AKARYAKIT DEPOLAMA TESİSİ VE BORU HATTI PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKARYAKIT DEPOLAMA TESİSİ VE BORU HATTI PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU"

Transkript

1 ÇEBİ METAL SANAYİ TİCARET A.Ş. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Bestekâr Saadettin Kaynak Sok. No: Altunizade /İSTANBUL Telefon: +90 (216) Faks: +90 (216) AKARYAKIT DEPOLAMA TESİSİ VE BORU HATTI PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU TEKİRDAĞ İLİ, MARMARA EREĞLİSİ İLÇESİ SULTANKÖY BELEDİYESİ, EKŞİELMA MEVKİİ ÇED Raporu ENVY Enerji ve Çevre Yatırımları A.Ş. Çetin Emeç Bulvarı Cadde No: 7 Öveçler ANKARA - TÜRKİYE Tel: +90(312) (Pbx) Faks: +90(312) e-posta: ANKARA 2013

2 Proje Sahibinin Adı Adresi Telefon ve Faks Numaraları ÇEBİ Metal Sanayi, Ticaret A.Ş. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Bestekâr Saadettin Kaynak Sok. No: Altunizade /İSTANBUL Telefon: +90 (216) Faks: +90 (216) Projenin Adı Proje Bedeli 10 Milyon $ Akaryakıt Depolama Tesisi ve Boru Hattı Projesi Proje İçin Seçilen Yerin Açık Adresi: (İli, İlçesi, Mevkii) Tekirdağ İli, Marmara Ereğli İlçesi, Sultanköy Belediyesi, Ekşielma Mevkii UTM Zone 35 Datum: ED 50 PROJE ALANI KOORDİNATLARI No X Y BORU HATTI KOORDİNATLARI Proje İçin Seçilen Yerin Koordinatları, Zone Nokta Adı ED-50 UTM (6 DERECE) y x y x S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ i/x

3 Projenin ÇED Yönetmeliği Kapsamındaki Yeri (Sektörü, Alt Sektörü) 16 Aralık 2003 tarih ve sayılı ÇED Yönetmeliği Ek I- Madde 31 nu Hazırlayan Kuruluşun/ Çalışma Grubunun Adı ENVY Enerji ve Çevre Yatırımları A.Ş. Nihai ÇED raporunu hazırlayan kuruluşun/ çalışma grubunun adresi, telefon, ve faks numaraları Çetin Emeç Bulvarı Cadde No: Öveçler / ANKARA Telefon: +90 (312) Faks: +90 (312) Nihai ÇED raporu sunum tarihi (gün, ay, yıl) Mayıs ii/x

4 ÇEBİ Metal Sanayi Ticaret A.Ş İÇİNDEKİLER LİSTESİ Eklerin listesi... vii Tabloların listesi... viii Şekillerın listesi... ix Kısaltmalar... x I PROJENİN TANIMI VE AMACI... 1 I.1 Projenin Tanımı, Yatırımın Tanımı, İşletme Süresi, Hizmet Amaçları, Projenin Sosyal ve Ekonomik Yönden Gerekliliği... 1 I.2 Proje Kapsamındaki Tüm Ünitelerin Özellikleri, Proses Akım Şeması, Tank Depolama Sahasının Tasarımı (boyutları, adedi, kapasitesi, özellikleri, kesiti, kullanım amaçları) Drenaj Sistemi, Projede Uyulacak Ulusal Ve Uluslararası Standartlar, Her Faaliyet İçin Her Bir Ünitede Gerçekleştirilecek İşlemler İle Faaliyet Üniteleri Dışındaki Diğer Ünitelerde Sunulacak Hizmetler,... 2 I.3 Şamandıra Veya Platform Sistemi İle İlgili Teknik Bilgiler, Kiralanacak İse Kiralanacak Sisteme Ait Teknik Bilgiler (yapım teknikleri, kullanılan malzemeler ve özellikleri, koordinatları, yanaşacak gemi tonajları, yöreye ait dalga çalışmaları, batimetrik çalışmalar v.b.)... 6 I.4 Arazi Kazanmak Amacıyla veya Diğer Nedenlerle, Herhangi Bir Su Ortamında Yapılacak Doldurma, Kazıklar Üzerine İnşaat vb. İşlemler İle Bunların Nerelerde Yapılacağı, Ne Kadar Alanı Kaplayacağı, İnşaat Süresince Kullanılacak Ekipmanlar ve İnşaat Tekniği... 7 I.5 Kullanılacak Dolgu Malzemesinin Özellikleri, Su Ortamı İle Etkileşimi (malzemenin fiziksel ve kimyasal özellikleri, bu kapsamda ağır metal içeriği ve sudaki çözünürlüğü, nereden ve nasıl temin edileceği, taşınması ile ilgili diğer işlemler),... 7 I.6 Döşenen Boru Hattının Boyutları, Kapasitesi, Adedi, Kullanım Amaçları ve Boruların Teknik Özellikleri (katodik koruma, izolasyon vb.), Döşenen Boru Hattı İle İlgili Teknik Bilgiler ve Güzergah Hakkında Bilgi... 8 I.7 Hammadde, Ürün ve Kimyasal Maddelerin (parlama noktaları dahil) Taşınması ve Depolanması, Tankların Koruma Tipi, İşletme Basıncı, Sabit ve Yüzer Tavan v.b. Hususlar İle İlgili Bilgiler... 9 I.8 Faaliyet Ünitelerinde Kullanılacak Makine ve Teçhizatın Adet ve Özellikleri, Bakım ve Temizlik Çalışmaları... 9 I.9 Proje Kapsamında Planlanan Ekonomik, Sosyal ve Alt Yapı Faaliyetleri I.10 Proje İçin Seçilen Yer ve Kullanılan Teknoloji Alternatiflerinin Değerlendirilmesi I.11 Projenin İnşaat ve İşletme Aşamasında Kullanılacak Arazi Miktarı ve Arazinin Tanımlanması II PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU II.1 Proje Yerinin; İlgili Valilik veya Belediye Tarafından Doğruluğu Onanmış Olan, Çevre Düzeni Planı, Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı, (1/25000, 1/5000, 1/1000 ölçekli yürürlükte bulunan planlar) Üzerinde İşaretlenerek Gösterilmesi, Proje Sahasının ve Yakın Çevresinin Ölçekli Harita veya Kroki Üzerinde Gösterimi, Proje Sahası ve Yakın Çevresinde Bulunan Yerleşimlerin Harita Üzerinde Gösterilmesi, Mesafelerin Belirtilmesi, Proje Sahası Etrafındaki Tesislerin İsim, Yön ve Uzaklıkları, Tesise Ulaşım İçin Kullanılacak Yol Güzergahları, (1/ ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planının lejantı ve plan notları ile birlikte sunulması ayrıca söz konusu planda... tarih ve... sayılı karar ile... tarafından onaylanmıştır. ve Aslının Aynıdır damgalarının bulunması iii/x

5 ÇEBİ Metal Sanayi Ticaret A.Ş II.2 Faaliyet Alanı ve Yakın Çevresinin Mevcut Arazi Kullanımını Değerlendirebilmek Amacı İle Yeraltı Sularını, Yer Üstü Sularını, Deprem Kuşaklarını, Jeolojik Yapıyı, Yerleşim Alanlarını, Ulaşım Ağını, Enerji Nakil Hatlarını, Arazi Kabiliyetini ve Faaliyet Alanının Yakın Çevresinde Faaliyetlerine Devam Etmekte Olan Diğer Kullanımların Yerlerine İlişkin Verileri Gösterir Bilgilerin 1/ Ölçekli Topoğrafik Harita Üzerine İşaretlenmesi II.3 Proje Kapsamındaki Faaliyet Ünitelerinin Konumu (Bütün idari ve sosyal ünitelerin, teknik altyapı ünitelerinin, varsa diğer ünitelerin proje alanı içindeki konumlarının vaziyet planı üzerinde gösterimi, bunlar için belirlenen kapalı ve açık alan büyüklükleri, binaların kat adetleri ve yükseklikleri), Faaliyet Alanı ve Çevresinin Panaromik Fotoğrafları III PROJENIN YERI VE ETKİ ALANININ MEVCUT CEVRESEL ÖZELLİKLERİ III.1 Jeolojik Özellikler (Bölgenin ve proje sahasının zemin özellikleri, zeminin cinsi, jeolojik ve zemin bilgileri, ayrıntılı jeoteknik ve zemin etüd raporu, proje sahasının ayrıntılı jeolojik harita (1/ veya 1/25.000) üzerinde gösterilerek açıklanması, jeolojik özelliklerin inşaata yansıtılması, jeolojik çalışmalarda elde edilen değerlerin yorumlanması) III.2 Depremsellik III.3 Hidrojeolojik Özellikler ve Yeraltı Su Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan Kullanımı, Faaliyet Alanına Mesafeleri ve Debileri, Yapılan Çalışmalardan İçme Suyu Kuyularının Etkilenmemesi İçin Alınacak Tedbirlerin Belirtilmesi III.4 Hidrolojik özellikler ve yüzeysel su kaynaklarının mevcut ve planlanan kullanımı, bu kaynakların faaliyet alanına mesafeleri ve debileri, III.5 Flora ve Fauna (flora çalışmalarında; alanda bulunan bitki türlerinin endemizm durumunun verilmesi, IUCN e göre tehlike kategorilerine göre de irdelemenin yapılması, önemli bitki alanlarına ilişkin bilgilerin verilmesi, fauna çalışmalarında; Koruma Statülerinin RDB/Bern Sözleşmesi tür listeleri temel alınarak belirlenmesi ve alınacak önlemlerin belirtilmesi, Av Dönemi Merkez Av Komisyonu kararlarına göre incelenmesi, türlerin belirtilmesi ve önemli alanların verilmesi, özellikle mevcut ise üreme döneminde ne gibi önlemlerin alınacağının yer alması) III.6 Meteorolojik ve İklimsel Özellikler III.7 Koruma Alanları (Proje Sahası ve Etki Alanında Bulunan Duyarlı Yöreler ve Özellikleri, Milli Parklar, Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları, Tabiatı Koruma Alanları, Yaban Hayatı Koruma Alanları, Yaban Hayvanı Yetiştirme Alanları, Kültür Varlıkları, Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma Alanları, Boğaziçi Kanununa göre koruma altına alınan alanlar, Biyogenetik Rezerv Alanları, Biyosfer Rezervleri, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Özel Koruma Alanları ve merkezleri, mera kapsamındaki alanlar, içme ve kullanma su kaynakları ile ilgili koruma alanları, Turizm Alanı ve Merkezleri ve koruma altına alınmış diğer alanlar), bunların faaliyet alanına mesafeleri, olası etkileri, alınacak önlemler ve harita üzerinde gösterimi III.8 Toprak Özellikleri ve Kullanım Durumu (Toprağın fiziksel, kimyasal, biyolojik, arazi kullanım kabiliyeti sınıflaması, erozyon, toprağın mevcut kullanımı, toprak etüd raporu) III.9 Proje Yeri Ve Etki Alanının Hava, Su Ve Toprak Açısından Mevcut Kirlilik Yükünün Belirlenmesi IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1 Arazinin hazırlanması aşamasında yapılacak işler kapsamında nerelerde, ne miktarda ve ne kadar alanda hafriyat yapılacağı, hafriyattan kaynaklanan toz hesabının yapılması, mevcut ve oluşacak topoğrafyaya ait kesitlerin oluşturulması, IV.2 Hafriyat artığı toprak, taş, kum vb. maddelerin nerelere taşınacakları, nerelerde depolanacakları veya hangi amaçlar için kullanılacakları, dolgu için kullanılacaksa hafriyat ve dolgu tabloları, kullanılacak dolgu malzemesinin özellikleri IV.3 Boru Hattı, Depolama Tesisi Ve Diğer Ünitelerde Zemin Sızdırmazlığının Sağlanması İçin Yapılacak İşlemler iv/x

6 ÇEBİ Metal Sanayi Ticaret A.Ş IV.4 Taşkın Önleme Ve Drenaj İle İlgili İşlemler, Alınacak Drenaj Önlemleri IV.5 Depolanacak Ürünlerin Tür Ve Miktarları (Günlük, Aylık), Özellikleri, Nereden, Nasıl Temin Edileceği, Kullanılacak Ulaşım Tipi ve Araçlar, Bu Araçların Sayısı, Kapasitesi, Hangi Sıklıkla Gelip Gideceği, Gelen Ürünlerin Nerelere, Ne Kadar ve Nasıl Sunulacağı IV.6 Proje Kapsamında, İnşaat ve İşletme Döneminde Su Temini Sistemi Planı, Suyun Nereden Temin Edileceği, Suyun Temin Edileceği Kaynaklardan Alınacak Su Miktarı ve Bu Suların Kullanım Amaçlarına Göre Miktarları, Oluşacak Atık Suların Cins Ve Miktarları, Oluşacak Atıksuların Cins ve Miktarları, Bertaraf Yöntemleri, Deşarj Edileceği Ortamlar, (burada gerekli izinler alınmalı ve izin belgeleri rapora eklenmelidir.) IV.7 Deniz Yoluyla Gemilerle Getirilecek Ürünlerin Şamandıra veya Platform Vasıtası İle Çekilmesi Esnasında Ve Gemilerden Çıkabilecek Olası Yakıt, Yağ Gibi Kirleticilere Karşı Alınacak Tedbirler (sızıntı) IV.8 Şamandıra veya Platform Sistemi ve Deniz İçi Boru Hattı İle Deniz Ortamında Su Sirkülasyonunda ve Mevcut Canlı Dağılımında Olası Değişimler, Deniz Ekosistemi Hakkında Bilgi, Planlanan Kullanımdan Nasıl Etkileneceği Ve Alınacak Önlemler IV.9 Proje Kapsamındaki Elektrifikasyon Planı, Bu Planın Uygulanması İçin Yapılacak İşlemler ve Kullanılacak Malzemeler, Enerji Nakil Hatlarının Geçirileceği Yerler ve Trafoların Yerleri, Bunların Güçleri, Elektrik İletim Hatlarının Geçtiği Alan Üzerinde Yapılacak İş ve İşlemler,. 85 IV.10 Proje Kapsamında İnşaat ve İşletme Aşamasında Meydana Gelecek Katı ve/veya Tehlikeli Atıkların Cins ve Miktarları, Bu Atıkların Bertaraf Şekilleri, Bu Atıkların Nerelere ve Nasıl Taşınacakları veya Hangi Amaçlar İçin ve Ne Şekilde Değerlendirileceği, Tank Dip Çamurlarının Temizlenme Periyodu, Hangi Kaynaktan Ne Miktarda Arıtma Çamuru Oluşacağı, Ne Şekilde Taşınacağı ve Bertaraf Edileceği IV.11 Proje Kapsamında, İnşaat ve İşletme Döneminde Ulaşım Altyapısı Planı, Bu Altyapının İnşası İle İlgili İşlemler; Kullanılacak Malzemeler, Kimyasal Maddeler, Araçlar, Makineler; Altyapının İnşaatı Sırasında Kırma, Öğütme, Taşıma, Depolama Gibi Toz Yayıcı Mekanik İşlemler IV.12 Projenin Mevcut Trafiği (kara ve deniz) Ne Şekilde Etkileyeceği, Alınacak Önlemler IV.13 Arazinin Hazırlanması ve İnşaat Alanı İçin Gerekli Arazinin Temini Amacıyla Elden Çıkarılacak Tarım Alanlarının Büyüklüğü Bunların Arazi Kullanım Kabiliyetleri ve Tarım Ürün Türleri, Civardaki Tarım Alanlarına Olabilecek Etkiler ve Alınacak Önlemler IV.14 Proje İçin Önerilen Sağlık Koruma Bandı Mesafesi IV.15 İnşaat ve İşletme Sırasında Yerleşimlere Olabilecek Etkiler ve Alınacak Önlemler, Depolama Sahasının (planlanan tüm üniteler için ayrı ayrı) En Yakın Yerleşim Birimine Uzaklığı ve Harita Üzerinde Gösterimi IV.16 Boru Hattı ve Depo Sahasının Çevrelerindeki Mevcut Tesislerle Etkileşimi, Şamandıra veya Platform Sisteminin Diğer Tesislerin Kıyı Yapıları, Boru Hattı, Şamandıra vb. Yapılar İle Etkileşimi IV.17 Nüfus Hareketleri (inşaat ve işletme döneminde sağlanacak istihdam, ekonomik değişiklikler, göç hareketi) IV.18 Proje Kapsamında İnşaat ve İşletme Döneminde Kullanılacak Maddelerden, Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Toksik Olanların, Taşınmaları, Depolanmaları ve Kullanımları, Bu İşler İçin Kullanılacak Aletler ve Makineler IV.19 Proje Kapsamında İşletme Döneminde Kullanılacak Yakıtların Türleri, Tüketim Miktarları, Kimyasal Analizleri, Yakma Sistemleri ve Bunlardan Oluşacak Emisyonlar (Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği gereğince ÇED Raporunda olması gereken bilgileri içeren format EK-5 de verilmektedir.) IV.20 Tesisin Faaliyeti Sırasında Çalışacak Personel ve Bu Personele Bağlı Nüfusun Konut ve Diğer Sosyal/Teknik Altyapı İhtiyaçlarının Nerelerde ve Nasıl Temin Edileceği v/x

7 ÇEBİ Metal Sanayi Ticaret A.Ş IV.21 Proje Kapsamında Oluşacak Gürültü ve Vibrasyon ve Alınacak Önlemler (http://www.cevreorman.gov.tr/cevre_gd.htm adresinden temin edilecek akustik rapor doğrultusunda) IV.22 Boru Hattının ve Bu Boru Hattına Ait Bakım Onarım Çalışmalarının Mevcut Altyapı Tesislerine Muhtemel Etkileri IV.23 Proje Kapsamında Inşaat ve Işletme Döneminde Insan Sağlığı ve Çevre Açısından Riskli ve Tehlikeli Olanlar, Alınacak Önlemler IV.24 Detaylı Acil Eylem Planı (Depolama tesisi ve diğer ünitelerde meydana gelebilecek (yüklemeboşaltma dahil) muhtemel kaza, yangın, deprem ve sabotaja karşı gerekli önlemler) (Kimyasal madde ve akaryakıtların sızmasına karşı alınacak önlemler)) IV.25 İşletme Faaliyete Kapandıktan Sonra Olabilecek ve Süren Etkiler (Arazi ıslahı, Rehabilitasyon çalışmaları, mevcut yer altı ve yüzeysel su kaynaklarına etkileri, olabilecek hava emisyonları) ve Bu Etkilere Karşı Alınacak Önlemler IV.26 İşletme ve Faaliyet Sonrası Alanda Bir Rehabilitasyon ve/veya Rekreasyona Yönelik Peyzaj Planı (Ülkemizin de taraf olduğu Avrupa Peyzaj Sözleşmesi nin ilgili hükümleri de dikkate alınarak) V HALKIN KATILIMI V.1 Projeden Etkilenmesi Muhtemel Yöre Halkının Tanıtımı V.2 Halkın ÇED Sürecine Katılımı İçin Kullanılan Yöntemler V.3 Halkın Projeye İlişkin Endişe, Görüş/Önerileri ve Konu İle İlgili Değerlendirmeler V.4 Görüşlerine Başvurulan Proje İlgili Tarafları ve Görüş/Önerileri ve Konu İle İlgili Değerlendirmeler VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ NOTLAR VE KAYNAKLAR vi/x

8 ÇEBİ Metal Sanayi Ticaret A.Ş EKLER Ek-1 Ek-2 ÇEBİ Metal Sanayi Ticaret A.Ş e Ait Tapu Belgesi 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Plan Notu ve Lejantı 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Plan Notu ve Lejantı Ek-3 1/5000 Ölçekli Boru Hattı Koordinatları Ek-4 Şamandıra Sistemine Ait Bilgiler Ek-5 Zemin Etüt Raporu Ek-6 1/ ölçekli Proje Ünitelerini Gösterir Topoğrafik Harita Ek-7 Proje Ünitelerini Gösterir Vaziyet Planı Ek-8 1/5000 Ölçekli Boru Hattı Nazım İmar Planı Ek-9 1/500 Ölçekli Yerleşim Planı Ek-10 Meteorolojik Bilgiler Ek-11 BOTAŞ Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği Ek No. 4 Ek-12 Seperator Donatı Planı Ek-13 Acil Eylem Planı Ek-14 Deniz Suyu Analiz Sonuçları Ek-15 Elektrifikasyon Planı Ek-16 Akustik Rapor Ek-17 1/ Ölçekli Jeoloji Haritası Ek-18 Toprak Haritası vii/x

9 ÇEBİ Metal Sanayi Ticaret A.Ş TABLOLARIN LİSTESİ Tablo I-1: Tank Kapasite ve Sayıları... 3 Tablo I-2: Boru Hattı na Ait Koordinatlar... 8 Tablo I-3 İşletme Personel Durumu Tablo II-1: Proje Alanı na Ait Koordinatlar Tablo II-2: Tesis İçerisindeki Ünitelerin Alanları Tablo III-1 Tekirdağ İli Sınırlarındaki Akarsular Tablo III-2: ÇEBİ Metal Sanayi Ticaret A.Ş, Akaryakıt Depolama Tesisi ve Boru Hattı Proje Sahası Floristik Listesi Tablo III-3 ÇEBİ Metal Sanayi Ticaret A.Ş, Akaryakıt Depolama Tesisi Ve Boru Hattı Proje Sahası ve Yakın Çevresinde Saptanan İkiyaşamlı (Amphibia)Türleri ve Koruma Statüleri Tablo III-4 ÇEBİ Metal Sanayi Ticaret A.Ş, Akaryakıt Depolama Tesisi ve Boru Hattı Proje Sahası ve Yakın Çevresinde Var olduğu Belirlenen Sürüngen (Reptilia) Türleri ve Koruma Statüleri 38 Tablo III-5: ÇEBİ Metal Sanayi Ticaret A.Ş, Akaryakıt Depolama Tesisi ve Boru Hattı Proje Alanı ve Yakın Çevresinde Var Olduğu Belirlenen Kuş Türleri ve Koruma Statüleri Tablo III-6 ÇEBİ Metal Sanayi Ticaret A.Ş, Akaryakıt Depolama Tesisi ve Boru Hattı Proje Alanı ve Yakın Çevresinde Var olduğu Belirlenen Memeli Hayvan Türleri ve Koruma Statüleri Tablo III-7 Proje Alanı ve Sınırları İçerisinde ve Yakın Çevre Var Olduğu Belirlenenen Balık Türleri ve Tehlike Durumları Tablo III-8 Çalışma Alanındaki Bentik Organizmalar Tablo III-9: Basınç Değerleri Tablo III-10: Tekirdağ Meteoroloji İstasyonu Sıcaklık Normalleri Tablo III-11: Yağış Değerleri Tablo III-12: Nispi Nem Değerleri Tablo III-13: Buharlaşma Değerleri Tablo III-14: Sayılı Günler Verileri Tablo III-15: Maksimum Kar Kalınlığı Tablo III-16: Ortalama ve Maksimum Rüzgar Yönü ve Hızı Verileri Tablo III-17: Fırtınalı ve Kuvvetli Rüzgarlı Gün Sayıları Verileri Tablo III-18: Yönlere Göre Rüzgarların Esme Sayıları Toplamı Tablo III-19: Yönlere Göre Rüzgarın Mevsimlik Esme Sayıları Toplamları Tablo III-20: Tekirdağ İli Kültür Envanteri Tablo III-21: Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıfları ve Ekime Uygunluk Tablo IV-1 Tank Alanları ve Hafriyat Miktarı Tablo IV-2: Tesis içerisindeki Ünitelerin Alanları Tablo IV-3: Toz Hesaplamaları Emisyon Faktörleri Tablo IV-4 Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Ürün Özellikleri Tablo IV-5 Motorin 50 ppm Ürün Özellikleri Tablo IV-6 Benzer tesisteki Seperator Çıkış Suyu Analiz Sonuçları Tablo IV-7 Ekipmandan Kaynaklı Emisyon Faktorleri Tablo IV-8 Tesis içerisinde yer alan ekipmanlar Tablo IV-9 Ekipmandan kaynaklı VOC Emisyonu viii/x

10 ÇEBİ Metal Sanayi Ticaret A.Ş ŞEKİLLERİN LİSTESİ Şekil I-1: Proses Akım Şeması... 5 Şekil I-2: Şamandıra Genel Görünüm... 7 Şekil I-3: Şamandıranın Denizde Görünümü... 7 Şekil II-1: Yer Bulduru Haritası Şekil II-2: Karayolu Haritası Şekil II-3: Proje Sahası ve Çevresini Gösterir Uydu Haritası Şekil II-4: Proje Sahasının Genel Görünümü Şekil II-5: Proje Sahasının Genel Görünümü Şekil III-1: Proje Alanının Stratigrafik Kolon Kesiti Şekil III-2: Tekirdağ İli Jeoloji Haritası Şekil III-3: Deprem Haritası Şekil III-4: Faaliyet Alanının Yeri Fay Haritası Şekil III-5: Proje Alanında Görülen Bazı Bitki Türleri Şekil III-6: Basınç Değerleri Grafiği Şekil III-7: Tekirdağ Meteoroloji İstasyonu Sıcaklık Rejimi ( ) Şekil III-8: Tekirdağ Meteoroloji İstasyonu Aylık Ortalama Yağışlar ( ) Şekil III-9: Nispi Nem Değerleri Grafiği Şekil III-10: Buharlaşma Değerleri Grafiği Şekil III-11: Kar Yağışlı-Sisli-Dolulu-Kıralığı-Orajlı Günler Sayısı Grafiği Şekil III-12: Maksimum Kar Kalınlığı Grafiği Şekil III-13: Ortalama ve Maksimum Rüzgar Hızı Grafiği Şekil III-14: Fırtınalı ve Kuvvetli Rüzgarlı Günler Grafiği Şekil III-15: Esme Sayılarına Göre Yıllık Rüzgar Diyagramı Şekil III-16: Esme Sayılarına Göre Mevsimlik Rüzgar Diyagramları Şekil III-17: Esme Sayılarına Göre Aylık Rüzgar Diyagramları Şekil IV-1: Paket Arıtma Tesisi Şekil V-1: Halkın Katılımı ve Bilgilendirilmesi Toplantısı Şekil V-2: Halkın Katılımı ve Bilgilendirilmesi Toplantısı ix/x

11 ÇEBİ Metal Sanayi Ticaret A.Ş KISALTMALAR API B bkz. ÇED D DSİ EPA ETKHKKY G GB GD IUCN K KB KD kg km kv LNG LPG lt M m m 2 m 3 mm PM SO 2 T.C. TS USD vb. vd. VOC Amerikan Petrol Enstitüsü Batı bakınız Çevresel Etki Değerlendirmesi Doğu Devlet Su İşleri Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Örgütü (United States Environmental Protection Agency) Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Güney Güneybatı Güneydoğu Uluslararası Doğa Koruma Birliği (International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources) Kuzey Kuzeybatı Kuzeydoğu kilogram kilometre kilovolt Liqufield Natural Gas (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) Liqufield Petrolium Gas (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı) litre magnitüd / büyüklük metre metrekare metreküp milimetre Partikül Madde Kükürt Dioksit Türkiye Cumhuriyeti Türk Standartları Amerikan Doları ve benzeri ve diğerleri Volatile Organic Compounds (Uçucu Organik Bileşikler) x/x

12 ÇEBİ Metal Sanayi Ticaret A.Ş I PROJENİN TANIMI VE AMACI I.1 Projenin Tanımı, Yatırımın Tanımı, İşletme Süresi, Hizmet Amaçları, Projenin Sosyal ve Ekonomik Yönden Gerekliliği Artan nüfus ve buna bağlı olarak artan tüketimden dolayı akaryakıt ihtiyacı hızla artmakta ve beklenen talebi karşılamakta bazı bölgelerde güçlük çekilmektedir. Batı Marmara bölgesindeki akaryakıt ihtiyacını sürekli ve süratli bir şekilde karşılamak, için Çebi Metal Sanayi Ticaret A.Ş tarafından Tekirdağ ili Marmara Ereğlisi İlçesi Sultanköy Belediyesi Ekşielma Mevkii 11 pafta 981 parselde toplam m2 lik planlı depolama alanı üzerinde Çebi Metal ve Sanayi A.Ş. tarafından m3 lük Akaryakıt Depolama Tesisi ve Boru Hattı Sistemi kurulması planlanmaktadır. Adı geçen pafta Çebi Metal Sanayi Ticaret A.Ş ye ait olup, alana ait tapu belgesi Ek-1 de yer almaktadır. Proje Alanı na 350 metre mesafede imar planı onaylanmış olan 12 çapında bir boru hattı bulunmaktadır. Boru hattının uzunluğu kara tarafında 1500 metre, deniz tarafında 700 m olacaktır. ÇEBİ METAL A.Ş. tarafından kurulması planlanan akaryakıt depolama ve boru hattı alanı tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan 1/ ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı nda yer almakta olup, Tekirdağ İl Genel Meclisi nin tarih ve 125 Nolu kararı ile ve Tekirdağ Belediye Meclisi nin tarih ve 308 sayılı kararı ile onaylanan 1/ ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı nda Enerji Depolama ve Üretim Alanı içerisinde kalmaktadır. Söz konusu planlara ait Aslının Aynıdır Onaylı paftaları, plan notları ve lejantları Ek-2 de yer almaktadır. Çebi Metal ve Sanayi A.Ş. ile kara tesisleri arasındaki bağlantıyı sağlamak amacıyla 1 adet 12 inç lik boru hattı yapılması da planlanmaktadır (bkz Ek-3). Proje kapsamında deniz yoluyla gelecek olan akaryakıtın depolama tanklarına sevkiyatı için Standart Petrol Ltd. Şti. ne ait olan şamandıra sistemi kullanılacaktır. Söz konusu şamandıra sisteminin ÇEBİ Metal San. ve Tic. A.Ş. tarafından kullanılması ile alakalı karşılıklı mutabakatı gösteren sözleşme ve şamandıra sistemini gösteren pafta Ek-4 te verilmiştir. Adı geçen bölgede halihazırda başka özel şirketlerin akaryakıt depolama tesisleri bulunmaktadır. Proje; 16 Aralık 2003 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin Ek I- Madde 31, Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi (Ek-I) 33. maddesi kapsamında yer almaktadır. ÇEBİ Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kaptan Demir Çelik Şirketler Grubu bünyesinde yer almaktadır. Demir-Çelik üretmek amacıyla Yaşar Kaptan ÇEBİ tarafından 1964 yılında Karabük te kurulan Kaptan Demir Çelik Şirketler Grubu, Kaptan Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş. öncülüğündeki, ÇEBİ ailesine ait yedi şirketten oluşmaktadır. Şirketler grubu içerisinde yer alan diğer kuruluşlar aşağıda veriliştir: KAPTAN Demir Çelik Endüstri ve Tic. A.Ş. KAPTAN Metal Dış Ticaret ve Nakliyat A.Ş. ÇEBİ Metal Sanayi ve Tic. A.Ş. ÇEBi Nakliyat Sanayi ve Tic. A.Ş. MARTAŞ Marmara Ereğlisi Liman Tesisleri A.Ş. 1/104

13 ÇEBİ Metal Sanayi Ticaret A.Ş PEGASUS Denizcilik A.Ş. PEGAMAR Denizcilik ve Tic. A.Ş. ÇEBİ Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. dir. KAPTAN DEMİR ÇELİK ŞİRKETLER GRUBU 45 milyon USD sermayesi ve 1500 e yakın çalışanı ile yeni teknoloji ve yatırım politikaları geliştirmeye devam etmektedir. Bu sayede sektörün önde gelen üretici-ihracatçı kuruluşları arasında yerini almaktadır. ÇEBİ Nakliyat 1983 yılında kurulmuş olup sahip olduğu tır filosu ile Kaptan Şirketler Grubu nun nakliyat işlerini yürütmekte ve Türkiye nin her yerinde kara taşımacılığı hizmeti vermektedir. KAPTAN DEMİR ÇELİK ŞİRKETLER GRUBU na ait şirketler, Marmara Ereğlisi, Çorlu, ve Karabük te bulunmaktadır Bölgede artan yatırımlar ve buna bağlı olarak artan tüketimden dolayı akaryakıt ihtiyacı da hızla artmakta ve beklenen talepi karşılamakta güçlük çekilmektedir. Tesisin kurulması yöreye, mevcut potansiyel fayda sağlayacaktır. Söz konusu Proje ile Trakya ve Marmara Bölgesi ndeki yatırımcılara ve akaryakıt bayilerine akaryakıt sağlanacak olup, özellikle KAPTAN DEMİR ÇELİK ŞİRKETLER GRUBU na ait şirketlerin servis ağı güçlendirilecek ve geliştirilecek olup, rekabet avantajı sağlanacaktır. Tesiste çalışacak olan personel yöre halkından temin edilmesi planlanmaktadır. Çalışanların ve ziyaretçilerin (tanker şoförleri) bölgede yapacakları alış veriş ve günlük ihtiyaçları da hesaplandığında terminal hizmetlerinde, yöreye ekonomik olarak da katkı sağlayacaktır. Söz konusu Proje ile akaryakıt denizden şamandıra sistemi ile alınacak ve boru hattı vasıtası ile akaryakıt türüne göre ilgili tanklara depolanacaktır. ÇEBİ Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından planlanan ve proje kapsamında kullanılması düşünülen ayrı bir şamandıra sistemi yer almamaktadır. Bölgede kurulu halde bulunan benzer tesislere ait şamandıra sistemleri mevcut durumdadır. Bu nedenle şamandıra sistemi ile ilgili olarak bölgede daha önce projesi onaylanmış olan ve kurulu bulunan Standart Petrol e ait şamandıra nın kullanılması planlanmaktadır. Bahsedilen şamandra sisteminin kullanılması hususunda Standart Petrol ve Çebi Metal tarafından imzalanmış olan sözleşme Rapor un Ek-4 ünde verilmektedir. Tesisin proje ömrü 25 yıl olarak planlanmaktadır. Ancak bakım ve revizyon çalışmaları ile teknolojik gelişmeler takip edilerek hedeflenen proje ömrü uzatılabilecektir. I.2 Proje Kapsamındaki Tüm Ünitelerin Özellikleri, Proses Akım Şeması, Tank Depolama Sahasının Tasarımı (boyutları, adedi, kapasitesi, özellikleri, kesiti, kullanım amaçları) Drenaj Sistemi, Projede Uyulacak Ulusal Ve Uluslararası Standartlar, Her Faaliyet İçin Her Bir Ünitede Gerçekleştirilecek İşlemler İle Faaliyet Üniteleri Dışındaki Diğer Ünitelerde Sunulacak Hizmetler, Söz konusu proje için kullanılacak toplam alan büyüklüğü m 2 dir. Bu alan içerisinde 29 adet akaryakıt tankı ve 1 adet yangın suyu tankı, 1 adet slop tankı, idari ve sosyal bina, madeni yağ deposu, güvenlik ve bekçi kulübesi, kantar, trafo, seperatör inşa edilecektir. İnşa edilecek tankların kapasiteleri ve miktarları Tablo I-1de verilmiştir. 2/104

14 ÇEBİ Metal Sanayi Ticaret A.Ş Tablo I-1: Tank Kapasite ve Sayıları Tank Kapasitesi Tank Türü Tank Sayısı Toplam 785 m 3 Motorin-Benzin m 3 50 m 3 Su Tankı 1 50 m 3 50 m 3 Slop Tankı 1 50 m 3 Deniz yolu ile gelen akaryakıt deniz şamandırasından boru hattı ile tesiste bulunan ürün tanklarına sevk edilecek, tanklarda depolanan ürünler ise kanopilerden tankerlere aktarılarak nakledilecektir. Yapılması planlanan depolama tankları, yurt içindeki yerli demir çelik tesislerinden temin edilecek olup, St-42 mukavemetinde saç levhalardan, Amerikan Petrol Enstitüsü nün (API) API 650 normlarına ve depremsellik koşullarına göre inşa edilecektir. Tanklar şiddetli bir depreme karşı beton tank zeminlerine API 650 ye uygun ankrajlanacaktır. API 650 ye göre depolama tesisinde her tank, yüksek yoğunluklu betonarme bir temel üzerine monte edilecektir. Tesiste bulunan sabit tavanlı depolama tanklarının etrafına TS 4943 Ham Petrol ve Petrol Ürünlerini Depolamaya Mahsus Tank Çiftliklerinde Emniyet Kuralları standardında Bölüm I.I.3 Tankları seddeyle korumak başlığı altında verilen seddeyle korunmuş bütün ürün tanklarının kapasitelerinin %30 u, bu kapasite, en büyük tankın hacminden küçük olamaz ve Herhangi bir yangın vukuunda müdahaleyi güçleştirmemek için sedde yüksekliği 3 m yi geçmemelidir. kaidelerine göre beton sedde inşa edilecektir. Tanklar arası mesafe TS 4943 Ham Petrol ve Petrol Ürünlerini Depolamaya Mahsus Tank Çiftliklerinde Emniyet Kuralları standardında Bölüm Tank Mesafeleri başlığı altından Madde de verilen Ürün tankları arasındaki mesafe, küçük tankın yarı çapı kadar veya en yüksek tankın boyunun yarısı kadar olmalıdır (Hangisi büyükse) kaidesine uygun olarak planlanmaktadır. Akaryakıt dolum ve depolama tanklarının etrafına güvenlik havuzları oluşturulacak ve böylece oluşacak olan sızmalar tamamen bu havuz içerisinde kalacaktır. Sızma sonucu oluşan ürün slop tankında toplandıktan sonra separatöre aktarılacak ve yoğunluk farkından yararlanılarak ayrıştırıldıktan sonra ürün tankına verilecektir. Kalan su ise paket arıtma sisteminde arıtılacaktır. Tanklar; 1- Taşma sensörü, 2- Sıcaklık ve seviye ölçüm sistemi, 3- Sıcaklık ve seviye alarmı, 4- Yangına karşı köpük sistemi 5- Tank dışı soğutma sistemi (yangın anında) 6- Basınç ve vakum ventilleri ile donatılacaktır. Tank içinin ısınmasına karşı, dış yüzeyi beyaz epoxy boya ile boyanacaktır. Tanklar önce pas önleyici boya katmanları ile korunacak olup, son kat boya, güneş ışınlarını en az absorbe edecek ve uzun ömürlü boya sistemleri ile kaplanacaktır. Tanklar sahip oldukları seviye 3/104

15 ÇEBİ Metal Sanayi Ticaret A.Ş ve sıcaklık takip sistemleri ile online 24 saat takip edilecek ve herhangi bir alarm durumunda (sıcaklık ve seviye ile ilgili), anında müdahale edilebilecektir. Tesiste kullanılacak elektrik tesisatları, güvenlik amacıyla Ex-proof Type olacaktır. Gemilerle şamandıraya gelen akaryakıt denizde 700 m, karada 1500 metre uzunluğundaki boru hattı ile tesise sevk edilecek, tesise gelen akaryakıt ise türlerine göre tanklarda depolanacaktır. Tankerlerle gelecek yakıtlar benzin ve motorin olarak planlanmıştır. Ancak bir tankerde benzin diğer tankerde motorin gelmesi durumunda boru hattı içerisinde kalacak malzemenin diğer yakıtın kalitesini etkilememesi için 12 lik 2200 metre uzunluğundaki ve 7.1 mm et kalınlığına sahip olan boru hattının (deniz kısmı ve kara kısmı dahil) içerisinde kalacak bir önceki yüklemeden kalan toplam yaklaşık 165 m 3 lük yakıt, yeni yakıt tankeri şamandıraya bağlandığında yeni yakıtın itici gücü ile karadaki tanklara doğru basılacaktır. Farklı yakıt tankerlerinin peş peşe şamandıraya bağlanarak karadaki tanklara yakıt basması durumunda ilk ve sonraki yakıtların birbirine temas ettiği noktada toplam en fazla 10m 3 ünün birbirine karışacağı varsayılmaktadır. Bu karışım genellikle daha da az olmaktadır ancak yakıt kalitesinin korunması amacıyla 10 m 3 olarak varsayılmıştır. Bu durumda yeni tankerin bağlanmasıyla boru hattından gelen yakıtın ilk 160 m 3 ü hala daha karışıma uğramamış önceki tankerden gelen yakıt olacağından, aynı tanka basılacaktır. 160 m 3 alındıktan sonra operatör akımı durdurup 10 m 3 karışım halinde olduğu varsayılan yakıtı slop tankı olarak nitelendirilen tanka yönlendirecektir. Bu karışım tankın dolma oranına bağlı olarak belli periyotlarla tankerler vasıtası ile Tüpraş a taşınacak ve orada ücreti mukabili ayrıştırılarak tekrar satışa sunulacaktır. Bu kısımda verilen sayısal değerler, uygulama sırasında imal edilen sisteme göre yeniden teyit edilecek ve gerektiği taktirde revize edilecektir. Boru hattı içerisinde çok sık olamamakla birlikte taşınan malzeme içerisindeki safsızlıklardan (toz veya diğer karışımlar) oluşacak bazı birikimler söz konusu olabilecektir. Bu birikimlerin temizlenmesi için zaman zaman pig adı verilen özel temizleme sisteminin çalıştırılması gerekecektir. Bu durumda 2 tane pig aparatı arasına hattın temizlenmesi için seçilecek uygun çözücü madde de ihtiyaca göre doldurularak pig atımı işlemi gerçekleştirilecektir. İşlem sonrasında çözücü madde temizlediği malzeme ile kirlenmiş olacağından ve bu malzemenin de tamamen petrol türevlerinden teşkil olması beklendiğinden, tehlikeli atık olarak işlem görecek ve bu raporun diğer kısımlarında tehlikeli atıklarla alakalı verilen taahhütlere uygun şekilde bertarafı sağlanacaktır. Tanklar ise tamamen mazot ve benzin depolanması için kullanılacağından ve tankın içerisine doldurulacak malzemenin yüksek ekonomik değerde mümkün olduğunca saf malzemeden oluşması hedeflendiğinden, tankların kısa süreler içerisinde kirlenmesi veya dolması beklenmemektedir. Ancak zaman içerisinde bu tür temizleme ihtiyaçlarının ortaya çıkması kısa vadelerde olmasa bile söz konusu olabilecektir. Buna ilave olarak tanklarda tadilat, boyama v.b. gibi bakım veya onarım gereksinimleri söz konusu olabilecektir. Bu tür durumlarda malzemenin tanktan mümkün olduğunca tahliye edilmesi sağlanacak, daha sonra halen tankın içerisinde kalan ve dizel veya benzin olarak değerlendirilmesi mümkün olmayan kısmın ise tehlikeli atık olarak bertaraf edilmesi sağlanacaktır. Bu çalışmalar sırasında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile alakalı tüm tedbirler alınarak, uygun koruyucu malzeme ve ekipmanlar kullanılarak işlemlerin yürütülmesi sağlanacaktır. 4/104

16 ÇEBİ Metal Sanayi Ticaret A.Ş Tesise akaryakıt taşınmasında kullanılacak olan borular tarihli TS 4943 Ham Petrol ve Petrol Ürünlerini Depolamaya Mahsus Tank Çiftliklerinde Emniyet Kuralları standardında belirtilen boru donanımıyla ilgili başlıkta belirtilen tarihinde Kabul edilen TS 6047 Yanıcı Akışkanlar için Boru Hatları-Çelik Borular standardına göre dizayn edilecektir. Tank yerleşim kuralları ve tank sahalarında alınacak yangın güvenlik önlemleri ulusal ve uluslararası standartları sağlayacak olup, bu amaçla alınan önlemler yangın çıktıktan sonra, çevreye ve insan sağlığına olabilecek zararı minimize etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca; tankların, boru hatlarının, pompa ve kompresörlerin, basınç regülatörlerinin mühendislik tasarım kuralları, elektrik ve elektrostatik tehlike önlemleri, tank inşası ve tankların operasyonu esnasında uyulması gerekli kurallar ile ilgili uyulacak ulusal ve uluslararası standartlar önlemler serisi ise yangının ilk planda çıkmasını engelleyici yönde alınmış olan tedbirlerdir. Tesis içerisinde çalışacak personelin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yemekhane, mutfak, lavabo, duş, tuvalet ve çay ocağının yer aldığı idari bina inşa edilecektir. Madeni yağ deposu idari bina içerisinde yer alacaktır. Tesis girişinde güvenlik amacıyla bekçi kulübesi, kanopi, ve bakım onarım ünitesi, trafo ve jeneratör binası ve seperatör ve ürün tankları bulunacaktır. Akaryakıt deposu verilmiştir. ÇEBİ Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından yapılması planlanan tesisin proses akım şeması Şekil I-1 de verilmiştir: Şekil I-1: Proses Akım Şeması İdari ve Sosyal Bina: Tesis içerisinde çalışacak personelin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yemekhane, mutfak, lavabo duş, tuvalet ve çay ocağının bulunduğu sosyal bina inşa edilecek olup, içerisinde yönetici ve idarecilerin çalışma ofisleri yer alacaktır. Ayrıca Mamul haldeki (Kapasite 90 ton) madeni yağlar (motor yağı, hidrolik yağ, Şanzıman yağı, diferansiyel yağı vb.) bu alanda depolanacaktır. Güvenlik ve Bekçi Kulübesi: Tesis girişine tesisin ve çalışanların güvenliğini sağlamak ve tesise giriş çıkışları kontrol altında tutmak amacıyla tek katlı güvenlik ve bekçi kulübesi inşa edilecektir. 5/104

17 ÇEBİ Metal Sanayi Ticaret A.Ş Kanopi: Akaryakıt ürünleri, depolama tanklarından türlerine göre (benzin, motorin vb.) ayrı hatlarla dolum kanopisine gelecektir. Akaryakıt buradan sayaca sonra da dolum kollarına aktarılarak tankerlere yüklenecektir. Bu ünite betonarne ve çelik konstrüksiyon şeklinde inşa edilecektir. Tesise gelen tankerler dolum işlemine başlamadan önce güvenlik amacıyla, topraklama sistemi ile irtibatlandırılacaktır. Aksi taktirde dolum işlemi otomatik olarak duracaktır. Kantar: Müşteri tankerlerine yüklenecek akaryakıt miktarının tespit edilmesi amacıyla tesiste kantar bulunacaktır. Seperator: Tesis içerisinde herhangi bir sızıntıdan kaynaklanan temizleme suları ile temizlik esnasında meydana gelebilecek sular seperatorde toplanacak ve yoğunluk farkı esasına dayalı olarak birbirinden ayrılacaktır. Trafo ve jeneratör binası: Proje kapsamında tesisin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla 400 kva gücünde trafo kurulacaktır. Tesisin faaliyetlerinin aksamadan sürebilmesi için kesintisiz güç sağlamak amacıyla, çalıştırılması gereken minimum ekipman güçlerine göre jeneratör seçilecektir. Paket arıtma tesisi: Tesiste çalışacak personelden kaynaklı evsel atıksular ve seperatorden gelen atıksular paket arıtma tesisinde arıtılacaktır. I.3 Şamandıra Veya Platform Sistemi İle İlgili Teknik Bilgiler, Kiralanacak İse Kiralanacak Sisteme Ait Teknik Bilgiler (yapım teknikleri, kullanılan malzemeler ve özellikleri, koordinatları, yanaşacak gemi tonajları, yöreye ait dalga çalışmaları, batimetrik çalışmalar v.b.) Proje kapsamında deniz yoluyla gelecek olan akaryakıtın depolama tanklara sevkiyatı için Standart Petrol Ltd. Şti ne ait olan şamandıra sistemi kulanılacaktır. Söz konusu şamandıra sistemininin ÇEBİ Metal San. ve Tic. A.Ş. tarafından kullanılması ile alakalı Standart Petrol ve Çebi Metal tarafından imzalanmış olan sözleşme ve şamandıra sistemini gösteren pafta Ek-4 te verilmiştir. Şamandıra sistemine ilişkin teknik bilgiler aşağıda yer almaktadır. Şamandıraya bağlı zincir sayısı: 3 adet Bağlanacak gemi tonajları: ton Beton bloğa bağlı zincir sayısı: 3 adet Şamandıra koordinatları: 1. Şamandıra Koordinatları : N E 2. Şamandıra Koordinatları : N E 3. Şamandıra Koordinatları : N E Şamandıra sistemine ait görüntler Şekil I-2 ve Şekil I-3 de verilmiştir. 6/104

18 ÇEBİ Metal Sanayi Ticaret A.Ş Şekil I-2: Şamandıra Genel Görünüm Şekil I-3: Şamandıranın Denizde Görünümü I.4 Arazi Kazanmak Amacıyla veya Diğer Nedenlerle, Herhangi Bir Su Ortamında Yapılacak Doldurma, Kazıklar Üzerine İnşaat vb. İşlemler İle Bunların Nerelerde Yapılacağı, Ne Kadar Alanı Kaplayacağı, İnşaat Süresince Kullanılacak Ekipmanlar ve İnşaat Tekniği Proje kapsamında arazi kazanmak amacıyla veya diğer nedenlerle deniz ortamında herhangi bir doldurma işlemi yapılmayacaktır. I.5 Kullanılacak Dolgu Malzemesinin Özellikleri, Su Ortamı İle Etkileşimi (malzemenin fiziksel ve kimyasal özellikleri, bu kapsamda ağır metal içeriği ve sudaki çözünürlüğü, nereden ve nasıl temin edileceği, taşınması ile ilgili diğer işlemler), Proje kapsamında dolgu işlemi yapılmayacağından su ortamı ile ilgili herhangi bir etkileşim söz konusu değildir. 7/104

19 ÇEBİ Metal Sanayi Ticaret A.Ş I.6 Döşenen Boru Hattının Boyutları, Kapasitesi, Adedi, Kullanım Amaçları ve Boruların Teknik Özellikleri (katodik koruma, izolasyon vb.), Döşenen Boru Hattı İle İlgili Teknik Bilgiler ve Güzergah Hakkında Bilgi Deniz yoluyla gelecek akaryakıtın şamandıradan tanklara sevkiyatı denizde ve karada yapılacak çapı 12 PE sargılı 7,1 mm kalınlığında olacak bir adet boru hattı vasıtasıyla olacaktır. Boru hattı boyunca herhangi bir vana olmayacaktır. Boru hattının deniz kısmında sonlandığı noktada çelik boruya, şlank adı verilen kauçuk esaslı borular monte edilecektir. Şlankın ucu da şamandıraya bağlanacaktır. Şamandıra Sistemine Gemi yanaştığında, gemi kendi çapasını da atacaktır. Ürün getiren gemi, gemi vinci vasıtası ile şlankın ucunu gemiye alarak boru hattının ağzındaki kör şlank çıkarılacak ve geminin pompasına bağlanacaktır. Kara çıkışındaki kontrol noktasında gemiden basılan akaryakıtın basıncı sürekli ölçülerek kontrol altında tutulacaktır. Boru hattının denizde kalan kısmı yaklaşık 700 m karada kalan kısmı ise 1500 m olacaktır. Boru hattı güzergahı Ek-3 te verilmiştir. Boru hattının denizde kalan kısmı 70 m aralıklarla deniz tabanına döşenecek beton bloklara zincirlerle tutturulacaktır. Beton bloklarda bir adet boru bağlama yeri olacaktır. Böylece şamandıraya bir adet boru hattı bağlanabilecektir. Boru hattının karada kalan kısmında ise, borunun geçeceği alanda toprak 50 cm sıyrılarak boru kazılan yere gömülecektir. Boru hatlarının üstü bitkisel olmayan hafriyat toprağı ile kapatılacak ve arazi düzeltme çalışmaları yapılacaktır. Boru hattının karada kalan kısmında galvenik anotlarla, denizde kalan kısmında ise indium alaşımlı anotlarla katodik koruma yapılacaktır. 1/5000 ölçekli Mevcut Boru Hattı İmar Planları Ek-3 te verilmiştir. Boru hattına ait koordinat bilgileri Tablo I-2 de yer almaktadır. Nokta Adı Tablo I-2: Boru Hattı na Ait Koordinatlar ED-50 UTM (6 DERECE) y x y x S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ /104

20 ÇEBİ Metal Sanayi Ticaret A.Ş I.7 Hammadde, Ürün ve Kimyasal Maddelerin (parlama noktaları dahil) Taşınması ve Depolanması, Tankların Koruma Tipi, İşletme Basıncı, Sabit ve Yüzer Tavan v.b. Hususlar İle İlgili Bilgiler Proje kapsamında kullanılacak olan tanklar sabit tavan tipli, soğutma su korumalı olacaktır. Tesiste Kurşunsuz Benzin 95 Oktan, Kurşunsuz Benzin 98 Oktan, Motorin 50 ppm ve Motorin 200 ppm olmak üzere 4 çeşit ürün depolanacaktır. Tesiste inşa edilecek ürün tanklarının üzerinde seviye ölçüm cihazı, ısı ölçüm cihazı, PV valfı, PV vana, giriş çıkış vanaları, köpük nozılı gibi teçhizatlar ve ekipmanlar yerleştirilecektir. Tanklarda oluşacak buharlaşmanın önlenmesi ve çevreye zarar vermemesi için tank üzerlerinde bulunan AT.BW. (Alev tutucu ve Basınç vakum ventili) cihazlarla sağlanacak olup, tankların dolumu sırasında oluşabilecek yakıt buharı kaçakları bu cihazlarla önlenmiş olacaktır. Tankların boyanması, son kat olarak epoxy boya ile boyanacaktır. Tankların sızdırmazlık kontrolleri için API 650 (Çelik Akaryakıt depolama tanklarının kaynak, onarım, bakım ve kontrolü ile ilgili Amerikan Petrol Enstitüsü Standardı) referans alınarak radyografik testler yaptırılacaktır. Korozyon oyukları ve diğer kaynak hataları radyografi ile algılanmaktadır. Kaynakta çok küçük gözeneklerin varlığından şüphe edilirse ve filimde de görüntülenirse o kesimde kaynak yeniden yapılacaktır. Depolama Tankları API-650 standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır. Tesiste yapılan tanklar yer üstünde ve silindirik şekilde olacaktır. Tesiste kullanılacak elektrik tesisatları, API 497 ve 505 e (Petrol ürünleri ile ilgili tesislerde elektrik tesisatının kurulması ile ilgili Amerikan Petrol Enstitüsü standardı) göre Ex-proof Type olacaktır. Tanklar arası mesafe TS 4943 Ham Petrol ve Petrol Ürünlerini Depolamaya Mahsus Tank Çiftliklerinde Emniyet Kuralları standardında Bölüm Tank Mesafeleri başlığı altından Madde de verilen Ürün tankları arasındaki mesafe, küçük tanklın yarı çapı kadar veya en yüksek tankın boyunun yarısı kadar olmalıdır (Hangisi büyükse) kaidesine uygun olarak planlanmıştır Her tank, yakıt taşması ve sızıntılarından korumak için yerden cm yükseklikte bulunan bir temel üzerine inşa edilecek temel kenarları tank cidarından cm dışa taşacaktır. Akaryakıt dolum ve depolama tanklarının etrafına güvenlik havuzları oluşturulacak ve böylece oluşacak olan sızmalar tamamen bu havuz içerisinde kalacaktır. Sızma sonucu oluşan ürün separatöre aktarılarak, yoğunluk farkından yararlanılarak ayrıştırıldıktan sonra ürün depolama tanklarına verilecektir. Tesiste bulunan sabit tavanlı akaryakıt depolama tanklarının etrafına TS 4943 Ham Petrol ve Petrol Ürünlerini Depolamaya Mahsus Tank Çiftliklerinde Emniyet Kuralları standardında Bölüm I.I.3 Tankları seddeyle korumak başlığı altında verilen seddeyle korunmuş bütün ürün tanklarının kapasitelerinin %30 u, bu kapasite, en büyük tankın hacminden küçük olamaz ve Herhangi bir yangın vukuunda müdaheleyi güçleştirmemek için sedde yüksekliği 3 m yi geçmemelidir. kaidelerine göre beton sedde inşa edilecektir. I.8 Faaliyet Ünitelerinde Kullanılacak Makine ve Teçhizatın Adet ve Özellikleri, Bakım ve Temizlik Çalışmaları Proje kapsamında akaryakıt tanklarına akaryakıt ikmali için transfer pompası, dolum kanopisinde kullanılmak üzere satış pompası kullanılacaktır. Tesisin elektrik ihtiyacı için 400 kva gücünde trafo inşa edilecektir. Ayrıca, tesisin faaliyetlerinin aksamadan sürebilmesi için kesintisiz güç sağlamak amacıyla jeneratör olacaktır. Yangın anında kullanılmak üzere elektrikli ve dizel motopomp sistemleri yer alacaktır. 9/104

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı

ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. A.Ş. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM TEKİRDAĞ İLİ, MALKARA İLÇESİ, MALKARA OSB, 105 ADA, 3 NOLU PARSEL ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu TEKİRDAĞ 2013 0 / 255 Proje Sahibinin

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

45 MWe ALAŞEHİR JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ PROJESİ

45 MWe ALAŞEHİR JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ PROJESİ ZORLU JEOTERMAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Zorlu Plaza Avcılar-İstanbul Tel: 0 212 456 21 30 Faks: 0 212 422 00 99 45 MWe ALAŞEHİR JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ PROJESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ ERENKÖY,

Detaylı

PROJE SAHĠBĠ. RIXOH INVESTMENT LTD. G. Mağusa TEL: 0392 225 71 58 PROJENĠN ADI

PROJE SAHĠBĠ. RIXOH INVESTMENT LTD. G. Mağusa TEL: 0392 225 71 58 PROJENĠN ADI PROJE SAHĠBĠ RIXOH INVESTMENT LTD. G. Mağusa TEL: 0392 225 71 58 PROJENĠN ADI RIXOH ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU KKTC SIVI YÜK YÜKLEME VE BOġALTMA TERMĠNALĠ PROJESĠ Çevresel Etki Değerlendirme Raporu PROJE YERĠ

Detaylı

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ.

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KAVAK REGÜLATÖRÜ VE HES (10,48 MW m /10,06 MW e ) BETON SANTRALİ KIRMA-YIKAMA-ELEME TESİSİ Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Hasandede Köyü ÇED RAPORU x NİHAİ ÇED RAPORU

Detaylı

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İstasyon Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak No:1- EDİRNE Tel : (284) 214 81 85 Faks : (284) 225 31 94 Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi

Detaylı

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ GİRESUN İLİ KATI-SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED RAPORU GİRESUN İLİ - GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU TAŞ OCAK MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN: M İ M K O MÜHENDİSLİK, İMALAT, MÜŞAVİRLİK,

Detaylı

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL)

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL) PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFONU VE FAKS NUMARALARI CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Muallim Naci Cad. No:69 Ortaköy Beşiktaş / İSTANBUL Tel : (212) 310 33 00 Faks: (212) 310 33 00 PROJENİN ADI İSKELESİ PROJENİN

Detaylı

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t )

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) TOSYALI ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YENİCE BARAJI, SULAMA VE İÇMESUYU PROJESİ (MALZEME OCAKLARI, BETON SANTRALİ, KIRMA ELEME YIKAMATESİSİ DAHİL) YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, TEKKE YENİCESİ

Detaylı

ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU

ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU MUĞLA İLİ, YATAĞAN İLÇESİ, TURGUT BELDESİ X ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu ANKARA-

Detaylı

AYEN ENERJİ A.Ş. PAŞALAR REGÜLATÖRÜ, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

AYEN ENERJİ A.Ş. PAŞALAR REGÜLATÖRÜ, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU PAŞALAR REGÜLATÖRÜ, HES VE MALZEME OCAKLARI RİZE İLİ, FINDIKLI İLÇESİ OCAK-2008 ANKARA Başlık Sayfası Adresi Proje Sahibinin Adı AYEN ENERJİ A.Ş. Hülya Sok No:37 G.O.P./ANKARA Telefon Numaraları (0 312)

Detaylı

MERSİN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ (1148,4 MWe-1160 MWm-1916,5 MWt)

MERSİN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ (1148,4 MWe-1160 MWm-1916,5 MWt) Koza Sokak No: 22 06700 Gaziosmanpaşa / ANKARA Tel : (312) 408 1000 Faks : (312) 441 6814 MERSİN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ (1148,4 MWe1160 MWm1916,5 MWt) NİHAİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL Proje Sahibinin Adı : Adresi : Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Bulgurlu Caddesi No : 60 Küçükçamlıca / İstanbul Telefon Numarası : 0216 325 73 30 Faks Numarası : 0216 339 91 77 Projenin Adı : Proje

Detaylı

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI AMASRA LİMANI YOLCU İSKELESİ VE KÜÇÜK TEKNE YANAŞMA YERİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORU BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. ÇEED

Detaylı

BAYRAKLI YAT LİMANI PROJESİ ÇED RAPORU

BAYRAKLI YAT LİMANI PROJESİ ÇED RAPORU T. C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI BAYRAKLI YAT LİMANI PROJESİ ÇED RAPORU İZMİR İLİ BAYRAKLI İLÇESİ BAYRAKLI MAHALLESİ DOLFEN MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TURİZM DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. ÇED Raporu

Detaylı

HADDEHANE TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ENTEGRE PROJESİ

HADDEHANE TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ENTEGRE PROJESİ YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. HADDEHANE TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ENTEGRE PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU KOCAELİ İLİ, KARTEPE İLÇESİ ARSLANBEY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇED Raporu Nihai ÇED

Detaylı

PROJE SAHİBİNİN ADI MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. TELEFON VE FAKS NUMARALARI 0312 284 43 30

PROJE SAHİBİNİN ADI MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. TELEFON VE FAKS NUMARALARI 0312 284 43 30 MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. KUZKAYA REGÜLATÖRÜ, HİDROELEKTRİK SANTRALİ VE MALZEME OCAĞI PROJESİ (KUZKAYA-1 REGÜLATÖRÜ VE 3,59 MW (3,700 MWm / 3,590 MWe) LIK HES İLE KUZKAYA-2 REGÜLATÖRÜ VE 2,928 MW

Detaylı

ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU

ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU EGEMER ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU HATAY ĠLĠ, ERZĠN ĠLÇESĠ, AġAĞI BURNAZ MEVKĠ ARMADA EĞĠTĠM VE BELGELENDĠRME DANIġMANLIK

Detaylı

PROJE SAHĠBĠ. RIXOH INVESTMENT LTD. G. Mağusa TEL: 0392 225 71 58 PROJENĠN ADI. RIXOH ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU KKTC TERMĠNAL PROJESĠ

PROJE SAHĠBĠ. RIXOH INVESTMENT LTD. G. Mağusa TEL: 0392 225 71 58 PROJENĠN ADI. RIXOH ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU KKTC TERMĠNAL PROJESĠ PROJE SAHĠBĠ RIXOH INVESTMENT LTD. G. Mağusa TEL: 0392 225 71 58 PROJENĠN ADI RIXOH ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU KKTC TERMĠNAL PROJESĠ Çevresel Etki Değerlendirme Raporu PROJE YERĠ Yeşilyurt - Lefke RAPORU HAZIRLAYAN

Detaylı

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ ŞERİFALİ MAHALLESİ, EDEP SOKAK, NO: 58, YUKARI DUDULLU-ÜMRANİYE/İSTANBUL Tel: 0216 540 94 90 Faks: 0216 365 32 11 P R O J E A D I MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL

Detaylı

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi EnerjiSA Enerji Üretim A.Ş. Sabancı Center Kule 2, Kat 5 34330 4. Levent/ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi ÇEVRESEL ETKĐ DEĞERLENDĐRME

Detaylı

Kabil Caddesi 1335. Sokak No: 20/10 Aşağıöveçler / ANKARA Tel: 0312 481 33 73 (Pbx) Faks: 0312 481 45 85 selininsaat@selinltd.com.

Kabil Caddesi 1335. Sokak No: 20/10 Aşağıöveçler / ANKARA Tel: 0312 481 33 73 (Pbx) Faks: 0312 481 45 85 selininsaat@selinltd.com. TEİAŞ TÜRKİYE İ ELEKTRİK İ İLETİM İ A.Ş. 380 kv PERVARİ HES TM-PERVARİ HAVZA TM 380 kv SİİRT TM-PERVARİ HAVZA TM ENERJİ İ İLETİM İ HATTI Siirt İli, Pervari, Şirvan, Merkez ve Aydınlar İlçeleri ÇED Raporu

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU 051201004 Eda Altınay 051201025 Ahmet Cihat Kahraman 061201015 Hasan Ege KARS KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA SAHASI

Detaylı

Beko Loder Üretim Tesisi Kapasite Artışı Projesi ÇED Raporu

Beko Loder Üretim Tesisi Kapasite Artışı Projesi ÇED Raporu i PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ HİDROMEK Hidrolik Ve Mekanik Makina İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş Ege Serbest Böl. Şubesi Ayhan Sokak No: 24 Ege Serbest Bölgesi / İZMİR TELEFON / FAKS Tel: +90 232 251 69 00

Detaylı

MUT RÜZGAR ENERJİ SANTRALI (50 MW) PROJESİ (Karaman İli, Merkez İlçesi, Sertavul Geçidi, Katırardıç Mevkileri ile Mersin İli Mut İlçesi)

MUT RÜZGAR ENERJİ SANTRALI (50 MW) PROJESİ (Karaman İli, Merkez İlçesi, Sertavul Geçidi, Katırardıç Mevkileri ile Mersin İli Mut İlçesi) Güney Rüzgarı Elektrik Üretim Ticaret A.Ş. Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:255 Kat:19 Maslak Şişli/İstanbul Tel : (212) 340 2760 Faks : (212) 286 3985 MUT RÜZGAR ENERJİ SANTRALI (50 MW) PROJESİ (Karaman

Detaylı

TEKİRDAĞ İLİ, MALKARA İLÇESİ

TEKİRDAĞ İLİ, MALKARA İLÇESİ TEKİRDAĞ İLİ, MALKARA İLÇESİ, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, ÇAVUŞKÖY MEVKİİ, 11-A PAFTA, 110 ADA, 5 NOLU PARSEL DE YER ALAN ÜNAL PEYNİRCİLİK İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. OLARAK TARAFIMIZDAN KURULMASI PLANLANAN

Detaylı

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu ERZURUM İLİ, OLTU VE OLUR İLÇELERİ, ARTVİN İLİ YUSUFELİ İLÇESİ ANKARA - TEMMUZ 2013 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ

Detaylı