REEL SEKTÖRDE İÇ DENETİM UYGULAMALARI: Tespit ve Öneriler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REEL SEKTÖRDE İÇ DENETİM UYGULAMALARI: Tespit ve Öneriler"

Transkript

1 REEL SEKTÖRDE İÇ DENETİM UYGULAMALARI: Tespit ve Öneriler TÜSİAD İç Denetim Alt Çalışma Grubu: Ali KAMİL UZUN (Başkan) Özlem AYKAÇ Fuat ÖKSÜZ Şenol TOYGAR Doç. Dr. Şaban UZAY Melda ÇELE (TÜSİAD) Kerem TUZLACI (TÜSİAD) İstanbul, 27 Mayıs

2 ARAŞTIRMANIN AMACI İç denetim konusunda, reel sektördeki uygulama düzeyinin saptanması, geleceğe yönelik bazı öngörü, değerlendirme ve önerilerde bulunulmasıdır. 2

3 ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ Ankete dayanan bir çalışma olup, ayrıca uygun sorularda IIA tarafından yapılan benzer nitelikteki (Fortune 500 ; CBOK) araştırma sonuçlarıyla karşılaştırmalar yapılmış ; Uluslararası İç Denetim Standartlarına (UİDS) atıflarda bulunulmuştur. Anket Capital 500 listesinde yer alan reel kesim şirketlerine uygulanmıştır. TÜSİAD aracılığıyla 2009 yılında gerçekleştirilen anket çalışmasında anketi cevaplandıran 108 şirkete ilişkin elde edilen cevaplar analize tabi tutulmuştur. 3

4 DENETİM FONKSİYONUNUN YÖNETİM VE HİSSEDARLAR AÇISINDAN ÖNEMİ Şirket üst yönetimi; Hissedarlara, risklerin farkında olduğunu, Bu riskleri yönetme konusunda gerekli kontrollerin oluşturulmuş olduğunu, Bu kontrollerin etkin çalıştığı konusunda güvence vermek durumundadır. 4

5 İÇ DENETİMİN KONUMU (Albayrak, 2010) Roller r ve Sorumluluklar HİSSEDARLAR & PAYDAŞLAR Güvence Danışmanlık D I Ş YÖNETİM KURULU YÖNETİM & ORGANİZASYON DENETİM KOMİTESİ Danışmanlık Güvence İç Denetim D E N E T İ M 5

6 DEĞİŞİM, RİSK VE KONTROLLER Değişen Koşullar Değişen Risk Faktörleri Kontrollerin Geliştirilmesi İhtiyacı 6

7 İÇ DENETİM ve ROLLERİ Kurumsal Yönetim ve İç Denetim Risk Yönetimi ve İç Denetim İç Kontrol ve İç Denetim Usulsüzlüklerin Önlenmesinde İç Denetim Ekonomik Kriz Dönemlerinde İç Denetim 7

8 EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİNDE İÇ DENETİM İç denetim; Risk yönetiminin etkinliği açısından İş süreçlerinin verimliliği açısından Eleman çıkarma açısından; Usulsüzlük riskinin yönetimi açısından İletişim stratejisinin doğruluğu açısından ekonomik kriz dönemlerinde katma değer sağlar. 8

9 İÇ DENETİMLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER SPK nın Aracı Kurumlarda İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri V, No:68) (2003) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (2005) ve BDDK, İç Sistemler Yönetmeliği (2006) Sigortacılık Kanunu (2007) ve Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik (2008) 5018 sayılı Kamu Mali yönetim ve Kontrol Kanunu (2003) TTK (1957) Halka açık şirketlerde Bağımsız Denetim (1989) İMKB ye tabi şirketlerde Denetimden Sorumlu Komite (2004) TTK Tasarısı 9

10 ARAŞTIRMANIN ANALİZİ: A) GENEL BİLGİLER B) ÖRGÜT ŞEMASINDA İÇ DENETİM BİRİMİ BULUNAN ŞİRKETLERİN ANALİZİ C) ÖRGÜT ŞEMASINDA İÇ DENETİM BİRİMİ BULUNMAYAN ŞİRKETLERİN ANALİZİ D) ÖRGÜT ŞEMASINDA İÇ DENETİM BİRİMİ BULUNMASINA BAKILMAKSIZIN ŞİRKETLERİN TÜRKİYE DEKİ İÇ DENETİME İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ 10

11 A) GENEL BİLGİLER: Şirketlerin Faaliyet Gösterdiği Sektörler 11

12 A) GENEL BİLGİLER: Şirketlerin Özellikleri 12

13 A) GENEL BİLGİLER: Şirketlerin Halka Açıklık Düzeyleri Halka Açık Değil %55 Halka Açık %45 13

14 A) GENEL BİLGİLER: Şirketlerin Halka Açılma Oranları ve Faaliyet Süreleri Halka Açık Şirketlerin Halka Açılma Oranı Şirketlerin Faaliyet Süresi 14

15 A) GENEL BİLGİLER: Şirketlerin Çalışan Sayısı ve Yıllık Ortalama Satışları Şirketlerde Çalışan Sayısı Şirketlerin Yıllık Ortalama Satışları (Milyon TL) 15

16 A) GENEL BİLGİLER: Şirketlerde Gerçekleşen Denetim Türleri Alınan Cevapların Yüzdesi İç denetim Bağımsız dış denetim Yeminli Mali Müşavirler tarafından gerçekleştirilen tasdik (vergi) denetimi Kalite ve ISO denetimleri Bilgi sistemleri denetimi Özel amaçlı denetimler (usulsüzlük denetimi vb. gibi) Diğer: Sosyal sorumluluk denetimi CAPA (Cost&Price Analysis), DCAA, Gümrük Denetimi SEÇ (Sağlık Emniyet Çevre) Denetimleri AQAP, Tesis Güvenlik, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Yönetim Sistemi Çevre denetimleri MSB Tesis Güvenlik Denetimi, SSM Bilgi Güvenliği Denetimi 93,5 89,8 84,3 80,5 56,4 33,3 9,3 16

17 A) GENEL BİLGİLER: Şirketlerde İç Denetim Faaliyetinin Konumu 17

18 B) ÖRGÜT ŞEMASINDA İÇ DENETİM BİRİMİ BULUNAN İŞLETMELER İç Denetim Biriminin Kaç Yıldır Faaliyet Gösterdiği 18

19 B) ÖRGÜT ŞEMASINDA İÇ DENETİM BİRİMİ BULUNAN İŞLETMELER - Devam İç Denetim Biriminde Çalışan Sayısı İç Denetim Biriminde Çalışanların Yaş Ortalaması 19

20 B) ÖRGÜT ŞEMASINDA İÇ DENETİM BİRİMİ BULUNAN İŞLETMELER - Devam İç Denetim Yönetmeliğinin Varlığı İç Denetim Rehberinin Varlığı 20

21 B) ÖRGÜT ŞEMASINDA İÇ DENETİM BİRİMİ BULUNAN İŞLETMELER - Devam İç Denetim Biriminin İşlevsel (Fonksiyon) Olarak Kime Bağlı Olduğu İç Denetim Biriminin İdari Olarak Kime Bağlı Olduğu 21

22 B) ÖRGÜT ŞEMASINDA İÇ DENETİM BİRİMİ BULUNAN İŞLETMELER - Devam İç Denetim Birimi Yöneticilerinin Tayininde, Performans Değerlemesinde ve İşten Çıkartılmasında Yetkili Olan Birimler 22

23 B) ÖRGÜT ŞEMASINDA İÇ DENETİM BİRİMİ BULUNAN İŞLETMELER - Devam İç Denetçilerin Sahip Olduğu Sertifikalar CIA (Certified Internal Auditor) CCSA (Certification in Control Self-Assesment) CFSA (Certified Financial Services Auditor) CISA (Certified Information Systems Auditor) CFE (Certified Fraud Examiner) CPA/CA (Certified Public Accountant/Chartered Accountant) YMM (Yeminli Mali Müşavir) SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir) SPK Lisansı Diğer: CMA (1 kişi) CFA (Certified Financial Analyst) (1 kişi) CISM, CISSP (1 kişi) Muhtelif Kalite Sertifikaları (1 kişi) ISO İç Denetçi Sertifikası (3 kişi) Yanıtsız (1 kişi) Top lam Alınan Cevapların Yüzdes i 39,8 1,8 0,9 11,1 7,4 1,8 4,6 76,8 9,2 7,4 23

24 B) ÖRGÜT ŞEMASINDA İÇ DENETİM BİRİMİ BULUNAN İŞLETMELER - Devam İşletme, İktisat vb Lisans Y.Lisans Doktora Hukuk Lisans Y.Lisans Doktora Mühendislik Lisans Y.Lisans Doktora Diğer* 1.Matematik 2.Psikolojik Dan.Rehberlik 3.Muhasebe 4.Belirtilmemiş Lisans Y.Lisans Doktora İç Denetim Ekibinin Eğitim Düzeyi 24

25 B) ÖRGÜT ŞEMASINDA İÇ DENETİM BİRİMİ BULUNAN İŞLETMELER - Devam İç Denetim Ekibinin Eğitiminin Hangi Yollardan Sağlandığı 25

26 B) ÖRGÜT ŞEMASINDA İÇ DENETİM BİRİMİ BULUNAN İŞLETMELER - Devam İç Denetçilerin İş Yükü Dağılımı 26

27 B) ÖRGÜT ŞEMASINDA İÇ DENETİM BİRİMİ BULUNAN İŞLETMELER - Devam Şirketlerin %61 inde bilgi sistemleri denetimi yapılmaktadır. Bilgi Sistemleri Denetiminin Kim Tarafından Yapıldığı 27

28 B) ÖRGÜT ŞEMASINDA İÇ DENETİM BİRİMİ BULUNAN İŞLETMELER - Devam Denetim Faaliyetlerinde Kullanılan Yazılım Türleri 28

29 B) ÖRGÜT ŞEMASINDA İÇ DENETİM BİRİMİ BULUNAN İŞLETMELER - Devam Şirketlerin %98 sinde düzenli olarak denetim planlaması yapılmaktadır. Planlamada %94 oranında risklere göre öncelik sıralaması esas alınmaktadır. Denetimin Planlanmasından Kimin Sorumlu Olduğu 29

30 B) ÖRGÜT ŞEMASINDA İÇ DENETİM BİRİMİ BULUNAN İŞLETMELER - Devam Hangi Sürelerle Planlama Yapıldığı Uluslararası İç Denetim Standartlarına Tam Olarak Uyulmama Nedenleri 30

31 B) ÖRGÜT ŞEMASINDA İÇ DENETİM BİRİMİ BULUNAN İŞLETMELER - Devam Şirketlerin tamamı raporlamadan sonra tespit ve önerilerinin takibinin yapıldığını belirtmişlerdir. Denetim Raporlarının Organizasyon Yapısında Hangi Birime Gönderildiği 31

32 B) ÖRGÜT ŞEMASINDA İÇ DENETİM BİRİMİ BULUNAN İŞLETMELER Devam Sıra No Türkiye de İç Denetim Uygulamalarına İlişkin Değerlendirmeleri İfadeler 1 Şirket üst yönetimi iç denetim birimine tam destek vermektedir. 2 İç denetim birimimiz bağımsız olarak faaliyet göstermektedir. 3 Şirketimizde iç denetçilerin meslek içi eğitimine çok önem verilir. 4 Şirketin iç kontrolleri etkin şekilde değerlendirilmektedir. 5 İç denetim birimimiz, şirket içindeki diğer risk yönetimi ilgilileri ile sürekli bir etkileşim içindedirler. 6 Şirketin risk yönetim ve yönetim süreçlerinin etkinliğinin değerlendirilmesinde yönetime yeterince yardımcı olunmaktadır. 7 Denetim komitesine ihtiyaç duyduğumuz her an ulaşabiliriz. Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum İç Denetim Uygulamalarına İlişkin İfadelere İç Denetçilerin Katılma Düzeyi Ort. Önem Derecesi %97,4 - %2,6 4,54 %94,8 %2,6 %2,6 4,38 %92,2 %3,9 %3,9 4,37 %90,5 %6,8 %2,7 4,27 %92,2 %3,9 %3,9 4,21 %88,3 %6,5 %5,2 4,18 %86,1 %7,7 %6,2 4,07 32

33 C) ÖRGÜT ŞEMASINDA İÇ DENETİM BİRİMİ BULUNMAYAN İŞLETMELER Şirketlerde İç Denetim Birimi Bulunmama Nedenleri 33

34 C) ÖRGÜT ŞEMASINDA İÇ DENETİM BİRİMİ BULUNMAYAN İŞLETMELER - Devam Şirketlerin Yakın Gelecekte İç Denetim Birimine Yer Vermeyi Düşünüp Düşünmedikleri 34

35 D) ÖRGÜT ŞEMASINDA İÇ DENETİM BİRİMİ BULUNMASINA BAKILMAKSIZIN ŞİRKETLERİN TÜRKİYE DEKİ İÇ DENETİME İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ Sıra No İfadeler Ort. Önem Derecesi 1 Bir şirkette iç denetimin etkin olması, bağımsız denetim uygulamalarını da olumlu yönde etkiler. 4,64 2 Büyük ölçekli sermaye şirketlerinde iç denetim birimi oluşturma zorunluluğu konusunda TTK Tasarısı bir fırsat olarak görülmelidir. 3 İç denetimin kurumsal yönetim düzenlemeleri ve uygulamaları ile risk yönetimi uygulamalarının gelişiminde önemli bir rolü vardır. 4,44 4,40 4 İç denetim KOBİ ler için de bir gerekliliktir. 4,19 5 Basel II kriterlerine göre kredi talep eden firmaların kredibilitelerini artırmak için iç denetim son derece önemli bir gerekliliktir. 6 Ülkemizde 5018 sayılı kanun ile kamuya ilişkin iç denetim sistemi, iç denetim mesleğinin tanınmasına katkı sağlayacaktır. 7 Ülkemizde reel sektördeki şirketlerde iç denetim birimleri gittikçe gelişmekte, statü ve itibarları her geçen gün artmaktadır. 4,17 4,00 3,91 8 Ülkemizde büyük ölçekli şirketlerde üst düzey yöneticiler iç denetim konusunda bilinçlidir. 3,68 9 Ülkemizde büyük ölçekli şirket sahipleri iç denetim konusunda yeterince bilinçlidir. 3,33 İşletmelerin Türkiye deki İç Denetim Uygulamalarına İlişkin Değerlendirmeleri 35

36 D) ÖRGÜT ŞEMASINDA İÇ DENETİM BİRİMİ BULUNMASINA BAKILMAKSIZIN ŞİRKETLERİN TÜRKİYE DEKİ İÇ DENETİME İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ Sıra No İfadeler 1 Reel kesimde iç denetimi zorunlu kılan yasal bir düzenleme olmaması 2 Şirketlerimizin genellikle aile şirketi olması profesyonel yönetim anlayışının yeterince gelişmemesi 3 Şirketlerimizin genellikle aile şirketi olması profesyonel yönetim anlayışının yeterince gelişmemesi 4 İç denetim birimi dışındaki birimlere (örneğin muhasebe birimine) iç denetime ilişkin ek görevler verilmesi Ort. Önem Derecesi 4,33 4,32 4,14 4,01 5 Yeni bir kariyer fırsatı olarak, iç denetimin yeterince tanıtılamaması 3,72 6 İç denetim konusunda yetişmiş eleman eksikliği olması 3,71 Türkiye de İç Denetimin Gelişmesini Engelleyen İfadelere İlişkin Anketi Cevaplayanların Katılma Düzeyi 36

37 ARAŞTIRMA SONUÇLARININ IIA İN BENZER ARAŞTIRMALARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI Ülkemizde iç denetim birimi işlevsel olarak %60 oranında yönetim kurulu ve denetim komitesine bağlı iken, bu oran IIA araştırmasında %92 dir. Ülkemizde iç denetim birimi idari olarak %39 oranında genel müdüre bağlı iken, IIA araştırmasında en yüksek oran %60 ile CFO olmuştur. 37

38 Her iki araştırma sonucunda da iç denetçilerin en yaygın sahip oldukları sertifikalar sırasıyla; Muhasebecilik (SMMM ) ile Uluslararası İç Denetçilik (CIA) dır. Gelişmiş ülkelerde iç denetçilerin sahip oldukları sertifika çeşidinin daha çok olduğu görülmüştür. Ülkemizde denetimin planlanmasının yılda bir kez yapılması % 73 oranında iken, IIA araştırmasında bu oran %96 dır

39 İÇ DENETÇİLERİN İŞ YÜKLERİ KARŞILAŞTIRMASI İŞ YÜKLERİ TÜSİAD IIA Güvence Hizmetleri %57 %75 Danışmanlık Hizmetleri %11 %7 Yönetimden Gelen Talepler Doğrultusunda Gerçekleşen Denetimler %18 %8 Usulsüzlük Araştırması %11 %5 İzleme Denetimleri - %5 Diğer %3-39

40 ÖNERİLER A) Şirket Yöneticilerine ve Hissedarlarına Yönelik Öneriler: Kurumsal yönetim ilkelerine uyumda iç denetimin önemli bir rolü bulunmaktadır. Kurumsallaşma ve halka açılmanın teşvik edildiği bu dönemde iç denetimin rolü daha belirgin hale gelecektir. 40

41 Kurumsallaşma, sürdürebilirliğin önemini artırmakta ve iç denetime olan ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır. Şirketlerde etkin risk yönetimi ve iç kontrol sisteminin oluşturulmasında iç denetim fonksiyonunun rolü önemlidir. Ekonomik kriz dönemlerinde iç denetimin rolü artmaktadır. İç denetçilerin bağımsızlığı, iç denetimden beklenenlerin yerine getirilmesi açısından önemlidir

42 İç denetim, denetim komitesi yanında bağımsız denetime de yardımcı olur. İş etiği kurallarının uygulanmasında iç denetimin önemli bir rolü vardır. UFRS ye geçiş sürecinde iç denetçiler önemli bir rol üstlenmektedir. Şirketler bilgi sistemleri denetimine gereken önemi vermelidir. İç denetim fonksiyonu KOBİ ölçeğinde dış kaynak kullanımı yoluyla da sağlanabilir

43 B) Düzenleyici Kurumlara Yönelik Öneriler: Büyük ölçekli şirketlerde ve halka açık şirketlerde iç denetim yasal olarak zorunlu olmalıdır

44 C) Diğer Öneriler: İç denetim disiplinler arası bir meslek olup, kariyer fırsatları içermektedir. İç denetimin şirket sahipleri ve çalışanlardan başlayarak daha geniş kesimlere tanıtımına önem verilmelidir. Uluslararası iç denetim standartlarına (UİDS) uyum düzeyi artırılmaya çalışılmalıdır

45 SONUÇ Türkiye de mali sektörle çok yakın işbirliği halindeki reel sektörde iç kontrol/iç denetime yönelik yasal bir düzenleme yer almamaktadır. Bununla birlikte reel sektörde belirli büyüklüğü aşan şirketler iç denetime yabancı değildirler. 45

46 Belirli büyüklük ölçülerine ulaşan şirketler, iç denetimin başarılı ve katma değer yaratan sonuçlarından yararlanmak için örgüt şemalarında iç denetime yer vermelidirler. Gelecekte denetimsizlikten kaynaklanan ekonomik krizlerin, hileli finansal raporların, çalışanların karıştığı usulsüzlüklerin yaşanmaması, bunların yanı sıra kaynakların verimli kullanılması için hem ülke düzeyinde hem de şirket düzeyinde denetime gereken önem verilmelidir

47 TEŞEKKÜR EDERİM 47 47

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İçinde bulunduğumuz mayıs ayı Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından tüm dünyada Uluslararası İç Denetim Farkındalık Ayı olarak ilan edilmiştir.

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ Cemal İBİŞ * Özgür ÇATIKKAŞ ** ÖZET İşletmelerin hedeflerine etkin bir şekilde ulaşmalarını ve bu hedeflere ulaşılacağına makul ölçüde güven duyulmasını sağlamaya

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İÇ DENETİME GENEL BİR BAKIŞ

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İÇ DENETİME GENEL BİR BAKIŞ ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İÇ DENETİME GENEL BİR BAKIŞ Nisan, 2015 2 Sunuş Meslek Mensuplarının bilgisine sunmuş olduğumuz İç Denetime Genel Bir Bakış e-kitabın hazırlanmasının temel

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yayınları TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM HARİTASI 1 ÖNSÖZ İçinde bulunduğumuz değişim sürecinde, Türk iş dünyasından beklentiler bugüne kadar karşılaştıklarımızdan çok daha farklıdır.

Detaylı

Faaliyet Raporu 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Faaliyet Raporu 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Faaliyet Raporu 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin bir parçası olarak,

Detaylı

BİRLEŞİM BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2014 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU

BİRLEŞİM BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2014 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU BİRLEŞİM BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2014 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU Bu rapor Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 26 Aralık 2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA ÖZET Süleyman Yaman KOÇAK Tamer KAVAKOĞLU Yönetim kavramı olarak bir örgüt yönetimi nin ifade edildiği organizasyonlarda

Detaylı

TÜRKİYE DE DENETÇİ BAĞIMSIZLIĞI

TÜRKİYE DE DENETÇİ BAĞIMSIZLIĞI TÜRKİYE DE DENETÇİ BAĞIMSIZLIĞI Yrd. Doç. Dr. Şaban UZAY ÖZET Denetçi bağımsızlığı, muhasebe etiği konuları arasında önemli bir konuma sahiptir. Günümüzde denetçinin her sözleşme için bağımsızlığa yönelik

Detaylı

Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu

Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu Ocak 2014 Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Deloitte ortak yayını Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Kurumsal Yönetim

Detaylı

TÜRKİYE DE MUHASEBE DENETİMİ: GEÇMİŞTEN GELECEĞE * FINANCIAL AUDITING IN TURKEY: HISTORICAL CONTEXT AND EXPECTATIONS

TÜRKİYE DE MUHASEBE DENETİMİ: GEÇMİŞTEN GELECEĞE * FINANCIAL AUDITING IN TURKEY: HISTORICAL CONTEXT AND EXPECTATIONS TÜRKİYE DE MUHASEBE DENETİMİ: GEÇMİŞTEN GELECEĞE * FINANCIAL AUDITING IN TURKEY: HISTORICAL CONTEXT AND EXPECTATIONS Doç.Dr. Şaban UZAY ** Yrd.Doç.Dr. Ahmet TANÇ *** SMMM Mehmet ERCİYES Muhasebe, finansal

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş. 01 OCAK 31 ARALIK 2012 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş. 01 OCAK 31 ARALIK 2012 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Şirketimizin, 2012 yılı faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine uygun

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26

HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26 HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26 Başarılarınızı Destekliyoruz! Danışmanlık hizmetinden fazlasını sunuyoruz. Sürdürülebilir sonuçlar için çözüm odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz. Sizinle çalışmaya başladığımız andan

Detaylı

hçãáíé= óéäéêáåáå _~ğ¼ãë¼òä¼ğ¼=îé=káíéäáâäéêá

hçãáíé= óéäéêáåáå _~ğ¼ãë¼òä¼ğ¼=îé=káíéäáâäéêá No: 2 / Haziran 2008 Kurumsal Yönetim Serisi aéåéíáã=hçãáíéëáw hçãáíé= óéäéêáåáå _~ğ¼ãë¼òä¼ğ¼=îé=káíéäáâäéêá pmh=îé=_aah=aωòéåäéãéäéêá= Éê ÉîÉëáåÇÉ=róÖìä~ã~ä~ê ~ä¼şã~=ü~ââ¼åç~ åçíä~ê Bu çalışma ülkemiz

Detaylı

İç Denetim Farkındalık Ayı Özel Dosyası

İç Denetim Farkındalık Ayı Özel Dosyası İç Denetim Farkındalık Ayı Özel Dosyası KİT LERDE İÇ KONTROL SİSTEMİ Kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) iç kontrol sistemi son derece kritik bir konu. Bu kontrol sağlanırken eylem planlarının dikkatlice

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER GÜNCEL İŞLETMECİLİK KONULARI - 95 İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Ali ALAGÖZ * İÇİNDEKİLER

Detaylı

SİGORTA İŞLETMELERİNDE İÇ DENETİM UYGULAMALARININ İÇ DENETİM STANDARTLARI İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ

SİGORTA İŞLETMELERİNDE İÇ DENETİM UYGULAMALARININ İÇ DENETİM STANDARTLARI İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ SİGORTA İŞLETMELERİNDE İÇ DENETİM UYGULAMALARININ İÇ DENETİM STANDARTLARI İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ Ender GÜLER Özet Sigorta işletmeleri, insanların ya da kurumların karşılaşabilecekleri risk ve zararları

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu EK : 2 --------- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 1-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplere,

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı: PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( Şirket ), 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

MUHASEBE VE DENETİM. STANDARTLARA VE KANUNLARA UYMA ÜZERİNE RAPOR (ROSC) Türkiye. 24 Haziran 2005

MUHASEBE VE DENETİM. STANDARTLARA VE KANUNLARA UYMA ÜZERİNE RAPOR (ROSC) Türkiye. 24 Haziran 2005 Taslak 24 Haziran 2005 STANDARTLARA VE KANUNLARA UYMA ÜZERİNE RAPOR (ROSC) Türkiye MUHASEBE VE DENETİM 24 Haziran 2005 İçindekiler Yönetici Özeti I. Giriş II. Kurumsal Çerçeve III. Düzenlenen ve Uygulanan

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK ÖN LİSANS EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK ÖN LİSANS EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK ÖN LİSANS EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 16 17 NİSAN 2011 / İSTANBUL 1 İçindekiler GİRİŞ... KONUNUN ÖNEMİ... MİSYON, VİZYON

Detaylı

Taslak Kamu BT Denetimi Rehberi. İç Denetim Koordinasyon Kurulu

Taslak Kamu BT Denetimi Rehberi. İç Denetim Koordinasyon Kurulu Taslak Kamu BT Denetimi Rehberi ç Denetim Koordinasyon Kurulu Ekim 2013 çindekiler Bilgi Teknolojileri Denetim Rehberi Hakkında... 4 Giriş... 4 Rehberin Yapısı ve Özellikleri... 5 1. Bilgi Teknolojileri

Detaylı

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT Sayfa No: 2 a) Raporun dönemi :01.01.2013 31.03.2013 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Unvanı : İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi Dönem

Detaylı

Cevdet KIZIL 1 Vedat AKMAN 2 Hasan KORKMAZ 3 MARMARA BÖLGESİNDE MUHASEBE-DENETİM MESLEĞİNİN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Cevdet KIZIL 1 Vedat AKMAN 2 Hasan KORKMAZ 3 MARMARA BÖLGESİNDE MUHASEBE-DENETİM MESLEĞİNİN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 10, Mart 2015, s. 193-211 Cevdet KIZIL 1 Vedat AKMAN 2 Hasan KORKMAZ 3 MARMARA BÖLGESİNDE MUHASEBE-DENETİM MESLEĞİNİN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Özet

Detaylı

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. SERİ :XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. SERİ :XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. SERİ :XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU a. Raporun Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 Ortaklığın Ünvanı : Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii

Detaylı

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. 01/01/2012 30/09/2012 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. 01/01/2012 30/09/2012 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. 01/01/2012 30/09/2012 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: XI, No:29 sayılı tebliğine istinaden hazırlanmıştır. 1. İŞLETMENİN FAALİYET

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU AFYON ÇİMENTO SAN. T.A.Ş. Sayfa No: 1 1-GENEL BİLGİLER: 1.1-Rapor Dönemi :01 Ocak 2013 30 Eylül 2013 1.2-Ortaklığın Unvanı 1.3-Ortaklığın Ticaret Sicili :Afyon

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı