TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU DERNEĞİ BÜLTENİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU DERNEĞİ BÜLTENİ"

Transkript

1 TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU DERNEĞİ BÜLTENİ BULLETIN OF MEDICAL ETHICS AND LAW SOCIETY Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği Yayın Organıdır. Yılda iki kez yayınlanır. Yıl: 1 Sayı: 2 Temmuz 2006

2 TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU DERNEĞİ BÜLTENİ BULLETIN OF MEDICAL ETHICS AND LAW SOCIETY Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği a. Sahibi Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir Editörler Doç. Dr. Arın Namal Doç. Dr. jur. Hakan Hakeri Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Doç. Dr. İbrahim Başağaoğlu Yayın Kurulu Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir Prof. Dr. Esin Kahya Prof. Dr. Öztan Öncel Prof. Dr. Nil Sarı Doç. Dr. İbrahim Başağaoğlu Doç. Dr. Hanzade Doğan Doç. Dr. Hakan Hakeri Doç. Dr. Nüket Örnek Büken Dr. Elif Atıcı Dr. Hakan Ertin Dr. Gülsüm Önal Gürsoy Dr. Zafer Zeytin Editörlerin Yazışma Adresi Doç. Dr. Arın Namal İstanbul Universitesi İstanbul Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı, Horhor cad Fatih-İstanbul Doç. Dr. jur. Hakan Hakeri Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usulü Hukuku Anabilim Dalı Alaettine keykubat kampüsü Konya Düzenleme Nobel Tıp Kitabevleri - Çapa-İstanbul Tel: (0212) Baskı/Cilt Nobel Matbaacılık Basım Tarihi: Eylül 2006 Dernek üyelerine ücretsiz dağıtılır. Dernek Aidatları Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği üyelik aidatı 25 YTL dır. TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU DERNEĞİ Hesap Numarası Türkiye İş Bankası Kadıköy Şubesi Hesap No: 1187/

3 Merhaba! İkinci sayıda siz değerli okurlarımıza tekrar seslenebilmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. BÜLTEN in sizlerle tekrar buluşmasında NOBEL TIP KİTABEVLERİ nin verdiği desteğe teşekkür borçluyuz. Ülke olarak teknoloji üretimindeki yerimizden memnun olmasak da, her alanda olduğu gibi tıp alanında da ithal teknolojilerle içiçeyiz. Hızla geliştirilen bilimsel bilgi, her alanda çevremizi teknoloji harikası diye nitelenen araçlarla donatıyor. Bu araç ve gereçlerin listesi, sonsuz uzunlukta. İki soru, zihinlerimizi durmadan kurcalıyor: Neler yapmamız mümkün?.. Bu sorunun yanıtı açık: Dünyayı değiştirmek için elimizde büyük teknik olanaklar var. Gen teknolojisi, veri ağları, yapay zeka, nörobiyoloji, güncel olanlardan sadece bazıları. Teknoloji ile iç içe geçmemiş bir tıbbı tasarlayamaz olduk. Bütün bunların anlamı ne? Bize yük mü getiriyorlar, yoksa büyük kolaylıklar mı? Bütün ilerlemelerin, istenmeyen yönleri olduğu da düşünülürse, sorgulama zorunluluğu artıyor: Sağlanan ilerlemelerin etki alanlarını tam olarak anlama ve onları kontrol edebilme olanağına sahip miyiz? Ne yapmamız doğru olur?.. Yapmak istediğimiz ile yapmamız gereken arasındaki balans noktasını nasıl bulacağız? Tavsiyeler, uyarılar, sakın ha! şeklinde sallanan işaret parmakları...toplumun çeşitli kesimlerinin söylemek istediği şeyler var. Gerçekten neler yapabileceğimizi, ama bunlar içerisinde hangilerini yapmamızın insan onurunu korumak adına doğru olacağını biliyor muyuz? Durmadan yeni teknolojiler doğuran endüstri toplumunda hareket alanımızın, ekonomik ve kültürel faktörlerden bir hayli etkilendiğinin farkında mıyız? Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği, son derece güncel bu konuyu tıp disiplini boyutunda irdelemek üzere önemli bir platform oluşturmuş bulunuyor. Yurt dışı ve yurt içinden değerli uzmanlar, Ekim 2006 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Doktora Salonu nda gerçekleştirilecek Yüksek Teknoloji Tıbbı ve Etik Sorunlar başlıklı simpozyumda, çok önemli sorun alanlarına dikkat çekilecek. Komşu sütunda değerli Editör Arkadaşım Doç. Dr. jur. Hakeri nin, 3359 sayılı kanuna eklenen 8., 9.,10. ve 11. maddelerle getirilmeye çalışılan Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası konusundaki görüşlerini okuyacaksınız. Sağlık hizmeti alırken zarar gören insanların zararlarının çok hızlı biçimde, yıllar süren davalara gerek kalmaksızın karşılanması için bir düzenlemeye gidilmesinin kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu kabul etmek durumundayız. Ancak Doç. Dr. Hakeri nin kendi çekincelerini ifade ettiği satırlara ben de, tasarının varolan yapısıyla, yani başka yasal önlemler, düzenlemeler gerçekleştirilmeksizin uygulamaya konulması durumunda, mesleki uygulama hatalarını azaltıcı, sağlık hizmetinin niteliğini artırıcı etkisi olmayacağı, daha çok sağlık hizmeti ile ilgili açılan davaların sayısının artmasına yarayacağı, primlerin yüksekliğinin, aldıkları uzun eğitim, sarfettikleri çok nitelikli emek açısından durumlarını değerlendirdiklerinde yaşam standartlarından hoşnut olmayan hekimlerimizin, ki sayıları hiç az değildir, gelirlerini olumsuz yönde etkileyeceği, hekimlerin riskli uygulamaları üstlenmekten kaçınacağı, olası riski azaltmak amacıyla gereksiz tanı ve tedavi uygulamalarına yönelinebileceği (overuse), böylelikle sağlık hizmetinin pahalılaşacağı hususlarını eklemek istiyorum.gelecek sayımızda, bu konuda görüşlerini açıklamak isteyenlere yer vermeyi arzu ediyoruz. Saygılarımla. Doç. Dr. Arın Namal Değerli Okurlar Türkiye de uzun süredir tartışılan ve dar manada TIP HUKUKU nun değil de, daha geniş manada sağlık hukuku nun konusunu oluşturan, hekimlerin zorunlu mali sorumluluk sigortasının yasalaşacağı anlaşılıyor. Öncelikle belirtmek gerekir ki, bunun çok önemli bir adım olduğundan kuşku duyulmamalıdır. Gerçekten de, bir çok meslek için, istenmeden de olsa başkalarına verilen zararların tazmini için böyle bir sigorta bulunmaktadır ve Türkiye bu bakımdan çok geç kalmıştır. Bu sigortanın en önemli faydası, hekimlere olacaktır. Böylece hekimler çok yüksek miktarları bulabilen tazminatları ödemekle karşıkarşıya kalmayacaklardır. İkinci bir faydası ise hastalar açısından olacaktır. Devlet memuru olan ve sınırlı bir maaşa sahip olan ve başka bir geliri olmayan bir hekimin, tazminat ödemeye mahkum edilmesi durumunda, hekimin başkaca bir mal varlığı bulunmuyorsa, hasta hekimin maaşından her ay kesilen ¼ lük bir miktarla yetinmek durumunda kalmaktadır. Halbuki sigorta ile birlikte tazminatı doğrudan elde etme ve böylelikle uğradığı zararlarla ilgili olarak tatmin olma olanaklarına kavuşacaklardır. Sigortanın bu olumlu yanları yanında, bazı olumsuz yanları olacağına da işaret etmek gerekir. Öncelikle hekimlerin hak ve sorumluluklarına, başka bir ifadeyle tıp hukukuna olan ilgileri azalabilecektir. Nasılsa sigorta primi ödemektedirler ve tazminatı da ödeyecek bir kurum vardır. Elbette, sigorta kurumunun tazminat ödemesi, hekimin priminin artmasına neden olacaktır. Ancak görebildiğimiz kadarıyla tasarıda, primin bir kısmının kurum tarafından, bir kısmının döner sermaye gelirinden ödenecek olması, hekimi bu konuda bir lakaytlığa sevkedebilecektir. Son olarak kadın-doğum ve cerrahi branşlarının en çok tıbbi hata yapan branşlar olduğu gözönünde bulundurulduğunda, bu uzmanlık alanlarında çalışan hekimlerin daha fazla prim ödemekle karşı karşıya kalacağı açıktır. Ancak bütün bunlara rağmen, bu çok olumlu adımı kutlamak gerekmektedir. Ülkemiz için hayırlı olsun. Kalın sağlıcakla. Doç. Dr. jur. Hakan Hakeri - 3 -

