil de, flört süreci içinde olduğumuz bir kızla nasıl konuşmamız gerektiğini dilim döndüğünce anlatmaya

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

Selam vermekle karşımızdaki kimseye neyi ifade etmiş oluruz?

Selam vermekle karşımızdaki kimseye neyi ifade etmiş oluruz? DEĞERLER EĞİTİMİ SELAMLAŞMA Selam ne demektir? Selâm, kelime olarak; huzur, barış, sağlık ve iyi dileklerini sunma anlamlarına gelir. Selamlaşmak; insanların karşılıklı olarak birbirlerine sağlık, huzur,

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Okul Çağı Çocuğunda Sevgi Yetersizliği Çalma Davranışına mı Neden Oluyor? Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:14

Okul Çağı Çocuğunda Sevgi Yetersizliği Çalma Davranışına mı Neden Oluyor? Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:14 Hiçbir ihtiyacı olmadığı halde sürekli arkadaşlarının kalem ve silgilerini çalan çocukla yaptığım görüşmede, çocuğun anlattıkları hem çok ilginç hem de Kleptomani Hastalığına çok iyi bir örnektir. Çocuk

Detaylı

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz PROF. DR. 133 Prof. Dr. Alaattin AKÖZ SÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Hiç unutmadım ki! Akademik olarak hem yüksek lisans, hem de doktora

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Varlıklar Âlemi Meleklere İman Meleklerin

Detaylı

İslâm Dininde Orman ve Suyun Önemi

İslâm Dininde Orman ve Suyun Önemi İslâm Dininde Orman ve Suyun Önemi Prof. Dr. Mehmet Emin AY Bursa İl Müftüsü 6 Şubat 2014 Perşembe İslam Dini nin Temel kaynakları olan Kur an-ı Kerim de ve Peygamberimizin Hadislerinde, Orman kavramıyla

Detaylı

Nesrin: Ahmet! Ne oturması! Daha gezecek birçok mağaza var, sen oturmaktan bahsediyorsun.

Nesrin: Ahmet! Ne oturması! Daha gezecek birçok mağaza var, sen oturmaktan bahsediyorsun. Ahmet: Otur, hanım otur. Allah aşkına bir otur. Nesrin: Ahmet! Ne oturması! Daha gezecek birçok mağaza var, sen oturmaktan bahsediyorsun. Ahmet: Allah aşkına bir otur hanım. Sabahtan beri dolaşmaktan ayaklarımın

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti)

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) KURAN YOLU- DERS 3 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) Mübin : Açık ve Açıklayan. Kur an ın sıfatlarındandır. Kur an sadece

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ. ÜNİTE: KAZA VE KADER Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek konular ve ders işleme teknikleri hakkında bilgi sahibi

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

Kendim yanarım aşk ile gayre zararım yok. Ser tâ be kadem ateşim amma şererim yok. Yâri ararım devrederek hâne be hâne

Kendim yanarım aşk ile gayre zararım yok. Ser tâ be kadem ateşim amma şererim yok. Yâri ararım devrederek hâne be hâne Kendim yanarım aşk ile gayre zararım yok Ser tâ be kadem ateşim amma şererim yok Yâri ararım devrederek hâne be hâne Yâr ise benim hâneme gelmiş haberim yok. Said Paşa Meşhur bir ressam günün birinde dünyanın

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik KISKANÇLIK KRİZİ > > ADAM - Kiminle konuşuyordun? > > KADIN - Tanımazsın. > > ADAM - Tanısam sormam zaten. > > KADIN - Tanımadığın birini neden soruyorsun? > > ADAM - Tanımak için. > > KADIN - Peki...

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3]

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3] Şimdi de hızlıca Müteşabihat hakkında bir iki şey söylemek istiyorum. Deniliyor ki Kur ân da hem Muhkemat hem Müteşabihatlar vardır. Bu durumda Kur ân a nasıl güvenebiliriz? Gerçek şudur ki bu konu doğru

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma Question İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma (s.a)'nın mushafı hakkındaki sözleri idi. Allah-u Teâlâ tarafından Hz. Fatıma Zehra (s.a)'ya ilham edilen

Detaylı

Hikaye uzak bir Arap Alevi köyünde geçer. Ararsanız bambaşka versiyonlarını da bulabilirsiniz, hem Arapça hem Türkçe.

Hikaye uzak bir Arap Alevi köyünde geçer. Ararsanız bambaşka versiyonlarını da bulabilirsiniz, hem Arapça hem Türkçe. Sitti Cemili ve Meryem im Ben çocukken pek çok Arapça hikâye dinledim anneannemden. Sitti Cemili den anneanne diye bahsetmek de tuhafmış. Arapça da onun adı Sitti yani benim ninem. Söylemeden geçemeyeceğim,

Detaylı

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK HAZIRLAYAN Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK MADDİ TEMİZLİK MANEVİ TEMİZLİK İslam dini, hem maddî, hem de manevî temizliğe büyük bir önem vermiştir. Bu iki kısım temizlik arasında büyük bir ilgi vardır.

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır.

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır. Ciddi olarak Allah a isyan etmekten kaçın. O nun rahmet kapısına devam et. Bütün gücünü ve kuvvetini Allah için harca. Taatında sarfet. Yalvar, ihtiyaçlarını O na arz et. Başını önüne eğ, kork, Hak kın

Detaylı

2010 yılının son ayına girdiğimiz bu aylarda hıristiyan olan batı toplumunda olduğu gibi

2010 yılının son ayına girdiğimiz bu aylarda hıristiyan olan batı toplumunda olduğu gibi Kuşun biri, her gün kilisenin çanına konar ve oraya pislermiş. Gel zaman git zaman derken her gün kuşun pisliğini temizlemekten bıkan papaz, bir gün aklına bir fikir gelir uygulamaya karar verir. Sabah

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 07 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AY EKİM KASIM HAFTA ARALIK DERS KONU ADI SAATİ Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır Kader ve Evrendeki Yasalar İnsan İradesi ve Kader

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Hayat Amaçsız

Detaylı

Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak. Muhammed b. Salih el-useymîn. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin

Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak. Muhammed b. Salih el-useymîn. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2011-1432 الصيام برؤ ة واحدة» اللغة الرت ية «بن صالح

Detaylı

ALTIN KALPLİ ÖĞRETMENİM

ALTIN KALPLİ ÖĞRETMENİM ALTIN KALPLİ ÖĞRETMENİM Bu zamana kadarki okul hayatım boyunca birçok öğretmenim oldu. Şu an düşündüğüm zaman, aslında her birinden bir şeyler öğrendiğimi ve her birinin hayatımın şekillenmesinde azımsanmayacak

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Dua Dua İbadetin Özüdür Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Dua Arapça kökenli bir kelime olup «istemek, davet etmek» demektir.

Detaylı

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler GÜNAH ve İSTİĞFAR Israr etmek kişiyi nasıl etkiler Peygamber (s.a.v) Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Hiçbir küçük günah yoktur ki, ısrarla işlenilmeye devam edildiği halde büyümesin. Ve

Detaylı

Bu yazı sitesinin sahibi hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmıstır Herhangi bir medyada yayınlanması

Bu yazı  sitesinin sahibi hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmıstır Herhangi bir medyada yayınlanması Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmıstır. 11-15-2015. Herhangi bir medyada yayınlanması halinde yukarıdaki bilginin referans olarak verilmesi

Detaylı

AŞKIN ACABA HÂLİ. belki de tek şeydir insan ilişkileri. İki ayrı beynin, ruhun, fikrin arasındaki bu bağ, keskin

AŞKIN ACABA HÂLİ. belki de tek şeydir insan ilişkileri. İki ayrı beynin, ruhun, fikrin arasındaki bu bağ, keskin AŞKIN ACABA HÂLİ Varoluştan bu yana herhangi bir metoda uydurulup bu doğrultuda devam edilemeyen belki de tek şeydir insan ilişkileri. İki ayrı beynin, ruhun, fikrin arasındaki bu bağ, keskin hatlarla

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

Berk Yaman. Demodur. Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır

Berk Yaman. Demodur. Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır Berk Yaman Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır / /20 YAZI ARKASINDA SİZİN FOTOĞRAFINIZ KULLANILMAKTADIR Evveel zaman içinde yaşayan iki âşık varmış. Kara sevdaları

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

Güzel Ahlâkı Kazanmak

Güzel Ahlâkı Kazanmak Ramazan, Allah a yakınlaşma vesilesidir. Oruç tutan insan Allah ın beğendiği davranışlar sergilemeye, nefsinin tutkularından sakınmaya çalışır. Şeytana karşı dikkatli ve şuurludur, vicdanının doğruyu fısıldayan

Detaylı

Fatma Atasever.

Fatma Atasever. Fatma Atasever fatmaatasever@windowslive.com Karar almak ne güç bir iştir. Çok zorlar insanı. Yorar. Takatsiz bırakır. Belki de yaşam içindeki en karmaşık zaman dilimidir karar alma süreci. Büyüklere danışırız,

Detaylı

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2 yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2 Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Tashih: Emine Aydın isbn: 978 605 5523 29 9 Sertifika no: 14452 2 Uğurböceği

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Birbirimize anlatacağımız ne çok şey var; düşündünüz mü? İşte bu yazma nedenlerimden biri. İlki...

Birbirimize anlatacağımız ne çok şey var; düşündünüz mü? İşte bu yazma nedenlerimden biri. İlki... Bir şairin seyir defteri Prof. Dr. Göksel Altınışık Gelinciğin Yalnızlığı Bir ömrü damıtsak ne kalır geriye? Benimkinden, en azından şu ana dek yaşanan kadarından, sözcükler kalıyor. Bir mucize bu benim

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

Soyut Zekâsı Gelişmemiş Çocuklarda Allah Korkusu Perşembe, 13 Ocak :55

Soyut Zekâsı Gelişmemiş Çocuklarda Allah Korkusu Perşembe, 13 Ocak :55 Soyut zekâlarının tam gelişmeyen bu çocuklara, yanlış verilen Allah korkusu çocuklarda; Allah ı cezalandırıcı, affetmesi olmayan kötü birine benzeteceklerdir. Aygır a (Bozkır-Konya) pikniğe giden hemen

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN IÇERIK ÖNSÖZ 13 Giriş DİN VE AKAİT Günümüzde Din Algısı Sosyal Bilimcilere Göre Din İslam Açısından Din Dinin Anlam Çerçevesi İslam Dini İslam ın İnanç Boyutu Akait İman İman-İslam Farkı İman Bakımından

Detaylı

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

Mehmet Ali Aktar. - şiirler - Yayın Tarihi: 12.5.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Mehmet Ali Aktar. - şiirler - Yayın Tarihi: 12.5.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 12.5.2007 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

İNSANLARIN NİYETLERİ VE DAVRANIŞLARI SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA DAİMA

İNSANLARIN NİYETLERİ VE DAVRANIŞLARI SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA DAİMA İNSANLARIN NİYETLERİ VE DAVRANIŞLARI SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA DAİMA NİYETLERİ ANLAMAYA, ÇÖZMEYE ÇALIŞIR Ameller niyetlere göredir Hadis-i Şerif Duygular ve davranışlar, zihinsel ve fiziksel faaliyetlerin sonucudur.

Detaylı

...Bir kitap,bir mesaj!

...Bir kitap,bir mesaj! ...Bir kitap,bir mesaj! Bu dünyada ne yapıyorum sorusuna yanıt veren bir kitap Tüm soru ve şüphelerınize yanıt verebilecek bir kitap. Bu kitap sizin doğal olarak Tanrı dan ayrı olduğunuzu anlatacak, ancak

Detaylı

YASIYOR. MUYUZ. SASIYOR.. MUYUZ? Bismillahirrahmanirrahim MUHİDDİN YENİGÜN. (e-posta: muhiddin@yenigun.name.tr) yayınevi sertifika no: 14452

YASIYOR. MUYUZ. SASIYOR.. MUYUZ? Bismillahirrahmanirrahim MUHİDDİN YENİGÜN. (e-posta: muhiddin@yenigun.name.tr) yayınevi sertifika no: 14452 YASIYOR. MUYUZ yayınevi sertifika no: 14452 Yayın no: 11 YAŞIYOR MUYUZ ŞAŞIYOR MUYUZ? Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İSBN: 978 975 261 200 6 1. Baskı: Eylül,

Detaylı

Maksut Genç. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Maksut Genç. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 13.5.2006 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

Sevda Üzerine Mektup

Sevda Üzerine Mektup 1 Ferda Çetin 21401765 Sevda Üzerine Mektup Sevgilim, Sana mektup yazmamı istiyorsun. Yazayım, tamam, ama hayal kırıklığına uğramazsın umarım. Ben senin gibi değilim. Şiirler yazamam, süslü sözler bilmem.

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

YUNUS EMRE LER VAR OLDUKÇA Salı, 09 Temmuz 2013 06:17

YUNUS EMRE LER VAR OLDUKÇA Salı, 09 Temmuz 2013 06:17 Dünya yalan kardeşim, dünya yalan! Var mı yalan dünyada baki kalan. Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan. Diyen Yunus Emre halk tarafından çok sevilen bir mutasavvıftır. Halk onu hep sevmiştir.

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

Şeb-i Arus İstanbul da: Mevlana nın vuslat gecesi bu yıl yine aşkın başkentinde!

Şeb-i Arus İstanbul da: Mevlana nın vuslat gecesi bu yıl yine aşkın başkentinde! Şeb-i Arus İstanbul da: Mevlana nın vuslat gecesi bu yıl yine aşkın başkentinde! İstanbul, bu yıl ikinci kez Mevlana Celaleddin-i Rumi nin ölüm yıldönümü olan Şeb-i Arus törenlerine ev sahipliği yapıyor.

Detaylı

Birincisi; yüzün, alnın en üst tarafından başlamak üzere çene altına kadar olan kısmıyla, iki kulak yumuşakları arasında kalan kısmını yıkamak.

Birincisi; yüzün, alnın en üst tarafından başlamak üzere çene altına kadar olan kısmıyla, iki kulak yumuşakları arasında kalan kısmını yıkamak. ABDEST Abdestin Farzları [1] [1] Abdestin rükünleri (farzları) dörttür: Birincisi; yüzün, alnın en üst tarafından başlamak üzere çene altına kadar olan kısmıyla, iki kulak yumuşakları arasında kalan kısmını

Detaylı

TEOG 1. Dönem Türkçe Denemesi (3) 1

TEOG 1. Dönem Türkçe Denemesi (3) 1 TEOG Dönem Türkçe Denemesi (3) 1 2. Çağa meydan okuyan, bu meydan okuma içinde kendi hayatını kuran, kendini çalışmaya adadıkça büyüyen, çoğalan gönül adamlarını, büyük dimağları, ufuk insanlarını anlamak

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu 3. Yazma 3. SAYFA HABERİNDEN ŞİİRE 3. Sayfa Haberinden Haydar ERGÜLEN İN «Elmanın E si» Adlı Şiire SERDAR SOLKUN GALATASARAY LİSESİ TDE ÖĞRETMENİ Grup: Ortaöğretim öğrencileri ( Hazırlık sınıfları ve 9.

Detaylı

Evren Nağmesinde Bir Gelincik Tarlası

Evren Nağmesinde Bir Gelincik Tarlası Monet, 1873 Evren Nağmesinde Bir Gelincik Tarlası Zaman, çiçeği burnunda bir öğle vakti. Saçaklı bir güneş, taç yaprak beyazı bulutların arasından geçip cömertçe merhametini sunuyor bizlere. Çiçekli bir

Detaylı

PEYGAMBERLERE VE İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ 7. 10. Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler

Detaylı

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Hiroşima da büyüdüm. Ailem ve çevrem Budist ti. Evimizde küçük bir Buda Heykeli vardı ve Buda nın önünde eğilerek ona ibadet ederdik. Bazı özel günlerde de evimizdeki

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri değildir?

1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri değildir? DİN KÜLTÜRÜ 6. SINIF 1. ÜNİTE TEST 1 1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri a)hz. İbrahim b)hz. Yunus c)hz. Şit d)hz. Adem 2- Varlıklar hakkında düşünerek Allah ın varlığına ve

Detaylı

25. İngilizce Geniş Zaman Konu Anlatımı (Simple Present) (www.konuanlatımı.com)

25. İngilizce Geniş Zaman Konu Anlatımı (Simple Present) (www.konuanlatımı.com) 25. İngilizce Geniş Zaman Konu Anlatımı (Simple Present) (www.konuanlatımı.com) Merhaba. Bugünkü konumuz simple present tense; yani namı değer geniş zaman. İngilizcedeki zamanların içinde en çok kuralları

Detaylı

SINIF DEFTERİ. Gurup. Muallim/e:

SINIF DEFTERİ. Gurup. Muallim/e: SINIF DEFTERİ Gurup Muallim/e: Yaz Okulu 2014 Devam Çizelgesi 18 Haziran 2014 Çarşamba 19 Haziran 2014 Perşembe 20 Haziran 2014 Cuma 23 Haziran 2014 Pazartesi S. No Öğrenci İsim Soyisim 1 2 3 4 5 6 7 8

Detaylı

(Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.)

(Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.) Ben seni sevdiğim için eğer bahâ derler ise İki cihân mülkün verem dahı bahâsı yetmeye (Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.) İki cihân

Detaylı