DEVLET TEŞKİLATI VERİ TABANININ DEVLET TEŞKİLATI MERKEZİ KAYIT SİSTEMİNE DÖNÜŞÜMÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEVLET TEŞKİLATI VERİ TABANININ DEVLET TEŞKİLATI MERKEZİ KAYIT SİSTEMİNE DÖNÜŞÜMÜ"

Transkript

1 DEVLET TEŞKİLATI VERİ TABANININ DEVLET TEŞKİLATI MERKEZİ KAYIT SİSTEMİNE DÖNÜŞÜMÜ Emrah TOPÇU* Bu makalenin amacı, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının alt birimleriyle birlikte kodlama temelli olarak bir çatı altına alındığı Devlet Teşkilatı Veri Tabanı nın (DTVT) ortaya çıkışından bugüne kadar geldiği süreci anlatmak ve daha kapsamlı bir yapı ortaya koyan, mevcut sistemin devamı niteliğinde olan Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi nin (DETSİS) özelliklerinden bahsetmektir. Böylece, Türk Kamu Yönetimi sürecinin en kapsamlı çalışması olan Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi nin (KAYSİS) temel ayaklarından biri olan DETSİS in çerçevesi ortaya konmuş olacaktır. 1. GİRİŞ tarih ve 1991/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kamu kurum ve kuruluşlarında yazılı iletişimin çağa uygun olarak geliştirilmesi amacıyla otomasyon tekniklerine uygun ortak bir kodlama standardının oluşturulacağı belirtilmiştir. Söz konusu kodlama standardı, esas olarak evrak ulaşımında hızlılığı, yazışmalarda etkinliği, bilgisayar iletişiminde evraka ilişkin işbirliğini ilk başta hedeflemiş olsa da; tüm kamu kurum ve kuruluşlarının merkez, taşra ve yurtdışı teşkilat yapılarının kod temelinde Başbakanlık koordinasyonunda bir merkezde toplanması öngörülmüştür. Haberleşme kodları olarak adlandırılan bu kodlar kurum ve kuruluşlar tarafından zaman içinde Başbakanlığa iletilmiş ve Bilgi İşlem Başkanlığı tarafından Devlet Teşkilatı Veri Tabanı na aktarılmıştır. Ayrıca, 1991/17 sayılı Genelge de, kurum ve kuruluşların teşkilat yapılarında değişiklik olması halinde ise bu durumun Başbakanlığa bildirilmesi istendiğinden verilerin tutulması konusunda güncellik sağlanması da hedeflenmiştir 1. Teknolojinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de hızlı yükselişi, dolayısıyla elektronik yazışma imkanlarının gelişmesi, internet ve bilgisayarın olmadığı bir kurumun kalmayışı; istenen bilgilerin sağlıklı bir şekilde merkezi olarak toplanamaması, DTVT nin de güncellenmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu doğrultuda, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2011/1 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile 1991/17 sayılı Genelge 1 Başbakanlığa yapılan bildirimler ilk zamanlarda yazışmayla yapılmakta ve veri tabanına işlenmesi şeklinde yürütülmekteydi, ancak; 2011/1 sayılı Genelge ile DTVT kullanımının kurumlardaki DTVT yetkililerine tanınması üzerine sistem üzerinden daha hızlı ve güvenilir biçimde veri akışı sağlanmıştır. *Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı, Geçici Personel (Gelir Uzmanı) 1

2 yürürlükten kaldırılarak, yeni bir işleyişle DTVT nin güncelleneceği belirtilmiş ve güncelleme işlemlerinin elektronik ortam üzerinden yapılacağı duyurulmuştur /1 sayılı Genelge ile kamu kurum ve kuruluşlarının merkez, taşra ve yurtdışı teşkilat yapılarına ilişkin haberleşme kodları ile iletişim bilgilerinin girişi ve güncellenmesi işleminin DTVT görevlileri tarafından yapılacağı bildirilmiştir. DTVT görevlilerinin belirlenmesi ve DTVT işlemlerinin takip edilmesi amacıyla kurumlarda strateji geliştirme birimleri ya da bu birim yoksa benzer nitelikteki birimler görevlendirilmiştir. Yeni oluşturulan DTVT uygulaması ile kodlama standartları da oluşturulmuş ve haberleşme kodlarının hiyerarşik, düzenli bir yapıyla birimlerin veri tabanında sergilenmesi amaçlanmıştır. Bu noktada kodlama standartlarını bir cümleyle açıklamak gerekirse, kurum ve kuruluşlar ile bunların tüm alt birimlerinin devlet teşkilatı içerisindeki yerlerini hiyerarşik yapıya uygun olarak gösteren ve 14 hane ile 8 kırılımdan oluşan, bir alfa nümerik yapı örneği olan haberleşme kodlarının kullanımında standartlaşmayı sağlayan bir yöntem olduğu söylenebilir. DTVT görevlileri, haberleşme kodları ile DTVT de yetkili oldukları kurum ve kuruluşların teşkilatları içinde yapılacak ekleme ve silme taleplerini ve birimlerin isimleri ya da teşkilat yapısındaki yerleri değiştiğinde güncelleme taleplerini iletme kanalına sahip olmuşlardır. Başbakanlık ana hizmet birimlerinden İdareyi Geliştirme Başkanlığı sorumlu ve yetkili kılındığı için, söz konusu talepler Başkanlık tarafından kontrol edilerek, onaylanmaktadır. Veri tabanına onaylanarak aktarılan kayıtlar nihai olarak dtvt.basbakanlik.gov.tr bağlantı adresinde yayınlanmıştır. Genelge ile DTVT görevlilerinin teşkilattaki birimlere ilişkin değişiklikleri ve iletişim bilgilerini veri tabanına girmesi istenmiş olsa da, DTVT uygulamasında farklı bilgi girişlerinin de talep edilebileceği belirtilmiştir. Nitekim 01/01/2013 sonrasında itibaren olmak üzere birimlerin eklenmesi, silinmesi ya da güncellenme taleplerinin hukuki dayanaklarının da veri tabanına aktarılması istenmiştir. Genelge ile getirilen en büyük yeniliklerden birisi de DTVT de yer alan her birime tekil ve değişmez nitelikte İdari Kimlik Kodu verilmesi olmuştur. İdari kimlik kodları sayesinde T.C. kimlik numaraları gibi kurum ve kuruluşlara ilişkin bilgilerin, elektronik ortamda kaydedilerek standart olarak kullanılması ve kurumlar arasında bu bilgilerin rahatlıkla paylaşılabilmesi amaçlanmıştır. İdari kimlik kodları, haberleşme kodlarından değişmez niteliği yüzünden farklılaşmaktadır. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının resmi yazışmalarında sayı bölümünde kullanılmaktadır. Haberleşme kodları, birimleri teşkilat yapıları içinde hiyerarşik olarak yerleştiren ve birimin bulunduğu basamağa göre değişirken; idari kimlik kodları o birimin ayrılmaz bir parçası olmuştur. 2 DTVT uygulamasına erişim kamu.basbakanlik.gov.tr üzerinden yetkili kişi tarafından e-devlet şifresi, e-imza uygulaması ya da e-uygulamalar Merkezi şifresi ile gerçekleştirilmiştir. 2

3 2. DEVLET TEŞKİLATI VERİ TABANI (DTVT) Devlet Teşkilatı Veri Tabanı, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hiyerarşik olarak yapısal tablosunu ortaya koyan, idari kimlik kodları ile iletişim bilgilerini içeren bir sistemdir. DTVT de kurum ve kuruluşların yerleşimi kuvvetler ayrılığı ilkesi temelinde olmuştur. Bu bağlamda söz konusu yerleşim, 1982 Anayasası nın öngördüğü biçimde yasama, yürütme ve yargı başlığı altında tüm kurum ve kuruluşları alt birimleriyle kapsayacak şekilde yapılmıştır. Anayasanın 7. maddesi ile yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi ne (TBMM); 8. maddesi ile yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu na verilmiş; 9. madde ile yargı yetkisinin mahkemelerce kullanılacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla bu ayrım DTVT de temel alınarak korunmuş, ancak teknik unsurlar ve bazı kurum/kuruluşlarının sınıflandırılması temel ayrımın dışında kaldığından kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, mahalli idareler, kanunla kurulmuş diğer kurum ve kuruluşlar ana başlıklar altına alınmıştır. Mahalli idareler Anayasa da yürütme başlığı altında yer almış olsa da, merkezden yönetim/yerinden yönetim ayrımına göre teşkilat yapılarını daha net ortaya koyabilmek amacıyla ayrı bir başlık olarak yer almıştır. Diğer yandan bu ayrımın gerekçelerinden biri, merkezi idare alt birimlerine karşı hiyerarşik denetime sahipken, Anayasa nın 127. maddesine göre mahalli idarelere karşı idari vesayet yetkisine sahip olmasıdır. İdari vesayet yerinden yönetim kuruluşlarının, kendileri dışındaki başka bir idari kuruluş tarafından yasalar çerçevesinde denetlemesi 3 (Gözübüyük, 2006: 368) şeklinde olmaktadır. DTVT de ayrıca Türkiye de temsilciliği bulunan uluslararası kuruluşlara ve Türkiye de idari yapıyı oluşturan esas kurum ve kuruluşlara ilişkin listeler yer almaktadır. İdari yapıya ilişkin liste tek bir sütunda en üstte yer alan kurumları bir bütün halinde sunmaktadır. Veri tabanına bakıldığında ise kurum ve kuruluşların en üst biriminden en alttaki birimlere kadar hiyerarşik olarak yerleşimi görülmektedir. DTVT de sorgulama yapılmak istendiğinde ana sayfanın solunda yer alan arama kutusuna kurum/kuruluş/birim adı ya da adını içeren anahtar kelimeler yazıldığında bulunan sonuçlar sayfanın sağ tarafında listelenmiştir. Listede yer alan satırlardan aranan linke tıklandığında istenen sonuca ulaşılmıştır. Söz konusu sorgulama, idari kimlik kodu ile de yapılmıştır. İstenen sonuç açıldığında kurum/kuruluş/birimin alt teşkilat yapısı (varsa), iletişim bilgileri, dış yazışma yapabilme durumu, idari kimlik numarası ve bir üst kuruma gidilmesi için yönlendirme linki yer almıştır. Sorgulama yapmadan istenen kurum/kuruluş/birime ulaşmak için arama kutusunun altında yer alan ana başlıklara tıklanarak istenilen kademeye ulaşılmıştır. DTVT nin kamu yönetimi uygulamaları açısından getirdiklerine baktığımızda her şeyden önce, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin tüm teşkilat yapısının net olarak ortaya konmasını sayabiliriz. Gelişen teknoloji kapsamında, DTVT ile ilk kez devlet teşkilatı elektronik ortama 3 Gözübüyük, Ş. (2006). Anayasa Hukuku, Ankara: Turhan Kitabevi. 3

4 aktarılmış olmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara ait alt birimler veri tabanına sadece isimlerini ve çeşitli bilgilerini (iletişim bilgileri, dış yazışma durumu vb.) göstermek için kaydedilmemekte, çalışmanın başında da söylendiği gibi teşkilat yapıları ayrıntılı bir şekilde ortaya konmaktadır. Böylece, herkesin ulaşabileceği internet adresi bağlantısıyla, verilen güncel bilgiler ışığında şeffaflık sağlanmış olmaktadır. Diğer yandan, her birime verilen idari kimlik kodları ile idari birimlerin tanımlamaları kolaylaştırılmıştır. Aynı zamanda, idari kimlik kodları ile kurum/kuruluşların kendi içlerinde ya da aralarında yaptıkları elektronik yazışmalarda ve bu yazışmaların arşivlenmesinde büyük kolaylık sağlanmıştır. Zaman zaman kanunlarla, kanun hükmünde kararnamelerle, tüzüklerle kurum ve kuruluşların; yönetmelik, yönerge gibi alt mevzuatlarla, Makam olurlarıyla, Kurul veya benzeri yapıların aldıkları kararlarla alt birimlerin kurulmasına, isimlerinin ya da bağlı bulundukları birimlerin değişmesine ya da kaldırılmasına tanık oluyoruz. DTVT uygulamasının faal olarak kullanılmaya başlamasıyla bu gelişmeler veri tabanına işlendiğinden, aynı zamanda elektronik ortamda bir arşiv kaydı tutulmuş olmaktadır. Bu arşiv teşkilat yapılarındaki değişiklikleri birim birim ve tarihsel olarak kayda almaktadır. Diğer yandan, kurumlar, DTVT de yer alan kurum ve kuruluşlar ile bunlara ait alt birimlerin isimlerini ve İdari Kimlik Kodlarını talep ettikleri takdirde, ağ servisleri aracılığıyla paylaşılabilmektedir. Böylece şeffaflık yolunda bir adım daha atılmış olmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait alt birimler, tür ve isim konusunda birçok farklılık içermektedir. DTVT sayesinde benzer kategorilere altına giren birimler için standart kodlar oluşturulmuştur. Haberleşme kodlarının kırılımları arasına yerleştirilen bu kodlar dışarıdan görünmese de sistem içinde bütünlüğü sağlamakta, benzer nitelikteki birimlere ilişkin istatistiksel verinin elektronik ortamda saklanmasını sağlamaktadır. Örneğin personel/insan kaynaklarıyla ilgili birimler için bir kod standart olarak sunulmuştur, ancak birimlerin adlandırılmalarında birçok farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bu farklılıklara rağmen kategorileri aynı kalmaktadır. Diğer yandan, kurum ve kuruluşlar alt birim ihdaslarında DTVT de yer alan standart birim kodlarını kullanarak aynı isimle birimler kurabilmektedir. Özellikle mahalli idarelerin (büyükşehir, il, ilçe, belde belediyelerinde, il özel idarelerinde) alt birimlerinde standartlaşma büyük oranda sağlanmıştır. 2011/1 sayılı Genelge ile DTVT de hedeflenen yapıya kısa bir süre içerisinde ulaşılmış, tüm kurum ve kuruluşlara ve alt birimlerine tanımlanan İdari Kimlik Kodu mantığı yerleşmiştir yılı Haziran ayı itibariyle yaklaşık olarak birim kaydına ulaşılmıştır. Kurumlarda görevli DTVT yetkililerinin de katılımıyla sürekli olarak birimlere ilişkin güncellemeler sağlanmaktadır. Bilgi teknolojilerindeki gelişimler, DTVT nin de kendini yenilemesini gerektirmiştir. Gelişen devlet teşkilatı yapısının ve birimlerin daha net ve derli toplu olarak ortaya konabilmesi, birimler hakkında daha ayrıntılı bilgilerin paylaşılması gerekliliği DTVT nin de geliştirilmesi ihtiyacını doğurduğundan, yeni bir yapı kaçınılmaz olmuştur. Bir sonraki bölümde ayrıntılarıyla açıklayacağımız Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS), DTVT nin yeni yüzü olmuştur. 4

5 3. DEVLET TEŞKİLATI MERKEZİ KAYIT SİSTEMİ (DETSİS) Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi, DTVT de olduğu gibi tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hiyerarşik olarak yapısal tablosunu ortaya koyan ve her birimi idari kimlik kodları ile tanımlayan bir sistemdir. Ancak, DTVT den en büyük farkı iletişim ve dış yazışma durumu bilgilerinin çok daha fazlasını ortaya koyan bir yapı olmasıdır. Çalışmanın bundan sonraki süreçteki açıklamaları DETSİS i DTVT ile karşılaştırma şeklinde değil, DETSİS i ayrıntılı bir şekilde anlatma şeklinde olacaktır. Her şeyden önce belirtmek gerekir ki DETSİS, Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi nin (KAYSİS) bir alt uygulaması olarak varlığını korumaktadır4. DETSİS uygulaması ile kamu yönetiminin önemli ayaklarından biri olan devlet teşkilatı konusunda, projeden bir sistem bütünlüğüne giden bir süreç söz konusu olmaktadır. DETSİS, Türkiye Cumhuriyeti devletinin tüm teşkilat yapısını kuvvetler ayrılığı temelinde ve çeşitli sınıflandırmaları barındırarak ortaya koymaktadır. DETSİS ile DTVT uygulamasından kaldırılan tek unsur birimlerin elektronik ortamda yerleşimlerini sağlayan haberleşme kodları olmuştur. Söz konusu yerleşim; artık kurum ve kuruluşları ile bunlara ait alt birimleri kategori, statü ve tür bazında sınıflandırma şeklinde olmaktadır. Genel olarak kategori başlıklarına örnek vermek gerekirse; ana kurum ve kuruluş, taşra teşkilatı, yurtdışı teşkilatı, merkeze ait iç birim, taşraya ait iç birim, yurtdışı teşkilatı iç birimi, kurul/komisyon/konsey, yerel yönetim kuruluşu, mahkemeler başlıklarını sayabiliriz. Statülerin belirlenmesi içinse ana kurumlara, iç birimlere, yerel yönetimlere, taşra teşkilatına, yurtdışı teşkilatına vb.ye ait alt başlıklar bulunmaktadır. Bunları da örneklendirmek gerekirse, ana kurumlara statü vermek için genel müdürlük, başkanlık, genel sekreterlik, müsteşarlık, komutanlık, müdürlük, rektörlük, bakanlık gibi başlıklar yer almaktadır. İç birimlere verilen statü örneklerine baktığımızda; müsteşarlık, daire başkanlığı, genel müdürlük, şube müdürlüğü, şeflik, müdürlük, koordinatörlük, amirlik, tabiplik, mühendislik, savcılık, komiserlik gibi birçok başlık görülecektir. Verilen bu örnekler DETSİS te yer alan başlıkların sadece bir kısmını oluşturmaktadır. Türlere geçmeden önce bir noktayı daha belirtmek gerekir ki; ana kurum statülerinden biri olan genel müdürlük/müdürlük/başkanlık gibi başlıklar, bazı kurumların iç birim statülerinde yer almaktadır 5. Tür başlıkları altında da birçok başlık bulunmaktadır: Araştırma merkezi, kamu iktisadi kuruluşu, vakıf, müze, kütüphane, laboratuar gibi ana başlıkların yanı sıra alt başlıkları bulunan sağlık kurum/birim türleri, sosyal hizmet birim türleri, belediye türleri, muhtarlık türleri, askeri hizmet birim türleri gibi ana başlıklar bu sınıfa örnek verilebilir. Bu 4 Diğer alt uygulamalar için adresinden ayrıntılı bilgiye ulaşılabilir. 5 Devlet teşkilatında bir ana kuruluş olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü nün yanı sıra Maliye Bakanlığı nın bir iç birimi olarak Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü de bulunmaktadır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ana kurumlarda yer alan bir başkanlık olmasına rağmen, birçok kurum/kuruluşun iç birimi olarak strateji geliştirme birimleri başkanlık olarak yapılanmaktadır. 5

6 sınıfı biraz da detaylandırmak gerekebilir. Örneğin, eğitim-öğretim kurumları/birimlerinin alt başlıkları olarak okul öncesinden, yükseköğretime her kademenin başlığı açılmış, bunların yanında enstitü, eğitim merkezi, yurtdışı okullar da başlıklara eklenmiştir. Bu noktada da durulmamış, alt başlıklar da bir alt başlığa yönlendirilmiştir. Yine bir örnek vermek gerekirse, fakülte/konservatuar, yüksekokul, meslek yüksekokulu, bölümler, ana bilim dalları yükseköğretim alt birim türleri olarak DETSİS te yerlerini almışlardır. Ayrıca, bazı birimlerin birden fazla tür ile tanımlanabilmeleri mümkün olmaktadır. Kategori, statü ve tür sınıflandırmaları ile devlet teşkilatında yer alan tüm birimlerin tanımlanmaları daha net bir tablo ortaya koymaktadır. Bunun yanında, bugüne kadar hiçbir şekilde ulaşılamayan istatistiksel verilere bu sınıflandırmalar sayesinde ulaşılmış olacaktır. Haberleşme kodlarının kaldırılması dışında DTVT de yer alan diğer uygulamalar (Türkiye de temsilciliği bulunan uluslararası kuruluşlara ve Türkiye de idari yapıyı oluşturan esas kurum ve kuruluşlara ilişkin listeler; çalışmalar hakkında bilgiler; iletişim bilgileri) varlığını korumuş ve DETSİS e yeni uygulamalar eklenmiştir. DTVT nin en önemli özelliklerinden biri olan ve çalışmanın başından itibaren idari kimlik kodu olarak anılan kodlar da, Türkiye Cumhuriyeti devlet teşkilat numarası adıyla varlığını sürdürmektedir. İsim değişikliğine gidilmesinin nedeni daha kapsayıcı bir tanıma ihtiyaç duyulması olmuştur. Devlet teşkilat kodları, tüm kurum ve kuruluşlar ile bunlara ait birimlerin kimlik numaraları gibi varlığını sürdürecek, yeni eklemelerde devlet teşkilat numarası hemen tanımlanacaktır. DETSİS te kuvvetler ayrılığı esaslı yerleşim korunmuş olup; yasama, yürütme, yargı ana başlıklarından yola çıkarak devlet teşkilatındaki en alt birimlere kadar bilgiye ulaşılmaktadır. Teknik sorunların giderilmesiyle yürütme başlığı altında merkezi yönetim ve yerinden yönetim başlıkları eklenmiş; yerel yönetim kuruluşları ve hizmet yerinden yönetim kuruluşları başlıkları yerinden yönetim başlığının altında yer almıştır. Söz konusu başlıklar, devlet teşkilatının yasama/yürütme/yargı başlıklarının altından itibaren bir ağaç şeması görünümü olarak da yer almaktadır. Ayrıca ağaç şemasının kullanımının zor olduğu çok sayıda birimin yer aldığı durumda listeleme şeklinde görünüm kullanılabilmektedir. Tüm bunların yanı sıra, yasama/yürütme/yargı başlıklarının altındaki ana kurum ve kuruluşların iletişim bilgileri ile birlikte kuruluş mevzuatlarının ne olduğuna, hangi tür bütçeye sahip olduklarına 6, tüzel kişiliklerine, yöneticilerinin kim olduğuna, elektronik harita ortamındaki GPS koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer almaktadır 7. Ayrıca, ana kurum ve kuruluşların teşkilat şemaları, logoları ve tarihçeleri de kullanıcıların bilgisine açılmıştır. Ayrıca, KAYSİS in internet sayfasında konuyla ilgili yayınlara, yetkili girişleri için bağlantıya, konuyla ilgili olarak iletilmek istenen şikayet/başvuru/öneriler için iletişim formuna ulaşılabilmektedir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 12. maddesi, kamuda kullanılan bütçe türlerini göstermektedir. Buna göre, genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçeleri; merkezî yönetim bütçesi, sosyal güvenlik kurumları bütçeleri ve mahallî idareler bütçeleri olarak tespit edilmiştir. Merkezi yönetim bütçesi; genel bütçe, özel bütçe ve düzenleyici ve denetleyici kurum bütçesi unsurlarından oluşur. 7 Çalışma yayımlandığı tarih itibariyle sayılan özelliklerden bazıları kullanıcılara sunulamıyor olabilir, ancak kısa zaman içinde söz konusu özellikler kullanıcıların bilgisine sunulacaktır. 6

7 4. SONUÇ Hiçbir kurum veya kuruluş yerinde sayarak varlığını sürdüremez. Bir çeşit evrimsel süreci kendi içinde yaşarlar. Dinamik yapılı birimler bu evrimsel süreçte, hem kendi içinde hem de çevre ile de etkileşimde bulunduğundan paydaşları ile ilişkilerinde bir dönüşüm yaşayacaklardır. Bu paydaşlar içerisinde diğer kurumlar, medya, toplum, hatta başka ülkeler olabilmektedir. Önemli olan bu dönüşüme aracılık etmek, dönüşümün bir parçası olmaktır. Yeri ve zamanı geldiğinde de içinde bulunulan birim ya da kurum paydaşlarının sebep olduğu değişimlere açık hale gelecektir. Bu dinamik döngü, birimlerin ya da kurumların işlevselliği devam ettikçe varlığını sürdürecektir. Zaten toplumsal olarak bir fayda ve katkı sağlamayan yapılar zaman içinde yok olacaklardır. Bu bakımdan kurum ve kuruluşlar da bünyelerinde yeni birimleri ihtiyaçlar doğrultusunda oluştururlar; mevcut birimlerin isimlerini, yerlerini, yaptığı işleri değiştirirler; ya da eski birimlerini kaldırma kararı alırlar. Bu süreç, Türkiye Cumhuriyeti devlet teşkilatı içinde yer alan her bir unsur için geçerlidir. Yeri geldiğinde bir bakanlık, bir mahkeme kaldırılabilir; yeri geldiğinde özerk bir başkanlık kurulabilir. Tüm bu gelişmelerin merkezi bir ortamda ve elektronik olarak kayıt altına alınması; teşkilatlara ilişkin bilgilerin saklanması/arşivlenmesi, geleceğe taşınması, belirli standartların sağlanması; kurum ve kuruluşlar arası koordinasyonun sağlanması açılarından elzemdir. DTVT nin uygulamaya konması ile başlayan ve anlatılan tüm süreci içeren çalışmalar, artık DETSİS ile devam etmektedir. Bilginin erişilebilirliği, şeffaflık, doğruluk ilkeleri ışığında ve döngüsel hızıyla devlet teşkilatı geleceğe taşınacaktır. 7

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu kurum ve kuruluşlarına; idarelerinin stratejik plan ve performans programları çerçevesinde yürüttükleri faaliyetlerini,

Detaylı

ELEKTRONĐK BELGE DÜZENLEME YAKLAŞIMLARI VE TÜRKĐYE DE E-DEVLET UYGULAMALARINDA ELEKTRONĐK BELGE YÖNETĐMĐ

ELEKTRONĐK BELGE DÜZENLEME YAKLAŞIMLARI VE TÜRKĐYE DE E-DEVLET UYGULAMALARINDA ELEKTRONĐK BELGE YÖNETĐMĐ ELEKTRONĐK BELGE DÜZENLEME YAKLAŞIMLARI VE TÜRKĐYE DE E-DEVLET UYGULAMALARINDA ELEKTRONĐK BELGE YÖNETĐMĐ Hüseyin ODABAŞ * Özet : Günümüzde özel ve kamu sektörlerinde geçmişe oranla çok daha fazla elektronik

Detaylı

KAMU ihale KURUMU. Faaliyet. Raporu

KAMU ihale KURUMU. Faaliyet. Raporu KAMU ihale KURUMU 2002 2014 Faaliyet Raporu 1. Kurum Hakkında Genel Bilgiler... 15 1.1. Misyon Ve Vizyon... 15 1.2. Temel İlkeler... 15 1.3. Görev, Yetki Ve Sorumluluklar... 15 1.4. Kuruma İlişkin Bilgiler...

Detaylı

STRATEJİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA STRATEJİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜNCE DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ Strateji ve İstatistik Müdürlüğü 2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI 5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI Fehmi BAŞARAN Sayıştay Üyesi I-GİRİŞ Bilindiği üzere, son yıllarda Dünyadaki gelişmelere paralel olarak

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre;

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre; GİRİŞ Engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını öngören Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 30 Mart 2007 tarihinde imzalanmıştır.

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii i ii ÖNSÖZ Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşümü konusunda yapılan çalışmalar, siyasi iradenin de büyük desteği ve ilgili tüm tarafların özverisiyle sürdürülmektedir. Son dönemde yaşanan gelişmeler, bir

Detaylı

Kurumlar Arası e-yazışma Çalışma Raporu

Kurumlar Arası e-yazışma Çalışma Raporu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Çalışma Raporu 1 Kurumlar Arası e-yazışma Çalışma Raporu Dilek YÜKSEL CİVELEK Hamide KARAHAN TURAN Eylül 2010 01 Eylül 2010 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 5 BÖLÜM I... 7 GENEL BİLGİLER... 7 A. MİSYON VE VİZYON... 7 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 7 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ www.bilgitoplumu.gov.tr Eylül 2005 i Bu yayın tüm içeriği ile http://www.bilgitoplumu.gov.tr adresinde yer almaktadır.

Detaylı

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ www.bilgitoplumu.gov.tr Eylül 2005 i ii Bu yayın tüm içeriği ile http://www.bilgitoplumu.gov.tr adresinde yer

Detaylı

* Adem YAMAN Milli Eğitim Bakanlığı, İç Denetim Birim Başkanlığı İç Denetçi

* Adem YAMAN Milli Eğitim Bakanlığı, İç Denetim Birim Başkanlığı İç Denetçi Mali Hukuk Dergisinin 133. sayısında (Ocak-Şubat-2008) yayımlanmıştır. KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI SÜRECİNDE TÜRK DENETİM SİSTEMİNE GENEL BİR BAKIŞ, GÜNCEL SORUNLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

DOKÜMANLARIN KONTROLU PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN KONTROLU PROSEDÜRÜ Sayfa 1/9 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması,

Detaylı

HEVT, KVE ve DTVT UYGULAMALARI KULLANIM KLAVUZU VE KAYIT ESASLARI

HEVT, KVE ve DTVT UYGULAMALARI KULLANIM KLAVUZU VE KAYIT ESASLARI T.C. BAŞBAKANLIK İDAREYİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI HEVT, KVE ve DTVT UYGULAMALARI KULLANIM KLAVUZU VE KAYIT ESASLARI (V.1.0) Ankara-2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 KISALTMALAR... 3 ŞEKİLLER... 4 SİSTEME

Detaylı

K A M U A L I M L A R I N D A DEVLETMALZEME OFİSİ D O Ğ R U T E R C İ H

K A M U A L I M L A R I N D A DEVLETMALZEME OFİSİ D O Ğ R U T E R C İ H K A M U A L I M L A R I N D A D O Ğ R U DEVLETMALZEME OFİSİ T E R C İ H STRATEJİKPLAN2010-2014 DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Kamu iktisadi teşebbüsleri ile özel sektör şirketleri arasında

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI VE RAPORU

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI VE RAPORU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T. C. AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SAYI : B.30.2.AKD.0.70.82.00/ 01 HAZĠRAN 2009 KONU : Kamu Ġç Kontrol Standartlarına

Detaylı

HİZMETE ÖZEL. T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

HİZMETE ÖZEL. T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU HİZMETE ÖZEL T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Yükseköğretimde Gözetim ve Denetim -Yasal Çerçeve ve Uygulamalar- (Denetleme kapsamındaki kurum ile ilgili olarak

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU 2014 GİRİŞ 7. Dönemsel Ülke Raporu 1 ilgili kamu kuruluşları, akademisyenler ve kadının insan hakları ile

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 6 BÖLÜM I... 8 GENEL BİLGİLER... 8 A. MİSYON VE VİZYON... 8 B. YETKİ VE SORUMLULUKLAR... 8 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler... 7 1- Fiziksel Yapı... 7 2- Örgüt Yapısı... 7 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

Rehber 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI REHBERİ. strateji.bozok.edu.tr. üüniversitemiz YIL :2013 SAYI : 1

Rehber 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI REHBERİ. strateji.bozok.edu.tr. üüniversitemiz YIL :2013 SAYI : 1 Bozok Üniversitesi / Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı /Rehber 2013 Harcama Birim Yetkilileri El Kitapçığı Rehber 2013 Strateji YIL :2013 SAYI : 1 üüniversitemiz jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU Dünyamızın yaşamakta olduğu değişim dinamikleri içinde, Bakanlığımızın şeffaf, katılımcı, paylaşımcı, demokratik, verimli, hızlı, güvenli, yüksek teknolojiye dayanan

Detaylı

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU 2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU Bu Rapor; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır Mali Planlar ve Performans Programı Stratejik

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

MEVCUT MAAŞ SİSTEMİ VE 1990 SONRASI PERSONEL GİDERLERİNİN BÜTÇE İLE İLİŞKİSİ

MEVCUT MAAŞ SİSTEMİ VE 1990 SONRASI PERSONEL GİDERLERİNİN BÜTÇE İLE İLİŞKİSİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVCUT MAAŞ SİSTEMİ VE 1990 SONRASI PERSONEL GİDERLERİNİN BÜTÇE İLE İLİŞKİSİ FERHAT AYDOĞDU DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU ANKARA Nisan

Detaylı

2014-2018 STRATEJİK PLAN

2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014 2015 2016 2017 2018 20 016 2015 2017 2014 2018 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014-2018 STRATEJİK PLANI 2013 ANKARA 2014-2018 STRATEJİK PLANI 1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji

Detaylı