Normal olarak çok az - glukoz - keton cisimleri veya - amino asidler atılır

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Normal olarak çok az - glukoz - keton cisimleri veya - amino asidler atılır"

Transkript

1 BÖBREK BREK FONKSİYONLARI

2 Böbrekler günde 0,5-10 litre idrar çıkarabilir Günlük ortalama hacim 1-2 litredir Metabolizma ürünlerini atabilmek için gerekli hacim yaklaşık 0,5 litre/24 saattir Normal olarak çok az - glukoz - keton cisimleri veya - amino asidler atılır

3 TAM İDRAR ANALİZİ Böbrek fonksiyon bozukluğu şüphesini değerlendirmede ilk adımdır Sağlıklı kişide İDRAR; steril, berrak, hafif asit (ph=5-6) yoğunluk d 1,024 olmalıdır. Günde 500mL idrar çıkışıyla sağlıklı erişkinde yeterli HOMEOSTAZ sağlanabilir. Anüri <100 ml/gün, Oligüri <400 ml/gün, Poliüri <2000 ml/gün.

4 İdrar rengi koyu ise; - İdrar konsantredir veya - Hb / myoglobin gibi pigmentler (+) Taze idrar örneği bulanık ise: - Enfeksiyon (+) veya - Nefrotik sendromda yağ partikülleri (+) - Çalkalamakla köpürüyorsa proteinüri? ph ölçümü; - Lökosit (+) piyüri, renal tubuler asidoz ve taş oluşumunda önemli

5 Hemoglobinüri veya hematüri (+) Böbrek veya mesane hastalığı (+) Nitrit (+) Nitrat bakteri nitrit Küçük çocuklarda bakteri (+) olsa bile, nitrit oluşabilmesi için idrar mesanede yeterince süre kalmadığından bu test daha az yardımcı Lökosit ve nitrit İdrar yolları enfeksiyonunu değerlendirmede yararlıdır İkisi de (-) ise enfeksiyon (-)

6 MİKROSKOP Eritrosit veya silendir (+) Glomerüler hastalık Lökosit veya silendir (+) Tubulus hasarı Lökosit (+), Silendir (-) Alt idrar yolu hastalığı Lökosit (+), Silendir (+) Üst idrar yolu hastalığı

7 Böbrek hastalığında idrar mikroskobi bulguları Protein Eritrosit Lökosit Bakteri Silendir (Küçük büyütmede) Normal _, Eser Nadir hyalin Glomerülo nefrit Nefrotik Sendrom +, ++ > Granüler eritrositler Oval yağ cisimcikleri, hyalin Piyelonefrit _, > Granüler lökositler

8 İdrara Aminoasit Çıkışı Tubuler transport sistemlerinin kapasitesi sınırlı olmasına rağmen çok az miktarda amino asit (0,7 gram/24 saat) idrara çıkar Renal tubullerin reabsorbsiyon fonksiyonu bozulursa, amino asidler gibi maddeler için spesifik renal transport maksimum değerleri (Tmax) düşer ve aminoasidüri meydana gelir İdrarda hemen sonra hiç glukoz bulunmaz

9 İdrara çıkan aminoasitler - fenilalanin - lösin, - izolösin - valin Nedeni: aşırı amino asid yükünün renal tubullerin reabsorbsiyon kapasitesini aşması

10 İdrara Protein Çıkışı Normalde idrara eser miktarda protein çıkabilir Glomerüler seçiciliğin kaybolmasıyla önemli miktarda artış olur İdrarda önemli miktarlarda protein varlığı böbrek hastalığının önemli bir işareti Mikroalbuminüri diabetik nefropati Immunglobulinler glomerül hasarı Immunglobulin hafif zinciri (Bence-Jones proteini) multipl myelomda

11 Hemolitik anemi Serbest hemoglobin Yaygın kas hasarında (rabdomyoliz) Myoglobin Keton cisimciği Tip I diyabet

12 Referans 24 saatlik idrardır Ancak pratik amaçla herhangi bir saatte RANDOM (rasgele) örnek alınırsa dilüsyon etkilerini düzeltmek için : İdrar albumin / idrar kreatinin hesaplanmalı İdrarda total protein < 150 mg/gün Bunun %50-60 ı albumin Geri kalanı ise çok düşük MW li proteinler ve tubulusdan salgılanan Tamm-Horsfall proteini (Henle kulpunun çıkan kolunda üretilen mukoprotein = idrarın normal bir bileşeni, silendirlerin ana proteini)

13 Genellikle hem düşük hem de yüksek MW li proteinlerin arttığı karışık proteinüri görülür Böbrek yetmezliğinin ilerleme hızı ile proteinüri derecesi arasında kuvvetli bir korelasyon vardır İdrarda protein konsantrasyonu filtrasyon yüküne ve proksimal tubulusun geri emilim prosesinin etkinliğine bağlıdır

14 PROTEİNÜRİNİN NEDENLERİ 1. Filtrasyon Yükünde Artış Serbestçe süzülen proteinlerin plazmada artışı, (örn:bence-jones proteini) Glomerüler permeabilite artışı, permeabilite arttıkça daha yüksek MW li proteinlerin atılımındaki artış. Glomerül sayısında azalma: Nefron başına düşen filtrasyon yükünün artışı

15 2. Tubulusun Geri Emilim Kapasitesinde Azalma Proksimal tubuler hasar (Örn:Nefrotoksik ilaçlardan) Glomerül sayısında azalma: Nefron başına düşen filtrasyon yükünün artışı, Enzimüri (Örn:NAG) 3. Postglomerüler Sekresyon Veya Kaçak Tamm-Horsfall glikoproteini Hematüri

16 SPESİFİK İDRAR PROTEİNLERİ İDRAR MYOGLOBİNİ (CRUSH INJURY) Kas hasarında plazmada myoglobin düzeyi artar (MW 14 kd), glomerülden serbestçe süzülür Renal tubulus üzerine toksik etkilidir Böylece akut tubuler nekroz oluşabilir

17 LİZOZİM - Nötrofilik granülositler - Monositler - Makrofajlar - Dalak - GiS - Böbrekte bulunur Glomerülden süzülür ve proksimal tubulden emilir İdrarda artışı artışı 2 nedenle : - Tubul hasarı - Artmış endojen sentez (monositik lösemi, enflamatuvar barsak hastalıkları )

18 NAG (N-asetil glukozaminidaz) Böbrekte sentezlenir Enzimlerin çoğu idrar bileşenleri tarafından inhibe edilir veya stabilitesi bozulur, NAG idrarda stabil Böbrek hasarının hassas göstergesi

19 BAZAL MEMBRAN HASARI BELİRTEÇLERİ Kollajen yıkım ürünleri Laminin Antiglomerüler bazal membran antikorları

20 TUBÜLER PROTEİNÜRİ Tubulus hasarını göstermek için düşük MW li proteinler ölçülür Örnek: Retinal binding protein veya α1-mikroglobulin Albumin ve α1-mikroglobulin birlikte ölçülürse glomerüler ve tubuler proteinüri değerlendirilebilir

21 İDRARDA PROTEİN ÖLÇÜM PANELİ Prerenal-post renal ayırıcı tanıda - Albumin, - α1-mikroglobulin, - IgG, - α2-makroglobulin Teşhiste - Hematüri, - Lökositüri (piyüri), Stikle - Proteinüri

22 İDRARDA PROTEİN ÖLÇÜMÜ PROTOKOLÜ Dipstix veya Multistixle random idrar analizi Test birçok yalancı (+), çok az yalancı (-) sonuç verebilir Sonuç eser veya (+) ise 1-2 hafta içinde 2 kez tekrarlanır Sonuç eser veya (++) ise idrarda albumin ve kreatinin ölçülür İki örnekte albumin / kreatinin 2-30 mg/mmol ise 24 saatlik idrarda albumin ölçülür

23 Değerlendirme Sistemik bir hastalık (diyabet, hipertansiyon) yoksa ve hematüri (-) ise idrarda albuminde hafif bir artış veya plazma kreatininde artışta ciddi bir primer böbrek hastalığı olasılığı yoktur Oran 30 un üzerinde ise NEFROLOĞA danışılır Diyabetiklerde oran 5 in üzerinde ise tansiyon, makrovasküler risk faktörleri ve optik fundi değerlendirilmelidir

24 GFR (Glomerular Filtration Rate) Yaşla azalır Diurnal değişimlerin etkisini gidermek için ölçüm 24 saatlik idrarda yapılır Glomerül sayısının en iyi göstergesi Glomerüllerden filtre edilen, tubullerden geri emilmeyen veya salgılanmayan maddelerin zamanla klirensi izlenir En çok kullanılan KREATİNİN KLİRENSİ ORT: erkek ml/dk/1.73 m2, kadın ml/dk/1.73 m2 dir

25 GFR TAYİNİNDE KULLANILAN DİĞER SEÇENEKLER İnulin (oligosakkarit) iohexol (kontrast madde) iothalamate EDTA DTPA

26 GFR de kullanılan moleküllerin özellikleri İnfüzyonla verilen maddeler için daha kısa zamana ve tam idrar toplama için kateterizasyona gereksinim vardır Dezavantaj Kreatinin glomerüllerden filtre edilir, tubulusten geri emilemez Ancak proksimal tubulden idrara kreatinin salgılanır Normal plazma kreatinin düzeylerinde idrar kreatininin sadece %10 u sekresyondan türer. Yüksek kreatinin düzeylerinde ise GFR nin %70 i kadar tahmin edilmesine neden olabilir

27 İdrarda kreatinin konsantrasyonu idrarın dilusyonuyla değiştiği için random (rasgele) idrar örneklerinde ölçülen metabolitlerin düzeyi idrar kreatinin konsantrasyonuna oranlanır Tek doz 1200 mg cimetidine verilmesi tubuler kreatinin sekresyonunu inhibe eder. Kreatinin klirensi GFR için uygun

28 Düşük GFR ile ilişkili semptomlar < 45 < 30 GFR (ml/dk/1,73m 2 ) Bitkinlik,kendini iyi hissetmeme, PTH, 1,25 Vit D Anemi, Metabolik anormallikler, (asidoz, Ca homeostazı bozulur) < 15 Bulantı, kusma, gastrit. < 10 < 5 Nörolojik ve kardiyovasküler semptomlar. Böbrek hastalığının son safhası, K + homeostazı bozulur

29 KREATİN ATIK ÜRÜNÜ KREATİNİN Kreatininin üretimi kas kütlesi, kas aktivitesi, protein alımı (etteki kreatin) ile ilişkilidir, Doğru orantılıdır (Rahn,1999) Sepsis, travma ve büyük cerrahi girişim sonrası plazmada kreatinin düzeyi yükselir Yaşlılıkda, kas atrofisi, KC hastalığı, hipertiroidizm, Cushing sendromunda ve glukokordikoid tedavisinde ise düşer (Robert,1991)

30 Yaşlılarda GFR tahmini için kullanılan formül Yaşlanma ile GFR, YAŞ (yıl) X Ağırlık (Kg) GFR = Plazma Kreatinin 72 Sağlıklı kişide kreatininde günler arası değişiklik %5 tir Kreatinini değiştiren diğer nedenler elimine edilirse kreatinin böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesine çok yardımcı olur

31 GFR ile plazma üre-kreatinin düzeyleri arasında ZIT İLİŞKİ var GFR de %50 azalma, üre-kreatinin miktarlarının 2 kat artmasına neden olur. Böbrek fonksiyon kaybının ilk döneminde: GFR de büyük değişiklikler (120 den 60 a) meydana gelirken üre ve kreatininde ise küçük değişiklikler oluşur. İleri evrelerde : GFR de küçük düşüş (20 den 10 a ) üre ve kreatininde büyük değişikliklere yol açar.

32 Kas kütlesi azalmış veya protein alımı düşmüş kişi GFR nin yarısını kaybetse bile üre-kreatinin referans değerler içinde kalabilir. Kas kütlesi veya protein alımı artmış kişide ise nispeten normal GFR de bile üre-kreatinin orta derecede yüksek bulunabilir.

33 BUN mg/dl Proteinli Diyet Düşük o Orta Yüksek GFR ml/min

34 Kreatinin mg/dl Kas Kütlesi Az o Orta Çok GFR (ml / dk)

35 - Protein alımı ve turnoveri artırır, - Malnutrisyonda azalır, - Katabolik durumlarda artar (Cushing sendromu, yanıklar) (Chalasani,1997) ÜRE (MW=60) Amino asit metabolizmasının atık ürünü Glomerülden süzülür, ADH etkisiyle su ile beraber geri emilir (Gross,1996) BUN (Blood Urea Nitrogen)= N 2 (MW=28) Karaciğerde sentezlenir, ileri karaciğer hastalıklarında azalır (Lum,1989)

36 CYSTATİN C Nukleuslu hücrelerde, proteinaz inhibitörü Glomerülden filtre edilir, proksimal tubulden geri emilir ve burada katabolize edilir (Randers,1999) Bir yaş üzeri çocuklarda ve erişkinde düzeyi aynı Diurnal değişimi önemsiz Böbrek transplant hastalarında GFR ile Cystatin C arasında kreatinine göre daha iyi korelasyon var (Risch,1999)

37 GLOMERÜLER PERMEABİLİTE DEFEKTLERİ İÇİN İDRAR TESTLERİ İlk değişiklik protein çıkışı Glomerül hasarında ilk çıkan protein albumin, idrarda total protein tayini yapılır En hassas yöntem MİKROALBUMİN ölçümüdür. Mikroalbumin tayini diyabetiklerde ve hipertansiyonda glomerül hasarının erken tanısı

38 Sağlıklı glomerülde MW 66 kda (=Albumin) den büyük proteinler alıkonur Hasar ilerledikçe daha büyük MW li proteinler ve daha çok miktarda protein idrara çıkar 3-4 g / gün üzerindeki protein kaybı karaciğerin sentez kapasitesini aşar Nefrotik sendrom Random idrar örneğinde protein / kreatinin oranı günlük atılım hakkında bilgi verir ve proteinürili hastaların takibinde yararlı olur

39 Orta düzey glomerüler hasarda İdrar protein elektroforezinde - albumin, α1-antitripsin, transferrin (+) Daha ciddi hasarda IgG Şiddetli hasarda Hematüri görülebilir. Bu, glomerül kapiller duvarında büyük deliklerin varlığını gösterebilir, dismorfik eritrositlerin varlığı glomerüler kanamada tipiktir

40 TUBULUS FONKSİYON TESTLERİ Tubulusden emilen ve idrarda sık ölçülen parametreler glukoz, su, elektrolitler Bunların tümünün atılımı kan düzeyine ve alıma bağlı olarak gün içi ve günler arasında varyasyonlar gösterir Tubuluslerın geri emilim fonksiyonu: Filtre edilip idrara çıkan bir maddenin relatif miktarını belirleyerek değerlendirilebilir

41 İdrara çıkan bir X maddesinin filtre edilmiş miktarının fraksiyonu= Fraksiyonel atılım=fa Ux X P kreatinin FA = U kreatinin X Px FA=% 98 ise Tubuler geri emilim % 2 dir. FA formülünde zaman terimi yok ANCAK çocuk ve gençlerde protein, Ca, PO4, sitrat, okzalat, kemik fragmentleri ve kortizolun diurnal salınımı nedeniyle 24 saatlik idrar toplanmalıdır

42 Sodyumun fraksiyonel atılımı Elektrolit bozukluklarının değerlendirilmesinde ve oligüride yardımcı olur Oligüri nedeni dehidratasyon ise artmış aldosteron nedeniyle FA Na % 1 den düşük olur

43 Testin kullanımı sınırlıdır çünkü artmış aldosteron düzeyleri düşürür Diüretikler Na geri emilimini bozar ve tubulus normal olduğu halde FA Na artar FA Na diğer testlerle birlikte değerlendirilmelidir

44 TUBULUS HASARININ DİĞER BELİRTEÇLERİ α1-mikroglobulin β2-mikroglobulin

45 α1-mikroglobulin / albumin oranı tubulus hasarında oldukça spesifiktir NAG, tubulus epitel hücrelerinde bulunan yüksek MW li enzimdir, büyük olması nedeniyle normalde glomerüllerden geçemez Tubulus belirteçlerinin miktarları egzersiz ve idrar konsantrasyonundaki değişikliklerden etkilenir

46 RENAL SENDROMLAR VE LABORATUVAR İLE İLİŞKİSİ PRERENAL AZOTEMİ Böbrek kan akımının ve idrar miktarının azalması, BUN ve kreatinin yüksekliğinin en yaygın nedenidir Başlangıçta adapsiyon mekanizmaları GFR yi korur Perfüzyonun gittikçe azalmasıyla GFR düşer

47 Yaygın nedenleri: - Dehidratasyon, - Konjestif kalp yetmezliği - Sepsis BUN / Kreatinin oranı 30:1 den fazla olmalıdır Diüretik almıyorsa FA Na % 1 den çok düşüktür İdrar yoğunluğu maksimuma yakındır İdrarda protein günde 1 g dan düşük ise sıklıkla hyalin silendir bulunur

48 GLOMERÜLER SENDROMLAR Önemli miktarda proteinüri Proteinürinin birçok nedeni vardır. Ancak glomerül hasarından başka durumda 1,5-2 g/gün den fazla kayıp nadirdir Diyabet ve hipertansiyon vs glomerül hasarı riski yüksek olan kişilerde düzenli olarak MİKROALBUMİNÜRİ ölçülmelidir

49 1- NEFROTİK SENDROM Epitel hücreleri ve/veya bazal membrandaki hasar nedeniyle oluşur Karaciğerin sentez kapasitesini aşan proteinüri sonucunda plazma protein düzeyinde azalma ve ödem meydana gelir İdrarda protein kaybı 3-4 g/gün üzerindedir

50 Ayırıcı tanı genellikle biyopsiyle Karaciğerde protein sentezi artmış Plazmada artanlar Lipoproteinler α2-makroglobulin kolesterol bazı olgularda trigliserit BUN / krea-tinin oranı Mikroskopide genellikle oval yağ cisimcikleri

51 Tedaviye yanıtın izlenmesi: İdrarla protein atılımının seri olarak ölçülmesi en yararlı analizdir

52 2- NEFRİTİK SENDROM Enflamasyon sonucu glomerüller şişer, GFR azalır Genellikle serum protein ve albumini normal veya hafif düşük olmasına rağmen renal su ve tuz atılımının azalması sıklıkla ÖDEME neden olur Hematüri,proteinüri, eritrosit silendirleri (+)

53 TUBULER SENDROMLAR Akut böbrek yetmezliğinin en yaygın nedeni tubulus hasarıdır. 2 ana formu bulunur 1)Akut tubuler nekroz İskemi veya toksinlere maruz kalan tubulus epitel hücresi hasar görür. - İskemi Henle kulpuna, - Toksinler proksimal tubulusa hasar verir

54 2)Akut interstisiyal nefrit: En önemli nedenler : - İlaçlara hipersensitivite reaksiyonları Penisilinler, sulfonamidler ve Nonsteroidal antienflamatuarlar - İdrar yolları enfeksiyonları Eozinofiller (+) pozitif olması ilacın indüklediği interstisiyal nefrit için nispeten spesifiktir.

55 OBSTRÜKTİF ÜROPATİ Seyrek görülür - Malinite - Yaşlı erkeklerde - Nörolojik hastalarda Spesifik bulgular yok, prerenal azotemiye benzer tablo görülür Uzun süreli tıkanmada tubulus hasarı gelişir Akut tubuler nekroza benzer laboratuvar bulguları oluşur Tıkanmaya sıklıkla enfeksiyon eşlik ettiğinden idrarda lökosit esteraz, nitrit ve/veya lökosit görülür

56 BÖBREK TAŞI ANALİZİ % 67 Kalsiyum Okzalat % 12 MgNH 4 PO 4 % 8 Ca 3 (PO4) 2 % 8 Ürat % 1-2 Sistin % 2-3 Karışık tip Taş analizi etyolojiyi öğrenme ve rasyonel tedavinin planlanmasında önemlidir

57 İdrar yollarında taş olan hastaların ayrıntılı biyokimyasal incelenmesi: Taş: İnorganik bileşenler, ürik asid, sistin, ksantin, orotik asid Açlık kanında: Kalsiyum, fosfor, total protein, albumin, plazma protein elektroforezi ve kantitatif immun elektroforez, ürik asid, alkalen fosfataz, üre, kreatinin, Na, K, HCO 3, Cl

58 24 saatlik idrarda: Kalsiyum, fosfor, okzalat, ürat, kreatinin İdrarda sistin için kantitatif test, eğer serum ürik asid düzeyi 1 mg/dl den az ise ksantin testi yapılmalıdır Taze idrar örneğinde: Kristal sayımı İdrarda protein var ise immunelektroforez yapılmalıdır

59 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ İdrar miktarının düşük veya BUN ile kreatinin yüksek olması ile tipik olarak saptanır İlk laboratuvar analizi olarak tam idrar analizi ve idrar elektrolitlerine bakılmalıdır

60 Akut böbrek yetmezliğinin ayırıcı tanısı. Neden BUN / Kreatinin FA Na İdrar Analizi Prerenal azotemi >20 <<%1 Normal veya hyalin silendir Nefritik sendrom >20 Var Protein, eritrosit ve eritrosit silendiri Akut tubuler nekroz <20 >%1 Kahverengi granüler silendir İnterstisiyal nefrit <20 >%1 Eozinofil,tubuler proteinüri Akut tıkanma (günler) Kronik tıkanma (haftalar) >20 <%1 Lökosit,bakteri, nitrit, olabilir <20 >%1 Lökosit bakteri nitrit olabilir

61 KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ Aylar ve yıllar boyunca böbrek fonksiyon derecesi kaybı sonucudur Birçok vakada idrar miktarı normal kalır Bazı komplikasyonlar -sıvı yükü - anemi - hipertansiyon Nedeninin belirlenmesinde genellikle laboratuvar bulguları, faydalı değildir

62 Kronik ilerleyen böbrek hastalığının evreleri. Evre Kalan Böbrek Fonksiyon u Kreatinin (mg/dl) BUN (mg/dl) 1-Azalmış böbrek rezervi 2-Böbrek yetersizliği 3-Böbrek yetmezliği 4-Üremik sendrom , , , >8 >80

63 Akut ve Kronik Böbrek Yetmezliğinin Karşılaştırılması Özellik Akut Kronik BUN / Kreatinin Nedene bağlı değişebilir < 20:1 Ca N veya Genellikle ( Ca alımıyla N olabilir) Fosfat Hct Genellikle N PTH Genellikle N - ALP N Orta veya belirgin İdrar miktarı Genellikle Genellikle N Sediment Sıklıkla hücreler ve silendirler Ara sıra yaygın mumsu silendirler

64 Tip 1 diyabette nefropati 4 evrede gelişir Evre 1- Hiperfonk siyon 2- Normoalb uminüri 3-Yeni başlayan diyabetik nefropati 4-Belirgin nefropati Fonksiyonel değişiklik Hiperfiltrasyon Albumin atılımı N Yapısal değişiklik Glomerüler hipertrofi Bazal membranda kalınlaşma GFR Kan bası ncı >150 N 150 N Albumin atılımı Yapısal hasar 125 Artmış Proteinüri İlerlemiş hasar <100 Hiperta nsiyo

65 Üriner sistem hastalıklarıyla ilişkili idrar bulguları Akut glomerülo nefrit Belirgin hematüri Duman gibi bulanıklık Proteinüri Eritrositler, nötrofiller, silendirler (eritrosit, lökosit, hyalin, granüler, mumsu) Kronik glomerülo nefrit Hematüri Protein Eritrositler ve lökositler, epitel silendirleri, lipit damlacıkları, bazen eritrosit ve lökosit silendirleri

66 Akut piyelonefrit Bulanık, bazen koku, Bazen proteinüri Çoğu kümeler halinde bol nötrofil, birkaç lenfosit ve histiyosit, eritrositler, bakteri, silendirler (lökosit, epitel, böbrek epiteli, granüler ve mumsu) Kronik piyelonefrit silendirleri (granüler, epitel, Bazen proteinüri Eritrosit, lökosit, bakteri yaygın mumsu, bazen lökosit)

67 Nefrotik sendrom Akut tubuler nekroz Proteinüri, Yağ damlacıkları Hematüri Bazen proteinüri Yağsı ve mumsu silendirler, hücresel ve granüler silendirler, oval yağ cisimcikleri ve/veya tek veya hücre kümeleri halinde vakuollü böbrek epitel hücreleri Epitel doku fragmentleri, nötrofiller ve eritrositler, silendirler (granüler, epitel, mumsu)

68 Sistit Hematüri Eritrosit, bol lökosit, bakteri, histiyositler ve dev hücreler, silendir(-) Dizüripiyüri sendro mu Hafif bulanık Eritrosit, bol lökosit, bakteri, silendir (-)

69 Akut renal allograft rejeksiyonu İdrar yolları neoplazisi Hematüri, Bazen proteinüri Hematüri Böbrek epitel hücreleri, lenfosit ve plazma hücreleri, nötrofiller, böbrek epitel fragmentleri ve silendirler (böbrek epitel, granüler, kanlı ve mumsu) İri-düzensiz hiperkromatik nukleuslu; bazen tek veya doku fragmentleri şeklinde ve göze çarpan nükleusu olan, atipik mononükleer hücreler, nötrofiller,

70 Viral enfeksiyon Hematüri İri mononükleer hücreler ve/veya nükleus içi ve/veya sitoplazmik inkülüzyonları olan çok nükleuslu hücreler, nötrofiller, lenfositler ve plazma hücreleri, eritrositler

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler ASİT BAZ DENGESİ Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen konsantrasyonu [H + ] çok dar sınırlar içinde tutulur

Detaylı

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI Dr. Perihan

Detaylı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı AKUT TEK TARAFLI ÜRETERAL TAM OBSTRÜKSİYONA BAĞLI GELİŞEN RENAL HASARIN TEDAVİSİNDE HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI:

Detaylı

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment doi: 10.5262/tndt.2011.1002.02 Derleme/Review Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment Öz Hiponatremi; klinik uygulamada en sık görülen elektrolit bozukluğudur.

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI T. C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ŞEF: DOÇ.DR.ABDÜLKADİR BOZAYKUT ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ TC BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN: HİE. HEM. GÜLŞAH YAPICI 2 SIVI ELEKTROLİT

Detaylı

SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Vücuda su sağlanması ve su blançosu eksojen su endojen su Endojen su, Eksojen su

SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Vücuda su sağlanması ve su blançosu eksojen su endojen su Endojen su, Eksojen su SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Su, vücudun temel bileşiminde yer alan önemli bir inorganik maddedir. Suyun birçok biyolojik görevleri olduğunu biliyoruz: 1) Su, makromoleküllerin yapı taşıdır.

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

3. Açlık Durumu: Genellikle laboratuar testleri için 10-12 saat açlık süresi istenir. Bu sürenin 16 saatten uzun olması tercih edilmez.

3. Açlık Durumu: Genellikle laboratuar testleri için 10-12 saat açlık süresi istenir. Bu sürenin 16 saatten uzun olması tercih edilmez. LABORATUAR TESTLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: Klinik laboratuarlar sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli bileşenlerden biridir. Klinik laboratuarların başlıca fonksiyonu klinisyenlere hastaların teşhis, tedavi

Detaylı

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: GLİFİX 15 mg Tablet FORMÜLÜ: Her tablette; Tiazolidindion grubu ilaçlar (rosiglitazon, pioglitazon) konjestif kalp yetmezliğine neden olabilir ya da mevcut konjestif kalp yetmezliğini şiddetlendirebilir.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JANUVIA 100 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sitagliptin 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) Yardımcı

Detaylı

GİRİŞ ASİT BAZ BOZUKLUKLARI. ph ve [H + ] İlişkisi 01.02.2012 ASİT DENGESİ PLAZMA ASİDİTESİNİN ÖLÇÜLMESİ

GİRİŞ ASİT BAZ BOZUKLUKLARI. ph ve [H + ] İlişkisi 01.02.2012 ASİT DENGESİ PLAZMA ASİDİTESİNİN ÖLÇÜLMESİ GİRİŞ ASİT BAZ BOZUKLUKLARI Dr. Şükrü GÜRBÜZ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ACİL TIP A.D. Yaşamsal denge spesifik asit baz aralığında iş gören protein fonksiyonlarına bağlıdır. Hayatı tehdit eden bir çok

Detaylı

27.09.2012. Plazma H konsantrasyonu Endojen üretim Atılım hızı Vücudun tamponlama kapasitesi. Tamponlama sistemi Hemoglobin Fosfat Proteinler HCO3

27.09.2012. Plazma H konsantrasyonu Endojen üretim Atılım hızı Vücudun tamponlama kapasitesi. Tamponlama sistemi Hemoglobin Fosfat Proteinler HCO3 Plan Asit Baz Bozuklukları Asidite ölçümü Asit üretim-atılım fizyolojisi Asit-baz bozukluklarına yaklaşım 18.09.12 Dr. Günay Yıldız A.Ü. Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. * klinik özellikler * anyon gap Asit

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLAR

ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLAR ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLAR -YALÇIN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı 2015 Glikoz canlılarda en önemli besin kaynaklarındandır. Kandaki glikoz düzeyi insülin hormonu tarafından düzenlenir. Diyabet (Şeker Hastalığı)

Detaylı

YAŞLILIK ve VĐTAMĐN B12

YAŞLILIK ve VĐTAMĐN B12 YAŞLILIK ve VĐTAMĐN B12 Yaşlanma; Organizmanın biyolojik yeterliliğini sürdüren kapasitenin ilerleyici biçimde azalmasıdır. Tıbbi ve toplumsal gelişmelerin yaşlılığın sınırını sürekli olarak yukarı çekmelerine

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin Madde: Rabeprazol sodyum

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin Madde: Rabeprazol sodyum KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Rabeprazol sodyum 20 mg Yardımcı Maddeler: Mannitol 24 mg Sodyum stearil fumarat

Detaylı

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.NÖROLOJİ KLİNİĞİ DOÇ. DR. HULKİ FORTA ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Dr. Emel

Detaylı

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM Modern anlamda transfüzyon; Tam kan yerine, kanın sadece hastaya gerekli bileşenlerinin belirlenip uygulanmasıdır. Transfüzyon

Detaylı

AMAÇ. Asit-baz dengesi hakkında bilgi vermek. ÖĞRENİM HEDEFLERİ

AMAÇ. Asit-baz dengesi hakkında bilgi vermek. ÖĞRENİM HEDEFLERİ ASİT BAZ DENGESİ Prof. Dr. Lütfi Telci AMAÇ Asitbaz dengesi hakkında bilgi vermek. ÖĞRENİM HEDEFLERİ Bu dersin sonunda öğrenciler: 1. Asidoz ve alkalozu tanımlayabilmeli, 2. Solunumsal ve metabolik asitbaz

Detaylı

ph = 6,1 + log [CO 2 ]

ph = 6,1 + log [CO 2 ] ASİT-BAZ DENGESİ Asit-baz dengesi tanımı Biyolojik reaksiyonların hepsi optimum bir ph ortamında normal olarak cereyan ederler; ortamın ph değerinin değişmesi, önemli bozukluklara neden olur. Organizmada

Detaylı

Plavix 75 mg Film Tablet

Plavix 75 mg Film Tablet Plavix 75 mg Film Tablet FORMÜLÜ Bir tablette : Klopidogrel hidrojen sülfat...97.875 mg (75 mg Klopidogrel baza eşdeğer) Boyar maddeler:titan dioksit, kırmızı demir oksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LOXİDOL 15 mg TABLET

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LOXİDOL 15 mg TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LOXİDOL 15 mg TABLET 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 15 mg meloksikam içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 43 mg Yardımcı

Detaylı

Toksik İnhalasyonlara Bağlı Akciğer Hastalıkları

Toksik İnhalasyonlara Bağlı Akciğer Hastalıkları Toksik İnhalasyonlara Bağlı Akciğer Hastalıkları Cebrail ŞİMŞEK Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 6. Klinik Şefi Çeşitli dumanlar, gazlar, buharlar, tozlar ve

Detaylı

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ Hazırlayanlar Araş. Gör. Reyhan Nergiz Ünal Prof. Dr. H. Tanju Besler Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z ALT SOLUNUM YOLLARI İNFEKSİYONLARI Uzm. Dr. PAMİR GÜLEZ Tanım Larinks, Trakea, Bronşlar, Bronşioller, Terminal bronşioller, Respiratuvar bronşioller, Alveolar duktuslar ve Alveoller alt solunum yollarını

Detaylı