ÖDEMELER DENGESĐ NET HATA VE NOKSAN KALEMĐNĐN KAYNAKLARI (FĐNANSMANI) HAKKINDA RAPOR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖDEMELER DENGESĐ NET HATA VE NOKSAN KALEMĐNĐN KAYNAKLARI (FĐNANSMANI) HAKKINDA RAPOR"

Transkript

1 Araştırma ve Yorumlar 2010/02 04 Ağustos 2010 ÖDEMELER DENGESĐ NET HATA VE NOKSAN KALEMĐNĐN KAYNAKLARI (FĐNANSMANI) HAKKINDA RAPOR Ekomer Müdürü: Prof.Dr. Durmuş DÜNDAR Ekomer Koordinatörü: Öğr.Gör.Raif BAKOVA

2 EKOMER in tarih, Araştırma ve Yorumlar 2010/02 Sayılı Raporu nun Özeti: Net Hata ve Noksan (NHN) Nedir? Ödemeler dengesi tablosu, yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik ekonomik birimler arasındaki mal ve hizmet ticaretiyle ekonomik birimler arasındaki faaliyetleri gösteren bir bilançodur. Her bilançoda olduğu gibi ödemeler dengesinde de varlıklarla yükümlülükler eşittir. Muhasebedeki bilanço stok verilerini göstermekte ödemeler bilançosu ise belli bir zaman diliminde gerçekleşen akımları göstermekte olduğundan ödemeler dengesi ifadesini kullanmak daha doğrudur. Ödemeler dengesi tablosu; cari işlemler dengesi, sermaye hareketleri dengesi ve uluslararası rezerv hareketlerinden oluşmaktadır. Bu tablonun eşitlik kalemini ise net hata ve noksan (NHN) kalemi sağlamaktadır. Ülke ekonomisinde cari işlemler ve sermaye hareketleri kalemlerinin doğruluğu yüzde yüze yakındır. Çünkü ithalat ve ihracat işlemleri, gümrük belgeleri sayesinde miktar ve değer olarak tespit edilmekte, gümrük idareleri tarafından kontrolleri yapılmaktadır. Sermaye hareketlerinde ödemeler ise genelde banka aracılığıyla yapılmaktadır. Ekonomide yürürlükte olan kambiyo rejimi, zorunlu döviz beyan kurallarını uyguluyorsa sapma yok denecek kadar azdır. Ancak ödemeler dengesinin cari işlemler bölümünün görünmeyen işlemlerle ilgili alt kalemlerini sağlıklı izlemek pek mümkün olmayabilir. Gerek döviz beyan zorunluluğu olmaması gerekse spekülatif amaçlı işlemler nedeniyle verilerin tamamı kayıtlarda yer almamaktadır. Bazı görünmeyen işlemler kaleminde ise veri eksikliği nedeniyle gerçek rakamlara ulaşılamayabilir. Ayrıca döviz gelirlerinin tahmini hesaplandığı turizm ve bavul ticareti gibi sektörlerde sapmaların görülmesi olağandır. Bu iki kalemde milyar doları aşan rakam farklılığına son örnek, bavul ticaretinin Türk yetkililerce (T.C. Merkez Bankası) 4.7 milyar dolar ve OECD raporuna göre de 6.2 milyar dolar olarak belirlenmesidir. Đktisat bilim insanları da NHN kalemini bir eşitleyici bilanço kalemi gibi yorumlamakta ve kaynağı belirsiz dövizlerin toplandığı bir hesap olarak kabul etmektedirler. Bu konuda en güzel tespiti Prof. Dr. Sadun Aren yapmaktadır: Đktisat bilimi, onayladığı ödemeler dengesi kalemi NHN nin varlığını kabul etmekle birlikte büyüklüğüne de dikkat çekmektedir. Ödemeler dengesi kalemlerinin hesaplanmasında hata olabilir ya da noksan hesaplanabilir. Tablonun ödemeler dengesini sağlamak üzere bunun miktarı NHN başlığı altına yazılır. Açıkça gösteriyor ki bu kalemin çok büyük olmaması gerekir. Çünkü bu takdirde öteki kalemler için verilmiş olan rakamların pek kıymeti kalmaz. Bu yorumun gerçeklere yansımasını Türkiye Ekonomisi nde görmek mümkündür. Đhracatın 21.6 milyar dolar olduğu 1995 yılında NHN, 2.4 milyar dolardı. Bunun anlamı NHN de yer alan ihracatın yüzde 10 olmasıdır. Oysa 2009 yılının NHN si ise ihracatın yüzde 5 ini oluşturmaktadır. Öte yandan, bazı yıllarda NHN nin (-) bakiyesi başka bir anlam ifade etmektedir. Türkiye Ekonomisinde son yirmi yılın NHN hesabı gelişmeleri yakından izlendiğinde, 11 yılın (+) bakiye ve 9 yılın ise (-) bakiye verdiği görülmektedir. Son iki yılın (+) bakiye değerinin toplamı 14 milyar dolardır yılı Temmuz ayında ekonomi basını: NHN 19.3 milyar dolara yükseldi tespitiyle konuyu gündeme taşımıştır. Asıl çarpıcı olan ise NHN kaleminde yer alan dövizlerin şaibeli olduğunu ileri sürerek kaynağının açıklanmasını talep etmeleridir. 2

3 EKOMER in yürüttüğü araştırma sonuçlarına göre Türkiye Ekonomisi, Ödemeler Dengesi Net Hata ve Noksan Kalemi nin kaynakları (finansmanı) gerçek dış ticaret işlemleri ile hizmet gelirlerinden kaynaklanmaktadır. Net Hata ve Noksan ın (NHN) Sektörel Kaynakları Son dönemde, milyar dolarlık rakamlarla ifade edilen NHN nin finansmanı aşağıdaki beş alt sektörün ticari faaliyetlerinden oluşmaktadır. Kuşkusuz, dış ekonomik konularda birçok değişik sektörün NHN ye etkisi olmaktadır. Fakat asıl etkileyici olan döviz hareketleri aşağıda sıralanan sektörlerden kaynaklanmaktadır. 1- Kuzey Irak la yapılan dış ticaret. 2- Bavul ticareti. 3- Turizm gelirleri. 4- Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri. 5- Özel döviz gelirleri. Kuzey Irak la Dış Ticaret Komşularımızdan Irak, ihracat yaptığımız ülkeler arasında ilk sıralardadır. Yazılı ve görsel medyada sıkça yer alan ihracat haberlerinde, Irak ta bulunan bakkal ve mağaza fotoğraflarından anlaşılacağı üzere bisküviden elektronik eşyalara kadar binlerce çeşit Türk ürünleri satılmaktadır. Irak ın Türkiye ye sınır komşusu olması ulaşım kolaylığı sağlamaktadır. Ayrıca Irak ta sanayinin gelişememesi ve yerli üretiminin yetersiz olması Irak ı önemli bir pazar haline getirmektedir. Her ne kadar 2008 yılı ihracatı 3.9 ve 2009 yılı 2.5 milyar dolarlık resmi ihracat rakamı ilan edilmişse de aslında Irak a daha fazla değerde mal ihracatı yapılmıştır. Tahminlere göre Irak a yapılan ihracat 5 6 milyar dolar değerindedir. Bu değerin içinde Irak ta faaliyet gösteren Türk müteahhitlik firmalarının yaptığı malzeme ihracatının olmadığı düşünülmektedir. Ancak, Irak ın siyasal belirsizliği ve kargaşası, Türkiye ile olan dış ticaret faaliyetlerine yansımıştır. Bir diğer taraftan ihracat bedeli ödemelerinin kendine has metodlarla yapılması, bunun NHN ye yansıdığı kanısını oluşturmaktadır. Bu görüşü doğrular nitelikte olan Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adnan Elçi nin 26 Haziran 2009 tarihli Hürriyet te yer alan demeci şöyledir: Đş adamları paralarını her türlü riski göze alarak TIR veya diğer araçlarla getirmek zorunda kalıyor. Hemen her gün yaklaşık 2 milyon dolar para risk altında Türkiye ye getiriliyor Geçen yıl 3 milyar dolarlık ihracat yaptık Ayrıca dış ticaret işlemlerinde, ihracat dövizlerinin takibi 2008 yılı itibariyle kaldırıldığından ihracatçıya tanınan döviz serbestisi de söz konusudur. Bu durumda Güneydoğulu ihracatçının binbir türlü zorluk ve riskle getirdiği dövizleri bankada bozdurmak yerine tasarrufa ayırmada daha istekli olması gayet doğaldır. Yine yazılı basında yer alan haberlere göre söz konusu bölgede başka nedenlerin de etkisiyle döviz bolluğu yaşanmaktadır. Bu durumda, gerek döviz bürolarında gerekse ihtiyaç duyulduğunda muhtelif kaydı ile bankalara bozdurulan dövizlerin NHN yi finanse ettiğini düşünmek hiç de yanlış olmayacaktır. Bu sistem mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle bozulmamalıdır. Aksi halde Güneydoğu Bölgesi nin dış ticareti Türkiye nin döviz gelirlerini olumsuz etkileyebilir. Bavul Ticareti (Laleli Sektörü) Türkiye nin ödemeler dengesi tablosunda 1996 yılından günümüze genel ihracattan ayrı olarak döviz geliri sağlayan bir tür mal ticareti olan, bavul ticareti yer almaktadır. 3

