GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSELERÝ YAZARLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSELERÝ YAZARLAR"

Transkript

1 GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSELERÝ YAZARLAR Gökmen ÖZEN Serpil TÝMURKAAN Dr. Mehmet GÜLLÜ H. Salih TÝMURKAAN Feray MERÝÇ Sinan UÐRAÞ Dilek ÇELÝK ÇOBAN DEVLET KİTAPLARI BEŞİNCİ BASKI., 2014

2 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI...: 4760 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ...: ?.Y Her hakký saklýdýr ve Millî Eðitim Bakanlýðýna aittir. Kitabýn metin, soru ve þekilleri kýsmen de olsa hiçbir surette alýnýp yayýmlanamaz. Editör Dil Uzmaný Program Geliþtirme Uzmaný Ölçme ve Deðerlendirme Uzmaný Rehberlik Uzmaný Görsel Tasarým Uzmaný : Yrd. Doç. Dr. Esin GÜLLÜ : Abdullah BEGEÇ : Özlem GÜLEK : Halil LÜLE : Mustafa ARSLAN : Murat OÐUZ ISBN Millî Eðitim Bakanlýðý, Talim ve Terbiye Kurulunun gün ve 217 sayýlý kararý ile ders kitabý olarak kabul edilmiþ, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün gün ve sayýlý yazısı ile beþinci defa adet basýlmýþtýr.

3 Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl. Hakkıdır Hakk a tapan milletimin istiklâl. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va dettiği günler Hakk ın; Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı: Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na şım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet; Hakkıdır Hakk a tapan milletimin istiklâl! Mehmet Âkif Ersoy

4 GENÇLİĞE HİTABE Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Mustafa Kemal Atatürk

5

6

7 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE: EÐÝTSEL OYUNLARA GÝRÝÞ...1 A. OYUN Oyunun Yapýsal Temelleri Oyunun Tarihî Geliþimi Oyunlarýn Sýnýflandýrýlmasý...5 B. EÐÝTSEL OYUN Eðitsel Oyunun Önemi Eðitsel Oyunlarýn Sýnýflandýrýlmasý...7 a. Eðitsel Oyunlarýn Uygulanýþ Biçimlerine Göre Sýnýflandýrýlmasý...7 b. Eðitsel Oyunlarýn Oynanma ya da Oynatýlma Amaçlarýna Göre Sýnýflandýrýlmasý...8 ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME ÜNÝTE: EÐÝTSEL OYUN HAZIRLAMA...12 A. OYUNDA AMAÇ...14 B. OYUNDA PLANLAMA Oyun Seçimi Oyuncu Seviyesi Oyun Araç Gereçleri Oyun Alaný Oyun Süresi...17 C. OYUN OYNATMA Gruplarýn Oluþturulmasý Ebe Seçim Yöntemleri Liderin Özellikleri Oyunda Ödül ve Ceza Oyunda Çeþitlendirme ve Uyarlama Oyun Oynatýlýrken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar...29 Ç. OYUNDA DEÐERLENDÝRME Oyunun Deðerlendirilmesi Oyuncularýn Deðerlendirilmesi Liderin Deðerlendirilmesi...31 ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME ÜNÝTE: EÐÝTSEL OYUN OYNAMA...37 A. OYUNDA TEMEL MOTORÝK ÖZELLÝKLERÝN GELÝÞÝMÝ Oyunda Kuvvet...39 a. Kuvvet Geliþimine Yönelik Oyunlarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar...40 VII

8 b. Kuvvet Geliþimine Yönelik Oyunlarda Çeþitlendirme ve Uyarlama...42 c. Kuvvet Geliþimine Yönelik Oyunlar Oyunda Reaksiyon Zamaný, Çabukluk ve Sürat...49 a. Reaksiyon Zamaný, Çabukluk ve Sürat Geliþimine Yönelik Oyunlarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar...49 b. Reaksiyon Zamaný, Çabukluk ve Sürat Geliþimine Yönelik Oyunlarda Çeþitlendirme ve Uyarlama...50 c. Reaksiyon Zamaný, Çabukluk ve Sürat Geliþimine Yönelik Oyunlar Oyunda Dayanýklýlýk...57 a. Dayanýklýlýk Geliþimine Yönelik Oyunlarda Çeþitlendirme ve Uyarlama...57 b. Dayanýklýlýk Geliþimine Yönelik Oyunlar Oyunda Koordinasyon...62 a. Koordinasyon Geliþimine Yönelik Oyunlarda Çeþitlendirme ve Uyarlama...62 b. Koordinasyon Geliþimine Yönelik Oyunlar Oyunda Esneklik...66 a. Esneklik Geliþimine Yönelik Oyunlarda Çeþitlendirme ve Uyarlama...66 B. OYUNDA ZEKÂ VE DÝL GELÝÞÝMÝ Zekâ ve Dil Geliþimine Yönelik Oyunlar...72 C. OYUNDA SOSYAL GELÝÞÝM...75 Ç. OYUNDA KÝÞÝLÝK GELÝÞÝMÝ...77 ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME ÜNÝTE: SPORTÝF OYUNLAR...82 A. SPORTÝF OYUN KAVRAMI Sportif Oyun...84 B. BÝREYSEL SPORLARA UYGUN EÐÝTSEL OYUNLAR Atletizme Uygun Eðitsel Oyunlar Jimnastiðe Uygun Eðitsel Oyunlar Mücadele Sporlarýna Uygun Eðitsel Oyunlar Raketli Sporlara Uygun Eðitsel Oyunlar...95 C. TAKIM SPORLARINA UYGUN EÐÝTSEL OYUNLAR Basketbola Uygun Eðitsel Oyunlar Futbola Uygun Eðitsel Oyunlar Hentbola Uygun Eðitsel Oyunlar Voleybola Uygun Eðitsel Oyunlar ATATÜRK VE OYUN ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME PERFORMANS GÖREVÝ ÜNÝTE: GELENEKSEL OYUNLARIMIZ VE MÝLLÎ KÜLTÜRÜMÜZ A. GELENEKSEL OYUNLARIMIZ VE MÝLLÎ KÜLTÜRÜMÜZ B. GELENEKSEL EÐÝTSEL OYUNLARIMIZ Geleneksel Oyunlarda Oyuna Hazýrlanma a. Geleneksel Oyunlarda Ebe Seçim Yöntemleri b. Geleneksel Oyunlarda Gruplarýn Oluþturulmasý C. GELENEKSEL OYUNLAR VE SPOR Geleneksel Sporlar Federasyonuna Baðlý Spor Branþlarý VIII

9 2. Geleneksel Oyunlarýn Spor Branþý Hâline Getirilmesi Ç. GELENEKSEL OYUNLARIMIZDAN ÖRNEKLER ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME PERFORMANS GÖREVÝ ÜNÝTE: ENGELLÝLERE UYGUN EÐÝTSEL OYUNLAR A. ENGELLÝLER (Özel Gereksinimli Bireyler) Engellileri Tanýyalým Engelli Oluþ Nedenleri a. Doðum Öncesinde Oluþan Nedenler b. Doðum Anýnda Oluþan Nedenler c. Doðum Sonrasýnda Oluþan Nedenler Engellilerin Sýnýflandýrýlmasý a. Fiziksel Engelliler b. Duyusal Engelliler c. Zihinsel Engelliler Engellilerle Yaþam a. Ailede Engellilerle Yaþam b. Okulda Engellilerle Yaþam c. Toplumda Engellilerle Yaþam B. ENGELLÝLER ÝÇÝN EÐÝTSEL OYUNLAR Eðitsel Oyunlarýn Engelliler Ýçin Faydalarý Engellilere Uygun Eðitsel Oyunlarýn Özellikleri a. Oyun Alanýnýn Düzenlenmesi b. Oyun Araçlarý c. Oyunun Yapýsý ve Oynatýlýþý ç. Oyun Lideri Engelli Gruplarýna Uygun Eðitsel Oyunlar a. Bedensel Engellilere Uygun Eðitsel Oyunlar b. Ýþitme Engellilere Uygun Eðitsel Oyunlar c. Görme Engellilere Uygun Eðitsel Oyunlar ç. Zihinsel Engellilere Uygun Eðitsel Oyunlar ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME TERÝMLER SÖZLÜÐÜ EKLER EK 1. Grup Deðerlendirme Formu EK 2. Grup Deðerlendirme Formu EK 3. Grup Öz Deðerlendirme Formu EK 4. Öz Deðerlendirme Formu EK 5. Öz Deðerlendirme Formu KAYNAKÇA IX

10 SÝMGELER SINIF Etkinlik : Sýnýf içerisinde yapýlacak etkinlik Okul bahçesinde veya spor salonunda yapýlacak etkinlik Etkinlik : Evde yapýlacak etkinlik Okul dýþýnda yapýlacak etkinlik Üniteyle ilgili ön hazýrlýk çalýþmalarý HAZIRLIK ÜNÝTE SORULARI Ölçme ve deðerlendirme çalýþmalarý BUNLARI BÝLÝYOR MUSUNUZ? Konuyla baðlantýlý ilgi çekici bilgi notu A. B. C. Ç...Ana baþlýk Alt baþlýk a. b. c. ç...ara baþlýk DÜÞÜNELÝM! Konuyla ilgili sýnýf içerisinde tartýþma yapýlmasý X

11 EÐÝTSEL OYUNLARA GÝRÝÞ 1. ÜNÝTE A. OYUN B. EÐÝTSEL OYUN 1

12 HAZIRLIK 1. Günümüzde geliþen teknoloji ve azalan oyun alanlarý sizin ve çocuklarýn oynadýðý oyunlarda hangi deðiþikliklere neden olmuþtur? Yaþadýðýnýz çevrede oynanan oyunlarý kendi bakýþ açýnýza göre sýnýflandýrýnýz Aile büyüklerinizin çocukluk yýllarýnda oynadýklarý oyunlarý araþtýrýnýz Ülkemizde oynanan oyunlarýn bölgelere göre farklýlýk göstermesinin nedenlerini araþtýrýnýz

13 A. OYUN Oyun, farklý özellikler göz önünde bulundurularak çeþitli þekillerde tanýmlanabilir. Oyun, belli bir amaca yönelik (eðlence, eðitim, saðlýk gibi) kurallý ya da kuralsýz gerçekleþtirilen, her durumda çocuðun isteyerek ve hoþlanarak katýldýðý, psikomotor, zihinsel (biliþsel), duyuþsal ve sosyal geliþimine katký saðlayan en etkili öðrenme ortamýdýr. Oyun, insanlarýn bedensel ve zihinsel yeteneklerini geliþtirme amacýný güden, hesap, dikkat, rastlantý ve beceriye dayanan, ayný zamanda da tat veren bir tür yarýþtýr (Seyrek ve Sun, 1991). Oyun, dikkat, rastlantý veya maharete dayanan ve insanlarýn hoþ vakit geçirmelerine, oyalanmalarýna yarayan tamamen menfaatsiz eðlenceli yarýþtýr (Sel,1993). Öðrencinin eski dinçliðini kazanmasý, çalýþmalardan usanmamasý için oyun gereklidir. GAZALÝ 1. OYUNUN YAPISAL TEMELLERÝ a) Fiziksellik Kiþinin oyundaki psikomotor hareketlerini ve koordinasyon durumunu içerir. b) Sosyallik Bireyin, oyunda yardýmlaþma, paylaþma, sürükleyicilik ve diðer insanlara gösterdiði yakýnlýk gibi oyun arkadaþlarý ile kurduðu iliþkilerin tümüdür. c) Keyiflilik Oyuncunun þaka, kýzgýnlýk vb. duygu ve hareketler içerisine girmesi, oyundan zevk almasýdýr. ç) Ýsteklilik Oyuna katýlýmdaki isteklilik ve arzudur. d) Kavramsallýk Oyuna katýlanlarýn beceri ve kabiliyetlerine yöneliktir. Yani, oyuncunun oyundaki farklý karakterdeki rolleri üstlenmesi, oyun taktiði üretmesi ya da geleneksel oyun usulünü kullanýp kullanmamasýdýr. 3

14 2. OYUNUN TARÝHÎ GELÝÞÝMÝ Tarihsel süreçte oyunun ilk kez ne zaman ve ne þekilde oynanmaya baþlandýðý bilinmemekle birlikte, çocuk oyunlarý içerisinde taþla, aþýk kemiði ile oynanan oyunlar genelde en eski oyunlar olarak kabul edilmektedir. Arkeologlar yaptýklarý çeþitli araþtýrmalarda bu oyunlarý anlatan kabartma ve resimler bulmuþlardýr. Eski Mýsýr da duvar resimlerinde, oyun tahtasý üzerinde oynanan oyunlar, sýçrama oyunlarý ile el vurma oyunu oynayan kýz figürleri gösterilmektedir.. Anadolu da yaþayan uygarlýklara ait birçok mezar taþýnda da çocuk yaþantýsý ile ilgili bilgiler bulunmaktadýr. Maraþ ta aþýk kemiði ve kýrbaçla oynayan çocuk resimlerine rastlanmaktadýr. Kaþgarlý Mahmut, Divanu Lügati t-türk adlý eserinde Orta Asya da oynanan bugünkü futbola benzeyen tepük oyunundan bahsetmektedir. Ayrýca Dede Korkut Hikâyelerinde de Türklerdeki çocuk oyunlarýyla ilgili yazýlý bilgiler bulunmaktadýr. Türklerin ata olan düþkünlüðü nedeni ile tarih boyunca atlý oyunlar Türk kültüründe daima var olmuþ, hatta günümüze kadar gelmiþtir. Bunun en iyi örneði atlý cirittir. Bugün atlý cirit, Geleneksel Sporlar Federasyonuna baðlý bir spor branþý olarak güncelliðini sürdürmektedir. Dünyadaki modern spor branþlarýnýn tarihî süreçte ortaya çýkýþ noktasý da insanlarýn doða ile mücadelesi, düþmanýna üstün gelme çabasý ve zevk alma duygusuna dayanýr. Ýnsanoðlu doða ile mücadele yollarýný öðrendikten sonra birbirleriyle mücadele içerisine girmiþ ve birbirine karþý üstünlük kurmaya çabalamýþtýr. Bu üstünlük kurma çabalarý veya eðlenmek için oynanan oyunlar sonucu ortaya çýkan teknik ve taktikler, günümüz modern sporlarýnýn temelini oluþturmuþtur. BUNLARI BÝLÝYOR MUSUNUZ? Badmintonun ilk zamanlar Çinli çocuklarýn, kaz tüylerini bir viþneye saplayýp güneþ altýnda kurutarak elde ettikleri topla, sokak aralarýnda oynadýklarý bir oyun olduðunu biliyor musunuz? 4

15 SINIF Etkinlik: Oyunlarýmýzý Hatýrlayalým. 1. Ünitenin hazýrlýk bölümünde büyüklerinizin geçmiþte oynadýðý oyunlarla ilgili yapmýþ olduðunuz araþtýrmaya baðlý olarak; Aile büyüklerinizin oynadýðý oyunlarý yazýnýz Sizin çocukken oynadýðýnýz oyunlarý yazýnýz Aile büyüklerinizin geçmiþte oynadýðý sizin de þimdi oynadýðýnýz oyunlardan birkaçýný yazýnýz Sizin oynadýðýnýz oyunlar ve aile büyüklerinizin oynadýðý oyunlar arasýnda ne gibi farklar olduðunu sýnýfta arkadaþlarýnýzla tartýþýnýz. 3. OYUNLARIN SINIFLANDIRILMASI Oyunlarýn sýnýflandýrýlmasý, oyunlarda bulunan farklý özellikler dikkate alýnarak deðiþik þekillerde yapýlabilir. Örneðin, oynayan kiþilere (kýz, erkek, karma), kullanýlan araçlara (top, taþ, kemik, ip vb.), oynanýlan alanlara (kapalý, açýk vb.) göre deðiþik þekillerde sýnýflandýrýlabilir. Genel olarak oyunlarýn sýnýflandýrýlmasý OYUN Mücadele-Yarýþma Oyunlarý Fiziksel beceri oyunlarý Fiziksel beceri ve strateji oyunlarý Strateji oyunlarý Strateji ve þans içeren fiziksel beceri oyunlarý Macera-Heyecan Oyunlarý Motorlu sürat yarýþlarý Daðcýlýk Sallanma Treking vb. Gösteri-Rol Oyunlarý Meddah Tiyatro Orta oyunu Opera Sinema vb. Þans Oyunlarý B. EÐÝTSEL OYUN Ýnsanlarda geliþim, yaþam boyu devam eden ve dönemler hâlinde farklýlýklar gösteren uzun bir süreçtir. Bu süreçte bireyin geliþiminin desteklenmesi amacýyla oynadýðý oyunlarýn geliþim dönemlerine göre planlanarak hazýrlanmasý ile oyunlar eðitsel bir deðer kazanýr.. Belirlenen amaçlar doðrultusunda oyun alaný, oyuncu sayýsý, oyuncu seviyesi, oyun süresi, tekrar sayýsý ve kullanýlacak araç gereç bakýmýndan önceden planlanan oyunlara eðitsel oyun denir. 5

16 Oyunlarýn geliþim üzerine birçok etkisi vardýr. Bu etkileri: Temel motorik özelliklerin geliþimi üzerine etkileri, Sosyal geliþim üzerine etkileri, Kiþilik geliþimi üzerine etkileri, Zekâ ve dil geliþimi üzerine etkileri olarak dört alanda incelemek mümkündür. Yukarýdaki açýklamalar dikkate alýndýðýnda oyun ile eðitsel oyun arasýndaki farklar da ortaya çýkmaktadýr. Eðitsel oyun, yukarýda belirtilen alanlardan birinde veya birkaçýnda geliþime fayda saðlamak amacýyla önceden planlanarak uygulanýr. Oyun ise belirtilen alanlarda geliþime fayda saðlayabilir fakat bunun hangi alanda ve nasýl olacaðý planlanmaz. Bu durum oynayanlar ya da oynatanlar tarafýndan da düþünülmez. 1. EÐÝTSEL OYUNUN ÖNEMÝ Çaðýmýz, insanlarý hareketsizliðe sevk eden bir yaþam ortamý sunmaktadýr. Yaratýcýlýða imkân vermeyen teknolojik donanýmlar, betonlaþmýþ çevre, her yere araçla gitme alýþkanlýðý, yürüyen merdivenler, uzaktan kumandalý ev araçlarý, insanlarý her geçen gün hareketsizliðe sevk etmektedir. Bu durum, çocuklarý ve gençleri daha çok etkilemektedir. Bugün apartman dairelerinde oturan, kalabalýk okul ve kreþlerde bulunan, sýnýrlý olarak hareket imkâný bulan, zamanýnýn büyük bir kýsmýný kapalý alanlarda geçiren çocuklar yeterli oyun alaný bulamamaktadýrlar. Mevcut oyun alanlarý ise doðal materyallerden uzak, yapay alanlardýr. Çocuk, bu gibi nedenlerden dolayý oyuna hasret kalmaktadýr. Teknoloji ve þehirleþme ile birlikte hareket alaný daralan bireylerin hareketsizliðe baðlý olarak fiziksel ve pisikomotor yönden geliþimleri saðlýklý olmayacaðý gibi bu durum günümüzün saðlýk sorunu obeziteye de neden olmaktadýr. Bu tablo karþýsýnda bireylerin çok yönlü geliþimini saðlayan eðitsel oyunlar, bir kat daha önem kazanmýþtýr. Bireyin geliþmesi amacýyla eðitsel oyunlarý kullanan kiþiler açýsýndan eðitsel oyunlarýn önemi þu þekilde belirtilebilir: Öðretmen eðitsel oyun ile; Öðrencinin hayal kurmasýný saðlar. Öðrenciye baþkasýnýn düþüncesine saygý duymayý ve hakkýna razý olmayý öðretir. Öðrencinin daha kolay öðrenmesini saðlar. Öðrenciye aktif öðrenme ortamý hazýrlar. Öðrenciyi fiziksel, ruhsal ve zihinsel olarak çalýþmaya hazýrlar. Öðrenciye kurallarý ve kurallara uymayý öðretir. Öðrenciler arasýndaki farklýlýklarý ortadan kaldýrýr. Antrenör eðitsel oyun ile; Sporcunun çabuk karar verme, mantýk yürütme yeteneðini geliþtirir. Sporcunun fizyolojik geliþimini saðlar. Sporcunun reflekslerini güçlendirir. Sporcunun aktif olarak dinlenmesini saðlar. Sporcunun antrenmanlarýný daha zevkli hâle getirir. Yarýþma ortamý yaratarak sporcuda rekabet duygusunu geliþtirir. Sporcunun kuvvet, çabukluk, dayanýklýlýk vb. özelliklerini geliþtirir. 6

17 Psikolog eðitsel oyun ile; Bireyin zayýf ve güçlü yönlerini tespit eder. Ýnsanl ararasý iliþkileri geliþtirir. Bireye hayata baðlýlýk gücü verir. Heyecan, neþe, canlýlýk yaratarak insanlara zevkli ve eðlenceli dakikalar yaþatýr. Ýnsanlarýn rahatlayýp gevþemesini saðlar. Oyun terapileri ile tedavinin etkisini artýrýr. Toplumsal hayata uyumu kolaylaþtýrýr. Anne ve baba eðitsel oyun ile; Çocuða toplumsal kurallarý öðretir. Çocuða baðýmsýz ve özgür bir ortam yaratýr. Çocuðun saðlýklý bir þekilde geliþmesini saðlar. Çocuðun sosyal bir çevre edinmesini saðlar. Çocuða yaþamýn güçlükleriyle mücadele gücü verir. Çocuðun sorumluluk, kendine güven, saygý ve dürüstlük duygularýný geliþtirir. 2. EÐÝTSEL OYUNLARIN SINIFLANDIRILMASI Eðitsel oyunlar çeþitli þekillerde sýnýflandýrýlmýþtýr. Farklý sýnýflandýrmalarýn olmasý eðitsel oyunlarýn çok yönlü olmasýndan kaynaklanmaktadýr. Genel olarak eðitsel oyunlar; a. Uygulanýþ biçimlerine göre, b. Oynanma ya da oynatýlma amaçlarýna göre iki þekilde sýnýflandýrýlýr. a. Eðitsel Oyunlarýn Uygulanýþ Biçimlerine Göre Sýnýflandýrýlmasý EÐiTSEL OYUNLAR TAKLÝT OYUNLARI MÜCADELE OYUNLARI SPORTÝF OYUNLAR Yaþ Gruplarýna Göre Oyun Alanlarýna Göre Oyuncu Sayýlarýna Göre Oyun Düzenlerine Göre Oyun Araç Gereçlerine Göre Oyunun Amacýna Göre - Okul Öncesi 0-6 yaþ - Temel Eðitim 6-8,9-11,12-14 yaþ - Yetiþkinlik 18 yaþ ve üzeri - Yaþlýlýk 45 yaþ ve üzeri - Sýnýf Oyunlarý - Salon Oyunlarý - Bahçe Oyunlarý - Kýþ Oyunlarý - Su Oyunlarý - Bireysel Oyunlar - Ýkili Oyunlar - Takým Oyunlarý - Çizgide Oynanan Oyunlar - Çemberde Oynanan Oyunlar - Daðýnýk Düzende Oynanan Oyunlar - Araçlý Oyunlar - Araçsýz Oyunlar - Eðlence Amaçlý - Eðitim Amaçlý *Beden Eðitimi Dersinde *Spor Eðitiminde - Saðlýk Amaçlý *Duygusal *Fiziksel 7

