GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. İZMİT BİTMİŞ MAMUL AMBARI BİNASI İNŞAATI ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. İZMİT BİTMİŞ MAMUL AMBARI BİNASI İNŞAATI ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME"

Transkript

1 GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. İZMİT BİTMİŞ MAMUL AMBARI BİNASI İNŞAATI ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME ŞUBAT 2014

2 İçindekiler Madde 1- İşin Yeri... 2 Madde 2- İşin Süresi... 2 Madde 3- Sözleşme Konusu İşler... 2 Madde 4- Müteahhit in Bu İşin Yürütülmesi Sırasında Temin Edecekleri... 4 Madde 5- Ödemeler...,... 5 Madde 6- İş Programı... 7 Madde 7- Projeler... 8 Madde 8- Malzeme Onayları Madde 9- Çeşitli Hükümler... 9 Madde 10- Şantiyede Konacak Levhalar Madde 11- Vergi ve Diğer Giderler Sayfa1

3 GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. İZMİT BİTMİŞ MAMUL AMBARI BİNASI İNŞAATI ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME Madde 1 - İşin Yeri İşbu İhale Şartnamesi nin 2. Madde sinde belirtildiği gibi İşin yeri Ovacık Mah. Çuhane Cad. No:2 Başiskele/KOCAELİ olup, ihale de gene aynı adreste yapılacaktır. Madde 2 - İşin Süresi Müteahhit, yükümlülüğünde bulunan iş i yer tesliminden itibaren sözleşme ve ek lerine uygun olarak Müteahhit ana sözleşmesinde belirtilen sürede tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmekle yükümlüdür. Madde 3 - Sözleşme Konusu İşler Mevcut Bitmiş Mamul Ambarı Binasının çatı kaplamaları ile prekast çatı elemanlarının sökülerek saha dışına çıkartılması, projesine uygun çelik çatı ve kaplaması ile yağmur dere sisteminin oluşturulması, mevcut elektrik, mekanik ve yangın tesisatlarının sökülerek yeniden yapılması, ambar içindeki idari bina bölümünün de sökülerek elektrik mekanik donanımlarıyla birlikte yeniden yapılması, ayrıca bina kolonlarında yapılacak kontroller sonucunda İşveren Denetim Birimi ve Yapı Denetim Kuruluşu ile birlikte belirlenecek kolonlardaki çatlakların epoksi enjeksiyonu ile onarılmasından ibarettir. Ekli İmalat Listeleri, Genel Keşif İcmali ve Birim Fiyat Tariflerinde belirtilen işleri kapsamaktadır. Prekast çatı elemanları, çatı kaplama malzemeleri ve diğer tüm inşaat artığı malzeme Müteahhidin sorumluluğunda olmak üzere uygun yere veya hurda sahalarına satışı ya da devredilmesi yapılacaktır. İnşaat tan çıkan bu inşaat artığı malzemelerin sahadan uzaklaştırılması işlemlerinin tamamı Müteahhit tarafından yukarıda bahsedildiği şekilde bilabedel yapılacaktır İhale kapsamındaki işler sözleşme ve ek lerine uygun bir şekilde eksiksiz ve kusursuz olarak tamamlanarak İşveren e teslim edilecektir. Yapılacağı belirtilmemiş, fakat projelerde yer alan ve/veya İşveren veya Müteahhit tarafından bilim, teknik ve mesleki teamül gereği yapılması gerektiği sonradan belirlenen işler ile zorunlu ilave imalat ve/veya imalat değişiklikleri İşveren in yazılı onayı ile işbu sözleşme ve ek lerinde belirtilen şartlar dâhilinde Müteahhit tarafından tamamlanarak yerine getirilecektir. Ekli İmalat Listeleri, Genel Keşif İcmali ve Birim Fiyat Tariflerinde belirtilmemiş olsa dahi, yapılması gerekliliği ortaya çıkan bir imalat Sayfa2

4 için, projelerde bir değişiklik yapılmadığı sürece, bu listelerde bulunmadığı gerekçesi ile yapılmaktan imtina edilmeyecek ve bunun için ilave bir bedel talep edilmeyecektir. İşveren in onayı olmadan yapılan işlerin bedeli ve gerektiğinde bu işlerin İşveren talebi ile söküm, yıkım ve yeniden yapımı için yapılması gereken harcamaların bedelleri Müteahhit e ödenmez. Müteahhit in bu konuda herhangi bir itirazı olamayacağı gibi, Müteahhit bu konu ile ilgili (söküm, yıkım ve yeniden yapım v.b.) İşveren talimatını derhal, geciktirmeksizin yerine getirmek mecburiyetindedir İşin Yapılmasında Uyulacak Esaslar Müteahhit, ihale konusu işleri bu sözleşme ile eklerindeki şart ve hükümlere, teknik, ekonomik faktörlere ve sanat kurallarına, iş süresi içinde yürürlükteki ve sonradan yürürlüğe girecek imar, inşaat, tesisat, çevre, iş güvenliği vb. tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde (buradaki uygunluk hem yapılacak imalatların uygunluğu hem de yapım sırasında kullanılacak malzemeler ve çalışma koşulları ile diğer tüm hususlara uygunluk olarak algılanmalıdır) eksiksiz, kusursuz ve özürsüz olarak yapmakla yükümlüdür. Ana sözleşme ve eklerinde açıkça belirtilmemiş veya hiç konu edilmemiş hususlarda, sözleşme konusu ile ilgili ve sözleşmenin imzası tarihinde yürürlükte bulunan kararname, tüzük, yönetmelik ve şartname hükümleri uygulanır. Müteahhit, kendisine verilmiş proje ve hesaplar ile varsa yaptığı projelerin ve hesapların eksiklik ve yanlışlıklarından ve bunların bütün sonuçlarından doğrudan doğruya sorumludur. Projelerin İşveren tarafından görülmüş ve onaylanmış olması Müteahhit i bu sorumluluktan kurtaramaz. Müteahhit iş e başlamadan önce bu iş e ait uygulama projelerini, yürürlükteki teknik şartname, yönetmelik ve yasal mevzuata uygunluğu bakımından incelemek ve mimari, statik, mekanik, elektrik tesisat, teknik altyapı, çevre düzenleme v.b. tüm uygulama projeleri arasında proje koordinasyonu yaparak İşveren e yazılı rapor vermek ve iş e başlamadan önce varsa önerilerini İşveren e bildirmek zorundadır. Müteahhit in proje koordinasyonunu tam yapmaması ve Müteahhit hatası nedeniyle gerekebilecek; ilave kırma, delik açma, hatalı imalat nedeniyle şap ve sıva kalınlığının artması, sıva tamiri yapılması ihtiyacı ile yapılacak imalatlarla ilgili (ankraj ve beton dökülmesi anında unutulan rezervasyonlar için delik açma vs. gibi) işler için Müteahhit e herhangi bir bedel ödenmeyecek olup, bu işler Müteahhit tarafından bilabedel yapılmak zorundadır. Müteahhit işin, fazlar halinde yapılacağının bilincindedir. Bu fazların sıralaması İşveren tarafından belirlenmiştir ve daha sonra gene İşveren tarafından çeşitli gerekçelerle değiştirebilecektir. Müteahhit işin yapılması sırasında ambar işletmesinin kesintisiz olarak devam edeceğini ve kendi inşaat operasyonlarıyla ambar işletme operasyonlarının kesiştiği durumlarda, aksi İşveren tarafından belirtilmedikçe, ambar işletme operasyonlarının öncelikli olduğunu peşinen kabul etmiştir. Müteahhit, ambar binasının bir bölümünde inşaat işleri devam ederken diğer bölümlerinde işletme operasyonlarının devam edebilmesi için gerekli olan elektrik, mekanik ve yangın tesisatlarının çalışır halde olmasını sağlamak adına, özellikleri İşveren tarafından belirlenecek geçici ve/veya kalıcı tesisat hatlarının kurulması gerektiğini görmüş, değerlendirmiş ve kabul etmiştir. Sayfa3

5 Ambar Binası içinde Final Finishing (FF) olarak adlandırılmış bölümün İşveren tarafından belirlenen tarihler dışında sürekli olarak çalışacağı baştan bellidir. FF bölümünün inşaat operasyonları sırasında korunmasını sağlamak için, üzerine proje ve detayları ihale dosyasında bulunan çelik konstrüksiyondan bir çatı yapılacaktır. Bu koruma çatısı yapılırken FF bölümündeki aydınlatma ve kuvvet elektrik hatlarının İşveren tarafından belirtilen ihtiyaçları karşılayacak şekilde deplasmanı da Müteahhit tarafından yapılacaktır. FF bölümündeki makineler, iletim hatları, mekanik ve elektrik tesisatı vb. gibi işletmeyi etkileyen her türlü ekipmanın inşaat operasyonları sırasında korunması Müteahhit sorumluluğundadır. Müteahhidin bu korumalar için alacağı önlemler, işletme operasyonlarını engellemeyecek nitelikte olacaktır. Ambar binası içindeki, tamamen yıkılıp yeniden yapılacak olan idare binası yıkılırken ve yeniden yapılırken, bu bina içinde bulunan Elektrik Kontrol Odası ndaki panolar koruma altına alınacaktır. Elektrik Kontrol Odasından çıkan ve bina içinde ilerleyerek Ambar Binasının çeşitli noktalarına giden kablo tavalarının korunması da Müteahhidin sorumluluğundadır. Müteahhidin bu korumalar için alacağı önlemler de işletme operasyonlarını engellemeyecek nitelikte olacaktır. Projede birden fazla Müteahhit firmanın iş yapması durumunda, Müteahhit firmalar projenin bütünlüğünü bozmayacak şekilde tedbir alarak işlerini tamamlamak zorundadır. Madde 4 - Müteahhidin Bu İşin Yürütülmesi Sırasında Temin Edecekleri Müteahhit yer tesliminden sonra, uygulama başlamadan önce, bu iş in yürütülmesi sırasında yapı denetim firması ve İşveren Denetim Birimi tarafından kullanılmak üzere, şantiye alanı içinde, kendi ofislerinin dışında, bağımsız giriş çıkışı olan, ön projesi İşveren veya İşveren Denetim Birimi tarafından, uygulama projeleri ise Müteahhit tarafından hazırlanmak üzere, asgari net 30m² olmak üzere tam donanımlı, tefrişli bir şantiye ofisini inşaa ederek, kesin kabule kadar kullanılmak üzere yapı denetim ve İşveren Denetim Biriminin kullanımına tahsis edecektir. Bu ofisin elektrik, su, ısıtma, soğutma, fosseptik v.b altyapı yapımı, telefon santralı, sabit telefon, faks, fotokopi makinesi, internet erişimi, tüm temizlik, sarf malzemesi, işletme, yakıt, bakım onarım giderleri ve ihtiyacı karşılayacak ofis, servis görevlisi Müteahhit tarafından karşılanacaktır. Müteahhit hazırlayacağı uygulama projelerini İşveren e onaylatarak söz konusu ofisin inşaatına başlayacaktır. Müteahhit in kendisi ve yapı denetim ve İşveren Denetim Birimi için yapacağı şantiye binaları, depolar, yemekhane, ofis v.b binalara su, elektrik, telefon ve altyapı bağlantılarının yapılması için gerekli inşai, tesisat ve diğer (her türlü harç, depozito v.b. her türlü izin ve izin masrafları) gibi masraflar da Müteahhit e aittir. Elektrik ve su İşveren tarafından sağlanacaktır. Tahsis olunacak yerlerin geçici işgali, resmi işlemleri gerektirdiği takdirde (geçici işgale ilişkin harita, plan ve cetveller Müteahhit tarafından hazırlanmak şartı ile) bu işlemlerin gerçekleştirilmesi için İşveren Müteahhit e yardımcı olacaktır. Söz konusu ofisin kullanım süresi bitiminde veya herhangi bir sebeple kaldırılması Sayfa4

6 İşveren ce talep edildiğinde, ofislerin kaldırılması ve/veya yıkılarak, yıkım artıklarının şantiye dışına çıkarılarak, söz konusu alanın temizlenmesi ve bu işlerin masrafları Müteahhit e aittir. Söz konusu ofisin herhangi bir sebeple yerinin değiştirilmesi (taşınarak veya yıkılarak yeniden yapılması) ve buna ait masraflar da Müteahhit e aittir. Müteahhid İhale dosyasını almadan ve teklif çalışmalarına başlamadan önce inşaat sahasını gezmek zorundadır. Bu gezi sırasında yapılacak işi iyice anlayacak, muhtemel sorularını soracak, sonradan bazı belirsizlik ve yanlış anlamaları öne sürerek ilave bedel talep edemeyecektir. Depo içindeki idari binanın taşınması için yeterli büyüklükdeki prefabrik yapının (yapı içinde 17 kişinin ihtiyacını karşılayacak kadar ofis alanı, 35 kişilik yemek salonu, 6 kişinin aynı anda kullanabileceği duşlar ile WC ve soyunma odaları olacaktır) elektrik, mekanik, altyapı ve inşai tüm faaliyetleri ile tamamlanarak taşınmaya hazır hale getirilmesi Müteahhidin sorumluluğundadır. İşveren idari binanın taşınması için yapılacak bu prefabrik yapılara herhangi bir ödeme yapmayacaktır. İşveren sadece bu geçici prefabrik yapıların yapılacağı yeri göstermekle yükümlü olup, prefabrik yapıların kurulması ihale keşfinde belirtilen metrajlar ve birim fiatlar doğrultusunda Müteahhide aittir. İş bitiminde sökülerek götürülmesi veya kurulduğu yerde işverene bırakılması tamamen İşverenin yetkisindedir. Madde 5 - Ödemeler Bu sözleşmenin konusunu teşkil eden işlerin ödemeye esas bedelleri aşağıda açıklandığı şekilde hesaplanarak, Müteahhidin hakediş, kesin hesap ve avans ödenmesine ilişkin iş bu sözleşme ve eklerindeki şartları eksiksiz olarak yerine getirmesi durumunda, İşveren in Muhasebe Müdürlüğü nce Müteahhit in banka hesabına yatırılarak ödenecektir. Yapılacağı belirtilen işler; işbu şartnamenin ek indeki sözleşme ve ek lerinde belirtilen keşif ve teklif birim fiyat esasına göre hesaplanarak ödenir. Yapılan imalatların miktarları; uygulama projesi, ataşman, as built proje veya yerinde yapılan imalata göre, sözleşme ve ek lerinde belirtilen ölçüm sistemine veya Bayındırlık Bakanlığı ölçüm sistemine uygun olarak hesaplanacaktır. Bunlardan farklı ölçüm sistemlerine göre yapılan imalat miktarları hesabı İşverence kabul edilmez Hakedişler Müteahhit in yaptığı işlerden doğan alacakları, işbu şartname ek indeki keşif ve teklif birim fiyatlar esas alınarak, gerçekleştirilen işlere uygun metrajlara göre hesaplanarak sözleşme hükümleri uyarınca kesin ödeme niteliğinde olmamak ve kazanılmış hak sayılmamak üzere GEÇİCİ HAKEDİŞ raporları ile ödenir. Keşif ve teklif birim fiyatlarında belirtilmeyen imalatlara gerek duyulması halinde, ihale dosyasındaki Yapım İşleri Genel Şartnamesi Madde.21 de belirtilen şekilde bulunacak Yeni Birim Fiyat (YBF) esas alınır. Bulunan YBF ler İşverence onaylanması sonucu kullanılacaktır. Sayfa5

7 Sözleşme konusu işlere ait Geçici Hakedişler her ay sonu itibarıyla bir hakediş olmak kaydıyla aşağıdaki esaslar çerçevesinde tanzim olunur. Hakedişe girecek gerçekleşen işlerin, işbu şartname ek inde açıklanan keşif, metraj ve teklif birim fiyatlarını ayrı ayrı gösterilerek düzenlenen hakedişler, Müteahhit tarafından hazırlanarak imzalandıktan ve sözleşme ve ek lerinde belirtilen şartların yerine getirilmesinden sonra İşveren tarafından onaylandıktan sonra, sözleşme ve ek lerinde belirtilen şartlara uygun olarak Müteahhit e ödenir. Ödemeye esas Genel Keşif İcmali tablosunda belirtilen kesin hesap hakkedişi, düzenlenecek kesin hesap kapsamında ödenecektir. İş in bitiminde yapılacak geçici kabulden sonra, kesin hesapların sonuçlandırılması için, Müteahhit tarafından aşağıda belirtilen şekilde kesin metrajlarla, iş in başlangıcında kabul edilen metrajlar mukayese edilecek olup, sözleşme ve ek lerinde açıklanan hususlar çerçevesinde Müteahhit ten kaynaklanmayan nedenlerle olmak kaydıyla, sözleşme ve eklerinde belirtilen şekilde metrajlarda ortaya çıkabilecek artma ve/veya azalmalar İşveren onayı ile değerlendirilerek kesin hesaba dâhil edilecektir. Kesin hesapta Müteahhit tarafından teklif aşamasında verilen genel keşif icmalinde belirtilen miktar ve tutarlar üst limit olarak esastır. Şöyle ki, ihale dosyasında bulunan projelerde yapım sırasında herhangi bir değişiklik yapılmamışsa, İşveren tarafından ilave bir imalat yaptırılmamışsa veya herhangi bir imalattan vazgeçilmemişse; kesin metraj sonucunda genel keşif icmalindeki miktarlardan daha fazla bir miktar ve tutar bulunsa dahi genel keşif icmalindeki miktar ve tutarlar esas alınacaktır. Kesin metraj sonucunda genel keşif icmalindeki miktarlardan daha düşük bir miktar ve tutar bulunması durumunda ise kesin metraj sonucu bulunan miktar ve tutar esas alınacaktır. Müteahhide bu farklılık sebebiyle teklif dosyasında verdiği genel keşif icmalinde belirttiği tutardan daha farklı bir bedel ödenmez. Müteahhit tarafından; uygulama projesi, yerinde yapılan imalat, ataşman ve as built projeye göre iş in devamı süresince hazırlanan ve İşverence onaylanmış kesin metrajlara göre, geçici kabulden en geç 30 (otuz) takvim günü sonra düzenlenen KESİN HAKEDİŞ raporu, İşveren ve İşveren kontrol teşkilatınca kontrol edilerek sonuca bağlanır. Bu aşamada oluşabilecek anlaşmazlıkları, İşveren sonuca bağlar ve bu durum Müteahhit tarafından kabul edilir. Müteahhidin iş in devamı süresince yukarıda belirtilen şekilde kesin hesaba esas olacak kesin metrajları hazırlamaması sonucunda, kesin hesapta olacak gecikmelerden Müteahhit sorumlu olup, bu durumdan ötürü ve bundan başka bir sebeple kesin hesap zamanında yapılmadığında sözleşme ve ek lerinde belirtilen şartlara göre işlem yapılacaktır. Kesin Hakediş in İşverence onaylanması ve Müteahhit e ödenebilmesi için, Müteahhit ana sözleşmesinin 8. Teminat İadesi Maddesi ndeki şartların Müteahhit tarafından eksiksiz olarak yerine getirilmiş olması, ödenmemiş işçi ücretinin olmadığı ve inşaatlarda o tarihe kadar yapım ve malzeme hatasından doğan kusurlu ve noksan imalat bulunmadığı belgelendirilecektir. Sayfa6

8 Hakediş yapılırken bir önceki hakedişin işverence onaylı nüshası göz önüne alınarak düzenlenecektir. Hakediş ekinde vaziyet planı üzerinde şematik olarak işlerin ilerleme durumu gösterilmek zorundadır. Madde 6 - İş Programı Müteahhit, sözleşmenin imza tarihinden itibaren 15 (onbeş) takvim günü içinde İşveren tarafından uygun görülecek şekilde, yapılacak işleri ve bunların tamamlanma tarihleri ile aylık ödeme miktarlarını da dikkate alarak hazırlayacağı ayrıntılı iş programlarını (en az üç nüsha) kaşelenmiş ve şirket yetkililerince imzalanmış olarak, onaylanmak üzere İşverene vermek mecburiyetindedir. Müteahhit, bu yükümlülüğünü zamanında yerine getirmediği takdirde, gecikilen her gün için 1.000,-TL (bin Türk Lirası) cezai şart olarak İşverene öder. İş Programı; Yapılacak olan Bitmiş Mamul Ambarı Binası İnşaat işleri, mevcut Ambar ın kısmi olarak boşaltılması ve imalatların kısmi olarak yapılarak zone bazında teslim edilmesi esasına göre, ihale dosyasındaki ana iş programına uygun şekilde hazırlanacak ve işveren onayına sunulacaktır. İş programı kritik aktivite tekniğine uygun tarzda, asgari olarak imalatların başlangıç ve bitiş bilgileri ile birbiriyle ilişkilerini içerecek ve aylık ödenek miktarını belirtecek şekilde hazırlanacaktır. İşveren teslim alacağı iş programını inceleyerek onaylar ve eğer İşveren gerekli görürse revize edilmek üzere, gerekli gördüğü düzeltme talimatlarıyla birlikte Müteahhit e iade eder. Müteahhit aylık hakediş raporlarının ek inde; iş ilerleme raporunun yanı sıra aylık kaynak ve nakit akışı (cash flow) raporunu da sunacaktır. Aylık kaynak ve maliyet ilerleme (cash flow) raporundaki tutar ilgili ayın hakediş tutarı ile aynı olması hedeflenecektir. Bu raporlar bir evvelki hakediş tanzim tarihi ile son hakediş tarihi arasını kapsayacak şekilde hazırlanacaktır. İstenilen raporlar hakedişlerle birlikte İşverenin istediği şekilde sunulmazsa, istenilen format ve muhtevada getirilene kadar hakediş ödemesi yapılmaz ve Müteahhit buna hiçbir şekilde itiraz edemez. Müteahhit, ayrıca, detaylı iş programı ekinde, Yapı Araçları bildirimlerinde yer alan araçların hangi sürelerde İşyeri nde bulundurulacağını gösteren iş programlarını da ayrı ayrı hazırlayarak İşverene verecektir. İşbu şartnamenin 7.1 maddesinde belirtilen personel de, Müteahhit tarafından İşveren e verilecek personel bildirimlerinde yer almalıdır. Müteahhit e sözleşme ve ek lerinde belirtilen şartlara göre süre uzatımı verilmesi halinde, Müteahhit süre uzatımının kendisine bildirildiği günden itibaren 7 (yedi) takvim günü içinde iş programını yeniden düzenleyerek, onaylanması için İşverene verecektir. İşveren, uygun görmesi halinde revize iş programını onaylayarak veya düzeltilmesini istediği konuları yazılı bildirerek Müteahhit e geri verecektir. İş programı bu madde hükümlerine uyumlu olarak değerlendirilir. Bu durum, İşverenin bu sözleşmeden doğan haklarını talep yetkisini ortadan kaldırmaz. Sayfa7

9 Madde 7 - Projeler 7.1. Müteahhit iş e başlamadan önce bu iş e ait uygulama projelerini, yürürlükteki teknik şartname, yönetmelik ve yasal mevzuata uygunluğu bakımından incelemek ve mimari, statik, mekanik, elektrik tesisat, teknik altyapı, çevre düzenleme v.b. tüm uygulama projeleri arasında proje koordinasyonu yaparak İşveren e yazılı rapor vermek ve iş e başlamadan önce varsa önerilerini İşveren e bildirmek zorundadır. Müteahhit, İşe başladıktan sonra projelerin ve/veya detayların yetersizliği, anlaşılmazlığı vb. gerekçeler ileri sürerek birim fiyat farkı ya da ilave bedel talep edemez. Müteahhit sözleşmenin ek leri olarak kendisine verilen uygulama projelerine ve/veya İşveren ce onaylanarak yazılı olarak kendisine bildirilen talimat ve/veya projelere uygun olarak kendi hazırlayacağı, Kontrollük ve İşveren ce onaylanmış( imalat çizimleri ) shop drawing çizimlerine ve İşveren ce onaylanacak numunelere uygun olarak iş in uygulamasını yapacaktır. Müteahhit İşveren tarafından kendisine teslim edilecek projeleri esas alarak, mimari, statik mekanik, elektrik, teknik altyapı ve çevre düzenleme projeleri ile koordine edilmiş olarak gerekli tüm shop drawing çizimleri hazırlamak zorundadır. Müteahhit bu çizimlerde, makine ve cihazların ve tesisat malzemelerinin gerçek ölçülerini ve dekorasyondan gelecek detayları da dikkate alarak gösterecektir. Müteahhit tarafından hazırlanacak imalat çizimleri (shop drawing ) İşveren, Kontrollük ve Müteahhit e ait olmak üzere 3 (üç) takım yapılacak, Müteahhit tarafından imzalandıktan sonra, İşveren ve/veya İşveren Kontrollük teşkilatı tarafından onaylandıktan sonra uygulaması yapılacaktır. Ayrıca CD olarak ta taraflara teslim edilecektir. Shop drawing çizimleri için Müteahhit, kadrosunda ihtiyaca uygun gerekli mimar, mühendis v.b. teknik personeli bulundurmak zorundadır. Kesin hesapların yapılması için gerekli olan as built projelerin yapımı da Müteahhit e ait olup, as built projelerin yapımı için de Müteahhit kadrosunda ihtiyaca uygun gerekli mimar, mühendis v.b. teknik personeli bulundurmak zorundadır Müteahhit, kendisi tarafından hazırlanan detay projelerin hata ve eksikliklerinden ve bunların her türlü sonuçlarından sorumludur. Bu hesap ve projelerin İşveren tarafından görülmüş ve onaylanmış olması Müteahhit i bu sorumluluktan kurtarmaz Müteahhit tarafından hazırlanan her türlü rapor, hesap, proje ve eklerinin belirlenen tarihlerde İşverene verilmemesinden, verilen proje ve hesapların hata Sayfa8

10 ve eksiklerinden dolayı, İşverence onaylanmadan geri verilmelerinden kaynaklanan zaman kayıpları ve gecikmelerden Müteahhit sorumludur İşlerin kesin hesabından önce uygulama sırasında yapılmış değişiklikleri de içeren ve işin bitmiş durumunu gösteren nihai projeler (as built drawings) Müteahhit tarafından bedelsiz olarak hazırlanıp bir nüsha baskı alınmış ve sayısal olarak CD ye kaydedilmiş şekilde İşveren e teslim edilir. As built projelerde proje grupları başlıkları kullanılacak, proje müelliflerinin isimleri muhafaza edilecektir. Madde 8 - Malzeme Onayları Müteahhit, sözleşme kapsamına giren işlerde kullanılacak tüm malzemeler için imalata başlamadan evvel onay almak zorundadır. İmalatlarda kullanılacak malzemelerin; bu iş in sözleşme ve eklerinde belirtilen şartlara ve ilgili kurumların teknik şartnamelerinde belirtilen evsafa ve kriterlere uygun olması, CE veya G Belgesine sahip olması gerekmektedir. İşveren imalatlar esnasında da gerekli gördüğü malzemelerin yeniden testini isteyebilir. Söz konusu test ve deneyler ile ilgili tüm masraflar Müteahhit e ait olup, İşveren tarafından bu konuda herhangi bir bedel ödenmeyecektir. İnşaat bünyesine girecek demir, çimento, yalıtım malzemeleri, kum, çakıl, taş, kereste, stabilize, drenaj ve altyapı malzemeleri ve sair lüzumlu bütün inşaat malzemeleri bu iş in sözleşme ve eklerinde belirtilen şartlara uygun, Yapı İşleri Umumi Fenni Şartnamesi nde tarif edilen evsafta olacaktır. Kalite ve menşei hakkında yeterli bilgi bulunmayan ve İşverenin uygun bulmadığı malzeme, şantiyeye getirilmiş dahi olsa, imalatlarda kullanılamaz ve İşveren talimatı halinde bu malzemeler derhal şantiyeden uzaklaştırılmak zorundadır. İnşaatlarda İşveren tarafından onaylanmamış inşaat, tesisat vs. malzeme kullanılmayacaktır. Kullanılması halinde o imalata ait tutar ödenmeyecek olup, İşverence uygun bulunmayan yapılmış olan imalat sökülerek yeniden yapılacaktır. Müteahhit tarafından şantiyeye getirilen her türlü fazla malzeme ve bu malzemelerin gerektiğinde İşveren talimatı ile şantiyeden uzaklaştırılması Müteahhit e aittir. İşveren fazla malzemelerin bedelini ödemez. Hakediş ve kesin hesaplar bu durum dikkate alınarak düzenlenir. Madde 9 - Çeşitli Hükümler Müteahhit sözleşme konusu iş in ilerleyişi ile ilgili bilgi alışverişi ve görüşmelerini işveren Proje Müdürlüğü ile yapmak zorundadır. Müteahhit sözleşme ve ek lerini dikkate alarak (tüm ihale dökümanlarını dikkatle incemiş ve okumuş olarak), ayrıca yaptığı saha ziyareti sırasında yapılacak işi yerinde görerek, muhtemel sorularını sormuş ve yanıtlarını almış olarak, özetle yapılacak işi tüm detay ve gerekleriyle anlamış olarak teklifini verecektir. Müteahhit işe başladıktan sonra ihale dokümanlarında işin yeteri kadar tanımlanmadığı vb. Sayfa9

11 gerekçelerle birim fiyat farkı veya ilave bedel talep edemez. Müteahhit sözleşme imzalanmasına müteakip sözleşme ve ek lerinde açıklanmış olan; kendisi, Yapı Denetim ve İşveren Denetim Birimi için gerekli olan şantiye düzenlemesi projelerine başlar ve yer teslimi aşamasında şantiye düzenlemesi ile ilgili projeyi onaylanmak üzere İşveren e verecek olup, İşveren ce en geç 3 (üç) gün içinde onaylanacak projelere göre şantiye düzenlemesi çalışmalarına başlar. Müteahhit yükümlülüğünde bulunan bütün yapım işlerini gerçekleştirmesi için sözleşme ve ek lerinde belirtilen gereken teknik kadro ve donanımı oluşturacaktır. Müteahhit, İşverene vereceği teklif dosyası içinde çelik çatı işleri, yangın tesisatı ve idari bina inşaat işleri için en az 3 er taşaron bildirmek zorundadır.bu taşaronların referansları, organizasyon yapıları, mali yapıları, ve merkez ve Şantiye organizasyonları belirtilmek zorundadır. İşveren bu adaylardan uygun olanını tekliflerin verilmesinden sonra en geç 5 Gün içinde değerlendirip Müteahhide bildirmek zorundadır. Adaylardan hiç biri uygun değilse İşveren doğrudan yeterli bulduğu ve daha önce çalıştığı Taşaron u veya Taşaronları Müteahhidin alt yüklenicisi olarak atayabilir. Müteahhit inşaatta kullanacağı onaylı inşaat ve tesisat malzemelerinden lüzumlu görülenleri numune tablosu yaparak kontrol mühendisine verecek ve şantiyesinde bulunduracaktır. Yapım süresince gerek duyulan her türlü testlerin şantiyede yapılması ve/veya İşveren in onaylayacağı laboratuarlarda yaptırılması Müteahhit in yükümlülüğündedir. Bu işler için Müteahhit e hiç bir bedel ödenmeyecektir. Kanunen Yapı Denetim firmasınca yapılması zorunlu olan testler bu kapsamın dışında olup, bunların bedeli Yapı Denetim firmasına aittir. İşbu sözleşme konusu iş kapsamında ihzarat ödemesi yapılmayacaktır. Müteahhide işbu sözleşme çerçevesinde bir birim fiyat farkı ödemesi yapılmaz. Tekliflerde verilen ve onaylanarak sözleşmeye bağlanan birim fiyatlar iş sonuna kadar ve yeni yıla sarkması durumunda dahi değişmeden sabit olarak kalacaktır. Ancak sözleşmede olmayan yeni bir pozun yapılacak olması durumunda yeni birim fiyatlar (YBF) hesaplanarak bulunur. Diğer taraftan iş gerçekleşirken metrajlarda artma veya eksilme olması durumunda da artan metraj miktarları ve eksilen metraj miktarlar aylık hakediş bazında güncellenerek işin sonuna kadar ihale bütçesi takip edilir. Ve iş sonuna kadar % 20 lik iş artışı ve eksilişi bu şekilde kontrol altında tutulur. İnşaat ruhsatı alınması, inşaat ruhsatı ile ilgili gerekli vizelerin alınması, iskan ruhsatı alınması ve bu işlerle ilgili resmi vergi, harçlar İşveren e aittir. Bölgeye hizmet için resmi kurum, kuruluş ve özel ve tüzel şahıslarca inşaat mahalli ve civarında, daha önceden yapmış oldukları yol, altyapı v.b. tesislere Müteahhit in yapacağı hafriyat, kazık v.b. imalatlar aşamasında zarar vermesi durumunda, bu Sayfa10

12 zarardan doğabilecek her türlü masraf Müteahhit e aittir. Müteahhit belirtilen işlerle ilgili imalatlara başlarken, ilgili kurum ve kuruluşlardan sözkonusu altyapıların geçtiği yerler hakkında araştırma yaparak bilgi sahibi olmadan ve/veya gerekli izinleri almadan sözkonusu imalatlara başlamayacaktır. Müteahhit gerek uygulama esnasında, gerekse işlerin bitiminde kullanılmak üzere tüm test ve ölçme aletlerinin (debi, basınç, sıcaklık, nemlilik v.b.) elektronik dijital göstergeli modellerinden, gerek kendi kullanımı gerek kontrolluğun kullanımı için şantiyede hazır bulunduracak, aletlerin hassasiyetini gösterir garanti ve kalibrasyon belgelerini ibraz edecektir. Test ve ölçmeler yürürlükteki ulasal ve/veya uluslararası standart ve şartnameleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilgili şartnameleri dikkate alınarak yapılacaktır. İnşaat işlerinin test ve ayarların yapılması ve iş bitiminde tüm test raporlardan ve sertifikalardan biri orijinal olmak üzere, 2 (iki) nüsha dosya ve CD hazırlanarak İşveren e teslim edilmesi işleri bilabedel olarak Müteahhit tarafından yerine getirilecektir. Sosyal Güvenlik Kurumu Primleri, hafriyat, toprak ve sökümden çıkan malzemelerle ilgili döküm harçları vs. Müteahhit e aittir. Müteahhit, malzeme stok alanı olarak İşveren in onayladığı yerleri kullanacaktır. Müteahhit işi, çevredeki trafiği olabildiğince az yükleyecek şekilde organize edecek, gerekirse işaretler vasıtasıyla trafikle ilgili her türlü önlemi alacaktır. Bu işler için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. Müteahhit depo ve çalışma alanlarında oluşan malzeme ve ambalaj artıkları, molozlar, kazı artıkları vs. çalışmayı engellemeyecek şekilde ve zaman aralığında şantiye dışına çıkaracaktır. Döküm yerini sağlamak ve bundan doğacak her türlü idari, cezai, teknik ve mali yükümlülük Müteahhit e ait olacaktır. İş in yapımında, kesinlikle hazır beton kullanılacaktır. Müteahhit, ihale öncesi yörenin hazır beton şartlarını öğrenip, gerekiyorsa şantiyede beton santrali kurdurulması, mobil ve sabit pompa temini gibi ve şantiyede kantar kurulması için gerekli her türlü tedbiri almak zorundadır. Müteahhit şantiye giriş çıkışlarını, şantiye içini emniyete almak zorunda olup, bu konu ile ilgili İşveren ve Kontrolluk tarafından yeterli görülecek sayı ve kapasitede özel güvenlik görevlileri çalıştırmak zorundadır. Müteahhit, inşaat sırasında mevcut binanın belirli bölümlerinin kullanılacak olması sebebiyle, gerekli ilave güvenlik önlemlerini de almakla yükümlüdür. Müteahhit tarafından kullanılacak malzemelerin işin bitimine kadar çalınma veya herhangi bir nedenle hasara uğramasının sorumluluğu, Müteahhit e aittir. Müteahhit kendi yaptığı imalatları da korumak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Bütün bunlar için Müteahhit e ayrıca bir bedel ödenmeyecek olup, Müteahhit diğer birim fiyatların hesabına bunları dahil edecektir. Müteahhit, şantiye çalışmalarında yürürlükteki İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Hakkında Sayfa11

13 mevzuatta belirtilen genel ve Good Year tarafından deklere edilen özel güvenlik kuralları ile ihele dosyasındaki konuyla ilgili diğer dokümanlarda yazılı olan hususlara uymak zorundadır. Müteahhit İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği hakkındaki mevzuatta yazılı maddelerin şantiyede bilfiil tatbikatından ve İşçi Sağlığı ve Güvenliğinden sorumlu, proje süresince full time çalışacak bir mühendisi iş başında bulundurarak iş in başlangıcında bunu İşveren e bildirecektir. İş kazalarından bu mühendis ve Müteahhit sorumlu olacaktır. Şantiye temizliği, işlerin kontrollü ve fennine uygun yapılmasını temin ettiği için çok önemlidir. Müteahhit şantiye yerleşim alanları ve tüm inşaat alanının temizliğinden sorumludur. Müteahhit şantiyede temiz çalışmaya azami itina gösterecek ve her akşam mesaisinde tüm pisliklerini ve inşaat artıklarını temizleyecektir. Müteahhit in her türlü nakil vasıtası İşveren tarafından uygun görülen yerde konuşlandırılacak ve inşaat esnasında herhangi bir kazaya sebebiyet verilmemesi sağlanacaktır. Şantiye dahilinde İşveren in bilgisi dışında izinsiz park yapılamaz. Vinç, kamyon, hafriyat makinaları v.s. gibi araçların trafik mevzuatına göre hareketleri ile ilgili her türlü sorumluluk Müteahhit e aittir. Müteahhit İşveren kontrol teşkilatına vinç, ekskavatör, forklift, ağır vasıta kullanan personelin, profesyonel ehliyetlerinin kopyasını iletecektir. Müteahhit İşveren veya yapı denetim firmasınca teknik şartlara uygun olmadığı belirlenen, kalıp, iskele v.s. gibi imalatları anında sökerek yerine tekniğine uygun kalıp, iskele v.s. yapmak zorundadır ve bu işler için süre uzatımı, fiyat farkı talebinde bulunamaz, işi geciktiremez. Müteahhit in iş in yapımı sırasında gece çalışması yapması gerekebilir. Bunun için personel organizasyonu, gece çalışma imkanları (projektör, sorumlu teknik eleman tahsisi vb.) her konuda İşveren in isteklerini anında yerine getirmek için her türlü tedbiri almak zorundadır. Müteahhit e gece çalışmaları için ayrıca bir bedel verilmez. Müteahhit şantiyede çalışırken, gece çalışması sırasında, kalite güvenlik ve kalite kontrole azami dikkat gösterecektir. Müteahhit iş programının ara termin ve son termin tarihlerine gerekli titizliği göstermek zorundadır. Müteahhit tüm personeline ve taşeronlarına iş elbisesi, yağmurluk, çizme, bot, baret, iş gözlüğü vb. sağlamak ve tüm personeli tarafından bunların sürekli olarak şantiyede kullanımını kesinlikle sağlamak zorundadır.aksi durumların tespitinde İşveren tarafından cezai şart uygulaması yapılacaktır. Müteahhit, İşveren kontrol teşkilatı için de iş elbisesi, yağmurluk, çizme, bot, baret, iş gözlüğü vb. temin edecektir. İşin yapımı esnasında Müteahhit in uygulamalarından kaynaklı olarak gürültü, çevre Sayfa12

14 kirliliği, çevreye ve/veya 3. şahıslara gelebilecek her türlü zarar ve cezalardan Müteahhit sorumludur. Bu ve benzeri nedenlerle oluşabilecek her türlü ceza Müteahhit tarafından karşılanacaktır. Müteahhit, İşveren tarafından talep edilecek, iş raporlarını eksiksiz ve zamanında tamamlayarak İşveren e bildirecektir. İşveren tarafından uygun görülerek yayınlanacak kalite kontrol formları kullanılarak işler takip edilmek zorundadır. İşverence gerektiğinde formlar revize edilebilir. Müteahhit sahte ve muhteviyatı itibarı ile yanıltıcı belge kullanmadığını, bu konuda maliye ile bir problemi olmadığını, ileride bu beyana aykırı durumun ortaya çıkması halinde İşveren in karşılaşacağı zararları tazmin edeceğini şimdiden beyan ve kabul eder. Müteahhit şantiyede ortaya çıkabilecek her türlü arızaya ve inşai faaliyetleri aksatabilecek durumlara karşı hazırlıklı olacak ve gerekli tedbirleri alacaktır. Müteahhit şantiyede, arıza vukuunda her türlü ek tedbiri (jeneratör temini, su tankeri temini, su deposu vs.) almak zorundadır. Bu sebepten işlerin gecikmesi kabul edilmez. İşin yapımı için kullanılacak her türlü makine (vinç, kazı makinesi, silindir forklift, karot makinesi, jeneratör vs.) ve/veya ekip/ekipman Müteahhit tarafından temin edilecek ve çalıştırılacaktır. Şartnamede belirtilmeyenlerin dışında malzeme temin edilen firmalar piyasaca itimada şayan ve kabul görmüş firmalar olacak ve malzeme temini yapılmadan önce bu firmaların isimleri İşveren e yazılı olarak bildirilerek yazılı teyidi alınacaktır. Marka teyidi yazılı olarak alınmadan malzelemeler şantiyeye getirilmeyecektir. Sözleşme gereğince İşveren in Müteahhit e vereceği her türlü proje, resim ve dokümanlar İşveren in malıdır. İş in bitiminde veya sözleşmenin feshi halinde bu tür proje ve belgeler eksiksiz olarak Müteahhit tarafından İşveren e teslim edilir. Bu iş in sözleşme ve ekleri gereği yapılacak projelerin, fikir ve sanat eseri niteliğindeki tüm eserlerin sahibinin İşveren olduğu ve olacağı, bu proje ve fikir ve sanat eserleri üzerindeki her türlü mali hakkın (işletme hakkı, yayma hakkı, temsil hakkı, çeşitli ses ve görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı) ve manevi hakkın (umuma arz salahiyeti, adın belirlenmesi salahiyeti, eserde değişiklik yapılması salahiyeti) süresiz olarak İşveren e ait olduğu ve olacağı, bu konuda gerek İşveren e ve gerekse başkalarına karşı hiçbir hak talebinde bulunulmayacağı Müteahhit tarafından gayrikabili rücu kabul ve taahhüt edildiği beyan olunur. Taraflar arasında doğacak ihtilaflarda, İşveren in defter ve kayıtları kesin delil hükmündedir. İşveren den işlerle ilgili her hangi bir birim fiyat artışı talep edilemez. İşlerin belirtilen firmalarla geciktirilmeden zamanında malzemelerin siparişe bağlanarak, avans ödemelerinin yapılmasından ve birim fiyat artışlarından etkilenilmesinden Müteahhit firma sorumludur. Sayfa13

15 Madde 10 - Şantiyede Konacak Levhalar Müteahhit, sözleşme nin akdinden itibaren en geç 10 (on) takvim günü içinde inşaat sahasının İşverence gösterilecek en az (1) bir yerine, aşağıda özellikleri ve uygulama şartları açıklanan levhaları koymaya mecburdur. Şartname eki örneğe uygun olarak yapılacak levhalar üzerine işverenin, iş in, İşveren Denetim Birimi ve Yapı Denetim firmasının, Müteahhit in adı, pafta, ada ve parsel no.su, ruhsat tarihi ve numarası, projeler ile ilgili bilgiler ile lüzumlu görülecek diğer hususlar yazılacak ve imalatçı firma tarafından yapılan provalar İşveren in görüş ve onayına sunulacaktır. Yukarıda belirtilen şekilde levhaların yapılması, İşveren talimatı ile levhaların yerlerinin değiştirilmesi, üzerindeki yazı ve fotoğrafların değiştirilmesi, mevcut levhalar üzerine ilaveler yapılması veya iş bitiminde kaldırılması Müteahhit e ait olup, bu işler için Müteahhit e ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. Madde 11- Vergi Ve Diğer Giderler Sözleşmenin akdi için damga vergisi, masraf ve harcı ile, sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler, ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri ile iş in yıllara sari iş olması durumunda stopajın ödenmesi, teminat mektupları ile ilgili (gerektiğinde uzatılmaları dahil) her türlü masraflar Müteahhit e aittir. Bu sözleşme ile eklerinin, Müteahhit in kendisi tarafından, sözleşmenin notere tescil ettirilip onaylatılması talep edildiği takdirde, masrafları Müteahhit e ait olmak üzere, sözleşme Müteahhit tarafından Noter e tescil ettirilip onaylatılacaktır. Yukarıda belirtilen mali yükümlülükler bütün kapsamı ile Müteahhit e ait olup, tutarı Müteahhit tarafından ilgili yerlere ödenecektir. Müteahhit in bu sorumluluğundan kaynaklanan ödemeleri, zamanında yapmamasından dolayı, İşveren in yapacağı tüm ödemeler, ödeme tarihinden itibaren işleyecek aylık % 5 (yüzde beş) gecikme tazminatı ile birlikte Müteahhit ten tahsil edilecek veya ilk hakediş veya teminatından mahsup edilecektir. Katma Değer Vergisi sözleşme ve eklerinde verilen fiyatlara dâhil olmayıp, düzenlenecek hakedişler için, hakediş ödemeleri ile birlikte, ilgili mevzuat uyarınca Katma Değer Vergisi İşveren tarafından Müteahhit e ödenecektir. Sayfa14

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ Bu sözleşme, bir taraftan (Bundan böyle İşveren olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan (Bundan böyle Taşeron olarak anılacaktır.) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI VAN ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Yapı Ruhsatı alma süresi 30 (otuz) takvim günü, inşaat yapım süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Yapı Ruhsatı alma süresi 30 (otuz) takvim günü, inşaat yapım süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

KABA İNŞAAT (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

KABA İNŞAAT (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ KABA İNŞAAT (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI KARACABEY ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

PROJE VE UYGULAMA DENETÇİSİ/UYGULAMA DENETÇİSİ MÜHENDİS VE MİMAR İLE KONTROL ELEMANI MÜHENDİS VE MİMARLAR İÇİN TİP HİZMET SÖZLEŞMESİ

PROJE VE UYGULAMA DENETÇİSİ/UYGULAMA DENETÇİSİ MÜHENDİS VE MİMAR İLE KONTROL ELEMANI MÜHENDİS VE MİMARLAR İÇİN TİP HİZMET SÖZLEŞMESİ PROJE VE UYGULAMA DENETÇİSİ/UYGULAMA DENETÇİSİ MÜHENDİS VE MİMAR İLE KONTROL ELEMANI MÜHENDİS VE MİMARLAR İÇİN TİP HİZMET SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Konusu 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında kanun kapsamında

Detaylı

MEKANİK TESİSAT PROJE HAZIRLAMA TİP SÖZLEŞME. Taraflar yasal adreslerini aşağıdaki şekilde bildirmişlerdir: İŞVEREN:... TASARIMCI:

MEKANİK TESİSAT PROJE HAZIRLAMA TİP SÖZLEŞME. Taraflar yasal adreslerini aşağıdaki şekilde bildirmişlerdir: İŞVEREN:... TASARIMCI: MEKANİK TESİSAT PROJE HAZIRLAMA TİP SÖZLEŞME 1-Taraflar Bir taraftan... ile diğer taraftan. aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varmışlardır. Bu sözleşmede...(işveren ) ise (TASARIMCI) olarak anılmıştır. 2-

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta...(bundan

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- İşin süresi yer tesliminden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- İşin süresi yer tesliminden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Karpuzlu

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI SAMSUN ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ EVDE VEYA KURUMDA HASTA BAKIM HİZMETLERİ ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

İnşaat Bütün Riskler Sigortası Bilgi Formu

İnşaat Bütün Riskler Sigortası Bilgi Formu İnşaat Bütün Riskler Sigortası Bilgi Formu I. Genel Bilgiler 1. İşverenin (Sigortalı) Tam Ünvanı 2. İşverenin (Sigortalı) Adresi Telefon : İnternet adresi : e-mail: 3. Müteahhidin (Sigorta Ettiren) Adı,

Detaylı

YAPI İŞLERİNDE HAKEDİŞ DÜZENLENMESİ VE ŞANTİYELERDE KULLANILAN DEFTERLER

YAPI İŞLERİNDE HAKEDİŞ DÜZENLENMESİ VE ŞANTİYELERDE KULLANILAN DEFTERLER B.İ.G.Ş. nin 39.ncu maddesine göre, yüklenici tarafından yapılan yapım ve hizmet işlerinin bedelleri, sözleşmeye ek birim fiyat cetvelleri, keşif özeti yada sonradan düzenlenen onaylı yeni fiyatlar üzerinden

Detaylı

Yığılca Çok Programlı Lisesine Ek Derslik Yapım İşi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

Yığılca Çok Programlı Lisesine Ek Derslik Yapım İşi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Yığılca Çok Programlı Lisesine Ek Derslik Yapım İşi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/1668 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta Düzce İl Özel İdaresi

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ARAÇ/ İŞ MAKİNASI SATIŞI TEKNİK ŞARTNAMESİ İK, DESTEK VE REGÜLASYON BAŞKANLIĞI, TESİS YÖNETİMİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ KONU: Bu Teknik Şartname; Türk Telekom tarafından

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2016 YILI KÜLTÜR GEZİLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

PROJE VE RUHSAT AŞAMASINDA VERİLECEK HİZMETLER

PROJE VE RUHSAT AŞAMASINDA VERİLECEK HİZMETLER PROJE VE RUHSAT AŞAMASINDA VERİLECEK HİZMETLER 1. Zemin Etüdü Raporunun Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 28.06.1993 tarih ve 393 sayılı genelgesiyle uygulanmaya konulan Zemin ve Temel Etüdü Raporunun

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAKACIK REZİDANS 5 ADET ASANSÖR FENNİ MUAYENE EKSİKLİKLERİ TAMAMLANMASI İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

ŞANTİYEDE YAPI DENETİMİ

ŞANTİYEDE YAPI DENETİMİ ŞANTİYEDE YAPI DENETİMİ Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1 Yapı Denetiminin Amacı Denetim, bir faaliyetin planlandığı gibi gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla yürütülen izleme ve yönlendirme çabasıdır. İzleme

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TESİS YÖNETİMİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ ARAÇ / İŞMAKİNASI SATIŞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TESİS YÖNETİMİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ ARAÇ / İŞMAKİNASI SATIŞI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TESİS YÖNETİMİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ ARAÇ / İŞMAKİNASI SATIŞI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TESİS YÖNETİMİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ ARAÇ

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA adresinde mukim

Detaylı

TİCARET VE SANAYİ ODASI

TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI VE SAMSUN TİCARET BORSASI ODA/BORSA YENİ HİZMET BİNASI İNŞAATI KAZI, HAFRİYAT VE ZEMİNİNE BETONARME FORE KAZIK YAPILMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin

Detaylı

ELEKTRİK MÜTEAHHİDİ İLE İŞVEREN ARASINDA SÖZLEŞME. Adı, Soyadı :... Adı, Soyadı :... Firma Adı :... Firma Adı :... MŞ No :... MŞ No :...

ELEKTRİK MÜTEAHHİDİ İLE İŞVEREN ARASINDA SÖZLEŞME. Adı, Soyadı :... Adı, Soyadı :... Firma Adı :... Firma Adı :... MŞ No :... MŞ No :... ELEKTRİK MÜTEAHHİDİ İLE İŞVEREN ARASINDA SÖZLEŞME Madde 1: TARAFLAR 1. Elektrik Müteahhidi 2. İşveren Adı, Soyadı :... Adı, Soyadı :... Firma Adı :... Firma Adı :... MŞ No :... MŞ No :... İş Adresi :...

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla,

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla, Sayın Yetkili; Birliğimizce, kapalı zarf veya faks fiyat teklifi alınmak suretiyle, Mürefte Kooperatifimize kurulmak üzere, takas yöntemi ile 1 Adet 50 ton kapasiteli Elektronik çukur tip eski kantar satılacak,

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA

Detaylı

KIZILAY KONYA ŞUBE BAŞKANLIĞI PROJE YAPIM YAPI DENETİM VE İNŞAAT RUHSATININ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

KIZILAY KONYA ŞUBE BAŞKANLIĞI PROJE YAPIM YAPI DENETİM VE İNŞAAT RUHSATININ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME KIZILAY KONYA ŞUBE BAŞKANLIĞI PROJE YAPIM YAPI DENETİM VE İNŞAAT RUHSATININ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME Madde 1 İşin Bilgileri İşin Adı: Konya ili, Meram ilçesi, 21 Mahallede pafta. Ada: 41060 parsel:

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI ANA HİZMET BİNASI İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ NE AİT SÖZLEŞME TASARISI

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI ANA HİZMET BİNASI İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ NE AİT SÖZLEŞME TASARISI T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI ANA HİZMET BİNASI İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ NE AİT SÖZLEŞME TASARISI (Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme) Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞA KOÇAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Doğumhane Padoksunun üzerine çatı kaplama yapılması İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞA KOÇAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Doğumhane Padoksunun üzerine çatı kaplama yapılması İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞA KOÇAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Doğumhane Padoksunun üzerine çatı kaplama yapılması İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/131304 Madde 1 - Sözleşmenin

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ile (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

STOR PERDE ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

STOR PERDE ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ STOR PERDE ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK MATERYALLER... 3 2. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 3. MUAYENE VE KABUL... 5 4. TESLİMAT.. 6

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06 1. KONU Bu şartname, Erişim Şebekelerinde Telekomunikasyon kablo, sistem ve binalarının topraklama sistemlerinin direnç ölçüleri yapmak üzere satın alınacak Kazıklı Tip ve Clamp Tipi Toprak Direnci Ölçü

Detaylı

A. YAVUZLAR MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK PROJE YÖNETİM HİZMETLERİ

A. YAVUZLAR MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK PROJE YÖNETİM HİZMETLERİ AKARYAKIT İSTASYONU PROJESi Akaryakıt istasyonu projesi,inşaatı,yenilenmesi,dönüştürülmesi ve bakımlarının yapılması projelerinde,proje yönetim ve danışmanlık hizmeti verdiğimiz konular aşağıda detaylandırılmaktadır.bu

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 23-29 HAZİRAN 2013 TARİHLİ BİRLEŞİK KRALLIK(İNGİLTERE) İRLANDA CUMHURİYETİ ÇALIŞMA ZİYARETİ HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 23-29 HAZİRAN 2013 TARİHLİ BİRLEŞİK KRALLIK(İNGİLTERE) İRLANDA CUMHURİYETİ ÇALIŞMA ZİYARETİ HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 23-29 HAZİRAN 2013 TARİHLİ BİRLEŞİK KRALLIK(İNGİLTERE) İRLANDA CUMHURİYETİ ÇALIŞMA ZİYARETİ HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ Madde 1 - Sözleşmenin Tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL VALİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL VALİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) AF-CEB-WB04-YAPIM-0 ZEYİLNAME NO: 04 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL VALİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) EĞİTİM YAPILARI

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. "Maddi Hasar All Risk", "İşveren Mali Mesuliyet" ve "3. Şahıs Sorumluluk" Sigorta Poliçeleri Hizmet Alımı 18.04.2017 Salı günü Zorlu Center Levazım Mah. Koru Sk.

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar)

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE... /... /2014 Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :...... Açık Tebligat A dresi:...

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1 1. TANIM 2 2. AMAÇ 2 3. SÖZLEŞME PROTOKOL İLİŞKİSİ 2 4. SORUMLULUKLAR 2

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1 1. TANIM 2 2. AMAÇ 2 3. SÖZLEŞME PROTOKOL İLİŞKİSİ 2 4. SORUMLULUKLAR 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER 1 1. TANIM 2 2. AMAÇ 2 3. SÖZLEŞME PROTOKOL İLİŞKİSİ 2 4. SORUMLULUKLAR 2 4.1. KONSORSİYUM LİDERİNİN SORUMLULUKLARI 2 4.2.1. KONSORSİYUM ÜYESİNİN SORUMLULUKLARI 3 4.2.2.

Detaylı

Soyunma Dolabı Şartname. www.sistemkabin.com

Soyunma Dolabı Şartname. www.sistemkabin.com Soyunma Dolabı Şartname www.sistemkabin.com içindekiler Konu Soyunma Dolabı Şartnamesi İş Sahibi Şartnamenin Amacı İşin Kapsamı Genel Şartlar Tasarım ve İşçilik Ölçü birimleri 4 Teknik Şartlar 4 Teklif

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi 1. TEKLiF'iN KAPSAMI: British Embassy School Ankara (BESA) (bundan böyle İşveren olarak anılacaktır), Ankara'da Ingiliz Büyükelçiliği arazisi içerisinde bulunan BESA nin kapalı spor

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ERZURUM ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ERZURUM ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) EK-2 SIRA NO BAŞVURUDA 1 13181 sayılı Kararname tatbikatları 2 Altyapı Proje İşleri 3 Altyapı Uygulama İşleri - 1 ay 4 Ara ve revize iş programı 5 Avan proje, uygulama proje yapım ve hazırlıkları 10.11.1984

Detaylı

Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi. Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler

Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi. Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler New Energy, Renewable Energy Mustafa HERDEM Genel Müdür Else Enerji 19.11.2013 Sunum İçeriği

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ KAN NAKİL POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ KAN NAKİL POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1 TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ KAN NAKİL POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR. 3 2. TEDARİK EDİLECEK ÜRÜNÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 3. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR. 4 4.

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir?

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir? 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Kanun kapsamı dışında kalan yapılar nelerdir? 2- Yapı denetim kuruluşlarının görevleri nelerdir? 3- Yapı denetim

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1-Müdürlüğümüz tarafından kiralaması yapılacak olan damperli

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. Resmi Yazı veya Dilekçe ile bildirim yapıldığında (3194 sayılı İmar Kanununun 39. ve 40.maddelerine göre; kesme yazıları

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. Resmi Yazı veya Dilekçe ile bildirim yapıldığında (3194 sayılı İmar Kanununun 39. ve 40.maddelerine göre; kesme yazıları YUNUSEMRE BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Metruk Yapıların Yıkılması İşi Yanan Yıkılan Bina Formu Düzenlemesi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Durumu 2 İnşaat Ruhsatı NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Tapu, Çap Ve Ebatlı

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI İmar Durumu (İmar Durumu Birimi) Kitle Onayı (İmar Durumu Birimi) (Teknik Komisyon) Ön Olur Onayı Yeni İnşaat Ruhsatı İSTENEN BELGELER, Gerekiyorsa

Detaylı

SÖZLEŞME TASARISI EMET YOL YARMA HENDEĞİNİN BETONLA KAPLANMASI

SÖZLEŞME TASARISI EMET YOL YARMA HENDEĞİNİN BETONLA KAPLANMASI SÖZLEŞME TASARISI EMET YOL YARMA HENDEĞİNİN BETONLA KAPLANMASI EMET YOL YARMA HENDEĞİNİN BETONLA KAPLANMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/142220 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

Detaylı

Ceylanpınar TİM Mehmet Ağa Mevkii Koyun Ağıllarının Bakım-Onarımı ile Çevre Düzenlemesi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

Ceylanpınar TİM Mehmet Ağa Mevkii Koyun Ağıllarının Bakım-Onarımı ile Çevre Düzenlemesi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Ceylanpınar TİM Mehmet Ağa Mevkii Koyun Ağıllarının Bakım-Onarımı ile Çevre Düzenlemesi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/121842 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme,

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü KOMPOZİT DÖKÜM KALDIRIM SINIR ELEMANI ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1 1. İŞİN KAPSAMI 1.1 Kompozit döküm kaldırım sınır elemanı Alımı İşi 4734 sayılı Kamu

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 1 ADET TORNA MAKİNASI ALINACAKTIR.

DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 1 ADET TORNA MAKİNASI ALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 1 ADET TORNA MAKİNASI ALINACAKTIR. Ofisimizce, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü

Detaylı

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İHTİYACI IP KAMERA SATIN ALINACAKTIR. Ofisimizce, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME İHALENİN KONUSU: MADDE 1 -İzmir Balçova Belediyesi Spor Tesislerinde

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

YAPI DENETİM SÜREÇLERİ PROJE VE YAPI DENETÇİSİNİN YAPACAĞI İŞLER. FORM, BELGE ve TUTANAKLAR

YAPI DENETİM SÜREÇLERİ PROJE VE YAPI DENETÇİSİNİN YAPACAĞI İŞLER. FORM, BELGE ve TUTANAKLAR YAPI DENETİM SÜREÇLERİ PROJE VE YAPI DENETÇİSİNİN YAPACAĞI İŞLER FORM, BELGE ve TUTANAKLAR YAPI DENETİM SÜREÇLERİ 1. PROJE KONTROL SÜRECİ 2. RUHSAT ALIM ve ONAY SÜRECİ 3. İNŞAAT YAPIM SÜRECİNİN BAŞLAMASI

Detaylı

TEKLİF İSTEMEYE DAVET

TEKLİF İSTEMEYE DAVET TEKLİF İSTEMEYE DAVET İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Adı, Adresi Telefon-Faks No Piyasa Fiyat Araştırmasını Yapan Personelin Adı, Unvanı : Karabük İl Özel İdaresi- Destek Hizmetleri Müdürlüğü : 0 370 415 1722-412

Detaylı

TRANSPORT SAHASI (2 VE 3) BETONLAMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

TRANSPORT SAHASI (2 VE 3) BETONLAMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/241648 TRANSPORT SAHASI (2 VE 3) BETONLAMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAS Türkiye Vagon Sanayi/ Satınalma

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1 TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR. 3 2. TEDARİK EDİLECEK ÜRÜNÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 3. GARANTİ KAPSAMI. 4 4. CEZAİ KAPSAM.4 5.

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı ihtiyacı 4 adet blade sunucu cihazlarının Kuruluşça hazırlanan teknik

Detaylı

(AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE) YÜKLENİMİMİZ ALTINDAKİ İŞLERLE İLGİLİ TAAHHÜD SÖZLEŞMESİ (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

(AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE) YÜKLENİMİMİZ ALTINDAKİ İŞLERLE İLGİLİ TAAHHÜD SÖZLEŞMESİ (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) (AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE) YÜKLENİMİMİZ ALTINDAKİ İŞLERLE İLGİLİ TAAHHÜD SÖZLEŞMESİ (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu Sözleşme, yüklenici Epsilon Yapı ve Epsilon Yapıya

Detaylı

SAYIN BAKANIM. Saygılarımla, Sedat Teoman GÜRSESLİ Adana Müteahhitleri Birliği Başkanı

SAYIN BAKANIM. Saygılarımla, Sedat Teoman GÜRSESLİ Adana Müteahhitleri Birliği Başkanı SAYIN BAKANIM 4734 sayılı yasaya göre Fiyat farklarının nasıl ödeneceği tarif edilmiştir. Ancak, bu kadar detaylı anlatılan fiyat farkı hemen hemen bütün idarelerde 1- Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

5500 m2 Diş Hekimliği Fakültesi Bina Tadilat İşi ve 1500 m2 Çevre Düzenlemesi İşi

5500 m2 Diş Hekimliği Fakültesi Bina Tadilat İşi ve 1500 m2 Çevre Düzenlemesi İşi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/116593 A.K.Ü Diş Hekimliği Fakültesi Bina Tadilatı işi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ANKARA ZAFER DERSHANESİ ISITMA TESİSATI BORU DEĞİŞİMİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ANKARA ZAFER DERSHANESİ ISITMA TESİSATI BORU DEĞİŞİMİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ANKARA ZAFER DERSHANESİ ISITMA TESİSATI BORU DEĞİŞİMİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- İşin Tanımı İş bu Teknik Şartname, Darüşşafaka Cemiyeti ne ait ANKARA ZAFER DERSHANESİ binasında yapılacak

Detaylı

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI İHTİYACI 18 KALEM MUHTELİF LASTİK VE AKÜ SATIN ALINACAKTIR. Ofisimizce, Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ NE HİZMET VEREN OTOMATİK KAYAR KAPILAR VE KOLLU BARİYERLERİN PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ NE HİZMET VEREN OTOMATİK KAYAR KAPILAR VE KOLLU BARİYERLERİN PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ NE HİZMET VEREN OTOMATİK KAYAR KAPILAR VE KOLLU BARİYERLERİN PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2017 Sayfa 1 / 7 İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM 2. PERİYODİK BAKIMI YAPILACAK

Detaylı

Genel Müdürlük Hizmet Binasının Cephelerine 80 Adet Açılır Pencere ve Korkuluk Yapılması İşi. Teknik Şartnamesi

Genel Müdürlük Hizmet Binasının Cephelerine 80 Adet Açılır Pencere ve Korkuluk Yapılması İşi. Teknik Şartnamesi Genel Müdürlük Hizmet Binasının Cephelerine 80 Adet Açılır Pencere ve Korkuluk Yapılması İşi Teknik Şartnamesi I- GİRİŞ 1- İŞİN KONUSU: 23 Katlı Genel Müdürlük Hizmet Binasının Cephelerine 80 adet açılır

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21602 05.11.2013 Konu : Kamera Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Kamera Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 07.11.2013 Perşembe saat 12:00

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

EK-1 FORM - 1 PROJE MÜELLİFLERİ TARAFINDAN İLGİLİ İDAREYE VERİLECEK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

EK-1 FORM - 1 PROJE MÜELLİFLERİ TARAFINDAN İLGİLİ İDAREYE VERİLECEK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ EK-1 FORM - 1 PROJE MÜELLİFLERİ TARAFINDAN İLGİLİ İDAREYE VERİLECEK ÖRNEĞİ Proje Müellifi : Müellifliği Üstlenilen Proje Projenin Türü : Yukarıdaki bilgilere sahip projenin müellifliğini üstlenmemde 6235

Detaylı

EK1- SYDF nin Şantiyedeki Organizasyon Yapısı. SYDF nin ŞANTİYEDEKİ ORGANİZASYON YAPISI. Bulundurulacak Personel. Denetçi Mühendis

EK1- SYDF nin Şantiyedeki Organizasyon Yapısı. SYDF nin ŞANTİYEDEKİ ORGANİZASYON YAPISI. Bulundurulacak Personel. Denetçi Mühendis EK1- SYDF nin Şantiyedeki Organizasyon Yapısı SYDF nin ŞANTİYEDEKİ ORGANİZASYON YAPISI Sıra No Birimi Bulundurulacak Personel 1 Sorumlu Müdür Denetim Sorumlusu 2 İnşaat Grubu 3 Kalite Kontrol ve Laboratuvar

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ REZİDANSLARI DUVAR KAĞIDI VE HALI DEĞİŞİMİ İŞLERİ YAPILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ REZİDANSLARI DUVAR KAĞIDI VE HALI DEĞİŞİMİ İŞLERİ YAPILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ REZİDANSLARI DUVAR KAĞIDI VE HALI DEĞİŞİMİ İŞLERİ YAPILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- İşin Tanımı İş bu Teknik Şartname Darüşşafaka Cemiyeti Rezidanslarında yapılacak olan duvar kağıdı

Detaylı

KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/152395 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta ÇORLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU S I R A NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 İmarla ilgili gelen

Detaylı

ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM PROSEDÜRÜ

ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/6 ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI 00 - Sayfa No : 2/6 1- AMAÇ Bu prosedürün amacı, Emek Boru (prosedürde Şirket olarak anılacaktır) bünyesinde çalışan

Detaylı