4 Ülkemize milyarlarca döviz kazandıran bavul ticaretiyle Rusya, ayrılan Cumhuriyetler ve Doğu Avrupalı turistlere doğrudan mal satışı yapılmaktadır. Bu tür ticarette mallar, ilk yıllarda Kapalıçarşı daki esnaflardan satın alınır ve çarşının kapılarında bekleyen kendi ülkelerine ait olan otobüslere yüklenirdi. Bavul ticaretinde, taşıma bavulla yapıldığından dolayı bu ticaretin adına, bavul ticareti denilmiştir. Daha sonra taşıma işlemi kargoyla yapılmasına karşın bu ticaretin ismi hep bavul ticareti olarak ifade edildi ve öyle de kalmıştır. Bavul ticaretinin, ödemeler dengesinde yer aldığı ilk yıl rakamı 8.8 milyar dolardır. Sektörün ilgilileriyle yapılan görüşmelerde yılları arasında ortalama döviz gelirinin 10 milyar dolar olduğu söylenmektedir yılında gerçekleşen toplam mal ihracatının 14.7 milyar dolar olduğu göz önüne alınırsa bavul ticareti, toplam ihracatın yarısından fazla değer ifade etmektedir. Zaman içinde azalan ve artan değerleriyle bavul ticareti 2009 yılını 4.7 milyar dolarla kapatmıştır. (Ancak OECD nin yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye Ekonomisi nin 2009 yılı döviz geliri 6.2 milyar dolar olduğu şeklindedir.) Bavul ticareti rakamları sürekli azalış göstermiş olarak ödemeler dengesinde yer almaktadır. Oysa bu ticaret, önce Merter e ardından Osmanbey e oradan da tüm Đstanbul a yayılmış bulunmaktadır. Bavul ticareti yapanların ünlü marka ve kalite olarak aradıkları ürün bahsi geçen bölgelerdedir. Deri ürünleri işleme yeri ve tabakaneler Gebze Organize Sanayi Bölgesi ne taşınsa da ticaret olarak Zeytinburnu ilçesinde faaliyet göstermektedir. Laleli nin kalabalık nüfusu ve kargaşasından bıkan yabancı alıcılar bilhassa Zeytinburnu nu tercih etmektedirler. Bavul ticareti, alıcıların kendi ülkelerinde mali kriz olmadığı sürece yoğunluğuna devam etmektedir. Ne var ki, sektörün döviz gelir rakamları, satış işleminin özelliği nedeniyle gümrük beyannamesi düzenlemediğinden sağlıklı olarak belirlenmemektedir. Dolayısıyla TĐM (Türkiye Đhracatçılar Meclisi) kayıtlarına girmeyen bu tür dış satışlar genel ihracat rakamının dışındadır. Bavul ticaretinin ödemeler dengesine yansıyan rakamları tahmini olarak hesaplanmaktadır. Hesaplamada bazı sapmaların olabileceği düşüncesiyle sektörün kurumsallaştığı ilk bölge olan Laleli de bir araştırma yapılmış ve ilgililerle görüşülmüştür. Elde edilen bilgi ve tespitler şu yöndedir: 1- Bavul ticareti, kayıt dışılığı sevmektedir. (Bu bir Türkiye gerçeğidir.) Fakat buna rağmen o bölgelerde vergi daireleri tahsilatı artmaktadır. 2- Laleli deki döviz bürolarının alımları her yıl artıyor ve bir büronun döviz geliri 13 milyondan 19 milyon dolara yükselmiştir. 3- Laleli esnafının yakınmasına karşın otellerde doluluk oranı yüzde yüze yakındır. Turistlerin yaptıkları bavul ticareti için otellerde buvul paketleme düzeneği bulunmaktadır. 4- Laleli semtinde 2 bine yakın kargo temsilciliği olduğu söylenmektedir. Sabiha Gökçen ve Çorlu havaalanlarından kargo taşımacılığı devam etmektedir. 5- Bir deri fabrika sahibine göre 1990 lı yıllarda piyasa değeri 50 milyar dolar olan deri ürünleri Rusya ya satılmıştır. Bavul ticareti, Laleli deki emlak fiyatlarında ki artışa paralel olarak sürüyor. Kimi zaman görülen düşüşler sektörün yanlış ticari anlayışı ve bavul ticareti yapanların kendi ülkelerindeki krizlerinden kaynaklanmaktadır. 4

5 Turizm Gelirleri NHN kaleminin gizli finans kaynaklarından bir önemlisi de turizm sektöründen kazanılan dövizlerdir. Türkiye ye gelen turistlerin kişi başına tahmini harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonucu elde edilen rakamın gerçeği yansıttığını söylemek çok güçtür. Başta alternatif turizm kollarında yapılan harcamalar olmak üzere birçok alt sektörde kişi başına yapılan harcama daha yüksektir. Turizm sektörü, 1990 lı yıllarda 28 milyon dolarla başladığı toplam gelirlerini 2003 yılından itibaren onlarca milyar dolar seviyesine taşımıştır. Son 5 yılda milyon kişinin yaptığı turistik ziyaretler sonucu ortalama hesaba göre toplam 98.5 milyar dolar turizm geliri elde edilmiştir. Hesaplamada 2008 yılında kişi başına 709 dolar, 2009 yılında ise 664 dolar düşmüştür. Kitlesel turizm için geçerli olabilen bu ortalama rakam birçok alt sektör için yetersiz kalmaktadır. Turistlerin kişi başına düşen harcamalarında, ortalama harcamayı aşan turistler; kruvaziyer, kongre, yat, kültür, inanç, golf ve sağlık turizminde yer almaktadırlar. Kruvaziyer turistlerin gemilerine verilen özel hizmetlerle, tur şirketleriyle her şey dahil paket tatili yapan turistleri birbirinden ayırmak gerekir. Çünkü kruvaziyer turistler; orta yaşlı, zengin ve elittirler. Dolayısıyla gemisiyle gelen turistle sırtında çantasıyla gelen turistin harcamaları aynı değildir. Bir geminin liman ücreti 100 bin dolardır. Yat sahipleri dünyanın zengin ve harcaması, masrafı çok olan kişileridir. Kongre için ülkemize gelen turistlerin harcamaları normal turistten fazla olduğuna en son örnek, Danimarka Merkez Bankası Başkanı nın geçen yıl IMF - Dünya Bankası toplantıları için gelip kaldığı Đstanbul da ödediği otel ücretidir. Milliyet Gazetesi nin 17 Mayıs 2010 tarihli haberine göre Başkan Bernstein Đstanbul da harcadığı 90 bin kron (yaklaşık 23 bin TL) dan dolayı eleştiri oklarına hedef olmuştur. Sağlık turizmi içinde yer almasa da SPA, golf, sörf ve gurme turizmi de turizm gelirlerini artıran faaliyetlerdir. Yapılan tespitlere göre Türkiye de gelişmiş ülkeler seviyesinde sağlık hizmeti verilmekte ve başarılı tıbbi operasyonlar yapılmaktadır. Hastanelere tedavi için ödenen ücretler ise ucuz olduğundan Türkiye ye ilgi her geçen gün artmaktadır. Bu durumu tespit eden yabancı yatırım fonları, Türkiye nin en büyük hastane grubuyla sermaye ortaklığını gerçekleştirdiler. Medical Park, Acıbadem, Şafak Hastanesi, Dentistanbul ve Dünya Göz Hastanelerine yüzde 30 ile yüzde 100 oranında yabancı ortak katıldı. Bu gelişmelerle ilgili olarak yapılan yorumlar ise yurtdışından hem hasta hem yatırımcı akını var şeklindedir. Amerikalı hastaların Türkiye de tedavi edilmesine olanak veren projeyi Citibank, Türk Eximbank ve Türk Hava Yolları desteklemektedir. Yurt dışı Müteahhitlik Hizmetleri Dünyada inşaat sektörünün büyüklüğü 3.5 trilyon dolar olarak tahmin ediliyor. Türkiye mimari projelere hizmet vermenin yanısıra inşaat yapımında kullandığı teknolojiyle dünya standartlarında yapı üretmektedir. Konuya ilişkin örnek verilecek olursa; Ukrayna nın en büyük stat projesi bir Türk firması tarafından yapılmıştır. Almanya da ENKA Đnşaat ın siparişi üzerine tasarlanan, Sofya metrosunun yapımında kullanılan makine, teknoloji harikası olarak adını duyurmuştur. Dünya genelinde 2007 yılında 19.5 milyar dolar olan iş hacimleri 2008 yılı sonunda krize rağmen 23.5 milyar dolara çıkmıştır yılında 18.8 milyar dolarlık iş alan inşaat firmalarımızın 1972 den 2010 a kadar süregelen iş hacimleri 155 milyar dolardır. Öte yandan Türk firmaları dünyadaki iş hacimlerini 2010 yılından itibaren yıllık 50 milyar dolara 5

6 çıkarmayı hedeflemiş bulunmaktadır. Türk inşaat firmaları onbinlerce Türk işçi çalıştırarak istihdama da katkıda bulunmaktadırlar. Türk firmaları ve işçiler kazançlarını Türkiye ye transfer ederek döviz gelirlerimize büyük katkıda bulunmaktadırlar. Yapılan bir araştırmaya göre Dünyanın en büyük 225 Uluslararası Müteahhidi listesinde Çin li firmalar birinci olurken Türk firmaları ikinci olmuştur. Türkiye nin önde gelen inşaat şirketlerinden ENKA ve GAMA, araştırma şirketi Deloitte nin Avrupa da yaptığı Avrupa Đnşaat Liderleri 2009 raporuna göre büyükler arasındadır. Rapora göre ENKA nın geliri 1.9 milyar euro ve GAMA nın geliri ise 735 milyon euro olarak belirtilmektedir. Ayrıca 1994 yılında 30 bin dolarla yurtdışına iş yapmaya giden Rönesans Đnşaat ın sahibi Erman Ilıcak hızla büyüyerek milyarderler listesine girmeyi başarmıştır. NHN de yer alan dövizler için şaibeli diye söz etmek yanlış bir yorumdur. Bilakis Türk firmalarının ve Türk işçilerinin, Afrika çöllerinden Orta Asya steplerine kadar olumsuz doğa ve iklim koşullarına rağmen emek vererek elde ettikleri kazançları, alın teridir. Firmaların ve işçilerin, aile ve şirketlerine özel transferleri resmi kayıtlarda yer almadığına göre en uygun adres NHN dır. Net Hata ve Noksan ın Özel Kaynakları NHN kalemini finanse eden bireysel birçok mal ve hizmetten döviz kazanılmaktadır. Ancak dövizler sektörel kayıt ve benzeri bürokratik işleme tabi olmadığından, resmi döviz geliri kalemleri içinde yer almamaktadır. Büyük olasılıkla döviz bürolarına bozdurulan bu türden yabancı paralar, ödemeler dengesinin kaynağı belirsiz kaleminde yani Net Hata ve Noksan da yer almaktadır. Bu tür işleme verilecek en güncel örnek ise Đstanbul da düzenlenen Millionaire Fair e gelerek alışveriş yapan Endonezya eski başkanı Sukarno nun eşi Dewi Sukarno dur. Bir milyon doların üzerinde alışveriş yapan Dewi Sukarno nun harcadığı dövizler ihracatçı birliği kaydı ya da gümrük beyannamesine tabi olmadığından NHN kalemi kapsamındadır. Ayrıca turist sayısını hesaplamada kullanılan hesap sistemine göre ortalama kişi başına düşen harcamayı göz önüne alarak, Bayan Sukarno nun 664 dolar harcadığını hesap etmek ve düşünmek hata yapmaktan başka bir şey değildir. Yabancıların Türkiye de gayrimenkul alımları ayrıca paskalya ve dini bayramlarda komşu ülkelerden gelen turistlerin Edirne ve Đstanbul da yaptıkları alışverişlerde NHN yi finanse eden aktivitelerden biridir. Net Hata ve Noksan ın Yorumu NHN kaleminde yer alan, 2009 yılı içinde 18.3 milyar dolara yükseldiği ileri sürülen dövizler, Merkez Bankası belirlemeleri ve kayıtlarına göre yıl sonunda 8.4 milyar olarak gerçekleşmiştir. Ekonomi yazarlarına göre kaynağı belirsiz dövizlerden oluşan NHN kalemi, şaibeli olarak nitelendirilmiştir. Bu konuda hesaplamayı yapan kamu kurumu TC Merkez Bankası suskunluğunu sürdürse de EKOMER, söz konusu dövizlerin Türk insanının ürettiği ihracat malları (Irak ın kuzeyine ihracatta olduğu gibi) ve yabancı ülkelerde verilen hizmetlerin (Yurtdışı müteahhitlik gibi), girişimciliğin ve alın terinin bedeli olduğu görüşündedir. Türklerin, yurt dışında ve yurt dışı kaynaklı döviz gelirlerini ödemeler dengesi NHN kaleminde birebir yer almamasının üç temel nedeni vardır. Bunlar sırasıyla: 1- Örneklerle açıklandığı üzere, gelirleri tahmini olarak hesaplanan turizm ve bavul ticareti gibi sektörlerden gerçekte daha fazla döviz girdisi sağlanmaktadır. 6

7 2- Bazı özel mal ve hizmetlerin Türkiye den gümrük çıkış beyannamesi ya da özel belge düzenlenmeden dövizle yapılan satışları Türkiye Đhracatçılar Meclisi (TĐM) ve Türkiye Đstatistik Kurumu (TÜĐK) kayıtlarına girmemektedir. Bu tür işlemlerden elde edilen dövizler döviz bürolarında bozdurulmakta ya da Döviz Tevdiat Hesabına (DTH) yatırılmaktadır. DTH ve döviz büroları kayıtlarının işlem türü ile bağlantısı gerekli de değildir ve yazılmamaktadır. Bunların TC Merkez Bankası na yansıması sağlıklı olmamaktadır yılından itibaren uygulamaya konulan Kambiyo Mevzuatı, liberal düzenlemelerle Türkiye ye döviz getirilmesi zorunluluğunu birçok sektörde kaldırılmıştır. Başlangıçta turizm, nakliye ve müteahhitlik sektörlerinde döviz gelirlerinin yurda getirilmesinde serbesti uygulanmıştır. Son serbesti, ihracat bedeli olan dövizlerin yurda getirilmesi zorunlu olmaktan çıkarılmıştır. Böylece ödemeler dengesinde cari işlemler bölümünü oluşturan kalemlerin kaydında da serbesti ortamı oluşmuştur. Beyan ve zorunluluk gerektirmeyen dış ekonomiyle ilgili dövizlerin ortada kalmasını önlemek için Đktisat bilimi gereği bir denkleştirici kalem kullanılmaktadır. NHN olarak belirlenen bu hesapta, kaynağı belirsiz ya da belirtilmeyen tüm döviz işlemleri yer almaktadır. Türkiye ekonomisi, kayıt işlemlemlerini ve disiplini sevmeyen bir yapıda olduğundan yurda giren paralar kaynağı belirsiz dövizler olarak adlandırılmaktadır. NHN, kimi zaman (+) kimi zaman da (-) bakiye vermektedir. Ayrıca yurt dışı döviz gelirlerini sağlayan gerçek ve tüzel kişilerin, Türk Vergi Mevzuatı karşısında yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu durumda NHN değeri de ekonomik konjonktür ve döviz sahiplerini kararına göre büyük ya da küçük olabilmektedir. Ancak değişmeyen tek kural NHN da yer alan dövizlerin kaynağı gerçek mal ve hizmet bedelidir. Bunlar ne yasa dışı bir gelir ne de yabancıların ülkemize hibesidir. 7

ÖDEMELER DENGESİ İSTATİSTİKLERİ TANIM VE İLKELERİ İLE TÜRKİYE UYGULAMASI. T.C. MERKEZ BANKASI İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ödemeler Dengesi Müdürlüğü

ÖDEMELER DENGESİ İSTATİSTİKLERİ TANIM VE İLKELERİ İLE TÜRKİYE UYGULAMASI. T.C. MERKEZ BANKASI İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ödemeler Dengesi Müdürlüğü ÖDEMELER DENGESİ İSTATİSTİKLERİ TANIM VE İLKELERİ İLE TÜRKİYE UYGULAMASI T.C. MERKEZ BANKASI İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ödemeler Dengesi Müdürlüğü 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖDEMELER DENGESİ İSTATİSTİKLERİ

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir.

Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir. Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir. This paper was presented in International Balkan Congress

Detaylı

Ödemeler Dengesi İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Ödemeler Dengesi İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Ödemeler Dengesi İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü İçindekiler A. ÖDEMELER DENGESİ İSTATİSTİKLERİ TANIM VE İLKELERİ... 4 GİRİŞ... 4 I-TANIM...

Detaylı

DÜNYADAKĐ GELĐŞMELER VE MAKRO EKONOMĐK VERĐLER EŞLĐĞĐNDE TÜRKĐYE EKONOMĐSĐ (DURUM TESPĐTĐ VE ÖNERĐLER) Prof. Dr. Şükrü Kızılot. Prof. Dr.

DÜNYADAKĐ GELĐŞMELER VE MAKRO EKONOMĐK VERĐLER EŞLĐĞĐNDE TÜRKĐYE EKONOMĐSĐ (DURUM TESPĐTĐ VE ÖNERĐLER) Prof. Dr. Şükrü Kızılot. Prof. Dr. DÜNYADAKĐ GELĐŞMELER VE MAKRO EKONOMĐK VERĐLER EŞLĐĞĐNDE TÜRKĐYE EKONOMĐSĐ (DURUM TESPĐTĐ VE ÖNERĐLER) Prof. Dr. Şükrü Kızılot Prof. Dr. Metin Taş Arş. Gör. Özgür Şahan Gazi Üniversitesi I. Dünya Ekonomisindeki

Detaylı

KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır

KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır KOCAELİ SANAYİ ODASI ODAVİZYON KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır SAYI 98 KASIM 2014 Ekonomide Dönüşüm Programa Bağlandı TOBB TOBB TÜRKİYE TÜRKİYE FUAR FUAR REHBERİ REHBERİ 4 YILDIR 4 ANADOLU

Detaylı

İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ NİSAN

İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ NİSAN ASLI GÖKSUN ŞAT SEZGİN Uzman AHMET AŞARKAYA Uzman Yardımcısı İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ NİSAN 2015 İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ II. İNŞAAT SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ III. TÜRKİYE DE KONUT SEKTÖRÜ IV. TÜRKİYE

Detaylı

ÖDEMELER DENGESİ İSTATİSTİKLERİ TANIM VE TÜRKİYE UYGULAMASI

ÖDEMELER DENGESİ İSTATİSTİKLERİ TANIM VE TÜRKİYE UYGULAMASI ÖDEMELER DENGESİ İSTATİSTİKLERİ TANIM VE TÜRKİYE UYGULAMASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ödemeler Dengesi Müdürlüğü İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i I-TANIM... 1 II-

Detaylı

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Eylül 2012 İçindekiler KISALTMALAR... 3 SUNUŞ... 4 1. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER... 6 2. TÜRKİYE EKONOMİSİ NE GENEL BAKIŞ... 11 2.1. Büyüme

Detaylı

Türkiye Sermaye Piyasası

Türkiye Sermaye Piyasası SERPAM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Eylül 2012 İçindekiler KISALTMALAR... 3 SUNUŞ... 4 1. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ

Detaylı

Cari açık ve finansmanı

Cari açık ve finansmanı Cari açık ve finansmanı I.GİRİŞ Cari açık ve finansmanı konusunun, 2011 yılında Türkiye Ekonomisindeki önemli gündem maddelerinden biri olacağı anlaşılıyor. 2010 yılında cari açık, 2009 a göre % 247,1

Detaylı

>> Faaliyet Raporu 2010. büyük hedefe güçlü destek. 2023 yılında ihracat hedefi 500 milyar dolar

>> Faaliyet Raporu 2010. büyük hedefe güçlü destek. 2023 yılında ihracat hedefi 500 milyar dolar >> Faaliyet Raporu 2010 büyük hedefe güçlü destek 2023 yılında ihracat hedefi 500 milyar dolar >> İçindekiler 1. Sunuş 2 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3 Kurumsal Profil 4 Özet Finansal Bilgiler

Detaylı

ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21 HALI İHRACATIMIZDA MAKINE HALISI VE EL HALISININ PAYI...

ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21 HALI İHRACATIMIZDA MAKINE HALISI VE EL HALISININ PAYI... HALI SEKTÖRÜNÜN 2009 OCAK-MART İHRACAT PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ ARGE ve MEVZUAT ŞUBESİ NİSAN 2009 ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21

Detaylı

Planlama ve İktisadi Araştırmalar Başkanlığı VakıfBank REEL SEKTÖR

Planlama ve İktisadi Araştırmalar Başkanlığı VakıfBank REEL SEKTÖR EKONOMİK GÖRÜNÜM ŞUBAT 2006 REEL SEKTÖR Sanayi Üretim Endeksindeki Gelişmeler Aylık Sanayi Üretim Endeksi, 2005 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,7 oranında artarak 130,7 ye; imalat

Detaylı

AZERBAYCAN SEKTÖR RAPORLARI LOJİSTİK

AZERBAYCAN SEKTÖR RAPORLARI LOJİSTİK AZERBAYCAN SEKTÖR RAPORLARI LOJİSTİK TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Haziran 2008 ANKARA SUNUŞ Bu çalışma, Azerbaycan ve onun alt faaliyetleri arasında tasnif edilen

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 22/05/2015 tarih ve 13/635 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU 63 29 HİZMET SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU MÜSİAD Araştırma Raporları: 63 ISBN-978-975-7215-93-6 İstanbul, Şubat 21 Yayına Hazırlık www.prwwestij.com.tr Baskı Atatürk Cd. Göl Sk. No:1 Yenibosna/İST.

Detaylı

YAPISAL NEDENLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ. Emrah DOĞAN. (Yüksek Lisans Tezi)

YAPISAL NEDENLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ. Emrah DOĞAN. (Yüksek Lisans Tezi) TÜRKİYE DE CARİ AÇIK SORUNUNUN YAPISAL NEDENLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ Emrah DOĞAN (Yüksek Lisans Tezi) Eskişehir, 2014 TÜRKİYE DE CARİ AÇIK SORUNUNUN YAPISAL NEDENLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ Emrah DOĞAN

Detaylı

TÜRKİYE DE YABANCILARIN KAÇAK ÇALIŞMASI ve BU ÇALIŞMAYA

TÜRKİYE DE YABANCILARIN KAÇAK ÇALIŞMASI ve BU ÇALIŞMAYA TÜRKİYE DE YABANCILARIN KAÇAK ÇALIŞMASI ve BU ÇALIŞMAYA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA. Kuvvet Lordoğlu Göçlerin tarihinin insanlık tarihi ile eş zamanlı olduğuna ilişkin bilimsel verilere sahibiz. Ancak son yüzyıl

Detaylı

TRABZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI VE ANALİZİ

TRABZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI VE ANALİZİ TRABZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI VE ANALİZİ HAZIRLAYAN Dr. Dursun Aydın Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Kurucu Başkanı Visitturkeyforhealthcare Platformu Başkanı 2014 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON İL SAĞLIK

Detaylı

Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu

Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu 9 4 9 Proje Koordinatörü Meltem ŞİMŞEK Raporu Hazırlayanlar Dr. Ersel Zafer ORAL Yrd. Doç Dr. Yeşim COŞAR Prof. Dr. Hakkı KİŞİ Müh. Ayşe DANACI Rapora Katkı

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 31 Aralık 2011 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 31 Aralık 2011 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 31 Aralık 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE... 5 DÜNYADA İLAÇ SEKTÖRÜ... 10 TÜRKİYEDE İLAÇ SEKTÖRÜ... 11 İLAÇ HARCAMALARI...

Detaylı

MOBİLYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/1)

MOBİLYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/1) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI MOBİLYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/1) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 3 Şekiller Listesi... 3 Kısaltmalar Listesi... 4 YÖNETİCİ

Detaylı

KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2)

KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJi Sektörel BAKANLIĞI Raporlar ve Analizler Serisi KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi Serisi Sektörel Raporlar ve Analizler İÇİNDEKİLER Şekiller

Detaylı

sürdürülebilir rekabet gücü için

sürdürülebilir rekabet gücü için sürdürülebilir rekabet gücü için FAALİYET RAPORU 2013 Faaliyet Raporu 2013 Türk Eximbank etkinliği artıran uygun koşullar güçlü vizyon uzmanlıkla tasarlanmış ihracata ve ihracatçıların finansmanına desteği

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ, SANCAKTEPE İLÇESİ, SAMANDIRA MAHALLESİ (8085 Ada 33 Parsel ) HAZIRLAYAN PERİTUS GAYRİMENKUL DEĞERLEMEVE DANIŞMANLIK A.Ş.

Detaylı

TÜRKİYE PERAKENDECİLİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU

TÜRKİYE PERAKENDECİLİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU Aralık 2012 TÜRKİYE PERAKENDECİLİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU Aralık 2012 ISBN: 978-605-137-211-2 TOBB Yayın Sıra No: 2012/179 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : +90 (312)

Detaylı

BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU

BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU 1. Dünya Ekonomisinde Oyunun Kuralları Yeniden Belirleniyor 2008 yılında dünya geneline yayılan küresel ekonomik

Detaylı

EXPORT HONG KONG GLOBAL BİR ÜLKE İKİ SİSTEM: Ağustos 2014. Asya nın en büyük serbest pazarı, finans ve turizm merkezi.

EXPORT HONG KONG GLOBAL BİR ÜLKE İKİ SİSTEM: Ağustos 2014. Asya nın en büyük serbest pazarı, finans ve turizm merkezi. GLOBAL EXPORT HSBC BANK A.Ş. nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Ağustos 2014 BİR ÜLKE İKİ SİSTEM: HONG KONG Asya nın en büyük serbest pazarı, finans ve turizm merkezi. HONG KONG UN 2014 TE TOPARLANMASI BEKLENİYOR

Detaylı