HAVA KALĠTESĠ ÖLÇÜM ĠSTASYONLARINA AĠT BAKIM-ONARIM ĠġĠ KONTROL LĠSTESĠ ĠSTASYONUN IP NUMARASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAVA KALĠTESĠ ÖLÇÜM ĠSTASYONLARINA AĠT BAKIM-ONARIM ĠġĠ KONTROL LĠSTESĠ ĠSTASYONUN IP NUMARASI"

Transkript

1 HAVA KALĠTESĠ ÖLÇÜM ĠSTASYONLARINA AĠT BAKIM-ONARIM ĠġĠ KONTROL LĠSTESĠ ĠSTASYONUN ADI ĠSTASYONUN IP NUMARASI BAKIM-ONARIM YAPAN PERSONELLER (Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile var ise Bakanlık merkezinden gelen personel de yazılacaktır) (ADI / SOYADI, ÜNVANI) 2 3 Ġstasyona GeliĢ Tarihi ve saati:../../2010 tarih ve Saat... :. Ġstasyondan çıkıģ Tarihi ve saati../../2010 tarih ve Saat... :. Seri Numaraları ĠSTASYONDA BULUNAN CĠHAZLARIN İstasyon Kabin Nosu Kükürt di oksit (SO2) Partikül Madde (PM10) Karbonmonoksit (CO) Toplam Azotoksit (NOx) Ozon (O3) TECORA Gra.Par.Mad.Örn.Cihazı Klima UPS Bilgisayar Kasası Bilgisayar Monitörü Bilgisayar Klavyesi Bilgisayar Mousesi GPRS Modem IMEI Nosu GSM Hat IMEI Nosu Hasp Key Nosu Sıcaklık Alarm Sensör Duman Sensörü Kapı Açıldı Alarm Sensörü PM10 Başlığı Yangın Söndürücü Windows XP Lisans No su Rüzgar Hızı Rüzgar Yönü Sıcaklık ve Nem Basınç Sensör 1

2 1. KÜKÜRT DĠ OKSĠT ÖLÇÜM CĠHAZI Cihaz Çalışıyor mu? Cihazın dış görünüşünde bir arıza var mı? Kablo ve numune giriş hortumları yerinde mi? Numune Giriş filtre varmı? Numune Giriş hortumları ve probları temizlendi mi? Cihazın Numune Akış Miktarı nedir? UV Lambanın sinyal durumu nedir? Cihaz Zero ayarlarını tam olarak yapıyor mu? Yapamıyor ise default olarak atadığı değer nedir? Kalibrasyon Gaz Tüp Basıncı nedir? Kalibrasyon Tüpü ile son yapılan geçerli kalibrasyon tarihi ve kalibrasyon katsayısı nedir? Kalibrasyon tüp sertifika değeri nedir? Yazılımda Kalibrasyon tüpü değeri nedir? Kalibrasyon Tüpü ile cihaz arasında gaz kaçak testi yapıldı mı? Cihazın kullanım prosedürlerine göre temizlenmesi gereken hatları temizlendi mi? Cihaz bakım-onarımdan sonra harici kalibrasyon tüpü ile kalibre edildi mi? Bakım onarım sonrası yapılan kalibrasyon ile bakım onarım öncesi en son yapılan geçerli kalibrasyon faktörü nedir? Temizlik işlemleri kullanım kılavuzlarında bahsedilen malzeme ile mi yapıldı? AÇIKLAMALAR: Environnement SA Marka AF21M Kükürt Di Oksit Ölçüm Cihazı Ölçüm Sinyalleri Ölçüm Sinyalin Ġsmi Bakım-Onarım Bakım-Onarım dan Minimum Normal Maksimum dan Önceki Değer Sonraki Değer Not used PM High Voltage 500 mv 600 mv 1000 mv GND EXT EXT Pressure 500 hpa hpa UV Supply mv - ADJ Lamp mv 3000 mv Pm Signal - - <10 mv Optical Temp 380 o C 430 o C 480 o C UV Signal 500 mv 3500 mv 5000 mv Flow Rate 500 mv 1700 mv 2500 mv İnternal Temp 100 mv mv Cal Bench Temp 500 mv 1000 mv 2000 mv +5 V 4850 mv 5000 mv 5150 mv 1V Ref 990 mv 1000 mv 1010 mv 2

3 Ölçüm Sinyalin Ġsmi Monitor Europe Marka Kükürt Di Oksit Ölçüm Cihazı Ölçüm Sinyalleri Bakım-Onarım Minimum Normal dan Önceki Maksimum Değer Gas FLow 0.4 SLPM SLPM Gas Pressure 500 Torr Torr Ref.Voltage 1.0 Volt Volt Conc.Voltage 0.0 Volt Volt Analog Supply 11.6 Volt Volt Digital Supply 4.8 Volt Volt Bakım-Onarım dan Sonraki Değer Ground Offset High Voltage 690 Volt Volt Lamp Current 34 ma - 40 ma Out Of Service Zero Flow 20 Torr Torr Lamp 20 ma - 50 ma Cooler 0 oc - 15 oc 12 V Supply 11.1 Volt Volt Cell Temperature 35 oc - 60 oc Horiba Marka Kükürt Dioksit Ölçüm Cihazı Ölçüm Sinyalleri Ölçüm Sinyalin Ġsmi Bakım-Onarım dan Önceki Mini. Norm. Maks. Değer Signal Lamp Cell Sample SGGU Bakım- Onarım dan Sonraki Değer 2. PARTĠKÜL MADDE ÖLÇÜM CĠHAZI Cihaz Çalışıyor mu? Kablo ve hortumlar yerinde mi? Pompa Bağlantıları normal mi? Cihazın pompa sesi normal mi? Cihazın Numune Akış Miktarı kaçtır? (l/dakika) Cihazın yedek filtresi mevcut mu? Cihazın Filtre hareketi normal mi? Cihazın numune hattı temiz mi? Numune hattında kaçak var mı? (prob ile cihaz arasında) PM 10 başlık mevcut mu? Prob temizlendi mi? PM 10 başlık tüm parçalarına ayrılıp temizlendi mi? PM10 probunda paslanma, deforme var mı? Giriş hattı ve ısıtıcısı testi yapıldı mı? Temizlik işlemleri kullanım kılavuzlarında bahsedilen 3

4 malzeme ile mi yapıldı? AÇIKLAMALAR: Environnement S.A. Marka MP101M Partikül Madde Ölçüm Cihazı Ölçüm Sinyalleri Ölçüm Sinyalin Ġsmi Minimum Normal Maksimum O V Volt 0 Volt Volt +5 V 4800 Volt 5000 Volt 5200 Volt +15 V Volt Volt Volt -15 V Volt Volt Volt +24 V V 500 Volt 600 Volt 700 Volt +10 V A/D 9.90 Volt Volt Volt O V Volt 0 Volt Volt Temp. No: dc dc Temp. No: dc dc Pres.No:1 400 mb Akt.Bas mb Pres.No:2 400 mb Akt.Bas. 1050mb Ext.No: Ext.No: V Volt 0 Volt Volt 0 V Volt 0 Volt Volt Bakım-Onarım dan Önceki Değer Bakım-Onarım dan Sonraki Değer Met One Marka BAM1020 Partikül Madde Ölçüm Cihazı Ölçüm SĠnyalleri Parametre Okunan Değer Parametre Okunan Değer Range Bam Sample Met Sample Offset Conc Units Count Time Flow Rate Conc Type Flow Type Cv Qo ABS µ sw K Factor BKGD STD TEMP Amb. Temp. Bar. Pressure Flow Rate BAM1020 Partikül Madde Ölçüm Cihazı Flow Test Ekranı Sinyalleri Bakım Öncesi Bakım Sonrası BAM1020 REF. STD BAM1020 REF. STD 4

5 Last m(mg) ABS (mg) Difference (mg) % Difference BAM1020 Partikül Madde Ölçüm Cihazı Referans Membran Testi 3.TOPLAM AZOT OKSĠT ÖLÇÜM CĠHAZI Cihaz Çalışıyor mu? Cihazın dış görünüşünde bir arıza var mı? Kablo ve numune giriş hortumları yerinde mi? Numune Giriş filtresi varmı? Numune Giriş hortumları ve probları temizlendi mi? Ozon Generator yeterli Ozon üretebiliyor mu? Cihaz Zero ayarlarını tam olarak yapıyor mu? Yapamıyor ise default olarak atadığı değer nedir? Ref.Zero yapan silikageller değiştimi? Foto Multiply Tüpün durumu nedir? Cihazın pompa sesi normal mi? Span Gazı okunan değer nedir? Yazılımda Span Gazı değeri nedir? Span (permeation) Gazı değeri nedir? Span (permeation) Gazı ile son yapılan geçerli kalibrasyon tarihi ve kalibrasyon katsayısı nedir? Kalibrasyon Gaz Tüp Basıncı nedir? Kalibrasyon Tüpü ile son yapılan geçerli kalibrasyon tarihi ve kalibrasyon katsayısı nedir? Kalibrasyon tüp sertifika değeri nedir? Yazılımda Kalibrasyon tüpü değeri nedir? Kalibrasyon Tüpü ile cihaz arasında gaz kaçak testi yapıldı mı? Cihazın kullanım prosedürlerine göre temizlenmesi gereken hatları temizlendi mi? Cihaz bakım-onarımdan sonra harici kalibrasyon tüpü ile kalibre edildi mi? Bakım onarım sonrası yapılan kalibrasyon ile bakım onarım öncesi en son yapılan geçerli kalibrasyon faktörü nedir? AÇIKLAMALAR: Environnement S.A. Marka AC31M Toplam Azot Oksit Ölçüm Cihazı Ölçüm Sinyalleri Ölçüm Sinyalin Bakım-Onarım dan Bakım-Onarım dan Ġsmi Minimum Normal Maksimum Önceki Değer Sonraki Değer Convert T 0 10 mv 16 mv 22 mv PM High V 300 mv 600 mv 900 mv GND 0 mv 0 mv 10 mv EXT EXT

6 Pressure 0 mv 180 mv 300 mv Peltier - - <6.5 V Optical T mv 3500 mv 7000 mv PM Signal - - <10 mv PM T 0 50 mv 120 mv 200 mv Ozone Test 100 mv 300 mv 500 mv Flow Rate 1000 mv 2000 mv 2500 mv Internal Temp. 100 mv mv Cal Bench Test 950mV 1000 mv 1050 mv +5 Volt 4850 mv 5000 mv 5150 mv 1V Ref. 950 mv 1000 mv 1050 mv 4.KARBONMONOKSĠT ÖLÇÜM CĠHAZI Cihaz Çalışıyor mu? Cihazın dış görünüşünde bir arıza var mı? Kablo ve numune giriş hortumları yerinde mi? Numune Giriş filtre varmı? Numune Giriş hortumları ve probları temizlendi mi? CO Sinyal durumu nedir? Cihaz Zero ayarlarını tam olarak yapıyor mu? Yapamıyor ise default olarak atadığı değer nedir? Span Gazı okunan değer nedir? Yazılımda Span Gazı değeri nedir? Kalibrasyon Gaz Tüp Basıncı nedir? Kalibrasyon Tüpü ile son yapılan geçerli kalibrasyon tarihi ve kalibrasyon katsayısı nedir? Kalibrasyon tüp sertifika değeri nedir? Yazılımda Kalibrasyon tüpü değeri nedir? Kalibrasyon Tüpü ile cihaz arasında gaz kaçak testi yapıldı mı? Cihazın kullanım prosedürlerine göre temizlenmesi gereken hatları temizlendi mi? Cihaz bakım-onarımdan sonra harici kalibrasyon tüpü ile kalibre edildi mi? Bakım onarım sonrası yapılan kalibrasyon ile bakım onarım öncesi en son yapılan geçerli kalibrasyon faktörü nedir? Temizlik işlemleri kullanım kılavuzlarında bahsedilen malzeme ile mi yapıldı? AÇIKLAMALAR: Environnement S.A. Marka CO11M Karbonmonoksit Ölçüm Cihazı Ölçüm Sinyalleri Ölçüm Sinyalin Bakım-Onarım dan Bakım-Onarım dan Ġsmi Minimum Normal Maksimum Önceki Değer Sonraki Değer Motor 3000 mv 3600 mv 4500 mv Not Used GND 0 mv 0 mv - EXT 1-0 mv - EXT 2-0 mv - 6

7 Pressure 300 mv Akt.Bas mv IR Supply 3000 mv 3500 mv 4000 mv T o Pbse 1000 mv 1600 mv 2500 mv Not Used Optical Temp. 380 mv mv 500 mv Not Used Flow Rate 500 mv 1500 mv 2500 mv Internal Temp. 100 mv mv CO Signal 2000 mv mv +5 Volt 4850 mv 5000 mv 5150 mv 1V Ref. 950 mv 1000 mv 1050 mv 5. METEOROLOJĠK SENSÖRLER Rüzgar Hızı Sensoru Çalışıyor mu? Rüzgar Yönü Sensoru Çalışıyor mu? Sıcaklık Nem Sensoru Çalışıyor mu? Basinc Sensoru Çalışıyor mu? Meteorolojik Sensörlerin Referans Cihaz ile Doğrulama Değerleri Referans Cihaz MetOne Meteorolojik Sensörler Sensör Okunan Sensör Okunan Değer Düzeltme Katsayısı Değer Rüzgar H. (m/s) Rüzgar H. (m/s) Rüzgar Y. (Derece) Rüzgar Y. (Derece) Sıcaklık (C) Sıcaklık (C) Nem (%) Nem (%) Basınç (mbar) Basınç (mbar) 6.METEOROLOJĠK DĠREK Meteorolojik Direk mevcut mu? Meteorolojik Direğin salınım yapmaması için gergi telleri takılmış mı? Paratoner mevcut mu? Meteorolojik Direkte kırık, paslanma v.b. mevcut mu? Meteorolojik Sensörler mevcut mu? Meteorolojik Sensörlerden veriler geliyor mu? Direk Topraklama Direnci Ölçüldü mü? Direk Topraklama Direnci Nedir? Topraklama direnci standartların üzerinde mi? Üzerinde ise iyileştirme yapıldı mı? İyileştirmeden sonra topraklama direnç nedir? Evet/ 7.TECORA SKYPOST PM10 Gravimetrik PM10 Örnekleme Cihazı Evet/ 7

8 Cihaz Çalışıyor mu? Cihazın Numune Akış Miktarı kaçtır? (l/dakika) Cihazın yedek filtresi ve tutucusu mevcut mu?adet? Cihazın Filtre hareketi normal mi? Cihazın numune hattı temiz mi? Numune hattında kaçak var mı? PM 10 başlık mevcut mu? Prob temizlendi mi? PM 10 başlık tüm parçalarına ayrılıp temizlendi mi? PM10 probunda paslanma, deforme var mı? Cihazın pompa sesi normal mi? Cihazın Flow Akış Testi Yapıldı mı? Cihazın Flow Kalibrasyonu Yapıldı mı? 8.KLĠMA, UPS (KESĠNTĠSĠZ GÜÇ KAYNAĞI) Klima çalışıyor mu? UPS çalışıyor mu? Klima, elektrik kesilip geldiği zaman otomatik başlıyor mu? Klimanın iç ünitesinde paslanma, kırıklık v.b. var mı? Klima istasyon kabinin 20 o C ±2 sabit tutabiliyor mu? UPS sadece cihazları mı besliyor? UPS elektrik kesilip aküleri azaldığı zaman bilgisayarı uyku durumuna sokmadan cihazları insan müdahalesine gerek olmadan normal olarak kapatıyor mu? UPS elektrik kesilip aküleri azaldığı zaman cihazları insan müdahalesine gerek olmadan normal olarak kapatıyor mu? UPS elektrik geri geldiği zaman zaman bilgisayarı insan müdahalesine gerek kalmadan otomatik olarak açıyor mu? UPS elektrik geri geldiği zaman zaman cihazları insan müdahalesine gerek kalmadan otomatik olarak açıyor mu? UPS elektrik kesildiği zaman istasyonu ne kadar süre destekliyor? 9. ĠSTASYON BĠLGĠSAYARI, YAZILIMI Evet PC Kontrolü ve güncelleştirme(xp) yapıldı mı? Bilgisayar monitörü kontrol edilip temizliği yapıldı mı? Bilgisayar kasası ve iç ünitesi temizlendi mi? Bilgisayar klavyesi kontrol edilip temizliği yapıldı mı? Bilgisayar mousesi kontrol edilip temizliği yapıldı mı? 8

9 GPRS modem ve ekipmanlarının düzgün çalışıp çalışmadığı kontrol edildi mi? Alarm kayıtları kontrol edildi mi? GPRS bağlantısı sağlanabiliyor mu? Envidas FW güncellemesi yapıldı mı? Envidas FW Versiyon Nosu nedir? Envidas Reporter versiyon Nosu nedir? Elektrik geldiği zaman Bilgisayar ve yazılımlar otomatik başlıyor mu? Alarm durumlarında kullanıcılara SMS gönderilebiliyor mu? Merkeze veri aktarımı yapılabiliyor mu? İl Müdürlüğü Bilgisayarına veri aktarımı yapılabiliyor mu? Parametre sırası kontrol edildi mi? Parametre sırasını yazınız. Yazılımdan Otomatik kalibrasyon yapılabiliyor mu? Yazılımdan Otomatik Kalibrasyon sonucu elde edilen kalibrasyon katsayısı nedir? Geçmişe dönük elde edilen veriler kontrolünde ölçüm yapılamayan zaman dilimleri var mı? Var ise tarih sırasına göre belirtiniz? Cihaz Alarmları (Digital monitor) (SO2 ve PM10 için ayrı ayrı) yazılımda tanımlanmış mı? Alarm raporu alınabiliyor mu? Elektrik kesintileri yazılımda tanımlanmış mı? Rapor alınabiliyor mu? Kalibrasyon durumu yazılımda tanımlanmış mı? Kalibrasyon raporu alınabiliyor mu? 10.YANGIN SÖNDÜRÜCÜ Yangın söndürücü tüp üzerinde basınç göstergesi var mı? Var ise basınç değeri nedir? Duvara montaj kiti ile birlikte sabitlenmiş mi? Söndürücü kapıya yakın bir yere mi montaj edilmiş mi? Garanti süresince yıllık dolum ve bakımları yüklenici tarafından yapılmış mı? En son hangi tarihte dolum yapılmıştır? Evet/ 11.KAPI, ELEKTRĠK, DUMAN, SICAKLIK ALARMLARI Kapı Açıldığı zaman alarm veriyor mu? Kapı Açıldı alarmı verdiği zaman SMS mesajı kullanıcılara gidiyor mu? Sıcaklık yükseldiği zaman alarm veriyor mu? Sıcaklık alarmı verdiği zaman SMS mesajı kullanıcılara gidiyor mu? Duman olduğu zaman alarm veriyor mu? Duman alarmı verdiği zaman SMS mesajı kullanıcılara gidiyor mu? Sıcaklık alarmı verdiği zaman tüm sistem (Klima Evet 9

10 dahil) kapanıyor mu? (UPS, GPRS Modem ve Bilgisayar hariç) Sıcaklık alarmı verdiği zaman tüm sistem (Klima dahil) kapanıyor mu? (UPS, GPRS Modem ve Bilgisayar hariç) Acil Durdurma Butonu çalışıyor mu? 12.KABĠN, MEKANĠK AKSAMI Evet Kabinde paslanma var mı? Kabinde metal aksamı yoktur. Kabin dışında özellikle zeminde paslanma var mı? Evet Kabinde metal aksamı vardır. Üst taraftaki flanşlarda sızdırma var mı? Üst flanşlarda sızdırma vardır. Gaz ölçüm Evet cihazların flanşı ve probu mevcut değildir. Kabinde kırık, içe göçme var mı? Evet Kabinde kırık, içe göçme vardır Kabinin içerisine toz, sinek v.b giriyor mu? Evet Kabinin içine toz, sinek v.b girebilmektedir. Kabin kapısı zorlanmadan kapanıp açılıyor mu? Evet Kabin kapısı zorlanmadan açılıyor Kabin penceresi zorlanmadan kapanıp açılıyor mu? Evet Pencereler açılıyor Kabin kapısı ve penceresinde kırıklar, zorlama, içe göçmeler var mı? Evet Kabin kapısı ve penceresinde kırıklar, zorlama, içe göçmeler vardır. BAKIM-ONARIM YAPAN PERSONELLER (Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile var ise Bakanlık merkezinden gelen personel de yazılacaktır) (ADI / SOYADI, ÜNVANI,ĠMZA)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü B.09.0.ÇED.0.12.04-010.06-15125 GENELGE (2012/24)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü B.09.0.ÇED.0.12.04-010.06-15125 GENELGE (2012/24) T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: Konu: B.09.0.ÇED.0.12.04-010.06-15125 Genelgeler GENELGE (2012/24) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

Detaylı

Elektronik Basınç Kalibratörü LPC 300

Elektronik Basınç Kalibratörü LPC 300 KULLANMA KILAVUZU Elektronik Basınç Kalibratörü LPC 300 LPC 300 Elektronik Basınç Kalibratörü LPC 300 Kullanma Kılavuzu İLK KULLANIMDAN ÖNCE PİLİ 8-12 SAAT ARJ EDİNİZ (2. Bölüm Sayfa 6 bakınız) DRUCK &

Detaylı

Elektromanyetik Akış Ölçer FSM4000 (Models SE21_/SE41F)

Elektromanyetik Akış Ölçer FSM4000 (Models SE21_/SE41F) İçindekiler Elektromanyetik Akış Ölçer FSM4000 (Models SE21_/SE41F) Devreye Alma Talimatları - TR 03.2007 Üretici: ABB Automation Products GmbH Dransfelder Straße 2 D-37079 Göttingen Almanya Tel.: +49

Detaylı

DAĞITIM LİSANS BÖLGESİNDEKİ SERBEST TÜKETİCİLERİN SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI

DAĞITIM LİSANS BÖLGESİNDEKİ SERBEST TÜKETİCİLERİN SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI GAZDAŞ Sayfa: 1 / 9 SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI Rev:00 / 04.06.2013 DAĞITIM LİSANS BÖLGESİNDEKİ SERBEST TÜKETİCİLERİN SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI LPG OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR KONTROL KAYIT DEFTERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI LPG OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR KONTROL KAYIT DEFTERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI LPG OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR KONTROL KAYIT DEFTERİ FİRMA BİLGİLERİ Firma Adı: Firma Adresi: Firma Telefonu: Firma Kontrol Kayıt Defteri Düzenleme Tarihi: SORUMLU MÜDÜR

Detaylı

GENELGE (2012/24) ĐKĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

GENELGE (2012/24) ĐKĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak Sayı: Konu: B.09.0.ÇED.0.12.04-010.06-15125 Genelgeler GENELGE (2012/24) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) 10.10.2009 tarihli ve 27372 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

MG-7200 / MG-7400 Serisi MaviGard Akıllı Analog Adresli Sistem Yangın Alarm Santralları Kullanma Kılavuzu

MG-7200 / MG-7400 Serisi MaviGard Akıllı Analog Adresli Sistem Yangın Alarm Santralları Kullanma Kılavuzu TDD-278 Rev.6 Harezmic Kullanma Kılavuzu Sayfa 1 / 32 MG-7200 / MG-7400 Serisi MaviGard Akıllı Analog Adresli Sistem Yangın Alarm Santralları Kullanma Kılavuzu İÇİNDEKİLER No Bölüm Sayfa 1 Giriş 3 2 Uyarılar

Detaylı

Elektromanyetik Akış Ölçer FXE4000 (COPA-XE/MAG-XE) Devreye Alma Talimatları - TR. Üretici: D184B133U02-Draft1 11.2006

Elektromanyetik Akış Ölçer FXE4000 (COPA-XE/MAG-XE) Devreye Alma Talimatları - TR. Üretici: D184B133U02-Draft1 11.2006 Đçindekil er Elektromanyetik Akış Ölçer FXE4000 (COPA-XE/MAG-XE) Devreye Alma Talimatları - TR D184B133U02-Draft1 11.2006 Üretici: ABB Automation Products GmbH Dransfelder Straße 2 D-37079 Göttingen Almanya

Detaylı

MIDEA HAVUZ SICAK SUYU (YALNIZ SICAK SU) ISI POMPASI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 2014. Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 2014/10

MIDEA HAVUZ SICAK SUYU (YALNIZ SICAK SU) ISI POMPASI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 2014. Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 2014/10 MIDEA HAVUZ SICAK SUYU (YALNIZ SICAK SU) ISI POMPASI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 214 Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 214/1 Montaj ve Kullanma Kılavuzu Midea Yüzme Havuzu Su Isıtıcısı Ürünümüzü

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Vaisala HydroMet Veri Toplama Platformu. DMİ 150 AWOS Ağı Projesi 2008 D210376EN-A

KULLANIM KILAVUZU. Vaisala HydroMet Veri Toplama Platformu. DMİ 150 AWOS Ağı Projesi 2008 D210376EN-A KULLANIM KILAVUZU Vaisala HydroMet Veri Toplama Platformu DMİ 150 AWOS Ağı Projesi 2008 D210376EN-A Kullanım Kılavuzu İçindekiler BÖLÜM 1 GENEL BİLGİLER...10 Bu Kılavuz Hakkında...10 Veri Toplama Platformu

Detaylı

TEBLİĞ SÜREKLİ ATIKSU İZLEME SİSTEMLERİ TEBLİĞİ

TEBLİĞ SÜREKLİ ATIKSU İZLEME SİSTEMLERİ TEBLİĞİ 22 Mart 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29303 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ SÜREKLİ ATIKSU İZLEME SİSTEMLERİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

28082 Sayılı Resmî Gazete SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TEBLİĞİ

28082 Sayılı Resmî Gazete SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TEBLİĞİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 12 Ekim 2011 Tarihli ve 28082 Sayılı Resmî Gazete SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

İÇ ÜNİTE DIŞ ÜNİTE. Şekil 1 NOT VEYA

İÇ ÜNİTE DIŞ ÜNİTE. Şekil 1 NOT VEYA KULLANIM KILAVUZU Yer Tavan Tipi Klimamızı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Klimanızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve gerektiğinde kullanmak için saklayın.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Goodrive100 Sürücü SHENZHEN INVT ELECTRIC CO. LTD.

Kullanım Kılavuzu. Goodrive100 Sürücü SHENZHEN INVT ELECTRIC CO. LTD. Kullanım Kılavuzu Goodrive100 Sürücü SHENZHEN INVT ELECTRIC CO. LTD. İçindekiler İçindekiler İçindekiler... 1 1 Güvenlik Önlemleri... 2 1.1 Güvenlik Tanımları... 2 1.2 Uyarı Sembolleri... 2 1.3 Güvenlik

Detaylı

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1. KONU KAPSAM 1.1. Bu projenin konusu ve kapsamı; Türkiye de faaliyet gösteren Çimento Fabrikalarının

Detaylı

Elektronik Baskül KULLANMA KĐTABI. 0 g ~ 60 ton FM18 SERĐSĐ ĐÇĐNDEKĐLER

Elektronik Baskül KULLANMA KĐTABI. 0 g ~ 60 ton FM18 SERĐSĐ ĐÇĐNDEKĐLER ĐMALATÇI FĐRMA : DĐKOMSAN ELEKTRONĐK SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. OTO SANAYĐ SĐTESĐ, MENDERES CAD., NO : 19 4. LEVENT / ĐSTANBUL Elektronik Baskül TEL : 0212 283 37 15 ( Pbx ) FAKS : 0212 281 24 67 E-Mail :

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 29.04.2015 Ultra Derin Dondurucu Teknik Şartnamesi

İlk Yayın Tarihi 29.04.2015 Ultra Derin Dondurucu Teknik Şartnamesi ŞRT.04 29.04.2015 Ultra Derin Dondurucu Teknik Şartnamesi /01 1. Cihaz -86 C sıcaklıkta çalışabilmelidir. 2. Cihazın kabinin yan duvarları en az 1 inç kalınlığında vakum panel ve köpük dolgu ile izole

Detaylı

F-100 Sıcaklık-Nem, (Zirai Don) Uyarı Sistemi. Döküman Version: 2014-01

F-100 Sıcaklık-Nem, (Zirai Don) Uyarı Sistemi. Döküman Version: 2014-01 F-100 Sıcaklık-Nem, (Zirai Don) Uyarı Sistemi Döküman Version: 2014-01 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER........ 2 1. Cihaz Özellikleri....... 3 1.1. Donanımsal Özelikler....... 3 1.2. Yazılımsal Özellikler.........

Detaylı

ORION ECHO ECH0201 Kullanıcı Kitapçığı Ver. 1.03

ORION ECHO ECH0201 Kullanıcı Kitapçığı Ver. 1.03 ORION ECHO ECH0201 Kullanıcı Kitapçığı Ver. 1.03 İÇİNDEKİLER 1.0. Orion ECH 0201 Ultrasonic Seviye Transmitteri 3 1.1. Ech_0201 Dc Hata Kontrolü Özellikleri 3 1.2. Uygulamalar 3 1.3. Teknik Özellikler

Detaylı

KULLANICI EL KİTABI. D5A/7A T/TAGenset motor D5A/7A T/TA Deniz Genseti. Tasniflenebilir Kontrol Sistemi Kontrol Sistemi MCC

KULLANICI EL KİTABI. D5A/7A T/TAGenset motor D5A/7A T/TA Deniz Genseti. Tasniflenebilir Kontrol Sistemi Kontrol Sistemi MCC KULLANICI EL KİTABI D5A/7A T/TAGenset motor D5A/7A T/TA Deniz Genseti Tasniflenebilir Kontrol Sistemi Kontrol Sistemi MCC İçindekiler Önsöz... 2 Güvenlik Bilgileri... 3 Giriş... 8 Aygıtlar ve Kumandalar...

Detaylı

E250 KULLANIM KILAVUZU E250 KULLANIM KILAVUZU

E250 KULLANIM KILAVUZU E250 KULLANIM KILAVUZU E25 KULLANIM KILAVUZU A Güvenlik Mesajları Tanımlar ve Semboller E25 Serisi hız kontrol cihazından sürekli verim almak için, cihazı monte etmeden ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu ve tüm uyarı

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 EK LCD BK 30 EK LCD

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 EK LCD BK 30 EK LCD Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 EK LCD BK 30 EK LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİNALARININ ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ, MEKANİK TESİSATLARI VE MÜŞTEMİLATLARININ, ELEKTRİK TRAFOLARININ, YG, AG SİSTEMLERİNİN,

Detaylı

Kullanım ve Kurulum Klavuzu TR

Kullanım ve Kurulum Klavuzu TR Kullanım ve Kurulum Klavuzu TR İçindekiler Kullanım Bölümü Genel Kurulum bilgileri Kurulum hakkında bilgiler Ürün bilgiler NIBE SPLIT özellikleri NIBE SPLIT çalışma esası Drenaj tepsisi ısıtıcı, kontrol

Detaylı

Motor ve çevresi DİZEL ENJEKSİYON XHXB - XHXE - XHXF - XHXG OCAK 2005 EDITION TURQUE

Motor ve çevresi DİZEL ENJEKSİYON XHXB - XHXE - XHXF - XHXG OCAK 2005 EDITION TURQUE Motor ve çevresi XHXB - XHXE - XHXF - XHXG OCAK 2005 EDITION TURQUE "İşbu dokümanda, üretici tarafından öngörülen Onarım Metotları, dokümanın düzenlenme tarihinde yürürlükte olan teknik spesifikasyonlar

Detaylı

Soğuk Oda Soğutma Ünitesi Montaj İşletme Bakım

Soğuk Oda Soğutma Ünitesi Montaj İşletme Bakım Soğuk Oda Soğutma Ünitesi Montaj İşletme Bakım Bu kitap Carrier Profoid Split System Refrigerating Unit SupercoldSC- Start-Up and Operations Instructions adlı kitabından Alarko Carrier Dökümantasyon Merkezi

Detaylı

. - Nokta. Ekran RESULTS ı gösterirken kullanılırsa, bu tuş zoom fonksiyonunu MADUR GA-21 BACA GAZI ÖLÇÜM CİHAZI KULLANIM TALİMATI 1.

. - Nokta. Ekran RESULTS ı gösterirken kullanılırsa, bu tuş zoom fonksiyonunu MADUR GA-21 BACA GAZI ÖLÇÜM CİHAZI KULLANIM TALİMATI 1. 1. AMAÇ Madur GA-21 Baca Gazı Ölçüm Cihazı kullanım şeklinin açıklanması. 2. KAPSAM Kirlilik yaratan kaynakların hava kalitesine etkilerinin yanma riminin belirlenmesi amacıyla Madur GA-21 Baca Gazı Ölçüm

Detaylı

DİZEL MOTOR TAHRİKLİ YANGIN POMPA KONTROL PANOSUNUN KURULUM VE BAKIM KILAVUZU OTOMATİK KONTROL PANOSU MODEL GPD

DİZEL MOTOR TAHRİKLİ YANGIN POMPA KONTROL PANOSUNUN KURULUM VE BAKIM KILAVUZU OTOMATİK KONTROL PANOSU MODEL GPD DİZEL MOTOR TAHRİKLİ YANGIN POMPA KONTROL PANOSUNUN KURULUM VE BAKIM KILAVUZU OTOMATİK KONTROL PANOSU MODEL GPD 9 nov 2009 1/22 GPD-MAN002-TR REV0A 9 nov 2009 2/22 GPD-MAN002-TR REV0A Dizel motor tahrikli

Detaylı

ATLAS 5000 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ 220/380Vac, 50Hz 10-300kVA PF:08. Kesintisiz Güç Kaynağı KULLANICI EL KİTABI

ATLAS 5000 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ 220/380Vac, 50Hz 10-300kVA PF:08. Kesintisiz Güç Kaynağı KULLANICI EL KİTABI ATLAS 5000 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ 220/380Vac, 50Hz 10-300kVA PF:08 Kesintisiz Güç Kaynağı KULLANICI EL KİTABI ESİS ENERJİ ve ELEKTRONİK SAN. TİC. A.Ş. DUDULLU ORG. SAN. BÖLGESİ ESENKENT MAH. BATURALP

Detaylı