T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI I. SANAYİ ŞURASI KÜÇÜK SANAYİİ RAPORU 4 EYLÜL 1987 ANKARA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI I. SANAYİ ŞURASI KÜÇÜK SANAYİİ RAPORU 4 EYLÜL 1987 ANKARA"

Transkript

1 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI I. SANAYİ ŞURASI KÜÇÜK SANAYİİ RAPORU 4 EYLÜL 1987 ANKARA

2 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI T.B.M.M DDC: YER: YIL: CLT: KSM: KOP: DEM: KÜTÜPHANESİ I. SANAYİ ŞURASI KÜÇÜK SANAYİ RAPORU 1-4 EYLÜL 1987 ANKARA

3 / M 1M? 2 - c \ I S8-S

4 İİİ - İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II BÖLÜM m BÖLÜM IV KÜÇÜK SANAYİ YÖNLENDİRME RAPORU PANELCİLERİN KONUŞMALARI OTURUMDA YAPILAN GÖRÜŞMELER NİHAİ RAPOR

5 BÖLÜM I I. SANAYİ ŞURASI k ü ç ü k s a n a y i y ö n l e n d ir m e r a p o r u

6 k ü ç ü k s a n a y i y ö n l e n d ir m e r a p o r u K Ü S G E T Ağustos, 1987

7 İX KÜÇÜK SANAYİ YÖNLENDİRME RAPORU ÖNSÖZ ÜLKE BİLGİLERİ I. DÜNYA DA KÜÇÜK SANAYİİ I - JAPONYA 1.1 Küçük Sanayinin Durumu Tanını Sektörlere Göre İşletme ve Çalışan Sayısı İmalat Sektöründe Üretilen Ürünlerin Değeri Küçük İşletmeler ile İlgili Kanunlar 1.2 Küçük İşletmelere Yönelik Hizmetler Küçük ve Orta ölçekli İşletmelere Yardım Sistemi Küçük ölçekli İşletmelere Rehberlik Sistemi Küçük İşletmeler Teşvik Kuruluşu Tarafından Verilen Eğitim Bilgi Hizmetleri Sistemi Küçük İşletmelere Finansman Sağlayan Kuruluşlar ve İlişkileri Küçük İşletmelere Hizmet Veren Kamu Kuruluşlarının Hazine Kaynaklan 1.3 Japonya'da Kredi Temini ve Kredi Garanti Kredi Sigorta Sistemi 2 - KORE 2.1 Küçük İşletme Tanımı Sekterlere Göre Firma Sayısı, Çalışan Sayısı, Ürün Değeri Küçük İşletmeler İle İlgili Kanunlar

8 2.2 Kore de Küçük Iştetmölere Sîiğlanan Hizmetler 22.1 Finansman Hizmetleri Teknik Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Sağlama Hizmetleri Pazarlama Yardım Hizmetleri Vergi Sisteminde Sağlanan Kolaylıklar Yan Sanayi Geliştirme Hizmetleri ve Sistematizasyon Projesi Bölgesel Sanayinin Geliştirilmesi Diğer Bazı Uygulamalar 3 - HİNDİSTAN 3.1 Küçük İşletme Tanımı 3.2 Küçük İşletmelere Yönelik Hizmetler Teknik Danışmanlık Hizmetleri Sanayi Siteleri Programı ; 32.3 Pazarlama Yardım Hizmetleri 32.4 Bilgi Toplama ve Derleme Hizmetleri, Eğitim Hizmetleri Vergi Sisteminde Kfiçük Sanayi İşletmelerine Sağlanan Kolaylıklar 32.7 İdari Danışmanlık Hizmetleri Yan Sanayi Geliştirme Hizmetleri Bölgesel Gelişmeyi Teşvik Hizmetleri Finansman Hizmetleri Uluslararası İşbirliği Çalışmaları! j 3.3 Hindistan'da Küçük İşletmeler İle İlgili Kuruluşlar ' H. TÜRKİYE'DE KÜÇÜK SANAYİ İ İ 1 - KÜÇÜK SANAYİNİN YERİ VE ÖNEMİ 2 - KÜÇÜK İŞLETMELERLE İLGİLİ KANUNLAR

9 x i 3 TÜRKİYE DE KÜÇÜK SANAYÜ E YÖNELİK HİZMETLER 3.1 Finansman T.Halk Bankası Kredileri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fonları Bağ Kur Fonları 3.2 İş Yeri Temini 3.3 Danışmanlık vc Rehberlik Hizmetleri 3.4 Teşkilatlanma İdari Teşkilatlanma Kooperatifleşme 3.5 Eğitim Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu 3.6 Pazarlama 3.7 Bilgi Toplama, Esnaf ve Sanatkâr Sicil Uygulaması 3.72 Sanayi Sicili 3.8 Müteşebbisliği Geliştirme 3.9 Sosyal Güvenlik (Bağ Kur) III. TÜRKİYE DE KÜÇÜK SANAYİİ'NİN GELİŞMİŞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1 - KÜÇÜK SANAYİ TANIMINDAKİ BELİRSİZLİK 2 - FİNANSMAN TEMİNİNDEKİ YETERSİZLİKLER

10 r-hjdı*- '-V- 3 - PAZARLAMA VE İHRACAT KONUSUNDAKİ TIKANIKLIKLAR 4 - DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETLERİNDEKİ EKSİKLİKLER 5 - BİLGİ TOPLAMADAKİ EKSİKLİKLER 6 - EĞİTİM KONUSUNDAKİ AKSAKLIKLAR 7 - TALİ MÜTEAHHİTLİK KONUSUNDAKİ BOŞLUKLAR 8 - MÜTEŞEBBİSLİĞİ GELİŞTİRME ÇABALARI 9 - KANUNLARIN YETERSİZLİĞİ IV. ÇÖZÜM VE ÖNERİLER 1 - KISA VADEDE YAPILMASI GEREKENLER 2 - ORTA VE UZUN VADEDE YAPILMASI GEREKENLER V. EKLER 1. KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN, ESNAF VE SANATKARLARIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİNE DAİR YETKİ KANUNU 2. FEDERAL ALMANYA BADEN-WÜRTTENBERG EYALETİ KÜÇÜK SANAYİ DESTEKLEME YASASI 3. JAPONYA KÜÇÜK VE ORTA İŞLETMELER TEMEL YASASI

11 xiii ÖNSÖZ 20.Yüzyılda tüm ülkelerin ortak hedefi, kalkınma ve gelişme olmuştur. Bireylerinin yaşam düzeylerini yükseltmek, istihdam imkânlarını kararlı ve devamlı olarak arttırmak, bölgeler arası eşitsizlikleri gidermek, gelir dağılımını ülke sathında dengeli hale getirmek, teknolojileri yenilemek ve modernleştirmek; kısaca kalkınmak için yürütülen çalışmaların lokomotifi ise sanayileşmek olmuştur. Kalkınma düzeyleri; sosyal, ekonomik, coğrafi, kültürel ve politik yapıları birbirinden çok farklı olan bu ülkelerin bir diğer ortak yönleri de, gerek teşebbüs sayısı ve gerekse üretim ve istihdam kriterleri açısından bünyelerindeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomilerinde önemli bir paya sahip olmalarıdır. Bu bir tesadüf değildir. Çünkü, küçük işletmeler; Daha az yatırımla daha çok kişiye istihdam imkânı vermektedirler. Daha çok kişiye mesleki ve teknik eğitim vermektedirler, Yapılan itibarıyla ekonomik dalgalanmalardan daha az etkilenmektedirler. Teknolojik yeniliklere daha yatkındırlar. Bölgelerarası dengeli kalkınmayı sağlarlar, Gelir dağılımındaki çarpıklıkları asgariye indirirler. Ferdi tasarrufları teşvik eder, yönlendirir ve hareketlendirirler,

12 xiv- - Büyük sanayi işletmelerinin vazgeçilmez destekleyicisi ve tamamlayı- asklırlar, - PoBtik ve sosyal sistemlerin denge ve istikrar unsurudurlar. Hızlı gelişme ve kalkınma çabası içinde olan Ökemizde de, sanayi sektörünün kalkınmada itici göç haline gelmesi ve kendisine düşen rolü tam anlamıyla yerine getirebilmesi için, tüm sanayi üretimi içindeki payı hayli yüksek olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin bugünkü ekonomi ve sanayileşme süreci içindeki yerinin iyi değerlendirilmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla hazırlanan "Küçük Sanayi Yönlendirme Raporu 'nun ilk bölümünde çeşitli ülkelerdeki, ikind bolümde ise Türkiye'deki küçük işletmelerin ölke ekonomisi içindeki rolleri incelenerek, bunlara sağlanan destekler, karşılaştıkları güçlükleri aşmalarını kolaylaştırmak amacıyla verilen hizmetler belirtilmiştir. Raporun üçüncü bölümü, ülkemizde küçük sanayinin gelişmesini etkileyen faktörlere ayrılmış olup, kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkelerdeki uygulamalarla ülkemizdeki durum karşılaştırılarak bu alandaki eksiklikkar tesbit edilmiştir. ~ Son bölümde ise bu yetersizlikleri gidermek, serbest rekabet sistemi içinde lcüçük işletmelerin eşit şartlarda mücadele edebilmelerini ve büyük işletmelerin tamamlayıcısı haüne gefebilmeterini sağlamak için alınması gereken kısa, orta ve uzun vadeli tedbirler teklif edilmiştir. özellikle 80'B yıllarda, başta Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere olmak üzere serbest piyasa ekonomisini benimsemiş hemen tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ve hatta Sovyetler Birliği ve Bulgaristan'ın öncülüğünde

13 XV demir perde gerisi ülkelerinde, küçük ve orta ölçekli işletmeler konusu büyük önem kazanmıştır. Raporda tesbit edilen hususların ışığında ve dünyadaki gelişmelerin gerisinde kalınmaması için, gerekli politik ve idari tercihlerin yapılarak uygun tedbirlerin alınması ve derhal faaliyete geçilmesi iktiza etmektedir.

14 ÜLKE (iilgileri ^^^^İD LK E LER KONULAR JAPONYA KORE HİNDİSTAN torkiye Yüzölçümü (kın2) Nüfus (x1000 Kişi) 1984 İtib a riy le Gayri Safi M illi Hasıla (Milyon $) XVI K1$1 Da$ına Düsen Y ıllık G elir (S) Dolar Karşılığı Para Birim leri (1 $ ) 151,74 Yen 805 Won 13,10 Ruppe 888,90 TL Türk Lirası K arşılı* $ı Para Dtrimleri i l TL-... )... 0,1706Yeıîi 1,1607 Kon 0,0174 Rupec 1 TL Ağustos 1987

15 - 1 - I. DÜNYA DA KÜÇÜK SANAYİ I - JAPONYA 1.1 Küçük Sanayinin Durumu Tanım Japonya'da küçük işletmeler, taşaron firmalar, küçük ölçekli işletmeler ve çok küçük işletmeler için ayn ayn tanımlar yapılmıştır. Buna göre; (a) Küçük İşletmeler Sektör İşçi Sayısı Sermaye Miktarı İmalat, Madencilik vb. Toptan Ticaret Perakende Ticaret ve Hizmet 300 İşçiden az 100 İşçiden az 50 İşçiden az 100 Milyon Yen'e kadar 30 Milyon Yen'e kadar 10 Milyon Yen'e kadar (b) Taşaron Firmalar 100 Milyon Yen'den daha fazla bir sermayeye sahip tüzel bir kişi ile kontrat yapmış, 100 Milyon Yen'den daha az sermayeye sahip gerçek veya tüzel kişiler ile, 10 Milyon Yen'den fazla fakat 100 Milyon Yen'den az bir sermayeye sahip tüzel bir kişi ile kontrat yapmış, 10 Milyon Yen'den daha az sermayeye sahip gerçek veya tüzel kişiler.

16 (c) Küçük ölçekli İşletmeler Sektör işç i Sayısı imalat vb. Ticaret ve Hizmet 20'den az işçi çalıştıran kuruluşlar 5 'den az işçi çalıştıran kuruluşlar (d) Çok Küçük İşletmeler Sektör İşçi Sayısı İmalat vb. Ticaret ve Hizmet 5 'den az işçi çalıştıran kişi veya kuruluşlar 2 'den az işçi çalıştıran kişi veya kuruluşlar

17 - 3 - l. U. S e k t ö r l e r e G ore I t le t a e *e C a lı s a «S a y ış» (1981 Till Sonu ItıBarıyle) 1 ISIİTIIÎ CALI SAKLA» 5 i» : : î i î «SATİSI 0RMI i.) SAYISI OR VII r.) K.O.I , * U Toplaa , K.O.I ibdenc-i ıi Topla* roo.o K.O.I inşaat B.I. 42S Topi** K.O.I S Ticaret B.( Top) m ?» 100,0 K.O.I. 33.2S F irn r;-; n»» B.I ,1 3*nkacılık Toplaa , ,0 K.O.I ,6 OoÇal < îy rjc h r B.I Toplaa , K.O.I /e Haber', ejae Toplaa S K.O.I , Elekt<-i<, Su»e H ı* afitı H ıe * tle ri Toplaa , K.O.I. I. ^ ^ O Î ,2 Hi m et B.I ,8 Toplaa '« ,0 K.O.I T 0 P L * H B.I Toplaa , * K-O.L : Köçik *e Olta ölçekli İfletmekr BJ. : Biysk İfletmekr Kaynak : Japonya'da Bajbakanl* Bürom, Ifletmder istatístiucñ.

18 - 4 - Tabloda: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler olarak; ticaret sektöründe 100'den âz, hizmet sektöründe 50'den az ve diğerlerinde ise 300'den az işçi çalıştıran kuruluşlar alınmıştır. Değerlendirmeye alman kuruluşlar özel sektöre ait kuruluşlardır İmalat Sektöründe Üretilen Ürünlerin Değerieri TÎÎLO : 2 ( M i î y ı r T a n ) \ r ı l l j r a \ 3öre S83 İSC> \ ûlce}> \ Sejeri Oranı C.) Değeri Oranı <.) Dejer» Oran t {'.) Oejeri Oranı (*) 1-9 X' s i I4.0CC * 5,4* * 5, * 5.5* ı:-: 9 <;s > , , H :<i s i « , , ,4 1CC-259 Xis ,2 4C.379 «7, ,8 3C0499 Ki s , , icjo den rizli <i'i Toplanı 300' en Fazla Kist T coliiı Gl'IcL T0PLAJ1 5T , , , , , r * 51,4* * 51.8* , , , , * 100.0* * 100.0* ,0* * 4 den fazla iş ç i çalıştıran kuruluşların toptanını gösterir İçin verilen değerler tahmini değerlerdir. Kayrak: Japon Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, "Sanayi is ta tis tiğ i.

19 1.1.4 Küçük İşletmeler ile İlgili Kanunlar Japonya'da küçük ve orta ölçekli kuruluşları ilgilendiren bir dizi kanun, kararname. tüzük ve kararlar mevcuttur. Ancak, bu kanunların hemen hepsinin çıkış noktası "Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler Ana Kanunu" dur. Bu kanunun amacı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyüme ve ilerlemelerini, ulusal akonomininkinc paralel obrak geliştirmek ve bu işletmelerde çalışan kişilerin ekonomik ve sosyal durumlarını iyileştirmektir. 1) Küçük ölçekli İşletmeler Ana Kanunu 2) Küçük ölçekli İşletmeler Modernizasyonu Teşvik Kanunu 3) Modernizasyon Fonu. vb. Aracılığıyla Küçük Ölçekli İşletmelere Yardım Kanunu 4) Küçük ölçekli İşletmeler Kuruluşu Kanunu 5) Küçük ölçekli işletme Birliklerinin Organizasyonu İle İlgili Kamın 6) Küçük ölçekli İşletme Kooperatifleri, vb. Kanunu 7) Küçük ölçekli İşletmeler Rehberlik Kanunu 8) Küçük ölçekli Perakende işleri Teşvik Kanunu 9) Ahş Veriş Merkezleri Teşvik Kooperatifleri Kanunu 10) Küçük ölçekli İşletmelerin İş Değiştirmeleri ile ilgili Geçici Tedbirler Kanunu 11) Küçük ölçekli işletmelerde Karşılıklı Emeklilik Yardım Kanunu 12) Küçük Ölçekli işletmeler Finansman Kuruluşu Kanunu 13) Ulusal Finansman Şirketi Kanunu 14)Ticari ve Sınai Kooperatifler Merkez Bankası (shoko Chukin Bank) Kanunu 15) Küçük Ölçekli İşletmeler Kredi Sigorta Kanunu 16) Küçük Ölçekli işletmeler Kredi Sigorta Şirketi Kanunu 17) Kredi Garanti Birlikleri Kanunu 18) Kurumlar Vergisi ile ilgili Geçici Tedbirler Kanunu

20 - 6-19) Küçük ölçekli İşletmeler Yatmm Ltd. Şirketi Kanuna 20) Küçük ölçekli Taşaron İşletmeleri Teşvik Kanunu 21) Taşaronlann Alacaklarının ve Diğer ödemelerin Gecikmesini önleyen İşletmelerle İlgili Kanun 22) Küçük ölçekli İşletmelerin Faaliyetlerini Güvence Altına Almak İçin Büyük ölçekli İşletmelerin Faaliyetlerini Düzenleyen Kanun 23) Küçük ölçekli İşletm ekle Verilen Hükümet ve Kamu Siparişlerini Güvence Altına Alan Kanun 24) Bölgesel Sanayi ve Ticaret Kuruluşunun Organizasyonu ile İlgili Kanun 25) Çok Küçük İşletmeler İçin Karşılıklı Yardım Hakkında Kanun 26) "Sanchi" 'deki Küçük Ö lçekli İşletmelerle İlgili Geçici Tedbirler Kammn 27) Belirli Sanayi Kollarında ve İlgili Alanlapda Faaliyet Gösteren Küçük ölçekli İşletmeler İçin Geçici Tedbirler Kanunu 28) Geleneksel El Sanatları Sanayiinin Teşvikiyle İlgili Kanun 29) Küçük ölçekli işletmelerin iflasım önlemek Üzere K arşılıklı Yardım Kanunu

21 Küçük işletmelere Yönelik Hizmetler Japonya'da, çeşitli kuruluşlar eliyle küçük işletmelere götürülmekte olan finansman, kredi garantisi, eğitim, teknik danışmanlık, idari danışmanlık ve benzeri hizmetlerin akış şeması aşağıda verilmektedir. (TABLO: 3). Japonya da küçük işletmelere yönefik bazı hizmetleri akış şemaları: Rehberlik Hizmetleri (TABLO: 4) Eğitim Hizmetleri (TABLO: 5) Bilgi Sağlama Hizmetleri (TABLO: 6) Küçük işletmelerin Finansmanı Kuruluşlar ve Kuruluşlar Arası İlişkiler (TABLO: 7) ve Kamu Finansman Kuruluşlarının Fon Kaynaklan (TABLO: 8) olarak verilmiştir.

22 - 8 - ionakt noannomvaii t I JAPOriVA UA KuCtJK VI' ODIA «L C U I.I ISU Utt.UM»AKÜM M M i U IAIII.O; I r l! 3İ b I i 3 «* I 1! I'. İV;- 1» 1! i f a X---?! i l k Ii î l İİ!î î l İ3 I f TT* I t -j î l»«ii İ! r 1*1 Ï m t i i! 1 s İl I Sfi» b t İİ 1 t- Cr ı;i İİ? Æ 4 4 *. 1 1! í I!! l «Ti * i İ» *pmwı> «H* f T -I r mío 1 ^»ınm«4

23 1.2.3 JAPONYA'DA KÜÇÜK ÖLÇEKLİ İSLETMELERE REHBERLİK SİSTEMİ TABLO: ' 4 IN*»l T ««I flu r«l M (MIHI *l«%l t ı Mİ ı «m > i ı n u r h i Km <«* l«l«t*«t' ««<* 0 <n {«Milli M i K l ı l P.. i, ( «' *.( r r ^ i i f iıil ir n m m...1 T T * - lifltiu f k ty İV*!* l.ijjj *. "1-^ M k * Ittıl*«Cf«# ı#t»uf! NfMlI _ İ M «Iflıln Cr««İM Vı/ıt mtçm!**.!? * o* n «M u tı V U ılififiaı tllır ıt t«im i^i M l «tıl M m «M«* l l*l*«l«f MkU «llhmn l>«yı l l«l» rıiilviuh tımnıint J ' fliktk «0«MI *4Mİ«k Ptlft NiiMlIırı tıkma UıamlırkA,!«!!«! *M amim«a,l lma*ll< İt* 4lAt»*«t «r ıflla, * tl l l IIM Ml«wl«# < ««II If ilıltır «Mitti l*f«ı tınır * <1*»< **<J7f<* lif İMiVMilık HırtıM «II»»«* lıl) t»>ı»m...»** t*f#* «l * ı«s-* l#, l,m, i f... ûv.vı'rlvr...in İ..*,«. u. «««««rtkiraim hmf CnıllUfla lımıı «ihmrinr - h - f "......^ ^ !... -TZ3" ZZj i*«r n - ı " 1 I Bl^llinliM H İ ll im r* lllk ifl 4ı l f»««* «I ln^trl I "»«Ul!>!>"<... J *4^*ı *>**i» Cntti *»«ı>r>ı«~ehi lıu» tif /L m»»m T" /»v»«i <*»tu».»» m». ı tvl"""i

24 KOCOK ISLEITIEIER TEŞVİK KURULUSU TARAFMOA# VERİLER Efil TİM TABLO: 5 I tik! = i jiiuçük ve o r t a ö l ç e v i l i i j U t - e l e r e R eh- s «rliu h i ı a c t i v e r e : 'g e r s c r e l i n e g i c i a i t ' t r ı l h ü k ü aet-j - l c r i a p «r«o.-.e-l l i n i n e j i t i a t! Küçük v* OrE< ö l ç e k l i l$ l«c - a e l e r e re h b e r- l i k h i z c e t l e r i v e r e a k u r u lu ş l a r ı n p e rs c c e - l i n i n e g i t i a i O K ayıtlı küçük ölçek li i t le t s e d K iis u I a r u ııı ı ] i t i ı i iç in kurslar. 2)Küçük ve orta S lç tk li i I t t a l t r < rehberlik yapan k işile r in ler in i geliştirm e k u rsları(bir ayl ık,10 (üslük kurslar ve b ilg i i ş lese rehberlik' kursları) 3 ) D i e r t S r k u r s l a r. 1 )T 3 o e ts e l r e h b e r i i i g e l i j t i r c * k u r s l a r ı 2 )Y ö a e ts e l r e h b e r l i k y * t«n «g in i g e - l i s t i r o e k u r s l a r ı 3 )S i l g i d e r le a e d e a s o r u s lu p e r s s a e - l i n c g i t i s i * )D ij e r k u r s l a r 1) İ d a r e c i l e r i n e ğ i t i c i k u r s t a n _ 2 )M ev cu t y ö n e t i c i l e r i n e j i t i a i k u r s l a r ı S Jçük ve o r t a ö lc e k - j l i i f l e l = e l e r i ç i n : < J İ(İ3-3 ) ö z e l k o c a l a r d a k i k u r s l a r ( R e s ta u r a n t i f l e t i c i l i f i, o f s e t b a s ı ş sa n a y in d e y ö n e t i c i l i k k u r s l a r ı g i b i ) - ( ) 0 ı t y a t ı r ı a l a r i ç i n f a a l i y e t p l a n İ J r a s ı k u r s l a r ı _ 5 ) Y a ;ıs a l g e l i ş s e f a a l i y e t l e r i i l * i l g i l i k u r s l a r f l)t e k n ik r e h b e r l i k k u r s l a r ı T eknik e j i c i a jxücuw ve o r t a ö lç e k l i i l e : a e l e r e r e h - ( j e r l i k h i z a e t i v e re n p e r s o n e lin e j i - j c i a i Küçük ve o r t a ö lç e k l i i f l e t a c l e r i ç i n t g i t i a 2 ) ö z e l k o n u la rd a te k n ik r e h b e r l i k k u r s l a r ı (M ik ro b i l g i s a y a r l a r, d iz a y n v s. k o ç u la rın d a ) - 3 ) T ek n ik r e h b e r l e r i c i a ö rn e k o la y ( a h l a t l a r ı ( e a s e s t u d i e s ) '-A jk ü cü k v e o r t a ö l ç e k l i i f l e t s e l e r p o l i t i k a s ı ü z e r in e k u r s l a r C l) f lz e l k o n u la rd a k i k u r s l a r (M ikro b i l g i s a y a r l a r, o to s a s y o n k u r s l a r ı ) D M ek tu p la E ğ i t i n (M ikro b i l g i s a y a r t a r ve e l e k t r o n i k k o n tr o l v s. k o n u la rın d a )

25 I.?.* DILUI lluhctltni SI STTill IAIIUO: C! ml ini Top i am a»i) I V.n. yiiihiiwvi ivr 3 0 Klltllli l l* lm İ «r Ts«vlk Kurululu (KllVİlk lılc lm 'la r II11n( Mt'rkcnl) U lu» a l t M p t m l l l «(111*1 D a n i l i f Aftt) KU<Ük UlvuK Ulolacltr * ir 11 - ti,ulna«i M«r«i Voril M«r«i nml<r Tor«I IlilkUiMil 1er k i«u Itlv ln rlv r 1(7,. Cun*I kvtibrrl ik H. J k*«i <K<l( Uk 1,1. «. J K ııru lu tln r» «Un- Irr İ«U Yorul llukj r * 1?"!!* * " k, Ticitroi V* Sanayi T» ilıılukl.ırt N vrkri Kinlurntyunu Yarul frdvr.m ynnlar Uıı.ıyl Od»*i M iniitl Ticaraiv 1Sanavi (Maları

26 I KOÇUK ışınımım FİNANSMAN sağlanan kuruluşla«vt ILISKILCRI IAOLO: 7

27 1.2.(1 kucük ı'atıııcırm, m/nrı vıııtıı kaiu kuiiuiu^tanının HA/INI' KAyilAKLAHI IAULO: U f VKKCİLCN CENFL BUTÇF. IIAYAT 51 CONTASI l'rim- BANKA VE U/El. rin ANI k u - r u i u s l a r i n c i'o z it u u m SANAYİ YATIRIMLARI t«k L fonu HAYAT Y IL L IK llnrtk TA S I GELİRLERİ d k v i.e t g a r a n t i l i BONOLAR Ul MUKUMUTI.E İI.C İI.I KURULUŞLAR KUCtlK Ul.UYMF.I.KN FİNANSMAN JİM KF.Tİ ULUSAL İNAHSHAH S lm K t T l SIIOII*) C H IIK İH BANKASI CKVMK S A C L ir.l I 5 LKM İ FİNANSMAN S th K K T İ KUÇUK IÜI.RTMF.I.KM Y A T IR IM Ş İR K E T İ JAPON KALKINM A $ İ R K» T l JAI'ON İ T I I A U T VK İH R A C A T $ lk K K T l ku<;uk T t '5i:ımusı,KR s ik k e M JAIMM I.NÜAAT $ IKK F i l l'.kipman ve KİRALAM A 3 IR K K Tİ