4 TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU DERNEĞİNİN ETKİNLİKLERİ HAKKINDA Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği nin değerli üyeleri, tıp ve hukuk dünyasının değerli mensupları, Dernek bülteninin bu ikinci sayısı yine birbirinden değerli yazı ve haberlerle sizlere sunuluyor. Küçük bir dergi niteliği de taşımakta olan bültenimiz, hem siz değerli üyelerimizin katkıları, hem de başarılı editörlerimiz Doç.Dr.Namal ve Doç.Dr.Hakeri nin hazırlıkları ile bilim dünyamızda oldukça dikkat çekti, pek çok olumlu görüş bildirimi bize ulaştı. Derneğimiz kurulduğu 2005 yılından bugüne kadar, uluslar arası katılımlı bir sempozyum ve 6 seminer düzenledi. İlk simpozyumumuzun kitabı ve derneğin bülteninin ilk sayısı, yayın etkinliklerimizi oluşturdu yılı içerisinde, Tıp Etiği ve Hukuku Araştırmaları adını taşıyacak hakemli bir derginin yayınlanmasına yönelik hazırlıklarımız sürmektedir Ekim 2006 da, İstanbul da, Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği ve İstanbul Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı işbirliğinde gerçekleştirilecek olan 2. Uluslararası Katılımlı Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sempozyumu nda, günümüz modern tıbbının etik ve hukuki sorunları ele alınacaktır. Bilindiği gibi, yüksek teknoloji bugün artık tıbbın her alanında uygulanmaktadır. Ancak teknolojik ilerlemeler yaşamı tartışmalı biçimde uzatmakta, kimi zaman hastaya önemli riskler yüklemekte, tıp gittikçe daha pahalılaşmakta, bu ve benzeri nedenlerle tartışılması gereken yeni ve oldukça farklı etik ve hukuki sorunlar ortaya çıkmaktadır. Sempozyumda İsviçre, İngiltere ve Japonya dan ve ülkemizin çeşitli kentlerinden davet edilen 51 araştırmacı bir araya gelerek görüşlerini ortaya koyacak, dinamik bir tartışma platformu yaratacaklardır. Çok önemli kurumların temsilcileri, Sempozyumun açılışında konuşma yapmak üzere davet edilmişlerdir. Sempozyumun program kitapçığı basılmış olup, sempozyum üyelerine yoluyla gönderilmiştir. Sempozyum afişleri de çeşitli birimlere dağıtılmıştır. Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği, bu sempozyumdan sonra, 2007 de, Antalya da, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile birlikte düzenleyeceği ilk uluslararası kongresinin hazırlıklarına da başlamış bulunmaktadır. Organ ve Doku Aktarımında Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sorunları nı konu alacak 1. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi nin, Ekim 2007 de, Antalya da yapılması planlanmaktadır. Derneğin tüzüğündeki maddeler arasında bulunan çalışma gruplarının da yakın bir zamanda hayata geçirilmesini, diğer önemli tıp etiği ve hukuku sorunlarının bu gruplarda projeler halinde ele alınmasını umut ediyoruz. Derneğimizin kuruluşundan çok kısa bir süre geçtiği halde hızlı atılımlar yapması tüm üyelerimizin katkıları ile olmuştur. Bu konuda tüm üyelerimize teşekkürü bir borç biliriz. Derneğimize çok değerli isimlerin üye olmaları bize büyük bir güç aşılamaktadır. Beğeni toplayan dernek amblemimizdeki yılan ve terazi konularında bizlere verdikleri bilgilerden dolayı da Yönetim Kurulu üyemiz ve kurucularımızdan Prof. Dr. İbrahim Başağaoğlu ya burada teşekkürlerimizi ifade etmek isterim. 2. Uluslararası Katılımlı Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sempozyumu na katılımınızı bekliyoruz. Saygılarımızla. Prof. Dr. Ayşegül DEMİRHAN ERDEMİR Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği Başkanı TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU DERNEĞİ

5 ACI KAYBIMIZ DEĞERLİ ÜYEMİZ AVUKAT Dr. MEHMET ŞÜKRÜ ALPASLAN I YİTİRDİK Av. Dr. Mehmet Şükrü Alpaslan, 1949 yılında Diyarbakır da doğmuş, 1971 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun olmuş, 1973 yılında aynı fakültenin Ceza ve Ceza Usul Hukuku Kürsüsü ne asistan olarak girmiştir yılında Kriminoloji ve Hukuk Açısından Tedhişçilik konulu tezi ile Hukuk Doktoru ünvanını almış ve 1984 yılında öğretim üyeliğinden ayrılarak serbest avukatlık yapmaya başlamıştır yılından 2005 yılına kadar Türkiye Cumhuriyeti ni Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nde savunmuş, 2004 yılında İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. Bu arada Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması konulu dersi vererek öğretim üyeliği görevini sürdürmekteydi. 23 Mayıs 2006 tarihinde kaybettiğimiz Av. Dr. Mehmet Şükrü Alpaslan ın yayınlanmış çok sayıda makalesi ve ceza alanında yazılmış kitapları bulunmaktadır. Tam bir yıl önce derneğimizin düzenlediği Uluslararası Katılımlı I. Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Simpozyumu nda aramızdaydı. Akıcı İngilizcesi ile İstanbul Barosu nu temsilen yaptığı, derneğin işlevi ve hedeflerine ışık tutan açılış konuşması ile yabancı ve yerli katılımcıların hayranlığını bir kez daha kazanmıştı. Üyemiz olmasından ayrı bir gurur duyduğumuz Dr. Alpaslan ı yitirmenin derin acısı içindeyiz. Ailesinin, hukuk camiasının acısını içtenlikle paylaşıyor, kendisine Tanrıdan rahmet diliyoruz. Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği Yönetim Kurulu ACI KAYBIMIZ PROF. DR. ALİ HAYDAR BAYAT I YİTİRDİK 1941 yılında İzmir de doğdu. Ortaöğrenimini İzmir (1962), Yüksek öğrenimini, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi nde ( ) yaptı yılında Ege Üniversitesi İç Hastalıkları Kürsüsü nde ihtisasa başladı de İç Hastalıkları uzmanı olduktan sonra aynı klinikte baş asistan olarak çalışırken, 1976 yılında Tıp Tarihi ve Deontoloji Kürsüsü ne geçti ve bu alandaki ihtisasını 1978 de tamamlayarak Tıp Tarihi ve Deontoloji uzmanı, 1979 da Doçent, 1988 de Profesör oldu.evli olup biri erkek [1973], diğeri kız [1980] iki çocuk babasıdır. Hal-i hazırda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı başkanı olarak görevini sürdürmektedir yılları arasında 9 sene Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Müdürlüğü nü Deontoloji Anabilim Dalı Başkanlığına ek olarak yürütmüştür. Dokuz Eylül Üniversitesi nin kuruluş yıllarında İlâhiyat ve Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları bölümünde de görev almıştır. Prof. Dr. Ali Haydar BAYAT öğrencilik yıllarından itibâren tanıdığı Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver in telkinleri tıp tarihi alanı yanında Türk Kültür ve sanat konularına eğilmiş bu konularda çalışmaları olmuştur. Yayınları:Makalele: Yayınlanmış makaleleri 252 adettir. Bunların konularına göre dağılımı; İç hastalıkları: 9, Tıp Tarihi 205, Tıbbî Folklor: 10, Sanat tarihi: 13, Türk kültürü ve edebiyatı: 10. Kitapları: Tıp ve kültür tarihine ait 16 kitabı yayınlanmış ve üçü de baskıdadır. Prof.Dr. Ali Haydar Bayat ı yitirmenin derin acısı içindeyiz. Ailesinin, tıp camiasının acısını içtenlikle paylaşıyor, kendisine Tanrıdan rahmet diliyoruz. Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği Yönetim Kurulu - 5 -

6 YENİ BİR OLUŞUM İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU KOMİSYONU Başlarken; Tıp Hukuku ve Tıp Etiği Derneği ni kısa zamanda gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar nedeniyle kutluyor ve tüm tıp hukuku dostlarını sevgi ve saygı ile selamlıyorum.tıp Hukuku alanında atılan her adımın son derece değerli olduğunun bilinciyle bu örnek oluşumunuzun uzun soluklu olmasını diliyorum... Bizler; ortak paydası insana hizmet olan iki farklı bilim dalını buluşturan tıp hukuku yada sağlık hukuku alanında çalışmak isteyen hukukçular olarak derneğinizle örtüşen amaçlarla İstanbul Barosu çatısı altında bir komisyon oluşturduk. İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Komisyonu olarak adlandırdığımız komisyonumuz, ülkemizde yaşanan hasta hakkı ihlallerinin önlenmesi ve hasta hakları ve hasta güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla kuruldu. Halen çalışmalarımıza sağlık hukuku alanında mevzuat araştırması, hasta hakları ve malpractice yasalarının çıkartılması, hasta hakları konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve mağdurlara hukuksal destek sağlanması başlıkları altında devam etmekteyiz. Klasik tarife göre bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik hali tanımlanan sağlık kavramı günümüzde artık biz hukukçuların da ilgi alanına girmektedir. Zira sosyal devlet ilkesi gereği tüm vatandaşlarımız için sağlıklı yaşama hakkı vazgeçilmez bir haktır. Bu nedenle sağlık sisteminde bireyin korunması günümüzde çağdaş hukuk sistemlerinde ayrıca önem arzetmektedir. Ülkemizde ise,sağlık sistemizde yaşanan sorunlar nedeniyle hasta hakları ne yazık ki sıkça ihlal edilmektedir. Bu sorunun çözümü için yeni yasa ve düzenlemelere, sivil toplum örgütlerinin katılımcı çalışmalarına ve yeni oluşumlara ihtiyaç vardır. Avrupa Birliği uyum süreci nedeniyle ülkemizde revize edilen yada değişen yasalarda bu bağlamda sağlık hukuku ile ilgili yeni ve spesifik düzenlemelerle karşılaşmaktayız. Yeni TCK ya baktığımızda insan üzerinde deney, organ veya doku ticareti, genital muayene, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma, radyasyon yayma, sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi halleri müeyyidelendirilmiş, hekim ve sağlık çalışanlarının sorumluluğu ağırlaştırılmıştır. Bu gelişmeler hasta hakları açısından sevindirici olsa da hekimler açısından aleyhe algılanmakta hatta diğer bir deyişle getirilen yeni düzenlemelerin hekimleri defansif tıbba yönelteceği söylenmektedir.ülkemiz için henüz yeni olan bu değişikliklerin uygulama aşamasında çeşitli sorunlar doğuracağı ve bu sorunların çözümü için de hukukçu ile hekimin ortak çalışmasına, tıp hukuku ve tıp etiğinin kılavuzluğuna ciddi ihtiyaç duyulacağı son derece nettir.bu düşünceyle komisyonumuz çeşitli etkinlikler düzenleyerek; öncelikle meslektaşlarımızı sağlık hukuku alanında geniş bilgi birikimiyle donatmak ve daha sonra bu bilgiyi toplum yararına sunmak için çalışmalar yapmaktadır.gerçekleştirmiş olduğumuz Meslek İçi Eğitim Seminerleri, İlaç ve İlaca Erişim ve Aydınlatılmış Onam, Tıbbi Müdahalelerde Rıza konulu Paneller, Ulusal Sağlık Hukuku Sempozyumları, Medya programları işbu amaca yönelik etkinliklerdir. Son söz olarak, Eylül tarihlerinde Yeditepe Üniversitesi nde gerçekleştireceğimiz 2. Ulusal sağlık Hukuku Sempozyumu na tüm Tıp Hukuku ve Tıp Etiği derneği üyelerini davet etmekteyiz, katılımlarınız bizleri onurlandıracaktır. Sevgi ve saygılarımızla... İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Sunay AKYILDIZ TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU DERNEĞİ

7 AYDINLATMA (BİLGİLENDİRME) Doç. Dr. jur. Hakan HAKERİ 1 Vücut bütünlüğü ve kişinin kendi geleceğini belirleme hakkı, kişiye tanınan en yüksek değerdeki haklardandır. Bu haklar hekimin tıbbi müdahalesinin hukuksal niteliğini doğrudan belirleyen haklardır. Herkes hekim yardımından faydalanmak veya hastalığının akışını kadere bırakmak hususunda seçim hakkına sahiptir. Bu seçim hakkını gereğince kullanabilmek için, kişinin vermiş olduğu kararın sonuçlarını iyice bilmesi gerekir. Hastanın kendi geleceğini belirleme hakkı aynı zamanda hekimin aydınlatma yükümlülüğünün hukuksal temelini ve ölçütünü oluşturmaktadır. Bilgilendirme (aydınlatma), hekimin ana ödevlerinden birisidir. Tedavi sözleşmesine göre, hekim hastaya tavsiyelerde bulunmak ve yardım etmek için, hastayı kendi sorumluluğunun bilincinde bir partner olarak ve onun kişisel haklarına saygı göstererek kabul etmek durumundadır. Hekim tavsiye ve yönlendirme için partnerini aydınlatmak zorundadır. Hekimin tıbbi müdahale şeklinde kendini gösteren yardımı için uzlaşma şarttır ve uzlaşma için de aydınlatma şarttır. Hekimin seçim olanaklarının ve seçeneklerinin çoğalması tıbbın bireyselleştirilmesini sonuçlamakta ve bunun için de daha kuvvetli bir iletişim gerekli görülmektedir. Aydınlatma Çeşitleri a. Tedavi Aydınlatması Tedavi aydınlatması hekimin sağlık hizmetinin esaslı bir bölümünü oluşturmaktadır. Tedavi nedenleri gerekli kıldığı takdirde, hekim hastasını zamanında ve tam olarak aydınlatmak zorundadır. Hekimin vereceği bilgiler tıbben gerekli olanı mümkün kılmalı, hazırlamalı veya desteklemelidir. Esasen, hekim, hastasını onu zararlardan korumak için aydınlatmakla yükümlüdür. Burada hekimin sözleşmeden, haksız fiilden ve ceza hukukundan kaynaklanan bakım görevinin gerekli kıldığı aydınlatma söz konusudur. Bu yükümlülük sadece tedavi nedenlerinden değil, hastanın diğer korunmaya layık yararlarını korumak için de gerekli görülebilir. Bu itibarla tedavi aydınlatması kavramının dar bir anlam içerdiğini, daha geniş bir kavram olarak güvenlik aydınlatması kavramına da öğretide yer verildiğini ifade etmek gerekir. Uygulamada mahkemeler, ayrıntılı bir aydınlatmaya önem vermektedirler. Hekimin, hastanın sağlığını daha fazla tehdit etmemek, yükleyici uyarılarla zarar vermemek yönündeki endişeleri burada arka plana atmaları gerekmekte ve hastayı yeterince aydınlatmaları gerekmektedir. b. Otonomi Aydınlatması Burada ele alınması gereken sorun, hekim müdahalesinin hukuka uygun kabul edilebilmesi için ne ölçüde aydınlatılmış onama dayanması gerektiği ve endikasyona dayanılarak ve kurallara uygun yapılan bir tıbbi müdahalenin hastanın otonomi hakkını (kendi geleceğini belirleme hakkını) ihlal etmesi durumunda hangi yaptırımların uygulanacağıdır. Alman Federal Yüksek Mahkemesi daha 1962 yılında vermiş olduğu bir kararla, hastanın onamının, hastanın genel olarak neye onam verdiğini bilmesini ön şart olarak gerektirdiğini açıklamıştır. Yüksek Mahkeme ye göre, hekim tarafından uygulanan tedavinin sağlığa zarar verecek yan etkileri bulunması durumunda, hastanın onamının geçerli olabilmesi için kural olarak durumun ona aktarılması gerekmektedir. Sağlığa zarar verme tehlikesinin sadece ihtimal dahilinde olması halinde dahi aydınlatma yükümlülüğü vardır. Ancak hekim, tehlikenin büyüklüğü, rizikonun ağırlığı ve tıbbi müdahalenin yapılmaması durumunda hastanın karşılaşabileceği sonuçları değerlendirmek durumundadır. Örneğin, çok nadir gerçekleşen ve mantıklı, makul bir insanın aynı durumda vereceği onamı etkilemek durumunda olmayan tehlikeleri, hekimin anlatması zorunluluğu yoktur. Keza meydana gelecek zararların, müdahalenin yapılmaması halinde meydana gelecek zararlardan daha az olması halinde, yine aydınlatma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak hastanın açıkça aksi görüşte olduğunu belirtmesi halinde, hekim müdahalenin yapılmasının veya yapılmamasının muhtemel sonuçları konusunda hastayı aydınlatmak zorundadır. Tereddütlü hallerde hekim kendi kararını hastanın kararı yerine geçirecek şekilde hareket etmekten özenle kaçınmalıdır. Bu karardan çıkan sonuç şudur: Hekim somut olayın şartlarını değerlendirmek durumundadır. Tedavinin tehlikeleri ile hastalığın rizikolarını tartacaktır. Endikasyon ne kadar acil ise, müdahale ne kadar gerekli ise, aydınlatma yükümlülüğü de o kadar hafif ağırlıkta olacaktır. c. Teşhis Aydınlatması Teşhis aydınlatması, hastanın tıbbi bulgu konusunda

8 bilgilendirilmesidir. Hasta, hasta olduğunu ve hastalığının hangi hastalık olduğunu öğrenmelidir. Ancak hastanın yararı söz konusu olduğunda teşhis aydınlatmasından sarfı nazar edilebilir. Bunun için hastanın doğru olarak aydınlatılması halinde, psikolojik olarak büyük bir baskı altına girecek olması, rizikonun yükselmesi ve üçüncü kişilerin bu suretle tehlikeye düşmesi durumunun söz konusu olması gerekir. Bu durum özellikle ölümcül ve artık tedavisi mümkün olmayan hastalıklar ve kanser hastaları bakımından geçerlidir. Hastanın özellikle aydınlatılmadığı hususu, hastanın dosyasına kaydedilmelidir. Hasta dosyasının bu kısmı bakımından hastanın dosya inceleme hakkı bulunmadığı doktrinde kabul edilmektedir. d. Gelişim ve Alternatif Aydınlatması Gelişim aydınlatması, müdahalenin türü, kapsamı ve yürütülmesine ilişkin aydınlatmadır. Hasta yapılması düşünülen tedaviyi bilmelidir. Hekim, hastasını, müdahaleye onay vermemesi durumunda, kendisine ne olacağını ve hastalığının muhtemelen nasıl gelişeceği konusunda bilgilendirmelidir. Elbette hekim, bütün müdahale sürecini ayrıntılarıyla aktarmak zorunda değildir. Önceden hazırlanmış formlarda birden fazla müdahaleden bahsediliyorsa, hekim hastasını bunlardan hangisini yapacağı konusunda açıkça bilgilendirmelidir. Gelişim aydınlatmasına, müdahalenin kesin sonuçları konusundaki bilgilendirme de dahildir. Dolayısıyla örneğin ameliyat sonrasında neşter izinin kalacağı, rahmin alınmasının kişinin çocuk doğurmasını olanaksız kılacağı, dişin çekilmesi durumundaki ısırmadaki zorluklar açıklanmalıdır. Ameliyatın başarısız olma ihtimalinin bulunması durumunda, hekim, hastasını detaylı olarak aydınlatmak durumundadır. Ameliyatın yapılmasını gerektiren nedenler ile, buna karşı olan nedenler açıkça ortaya konulmalı ve böylece hastanın ameliyat konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olarak, herhangi bir illüzyona kapılmadan, bütün sonuçlarının bilincinde olarak ameliyata onay vermesi gerekir. e. Riziko Aydınlatması Riziko aydınlatması, gerekli özenin gösterilmesine veya müdahalenin hatasız yapılmasına rağmen hekim müdahalesi sonucunda meydana gelebilecek muhtemel daimi veya geçici yan neticeler konusundaki bilgilerin aktarılmasıdır. Rizikoların tıbben tam olarak ve bütün muhtemel şekilleriyle aktarılması gerekmemektedir. Somut rizikoların ağırlığına ve yönüne ilişkin genel bir resim oluşturmak yeterlidir. Hekim az rastlanan rizikolara da işaret etmek zorundadır. Az rastlanan türden olsa dahi, rizikonun ağır olması durumunda, bu konuda da hasta aydınlatılmalıdır. Hayati tehlikede bulunan ve acilen ameliyat edilmesi gereken; ameliyat edilmediği takdirde yaşamını kaybetme tehlikesi bulunan hastaya, ameliyat sonucunda sinir sisteminde zarar meydana gelebileceğini söyleme zorunluluğunun bulunmadığına karar verilmiştir. Mahkeme gerekçe olarak mantıklı, makul her insanın bu durumda, bu tip bir zarar tehlikesine rağmen ameliyat izni vereceğini, zira aksi takdirde hayati tehlikenin bulunduğunu göstermiştir. Kaynaklar 1. Deutsch, Erwin/Spickhoff, Andreas, Medizinrecht, 5.B., Berlin Heidelberg New York Laufs, Adolf/Uhlenbruck, Wilhelm, Handbuch des Artzrechts, 3.B., Münih Schmid, Hugo, Die Grenzen der Therapiefreiheit, NJW s Siebert, Arvid, Strafrechtliche Grenzen ärztlicher Therapiefreiheit, MedR s EYLÜL DÜNYA TIP ETİĞİ GÜNÜ World Medical Association Resolution on the designation of an annual medical ethics day DÜNYA HEKİMLER BİRLİĞİ (WORLD MEDICAL ASSOCIATION), Helsinki de 2003 yılı Eylül ayında toplanan Genel Kurulunda, 18 Eylül 1947 tarihindeki ilk Genel Kurulundan bu yana tıp etiğinin Birliğin temel etkinlik alanı olduğunu dikkate alarak ve ulusal hekim birliklerini bu konuda güçlendirmek üzere 18 Eylül ün TIP ETİĞİ GÜNÜ olmasını kararlaştırdı. Kaynak: Weltärztebund (The World Medical Association, Inc.) Handbuch der Deklerationen, Erklärungen und Entschliessungen. Deutsche Fassung. Deutsche Ärzte Verlag, Köln 2004, S

9 TORONTO (Kanada) DAN TIP YOLUNDA İZLENİMLER 1 Doç. Dr. Hanzade DOĞAN 2 Ocak 2006 da Toronto yu görme fırsatım oldu. Tıp mensubu olmadan önce de, Kanada yı hep görmek istemiştim, fakat tıp mensubu olduktan sonra bu isteğimde belirgin bir artış olmuştu ama kısmet meslek hayatımın 19.yılında imiş. Benim için neden önemli idi? Sağlık ve eğitim hizmetlerinin tüm toplum için bedava olabilmesi, yabancılık fikrinin en aza indirilerek herhangi bir ırk veya milletden bir kişinin bu toplumda üst düzey pozisyonlara yükselebiliyor olması eskiden beri bana hep huzur vermişti. Açıkçası inanılması zor olduğu için de kendi gözlerimle bir kez görmek istemiştim. Sağlıkçı olduğum için her şeyi bu gözle incelemeye başladım diyebilirim. Sağlık hizmetlerinde gerçekten herşey hiçbir ayırım olmaksızın tüm toplum için bedava idi. Üstelik, dünya konjuntüründe hizmetin en üst düzeyini, teknolojinin en ileri hizmet standartlarını yakalamış bir toplumda..doğru politikalar ile bunun mümkün olduğunu gözlemledim. Öyleyse, tıptaki kafa yapısı nasıldı? Araştırmalar, hasta hizmetleri, sosyal tıp, koruyucu hekimlik hizmetleri nasıl bir paradigma içinde yer almaktaydı? Üniversite kütüphanelerinde, kitapçılarda, üniversite hastaneleri ve diğer rutin hizmet hastanelerinde durum ne idi? Bu aşamada vurgulamam gereken diğer bir önemli nokta, benim tıbba olan bakış açım.öncelikle araştırmacılıkla başlayan ve sonra etik uzmanlığıyla devam eden, gelişen ve olgunlaşan bir bakış açısı Öncelikle kitapçılar ve kütüphanelerden söz etmek istiyorum. Raflar dolusu klinik etik ve tıp etiği ve tıp tarihi, kitaplarıyla dolu. Her bir klinik alan için uzmanlaşmış etik kitabını raflarda görmek mümkün yılının Mayıs ayında Toronto Dünya 3. Klinik Etik Konsültasyon kongresine ev sahipliği edecek Bu arada Etiğin anlamının uyulması gereken ve sadece gönül işi olan bir dizi ahlak kuralı olmadığını da bir kez daha yeri gelmişken vurgulamak istiyorum. Etik akıl ve iradenin bir arada kullanıldığı bir muhakeme usulü aslında. Bu tanım tıptaki rolünü daha iyi vurgulayabilir diye düşünüyorum. Bizim ortamımız henüz bunlardan çok uzak.tıp Etiğinin bakış açılarıyla uğraşamayacak kadar gelişen teknolojinin yöntemleri ile meşgulüz çünkü. Tıptaki hizmet tamamen ilaç çeşitlemeleri ve yüksek teknolojinin getirdiği araçlarla donatılmış durumda. Kanada, ileri düzeyde endüstrileşmiş ve ilaç sanayinde çok ileri ama, raflar etik kitaplarıyla yine de daha dolu nedense. Rutin hizmet hastanelerinin yanında devasa araştırma hastaneleri peşpeşe dizilmiş durumda hastanelerin bulunduğu bölgede. Hatta öyle uzmanlaşmış araştırma alanları var ki, hastanelerin birtanesi sadece siyatik sinir nakli konusunda dünyada bir numara. Ayrıca, koruyucu hekimlik hizmetleri rutin tedavi hizmetlerinin çok önünde. Bu arada Ontario Bilim Müzesinde, çok uzun süredir dünyada yankı uyandıran ve tartışmalara yol açan Alman anatomist ve bilim adamının anatomi sergisine tesadüf ettim. Sergi bu sıralarda Toronto da bilim müzesinde yer almaktaydı. Hakkında bir yazı da yazmış olduğum ve bütün tartışmaları takip ettiğim, bu sergiyi de görme fırsatım oldu. İnsan vücudunun, anatomide plastinizasyon denen bir yöntemle (ki bu yöntemle vücut hiç şekil değiştirmeden çok uzun süre, adeta bir maket gibi saklanabiliyor ve çeşitli şekillerde muhafaza edilebiliyor.) Kadavralarla mukayese edilecek olursa, eğitim ve korunabilme açısından büyük üstünlüklere sahip. Alman anatomist, Gunter Von Hagen, bu zor ve pahalı yöntemi kullanarak insan vücudunu gerek bütün olarak, gerekse organlar ve dokular düzeyinde hazırlayarak bu sergiyi gerçekleştirmiş. İnanılmaz bir bilim ve sanat eseri olarak yorumlanıyor. Açıkçası gördüğünüz an bu düşünceye katılmamak mümkün değil. Bu kadar mükemmel çalışılmış, adete kusursuz bir şekilde işlenmiş bedenler gerek tıp öğrencilerinin, gerekse toplumun eğitimi ve gözlemi için mükemmel bir araç haline dönüştürülmüşler. Ben 2 saat içinde unutmuş olduğum bazı anatomi bilgilerini ve 3 boyutlu bedenin topografik düzenini bir kez daha bilincimde tazelemiş oldum. Teknoloji ve bilgi mükemmel bir biçimde kullanılmış. Ancak, uzun yıllardır, bu çalışma için pekçok tartışma sürmekte idi. Bu ölü bedenleri acaba, Alman bilim adamı nereden bulmuştu? Bu bedenlerin bu amaçla kullanılması için izin alınmış mıydı? Bu yöntem bu kadar mükemmel olarak kullanılana kadar kaç adet beden ziyan olmuştu? Ben burada, bu tartışmalara çözüm bulmaya veya bunların doğrularını tartışmaya çalışmayacağım. Sadece Toronto da böyle bir sergiyi açabilmek için bilim adamının serginin başına koyduğu etik izin formları dikkatimi çekti. Bütün bedenlerin, nasıl uzun uzun hazırlanmış izin formlarının imzalanması ile elde edildiğini ser- 1 Tıp Yolunda Cerrahpaşa adlı derginin 2006 yılı sayısında yer alan yazının Bültenimizde yayınlanmasına verdikleri izinden ötürü editörler Sn. Ahmet Erözenci ve Sn. Nükhet Tüzüner e teşekkürlerimizi sunarız. 2 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi AD

TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU DERNEĞİ BÜLTENİ

TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU DERNEĞİ BÜLTENİ TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU DERNEĞİ BÜLTENİ BULLETIN OF MEDICAL ETHICS AND LAW SOCIETY Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği Yayın Organıdır. Yılda iki kez yayınlanır. Yıl :1 Sayı:1 Ocak 2006 TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU

Detaylı

TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU DERNEĞİ BÜLTENİ

TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU DERNEĞİ BÜLTENİ TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU DERNEĞİ BÜLTENİ BULLETIN OF MEDICAL ETHICS AND LAW SOCIETY www.tipethukder.4t.com Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği a. Sahibi Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir Editörler Doç. Dr.

Detaylı

TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU DERNEĞİ BÜLTENİ

TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU DERNEĞİ BÜLTENİ TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU DERNEĞİ BÜLTENİ BULLETIN OF MEDICAL ETHICS AND LAW SOCIETY www.tipethukder.4t.com Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği a. Sahibi Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir Editörler Doç. Dr.

Detaylı

TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU DERNEĞİ BÜLTENİ

TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU DERNEĞİ BÜLTENİ TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU DERNEĞİ BÜLTENİ BULLETIN OF MEDICAL ETHICS AND LAW SOCIETY www.teth.org.tr ISSN: 1308-6928 Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği a. Sahibi Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir Editörler

Detaylı

Basım Tarihi 11.09.2009 - ANKARA. Sahibi Ankara Barosu Adına Başkan Av. V. Ahsen COŞAR. Sorumlu Müdür Av. Cahid DOĞAN

Basım Tarihi 11.09.2009 - ANKARA. Sahibi Ankara Barosu Adına Başkan Av. V. Ahsen COŞAR. Sorumlu Müdür Av. Cahid DOĞAN Ankara Barosu Başkanlığı Sağlık Hukuku Digestası Dergisi ISSN 1309-1735 Yıl: 1 Sayı:1 Sağlık Hukuku Digestası; Sağlık Hakları, Tıp Etiği ve Sağlık Hukuku problemleri, yargı kararları tahlilleri, mevzuat

Detaylı

OFTALMOLOJİDE MALPRAKTİS

OFTALMOLOJİDE MALPRAKTİS TÜRK OFTALMOLOJ DERNE E T M YAYINLARI NO: 14 OFTALMOLOJİDE MALPRAKTİS HEKİMİN YASAL HAK ve SORUMLULUKLARI 2012 TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ EĞİTİM YAYINLARI NO: 14 OFTALMOLOJİDE MALPRAKTİS HEKİMİN YASAL HAK

Detaylı

HEMOFİLİ HEMŞİRELİĞİ EĞİTİM PROGRAMI 2013

HEMOFİLİ HEMŞİRELİĞİ EĞİTİM PROGRAMI 2013 Yeni Faktör Dergisi Türkiye Hemofili Derneği nin Süreli ve Ücretsiz Yayınıdır. Ocak-Haziran 2013 Cilt 17 Sayı: 1-2 HEMOFİLİ HEMŞİRELİĞİ EĞİTİM PROGRAMI 2013 RÖPORTAJ Doğallık ve Zerafetin Simgesi Axel

Detaylı

İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU KOMİSYONU III. ULUSAL SAĞLIK HUKUKU SEMPOZYUMU MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASI. 30 Kasım 2007

İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU KOMİSYONU III. ULUSAL SAĞLIK HUKUKU SEMPOZYUMU MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASI. 30 Kasım 2007 İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU KOMİSYONU III. ULUSAL SAĞLIK HUKUKU SEMPOZYUMU MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASI 30 Kasım 2007 Av. SUNAY AKYILDIZ- Sayın Dekanım, sayın yönetim kurulu üyelerim, değerli

Detaylı

ARALIK OCAK ŞUBAT 2014-2015 12 TL (KDV DAHİL) KIŞ

ARALIK OCAK ŞUBAT 2014-2015 12 TL (KDV DAHİL) KIŞ ARALIK OCAK ŞUBAT 2014-2015 12 TL (KDV DAHİL) KIŞ 33 S A Ğ L I K D Ü Ş Ü N C E S İ V E T I P K Ü L T Ü R Ü D E R G İ S İ PROF. DR. METİN ÇAKMAKÇI HASTA GÜVENLİĞİ: BİR PARADİGMA DEĞİŞİMİ PROF. DR. A. GÜRHAN

Detaylı

TÜRK YE B YOET K DERNE VI. TIP ET KONGRES

TÜRK YE B YOET K DERNE VI. TIP ET KONGRES TÜRK YE B YOET K DERNE VI. TIP ET KONGRES Biyoetikte Yeni Ufuklar 25-26 Kas m 2010, stanbul www.biyoetik.org.tr Biyoetikte Yeni Ufuklar TÜRK YE B YOET K DERNE VI. Tıp Etiği Kongresi Biyoetikte Yeni Ufuklar

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI NA BAĞLI HASTANELERDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI NA BAĞLI HASTANELERDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı SAĞLIK BAKANLIĞI NA BAĞLI HASTANELERDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İshak Aydemir Doktora Tezi Ankara, 2010

Detaylı

Eğer yürüdüğünüz yolda güçlük ve engel yoksa, bilin ki o yol sizi bir yere ulaştırmaz. Bernard Shaw

Eğer yürüdüğünüz yolda güçlük ve engel yoksa, bilin ki o yol sizi bir yere ulaştırmaz. Bernard Shaw 2 RADYOGRAFİ Eylül Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Adına İmtiyaz Sahibi: Heybet ASLANOĞLU Yazı işleri Müdürü: Özer ERDEN Genel Yayın Yönetmeni Hamide AKÇAY Editör Çiğdem ÖZCAN (GORIL

Detaylı

İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI

İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI dergi eylül/ekim 2010 11 dergi eylül/ekim 2010 11 dergi eylül/ekim 2010 11 İÇİNDEKİLER Başkan... 07 Genel Sekreter... 09 Editör... 13 Oda Haberleri... 14 Komisyonlardan: İstanbul

Detaylı

Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir.

Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Genel Yayın Sıra No: 232 2013/13 ISBN No: 978-605-5316-62-4

Detaylı

Tüketici Yazıları (I)

Tüketici Yazıları (I) Hacettepe Üniversitesi Tüketici Pazar Araştırma Danışma Test ve Eğitim Merkezi H.Ü TÜPADEM Tüketici Yazıları (I) Editörler Prof.Dr. Müberra BABAOĞUL Doç.Dr. Arzu ŞENER TÜKETİCİ YAZILARI (I) Editörler Prof.

Detaylı

HASTA BĠLGĠLERĠNĠN GĠZLĠLĠĞĠ PRENSĠBĠ. Bilhan GÜVEN 105612004

HASTA BĠLGĠLERĠNĠN GĠZLĠLĠĞĠ PRENSĠBĠ. Bilhan GÜVEN 105612004 HASTA BĠLGĠLERĠNĠN GĠZLĠLĠĞĠ PRENSĠBĠ Bilhan GÜVEN 105612004 ĠSTANBUL BĠLGĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI (ĠNSAN HAKLARI HUKUKU) Prof. Dr. Uğur ALACAKAPTAN 2010 HASTA

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

Detaylı

sunuş İSTANBUL DAN DÜNYA YA AÇILAN YENİ NESİL DEVLET ÜNİVERSİTESİ

sunuş İSTANBUL DAN DÜNYA YA AÇILAN YENİ NESİL DEVLET ÜNİVERSİTESİ . sunuş İSTANBUL DAN DÜNYA YA AÇILAN YENİ NESİL DEVLET ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELER Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Edebiyat Fakültesi Fen Fakültesi Hukuk Fakültesi Siyasal Bilgiler

Detaylı

A dan Z ye Aile Hekimliği

A dan Z ye Aile Hekimliği cilt:7 sayı:26 2010 A dan Z ye Aile Hekimliği - Aile Hekimliğine Global Bakış - Aile Hekimliğine Eleştirel Bakış - Türkiye de Aile Hekimliği Uygulaması - Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi - Aile Hekimliğinde

Detaylı

MESLEĞİMİZİ VE MESLEK ÖRGÜTÜMÜZÜ KORUMAK İÇİN EL ELE...

MESLEĞİMİZİ VE MESLEK ÖRGÜTÜMÜZÜ KORUMAK İÇİN EL ELE... İKİ AYDA BİR YAYINLANIR OCAK / ŞUBAT 2015 SAYI:158 MESLEĞİMİZİ VE MESLEK ÖRGÜTÜMÜZÜ KORUMAK İÇİN EL ELE... Başkan... 07 Editör... 09 Oda Haberleri... 10 Delege Seçimleri Yapıldı... 16 Mesleğimizi ve

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İŞ HUKUKU NDA CİNSİYET AYRIMCILIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ İŞ HUKUKU NDA CİNSİYET AYRIMCILIĞI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI AVRUPA ÇALIŞMALARI PROGRAMI DOKTORA TEZİ AVRUPA BİRLİĞİ İŞ HUKUKU NDA CİNSİYET AYRIMCILIĞI Gözde KAYA Danışman Yrd.

Detaylı

Performans. ve Kalite Dergisi. Saðlýkta TEDAVÝ HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ PERFORMANS YÖNETÝMÝ VE KALÝTE GELÝÞTÝRME DAÝRE BAÞKANLIÐI

Performans. ve Kalite Dergisi. Saðlýkta TEDAVÝ HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ PERFORMANS YÖNETÝMÝ VE KALÝTE GELÝÞTÝRME DAÝRE BAÞKANLIÐI Saðlýkta Performans ve Kalite Dergisi OCAK - 2010 / SAYI: 1 BÝLÝMSEL HAKEMLÝ DERGÝ TEDAVÝ HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ PERFORMANS YÖNETÝMÝ VE KALÝTE GELÝÞTÝRME DAÝRE BAÞKANLIÐI SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE

Detaylı

35 235030 ISSN 1307-2358 771307 9

35 235030 ISSN 1307-2358 771307 9 9 ISSN 1307-2358 771307 235030 35 SD HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS 2015 YAZ, SA YI 35 ISSN: 1307-2358 TESA TÜRKİYE EĞİTİM, SAĞLIK VE ARAŞTIRMA VAKFI ADINA SAHİBİ Dr. Fahrettin Koca SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Detaylı

Değerli meslektaşlarım

Değerli meslektaşlarım dişhekimi haber 1 başkan dişhekimi Prof. Dr. Ali Rıza Alpöz İzmir Dişhekimleri Odası Başkanı Değerli meslektaşlarım Kar kış demeden mesleğimize sahip çıkmak için odalarımız Ankara nın yolunu aşındırmaya

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır.

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. II. ULUSAL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SEMPOZYUMU SUNUM VE POSTER BİLDİRİ ÖZETLERİ

Detaylı

HASTANIN YASAL SORUMLULUKLARI VE HAKLARI BİTİRME TEZİ

HASTANIN YASAL SORUMLULUKLARI VE HAKLARI BİTİRME TEZİ T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı HASTANIN YASAL SORUMLULUKLARI VE HAKLARI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Elif İPEK Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr.Fethi DOĞAN İZMİR-2009 ÖNSÖZ

Detaylı

Yaflamda ve Meslekte Etik

Yaflamda ve Meslekte Etik 2. MUHASEBE ET K KONGRES Yaflamda ve Meslekte Etik 20 ŞUBAT 2010 THE MARMARA TAKSİM/İSTANBUL TÜRMOB YAYINLARI - 380 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi Baskı Cem Veb-Ofset.San.Tic.Ltd.Şti. Alınteri

Detaylı

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü. 9Eğitim 9Sağlık 9Sosyal Hizmetler 9Tarım 9Sosyal Güvenlik

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü. 9Eğitim 9Sağlık 9Sosyal Hizmetler 9Tarım 9Sosyal Güvenlik (D ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 24 Türkiye Maliye Sempozyumu Devletin Değişen Rolü Bağlamında Türkiye'de Kamu Harcamalarının Sektörel Analizi 9Eğitim

Detaylı

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ 10 6 İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez İstanbul Ankara Burdur Isparta Konya Gaziantep

Detaylı