T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI I. SANAYİ ŞURASI KÜÇÜK SANAYİİ RAPORU 4 EYLÜL 1987 ANKARA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI I. SANAYİ ŞURASI KÜÇÜK SANAYİİ RAPORU 4 EYLÜL 1987 ANKARA"

Transkript

1 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI I. SANAYİ ŞURASI KÜÇÜK SANAYİİ RAPORU 4 EYLÜL 1987 ANKARA

2 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI T.B.M.M DDC: YER: YIL: CLT: KSM: KOP: DEM: KÜTÜPHANESİ I. SANAYİ ŞURASI KÜÇÜK SANAYİ RAPORU 1-4 EYLÜL 1987 ANKARA

3 / M 1M? 2 - c \ I S8-S

4 İİİ - İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II BÖLÜM m BÖLÜM IV KÜÇÜK SANAYİ YÖNLENDİRME RAPORU PANELCİLERİN KONUŞMALARI OTURUMDA YAPILAN GÖRÜŞMELER NİHAİ RAPOR

5 BÖLÜM I I. SANAYİ ŞURASI k ü ç ü k s a n a y i y ö n l e n d ir m e r a p o r u

6 k ü ç ü k s a n a y i y ö n l e n d ir m e r a p o r u K Ü S G E T Ağustos, 1987

7 İX KÜÇÜK SANAYİ YÖNLENDİRME RAPORU ÖNSÖZ ÜLKE BİLGİLERİ I. DÜNYA DA KÜÇÜK SANAYİİ I - JAPONYA 1.1 Küçük Sanayinin Durumu Tanını Sektörlere Göre İşletme ve Çalışan Sayısı İmalat Sektöründe Üretilen Ürünlerin Değeri Küçük İşletmeler ile İlgili Kanunlar 1.2 Küçük İşletmelere Yönelik Hizmetler Küçük ve Orta ölçekli İşletmelere Yardım Sistemi Küçük ölçekli İşletmelere Rehberlik Sistemi Küçük İşletmeler Teşvik Kuruluşu Tarafından Verilen Eğitim Bilgi Hizmetleri Sistemi Küçük İşletmelere Finansman Sağlayan Kuruluşlar ve İlişkileri Küçük İşletmelere Hizmet Veren Kamu Kuruluşlarının Hazine Kaynaklan 1.3 Japonya'da Kredi Temini ve Kredi Garanti Kredi Sigorta Sistemi 2 - KORE 2.1 Küçük İşletme Tanımı Sekterlere Göre Firma Sayısı, Çalışan Sayısı, Ürün Değeri Küçük İşletmeler İle İlgili Kanunlar

8 2.2 Kore de Küçük Iştetmölere Sîiğlanan Hizmetler 22.1 Finansman Hizmetleri Teknik Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Sağlama Hizmetleri Pazarlama Yardım Hizmetleri Vergi Sisteminde Sağlanan Kolaylıklar Yan Sanayi Geliştirme Hizmetleri ve Sistematizasyon Projesi Bölgesel Sanayinin Geliştirilmesi Diğer Bazı Uygulamalar 3 - HİNDİSTAN 3.1 Küçük İşletme Tanımı 3.2 Küçük İşletmelere Yönelik Hizmetler Teknik Danışmanlık Hizmetleri Sanayi Siteleri Programı ; 32.3 Pazarlama Yardım Hizmetleri 32.4 Bilgi Toplama ve Derleme Hizmetleri, Eğitim Hizmetleri Vergi Sisteminde Kfiçük Sanayi İşletmelerine Sağlanan Kolaylıklar 32.7 İdari Danışmanlık Hizmetleri Yan Sanayi Geliştirme Hizmetleri Bölgesel Gelişmeyi Teşvik Hizmetleri Finansman Hizmetleri Uluslararası İşbirliği Çalışmaları! j 3.3 Hindistan'da Küçük İşletmeler İle İlgili Kuruluşlar ' H. TÜRKİYE'DE KÜÇÜK SANAYİ İ İ 1 - KÜÇÜK SANAYİNİN YERİ VE ÖNEMİ 2 - KÜÇÜK İŞLETMELERLE İLGİLİ KANUNLAR

9 x i 3 TÜRKİYE DE KÜÇÜK SANAYÜ E YÖNELİK HİZMETLER 3.1 Finansman T.Halk Bankası Kredileri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fonları Bağ Kur Fonları 3.2 İş Yeri Temini 3.3 Danışmanlık vc Rehberlik Hizmetleri 3.4 Teşkilatlanma İdari Teşkilatlanma Kooperatifleşme 3.5 Eğitim Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu 3.6 Pazarlama 3.7 Bilgi Toplama, Esnaf ve Sanatkâr Sicil Uygulaması 3.72 Sanayi Sicili 3.8 Müteşebbisliği Geliştirme 3.9 Sosyal Güvenlik (Bağ Kur) III. TÜRKİYE DE KÜÇÜK SANAYİİ'NİN GELİŞMİŞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1 - KÜÇÜK SANAYİ TANIMINDAKİ BELİRSİZLİK 2 - FİNANSMAN TEMİNİNDEKİ YETERSİZLİKLER

10 r-hjdı*- '-V- 3 - PAZARLAMA VE İHRACAT KONUSUNDAKİ TIKANIKLIKLAR 4 - DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETLERİNDEKİ EKSİKLİKLER 5 - BİLGİ TOPLAMADAKİ EKSİKLİKLER 6 - EĞİTİM KONUSUNDAKİ AKSAKLIKLAR 7 - TALİ MÜTEAHHİTLİK KONUSUNDAKİ BOŞLUKLAR 8 - MÜTEŞEBBİSLİĞİ GELİŞTİRME ÇABALARI 9 - KANUNLARIN YETERSİZLİĞİ IV. ÇÖZÜM VE ÖNERİLER 1 - KISA VADEDE YAPILMASI GEREKENLER 2 - ORTA VE UZUN VADEDE YAPILMASI GEREKENLER V. EKLER 1. KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN, ESNAF VE SANATKARLARIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİNE DAİR YETKİ KANUNU 2. FEDERAL ALMANYA BADEN-WÜRTTENBERG EYALETİ KÜÇÜK SANAYİ DESTEKLEME YASASI 3. JAPONYA KÜÇÜK VE ORTA İŞLETMELER TEMEL YASASI

11 xiii ÖNSÖZ 20.Yüzyılda tüm ülkelerin ortak hedefi, kalkınma ve gelişme olmuştur. Bireylerinin yaşam düzeylerini yükseltmek, istihdam imkânlarını kararlı ve devamlı olarak arttırmak, bölgeler arası eşitsizlikleri gidermek, gelir dağılımını ülke sathında dengeli hale getirmek, teknolojileri yenilemek ve modernleştirmek; kısaca kalkınmak için yürütülen çalışmaların lokomotifi ise sanayileşmek olmuştur. Kalkınma düzeyleri; sosyal, ekonomik, coğrafi, kültürel ve politik yapıları birbirinden çok farklı olan bu ülkelerin bir diğer ortak yönleri de, gerek teşebbüs sayısı ve gerekse üretim ve istihdam kriterleri açısından bünyelerindeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomilerinde önemli bir paya sahip olmalarıdır. Bu bir tesadüf değildir. Çünkü, küçük işletmeler; Daha az yatırımla daha çok kişiye istihdam imkânı vermektedirler. Daha çok kişiye mesleki ve teknik eğitim vermektedirler, Yapılan itibarıyla ekonomik dalgalanmalardan daha az etkilenmektedirler. Teknolojik yeniliklere daha yatkındırlar. Bölgelerarası dengeli kalkınmayı sağlarlar, Gelir dağılımındaki çarpıklıkları asgariye indirirler. Ferdi tasarrufları teşvik eder, yönlendirir ve hareketlendirirler,

12 xiv- - Büyük sanayi işletmelerinin vazgeçilmez destekleyicisi ve tamamlayı- asklırlar, - PoBtik ve sosyal sistemlerin denge ve istikrar unsurudurlar. Hızlı gelişme ve kalkınma çabası içinde olan Ökemizde de, sanayi sektörünün kalkınmada itici göç haline gelmesi ve kendisine düşen rolü tam anlamıyla yerine getirebilmesi için, tüm sanayi üretimi içindeki payı hayli yüksek olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin bugünkü ekonomi ve sanayileşme süreci içindeki yerinin iyi değerlendirilmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla hazırlanan "Küçük Sanayi Yönlendirme Raporu 'nun ilk bölümünde çeşitli ülkelerdeki, ikind bolümde ise Türkiye'deki küçük işletmelerin ölke ekonomisi içindeki rolleri incelenerek, bunlara sağlanan destekler, karşılaştıkları güçlükleri aşmalarını kolaylaştırmak amacıyla verilen hizmetler belirtilmiştir. Raporun üçüncü bölümü, ülkemizde küçük sanayinin gelişmesini etkileyen faktörlere ayrılmış olup, kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkelerdeki uygulamalarla ülkemizdeki durum karşılaştırılarak bu alandaki eksiklikkar tesbit edilmiştir. ~ Son bölümde ise bu yetersizlikleri gidermek, serbest rekabet sistemi içinde lcüçük işletmelerin eşit şartlarda mücadele edebilmelerini ve büyük işletmelerin tamamlayıcısı haüne gefebilmeterini sağlamak için alınması gereken kısa, orta ve uzun vadeli tedbirler teklif edilmiştir. özellikle 80'B yıllarda, başta Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere olmak üzere serbest piyasa ekonomisini benimsemiş hemen tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ve hatta Sovyetler Birliği ve Bulgaristan'ın öncülüğünde

13 XV demir perde gerisi ülkelerinde, küçük ve orta ölçekli işletmeler konusu büyük önem kazanmıştır. Raporda tesbit edilen hususların ışığında ve dünyadaki gelişmelerin gerisinde kalınmaması için, gerekli politik ve idari tercihlerin yapılarak uygun tedbirlerin alınması ve derhal faaliyete geçilmesi iktiza etmektedir.

14 ÜLKE (iilgileri ^^^^İD LK E LER KONULAR JAPONYA KORE HİNDİSTAN torkiye Yüzölçümü (kın2) Nüfus (x1000 Kişi) 1984 İtib a riy le Gayri Safi M illi Hasıla (Milyon $) XVI K1$1 Da$ına Düsen Y ıllık G elir (S) Dolar Karşılığı Para Birim leri (1 $ ) 151,74 Yen 805 Won 13,10 Ruppe 888,90 TL Türk Lirası K arşılı* $ı Para Dtrimleri i l TL-... )... 0,1706Yeıîi 1,1607 Kon 0,0174 Rupec 1 TL Ağustos 1987

15 - 1 - I. DÜNYA DA KÜÇÜK SANAYİ I - JAPONYA 1.1 Küçük Sanayinin Durumu Tanım Japonya'da küçük işletmeler, taşaron firmalar, küçük ölçekli işletmeler ve çok küçük işletmeler için ayn ayn tanımlar yapılmıştır. Buna göre; (a) Küçük İşletmeler Sektör İşçi Sayısı Sermaye Miktarı İmalat, Madencilik vb. Toptan Ticaret Perakende Ticaret ve Hizmet 300 İşçiden az 100 İşçiden az 50 İşçiden az 100 Milyon Yen'e kadar 30 Milyon Yen'e kadar 10 Milyon Yen'e kadar (b) Taşaron Firmalar 100 Milyon Yen'den daha fazla bir sermayeye sahip tüzel bir kişi ile kontrat yapmış, 100 Milyon Yen'den daha az sermayeye sahip gerçek veya tüzel kişiler ile, 10 Milyon Yen'den fazla fakat 100 Milyon Yen'den az bir sermayeye sahip tüzel bir kişi ile kontrat yapmış, 10 Milyon Yen'den daha az sermayeye sahip gerçek veya tüzel kişiler.

16 (c) Küçük ölçekli İşletmeler Sektör işç i Sayısı imalat vb. Ticaret ve Hizmet 20'den az işçi çalıştıran kuruluşlar 5 'den az işçi çalıştıran kuruluşlar (d) Çok Küçük İşletmeler Sektör İşçi Sayısı İmalat vb. Ticaret ve Hizmet 5 'den az işçi çalıştıran kişi veya kuruluşlar 2 'den az işçi çalıştıran kişi veya kuruluşlar

17 - 3 - l. U. S e k t ö r l e r e G ore I t le t a e *e C a lı s a «S a y ış» (1981 Till Sonu ItıBarıyle) 1 ISIİTIIÎ CALI SAKLA» 5 i» : : î i î «SATİSI 0RMI i.) SAYISI OR VII r.) K.O.I , * U Toplaa , K.O.I ibdenc-i ıi Topla* roo.o K.O.I inşaat B.I. 42S Topi** K.O.I S Ticaret B.( Top) m ?» 100,0 K.O.I. 33.2S F irn r;-; n»» B.I ,1 3*nkacılık Toplaa , ,0 K.O.I ,6 OoÇal < îy rjc h r B.I Toplaa , K.O.I /e Haber', ejae Toplaa S K.O.I , Elekt<-i<, Su»e H ı* afitı H ıe * tle ri Toplaa , K.O.I. I. ^ ^ O Î ,2 Hi m et B.I ,8 Toplaa '« ,0 K.O.I T 0 P L * H B.I Toplaa , * K-O.L : Köçik *e Olta ölçekli İfletmekr BJ. : Biysk İfletmekr Kaynak : Japonya'da Bajbakanl* Bürom, Ifletmder istatístiucñ.

18 - 4 - Tabloda: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler olarak; ticaret sektöründe 100'den âz, hizmet sektöründe 50'den az ve diğerlerinde ise 300'den az işçi çalıştıran kuruluşlar alınmıştır. Değerlendirmeye alman kuruluşlar özel sektöre ait kuruluşlardır İmalat Sektöründe Üretilen Ürünlerin Değerieri TÎÎLO : 2 ( M i î y ı r T a n ) \ r ı l l j r a \ 3öre S83 İSC> \ ûlce}> \ Sejeri Oranı C.) Değeri Oranı <.) Dejer» Oran t {'.) Oejeri Oranı (*) 1-9 X' s i I4.0CC * 5,4* * 5, * 5.5* ı:-: 9 <;s > , , H :<i s i « , , ,4 1CC-259 Xis ,2 4C.379 «7, ,8 3C0499 Ki s , , icjo den rizli <i'i Toplanı 300' en Fazla Kist T coliiı Gl'IcL T0PLAJ1 5T , , , , , r * 51,4* * 51.8* , , , , * 100.0* * 100.0* ,0* * 4 den fazla iş ç i çalıştıran kuruluşların toptanını gösterir İçin verilen değerler tahmini değerlerdir. Kayrak: Japon Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, "Sanayi is ta tis tiğ i.

19 1.1.4 Küçük İşletmeler ile İlgili Kanunlar Japonya'da küçük ve orta ölçekli kuruluşları ilgilendiren bir dizi kanun, kararname. tüzük ve kararlar mevcuttur. Ancak, bu kanunların hemen hepsinin çıkış noktası "Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler Ana Kanunu" dur. Bu kanunun amacı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyüme ve ilerlemelerini, ulusal akonomininkinc paralel obrak geliştirmek ve bu işletmelerde çalışan kişilerin ekonomik ve sosyal durumlarını iyileştirmektir. 1) Küçük ölçekli İşletmeler Ana Kanunu 2) Küçük ölçekli İşletmeler Modernizasyonu Teşvik Kanunu 3) Modernizasyon Fonu. vb. Aracılığıyla Küçük Ölçekli İşletmelere Yardım Kanunu 4) Küçük ölçekli İşletmeler Kuruluşu Kanunu 5) Küçük ölçekli işletme Birliklerinin Organizasyonu İle İlgili Kamın 6) Küçük ölçekli İşletme Kooperatifleri, vb. Kanunu 7) Küçük ölçekli İşletmeler Rehberlik Kanunu 8) Küçük ölçekli Perakende işleri Teşvik Kanunu 9) Ahş Veriş Merkezleri Teşvik Kooperatifleri Kanunu 10) Küçük ölçekli İşletmelerin İş Değiştirmeleri ile ilgili Geçici Tedbirler Kanunu 11) Küçük ölçekli işletmelerde Karşılıklı Emeklilik Yardım Kanunu 12) Küçük Ölçekli işletmeler Finansman Kuruluşu Kanunu 13) Ulusal Finansman Şirketi Kanunu 14)Ticari ve Sınai Kooperatifler Merkez Bankası (shoko Chukin Bank) Kanunu 15) Küçük Ölçekli İşletmeler Kredi Sigorta Kanunu 16) Küçük Ölçekli işletmeler Kredi Sigorta Şirketi Kanunu 17) Kredi Garanti Birlikleri Kanunu 18) Kurumlar Vergisi ile ilgili Geçici Tedbirler Kanunu

20 - 6-19) Küçük ölçekli İşletmeler Yatmm Ltd. Şirketi Kanuna 20) Küçük ölçekli Taşaron İşletmeleri Teşvik Kanunu 21) Taşaronlann Alacaklarının ve Diğer ödemelerin Gecikmesini önleyen İşletmelerle İlgili Kanun 22) Küçük ölçekli İşletmelerin Faaliyetlerini Güvence Altına Almak İçin Büyük ölçekli İşletmelerin Faaliyetlerini Düzenleyen Kanun 23) Küçük ölçekli İşletm ekle Verilen Hükümet ve Kamu Siparişlerini Güvence Altına Alan Kanun 24) Bölgesel Sanayi ve Ticaret Kuruluşunun Organizasyonu ile İlgili Kanun 25) Çok Küçük İşletmeler İçin Karşılıklı Yardım Hakkında Kanun 26) "Sanchi" 'deki Küçük Ö lçekli İşletmelerle İlgili Geçici Tedbirler Kammn 27) Belirli Sanayi Kollarında ve İlgili Alanlapda Faaliyet Gösteren Küçük ölçekli İşletmeler İçin Geçici Tedbirler Kanunu 28) Geleneksel El Sanatları Sanayiinin Teşvikiyle İlgili Kanun 29) Küçük ölçekli işletmelerin iflasım önlemek Üzere K arşılıklı Yardım Kanunu

21 Küçük işletmelere Yönelik Hizmetler Japonya'da, çeşitli kuruluşlar eliyle küçük işletmelere götürülmekte olan finansman, kredi garantisi, eğitim, teknik danışmanlık, idari danışmanlık ve benzeri hizmetlerin akış şeması aşağıda verilmektedir. (TABLO: 3). Japonya da küçük işletmelere yönefik bazı hizmetleri akış şemaları: Rehberlik Hizmetleri (TABLO: 4) Eğitim Hizmetleri (TABLO: 5) Bilgi Sağlama Hizmetleri (TABLO: 6) Küçük işletmelerin Finansmanı Kuruluşlar ve Kuruluşlar Arası İlişkiler (TABLO: 7) ve Kamu Finansman Kuruluşlarının Fon Kaynaklan (TABLO: 8) olarak verilmiştir.

22 - 8 - ionakt noannomvaii t I JAPOriVA UA KuCtJK VI' ODIA «L C U I.I ISU Utt.UM»AKÜM M M i U IAIII.O; I r l! 3İ b I i 3 «* I 1! I'. İV;- 1» 1! i f a X---?! i l k Ii î l İİ!î î l İ3 I f TT* I t -j î l»«ii İ! r 1*1 Ï m t i i! 1 s İl I Sfi» b t İİ 1 t- Cr ı;i İİ? Æ 4 4 *. 1 1! í I!! l «Ti * i İ» *pmwı> «H* f T -I r mío 1 ^»ınm«4

23 1.2.3 JAPONYA'DA KÜÇÜK ÖLÇEKLİ İSLETMELERE REHBERLİK SİSTEMİ TABLO: ' 4 IN*»l T ««I flu r«l M (MIHI *l«%l t ı Mİ ı «m > i ı n u r h i Km <«* l«l«t*«t' ««<* 0 <n {«Milli M i K l ı l P.. i, ( «' *.( r r ^ i i f iıil ir n m m...1 T T * - lifltiu f k ty İV*!* l.ijjj *. "1-^ M k * Ittıl*«Cf«# ı#t»uf! NfMlI _ İ M «Iflıln Cr««İM Vı/ıt mtçm!**.!? * o* n «M u tı V U ılififiaı tllır ıt t«im i^i M l «tıl M m «M«* l l*l*«l«f MkU «llhmn l>«yı l l«l» rıiilviuh tımnıint J ' fliktk «0«MI *4Mİ«k Ptlft NiiMlIırı tıkma UıamlırkA,!«!!«! *M amim«a,l lma*ll< İt* 4lAt»*«t «r ıflla, * tl l l IIM Ml«wl«# < ««II If ilıltır «Mitti l*f«ı tınır * <1*»< **<J7f<* lif İMiVMilık HırtıM «II»»«* lıl) t»>ı»m...»** t*f#* «l * ı«s-* l#, l,m, i f... ûv.vı'rlvr...in İ..*,«. u. «««««rtkiraim hmf CnıllUfla lımıı «ihmrinr - h - f "......^ ^ !... -TZ3" ZZj i*«r n - ı " 1 I Bl^llinliM H İ ll im r* lllk ifl 4ı l f»««* «I ln^trl I "»«Ul!>!>"<... J *4^*ı *>**i» Cntti *»«ı>r>ı«~ehi lıu» tif /L m»»m T" /»v»«i <*»tu».»» m». ı tvl"""i

24 KOCOK ISLEITIEIER TEŞVİK KURULUSU TARAFMOA# VERİLER Efil TİM TABLO: 5 I tik! = i jiiuçük ve o r t a ö l ç e v i l i i j U t - e l e r e R eh- s «rliu h i ı a c t i v e r e : 'g e r s c r e l i n e g i c i a i t ' t r ı l h ü k ü aet-j - l c r i a p «r«o.-.e-l l i n i n e j i t i a t! Küçük v* OrE< ö l ç e k l i l$ l«c - a e l e r e re h b e r- l i k h i z c e t l e r i v e r e a k u r u lu ş l a r ı n p e rs c c e - l i n i n e g i t i a i O K ayıtlı küçük ölçek li i t le t s e d K iis u I a r u ııı ı ] i t i ı i iç in kurslar. 2)Küçük ve orta S lç tk li i I t t a l t r < rehberlik yapan k işile r in ler in i geliştirm e k u rsları(bir ayl ık,10 (üslük kurslar ve b ilg i i ş lese rehberlik' kursları) 3 ) D i e r t S r k u r s l a r. 1 )T 3 o e ts e l r e h b e r i i i g e l i j t i r c * k u r s l a r ı 2 )Y ö a e ts e l r e h b e r l i k y * t«n «g in i g e - l i s t i r o e k u r s l a r ı 3 )S i l g i d e r le a e d e a s o r u s lu p e r s s a e - l i n c g i t i s i * )D ij e r k u r s l a r 1) İ d a r e c i l e r i n e ğ i t i c i k u r s t a n _ 2 )M ev cu t y ö n e t i c i l e r i n e j i t i a i k u r s l a r ı S Jçük ve o r t a ö lc e k - j l i i f l e l = e l e r i ç i n : < J İ(İ3-3 ) ö z e l k o c a l a r d a k i k u r s l a r ( R e s ta u r a n t i f l e t i c i l i f i, o f s e t b a s ı ş sa n a y in d e y ö n e t i c i l i k k u r s l a r ı g i b i ) - ( ) 0 ı t y a t ı r ı a l a r i ç i n f a a l i y e t p l a n İ J r a s ı k u r s l a r ı _ 5 ) Y a ;ıs a l g e l i ş s e f a a l i y e t l e r i i l * i l g i l i k u r s l a r f l)t e k n ik r e h b e r l i k k u r s l a r ı T eknik e j i c i a jxücuw ve o r t a ö lç e k l i i l e : a e l e r e r e h - ( j e r l i k h i z a e t i v e re n p e r s o n e lin e j i - j c i a i Küçük ve o r t a ö lç e k l i i f l e t a c l e r i ç i n t g i t i a 2 ) ö z e l k o n u la rd a te k n ik r e h b e r l i k k u r s l a r ı (M ik ro b i l g i s a y a r l a r, d iz a y n v s. k o ç u la rın d a ) - 3 ) T ek n ik r e h b e r l e r i c i a ö rn e k o la y ( a h l a t l a r ı ( e a s e s t u d i e s ) '-A jk ü cü k v e o r t a ö l ç e k l i i f l e t s e l e r p o l i t i k a s ı ü z e r in e k u r s l a r C l) f lz e l k o n u la rd a k i k u r s l a r (M ikro b i l g i s a y a r l a r, o to s a s y o n k u r s l a r ı ) D M ek tu p la E ğ i t i n (M ikro b i l g i s a y a r t a r ve e l e k t r o n i k k o n tr o l v s. k o n u la rın d a )

25 I.?.* DILUI lluhctltni SI STTill IAIIUO: C! ml ini Top i am a»i) I V.n. yiiihiiwvi ivr 3 0 Klltllli l l* lm İ «r Ts«vlk Kurululu (KllVİlk lılc lm 'la r II11n( Mt'rkcnl) U lu» a l t M p t m l l l «(111*1 D a n i l i f Aftt) KU<Ük UlvuK Ulolacltr * ir 11 - ti,ulna«i M«r«i Voril M«r«i nml<r Tor«I IlilkUiMil 1er k i«u Itlv ln rlv r 1(7,. Cun*I kvtibrrl ik H. J k*«i <K<l( Uk 1,1. «. J K ııru lu tln r» «Un- Irr İ«U Yorul llukj r * 1?"!!* * " k, Ticitroi V* Sanayi T» ilıılukl.ırt N vrkri Kinlurntyunu Yarul frdvr.m ynnlar Uıı.ıyl Od»*i M iniitl Ticaraiv 1Sanavi (Maları

26 I KOÇUK ışınımım FİNANSMAN sağlanan kuruluşla«vt ILISKILCRI IAOLO: 7

27 1.2.(1 kucük ı'atıııcırm, m/nrı vıııtıı kaiu kuiiuiu^tanının HA/INI' KAyilAKLAHI IAULO: U f VKKCİLCN CENFL BUTÇF. IIAYAT 51 CONTASI l'rim- BANKA VE U/El. rin ANI k u - r u i u s l a r i n c i'o z it u u m SANAYİ YATIRIMLARI t«k L fonu HAYAT Y IL L IK llnrtk TA S I GELİRLERİ d k v i.e t g a r a n t i l i BONOLAR Ul MUKUMUTI.E İI.C İI.I KURULUŞLAR KUCtlK Ul.UYMF.I.KN FİNANSMAN JİM KF.Tİ ULUSAL İNAHSHAH S lm K t T l SIIOII*) C H IIK İH BANKASI CKVMK S A C L ir.l I 5 LKM İ FİNANSMAN S th K K T İ KUÇUK IÜI.RTMF.I.KM Y A T IR IM Ş İR K E T İ JAPON KALKINM A $ İ R K» T l JAI'ON İ T I I A U T VK İH R A C A T $ lk K K T l ku<;uk T t '5i:ımusı,KR s ik k e M JAIMM I.NÜAAT $ IKK F i l l'.kipman ve KİRALAM A 3 IR K K Tİ

28 Japonya'da Kredi Temini ve Kredi Garanti Kredi Sigorta Sistemi Bilindiği gibi, küçük işletmelerin yatırım öncesi, yatırım dönemi ve işletme safhalarınd a karşılaştıktan bir dizi sorun vardır. Hammadde temini, pazarlama, işyeri temini, imalat ve teknoloji, eğitim ve benzeri sorunlar içinde finansman temini konusu, küçük işletmelerin en önemli sorunlarından biri olarak ortaya çıkmaktadır. Küçük işletmelerin bu sorununu çözümlemek amacıyla Japonya'da hükümet köklü bazı tedbirler almıştır. Küçük sanayinin teşviki ve desteklenmesi için verilecek hizmetlerin yasal temelim oluşturmak amacıyla yürürlüğe konmuş olan 29 adet kanundan hemen hepsinde küçük işletmelerin kredi, kredi garanti ve kredi sigorta işleri İle ilgili kolaylıklar getiren hükümler bulunmaktadır. Bu kanunlar çerçevesinde; 13 kamu kuruluşu ile çok sayıda özel banka ve finansman kuruluşu, küçük sanayicilerin finansman sorununu çözmek için çalışmalar yürütmektedir. Devlet bütçesinden hor yıl kredi ve yatırım fonu ayrılmakta olup, bu fon 1985 mali yılında 25,9 trilyon Yen (97,1 trilyon TL.) olmuştur. Fonun 3,7 trilyonu (13,8 trilyon TL.) küçük sanayiciler tarafından kullanılmıştır. Devlete bağlı finansman kurulu şiarının küçük işletmelere her yıl verdiği kredi tutan trilyon Yen ( trilyon TL.) olmaktadır. Bu kredilerin vadesi 4,5 yıl ile 12 yıl arasında değişmekte olup faiz oranlan ise % 0, ite % 5,5 arasındadır. Ayrıca kooperatifleşen sanayicilere, milli ve m ahalli hükümetlerin bütçelerinden verilmekte olan ve yatırım tutarının % 70'ine varan bir kredi türü daha mevcuttur. KODOKA olarak adlandırılan bu fona, milli hükümet 1983 yılmda 810 milyar Yen (3.037 trilyon TL.) ayırmıştır. Mahalli hükümetlerin ayırdığı miktar da bu civarda olmaktadır. 12 sene vadeli bu fonun faiz oram ise % 0 ile % 2,7 arasında değişmektedir.

29 Yine 1983 yılında. bankaların toplanı kredi hacmi 201 trilyon Yen (753 trilyon TL.) içinde küçük işletmelerin payı 7c 49,8 olmuştur. Böyle geniş kredi ün kanlan ve sağlanan uygun şartlar sonucu, Japon küçük sanayicilerinin kredilerden faydalanma oranı yükselmektedir. Ortalama olarak Japon küçük sanayi işletmesi "c 14 ödenmiş sermayesine karşılık, finansman kaynaklarının 7* 86'stnı borçlanma yoluyla temin etmektedir. Bankalardan ise % 40 civarında kredi kullanılmaktadır. Küçük sanayicilerin bu kadar büyük meblağlarda krediyi, ipotek dahi vermeden sağlayabilmeleri, devletin kurduğu "Kredi Garanti Şirketi" ve "Kredi Garanti Sigorta Şirketi" nin verdikleri teminatlar sayesinde olmaktadır. Küçük sanayiciler 80 milyon Yen e kadar (300 milyon TL.) krediyi herhangi bir ipotek göstermeden bu kuruluşların teminatıyla elde edebilirler. Garanti primi olarak sanay ici, 0,4 ile % 1 arasında değişen miktarları "Kredi Garanti Şirketi*' 'ne öder. Halen Japonya'da 8.2 trilyon Yen (30.75 trifyoıı TL.) lik kredi ba Garanti Teşkilatı tarafından teminat altına alınmıştır. Kredi Garanti Şirketi ni desteklemek için "Küçük işletm eler Kerdi Sigorta Ş irk e ti" tesis edilmiştir. Küçük işletmelerin kredi temini ile ilgili sistem, akış şemasında da gösterildiği gibi, şöyle işlemektedir: 1 K üç tik işletm e kredi aimafc için ik ili finansm an kuruluşuna başvurur. 2. V - : zan^nda. Kredi Garanti Şirketine de başvurarak. garjıu'-riük görevini usiie;ı<:icsim talep eder. 3. Kredi Garanti Ş*rke«?. sez konusu işletm eye gönderdici uzmanları ile küçük :s jetn.cr,:n -v.evcut borçlar tablosunun veya müteşebbisin b u rç ların! gen r nr: - onusundaki güvenilirliğini incelem ekten ute. proje-

30 ü(jt tsletaelere Kredi Teomi Sistesin?«Akis Senti T atırı* b o t is le ts e le r Kredi Sigorta Siriceti > Kredi Giraoti ff S>r*etîerı giaul r 1 rrten$yc«i Kredi Garaati Şirketleri Kredt nrr Borç <üoa islet* mr j Finansaan Kurutuşları S.Kredi»er>laesl t.kredi tein Başvuru

31 Kore'de küçük ve orta ölçekli işletmeler aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır: Endüstri Alanı Orta ölçekli İşletmeler İmalat, Madençiük, 20'den az işçi çalıştıran Ulaştırma işçi çalıştıran İnşaat 20'den az işçi çalıştıran işçi çalıştıran Ticaret ve Diğer S'den az işçi çalıştıran işçi çalıştıran hizmetler 2.1- Küçük İşletme Tanımı NOT : Bazı işkollanndaki işletmeler işçi yoğunluğuna göre sınıflandınldıklanndan Küçük İşletmeler sınırlan içine girmektedirler. Ancak, büyük sermaye yatırımları nedeniyle Küçük İşletme olarak değerlendirmek mümkün değildir. Burada işçi sayısına göre Küçük İşletmeler olarak görünmekle birlikte değerlendirmelere alınmamışlardır.

32 Sektörlere Göre Firma Sayış, Çalışan Sayısı ve Ürün Değeri TABLO : 9 (1982 sonu itibariyle) Firma Sayısı İşçi Sayısı Ürünlerin Tutan Sektörler Savı % (Bin) % Milyon $ ^ İmalat ve K.İ , , ,0 Madencilik B.l , , ,0 TOP , , ,0 K.1 4,427 95, , ,4 Ulaştırma B.l , ,6 TOP , , ,0 ıe ı , , İnşaat B.l 521 7, , ,7 TOP , , ,0 K J , , ,4 Ticaret B J İ , ,6 TOP , , ,0 K.I ,7 Hizmet B.l , TOP , ,0 K , ,4 TOPLAM B ,6 GENEL TOP , ,0 TOPLAM K.l. B.l. Kaynak : Küçük işletme : Büyük işletme : Kore Ekonomik Planlama Kurulu

33 Küçük İşletmeler İle İlgili Kanunlar Küçük firmaların faaliyetlerini düzenleyen birçok önemli kanun bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda açıklanmıştır. a) Küçük İşletmeler Kanunu: (Aralık 1966) Küçük işletmeleri ilgilendiren diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve kararlar doğrudan veya dolaylı olarak bu kanunla düzenlenmektedir. Küçük işletmelerin faaliyet alanlarının çizildiği bu kanunda, ulusal ekonominin dengeli gelişiminde küçük sanayinin rolü ve önemi vurgulanmaktadır. Kanun, uluslararası rekabet, küçük sanayi büyük sanayi arasında koordinasyon, fînansal, yönetsel ve teknik danışmanlık gibi konularda hükiknetin araştırmalar yapmasını ve politikalar geliştirmesini zorunlu talar. b) Küçük İşletmeler Kooperatif Kanunu: (Aralık 1961) Bu kanun, küçük ve orta ölçekli girişimcilere, gerekli örgütler aracılığıyla ve karşılıkta yardımlaşma ruhu içinde kooperaitf kuruluşları k u rm alarım sağlar. Böylelikle kanun, girişimciler için iş olan ak larım eşit k ıla r ekonomik faaliyetlerinde onların öz güvenini güçlendirir, ekonomik durumlarını geliştirir ve ulusal ekonominin dengeli gelişimini destekler. c) Küçük İşletmeler Koordinasyon Kanunu: (Aralık 1978) Küçük işletmeler arasındaki aşın rekabete önler ve belirlediği bazı özel endüstriyel faaliyetlere büyük ölçekli işletmelerin girmesini engeller.

34 nin durumunu, uzun vadede milli ekonomiye sağlayacağı faydalan araştırır. Bu araştırma sonucunda, garantörlüğü kabul eder. 4. Kredi Garanti Şirketi 3e ilgili finansman kuruluşu arasında bir garanti belgesi imzalanır. 5. Finansman kuruluşu, garantilenen krediyi küçük işletmeye verir. 6,7 Garantilenmiş bu krediyi geri ödemede, küçük işletme güçlükle karşılaşır ise Kredi Garanti Şirketi garantörlük görevlerini yerine getirir. 8. Küçük işletm e adma Kredi Garanti Şirketi, ilgili finansman kuruluşuna borcun geri ödemesini yapar. 9. Kredi Garanti Şirketi, Küçük İşletmeler Kredi Sigorta Şirketi'ne başvurarak sigorta parasım talep eder. 10. Küçük işletmeler Kredi Sigorta Şirketi, Kredi Garanti Şirketi'ne, küçük işletm e adma ödemiş olduğu borcun % 70 80'ini sigorta parası olarak öder. 11. Kredi Garanti Şirketi, garantörlük hakkını kullanarak küçük işletmeden ödeyememiş olduğu borcu tahsil ettiği zaman, bunun % 70 80' nini Küçük İşletmeler Kredi Sigorta Şirketi'ne öder.

35 -22 - h) Ulusal Halk Bankası Kanunu: (Aralık 1962) Kanun, genelde halkın fînansal ihtiyaçlarını karşılayan, ancak işletmelerden bir talep geldiğinde önceliği küçük işletmelere veren bir banka kurulmasını sağlamıştır. i) Kredi Garanti Fonu Kanunu: (Aralık 1974) Kanun, banka kredisi alabilmek için yeterli mal varlığı göstermekte güçlük çeken küçük işletmeler için kredi garantisini genişletmek üzere bir fon kurulmasını mümkün kılmıştır. 2.2 Kore'de Küçük İşletmelere Sağlanan Hizmetler Finansman Hizmetleri Bankalar Kore Kü;ük ve Orta Sanayi Bankası. Ulusal Halk Bankası ,3 24,7 ' Ticari Banka Yerel Barka Kore Exchange Bankası TOPLAM Kaynak: Kore Bankası 9.677i 40,9 11,4 34,1 43,5 60,6 15,1 31, ,8 100,0

36 Tablo dan da görüldüğü gibi, Kore de küçük işletmelerin finansmanı ağırbklı olarak ticari bankalardan sağlanırken, Kore Küçük ve Orta Sanayi Bankası ile Ulusal Halk Bankası da kredi dağıtımında küçük ve orta ölçekli işletmeler öncelik tanımaktadır. Kredi garanti işlemleri ise, Kredi Garanti Fonu Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu fon çerçevesinde verilen hizmetler şunlardır; Firmalara verilen kredilerin garantisi, Ulusal ve yerel vergi ödemelerinin garantisi, Alacak, borç ve teminat senetlerinin garantisi, Kira garantisi, Kore Kredi Garanti Fonu'nun 1983'de Garantilediği Miktarlar TABLO: 'de Garanti Edilen Miktar Milyon US $ Toplam Garanti Küçük İşletmelere Sağlanan Garanti Küçük İşletmeler İçin Sağlanan Garanti Oranı (%) Teknik Danışmanlık Hizmetleri Teknik danışmanlık hizmetleri çerçevesinde, hükümet küçük işletmelerin teknik gelişmelerini sağlamak üzere çok yönlü faaliyetlerin yürütüldüğü bir Teknik Gelişme Projesi hazırlanmıştır. Bu faaliyetler içinde: Endüstriyel Teknoloji Araştırma Kurumu'nun kurulması; (Teknik Gelişmeyi Teşvik Kanunu'na dayanılarak, aynı veya benzer mallan üreten küçük işletmeler bu tipte 19 kurumda toplanmıştır.)

37 Özel Sanayi Çalışması; (Bu çalışma, ülke ekonomisi ve kamu çıkarlarına katkıda bulunan temel ve gelişmiş sanayilerin teknolojik yönden daha da geliştirilmesi içindir.) Destekleme, işlemi birkaç aşamadan geçer, Kore Küçük İşletmeler Federasyonu, küçük işletmelerden teknolojik düzeylerini detaylı bir biçimde gösteren bir form alıp bunu Sanayi ve Teknoloji Bakanhğı'na (MOST) gönderir. MOST, bu formların fizibilitesi üzerinde çalışır. Eğer mevcut teknoloji gelişmeye açıksa MOST, hükümetin finanse ettiği araştırma kuruluşları yardımıyla bir gelişme planı hazırlar. Teknolojik gelişme masraflarının % 70'e kadar olan kısmına finansal destek sağlanır Bilgi Sağlama Hizmetleri Kore Küçük İşletmeler Federasyonu, Küçük işletmelerin sorunlarım çözmek üzere bir danışma bürosu açmıştır. Danışma Konulan: Vergi ve muhasebe, Dış Ticaret ve gümrük işlemleri, - Küçük işletmeleri teşvik politikaları, Yönetim (işletme) sorunları v.b. Danışmanlık hizmetleri, telefonla, ziyaretle ve mektupla sağlanabilmektedir. Kore'de Küçük İşletmeler konusunda araştırmalar yapan ve bilgi toplayan kuruluşlar şunlardır:

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNDE VE TÜRKİYE DE TARIMSAL ÖRGÜTLENME

AVRUPA BİRLİĞİNDE VE TÜRKİYE DE TARIMSAL ÖRGÜTLENME T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİNDE VE TÜRKİYE DE TARIMSAL ÖRGÜTLENME AT Uzmanlık Tezi Semiha KÖROĞLU AT Uzman Yardımcısı

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 344MV0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Türkiye deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve

Türkiye deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve Türkiye deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve ÖZEL SEKTÖRÜ GELİŞTİRME MERKEZİ İSTANBUL İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI Originally published

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KÜRESEL EKONOMİDE KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETMELER VE REKABET SORUNLARI A. HAKAN ATİK Kd. Uzman GA-03-3-4 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mart 2003 ANKARA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa

Detaylı

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi Neslihan

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012-2015 KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ Ayten OLCAR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ŞEKİLLER LİSTESİ...2 TABLOLAR LİSTESİ...2 KUTULAR LİSTESİ...3 KISALTMALAR...4 I. GİRİŞ...9 II. BİLGİ TOPLUMU

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı TOPTANCI HALLERİ SEKTÖR PROFİLİ HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ Ağustos 2005 1. GİRİŞ Ülkemizde tarım sektörü gerek istihdam

Detaylı

AVRUPA, AMERİKA ve ASYA ÜLKELERİNDE SU YÖNETİMİ TÜRKİYEYE UYARLANMASI. WATER QUALITY MANAGEMENT DERS NOTLARI ve ÖDEVLERİNDEN derlenmiştir.

AVRUPA, AMERİKA ve ASYA ÜLKELERİNDE SU YÖNETİMİ TÜRKİYEYE UYARLANMASI. WATER QUALITY MANAGEMENT DERS NOTLARI ve ÖDEVLERİNDEN derlenmiştir. AVRUPA, AMERİKA ve ASYA ÜLKELERİNDE SU YÖNETİMİ Ve TÜRKİYEYE UYARLANMASI WATER QUALITY MANAGEMENT DERS NOTLARI ve ÖDEVLERİNDEN derlenmiştir 1996 İstanbul Değerli öğrencilerime teşekkürlerimle Prof.Dr.İ.Ethem

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ NDE KOBİ LER VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUMLARI

TÜRKİYE EKONOMİSİ NDE KOBİ LER VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUMLARI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI TÜRKİYE EKONOMİSİ NDE KOBİ LER VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUMLARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Rifat SAİT DANIŞMAN Prof.Dr. Kerim ÖZDEMİR Balıkesir

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

Geleceğin Yol Haritası

Geleceğin Yol Haritası 1 2 www.dp-ug.com Sevgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı... Değerli kardeşlerim; Demokrat Parti-Ulusal Güçler olarak sizin sorunlarınızın bilincindeyiz. Bu sorunların basit, geçici, günü kurtarma,

Detaylı

BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK BELEDİYELERDE BORÇLANMA

BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK BELEDİYELERDE BORÇLANMA Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2013, CİLT XXXIV, SAYI I, S. 293-315 BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK BELEDİYELERDE BORÇLANMA Mahmut DOĞAN 1* Ali İhsan BAŞ 2** Özet Kentsel yaşamın doğal gereksinimlerine

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2526 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1497 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Feridun KAYA (Ünite 1, 2, 4, 6) Öğr.Gör.Dr. Neslihan TURGUTTOPBAŞ (Ünite 3, 5,

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU " DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR "

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU  DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU " DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR " MART 2011 MADENCİLİĞİN ÖNEMİ MADENCİLİĞİ DİĞER SEKTÖRLERDEN AYIRAN ÖZELLİKLER, ULUSAL

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

(Organizasyonları, Çalışma Yöntemleri, Kaynak ve Plasman Politikaları, Faaliyet Alanları, Ürün Çeşitleri)

(Organizasyonları, Çalışma Yöntemleri, Kaynak ve Plasman Politikaları, Faaliyet Alanları, Ürün Çeşitleri) ÖRNEK SEÇİLMİŞ ÜLKELERDEKİ KALKINMA BANKALARI (Organizasyonları, Çalışma Yöntemleri, Kaynak ve Plasman Politikaları, Faaliyet Alanları, Ürün Çeşitleri) GA/08-04-04 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK

Detaylı