ANTALYA ÇEVRE YOLU (KM: ) ARASI TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI, BSK ÜSTYAPI İŞLERİ VE HAL, DEMOKRASİ, ALTINOVA, HAVAALANI, AKSU, EXPO

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTALYA ÇEVRE YOLU (KM:0+000-23+500) ARASI TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI, BSK ÜSTYAPI İŞLERİ VE HAL, DEMOKRASİ, ALTINOVA, HAVAALANI, AKSU, EXPO"

Transkript

1 ANTALYA ÇEVRE YOLU (KM: ) ARASI TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI, BSK ÜSTYAPI İŞLERİ VE HAL, DEMOKRASİ, ALTINOVA, HAVAALANI, AKSU, EXPO KÖPRÜLÜ KAVŞAKLARI İLE CIRNIK GRUP KÖPRÜLERİ VE TEHNELLİ KÖPRÜSÜ YAPIMI İŞİ BİRİM FİYAT TARİFLERİ

2 POZ NO: KGM/2200/T-1 - Her cins ve klastaki zeminde yarma ve yan ariyet kazısı ve altgeçit kazılarının yapılması, kullanılması, dolgu ve depolara nakli (Herşey dahil) K.T.Ş nin 201, 202, 203, 204, 209 ve diğer ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dahilinde, her cins ve klastaki zeminde yarma ve yan ariyet kazısı yapılması, kullanılması, dolgulara nakli. Yarma, yan ariyet, ve dolgu sahalarındaki temizleme ve sökme işlerinin yapılması, gerektiğinde kompresör ve patlayıcı madde de kullanılarak yarma, yan ariyet sahalarında; bataklık, yumuşak veya sert toprak, yumuşak veya sert küskülük, yumuşak kaya, sert kaya ve çok sert kaya kazılarının yapılması, kırmataş, şose ve asfalt sökülmesi, bunlardan çıkan her cins kazı ve sökme malzemelerinin vasıtalara yüklenmesi, dolgulara taşınması, boşaltılması, tabaka tabaka serilmesi ve düzeltilmesi veya idarece gösterilecek yerlerde, idarece istenecek şekilde depo veya istif edilmesi suretiyle her cins ve klastaki zeminde yarma ve yan ariyet kazısının yapılması ve kullanılması, yol kamulaştırma sahası ile ariyet ve ocak yerlerinde yapılacak «Ağaç kesme ve daha önce kesilmiş ağaçların köklerinin sökülmesi» işleri, dolgu altlarındaki mevcut yol yüzeylerinin sürülerek kabartılması işleri, aşağıda «Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar» başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar. Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar Yoktur Ölçü: Yukarıda sayılan malzemelerin, kazılmadan öncesi ve sonrası yerinde ölçülen ve sahalar ortalaması metodu ile hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir. Müteahhit firma tarafından teklif edilen, Poz KGM/2200/T-1 deki ilgili kesime ait «Her cins ve klastaki zeminde yarma ve yan ariyet kazısı ve altgeçit kazılarının yapılması, kullanılması, dolgu ve depolara nakli (Herşey dahil)» m 3 birim fiyatı üzerinden yapılır. NOT : Toprak işlerine ait bürükner eğrisi çizilmeyecektir. Dolguya nakliye, fiyata dahil olup hiçbir şekilde yeniden taşıma mesafesi hesaplanmayacaktır.yeni yol güzergahının mevcut yol güzergahı ile çakışması halınde, mevcut yolun kazılması ve kullanılması bu birim fiyattan ödenecektir.idarenin izni olmadan, projesi dışında yapılan yarma kazısı için herhangi bir ödeme yapılmaz.

3 POZ NO: KGM/2202/T - HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE OCAK ARİYETİ KAZISI YAPILMASI, KULLANILMASI, DOLGULARA NAKLİ (HERŞEY DAHİL) Zayıf zemin, yumuşak veya sert toprak. yumuşak veya sert küskülük zemin. yumuşak kaya. sert kaya, çok sert kaya dahil her cins ve klastaki zeminde; K.T.Ş nin 201, 203, 204, 206 ve 207. kısımlarındaki esaslar ve şartlar dahilinde temizleme ve sökme işleri ile ocak ariyet kazısı yapılması ve kazının kontrol mühendisinin göstereceği yerlerde kullanılması. Ariyet ocağının yüklenici tarafından temini, ariyet ve dolgu sahalarındaki temizleme ve sökme işlerinin yapılması, gerektiğinde kompresör ve patlayıcı madde de kullanılarak yarma ve yan ariyet sahalarında; bataklık, yumuşak veya sert toprak, yumuşak veya sert küskülük, yumuşak kaya, sert kaya ve çok sert kaya kazılarının yapılması, kırmataş, şose ve asfalt sökülmesi, bunlardan çıkan her cins kazı ve sökme malzemelerinin vasıtalara yüklenmesi, depolara veya dolgulara taşınması, boşaltılması, tabaka tabaka serilmesi ve düzeltilmesi veya idarece gösterilecek yerlerde, idarece istenecek şekilde depo veya istif edilmesi suretiyle her cins ve klastaki zeminde yarma ve yan ariyet kazısının yapılması ve kullanılması, yol kamulaştırma sahası ile ariyet ve ocak yerlerinde yapılacak «Ağaç kesme ve daha önce kesilmiş ağaçların köklerinin sökülmesi» işleri, dolgu altlarındaki mevcut yol yüzeylerinin sürülerek kabartılması işleri, aşağıda «Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar» başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar. Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Bu pozda birim fiyata dahil olmayan masraflar yoktur. Ölçü: Sulanmak ve sıkıştırılmak suretiyle teşkil edilmiş dolgunun projesinde belirtilen ve enkesitlerden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir. Müteahhit firma tarafından teklif edilen, Poz KGM/2202/T deki ilgili kesime ait «Her cins ve klastaki zeminde ocak ariyeti kazısı yapılması, kullanılması, dolgulara nakli (Herşey dahil)» m 3 birim fiyatı üzerinden yapılır. NOT : Toprak işlerine ait bürükner eğrisi çizilmeyecektir. Dolguya nakliye, fiyata dahil olup hiçbir şekilde yeniden taşıma mesafesi hesaplanmayacaktır.

4 POZ NO: KGM/2204/T - ZAYIF ZEMİNİN KAZILMASI, KULLANILMASI VE DEPOLARA NAKLİ (HERŞEY DAHİL) K.T.Ş.nin 203, 204, 209. Ve ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dahilinde yol dolgusunun zemine oturacağı kısımlardaki her cins zayıf zemin, bitkisel toprak, batak ve balçık zeminlerin kazılması ve kullanılması. Projesinde gösterilen zemin iyileştirmesinin yapılması gereken yerlerde, yol dolgusunun oturacağı kısımlarındaki zayıf zemin, bitkisel toprak, batak ve balçık zeminlerin kazılması, dolgu altlarında yapılacak «Ağaç kesme» işleri, kazı malzemelerinin vasıtalara yüklenmesi, idarece gösterilen depolara taşınması, boşaltılması, tabaka tabaka serilmesi ve düzeltilmesi veya idarece gösterilen yerlerde, idarece istenecek şekilde depo edilmesi suretiyle hafriyatın yapılması, aşağıda «Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar» başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar. Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Bu pozda birim fiyata dahil olmayan masraflar yoktur. Ölçü : Yukarıda sayılmış malzemenin kazılmadan önce yerinde ölçülen ve sahalar ortalaması metodu ile hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir. Ödeme : Müteahhit firma tarafından teklif edilen, Poz KGM/2204/T deki «Zayıf zeminin kazılması, kullanılması ve depolara nakli (Herşey dahil)» m 3 birim fiyatı üzerinden yapılır. NOT : Uygulamada depo nakliye mesafeleri yeniden hesaplanmayacak olup, artması veya eksilmesi dikkate alınmayacaktır.

5 POZ NO: KGM/2209/T - DOLGUYA GELEN HER CİNS VE KLASTAKİ MALZEMENİN SULANMASI VE SIKIŞTIRILMASI (HERŞEY DAHİL) K.T.Ş nin ilgili kısımlarındaki esaslar dahilinde dolguya gelen her cins kazı malzemesinin sulanması ve sıkıştırılması. Sulama ve sıkıştırma makinelerinin işbaşında temini, suyun işbaşına taşınması, dolguya gelmiş ve sıkıştırma makinelerinin cinsine göre şartnamede belirtilen veya idarece istenilen kalınlıklarda serilmiş her cins kazı malzemesinin optimum rutubet elde edilinceye kadar sulanması, şartnamede belirtilen esaslar dahilinde malzeme cinsine uygun sıkıştırma makineleriyle maksimum kuru yoğunluklarına göre minimum sıkışma oranı elde edilecek şekilde sıkıştırılması suretiyle dolgu teşkil edilmesi, aşağıda «Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar» başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar. Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Bu pozda birim fiyata dahil olmayan masraflar yoktur. Ölçü : Sulanmak ve sıkıştırılmak suretiyle teşkil edilmiş dolgunun projesinde belirtilen ve enkesitlerden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir. Müteahhit firma tarafından teklif edilen, Poz KGM/2209/T deki «Dolguya gelen her cins ve klastaki malzemenin sulanması ve sıkıştırılması (Herşey dahil)» m 3 birim fiyatı üzerinden yapılır. NOT : Toprak işlerine ait bürükner eğrisi çizilmeyecektir.

6 POZ NO: KGM/2500/T - HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE REGLAJ KGM/2200/T ve KGM/2202/T Poz No.lu birim fiyatın kullanıldığı yol kesimlerinde, platform genişliği ne olursa olsun, platform (trafik şeridi, banket, tretuvar, refüj), şevler ve hendekler de dahil bütün yol genişliğince K.T.Ş nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde reglaj yapılması. İnce tesviye yüzeyinin, hendeklerin, dolgu ve yarma şevlerinin uygun makine ve aynı zamanda el ile veya tamamen el ile ince tesviyesinin yapılması, toprak veya küskü yarmalarda tabanın 20 cm derinlikte kabartılması suretiyle reglaj yapılması, kaya yarmalarda tabandaki 15 cm lik kayanın, yarmalardan ve ariyetten temin edilen seçilmiş malzemenin, kazılması ve kullanılması, sulama ve sıkıştırma, seçilmiş malzeme ile kazı malzemesinin taşınması, aşağıda «Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar» başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar. Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar : Bu pozda birim fiyata dahil olmayan masraflar yoktur. Ölçü: Projelerde gösterilen enkesit, dever, eğim ve kotlara ve kontrol mühendisinin direktifine uygun olarak şevler de dahil olmak üzere bütün yol genişliğince kabul edilebilir bir şekilde tamamlanmış olan reglajın yol ekseni boyunca kilometre ve kesirleri cinsinden boyudur. İki veya daha fazla şeritli yol olması halinde bu yollar arasındaki müşterek eksen esas alınması ve uzunluk bu eksen üzerinden ölçülür. Her yol şeridi için ayrı ölçü yapılmaz. Müteahhit firma tarafından teklif edilen, Poz KGM/2500/T deki «Her cins ve klastaki zeminde reglaj» km. birim fiyatı üzerinden yapılır.

7 POZ NO: KGM/2540/K/T - ORTA REFÜJLERDE BİTKİSEL TOPRAK TEŞKİLİ VE TOPRAĞIN NAKLİ (HERŞEY DAHİL) Orta refüjlerde bitkisel toprak tabakası teşkili. Ocakların temini, projenin gerektirdiği kadar bitkisel toprağın ocaklardan temini, yüklenmesi. işbaşına kadar taşınması, işbaşında boşaltılması ve orta refüjlere kadar taşınması, orta refüjlerde projede gösterilen boyut ve şekilde tabaka tabaka serilmesi, el tokmakları ile amaca uygun bir şekilde sıkıştırılması. Suyun temin, suyun temin yerinden işbaşına kadar taşınması, sulama yapılması suretiyle bitkisel toprak tabakası yapılması, aşağıda «Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar» başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar. Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Bu pozda birim fiyata dahil olmayan masraflar yoktur. Ölçü: Sulanmış ve sıkışmış bitkisel toprak tabakasının kalınlığı ile bu tabaka alanın çarpılması suretiyle bulunan metreküp cinsinden hacmidir. Müteahhit firma tarafından teklif edilen, Poz KGM/2540/K/T deki «Orta refüjlerde bitkisel toprak teşkili ve toprağın nakli (Herşey dahil)» m3 birim fiyatı üzerinden yapılır.

8 POZ NO: /610/T - Ø=800 MM ANMA ÇAPLI KORUGE BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ (YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN (HDPE) VE POLİPROPİLEN (PP) ESASLI) (TS EN ) (SN 8) (HERŞEY DAHİL): K.T.Ş.nin 301., ve 313. kısımlarındaki esaslar dahilinde Ø=800 mm anma Çaplı Koruge Drenaj Borusu temini ve döşenmesi. Ø=800 mm anma Çaplı Koruge Drenaj Borusunun işbaşında temini, Kum-çakıl ocağının yüklenici tarafından temini, kum ve çakılın; ocaklardan çıkarılması, gereken granülometride elenmesi ve yıkanması, vasıtalara yüklenmesi, kum ve çakılın işyerine taşınması ve boşaltılması, suyun işbaşında temini, büz döşenecek hendeğin K.T.Ş.nin 301. Kısımdaki esaslar dahilinde kazılması, kazı malzemesinin depolara nakli, inşaat yerindeki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, korege borunun üretimi için gerekli her türlü malzeme bedeli ve bu malzemelerin iş başına nakli, korege borunun üretilmesi, hazırlanmış temel veya taban üzerine, boruların; projelerinde gösterilen şekilde döşenmesi, boru üstlerinin ve yanlarının doldurulması için gerekli malzemenin temini ve işbaşına taşınması, serilmesi, sıkıştırılması, boru temel tabanına konacak seçme malzeme veya beton tabakasının yapılması suretiyle koruge boru ile drenaj yapılması, aşağıda «Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar» başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün İşlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine alât ve edevat masrafları ile müteahhit kârı ve genel masraflar. Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Bu pozda birim fiyata dahil olmayan masraflar yoktur. Ölçü : Boruların ölçülen metre cinsinden boyudur. Ödeme : Müteahhit firma tarafından teklif edilen, Poz /610/T deki Ø=800 mm anma çaplı koruge boru temini ve döşenmesi (Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) esaslı) (TS EN ) (SN 8) (Herşey Dahil) mt birim fiyatı üzerinden yapılır.

9 POZ NO: KGM/16.130/K/T-1 - BETONARME İSTİNAT DUVARI YAPILMASI (HERŞEY DAHİL) (KIRMATAŞ AGREGA VE BETON TESİSİ İLE) Yatay, düşey, eğik düzlemlerde veya eğri yüzeylerde her derinlik, yükseklik ve genişlikte her cins kalıp ve kaplamada kullanılarak K.T.Ş.nin 308. Ve ilgili kısmındaki esaslar dahilinde beton tesisinde demirli beton yapılması. Gerekli suyun işbaşında temini ve depolanması, kum çakıl ocağının yüklenici tarafından temini, kum ve çakıl vs. agreganın ocaktan çıkartılarak konkasöre verilecek boyutta kırılması, vasıtalara yüklenmesi, ocak - konkasör arasında taşınması, boşaltılması, konkasöre verilmesi, K.T.Ş.nin 308. kısmında belirtilen veya İdarece istenilen granülometriyi elde edecek şekilde konkasörle kırılması, konkasör altının boşaltılması, kırılmış malzemenin vasıtalara yüklenmesi, boşaltılması, depolanması, kırılmış ve elenmiş agreganın beton tesisine taşınması, İnşaat bünyesine giren çimento bedeli, çimentonun taşınması, yüklenmesi, boşaltılması, depolanması, muhafazası, yapılacak laboratuar deneyleri ve granülometrik analizlere göre istenilen mukavemeti temin edecek nispetlerde, ağırlık esasına göre, çimento ve su ile birlikte (en az 4 bölmeli agrega silosu, tartı üniteleri, cebri karıştırıcı ve diğer mekanik aksam ile çimento silolarını havi) beton tesisinde karıştırılarak beton imali, taze betonun transmikserlerle işbaşına taşınması, beton tulumbası veya seri asansör ile her derinlik ve yüksekliğe taşınarak yerine konulması, vibratör ile sıkıştırılması, vibratör iğnesinin giremediği yerlerin mala ve şişlerle şişlenmesi, beton yüzlerinin düzeltilmesi, betonun 1,5 m. den daha derin yerlere dökümünde, çakıl ve kumun segragasyonuna mani olmak için gerekli boru veya altı kapaklı kovaların kullanılması, betonarme demirlerinin yerlerinden oynamaması için gerekli tedbirlerin alınması, gerektiğinde sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması, imal edilen betonun İdarece istenilen mukavemette olup olmadığını anlamak üzere gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması, betonarme duvar temelinin projesine göre istenilen derinlikte kazılması, kazı malzemesinin depolara nakli, kazılan temel içersine projesinde belirtilen ebatlarda grobetonun dökülmesi, gerekli kalıp ve kaplamaların; malzemelerinin işbaşında temini, lamba zıvanalı olarak yapılması, kalıp içlerinin rendelenmesi, lamba, zıvana ve rende yapılmadığı takdirde kalıp içlerinin naylon, kontrplak, sac veya benzeri bir malzeme ile kaplanması ve bilumum takviyelerinin yapılması, priz müddetinin bitiminden sonra kalıp kaplama vs.nin sökülmesi, beton dökülecek yerde su çıktığı veya bulunduğu takdirde; çimentonun yıkanmasına meydan vermeyecek şekilde el veya motopomplarla betonun su altında dökülen kısmında en son beton dökümünden sekiz saat sonrasına kadar bu suyun boşaltılması, betonun kürü, sertleşinceye kadar soğuktan ve sıcaktan korunması, derz ve mafsalların yapılması ve bunlara dolgu malzemesinin konulması, beton numuneleri üzerinde gerekti deneylerin ve inşaatta yükleme deneylerinin yapılması suretiyle beton dökülmesi, taşıyıcı iskele temini ve montajı, dilatasyon derzlerinin ve sızdırmazlık bantlarının projesine göre yapılması için gerekli her türlü malzeme ve işçilik, katran badana yapılması, betonarme duvar arkalarının doldurulması için gerekli olan kırmataş veya taşın temini ve işbaşına taşınması, boşaltılması ve sıkıştırılması, manşon ve manşon işçiliği bedelleri,inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma, aşağıda «Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar» başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alât ve edevat masrafları ile müteahhit kârı ve genel masraflar. Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Demir zati bedeli, nakli, işçiliği, yatay ve düşey taşımalar. Ölçü : Tatbik projesi ebatları üzerinden hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir. Müteahhit firma tarafından teklif edilen, Poz KGM/16.130/K/T-1 deki «Betonarme istinat duvarı yapılması (Herşey dahil) (Kırmataş agrega ve beton tesisi ile)» m 3 birim fiyatı üzerinden yapılır.

10 POZ NO: KGM/16.132/K/T - KUTU MENFEZLERDE KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRLİ BETON (HERŞEY DAHİL) (KIRMATAŞ AGREGA VE BETON TESİSİ İLE) Yatay, düşey, eğik düzlemlerde veya eğri yüzeylerde her derinlik, yükseklik ve genişlikte her cins kalıp ve kaplamada kullanılarak K.T.Ş.nin 308. kısmındaki esaslar dahilinde beton tesisinde demirli beton yapılması. Gerekli suyun işbaşında temini ve depolanması, kum-çakıl ocağının yüklenici tarafından temini, kum ve çakıl vs. agreganın ocaktan çıkartılarak konkasöre verilecek boyutta kırılması, vasıtalara yüklenmesi, ocak - konkasör arasında taşınması, boşaltılması, konkasöre verilmesi, K.T.Ş.nin 308. kısmında belirtilen veya İdarece istenilen granülometriyi elde edecek şekilde konkasörle kırılması. konkasör altının boşaltılması, kırılmış malzemenin vasıtalara yüklenmesi, boşaltılması, depolanması, kırılmış ve elenmiş agreganın beton tesisine taşınması, İnşaat bünyesine giren çimento bedeli, çimentonun taşınması, yüklenmesi, boşaltılması, depolanması, muhafazası,yapılacak laboratuar deneyleri ve granülometrik analizlere göre istenilen mukavemeti temin edecek nispetlerde, ağırlık esasına göre, çimento ve su ile birlikte (en az 4 bölmeli agrega silosu, tartı üniteleri, cebri karıştırıcı ve diğer mekanik aksam ile çimento silolarını havi) beton tesisinde karıştırılarak beton imali, taze betonun transmikserlerle işbaşına taşınması, beton tulumbası veya seri asansör ile her derinlik ve yüksekliğe taşınarak yerine konulması, vibratör ile sıkıştırılması, vibratör iğnesinin giremediği yerlerin mala ve şişlerle şişlenmesi, beton yüzlerinin düzeltilmesi, betonun 1,5 m. den daha derin yerlere dökümünde, çakıl ve kumun segragasyonuna mani olmak için gerekli boru veya altı kapaklı kovaların kullanılması, betonarme demirlerinin yerlerinden oynamaması için gerekli tedbirlerin alınması, gerektiğinde sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması, imal edilen betonun İdarece istenilen mukavemette olup olmadığını anlamak üzere gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması, kutu menfez temelinin projesine göre istenilen derinlikte kazılması, kazı malzemesinin depolara nakli, kazılan temel içersine projesinde belirtilen ebatlarda grobetonun dökülmesi, gerekli kalıp ve kaplamaların; malzemelerinin işbaşında temini, lamba zıvanalı olarak yapılması, kalıp içlerinin rendelenmesi, lamba, zıvana ve rende yapılmadığı takdirde kalıp içlerinin naylon, kontrplak, sac veya benzeri bir malzeme ile kaplanması ve bilumum takviyelerinin yapılması, priz müddetinin bitiminden sonra kalıp kaplama vs.nin sökülmesi, beton dökülecek yerde su çıktığı veya bulunduğu takdirde; çimentonun yıkanmasına meydan vermeyecek şekilde el veya motopomplarla betonun su altında dökülen kısmında en son beton dökümünden sekiz saat sonrasına kadar bu suyun boşaltılması, betonun kürü, sertleşinceye kadar soğuktan ve sıcaktan korunması, derz ve mafsalların yapılması ve bunlara dolgu malzemesinin konulması, beton numuneleri üzerinde gerekli deneylerin ve inşaatta yükleme deneylerinin yapılması suretiyle beton dökülmesi, taşıyıcı iskele, dilatasyon derzlerinin ve sızdırmazlık bantlarının projesine göre yapılması için gerekli her türlü malzeme ve işçilik, katran badana yapılması, kutu menfez kenarlarının doldurulması için gerekli olan kırmataş agreganın temini ve işbaşına taşınması, boşaltılması ve sıkıştırılması, manşon ve manşon işçiliği bedelleri,inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma, aşağıda «Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar» başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alât ve edevat masrafları ile müteahhit kârı ve genel masraflar. Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Demir zati bedeli, nakli, işçiliği, yatay ve düşey taşımalar. Ölçü : Tatbik projesi ebatları üzerinden hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir. Müteahhit firma tarafından teklif edilen, Poz KGM/16.132/K/T deki «Kutu menfezlerde kuruda veya suda her dozda demirli beton (Herşey Dahil) (Kırılmış Agrega ve Beton Tesisi İle)» m 3 birim fiyatı üzerinden yapılır. Not: (1) Dökülmüş betonda teknik bakımdan kabulünde sakınca olmayan boyut noksanlıkları var ise bunlardan doğan hacim, projeye göre hesaplanan hacimden çıkartılır. (2) Temel kazısı, betonarme keson kullanılmak suretiyle yapılırsa keson hacmi, beton hacmine dahil edilmez.

11 POZ NO: KGM/18.191/T BORDÜR SÖKÜLMESİ VE NAKLİ Bordürlerin sökülmesi, nakli ve İdarece gösterilecek yerde istif edilmesi. Bordürlerin; sökülmesi, vasıtalara yüklenmesi, depolara taşınması, boşaltılması, idarece gösterilecek yerde istif ve depo edilmesi, aşağıda ''Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar'' başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar. Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar : Bu pozda birim fiyata dahil olmayan masraflar yoktur. Ölçü : Sökülen bordürlerin orjinal yerinde ölçülen metre cinsinden uzunluğudur. Ödeme : Birim Fiyat Cetvelinde, Poz KGM/18.191/T deki «Bordürlerin sökülmesi ve nakli» mt. birim fiyatı üzerinden yapılır.

12 POZ NO: KGM/23.015/K/T SANAT YAPILARI, KÖPRÜ VE TÜNELLERDEKİ BETONARME İÇİN Ø8 Ø32 MM.LİK NERVÜRLÜ ÇELİK TEMİNİ VE İŞÇİLİĞİ (HERŞEY DAHİL) K.T.Ş.nin 309. kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, inşaat bünyesine giren nervürlü demirin temini ve işçiliği ve nakli için gerekli her türlü işlerin yapılması. Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : Demir bedeli, demirin işçiliği, fabrikaca yapılan ilk yükleme dışında yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, depolanması ve muhafazası, «Projelerde gösterilmeyen ek payları, çap ve ağırlık toleransları, montajda kullanılan her çeşit parçalar, imal ve işlemeden doğan fazlalıklar ve bağ teli karşılığı bütün zayiat» bedeli, aşağıda «Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar» başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alât ve edevat masrafları ile müteahhit kârı ve genel masraflar, Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar : Bu pozda birim fiyata dahil olmayan masraflar yoktur. Ölçü: Bünyeye giren nervürlü çelik miktarlarının ton cinsinden ağırlığıdır. Müteahhit firma tarafından teklif edilen, Poz KGM/23.015/K/T deki Sanat yapıları, köprü ve tünellerdeki betonarme için Ø8 Ø32 mm.lik nervürlü çelik temini ve işçiliği (Herşey dahil)" ton birim fiyatı üzerinden yapılır.

13 POZ NO: KGM/7502/T - PREFABRİK BETON PARKE İMALİ, İŞBAŞINA NAKLİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (6 CM) (HERŞEY DAHİL) Hazırlanmış ve tesviyesi tamamlanmış temeller üzerine K.T.Ş.nin 316. kısmındaki esaslar dahilinde prefabrik beton eleman yapma tesisinde imal edilen beton parkenin projesinde belirtilen şekil, eğim ve kesitlerde yerine konulması. Gerekli makine ve teçhizatın (Tesis ve Santralın) temini montajı ve demontajı, gerekli çimento ve suyun tesis yerinde temini, çimento zati bedeli, depolanması, nakli ve muhafazası, ocakların yüklenici tarafından temini, kum ve kırmataşın ocak veya derelerden çıkarılması, depolanması, kırılması, granülometrisine göre elenmesi, yıkanması, vasıtalara yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, beton santralı ve prefabrik beton eleman yapma tesisinde şartnamesine uygun bir şekilde beton parkelerin imali, kürü, imalat yerinde yüklenmesi, prefabrik beton parkelerin imalat yerinden döşendiği yere kadar taşınması, yatak kumunun işbaşında temini, elenmesi, İdarece istenilen ve projesinde gösterilen kalınlıkta serilmesi ve düzeltilmesi, yatak kumu altında dolgu eksiği varsa idarece uygun bulunan malzeme ile bu dolgunun yapılması, sıkıştırılması, parkelerin şartnamesine göre döşenmesi, parke arkasının dolguya gelen yerlerine projesinde belirtilen ebatlarda takoz betonunun yapılması, yağmur suyu drenajı için 10 mt. arayla iki adet Ø 150 mm PVC boru döşenmesi, parke aralarına gerektiği kadar kumun yerleştirilmesi için gereken her türlü malzeme ve işçilik, inşaat ve imalat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar, numune alınması ve laboratuvar deneylerinin yapılması. aşağıda «Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar» başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme. makine, alât ve edevat masrafları ile müteahhit kârı ve genel masraflar. Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Bu pozda birim fiyata dahil olmayan masraflar yoktur. Ölçü: Prefabrik parkelerin döşendiği yerde ölçülen metrekare cinsinden alanıdır. Müteahhit firma tarafından teklif edilen, Poz KGM/7502/T deki «Prefabrik beton parke imali, işbaşına nakli ve yerine döşenmesi (6 cm) (Herşey Dahil)» m 2 birim fiyatı üzerinden yapılır.

14 POZ NO: KGM/7504/T - PREFABRİK BETON BORDÜR İMALİ, İŞBAŞINA NAKLİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (HERŞEY DAHİL) K.T.Ş.nin 315. kısmındaki esaslar dahilinde, prefabrik beton eleman yapma tesisinde beton bordürlerin imal edilmesi ve yerine döşenmesi. Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : Gerekli makine ve teçhizatın (Tesis ve Santralin) temini, montajı ve demontaj, bordür ve harç için gerekli çimento ve suyun tesis ve döşendiği yerde temini, depolanması, nakli ve muhafazası, ocakların yüklenici tarafından temini, bordür ve harç için gerekli kum ve kırma taşın ocak veya derelerden çıkarılması, depolanması, kırılması, granülometrisine göre elenmesi, yıkanması, vasıtalara yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, beton için gerekli olan çimento bedeli ve çimentonun beton tesisine kadar taşınması, beton santralı ve prefabrik beton eleman yapma tesisinde şartnamesine uygun bir şekilde eğilme dayanımı 45 kgf/cm 2 olmak üzere beton bordürlerin imalatı, kürü, imalat yerinde yüklenmesi, inşaat ve imalat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar, Bordürlerin imalat yerinden döşendiği yere kadar taşınması, bordür temelinin projesinde gösterilen ebatlarda kazılması, kazı malzemesinin depolara taşınması, bordür temel betonunun yapılması, derzlerin betonla doldurulması, bordürlerden numune alınması ve laboratuar deneylerinin yapılması, aşağıda «Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar» başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılabilmesi için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alât ve edevat masrafları ile müteahhit kârı ve genel masraflar. Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar : Bu Pozda birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur. ÖIçü: Prefabrik beton bordürlerin döşendiği yerde ölçülen metre cinsinden boyudur. Müteahhit firma tarafından teklif edilen Poz KGM/7504/T deki «Prefabrik Prefabrik Beton Bordür İmali İşbaşına Nakli Ve Yerine Döşenmesi (Herşey Dahil)» mt birim fiyatı üzerinden yapılır.

15 POZ NO ÖZEL/1: HER DOZDA DEMİRLİ BETON İLE YAĞMUR SUYU ALMA VE KONTROL BACASI YAPILMASI ( TRETUVAR ALTI VE ORTA HENDEK KAPLAMA ALTINA ) (HERŞEY DAHİL) (KIRILMIŞ AGREGA VE BETON TESİSİ İLE)(C 25): Yatay, düşey, eğik düzlemlerde veya eğri yüzeylerde belirtilen derinlik, yükseklik ve genişlikte her cins kalıp ve kaplamada kullanılarak K.T.Ş.nin 308. kısmındaki esaslar dahilinde beton tesisinde demirli beton yapılması. Gereklİ suyun işbaşında temini ve depolanması, taşın ocaktan çıkartılarak konkasöre verilecek boyutta kırılması, vasıtalara yüklenmesi, ocak - konkasör arasında taşınması, boşaltılması, konkasöre verilmesi, K.T.Ş.nin 401. kısmında belirtilen veya İdarece istenilen granülometriyi elde edecek şekilde konkasörle kırılması. konkasör altının boşaltılması, kırılmış malzemenin vasıtalara yüklenmesi, boşaltılması, depolanması, kırılmış ve elenmiş agreganın beton tesisine taşınması, İnşaat bünyesine giren çimento ve demirin bedeli, demir işçilik ile çimento, demir, taşınması, çimento ve demirin yüklenmesi, boşaltılması, depolanması, muhafazası,yapılacak laboratuar deneyleri ve granülometrik analizlere göre istenilen mukavemeti temin edecek nispetlerde, ağırlık esasına göre, çimento ve su ile birlikte (en az 4 bölmeli agrega silosu, tartı üniteleri, cebri karıştırıcı ve diğer mekanik aksam ile çimento silolarını havi) beton tesisinde karıştırılarak beton imali, taze betonun transmikserlerle işbaşına taşınması, beton tulumbası veya seri asansör ile her derinlik ve yüksekliğe taşınarak yerine konulması, vibratör ile sıkıştırılması, vibratör iğnesinin giremediği yerlerin mala ve şişlerle şişlenmesi, beton yüzlerinin düzeltilmesi, betonun 1,5 m. den daha derin yerlere dökümünde, çakıl ve kumun segragasyonuna mani olmak için gerekli boru veya altı kapaklı kovaların kullanılması, betonarme demirlerinin yerlerinden oynamaması için gerekli tedbirlerin alınması, gerektiğinde sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması, imal edilen betonun İdarece istenilen mukavemette olup olmadığını anlamak üzere gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması, yağmur suyu alma ve kontrol bacası temelinin projesine göre istenilen derinlikte kazılması, kazı malzemesinin depolara nakli, gerekli kalıp ve kaplamaların; malzemelerinin işbaşında temini, lamba zıvanalı olarak yapılması, kalıp içlerinin rendelenmesi, lamba, zıvana ve rende yapılmadığı takdirde kalıp içlerinin naylon, kontrplak, sac veya benzeri bir malzeme ile kaplanması ve bilumum takviyelerinin yapılması, priz müddetinin bitiminden sonra kalıp. kaplama vs.nin sökülmesi, beton dökülecek yerde su çıktığı veya bulunduğu takdirde; çimentonun yıkanmasına meydan vermeyecek şekilde el veya motopomplarla betonun su altında dökülen kısmında en son beton dökümünden sekiz saat sonrasına kadar bu suyun boşaltılması, betonun kürü, sertleşinceye kadar soğuktan ve sıcaktan korunması, derz ve mafsalların yapılması ve bunlara dolgu malzemesinin konulması, beton numuneleri üzerinde gerekti deneylerin ve inşaatta yükleme deneylerinin yapılması suretiyle beton dökülmesi, yağmur suyu alma ve kontrol bacası kenarlarının doldurulması için gerekli olan agreganın temini ve işbaşına taşınması, boşaltılması ve sıkıştırılması, manşon ve manşon işçiliği bedelleri,inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma, aşağıda «Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar» başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alât ve edevat masrafları ile müteahhit kârı ve genel masraflar. Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar Yoktur Ölçü : Tatbik projesi ebatları uygun olarak yapılan 1 (Bir) adet menholdür. Müteahhit firma tarafından teklif edilen, Poz ÖZEL/1 deki «: Her dozda demirli beton ile yağmur suyu alma ve kontrol bacası yapılması ( Tretuvar altı ve orta hendek kaplama altına ) (Herşey dahil) (Kırılmış agrega ve beton tesisi ile)(c 25)» Adet birim fiyatı üzerinden yapılır. Not: (1) Dökülmüş betonda teknik bakımdan kabulünde sakınca olmayan boyut noksanlıkları var ise bunlardan doğan hacim, projeye göre hesaplanan hacimden çıkartılır. (2) Temel kazısı, betonarme keson kullanılmak suretiyle yapılırsa keson hacmi, beton hacmine dahil edilmez.

16 POZ NO: /K/1 PLENT-MİKS ALTTEMEL, PLENT-MİKS TEMEL VE BSK MALZEMELERİNİN SERİM YERİNE NAKLİ (M> MT) (M=33 km) Birim fiyat tariflerine taşıma bedelinin ayrıca ödeneceği yazılan ve taşıma mesafeleri taşıma yolu üzerinden ölçülen Plent-miks alttemel, plent-miks temel ve BSK malzemelerinin K.T.Ş. nin 208. kısmındaki esaslar dahilinde m. den fazla mesafeye taşınması. Malzemenin taşınması için lüzumlu her türlü işçilik,malzeme,makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar. Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Yükleme, boşaltma, ambarlama, istif ve figüre. Ölçü: Taşınan malzemenin miktarı, ağırlık olarak ton cinsinden, bunlara ait taşıma mesafesi ise taşınan malzemenin taşınmadan evvel yerindeki ağırlık merkezi ile kullanıldığı veya İdarece ihzar ettirildiği yerdeki ağırlık merkezi arasındaki kilometre cinsinden yatay mesafesi olarak alınacaktır. Taşıma mesafesi İdare tarafından tayin edilen, nakliyede engel çıkarmayacak durumda bulunan, vasıtaların çalışabileceği en kısa yol olacaktır. Herhangi bir sebeple müteahhit taşımayı bu yoldan başka daha uzun bir yol takip ederek yapsa dahi hesaba esas olarak tayin edilen yol alınacaktır. Eğer daha kısa bir yol takip ederek taşıma yapmışsa bu takdirde, hesaba, takip edilen kısa yol alınacaktır. Taşınan malzemenin miktarı ağırlık olarak ton cinsinden G1, G2, G3,..., Gn, ve malzemenin taşınmadan evvel bulunduğu ve kullanıldığı veya ihzar ettirildiği yerlerdeki ağırlık merkezleri arasındaki mesafe olarak alınan kilometre cinsinden ortalama mesafeler, m. den fazla olmak üzere, sırasıyla M1, M2, M3,..., Mn ise, ortalama taşıma mesafelerinin ortalaması; G1 x M1 + G2 x M2 + G3 x M Gn x Gn M = formülü ile bulunacaktır. G1 + G2 + G Gn F= A x 1.25 x K/2 x ( x M ) TL/ton formülü ile hesaplanarak yapılır. NOT : (1) Karayolu ile yapılan taşımalar hangi araçla yapılırsa yapılsın yukarıdaki formüller uygulanır. (2) K.T.Ş.nin 208. kısmındaki taşımalarda müşterek ödemelerin yapılabilmesi için; kullanılacak taşıma formüllerinin, yoğunlukların ve «A» katsayılarının aynı olması gerekir. Bu şartlara haiz olan taşımalarda müşterek ( ) ve (M)'in hesaplanmasında ilgili pozlardaki, taşıma mesafelerinin karekökleri ortalaması ( ) ve taşıma mesafelerinin ortalaması (M)'in hesaplanmasında izlenen yöntemler uygulanır. (3) Bu formüldeki : M; Taşıma yolu üzerinden ölçülen km. cinsinden yatay mesafelere göre yukarıdaki esaslar dahilinde hesap edilen, ortalama taşıma mesafelerinin ortalamasıdır. F; 1 ton malzemenin TL olarak taşıma birim fiyatıdır. K/2; Birim fiyat teklif cetvelinde, yüklenici firma tarafından, üstyapı işleri nakliye formüllerinde kullanılmak üzere teklif edilen "Her cins ve tonajda motorlu araca ait taşıma katsayısıdır." A= 1,00 (A için hizasında yazılı değer esas alınır. Ancak herhangi bir değer yazılmamışsa A= 1,00 kabul edilir. İhaleden sonra herhangi bir sebeple «A» değerinin tespiti mümkün değildir.)

17 POZ NO: /K/2d İDARE MALI BİTÜMÜN PLENTE NAKLİ VE EMİŞ DERECESİNE KADAR ISITILMASI (M> MT) (M= MT) Birim fiyat tariflerine taşıma bedelinin ayrıca ödeneceği yazılan ve taşıma mesafeleri taşıma yolu üzerinden ölçülen İdare malı bitüm malzemesinin K.T.Ş. nin 208. kısmındaki esaslar dahilinde m. den fazla mesafeye taşınması ve emiş derecesine kadar ısıtılması. İdarece istenilen penetrasyonda ve evsaftaki İdare malı asfalt çimentosu (penetrasyon asfalt) malzemesinin plente kadar taşınması, taşıma dolayısıyla soğuyan bitümlü malzemenin emiş derecesine kadar ısıtılması, depolanması ve muhafazası, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit kârı ve genel masraflar. Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Bu pozda birim fiyata dahil olmayan masraflar yoktur. Ölçü: Taşınan malzemenin miktarı, bitümlü malzemenin bulunduğu kabın dolu ve boş olarak tartılmak suretiyle bulunacak ton cinsinden ağırlık farkı olarak, bunlara ait taşıma mesafesi ise taşınan malzemenin taşınmadan evvel yerindeki ağırlık merkezi ile kullanıldığı veya İdarece ihzar ettirildiği yerdeki ağırlık merkezi arasındaki kilometre cinsinden yatay mesafesi olarak alınacaktır. Taşıma mesafesi İdare tarafından tayin edilen, nakliyede engel çıkarmayacak durumda bulunan, vasıtaların çalışabileceği en kısa yol olacaktır. Herhangi bir sebeple müteahhit taşımayı bu yoldan başka daha uzun bir yol takip ederek yapsa dahi hesaba esas olarak tayin edilen yol alınacaktır. Eğer daha kısa bir yol takip ederek taşıma yapmışsa bu takdirde, hesaba, takip edilen kısa yol alınacaktır. Taşınan malzemenin miktarı ağırlık olarak ton cinsinden G1, G2, G3,..., Gn, ve malzemenin taşınmadan evvel bulunduğu ve kullanıldığı veya ihzar ettirildiği yerlerdeki ağırlık merkezleri arasındaki mesafe olarak alınan kilometre cinsinden ortalama mesafeler, m. den fazla olmak üzere, sırasıyla M1, M2, M3,..., Mn ise, ortalama taşıma mesafelerinin ortalaması; G1 x M1 + G2 x M2 + G3 x M Gn x Gn M = formülü ile bulunacaktır. G1 + G2 + G Gn F= A x 1.25 x K/2 x ( x M ) TL/ton formülü ile hesaplanarak yapılır. NOT : (1) Karayolu ile yapılan taşımalar hangi araçla yapılırsa yapılsın yukarıdaki formüller uygulanır. (2) K.T.Ş.nin 208. kısmındaki taşımalarda müşterek ödemelerin yapılabilmesi için; kullanılacak taşıma formüllerinin, yoğunlukların ve «A» katsayılarının aynı olması gerekir. Bu şartlara haiz olan taşımalarda müşterek ( ) ve (M)'in hesaplanmasında ilgili pozlardaki, taşıma mesafelerinin karekökleri ortalaması ( ) ve taşıma mesafelerinin ortalaması (M)'in hesaplanmasında izlenen yöntemler uygulanır. (3) Bu formüldeki : M; Taşıma yolu üzerinden ölçülen km. cinsinden yatay mesafelere göre yukarıdaki esaslar dahilinde hesap edilen, ortalama taşıma mesafelerinin ortalamasıdır. F; 1 ton malzemenin TL olarak taşıma birim fiyatıdır. K/2; Birim fiyat teklif cetvelinde, yüklenici firma tarafından, üstyapı işleri nakliye formüllerinde kullanılmak üzere teklif edilen "Her cins ve tonajda motorlu araca ait taşıma katsayısıdır." A= 1,00 (A için hizasında yazılı değer esas alınır. Ancak herhangi bir değer yazılmamışsa A= 1,00 kabul edilir. İhaleden sonra herhangi bir sebeple «A» değerinin tespiti mümkün değildir.)

18 POZ NO: KGM/18.190/T KIRMATAŞ, ŞOSE VE ASFALT SÖKÜLMESİ VE DEPOLARA NAKLİ Kırmataş, şose ve asfaltın kazılması, sökülmesi, çıkan malzemenin; vastılara yüklenmesi, depolara taşınması, boşaltılması, dolgu yerinde tabaka tabaka serilmesi ve düzeltilmesi veya depo yerinde istif edilmesi aşağıda ''Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar'' başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alat ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar. Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar : Bu pozda birim fiyata dahil olmayan masraflar yoktur. Ölçü : Sökülen kırmataş, şose ve asfaltın orjinal yerinde ölçülen metreküp cinsinden hacmidir. Ödeme : Birim Fiyat Cetvelinde, Poz KGM/18.190/T deki «Kırmataş, şose ve asfalt sökülmesi ve depolara nakli» m3 birim fiyatı üzerinden yapılır.

19 POZ NO : KGM/6405-M/T - İDARE MALI BİTÜM İLE5 CM. SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M2 ASFALT BETONU AŞINMA TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI VE MODİFİYE BİTÜM İLE) (TİP-1) (BİTÜMÜN PLENTE NAKLİ HARİÇ) (HERŞEY DAHİL) T.Ş.nin 407. kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, 5 cm. sıkışmış kalınlıkta 1 m 2 sıcak karışım asfalt betonu aşınma tabakası yapılması. Taş ocağının yüklenici tarafından temini, gerekli makine ve teçhizatın işbaşında temini, montajı ve demontajı, taşın ocaklardan çıkartılması, konkasöre verilecek ebatta kırılması, vasıtalara yüklenmesi, ocaktan konkasöre kadar taşınması, boşaltılması, konkasöre verilmesi, şartnamesinde belirtilen veya İdarece istenilen granülometriyi elde edecek şekilde konkasörle kırılması ve elenmesi, gruplara ayrılması, gerektiğinde ilave filler ve doğal kum temini, munzam elemeler ve granülometri ayarlama işlerinin yapılması, konkasör altının boşaltılması, agreganın vasıtalara yüklenmesi, plent sahasındaki depo yerine taşınması ve boşaltılması, depo yerinde taşıma vasıtalarına yüklenmesi, plent silosuna kadar taşınması, siloya boşaltılması, ısıtılması, kurutulması, elenerek gruplara ayrılması, karıştırıcıya nakli, buhar jeneratörü için gerekli suyun işbaşında temini. Takriben HP gücünde ortalama ton/saat kapasiteli, asgari 150 HP gücünde değirmenli (high-shear) full otomatik sabit veya mobil tip plentin işbaşında temini, montajı ve demontajı. Bitümlü malzemenin emiş derecesinden tatbik derecesine kadar ısıtılması, servis tankından asfalt pompası ile modifiye bitüm hazırlama tankına aktarılması, plent yanında araçlardan boşaltılması, ve istifi ile istenen miktar ve şartlarda modifiye bitüm plentine boşaltılması, katkı maddesinin, bitüm ile birlikte özel plentte 185 C sabit sıcaklıkta homojen bir karışım elde edinceye kadar karıştırılarak parçalayıcı (High-Shear) değirmenden geçirilmesi, kalite kontrolünün yapılabilmesi için laboratuar kurulması, kalite kontrol işlerinin yapılması ve servis tankına aktarılması, özel servis tankında depolanması suretiyle özel plentte polimer modifiye bitüm (PMB) hazırlanması. Hazırlanan modifiye bitüm K.T.Ş. tablo Modifiye bitümün fiziksel özellikleri şartnamesi Tip II şartlarını sağlayacaktır. Bitümlü malzemenin depo tankına aktarılması, depo tankında emiş derecesine kadar ısıtılması ve servis tankına aktarılması, depo ve servis tankında depolanması, hazırlanan modifiye bitümün tatbik derecesine kadar ısıtılması, miksere istenilen miktarda püskürtülmesi, agrega ve modifiye bitümün şartnamesine göre karıştırılması, kaplama yapılacak yol sathının ve kaplama anında ek yerlerinin süpürülmesi ve çıkan süprüntü malzemesinin platform dışına atılması veya tretuvar üzerine konulması, bitümlü yapıştırıcı (RC-250) hazırlanması için benzinin iş başında temini, bitümlü yapıştırıcı (RC-250) hazırlanması, depolanması, bitümlü yapıştırıcının yol boyunca taşınması, distribütöre aktarılması, tatbik derecesine kadar distribütörde ısıtılması ve püskürtme borusu ile veya borunun yanaşmadığı yerlerde el ile püskürtülmesi, sıcak bitümlü karışımın taşıma vasıtalarına yüklenmesi, bitümlü karışımın işbaşına kadar taşınması, finişere boşaltılması, elektronik duyargalı finişerle serilmesi, tokmaklanması, demir merdaneli ve lastik tekerlekli silindirlerle sıkıştırılması, gerektiğinde ek yerlerinin ısıtılması, kesilmesi, kenarların ve ek yerlerinin tanzimi, geometrik standardın temini için aletli ölçmelerin yapılması, elektronik duyargalı finişer için yan baz hattının yerleştirilmesi. kot almaya yarayacak ayarlı ofset hattının teşkili, aplikasyon, nivelman vs. yapılması, taşıma kamyonlarının plentte bekletilmeleri, finişerle beraber çalışmaları ve sırası gelinceye kadar beklemelerinin karşılığı, araştırma ve teknik nezaret işlerinin yapılması, şehir içinde yapılan süpürme işlerinde tretuvara konan süprüntü malzemesinin vasıtalara yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması, doğal kumun plente taşınması suretiyle tabakanın teşkili ile aşağıda Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alât ve edevat masrafları ile müteahhit kârı ve genel masraflar. Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: taşıma dolayısıyla soğuyan bitümlü malzemenin emiş derecesine kadar ısıtılması. Ölçü : 5 cm. sıkışmış kalınlıktaki aşınma karışımının metrekare cinsinden alanıdır. Ödeme : Müteahhit firma tarafından teklif edilen Poz KGM/6405/T deki «İdare malı bitüm ile5 cm. sıkışmış kalınlıkta 1 m2 asfalt betonu aşınma tabakası yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ve modifiye bitüm ile) (Tip-1) (Bitümün plente nakli hariç) (Herşey dahil)» m 2 teklif fiyatı üzerinden yapılır.not: (1) Aşınma, projede belirtilen 5 cm. kalınlıkta serilecektir. (2) Bitümlü karışım içindeki agrega karışım oranlarının değişmesi veya ilave filler ve/veya kum gerekmesi halinde, herhangi bir munzam ödeme veya yeni fiyat yapılmaz. (3) Bitümlü sıcak karışımlarda müteahhit, İdarece verilen karışım formülüne göre imalat yapmak zorundadır. İdare tarafından dizaynın değiştirilmesinden dolayı birim fiyatta herhangi bir değişiklik yapılmaz.

20 POZ NO: ÖZEL/BSK(13)13CM. SIKIŞMIŞ KAL. 1M2 BSK YAPILMASI ( 8CM. BİNDER VE 5CM. TİP-1 MODİFİYE BİTÜMLÜ AŞINMA TABAKALARI) (KIR. VE EL. OCAK TAŞI VE İDARE MALI BİTÜM İLE) (BİTÜM NAKLİ VE BSK'NIN SERİM YERİNE NAKLİ HARİÇ) (HERŞEY DAHİL) K.T.Ş.nin 406. ve 407. kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, 13 cm. sıkışmış kalınlıkta 1 m 2 BSK yapılması. Gerekli makine ve teçhizatın işbaşında temini, montajı ve demontajı, taşın ocaklardan çıkarılması, konkasöre verilecek ebatta kırılması, vasıtalara yüklenmesi, ocak konkasör arasında taşınması, boşaltılması, konkasöre verilmesi, şartnamesinde belirtilen veya İdarece istenilen granülometriyi elde edecek şekilde konkasörle kırılması ve elenmesi, gruplara ayrılması, gerektiğinde ilave filler ve doğal kum temini, munzam elemeler ve granülometri ayarlama işlerinin yapılması, konkasör altının boşaltılması, agreganın vasıtalara yüklenmesi, plente nakli, plent sahasında boşaltılması ve depo edilmesi, depo yerinden taşıma vasıtalarına yüklenmesi, plent silosuna kadar taşınması, siloya boşaltılması, ısıtılması, kurutulması, elenerek gruplara ayrılması, karıştırıcıya nakli, buhar jeneratörü için gerekli suyun işbaşında temini. Modifiye bitüm hazırlamak için, takriben HP gücünde ortalama ton/saat kapasiteli, asgari 150 HP gücünde değirmenli (high-shear) full otomatik sabit veya mobil tip plentin işbaşında temini, montajı ve demontajı. Bitümlü malzemenin emiş derecesinden tatbik derecesine kadar ısıtılması, servis tankından asfalt pompası ile modifiye bitüm hazırlama tankına aktarılması, plent yanında araçlardan boşaltılması ve istifi ile istenen miktar ve şartlarda modifiye bitüm plentine boşaltılması, katkı maddesinin iş başında temini, dizayn oranına uygun miktarda ve bitüm ile birlikte özel plentte 185 C sabit sıcaklıkta homojen bir karışım elde edinceye kadar karıştırılarak parçalayıcı (High-Shear) değirmenden geçirilmesi, kalite kontrolünün yapılabilmesi için laboratuar kurulması, kalite kontrol işlerinin yapılması ve servis tankına aktarılması, özel servis tankında depolanması suretiyle özel plentte polimer modifiye bitüm (PMB) hazırlanması. Hazırlanan modifiye bitüm K.T.Ş. tablo Modifiye bitümün fiziksel özellikleri şartnamesi Tip II şartlarını sağlayacaktır. Bitümlü malzemenin depo tankına aktarılması, depo tankında emiş derecesine kadar ısıtılması ve servis tankına aktarılması, depo ve servis tankında depolanması, tatbik derecesine kadar ısıtılması, miksere istenilen miktarda püskürtülmesi, agrega ve bitümlü veya modifiye bitümlü malzemenin şartnamesine göre karıştırılması, kaplama yapılacak yol sathının ve kaplama anında ek yerlerinin süpürülmesi ve çıkan süprüntü malzemesinin platform dışına atılması veya tretuvar üzerine konulması, şehir içinde yapılan süpürme işlerinde tretuvara konan süprüntü malzemesinin vasıtalara yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması, doğal kumun plente taşınması, binder ve aşınma tabakaları imalatlarında kullanılmak üzere bitümlü yapıştırıcı bedeli, depolanması, bitümlü yapıştırıcının yol boyunca taşınması, distribütöre aktarılması, tatbik derecesine kadar distribütörde ısıtılması ve püskürtme borusu ile veya borunun yanaşmadığı yerlerde el ile püskürtülmesi, sıcak bitümlü karışımın taşıma vasıtalarına yüklenmesi, serim yerine nakli, finişere boşaltılması, elektronik duyargalı finişerle serilmesi, tokmaklanması, demir merdaneli ve lastik tekerlekli silindirlerle sıkıştırılması, gerektiğinde ek yerlerinin ısıtılması, kesilmesi, kenarların ve ek yerlerinin tanzimi, geometrik standardın temini için aletli ölçmelerin yapılması, elektronik duyargalı finişer için yan baz hattının yerleştirilmesi, kot almaya yarayacak ayarlı ofset hattının teşkili, aplikasyon, nivelman vs. yapılması, taşıma kamyonlarının plentte bekletilmeleri, finişerle beraber çalışmaları ve sırası gelinceye kadar beklemelerinin karşılığı, araştırma ve teknik nezaret işlerinin yapılması, düzgünsüzlüğün (Sürüş Konforu / Kalitesi) ve kayma direncinin belirlenmesi için Yol Üstyapısı Performans Kriterleri ve Ödeme Koşulları Şartnamesi nde belirtilen esaslar ve şartlar dahilinde, tüm giderleri yükleniciye ait olmak üzere profilometre ve kayma direnci ölçüm cihazlarıyla ölçümlerin yapılması suretiyle BSK tabakalarının teşkili ile aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit kârı ve genel masraflar.

ALTYAPI ÖZEL İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

ALTYAPI ÖZEL İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ ALTYAPI ÖZEL İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ ÖZ-AY-1 7 cm sıkışmış kalınlıkta 1 m² asfalt betonu için astar yapılması, binder tabakası yapılması (bitüm bedeli dahil) (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)(m2) Karayolları

Detaylı

Hizmet Binası ıslak hacimlerde, Wc, mutfak ve abdesthane taban döşemelerinde ÇİMENTO VE BİTÜM ESASLI (İKİ BİLEŞENLİ) SU YALITIM MALZEMESİ KG

Hizmet Binası ıslak hacimlerde, Wc, mutfak ve abdesthane taban döşemelerinde ÇİMENTO VE BİTÜM ESASLI (İKİ BİLEŞENLİ) SU YALITIM MALZEMESİ KG 01 İNŞAAT Hizmet Binası Ön cephe ve yan cephe drenaj kanalı ø 150 mm ANMA ÇAPLI TÜNEL TİPİ DRENAJ BORU (PVC ESASLI) MT Q150 mm. Lik drenaj borusunun drenaj kanalı boyunca tekniğine uygun döşenmesi için

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI ŞANLIURFA 2009 1. YAPI İŞLETMESİYLE İLGİLİ TEMEL TANIMLAR Yapı İşletmesi: İnsanların

Detaylı

İhale Makamı. TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri) İşin Adı : KIZILAY BİNASI YAPIM İŞİ İş Grubu: Ana Grup>İNŞAAT İMALATLARI Sayfa: 1

İhale Makamı. TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri) İşin Adı : KIZILAY BİNASI YAPIM İŞİ İş Grubu: Ana Grup>İNŞAAT İMALATLARI Sayfa: 1 İş Grubu: Ana Grup>İNŞAAT İMALATLARI Sayfa: 1 1 15.140/2 Temel tabanına el ile tuvenan kum çakıl serilmesi ve sıkıştırılması m³ Teknik Tarifi: Tuvenan kum ve çakılın temel tabanına dökülmesi, tesviye edilmesi

Detaylı

AAF LABORATUVAR PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME 1/15

AAF LABORATUVAR PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME 1/15 İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ A-GENEL HÜKÜMLER GENEL.1 Yüklenici firma; tüm malzeme imalatlarında, imalattan önce idareden malzeme onayı almalıdır. Malzemelerin seçimi esnasında yüklenicinin sunacağı

Detaylı

T.C. KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ

T.C. KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ T.C. ÇORLU BELEDİYESİ KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İNŞAAT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ Sıra No 1 2 Poz No İmalatın Cinsi Birim Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım sınıfı

Detaylı

ÖZEL TEKNĐK ŞARTNAME

ÖZEL TEKNĐK ŞARTNAME ÖZEL TEKNĐK ŞARTNAME Yapısal Peyzaj Uygulaması yapılacak olan alan Türkiye Barolar Birliği Hizmet Binası ve Sosyal Tesisleri arka kısımdır. Yaklaşık büyüklüğü 3.80m2 dir. Proje Hizmet Binası ve Sosyal

Detaylı

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ I- GENEL Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun

Detaylı

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ I- GENEL Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun

Detaylı

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME Asfalt Kaplama Yapılması işine ait ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME I CADDE ÖLÇME VE İŞARETLEME 1) YÜKLENİCİ idare tarafından hazırlanmış yol projesine göre uygulama yapmakla yükümlüdür. Yüklenici aşağıda tanımlanan

Detaylı

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI KISIM 201 201. AĞAÇ KESME, KÖK SÖKME VE TEMİZLEME İŞLERİ 201.01 Tanım Bu kısım; plan ve projelerde tanımlanan, yol yapım sınırları dahilinde yer alan her türlü ağaç, dal, çalı,

Detaylı

2013 YILI ATIKSU TESİSLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ

2013 YILI ATIKSU TESİSLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI ATIKSU TESİSLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANKARA - 2013 AÇIKLAMALAR : 1- Bu birim fiyatların kullanıldığı hesaplardaki

Detaylı

KARAYOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

KARAYOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ KARAYOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 (YOL ALTYAPISI, SANAT YAPILARI, KÖPRÜ VE TÜNELLER, ÜSTYAPI VE ÇEŞİTLİ İŞLER) Her hakkı saklıdır. Bu Teknik Şartnamenin bir kısmı veya tamamı Karayolları Genel Müdürlüğü

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 1 1-1 TOPRAK VE KAYA DOLGU BARAJLAR... 1. 1-1.1 Dolgu Barajların Tipleri... 1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 1 1-1 TOPRAK VE KAYA DOLGU BARAJLAR... 1. 1-1.1 Dolgu Barajların Tipleri... 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 1 1-1 TOPRAK VE KAYA DOLGU BARAJLAR... 1 1-1.1 Dolgu Barajların Tipleri... 1 1-1.2 Dolgu Zonlarının Adlandırılması-Numaralandırılması... 1 1-2 GENEL ESASLAR... 1 1-2.1 Dolguda Kullanılacak

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. : 10 Adet Okul Binasının Onarımının Yapılması İşi İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa No 1. Pursantaj Poz No İmalatın Cinsi Birim No

TEKNİK ŞARTNAME. : 10 Adet Okul Binasının Onarımının Yapılması İşi İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa No 1. Pursantaj Poz No İmalatın Cinsi Birim No İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa 1 El ile yumuşak toprak kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum ve benzeri zeminler) m³ 0,008717 * Güzelyalı İ.Ö.O nun projesinde belirtildiği gibi anasınıfı

Detaylı

TMO TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ANKARA - TÜRKĠYE

TMO TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ANKARA - TÜRKĠYE TMO TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ANKARA - TÜRKĠYE T.M.O GÜVERCĠNLĠK TESĠSLERĠ ÇEVRE DÜZENLEME VE BAKIM ONARIM ĠġĠ ĠNġAAT TEKNĠK ġartnamesġ 2014 İnşaat Şartnamesi

Detaylı

TASNĐF DIŞI T.C. MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 2014 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT, TARĐF VE ANALĐZLERĐ

TASNĐF DIŞI T.C. MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 2014 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT, TARĐF VE ANALĐZLERĐ TASNĐF DIŞI T.C. MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 2014 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT, TARĐF VE ANALĐZLERĐ TASNĐF DIŞI ĐÇĐNDEKĐLER BĐRĐNCĐ BÖLÜM MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR Dernek : Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü İstekli : Tadilat

Detaylı

ĠLLER BANKASI ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BĠRĠM FĠYAT TARĠFLERĠ EKĠ BĠRĠM FĠYATLARI

ĠLLER BANKASI ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BĠRĠM FĠYAT TARĠFLERĠ EKĠ BĠRĠM FĠYATLARI ĠLLER BANKASI ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BĠRĠM FĠYAT TARĠFLERĠ EKĠ BĠRĠM FĠYAARI İLLER BANKASI A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA - 2012 1 ĠLLER BANKASI ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI

Detaylı

KIYI YAPILARI ve LİMANLAR

KIYI YAPILARI ve LİMANLAR T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIYI YAPILARI ve LİMANLAR MALZEME, YAPIM, KONTROL ve BAKIM ONARIM TEKNİK ESASLARI ANKARA, 2007 2 İÇİNDEKİLER 1. Malzeme...11

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ E.S.K.Ġ. ESKĠġEHĠR SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ E.S.K.Ġ. ESKĠġEHĠR SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ E.S.K.Ġ. ESKĠġEHĠR SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO : TEPEBAġI BÖLGESĠ VE MUHTELĠF MAHALLELERDE KANALĠZASYON-YAĞMURSUYU ĠNġAATI ĠġĠNE AĠT Ö Z E L

Detaylı

CAM TAKVİYELİ PLASTİK (CTP) BORULAR GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

CAM TAKVİYELİ PLASTİK (CTP) BORULAR GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ CAM TAKVİYELİ PLASTİK (CTP) BORULAR GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 GENEL Bu şartname, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen işlerde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Bu şartnamede cam elyafı

Detaylı

4/13/2015. Metraj Yaklaşık Maliyet Hakediş Düzenleme

4/13/2015. Metraj Yaklaşık Maliyet Hakediş Düzenleme GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MİM 442 YAPIM YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ Prof.Dr.Nilay COŞGUN Yrd.Doç.Dr.Ferhat PAKDAMAR Arş.Gör.Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör.Selin ÖZTÜRK Metraj

Detaylı

19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ ÇOK AMAÇLI SALON TUĞLA DUVAR VE ÇATI PROJESİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ A.GENEL

19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ ÇOK AMAÇLI SALON TUĞLA DUVAR VE ÇATI PROJESİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ A.GENEL 19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ ÇOK AMAÇLI SALON TUĞLA DUVAR VE ÇATI PROJESİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ A.GENEL İş, Girne Belediyesi Bayındırlık ve İmar Bölümü yetkililerinin kontrolünde K.K.T.C. Bayındırlık ve

Detaylı

TRT TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜK B BLOK 1.BODRUM KAT SPOR MERKEZİ İNŞAATI İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜK B BLOK 1.BODRUM KAT SPOR MERKEZİ İNŞAATI İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜK B BLOK 1.BODRUM KAT SPOR MERKEZİ İNŞAATI İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-) İHALE KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN İŞLER GENEL MÜDÜRLÜK

Detaylı

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI TEBLİĞ NO: 292 Ankara 2008 ~ 0 ~ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL

Detaylı

,$1i$ :.4. ,'llra. a,l

,$1i$ :.4. ,'llra. a,l a,l :.4.,$1i$,'llra.' Türkiye nin İlk Beton Karayolları TÇMB / AR-GE / Y 09.02 Prof. Asım YEĞİNOBALI Ağustos 2010, ANKARA 2. Baskı ISBN 978-975-8136-27-8 TÇMB / AR-GE ENSTİTÜSÜ Yerleşim Adresi: Cyberpark,

Detaylı

YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN (HDPE) BORULAR GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN (HDPE) BORULAR GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN (HDPE) BORULAR GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İçindekiler 1. GENEL... 1 2. HDPE BORU ve ÖZEL PARÇALARININ ÖZELLİKLERİ... 3 2.1 Fiziksel Özellikler... 3 2.2 Kimyasal Özellikler...

Detaylı

E2 ELEKTRİK TESİSATI YAPILMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

E2 ELEKTRİK TESİSATI YAPILMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İşin Adı: Konak Belediyesi Alsancak Kültür Tuvalet Elektrik Tesisatı Yapılması İşi E2 ELEKTRİK TESİSATI YAPILMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. YAPILACAK İŞİN TARİFİ 1.1. Belediyemize ait Alsancak Kültür

Detaylı

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 2. MALZEME VE İŞÇİLİK 3. UYULACAK YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 4. GENEL HUSUSLAR 5. GARANTİ VE SORUMLULUK

Detaylı