18 b. Eðitsel Oyunlarýn Oynanma ya da Oynatýlma Amaçlarýna Göre Sýnýflandýrýlmasý Eðitsel oyunlar, oynanma ve oynatýlma amaçlarýna göre; eðlence amaçlý, eðitim amaçlý ve saðlýk amaçlý olmak üzere üçe ayrýlýr. Buna göre; 1. Eðlence Amaçlý Eðitsel Oyunlar Eðlence amaçlý eðitsel oyunlarda amaç, hoþça vakit geçirmek ve eðlenmektir. Bu amaçla kuvvet, çabukluk, denge, zekâ, dikkat ve koordinasyon özellikleri taþýyan oyunlar oynanýr. Kazanmak ve kaybetmek çok önemli deðildir. Fakat bunlar, oyunun oynanmasýný saðlayan unsurlardýr. Özellikle piknik, düðün, niþan, yaþ günü, kutlama günlerinde, katýlanlar arasýnda diyalog kurulmasý, onlarý birbirine baðlamak ve eðlendirmek amacýyla oynanan oyunlardýr. 2. Eðitim Amaçlý Eðitsel Oyunlar Eðitim amaçlý oyunlarda, eðitsel oyunun bir araç olarak kullanýlmasýyla bireylerde bazý yeteneklerin geliþtirilmesi temel hedeftir. Eðitim amacýyla eðitsel oyunlarýn kullanýlmasý, birçok fiziksel özelliðin geliþtirilmesini saðladýðý gibi antrenmanlarýn baþýnda ýsýnma, sonunda dinlenme, rahatlama, antrenmanýn ana evresinde performans, teknik ve taktik geliþime katkýda bulunur. Beden Eðitimi Derslerinde Spor Eðitiminde (Antrenmanlarda) Giriþ Motorsal Özellikler-Teknik-Taktik Esas Devre Bitiriþ Oyunla Geliþtirilebilen Bazý Özellikler Algýlama Dikkat Bellek Öncelleme Yaratýcýlýk Heyecan Motivasyon Denge Koordinasyon Çabukluk Kuvvet Dayanýklýlýk Esneklik Çeviklik 3. Saðlýk Amaçlý Eðitsel Oyunlar Günümüzde geliþen teknoloji, harekete dayalý hayatý, makinelere baðlý ve duraðan bir hayat tarzýna dönüþtürmüþtür. Bu durum, fiziksel hareketliliðin azalmasýna, strese ve psikolojik nedenlere baðlý saðlýk sorunlarýnýn ortaya çýkmasýna sebep olmuþtur. Gerek bu gibi saðlýk sorunlarý gerekse çeþitli týbbi sebeplerden dolayý fiziksel hareketlilik ihtiyacý olan insanlar için eðitsel oyunlar önemli bir araçtýr. Oyunlar, psikolojik ve fizyolojik rahatlamayý saðladýðý gibi insanlarýn zayýf organlarýný da (el, kol, bacak vb.) geliþtirmektedir. Eðitsel oyunlar, saðlýk amaçlý olarak bu açýdan kullanýlacaðý gibi bünye olarak zayýf kiþilerin kondisyonlarýnýn geliþtirilmesi amacýyla da kullanýlabilir. Oyunlar, kiþilerde kondisyonu geliþtirmek ve saðlýðý korumak için fizyolojik etkilerinden dolayý çok önemli bir araçtýr. Fiziksel rahatsýzlýklarýn yanýnda, özellikle psikolojik rahatsýzlýklarda oyun terapileri, týp açýsýndan geliþmiþ ülkelerde oldukça önemli bir metot olarak uygulanmakta ve bu terapilerden baþarýlý sonuçlar alýnmaktadýr. 8

19 SINIF Etkinlik: Oyunlarýmýzý Sýnýflandýralým. Satranç oyunu oyun sýnýflandýrma tablosuna göre aþaðýdaki gibi deðerlendirilir: Oyunun amacýna göre: Eðlence ve eðitim amaçlý oynanan oyun grubuna, Oyun araç gereçlerine göre: Araçla oynanan oyunlar grubuna, Oyuncu sayýsýna göre: Ýkili oynanan oyun grubuna, Oyun alanýna göre: Sýnýf oyunlarý oyun grubuna, Yaþ gruplarýna göre: Temel eðitim dönemi, lise dönemi ve yaþlýlýk döneminde oynanan oyunlar grubuna girer. Hepinizin çok iyi bildiði yandaki oyunun özelliklerini inceleyerek bu oyunu oyun sýnýflandýrma tablosuna göre deðerlendiriniz. Oyun araç gereçlerine göre :... Oyun alanlarýna göre :... Oyuncu sayýlarýna göre :... Yaþ gruplarýna göre :... Oyun düzenlerine göre :... Oyunun amacýna göre : Ünitenin hazýrlýk bölümünde, büyüklerinizin geçmiþte oynadýðý oyunlarla ilgili yapmýþ olduðunuz araþtýrma sonucu öðrendiðiniz oyunlardan birini seçiniz. Seçtiðiniz bu oyunu inceleyerek sýnýflandýrma gruplarýna göre deðerlendiriniz. Bu oyun; Oyun araç gereçlerine göre :... Oyun alanlarýna göre :... Oyuncu sayýlarýna göre :... Yaþ gruplarýna göre :... Oyun düzenlerine göre :... Oyunun amacýna göre :... 9

20 ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME 1. Oyun ile eðitsel oyun arasýndaki farklar nelerdir? 2. Oyunun yapýsal temelleri nelerdir? 3. Tarihî bulgulara göre ilk oyuncak araçlarý nelerdir? 4. Oyun alanlarýna göre oyunlarý sýnýflandýrýnýz. 5. Eðitsel oyunlarý, oynama ya da oynatýlma amaçlarýna göre sýnýflandýrýnýz. 6. Antrenörler eðitsel oyunlarý hangi amaçlarla kullanýrlar? 7. Oynadýðýnýz eðitsel bir oyunu inceleyerek bu oyunun geliþiminize olan etkisini açýklayýnýz. Aþaðýdaki cümlelerde boþ býrakýlan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz. 1. Oyun insanýn...,...,... ve... geliþimine katký saðlar. 2. Kiþinin oyundaki psikomotor hareketleri ve koordinasyon durumu oyunun... temelini oluþturur. 3. Antrenörün sporcularýnda, öðretmenin öðrencilerinde geliþim saðlamak amacýyla önceden planlayarak uyguladýðý oyunlara... denir. 10

21 Eðitsel Oyunlar Dersinin 1. Ünitesinin Hangi Derslerle Ýliþkilendirilebileceðini Ýþaretleyiniz. Örnek: Spor Dersi Dil ve Anlatým Türk Edebiyatý Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Tarih T.C. Ýnkýlap Tarihi ve Atatürkçülük Coðrafya Matematik Fizik Kimya Biyoloji Saðlýk Bilgisi Felsefe Yabancý Dil Millî Güvenlik Bilgisi Trafik ve Ýlk Yardým Tanýtým ve Yönlendirme Özel Alan Temel Spor Eðitimi Ýnsan Anatomisi Beden Eðitimi ve Spor Bilimine Giriþ Beden Eðitimi ve Spor Tarihi Spor Antrenman Bilgisi Spor Kazalarýndan Korunma ve Ýlk Yardým Spor Fizyolojisi Spor Masajý Spor Tesisleri ve Malzeme Bilgisi Spor Psikolojisi Spor ve Beslenme Türk Spor Tarihi Spor Yönetimi ve Organizasyon Spor Sosyolojisi Ritim Eðitimi ve Dans Diðer Seçmeli Dersler Bu üniteyi yukarýdaki derslerin hangi konularýyla ve neden iliþkilendirdiðinizi aþaðýdaki boþluða yazýnýz

22 EÐÝTSEL OYUN HAZIRLAMA 2. ÜNÝTE A. OYUNDA AMAÇ B. OYUNDA PLANLAMA C. OYUN OYNATMA Ç. OYUNDA DEÐERLENDÝRME 12

23 HAZIRLIK 1. Oyunlarý amaçlarýna göre sýnýflandýrýnýz Her oyunun her yerde oynanýp oynanmayacaðýný tartýþýnýz Sýnýf içinde oynadýðýnýz kulaktan kulaða oyununu hareketli bir oyun þeklinde bahçede nasýl oynayabilirsiniz? Elim sende oyununu kaç farklý þekilde oynayabilirsiniz?

24 SINIF Eðitsel oyunlarý diðer oyunlardan ayýran en önemli özellik bu oyunlara eðitsel deðer yüklenerek önceden planlanýp oynanmasý veya oynatýlmasýdýr. Eðitsel oyunun önceden planlanýp oynatýlmasý süreci aþaðýdaki bölümlerden oluþur: Amaç Planlama Oyunun oynatýlmasý Oyunun deðerlendirilmesi A. OYUNDA AMAÇ Eðitsel oyunda en temel öge amaçtýr. Amaç doðrultusunda oyun, oyun alaný, oyuncu seviyesi, oyuncu sayýsý, oyunda kullanýlacak araç gereç ve oyunun kurallarý belirlenir. Amaç olmadan hangi eðitsel oyunun hangi seviyede, hangi alanda ve ne þekilde oynatýlacaðý belirlenemez. Eðitsel oyunlarýn genel bir amacý olduðu gibi oyun içerisinde de oynayanlarýn kazanmak için bir amacý vardýr. Bu ikisi birbirine karýþtýrýlmamalýdýr. Örneðin, oyunu oynatan antrenör oyuncularýnýn çabukluðunu geliþtirmek için elim sende oyununu oynatýyorsa burada antrenörün amacý çabukluðu geliþtirmek iken oyunu oynayanlarýn amacý ebe olmamak için ebeden kaçmaktýr. Kitabýmýzda oyunun amacý ifadesiyle bahsedilmek istenen, oyunun genel amacýdýr. Oyunun özel amacý ise oyunun oynanýþ þekline göre oynayanlarýn oyun içerisinde ulaþmak istedikleri amaçtýr. Etkinlik: Bana Amacýný Söyle Sana Oyununu Söyleyeyim. Aþaðýda amaçlar bölümünde verilen kutularý inceleyerek bu amaçlar doðrultusunda oynanabilecek oyunlarý eþleþtiriniz. AMAÇLAR OYUNLAR Dikkati geliþtirmek Satranç Birdirbir Sýçramayý geliþtirmek Yakan Top Þut tekniðini geliþtirmek Dev Cüce Zekâyý geliþtirmek Elim Sende 14

25 B. OYUNDA PLANLAMA Oyun planlanýrken aþaðýdaki unsurlar göz önünde bulundurulmalýdýr: Oyun seçimi Oyuncu seviyesi Oyun alaný Oyun süresi Oyunda kullanýlacak araç gereçler Yukarýdaki planlama unsurlarý daima amaç doðrultusunda hazýrlanmalýdýr. 1. OYUN SEÇÝMÝ Oyun seçilirken oyunun hangi amaca yönelik olduðu tespit edilmelidir. Oynayacaðýmýz veya oynatacaðýmýz oyun, bizi ulaþmak istediðimiz hedefe ne kadar yaklaþtýrabilir? sorusu göz önünde bulundurularak oyun seçimi yapýlmalýdýr. Örneðin, amaç hentbolda þut atýþýný geliþtirmek ise bu amaca ulaþmak için körebe oyununu seçmek doðru bir seçim olmayacaktýr. 2. OYUNCU SEVÝYESÝ Oyunu planlarken oyunu oynayacak grubun yaþý, cinsiyeti, fizik özellikleri, hareket beceri yeteneði, zekâ düzeyi göz önünde bulundurulmalýdýr. Oyuna baþlamadan önce oyuncularýn rahatsýzlýðýnýn olup olmadýðý sorulmalýdýr. Oyuncular, oyunu anlayýp uygulayabilmeli, oynarken zorlanmamalý, oyunda ne zaman ne yapmasý gerektiðine þaþýrmamalýdýrlar. Hareketli oyunlar, oynayanlarýn seviyesine uygun hareketler içermelidir. Zira seviyenin üstünde zor hareketler oyuncular tarafýndan uygulanamayacaðý gibi seviyesinin altýndaki basit hareketler de onlara sýkýcý gelecektir. Eðer engellilere oyun oynatýlacaksa engellilerin engel seviyesi bakýmýndan deðerlendirilmesi gerekir. Seviyeye uygun olmayan oyunlarda oyun, amacýna ulaþmayacaktýr. 3. OYUN ARAÇ GEREÇLERÝ Malzeme seçimi yaparken malzemelerin oyunculara zarar vermeyecek, onlarýn rahatlýkla kullanabileceði, seviyelerine uygun ve oyunun amacýna yönelik olmasýna dikkat edilmelidir. Oyunda kullanýlacak malzemeler oyunculara önceden tanýtýlýp malzemelerin kullaným þekilleri, kullaným amaçlarý ve kullaným zamanlarý hakkýnda bilgi verilmelidir. Oyunda kullanýlacak araç gereçler oyun alanýna önceden yerleþtirilmelidir. Oyunun özelliðine göre oyunun baþýnda kura çekimi, eþleþtirme, ebe seçimi vb. yapýlacaksa ve oyunun sonunda da ceza oyunlarý oynatýlacak ise bunlar için de kullanýlacak malzemeler önceden belirlenmelidir. Oyuncularýn kendi kullanacaklarý malzemeler (ayakkabý, kýyafet, araç vb.) sakatlýklara neden olmayacak ve diðer oyuncularý yaralamayacak özellikte olmalýdýr. 15

26 4. OYUN ALANI Oyun alanýnýn büyüklüðü, zeminin yapýsýna, oyunun amacýna, oyuncu seviyesine, oyuncu sayýsýna ve oynanýþ þekline göre belirlenmelidir. Dikkati geliþtirmeye yönelik bir oyunda oyuncularýn ilgisini daðýtacak etkenlerden uzak, kapalý bir alan tercih edilmelidir. Sýçramanýn aðýrlýkta olduðu bir oyun oynatýlacak ise oyun alaný zeminin sakatlýklara meydan vermemesi bakýmýndan sert ve kaygan olmamalýdýr. Bazý durumlarda oyun oynatmak için profesyonel olarak hazýrlanmýþ oyun alanlarý bulmak mümkün olmayabilir ya da oyun alaný tam anlamýyla oynatýlacak oyun için uygun olmayabilir. Bu durumda lider, var olan oyun alanýnýn özelliklerine göre oyunda küçük deðiþiklikler yaparak mevcut alandan faydalanabilir. Örneðin, elimizdeki oyun alaný, kum gibi yumuþak bir zemin ise bu zeminde koþarak, sýçrayarak oynanacak oyunlarda zemine baðlý olarak oyuncular fazla efor harcayacaklarýndan erken yorulacaklardýr. Oyunu oynatan kiþi bu durumda oyun süresini kýsaltarak ya da ara dinlenmelerin süresinde, sýklýðýnda deðiþiklik yaparak elindeki mevcut alaný deðerlendirip oyunu oynatabilir. Oyun alanýnda oyuncularýn yaþlarý, engelli ise engel gruplarý, oyunun amacý, oyun alanýnýn özellikleri göz önünde bulundurularak gerekli güvenlik önlemleri alýnmalýdýr. Açýk ve dar alanlarda oynatýlacak oyunlar için alýnabilecek tedbirler þunlardýr: Çok küçük alanlardaki hýzlý koþularda ani yön deðiþtirmeler engellenmelidir. Oyun alanýnýn kapsamýna göre oyuncu sayýsý sýnýrlý tutulmalý ve oyuncular dönüþümlü olarak oynatýlmalýdýr. Zeminin ýslak veya kayganlýðýndan oluþabilecek kazalara iliþkin önlem alýnmalý ve gerekli uyarýlar yapýlmalýdýr. Oyunda kullanýlacak araç gereçlerden kaynaklanabilecek kazalara karþý önlemler alýnmalýdýr. Koþu oyunlarýnda bitiþ çizgisi duvarda, direkte veya bunlarýn yakýnýnda olmamalýdýr. TEHLÝKELÝ TEHLÝKELÝ Size göre oyun esnasýnda daha farklý ne gibi önlemler alýnabilir? 16

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

AAA AYŞE HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI

AAA AYŞE HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI Ayşe Hasan Türkmen Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

Dr. Kemal Akkan BATMAN

Dr. Kemal Akkan BATMAN Dr. Kemal Akkan BATMAN (Komisyon Başkanı) Dr. Ayer BURKE Diren CİVA GÜNER Mevhibe B. HOCAOĞLU Salih SARPTEN Ömer ÖZKAN Bu kitap, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Talim Terbiye Dairesi tarafından ortaokullarda

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM REHBERİ Web Adresi : http://tip.erciyes.edu.tr/ - http://tip.erciyes.edu.tr/egitim_rehberi.asp E-mail : tipdekanlik@erciyes.edu.tr Adres

Detaylı

BAĞYURDU KAZIM DİRİK ORTAOKULU Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

BAĞYURDU KAZIM DİRİK ORTAOKULU Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI B.Kazım Dirik Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler. Mustafa Kemal ATATÜRK İSTİKLÂL MARŞI

Detaylı

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir.

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM ATÖLYE BİLGİSİ! MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık matematik dersinde daha pratiğim. Artık matematik dersinde ustalaşıyorum. 7 Artık

Detaylı

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat

Detaylı

Rafet ÖZTÜRK. Üniteye Hazırlık

Rafet ÖZTÜRK. Üniteye Hazırlık Rafet ÖZTÜRK Bu kitap Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 18/12/2009 tarih ve 261 sayılı Kurul Kararı ile 2010-2011 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir.

Detaylı

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 39958266-102-E.8764864 03.09.2015 Konu: Çalışma Takvimi...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE İlgi : Bakanlığımız Ortaöğretim Genel

Detaylı

STRATEJÝK PLANI 2011-2014

STRATEJÝK PLANI 2011-2014 i i T.C. KARABÜK VALÝLÝÐÝ TEKNÝK VE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ E n d ü s t r i M e s e v KARABÜK l e k k L n s k e T K a r a b k ü s i e STRATEJÝK PLANI 0-04 KARABÜK - 00 ÝSTÝKLÂL MARÞI Korkma, sönmez bu þafaklarda

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Yazı ve Araştırma Kurulu Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Duygu Geylan Nazife Uçar Aysun Candan Özada Resimleyen Celal Deniz Grafik Tasarım Aziz Ener Düzeltme Meltem Tekin Okuyucular Yrd. Doç.

Detaylı

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni 1 ÜSKÜDAR İLÇESİ 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 19 Mayıs Atatürk ü Anma Ve Gençlik Ve Spor Bayramı, 19.05.2012 Cumartesi günü saat: 07.00 de başlar ve gece saat 24.00

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA ORTAOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İSTİKLAL MARŞI Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI

T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI KASIM 2014 1 Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır

Detaylı

Editör Dil Uzmaný Program Geliþtirme Uzmaný Ölçme ve Deðerlendirme Uzmaný Rehberlik Uzmaný Görsel Tasarým Uzmaný ISBN

Editör Dil Uzmaný Program Geliþtirme Uzmaný Ölçme ve Deðerlendirme Uzmaný Rehberlik Uzmaný Görsel Tasarým Uzmaný ISBN GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSELERÝ YAZARLAR Gökmen ÖZEN Serpil TÝMURKAAN Dr. Mehmet GÜLLÜ H. Salih TÝMURKAAN Feray MERÝÇ Sinan UÐRAÞ Dilek ÇELÝK ÇOBAN DEVLET KİTAPLARI DÖRDÜNCÜ BASKI., 2013 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI

Detaylı

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Ali PEHLİVAN PALME YAYINCILIK Ankara, 2014 1 PALME YAYINLARI: 904 6. Sınıf

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

İZMİR ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ ( OKULU ) MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI

İZMİR ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ ( OKULU ) MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI İzmir Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu GK Faaliyet Raporu Mart 2014 2 UETD Gençlik Kolları olarak düzenleyeceğimiz Birinci Gençlik Makale Yarışması. Konu Demokrasi ve Değerlerimiz.

Detaylı

Editör Dil Uzmaný Program Geliþtirme Uzmaný Ölçme ve Deðerlendirme Uzmaný Rehberlik ve Psikolojik Danýþma Uzmaný : Görsel Tasarým Uzmaný

Editör Dil Uzmaný Program Geliþtirme Uzmaný Ölçme ve Deðerlendirme Uzmaný Rehberlik ve Psikolojik Danýþma Uzmaný : Görsel Tasarým Uzmaný 12. SINIF YAZARLAR Gökmen ÖZEN Serpil TÝMURKAAN AKÇINAR Dr. Mehmet GÜLLÜ Halit Salih TÝMURKAAN Feray MERÝÇ Sinan UÐRAÞ Dilek ÇELÝK ÇOBAN DEVLET KİTAPLARI YEDİNCİ BASKI., 2016 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI...:

Detaylı

Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

VERGİ ADRESİ FATİH VD. VERGİ NUMARASI BİNA KONTENJANI 114

VERGİ ADRESİ FATİH VD. VERGİ NUMARASI BİNA KONTENJANI 114 KONU: KURUM AÇMA İZNİ İLE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI KURUM KODU 99956100 KURUM ADI ÖZEL YUNUS EMRE ANAOKULU İLİ İSTANBUL İLÇESİ FATİH KURUM ADRESİ ATİKALİ MAH. NİŞANCA CAD. NO:46 FATİH/ İST KURUCUSU

Detaylı

Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI Selçuk Yaşar aşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen

Detaylı

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI KOCAELİ 2013 2014 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi -2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA)

SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA) KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA) 7 1. Baskı AĞUSTOS 2006 KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Sibel Kutoğlu Uzm.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNDE FARK YARATANLAR KARABÜK-2012 İçindekiler İSTİKLAL MARŞI... 5 ATATÜRK ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ... 6 SUNUŞ...

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI NA DİLBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM

İSTİKLÂL MARŞI NA DİLBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM İSTİKLÂL MARŞI NA DİLBİLİMSEL BİR AKLAŞIM * Arş.Gör. Eyup Sertaç AAZ Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ÖZET Dünyada hemen her milletin bir milli marşı bulunmaktadır.

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. İZMİR VALİLİĞİ Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013

ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 - 1 - İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU 1. Kitap Editör Reyhan KAYA Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU Ölçme Deðerlendirme Uzmaný Murat AKYILDIZ Rehberlik Süleyman AYHAN ATATÜRK'ÜN

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

YAHŞİHAN HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (Brifing Dosyası) T.C. YAHŞİHAN KAYMAKAMLIĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

YAHŞİHAN HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (Brifing Dosyası) T.C. YAHŞİHAN KAYMAKAMLIĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI T.C. YAHŞİHAN KAYMAKAMLIĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2012 2013 1 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI T.C. BANDIRMA KAYMAKAMLIĞI Şehit Öğretmen Mustafa Boz Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İLİ İLÇESİ OKUL/KURUM ADI : BALIKESİR : Bandırma : (748900) Şehit Öğretmen Mustafa

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

T.C. EYNESİL KAYMAKAMLIĞI ÖĞRETMEN EVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI

T.C. EYNESİL KAYMAKAMLIĞI ÖĞRETMEN EVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI T.C. EYNESİL KAYMAKAMLIĞI ÖĞRETMEN EVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI 2015 2019 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada

Detaylı

19 MAYIS YÖNETMELİĞİ

19 MAYIS YÖNETMELİĞİ 19 MAYIS YÖNETMELİĞİ BAKİ SARISAKAL 5 Mayıs 2012 Tarihli ve 28283 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan yönetmelik. ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

2011-2014 STRATEJİK PLAN

2011-2014 STRATEJİK PLAN 1 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Erbaa Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü 2011-2014 STRATEJİK PLAN TOKAT/2011 2 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Erbaa Öğretmenevi STRATEJİK PLAN 2011-2014 TOKAT/2011 3 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru,

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru, ünite1 Geometri Matematik E 1 3. 1. þaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur?. ýþýn, B B. doðru parçasý, d. nokta,. doðru, B Y erilen açýnýn gösterimi aþaðýdakilerden hangisi olabilir?.

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı

PROTOKOL ÇELENK SUNMA SIRASI İSTİKLÂL MARŞI

PROTOKOL ÇELENK SUNMA SIRASI İSTİKLÂL MARŞI PROTOKOL ÇELENK SUNMA SIRASI İSTİKLÂL MARŞI Kaymakamlık Garnizon Komutanlığı Belediye Başkanlığı Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin

Detaylı

BAHÇELİEVLER MUSTAFA KEMAL İLKOKULU ORTAOKULU BRİFİNG DOSYASI. T.C.

BAHÇELİEVLER MUSTAFA KEMAL İLKOKULU ORTAOKULU BRİFİNG DOSYASI. T.C. BAHÇELİEVLER MUSTAFA KEMAL İLKOKULU ORTAOKULU BRİFİNG DOSYASI e-mail:742548@meb.k12.tr T.C. BAHÇELİEVLER KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü BAHÇELİEVLER MUSTAFA KEMAL İLKOKULU ORTAOKULU BRİFİNG DOSYASI

Detaylı

Email: mergün@aku.edu.tr. Email: ehalat@aku.edu.tr. Adres:

Email: mergün@aku.edu.tr. Email: ehalat@aku.edu.tr. Adres: ORTAÖÐRETÝM FEN VE MATEMATÝK ALANLAR EÐÝTÝMÝ BÖLÜMÜ ÖÐRETÝM PROGRAMI (MATEMATÝK, BÝYOLOJÝ, FÝZÝK-KÝMYA) DEKAN (EÐÝTÝM FAKÜLTESÝ) Prof. Dr. Mustafa ERGÜN Telefon: +90 272 228 14 18/300 Email: mergün@aku.edu.tr

Detaylı

MEVCUT DURUM STRATEJİK PLAN KOLDERE ŞEHİT MEHMET BURHAN ORTAOKULU.

MEVCUT DURUM STRATEJİK PLAN KOLDERE ŞEHİT MEHMET BURHAN ORTAOKULU. KOLDERE ŞEHİT MEHMET BURHAN ORTAOKULU STRATEJİK PLAN MEVCUT DURUM 2015-2019 Saruhanlı Koldere Şehit Mehmet Burhan Ortaokulu [Tel: 236 366 1136] [725177kolderesmbo@gmail.com] T.C. SARUHANLI KAYMAKAMLIĞI

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi bilgi GEOMETRÝK ÞEKÝLLER Tacýn ve basket potasýnýn þekilleri arasýnda nasýl bir benzerlik veya fark vardýr? Tacýn þeklinde bir açýklýk varken, basket potasýnýn þekli tamamen kapalýdýr. Buradan þekillerin

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNDE FARK YARATANLAR KARABÜK-2012 İçindekiler İSTİKLAL MARŞI... 5 ATATÜRK ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ... 6 SUNUŞ...

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı