MADEN İŞYERLERİNDE GÜVENLİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MADEN İŞYERLERİNDE GÜVENLİK"

Transkript

1 MADEN İŞYERLERİNDE GÜVENLİK

2 MADENCİLİĞİN TARİFİ Madencilik, yer kabuğu içerisinde cevher denilen ekonomik değeri olan maden bileşiklerini ekonomik olarak çıkarıp kullanılabilir hale getirme işlemidir. Bu amaçla, yeraltında ve yeryüzünde yapılan bütün faaliyetleri kapsar. Bilindiği üzere madencilik, dünyada, doğası gereği en riskli iş kollarının başında gelmektedir. Bu nedenle, iş sağlığı ve güvenliği kavramının ilk olarak ortaya çıkmasına sebep olan işkolu sayılabilir. Özellikle yeraltı kömür madenciliği, iş kazası ve meslek hastalığı yönünden diğer iş kollarına kıyasla ön sıralarda yer almaktadır. 2

3 MADENCİLİĞİN TARİFİ Özellikle yeraltı kömür madenciliği, iş kazası ve meslek hastalığı yönünden diğer iş kollarına kıyasla ön sıralarda yer almaktadır. Ülkemizde emek yoğun çalışılan bu sektörde iş kazası ve meslek hastalıklarıyla karşılaşma olasılığı diğer iş kollarına oranla yüksektir. 3

4 MADENCİLİĞİN TARİFİ Madencilik sektörü, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik e göre çıkarılan Tehlike Sınıfları Tebliğinde çok tehlikeli sınıfta yer almaktadır. Dolayısıyla, A sınıfı iş güvenliği uzmanının çalışmasını gerektirmektedir. 4

5 MADENCİLİK TERİMLERİ Açık işletme; yerüstündeki maden işletmelerini, Akrosaj; dik ve eğimli kuyuların dip ve başlarıyla ara katlardaki manevra yerlerini, bu yerlerde bulunan düzenleri, Alevsızdırmaz (antigrizuto) aygıt; içine girebilecek grizunun patlaması halinde, hasara uğramaksızın alevin sızmasını ve ortamdaki grizu veya kömür tozunun tutuşmasını ya da patlamasını önleyecek şekilde yapılmış aygıtı, 5

6 MADENCİLİK TERİMLERİ Askıya almak; bir kademenin hazırlanmasından sonra kendi ağırlığıyla göçmesini sağlamak üzere altının boşaltılmasını, Ateşleme; kazı işlerinde deliklere doldurulmuş olan patlayıcı maddelerin patlatılmasını, Ateşleyici (barutçu); patlayıcı maddelerin mevzuatta belirtilen koşullarda kullanılmasını yerine getirmek üzere yeterlilik belgesine sahip en az ilkokul mezunu kişiyi, 6

7 MADENCİLİK TERİMLERİ Ayak; maden içerisinde iki galeri arasında cephe halinde üretim yapılan yeri, Baca; maden içerisinde sürülen galeriyi, Başaşağı (desandre); yeraltında başaşağı sürülen eğimli yolları, Başyukarı; Bir galeriden başlayarak yukarıya doğru belli bir eğimde sürülen açıklığı, Baraj; yeraltında yangın, su, zararlı gaz ve diğer tehlikeleri önleyici maniaları, 7

8 MADENCİLİK TERİMLERİ Cep (niş); galeri, varagel ve vinç dip ve başları ile ara katlarında görevli işçilerin ve ateşleme görevlilerinin korunmaları amacıyla serbestçe sığınabilecekleri biçimde yapılan yuvaları, Çatlak (kavlak); ana kitleden ayrılmış, her an düşebilecek parçaları, Çatlak sökümü; bir kademenin kazı işlerinin devamı sırasında ana kitleden ayrılmış, düşebilecek durumdaki parçaların temizlenmesini, Daimi nezaretçi; fenni nezaretçinin emir ve talimatı altında görev yapan ve Maden Kanununa göre atanmış olan kimseyi, 8

9 MADENCİLİK TERİMLERİ Dekapaj; kazısı yapılacak maden ve taş kitlesi veya tabakasının üzerini kaplayan örtü tabakasının kaldırılmasını, Dolgu (ramble); yeraltında açılan boşlukların dolgu malzemesiyle doldurulmasını, Fenni nezaretçi; iş sağlığı ve güvenliği gereklerinin yerine getirilmesinden ve işletmenin teknik esaslar çerçevesinde çalıştırılmasından sorumlu, maden mevzuatına göre görevlendirilmiş olan maden mühendisini, 9

10 MADENCİLİK TERİMLERİ Freno; varagel üzerinde taşımayı sağlayan sistemi, Grizu; metanın havayla karışımını, Hava köprüsü (krosing); bir hava akımının diğer bir hava akımı yoluna karışmadan belirlenmiş doğrultuda gitmesini sağlayan geçidi, Kademe; açık işletmelerde belirli aralık, kod ve eğimlerle meydana getirilen basamak şeklindeki çalışma yerlerini, 10

11 MADENCİLİK TERİMLERİ Karakol; vinç ve varagel baş ve diplerinde kurulan koruyucu düzeni, Karo; maden işletmeleri için gerekli hizmetlerin yapıldığı yerüstü tesislerinin bulunduğu alanı, Kelebe; Yeraltında iki kat (etaj) arasını birleştiren tahkimatlı bir bürün bir bölümünün insan iniş ve çıkışı için merdivenle teçhiz edildiği, bir bölümünden ise cevher veya ramble nakledildiği açıklığı, 11

12 MADENCİLİK TERİMLERİ Kendiliğinden emniyetli aygıt; içinde normal çalışması sırasında meydana gelebilecek herhangi bir ark veya kıvılcımın ortamda bulunan yanıcı gaz veya buharları patlatmayacağı biçimde yapılmış aygıtı, Kişisel koruyucular; çalışanların iş kazasına uğramalarını veya meslek hastalıklarına tutulmalarını önlemek üzere, çalışılan yerin özelliğine ve yürürlükteki mevzuata göre çalışma süresince kullanmak zorunda oldukları gözlük, maske, baret, koruyucu ayakkabı, eldiven, yağmurluk, emniyet kemeri vb. koruyucuları, 12

13 MADENCİLİK TERİMLERİ Lağım; taş içerisinde sürülen galeriyi, Maden ocağı; kuyuları ve giriş-çıkış yollarıyla yeraltındaki bütün kazı yapılan yerleri, bu kazılardan çıkan postanın ve pasanın çıkartıldığı eğimli ve düz galerileri, diğer yolları ve üretim yerlerini, çıkarma, taşıma ve havalandırma tesislerini, yeraltında kullanılan enerjinin sağlanmasında ve iletilmesinde kullanılan sabit tesisleri, (kendine özgü havalandırma tesisi bulunan her maden ocağı bağımsız bir ocak sayılır. Ancak, ayrı havalandırma tesisleri bulunmakla birlikte, aynı işverene ait olup bir elden yönetilen ve yeraltından birbirlerine bağlı olan birden çok maden ocağı da tek bir ocak kabul edilir.) 13

14 MADENCİLİK TERİMLERİ Molet; kuyularda vinç halatını yönlendiren özel makarayı, Nefeslik; ocak havasının çıkış yolunu, Nezaretçi; fenni nezaretçi tarafından gerekli görülen işleri yürütmek veya bunları gözetim altında bulundurmak üzere yazılı olarak görevlendirilen, gerekli deneyim ve teknik bilgiye sahip en az ilkokul mezunu kişiyi, Paraşüt; asansörlerde çekme halatının kopması halinde kafesin düşmesini önleyecek düzeni, 14

15 MADENCİLİK TERİMLERİ Potkabaç; kazı işlemini kolaylaştırmak amacıyla alında derinlemesine açılan boşluğu, Rekup; ana galeriden maden yatağını kesme amacıyla sürülen ikincil galerileri, Sıkılama; lağım deliklerine patlayıcı madde konulduktan sonra kalan boşluğun gerektiği biçimde doldurulmasını, Şev; kademe alın ve yüzlerindeki eğimli yüzeyi, Şövelman; kuyu ağzındaki asansör kulesini, 15

16 MADENCİLİK TERİMLERİ Topuk; yeraltı işletmeleriyle açık işletmelerde güvenlik amacıyla alınmadan (kazılmadan) bırakılan maden kısımlarını, Varagel; dolu araba aşağıya inerken boş arabanın yukarıya çıkmasını sağlayan ve karşılıklı ağırlık esasına göre, eğimli düzey üzerinde fren ve halat kullanılarak yapılan taşıma sistemini, 16

17 İLGİLİ MEVZUAT sayılı Maden Kanunu 2- Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği 3- Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük 4- Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük 5- Grizulu ve Yangına Elverişli Ocaklarda Alınması Gerekli Önlemler Hakkında Yönetmelik 17

18 İLGİLİ MEVZUAT 6- Grizulu Ocaklarda Elektrik Enerjisi Kullanılması Hakkında Yönetmelik 7- Deniz, Göl veya Nehir Altında Bulunan Madenlerdeki Çalışmalar Hakkında Yönetmelik 8- Yeraltı Maden İşletmelerinde Elektrikli Lokomotiflerin Kullanılması Hakkında Yönetmelik 9- Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik 10- Alev sızdırmazlık Test İstasyonu Yönetmeliği 18

19 İLGİLİ MEVZUAT 11- Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 12- Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 13- Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddeler Tüzüğü 14- Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik 15- Patlayıcı Maddelerin Yok Edilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik 19

20 İLGİLİ MEVZUAT 16- Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi, Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik (CE Uygunluk İşareti ile ilgili) (Askeri amaçlı barut ve patlayıcı maddeler ile piroteknik maddeler hariç) 17- Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik 20

21 ESKİ VE YENİ MEVZUATIN KARŞILAŞTIRILMASI Maden işletmelerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında, mülga 1475 sayılı İş Kanununa göre çıkarılmış olan Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük ve Tüzüğe dayanılarak çıkarılmış 5 adet Yönetmelik ile Avrupa Birliğine uyum mevzuatı çerçevesinde 4857 sayılı İş Kanununa göre çıkarılmış olan Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği yer almaktadır. 21

22 ESKİ VE YENİ MEVZUATIN KARŞILAŞTIRILMASI Eski kanuna göre çıkarılmış olan ve fakat halen yürürlükte bulunan Maden ve Taşocakları Tüzüğü ile Yönetmeliklerindeki hükümler noktasal tespit bazlı ve reaktif (düzeltici) nitelikli hükümler olmakla birlikte, yeni kanuna göre çıkarılmış olan Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmeleri Yönetmeliği ile Sondajla Maden Çıkarılan İşletmeler Yönetmeliğindeki hükümler risk bazlı ve proaktif (önleyici) nitelikli hükümlerdir. 22

23 MADEN İŞLETMELERİNDE KULLANILAN MAKİNELER Maden makineleri ve teçhizatı, yeraltı ve yerüstündeki kömür, cevher ve taşların kazılması, kırılması, yüklenmesi, nakliyatı ve zenginleştirilmesinde kullanılır. Standart bir sınıflandırma olmamasına rağmen, bunlar dört ana grupta toplanabilir. 23

24 MADEN İŞLETMELERİNDE KULLANILAN MAKİNELER 1- Kazıcı ve Kesiciler a) Kazıcılar (Martopikörler, dozerler, ekskavatörler-bagerler) b) Deliciler (Vagondril ve martoperfaratörler ve sondaj makineleri) c) Kesiciler (Potkabaç makineleri, sabanlı kazı makineleri) d) Galeri Açma Makineleri 24

25 MADEN İŞLETMELERİNDE KULLANILAN MAKİNELER 2- Yükleme ve Nakliyat Makineleri a) Konveyörler (Tek zincirli, çift zincirli ve bant konveyörler) b) Posta yükleme makineleri (Loaderler) c) Skreyper yükleyiciler d) Kamyonlar e) Lokomotifler (Diesel, elektrikli, akülü ve basınçlı havalı lokomotifler) f) Vinçler (Kuyu vinçleri, desandre vinçleri) g) Asansörler 25

26 MADEN İŞLETMELERİNDE KULLANILAN MAKİNELER 3- Yeraltı ramble (dolgu) makineleri 4- Yardımcı makineler a) Kompresörler b) Vantilatör ve aspiratör grupları c) Tulumbalar (santrifüjlü, pistonlu, şamandıralı tulumbalar ve mamut tulumbalar-hava ile pompalama) d) Zenginleştirme Tesisleri ve Lavvarlar 26

27 MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİ Yollar-Giriş çıkış yolları devamlı açık ve bakımlı,levhalar İki yol zorl.-topuk 30 m az olm. Aynı çatı altında olamaz Derinliği 50 metreden az kuyularda sağlam merdivenler-basamak aralıkları 30 cm,eğimleri 80 dereceden,dinlenme sahanlıkları arası 10 m.çok olamaz,sahanlıktan 1m yukarı İki kuyudan oluşan ocaklarda başka güvenli yol yoksa kuyuların en derin katından bağlantı İnip çıkanlar malzemeyi tespit edecek İmalat haritaları her ayın sonunda işlenecektir.

28 PATLAYICI MADDELER Maden ve taş ocaklarıyla tünel yapımında ancak, Bakanlığın izin verdiği türden patlayıcı maddeler kullanılabilir. Ateşlenmesi-yeterlik belgesine sahip ateşleyiciler Doldurma-sıkılama Ateşlemede güvenlik tedbirleri Patlamamış patlayıcı maddeler Eski delikler 28

29 PATLAYICI MADDELER Manyetolar Kullanılabilecek kapsüller Fitiller-kapsül pensesi (Yanıcı ve parlayıcı gazlar bulunan,tozların yanması ve patl. ith.olan oc.fitille atş. Yapılmaz.Kömür ve kükürt ocakları ) Patlayıcı madde kullanma yasağı-%1 den çok metan,grizu bulunması muhtemel imalat boşlukları ve çatlakları olan yerler,tıkanmış kömür bür ve siloları,kapatılmış yangın barajlarının açılması Doldurmadan önce 25m yarı çaplı alan içinde %l metan tespit edilirse lağımlar doldurulmaz Beşten çok lağımın aynı anda ateşlenmesi seri halde elk. 29

30 PATLAYICI MADDELER Doldurma sonucu %l Metan varsa düşünceye kadar ateşleme yapılmaz. Tehlikeli kömür tozu bulunan yerlerde lağım delikleri doldurulmadan önce taş tozu serpilerek veya sulanarak emniyet tedbirleri alınır. 30

31 TAHKİMAT VE DOLGU Bütün yer altı işlerinde,taş,toprak,kömür, cevher vb. maddelerin kayma ve düşmelerini önlemek üzere uygun ve yeterli tahkimat yapılır. Yönerge-Fenni nezaretçi,teknik esaslar Tahkimat malzemesi bulundurma zorunluluğu Dolgu zorunluluğu -Grizulu, kendiliğinden yanan damarlarda ayak arkaları sıkıca doldurulur. 31

32 MADEN OCAKLARI 32

33 TAŞIMA Yönerge Yollardaki aralıklar-60,180(1.5m/sn geçmezse uym) Cepler-50 m aralıklarla iki kişilik Badanalama ve aydınlatma-önemli bölümler Araçlara binme yasağı-özel durumlar dışında İşaret lambaları Konveyörlerde güvenlik 33

34 İŞÇİLERİN YERALTINDA TAŞINMASI İşçilerin mekanik araçlarla taşınması,işveren tarafından düzenlenmiş ve Bakanlıkça onaylanmış yönergeye göre yapılır.bu yönergede işyerinin özelliğine göre,her vagonda ve her katarda taşınacak en çok işçi sayısı ve katarın hızı belirtilecektir. Kafesler ve Bakanlıktan özel izin alınmış skiplerden başka araçlarla kuyularda insan taşınamaz. (Onarım kurtarma işleri yapılan kuyular hariç) 34

35 HAVALANDIRMA İşçilerin çalıştırıldığı bütün yer altı işyerlerinde,çalışma şartlarını ve işçilerin çalışma yeteneklerini korumaya,hava sıcaklığının sağlığa zararlı düzeye yükselmesini önlemeye,grizu ve diğer zararlı gaz ve dumanları zararsız bir orana indirmeye yeterli,sürekli güvenlik gereklerine uygun,temiz hava akımı sağlanır. Üretime başlamadan önce her ocakta uygun bir havalandırma sistemi kurulması zorunludur. 35

36 TEHLİKELİ GAZLAR %19 dan az O2,%2 den çok CH4, % 05 den çok CO2, 50 PPM CO, 5 PPM SO2,10 PPM H2S Hava ölçüm ve analizi sonuçları-havalandırma defteri Grizu ölçümleri -Noterce onaylı emniyet defterine CO maskesi-grizulu ve yangına elverişli kömür damarları İki havalandırma grubu-iki enerji kaynağı (Grizulu ocak) 36

37 TOZ PATLAMALARINA KARŞI TEDBİRLER Taş tozu serpilmesi,su kullanılması,taş tozu ve su barajlarının yapılması, su fisketeleri kullanılması Taş tozu nem tutmayacak,içinde %1.5 dan çok organik madde bulunmayacak,silis ihtiva etmeyecek ve sağlığa zararlı etki yapmayacaktır. Taş tozu inceliği ve dağılım özelliği bakımından belirli aralıklarla denetlenecektir.çamurlaşmış ve bozulmuş olanlar yenisi ile değiştirilecektir. 37

38 OCAKLARDA KULLANILACAK LAMBALAR Lambalar Bakanlıkça kabul edilen tipte olacaktır Karpit lambaları Çakmaklı emniyet lambası Emniyet lambası Madenci baş lambaları 38

39 DİĞER TEHLİKELER Su baskınları-25 metreden az olmayan kontrol sondajları Yangınlar-Yangın barajları Alev sızdırmaz aygıtlar İlk yardım kursu-3 kişiden az olmamak üzere %5i Kurtarma kursu-10 kişiden az olmamak üzere %3ü-Yarıçapı en çok 50 Km. alan içinde ortak istasyon İşçilerin tek başına çalıştırılmaması Ocağa sokulamayacak maddeler 39

40 AÇIK İŞLETMELER Kademe dipleri Çatlak sökümü-5-30 Ters ıskarpa Kademe yüksekliği ve şev bom-delik boyu Kademe düzlüğü-yönerge Aydınlatma Çukurlar Ateşlemelerde güvenlik 40

41 MESLEK HASTALIKLARI Antrakozis Silikozis Ankilostomyazis Asbestozis Nystagmus Kurşun,civa,arsenik,fosfor,kadmiyum,manganez,krom, berilyum,azot oksitleri,karbon sülfür,hidrojen sülfürün sebep olduğu etkilenmeler de önemlidir. 41

MADEN VE TAŞ OCAKLARI İŞLETMELERİNDE VE TÜNEL YAPIMINDA ALINACAK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK

MADEN VE TAŞ OCAKLARI İŞLETMELERİNDE VE TÜNEL YAPIMINDA ALINACAK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK MADEN VE TAŞ OCAKLARI İŞLETMELERİNDE VE TÜNEL YAPIMINDA ALINACAK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 13.8.1984, No : 84/8428 Dayandığı Kanunun Tarihi

Detaylı

MADEN VE TAŞ OCAKLARI İŞLETMELERİNDE VE TÜNEL YAPIMINDA ALINACAK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK

MADEN VE TAŞ OCAKLARI İŞLETMELERİNDE VE TÜNEL YAPIMINDA ALINACAK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK 2803 MADEN VE TAŞ OCAKLARI İŞLETMELERİNDE VE TÜNEL YAPIMINDA ALINACAK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 13.8.1984, No : 84/8428 Dayandığı Kanunun

Detaylı

19 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28770 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

19 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28770 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 19 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28770 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. a) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak,

YÖNETMELİK. a) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak, 19 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28770 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren maden işyerlerini kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren maden işyerlerini kapsar. 19 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28770 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MADEN ĠġYERLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ TEDBĠRLERĠ

MADEN ĠġYERLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ TEDBĠRLERĠ MADEN ĠġYERLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ TEDBĠRLERĠ Tanımlar Mineral: Doğada çeşitli elementlerin birleşerek meydana getirdiği, belirli kimyasal ve fiziksel yapıya sahip bileşiklerdir. Mineral Birikimi:

Detaylı

MADENĠġYERLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠBÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADENĠġYERLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠBÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADENĠġYERLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sondajla maden çıkarılan işlerin yapıldığı işyerleri ile yeraltı

Detaylı

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II HÜSEYİN ÖNDER Maden Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğiticisi onderhus@gmail.com 0.532.5071803 1 Yeraltı

Detaylı

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası İş Güvenliği Uzmanlığı Deneme Sınavı - II (Maden-İnşaat- Makine, Sağlık Kuralları - Yedi Buçuk Toz - Balıkçı Gemileri - Elle Taşıma - İşyeri Bina KKD - Ekranlı Araçlar) Soru 01 Kuyuları ve giriş çıkış

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Eylül 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 18 Eylül 2013 69471265-305-8159

Detaylı

aralca.com.tr YÖNETMELĠK MADEN ĠġYERLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ

aralca.com.tr YÖNETMELĠK MADEN ĠġYERLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ aralca.com.tr 19 Eylül 2013 PERġEMBE Resmî Gazete Sayı : 28770 YÖNETMELĠK ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADEN ĠġYERLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Yayın No: 43 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak

Detaylı

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER 19.11.2014 SANAL OSGB 27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER Erkan Öztürk SANALOSGB.COM 6331 SAYILI KANUN SPOT BİLGİLERİ 1)İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi : 30 gün

Detaylı

6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net

6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net 6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net 1. İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi, 30 gün 2. Bakanlıkça rapor ile kapatılma

Detaylı

1 Kapalı maden işletmeleri Yeraltı madencileri: Ekmeğini taştan çıkaranlar

1 Kapalı maden işletmeleri Yeraltı madencileri: Ekmeğini taştan çıkaranlar 1 Kapalı maden işletmeleri Yeraltı madencileri: Ekmeğini taştan çıkaranlar Konu başlıkları - Kapalı maden işletmesi tanımı ve yapısı - İşletme yöntemleri - Delme ve patlatma işleri - Yükleme ve taşıma

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Kamuoyunu derinden etkileyen ölümlere ve yaralanmalara neden olan maden kazalarının önlenebilmesi için gerekli

Detaylı

TÜRKİYE 8. KÖMÜR KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI ; PROCEEDINGS OF THE 8th COAL CONGRESS OF TURKEY

TÜRKİYE 8. KÖMÜR KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI ; PROCEEDINGS OF THE 8th COAL CONGRESS OF TURKEY TÜRKİYE 8. KÖMÜR KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI ; PROCEEDINGS OF THE 8th COAL CONGRESS OF TURKEY 1475 Sayılı İş Kanununun 74.üncü Maddesine Göre Çıkarılan Maden ve Taş Ocakları ile Açık İşletmelerde ve Tünel

Detaylı

BATI EĞİTİM KURUMU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI XII

BATI EĞİTİM KURUMU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI XII 1) Bütün maddeler zehirdir. Zehir olmayan hiçbir madde yoktur. Uygun doz, zehir ve ilaç arasındaki farkı yaratır. Sözü kime aittir? A) Platon B) Galen C) Paracelsus D) Hipokrat 2) İşyerindeki güvenlik

Detaylı

Yeraltı Madenlerinde Elektriksel Güvenlik

Yeraltı Madenlerinde Elektriksel Güvenlik 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ Yeraltı Madenlerinde Elektriksel Güvenlik Bülent Özgümüş Elektrik Y. Mühendisi EMO Zonguldak İl Temsilcisi 1 1 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

Detaylı

1. Ülkemizde yasal olarak kaç yılından beri hangi renk asbest çeşitleri yasaklanmıştır?

1. Ülkemizde yasal olarak kaç yılından beri hangi renk asbest çeşitleri yasaklanmıştır? 26 HAZİRAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAV SORULARI VE CEVAPLARI Tarih : 08-08-2005 1. Ülkemizde yasal olarak kaç yılından beri hangi renk asbest çeşitleri yasaklanmıştır? A) 1996 -

Detaylı

(OMBUDSMANLIK) Aralık 2014

(OMBUDSMANLIK) Aralık 2014 (OMBUDSMANLIK) Aralık 2014 İÇİNDEKİLER TABLO VE GRAFİKLER TERİMLER KISALTMALAR KAMU BAŞDENETÇİSİNİN SUNUŞU İV V İX Xİ GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM KÖMÜR MADENCİLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ HUKUKİ METİNLER

Detaylı

XII. DENEME SINAVI CEVAP SUNUMU

XII. DENEME SINAVI CEVAP SUNUMU XII. DENEME SINAVI CEVAP SUNUMU 1 C 1) Bütün maddeler zehirdir. Zehir olmayan hiçbir madde yoktur. Uygun doz, zehir ve ilaç arasındaki farkı yaratır. Sözü kime aittir? A) Platon B) Galen C) Paracelsus

Detaylı

GRİZULU VE YANGINA ELVERİŞLİ OCAKLARDA ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK RG: 25.7.1996-22707 BİRİNCİ BÖLÜM

GRİZULU VE YANGINA ELVERİŞLİ OCAKLARDA ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK RG: 25.7.1996-22707 BİRİNCİ BÖLÜM GRİZULU VE YANGINA ELVERİŞLİ OCAKLARDA ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK RG: 25.7.1996-22707 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Tanımlar Amaçlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, grizulu

Detaylı

TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA

TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA İŞMEN GÜNALÇİN AVUKATLIK ORTAKLIĞI Değerlendirme 13 Mayıs 2014

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği* (*21/02/2004 tarih ve 25380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

18 AĞUSTOS 2013 SINAVA HAZIRLIK GRUBU SORULARI -1

18 AĞUSTOS 2013 SINAVA HAZIRLIK GRUBU SORULARI -1 18 AĞUSTOS 2013 SINAVA HAZIRLIK GRUBU SORULARI -1 1. Ağır yaralanma yada ölümle neticelenen her kazanın temelinde... ve... meydana gelmeyen olay vardır. Yukarıdaki boşluklara gelecek uygun kelimeleri seçiniz.

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI TC. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI Mustafa C. AKPINAR ĠĢ Güvenliği Uzmanı Haziran-2011 ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ ĠÇĠNDEKĠLER BİRİNCİ

Detaylı

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI V

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI V 1) Türkiye de iş süresinin ilk kez sekiz saatle sınırlandırılmasını sağlayan Ereğli Havza i Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun (Ereğli Kömür Havzası Maden İşçisinin Hukukuna İlişkin 151

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK AKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL

Detaylı