Doğruluk Payı Aylık Rapor Temmuz 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doğruluk Payı Aylık Rapor Temmuz 2014"

Transkript

1 Doğruluk Payı Aylık Rapor Temmuz 2014 Ortak Gelecek için Diyalog Derneği tarafından 20 Haziran 2014 tarihinde yayın hayatına başlatılan Doğruluk Payı, herhangi bir partiyle ilişkisi olmayan tamamiyle bağımsız bir sosyal girişim olarak, Türkiye siyasetine etki eden aktörlerin açıklamalarını izleyerek belli kriterlere göre doğruluğunu kontrol etmektedir.

2 Doğruluk Payı Aylık Rapor Temmuz 2014 Editörün Girişi Ortak Gelecek için Diyalog Derneği tarafından 20 Haziran 2014 tarihinde yayın hayatına başlatılan Doğruluk Payı, herhangi bir partiyle ilişkisi olmayan tamamiyle bağımsız bir sosyal girişim olarak, Türkiye siyasetine etki eden aktörlerin açıklamalarını izleyerek belli kriterlere göre doğruluğunu kontrol etmektedir. Bu projenin temel hedefi, Türkiye siyasetinde daha sorumlu ve şeffaf siyasi kültür talebinin farkında olan siyasi aktörlerin ve daha sağlıklı ve bilgili siyasi tercihler yaparak bu talebin daha güçlü olmasını sağlayacak seçmenlerin sayısının artmasına katkı sağlamaktır. Doğruluk Payı, bu hedef doğrultusunda yaptığı çalışmalarla şeffaflık ve sorumluluk kavramlarının Türkiye de demokrasi lügatına girmesini ve Türkiye de daha demokratik siyasi kültürün siyasete hakim olmasını amaçlamaktadır. 10 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleştirilecek olan 12. Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde adayların demeçlerini analiz eden Doğruluk Payı, paylaşımlarını #Çankaya2014 etiketiyle sosyal medyadan da paylaşarak seçmenler ile adaylar arasında bir iletişim köprüsünün kurulmasına da katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Seçimlere yaklaştıkça #Çankaya2014 özel raporunu da kamuoyuyla paylaşacak olan Doğruluk Payı, Cumhurbaşkanlığı seçimini de adayların demeçlerindeki tutarlılık ve Ortak Gelecek için Diyalog Dernegi; 16 Ocak 2014 tarihinde kuruluş işlemleri tamamlanarak, Türkiye nin demokratikleşmesi hedefine katkı sağlamak amacı ile kurulmuş; siyasi katılım, temsiliyet, siyasi sorumluluk, şeffaflık alanlarında çalışmalar yaparak Türkiye de demokrasinin araçlarına ulaşımı ve genç kitleleri bu demokratikleşme hareketine ortak etmeyi kendine amaç olarak belirlemiştir. Adalet, özgürlük, eşitlik, çeşitlilik, insan hakları, hukukun üstünlügü ve müzakerenin içinde bulunduğu temel demokratik değerleri kendi öncelikleri olarak kabul eden anlayışımız ve Türkiye toplumunun her türlü farklılığı ile eşit ve demokratik bir yapıda yaşama kararlılığı, bizlerin en önemli motivasyon kaynagını oluşturmaktadır. 1

3 Doğruluk Payı Değerlendirme Kriterlerimiz Metodoloji Hedeflerimiz Daha sorumlu ve daha şeffaf bir siyasi sürece katkıda bulunmak. Doğruluk Payı Ölçeği Bu ölçek Türkiye siyasetini etkileyen aktörlerin açıklamalarında kullandıkları, doğrulanabilir veya yanlışlanabilir özellikteki verileri derecelendiren ölçektir. Bu ölçekle derecelendirilecek açıklamaları aşağıdaki üç soruya verdiğimiz yanıtlara göre seçiyoruz. Açıklamada bahsi geçen veri doğrulanabilir veya yanlışlanabilir bir özellik taşıyor mu? Açıklama tartışmalı mı? Açıklama önemli mi? Doğruluk payı ölçeği siyaseti etkileyen aktörlerin yaptığı açıklamalarında yaptıkları iddianın 3 ana özelliğine bakıyor: 1- İddiada dayanak olarak gösterilen nitel ve nicel verilerin doğruluğu 2- Başvurulacak kaynakların kalitesi 3- İddianın söylenme amacı ve bağlamıyla uyuşması Bu üç ana kritere ek olarak bazı açıklamalarda iddianın parti ve aktörün genel eğilimleriyle tutarlılığı da dördüncü kriter olarak devreye girecek. 2 Türkiyeli seçmenlerin daha sağlıklı ve bilgili tercihler yapmasına katkı yapmak. Türkiye kamuoyunda şefafflık, sorumluluk ve demokratik yönetişim prensiplerinin önemi için farkındalığı artırmak. Temel Prensiplerimiz Bu site Türkiye siyasetindeki aktörlerin açıklamalarında yer verdiği doğrulanabilir veya yanlışlanabilir verileri izleyip doğruluğunu kontrol etmeyi amaçlamaktadır. Kontrol kapsamımız içine söz konusu aktörlerin siyasi kanaatleri girmemektedir.siyasi aktörlerin açıklamalarındaki her türlü veri kontrol edilmemektedir. Seçmeni yönlendirme rolü olan daha önemli veriler kontrol edilecek materyal olarak seçilmektedir. Bizim için önemli olan şey söz konusu açıklamaların temel aldığı verilerin, diğer her şeyden bağımsız olarak, doğruluğudur. Aktörün kimliği, siyasi bağı ya da amacı bu değerlendirme içine katılmamaktadır.sosyal düzlemde kullanılan kavramların yer, zaman ve kişiye göre farklılıklar gösterdiğinin bilincindeyiz.değerlendirmelerimi zde çeşitliliği olabildiğinde içermeye ve one göre değerlendirmeler yapmaya gayret sarfedeceğiz.

4 Doğruluk Payı Değerlendirme Kriterlerimiz Metodoloji Bu kriterlere bağlı olarak yapılacak ağırlıklandırma ise; Analiz edilen demeçlerden bazıları Doğruluk (% 50) Kaynak kalitesi (% 20) Amaç ve bağlamla uyumu (% 30) Tutarlılık (% 10)* Ali Serindağ Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Milletvekili Önemli! 1- Editörlerimiz analiz edilecek iddialardaki nitel ve nicel verileri öncelikle birincil kaynaklardan kontrol edecektir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ikincil kaynaklara başvurulsa bile bunlar iddia analizinin kaynak kalitesi kriterinde ona göre değerlendirilecektir 2- Tüm siyasi aktörlerin tüm iddialarını kontrol etmek gibi bir durum mümkün olamadığından analiz edilecek iddiaların seçiminde zorunlu olarak öznellik devreye girmektedir. Site dahilindeki sıralamaları bu gerçeği akılda bulundurarak yorumlanmasını tavsiye ediyoruz. 3- İddialarda kurulan nedenselliklerin objektif olarak kanıtlanması epistemelojik bir sorundur. Bu durumu dikkate alıyoruz; fakat kurulan nedensellikleri eleştirme hakkımızın kamuoyunu bilgilendirmenin önemli bir ayağı olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda, iddialardaki verileri kontrol etmenin yanı sıra iddianın bir seviye arka planındaki nedenselliğin iddia ve verilerle uyumunu ortaya çıkarmayı da önemsiyoruz. Gaziantep te 200 bin Suriyeli var. 34, 35 bini kamplarda kalıyor geri kalanı şehirde dolaşıyor. Gaziantep in kabul edebileceği sınır aşılmıştır. Recep Tayyip Erdoğan T.C. Başbakanı AK Parti Genel Başkanı İstanbul da denizin altından biliyorsunuz Marmaray ı yaptık, bunu yapan biziz. Bununla ilgili ne Demirel in, ne Ecevit in burayla ilgili en ufak bir katkısı yok. 3

5 Doğruluk Payı Değerlendirme Kriterlerimiz Metodoloji Bu kriterlere göre doğruluk payı ölçeğinde 5 seviye oluşmaktadır: 1- doğruluk payı vardır. 2- kayda değer ölçüde doğruluk payı vardır. İddiada kullanılan veri güvenilir kaynaklardan doğrulanmıştır.siyasal aktörün amacı ile kullanılan veri ve kurulan nedensellik arasında uyum vardır. İddiada kullanılan veri kaynaktan doğrulanmıştır.verinin doğrulandığı kaynak kayda değer ölçüde güvenilir ve kalitelidir.kurulan nedensellik tam olarak açıklanmamıştır. 3- kısmen doğruluk payı vardır. 4- büyük oranda doğruluk payı yoktur. İddiada kullanılan verinin doğrulanması konusunda kaynak uyuşmazlığı vardır. Bağlantılı alt iddialarda kısmen doğruluk vardır.verinin kendisinde ve yorumunda kısmi hata vardır. İddiada kullanılan veriler kısmen doğru olmakla birlikte nedensellik tartışmalıdır ve ciddi oranda yanıltma içermektedir.kullanılan veri ile aktörün amacı arasında ciddi oranda uyumsuzluk vardır.kullanılan verinin kısmen hata içermesine karşın aktörün amacıyla uyum içindedir. 5- doğruluk payı yoktur. İddiada kullanılan veriler hatalıdır.nedensellik ve göstergeler hatalı ve yanıltıcıdır.abartılı ifadelere sıkça yer verilmiştir. 4

6 Temmuz 2014 Rapor Rapor Bulguları Doğruluk Payı editörleri, Haziran Temmuz[1] döneminde Türkiye siyasetine etki eden 46 siyasi aktörün 70 açıklamasını analiz etti. Bu açıklamaların parti dağılımının TBMM deki sandalye dağılımına yakın olmasıyla eldeki örneklemin belli bir temsiliyet derecesi taşıdığını iddia etmek mümkündür. Analiz edilen demeçlerden bazıları Recep Tayyip Erdoğan T.C. Başbakanı AK Parti Genel Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekilleri Dağılımı 58.2% AK Parti (DSP-MHP-ANAP hükümeti için) IMF e borçlandılar, ne kadar? 23,5 milyar dolar. 24.2% CHP 5.2% HDP 2.6% Bağımsız 9.6% MHP İki grafikte karşılaştırmalı olarak Doğruluk Payı analizlerinde parti dağılımı ile meclis sandalye dağılımı arasındaki paralelliği görmek mümkündür. Ek bilgi olarak iktidar partisi AK Parti de başbakan ve bakanların analizlerdeki ağırlıkları doğal olarak fazla iken muhalefet partilerinde genel başkan ve milletvekilleri arasında ciddi bir fark yoktur. Doğruluk Payı Analizleri Dağılımı 5.7% 50.0% Meclis Dışı AK Parti Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 2002 yılında 847 bin kişi kredi kartı borcuna sahip. Haziran 2014 itibariyle 3 milyon 165 bin kişi olmuş. Borçlar 334 Milyar TL ye çıkmış. 22.9% CHP 7.1 % HDP 1.5% Bağımsız 12.9% MHP 5

7 Temmuz 2014 Rapor Rapor Bulguları Editörlerimiz, bu açıklamalardaki söz konusu iddiaların kaynaklardaki verilerle uygunluğuna, başvurulan kaynağın kalitesine, amaç ve bağlama uygunluğuna baktılar ve bu araştırma sürecini analizlerinde anlatarak siyasi aktörlerin açıklamalarını doğruluk payı sayacında uygun renklerle kategorize ettiler. Haziran - Temmuz döneminde analiz edilen 70 açıklamanın kırmızı-yeşil skalasındaki rengi sarı-turuncu sınırında; bir başka deyişle, Türkiyeli seçmenler Haziran Temmuz döneminde ortalama olarak kısmi oranın biraz üstünde doğruluk payı olan açıklamalarla karşılaşmışlar. Analiz edilen demeçlerden bazıları Hasip Kaplan Halkların Demokratik Partisi Şırnak Milletvekili Enerji Bakanı kamuoyunu yanlış bilgilendiriyor, Şırnak'ta %80 kaçak doğru değil Türkiye Siyasetinin Doğruluk Payı Skoru Türkiye de Haziran Temmuz döneminde 46 siyasi aktörün 70 açıklamasını niceliksel analizi sonucu ortaya çıkan siyaset karnesi orta seviyesindedir. Türkiye de siyasetçilerin açıklamalarında kısmen doğruluk payı vardır. Siyasetçilerin iddialarının önemli bir kısmında güvenilir veriler dayanak oluşturmadığı gibi abartı ve yanlış yönlendirmeler de mevcuttur. Selahattin Demirtaş Halkların Demokratik Partisi HDP Eş Genel Başkanı...ülkenin yüzde 25'inin açlık, yüzde 60'ının yoksulluk sınırının altında... 6

8 Temmuz 2014 Rapor Rapor Bulguları Siyasi Partilere göre Doğruluk Payı Ortlalamaları Meclisteki siyasi grupların ve meclis dışı aktörlerin Doğruluk Payı ortalamalarını yandaki sayaçlarda görebilirsiniz. Bir uyarı olarak henüz partilerin açıklama sayısının az olmasından dolayı siyasi partiler için güvenilir bir değerlendirme yapmak hatalı sonuçlara götürebilir. Önümüzdeki aylarda çıkacak raporlarda kümülatif değerlendirmeler bu konuda daha sağlık yol gösterici olacaktır. Meclis Dışı Bağımsız 7 5

9 Temmuz 2014 Rapor Rapor Bulguları Raporun kapsadığı 20 Haziran Temmuz 2014 tarihleri arasındaki analiz edilen demeçlerin konu dağılımına baktığımızda ise Türkiye ekonomisi ile ilgili verilerin ve TBMM deki gündemin büyük ölçüde bu dağılımı şekillendirdiğini görmek mümkün. Analiz edilen iddiaların yaklaşık % 36 sını ekonomi, sanayi, ticaret ve tarım ile ilgili söz konusu alanların bakanlarının ve muhalefet milletvekillerinin açıklamaları oluşturmaktadır. Bu alanlarda istatistiki verilerin sıklıkça güncellenmesi ve oldukça çeşitli olması iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasındaki tartışmalar için veri sağlamaktadır. İstatistiki verilerin çok sık kullanıldığı bu tür alanların dışında Temmuz ayının başında TBMM de Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun Tasarısı görüşmeleri sırasında yapılan teknoloji ve eğitim konulu açıklamalar bu alandaki analiz sayısını arttırmıştır. Haziran da yapılan Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı görüşmeleri de özellikle düzensiz göç üzerine yapılan iddiaların analiz edilmesine vesile oldu. Soma da yaşanan maden faciasının ardından madenler ve iş güvenliği üzerine yapılan açıklamalar da enerji ve sosyal politikalar konusunun önemli bir kısmını oluşturmuştur. Analiz edilen demeçlerden bazıları Emin Haluk Ayhan Milliyetçi Hareket Partisi MHP Denizli Milletvekili (2014 ilk çeyrek için açıklanan milli gelir hakkında) Yüzde 7 reel olarak dolar bazında düştü. Hüseyin Tanrıverdi Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Manisa Milletvekili 1992 yılında Zonguldak Kozlu da yaşanan maden faciasından sonra dönemin başbakanı, başbakan yardımcısının ve bakanların olay yerine gitmemiştir" 8

10 Temmuz 2014 Rapor Rapor Bulguları Genel Konu Kategorilerine göre Analiz Dağılımı Ekonomi 17.1 % Eğitim 11.4 % Sanayi, Ticaret ve Finans 10.0 % Uluslararası İlişkiler 10.0% Tarım, Orman ve Köyişleri 8.6 % Teknoloji 8.6% Enerji 7.1 % Genel Politika 7.1 % Çevre 5.7 % Sosyal Politikalar 4.3 % Bayındırlık, İmar & Şehircilik 2.9 % İç Politika 2.9 % Sağlık 2.9 % Adalet Yapılan analizlerin yaklaşık altıda biri ekonomi kategorisine giren konular hakkında yapılmıştır. Eğitim, sanayi, ticaret, finans ve uluslararası ilişkiler bu dağılımda öne çıkan alanlardır. 1.4 % 17.1 Genel Konu Kategorilerinin Siyasi Gruplara Dağılımı 11.4 Konular Ekonomi Eğitim 3. Sanayi, Ticaret ve Finans 4. Uluslararası İlişkiler Tarım, Orman ve Köyişleri Teknoloji 7. Enerji Genel Politika Çevre 10. Sosyal Politikalar Bayındırlık, İmar ve Şehircilik 12. İç Politika 13. Sağlık 14. Adalet Bağımsız Meclis Dışı

11 @dogrulukpayicom www. Hacımimi Mah. Dibek Sokak No:54 Avcı Apt. Daire:3 Galata Beyoğlu İstanbul /Dogrulukpayi

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye de 2011 Genel Seçimlerinde Twitter Kullanımı

Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye de 2011 Genel Seçimlerinde Twitter Kullanımı 59-96 Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye de 2011 Genel Seçimlerinde Twitter Kullanımı Günseli Bayraktutan Mutlu Binark Tuğrul Çomu Burak Doğu Gözde İslamoğlu Aslı Telli Aydemir Öz Yeni

Detaylı

SİYASAL İLETİŞİMDE ANADOLU AJANSI NIN ROLÜ

SİYASAL İLETİŞİMDE ANADOLU AJANSI NIN ROLÜ SİYASAL İLETİŞİMDE ANADOLU AJANSI NIN ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ŞAHİN ÖZET Siyasal iletişimde kitle iletişim araçlarının yeri büyüktür. Yöneten yönetilen ilişkilerini ve seçim dönemi çalışmalarını kapsayan

Detaylı

SİYASİ PARTİLER GÖZÜYLE TURİZM. Prof.Dr. Atila YÜKSEL Adnan Menderes Üniversitesi. Araş.Gör. Osman ÇULHA Yaşar Üniversitesi

SİYASİ PARTİLER GÖZÜYLE TURİZM. Prof.Dr. Atila YÜKSEL Adnan Menderes Üniversitesi. Araş.Gör. Osman ÇULHA Yaşar Üniversitesi SİYASİ PARTİLER GÖZÜYLE TURİZM Prof.Dr. Atila YÜKSEL Adnan Menderes Üniversitesi Araş.Gör. Osman ÇULHA Yaşar Üniversitesi Yrd. Doç.Dr. Fisun YÜKSEL Adnan Menderes Üniversitesi Türkiye ekonomisinin en başarılı

Detaylı

Kadın temsilindeki artış olumlu ama yetersiz

Kadın temsilindeki artış olumlu ama yetersiz Kadın temsilindeki artış olumlu ama yetersiz Mayıs 2011-10 TL KDV Dahil 67 10 Serpil Sancar FEMİNİSTLER: TEMSİLCİSİ PARLAMENTOYA GİREMEYEN TEK KESİM 15 Dr. Nazlı Çağın Bilgili DEMOKRASİNİN KALİTESİ KADINLARIN

Detaylı

Sivil Toplum Endeksi Projesi Yan Raporları

Sivil Toplum Endeksi Projesi Yan Raporları Sivil Toplum Endeksi Projesi Yan Raporları Sivil Toplumun Türk Medyasındaki Yansıması Doç. Dr. Aslı Tunç, İstanbul Bilgi Üniversitesi Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, Türkiye Üçüncü Sektör

Detaylı

Kürt Seçmenlerin Oy Verme Dinamikleri:

Kürt Seçmenlerin Oy Verme Dinamikleri: Kürt Seçmenlerin Oy Verme Dinamikleri: Kuzeydoğu- Ortadoğu ve Güneydoğu Anadolu Alt Bölgelerinde Seçmenin Siyasal Tercihlerinin Sosyolojik Analizi PROJE EKİBİ: Prof. Dr. Mesut YEĞEN, Uğraş Ulaş TOL, Mehmet

Detaylı

GüNDeM SAYI 78 ŞUBAT 2009 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 78 ŞUBAT 2009 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 78 ŞUBAT 2009 ISSN 1304-8155 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Sermaye Piyasası Etkileşimi (sayfa 7) Çin Halk Cumhuriyeti Sermaye Piyasası (sayfa 16) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA, KONSEYE, EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTEYE VE BÖLGELER KOMİTESİNE SUNULAN BİLDİRİM

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA, KONSEYE, EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTEYE VE BÖLGELER KOMİTESİNE SUNULAN BİLDİRİM AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 08.10.2014 SWD(2014) 307 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA, KONSEYE, EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTEYE VE BÖLGELER KOMİTESİNE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca

Detaylı

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu TÜRKİYE CUMHURİYETİ. 10 Ağustos 2014 CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu TÜRKİYE CUMHURİYETİ. 10 Ağustos 2014 CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu TÜRKİYE CUMHURİYETİ 10 Ağustos 2014 CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ AGİT DKİHB Sınırlı Seçim Gözlem Heyeti Sonuç Raporu Varşova 18 Kasım 2014 İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ

Detaylı

TÜRKİYE STRATEJİSİ. 17 Nisan 2012 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu tarafından onaylanan şekliyle

TÜRKİYE STRATEJİSİ. 17 Nisan 2012 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu tarafından onaylanan şekliyle AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI BELGESİDİR TÜRKİYE STRATEJİSİ 17 Nisan 2012 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu tarafından onaylanan şekliyle Belgenin orijinal metninin çevirileri, EBRD tarafından sadece

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

Onyıllardır bekleyen reform: Vergi

Onyıllardır bekleyen reform: Vergi Onyıllardır bekleyen reform: Vergi Aralık 2011-10 TL KDV Dahil 67 71 10 Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile söyleşi VERGİ USUL KANUNU İLE GELİR VERGİSİ KANUNU NU YENİDEN YAZACAĞIZ 16 Prof. Dr. Ünal Zenginobuz

Detaylı

TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III-

TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III- İÇİNDEKİLER I- TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III- SİYASİ KRİTERLER ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR... 7 IV- VİZE MUAFİYETİ VE GERİ KABUL ANLAŞMASI...

Detaylı

24. 24. Dönem 1. 1. ve ve 2. 2. Yasama Yılı Faaliyet Raporu

24. 24. Dönem 1. 1. ve ve 2. 2. Yasama Yılı Faaliyet Raporu Türkiye Büyük Büyük Millet Meclisi 24. 1. 1. ve ve 2. 2. 12 12 Haziran 2011 2011 4 Temmuz 4 2012 2012 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 24. DÖNEM YASAMA YILI YASAMA, DENETİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ 12 Haziran

Detaylı

GÜNDEM BELİRLEME TEORİSİ BAĞLAMINDA 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN BASINDA SUNUMU: AKP VE CHP ÖRNEĞİ

GÜNDEM BELİRLEME TEORİSİ BAĞLAMINDA 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN BASINDA SUNUMU: AKP VE CHP ÖRNEĞİ GÜNDEM BELİRLEME TEORİSİ BAĞLAMINDA 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN BASINDA SUNUMU: AKP VE CHP ÖRNEĞİ Ahmet GÜNEŞ Cumhuriyet University, Turkey ahmetgunes5050@gmail.com ÖZET Türkiye, siyasal bir deneyim

Detaylı

Yolsuzlukla Mücadele ve Sivil Toplum İlişkisi: Bir Perspektif Denemesi Emin Dedeoğlu Yönetişim Çalışmaları Direktörü

Yolsuzlukla Mücadele ve Sivil Toplum İlişkisi: Bir Perspektif Denemesi Emin Dedeoğlu Yönetişim Çalışmaları Direktörü Yolsuzlukla Mücadele ve Sivil Toplum İlişkisi: Bir Perspektif Denemesi Emin Dedeoğlu Yönetişim Çalışmaları Direktörü Emre Demir Araştırmacı TEPAV Politika Notu Ocak 2011 Yolsuzlukla Mücadele ve Sivil Toplum

Detaylı

KONDA. 7 Haziran. Sandık ve Seçmen Analizi

KONDA. 7 Haziran. Sandık ve Seçmen Analizi KONDA 7 Haziran Sandık ve Seçmen Analizi 18 Haziran 015 İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ.... SANDIK SONUÇLARI... 4.1. Seçimlere Katılım Oranları..... Bölgelere Göre Oy Dağılımları... 1.. Bölgelerde Katılım Oranları

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ COĞRAFYA

TÜRKİYE CUMHURİYETİ COĞRAFYA TÜRKİYE CUMHURİYETİ Yüzölçümü: 783,562 km²'dir Nüfus: 72 milyon 561 bin Resmi Dil: Türkçe Başlıca şehirleri: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, adana, Gaziantep Başkent: Ankara COĞRAFYA Türkiye 7 coğrafi

Detaylı

SDE analiz CUMHURBAŞKANI ADAYLARININ SEÇİM STRATEJİLERİNİN ANALİZİ. Sunuş. www.sde.org.tr. www.sde.org.tr. Yazarlar Hakkında.

SDE analiz CUMHURBAŞKANI ADAYLARININ SEÇİM STRATEJİLERİNİN ANALİZİ. Sunuş. www.sde.org.tr. www.sde.org.tr. Yazarlar Hakkında. Yazarlar Hakkında Dr. Murat YILMAZ Stratejik Düşünce Enstitüsü İç Politika ve Demokratikleşme Programı Koordinatörüdür. Türk siyasi hayatı ve fikir tarihi ile siyasi partiler üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.

Detaylı

tepav DEMOKRATİKLEŞME PAKETİNDEKİ ÖNERİLERLE KARŞILAŞTIRMALI ALTERNATİF SEÇİM SİSTEM SİMÜLASYONLARI Nisan2014 N201415 POLİTİKANOTU

tepav DEMOKRATİKLEŞME PAKETİNDEKİ ÖNERİLERLE KARŞILAŞTIRMALI ALTERNATİF SEÇİM SİSTEM SİMÜLASYONLARI Nisan2014 N201415 POLİTİKANOTU POLİTİKANOTU Nisan2014 N201415 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Doç. Dr. Yetkin ÇINAR 1 Doç. Dr. Türkmen GÖKSEL 2 DEMOKRATİKLEŞME PAKETİNDEKİ ÖNERİLERLE KARŞILAŞTIRMALI ALTERNATİF SEÇİM

Detaylı

Burhan Akyılmaz/Prof.Dr. Mustafa Uçar 2014 TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİN POLİTİK PAZARLAMA STRATEJİLERİ AÇISINDAN ANALİZİ

Burhan Akyılmaz/Prof.Dr. Mustafa Uçar 2014 TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİN POLİTİK PAZARLAMA STRATEJİLERİ AÇISINDAN ANALİZİ 2014 TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİN POLİTİK PAZARLAMA STRATEJİLERİ AÇISINDAN ANALİZİ THE ANALYSIS OF 2014 TURKISH PRESIDENTIAL ELECTION IN TERMS OF POLITICAL MARKETING STRATEGIES Burhan Akyılmaz 1,

Detaylı

TÜRKİYE YE YÖNELİK TÜRKMEN GÖÇÜ VE TÜRKİYE DEKİ TÜRKMEN VARLIĞI

TÜRKİYE YE YÖNELİK TÜRKMEN GÖÇÜ VE TÜRKİYE DEKİ TÜRKMEN VARLIĞI TÜRKİYE YE YÖNELİK TÜRKMEN GÖÇÜ VE TÜRKİYE DEKİ TÜRKMEN VARLIĞI TURKMENS' MIGRATION TOWARDS TURKEY AND TURKMEN POPULATION IN TURKEY 2 )+ة ا.&+-/#ن 1 ( 5 %+-#4 وا. 5 ' 5 د ا.&+-/ 61# %+-#4,6 Rapor No: 19

Detaylı

ÇİZGİDEN GERÇEĞE 10. YILINDA...

ÇİZGİDEN GERÇEĞE 10. YILINDA... İmaj Center Macun Mah. 3. Cad. No: 2 / (A Giri i) İstanbul Yolu 6. Km. Yenimahalle - ANKARA Tel: 0.312 397 91 40 Faks: 0.312 397 41 54 www.danajans.com ÇİZGİDEN GERÇEĞE 10. YILINDA... Başkan dan Başkan

Detaylı

...KRİZLERDEN İSTİKRARA... DEĞİŞEN GELİŞEN BÜYÜYEN TÜRKİYE NİN TEŞVİK KENTİ KÜTAHYA

...KRİZLERDEN İSTİKRARA... DEĞİŞEN GELİŞEN BÜYÜYEN TÜRKİYE NİN TEŞVİK KENTİ KÜTAHYA ...KRİZLERDEN İSTİKRARA... DEĞİŞEN GELİŞEN BÜYÜYEN TÜRKİYE NİN TEŞVİK KENTİ KÜTAHYA İÇİNDEKİLER SAYFALAR SUNUŞ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

YEREL SEÇİMLERDE SPORTİF HİZMETLERİN SEÇMEN TERCİHİNE OLAN ETKİSİ (KONYA, KARAMAN, AKSARAY ve NİĞDE İLİ ÖRNEĞİ)

YEREL SEÇİMLERDE SPORTİF HİZMETLERİN SEÇMEN TERCİHİNE OLAN ETKİSİ (KONYA, KARAMAN, AKSARAY ve NİĞDE İLİ ÖRNEĞİ) YEREL SEÇİMLERDE SPORTİF HİZMETLERİN SEÇMEN TERCİHİNE OLAN ETKİSİ (KONYA, KARAMAN, AKSARAY ve NİĞDE İLİ ÖRNEĞİ) Yusuf BARSBUĞA* ÖZET Toplumsal hizmetlerin oluşturulması ve halka sunulmasında önemli bir

Detaylı

Editörden. Dergimizin bu sayısının konusunu Türkiye nin tasarruf alışkanlıkları olarak seçtik.

Editörden. Dergimizin bu sayısının konusunu Türkiye nin tasarruf alışkanlıkları olarak seçtik. Editörden Dergimizin bu sayısının konusunu Türkiye nin tasarruf alışkanlıkları olarak seçtik. Ülkemizde tasarruf bilinci her zaman tartışılan bir konu olmuştur. Hükümetler tarafından bu konuda politikalar

Detaylı

TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ

TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI (EBRD) BELGESİDİR TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ EBRD belgenin orijinal metninin çevirilerini sadece okuyucuya kolaylık sağlamak amacıyla temin etmiştir. EBRD çevirinin özgünlüğünü

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013

AVRUPA KOMİSYONU KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013 AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 10 Ekim 2012 SEC (2012) 336 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013 {COM(2012) 600} ekindeki

Detaylı

AVRUPA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN OY VERME DAVRANIŞLARI VE 2014 TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

AVRUPA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN OY VERME DAVRANIŞLARI VE 2014 TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ AVRUPA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN OY VERME DAVRANIŞLARI VE 2014 TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ Yazarlar Nermin Abadan-Unat Volkan Çıdam Dilek Çınar Zeynep Kadirbeyoğlu Selcan Kaynak Bahar Özay Sercan Taş Aralık

Detaylı