DOĞU KARADENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ ZABITA PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI (19 Aralık 2012)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞU KARADENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ ZABITA PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI (19 Aralık 2012)"

Transkript

1 DOĞU KARADENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ ZABITA PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI (19 Aralık 2012) ADAYIN TC KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : İMZASI : GENEL BİLGİLER ve SINAV KURALLARI 1. Soru kitapçığı, Belediye Zabıta Yönetmeliği nin 23.maddesine uygun olarak hazırlanmış olup sorular; % 60 oranında Mesleki Temel Eğitim ve % 40 oranında Genel Eğitim konularından oluşmaktadır. 2.Kitapçıktaki soru sayısı 50 olup, sınav süresi 80 dakikadır. 3.Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır. 4.Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye ya da vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaya aittir. Sınav süresi boyunca hiçbir aday salondan ayrılamaz ve tekrar dönüp sınava devam edemez. 5.Tüm cevaplar, optik cevap kâğıdına işaretlenecek ve sınav sonrası sadece optik cevap kâğıdı değerlendirilecektir. Adayın kodlamalarda kaydırma vb. hata yapmasından yine kendisi sorumlu olacaktır. 6.Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız. 7.Soru kitapçığındaki boş yerler müsvedde olarak kullanılabilir. 8.Optik cevap kâğıdındaki ilgili alanlar aday tarafından dikkatlice doldurulacak ve imzalanacaktır. 9.Adaylar sınav salonuna girişte cep telefonu vb. iletişim araçları ile her tür kitap, ders notu gibi materyalleri salon görevlilerine teslim edeceklerdir. Aksi davranışta bulunan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

2 1.Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasında Cumhuriyetin nitelikleri arasında yer almamaktadır? A) Hukuk devleti B) Laik devlet C) Sosyal devlet D) Halkçı devlet E) İnsan haklarına saygılı devlet 2. Aşağıdakilerden hangisi siyasi haklardan birisi olarak 1982 Anayasasında sayılmıştır? A) Düşünce hürriyeti B) Yaşama hakkı C) Seçme hakkı D) Sendika hakkı E) Sosyal güvenlik hakkı 3. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasında bir yüksek mahkeme olarak sayılmamıştır? A) Anayasa Mahkemesi B) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu C) Yargıtay D) Danıştay E) Uyuşmazlık Mahkemesi 4.Aşağıdakilerden hangisi, 3 Mart 1924 tarihli Halifeliğin Kaldırılmasına yönelik yasanın kabul edilme gerekçelerinden biri değildir? A) Yönetimde iki başlılığa neden olması B) Laik düzene geçişe engel olması C) Cumhuriyet karşıtlarının halifenin etrafında toplanması D) Halifenin padişah gibi davranması E) Halifenin TBMM Hükümeti ne bağlılığı vurgulaması 5.Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Hükümeti nin İmzaladığı ilk antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A) Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması B) Fransa ile Ankara Antlaşması C) Ermenistan ile Gümrü Antlaşması D) İngiltere ile Londra Antlaşması E) Azerbaycan ile Kars Antlaşması 6.I.Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri Osmanlı topraklarını bölüşmek için çeşitli antlaşmalar yapmışlardır. Osmanlı Devleti nin Ortadoğu toprakları hangi devletler tarafından ve hangi antlaşma ile paylaşılmıştır? A) Londra Antlaşması İngiliz ve Ruslar B) Sykes-Picot Antlaşması- İngiliz ve Fransızlar C) St.Jean de Maurienne Antlaşması- Fransız ve İngilizler D) Petrograt Protokolü-Ruslar ve İngilizler E) İstanbul (Boğazlar) Antlaşması- İngiliz ve İtalyanlar 7.Aşağıdakilerden hangisi Misâk-ı Millî (Ulusal Ant) nin özelliklerinden biri değildir? a) A) I.Dünya savaşı öncesi sınırları esas almaktadır B) Anadolu daki milli hareketin siyasal zaferidir c) C) Tam bağımsızlığı hedef almıştır D) Kongrelerde alınan kararların Meclis-i Mebusan a yansımasıdır E) Azınlıklara ayrıcalıklar tanınmasını reddetmiştir 8. I. Damat Ferit Paşa Hükümeti istifa etti II. M.Kemal Paşa yayınladığı genelge ile Anadolu da yetkili organın Temsil Kurulu olduğunu açıkladı III. Ali Rıza Paşa Hükümeti kuruldu IV. İstanbul Hükümeti ile Anadolu nun haberleşmesi yasaklandı Milli Mücadele yıllarında meydana gelen yukarıdaki gelişmeler, aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? A) Amasya Genelgesi B) Balıkesir Kongresi C) Erzurum Kongresi D) Sivas Kongresi E) Alaşehir Kongresi 9.Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurluğunu sona erdiren sebeplerden değildir? A) İstifa B) Memurluktan çıkarma C) Ölüm D) Emeklilik E) Askere alınma 10.Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurluğu Kanununda düzenlenen Memurluk sınıflarından değildir? A) Genel İdari Hizmetler Sınıfı B) Teknik Hizmetler Sınıfı C) Sağlık Hizmetleri Sınıfı D) Din Hizmetleri Sınıfı E) Kamu Hizmetleri Sınıfı 11.Devlet Memurları Kanununda belirtilen memurluktan çıkarma fiilleri hakkında öğrenildiği tarihten itibaren ne kadar süre içinde disiplin kovuşturmasına başlanılmadığı takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar? A) 7 gün B) 1 ay C) 6 ay D) 1 yıl E) 2 yıl 2

3 12.Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanununda öngörülen disiplin cezalarından değildir? A) Uyarma B) Kınama C) Aylıktan kesme D) Görev yerini değiştirme E) Memurluktan çıkarma 13.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde de, da nın yazımı doğrudur? A) Bunları daha önce bir kitapda okumuştum B) Toplantıya seni, yada velini bekliyorum C) Dünkü sınava, Ayşe de girdi D) Yine derste uyuyakalmışım E) Mahallemiz de yeni bir çocuk parkı açıldı 14.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru eki mı, mi, mu, mü yanlış yazılmıştır? A) Onu gördüm mü çok heyecanlanıyorum B) Seni mi yoksa beni mi çağırdı C) Uzakmı uzak bir köyde yaşıyordu D) Beni dinliyor musunuz? E) Bahar geldi mi tabiat canlanır 15.Seçeneklerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır? A) Ali Dayı B) Müslümanlık C) Sayın Rektör D) Van Gölü E) Erol Bey 16.Hangi seçenekte kesme işareti yanlış kullanılmıştır? A) TBMM ye B) Allah ın C) (ben) Türk üm D) 1985 te E) Karadeniz Teknik Üniversitesi ne 17.Hangi seçenekte ki nin yazımı doğrudur? A) Sendeki para bende olacakki B) Yarın belki giderim C) Evde ki misafirler gitti mi? D) Madem ki gelmeyecektin, niye söz verdin E) Duydumki, unutmuşsun, gözlerimin rengini 18.Aşağıdakilerden hangisi insan ilişkilerini etkileyen unsurlardan biri değildir? A) Kültür B) Siyasi görüş C) Din D) Sosyo-Demografik faktörler E) Mesafe 19.Aşağıdakilerden hangisinde mesajı ileten unsurların yüzdeleri doğru verilmiştir? A)Beden dili % 57 Ses % 36 B) Beden dili % 55 Ses % 7 Dil(kelimeler) % 38 C) Beden dili % 55 Ses % 38 D) Beden dili % 38 Ses % 55 E) Beden dili % 50 Ses % Aşağıdakilerden hangisi mesafe biçimlerinden biri değildir? A) Mahrem mesafe B) Kişilerarası mesafe C) Kitle mesafesi D) Sosyal mesafe E) Genel mesafe 21.İçinde bulunduğumuz Aralık ayı içinde Resmi Gazetede yayımlanan ve 13 ilde büyükşehir belediyesi kurulması sağlayan 6360 sayılı Kanunda, tüzel kişiliği kaldırılan köylerdeki vergi yüklerinin artmaması için, bazı vergilerin buralarda 5 yıl süreyle alınmayacağı belirtilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu vergilerden biri değildir? A) Emlak Vergisi B) Çevre Temizlik Vergisi C) Eğlence Vergisi D) Motorlu Taşıtlar Vergisi E) İlan ve Reklam Vergisi 22.Belediye meclisinin üye sayısı nüfusa bağlı olarak değişir. Buna göre, bu sayı en az ve en çok kaç olabilir? A) 9-55 B) C) D) E)

4 23.Aşağıdakilerden hangisi Belediye Başkanının görev ve yetkileri arasında yer almaz? A) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek B) Şartlı bağışları kabul etmek C) Belediye teşkilatını sevk ve idare etmek D) Belediye personelini atamak E) Belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak 24. I. İl II. Belde III. Coğrafi Bölge IV. Köy V.Mahalle 1982 Anayasasına göre yukarıdakilerden hangisi/hangilerinde yerel yönetim birimi kurulamaz? A) Yalnız V B) Yalnız IV C) Yanlız I D) Yalnız III E) III ve V 25. Aşağıdaki yapılardan hangisi "İmar Affı Kanunu" hükümlerinden yararlanabilir? A) Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde inşa edilen yapılar B) Kıyı tanımına giren yerlerde gerçek kişilere ya da hukuk tüzel kişilerine ait yapılar C) Karayolları kamulaştırma sınırına tecavüz eden ve konut olarak kullanılan yapılar D) Başkasının arsa ve arazisi üzerine yapılmış gecekondular E) Her ölçekte imar planında başka amaçla tahsis edilmiş alanlardaki, sınai kuruluşlara ait olmayan tehlikeli madde depoları 26.Aşağıdakilerden hangisi 2981 Sayılı İmar Affı Kanunu uygulaması gören taşınmazın hak sahibine tahsisinde yetkili değildir? A) Maliye Hazinesi B) Belediye C) Koruma Kurulu D) İl Özel İdaresi E) Vakıflar Genel Müdürlüğü 27.Yapı kullanma izin belgesi (iskan izni) verilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Kendi parseli içinde inşa edilmiş binalara B) Temel ve çatıda yalıtım yapılmış binalara C) Onaylı projesinde uygun yapılmış binalara D) İnşaat ruhsatı olan binalara E) Balkon ve konsol genişlikleri şartnamelere uygun binalara 28.İmar mevzuatına göre inşaat ruhsatı alındıktan sonra kaç yıl içinde inşaata başlanmalı ve başlandıktan sonra kaç yıl içinde bitirilmelidir? A) 1 ve 2 B) 2 ve 5 C) 2 ve 4 D) 2 ve 3 E) 5 ve 5 29.Resmi ve özel okul binaları, ilk ve orta öğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ile anaokullarına kaç metreden yakın mesafedeki yerlere içkili yer ruhsatı verilemez? A) 10 metre B) 50 metre C) 100 metre D) 200 metre E) 250 metre 30.Sıhhi işyeri açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler iş yerlerini Yönetmeliğe uygun olarak tanzim ettikten sonra Örnek 1 de yer alan başvuru ve beyan formuyla yetkili idareye müracaat ettiklerinde başvurunun Yönetmelikte öngörülen kriterlere uygun olduğunun tespiti halinde ne kadar süre içinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenerek ilgiliye verilmelidir? A) Aynı gün B) 3 gün C) 7 gün D) 10 gün E) 30 gün 31.Aşağıdakilerden hangisi sigaranın yasaklanması sebeplerinden olamaz? A) Tüm kanserlerin % 30 unun nedeninin sadece sigara olması B) Dünya Sağlık Örgütü nün yayınladığı son rapora göre dünya genelinde tüm ölümlerin % 35 i kanserden meydana geliyor olması C) Sigara fiyatlarından yüksek vergi alınıyor olması D) Sigara içenlerin % 50 si sigaraya bağlı hastalıklardan hayatını kaybediyor olması E) Günde 1 paket sigara içen birinin içmeyene göre akciğer kanserine yakalanma ihtimalinin 20 kat fazla olması 4

5 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanuna göre aşağıdakilerden hangisinde sigara içilebilir? A) Bebekli evlerde B) Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında C) İlkokullarda D) Adliye binasında E) Belediye binasında 33. Metal, cam, kağıt ve karton, meşrubat ve içecek kartonları, plastik gibi maddelerin bir üretim süreci içinde çeşitli işlemlerden geçirilerek tekrar kullanıma hazır hale getirilip ikinci kez kullanılması işlemi hangi kavramla ifade edilmektedir? A) Geri besleme B) Geri dönüşüm C) Geri bildirim D) Geri tepme E) Geri sayım 34.Aşağıdakilerden hangisi geniş anlamda çevre tanımının içinde yer almaz? A) Hayvanlar B) Siyasi sistemler C) İnsanlar D) Bitkiler E) Tarihi eserler 35.Motorlu araç işletenler, Karayolu Trafik Kanunundan doğan hukuki sorumluluklarını karşılamak üzere hangi sigortayı yaptırmak zorundadır? A) Zorunlu mali sorumluluk sigortası B) İhtiyari mali sorumluluk sigortası C) Yeşil kart sigortası D) Taşımacılık mali sorumluluk sigortası E) Emtia nakliye sigortası 36.Aşağıdakilerden hangisi 1608 Sayılı Kanunda uygulanan yaptırımlardandır? A) Uzun süreli hapis cezası B) Kısa süreli hapis cezası C) Müebbet hapis cezası D) Yasaklanan faaliyetin men i E) Aracın trafikten çıkarılması 37.Aşağıdakilerden hangisi zabıtanın meslekten çıkarılmasını gerektirmez? A) Amirlerinin veya üstlerinin zabıta hizmetlerine yönelik icraatına karşı çıkmak B) Yetkisini veya nüfuzunu kendisine veya başkalarına çıkar sağlamak amacıyla kullanmak C) Suç kanıtlarının kasıtlı olarak yok etmek D) Kasıtlı olarak gerçek dışı tutanak düzenleyip imza etmek E) Görev sırasında kimlik belgesini yanında bulundurmamak 38. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğunda ilk zabıta amiri olarak kabul edilmektedir? A) Subaşı B) Asesler C) Muhtesip D) Derbentçi E) Emniyet Genel Müdürü 39.Aşağıdakilerden hangisi Tebligat Kanunu uyarınca tebligat yapabilecek kuruluşlar arasında yer almaz? A) Yargı organları B) Genel bütçeli kamu idareleri C) Özel bütçeli kamu idareleri D) Belediyeler E) Dernekler 40.Kabahatler Kanuna göre idari para cezası ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Kabahat dolayısıyla idari para cezası veren kamu görevlisi, ilgilinin rıza göstermesi halinde bunun tahsilâtını derhal kendisi gerçekleştirir B) İdari para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişiden bunun dörtte üçü tahsil edilir C) Peşin ödeme, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemez D) Kişinin müracaatı üzerine, kişinin ekonomik durumunun hakkını etkilemez E) Peşin ödenen idari para cezalarına karşı itiraz edilemez 41.Usulüne aykırı tebligatın hukuki sonucu nedir? A) Kesin geçersizdir B) Geçerliliği üzerinde herhangi bir etkisi olmaz C) Muhatap tebligatı öğrenmişse geçerli sayılır ve beyan ettiği tarihi kabul edilir D) Muhatabın tebligatı öğrendiği ispat edilebilirse geçerli sayılır E) Hiçbiri 42.Aşağıda doğum tarihleri verilmiş olanlardan hangisine bugün itibariyle Kabahatler Kanununa göre yaptırım uygulanabilir? A) 1996 doğumlu Ali B) 1999 doğumlu Ayşe C) 2000 doğumlu Hasan D) 2001 doğumlu Veli E) 2002 doğumlu Ömer 43.Kabahatler Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi ile kabahat konulamaz? A) Kanun B) Anayasa C) Tüzük D) Yönetmelik E) İdarenin genel ve düzenleyici işlemleri 5

6 44.Aşağıdakilerden hangisi bir kabahat değildir? A) Dilencilik B) Hakaret C) Kumar D) Sarhoşluk E) Gürültü 45.Aşağıdakilerden hangisi bir kabahattir? A) Hırsızlık B) Yaralama C) Gasp D) Emre aykırı davranış E)Mühür fekki 46.Büyükşehir Belediyeleri aşağıdaki kaynakların hangisinden hiç gelir elde etmezler? A) Emlak Vergisinden B) Eğlence Vergisinden C) Çevre Temizlik Vergisinden D) Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden E) Park yerlerinin işletilmesi gelirlerinden 50.Tüketici kredileri ile ilgili sözleşmede hangisinin yer alması zorunlu değildir? A) Kredi tutarı B) Temerrüt durumu C) Vadeden önce borcun kapatılmasına ilişkin hususlar D) İstenilen teminatlar E) Ödemeler için kıymetli evrağın düzenlenmesi TEST BİTTİ Sayılı Kanunun 1.Maddesinin uygulanabilmesi gerekli olan ön şart aşağıdakilerden hangisidir? A) Suç işlenmiş olması B) Vatandaşın ihbar etmesi C) Tutanak düzenlenmesi D) Özel kanunlarda ayrıca hüküm olmaması E) Belediye Başkanının kararı 48.Aşağıdakilerden hangisi Tüketicinin Korunması hakkında Kanunun kapsamına girmez? A) Meslek icrası için satın alınan otomobilin ayıplı çıkması B) Tüketim amacıyla alınan balların sahte çıkması C) Seyahatlerde ayıplı hizmet sunumu D) Tüketim amacıyla alınan gıdanın bozuk çıkması E) Mağazadan kullanım amacıyla alınan elbisenin ayıplı çıkması 49.Yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan ve malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifası kararlaştırılan sözleşme aşağıdakilerden hangisidir? A) Taksitle satış sözleşmesi B) Kapıdan satış sözleşmesi C) Paket tur sözleşmesi D) Mesafeli sözleşme E) Kredi sözleşmesi 6

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... GENEL 1. Bu soru kitapçığı Görevde Yükselme Sınavı için hazırlanmış

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı (28 Eylül 2014) (A) Soru Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı (28 Eylül 2014) (A) Soru Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR T.C. MLİYE BKNLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı () () Soru Kitapçığı day No dı Soyadı :. :. SINV İLİŞKİN ÇIKLMLR 1. Soru kitapçığında baskı hatası olup olmadığını kontrol

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (28 EYLÜL 2014) (B) Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (28 EYLÜL 2014) (B) Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (28 EYLÜL 2014) (B) Kitapçığı Aday No : Adı Soyadı : SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1. Soru kitapçığında baskı hatası olup olmadığını kontrol

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI HUKUK T.C.KİMLİK NUMARASI

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI HUKUK T.C.KİMLİK NUMARASI AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI HUKUK A ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. Genel

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP YZI İŞLERİ MÜDÜRÜ DLET BKNLIĞI EĞİTİM DİRESİ BŞKNLIĞI

Detaylı

A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI

A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 12 Temmuz 2009 ADI :...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 3. GRUP: GÜMRÜK VE

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI- İNŞAAT MÜHENDİSİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI- İNŞAAT MÜHENDİSİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI- İNŞAAT MÜHENDİSİ 1 OCAK 2015 SAAT: 10.00 ADI SOYADI TC KİMLİK NUMARASI SALON NO İMZA : : : : SIRA NO: : GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bu sınav Çevre ve Şehircilik

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP KISIM MİRİ (TŞR) GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI PERSONEL DİRESİ

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI A GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜR VE İCRA MÜDÜR YARDIMCILARINI SEÇME SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ.

T.C. ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜR VE İCRA MÜDÜR YARDIMCILARINI SEÇME SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ. ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A T.C. ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜR VE İCRA MÜDÜR YARDIMCILARINI SEÇME SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 3

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞEF (ARFF) GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞEF (ARFF) GÖREVDE YÜKSELME SINAVI GAZİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MESLEK YÜKSEKOKULU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞEF (ARFF) GÖREVDE YÜKSELME SINAVI A Adı - Soyadı: Sicil Numarası: SINAV TARİHİ : 17 KASIM 2012 CUMARTESİ

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) B ADAYIN ADI SOYADI :...... :.... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:.... *Yukarıdaki Bilgileri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 7. GRUP: HUKUK MÜŞVİRİ

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL DEĞERLEME UZMNLIĞI (DU) 21 ĞUSTOS 2011

Detaylı

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI NDOLU ÜNİVERSİTESİ 102 01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞVİR YRDIMCILIĞI SINVI DYIN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NUMRSI :... SINV SLON NO:...

Detaylı

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 1. 640 sayılı KHK hükümlerine göre, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3. GRUP MEMUR SAĞLIK AKANLIĞI VE AĞLI KURULUŞLARININ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 28/06/2015

Detaylı

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI KASIM 2012 1. GRUP AŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF (Mühendis - Teknik Eğitim Fakültesi) ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki ilgileri

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI 27 NİSAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

2. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI

2. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 2. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI GÜMRÜK VE TİCARET AKANLIĞI

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 2. GRUP HUKUK, ULUSLARA- RASI İLİŞKİLER, KAMU YÖN., İKTİSAT,

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ A

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ A ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

genelyetenekgenelkültür 1

genelyetenekgenelkültür 1 ANAYASA SORU KAMPI YANIT ANAHTARI adım 1 adım 2 adım 3 adım 4 adım 5 adım 6 1. B 1. C 1. B 1. A 1. B 1. E 2. E 2. D 2. D 2. B 2. D 2. B 3. E 3. A 3. D 3. C 3. E 3. B 4. C 4. B 4. C 4. D 4. A 4. D 5. B

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı