ŞANTİYE TEKNİĞİ Dr. A. Erkan KARAMAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞANTİYE TEKNİĞİ Dr. A. Erkan KARAMAN"

Transkript

1 ŞANTİYE TEKNİĞİ Dr. A. Erkan KARAMAN Duvar İşleri BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAK. İnşaat Müh. Bölümü Duvar İşleri Uygulama Duvar İşleri Uygulama

2 Duvar İşleri Uygulama Duvar İşleri Uygulama Duvar İşleri Uygulama Duvar İşleri Uygulama

3 Genleşme (Dilatasyon) Derzleri Genleşme (Dilatasyon) Derzleri Genleşme (Dilatasyon) Derzleri Genleşme (Dilatasyon) Derzleri

4 Temel ve Bodrum Yalıtımları Temel ve Bodrum Yalıtımları Temel ve Bodrum Yalıtımları Temel ve Bodrum Yalıtımları

5 Kalık ve İskeleler Kalık ve İskeleler Kalık ve İskeleler Demir İşleri

6 Kaza Kavramı ve İş Kazası Kasıt unsuru olmadan, beklenmedik bir anda meydana gelen ve arzu edilmeyen bir biçimde sonuçlanan olaya "kaza" denilmektedir. Ülkemizde ise meydana gelen olayların iş kazası olup olmadığı yolunda yapılan incelemeler ve tartışmalar sonucu iş kazaları iki ayrı yaklaşımla değerlendirilmektedir. 1. Teknik açıdan iş kazaları 2. Hukuksal açıdan iş kazaları 23 24

7 Teknik Açıdan İş Kazası Kavramı Kişilere zarar veren olaylarınyanı sıra işyerindeki makinelere, tesisat ve tertibata zarar veren olaylar, hatta işyerinde canlı veya cansız, hiçbir şeye zarar vermeyen fakat işin tamamlanmasına engel olan veya aksatan olaylar iş kazası olarak nitelendirilmektedir. Cansızlara zarar veren veya bir faaliyetin durmasına veya kesintiye uğramasına neden olan olaylar ise arıza kapsamına girmekte ve bu şekilde tanımlanmaktadır. HUKUKİ AÇIDAN İŞ KAZASI TANIMI 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13. maddesine göre; Sigortalınınişyerinde bulunduğusırada, İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla, Sigortalının işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden, asılişini yapmaksızın geçen zamanlarda, Emzikli sigortalı kadınınçocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, Sigortalının, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen yada sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaydır Meslek Hastalığı : 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 14. maddesine göre; Sigortalınınçalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir. Bir olayıniş kazası olarak nitelendirilebilmesi için dört unsurun gerçekleşmesi gerekir: 1. Kazaya uğrayanın sigortalı olması, 2. Sigortalının yervezamanitibariyle5510/13. maddede sayılan hususlardan birine göre kazaya uğraması 3. Kazada nedensellik illiyet bağının bulunması; yanisigortalının gördüğü iş ile meydana gelen kaza olayı arasında, kaza olayı ile de uğranılan özür arasında uygun illiyet bağının bulunması gerekir. 4. Kazalının hemen veya sonradan bedenen veya ruhen özre uğramış olması gerekir

8 İş Kazalarının Sınıflandırılması Yaralanmanın Ağırlığına Göre Yaralanma ile sonuçlanan kazalar, Bir günden fazla işten uzaklaşmaya neden olacak tedavi gerektirmeyen kazalar, Bir günden fazla işten uzaklaşmayı gerektiren kazalar, Sürekli iş göremezliğe neden olan kazalar, Ölüm ile sonuçlanan kazalar. Yaralanmanın Cinsine Göre Kafa yaralanmaları (baş, göz, yüz vb.), Boyun omurga yaralanmaları, Göğüs kafesi ve solunum organları yaralanmaları, Kalça, dizkapağı, uyluk kemiği yaralanmaları, Omuz, üst kol, dirsek yaralanmaları, Ön kol, el bileği, el içi, parmak yaralanmaları, Diz kapağı, baldır, ayak yaralanmaları, İç organ yaralanmaları, Ruhsal ve sinirsel tahribat yapan kazalar. Kazanın Cinsine Göre Düşme, incinme, Parça, malzeme düşmesi, Göze yabancı cisim kaçması, Yanma, Makinalardan olan kazalar, El aletlerinden olan kazalar, Elektrik kazaları Ezilme, sıkışma, Patlamalar, Zararlı ve tehlikeli maddelere değme sonucu oluşan kazalar. İş Kazalarının 4 Temel Nedeni (4M) İnsan (Man) Makine (Machine) Ortam Çevre (Media) Yönetim (Management) Hatalara neden olan insan Uygun olmayan makine ve Bilgi, bilgilendirme, çalışma Yönetimsel faktörler faktörü ekipman gibi fiziksel fakötrler metotları ve çevresel faktörler 1. Psikolojik nedenler: Hatalı makine ve ekipman Yetersiz çalışma bilgisi, Yetersiz yönetim Unutkanlık, sıkıntı, üzüntü, yerleşimi, Uygun olmayan çalışma organizasyonu, keder Eksik veya kusurlu metodu Tamamlanmamış kurallar ve Çevre etkileri koruyucular Uygun olmayan çalışma yeri talimatlar, İstem dışı davranış, Yetersiz standardizasyon ve ortamı vb. Yetersiz güvenlik yönetim İhmalci davranış, hatalı Yetersiz kontrol ve bakım planı davranış vb. Yetersiz mühendislik Eğitim ve öğretim yetersizliği 2. Fiziksel Nedenler: hizmetleri Uygun olmayan nezaret, Yorgunluk, yönetim ve rehberlik Uykusuzluk, Uygun olmayan personel Alkol, istihdamı Hastalık vb. Yetersiz sağlık kontrolleri 3. İşyeri Nedenleri: İnsan ilişkileri Takım çalışması İletişim vb Domino Teorisi: Kaza önleme ve sanayi güvenliğinin ilk öncüsü Travelers Insurance Company (Gezginler Sigorta Şirketi) görevlisi olan Herbert W. Heinrich tir. Heinrich bir sigorta şirketinde çalışmakta olup 1920 li yılların sonunda sanayi kaza raporu üzerinde bir inceleme yapmıştır. Günümüzde yaygın olarak kullanılanpekçokteoremeheinrich inbuçalışması ışık tutmuştur. Bu çalışma Sanayi Güvenliği Gerçekleri (Endüstriyel Güvenliğin Aksiyonları)adını taşır. Bu çalışmaya göre Sağlık ve Güvenlik Karar Vericilerinin bilmesi gereken 10 gerçek şu şekilde sıralanır Domino Teorisi: İSG nin asıl çalışma alanı tehlikeli durum ve tehlikeli davranışı ortadan kaldırmaya yönelik olmalıdır. Birçok kaza güvenli olmayan davranışlar nedeniyle meydana gelmektedir. Kaza sonucu meydana gelecek zararın büyüklüğü önceden kestirilemez Oranı: Ölümle sonuçlanan her kazanın temelinde 29 hafif yaralanmalı, 300 yaralanmasız olay vardır. Tehlikeli davranışların nedenlerini araştırmak, doğru davranışı seçmede yardımcı rehber olarak işe yarayabilir. Örneğin; şahsi kusurlar, eğitim yetersizliği, fiziki yetersizlik, uygun olmayan çevre

9 Domino Teorisi: Kazalardan korunmak için mühendislik önlemlerinden başlayarak diğer önlemler sırasıyla alınmalıdır. Kazalardan korunma yöntemleri ile işletmelerde kullanılan kalite ve verimliliği arttırmaya yönelik yöntemler paralellik gösterir. Üst yönetim güvenlik için sorumluluk almalıdır, çalışmalara yöneticiler de katılmalıdır. İSG konusunda ilk kademe yöneticiler çok önemlidir. İSG ile ilgili çalışmalara insani duygular yön vermelidir. Böylelikle İSG alanında yapılan iyileştirmeler kaliteyi ve verimliliği de etkileyecektir. Domino Teorisi: Heinrich, iş kazlarını beş domino taşının arka arkaya sıralanarak, birbirini düşürmesine benzeterek açıklamıştır. Her kaza beş tane temel nedenin arka arkaya dizilmesi sonucu meydana gelir ve buna Kaza Zinciri denir. Şartlardan biri gerçekleşmedikçe bir sonraki gerçekleşmez ve dizi tamamlanmadıkçakazameydanagelmez İnsan Hatası Güvenlik çalışmalarında "insan hatası" ile ilgili yaklaşımlar II. Dünya Savaşında askeri sahada uygulama alanı bulmuş, zamanla kimya ve taşımacılık sektörlerine de kaymıştır. Bu tip çalışmalar günümüzde insan hatalarının kantitatif (niceliksel) olarak değerlendirilmesi için silah ve nükleer santral endüstrilerinde sıkça kullanılmaktadır (Hollnagel, 1993)

10 İnsan hatasına bağlanabilecek kaza yüzdesinin belirlenmesindeki zorluklara rağmen bir çok araştırmacı bunu başarmıştır. Heinrich (1959) ile başlayanbutiparaştırmalar günümüze kadar gelmiştir. Heinrich, kazaların %85'inin insan hatalarından kaynaklandığını belirlemiştir (Heinrich, 1959;Sanders vd., 1993). Günümüzde Sanders ve Shaw (1988) ise bu konuda on beş çalışma yapmış ve insan hatasından kaynaklanabilecek kaza yüzdesinin %4 90 arasında değiştiğini belirtmişlerdir. Çalışmalarında 338 kaza vakası incelenmiş ve kazaların %50'sinde temel sebebin insan hatası olduğunu, fakat hiç bir durumda kazaya sebebiyet veren unsurun tek başına insan hatası olmadığını belirtmişlerdir (Sanders vd., 1988; 1993). İş kazalarının artmasında rol oynayan temel etkenler: Denetim yetersizliği Geri teknoloji kullanımı Eğitimsizlik Koruyucu önlem yetersizliği Sağlığaelverişli olmayan koşullar Deneyimsiz eleman istihdamı İş kazalarını ortaya çıkarak faktörler PSİKOLOJİK SOSYOLOJİK FİZYOLOJİK TEKNİK İşçinin kişiliği Kazaya yatkınlığı Yaşı Tecrübesi Duygusal durumu Stres Pervasızlığı Savsaklaması Bilgisi Çıkar çatışmaları Ekonomik sınıf İletişim İş ahlakı Sosyal ilişkiler Ödül Emir-kumanda Organizasyon Kas gücü Sinirsel bozukluk Görme bozukluğu İşitme kaybı Hastalıklar Yorgunluk Uykusuzluk Fazla mesai Sürekli gece çalışması Monotonluk Prim ve teşvikler Organizasyon eksikliği Yeteri bilgi verilmemesi Bakımsız makineler Geri teknoloji Uygun olmayan çevre faktörleri İstanbul Sarıyerde Vakıf arazisindeki okul inşaatında iş kazası meydana geldi; 3 işçi hayatını kaybetti, bir işçi de yaralandı. 39

11 Kahramanmaraş'ta inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Rize de bir inşaatta meydana gelen kazada 10 katlı binanın dış yüzeyinde sıva yapan üç işçi, kendilerini taşıyan iskelenin kopması üzerine beton zemine düştüler. Olayda 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı. Ankara nın Gölbaşı ilçesi Örencik TOKİ konutları inşasında kullanılan bir vinç devrildi. Yaşanan olayda vincin altında kalan üç kişiden ikisi hayatını kaybetti. Afyonkarahisar ın Sandıklı ilçesine bağlı Yayman köyünün yol yapım çalışmasında mıcır yüklü Kamyonun altında kalan işçi hayatını kaybetti.

12 Konya da oksijen kaynağıyla kesmeye çalıştığı boş binadaki kolon görevi yapan demirin altında ayağı kalan adam 3 saatte kurtarıldı. Şanlıurfa'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti. Manisa da, inşaat halindeki binanın dış cephesine kurulu asansörün içerisindeki 3 işçiyle 7. kattan zemine düşmesi sonucunda yaşanan kazada, 2 işçi hayatını kaybetti. Mersin'in Erdemli ilçesinde inşaat merdiveninden düşerek ayağını kıran işçiyi kurtarmak için itfaiye, 112, polis ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu.

13 İş Kazasının Nedenleri Ordu'da İş Kazası: 1 Yaralı. Ordu'da bir inşaat işçisi 3.5 metreden yere düşerek ağır yaralandı. Güvensiz Davranışlar Güvensiz davranışlar insanın fizyolojik ve psikolojik yapısı ile çevre koşullarından kaynaklanmaktadır. Çalışan insanda genetik bozukluklar, organik yıpranmalar, ergonomik düzen yetersizlikleri ve sağlıksız çevre koşulları güvensiz davranışların nedenlerini oluşturmaktadır. Denge duygusunun az olması, kas gücünün ve bazı beden kısımlarının iyi gelişmemiş olması veya bazı uzuvların dengesiz gelişmesi ya da çeşitli hastalıklar sonucu çalışma yaşamına gelinceye kadar insanın yıpranmış olmasından dolayı yetenek azlığı, el becerisi yetersizliği, sinir sistemi ile yönetilen bütün beden hareketlerinin akıcı çalışmasını engelleyen hatalar ve eksiklikler güvensiz davranışların ortayaçıkmasına neden olmaktadır. Güvensiz Davranışlar Nelerdir? İşi bilinçsiz yapmak Tehlikeli hızla çalışmak Dalgınlık ve dikkatsizlik Görevi dışında iş yapmak Şaşırma, kızgınlık, üzgün olma, ürkme, İş disiplinine uymamak şakalaşma İşe uygun makine kullanmamak Emniyetsiz vaziyet alma Yetkisiz ve izinsiz olarak tehlikeli Emniyetsiz yükleme, taşıma, bölgelerde bulunmak istif yapma Kişisel koruyucuları kullanmamak Tehlikeli yerlerde çalışma Ehliyetsiz ve tehlikeli hızda araç Makine koruyucularını çıkarmak kullanmak Kazaların % 88 ini oluşturur!!!!!!

14 Güvensiz Durumlar Üretim sürecinde kullanılan her türlü alet, araç ve makine; Güvensiz davranışların yanı sıra iş kazalarının birinci dereceden genel nedenlerini oluşturan temel etkenlerden birisi de işyerlerindeki güvensiz koşullardır. İşyerindeki güvensiz durumlar; üretim sürecinde kullanılan teknolojinin ve üretim araçlarının niteliğinden, iş düzensizliğine, bakım ve kontrollerin noksanlığından denetim ve yönetim hatalarına, depolama ve istifleme yanlışlıklarından sağlıksız çevre koşullarına kadar birçok etkenden dolayı ortaya çıkmaktadır. çalışan insanın yeteneklerine uygun nitelikte değilse, makine ve tezgahların koruyucuları bulunmuyorsa, göstergeleri kolay okunur ve anlaşılır özellikler taşımıyorsa, kumanda mekanizmaları güvenli ve kolay kullanılamıyorsa, bakım ve kontrolleri zamanında ve gereği gibiyapılmıyorsa, amacı dışında ve kapasiteleri üzeride kullanılıyorsa güvensiz koşulların ortaya çıkması ve iş kazalarının oluşması kaçınılmaz olmaktadır. Güvensiz Durumlar Nelerdir? Güvensiz çalışma yöntemi Güvensiz ve sağlıksız çevrekoşulları Topraklanmamış elektrik makineleri İşe uygun olmayan el aletleri Kontrol ve testleri yapılmamış basınçlı makineler Tehlikeli yükseklikte istifleme Kapatılmamış boşluklar İşyeri düzensizliği (Yetersiz yada fazla aydınlatma, bakımsız bina-makine ve aletler Koruyucusuz makine tezgahları Eğitim ve bilgi noksanlığı İlgisizlik Bedenin işe uyumsuzluğu Meleke noksanlığı Aile düzeni Psikolojik faktörler Beslenme yetersizliği Kazaların % 10 unu oluşturur!!!!!!

15

16

17

18

19

20

21 İş Kazalarının 4 Temel Nedeni (4M) İnsan (Man) Hatalara neden olan insan faktörü Makine (Machine) Uygun olmayan makine ve ekipman gibi fiziksel fakötrler Ortam Çevre (Media) Bilgi, bilgilendirme, çalışma metotları ve çevresel faktörler Yönetim (Management) Yönetimsel faktörler 1. Psikolojik nedenler: Unutkanlık, sıkıntı, üzüntü, keder Çevre etkileri İstem dışı davranış, İhmalci davranış, hatalı davranış vb. 2. Fiziksel Nedenler: Yorgunluk, Uykusuzluk, Alkol, Hastalık vb. 3. İşyeri Nedenleri: İnsan ilişkileri Takım çalışması İletişim vb. Hatalı makine ve ekipman yerleşimi, Eksik veya kusurlu koruyucular Yetersiz standardizasyon Yetersiz kontrol ve bakım Yetersiz mühendislik hizmetleri Yetersiz çalışma bilgisi, Uygun olmayan çalışma metodu Uygun olmayan çalışma yeri ve ortamı vb. Yetersiz yönetim organizasyonu, Tamamlanmamış kurallar ve talimatlar, Yetersiz güvenlik yönetim planı Eğitim ve öğretim yetersizliği Uygun olmayan nezaret, yönetim ve rehberlik Uygun olmayan personel istihdamı Yetersiz sağlık kontrolleri 81 İş Kazalarından Doğan Cezai ve Hukuki Sorumluluklar 1. Yazılı mevzuatın gereğini yerine getirme 2. Yazılı olmayan kuralların gereklerine uyma 3. Eğitim 4. Denetim 5. Çalışanların alınacak güvenlik kurallarına uymalarının sağlanması 1. Yazılı mevzuatın gereğini yerine getirme İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için Gerekli her türlü önlemi almak, Araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, İşçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek Gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar. (6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu)

22 2. Yazılı olmayan kuralların gereklerine uyma (Yargı Kararları) İş Kanunun 77. maddesine göre işveren, yalnızca mevzuatta ön görülen minimum önlemleri değil, insan yaşamına saygı çerçevesinde günümüz bilim ve teknolojisinin öngördüğü önlemleri dahi almakla yükümlüdür. Herhalde, çalışan bir işçinin güvenliği, işçinin kendi dikkatine bırakılamaz. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi , 2029/2140) Sigortalının, iş güvenliğine aykırı eylem ve davranışlarına karşın buna önleyici tedbir almayan işveren, iş kazasından sorumludur. (Yargıtay 10. Hukuk Dairesi , 3327/4516) 3. Eğitim İşverenler, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadır. (6331 İş Sağlığı ve güvenliği Kanunu) Emniyet kemeri vermekle yetinip, bunu kullandırmayı sağlamayan işveren, iş kazasından sorumludur. (Yargıtay 10. Hukuk Dairesi , 4661/5171) İşverenin; 4. Denetim işyerinde, teknik ilerlemelerin getirdiği daha uygun sağlık şartlarını sağlaması; kullanılan makinelerle alet ve edevattan herhangi bir şekilde tehlike gösterenleri veya hammaddelerden zehirli veya zararlı olanları, yapılan işin özelliğine ve fennin gereklerine göre bu tehlike ve zararları azaltan alet ve edevatla değiştirmesi iş kazalarını önlemek üzere işyerinde alınması ve bulundurulması gerekli tedbir ve araçları ve alınacak diğer iş güvenliği tedbirlerini devamlı surette izlemesi esastır. (6331 Sayılı İSG Kanunu) 5. Çalışanların alınacak güvenlik kurallarına uymalarının sağlanması İşverenler, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek zorundadırlar (iş Kanunu Madde:77) Sigortalının, iş güvenliğine aykırı eylem ve davranışlarını önleyici tedbir almayan işveren, iş kazasından sorumludur. (Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, , 3327/4516)

23 Taksirle veya kasıt ile ölüme neden olma İş Kazası Meydana Geldikten Sonra Hukuki ve Cezai Durum CEZA HUKUKU Taksirle veya kasıt ile yaralanmaya neden olma İŞ KAZASI Maddi Tazminat İŞ HUKUKU Manevi tazminat SİGORTA HUKUKU İş kazalarından doğan cezai sorumluluklar 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu nda yer almaktadır. Ceza Kanununun amacı MADDE 1. - Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir. Destekten Yoksun Kalma İş Görmezlik Taksirle öldürme MADDE (1) Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. ( tarih ve 5328 sayılı yasanın 3. maddesiyle, 85. maddenin birinci ve ikinci fıkralarındaki üç yıldan ibareleri iki yıldan şeklinde değiştirilmiştir.) Taksirle yaralama MADDE (1) Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

24 (4) Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması hâlinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (5) Bilinçli taksir hâli hariç olmak üzere, bu maddenin kapsamına giren suçlarınsoruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır. İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama MADDE (1) İnşaat veya yıkım faaliyeti sırasında, insan hayatı veya beden bütünlüğü açısından gerekli olan tedbirleri almayan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. BİR İŞ KAZASI TUTANAĞI İddiaya göre bu hikayede anlatılan olay gerçek hayatta olmuş ve basına da yansımış bir olaydır. Belediye kuruluşlarından birinin genel müdür yardımcısı, şantiyelerden birinde meydana gelen bir iş kazasında, kazaya maruz kalan duvarcı ustasından ayrıntılı rapor ister. Duvarcı ustasının yazdığı tutanak şöyledir: İş kazası tutanağına planlama hatası diyeyazmıştım. Bunu yeterli görmeyerek, ayrıntılı anlatmamı istemişsiniz. Şu anda hastanede yatmama neden olan olaylar aynen aşağıda anlattığım gibi olmuştur: Bildiğiniz gibi ben bir duvarcı ustasıyım. İnşaatın 6.katındaki işimi bitirdiğim zaman biraz tuğla artmıştı, yaklaşık 250 kg. kadar olduğunu tahmin ettiğim bu tuğlaları aşağıya indirmek gerekiyordu. Aşağıya indim, bir varil buldum, ona sağlam bir ip bağladım, 6. kata çıktım. İpi bir çıkrıktan geçirip ucunu aşağıya salladım. Tekrar aşağıya indim ve ipi çekerek varili 6. kata çıkardım. İpin ucunu sağlam bir yere bağlayıp tekrar yukarı çıktım. Bütün tuğlaları varile doldurdum. Aşağıya indim, bağladığım ipin ucunu çözdüm. İpi çözmemle birlikte birden kendimi havada buldum. Ben yaklaşık 70 kiloyum, 250 kiloluk varil süratle aşağıya düşerken beni yukarıya çekti.

25 Heyecan ve şaşkınlıktan ipi bırakmayı akıl edemedim. Yolun yarısında dolu varille çarpıştık. Sağ iki kaburgamın burada kırıldığını sanıyorum. Can havli ile ipi bırakmayı akıl ettim. Başımı yukarı kaldırdığımda boş varilin süratle üzerime geldiğini gördüm. Kafatasımındaböyleçatladığını sanıyorum. Bayılmışım, gözümü hastanede açtım. Tam yukarı çıkınca iki parmağım iple beraber çıkrığa sıkıştı. Parmaklarım da bu sırada kırıldı. Bu esnada yere çarpan varilin dibi çıktı ve tuğlalar etrafa saçıldı. Varil hafifleyince bu sefer ben aşağıya inmeye, varil yukarı çıkmaya başladı ve yolun yarısında yine varille çarpıştık. Sol bacağımın kaval kemiği de bu sırada kırıldı. Cenab-ı Hak'tan tüm kullarını böyle görünmez diler, hürmetle ellerinizden öperim!.. İmza: Duvarcı Ustanız Mehmet kazalardan korumasını İŞ MAKİNELERİ Kaynak: Yrd.Doç.Dr.Mustafa ÇULLU Ders Notları GENEL Yapının geleneksel yöntemlerle yerinde yapılması durumunda, emeğin yoğun bir şekilde kullanılması beklenir. Ancak, üretim ölçeği büyüdükçe insan gücü ile yapılan işlerin makinelerle yapımına doğrubirgelişimgörülür. Üretim hacmi, belirli bir sayıyı geçtikten sonra, insan gücünün yoğun kullanımı maliyetleri artırır. Bu durumda makine gücünden yararlanılması, işin niteliği, işin tasarlanan süre içerisinde bitirilmesi ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi açısından önem kazanır.

26 GENEL Şantiyelerde kullanılan makineler iş makineleri olarak adlandırılmaktadır. İş makineleri genel olarak kazı, taşıma, kaldırma ve yükleme, sıkıştırma, çakma, sondaj ve kuyu yapımı, taş ve agrega ocağı işletme, beton yapımı, yol kaplama, su temin ve su tutma, basınçlı hava ve enerji üretimi işlerinde kullanılmaktadır. 1. Kazı makineleri Kazı işlerinde kullanılan makineler; Traktörler, Dozerler, Ekskavatörler, Greyderler, Skreyperler, Loderler ve Çok sert zeminlerde delme işlemi için kullanılan hava tabancalarıdır. Traktörler Traktörler, çekme ve itme işlerinde kullanılan iş makineleridir. Ancak, üzerlerine birtakım aparatlar monte edilerek çeşitli iş makinelerine dönüştürülebilmektedirler. Günümüzde çok çeşitli güç ve özellikte traktör Üretilmektedir. Paletli bir traktör

27 Traktörlerin kullanıldıkları işler Treylerleri çekmek, Skreyperleri çekmek, Ruterleri çekmek, Silindirleri çekmek, Üzerlerine çeşitli aparatlar (atacmentler) monte edilerek, dozer, ruter, loder ve ekskavatör olarak kazı işlerinde kullanılırlar. Traktörlerin çeşitleri Paletli traktörler Lastik tekerlekli traktörler Paletli traktörler Paletli traktörler Palet üst seviyesini geçmeyen su ve bataklık zeminlerde güvenli bir şekilde çalışabilirler. Adından da anlaşılabileceği gibi çelik paletler üzerinde hareket eder. Paletler patinaj yapmaması için tırtırlı olarak yapılmıştır. Yakın mesafelere paletleri üzerinde yürütülerek taşınabilirler ancak uzak mesafeler treylerlere yüklenerek taşınmaları gerekir.

28 Paletli traktörler Lastik tekerlekli traktörler Lastik tekerlekler üzerinde hareket ederler. Bu traktörlere lastik tekerlekler hız ve hareket kabiliyeti kazandırır. Ancak, sulu ve yumuşak zeminlerde çok kolay patinaj yaparlar. Lastik tekerlekli traktörler rijit (eklemsiz) ve eklemli olarak iki şekilde üretilmektedir. Lastik tekerlekli traktörler Eklemli traktörler Rijit traktörlerden farklı olarak ön tekerlek ve motor kabin bölümünün arka tekerlek bölümüne bir mafsal ile bağlı olmasıdır. Dolayısı ile rijit traktörlere göre manevra kabiliyetinin çok fazla olmasıdır.

29 Eklemli traktörler Dozerler Dozerler, paletli traktörlerin ön kısmına kalkan adı verilen aparatlar monte edilerek oluşturulan iş makineleridir. Dozerler kazı işlerini kalkanları ile yaparlar. Bu bakımdan dozerlerin kalkanları yapacakları işlerbakımından önem taşımaktadır. Kalkanlarınönaltuçlarına çelik parçalar takılır. Bu parçalar kırılma ve yıpranmaları durumunda değiştirilebilirler.

30 Bazı Dozerlerin kullanıldıkları işler ilişkin teknik özellikler Dozerler genellikle ön kısımlarına takılan kalkanlarının özelliklerin bağlı olarak; Zemin yüzeyini atıklardan temizlemek, Zeminlerin kaba tesviyesini yapmak, Kazı yapmak, Dolgu toprağını yaymak, Enkaz kaldırmak, Kar ve buz kürümek, Kısa mesafelerde kazı malzemelerini sürükleyerektaşımak, Dağlık bölgelerdevekayalık zeminlerde yol açmakgibi işlerde kullanılırlar. Dozerlerin çeşitleri Dozerlerikalkan şekillerivekalkanlarınınişeuygulanması durumuna göre; 1. Buldozerler, 2. Angıldozerler, 3. Tiltdozerler olarak adlandırılmaktadırlar. Buldozerler 1. Kalkanları traktörün boy eksenine dik olarak yerleştirilmiş olan dozerlerdir. 2. Buldozerlerde kalkanlar aşağı yukarı hareket ettirilebilirler ancak, sağa sola döndürülemez ve yatay ile açı yaptırılamazlar. 3. Butipdozerlerdekalkangövdeyeçokyakın olduğu için oldukça dengeli bir vaziyette çalışma imkanı sağlarlar. 4. Buldozerler sert ve kayalık zeminler için özellikle tercih edilirler. 5. Bazı buldozerlerde, kollar yardımıyla kalkan sağa sola döndürülerek angıldozer durumuna getirilebilir.

31 Buldozerler Ruterler Çok sert zeminlerde, zeminin gevşetilmesi işinde kullanılan bir tür kazı makineleridir. Ruterler, dozerlerde olduğu gibiyadoğrudan paletli traktörlere bağlı olarak veya traktörler tarafından çekilerekçalıştırılırlar.

32 Ruterler Ekskavatörler Ekskavatörler kazı,kaldırma uzaklaştırma ve yükleme işlerinde kullanılırlar. Ekskavatörlerin genellikle, bina temel inşaatları, kanal inşaatları, yol inşaatları ve taş ocaklarında yoğun bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. Ekskavatörler paletli ve lastik tekerlekli olabilmektedirler. Ekskavatörlerin kullanıldıkları işler Ekskavatörler genellikle bum ve kepçelerinin özelliklerine göre ; Kanal açma işleri, Kazı ve taşıma işleri, Yükleme boşaltma işleri, Kaldırma ve istifleme işleri, Bina temel kazılarında, Yol inşaatlarında, Köprü inşaatlarında, Batardo, kanalizasyon ve iksalı hendek içlerinin boşaltılmasında, gibi işlerde kullanılmaktadırlar.

33 Ekskavatörlerin çeşitleri Ekskavatörlerin çeşitlerinin iki şekilde oluşturulduğunu görmekteyiz. Bunlardan birisi doğrudan paletli veya lastik tekerlekli olarak üretilmiş olan üniteler üzerine bazı tip kepçelerin monte edilmesi ile oluşmuş ekskavatörlerdir. Bir diğeri ise, vinçlere( kreynlere) bazı tip kepçe veya kovaların montajı ile oluşturulan ekskavatörlerdir. Bu açıdan bakıldığında ekskavatörlerin çeşitlerinin oluşturulmasında kepçe tiplerinin birincil rol oynadığı söylenebilir. Ekskavatörlerin çeşitleri Kaşıklı (şavul) ekskavatörler, Kavram kepçe (klemsel) ekskavatörler, Ters kepçeli ekskavatörler Vinçler (kreyn), üniversal ekskavatörler, Çekme kepçe (draglayn) ekskavatörler, şeklinde isimler alırlar.

34 Kavram kepçe (klemşel) ekskavatörler Yumuşak zemin, kum, çakıl, kömür gibi malzemelerin kazma ve yüklenmelerinde kullanırlar. Ayrıca, kanalizasyon inşaatlarında batardo ve iksalı hendeklerin içerisinde bulunan malzemelerin boşaltılmasında da yaygın olarak kullanıldıkları görülmektedirler. Bu tip ekskavatörlerin kullanımında kazı zeminin ve geometrisinin durumuna bağlı olarak değişik şekil ve boyutlarda kollar kullanılmaktadır.

35 Ters kepçeli ekskavatörler Ters kepçeli bir ekskavatör ve çalışma ölçüleri Daha çok ekskavatör gövdesinin bulunduğu seviyenin altında bulunan seviyelerde kazı yapmak için kullanılırlar. Bu tür ekskavatörlerde kepçe çekilerek kazı işlemi gerçekleştirilir. Bu nedenle ters kepçeli ekskavatörler kaşık ekskavatörleregöredahagüçlü ve verimli çalışırlar. Çekme kepçe (dreglayn) ekskavatörler Çekme kepçeli bir ekskavatör Yumuşak killi, kumlu, siltli zeminlerin kazılması ve taşıyıcılara yüklenmesi. Dere ve ırmak yataklarından kum, çakıl çıkarılarak taşıyıcılara yüklenmesi gibi işlerdekullanılmaktadır.

36 Raylı ekskavatörler Raylı ekskavatöre ilişkin görüntüler Diğer ekskavatörlerden farlı olarak çalışma sırasında hareketlerini belirli bir çalışma prensibine göre döşenmiş olan raylar üzerinde yapan ekskavatörlerdir. Bu tür ekskavatörler normalde lastik tekerlekler üzerinde hareket ederler. Ekskavatörlerde verimi etkileyen faktörler Greyderler Kazılan zeminin özellikleri, Kazı derinliği, Kazı sahasının durumu, Ekskavatörün tipi ve özellikleri, Kepçenin tipi ve özellikleri, Bum uzunluğu, Dönüş açısı, Operatörün yetenekleri, Kazılan malzemenin depolama ve yükleme durumu, Taşıma araçlarının türü ve özellikleri, Taşıma yollarının durumu, Yumuşak zeminlerde kazı yapmak, tesviye yapmak, gevşek yığınlı malzemeleri zemine sermek gibi işlerde kullanılır. Greyderler özellikle, yol kenar hendeklerinin açılması ve şevlerin düzenlenmesi işlerinde yoğun bir şekilde kullanıldığı görülür.

37 Greyderlerin kullanıldıkları isler Greyder ön tekerleklerinin eğik pozisyonuna ilişkin görüntüler Zemin tesviyesi yapmak, Hendek açmak, Şev düzeltmek, Zeminlerde bitkisel tabakayı kazımak, Kazılmış malzeme yığınlarını zemine sermek, Tarak takarak zeminleri gevşetmek, Kar kürümek, Sıkıştırma silindirlerini traktör gibi çekmek

38 Greyderlerde verimi etkileyen faktörler Skreyperler Birtakım özel faktörlerin yanı sıra aşağıda verilen genel faktörler greyderlerin verimini önemli ölçüde etkilerler. Kazılan zeminin özellikleri, Yapılan işin türü ve özellikleri Yapılan kazı işleminin geometrisi, Greyderin tipi ve özellikleri, Operatörün yetenekleri, Genel ortam şartları Skreyperler çok işlevli makinelerdir. Skreyperler zemini ince tabakalar halinde kazarak gövdelerine dolduran ve belirli bir mesafeye taşıdıktan sonra istenilen kalınlıkta zemine serebilen iş makineleridir. Skreyperler ağaç köklerinin ve/veya kaya parçalarının bulunmadığı yumuşak ve orta sertlikteki zeminlerde verimli bir şekilde çalıştırılabilirler. Skreyperlerin motorlu ve traktörlerle çekili olmak üzere iki tipleri vardır. Skreyper çeken traktörler lastik tekerlekli veya paletli olabilirler. Bilindiği gibi, lastik tekerlekli traktörlerin çekme gücü paletli tarktörlere göre daha azdır. Paletli traktörlerle çekilen skreyperler kazı sırasında daha iyi sonuçlar verir. Ancak hızının daha düşük olması nedeni ile paletli traktörlerle çekile skreyperlerin ekonomik çalışma mesafeleri kısadır. Skreyperler Skreyperlerin kullanıldıkları isler Yumuşak ve orta sertlikte zeminlerin kazılması ve kazı ürünün belirli bir mesafe taşınması ve serilmesi, Geniş sahalarda (hava alanı gibi) yüzey tesviyesi, Açık maden ocaklarında üst tabakanınuzaklaştırılması, Toprak baraj inşaatlarında çevre malzemelerle baraj gövdesinin oluşturulması, Stablize malzemelerin taşınması ve serilmesi, Ruterle gevşetilmiş çakıllı zeminlerin kazılması ve taşınması, gibiişlerde kullanılmaktadır.

39 Skreyperlerde verimi etkileyen faktörler Loderler Kazılan zeminin özellikleri, Kazı derinliği Taşıma mesafesi, Serme mesafesi, Traktörün tür ve özellikleri, Skreyperin tür ve özellikleri, Operatörün yetenekleri, Genel ortam şartları. Loderler esas itibariyle yükleyici makinelerdir. Ancak, çok sert olmayan zeminlerde ekskavatörler gibi kazı işleri de yapabilirler. Loderlerin kullanıldıkları işler Agregalarınçıkarılması ve taşıyıcılara yüklenmesi, Yumuşak zeminlerin kazılması, Kendisinin kazmış olduğuveyakazılmış zeminlerin taşıyıcılara yüklenmesi, Malzemelerin kısa mesafe taşınarak istiflenmesi, gibi işlerde kullanılmaktadır. Loderlerin çeşitleri Önve arka kısmına ataçment monte edilmis bir loder (trakskavatör) Loderler tekerlek türlerine göre, lastik tekerlekli ve paletli olmak üzere iki tipi bulunmaktadır. Ayrıca, yapılacak işlerin niteliklerine göre ekskavatörlerde olduğu gibi ön ve arka kısımlarına ekipmanlar monte edilerek iş yapma özellikleri geliştirilebilmektedir. Bu tip loderler trakskavatör (beko) denilmektedir.

1 Çalışma şartları bakımından en riskli sektördür. 2 Meydana gelen kazaların % 4 ü ölümle sonuçlanmaktadır.

1 Çalışma şartları bakımından en riskli sektördür. 2 Meydana gelen kazaların % 4 ü ölümle sonuçlanmaktadır. İNŞAAT İŞLERİ Yapı İşleri, çalışma şartları bakımından, en riskli sektör olup, iş kazası sayısı ve kaza sonucu meydana gelen ölüm sayısı bakımından, tüm sektörler arasında birinci sırada yer almaktadır.

Detaylı

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KALİTE YÖNETİM. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KALİTE YÖNETİM. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KALİTE YÖNETİM Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat HAFTA 3: İş Kazaları 1/29 Önce Birkaç Cümle? 2 2/29 Hallederiz abi. Sen hiç merak etme, bir şey olmaz! Forklift mi,

Detaylı

İş Kazaları Önleme Eğitimi. Asıl başlık stilini. İş Kazaları Önleme Eğitimi. düzenlemek için tıklatın. düzenlemek için tıklatın

İş Kazaları Önleme Eğitimi. Asıl başlık stilini. İş Kazaları Önleme Eğitimi. düzenlemek için tıklatın. düzenlemek için tıklatın Asıl HOŞGELDİNİZ alt başlık stilini 1.Bölüm a)iş Kazası Nedir? b)genel Asıl Bakış alt başlık stilini 1.Bölüm:İş kazası nedir? a) Sizce iş Asıl kazası alt nedir? başlık stilini 1.Bölüm:İş kazası nedir?

Detaylı

İSG kurulu eğitimi. c) Sıkça Rastlanan İş Kazaları ve Tehlikeli Vakaların Nedenleri

İSG kurulu eğitimi. c) Sıkça Rastlanan İş Kazaları ve Tehlikeli Vakaların Nedenleri İSG kurulu eğitimi c) Sıkça Rastlanan İş Kazaları ve Tehlikeli Vakaların Nedenleri İŞ GÜVENLİĞİ NEDİR? İŞYERLERİNDE İŞİN YÜRÜTÜLMESİYLE İLGİLİ OLARAK OLUŞAN TEHLİKELERDEN SAĞLIĞA ZARAR VEREBİLECEK KOŞULLARDAN

Detaylı

İŞ KAZASI sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13. maddesine göre, iş kazası;

İŞ KAZASI sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13. maddesine göre, iş kazası; İŞ KAZASI Toplumsal bir oluşum içinde önceden planlanmayan, bilinmeyen ve kontrol dışına çıkan aynı zamanda çevresine zarar verebilecek nitelikteki olaya "kaza" denir. Bu genel bir tanımdır ve görüldüğü

Detaylı

İŞ KAZASI MESLEK HASTALIĞI TANIMI ve HUKUKİ SORUMLULUK

İŞ KAZASI MESLEK HASTALIĞI TANIMI ve HUKUKİ SORUMLULUK İŞ KAZASI MESLEK HASTALIĞI TANIMI ve HUKUKİ SORUMLULUK SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU (Madde 13) İŞ KAZASI, a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b) (Değişik: 17/4/2008-5754/8

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERS-3

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERS-3 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERS-3 Yrd. Doç. Dr. Barış KINACI baris.kinaci@istanbul.edu.tr İŞ KAZALARI VE ÇEŞİTLERİ İŞ KAZASI; Belirli bir zarara ya da yaralanmaya neden olan beklenmeyen ve önceden planlanmamış

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

Click to add subtitle. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti

Click to add subtitle. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti Click to add subtitle Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO) İLE ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ, Tüm mesleklerde

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İşyerlerinde, işlerin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan, sağlığa zararlı durumlardan korunmak amacı ile yapılan sistemli çalışmalara iş sağlığı ve iş güvenliği

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ KAZALARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNCELİKLİ HEDEF; İŞ KAZALARINI VE MESLEK HASTALIKLARINI ÖNLEMEKTİR. İŞ KAZASI TANIMI (ILO) Önceden planlanmamış, bilinmeyen ve kontrol altına alınamamış olan etrafa

Detaylı

FTR 331 Ergonomi. Güvenliğe Dayalı İş Yeri Düzenleme. emin ulaş erdem

FTR 331 Ergonomi. Güvenliğe Dayalı İş Yeri Düzenleme. emin ulaş erdem FTR 331 Ergonomi Güvenliğe Dayalı İş Yeri Düzenleme emin ulaş erdem İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Üretimin ana unsurlarını oluşturan iş yeri ortamı, üretim araçları ve çalışan insan üretim süreci boyunca sürekli

Detaylı

30.10.2014 5510 SAYILI KANUN

30.10.2014 5510 SAYILI KANUN 5510 SAYILI KANUN İş Kazası : İş kazası, aşağıdaki durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhsal olarak özre uğratan olaydır. 1 Sigortalının işyerinde bulunduğu

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇ ve KAPSAM AMAÇ:, Kazaların en sık görüldüğü iş kollarından biri olan İNŞAAT SEKTÖRÜNDE, meydana

Detaylı

İŞ KAZASI ILO YA GÖRE İŞ KAZASI ÖNCEDEN PLANLANMAMIŞ, BİLİNMEYEN VE KONTROL ALTINA ALINAMAMIŞ OLAN ETRAFA ZARAR VEREBİLECEK NİTELİKTEKİ OLAYDIR.

İŞ KAZASI ILO YA GÖRE İŞ KAZASI ÖNCEDEN PLANLANMAMIŞ, BİLİNMEYEN VE KONTROL ALTINA ALINAMAMIŞ OLAN ETRAFA ZARAR VEREBİLECEK NİTELİKTEKİ OLAYDIR. İŞ KAZASI ILO YA GÖRE İŞ KAZASI ÖNCEDEN PLANLANMAMIŞ, BİLİNMEYEN VE KONTROL ALTINA ALINAMAMIŞ OLAN ETRAFA ZARAR VEREBİLECEK NİTELİKTEKİ OLAYDIR. 1 WHO-DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNE GÖRE İŞ KAZASI ÖNCEDEN PLANLANMAMIŞ,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NE GENEL BAKIŞ GÜVENLİK KÜLTÜRÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NE GENEL BAKIŞ GÜVENLİK KÜLTÜRÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NE GENEL BAKIŞ GÜVENLİK KÜLTÜRÜ NEDEN İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ? Her yıl milyonlarca ÇALIŞAN, çalıştıkları yerlerdeki çeşitli tehlikeler sonucunda; ÖLMEKTE! YARALANMAKTA! HASTALANMAKTA!

Detaylı

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı GİRİŞ 2017-2018 Güz Dönemi 1. İŞ GÜVENLİĞİ Dünyada ve ülkemizdeki sanayileşmeye ve teknolojik gelişmelere paralel olarak özellikle iş yerlerinde çalışan kişilerin güvenliği

Detaylı

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Bedri KEKEZOĞLU & Yrd. Doç. Dr. Altuğ BOZKURT 1. İŞ GÜVENLİĞİ Dünyada ve ülkemizdeki sanayileşmeye ve teknolojik gelişmelere paralel olarak özellikle

Detaylı

YAŞANAN İŞ KAZALARI VE HUKUKİ SONUÇLARI

YAŞANAN İŞ KAZALARI VE HUKUKİ SONUÇLARI 2004 YAŞANAN İŞ KAZALARI VE HUKUKİ SONUÇLARI OKTAY TAN (MSc) Öğr. Gör UZUV KAYIPLI İŞ KAZALARI ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARI İş Kazası yükleyen: Khaine Yayınladığı Tarih: 19 Temmuz 2009 Paletli kepçede ezilen

Detaylı

İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR

İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR 1 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARINA UYMAYAN İŞVERENLERİN KARŞILAŞABİLECEKLERİ YAPTIRIMLAR A- İŞ KAZASI MEYDANA GELMEDEN: (İş güvenliği kurallarını

Detaylı

İş Güvenliği Çalışmalarının Faaliyet Alanları. Tehlikeler, Riskler, Sağlıksız Koşullar, Güvensiz Koşullar,

İş Güvenliği Çalışmalarının Faaliyet Alanları. Tehlikeler, Riskler, Sağlıksız Koşullar, Güvensiz Koşullar, İş Güvenliği Nedir? İşin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan, sağlığa zararlı durumlardan korunmak ve daha iyi bir çalışma ortamı oluşturmak amacı ile yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır.

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölümü. Toprak İşleri. Ders Notları İŞ MAKİNELERİ 23.12.2014. İş makineleri iki gruba ayrılırlar;

İnşaat Mühendisliği Bölümü. Toprak İşleri. Ders Notları İŞ MAKİNELERİ 23.12.2014. İş makineleri iki gruba ayrılırlar; İŞ MAKİNELERİ İş makineleri iki gruba ayrılırlar; -Sabit konumda çalışan araçlar -Yer değiştirerek çalışan araçlar 1 Sabit konumda çalışan araçlar; Bunlarda aracın toprak işini gerçekleştiren donatısı

Detaylı

İŞVERENİN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İŞVERENİN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ İŞVERENİN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ Recep GÜNER 69 * ÖZ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun unun 14 üncü maddesi göre işveren istihdam ettiği çalışanın iş kazası veya meslek

Detaylı

TOPRAK İŞ KONU-6 İŞ MAKİNESİ İLE KAZI

TOPRAK İŞ KONU-6 İŞ MAKİNESİ İLE KAZI TOPRAK İŞ KONU-6 İŞ MAKİNESİ İLE KAZI Günümüzde her birisi belirli maksatlar için elverişli olan çeşitli iş makineleri mevcut olup,bunlar birkaç bakımdan sınıflandırılır. İş makinelerini tanıyıp teknik

Detaylı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi; işyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri endüstriyel kirlenmelerin (Ör: gürültü, kimyasal gazlar, tozlar vb.) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları

Detaylı

İŞ KAZALARI. Şenel ŞEN Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenlik Uzmanı İnşaat Mühendisi

İŞ KAZALARI. Şenel ŞEN Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenlik Uzmanı İnşaat Mühendisi İŞ KAZALARI Şenel ŞEN Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenlik Uzmanı İnşaat Mühendisi Sıra No / Konu Konunun genel amacı Öğrenme hedefleri Konunun alt başlıkları 41 / İş Kazaları Katılımcıların, işyerlerinde

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

OHSAS 18001-2007. Yavuz CALP

OHSAS 18001-2007. Yavuz CALP OHSAS 18001-2007 Yavuz CALP Makine Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği Eğiticisi İş Güvenliği Bilim Uzmanı ve Bilirkişisi 0 532 518 21 48 SUNUM PLANI Yasal

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü Konunun genel amacı Katılımcıların iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramalarına yardımcı olmaktır

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü İLKER KIYAK MAKİNA MÜHENDİSİ İSG UZMANI ( A SINIFI )

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü İLKER KIYAK MAKİNA MÜHENDİSİ İSG UZMANI ( A SINIFI ) İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü İLKER KIYAK MAKİNA MÜHENDİSİ İSG UZMANI ( A SINIFI ) Eğitimimizin Amacı Katılımcıların İş sağlığı ve güvenliğinin temel prensiplerini ve güvenlik

Detaylı

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ İŞ KAZASI TALİMATI REVİZYON REVİZYON NO AÇIKLAMA TARİH 0 YENİ YAYIN 08.07.2013 İŞ KAZASI A) (Ilo)Uluslararası Çalışma Örgütü: Önceden Planlanmamış, Bilinmeyen Ve Kontrol Altına

Detaylı

DUVAR İŞLERİNDE TEHLİKELER

DUVAR İŞLERİNDE TEHLİKELER DUVAR İŞLERİNDE TEHLİKELER FAALİYET ALT FAALİYET NO TEHLİKE DUVAR İMALATI Elle malzeme taşınması Araçla malzeme taşınması Araçtan malzeme indirilmesi Sabit İskeleler üzerinde çalışma 1 Takılıp düşme 2

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 15.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Egemen Avcu Dr. Makine Mühendisi Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği GiriĢ ĠĢ Kazaları ĠĢ yerinde

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ İLKER KIYAK MAKİNE MÜHENDİSİ İSG UZMANI ( A SINIFI )

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ İLKER KIYAK MAKİNE MÜHENDİSİ İSG UZMANI ( A SINIFI ) İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ İLKER KIYAK MAKİNE MÜHENDİSİ İSG UZMANI ( A SINIFI ) AMAÇLARIMIZ/KAZANÇLARIMIZ İş kazaları ve Meslek Hastalıklarını; sıfıra yaklaştırmak, Acil durumlarda; yanıt verme/

Detaylı

YAPI MAKİNELERİ DERS NOTU. 1 inç, 1 fit ve 1 yarda sırasıyla 2,54 cm, 30,48 cm ve 91,44 cm dir. İş makineleri bakımından en gelişmiş ülke Kanada dır.

YAPI MAKİNELERİ DERS NOTU. 1 inç, 1 fit ve 1 yarda sırasıyla 2,54 cm, 30,48 cm ve 91,44 cm dir. İş makineleri bakımından en gelişmiş ülke Kanada dır. YAPI AKİNELERİ DERS NOTU inç, fit ve yarda sırasıyla 2,54 cm, 0,48 cm ve 9,44 cm dir. kara mili 609,4 m dir. ons 29,57 cm, pit 0,47 lt, kuarts 0,946 lt ve galon,785 lt dir. yd 0,764 m tür. pound, libre

Detaylı

LASSA İŞ MAKİNESİ LASTİKLERİ KATALOĞU

LASSA İŞ MAKİNESİ LASTİKLERİ KATALOĞU 2015 LASSA İŞ MAKİNESİ LASTİKLERİ KATALOĞU OTR SEGMENT LASSA LODER KAYA KAMYONU Loder Belden Kırmalı GREYDER EKSKAVATÖR BEKO LODER L2 L3 L4 L3/E3 E3 G2 EARTH GRIPPER EXC EG LODER Segment tanımı : Önlerinde

Detaylı

TOPRAK İŞ KONU-5 SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ

TOPRAK İŞ KONU-5 SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ TOPRAK İŞ KONU-5 SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ; İki grupta incelenir. 1. Dinamik sıkıştırma makineleri 2. Statik sıkıştırma makineleri Dinamik sıkıştırma makineleri. Vibrasyonlu Silindirler:

Detaylı

Apartmanlarda İSG ve Risk Analizleri

Apartmanlarda İSG ve Risk Analizleri Apartmanlarda İSG ve Risk Analizleri 1 Tanımlar (4857) Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denir. İşçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara

Detaylı

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk Değerlendirme No: Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı Yrd. Doç. Dr. Bedri KEKEZOĞLU & Yrd. Doç. Dr. Altuğ BOZKURT Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı Güvenlik Donanımları Yasal Mevzuatlar Güvenlik Donanımları Hat üzerinde gerilimin bulunup bulunmadığının kontrolü,

Detaylı

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin 2014 Sunum Amacı Cephe iskelelerinin güvenli bir şekilde kurulum ve söküm işlerinin

Detaylı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının Çalışma Hayatına Getirdiği Yenilikler/ Yükümlülükler

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının Çalışma Hayatına Getirdiği Yenilikler/ Yükümlülükler 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının Çalışma Hayatına Getirdiği Yenilikler/ Yükümlülükler MsC.M.Ayhan KENTBUĞA Gelişim Üniversitesi Öğr.Grv. www.kentbuga.com 533 955 69 88 10.11.2012 1 ayhan@kentbuga.com

Detaylı

KTÜ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. JDZ432- İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Ders Notları

KTÜ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. JDZ432- İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Ders Notları KTÜ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDZ432- İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Ders Notları Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK Ünite#3 İş kazalarının Sınıflandırılması İş Kazalarının Nedenleri Meslek Hastalıklarının Nedenleri

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇ ve KAPSAM AMAÇ:, Kazaların en sık görüldüğü iş kollarından biri olan İNŞAAT SEKTÖRÜNDE, meydana

Detaylı

Önce Birkaç Cümle? 2

Önce Birkaç Cümle? 2 1 Önce Birkaç Cümle? 2 Hallederiz abi. Sen hiç merak etme, bir şey olmaz! Forklift mi, tabii kullanırım abi, ben çocukken el arabası kullanmıştım, iyi bilirim bu işleri. Sigortayı sökmeden de yaparım abi,

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSİ EMRAH KARTALKANAT

MAKİNA MÜHENDİSİ EMRAH KARTALKANAT MAKİNA MÜHENDİSİ EMRAH KARTALKANAT İş Güvenliği Nedir? İş Güvenliği kavramı; Hipokrat ın kurşun zehirlenmesini tespiti ile başlayan alana ait çalışmalar, günümüzde pek çok çalışmanın yanında, sadece meslek

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİM. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİM. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİM Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti SAĞLIKLI, FİZİKSEL F ve SOSYAL YÖNDEN Y TAM BİR B İYİLİK HALİ İÇİNDE Dünya Sağlık Örgütü

Detaylı

167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ

167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ 167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZTUNA Çankırı Karatekin Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri

Detaylı

ASANSÖR İMALAT İŞLERİNDE TEHLİKELER

ASANSÖR İMALAT İŞLERİNDE TEHLİKELER ASANSÖR İMALAT İŞLERİNDE TEHLİKELER FAALİYET ALT FAALİYET NO TEHLİKE ASANSÖR İMALATI Elle malzeme taşınması Araçla malzeme taşınması Araçtan malzeme indirilmesi Elektriksiz el aletlerinin kullanımı(tornavida,anahtar

Detaylı

APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ

APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ Zemin hakkında gerekli etütlerin yapılması ve bilgi edinilmesinden sonra yapının projesi hazırlanır. Hazırlanan projenin uygulanabilmesi inşaat sahasının kenarlarının arsa üzerinde

Detaylı

SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Dünyada Her Yıl Milyonlarca Çalışan İş Kazasına Maruz Kalmaktadır..Toplam Çalışan Sayısı : 2,8 Milyar kişi.çocuk İşçi Sayısı: 246 milyon.iş Kazası Sayısı : 270 Milyon.Meslek Hastalıklarından

Detaylı

MESLEK HASTALIKLARI ve İŞ KAZALARI

MESLEK HASTALIKLARI ve İŞ KAZALARI 15 Ocak 2011 İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Hukuksal Yönü MMO Kocaeli Şubesi MESLEK HASTALIKLARI ve İŞ KAZALARI Doç. Dr. Nilay Etiler Kocaeli Üniversitesi Meslek hastalığı 5510 sayılı SS-GSS Kanunu

Detaylı

İŞVERENİN ÖNLEM ALMA BORCU

İŞVERENİN ÖNLEM ALMA BORCU İŞVERENİN ÖNLEM ALMA BORCU İş kazaları ve meslek hastalıkları işyerlerinde meydana gelmektedir. Başka bir ifade ile iş kazası ve meslek hastalıklarının nedeni işyeri koşullarıdır. İşyerlerindeki kuralları

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği Sunanlar: Cem Taşkın Öktem 1133022 Büşra Duman 1133024 Sunum Tarihi: 06.03.2014 İrem Bengisu Ay 1133016 Kübra Yaman 1133036 İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin Gelişimi Geçmişi daha eskiye

Detaylı

Harita Mühendisliği iş alanında iş kazaları

Harita Mühendisliği iş alanında iş kazaları KTÜ Harita Mühendisliği Bölümü DERS NO#6 KONU: Harita Mühendisliği iş alanında iş kazaları Yrd. Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr İş alanlarımız.. Arazi Yönetimi Taşınmaz mal hukuku-kadastrosu Kentsel

Detaylı

ILO kaynaklarına göre dünyada her yıl yaklaşık; 2.2 milyon kişi iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmektedir.

ILO kaynaklarına göre dünyada her yıl yaklaşık; 2.2 milyon kişi iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Dünyada İş Kazaları ILO kaynaklarına göre dünyada her yıl yaklaşık; 2.2 milyon kişi iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmektedir. 250 milyon kişi iş kazaları 160 milyon kişi meslek

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı. 2 İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

Detaylı

YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 1. Genel hususlar a. Yüksekte yapılan geçici işler uygun bir platformda, güvenlik içinde ve uygun ergonomik koşullarda yapılamıyorsa, güvenli çalışma

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI HOŞGELDİNİZ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 24.10.2013 İÇERİK İSG Açısından Devletin Sorumlulukları 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşverenlerin Yükümlülükleri

Detaylı

İş Sağlığı Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü Güvenlik, yapılan işin ve/veya çalışma şartlarının zarar ve/veya tehlike içermeme durumudur. Güvenliği sağlamanın üç ana kuralı vardır; 1- Güvenliği

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölümü. Niğde Üniversitesi Toprak İşleri Ders Notları TOPRAK İŞLERİ. Dersin Amacı

İnşaat Mühendisliği Bölümü. Niğde Üniversitesi Toprak İşleri Ders Notları TOPRAK İŞLERİ. Dersin Amacı TOPRAK İŞLERİ Dersin Amacı Ulaştırma projelerinin yapımında gerekli olan toprak işleri konularında temel kavramların öğretilmesi. 1 Dersin Hedefleri Toprak işlerin hakkında genel bilgiye sahip 1 : olmak

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞ SAĞLIĞINDA YENİ YAKLAŞIMLAR

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞ SAĞLIĞINDA YENİ YAKLAŞIMLAR İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞ SAĞLIĞINDA YENİ YAKLAŞIMLAR İŞ GÜVENLİĞ İĞiNiN TANIMI İş ş kazalarını ve meslek hastalıklarını ortadan kaldır ırmak veya en aza indirmek,, üretimin ü devamlılığın ını ı sağlamak amacıyla

Detaylı

ELLE KALDIRMAve TAŞIMAİŞLERİNDE İ S G.

ELLE KALDIRMAve TAŞIMAİŞLERİNDE İ S G. ELLE KALDIRMAve TAŞIMAİŞLERİNDE İ S G http://www2.worksafebc.com/publications/multimedia/videos.asp?reportid=36871 ELLE KALDIRMA VE TAŞIMA İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ KAZALARI. İlknur ÇAKAR İSG Uzmanı icakar@csgb.gov.

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ KAZALARI. İlknur ÇAKAR İSG Uzmanı icakar@csgb.gov. T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ KAZALARI İlknur ÇAKAR İSG Uzmanı icakar@csgb.gov.tr İÇERİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TANIMI ÇEŞİTLİ KAYNAKLARA GÖRE İŞ

Detaylı

ORMAN YOLLARININ MAKİNALARLA İNŞASI (1) 40

ORMAN YOLLARININ MAKİNALARLA İNŞASI (1) 40 Kİ İŞS (1) 40 rman yollarında makinalı inşaata geçiş her şeyden önce yol yapımının tekniğine uygun şekilde hızlı bir şekilde yürütülebilmesi yanında çetin dağlık arazilerde bu çalışmaların yaygınlaştırılması

Detaylı

4.1. Tabii (Doğal) Aydınlatma oaydınlatma mümkün mertebe doğal olarak, güneş ışığı ile yapılması esastır. Bu sebeple İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu na göre işyeri taban yüzeyinin en az 1/10 u oranında

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURUL EĞİTİMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURUL EĞİTİMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURUL EĞİTİMİ Yavuz CALP Makine Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği Eğiticisi İş Güvenliği Bilim Uzmanı ve Bilirkişisi 0 532 518 21

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ARAÇ BAKIM VE ONARIMI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ARAÇ BAKIM VE ONARIMI ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ARAÇ BAKIM VE ONARIMI Bu faaliyet sonucunda Araç Bakım Onarımı alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ İnsanoğlu yaratılışından beri yaşadığı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

KENDİ NAM VE HESABINA BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR AÇISINDAN İŞ KAZASI, 3. KİŞİNİN SORUMLULUĞU VE RÜCU

KENDİ NAM VE HESABINA BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR AÇISINDAN İŞ KAZASI, 3. KİŞİNİN SORUMLULUĞU VE RÜCU KENDİ NAM VE HESABINA BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR AÇISINDAN İŞ KAZASI, 3. KİŞİNİN SORUMLULUĞU VE RÜCU Mikail KILINÇ* 1.Giriş 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ KAZASI BİLDİRİM TALİMATI SAYFA NO Sayfa 1 / 1 1.AMAÇ Giresun İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı işyerlerinde meydana gelen iş kazalarının yasal bildirim süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesidir.

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü İSG KÜLTÜRÜ Konunun Genel Amacı Katılımcıların; «İSG nin Temel Prensiplerini ve Güvenlik Kültürünün Önemini Kavramak.» Öğrenme Hedefleri İSG nin temel prensiplerini öğrenmek

Detaylı

112 ASHİ VE AMBULANSLARDA. ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Kalite Yönetim Birimi

112 ASHİ VE AMBULANSLARDA. ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Kalite Yönetim Birimi 112 ASHİ VE AMBULANSLARDA ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Kalite Yönetim Birimi EĞİTİMİN AMACI Çalışanlarının işlerindeki tehlikeleri farketmeleri, Güvensiz durum davranışların neden olduğu iş kazaları ve önlemlerin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 2014 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PARS DANIŞMANLIK 20.02.2014 5763 Sayılı Kanun ( İş Kanunu ve bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) Kabul Tarihi:15.05.2008 İçerik 4857 sayılı İş kanunu dahil

Detaylı

7. İGY Zirve Ankara 2014. Ali Şahin Eğitim Satış Koordinatörü Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Eğitmeni IOSH Tek./Irata L3/KKD Kontrolörü

7. İGY Zirve Ankara 2014. Ali Şahin Eğitim Satış Koordinatörü Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Eğitmeni IOSH Tek./Irata L3/KKD Kontrolörü 7. İGY Zirve Ankara 2014 Ali Şahin Eğitim Satış Koordinatörü Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Eğitmeni IOSH Tek./Irata L3/KKD Kontrolörü Yüksekte Çalışmanın Temel Prensipleri Yüksekte Çalışma Kontrol Hiyerarşisi

Detaylı

HİKMET NURHAN PARLAK 9926 ELEKTRİK MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI E M O

HİKMET NURHAN PARLAK 9926 ELEKTRİK MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI E M O HİKET NURHAN PARLAK 9926 ELEKTRİK ÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZANI E Her 6 dk bir iş kazası oluyor HİKET NURHAN PARLAK 9926 ELEKTRİK ÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZANI E Her gün 4 veya 5 kişi sakat

Detaylı

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği açısından en uygun tehlike tanımıdır? a) Büyük zarara yol açabilecek durum b) Malın, malzemenin ya da işyeri

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ 2 İşçi Sağılığı Çalışan insanların fiziksel, ruhsal moral ve sosyal

Detaylı

KALDIRMA OPERASYONLARINDA (VİNÇ) İŞ GÜVENLİĞİ BURAK KALENDEROĞLU 400514125

KALDIRMA OPERASYONLARINDA (VİNÇ) İŞ GÜVENLİĞİ BURAK KALENDEROĞLU 400514125 KALDIRMA OPERASYONLARINDA (VİNÇ) İŞ GÜVENLİĞİ BURAK KALENDEROĞLU 400514125 TANIM Herhangi bir yükü bulunduğu yerden kaldırıp yer değiştirerek başka bir yere indiren veya istifleyen, gerektiğinde bu yükün

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş Sağlığı ve Güvenliği nedir? İş yerinde işin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve

Detaylı

TRAVMADAN KORUNMA. Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı

TRAVMADAN KORUNMA. Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı TRAVMADAN KORUNMA Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı Travma önceden ve nereden geleceği bilinmeyen bir darbeye benzetilebileceği gibi, toplumun yeterli özeni göstermediği bir hastalığı olarak da

Detaylı

DİŞ KLİNİK VE MUAYENEHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ

DİŞ KLİNİK VE MUAYENEHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ DİŞ KLİNİK VE MUAYENEHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış ve iç ve dış zeminler (salon girişi, merdivenler vs.)düzenli olarak kontrol ediliyor

Detaylı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ve 4857 Sayılı İş Kanunu'na Göre Yapı Denetiminde İş Güvenliği

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ve 4857 Sayılı İş Kanunu'na Göre Yapı Denetiminde İş Güvenliği 4. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu Özet 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ve 4857 Sayılı İş Kanunu'na Göre Yapı Denetiminde İş Güvenliği Serkan ENGİN 1 Hilal MEYDANLI ATALAY 1 Arş. Gör. Arş.

Detaylı

6331 SAYILI KANUN SONRASI İŞ KAZALARININ BİLDİRİLECEĞİ SÜRELER VE BİLDİRİM YAPILACAK KURUMLAR

6331 SAYILI KANUN SONRASI İŞ KAZALARININ BİLDİRİLECEĞİ SÜRELER VE BİLDİRİM YAPILACAK KURUMLAR 6331 SAYILI KANUN SONRASI İŞ KAZALARININ BİLDİRİLECEĞİ SÜRELER VE BİLDİRİM YAPILACAK KURUMLAR Mustafa BAŞTAŞ * I-GİRİŞ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nun (Resmi, 2012, 28339) yürürlüğe girmesi

Detaylı

Greyder operatörlerinin makineyi kullanırken bilmeleri gereken belirli teknik ve makine fonksiyonları şunlardır:

Greyder operatörlerinin makineyi kullanırken bilmeleri gereken belirli teknik ve makine fonksiyonları şunlardır: MOTORLU GREYDERLERİN KULLANIM TEKNİKLERİ VE ÜRETİM HESABI Greyderler hafif-ağır inşaat, ocak ve madencilik uygulamalarında, taşıma yollarının bakımında, yol inşaatlarında sıfırlama ve tesviye işlemlerinde,

Detaylı

Diyarbakır Beton Kesme Firmaları. Derz kesme:

Diyarbakır Beton Kesme Firmaları. Derz kesme: Diyarbakır Beton Kesme Firmaları Derz kesme: Kesim sistemi bir sokak ve caddenin bir kısmını yüzeye zarar vermeden kesip değiştirme olanağı sağlar. Derz kesme çevresindeki yapıya zarar vermeden, betonu

Detaylı

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Tüzük", İşverenin Sorumluluğu Madde 26- 22. maddesine 26. maddedeki derhal en geç kazadan sonraki iki gün içerisinde Yukarıda

Detaylı

1 Açık maden işletmeleri Ekskavatör

1 Açık maden işletmeleri Ekskavatör 1 Açık maden işletmeleri Ekskavatör - İşletme yöntemleri, - iş güvenliği - işçi sağlığı Madenci sembolü Maden işletmeleri Maden işletmeleri, 1. Açık veya yer üstü işletmeleri ile 2. Kapalı veya yer altı

Detaylı

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -II- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -II-

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -II- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -II- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -II- 1 / 10 Yusuf DOĞAN Mali Müşavirlik 4. İşverenin Risk Değerlendirmesi Yükümlülüğü İşveren, güvenlik tedbirleri ve koruyucu ekipmanlar ile

Detaylı

İnşaat Sektörümüzdeki Başlıca İş Kazası Tipleri

İnşaat Sektörümüzdeki Başlıca İş Kazası Tipleri Doç. Dr. M. Uğur Müngen İTÜ İnşaat Fakültesi, İstanbul mungen@itu.edu.tr İnşaat Sektörümüzdeki Başlıca İş Kazası Tipleri Özet İnşaat sektörümüz iş kazalarının sayısal çokluğu ve ağır sonuçları bakımından

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU UYARINCA «İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞININ TANIMI BİLDİRİLMESİ VE SORUŞTURULMASI»

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU UYARINCA «İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞININ TANIMI BİLDİRİLMESİ VE SORUŞTURULMASI» 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU UYARINCA «İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞININ TANIMI BİLDİRİLMESİ VE SORUŞTURULMASI» I 5510 sayılı Kanun İŞ KAZASININ TANIMI, BİLDİRİLMESİ VE

Detaylı

İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10. www.biglift.gen.tr

İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10. www.biglift.gen.tr İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10 www.biglift.gen.tr 1 RM-ECL1029 EKONOMİK TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI Kompak ve hafif tasarımı

Detaylı

Kod: ISG_TGE_02 GENEL AÇIKLAMA Bu bilgilendirme notu İSG İş Güvenliği Temel Eğitim Seti nin bir parçası olan Kazaların Önlenmesi konulu eğitim kapsamında hazırlanmıştır. Eğitimin CD üzerinde kayıtlı ya

Detaylı

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Yapının kendi yükü ile üzerine binen hareketli yükleri emniyetli

Detaylı

İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI

İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI Uluslararası Çalışma Örgütüne Göre İş Kazası Uluslararası Çalışma Örgütü ne göre iş kazası; Planlanmamış ve beklenmeyen bir olay sonucunda sakatlanmaya ve zarara neden

Detaylı

KISA VADELİ SİGORTALAR

KISA VADELİ SİGORTALAR KISA VADELİ SİGORTALAR Hedefler Sosyal Güvenlik Sistemindeki Kısa Vadeli Sigortalar (İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık) hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 2 Adapazarı Meslek Yüksekokulu Modülleri

Detaylı

2014 Yılı SGK İş Kazası İstatistiklerinin Analizi

2014 Yılı SGK İş Kazası İstatistiklerinin Analizi Sayfa 1 / 6 2014 Yılı SGK İş Kazası İstatistiklerinin Analizi 1. Giriş Ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalıklarına ait istatistiklerin toplanıp yayınlanması Sosyal Güvenlik Kurumu nun (SGK) sorumluluğundadır.

Detaylı

Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Konu; Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığıve Güvenliği Konunun genel amacı; Katılımcıların, yüksekte yapılan çalışmalarda oluşabilecek muhtemel riskler ve bunlara

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR

RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR 20.06.2012 Tarih ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 29.12.2012 Tarih ve 28512 Resmi Gazete Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

Detaylı

Döküm Sahalarında Güvenlik. Kaynak: MSHA

Döküm Sahalarında Güvenlik. Kaynak: MSHA Döküm Sahalarında Güvenlik Kaynak: MSHA Madencilik sektöründe, günde binlerce kez kamyonlar döküm sahalarından döküm yapmaktadır. ABD de, 1990larda, döküm yaparken hayatını kaybeden madenci sayısı 25 olarak

Detaylı