Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 Issn: E-DEVLET UYGULAMALARI AÇISINDAN TÜRKYE NCELEMES VE BR MODEL ÖNERS TURKEY'S REVIEW IN TERMS OF E-GOVERNMENT APPLICATIONS AND A MODEL PROPOSAL Emrah ERDEM* 1 Öz E-devlet çalımalarında Türkiye yeni bir yapılanma içine girmitir. Vatandalara daha hızlı hizmet götürmek e-devlet kapısı ile mümkün olacaktır. Türkiye de her kurum ve kurulu kendi web sayfalarını kurmu veya kurma çalımalarını yürütmektedir. Bu web sayfalarının vatanda taleplerini karılayacak hale getirilerek, ortak bir havuzda kullanıma açılmasının önemi üzerinde durulacaktır. Dünya da e-devlet uygulama örnekleri, Amerika kıtası, Avrupa kıtası ve uzak dou ülke örnekleri gelimilik dereceleri yüksek olan ülkeler açısından ele alınmıtır. Bu makalenin konusu, Türkiye nin e-devlet çalımalarında hangi seviyede olduunun anlaılarak, uygulamaya yönelik olarak öneride bulunmaktır. Anahtar Kelimeler: E-devlet, E-devlet Kapısı, Elektronik Devlet, Avrupa Birlii (AB), Türkiye de E-devlet. Abstract E-government activities in Turkey has entered into a restructuring process. Citizens in a faster service to drive e-government gateway will be able to be. All institutions and organizations in Turkey have established their own web pages, or engages in the process of establishing. This web page of citizens with a view to bringing to meet the needs of a common use by the pool on the importance of opening will be discussed. In the world of e-government application examples in the Americas, Europe and the far east of the country samples, which has a high level of development in terms of countries were discussed. The subject of this article, Turkey's e-government studies determining at what level, is to be used for application recommendations. Keywords: E-Government, E-Government Gateway, Electronic Government, European Union, E-Government in Turkey. GR E-devlet; devletin, vatanda, özel sektör, devlet çalıanları ve devlet kurumları ile elektronik olarak balantılı olmasıyla oluan, zaman, emek ve maddi tasarruf yapılmasını salayarak verimlilii ve etkinlii arttıran bir organizasyonel bir sistemdir. Bu tanımdan da anlaılacaı gibi bu sistem günümüz teknolojisinin bize bir hediyesidir. Küreselleme ile birlikte teknolojik araçların gelimesi, toplumun bu teknolojiyi kullanma eiliminin artması, sosyal ve ekonomik toplumsal deiimler, devletin sunduu kamu hizmeti talebini arttırmıtır. Devlet bu talebi karılamak için daha verimli ve etkin çalımayı vatandaların beklentisi dorultusunda salamak zorunda kalmıtır. Türk vatandaların büyük kısmı artık evinde internet bulundurmaktadır. Bu potansiyelin kullanılması hükümetin yaptıı tanıtım ve strateji politikaları ile mümkün olacaktır. Böyle olduu takdir de kamu hizmeti kalitesi duraandan 1 ** Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yönetim Bilimleri Bilim Dalı Yüksek Lisans Örencisi

2 pozitife doru hızla ilerleyerek vatandaların devlet ile olan tüm ilemlerinin, bürokratik engellere takılmadan kolaylıkla yapmasına olanak salayacaktır. E-devlet; devletin günlük idari ilerinin kolaylatırılmasında iletiim ve enformasyon tekniklerinin kullanılmasıdır. E-devlet, kamu idari ünitelerinin enformasyon teknolojilerini kullanarak vatandalar, iletmeler ve dier devlet birimleri arasındaki ilikilerini dönütürmesidir (Uzun, 2003: 2). E-devlet; vatandalara, sanayi kesimine (ve/veya isletmelere), kamu çalı anlarına maliyet-etkin olarak çevrimiçi (online) hizmet sunmaktır (Whatson ve Davis, 2001: 79-91). Ayrıca, e-devlet modeli, düük maliyet/kaliteli hizmet performansı üzerinde temellenen ve toplam kalite yönetimi ile müteri memnuniyeti ölçütlerine göre yapılandırılmı verimlilik yönetimi sistemiyle ve somut ifadesini elektronik ticarette bulan e-is modelleriyle ilikilendirilmekte, merkeziyetçi olmayan bir yatay koordinasyon yapısı sunmaktadır (Uçkan, 2003: 45). E-devlet in sunacaı temel hizmetlerin yönü üç grupta toplanabilir: Devletten Devlete Devletten Vatandaa Devletten i Yaamına KAVRAMLAR VE TANIMLAR 1.1. E devlet Kavramı Devlet çada toplumlarda devlet ve birey ilikilerinde, devletin vatandaa karı yerine getirmekle yükümlü olduu görev ve hizmetler ile vatandaların devlete karsı olan görev ve hizmetlerinin karılıklı olarak elektronik iletiim ve ilem ortamlarında kesintisiz ve güvenli olarak yürütülmesi demektir (Arifolu, 2012: 12). E-devlet kavramını bilgi teknolojisi kullanımı ile sınırlamak yanlı olur. E-devlet, aynı zamanda dısal ve içsel ilikileri sürekli yenilenen (innovasyon) hizmet daılımını, vatandaın yönetim ve denetleme süreçlerine etkin katılımını ve yönetiim dönüümünü ifade eder (Roy, 2006) E-devlet, bilgi ve iletiim teknolojilerinin (ICTs), kamu yönetimi ve politik karar alma sürecinde stratejik ve koordineli olarak kullanımını ifade etmektedir (Haldenwang, 2006: 395). E-devlet sanal bir devlet deildir. Gerçek hayattaki devletin, teknoloji olanaklarını kullanarak çaın gereklerine uygun, yeniden yapılandırılması halidir (Uyan, 2006: 4). Yönetimin gözden geçirilmesinde ve gelitirilmesinde yeni teknolojik imkânların kullanılması ve hizmet kalitesinin artırılması önemli bir husustur. Bu dorultuda gelimi ülkeler, artık e-devlet ten söz etmekte ve devlet yapısının teknolojik yeniliklere uygun olarak dönütürülmesi gereini vurgulamaktadır. Nitekim devlet hizmetlerinde bilgi teknolojilerinden yararlanılması, hizmetin kalitesini ve hızını artıracaktır. Hızla gelien bilgi ve iletiim teknolojileri giderek artan bir oranda yaamın tüm boyutlarını; çalıma, üretim, ticaret, i yapma, elence ve yönetim biçimlerini köklü olarak deitirmektedir. Bu deiim devlet yönetimini, ekonominin yapısını, ülkenin rekabet gücünü, insan gücü profilini ve mesleklerin yapısını deitirmeye balamı ve e-devlet kavramı ortaya çıkmıtır (Banger, 2001: 5). E-devlet; devletin vatandalarına karı yerine getirmekle sorumlu olduu görev ve hizmetlerle, vatandaların devlete karı olan görev ve sorumluluklarının karılıklı olarak a ortamında ezaman ve güvenli bir ekilde gerçekletirilmesi olarak tanımlanmakta, bu tanımdan hareketle devlet ve vatandaın ilikilerini a ortamına taınmasından söz edilmektedir. Artık, devlet vatandalarına 7 gün 24 saat hizmet vermek durumundadır. Corafik farklılıklar önemli deildir. Hizmetler standarttır ve de sürekli gelitirilmektedir. Bu yapının oluturulması, büyük ölçüde iletiim altyapısı ve bu altyapıyı destekleyen çeitli yasalar ve düzenlemelere balıdır. Aynı zamanda ülkenin ekonomik gelimilii de a toplumuna geçite önemli bir faktördür. Bilgi ve iletiim teknolojilerinde meydana gelen gelimeleri yakından izleyen ve uygulayan batı ülkelerinin e-devlet yapısına dönüümü gelimekte olan ülkelere göre daha hızlı ve kolay olmaktadır. Buna karın e-devlet e geçi için gerekli kaynak, yetimi nitelikli insan gücü ve doru bir strateji ile az zamanda önemli dönüümleri baarmak mümkündür (Kırçova, 2004: 77).

3 1.2. E-devlet in Nitelikleri Biliim çaının nimetleri olan en son teknolojileri kullanan e-devlet modeli, bir evrakın kamu kurumuna ulatıı andan itibaren, yetkili kiiler tarafından herhangi bir zamanda, nerede ve ne aamada olduunun elektronik ortamda bilinmesi ve izlenmesine ilaveten konusuna, ilgisine veya dier herhangi bir kritere göre elektronik ortamda evveliyat arama ve inceleme yapılabilmesine olanak veren yapısıyla teknik üstünlüünü de ortaya koymaktadır (Arı, 2003: 79). E-devlet uygulamasında, teknolojiyle birlikte daha etkin çalıma araçları salanacaktır. letiim araçları, daha resmi iletiim yöntemleriyle mümkün olmayan balar ve ilikilerin desteklenmesinde ve beslenmesinde etkili rol oynayarak, çalıan iletiimini güçlendirecektir. Ayrıca veri görselletirmesi, bilgi çıkarımı, veri entegrasyonu ve sayısal kütüphane gibi bilgi yönetimi araçları, bilginin kullanımı ve yaygınlamasına olumlu katkılarda bulunacaktır. Yeni teknolojiler, üst yöneticilerden beklentileri de artırmakta ve kamu yönetiminin faaliyetlerini bir sır olmaktan ve devleti de kutsallıktan çıkarmakta, kamu yönetimindeki bilinmezlikten kaynaklanan büyü bozulmaktadır (Ate, 2002: 967). Bu bilgiler ııında e-devlet in belirleyici özellikleri u ekilde sıralanmaktadır. Devletin vatandaa sunacaı hizmet ve olanaklarda eitlik ve effaflık salanmalıdır. Devlet vatandaı ilgilendiren konularda eletiri ve görülere açık olmalıdır. Vatanda, devletten (kurumlardan) örenmek istedii her türlü bilgiyi edinme, hakkına sahip olmalıdır. Devletin vatandaa sunacaı hizmet fonksiyonlu olmalı gerçek yasamda sunduu tüm hizmetleri kapsamalıdır. Kurumun vatandaa, ticari kurumlara, çalıanlarına ve dier kurumlara karsı yerine getirmekle yükümlü olduu görev ve hizmetler tartımaya yer bırakmayacak biçimde bütün yönleriyle tutarlı, açık ve sade olarak belirlenmi olmalıdır. Gerçek hayatta sunulan hizmetlerle, e-devletin elektronik ortamda sunduu hizmetler arasında çeliki olmamalı, vatanda bireysel bavuru yapabildii her ilemi yapabilmesine olanak salamalıdır E-devlet in Temel Unsurları Devlet, vatanda, irketler, kurumlar ve kamu çalıanları e-devletin unsurlarını oluturmaktadır. Kaynak: Türkiye Biliim urası e-devlet Çalıma Grubu Raporu, 04-Mayıs Her bir unsur, kendi içerisinde e olgusuna gerçekletirmeye çalıacak, birbirinden etkilenerek geliecek ve zamanla e-devlet oluacaktır. Elektronik devlet yapısı yalnızca vatandaların bilgiye erime taleplerini karılamakla kalmamaktadır. Kamu hizmetlerinin elektronik yapılar içinde görülebilmesi, vatandaların kendileri hakkındaki bilgileri yine

4 sorunsuz ve kolaylıkla kamunun ilgili birimlerine aktarabilmesini de içerir (Demokaan, 2006: 72). Tablo 1: E-devletin balıca salayacaı avantajlar Kaynak: Kayalı ve Yereli (2002: 95) E-devlet in Amaçları Literatürde e-devlet süreci için yaygın bir biçimde dört ya da be aama öngörülmektedir. Birinci aamada, bilgi ve iletiim teknolojileri bilgiyi yaymak için kullanılmaktadır. kinci aama, iki yönlü iletiimdir. Bu aamada, devlet, bilgi ve veri transfer teknolojileri kadar e-posta sistemlerini de kullanmaktadır. Üçüncü aamada, kamu görevlilerinin yerine geçecek ekilde mali ilemler ve hizmetler çevrimiçi olarak sunulmaktadır. Dördüncü aamada, çeitli devlet hizmetleri yatay ve dikey olarak bütünletirilmeye çalıılmaktadır. Beinci aama, web-esaslı siyasal katılımı tevik etmeyi içeren etkileimli demokrasi aamasıdır (Torres, Pına ve Acerete, 2006: ). Türkiye Biliim urası Taslak Raporu (2002: 212) na göre e-devlet ile amaçlananlar: Devletin hızlı ve etkin bir ekilde ileyiinin salanması ve effaflaması, Her düzeyde vatandasın yönetime katılımının salanması, Kurumlar arası bilgi alıveriinin salanarak is ve veri yinelemesinin önlenmesi, Kamunun hizmet verdii vatandaların yaamlarının kolaylatırılması, Karar vericilerin bilgiye dayalı karar verme süreçlerinin gelitirilmesi ve hızlandırılması olarak özetlenebilir. Bunların gerçeklemesi durumunda salanacak yararlar unlardır: Zamandan kazanç salanacaktır, Maliyetler düecek ve verimlilik artacaktır, Memnuniyet artacaktır, Ekonomik geliim desteklenecektir, Hayat kalitesi artacaktır, Bireysel katılım artacaktır, Kaıt baımlılıı ve kullanımı azalacaktır, Kamu ile olan ilemler için vatandasın talep ettii bilgilere bir noktadan ve doru ekilde ulaılacaktır. Böylece insan yanlıları en aza indirilecektir. Bilgi ve iletiim teknolojileri ilk kurma maliyeti yüksek olmasına karsın zaman boyutundaki toplam sahip olma maliyetinin dümesi, verilecek olan hizmetin daha

5 hızlı sunulması, isletme giderlerinin azalması, doru bilgiye ulaım vb. olumluluklar hizmetin elektronik olarak sunumu için bir neden olacaktır. Hem kamu hem de vatanda için karar almada kolaylık ve hız salanacaktır. Vatandasın talebi ön plana çıkacaktır. 2.. TÜRKYE DE E-DEVLET 2.1. E- Devlete Geçi Çalımaları E-Türkiye Giriimi (2001): Rekabetçi, dinamik ve bilgiye dayalı ekonomiye sahip olunması ve bilgi toplumuna dönüümün salanması ve eavrupa + Eylem Planının ülkemize uyarlanması hedeflerinin gerçekletirilmesine yönelik olarak Babakanlıın tarihli ve 352 sayılı Genelgesi ile e-türkiye Giriimi balatılmıtır. Giriim kapsamında 13 adet Çalıma Grubunun katkısıyla bir adet taslak eylem planı hazırlanmıtır. Ancak siyasi ve ekonomik istikrarsızlık nedeniyle Eylem Planının uygulanması imkanı bulunamamıtır. E-Türkiye Giriimi, e-dönüüm Türkiye Projesinin ilanı ile son bulmutur (Bilgi toplumu, [WEB]). E-Dönüüm Projesi 2003: Acil Eylem Planı nda e-dönüüm Türkiye Projesinin, koordinasyonu, izlenmesi, deerlendirilmesi ve yönlendirilmesi ile ilgili olarak DPT Müstearlıı görevlendirilmi, bu görevin yerine getirilmesi amacıyla da DPT Müstearlıı bünyesinde Bilgi Toplumu Dairesi Bakanlıı kurulmutur. u anda Bilgi Topumu Dairesi Kalkınma Bakanlıına balanmıtır. E-Dönüüm Türkiye Projesi nin balıca hedefleri, vatandalarımıza daha kaliteli ve hızlı kamu hizmeti sunabilmek amacıyla; katılımcı, effaf, etkin ve basit i süreçlerine sahip olmayı ilke edinmi bir Devlet yapısı oluturacak koulların hazırlanması, bilgi ve iletiim teknolojileri politikaları ve mevzuatının öncelikle Avrupa Birlii müktesebatı çerçevesinde gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi ve e-avrupa+ kapsamında aday ülkeler için öngörülen eylem planının ülkemize uyarlanmasıdır (Kısa Dönem Eylem Planı, 2003). Bilgi toplumu Stratejisi 2006: Bilim ve teknoloji üretiminde odak noktası haline gelmi, bilgi ve teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanan, bilgiye dayalı karar alma süreçleriyle daha fazla deer üreten, küresel rekabette baarılı ve refah düzeyi yüksek bir ülke olmak vizyonu ile ortaya konan Bilgi Toplumu Stratejisi, toplumun tüm kesimlerinde dönüümü hedeflemektedir. Bu dorultuda, toplumun temel öelerini oluturan vatandaların, kamunun, özel isletmelerin ve bilgi iletiim teknolojileri sektörünün mevcut durumları ve Türkiye nin 2010 yılında bilgi toplumuna dönüüm potansiyeli deerlendirilmi, belirlenen stratejik öncelikler çerçevesinde 2010 yılı için hedefler ve bu hedeflere ulamak için atılması gereken adımlar tespit edilmitir. Dokuzuncu Kalkınma Planı ( ): TBMM tarafından 28 Haziran 2006 tarihinde 877 sayılı Kanun ile kabul edilmitir. Bu plan, gelecek yıllar için ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ülkenin bütüncül bir ekilde gerçekletirecei deiimi gösteren Türkiye'nin temel politika dokümanıdır. Kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunumunda, sık kullanılan ve getirisi yüksek olan hizmetlere öncelik verilerek tek bir portaldan sunulması salanırken, i süreçleri hizmetlerde etkinlik salanması amacıyla kullanıcı ihtiyaçları dorultusunda yeniden yapılandırılacaktır. Dokuzuncu Kalkınma Planında ortaya konan politika hedefleri üç yıllık dönemler için hazırlanan Orta Vadeli Programlar ile Yıllık Programlarda somutlatırılmaktadır (DPT, 2009: 11). Onuncu Kalkınma Planı ( ): Nitelikli insan, güçlü toplum hedefi çerçevesinde salık, adalet, güvenlik, sosyal koruma, kültür ve sanat, istihdam ve çalıma hayatı, sosyal güvenlik, nüfus dinamikleri, kamuda stratejik yönetim ve kamu hizmetlerinde e-devlet uygulamalarında yenilikçi ve ülkemizi 2023 hedeflerine ulatırmaya katkı sunacak politikaların izlenecei, planlanmıtır. E-devlet çalımalarının hukuki temeli olarak; bilgi edinme hakkına ilikin mevzuat (4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanunu), bilgi güvenlii/kiisel bilgilerin mahremiyetine ilikin

6 mevzuat (Anayasanın 2 nci bölüm 4 üncü balıı özel hayatın gizlilii ve korunmasını içerir), kiisel bilgilerin korunmasına ilikin kanun çalıması, e-ticarete ilikin mevzuat (4822 sayılı kanun), elektronik haberlemeye ilikin mevzuat (4502 sayılı elektronik haberleme kanunu) ve elektronik imza ile ilgili mevzuat (5070 sayılı elektronik imza kanunu) gibi Türkiye de e-devlet çalımaları için kanuni alt yapının salamlatırılması çalımaları balatılmıtır E-devlet Uygulamaları Elektronik devletten söz edilirken dünyada electronic government e-government, digital government, online government, wired government, virtual government ; Ülkemizde ise e-devlet, elektronik devlet, dijital devlet gibi kavramlar kullanılmaktadır (Karagülmez, 2010: 455). Türkiye de, E-Dönüüm Türkiye Projesi nden önce var olan ve bu proje içinde bütüncül bir yaklaımla ele alınacak olan e-devlet uygulamalarının önemli örnekleri vardır. Merkezi yönetim bünyesinde biçimlenen bu uygulamalar, genel olarak merkez tekilatı içinde yer alan çeitli kurumların baımsız çabaları sonucu ortaya çıkmıtır (Kösecik ve Karkın, 2004: 123). Bu uygulamaların belki de en önemlisi 1972 yılında çalımalarına balanan ve 2002 yılı Kasım ayında çevirim içi hizmete geçen MERNS (Merkezi Nüfus daresi Sistemi) projesidir. Proje, her vatandaın bir kimlik numarası ile takibini esas almaktadır. Ancak çeitli bakanlıkların ve kamu kurumlarının ayrı ayrı uyguladıkları e-devlet projeleri arasında bir egüdüm olduunu söylemek zordur. Bu durum kamu sektöründe alana yapılan yatırımların verimliliini düürmektedir (Öktem, 2004: 171). E-devlet alanında aktif hale getirilen bir dier uygulama ise, VEDOP dur. (Vergi Daireleri Otomasyon Projesi) Maliye Bakanlıı Gelirler Genel Müdürlüü bünyesinde yürütülen 22 il ve 10 ilçe merkezinde bulunan 153 vergi dairesinin ortak bir a ile merkeze balandıı ve bu vergi dairelerinde verilen hizmetlerin kurum içinde elektronik ortamdan yürütülmesinin salandıı bir projedir. VEDOP II kapsamında ise, Proje ile vatandaların vergi ile ilgili ilemlerini elektronik ortamda yapabilmelerinin salanması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede 81 ilde en az bir tane olmak üzere toplam 300 Vergi Dairesinin otomasyonu tamamlanmıtır. Proje kapsamındaki beyannamelerin internet üzerinden alınması (e-beyanname) uygulamasına 2004 yılı Ekim ayı içerisinde balanmıtır. GMOP (Gümrük daresinin Modernizasyonu) kapsamında ise gümrük idarelerinin modernize edilmesi ve tüm gümrük ilemlerinin otomatik hale getirilmesi suretiyle gümrük ilemlerinde karılaılan sorunların giderilmesi amaçlanmıtır. Gümrük ilemlerinin gerçek zamanlı olarak bilgisayar ortamında yürütülmesini salayan bir yazılımdır. Uygulama ile 69 gümrük idaresinde, dier kurumlar tarafından talep edilen belgeler dıında dı ticaret ilemlerinin %99.5 i elektronik olarak gerçekletirilmektedir. Yükümlülerin hem internet hem de Elektronik Veri Deiimi yöntemiyle kendi bürolarından beyanname tescil etmeleri salanmıtır (Bilgi Toplumu, 2012). Ülkemizdeki e-devlet yapılanmasında, günümüz itibarıyla hizmet veren çok sayıda proje bulunmaktadır. Türkiye Ulusal Bilgi Sistemleri (KAMUNET) içerisinde yer alan ve bilgi güvenlik altyapısı, mesaj sistemi, sayısal haritaları, ara yüzleri, veri bankaları, veri sözlüü ve ilevleri olan bu projeler (Çelen, Çelik ve Seferolu, 2011: 3): Nüfus ve Vatandalık Bilgi Sistemi (MERNS), Maliye Bakanlıı Bilgi Sistemi, Adalet Bakanlıı Bilgi Sistemi, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBS), Salık Bilgi Sistemleri, Eitim Bilgi Sistemleri ve Sosyal Güvenlik Bilgi Sistemleri, eklinde özetlenebilir. Bu projelerin ortak bir çatı altında e-devlet kapısı altında birletirilerek kullanıma verilmesi kullanıcılar açısında önem arz etmektedir

7 Türkiye nin bilgi toplumuna dönüüm sürecinde rol oynayacak unsurların mevcut potansiyelinin iyi anlaılması önem arz etmektedir. Bu unsurlar: vatandalar, iletmeler, devlet, bilgi ve iletiim teknolojileri ile Ar-Ge ve yenilikçiliktir (DPT, 2006) E-devlet Uygulamalarının Devlet Açısından Deerlendirmesi Kurumların çalımalarına göre; i süreçlerinin yeniden yapılandırılması ile ara süreçlerin ortadan kaldırılması ve süreçlerin hızlandırılması, insan unsurundan kaynaklanan hataların önüne geçilmesi, ortak hizmet ve altyapıların kullanımı ile mükerrer yatırımların önlenmesi, kurumlar arasında bilgi ve belge paylaımının elektronik ortamda gerçeklemesi, ilemlerin tamamen elektronik ortamda yürütülmesi ile personel, emek, zaman, kırtasiye, posta, ulaım, iletiim gibi masraflar azalmakta ya da tamamen ortadan kalkmaktadır. Bazı kamu kurumlarının e-devlet uygulamaları ile elde ettikleri tasarruflara aaıda yer verilmektedir. Adalet Bakanlıı tarafından yapılan bir çalımaya göre Ulusal Yargı Aı Projesi (UYAP) nin 23 ayrı uygulaması ile projenin balangıcından Nisan 2011 e kadar yaklaık 1,6 milyar TL tasarruf elde edilmitir. Bu tasarrufun yaklaık 705 milyon TL lik kısmı MERNS ile entegrasyon sayesinde gerçeklemitir. Türkiye de merkezi kamu kurumlarının BT yatırımları için döneminde ayırdıı toplam ödenek ise 9,6 milyar TL dir. Sosyal Yardımlama ve Dayanıma Genel Müdürlüü tarafından hayata geçirilen, Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (SOYBS) çerçevesinde artlı Eitim Yardımı ve artlı Salık Yardımına ilikin sadece 3 belgenin elektronik ortamda takibi ile kırtasiye ve ulaım giderlerinden 2010 yılında 11,8 milyon TL tasarruf salanmıtır. Ayrıca, Elde edilen veriler ııında sadece ASBS, UYAP, EFKS ve SOYBS e-devlet uygulamalarıyla yıllık yaklaık ,25 TL tasarruf elde edilmitir (Akcagündüz, 2013: 139). Bu yapılan tasarruflar önemsenmeyecek nitelik ve boyuttadır. E- devlet uygulamaları ne kadar etkin ve yaygın olursa tasarrufluluk ve etkinlik ilkelerinin ikisi birden gerçekletirilmi olunacaktır E-devlet Yapısı Babakanlık idareyi gelitirme bakanlıına balı Devlet tekilatı veri tabanı gelien teknolojik imkânlardan daha fazla yararlanılması amacıyla klasik ortamda yapılan resmi yazımalarda kullanılan Haberleme Kodlarının, yazımaların elektronik ortamda yapılması ve arivlenmesinde kullanılması amacıyla 1991/17 sayılı Babakanlık Genelgesi 2011/1 sayılı Babakanlık Genelgesi ile yürürlükten kaldırılarak DTVT nin güncelleme çalımaları balatılmıtır (Web, 2012). Devlet tekilatı veri tabanı kurulmasıyla kamu kurum ve kuruluları arasında olan yazımaları ve arivlemeyi salamak esas alınmıtır. Vatanda-devlet balantısını salamak için https://www.turkiye.gov.tr adresi kurulmutur. Tübitak e-devlet kapısının ilevinden sorumludur. Bu site sadece bilgi alma ve sorgu ekranlarına izin vermektedir. Örnek olarak tüm kurumlar site içeriinde göstermitir. Örnek olarak Genel Kurmay Bakanlıı sayfasına giri yapıldıında sadece iletiim adresleri görüntülenmektedir. Aslında bu sitede vatanda, kamu kurumları ve Genel Kurmay yetkililerinin girebildii ekranlar olmalıdır. Vatanda kendi linkine tıkladıında vatandala ilgili olan askerlik hizmetleri, muvazzaf ve sözlemeli personel ileri, er, rütbeli ve memur ileri, kiilerin seferberlik bilgileri v.s tüm bilgilere ulamasını salayan interaktif giri ve sorgu yapılabilmesine olanak salamalıdır. u an itibarıyla e-devlet kapısı sorgu ve form ihtiyacını bir nebze karılamaktadır. Tüm devlet kurumları e-devlet hizmeti açısından tam anlamı ile hizmet verecek içerie ve donanıma sahip olması gerekmektedir

8 2.4. statistikler ekil 2: Bireylerin e-devlet hizmetlerini kullanmama nedenleri Kaynak: T.C Babakanlık Devlet Planlama Tekilatı Müstearlıı Bilgi Toplumu statistikleri 2011 E-devlet hizmetlerinin kullanımının etkisi ile özellikle yüz yüze görümeye ihtiyaç duyulmasının dümesi vatandaın interneti etkin olarak kullandıını göstermektedir. Güvenlie ilikin kaygılar arasını baz aldıımızda deierek yarı yarıya bu güven artmıtır. Bu veriler gösteriyor ki teknoloji ile birlikte vatanda isteklerinin paralel olarak arttıı görülmektedir. E-devlet sisteminin amacı vatandaa daha hızlı ve kaliteli hizmet götürmek olduu için, vatanda tarafından bu algı yerletikçe elektronik devlete olan ihtiyaç daha da artacaktır. ekil 3: AB ülkelerinde elektronik ortamda hizmet sunum düzeyi Kaynak: T.C Babakanlık Devlet Planlama Tekilatı Müstearlıı Bilgi Toplumu statistikleri 2011 Türkiye, AB ülkelerinde elektronik ortamda hizmet sunum düzeyi sıralamasında 17.sıradadır. Türkiye, GSMH sı yüksek ülkeleri bile gerisinde bırakmıtır. E-devlet kullanımında toplumun bilinç düzeyi birçok AB ülkesinin önündedir. Biz teknolojiyi kullanmayı seven bir ülkeyiz, artık evlerin hemen hemen yarısında (%47,2) internet kullanımı salanmaktadır

9 ekil 4: Türkiye cep telefonu kullanıcı sayısının artıı Kaynak: Kunduracı (2008: 61) Bazı AB ülkeleri e-devlet içeriine telefon teknolojisini dahil etmilerdir. Genç nüfus, teknoloji kullanımında önemli bir unsurdur. Türkiye nin genç nüfusu, AB ülkelerine göre daha fazla olduu için bu deerlendirilmesi gereken bir potansiyeldir. Elektronik ortamda hizmet sunum düzeyinin arttırılması bu potansiyelin kullanılması açısından önemlidir. Türkiye istatistik kurumunun 2012 yılı Nisan ayında gerçekletirilen Hanehalkı Biliim Teknolojileri Kullanım Aratırması sonuçlarına göre Türkiye genelinde hanelerin %47,2 si evden nternete eriim imkânına sahiptir. Bu oran 2011 yılının aynı ayında %42,9 idi. Evden nternete eriim imkânı olmayan hanelerin %27,6 sı evden nternete balanmama nedeni olarak nternet kullanımına ihtiyaç duymadıklarını belirtmilerdir yılı Nisan ile 2012 yılı Mart aylarını kapsayan son on iki aylık dönemde nternet kullanan bireylerin kiisel amaçla kamu kurum/kuruluları ile iletiimde nternet kullanma oranı %45,1 dir. Bu oran önceki yılın aynı döneminde (2010 Nisan-2011 Mart) %38,9 idi. Kullanım amaçları arasında kamu kurulularına ait web sitelerinden bilgi edinme %42,9 ile ilk sırayı almaktadır. 3. DÜNYA DA E-DEVLET UYGULAMA ÖRNEKLER Dünyada e-devletin uygulama alanları giderek artmakta, gelien kullanım alanları ve popülariteyle birlikte birçok aratırmacı kurulu konu aratırmalar yapmaktadır. Bunlardan birisi olan Accenture danımanlık irketinin yaptıı ve 2001 yılında yayınlanan ve 22 ülkede 165 kamu hizmetini kapsayan aratırmaya göre, e-devlet hizmetini uygulayan devletlerarasında uygulamaların olgunluu açısından sırasıyla Kanada, ABD ve Singapur yenilikçi lider ülkeler olarak nitelendirilmektedir. Bunları vizyon sahibi ülkeler olarak Norveç, Avustralya, Finlandiya, Hollanda, ngiltere izlemektedir. Salam gelitiriciler olarak görülenler ise Yeni Zelanda, Fransa, ispanya, rlanda, Portekiz, Almanya ve Belçika dır. Platform ina edenler (yeni oluumlar) kategorisinde de Japonya, Brezilya, Malezya, Güney Afrika, talya ve Meksika vardır Amerika A.B.D biliim ve iletiim sektörlerinde öncü bir ülke olduu kadar e-devlet uygulamalarında da önde gelen ülkeler arasındadır te balatılan ve tüm kamu hizmetlerinin tek duraklı olarak çevrim içi sunulması hedefini güden Access America e- devlet programı kapsamında 2003 yılına kadar, baımsız olarak verilen kamu hizmetlerinin bir portal bünyesinde bütünletirilmesi amaçlandırılmıtır. Program kapsamında firstgov adlı Internet portalı hazırlanmı ve 2001 yılında (Uçkan, 2003: 75) kullanıma açılmıtır. Amerika nın adresi e-devlet kapısıdır. ABD de e-devlet uygulamaları temel olarak üç ana balık altında toplanmaktadır. Bunlar (Efendiolu ve Sezgin, 2007: 223); Devlet-Vatanda Devlet- Dünyası Devlet-Devlet nternetten eriim ile vatandaların, mahkeme kararları, çocuk yardımı, sakatlık, eitim, devlet yardımları, burslar, sigorta hizmetleri, devlet salık sigortası, emekli aylıı ileri, sosyal güvenlik ilemleri, felaket (deprem, sel, fırtına) yardımları, doum ve ölüm gibi temel

10 konularda bilgi almaları mümkündür. Ayrıca bölgesel ve merkezi yönetim uyumlu olarak çalıarak vatanda ihtiyaçlarına daha hızlı cevap vermeyi amaç edinmitir ngiltere Ülkedeki e-dönüüm programının baladıı 1997 yılında devlet hizmetlerinin 2002 de %25 inin, 2005 de %50 sinin ve 2008 de %100 ünün internet üzerinden yürütülmesi hedeflenmitir (Karbuz, 2003: 35; Kırçova, 2003). ngiltere de e-devlet alanındaki çalımalar 1999 un eylül ayında Performans ve novasyon Birimi nin raporunda belirtilen öneriler dikkate alınarak hükümet bünyesinde konumlanan Elektronik Temsilcilik Dairesinin kurulmasıyla dinamik bir ivme kazanmıtır yılından 2004 yılına kadar e-hizmetlerinin geliimine 6 milyar pounda yakın bir bütçe ayıran ngiltere e-devlet hizmetlerini tek bir merkezde toplama ve bir ana kapı oluturma çalımaları sonucunda e-devlet Ana Kapısı nı oluturmutur. ngiltere nin e-devlet kapısı adresi incelendiinde vatandalara yönelik birçok hizmetin sunulduu görülmektedir. Bu hizmetlerin eitim, araçlar, vergi, i bulma, suç ve adalet, engelliler, insan hakları gibi balıklar altında tasniflenmitir. Büyük ölçüde konu ile ilgili ayrıntılı bilgilerin sunulduu web sayfasında Çevrimiçi Yap (Do It Online) balantısıyla, çevrimiçi olarak yapılabilen hizmetlerin ilgili web sayfalarına yönlendirilmeleri salanmıtır. DirectGov un internet üzerinden sunduu hizmetlerin bir bölümüne mobil telefonlar aracılııyla eriim olanaklıdır. Mobil telefonlarla internete girerek DirectGov hizmetlerine ulaılabildii gibi kısa mesaj göndererek kimi konularda sorgulama yapılabilmektedir. nternet ve mobil telefonlar dıında e-devlet kapısı DirectGov a eriim için bir dier seçenek ise televizyondur. Türkiye ye göre ngiltere nin e-devlet kapısı daha ilevsel, tek çatı altında ve eriimi daha kolay olarak vatandaa hizmet götürmektedir Singapur Singapur un e-devlet yolculuu Kamu Hizmeti Bilgisayarlatırma Programıyla (CSCP) 1980 lerin balarında balamıtı. Ardından 1990 ların sonunda Bilgi Teknolojileri ve telekomünikasyon kavramları arasındaki yakınlama kamu hizmetlerinde bir paradigma deiimini gerekli kıldı ve ilk e-devlet eylem planı 2000 de uygulamaya kondu. Singapur da kamusal alanda en dikkat çekici proje e-citizen dir. Projenin amacı, çeitli idari hizmetleri salayan tek bir portal yaratmaktır. E-citizen portalı kamu hizmetlerinin vitrinidir (Minges, Magda ve Pres, 2001: 54). Singapur ayrıntılı bir plan çerçevesinde, kamu birimlerinin her birini ayrı a sistemine taıyarak kurumların birbirleriyle balantılarını salayıp vatandaların ihtiyaçlarına göre bir sistem organize etmitir. sitesi Singapur un e- devlet kapısıdır. Singapur'un e-devlet uygulamasındaki amacı her tür kamu ilemini bürokrasiyi ortadan kaldırarak internet üzerinden gerçekletirmektir. Hükümet tarafından tasarlanan ve özel sektör idaresinde çalıan Singapur-One adlı iletiim aı sayesinde hemen hemen tüm konulara yüksek hızda internet balantısı salanmıtır. Bu sitede salık, i, adalet, asayi-güvenlik, ulatırma, aile, konut, istihdam, eitim, savunma, doumdan ölüme kadar yapacakları bürokratik ilemler konusunda hizmet sunuluyor. Ayrıca memur ve içi alımlarına bavurmak, vergi ödemek, vergi iadelerini almak, emeklillik formlarını doldurmak, doum bilgilerini girmek ve evlilik gibi ilemler rahatlıkla yapılabiliyor (NTV). Okullarda internet eitimini öne çıkarma çalımaları yapılmı, yalı, isiz ve özürlülere bedava Internet eitimleri salanmı, 5 yaın üzerindeki her vatandaa ücretsiz elektronik posta adresleri verilmi (e- Türkiye, 2001), gelir düzeyi düük olanlara, daha uygun fiyatlara bilgisayar alma imkanı verilerek, Singapur devlet hizmetlerinin her zaman ve her yerde online olması salanmı ve vatandaın bu hizmetten kesintisiz istifade edilmesi salanmıtır. Tüm kurumların tek çatı altında toplanarak, vatanda isteklerine hızlı bir ekilde yanıt verme ve yüz yüze hizmet yerine elektronik devlet hizmet anlayıı benimsenmitir. SONUÇ Bugün dünya üzerinde Amerika kıtası, uzak dou ve Avrupa Birlii ülkelerine kadar pek çok devlet, e-devlet uygulamaları açısından büyük bir aama kat etmilerdir. Bununla birlikte, birçok ülke arasında e-devlet uygulama aamaları bakımından geni bir çeitlilik

11 bulunmaktadır. Bu aamalar; bir internet web sitesi kurma, elektronik içerikli daıtım salama (haberler, direktifler, dokümanlar), vergi ve lisans ödemeleri seklindeki finansal ilemleri gerçekletirme, kamusal hizmet daıtımını yapma ve yurtta katılım mekanizmalarını kurma seklinde sıralanabilir (Durna ve Özel, 2008: 30). Türkiye nternet Ekonomisi Raporu na (2013: 16) göre, internet kullanan yüzdesi (yüzde 47) Avrupa Birlii ndeki (AB27) yüzde 71 lik oranın altında olmakla birlikte, Türkiye deki nternet kullanıcılarının sayısı hızla artmaktadır ile 2012 arasında internet e eriim olan hanelerin oranı iki kattan daha fazla artarak yüzde 19,7 den 47,2 ye ulamıtır yılında %38,9 olan kamu kuruluları ile uzaktan iletiim 2012 yılında %45,1 çıkmıtır. Veri göstergelerine göre toplumda e-devlet bilinci her geçen gün artmaktadır. AB ülkelerinde elektronik ortamda hizmet sunum düzeyi açısından, Türkiye 17 nci sıradadır. Kamu ve kuruluların merkezi çatı altında yani elektronik devlet kapısı altında hizmet sunumlarını arttırması gerekmektedir. dari ilemlerin basitletirilmesi ve temel kamu hizmetlerinin çevrimiçi sunulmasına ilikin çalımalar devam etmitir, denilerek Avrupa komisyonu ilerleme raporunda (2012, 2013: 9) çalımaların sürdüü belirtilmi olup, Onuncu Kalkınma Planı nda ise ( ), Kamu yönetiminin etkin, katılımcı, effaf ve hesap verebilir olmasına katkı salamak üzere; dezavantajlı kesimler de dahil kullanıcı ihtiyaçlarına göre tasarlanmı hizmetlerin, kiisel bilgi mahremiyeti ve bilgi güvenlii salanarak, kullanıcı odaklı, bütünleik ve güvenilir ekilde sunulacaı bir e-devlet yapısının oluturulması hedeflenmektedir denilerek e-devlet yapısının ulaması gerektii noktalar saptanmı ve devlet kurumlarının tümünü kapsayacak tek giri noktası olan e-devlet kapısı nın önemi ve gereklilii iaret edilmitir. Bu kapsamda kanunlar çıkarılarak hukuki temelin salanmaya çalıılması ve projeler üretilmesine ramen uygulamada yeterli seviyeye gelinemedii açıktır. Genç nüfus açısından, teknoloji kullanımına balı olarak AB ülkelerinden daha önde olduumuz açıktır. Bu e-devlet kullanımı için önemli bir potansiyeldir. Gençlerin e-devlet kapısını daha etkin kullanması için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu önlemlere örnek olarak; cep telefonu kullanım oranlarının her yıl artması ile gençlerin akıllı telefon uygulamaları ile kamu kurumlarına eriimlerinin kolaylatırılması zorunlu bir hal almıtır. Bilinçli toplumun yani müterilerin taleplerini karılamak için yerel, bölgesel ve merkezi bir ekilde tüm kurumlar tekilat yapılarını düzenlemeli ve tek çatı altında toplanmasını salamaya çalımalı özerk olarak hareket etmemelidirler. Merkezi olarak kurulacak bir tekilatın 7 gün 24 saat vatanda talep ve isteklerine cevap verecek ekilde tekilatlandırılmalıdır. Vatanda ve devlet tarafından yüz yüze hizmet yerine internetten hizmet anlayıı benimsenmesi için projeler (eitim, uygulama, reklam, tevik, vergi indirimi, v.s.) üretilmeli ve uygulamaya konulmalıdır. Türkiye e-devlet tekilatının, vatanda isteklerine daha fazla karılık verebilmesi ve sistemde verimlilik, etkinlik, tutumluk ve effaflık öelerinin daha iyi temellendirilebilmesi için aaıda bir öneri de bulunulmutur. Öncelikle tekilat yapısı olarak Babakanlıa balı veri tabanı genel müdürlüü kurulması ile bilgi güvenliinin kontrol altına alınması salanmı ve etkin çalıması salam zemine oturtulmu olunacaktır. Bu birimin kurulması ile e-devlet e tam anlamı ile geçiin önemsendiinin devlet tekilatı, özel irketler ve vatanda tarafından önemi anlaılarak algılanması salanacaktır. Devlet tekilatının tüm birimlerinin e-devlet sistemine geçiini salamak için bakanlıkların tekilatında e-devlet birimi kurularak, Babakanlıa balı veri tabanı genel müdürlüünün belirli aralıklarla bu birimleri denetlemesi salanarak bilgi akıının devamlılıı salanmı olunacaktır. Kiinin bilgilerinde deiiklik olduu zaman ilgili bakanlıın e-devlet birimi bu bilgileri veri tabanından deitirerek hızlı bir ekilde güncellii ve doru veri akıını destekleyecektir. Veri tabanı genel müdürlüü, tüm vatandaların doumdan-ölüme kadar olan (kimlik bilgileri, nüfus, maliye, maa v.s.) bilgilerini, kamukurum ve kurulular ile vatanda arasında yüz yüze verilen hizmetlerin elektronik ortamda verilmesini, kamu kurulularının birbirleri ile olan balantısını salayacak nitelikte bir veri tabanı oluturulacaktır. Tüm devlet tekilatının bu veri tabanına girii salanarak bilginin tek

12 elde toplanması salanacaktır. Bu veri tabanına eriebilen yetkililerin kadro yapısı düzenlenerek yetkilendirme yapılacak ve sadece gerekli olan bilginin görünmesi salanarak, bilmesi gereken prensibi uygulanmı olacak ve bilgi güvenlii salanmı olacaktır. Vatandaların kamu kurumları ile olan ileri veya tüm bavuruların anında sonuçlandırılması için veri tabanı genel müdürlüü tekilatında kurulmu 7 gün 24 saat interaktif çalıma yapabilen bir birim kurularak kamu-vatanda ilikileri düzenlenmi ve hız kazandırılmı olunacaktır. Bu birim gerektiinde kamu kurumları arasındaki balantıyı salayacak özelliklerle donatılmalı ve e-devlet kapısı (https://www.turkiye.gov.tr) nı devamlı olarak geliime açık halde tutmakla sorumlu olmalıdır. Bu sistemle e-devlet kapısı ilevselletirilerek, vatandatan durmadan form doldurması veya bilgi alınmasının önüne geçilecek ve tek elden kamu kurumları ile balantı kurularak, bir etkinlik, verimlilik ve tasarrufluluk dönemi balayacaktır. Kırtasiyecilik ve kaynak israfı önlenmi, kamu kurumları arasında bilgi bütünlüü salanmı, her kurumda farklı yanlı bilgilerle karılaılmamı ve devlete olan güven vatanda tarafından salamlatırılmı olunacaktır. KAYNAKÇA AKCAGÜNDÜZ, Emre (2013). Türkiye de E-Devlet Sistemine Farklı Bir Bakı: E-Devlet ve Tasarruf likisi, Dou Üniversitesi Dergisi, s ARFOLU, Ali (2002). E-devlet Yolunda Türkiye, Türkiye Biliim Dernei, Ankara, s.12. ARI, Nevzat ve ARI, Selçuk (2003). Etkin Devlet, Sabancı Üniversitesi Yayınları, stanbul, s.79. ATAMAN, Muhittin (2006). E-devlet Uygulama Alanları: Türkiye deki Salık Yönetiminde E-devlet Kullanımı, Abant zzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Bolu, s.32. ATE, Hamza, (2002). Bilgi Çaında Kamu Yönetimi: Geleneksel Bürokrasiden Bilgiselletirilmi Bürokrasiye Geçi, I.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli Üniversitesi BF Yayını, zmit, s.967. BANGER, Gürol (2001). e-türkiye, Uzman Der, sayı 15-16, Temmuz-Aralık, s.5. BABAKANLIK, (2002). Bilgi Toplumuna Doru: Türkiye Biliim urası Taslak Raporu, Türkiye Biliim urası, Ankara, s.212. ÇELEN, Fatma Kübra, ÇELK, Aygül ve SEFEROLU, Süleyman Sadi (2011). Türkiye deki e-devlet Uygulamalarının Deerlendirilmesi. nönü Üniversitesi Akademik Biliim, Malatya.s.1-9 DEMOKAAN, Demirel (2006). E-devlet ve Dünya Örnekleri, Sayıtay Dergisi, Sayı 61. DURNA, Ufuk ve ÖZEL, Mehmet (2008). Bilgi Çaında Bir Yönetsel Dönüüm Yaklaımı: E-(Yerel) Yönetim, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. EFENDOLU, Akın ve SEZGN, Emre (2007). E-Devlet Uygulamalarında Bilgi Ve Paylaım Güvenlii.Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. s HALDENWANG, C. VON (2004). Electronic Government (E-Government) and Development, The European Journal of Development Research,http://dx.doi.org/ / (Erisim, ). JEFFREY, Roy (2006). E-Governmnet in Canada: Transformation for Digital Age, Ottawa University, Ottawa Pres. KARAGÜLMEZ, Ali (2010). Elektronik Devlet Kavramı, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Yıl:1, Sayı:2 KARBUZ, Halil (2003). Yerel Yönetimler Ve Bilgi Teknolojileri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı, Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi,Ankara. KAYALI, Cevdet ve YEREL, Aye (2002). Türkiye de Bilgi Toplumu Yaratılması ve E-devlet Uygulamalarına Genel Bir Bakı, I. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli Üniversitesi BF Yayını, zmit. KIRÇOVA, brahim (2004). Yönetim Anlayıının Deimesi e-devlet htiyacını Ortaya Çıkardı: Bu Devleti Herkes Sevecek, tovizyon, sayı 14, Mart, s.79. KIRÇOVA, brahim (2003). E-devlet uygulamaları ve Ekonomiye Etkileri, TO Yayınları, stanbul. KÖSECK, Muhammet ve KARKIN, Naci (2004). Elektronik Devlet: Amaçlar,Sorunsallar ve Uygulamalar, Kamu Yönetimi, (Ed., Abdullah Yıldız - Mustafa Ökmen), Gazi Kitabevi, Ankara KUNDURACI, Nevzat Fırat (2008). Türkiye Ve Ortadou Amme daresi Enstitüsüe-Devlet Semineri Kitabı, T.C.Babakanlık Sosyal Yardımlama ve Dayanıma Genel Müdürlüü, Ankara, s MINGES, Michael, MAGDA smail ve LARRY, Pres (2001). The E-City: Singapore Internet Case Study, International Telecommunication Union, April. ÖKTEM, M. Kemal (2004). Bilgi Teknolojileri ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi Geliimi ve Güncel Sorunları, (Ed., M. Kemal Öktem - Uur Ömürgönülen), maj Yayınevi, Ankara. TORRES, Lourdes, PINA, Vicente ve ACERETE, Basilio (2006). E-Governance Developments in European Union Cities: Reshaping Government s Relationship with Citizens, Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, Vol.19, No.2, ss UÇKAN, Özgür (2003). E-Demokrasi ve Türkiye, Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılanması çin Strateji ve Politikalar-I, Literatür Yayıncılık, stanbul, s

13 UYAN, Cengiz (2006). Türkiye de Konumsal Verinin E-devlet Yapısı içinde Üretici Kurulular ve Dier ilgili Kii ve Kurulular Arasında Paylaımı Üzerine Bir Aratırma, Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendislii Anabilim Dalı, Zonguldak, s.4. UZUN, Erdinç (2003). E-devlet Kapsamında e-belediyecilik ve Bir Uygulama,Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendislii Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Edirne, s.2. WHATSON, T.L. ve DAVS, L (2001). Best practices in electronic government: comprehensi ve electronic information dissemination for science and technology, Government Information, Quarterly, pp Raporlar Avrupa Komisyonu Türkiye 2012 Yılı lerleme Raporu Avrupa Komisyonu Türkiye 2013 Yılı lerleme Raporu Boston Consulting Group (2013). Türkiye Onlıne Türkiye nternet Ekonomisi Raporu, s.16 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı ( ) DPT (2006), Bilgi Toplumu Stratejisi ( ) DPT (2009) Türkiye E-Devlet Raporu, s Kısa Dönem Eylem Planı (2003) T.C Babakanlık Devlet Planlama Tekilatı Müstearlıı Bilgi Toplumu statistikleri (2011) Onuncu Kalkınma Planı ( ) nternet Kaynakları (Eriim: 25 Kasım 2012) (Eriim: ) (Eriim ) (Eriim: ) ngiltere nin e-devlet Ana Kapısı için Bkz. (Eriim: ) NTV Haber (Eriim: ) Türk Sanayici ve adamları Dernei (2001) Avrupa Birlii Yolunda Bilgi Toplumu ve Türkiye, (Eriim: )

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

TÜS AD TBV etr ödülleri sahiplerini buldu

TÜS AD TBV etr ödülleri sahiplerini buldu TÜSAD TBV etr ödülleri sahiplerini buldu 01 Aralık 2005 Türk Sanayicileri ve adamları Dernei (TÜSAD) ve Türkiye Biliim Vakfı (TBV) nın ibirlii ile Türkiye nin bilgi toplumuna geçiine katkıda bulunmak amacıyla,

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı Strateji Bileşenleri Hedefler Eylem Planı İzleme ve Ölçümleme

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009

e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009 e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009 Gündem e-dtr Öncesi Çalışmalar e-dtr Çalışmaları KDEP ve 2005 Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi

Detaylı

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1. Bu Yönetmeliin amacı; Bilgi lem Müdürlüünün tekilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, çalıma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi. 25 Mart 2009

N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi. 25 Mart 2009 N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Mart 2009 e-dönüşüm Türkiye Projesi Öncesi Çalışmalar Dünya Bankası (1993): Türkiye, Bilişim ve Ekonomik Modernizasyon Ulaştırma Bakanlığı-TÜBİTAK

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Bursa ubesi olarak;

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Bursa ubesi olarak; 6. Bölgenin endemik bitki örtüsünün korunması ana hedef olmalıdır. 7. Bölgede bulunan yer altı su kaynaklarının korunması ana hedeflerden olmalıdır. 8. Arıtma sorunu yapılacak bilimsel aratırmalar sonucu

Detaylı

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 02.01.2005 KATILIMCI YEREL YÖNETM ANLAYIINDA E-BELEDYECLN YER VE ÖNEM H.Burçin HENDEN Özet 21. yüzyılın yönetim felsefesi Verimlilik,

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

E-Beyanname* *connectedthinking

E-Beyanname* *connectedthinking E-Beyanname* Neden E-beyanname? Maliye Bakanlıı, Tüm dünyada hızla gelien bilgi ilem teknolojilerinden yararlanmak, Vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin hızlı, kolay bir ekilde beyanını salamak,

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı

TÜRKYE DE E-KÜTÜPHANE ÇALIMALARININ DURUM ANALZ VE ÖNERLER

TÜRKYE DE E-KÜTÜPHANE ÇALIMALARININ DURUM ANALZ VE ÖNERLER TÜRKYE DE E-KÜTÜPHANE ÇALIMALARININ DURUM ANALZ VE ÖNERLER M.Ali Akcayol* Mehmet imek lker Bay *Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar Mühendislii Bölümü, Maltepe, 06570, Ankara

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Stratejik Öncelikler Eylemlerin Gerçekleşme Durumları Tamamlanan Eylemler

Detaylı

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir.

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir. YAPI VE KRED BANKASI A.. NN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVLLERNN HALKA ARZINA LKN SERMAYE PYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZRAN 2011 TARHNDE ONAYLANAN ve TESCL ETTRLEN, 30 EYLÜL 2011 TARHNDE TADL VE 4 EKM 2011

Detaylı

Toplumlar için bilginin önemi

Toplumlar için bilginin önemi Toplumlar için bilginin önemi İnsanlık tarihi günümüze kadar şu toplumsal aşamalardan geçmiştir: İlkel toplum Doğa, avlanma Tarım toplumu MÖ.800-1750 ler Toprak, basit iş bölümü Sanayi toplumu Makinalaşma

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

Java Tabanlı Akıı Sisteminin Gelitirilmesi

Java Tabanlı Akıı Sisteminin Gelitirilmesi Java Tabanlı Akıı Sisteminin Gelitirilmesi Deniz KARATOPRAK 1 Meltem Turhan YÖNDEM 2 1 Meteksan Sistem, Simülasyon ve Görsel Sistemler 1,2, Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendislii, Ankara,

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

Doç. Dr. YÜCEL OĞURLU İDARE HUKUKUNDA E-DEVLET DÖNÜŞÜMÜ VE DİJİTALLEŞEN KAMU HİZMETİ

Doç. Dr. YÜCEL OĞURLU İDARE HUKUKUNDA E-DEVLET DÖNÜŞÜMÜ VE DİJİTALLEŞEN KAMU HİZMETİ Doç. Dr. YÜCEL OĞURLU İDARE HUKUKUNDA E-DEVLET DÖNÜŞÜMÜ VE DİJİTALLEŞEN KAMU HİZMETİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm KAVRAM OLARAK E-DEVLET VE DİĞER

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER. Av. Sancar BAYAZIT GENEL SEKRETER YETKL K

ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER. Av. Sancar BAYAZIT GENEL SEKRETER YETKL K ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER YETKL K ÇMENTO ENDÜSTRS VERENLER SENDKASI Kuleli Sokak No: 14 Gaziosmanpaa / ANKARA / TÜRKYE Tel: +90 312 447 20 25 Faks: +90 312 447 85 17 E-Posta: genel@ceis.org.tr

Detaylı

WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS)

WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS) WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS) Hale ALTINOVA, Yasemin YALÇIN, ve Serdar ARSLAN Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgi lem Daire Bakanlıı, ANKARA altinova@metu.edu.tr,

Detaylı

AB VE TÜRKĐYE DE BĐLGĐ TOPLUMU POLĐTĐKALARI VE CIP ICT PSP

AB VE TÜRKĐYE DE BĐLGĐ TOPLUMU POLĐTĐKALARI VE CIP ICT PSP AB VE TÜRKĐYE DE BĐLGĐ TOPLUMU POLĐTĐKALARI VE CIP ICT PSP Recep ÇAKAL DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı Gündem AB Lizbon Stratejisi eavrupa Girişimi i2010 Stratejisi ve Sonrası Destek Programları Türkiye

Detaylı

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. Ödenmi Sermaye: 11.173.366 YTL. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Sayfa No:

Detaylı

Eitim ve Öretim Bakanlıı. Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI

Eitim ve Öretim Bakanlıı. Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI Eitim ve Öretim Bakanlıı Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI Victoria Hükümetine ait okullarda i yapmaya devam etmek veya yeni i almak isteyen temizlik

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. Dönüşüm Liderleri Kurulu II. Toplantısı 9 Haziran 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. Dönüşüm Liderleri Kurulu II. Toplantısı 9 Haziran 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu Dönüşüm Liderleri Kurulu II. Toplantısı 9 Haziran 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Stratejik Öncelikler Eylemlerin Gerçekleşme Durumları Tamamlanan

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Deniz Akkahve Devlet Planlama Tekilatı Müstearlıı Bölgesel Gelime ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüü AB Bölgesel Programları Dairesi Bakanı zmir de düzenlenen 2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumunun

Detaylı

Çada nternet Yönetimi

Çada nternet Yönetimi Çada nternet Yönetimi Yazar: Dr. Yaman AKDENZ, Siber Hukuk Öretim Üyesi, Leeds Üniversitesi, Birleik Krallık, Direktör, Siber Haklar & Siber Özgürlükler (Birleik Krallık) Cyber-Rights & Cyber-Liberties

Detaylı

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, Avcılar Belediyesi nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü nün kurulu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıma

Detaylı

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 Performans Denetimi Raporu: stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor Raporu, Sayıtay Bakanlıınca 6.5.2002 tarihinde TBMM Bakanlıına gönderilmitir.

Detaylı

Türkiye e-devlet Değerlendirmesi

Türkiye e-devlet Değerlendirmesi Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 25. Toplantısı Türkiye e-devlet Değerlendirmesi «Kamu Kurumlarında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Etkin Kullanımı» Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkanı 15 Ocak 2013 23.

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

E-DÖNÜŞÜM NEDİR? ILEF 480 Ders 3 14 Mart 2007

E-DÖNÜŞÜM NEDİR? ILEF 480 Ders 3 14 Mart 2007 E-DÖNÜŞÜM NEDİR? ILEF 480 Ders 3 14 Mart 2007 Değişim ve Dönüşümün Farkı DEĞİŞİM Doğal, kendiliğinden meydana gelen bir olgudur. Kontrolü zor veya imkansızdır. DÖNÜŞÜM Bir amaca ulaşmaya yönelik değişikliklerdir.

Detaylı

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu Vakum teknolojisi Sistem kılavuzu Yazılım Yazılım aracı: Vakum seçimi Festo, vakum hesaplarına esas tekil eden, hızlı ve kolay bir ekilde uygun vantuz tutucu elemanının seçimini olanaklı kılan 2001 ürünleri

Detaylı

Intel Ö!renci Programı

Intel Ö!renci Programı Intel Ö!renci Programı De!erlendirme Raporu Eylül 2009 - A!ustos 2010 Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALI"KAN Murat ATA#Z# Giri! Intel Ö!renci Programı, özellikle teknolojiye eri$imin sınırlı oldu!u bölgelerdeki

Detaylı

T.C. BABAKANLIK DI TCARET MÜSTEARLII 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BABAKANLIK DI TCARET MÜSTEARLII 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BABAKANLIK DI TCARET MÜSTEARLII 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI BAKANIN SUNUU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu kurumlarına kaynakların rasyonel alanlarda, etkin ve verimli kullanılması,

Detaylı

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi INTOSAI KAMU KESMÇ KONTROL STANDARTLARI REHBER Özet Çeviri Baran Özeren Sayıtay Uzman Denetiçisi 2 Haziran 2004 Çevirenin Notu Denetim meslei ile ilgili kamu ve özel sektör organizasyonları, son yirmi

Detaylı

Türkiye Enerji Forumu

Türkiye Enerji Forumu Türkiye Enerji Forumu ULUSAL ENERJ FORUMU 2001-2005 0 / 9 Ulusal Enerji Ödülleri 2001-2050 Sürdürülebilir bir gelecein oluumu için gelecek nesillerin ihtiyacını karılama sorumluluu ile uygar yaamın gereksinimi

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

taahhüt ettii yabancı sermaye tutarı 300 bin dolar düzeyinde kalıyor ki, üzerinde asıl düünülmesi gereken nokta da bu.

taahhüt ettii yabancı sermaye tutarı 300 bin dolar düzeyinde kalıyor ki, üzerinde asıl düünülmesi gereken nokta da bu. taahhüt ettii yabancı sermaye tutarı 300 bin dolar düzeyinde kalıyor ki, üzerinde asıl düünülmesi gereken nokta da bu. Kamu dıında yapılan bir baka aratırmaya göre ise, son iki yıl içinde 44 bin 740 yabancı

Detaylı

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi 13 Şubat 2013 Ethem Cem ÖZKAN BİL 588 1 Akış Soybis Projesi Hakkında Bütünleşik Projesi Hakkında Proje Bilgileri Proje Amacı Projenin Hedefleri

Detaylı

&' ($ *!+ *,+ $*-!+ *./( " "!/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ "$ $ / + "/ 2 %/

&' ($ *!+ *,+ $*-!+ *./(  !/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ $ $ / + / 2 %/ !"!" #$ %!" &' ($ $) *!+ *,+ $*-!+ *./( " "!/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ "$ $ / + "/ 2 %/ $* "3'4" 50! 1 Vergi Usul Kanunu Genel Teblii (Sıra No: 408) 1. Giri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) 5 inci maddesinin

Detaylı

Projesi 2005 EYLEM PLANI. Sonuç Raporu. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi

Projesi 2005 EYLEM PLANI. Sonuç Raporu. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi e-dönüşüm m Türkiye T Projesi 2005 EYLEM PLANI Sonuç Raporu DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi İÇERİK 11 Eylem Planı Genel Yaklaşı şımı 22 Eylem Planı Gerçekle ekleşme Durumu 33 Başar arılar

Detaylı

TÜRKİYE'NİN BİLİM, TEKNOLOJİ, SANAYİ VE KALKINMA STRATEJİSİ ASST. PROF. DR. HAKKI ÇİFTÇİ (ÇUKUROVA UNİVERSİTY, TURKEY)

TÜRKİYE'NİN BİLİM, TEKNOLOJİ, SANAYİ VE KALKINMA STRATEJİSİ ASST. PROF. DR. HAKKI ÇİFTÇİ (ÇUKUROVA UNİVERSİTY, TURKEY) TÜRKİYE'NİN BİLİM, TEKNOLOJİ, SANAYİ VE KALKINMA STRATEJİSİ ASST. PROF. DR. HAKKI ÇİFTÇİ (ÇUKUROVA UNİVERSİTY, TURKEY) KITASALLAŞMA, BÖLGESELLEŞME ULUSALLAŞMA 3 Rekabet gücünün temel özellikleri şu

Detaylı

Metropol Bölge ve Yönetiim

Metropol Bölge ve Yönetiim Metropol Bölge ve Yönetiim Prof.Dr. Nee Kumral Ege Üniversitesi ktisat Bölümü nese.kumral@ege.edu.tr Metropol Bölge ve Yönetiim 1.Metropol Bölge Yönetiiminde Amaç ve lkeler ehirleme hızının artması ile

Detaylı

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD, hükümetlerin sınır (gümrük dahil) prosedürlerini geliştirmeleri, ticaret maliyetlerini azaltmaları, ticareti artırmaları ve böylece uluslar

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org / BilgilenmeHakki.Org 28 Eylül 2004 Sürüm 1.1 Güncelleme

Detaylı

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu ette tüketim endeksi, ekonomideki tüketim eilimlerini kartla yapılan tüketimi baz alarak incelemektedir. Bu nedenle, endeks

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

DİJİTAL VATANDAŞLIK E-DEVLET

DİJİTAL VATANDAŞLIK E-DEVLET DİJİTAL VATANDAŞLIK E-DEVLET DİJİTAL VATANDAŞ KİMDİR? Teknolojinin gelişmesi ile resmi işlemler, sosyal iletişim, eğitim, üretim gibi alanlarda bilgi teknolojilerini uygun ve doğru kullanma becerisine

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

2005 yılı sonu itibarı ile 76,760 adet geçerli alan adı bulunmaktadır. Alt alan adı uzantılarına göre sayısal bilgi aaıda yer almaktadır.

2005 yılı sonu itibarı ile 76,760 adet geçerli alan adı bulunmaktadır. Alt alan adı uzantılarına göre sayısal bilgi aaıda yer almaktadır. NIC.TR (.tr ALAN ADI) YÖNETM.tr Alan Adı Yönetimi kapsamında; yurt çapında ve yurt dıından ".tr" uzantılı alan adı almak isteyen tüm kurum, kurulu ve ahısların; alan adı bavuruları deerlendirilmekte, alan

Detaylı

'! % ) * + #"## '! % "# "'" %!" # $ %&',!! ## ##

'! % ) * + ### '! % # ' %! # $ %&',!! ## ## !"#!!#"#!!$ "# % &#"# "## '"## % ( #"## '! % ) * + #"## '! % "# "'" %!" # $ %&',!! ## ## 1 !"#$ Kurumlar Vergisi Genel Teblii (Seri No: 7) Bu Teblide, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının

Detaylı

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BAHÇEEHR ÜNVERSTES GLOBAL LDERLK FORUMU AÇILI KONUMASI 11 Mayıs 2007 Bahçeehir Üniversitesi, stanbul Deerli katılımcılar,

Detaylı

Fatih Emiral. Deloitte

Fatih Emiral. Deloitte Bilgi güvenlii bilincinin genele yayılması Fatih Emiral Deloitte nsan faktörü bilgi güvenlii programlarındaki en zayıf halka olarak nitelendirilmektedir. Kullanıcılar kasıtlı veya kasıtsız olarak, bilgi

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 FAALYET PROGRAMI Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, 2006 Faaliyet Programı, 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 tarihleri arasında 5 ana balık

Detaylı

AVRUPA B RL PROGRAMLARI VE TÜRK YE

AVRUPA B RL PROGRAMLARI VE TÜRK YE Sayıtay Dergisi Sayı: 43 AVRUPA BRL PROGRAMLARI VE TÜRKYE Dr. Eyüp ZENGN Qafqaz Üniversitesi..B.F. Röven BRAHMOV Qafqaz Üniversitesi Ara. Gör. GR 1997 yılında genileme strateji çerçevesinde benimsenen

Detaylı

KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER

KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER Prof. Dr. Güngör EVREN Ara. Gör. K. Selçuk ÖÜT.T.Ü. naat Fakültesi Ulatırma Anabilim Dalı Ayazaa / STANBUL 1. GR Kentlerin, büyümeleri ölçüsünde

Detaylı

RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME

RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME I. RUSYA NIN YEN STRATEJS OCAK 2005 1- Rusya, ekonomik, siyasi ve askeri açıdan yeniden güçlenmek ve öncelikle bölgesinde nüfus sahibi olabilmek stratejisinde

Detaylı

Etik lkeler. Genel lkelere likin Esaslar

Etik lkeler. Genel lkelere likin Esaslar Etik lkeler Genel lkelere likin Esaslar Genel lkeler Sermaye piyasası faaliyetlerinin, toplumsal ve ekonomik yararın artırılması, aracılık mesleinin saygınlıının korunması ve gelitirilmesi, dier aracı

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002. " ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması" Hk.

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002.  ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması Hk. Bilgi Notu ARATIRMA VE TASNF GRUBU 30.05.2002 "ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması" Hk. ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması Kamu Kurumlarındaki

Detaylı

E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ

E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ Dr. Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri

Detaylı

e.t.t.e tüketim endeksi

e.t.t.e tüketim endeksi Kartlı alıverie dayalı e.t.t.e tüketim endeksi.sayı Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 22 Ocak 09 Özet Aralık 08 itibariyle tüketim endeksi, nominal olarak yıllık bazda yüzde 3,3 oranında artı göstermitir.

Detaylı

Avrupa Konseyi Proje No EC/1062

Avrupa Konseyi Proje No EC/1062 Avrupa Konseyi Proje No EC/1062!"#$ Projenin Adı Proje Alanı Türkiye de Yolsuzluun Önlenmesi çin Etik (TYEC) Türkiye Projenin Balangıç Tarihi 30 Kasım 2007 Finansman Avrupa Komisyonu (%90) ve Avrupa Konseyi

Detaylı

AVRUPA B RL KAPI ARALI INA SIKI MI ÜLKE: KUZEY KIBRIS

AVRUPA B RL KAPI ARALI INA SIKI MI ÜLKE: KUZEY KIBRIS 12 Mart 2009 TS/BAS-BÜL/09-19 AVRUPA BRL KAPI ARALIINA SIKIMI ÜLKE: KUZEY KIBRIS Özet Bulgular Yönetim Kurulu Bakanı Arzuhan Doan Yalçında bakanlıındaki TÜSAD heyeti, 12 Mart 2009 tarihinde Lefkoa yı ziyaret

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

! " #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - " ) & Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii. (SeriNo: 22)

!  #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' -  ) & Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii. (SeriNo: 22) ! " #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - " ) & /!,!, Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii (SeriNo: 22) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile

Detaylı

için Cenk Serdar Katma Değerli Servisler

için Cenk Serdar Katma Değerli Servisler E-Devlet Uygulamaları için Cenk Serdar Katma Değerli Servisler Genel Müdür Yardımcısı Nedir? 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu Kabul Tarihi: Ocak 2004 Islak imzaya eşdeğer nitelikli elektronik sertifika

Detaylı

T.C. SANAY VE TCARET BAKANLII

T.C. SANAY VE TCARET BAKANLII T.C. SANAY VE TET BAKANLII Mayıs 2008 Ankara BAKAN SUNUU Deien ve gelien dünyada devletler, uluslararası sistemde güçlü bir biçimde yer almak için her anlamda çada, bilimsel ve salıklı altyapıya sahip

Detaylı

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı