-,, B i l i m B M, n, i Y L: 1, 'B * V V 3 J K İJ H u1 2 h U B Ju9 JU H m S K E 1 J K u je4u E J İ 3 j SA Y: 2283 l>ull)i) H.'iMidıt, Yrr hm.,..,." name="description"> -,, B i l i m B M, n, i Y L: 1, 'B * V V 3 J K İJ H u1 2 h U B Ju9 JU H m S K E 1 J K u je4u E J İ 3 j SA Y: 2283 l>ull)i) H.'iMidıt, Yrr hm.,..,.">

JohnsonjGeldi. tik. Biz de ihtilaflı bir çağın millî gücümüzü teşkil etmesini sağlamak yolunda tesanüdümüzü mükemmel bir safhaya eriştirdik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JohnsonjGeldi. tik. Biz de ihtilaflı bir çağın millî gücümüzü teşkil etmesini sağlamak yolunda tesanüdümüzü mükemmel bir safhaya eriştirdik"

Transkript

1 M*'" % & yndon merika, rilmesine B o z ı u r t * * *» *» > -,, B i l i m B M, n, i Y L: 1, 'B * V V 3 J K İJ H u1 2 h U B Ju9 JU H m S K E 1 J K u je4u E J İ 3 j SA Y: 2283 l>ull)i) H.'iMidıt, Yrr hm.,..,. Müdür ve imtiyaz İmtiyaz Sab Sahibi: İM : CEMAL TOGAN BOZKUHT Basımevi. Telgraf: ' BO/KURTTelafon; 2*51, Adres: Girne Caddesi, Lefkoşn Kibri». Fiyatı: İS Mı» JohnsonjGeldi Kıbrıs Ekonomisinin Yardımcı Olacağını L Daha Demokratik Anayasa için Yardım istendi BAŞKAN YARDMC1S1, PROBLEM VE İSTEKLERİNİZİ AMERİKA DAKİ POSTLARNZDAN DAHA İYİ ANLAYACAK BİR ÜLKE YOKTUR! DEDİ r<limcisi Lyndon B. Johnson Türk kesimine girerken halkın çoşkun tezahüratına vesile olmuştur. Başkan Yardımcısı da mukabele etmekten geri kalmamıştır mümtaz ' afitl, Amerika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Lyndon Johnson, eşi mm ta ve maiyetindeki zevat, dün leden gram gere- (uk, tam saat 16.00'da adaıza gelmiş ve -efkoşa uçak itamda, Cumhurbaşkan Muatini Dr. Fazıl Küçük ile eşi ve Dışişleri Bakanı Spiros Kipria- BEY k Mıng il ' UDUM u m a EM TM m tarafından karşılandıktan «ra, kendisine Türkiye Bütelçisi Emin Dırvana, ordu, ve Jandarma kumandanediğer bazı zevat takdim iilmiftir. İHTİRAM KTAS Cumhuriyetin kurulmasından ı yana adamızı ilk ziyaret «ı bir Devlet İkinci Başkanı ütıyle, Johnson, Kıbrıs ordu- su mensuplarından kurulu bir ihtiram kıt asını teftiş etmiş ve bazı erlerle konuşmuştur. DR. KÜÇÜĞÜN KONUŞMAS Bundan sonra Cumhurbaşkan Yardımcısı Dr. Küçük, dost A- merikanın Cumhurbaşkanı Yardımcısına hoş geldiniz demiş ve şu konuşmayı yapmıştır: Cumhurbaşkanı Başpiskobos Makarios, şahsım ve Kıbrıs Cumhuriyetinin bütün vatandaşları adına sizi karşılamaktan büyük bahtiyarlık duymaktayım. MÜŞTEREK MENFAAT Halklarımız, eoğıafik bakımdan çok uzak oimakla beraber, biz Kıbrıs'ta, halklarımızın, kuv vetli dostluk bağları, karşılıklı saygı ve müşterek menfaat ve JOHNSON UN BUGÜNKÜ GEZİ PROGRAM CUMHURBAŞKAN YARDMCS SAAT 9'DA GİRNE CADDESİNDEN GEÇECEK Amerikan Cumhurbaşkan Yardımcısı Mr. L. Johnson ile maiyeti bugün sabahleyin saat 9'da Lidra Palas otelinden hareketle açık bir araba içerisinde şehri dolaşacak ve bu arada Girne Caddesinden geçerek sıra ile İçişleri Bakanlığını, Temsilciler Meclisini Dr. Küçük'ün resmî ikametgâhını ve son olarak da Cumhurbaşkanlığı Sarayı rn öyaretle muhtelif görüşmeler yapacaktır. Cumhurbaşkan Yardımcısı öğleden sonra saat 4'de adamadan ayrılacaktır. S E Y A H A T. A ıra ile çok ver ^ i e f k o ş a t ü r k b a n k a s i l t d. _.... _ müracaatla bunu elde etmiş ol İgfKOŞA MAGUSA LARNAKA U M ASOL TEL: 2389 TEL: 2435 TEL. 383 ideallerle birleşmiş olduğuna inanıyoruz. Adalet, hürriyet ve insan haklarının esas prensiplerine bağiı kalmak hususunda her iki tarafın izhar ettiği kuvvetli arzunun zamanla bu bağları, ve bu karışık dünyada bu prensiplerin korunması yolunda birlikte çalışma azmini kuvvetlendireceğine güveniyorum. t a k d ir e d il e n h u s u s Cumhurbaşkanı Yardımcısı, mümtaz misafirimiz ve büyük barış-sever bir devletin temsilcisi olarak burada hazır bulunmanız, memleketinizin Kıbrıs a karşı gösterdiği ilgi, iyi niyet ve dostluğun çok takdir ettiğimiz bir nişanesidir. Bu şüphesiz, memleketlerimiz arasında mevcut olan iyi münasebetlerle işbirliğinin daha da kuvvetlenmesine yardım edecektir. GURUR VE BAHTİYARLK Sayın Başkan Yardımcısı, vatandaşlarım, ziyaretiniz ne ne kadar kısa olursa olsun, sizi mümtaz misafirleri olarak görmekten gurur ve bahtiyarlık duymaktadırlar. Kıbrıstaki kısa ziyaretinizin zevkli geçeceğini, ve bu ziyaretinizin faydalı o'masma çalışabileceğimizi ümid ederim. AMERİKANN GAYELERİ Dr. Küçük ün konuşmasına cevap veren Amerika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Lyndon Johnson, şöyle demiştir: Memleketinize gelerek, hayat yolunda kahramanlık gösteren halkınızla dost olarak görüşmek fırsatını bulduğumuzdan şeref duymaktayız- Bu yıl içerisinde Cumhurbaş- BAF TEL 2382 ÖNEMLİ ROL Biz Amerika lılar, Kıbrıs'ın birçok asırlar boyunca oynadığı önemli rolü daima hatırlıyoruz. Hür ve bağımsız bir Kıbrıs ın istikbalde de daha önemli ve yapıcı bir rol oynayacağına güvenimiz vardır. Bağımsızlığınız bu ilk yıllarda, karşılaşmakta olduğunuz problemlerinizi ve arzularınızı Amerika daki dostlarınızdan daha iyi anlayabilecek bir mem leket yoktur. Biz de yeni bir devletiz. Biz de Kıbrıs gibi bağımsızlık yo'unda yürümeği seç tik. Biz de ihtilaflı bir çağın millî gücümüzü teşkil etmesini sağlamak yolunda tesanüdümüzü mükemmel bir safhaya eriştirdik ve ayni maksat için birlikte çalıştık. PAYLAŞMA Birleşik Amerika da devaml' ve her zamana mahsus maksadımız, kendi kaynaklarımızı tamamen geliştirerek, bütün halkımızın hayat standardını yükseltmek, ve millî gayretlerimi?.i bütün insanlık için barış teminine hasretmektir. Bu hedefleri sizinle müştereken paylaştığımızı biliyoruz. Hür dünyanın diğer hükümetleri ile birlikte Kıbrıs ın ekonomisinin geliştiril mesi ve halkının kalkındırılması yolunda bizim de yardımcı olacağımızı ümit ederiz. İLGİYE MAZHAR Kıbrıs gurur duyması gereken bir maziye sahiptir. Bağımsızlığının en büyük değeri, mil kanınızın Birleşik Amerika ya yaptığı ziyaret sırasında kendisiyle görüşmek fırsatını bulmuştuk. Başkanmızla bir" kere daha görüşmeyi, kendisine refakat eden diğer mümtaz Kıbrıs- lî teşekküllerinizi dıştan talimat almaksızın veya kontrol edilmeksizin size verilmiş olan fırsattır, Bu hedeflere başarlı larla bir kere daha konuşma- rrtak yöiundaki gayret'erinizle yı, ve henüz tanışmak fırsatını Birleşik Amerika nın daimî dost bulamadığımız Hükümetinizin luk, ilgi ve iyi niyet temenni sair liderleri ile de görüşmeyi timid ederiz. lerine mazharsınız. (Devamı dördüncü sayfada) GÜVENEBİLİRSİNİZ Başkan Yardımcısı Lyndon B. Johnson'u karşılamak için uzak kasaba ve köylerden halk onun elini sıkmak için bir birleriyle yarış etmişlerdir. MS*!? gelen Kıbri.s Türk Kuvvetleri Alayında kutlanan 80 Ağustos, töreni Kıbrıs Türkünün göğsünü kabartmış ve Türk olmanın sevin cini ve gururunu tattırmıştır. Türkün Büyük Bayramı Bün Kutlandı Sunalp, Türk Alay Sancağını üruğ a Emanet Etti SANCAK, HER ZAMAN, KAN VE CAN PAHASNA DALGALANDRLACAK Türkün büyük bayramların Askerî gösteriler, yağlı güreş büyük takdir topladı dan biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, dün, Kıbrıs taki Türk Kuvvetleri Alayı kampında yapılan parlak törenlerle kutlanmıştır. Tören sabah saat 9.00 da başlayacağı halde, sabahın saat altısından tören saatine kadar kampa seriyci akını devam etmiş ve adanın her tarafından gelen büyük küçük binlerce Türk, buradaki emniyetlerinin en büyük teminatı Mehmetçikleri görmek için kampa koşmuştu. ALAY SANCAĞNN TESLİMİ Bütün davetli ve seyirciler yerlerini aldıktan sonra, önde bando ve Bayrak Kıtası olduğu halde asker, gösteri sahasında yerini almıştı. iki yıldan beri adamızdaki Türk Kuvvetleri Alayı Komutan!ığını yapmış olan General Tur- ut Sunalp, Merhaba Asker diye askeri selâmlamış ve onların bayramını kutladıktan son ra, Sancak Kıtasını ileriye çağırmıştır. SUN ALP İN SÖZLERİ Alay Sancağını kendisi alan General Sunalp, Alayına emanet edi en şeref sembolü Sancağı, yeni Alay Komutanı Kurmay Albay Necdet Uruğ a şu sözlerle teslim etmiştir: Değerli Komutanım, Asil Türk milletinin kahraman Alayına emaneti olan şanlı sancağımızı size tevdi e- derken büyük bir huzur İçerisinde bulunuyorum. Bu alaya mensup şerefli askerler sancağı korumak uğtuna yeminlidir "unlarını vermeğe ler. İlâvem izi Unutmayınız Gazetemiz Bozkurt, bugün 80 Ağustos Zafer Bayramı ve Lyndon Johnson ıın Kıbrıs a Gelişi dolayısıyla Ö7.el bir Ll&ve hazırlamıştır. Parasız olan bu ll&veyl haylinizden İstemeği unutmayınız. Resmimiz, Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı Kampında dün akşam tertiplenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Balosuna İştirak eden mümtaz misafirlerden iki ayrı grubu tesblt etmektedir. Siz Komutanlarının ve kahraman alayın bu şerefi yüksek tutacağına mutlak güvenim vardır. Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı, sancağı ile payidar olsun. ÜRUG UN KARŞLĞ Kurmay Albay Necdet Üruğ da, sancağı teslim aldıktan son. ra, Muhterem Generalim, Bana emanet buyurduğunuz asil milletimin vediası bu şanlı sancağı, her zaman ve her yerde kanun ve canım pahasına da olsa şan ve şerefle dalgalandırmağa devam edeceğime ben de huzurunuzda and içeit:rim demiş ve halkı coşturmuştur- ASKERN TEFTİŞİ İstiklâl Marşının çalınmasından sonra, Türkiyenin Kıbrıs Büyükelçisi Emin Dırvana, Merhaba Asker diye askeri selâmlayıp, bayram'.armı kutladıktan sonra, beraberinde General Turgut Sunalp ve yeni Alay Komutanı Kurmay Albay Necdet Üruğ olduğu halde askeri teftiş etmiştir. ÜSTEĞMENİN KONUŞMAS Askerin teftiş edilmesini müteakip Üsteğmen Vural Üstol. günün önemini belirten kısa, fakat özlü bir konuşma yapmıştır. Konuşmasına Sayın büyüklerim ve Aziz Kıbrıslfar diyerek başlıyan Üsteğmen Üstol, Ağustos ayının Türk tarihinde, Türk ordusuna zafer tacı giydiren bir ay olduğunu söylemiş ve 30 Ağustos un, Türk tarihinin şahikalar yaratan amansız bir mücadelesinin, son dam'a kanındaki eşsiz kudretinin, bitmez tükenmez enerjisinin ve ebedî hayatiyetinin bir hikâyesi olduğunu belirtmiştir. TÜRKÜN İRADESİ KARŞSN- DA TAHTLAR, TAÇLAR MAHVOLUR (Devamı dördüncü sayfada) Türkiyenin Her Yerinde 30 Ağustos Bayramı Törenleri Yapıldı Ankara (Basın-Yayın): 301Dumlupınar Zafer Tepe ve Tür-11anılmış; Atatürk ün manevi ı ranf i İlerden yapılmış fojr çelenk Ağustos Zafer Bayramının 40 kiye'nin birçok yerinde birer huzurunda üç dakikalık saygı koymuştur. mcı yıldönümü dolayısıyla dün kutlanmıştır. duruşudan sonra Genel Kur-1 Daha sonra 27 Mayıs Devrim Ankara'da Anıt Kaıblr ve Hl- Kırmızı Beyaz Karanfiller may Başkam Orgeneral Cevdet.şehitlerinin mezarları ziyaret pordrom; İstanbul, İzmir, Törene İstiklâl Marşı ile ba - Sunay, kabre kırmızubeyaz ka (Devanu dördüncü sayfada) mm j

2 m OKUYUCU MEETUBUı YETİM KÖY AKARG (PİTARGU) Akargı Kasabadan 14 mil doğuda ve etrafı Rum köyle ri ile çevrilmiş olan bir Türk İ: köyüdür. Bu Türk köyü ge rek civar köylerin baskısı ve gerekse Hükümetin ilgit ü r k m a a r if m ü d ü r l ü ğ ü n d e n : Münhal Öğretmenlikler Orta, Meslekî ve T^ktıik Öğretim Müesseselerirnizde ders yılında Edebiyat, Matematik, Fizik, Kimya, Fen Grubu, İngilizce, Beden Eğitimi (Bayan) ve Ticaret Dersleri ite Kız Teknik ve Erkek öğretim branşlarında münhal bulunan öğretmenliklere müracaat i Eylül, 1962 tarihine kadar temdid edilmiştir. Yukarıdaki branşlar üzerinde mezkûr tarihe kabulü, kadar müracaatta bulunan öğrtîtmen adaylarının seçimleriyle ilgili olmak üzere, adaylardan, (a) Edebiyat, Matematik, Fizik, Kimya branşlarından Üniversite mezunu o anlarm 3 Eylül, 1902 tarihinde, (b) Fen Gurubu, ngiilzce, Beden Eğitimi (Bayan), Ticaret, Kız Teknik ve Erkek Teknik öğretim branşlarından yüksek öğrenimlerini yanların 4 Eylül, 1962 tarihimde. tamamla, Türk Maarif Dairesinde U.e arasında yapılacak ınulâkata öğrenim belgeleriyle birlikte o:unur. gelmeleri rica Kitablar Geldi HAZM REMZİ HÜRRİYET TCARETEVİ Ders yılında okutulacak en son baskı Orta Okul Lise ve Kolej kitaplarının Tam Set Olarak gelmiş ve satışa çıkmış olduğunu müjdeler TEL: 3364 Girne Caddesi Lefkoşa. Yemek yemek bir zevktir Yemeğinizi mühürlü kutularda satilan eşsiz Fiştik Yaği ile pişiriniz YUtcıek kaliteli İr Kokutul vt iki (üziilmiij i Halli Fittik Yağı. (Kıbns Hükümet Lâboratuvannın GA 1139 numaralı Resmi Tahlil Sertifikasına sahiptir) Belçika'nın S A. HULERES VANDEMORTELE 9 Fabrikasının Mamulüdür Her Yerde Satılmaktadır lenmemesi yüzünden bet baht bir durumdadır. Buraya gelen Hükümet adamları ve diğer ziyaretçi ler bu durumu gördükleri zaman alaylı bir tavırla gülüyorlar. Acaba köylü bu durumu düzeltmek için çalışıyor, fakat kendilerine yar Hım edecek bir dayanak bu lamıyorlar. Hükümet adamları geldiği zaman köyün bir öğretmen evine, bir okula, bir camiye, suya, telefona ve yolların tamirine ihtiyacı olduğu söylenildiğinde kafa sallayıp gidiyorlar. Köylü bir şey olacak diye kendini ümide bağlamak tadi.r. Fakat bunlar köyden ayrıldıkları zaman her şeyi unuttuklarını bilmiyorlar. Ben bunu nereden anladığı mı sorabilirsiniz? Elbette sorabilirsiniz bunda da hakkınız vardır. "Hükümet Hulu yu, Falyaya bağlamağa çahşırken bu köyü Huluya neden bağ lamıyor? Bunu Hükümete üç seneden beri söylemekteyiz fakat ilgilenmiyor ki? ilgililere soruyoruz acaba Kıbns ta Akarg. (Pitargu) ismine bir köyün mevcut ol duğunu biliyorlar mı? Lütfen cevap versinler. Ekrem Osman Yelesen Herkesin Beğendiği Yağ PENGUN Brand Yemek Yağlarıdır En müşkülpesent müşterileri dahi memnun bırakan PENGUN Brand Yemek yağ lannı siz de bakkalınızdan ısrarla isteyiniz. Beğenecek ve en yakın dostlarınıza tavsiye edeceksiniz. Çünkü PENGUN Brand Yağlar Hafiftir Lezizdir Mideyi Yormaz. Kıbrıs Genel Mümessilleri ANK Şirketi Lefkoşa Büfe icarı Gençlik Gücü Lokali Büfe si 1 Eylül 1962 tarihinden iti baren bir yıl müddetle icar edileceğinden teklifname davet olunur. Teklifnameler kapalı zarf içerisinde en geç 30 Ağustos Perşembe günü ö.s. saat 5 e kadar idare Hey etinin eline varmış olmalıdır. îdare ley eti en veya herhangi bir teklifi ka bul etmek mecburiyetinde değildir. Daha fazla bilgi edinmek istiyenler kulüp sekreterine müracaat edebilirler. Gençlik Gücü İdare Hey etinden SAYN HALKMZA Hindistanm 26,000,000 Kapitalli TRİTON, n su ra n c e co. L T D ^igorta kumpanyasının Kıbrıs Genel Acenteliğini deruhte ettiğimizi bildirmekle şeref duyarız. Sigorta çeşitlerinin hepsini; X. OTO SİGORTAS. 2. YANGN SİGORTAS. 5. İŞÇİ SİGORTAS. 4. g e m i y ü k l e r i sig o r t a s i. Yaptığımızı alâkadarlara aynca hatırlatırız. En seri iş ve sağlam bir sigortayı Yalnız TRİTON Sigortası Sizlere Verir Sayın müşterilerimize her türlü kolaylıkları gösterip arzulanan sigorta poliçelerini derha yaptığımızı müjdeleriz. Sigorta yapmadan evvel mutlaka bizleri görünüz. MEHMET MUHARREM STK t \ Cumhuriyet No. 11 -Tel: 5308 LEFKOŞA. (BOZKURT) 31 Ağustos 1962 Cuma «tu t ı «* »»»» Sabah Yayını: Açılış ve program Kur anı Kerim Ney taksimi Saz eserleri Haberler Yurttan sesler Hafif melodiler Günaydın çocuklar Göııtil Akından şarkılar Org ve akordeon müziği Kapanış öğle Yay ını: Açılış ve progra m Karma Türk müziği Öğle melodileri Mülkiye Ecevit ve Ahmet Çağandan şarkılar Haberler İngilizce program Kapanış Akşam Yayım: Açılış ve program Gülseren Güvenli den şarkılar Çocuk saati Pepsi Kola programı Yeni plâklar Koka Kola programı Sevim Taniirek ten şarkılar Haberler Lânitis programı Hafif gece müziği Fikir esintileri Hakkı Derman topluluğu Keman soloları Fen konuşması Sanatkârlardan türküler Haberler Cuma konseri Kapanış 31 Ağustos 1962 Cuma Açılış ve program Çocuk saati Lassie Lindon Conson un Ankara ya varışı Aktüalite Kıbrıs ta Türk alayı isimli bir filim Aralık ve Cumartesi programı Meçhul Kakramanlar isimli Türkçe filim. Başrollerde: Ayhan şık, Sezer Sezin ve Turan Seyfioğlu Mevlit Merhum Hoca Mustafa Hakkı Efendi ile zevcesi Zahide Hanım ruhuna 31 Ağustos Cu- Jj ma günün ikindi nama zindan soma Selimiye S Camii nde mevlit oku- X tıkacağından, saym dost ve akrabaların gel meleri özlenir. $ Evlâtları»{< X^«x«*x~x x»x~x~x Kulakları ağır işitenler için âletler duyma g ö z l ü k l e r i AEBOS" Bildiğimiz gölüklerden daha ince V.S. AYRCA Dünyaca tanınmış fabrikalardan REXTON VENNA OTCON gibilerinin en geliştirilmiş (1962) modelleri vardır. Z.. EVTMADS 17-21, KLEANT1 HR1STOF1Dİ SOKAK TELEFON 3309 LEFKOŞA Dünvaca Tanınmış Hint Fakiri BAD1R ŞAM 1 ve 2 Eylül Cumartesi Pazar Akşamlan LEYMOSUN TAKSİM DENİZİNDE Akla durgunluk veren Numaralar Gayet zengin fal gösterileri CU M A, 31 AĞUSTOS, 19fi2 Commonweaîth Bursları Alan Kıbrıslılar Belli Oldu Britanva Yüksek Komiseri Burs Kazananlara M M. M, Britanya nın Kıbrıs Yüksek Başarı Diledi 2ita ~ Komiseri Sir Arthur Clark, 1932 Commomvealth Bursları ile British Council* Bursları ismi altında burs kazanan Kıbrıslı ları, başarılarından dolayı tebrik etmiş ve onlara başarılar dilemiştir. PARTİ Yeni ders yılının başlarında çalışmalarına başlamak için kısa bir zaman sonra Britanyaya gidecek olan burslu Kıbrıslılar, Britanya Yüksek Komiseri Birinci Sekreteri Dorman ve eşi tarafından Çarşamba gün şeref lerine verilen partiye katılmışlardır. Partiye katıianlar arasında Adalet Bakanı Sulyotis de vardı. BURSLAR Verilen burslar iki Commonwealth Bursu, yedi Commonwealth öğretmen Eğitimi Bursu ve altı British Council Bursun dan müteşekkildir. Halen Commonwealth Bursu ile Britanyada üç Kıbrıslı bulunmaktadır. Bunlardan biri öğretmen eğitimi bursuna sahiptir. BURS KAZANANLAR Burs kazanan Türkler şunlardır: Commomvealth Bursları Türkler Mirata: (Su Dairesinde Mühendis. Lefkoşa'lı. B'araj plânlanması ve inşaatı üzerinde çalışmaktadır). Londranın tmperial Fen ve Teknoloji Kolejinde M. Sc. digrisj ile sonuçlanacak inşaat mühendisliği için iki yıllık burs almıştır. Münir Muhtaroğ-lu: (Türk ö ğ retmen Kolejinde öğretmen) Manohester Üniversitesi Eg-jtim okulunda, öğretmem eğitimine atfen eğiüm ile ilgili olarak bir yıllık yüksek çalışma kursu için burs almıştır. Haşan Madj: (Malya İlkokulunda Müdür) Birmingham, Üni versitesi Eğitim Şubesinde, îda re ve Baş öğretmenler için bir yıllık kurs takiıb edecektir. özdemir Emin: (Leymosun 19 Mayıs Lisesjnde İngilizce Öğretmeni) Leicester Ünjversi tesi Eğitim Enstitüsünde İngilizce üzerinde bir yıllık kurs takib etmek için fojr kurs almış tır Ali Riza Mehmet İnce: (Lefke Orta Okulu nda öğretmen) Liecester Üniversitesi Eğitim Enstitüsünde İngilizce üzerinde kurs takib etmek jçin bir burs almıştır- British Council Burslan:- Halil Direkoğlu: (Maarif Dai resi Baş Müfettişi). Di rekorlu, Kuzey Galyanın Univercjty kolejinde Lisanlar üzerinde Dip loma kursu için kaibul edilmiş- Satılık Ev Lefkoşa nuı Aylûka mahal lesi, Hacı Sadık Sokağında bulunan 6 numaralı ev satılık tır. Hane, üç oda, hol, teras ve geniş bir avludan müteşekkildir. 2 Eylül Pazar gün saat 12 den evvel Atatürk Meydanında aleni müzayede ile satılacak olan ev için, her hangi bir müracaat yukarıda ki adrese veyahut Tellâl Mus tafa Çoroniğe yapılmalıdır. NOT: Mahn, değerini bulmadığı takdirde en son fiata teslim edilmesi mecburiyeti yoktur. -:~X"X~xkkk XK X X X^~x ^">c~>**«*<"x**<"x-**x"x"x**x ~X"X«<x.<x >.x ***: Şimdi kulaklarımda çınlayan o sesten başka bir sesdeğil. Çocukluğumun sabah uyku lan araşma sinen o seste saf, temiz bir inanç özü vardı. O sese duyulan saygı, o sesin Arapça sözlerine karşı beslenen bağlılık güzeldi. Filiz ne yapıyor?. Beni nereye, neçin ge çirdi?. Burada dinî bir görünüm içinde kendi aramızda nikâh töreni mi yapacağız?. Onun yanında, O'nun ardında ben neyim?.. Filiz dilediğince yapıyor, yaptığım da beğendiriyor. Camiin aydırdığında ikimiz ne arıyoruz? Filiz i buraya kadar alıp gelen duygu nedir? Camiden yavaş yavaş çıktık. Filiz ayrılmak istiyor gibi davranıyor. İçinden bir dua mı ediyor?. Yüzüme bakarak birşeyler söyledi. Camiin dış yüzünde sevimli bir incelik yok. Mağusa Kapısına doğru yürüdük. Surların dışına çıktık. Gepiş caddenin kenarındaki büyük ağaçların altında bulunan baharın kokusunu duyar gibi olduk. Sustuk u^u? zaman' Filiz, hâlâ camide dolaşıyor, hâlâ gözleri maviliğin uzaklarında. Bir ay sonra başlayacak bahann ağaç dallarındaki ilk müjdecilerini mi gözlüyordu.? Yürüdük.. Durmadan yürüdük. Filiz iyice yoruldu. Bende ondan geri kalamazdım. Eve döndüğümüzde, büyük yapraklı Akdeniz ağaçlan kararmıştı. Hava elektrikli. Kapkara bulutlan Akdeniz in gökyüzüne hiç yakıştıramıyorum. O gü- MAAD 182- ( 3 ) zelim mavilik şakıyıp durmalı. Nerere?.. Bazı günler bulutlar iniyor, odalarımızın içinde bizimle arkadaşlık etmek istiyorlar. Yağumr tam sağanak. Gök bütün şiddetiyle boşalıyor Yağmur tanelerinin iriliğinde bile bir garin- «**8^ 0 ka<la* sık ki uç dört metre ötesi gorünmüyor. Cemaat gazetesinin yönetim yerinden dışanya diktim S 'f i'ç K ^ğm ur, Akdeniz i Lef koşaya boşaltmak niyetinde. Arada bir duruyor, bir gök gurultusu, bir patırtı, sonra tekraryağmur esi yoluna harcadığımız emeklere iyi*- divamt lar. Okulda, uzun boylu Fahri H*e.yer?iyor da yine hemen f i 4 S"- artıklarının artımarı faaliyette f t L ı ve rı ad,m, ft U e g e ç i S H t 2 tî5. kıska- duvarı arasında bir saat- ten fazla kaldım. Basımevi kokusu, gazetecilik hayatı çok ıyı, çok tatlı ama yazılım bazıt nmn huzurunu kaçırdığ, için benim dekjt hatun bozulmuş oluyor Yazılarındı 1 F İN D A N tir H. Direkoğlu, burada Profesör Palme ıin idaresi altında çalışacaktır. talar Ortaokulunda öfcm» fs lta e»ereuml burs kapanmıştır... Haydarpaşa Ticaret Lisesi Müdürlüğünden: Okulumuza öğrenci kaydına 3 Eylül 1962 Pazattej başlanacaktır. Kaydolmak isteyenlerin aşağıdaki belgelerle Miid lüğümüze müracaatları lüzumu bildirilir. Belgeler : 1. Orta Okul Diploması. 2. Doğum Belgesi (Kaza İdare Amirliğinden) hüviyet cüzdanı x6cm boyutunda başı açık ve öğrenciye yak, tavırla çekilmiş 4 adet fotoğraf, ve Birinci taksit okul duhuliyesi v.s. 7 5qq NOT: Yukarıdakilerden bir tanesinin dahi eksik ol ması halinde kayıt yapılmaz. 59, Arasta Sokak. Tel: Lefkoşa M. EBEOGLV Kıbrıs Genel Mümessili Herkesin Ticaretevindeki Büyük Tenzilâtlı Satışa Koşunuz! 31 Ağustosdan 1 Ekime kadar devam edecek muazzam tenzilâtlı satışta: Elektrik Süpürgeleri, Ocaklar, Ütüler, Cilâ Ma kineleri, Ses Alma Cihazı, Saç Kurutma ve Patates ayıklayan Cihazlar, Ütü masaları, Hediyelikler, Valizler, termoslar, Tüvinsetler, blûzlar, Kostüm ve Etekler, gömlekler, kıravatlar, Papyonlar, yün çoraplar, gözlükler, Tuvalet eşyaları v s. v.s. ÖZER MEMDUH TÜRKMEN HERKESİN TCARETEVİ 12, Kadınlar Pazarı Meydanı' Lefkoşa l«ıâ>, «İ»* «il 1*1 >ı ««AııilhA jlh. SİNDE PANAYR Eylül, Cuma 13 Eylül, Perşembe 12 Eylül, Çarşamba 15 Eylül Cumartesi 16 Eylül, Pazar MESARYÂ OVASNN S E R İ N GECESİNİ * Çarpışan otomobiller * Uçan roketler * Adanın dört bucağından davet edilj tüccarların satış köşeleri. K O Ş U N U Z nan bu adamda küçük bir sağduyu çabası da yok. Kim için, ne için çalışıyoruz?.. O k' için çalışıyor?.. Okulun içinde bir engel yığ >. olduğu belli, dışarda birçok zihinleri çelmek-j te, bir çok iyi niyetlilerin temiz duygulann* şüpheler saçmakta. Milli birleşmeyi sevmiyor îağm ur şakırdadıkça coşuyorum. YajjpH öyle büyük bir iştahla yağıyor ki... Fahri Hu* şeyin yağmunm içinde, gök ondan Türk r maatinin öcünü alıyor. Bü aydının görüp duyduklarında yaî cak bir yön vardır demek, okonııda bazı duj güncelerin harekete geçmesi gerekiyor mektır. Bu uğraşma sevilmez, övülmez neler sevilip övülebilir?.. Toplumun durum1! nu bilen bir kafanın toplum için ç a l ı ş nıast öip şartlardan biri. Ben yazmıya devanı ediyorum. Cemaat1 sahibine yazılarımı yayımlamaması için yap lan baş vurmalar sonuçsuz kalıyor. Hatta senin yönetim kurulu gizlice yapılan bir top antıda gazetecilik yönümü incelemiş, yazı 1 yazmamam çin bir tedbir alacaklarmış- Nasul Niçin? Niye?.. Bıı gözdağı mı yoksa. Bir az gın ihtar mı?.. Değil, hiçbirisi değil- Böy* bir karar alınamaz ki.. Bu oturumda bulunul da bu konuyu konuşmak cesaretini göstererr lere ne denebilir?.. Kimi hangi yoldan alıkoy inak istiyorlar?.. ( Devamı var).". v>x."x~x«x~x~x»x*x«x X~X X '** Y i S A L O R isa M A Â K T A < > Ur

3 - :, un Kıbrıs Türk fiavmda Tertiplenen Muazzam Kuvvetleri 1962 Gösterilerine Hatıra Türkiye Büyükelçisi Emin Dirvana, Alayın eski Kumandam Tuğgeneral Turgut Sunalo ve MM Alay Komutam Kurmay Albay Necdet Ürug selâm resmini alıyorlar P ııwı«ıiıwıwıniiiiıi]jia""i i; ;r.~î n, Şanlı Ordumuzun.kahraman Mehmetçikleri resmi geçit esnasında- Gerillâcılardan bir grup gösteri hareketlerinde-

4 Amerika Cumhurbaşkan Y ardımcısılyndon B. Johnson'un Kıbns'ı B gnh Hata». ı 1 Lyndon B. Johnson Hava alanında Cumhurbaşkan Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük, Dışişleri Bakanı Splros Kiprianu ve Amerika nm Kıbns Büyükelçisi Fraser Wtlkins tarafından karşılanırken Lyndon B. Johnson ve Dr. Fazü Küçük Lefkoşa Hava Alanında yapılan merasimde şeref kürsüsünde. Lyndon B. Johnson Kıbns Ordusuna mensup bir İhtiram kıtasını Lefkoşa Hava Alanında teftiş ederken. Türk kesiminde muazzam bir Türk topluluğu tarafından karşılanan Başkan Yardımcısı neşe ile.efkoşa Türk Erkek bandosunun çaldığı Ame 'kan marşlarını dinlerken. ism m RipH \' -M Kendisine sıcak ve içten gelen bir karşılama töreni yapan Türklerln bir bir ellerini sıkan Balkan Yardımcısı kalabalık arasından İlerlemeğe çalışırken. * ' * ' -''V -." mmmmmaemmtam.'* Yardımcısı bir anda kalabalıkla haşır neşir oluvermiştir. Lldnı Palas Otelinin avlusuna girmesine rağmen hauc etrafını sarmakta devam etmiş ve Başkan Yardımcısına ho5 geldiniz demek için birbirleri ile yarış etmişlerdir. Başkan Yardımcısı yanında Bayan Johnson da oteune henüzhalkmlzdlhamınd8i > A N S A Y İ SAs* ORTAft S.i,» «.

5 AĞUSTOS, 1962 İf t lf tf H t f ff iff fı " '» ««M lltlııu,,,,,,!... "H<MllU MNHMnUHmw ) aj SAYFA 3 r. S1 tm* ı îiırtmil ;A BURCU: (21 Ocak - 20 Şubat) Yanıldığıma kabul etmekle iyi bir şey yaptığınıza şüphe yok { anıa, mesele bununla bitmiyor. Kanaatimizdeki değişikliği ona da anlatmalısınız. JK BURGU: (21 Şubat -20 Mart) Aşk, her türlü sunilikten sıyrıldığı ve yüzde yüz samimi olduğu zaman hakikaten bir mucize kadar güzeldir. Sevildiğinizi bilin ve iftihar edin ; BURCU: (21 Mart - 20 Nisan) Kendinizi ne kadar zorlasanız nafile. îpiıı ucunu bir kere s kaçırmış bulunuyorsunuz. Kaderinizi bir miiddet için olayların seyrine bırakmalısınız. HOCA BURCU: (21 Nisan - 2- Mayıs) Kimseden f kimseye hayır yiktur diyenlere kulak asmayın. Bu, gelişigüzel söylenmiş bir lâf. Meselâ hiç! ünât etmediğiniz biri, size iyilik edecek. İKİZLER BURCU: (21 xmayıs -20 Haziran) Üstünde en çok durduğunuz tasavvurlardan biri, bu gül hakikat oluyor. Başka bir lâf. Hiç unutma diğiniz biri size bunun aksini ispat edecek. VE.MGEÇ BURCU: (21 Haziran -20 Temmuz) Bir- bire şaşırır gibioldıınuz- Bilâkis çok soğukı ve ketum davranmak mecburiyeti ndesi- Elinize geçen fırsatı iyiye kullanınız. BURCU: (21 Temmuz - 20 Ağustos) En iadık bir anda onuıı size karşı olağanüstü k kadar yakınlık göstermeye başlamasını cize telâkki etmeniz abes. URCU: (21 Ağustos - 20 Eylül) Yalnız J hürmet kâfideğil. Ona karşı manevî saymevzuunda da çokdikkatli davranmak mec- Çuriyetindesiııiz. Yoksa âhenk bozulur. lerazl BURCU: (21 Eylül - 20 Ekim) Herkesin olduğu gibi, sizin de bazı zayıf taraflarınız var. Bu normal bir şey. Ama biraz daha ketum davranabilirsiniz sizin için daha iyi olur. AKREP BURCU: <21 Ekim -20 Kasım) Evet, ortada bir dert var. Fakat bunun ne olduğunu ikiniz de bir türlü kestiremediğiniz için amf m nunmm zuluyor. Netice: Yersiz hırçınlıklar. VAYBURCU: (21 Kasım - 20 Aralık) Kimin kimi daha fazla sevdiği mevzuunda tereddüde ve ıraka kapılmanın lüzumsuzluğu meydanın, sizin hâlâ bunıı düşünmeniz abes- BURCU: (21 Aralık - 20 Ocak) Dilin toryoktıır diyenlere hak vermek lâzım. Heıaklına esen her şeyi söyleyebilir. Bütün mekulaklarunızı zamanında kapamakta. ile Satış Kaziveranda 15 dösıa (Mesaha dönümü) taryol üstünde. M ev.timlerde. veranda 9 dödörçümü) tarçiftliği yanında, R U M B A S N BİZ DE YUNAN BAYRAKLAR İLE SEMTİMİZİ DONATALM Mahi, Lyndon Johrıson'un Türk Semtinde geçeceği yolların Türk bayrakları ile donatılmasını ele alarak şunları yazıyor: ürkler bu hareketleriyle yeniden adada Tiirklerin mevcudiyetini tebarüz ettire rek yanlış intiba yaratmaya çalışıyorlar. Türklerin semtlerini Türk bayrağı ile süslemesi Kıbrıs ve Amerikan bayrakları ile donatılmış o- lan Rum semti sakinlerinin nefreti ile karşılanmıştır. Bu tahriklere cevap teşkil etmesi için akşamdan (Çarşamba) Rum semti de Yunan renklerine bürünmüştür. Biz bütün Rum halkının Türklere karşı mavi-beyaz renklerle semtini donatmak şartıyle onların ha reketlerinin yersizliğini ispat emeliyiz. Bozkıırt un Notu: Mahi ga zetesi, bugün, Türk dünyası nın en büyük günü; en büyük Zafer Bayramı, Atasının düşmanı denize dökmesini emir buyurduğu gün olduğu mı unutuyor gibi görünerek Türk semtinin Türk bayrak- larıyle donatılmasını yanlış aksettirmeğe çalışıyor. LAGUDONDİS POLİS İDARESİ HAKKNDA KİTAP YAYMLYOR Mahi, bu hususu ele almakta ve sürgün sabık po liı şefinin kitabı hakkında şunları ileri sürmektedir: rihinde Kaziveranda Merhume Firdevse Hanım Hacı sabık Polis şefi Lagudondis in Rumca olmak üzere sürgün Rasıh Efendi varisleri tara- iki kitap neşretmek üzere ol i ndan müzayede ile satılığa duğu hakkında bilgi edinmiş çıkarılacaktır. bulunuyoruz. Bu işinde kendisine yardım etmek üzere Mal tam fiyatını bulmadığı takdirde satış yapılmı- işbirliği yapmakta ve Lagu- bir grub eski yardımcı ile yacaktır. dondis onlara zaman zaman da ta Faiz Süleyman cep harçlığı vermektedir. \rxrxrxrxfxfxfxf\fxfxfx/xfmfxfx/xrxfx/vfx/xf\ıx/xrxf\txf ı Generali Tödleben in Kayalık» djkilen heykeli H! Yardımcıların işsiz dolaştığı da ayrıca ilâve edilmektedir. MÜCADELEMİZ ANCAK 'SELF DETERMİNAS YON TAMAMLANNCA SONA ERECEK Mahi, Makarios un da son beyanatında belirttiği gibi mücadelenin bitmediğini ve mücadelede kanlurir nt dökenlerin hangi d(ivâ uğrunda çalıştıklarının u- nutulmadığım yazmakla şunları ilâve etmektedir: Amerika ile Kıbrıs arasında şimdi bir gerginlik durumu bulunmaktadır. Bunun sebebi de şüphesiz ki Yunan hükümeti ile milli Rum liderlerinin kabul etmeğe mecbur kaldığı bir hâl çaresinin bu dostlarımızın rizası, ile Kıbrıs a empoze edildiğidir. Makarios aa önceki gün belirtmiş ve demiştir ki "Mücadeleniz henüz sona er memiştir. İnsan hayatının tükenmez mücadele ruhuna sahip olanlar tarafından devam ettirilecektir. Evet, devam ettirilecek ta ki Self determinasyon hakkımızı elde edelim- Gaddarca ve silâh zoruyla adamızı fetheden Müslüman İmparatorluğunun!!! kalıntıları olan Kıb rıs Türklerine dostluk göster inek için manevî bir kuvvet hissetmekteyiz. Silâhlarını İngiliz miistemlekecilerden sağlayan bu pek küçük azın lığın bize hükmetmesine ise asla rizamız yoktur. Aşırı talepleri uluslararası çapta tatbik edilmekte olan Self Kayalık Otayı nı anlatan yazı ma nehri akmam diyor «Paşa, bu dilekilgisiz kalamaz.; acı _ tutanları, Rusların littttiımı bırakamazdı. Gerbakılırsa, Vit rıııa- \f Mı ıı ra gördüğümüz Dubnik, Gorni Dubnik () ve Teli.ş adlı yerlerde, Tttrk askerleri, ya gâzl, ya teblt dileğiyle düşmana»aldırıp yiğitlik gösteririn, Plevne Kahramanı nın şehirden çıkmağı duşünıııe- *! yersizdi, öte yandan Kus Çarı Alexamier, yüzbinlerc-e yıldıran Türk azmine karşı gelecek yeni yolj ar»ranu-,; Sivastopol ü saı V ınun üıılü sava»; uzmanı «mural Todleben, kutsal (fiirev e çağırmıştı. Çarın yu fr.öfci':1 'is: *A - (Bulgaristan ve Türk Azınlığının Gerçek Hikâyesi:57) nına 27 E ylül de ulaşan gene raiyi. Batı Ordusu Komutanı Romanya Prensi Karol a yar dımcı atandığı bildiriliyordu. Bu, bir bakıma, yetkilerin Todleben e verilmesi demekti. Göreve başlar başlamaz, Grandiik Nikoia, General Gurko ve Skobelef inkilere uymayan düşünceler taşıdı m ğı anlaşılan yeni komutan, Plevne yi saldırış veya savaşmayla değil, sürekli kuşatm a İle alacaktı. - İnsan eliyle yapılmış İs tihkâm ların en güçlüsü olan Plevne, Türklerce de savunulduktan sonra, hiçbir zaman saldırışla elde edilemez. Yapılacak herhangi bir saldırış, 11 Eylül deki gibi so- na erecektir, diyordu. 15u sözlerde, büyük gerçek payı vardı. Osmanlı imparatorluğu'nun her yanında Gâ zi Osman Paşa övülür, O nun için türküler yakılıp oyunlar oynanır, câınilerde dualar edilirken, Todleben in yapmak istediği tek şey, Plevne çemberini yavaş yavaş küçültmek; ulaşımı önle mek; kahramanbğın, cesaretin, askerî bilginin dayandığı gereç, güç ve yiyeceğin l^tmesini beklemekti. Nitekim patavatsızlığıyla tanınan General Gıırko. 28/24 Bldm gecesi Dolni Dııbnik - Gorni Dubnik, Gorni Dub- nik-teliş, Teli.ş-Radomirçl yollarını tutarak ulaşımı önlemeğe çalışıyor; 20 bin Rus Kıbrıs polisi hakkında biri İngilizce ve diğeri de determination, demokrasi ve eşitlik prensiplerine uygun olmadığından dolayı kabule hazır değiliz. Amerikan halkı self determinasyon tâlebini yalnız Almanya ve Macaristan balkına münhasır kılmayacak fakat onu Kıbrıs halkı için de isteyecektir. İşte Lyndon Johnson un bu hakikati de kısa askeri de, o gecenin sabahında üç bin beş yüz Türkle boğuşmaya başlıyordu, Türk askeri, boş durur m u? G&zt yahut şehit' olabilmek İçin vuruyor, kınyor, öldürüyor; böylece Gorni Dubnik'l, ancak on saattan sonra veriyordu. Ne yazık kl, bunu, 27 Ekim de Dolni Dubnik in, 30 Ekim de Teliş in bırakılması; Avrupa daki Rus Orduları Başkomutanı Granduk Nikola nın, Gâ zi Osman Paşa ya teslim olması için mektup göndermesi kovalamıştı. Osman Paşa, 12 Kasını 1877 de Fransızca verdiği tarihsel karşılıkta şöyle diyordu: Komutam altında bulunan imparatorluk ordusu, cesaret, direşim, ve enerjisi nl tanıtlamaktan hiçbir y o 1 d a geri kalmamışı bugüne kadar yapılan bütün savaşlarda da utku kazanmıştır. Bundan ötürü Majeste Çar, kendi gözetici kuvvetleriyle kumbaracılarını yardımcı olarak buraya getirmek gereğini duymuştur. Gorni Dubnik ve Te'iş yentlgileri, buralarda bulunan kıt'alann tesl'm oluşu, haberleşme ve ulaşım yollarının kesilişi, büyük yolların alınması, ordumu düşmana feslim etmem İçin yeter nedenler değildir. Bu suretle askerlerimin şevlinden hiçbir şey eksllmemlştlr. Bunlar, Osmanlı askeri şerefini korumak için yapma'arı (Tereken her şeyi de henüz yapmış değillerdir. Bngüne kadar yurdumuzun ve İnanımızın uğrunda seve seve kan döktük; bundan sonra da, teslim olmaktansa, buna devam edeceği*. Dökülen kanın sorumluluğuna gelince, bu, hıı dünyada da, «teki dünyada da B u lm a c a Hazırlayan: M.Ş O o B o a c D D D O Soldan Sağa: 1. Boş toprak, vilâyet, 2. Suçluya tatbik edilir, sevap, 3. Çok bilmiş görünmek istiyen, fasıla, 4. Tersi kifayetsiz, eski devirde fakirlere yardım kurulu, 5. Bir gıda maddesi, ince ıızıın şiş, boru sesi, 6. Şöhret 7. Yunanistan da bir yanmada, eşya, 8. Çok büyük, söz, 9. İskambilde dört şelalden biri, körpe- Yukarıdan Aşağıya: 1. Çenesi düşmüş kocakarı, içi fitilli bir tenvir vasıtası, 2. Namazda bir kiyam, bir rükû ve iki secde tutarı hareket, tersi telefon sözüdür, 3. Üye, açlık ibadeti, 4. Haksızlık ve eza eden, 5. Duadan sonra o gelir, 6. Belirti, 7. Kira, Duvarcı aletidir, 8. İtalyan parası, Anadolıınıın Kuzey Doğu sahili halkı,- 9. Rutubetli, harf o- kunusu. DÜNKÜ BULMACAMZN ÇÖZÜM Ü Soldan Sağa: 1. Bayraktar 2. Arı, la za <az) 3. Çelep, gam 4. Anar, sima 5- Nan, tez 6. Salata 7 Pazar 8. Mekan 9. Kayak, zil. Yukarıdan Aşağıya: 1. Bacanak, 2. Arena, ma 3. Yılan, pey 4. Er, saka 5. Alp, kazak 6. Ka (ak) lan (nal) 7. Gitar 8. Azamet, mi 9. Ramazan. renerek ayrılmasını ve ona göre hareket etmesini bekliyeceğiz. Ficlefteros, Lyndon Johnson'un ziyareti için şunları yazmaktadır: (Devamı 4- Sayfada Todleben Kayalık Türkün savunduğu yer, kolayca elde edilemez - Seve seve kan dökeceğiz ROPORTAJ VB RESİMLER izzet-rıza Yalın bu savaşa yol açanların üzerindedir. Altes eıııperyaunize saygılarımı sunarım. Gâzl Osman l levne Ordusu Komutanı Bu karşılık,, gerçekten önemliydi. Üstelik, Türklere yttkletümek istenen sorumlulukların güçlüğünü ortadan kaldırıyordu. Ancak en büyük güçlük, şehrin çevresindeki önemli tabyaların düşmesinden, gerecin azalmasından sonraki açtıkla haşgösterın iş t i, Açlıkla Plevne nin düşmesinde en büyük rolü, karış ka rış gezdiğimiz KayaUk adlı yerin oynadığı söylenebilir. Rus komutanı Todleben, kayalıklar arasından akan ırmağın önünü engellemekle, Plevne içindeki Türk askerlerini susuz; bu suyu açıp ırmak boyundaki değirmenlerin yıkılmalarını sağlamak la unsuz, ekmeksiz bırakmıştı. Bulgarlar. şehrin bir mil güneyinde bulunan Kayalık a Rus Generali Todleben' İn heykelini dikmişler; bir köprüyle duvara Todleben adını vermişlerdir. Kayalıkların yol kenarındaki yamacına yerleştirilen taşta ise, Kayalık Olayı nın hikâyesi yazılıdır. Plevne Savaşı nda kullanılan Rus toplan, yapma göl. kayalıklar İçindeki lokanta, Kayabk in özelliklerini yaratır. Ama Türkçe ad taşıyan bu yerin en önemli yanı. Gâzl Osman Pasa nın şehirden çıkmağı düşünmesinde İlk, Plevne nin alınmasında son adım olmasıdır. (1) Bu yerlere, Dolna Dubnik; Gorna Dubnik de deniyor. YARN: OSMAN PASA NN ÇKŞ HAVRANŞ un değinııeıılerini yıkan ırmak Kayalık ta sarp tepeler ve ^ ^ ^ ^ f.....,m.,., A,.,.,.. t«a»a»ııwa^/ıtawa*ama-ctctctotatmi>awwwalctatg Biz bu seferi de Allahın inayetiyle zaferle nihayetle0 direceğiz, dedi. Çanakkalede bekliyen donanmanın Akdenize yelken açması için emir verdikten sonra 5 Haziran 1516 da lstanbuldaıı Usküdara geçti. Ordunun kumandasını ele aldı. Tanmmış ilim adamları şairler, Yavuz ve arkadaşları Yavuzla beraber bulunuyor Y A V U Z - ^ p S U L T A N * * ^ S E L Î M f e l A Ğ L Y O R din alimlerine büyük itibar edildiğini bili,/)rdu. Ordu liyen muhafızlar süratle içe Konvadan hareket edeceği riye girerek Ahmed Beyle gün Erzincan vaisli Bıyıklı Riikneddini yakaladılar. Rük Mehmet Paşadan sevinçli neddin kapıdan çıkarken bir halıer geldi. Diyarbekir kendisini tutamadı: lardı. Yakııb, Çal Haşanın tamamen zaptedilmiş ve Di- Nahak yere Sultan Selim Han gibi bir Padişahın ısrarı üzerine vaktile Tebriz- varbekirdeki son ran valisi den getirerek lstanbula yerleştirdikleri Seyid Murtaza Melımed Paşaya bütün kuv Şevketi ûmıın gazabından Karahan katledilmişti. Yavuz seferlerini tahrik edersiniz Efendiyi de yanlarına almıştı. Seyid Efendi çok kuvvetli na dair emirler gönderildik Y akapaça huzurdan çıkavetleriyle orduya katdması- hazer ediniz. Arapça bildiği ve bir kaç ten sonra 5 temmuz 1516 da rılan Rükneddinle Ahmed defa Suriyeye gittiği için tekrar yürüyüşe geçti. Niğde Bey derhal hapsedildilerkendilerine yardımı dokunması ihtimali vardı. Çal Ha lebistan^ yürüdü. 23 Tem Fakat Türk ordusunun yak -Kayseri -Otlupınar yolile Bir müddet hapiste kaldılar. şan, bu mütaassıp softayı muz 1516 da Elbistana girdi. Veziriâzam Sinan Paşa lan Gavri, işin ciddî olduğulaşmakta olduğunu haber a- de kendisine çevirmişti. îstanbulda son kaldıkları gece burada Padişahı bekliyordu. nu anlamıştı. Sefirlerin mem Kadırgadaki konakta Filipos Karacapaşa denilmekle leketlerine dönmesine izin Amcanm parası Haşan Beyden olmak üzere ikram ettibul ederek şu sözleri söyle verdi. Tekrar huzuruna kaği şaraplardan Seyid Murtaza Efendi de bir kaç tas yu Selim Han bizi di: iğfale varlamış ve sonra Haşanın çaldığı bir oyun havasına a- yak uydurmağa bile kalkmıştı. Zavallı adam ertesi sa hah uyandığı zaman bunun kimseye söylenmemesi için yalvarıp yakarmıştı. Üsküdarda, savaş plânının gizli tutulmasını emreden Yavuz seferin İran üzerine olduğunu resmen ilân etti. Bu suretle Mısır Sultam Kansu Gavri nin plânlarında tadilât yaptırmak mümkün olacaktı. Ordu 7 Haziran 1516 da merasimle hareket etti. Maltepe- Gebze -Hereke -îznik- Yenişehir İnönü- Afyon karahisar- Akşehir -lgın yolile yirmi beş gün süren cebrî bir yürüyüşten sonra Konyaya geldi- Burada üç günlük bir istirahat verildi. Yavuz, Konyada bulunan tanınmış tasavvuf üstadlarımn mezarlarını ziyaret etti. İkinci gün Yakub ve arkadaşları hususî bir vazife île Konvadan ayrıldılar. Gizlice Halebe gidecekler ve Mısır oldıısıınun durumuna dair esaslı malû 209 mat topladıktan sonra Padişaha Antepte iltihak edeceklerdi. Seyla Efendi de Yakııbla beraberdi. Başındaki koca sarığı ile tam bir müderrise benzemişti. llalebde maruf Ahmed Beyle Rumeli kazaskeri Zeyrekzade Mevlâna Rükneddinden mürekkeb olan Türk sefaret heyeti Mısır Sultanı Gavrivi ordusile beraber Halebde bulmuş tu- Kansu Gavri elçilere itibar etmek şöyle dursun e- hemmiyet bile vermemiş, bir kaç gün beklettikten sonra da huzuruna kabul ettiği za man: Padişahımız Selim Han sîzi buralara kadar neden göndermiştir? Hasmane hareketlerini bildirmek istiyorsa, bâz bunu daha evvelden haber aldık. Bizi Safevı or dusile mukayese etmeğe kalktıysa aldanıyor. Diye sert bir ihtarda bulunmuştu. Cesur ve atılgan bir adam olan Ahmed Bey bu sözleri bir türlü hazmedememiş ve: Şanlı hükümdarım Selim Han, kılıcını daima mu- zaffferans gezdirmiştir. îstanbuklan Anadoluya azime ti ise Mısıra karşı değildir. ran üzerinedir. Fakat görürüz ki Mısır ordusu memali- kimize yaklaşmaktadır. hasmane hareket değil nedir? SKUTER LER İÇİN HUSUSİ SPARK! CHAMPON Sparklan çok dayanıklı olduklar gibi makinenizin ömrünü de uzatır. Skuter'ler için hususi surette imal edilmiş Sporklar da bulunmaktadır, îkuter'inize hususi Spark'tan koyması için makinistinize ikazda bulununuz. W O R L D S FA VORTE SPARK PLUQ Otomobilinizde bir kaplan var! ESSO EXTRA, hidrokarbon enerji unsurlarının karışımından elde edilen ve en yüksek tazyikli yeni makinelerde bile azami kuvvet sağlıyan ve duraklaraları önliyen bir benzindir. Daha eski makinelerde ise daha büyük at kuvveti ile makineye daha düzgün çalışma İmkânı sağlar. Bunun İçin ESSO- EXTRA satın alabileceğiniz en iyi benzindir. DCNYANN EN ÇOK TERCİH ETT1Û1. Cevabım vermişti. İhtiyar Kansu Gavri hiç bir sefirden bu şekilde bir cevap aldığını hatırlamıyordu. Fena hal de kızdı. Defolun huzurumdan Diye bağırdı. Kapıda bek uğraşıyorsa yanılıyor. Mademki sizin maksadınız ran seferidir. Veziri Sinan bu havalide ne arar? Donanma mzın İskenderiye önünde ne işi var? Yoksa Diyarbekir yolu skenderiyeden mi geçer. Devlet işlerini oyuncak yapmak istiyorsanız teessüf ederim, işte Selim Hana söy leyeceklerim bundan ibarettir- Selâm ediniz. Halebdeki Tiirk sefaret heyetinin vazifesi bu şekilde sona erdiği sıralarda Yavuz da ani bir kararla 27 Temmuzda ordusunun başında olarak hududu geçmiş ve Sultansuyuna ve oradan da Pazartesi günii Majatvaya gelmişti. Malatyada fazla kalmıyarak Dııkumaçayır mevkünde atlamış ve burada orduya beş günlük bir istirahat vermişti. Dııkumaçayırda Mısır ordusunun du rumu hakkında yeni malûmat geldi.. Mısır Sultam, Bu Türle ordusunu Halebde bek de iyordu. 9 Ağustosta cebrî yürüyüşle ordusunu Bucakdere mevkiine sokan Yavuz, Halebden dönen sefaret heyetiyle karşılaştı. Ahmet Bey ile Mevlâna Riikneddin, Padişaha izahat verdiler. Mısır Sultanının kendilerini tahkir ettiğini söyledi. Yavuz: Meraklanmayın, ben ihtiyar Gavrinin akibetini çoktan tayin eyledim. Görsünler bakalım, Selim Hanın elçilerine nasıl muamele edi lirmiş. Dedi. Bu sözlerde Mısırın âkibeti yazılı idi. Selim, Halebe yürümek için bütün ter tibatı aldı- 11 Ağustostta Bu cakdereden ayrılarak 18 A- ğustosta Merzebana geldi. Burada Mısırlılardan yüz çeviren Antep Hâkimi Yusuf Bey huzura kabul edilmek ve Padişahın e- lini öpmek şerefine nail oldu. Yunus Bey, Padişahın emrinde olduğunu, şehrin anahtarlarını beraberinde getirdiğini arzederek Selimi \ntebe davet ettti. Türk ordusu 20 Ağustosta Antebe girerek bu şehri Türk hudut ları içerisine aldı. 21 Ağustos 1516 da Selim ordugâh kurdurduğu Antepte otağının önünde tahta o- tıırmuş, vezirlerinin ve kumandalarının yaklaşmakta olan meydan muharebesi hakkında mütalâalarını soru vor ve talimat verîvordn. öğleye do&nı uzaktan bir süvari kafilesinin ordugâha doğru gelmekte olduğunu pö ren Vezîriâzam Sinan Pasa: Sultanım, bu çelenler Yalnıb kulunla arkadaşları olsa gerek. Dive Padişahın nazarı dik katini celctti. Kafile yaklaştıkça cübbe ve lcavuklar mey dana çıkmıştı. Yavuz: ( Devamı var) ıııımntııtıtımmntıı»miikihimııım.n MEVLD 1 apu Başkâtibi Mütekaid Merhum Hüseyin Zihni Efendi nin istirahatı ruhu i- çin Cuma günü ikindi namazından sonra Arab Ahmet Camiinde Mevlid okutulacaktır. Bütün akraba ve tanıdıklar davet olunur. Dr. Zihni Uzman İMİ A A İ Ü ö M Y w A L ÖR ı AMA AKTARLMŞTR

Hizmetler ilçelere de yayılıyor

Hizmetler ilçelere de yayılıyor 1Syf_Layout 1 4/27/15 7:43 PM Page 1 https://www.facebook.com/akdenizmanset07 MHP li Yaşar dan suç duyurusu MHP den Antalya Milletvekili aday adayı olan ancak listeye giremeyen Aksu Belediye ve Büyükşehir

Detaylı

ATATÜRK ANADOLU'DA. Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.

ATATÜRK ANADOLU'DA. Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. ATATÜRK ANADOLU'DA Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Baskı: Çağdaş Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti. Mayıs

Detaylı

ÇANAKKALE BİR MİLLETİN YENİDEN DİRİLİŞ DESTANI ÇANAKKALE DE KADER B RL EDEN ÜMMET HATIRALARLA ÇANAKKALE ÇANAKKALE ÜZERİNE MEHMET NİYAZİ İLE SÖYLEŞİ

ÇANAKKALE BİR MİLLETİN YENİDEN DİRİLİŞ DESTANI ÇANAKKALE DE KADER B RL EDEN ÜMMET HATIRALARLA ÇANAKKALE ÇANAKKALE ÜZERİNE MEHMET NİYAZİ İLE SÖYLEŞİ Aylık Dergi Mart 2015 Sayı 291 ÇANAKKALE BİR MİLLETİN YENİDEN DİRİLİŞ DESTANI ÇANAKKALE DE KADER B RL EDEN ÜMMET Çanakkale, Osmanlı Devleti nin çöküşünü hızlandıran Birinci Dünya Savaşı içinde kazandığımız

Detaylı

Modern Sport Organizations in Turkey During the Single-Party Regime

Modern Sport Organizations in Turkey During the Single-Party Regime Tarih Okulu The History School İlkbahar-Yaz 2013 Spring-Summer 2013 Sayı XIV, ss. 27-53. Number XIV, pp. 27-53. TEK PARTİLİ DÖNEMDE TÜRKİYE DE MODERN SPORUN TEŞEKKÜLÜ Metin KILIÇ Özet Cumhuriyetin ilk

Detaylı

BU DOSYAYI KALDIRIYORUM -Ermeni Meselesi-

BU DOSYAYI KALDIRIYORUM -Ermeni Meselesi- BU DOSYAYI KALDIRIYORUM -Ermeni Meselesi- Gözden geçirilmiş ilâveli 2. Baskı 376 Sayfa Yunus ZEYREK Ankara 2011 Bu kitabın mevcudu vardır. Fiyatı: Posta ücreti dâhil: 20 TL. İsteme adresi: zeyrek.y@gmail.com

Detaylı

lüyorum. Ebeveynlerinizi seniz düşersiniz. i belki de hiçbir şeyi Bu hayat mağduri- kalmayacak vaziyet-

lüyorum. Ebeveynlerinizi seniz düşersiniz. i belki de hiçbir şeyi Bu hayat mağduri- kalmayacak vaziyet- 01-15 ARALIK 2014 \\ www.212haber.com // Yıl:4 Sayı: 66 Fiyatı: 1 HAYATI OGRETIYORLAR BUGÜNLERDE farklı bir İLKELERİNİZDEN TAVİZ VERMEYİN projeye imza atan Darülaceze, Hayat Okulu ile çınarlarından biri

Detaylı

Kıyamete Kadar mı Savaşacağız?

Kıyamete Kadar mı Savaşacağız? Kıyamete Kadar mı Savaşacağız? hem de komşularına hayatı haram etmişlerdir. 1828 Osmanlı-Rus Harbi nden itibaren içlerinde beslenen Türk kiniyle hareket etmekte, yeni nesillerini yüz yıldan beri bu kinle

Detaylı

İSMET İNÖNÜ YE DÜZENLENEN SUİKAST VE SUİKASTIN YANKILARI. Özet

İSMET İNÖNÜ YE DÜZENLENEN SUİKAST VE SUİKASTIN YANKILARI. Özet Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Yıl: 2012/2, Cilt:11, Sayı: 22 Sf. 1-22 İSMET İNÖNÜ YE DÜZENLENEN SUİKAST VE SUİKASTIN YANKILARI Ahmet GÜLEN* Özet Türk siyasi tarihinin en zorlu süreçlerinden birisi

Detaylı

ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRK BASINI. Neşe YEŞİLÇAYIR* ÖZET

ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRK BASINI. Neşe YEŞİLÇAYIR* ÖZET ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRK BASINI Neşe YEŞİLÇAYIR* ÖZET Türk siyasetinde 1945-1950 yılları arasındaki dönem oldukça önemlidir. Bu yıllar arasındaki gelişmelerin etkisiyle Türk basınında büyük

Detaylı

Kültürel Yapılanma Grubu YORUMSUZ 12 Eylül BELGELERİ

Kültürel Yapılanma Grubu YORUMSUZ 12 Eylül BELGELERİ 1 2 İçindekiler 12 EYLÜL BELGELERİ 5 Milli Güvenlik Konseyi bildirileri 6 TSK'NIN UYARI MEKTUBU... 6 ORGENERAL EVREN'İN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI 8 12 EYLÜL'ÜN İLK BİLDİRİSİ... (Radyodan okunan)

Detaylı

06 Temmuz 2015 PAZARTESİ YIL: 2 SAYI: 562 FİYATI: 40 KRŞ.

06 Temmuz 2015 PAZARTESİ YIL: 2 SAYI: 562 FİYATI: 40 KRŞ. 06 Temmuz 2015 PAZARTESİ YIL: 2 SAYI: 562 FİYATI: 40 KRŞ. Hükümetin henüz kurulamaması nedeniyle 17 bin Ahıskalıya verilmesi planlanan vatandaşlıkla ilgili olarak Ahıskalı vatandaşlarda oluşan endişenin

Detaylı

ŞAHIN: SEÇMEN BIZE UYARI YAPTI

ŞAHIN: SEÇMEN BIZE UYARI YAPTI 1Syf_Layout 1 7/6/15 7:45 PM Page 1 Ak de niz Man şet https://www.facebook.com/akdenizmanset07 Yüz güldüren ekip çalısıyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Yapım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Necip

Detaylı

Cenab-ı Allah aziz milletimizi her türlü tehlikelerden korusun Âmin. Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s) Yıl: 2 Sayı: 20

Cenab-ı Allah aziz milletimizi her türlü tehlikelerden korusun Âmin. Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s) Yıl: 2 Sayı: 20 Yıl: 2 Sayı: 20 Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Ağustos 2008 Bir milletin yükselmesi ancak iki şey iledir: Biri milleti bir araya toplayan birlik ruhuna yöneliş, diğeri istiklâl ve hâkimiyete olan arzusudur.

Detaylı

Türk Romanında Yönetici Profili ve Köprü Romanında Yer Alan Vali Örneklemesi

Türk Romanında Yönetici Profili ve Köprü Romanında Yer Alan Vali Örneklemesi Türk Romanında Yönetici Profili ve Köprü Romanında Yer Alan Vali Örneklemesi Yrd. Doç. Dr. M. Fetih Yanardağ (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi) TÜRK ROMANINDA BÜROKRAT Türk romanlarında, özellikle

Detaylı

EĞİTİM-BİR MEHMET AKİF İNAN

EĞİTİM-BİR MEHMET AKİF İNAN Tanıklığımla EĞİTİM-BİR ve MEHMET AKİF İNAN (1992-2000) Nurettin SEZEN EĞİTİM-BİR-SEN YAYINLARI Eğitim-Bir-Sen Yayınları : 54 Edebiyat Dizisi : 12 Eğitim-Bir-Sen Adına Sahibi Ahmet GÜNDOĞDU Genel Başkan

Detaylı

Bilge Çocuk. Kardan adama elveda dememek için; küresel ısınmaya dur de! Küçükçekmece Belediyesi nin çocuklara armağanıdır. Yıl: 2 Sayı: 6 / 2012

Bilge Çocuk. Kardan adama elveda dememek için; küresel ısınmaya dur de! Küçükçekmece Belediyesi nin çocuklara armağanıdır. Yıl: 2 Sayı: 6 / 2012 Bilge Çocuk Yıl: 2 Sayı: 6 / 2012 Kardan adama elveda dememek için; küresel ısınmaya dur de! Küçükçekmece Belediyesi nin çocuklara armağanıdır. Sevgili Çocuklar, Okumayı ve yeni bilgiler öğrenmeyi ne

Detaylı

HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1

HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1 HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1 1978 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YAYINI-163 KİTAP ADI HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER Cilt-1 YAYINA HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ Doç. Dr. Şakir BATMAZ Yrd.

Detaylı

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I BEKTAŞİ GÜLBENGİ Bismişah Allah Allah Vakitler hayrola, Hayırlar feth ola. Şerler def ola. Müminler saf ola. Münâfıklar berbat ola. Gönüller şâd ola. Meydanlar âbâd ola. Kalplerimiz mesrûr, sırlarımız

Detaylı

Zabit ve Kumandan ile Hasb-ı Hâl

Zabit ve Kumandan ile Hasb-ı Hâl T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ANKARA Zabit ve Kumandan ile Hasb-ı Hâl Kurmay Yarbay Mustafa Kemal Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları ANKARA GENELKURMAY BASIMEVİ 2010 ISBN : 978-975-409-568-5

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞTE ROL OYNAYAN DİNAMİKLER *

CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞTE ROL OYNAYAN DİNAMİKLER * CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞTE ROL OYNAYAN DİNAMİKLER * Giriş: Mustafa Çufalı * Türkiye de II. Meşrutiyet ten beri birçok siyasal parti kurulmuştur. Bu partilerin kuruluş, gelişme çabaları

Detaylı

12 TEMMUZ BEYANNAMESİ NİN SİYASAL ETKİLERİ VE ÖNEMİ Siyasal Hayatımızda Çatışma Çözümüne Bir Başarı Örneği

12 TEMMUZ BEYANNAMESİ NİN SİYASAL ETKİLERİ VE ÖNEMİ Siyasal Hayatımızda Çatışma Çözümüne Bir Başarı Örneği Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl: 2012/2, Sayı:16 Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social SciencesYear: 2012/2, Number:16 12 TEMMUZ BEYANNAMESİ NİN

Detaylı

OSMANLI DAN BUGÜNE KÜRTLER VE DEVLET Kürt milliyetçiliğinin geç doğumu

OSMANLI DAN BUGÜNE KÜRTLER VE DEVLET Kürt milliyetçiliğinin geç doğumu OSMANLI DAN BUGÜNE KÜRTLER VE DEVLET Kürt milliyetçiliğinin geç doğumu Taraf / AYŞE HÜR Milli Mücadele nin başlarında, Mustafa Kemal, Kürt aşiret reislerine çektiği telgraflarda ordu komutanlarına ve Sovyet

Detaylı

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA SANAYİ POLİTİKALARI VE SÜMERBANK

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA SANAYİ POLİTİKALARI VE SÜMERBANK Cumhuriyetin İlk Yıllarında Sanayi Politikaları Makale Mahmut KİPER CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA SANAYİ POLİTİKALARI VE SÜMERBANK Metalurji Mühendisi Mustafa Kemal, Sümerbank Merinos fabrikasının açılışında

Detaylı

MILAS. Yıl: 12 Sayı: 3535 03 Nsan 2015 Cuma Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil)

MILAS. Yıl: 12 Sayı: 3535 03 Nsan 2015 Cuma Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Bağımsız Günlük Siyasi Gazete gazete MILAS Yıl: 12 Sayı: 3535 03 Nsan 2015 Cuma Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) www.gunaydinmilas.com Milas ın gündemini gunaydinmilas.com dan takip edin... farkı hissedin...

Detaylı

GÖNÜLLÜ ŞEHİT OLDULAR

GÖNÜLLÜ ŞEHİT OLDULAR Gönüllü Şehit Oldular 1 1. Dünya Savaşı ndan Kurtuluş Savaşı na Giresun GÖNÜLLÜ ŞEHİT OLDULAR İlim, Kültür, Tarih Araştırmaları Merkezi (İKTAV) nin Kültür Hizmetidir Bu belgesel kitap İlim, Kültür, Tarih

Detaylı

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN İlköğretim HAYAT BİLGİSİ 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.12.2011 tarih ve 8348 sayılı yazıları (28.11.2011 tarih ve 179 sayılı

Detaylı

şahin: Pendik in yapısı kültür ve sanatla değişecek

şahin: Pendik in yapısı kültür ve sanatla değişecek MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR TEMMUZ 2015 - SAYI: 48 - ÜCRETSİZDİR www.marmara.gov.tr şahin: Pendik in yapısı kültür ve sanatla değişecek Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin bir doktor...

Detaylı

vatan Bu toprakları Yurdun dört bir yanından Mehmetçik çocukları Kültür Gezisi nde buluştu. Mehmetçik Vakfı tanıtım reklamında şehit kızı

vatan Bu toprakları Yurdun dört bir yanından Mehmetçik çocukları Kültür Gezisi nde buluştu. Mehmetçik Vakfı tanıtım reklamında şehit kızı ISSN: 2146-037X YIL: 15 SAYI: 31 EYLÜL 2014 vatan Bu toprakları yapan kahraman atalarının izinde Yurdun dört bir yanından Mehmetçik çocukları Kültür Gezisi nde buluştu. Bu toprakları vatan yapan kahraman

Detaylı

ISSN 1307-6124 www.milasmedya.com

ISSN 1307-6124 www.milasmedya.com ISSN 1307-6124 www.milasmedya.com Yıl: 65 Sayı: 10346 21.11.2014 Cuma Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Kurucusu: Turgut Dizdar 430 gündür sayfa 2 de direnişe devam Yeniköy, Kemerköy, Yatağan Santrali nin özelleştirilmemesi

Detaylı