GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSELERÝ YAZARLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSELERÝ YAZARLAR"

Transkript

1 GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSELERÝ YAZARLAR Gökmen ÖZEN Serpil TÝMURKAAN Dr. Mehmet GÜLLÜ H. Salih TÝMURKAAN Feray MERÝÇ Sinan UÐRAÞ Dilek ÇELÝK ÇOBAN DEVLET KİTAPLARI BEŞİNCİ BASKI., 2014

2 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI...: 4760 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ...: ?.Y Her hakký saklýdýr ve Millî Eðitim Bakanlýðýna aittir. Kitabýn metin, soru ve þekilleri kýsmen de olsa hiçbir surette alýnýp yayýmlanamaz. Editör Dil Uzmaný Program Geliþtirme Uzmaný Ölçme ve Deðerlendirme Uzmaný Rehberlik Uzmaný Görsel Tasarým Uzmaný : Yrd. Doç. Dr. Esin GÜLLÜ : Abdullah BEGEÇ : Özlem GÜLEK : Halil LÜLE : Mustafa ARSLAN : Murat OÐUZ ISBN Millî Eðitim Bakanlýðý, Talim ve Terbiye Kurulunun gün ve 217 sayýlý kararý ile ders kitabý olarak kabul edilmiþ, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün gün ve sayýlý yazısı ile beþinci defa adet basýlmýþtýr.

3 Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl. Hakkıdır Hakk a tapan milletimin istiklâl. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va dettiği günler Hakk ın; Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı: Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na şım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet; Hakkıdır Hakk a tapan milletimin istiklâl! Mehmet Âkif Ersoy

4 GENÇLİĞE HİTABE Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Mustafa Kemal Atatürk

5

6

7 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE: EÐÝTSEL OYUNLARA GÝRÝÞ...1 A. OYUN Oyunun Yapýsal Temelleri Oyunun Tarihî Geliþimi Oyunlarýn Sýnýflandýrýlmasý...5 B. EÐÝTSEL OYUN Eðitsel Oyunun Önemi Eðitsel Oyunlarýn Sýnýflandýrýlmasý...7 a. Eðitsel Oyunlarýn Uygulanýþ Biçimlerine Göre Sýnýflandýrýlmasý...7 b. Eðitsel Oyunlarýn Oynanma ya da Oynatýlma Amaçlarýna Göre Sýnýflandýrýlmasý...8 ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME ÜNÝTE: EÐÝTSEL OYUN HAZIRLAMA...12 A. OYUNDA AMAÇ...14 B. OYUNDA PLANLAMA Oyun Seçimi Oyuncu Seviyesi Oyun Araç Gereçleri Oyun Alaný Oyun Süresi...17 C. OYUN OYNATMA Gruplarýn Oluþturulmasý Ebe Seçim Yöntemleri Liderin Özellikleri Oyunda Ödül ve Ceza Oyunda Çeþitlendirme ve Uyarlama Oyun Oynatýlýrken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar...29 Ç. OYUNDA DEÐERLENDÝRME Oyunun Deðerlendirilmesi Oyuncularýn Deðerlendirilmesi Liderin Deðerlendirilmesi...31 ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME ÜNÝTE: EÐÝTSEL OYUN OYNAMA...37 A. OYUNDA TEMEL MOTORÝK ÖZELLÝKLERÝN GELÝÞÝMÝ Oyunda Kuvvet...39 a. Kuvvet Geliþimine Yönelik Oyunlarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar...40 VII

8 b. Kuvvet Geliþimine Yönelik Oyunlarda Çeþitlendirme ve Uyarlama...42 c. Kuvvet Geliþimine Yönelik Oyunlar Oyunda Reaksiyon Zamaný, Çabukluk ve Sürat...49 a. Reaksiyon Zamaný, Çabukluk ve Sürat Geliþimine Yönelik Oyunlarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar...49 b. Reaksiyon Zamaný, Çabukluk ve Sürat Geliþimine Yönelik Oyunlarda Çeþitlendirme ve Uyarlama...50 c. Reaksiyon Zamaný, Çabukluk ve Sürat Geliþimine Yönelik Oyunlar Oyunda Dayanýklýlýk...57 a. Dayanýklýlýk Geliþimine Yönelik Oyunlarda Çeþitlendirme ve Uyarlama...57 b. Dayanýklýlýk Geliþimine Yönelik Oyunlar Oyunda Koordinasyon...62 a. Koordinasyon Geliþimine Yönelik Oyunlarda Çeþitlendirme ve Uyarlama...62 b. Koordinasyon Geliþimine Yönelik Oyunlar Oyunda Esneklik...66 a. Esneklik Geliþimine Yönelik Oyunlarda Çeþitlendirme ve Uyarlama...66 B. OYUNDA ZEKÂ VE DÝL GELÝÞÝMÝ Zekâ ve Dil Geliþimine Yönelik Oyunlar...72 C. OYUNDA SOSYAL GELÝÞÝM...75 Ç. OYUNDA KÝÞÝLÝK GELÝÞÝMÝ...77 ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME ÜNÝTE: SPORTÝF OYUNLAR...82 A. SPORTÝF OYUN KAVRAMI Sportif Oyun...84 B. BÝREYSEL SPORLARA UYGUN EÐÝTSEL OYUNLAR Atletizme Uygun Eðitsel Oyunlar Jimnastiðe Uygun Eðitsel Oyunlar Mücadele Sporlarýna Uygun Eðitsel Oyunlar Raketli Sporlara Uygun Eðitsel Oyunlar...95 C. TAKIM SPORLARINA UYGUN EÐÝTSEL OYUNLAR Basketbola Uygun Eðitsel Oyunlar Futbola Uygun Eðitsel Oyunlar Hentbola Uygun Eðitsel Oyunlar Voleybola Uygun Eðitsel Oyunlar ATATÜRK VE OYUN ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME PERFORMANS GÖREVÝ ÜNÝTE: GELENEKSEL OYUNLARIMIZ VE MÝLLÎ KÜLTÜRÜMÜZ A. GELENEKSEL OYUNLARIMIZ VE MÝLLÎ KÜLTÜRÜMÜZ B. GELENEKSEL EÐÝTSEL OYUNLARIMIZ Geleneksel Oyunlarda Oyuna Hazýrlanma a. Geleneksel Oyunlarda Ebe Seçim Yöntemleri b. Geleneksel Oyunlarda Gruplarýn Oluþturulmasý C. GELENEKSEL OYUNLAR VE SPOR Geleneksel Sporlar Federasyonuna Baðlý Spor Branþlarý VIII

9 2. Geleneksel Oyunlarýn Spor Branþý Hâline Getirilmesi Ç. GELENEKSEL OYUNLARIMIZDAN ÖRNEKLER ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME PERFORMANS GÖREVÝ ÜNÝTE: ENGELLÝLERE UYGUN EÐÝTSEL OYUNLAR A. ENGELLÝLER (Özel Gereksinimli Bireyler) Engellileri Tanýyalým Engelli Oluþ Nedenleri a. Doðum Öncesinde Oluþan Nedenler b. Doðum Anýnda Oluþan Nedenler c. Doðum Sonrasýnda Oluþan Nedenler Engellilerin Sýnýflandýrýlmasý a. Fiziksel Engelliler b. Duyusal Engelliler c. Zihinsel Engelliler Engellilerle Yaþam a. Ailede Engellilerle Yaþam b. Okulda Engellilerle Yaþam c. Toplumda Engellilerle Yaþam B. ENGELLÝLER ÝÇÝN EÐÝTSEL OYUNLAR Eðitsel Oyunlarýn Engelliler Ýçin Faydalarý Engellilere Uygun Eðitsel Oyunlarýn Özellikleri a. Oyun Alanýnýn Düzenlenmesi b. Oyun Araçlarý c. Oyunun Yapýsý ve Oynatýlýþý ç. Oyun Lideri Engelli Gruplarýna Uygun Eðitsel Oyunlar a. Bedensel Engellilere Uygun Eðitsel Oyunlar b. Ýþitme Engellilere Uygun Eðitsel Oyunlar c. Görme Engellilere Uygun Eðitsel Oyunlar ç. Zihinsel Engellilere Uygun Eðitsel Oyunlar ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME TERÝMLER SÖZLÜÐÜ EKLER EK 1. Grup Deðerlendirme Formu EK 2. Grup Deðerlendirme Formu EK 3. Grup Öz Deðerlendirme Formu EK 4. Öz Deðerlendirme Formu EK 5. Öz Deðerlendirme Formu KAYNAKÇA IX

10 SÝMGELER SINIF Etkinlik : Sýnýf içerisinde yapýlacak etkinlik Okul bahçesinde veya spor salonunda yapýlacak etkinlik Etkinlik : Evde yapýlacak etkinlik Okul dýþýnda yapýlacak etkinlik Üniteyle ilgili ön hazýrlýk çalýþmalarý HAZIRLIK ÜNÝTE SORULARI Ölçme ve deðerlendirme çalýþmalarý BUNLARI BÝLÝYOR MUSUNUZ? Konuyla baðlantýlý ilgi çekici bilgi notu A. B. C. Ç...Ana baþlýk Alt baþlýk a. b. c. ç...ara baþlýk DÜÞÜNELÝM! Konuyla ilgili sýnýf içerisinde tartýþma yapýlmasý X

11 EÐÝTSEL OYUNLARA GÝRÝÞ 1. ÜNÝTE A. OYUN B. EÐÝTSEL OYUN 1

12 HAZIRLIK 1. Günümüzde geliþen teknoloji ve azalan oyun alanlarý sizin ve çocuklarýn oynadýðý oyunlarda hangi deðiþikliklere neden olmuþtur? Yaþadýðýnýz çevrede oynanan oyunlarý kendi bakýþ açýnýza göre sýnýflandýrýnýz Aile büyüklerinizin çocukluk yýllarýnda oynadýklarý oyunlarý araþtýrýnýz Ülkemizde oynanan oyunlarýn bölgelere göre farklýlýk göstermesinin nedenlerini araþtýrýnýz

13 A. OYUN Oyun, farklý özellikler göz önünde bulundurularak çeþitli þekillerde tanýmlanabilir. Oyun, belli bir amaca yönelik (eðlence, eðitim, saðlýk gibi) kurallý ya da kuralsýz gerçekleþtirilen, her durumda çocuðun isteyerek ve hoþlanarak katýldýðý, psikomotor, zihinsel (biliþsel), duyuþsal ve sosyal geliþimine katký saðlayan en etkili öðrenme ortamýdýr. Oyun, insanlarýn bedensel ve zihinsel yeteneklerini geliþtirme amacýný güden, hesap, dikkat, rastlantý ve beceriye dayanan, ayný zamanda da tat veren bir tür yarýþtýr (Seyrek ve Sun, 1991). Oyun, dikkat, rastlantý veya maharete dayanan ve insanlarýn hoþ vakit geçirmelerine, oyalanmalarýna yarayan tamamen menfaatsiz eðlenceli yarýþtýr (Sel,1993). Öðrencinin eski dinçliðini kazanmasý, çalýþmalardan usanmamasý için oyun gereklidir. GAZALÝ 1. OYUNUN YAPISAL TEMELLERÝ a) Fiziksellik Kiþinin oyundaki psikomotor hareketlerini ve koordinasyon durumunu içerir. b) Sosyallik Bireyin, oyunda yardýmlaþma, paylaþma, sürükleyicilik ve diðer insanlara gösterdiði yakýnlýk gibi oyun arkadaþlarý ile kurduðu iliþkilerin tümüdür. c) Keyiflilik Oyuncunun þaka, kýzgýnlýk vb. duygu ve hareketler içerisine girmesi, oyundan zevk almasýdýr. ç) Ýsteklilik Oyuna katýlýmdaki isteklilik ve arzudur. d) Kavramsallýk Oyuna katýlanlarýn beceri ve kabiliyetlerine yöneliktir. Yani, oyuncunun oyundaki farklý karakterdeki rolleri üstlenmesi, oyun taktiði üretmesi ya da geleneksel oyun usulünü kullanýp kullanmamasýdýr. 3

14 2. OYUNUN TARÝHÎ GELÝÞÝMÝ Tarihsel süreçte oyunun ilk kez ne zaman ve ne þekilde oynanmaya baþlandýðý bilinmemekle birlikte, çocuk oyunlarý içerisinde taþla, aþýk kemiði ile oynanan oyunlar genelde en eski oyunlar olarak kabul edilmektedir. Arkeologlar yaptýklarý çeþitli araþtýrmalarda bu oyunlarý anlatan kabartma ve resimler bulmuþlardýr. Eski Mýsýr da duvar resimlerinde, oyun tahtasý üzerinde oynanan oyunlar, sýçrama oyunlarý ile el vurma oyunu oynayan kýz figürleri gösterilmektedir.. Anadolu da yaþayan uygarlýklara ait birçok mezar taþýnda da çocuk yaþantýsý ile ilgili bilgiler bulunmaktadýr. Maraþ ta aþýk kemiði ve kýrbaçla oynayan çocuk resimlerine rastlanmaktadýr. Kaþgarlý Mahmut, Divanu Lügati t-türk adlý eserinde Orta Asya da oynanan bugünkü futbola benzeyen tepük oyunundan bahsetmektedir. Ayrýca Dede Korkut Hikâyelerinde de Türklerdeki çocuk oyunlarýyla ilgili yazýlý bilgiler bulunmaktadýr. Türklerin ata olan düþkünlüðü nedeni ile tarih boyunca atlý oyunlar Türk kültüründe daima var olmuþ, hatta günümüze kadar gelmiþtir. Bunun en iyi örneði atlý cirittir. Bugün atlý cirit, Geleneksel Sporlar Federasyonuna baðlý bir spor branþý olarak güncelliðini sürdürmektedir. Dünyadaki modern spor branþlarýnýn tarihî süreçte ortaya çýkýþ noktasý da insanlarýn doða ile mücadelesi, düþmanýna üstün gelme çabasý ve zevk alma duygusuna dayanýr. Ýnsanoðlu doða ile mücadele yollarýný öðrendikten sonra birbirleriyle mücadele içerisine girmiþ ve birbirine karþý üstünlük kurmaya çabalamýþtýr. Bu üstünlük kurma çabalarý veya eðlenmek için oynanan oyunlar sonucu ortaya çýkan teknik ve taktikler, günümüz modern sporlarýnýn temelini oluþturmuþtur. BUNLARI BÝLÝYOR MUSUNUZ? Badmintonun ilk zamanlar Çinli çocuklarýn, kaz tüylerini bir viþneye saplayýp güneþ altýnda kurutarak elde ettikleri topla, sokak aralarýnda oynadýklarý bir oyun olduðunu biliyor musunuz? 4

15 SINIF Etkinlik: Oyunlarýmýzý Hatýrlayalým. 1. Ünitenin hazýrlýk bölümünde büyüklerinizin geçmiþte oynadýðý oyunlarla ilgili yapmýþ olduðunuz araþtýrmaya baðlý olarak; Aile büyüklerinizin oynadýðý oyunlarý yazýnýz Sizin çocukken oynadýðýnýz oyunlarý yazýnýz Aile büyüklerinizin geçmiþte oynadýðý sizin de þimdi oynadýðýnýz oyunlardan birkaçýný yazýnýz Sizin oynadýðýnýz oyunlar ve aile büyüklerinizin oynadýðý oyunlar arasýnda ne gibi farklar olduðunu sýnýfta arkadaþlarýnýzla tartýþýnýz. 3. OYUNLARIN SINIFLANDIRILMASI Oyunlarýn sýnýflandýrýlmasý, oyunlarda bulunan farklý özellikler dikkate alýnarak deðiþik þekillerde yapýlabilir. Örneðin, oynayan kiþilere (kýz, erkek, karma), kullanýlan araçlara (top, taþ, kemik, ip vb.), oynanýlan alanlara (kapalý, açýk vb.) göre deðiþik þekillerde sýnýflandýrýlabilir. Genel olarak oyunlarýn sýnýflandýrýlmasý OYUN Mücadele-Yarýþma Oyunlarý Fiziksel beceri oyunlarý Fiziksel beceri ve strateji oyunlarý Strateji oyunlarý Strateji ve þans içeren fiziksel beceri oyunlarý Macera-Heyecan Oyunlarý Motorlu sürat yarýþlarý Daðcýlýk Sallanma Treking vb. Gösteri-Rol Oyunlarý Meddah Tiyatro Orta oyunu Opera Sinema vb. Þans Oyunlarý B. EÐÝTSEL OYUN Ýnsanlarda geliþim, yaþam boyu devam eden ve dönemler hâlinde farklýlýklar gösteren uzun bir süreçtir. Bu süreçte bireyin geliþiminin desteklenmesi amacýyla oynadýðý oyunlarýn geliþim dönemlerine göre planlanarak hazýrlanmasý ile oyunlar eðitsel bir deðer kazanýr.. Belirlenen amaçlar doðrultusunda oyun alaný, oyuncu sayýsý, oyuncu seviyesi, oyun süresi, tekrar sayýsý ve kullanýlacak araç gereç bakýmýndan önceden planlanan oyunlara eðitsel oyun denir. 5

16 Oyunlarýn geliþim üzerine birçok etkisi vardýr. Bu etkileri: Temel motorik özelliklerin geliþimi üzerine etkileri, Sosyal geliþim üzerine etkileri, Kiþilik geliþimi üzerine etkileri, Zekâ ve dil geliþimi üzerine etkileri olarak dört alanda incelemek mümkündür. Yukarýdaki açýklamalar dikkate alýndýðýnda oyun ile eðitsel oyun arasýndaki farklar da ortaya çýkmaktadýr. Eðitsel oyun, yukarýda belirtilen alanlardan birinde veya birkaçýnda geliþime fayda saðlamak amacýyla önceden planlanarak uygulanýr. Oyun ise belirtilen alanlarda geliþime fayda saðlayabilir fakat bunun hangi alanda ve nasýl olacaðý planlanmaz. Bu durum oynayanlar ya da oynatanlar tarafýndan da düþünülmez. 1. EÐÝTSEL OYUNUN ÖNEMÝ Çaðýmýz, insanlarý hareketsizliðe sevk eden bir yaþam ortamý sunmaktadýr. Yaratýcýlýða imkân vermeyen teknolojik donanýmlar, betonlaþmýþ çevre, her yere araçla gitme alýþkanlýðý, yürüyen merdivenler, uzaktan kumandalý ev araçlarý, insanlarý her geçen gün hareketsizliðe sevk etmektedir. Bu durum, çocuklarý ve gençleri daha çok etkilemektedir. Bugün apartman dairelerinde oturan, kalabalýk okul ve kreþlerde bulunan, sýnýrlý olarak hareket imkâný bulan, zamanýnýn büyük bir kýsmýný kapalý alanlarda geçiren çocuklar yeterli oyun alaný bulamamaktadýrlar. Mevcut oyun alanlarý ise doðal materyallerden uzak, yapay alanlardýr. Çocuk, bu gibi nedenlerden dolayý oyuna hasret kalmaktadýr. Teknoloji ve þehirleþme ile birlikte hareket alaný daralan bireylerin hareketsizliðe baðlý olarak fiziksel ve pisikomotor yönden geliþimleri saðlýklý olmayacaðý gibi bu durum günümüzün saðlýk sorunu obeziteye de neden olmaktadýr. Bu tablo karþýsýnda bireylerin çok yönlü geliþimini saðlayan eðitsel oyunlar, bir kat daha önem kazanmýþtýr. Bireyin geliþmesi amacýyla eðitsel oyunlarý kullanan kiþiler açýsýndan eðitsel oyunlarýn önemi þu þekilde belirtilebilir: Öðretmen eðitsel oyun ile; Öðrencinin hayal kurmasýný saðlar. Öðrenciye baþkasýnýn düþüncesine saygý duymayý ve hakkýna razý olmayý öðretir. Öðrencinin daha kolay öðrenmesini saðlar. Öðrenciye aktif öðrenme ortamý hazýrlar. Öðrenciyi fiziksel, ruhsal ve zihinsel olarak çalýþmaya hazýrlar. Öðrenciye kurallarý ve kurallara uymayý öðretir. Öðrenciler arasýndaki farklýlýklarý ortadan kaldýrýr. Antrenör eðitsel oyun ile; Sporcunun çabuk karar verme, mantýk yürütme yeteneðini geliþtirir. Sporcunun fizyolojik geliþimini saðlar. Sporcunun reflekslerini güçlendirir. Sporcunun aktif olarak dinlenmesini saðlar. Sporcunun antrenmanlarýný daha zevkli hâle getirir. Yarýþma ortamý yaratarak sporcuda rekabet duygusunu geliþtirir. Sporcunun kuvvet, çabukluk, dayanýklýlýk vb. özelliklerini geliþtirir. 6

17 Psikolog eðitsel oyun ile; Bireyin zayýf ve güçlü yönlerini tespit eder. Ýnsanl ararasý iliþkileri geliþtirir. Bireye hayata baðlýlýk gücü verir. Heyecan, neþe, canlýlýk yaratarak insanlara zevkli ve eðlenceli dakikalar yaþatýr. Ýnsanlarýn rahatlayýp gevþemesini saðlar. Oyun terapileri ile tedavinin etkisini artýrýr. Toplumsal hayata uyumu kolaylaþtýrýr. Anne ve baba eðitsel oyun ile; Çocuða toplumsal kurallarý öðretir. Çocuða baðýmsýz ve özgür bir ortam yaratýr. Çocuðun saðlýklý bir þekilde geliþmesini saðlar. Çocuðun sosyal bir çevre edinmesini saðlar. Çocuða yaþamýn güçlükleriyle mücadele gücü verir. Çocuðun sorumluluk, kendine güven, saygý ve dürüstlük duygularýný geliþtirir. 2. EÐÝTSEL OYUNLARIN SINIFLANDIRILMASI Eðitsel oyunlar çeþitli þekillerde sýnýflandýrýlmýþtýr. Farklý sýnýflandýrmalarýn olmasý eðitsel oyunlarýn çok yönlü olmasýndan kaynaklanmaktadýr. Genel olarak eðitsel oyunlar; a. Uygulanýþ biçimlerine göre, b. Oynanma ya da oynatýlma amaçlarýna göre iki þekilde sýnýflandýrýlýr. a. Eðitsel Oyunlarýn Uygulanýþ Biçimlerine Göre Sýnýflandýrýlmasý EÐiTSEL OYUNLAR TAKLÝT OYUNLARI MÜCADELE OYUNLARI SPORTÝF OYUNLAR Yaþ Gruplarýna Göre Oyun Alanlarýna Göre Oyuncu Sayýlarýna Göre Oyun Düzenlerine Göre Oyun Araç Gereçlerine Göre Oyunun Amacýna Göre - Okul Öncesi 0-6 yaþ - Temel Eðitim 6-8,9-11,12-14 yaþ - Yetiþkinlik 18 yaþ ve üzeri - Yaþlýlýk 45 yaþ ve üzeri - Sýnýf Oyunlarý - Salon Oyunlarý - Bahçe Oyunlarý - Kýþ Oyunlarý - Su Oyunlarý - Bireysel Oyunlar - Ýkili Oyunlar - Takým Oyunlarý - Çizgide Oynanan Oyunlar - Çemberde Oynanan Oyunlar - Daðýnýk Düzende Oynanan Oyunlar - Araçlý Oyunlar - Araçsýz Oyunlar - Eðlence Amaçlý - Eðitim Amaçlý *Beden Eðitimi Dersinde *Spor Eðitiminde - Saðlýk Amaçlý *Duygusal *Fiziksel 7

18 b. Eðitsel Oyunlarýn Oynanma ya da Oynatýlma Amaçlarýna Göre Sýnýflandýrýlmasý Eðitsel oyunlar, oynanma ve oynatýlma amaçlarýna göre; eðlence amaçlý, eðitim amaçlý ve saðlýk amaçlý olmak üzere üçe ayrýlýr. Buna göre; 1. Eðlence Amaçlý Eðitsel Oyunlar Eðlence amaçlý eðitsel oyunlarda amaç, hoþça vakit geçirmek ve eðlenmektir. Bu amaçla kuvvet, çabukluk, denge, zekâ, dikkat ve koordinasyon özellikleri taþýyan oyunlar oynanýr. Kazanmak ve kaybetmek çok önemli deðildir. Fakat bunlar, oyunun oynanmasýný saðlayan unsurlardýr. Özellikle piknik, düðün, niþan, yaþ günü, kutlama günlerinde, katýlanlar arasýnda diyalog kurulmasý, onlarý birbirine baðlamak ve eðlendirmek amacýyla oynanan oyunlardýr. 2. Eðitim Amaçlý Eðitsel Oyunlar Eðitim amaçlý oyunlarda, eðitsel oyunun bir araç olarak kullanýlmasýyla bireylerde bazý yeteneklerin geliþtirilmesi temel hedeftir. Eðitim amacýyla eðitsel oyunlarýn kullanýlmasý, birçok fiziksel özelliðin geliþtirilmesini saðladýðý gibi antrenmanlarýn baþýnda ýsýnma, sonunda dinlenme, rahatlama, antrenmanýn ana evresinde performans, teknik ve taktik geliþime katkýda bulunur. Beden Eðitimi Derslerinde Spor Eðitiminde (Antrenmanlarda) Giriþ Motorsal Özellikler-Teknik-Taktik Esas Devre Bitiriþ Oyunla Geliþtirilebilen Bazý Özellikler Algýlama Dikkat Bellek Öncelleme Yaratýcýlýk Heyecan Motivasyon Denge Koordinasyon Çabukluk Kuvvet Dayanýklýlýk Esneklik Çeviklik 3. Saðlýk Amaçlý Eðitsel Oyunlar Günümüzde geliþen teknoloji, harekete dayalý hayatý, makinelere baðlý ve duraðan bir hayat tarzýna dönüþtürmüþtür. Bu durum, fiziksel hareketliliðin azalmasýna, strese ve psikolojik nedenlere baðlý saðlýk sorunlarýnýn ortaya çýkmasýna sebep olmuþtur. Gerek bu gibi saðlýk sorunlarý gerekse çeþitli týbbi sebeplerden dolayý fiziksel hareketlilik ihtiyacý olan insanlar için eðitsel oyunlar önemli bir araçtýr. Oyunlar, psikolojik ve fizyolojik rahatlamayý saðladýðý gibi insanlarýn zayýf organlarýný da (el, kol, bacak vb.) geliþtirmektedir. Eðitsel oyunlar, saðlýk amaçlý olarak bu açýdan kullanýlacaðý gibi bünye olarak zayýf kiþilerin kondisyonlarýnýn geliþtirilmesi amacýyla da kullanýlabilir. Oyunlar, kiþilerde kondisyonu geliþtirmek ve saðlýðý korumak için fizyolojik etkilerinden dolayý çok önemli bir araçtýr. Fiziksel rahatsýzlýklarýn yanýnda, özellikle psikolojik rahatsýzlýklarda oyun terapileri, týp açýsýndan geliþmiþ ülkelerde oldukça önemli bir metot olarak uygulanmakta ve bu terapilerden baþarýlý sonuçlar alýnmaktadýr. 8

19 SINIF Etkinlik: Oyunlarýmýzý Sýnýflandýralým. Satranç oyunu oyun sýnýflandýrma tablosuna göre aþaðýdaki gibi deðerlendirilir: Oyunun amacýna göre: Eðlence ve eðitim amaçlý oynanan oyun grubuna, Oyun araç gereçlerine göre: Araçla oynanan oyunlar grubuna, Oyuncu sayýsýna göre: Ýkili oynanan oyun grubuna, Oyun alanýna göre: Sýnýf oyunlarý oyun grubuna, Yaþ gruplarýna göre: Temel eðitim dönemi, lise dönemi ve yaþlýlýk döneminde oynanan oyunlar grubuna girer. Hepinizin çok iyi bildiði yandaki oyunun özelliklerini inceleyerek bu oyunu oyun sýnýflandýrma tablosuna göre deðerlendiriniz. Oyun araç gereçlerine göre :... Oyun alanlarýna göre :... Oyuncu sayýlarýna göre :... Yaþ gruplarýna göre :... Oyun düzenlerine göre :... Oyunun amacýna göre : Ünitenin hazýrlýk bölümünde, büyüklerinizin geçmiþte oynadýðý oyunlarla ilgili yapmýþ olduðunuz araþtýrma sonucu öðrendiðiniz oyunlardan birini seçiniz. Seçtiðiniz bu oyunu inceleyerek sýnýflandýrma gruplarýna göre deðerlendiriniz. Bu oyun; Oyun araç gereçlerine göre :... Oyun alanlarýna göre :... Oyuncu sayýlarýna göre :... Yaþ gruplarýna göre :... Oyun düzenlerine göre :... Oyunun amacýna göre :... 9

20 ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME 1. Oyun ile eðitsel oyun arasýndaki farklar nelerdir? 2. Oyunun yapýsal temelleri nelerdir? 3. Tarihî bulgulara göre ilk oyuncak araçlarý nelerdir? 4. Oyun alanlarýna göre oyunlarý sýnýflandýrýnýz. 5. Eðitsel oyunlarý, oynama ya da oynatýlma amaçlarýna göre sýnýflandýrýnýz. 6. Antrenörler eðitsel oyunlarý hangi amaçlarla kullanýrlar? 7. Oynadýðýnýz eðitsel bir oyunu inceleyerek bu oyunun geliþiminize olan etkisini açýklayýnýz. Aþaðýdaki cümlelerde boþ býrakýlan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz. 1. Oyun insanýn...,...,... ve... geliþimine katký saðlar. 2. Kiþinin oyundaki psikomotor hareketleri ve koordinasyon durumu oyunun... temelini oluþturur. 3. Antrenörün sporcularýnda, öðretmenin öðrencilerinde geliþim saðlamak amacýyla önceden planlayarak uyguladýðý oyunlara... denir. 10

21 Eðitsel Oyunlar Dersinin 1. Ünitesinin Hangi Derslerle Ýliþkilendirilebileceðini Ýþaretleyiniz. Örnek: Spor Dersi Dil ve Anlatým Türk Edebiyatý Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Tarih T.C. Ýnkýlap Tarihi ve Atatürkçülük Coðrafya Matematik Fizik Kimya Biyoloji Saðlýk Bilgisi Felsefe Yabancý Dil Millî Güvenlik Bilgisi Trafik ve Ýlk Yardým Tanýtým ve Yönlendirme Özel Alan Temel Spor Eðitimi Ýnsan Anatomisi Beden Eðitimi ve Spor Bilimine Giriþ Beden Eðitimi ve Spor Tarihi Spor Antrenman Bilgisi Spor Kazalarýndan Korunma ve Ýlk Yardým Spor Fizyolojisi Spor Masajý Spor Tesisleri ve Malzeme Bilgisi Spor Psikolojisi Spor ve Beslenme Türk Spor Tarihi Spor Yönetimi ve Organizasyon Spor Sosyolojisi Ritim Eðitimi ve Dans Diðer Seçmeli Dersler Bu üniteyi yukarýdaki derslerin hangi konularýyla ve neden iliþkilendirdiðinizi aþaðýdaki boþluða yazýnýz

22 EÐÝTSEL OYUN HAZIRLAMA 2. ÜNÝTE A. OYUNDA AMAÇ B. OYUNDA PLANLAMA C. OYUN OYNATMA Ç. OYUNDA DEÐERLENDÝRME 12

23 HAZIRLIK 1. Oyunlarý amaçlarýna göre sýnýflandýrýnýz Her oyunun her yerde oynanýp oynanmayacaðýný tartýþýnýz Sýnýf içinde oynadýðýnýz kulaktan kulaða oyununu hareketli bir oyun þeklinde bahçede nasýl oynayabilirsiniz? Elim sende oyununu kaç farklý þekilde oynayabilirsiniz?

24 SINIF Eðitsel oyunlarý diðer oyunlardan ayýran en önemli özellik bu oyunlara eðitsel deðer yüklenerek önceden planlanýp oynanmasý veya oynatýlmasýdýr. Eðitsel oyunun önceden planlanýp oynatýlmasý süreci aþaðýdaki bölümlerden oluþur: Amaç Planlama Oyunun oynatýlmasý Oyunun deðerlendirilmesi A. OYUNDA AMAÇ Eðitsel oyunda en temel öge amaçtýr. Amaç doðrultusunda oyun, oyun alaný, oyuncu seviyesi, oyuncu sayýsý, oyunda kullanýlacak araç gereç ve oyunun kurallarý belirlenir. Amaç olmadan hangi eðitsel oyunun hangi seviyede, hangi alanda ve ne þekilde oynatýlacaðý belirlenemez. Eðitsel oyunlarýn genel bir amacý olduðu gibi oyun içerisinde de oynayanlarýn kazanmak için bir amacý vardýr. Bu ikisi birbirine karýþtýrýlmamalýdýr. Örneðin, oyunu oynatan antrenör oyuncularýnýn çabukluðunu geliþtirmek için elim sende oyununu oynatýyorsa burada antrenörün amacý çabukluðu geliþtirmek iken oyunu oynayanlarýn amacý ebe olmamak için ebeden kaçmaktýr. Kitabýmýzda oyunun amacý ifadesiyle bahsedilmek istenen, oyunun genel amacýdýr. Oyunun özel amacý ise oyunun oynanýþ þekline göre oynayanlarýn oyun içerisinde ulaþmak istedikleri amaçtýr. Etkinlik: Bana Amacýný Söyle Sana Oyununu Söyleyeyim. Aþaðýda amaçlar bölümünde verilen kutularý inceleyerek bu amaçlar doðrultusunda oynanabilecek oyunlarý eþleþtiriniz. AMAÇLAR OYUNLAR Dikkati geliþtirmek Satranç Birdirbir Sýçramayý geliþtirmek Yakan Top Þut tekniðini geliþtirmek Dev Cüce Zekâyý geliþtirmek Elim Sende 14

25 B. OYUNDA PLANLAMA Oyun planlanýrken aþaðýdaki unsurlar göz önünde bulundurulmalýdýr: Oyun seçimi Oyuncu seviyesi Oyun alaný Oyun süresi Oyunda kullanýlacak araç gereçler Yukarýdaki planlama unsurlarý daima amaç doðrultusunda hazýrlanmalýdýr. 1. OYUN SEÇÝMÝ Oyun seçilirken oyunun hangi amaca yönelik olduðu tespit edilmelidir. Oynayacaðýmýz veya oynatacaðýmýz oyun, bizi ulaþmak istediðimiz hedefe ne kadar yaklaþtýrabilir? sorusu göz önünde bulundurularak oyun seçimi yapýlmalýdýr. Örneðin, amaç hentbolda þut atýþýný geliþtirmek ise bu amaca ulaþmak için körebe oyununu seçmek doðru bir seçim olmayacaktýr. 2. OYUNCU SEVÝYESÝ Oyunu planlarken oyunu oynayacak grubun yaþý, cinsiyeti, fizik özellikleri, hareket beceri yeteneði, zekâ düzeyi göz önünde bulundurulmalýdýr. Oyuna baþlamadan önce oyuncularýn rahatsýzlýðýnýn olup olmadýðý sorulmalýdýr. Oyuncular, oyunu anlayýp uygulayabilmeli, oynarken zorlanmamalý, oyunda ne zaman ne yapmasý gerektiðine þaþýrmamalýdýrlar. Hareketli oyunlar, oynayanlarýn seviyesine uygun hareketler içermelidir. Zira seviyenin üstünde zor hareketler oyuncular tarafýndan uygulanamayacaðý gibi seviyesinin altýndaki basit hareketler de onlara sýkýcý gelecektir. Eðer engellilere oyun oynatýlacaksa engellilerin engel seviyesi bakýmýndan deðerlendirilmesi gerekir. Seviyeye uygun olmayan oyunlarda oyun, amacýna ulaþmayacaktýr. 3. OYUN ARAÇ GEREÇLERÝ Malzeme seçimi yaparken malzemelerin oyunculara zarar vermeyecek, onlarýn rahatlýkla kullanabileceði, seviyelerine uygun ve oyunun amacýna yönelik olmasýna dikkat edilmelidir. Oyunda kullanýlacak malzemeler oyunculara önceden tanýtýlýp malzemelerin kullaným þekilleri, kullaným amaçlarý ve kullaným zamanlarý hakkýnda bilgi verilmelidir. Oyunda kullanýlacak araç gereçler oyun alanýna önceden yerleþtirilmelidir. Oyunun özelliðine göre oyunun baþýnda kura çekimi, eþleþtirme, ebe seçimi vb. yapýlacaksa ve oyunun sonunda da ceza oyunlarý oynatýlacak ise bunlar için de kullanýlacak malzemeler önceden belirlenmelidir. Oyuncularýn kendi kullanacaklarý malzemeler (ayakkabý, kýyafet, araç vb.) sakatlýklara neden olmayacak ve diðer oyuncularý yaralamayacak özellikte olmalýdýr. 15

26 4. OYUN ALANI Oyun alanýnýn büyüklüðü, zeminin yapýsýna, oyunun amacýna, oyuncu seviyesine, oyuncu sayýsýna ve oynanýþ þekline göre belirlenmelidir. Dikkati geliþtirmeye yönelik bir oyunda oyuncularýn ilgisini daðýtacak etkenlerden uzak, kapalý bir alan tercih edilmelidir. Sýçramanýn aðýrlýkta olduðu bir oyun oynatýlacak ise oyun alaný zeminin sakatlýklara meydan vermemesi bakýmýndan sert ve kaygan olmamalýdýr. Bazý durumlarda oyun oynatmak için profesyonel olarak hazýrlanmýþ oyun alanlarý bulmak mümkün olmayabilir ya da oyun alaný tam anlamýyla oynatýlacak oyun için uygun olmayabilir. Bu durumda lider, var olan oyun alanýnýn özelliklerine göre oyunda küçük deðiþiklikler yaparak mevcut alandan faydalanabilir. Örneðin, elimizdeki oyun alaný, kum gibi yumuþak bir zemin ise bu zeminde koþarak, sýçrayarak oynanacak oyunlarda zemine baðlý olarak oyuncular fazla efor harcayacaklarýndan erken yorulacaklardýr. Oyunu oynatan kiþi bu durumda oyun süresini kýsaltarak ya da ara dinlenmelerin süresinde, sýklýðýnda deðiþiklik yaparak elindeki mevcut alaný deðerlendirip oyunu oynatabilir. Oyun alanýnda oyuncularýn yaþlarý, engelli ise engel gruplarý, oyunun amacý, oyun alanýnýn özellikleri göz önünde bulundurularak gerekli güvenlik önlemleri alýnmalýdýr. Açýk ve dar alanlarda oynatýlacak oyunlar için alýnabilecek tedbirler þunlardýr: Çok küçük alanlardaki hýzlý koþularda ani yön deðiþtirmeler engellenmelidir. Oyun alanýnýn kapsamýna göre oyuncu sayýsý sýnýrlý tutulmalý ve oyuncular dönüþümlü olarak oynatýlmalýdýr. Zeminin ýslak veya kayganlýðýndan oluþabilecek kazalara iliþkin önlem alýnmalý ve gerekli uyarýlar yapýlmalýdýr. Oyunda kullanýlacak araç gereçlerden kaynaklanabilecek kazalara karþý önlemler alýnmalýdýr. Koþu oyunlarýnda bitiþ çizgisi duvarda, direkte veya bunlarýn yakýnýnda olmamalýdýr. TEHLÝKELÝ TEHLÝKELÝ Size göre oyun esnasýnda daha farklý ne gibi önlemler alýnabilir? 16

DÝL VE ANLATIM 10. SINIF

DÝL VE ANLATIM 10. SINIF ORTAÖÐRETÝM DÝL VE ANLATIM 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI DÖRDÜNCÜ BASKI., 2014 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI......: 5011 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ...: 1503 14.?.Y.0002.4136 Her

Detaylı

Beden Egitimi Ve Spor Tarihi

Beden Egitimi Ve Spor Tarihi .... GUZEL SANATLAR ve SPOR LISELERI -... Beden Egitimi.. Ve Spor Tarihi YAZARLAR M. Nuri KILIÇ Fatih ÖZBAYRAKTAR Engin YÜCEL Cihan KIVANÇ Adem HAN Mahmut KILIÇ DEVLET KİTAPLARI BEŞİNCİ BASKI., 2014 MİLLÎ

Detaylı

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF DERS KİTABI YAZARLAR Yılmaz ALBAYRAK Ümmet ERKAN Serdar GÜLER Ercan ZORTUNA DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2014 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

SOSYAL BİLİMLER LİSESİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ SOSYOLOJİ 2 YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 5686 YARDIMCI VE KAYNAK KİTAPLAR DİZİSİ...: 396 12.?.Y.0002.4189 Her hakkı

Detaylı

ÖÐRETÝM YÖNTEM VE TEKNÝKLERÝ

ÖÐRETÝM YÖNTEM VE TEKNÝKLERÝ (EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ) Sevgili KPSS Adaylarý, FEM Akademi de eðitim görmenin en büyük avantajlarýndan biri de dokümandýr. Türkiye ye yayýlmýþ þubelerimizde, her branþtan yüzlerce öðretmenin, özgün bakýþ açýlarýyla

Detaylı

Sosyal Bilgiler. Ýlkokul. 4.-5. Sýnýf. Yönetim. Hep Birlikte. Uzaktaki Arkadaþým. Nüfus ve Yerleþme. Ben Kimim. Bilim ve Teknoloji.

Sosyal Bilgiler. Ýlkokul. 4.-5. Sýnýf. Yönetim. Hep Birlikte. Uzaktaki Arkadaþým. Nüfus ve Yerleþme. Ben Kimim. Bilim ve Teknoloji. rafya ve Çevremiz Yönetim Hep Birlikte Uzaktaki Arkadaþým Ýht Nüfus ve Yerleþme Ben Kimim Bilim ve Teknoloji Aile Yakýn Çevremiz Temel Ýhtiyaçlar Ýlkokul Sosyal Bilgiler 4.-5. Sýnýf KKTC Milli Eðitim ve

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI TİCARET BORSASI ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2011 2014 Dünya'da her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. İlmin ve fennin

Detaylı

Online Eðitim ile Engelleri Aþýyoruz Eðitim Projesi Mentorun El Kitabý Online Eðitim ile Engelleri Aþýyoruz Eðitim Projesi Mentorun El Kitabý Bu kitapçýk, Ýstanbul Kalkýnma Ajansý'nýn 2012 Yýlý Kar Amacý

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI İlköğretim SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI 5 Dr. Ahmet Utku ÖZENSOY Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 16.12.2013 tarih ve 250 sayılı Kurul Kararı ile 2014-2015 öğretim yılından itibaren 5 (beş)

Detaylı

ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL )

ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) GEZ GÖR ÖĞREN PROJESİ 1 ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) Bu çalışma Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Detaylı

2011-2015 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. (2012 Yılında Revize Edilmiştir) Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2011-2015

2011-2015 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. (2012 Yılında Revize Edilmiştir) Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 2011-2015 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 (2012 Yılında Revize Edilmiştir) Işığınla Aydınlanıyoruz,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6. Unuttuklarýmýz & Hatýrladýklarýmýz sayfa 12-13

ÝÇÝNDEKÝLER. YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6. Unuttuklarýmýz & Hatýrladýklarýmýz sayfa 12-13 ÝÇÝNDEKÝLER Kazanan - Kaybeden sayfa Giriþ sayfa 3 YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6 Baþarmak Ýstiyorsanýz sayfa 7 Farklý Sýnýf Düzeylerindeki Öðrenciler Nasýl Hazýrlanmalý? sayfa 8- Unuttuklarýmýz

Detaylı

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY İSTİKLAL MARŞI Mehmet Akif ERSOY ÖZEL KADIKÖY/BAKIRKÖY DİL VE KONUŞMA TEMEL LİSESİ Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır,

Detaylı

Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi

Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi 2011 Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi Stratejik Plan Bu plan Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesinin 2010-2011/2013/2014 öğretim yılı dönemini kapsamaktadır. Nevzat Saygan-Levent Saygan

Detaylı

SEREBRAL PALSÝ ÝLE YAÞAMAK

SEREBRAL PALSÝ ÝLE YAÞAMAK SEREBRAL PALSÝ ÝLE YAÞAMAK Nadire BERKER Selim YALÇÝN Bu kitabý internet sitesinde sizlere ulaþtýran Global Help Organisation a ve kurucusu Dr. Lynn Staheli ye içtenlikle teþekkür ederiz. : c 2001, Nadire

Detaylı

T.C. TARSUS KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YUNUS EMRE İLKOKULU 2014

T.C. TARSUS KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YUNUS EMRE İLKOKULU 2014 T.C. TARSUS KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YUNUS EMRE İLKOKULU 2014 Yunus Emre İlköğretim Okulu Kavaklı Mah.Yavuz Sultan Selim Bulv. 2452 Sk. No:2 Tarsus / MERSİN 1 Korkma, sönmez bu şafaklarda

Detaylı

T.C. YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI İsmail Erez İlkokulu. 2015-2019 Stratejik Plan

T.C. YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI İsmail Erez İlkokulu. 2015-2019 Stratejik Plan 2015 2019 T.C. YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI İsmail Erez İlkokulu 2015-2019 Stratejik Plan 1 Ey Türk! Yüksel, senin için yüksekliğin hududu yoktur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda

Detaylı

İLKÖĞRETİM TRAFİK GÜVENLİĞİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI

İLKÖĞRETİM TRAFİK GÜVENLİĞİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI İLKÖĞRETİM TRAFİK GÜVENLİĞİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI Bu ki tap, Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 30 Nisan 2012 ta rih ve 28 sa yı lı ka ra rıy la 2012-2013 öğ re

Detaylı

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSELERÝ BESLENME. YAZARLAR H. Salih TÝMURKAAN Serpil TÝMURKAAN Gökmen ÖZEN Feray MERÝÇ Sinan UÐRAÞ Dilek ÇELÝK ÇOBAN

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSELERÝ BESLENME. YAZARLAR H. Salih TÝMURKAAN Serpil TÝMURKAAN Gökmen ÖZEN Feray MERÝÇ Sinan UÐRAÞ Dilek ÇELÝK ÇOBAN GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSELERÝ S P R ve BESLENME YAZARLAR H. Salih TÝMURKAAN Serpil TÝMURKAAN Gökmen ÖZEN Feray MERÝÇ Sinan UÐRAÞ Dilek ÇELÝK ÇOBAN DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 MÝLL Î EÐÝTÝM

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ORTAÖĞRETİM BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERS KİTABI Yazarlar Ethem EROĞLU Dilek YAZAR DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 5853 DERS KİTAPLARI DİZİSİ...: 1611 14.?.Y.0002.4341

Detaylı

Celal ARSLAN Dr. Erol ERDOĞAN

Celal ARSLAN Dr. Erol ERDOĞAN Bu ki tap, Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 29 Kasım 2013 ta rih ve 150 sa yı lı ka ra rıy la 2014-2015 öğ re tim yı lın dan iti ba ren, beş yıl sü rey le ders

Detaylı

Kadıköy Anadolu Lisesi 2011 2014 Stratejik Planı

Kadıköy Anadolu Lisesi 2011 2014 Stratejik Planı 1 2 T.C KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI KADIKÖY ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI 3 4 En mühim ve feyizli vazifelerimiz Millî Eğitim işleridir. Millî Eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin

Detaylı

ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR

ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5906 YARDIMCI VE KAYNAK KİTAPLAR

Detaylı

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI ISBN 978-9944-100-42-7 ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI Branþ Kitaplarý Serisi Editör: Muhammet ALTINTAÞ Yayýna Hazýrlýk: ÝSMEK Yayýn Editörlüðü Mizanpaj:

Detaylı

NÝÇÝN AÝLE ÖNEMLÝDÝR? ÇOCUKLA ÝLETÝÞÝM OKULDA ÇOKLU ZEKA TEORÝSÝNÝN KULLANILMASI. Okul Öncesi Eðitim. Bire bir OKS

NÝÇÝN AÝLE ÖNEMLÝDÝR? ÇOCUKLA ÝLETÝÞÝM OKULDA ÇOKLU ZEKA TEORÝSÝNÝN KULLANILMASI. Okul Öncesi Eðitim. Bire bir OKS ÝÇÝNDEKÝLER ÝHLAS KOLEJÝ BÝREYSEL GELÝÞÝM ve EÐÝTÝM DERGÝSÝ NÝÇÝN AÝLE ÖNEMLÝDÝR? DÝKKAT ANNE VE BABALAR AÝLE MÜHENDÝSLÝÐÝ 4 5 10 12 18 ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ Hami KOÇ Ýhlas Eðitim Kurumlarý Genel Müdürü GENEL

Detaylı

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý 1 Mesleki Eðitimde 8 Renk Yönetici El Kitabý Sakarya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi adýna Sahibi Ahmet Özer Okul Müdürü Mesleki Eðitmde 8 Renk projesi kapsamýnda basýlmýþtýr. Ücretsizdir, para ile satýlamaz.

Detaylı

ULUSLARARASI SALTO-YOUTH D A H Ý L E T M E KAYNAK MERKEZÝ ULUSLARARASI KÖY. Eðitim ve Kültür

ULUSLARARASI SALTO-YOUTH D A H Ý L E T M E KAYNAK MERKEZÝ ULUSLARARASI KÖY. Eðitim ve Kültür 'Gençlik Programý kapsamýnda Ýleri düzey Öðrenme ve Eðitim Fýrsatlarýný Desteklemektir.' Avrupa Komisyonu Avrupa Gençlik Programýnýn daha etkin bir þekilde hayata geçirilmesini saðlamak amacýyla gençlere

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI TALÝM VE TERBÝYE DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI TALÝM VE TERBÝYE DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ Bilgisi2 Hayat KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI TALÝM VE TERBÝYE DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ ÝLKOKUL (TEMEL EÐÝTÝM I. KADEME) HAYAT BÝLGÝSÝ ÖÐRETÝM PROGRAMI TASLAÐI (2. SINIFLAR) Danýþmanlar:

Detaylı

ORTAOKUL TEMEL DİNİ BİLGİLER (İSLAM, 2) ÖĞRETİM MATERYALİ. Yazarlar. Ahmet YAPICI Ali Sacit TÜRKER Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL

ORTAOKUL TEMEL DİNİ BİLGİLER (İSLAM, 2) ÖĞRETİM MATERYALİ. Yazarlar. Ahmet YAPICI Ali Sacit TÜRKER Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL ORTAOKUL TEMEL DİNİ BİLGİLER (İSLAM, 2) ÖĞRETİM MATERYALİ Yazarlar Ahmet YAPICI Ali Sacit TÜRKER Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...

Detaylı

Ortaöğretim FİZİK 9. Ders Kitabı. Kadem ERBAŞ

Ortaöğretim FİZİK 9. Ders Kitabı. Kadem ERBAŞ Ortaöğretim FİZİK 9 Ders Kitabı Kadem ERBAŞ Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 16 Aralık 2014 ta rih ve 106 sa yı lı ka ra rıy la ekli listenin 118. sırasında yer

Detaylı