GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSELERÝ YAZARLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSELERÝ YAZARLAR"

Transkript

1 GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSELERÝ YAZARLAR Gökmen ÖZEN Serpil TÝMURKAAN Dr. Mehmet GÜLLÜ H. Salih TÝMURKAAN Feray MERÝÇ Sinan UÐRAÞ Dilek ÇELÝK ÇOBAN DEVLET KİTAPLARI BEŞİNCİ BASKI., 2014

2 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI...: 4760 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ...: ?.Y Her hakký saklýdýr ve Millî Eðitim Bakanlýðýna aittir. Kitabýn metin, soru ve þekilleri kýsmen de olsa hiçbir surette alýnýp yayýmlanamaz. Editör Dil Uzmaný Program Geliþtirme Uzmaný Ölçme ve Deðerlendirme Uzmaný Rehberlik Uzmaný Görsel Tasarým Uzmaný : Yrd. Doç. Dr. Esin GÜLLÜ : Abdullah BEGEÇ : Özlem GÜLEK : Halil LÜLE : Mustafa ARSLAN : Murat OÐUZ ISBN Millî Eðitim Bakanlýðý, Talim ve Terbiye Kurulunun gün ve 217 sayýlý kararý ile ders kitabý olarak kabul edilmiþ, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün gün ve sayýlý yazısı ile beþinci defa adet basýlmýþtýr.

3 Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl. Hakkıdır Hakk a tapan milletimin istiklâl. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va dettiği günler Hakk ın; Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı: Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na şım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet; Hakkıdır Hakk a tapan milletimin istiklâl! Mehmet Âkif Ersoy

4 GENÇLİĞE HİTABE Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Mustafa Kemal Atatürk

5

6

7 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE: EÐÝTSEL OYUNLARA GÝRÝÞ...1 A. OYUN Oyunun Yapýsal Temelleri Oyunun Tarihî Geliþimi Oyunlarýn Sýnýflandýrýlmasý...5 B. EÐÝTSEL OYUN Eðitsel Oyunun Önemi Eðitsel Oyunlarýn Sýnýflandýrýlmasý...7 a. Eðitsel Oyunlarýn Uygulanýþ Biçimlerine Göre Sýnýflandýrýlmasý...7 b. Eðitsel Oyunlarýn Oynanma ya da Oynatýlma Amaçlarýna Göre Sýnýflandýrýlmasý...8 ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME ÜNÝTE: EÐÝTSEL OYUN HAZIRLAMA...12 A. OYUNDA AMAÇ...14 B. OYUNDA PLANLAMA Oyun Seçimi Oyuncu Seviyesi Oyun Araç Gereçleri Oyun Alaný Oyun Süresi...17 C. OYUN OYNATMA Gruplarýn Oluþturulmasý Ebe Seçim Yöntemleri Liderin Özellikleri Oyunda Ödül ve Ceza Oyunda Çeþitlendirme ve Uyarlama Oyun Oynatýlýrken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar...29 Ç. OYUNDA DEÐERLENDÝRME Oyunun Deðerlendirilmesi Oyuncularýn Deðerlendirilmesi Liderin Deðerlendirilmesi...31 ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME ÜNÝTE: EÐÝTSEL OYUN OYNAMA...37 A. OYUNDA TEMEL MOTORÝK ÖZELLÝKLERÝN GELÝÞÝMÝ Oyunda Kuvvet...39 a. Kuvvet Geliþimine Yönelik Oyunlarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar...40 VII

8 b. Kuvvet Geliþimine Yönelik Oyunlarda Çeþitlendirme ve Uyarlama...42 c. Kuvvet Geliþimine Yönelik Oyunlar Oyunda Reaksiyon Zamaný, Çabukluk ve Sürat...49 a. Reaksiyon Zamaný, Çabukluk ve Sürat Geliþimine Yönelik Oyunlarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar...49 b. Reaksiyon Zamaný, Çabukluk ve Sürat Geliþimine Yönelik Oyunlarda Çeþitlendirme ve Uyarlama...50 c. Reaksiyon Zamaný, Çabukluk ve Sürat Geliþimine Yönelik Oyunlar Oyunda Dayanýklýlýk...57 a. Dayanýklýlýk Geliþimine Yönelik Oyunlarda Çeþitlendirme ve Uyarlama...57 b. Dayanýklýlýk Geliþimine Yönelik Oyunlar Oyunda Koordinasyon...62 a. Koordinasyon Geliþimine Yönelik Oyunlarda Çeþitlendirme ve Uyarlama...62 b. Koordinasyon Geliþimine Yönelik Oyunlar Oyunda Esneklik...66 a. Esneklik Geliþimine Yönelik Oyunlarda Çeþitlendirme ve Uyarlama...66 B. OYUNDA ZEKÂ VE DÝL GELÝÞÝMÝ Zekâ ve Dil Geliþimine Yönelik Oyunlar...72 C. OYUNDA SOSYAL GELÝÞÝM...75 Ç. OYUNDA KÝÞÝLÝK GELÝÞÝMÝ...77 ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME ÜNÝTE: SPORTÝF OYUNLAR...82 A. SPORTÝF OYUN KAVRAMI Sportif Oyun...84 B. BÝREYSEL SPORLARA UYGUN EÐÝTSEL OYUNLAR Atletizme Uygun Eðitsel Oyunlar Jimnastiðe Uygun Eðitsel Oyunlar Mücadele Sporlarýna Uygun Eðitsel Oyunlar Raketli Sporlara Uygun Eðitsel Oyunlar...95 C. TAKIM SPORLARINA UYGUN EÐÝTSEL OYUNLAR Basketbola Uygun Eðitsel Oyunlar Futbola Uygun Eðitsel Oyunlar Hentbola Uygun Eðitsel Oyunlar Voleybola Uygun Eðitsel Oyunlar ATATÜRK VE OYUN ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME PERFORMANS GÖREVÝ ÜNÝTE: GELENEKSEL OYUNLARIMIZ VE MÝLLÎ KÜLTÜRÜMÜZ A. GELENEKSEL OYUNLARIMIZ VE MÝLLÎ KÜLTÜRÜMÜZ B. GELENEKSEL EÐÝTSEL OYUNLARIMIZ Geleneksel Oyunlarda Oyuna Hazýrlanma a. Geleneksel Oyunlarda Ebe Seçim Yöntemleri b. Geleneksel Oyunlarda Gruplarýn Oluþturulmasý C. GELENEKSEL OYUNLAR VE SPOR Geleneksel Sporlar Federasyonuna Baðlý Spor Branþlarý VIII

9 2. Geleneksel Oyunlarýn Spor Branþý Hâline Getirilmesi Ç. GELENEKSEL OYUNLARIMIZDAN ÖRNEKLER ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME PERFORMANS GÖREVÝ ÜNÝTE: ENGELLÝLERE UYGUN EÐÝTSEL OYUNLAR A. ENGELLÝLER (Özel Gereksinimli Bireyler) Engellileri Tanýyalým Engelli Oluþ Nedenleri a. Doðum Öncesinde Oluþan Nedenler b. Doðum Anýnda Oluþan Nedenler c. Doðum Sonrasýnda Oluþan Nedenler Engellilerin Sýnýflandýrýlmasý a. Fiziksel Engelliler b. Duyusal Engelliler c. Zihinsel Engelliler Engellilerle Yaþam a. Ailede Engellilerle Yaþam b. Okulda Engellilerle Yaþam c. Toplumda Engellilerle Yaþam B. ENGELLÝLER ÝÇÝN EÐÝTSEL OYUNLAR Eðitsel Oyunlarýn Engelliler Ýçin Faydalarý Engellilere Uygun Eðitsel Oyunlarýn Özellikleri a. Oyun Alanýnýn Düzenlenmesi b. Oyun Araçlarý c. Oyunun Yapýsý ve Oynatýlýþý ç. Oyun Lideri Engelli Gruplarýna Uygun Eðitsel Oyunlar a. Bedensel Engellilere Uygun Eðitsel Oyunlar b. Ýþitme Engellilere Uygun Eðitsel Oyunlar c. Görme Engellilere Uygun Eðitsel Oyunlar ç. Zihinsel Engellilere Uygun Eðitsel Oyunlar ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME TERÝMLER SÖZLÜÐÜ EKLER EK 1. Grup Deðerlendirme Formu EK 2. Grup Deðerlendirme Formu EK 3. Grup Öz Deðerlendirme Formu EK 4. Öz Deðerlendirme Formu EK 5. Öz Deðerlendirme Formu KAYNAKÇA IX

10 SÝMGELER SINIF Etkinlik : Sýnýf içerisinde yapýlacak etkinlik Okul bahçesinde veya spor salonunda yapýlacak etkinlik Etkinlik : Evde yapýlacak etkinlik Okul dýþýnda yapýlacak etkinlik Üniteyle ilgili ön hazýrlýk çalýþmalarý HAZIRLIK ÜNÝTE SORULARI Ölçme ve deðerlendirme çalýþmalarý BUNLARI BÝLÝYOR MUSUNUZ? Konuyla baðlantýlý ilgi çekici bilgi notu A. B. C. Ç...Ana baþlýk Alt baþlýk a. b. c. ç...ara baþlýk DÜÞÜNELÝM! Konuyla ilgili sýnýf içerisinde tartýþma yapýlmasý X

11 EÐÝTSEL OYUNLARA GÝRÝÞ 1. ÜNÝTE A. OYUN B. EÐÝTSEL OYUN 1

12 HAZIRLIK 1. Günümüzde geliþen teknoloji ve azalan oyun alanlarý sizin ve çocuklarýn oynadýðý oyunlarda hangi deðiþikliklere neden olmuþtur? Yaþadýðýnýz çevrede oynanan oyunlarý kendi bakýþ açýnýza göre sýnýflandýrýnýz Aile büyüklerinizin çocukluk yýllarýnda oynadýklarý oyunlarý araþtýrýnýz Ülkemizde oynanan oyunlarýn bölgelere göre farklýlýk göstermesinin nedenlerini araþtýrýnýz

13 A. OYUN Oyun, farklý özellikler göz önünde bulundurularak çeþitli þekillerde tanýmlanabilir. Oyun, belli bir amaca yönelik (eðlence, eðitim, saðlýk gibi) kurallý ya da kuralsýz gerçekleþtirilen, her durumda çocuðun isteyerek ve hoþlanarak katýldýðý, psikomotor, zihinsel (biliþsel), duyuþsal ve sosyal geliþimine katký saðlayan en etkili öðrenme ortamýdýr. Oyun, insanlarýn bedensel ve zihinsel yeteneklerini geliþtirme amacýný güden, hesap, dikkat, rastlantý ve beceriye dayanan, ayný zamanda da tat veren bir tür yarýþtýr (Seyrek ve Sun, 1991). Oyun, dikkat, rastlantý veya maharete dayanan ve insanlarýn hoþ vakit geçirmelerine, oyalanmalarýna yarayan tamamen menfaatsiz eðlenceli yarýþtýr (Sel,1993). Öðrencinin eski dinçliðini kazanmasý, çalýþmalardan usanmamasý için oyun gereklidir. GAZALÝ 1. OYUNUN YAPISAL TEMELLERÝ a) Fiziksellik Kiþinin oyundaki psikomotor hareketlerini ve koordinasyon durumunu içerir. b) Sosyallik Bireyin, oyunda yardýmlaþma, paylaþma, sürükleyicilik ve diðer insanlara gösterdiði yakýnlýk gibi oyun arkadaþlarý ile kurduðu iliþkilerin tümüdür. c) Keyiflilik Oyuncunun þaka, kýzgýnlýk vb. duygu ve hareketler içerisine girmesi, oyundan zevk almasýdýr. ç) Ýsteklilik Oyuna katýlýmdaki isteklilik ve arzudur. d) Kavramsallýk Oyuna katýlanlarýn beceri ve kabiliyetlerine yöneliktir. Yani, oyuncunun oyundaki farklý karakterdeki rolleri üstlenmesi, oyun taktiði üretmesi ya da geleneksel oyun usulünü kullanýp kullanmamasýdýr. 3

14 2. OYUNUN TARÝHÎ GELÝÞÝMÝ Tarihsel süreçte oyunun ilk kez ne zaman ve ne þekilde oynanmaya baþlandýðý bilinmemekle birlikte, çocuk oyunlarý içerisinde taþla, aþýk kemiði ile oynanan oyunlar genelde en eski oyunlar olarak kabul edilmektedir. Arkeologlar yaptýklarý çeþitli araþtýrmalarda bu oyunlarý anlatan kabartma ve resimler bulmuþlardýr. Eski Mýsýr da duvar resimlerinde, oyun tahtasý üzerinde oynanan oyunlar, sýçrama oyunlarý ile el vurma oyunu oynayan kýz figürleri gösterilmektedir.. Anadolu da yaþayan uygarlýklara ait birçok mezar taþýnda da çocuk yaþantýsý ile ilgili bilgiler bulunmaktadýr. Maraþ ta aþýk kemiði ve kýrbaçla oynayan çocuk resimlerine rastlanmaktadýr. Kaþgarlý Mahmut, Divanu Lügati t-türk adlý eserinde Orta Asya da oynanan bugünkü futbola benzeyen tepük oyunundan bahsetmektedir. Ayrýca Dede Korkut Hikâyelerinde de Türklerdeki çocuk oyunlarýyla ilgili yazýlý bilgiler bulunmaktadýr. Türklerin ata olan düþkünlüðü nedeni ile tarih boyunca atlý oyunlar Türk kültüründe daima var olmuþ, hatta günümüze kadar gelmiþtir. Bunun en iyi örneði atlý cirittir. Bugün atlý cirit, Geleneksel Sporlar Federasyonuna baðlý bir spor branþý olarak güncelliðini sürdürmektedir. Dünyadaki modern spor branþlarýnýn tarihî süreçte ortaya çýkýþ noktasý da insanlarýn doða ile mücadelesi, düþmanýna üstün gelme çabasý ve zevk alma duygusuna dayanýr. Ýnsanoðlu doða ile mücadele yollarýný öðrendikten sonra birbirleriyle mücadele içerisine girmiþ ve birbirine karþý üstünlük kurmaya çabalamýþtýr. Bu üstünlük kurma çabalarý veya eðlenmek için oynanan oyunlar sonucu ortaya çýkan teknik ve taktikler, günümüz modern sporlarýnýn temelini oluþturmuþtur. BUNLARI BÝLÝYOR MUSUNUZ? Badmintonun ilk zamanlar Çinli çocuklarýn, kaz tüylerini bir viþneye saplayýp güneþ altýnda kurutarak elde ettikleri topla, sokak aralarýnda oynadýklarý bir oyun olduðunu biliyor musunuz? 4

15 SINIF Etkinlik: Oyunlarýmýzý Hatýrlayalým. 1. Ünitenin hazýrlýk bölümünde büyüklerinizin geçmiþte oynadýðý oyunlarla ilgili yapmýþ olduðunuz araþtýrmaya baðlý olarak; Aile büyüklerinizin oynadýðý oyunlarý yazýnýz Sizin çocukken oynadýðýnýz oyunlarý yazýnýz Aile büyüklerinizin geçmiþte oynadýðý sizin de þimdi oynadýðýnýz oyunlardan birkaçýný yazýnýz Sizin oynadýðýnýz oyunlar ve aile büyüklerinizin oynadýðý oyunlar arasýnda ne gibi farklar olduðunu sýnýfta arkadaþlarýnýzla tartýþýnýz. 3. OYUNLARIN SINIFLANDIRILMASI Oyunlarýn sýnýflandýrýlmasý, oyunlarda bulunan farklý özellikler dikkate alýnarak deðiþik þekillerde yapýlabilir. Örneðin, oynayan kiþilere (kýz, erkek, karma), kullanýlan araçlara (top, taþ, kemik, ip vb.), oynanýlan alanlara (kapalý, açýk vb.) göre deðiþik þekillerde sýnýflandýrýlabilir. Genel olarak oyunlarýn sýnýflandýrýlmasý OYUN Mücadele-Yarýþma Oyunlarý Fiziksel beceri oyunlarý Fiziksel beceri ve strateji oyunlarý Strateji oyunlarý Strateji ve þans içeren fiziksel beceri oyunlarý Macera-Heyecan Oyunlarý Motorlu sürat yarýþlarý Daðcýlýk Sallanma Treking vb. Gösteri-Rol Oyunlarý Meddah Tiyatro Orta oyunu Opera Sinema vb. Þans Oyunlarý B. EÐÝTSEL OYUN Ýnsanlarda geliþim, yaþam boyu devam eden ve dönemler hâlinde farklýlýklar gösteren uzun bir süreçtir. Bu süreçte bireyin geliþiminin desteklenmesi amacýyla oynadýðý oyunlarýn geliþim dönemlerine göre planlanarak hazýrlanmasý ile oyunlar eðitsel bir deðer kazanýr.. Belirlenen amaçlar doðrultusunda oyun alaný, oyuncu sayýsý, oyuncu seviyesi, oyun süresi, tekrar sayýsý ve kullanýlacak araç gereç bakýmýndan önceden planlanan oyunlara eðitsel oyun denir. 5

16 Oyunlarýn geliþim üzerine birçok etkisi vardýr. Bu etkileri: Temel motorik özelliklerin geliþimi üzerine etkileri, Sosyal geliþim üzerine etkileri, Kiþilik geliþimi üzerine etkileri, Zekâ ve dil geliþimi üzerine etkileri olarak dört alanda incelemek mümkündür. Yukarýdaki açýklamalar dikkate alýndýðýnda oyun ile eðitsel oyun arasýndaki farklar da ortaya çýkmaktadýr. Eðitsel oyun, yukarýda belirtilen alanlardan birinde veya birkaçýnda geliþime fayda saðlamak amacýyla önceden planlanarak uygulanýr. Oyun ise belirtilen alanlarda geliþime fayda saðlayabilir fakat bunun hangi alanda ve nasýl olacaðý planlanmaz. Bu durum oynayanlar ya da oynatanlar tarafýndan da düþünülmez. 1. EÐÝTSEL OYUNUN ÖNEMÝ Çaðýmýz, insanlarý hareketsizliðe sevk eden bir yaþam ortamý sunmaktadýr. Yaratýcýlýða imkân vermeyen teknolojik donanýmlar, betonlaþmýþ çevre, her yere araçla gitme alýþkanlýðý, yürüyen merdivenler, uzaktan kumandalý ev araçlarý, insanlarý her geçen gün hareketsizliðe sevk etmektedir. Bu durum, çocuklarý ve gençleri daha çok etkilemektedir. Bugün apartman dairelerinde oturan, kalabalýk okul ve kreþlerde bulunan, sýnýrlý olarak hareket imkâný bulan, zamanýnýn büyük bir kýsmýný kapalý alanlarda geçiren çocuklar yeterli oyun alaný bulamamaktadýrlar. Mevcut oyun alanlarý ise doðal materyallerden uzak, yapay alanlardýr. Çocuk, bu gibi nedenlerden dolayý oyuna hasret kalmaktadýr. Teknoloji ve þehirleþme ile birlikte hareket alaný daralan bireylerin hareketsizliðe baðlý olarak fiziksel ve pisikomotor yönden geliþimleri saðlýklý olmayacaðý gibi bu durum günümüzün saðlýk sorunu obeziteye de neden olmaktadýr. Bu tablo karþýsýnda bireylerin çok yönlü geliþimini saðlayan eðitsel oyunlar, bir kat daha önem kazanmýþtýr. Bireyin geliþmesi amacýyla eðitsel oyunlarý kullanan kiþiler açýsýndan eðitsel oyunlarýn önemi þu þekilde belirtilebilir: Öðretmen eðitsel oyun ile; Öðrencinin hayal kurmasýný saðlar. Öðrenciye baþkasýnýn düþüncesine saygý duymayý ve hakkýna razý olmayý öðretir. Öðrencinin daha kolay öðrenmesini saðlar. Öðrenciye aktif öðrenme ortamý hazýrlar. Öðrenciyi fiziksel, ruhsal ve zihinsel olarak çalýþmaya hazýrlar. Öðrenciye kurallarý ve kurallara uymayý öðretir. Öðrenciler arasýndaki farklýlýklarý ortadan kaldýrýr. Antrenör eðitsel oyun ile; Sporcunun çabuk karar verme, mantýk yürütme yeteneðini geliþtirir. Sporcunun fizyolojik geliþimini saðlar. Sporcunun reflekslerini güçlendirir. Sporcunun aktif olarak dinlenmesini saðlar. Sporcunun antrenmanlarýný daha zevkli hâle getirir. Yarýþma ortamý yaratarak sporcuda rekabet duygusunu geliþtirir. Sporcunun kuvvet, çabukluk, dayanýklýlýk vb. özelliklerini geliþtirir. 6

17 Psikolog eðitsel oyun ile; Bireyin zayýf ve güçlü yönlerini tespit eder. Ýnsanl ararasý iliþkileri geliþtirir. Bireye hayata baðlýlýk gücü verir. Heyecan, neþe, canlýlýk yaratarak insanlara zevkli ve eðlenceli dakikalar yaþatýr. Ýnsanlarýn rahatlayýp gevþemesini saðlar. Oyun terapileri ile tedavinin etkisini artýrýr. Toplumsal hayata uyumu kolaylaþtýrýr. Anne ve baba eðitsel oyun ile; Çocuða toplumsal kurallarý öðretir. Çocuða baðýmsýz ve özgür bir ortam yaratýr. Çocuðun saðlýklý bir þekilde geliþmesini saðlar. Çocuðun sosyal bir çevre edinmesini saðlar. Çocuða yaþamýn güçlükleriyle mücadele gücü verir. Çocuðun sorumluluk, kendine güven, saygý ve dürüstlük duygularýný geliþtirir. 2. EÐÝTSEL OYUNLARIN SINIFLANDIRILMASI Eðitsel oyunlar çeþitli þekillerde sýnýflandýrýlmýþtýr. Farklý sýnýflandýrmalarýn olmasý eðitsel oyunlarýn çok yönlü olmasýndan kaynaklanmaktadýr. Genel olarak eðitsel oyunlar; a. Uygulanýþ biçimlerine göre, b. Oynanma ya da oynatýlma amaçlarýna göre iki þekilde sýnýflandýrýlýr. a. Eðitsel Oyunlarýn Uygulanýþ Biçimlerine Göre Sýnýflandýrýlmasý EÐiTSEL OYUNLAR TAKLÝT OYUNLARI MÜCADELE OYUNLARI SPORTÝF OYUNLAR Yaþ Gruplarýna Göre Oyun Alanlarýna Göre Oyuncu Sayýlarýna Göre Oyun Düzenlerine Göre Oyun Araç Gereçlerine Göre Oyunun Amacýna Göre - Okul Öncesi 0-6 yaþ - Temel Eðitim 6-8,9-11,12-14 yaþ - Yetiþkinlik 18 yaþ ve üzeri - Yaþlýlýk 45 yaþ ve üzeri - Sýnýf Oyunlarý - Salon Oyunlarý - Bahçe Oyunlarý - Kýþ Oyunlarý - Su Oyunlarý - Bireysel Oyunlar - Ýkili Oyunlar - Takým Oyunlarý - Çizgide Oynanan Oyunlar - Çemberde Oynanan Oyunlar - Daðýnýk Düzende Oynanan Oyunlar - Araçlý Oyunlar - Araçsýz Oyunlar - Eðlence Amaçlý - Eðitim Amaçlý *Beden Eðitimi Dersinde *Spor Eðitiminde - Saðlýk Amaçlý *Duygusal *Fiziksel 7

18 b. Eðitsel Oyunlarýn Oynanma ya da Oynatýlma Amaçlarýna Göre Sýnýflandýrýlmasý Eðitsel oyunlar, oynanma ve oynatýlma amaçlarýna göre; eðlence amaçlý, eðitim amaçlý ve saðlýk amaçlý olmak üzere üçe ayrýlýr. Buna göre; 1. Eðlence Amaçlý Eðitsel Oyunlar Eðlence amaçlý eðitsel oyunlarda amaç, hoþça vakit geçirmek ve eðlenmektir. Bu amaçla kuvvet, çabukluk, denge, zekâ, dikkat ve koordinasyon özellikleri taþýyan oyunlar oynanýr. Kazanmak ve kaybetmek çok önemli deðildir. Fakat bunlar, oyunun oynanmasýný saðlayan unsurlardýr. Özellikle piknik, düðün, niþan, yaþ günü, kutlama günlerinde, katýlanlar arasýnda diyalog kurulmasý, onlarý birbirine baðlamak ve eðlendirmek amacýyla oynanan oyunlardýr. 2. Eðitim Amaçlý Eðitsel Oyunlar Eðitim amaçlý oyunlarda, eðitsel oyunun bir araç olarak kullanýlmasýyla bireylerde bazý yeteneklerin geliþtirilmesi temel hedeftir. Eðitim amacýyla eðitsel oyunlarýn kullanýlmasý, birçok fiziksel özelliðin geliþtirilmesini saðladýðý gibi antrenmanlarýn baþýnda ýsýnma, sonunda dinlenme, rahatlama, antrenmanýn ana evresinde performans, teknik ve taktik geliþime katkýda bulunur. Beden Eðitimi Derslerinde Spor Eðitiminde (Antrenmanlarda) Giriþ Motorsal Özellikler-Teknik-Taktik Esas Devre Bitiriþ Oyunla Geliþtirilebilen Bazý Özellikler Algýlama Dikkat Bellek Öncelleme Yaratýcýlýk Heyecan Motivasyon Denge Koordinasyon Çabukluk Kuvvet Dayanýklýlýk Esneklik Çeviklik 3. Saðlýk Amaçlý Eðitsel Oyunlar Günümüzde geliþen teknoloji, harekete dayalý hayatý, makinelere baðlý ve duraðan bir hayat tarzýna dönüþtürmüþtür. Bu durum, fiziksel hareketliliðin azalmasýna, strese ve psikolojik nedenlere baðlý saðlýk sorunlarýnýn ortaya çýkmasýna sebep olmuþtur. Gerek bu gibi saðlýk sorunlarý gerekse çeþitli týbbi sebeplerden dolayý fiziksel hareketlilik ihtiyacý olan insanlar için eðitsel oyunlar önemli bir araçtýr. Oyunlar, psikolojik ve fizyolojik rahatlamayý saðladýðý gibi insanlarýn zayýf organlarýný da (el, kol, bacak vb.) geliþtirmektedir. Eðitsel oyunlar, saðlýk amaçlý olarak bu açýdan kullanýlacaðý gibi bünye olarak zayýf kiþilerin kondisyonlarýnýn geliþtirilmesi amacýyla da kullanýlabilir. Oyunlar, kiþilerde kondisyonu geliþtirmek ve saðlýðý korumak için fizyolojik etkilerinden dolayý çok önemli bir araçtýr. Fiziksel rahatsýzlýklarýn yanýnda, özellikle psikolojik rahatsýzlýklarda oyun terapileri, týp açýsýndan geliþmiþ ülkelerde oldukça önemli bir metot olarak uygulanmakta ve bu terapilerden baþarýlý sonuçlar alýnmaktadýr. 8

19 SINIF Etkinlik: Oyunlarýmýzý Sýnýflandýralým. Satranç oyunu oyun sýnýflandýrma tablosuna göre aþaðýdaki gibi deðerlendirilir: Oyunun amacýna göre: Eðlence ve eðitim amaçlý oynanan oyun grubuna, Oyun araç gereçlerine göre: Araçla oynanan oyunlar grubuna, Oyuncu sayýsýna göre: Ýkili oynanan oyun grubuna, Oyun alanýna göre: Sýnýf oyunlarý oyun grubuna, Yaþ gruplarýna göre: Temel eðitim dönemi, lise dönemi ve yaþlýlýk döneminde oynanan oyunlar grubuna girer. Hepinizin çok iyi bildiði yandaki oyunun özelliklerini inceleyerek bu oyunu oyun sýnýflandýrma tablosuna göre deðerlendiriniz. Oyun araç gereçlerine göre :... Oyun alanlarýna göre :... Oyuncu sayýlarýna göre :... Yaþ gruplarýna göre :... Oyun düzenlerine göre :... Oyunun amacýna göre : Ünitenin hazýrlýk bölümünde, büyüklerinizin geçmiþte oynadýðý oyunlarla ilgili yapmýþ olduðunuz araþtýrma sonucu öðrendiðiniz oyunlardan birini seçiniz. Seçtiðiniz bu oyunu inceleyerek sýnýflandýrma gruplarýna göre deðerlendiriniz. Bu oyun; Oyun araç gereçlerine göre :... Oyun alanlarýna göre :... Oyuncu sayýlarýna göre :... Yaþ gruplarýna göre :... Oyun düzenlerine göre :... Oyunun amacýna göre :... 9

20 ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME 1. Oyun ile eðitsel oyun arasýndaki farklar nelerdir? 2. Oyunun yapýsal temelleri nelerdir? 3. Tarihî bulgulara göre ilk oyuncak araçlarý nelerdir? 4. Oyun alanlarýna göre oyunlarý sýnýflandýrýnýz. 5. Eðitsel oyunlarý, oynama ya da oynatýlma amaçlarýna göre sýnýflandýrýnýz. 6. Antrenörler eðitsel oyunlarý hangi amaçlarla kullanýrlar? 7. Oynadýðýnýz eðitsel bir oyunu inceleyerek bu oyunun geliþiminize olan etkisini açýklayýnýz. Aþaðýdaki cümlelerde boþ býrakýlan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz. 1. Oyun insanýn...,...,... ve... geliþimine katký saðlar. 2. Kiþinin oyundaki psikomotor hareketleri ve koordinasyon durumu oyunun... temelini oluþturur. 3. Antrenörün sporcularýnda, öðretmenin öðrencilerinde geliþim saðlamak amacýyla önceden planlayarak uyguladýðý oyunlara... denir. 10

21 Eðitsel Oyunlar Dersinin 1. Ünitesinin Hangi Derslerle Ýliþkilendirilebileceðini Ýþaretleyiniz. Örnek: Spor Dersi Dil ve Anlatým Türk Edebiyatý Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Tarih T.C. Ýnkýlap Tarihi ve Atatürkçülük Coðrafya Matematik Fizik Kimya Biyoloji Saðlýk Bilgisi Felsefe Yabancý Dil Millî Güvenlik Bilgisi Trafik ve Ýlk Yardým Tanýtým ve Yönlendirme Özel Alan Temel Spor Eðitimi Ýnsan Anatomisi Beden Eðitimi ve Spor Bilimine Giriþ Beden Eðitimi ve Spor Tarihi Spor Antrenman Bilgisi Spor Kazalarýndan Korunma ve Ýlk Yardým Spor Fizyolojisi Spor Masajý Spor Tesisleri ve Malzeme Bilgisi Spor Psikolojisi Spor ve Beslenme Türk Spor Tarihi Spor Yönetimi ve Organizasyon Spor Sosyolojisi Ritim Eðitimi ve Dans Diðer Seçmeli Dersler Bu üniteyi yukarýdaki derslerin hangi konularýyla ve neden iliþkilendirdiðinizi aþaðýdaki boþluða yazýnýz

22 EÐÝTSEL OYUN HAZIRLAMA 2. ÜNÝTE A. OYUNDA AMAÇ B. OYUNDA PLANLAMA C. OYUN OYNATMA Ç. OYUNDA DEÐERLENDÝRME 12

23 HAZIRLIK 1. Oyunlarý amaçlarýna göre sýnýflandýrýnýz Her oyunun her yerde oynanýp oynanmayacaðýný tartýþýnýz Sýnýf içinde oynadýðýnýz kulaktan kulaða oyununu hareketli bir oyun þeklinde bahçede nasýl oynayabilirsiniz? Elim sende oyununu kaç farklý þekilde oynayabilirsiniz?

24 SINIF Eðitsel oyunlarý diðer oyunlardan ayýran en önemli özellik bu oyunlara eðitsel deðer yüklenerek önceden planlanýp oynanmasý veya oynatýlmasýdýr. Eðitsel oyunun önceden planlanýp oynatýlmasý süreci aþaðýdaki bölümlerden oluþur: Amaç Planlama Oyunun oynatýlmasý Oyunun deðerlendirilmesi A. OYUNDA AMAÇ Eðitsel oyunda en temel öge amaçtýr. Amaç doðrultusunda oyun, oyun alaný, oyuncu seviyesi, oyuncu sayýsý, oyunda kullanýlacak araç gereç ve oyunun kurallarý belirlenir. Amaç olmadan hangi eðitsel oyunun hangi seviyede, hangi alanda ve ne þekilde oynatýlacaðý belirlenemez. Eðitsel oyunlarýn genel bir amacý olduðu gibi oyun içerisinde de oynayanlarýn kazanmak için bir amacý vardýr. Bu ikisi birbirine karýþtýrýlmamalýdýr. Örneðin, oyunu oynatan antrenör oyuncularýnýn çabukluðunu geliþtirmek için elim sende oyununu oynatýyorsa burada antrenörün amacý çabukluðu geliþtirmek iken oyunu oynayanlarýn amacý ebe olmamak için ebeden kaçmaktýr. Kitabýmýzda oyunun amacý ifadesiyle bahsedilmek istenen, oyunun genel amacýdýr. Oyunun özel amacý ise oyunun oynanýþ þekline göre oynayanlarýn oyun içerisinde ulaþmak istedikleri amaçtýr. Etkinlik: Bana Amacýný Söyle Sana Oyununu Söyleyeyim. Aþaðýda amaçlar bölümünde verilen kutularý inceleyerek bu amaçlar doðrultusunda oynanabilecek oyunlarý eþleþtiriniz. AMAÇLAR OYUNLAR Dikkati geliþtirmek Satranç Birdirbir Sýçramayý geliþtirmek Yakan Top Þut tekniðini geliþtirmek Dev Cüce Zekâyý geliþtirmek Elim Sende 14

25 B. OYUNDA PLANLAMA Oyun planlanýrken aþaðýdaki unsurlar göz önünde bulundurulmalýdýr: Oyun seçimi Oyuncu seviyesi Oyun alaný Oyun süresi Oyunda kullanýlacak araç gereçler Yukarýdaki planlama unsurlarý daima amaç doðrultusunda hazýrlanmalýdýr. 1. OYUN SEÇÝMÝ Oyun seçilirken oyunun hangi amaca yönelik olduðu tespit edilmelidir. Oynayacaðýmýz veya oynatacaðýmýz oyun, bizi ulaþmak istediðimiz hedefe ne kadar yaklaþtýrabilir? sorusu göz önünde bulundurularak oyun seçimi yapýlmalýdýr. Örneðin, amaç hentbolda þut atýþýný geliþtirmek ise bu amaca ulaþmak için körebe oyununu seçmek doðru bir seçim olmayacaktýr. 2. OYUNCU SEVÝYESÝ Oyunu planlarken oyunu oynayacak grubun yaþý, cinsiyeti, fizik özellikleri, hareket beceri yeteneði, zekâ düzeyi göz önünde bulundurulmalýdýr. Oyuna baþlamadan önce oyuncularýn rahatsýzlýðýnýn olup olmadýðý sorulmalýdýr. Oyuncular, oyunu anlayýp uygulayabilmeli, oynarken zorlanmamalý, oyunda ne zaman ne yapmasý gerektiðine þaþýrmamalýdýrlar. Hareketli oyunlar, oynayanlarýn seviyesine uygun hareketler içermelidir. Zira seviyenin üstünde zor hareketler oyuncular tarafýndan uygulanamayacaðý gibi seviyesinin altýndaki basit hareketler de onlara sýkýcý gelecektir. Eðer engellilere oyun oynatýlacaksa engellilerin engel seviyesi bakýmýndan deðerlendirilmesi gerekir. Seviyeye uygun olmayan oyunlarda oyun, amacýna ulaþmayacaktýr. 3. OYUN ARAÇ GEREÇLERÝ Malzeme seçimi yaparken malzemelerin oyunculara zarar vermeyecek, onlarýn rahatlýkla kullanabileceði, seviyelerine uygun ve oyunun amacýna yönelik olmasýna dikkat edilmelidir. Oyunda kullanýlacak malzemeler oyunculara önceden tanýtýlýp malzemelerin kullaným þekilleri, kullaným amaçlarý ve kullaným zamanlarý hakkýnda bilgi verilmelidir. Oyunda kullanýlacak araç gereçler oyun alanýna önceden yerleþtirilmelidir. Oyunun özelliðine göre oyunun baþýnda kura çekimi, eþleþtirme, ebe seçimi vb. yapýlacaksa ve oyunun sonunda da ceza oyunlarý oynatýlacak ise bunlar için de kullanýlacak malzemeler önceden belirlenmelidir. Oyuncularýn kendi kullanacaklarý malzemeler (ayakkabý, kýyafet, araç vb.) sakatlýklara neden olmayacak ve diðer oyuncularý yaralamayacak özellikte olmalýdýr. 15

26 4. OYUN ALANI Oyun alanýnýn büyüklüðü, zeminin yapýsýna, oyunun amacýna, oyuncu seviyesine, oyuncu sayýsýna ve oynanýþ þekline göre belirlenmelidir. Dikkati geliþtirmeye yönelik bir oyunda oyuncularýn ilgisini daðýtacak etkenlerden uzak, kapalý bir alan tercih edilmelidir. Sýçramanýn aðýrlýkta olduðu bir oyun oynatýlacak ise oyun alaný zeminin sakatlýklara meydan vermemesi bakýmýndan sert ve kaygan olmamalýdýr. Bazý durumlarda oyun oynatmak için profesyonel olarak hazýrlanmýþ oyun alanlarý bulmak mümkün olmayabilir ya da oyun alaný tam anlamýyla oynatýlacak oyun için uygun olmayabilir. Bu durumda lider, var olan oyun alanýnýn özelliklerine göre oyunda küçük deðiþiklikler yaparak mevcut alandan faydalanabilir. Örneðin, elimizdeki oyun alaný, kum gibi yumuþak bir zemin ise bu zeminde koþarak, sýçrayarak oynanacak oyunlarda zemine baðlý olarak oyuncular fazla efor harcayacaklarýndan erken yorulacaklardýr. Oyunu oynatan kiþi bu durumda oyun süresini kýsaltarak ya da ara dinlenmelerin süresinde, sýklýðýnda deðiþiklik yaparak elindeki mevcut alaný deðerlendirip oyunu oynatabilir. Oyun alanýnda oyuncularýn yaþlarý, engelli ise engel gruplarý, oyunun amacý, oyun alanýnýn özellikleri göz önünde bulundurularak gerekli güvenlik önlemleri alýnmalýdýr. Açýk ve dar alanlarda oynatýlacak oyunlar için alýnabilecek tedbirler þunlardýr: Çok küçük alanlardaki hýzlý koþularda ani yön deðiþtirmeler engellenmelidir. Oyun alanýnýn kapsamýna göre oyuncu sayýsý sýnýrlý tutulmalý ve oyuncular dönüþümlü olarak oynatýlmalýdýr. Zeminin ýslak veya kayganlýðýndan oluþabilecek kazalara iliþkin önlem alýnmalý ve gerekli uyarýlar yapýlmalýdýr. Oyunda kullanýlacak araç gereçlerden kaynaklanabilecek kazalara karþý önlemler alýnmalýdýr. Koþu oyunlarýnda bitiþ çizgisi duvarda, direkte veya bunlarýn yakýnýnda olmamalýdýr. TEHLÝKELÝ TEHLÝKELÝ Size göre oyun esnasýnda daha farklý ne gibi önlemler alýnabilir? 16

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat

Detaylı

STRATEJÝK PLANI 2011-2014

STRATEJÝK PLANI 2011-2014 i i T.C. KARABÜK VALÝLÝÐÝ TEKNÝK VE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ E n d ü s t r i M e s e v KARABÜK l e k k L n s k e T K a r a b k ü s i e STRATEJÝK PLANI 0-04 KARABÜK - 00 ÝSTÝKLÂL MARÞI Korkma, sönmez bu þafaklarda

Detaylı

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 39958266-102-E.8764864 03.09.2015 Konu: Çalışma Takvimi...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE İlgi : Bakanlığımız Ortaöğretim Genel

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Yazı ve Araştırma Kurulu Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Duygu Geylan Nazife Uçar Aysun Candan Özada Resimleyen Celal Deniz Grafik Tasarım Aziz Ener Düzeltme Meltem Tekin Okuyucular Yrd. Doç.

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA ORTAOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İSTİKLAL MARŞI Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden

Detaylı

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Ali PEHLİVAN PALME YAYINCILIK Ankara, 2014 1 PALME YAYINLARI: 904 6. Sınıf

Detaylı

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni 1 ÜSKÜDAR İLÇESİ 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 19 Mayıs Atatürk ü Anma Ve Gençlik Ve Spor Bayramı, 19.05.2012 Cumartesi günü saat: 07.00 de başlar ve gece saat 24.00

Detaylı

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu GK Faaliyet Raporu Mart 2014 2 UETD Gençlik Kolları olarak düzenleyeceğimiz Birinci Gençlik Makale Yarışması. Konu Demokrasi ve Değerlerimiz.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA)

SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA) KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA) 7 1. Baskı AĞUSTOS 2006 KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Sibel Kutoğlu Uzm.

Detaylı

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI KOCAELİ 2013 2014 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi -2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNDE FARK YARATANLAR KARABÜK-2012 İçindekiler İSTİKLAL MARŞI... 5 ATATÜRK ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ... 6 SUNUŞ...

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. İZMİR VALİLİĞİ Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013

ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 - 1 - İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

YAHŞİHAN HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (Brifing Dosyası) T.C. YAHŞİHAN KAYMAKAMLIĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

YAHŞİHAN HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (Brifing Dosyası) T.C. YAHŞİHAN KAYMAKAMLIĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI T.C. YAHŞİHAN KAYMAKAMLIĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2012 2013 1 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU 1. Kitap Editör Reyhan KAYA Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU Ölçme Deðerlendirme Uzmaný Murat AKYILDIZ Rehberlik Süleyman AYHAN ATATÜRK'ÜN

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2011-2014 STRATEJİK PLAN

2011-2014 STRATEJİK PLAN 1 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Erbaa Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü 2011-2014 STRATEJİK PLAN TOKAT/2011 2 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Erbaa Öğretmenevi STRATEJİK PLAN 2011-2014 TOKAT/2011 3 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNDE FARK YARATANLAR KARABÜK-2012 İçindekiler İSTİKLAL MARŞI... 5 ATATÜRK ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ... 6 SUNUŞ...

Detaylı

Email: mergün@aku.edu.tr. Email: ehalat@aku.edu.tr. Adres:

Email: mergün@aku.edu.tr. Email: ehalat@aku.edu.tr. Adres: ORTAÖÐRETÝM FEN VE MATEMATÝK ALANLAR EÐÝTÝMÝ BÖLÜMÜ ÖÐRETÝM PROGRAMI (MATEMATÝK, BÝYOLOJÝ, FÝZÝK-KÝMYA) DEKAN (EÐÝTÝM FAKÜLTESÝ) Prof. Dr. Mustafa ERGÜN Telefon: +90 272 228 14 18/300 Email: mergün@aku.edu.tr

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÜNYOLU İLKOKULU DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÜNYOLU İLKOKULU DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÜNYOLU İLKOKULU 2010-2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Revize Edilmiştir. Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

ATATÜRK'E VE DEĞERLİNE SAHİP ÇIKALIM

ATATÜRK'E VE DEĞERLİNE SAHİP ÇIKALIM SAYI : 1 NİSAN 201 4 ATATÜRK'E VE DEĞERLİNE SAHİP ÇIKALIM Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kafidir. (1929) İSTİKLAL

Detaylı

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ERCİYES ANADOLU LİSESİ

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ERCİYES ANADOLU LİSESİ T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ERCİYES ANADOLU LİSESİ 2010 2014 STRATEJİK PLÂNI Kayseri 1 2010 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

KINALI HASAN. Ey gözümün nuru Hasan ım,

KINALI HASAN. Ey gözümün nuru Hasan ım, KINALI HASAN Yüzbaşi Sirri Bey, ikindi vakti yeni gelen erati teftiş ederken, içlerinde bir tanesinin saçinin bir tarafi kinalanmiş oldugunu görür ve takilir: Hiç erkek kinalanir mi? Mehmetçik: Buraya

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

DEVLET DEMÝRYOLLARI SAÐLIK BÝLÝMLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FAKÜLTESÝ

DEVLET DEMÝRYOLLARI SAÐLIK BÝLÝMLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FAKÜLTESÝ Bu egzersiz bel kaslarýný ve tüm bacak kaslarýný germeye yarar. 12. 13. Bir bacaðýnýzý düz olarak öne uzatýn, bu pozisyonda iken öne doðru esneyerek 10 saniye durun. Bu hareketi 10 kez tekrar edin. Ayný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 TOPLUMUN ÝÇÝNDEYÝM... 10 Ölçme ve Deðerlendirme... 14 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 16 HAKLARIM VE SORUMLULUKLARIM... 18 Ölçme ve Deðerlendirme... 22

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

GİRİŞ... 1 ATLETİZM OYUNLARI... 9 DÜZ KOŞU OYUNLARI...

GİRİŞ... 1 ATLETİZM OYUNLARI... 9 DÜZ KOŞU OYUNLARI... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 ATLETİZM OYUNLARI... 9 DÜZ KOŞU OYUNLARI... 11 Bayrak Yarışı I... 12 Bayrak Yarışı II... 14 Bayrak Yarışı III... 16 Mekik Koşusu... 18 Numaralı Koşu Oyunu... 20 Alçak Çıkıştan Koşu...

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN T.C. PALU KAYMAKAMLIĞI Palu Öğretmenevi ve ASO 2015-2019 STRATEJİK PLAN PALU/2015 2 T.C. PALU KAYMAKAMLIĞI Palu Öğretmenevi ve ASO STRATEJİK PLAN 2015-2019 PALU/2015 3 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu

Detaylı

GÝRÝÞ Ülkemizde katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, geri kazanýlmasý ve bertarafýna iliþkin yükümlülükler 5393 sayýlý Belediyeler Kanunu ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Kanunu ile Belediyeler

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

T.C. DİYADİN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü STRATEJİK PLAN (2015-2019)

T.C. DİYADİN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü STRATEJİK PLAN (2015-2019) T.C. DİYADİN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü STRATEJİK PLAN (2015-2019) 2015 Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

Ege Üniversitesinin Değerli Mensupları, Saygıdeğer İzmir Halkı,

Ege Üniversitesinin Değerli Mensupları, Saygıdeğer İzmir Halkı, DÜZENLEME KURULU - Prof. Dr. Atilla SİLKÜ - Prof. Dr. M. Bülent ÖZKAN - Prof. Dr. Mustafa ÖNER - Doç. Dr. Hasan MERT - Doç. Dr. Hülya ÖZ - Özlem ARINIK TOPUZ - Nedim SÖNMEZ - M. Ender USLU Ege Üniversitesinin

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor.

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor. GENEL TANITIM ABC EĞİTİM KURUMLARI, 2006 yılında Eryaman da Ankara nın en güzide dershanelerinden ABC DERSHANESİ ni eğitim-öğretim dünyasına kazandırdı. 2006 yılında üniversite giriş sınav sisteminin değişmesine

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 2014 (İLKOKUL KURUMSAL YAPISINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ STRATEJİK PLAN) 1 2013, KEÇİÖREN Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

Plastik Sanatlar vb.) Müzik Spor ve Fiziki Etkinlikler Drama

Plastik Sanatlar vb.) Müzik Spor ve Fiziki Etkinlikler Drama ZORUNLU DERSLER ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ (OKUL) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (AĞIR VEYA ORTA DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER/ OTİSTİK ÇOCUKLAR) SINIFLAR DERSLER İlkokul Ortaokul 1 2 3 4 5 6 7 8 Toplumsal Uyum

Detaylı

Olimpiyat Sporlarıyla İlgili Bilmeceler

Olimpiyat Sporlarıyla İlgili Bilmeceler Hazırlayan: Tuğba Can Okçuluk Uzaktaki hedefe yapılan atışlarla, Toplayan en yüksek puanı, Kazanır madalya, Avcılığa dayanan bu spor dalında. Atletizm Yüz metre koşusu, üç bin metre koşusu, Maratonu, dekatlonu,

Detaylı

1-Zihinsel kazanýmlar 2-Duyuþsal kazanýmlar 3-Bedensel kazanýmlar

1-Zihinsel kazanýmlar 2-Duyuþsal kazanýmlar 3-Bedensel kazanýmlar ÖÐRENME Öðrenme, bireyin çevresi ile etkileþimi sonucu kalýcý olan davranýþ kazanmasýdýr. Öðrenme planlý ve düzenli etkileþim sonucu olur. Eðitimde hedef, toplumun geliþimine katký saðlayacak bireyi geliþtirmektir.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir.

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş. DENİZCİLİK AML STRATEJİK PLANI

TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş. DENİZCİLİK AML STRATEJİK PLANI TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş. DENİZCİLİK AML STRATEJİK PLANI 2010-2014 1 T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş. DENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3 LYS ÜNÝVSÝT HAZILIK ÖZ-D-BÝ YAYINLAI MATMATÝK DNM SINAVI A Soru saýsý: 5 Yanýtlama süresi: 75 dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn saýsýndan

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı