-,, B i l i m B M, n, i Y L: 1, 'B * V V 3 J K İJ H u1 2 h U B Ju9 JU H m S K E 1 J K u je4u E J İ 3 j SA Y: 2283 l>ull)i) H.'iMidıt, Yrr hm.,..,." name="description"> -,, B i l i m B M, n, i Y L: 1, 'B * V V 3 J K İJ H u1 2 h U B Ju9 JU H m S K E 1 J K u je4u E J İ 3 j SA Y: 2283 l>ull)i) H.'iMidıt, Yrr hm.,..,.">

JohnsonjGeldi. tik. Biz de ihtilaflı bir çağın millî gücümüzü teşkil etmesini sağlamak yolunda tesanüdümüzü mükemmel bir safhaya eriştirdik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JohnsonjGeldi. tik. Biz de ihtilaflı bir çağın millî gücümüzü teşkil etmesini sağlamak yolunda tesanüdümüzü mükemmel bir safhaya eriştirdik"

Transkript

1 M*'" % & yndon merika, rilmesine B o z ı u r t * * *» *» > -,, B i l i m B M, n, i Y L: 1, 'B * V V 3 J K İJ H u1 2 h U B Ju9 JU H m S K E 1 J K u je4u E J İ 3 j SA Y: 2283 l>ull)i) H.'iMidıt, Yrr hm.,..,. Müdür ve imtiyaz İmtiyaz Sab Sahibi: İM : CEMAL TOGAN BOZKUHT Basımevi. Telgraf: ' BO/KURTTelafon; 2*51, Adres: Girne Caddesi, Lefkoşn Kibri». Fiyatı: İS Mı» JohnsonjGeldi Kıbrıs Ekonomisinin Yardımcı Olacağını L Daha Demokratik Anayasa için Yardım istendi BAŞKAN YARDMC1S1, PROBLEM VE İSTEKLERİNİZİ AMERİKA DAKİ POSTLARNZDAN DAHA İYİ ANLAYACAK BİR ÜLKE YOKTUR! DEDİ r<limcisi Lyndon B. Johnson Türk kesimine girerken halkın çoşkun tezahüratına vesile olmuştur. Başkan Yardımcısı da mukabele etmekten geri kalmamıştır mümtaz ' afitl, Amerika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Lyndon Johnson, eşi mm ta ve maiyetindeki zevat, dün leden gram gere- (uk, tam saat 16.00'da adaıza gelmiş ve -efkoşa uçak itamda, Cumhurbaşkan Muatini Dr. Fazıl Küçük ile eşi ve Dışişleri Bakanı Spiros Kipria- BEY k Mıng il ' UDUM u m a EM TM m tarafından karşılandıktan «ra, kendisine Türkiye Bütelçisi Emin Dırvana, ordu, ve Jandarma kumandanediğer bazı zevat takdim iilmiftir. İHTİRAM KTAS Cumhuriyetin kurulmasından ı yana adamızı ilk ziyaret «ı bir Devlet İkinci Başkanı ütıyle, Johnson, Kıbrıs ordu- su mensuplarından kurulu bir ihtiram kıt asını teftiş etmiş ve bazı erlerle konuşmuştur. DR. KÜÇÜĞÜN KONUŞMAS Bundan sonra Cumhurbaşkan Yardımcısı Dr. Küçük, dost A- merikanın Cumhurbaşkanı Yardımcısına hoş geldiniz demiş ve şu konuşmayı yapmıştır: Cumhurbaşkanı Başpiskobos Makarios, şahsım ve Kıbrıs Cumhuriyetinin bütün vatandaşları adına sizi karşılamaktan büyük bahtiyarlık duymaktayım. MÜŞTEREK MENFAAT Halklarımız, eoğıafik bakımdan çok uzak oimakla beraber, biz Kıbrıs'ta, halklarımızın, kuv vetli dostluk bağları, karşılıklı saygı ve müşterek menfaat ve JOHNSON UN BUGÜNKÜ GEZİ PROGRAM CUMHURBAŞKAN YARDMCS SAAT 9'DA GİRNE CADDESİNDEN GEÇECEK Amerikan Cumhurbaşkan Yardımcısı Mr. L. Johnson ile maiyeti bugün sabahleyin saat 9'da Lidra Palas otelinden hareketle açık bir araba içerisinde şehri dolaşacak ve bu arada Girne Caddesinden geçerek sıra ile İçişleri Bakanlığını, Temsilciler Meclisini Dr. Küçük'ün resmî ikametgâhını ve son olarak da Cumhurbaşkanlığı Sarayı rn öyaretle muhtelif görüşmeler yapacaktır. Cumhurbaşkan Yardımcısı öğleden sonra saat 4'de adamadan ayrılacaktır. S E Y A H A T. A ıra ile çok ver ^ i e f k o ş a t ü r k b a n k a s i l t d. _.... _ müracaatla bunu elde etmiş ol İgfKOŞA MAGUSA LARNAKA U M ASOL TEL: 2389 TEL: 2435 TEL. 383 ideallerle birleşmiş olduğuna inanıyoruz. Adalet, hürriyet ve insan haklarının esas prensiplerine bağiı kalmak hususunda her iki tarafın izhar ettiği kuvvetli arzunun zamanla bu bağları, ve bu karışık dünyada bu prensiplerin korunması yolunda birlikte çalışma azmini kuvvetlendireceğine güveniyorum. t a k d ir e d il e n h u s u s Cumhurbaşkanı Yardımcısı, mümtaz misafirimiz ve büyük barış-sever bir devletin temsilcisi olarak burada hazır bulunmanız, memleketinizin Kıbrıs a karşı gösterdiği ilgi, iyi niyet ve dostluğun çok takdir ettiğimiz bir nişanesidir. Bu şüphesiz, memleketlerimiz arasında mevcut olan iyi münasebetlerle işbirliğinin daha da kuvvetlenmesine yardım edecektir. GURUR VE BAHTİYARLK Sayın Başkan Yardımcısı, vatandaşlarım, ziyaretiniz ne ne kadar kısa olursa olsun, sizi mümtaz misafirleri olarak görmekten gurur ve bahtiyarlık duymaktadırlar. Kıbrıstaki kısa ziyaretinizin zevkli geçeceğini, ve bu ziyaretinizin faydalı o'masma çalışabileceğimizi ümid ederim. AMERİKANN GAYELERİ Dr. Küçük ün konuşmasına cevap veren Amerika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Lyndon Johnson, şöyle demiştir: Memleketinize gelerek, hayat yolunda kahramanlık gösteren halkınızla dost olarak görüşmek fırsatını bulduğumuzdan şeref duymaktayız- Bu yıl içerisinde Cumhurbaş- BAF TEL 2382 ÖNEMLİ ROL Biz Amerika lılar, Kıbrıs'ın birçok asırlar boyunca oynadığı önemli rolü daima hatırlıyoruz. Hür ve bağımsız bir Kıbrıs ın istikbalde de daha önemli ve yapıcı bir rol oynayacağına güvenimiz vardır. Bağımsızlığınız bu ilk yıllarda, karşılaşmakta olduğunuz problemlerinizi ve arzularınızı Amerika daki dostlarınızdan daha iyi anlayabilecek bir mem leket yoktur. Biz de yeni bir devletiz. Biz de Kıbrıs gibi bağımsızlık yo'unda yürümeği seç tik. Biz de ihtilaflı bir çağın millî gücümüzü teşkil etmesini sağlamak yolunda tesanüdümüzü mükemmel bir safhaya eriştirdik ve ayni maksat için birlikte çalıştık. PAYLAŞMA Birleşik Amerika da devaml' ve her zamana mahsus maksadımız, kendi kaynaklarımızı tamamen geliştirerek, bütün halkımızın hayat standardını yükseltmek, ve millî gayretlerimi?.i bütün insanlık için barış teminine hasretmektir. Bu hedefleri sizinle müştereken paylaştığımızı biliyoruz. Hür dünyanın diğer hükümetleri ile birlikte Kıbrıs ın ekonomisinin geliştiril mesi ve halkının kalkındırılması yolunda bizim de yardımcı olacağımızı ümit ederiz. İLGİYE MAZHAR Kıbrıs gurur duyması gereken bir maziye sahiptir. Bağımsızlığının en büyük değeri, mil kanınızın Birleşik Amerika ya yaptığı ziyaret sırasında kendisiyle görüşmek fırsatını bulmuştuk. Başkanmızla bir" kere daha görüşmeyi, kendisine refakat eden diğer mümtaz Kıbrıs- lî teşekküllerinizi dıştan talimat almaksızın veya kontrol edilmeksizin size verilmiş olan fırsattır, Bu hedeflere başarlı larla bir kere daha konuşma- rrtak yöiundaki gayret'erinizle yı, ve henüz tanışmak fırsatını Birleşik Amerika nın daimî dost bulamadığımız Hükümetinizin luk, ilgi ve iyi niyet temenni sair liderleri ile de görüşmeyi timid ederiz. lerine mazharsınız. (Devamı dördüncü sayfada) GÜVENEBİLİRSİNİZ Başkan Yardımcısı Lyndon B. Johnson'u karşılamak için uzak kasaba ve köylerden halk onun elini sıkmak için bir birleriyle yarış etmişlerdir. MS*!? gelen Kıbri.s Türk Kuvvetleri Alayında kutlanan 80 Ağustos, töreni Kıbrıs Türkünün göğsünü kabartmış ve Türk olmanın sevin cini ve gururunu tattırmıştır. Türkün Büyük Bayramı Bün Kutlandı Sunalp, Türk Alay Sancağını üruğ a Emanet Etti SANCAK, HER ZAMAN, KAN VE CAN PAHASNA DALGALANDRLACAK Türkün büyük bayramların Askerî gösteriler, yağlı güreş büyük takdir topladı dan biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, dün, Kıbrıs taki Türk Kuvvetleri Alayı kampında yapılan parlak törenlerle kutlanmıştır. Tören sabah saat 9.00 da başlayacağı halde, sabahın saat altısından tören saatine kadar kampa seriyci akını devam etmiş ve adanın her tarafından gelen büyük küçük binlerce Türk, buradaki emniyetlerinin en büyük teminatı Mehmetçikleri görmek için kampa koşmuştu. ALAY SANCAĞNN TESLİMİ Bütün davetli ve seyirciler yerlerini aldıktan sonra, önde bando ve Bayrak Kıtası olduğu halde asker, gösteri sahasında yerini almıştı. iki yıldan beri adamızdaki Türk Kuvvetleri Alayı Komutan!ığını yapmış olan General Tur- ut Sunalp, Merhaba Asker diye askeri selâmlamış ve onların bayramını kutladıktan son ra, Sancak Kıtasını ileriye çağırmıştır. SUN ALP İN SÖZLERİ Alay Sancağını kendisi alan General Sunalp, Alayına emanet edi en şeref sembolü Sancağı, yeni Alay Komutanı Kurmay Albay Necdet Uruğ a şu sözlerle teslim etmiştir: Değerli Komutanım, Asil Türk milletinin kahraman Alayına emaneti olan şanlı sancağımızı size tevdi e- derken büyük bir huzur İçerisinde bulunuyorum. Bu alaya mensup şerefli askerler sancağı korumak uğtuna yeminlidir "unlarını vermeğe ler. İlâvem izi Unutmayınız Gazetemiz Bozkurt, bugün 80 Ağustos Zafer Bayramı ve Lyndon Johnson ıın Kıbrıs a Gelişi dolayısıyla Ö7.el bir Ll&ve hazırlamıştır. Parasız olan bu ll&veyl haylinizden İstemeği unutmayınız. Resmimiz, Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı Kampında dün akşam tertiplenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Balosuna İştirak eden mümtaz misafirlerden iki ayrı grubu tesblt etmektedir. Siz Komutanlarının ve kahraman alayın bu şerefi yüksek tutacağına mutlak güvenim vardır. Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı, sancağı ile payidar olsun. ÜRUG UN KARŞLĞ Kurmay Albay Necdet Üruğ da, sancağı teslim aldıktan son. ra, Muhterem Generalim, Bana emanet buyurduğunuz asil milletimin vediası bu şanlı sancağı, her zaman ve her yerde kanun ve canım pahasına da olsa şan ve şerefle dalgalandırmağa devam edeceğime ben de huzurunuzda and içeit:rim demiş ve halkı coşturmuştur- ASKERN TEFTİŞİ İstiklâl Marşının çalınmasından sonra, Türkiyenin Kıbrıs Büyükelçisi Emin Dırvana, Merhaba Asker diye askeri selâmlayıp, bayram'.armı kutladıktan sonra, beraberinde General Turgut Sunalp ve yeni Alay Komutanı Kurmay Albay Necdet Üruğ olduğu halde askeri teftiş etmiştir. ÜSTEĞMENİN KONUŞMAS Askerin teftiş edilmesini müteakip Üsteğmen Vural Üstol. günün önemini belirten kısa, fakat özlü bir konuşma yapmıştır. Konuşmasına Sayın büyüklerim ve Aziz Kıbrıslfar diyerek başlıyan Üsteğmen Üstol, Ağustos ayının Türk tarihinde, Türk ordusuna zafer tacı giydiren bir ay olduğunu söylemiş ve 30 Ağustos un, Türk tarihinin şahikalar yaratan amansız bir mücadelesinin, son dam'a kanındaki eşsiz kudretinin, bitmez tükenmez enerjisinin ve ebedî hayatiyetinin bir hikâyesi olduğunu belirtmiştir. TÜRKÜN İRADESİ KARŞSN- DA TAHTLAR, TAÇLAR MAHVOLUR (Devamı dördüncü sayfada) Türkiyenin Her Yerinde 30 Ağustos Bayramı Törenleri Yapıldı Ankara (Basın-Yayın): 301Dumlupınar Zafer Tepe ve Tür-11anılmış; Atatürk ün manevi ı ranf i İlerden yapılmış fojr çelenk Ağustos Zafer Bayramının 40 kiye'nin birçok yerinde birer huzurunda üç dakikalık saygı koymuştur. mcı yıldönümü dolayısıyla dün kutlanmıştır. duruşudan sonra Genel Kur-1 Daha sonra 27 Mayıs Devrim Ankara'da Anıt Kaıblr ve Hl- Kırmızı Beyaz Karanfiller may Başkam Orgeneral Cevdet.şehitlerinin mezarları ziyaret pordrom; İstanbul, İzmir, Törene İstiklâl Marşı ile ba - Sunay, kabre kırmızubeyaz ka (Devanu dördüncü sayfada) mm j

2 m OKUYUCU MEETUBUı YETİM KÖY AKARG (PİTARGU) Akargı Kasabadan 14 mil doğuda ve etrafı Rum köyle ri ile çevrilmiş olan bir Türk İ: köyüdür. Bu Türk köyü ge rek civar köylerin baskısı ve gerekse Hükümetin ilgit ü r k m a a r if m ü d ü r l ü ğ ü n d e n : Münhal Öğretmenlikler Orta, Meslekî ve T^ktıik Öğretim Müesseselerirnizde ders yılında Edebiyat, Matematik, Fizik, Kimya, Fen Grubu, İngilizce, Beden Eğitimi (Bayan) ve Ticaret Dersleri ite Kız Teknik ve Erkek öğretim branşlarında münhal bulunan öğretmenliklere müracaat i Eylül, 1962 tarihine kadar temdid edilmiştir. Yukarıdaki branşlar üzerinde mezkûr tarihe kabulü, kadar müracaatta bulunan öğrtîtmen adaylarının seçimleriyle ilgili olmak üzere, adaylardan, (a) Edebiyat, Matematik, Fizik, Kimya branşlarından Üniversite mezunu o anlarm 3 Eylül, 1902 tarihinde, (b) Fen Gurubu, ngiilzce, Beden Eğitimi (Bayan), Ticaret, Kız Teknik ve Erkek Teknik öğretim branşlarından yüksek öğrenimlerini yanların 4 Eylül, 1962 tarihimde. tamamla, Türk Maarif Dairesinde U.e arasında yapılacak ınulâkata öğrenim belgeleriyle birlikte o:unur. gelmeleri rica Kitablar Geldi HAZM REMZİ HÜRRİYET TCARETEVİ Ders yılında okutulacak en son baskı Orta Okul Lise ve Kolej kitaplarının Tam Set Olarak gelmiş ve satışa çıkmış olduğunu müjdeler TEL: 3364 Girne Caddesi Lefkoşa. Yemek yemek bir zevktir Yemeğinizi mühürlü kutularda satilan eşsiz Fiştik Yaği ile pişiriniz YUtcıek kaliteli İr Kokutul vt iki (üziilmiij i Halli Fittik Yağı. (Kıbns Hükümet Lâboratuvannın GA 1139 numaralı Resmi Tahlil Sertifikasına sahiptir) Belçika'nın S A. HULERES VANDEMORTELE 9 Fabrikasının Mamulüdür Her Yerde Satılmaktadır lenmemesi yüzünden bet baht bir durumdadır. Buraya gelen Hükümet adamları ve diğer ziyaretçi ler bu durumu gördükleri zaman alaylı bir tavırla gülüyorlar. Acaba köylü bu durumu düzeltmek için çalışıyor, fakat kendilerine yar Hım edecek bir dayanak bu lamıyorlar. Hükümet adamları geldiği zaman köyün bir öğretmen evine, bir okula, bir camiye, suya, telefona ve yolların tamirine ihtiyacı olduğu söylenildiğinde kafa sallayıp gidiyorlar. Köylü bir şey olacak diye kendini ümide bağlamak tadi.r. Fakat bunlar köyden ayrıldıkları zaman her şeyi unuttuklarını bilmiyorlar. Ben bunu nereden anladığı mı sorabilirsiniz? Elbette sorabilirsiniz bunda da hakkınız vardır. "Hükümet Hulu yu, Falyaya bağlamağa çahşırken bu köyü Huluya neden bağ lamıyor? Bunu Hükümete üç seneden beri söylemekteyiz fakat ilgilenmiyor ki? ilgililere soruyoruz acaba Kıbns ta Akarg. (Pitargu) ismine bir köyün mevcut ol duğunu biliyorlar mı? Lütfen cevap versinler. Ekrem Osman Yelesen Herkesin Beğendiği Yağ PENGUN Brand Yemek Yağlarıdır En müşkülpesent müşterileri dahi memnun bırakan PENGUN Brand Yemek yağ lannı siz de bakkalınızdan ısrarla isteyiniz. Beğenecek ve en yakın dostlarınıza tavsiye edeceksiniz. Çünkü PENGUN Brand Yağlar Hafiftir Lezizdir Mideyi Yormaz. Kıbrıs Genel Mümessilleri ANK Şirketi Lefkoşa Büfe icarı Gençlik Gücü Lokali Büfe si 1 Eylül 1962 tarihinden iti baren bir yıl müddetle icar edileceğinden teklifname davet olunur. Teklifnameler kapalı zarf içerisinde en geç 30 Ağustos Perşembe günü ö.s. saat 5 e kadar idare Hey etinin eline varmış olmalıdır. îdare ley eti en veya herhangi bir teklifi ka bul etmek mecburiyetinde değildir. Daha fazla bilgi edinmek istiyenler kulüp sekreterine müracaat edebilirler. Gençlik Gücü İdare Hey etinden SAYN HALKMZA Hindistanm 26,000,000 Kapitalli TRİTON, n su ra n c e co. L T D ^igorta kumpanyasının Kıbrıs Genel Acenteliğini deruhte ettiğimizi bildirmekle şeref duyarız. Sigorta çeşitlerinin hepsini; X. OTO SİGORTAS. 2. YANGN SİGORTAS. 5. İŞÇİ SİGORTAS. 4. g e m i y ü k l e r i sig o r t a s i. Yaptığımızı alâkadarlara aynca hatırlatırız. En seri iş ve sağlam bir sigortayı Yalnız TRİTON Sigortası Sizlere Verir Sayın müşterilerimize her türlü kolaylıkları gösterip arzulanan sigorta poliçelerini derha yaptığımızı müjdeleriz. Sigorta yapmadan evvel mutlaka bizleri görünüz. MEHMET MUHARREM STK t \ Cumhuriyet No. 11 -Tel: 5308 LEFKOŞA. (BOZKURT) 31 Ağustos 1962 Cuma «tu t ı «* »»»» Sabah Yayını: Açılış ve program Kur anı Kerim Ney taksimi Saz eserleri Haberler Yurttan sesler Hafif melodiler Günaydın çocuklar Göııtil Akından şarkılar Org ve akordeon müziği Kapanış öğle Yay ını: Açılış ve progra m Karma Türk müziği Öğle melodileri Mülkiye Ecevit ve Ahmet Çağandan şarkılar Haberler İngilizce program Kapanış Akşam Yayım: Açılış ve program Gülseren Güvenli den şarkılar Çocuk saati Pepsi Kola programı Yeni plâklar Koka Kola programı Sevim Taniirek ten şarkılar Haberler Lânitis programı Hafif gece müziği Fikir esintileri Hakkı Derman topluluğu Keman soloları Fen konuşması Sanatkârlardan türküler Haberler Cuma konseri Kapanış 31 Ağustos 1962 Cuma Açılış ve program Çocuk saati Lassie Lindon Conson un Ankara ya varışı Aktüalite Kıbrıs ta Türk alayı isimli bir filim Aralık ve Cumartesi programı Meçhul Kakramanlar isimli Türkçe filim. Başrollerde: Ayhan şık, Sezer Sezin ve Turan Seyfioğlu Mevlit Merhum Hoca Mustafa Hakkı Efendi ile zevcesi Zahide Hanım ruhuna 31 Ağustos Cu- Jj ma günün ikindi nama zindan soma Selimiye S Camii nde mevlit oku- X tıkacağından, saym dost ve akrabaların gel meleri özlenir. $ Evlâtları»{< X^«x«*x~x x»x~x~x Kulakları ağır işitenler için âletler duyma g ö z l ü k l e r i AEBOS" Bildiğimiz gölüklerden daha ince V.S. AYRCA Dünyaca tanınmış fabrikalardan REXTON VENNA OTCON gibilerinin en geliştirilmiş (1962) modelleri vardır. Z.. EVTMADS 17-21, KLEANT1 HR1STOF1Dİ SOKAK TELEFON 3309 LEFKOŞA Dünvaca Tanınmış Hint Fakiri BAD1R ŞAM 1 ve 2 Eylül Cumartesi Pazar Akşamlan LEYMOSUN TAKSİM DENİZİNDE Akla durgunluk veren Numaralar Gayet zengin fal gösterileri CU M A, 31 AĞUSTOS, 19fi2 Commonweaîth Bursları Alan Kıbrıslılar Belli Oldu Britanva Yüksek Komiseri Burs Kazananlara M M. M, Britanya nın Kıbrıs Yüksek Başarı Diledi 2ita ~ Komiseri Sir Arthur Clark, 1932 Commomvealth Bursları ile British Council* Bursları ismi altında burs kazanan Kıbrıslı ları, başarılarından dolayı tebrik etmiş ve onlara başarılar dilemiştir. PARTİ Yeni ders yılının başlarında çalışmalarına başlamak için kısa bir zaman sonra Britanyaya gidecek olan burslu Kıbrıslılar, Britanya Yüksek Komiseri Birinci Sekreteri Dorman ve eşi tarafından Çarşamba gün şeref lerine verilen partiye katılmışlardır. Partiye katıianlar arasında Adalet Bakanı Sulyotis de vardı. BURSLAR Verilen burslar iki Commonwealth Bursu, yedi Commonwealth öğretmen Eğitimi Bursu ve altı British Council Bursun dan müteşekkildir. Halen Commonwealth Bursu ile Britanyada üç Kıbrıslı bulunmaktadır. Bunlardan biri öğretmen eğitimi bursuna sahiptir. BURS KAZANANLAR Burs kazanan Türkler şunlardır: Commomvealth Bursları Türkler Mirata: (Su Dairesinde Mühendis. Lefkoşa'lı. B'araj plânlanması ve inşaatı üzerinde çalışmaktadır). Londranın tmperial Fen ve Teknoloji Kolejinde M. Sc. digrisj ile sonuçlanacak inşaat mühendisliği için iki yıllık burs almıştır. Münir Muhtaroğ-lu: (Türk ö ğ retmen Kolejinde öğretmen) Manohester Üniversitesi Eg-jtim okulunda, öğretmem eğitimine atfen eğiüm ile ilgili olarak bir yıllık yüksek çalışma kursu için burs almıştır. Haşan Madj: (Malya İlkokulunda Müdür) Birmingham, Üni versitesi Eğitim Şubesinde, îda re ve Baş öğretmenler için bir yıllık kurs takiıb edecektir. özdemir Emin: (Leymosun 19 Mayıs Lisesjnde İngilizce Öğretmeni) Leicester Ünjversi tesi Eğitim Enstitüsünde İngilizce üzerinde bir yıllık kurs takib etmek için fojr kurs almış tır Ali Riza Mehmet İnce: (Lefke Orta Okulu nda öğretmen) Liecester Üniversitesi Eğitim Enstitüsünde İngilizce üzerinde kurs takib etmek jçin bir burs almıştır- British Council Burslan:- Halil Direkoğlu: (Maarif Dai resi Baş Müfettişi). Di rekorlu, Kuzey Galyanın Univercjty kolejinde Lisanlar üzerinde Dip loma kursu için kaibul edilmiş- Satılık Ev Lefkoşa nuı Aylûka mahal lesi, Hacı Sadık Sokağında bulunan 6 numaralı ev satılık tır. Hane, üç oda, hol, teras ve geniş bir avludan müteşekkildir. 2 Eylül Pazar gün saat 12 den evvel Atatürk Meydanında aleni müzayede ile satılacak olan ev için, her hangi bir müracaat yukarıda ki adrese veyahut Tellâl Mus tafa Çoroniğe yapılmalıdır. NOT: Mahn, değerini bulmadığı takdirde en son fiata teslim edilmesi mecburiyeti yoktur. -:~X"X~xkkk XK X X X^~x ^">c~>**«*<"x**<"x-**x"x"x**x ~X"X«<x.<x >.x ***: Şimdi kulaklarımda çınlayan o sesten başka bir sesdeğil. Çocukluğumun sabah uyku lan araşma sinen o seste saf, temiz bir inanç özü vardı. O sese duyulan saygı, o sesin Arapça sözlerine karşı beslenen bağlılık güzeldi. Filiz ne yapıyor?. Beni nereye, neçin ge çirdi?. Burada dinî bir görünüm içinde kendi aramızda nikâh töreni mi yapacağız?. Onun yanında, O'nun ardında ben neyim?.. Filiz dilediğince yapıyor, yaptığım da beğendiriyor. Camiin aydırdığında ikimiz ne arıyoruz? Filiz i buraya kadar alıp gelen duygu nedir? Camiden yavaş yavaş çıktık. Filiz ayrılmak istiyor gibi davranıyor. İçinden bir dua mı ediyor?. Yüzüme bakarak birşeyler söyledi. Camiin dış yüzünde sevimli bir incelik yok. Mağusa Kapısına doğru yürüdük. Surların dışına çıktık. Gepiş caddenin kenarındaki büyük ağaçların altında bulunan baharın kokusunu duyar gibi olduk. Sustuk u^u? zaman' Filiz, hâlâ camide dolaşıyor, hâlâ gözleri maviliğin uzaklarında. Bir ay sonra başlayacak bahann ağaç dallarındaki ilk müjdecilerini mi gözlüyordu.? Yürüdük.. Durmadan yürüdük. Filiz iyice yoruldu. Bende ondan geri kalamazdım. Eve döndüğümüzde, büyük yapraklı Akdeniz ağaçlan kararmıştı. Hava elektrikli. Kapkara bulutlan Akdeniz in gökyüzüne hiç yakıştıramıyorum. O gü- MAAD 182- ( 3 ) zelim mavilik şakıyıp durmalı. Nerere?.. Bazı günler bulutlar iniyor, odalarımızın içinde bizimle arkadaşlık etmek istiyorlar. Yağumr tam sağanak. Gök bütün şiddetiyle boşalıyor Yağmur tanelerinin iriliğinde bile bir garin- «**8^ 0 ka<la* sık ki uç dört metre ötesi gorünmüyor. Cemaat gazetesinin yönetim yerinden dışanya diktim S 'f i'ç K ^ğm ur, Akdeniz i Lef koşaya boşaltmak niyetinde. Arada bir duruyor, bir gök gurultusu, bir patırtı, sonra tekraryağmur esi yoluna harcadığımız emeklere iyi*- divamt lar. Okulda, uzun boylu Fahri H*e.yer?iyor da yine hemen f i 4 S"- artıklarının artımarı faaliyette f t L ı ve rı ad,m, ft U e g e ç i S H t 2 tî5. kıska- duvarı arasında bir saat- ten fazla kaldım. Basımevi kokusu, gazetecilik hayatı çok ıyı, çok tatlı ama yazılım bazıt nmn huzurunu kaçırdığ, için benim dekjt hatun bozulmuş oluyor Yazılarındı 1 F İN D A N tir H. Direkoğlu, burada Profesör Palme ıin idaresi altında çalışacaktır. talar Ortaokulunda öfcm» fs lta e»ereuml burs kapanmıştır... Haydarpaşa Ticaret Lisesi Müdürlüğünden: Okulumuza öğrenci kaydına 3 Eylül 1962 Pazattej başlanacaktır. Kaydolmak isteyenlerin aşağıdaki belgelerle Miid lüğümüze müracaatları lüzumu bildirilir. Belgeler : 1. Orta Okul Diploması. 2. Doğum Belgesi (Kaza İdare Amirliğinden) hüviyet cüzdanı x6cm boyutunda başı açık ve öğrenciye yak, tavırla çekilmiş 4 adet fotoğraf, ve Birinci taksit okul duhuliyesi v.s. 7 5qq NOT: Yukarıdakilerden bir tanesinin dahi eksik ol ması halinde kayıt yapılmaz. 59, Arasta Sokak. Tel: Lefkoşa M. EBEOGLV Kıbrıs Genel Mümessili Herkesin Ticaretevindeki Büyük Tenzilâtlı Satışa Koşunuz! 31 Ağustosdan 1 Ekime kadar devam edecek muazzam tenzilâtlı satışta: Elektrik Süpürgeleri, Ocaklar, Ütüler, Cilâ Ma kineleri, Ses Alma Cihazı, Saç Kurutma ve Patates ayıklayan Cihazlar, Ütü masaları, Hediyelikler, Valizler, termoslar, Tüvinsetler, blûzlar, Kostüm ve Etekler, gömlekler, kıravatlar, Papyonlar, yün çoraplar, gözlükler, Tuvalet eşyaları v s. v.s. ÖZER MEMDUH TÜRKMEN HERKESİN TCARETEVİ 12, Kadınlar Pazarı Meydanı' Lefkoşa l«ıâ>, «İ»* «il 1*1 >ı ««AııilhA jlh. SİNDE PANAYR Eylül, Cuma 13 Eylül, Perşembe 12 Eylül, Çarşamba 15 Eylül Cumartesi 16 Eylül, Pazar MESARYÂ OVASNN S E R İ N GECESİNİ * Çarpışan otomobiller * Uçan roketler * Adanın dört bucağından davet edilj tüccarların satış köşeleri. K O Ş U N U Z nan bu adamda küçük bir sağduyu çabası da yok. Kim için, ne için çalışıyoruz?.. O k' için çalışıyor?.. Okulun içinde bir engel yığ >. olduğu belli, dışarda birçok zihinleri çelmek-j te, bir çok iyi niyetlilerin temiz duygulann* şüpheler saçmakta. Milli birleşmeyi sevmiyor îağm ur şakırdadıkça coşuyorum. YajjpH öyle büyük bir iştahla yağıyor ki... Fahri Hu* şeyin yağmunm içinde, gök ondan Türk r maatinin öcünü alıyor. Bü aydının görüp duyduklarında yaî cak bir yön vardır demek, okonııda bazı duj güncelerin harekete geçmesi gerekiyor mektır. Bu uğraşma sevilmez, övülmez neler sevilip övülebilir?.. Toplumun durum1! nu bilen bir kafanın toplum için ç a l ı ş nıast öip şartlardan biri. Ben yazmıya devanı ediyorum. Cemaat1 sahibine yazılarımı yayımlamaması için yap lan baş vurmalar sonuçsuz kalıyor. Hatta senin yönetim kurulu gizlice yapılan bir top antıda gazetecilik yönümü incelemiş, yazı 1 yazmamam çin bir tedbir alacaklarmış- Nasul Niçin? Niye?.. Bıı gözdağı mı yoksa. Bir az gın ihtar mı?.. Değil, hiçbirisi değil- Böy* bir karar alınamaz ki.. Bu oturumda bulunul da bu konuyu konuşmak cesaretini göstererr lere ne denebilir?.. Kimi hangi yoldan alıkoy inak istiyorlar?.. ( Devamı var).". v>x."x~x«x~x~x»x*x«x X~X X '** Y i S A L O R isa M A Â K T A < > Ur

3 - :, un Kıbrıs Türk fiavmda Tertiplenen Muazzam Kuvvetleri 1962 Gösterilerine Hatıra Türkiye Büyükelçisi Emin Dirvana, Alayın eski Kumandam Tuğgeneral Turgut Sunalo ve MM Alay Komutam Kurmay Albay Necdet Ürug selâm resmini alıyorlar P ııwı«ıiıwıwıniiiiıi]jia""i i; ;r.~î n, Şanlı Ordumuzun.kahraman Mehmetçikleri resmi geçit esnasında- Gerillâcılardan bir grup gösteri hareketlerinde-

4 Amerika Cumhurbaşkan Y ardımcısılyndon B. Johnson'un Kıbns'ı B gnh Hata». ı 1 Lyndon B. Johnson Hava alanında Cumhurbaşkan Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük, Dışişleri Bakanı Splros Kiprianu ve Amerika nm Kıbns Büyükelçisi Fraser Wtlkins tarafından karşılanırken Lyndon B. Johnson ve Dr. Fazü Küçük Lefkoşa Hava Alanında yapılan merasimde şeref kürsüsünde. Lyndon B. Johnson Kıbns Ordusuna mensup bir İhtiram kıtasını Lefkoşa Hava Alanında teftiş ederken. Türk kesiminde muazzam bir Türk topluluğu tarafından karşılanan Başkan Yardımcısı neşe ile.efkoşa Türk Erkek bandosunun çaldığı Ame 'kan marşlarını dinlerken. ism m RipH \' -M Kendisine sıcak ve içten gelen bir karşılama töreni yapan Türklerln bir bir ellerini sıkan Balkan Yardımcısı kalabalık arasından İlerlemeğe çalışırken. * ' * ' -''V -." mmmmmaemmtam.'* Yardımcısı bir anda kalabalıkla haşır neşir oluvermiştir. Lldnı Palas Otelinin avlusuna girmesine rağmen hauc etrafını sarmakta devam etmiş ve Başkan Yardımcısına ho5 geldiniz demek için birbirleri ile yarış etmişlerdir. Başkan Yardımcısı yanında Bayan Johnson da oteune henüzhalkmlzdlhamınd8i > A N S A Y İ SAs* ORTAft S.i,» «.

5 AĞUSTOS, 1962 İf t lf tf H t f ff iff fı " '» ««M lltlııu,,,,,,!... "H<MllU MNHMnUHmw ) aj SAYFA 3 r. S1 tm* ı îiırtmil ;A BURCU: (21 Ocak - 20 Şubat) Yanıldığıma kabul etmekle iyi bir şey yaptığınıza şüphe yok { anıa, mesele bununla bitmiyor. Kanaatimizdeki değişikliği ona da anlatmalısınız. JK BURGU: (21 Şubat -20 Mart) Aşk, her türlü sunilikten sıyrıldığı ve yüzde yüz samimi olduğu zaman hakikaten bir mucize kadar güzeldir. Sevildiğinizi bilin ve iftihar edin ; BURCU: (21 Mart - 20 Nisan) Kendinizi ne kadar zorlasanız nafile. îpiıı ucunu bir kere s kaçırmış bulunuyorsunuz. Kaderinizi bir miiddet için olayların seyrine bırakmalısınız. HOCA BURCU: (21 Nisan - 2- Mayıs) Kimseden f kimseye hayır yiktur diyenlere kulak asmayın. Bu, gelişigüzel söylenmiş bir lâf. Meselâ hiç! ünât etmediğiniz biri, size iyilik edecek. İKİZLER BURCU: (21 xmayıs -20 Haziran) Üstünde en çok durduğunuz tasavvurlardan biri, bu gül hakikat oluyor. Başka bir lâf. Hiç unutma diğiniz biri size bunun aksini ispat edecek. VE.MGEÇ BURCU: (21 Haziran -20 Temmuz) Bir- bire şaşırır gibioldıınuz- Bilâkis çok soğukı ve ketum davranmak mecburiyeti ndesi- Elinize geçen fırsatı iyiye kullanınız. BURCU: (21 Temmuz - 20 Ağustos) En iadık bir anda onuıı size karşı olağanüstü k kadar yakınlık göstermeye başlamasını cize telâkki etmeniz abes. URCU: (21 Ağustos - 20 Eylül) Yalnız J hürmet kâfideğil. Ona karşı manevî saymevzuunda da çokdikkatli davranmak mec- Çuriyetindesiııiz. Yoksa âhenk bozulur. lerazl BURCU: (21 Eylül - 20 Ekim) Herkesin olduğu gibi, sizin de bazı zayıf taraflarınız var. Bu normal bir şey. Ama biraz daha ketum davranabilirsiniz sizin için daha iyi olur. AKREP BURCU: <21 Ekim -20 Kasım) Evet, ortada bir dert var. Fakat bunun ne olduğunu ikiniz de bir türlü kestiremediğiniz için amf m nunmm zuluyor. Netice: Yersiz hırçınlıklar. VAYBURCU: (21 Kasım - 20 Aralık) Kimin kimi daha fazla sevdiği mevzuunda tereddüde ve ıraka kapılmanın lüzumsuzluğu meydanın, sizin hâlâ bunıı düşünmeniz abes- BURCU: (21 Aralık - 20 Ocak) Dilin toryoktıır diyenlere hak vermek lâzım. Heıaklına esen her şeyi söyleyebilir. Bütün mekulaklarunızı zamanında kapamakta. ile Satış Kaziveranda 15 dösıa (Mesaha dönümü) taryol üstünde. M ev.timlerde. veranda 9 dödörçümü) tarçiftliği yanında, R U M B A S N BİZ DE YUNAN BAYRAKLAR İLE SEMTİMİZİ DONATALM Mahi, Lyndon Johrıson'un Türk Semtinde geçeceği yolların Türk bayrakları ile donatılmasını ele alarak şunları yazıyor: ürkler bu hareketleriyle yeniden adada Tiirklerin mevcudiyetini tebarüz ettire rek yanlış intiba yaratmaya çalışıyorlar. Türklerin semtlerini Türk bayrağı ile süslemesi Kıbrıs ve Amerikan bayrakları ile donatılmış o- lan Rum semti sakinlerinin nefreti ile karşılanmıştır. Bu tahriklere cevap teşkil etmesi için akşamdan (Çarşamba) Rum semti de Yunan renklerine bürünmüştür. Biz bütün Rum halkının Türklere karşı mavi-beyaz renklerle semtini donatmak şartıyle onların ha reketlerinin yersizliğini ispat emeliyiz. Bozkıırt un Notu: Mahi ga zetesi, bugün, Türk dünyası nın en büyük günü; en büyük Zafer Bayramı, Atasının düşmanı denize dökmesini emir buyurduğu gün olduğu mı unutuyor gibi görünerek Türk semtinin Türk bayrak- larıyle donatılmasını yanlış aksettirmeğe çalışıyor. LAGUDONDİS POLİS İDARESİ HAKKNDA KİTAP YAYMLYOR Mahi, bu hususu ele almakta ve sürgün sabık po liı şefinin kitabı hakkında şunları ileri sürmektedir: rihinde Kaziveranda Merhume Firdevse Hanım Hacı sabık Polis şefi Lagudondis in Rumca olmak üzere sürgün Rasıh Efendi varisleri tara- iki kitap neşretmek üzere ol i ndan müzayede ile satılığa duğu hakkında bilgi edinmiş çıkarılacaktır. bulunuyoruz. Bu işinde kendisine yardım etmek üzere Mal tam fiyatını bulmadığı takdirde satış yapılmı- işbirliği yapmakta ve Lagu- bir grub eski yardımcı ile yacaktır. dondis onlara zaman zaman da ta Faiz Süleyman cep harçlığı vermektedir. \rxrxrxrxfxfxfxf\fxfxfx/xfmfxfx/xrxfx/vfx/xf\ıx/xrxf\txf ı Generali Tödleben in Kayalık» djkilen heykeli H! Yardımcıların işsiz dolaştığı da ayrıca ilâve edilmektedir. MÜCADELEMİZ ANCAK 'SELF DETERMİNAS YON TAMAMLANNCA SONA ERECEK Mahi, Makarios un da son beyanatında belirttiği gibi mücadelenin bitmediğini ve mücadelede kanlurir nt dökenlerin hangi d(ivâ uğrunda çalıştıklarının u- nutulmadığım yazmakla şunları ilâve etmektedir: Amerika ile Kıbrıs arasında şimdi bir gerginlik durumu bulunmaktadır. Bunun sebebi de şüphesiz ki Yunan hükümeti ile milli Rum liderlerinin kabul etmeğe mecbur kaldığı bir hâl çaresinin bu dostlarımızın rizası, ile Kıbrıs a empoze edildiğidir. Makarios aa önceki gün belirtmiş ve demiştir ki "Mücadeleniz henüz sona er memiştir. İnsan hayatının tükenmez mücadele ruhuna sahip olanlar tarafından devam ettirilecektir. Evet, devam ettirilecek ta ki Self determinasyon hakkımızı elde edelim- Gaddarca ve silâh zoruyla adamızı fetheden Müslüman İmparatorluğunun!!! kalıntıları olan Kıb rıs Türklerine dostluk göster inek için manevî bir kuvvet hissetmekteyiz. Silâhlarını İngiliz miistemlekecilerden sağlayan bu pek küçük azın lığın bize hükmetmesine ise asla rizamız yoktur. Aşırı talepleri uluslararası çapta tatbik edilmekte olan Self Kayalık Otayı nı anlatan yazı ma nehri akmam diyor «Paşa, bu dilekilgisiz kalamaz.; acı _ tutanları, Rusların littttiımı bırakamazdı. Gerbakılırsa, Vit rıııa- \f Mı ıı ra gördüğümüz Dubnik, Gorni Dubnik () ve Teli.ş adlı yerlerde, Tttrk askerleri, ya gâzl, ya teblt dileğiyle düşmana»aldırıp yiğitlik gösteririn, Plevne Kahramanı nın şehirden çıkmağı duşünıııe- *! yersizdi, öte yandan Kus Çarı Alexamier, yüzbinlerc-e yıldıran Türk azmine karşı gelecek yeni yolj ar»ranu-,; Sivastopol ü saı V ınun üıılü sava»; uzmanı «mural Todleben, kutsal (fiirev e çağırmıştı. Çarın yu fr.öfci':1 'is: *A - (Bulgaristan ve Türk Azınlığının Gerçek Hikâyesi:57) nına 27 E ylül de ulaşan gene raiyi. Batı Ordusu Komutanı Romanya Prensi Karol a yar dımcı atandığı bildiriliyordu. Bu, bir bakıma, yetkilerin Todleben e verilmesi demekti. Göreve başlar başlamaz, Grandiik Nikoia, General Gurko ve Skobelef inkilere uymayan düşünceler taşıdı m ğı anlaşılan yeni komutan, Plevne yi saldırış veya savaşmayla değil, sürekli kuşatm a İle alacaktı. - İnsan eliyle yapılmış İs tihkâm ların en güçlüsü olan Plevne, Türklerce de savunulduktan sonra, hiçbir zaman saldırışla elde edilemez. Yapılacak herhangi bir saldırış, 11 Eylül deki gibi so- na erecektir, diyordu. 15u sözlerde, büyük gerçek payı vardı. Osmanlı imparatorluğu'nun her yanında Gâ zi Osman Paşa övülür, O nun için türküler yakılıp oyunlar oynanır, câınilerde dualar edilirken, Todleben in yapmak istediği tek şey, Plevne çemberini yavaş yavaş küçültmek; ulaşımı önle mek; kahramanbğın, cesaretin, askerî bilginin dayandığı gereç, güç ve yiyeceğin l^tmesini beklemekti. Nitekim patavatsızlığıyla tanınan General Gıırko. 28/24 Bldm gecesi Dolni Dııbnik - Gorni Dubnik, Gorni Dub- nik-teliş, Teli.ş-Radomirçl yollarını tutarak ulaşımı önlemeğe çalışıyor; 20 bin Rus Kıbrıs polisi hakkında biri İngilizce ve diğeri de determination, demokrasi ve eşitlik prensiplerine uygun olmadığından dolayı kabule hazır değiliz. Amerikan halkı self determinasyon tâlebini yalnız Almanya ve Macaristan balkına münhasır kılmayacak fakat onu Kıbrıs halkı için de isteyecektir. İşte Lyndon Johnson un bu hakikati de kısa askeri de, o gecenin sabahında üç bin beş yüz Türkle boğuşmaya başlıyordu, Türk askeri, boş durur m u? G&zt yahut şehit' olabilmek İçin vuruyor, kınyor, öldürüyor; böylece Gorni Dubnik'l, ancak on saattan sonra veriyordu. Ne yazık kl, bunu, 27 Ekim de Dolni Dubnik in, 30 Ekim de Teliş in bırakılması; Avrupa daki Rus Orduları Başkomutanı Granduk Nikola nın, Gâ zi Osman Paşa ya teslim olması için mektup göndermesi kovalamıştı. Osman Paşa, 12 Kasını 1877 de Fransızca verdiği tarihsel karşılıkta şöyle diyordu: Komutam altında bulunan imparatorluk ordusu, cesaret, direşim, ve enerjisi nl tanıtlamaktan hiçbir y o 1 d a geri kalmamışı bugüne kadar yapılan bütün savaşlarda da utku kazanmıştır. Bundan ötürü Majeste Çar, kendi gözetici kuvvetleriyle kumbaracılarını yardımcı olarak buraya getirmek gereğini duymuştur. Gorni Dubnik ve Te'iş yentlgileri, buralarda bulunan kıt'alann tesl'm oluşu, haberleşme ve ulaşım yollarının kesilişi, büyük yolların alınması, ordumu düşmana feslim etmem İçin yeter nedenler değildir. Bu suretle askerlerimin şevlinden hiçbir şey eksllmemlştlr. Bunlar, Osmanlı askeri şerefini korumak için yapma'arı (Tereken her şeyi de henüz yapmış değillerdir. Bngüne kadar yurdumuzun ve İnanımızın uğrunda seve seve kan döktük; bundan sonra da, teslim olmaktansa, buna devam edeceği*. Dökülen kanın sorumluluğuna gelince, bu, hıı dünyada da, «teki dünyada da B u lm a c a Hazırlayan: M.Ş O o B o a c D D D O Soldan Sağa: 1. Boş toprak, vilâyet, 2. Suçluya tatbik edilir, sevap, 3. Çok bilmiş görünmek istiyen, fasıla, 4. Tersi kifayetsiz, eski devirde fakirlere yardım kurulu, 5. Bir gıda maddesi, ince ıızıın şiş, boru sesi, 6. Şöhret 7. Yunanistan da bir yanmada, eşya, 8. Çok büyük, söz, 9. İskambilde dört şelalden biri, körpe- Yukarıdan Aşağıya: 1. Çenesi düşmüş kocakarı, içi fitilli bir tenvir vasıtası, 2. Namazda bir kiyam, bir rükû ve iki secde tutarı hareket, tersi telefon sözüdür, 3. Üye, açlık ibadeti, 4. Haksızlık ve eza eden, 5. Duadan sonra o gelir, 6. Belirti, 7. Kira, Duvarcı aletidir, 8. İtalyan parası, Anadolıınıın Kuzey Doğu sahili halkı,- 9. Rutubetli, harf o- kunusu. DÜNKÜ BULMACAMZN ÇÖZÜM Ü Soldan Sağa: 1. Bayraktar 2. Arı, la za <az) 3. Çelep, gam 4. Anar, sima 5- Nan, tez 6. Salata 7 Pazar 8. Mekan 9. Kayak, zil. Yukarıdan Aşağıya: 1. Bacanak, 2. Arena, ma 3. Yılan, pey 4. Er, saka 5. Alp, kazak 6. Ka (ak) lan (nal) 7. Gitar 8. Azamet, mi 9. Ramazan. renerek ayrılmasını ve ona göre hareket etmesini bekliyeceğiz. Ficlefteros, Lyndon Johnson'un ziyareti için şunları yazmaktadır: (Devamı 4- Sayfada Todleben Kayalık Türkün savunduğu yer, kolayca elde edilemez - Seve seve kan dökeceğiz ROPORTAJ VB RESİMLER izzet-rıza Yalın bu savaşa yol açanların üzerindedir. Altes eıııperyaunize saygılarımı sunarım. Gâzl Osman l levne Ordusu Komutanı Bu karşılık,, gerçekten önemliydi. Üstelik, Türklere yttkletümek istenen sorumlulukların güçlüğünü ortadan kaldırıyordu. Ancak en büyük güçlük, şehrin çevresindeki önemli tabyaların düşmesinden, gerecin azalmasından sonraki açtıkla haşgösterın iş t i, Açlıkla Plevne nin düşmesinde en büyük rolü, karış ka rış gezdiğimiz KayaUk adlı yerin oynadığı söylenebilir. Rus komutanı Todleben, kayalıklar arasından akan ırmağın önünü engellemekle, Plevne içindeki Türk askerlerini susuz; bu suyu açıp ırmak boyundaki değirmenlerin yıkılmalarını sağlamak la unsuz, ekmeksiz bırakmıştı. Bulgarlar. şehrin bir mil güneyinde bulunan Kayalık a Rus Generali Todleben' İn heykelini dikmişler; bir köprüyle duvara Todleben adını vermişlerdir. Kayalıkların yol kenarındaki yamacına yerleştirilen taşta ise, Kayalık Olayı nın hikâyesi yazılıdır. Plevne Savaşı nda kullanılan Rus toplan, yapma göl. kayalıklar İçindeki lokanta, Kayabk in özelliklerini yaratır. Ama Türkçe ad taşıyan bu yerin en önemli yanı. Gâzl Osman Pasa nın şehirden çıkmağı düşünmesinde İlk, Plevne nin alınmasında son adım olmasıdır. (1) Bu yerlere, Dolna Dubnik; Gorna Dubnik de deniyor. YARN: OSMAN PASA NN ÇKŞ HAVRANŞ un değinııeıılerini yıkan ırmak Kayalık ta sarp tepeler ve ^ ^ ^ ^ f.....,m.,., A,.,.,.. t«a»a»ııwa^/ıtawa*ama-ctctctotatmi>awwwalctatg Biz bu seferi de Allahın inayetiyle zaferle nihayetle0 direceğiz, dedi. Çanakkalede bekliyen donanmanın Akdenize yelken açması için emir verdikten sonra 5 Haziran 1516 da lstanbuldaıı Usküdara geçti. Ordunun kumandasını ele aldı. Tanmmış ilim adamları şairler, Yavuz ve arkadaşları Yavuzla beraber bulunuyor Y A V U Z - ^ p S U L T A N * * ^ S E L Î M f e l A Ğ L Y O R din alimlerine büyük itibar edildiğini bili,/)rdu. Ordu liyen muhafızlar süratle içe Konvadan hareket edeceği riye girerek Ahmed Beyle gün Erzincan vaisli Bıyıklı Riikneddini yakaladılar. Rük Mehmet Paşadan sevinçli neddin kapıdan çıkarken bir halıer geldi. Diyarbekir kendisini tutamadı: lardı. Yakııb, Çal Haşanın tamamen zaptedilmiş ve Di- Nahak yere Sultan Selim Han gibi bir Padişahın ısrarı üzerine vaktile Tebriz- varbekirdeki son ran valisi den getirerek lstanbula yerleştirdikleri Seyid Murtaza Melımed Paşaya bütün kuv Şevketi ûmıın gazabından Karahan katledilmişti. Yavuz seferlerini tahrik edersiniz Efendiyi de yanlarına almıştı. Seyid Efendi çok kuvvetli na dair emirler gönderildik Y akapaça huzurdan çıkavetleriyle orduya katdması- hazer ediniz. Arapça bildiği ve bir kaç ten sonra 5 temmuz 1516 da rılan Rükneddinle Ahmed defa Suriyeye gittiği için tekrar yürüyüşe geçti. Niğde Bey derhal hapsedildilerkendilerine yardımı dokunması ihtimali vardı. Çal Ha lebistan^ yürüdü. 23 Tem Fakat Türk ordusunun yak -Kayseri -Otlupınar yolile Bir müddet hapiste kaldılar. şan, bu mütaassıp softayı muz 1516 da Elbistana girdi. Veziriâzam Sinan Paşa lan Gavri, işin ciddî olduğulaşmakta olduğunu haber a- de kendisine çevirmişti. îstanbulda son kaldıkları gece burada Padişahı bekliyordu. nu anlamıştı. Sefirlerin mem Kadırgadaki konakta Filipos Karacapaşa denilmekle leketlerine dönmesine izin Amcanm parası Haşan Beyden olmak üzere ikram ettibul ederek şu sözleri söyle verdi. Tekrar huzuruna kaği şaraplardan Seyid Murtaza Efendi de bir kaç tas yu Selim Han bizi di: iğfale varlamış ve sonra Haşanın çaldığı bir oyun havasına a- yak uydurmağa bile kalkmıştı. Zavallı adam ertesi sa hah uyandığı zaman bunun kimseye söylenmemesi için yalvarıp yakarmıştı. Üsküdarda, savaş plânının gizli tutulmasını emreden Yavuz seferin İran üzerine olduğunu resmen ilân etti. Bu suretle Mısır Sultam Kansu Gavri nin plânlarında tadilât yaptırmak mümkün olacaktı. Ordu 7 Haziran 1516 da merasimle hareket etti. Maltepe- Gebze -Hereke -îznik- Yenişehir İnönü- Afyon karahisar- Akşehir -lgın yolile yirmi beş gün süren cebrî bir yürüyüşten sonra Konyaya geldi- Burada üç günlük bir istirahat verildi. Yavuz, Konyada bulunan tanınmış tasavvuf üstadlarımn mezarlarını ziyaret etti. İkinci gün Yakub ve arkadaşları hususî bir vazife île Konvadan ayrıldılar. Gizlice Halebe gidecekler ve Mısır oldıısıınun durumuna dair esaslı malû 209 mat topladıktan sonra Padişaha Antepte iltihak edeceklerdi. Seyla Efendi de Yakııbla beraberdi. Başındaki koca sarığı ile tam bir müderrise benzemişti. llalebde maruf Ahmed Beyle Rumeli kazaskeri Zeyrekzade Mevlâna Rükneddinden mürekkeb olan Türk sefaret heyeti Mısır Sultanı Gavrivi ordusile beraber Halebde bulmuş tu- Kansu Gavri elçilere itibar etmek şöyle dursun e- hemmiyet bile vermemiş, bir kaç gün beklettikten sonra da huzuruna kabul ettiği za man: Padişahımız Selim Han sîzi buralara kadar neden göndermiştir? Hasmane hareketlerini bildirmek istiyorsa, bâz bunu daha evvelden haber aldık. Bizi Safevı or dusile mukayese etmeğe kalktıysa aldanıyor. Diye sert bir ihtarda bulunmuştu. Cesur ve atılgan bir adam olan Ahmed Bey bu sözleri bir türlü hazmedememiş ve: Şanlı hükümdarım Selim Han, kılıcını daima mu- zaffferans gezdirmiştir. îstanbuklan Anadoluya azime ti ise Mısıra karşı değildir. ran üzerinedir. Fakat görürüz ki Mısır ordusu memali- kimize yaklaşmaktadır. hasmane hareket değil nedir? SKUTER LER İÇİN HUSUSİ SPARK! CHAMPON Sparklan çok dayanıklı olduklar gibi makinenizin ömrünü de uzatır. Skuter'ler için hususi surette imal edilmiş Sporklar da bulunmaktadır, îkuter'inize hususi Spark'tan koyması için makinistinize ikazda bulununuz. W O R L D S FA VORTE SPARK PLUQ Otomobilinizde bir kaplan var! ESSO EXTRA, hidrokarbon enerji unsurlarının karışımından elde edilen ve en yüksek tazyikli yeni makinelerde bile azami kuvvet sağlıyan ve duraklaraları önliyen bir benzindir. Daha eski makinelerde ise daha büyük at kuvveti ile makineye daha düzgün çalışma İmkânı sağlar. Bunun İçin ESSO- EXTRA satın alabileceğiniz en iyi benzindir. DCNYANN EN ÇOK TERCİH ETT1Û1. Cevabım vermişti. İhtiyar Kansu Gavri hiç bir sefirden bu şekilde bir cevap aldığını hatırlamıyordu. Fena hal de kızdı. Defolun huzurumdan Diye bağırdı. Kapıda bek uğraşıyorsa yanılıyor. Mademki sizin maksadınız ran seferidir. Veziri Sinan bu havalide ne arar? Donanma mzın İskenderiye önünde ne işi var? Yoksa Diyarbekir yolu skenderiyeden mi geçer. Devlet işlerini oyuncak yapmak istiyorsanız teessüf ederim, işte Selim Hana söy leyeceklerim bundan ibarettir- Selâm ediniz. Halebdeki Tiirk sefaret heyetinin vazifesi bu şekilde sona erdiği sıralarda Yavuz da ani bir kararla 27 Temmuzda ordusunun başında olarak hududu geçmiş ve Sultansuyuna ve oradan da Pazartesi günii Majatvaya gelmişti. Malatyada fazla kalmıyarak Dııkumaçayır mevkünde atlamış ve burada orduya beş günlük bir istirahat vermişti. Dııkumaçayırda Mısır ordusunun du rumu hakkında yeni malûmat geldi.. Mısır Sultam, Bu Türle ordusunu Halebde bek de iyordu. 9 Ağustosta cebrî yürüyüşle ordusunu Bucakdere mevkiine sokan Yavuz, Halebden dönen sefaret heyetiyle karşılaştı. Ahmet Bey ile Mevlâna Riikneddin, Padişaha izahat verdiler. Mısır Sultanının kendilerini tahkir ettiğini söyledi. Yavuz: Meraklanmayın, ben ihtiyar Gavrinin akibetini çoktan tayin eyledim. Görsünler bakalım, Selim Hanın elçilerine nasıl muamele edi lirmiş. Dedi. Bu sözlerde Mısırın âkibeti yazılı idi. Selim, Halebe yürümek için bütün ter tibatı aldı- 11 Ağustostta Bu cakdereden ayrılarak 18 A- ğustosta Merzebana geldi. Burada Mısırlılardan yüz çeviren Antep Hâkimi Yusuf Bey huzura kabul edilmek ve Padişahın e- lini öpmek şerefine nail oldu. Yunus Bey, Padişahın emrinde olduğunu, şehrin anahtarlarını beraberinde getirdiğini arzederek Selimi \ntebe davet ettti. Türk ordusu 20 Ağustosta Antebe girerek bu şehri Türk hudut ları içerisine aldı. 21 Ağustos 1516 da Selim ordugâh kurdurduğu Antepte otağının önünde tahta o- tıırmuş, vezirlerinin ve kumandalarının yaklaşmakta olan meydan muharebesi hakkında mütalâalarını soru vor ve talimat verîvordn. öğleye do&nı uzaktan bir süvari kafilesinin ordugâha doğru gelmekte olduğunu pö ren Vezîriâzam Sinan Pasa: Sultanım, bu çelenler Yalnıb kulunla arkadaşları olsa gerek. Dive Padişahın nazarı dik katini celctti. Kafile yaklaştıkça cübbe ve lcavuklar mey dana çıkmıştı. Yavuz: ( Devamı var) ıııımntııtıtımmntıı»miikihimııım.n MEVLD 1 apu Başkâtibi Mütekaid Merhum Hüseyin Zihni Efendi nin istirahatı ruhu i- çin Cuma günü ikindi namazından sonra Arab Ahmet Camiinde Mevlid okutulacaktır. Bütün akraba ve tanıdıklar davet olunur. Dr. Zihni Uzman İMİ A A İ Ü ö M Y w A L ÖR ı AMA AKTARLMŞTR

6 i. m P SAVFA 4 ^B o zl& u rt Palermo-Galatasaray maçı bu akşam Oynanıyor G. SARAY -BEŞİKTAŞ MAÇ CUMARTESİ GÜNÜNE ALND İSTANBUL: Merhum Ali Sami Yen n merimin Şerefin adına iza feten Galatasaray ve Beşik taş kulüpleri arasında tertip edilmiş bulunan 5 yıllık şiltin ilk mayı cumartesi akşamı yapılacaktır. Evvelce hu karşılanmanın pazar günü Dolmabalıçe Stadında oynanmasına karar ve rilmişse de Fenerbahçe'nin aynı gün sahayı almış olması, iki kulübün teklifini kabul etmemesi üzerine Galatasaray - Beşiktaş karşılaşması bir gün evvel alınmıştır. Bu hususla ilgili olarak Galatasaray ve Beşiktaş idarecileri, Fenerbahçe Kulübü le, temas etmiştir, fakat Fenerbalıçe'li idareciler Leviski gelmediğin den takımlarının hususi bir maç yapacağım ve sahayı bu viizden veremiyeceklerini bil dirmişlerdı'r. Bunun üzerine iki kulüp. Federasyona müracaat etmişlerse de oradan da bir netice alamamışlardır. BilAhara Galatasaray ın cumartesi ajcşamı ovnamavı ka hııl etmesi üzerine maç. cumartesi akşamına alınmıştır. Cumartesi akşamı saat da yapılacak B takım lan maçından sonra de Galatasaray ve Beşiktaş ın e- saskadroları karşılaşacaklardır. Bu suretle Galatasaray ve Beşiktaş Kulüplerinin Dolma bahçe Stadı vüziinden Fener bahçe ile doğan ihtilâf netice ye bağlanmış bulunmaktadır. Bu akşam Palermo ile cumartesi akşamı Beşiktaş'la oymyacak olan Galatasaray Soğııksıı da kampa gireceklerdir. Galatasaray ın kampa giren 17 kişilik kadrosu menacer Gündüz Kılıç ve antrenör Coşkun özan tarafından tesbit edilmiştir- Kampa girecek olan futbol mnınh»hinm ii(hfmihhwıummıuııihimnııın Tiirkiyeye Gideceklere Müjde Cumartesi de Girne den MERSİNE ö.s- saat 14 te hareket edecek olan yatımız alâkalılara duyurulur. Talebe, Memur, ve gazetecilere %10 skonto yapılır. Gidiş 3 Gidiş dönüş mil Müracaat Yeri: SELÇUK CEMİL SEYAHAT ACENTESİ Tel: 2300 BAF Lefkoşa Tel: ih iııııih H H m ııtm ıı cular şunlardır: Turgay, Altay, Candemir, K. Ahmet, Suat, Ergun, Uğur, B. Ahmet, Kadri, Tank, İbra lıim, Bahri, Ayhan, Metin, Talât, Mustafa ve Turan. İSTANBUL: Geçen nisan ayında şehrimize gelerek Galatasaray ile karşılaşan İtalyan ligin den Palermo takımı, bu ge ce bu maçın rövanşını Dol mabahçe Stadında oynıya çaktır. Bilindiği gibi, misafir takını, önceki maçta, Metin'in Galatasaray'da oynamasına izin vermiş ve müsabakayı 2-1 kaybetmişti. Palermo, bu maçta kapalı bir müdafaa sis temi içinde kalarak, tipik ltal ya futbolunun bir örneğini RUM BASNNDAN ÖZETLER (üçüncü sayfadan kalan) Birleşik Amerikanın - numaralı şahsiyetini nj*s î etmekle Kıbrıs halkı büyük bir şeref duymaktadır. Dereler dolusu kan dökmek sure tiyle Kıbrıs daha iki yıl once bağımsızlığım elde ettiği için siyasi, c e m i y e t ve ekonomik problemleriyle karşı karşıyadır. Cemiyet hayatımızı düzeltmek ve halkın refahını sağlamak şüphesiz ki oldukça zordur. Bize yardım edecek kuvvete sahip dostlarımıza ihtiyacımız var dır. Bu ihtiyaç hem ad h lıem manevîdir, özellikle ba ğnnsızlığma yeni kavuşan ve uzun yıllardan beri esare hayatı yaşayan bir memleke te yapılan yardım mân v mecburiyet halini alır. Bir de Kıbrısa millî cepheden yardım etmek konusu var clır. Yabancı ve uluslararası siyasi menfaatler yüzünden toın olarak karşdanamıyan millî emellerimiz vardır, lohnson un adamıza yapaca- Jg, ziyarette bize vereceg. fırsat büyüktür- Bir eşik A- merika Cumhur Başkan Yardımcısı Rumların milli emel lerinin gerçekleştirilmesinin ve mukadderatı tayın edilmesi hakkının verilmesinin öncüsü olması mümkündür. Bunu kendisinden beklıyo- RUSYA-JOHNSON UN KBRS DAVASN İNCELEDİĞİNİ İDDİA EDİYOR Flefteritıa, Moskova ve S o f y a Radyolarının dünkü mumlarında Johnson'un Türkiye ve Kıbn*ı t/apacağı ziyaretlerden bir ıhter gailesinin de Ktotıs davası okluğunu iddia ettiherini yazmakta ve şunları iktibas etmektedir: "Türkiye ile İran a yaptığı ziyaretinde Lyndon Jonhson CENTO ile NATO meselele rini ele almış fakat Türkiyede bir de Kıbrıs davası ile Kibrisin tarafsızlık siyasetinden vazgeçtirilmesi çarelenni incelediğini de Öğrenmiş bulunuyoruz. ÇİÇEK SİNEMASNDA BU AKŞAM Senenin en muazzam filmleri sinemamızda Türkçe: YABANC ADAM YENİ f il m Baş Rollerde LEYLA SAYAR, SALTUK KAPLANG, A. TARK TEKÇE. İngilizce: URS0S Baş Rollerde: EN FURY, MORA ORFE Gel, Gör ve diğerlerine söyle Herkules bu filmin yanf nda solda sıfır kalmaktadır. Herkules'in yaptığı kahramanlıklar URSOS'un yanında çocuk oyuncağı gibi kalır. BU FİLMİ KAYBETMEYİNİZ k m KUİSü MANEVİ OiNbM İA $no İİ Etefieriıja Lyndon Johnsan a beyanı lıoşamedide bulutum bir baş makalede şunları yayınlamaktadır: Kıbrıs halici batı cephesiııiıı lideri büyük Amerikanın asbaşkamnı bugün şerefli bir şekilde fakat acı duyan ve sızlayan bir kalple karşılayacaktır. Acı duymasuıa sebeb şüphesiz ki millî dava sının, Yunanistanın bütün dünyaya örnek olacak şekilde insan hürriyeti için ilk defa gösterdiği yoldan Amerikanın da gitmesine rağmen Kıbrısa bu hakkı tanımamaktadır. Sovyet idaresi altında bulunan memleketlere tanınmak istenen geleceğini tayin etmek hakkı Kıbrısa tanınmıyor. Kıbrıs a yapmış olduğu ziyaret diğerlerine yaptığı gibi maddi ehemmiyet değil manevi ö nem taşıyor. Eğer bu gün adada manevî, siyasî ve ekonomik kriz hüküm sürüyorsa bunun sebebi ve suçu yanlış politikaları ile Eden, Lennox Boyd, Menderes ve Zorlu ya aittir. Adanın taksimi içüı Türkler tarafından gösterilen gayretlere bir set çekmek için Birleşik Amerika dostane ve uygun müdahalede bulunmalıdır. Eğer adalet prensiplerine göre hareket edilmesi suretiyle işlenen hata düzelttilmezse zarar büyük olacak ve Batı cephe sini gofil avlayacaiktır. A- ınerikaııın halen takip ettiği siyaset ne kendilerine şerefli bir mevki temin eder ve ne de dünya barışına fayda sağ lar. Dolar değil de adalet isteyen Kıbrıs ın manevi meselesini Vaşington da olduğu gibi anlatırsa Lyndon Johnson, Birleşik Amerikanın şe^ refli tarihine yeni bir gurur ve şeref sayfası lâve etmiş olacaktır. BOZKURT YiıNE TAKSİMDEN BAHSETTİ makalede kısaca şunları yazmakta ve Bozkurt" gazetesini makalesini şöyle yorumlamaktadır: "Bozkurt adada Mukadderatı tayin hakkının ancak her iki cemaata da ayrı tal- bih edildiği takdirde âdil olacağını yazmış ve neticede adanın taksimine de gidilme sinin önüne geçilemiyeceğini yazmıştır- Fakat Çömbe de Kongo da işte bu taleple bulunmuş olmakla beraber Birleşmiş Milletlere bu talebini kabul ettirememiştir. Hürriyetine yeıü kavuşan memleketlere bir genel mukadderatı tayin hakkı verilir. Menderes, Zorlu ve Çömbe ııin proje ve isteklerine, çizdikleri yola ve hatta düşüncelerine göre hareket mez. edil S ye utüıı oyuıı boyun Palermo lujar yarın akşamki ca; Metiıı i... mark e ru ederek,1maçtan t., çok ümitli bulunmak ona sayı yapma im kânını bı- j ladırlar. Galatasaray lılar ' '»ı.jfficarav lılar isej rakmamışt: iaraıstı. bu seneki transfer ayında bir Bu defa, bu akşam Dolma,-ok şöhretli elemanı kadrosunda topladığı içüı, takım bahçe Stadında tekrar Galata saray ile karılaşacak olan Palermo lular, bu seneki ltal ya liginde daha iyi bir netice alabilmek içn, bazı yeni elemanlar transfer etmiş ve yeni antrenörün nezaretinde ciddi bir çalışma ile hayli forma girmiştir. Bu sebepledir ki tertibi bakımından tereddüt içindedirler. Birbirinden faik su elemanları yanyana takım oyununa alıştırmanın güçlüğüne rağmen, bilhassa Metııı iıı Palermo'dan öç alma hırsı bu maçın hayli çetin geçmem ne sebep olacaktır. Lyndon Johnson Geldi (Birinci sayfadan kalan) LEFKOŞA yolunda Hava alanına giden K brı* taki Amerikalılardan kurulu bir i ıhalita da konuşan, Johnson, bütün gayelerinin, lerinin, çalışmalarının, bütün insanlar için barışı sağlamak olduğunu söylemiştir. Daha sonra, önde foto muhabirleri ve onun arkasmda da acık bir otomobilde, Dr. Küçük ile birlikte Johnson olduğu halde yola çıkan kortej, ilk kalabalığı, İncirli Polisi yanında d e m o k r a t k ^ a n a y a s a Burada durup. Dr. Küçük le otomobilinden inen Johnson, *t raftaki halk ile tokalaşmış, onları selâmlamıştır. Orada bulunanlardan iki Rum kızı, John son ile eşi Bayan Johnson a birer buket takdim etmışır- İncirli inkişaf Encümen. Baş kanı olduğu haber verüen Şır Rum, Johnson a hoş g^'dınız demig ve Cumhurbaşkanı Maka rios a, daha demokratik bir anayasa elde etmesi hususunda Amerikanın yardım etmesini istemiştir. JOHNSON UN TÜRKLER ARASNDAKİ SAADETİ Kanlı Dere köprüsü ite Bal kapısında da duran Johnson, Türk Memurin Cemiyeti yanma geldiği zaman, Türk Belediye Başkanı Vekili Fuat Celâlettın, kendisine Türklerin sevgi ve selâmlarını bildirmiştir.. O sırada Türk Erkek Lisesinin Tanrı Amerikayı korusun parçası Johnson un hoşuna gitmiş ve bandonun yanına yaklaşan Johnson, onları selâmladıktan sonra, bir parça daha çalmalarını istemiştir- Ban do bu defa da, Suzanna adlı bir parçayı çalmağa başlamış ve Amerika Cumhurbaşkanı Yardımcısı, ayağı ile tempo tutarak memnuniyetini açıkça belli etmiştir. OTELE VARŞ Türklerin coşkun sevgi tezahüratı ve Yaşa, Varol1 sesleri arasında, etrafındakileri selâmlıyarak ve tokalaşarak yo luna yaya devam eden, John son, binlerce Türkün arasından geçerek Lidra Palas oteline gitmiştir. Bir müddet orada dinlenen Amerika Cumhurbaşkanı Yardımcısı, daha sonra Cumhurbaşkanı Makarios un şerefine verdiği bir resmî kabulde hazır bulunmuş ve geceyi otelinde ailesiyle* birlikte dinlenerek ge. çirmiştir. BUGÜNKÜ PROGRAM Johnson bugün, saat 9.00 da Türk kesiminde, daha sonra Lefkoşa nın esas sokaklarında Kiralık Ev Çağlayan Bar arkasında Şina si Sokak No. 10 da her türlti konforu hal* be»} odalı bir ev kiralıktır. Müracaat Salih Bahçeli 4, İş Hanı Lefkoşa bir gezi yaptıktan sonra, Çalışma Bakanlığında yapılacak bir törene katılacak ve saat de Temsilciler Meclisinde bir konuşma yapacaktır- öğleyin, Cumhurbaşkanı ile Cumhurbaşkan Muavinini ziyaret edecek olan Johnson, saat da Atina ya hareket edecektir. HOŞ GELDİNİZ TELGRAFLAR Lyndon Johnson un Kıbrıs a gelişiyle ilgili olarak birçok Türk kulüp, kurum ve birlikleri, Amerika CumhurbaşRanı Yardımcısına telgraf göndermiş ler; kendisini bağırlarına bastıklarını ve Amerikan halkına bir kere daha en samimî duygularının iletilmesini rica etmişlerdir. TELGRAFLARN BAZLAR Bu telgraflar arasında Kıbrıs.Tîirk Çiftçiler Birıigi, Kıbrıs Türk işçi Birlikleri Federas [ yonu, Esentepe luristik İlerleme Birliği, Esentepe Türk Belediyesi, Esentepe Türk Köy Halkı, Eseniepe Türk Ocağı, Sinde Türk Akm Spor Birliği, Sinde Türk Çiftçjler Birliği, Sinde Türk Halkı, Oıtaköy Türk Gençler Binlgi ve Ortaköy,Türk Kooperatif Kredi Şirketi nin telgrafları' vardı. Johnson mad! ve CUMA, 31 AGU$TOs Kıbrw Türk Kuvvetleri Alayı'nda görevli bulunan askerlerimiz arasında üah«lara terfi edenler olmuştur. Resmimi/, bu yıl terfi eden askerlerimizi (soldu,, 'Vtllo#k K İ ErdSnnıs *. Y,.b. Mesut P. Bnb. Sırrı VHd.r General Yılmaz ö n e ri. Vzlı. Cemal Eruç ıı, göstermektedir. n 1PKi Türkün Büyük Bayramı Dün Kutlandı... (Birinci sayfadan kajan) Türk milletine hitap eden Üsteğmen, senin millî iraden, öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, mahvolur! demiş ve bir milletin ruhu zaptolunmadıkça, bir milletin azim ve idaresi kırılmadıkça, o millete hâkim olmanın imkânsızlığını belirtmiş ve. Türkün milliyetçi ruhuna, millî iradesine hiçbir kuvvetin mukavemet edemiyeceğini hatırlatmıştır. HEYECAN ARTYOR Üsteğmenin bu heyecanlı konuşmasından sonra, resmî geçit başlamış ve bandonun çaldığı marşlara ayak uydurarak sert adımlarla Askerlerin, şeref tribünü ve misafirler önünden geçişleri, heyecanı son haddine çıkarmıştır. Askerlerin, baş'arı dik, göğüsleri önde geçişi sırasında, halk arasından Yaşa, Varol sesleri yükselmiş ve coşkun bir alkış başlamıştır. TOP VE TÜFEKLER Askerlerin hemen arkasında, çeşitli top ve tüfek taşıyan motorlu taşıtlar resmi geçit yapmıştır. Jiplerin bu kadar düzgün bir şekilde geçişi, hazır bulunan'arın takdirini toplamış ve bütün seyirciler, Mehmedini topu tüfeği başında gururla seyretmiştir. GERİLLA HARBİ Bir bölüğün gösterilerinden ve idman hareketlerinden sonra, modern harbin ihtiyaçların dan olan gerillâ gösterileri yapılmıştır. Saha içerisinde süratla ilerleyen kamyonlardan atlayıp, yerde dimdik bulunan Mehmetçikler, temsilî düşmana saldırmış; gerilla harbinin bütün tekniğine vakıf olduğunu isbat etmiştir. Bunları yaparken, millî sporumuz olan güreş de unutulmamıştır. Yağlı güreş gösterisi, bilhassa buna yabancı olanları hayretler içerisinde bırakmış ; takdir toplamıştır. DÜŞMAN BASKN Bir yandan tören devam eder ken, diğer yandan düşman Türk topraklarına sızmıştır. Bunu, püskürtmek ve düşmanı ezmek gerekmiştir. Küçük bir ormanlık haline sokulmuş sahada, mukabil temsilî muharebede, Türk askerî muharetini bir kere daha isbat etmiştir. Temsilî muharebe sırasında atılan toplar, sıkılan kurşunlar ve havaya atılan nişan fişenkle. ri, heyecanı artırmış ve bunu Türkiye ye Olan iti- Güvenini Tekrarladı Başkan Yardımcısı, Amerika'nın Tiirkiyeye Tecavüzü Kendisine Yapılmış Sayacağını Tekrarladı İstanbul (Basın-Yaym): Tür kiye Hükümetinin davetlisi ola rak üç günden ıberl Türkiy'de bulunan Amerika Birledik Devletleri Başkaa Yardımcısı Lyn- don Johnson, ıberaıberinde eşi ve başkanlığındaki hey etle, dün, Amerikan Cumhurbaşkan lığına ait özel uçakla Yeşilköy den ayrılmıştır. UĞURLANŞ Lyndon Johnson kendisini uğurlamağa gelenlere veda etmiş; İstanbul Valisi Niyazi Akı, Türk misafirine İyi yolcu luklar temennisinde bulunmuştur. Vali Niyazi Akı nın iyi yolcu luk dileklerine Lyndon Johnson, şöyle cevap vermiştir: TEŞEKKÜR Halklarımız arasındaki dost lug-u artıran, kalplerimizi ısıtan ve Hükümetlerimiz arasındaki anlayışı çoğaltan bir seyahatin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu seyahat, her bakım-1 dan tam manasıyla muvaffakiyet temenni eden ve karşılıklı büyük faydalar sağlıyan yapıcı ve faydalı bir seyahat olmuştur. Türk Hükümetine, dâvetle TÜRKİYE GEZİSİ HÜLYA isimli deniz yatı 2 Eylül Pazar sabahı Alanya ve Antalya'ya müteveccihen Girne limanından hareket edecek ve 5 Eylül Çarşamba sabahı Alanyadan aynlarak ayni gün ö.s. Gimeye avdet edecektir. Gidiş - dönüş 6 LİRA Müracaatlar: Lefkoşada Ali Dânâ yazıhanesine veya Girnede Sabri Tahir Seyahat bürosuna en geç i Eylül Cumartesi ö.s. saat 4'e kadar yapılabilir. gösterdikleri samimi işbirliğinden dolayı teşekkür ederim. Bilhassa bütün Türk vatandaşlarına, Amerika ya karşı duydukları sıcak dostluktan dolayı teşekkür ederim. Ankara, İzmir ve güzel şehrinizde gördüğümüz büyük hüsnü kabulü, yaşadığım müddetçe unutamıyacağım. TtMAT ve EMNİYET 15 sene evvel Trum,an Doktrini ile Türk Milletine karşı duyduğumuz İtimat ve emniyeti gösterdik. NATO çerçevesi dahilinde müttefik ve Hür Dünya mn bütün faaliyetlerine dost olarak, 'beraber ve omuz omuza olduğumuz bugün, buraya gelmek ve karşılıklı itima da dayanan bu senelerin meyve lerini görmek çok faydalı ve gö nül açıcı olmuştur. TEYtD Sizin, iftihar eden müttefikiniz olarak biz Amerika lılar, Türkiye ye karşı yapılan bir tecavüz telâkki edeceğimizi kemali ciddiyetle herkese teyid ederiz. Sulh istiyoruz. Hür Dünya nın artan güç ve imkânları dolayısıyla, gittikçe çoğalan ri, nazik misafirperverlikleri bir itimatla sulhun geleceğini ve bütün konuşmalarımızda ümit ediyoruz. Fakat herhangi bir hür milletin bütünlüğünü ve Dünya sulhunu tehditj* edenler mevcut olduğu müddetli çe daima hazır ve daima uya-y nık olacağız X İNANÇ * Memleketimin Türkiye ye* ve Türk halkına karşı duydu ğu t* sevgi, onların iyiliklerine olan* bağlılığımız ve Türkiye nin keng di kendini kalkındıracağına ves ilerllyeceğine tam manasıyla)** inancından doğmaktadır *. PERÇİNLENEN KANAAT Liderlerinizle yaptığımız gti-v rüşmelerln hepsi, Türkiye nin) fazla faydalı olacak ve KE- * MAL ATATÜRK zamanında TAKSİM SİNEMAS TEL: 5059 Buakşamdan Pazara kadar her ak am 8.15 de * YAVRU KUŞ ~. r M i / c i f. ı ı ı n t i A i ; ı. T T.,, n Başrollerde: GÖKSEL ARSOY -MUHTEREM NUR -SUPHİ KANEl -DURSUNE ŞİRİN -HANDAN ADAL % başlamış olan ilerlemeyi muhafaza edecek büyük gelişmeler devresine girdiği kanaatimizi perçinlemiştir. * Pembe Hacı Mehmet i ile $ % Mustafa Halil A Nikahlandılar X f 29/8/62 Lefkoşa Şükrü ve Turan Gitti İSTANBUL: Fenerbahçeli Şükrü ile Kara gümrüklü Turan Avusturya ya gitmişlerdir. Bilindiği gibi bu iki futbolcu Molnar' ın takımı Salz burg da oyna yacaklardır. Uzun seneler Fenerbahçenin ve Millî takı mın kalesini başarı ile koruyan Şükrü Ersoy Ben gidiyo rum. Fakat kalbim Fenerbahçe için çarpacak. Türk futbo lünü layıkiyle temsil etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Fenerbahçeye ye ııi sezonda başarılar dilerim müteakip, Atatürk zaferini kazandığı Kot gösteren bir taponun arasında görünmesi halk yük tezahüratına sebep ı TÖRENE KAriLANUul Törende, Cumhurbaşkan avini Dr. Fazıl Kilçllk, Cemaat Meclisi Başkanı Denktaş ve Meclis üyeleri Bakan ve Meb uslar, ka matik, ile mülkî ve asta kân ile kalabalık bit toplu'uğu hazır bulunan Saat 9.00'da b ' büyük bir düzen 'grisinde at e kadar devan ve zaman zaman fo coşan halkın mıştır. Türkiyenin Her Yeri, 3 0 Ağustos Bayramı! renleri Kutlandı... (Birinci sayfadan edilerek Anıt Kalbir deklt son verilmiştir. TEBRİK TÖRENİ 30 Ağustos Zafer 1 40 ıncı Yıldönümü dola dün saat 8-45 de Genel E Başkanlığında yapılan t Milli Savunma Bakanı Sancar'la, Genel Kurma; kanı Orgeneral Cevdet tebrikleri kabul etmişle^ HİPODROM DA Dün Ankara da da parlak bir tören yaj tır. TEFTİŞ Genel Kurmay Başkam! general Cevdet Sunay inl romdaki askeri 'birlikleri t ve şeref tribünündeki, almasından sonra törene nun çaldığı İstiklâl başlanmıştır. Törende İstiklâl! Milli Mücadele heyecanımı getiren konuşmalarda» dayeni kıyafetleri Harp Okulu Bandosu'nun j ni almasını takiıben ne başlanmış ve milli l birliklerini temsil eden 1 vari birliği kırk yıl evvela vafet ve silfihlanyle ( GEÇİŞLE» Motorlü birliklerin g sında Türk Hava Kum_ jet filoları da trjbünlerijl de-n uçarak törene katıl dır Hipodromdaki 11 30'da Paraşüt Birlikleri havadan yaptıklan g&mm son verilmiştir ( ı m HTRBAŞKAHN MESAJLAR Cumhurbaşkanı Cemal sel, 30 Ağustos Zafer 1 münasebetiyle, Genel_ Başkam ve Milli Savmana kanı tarafından göndenim» rik telgraflarına cevap ı tir. ClARK EABli BURTlANCASm TOGETHFRÎ İN A li THE SEVEN SEAS NEVER TW0 UKE İDESE! TERRHCL N T H EM G K1 ADVENTÜRE THE OCEflNS EVER U N M fd! * mm Bu akşam yeni filme üâveten İkinci Dünya harbi şuasında Almanlarla Amerikalılar arasında geçen heyecanlı bir deniz harbini anlatan film RUN S1LENT, RUN DEEP (DERİNDEN VE SESSİZCE GİT) Filmin başrollerini paylaşan iki dev aktörün, film için yeter birer garanti olduğuna inanıyoruz: CLARK GARLE -BURT LANCASTER - ınphgm^h.*.jack1rden buo kiki donm m CMRata Emin 16EACHı»..ıa» ROBtRT WSE tm *» M ^ ^ mıitt m m. mnınım m msu iuiu u»* Kr<""

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 BAKİ SARISAKAL SELANİK Selanik 26 Mayıs: Selanik Limanında Padişahın Gelişini Bekleyen Selanik Valisi İbrahim Bey ve Hükümet Erkânı Selanik Limanında Padişahı Bekleyen

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

.~ ". EXPO . \J. f ~ ~ ~ c... ~ ı5-2 ı Mayıs 2015 tarihleri arasında kutlanacak olan programı ekte sunulmuştur. .:~. :... T.C.

.~ . EXPO . \J. f ~ ~ ~ c... ~ ı5-2 ı Mayıs 2015 tarihleri arasında kutlanacak olan programı ekte sunulmuştur. .:~. :... T.C. r: ~ c... ~ f ~ ~ \i it " TC Vii '1. GENeLıI( VE ~POR };tl ~AKA"LlG'LP '-?~ T.C. MANAVGAT KAYMAKAMLIGI Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğü :....:~.. \J..~ ". EXPO Sayı: 190613431 146 Konu: Gençlik

Detaylı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu -KAPANIŞ KONUŞMASI- M. Recai KUTAN 7 Kasım 2014 I. DÜNYA SAVAŞININ 100. YILDÖNÜMÜ ULUSLARARASI

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI HÜRRİYET İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 1 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI Sayın Müdürüm, Saygı Değer Öğretmenlerim,Kıymetli

Detaylı

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ün 1928 yılında Ankara

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ ATATÜRK ÜN ANTALYA YA GELİŞİNİN 81 NCİ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ ATATÜRK ÜN ANTALYA YA GELİŞİNİN 81 NCİ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI T.C. ANTALYA VALİLİĞİ ATATÜRK ÜN ANTALYA YA GELİŞİNİN 81 NCİ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI 06 MART 2011 TC ANTALYA VALİLİĞİ KONU : Atatürk ün Antalya ya 06 Mart 2011 Gelişinin 81. Yıldönümü. İLGİLİ MAKAMA

Detaylı

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 29 EKİM TÖRENLERİ Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 1923 Cumhuriyet ilân edildi. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktin soğuk geciktim kış geciktiniz kış mevsiminde uç, sınır, son, limit bulunuyor/bulunur

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

Defne Öztürk: Atatürk ün herkes mutlu ve özgür olsun diye hediye ettiği bayramdır.

Defne Öztürk: Atatürk ün herkes mutlu ve özgür olsun diye hediye ettiği bayramdır. 30.10.2015 DENİZATI ndan Herkese Merhaba! Haftanın ilk günü sohbet saatimizde herkes hafta sonu neler yaptığını anlattı. Duvarda asılı olan Atatürk resimlerine dikkat çeken öğretmenimiz onu neden asmış

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Hiroşima da büyüdüm. Ailem ve çevrem Budist ti. Evimizde küçük bir Buda Heykeli vardı ve Buda nın önünde eğilerek ona ibadet ederdik. Bazı özel günlerde de evimizdeki

Detaylı

Benim naçiz vücudum elbet toprak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

Benim naçiz vücudum elbet toprak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Benim naçiz vücudum elbet toprak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. K. Atatürk VAKİT ÇİZELGESİ ÇELENK SUNMA TÖRENİ Tarih:10.11.2013 Yer :Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı Atatürk

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

GÖKYÜZÜNDE KISA FİLM SENARYOSU

GÖKYÜZÜNDE KISA FİLM SENARYOSU GÖKYÜZÜNDE KISA FİLM SENARYOSU 1. DIŞ. CADDE - GECE 1 FADE IN: Saat 22:30. 30 yaşında bir gazeteci olan Eren caddede araba sürmektedir. Bir süre sonra kırmızı ışıkta durur. Yan koltukta bulunan fotoğraf

Detaylı

İstanbul un 100 Spor Kulübü

İstanbul un 100 Spor Kulübü 100 ayrı karede İstanbul un 100 Spor Kulübü 2012 Avrupa Spor Başkentliğine seçilen İstanbul'un 100 spor kulübünün tarihçesi kitaplaştırıldı. 'İstanbul'un 100 Spor Kulübü' adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ BAKİ SARISAKAL SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ 1880 yılının başında Samsun da açıldı. Üçüncü Ordu nun sorumluluğu altındaydı. Okulun öğretmenleri subay ve sivillerdi. Bu okula öğrenciler

Detaylı

Amiral Turgut Reis 449 nci ölüm yıl dönümünde anıldı

Amiral Turgut Reis 449 nci ölüm yıl dönümünde anıldı Amiral Turgut Reis 449 nci ölüm yıl dönümünde anıldı Ünlü Türk denizcisi Turgut Reis, 449. ölüm yıl dönümünde Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle anıldı. Atatürk Meydanı nda düzenlenen

Detaylı

ilkokulu E-DERGi si 23 Nisan ın Önemi Sorumluluk Okulumuzda 23 Nisan Hedef Siir: Egemenlik Ulusundur 2017 Nisan Sayısı Bu Sayımızda:

ilkokulu E-DERGi si 23 Nisan ın Önemi Sorumluluk Okulumuzda 23 Nisan Hedef Siir: Egemenlik Ulusundur 2017 Nisan Sayısı Bu Sayımızda: ilkokulu E-DERGi si 2017 Nisan Sayısı Bu Sayımızda: 23 Nisan ın Önemi Sorumluluk Siir: Dünya Çocuk Bayramı Hikaye: Sagır Kaplumbaga Okulumuzda 23 Nisan Hedef Siir: Egemenlik Ulusundur Siir: 23 Nisan Söylediklerimiz

Detaylı

KIBRIS GEÇİCİ TÜRK YÖNETİMİ MECLİSİ. 12'nci Birleşinr 18 ARALIK 1970 CUMA

KIBRIS GEÇİCİ TÜRK YÖNETİMİ MECLİSİ. 12'nci Birleşinr 18 ARALIK 1970 CUMA / DONEM: II t KIBRIS GEÇİCİ TÜRK YÖNETİMİ MECLİSİ Z A B I T L A R I 12'nci Birleşinr 18 ARALIK 1970 CUMA - 2 - GÜNDEM; BOLUM: A 1. 1970 Disiplin Adliye Kurulları (Geçici Hükümler) Kural Tasarısı. 2. Sosyal

Detaylı

KURUCULARIMIZDAN SAYIN CEMİL PARMAN ANISINA

KURUCULARIMIZDAN SAYIN CEMİL PARMAN ANISINA KURUCULARIMIZDAN SAYIN CEMİL PARMAN ANISINA TÜRKİYE MUHASEBE UZMANLARI DERNEĞİ EXPERT ACCOUNTANTS ASSOCIATION OF TURKEY (15.10.1909 İnegöl -06.11.1987 istanbul) Meslek çalışmalarımızda siz ve eserleriniz

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş?

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Benim adım Deniz. 7 yaşındayım. Bu hafta sonu annem ve babamla birlikte kampa gittik. Kampa

Detaylı

RUMELİ DEN GELEN SON MÜBADİL KAFİLESİ

RUMELİ DEN GELEN SON MÜBADİL KAFİLESİ RUMELİ DEN GELEN SON MÜBADİL KAFİLESİ BAKİ SARISAKAL RUMELİ DEN GELEN SON MÜBADİL KAFİLESİ Türk tarihinin, matemli bir sahnesi daha kapandı. Karasudan, Teselya Ovasına, Alasonya Geçitlerinden, Kayalar

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e?

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e? Seçelim ve yerleştireli. erelisi iz? e i adı e u oldu erha a Türk ü sizi adı ız erelisi iz? Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu.... e? Sophie : Be i adı Sophie. Kutlu : Memnun oldum. Sophie : Be de..

Detaylı

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI Hazırlayan İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 1 Saçları hangisi tarar? o A) Bıçak o B) Tarak o C) Eldiven o D) Makas 2 Hangisi okul eşyası değil?

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

İZCİLİK YÜRÜTME KURULU DERS YILI KÜME ÖĞRETİM PROGRAMI (KÜÇÜK İZCİ)

İZCİLİK YÜRÜTME KURULU DERS YILI KÜME ÖĞRETİM PROGRAMI (KÜÇÜK İZCİ) MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI İZCİLİK YÜRÜTME KURULU 2016-2017 DERS YILI KÜME ÖĞRETİM PROGRAMI (KÜÇÜK İZCİ) EKİM OKUL TOPLANTI 1. Ön çalışma, duyuru ve kayıtlar 2. Her gün bir iyilik yap. sloganı Hayvanları

Detaylı

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI Tosun: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Yarımada nın ikinci büyük beldesi olan Turgutreis te seçim iletişim merkezini

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Gençlik te İlköğretim Haftası. 1. Sınıf Okula Uyum Haftası. 5. Sınıf Okula Uyum Haftası Gençlik te Veli Toplantısı

İÇİNDEKİLER. Gençlik te İlköğretim Haftası. 1. Sınıf Okula Uyum Haftası. 5. Sınıf Okula Uyum Haftası Gençlik te Veli Toplantısı İÇİNDEKİLER Gençlik te İlköğretim Haftası 1. Sınıf Okula Uyum Haftası 5. Sınıf Okula Uyum Haftası Gençlik te Veli Toplantısı Sosyal Etkinlik Tanıtım Programı Şehit ve Gazilere Vefa Ziyareti İngilizce Etkinliğimiz

Detaylı

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Temmuz 15, 2015-4:50:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, salonda bulunanlara, "Bayrama ulaşmadan önce bir bayramı daha sizlerle yapabilmek için bu atama merasimi gerçekleştirme

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Nisan 20, 2017-11:17:00 Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan

Detaylı

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ İMAM HATİP ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİKLERİMİZ

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ İMAM HATİP ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİKLERİMİZ BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ İMAM HATİP ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİKLERİMİZ Kutlu Doğum Haftası Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed(s.a.v) i hatırlama, anlama ve anlatma amacı ile düzenlediğimiz

Detaylı

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI AĞUSTOS 2017 Bülten 4 AĞUSTOS 2017 BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI Burdur 1 inci, 2 inci Organize Sanayi Bölgesi ve Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi

Detaylı

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI EYLÜL / 2014 ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : 1 EYLÜL / 2014 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 1 EYLÜL 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Öğretmen Seminerlerinin Başlaması

Detaylı

DUA ETTİĞİNİZDE. J. Robert Ashcroft. ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: David Cahill Çeviren: Hande Taylan ICI

DUA ETTİĞİNİZDE. J. Robert Ashcroft. ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: David Cahill Çeviren: Hande Taylan ICI DUA ETTİĞİNİZDE J. Robert Ashcroft ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: David Cahill Çeviren: Hande Taylan ICI Yeni Yaşam Yayınları İsteme Adresi: ICI P.K.: 33 Bakırköy İstanbul

Detaylı

19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 93. YILDÖNÜMÜ KUTLAMA KOMİTESİ : AFYONKARAHİSAR

19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 93. YILDÖNÜMÜ KUTLAMA KOMİTESİ : AFYONKARAHİSAR 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 93. YILDÖNÜMÜ KUTLAMA KOMİTESİ İLİ İLÇESİ : AFYONKARAHİSAR : SULTANDAĞI Kaymakam İlçe Jandarma Komutanı Belediye Başkanı İlçe Emniyet Müdürü İlçe Milli

Detaylı

ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ FAALİYET ALANLARI. 10.Kurum Kültürünün Geliştirilmesi ile İlgili Çalışmalar

ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ FAALİYET ALANLARI. 10.Kurum Kültürünün Geliştirilmesi ile İlgili Çalışmalar İ İ İ Ğİ İ Ğ ğ ş ğ ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ FAALİYET ALANLARI Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi 1.Eğitim Öğretim Faaliyetleri 2.Sosyal-Kültürel Sportif Faaliyetler 3.Sosyal Okul Proje

Detaylı

1.TEOG Öncesi Test Çözüm Teknikleri ve Son 2 Haftayı Nasıl Değerlendirmeliyiz.

1.TEOG Öncesi Test Çözüm Teknikleri ve Son 2 Haftayı Nasıl Değerlendirmeliyiz. 1.TEOG Öncesi Test Çözüm Teknikleri ve Son 2 Haftayı Nasıl Değerlendirmeliyiz. Sınava sayılı günler kala heyecanı gözlerinden okunan 8.sınıf öğrencilerimize TEOG öncesi Test Çözüm Teknikleri ve Son 2 Haftayı

Detaylı

Sultanım, müsaade buyurun, ben İstanbul'un çevresini dolaşıp, mevcut suları bir inceleyeyim!.

Sultanım, müsaade buyurun, ben İstanbul'un çevresini dolaşıp, mevcut suları bir inceleyeyim!. HEY GİDİ KOCA SİNAN.. MEKANIN CENNET OLSUN!.. Kanuni Sultan Süleyman devri.. O vakitler İstanbul da su sıkıntısı var.. Problemi çözmek için Sultan Süleyman, Mimar Sinan ı makama çağırır ve Mimarbaşı, milletin

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Ekim 01, 2016-1:20:00 Başbakan Binali Yıldırım, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Seyranbağları Huzurevi

Detaylı

BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ

BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ 3.Sınıflar olarak Kayseri Bilim Merkezi ne düzenlediğimiz gezide Dünyamız ve Uzay, Maddenin Halleri gibi konularla ilgili bilgiler edindik. Eğlenceli ve keyifli vakit geçirdiğimiz

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

Osmaniye Belediyesi Osmaniye Kent Konseyi Eğitim, Kültür ve Sağlık Meclisi Sayfa 44

Osmaniye Belediyesi Osmaniye Kent Konseyi Eğitim, Kültür ve Sağlık Meclisi Sayfa 44 9- ATATÜRK OSMANİYE DE İKEN ÇEKİLEN RESİMLERİ BULMA YARIŞMASI PROJESİ Osmaniye Belediyesi Osmaniye Kent Konseyi Eğitim, Kültür ve Sağlık Meclisi Sayfa 44 ATATÜRK ÜN OSMANİYE DE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARINI BULMA

Detaylı

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Erdoğan, "OHAL uygulaması kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir" dedi. 21.07.2016 / 09:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından

Detaylı

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ 5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ HAZIRLIK SINIFI EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMA BAŞLADIM BİR DÜNYA BIRAKIN SONBAHARIN SESLERİ SEVİMLİDİR HAYVANLAR HOŞ GELİŞLER OLA Her gün erken kalkarım Önce yüzümü

Detaylı

YUNAN'A BEŞ BEŞ BAKİ SARISAKAL

YUNAN'A BEŞ BEŞ BAKİ SARISAKAL YUNAN'A BEŞ BEŞ BAKİ SARISAKAL YUNAN'A BEŞ BEŞ Kurtuluş Savaşı ndan 7 yıl sonra ilk kez bir Yunan Takımı; Selanik Şampiyonu Aris 1, yurdumuza gelmişti. Bu, temeli atılmakta olan Türk-Yunan Dostluğu çerçevesi

Detaylı

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU CHP BODRUM İLÇE BAŞKANLIĞINA YENİLİKÇİ VE BAŞARI ODAKLI BİR SİYASET İÇİN ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI Emre Köroğlu 29 Kasım 2015 Pazar günü yapılacak

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 8

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 8 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 8 BAKİ SARISAKAL SEYAHAT PROGRAMI Padişahımızın Seyahat Programı: Padişahımızın gerek Selanik teki ikamet ve gerek Kosova, Piriştina ve Manastır a seyahatlerinde

Detaylı

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ANAOKULU LKOKUL ORTAOKUL ANADOLU L SES FEN L SES CEM L ALEVL KOLEJ GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : Eylül 2013 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 2 Eylül 2013 Pazartesi

Detaylı

BATIKENT KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

BATIKENT KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BATIKENT KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ Batıkent Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ne zaman açılmıştır? Okulumuz 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında 5 şubede toplam 170 kız öğrenci ile eğitim/öğretim hayatına

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

23 Mart Mart 2015

23 Mart Mart 2015 23 Mart - 29 Mart Mart 9 1 10 2 3 4 5 6 7 8 11 9101113 12 13 23 24 25 26 27 28 29 30 31 13 23 Mart Pazartesi 11:00 - KIZILAY OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU (ATO CONGRESIUM) 12:30 - MUHTARLAR TOPLANTISI (CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları...

TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları... TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları... Hatta Tarsuslular. Dünyanın öbür ucundan gelen Japonlar,Koreliler,Almanlar

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :5. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :2. Syf Sayfası :1-9. Syf SON DAKİKA GAZETESİ BALKAN GÜNLÜĞÜ GAZETESİ Sayfası :7. Syf Sayfası :11.

Detaylı

Sosyal Faaliyetler. Ankara Sanayi Odası. 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Sosyal Faaliyetler. Ankara Sanayi Odası. 2008 Yılı Faaliyet Raporu Sosyal Faaliyetler 29 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Türkiye deki oda ve borsalar arasında düzenlenen futbol turnuvası nın Ankara bölgesi grup maçları Odamızın ev sahipliğinde 15 Mart 2008

Detaylı

CUMHURİYETİMİZİN 90. YILI KUTLAMA PROGRAMI 29 Ekim 2014

CUMHURİYETİMİZİN 90. YILI KUTLAMA PROGRAMI 29 Ekim 2014 CUMHURİYETİMİZİN 90. YILI KUTLAMA PROGRAMI 29 Ekim 2014 1- AMAÇ Bu program, Cumhuriyetimizin 91. kuruluş yıldönümünü daha anlamlı ve daha coşkulu bir şekilde kutlamak ve Cumhuriyetimizin temel ilkelerini

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

Türkiye de azınlık olmak Anket Çalışması

Türkiye de azınlık olmak Anket Çalışması Türkiye de azınlık olmak Anket Çalışması Kişilik Bilgileri: D.1 Hangi yaş aralığında bulunduğunuzu işaretleyiniz. K.1 20 nin altında 1 20-29 2 30-39 3 40-49 4 50-59 5 59 un üstü 6 D.2 Cinsiyetiniz? K.2

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ DÜŞÜNEN ÇOCUKLAR EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ

Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ DÜŞÜNEN ÇOCUKLAR EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ DÜŞÜNEN ÇOCUKLAR EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ GÜNLER EYLÜL-2017 EKİM-2017 KASIM-2017 ARALIK-2017 Pazartesi 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

-,- " ı,='" Sayı : 34203882-821 i)83.9 i '5 '"./05/2013 Konu : 19 Mayıs Atatürk ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı

-,-  ı,=' Sayı : 34203882-821 i)83.9 i '5 './05/2013 Konu : 19 Mayıs Atatürk ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Bölüm: Beden Eğitimi T.C SiNCAN KAYMAKAMllGI ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 34203882-821 i)83.9 i '5 '"./05/2013 Konu : 19 Mayıs Atatürk ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERiNE sincan

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

KIBRIS TÜRK YÖNET+HÎ MECIÎSİ. Vuncü Birleşin 31 EKİİI 1972 SALI

KIBRIS TÜRK YÖNET+HÎ MECIÎSİ. Vuncü Birleşin 31 EKİİI 1972 SALI DÖNEM; II YIL: 3 KIBRIS TÜRK YÖNET+HÎ MECIÎSİ Z A B I T L A P. I Vuncü Birleşin 31 EKİİI 1972 SALI - 2 - GÜÎp)EM: BÖIJ^Î: A 1. 1970 ICira Kontrol (Geçici Hü-ümler) Kural Tasarısı 2. 1971 Kıbrıs Türk Yönetimi

Detaylı

Haftasonu Etütleri Başlıyor..

Haftasonu Etütleri Başlıyor.. Haftasonu Etütleri Başlıyor.. Öğrencilerimizin okul dışında kalan zamanlarını etkinliklerle planlayarak geçirmeleri, onların bedensel ve ruhsal gelişmelerinin sağlıklı sürmesine destek olacaktır. Bu öngörüyle

Detaylı

Uluslararası Buluşma Türkiye Fotohaber, Sayfa 1

Uluslararası Buluşma Türkiye Fotohaber, Sayfa 1 Türkiye 2011 Uluslararası Buluşma/ Türkiye 21 Ekim 30 Ekim Uluslararası Buluşma Türkiye Fotohaber, Sayfa 1 Alman Türk Buluşması Bizi bekleyen gezi nedeniyle hepimiz heyecanlıydık. Uçuş öncesi, bekleme

Detaylı

Yargıdaki skandallar Kollama-filmindeki Yiğit-in durumunu cazib hale getirmekte, Kurtlar Vadisi Pusu-daki Polat-ın durumuna özendirmektedir.

Yargıdaki skandallar Kollama-filmindeki Yiğit-in durumunu cazib hale getirmekte, Kurtlar Vadisi Pusu-daki Polat-ın durumuna özendirmektedir. YARGI İNTİHAR ETTİ *Sevr-le sınırları tesbit edilen Türkiye,Lozanla geleceği şekilleniyor,elleri kolları bağlanıyordu.şimdiki hukuk ise bunun kollarından biri..ahtapot gibi.. etti *Mailime gelen bir notta;

Detaylı

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

Türkmenistan ata yurdumuz

Türkmenistan ata yurdumuz Türkmenistan ata yurdumuz Ağustos 15, 2013-5:41:17 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Türkiye, Türkmenistan'ı ata yurdumuz olarak görüyoruz. Türkmenistan'ın her başarısından en az Türkmenistan kadar büyük

Detaylı

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Üsküdar Meydanı, III. Ahmet Çeşmesi önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin

Detaylı

KADIKÖY İNTAŞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE SOSYAL-KÜLTÜREL ETKİNLİKLER PROGRAMI TAKVİMİ

KADIKÖY İNTAŞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE SOSYAL-KÜLTÜREL ETKİNLİKLER PROGRAMI TAKVİMİ KADIKÖY İNTAŞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2016-2017 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE SOSYAL-KÜLTÜREL ETKİNLİKLER PROGRAMI TAKVİMİ AY HAFTA SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİK ADI SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİĞE

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA KONULARI TARİHİ 1. a) Mesleki Eğitim Çalışmaları (Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları) b) İlçe Zümre Başkanları

Detaylı

SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞININ 2012 YILI SOSYAL FAALİYETLERİNDEN GÖRÜNTÜLER

SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞININ 2012 YILI SOSYAL FAALİYETLERİNDEN GÖRÜNTÜLER SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞININ 2012 YILI SOSYAL FAALİYETLERİNDEN GÖRÜNTÜLER Üniversitemiz Merkez Kütüphane Konferans Salonunda İnovasyon ve Liderlik Topluluğu tarafından gerçekleştirilen Anılarla

Detaylı

Y.Selçuk TÜRKOĞLU Bursa Milletvekili Aday Adayı. Biz Bir Ekibiz Ekibimiz Milletimiz

Y.Selçuk TÜRKOĞLU Bursa Milletvekili Aday Adayı. Biz Bir Ekibiz Ekibimiz Milletimiz Y.Selçuk TÜRKOĞLU Bursa Milletvekili Aday Adayı Biz Bir Ekibiz Ekibimiz Milletimiz MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ Bursa Milletvekili Aday Adayı Türk Milleti karar arifesindedir. Ya İkinci Endülüs, ya da yeniden

Detaylı

ÇOK AMAÇLI SALONUMUZA KAVUŞTUK OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ. Hazırlayan: MÜCAHİT KARAKUŞ Sayfa: 1

ÇOK AMAÇLI SALONUMUZA KAVUŞTUK OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ. Hazırlayan: MÜCAHİT KARAKUŞ Sayfa: 1 Y A K A M O Z G A Z E T E S İ HAZİRAN 2013 EĞERCİ İLKOKULU / ORTAOKULU YIL: 2 SAYI: 4 OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ Saygıdeğer öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İller İdaresi Genel Müdürlüğü

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İller İdaresi Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.İLİ.0.02.02.00-877/3615 29/06/2012 Konu: Başkent Dışında Tören, Kutlama ve Karşılamalar Genelge: 2012/25 Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN Ö N S Ö Z 2012 2013 eğitim öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm eğitim

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Haziran 17, 2016-1:22:00 Başbakan Yıldırım, "Terör örgütünün telkinlerine gençlerimiz asla ve asla itibar etmesinler. Onlar bizim

Detaylı

Gülmekten Öldüren Fıkralar - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Gülmekten Öldüren Fıkralar - Genç Gelişim Kişisel Gelişim AMİN Çok iyi giyimli bir iş adamı Vatikan'a gelir papayla görüşmek istediğini söyler. Kendisini bir Kardinal'e götürürler. Adam ısrar eder. - Sizinle değil, doğrudan Papa ile ve yalnız görüşmek istiyorum.

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Maruf Vakfı Genel Merkezinin Açılışına Katıldı. Maruf Vakfı Genel Merkez açılışı, Vakfımızın Zeytinburnu ndaki merkezinde

Detaylı

ANLATIM BOZUKLUKLARI

ANLATIM BOZUKLUKLARI ANLATIM BOZUKLUKLARI 1. Dün beklenmedik bir sürprizle karşılaştık. Gereksiz Sözcük Kullanımı 2. Yoğun sis sayesinde kaza yapmışlar. Sözcüğü Yanlış Anlamda Kullanma 3. Trafik kazasında yaralananlara başınız

Detaylı

100. Yılında Çanakkale ye Develi den güzel bir ziyaret gerçekleştirildi. Fethinin 562. Yılı olması münasebetiyle gezinin ilk yarısı İstanbul a

100. Yılında Çanakkale ye Develi den güzel bir ziyaret gerçekleştirildi. Fethinin 562. Yılı olması münasebetiyle gezinin ilk yarısı İstanbul a 100. Yılında Çanakkale ye Develi den güzel bir ziyaret gerçekleştirildi. Fethinin 562. Yılı olması münasebetiyle gezinin ilk yarısı İstanbul a ayrıldı. İki önemli tarih, iki önemli şehir bu gezide buluştu.

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI OCAK AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR. Yeni yıl (31 Aralık-1 Ocak)

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI OCAK AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR. Yeni yıl (31 Aralık-1 Ocak) ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI OCAK AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR Yeni yıl (31 Aralık-1 Ocak) Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının ikinci haftası) GÜNE BAŞLAMA ETKİNLİKLERİ Oyun

Detaylı