AKARYAKIT DEPOLAMA TESİSİ VE BORU HATTI PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKARYAKIT DEPOLAMA TESİSİ VE BORU HATTI PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU"

Transkript

1 ÇEBİ METAL SANAYİ TİCARET A.Ş. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Bestekâr Saadettin Kaynak Sok. No: Altunizade /İSTANBUL Telefon: +90 (216) Faks: +90 (216) AKARYAKIT DEPOLAMA TESİSİ VE BORU HATTI PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU TEKİRDAĞ İLİ, MARMARA EREĞLİSİ İLÇESİ SULTANKÖY BELEDİYESİ, EKŞİELMA MEVKİİ ÇED Raporu ENVY Enerji ve Çevre Yatırımları A.Ş. Çetin Emeç Bulvarı Cadde No: 7 Öveçler ANKARA - TÜRKİYE Tel: +90(312) (Pbx) Faks: +90(312) e-posta: ANKARA 2013

2 Proje Sahibinin Adı Adresi Telefon ve Faks Numaraları ÇEBİ Metal Sanayi, Ticaret A.Ş. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Bestekâr Saadettin Kaynak Sok. No: Altunizade /İSTANBUL Telefon: +90 (216) Faks: +90 (216) Projenin Adı Proje Bedeli 10 Milyon $ Akaryakıt Depolama Tesisi ve Boru Hattı Projesi Proje İçin Seçilen Yerin Açık Adresi: (İli, İlçesi, Mevkii) Tekirdağ İli, Marmara Ereğli İlçesi, Sultanköy Belediyesi, Ekşielma Mevkii UTM Zone 35 Datum: ED 50 PROJE ALANI KOORDİNATLARI No X Y BORU HATTI KOORDİNATLARI Proje İçin Seçilen Yerin Koordinatları, Zone Nokta Adı ED-50 UTM (6 DERECE) y x y x S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ i/x

3 Projenin ÇED Yönetmeliği Kapsamındaki Yeri (Sektörü, Alt Sektörü) 16 Aralık 2003 tarih ve sayılı ÇED Yönetmeliği Ek I- Madde 31 nu Hazırlayan Kuruluşun/ Çalışma Grubunun Adı ENVY Enerji ve Çevre Yatırımları A.Ş. Nihai ÇED raporunu hazırlayan kuruluşun/ çalışma grubunun adresi, telefon, ve faks numaraları Çetin Emeç Bulvarı Cadde No: Öveçler / ANKARA Telefon: +90 (312) Faks: +90 (312) Nihai ÇED raporu sunum tarihi (gün, ay, yıl) Mayıs ii/x

4 ÇEBİ Metal Sanayi Ticaret A.Ş İÇİNDEKİLER LİSTESİ Eklerin listesi... vii Tabloların listesi... viii Şekillerın listesi... ix Kısaltmalar... x I PROJENİN TANIMI VE AMACI... 1 I.1 Projenin Tanımı, Yatırımın Tanımı, İşletme Süresi, Hizmet Amaçları, Projenin Sosyal ve Ekonomik Yönden Gerekliliği... 1 I.2 Proje Kapsamındaki Tüm Ünitelerin Özellikleri, Proses Akım Şeması, Tank Depolama Sahasının Tasarımı (boyutları, adedi, kapasitesi, özellikleri, kesiti, kullanım amaçları) Drenaj Sistemi, Projede Uyulacak Ulusal Ve Uluslararası Standartlar, Her Faaliyet İçin Her Bir Ünitede Gerçekleştirilecek İşlemler İle Faaliyet Üniteleri Dışındaki Diğer Ünitelerde Sunulacak Hizmetler,... 2 I.3 Şamandıra Veya Platform Sistemi İle İlgili Teknik Bilgiler, Kiralanacak İse Kiralanacak Sisteme Ait Teknik Bilgiler (yapım teknikleri, kullanılan malzemeler ve özellikleri, koordinatları, yanaşacak gemi tonajları, yöreye ait dalga çalışmaları, batimetrik çalışmalar v.b.)... 6 I.4 Arazi Kazanmak Amacıyla veya Diğer Nedenlerle, Herhangi Bir Su Ortamında Yapılacak Doldurma, Kazıklar Üzerine İnşaat vb. İşlemler İle Bunların Nerelerde Yapılacağı, Ne Kadar Alanı Kaplayacağı, İnşaat Süresince Kullanılacak Ekipmanlar ve İnşaat Tekniği... 7 I.5 Kullanılacak Dolgu Malzemesinin Özellikleri, Su Ortamı İle Etkileşimi (malzemenin fiziksel ve kimyasal özellikleri, bu kapsamda ağır metal içeriği ve sudaki çözünürlüğü, nereden ve nasıl temin edileceği, taşınması ile ilgili diğer işlemler),... 7 I.6 Döşenen Boru Hattının Boyutları, Kapasitesi, Adedi, Kullanım Amaçları ve Boruların Teknik Özellikleri (katodik koruma, izolasyon vb.), Döşenen Boru Hattı İle İlgili Teknik Bilgiler ve Güzergah Hakkında Bilgi... 8 I.7 Hammadde, Ürün ve Kimyasal Maddelerin (parlama noktaları dahil) Taşınması ve Depolanması, Tankların Koruma Tipi, İşletme Basıncı, Sabit ve Yüzer Tavan v.b. Hususlar İle İlgili Bilgiler... 9 I.8 Faaliyet Ünitelerinde Kullanılacak Makine ve Teçhizatın Adet ve Özellikleri, Bakım ve Temizlik Çalışmaları... 9 I.9 Proje Kapsamında Planlanan Ekonomik, Sosyal ve Alt Yapı Faaliyetleri I.10 Proje İçin Seçilen Yer ve Kullanılan Teknoloji Alternatiflerinin Değerlendirilmesi I.11 Projenin İnşaat ve İşletme Aşamasında Kullanılacak Arazi Miktarı ve Arazinin Tanımlanması II PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU II.1 Proje Yerinin; İlgili Valilik veya Belediye Tarafından Doğruluğu Onanmış Olan, Çevre Düzeni Planı, Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı, (1/25000, 1/5000, 1/1000 ölçekli yürürlükte bulunan planlar) Üzerinde İşaretlenerek Gösterilmesi, Proje Sahasının ve Yakın Çevresinin Ölçekli Harita veya Kroki Üzerinde Gösterimi, Proje Sahası ve Yakın Çevresinde Bulunan Yerleşimlerin Harita Üzerinde Gösterilmesi, Mesafelerin Belirtilmesi, Proje Sahası Etrafındaki Tesislerin İsim, Yön ve Uzaklıkları, Tesise Ulaşım İçin Kullanılacak Yol Güzergahları, (1/ ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planının lejantı ve plan notları ile birlikte sunulması ayrıca söz konusu planda... tarih ve... sayılı karar ile... tarafından onaylanmıştır. ve Aslının Aynıdır damgalarının bulunması iii/x

5 ÇEBİ Metal Sanayi Ticaret A.Ş II.2 Faaliyet Alanı ve Yakın Çevresinin Mevcut Arazi Kullanımını Değerlendirebilmek Amacı İle Yeraltı Sularını, Yer Üstü Sularını, Deprem Kuşaklarını, Jeolojik Yapıyı, Yerleşim Alanlarını, Ulaşım Ağını, Enerji Nakil Hatlarını, Arazi Kabiliyetini ve Faaliyet Alanının Yakın Çevresinde Faaliyetlerine Devam Etmekte Olan Diğer Kullanımların Yerlerine İlişkin Verileri Gösterir Bilgilerin 1/ Ölçekli Topoğrafik Harita Üzerine İşaretlenmesi II.3 Proje Kapsamındaki Faaliyet Ünitelerinin Konumu (Bütün idari ve sosyal ünitelerin, teknik altyapı ünitelerinin, varsa diğer ünitelerin proje alanı içindeki konumlarının vaziyet planı üzerinde gösterimi, bunlar için belirlenen kapalı ve açık alan büyüklükleri, binaların kat adetleri ve yükseklikleri), Faaliyet Alanı ve Çevresinin Panaromik Fotoğrafları III PROJENIN YERI VE ETKİ ALANININ MEVCUT CEVRESEL ÖZELLİKLERİ III.1 Jeolojik Özellikler (Bölgenin ve proje sahasının zemin özellikleri, zeminin cinsi, jeolojik ve zemin bilgileri, ayrıntılı jeoteknik ve zemin etüd raporu, proje sahasının ayrıntılı jeolojik harita (1/ veya 1/25.000) üzerinde gösterilerek açıklanması, jeolojik özelliklerin inşaata yansıtılması, jeolojik çalışmalarda elde edilen değerlerin yorumlanması) III.2 Depremsellik III.3 Hidrojeolojik Özellikler ve Yeraltı Su Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan Kullanımı, Faaliyet Alanına Mesafeleri ve Debileri, Yapılan Çalışmalardan İçme Suyu Kuyularının Etkilenmemesi İçin Alınacak Tedbirlerin Belirtilmesi III.4 Hidrolojik özellikler ve yüzeysel su kaynaklarının mevcut ve planlanan kullanımı, bu kaynakların faaliyet alanına mesafeleri ve debileri, III.5 Flora ve Fauna (flora çalışmalarında; alanda bulunan bitki türlerinin endemizm durumunun verilmesi, IUCN e göre tehlike kategorilerine göre de irdelemenin yapılması, önemli bitki alanlarına ilişkin bilgilerin verilmesi, fauna çalışmalarında; Koruma Statülerinin RDB/Bern Sözleşmesi tür listeleri temel alınarak belirlenmesi ve alınacak önlemlerin belirtilmesi, Av Dönemi Merkez Av Komisyonu kararlarına göre incelenmesi, türlerin belirtilmesi ve önemli alanların verilmesi, özellikle mevcut ise üreme döneminde ne gibi önlemlerin alınacağının yer alması) III.6 Meteorolojik ve İklimsel Özellikler III.7 Koruma Alanları (Proje Sahası ve Etki Alanında Bulunan Duyarlı Yöreler ve Özellikleri, Milli Parklar, Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları, Tabiatı Koruma Alanları, Yaban Hayatı Koruma Alanları, Yaban Hayvanı Yetiştirme Alanları, Kültür Varlıkları, Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma Alanları, Boğaziçi Kanununa göre koruma altına alınan alanlar, Biyogenetik Rezerv Alanları, Biyosfer Rezervleri, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Özel Koruma Alanları ve merkezleri, mera kapsamındaki alanlar, içme ve kullanma su kaynakları ile ilgili koruma alanları, Turizm Alanı ve Merkezleri ve koruma altına alınmış diğer alanlar), bunların faaliyet alanına mesafeleri, olası etkileri, alınacak önlemler ve harita üzerinde gösterimi III.8 Toprak Özellikleri ve Kullanım Durumu (Toprağın fiziksel, kimyasal, biyolojik, arazi kullanım kabiliyeti sınıflaması, erozyon, toprağın mevcut kullanımı, toprak etüd raporu) III.9 Proje Yeri Ve Etki Alanının Hava, Su Ve Toprak Açısından Mevcut Kirlilik Yükünün Belirlenmesi IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1 Arazinin hazırlanması aşamasında yapılacak işler kapsamında nerelerde, ne miktarda ve ne kadar alanda hafriyat yapılacağı, hafriyattan kaynaklanan toz hesabının yapılması, mevcut ve oluşacak topoğrafyaya ait kesitlerin oluşturulması, IV.2 Hafriyat artığı toprak, taş, kum vb. maddelerin nerelere taşınacakları, nerelerde depolanacakları veya hangi amaçlar için kullanılacakları, dolgu için kullanılacaksa hafriyat ve dolgu tabloları, kullanılacak dolgu malzemesinin özellikleri IV.3 Boru Hattı, Depolama Tesisi Ve Diğer Ünitelerde Zemin Sızdırmazlığının Sağlanması İçin Yapılacak İşlemler iv/x

6 ÇEBİ Metal Sanayi Ticaret A.Ş IV.4 Taşkın Önleme Ve Drenaj İle İlgili İşlemler, Alınacak Drenaj Önlemleri IV.5 Depolanacak Ürünlerin Tür Ve Miktarları (Günlük, Aylık), Özellikleri, Nereden, Nasıl Temin Edileceği, Kullanılacak Ulaşım Tipi ve Araçlar, Bu Araçların Sayısı, Kapasitesi, Hangi Sıklıkla Gelip Gideceği, Gelen Ürünlerin Nerelere, Ne Kadar ve Nasıl Sunulacağı IV.6 Proje Kapsamında, İnşaat ve İşletme Döneminde Su Temini Sistemi Planı, Suyun Nereden Temin Edileceği, Suyun Temin Edileceği Kaynaklardan Alınacak Su Miktarı ve Bu Suların Kullanım Amaçlarına Göre Miktarları, Oluşacak Atık Suların Cins Ve Miktarları, Oluşacak Atıksuların Cins ve Miktarları, Bertaraf Yöntemleri, Deşarj Edileceği Ortamlar, (burada gerekli izinler alınmalı ve izin belgeleri rapora eklenmelidir.) IV.7 Deniz Yoluyla Gemilerle Getirilecek Ürünlerin Şamandıra veya Platform Vasıtası İle Çekilmesi Esnasında Ve Gemilerden Çıkabilecek Olası Yakıt, Yağ Gibi Kirleticilere Karşı Alınacak Tedbirler (sızıntı) IV.8 Şamandıra veya Platform Sistemi ve Deniz İçi Boru Hattı İle Deniz Ortamında Su Sirkülasyonunda ve Mevcut Canlı Dağılımında Olası Değişimler, Deniz Ekosistemi Hakkında Bilgi, Planlanan Kullanımdan Nasıl Etkileneceği Ve Alınacak Önlemler IV.9 Proje Kapsamındaki Elektrifikasyon Planı, Bu Planın Uygulanması İçin Yapılacak İşlemler ve Kullanılacak Malzemeler, Enerji Nakil Hatlarının Geçirileceği Yerler ve Trafoların Yerleri, Bunların Güçleri, Elektrik İletim Hatlarının Geçtiği Alan Üzerinde Yapılacak İş ve İşlemler,. 85 IV.10 Proje Kapsamında İnşaat ve İşletme Aşamasında Meydana Gelecek Katı ve/veya Tehlikeli Atıkların Cins ve Miktarları, Bu Atıkların Bertaraf Şekilleri, Bu Atıkların Nerelere ve Nasıl Taşınacakları veya Hangi Amaçlar İçin ve Ne Şekilde Değerlendirileceği, Tank Dip Çamurlarının Temizlenme Periyodu, Hangi Kaynaktan Ne Miktarda Arıtma Çamuru Oluşacağı, Ne Şekilde Taşınacağı ve Bertaraf Edileceği IV.11 Proje Kapsamında, İnşaat ve İşletme Döneminde Ulaşım Altyapısı Planı, Bu Altyapının İnşası İle İlgili İşlemler; Kullanılacak Malzemeler, Kimyasal Maddeler, Araçlar, Makineler; Altyapının İnşaatı Sırasında Kırma, Öğütme, Taşıma, Depolama Gibi Toz Yayıcı Mekanik İşlemler IV.12 Projenin Mevcut Trafiği (kara ve deniz) Ne Şekilde Etkileyeceği, Alınacak Önlemler IV.13 Arazinin Hazırlanması ve İnşaat Alanı İçin Gerekli Arazinin Temini Amacıyla Elden Çıkarılacak Tarım Alanlarının Büyüklüğü Bunların Arazi Kullanım Kabiliyetleri ve Tarım Ürün Türleri, Civardaki Tarım Alanlarına Olabilecek Etkiler ve Alınacak Önlemler IV.14 Proje İçin Önerilen Sağlık Koruma Bandı Mesafesi IV.15 İnşaat ve İşletme Sırasında Yerleşimlere Olabilecek Etkiler ve Alınacak Önlemler, Depolama Sahasının (planlanan tüm üniteler için ayrı ayrı) En Yakın Yerleşim Birimine Uzaklığı ve Harita Üzerinde Gösterimi IV.16 Boru Hattı ve Depo Sahasının Çevrelerindeki Mevcut Tesislerle Etkileşimi, Şamandıra veya Platform Sisteminin Diğer Tesislerin Kıyı Yapıları, Boru Hattı, Şamandıra vb. Yapılar İle Etkileşimi IV.17 Nüfus Hareketleri (inşaat ve işletme döneminde sağlanacak istihdam, ekonomik değişiklikler, göç hareketi) IV.18 Proje Kapsamında İnşaat ve İşletme Döneminde Kullanılacak Maddelerden, Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Toksik Olanların, Taşınmaları, Depolanmaları ve Kullanımları, Bu İşler İçin Kullanılacak Aletler ve Makineler IV.19 Proje Kapsamında İşletme Döneminde Kullanılacak Yakıtların Türleri, Tüketim Miktarları, Kimyasal Analizleri, Yakma Sistemleri ve Bunlardan Oluşacak Emisyonlar (Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği gereğince ÇED Raporunda olması gereken bilgileri içeren format EK-5 de verilmektedir.) IV.20 Tesisin Faaliyeti Sırasında Çalışacak Personel ve Bu Personele Bağlı Nüfusun Konut ve Diğer Sosyal/Teknik Altyapı İhtiyaçlarının Nerelerde ve Nasıl Temin Edileceği v/x

7 ÇEBİ Metal Sanayi Ticaret A.Ş IV.21 Proje Kapsamında Oluşacak Gürültü ve Vibrasyon ve Alınacak Önlemler (http://www.cevreorman.gov.tr/cevre_gd.htm adresinden temin edilecek akustik rapor doğrultusunda) IV.22 Boru Hattının ve Bu Boru Hattına Ait Bakım Onarım Çalışmalarının Mevcut Altyapı Tesislerine Muhtemel Etkileri IV.23 Proje Kapsamında Inşaat ve Işletme Döneminde Insan Sağlığı ve Çevre Açısından Riskli ve Tehlikeli Olanlar, Alınacak Önlemler IV.24 Detaylı Acil Eylem Planı (Depolama tesisi ve diğer ünitelerde meydana gelebilecek (yüklemeboşaltma dahil) muhtemel kaza, yangın, deprem ve sabotaja karşı gerekli önlemler) (Kimyasal madde ve akaryakıtların sızmasına karşı alınacak önlemler)) IV.25 İşletme Faaliyete Kapandıktan Sonra Olabilecek ve Süren Etkiler (Arazi ıslahı, Rehabilitasyon çalışmaları, mevcut yer altı ve yüzeysel su kaynaklarına etkileri, olabilecek hava emisyonları) ve Bu Etkilere Karşı Alınacak Önlemler IV.26 İşletme ve Faaliyet Sonrası Alanda Bir Rehabilitasyon ve/veya Rekreasyona Yönelik Peyzaj Planı (Ülkemizin de taraf olduğu Avrupa Peyzaj Sözleşmesi nin ilgili hükümleri de dikkate alınarak) V HALKIN KATILIMI V.1 Projeden Etkilenmesi Muhtemel Yöre Halkının Tanıtımı V.2 Halkın ÇED Sürecine Katılımı İçin Kullanılan Yöntemler V.3 Halkın Projeye İlişkin Endişe, Görüş/Önerileri ve Konu İle İlgili Değerlendirmeler V.4 Görüşlerine Başvurulan Proje İlgili Tarafları ve Görüş/Önerileri ve Konu İle İlgili Değerlendirmeler VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ NOTLAR VE KAYNAKLAR vi/x

8 ÇEBİ Metal Sanayi Ticaret A.Ş EKLER Ek-1 Ek-2 ÇEBİ Metal Sanayi Ticaret A.Ş e Ait Tapu Belgesi 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Plan Notu ve Lejantı 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Plan Notu ve Lejantı Ek-3 1/5000 Ölçekli Boru Hattı Koordinatları Ek-4 Şamandıra Sistemine Ait Bilgiler Ek-5 Zemin Etüt Raporu Ek-6 1/ ölçekli Proje Ünitelerini Gösterir Topoğrafik Harita Ek-7 Proje Ünitelerini Gösterir Vaziyet Planı Ek-8 1/5000 Ölçekli Boru Hattı Nazım İmar Planı Ek-9 1/500 Ölçekli Yerleşim Planı Ek-10 Meteorolojik Bilgiler Ek-11 BOTAŞ Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği Ek No. 4 Ek-12 Seperator Donatı Planı Ek-13 Acil Eylem Planı Ek-14 Deniz Suyu Analiz Sonuçları Ek-15 Elektrifikasyon Planı Ek-16 Akustik Rapor Ek-17 1/ Ölçekli Jeoloji Haritası Ek-18 Toprak Haritası vii/x

9 ÇEBİ Metal Sanayi Ticaret A.Ş TABLOLARIN LİSTESİ Tablo I-1: Tank Kapasite ve Sayıları... 3 Tablo I-2: Boru Hattı na Ait Koordinatlar... 8 Tablo I-3 İşletme Personel Durumu Tablo II-1: Proje Alanı na Ait Koordinatlar Tablo II-2: Tesis İçerisindeki Ünitelerin Alanları Tablo III-1 Tekirdağ İli Sınırlarındaki Akarsular Tablo III-2: ÇEBİ Metal Sanayi Ticaret A.Ş, Akaryakıt Depolama Tesisi ve Boru Hattı Proje Sahası Floristik Listesi Tablo III-3 ÇEBİ Metal Sanayi Ticaret A.Ş, Akaryakıt Depolama Tesisi Ve Boru Hattı Proje Sahası ve Yakın Çevresinde Saptanan İkiyaşamlı (Amphibia)Türleri ve Koruma Statüleri Tablo III-4 ÇEBİ Metal Sanayi Ticaret A.Ş, Akaryakıt Depolama Tesisi ve Boru Hattı Proje Sahası ve Yakın Çevresinde Var olduğu Belirlenen Sürüngen (Reptilia) Türleri ve Koruma Statüleri 38 Tablo III-5: ÇEBİ Metal Sanayi Ticaret A.Ş, Akaryakıt Depolama Tesisi ve Boru Hattı Proje Alanı ve Yakın Çevresinde Var Olduğu Belirlenen Kuş Türleri ve Koruma Statüleri Tablo III-6 ÇEBİ Metal Sanayi Ticaret A.Ş, Akaryakıt Depolama Tesisi ve Boru Hattı Proje Alanı ve Yakın Çevresinde Var olduğu Belirlenen Memeli Hayvan Türleri ve Koruma Statüleri Tablo III-7 Proje Alanı ve Sınırları İçerisinde ve Yakın Çevre Var Olduğu Belirlenenen Balık Türleri ve Tehlike Durumları Tablo III-8 Çalışma Alanındaki Bentik Organizmalar Tablo III-9: Basınç Değerleri Tablo III-10: Tekirdağ Meteoroloji İstasyonu Sıcaklık Normalleri Tablo III-11: Yağış Değerleri Tablo III-12: Nispi Nem Değerleri Tablo III-13: Buharlaşma Değerleri Tablo III-14: Sayılı Günler Verileri Tablo III-15: Maksimum Kar Kalınlığı Tablo III-16: Ortalama ve Maksimum Rüzgar Yönü ve Hızı Verileri Tablo III-17: Fırtınalı ve Kuvvetli Rüzgarlı Gün Sayıları Verileri Tablo III-18: Yönlere Göre Rüzgarların Esme Sayıları Toplamı Tablo III-19: Yönlere Göre Rüzgarın Mevsimlik Esme Sayıları Toplamları Tablo III-20: Tekirdağ İli Kültür Envanteri Tablo III-21: Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıfları ve Ekime Uygunluk Tablo IV-1 Tank Alanları ve Hafriyat Miktarı Tablo IV-2: Tesis içerisindeki Ünitelerin Alanları Tablo IV-3: Toz Hesaplamaları Emisyon Faktörleri Tablo IV-4 Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Ürün Özellikleri Tablo IV-5 Motorin 50 ppm Ürün Özellikleri Tablo IV-6 Benzer tesisteki Seperator Çıkış Suyu Analiz Sonuçları Tablo IV-7 Ekipmandan Kaynaklı Emisyon Faktorleri Tablo IV-8 Tesis içerisinde yer alan ekipmanlar Tablo IV-9 Ekipmandan kaynaklı VOC Emisyonu viii/x

10 ÇEBİ Metal Sanayi Ticaret A.Ş ŞEKİLLERİN LİSTESİ Şekil I-1: Proses Akım Şeması... 5 Şekil I-2: Şamandıra Genel Görünüm... 7 Şekil I-3: Şamandıranın Denizde Görünümü... 7 Şekil II-1: Yer Bulduru Haritası Şekil II-2: Karayolu Haritası Şekil II-3: Proje Sahası ve Çevresini Gösterir Uydu Haritası Şekil II-4: Proje Sahasının Genel Görünümü Şekil II-5: Proje Sahasının Genel Görünümü Şekil III-1: Proje Alanının Stratigrafik Kolon Kesiti Şekil III-2: Tekirdağ İli Jeoloji Haritası Şekil III-3: Deprem Haritası Şekil III-4: Faaliyet Alanının Yeri Fay Haritası Şekil III-5: Proje Alanında Görülen Bazı Bitki Türleri Şekil III-6: Basınç Değerleri Grafiği Şekil III-7: Tekirdağ Meteoroloji İstasyonu Sıcaklık Rejimi ( ) Şekil III-8: Tekirdağ Meteoroloji İstasyonu Aylık Ortalama Yağışlar ( ) Şekil III-9: Nispi Nem Değerleri Grafiği Şekil III-10: Buharlaşma Değerleri Grafiği Şekil III-11: Kar Yağışlı-Sisli-Dolulu-Kıralığı-Orajlı Günler Sayısı Grafiği Şekil III-12: Maksimum Kar Kalınlığı Grafiği Şekil III-13: Ortalama ve Maksimum Rüzgar Hızı Grafiği Şekil III-14: Fırtınalı ve Kuvvetli Rüzgarlı Günler Grafiği Şekil III-15: Esme Sayılarına Göre Yıllık Rüzgar Diyagramı Şekil III-16: Esme Sayılarına Göre Mevsimlik Rüzgar Diyagramları Şekil III-17: Esme Sayılarına Göre Aylık Rüzgar Diyagramları Şekil IV-1: Paket Arıtma Tesisi Şekil V-1: Halkın Katılımı ve Bilgilendirilmesi Toplantısı Şekil V-2: Halkın Katılımı ve Bilgilendirilmesi Toplantısı ix/x

11 ÇEBİ Metal Sanayi Ticaret A.Ş KISALTMALAR API B bkz. ÇED D DSİ EPA ETKHKKY G GB GD IUCN K KB KD kg km kv LNG LPG lt M m m 2 m 3 mm PM SO 2 T.C. TS USD vb. vd. VOC Amerikan Petrol Enstitüsü Batı bakınız Çevresel Etki Değerlendirmesi Doğu Devlet Su İşleri Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Örgütü (United States Environmental Protection Agency) Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Güney Güneybatı Güneydoğu Uluslararası Doğa Koruma Birliği (International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources) Kuzey Kuzeybatı Kuzeydoğu kilogram kilometre kilovolt Liqufield Natural Gas (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) Liqufield Petrolium Gas (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı) litre magnitüd / büyüklük metre metrekare metreküp milimetre Partikül Madde Kükürt Dioksit Türkiye Cumhuriyeti Türk Standartları Amerikan Doları ve benzeri ve diğerleri Volatile Organic Compounds (Uçucu Organik Bileşikler) x/x

12 ÇEBİ Metal Sanayi Ticaret A.Ş I PROJENİN TANIMI VE AMACI I.1 Projenin Tanımı, Yatırımın Tanımı, İşletme Süresi, Hizmet Amaçları, Projenin Sosyal ve Ekonomik Yönden Gerekliliği Artan nüfus ve buna bağlı olarak artan tüketimden dolayı akaryakıt ihtiyacı hızla artmakta ve beklenen talebi karşılamakta bazı bölgelerde güçlük çekilmektedir. Batı Marmara bölgesindeki akaryakıt ihtiyacını sürekli ve süratli bir şekilde karşılamak, için Çebi Metal Sanayi Ticaret A.Ş tarafından Tekirdağ ili Marmara Ereğlisi İlçesi Sultanköy Belediyesi Ekşielma Mevkii 11 pafta 981 parselde toplam m2 lik planlı depolama alanı üzerinde Çebi Metal ve Sanayi A.Ş. tarafından m3 lük Akaryakıt Depolama Tesisi ve Boru Hattı Sistemi kurulması planlanmaktadır. Adı geçen pafta Çebi Metal Sanayi Ticaret A.Ş ye ait olup, alana ait tapu belgesi Ek-1 de yer almaktadır. Proje Alanı na 350 metre mesafede imar planı onaylanmış olan 12 çapında bir boru hattı bulunmaktadır. Boru hattının uzunluğu kara tarafında 1500 metre, deniz tarafında 700 m olacaktır. ÇEBİ METAL A.Ş. tarafından kurulması planlanan akaryakıt depolama ve boru hattı alanı tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan 1/ ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı nda yer almakta olup, Tekirdağ İl Genel Meclisi nin tarih ve 125 Nolu kararı ile ve Tekirdağ Belediye Meclisi nin tarih ve 308 sayılı kararı ile onaylanan 1/ ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı nda Enerji Depolama ve Üretim Alanı içerisinde kalmaktadır. Söz konusu planlara ait Aslının Aynıdır Onaylı paftaları, plan notları ve lejantları Ek-2 de yer almaktadır. Çebi Metal ve Sanayi A.Ş. ile kara tesisleri arasındaki bağlantıyı sağlamak amacıyla 1 adet 12 inç lik boru hattı yapılması da planlanmaktadır (bkz Ek-3). Proje kapsamında deniz yoluyla gelecek olan akaryakıtın depolama tanklarına sevkiyatı için Standart Petrol Ltd. Şti. ne ait olan şamandıra sistemi kullanılacaktır. Söz konusu şamandıra sisteminin ÇEBİ Metal San. ve Tic. A.Ş. tarafından kullanılması ile alakalı karşılıklı mutabakatı gösteren sözleşme ve şamandıra sistemini gösteren pafta Ek-4 te verilmiştir. Adı geçen bölgede halihazırda başka özel şirketlerin akaryakıt depolama tesisleri bulunmaktadır. Proje; 16 Aralık 2003 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin Ek I- Madde 31, Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi (Ek-I) 33. maddesi kapsamında yer almaktadır. ÇEBİ Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kaptan Demir Çelik Şirketler Grubu bünyesinde yer almaktadır. Demir-Çelik üretmek amacıyla Yaşar Kaptan ÇEBİ tarafından 1964 yılında Karabük te kurulan Kaptan Demir Çelik Şirketler Grubu, Kaptan Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş. öncülüğündeki, ÇEBİ ailesine ait yedi şirketten oluşmaktadır. Şirketler grubu içerisinde yer alan diğer kuruluşlar aşağıda veriliştir: KAPTAN Demir Çelik Endüstri ve Tic. A.Ş. KAPTAN Metal Dış Ticaret ve Nakliyat A.Ş. ÇEBİ Metal Sanayi ve Tic. A.Ş. ÇEBi Nakliyat Sanayi ve Tic. A.Ş. MARTAŞ Marmara Ereğlisi Liman Tesisleri A.Ş. 1/104

13 ÇEBİ Metal Sanayi Ticaret A.Ş PEGASUS Denizcilik A.Ş. PEGAMAR Denizcilik ve Tic. A.Ş. ÇEBİ Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. dir. KAPTAN DEMİR ÇELİK ŞİRKETLER GRUBU 45 milyon USD sermayesi ve 1500 e yakın çalışanı ile yeni teknoloji ve yatırım politikaları geliştirmeye devam etmektedir. Bu sayede sektörün önde gelen üretici-ihracatçı kuruluşları arasında yerini almaktadır. ÇEBİ Nakliyat 1983 yılında kurulmuş olup sahip olduğu tır filosu ile Kaptan Şirketler Grubu nun nakliyat işlerini yürütmekte ve Türkiye nin her yerinde kara taşımacılığı hizmeti vermektedir. KAPTAN DEMİR ÇELİK ŞİRKETLER GRUBU na ait şirketler, Marmara Ereğlisi, Çorlu, ve Karabük te bulunmaktadır Bölgede artan yatırımlar ve buna bağlı olarak artan tüketimden dolayı akaryakıt ihtiyacı da hızla artmakta ve beklenen talepi karşılamakta güçlük çekilmektedir. Tesisin kurulması yöreye, mevcut potansiyel fayda sağlayacaktır. Söz konusu Proje ile Trakya ve Marmara Bölgesi ndeki yatırımcılara ve akaryakıt bayilerine akaryakıt sağlanacak olup, özellikle KAPTAN DEMİR ÇELİK ŞİRKETLER GRUBU na ait şirketlerin servis ağı güçlendirilecek ve geliştirilecek olup, rekabet avantajı sağlanacaktır. Tesiste çalışacak olan personel yöre halkından temin edilmesi planlanmaktadır. Çalışanların ve ziyaretçilerin (tanker şoförleri) bölgede yapacakları alış veriş ve günlük ihtiyaçları da hesaplandığında terminal hizmetlerinde, yöreye ekonomik olarak da katkı sağlayacaktır. Söz konusu Proje ile akaryakıt denizden şamandıra sistemi ile alınacak ve boru hattı vasıtası ile akaryakıt türüne göre ilgili tanklara depolanacaktır. ÇEBİ Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından planlanan ve proje kapsamında kullanılması düşünülen ayrı bir şamandıra sistemi yer almamaktadır. Bölgede kurulu halde bulunan benzer tesislere ait şamandıra sistemleri mevcut durumdadır. Bu nedenle şamandıra sistemi ile ilgili olarak bölgede daha önce projesi onaylanmış olan ve kurulu bulunan Standart Petrol e ait şamandıra nın kullanılması planlanmaktadır. Bahsedilen şamandra sisteminin kullanılması hususunda Standart Petrol ve Çebi Metal tarafından imzalanmış olan sözleşme Rapor un Ek-4 ünde verilmektedir. Tesisin proje ömrü 25 yıl olarak planlanmaktadır. Ancak bakım ve revizyon çalışmaları ile teknolojik gelişmeler takip edilerek hedeflenen proje ömrü uzatılabilecektir. I.2 Proje Kapsamındaki Tüm Ünitelerin Özellikleri, Proses Akım Şeması, Tank Depolama Sahasının Tasarımı (boyutları, adedi, kapasitesi, özellikleri, kesiti, kullanım amaçları) Drenaj Sistemi, Projede Uyulacak Ulusal Ve Uluslararası Standartlar, Her Faaliyet İçin Her Bir Ünitede Gerçekleştirilecek İşlemler İle Faaliyet Üniteleri Dışındaki Diğer Ünitelerde Sunulacak Hizmetler, Söz konusu proje için kullanılacak toplam alan büyüklüğü m 2 dir. Bu alan içerisinde 29 adet akaryakıt tankı ve 1 adet yangın suyu tankı, 1 adet slop tankı, idari ve sosyal bina, madeni yağ deposu, güvenlik ve bekçi kulübesi, kantar, trafo, seperatör inşa edilecektir. İnşa edilecek tankların kapasiteleri ve miktarları Tablo I-1de verilmiştir. 2/104

14 ÇEBİ Metal Sanayi Ticaret A.Ş Tablo I-1: Tank Kapasite ve Sayıları Tank Kapasitesi Tank Türü Tank Sayısı Toplam 785 m 3 Motorin-Benzin m 3 50 m 3 Su Tankı 1 50 m 3 50 m 3 Slop Tankı 1 50 m 3 Deniz yolu ile gelen akaryakıt deniz şamandırasından boru hattı ile tesiste bulunan ürün tanklarına sevk edilecek, tanklarda depolanan ürünler ise kanopilerden tankerlere aktarılarak nakledilecektir. Yapılması planlanan depolama tankları, yurt içindeki yerli demir çelik tesislerinden temin edilecek olup, St-42 mukavemetinde saç levhalardan, Amerikan Petrol Enstitüsü nün (API) API 650 normlarına ve depremsellik koşullarına göre inşa edilecektir. Tanklar şiddetli bir depreme karşı beton tank zeminlerine API 650 ye uygun ankrajlanacaktır. API 650 ye göre depolama tesisinde her tank, yüksek yoğunluklu betonarme bir temel üzerine monte edilecektir. Tesiste bulunan sabit tavanlı depolama tanklarının etrafına TS 4943 Ham Petrol ve Petrol Ürünlerini Depolamaya Mahsus Tank Çiftliklerinde Emniyet Kuralları standardında Bölüm I.I.3 Tankları seddeyle korumak başlığı altında verilen seddeyle korunmuş bütün ürün tanklarının kapasitelerinin %30 u, bu kapasite, en büyük tankın hacminden küçük olamaz ve Herhangi bir yangın vukuunda müdahaleyi güçleştirmemek için sedde yüksekliği 3 m yi geçmemelidir. kaidelerine göre beton sedde inşa edilecektir. Tanklar arası mesafe TS 4943 Ham Petrol ve Petrol Ürünlerini Depolamaya Mahsus Tank Çiftliklerinde Emniyet Kuralları standardında Bölüm Tank Mesafeleri başlığı altından Madde de verilen Ürün tankları arasındaki mesafe, küçük tankın yarı çapı kadar veya en yüksek tankın boyunun yarısı kadar olmalıdır (Hangisi büyükse) kaidesine uygun olarak planlanmaktadır. Akaryakıt dolum ve depolama tanklarının etrafına güvenlik havuzları oluşturulacak ve böylece oluşacak olan sızmalar tamamen bu havuz içerisinde kalacaktır. Sızma sonucu oluşan ürün slop tankında toplandıktan sonra separatöre aktarılacak ve yoğunluk farkından yararlanılarak ayrıştırıldıktan sonra ürün tankına verilecektir. Kalan su ise paket arıtma sisteminde arıtılacaktır. Tanklar; 1- Taşma sensörü, 2- Sıcaklık ve seviye ölçüm sistemi, 3- Sıcaklık ve seviye alarmı, 4- Yangına karşı köpük sistemi 5- Tank dışı soğutma sistemi (yangın anında) 6- Basınç ve vakum ventilleri ile donatılacaktır. Tank içinin ısınmasına karşı, dış yüzeyi beyaz epoxy boya ile boyanacaktır. Tanklar önce pas önleyici boya katmanları ile korunacak olup, son kat boya, güneş ışınlarını en az absorbe edecek ve uzun ömürlü boya sistemleri ile kaplanacaktır. Tanklar sahip oldukları seviye 3/104

15 ÇEBİ Metal Sanayi Ticaret A.Ş ve sıcaklık takip sistemleri ile online 24 saat takip edilecek ve herhangi bir alarm durumunda (sıcaklık ve seviye ile ilgili), anında müdahale edilebilecektir. Tesiste kullanılacak elektrik tesisatları, güvenlik amacıyla Ex-proof Type olacaktır. Gemilerle şamandıraya gelen akaryakıt denizde 700 m, karada 1500 metre uzunluğundaki boru hattı ile tesise sevk edilecek, tesise gelen akaryakıt ise türlerine göre tanklarda depolanacaktır. Tankerlerle gelecek yakıtlar benzin ve motorin olarak planlanmıştır. Ancak bir tankerde benzin diğer tankerde motorin gelmesi durumunda boru hattı içerisinde kalacak malzemenin diğer yakıtın kalitesini etkilememesi için 12 lik 2200 metre uzunluğundaki ve 7.1 mm et kalınlığına sahip olan boru hattının (deniz kısmı ve kara kısmı dahil) içerisinde kalacak bir önceki yüklemeden kalan toplam yaklaşık 165 m 3 lük yakıt, yeni yakıt tankeri şamandıraya bağlandığında yeni yakıtın itici gücü ile karadaki tanklara doğru basılacaktır. Farklı yakıt tankerlerinin peş peşe şamandıraya bağlanarak karadaki tanklara yakıt basması durumunda ilk ve sonraki yakıtların birbirine temas ettiği noktada toplam en fazla 10m 3 ünün birbirine karışacağı varsayılmaktadır. Bu karışım genellikle daha da az olmaktadır ancak yakıt kalitesinin korunması amacıyla 10 m 3 olarak varsayılmıştır. Bu durumda yeni tankerin bağlanmasıyla boru hattından gelen yakıtın ilk 160 m 3 ü hala daha karışıma uğramamış önceki tankerden gelen yakıt olacağından, aynı tanka basılacaktır. 160 m 3 alındıktan sonra operatör akımı durdurup 10 m 3 karışım halinde olduğu varsayılan yakıtı slop tankı olarak nitelendirilen tanka yönlendirecektir. Bu karışım tankın dolma oranına bağlı olarak belli periyotlarla tankerler vasıtası ile Tüpraş a taşınacak ve orada ücreti mukabili ayrıştırılarak tekrar satışa sunulacaktır. Bu kısımda verilen sayısal değerler, uygulama sırasında imal edilen sisteme göre yeniden teyit edilecek ve gerektiği taktirde revize edilecektir. Boru hattı içerisinde çok sık olamamakla birlikte taşınan malzeme içerisindeki safsızlıklardan (toz veya diğer karışımlar) oluşacak bazı birikimler söz konusu olabilecektir. Bu birikimlerin temizlenmesi için zaman zaman pig adı verilen özel temizleme sisteminin çalıştırılması gerekecektir. Bu durumda 2 tane pig aparatı arasına hattın temizlenmesi için seçilecek uygun çözücü madde de ihtiyaca göre doldurularak pig atımı işlemi gerçekleştirilecektir. İşlem sonrasında çözücü madde temizlediği malzeme ile kirlenmiş olacağından ve bu malzemenin de tamamen petrol türevlerinden teşkil olması beklendiğinden, tehlikeli atık olarak işlem görecek ve bu raporun diğer kısımlarında tehlikeli atıklarla alakalı verilen taahhütlere uygun şekilde bertarafı sağlanacaktır. Tanklar ise tamamen mazot ve benzin depolanması için kullanılacağından ve tankın içerisine doldurulacak malzemenin yüksek ekonomik değerde mümkün olduğunca saf malzemeden oluşması hedeflendiğinden, tankların kısa süreler içerisinde kirlenmesi veya dolması beklenmemektedir. Ancak zaman içerisinde bu tür temizleme ihtiyaçlarının ortaya çıkması kısa vadelerde olmasa bile söz konusu olabilecektir. Buna ilave olarak tanklarda tadilat, boyama v.b. gibi bakım veya onarım gereksinimleri söz konusu olabilecektir. Bu tür durumlarda malzemenin tanktan mümkün olduğunca tahliye edilmesi sağlanacak, daha sonra halen tankın içerisinde kalan ve dizel veya benzin olarak değerlendirilmesi mümkün olmayan kısmın ise tehlikeli atık olarak bertaraf edilmesi sağlanacaktır. Bu çalışmalar sırasında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile alakalı tüm tedbirler alınarak, uygun koruyucu malzeme ve ekipmanlar kullanılarak işlemlerin yürütülmesi sağlanacaktır. 4/104

16 ÇEBİ Metal Sanayi Ticaret A.Ş Tesise akaryakıt taşınmasında kullanılacak olan borular tarihli TS 4943 Ham Petrol ve Petrol Ürünlerini Depolamaya Mahsus Tank Çiftliklerinde Emniyet Kuralları standardında belirtilen boru donanımıyla ilgili başlıkta belirtilen tarihinde Kabul edilen TS 6047 Yanıcı Akışkanlar için Boru Hatları-Çelik Borular standardına göre dizayn edilecektir. Tank yerleşim kuralları ve tank sahalarında alınacak yangın güvenlik önlemleri ulusal ve uluslararası standartları sağlayacak olup, bu amaçla alınan önlemler yangın çıktıktan sonra, çevreye ve insan sağlığına olabilecek zararı minimize etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca; tankların, boru hatlarının, pompa ve kompresörlerin, basınç regülatörlerinin mühendislik tasarım kuralları, elektrik ve elektrostatik tehlike önlemleri, tank inşası ve tankların operasyonu esnasında uyulması gerekli kurallar ile ilgili uyulacak ulusal ve uluslararası standartlar önlemler serisi ise yangının ilk planda çıkmasını engelleyici yönde alınmış olan tedbirlerdir. Tesis içerisinde çalışacak personelin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yemekhane, mutfak, lavabo, duş, tuvalet ve çay ocağının yer aldığı idari bina inşa edilecektir. Madeni yağ deposu idari bina içerisinde yer alacaktır. Tesis girişinde güvenlik amacıyla bekçi kulübesi, kanopi, ve bakım onarım ünitesi, trafo ve jeneratör binası ve seperatör ve ürün tankları bulunacaktır. Akaryakıt deposu verilmiştir. ÇEBİ Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından yapılması planlanan tesisin proses akım şeması Şekil I-1 de verilmiştir: Şekil I-1: Proses Akım Şeması İdari ve Sosyal Bina: Tesis içerisinde çalışacak personelin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yemekhane, mutfak, lavabo duş, tuvalet ve çay ocağının bulunduğu sosyal bina inşa edilecek olup, içerisinde yönetici ve idarecilerin çalışma ofisleri yer alacaktır. Ayrıca Mamul haldeki (Kapasite 90 ton) madeni yağlar (motor yağı, hidrolik yağ, Şanzıman yağı, diferansiyel yağı vb.) bu alanda depolanacaktır. Güvenlik ve Bekçi Kulübesi: Tesis girişine tesisin ve çalışanların güvenliğini sağlamak ve tesise giriş çıkışları kontrol altında tutmak amacıyla tek katlı güvenlik ve bekçi kulübesi inşa edilecektir. 5/104

17 ÇEBİ Metal Sanayi Ticaret A.Ş Kanopi: Akaryakıt ürünleri, depolama tanklarından türlerine göre (benzin, motorin vb.) ayrı hatlarla dolum kanopisine gelecektir. Akaryakıt buradan sayaca sonra da dolum kollarına aktarılarak tankerlere yüklenecektir. Bu ünite betonarne ve çelik konstrüksiyon şeklinde inşa edilecektir. Tesise gelen tankerler dolum işlemine başlamadan önce güvenlik amacıyla, topraklama sistemi ile irtibatlandırılacaktır. Aksi taktirde dolum işlemi otomatik olarak duracaktır. Kantar: Müşteri tankerlerine yüklenecek akaryakıt miktarının tespit edilmesi amacıyla tesiste kantar bulunacaktır. Seperator: Tesis içerisinde herhangi bir sızıntıdan kaynaklanan temizleme suları ile temizlik esnasında meydana gelebilecek sular seperatorde toplanacak ve yoğunluk farkı esasına dayalı olarak birbirinden ayrılacaktır. Trafo ve jeneratör binası: Proje kapsamında tesisin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla 400 kva gücünde trafo kurulacaktır. Tesisin faaliyetlerinin aksamadan sürebilmesi için kesintisiz güç sağlamak amacıyla, çalıştırılması gereken minimum ekipman güçlerine göre jeneratör seçilecektir. Paket arıtma tesisi: Tesiste çalışacak personelden kaynaklı evsel atıksular ve seperatorden gelen atıksular paket arıtma tesisinde arıtılacaktır. I.3 Şamandıra Veya Platform Sistemi İle İlgili Teknik Bilgiler, Kiralanacak İse Kiralanacak Sisteme Ait Teknik Bilgiler (yapım teknikleri, kullanılan malzemeler ve özellikleri, koordinatları, yanaşacak gemi tonajları, yöreye ait dalga çalışmaları, batimetrik çalışmalar v.b.) Proje kapsamında deniz yoluyla gelecek olan akaryakıtın depolama tanklara sevkiyatı için Standart Petrol Ltd. Şti ne ait olan şamandıra sistemi kulanılacaktır. Söz konusu şamandıra sistemininin ÇEBİ Metal San. ve Tic. A.Ş. tarafından kullanılması ile alakalı Standart Petrol ve Çebi Metal tarafından imzalanmış olan sözleşme ve şamandıra sistemini gösteren pafta Ek-4 te verilmiştir. Şamandıra sistemine ilişkin teknik bilgiler aşağıda yer almaktadır. Şamandıraya bağlı zincir sayısı: 3 adet Bağlanacak gemi tonajları: ton Beton bloğa bağlı zincir sayısı: 3 adet Şamandıra koordinatları: 1. Şamandıra Koordinatları : N E 2. Şamandıra Koordinatları : N E 3. Şamandıra Koordinatları : N E Şamandıra sistemine ait görüntler Şekil I-2 ve Şekil I-3 de verilmiştir. 6/104

18 ÇEBİ Metal Sanayi Ticaret A.Ş Şekil I-2: Şamandıra Genel Görünüm Şekil I-3: Şamandıranın Denizde Görünümü I.4 Arazi Kazanmak Amacıyla veya Diğer Nedenlerle, Herhangi Bir Su Ortamında Yapılacak Doldurma, Kazıklar Üzerine İnşaat vb. İşlemler İle Bunların Nerelerde Yapılacağı, Ne Kadar Alanı Kaplayacağı, İnşaat Süresince Kullanılacak Ekipmanlar ve İnşaat Tekniği Proje kapsamında arazi kazanmak amacıyla veya diğer nedenlerle deniz ortamında herhangi bir doldurma işlemi yapılmayacaktır. I.5 Kullanılacak Dolgu Malzemesinin Özellikleri, Su Ortamı İle Etkileşimi (malzemenin fiziksel ve kimyasal özellikleri, bu kapsamda ağır metal içeriği ve sudaki çözünürlüğü, nereden ve nasıl temin edileceği, taşınması ile ilgili diğer işlemler), Proje kapsamında dolgu işlemi yapılmayacağından su ortamı ile ilgili herhangi bir etkileşim söz konusu değildir. 7/104

19 ÇEBİ Metal Sanayi Ticaret A.Ş I.6 Döşenen Boru Hattının Boyutları, Kapasitesi, Adedi, Kullanım Amaçları ve Boruların Teknik Özellikleri (katodik koruma, izolasyon vb.), Döşenen Boru Hattı İle İlgili Teknik Bilgiler ve Güzergah Hakkında Bilgi Deniz yoluyla gelecek akaryakıtın şamandıradan tanklara sevkiyatı denizde ve karada yapılacak çapı 12 PE sargılı 7,1 mm kalınlığında olacak bir adet boru hattı vasıtasıyla olacaktır. Boru hattı boyunca herhangi bir vana olmayacaktır. Boru hattının deniz kısmında sonlandığı noktada çelik boruya, şlank adı verilen kauçuk esaslı borular monte edilecektir. Şlankın ucu da şamandıraya bağlanacaktır. Şamandıra Sistemine Gemi yanaştığında, gemi kendi çapasını da atacaktır. Ürün getiren gemi, gemi vinci vasıtası ile şlankın ucunu gemiye alarak boru hattının ağzındaki kör şlank çıkarılacak ve geminin pompasına bağlanacaktır. Kara çıkışındaki kontrol noktasında gemiden basılan akaryakıtın basıncı sürekli ölçülerek kontrol altında tutulacaktır. Boru hattının denizde kalan kısmı yaklaşık 700 m karada kalan kısmı ise 1500 m olacaktır. Boru hattı güzergahı Ek-3 te verilmiştir. Boru hattının denizde kalan kısmı 70 m aralıklarla deniz tabanına döşenecek beton bloklara zincirlerle tutturulacaktır. Beton bloklarda bir adet boru bağlama yeri olacaktır. Böylece şamandıraya bir adet boru hattı bağlanabilecektir. Boru hattının karada kalan kısmında ise, borunun geçeceği alanda toprak 50 cm sıyrılarak boru kazılan yere gömülecektir. Boru hatlarının üstü bitkisel olmayan hafriyat toprağı ile kapatılacak ve arazi düzeltme çalışmaları yapılacaktır. Boru hattının karada kalan kısmında galvenik anotlarla, denizde kalan kısmında ise indium alaşımlı anotlarla katodik koruma yapılacaktır. 1/5000 ölçekli Mevcut Boru Hattı İmar Planları Ek-3 te verilmiştir. Boru hattına ait koordinat bilgileri Tablo I-2 de yer almaktadır. Nokta Adı Tablo I-2: Boru Hattı na Ait Koordinatlar ED-50 UTM (6 DERECE) y x y x S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ /104

20 ÇEBİ Metal Sanayi Ticaret A.Ş I.7 Hammadde, Ürün ve Kimyasal Maddelerin (parlama noktaları dahil) Taşınması ve Depolanması, Tankların Koruma Tipi, İşletme Basıncı, Sabit ve Yüzer Tavan v.b. Hususlar İle İlgili Bilgiler Proje kapsamında kullanılacak olan tanklar sabit tavan tipli, soğutma su korumalı olacaktır. Tesiste Kurşunsuz Benzin 95 Oktan, Kurşunsuz Benzin 98 Oktan, Motorin 50 ppm ve Motorin 200 ppm olmak üzere 4 çeşit ürün depolanacaktır. Tesiste inşa edilecek ürün tanklarının üzerinde seviye ölçüm cihazı, ısı ölçüm cihazı, PV valfı, PV vana, giriş çıkış vanaları, köpük nozılı gibi teçhizatlar ve ekipmanlar yerleştirilecektir. Tanklarda oluşacak buharlaşmanın önlenmesi ve çevreye zarar vermemesi için tank üzerlerinde bulunan AT.BW. (Alev tutucu ve Basınç vakum ventili) cihazlarla sağlanacak olup, tankların dolumu sırasında oluşabilecek yakıt buharı kaçakları bu cihazlarla önlenmiş olacaktır. Tankların boyanması, son kat olarak epoxy boya ile boyanacaktır. Tankların sızdırmazlık kontrolleri için API 650 (Çelik Akaryakıt depolama tanklarının kaynak, onarım, bakım ve kontrolü ile ilgili Amerikan Petrol Enstitüsü Standardı) referans alınarak radyografik testler yaptırılacaktır. Korozyon oyukları ve diğer kaynak hataları radyografi ile algılanmaktadır. Kaynakta çok küçük gözeneklerin varlığından şüphe edilirse ve filimde de görüntülenirse o kesimde kaynak yeniden yapılacaktır. Depolama Tankları API-650 standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır. Tesiste yapılan tanklar yer üstünde ve silindirik şekilde olacaktır. Tesiste kullanılacak elektrik tesisatları, API 497 ve 505 e (Petrol ürünleri ile ilgili tesislerde elektrik tesisatının kurulması ile ilgili Amerikan Petrol Enstitüsü standardı) göre Ex-proof Type olacaktır. Tanklar arası mesafe TS 4943 Ham Petrol ve Petrol Ürünlerini Depolamaya Mahsus Tank Çiftliklerinde Emniyet Kuralları standardında Bölüm Tank Mesafeleri başlığı altından Madde de verilen Ürün tankları arasındaki mesafe, küçük tanklın yarı çapı kadar veya en yüksek tankın boyunun yarısı kadar olmalıdır (Hangisi büyükse) kaidesine uygun olarak planlanmıştır Her tank, yakıt taşması ve sızıntılarından korumak için yerden cm yükseklikte bulunan bir temel üzerine inşa edilecek temel kenarları tank cidarından cm dışa taşacaktır. Akaryakıt dolum ve depolama tanklarının etrafına güvenlik havuzları oluşturulacak ve böylece oluşacak olan sızmalar tamamen bu havuz içerisinde kalacaktır. Sızma sonucu oluşan ürün separatöre aktarılarak, yoğunluk farkından yararlanılarak ayrıştırıldıktan sonra ürün depolama tanklarına verilecektir. Tesiste bulunan sabit tavanlı akaryakıt depolama tanklarının etrafına TS 4943 Ham Petrol ve Petrol Ürünlerini Depolamaya Mahsus Tank Çiftliklerinde Emniyet Kuralları standardında Bölüm I.I.3 Tankları seddeyle korumak başlığı altında verilen seddeyle korunmuş bütün ürün tanklarının kapasitelerinin %30 u, bu kapasite, en büyük tankın hacminden küçük olamaz ve Herhangi bir yangın vukuunda müdaheleyi güçleştirmemek için sedde yüksekliği 3 m yi geçmemelidir. kaidelerine göre beton sedde inşa edilecektir. I.8 Faaliyet Ünitelerinde Kullanılacak Makine ve Teçhizatın Adet ve Özellikleri, Bakım ve Temizlik Çalışmaları Proje kapsamında akaryakıt tanklarına akaryakıt ikmali için transfer pompası, dolum kanopisinde kullanılmak üzere satış pompası kullanılacaktır. Tesisin elektrik ihtiyacı için 400 kva gücünde trafo inşa edilecektir. Ayrıca, tesisin faaliyetlerinin aksamadan sürebilmesi için kesintisiz güç sağlamak amacıyla jeneratör olacaktır. Yangın anında kullanılmak üzere elektrikli ve dizel motopomp sistemleri yer alacaktır. 9/104

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ İSTİKLAL MAHALLESİ, YILDIRIM BEYAZID CADDESİ, NO: 14 ESENYURT / İSTANBUL F21D18C3C3D PAFTA, 159 ADA, 3 PARSEL URBAN ÇEVRE DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK TİC.

Detaylı

FEZA Bandırma Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi Tanıtım Dosyası ALMATY INVESTMENT

FEZA Bandırma Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi Tanıtım Dosyası ALMATY INVESTMENT FEZA Bandırma Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi Tanıtım Dosyası ALMATY INVESTMENT Mayıs, 2015 Edincik, Bandırma 1 İçindekiler İçindekiler... 2 Yönetici Özeti... 3 1 TESİS GENEL TANITIMI... 4 1.1 Tesis

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYASINDA YER ALAN KONULAR 3 ANA GRUPTA TOPLANMAKTADIR 1- PROJE ALANI VE

Detaylı

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ 1.1. Ruhsat Sahasının İli : İlçesi : Beldesi : Köyü : Ruhsat Numarası : Ruhsat Grubu : I (a) Maden Cinsi : BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.2. Ruhsat Sahibinin Adı Soyadı : Adres :

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIR A NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ÇED Yönetmeliği Kapsamında Başvuru Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03/10/2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI (TPAO)

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI (TPAO) TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI (TPAO) TPAO 3 ADET HER BİRİ 24.000m³ (150.000 VARİL) HACİMLİ HAM PETROL DEPOLAMA TANKI VE BAĞLANTI BORU HATTI PROJESİ NİHAİ ÇED RAPORU HATAY İLİ, DÖRTYOL İLÇESİ, YEŞİLKÖY

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Ek-3: Faaliyet Ön Bilgi Formu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Kod No:... Tarih:.../.../... Bu form, toprak kirliliği potansiyeli bulunan endüstriyel faaliyetler ile ilgili genel

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR Dilovası,28.06.2013 BİRİNCİ AŞAMA: ÇED KARARI İnşaata başlamadan, yapı ruhsatı alınmadan önce hazırlanan

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Manisa İli 13.810 km² yüz ölçümüne sahip olup, 2015 itibarıyla

Detaylı

AKARYAKIT DEPOLAMA TESİSİ VE BORU HATTI PROJESİ

AKARYAKIT DEPOLAMA TESİSİ VE BORU HATTI PROJESİ İMAR İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Dereağzı Mahallesi Dallas Caddesi Ciciuğur Sitesi No: 27 Marmara Ereğlisi / TEKİRDAĞ Tel: 0 282 623 60 64 Faks: 0 282 623 62 30 AKARYAKIT DEPOLAMA TESİSİ

Detaylı

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

1) Limanın ve liman yöneticisinin adı, adresi, telefon ve faks numaraları. 3) Hizmet sunduğu gemilerin tipleri, büyüklükleri ve diğer özellikleri

1) Limanın ve liman yöneticisinin adı, adresi, telefon ve faks numaraları. 3) Hizmet sunduğu gemilerin tipleri, büyüklükleri ve diğer özellikleri EK 1 ATIK KABULTESİSİ PROJE RAPORU VE ATIK YÖNETİM PLANI FORMATI A) GENEL BİLGİLER 1) Limanın ve liman yöneticisinin adı, adresi, telefon ve faks numaraları 2) Raporu hazırlayanların tanıtımı B) LİMAN

Detaylı

BİLGİ NOTU. Adresi / Konumu

BİLGİ NOTU. Adresi / Konumu BİLGİ NOTU Taşınmaz İNEBOLU LİMANI Adresi / Konumu İnebolu Limanı, Karadeniz bölgesinin Batı Karadeniz bölümünde yer alan Kastamonu ilinin, Karadeniz kıyısındaki ilçelerinden birisi olan İnebolu İlçesi

Detaylı

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ²

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Çevre Danışmanlık Firmasının İsmi ve Logosu AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Tetkik Tarihi : Tetkik Saati : A - İŞLETME BİLGİLERİ Adı Adresi Faaliyet Konusu ÇKAGİLHY Kapsamındaki Yeri ÇED Mevzuatına Göre

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR CAD.

Detaylı

ARGAZ LPG DOLUM TEVZİİ İNŞ. SAN. ve TİC. A.Ş. LPG ve AKARYAKIT DEPOLAMA VE DOLUM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ NİHAİ ÇED RAPORU

ARGAZ LPG DOLUM TEVZİİ İNŞ. SAN. ve TİC. A.Ş. LPG ve AKARYAKIT DEPOLAMA VE DOLUM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ NİHAİ ÇED RAPORU ARGAZ LPG DOLUM TEVZİİ İNŞ. SAN. ve TİC. A.Ş. LPG ve AKARYAKIT DEPOLAMA VE DOLUM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ TEKİRDAĞ İLİ, MARMARA EREĞLİSİ İLÇESİ, SULTANKÖY BELDESİ, EKŞİELMA MEVKİİ GÖKER ÇEVRE ve

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA Aktarma İstasyonları ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Genel Bursa İli Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gemlik, Gürsu, Kestel, Karacabey, Orhangazi, Yenişehir, Mustafakemalpaşa, İnegöl,

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

Mevcut şartlardaki çevrenin ve proje sahasının sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri Bölüm 2 de detaylı olarak sunulmuştur.

Mevcut şartlardaki çevrenin ve proje sahasının sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri Bölüm 2 de detaylı olarak sunulmuştur. 7. ÇEVRESEL ETKİLER 7.1. Mevcut Şartlardaki Çevrenin Özellikleri Önerilen tesisleri, Karadeniz bölgesi, Kastamonu ili sınırlarında, Kastamonu E31-a3 numaralı 1/25000 ölçekli haritada 4 634 000 4 636 000

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Ekim 2015 Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Kamçılı Mahallesi,

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışma Ruhsatı Yer Seçimi ve Tesisi Kurma İzni (GSM 1-2-3) 1- Başvuru

Detaylı

AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ

AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ Bu yöntem, depolama tankında yada boru hatlarında oluşan bir sızıntının akustik yöntem ile tespitine yönelik muayene tipidir. Muayenedeki amaç basınç (vakum) altındaki

Detaylı

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Gelendost İlçesi, Avşar köyü 17-18 pafta 1917, 7342, 7346, 7250 nolu parseller içerisinde kalan alanı kapsamaktadır.

Detaylı

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU MAYIS 2016 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir.

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir. PLANLAMA ALANININ KONUMU ve TANITIMI Çalışma alanı, Manisa İli Akhisar İlçesi Akhisar Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Manisa İli Akhisar ın doğusunda Gördes, güneyinde Gölmarmara, batısında

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI

BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI Sayfa i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... İİ TABLOLAR DİZİNİ... İİ ŞEKİLLER DİZİNİ... İİ 11. KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ... 1 11.1. GİRİŞ... 1 11.2. TÜRKİYE-YUNANİSTAN

Detaylı

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza 1.1. İÇİNDEKİLER İçindekiler kısmı aşağıdaki

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS, 2017 İÇİNDEKİLER AMAÇ... 2 KAPSAM... 2 YÖNTEM... 2 1.

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

YÖNETMELİK RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

YÖNETMELİK RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER 1. Dilekçe, 2. Başvuru formu, 3. Tahsis Belgesi, 4. Yapı Kullanma İzin Belgesi 5. İmza Sirküleri,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/382 30/03/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi SANN MADENİ YAĞ GERİ DÖNÜŞÜM TAŞIMACILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ TARSUS OSB CUMHURİYET BULVARI NO:5 AKDENİZ / MERSİN İlgi: (a) 16/04/2014

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/1748 25/10/2016 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi BAYTEM GERİ DÖNÜŞÜM MADENİ YAĞLAR METAL HURDA PLASTİK İNŞ. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. BADIRGA KÖYÜ DERİCİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNDE SANAYİ UYGULAMALARI VE SAHAYA ÖZGÜ RİSK ANALİZİ

TOPRAK KİRLİLİĞİNDE SANAYİ UYGULAMALARI VE SAHAYA ÖZGÜ RİSK ANALİZİ TOPRAK KİRLİLİĞİNDE SANAYİ UYGULAMALARI VE SAHAYA ÖZGÜ RİSK ANALİZİ MART 2017 SUNUM PLANI 1. Toprak Kirliliği İle İlgili Yapılmış Örnek Çalışmalara Ait Görseller 2. Sanayi Tesislerinde Risk Analizi ve

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İÇİNDEKİLER Sayfa 1. İŞLETME BİLGİLERİ 3 2.....

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, BİGADİÇ İLÇESİ, ÇAVUŞ MAHALLESİ 28 ADA, 14-16-20-22-24-26 PARSELLERE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRECİ (EN GEÇ) 1 İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 1-Başvuru Dilekçesi 30 GÜN 2-

Detaylı

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ; Rüzgâr ve Güneş enerjisine

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ 1 AŞAĞIDA ADI GEÇEN TESİSİN BİRİMLERİ İÇİN ENTEGRE ÇEVRE İZNİ GEREKLİLİĞİ İÇİN TEMEL PROJE : YERLEŞKE ADRESİ: VERİLİŞ TARİHİ: HAZIRLAYAN KİŞİ 1 : Adı - Soyadı

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, DURALİLER MAHALLESİ, (28092 ADA 9 VE 10 NOLU PARSELLER) BELEDİYE HİZMET ALANI 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, SAVAŞTEPE İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 297 ADA, 70-71-72-73-74-75-81-82-83-84 PARSELLERE AİT 1/5000

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ A. GAYRISIHHİ MÜESSESELER: İNŞAATA BAŞLAMADAN ÖNCE, YENİ ÜRETİM KONUSU PLANLAMASINDA VEYA KAPASİTE ARTIŞLARINDA: 1. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): GOSB a başvuru yapılacaktır. Diğer kurum ve kuruluşlardan

Detaylı

YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA

YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi, 499

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR (MANİSA) YENİMAHALLE, 703 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/348 13/03/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EKOR KURŞUN METAL PLASTİK SAN VE TİC LTD ŞTİ KÜÇÜK SAN SİT D BÖL 42 CAD 4 ŞEHİTKAMİL ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP İlgi: (a) 12/02/2014

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKAMİL İLÇESİ, İNCİLİPINAR MAHALLESİ, 636 ADA 37, 42 VE 44 PARSELLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Kapak dahil 7 sayfa PLANLAMA ALANININ TANIMI

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK İSTEYEN KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN ÇEVRE İZNİ BAŞVURU ŞARTLARI

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, KIZILKEÇİLİ MAHALLESİ, ADA 329, PARSEL 7 DE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Temmuz 2016 Balıkesir İli, Edremit

Detaylı

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU Rapor : 2016/08 Tarih : 29.02.2016 KONUNUN ÖZÜ: Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi 351 ada 23 parsel komşuluğunda bulunan Belediyemiz mülkiyetindeki

Detaylı

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ DETAYLI İŞ PROGRAMI

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ DETAYLI İŞ PROGRAMI 1 1 ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ İŞİ 346 days Thu.09 Thu 18.0.16 346 days Thu.09 Thu 18.0.16 Thu.09 Thu.09 Thu.09 Thu.09 Thu 4.09.09 Thu 4.09.09 Thu 4.09.09

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ 1203 ADA 13 PARSEL ve 1204 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü ÇEVRE ANALİZLERİ... Emisyon Ölçüm ve Analizleri Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri İmisyon Ölçümleri Su, Atık Su ve Deniz Suyu Analizleri Atık Yağ Analizleri Atık Analizleri Toprak Analizleri Arıtma

Detaylı

MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI

MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI Sayfa No: 1 / 6 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No. Revizyonun Sebebi 00 - Yeni yayın 01 27.06.2014 4,5 02 3,4,5,6 Kredi kuruluşu teknik danışmanı önerileri doğrultusunda

Detaylı

Emisyon Envanteri ve Modelleme. İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik

Emisyon Envanteri ve Modelleme. İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik Emisyon Envanteri ve Modelleme İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik İçerik Emisyon Envanteri Emisyon Kaynaklarına Göre Bilgiler Emisyon Faktörleri ve Hesaplamalar Modelleme Emisyon Envanteri

Detaylı

PROJE AŞAMALARI. Kaynak Envanterinin Oluşturulması. Emisyon Yükü Hesaplamaları

PROJE AŞAMALARI. Kaynak Envanterinin Oluşturulması. Emisyon Yükü Hesaplamaları PROJENİN AMACI Bölgesel Temiz Hava Merkezlerinden olan Ankara merkez olmak üzere; Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Yozgat ve Zonguldak illerinde

Detaylı

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. -2002- Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Sayfa No : Amaç 2 Kapsam 2 İKİNCİ BÖLÜM Katı Atıkların Depolanması,

Detaylı

ÇED SÜRECİNE HALKIN KATILIMI TOPLANTISI 26 Mayıs 2009 Erzin/HATAY

ÇED SÜRECİNE HALKIN KATILIMI TOPLANTISI 26 Mayıs 2009 Erzin/HATAY ÇED SÜRECİNE HALKIN KATILIMI TOPLANTISI 26 Mayıs 2009 Erzin/HATAY Çevre ve Denizcilik Mevzuatına Uyum Kıyı Tesisi İşletme İzinleri Kıyıda ve Denizde Uygulama İmar Planları Gemi Atık Proje Raporları ve

Detaylı

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/09/2016 Karar No 47 İMAR KOMİSYON RAPORU

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/09/2016 Karar No 47 İMAR KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-1: Elbasan Mahallesi 211 nolu parsele ait 1/1000 İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.08.2016 tarih E.3667 sayılı yazısında; İLGİ : 12.08.2016 tarih 32249 sayılı dilekçe. TALEP: Çatalca

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İşyeri Açma ve Birinci Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler için BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ MERKEZ İLÇESİ YENİ MAHALLESİ 579 ADA 1 PARSEL VE ÇEVRESİNDE RESMİ KURUM ALANI(MÜZE) VE KÜLTÜREL TESİS ALANI(Kültür Evi) AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan:

Detaylı

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 H.Bülent KADIOĞLU Çevre Mühendisi Golder Associates Sunum

Detaylı

EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler

EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler Madde 1- Bu yönergenin amacı, 07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler

Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler Yalçın n KARACA Şube MüdürüM

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, , ADALAR İLE ADA PARSELLERE İLİŞKİN 1/1

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, , ADALAR İLE ADA PARSELLERE İLİŞKİN 1/1 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, 20442 20443, 20447 ADALAR İLE 20434 ADA 14-15 PARSELLERE İLİŞKİN 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI RAPORU 1. PLANLAMA ALANI

Detaylı

LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ:

LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ: LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ: Çanakkale Liman İşletmesi Örneği Evren BECEREN 1, Ali AKTOPRAK 1, Arzu TORÖZ 2 1 Çanakkale Liman İşletmesi San. Ve Tic. A.Ş. 2 Arse Çevre Mühendislik Dan.

Detaylı

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU İçerik 1. GEREKÇE ve KAPSAMI... 2 2. KONUM... 3 3. MÜLKİYET DURUMU VE MERİ DURUMU... 4 4. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ...

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/77 22/09/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi RAL GERİ DÖNÜŞÜM ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. -2 ORGANİZE SAN BÖL. ATATÜRK CADDESİ No: 25 TOPRAKKALE TOPRAKKALE / OSMANİYE İlgi: (a) 29/07/2013

Detaylı

AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI

AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI 71AT Serisi Ürün No: 71 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ .. /../2010 KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNE (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) Kütahya İli, İlçesi,.Köyü, Pafta,.Ada,.

Detaylı

Planlama Alanının Bölge İçindeki Yeri

Planlama Alanının Bölge İçindeki Yeri TEKİRDAĞ - ERGENE VELİMEŞE BELEDİYESİ REVİZE İMAR PLANINDA YAPILAN 4044, 4045, 4046, 9925, 8897 PARSELLER, 686 ADA1 PARSEL İLE 695 ADA 1 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELE İLİŞKİN MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1064 ADA 1 NOLU PARSEL MARDİN İLİ MERKEZ İLÇESİ NUR MAHALLESİ 1064 ADA 1 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2. 1.1 Genel... 2

İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2. 1.1 Genel... 2 İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2 1.1 Genel... 2 1.2 Pompa İstasyonları Ön Raporlarının Hazırlanmasında Yapılacak Çalışmalar... 2 1.2.1 Jeoteknik Etütler... 2 1.2.2 Harita

Detaylı

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJĐSĐNE DAYALI LĐSANS BAŞVURULARINA ĐLĐŞKĐN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ; Rüzgâr ve Güneş enerjisine

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI MANİSA İLİ SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, MANİSA İLİ, SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, 105 ADA 1 PARSELDE YER ALAN TAHSİS-A ALANINDA KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, SINDIRGI İLÇESİ, ÇELEBİLER MAHALLESİ, ADA 108,PARSELLER 34-39-40-41 DE KAYITLI TAŞINMAZLAR İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU ŞUBAT 2017 Balıkesir İli,

Detaylı

İHALE TARİHİ : 05.07.2012 İŞE BAŞLAMA : 31.08.2012

İHALE TARİHİ : 05.07.2012 İŞE BAŞLAMA : 31.08.2012 1/2 İŞİN ADI : Spil Dağı Milli Parkı Alt Yapı Yapım İşi İDARE : Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü YÜKLENİCİ : As İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. İHALE BEDELİ : 11.890.000,00

Detaylı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 3 Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri Gölet, Liman, Baraj gibi Projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat 4

Detaylı

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA Doküman No: FR-34 Yayın Tarihi: 20.02.2010 Revizyon No: 3 Revizyon Tarihi: 26.12.2011 Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi 1. Sınıf gayri sıhhi müessese Çalışma Ruhsatı Faaliyet

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) "A Tipi" Muayene Kuruluşu Akreditasyon No Adresi Mavievler Mah. Sancak Sok. No11 Küçükyalı Maltepe 34854 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel Faks E-Posta Website 0 216 518 02

Detaylı