28 Japonya'da Kredi Temini ve Kredi Garanti Kredi Sigorta Sistemi Bilindiği gibi, küçük işletmelerin yatırım öncesi, yatırım dönemi ve işletme safhalarınd a karşılaştıktan bir dizi sorun vardır. Hammadde temini, pazarlama, işyeri temini, imalat ve teknoloji, eğitim ve benzeri sorunlar içinde finansman temini konusu, küçük işletmelerin en önemli sorunlarından biri olarak ortaya çıkmaktadır. Küçük işletmelerin bu sorununu çözümlemek amacıyla Japonya'da hükümet köklü bazı tedbirler almıştır. Küçük sanayinin teşviki ve desteklenmesi için verilecek hizmetlerin yasal temelim oluşturmak amacıyla yürürlüğe konmuş olan 29 adet kanundan hemen hepsinde küçük işletmelerin kredi, kredi garanti ve kredi sigorta işleri İle ilgili kolaylıklar getiren hükümler bulunmaktadır. Bu kanunlar çerçevesinde; 13 kamu kuruluşu ile çok sayıda özel banka ve finansman kuruluşu, küçük sanayicilerin finansman sorununu çözmek için çalışmalar yürütmektedir. Devlet bütçesinden hor yıl kredi ve yatırım fonu ayrılmakta olup, bu fon 1985 mali yılında 25,9 trilyon Yen (97,1 trilyon TL.) olmuştur. Fonun 3,7 trilyonu (13,8 trilyon TL.) küçük sanayiciler tarafından kullanılmıştır. Devlete bağlı finansman kurulu şiarının küçük işletmelere her yıl verdiği kredi tutan trilyon Yen ( trilyon TL.) olmaktadır. Bu kredilerin vadesi 4,5 yıl ile 12 yıl arasında değişmekte olup faiz oranlan ise % 0, ite % 5,5 arasındadır. Ayrıca kooperatifleşen sanayicilere, milli ve m ahalli hükümetlerin bütçelerinden verilmekte olan ve yatırım tutarının % 70'ine varan bir kredi türü daha mevcuttur. KODOKA olarak adlandırılan bu fona, milli hükümet 1983 yılmda 810 milyar Yen (3.037 trilyon TL.) ayırmıştır. Mahalli hükümetlerin ayırdığı miktar da bu civarda olmaktadır. 12 sene vadeli bu fonun faiz oram ise % 0 ile % 2,7 arasında değişmektedir.

29 Yine 1983 yılında. bankaların toplanı kredi hacmi 201 trilyon Yen (753 trilyon TL.) içinde küçük işletmelerin payı 7c 49,8 olmuştur. Böyle geniş kredi ün kanlan ve sağlanan uygun şartlar sonucu, Japon küçük sanayicilerinin kredilerden faydalanma oranı yükselmektedir. Ortalama olarak Japon küçük sanayi işletmesi "c 14 ödenmiş sermayesine karşılık, finansman kaynaklarının 7* 86'stnı borçlanma yoluyla temin etmektedir. Bankalardan ise % 40 civarında kredi kullanılmaktadır. Küçük sanayicilerin bu kadar büyük meblağlarda krediyi, ipotek dahi vermeden sağlayabilmeleri, devletin kurduğu "Kredi Garanti Şirketi" ve "Kredi Garanti Sigorta Şirketi" nin verdikleri teminatlar sayesinde olmaktadır. Küçük sanayiciler 80 milyon Yen e kadar (300 milyon TL.) krediyi herhangi bir ipotek göstermeden bu kuruluşların teminatıyla elde edebilirler. Garanti primi olarak sanay ici, 0,4 ile % 1 arasında değişen miktarları "Kredi Garanti Şirketi*' 'ne öder. Halen Japonya'da 8.2 trilyon Yen (30.75 trifyoıı TL.) lik kredi ba Garanti Teşkilatı tarafından teminat altına alınmıştır. Kredi Garanti Şirketi ni desteklemek için "Küçük işletm eler Kerdi Sigorta Ş irk e ti" tesis edilmiştir. Küçük işletmelerin kredi temini ile ilgili sistem, akış şemasında da gösterildiği gibi, şöyle işlemektedir: 1 K üç tik işletm e kredi aimafc için ik ili finansm an kuruluşuna başvurur. 2. V - : zan^nda. Kredi Garanti Şirketine de başvurarak. garjıu'-riük görevini usiie;ı<:icsim talep eder. 3. Kredi Garanti Ş*rke«?. sez konusu işletm eye gönderdici uzmanları ile küçük :s jetn.cr,:n -v.evcut borçlar tablosunun veya müteşebbisin b u rç ların! gen r nr: - onusundaki güvenilirliğini incelem ekten ute. proje-

30 ü(jt tsletaelere Kredi Teomi Sistesin?«Akis Senti T atırı* b o t is le ts e le r Kredi Sigorta Siriceti > Kredi Giraoti ff S>r*etîerı giaul r 1 rrten$yc«i Kredi Garaati Şirketleri Kredt nrr Borç <üoa islet* mr j Finansaan Kurutuşları S.Kredi»er>laesl t.kredi tein Başvuru

31 Kore'de küçük ve orta ölçekli işletmeler aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır: Endüstri Alanı Orta ölçekli İşletmeler İmalat, Madençiük, 20'den az işçi çalıştıran Ulaştırma işçi çalıştıran İnşaat 20'den az işçi çalıştıran işçi çalıştıran Ticaret ve Diğer S'den az işçi çalıştıran işçi çalıştıran hizmetler 2.1- Küçük İşletme Tanımı NOT : Bazı işkollanndaki işletmeler işçi yoğunluğuna göre sınıflandınldıklanndan Küçük İşletmeler sınırlan içine girmektedirler. Ancak, büyük sermaye yatırımları nedeniyle Küçük İşletme olarak değerlendirmek mümkün değildir. Burada işçi sayısına göre Küçük İşletmeler olarak görünmekle birlikte değerlendirmelere alınmamışlardır.

32 Sektörlere Göre Firma Sayış, Çalışan Sayısı ve Ürün Değeri TABLO : 9 (1982 sonu itibariyle) Firma Sayısı İşçi Sayısı Ürünlerin Tutan Sektörler Savı % (Bin) % Milyon $ ^ İmalat ve K.İ , , ,0 Madencilik B.l , , ,0 TOP , , ,0 K.1 4,427 95, , ,4 Ulaştırma B.l , ,6 TOP , , ,0 ıe ı , , İnşaat B.l 521 7, , ,7 TOP , , ,0 K J , , ,4 Ticaret B J İ , ,6 TOP , , ,0 K.I ,7 Hizmet B.l , TOP , ,0 K , ,4 TOPLAM B ,6 GENEL TOP , ,0 TOPLAM K.l. B.l. Kaynak : Küçük işletme : Büyük işletme : Kore Ekonomik Planlama Kurulu

33 Küçük İşletmeler İle İlgili Kanunlar Küçük firmaların faaliyetlerini düzenleyen birçok önemli kanun bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda açıklanmıştır. a) Küçük İşletmeler Kanunu: (Aralık 1966) Küçük işletmeleri ilgilendiren diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve kararlar doğrudan veya dolaylı olarak bu kanunla düzenlenmektedir. Küçük işletmelerin faaliyet alanlarının çizildiği bu kanunda, ulusal ekonominin dengeli gelişiminde küçük sanayinin rolü ve önemi vurgulanmaktadır. Kanun, uluslararası rekabet, küçük sanayi büyük sanayi arasında koordinasyon, fînansal, yönetsel ve teknik danışmanlık gibi konularda hükiknetin araştırmalar yapmasını ve politikalar geliştirmesini zorunlu talar. b) Küçük İşletmeler Kooperatif Kanunu: (Aralık 1961) Bu kanun, küçük ve orta ölçekli girişimcilere, gerekli örgütler aracılığıyla ve karşılıkta yardımlaşma ruhu içinde kooperaitf kuruluşları k u rm alarım sağlar. Böylelikle kanun, girişimciler için iş olan ak larım eşit k ıla r ekonomik faaliyetlerinde onların öz güvenini güçlendirir, ekonomik durumlarını geliştirir ve ulusal ekonominin dengeli gelişimini destekler. c) Küçük İşletmeler Koordinasyon Kanunu: (Aralık 1978) Küçük işletmeler arasındaki aşın rekabete önler ve belirlediği bazı özel endüstriyel faaliyetlere büyük ölçekli işletmelerin girmesini engeller.

34 nin durumunu, uzun vadede milli ekonomiye sağlayacağı faydalan araştırır. Bu araştırma sonucunda, garantörlüğü kabul eder. 4. Kredi Garanti Şirketi 3e ilgili finansman kuruluşu arasında bir garanti belgesi imzalanır. 5. Finansman kuruluşu, garantilenen krediyi küçük işletmeye verir. 6,7 Garantilenmiş bu krediyi geri ödemede, küçük işletme güçlükle karşılaşır ise Kredi Garanti Şirketi garantörlük görevlerini yerine getirir. 8. Küçük işletm e adma Kredi Garanti Şirketi, ilgili finansman kuruluşuna borcun geri ödemesini yapar. 9. Kredi Garanti Şirketi, Küçük İşletmeler Kredi Sigorta Şirketi'ne başvurarak sigorta parasım talep eder. 10. Küçük işletmeler Kredi Sigorta Şirketi, Kredi Garanti Şirketi'ne, küçük işletm e adma ödemiş olduğu borcun % 70 80'ini sigorta parası olarak öder. 11. Kredi Garanti Şirketi, garantörlük hakkını kullanarak küçük işletmeden ödeyememiş olduğu borcu tahsil ettiği zaman, bunun % 70 80' nini Küçük İşletmeler Kredi Sigorta Şirketi'ne öder.

35 -22 - h) Ulusal Halk Bankası Kanunu: (Aralık 1962) Kanun, genelde halkın fînansal ihtiyaçlarını karşılayan, ancak işletmelerden bir talep geldiğinde önceliği küçük işletmelere veren bir banka kurulmasını sağlamıştır. i) Kredi Garanti Fonu Kanunu: (Aralık 1974) Kanun, banka kredisi alabilmek için yeterli mal varlığı göstermekte güçlük çeken küçük işletmeler için kredi garantisini genişletmek üzere bir fon kurulmasını mümkün kılmıştır. 2.2 Kore'de Küçük İşletmelere Sağlanan Hizmetler Finansman Hizmetleri Bankalar Kore Kü;ük ve Orta Sanayi Bankası. Ulusal Halk Bankası ,3 24,7 ' Ticari Banka Yerel Barka Kore Exchange Bankası TOPLAM Kaynak: Kore Bankası 9.677i 40,9 11,4 34,1 43,5 60,6 15,1 31, ,8 100,0

36 Tablo dan da görüldüğü gibi, Kore de küçük işletmelerin finansmanı ağırbklı olarak ticari bankalardan sağlanırken, Kore Küçük ve Orta Sanayi Bankası ile Ulusal Halk Bankası da kredi dağıtımında küçük ve orta ölçekli işletmeler öncelik tanımaktadır. Kredi garanti işlemleri ise, Kredi Garanti Fonu Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu fon çerçevesinde verilen hizmetler şunlardır; Firmalara verilen kredilerin garantisi, Ulusal ve yerel vergi ödemelerinin garantisi, Alacak, borç ve teminat senetlerinin garantisi, Kira garantisi, Kore Kredi Garanti Fonu'nun 1983'de Garantilediği Miktarlar TABLO: 'de Garanti Edilen Miktar Milyon US $ Toplam Garanti Küçük İşletmelere Sağlanan Garanti Küçük İşletmeler İçin Sağlanan Garanti Oranı (%) Teknik Danışmanlık Hizmetleri Teknik danışmanlık hizmetleri çerçevesinde, hükümet küçük işletmelerin teknik gelişmelerini sağlamak üzere çok yönlü faaliyetlerin yürütüldüğü bir Teknik Gelişme Projesi hazırlanmıştır. Bu faaliyetler içinde: Endüstriyel Teknoloji Araştırma Kurumu'nun kurulması; (Teknik Gelişmeyi Teşvik Kanunu'na dayanılarak, aynı veya benzer mallan üreten küçük işletmeler bu tipte 19 kurumda toplanmıştır.)

37 Özel Sanayi Çalışması; (Bu çalışma, ülke ekonomisi ve kamu çıkarlarına katkıda bulunan temel ve gelişmiş sanayilerin teknolojik yönden daha da geliştirilmesi içindir.) Destekleme, işlemi birkaç aşamadan geçer, Kore Küçük İşletmeler Federasyonu, küçük işletmelerden teknolojik düzeylerini detaylı bir biçimde gösteren bir form alıp bunu Sanayi ve Teknoloji Bakanhğı'na (MOST) gönderir. MOST, bu formların fizibilitesi üzerinde çalışır. Eğer mevcut teknoloji gelişmeye açıksa MOST, hükümetin finanse ettiği araştırma kuruluşları yardımıyla bir gelişme planı hazırlar. Teknolojik gelişme masraflarının % 70'e kadar olan kısmına finansal destek sağlanır Bilgi Sağlama Hizmetleri Kore Küçük İşletmeler Federasyonu, Küçük işletmelerin sorunlarım çözmek üzere bir danışma bürosu açmıştır. Danışma Konulan: Vergi ve muhasebe, Dış Ticaret ve gümrük işlemleri, - Küçük işletmeleri teşvik politikaları, Yönetim (işletme) sorunları v.b. Danışmanlık hizmetleri, telefonla, ziyaretle ve mektupla sağlanabilmektedir. Kore'de Küçük İşletmeler konusunda araştırmalar yapan ve bilgi toplayan kuruluşlar şunlardır:

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

Almanya da Zanaatkâr Kuruluşlarının Sistem ve Yapısı

Almanya da Zanaatkâr Kuruluşlarının Sistem ve Yapısı Almanya da Zanaatkâr Kuruluşlarının Sistem ve Yapısı Almanya da Zanaatkar Kuruluşların Sistemi ve Yapıs 1 2 Alman Ekonomisi ve KOBİ ler Almanya da Oda sisteminin tarihi ve yapısı 3 Federal düzeyde zanaat

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 17 Haziran 2014

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 17 Haziran 2014 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 17 Haziran 2014 Ali EREN İSO Yönetim Kurulu Üyesi MAKİNE, AKSAM VE METAL EŞYA İMALATI 27. Grup Genel Amaçlı Makine ve Aksam Sanayii 28. Grup Özel Amaçlı Makine Sanayii

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

Yeni İşçileriniz İŞKUR dan!

Yeni İşçileriniz İŞKUR dan! 1 2 4 Yeni İşçileriniz İŞKUR dan! Özel sektör işyerlerinde 6 ay süreyle İşbaşı Eğitim Programında (İEP) çalışacak kursiyerlere İŞKUR tarafından net asgari ücret ödenecektir. İşverenin kursiyerler için

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM

ORTA VADELİ PROGRAM T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak 2016 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

Bağımsız nitelikteki veya sermayesinin en fazla % 25 i büyük işletmelere ait olan,

Bağımsız nitelikteki veya sermayesinin en fazla % 25 i büyük işletmelere ait olan, KREDİ ve FİNANS KAYNAKLARI - BANKALAR Türkiye Halk Bankası A.Ş. KOBİ TEŞVİK KREDİSİ AMAÇ Bu kredi; Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

FACTORING. M. Vefa TOROSLU

FACTORING. M. Vefa TOROSLU FACTORING M. Vefa TOROSLU Factoring in Tanımı Factoring, vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan alacak haklarını factor adı verilen finansal kuruluşlara satmak suretiyle

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

Sayı : 2015 / 79 Konu: Bilgilendirme 06 Nisan 2015

Sayı : 2015 / 79 Konu: Bilgilendirme 06 Nisan 2015 Sayı : 2015 / 79 Konu: Bilgilendirme 06 Nisan 2015 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 34 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 OCAK 2016 İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler... 3 3 TABLO 2:

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ Genellikle profesyoneller tarafından oluşturulan Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı sistemi genç, dinamik, hızlı büyüme ve yüksek karlılık potansiyeli olan

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ TEŞVİK UYGULAMA ve YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA - Nisan 2012 1 TEŞVİK NEDİR? Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal faaliyetlerin

Detaylı

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Dr. Dilek Seymen dilek.seymen@deu.edu.tr Dr. Dilek Seymen Dahilde İşleme Rejimi (DİR) DİR, ihracatçılara, ihraç mallarında kullanılmak kaydıyla dünya piyasa fiyatlarından

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI www.sanayi.gov.tr 1 Bakanlığımız özellikle son 7 yıllık süreçte, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin desteklenmesi,

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR.

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. BEKİR GÖVDERE DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER BANKAMIZ HAKKINDA Türkiye Kalkınma Bankası, 1975 yılında DESİYAB (Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş. ) adı altında

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı KÜÇÜK İŞLETMELERİN YATIRIMLAR İÇİN DEVLET DESTEKLERİNDEN ETKİN vev VERİMLİ BİR ŞEKİLDE YARARLANMALARI AMACI İLE: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

Detaylı

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri Tanım Ve Açıklamalar İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü İçindekiler I- Tanımlar... 3 II- Türkiye de Özel Sektörün Dış

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Sıla Özsümer ARALIK 2016 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı :Hollanda Krallığı Başkenti :Amsterdam Nüfusu :17 Milyon Yüzölçümü :41,526 km2

Detaylı

SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003

SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003 SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003 VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA YENİ BİR SIÇRAMA İçindekiler 1) VOB Hakkõnda 2) Dünyada Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarõ 3) Neden Vadeli İşlemler?

Detaylı

Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. FAALİYET RAPORU 01.01.2014-31.03.2014 İÇİNDEKİLER I II III IV V VI VII GENEL BİLGİLER YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Detaylı

İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI

İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI 1 İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI 4 EKİM 2013 2004-1 2004-4 2005-3 2006-2 2007-1 2007-4 2008-3 2009-2 2010-1 2010-4 2011-3 2012-2 2013-1 TÜRKİYE DE GSYH İTHALAT İLİŞKİSİ

Detaylı

TÜRK EXIMBANK. Pazarlama Müdürlüğü. İhracatın Finansmanı. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük

TÜRK EXIMBANK. Pazarlama Müdürlüğü. İhracatın Finansmanı. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük TÜRK EXIMBANK İhracatın Finansmanı Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:19 34768 Ümraniye / İSTANBUL Telefon: +90 (216) 666 55 00 Faks: +90 (216) 666

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü 1 Ülkeler Niçin Dış Ticaret Yapar? Dış Ticaret Politikası Ödemeler Bilançosunun, cari işlemler hesabında ihracat

Detaylı

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir.

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir. R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU

01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş Zümrütevler Mah.Hanımeli Cad.Prestij İş Merkezi No:10 K:1-2-3 Maltepe / İSTANBUL Tel:0216 457 32 63 PBX / Faks : 0216 457 32

Detaylı

Bölgeler. 6. Bölge (Şanlıurfa) 50 90 60 90 80 20

Bölgeler. 6. Bölge (Şanlıurfa) 50 90 60 90 80 20 T. C. KARACADAĞ KALKINM A AJANSI Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi YENİ DEVLET TEŞVİKLERİ İLE GELEN BÜYÜK FIRSATLAR Şanlıurfa Yeni Teşvik Sistemine göre 6. Bölgede yer almakta olup, Desteklenen Sektörlerin

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

Polonya'da Yatırım 2014-01-13 13:45:47

Polonya'da Yatırım 2014-01-13 13:45:47 Polonya'da Yatırım 2014-01-13 13:45:47 2 Devlet Hibeleri, Yatırım Teşvikleri Devlet Hibeleri Devlet hibeleri, Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen 2011-2020 yılları arasında Polonya Ekonomisi için Önemli

Detaylı

MAHALLİ İDARELER FİNANSMANI MAYIS 2008

MAHALLİ İDARELER FİNANSMANI MAYIS 2008 MAHALLİ İDARELER FİNANSMANI MAYIS 2008 MAHALLİ İDARELERİN FİNANSMANI İÇERİK 1. BORÇLANMA NEDENİ 2. BORÇLANMA ÇEŞİTLERİ VE KAYNAKLARI 3. KREDİ HACMİ VE VAKIFBANK UYGULAMASI 4. YURT DIŞI FARKLI UYGULAMALAR

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası Grubu Kuruluşları Dunya Bankası Grubu Uluslararası Imar ve Kalkınma

Detaylı

İhracatın Finansmanında Türk Eximbank

İhracatın Finansmanında Türk Eximbank İhracatın Finansmanında Türk Eximbank Adnan YILDIRIM Genel Müdür 26 Ocak 2017 Ege Bölgesi Sanayi Odası nda Sunulmak Üzere Hazırlanmıştır 1 Genel Olarak Türk Eximbank 2 Teşkilat Yapısı Avrupa Yakası İrtibat

Detaylı

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları Gülgün ÇELİK Şube Müdürü Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

Hibe. Destek Kalemleri a) İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık (400 bin Dolar) b) İstihdam desteği, (2 uzman personel)

Hibe. Destek Kalemleri a) İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık (400 bin Dolar) b) İstihdam desteği, (2 uzman personel) EKONOMİ BAKANLIĞI & ww.ekonomi.gov.tr URGE Projeleri Desteği Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği (Link) Kimler Başvurabilir Özel Sektör İşbirliği Kuruluşları TİM, TOBB, Dış Ekonomik İlişkiler

Detaylı

KOBĐ lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri

KOBĐ lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri KOBĐ LERDE ĐŞ PLANI HAIRLANMASI ve KOBĐ DESTEK KREDĐLERĐ 30 Nisan Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Okan Universitesi KOBĐ LER NEDEN ÖNEMLĐDĐR? KOBĐ lerin ekonomiye

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

GSYH

GSYH İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler 3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (Cari Fiyatlarla) 4 TABLO 3: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (1998 Fiyatlarıyla)

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ENERJİ VE ENERJİ ETKİNLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN KREDİLER

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ENERJİ VE ENERJİ ETKİNLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN KREDİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ENERJİ VE ENERJİ ETKİNLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN KREDİLER BANKAMIZ HAKKINDA Türkiye Kalkınma Bankası (TKB), 1975 yılında DESİYAB (Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş.

Detaylı

Yurtdışına kâr transferi 8 yılda 54 milyar doları aştı

Yurtdışına kâr transferi 8 yılda 54 milyar doları aştı Tarih: 16.01.2011 Sayı: 2011/01 Yurtdışına kâr transferi 8 yılda 54 milyar doları aştı 2003-2010 yıllarını kapsayan 8 yılda, şirketlerin kâr aktarımı, faiz ödemeleri ve portföy yatırımları aracılığıyla,

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Metin TATLI Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016 ORTA VADELİ PROGRAM (2017-2019) 4 Ekim 2016 İçindekiler 1. Dünya Ekonomisi 2. Orta Vadeli Programın Temel Amaçları ve Büyüme Stratejisi 3. Orta Vadeli Programın (2017-2019) Temel Makroekonomik Büyüklükleri

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI AMAÇ Bu faaliyette verilecek bilgiler sonunda muhasebe ve finansman alanındaki meslekleri ve meslek elemanlarını tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Türkiye

Detaylı

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik Vergi Bülteni Tarih : 29.04.2014 Sayı : 2014/5 İçerik : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından, Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı na

Detaylı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Toplantısı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Toplantısı MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Toplantısı 14.03.2017 Dünya da ve Türkiye de KOBİ ler KOBİ ler OECD ülkelerindeki KOBİ ler işletmelerin % 85 lik kısmını, istihdamın ise %70 ini oluşturmaktadır. Güçlü ve

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24 Ticari bir işletme olarak bankaların belirli bir dönem içerisinde nasıl çalıştıklarını ve amaçlarına dönük olarak nasıl bir performans sergilediklerini değerlendirebilmenin yolu bankalara ait finansal

Detaylı

KOBİ LEASING PAKETLERİ

KOBİ LEASING PAKETLERİ KOBİ LEASING PAKETLERİ LEASING NEDİR? Özellikle büyümekte olan şirketlerin, tüm sektörlerde her türlü sıfır veya 2. el makine, ekipman yatırımlarını gerçekleştirmesine yönelik olarak orta veya uzun vadeli

Detaylı

Banka kredilerinde teminat sorunu çeken KOBİ lere hazine desteği kapsamında verilecek kredi garanti fonu kefaletleri

Banka kredilerinde teminat sorunu çeken KOBİ lere hazine desteği kapsamında verilecek kredi garanti fonu kefaletleri Banka kredilerinde teminat sorunu çeken KOBİ lere hazine desteği kapsamında verilecek kredi garanti fonu kefaletleri GİRİŞ; 1. KOBİLERİN FİNANSMAN SORUNLARI KOBİ lerin sorunları arasında finansal sorunlar

Detaylı

5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi

5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi 10.Ağustos.2016 ve 29797 Sayılı Resmi Gazete Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği TASARIM MERKEZLERİ 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM Fon talep edenler, fon arz edenler, fon akımını sağlayan araçlar, kuruluşlar ve piyasanın işleyişini düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (16.02.2011 gün ve 27848 Sayılı Resmi Gazete) Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası

AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası OTP harcamalarının AB bütçesinin önemli bölümünü kapsaması, bu politikayı bütçe tartışmalarının da odak noktası yaparken, 2014-2020 Mali Çerçeve içinde tarım, kırsal

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FALİYET RAPORU 2004 Yılında Belediyemiz birimleri günü geçmiş birbirinden bağımsız bilgisayar teknolojisiyle hizmetini

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI)

SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI) SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI) MADDE 1-6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun; 1) 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde

Detaylı

TÜRK EXIMBANK ÜLKE KREDİ/GARANTİLERİ PROGRAMI. 04 Haziran 2013 F.Zehra TÜRKÖZ SAYAR

TÜRK EXIMBANK ÜLKE KREDİ/GARANTİLERİ PROGRAMI. 04 Haziran 2013 F.Zehra TÜRKÖZ SAYAR TÜRK EXIMBANK ÜLKE KREDİ/GARANTİLERİ PROGRAMI 04 Haziran 2013 F.Zehra TÜRKÖZ SAYAR 1 Genel Bilgi Ülke Kredi/Garanti Programları Ülke Kredi/Garanti Programı Alıcı Kredisi niteliğindedir. Yurtdışında yerleşik

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

İLLER BANKASI GENEL TANITIMI

İLLER BANKASI GENEL TANITIMI İLLER BANKASI GENEL TANITIMI 11 Haziran 1933 tarihinde 15 milyon TL sermaye ile Belediyeler Bankası adı ile kurulmuştur. 13 Haziran 1945 tarihinde faaliyet alanı genişletilerek İller Bankası na dönüşmüştür.

Detaylı

MAKROEKONOMİK ANALİZİN ALTYAPISI: TEMEL MAKROEKONOMİK İLİŞKİLER

MAKROEKONOMİK ANALİZİN ALTYAPISI: TEMEL MAKROEKONOMİK İLİŞKİLER MAKROEKONOMİK ANALİZİN ALTYAPISI: TEMEL MAKROEKONOMİK İLİŞKİLER Bu ünite tamamlandığında; o Ekonomik karar birimlerini ve faaliyetlerini ortaya koyabileceğiz o Ekonomik faaliyetlerin bileşenlerini sıralayabileceğiz

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

İş Geliştirme Bölgeleri

İş Geliştirme Bölgeleri İş Geliştirme Bölgeleri İş Geliştirme Bölgeleri Konusunda Devlet Düzeyinde Yapılan Düzenlemeler Karadağ Hükümeti tarafından 29 Aralık 2011 tarihinde mikro ve küçük işletmelerin gelişimini teşvik etmek

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum merkez ve fabrikalarının yurtiçi

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER BANKAMIZ HAKKINDA Türkiye Kalkınma Bankası (TKB), 1975 yılında DESİYAB (Devlet Sanayi

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 30 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

Kredi Garanti Fonu A.Ş. Batı AkdenizKalkınma Ajansı

Kredi Garanti Fonu A.Ş. Batı AkdenizKalkınma Ajansı Kredi Garanti Fonu A.Ş. Batı AkdenizKalkınma Ajansı Kredi Garanti Fonu nedir? Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF), Bakanlar Kurulu Kararına istinaden kurulmuş ve buna göre faaliyet gösteren bir kredi kefalet

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012 17 EKİM 2011 İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler... 3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı