Normal olarak çok az - glukoz - keton cisimleri veya - amino asidler atılır

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Normal olarak çok az - glukoz - keton cisimleri veya - amino asidler atılır"

Transkript

1 BÖBREK BREK FONKSİYONLARI

2 Böbrekler günde 0,5-10 litre idrar çıkarabilir Günlük ortalama hacim 1-2 litredir Metabolizma ürünlerini atabilmek için gerekli hacim yaklaşık 0,5 litre/24 saattir Normal olarak çok az - glukoz - keton cisimleri veya - amino asidler atılır

3 TAM İDRAR ANALİZİ Böbrek fonksiyon bozukluğu şüphesini değerlendirmede ilk adımdır Sağlıklı kişide İDRAR; steril, berrak, hafif asit (ph=5-6) yoğunluk d 1,024 olmalıdır. Günde 500mL idrar çıkışıyla sağlıklı erişkinde yeterli HOMEOSTAZ sağlanabilir. Anüri <100 ml/gün, Oligüri <400 ml/gün, Poliüri <2000 ml/gün.

4 İdrar rengi koyu ise; - İdrar konsantredir veya - Hb / myoglobin gibi pigmentler (+) Taze idrar örneği bulanık ise: - Enfeksiyon (+) veya - Nefrotik sendromda yağ partikülleri (+) - Çalkalamakla köpürüyorsa proteinüri? ph ölçümü; - Lökosit (+) piyüri, renal tubuler asidoz ve taş oluşumunda önemli

5 Hemoglobinüri veya hematüri (+) Böbrek veya mesane hastalığı (+) Nitrit (+) Nitrat bakteri nitrit Küçük çocuklarda bakteri (+) olsa bile, nitrit oluşabilmesi için idrar mesanede yeterince süre kalmadığından bu test daha az yardımcı Lökosit ve nitrit İdrar yolları enfeksiyonunu değerlendirmede yararlıdır İkisi de (-) ise enfeksiyon (-)

6 MİKROSKOP Eritrosit veya silendir (+) Glomerüler hastalık Lökosit veya silendir (+) Tubulus hasarı Lökosit (+), Silendir (-) Alt idrar yolu hastalığı Lökosit (+), Silendir (+) Üst idrar yolu hastalığı

7 Böbrek hastalığında idrar mikroskobi bulguları Protein Eritrosit Lökosit Bakteri Silendir (Küçük büyütmede) Normal _, Eser Nadir hyalin Glomerülo nefrit Nefrotik Sendrom +, ++ > Granüler eritrositler Oval yağ cisimcikleri, hyalin Piyelonefrit _, > Granüler lökositler

8 İdrara Aminoasit Çıkışı Tubuler transport sistemlerinin kapasitesi sınırlı olmasına rağmen çok az miktarda amino asit (0,7 gram/24 saat) idrara çıkar Renal tubullerin reabsorbsiyon fonksiyonu bozulursa, amino asidler gibi maddeler için spesifik renal transport maksimum değerleri (Tmax) düşer ve aminoasidüri meydana gelir İdrarda hemen sonra hiç glukoz bulunmaz

9 İdrara çıkan aminoasitler - fenilalanin - lösin, - izolösin - valin Nedeni: aşırı amino asid yükünün renal tubullerin reabsorbsiyon kapasitesini aşması

10 İdrara Protein Çıkışı Normalde idrara eser miktarda protein çıkabilir Glomerüler seçiciliğin kaybolmasıyla önemli miktarda artış olur İdrarda önemli miktarlarda protein varlığı böbrek hastalığının önemli bir işareti Mikroalbuminüri diabetik nefropati Immunglobulinler glomerül hasarı Immunglobulin hafif zinciri (Bence-Jones proteini) multipl myelomda

11 Hemolitik anemi Serbest hemoglobin Yaygın kas hasarında (rabdomyoliz) Myoglobin Keton cisimciği Tip I diyabet

12 Referans 24 saatlik idrardır Ancak pratik amaçla herhangi bir saatte RANDOM (rasgele) örnek alınırsa dilüsyon etkilerini düzeltmek için : İdrar albumin / idrar kreatinin hesaplanmalı İdrarda total protein < 150 mg/gün Bunun %50-60 ı albumin Geri kalanı ise çok düşük MW li proteinler ve tubulusdan salgılanan Tamm-Horsfall proteini (Henle kulpunun çıkan kolunda üretilen mukoprotein = idrarın normal bir bileşeni, silendirlerin ana proteini)

13 Genellikle hem düşük hem de yüksek MW li proteinlerin arttığı karışık proteinüri görülür Böbrek yetmezliğinin ilerleme hızı ile proteinüri derecesi arasında kuvvetli bir korelasyon vardır İdrarda protein konsantrasyonu filtrasyon yüküne ve proksimal tubulusun geri emilim prosesinin etkinliğine bağlıdır

14 PROTEİNÜRİNİN NEDENLERİ 1. Filtrasyon Yükünde Artış Serbestçe süzülen proteinlerin plazmada artışı, (örn:bence-jones proteini) Glomerüler permeabilite artışı, permeabilite arttıkça daha yüksek MW li proteinlerin atılımındaki artış. Glomerül sayısında azalma: Nefron başına düşen filtrasyon yükünün artışı

15 2. Tubulusun Geri Emilim Kapasitesinde Azalma Proksimal tubuler hasar (Örn:Nefrotoksik ilaçlardan) Glomerül sayısında azalma: Nefron başına düşen filtrasyon yükünün artışı, Enzimüri (Örn:NAG) 3. Postglomerüler Sekresyon Veya Kaçak Tamm-Horsfall glikoproteini Hematüri

16 SPESİFİK İDRAR PROTEİNLERİ İDRAR MYOGLOBİNİ (CRUSH INJURY) Kas hasarında plazmada myoglobin düzeyi artar (MW 14 kd), glomerülden serbestçe süzülür Renal tubulus üzerine toksik etkilidir Böylece akut tubuler nekroz oluşabilir

17 LİZOZİM - Nötrofilik granülositler - Monositler - Makrofajlar - Dalak - GiS - Böbrekte bulunur Glomerülden süzülür ve proksimal tubulden emilir İdrarda artışı artışı 2 nedenle : - Tubul hasarı - Artmış endojen sentez (monositik lösemi, enflamatuvar barsak hastalıkları )

18 NAG (N-asetil glukozaminidaz) Böbrekte sentezlenir Enzimlerin çoğu idrar bileşenleri tarafından inhibe edilir veya stabilitesi bozulur, NAG idrarda stabil Böbrek hasarının hassas göstergesi

19 BAZAL MEMBRAN HASARI BELİRTEÇLERİ Kollajen yıkım ürünleri Laminin Antiglomerüler bazal membran antikorları

20 TUBÜLER PROTEİNÜRİ Tubulus hasarını göstermek için düşük MW li proteinler ölçülür Örnek: Retinal binding protein veya α1-mikroglobulin Albumin ve α1-mikroglobulin birlikte ölçülürse glomerüler ve tubuler proteinüri değerlendirilebilir

21 İDRARDA PROTEİN ÖLÇÜM PANELİ Prerenal-post renal ayırıcı tanıda - Albumin, - α1-mikroglobulin, - IgG, - α2-makroglobulin Teşhiste - Hematüri, - Lökositüri (piyüri), Stikle - Proteinüri

22 İDRARDA PROTEİN ÖLÇÜMÜ PROTOKOLÜ Dipstix veya Multistixle random idrar analizi Test birçok yalancı (+), çok az yalancı (-) sonuç verebilir Sonuç eser veya (+) ise 1-2 hafta içinde 2 kez tekrarlanır Sonuç eser veya (++) ise idrarda albumin ve kreatinin ölçülür İki örnekte albumin / kreatinin 2-30 mg/mmol ise 24 saatlik idrarda albumin ölçülür

23 Değerlendirme Sistemik bir hastalık (diyabet, hipertansiyon) yoksa ve hematüri (-) ise idrarda albuminde hafif bir artış veya plazma kreatininde artışta ciddi bir primer böbrek hastalığı olasılığı yoktur Oran 30 un üzerinde ise NEFROLOĞA danışılır Diyabetiklerde oran 5 in üzerinde ise tansiyon, makrovasküler risk faktörleri ve optik fundi değerlendirilmelidir

24 GFR (Glomerular Filtration Rate) Yaşla azalır Diurnal değişimlerin etkisini gidermek için ölçüm 24 saatlik idrarda yapılır Glomerül sayısının en iyi göstergesi Glomerüllerden filtre edilen, tubullerden geri emilmeyen veya salgılanmayan maddelerin zamanla klirensi izlenir En çok kullanılan KREATİNİN KLİRENSİ ORT: erkek ml/dk/1.73 m2, kadın ml/dk/1.73 m2 dir

25 GFR TAYİNİNDE KULLANILAN DİĞER SEÇENEKLER İnulin (oligosakkarit) iohexol (kontrast madde) iothalamate EDTA DTPA

26 GFR de kullanılan moleküllerin özellikleri İnfüzyonla verilen maddeler için daha kısa zamana ve tam idrar toplama için kateterizasyona gereksinim vardır Dezavantaj Kreatinin glomerüllerden filtre edilir, tubulusten geri emilemez Ancak proksimal tubulden idrara kreatinin salgılanır Normal plazma kreatinin düzeylerinde idrar kreatininin sadece %10 u sekresyondan türer. Yüksek kreatinin düzeylerinde ise GFR nin %70 i kadar tahmin edilmesine neden olabilir

27 İdrarda kreatinin konsantrasyonu idrarın dilusyonuyla değiştiği için random (rasgele) idrar örneklerinde ölçülen metabolitlerin düzeyi idrar kreatinin konsantrasyonuna oranlanır Tek doz 1200 mg cimetidine verilmesi tubuler kreatinin sekresyonunu inhibe eder. Kreatinin klirensi GFR için uygun

28 Düşük GFR ile ilişkili semptomlar < 45 < 30 GFR (ml/dk/1,73m 2 ) Bitkinlik,kendini iyi hissetmeme, PTH, 1,25 Vit D Anemi, Metabolik anormallikler, (asidoz, Ca homeostazı bozulur) < 15 Bulantı, kusma, gastrit. < 10 < 5 Nörolojik ve kardiyovasküler semptomlar. Böbrek hastalığının son safhası, K + homeostazı bozulur

29 KREATİN ATIK ÜRÜNÜ KREATİNİN Kreatininin üretimi kas kütlesi, kas aktivitesi, protein alımı (etteki kreatin) ile ilişkilidir, Doğru orantılıdır (Rahn,1999) Sepsis, travma ve büyük cerrahi girişim sonrası plazmada kreatinin düzeyi yükselir Yaşlılıkda, kas atrofisi, KC hastalığı, hipertiroidizm, Cushing sendromunda ve glukokordikoid tedavisinde ise düşer (Robert,1991)

30 Yaşlılarda GFR tahmini için kullanılan formül Yaşlanma ile GFR, YAŞ (yıl) X Ağırlık (Kg) GFR = Plazma Kreatinin 72 Sağlıklı kişide kreatininde günler arası değişiklik %5 tir Kreatinini değiştiren diğer nedenler elimine edilirse kreatinin böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesine çok yardımcı olur

31 GFR ile plazma üre-kreatinin düzeyleri arasında ZIT İLİŞKİ var GFR de %50 azalma, üre-kreatinin miktarlarının 2 kat artmasına neden olur. Böbrek fonksiyon kaybının ilk döneminde: GFR de büyük değişiklikler (120 den 60 a) meydana gelirken üre ve kreatininde ise küçük değişiklikler oluşur. İleri evrelerde : GFR de küçük düşüş (20 den 10 a ) üre ve kreatininde büyük değişikliklere yol açar.

32 Kas kütlesi azalmış veya protein alımı düşmüş kişi GFR nin yarısını kaybetse bile üre-kreatinin referans değerler içinde kalabilir. Kas kütlesi veya protein alımı artmış kişide ise nispeten normal GFR de bile üre-kreatinin orta derecede yüksek bulunabilir.

33 BUN mg/dl Proteinli Diyet Düşük o Orta Yüksek GFR ml/min

34 Kreatinin mg/dl Kas Kütlesi Az o Orta Çok GFR (ml / dk)

35 - Protein alımı ve turnoveri artırır, - Malnutrisyonda azalır, - Katabolik durumlarda artar (Cushing sendromu, yanıklar) (Chalasani,1997) ÜRE (MW=60) Amino asit metabolizmasının atık ürünü Glomerülden süzülür, ADH etkisiyle su ile beraber geri emilir (Gross,1996) BUN (Blood Urea Nitrogen)= N 2 (MW=28) Karaciğerde sentezlenir, ileri karaciğer hastalıklarında azalır (Lum,1989)

36 CYSTATİN C Nukleuslu hücrelerde, proteinaz inhibitörü Glomerülden filtre edilir, proksimal tubulden geri emilir ve burada katabolize edilir (Randers,1999) Bir yaş üzeri çocuklarda ve erişkinde düzeyi aynı Diurnal değişimi önemsiz Böbrek transplant hastalarında GFR ile Cystatin C arasında kreatinine göre daha iyi korelasyon var (Risch,1999)

37 GLOMERÜLER PERMEABİLİTE DEFEKTLERİ İÇİN İDRAR TESTLERİ İlk değişiklik protein çıkışı Glomerül hasarında ilk çıkan protein albumin, idrarda total protein tayini yapılır En hassas yöntem MİKROALBUMİN ölçümüdür. Mikroalbumin tayini diyabetiklerde ve hipertansiyonda glomerül hasarının erken tanısı

38 Sağlıklı glomerülde MW 66 kda (=Albumin) den büyük proteinler alıkonur Hasar ilerledikçe daha büyük MW li proteinler ve daha çok miktarda protein idrara çıkar 3-4 g / gün üzerindeki protein kaybı karaciğerin sentez kapasitesini aşar Nefrotik sendrom Random idrar örneğinde protein / kreatinin oranı günlük atılım hakkında bilgi verir ve proteinürili hastaların takibinde yararlı olur

39 Orta düzey glomerüler hasarda İdrar protein elektroforezinde - albumin, α1-antitripsin, transferrin (+) Daha ciddi hasarda IgG Şiddetli hasarda Hematüri görülebilir. Bu, glomerül kapiller duvarında büyük deliklerin varlığını gösterebilir, dismorfik eritrositlerin varlığı glomerüler kanamada tipiktir

40 TUBULUS FONKSİYON TESTLERİ Tubulusden emilen ve idrarda sık ölçülen parametreler glukoz, su, elektrolitler Bunların tümünün atılımı kan düzeyine ve alıma bağlı olarak gün içi ve günler arasında varyasyonlar gösterir Tubuluslerın geri emilim fonksiyonu: Filtre edilip idrara çıkan bir maddenin relatif miktarını belirleyerek değerlendirilebilir

41 İdrara çıkan bir X maddesinin filtre edilmiş miktarının fraksiyonu= Fraksiyonel atılım=fa Ux X P kreatinin FA = U kreatinin X Px FA=% 98 ise Tubuler geri emilim % 2 dir. FA formülünde zaman terimi yok ANCAK çocuk ve gençlerde protein, Ca, PO4, sitrat, okzalat, kemik fragmentleri ve kortizolun diurnal salınımı nedeniyle 24 saatlik idrar toplanmalıdır

42 Sodyumun fraksiyonel atılımı Elektrolit bozukluklarının değerlendirilmesinde ve oligüride yardımcı olur Oligüri nedeni dehidratasyon ise artmış aldosteron nedeniyle FA Na % 1 den düşük olur

43 Testin kullanımı sınırlıdır çünkü artmış aldosteron düzeyleri düşürür Diüretikler Na geri emilimini bozar ve tubulus normal olduğu halde FA Na artar FA Na diğer testlerle birlikte değerlendirilmelidir

44 TUBULUS HASARININ DİĞER BELİRTEÇLERİ α1-mikroglobulin β2-mikroglobulin

45 α1-mikroglobulin / albumin oranı tubulus hasarında oldukça spesifiktir NAG, tubulus epitel hücrelerinde bulunan yüksek MW li enzimdir, büyük olması nedeniyle normalde glomerüllerden geçemez Tubulus belirteçlerinin miktarları egzersiz ve idrar konsantrasyonundaki değişikliklerden etkilenir

46 RENAL SENDROMLAR VE LABORATUVAR İLE İLİŞKİSİ PRERENAL AZOTEMİ Böbrek kan akımının ve idrar miktarının azalması, BUN ve kreatinin yüksekliğinin en yaygın nedenidir Başlangıçta adapsiyon mekanizmaları GFR yi korur Perfüzyonun gittikçe azalmasıyla GFR düşer

47 Yaygın nedenleri: - Dehidratasyon, - Konjestif kalp yetmezliği - Sepsis BUN / Kreatinin oranı 30:1 den fazla olmalıdır Diüretik almıyorsa FA Na % 1 den çok düşüktür İdrar yoğunluğu maksimuma yakındır İdrarda protein günde 1 g dan düşük ise sıklıkla hyalin silendir bulunur

48 GLOMERÜLER SENDROMLAR Önemli miktarda proteinüri Proteinürinin birçok nedeni vardır. Ancak glomerül hasarından başka durumda 1,5-2 g/gün den fazla kayıp nadirdir Diyabet ve hipertansiyon vs glomerül hasarı riski yüksek olan kişilerde düzenli olarak MİKROALBUMİNÜRİ ölçülmelidir

49 1- NEFROTİK SENDROM Epitel hücreleri ve/veya bazal membrandaki hasar nedeniyle oluşur Karaciğerin sentez kapasitesini aşan proteinüri sonucunda plazma protein düzeyinde azalma ve ödem meydana gelir İdrarda protein kaybı 3-4 g/gün üzerindedir

50 Ayırıcı tanı genellikle biyopsiyle Karaciğerde protein sentezi artmış Plazmada artanlar Lipoproteinler α2-makroglobulin kolesterol bazı olgularda trigliserit BUN / krea-tinin oranı Mikroskopide genellikle oval yağ cisimcikleri

51 Tedaviye yanıtın izlenmesi: İdrarla protein atılımının seri olarak ölçülmesi en yararlı analizdir

52 2- NEFRİTİK SENDROM Enflamasyon sonucu glomerüller şişer, GFR azalır Genellikle serum protein ve albumini normal veya hafif düşük olmasına rağmen renal su ve tuz atılımının azalması sıklıkla ÖDEME neden olur Hematüri,proteinüri, eritrosit silendirleri (+)

53 TUBULER SENDROMLAR Akut böbrek yetmezliğinin en yaygın nedeni tubulus hasarıdır. 2 ana formu bulunur 1)Akut tubuler nekroz İskemi veya toksinlere maruz kalan tubulus epitel hücresi hasar görür. - İskemi Henle kulpuna, - Toksinler proksimal tubulusa hasar verir

54 2)Akut interstisiyal nefrit: En önemli nedenler : - İlaçlara hipersensitivite reaksiyonları Penisilinler, sulfonamidler ve Nonsteroidal antienflamatuarlar - İdrar yolları enfeksiyonları Eozinofiller (+) pozitif olması ilacın indüklediği interstisiyal nefrit için nispeten spesifiktir.

55 OBSTRÜKTİF ÜROPATİ Seyrek görülür - Malinite - Yaşlı erkeklerde - Nörolojik hastalarda Spesifik bulgular yok, prerenal azotemiye benzer tablo görülür Uzun süreli tıkanmada tubulus hasarı gelişir Akut tubuler nekroza benzer laboratuvar bulguları oluşur Tıkanmaya sıklıkla enfeksiyon eşlik ettiğinden idrarda lökosit esteraz, nitrit ve/veya lökosit görülür

56 BÖBREK TAŞI ANALİZİ % 67 Kalsiyum Okzalat % 12 MgNH 4 PO 4 % 8 Ca 3 (PO4) 2 % 8 Ürat % 1-2 Sistin % 2-3 Karışık tip Taş analizi etyolojiyi öğrenme ve rasyonel tedavinin planlanmasında önemlidir

57 İdrar yollarında taş olan hastaların ayrıntılı biyokimyasal incelenmesi: Taş: İnorganik bileşenler, ürik asid, sistin, ksantin, orotik asid Açlık kanında: Kalsiyum, fosfor, total protein, albumin, plazma protein elektroforezi ve kantitatif immun elektroforez, ürik asid, alkalen fosfataz, üre, kreatinin, Na, K, HCO 3, Cl

58 24 saatlik idrarda: Kalsiyum, fosfor, okzalat, ürat, kreatinin İdrarda sistin için kantitatif test, eğer serum ürik asid düzeyi 1 mg/dl den az ise ksantin testi yapılmalıdır Taze idrar örneğinde: Kristal sayımı İdrarda protein var ise immunelektroforez yapılmalıdır

59 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ İdrar miktarının düşük veya BUN ile kreatinin yüksek olması ile tipik olarak saptanır İlk laboratuvar analizi olarak tam idrar analizi ve idrar elektrolitlerine bakılmalıdır

60 Akut böbrek yetmezliğinin ayırıcı tanısı. Neden BUN / Kreatinin FA Na İdrar Analizi Prerenal azotemi >20 <<%1 Normal veya hyalin silendir Nefritik sendrom >20 Var Protein, eritrosit ve eritrosit silendiri Akut tubuler nekroz <20 >%1 Kahverengi granüler silendir İnterstisiyal nefrit <20 >%1 Eozinofil,tubuler proteinüri Akut tıkanma (günler) Kronik tıkanma (haftalar) >20 <%1 Lökosit,bakteri, nitrit, olabilir <20 >%1 Lökosit bakteri nitrit olabilir

61 KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ Aylar ve yıllar boyunca böbrek fonksiyon derecesi kaybı sonucudur Birçok vakada idrar miktarı normal kalır Bazı komplikasyonlar -sıvı yükü - anemi - hipertansiyon Nedeninin belirlenmesinde genellikle laboratuvar bulguları, faydalı değildir

62 Kronik ilerleyen böbrek hastalığının evreleri. Evre Kalan Böbrek Fonksiyon u Kreatinin (mg/dl) BUN (mg/dl) 1-Azalmış böbrek rezervi 2-Böbrek yetersizliği 3-Böbrek yetmezliği 4-Üremik sendrom , , , >8 >80

63 Akut ve Kronik Böbrek Yetmezliğinin Karşılaştırılması Özellik Akut Kronik BUN / Kreatinin Nedene bağlı değişebilir < 20:1 Ca N veya Genellikle ( Ca alımıyla N olabilir) Fosfat Hct Genellikle N PTH Genellikle N - ALP N Orta veya belirgin İdrar miktarı Genellikle Genellikle N Sediment Sıklıkla hücreler ve silendirler Ara sıra yaygın mumsu silendirler

64 Tip 1 diyabette nefropati 4 evrede gelişir Evre 1- Hiperfonk siyon 2- Normoalb uminüri 3-Yeni başlayan diyabetik nefropati 4-Belirgin nefropati Fonksiyonel değişiklik Hiperfiltrasyon Albumin atılımı N Yapısal değişiklik Glomerüler hipertrofi Bazal membranda kalınlaşma GFR Kan bası ncı >150 N 150 N Albumin atılımı Yapısal hasar 125 Artmış Proteinüri İlerlemiş hasar <100 Hiperta nsiyo

65 Üriner sistem hastalıklarıyla ilişkili idrar bulguları Akut glomerülo nefrit Belirgin hematüri Duman gibi bulanıklık Proteinüri Eritrositler, nötrofiller, silendirler (eritrosit, lökosit, hyalin, granüler, mumsu) Kronik glomerülo nefrit Hematüri Protein Eritrositler ve lökositler, epitel silendirleri, lipit damlacıkları, bazen eritrosit ve lökosit silendirleri

66 Akut piyelonefrit Bulanık, bazen koku, Bazen proteinüri Çoğu kümeler halinde bol nötrofil, birkaç lenfosit ve histiyosit, eritrositler, bakteri, silendirler (lökosit, epitel, böbrek epiteli, granüler ve mumsu) Kronik piyelonefrit silendirleri (granüler, epitel, Bazen proteinüri Eritrosit, lökosit, bakteri yaygın mumsu, bazen lökosit)

67 Nefrotik sendrom Akut tubuler nekroz Proteinüri, Yağ damlacıkları Hematüri Bazen proteinüri Yağsı ve mumsu silendirler, hücresel ve granüler silendirler, oval yağ cisimcikleri ve/veya tek veya hücre kümeleri halinde vakuollü böbrek epitel hücreleri Epitel doku fragmentleri, nötrofiller ve eritrositler, silendirler (granüler, epitel, mumsu)

68 Sistit Hematüri Eritrosit, bol lökosit, bakteri, histiyositler ve dev hücreler, silendir(-) Dizüripiyüri sendro mu Hafif bulanık Eritrosit, bol lökosit, bakteri, silendir (-)

69 Akut renal allograft rejeksiyonu İdrar yolları neoplazisi Hematüri, Bazen proteinüri Hematüri Böbrek epitel hücreleri, lenfosit ve plazma hücreleri, nötrofiller, böbrek epitel fragmentleri ve silendirler (böbrek epitel, granüler, kanlı ve mumsu) İri-düzensiz hiperkromatik nukleuslu; bazen tek veya doku fragmentleri şeklinde ve göze çarpan nükleusu olan, atipik mononükleer hücreler, nötrofiller,

70 Viral enfeksiyon Hematüri İri mononükleer hücreler ve/veya nükleus içi ve/veya sitoplazmik inkülüzyonları olan çok nükleuslu hücreler, nötrofiller, lenfositler ve plazma hücreleri, eritrositler

genellikle böbrek yetmezliği göstergesi preanalitik hata kaynakları çok sağlıklı değerlendirme için

genellikle böbrek yetmezliği göstergesi preanalitik hata kaynakları çok sağlıklı değerlendirme için Kreatinin yüksekliği genellikle böbrek yetmezliği göstergesi olarak bilinir ama birçok testte olduğu gibi farklı hastalıkların da tanısında kullanılır ve testi etkileyen faktörler yine her testte olduğu

Detaylı

Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirmede Kullandığım Algoritmler

Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirmede Kullandığım Algoritmler Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirmede Kullandığım Algoritmler Hikaye: aşağıdaki özellikler sorulmalıdır. Diyet ve sıvı alımı ( et, süt, sodyum, potasyum, askorbik asit ) İlaç alımı :

Detaylı

ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ

ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ İdrar oluşturmak... Üriner sistemin ana görevi vücutta oluşan metabolik artıkları idrar yoluyla vücuttan uzaklaştırmak ve sıvı elektrolit dengesini korumaktır. Üriner

Detaylı

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROMLAR Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROM NEDİR? Akut böbrek yetmezliği bulguları ile gelen bir hastada gross hematüri, varsa tanı nefritik sendromdur. Proteinürü

Detaylı

Proteinüri. Prof. Dr. Aydın ECE Dicle Ü Tıp Fak Çocuk Sağ ve Hast AD 11/6/2013 AECE 1

Proteinüri. Prof. Dr. Aydın ECE Dicle Ü Tıp Fak Çocuk Sağ ve Hast AD 11/6/2013 AECE 1 Proteinüri Prof. Dr. Aydın ECE Dicle Ü Tıp Fak Çocuk Sağ ve Hast AD AECE 1 Proteinüri Genellikle geçici ve selimdir Kalıcı proteinüri sistemik bir hastalık belirtisi olabilir Kronik böbrek hastalığı erken

Detaylı

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit NEFRİT Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Genel Bilgiler Böbreğin temel fonksiyonlarından birisi idrar üretmektir. Her 2 böbrekte idrar üretimine yol açan yaklaşık 2 milyon küçük ünite (nefron) vardır. Bir nefron

Detaylı

Birinci Basamakta Böbrek Hasarının Değerlendirilmesi Proteinüri; Kimde, Nasıl Bakılmalı, Nasıl Değerlendirilmeli?

Birinci Basamakta Böbrek Hasarının Değerlendirilmesi Proteinüri; Kimde, Nasıl Bakılmalı, Nasıl Değerlendirilmeli? Birinci Basamakta Böbrek Hasarının Değerlendirilmesi Proteinüri; Kimde, Nasıl Bakılmalı, Nasıl Değerlendirilmeli? Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gerçek bir pozitiflik söz konusu mudur?

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik böbrek hastalığı-tanım Glomerül filtrasyon hızında (GFH=GFR) azalma olsun veya olmasın, böbrekte

Detaylı

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM NEDİR? Nefrotik sendrom ; proteinüri (günde 3.5gr/gün/1.73 m2), hipoalbüminemi (

Detaylı

8 Boşaltım Sistemi Fizyolojisi

8 Boşaltım Sistemi Fizyolojisi ÜNİTE 8 Boşaltım Sistemi Fizyolojisi Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar Nefronların yapısını ve idrar oluşumunu, Glomerul filtrasyon hızı ve klirens kavramını, Jukstaglomeruler aparatus ve renin-anjiotensin

Detaylı

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay ANEMİYE YAKLAŞIM Dr Sim Kutlay KBH da Demir Eksikliği Nedenleri Gıda ile yetersiz demir alımı Üremiye bağlı anoreksi,düşük proteinli (özellikle hayvansal) diyetler Artmış demir kullanımı Eritropoez stimule

Detaylı

24 Ekim 2014/Antalya 1

24 Ekim 2014/Antalya 1 Kronik Böbrek Hastalığının Kontrolü ve Yönetimi Doç. Dr. Öznur USTA YEŞİLBALKAN Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği o.u.yesilbalkan@ege.edu.tr 24 Ekim 2014/Antalya 1 SUNUM

Detaylı

BÖBREK FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Böbreklerden 1 dk da 1200 ml kan geçişi (akımı) demektir.

BÖBREK FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Böbreklerden 1 dk da 1200 ml kan geçişi (akımı) demektir. BÖBREK FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1- Glomerüler filtrasyon 2- Tübüler reabsorbsiyon İdrar oluşumu 3- Tübüler sekresyon Böbrek Fonksiyonlarını Değerlendirmede İncelenecekler: 1- Glomerüler filtrasyon

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ Sami Uzun 1, Serhat Karadag 1, Meltem Gursu 1, Metin Yegen 2, İdris Kurtulus 3, Zeki Aydin 4, Ahmet

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler EGZERSİZ VE KAN Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler Akciğerden dokulara O2 taşınımı, Dokudan akciğere CO2 taşınımı, Sindirim organlarından hücrelere besin maddeleri taşınımı, Hücreden atık maddelerin

Detaylı

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Travma ve cerrahiye ilk yanıt Total vücut enerji harcaması artar Üriner nitrojen atılımı azalır Hastanın ilk resüsitasyonundan sonra Artmış

Detaylı

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanısında Güncelleme Dr. Alper Sönmez GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim

Detaylı

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim

Detaylı

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar?

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar? BÖBREK HASTALIKLARI Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Böbrekler ne işe yarar? Böbreğin en önemli işlevi kanı süzmek, idrar oluşturmak ve vücudun çöplerini (artık ürünleri) temizlemektir. Böbrekte oluşan idrar, idrar

Detaylı

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi HİPERKALSEMİ Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi Tanım: Hiperkalsemi serum kalsiyum düzeyinin normalden (9-11 mg/dl) yüksek olduğunda meydana gelen

Detaylı

Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli. Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli. Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Hemodiyaliz Normal Diyaliz İşlemi Kronik böbrek yetmezliği

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi M.YEKSAN 11.15-12.00

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi. Uz. Dr. Eyüp Arslan

Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi. Uz. Dr. Eyüp Arslan Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi Uz. Dr. Eyüp Arslan Vaka N.T, 68 Y, Erkek, Batman 10.11.1999 yılında HBs Ag pozitifliği DM ve diyabetik nefropati 15 yıldır DM, oral anti-diyabetik BUN;

Detaylı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı ASİT Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 2006-2007 Eğitim yılı Ders programı Asitin tanımı Fizik muayene bulguları Asit miktarının ifadesi Asit yapan nedenler Asitli hastada ayırıcı tanı

Detaylı

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir HD e yeni başlayan hastaların 1/3 de neden diyabetik nefropati Yeni başlayan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD KOMPLEMAN SİSTEMİ Kompleman sistem, (Compleman system) veya tamamlayıcı sistem, bir canlıdan patojenlerin temizlenmesine yardım eden biyokimyasal

Detaylı

Boşaltım Sistemi Fizyolojisi

Boşaltım Sistemi Fizyolojisi Boşaltım Sistemi Fizyolojisi 1 Boşaltım sistemi (üriner sistem) Homeostasise katılan en önemli organ sistemlerinden biridir. Vücut sıvılarının hacim ve içeriğinin kontrolü Kan basıncının düzenlemmesi ph

Detaylı

Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk. Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk. Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut Böbrek Yetmezliği -Tanım Glomerüler filtrasyon hızının saatler-günler

Detaylı

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Dr. Sıtkı Sarper SAĞLAM DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU 04.10.2011 1 Netter in Yeri: DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU

Detaylı

ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ

ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ 2009-2010,Dr.Naciye İşbil Büyükcoşkun Dersin amacı Eritrositlerin yapısal özellikleri Fonksiyonları Eritrosit yapımı ve gerekli maddeler Demir metabolizması Hemoliz Eritrosit

Detaylı

Hipokalsemi. Prof.Dr.Enver ŞİMŞEK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı

Hipokalsemi. Prof.Dr.Enver ŞİMŞEK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı Hipokalsemi Prof.Dr.Enver ŞİMŞEK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı Kalsiyum 03.01.2014 57.Milli Pediatri Kongresi 2 Kalsiyum Fetal dönem Çocukluk çağı Erişkin

Detaylı

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl Karaciğer ve safra yolu hastalıklar klarında laboratuvar bulguları Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 5.Yarıyıl 2006-2007 2007 eğitim e yılıy Karaciğer ve safra yolu hastalıklarında

Detaylı

2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru yanıt hayır olabilir mi?

2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru yanıt hayır olabilir mi? ÇOCUKLARDA İLAÇ KULLANIMINDA FARMAKOKİNETİK VE FARMAKODİNAMİK FARKLILIKLAR 17.12.2004 ANKARA Prof.Dr. Aydın Erenmemişoğlu ÇOCUKLARDA İLAÇ KULLANIMINDA FARMAKOKİNETİK VE 2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru

Detaylı

Akut Böbrek Yetmezliği: Dr. Fehmi Akçiçek

Akut Böbrek Yetmezliği: Dr. Fehmi Akçiçek Akut Böbrek Yetmezliği: Tedavi Dr. Fehmi Akçiçek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Nefroloji BD Bornova 35100, İzmir fehmi.akcicek@ege.edu.tr ABY Sıklığı Milyon populasyonda yıllık insidens

Detaylı

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ VE TANIM Kronik

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi

Detaylı

SOLİT ORGAN TRANSPLANTASYONU ve BK VİRUS ENFEKSİYONLARI Doç. Dr. Derya Mutlu Güçlü immunsupresifler Akut, Kronik rejeksiyon Graft yaşam süresi? Eskiden bilinen veya yeni tanımlanan enfeksiyon etkenleri:

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta Verimi Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Detaylı

Orta Yaşlı Primer Hipertansif Hastalarda Hedef Organ Hasarını Belirleyen Cystatin C değil, Ürik Asittir

Orta Yaşlı Primer Hipertansif Hastalarda Hedef Organ Hasarını Belirleyen Cystatin C değil, Ürik Asittir Orta Yaşlı Primer Hipertansif Hastalarda Hedef Organ Hasarını Belirleyen Cystatin C değil, Ürik Asittir Belda Dursun 1, Betül Altay-Özer 2, Aytül Belgi 3, Çağatay Andıç 4, Aslı Baykal 2, Ali Apaydın 3,

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

MYOLOGIA CRUSH SENDROMU. Dr. Nüket Göçmen Mas

MYOLOGIA CRUSH SENDROMU. Dr. Nüket Göçmen Mas MYOLOGIA CRUSH SENDROMU Dr. Nüket Göçmen Mas Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD Kas hücresi ve kas dokusu Kısalma özelliğini taşıyan hücreye kas hücresi denir. Bunların oluşturduğu dokuya

Detaylı

Su/Sıvı Tüketmeli? Dr. Rengin ELSÜRER AFŞARŞ

Su/Sıvı Tüketmeli? Dr. Rengin ELSÜRER AFŞARŞ Kronik Böbrek Hastası Ne Kadar Su/Sıvı Tüketmeli? Dr. Rengin ELSÜRER AFŞARŞ Hipertansiyon i Diyabet Nefrotoksinler Kilo kontrolü Su/sıvı tüketimi Clin J Am Soc Nephrol. 6: 2558-2560, 2011. Doktorum bana

Detaylı

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Sevcan A. Bakkaloğlu, Yeşim Özdemir, İpek Işık Gönül, Figen Doğu, Fatih Özaltın, Sevgi Mir OLGU 9 yaş erkek İshal,

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

AMİNO ASİT, KANTİTATİF (PLAZMA, İDRAR)

AMİNO ASİT, KANTİTATİF (PLAZMA, İDRAR) Klinik Laboratuvar Testleri AMNO AST, KANTTATF (PLAZMA, DRAR) Kullanım amacı: Plazma ve idrarda kantitatif amino asit ölçümüne, amino asit metabolizma bozukluklarının araştırılması sırasında ihtiyaç duyulur.

Detaylı

Serum Kreatinin Düzeyi Nasıl Değerlendirilmeli? Doç. Dr. Yakup EKMEKÇİ Ankara Güven Hastanesi

Serum Kreatinin Düzeyi Nasıl Değerlendirilmeli? Doç. Dr. Yakup EKMEKÇİ Ankara Güven Hastanesi Serum Kreatinin Düzeyi Nasıl Değerlendirilmeli? Doç. Dr. Yakup EKMEKÇİ Ankara Güven Hastanesi Sıvı ve elektrolit dengesi Asid-baz dengesi Kan basıncı regülasyonu Hormon üretimi ve salınımı Nitrojen yıkım

Detaylı

HASTANIN ÖNCELİKLİ OLARAK NUTRİSYON DURUMUNU BELİRLEMEK GEREKLİDİR:

HASTANIN ÖNCELİKLİ OLARAK NUTRİSYON DURUMUNU BELİRLEMEK GEREKLİDİR: NÜTRİSYONEL VE METABOLİK DESTEK: Malnütrisyon: Gıda tüketiminin metabolik hızı karşılamayamaması durumunda endojen enerji kaynaklarının yıkımı ile ortaya çıkan bir klinik durumdur ve iki şekilde olabilir.

Detaylı

Amino Asit Metabolizması Bozuklukları. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya ABD

Amino Asit Metabolizması Bozuklukları. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya ABD Amino Asit Metabolizması Bozuklukları Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya ABD Amino Asit Metabolizması Bozuklukları Genelde hepsi kalıtsal ve otozomal resesifir

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 1. ÜRÜN ADI ÜRÜN BİLGİSİ CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 2. BİLEŞİM Etkin madde: Her 5 ml de; Amoksisilin Klavulanik asit 250.00 mg 62.5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR

Detaylı

FOSFOR DENGESİ ve HİPERFOSFATEMİNİN KLİNİK SONUÇLARI

FOSFOR DENGESİ ve HİPERFOSFATEMİNİN KLİNİK SONUÇLARI FOSFOR DENGESİ ve HİPERFOSFATEMİNİN KLİNİK SONUÇLARI Dr. Dilek TORUN Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 13-17 Kasım 2013 30. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon

Detaylı

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği M E T I N S A R I K A Y A, F U N D A S A R I, J I N I G Ü N E Ş, M U S T A F A E R E N, A H M E T E D I P K O R K M A

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 LERDE LABORATUVAR İPUÇLARI GENEL TARAMA TESTLERİ Tam kan sayımı Periferik yayma İmmünglobulin düzeyleri (IgG, A, M, E) İzohemaglutinin titresi (Anti A, Anti B titresi) Aşıya karşı antikor yanıtı (Hepatit

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür 500 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR İNSUFOR, tip 2 diabetes mellitus tedavisinde, özellikle fazla kilolu

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

Tip 1 diyabete giriş. Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü

Tip 1 diyabete giriş. Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü Tip 1 diyabete giriş Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü ENTERNASYONAL EKSPER KOMİTE TARAFINDAN HAZIRLANAN DİABETİN YENİ SINIFLAMASI 1 - Tip 1 Diabetes

Detaylı

ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI

ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI Çocukların büyüme gelişmesi sırasında düzenli muayene, laboratuvar testleri ve gelişme kayıtlarının tutulması gereklidir. Bkz: çocukluk çağı aşıları ve testleri. Çocuk Check up

Detaylı

Malnutrisyon ve İnflamasyonun. Hasta Ötiroid Sendromu Gelişimine imine Etkisi

Malnutrisyon ve İnflamasyonun. Hasta Ötiroid Sendromu Gelişimine imine Etkisi Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Malnutrisyon ve İnflamasyonun Hasta Ötiroid Sendromu Gelişimine imine Etkisi Ebru Karcı, Erkan Dervişoğlu lu, Necmi Eren, Betül Kalender Kocaeli Üniversitesi,

Detaylı

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ)

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ) T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3

Detaylı

HEMATÜRİLİ HASTAYA YAKLAŞIM İNT. DR. AHMET KURTULUŞ AİBÜ TIP FAKÜLTESİ

HEMATÜRİLİ HASTAYA YAKLAŞIM İNT. DR. AHMET KURTULUŞ AİBÜ TIP FAKÜLTESİ HEMATÜRİLİ HASTAYA YAKLAŞIM İNT. DR. AHMET KURTULUŞ AİBÜ TIP FAKÜLTESİ TANIMLAR Hematüri: İdrarda kan olması durumudur. Makroskobik hematüri: Gözle, kırmızı-kahve renkli idrar görülmesi (Total, başlangıç,

Detaylı

* Madde bilgisi elektromanyetik sinyaller aracılığı ile hücre çekirdeğindeki DNA sarmalına taşınır ve hafızalanır.

* Madde bilgisi elektromanyetik sinyaller aracılığı ile hücre çekirdeğindeki DNA sarmalına taşınır ve hafızalanır. Sayın meslektaşlarım, Kişisel çalışmalarım sonucu elde ettiğim bazı bilgileri, yararlı olacağını düşünerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Çalışmalarımı iki ana başlık halinde sunacağım. MADDE BAĞIMLILIĞI

Detaylı

Türkiye Kronik Böbrek Hastalığı Prevalansı Araştırması Chronic REnal Disease In Turkey CREDIT

Türkiye Kronik Böbrek Hastalığı Prevalansı Araştırması Chronic REnal Disease In Turkey CREDIT Türkiye Kronik Böbrek Hastalığı Prevalansı Araştırması Chronic REnal Disease In Turkey CREDIT Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar CREDIT Çalışması Koordinatörü Kronik Böbrek Hastalığı Sık görülen, Renal ve

Detaylı

İlaçların nefrotoksik etkileri ve böbrek hastalıklarında ilaç kullanımı

İlaçların nefrotoksik etkileri ve böbrek hastalıklarında ilaç kullanımı İlaçların nefrotoksik etkileri ve böbrek hastalıklarında ilaç kullanımı Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Ab.D. osuzer@istanbul.edu.tr www.onersuzer.com 1

Detaylı

İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU ASİT-BAZ DENGESİ VE KAN GAZI ANALİZİ

İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU ASİT-BAZ DENGESİ VE KAN GAZI ANALİZİ İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU ASİT-BAZ DENGESİ VE KAN GAZI ANALİZİ AMAÇ: Katılımcıların bu sunumun sonunda kan gazı ve asit baz dengesi ile ilgili bilgilerini artırmaları amaçlanmıştır. HEDEFLER:

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III 1: DİYABET...1 Diabetes insipedius...2 Diabetes mellitus...2 Diyabetin Etkileri...3 Belirtiler...4 Nedenler...4 Tedavi...4 Bitkilerin Rolü...5 Tıbbi Faydaları...6 2: KARACİĞER

Detaylı

ph = 6,1 + log [CO 2 ]

ph = 6,1 + log [CO 2 ] ASİT-BAZ DENGESİ Asit-baz dengesi tanımı Biyolojik reaksiyonların hepsi optimum bir ph ortamında normal olarak cereyan ederler; ortamın ph değerinin değişmesi, önemli bozukluklara neden olur. Organizmada

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.Hikmet TEKÇE Dr. Nazım ERKURT

Yrd.Doç.Dr.Hikmet TEKÇE Dr. Nazım ERKURT Yrd.Doç.Dr.Hikmet TEKÇE Dr. Nazım ERKURT Plazma hücre diskrazileri anormal plazma hücrelerinin klonal çoğalma gösterdiği hastalıklar grubudur. İmmünglobulinlerin tümünün veya parçalarının (ağır veya hafif

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ESANSİYEL AMİNO ASİT ORAL Tablet Ağız yoluyla uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. ESANSİYEL AMİNO ASİT ORAL Tablet Ağız yoluyla uygulanır. KULLANMA TALİMATI ESANSİYEL AMİNO ASİT ORAL Tablet Ağız yoluyla uygulanır. Etkin maddeler: 1 tablet içeriği: L-izolösin 59 mg L-lösin 89 mg L-lizin 75 mg = lizin asetat 105 mg L-metionin 52 mg L-fenilalanin

Detaylı

RENAL TRANSPLANTLI HASTALARDA RENAL RESİSTİF İNDEKS DÜZEYİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

RENAL TRANSPLANTLI HASTALARDA RENAL RESİSTİF İNDEKS DÜZEYİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER RENAL TRANSPLANTLI HASTALARDA RENAL RESİSTİF İNDEKS DÜZEYİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı GİRİŞ Dopler Ultrasonografi;

Detaylı

Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI DÜZENLEMEK İÇİN PRONEL

Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI DÜZENLEMEK İÇİN PRONEL Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ Protein Değerlendirilmesi Enerji Kullanımı Süt Kalitesi Karaciğer Fonksiyonları Döl Verimi Karlılık BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI

Detaylı

2013 NİSAN TUS DAHİLİYE SORULARI

2013 NİSAN TUS DAHİLİYE SORULARI 2013 NİSAN TUS DAHİLİYE SORULARI Doğru cevap: B Referans: e-tus İpucu Serisi Dahiliye Ders Notları Cilt 2 Sayfa: 10 Doğru cevap: A Referans: e-tus İpucu Serisi Dahiliye Cilt 1 Ders Notları Sayfa: 233

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

SİNÜS - AĞRI, BASINÇ, AKINTI

SİNÜS - AĞRI, BASINÇ, AKINTI SİNÜS - AĞRI, BASINÇ, AKINTI Yardım edin sinüslerim beni öldürüyor! Bunu daha önce hiç söylediniz mi?. Eğer cevabınız hayır ise siz çok şanslısınız demektir. Çünkü her yıl milyonlarca lira sinüs problemleri

Detaylı

Olgu Sunumu (İmmünyetmezlikli hastada viral enfeksiyonlar) Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Olgu Sunumu (İmmünyetmezlikli hastada viral enfeksiyonlar) Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Olgu Sunumu (İmmünyetmezlikli hastada viral enfeksiyonlar) Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Olgu Dört ay önce eşinden böbrek nakli yapılan 62 yaşındaki

Detaylı

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 1. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 49 yaşında kadın hasta, ev hanımı Yakınması: Öksürük, balgam Hikayesi: Yaklaşık 2 aydır şikayetleri olan hasta akciğer grafisinde lezyon görülmesi üzerine merkezimize

Detaylı

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması Tuncay Güçlü S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Bölümü 16-18 Ekim 2014, Malatya GİRİŞ Kronik

Detaylı

İdrar İncelemesi. Üriner sistem hakkında hızlı ve kolayca bilgi verir. Erken tanı ve teşhiste yardımcı olur Hastanın takibinde anlamlıdır

İdrar İncelemesi. Üriner sistem hakkında hızlı ve kolayca bilgi verir. Erken tanı ve teşhiste yardımcı olur Hastanın takibinde anlamlıdır 05.12.2012 1 . İdrar İncelemesi Üriner sistem hakkında hızlı ve kolayca bilgi verir Kimyasal yönden Hücre ve mikroorganizma varlığı Kristal,Silendir varlığı ve tipleri Erken tanı ve teşhiste yardımcı olur

Detaylı

Levosimendanın farmakolojisi

Levosimendanın farmakolojisi Levosimendanın farmakolojisi Prof. Dr. Öner SÜZER Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD 1 Konjestif kalp yetmezliği ve mortalite 2 Kaynak: BM Massie et al, Curr Opin Cardiol 1996

Detaylı

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 69-74 Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım Prof. Dr. Hakan

Detaylı

İlaçların Etkilerini Değiştiren Faktörler, ve İlaç Etkileşimleri

İlaçların Etkilerini Değiştiren Faktörler, ve İlaç Etkileşimleri İlaçların Etkilerini Değiştiren Faktörler, ve İlaç Etkileşimleri Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 10.03.2009

Detaylı

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu. Yaşlı Bakım-Ebelik. YB 205 Beslenme İkeleri

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu. Yaşlı Bakım-Ebelik. YB 205 Beslenme İkeleri Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yaşlı Bakım-Ebelik YB 205 Beslenme İkeleri Uzm. Dyt. Emine Ömerağa emine.omeraga@neu.edu.tr YAŞLANMA Amerika da yaşlı bireyler eskiye göre

Detaylı

Tarım ve hayvancılıkta doğru analiz ve doğru yönlendirme verimi birebir etkiler!

Tarım ve hayvancılıkta doğru analiz ve doğru yönlendirme verimi birebir etkiler! Tarım ve hayvancılıkta doğru analiz ve doğru yönlendirme verimi birebir etkiler! VETERİNER TEŞHİS HİZMETLERİ Hassas ölçümler... Sağlıklı sonuçlar... Akılcı öneriler! 2011 yılında hayata geçirdiğimiz Veteriner

Detaylı

EGZERSİZE ENDOKRİN ve METABOLİK YANIT

EGZERSİZE ENDOKRİN ve METABOLİK YANIT EGZERSİZE ENDOKRİN ve METABOLİK YANIT Prof.Dr.Fadıl Özyener Fizyoloji Anabilim Dalı Sempatik Sistem Adrenal Medulla Kas kan dolaşımı Kan basıncı Solunum sıklık ve derinliği Kalp kasılma gücü Kalp atım

Detaylı

Böbrekler Böbrekler retroperitoneal aralıkta, insanlarda her birinin ağırlığı 150 g kadar olan bir çift organdır:

Böbrekler Böbrekler retroperitoneal aralıkta, insanlarda her birinin ağırlığı 150 g kadar olan bir çift organdır: BÖBREKLER VE İDRAR Böbrekler Böbrekler retroperitoneal aralıkta, insanlarda her birinin ağırlığı 150 g kadar olan bir çift organdır: Böbreklerde fonksiyonel ünite nefrondur. Yapılan hesaplara göre her

Detaylı

Pentamer şeklindeki CRP molekülünün şematik gösterimi

Pentamer şeklindeki CRP molekülünün şematik gösterimi C-REAKTİF PROTEİN (YÜKSEK DUYARLIKLI) Kısaltma ve diğer adı: CRP, hs-crp Kullanım amacı: Başta bakteriyel enfeksiyonlar olmak üzere her türlü enfeksiyonun ve iltihabi sürecin belirlenmesi ve tedaviye alınan

Detaylı

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA İYİLEŞMESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA Doku bütünlüğünün bozulmasıdır. Cerrahi ya da travmatik olabilir. Akut Yara: Onarım süreci düzenli ve zamanında gelişir. Anatomik ve fonksiyonel bütünlük

Detaylı

GİRİŞ ASİT BAZ BOZUKLUKLARI. ph ve [H + ] İlişkisi 01.02.2012 ASİT DENGESİ PLAZMA ASİDİTESİNİN ÖLÇÜLMESİ

GİRİŞ ASİT BAZ BOZUKLUKLARI. ph ve [H + ] İlişkisi 01.02.2012 ASİT DENGESİ PLAZMA ASİDİTESİNİN ÖLÇÜLMESİ GİRİŞ ASİT BAZ BOZUKLUKLARI Dr. Şükrü GÜRBÜZ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ACİL TIP A.D. Yaşamsal denge spesifik asit baz aralığında iş gören protein fonksiyonlarına bağlıdır. Hayatı tehdit eden bir çok

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUVAR SONUÇLARI

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUVAR SONUÇLARI LABORATUVAR BIYO HORMON 29.09.2015 10:33:14 30.09.2015 09:14:27 Glukoz 81 74 106 Ürik Asit 6.5 2.6 6 Kreatinin 0.72 0.51 0.95 Kolesterol 125 < 200 Trigliserid 56 < 150 HDL Kolesterol 36.0 40 60 LDL Kolesterol

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. Mehmet AK GATA Psikiyatri AD

Yrd. Doç.Dr. Mehmet AK GATA Psikiyatri AD Yaşlılarda Psikofarm akoloji Uygulam a Prensipleri Yrd. Doç.Dr. Mehmet AK GATA Psikiyatri AD ABD > 65 yaş, nüfusun %13 ancak reçete edilen tüm ilaçların % 35 > 70 yaş, hastaneye yatış 1/6 ilaç yan etkisi

Detaylı

Minavit Enjeksiyonluk Çözelti

Minavit Enjeksiyonluk Çözelti Prospektüs ; berrak sarı renkli çözelti olup her ml'si 500.000 IU Vitamin A, 75.000 IU Vitamin D 3 ve 50 mg Vitamin E içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ uygun farmasötik şekli, içerdiği A, D 3 ve E vitamin

Detaylı

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk 62 y., kadın, emekli bankacı İzmir de oturuyor. Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk Öykü: 12 yıldır hipertansif. İlaçlarını düzenli aldığını ve diyete

Detaylı

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Akut Mezenter İskemi Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Anatomi Etyoloji/Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Giriş Tüm akut mezenter iskemi

Detaylı

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ Prostat her erkekte doğumdan itibaren bulunan, idrar torbasının hemen altında yer alan bir organdır. Yaklaşık 20 gr ağırlığındadır ve idrar torbasındaki idrarı

Detaylı

ĐÇERĐK. Vitamin B6 Formları. LOGO www.themegallery.com. Tarihsel Bakış. Yapısal Formüller. 4 Piridoksin Piridoksal Piridoksamin Piridoksal-fosfat

ĐÇERĐK. Vitamin B6 Formları. LOGO www.themegallery.com. Tarihsel Bakış. Yapısal Formüller. 4 Piridoksin Piridoksal Piridoksamin Piridoksal-fosfat LOGO ĐÇERĐK Tarihsel Bakış B6 Vitamininin Genel Özellikleri Kimyasal Ve Biyolojik Fonksiyonları Biyokimyasal Fonksiyonları YRD. DOÇ. DR. BEKİR ÇÖL SUNAN: DUYGU BAHÇE Emilim, Transport ve Metabolizma İmmün

Detaylı

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı.

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı. GİRİŞ Süt rengi Şilus un peritoneal kaviyete ekstravazasyonudur. Oldukça nadir görülen bir durumdur. Asit sıvısındaki trigliserid seviyesi 110 mg/dl nin üzerindedir. Lenfatik sistemin devamlılığında sorun

Detaylı

Komplike İdrar Yolu Enfeksiyonları

Komplike İdrar Yolu Enfeksiyonları Komplike İdrar Yolu Enfeksiyonları Dr.Kenan HIZEL Gazi Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. İçerik 1. Kompike İYE 2. Piyelonefrit 3. Kateterli hastada İYE 4. Asemptomatik bakteriüri

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA REZİDÜEL RENAL FONKSİYON VE İNVAZİF OLMAYAN ATEROSKLEROZ BELİRTEÇLERİ İLİŞKİSİ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA REZİDÜEL RENAL FONKSİYON VE İNVAZİF OLMAYAN ATEROSKLEROZ BELİRTEÇLERİ İLİŞKİSİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA REZİDÜEL RENAL FONKSİYON VE İNVAZİF OLMAYAN ATEROSKLEROZ BELİRTEÇLERİ İLİŞKİSİ Yaşar Çalışkan 1, Halil Yazıcı 1, Tülin Akagün 1, Nadir Alpay 1, Abdullah Özkök 1, Nihat Polat

Detaylı

Prof Dr Salim Çalışkan. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi

Prof Dr Salim Çalışkan. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Prof Dr Salim Çalışkan İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi FC 12y K Tekrarlayan İYE İYE dikkat çeken noktalar Çocukluk çağında 2.en sık enfeksiyondur Böbrek parankimi zarar görebilir (skar) Skara

Detaylı

ÖDEMATÖZ DURUMLARA YAKLAŞIM AİBÜ İZZET BAYSAL TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI

ÖDEMATÖZ DURUMLARA YAKLAŞIM AİBÜ İZZET BAYSAL TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI ÖDEMATÖZ DURUMLARA YAKLAŞIM AİBÜ İZZET BAYSAL TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI KAYNAKLAR 1. Clinical Physiology of Acid-Base and Electrolyte Disorders Burton David Rose 5. Baskı 2. Comrehensive Clinical

Detaylı