ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AB KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BÜLTENİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AB KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BÜLTENİ"

Transkript

1 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AB KOORDİNASYON DAİRESİ B U S A Y I D A : S A Y I 1 0 BAŞKANLIĞI BÜLTENİ M A R T Eşitlik İçin Yol Haritası ve Avrupa Cinsiyet Enstitüsü Avrupa da Kadınların Durumu Avrupa Hareketlilik Yılı Avrupa Küreselleşme Uyum Fonu Fransa ve Serbest Dolaşım Almanya ve Serbest Dolaşım Lizbon Stratejisine İlişkin İki Rapor AB Zirvesi ve Gençlerin İstihdamı Sosyal Politika ve İstihdam Faslı Ayrıntılı Taraması KOMİSYON, YENİ YOL HARİTASI VE 50 MİLYON BÜTÇELİ BİR CİNSİYET ENSTİTÜSÜNÜN KURULMASI İLE CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ SORUNUNU ÇÖZMEYE ÇALIŞIYOR Önümüzdeki beş yıl boyunca, Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan cinsiyet eşitliğine ilişkin yeni yol haritasında çerçevesi ortaya konan 21 özel eylem planı ile Avrupa Birliği nde cinsiyet eşitsizliğinin üstesinden gelinecek Kadın ve Erkekler Arasında Eşitlik İçin Yol Haritası nda önerilen Komisyon eylemleri, cinsiyet eşitliği için 50 milyon bütçeli yeni bir Avrupa Enstitüsünün kurulmasına yardımcı olmayı, mevcut AB cinsiyet eşitliği mevzuatını gözden geçirmeyi, cinsiyet eşitliği konusunda bilincin arttırılmasını, tüm politikalarda cinsiyet eşitliğinin dikkate alınmasını ve daha iyi istatistiklerin sağlanması için baskı yapmayı içermektedir. Bunların yanısıra yol haritası, erkek ve kadınlar arasındaki ücret farklılıkları ile mücadele etmeyi, daha iyi iş-yaşam dengesini sağlamayı, kadına yönelik şiddet ve yasadışı ticareti bertaraf etmeyi, cinsiyet konusunda bütçelemeyi desteklemeyi ve hem AB içinde hem de dışında cinsiyet eşitliğini geliştirmesinin teşvik edilmesini de amaçlamaktadır. AB İstihdam, Sosyal İşler ve Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi Vladimir Spidla, 4-7 Mart tarihleri arasında Türkiye ye yapmış olduğu ziyaretinde cinsiyet eşitliğini AB dışındaki ülkeler için geliştirmemiz gerekirken; Birlik içerisinde de yapılacak çok şeyin olduğunu belirtmiştir: AB de kadınlar hala, özellikle iş yerinde eşit bir muamele görmemektedir. Çalışan üç kadından biri, kısmi zamanlı çalışma ile sınırlandırılmış durumdadır. Cinsiyet eşitliği, hem kişilerin potansiyelini ortaya çıkarmada, hem de AB yi daha rekabetçi hale getirmede kilit bir rol oynamaktadır. Sadece daha fazla istihdama ihtiyacımız yok; bununla birlikte kadın ve erkeklerin iş ve özel yaşamlarını dengeleyebilmelerini sağlamak suretiyle, daha iyi işlere ve bu işlerde kadınların istihdam edilmesini sağlamaya ihtiyacımız bulunmaktadır. Yol haritası, dönemindeki eylemler için altı öncelikli alan ortaya koymaktadır: Kadın ve erkekler için eşit ekonomik bağımsızlığın sağlanması; İş yaşamı, özel yaşam ve aile yaşamı uzlaşısının geliştirilmesi; Karar alma süreçlerine kadın ve erkeklerin eşit katılımının arttırılması; Cinsiyete dayalı şiddet ve yasadışı ticaretin ortadan kaldırılması; Toplumdaki cinsiyet önyargılarının ortadan kaldırılması; AB dışında cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi. Her amaç, hedefi daha yakına getirmek için tasarlanmış özel kilit eylemler tarafından izlenmektedir. Eylemler, okullarda cinsiyet eşitliği bilincinin arttırılmasını, kadın girişimciliğinin geliştirilmesini, 2007 yılında ekonomik ve politik karar alma pozisyonlarındaki kadınlar arasında AB ağının oluşturulmasını,

2 S A Y F A Herkes İçin Avrupa Fırsat Eşitliği Yılı boyunca cinsiyete dayalı ücret farklılıkları ve cinsiyet meselelerini vurgulayan bir tebliğ yayınlanmasını kapsamaktadır. 1 Ocak 2007 tarihinde faaliyete geçecek olan Avrupa Cinsiyet Enstitüsü, uzmanlık sağlayarak ve bilgi birikimini geliştirerek cinsiyet eşitliği konularında seçkin bir merkez olacaktır. Geçen yıl Uluslararası Kadınlar Günü vesilesiyle kabul edildiği üzere, cinsiyet eşitliği konusundaki yeni Avrupa Enstitüsü, 1 Ocak 2007 itibariyle faaliyete geçecektir. Onaylanması durumunda, 2013 yılına kadar olan süre için bu Enstitünün bütçesi, 52,5 milyon olacaktır. Enstitü, uzmanlık sağlayarak ve bilgi birikimini geliştirerek cinsiyet eşitliği konuları nda seçkin bir merkez olacaktır. Görevleri arasında AB vatandaşları arasında cinsiyet eşitliği politikası bilincinin arttırılması, AB seviyesinde kıyaslanabilir güvenilir verilerin bir araya getirilmesi ve analiz edilmesi ile yeni metodolojik araçlar geliştirmesi yer almaktadır. Yeni Cinsiyet Enstitüsü için fonlarla birlikte, önerilen yeni 650 milyon luk İlerleme Programı, yol haritasında özetlenen eylemlerden bazılarına fon sağlamaktadır. Çeşitli politika alanlarındaki AB yapısal fonları ve mali programları, hem yol haritası hem de diğer AB cinsiyet eşitliği eylemleri için fon sağlanmasına da yardımcı olacaktır. Yeni ulusal cinsiyet eşitliği kurumları ağı, 2002/73 Sayılı AB Direktifi hükümleri uyarınca oluşturulacaktır. Ayrımcılık mağdurlarına yardım sağlayarak ve şikâyetlerini ileri sürmede onlara yardımcı olarak, eşitlik kurumları Üye Ülkelerde cinsiyet temelinde ayrımcılıkla mücadele etmekte, bu konuda analiz ve denetim yapmaktadır. Mevcut cinsiyet eşitliği mevzuatının incelenmesi, Başkan Barroso nun daha az fakat daha iyi mevzuat kampanyası ile aynı çizgide ilerlemektedir. Bu inceleme, tüm mevzuatın güncellenmesini sağlayacak ve AB çapında kadın ve erkekler için fırsat eşitliği sağlanması amacıyla muhtemel en iyi çerçeveyi oluşturacaktır. Yol haritası, 8 Martta Uluslararası Kadınlar Günü dolayısıyla kabul edilmiştir. Ç A L I Ş M A V E S O S Y A L G Ü V E N L İ K B A K A N L I Ğ I

3 S A Y I 1 0 S A Y F A 3 AVRUPA DA KADINLARIN DURUMU: KADINLAR, DAHA EĞİTİMLİ VE DAHA DÜŞÜK ÜCRETE TABİ ÇALIŞIYOR Uluslararası Kadınlar Günü dolayısıyla Eurostat tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre, ortalamaya bakıldığı zaman AB de kadınlar erkeklerden daha iyi eğitim almış olmalarına rağmen; para kazanmaya daha az, ev işleri yapmaya daha fazla vakit harcamaktadırlar. Bazı AB ülkelerinde kadınlar, temizlik, yemek pişirme ve çocuk bakımı gibi ev işlerine erkeklerden üç kat daha fazla zaman ayırmaktadır. Buna karşılık, pek çok ülkede erkekler para kazanmaya kadınların harcadığı zamanın iki katından fazla zaman harcamaktadır. İtalya ve İspanya gibi Akdeniz ülkelerinde fark daha da kötüdür; bununla birlikte Almanya örneği, cinsiyet eşitliğinde kendilerini gelişmiş kabul eden ülkelerde bile yapısal eksiklikler olduğunu göstermektedir: Almanya daki yetersiz çocuk bakımı hizmetleri, AB çapında kadınların daha düşük mesleki aktivite düzeyinin nedenini açıklamaktadır. Kadınların eğitim seviyesi, onların iş piyasasında bulunmayışının nedeni olarak görülmemektedir. Hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinde erkeklerden daha fazla kadın en az orta eğitimi bitirmiştir ve üniversite öğrencilerinin çoğunluğunu temsil etmektedir. Bununla birlikte kadınların oranı, güzel sanatlar ve soysal bilimler gibi muhtemelen hemen istihdama yönelik olmayan eğitim alanlarında teknolojik alanlara göre neredeyse iki kat daha yüksek durumdadır.

4 S A Y F A Mart 2006 tarihinde düzenlenen Avrupa Konseyinde, İsveç, Fransa, İspanya, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti ve Danimarka AB Avusturya Başkanlığına yeni bir Avrupa Cinsiyet Eşitliği Paktı önermişlerdir. Ç A L I Ş M A V E S O S Y A L G Ü V E N L İ K B A K A N L I Ğ I

5 S A Y I 1 0 S A Y F A 5 AVRUPA HAREKETLİLİK YILI, BİR MİLYON ONLİNE İŞ FIRSATIİLE BAŞLADI AB çapında yaklaşık bir milyon iş fırsatı, İşçiler İçin Avrupa Hareketlilik Yılı nın başlamasının bir parçası olarak açılan yeni iş arama internet sitesinde ilan edilmiştir. Söz konusu internet sitesi ve İşçiler İçin Avrupa Hareketlilik Yılı, Avrupa Komisyon Başkanı José Manuel Barroso, Komisyon Üyesi Vladimir Spidla ve Avusturya Ekonomi ve Çalışma Bakanı Martin Bartenstein tarafından Brüksel de düzenlenen İşçilerin Serbest Dolaşımı: Bir Hak, Bir Tercih, Bir Fırsat? konulu konferansta tanıtılmıştır. İşçiler İçin Avrupa Hareketlilik Yılı, Avrupa Birliği nin işçilerin hareketliliğine nasıl yardımcı olabileceğini vurgulamasının yanısıra yeni bir ülkede ve/veya işte çalışmanın yararlarının daha iyi anlaşılmasını ve bu konudaki bilincin artırılmasını amaçlamaktadır. Avrupalıların sadece % 2 si, kendi ülkelerinden başka bir AB ülkesinde yaşamaktadır. Bu oran, son 30 yıldır büyük oranda değişmeden kalmıştır ve bu kişiler, genellikle kendi işlerini sürdürmektedirler. AB de ortalama bir işte kalma süresi, 10.6 yıl iken; ABD de bu oran, 6.5 yıldır. AB, daha fazla büyüme ve istihdam hedeflediğinden dolayı, işçilerin yeni ülkelere/sektörlere yönlenmelerine yardımcı olmak daha da önem kazanmaktadır: bu yönelim, bugünün küresel ekonomisi içinde hem işçiler hem de işverenler için yararlı olup, bir şekilde işçilerin yeni beceri ve deneyim kazanmalarını sağlamaktadır. AB İstihdam, Sosyal İşler ve Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi Vladimir Spidla, hareketliliğin neden önemli olduğunu şu şekilde vurgulamıştır: Serbest dolaşım, AB de dört temel haktan birisidir. Bu hakkı olabildiğince tam olarak kullanmamız gerekmektedir. Hareketlilik; öğrenme, çalışma ve yeniden beceri kazanma fırsatları bir arada sağlamaktadır. İşçilerin yeni becerilere ve Avrupa nın da uyum sağlayabilen işçilere ihtiyacı bulunmaktadır. Bu nedenle, Avrupa harekete geçmelidir.. Söz konusu konferansta, Avrupa çapında 28 ülkede AB deki yaklaşık bir milyon iş ilanının yer alacağı yeni EURES adlı internet sitesinin (http://europa.eu.int/ eures) başlatılması görüşülmüştür. Site, işçilere yardım sağlamak amacıyla 700 danışmandan oluşan bir iletişim ağı sunmasının yanısıra, tüm AB de ve diğer Avrupa ülkelerinde kamu istihdam hizmetleri tarafından ilan edilen açık iş pozisyonlarını da yayınlayacaktır. İşçiler İçin Avrupa Hareketlilik Yılı nın 60 milyon luk bütçesi, Haziran ayındaki Viyana Hareketlilik Konferansı ve 50 den fazla Avrupa şehrinde düzenlenecek olan iş fuarları gibi önemli organizasyonlara ve hareketlilik bilincinin yükseltilmesi projelerine tahsis edilecektir. Projeler, Avrupa TV kanallarında işçilerin hareketliliğine ilişkin programlar, tüm Avrupa metrolarında Metro magazinlerinde bir tanıtım kampanyası, hareketliliğin önemini gösteren yeni filmler ve internet sitesini içerecektir. Hareketliliğin etkisini değerlendirmek ve istatistikî verileri geliştirmek için pek çok çalışmaların yapılması planlanmaktadır. Daha çok sayıda işçinin hareketliliğine katkıda bulunan kuruluşa, bir Avrupa ödülü verilecektir. İşçiler İçin Avrupa Hareketlilik Yılı, Avrupa Birliği nin işçilerin hareketliliğine nasıl yardımcı olabileceğini vurgulamasının yanısıra yeni bir ülkede ve/veya işte çalışmanın yararlarının daha iyi anlaşılmasını ve bu konudaki bilincin artırılmasını amaçlamaktadır.

6 S A Y F A 6 En son Eurobarometer çalışması, ankete katılanların hareketliliğin çoğunlukla iş beklentilerine yardımcı olabileceğini kabul ettiklerini göstermektedir. Aynı araştırma,bir yıl içinde kendi oturduğu bölge dışında iş arayan kişilerin % 59 unun iş bulmuş olmalarına rağmen; oturduğu bölgede iş bulanların oranının, sadece % 35 olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle dünya ticaret biçimlerinde ortaya Hareketlilik sınırlı kalmasına rağmen, Avrupalılar arasında hareketliliğe gösterilen ilgi yüksektir. Herhangi bir dilde AB hakkındaki soruları yanıtlayan EuropeDirect hizmetinin almış olduğu soruların yaklaşık % 25 inin hareketlilik ile ilgili olduğunu rapor edilmektedir. çıkan önemli değişikliklerin vurduğu bölgeler ve sektörlerde, her yıl kadar Avrupa Birliği işçisinin yararlanabileceği 500 milyon tutarında yeni bir yıllık fon ile Avrupa Birliği, işçilerinin işe geri dönmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. KOMİSYON, İŞÇİLERİ DESTEKLEMEK İÇİN YENİ BİR AVRUPA KÜRESELLEŞME UYUM FONU İÇİN YILDA 500 MİLYON YA KADAR ÖDEME YAPMAYI ÖNERMEKTEDİR Özellikle dünya ticaret biçimlerinde ortaya çıkan önemli değişikliklerin vurduğu bölgeler ve sektörlerde, her yıl kadar Avrupa Birliği işçisinin yararlanabileceği 500 milyon tutarında yeni bir yıllık fon ile Avrupa Birliği, işçilerinin işe geri dönmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Komisyon tarafından önerilen yeni Avrupa Küreselleşme Uyum Fonu (EGF), küreselleşmeden etkilenen işçilere örneğin bireysel ücret ödenekleri, yeniden eğitim programları veya yeni bir iş bulmaları için somut yardım sağlamak amacıyla verilen hizmetler için bir kerelik, sınırlı süreli bireysel destek verecektir. Ekonomilerin uluslararası rekabete açılması, ekonomik dinamizm, rekabet edebilirlik ve yüksek kalitede işler yaratılması bakımından yeni fırsatlar getirmektedir. Birliğin bu olumlu küreselleşme çabasına karşılık veren genel politikası, Üye Devletlerin ve vatandaşların teknolojik yenilik ve küresel piyasaların fırsatlarından yararlanmalarına yardım eden Büyüme ve İş Stratejisi ne dayanmaktadır. Bununla birlikte daha az rekabet edebilen sektörlerdeki iş kayıpları, ticaret açığı ve küreselleşmenin kaçınılmaz bir etkisidir. Bu bağlamda söz konusu fonun amacı, Avrupa Birliği ni ticaret bağlantılı uyum değişikliklerinin bir sonucu olarak işten çıkarılan işçileri destekleyebilir duruma getirmektir. Avrupa Komisyonu Başkanı Barroso, bu öneriye neden olan düşünceyi şu şekilde özetlemiştir: Küreselleşme Uyum Fonu, Birliğin ticari düzenlemeler nedeniyle işten çıkarmalardan ciddi anlamda ve kişisel olarak etkilenenlere yönelik dayanışmasını ifade etmektedir. Böylece, piyasa açığının olumsuz etkisine uygun ve etkin bir şekilde karşılık vermek için bir teşvik sağlanacaktır. Bu fon, işten çıkarılan işçilerin işe geri dönmelerine Ç A L I Ş M A V E S O S Y A L G Ü V E N L İ K B A K A N L I Ğ I

7 S A Y I 1 0 S A Y F A 7 yardım edecektir; çünkü biz rekabet edebilen, fakat aynı zamanda adil bir Avrupa Birliği istiyoruz.. AB İstihdam, Sosyal İşler ve Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi Vladimir Spidla şu hususları vurgulamıştır: Küreselleşen ekonomide belirli sektörlerdeki bazı işçiler, ne yazık ki işlerini kaybetmişlerdir. Küreselleşme nedeniyle işlerini kaybeden işçilerin değişen ekonomik çevrede unutulmamalarını ve ihmal edilmemelerini sağlamak için, Avrupa Birliği nin bu yeni Avrupa Küreselleşme Uyum Fonu vasıtasıyla sorumluluk alması makuldür. AB dayanışmasının bir işareti olarak işleyen Avrupa Küreselleşme Uyum Fonu, ulusal, bölgesel ve yerel seviyelerde Üye Devletlerin çabalarını tamamlar niteliktedir. Avrupa Küreselleşme Uyum Fonu tarafından fon sağlanacak hizmetler, iş arama yardımı, kişiselleştirilmiş yeniden eğitim programları, girişimciliğin geliştirilmesi veya bağımsız iş kurma yardımlarını kapsamaktadır. Önlemler, KOBİ ler (küçük ve orta ölçekli işletmeler) dahil olmak üzere, çok uluslu veya ulusal şirketler tarafından işten çıkarılmış işçilere yardımcı olmak, yeni bir iş bulmak ve bu işi sürdürmek için tasarlamıştır; eylemler, 18 aya yayılacaktır. FRANSA, İŞ PİYASASINI TEDRİCİ OLARAK DOĞULU İŞÇİLERE AÇIYOR İspanya, Portekiz ve Finlandiya nın sekiz Orta Avrupa ülkesinden gelen işçilerin serbest dolaşımı konusunda getirilen sözde geçici önlemleri sona erdireceklerini açıklamalarının ardından, Fransa kısıtlamaları daha uzun bir sürede ortadan kaldıracağını beyan etmiştir. Fransa Başbakanı Dominique de Villepin, kararı 13 Mart 2006 tarihinde Avrupa Birliği konulu Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamıştır. Villepin basın açıklamasında şunları belirtmiştir: Fransız hükümeti, 2004 yılında Avrupa Birliği ne katılan sekiz ülkeden gelen işçilerin serbest dolaşımı ile ilgili kısıtlamaları adım adım kaldıracaktır. Bu önlemlerin kaldırılması, öncelikle bu kişilerin işe alınması konusunda birtakım zorluklar yaşanan meslekler için olacaktır. Kısıtlamaların sona erdirilmesi ile ilgili ayrıntılar sosyal ortaklarla tartışılarak belirlenecektir. Fransa, 1 Mayıs 2006 tarihinden önce söz konusu ülkelerden gelen işçilerin serbest dolaşımına getirilen kısıtlamalar konusunda gelecekteki politikasını Komisyona bildirmek durumunda olduğundan dolayı, bu tartışmalar gelecek haftalar içinde bitmiş olacaktır. Tartışmaların çok zorlu geçmesi beklenmemektedir, çünkü Fransız sendikaların çoğu (sadece Hıristiyan Sendikası [CFTC] ve Yönetici Personeli Sendikası [CFE-CGC] hariç), kısıtlamaların hemen kaldırılmasına karşı çıkmaktadırlar. Villepin in açıklaması, kısıtlamaların sona erdirilmesi için Macaristan Başkanı Laszlo Solyom un savunmasının ardından ve herhangi bir kısıtlama getirmeyen

8 S A Y F A 8 Villepin in açıklaması, kısıtlamaların sona erdirilmesi için Macaristan Başkanı Laszlo Solyom un savunmasının ardından ve herhangi bir kısıtlama getirmeyen ülkelerin ekonomik olarak kar ettiğini açıklayan Komisyon un işçilerin serbest dolaşımı ile ilgili raporundan birkaç hafta sonra yapılmıştır. Bu önlemler, Mayıs 2009 a kadar bir diğer üç yıllık süre için ve bunu izleyen iki yıl için tekrar uzatılabilir, fakat işçilerin dolaşımı için tüm kısıtlamalar, 1 Mayıs 2011 itibariyle sona erecektir. ALMANYA EN AZ ÜÇ YIL DAHA DOĞULU İŞÇİLERİ ENGELLEYEBİLİR Berlin de muhafazakâr-sosyal demokrat hükümet, 21 Mayıs 2006 tarihinde sekiz Orta Avrupa ülkesinin işçilerini 2009 yılına kadar kendi iş piyasasına almamayı oylayacak. Merkel hükümetinin bakanları, Sosyal Demokrat Çalışma Bakanı Franz Müntefering tarafından hazırlanan tasarıyı oylayacaklar. Franz Müntefering söz konusu ülkelerden gelen işçilerin serbest dolaşımı hakkında şu hususları belirtmiştir: Eğer serbest dolaşım konusundaki mevcut kısıtlamalar sona erdirilmiş olsaydı; sonuç, özellikle düşük ücretli sektörde, daha fazla göçmen işçi akını olacaktı. Bu da, Alman iş piyasasında kabul edilemez gerilimlere neden olabilirdi. Yedi eski AB ülkesi (İngiltere, İrlanda, İsveç, Portekiz, İspanya, Finlandiya ve Fransa) ne tamamıyla eski demir perde ülkelerinden gelen işçiler için kısıtlamaları dayatmaktadır, ne de 1 Mayıs 2006 itibariyle önlemleri kaldıracaklarını ilan etmektedirler. 1 Mayıs 2006 tarihi itibariyle, sözde geçici önlemleri uzatmak isteyen tüm AB ülkeleri, bu kararlarını Komisyona bildirmek zorundadırlar. Kendi iş piyasasına girişi engellerken, Angela Merkel (Hıristiyan Demokrat) başkanlığındaki koalisyon, Komisyonun Tavsiye Kararına aykırı davranmaktadır AB genişlemesinden sonra doğudan gelen işçilerin girişini engellemeyen İngiltere ve İrlanda nın iş piyasaları incelendi ve iki ülkenin bu karar dolayısıyla ekonomik olarak kar ettiği sonucuna ulaşıldı. Ancak, Merkel hükümeti, koalisyon anlaşmasında zaten sınırlarını belirlemişti: Alman iş piyasası politikası ve ekonomik politikasındaki belirli gelişmelerle, yeni sekiz katılımcı ülkeden işçilerin dolaşımı ile ilgili geçici önlemlerin uzatılması gerekli görünmektedir. Alman koalisyonu, ayrıca önlemlerin Alman iş piyasasını artan göçten koruduğunu belirtmiştir. Bu anlaşmanın yapıldığı zamanda, Alman bakanlar, hükümetin önlemlerin tüm AB de kalkacağı en son tarih olan 2011 yılına kadar uzatılmasına çalışabileceğinin ipucunu vermişlerdir. Ç A L I Ş M A V E S O S Y A L G Ü V E N L İ K B A K A N L I Ğ I

9 S A Y I 1 0 S A Y F A 9 LİZBON STRATEJİSİNE İLİŞKİN İKİ RAPOR: İYİ VE KÖTÜ ÖĞRENCİLER AB Zirvesinden bir hafta önce, iki düşünce-araştırma kuruluşu (think tank), Lizbon stratejisinin ilerlemesine ilişkin değerlendirmesini sunmaktadır. Her iki çalışma da, iyi ve kötü üye ülkeler için teşhir et utansın (name and shame) yaklaşımını uygulamaktan çekinmemektedir Mart tarihlerinde, Devlet ve Hükümet Başkanları, büyüme ve istihdam için reformlar stratejisindeki ilerlemeyi tartışmak üzere yıllık Bahar Zirvesinde bir araya gelmişlerdir. Ulusal Lizbon Reform Programları, Devlet ve Hükümet Başkanlarının ilgilenecekleri başlıca konulardan biri durumundadır yılında Komisyon, ekonomik büyüme ve istihdam üzerine yoğunlaşarak ve sürecin yürütümünü daha fazla ulusal hükümetlere ve paydaşlara vererek, Lizbon gündemini yeniden başlatmıştır. Yeniden başlatılan Lizbon Stratejisi, eski Hollanda Başbakanı Wim Kok başkanlığında oluşturulan bir grup tarafından hazırlanan rapordaki tavsiyelerine dayanmaktaydı. Kok Raporu nun tavsiyelerinden biri, yeniden başlatılan Lizbon Stratejisi tarafından kabul görmedi: ülkelerin sosyo-ekonomik reformlar konusundaki performanslarına göre teşhir et utansın fikri. İki Avrupa düşünce-araştırma kuruluşu, Üye Devletlerde reformların ilerlemesi konusunda değerlendirme raporları hazırladılar ve çok farklı sonuçlara ulaştılar. Aynı zamanda, her iki düşünce kuruluşu da Komisyonun kaçındığı şeyi yapmaya cesaret etti Lizbon reform sürecinin kahramanları ve kötü adamlarını kesin olarak saptamak. Brüksel de bulunan düşünce kuruluşu Bruegel, yeniden başlatılan Lizbon gündemine ilişkin değerlendirmesini 14 Martta sunmuştur. Raporun sonuç bölümünde, Jean Pisani-Ferry ve André Sapir, Lizbon a son çıkışı kaçırmamaları için AB - ni uyarmaktadır. Rapor, genel olarak ulusal reform programlarını ve Komisyonun bu programlarla ilgili raporunu değerlendirmektedir. Lizbon gündeminin sahiplenilmesine gelince, 1 den 12 ye kadar puanlama üzerinden, birçok ülke 6 dan az puan almıştır. Bu bağlamda, sahiplenme, ulusal parlamentoların, sosyal tarafların ve sivil toplumun ulusal reform programlarının kriterlerine ilgisine işaret etmektedir. Bruegel sıralamasında, Estonya en yüksek sahiplenme derecesini aldı (12 üzerinden 11), ardından 12 üzerinden 7 ile diğer 9 ülke (Avusturya, Danimarka, Polonya, İspanya ve diğerleri) gelmektedir. Bu paylaşımcıların en az ilgi gösterdiği ülkeler, Belçika (3), Almanya (2) ve Birleşik Krallık (2) olmuştur. Pisani-Ferry ve Sapir, Komisyonun ulusal reform programlarına ilişkin raporunun değerlendirilmesinde rehberlerin çok fazla olmasını eleştirmekte ve Komisyonu Lizbon rehberlerinin basitleştirilmesi ve öncelikli olarak ele alınmasını sağlamak için teşvik etmektedirler. Londra da bulunan düşünce kuruluşu Avrupa Reform Merkezi (CER), Lizbon Stratejisi ve bu husustaki ilerleme konusunda daha olumlu düşünmektedir. Avru-

10 S A Y F A 1 0 Avrupa Reform Merkezi, basın açıklamasında şunları belirtmiştir: Birçok temel eğilimler olumludur. Yavaşça, ama istikrarlı olarak Lizbon gündemi kapsamındaki alanlardan çoğunda, AB ileriye doğru gitmektedir. Avrupa Reform Merkezi nin en iyi performans gösteren ülkeler sıralamasında, Danimarka bir numaradır ve İsveç ve Avusturya ise, ikinci ve üçüncü sırayı almaktadır. Avrupa Reform Merkezi nin en iyi performans gösteren ülkeler sıralamasında, Danimarka bir numaradır ve İsveç ve Avusturya ise, ikinci ve üçüncü sırayı almaktadır. Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya da, yüksek puan alan ülkeler arasında yer alırken; Akdeniz ülkeleri İtalya, Yunanistan ve Portekiz kötü puan alan ülkeler arasında yer almaktadır. Ama raporun bir numaralı kötü adamı Polonya olmuştur. 17 Marttaki Avrupa İş Zirvesi sırasında bir basın toplantısında, Komisyon İkinci Başkanı Verheugen, bu raporlar konusunda tepkisi sorulduğunda, Bruegel raporunu eleştirmiştir. Girişimcilikten sorumlu Komisyon Üyesi, Ulusal Reform Programlarının sadece birkaç haftadır ortadayken, yeni stratejiyi yargılamak zamansız olduğunu belirtmiştir. Aynı zamanda, uluslararası ilişkilerde teşhir et utansın yaklaşımının herhangi bir başarı elde etmiş olduğunun hiçbir delili olmadığını da eklemiştir. Sayın Verheugen sözlerini şöyle sonlandırmıştır: Bu rapor, bir bilimsel bir araştırma olmaktan ziyade bir ideolojiyi yansıtmaktadır. Aynı basın toplantısında, Avrupa işverenler federasyonu UNICE Başkanı Philippe de Buck, teşhir et utansın yaklaşımını reddetmesinde Komisyon Üyesini desteklemektedir. Bu, birkaç ay önce başka bir UNICE basın toplantısında, kuruluşunun sözünü tutmayan ülkelerin utandırılmasından kaçınmayacağını belirten UNICE Başkanı Selliére ile açıkça zıt düşmektir. Ç A L I Ş M A V E S O S Y A L G Ü V E N L İ K B A K A N L I Ğ I

11 S A Y I 1 0 S A Y F A 1 1 AB LİDERLERİ, GENÇLERİN İSTİHDAMI VE EĞİTİMİ HEDEFLERİNE YÖNELİYOR AB Zirvesi, kendisini büyük oranda mevcut Lizbon hedeflerinin yeniden ortaya koyulması ile sınırlamış durumda; bununla birlikte, gençlerin istihdamına yönelik yeni hedefler belirlenmiştir. AB nin dünyanın en rekabetçi ve bilgiye dayalı ekonomisi olması yönünde ilerlemesinin değerlendirilmesi için yıllık Lizbon toplantısı, Mart 2006 tarihindeki AB Zirvesinde yapılmıştır. AB, 2005 yılında Lizbon gündemine yeniden yoğunlaşmaya karar verdiğinden; bu, planın ilk incelenmesi niteliğindeydi. Ancak Avrupa Konseyi, farklı ulusal reform programlarının değişen kalitesi hakkında sert ifadeler kullanmaktan büyük ölçüde kaçınmaktadır. Teşhir et utansın yaklaşımına yer verilmemektedir. Fikir ayrılığına düşen AB liderleri Komisyonun, bazı Ulusal Reform Programlarının daha özel hedefler ve takvimler içerebileceği ve aynı zamanda bunların rekabet ve pazara katılımın önündeki engelleri kaldırmaya ilişkin olmaları nedeniyle daha ayrıntılı olabileceği görüşü ne işaret etmektedir. Zirvede aşağıdaki hususlar kabul edilmiştir: İşsizlik: Uluslararası piyasalarda yoğunlaşan rekabet, yaşlanan nüfus, yüksek enerji fiyatları ve enerji temininin korunması ihtiyacı na karşılık; AB, üç yıllık döneminde, 2004 yılında % 9 ile en yüksek noktasına ulaşan işsizliğin 2007 yılında yaklaşık % 1 e indirilmesine yardımcı olacak altı milyon yeni iş yaratılmasını beklemektedir. Avrupa Konseyi şu hususları vurgulamaktadır: Çabalar, okulu erken bırakan çocukların sayısının % 10 azaltılması ve 22 yaşındakilerin en az % 85 inin üst orta eğitimi tamamlamış olmasının sağlanması üzerinde yoğunlaştırılmalıdır yılı sonu itibariyle, okulu bırakmış ve işsiz olan her genç insana altı ay içinde ve 2010 yılı sonu itibariyle en fazla 4 ay içinde, bir iş, çıraklık, ek eğitim veya diğer çalıştırılabilme yolu sunulmalıdır. KOBİ ler: Avrupa Konseyi, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ ler) için daha uygun iş ortamı yaratılmasının önemini kabul etmekte ve basit, şeffaf ve uygulaması kolay bir ortam için çağrıda bulunmaktadır Girişimcilik: Üye devletler, 2007 itibariyle, bir şirket kurulması için tek-durakofis veya aynı etkiye sahip düzenlemeler oluşturmalıdır. Amaç, bunu 2007 itibariyle AB de herhangi bir yerde bir hafta içerisinde yapabilmektir. Üye Devletler, girişimcilik öğrenimi ve öğrenimin uygun bir seviyesinde eğitim dâhil olmak üzere ayrı ayrı önlemleri güçlendirmek için teşvik edilmelidir.

12 S A Y F A 1 2 Hizmetler Direktifi: Birinci okuma raporunda, Avrupa Parlamentosunun son oyu memnuniyetle karşılanmıştır. Avrupa Konseyi, Komisyonun değişiklik önerisini büyük ölçüde Avrupa Parlamentosunun birinci okuma raporu sonuçlarına dayandırma niyetini dikkate almakta ve kurumların yasal süreci hızla sonuçlandırabileceği umudunu ifade etmektedir. İngiltere Başbakanı Tony Blair şunları belirtmektedir: Ekonomik liberalizm argümanının her yerde kazanmış olduğunu söylemenin bir bakıma cüretkar olacağını düşünüyorum. Diğer taraftan, gidişatın yönü hakkında herhangi bir soru olmadığını da düşünmüyorum. Ekonomik vatanseverlik konusunda büyük bir tartışma bulunmakta, daha açık pazarlara taraftar olanların kazandığı sağlıklı bir tartışma. Almanya Başbakanı Angela Merkel, bir devrim olarak nitelendirdiği hizmetler direktifi konusunda tartışmadan çok tatmin olduğunu belirtmektedir. Angela Merkel, Avrupa Parlamentosunun son oyunu memnuniyetle karşılamıştır. Avrupa KOBİ İşverenleri Örgütü UEAPME Genel Sekreteri Hans- Werner Müller, şunları belirtmiştir: Avrupa Konseyinin, özellikle idari masrafların değerlendirilmesi, uyum masraflarının azaltılması ve prosedürlerin hızlandırılması gibi konularla ilgili çabalarını takdirle karşılıyoruz. Diğer taraftan, bugün alınan kararlar, eğer Avrupa da büyüme ve istihdam için güçlü ve somut önlemlere dönüştürülmezlerse, tek girişimci için çok küçük bir değişiklik getirecektir. Ç A L I Ş M A V E S O S Y A L G Ü V E N L İ K B A K A N L I Ğ I

13 S A Y I 1 0 S A Y F A 1 3 SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM FASLI AYRINTILI TARAMA TOPLANTISI Sosyal Politika ve İstihdam Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı, Mart 2004 tarihlerinde üç tam gün olarak gerçekleştirilmiştir. Bu Faslın Koordinasyonu Başmüzakereci ve Devlet Bakanı Sayın Ali BABACAN tarafından DPT Müsteşarlığı ile Bakanlığımıza verilmiştir. Ağırlıklı olarak Bakanlığımızca yürütülen tarama çalışmalarına Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı başta olmak üzere yirmiye yakın Kurum ve Kuruluş katkı vermiştir. Tarama süreci başarıyla tamamlanan 19 numaralı Sosyal Politika ve İstihdam Faslına ilişkin AB Komisyonu tarafından hazırlanacak tarama sonu raporu beklenmekte olup, Mayıs ayı içerisinde anılan raporun tamamlanabileceği Komisyon yetkililerince ifade edilmiştir. 611 slâyttan oluşan sunumlar 10 oturum halinde sunulmuştur.sunumlar Şu Başlıklar Altında Yapılmıştır: İş Sağlığı ve Güvenliği Özürlüler Avrupa Sosyal Fonu İş Hukuku Sosyal Diyalog İstihdam Politikası Ayrımcılık Sosyal Koruma Sosyal İçerme Eşit Fırsatlar Özürlüler başlığı Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Avrupa Sosyal Fonu ile Sosyal Diyalog başlığı altındaki Ekonomik ve Sosyal Konsey konusu DPT tarafından anlatılmış olup diğer tüm sunumlar Bakanlığımızca gerçekleştirilmiştir. Sualnamede yer alan 400 e yakın soruya yaklaşık 200 sayfa cevap verilmiştir. KONU BAŞLIKLARINA GÖRE ÖNE ÇIKAN HUSUSLAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş kazaları yönünden en riskli sektörler hangileri olduğu, İş sağlığı ve güvenliği alanındaki çerçeve yönetmeliğin iptal edilmesinin uygulamaları ne yönde etkilediği, İş sağlığı ve güvenliği hükümlerinin kamu çalışanlarını kapsayıp kapsamadığı, İş Kanunu kapsamında olmayan 3 ve daha az işçi çalıştıran işyerlerine iş sağlığı güvenliği hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı, İş Müfettişlerinin sayısının yeterli olup olmadığı, Yıpratıcı işlerde çalışanlara erken emeklilik hakkının verilip verilmediği, İşyerlerinde özürlülerin ihtiyacına cevap verecek düzenlemelerin olup olmadığı sorulmuştur.

14 S A Y F A 1 4 İŞ HUKUKU İş Kanunun kapsamı dışında kalanlar, İşyerinin devri, Ücret garanti fonu, Toplu işten çıkarmalar konusunda yorumlar da bulunulmuştur. SOSYAL DİYALOG Sosyal Diyalog başlığındaki sorular 2821 sayılı Sendikalar ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunlarına ilişkin olup, bu kanunlarda yapılması planlanan değişikliklerin takvimini ve içeriğini öğrenmeye yönelik olmuştur. İSTİHDAM POLİTİKASI İstihdam politikası başlığı altında ise JAP belgesi hakkında ve daha çok sürece ilişkin sorular gelmiştir. Bu başlık altında incelenen Kayıtdışı istihdam da ise vergi alanında düzenlemelere gidilip gidilmeyeceği ve Sosyal güvenlik sisteminin kapsam sorununa yönelik sorular yöneltilmiştir. AYRIMCILIK Yaş ve cinsel yönelime yönelik düzenlemelerin yapılmamış olduğu, Bu alandaki iki adet direktifinde yer alana ayrımcılık taciz, cinsel taciz gibi tanımlara hukukumuzda yer verilmemiş olduğu, Tanımların yargı içtihatlarıyla oluşturulmasının asıl olmadığı, Yine sadece iş ilişkisinde değil işe girişte de ayrımcılık olmaması gerektiği, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığının siyasi ve mali bağımsızlığının nasıl sağlanacağı sorulmuştur. SOSYAL KORUMA Sosyal güvenlik reformunun beyan edilmemiş iş ve kayıtdışı çalışmayı nasıl önleyeceği, Sadece emeklilik yaşının arttırılmasının aktüeryal dengenin sağlanmasında yeterli olup olmayacağı sorulmuştur. SOSYAL İÇERME Sosyal içerme konusunda ise JIM sürecinde gecikme olduğu, Komisyon görüşlerinin daha kapsamlı biçimde dikkate alınması gerektiği vurgulanmıştır. Ç A L I Ş M A V E S O S Y A L G Ü V E N L İ K B A K A N L I Ğ I

15 S A Y I 1 0 S A Y F A 1 5 EŞİT FIRSATLAR Eşit ücret uygulamasının toplu sözleşmeler içerisinde de yer alması gerektiği belirtilerek İş Kanunundaki ücret tanımının Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşmanın 141. maddesi ile uyumlu olması gerektiği, İşçilerin işten çıkarılmasına karşı verilen tazminatlardaki üst sınırın ATAD içtihatları ile uyuşmadığı üst sınırın Kanunlarca belirlenemeyeceği, Kadın- Erkek Eşitliğine ait zorunlu sosyal güvenlik direktiflerinde emeklilik yaşında farklılık olabileceği, İş Kanunumuz da işe erişimde cinsiyet temelinde ayrımcılık yapılamayacağı belirtilmekte ancak biyolojik nedenler ve işin gerekliliği tabirlerinin kapsamının açılması gerektiği ve bu iki ifadenin çok geniş kapsamlı olduğu, Mesleki sosyal güvenlik direktifi ile ilgili birçok ülkenin sorun yaşadığını ancak her hal ve karda bu alana ilişkin direktifi uyumlaştırmamız gerektiği, Doğrudan, dolaylı ayrımcılık, taciz ve cinsel taciz tanımlarının İş Kanununda yer alması gerektiği, AB müktesebatı uyarınca kurulması gereken Eşitlik Kurumu nun devlete bağlı bir kurum olsa bile mutlaka özerk bir biçimde yapılanması gerektiği, Kadınların ağır işlere, gece işlerine, vs karşı korunması konusunda ATAD içtihadının bu alanda çok net kurallar koyduğunu, kadınların fiziki özelliklerinin daha zayıf olduğu yönündeki yaklaşımın ATAD tarafından kabul görmediği belirtilerek Türkiye nin de taraf olduğu ILO sözleşmesini gözden geçirmesi gerektiği ve gerekirse bu sözleşmeden çıkması gerektiği, Ayrıca, İş Kanunumuzun 4. maddesinin, 50 den az işçi çalıştıran tarım işyerleri gibi bazı sektör ya da grupları Kanunun kapsamı dışında bıraktığını AB Müktesebatının ise belirli bir ölçek veya özellikteki işletmelere yönelik istisnaların tanınmasına izin vermediği belirtilerek bu hususun değiştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

16 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI İnönü Bulvarı No: Emek/ANKARA Telefon: 0 (312) Faks: 0 (312) E-posta: ab.calisma.gov.tr Ç A L I Ş M A V E S O S Y A L G Ü V E N L İ K B A K A N L I Ğ I

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları 1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları Virpi Einola-Pekkinen 10.1.2011 1 Finlandiya Hükümetinin Yapısı Finlandiya da 12 Bakanlık vardır. Her Bakanlık kendi yetkisi çerçevesinde yönetim kapsamına

Detaylı

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE MUAMELE EŞİTLİĞİ CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE Ayşegül Yeşildağlar Ankara, 08.10.2010 HUKUKİ KAYNAKLAR Md. 2 EC : temel prensip -kadın erkek eşitliğini sağlamak, Topluluğun özel bir yükümlülüğüdür,

Detaylı

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Türkiye den AB ne Göç 1961 den itibaren göçün değişen doğası 60 lar : Batı Avrupa da niteliksiz işgücü ihtiyacı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ESNEK GÜVENCE BAĞLAMINDA TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENCE Yasemin KARA Ağustos 2009 İÇERİK GİRİŞ TÜRKİYE HOLLANDA SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 2 GİRİŞ 3 Matra Projesinin Temelleri Bu çalışma

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017

ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017 ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017 Değişimin temel nedenleri Çevre ve İklim Değişiklikleri Yeni teknolojiler ve dijitalleşme Değişen Çalışma Yaşamı Demografik değişiklikler Bu değişiklikler

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı.

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. AB ile üyelik müzakerelerinde üç yıllık aradan sonra, 22. Fasıl müzakereye

Detaylı

Avrupa: bir ve bölünmemiş? Avrupa da Ekonomik Modeller

Avrupa: bir ve bölünmemiş? Avrupa da Ekonomik Modeller Avrupa: bir ve bölünmemiş? Avrupa da Ekonomik Modeller Konular Avrupa daki sosyoekonomik modeller: Rhineland Anglo-Saxon Akdeniz İskandinav Uygulama Modellerin performansı Türkiye nerede duruyor? 2 Avrupa

Detaylı

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari

Detaylı

Başvuru Koşulları: (link oluşturulacaktır)

Başvuru Koşulları: (link oluşturulacaktır) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünce Eylül 2010-Mart 2012 döneminde yürütülmüş olan Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi kapsamında,

Detaylı

AB LİDERLER ZİRVESİ BRÜKSEL 30 OCAK 2012

AB LİDERLER ZİRVESİ BRÜKSEL 30 OCAK 2012 AB LİDERLER ZİRVESİ BRÜKSEL 30 OCAK 2012 ZİRVE SONRASINDA YAPILAN AÇIKLAMA * Son aylarda ekonomik istikrara ilişkin bazı olumlu sinyaller gözlemlense de, finansal piyasalardaki gerginlik ekonomik aktiviteyi

Detaylı

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir?

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? tepav Economic Policy Research Foundation of Turkey Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? Güven Sak 28 Şubat 2012 Çerçeve Ne yapmak istiyoruz? İnsan gücümüz dünyanın en büyük 10 uncu ekonomisi olma

Detaylı

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi Ankara, 25 Ağustos 2008 Y.Doç.Dr. İpek İlkkaracan İstanbul Teknik Üniversitesi Kadının

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

Başarılı Mesleki Beceri ve İstihdam Politikaları

Başarılı Mesleki Beceri ve İstihdam Politikaları Başarılı Mesleki Beceri ve İstihdam Politikaları Gösterge 2004 2008 2012 Nüfus (Bin Kişi) 66.379 69.724 73.604 15+ Nüfus (Bin Kişi) 47.544 50.772 54.724 Genç Nüfus (15-24 yaş) (Bin Kişi) 11.840 11.490

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

2008 TÜRKİYE İLERLEME RAPORU NUN İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKA BAŞLIKLI 19

2008 TÜRKİYE İLERLEME RAPORU NUN İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKA BAŞLIKLI 19 5 Kasım 2008 2008 TÜRKİYE İLERLEME RAPORU NUN İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKA BAŞLIKLI 19. FASLI İLE EKONOMİK VE SOSYAL HAKLAR BÖLÜMÜNÜN İLGİLİ KISIMLARININ MESS UZMANLARINCA YAPILAN GAYRIRESMİ TERCÜMESİDİR

Detaylı

2007 Avrupa Eşit Fırsatlar Yılı ve. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı

2007 Avrupa Eşit Fırsatlar Yılı ve. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2007 Avrupa Eşit Fırsatlar Yılı ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Cafer YILMAZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkan v. Giriş Cinsiyet eşitliği konusu, Avrupa

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK

AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK Yrd. Doç. Dr. Sedef EYLEMER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı. Avrupa Birliği Uzmanlığı. Tezi

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı. Avrupa Birliği Uzmanlığı. Tezi T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Uzmanlığı Tezi AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE KADIN İSTİHDAMI: POLİTİKALAR VE HUKUKİ DÜZENLEMELER

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi 1 Giriş Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 213

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR AB Göç politikalarında uyum ve koordinasyon için: Amsterdam Anlaşması 2.10.1997 Tampere Zirvesi 15-16.10.1999 GÖÇ VEGÖÇMEN POLİTİKALARININ

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu Europass a Genel Bakışş ecdc.europa.eu Europass in Geçmişi Europass Kararı 2004 yılında Avrupa Komisyonu tarafından yeterliliklerin ve yetkinliklerin şeffaflığını sağlayacak tek bir çerçeve olarak kabul

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik İdari Özet Türkçe Avustralya Hükümet hizmetlerinin Avustralya nın kültür ve dil bakımından çeşitlilikler gösteren nüfusuna duyarlılığı üzerine bir araştırma

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor!

Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor! Amway Avrupa nın Dünya Girişimcilik Haftası na özel 16 Avrupa ülkesinde yaptırdığı Girişimcilik Anketi sonuçları açıklandı! Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor! Amway Avrupa tarafından yaptırılan

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AB KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BÜLTENİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AB KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BÜLTENİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AB KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BÜLTENİ S A Y I 9 Ş U B A T 2 0 0 6 B U S A Y I D A : Geçiş Dönemine İlişkin Komisyon Raporu Özürlülerin Sosyal Yaşama Katılımına

Detaylı

EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK

EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK MAYIS 2012 ANKARA EURO BÖLGESİNDE İŞSİZLİK 2 Mayıs 2012 tarihinde Eurostat tarafından açıklanan verilere göre Euro bölgesinde işsizlik oranı, Mart sonu itibariyle 1999 yılında

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... iii x BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE DÜNYADAKİ BAŞLICA BÜTÜNLEŞME SÜREÇLERİ... 1 AVRUPA BİRLİĞİNİN TARİHİ GELİŞİMİ VE AMAÇLARI... 2

Detaylı

AB Sanayi ve İnovasyon Stratejileri Eğitimi. Lizbon, Avrupa 2020, Küçük İşletme Şartı Ocak 2014 Makram Malaeb

AB Sanayi ve İnovasyon Stratejileri Eğitimi. Lizbon, Avrupa 2020, Küçük İşletme Şartı Ocak 2014 Makram Malaeb AB Sanayi ve İnovasyon Stratejileri Eğitimi Lizbon, Avrupa 2020, Küçük İşletme Şartı 20 22 Ocak 2014 Makram Malaeb Eğitim Gündemi Avrupa 2020 10.00-10.30 strateji geliştirilmesinin arka planı, strateji

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Saygıdeğer Konuklar, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, Sayın

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİNİN TÜRKİYE NİN BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİNE EK ÇOCUK SATIŞI, ÇOCUK FAHİŞELİĞİ VE ÇOCUK PORNOGRAFİSİ EK PROTOKOLÜNE İLİŞKİN İLK DÖNEMSEL RAPORUNA YÖNELİK NİHAİ GÖZLEMLERİ 1. Komite,

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ 1 AB İLETİŞİM STRATEJİSİ (ABİS) NEDİR? Türkiye - AB müzakere sürecinin üç ayağı: 1- Siyasi reformlar 2- AB yasal düzenlemelerinin kabul edilmesi ve uygulanması

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 07-08 Temmuz 2006 Halil Serkan KÖREZLİOĞLU Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Yayın Desteği Hibe Programı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Avrupa Konseyi Kadın Erkek Eşitliğinden Sorumlu 7. Bakanlar Konferansı Raporu. 24-25 Mayıs 2010. Bakü/Azerbaycan

Avrupa Konseyi Kadın Erkek Eşitliğinden Sorumlu 7. Bakanlar Konferansı Raporu. 24-25 Mayıs 2010. Bakü/Azerbaycan Avrupa Konseyi Kadın Erkek Eşitliğinden Sorumlu 7. Bakanlar Konferansı Raporu Katılımcılar: 24-25 Mayıs 2010 Bakü/Azerbaycan Leyla COŞKUN (Kadının Statüsü Genel Müdür Yardımcısı) Şengül ALTAN ARSLAN (Dış

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 113 Şubat 2015 İKV DEĞERLENDİRME NOTU TÜM AB VATANDAŞLARI İÇİN VİZESİZ TÜRKİYE Deniz SERVANTIE İKV Uzman Yardımcısı Deniz SERVANTIE 27 Ekim 2014 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr TÜM AB VATANDAŞLARI

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

FASIL 19 SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM

FASIL 19 SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM FASIL 19 SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM Öncelik 19.1 Sendikaların faaliyetlerini sınırlayan hükümleri kaldıran ve sendikal hakların tamamını sağlayan yeni mevzuatın kabul edilmesi suretiyle, tüm düzeylerde,

Detaylı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı Gülşah Özcanalp Göktekin Uzman Sosyolog / İş ve Meslek Danışmanı Liderlik Enstitüsü Eğitim ve İstihdam Hizmetleri Çalışma Evrensel Bir Haktır İnsan

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLR Mİ?

MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLR Mİ? MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLR Mİ? GENÇLİK PROJESİ "Bu proje T.C. Başbakanlık DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (http://www.ua.gov.tr) Gençlik Programı kapsamında ve Avrupa

Detaylı

ECTA 2009 DÜZENLEYİCİ KURULUŞLAR KARNESİ (ECTA 2009 REGULATORY SCORECARD)

ECTA 2009 DÜZENLEYİCİ KURULUŞLAR KARNESİ (ECTA 2009 REGULATORY SCORECARD) ECTA 2009 DÜZENLEYİCİ KURULUŞLAR KARNESİ (ECTA 2009 REGULATORY SCORECARD) TELKODER DEN Üyesi olduğumuz ECTA tarafından bağımsız danışmanlık kuruluşlarına yaptırılan 2009 Regulatory Scorecard Düzenleyici

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu?

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Yrd. Doç. Dr. Elif UÇKAN DAĞDEMĠR Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi 1. GĠRĠġ Avrupa Birliği (AB)

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı tepav Yatırım Ortamı Değerlendirme Çalışması Slide 1 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı Güven Sak İstanbul,

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Komşular SUNAR T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Asgari Ücretin Tanımı Çalışan bir kişinin en azından temel ihtiyaçlarını

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Özlen Kavalalı Müsteşar Yardımcısı V. 50 yıldan fazla bir geçmişe sahip Türkiye-AB ilişkileri günümüzde her iki tarafın da yararına olan

Detaylı

TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK

TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK Yrd. Doç. Dr. S. Alp LİMONCUOĞLU İzmir 2010 TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK BİRİNCİ BÖLÜM İŞGÜCÜ PİYASASINDA

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti M-CARE Engelli ve Yaşlı Bireylere Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti Sağlayıcılarının Mobil Eğitimi Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti İş Paketi No: İş Paketi Adı: İP2 Durum Taslak 1 Araştırma ve Analiz

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 27 Şubat 2017 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe yaklaşık 100

Detaylı

Almanya da Zanaatkâr Kuruluşlarının Sistem ve Yapısı

Almanya da Zanaatkâr Kuruluşlarının Sistem ve Yapısı Almanya da Zanaatkâr Kuruluşlarının Sistem ve Yapısı Almanya da Zanaatkar Kuruluşların Sistemi ve Yapıs 1 2 Alman Ekonomisi ve KOBİ ler Almanya da Oda sisteminin tarihi ve yapısı 3 Federal düzeyde zanaat

Detaylı

AB de Yerel ve Bölgesel Yönetimler. Ders 2

AB de Yerel ve Bölgesel Yönetimler. Ders 2 AB de Yerel ve Bölgesel Yönetimler Ders 2 White Paper on European Governence Avrupa Yönetişimi Brüksel 25.07.2001 Yönetişim kavramının tanılanması. Gündem 21 Belgesi (1992 Rio Konferansı) Küresel Ortaklık

Detaylı

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER KARİYER YÖNETİMİ Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER 7 KARİYER YÖNETİMİ Kariyer, bireyin mesleği ile ilgili pozisyonları, çalışma hayatı boyunca peş peşe kullanması ve organizasyonun üst kademelerine doğru ilerlemesidir.

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR 1 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ABGS 9 Temmuz 2009 tarih 5916

Detaylı

GENÇLERĠN ĠġĠ OLMADIĞI GĠBĠ Ġġ ARAYIġI DA YOK

GENÇLERĠN ĠġĠ OLMADIĞI GĠBĠ Ġġ ARAYIġI DA YOK 06 Temmuz 2015 GENÇLERĠN ĠġĠ OLMADIĞI GĠBĠ Ġġ ARAYIġI DA YOK TĠSK in OECD ve TÜĠK verileri ile yaptığı analize göre, 6 milyon genç boģta geziyor, üstelik bunların 4,7 milyonu iģ de aramıyor. Sorunun temel

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 13 Ocak 2017 İKV Kamuoyu Araştırması 2016 Araştırmanın Künyesi: Nisan 2016 Türkiye genelinde 18 il 1254 katılımcı 7 bölge Araştırmayı nerede yaptık? AB yi duydunuz

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

Üçünc. önündeki ndeki meydan okumalar Önlemler. Bilgi paylaşma ve iyi pratikler sunma.

Üçünc. önündeki ndeki meydan okumalar Önlemler. Bilgi paylaşma ve iyi pratikler sunma. Üçünc ncü Çalışma GörüşmesiG mesi, Bükreş 10-11 11 Temmuz 2009 yılıy Yeni ekonomik şartlarda sosyal diyalogun gelişmesi için i in sendikalar ve işverenler i önündeki ndeki meydan okumalar Milli ve Sektör

Detaylı

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Devlet Planlama Teşkilatı Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı Bilgi Yöneticisi Neden? Bilişim Enstitüleri (BE) ile DPT çalışmaları

Detaylı

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Projenin Hedefleri Projenin hedefi: Amasya da çalışmayan ama çalışmak isteyen ya da aktif olarak iş arayan 300

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com Özel okul anlayışı, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de farklı uygulamalar olmakla birlikte vardır ve yaygınlık

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

FASIL 9: MALİ HİZMETLER

FASIL 9: MALİ HİZMETLER AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 9: MALİ HİZMETLER Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı Ekim 2011 1 SUNUM PLANI FASLIN KAPSAMI MÜKTESEBAT YAPISI KOMİSYON DEĞERLENDİRMELERİ GELİNEN AŞAMA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ

İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ [(15.2.1995 R.G. 25 EK III A.E. 143 Sayılı Tüzüğün), (6.7.2000 R.G. 84 EK III A.E. 425) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] İŞ YASASI

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) 12-23 EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 12. Taraflar Konferansı

Detaylı

ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ

ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ Moderatör Konuşmacılar : Bülent ÖZCAN (Başkan) : Dr. Ranâ KASAPOĞLU ÖNDER (İletişim Koordinatörü) Emirhan H. ASLAN (Uzman, Gençlik Hareketlilik Koordinatörlüğü) İstanbul, 19 Şubat

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı