Normal olarak çok az - glukoz - keton cisimleri veya - amino asidler atılır

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Normal olarak çok az - glukoz - keton cisimleri veya - amino asidler atılır"

Transkript

1 BÖBREK BREK FONKSİYONLARI

2 Böbrekler günde 0,5-10 litre idrar çıkarabilir Günlük ortalama hacim 1-2 litredir Metabolizma ürünlerini atabilmek için gerekli hacim yaklaşık 0,5 litre/24 saattir Normal olarak çok az - glukoz - keton cisimleri veya - amino asidler atılır

3 TAM İDRAR ANALİZİ Böbrek fonksiyon bozukluğu şüphesini değerlendirmede ilk adımdır Sağlıklı kişide İDRAR; steril, berrak, hafif asit (ph=5-6) yoğunluk d 1,024 olmalıdır. Günde 500mL idrar çıkışıyla sağlıklı erişkinde yeterli HOMEOSTAZ sağlanabilir. Anüri <100 ml/gün, Oligüri <400 ml/gün, Poliüri <2000 ml/gün.

4 İdrar rengi koyu ise; - İdrar konsantredir veya - Hb / myoglobin gibi pigmentler (+) Taze idrar örneği bulanık ise: - Enfeksiyon (+) veya - Nefrotik sendromda yağ partikülleri (+) - Çalkalamakla köpürüyorsa proteinüri? ph ölçümü; - Lökosit (+) piyüri, renal tubuler asidoz ve taş oluşumunda önemli

5 Hemoglobinüri veya hematüri (+) Böbrek veya mesane hastalığı (+) Nitrit (+) Nitrat bakteri nitrit Küçük çocuklarda bakteri (+) olsa bile, nitrit oluşabilmesi için idrar mesanede yeterince süre kalmadığından bu test daha az yardımcı Lökosit ve nitrit İdrar yolları enfeksiyonunu değerlendirmede yararlıdır İkisi de (-) ise enfeksiyon (-)

6 MİKROSKOP Eritrosit veya silendir (+) Glomerüler hastalık Lökosit veya silendir (+) Tubulus hasarı Lökosit (+), Silendir (-) Alt idrar yolu hastalığı Lökosit (+), Silendir (+) Üst idrar yolu hastalığı

7 Böbrek hastalığında idrar mikroskobi bulguları Protein Eritrosit Lökosit Bakteri Silendir (Küçük büyütmede) Normal _, Eser Nadir hyalin Glomerülo nefrit Nefrotik Sendrom +, ++ > Granüler eritrositler Oval yağ cisimcikleri, hyalin Piyelonefrit _, > Granüler lökositler

8 İdrara Aminoasit Çıkışı Tubuler transport sistemlerinin kapasitesi sınırlı olmasına rağmen çok az miktarda amino asit (0,7 gram/24 saat) idrara çıkar Renal tubullerin reabsorbsiyon fonksiyonu bozulursa, amino asidler gibi maddeler için spesifik renal transport maksimum değerleri (Tmax) düşer ve aminoasidüri meydana gelir İdrarda hemen sonra hiç glukoz bulunmaz

9 İdrara çıkan aminoasitler - fenilalanin - lösin, - izolösin - valin Nedeni: aşırı amino asid yükünün renal tubullerin reabsorbsiyon kapasitesini aşması

10 İdrara Protein Çıkışı Normalde idrara eser miktarda protein çıkabilir Glomerüler seçiciliğin kaybolmasıyla önemli miktarda artış olur İdrarda önemli miktarlarda protein varlığı böbrek hastalığının önemli bir işareti Mikroalbuminüri diabetik nefropati Immunglobulinler glomerül hasarı Immunglobulin hafif zinciri (Bence-Jones proteini) multipl myelomda

11 Hemolitik anemi Serbest hemoglobin Yaygın kas hasarında (rabdomyoliz) Myoglobin Keton cisimciği Tip I diyabet

12 Referans 24 saatlik idrardır Ancak pratik amaçla herhangi bir saatte RANDOM (rasgele) örnek alınırsa dilüsyon etkilerini düzeltmek için : İdrar albumin / idrar kreatinin hesaplanmalı İdrarda total protein < 150 mg/gün Bunun %50-60 ı albumin Geri kalanı ise çok düşük MW li proteinler ve tubulusdan salgılanan Tamm-Horsfall proteini (Henle kulpunun çıkan kolunda üretilen mukoprotein = idrarın normal bir bileşeni, silendirlerin ana proteini)

13 Genellikle hem düşük hem de yüksek MW li proteinlerin arttığı karışık proteinüri görülür Böbrek yetmezliğinin ilerleme hızı ile proteinüri derecesi arasında kuvvetli bir korelasyon vardır İdrarda protein konsantrasyonu filtrasyon yüküne ve proksimal tubulusun geri emilim prosesinin etkinliğine bağlıdır

14 PROTEİNÜRİNİN NEDENLERİ 1. Filtrasyon Yükünde Artış Serbestçe süzülen proteinlerin plazmada artışı, (örn:bence-jones proteini) Glomerüler permeabilite artışı, permeabilite arttıkça daha yüksek MW li proteinlerin atılımındaki artış. Glomerül sayısında azalma: Nefron başına düşen filtrasyon yükünün artışı

15 2. Tubulusun Geri Emilim Kapasitesinde Azalma Proksimal tubuler hasar (Örn:Nefrotoksik ilaçlardan) Glomerül sayısında azalma: Nefron başına düşen filtrasyon yükünün artışı, Enzimüri (Örn:NAG) 3. Postglomerüler Sekresyon Veya Kaçak Tamm-Horsfall glikoproteini Hematüri

16 SPESİFİK İDRAR PROTEİNLERİ İDRAR MYOGLOBİNİ (CRUSH INJURY) Kas hasarında plazmada myoglobin düzeyi artar (MW 14 kd), glomerülden serbestçe süzülür Renal tubulus üzerine toksik etkilidir Böylece akut tubuler nekroz oluşabilir

17 LİZOZİM - Nötrofilik granülositler - Monositler - Makrofajlar - Dalak - GiS - Böbrekte bulunur Glomerülden süzülür ve proksimal tubulden emilir İdrarda artışı artışı 2 nedenle : - Tubul hasarı - Artmış endojen sentez (monositik lösemi, enflamatuvar barsak hastalıkları )

18 NAG (N-asetil glukozaminidaz) Böbrekte sentezlenir Enzimlerin çoğu idrar bileşenleri tarafından inhibe edilir veya stabilitesi bozulur, NAG idrarda stabil Böbrek hasarının hassas göstergesi

19 BAZAL MEMBRAN HASARI BELİRTEÇLERİ Kollajen yıkım ürünleri Laminin Antiglomerüler bazal membran antikorları

20 TUBÜLER PROTEİNÜRİ Tubulus hasarını göstermek için düşük MW li proteinler ölçülür Örnek: Retinal binding protein veya α1-mikroglobulin Albumin ve α1-mikroglobulin birlikte ölçülürse glomerüler ve tubuler proteinüri değerlendirilebilir

21 İDRARDA PROTEİN ÖLÇÜM PANELİ Prerenal-post renal ayırıcı tanıda - Albumin, - α1-mikroglobulin, - IgG, - α2-makroglobulin Teşhiste - Hematüri, - Lökositüri (piyüri), Stikle - Proteinüri

22 İDRARDA PROTEİN ÖLÇÜMÜ PROTOKOLÜ Dipstix veya Multistixle random idrar analizi Test birçok yalancı (+), çok az yalancı (-) sonuç verebilir Sonuç eser veya (+) ise 1-2 hafta içinde 2 kez tekrarlanır Sonuç eser veya (++) ise idrarda albumin ve kreatinin ölçülür İki örnekte albumin / kreatinin 2-30 mg/mmol ise 24 saatlik idrarda albumin ölçülür

23 Değerlendirme Sistemik bir hastalık (diyabet, hipertansiyon) yoksa ve hematüri (-) ise idrarda albuminde hafif bir artış veya plazma kreatininde artışta ciddi bir primer böbrek hastalığı olasılığı yoktur Oran 30 un üzerinde ise NEFROLOĞA danışılır Diyabetiklerde oran 5 in üzerinde ise tansiyon, makrovasküler risk faktörleri ve optik fundi değerlendirilmelidir

24 GFR (Glomerular Filtration Rate) Yaşla azalır Diurnal değişimlerin etkisini gidermek için ölçüm 24 saatlik idrarda yapılır Glomerül sayısının en iyi göstergesi Glomerüllerden filtre edilen, tubullerden geri emilmeyen veya salgılanmayan maddelerin zamanla klirensi izlenir En çok kullanılan KREATİNİN KLİRENSİ ORT: erkek ml/dk/1.73 m2, kadın ml/dk/1.73 m2 dir

25 GFR TAYİNİNDE KULLANILAN DİĞER SEÇENEKLER İnulin (oligosakkarit) iohexol (kontrast madde) iothalamate EDTA DTPA

26 GFR de kullanılan moleküllerin özellikleri İnfüzyonla verilen maddeler için daha kısa zamana ve tam idrar toplama için kateterizasyona gereksinim vardır Dezavantaj Kreatinin glomerüllerden filtre edilir, tubulusten geri emilemez Ancak proksimal tubulden idrara kreatinin salgılanır Normal plazma kreatinin düzeylerinde idrar kreatininin sadece %10 u sekresyondan türer. Yüksek kreatinin düzeylerinde ise GFR nin %70 i kadar tahmin edilmesine neden olabilir

27 İdrarda kreatinin konsantrasyonu idrarın dilusyonuyla değiştiği için random (rasgele) idrar örneklerinde ölçülen metabolitlerin düzeyi idrar kreatinin konsantrasyonuna oranlanır Tek doz 1200 mg cimetidine verilmesi tubuler kreatinin sekresyonunu inhibe eder. Kreatinin klirensi GFR için uygun

28 Düşük GFR ile ilişkili semptomlar < 45 < 30 GFR (ml/dk/1,73m 2 ) Bitkinlik,kendini iyi hissetmeme, PTH, 1,25 Vit D Anemi, Metabolik anormallikler, (asidoz, Ca homeostazı bozulur) < 15 Bulantı, kusma, gastrit. < 10 < 5 Nörolojik ve kardiyovasküler semptomlar. Böbrek hastalığının son safhası, K + homeostazı bozulur

29 KREATİN ATIK ÜRÜNÜ KREATİNİN Kreatininin üretimi kas kütlesi, kas aktivitesi, protein alımı (etteki kreatin) ile ilişkilidir, Doğru orantılıdır (Rahn,1999) Sepsis, travma ve büyük cerrahi girişim sonrası plazmada kreatinin düzeyi yükselir Yaşlılıkda, kas atrofisi, KC hastalığı, hipertiroidizm, Cushing sendromunda ve glukokordikoid tedavisinde ise düşer (Robert,1991)

30 Yaşlılarda GFR tahmini için kullanılan formül Yaşlanma ile GFR, YAŞ (yıl) X Ağırlık (Kg) GFR = Plazma Kreatinin 72 Sağlıklı kişide kreatininde günler arası değişiklik %5 tir Kreatinini değiştiren diğer nedenler elimine edilirse kreatinin böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesine çok yardımcı olur

31 GFR ile plazma üre-kreatinin düzeyleri arasında ZIT İLİŞKİ var GFR de %50 azalma, üre-kreatinin miktarlarının 2 kat artmasına neden olur. Böbrek fonksiyon kaybının ilk döneminde: GFR de büyük değişiklikler (120 den 60 a) meydana gelirken üre ve kreatininde ise küçük değişiklikler oluşur. İleri evrelerde : GFR de küçük düşüş (20 den 10 a ) üre ve kreatininde büyük değişikliklere yol açar.

32 Kas kütlesi azalmış veya protein alımı düşmüş kişi GFR nin yarısını kaybetse bile üre-kreatinin referans değerler içinde kalabilir. Kas kütlesi veya protein alımı artmış kişide ise nispeten normal GFR de bile üre-kreatinin orta derecede yüksek bulunabilir.

33 BUN mg/dl Proteinli Diyet Düşük o Orta Yüksek GFR ml/min

34 Kreatinin mg/dl Kas Kütlesi Az o Orta Çok GFR (ml / dk)

35 - Protein alımı ve turnoveri artırır, - Malnutrisyonda azalır, - Katabolik durumlarda artar (Cushing sendromu, yanıklar) (Chalasani,1997) ÜRE (MW=60) Amino asit metabolizmasının atık ürünü Glomerülden süzülür, ADH etkisiyle su ile beraber geri emilir (Gross,1996) BUN (Blood Urea Nitrogen)= N 2 (MW=28) Karaciğerde sentezlenir, ileri karaciğer hastalıklarında azalır (Lum,1989)

36 CYSTATİN C Nukleuslu hücrelerde, proteinaz inhibitörü Glomerülden filtre edilir, proksimal tubulden geri emilir ve burada katabolize edilir (Randers,1999) Bir yaş üzeri çocuklarda ve erişkinde düzeyi aynı Diurnal değişimi önemsiz Böbrek transplant hastalarında GFR ile Cystatin C arasında kreatinine göre daha iyi korelasyon var (Risch,1999)

37 GLOMERÜLER PERMEABİLİTE DEFEKTLERİ İÇİN İDRAR TESTLERİ İlk değişiklik protein çıkışı Glomerül hasarında ilk çıkan protein albumin, idrarda total protein tayini yapılır En hassas yöntem MİKROALBUMİN ölçümüdür. Mikroalbumin tayini diyabetiklerde ve hipertansiyonda glomerül hasarının erken tanısı

38 Sağlıklı glomerülde MW 66 kda (=Albumin) den büyük proteinler alıkonur Hasar ilerledikçe daha büyük MW li proteinler ve daha çok miktarda protein idrara çıkar 3-4 g / gün üzerindeki protein kaybı karaciğerin sentez kapasitesini aşar Nefrotik sendrom Random idrar örneğinde protein / kreatinin oranı günlük atılım hakkında bilgi verir ve proteinürili hastaların takibinde yararlı olur

39 Orta düzey glomerüler hasarda İdrar protein elektroforezinde - albumin, α1-antitripsin, transferrin (+) Daha ciddi hasarda IgG Şiddetli hasarda Hematüri görülebilir. Bu, glomerül kapiller duvarında büyük deliklerin varlığını gösterebilir, dismorfik eritrositlerin varlığı glomerüler kanamada tipiktir

40 TUBULUS FONKSİYON TESTLERİ Tubulusden emilen ve idrarda sık ölçülen parametreler glukoz, su, elektrolitler Bunların tümünün atılımı kan düzeyine ve alıma bağlı olarak gün içi ve günler arasında varyasyonlar gösterir Tubuluslerın geri emilim fonksiyonu: Filtre edilip idrara çıkan bir maddenin relatif miktarını belirleyerek değerlendirilebilir

41 İdrara çıkan bir X maddesinin filtre edilmiş miktarının fraksiyonu= Fraksiyonel atılım=fa Ux X P kreatinin FA = U kreatinin X Px FA=% 98 ise Tubuler geri emilim % 2 dir. FA formülünde zaman terimi yok ANCAK çocuk ve gençlerde protein, Ca, PO4, sitrat, okzalat, kemik fragmentleri ve kortizolun diurnal salınımı nedeniyle 24 saatlik idrar toplanmalıdır

42 Sodyumun fraksiyonel atılımı Elektrolit bozukluklarının değerlendirilmesinde ve oligüride yardımcı olur Oligüri nedeni dehidratasyon ise artmış aldosteron nedeniyle FA Na % 1 den düşük olur

43 Testin kullanımı sınırlıdır çünkü artmış aldosteron düzeyleri düşürür Diüretikler Na geri emilimini bozar ve tubulus normal olduğu halde FA Na artar FA Na diğer testlerle birlikte değerlendirilmelidir

44 TUBULUS HASARININ DİĞER BELİRTEÇLERİ α1-mikroglobulin β2-mikroglobulin

45 α1-mikroglobulin / albumin oranı tubulus hasarında oldukça spesifiktir NAG, tubulus epitel hücrelerinde bulunan yüksek MW li enzimdir, büyük olması nedeniyle normalde glomerüllerden geçemez Tubulus belirteçlerinin miktarları egzersiz ve idrar konsantrasyonundaki değişikliklerden etkilenir

46 RENAL SENDROMLAR VE LABORATUVAR İLE İLİŞKİSİ PRERENAL AZOTEMİ Böbrek kan akımının ve idrar miktarının azalması, BUN ve kreatinin yüksekliğinin en yaygın nedenidir Başlangıçta adapsiyon mekanizmaları GFR yi korur Perfüzyonun gittikçe azalmasıyla GFR düşer

47 Yaygın nedenleri: - Dehidratasyon, - Konjestif kalp yetmezliği - Sepsis BUN / Kreatinin oranı 30:1 den fazla olmalıdır Diüretik almıyorsa FA Na % 1 den çok düşüktür İdrar yoğunluğu maksimuma yakındır İdrarda protein günde 1 g dan düşük ise sıklıkla hyalin silendir bulunur

48 GLOMERÜLER SENDROMLAR Önemli miktarda proteinüri Proteinürinin birçok nedeni vardır. Ancak glomerül hasarından başka durumda 1,5-2 g/gün den fazla kayıp nadirdir Diyabet ve hipertansiyon vs glomerül hasarı riski yüksek olan kişilerde düzenli olarak MİKROALBUMİNÜRİ ölçülmelidir

49 1- NEFROTİK SENDROM Epitel hücreleri ve/veya bazal membrandaki hasar nedeniyle oluşur Karaciğerin sentez kapasitesini aşan proteinüri sonucunda plazma protein düzeyinde azalma ve ödem meydana gelir İdrarda protein kaybı 3-4 g/gün üzerindedir

50 Ayırıcı tanı genellikle biyopsiyle Karaciğerde protein sentezi artmış Plazmada artanlar Lipoproteinler α2-makroglobulin kolesterol bazı olgularda trigliserit BUN / krea-tinin oranı Mikroskopide genellikle oval yağ cisimcikleri

51 Tedaviye yanıtın izlenmesi: İdrarla protein atılımının seri olarak ölçülmesi en yararlı analizdir

52 2- NEFRİTİK SENDROM Enflamasyon sonucu glomerüller şişer, GFR azalır Genellikle serum protein ve albumini normal veya hafif düşük olmasına rağmen renal su ve tuz atılımının azalması sıklıkla ÖDEME neden olur Hematüri,proteinüri, eritrosit silendirleri (+)

53 TUBULER SENDROMLAR Akut böbrek yetmezliğinin en yaygın nedeni tubulus hasarıdır. 2 ana formu bulunur 1)Akut tubuler nekroz İskemi veya toksinlere maruz kalan tubulus epitel hücresi hasar görür. - İskemi Henle kulpuna, - Toksinler proksimal tubulusa hasar verir

54 2)Akut interstisiyal nefrit: En önemli nedenler : - İlaçlara hipersensitivite reaksiyonları Penisilinler, sulfonamidler ve Nonsteroidal antienflamatuarlar - İdrar yolları enfeksiyonları Eozinofiller (+) pozitif olması ilacın indüklediği interstisiyal nefrit için nispeten spesifiktir.

55 OBSTRÜKTİF ÜROPATİ Seyrek görülür - Malinite - Yaşlı erkeklerde - Nörolojik hastalarda Spesifik bulgular yok, prerenal azotemiye benzer tablo görülür Uzun süreli tıkanmada tubulus hasarı gelişir Akut tubuler nekroza benzer laboratuvar bulguları oluşur Tıkanmaya sıklıkla enfeksiyon eşlik ettiğinden idrarda lökosit esteraz, nitrit ve/veya lökosit görülür

56 BÖBREK TAŞI ANALİZİ % 67 Kalsiyum Okzalat % 12 MgNH 4 PO 4 % 8 Ca 3 (PO4) 2 % 8 Ürat % 1-2 Sistin % 2-3 Karışık tip Taş analizi etyolojiyi öğrenme ve rasyonel tedavinin planlanmasında önemlidir

57 İdrar yollarında taş olan hastaların ayrıntılı biyokimyasal incelenmesi: Taş: İnorganik bileşenler, ürik asid, sistin, ksantin, orotik asid Açlık kanında: Kalsiyum, fosfor, total protein, albumin, plazma protein elektroforezi ve kantitatif immun elektroforez, ürik asid, alkalen fosfataz, üre, kreatinin, Na, K, HCO 3, Cl

58 24 saatlik idrarda: Kalsiyum, fosfor, okzalat, ürat, kreatinin İdrarda sistin için kantitatif test, eğer serum ürik asid düzeyi 1 mg/dl den az ise ksantin testi yapılmalıdır Taze idrar örneğinde: Kristal sayımı İdrarda protein var ise immunelektroforez yapılmalıdır

59 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ İdrar miktarının düşük veya BUN ile kreatinin yüksek olması ile tipik olarak saptanır İlk laboratuvar analizi olarak tam idrar analizi ve idrar elektrolitlerine bakılmalıdır

60 Akut böbrek yetmezliğinin ayırıcı tanısı. Neden BUN / Kreatinin FA Na İdrar Analizi Prerenal azotemi >20 <<%1 Normal veya hyalin silendir Nefritik sendrom >20 Var Protein, eritrosit ve eritrosit silendiri Akut tubuler nekroz <20 >%1 Kahverengi granüler silendir İnterstisiyal nefrit <20 >%1 Eozinofil,tubuler proteinüri Akut tıkanma (günler) Kronik tıkanma (haftalar) >20 <%1 Lökosit,bakteri, nitrit, olabilir <20 >%1 Lökosit bakteri nitrit olabilir

61 KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ Aylar ve yıllar boyunca böbrek fonksiyon derecesi kaybı sonucudur Birçok vakada idrar miktarı normal kalır Bazı komplikasyonlar -sıvı yükü - anemi - hipertansiyon Nedeninin belirlenmesinde genellikle laboratuvar bulguları, faydalı değildir

62 Kronik ilerleyen böbrek hastalığının evreleri. Evre Kalan Böbrek Fonksiyon u Kreatinin (mg/dl) BUN (mg/dl) 1-Azalmış böbrek rezervi 2-Böbrek yetersizliği 3-Böbrek yetmezliği 4-Üremik sendrom , , , >8 >80

63 Akut ve Kronik Böbrek Yetmezliğinin Karşılaştırılması Özellik Akut Kronik BUN / Kreatinin Nedene bağlı değişebilir < 20:1 Ca N veya Genellikle ( Ca alımıyla N olabilir) Fosfat Hct Genellikle N PTH Genellikle N - ALP N Orta veya belirgin İdrar miktarı Genellikle Genellikle N Sediment Sıklıkla hücreler ve silendirler Ara sıra yaygın mumsu silendirler

64 Tip 1 diyabette nefropati 4 evrede gelişir Evre 1- Hiperfonk siyon 2- Normoalb uminüri 3-Yeni başlayan diyabetik nefropati 4-Belirgin nefropati Fonksiyonel değişiklik Hiperfiltrasyon Albumin atılımı N Yapısal değişiklik Glomerüler hipertrofi Bazal membranda kalınlaşma GFR Kan bası ncı >150 N 150 N Albumin atılımı Yapısal hasar 125 Artmış Proteinüri İlerlemiş hasar <100 Hiperta nsiyo

65 Üriner sistem hastalıklarıyla ilişkili idrar bulguları Akut glomerülo nefrit Belirgin hematüri Duman gibi bulanıklık Proteinüri Eritrositler, nötrofiller, silendirler (eritrosit, lökosit, hyalin, granüler, mumsu) Kronik glomerülo nefrit Hematüri Protein Eritrositler ve lökositler, epitel silendirleri, lipit damlacıkları, bazen eritrosit ve lökosit silendirleri

66 Akut piyelonefrit Bulanık, bazen koku, Bazen proteinüri Çoğu kümeler halinde bol nötrofil, birkaç lenfosit ve histiyosit, eritrositler, bakteri, silendirler (lökosit, epitel, böbrek epiteli, granüler ve mumsu) Kronik piyelonefrit silendirleri (granüler, epitel, Bazen proteinüri Eritrosit, lökosit, bakteri yaygın mumsu, bazen lökosit)

67 Nefrotik sendrom Akut tubuler nekroz Proteinüri, Yağ damlacıkları Hematüri Bazen proteinüri Yağsı ve mumsu silendirler, hücresel ve granüler silendirler, oval yağ cisimcikleri ve/veya tek veya hücre kümeleri halinde vakuollü böbrek epitel hücreleri Epitel doku fragmentleri, nötrofiller ve eritrositler, silendirler (granüler, epitel, mumsu)

68 Sistit Hematüri Eritrosit, bol lökosit, bakteri, histiyositler ve dev hücreler, silendir(-) Dizüripiyüri sendro mu Hafif bulanık Eritrosit, bol lökosit, bakteri, silendir (-)

69 Akut renal allograft rejeksiyonu İdrar yolları neoplazisi Hematüri, Bazen proteinüri Hematüri Böbrek epitel hücreleri, lenfosit ve plazma hücreleri, nötrofiller, böbrek epitel fragmentleri ve silendirler (böbrek epitel, granüler, kanlı ve mumsu) İri-düzensiz hiperkromatik nukleuslu; bazen tek veya doku fragmentleri şeklinde ve göze çarpan nükleusu olan, atipik mononükleer hücreler, nötrofiller,

70 Viral enfeksiyon Hematüri İri mononükleer hücreler ve/veya nükleus içi ve/veya sitoplazmik inkülüzyonları olan çok nükleuslu hücreler, nötrofiller, lenfositler ve plazma hücreleri, eritrositler

İDRARDA SİLENDİR NEDİR, NEYİ GÖSTERİR?

İDRARDA SİLENDİR NEDİR, NEYİ GÖSTERİR? İDRARDA SİLENDİR NEDİR, NEYİ GÖSTERİR? Silendirler böbrek tübüllerinde (DTC=Distal toplayıcı kanallar) oluşan, silindirik puro şekilli oluşumlardır. Bütün silendirler bir böbrek mukoproteini olan Tamm-

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

genellikle böbrek yetmezliği göstergesi preanalitik hata kaynakları çok sağlıklı değerlendirme için

genellikle böbrek yetmezliği göstergesi preanalitik hata kaynakları çok sağlıklı değerlendirme için Kreatinin yüksekliği genellikle böbrek yetmezliği göstergesi olarak bilinir ama birçok testte olduğu gibi farklı hastalıkların da tanısında kullanılır ve testi etkileyen faktörler yine her testte olduğu

Detaylı

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ I. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ I. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ I Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 1 Böbreklerin işlevleri (fonksiyonları) Düzenleyici işlevler Endokrin işlevler Metabolik işlevler Ekskretuvar işlevler 2 Böbreklerin

Detaylı

ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ

ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ İdrar oluşturmak... Üriner sistemin ana görevi vücutta oluşan metabolik artıkları idrar yoluyla vücuttan uzaklaştırmak ve sıvı elektrolit dengesini korumaktır. Üriner

Detaylı

Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirmede Kullandığım Algoritmler

Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirmede Kullandığım Algoritmler Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirmede Kullandığım Algoritmler Hikaye: aşağıdaki özellikler sorulmalıdır. Diyet ve sıvı alımı ( et, süt, sodyum, potasyum, askorbik asit ) İlaç alımı :

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

Proteinüri. Prof. Dr. Aydın ECE Dicle Ü Tıp Fak Çocuk Sağ ve Hast AD 11/6/2013 AECE 1

Proteinüri. Prof. Dr. Aydın ECE Dicle Ü Tıp Fak Çocuk Sağ ve Hast AD 11/6/2013 AECE 1 Proteinüri Prof. Dr. Aydın ECE Dicle Ü Tıp Fak Çocuk Sağ ve Hast AD AECE 1 Proteinüri Genellikle geçici ve selimdir Kalıcı proteinüri sistemik bir hastalık belirtisi olabilir Kronik böbrek hastalığı erken

Detaylı

Konu 10-11: Yaşlılığa Bağlı Üriner Sistem Değişiklikleri ve Yaşlılıkta Sık Görülen Üriner Sistem Hastalıkları

Konu 10-11: Yaşlılığa Bağlı Üriner Sistem Değişiklikleri ve Yaşlılıkta Sık Görülen Üriner Sistem Hastalıkları Konu 10-11: Yaşlılığa Bağlı Üriner Sistem Değişiklikleri ve Yaşlılıkta Sık Görülen Üriner Sistem Hastalıkları 1. Yaşlılığa Bağlı Üriner Sistem Değişiklikleri Genital sistemde atrofi, mukozalarda kuruluk

Detaylı

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROMLAR Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROM NEDİR? Akut böbrek yetmezliği bulguları ile gelen bir hastada gross hematüri, varsa tanı nefritik sendromdur. Proteinürü

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi Dr. Aslı KANTAR GİRİŞ GENEL BİLGİLER Akut böbrek hasarı (ABH) yenidoğan yoğun bakım

Detaylı

[embeddoc url= /10/VÜCUT-SIVILARI.docx download= all viewer= microsoft ]

[embeddoc url=  /10/VÜCUT-SIVILARI.docx download= all viewer= microsoft ] VÜCUT SIVILARI [embeddoc url= http://enfeksiyonhastaliklari.com/wp-content/uploads/2015 /10/VÜCUT-SIVILARI.docx download= all viewer= microsoft ] SODYUM ( Na+) Na+; Sodyum klor ile birlikte serumun en

Detaylı

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit NEFRİT Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Genel Bilgiler Böbreğin temel fonksiyonlarından birisi idrar üretmektir. Her 2 böbrekte idrar üretimine yol açan yaklaşık 2 milyon küçük ünite (nefron) vardır. Bir nefron

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Birinci Basamakta Böbrek Hasarının Değerlendirilmesi Proteinüri; Kimde, Nasıl Bakılmalı, Nasıl Değerlendirilmeli?

Birinci Basamakta Böbrek Hasarının Değerlendirilmesi Proteinüri; Kimde, Nasıl Bakılmalı, Nasıl Değerlendirilmeli? Birinci Basamakta Böbrek Hasarının Değerlendirilmesi Proteinüri; Kimde, Nasıl Bakılmalı, Nasıl Değerlendirilmeli? Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gerçek bir pozitiflik söz konusu mudur?

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ VE ROMATOLOJİ B.D. ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ PATOLOJİ KURSU KASIM, 2016

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ VE ROMATOLOJİ B.D. ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ PATOLOJİ KURSU KASIM, 2016 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ VE ROMATOLOJİ B.D. ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ PATOLOJİ KURSU KASIM, 2016 Olgu-1 13 yaş, kız Haziran, 2007 (7 yaş) Şikayet yok Tam idrar tetkiki; proteinüri 1010/5/prt

Detaylı

PROTEİNÜRİLİ HASTAYA YAKLAŞIM. Dr. Hasan KAYABAŞI VI. İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması 18/11/2016

PROTEİNÜRİLİ HASTAYA YAKLAŞIM. Dr. Hasan KAYABAŞI VI. İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması 18/11/2016 PROTEİNÜRİLİ HASTAYA YAKLAŞIM Dr. Hasan KAYABAŞI VI. İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması 18/11/2016 PROTEİNÜRİ ÖNEMLİDİR!!! PROTEİNÜRİ ÖNEMLİDİR!!! Böbrek hastalıklarına eşlik eden en önemli bulgulardandır

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik böbrek hastalığı-tanım Glomerül filtrasyon hızında (GFH=GFR) azalma olsun veya olmasın, böbrekte

Detaylı

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI Gebelikte ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler Sodyum ve su retansiyonu Sistemik kan basıncında azalma Böbrek boyutunda artma ve toplayıcı sistemde dilatasyon Böbrek kan

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Böbrek Yetmezliği; ABY; Acute Renal Failure; ARF; Böbrek fonksiyonlarının aniden durmasıdır. Böbrekler vücudumuzdaki atık maddeleri kandan süzerek atan ve sıvı dengesini sağlayan

Detaylı

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler:

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler: LÖKOSİT WBC; White Blood Cell,; Akyuvar Lökositler kanın beyaz hücreleridir ve vücudun savunmasında görev alırlar. Lökositler kemik iliğinde yapılır ve kan yoluyla bütün dokulara ulaşır vücudumuzu mikrop

Detaylı

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ II. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ II. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ II Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 1 Tübüler fonksiyon testleri Konsantrasyon testleri Sıvı kısıtlama testi Vazopressin konsantrasyon testi Osmolalite ölçümü

Detaylı

DETAYLI KADIN CHECK- UP

DETAYLI KADIN CHECK- UP DETAYLI KADIN CHECK- UP Detaylı kadın check-up programında : tam kan sayımı anemi ( kansızlık ), enfeksiyon hastalıklarının taraması, tam idrar tahlili, açlık kan şekeri, 3 aylık kan şekeri bilançosu,

Detaylı

İDRAR ÖRNEKLERİNDE ÖZEL TESTLER. DR.MURAT ÖKTEM / Düzen Laboratuvarlar Grubu

İDRAR ÖRNEKLERİNDE ÖZEL TESTLER. DR.MURAT ÖKTEM / Düzen Laboratuvarlar Grubu İDRAR ÖRNEKLERİNDE ÖZEL TESTLER DR.MURAT ÖKTEM / Düzen Laboratuvarlar Grubu İdrarda Özel Testler } Atılım ürünleri } Hormonlar / Metabolitler } Kortizol } Metanefrinler } Amino asitler } Organik asitler

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin;

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; KRİYOGLOBÜLİN Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; Kriyoglobülin kanda bulunan anormal proteinlerdir ve 37 derecede kristalleşirler. Birçok hastalık sırasında ortaya çıkabilirler ancak vakaların %90ı Hepatit

Detaylı

SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri

SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri Adı Soyadı*... Hastanızın ad, ikinci ad (varsa) ve soyadının baş harflerini giriniz

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM NEDİR? Nefrotik sendrom ; proteinüri (günde 3.5gr/gün/1.73 m2), hipoalbüminemi (

Detaylı

Creatinine clearance; Kreatin Klirensi; Cc Cl;

Creatinine clearance; Kreatin Klirensi; Cc Cl; KREATİNİN KLİRENSİ Creatinine clearance; Kreatin Klirensi; Cc Cl; Kandaki kreatinin miktarının ne hızla temizlendiğini gösteren ve böbrek fonksiyonları hakkında detaylı bilgiler veren bir testtir. Ölçüm

Detaylı

8 Boşaltım Sistemi Fizyolojisi

8 Boşaltım Sistemi Fizyolojisi ÜNİTE 8 Boşaltım Sistemi Fizyolojisi Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar Nefronların yapısını ve idrar oluşumunu, Glomerul filtrasyon hızı ve klirens kavramını, Jukstaglomeruler aparatus ve renin-anjiotensin

Detaylı

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay ANEMİYE YAKLAŞIM Dr Sim Kutlay KBH da Demir Eksikliği Nedenleri Gıda ile yetersiz demir alımı Üremiye bağlı anoreksi,düşük proteinli (özellikle hayvansal) diyetler Artmış demir kullanımı Eritropoez stimule

Detaylı

24 Ekim 2014/Antalya 1

24 Ekim 2014/Antalya 1 Kronik Böbrek Hastalığının Kontrolü ve Yönetimi Doç. Dr. Öznur USTA YEŞİLBALKAN Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği o.u.yesilbalkan@ege.edu.tr 24 Ekim 2014/Antalya 1 SUNUM

Detaylı

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count TAM KAN SAYIMI Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count Tam kan sayımı kanı oluşturan hücrelerin sayılmasıdır, bir çok hastalık için çok değerli bilgiler sunar. Test venöz kandan yapılır. Günümüzde

Detaylı

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanısında Güncelleme Dr. Alper Sönmez GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim

Detaylı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes Mellitus Komplikasyonları Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes mellitus komplikasyonlar Mikrovasküler Makrovasküler Diyabetik retinopati Diyabetik

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ Sami Uzun 1, Serhat Karadag 1, Meltem Gursu 1, Metin Yegen 2, İdris Kurtulus 3, Zeki Aydin 4, Ahmet

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

BÖBREK FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Böbreklerden 1 dk da 1200 ml kan geçişi (akımı) demektir.

BÖBREK FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Böbreklerden 1 dk da 1200 ml kan geçişi (akımı) demektir. BÖBREK FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1- Glomerüler filtrasyon 2- Tübüler reabsorbsiyon İdrar oluşumu 3- Tübüler sekresyon Böbrek Fonksiyonlarını Değerlendirmede İncelenecekler: 1- Glomerüler filtrasyon

Detaylı

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler EGZERSİZ VE KAN Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler Akciğerden dokulara O2 taşınımı, Dokudan akciğere CO2 taşınımı, Sindirim organlarından hücrelere besin maddeleri taşınımı, Hücreden atık maddelerin

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Servisi Olgu Sunumu. 27 Mayıs 2016 Cuma. Ar. Gör. Dr.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Servisi Olgu Sunumu. 27 Mayıs 2016 Cuma. Ar. Gör. Dr. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 27 Mayıs 2016 Cuma Ar. Gör. Dr. Orkun Dinç Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Pediatri, Ankara, Türkiye 2. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji, Ankara, Türkiye 3

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Pediatri, Ankara, Türkiye 2. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji, Ankara, Türkiye 3 OBEZ ÇOCUK VE ADOLESANLARDA KREATİNİN KLERENSİNDE ARTIŞ METABOLİK SENDROMU OLANLARDA İSE SİSTATİN-C DÜZEYİ ARTIŞI OLASI BÖBREK HASARININ İLK GÖSTERGELERİDİR Dilşah Önerli Salman 1, Zeynep Kaba Şıklar 2,

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA KONİSİTE İNDEKS ÖLÇÜMLERİNİN LİPİD PROFİLİ İLE İLİŞKİSİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA KONİSİTE İNDEKS ÖLÇÜMLERİNİN LİPİD PROFİLİ İLE İLİŞKİSİ KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA KONİSİTE İNDEKS ÖLÇÜMLERİNİN LİPİD PROFİLİ İLE İLİŞKİSİ Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı GİRİŞ Dislipidemi

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Servisi Olgu Sunumu 05 Temmuz 2017 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Servisi Olgu Sunumu 05 Temmuz 2017 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 05 Temmuz 2017 Salı Araş. Gör. Dr. Mert Şengün Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Travma ve cerrahiye ilk yanıt Total vücut enerji harcaması artar Üriner nitrojen atılımı azalır Hastanın ilk resüsitasyonundan sonra Artmış

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Nefroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 26 Ocak 2017 Perşembe

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Nefroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 26 Ocak 2017 Perşembe Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 26 Ocak 2017 Perşembe Ar. Gör. Dr. Şerife Kalkan Prof. Dr. Kenan Bek KOCAELİ ÜNİVERİSİTESİ

Detaylı

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ 0 1 Test Adı Endikasyon Çalışma Yöntemi Numunenin alınacağı tüp Glukoz Diabetes mellitus (tarama, tedavi) Üre Böbrek yetmezliği Kreatinin Böbrek yetmezliği

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS Adım BOŞALTIM SİSTEMİ 3

ADIM ADIM YGS LYS Adım BOŞALTIM SİSTEMİ 3 ADIM ADIM YGS LYS 184. Adım BOŞALTIM SİSTEMİ 3 2) Geri Emilim (Reabsorpsiyon) Bowman kapsülüne gelen süzüntü geri emilim olmadan dışarı atılsaydı zararlı maddelerle birlikte yararlı maddelerde kaybedilirdi.

Detaylı

LİPOPROTEİNLER. Lipoproteinler; Lipidler plazmanın sulu yapısından dolayı sınırlı. stabilize edilmeleri gerekir. kanda lipidleri taşıyan özel

LİPOPROTEİNLER. Lipoproteinler; Lipidler plazmanın sulu yapısından dolayı sınırlı. stabilize edilmeleri gerekir. kanda lipidleri taşıyan özel LİPOPROTEİNLER LİPOPROTEİNLER Lipidler plazmanın sulu yapısından dolayı sınırlı olarak çözündüklerinden, taşınmaları için stabilize edilmeleri gerekir. Lipoproteinler; komplekslerdir. kanda lipidleri taşıyan

Detaylı

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar?

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar? BÖBREK HASTALIKLARI Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Böbrekler ne işe yarar? Böbreğin en önemli işlevi kanı süzmek, idrar oluşturmak ve vücudun çöplerini (artık ürünleri) temizlemektir. Böbrekte oluşan idrar, idrar

Detaylı

Başlıca organizma sıvılarının ve salgılarının ortalama ph değerleri.

Başlıca organizma sıvılarının ve salgılarının ortalama ph değerleri. Asid-baz dengesi ph Başlıca organizma sıvılarının ve salgılarının ortalama ph değerleri. Organizma sıvıları, salgıları Ortalama ph Kan 7.4 Süt 6.7 Safra 7.8 İdrar 6.0 Pankreas özsuyu 8.0 Bağırsak özsuyu

Detaylı

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim

Detaylı

Normal değerler laboratuarlar arası değişiklik gösterebilir. Kompleman seviyesini arttıran hastalıklar nelerdir?

Normal değerler laboratuarlar arası değişiklik gösterebilir. Kompleman seviyesini arttıran hastalıklar nelerdir? KOMPLEMAN C3 ve C4 Complement components; C3; C4; Kompleman 9 proteinden oluşan immün sistemin önemli bir parçasıdır. C3 kompleman sisteminin 3. proteinidir. C3 ve C4 en sık bakılan kompleman proteinleridir.

Detaylı

Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli. Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli. Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Hemodiyaliz Normal Diyaliz İşlemi Kronik böbrek yetmezliği

Detaylı

Sunu Planı BNP h-fabp Prokalsitonin Tripsinojen Özet Soru ve katkılar 25 dk

Sunu Planı BNP h-fabp Prokalsitonin Tripsinojen Özet Soru ve katkılar 25 dk Dr. Nihat AK DEÜTF Acil Tıp AD İzmir 09 Sunu Planı BNP h-fabp Prokalsitonin Tripsinojen Özet Soru ve katkılar 25 dk 1 2 3 4 BNP Brain natriüretik peptid Temel kaynak kalbin ventrikülleri 1988 de domuzların

Detaylı

TRANSFERRİN ERİTROSİT. Transferrinin normal değerleri: Transferin seviyesini düşüren sebepler. Eritrosit; RBC: Red Blood Cell = Alyuvar

TRANSFERRİN ERİTROSİT. Transferrinin normal değerleri: Transferin seviyesini düşüren sebepler. Eritrosit; RBC: Red Blood Cell = Alyuvar TRANSFERRİN Transferin kanda demiri taşıyan bir proteindir. Her bir trasferrin molekülü iki tane demir taşır. Transferrin testi tek başına bir hastalığı göstermez. Beraberinde serum demiri, ferritin, demir

Detaylı

LABORATUVARDA HATA KAYNAKLARI

LABORATUVARDA HATA KAYNAKLARI LABORATUVARDA HATA KAYNAKLARI Prof. Dr. Melahat DİRİCAN Tıbbi kararların % 60-80 i laboratuvar verileri ile alınmakta Hatalı sonuçlar tıbbi hatanın en önemli nedenlerinden biridir. Olguların % 25 de hatalı

Detaylı

KAN TRANSFÜZYON TEDAVİSİ. Dr. Emre ÇAMCI

KAN TRANSFÜZYON TEDAVİSİ. Dr. Emre ÇAMCI KAN TRANSFÜZYON TEDAVİSİ Dr. Emre ÇAMCI Amaç ve Hedefler Kan grupları Kan transfüzyon endikasyonları Kan ve kan ürünlerinin hazırlanması ve saklanması Komponent tedavisi Transfüzyon komplikasyonları Masif

Detaylı

YENİ DİYABET CHECK UP

YENİ DİYABET CHECK UP YENİ DİYABET CHECK UP Toplumda giderek artan sıklıkta görülmeye başlanan ve başlangıç yaşı genç yaşlara doğru kayan şeker hastalığının erken teşhisi için bir Check Up programı hazırladık. Diyabet Check

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi M.YEKSAN 11.15-12.00

Detaylı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı ASİT Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 2006-2007 Eğitim yılı Ders programı Asitin tanımı Fizik muayene bulguları Asit miktarının ifadesi Asit yapan nedenler Asitli hastada ayırıcı tanı

Detaylı

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi HİPERKALSEMİ Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi Tanım: Hiperkalsemi serum kalsiyum düzeyinin normalden (9-11 mg/dl) yüksek olduğunda meydana gelen

Detaylı

VAKALARLA KBY - DİYABET TEDAVİSİ

VAKALARLA KBY - DİYABET TEDAVİSİ VAKALARLA KBY - DİYABET TEDAVİSİ Dr. Mesut Özkaya Gaziantep Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hst Bilim Dalı 35.Endokrinoloji Kongresi - 19 Mayıs 2013 - Antalya Vaka... 52 yaş, erkek hasta nefes

Detaylı

Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması

Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması Osman Yüksekyayla, Hasan Bilinç, Nurten Aksoy, Mehmet Nuri Turan Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim

Detaylı

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir HD e yeni başlayan hastaların 1/3 de neden diyabetik nefropati Yeni başlayan

Detaylı

Boşaltım Sistemi Fizyolojisi

Boşaltım Sistemi Fizyolojisi Boşaltım Sistemi Fizyolojisi 1 Boşaltım sistemi (üriner sistem) Homeostasise katılan en önemli organ sistemlerinden biridir. Vücut sıvılarının hacim ve içeriğinin kontrolü Kan basıncının düzenlemmesi ph

Detaylı

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili;

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; KORONER RİSK TESTİ Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; Koroner kalp hastalıklarına yol açan kolesterol ve lipit testleridir. Koroner risk testleri

Detaylı

Böbreklerin İşlevi. D Si C Dr. Sinan Canan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji A.D.

Böbreklerin İşlevi. D Si C Dr. Sinan Canan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji A.D. Boşaltım Fizyolojisi Böbreklerin İşlevi D Si C Dr. Sinan Canan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji A.D. scanan@baskent.edu.tr Böbrek İşlevi: Genel Bakış ş İdrar oluşumunun merkezi Homeostatik

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi. Uz. Dr. Eyüp Arslan

Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi. Uz. Dr. Eyüp Arslan Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi Uz. Dr. Eyüp Arslan Vaka N.T, 68 Y, Erkek, Batman 10.11.1999 yılında HBs Ag pozitifliği DM ve diyabetik nefropati 15 yıldır DM, oral anti-diyabetik BUN;

Detaylı

2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru yanıt hayır olabilir mi?

2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru yanıt hayır olabilir mi? ÇOCUKLARDA İLAÇ KULLANIMINDA FARMAKOKİNETİK VE FARMAKODİNAMİK FARKLILIKLAR 17.12.2004 ANKARA Prof.Dr. Aydın Erenmemişoğlu ÇOCUKLARDA İLAÇ KULLANIMINDA FARMAKOKİNETİK VE 2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru

Detaylı

DEHİDRE KÖPEKLERDE BİKARBONATLI SODYUM KLORÜR SOLÜSYONUNUN HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ

DEHİDRE KÖPEKLERDE BİKARBONATLI SODYUM KLORÜR SOLÜSYONUNUN HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI VİH-YL 2007 0002 DEHİDRE KÖPEKLERDE BİKARBONATLI SODYUM KLORÜR SOLÜSYONUNUN HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE

Detaylı

Adrenal Korteks Hormonları

Adrenal Korteks Hormonları Adrenal Korteks Hormonları Doç. Dr.Fadıl Özyener Fizyoloji AD Bu derste öğrencilerle Adrenal korteks hormonlarının (AKH) sentez ve salgılanması, organizmadaki hücre, doku ve sistemlerde genel fizyolojik

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü VAKA SUNUMU Dr. Neslihan Çiçek Deniz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü N.E.K. 5.5 YAŞ, KIZ 1. Başvuru: Haziran 2011 (2 yaş 4 aylık) Şikayet: idrar renginde koyulaşma Hikaye: 3-4

Detaylı

Ca; Ca+2; Serum calcium; Ca++; Calcium blood test:

Ca; Ca+2; Serum calcium; Ca++; Calcium blood test: KALSİYUM Ca; Ca+2; Serum calcium; Ca++; Calcium blood test: Kalsiyum vücudumuzun önemli yapı taşlarından birisidir. Tüm hücreler kalsiyuma ihtiyaç duyar. Kemik ve dişlerimiz kalsiyumdan oluşur. Kalbimizin

Detaylı

TUBULOPATİLER. Dr Salim Çalışkan

TUBULOPATİLER. Dr Salim Çalışkan TUBULOPATİLER Dr Salim Çalışkan Emrullah 2 aylık 3 günlük karın şişliği, ishal, kusma Dehidratasyon Konvülziyon Hipokalsemi Emrullah, 2 aylık Kilo alamama Huzursuz Prematüre Polihidramnios İdrarda Na Cl

Detaylı

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Dr. Sıtkı Sarper SAĞLAM DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU 04.10.2011 1 Netter in Yeri: DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU

Detaylı

Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk. Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk. Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut Böbrek Yetmezliği -Tanım Glomerüler filtrasyon hızının saatler-günler

Detaylı

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl Karaciğer ve safra yolu hastalıklar klarında laboratuvar bulguları Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 5.Yarıyıl 2006-2007 2007 eğitim e yılıy Karaciğer ve safra yolu hastalıklarında

Detaylı

Hipokalsemi. Prof.Dr.Enver ŞİMŞEK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı

Hipokalsemi. Prof.Dr.Enver ŞİMŞEK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı Hipokalsemi Prof.Dr.Enver ŞİMŞEK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı Kalsiyum 03.01.2014 57.Milli Pediatri Kongresi 2 Kalsiyum Fetal dönem Çocukluk çağı Erişkin

Detaylı

STEROİDE DİRENÇLİ NEFROTİK SENDROM OLGULARINDA SİKLOSPORİN TEDAVİSİ: 12 AYLIK TAKİP

STEROİDE DİRENÇLİ NEFROTİK SENDROM OLGULARINDA SİKLOSPORİN TEDAVİSİ: 12 AYLIK TAKİP STEROİDE DİRENÇLİ NEFROTİK SENDROM OLGULARINDA SİKLOSPORİN TEDAVİSİ: 12 AYLIK TAKİP Dr. Murat Şakacı Ankara Eğitim E ve Araştırma rma Hastanesi Nefroloji Kliniği GİRİŞİŞ Steroide dirençli nefrotik sendrom

Detaylı

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ VE TANIM Kronik

Detaylı

ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ

ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ 2009-2010,Dr.Naciye İşbil Büyükcoşkun Dersin amacı Eritrositlerin yapısal özellikleri Fonksiyonları Eritrosit yapımı ve gerekli maddeler Demir metabolizması Hemoliz Eritrosit

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

MYOLOGIA CRUSH SENDROMU. Dr. Nüket Göçmen Mas

MYOLOGIA CRUSH SENDROMU. Dr. Nüket Göçmen Mas MYOLOGIA CRUSH SENDROMU Dr. Nüket Göçmen Mas Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD Kas hücresi ve kas dokusu Kısalma özelliğini taşıyan hücreye kas hücresi denir. Bunların oluşturduğu dokuya

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD KOMPLEMAN SİSTEMİ Kompleman sistem, (Compleman system) veya tamamlayıcı sistem, bir canlıdan patojenlerin temizlenmesine yardım eden biyokimyasal

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi

Detaylı

FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) VAKA SUNUMU ÖZGE ÖZEROĞLU

FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) VAKA SUNUMU ÖZGE ÖZEROĞLU FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) VAKA SUNUMU ÖZGE ÖZEROĞLU NEFROTİK SENDROM VE FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) Nefrotik sendrom yoğun proteinüri sonucu gelişen hipoalbüminemi ve yaygın ödem

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Sevcan A. Bakkaloğlu, Yeşim Özdemir, İpek Işık Gönül, Figen Doğu, Fatih Özaltın, Sevgi Mir OLGU 9 yaş erkek İshal,

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta Verimi Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Detaylı

SOLİT ORGAN TRANSPLANTASYONU ve BK VİRUS ENFEKSİYONLARI Doç. Dr. Derya Mutlu Güçlü immunsupresifler Akut, Kronik rejeksiyon Graft yaşam süresi? Eskiden bilinen veya yeni tanımlanan enfeksiyon etkenleri:

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Servisi Olgu Sunumu. 30 Mart 2016 Çarşamba

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Servisi Olgu Sunumu. 30 Mart 2016 Çarşamba Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 30 Mart 2016 Çarşamba Ar. Gör. Dr. Orkun Dinç Kıd. Ar. Gör. Dr. Mukaddes Kılıç Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

Creatinine clearance; Kreatin Klirensi; Cc Cl;

Creatinine clearance; Kreatin Klirensi; Cc Cl; KREATİNİN KLİRENSİ Creatinine clearance; Kreatin Klirensi; Cc Cl; Kandaki kreatinin miktarının ne hızla temizlendiğini gösteren ve böbrek fonksiyonları hakkında detaylı bilgiler veren bir testtir. Ölçüm

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

Hipoglisemi-Hiperglisemi. Dr.SEMA YILDIZ TÜDOV Özel Diabet Hastanesi İstanbul

Hipoglisemi-Hiperglisemi. Dr.SEMA YILDIZ TÜDOV Özel Diabet Hastanesi İstanbul Hipoglisemi-Hiperglisemi Dr.SEMA YILDIZ TÜDOV Özel Diabet Hastanesi İstanbul Diabetin Acil Sorunları Hipoglisemi Diabetik Ketoz ( veya Ketoasidoz) Hiperosmolar Nonketotik Durum Laktik Asidoz Hipoglisemi

Detaylı